Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTANT:

S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L


J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

1

SCENARIU
DE SECURITATE LA INCENDIU

Intocmit conform metodologiei aprobata

prin Ordinul MAI nr.130 din 25.01.2007

1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii
1.1. Date de identificare

A. Denumirea obiectivului: CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA SI
DOTAREA SCOLII CU CLS. I-VIII NR. 1 DASCALU
Proprietar / Beneficiar: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DASCALU, jud. ILFOV
Adresa beneficiar: COMUNA DASCALU, jud. ILFOV
Amplasament obiectiv: Str. VICTORIEI, nr. 99., COMUNA DASCALU, Jud. ILFOV
B. Profilul activitii : INVATAMANT
Program de lucru : doua schimburi
1.2. Destinatia (se mentioneaza functiunile principale, secundare si conexe ale
constructiei/amenajarii):
functiuni principale: INVATAMANT, EDUCATIE FIZICA SI SPORT
functiuni secundare: ATELIERE, LABORATOARE, BIROURI, CANCELARIE
SI SECRETARIAT, ARHIVA, BIBLIOTECA SCOLARA
functiuni conexe: anexe - SPATII TEHNICE, DEPOZITARI, GRUPURI
SANITARE, VESTIARE
1.3. Categoria si clasa de importanta a constructiei:
1.3.1. Categoria de importanta a constructiei (conform Regulamentului aprobat prin
H.G.nr.766/1997): - C
1.3.2. Clasa de importanta (conform normativ P100/1 - 2006): - III
1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii:
A. Principalele caracteristici ale constructiei: corp B si extindere
a) tipul cladirii CLADIRE CIVILA (publica) invatamant si educatie fizica si sport
b) regimul de inaltime: R H = P,
H
max.
= 7.68 m CORP B,
H
max.
= 7.89 m SALA SPORT EXTINDERE,
H
max.
= 3.27 m ANEXA EXTINDERE
Digitally signed by ANDREEA
BUCUR
Date: 2012.01.18 14:40:59 +02:00
Reason: seap
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

2
Volumul cladirii:
V= 2540.7 mc CORP B,
V= 2163.4 mc SALA SPORT EXTINDERE,
V= 99 mc ANEXA EXTINDERE
V TOTAL = 4803.1 mc
Suprafata construita parter =
S construita CORP B 507 mp
S construita SALA SPORT EXTINDERE 300 mp
S construita ANEXA EXTINDERE 105 mp
Suprafata desfasurata =
S desfasurata CORP B 507 mp
S desfasurata SALA SPORT EXTINDERE 300 mp
S desfasurata ANEXA EXTINDERE 105 mp
Principalele destinatii ale incaperilor:
CORP B:
1. Sala de curs 70.55 mp
2. Sala de curs 69.00 mp
3. Sala de curs 52.53 mp
4. Sala de curs 50.38.mp
5. Centrala termica 20.52 mp
6. G.S pt pers cu dizabilitati 10.27 mp
7. G.S pt pers cu dizabilitati 11.45 mp
8. Hol 1 33.59 mp
9. Hol 2 67.69 mp
10. Hol 3 9.74 mp

SALA SPORT SI ANEXA EXTINDERE:
1. Vestiar 1 12.24 mp
2. Vestiar 2 10.00 mp
3. Grup sanitar 6.96 mp
4. Grup sanitar - 5.58 mp
5. Grup sanitar 6.98 mp
6. Grup sanitar 6.67 mp
7. Dusuri 6.90 mp
8. Hol - 32.58 mp

c) numar compartimente de incendiu:
2 compartimente de incendiu cu ariile de:
CORP B SI ANEXA EXTINDERE = 612 mp;
SALA SPORT EXTINDERE 300 mp
d) numarul maxim de persoane: 50 de persoane ocazional (vizitatori) si 293 de
persoane cu prezenta intermitenta din care 258 de elevi, 25 de profesori si 10 personal
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

