Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI

Facultatea de Stiinte Economice


MANAGEMENT FINANCIAR
Referat
MUNTEAN OANA CRINA
Fonduri ri!ate DE ENSII ILONUL II"ILONUL III
COORDONATOR # ROF$UNIV$DR$ CONSTANTINESCU DAN
PARALELA INTRE PILONUL II DE PENSII SI PILONUL III IN ROMANIA.
en%ia &ri!ata' e%te un mi(loc de &rotectie financiara a unui indi!id %i a familiei
%ale' un &ro)ram de economi%ire %i de ca&itali*are' cu &rotectie la inflatie$ Ca mi(loc de
&rotectie al indi!idului' a%i)urarea de !iata crea*a un !enit %u&limentar &entru un anumit
moment din !iata &rin a%i)urarea unui ca&ital' &entru un trai decent$
en%ia &ri!ata e%te re%ur%a financiara a unui indi!id in cele mai &lacute momente
ale !ietii %ale' dar %i in %ituatii nefericite cum %unt dece%ul %i in!aliditatea$ Ca mi(loc de
&rotectie a familiei' aduce un !enit com&en%atoriu in conditiile &ierderii intretinatorului
financiar al familiei' mentinand in conditii normale ni!elul de trai al ace%tora$
A%ta*i in Romania &utem !or+i de un %i%tem de &en%ii multi &ilon' cu&rin*and
&en%iile de %tat %i cele &ri!ate$ Datorita %c,im+arilor %ocio"demo)rafice dar %i
economice' tara noa%tra a fo%t ne!oita %a %u&limente*e &en%iile de %tat cu introducerea
unor fonduri de &en%ii admini%trate &ri!at' in &rimul rand fiind !or+a de &ilonul - ca
&en%ii &ri!ate o+li)atorii %i &ilonii . %i / ca &en%ii &ri!ate facultati!e$
Pilonul 1, pensii de stat' are un caracter o+li)atoriu %i %e +a*ea*a &e
redi%tri+uirea +anilor inca%ati %i e%te admini%trat de %ectorul &u+lic$ A%tfel contri+ua+ilii
de a*i &late%c &entru a%i)urarea !eniturilor &en%ionarilor de a*i' &en%iile lor fiind &latite
in !iitor de contri+ua+ilii acelui moment$ Marea &ro+lema in%a e%te in%a reducerea
continua a numarului de contri+ua+ilii %i cre%terea numarului de &en%ionari$
Pilonul 2, pensii private oli!atorii ' !ine in a(utorul &en%iei de %tat' a&ortul
contri+ua+ililor fiind acela%i ca %i inainte' diferenta fiind ca &rin acea%ta &en%ie' -0 din
contri+utiile de a%i)urari %ociale 1ma(orati anual cu cate 2'30 &ana la atin)erea unui
&lafon ma4im de 506' !or fi redirectionate catre un fond de &en%ii &ri!ate$ Contri+ua+ilul
nu !a &lati mai mult' ace%t %i%tem !ine doar in a(utorul %tatului &rin &reluarea unei &arti
din re%&on%a+ilitate$
Pilonul ", pensii private #a$ultative' &e lan)a celelalte doua ti&uri de &en%ie
care %unt o+li)atorii' orice an)a(at &oate contri+ui la o &en%ie facultati!a' a%tfel
a%i)urandu"%i un !enit %u&limentar &entru +atranete$ Se &oate contri+ui la un a%tfel de
fond de &en%ii cu &ana la 730 din %alariul +rut %i un mare a!anta( e%te o deducere
fi%cala &entru an)a(at dar %i &entru an)a(ator$
Pilonul %, pensii private supli&entare' ace%t ti& de &en%ie nu are limita de
contri+utie' an)a(atul &utand contri+ui la ace%t fond cu orice %uma$ In contractul de
&en%ie &ri!ata %u&limentara e%te inclu%a %i o a%i)urare de !iata cu o&tiunea de a
adau)a la &olita %i aco&erirea altor ri%curi ca in!aliditate &rin accident' inter!entii
c,irur)icale %au %&itali*are$
Pilonul II' Pensii private oli!atorii
en%ia &ri!ata o+li)atorie !ine in a(utorul &en%iei de %tat &rin &reluarea unei &arti
din re%&on%a+ilitate$
recum %tim %tatul are )reutati in a mentine acela%i %i%tem acumulare a fondului
de &en%ii %i de acordare a &en%iei ca &ana acum$ Situatia %ocio"demo)rafica a tarii
