Sunteți pe pagina 1din 34

COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONETI

PROIECT PENTRU OBINEREA


CERTIFICATULUI DE COMPETENE
PROFESIONALE
CALIFICAREA PROFESIONAL: TEHNICIAN N
ACTIVITI ECONOMICE
NIVELUL 3
Profesor coordo!"or: E#e$:
ec% Predo&' M&(!e#! Br)&c& Cos*&+Cos"!"&
c#!s! ! ,II+! B-
2013-2014
1
2
CUPRINS
ARGUMENT
INTRODUCERE..
CAPITOLUL I . Bil!"#l $%!&'il
1. N%"i#!( )i *#!$"iil( 'il!"#l#i $%!&'il..............................
1.1 I+,%-&!" 'il!"#l#i $%!&'il.
2. S&-#$&#- 'il!"#l#i $%!&'il..............................................
2.A. Bil!"#l ,-%,-i#-/i).
2.B. C%!&#l 0( P-%*i& )i ,i(-0(-(1-(),($&i2 $%!&#l 0( (3(-$i"i# 4! $/#l
i!)&i&#"iil%- ,#'li$( .5
2.C. A!(3 l 'il!"5
2.D. R,%-&#l 0( 6()&i#!(.
3. N%-+( 0( i!&%$+i-(7 $(-&i*i$-(7 2(-i*i$-( )i !li/8
'il!"#l#i $%!&'il........................................................................
3.1 S$9(+ 6(!(-l8 0( 2(-i*i$-( :i $(-&i*i$-( 'il!"#l#i $%!&'il5
3.2 T(-+(!(l( ,(!&-# 0(,#!(-( 'il!"#l#i $%!&'il.
4. ;!&%$+i-( 'il!"#l#i......................................................
4.1El(+(!&(l( ,&-i+%!il( 0( $&i2(5
4.2El(+(!&(l( ,&-i+%!il( 0( ,)i2.
<. A!li/ $&i2i&8"ii ($%!%+i$%-*i!!$i-( ,( '/ 'il!"#l#i
$%!&'il..........................................................................................
<.1 A!li/ i!0i$&%-il%- 0( ,(-*%-+!"85
<.2 A!li/ i!0i$&%-il%- 0( (*i$i(!"85
<.3 A!li/ i!0i$&%-il%- 0( li$9i0i&&(5
<.4 A!li/ !i2(l#l#i 0( 4!0&%--( )# 0( )%l2'ili&&(5
<.< A!li/ i!0i$&%-il%- #!i&-i= $"i#!il%- :i 0i2i0(!0(l%-.
>. C%!$(,&#l 0( -(!&'ili&&(. R& 0( (3,-i+-(
-(!&'ili&8"ii..
>.1 R(!&'ili&&( $,i&l#-il%-5
>.2 R(!&'ili&&( ($%!%+i$5
>.3 R(!&'ili&&( *i!!$i-8.
?. C,$i&&( 0( ,l&8. S%l2'ili&&(. Li$9i0i&&(.
B%!i&&(.......................................................................................
?.1 C,$i&&( 0( ,l&85
3
?.2 S%l2'ili&&(5
?.3 S%l2'ili&&( ,&-i+%!il85
?.4 Li$9i0i&&( *i!!$i-85
?.< Li$9i0i&&( ,&-i+%!il85
?.> B%!i&&( *i!!$i-8.
@. A,li$"ii...............................................................................
@.1. P-(/(!&-( S.C. COCO S.A.
@.2. A!li/8 ,( '/8 0( 'il!" l S.C. COCO S.A.
A. C%!$l#/i(...
10. Bi'li%6-*i(..
4
A-6#+(!&
Contabilitatea i aduce o contribuie deosebit n economie, deoarece, prin ntregul su
coninut, mbin armonis teoria abstract cu realitatea fenomenelor studiate. Adoptarea n
contabilitatea romneasc a terminologiei bilan contabil este moti!at de faptul c modelul
propriu al bilanului caracteri"ea" patrimoniul n totalitatea sa i asigur informaia sintetic i
analitic referitoare la situaia financiar#patrimonial, integritatea i eficiena economic a folosirii
resurselor titularului de patrimoniu.
$n calitatea sa de model de calcul i descriere a patrimoniului, bilanul consolidea" i d
e%presie sintetic informaiilor referitoare la formele funcionale de in!estire a fondurilor n
acti!itatea unui titular de patrimoniu, precum i la modul de formare a acestora n cadrul relaiilor
cu mediul economico#social. &l caracteri"ea" cifric i n etalon bnesc relaiile de ec'ilibru
dimensional i structural dintre mi(loacele economice gestionate de ctre titularul de patrimoniu i
sursele de procurare ale acestor mi(loace. )e asemenea, bilanul e!idenia" i re"ultatul financiar
obinut, ca urmare a consumrii i reproduciei fondurilor in!estite.
*
+entru sus inerea e%amenului de competen e am ales sub atenta indrumare a dnei prof.
+redoiu ,i'aela, sa elabore" lucrarea cu titlul -ilan ul contabil. Am structrurat lucrearea in .
capitole. /n cadrul capitolului / 0oiune si funciile bilanului contabil pentru reali"area functiilor
contabilitatii1 de informare, deci"ie si control, este necesar ca n urma lucrarilor curente de
contabilitate sa se sinteti"e"e informatiile generate de conturi si calculele contabile, n documente
de sinte"a e%presi! si rele!ante, accesibile nu numai specialistilor, ci si celor interesati de gestiunea
unitatii patrimoniale n calitate de1 in!estitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte
organisme economice si sociale. /n cadrul capitolului al //# lea 2tructura bilanului contabil n
functie de recomandarile organismelor nationale si internationale de normali"are contabila, practica
cunoaste doua forme de sc'eme de bilant. 3na sub forma de tablou cu doua parti numita si sc'ema
ori"ontala de bilant si modelul sub forma listei !erticale sau sc'ema bilantului !ertical. /n cadrul
capitolului al ///# lea 0orme de intocmire, certificare, !erificare si anali" a bilanului contabil
regiile autonome i societile comerciale care au n subordine subuniti sau filiale n ar, !or
!erifica i centrali"a balanele de !erificare a conturilor sintetice, ntocmind bilanul contabil
centrali"at al regiei sau societii. $n cadrul capitolului al /4#lea este !orba despre cum se
intocmeste un bila contabil si despre rolul elementelor patrimoniale de acti! si elementelor
patrimoniale de pasi! in intocmirea bilan ului contabil. $n capitolul al 4# lea este !orba despre
ntocmirea bilanului contabil pe lng funcia de generali"are a datelor care are ca scop elaborarea
unui document n ba"a cruia s se faca anali"a reali"rii indicatorilor n comparaie cu bugetul de
!enituri i c'eltuieli si identificarea unor resurse financiare posibile pentru de"!oltarea acti!itii. /n
cel de#al 4/# lea capitol este !orba despre rentabilitate care este un indicator sintetic calitati!
important, care e%prim capacitatea unei firme de a obine !enit net. Altfel spus rentabilitatea poate
fi definit ca capacitatea ntreprinderii de a produce un surplus peste ni!elul c'eltuielilor.
5entabilitatea repre"int capacitatea firmelor de a produce profit. $n cadrul capitolului al 4//#lea
este !orba despre capacitatea de plat a agentului economic care este posibilitatea de a#i stinge
integral i la termen obligaiile de plat de!enite e%igibile fa de furni"ori, salariai, bugetul de stat,
bnci sau ali creditori cu mi(loace bneti de care dispune. ,ai este !orba si despre sol!abilitate,
care este capacitatea firmei de a plti la scaden datoriile fa de creditorii si, i despre
lic'iditatea financiar, care este capacitatea unei unitati economice de a#i ndeplini la termen cu
resursele sale bneti de care dispune, obligaiile de plat.
