Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE


ASPECTE TEHNOLOGICE ASPECTE TEHNOLOGICE
PRIVIND REALIZAREA PRIVIND REALIZAREA
TURNURILOR DE RACIRE TURNURILOR DE RACIRE
LUCRARE DE DISERTA LUCRARE DE DISERTA IE IE
Indrumator
Conf.univ.dr.ing. Constntin !UDAN Conf.univ.dr.ing. Constntin !UDAN

Absolvnt
"r GOGORICI "r GOGORICI
- !""# $
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
C U P R I N S C U P R I N S
C#. $ % Pr&'&ntr& g&n&r( C#. $ % Pr&'&ntr& g&n&r(
1.1 Definitie si rol !". #
1.# Cl!sifi$!re !". %
1.% Ele&ente $o&onente !". '
C#. ) % As#&*t& t&+ni*& si *onstru*tiv& C#. ) % As#&*t& t&+ni*& si *onstru*tiv&
#.1 (!)in*l +e !! !". 1#
#.# S$,elet*l +e s*stinere !l $os*l*i !". 1-
#.% Cos*l t*rn*l*i !". 1.
#.- I)ol!re! eretilor $os*l*i !". #/

C#. , % Con*(u'ii C#. , % Con*(u'ii !". %0
(i1lio"r!fie !". %1


CAPITOLUL $ CAPITOLUL $
PREZENTARE GENERALA PREZENTARE GENERALA
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
2
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
$.$ D&finiti& si ro( $.$ D&finiti& si ro(
Turnuri(& d& r*ir& Turnuri(& d& r*ir& s*nt $onstr*$tii se$i!le $!r!$teristi$e3 +estin!te
r!$irii !ei +in s$,i&1!to!rele +e $!l+*r!. Re!li)!re! !$estor! ! +e4enit
ne$es!r! o+!t! $* $restere! ne4oilor +e !! re$e3 $e n* !* &!i *t*t fi !si"*r!te
+e s*rsele n!t*r!le f!r! s! fi $on+*s l! ol*!re ter&i$!. T*rn*rile +e r!$ire
ser4es$ l! tr!ns&itere! s*rl*s*l*i +e $!l+*r! +in !! $!tre !t&osfer! rin
!$e!st! re)*lt!n+ r!$ire! !ei +in $ir$*it.
2o+!lit!te! +e in+e!rt!re ! $!l+*rii folosit! l! t*rn*rile +e r!$ire se
n*&este 5e4!or!ti4!6 !$e!st! er&ite $! o $!ntit!te &i$! +in !! $!re este
r!$it! s! se e4!ore intr-*n $ir$*it +e !er3 rin !$e!st! o1tin!n+*-se o r!$ire
se&nifi$!ti4! ! !ei +in siste&. C!l+*r! +in !! este tr!nsfer!t! $!tre $*rentii +e
!er ri+i$!n+ te&r!t*r! si *&i+it!te! !$est*i! l! 10078 !$est !er este eli&in!t in
!t&osfer!. Diso)iti4ele +e eli&in!re ! $!l+*rii rin e4!or!re re$*& t*rn*rile
+e r!$ire s*nt folosite +e o1i$ei entr* ! o1tine !! l! te&er!t*ri &*lt &!i 9o!se
+e$!t $ele $!re foloses$ !er r!$it s!* +iso)iti4e *s$!te +e eli&in!re ! $!l+*rii3
re$*& r!+i!to!rele +e l! &!sini8 !$est l*$r* este osi1il +!torit! f!t*l*i $!
otenti!l*l +e r!$ire ! *nei s*r!fete *&e+e este &*lt &!i &!re +e$!t $el !l *nei
s*r!fete *s$!te.
T*rn*rile +e r!$ire s*nt +e o1i$ei folosite entr* ! !si"*r! !! re$e
entr* !er $on+ition!t3 $entr!le ele$tri$e3 f!1ri$i. Cele &!i &i$i t*rn*ri s*nt
roie$t!te s! rei! *n +e1it +e $!ti4! &$ +e !!:&in tr!ns&is! rin te4i +e
+i!&etr* &i$3 in ti& $e $ele &!i &!ri3 rei!* s*te +e &ii +e &$:&in rin te4i $e
ot !9*n"e l! *n +i!&etr* +e ;&.
$.) C(sifi*r& $.) C(sifi*r&
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
3
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
T*rn*rile +e r!$ire ot fi i&!rtite in &!i &*lte $!te"orii in f*n$tie +e<
= sistemul functional e $!re il foloses$ entr* r!$ire! si eli&in!re! $!l+*rii8
= sistemul constructiv *tili)!t entr* re!li)!re! lor.
A$este +o*! &!ri $!te"orii3 se i&!rt3 l! r!n+*l lor in &!i &*lte s*1$!te"orii
+*! $*& 4! fi re)ent!t in !r!"r!fele *r&!to!re.
A% Clas&'&(ar &n 'u(t& d s&stmul 'un(t&onal 'olos&t )ntru ra(&ra a)&
A. 1. Dupa principiul de functionare:
E>ist! +o*! fel*ri +e t*rn*ri +e r!$ire $!re s*nt +e o1i$ei folosite<
*n*l +intre ele tr!nsfer! $!l+*r! +in !! in !er*l re$e rin e4!or!re.
A$este! s*nt $*nos$*te $! turnuri d& r*ir& &v#ortiv& ?$* $ir$*it +es$,is s!*
*&e+e@. In !$est $!)3 !! $!l+! $!re intr! in t*rn este +istri1*it! este *n siste&
!no*ri +in le&n3 !)1o$i&ent ?sol*tii !1!n+on!te in re)ent@ s!* &!teri!le
oli&eri$e. A$este !no*ri !si"*r! o s*r!f!t! 4!st! +e $ont!$t intre !! si !er
rin !$e!st! re!li)!n+*-se e4!or!re!. A! este r!$it! in ti& $e se s$*r"e e
!no*ri si intr! in $ont!$t $* !er*l $!re tre$e este e!. A! r!$it! este $ole$t!t!
intr-*n 1!)in sit*!t s*1 !$est siste& si +e *n+e este o&!t! in!oi in siste&
entr* ! re$ole$t! $!l+*r!.
SISTE* DE RACIRE
CU CIRCUIT
DESCHIS
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
4
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Siste&*l +e !no*ri este re!li)!t +in &*lte s*r!fete *&e+e3 &!i !les 4erti$!le3
este $!re $*r"e o eli$*l! +e !! ?t*rn*ri eli$*l!re@ s!* +in &!i &*lte
ele&ente ori)ont!le !se)!te l! +iferite ni4ele $!re stroes$ si rin !$e!st! se
$re!)! o $!s$!+! +e i$!t*ri $!re !* o s*r!f!t! +esf!s*r!t! &!re ?t*rn*ri $*
i$*r!re@.
T*rn*rile +e r!$ire *&e+e s*nt $l!sifi$!te3 l! r!n+*l lor3 in f*n$tie +e &o+*l in
$!re $ir$*l! !er*l in interior*l lor<
- +es$,ise8
- $* tir!9 n!t*r!l8
- $* tir!9 fort!t.