3
administrativ in CORP A, CORP B, CORP C, ANEXA EXTINDERE SI SALA SPORT
EXTINDERE din care:
CORP A = 290
CORP B = 127
CORP C = 33
ANEXA EXTINDERE = 32
SALA SPORT EXTINDERE = 32
(pentru clasele I-IV s-au prevazut 25 de elevi / sala de curs - laborator, pentru clasele
V-VIII s-au prevazut 30 de elevi / sala de curs - laborator, 1 clasa de 25 sau 30 de elevi in
extindere sala de sport, 1 clasa de 25 sau 30 de elevi in vestiare anexa extindere)
e) prezenta permanenta a persoanelor : 293 de persoane din care 1 persoana
permanenta (protectie, supraveghere/paza), restul cu intermitenta;
f) capacitatea de depozitare sau adapostire: Nu este cazul
g) caracteristicile proceselor tehnologice si canitatile de substante periculoase
(potrivit clasificarii din H.G. nr.95/2003): in cladire nu se desfasoara procese tehnologoce si
nici nu sunt depozitate substante periculoase;
h) numarul cailor de evacuare si, dupa caz, al refugiilor.
CORP A - 4 cai de evacuare/acces dispuse astfel:
- parter: 3 cai de evacuare;
- etaj: 1 cale de evacuare (casa scari);
CORP B - 2 cai de evacuare/acces (+ 1 prin anexa extindere)
CORP C - 1 cale de evacuare
ANEXA EXTINDERE - 2 cai de evacuare/acces dispuse astfel:
- 1 cale de evacuare prin sala de sport
- 1 cale de evacuare prin corp B
SALA SPORT EXTINDERE - 2 cai de evacuare/acces (+1 prin anexa
extindere)
B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii/amenajarii si componenta lor:
ventilare:
generala: evacuare naturala
electrice:
retele distributie (forta, lumina, prize, curenti slabi, iluminat de siguranta);
sanitare;
Alimentarea cu apa este asigurata din putul forat aflat in incinta scolii. Alimentarea
corpurilor noi de cladire se face din reteaua existenta de la care se va face o noua distributie.
Alegerea echipamentelor i obiectelor sanitare se face inndu-se cont de condiiile de
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

4
comfort i igienico-sanitare. Conform ultimelor analize de laborator, apa este potabila, dar
anterior au fost inregistrate analize nefavorabile, motiv pentru care este propusa o instalatie
de potabilizare minimala. Racordarea armturilor de la obiectele sanitare la conductele de
legatur se va realiza cu racorduri flexibile, mbinarea fcndu-se cu racorduri olandeze.
Lucrarea se va face de catre o firma de instalatii acreditata in acest gen de lucrari.
Prepararea apei calde menajere necesara pentru dusuri se realizeaza prin
intermediul unor panouri solare amplasate pe terasa corpului ANEXA EXTINDERE ce
adaposteste grupurile sanitare.
termice;
Incalzirea spatiilor noi (corp grupuri sanitare/ vestiare si corp sala de sport) se face
prin extinderea retelei de distributie de la Centrala termica existenta. Agentul termic este
asigurat din Centrala termica existenta care va fi suplimentata cu un cazan nou. Corpurile de
incalzire din zona de extindere vor fi statice, din otel, amplasate perimetral in toate salile si
spatiile construite suplimentar. Corpurile de incalzire vor fi dotate cu robineti termostatici.
Cazanele vor fi echipate cu armaturi de siguranta si control.
Combustibilul la cazan este: combustibil gazos (gaze naturale).
Centrala termica (incaperea unde se amplaseaza utilajele) este prevazuta cu
fereastra exterioara. Avand in vedere folosirea combustibilului gazos, suprafata ferestrei
satisface si conditiile din Normele tehnice privind proiectarea , executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale Ordinul MEC 58/2004 si satisface cerinta dintre
suprafata vitrata si volumul salii cazanelor.
Suprafata vitrata satisface conditia ca pentru fiecare m
3
de incapere sa existe 0,05 m
2