6
CAPITOLUL I
NOBIUNE I CUNCBIILE BILANBULUI CONTABIL
+entru reali"area funciilor contabilitii1 de informare, deci"ie i control, este necesar ca n
urma lucrrilor curente de contabilitate s se sinteti"e"e periodic informaiile generate de conturi i
calculele contabile, n documente de sinte" e%presi! i rele!ante, accesibile nu numai specialitilor,
ci i celor interesai de gestiunea unitii patrimoniale n calitate de1 in!estitor, administrator, banc,
creditor, fiscalitate i alte organisme economice i sociale. Aceste documente de sinte" constituie
obiectul de ba" al contabilitaii financiare, deoarece redau o imagine fidel asupra situaiei
patrimoniale, re"ultatelor i situaiei financiare a ntreprinderii.
+otri!it L(6ii 31D1AA0 ,-i2i!0 )%$i(&8"il( $%+(-$il( i a L(6ii C%!&'ili&8"ii @2D1AA1, toi
agenii economici 7 toate persoanele (uridice 8 sunt obligai s ntocmeasc bilan contabil.
-ilanul este documentul oficial de sinte" al tuturor unitilor patrimoniale. -ilanul
contabil contribuie s dea o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului, a situaiei financiare
i asupra re"ultatelor obinute de unitatea patrimonial, care presupune1
# respectarea cu bun credin a regulilor pri!ind e!aluarea patrimoniului9
# respectarea principiilor1 prudenei, permanenei metodelor, continuitatea
acti!itii bilanului de desc'idere cu cel de nc'idere, a noncompensrii9
.
# posturile nscrise n bilan trebuie s corespund cu datele nregistrate n
contabilitate, puse de acord cu in!entarul.
+rocedeu principal al metodei contabilitii i ba" informaional fundamental, bilanul
propriu#"is este un tablou care cuprinde n form sintetic i n e%presie !aloric mi(loacele
economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum i re"ultatul unui agent economic
la un moment dat.
-ilanul este documentul contabil de sinte", prin care se pre"int acti!ul i pasi!ul unitii
patrimoniale la nc'iderea e%erciiului, precum i n celelalte situaii pre!"ute de :egea
Contabilitii.
1.1 I+,%-&!" 'il!"#l#i $%!&'il
1.2 deri! din funciile pe care acesta le ndeplinete1
1) funcia de generalizare a datelor contabilitii;
2) funcia de cunoatere a mersului activitii economico-financiare;
3) funcia previzional.
1) Funcia de generalizare a datelor n ciclul contabil de prelucrare a informaiilor i"!orte
din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilitii curente, dup criterii bine stabilite, ntr#
un numr restrns de indicatori, care s poat oferi o imagine de ansamblu asupra situaiei
economico#financiare a unitii patrimoniale.
2) Funcia de analiz a mersului activitii economico-financiare se manifest prin aceea
c, pe ba"a bilanului contabil se anali"ea" periodic, gradul reali"rii indicatorilor proiectai i a
re"ultatelor, se identific re"er!e i se stabilesc msuri de perfecionare a acti!itii economice i
financiare.
Adunrile ;enerale ale Acionarilor, Consiliile de Administraie, managerii unitilor
patrimoniale anali"ea" periodic situaia economico#financiar, pe ba"a bilanului contabil, a
ane%elor sale i a raportului de gestiune, componente de ba" ale drii de seama contabile.
3) Funcia previzional const n posibilitatea oferit de bilan de a orienta acti!itatea
!iitoare. $n acest scop, ntocmirea bugetului de !enituri i c'eltuieli pentru perioadele urmtoare se
fundamentea" pe situaia patrimonial i a re"ultatelor din perioada considerat ba"a de raportare.
CAPITOLUL II
<
STRUCTURA BILANBULUI CONTABIL
-ilanul contabil are n componena sa documente i situaii de sinte" economic sau de
control fiscal, cuprin"nd urmtoarele elemente1
A. Bil!"#l ,-%,-i#-/i).
B.C%!&#l 0( P-%*i& )i ,i(-0(-(1-(),($&i2 $%!&#l 0( (3(-$i"i# 4! $/#l
i!)&i&#"iil%- ,#'li$( .5
C.A!(3 l 'il!"5
D.R,%-&#l 0( 6()&i#!(.
A!nd acelai scop, de informare asupra situaiei patrimoniului, a situaiei financiare a
unitii patrimoniale i a re"ultatelor obinute, aceste pri constituti!e formea" un tot unitar.
+entru ntocmirea i pre"entarea completului bilanier, ,inisterul =inanelor, prin Colegiul
Consultati! al Contabilitii, elaborea" modele de situaii pri!ind bilanul i celelalte componente
pentru regii autonome, societi comerciale i instituii publice. +entru societile bancare, modelele
i normele metodologice se elaborea" de -anca 0aional cu a!i"ul ,inisterului =inanelor.
L 4!&%$+i-( 'il!"#l#i $%!&'il, se au n !edere urmtoarele -(6#li1
# posturile de bilan s corespund cu datele nregistrate n contabilitate, puse de acord cu
situaia real a elementelor patrimoniale stabilite pe ba"a in!entarului9
# nu sunt admise compensri ntre conturile ce se nscriu n bilan i respecti! ntre
conturile de !enituri i c'eltuieli din contul de >+rofit si pierdere?.
$n practic se cunosc dou sc'eme de bilan, una sub form de tablou cu dou prti1 partea
stng, ACTIEUL, i partea dreapt, PASIEUL, numit i scema orizontal de bilan, i modelul
sub forma listei verticale sau scema bilanului vertical. -ilanul sub form de tablou cu dou
pri pune n e!iden egalitatea ntre resurse i utili"ri, iar modelul de bilan sub forma listei
!erticale ordonea" structurile patrimoniale n acti!e, datorii, capitaluri, re"er!e i alte componente
ale situaiei nete, finalitatea fiind pre"entarea situaiei nete a patrimoniului.
A. Bil!"#l ,-%,-i#-/i)
+oate fi alctuit n dou !ariante sau sisteme, n funcie de gruparea ntreprinderilor n
ntreprinderi mici , mi(locii i ntreprinderi mari, grupare ce se face n funcie de praguri fiscale
7 care au n !edere !aloarea acti!ului bilanului, cifra de afaceri i numrul mediu de salariai 8.
@
a. Bil!" $%!&'il 4! )i)&(+ )i+,li*i$&, n ca"ul ntreprinderilor mici si mi(locii, care
presupune o sc'em de bilan mai redus.
b. Bil!" $%!&'il 4! )i)&(+ 0( '/8 pre!"ut s fie utili"at de ntreprinderi mari, acesta
cuprin"nd posturi i indicatori complei pri!ind acti!itatea i re"ultatele ntreprinderii.
-ilanul unitilor patrimoniale care desfoar acti!iti economice cuprinde toate
elementele de acti! i pasi! grupate dup destinaie i respecti! pro!eniena lor.
!"#$%&' ($'!)*&'&$ cuprinde urmtoarele grupe principale de elemente1
a8 !ctivele imobilizate 7 imobili"ri necorporale9 imobili"ri corporale9 imobili"ri
financiare 89
b8 !ctivele circulante 7 stocuri, creane, titluri de plasament, disponibiliti i alte !alori 89
c8 "onturile de regularizare i asimilare-activ 7 c'eltuielile nregistrate n a!ans, diferene
de con!ersie#acti! i alte elemente tran"itorii i de regulari"at, de acti! 89
d8 +rimele de rambursare a obligaiunilor.
"apitalul social subscris nevrsat se nscrie distinct n grupa acti!elor circulante ale
bilanului.
