Sunteți pe pagina 1din 181
bute pe a adus-0 swan, Doctoral Hawking 9 fo isenob lesenind 'Cayaler_ al Ordnthui Stveran Pyle Soe diners 1 77), Corononina fost Publishing Hs fv na.scun ini R, HAWKINS Cuprins Pref, Farodicve SECTIUNES INTAL Pecente lal Punnecen creat. Plog. ‘ nour « Reluare vie pantie SECTIUNEA A DOUA Procesul Spirited (caerrOLU.~ Nawersedarrior eAPOULIV = Fundanentete carro y= Hetoriaasapra eat ‘arian = Desconpanerce Bul SECTIUNEA 4 TREIA afew canstiinges mmouuivan- Dincoo de Caucaltare armoLuie - Constiey cvamsea eaMOWix = Despre ater tai Due ‘artronut3 - Dread Spitie, exrtrout 3 Caitirer udev eanronuisi = Esplewit eammouuren - Corpus soceraree armOUUEs = Chain ‘Cun OLUIN = Karma itaors ie 43 6 4 103 47 19 133 1s ne 201 8 23 299 ‘earToUs B= stevie erie ‘Carmouex « Comentiig eve (CAPTOWL DC - Bttteversis mana sha vase Spit i ‘rrr x» Genesa crea seve ANGI. Hara scaied canine ANIA C.Callrarea mielelor comer antxa 0 Tehnica de caibrar coree'a. Leer recomondat, Dexpre ewer Nota autebiogri, 7 u9 au a a a as 55 38 ass Prefata Saxpal ier de fark este ipens. Ean include doar o ‘aporise detain si subiecive a stir foarte avait ale cousin! spiritual ume im mod tadizonal amine et entry prima cata eovelesz® 5 recattextuaizeaa infamnaia slr foto asemenee manir, init o fee conipchersbla rayiuni i scloerat east coreaie ince sun si spntaltate repent! 0 limegrre tre diensivaile isace si aoolinsane. Prin inte ‘medial dep rnttacilor’, oral rezoh un cont vec = cind tumea s sarert cao abl, nga dine tise religie nie materliate spiatuaitae, respect dine eu 3) spirit, Aceaste roolvare clanfica mistele st dilemele nerezaWste ce au iofit omenites devs Iungulistoriel. Graie expansuait consti! pe care feiiteaza lecturers de fata rspursurle I Inebar se autoevelea7t, iar ndevirrie {evin atoevicenie Sill prezenni i due pe etter deapoiiv tn amend linear in cel omlineay, asf ind, spre supiza acest, fo tun monn én nconprehensibl devine nis atna. compreen: Sibi, cig evident [Nactuleaibra a consi gorsoanelor are au it at Yala € fo a fost documentat experimental rmareindie oo vans 4 o elevare ionsierabile Puteren are dar de a alice Fach efit o2ea ee tora au reussst= st acd niccum, denrece utereaajungeacols ude farts abate aces. ‘Awasis cate gte sent deoporivd peozy sinele gi Sine litoruti, Dep anes radon bstico! in eal aa on teplstea enusrior dwt s1 nada, poate sa bun moment i ate eto kri fe et em soetsin conten Kuno ol de ie Matericu este preazata: in ptr sein pineal: |, Desrere sae subieetve ale consti’ spirale 1, Drupal spinal LUE Cats etre tuninae prin ire nelegeri nae W. Corternts, dialog intevis dlseute de grup cu 0 ar variate de student pital si gran in ifer.c vr Lao prima privire, atria muliuinit ds arupus sce reas, material ci de fa are se wepete, Cu tor esse, material este reprezeia eal in mod delbert ecarsce de fiscae das ext prevent iateun comet diet iewo alts stecesiane de Ingebas spon. Fieare epee eae Scots veal 704 sabe Dacd in 1985 um secon de €5% di tts! popula unit «lita su ive Itepatr (ata valoaren 20), n resent Sse8Stnumat sr redus simitor, atinging dear 78%, Ceretirie sfetutte ainda ef sos Fpl se dsloreazs ui av ane genet al comstiente spintuae Materia ol prezentatn caren de ft ete unis pi plea !utoral nu este aie teoog, ict fat bsercensea,e un clcian 4 0 experiett vast fn domenialedscte,sénei, mein, osihitri,pihanalizy eoeii - prec) ih rasan eliat 5i mngfie. Fl este deserts dept nom velza, de ces 4 alental in alte domenit fn torent in ewe a suvent venseptaa et Dminare, em persoen ex cca na iaseniath brace pa atric sei din ae New Vor. AS Unie a find asim, si eapetingle spirale ene ale aeruai, ineele in prin eopilirie, emisolidie adolescon yi iste ln suprafan Ip eadrul vires mijac ‘Aces au chuzitreragetea si oles aa pera vn ute do ni, pre si inteesul manifetat in dives unei core fuxiamavtle tv doveniul aturi consine, cereetre cae cous ai la seriewa lorry Putene veisue Forty et 8 a seritea sell de a, (sth cunezitateaparena este aceen inci rigs sale exporieregpritle