noa%tre %"a %c,im+at in ultimele decenii numarul de contri+ua+ili la fondul de &en%ii fiind
in continua %cadere iar numarul &en%ionarilor e%te in cre%tere$ A%tfel' %i%temul de
redi%tri+uire a +anilor inca%ati e%te in im&a%$ Cei an)a(ati in ace%t moment contri+uie la
un fond de &en%ii care e%te di%tri+uit &en%ionarilor de a*i$ La randul lor contri+ua+ili de
a*i' !or &rimi atunci cand !a fi ca*ul o &en%ie din fondul creat de %tat la acel moment$
Deoarece numarul de contri+ua+ili e%te in continua %cadere %i nu %e intre!ad
%c,im+ari in acea%ta %ituatie cel &utin in !iitorul a&ro&iat' e4i%ta &o%i+ilitatea ca %tatul %a
nu mai &oata &lati &en%iile fo%tilor contri+ua+ili$
entru a &re!eni acea%ta %ituatie ne&lacuta' %tatul a deci% tran%miterea unei &arti
din re%&on%a+ilitate unor firme &ri!ate$ Ace%t lucru nu in%eamna ca !a tre+ui %a &latim
mai mult &entru &en%ie ci doar ca o &arte din contri+utia noa%tra !a mer)e la %tat iar o
alta &arte la %ocietatea alea%a de noi$ Mai &reci%' din cei 8'30 din %alariu care
re&re*inta coti*atia fiecaruia la &en%ia de %tat' -0 !or mer)e la o %ocietate &ri!ata la
ale)ere$ In tim&' ace%t &rocent !a urca la 50' cre%cand re%&on%a+ilitatea %ocietatii de
&en%ii &ri!ate$
en%ia &ri!ata o+li)atorie %e adre%ea*a an)a(atilor %au &er%oanelor fi*ice care
&late%c CAS 1Contri+utia la A%i)urarile Sociale de %tat6 cu !ar%ta de %u+ .3 de ani'
o+li)atoriu iar celor cu !ar%te intre .3 %i /3 de ani' o&tional$
Avanta(ele ace%tui ti& de &en%ie %unt mari in com&aratie cu &en%ia de %tat$ A%tfel
&en%ia &ri!ata !a da &o%i+ilitatea de a cunoa%te in &ermanenta %umele acumulate'
%uma acordata ca &en%ie nu !a fi %ta+ilita de %tat ci acea%ta %uma e%te influentata de
contri+utii dar %i de &erformantele in!e%titionale fondului de &en%ie ale%$ Banii acumulati
in fondul &ri!at nu %e &ierd' in ca* de dece%' %uma acumulata !a fi &latita mo%tenitorilor
le)ali$
Un %i%tem de &en%ii ec,ili+rat duce la#
9 Eliminarea &re%iunii a%u&ra +u)etului a%i)ur:rilor %ociale' de Stat
9 Stimularea cre;terii economice &rin in!e%tirea %umelor acumulate <n fondurile de
&en%ii &ri!ate
9 De*!oltare &ie=ei de ca&ital$ Acti!ele fondurilor de &en%ii &ri!ate &ot %&ri(ini at>t
de*!oltarea &ie=ei de ca&ital c>t ;i de*!oltarea &roiectelor de in!e%ti=ii lan%ate de Stat
%au mediul &ri!at' &rin &>r),iile oferite de &ia=a de ca&ital$
SCOP$
Sco&ul %i%temului fondurilor de &en%ii admini%trate &ri!at 1o+li)atorii6 e%te a%i)urarea
unei &en%ii &ri!ate' care %u&limentea*: &en%ia acordat: de %i%temul &u+lic' &e +a*a
colect:rii ;i in!e%tirii de c:tre com&anii &ri!ate %&eciali*ate' <n intere%ul &artici&an=ilor' a
unei &:r=i din contri+u=ia indi!idual: de a%i)ur:ri %ociale$
DREPTURI i AVANTAJE
Contri+u=iile la fondurile de &en%ii &ri!ate %unt nominale ;i' imediat du&: ce %unt !irate
<n contul %alariatului' de!in &ro&rietatea ace%tuia$
Pn la pensionare +anii %tr>n;i <n contul fondului de &en%ii ale% !or fi in!e%ti=i'
&ruden=ial' de c:tre o com&anie %&eciali*at:' autori*at: de c:tre CSS$ ute=i %:
+eneficia=i de tran%ferarea dre&turilor dac: !: %c,im+a=i locul de munc:' domiciliul %au
re;edin=a <ntr"un %tat mem+ru al Uniunii Euro&ene %au a&ar=in>nd S&a=iului Economic
Euro&ean$ De a%emenea' &ute=i !erifica acti!ul &er%onal <n orice moment$ Acti!ele
%tr>n%e <n contul de &en%ie &ri!at: &ot fi mo;tenite$
Dup pensionare beneficiarii au rep!ul"
%: utili*e*e acti!ul &er%onal &entru &lata &en%iei &ri!ate?
