Sunteți pe pagina 1din 10

Mitropolia Moldovei i Bucovinei

Facultatea de Teologie Ortodox Dumitru Stniloae


Iai
Lucrare de seminar :
Sinodul III Ecumenic- participani, desfurare, hotrri
Student: ngureanu !mil" anul I" grupa a II#a
$nul universitar %&&'#%&(&

Sinoadele )isericeti au *ost +inute pentru a re,olva di*erite pro)leme atunci c-nd nu s#a
putut a.unge la consens prin simple discu+ii/ Ma.oritatea sinoadelor au *ost locale" cu excep+ia
a apte sinoade" denumite ecumenice sau generale" ale cror 0otr-ri au avut o aplicare
universal/ 1rima 2nt-lnire a conductorilor Bisericii a avut loc la Ierusalim" 2n primul secol"
c-nd $postolii s#au 2nt-lnit pentru a lmuri unele aspecte de 2nva+atur 3Fapte 4:(#56/ 7ele
apte Sinoade !cumenice acoper perioada dintre anii 8%9 i 595 d/:r/" iar deci,iile lor
repre,int temelia 2nv+turii cretine acceptate de ramurile rsritean i apusean ale
Bisericii/ ;eci,iile acestor Sinoade au *ost luate su) clu,irea ;u0ului S*-nt" aa cum le#a
promis Iisus :ristos apostolilor Lui/
La aceste Sinoade !cumenice au *ost 2ntocmite multe 7anoane sau norme care guvernea,
administrarea Bisericii/ Biserica <omano#7atolic accept ca ecumenice i unele sinoade
ulterioare" organi,ate numai de autorit+ile romano#catolice/ $ceste sinoade sau concilii" dup
2
cum mai sunt numite 2n $pus" dintre care ultimul este al doilea 7onciliu de la =atican 3('4%#
('496" nu sunt acceptate de Biserica Ortodoxa ca av-nd vala)ilitatea sau autoritatea
adevratelor Sinoade !cumenice/ $st*el" nici una din deci,iile acestor concilii romano#
catolice nu sunt vala)ile in Biserica Ortodox/
Sinoadele !cumenice" in ordinea lor cronologic" sunt:
(/ Sinodul de la >iceea 3mai#iunie 8%96
%/ Sinodul de la 7onstantinopol 3mai#iulie 8?(6
8/ Sinodul de la !*es 3iunie#iulie @8(6
@/ Sinodul de la 7alcedon 3? oct/ A ( nov/ @9(6
9/ Sinodul al II#lea de la 7onstantinopol 3mai#iunie 9986
4/ $l treilea Sinod !cumenic de la 7onstantinopol 3noiem)rie 4?& A septem)rie 4?(6
5/ $l doilea Sinod !cumenic de la >iceea 3septem)rie A octom)rie 5?56
Bcoala antio0ian 2nva+ c unirea dintre cele dou *iri ale M-ntuitorului a *ost numai
morala si consta numai din armonia conlucrrii celor dou *iri/ 7onclu,ia acestei 2nv+turi
era c nu se cuvine 2nc0inare trupului ;omnului" iar expresiile : Nsctoare de Dumnezeu"
Dumnezeu S-a nscut" Dumnezeu a ptimit # sunt eronate/
;impotriv" Bcoala $lexandrin 2nva+ c cele doua *iri erau unite 2n c0ip real/ !xpresiile
Dumnezeu S-a nscut, a ptimit, Nsctoare de DumnezeuC erau considerate ca
ortodoxe/
7au,ele pentru care s#a +inut acest Sinod au *ost acelea c >estorie 3mona0 al mnstirii
din !upreprios "cunoscut ca un urma al 2nv+turii lui ;iodor din Tars i al lui T0eodor de
Mopsuestia6 sus+inea c 2n Iisus :ristos exist doua#persoane # persoana divin a Fiului lui
