Sunteți pe pagina 1din 5

1. Care sunt perspectivele de cercetare?

( Tipuri de analize) utilizate


in studiul administrativ?
a)Perspectiva juridico-politica
Asa cum am vazut, aceast demers este cel mai vechi, si el este centrat pe
studiul structurilor si functionarii administratiei etatice. Impregnata de
doctrina traditionala a dreptului public, aceasta viziune concepe
administratia publica ca fiind subordonata politicului : administratia prepara
si executa decizia politica. Administratia este o institutie specifica care,
urmarind satisfacerea interesului general, este investita cu prerogative
specifice. Studiul ei este o prelungire a dreptului administrativ, asa cum
institutiile politice prelungesc dreptul constitutional.
Conceputa astfel, administratia publica este domeniul de studiu al juristilor
si al anumitor politologi. esi dorinta este de a face din studiul
administratiei o stiinta pozitiva distincta de dreptul administrativ !disciplina
normativa), analistii ramin tributari schemelor si teoriilor formulate pentru
analiza juridica. Aceasta tendinta se traduce prin importanta acordata
mecanismelor juridice pentru cunoasterea si intelegerea functionarii
administratiei, prin utilizarea unor concepte imprumutate din dreptul
administrativ, prin problemele abordate : structuri, actiune, control, care sint
cele din tratatele de drept administrativ. "etodele de cercetare sint de
asemenea cele din domeniul juridic, adica tendinta catre descriere, fara
interes pentru explicarea cauzei fenomenelor.
b)Perspectiva manageriala
Aceasta viziune, care asimileaza administratia gestiunii, isi propune sa
construiasca o disciplina noua in jurul acestui obiect specific. Chiar daca
imbraca mai multe forme, aceasta disciplina este conceputa ca o stiinta a
managementului, a organizarii rationale a mijloacelor materiale si umane
pentru a atinge un obiectiv precis.
In acest sens, ea este o prelungire a reflectiei lui #a$lor si %a$ol care viza in
principal amelioararea metodelor de munca in intreprindere. &fortul de
teoretizare este totusi mai sistematic, se bazeza pe formularea de teze mai
nunatate si abstracte. e exemplu, notiunea de profit aplicata intreprinderii
este inlocuita cu cea de eficienta. Astfel, teoriile managementului aplicate
sectorului privat capata aparenta unei cunoasteri stiintifice, ceea ce permite
aplicarea lor in sectorul public. Studiul
administratiei dezoltat in aceasta perspectiva este asimilat 'managementului
public( si vizeaza eficacitatea administrativa.
2. Care sunt principalele diferente intre stiintele administatie
europeana si Americana?
In S)A exista o stiinta a admnisistratiei publice ca disciplina de
studiu.*rincipalele diferente fata de europa sunt : in primu rand , continutul
disciplinei predate este mai practic, mai aproape de cel al stiintelor gestiunii
afacerilor+ aceasta este predata in scoli de administratie publica sau a
departamentelor de stiinte politice si licentiatii acestor scoli pot aspira la
posture de nivel intermediar in cadrul admin istunctiei publice.Stiinta
admiatnistrativa poate constituii baza unor cursuri de perfectionare oferite
functionarilor in vederea pregatirii lor pentru posture superioare.*entru
licentiate nu exista un corp specific de functionar$ care sa le fie rezervat
.#oti absolventii de universitate , inclusiv licentiatii in administratie trebuie
sa parcurga toate esaloanele inainte de a accede la posturi de elita.
Si in S)A exista o disciplina a administratiei publice dar care difera de cea europeana prin
obiective utilitare si pragmatice. Alte particularitati vizeaza : valorizarea experientei+
aversiune fata de doctrine + loc minim acordat dimensiunii juridice a fenomenelor
administrative in absenta unui drept administrativ coerent + paralelism constant intre
administratia etatica si cea privata !a intreprinderii)+ paralelism intre stiinta administratiei
publice si stiinta gestiunii intreprinderii, intre aceste doua discipline neexistind frontiere nete,
ambele fuzionind in teoria organizatiilor
Stiinta organizatiei s,a dezvoltata mai devreme si mai usor in S)A deoarece, spre deosebire
de contextul european
Contextul european, caracterizat de alte traditii ideologice, intelectuale, alte valori, este mai
putin centrat pe pragmatism si eficienta.
3. Definiti conceptul de actor rational si dati exemple de teorii din
stiintele administrative bazate pe postulatul rationalitatii.
Actorul rational este un actor - homo economicus - care vizeaza
maximizarea beneficiilor !interes, preferinte, utilitate) cu costul cel mai mic.
.ationalitatea actorului este un postulat, o presupunere, o conventie
acceptata. &ste un model referitor la un tip de comportament. un actor
vizeaza intotdeauna maximizarea preferintelor, utilitatilor sale, sau, cu alte
cuvinte, ca el este rational, iar demonstratia urmeaza metoda axiomatica.
&xemple: #eoria jocurilor pune in evidenta importanta structurarii cimpului
de actiune asupra comportamentului politic. In aceasta viziune, actori
independenti care urmaresc interese comune si care sint inspirati de aceiasi
logica rationala adopta comportamente care fac imposibila cooperarea
optimala intre ei. "odelul cel mai cunoscut in aceasta perspectiva este cel al
/ dilemei prisonierului 0.
. Care sunt principalele obiective ale cercetarii stiintifice?