Al +oile! ti +e t*rn*ri +e r!$ire tr!ns&ite $!l+*r! +in !! $!tre !er*l re$e
rintr-*n ro$es sensi1il +e tr!nsfer !l $!l+*rii. A$este! s*nt $*nos$*te s*1
+en*&ire! +e turnuri non&v#ortiv& ?$* $ir$*it in$,is s!* *s$!te@. Sre
+eose1ire +e t*rn*rile $* $ir$*it +es$,is3 t*rn*rile +e r!$ire *s$!te !* +o*!
$ir$*ite se!r!te entr* fl*i+e. Un*l este *n $ir$*it e>terior rin $!re este &is$!t!
!! s*1 for&! +e sir!le in$,ise. Aer*l este s*fl!t este t*1*rile in$inse3
+eter&in!n+ o r!$ire rin e4!or!re si&il!r! $* $e! folosit! in t*rn*rile +e r!$ire
$* $ir$*it +es$,is. Diferent! +intre $ele +o*! ti*ri este +!t! rin f!t*l $!3 in
!$est $!)3 fl*i+*l $!re este r!$it este $*rins intr-*n $ir$*it in$,is si rin !$e!st!
n* intr! in $ont!$t +ire$t $* !t&osfer!.
SISTE* DE RACIRE
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
5
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
CU CIRCUIT INCHIS

A$este +o*! ti*ri se int!lnes$ si $o&1in!te3 $ele +o*! siste&e +e r!$ire !
!ei ?*s$!t si *&e+@ fiin+ folosite in !r!lel s!* se!r!t si s*nt n*&ite turnuri d&
r*ir& us*t&-u.&d&.
A. 2. Dupa modul de formare a suprafetei de schimb de caldura
t*rn*ri $* i$*r!re8
t*rn*ri eli$*l!re8
t*rn*ri &i>te ?eli$*l!re $* i$*r!re@.
A. 3. Dupa directia de curgere a aerului fata de apa
Turnuri d& r*ir& *u *ir*u(ti in *ontr*ur&nt !er*l &er"e in s*s este
siste&*l +e !no*ri s!* t*1*ri3 in sens in4ers f!t! +e sens*l +e $*r"ere !l !ei.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
6
iesire !er $!l+ si
*&e+
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Turnuri *u *ir*u(ti in *ur&nt in*ru*ist $*rent*l +e !er este +ire$tion!t
eren+i$*l!r e $*rent*l +e !!. A$est! intr! rin *n! s!* &!i &*lte l!t*ri
4erti$!le !le t*rn*l*i +e r!$ire entr* ! se interse$t! $* !no*rile. A! $*r"e
?eren+i$*l!r e +ire$ti! !er*l*i@ rin siste&*l +e !no*ri +!torit! fortei
"r!4it!tion!le.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
7
(!)in +e $ole$t!re
siste& +e +istri1*tie
+*)e +e *l4eri)!re
! !ei
$*r"ere! !er*l*i
C&r(ulat& &n (ontra(urnt
$*r"ere! !ei
*&l*t*r!
iesire !! re$e
intr!re !er *s$!t
intr!re !! $!l+!
4entil!tor
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
A. 4. In functie de modul in care aerul circula prin turn, exista trei categorii<
Turnuri *u tir/ ntur( foloses$ fort! !s$ension!l!. Aer*l $!l+ si *&e+ se
ri+i$! +!torit! +iferentei +e +ensit!te f!t! +e !er*l re$e si *s$!t. In $i*+!
i&resiei "ener!le tot*si3 $* $!t !er*l este &!i *&e+3 $* !t!t !$est! este &!i
*tin +ens +e$!t $el *s$!t !4!n+ !$ee!si te&er!t*r! si resi*ne. A$est!
flot!1ilit!te ! !er*l*i $!l+ ro+*$e *n $*rent +e !er in interior*l t*rn*l*i.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
8
$*r"ere! !er*l*i
intr!re !er *s$!t
$*r"ere! !ei
*&l*t*r!
1!)in +e +istri1*tie
intr!re !! $!l+!
4entil!tor
Evacuare aer umed si cald
intr!re !! $!l+!
intr!re !er *s$!t
iesire !er re$e
C&r(ulat& &n (urnt &n(ru(&sat
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE

Turnuri *u tir/ .&*ni* $!re foloses$ *tere! ro+*s! +e 4entil!to!re entr* !
fort! s!* tr!"e !er*l rin t*rn.
A$este! ot fi<
= cu tira artificial s*nt re4!)*te $* 4entil!to!re l! e4!$*!re ?in !rte!
s*eri!or! ! $os*l*i@ $!re tr!" !er*l rin t*rn8
= cu tira fortat !$este! s*nt re4!)*te $* 4entil!to!re l! intr!re3 l! 1!)!
t*rn*l*i si forte!)! !er*l in !$est!3 $re!n+ 4ite)e +e intr!re &!ri si +e iesire &i$i.
A4!nt!9*l t*rn*rilor $* tir!9 fort!t este +!t +e osi1ilit!te! +e ! l*$r! $* resi*ni
ri+i$!te.

T*rn +e r!$ire $* tir!9 !rtifi$i!l T*rn +e r!$ire $* tir!9 fort!t
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
9
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Turnuri *u tir/ ntur( *u v&nti(tor& s*nt *n ,i1ri+ $!re !r!t! $! *n t*rn $*
tir!9 n!t*r!l3 $* to!te $! s*nt re4!)*te $* 4entil!to!re.
B% Clas&'&(ar du)a s&stmul (onstru(t&v 'olos&t
!. 1. Dupa materialul din structura3 t*rn*rile +e r!$ire ot fi +in 0&ton r.t
.ono(it s!* +in 0&ton r.t #r&f0ri*t.
!. 2. Dupa forma e $!re o !*3 t*rn*rile ot fi<
- $ilin+ri$e8
- $ilin+ri$e $* ner4*ri8
- $ilin+ri$e $* e4!)!re inferio!r!8
- ,i1er1oloi)i +e rot!tie8
- tron$oni$e.$., ELE"ENTE CO"PONENTE $., ELE"ENTE CO"PONENTE
T*rn*rile +e r!$ire s*nt !l$!t*ite +in *r&!to!rele !rti rin$i!le<
- 1!)in*l +e !!8
- inst!l!ti! +e r!$ire ! !ei8
- s$,elet*l +e s*stinere ! $os*l*i ?inst!l!tie +e r!$ire A "ol*ri !+&isie !er@8
- $os*l +e tir!9.
Turn d ra(&r +&)rbol&(
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
10
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE

1- 1!)in +e $ole$t!re ! !ei
r!$ite
#- f*n+!tie
%- eretele t*rn*l*i
-- st!l
Turn d ra(&r +&)rbol&(% S(t&un& or&,ontal
;- "rin+! se$*n+!r!8 .- "rin+! rin$i!l!8 B- st!l8 '-erete +es!rtitor
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
11
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Turn d ra(&r +&)rbol&(% S(t&un vrt&(ala )r&n &nstalat&a d ra(&r-
1 1!)in +e $ole$t!re ! !ei r!$ite8 # f*n+!tie8 % eretele t*rn*l*i8
- st!l8 ; "rin+! se$*n+!r!8 . "in+! rin$i!l!8 / l!$! oli&eri$!8 B st!l8
10 t*1 oli&eri$8 11 9",e!1 rin$i!l +e +istri1*tie8 1# $on+*$t! +e !+*$ti*ne
CAPITOLUL ) CAPITOLUL )
ASPECTE TEHNICE SI CONSTRUCTIVE ASPECTE TEHNICE SI CONSTRUCTIVE
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
12
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
A$este $onstr*$tii se $!r!$teri)e!)! rin in!lti&e &!re in r!ort $*
+i&ensi*nile se$ti*nii tr!ns4ers!le.