;umne,eu" nscut din Tatl mai 2nainte de to+i vecii i persoana uman sau istoric a lui
Iisus :ristos" cu care s#a nascut din Fecioara Maria/ ;e aceea ere,ia lui >estorie s#a numit
dioprosopismsau nestorianism
1
/ $ceasta concep+ie eretic despre existen+a a doua
persoane 2n Iisus :ristos ducea la a*irma+ia c ;umne,eul#Tatl a avut doi *ii/
7u alte cuvinte >estorie a continuat ceea ce ;iodor din Tars enun+ase cu privire la persoana
lui :ristos" i anume *aptul c ;umne,eu a avut doi *ii: 7uv-ntul" nscut din propria su)stan+
a Tatlui" Fiul lui ;umne,eu dup natur" i omul" nscut din ;avid" devenit Fiu al lui
;umne,eu prin 0ar/ Dntre cei doi *ii ai lui ;umne,eu" ;iodor admisese o legtur de
demnitate" autoritate i onoare/
$ceast ere,ie este continuat de >estorie" ca discipol al lui ;iodor i extins la persoana
Fecioarei Maria/ >estorie pornete de la a anali,a mai 2nt-i atri)utul de >sctoare de
;umne,eu dat Fecioarei Maria pentru a ataca indirect pro)lema 0ristologic/
;e *apt >estorie neag calitatea de >sctoare de ;umne,eu dat Fecioarei Maria" plec-nd de
la ceea ce ;iodor a*irmase cu privire la cei doi *ii ai lui ;umne,eu/ =enit 2n *runtea
Bisericii din 7onstantinopol cu a.utorul 2mpratului" >estorie s#a pre,entat de la 2nceput ca un
aprtor al ortodoxiei" dar a uneia 2n+elese numai de el/ $st*el c atunci c-nd a *ost 0irotonit a
1
Pr. Prof. Dr. Ioan Rmureanu n Istoria Bisericeasc Universal- Manual pentru Seminariile
teologice, ed. I.B.M.B.O.R., Bucuresti 1992, p.1!"
3
,is ctre 2mprat 2n *a+a poporului: D-mi, o mprate, pmntul liber de eretic i-i voi auta
s nvingi pe peri/
%

70iar dac 2nt-lnete o mul+ime de opo,an+i" at-t din r-ndul clugrilor c-t i al mirenilor"
>estorie gsete oca,ia de a impune prin *or+ ere,ia sa/ Dn mod pu)lic el 2i mani*est
op+iunile odat cu predica unui apropiat al su pe nume $nastasie" care" 2n cadrul unor
cate0e,e cere credincioilor s nu mai adrese,e Fecioarei Maria apelativul de Nsctoare
de Dumnezeu 3teotoEos6" ci acela de antropotoEos: !aria nu trebuie s "ie numit de
nimeni Nsctoare de Dumnezeu, pentru c ea este creatur omeneasc i Dumnezeu nu
poate "i nscut de o creatur
8
/
Toate aceste a*irma+ii ale lui $nastasie au *ost sus+inute de >estorie/
7onsecin+a acestei ere,ii era c Fecioara Maria n#a nscut pe Fiul lui ;umne,eu ca s
merite a *i numit C>sctoare de ;umne,euC ci a nascut pe omul :ristos si de aceea tre)uie
numit C>sctoare de omC" sau cel mult C>sctoare de :ristosC/
@

La (( august @8&" 7elestin a convocat un sinod la <oma care i#a insuit doctrina S*-ntului
70iril in privin+a 0ristologiei/ Teoria lui >estorie despre Ccei doi *ii ai lui ;umne,euC" a *ost
declarat ere,ie/ 7lugrul 7asian" originar din ScFt0ia Minor 3;o)rogea6" a *ost 2nsrcinat s
studie,e amnun+it 2nv+turile lui >estorie/ <e,ultatul cercetrilor sale a *ost alctuirea unui
