Sunteți pe pagina 1din 22

I N S T I T U T U L B A N C A R R O M A N

CEREREA ŞI OFERTA DE
PRODUSE ŞI SERVICII
BANCARE
PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ –
ANALIZĂ ŞI EVOLUŢIE

Coordonator: Student:
Asistent Alina Hălăucă Prodan Elena
Structura Lucrării INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Sistemul bancar este una


Lucrarea de faţă prezintă analiza şi evoluţia
din cele mai importante structuri
sistemului cererii şi ofertei de produse şi
ale economiei de piaţă, băncile fiind
servicii bancare pe piaţa românească. Este
mediatorii redistribuirii capitalului,
structurată pe 4 capitole şi un studiu de
contribuind esenţial la creşterea
caz, împreună cu anexe ce vor arăta modul
Produsului Intern Brut al României.
de dezvoltare şi tendinţele sistemului
Băncile moderne acordă
bancar românesc în ansamblul său:
un spectru larg şi multilateral de
Capitolul I - Structura Sistemului Bancar
servicii clienţilor săi – de la cele din România
tradiţionale (de credit, depozite şi Capitolul II - Oferta de produse şi servicii
la nivelul unei bănci din România
decontare), care constituie baza Capitolul III – Oferta de produse şi servicii
business-ului bancar, până la cele a BCR comparativ cu cea a BRD
Capitolul IV - Analiza comportamentului
moderne ce ţin de instrumentele financiar al clienţiilor bancari în perioada
financiare noi, serviciile fiduciare, 2004-2007
STUDIU DE CAZ – Prezentarea creditului
operaţiunile investiţionale. pentru achiziţionarea unui autoturism nou -
Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank şi
Volksbank
Analiză INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Evoluţia societăţii omeneşti în toate domeniile şi


mai ales în economie a impus adaptarea ofertei bancare
la noile cerinţe, lucru ce a necesitat atât modernizarea şi
dezvoltarea serviciilor oferite de bănci clienţilor, dar şi
apropierea de aceştia.

Pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra


poziţiei băncilor, la nivelul României, faţă de abordările şi
practicile în ceea ce priveşte calitatatea produselor şi
serviciilor oferite, cercetarea efectuată în cadrul lucrării de
licenţă a analizat opiniile exprimate în cărţile de
specialitate şi a înglobat propriul model de analiză,
rezultând că demersurile moderne ale calităţii pun un
accent deosebit pe orientarea spre client.
Evoluţie - Numărul total de clienţi INSTITUTUL BANCAR ROMAN

bancari
Pentru a exista ca afaceri viabile, băncile au nevoie de clienţi.
Diferitele tipuri de clienţi au cerinţe diferite, în concordanţă cu afacerile lor
sau cu nevoile personale, oferind un potenţial important pentru
dezvoltarea activităţii bancare. Analiza numărului total de clienţi ne indică
faptul că o mare parte din clienţii bancari sunt persoanele fizice, pe lângă
persoane juridice, firme cu capital privat şi de stat. Persoanele juridice îşi
pot desfăşura activitatea într-o varietate de forme. Un client persoană
fizică poate fi descris ca o persoană ce conţine un cont bancar, pentru uzul
personal.
Ca pondere în total clienţi, se poate constata o mare diferenţă
între clienţii persoane fizice şi clienţii persoane juridice. Persoanele juridice
au ponderi relativ mici faţă de persoanele fizice.
Dintre alţi clienţi se evidenţiează societăţile de asigurări şi se
constată un trend crescător a numărului acestora, mai accentuat decât la
societăţile cu capital de stat.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Evoluţia numărului total de clienţi (%)

100.00
90.00
80.00
70.00 96.59
60.00 0.05 2.81 96.12 0.55
50.00
0.05 3.29 93.93
40.00 0.54
30.00 0.06 5.06
0.92
20.00 Iul.2005
10.00
Iul.2006
0.00
SC cu capital de Dec.2007
SC cu capital Persoane fizice
stat privat Alţii

Sursa BNR
Evoluţie - Numărul de carduri INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Cardurile reprezintă instrumente cu ajutorul cărora


se poate efectua plata unui produs sau serviciu, având la
bază un sistem organizat pe baze contractuale între
deţinător, emitent şi comerciantul sau prestatorul de servicii.
Este un instrument de credit modern, utilizat de clienţii
bancari atât în lei cât şi în valută.
Numărul cardurilor active a înregistrat o creştere atât la cele
în lei cât şi la cele în valută.
Ca pondere în total carduri active, cardurile în lei
deţin un procent semnificativ pe toată perioada analizată cu
peste 98 % din total. Deşi în procent semnificativ, acestea au
înregistrat o uşoară descreştere ca pondere în favoarea
cardurilor active în valută.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Valută
Evoluţia cardurilor active (%) Lei

