Sunteți pe pagina 1din 67

CUPRINS

CUPRINS . 1
CAP.I. Consideraii generale ... 3
1.1. Prezentarea firmei ... 3
1.1.1. Elemente de identificare . 3
1.1.2. Scrt istoric .. 3
1.1.3. Strctra ca!italli social .. "
1.2. #rganizarea firmei ... "
1.2.1. $anagementl firmei ... "
1.2.2. Strctra %i dimensinea c&eltielilor c resrsele mane la S.C. I.$.S.R.
'I$ASU( S.A. .. )
1.3. #*iectl de acti+itate %i !rinci!alii indicatori economico,financiari .. -
1.3.1. #*iectl de acti+itate ... -
1.3.2. Princi!alii indicatori economico,financiari . .
CAP.II. Relaiile de !ersonal %i asigr/rile sociale ..10
2.1. Salariile acordate !ersonalli ....10
2.2. Asigr/rile sociale1 necesitate2 conint ..11
2.3. Princi!alele forme de asigr/ri sociale 13
CAP.III. Roll %i !rinci!alele forme de asigr/ri sociale 21
3.1. Pensiile ..21
3.1.1. Pensia !entr limit/ de +4rst/ ...21
3.1.2. Pensia antici!at/ ...22
3.1.3. Pensia antici!at/ !arial/ ......23
3.1.". Pensia de in+aliditate ....23
3.1.). Pensia de rma% ....2-
3.1.-. Calcll !ensiilor ......2.
3.2. Indemnizaia !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ ....25
3.3. Prestaii !entr !re+enirea 6m*oln/+irilor %i rec!erarea ca!acit/ii de
mnc/ ..30
3.". Indemnizaii %i a7toare de asigr/ri sociale .32
3.".1. Indemnizaia de maternitate ..32
3.".2. Indemnizaia !entr cre%terea co!illi sa 6ngri7irea co!illi *olna+ ...33
3.".3. A7torl de deces ..33
3.). 8oma7l2 indemnizaia de %oma7 ...3"
3.-. Asigr/rile sociale de s/n/tate .."3
CAP.I9. Conta*ilitatea decont/rilor c !ersonall2 Asigr/rile Sociale %i :ondl de
8oma7 ..)2
".1. #rganizarea docmentaiei !rimare ..)2
".1.1. :oaia colecti+/ de !rezen/ ...)2
".1.2. Statl de salarii !entr cola*oratori ..)2
1
".1.3. Statl de salarii al anga7ailor c carte de mnc/ !rezeni la ser+ici sa aflai
6n concedi de odi&n/ )2
".1.". Statl de salarii !entr concedii medicale .....)2
".1.). Centralizatorl ...)3
".2. Conta*ilitatea decont/rilor c !ersonall ..)3
".3. Conta*ilitatea decont/rilor c asigr/rile sociale ..).
".". Conta*ilitatea decont/rilor c fondl de %oma7 .)5
".). S'U(IU (E CA; .)3
CAP.9. Conclzii %i !ro!neri ....-1
<I<=I#>RA:IE ..-3
ANE?E ....-"
2
CAP.I. Consideraii generale
1.1. Prezentarea firmei.