).$. !AZINUL DE APA ).$. !AZINUL DE APA
(!)in*l +e !! este re)er4or*l in $!re se in&!"!)ine!)! !! +*! $e !
tre$*t rin inst!l!ti! +e r!$ire. Din 1!)in3 !! r!$it! este re$ir$*l!t! rin $on+*$te
!li&ent!te +e l! !rte! inferio!r! ! re)er4or*l*i. (!)in*l !re in l!n for&!
$ir$*l!r! s!* oli"on!l!. Di&ensi*nile in l!n !le 1!)in*l*i s*nt +eter&in!te +e
s*r!f!t! +e $ole$t!re ! !ei3 $!re +ein+e +e inst!l!ti! +e r!$ire. (!)inele se
e>e$*t! in"ro!te !rti!l s!* e to!t! in!lti&e!.
R,rvor )ol&.onal
Pentr* ! e4it! intrer*ere! f*n$tion!rii t*rn*l*i e +*r!t! l*$r!rilor +e
intretinere s!* re!r!tii3 1!)inele s*nt re4!)*te +e re"*l! $* ereti +es!rtitori
$!re !si"*r! f*n$tion!re! in+een+ent! ! *nei !rti +in t*rn*l +e r!$ire.
(!)inele t*rn*rilor s*nt $onstr*$tii in $!re in ti&*l e>lo!t!rii !!r efort*ri
i&ort!nte3 ro+*se +e 4!ri!tiile &!ri +e te&er!t*r!. A4!n+ in 4e+ere !$est
l*$r*3 este ne$es!r $! l! roie$t!re! lor s! se !si"*re3 !t!t $!t este osi1il3
le"!t*ri +e !s! n!t*r! intre ele&entele $o&onente !le t*rn*rilor in$!t
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
13
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
+efor&!tiile r!+ier*l*i3 si &!i $* se!&! !le eretilor re)er4or*l*i3 s! se ro+*$!
li1er. I&ie+i$!re! ro+*$erii +efor&!tiilor ele&entelor $!re !l$!t*ies$ t*rn*l rin
le"!t*ri s*li&ent!rer o!te $on+*$e l! !!riti! *nor efort*ri i&ort!nte
?ro4o$!te +e 4!ri!tiile +e te&er!t*r!@. De !$$e!3 +!$! $on+itiile f*n$tion!le si
str*$t*r!le er&it3 ele&entele +e s*stinere !le t*rn*rilor se e>e$*t! in+een+ent
+e 1!)in*l +e !!. Asi"*r!re! i)ol!rii eretilor si !si"*r!re! +el!s!rii
in+een+ente intre re)er4or si t*rn se re!li)e!)! $* &!teri!le ,i+rof*"e intre
eretele 1!)in*l*i si inel*l +e s*stinere ! $os*l*i. Uneori inel*l +e s*stinere !
$os*l*i in+elineste si rol*l +e erete l!ter!l !l re)er4or*l*i ?teren +e f*n+!re $*
t!s!ri re+*se@.
/o,&t&onara ba,&nulu& &n ra)ort (u turnul d ra(&r
1 inel*l +e f*n+!tie !l $on*l*i t*rn*l*i8 # s$,elet*l +e s*stinere !l t*rn*l*i3 re4!)*t $*
"ol*ri +e !+&isie ! !er*l*i8 % eretele t*rn*l*i8 - 1!)in*l +e !!8 ; - !r"il!
L! t*rn*rile +e for&! $ilin+ri$!3 re!li)!re! 1!)inelor in+een+ente +e
str*$t*r! s*nt +ifi$il +e o1tin*t. In !$est $!)3 st!lii $!re s*stin $os*l !tr*n+ in
interior*l 1!)in*l*i +e !! si re!)!&! e r!+ier*l re)er4or*l*i. In $!)*l in $!re
teren*rile +e f*n+!tie s*nt sl!1e3 st!lii +e s*stinere se ot e>e$*t! in+een+ent
+e r!+ier*l re)er4or*l*i3 fiin+ re4!)*ti $* f*n+!tii rorii. Rost*l $re!t in +ret*l
lo$*l*i in $!re st!l*l st!1!te r!+ier*l se et!nse!)! $* i)ol!tie ,i+rof*"!3
!si"*r!n+*-se in !$est &o+ +el!s!re! li1er! ! $elor +o*! $onstr*$tii3 f!r! $!
f*n$tion!re! re)er4or*l*i s! fie $o&ro&is!.
).). SCHELETUL DE SUSTINERE AL COSULUI ).). SCHELETUL DE SUSTINERE AL COSULUI
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
14
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Cos*l t*rn*l*i re!)!&! e inel*l +e f*n+!tie rin inter&e+i*l *n*i s$,elet
re4!)*t $* "ol*ri ne$es!re !+&isiei !er*l*i in t*rn. De!s*r! "ol*rilor +e
!+&isie se re!li)e!)! inel*l s*erior !l s$,elet*l*i +e s*stinere. A$est!
rere)int! ele&ent*l +e re)istent! rin $!re eretele $os*l*i re!)!&! e
s$,elet*l +e s*stinere si $!re !+!osteste inst!l!ti! +e r!$ire ! !ei. Din &oti4e
te,nolo"i$e )on! t*rn*l*i $!re $*rin+e "ol*rile entr* !+&isi! !er*l*i si
inst!l!ti! +e r!$ire se e4!)e!)! in r!ort $* $os*l rori* )is. A$est f!t $re!)!
+ifi$*lt!ti l! !l$!t*ire! str*$t*rilor +e re)istent! !le t*rn*rilor $ilin+ri$e si !4!nt!9e
t*rn*rilor ,ier1oli$e.
Asi"*r!re! *nor "ol*ri +e !+&isie ! !er*l*i $!t &!i &!ri se o1tine rin
!l$!t*ire! s$,elet*l*i +e s*stinere ! $os*l*i t*rn*l*i s*1 for&! +e "rin)i
Vieren+el s!* s*1 for&! +e "rin)i $* )!1rele $* +i!"on!le si&le s!*
in$r*$is!te.

R,mara turnulu& +&)rbol&( ) &nlul (u .olur& ral&,at (u a0utorul
unor bar &n(l&nat
Inel*l inferior !re l! 1!)! o f*n+!tie ne$es!r! rel*!rii "re*t!tii rorii !
$os*l*i si !$ti*nii 4!nt*l*i. A$e!st! f*n+!tie se re!li)e!)! ori)ont!l! s!*
in$lin!t!3 i!r inel*l inferior i&re*n! $* t!l! f*n+!tiei se !l$!t*ies$ $! o "rin+!