studiu cu privire la 2ntrupare 3;e incarnatione6" 2n care a com)tut ere,ia nestorian/

Dn noiem)rie @8&" 70iril a +inut un sinod 2n $lexandria/ :otr-rile dogmatice ale acestui
sinod le#a cuprins 2ntr#o lung epistol sinodal" adresat lui >estorie" art-nd c natura
uman nu s#a amestecat cu cea divina" ci 7uv-ntul s#a unit ipostatic cu natura uman/ La
s*-ritul scrisorii" a alturat *aimoasele sale C(% capitoleC" care con+ineau pe scurt tot ceea ce
tre)uia sa anatemati,e,e >estorie" dac voia s mai rm-n 2n comuniune cu celelalte
Biserici/ Mai t-r,iu" cele)rele C(% capitoleC au *ost numite $natematismele lui 7iril din
$lexandria/
Sinodul al III-lea Ecumenic s-a inut la Efes ntre 22 iunie i 31 iulie 431
S*-ntul 70iril a desc0is sinodul la %% iunie @8(" 2n catedrala S*intei Fecioare Maria din
!*es/ >estorie nu a dorit s se pre,inte 2n *a+a sinodului" iar at-t comisul 7andidian c-t i cei
4? de episcopi din $sia au protestat pentru desc0iderea sinodului" pentru c episcopii din $sia
nu sosiser/
7ei ('? de episcopi" lu-nd ca )a,a cele (% anatematisme ale S*antului 70iril i alte texte
din scrierile S*in+ilor 1rin+i" 2ndeose)i" din S*in+ii =asile cel Mare" Grigorie de >a,ian, i
Grigorie de >issa" au declarat c 2n Iisus :ristos sunt dou *iri" una divin i alta uman" dar o
singur persoan" cea divin a Fiului lui ;umne,eu
9
/
>estorie a *ost destituit din demnitatea ar0iereasc i excomunicat la %% iunie @8(/
2
Socrat, Istoria #isericeasc,cartea VII, cap. 2- 3, apud Ioan Mihlcecu,Sinodul al III-lea ecumenic
$inut %n &'es %n anul (1, !ucure"ti, 1#2$,p. 1$%
3
Socrat, Istoria #isericeasc, cartea VII, cap 32, apud Ioan Mihlcecu, op. cit., p. 2&%
'
Pr. Prof. Dr. Ioan Rmureanu, op. )it"
(
I)idem, p.13#%
'
$ doua ,i dup +inerea sinodului" 0otr-rea rostit de 1rin+ii episcopi a *ost adus la
cunotin+ lui >estorie" a credincioilor din !*es i a clericilor i credincioilor din
7onstantinopol/ 7ontra ei a protestat delegatul 2mpratului/ 7inci ,ile dup desc0iderea
sinodului" a sosit la !*es i Ioan al $ntio0iei cu episcopii din $sia/ In*ormat de cele petrecute"
i#a convocat prietenii la un sinod" declar-nd nule i *r valoare 0otr-rile luate de 70iril i
episcopii 2ntruni+i cu el/ !i au anatemati,at pe 70iril" autorul celor (% $natematisme/ $m)ele
sinoade" at-t cel pre,idat de 70iril" c-t i cel pre,idat de Ioan de $ntio0ia" au adus la
cunotin+ 2mpratului Teodosie II 0otr-rile lor/ ;up primirea rapoartelor" Teodosie II a
trimis la !*es" la ( iulie @8(" pe magistratul 1aladie" ca s comunice episcopilor c socotete
nule i *r valoare 0otr-rile luate la %% iunie/
Tre)uie amintit c sosind la !*es cei trei delega+i ai papei 7elestin al <omei" s#au mai +inut
2n pre,en+a lor 2nc ase edin+e" conduse tot de 70iril/ $u *ost examinate din nou 2nv+turile
lui >estorie" iar 2n ,iua de (( iulie" 2n edin+a a III#a" s#au apro)at toate 0otr-rile luate 2n