+!,$%&' ($'!)*&'&$ cuprinde urmtoarele grupe principale de elemente1
a8 "apitalurile proprii 7 capitalul social sau indi!idual, primele legate de capital,
diferenele din ree!aluare, re"er!ele, re"ultatul reportat nereparti"at, re"ultatul
e%erciiului, fondurile proprii, sub!eniile pentru in!estiii si pro!i"ioanele
reglementate 89
b) +rovizioanele pentru riscuri i celtuieli;
c8 -atoriile 7 mprumuturi i datorii asimilate, furni"ori i conturi asimilate, datorii n
legatur cu personalul, datorii fa de bugetul statului, datorii pri!ind asigurrile sociale,
creditori i alte datorii 89
d8 "onturile de regularizare i asimilare-pasiv 7 !eniturile nregistrate n a!ans,
diferenele de con!ersie#pasi!, alte elemente tran"itorii i de regulari"at de pasi! 8.
&lementele patrimoniale n bilan sunt sistemati"ate pornind de la conturi, pe grupe,
capitole, posturi, dup criteriul lic'iditii acti!ului i a e%igibilitii pasi!ului, astfel1 posturile de
acti! sunt ae"ate n ordinea cresctoare a lic'iditii 7 de la cele mai puin lic'ide # cum este ca"ul
acti!elor imobili"ate la disponibilitile bneti ca form de lic'iditate absolut 8, iar n pasi!
posturile sunt dispuse de la cele mai puin e%igibile 7 de la capital # ultimul cont care se nc'ide in
ca"ul lic'idrii patrimoniului 8 la datoriile curente.
Att acti!ul ct i pasi!ul bilanier suport un 0#'l# $-i&(-i# 0( %-0%!-(=
1A
# $-i&(-i#l +F%-= pentru acti!e, natura lor economic, iar pentru elementele de pasi!,
natura lor (uridic9
# $-i&(-i#l +i!%-= pentru acti!e, lic'iditatea 7 cresctoare 8 a acestora, iar pentru
elementele de pasi!, e%igibilitatea lor 7 cresctoare 8.
2tructura bilanului o stabilete ,inisterul =inanelor la sfritul fiecrui an financiar.
B. C%!&#l 0( P-%*i& :i ,i(-0(-(
5epre"int o recapitulaie a !eniturilor i a c'eltuielilor, dup cum urmea"1
a. 4enituri din e%ploatare9
b. C'eltuielile acti!itii de e%ploatare9
c. 5e"ultatul acti!itii de e%ploatare9
d. 4enituri financiare9
e. C'eltuieli financiare9
f. 5e"ultatul acti!itii financiare9
g. 4enituri e%cepionale9
'. C'eltuieli e%cepionale9
i. 5e"ultatul operaiunilor e%cepionale9
(. 4enituri totale9
B. C'eltuieli totale9
l. 5e"ultatul brut al e%erciiului9
m. /mpo"itul pe profit9
n. 5e"ultatul net al e%erciiului.
)atele se preiau din rula(ele debitoare ale conturilor de c'eltuieli, respecti! din rula(ele
creditoare ale conturilor de !enituri, cumulate de la nceputul anului. $n situaia n care au fost
efectuate nregistrari prin creditul conturilor de c'eltuieli sau prin debitul conturilor de !enituri,
datele sunt repre"entate de soldurile conturilor de !enituri i c'eltuieli nainte de a fi transferate
asupra contului de re"ultate finale, cumulate de la nceputul anului.
4eniturile sunt preluate din balana de !erificare, suma !eniturilor din contul de >+rofit i
pierdere? este egal cu rula(ul creditor cumulat al conturilor de !enituri sau rula(ul creditor cumulat
corectat.
11
C'eltuielile sunt preluate din rula(ul debitor cumulat al conturilor de c'eltuieli, corectat dac
este ca"ul cu unele sume nregistrate n credit.
Contul de >+rofit i pierdere? are un coninut ndeosebi economic, deoarece ofer informaii
asupra acti!itii de producie, comerciale sau financiare a unitii patrimoniale prin dimensiunea
!eniturilor, c'eltuielilor, re"ultatelor pe care le generea".
$n pre"entarea contului de >+rofit i pierdere? sunt conturate dou modele de e%punere a
c'eltuielilor i !eniturilor1 unul ce ia n considereare natura economic a acestora, altul ce pleac
de la funciunile sau acti!itile unei ntreprinderi 7 de la destinaia !eniturilor i c'eltuielilor 8.
C *%-+8, contul de >+rofit i pierdere > se poate pre"enta1
# &'l%# 'il&(-l )# *%-+8 0( $%!& 1 )$9(+ %-i/%!&l8 .5
# li)&8 1 )$9(+ 2(-&i$l8 ..
$n ambele ca"uri, $9(l&#i(lil( :i 2(!i&#-il( sunt grupate n &-(i $&(6%-ii1
# 0i! (3,l%&-(5
# *i!!$i-(5
# (3$(,"i%!l(.
C. A!(3 l 'il!"
Are ca obiecti!e principale completarea i e%plicarea datelor nscrise n bilan i n contul
de >+rofit i pierdere? i conine informaii cu pri!ire la situaia patrimonial i financiar, la
re"ultatele aferente e%erciiului nc'eiat cum sunt1
# repartizarea profitului . ane/a 1 );
# situaia stocurilor i a produciei 0n curs de e/ecuie . ane/a 2 );
# situaia creanelor i datoriilor . ane/a 3 );
# situaia altor provizioane . ane/a 1 );
# date informative . ane/a 2a );
# pli restante . ane/a 2b );
# impozitele3 ta/ele i alte obligaii datorate i vrsate . ane/a 2c );
# situaia activelor imobilizate . ane/a 4 )5
!. %alori brute
(. !mortizri
". +rovizioane pentru depreciere
# alte informaii privind regulile i metodele contabile utilizate i date complementare
. ane/a 6 ).
12
a) 7epartizarea profitului cuprinde alocri din profitul e%erciiului n curs, la re"er!e,
fondul de participare a salariailor la profit, fondul de de"!oltare, surse proprii de finanare,
di!idende de pltit etc., precum i profitul rmas nereparti"at.
b8 ,ituaia stocurilor i a produciei 0n curs conine date referitoare la dinamica stocurilor
de materii i materiale, a obiectelor de in!entar, produciei neterminate, stocurilor la teri,
animalelor, mrfurilor, ambala(elor i a totalului stocurilor.
c8 ,ituaia creantelor i datoriilor se refer la informaii cum sunt1
# creane din acti!e imobili"ate9
# creane din acti!e circulante9
# c'eltuieli nregistrate n a!ans9
# total creane9
# datorii bancare9
# datorii fiscale i sociale9
# datorii comerciale9
# datorii n legatur cu personalul9
# alte datorii9
# !enituri nregistrate n a!ans9
# total datorii.
d8 ,ituaia altor provizioane pune la dispo"iie date referitoare la micarea balaniera a
pro!i"ioanelor 7 sold la nceputul anului9 c'eltuieli pri!ind pro!i"ioanele constituite9 !eniturile din
pro!i"ioanele diminuate sau anulate9 sold la sfritul anului 8 pe categorii de pro!i"ioane, respecti!1
pro!i"ioane reglementate9 pro!i"ioane pentru riscuri i c'eltuieli9 pro!i"ioane pentru depreciere9
total pro!i"ioane.
e8 -ate informative ofer date cu pri!ire la1
# re"ultatele obinute9
# e!oluia indicatorilor 7 nr. salariailor, salarii brute, !eniturile, e%porturi,
imobili"rile corporale comparati! cu anul precedent 89
# e!oluia creditelor, alocaiilor bugetare9
# in!estiiile strine.
f8 +lile restante pre"int !olumul anga(amentelor neonorate la termen, att pe structur
7 furni"ori,creditori etc. 8 ct i pe !ec'ime i acti!itate 7 curent i in!estiii 8.
g8 ,ituaia impozitelor i ta/elor datorate i vrsate ofera informaii referitoare la
corelaiile unitii patrimoniale cu bugetul statului i bugetele locale.