%: &rimea%ca &en%ia &ri!at: <ntr"o rat: unic: %au e;alonat:$

#$%UN&T&'IRE
S&re deo%e+ire de %i%temul de Stat 1ilonul I6 +a*at &e %olidaritatea <ntre )enera=ii' de
ti& @&aA a% Aou )oB 1an)a(a=ii &l:te%c acum &entru &en%ionarii de acum6' unde nu e4i%t:
conturi indi!iduale' iar +anii %unt &l:ti=i imediat &en%ionarilor actuali' f:r: a %e face
&la%amente financiare' noile fonduri de &en%ii %unt con%tituite &rin contri+u=iile
indi!iduale ale &artici&an=ilor' fiind admini%trate de c:tre %ociet:=i &ri!ate$
Pilonul III' Pensii private #a$ultative )$u $o&pletare Pilonul %*
rintre ti&urile de &en%ie &ri!ata amintim &en%ia &ri!ata facultati!a 1&ilonul .6 %i
&en%ia &ri!ata %u&limentara 1&ilonul /6' dar e4i%ta %i alta metode de economi%ire
a%emanatoare &recum a%i)urarile de !iata cu com&onenta de economi%ire %au cele
@unit"linCedB$ Ace%tea din urma de%i nu &oarta denumirea de &en%ie' %e &ot com&orta ca
atare' la !ar%ta &en%ionarii &utand acce%a %uma a%i)urata fie ca o %uma fi4a &latita in
intre)ime' fie ca o renta !ia)era' in &lu% a!and %i aco&eririle unei a%i)urari de !iata
cla%ice$
Fondul de &en%ii &ri!ate facultati!e !ine in com&letarea &en%iei o+li)atorii'
a%i)urand un !enit %u&limentar &entru +atranete$
Orice an)a(at &oate coti*a la un a%tfel de fond cu &ana la 730 din !enitul %au +rut$
Elementele caracteri%tice ace%tui ti& de &en%ie %unt deducti+ilitatea fi%cala a an)a(atului
dar %i a an)a(atorului in limita a /22 de euro &e an &entru fiecare dintre ace%tia %i
admini%trarea in mod &rofe%ioni%t a +anilor de&u%i in fondul de &en%ii$ A%tfel nu doar
economi%iti +anii de&u%i ci ace%tia !or fi in!e%titi de catre %ocietatea care admini%trea*a
fondul de &en%ii cu %co&ul de a"i inmultii$
en%ia &ri!ata %u&limentara' ade%ea confundata cu &ilonul .' %e diferentia*a de acea%ta
doar &rin fa&tul ca nu e4i%ta limita a %umei contri+uite %i contine %i o a%i)urare de !iata
cla%ica cu &o%i+ilitatea adau)arii altor clau*e$
In $a+ul unei pensii private'
Ca&italul e%te &rote(at im&otri!a de!alori*arii &rin ma(orarea %umei a%i)urate cu
coeficientul de inflatie$
La %far%itul contractului %au la &roducerea ri%cului a%i)urat' %e &rime%te %uma
a%i)urata' &lu% &artici&are la ca%ti) 1ca&itali*area %umei a%i)urate6$
La ma(oritatea com&aniilor care acti!ea*a in domeniul &en%iilor &ri!ate &uteti
+eneficia %i de o&tiunea unui credit$
La %far%itul contractului %uma a%i)urata' &lu% &artici&area la ca%ti) &oate fii &latita
inte)ral %au %u+ forma de &en%ie$
A%i)urare mi4ta de !iata cu acumulare de ca&ital' cu aco&erire %u&limentara
&entru dece%' in ca* de in!aliditate &ermanenta' in ca* de %&itali*are ca urmare a
unui accident$
A%i)urare mi4ta de !iata cu acumulare de ca&ital %i e4onerare in ca* de
inca&acitate de munca' &lu% a%i)urare %u&limentara de dece%$
A%i)urari 1rente !ia)ere6 care iti )arantea*a lini%tea familiei' in ca*ul in care
a%i)uratul &ate%te ce!a 1in!aliditate %au dece%6' acea%ta nu !a fi afectata din
&unct de !edere financiar$ La ace%t )en de &en%ii &ri!ate' contractul &olitei de