edin+a din %% iunie/ >estorie" Ioan al $ntio0iei i prietenii lor" au *ost excomunica+i/
Dmpratul a destituit at-t pe >estorie" c-t i pe 70iril i Memnon" ordon-nd 2ntemni+area
lor/ ;up 2ndelungate negocieri 2mpratul a revenit asupra deci,iei privitoare la exilarea lui
70iril al $lexandriei si Memnon al !*esului" reae,-ndu#i 2n scaunele lor/ ;impotriv"
>estorie a *ost exilat 2n Mnstirea S*-ntul !uprepiu de l-ng $ntio0ia" unde *usese tuns 2n
clugrie" iar 2n locul su la 7onstantinopol a *ost adus Maximiam/
;up 2nc0iderea sinodului" sci,iunea a continuat totui 2ntre cei din $lexandria i cei din
$ntio0ia/ !piscopii din $ntio0ia erau acum supra+i i pentru alegerea lui Maximian la
7onstantinopol/ Dn sinoadele +inute la Tars i $ntio0ia" s#a re2nnoit anatema contra S*-ntului
70iril/ Dmpratul Teodosie II a propus lui 70iril al $lexandriei i Ioan al $ntio0iei s se
2nt-lneasc la >icomidia pentru 2mpcare/ ;ei 2ntrevederea cerut de Teodosie II n#a avut
loc" totui" 2n urma multor discu+ii i tratative" s#a a.uns la un acord/ Ioan al $ntio0iei a trimis
la $lexandria pe episcopul 1aul de !mesa" cu o *ormul de credin+ care recunotea expresia
H>scatoare de ;umne,euI i inv+tura c 2n unica persoan a M-ntuitorului sunt dou
naturi: dumne,eiasc i omeneasc/
Dmpcarea dintre patriar0ul Ioan al $ntio0iei i 70iril al $lexandriei s#a *cut" dup doi ani
de discu+ii i coresponden+" la (% aprilie @88/
>estorie moare 2n exil pe la @9&/ ;in ordinul 2mpratului" toate scrierile lui >estorie au
*ost arse/ 1ersecutat *r cru+are" nestorianismul i#a gsit un re*ugiu" dup @8(" la marginea
Imperiului" 2n coala de la !desa/ Dn @?'" c-nd" din ordinul 2mpratului Jeno" coala a *ost
2nc0is" nestorienii" nemul+umi+i cu stp-nirea Bi,an+ului" au trecut 2n 1ersia/ Dn 1ersia" nesto
rienii au 2n*iin+at la >isi)e o coal su) conducerea mitropolitului Barsuma" un nestorian
2n*ocat/ ;in 1ersia" nestorianismul s#a 2ntins" 2n Mesopotamia" $ra)ia" i c0iar p-n 2n India i
70ina de =est/
!otr"rile Sinodului III Ecumenic#
OSNDA IERARHILOR CARE DEVIN ERETICI:
(
;eoarece se cuvenea ca i cei ce au lipsit de la S*-ntul Sinod i au rmas pe la +ar sau prin
cetate pentru vreo oarecare pricin" *ie )isericeasc" *ie trupeasc" s nu *ie 2n netiin+a de cele
ce s#au or-nduit la d-nsul 3s nu ignore cele ce s#au statornicit6" *acem cunoscut s*in+eniei i
dragostei voastre c" dac vreun mitropolit al unei epar0ii 3mitropolii6 despr+indu#se de
S*-ntul i ecumenicul Sinod" s#a adugat 3ataat6 sinedriului 3adunrii6 de,)inrii 3celor
de,)ina+i6" si dup aceasta s#ar aduga" sau ar cugeta cele ale lui 7elestiu" sau le va cugeta
3inv+a6" acesta nu poate in nici un c0ip s *ac ceva 2mpotriva episcopilor epar0iei
3mitropoliei6" *iind 2ndeprtat din orice comuniune )isericeasc de acum 2nainte" c0iar prin