13
+entru fiecare categorie de impo"ite i ta%e se fac raportri pri!ind sumele datorate,
sumele !rsate efecti!, sumele rmase de !rsat i e!entual sumele !rsate n plus.
'8 ,ituaia activelor imobolizate red micarea acti!elor imobili"ate 7necorporale,
corporale, financiare si pe total 8 tot sub forma balaniera i n !aloare brut, a amorti"rilor
aferente, precum i a pro!i"ioanelor pentru depreciere.
i8 !lte informaii privind regulile i metodele contabile se refer la1
# metodele de e!aluare aplicate pentru diferitele posturi din bilan9
# metodele utili"ate pentru calculul amortismentelor i pro!i"ioanelor9
# moti!ele pentru care unele posturi din bilan i din contul de > +rofit i pierdere?
nu sunt comparabile de la un e%erciiu la altul9
# alte informaii pe care unitatea le consider semnificati!e.
D. R,%-&#l 0( 6()&i#!(
Cdat cu bilanul, cu contul de > +rofit si pierdere? i cu ane%a la bilan, unitile
patrimoniale depun -,%-&#l 0( 6()&i#!(. Acesta conine n principal1
# pre"entarea situaiei unitii patrimoniale i e!oluia sa pre!i"ibil9
# elemente deosebite inter!enite n acti!itatea unitii patrimoniale dup nc'eierea
e%erciiului9
# participaiile de capital la alte uniti9
# acti!itatea i re"ultatele de ansamblu a sucursalelor, filialelor i altor subuniti
proprii9
# acti!itatea de cercetare#de"!oltare9
# alte referiri cu pri!ire la acti!itatea desfurat care sunt considerate necesare a fi
nscrise n raportul de gestiune.
CAPITOLUL III
NORME DE ;NTOCMIRE7 CERTICICARE7 EERICICARE SI ANALIGH A BILANBULUI
CONTABIL
,inisterul =inanelor emite norme de ntocmire i centrali"are a bilanului contabil n fiecare
an , dar legea de ba" care reglementea" ntocmirea, !erificarea i certificarea bilanului este
L(6( C%!&'ili&8"ii @2D1AA1. Aceasta lege este completat cu pre!ederile L(6ii 31D1AA0 ,-i2i!0
)%$i(&8&il( $%+(-$il(, republicat si C,=+ 3A**D2AA@.
14
:egea Contabilitii <2D1@@1 reglementea" regimul legal al bilanului contabil n cadrul
capitolului /4, care pre!ede la art.27 ca Bilanul contabil se ntocmete obligatoriu anual, precum
i n situaia fuziunii sau ncetrii activitii. -ilanul mai poate fi ntocmit la cererea Adunrii
;enerale a Acionarilor sau a Consiliului de Administraie. $ntreprinderile cu capital de stat l
ntocmesc i trimestrial.
Agenii economici pre!"ui la art.! din :egea Contabilitii nr.<2D1@@1, au obligaia s
ntocmeasc i s depun bilanul contabil la direciile generale ale finanelor publice i controlului
financiar de stat (udeene, respecti!, a municipiului -ucureti sau la administraiile financiare ale
sectoarelor, potri!it pre!ederilor 'otrrilor gu!ernului.
:a ntocmirea bilanului contabil se au n !edere regulile cu caracter general pre!"ute n
capitolul /4 din :egea Contabilitii nr.<2D1@@1, precum i +reci"rile pri!ind msurile referitoare
la nc'iderea e%erciiului financiar aprobate e%pres prin Crdinul ,inisterului =inanelor.
5egiile autonome i societile comerciale care au n subordine subuniti sau filiale n ar,
!or !erifica i centrali"a balanele de !erificare a conturilor sintetice, ntocmind bilanul contabil
centrali"at al regiei sau societii.
2ocietile comerciale, care au n subordine sucursale i filiale care desfoar acti!itate i
au sediul n strintate !or e!alua, n lei, rula(ele i soldurile e%primate n !alut, din balanele de
!erificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul !alutar din ultima "i a lunii decembrie
a anului pentru care se nc'ide bilanul i se !or centrali"a cu balana de !erificare ntocmit pentru
operaiunile economico#financiare desfurate n ar.
$n !ederea alinierii la nomenclatorul acti!itilor 3niunii &uropene, n formularul de bilan,
agenii economici !or nscrie, pe lng codul de ramur din nomenclatorul pre!"ut de ,inisterul
=inanelor i codul pri!ind clasificarea acti!itilor din economia naional.
-ilanul contabil anual precum i raportul de gestiune, se semnea" de administratorul
unitii i de conductorul compartimentului financiar#contabil, iar n lipsa acestora de ctre
nlocuitorii lor de drept.
Administratorul unitii i conductorul compartimentului financiar contabil poart
rspunderea 7 potri!it legii 8, asupra realitii i e%actitii datelor cu pri!ire la situaia patrimoniului
i reali"rii indicatorilor economico#financiari raportai prin bilanul contabil.
Conductorul compartimentului financiar contabil are obligaia s !erifice respectarea
pre!ederilor din 0ormele ,etodologice pri!ind ntocmirea, !erificarea i centrali"area bilanurilor
contabile, asigurarea respectrii corelaiilor dintre indicatorii din formulare, urmrind realitatea
datelor ce se raportea" prin bilanul contabil.
1*
+otri!it art. 2" din :egea Contabilitii, bilanurile contabile sunt supuse !erificrii i
certificrii de ctre cen"ori, contabili autori"ai sau e%peri contabili, dup ca".
2unt supuse !erificrii i certificrii, bilanurile contabile ale societilor comerciale i ale
altor uniti patrimoniale care, potri!it legii, statutelor sau contractelor de asociere au obligaia s
aib cen"ori. $n ca"ul intreprinderilor mici sau mi(locii, bilanurile contabile nu sunt supuse
!erificrii si certificrii de ctre e%peri contabili sau contabili autori"ai, conducerea unitii a!nd
ntreaga rspundere pentru corecta alctuire a bilanului.
+rin !erificarea i certificarea bilanurilor se confirm dac acestea dau o imagine fidel,
clar i complet a patrimoniului, situaiei financiare i a re"ultatului e%erciiului. $n acest scop, pe
ba"a !erificrilor din cursul anului, precum i a altor elemente apreciate ca fiind necesare se
ntocmete un raport din care s re"ulte, n principal, urmtoarele1
# dac bilanul contabil concord sau nu cu registrele contabile9
# dac registrele de contabilitate sunt inute n conformitate cu reglementrile n
!igoare9
# respectarea cu buna credin a regulilor pri!ind e!aluarea patrimoniului i a
celorlalte norme i principii contabile.
3.1 S$9(+ 6(!(-l8 0( 2(-i*i$-( :i $(-&i*i$-( 'il!"#l#i $%!&'il se poate pre"enta
astfel1
16
EERICICAREA BILANTULUI CONTABIL
4&5/=/CA5&
A),/0/2#
E5AE/4F
#Erimestrial
si
#Anual
4&5/=/CA5&
:&;A:F
#+ermanent
4&5/=/CA5&
CC0E5ACE3A:F
#+ermanent
sau
#Cca"ional
);=+
(udetene i
);=+ a
municipiului
-ucureti
#)irectorul
financiar#contabil
#+atronul
Cen"ori alei i
si aprobai
#&%peri contabili
#Contabili autori"ai
care#i e%ercita
profesiunea
organi"at n cabinete
sau societi de
contabilitate i
e%perti" contabil
Au rspunderea legal
asupra realitii i
e%actitii datelor
raportate prin bilanul
contabil
5espectarea regulilor i
principiilor contabile
stabilite, a metodelor
contabile utili"ate, astfel
nct s nu fie denaturat
imaginea fidel a
patrimoniului, situaiei
financiare si re"ultatul
-ilanul contabil poate fi certificat fr re"er!e, cu re"er!e sau se refu" certificarea
acestuia. ,oti!ele certificrii cu re"er!e sau refu"ul de certificare se menionea" n raport.