(in cazul utilizarii unei vane de gaz cu detector de gaz este 0,02) de fereastra si anume : 0,05
x (3.34 x 4.45) x 3.35 mc incapere = 2.49 mp , iar geamurile montate au o suprafata de 2.5
mp. Fereastra trebuie sa aiba grosimea de 4 mm si sa fie fara armare. Usa de acces in
centrala termica dinspre holul corpului B va fi metalica si se va deschide spre exterior si fara
prag. Usa de acces in centrala termica din exterior, va fi vitrata cu geam de 4 mm grosime si
se va deschide catre exterior.
Se va practica un gol cu suprafata libera de 0,25 mp pentru aerul de ardere. Golul va
putea fi protejat cu grila exterioara si plasa de sarma.
Central termic este prevzut cu detector pentru gaze naturale.

Instalatiile prevazute vor fi proiectate conform prevederilor reglementarilor
tehnice specifice si in conditii normale de utilizare nu initiaza, propaga si dezvolta
incendii.

PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

5
2. Riscul de incendiu
A . Identificarea si stabilirea nivelelor de risc de incendiu (potrivit reglementarilor
tehnice specifice), luandu-se in considerare:
a. dupa destinatia spatiilor analizate: CORP B SI EXTINDERI
- sali de curs, sala de sport, vestiare si grupuri sanitare - risc mic de incendiu conform
Manualului privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P
118/99, Siguranta la foc a constructiilor, indicativ MP 008 / 2000;
- centrala termica - risc mijlociu de incendiu conform art. 2.1.3. din N.P. 118 /99;
b) sarcina temica CORP B SI EXTINDERI
S-a calculat densitatea sarcinii termice de incendiu conform prevederilor STAS
10903/2 din 1979 cu relaia:
S
q
= Q
i
x M
i

Q
a
= S
q
/ A
n care:
S
q
= sarcina termic de incendiu n Mj;
Q
i
= puterea caloric a unui material n Mj/kg;
M
i
= masa materialelor combustibile n kg;
Q
a
= densitatea sarcinii termice de incendiu n Mj/mp;
A
s
= aria util a construciei n mp.

Sala de curs: suprafaa de 70.55 mp (cea mai mare):
In aceast incapere se pot afla simultan urmtoarele materiale combustibile: lemn
convenional 800 kg (Qi = 18,400 mj/kg), materiale textile 50 kg (Qi = 16,750 mj/kg),
poliuretan 30 kg (Qi = 26,000 mj/kg), carton i hrtie 50 kg (Qi = 16,300 mj/kg); alte
materiale a caror sarcina termica este egala cu cea a materialelor din lemn 150 kg (Qi =
18,400 mj/kg).
Sarcina termica de incendiu va fi :
S
q
= 800 x 18,400 + 50 x 16,750 + 30 x 26,000 + 50 x 16,300 + 150 x 18,400 =
19912,50 Mj;
Q
a
= 19912,50 / 70.55 = 282,3 Mj/mp < 420 Mj/mp = risc mic de incendiu
Sala de curs: suprafaa de 50,38 mp (cea mai mica):
In aceast incapere se pot afla simultan urmtoarele materiale combustibile: lemn
convenional 800 kg (Qi = 18,400 mj/kg), materiale textile 50 kg (Qi = 16,750 mj/kg),
poliuretan 30 kg (Qi = 26,000 mj/kg), carton i hrtie 50 kg (Qi = 16,300 mj/kg); alte
materiale a caror sarcina termica este egala cu cea a materialelor din lemn 150 kg (Qi =
18,400 mj/kg).
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

6
Sarcina termica de incendiu va fi :
S
q
= 800 x 18,400 + 50 x 16,750 + 30 x 26,000 + 50 x 16,300 + 150 x 18,400 =
19912,50 Mj;
Q
a
= 19912,50 / 50,38 = 395,3 Mj/mp < 420 Mj/mp = risc mic de incendiu
Valoarea densitii sarcinii termice rezultate din calcul pentru sala de curs se poate
considera etalon pentru celelalte spaii cu destinaii similare, avndu-se n vedere c
materialele sunt identice, iar cantitile se modific proporional cu ariile ncperii respective.