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
15
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
inel!r! $ontin*!3 e $!re re!)e&! &ont!ntii s!* +i!"on!lele s$,elet*l*i $* "ol*ri
$e s*stin $os*l. Inel*l s*erior le!"! ele&entele s$,elet*l*i $* "ol*ri si f!$e $or
$o&*n $* eretele $os*l*i.
Imb&nara s(+ltulu& d sust&nr (u tal)a d 'undat&
).,. COSUL TURNULUI ).,. COSUL TURNULUI
Cos*rile t*rn*rilor +e r!$ire se re!li)e!)! +in 1eton !r&!t t*rn!t &onolit
s!* +in ele&ente ref!1ri$!te &onoliti)!te rin e>e$*t!re! *nor i&1in!ri *&e+e
s!* !s!&1l!te rin re$o&ri&!re.
Cor&! "eo&etri$! ! $os*rilor t*rn*rilor +e r!$ire o!te fi $ilin+ri$!3
tron$oni$!3 ris&!ti$!3 tron$oir!&i+!l! s!* ,ier1oloi+ +e rot!tie.
Form (osur& la turnur& d ra(&r d&n bton armat monol&t-
! $ilin+ri$3 f!r! ner4*re8 1 $ilin+ri$3 $* ner4*ri8
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
16
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
$ $ilin+ri$3 $* e4!)!re in )on! inferio!r!8 + ,ier1oloi+ +e rot!tie
COSURI DIN BETON AR*AT *ONOLIT
A$este $os*ri se ot re!li)! +e for&! $ilin+ri$!3 tron$oni$! s!* ,ier1oloi+
+e rot!tie.
Cosur&l (&l&ndr&( !* !4!nt!9*l $! ot fi re!li)!te *tili)!n+ $ofr!9e
"lis!nte. De)!4!nt!9*l t*rn*rilor $* $os $ilin+ri$ !!re +in ne$esit!te! e4!)!rii
)onei inferio!re ! t*rn*l*i3 in $!re s*nt +is*se "ol*rile entr* !+&isi! !er*l*i.
Initi!l3 l! ri&ele $os*ri $ilin+ri$e +in 1eton !r&!t3 tre$ere! +e l! se$ti*ne!
$os*l*i rori*-)is l! se$ti*ne! t*rn*l*i $!re !+!osteste inst!l!ti! +e r!$ire3 s-!
re!li)!t rin inter&e+i*l *nei $*ole se&isferi$e. In !$est $!) !$e!st! $*ol!
este re4!)*t! l! !rte! inferio!r! $* *n inel soli$it!t l! $o&resi*ne e $!re
re!)e&! eretii $ilin+ri$i !i $os*l*i rori*-)is3 inst!l!ti! +e r!$ire ! !ei fiin+
$onstr*it! s*1 !$ee!si $*ol!.
Cos*l +e for&! $ilin+ri$! o!te re)e&! si e $onstr*$ti! inferio!r! !
t*rn*l*i3 re!li)!t! ris&!ti$! s!* $ilin+ri$!3 rin inter&e+i*l *n*i inel $oni$ s!*
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
17
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
+ire$t e teren rin inter&e+i*l *nor st!li $!re se sri9in! e r!+ier s!* e
f*n+!tii rorii str!1!t!n+ r!+ier*l.
Cos*l rori*-)is se e>e$*t! $* "rosi&e $onst!nt!3 +eter&in!t! +e
*tili)!re! $ofr!9elor "lis!nte. Pentr* ! se o1tine *n !se$t !r,ite$t*r!l &!i l!$*t3
eretii $os*l*i ot fi re4!)*ti $* ner4*ri $e ot !4e! !ort si $! ele&ente +e
re)istent!3 "rosi&e! l!$ii in !$est $!) *t!n+ fi re+*s!. A$e!st! sol*tie este &!i
+ifi$il! +in *n$t +e 4e+ere !l e>e$*t!rii l*$r!rilor.
Peretii $os*rilor $ilin+ri$e se !r&e!)! $* o rete! +*1l! o)ition!t! sre
interior si sre e>terior3 in 4e+ere! i&1*n!t!tirii $o&ort!rii l! fis*r!re ! eretilor
soli$it!ti +ef!4or!1il +e efe$t*l 4!ri!tiilor &!ri +e te&er!t*r! ro4enite +in
e>lo!t!re! t*rn*l*i. Ar&!t*r! inel!r! ! $os*rilor $ilin+ri$e re)*lt! in "ener!l
$onstr*$ti43 &!i $* se!&! !t*n$i $!n+ eretii se e>e$*t! $* $ofr!9e "lis!nte si
"rosi&e! &ini&! este +e 1;$&. S-!* re!li)!t si t*rn*ri +e r!$ire $* for&! *sor
$oni$!3 folosin+ $ofr!9e "lis!nte.
Cosur&l &n 'orma d +&)rbolo&d d rotat& rere)int! sol*ti! $e! &!i
!4!nt!9o!s! entr* t*rn*rile +e &!re $!!$it!te3 $* to!te $! in !$est $!) n* se
ot *tili)! $ofr!9e "lis!nte. A$este t*rn*ri se re!li)e!)! rin *tili)!re! $ofr!9elor
refolosi1ile !l$!t*ite +e re"*l! +in !no*ri &!ri i&1in!te intre ele +*! +ire$ti!
"ener!to!relor re$tilinii !le s*r!fetei ,ier1oloi+*l*i +e rot!tie. Cor&!
,ier1oli$! e>$l*+e ne$esit!te! e4!)!rii )onei inferio!re $!re !+!osteste
inst!l!ti! +e r!$ire ! !ei. In !$est $!)3 eretele $os*l*i f!$e $or $o&*n $*
eretele $e !$oer! inst!l!ti!.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
18
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Ral&,ara )rtlu& (osulu& &n (ont&nuara s(+ltlu& d sust&nr
In re!li)!re! $os*rilor +e tir!9 ,ier1oli$e se o!te f!$e si $* !9*tor*l
$ofr!9elor !sito!re. Pentr* +eser4ire! e$,iei $!re re!li)e!)! 1eton!re! este
ne$es!r! o inst!l!tie +e ri+i$!t +e &!re $!!$it!te. Se *tili)e!)! o &!$!r! t*rn
$* 1r!t ori)ont!l3 !n$or!t! +e % *n$te fi>e +in interior s!* +in e>terior3 in f*n$tie
+e in!lti&e! t*rn*l*i. 2!$!r!*! se !&l!se!)! fie in $entr*l t*rn*l*i +e r!$ire3 fie
in i&e+i!t! !roiere3 !stfel in$!t $* 1r!t*l e>tensi1il s! o!t! !$oeri si $el &!i
in+e!rt!t *n$t !l !n)ei ,ier1oli$e ?l! t*rn*ri +e r!$ire &!i &i$i@.
D!$! &!$!r!*! este !&l!s!t! in $entr*3 entr* e4!$*!re! ei +*!