)up aprobarea bilanului de Adunarea ;eneral 7 n ca"ul bilanului anual 8, acesta
mpreun cu raportul cen"orilor este transmis pn la data de 1* aprilie a anului urmtor la
)ireciile ;enerale ale =inanelor +ublice (udeene i a municipiului -ucureti, n !ederea
!erificrii i centrali"rii.
)up !erificare un e%emplar se depune la 5egistrul Comerului i o sinte" a bilanului
propriu#"is i a contului de >+rofit i pierdere? este transmis spre publicare n ,onitorul Cficial n
ca"ul ntreprinderilor mari sau ntr#o publicaie de larg circulaie pentru ntreprinderile mi(locii.
+ublicarea bilanului se poate face ntr#o form simplificat. 3nitile patrimoniale mici sau mi(locii
pot ntocmi bilanul contabil, n form simplificat, n timp ce unitile patrimoniale mari au
obligaia s ntocmeasc bilanul contabil sub form de"!oltat, considerat > ba"a >.
3.2 T(-+(!(l( ,(!&-# 0(,#!(-( 'il!"#l#i $%!&'il sunt urmatoarele1
# ,I!8 l 10 +-&i(, declaraiile agenilor economici care nu au desfurat acti!itate de la
data nfiinrii pn la 31 decembrie a anului pentru care se nc'eie bilanul9
# ,I!8 l 31 +-&i(, agenii economici care, potri!it pre!ederilor Crdinului ;u!ernului
sunt grupai n categoria contribuabililor mici9
# ,I!8 l 1< ,-ili(, agenii economici care, potri!it pre!ederilor C.;. sunt grupai n
categoria contribuabililor mari.
Eermenele enumerate mai sus !or fi respectate i de unitile cu personalitate (uridic din
sectorul cooperatist i obtesc, care desfoar acti!iti economice.
1.
#supra!eg'erea
gestiunii
#inerea la "i a
registrelor contabile
#e!aluarea
elementelor
patrimoniale
conform regulilor
stabilite
4erifica i raportul de
gestiune sub aspectul
sinceritii i
concordanei
informaiilor cu cele
din bilanul contabil
CERTICICAREA BILANBULUI CONTABIL
&!entualele erori constatate n contabilitate, dup aprobarea i depunerea bilanului contabil
!or fi corectate n anul n care acestea se constat, bilanurile contabile ale e%erciiilor anterioare
nemaiputnd fi modificate.
0edepunerea bilanurilor contabile sau dup ca" a declaraiilor, la termenele pre!"ute n
normele metodologice, precum i pre"entarea unor bilanuri necorelate, cu coninut eronat, costituie
contra!enie i se sancionea" conform pre!ederilor C.;. emis n acest scop.
-ilanul contabil anual se pstrea" n ar'i!a intreprinderii timp de *A de ani, date fiind
implicaiile patrimoniale i reglementrile care se soluionea" pe ba"a informaiilor cuprinse n
bilan.
CAPITOLUL IE
;NTOCMIREA BILANBULUI CONTABIL
+entru ntocmirea bilanului contabil se utili"ea" datele e%istente n balana de !erificare
final a conturilor sintetice, puse de acord cu cele din balana conturilor analitice.
Cperaiunea de completare a bilanului const n prelucrarea i transcrierea datelor din
balana de !erificare final i din bilanul e%erciiului anterior.
$n formularul de bilan propriu#"is se nscriu soldurile debitoare ale conturilor care reflect
elementele patrimoniale de acti!, precum i soldurile creditoare ale conturilor destinate urmririi
elementelor patrimoniale de pasi!, fcndu#se dup ca" anumite grupri, nsumri, rectificri ale
lor.
4.1El(+(!&(l( ,&-i+%!il( 0( $&i2 se nscriu n bilan la !aloarea de intrare n
patrimoniu 7 contabil 8 pus de acord cu re"ultatul in!entarierii n sensul diminurii ei cu
amorti"rile i pro!i"ioanele pentru depreciere, care poate fi denumit !aloare net.
4.2El(+(!&(l( ,&-i+%!il( 0( ,)i2 se consemnea" n bilan la !aloarea de intrare, iar
pro!i"ioanele reglementate, pro!i"ioanele pentru riscuri i c'eltuieli constituie posturi bilaniere
distincte.
3n numr relati! redus de conturi sintetice au posturi corespondente n bilan. Acestea se
completea" prin nscrierea soldurilor finale pe care le au conturile corespondente. )e e%emplu1
#urnizori$%ebitori &'("), )econtri cu asociaii privin% capitalul &'*+), ,ezultatul
e-erciiului &!2!), ,epartizarea profitului &!2") etc.
1<
C alt grup de conturi de acti! conine conturi ce au posturi corespondente n bilan, ns
elementele patrimoniale care le reflect sunt supuse u"urii iDsau deprecierii, fapt pentru care
posturile bilaniere se completea" prin scderea din soldurile debitoare ale conturilor respecti!e a
soldurilor finale creditoare ale conturilor corespun"toare de amorti"ri iD sau pro!i"ioane. )e
e%emplu perec'ile de conturi1 .mobilizri necorporale n curs &2/() i 0rovizioane pentru
%eprecierea imobilizrilor n curs &2"/) sau 1erenuri &2!!!) i 2mortizarea terenurilor
&23!() etc.
C alt grup distinct de conturi de pasi! o constituie cele care se nscriu n bilan prin
gruparea i nsumarea soldurilor creditoare de la mai multe conturi. )e e%emplu1 ,ezerve legale
&!(+!), ,ezerve statutare &!(+/) i 2lte rezerve? care formea" postul ,ezerve; 0rime %e
emisiune sau %e aport &!('!), 0rime %e fuziune &!('2) constituie postul 0rime legate %e
capital etc.
C categorie distinct de conturi o constituie cele de acti! care n !ederea nscrierii lor n
posturi bilaniere se grupea" cte doua sau trei conturi ce reflect elemente patrimoniale distincte,
iar din totalul soldurilor debitoare se scade totalul soldurilor creditoare ale conturilor de amorti"ri
iDsau pro!i"ioane aferente. )e e%emplu1 45eltuieli %e constituire i %e cercetare6%ezvoltare,
post n componena cruia sunt incluse soldurile conturilor1 45eltuieli %e constituire &2(!),
45eltuieli %e cercetare si %ezvoltare &2(/), 2mortizarea c5eltuielilor %e constiture &23(!),
2mortizarea c5eltuielilor %e cercetere si %ezvoltare &23(/) si 0rovizioane pentru %eprecierea
imobilizarilor necorporale &2"().
2e poate considera o categorie distinct i specific de conturi cele ncadrate n grupele 42#
4* din planul de conturi, pentru care att n acti! ct i n pasi! se gsete cte un post bilanier cu
denumirea 2lte creante i respecti! 2lte %atorii. :a aceste posturi se nscriu n general
aceleai conturi, dup cum pre"int solduri finale debitoare i respecti! creditoare, dintre care se
amintesc conturile pri!ind personalul, asigurrile sociale, protecia social, bugetul statului, alte
organisme publice, decontri n cadrul grupului i conturi asimilate celor de mai sus, fr !reo
compensare ntre ele.
+entru contul de >+rofit si pierdere? datele necesare sunt preluate din ultima balana de
!erificare, numai c n acest ca" sunt preluate rula(ele cumulate ale conturilor de !enituri i
c'eltuieli, adic se pre"int o micare, o reali"are cumulat a !eniturilor i c'eltuielilor i a
re"ultatelor financiare pe anul respecti!.