Vestiar: suprafaa util va fi de 10 mp:
In aceast incapere se pot afla simultan urmtoarele materiale combustibile: lemn 30
kg (Qi = 18,400 mj/kg), material textil 50 kg (Qi = 20,950 mj/kg), carton i hrtie 50 kg (Qi =
16,300 mj/kg), materiale plastice 20 kg (Qi = 33,500 mj/kg);
Sarcina termic de incendiu va fi :
S
q
= 30 x 18,400 + 50 x 20,950 + 50 x 16,300 + 20 x 33,500 = 3084,50 Mj;
Q
a
= 3084,50 / 10 = 308,45 Mj/mp < 420 Mj/mp = risc mic de incendiu
Valoarea densitii sarcinii termice rezultate din calcul pentru vestiare se poate
considera etalon pentru celelalte spaii cu destinaii similare, avndu-se n vedere c
materialele sunt identice, iar cantitile se modific proporional cu ariile ncperii respective.

Sala de sport: suprafaa util va fi de 299 mp:
In aceast incapere se pot afla simultan urmtoarele materiale combustibile: lemn
1000 kg (Qi = 18,400 mj/kg), material textil 50 kg (Qi = 20,950 mj/kg), carton i hrtie 50 kg
(Qi = 16,300 mj/kg), materiale plastice 200 kg (Qi = 33,500 mj/kg); alte materiale a caror
sarcina termica este egala cu cea a materialelor din lemn 1000 kg (Qi = 18,400 mj/kg).
Sarcina termic de incendiu va fi :
S
q
= 1000 x 18,400 + 50 x 20,950 + 50 x 16,300 + 200 x 33,500 + 1000 x 18,400 =
45362,50 Mj;
Q
a
= 45362,50 / 299 = 151,72 Mj/mp < 420 Mj/mp = risc mic de incendiu

Orice modificare a cantitilor respective, care s conduc la o mrire
semnificativ a valorilor densitii sarcinii termice, revine exclusiv n sarcina
beneficiarului.

c) clasele de reactie la foc (conform Regulamentului pentru clasificarea si incadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

7
Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului
administratiei si internelor nr. 1822/394/2004) CORP B SI EXTINDERI
- A
1
- beton din componena fundaiilor, planeelor, stalpilor, grizilor, zidria
exterioar din crmid, compartimentrile interioare din crmid, gresie, faian din
componena finisajelor grupurilor sanitare;
- A
2
- s1,d0 - compartimentrile interioare din placi din gipscarton;
- A1
(FL)
, B
(FL)
sau C
(FL)
- finisajele utilizate pentru pardoseli
Clasele de periculozitate :
- clasele de periculozitate ale materialelor i substanelor existente n spaiile
respective P1- P4;
o P1- mobilier cu piese metalice;
o P2 aparate electrice, cutii de carton, apa minerala imbutelii din plastic;
o P3 mobil i obiecte din lemn, esturi, confecii;
o P4 poliuretan, fibre textile, carton, hrtie, materiale plastice;
d) sursele poteniale de aprindere i mprejurrile preliminare care pot determina sau
favoriza aprinderea;
- sursele de aprindere cu flacr (flacr de chibrit, aparat de sudur) ;
- surse de aprindere de natur termic (obiecte incandescente, caldura degajat de
aparatele termice, efectul termic al curentului electric, igara etc) ;
- sursele de aprindere de natur electric (arcuri si scntei electrice, scurtcircuit,
trsnet) ;
- surse de aprindere indirecte (radiaia unui focar de incendiu) ;
- arson ;
Imprejurrile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea:
o executarea de lucrri cu foc deschis fr respectarea regulilor i msurilor
specifice de securitate la incendiu ;
o utilizarea i exploatarea echipamentelor cu defeciuni i/sau improvizaii i/sau de
ctre personal calificat ;
o suplimentarea receptorilor electrici care s conduc la suprasolicitarea instalaiilor
electrice ;
o neasigurarea dispozitivelor de protecie a circuitelor electrice (cabluri, conducte),
mpotriva supracurenilor (de sarcin, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive
necalibrate corespunztor sau improvizate ;
o lsarea n funciune, nesupravegheate, a echipamentelor electrice, electronice i
electrocasnice ;
o fumatul n alte locuri dect n cele special amenajate n acest scop ;
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