+e&ont!re3 este ne$es!r! l!s!re! *n*i s!ti* li1er intre st!lii in$lin!ti3 e4ent*!l
rin ne&ont!re! *n*i st!l s!* $,i!r ! *nei ere$,i.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
19
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
In!inte +e &ont!re! inst!l!tiei +e !sire3 e "rin+! inel!r! se efe$t*e!)!
*r&!to!rele oer!ti*ni<
- re"!tire! rost*l*i +e l*$r* +e l! s*r!f!t! s*erio!r! ! "rin)ii3 rin
1*$i!r+!re3 s!l!re3 s*fl!re si $*r!t!re! +e r*"in! ! &*st!tilor +e
!r&!t*r!.
- &ont!re! ri&elor 1!re +e !r&!t*r! !le $os*l*i +e tir!9 si s*+!re! $elor
4erti$!le +e &*st!tile +in "rin+! inel!r!.

Inst!l!ti! +e !sire se !s!)! e o)iti! t*rn!rii ri&*l*i inel3 +e!s*r!
"rin)ii inel!re3 re)e&!t! e s$,ele &et!li$e !&l!s!te e !&1ele !rti !le "rin)ii
inel!re.
Intr-o o)itie ! inst!l!tiei +e !sire3 se o!te 1eton! *n inel $o&let3 +e
'0-1#0$& in!lti&e ?in f*n$tie +e ti*l set*l*i +e $ofr!9e@ s!* +o*! se&iinele3 +e
$!te -;-.0$&. Aro4i)ion!re! $* 1eton tre1*ie !stfeD or"!ni)!t! in$!t s! !si"*re
1eton!re! *n*i inel $o&let e )i.
Po)iti! e ,ier1oloi+ ! fie$!r*i inel se st!1ileste si se 4erifi$! l! fi>!re!
in$lin!rii &ont!ntilor3 l! &ont!re! $ofr!9elor3 in!inte si +*! 1eton!re3 rin
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
20
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
&!s*r!re! r!)ei l! fie$!re &ont!nt3 f!t! +e !>*l 4erti$!l !l t*rn*l*i &!teri!li)!t in
$entr*.
Ral&,ara sa'oda0ulu& )ntru (o'ra0l )as&toar
Tre$ere! +intr-o o)itie ! inst!l!tiei in !lt! se f!$e rin<
- &ont!re! $el*i +e !l treile! set +e &ont!nti in $ontin*!re! $elor &ont!te8
- &*t!re! o+inelor s*erio!re8
- !9*st!re! foilor +e $ofr!9 entr* no*! o)itir8
- &ont!re! foilor +e $ofr!9 in &ont!ntii inst!l!ti8
- +e$ofr!re! inel*l*i inferior ?en*lti&*l 1eton!t@8
- +e&ont!re! &ont!ntilor inferiori8
- &*t!re! o+inelor inferio!re.
(eton!re! tre1*ie re$e+!t! +e<
- tr!t!re! rost*l*i +e l*$r* intre inelele +e 1eton t*rn!te s*$$esi43 rin<
o $*r!t!re! l!tel*i +e $i&ent !+*n!t l! s*r!f!t! rost*l*i
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
21
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
o in+e!rt!re! t*t*ror !rtilor +et!s!1ile ?1eton ne!+erent3 !"re"!te
li1ere3 r!f et$@
o s!l!re
- &ont!re! !r&!t*rii ori)ont!le ?si ! 1!relor noi +in $e! 4erti$!l!@
- 4erifi$!re! o)ition!rii !r&!t*rii si e4ent*!l ! iselor +e in"lo1!t
- &ont!re! +ist!ntierilor +intre !r&!t*ri si $ofr!9e
- 4erifi$!re! r!)ei l! $!!t*l s*erior !l &ont!ntilor
- *n"ere! foilor +e $ofr!9 $* De$ofrol
D*r!t! intrer*erii 1eton!rii intre +o*! inele s*$$esi4e n* tre1*ie s!
+e!se!s$! inter4!l*l +e ti& +intre +*r!t! 1eton!rii *n*i inel si #- +e ore3 si 4!
ser4i efe$t*!rii oer!tiilor +e !sire si re"!tire! &ention!te &!i s*s. D!$!
intrer*ere! este &!i l*n"!3 rost*l +e l*$r* tre1*ie tr!t!t s*li&ent!r3 rin
1*$i!r+!re3 in!inte +e rel*!re! 1eton!rii.
Co&!$t!re! 1eton*l*i t*rn!t se f!$e +e referint! $* l!&! 4i1r!nt!
intro+*s! rintre l!sele +e !r&!t*r!.
D*! +e$ofr!re! inel*l*i inferior3 tre1*ie l*!te i&e+i!t *r&!to!rele &!s*ri<
- 4erifi$!re! st!rii s*r!fetelor re)*lt!te
- !st*!re! "!*rilor r!&!se +e l! 1*lo!nele +intre &ont!nti
- re$tifi$!re! s*r!fetelor3 rin +e1!4*r!re3 !st*!re! !l4eolelor3 $,it*ire si
$ore$t!re! )onelor $* se"re"!ri3 $* *tili)!re! *nor &!se +e s!$l*.
A4!n+ in 4e+ere f!t*l $! 1eton*l t*rn!t in $os*l +e tir!9 se +e$ofre!)! in!inte
+e &!t*ri)!re! l*i3 el tre1*ie rote9!t i&otri4! *s$!rii3 rin<
- !$oerire! $* &!teri!le +e rote$tie ?folii s*sen+!te@3 s!*:si
- *+!re! $ontin*! s!* erio+i$!
COSURI DIN ELE*ENTE /REFABRICATE
Siste&*l ref!1ri$!t ! !!r*t $! o !ltern!ti4! ! $el*i &onolit in 4e+ere!
eli&in!rii $ons*&*l*i i&ort!nt +e &!noer! si &!teri!l entr* $ofr!9e. Sol*tiile
$ele &!i &o+erne s*nt $onstit*ite tot +e $os*rile in for&! +e ,ier1oloi+ +e
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
22
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
rot!tie3 e>e$*t!te +in !no*ri &!ri s!* +in retele +e "rin)i e $!re re!)e&!
!no*rile ref!1ri$!te si $os*rile e>e$*t!te +in ele&ente ref!1ri$!te !s!&1l!te
rin re$o&ri&!re.
In !&1ele $!)*ri !rte! inferio!r! ! t*rn*l*i ?s$,elet*l +e s*stinere si
re)er4or*l@ se e>e$*t! +in 1eton !r&!t &onolit.
Et!ele rin$i!le in re!li)!re! siste&*l*i ref!1ri$!t s*nt<
- e>e$*t!re ele&ente ref!1ri$!te $*r1e s*1 for&! +e 1olt!ri8
- tr!nsort!re! 1olt!rilor e s!ntier8

- !s!&1l!re! 1olt!rilor in inele ref!1ri$!te $* !r&!t*ri inel!re
retension!te8
- &ont!re s*r!*s! ! inelelor o1tin*te $* !9*tor*l &!$!r!lelor e
ne*ri8
- !s!&1l!re e 4erti$!l! ! inelelor rin re$o&ri&!re.