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Sursa BNR
Evoluţie - Disponibilităţi la vedere INSTITUTUL BANCAR ROMAN

în lei

Disponibilităţile la vedere în lei, reprezintă numerar


ce poate fi solicitat în orice moment de către titularul
contului, fără să afecteze nivelul dobânzii. A avea lichiditate
înseamnă a avea abilitatea de a-ţi plăti obligaţiile financiare
la scadenţă, de unde necesitatea de a deţine disponibilităţi la
vedere. Pentru numerarul din conturile curente, banca oferă
o dobândă mai mică decât pentru numerarul depus în
conturile de depozit.
Disponibilităţile la vedere au înregistrat o creştere pe
perioada analizată. Disponibilităţile la vedere, în lei ale
populaţiei au crescut de la 14.144 mld. lei în 2004 la
42.427,8 mld lei, reprezentând o creştere de 199,97 %
INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Disponibilităţi la vedere în lei (mld.)

150

100

50

0
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Populaţie
A genţi Economici

Sursa BNR
Evoluţie - Disponibilităţi la vedere INSTITUTUL BANCAR ROMAN

în valută

Valoarea disponibilităţilor la vedere în valută


a înregistrat o continuă creştere în perioada supusă
analizei.

Pentru această perioadă este semnificativă


creşterea disponibilităţilor la vedere în valută a
persoanelor fizice, creştere de la 14.144 mld. lei în
decembrie 2004 la 25.510,72 mld. lei în decembrie
2006 reprezentând o creştere de 80,36 %. În
decembrie 2007 aceste disponibilităţi au ajuns la
29.941,4 mld. lei. În cazul persoanelor juridice există
o creştere, ea fiind mult mai mică.
INSTITUTUL BANCAR ROMAN

50
Disponibilităţi la vedere în valută (mld.)
45
40
35
30
25
20
15
Agenţi Economici
10
Populaţie
5
0
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Sursa BNR
Evoluţie – Credite in lei INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Operaţiunile de creditare efectuate de


băncile comerciale au la bază prudenţa bancară,
criteriu fundamental de politică bancară ce
caracterizează întreaga activitate.
Băncile oferă clienţiilor lor credite în lei şi
valută având la bază o serie de principii cum ar fi:
credibilitatea, forma contractuală, destinaţia
creditului, garantarea creditului, rambursabilitatea
lui, dobânda, garanţiile. Analiza evoluţiei creditelor
acordate de bănci, are în vedere analiza creditelor în
lei şi valută, oferite persoanelor fizice şi juridice.

Sursa BNR
INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Credite in lei (%)


80

70

60

50

40

30

20

10

0
Dec.2004 Iul.2005 Dec.2005 Iul.2006 Dec.2006 Iul.2007 Dec.2007

Pe termen scurt 75.48 64.94 54.39 53.53 50.44 47.08 43.89


Pe termen mediu si lung 45.52 35.06 45.64 46.47 49.55 52.92 56.1

Sursa BNR
Studiu de Caz (a) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Prezentarea creditului pentru achiziţionarea unui


autoturism nou – Raiffeisen Bank, CreditEurope Bank si Volksban

 Raiffeisen Bank - CREDITUL MAŞINA TA: ÎN VITEZĂ MAXIMĂ SPRE


MAŞINA TA!

Valuta: lei, EUR sau USD.


Valoare: între 2.000 şi 75.000 de EUR (sau echivalentul în lei/ USD).
Perioada: între 6 luni şi 7 ani.
Avans: minim 15% din valoarea autoturismului achiziţionat
Garanţii: gaj pe maşină şi asigurare Full-CASCO cesionată în favoarea
băncii.
Avantaje:
Fără girant.
Aprobare rapidă, în maximum 48 de ore din momentul constituirii dosarului.
Documentaţie simplă şi suport în obţinerea creditului la sediul dealer-ului auto.
Se ia în calcul bugetul familiei, nefiind impus un venit minim personal.
Plata automată a ratelor lunare din contul curent, fără să mai fie necesară
deplasarea la bancă .
Posibilitatea de rambursare anticipată a creditului, parţială sau integrală.
Studiu de Caz (b) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

CreditEurope Bank - CREDITUL AUTO NOI  

Se acordă persoanelor fizice pentru achiziţionarea de autoturisme noi.