Celelalte ane%e la bilan se ntocmesc n ba"a datelor din bilan i a soldurilor analitice din
ultima balan de !erificare.
1@
)atorit caracterului comple% al lucrrilor impuse de ntocmirea bilanului perioada de
elaborare a acestuia este lung, termenul limit de publicare oficial n ,onitorul Cficial fiind 1*
aprilie pentru e%erciiul anterior.
CAPITOLUL E
ANALIGA ACTIEITHBII ECONOMICO-CINANCIARE PE BAGA BILANBULUI
CONTABIL
/ntocmirea bilanului contabil pe lng funcia de generali"are a datelor are ca scop
elaborarea unui document n ba"a cruia s se faca anali"a urmtoarelor aspecte1
# reali"rii indicatorilor n comparaie cu bugetul de !enituri i c'eltuieli pe anul respecti!
i cu anul de ba" 7 anul precedent 8. Acesta se numete anali" dinamic.
# identificarea unor resurse financiare posibile pentru de"!oltarea acti!itii .
Anali"a acti!itii firmei n ba"a bilanului este obligatorie. Compartimentele de
contabilitate ale unitilor patrimoniale nu pot depune bilanul contabil la )irecia ;eneral a
=inanelor +ublice dect n condiiile n care Adunrile ;enerale ale Acionarilor, Consiliile de
Administraie, conducerea e%ecuti! a unitii au anali"at situaia patrimonial a firmei i au
ntocmit n acest scop, un proces#!erbal de conclu"ii i msuri. 3n e%emplar din procesul$verbal %e
analiz a bilanului contabil se depune odat cu celelalte formulare din darea de seam contabil.
$n cadrul firmei !li/ $&i2i&8"ii ($%!%+i$%-*i!!$i-( ,( '/ 'il!"#l#i $%!&'il este
reali"at pe urmtoarele !i2(l(=
# $%!0#$(-( (3($#&i285
# C%!)ili#l 0( A0+i!i)&-"i(5
# A0#!-( G(!(-l8 A$"i%!-il%-.
A!li/ ,( '/8 0( 'il!" are n !edere urmtoarele aspecte1
1. !li/ i!0i$&%-il%- 0( ,(-*%-+!"85
2. !li/ i!0i$&%-il%- 0( (*i$i(!"85
3. !li/ i!0i$&%-il%- 0( li$9i0i&&(5
4. !li/ i!0i$&%-il%- 0( 4!0&%--( 1 )%l2'ili&&( .5
<. !li/ i!0i$&%-il%- $"i#!il%- :i 0i2i0(!0(l%-.

2A
<.1 A!li/ i!0i$&%-il%- 0( ,(-*%-+!"8.
/ndicatorii de performan ocupa un loc central n cadrul anali"ei financiare i constau n
calcularea i interpretarea ratei rentabilitii capitalurilor totale utili"ate sau a acti!elor nete 7 5 8.
RATA PROCITUL PROCITUL
J J
RENTABILITHBII CAPITALURI TOTALE UTILIGATE TOTAL ACTIEE NETE
Anali"a performanelor ntreprinderii se e%tinde cu a(utorul unei ,i-+i0( 0( *%-+
i!0i$&%-il%- ,-i+-i7 )($#!0-i :i &(-"i-i.

P-%*i&#l 0i! (3,l%&-(
I!0i$&%-i ,-i+-i= R 1 J K 100
C,i&l#-i &%&l( #&ili/&(
P-%*i&#l 0i! (3,l%&-(
I!0i$&%-i )($#!0-i= R 2 J K 100
Ci*- 0( *$(-i
)#
Ci*- 0( *$(-i
R 2 J K 100
C,i&l#-i &%&l( #&ili/&(
C%)&#l 2I!/8-ii
I!0i$&%-i &(-"i-i= R 3 J K 100
Ci*- 0( *$(-i
)#
Ci*- 0( *$(-i
R 3 J K 100
21
A$&i2( *i3(
)#
Ci*- 0( *$(-i
R 3 J K 100
A$&i2( $i-$#l!&(
<.2 A!li/ i!0i$&%-il%- 0( (*i$i(!"8.
&ficiena acti!itii agenilor economici este apreciat prin indicatorii de eficien care au la
ba" procesul de transformare a capitalurilor circulante pe un circuit de forma1 -ani#,arf#-ani.
Aceti indicatori e%prim numrul mediu de "ile aferent fiecrei fa"e a ciclului economic sau durata
medie n "ile a unei rotaii , pe elemente ale capitalului circulant. Cu ct procesul de transformare al
capitalurilor circulante este mai eficient, cu att riscul de a in!esti n acti!itatea respecti!a este mai
mic. Creterea duratei totale a procesului de transformare a capitalurilor circulante determin
urmtoarele riscuri1
# afectarea moral a calitii materiilor i materialelor9
# reali"area unor produse care nu pot fi !ndute9
# cretera costurilor indirecte, n primul rnd a celor cu stocarea9
# creterea costurilor finale ale produselor finite9
# diminuarea profitului9
# creterea cererii acionarilor pentru di!idende ct mai mari,
I!0i$&%-ii 0( (*i$i(!"8 sunt1
. D#-& +(0i( 0( ,l&8 C-(0i&( ,(!&-# ,l& *#-!i/%-il%-
J K 3>0
$-(0i&(l%- CD2l.D$9i/i"iil%- 0( +&(-ii ,-i+(
'. D#-& +(0i( 0( )&%$-( S&%$#-i 0( +&(-ii :i +&(-il(
J K 3>0
+&(-iil%- :i +&(-il(l%- CD2l.D$9i/i"iil%- 0( +&(-ii :i +&(-il(
22
$. D#-& 0( )&%$-( ,-%- S&%$#-i 0( ,-%0#$&i( !(&(-+i!&8
J K 3>0
0#)(l%- 4! $#-) 0( (3($#"i( C%)&#l ,-%0#)(l%- *i!i&( 2I!0#&( 4!&--#! !
0. D#-& +(0i( 0( )&%$-( S&%$ 0( ,-%0#)( *i!i&(
J K 3>0
,-%0#)(l%- *i!i&( C%)&#l ,-%0#)(l%- *i!i&( 2I!0#&( 4!&--#! !
(. D#-& +(0i( 0( 4!$)-( Cli(!"i
J K 3>0
$li(!"il%- El%-( ,-%0#)(l%- *i!i&( 2I!0#&( 4!&--#! !
<.3 A!li/ i!0i$&%-il%- 0( li$9i0i&&(
+entru un agent economic s poata funciona are ne!oie de lic'iditi, iar dimensiunea
relati! a acestora este apreciat prin ni!elul umor indicatori care se calculea" pe ba"a bilanului
contabil.
$n practic se folosesc urmtoarele i!0i$&%-i 0( li$9i0i&&(=
ACTIEE CIRCULANTE
. RATA LICHIDITHBII CURENTE J
PASIEE CIRCULANTE
4aloarea optim a acestui indicator este de la 2 la 1.
ACTIEE CIRCULANTE - STOCURI
'. TESTUL ACID J
PASIEE CIRCULANTE
4aloarea optima a acestui indicatir este de la 1 la 1.
$. RATA RECUPERHRII RAPIDE CASH
23
J
A LICHIDITHBILOR PASIEE CIRCULANTE
<.4 A!li/ !i2(l#l#i 0( 4!0&%--( )# 0( )%l2'ili&&(.
$n contabilitate pentru caracteri"area gradului de sol!abilitate se utili"ea" indicatori cum
sunt1
. P-%,%-"i $&i2(l%- !(&( 4! $,i&l#l $"i%!-il%-
TOTALUL ACTIEELOR NETE
P. A. N. J K 100
CAPITALURILE ACTIONARILOR
'. R,%-&#l G(-i!6 4! #-+8&%-(l( 2-i!&(=
CREDITE TOTALE
RATA DATORIEI J K 100
CAPITALUL ACTIONARILOR


CREDITE PE TERMEN LUNG
RAPORTUL GEARING 2 J K 100
CAPITALURI TOTALE
4aloarea optim 4AG 7ma%im8.