8
o nereguli organizatorice ;
o trsnet i alte fenomene naturale ;
o aciune intenionat (arson) ;
- timpul minim de aprindere : 15 min.
- timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat : apoximativ 60 min.
B. Nivelurile riscului de incendiu.
S-a stabilit, conform art. 2.1.2. din Normativul de siguran la foc a construciilor,
indicativ P 118/99, ncadrarea cldirii n categoria cldirilor cu risc mic de incendiu
(deoarece spaiile cu risc mic de incendiu ocup peste 70 % din volumul construciei).
3. Nivelul criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc
a) rezistena la foc a elementelor portante ce alctuiesc construcia :
- stlpi din beton armat, incombustibili, R, clasa A1 (C0(CA1)) RF 120 minute;
- perei exteriori neportanti din crmid de 20 cm, incombustibili, EI, clasa A1
(C0(CA1)), RF peste 240 minute;
- perei interiori neportani din crmid, incombustibili, EI, clasa A1 (C0(CA1)), RF
180 minute i parial din panouri din gipscarton (2 placi pe fiecare fata) pe schelet metalic cu
izolaie din vat mineral, EI, clasa A2 s1,d0 (C1CA2a), RF 30 minute;
- planee din beton armat, incombustibil, REI, clasa A1 (C0(CA1)), RF 45 minute;
- acoperis tip sarpanta, combustibil, REI 30,
- usi EI 15
- usa centrala termica EI 45
- finisaje pereti / tavane K2 30
- Stalpii metalici si grinzile cadrelor (vopsea rez. foc) RF 45 min.
- Pane metalice+contravanuiri (vopsea rez.foc ) RF 30 min.
- Pereti interiori neportanti RF 30 min.
b) gradul de rezisten la foc al cldirii :
Gradul de rezisten la foc al cldirii conf. tab. 2.1.9. din Normativul P 118/99 - II.
Fa de aceste precizri se estimeaz stabilitatea la foc 30 minute a cldirii.
3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interorul constructiei:
a) compartimentarea antifoc i elementele de protecie a golurilor funcionale din
elementele de compartimentare : nu este necesar compartimentarea antifoc a cldirii
deoarece aceasta se ncadreaz n prevederile tab. 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul de
siguran la foc a construciilor, Indicativ P 118/99, privind corelarea dintre gradul de
rezisten la foc, aria maxim construit la sol i numrul de nivele;
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