Colosire! !$est*i siste& re)int! &!i &*lte !4!nt!9e< e +e o !rte este
si&lit!te! re!li)!rii3 e +e !lt! !rte3 se re)ol4! +o*! ro1le&e rin$i!le<
re$o&ri&!re! ?inl!t*r!re! osi1ilit!tilor +e fis*r!re@ si re!li)!re! *nor il!stri in
e>terior $!re !si"*r! o for&! !r,ite$toni$! l!$*t!. Pil!strii s*nt folositi3 +e f!t3
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
23
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
entr* intro+*$ere! !r&!t*rilor retension!te 4erti$!le3 $!re er&it !s!&1l!re!
ele&entelor e in!lti&e.
Pref!1ri$!tele *tili)!te s*nt re!li)!te in for&! +e $l!4o*ri s!* +e !no*ri
+in $!re se !l$!t*ies$ retele s!ti!le.
D!$! se re!li)e!)! t*rn*ri $ilin+ri$e ele&entele ref!1ri$!te s*1 for&! +e
$l!4o*ri rere)int! o sol*tie !4!nt!9o!s! rin folosire! *n*i sin"*r ti +e
ref!1ri$!t. (!)in*l +e !! !re for&! $ilin+ri$! si $onstr*$ti! +e s*stinere !
$os*l*i este !l$!t*it! +in st!li +in 1eton !r&!t &onolit $!re str!1!t r!+ier*l
1!)in*l*i +e !!3 fiin+ re)e&!ti e o "rin+! +o+e$!"onl! sit*!t! s*1 r!+ier.
Utili)!re! $l!4o*rilor entr* t*rn*rile ,ier1oli$e re)int! +e)!4!nt!9*l
re!li)!rii *nor ele&ente ref!1ri$!te l! $!re *nele fete s*nt tesite entr*
er&itere! re!li)!rii for&elor ,ier1oli$e. Le"!t*r! intre ref!1ri$!te se
re!li)e!)! rin inter&e+i*l st!lisorilor t*rn!ti +*! $ele +o*! f!&ilii +e +rete
$!re "enere!)! s*r!f!t! t*rn*l*i si $* !9*tor*l !r&!t*rilor tr!ns4ers!le inel!re
+is*se intre $l!4o*ri. Pentr* ri"i+i)!re se ot *tili)! si inele &onolite +is*se l!
+iferite in!lti&i. L! !rte! s*erio!r! ! t*rn*l*i3 st!lisorii si $l!4o*rile s*nt le"!ti
$* o $ent*r! +in 1eton !r&!t &onolit. S*r!f!t! nete+! interio!r! se o1tine in
$!)*l t*rn*rilor +in $l!4o*ri rin ten$*ire! s!* tor$ret!re! eretilor. A$est in4elis
interior $o&lete!)! rost*rile3 eli&in!n+ rin !$e!st! osi1ilit!te! enetr!rii
4!orilor insre e>terior si !si"*r! toto+!t! rote$ti! 1eton*l*i +in $l!4o*ri.
Un !lt siste& entr* t*rn*rile ,ier1oli$e ref!1ri$!te il rere)int!
*tili)!re! !no*rilor ref!1ri$!te ro&1e+ri$e s!* tri*n",i*l!re. Astfel3 +in inel*l
s*erior !l s$,elet*l*i +e s*stinere e>e$*t!t &onolit s*nt l!s!te +*! +ire$ti!
"ener!to!relor re$tilinii !le ,ier1oloi+*l*i3 l! +ist!nt! e"!l! $* l!ti&e!
!no*rilor3 &*st!ti +in otel 1eton +e - - ; & l*n"i&e. Intre !$este &*st!ti se
&onte!)! !no*rile ref!1ri$!te ro&1oe+ri$e. D*! soli+!ri)!re! !r&!t*rii
lon"it*+in!le $* &*st!tile l!s!te +in eretii !no*rilor se to!rn! ner4*rile
$ores*n)!to!re ri&*l*i r!n+ +e ref!1ri$!te. 2*st!tile lon"it*+in!le s*nt
rel*n"ite $* !lte 1!re lon"it*+in!le s.!.&.+. !n! l! re!li)!re! inte"r!l! !
t*rn*l*i. L! !rte! s*erio!r! !no*rile ref!1ri$!te si rete!*! +e ner4*ri s*nt
soli+!ri)!te rintr-*n inel &onolit. Ner4*rile !stfel $onstr*ite3 i&re*n! $*
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
24
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
!no*rile ?$!re s*nt soli+!ri)!te rin &*st!tile l!s!te in eretii !no*rilor
ref!1ri$!te@3 !l$!t*ies$ str*$t*r! +e re)istent! ! $os*l*i +e for&! *n*i
,ier1oloi+ +e re4ol*tie.
O sol*tie &!i si&l! o $onstit*ie ele&entele ref!1ri$!te lini!re +is*se
+*! "ener!to!re re$tilinii si inele ori)ont!le for&!n+ o rete! tri*n",i*l!r!
s!ti!l!. Ele&entele s*nt !s!&1l!te +*! *n*l +in siste&ele *tili)!te l!
$onstr*$tiile l!&el!re. Gol*rile $re!te +e ele&ente se $o&lete!)! $* l!$i l!ne
s*1tiri ref!1ri$!te. Str*$t*r! +e re)istent! o1tin*t! este &!i ri"i+! re)int!
+efor&!tii in ti& &!i &i$i si !re o $!!$it!te +e re)istent! &!i &!re.
O !lt! sol*tie !4!nt!9o!s! entr* t*rn*ri ref!1ri$!te o rere)int! folosire!
!no*rilor &!ri $* ner4*ri. A$este siste&e s*nt *tili)!te +e re"*l! l! t*rn*ri
ris&!ti$e3 !no*rile fiin+ in !$est $!) +ret*n",i*l!re. L! !$este t*rn*ri se
!+ot! +e re"*l! tir!9*l fort!t.
Pentr* $or*rile tron$oir!&i+!le se foloses$ !no*ri &!ri l!ne s*1
for&! tr!e)oi+!l!.N*&!r*l +e ti*ri +e !no*ri in !$est $!) ins!3 se &!reste si3
+in !$est &oti43 siste&*l este r!r folosit.
T*rn*rile s*1 for&! +e tr*n$,i +e $on s*nt r!tion!le +in *n$t +e 4e+ere
f*n$tion!l3 ele fiin+ r!$or+!te rintr-*n inel &onolit si $onstr*ite +in !no*ri &!ri
$* ner4*ri.

Turnur& (u )ro'&l var&ab&l ) &nalt&m, d&n )r'abr&(at-
! ,ier1oli$ +in $l!4o*ri8 1 ,ier1oli$ +in !no*ri8 $ tron$oni$ +in $l!4o*ri
T*rn*rile +e r!$ire se ot re!li)! folosin+ !t!t 1eton &onolit $!t si
ele&ente +in 1eton ref!1ri$!t.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
25
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Pentr* re!li)!re! s$,elet*l*i +e s*stinere ! $os*l*i t*rn*l*i se ot folosi
st!li ref!1ri$!ti 3 !$esti! *r&!n+ ! fi fi>!ti si 1eton!ti in "rin+! inel!r!.