CAPITALUL ACTIONARILOR
RAPORTUL GEARING 3 J K 100
CAPITALURI TOTALE
4aloarea optim 6AG 7minim8.
24
<.< A!li/ i!0i$&%-il%- #!i&-i= $"i#!il%- :i 0i2i0(!0(l%-
Aceast latur a anali"ei pre"int interes pentru acionari i are la ba" informaiile din
contul de >+rofit i pierdere?.
+entru anali"a aciunilor i di!idendelor sunt folosii urmtorii indicatori1
P-%*i& !(&
. P-%*i&#l !(& $-( -(2i!( l % $"i#!( J
N-. 0( $"i#!i (+i)(
Di2i0(!0(l( 0( ,l8&i&
'. Di2i0(!0#l ,(- $"i#!( J
N-. 0( $"i#!i (+i)(
P-%*i&#l !(& $.
C,$i&&( 0( $%,(-i-( 0i2i0(!0(l%- J
Di2i0(!0( 0( ,l8&i&
4aloarea minim a acestui indicator este de 2.* ori.
2*
CAPITOLUL EI
CONCEPTUL DE RENTABILITATE. RATA DE EKPRIMARE A RENTABILITHBII
R(!&'ili&&( este un indicator sintetic calitati! important, care e%prim capacitatea unei
firme de a obine !enit net. Altfel spus rentabilitatea poate fi definit ca capacitatea ntreprinderii
de a produce un surplus peste ni!elul c'eltuielilor. 5entabilitatea repre"int capacitatea firmelor de
a produce profit.
,asa profitului repre"int e%presia absolut a rentabilitii. 5entabilitatea reflecta mar(a de
!enituri care depeste c'eltuielile, iar n e%presii relati!e ea trebuie sa apar ntotdeauna
supraunitar.
5entabilitatea poate fi e!ideniat n diferite moduri prin combinarea a trei factori1 #
re"ultatele obinute9
# mi(loacele utili"ate9
# acti!itatea.
)in combinarea celor trei factori pot apare doua tipuri de relaii1
a8 raportul dintre re"ultate i mi(loacele folosite9
b8 raportul dintre re"ultate i acti!itate.

>.1 R(!&'ili&&( $,i&l#-il%- e%prim eficiena utili"rii capitalurilor plasate n afacerea
economic respecti! raportul dintre masa profitului i capitalul utili"at.

RENTABILITATEA PROCITUL
J K 100
CAPITALURILOR CAPITALUL UTILIGAT
26
>.2 R(!&'ili&&( ($%!%+i$8 este rentabilitatea prin intermediul creia se e%prim
eficiena e%istenei i folosirii acti!elor economice, rat care este dat de raportul dintre profit i
acti!ele economice.
RENTABILITATEA PROCITUL
J K 100
ECONOMICH ACTIEELE ECONOMICE
>.3 R(!&'ili&&( *i!!$i-8 este generic e%primat de raportul dintre re"ultatele nete i
fondurile proprii.
RENTABILITATEA PROCITUL NET
J K 100
CINANCIARH CONDURILE PROPRII
CAPITOLUL EII
CAPACITATEA DE PLATH. SOLEABILITATEA. LICHIDITATEA. BONITATEA.
?.1 C,$i&&( 0( ,l&8 a agentului economic este posibilitatea de a#i stinge integral i la
termen obligaiile de plat de!enite e%igibile fa de furni"ori, salariai, bugetul de stat, bnci sau
ali creditori cu mi(loace bneti de care dispune 7 proprii, atrase, mprumutate 8. Capacitatea de
plat este corespun"toare atunci cnd totalitatea mi(loacelor bneti sunt egale sau mai mari dect
cuantumul plilor e%igibile. &a se poate obine prin corelarea termenelor de plat cu termenele de
ncasare a mrfurilor, deincasare a debitelor i a altor creane.
)in punct de !edere static capacitatea de plat repre"int o stare de ec'ilibru ntre mi(loacele
de plat disponibile i obligaiile de plat e%igibile.
)in punct de !edere dinamic capacitatea de plat repre"int starea de ec'ilibru ntre
flu%urile monetare de intrare i iesire, adic ntre ncasrile agentului economic.
2.
?.2 S%l2'ili&&( este capacitatea firmei de a plti la scaden datoriile fa de creditorii
si. 3n agent economic este sol!abil cnd suma acti!elor sale in!estite n mi(loace fi%e, acti!e
circulante, creane certe, resurse bneti este mai mare sau cel puin egal cu totalul pasi!ului
repre"entnd obligaii fa de parteneri, salariai, bugetul statului, banc.
3n agent economic poate fi sol!abil c'iar dac la un moment dat nu are capacitate de plat.
:ipsa capacitii de plat i a lic'iditilor financiare pot fi temporare dac se ba"ea"a pe o
sol!abilitate cert a agentului economic. +entru agentul economic sol!abilitatea se asigur numai
prin desfurarea unei acti!ii eficiente din care se obine profit. )aca acti!itatea nu este profitabil
pierderile din patrimoniu duc la starea de insol!abilitate.
?.3 S%l2'ili&&( ,&-i+%!il8 este un indicator care se determin prin raportarea
capitalului social la totatul elementelor patrimoniale, inclusi! capitalul social.
C,i&l#l )%$il
S
,
J K 100
El(+(!&( ,&-i+%!il( $%!)&i&#i&( 0i! $-(0i&( L C,i&l#l )%$il

2e apreciea" c acest indicator este po"iti! cnd se apropie de 1AAG, dar nu mai puin de
*A G.

Li$9i0i&&(.
?.4 Li$9i0i&&( *i!!$i-8 este capacitatea pe care o are unitatea economic de a#i
ndeplini la termen cu resursele sale bneti de care dispune, obligaiile de plat. &a reflect raportul
supraunitar dintre mi(loacele de plat i datoriile e%igibile. :ic'iditatea financiar se msoara cu
a(utorul coeficientului de lic'iditate imediat, care se calculea"a astfel1

Di),%!i'ili&8"i '8!(:&i ,-%,-ii :i 4+,-#+#&&(
C
i
J K 100
Pl8"il( (3i6i'il(
2e apreciea" c acti!itatea este bun cnd coeficientul de lic'iditate imediat este peste
1AAG, deoarece atunci arat cu ct ncasrile depesc plile, iar dac este sub 1AAG e!ideniea"
o acti!itate nesatisfctoare deoarece ncasrile sunt sub ni!elul plilor. :a agenii economici lipsa
de lic'iditate se manifest prin pli restante fa de furni"ori, bugetul statului, bnci.
2<
?.< Li$9i0i&&( ,&-i+%!il8 este un alt indicator ce se determin ca raport ntre
componentele patrimoniale acti!e care se pot transforma n timp scurt n mi(loace bneti
7 disponibiliti in conturi la bnci i n cas, titluri de credit, aciuni, obligaiuni, cambii, cantiti
de materiale, materii prime etc. 8 i elemente patrimoniale de pasi! de asemenea pe termen scurt
7 credite bancare cu scaden pe termen scurt, furni"ori, salarii, impo"ite 8.
M El(+(!&( ,&-i+%!il( 0( $&i2
L
,
J K 100
M C%+,%!(!&( ,&-i+%!il( 0( ,)i2 $# )$0(!"8 ,( T.S.
?.> B%!i&&( *i!!$i- este o forma a ncrederii pe care o pre"int o persoan (uridic sau
fi"ic n momentul solicitrii unui credit, de asemenea este o situaie economico#financiar a celui
ce solicit credite, garania pe care o repre"int un agent economic sau un cetean c !a rambursa
la scaden creditul solicitat. -onitatea financiar se aprecia" pe ba"a bilanului contabil i a
indicatorilor cu care se e%prim calitatea acti!itii economico#financiare, a indicatorilor datoriei
interne sauDi e%terne.