ster volanul df nus menierato hii, dea lungu une peicae de poste :0 de ai pi in ‘moment pubbean velumhst Frere terns Fura. Cid ert TnubatSespe motile acestel sr, els «coment det ch "pt em ie d spr despre ace! usa” LLugarea de fa, mai evanssttdacBt Pwr eens Fen Indeplteste anevoisul abcetiy de 2 face. compsehersibil ‘ncomprnensbiil. Grae unoe deserit si pica adeevate, eon co 280 ebseurAevineclar = evident. $i tact dort sa ‘ident 3e a comunce sia serie a fos eel tare 1 ccasonat Interesals|comentarie Maio Taers ‘Adivaratu entoral ci ese Coneins at Eat Avertisment Psoaneterelsiose ta seat nditonal, presury scle care ‘munis timidtae tn fire spinor, sume prevenie eh imateralal prezenct ae poate ulbutor pin ume, ete tsi be a1 ove Lnvitituil su prezensste penta aul cuter sista) Angas eros, at fn ctr ui Dorezcu ea lure Cite ee Tuainare prin aeveral aca exes 31 ‘sland abandon ssteralu de eres, Numa eup acces, realinea suprema se revclesad pe sine deep etutares Sinell Noterilul prventat in carta de fa este rein ln peripetva Ochibi Sine Introducere Tova lungulistorei, descrerle stil iluminste ate oust au preznta un mare interes pent mult aman, ft poate refer J actste str at vot it mare impact ‘supe: indvielor i social. Rartatea statist a eeuentel Hlumicané are dani de a sisal eatin gi 8e 8 subline alone infarmatitor de acest gen, Desi risa deja in owe Aimbie o Dera spnteala care dessrie acer san, wale Sinz rspoare sur sumare 3 incomplete. Unele incl rn de lnnduers, pe ling foarte numeronsee stor cae aa usvont tn wonaniteea orld sete genera (pnd Bnd, i cele dir ums, "apoarsie in cauziaueapatato forma seis) Prin umn, mle Felotrincivé eer pt cara zeneret un des in nv ‘ev comparaiv ew cel engnal, pronuntat de nvtitesl iam in unvare, c reafirmare cout 5icoerenia a erotics constinei pnd la ole ma avarsate tai exe ee mare lone Tn plas multor trai spirale psese explicate, pectin») Feporarc setaliin subtle, aspecte cae przints impos corsideabils peniw chutiorsl avansat Gbiectwul Ooh Sinetuieste accis da vansmite informa x pot Aver al ebro nivel de adrvir poate f elirt. Fa po pane vate, Dent prima 43 an cep de format: foionre caput rac Je (ety) settudni, Pat acum, salen spinal ateas bora wun) pe erent: st pe Teptata Tgvewocule Spit Uo inte protien eo aides Sonaare na accn ea wml lst orcad pail de verfien acral Frvaiauior. Aeest major Noes al foil" nebula Cosas Precum in Pate vers Fortd, avira fusiel pain a Sects pocrgif al fest presi) si afm din eats de fab a fos: ala i ete verfcabl tei instant a even tai eda, Seopal serie acestei eB ete acela de a pis Inopeeitaliates a Puier versus Feria ‘Canes de fa incepe ror ca acest wit, eerie seen ee eorsiuie expeents spilt suprein core pus, aceasta nu ee deloe 0 experi, eo tre Aceasta condi is cse prop sa atone. Ea sorb sine si se pezin& ca 9 raliate. Ma exis mi un vorbitve, Adevaral se autorevelvet este ttl, complet, dependent si profnd ede TIUNEA INTAI Prezenta lui Dumnezeu ne ‘caprrowutt Prolog Ait le up itercare, suring nie rani sp rile culrimt in colin und, cv sare neagrs de esperar. Nei ‘macar o terre in ates me ade veo alnare Th meas eeu evar, Ragiunea nell enw mult ren agile entrar frida de a gis deve inane. Mintca fisese condust spr ofnttinges saorizan 3 ala Ch a ino fese redust lather. Apo, 0 voce inteoaea& stge: sei est un Duneze lrg sn ue ‘Apo foul a feta spin’ ty te, Mice sb toate sinqure sinelui prpiv dspace Tntcun nomen uli, mu fe nhoute de © cnsten infin, ato‘euy ait, calan, ‘wala onpicth si Insti ~ exes findamencla a Ter Ceca Co st, Bxsocinacasplendoare, Fumussie si pes @ Div at rida. fro autonomy, finale, stenporle, pesfeia, Sinele clon unifeawte si nemifesite, Zee Sapte. Asie a Seat Preenta © ere lnsitoace ain ‘nisi inetnind pens a deve eral ac at tmpeeuinie, igre itrun fn, Lnigs, Tome © ines viene inerion.Fisare ea care ‘exis ste consten de existeya ttwor sclovllte. Natura lit omnease aratinge exe eaplestor de Diving, fa este comple; inelide tu unison etal ste inet ate ‘enue su tere tine yn stared eomunivare armor