Sinod" i nelucrtor 3scos din slu.)6/ ;ar el va *i su) ascultarea at-t a episcopilor epar0iei
3mitropoliei6" c-t i a mitropoli+ilor dimpre.ur care cuget 32nva+6 cele ale ortodoxiei" ca s se
scoat cu totul din treapta episcopiei 3episcopatului6
4
/
OSNDA IERARHILOR TRECUI LA NESTORIANISM:
;ac oarecari episcopi din epar0ie 3mitropolie6 au lipsit de la S*-ntul sinod i s#au adugat
3ataat6 de,)inrii" sau ar 2ncerca sa se adauge 3atae,e6" sau cei care s#au 2ntors ctre sinedriul
3ceata6 de,)inrii" cu toate c au su)scris 3isclit6 caterisirea lui >estorie" acetia s *ie" dup
socotin+a S*-ntului sinod" cu totul strini de preo+ie i s cad din treapt/
5
OCROTIREA CLERICILOR LOVII DE NESTORIENI:
Iar dac oarecare dintre clericii din *iecare cetate" ori sat 3localitate de la +ar6" au *ost
opri+i de la preo+ie de ctre >estorie i de ctre cei 2mpreun cu d-nsul pentru c cuget drept
3pentru 2nv+tura lor dreapt6" am 2ndrept+it i pe acetia s#i do)-ndeasc 3primeasc6 din
nou treapta proprie/ Iar 2n genere" poruncim ca acei clerici care cugeta deopotriv 32nva+ de
acord6 cu sinodul ortodox i ecumenic s nu se supun nicidecum i 2n nici un c0ip
episcopilor care s#au de,)inat" sau celor care se despart de Biseric/
?
OSNDA CLERICILOR TRECUI LA NESTORIENI:
Iar dac unii clerici s#ar de,)ina i ar 2ndr,ni ca" *ie aparte 32n particular6" *ie 2n o)te 32n
mod pu)lic6" s cugete 32nve+e6 cele ale lui >estorie sau cele ale lui 7elestiu" de ctre S*-ntul
sinod s#a socotit cu dreptate ca i acetia s *ie caterisi+i/
CLERICII REABILITAI DE NESTORIENI RMN OSNDII:
Iar c-+i au *ost os-ndi+i de ctre s*-ntul sinod sau de ctre episcopii lor" pentru *apte
necuviincioase" i acestora 2n mod necanonic a 2ncercat sau ar 2ncerca >estorie" dup
nesocotin+a lui 2n toate" ori cei care cuget 32nva+6 cele ale lui" s le dea 2napoi comuniunea
sau treapta" am gsit cu dreptate ca ei s *ie *r *olos 3din acestea6 i s rm-n nimic mai
mult dec-t caterisi+i/
HOTRRILE CANONICE ALE SINODULUI ECUMENIC RMN NESTRMUTATE:
$
Pr.Dron *., *anoanele. +e,t "i interpretare, -ol. II, Sinoadele .cumenice, +ipo/rafia *r0ilor
!ierice"ti, 1#3(, p.'(
1
I)idem, p.'1%
2
I)idem%
$
$i.derea" dac cineva ar voi s strmute 2n orice c0ip cele ce s#au *cut pentru *iecare la
S*-ntul sinod cel din !*es" s*-ntul sinod a or-nduit 30otr-t6 c dac acetia ar *i episcopi sau
clerici" s cad cu totul din treapta proprie" iar dac ar *i laici" s *ie a*urisi+i3ne2mprti+i"
ne2mpreuna+i" excomunica+i6/
HOTRRILE DOGMATICE ALE SINOADELOR ECUMENICE S SE IN PN LA
SFRIT:
;up ce s#au citit acestea" s*antul sinod a or-nduit 30otr-t6 ca nimnui s nu#i *ie 2ngduit
s dea la iveal" sau s scrie" sau s 2ntocmeasc 3alctuiasc6 alt credin+" a*ar de aceea care
s#a or-nduit 30otr-t6 de ctre S*in+ii 1rin+i" care" 2mpreun cu S*-ntul ;u0 s#au adunat 2n