-onitatea presupune rentabilitate i promptitudine n stingerea obligaiilor i are importan
att n relaiile economico#financiare interne, dar mai ales n cele e%terne.
@. APLICABII
@.1. P-(/(!&-( S.C. COCO S.A.
2ocietatea comercial >CCCC? 2.A. cu sediul n Cnesti, str. 4ictoriei, nr.2A@,
tel.A*.2<2@<2, este nregistrat la Cficiul 5egistrului Comerului -acau sub nr.H.A2D4A1D1@@1.
"apitalul social al societii este de 2.312 repre"entnd 2.312 aciuni nominati!e a 1AA lei
!aloare nominati!.
Capitalul social este integral !rsat.
Aciunile societii nu sunt tran"acionate pe pia.
8biectul de activitate al societii este producerea produselor de !opsele, !n"area acestora
ctre en#gros#iti i n mic parte direct ctre consumatorii finali.
2ocietate i desfoar acti!itatea ntr#o secie de producie condus de un ef de secie.
"onducerea societii este asigurat de ctre directorul general, directorul de producie i
directorul economic.
2@
@.2. A!li/8 ,( '/8 0( 'il!" l S.C. COCO S.A.
:a 2.C. >CCCC? 2.A. indicatorul de performan a fost calculat pe ba"a datelor din
bilanul contabil dup cum urmea"1
INDICATORI 2014 2013
Capitaluri totale proprii 3.663 2.<@1
+rofit net <.1 *A6
5ata rentabilitii
capitalurilor utili"ate
23,.<G 1.,*1G
@?1
R 2014 J K 100 J 237?@N
3.>>3
<0>
R 2013 J K 100 J 1?7<1N
2.@A1
5e"ult c n anul 2A14 rata rentabilitii capitalurilor utili"ate a crescut cu 3<7@N7 respecti!1
237?@
K 100 J 13<7@N
1?7<1
ceea ce confirm c a e%istat preocupare pentru creterea performanei economice.
:a 2.C.?CCCC? 2.A. piramida performanei a nregistrat !alori dup cum urmea"1
INDICATORI 2014 2013
Capitaluri totale utili"ate 3.663 2.<@1
+rofitul din e%ploatare 1.12< .A4
Cifra de afaceri 4..*2 3.A46
Acti!e fi%e 2.131 2.1<2
Acti!e circulante 1.@.1 @3.
# rata performanei n funcie
de profitul din e%ploatare i
capitalurile totale utili"ate
3A,<G 24.3*G
# rata profitului din 23,.*G 23,12G
3A
e%ploatare comparati! cu
cifra de afaceri
# rata cifrei de afaceri
comparati! cu capIitalurile
totale utili"ate
12@,.3G 1*A,34G
# rata cifrei de afaceri
comparati! cu acti!ele fi%e
222,2G 13@,*<G
# rata cifrei de afaceri
comparati! cu acti!ele
circulante
24,A<G 32*,A4G
2ingurul indicator n regres l constituie rata cifrei de faceri comparati! cu acti!ele
circulante utili"ate. 2e impun msuri de lic'idare a stocurilor i a creanelor e%istente astfel nct
lic'iditle s creasc i odat cu ele s creasc i cifra de afaceri.
:a 2.C.? CCCC?2.A. indicatorii de eficien au e!oluat dup cum urmea"1
5e"ult c e%ist re"er!e de !alorificat n direcia stocrii materiilor i materialelor i a
stocrii produciei n curs de e%ecuie. Ceilali indicatori caracteri"ea" creterea eficienei
economice care i#a gsit concreti"area n creterea simitoare a profitului i a ratei rentabilitii.

31
:a 2.C. >CCCC? 2.A. pe ba"a bilanului au fost calculate urmtorii indicatori de liciditate5
5e"ult o rat relati! mic a lic'iditilor curente i un test acid relati! corespun"tor. $n consecin
se !or impune msuri de cretere a lic'iditilor prin !alorificarea mai rapid a stocurilor i prin
micorarea duratei de ncasare a creanelor.
32
INDICATORI 2014 2013
Credite pentru plata
furni"orilor
1A< 12A
CD!al. materiilor i
materialelor ac'i"iionate
2.*24 2.A3A
2tocuri de materii i
materiale
463 24*
2tocuri de producie
neterminat
4< 2.
Costul produselor finite
!ndute
3.6<1 3.A4A
2tocuri de produse finite 1<< 1<<
Clieni 2.2 2A.
a8 durata medie de plat a
creditelor
1*,*2 "ile 21,2< "ile
b8 durata de stocare a
materiilor i materialelor
66,12 "ile 43,6A "ile
c8 durata de stocare a
produselor n curs de e%ecuie
4,.* "ile 3,2< "ile
d8 durata medie de stocare a
produselor finite
1<,44 "ile 22,2. "ile
e8 durata medie de ncasare a
clienilor
22,< "ile 2.,A* "ile
INDICATORI 2014 2013
Acti!e circulante 1.@.1 @3.
+asi!e circulante 1*.312..41 .A@
2tocuri 463 24*
CA2J .A3 2A4
a8 rata lic'iditii curente 1,2< ori 1,32 ori
b8 testul acid A,@< ori A,@. ori
c8 rata recuperrii rapide a
lic'iditilor
A,46 ori A,2A ori
$ndicatorii de solvabilitate mbrac !alori, astfel1
+rimii trei indicatori fac do!ad creterii sol!abilitii firmei. 3ltimul indicator a nregistrat
o uoar descretere n sensul c, la finele anului 2A14, ponderea capitalului !rsat de acionari n
totalul capitalurilor a sc"ut la 63,14G fa de .@,@<G, ct repre"enta la nceputul anului.
:a 2.C.?CCCC?2.A. indicatorii aciunilor i dividendelor au nregistrat !alorile1
4aloarea nominal per aciune este de 1AAA lei, iar !aloarea contabil a a(uns la 31
decembrie 2A14 la 1 lei. Eoi indicatorii aciunilor i di!idendelor au nregistrat creteri, ceea ce
caracteri"ea" o performan ridicat a acti!itii economico#financiare.
33
INDICATORI 2014 2013
Acti!e nete 3.663 2.<@1
Capital social !rsat 2.312 2.312
Credite totale 1A@ 12A
Credite pe termen lung # #
Capitaluri totale 3.663 2.<@1
a8 proporia acti!elor nete n
capitalul acionarilor
1*<,3G 12*,AG
b8 rata datoriilor 4,.3G *,1@G
c8 raportul ;earing 2 AG AG
d8 raportul ;earing 3 63,14G .@,@<G
INDICATORI 2014 2013
+rofit net <.1 *A6
0r. de aciuni emise 2AA 2AA
)i!idende de pltit 32. 1.*
a8 profit net per aciune
#mii lei#
4,3* 2,*3
b8 di!idende per aciune
# mii lei#
1,64 A.<.*
c8 capacitatea de acoperire a
di!idendelor
2,6* ori 2,<@ ori
CONCLUGIE
)aca bilantul apare ca instrument contabil., reflectand patrimoniul unitatii si re"ultatele
acti!itatii desfasurate in cursul unui e%ercitiu financiar 7an8, cu timpul notiunea se e%tinde
utili"andu#se in limba( curent intr#un sens larg, fiind definit ca >re"ultatul acti!itatii pe o anumita
perioada? . Ca instrument contabil este >Ktabloul contabil al unei intreprinderi sau al unei acti!itati
financiare9pentru o anumita perioada de timp? sau >document contabil care reflecta situatia
conturilor unei intreprinderi la o anumita data?
BIBLIOGRACIE
34

S-ar putea să vă placă și