a%i)urare %ta+ile%te !aloarea %umei a%i)urate$ Ace%tea &ot fi e%alonate anual'
%eme%trial %au trime%trial$
In ca*ul in care a%i)uratul decedea*a &ana la e4&irarea contractului' firma de
a%i)urari !a &lati +eneficiarului &olitei %uma a%i)urata$
()E*I%I)ITATEA PI)ONU)UI III"
S&re deo%e+ire de D&en%iile &ri!ate o+li)atoriiB 1ilonul II6' le)i%la=ia ilonului III nu
inter*ice &artici&area la &en%iile facultati!e <n func=ie de !>r%t:' oricine &ut>nd contri+ui <n
%i%tem cu &>n: la 730 din !eniturile +rute reali*are lunar$ entru a &utea +eneficia de o &en%ie
facultati!:' condi=iile le)ale im&un ca fiecare &artici&ant %: ai+: cel &u=in 82 de contri+u=ii lunare
1nu nea&:rat con%ecuti!e6 f:cute la fond' o !>r%t: de cel &u=in 52 de ani ;i o %um: minim:
acumulat:$
)INI+TE i SI,URAN'&"
entru an)a(at' &en%ia &ri!ata aduce %i)uran=:' confort ;i lini;te la momentul &en%ion:rii'
&rin acumularea ;i fructificarea contri+u=iilor %tr>n%e de"a lun)ul !ie=ii' <n contulEconturile
&er%onal din cadrul fondului de &en%ii facultati!e$
entru o &en%ie %u&limentar: celei de din %i%temul &u+lic ;i celei Do+li)atoriiB 1%i%temul
fondurilor de &en%ii admini%trate &ri!at " ilonul II6 &ute=i o&ta ;i &entru o &en%ie
facultati!:$ <n ilonul III &ute=i contri+ui cu &>n: la 730 din %alariu$
$OTIVARE A SA)ARIA'I)OR"
entru an)a(atori' &en%ia &ri!at: facultati!: &oate re&re*enta un in%trument eficient de
moti!are a %alaria=ilor ;i de mana)ement al re%ur%elor umane dar ;i o %olu=ie
a!anta(oa%: din &unct de !edere fi%cal " deducti+ilitatea fi%cal: %e ridic: la /22 de
euroEan &entru fiecare an)a(at ;i la /22 de euroEan &entru an)a(ator$
Com&aniile au acum o&ortunitatea de a";i atra)e an)a(a=ii de &artea lor &rin oferirea de
&ac,ete de &en%ii &ri!ate facultati!e 1ilonul III6' &entru care +eneficia*: de deduceri
fi%cale$

PE SCURT- AVANTAJE"
Fn momentul <n care nu mai lucr:m nu tre+uie %: fim ne!oi=: a ne %c,im+a radical %tandardul de
!ia=:$
Cu c>t contri+u=ia la &en%ia facultati!: e mai mare cu at>t &en%ia &oate fi mai mare$
9 Nu &l:te;ti im&o*it &entru contri+u=ie$
9 Suma cu care contri+ui %e deduce din im&o*itul &e !enit$
9 E;ti &rote(at financiar$ La 52 de ani' %uma acumulat: <n cont !a fi la di%&o*i=ia ta$ La fel %e !a
<nt>m&la ;i <n ca* de in!aliditate &ermanent:$ <n ca* de dece%' mo;tenitorii le)ali !or +eneficia
de +anii din contul t:u$
9 Ai li+ertate de mi;care$ Tu deci*i# fondul de &en%ii la care contri+ui' ni!elul contri+u=iei ;i
&erioada <n care o %: coti*e*i$
9 Si)uran=a " rata de renta+ilitate a fiec:rui fond de &en%ii %e com&ar: cu rata minim: de
renta+ilitate a fondurilor din &ia=:$ Dac: un fond e%te %u+ rata minim: tim& de &atru trime%tre
con%ecuti!e' admini%tratorul &ierde autori*a=ia de func=ionare' iar acti!ele !or fi tran%ferate altui
fond$ Ace%ta nu e%te %in)urul element de %i)uran=: oferit de le)i%la=ia &en%iilor &ri!ate
BIBLIOGRAFIE#
7$ GGG$c%%&&$ro
-$ GGG$a%i)urari"%anatate$roEpensii
.$ Fonduri &ri!ate de &en%ii' Editura Bren' rof$ Dr$ Dan Con%tantine%cu