cetatea >iceenilor/ Iar cei ce 2ndr,nesc *ie s 2ntocmeasc 3alctuiasc6 o alt credin+" *ie s
o aduc" sau s le#o 2n*+ie,e 3propovduiasc6 celor ce voiesc a se re2ntoarce la cunoaterea
adevrului" *ie c sunt din pg-nism sau din iudaism sau din orice *el de ere,ie" acetia" dac
ar *i episcopi sau clerici" s *ie 2nstrina+i 3s se lipseasc6" episcopii de episcopie i clericii de
starea cleruluiK iar daca ar *i laici" s se dea anatemei/
Iar dac unii" *ie episcopi" *ie clerici" *ie laici" 2ntocmai 2n acelai c0ip s#ar vdi" *ie cuget-nd"
*ie 2nv+-nd cele din artarea 3expunerea6 adusa 2nainte de ctre pres)iterul :arisios despre
2ntruparea nuia >scut Fiul lui ;umne,eu" adic spurcatele i condamnatele" 2nv+aturi
3dogme6 ale lui >estorie" care au i *ost do)or-te" s *ie supui 0otr-rii s*-ntului i
ecumenicului acestui sinod" adic" aa" ca episcopul s *ie 2nstrinat 32ndeprtat6 de la
episcopie i s *ie caterisit" iar clericul de asemenea sa cad din starea clerului" iar dac cineva
ar *i laic" i acesta s *Le dat anatemei" dup cum s#a ,is mai 2nainte/
'
AUTOCEFALIA BISERICII DIN CIPRU:
1reaiu)itorul de ;umne,eu episcopul <igin i ceilal+i 2mpreun cu d-nsul preaiu)itori de
;umne,eu episcopi ai epar0iei 3mitropoliei6 ciprienilor" Jenon i !vagrie" ne#au *cut
cunoscut un lucru nou scornit" potrivnic 3contrar6 r-nduielilor 0isericeti i canoanelor
s*in+ilor apostoli si care prime.duiete 3atinge6 li)ertatea tuturor/ ;rept aceea" pentru c
su*erin+ele o)teti au tre)uin+ de vindecare mai mare" ca unele care i aduc stricciune mai
mare i mai ales *iindc nici nu s#a urmat 3o)servat6 vreun o)icei mai vec0i" ca episcopul
cet+ii $ntio0iei s *ac 0irotoniile cele din 7ipru" dup cum prin ,apise 3documente" scrisori6
i prin glasurile lor proprii au artat 3au con*irmat6 preaevlavioii )r)a+i care iau *cut
artarea 2n s*-ntul sinod/ Dnt-istttorii s*intelor )iserici din 7ipru s ai) putere" *r
tul)urare i *r sil" dup canoanele cuvioilor prin+i i dup vec0iul o)icei s *ie *cute de
ctre d-nii 0irotoniile preaevlavioilor episcopi/ $ceasta s se p,easc 3o)serve6 i 2n
celelalte diece,e i 2n epar0iile 3mitropoliile6 de pretutindeni"2nc-t nici unul dintre
preaiu)itorii de ;umne,eu episcopi s nu cuprind 3s nu apuce6 alt epar0ie"care nu a *ost
mai demult i dintru 2nceput su) m-na lui sau a celor dinaintea lui/ Iar dac cineva a cuprins
3ocupat6 epar0ie strin i 2n c0ip silnic a pus#o su) el 3su) stp-nirea lui6" pe aceasta s o dea
2napoi 3restituie6" ca s nu se calce canoanele prin+ilor i nici su) cuv-nt 3su) c0ipul sau
#
I)idem, p.(3%
1
pretextul6 de lucrare sim+it s se *urie,e tru*ia stp-nirii lumeti" i s nu trecem cu vederea
c pierdem c-te pu+in slo)o,enia 3li)ertatea6 pe care ne#a druit#o nou cu s-ngele Su
;omnul nostru Iisus :ristos" I,)vitorul 3!li)eratorul6 tuturor oamenilor/ I s#a prut" aadar"
s*-ntului i ecumenicului sinod ca *iecare epar0ie 3mitropolie6 s p,easc curate i