An(orara stal)&lor &n(l&nat& )r'abr&(at& &n
tal)a d 'undat& &nlara
*onol&t&,ara &mb&nar&&
Grin+! inel!r! +e +e!s*r! st!lilor in$lin!ti *r&e!)! ! se re!li)! +in
1eton &onolit. A$e!st! !re rol*l +e in$!str!re ! st!lilor l! !rte! s*erio!r! !
!$estor! si +e s*ort entr* $ofr!9*l $e 4! fi folosit entr* $os*l +e tir!9.
Str*$t*r! interio!r! +e re)istent! este "!n+it! entr* !si"*r!re! !se)!rii
si:s!* !"!t!rii siste&elor f*n$tion!le !le t*rn*l*i +e r!$ire. Pe "rin)ile str*$t*rii
interio!re 4or fi !se)!te siste&ele +e +istri1*tie si +isersie ! !ei in t*rn.
A$e!st! str*$t*r! +e re)istent! o!te fi re!li)!t! inte"r!l +in ele&ente
ref!1ri$!te ?st!li si "rin)i@.
Fundat&& stal)& )r'abr&(at& *ontar stal)& )r'abr&(at&
).1. IZOLAREA PERETILOR COSULUI ).1. IZOLAREA PERETILOR COSULUI
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
26
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
O i&ort!nt! +eose1it! in re!li)!re! t*rn*rilor +e r!$ire tre1*ie !$or+!t!
n* n*&!i re!li)!rii str*$t*rii +e re)istent! +!r si ! rote$tiilor ,i+rof*"e si
!nti$oro)i4e.
In ti&*l f*n$tion!rii3 s*r!fetele t*rn*rilor +e r!$ire s*nt in er&!nent
$ont!$t $* !! $!l+!3 4!ori3 !! +in $on+ens3 !er $* *&i+it!te +e 1007 si no>e
!"resi4e +in !t&osfer! ol*!t! in+*stri!l +in )on! !&l!s!&ent*l*i.
A! re$ir$*l!t! rin t*rn*l +e r!$ire este in "ener!l +e+*ri)!t! i!r rin
!tr*n+ere! in 1eton*l +in str*$t*r! e>terio!r!3 i&re*n! $* no>ele !t&osferi$e3
il +e"r!+e!)!.
In !$este $on+itii re)*lt! ne$es!r! re!li)!re! e s*r!fetele $os*l*i +e
tir!9 ! *nor rote$tii ! 1eton*l*i $!re s! !si"*re o 1*n! $o&ort!re in ti& si
$,elt*ieli &ini&e +e intretinere.
Al$!t*ire! siste&elor +e rote$tie 4! fi +iferit! e s*r!fetele +e 1eton !le
t*rn*rilor +e r!$ire<
= e s*r!f!t! interio!r!3 $!re este s*1 !$ti*ne! $ontin*! ! 4!orilor si
!ei $!l+e3 este ne$es!r! o ,i+roi)ol!tie et!ns!8
= l! e>terior3 s*1 !$ti*ne! so!rel*i3 re$iit!tiilor si no>elor !t&osferi$e3
este ne$es!r! o rote$tie !nti$oro)i4!3 $!re s! er&it! resir!ti! 1eton*l*i3
rese$ti4 e4!$*!re! *&i+it!tii +in interior*l 1eton*l*i.
Pri&! &!s*r! !+ot!t! in 4e+ere! rote9!rii eretilor t*rn*l*i +e r!$ire o
rere)int! ti*l +e 1eton $!re *r&e!)! s! fie folosit. A$est 1eton 4! !4e! o
er&e!1ilit!te ri+i$!t! si o re)istent! l! &ini&*& 1;0 $i$l*ri in",et-+e)",et.
Con+itiile +e e>lo!t!re ! t*rn*rilor +e r!$ire +eter&in! e>istent! *nei
&!ri +iferente +e *&i+it!te ! !er*l*i intre s*r!fetele $os*l*i +e tir!9 si i&li$it o
ten+int! +e tr!4ers!re ! 1eton*l*i +e $!tre !! ?li$,i+! s!* 4!ori@3 in$!r$!ti $*
!"enti ol*!nti3 $* +e"r!+!re! tret!t! ! 1eton*l*i rin !t!$!re! $,i&i$! ! ietrei
+e $i&ent ?s*lf!t!re3 $or1!n!t!re et$@ si ! !r&!t*rii.
Pentr* i&ie+i$!re! !tr*n+erii *&i+it!tii +in interior*l t*rn*l*i +e r!$ire in
1eton3 e f!t! interior! ! $os*l*i +e tir!93 re"!tit! in re!l!1il3 se !li$! o
,i+roi)ol!tie +in &!i &*lte str!t*ri3 re)istent! l! !"resi4it!ti $,i&i$e se$ifi$e.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
27
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
Siste&*l +e rote$tie tre1*ie s! in+eline!s$! *r&!to!rele $on+itii &ini&e
+e +*r!1ilit!te<
- !+erent! l! s*r!f!t! s*ort8
- et!nseit!te i&er&e!1ilit!te l! !! li$,i+! si 4!ori8
- re)istent! l! !! $!l+! ?!n! l! A;0
o
C@3 r!)e *ltr!4iolete3 "!)e
in+*stri!le8
Pentr* ,i+roi)ol!re! s*r!fetei interio!re ! t*rn*rilor +e r!$ire se foloseste
*n siste& +e rote$tie +in r!sin! eo>i+i$! *r!3 l*s *n str!t s*li&ent!r
oli*ret!ni$ +e!s*r! +i!&etr*l*i &ini&3 in )on! insorit!.
Prote$ti! !nti$oro)i4! $e se !li$! e e>terior*l $os*l*i +e tir!9 si !l
st!lilor in$lin!ti !re rol*l +e ! i&ie+i$! !tr*n+ere! *&i+it!tii +in re$iit!tii si !
no>elor +in !t&osfer! in 1eton si +e ! er&ite iesire! *&i+it!tii +in 1eton3 +e$i
resir!ti! !$est*i!. Con+itiile te,ni$e e $!re tre1*ie s! le in+eline!s$! !$est
siste& +e rote$tie s*nt *r&!to!rele<
- !+erent! l! s*r!f! +e 1eton8
- et!nseit!te i&er&e!1ilit!te l! *&i+it!te +insre e>terior8
- er&e!1ilit!te! l! *&i+it!te +insre interior8
- re)istent! l! r!)e UV si "!)e in+*stri!le8
In!inte! !li$!rii rote$tiilor e s*r!fetele +e 1eton !le t*rn*rilor +e
r!$ire3 tre1*ie rest!1ilit! $ontin*it!te! s*ort*l*i rin $*r!t!re3 tr!t!re! fis*rilor si
e4ent*!l !li$!re! *nor lo&1e.
Pentr* $*r!t!re! s*r!fetei +e +e*neri3 1eton +e"r!+!t3 ne!+erent3 r!f
et$.3 se 4! !$tion! $* erii &e$!ni$e3 rin s!1l!re $* nisi $*!rtos s!* $*
inst!l!tii +e s!1l!re $* !! ?l! resi*ne +e B001!ri@.