9
b) msuri constructive pentru limitarea propagrii incendiului n interiorul
compartimentului de incendiu i n afara lui :
- elementele de nchidere sunt din materiale din clasa A1 (C0) i A2 (C1), planee din
materiale incombustibile (beton) clasa A1 (C0);
- elementele de separare ale spatiilor de depozitare fa de incaperile cu alte
destinatii, sunt din materiale A1 (C0(CA1)) cu rezistena la foc de minimum 1 or conform
prevederilor tab. 2.4.2., din Normativul P 118/99 ;
- ncperea centralei termice va fi separat de restul construciei prin perei din
materiale A1 (C0(CA1)) cu rezistena la foc de minim 3 ore conform prevederilor art. 3.8.4.
din Normativul P 118/99. Uile vor avea deschidere spre exterior, n conformitate cu
prevederile art. 3.9.1. din Ghidul de proiectare, execuie i exploatare a centralelor termice
mici, Indicativ GP 051 2000. Ua ce protejeaz golul de circulaie funcional va avea
rezistena la foc 15 minute fiind astfel respectate prevederile art. 2.3.48. din P 118/99 .
Central termic este prevzut cu suprafa vitrat i detector pentru gaze naturale;
- conform art. 2.3.11. din Normativul P 118/99, peretii tuturor ghenelor verticale pentru
conducte vor fi A1 rezistenti la foc minim 15 minute. Trapele si usile de vizitare practicate in
pereti ghenelor verticale pentru conducte trebuie sa fie din materiale incombustibile;
- elemente de protecie a golurilor celorlalte ncperi: ui;
c) sisteme de evacuare a fumului :
- evacuarea fumului in caz de incendiu prin tiraj natural-organizat, atat prin
introducerea aerului in spatiul considerat si evacuarea fumului in raport cu aerul introdus, cat
si prin diferenta de presiune dintre spatiul protejat si cel incendiat, pus in depresiune;
d) instalarea de bariere contra fumului nu este cazul;
e) sistemele i instalaiile de detectare, semnalizare, stingere a incendiului : nu sunt
obligatorii;
f) msuri de protecie la foc pentru instalaiile de ventilare-climatizare (canale de
ventilare rezistente la foc, clapete antifoc, .a.) - nu sunt necesare ;
g) msuri constructive pentru faade, pentru mpiedicarea propagarii focului la prile
adiacente ale aceleiai cldiri : mpiedicarea propagarii focului la prile adiacente ale
aceleiai cldiri se realizeaz prin zone pline executate din materiale incombustibile,
intercalate ntre goluri si prin tratarea panourilor metalice cu substante ignifuge.
3.3. Limitarea propagarii incendiului la vecinatati.
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distane de siguran: cldirea (compartimentul de incendiu) este amplasat fa
de vecinti la distanele minime, prevzute n tab. 2.2.2. din P118/99 astfel:
- peste 6 m fa de cldirile din gradul I II de rezisten la foc;
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

10
b. Masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatada si pe
acoperis (performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis, etc.)
- limitarea propagrii incendiului pe faade se realizeaz prin zone pline executate din
materiale incombustibile, intercalate ntre vitraje ;
- tratarea sarpantei cu substante ignifuge
- tratarea panourilor de fatada cu substante ignifuge
c. dupa caz, masuri de protectie activa. Nu este cazul
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
a. Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare si separarea de alte functiuni prin
elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza:
- peretii de separare intre cai de evacuare (holuri) si adiacente (sali de curs) sunt din
materiale A1(C0), cu rezistenta la foc minim 1 ora, conform art. si tab 4.2.24. din Normativul
P 118/99;
Amplasarea usilor pe caile de evacuare respecta prevederile art.2.6.38 din
Normativul P 118 / 99.
b. Masuri pentru asigurarea controlului fumului (prevederea de instalatii pe
presurizare si alte sisteme de control al fumului);
- nu sunt necesare msuri speciale pentru evacuarea fumului
c. Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor (interioare, exterioare
deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate, etc.).
d. Nu exista scari de evacuare interioare sau exterioare
e. Timpii/lungimile de evacuare:
- lungimile maxime ale cilor de evacuare n cldire se ncadreaz n prevederile tab.
4.2.27. din P 118/99, astfel:
- sub 30 m (75 secunde) in 2 direcii;
f. Numarul fluxurilor de evacuare:
Numrul de fluxuri ce trebuie asigurate se face conform art. 2.6.56 din Normativul de
siguran la foc a construciilor, indicativ P 118/99 cu formula:
F = N/C unde:
F - numrul de fluxuri
N - numrul de persoane ce trebuiesc evacuate
C - capacitatea unui flux (C = 75 pentru cldiri de invatamant,
conf. art. 4.2.103 din Normativul de siguran la foc a construciilor, indicativ P 118/99).
F = 159 / 75 = 2.3 pentru CORP B si ANEXA EXTINDERE
F = 32 / 75 = 0.43 pentru SALA SPORT EXTINDERE
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