nestr-mtorate 3neatinse6 drepturile care i se cuvin ei" de la 2nceput i de mult" dup o)iceiul
+inut din vec0ime" av-nd *iecare mitropolit 2ngduin+a 3permisiunea6 ca pentru propria Iui
asigurare 3siguran+6 sa ia opisele 3copiile6 celor ce s#au 2ntocmit 30otr-t6/ Iar dac cineva ar
2n*+ia o 0otr-re potrivnic celor or-nduite acum" i s#a prut 2ntregului s*-nt i ecumenic
sinod ca aceasta sa *ie *r trie/
IERARHII NU POT DEMISIONA DECT N CAZ DE FOR MAJOR:
Se cuvine mai ales ca" potrivit Scripturii celei insu*late 3inspirate6 de ;umne,eu" care ,ice:
F totul cu c0i),uin+C 31rover)e6" cei r-ndui+i prin sor+i spre s*-nta slu.ire s c0i),uiasc cu
toat luarea aminte 3cumpratea" acrivia6 asupra tuturor celor ce tre)uie s le *ac/ 1entru c
se a.unge ca cei care doresc s vie+uiasc 2n acest *el s#i temeluiasc 2n nde.dea )un cele
ale lor i s *Le dui ca purta+i de v-nt 2n cele dup dorin+a lor/ Bi mult adevr cuprinde
cuv-ntul acesta/ ;ar c-teodat se 2nt-mpl c vreo durere s*-ietoare i de nesu*erit" a)tut
asupra min+ii o tul)ur gro,av i o 2ntoarce de la cutarea celor tre)uitoare i o 2mpinge s
priveasc ceva 3considere6 ca *iind dintre cele *olositoare" ceea ce din *ire este dimpotriv/
7eva de *elul acesta am v,ut noi c a ptimit i prea#evlaviosul i preacinstitorul de
;umne,eu episcop !ustatie/ 7ci acesta" dup ce a *ost 0irotonit" precum se mrturisete" 2n
mod canonic" a *ost tul)urat" dup cum spune el" de ctre oarecare i 2mpins 2n 2mpre.urri
neateptateK apoi" din prea mult nelucrare a.ung-nd ne2ndem-natic s *ac *a+ gri.ilor care i#
au *ost impuse" cu toate c putea s resping de*imrile din partea celor ce s#au ridicat asupra
lui" totui" nu tim 2n ce c0ip a adus 3pre,entat6 scrisoare de a),icere 3demisie6/ ;ar
tre)uia ca o dat ce i s#a 2ncredin+at purtarea de gri. preo+easc" s o +ie 3poarte6 cu trie
su*leteasc i ast*el s 2n*runte ostenelile i s 2ndure 3suporte6 sudorile cele ce vor *i
rspltite/ ;ar pentru c s#a artat o dat pe sine nepstor" ptimind aceasta mai mult din
nelucrare dec-t din delsare sau lene" cucernicia voastr de nevoie a 0irotonit pe
preaevlaviosul i preacininstitorul de ;umne,eu *ratele l 2mpreun episcopul nostru Teodor"
ca s poarte gri.a Bisericii: cci nu era cu cale ca ea s rm-n vduv i s petreac *r
c-rmuitor oile M-ntuitorului/ ;ar *iindc a venit la noi pl-ng-nd" nu pentru cetate i nici
pentru Biserica pricindu#se 3cert-ndu#se6 cu amintitul" preacinstitorul de ;umne,eu episcop
Teodor" ci doar cer-nd cinstea i numele de episcop" cu to+ii neam unit cu durerea )tr-nului"
socotind lacrimile lui ca *iind de o)te 3ale noastre comune6" ne#am gr)it s a*lm dac
numitul a *ost supus caterisirii dup lege" sau dac a *ost numai dovedit de oarecare a)ateri"
de ctre cei ce 2i )-r*eau renumele su/ Bi 2ntr#adevr am a*lat c el nu a sv-rit nimic de