Perioada de creditare - între 6-84 de luni


Valoarea creditului - între 2.000 EUR şi 50.000 EUR (sau echivalent în
RON/CHF)
Valuta - RON/EUR/CHF
Avans - Nu este obligatoriu;

Garanţii - Garanţie reală mobiliară asupra autoturismului achiziţionat din


credit, cu înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;
Asigurare Casco cesionată în favoarea Credit Europe Bank; Cartea de
identitate a autoturismului ce va fi păstrată în original la bancă;
Rambursarea creditului - Creditul se achită în rate lunare (incluzând principal,
comision si dobânda) până la maturitatea creditului; Se acceptă rambursarea
în avans cu recalcularea dobânzii, în condiţii avantajoase, începând cu prima
Avantaje:
rată scadentă.
Fără giranţi
Documentaţie simplă
Acordare rapidă a creditului – 48
Se acceptă rambursarea în avans cu recalcularea dobânzii, începand cu prima rată
scadentă
Studiu de Caz (c) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

 Volksbank - CREDITUL PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE AUTOTURISME NOI

Destinaţia creditului: achiziţia de autoturisme noi prin dealeri autorizaţi

Beneficiari: persoane fizice între 18 şi 70 de ani (la sfarşitul perioadei de creditare


solicitantul

nu trebui să aibă mai mult de 70 de ani), persoane fizice autorizate

Perioada maxima de creditare: 7 de ani

Moneda creditului: EURO sau RON

Dobânda: 6.95% pe an - RON, 5.95% pe an - EURO

Fară avans

Suma maximă acordată: nelimitată

Rata lunară nu poate depăşi 65% din venitul lunar net al familiei

Garanţie: gaj pe autoturismul achiziţionat


Aplicarea ofertelor (a) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Un solicitant cere un credit pentru achziţionarea unui


autoturism în următoarele condiţii:
Moneda: EUR
Preţ maşină (TVA inclus): 12000
Avans (TVA inclus): 0
Tip de finanţare: credit
Perioada de rambursare: 7 ani
Tip de maşină: nouă

Raiffeisen Bank
Raiffeisen
Costul creditului: 16.674,06 EUR
Rata de dobândă: 7,9%
BANK
Grad maxim de îndatorare: 70%
Garanţii: maşina
Reuşim
Venit net lunar minim: 90,4 EUR împreună.
- Asigurare CASCO obligatorie -
Aplicarea ofertelor (b) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

CreditEurope Bank

Costul creditului: 16.944,78 EUR


Rata de dobândă: 9,21%
Grad maxim de îndatorare: 40%
Garanţii: maşina
Venit net lunar minim: 136,96 EUR
- Asigurare CASCO obligatorie -

Volksbank

Costul creditului: 15.681,77 EUR


Rata de dobândă: 5,95%
Grad maxim de îndatorare: 65%
Încrederea Garanţii: maşina
Venit net lunar minim: 100 EUR
ne uneste! - Asigurare CASCO obligatorie -
- Asigurare de Viaţă obligatorie -
Grafice comparative (1) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

12.00% DAE (%)


10.00%
8.00% Raiffeisen Bank
11.07%
6.00% 10.67% CreditEurope
4.00% 8.42% Bank
2.00% Volksbank

0.00%

Rata lunarã (EUR)

220 Raiffeisen Bank


210
211.51 CreditEurope
200
Bank
190 196.62 Volksbank
180 186.44
170
Grafice comparative (2) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Grad de îndatorare (%)


80%

60% Raiffeisen Bank


70% 65%
40% CreditEurope
Bank
40%
20% Volksbank

0%

Venit lunar minim (EUR)


150 136.96
Raiffeisen Bank
90.4 100
100 CreditEurope
Bank
50 Volksbank

0
Grafice comparative (3) INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Total de platã (inclusiv taxe si


comisioane - EUR)
Volksbank
15,681.77
CreditEurope
16,944.78 Bank
16,674.06 Raiffeisen Bank

15,000.0015,500.0016,000.0016,500.0017,000.00

Rata de dobândã (%)


10.00% 9.21%
7.90% Raiffeisen Bank
8.00% 5.95%
6.00% CreditEurope
Bank
4.00%
Volksbank
2.00%
0.00%
Concluzii INSTITUTUL BANCAR ROMAN

Din prelucrarea datelor colectate, a rezultat că există o


fractură importantă între “calitatea aşteptată” de client,
conform nevoilor şi cerinţelor acestuia şi “calitatea
percepută” de către client, ca urmare a achiziţionării
produselor şi serviciilor bancare.

Cauzele sunt multiple, cea mai importantă poate fi


ignorarea timp îndelungat a segmentului de piaţă aferent
persoanelor fizice şi concentrarea doar asupra persoanelor
juridice, care aduc, de regulă, profituri mari şi rapide. Se
constată însă că în ultimii ani, băncile din România au început
să se orienteze spre segmentul de piată reprezentat de
persoanele fizice.

In viitorul apropiat sistemul bancar românesc va avea o


dezvoltare surprinzătoare pe fondul privatizărilor majore ce
au avut loc prin alinierea la standardele internaţionale.