S*r!f!t! e $!re *r&e!)! ! fi !li$!t! i)ol!ti! tre1*ie s! fie nete+!3
$ontin*! ?f!r! fis*ri3 +eni4el!ri3 1!4*ri3 se"re"!ri s!* !lte +efe$te +e t*rn!re !
1eton*l*i@ si $*r!t! ?lisit! +e !!3 +e*neri3 4e"et!tie3 r!f s!* !lte i&*rit!t!ti@.
A$e!st! s*r!f!t! tre1*ie s! fie $*r!t! si *sor !seri)!t!. Aserit!te! ne$es!r!
!li$!rii siste&*l*i +e rote$tie +eter&in! &o+*l +e $*r!t!re. Us$!re! s*r!fetei
este o1li"!torie entr* !si"*r!re! !+erentei. S*r!f!t! interio!r! re"!tit! entr*
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
28
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
!li$!re! ,i+roi)ol!tiei tre1*ie s! !i1! o *&i+it!te +e &!> ;73 i!r $e! e>terio!r!3
B73 4!lori $e tre1*ie 4erifi$!te $* *&i+o&etre +e s*r!f!t!. Inter4!l*l +e ti&
intre re"!tire! s*r!fetelor si !li$!re! ri&*l*i str!t +e rote$tie tre1*ie s! fie
$!t &!i &i$ ?&!> % ore@.
Ali$!re! rote$tiilor ,i+rof*"e se re!li)e!)! &e$!ni)!t3 rin *l4eri)!re
$* istol*l $* !er $o&ri&!t3 $* te,nolo"ii se$ifi$e +e e inst!l!tii se$i!le +in
$!+r*l te,nolo"iilor rese$ti4e s!* +e e n!$ele s*sen+!te +e $oron!&ent si
!n$or!te ri"i+ +e *n$te fi>e in fie$!re o)itie +e l*$r*.
Ali$!re! i)ol!tiei se f!$e in *r&!to!rele $on+itii +e &e+i* !&1i!nt<
- $on$entr!ti! $!t &!i re+*s! ! "!)elor !"resi4e8
- *&i+it!te rel!ti4! ! !er*l*i s*1 /078
- te&er!t*r! intre ; si %;
o
C3 l! *&1r!8
- 4!nt s*1 ;&:s.
CAPITOLUL , CAPITOLUL ,
CONCLUZII CONCLUZII
D*! $*& s-! re)ent!t in !"inile !nterio!re3 t*rn*rile +e r!$ire s*nt
$onstr*$tii se$i!le ! $!ror +i&ension!re se f!$e in f*n$tie +e +e1it*l +e !!
re$ir$*l!t! $!re *r&e!)! ! fi r!$it! si +e n*&!r*l +e "r!+e $* $!re tre1*ie
s$!)*t! te&er!t*r! ei.
C! si $!stelele +e !!3 t*rn*rile +e r!$ire s*nt $onstr*$tii i)ol!te $!re !* o
in!lti&e &!re in r!ort $* $onstr*$tiile in4e$in!te3 $onstit*in+ !+eseori *n
ele&ent +o&in!nt in $o&le>*l in+*stri!l in &i9lo$*l $!ror! s*nt !&l!s!te. Din
!$est &oti43 l! roie$t!re! t*rn*rilor +e r!$ire tre1*ie s! se !i1! in 4e+ere
ne$esit!te! re!li)!rii *nor for&e !r,ite$toni$e l!$*te3 $!re ins! tre1*ie &!stfel
!lese in$!t s! n* +!*ne)e !s*r! ro1le&elor te,nolo"i$e si +e re)istent! !le
t*rn*l*i. In $ee! $e ri4este re)ol4!re! ro1le&elor !r,ite$toni$e3 +ifi$*lt!te!
$!re !!re l! roie$t!re! t*rn*rilor +e r!$ire $onst! in !$ee! $! rofil*l lor3
+eter&in!t +e $onsi+erente f*n$tion!le3 n* se rete!)! *nor for&e esteti$e.
Dintre rofilele !li$!te l! $onstr*$ti! t*rn*rilor +e r!$ire3 for&! +e ,ier1oloi+ +e
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
29
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
re4ol*tie rere)int! o sol*tie $!re s!tisf!$e &!i 1ine +e$!t !lte for&e3 o+!t! $*
$erintele te,nolo"i$e si e $ele !r,ite$t*r!le.
In $ee! $e ri4este re!li)!re! t*rn*rilor +e r!$ire3 re)er4or*l se e>e$*t!
+o!r +in 1eton !r&!t &onolit3 in ti& $e s$,elet*l +e s*stinere si $os*l +e tir!9 se
ot re!li)! si +in ele&ente ref!1ri$!te.
Pentr* ! e4it! +ifi$*lt!tile int!&in!te l! e>e$*ti! t*rn*rilor +in 1eton
!r&!t &onolit3 +!torit! $ons*&*l*i i&ort!nt +e &!teri!l le&nos ne$es!r
$ofr!9*l*i si es!fo+!9*l*i s-! re$*rs3 in roortie inse&n!t!3 l! folosire!
ele&entelor ref!1ri$!te +in 1eton !r&!t entr* e>e$*ti! $os*rilor t*rn*rilor.
!I!LIOGRA2IE !I!LIOGRA2IE
1. A"ent R!+*. "etoda aproxima#iilor succesive aplicat$
in static$ %i alte probleme similare. (*$*reEti. E+it*r! te,ni$!
1'';
#. A4r!&3 C3 &rin'i continue.(*$*reEti3E+it*r! te,ni$F31';0.
(eleE A*rel. (utremurul %i construc#iile. (*$*reEti.
I&ri&eri! N!Gion!lF 1'-1
%. CHE&i"i*3AI . Ei Vernes$*3 P.Aplica#ii ale teoriei
elasticit$#ii )n construc#ii. (*$*reEti3 E+it*r! te,ni$F3 1';;.
-. H!n"!n3 2. (onstruc#ii de beton armat. (*$*reEti3 E+it*r!
te,ni$F3 1'.%
;. H!n"!n3 2. !eton armat, construc#ii industriale. (*$*reEti3
E+it*r! te,ni$F3 1';B
.. 2HrE*3 O. *tructuri din beton armat. E+it*r! Instit.
olite,ni$ Ti&iEo!r!3 1'...
/. S!,!no4sDi3 C3 V. (onstruc#ii din beton armat ?tr!+. +in l1. r*s!@. (*$*resti3
E+it*r! Te,ni$!3 1';/.
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
30
ASPECTE TEHNOLOGICE PRIVIND
REALIZAREA TURNURILOR DE RACIRE
B. A. 2i,*l3 C. Leonte. (urs de beton armat %i construc#ii de beton
armat, +oi. II. (alculul %i alc$tuirea elementelor din beton armat.
(*$*reEti3 E+it*r! +i+!$ti$F Ei e+!"o"i$F3 1'.%.
'. A. 2i,*l3 (onstruc#ii speciale din beton armat. (*$*reEti E+it*r! +i+!$-
ti$F Ei e+!"o"i$F3 1'.-.
10. T*rn*ri ,ier1oli$e +e r!$ire3 Te)! +e +o$tor!t3 I!si3 1'/%
2!r! GOGORICI
#00.-#00/
31