acest *el" ci c mai cur-nd a),icerea 3demisia6 i s#a socotit ca vin 32n loc de vina6/
;rept aceea" noi nu pri0nim nici pe cucernicia voastr" pentru c" dup tre)uin+" a+i ae,at 2n
locul lui pe amintitul" preaevlaviosul episcop Teodor/ ;e aceea" neurmrind a certa aspru
nelucrarea acestui )r)at" se cade ca mai degra) s#l mituim pe )tr-nul care este i 2n a*ara
cet+ii care l#a nscut 3la adus6 pe el" i care se a*l de o vreme at-t de 2ndelungat departe de
slaurile printeti" # am gsit ca este cu dreptate i am or-nduit 30otr-t6 *r nici o
2
2mpotrivire 3opo,i+ie6 ca el ai) i numele i cinstea i 2mprtirea de episcopK ast*el 2ns" ca
el s nu 0irotoneasc" nici ocup-nd )iserica s liturg0iseasc din proprie stp-nire ci" sau
2mpreun po*tit" sau 2ngduindu#i#se" de s#ar 2nt-mpla 3potrivi6" de ctre vreun *rate i
2mpreun episcop" dup 2ndemnul luntric si dup dragostea cea 2ntru :ristos/ Iar dac ve+i
c0i),ui ceva mai *olositor cu privire la el" *ie 2n viitor" *ie dup aceea" va plcea i acestui
S*-nt Sinod/
(&
Sinodul de la !*es a repre,entat pentru Biserica noastr momentul unor mari *rm-ntri"
2n timpul crora 1rin+i ca S*-ntul 70iril sau papa 7elestin au tiut s apere adevrul de
credin+ cu orice cost/ $titudinea acestor 1rin+i *a+ de ere,ia >estorian a stat" pentru mai
t-r,iu" la )a,a 2nv+turilor de la sinoadele ulterioare re*eritoare la 1ersoana lui :ristos/ 1rin
0otr-rile acestui sinod s#a reiterat legtura str-ns ce exist 2ntre persoana lui :ristos i cea a
Maicii ;omnului" dar i legtura dintre calitatea de >sctoare de ;umne,eu a Fecioarei
Maria i unirea celor dou *iri 2n 1ersoana lui :ristos/
TeotoEia Fecioarei Maria nu poate *i negat deoarece ea st 2n str-ns legtur cu
m-ntuirea noastr/
((
;ac Fecioara Maria nu a *ost >sctoare de ;umne,eu atunci i
2ntruparea lui :ristos ar *i *ost e*emer" nu complet/ nirea celor dou *iri 2n 1ersoana lui
:ristos repre,int premis pentru calitatea de >sctoare de ;umne,eu a Fecioarei Maria/
7ele dou realit+i stau 2ntr#o str-ns legturK putem vor)i c0iar de o simetrie 2ntre cele dou/
$i%lio&rafie#
1. 70i*ar" >icolae" 1reot" #storia $retinismului, vol% ##%" !ditura Mitropoliei Moldovei i
Bucovinei" Iai %&&&K
1&
I)idem, p.(2%
11
Ierom. *hearie 3heor/hecu, *nv$tura despre unirea ipostatic la S'+ntul Ioan ,amasc-in, n
re-. Ortodoxia,anul 44III, nr. 2, aprilie 5 iunie, 1#11, p. 123
#
2. ;ron 7/" 1reot" $anoanele% &e't i interpretare, vol% ##, Sinoadele (cumenice"
Tipogra*ia 7r+ilor Bisericeti" ('89K
3. G0eorg0escu" 70esarie" Ieromona0/" )nvtura despre unirea ipostatic la S"ntul
#oan Damasc*in" 2n <evista 'rtodo(ia"anul MMIII" nr/ %" aprilie A iunie" ('5(K
'. <mureanu" Ioan" 1reot 1ro*/ ;r/" #storia +isericeasc ,niversal - !anual pentru
Seminariile teologice" !ditura I/B/M/B/O/</" Bucureti" (''%K
(. Socrat" #storia bisericeasc"cartea =II" Bucureti" ('%4K
1&