1 cercetare stiintifica poate avea trei obiective : descrierea! explicatia!
interpretarea.
escriere consta in identificarea caracteristicilor !elementelor) obiectului sau
fenomenului studiat. &a este reprezentarea, fidela si detailata, a unui obiect
sau fenomen.
escrierea ajuta la clasificare !stabilirea de tipologii), pe baza unor criterii
alese pentru pertinenta lor. Astfel, obiectele si fenomenele pot fi regrupate
pe baza asemanarii sau inrudirii: criteriile de regrupare variaza in functie de
obiectivele cercetarii. e exemplu, clasificarea societatilor in functie de
nivelul de dezvoltare, sau clasificarea 2eberiana a tipurilor de legitimitate in
functie de tipurile de dominatie.
&xplicatia este un alt obiectiv, cel mai important, al cunoasterii stiintifice.
&xplicatia consta in descoperirea de relatii intre fenomene, in stabilirea de
raporturi de cauzalitate. &xplicatia este raspunsul la intrebarea 'de ce 3( se
produce un anumit fenomen.
Comprehensiunea !intelegerea, interpretarea) este obiectivul cercetarii atunci
cind studiem fiinte umane. &a consta in descoperirea resorturilor actiunilor si
comportamentelor indivizilor, a sensului, si semnificatiei pe care ei o
atribuie gesturilor si faptelor lor. In stiintele aplicate, scopul cercetarii este
transformarea realitatii. In aceste domenii de cunoastere, stiinta nu se opreste
la analiza, la cunoasterea teoretica a fenomenelor, modificarea starii de fapt
este un scop esential al demersului stiintific.
". Care sunt etapele procesului de cercetare?
A.&tapa formularii problemei de cercetare,aceasta este prima etapa+aceasta
etapa include formularea problemei de cercetare.& necesar sa identificam
problema, s,o definim,sa precizam pentru a,I delimita conturul
4.&tapa constructiei tehnice,viseaza realizarea constructiei tehnice a
cercetarii.1data ce am stabilit$ problema trebuie sa decidem cum vom
strange informatiile despre fenomenul studiat
C.&tapa prelevarii de date,colectarea datelor este etapa in care intram in mod
concret cu realitatea.4una utilizare a tehinicii de cercetare este importanta pt
ca cu cat abordam realitatea pe care vrem sa o studiem, cu atat rezultatele
vor fi mai adevarate
.&tapa de analiza a datelor si de interpretare a rezultatelor,consta in
examinarea datelor prelevate si sensului pe care il dam analizei.*ractic noi
sintetizam datele pt a putea trage concluziile
#. Ce este o ipoteza? De cate feluri e? Da$ti exemple pentru fiecare
dintre ele?
Ipoteza este un raspuns anticipat la intrebarea cercetarii.&a reprezinta un
enunt care precizeaza o relatie anticipata si plauzibila intre fenomenele
observate5imaginate
A.Ipoteza univariata,se refera la un singur fenomen+ex:birocratia evolueaza
de la an la an
4.Ipoteza bivariata,se refera la 6 variabile principale relationate in enunt .ex:
ipoteza cauzala
Ipoteza variata: cu cat guvernul va reduce taxele mai repede, cu atat
economia isi va reveni mai repede
C.Ipoteza multivariate,anunta o relatie intre mai multe fenomene+ ex:
salariul si conditiile de la locul de munca influenteaza performantele
.Ipoteza inductive
&.Ipoteza deductive
%. Ce e analiza idio&rafica ?
analiza idiografica: acest tip de cercetare vizeaza studierea unu obiect in
singularitatea lui.Cercetarea idiografica tine de descriere si naratiune, si are
intentia de a intelege un fenomen,nu de a,l explica..aspunde la intrebarea
7cum s,a produs3(, 7cum exista un fenomen3( Acest tip de cercetare este
propriu sintezelor si monografiilor.
'. Ale&eti 2 concepte. (ormulati cu ele o ipoteza cauzala si una
variata. )ndicati variabila dependenta si cea independeta.
,covariat+cu cat salariul a crescut cu atat satisfactia functionarului public
creste si ea
,cauzala+)n grad mare de coruptie influenteaza un grad mic de performanta
*. Ce e un concept ? Ce e o teorie stiintifica?
Conceptul,este o reprezentare abstracta,este o expresie cu care desemnam
fenomene alea realitatii observate.In stiintele sociala conceptele sunt cuvinte
din vocabularul curent.*entru a identifica dimensiunile unui concept,folosim
atat dictionare,cat si lucrari de specialitate care au analizat fenomenul
respectiv.&l este instrumental de baza al cunoasterii si al metodei stiintifice
#eoria stiintifica,apare ca un ansamblu inalt structurat de cunoastere
organizat intr,un sistem deductive.#eoria este un ghid in elaborarea unei
cercetarii,furnizeaza o interpretare a realitatii.&ste un ansamblu de
concepte,definitii,propozitii relatioante intre ele,care propune o perspective
sistematica,coerenta a unui fenomen.
89. Ce intele&em prin te+nici directe de cercetare si care sunt acestea?
tehnici de cercetare ,un ansamblu de proceduri si instrumente de
investigatie utilizate periodic.#ehnicile pot fi clasate in functie de anumite
criterii : tipul de contact,sursa informatiilor,tipul de prelevare.
*rincipalele tehnici:
,observatia documentara!consultarea de documente)
,observarea in situatie!vizeaza observarea unui grup in mod directiv)
,interviul de cercetare!tehnica directa care vizeaza chestionarea catorva
indivizi)
,chestionarul5sondajul !viseaza chestioanrea unui nr mare de indivizi)
,experimentul!vizeaza realizarea unei experiente)
,analiza de continut!vizeaza analiza de documente cu character necifric)
,analiza statistica!vizeaza analia de documente cu continut cifric)