11
g. Existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica
de rezerva.
Caile de evacuare sunt prevazute cu iluminat de siguranta tip 2, fiind alimentat
din sursa de baza si sursa de rezerva.
h. Prevederea de dispozitive de siguranta la usi;
- usa rezistenta la foc ce protejeaza golul de acces in spatiul tehnic este prevazuta cu
mecanism de autoinchidere;
i. Timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor
Timpul de siguranta a cailor de evacuare este estimat la 30 minute;
j. Marcarea cailor de evacuare. Caile de evacuare sunt marcate cu indicatoare
conform STAS 297/2.
B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor,
persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si a altor categorii de personae care nu se pot evacua
singure in caz de incendiu.
S-a prevazut rampa pentru persoane cu dezabilitati, cu latimea de 1 m, panta de
6%, lungimea totala a rampei inclinate este de 5.73 m.
C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a
animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei. Prin alctuirea i dimensionarea
cilor de evacuare conform prevederilor Normativului de siguran la foc a construciilor,
indicativ P 118/99, se asigur condiiile necesare pentru salvarea persoanelor i a bunurilor.
3.5. Securitatea fortelor de interventie
A. Accesul autospecialelor se face din DC 184, i pe accesele carosabile interioare.
Se asigur accesul autospecialelor pe dou faade.
In interiorul construciei accesul echipelor de intervenie se realizeaz pe ui.
B. Caracteristici tehnice i funcionale ale acceselor carosabile i ale cilor de
intervenie ale autospecialelor.
a. numr de accese : 1 ;
b. gabarit : corespunztoare autospecialelor de intervenie ;
c. trasee : unitate de interventie comuna Dascalu - obiectiv;
d. cile de intervenie sunt dimensionate conform prevederilor Regulamentului
general de urbanism, a tuturor normelor tehnice nct s reziste la circulaia pentru trafic
greu (peste 30 tone) i au o lime care s permit trecerea autospecialelor (mai mare de
3,80 m);
C. Ascensoare de pompieri nu este cazul;
D. Evacuarea persoanelor sau bunurilor. Persoanele i bunurile din spaiile aferente
cldirii pot fi evacuate prin uile i ferestrele cldirii.
PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

12
4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

A. Nivelul de echipare i dotare cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor
Nivelul de echipare s-a fcut n conformitate cu:
- Normativul de siguran la foc a construciilor, indicativ P 118/99 ;
- OMAI 163 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire i stingere a
incendiilor ;
- Normativul pentru proiectarea i executarea instalaiilor de semnalizare a incendiilor,
si asistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri, indicativ I 18/2 02;
- Normativul pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a
incendiilor, indicativ NP 086 - 2005.
Pentru camerele arhiva si biblioteca din corpul C se prevede combaterea incediilor cu
stingatoare portabile cu CO2. Se vor monta cate 3 stingatoare in fiecare din cele 2 incaperi.
B. Sisteme, instalaii i dispozitive de semnalizare, alarmare i alertare n caz de
incendiu.
Conform art. 4.2.1. din "Normativul pentru proiectarea i executarea instalaiilor de
semnalizare a incendiilor ", indicativ I 18/2-02 nu este obligatorie echiparea cldirii cu
instalaie automata de sesizare-semnalizare incendiu.
Pentru alertarea pompierilor militari n caz de incendiu se va folosi linia telefonic din
incinta unitii i telefoanele mobile ale ocupanilor.
Numrul unic de urgen : 112.
C. Sisteme, instalaii i dispozitive de limitare i stingere a incendiilor.
In conformitare cu NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA EXECUTAREA SI
EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR, INDICATIV NP
086/2005 art. 4.1. nu este obligatorie echiparea cu hidrani interiori de stins incendii.
Conform art. 6.1. din NP 086/2005 nu este obligatorie echiparea cu hidrani de
incendiu exteriori.
D. Dotarea cu mijloace de prim intervenie.

a. tipul i caracteristicile de stingere asigurate :
- stingtoare cu pulbere de 6 kg (tip P 6) sau echivalentul acestuia.
- stingator cu spuma chimica
- stingator CO2
b. numrul i modul de amplasare n funcie de parametrii specifici i suprafee.

PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

13
Cldiri civile - 1buc / 250 mp, dar nu mai puin de 2 stingtoare / nivel, conform art.
3.10.1. din Normativul P 118/99, rezultnd un numr de 4 stingtoare tip P6 (sau echivalent)
repartizate astfel:
- 2 in sala sport extindere
- 2 in corp B
In corp C in arhiva 3 stingatoare CO2
In corp C in biblioteca 3 stingatoare CO2
In corp B in camera centrala termica 2 stingatoare cu spuma chimica

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu
a) sursele de alimentare cu apa intervenia din exterior la stingerea unui eventual
incendiu se face cu ajutorul autospecialelor a cror realimentare se face de la hidranii
exteriori stradali si surselor din zona.
b) poziionarea racordurilor de alimentare cu energie electric - tabloul electric
amplasat la parterul cladirii;
c) conform prevederilor art. 3.10.5. din Normativul de siguran la foc a construciilor,
indicativ P 118/99 nu este obligatorie constituirea unui serviciu propriu de pompieri civili.
d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substante si materiale periculoase si
pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale, precum si tipul
echipamentului individual de protectie a personalului:
- tablou electric general nu se intervine cu apa se intervine cu CO2
- centrala termica se intervine cu spuma chimica

6. Msuri tehnico organizatorice
Msuri organizatorice:
- verificarea periodic a instalaiilor i dotrilor aferente construciei cf. legislaiei n
vigoare;
- asigurare n permanen a cilor de acces interioare i exterioare libere i
practicabile, indiferent de anotimp n vederea facilitrii interveniei n caz de incendiu;
- instruirea personalului de pe locul de munc se va face cu respectarea strict a
prevederilor legale n vigoare;
- elaborarea actelor de autoritate referitoare la organizarea activitii de aprare
mpotriva incendiilor.


PROIECTANT:
S.C. WED.ARCH WORLD S.R.L
J40/21151/12,11,2007
CUI:RO22724616

TITLU PROIECT : DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII GENERALE NR. 1
TITLU DOCUMENT: Scenariu de securitate la incendiu
SPECIALITATEA : ARHITECTURA
FAZA : DTAC / PT

14
Prin proiect s-au asigurat cerinele din normele referitoare la prevenirea i stingerea
incendiilor.

Intocmit : arh. Oana Cherciu

1.P118-99-sigurana la foc a construciilor
2.NP 086-05-instalaii de stingere a incendiilor(i I9-94 parial)
3.I7-02-Instalaii electrice
4.I5-99-ventilare i climatizare
5.NP006-96-sli aglomerate cu vizitatori
6.I18/2-02-instalaii semnalizare incendii
7.I6-98-instalaii gaze naturale
8.GP051-2000-centrale termice mici(i I13-94 parial)
9.I20-2000-Instalaii paratrsnet
10.NP009-97-case de copii
11.NP010-97-coli i licee
12.NP011-97-grdinie
13.NP015-97-spitale
14.NP021-97-dispensare
15.NP022-97-cree
16.NP023-97-cmine btrni
17.NP024-97-parcaje etajate
18.NP025-97-c-ii publice subterane
19.NP037-99-Staii GPL pt.autovehicule
20.I22-99-alimentare cu ap i canalizare a localitilor
21.C58-96-ignifugarea materialelor
22.NP057-02-locuine
23.NP064-02-mansarde