1.1.1. Elemente de identificare.
(enmirea firmei este S.C. @ I.$.S.R. 'I$ASU( @ S.A. 'I$I8#ARA. Sedil
social al acesteia se afl/ !e <,dl $i&ai 9iteazl2 nr.30A2 'I$I8#ARA. :irma are
nm/rl de 6nregistrare la #.R.C.1 A3)B22)0B1331. Codl fiscal al firmei este1 R150)320.
:orma 7ridic/ este1 , !ersoan/ 7ridic/ roman/
, societate !e acini
, ca!ital integral !ri+at
(rata de fncionare a firmei este1 nelimitat/.
1.1.2. Scrt istoric.
S.C. INS'I'U'U= (E $A'ERIA=E PEN'RU SU(ARE SI
REC#N(ICI#NDRI 'I$ASU( S.A. E I.$.S.R. 'I$ASU( S.A.F a lat fiin/ la 1 ilie
1331 in *aza Gotar4rii de >+ern nr.3)3B10 mai 1331 !rin di+izarea in trei a
INS'I'U'U=UI (E SU(URD 8I HNCERCDRI (E $A'ERIA=E E I.S.I.$.F.
Cele trei societ/i comerciale formate atnci snt1
- I.S.I.$.1 care ast/zi este Instittl Naional de Cercetare,(ez+oltare.
- '.E.S.1 'e&nologie si Ec&i!amente de Sdare.
- 'I$ASU(1 'I, 'imi%oara2 $A, $ateriale2 SU(, Sdare.
(enmirea iniiala a societaii a fost S.C. 'I$ASU( S.A. denmirea de I.$.S.R.
'I$ASU( S.A. fiind ado!tat/ la sf4r%itl anli 133). S,a dat nmele de @instittI
!entr c/ acti+itatea de cercetare a de+enit acti+itatea de *az/ a societ/ii comerciale.
Societatea comercial/ lcreaz/ c trei */nci comerciale2 si anme1
, <anca Rom4n/ !entr (ez+oltare 'imi%oara.
, Jest <anK 'imi%oara.
, 'rezoreria 'imi%oara.
S.C. 'I$ASU( S.A. este dotat/ c calclatoare I<$,PC !e care eList/
!rograml de conta*ilitate general/. In acesta se introdc notele conta*ile2 iar el
genereaz/ *alana de +erificare lnar/ analitic/ %i sintetic/ %i 7rnalele de contri. $ai
eList/ n !rogram de e+iden/ a mi7loacelor fiLe creat in cadrl societ/ii comerciale2
realizat in lim*a7 :#? PR#2 iar e+idena frnizorilor %i clienilor se realizeaz/ 6n
E?CE=. >estinea si salariile se 6ntocmesc !e moment manal.
3
Condcerea societ/ii consider/ de!/%ite moral aceste !rograme de calclator si 6n
fncie de !osi*ilit/ile financiare se +or face demersri !entr ac&iziionarea ni set de
!rograme moderne 6n domenil financiar,conta*il. (e asemenea se stdiaz/ !osi*ilitatea
realiz/rii2 6n +iitorl n !rea 6nde!/rtat2 a nei reele de calclatoare. Societatea
comerciala este de7a conectat/ la IN'ERNE'.
1.1.3. Strctra ca!italli social.
S.C. I.$.S.R. 'I$ASU( S.A. a a+t2 iniial2 n ca!ital social de 1"..52.000 lei2
in !rezent a7ng4nd la ")2.5)0.000 lei.
Nm/rl total de acini este de ")2.5)02 c o +aloare nominal/ de 1.000 lei. =a
6nfiinare2 societatea comercial/ era c ca!ital integral de stat. Ca!itall a fost a!oi
6m!/rit .0M :.P.S. %i 30M :.P.P. Hn anl 133) societatea comercial/ a intrat 6n
!rograml de !ri+atizare in mas/. Prin reglarizarea cotelor de ca!ital 6ntre :.P.S. si
:.P.P. <anat Cri%ana s,a oferit !entr !ri+atizarea 6n mas/ "3M din acinile societ/ii
comerciale.
Cererea de acini a fost mai mare dec4t oferta2 rezlt4nd n indice de alocare de
223.
Hn lna a!rilie 1333 :.P.S. a scos la +4nzare restl de )1M din acini. =icitaia a
fost c4%tigat/ de Asociaia Salariailor I.$.S.R. 'I$ASU( S.A.
Hn momentl de fat/2 ca!itall social al S.C. I.$.S.R. 'I$ASU( S.A. este
6m!/rit 6n ")2.5)0 acini nominati+e egale a c4te 1000 lei fiecare.
Strctra acionariatli este rm/toarea1
- :.P.S. , 1 acine de control.
- Acini !ersoane fizice 6n *aza =egii nr.))B133)
EPrograml de !ri+atizare in mas/ N P.P.$.F , 221.530
acini.
- Asociaia Salariailor I.$.S.R. 'I$ASU( S.A. N 230.3)3
acini.
- Restl de ca!ital la dis!oziia societ/ii , -- actini
E acest rest a rezltat 6n rma reglariz/rii cotelor de
ca!ital 6ntre :.P.S. %i :.P.P. 6n +ederea P.P.$.F
Acinile a fost ad7decate la licitaie la n !re de ..")0 leiBacine2 ele rm4nd
a fi ac&itate in ) rate anale din care 2 rate s,a ac&itat de7a 6n 1333 %i 6n 2000.
1.2. #rganizarea firmei.
1.2.1. $anagementl firmei.
:orl de condcere s!rem al firmei este A.>.A. EAdnarea >eneral/ a
AcionarilorF. Aceasta se 6ntrne%te cel !in o dat/ !e an 6n %edin/ ordinar/ !entr a
dez*ate *ilanl conta*il2 a re!artiza !rofitl2 a adia %i a dez*ate ra!ortl
administratorilor si a cenzorilor. A.>.A. alege administratorii EConsilil de
AdministraieF %i !e cenzori2 fiLeaz/ remneraia administratorilor si a cenzorilor2
sta*ile%te *getl de +enitri %i c&eltieli anal2 !rograml de acti+itate.
"
A.>.A. se 6ntrne%te 6n %edin/ eLtraordinar/ ori de c4te ori este necesar !entr a
se la o &ot/r4re 6n leg/tr/ c1
, sc&im*area formei 7ridice a societ/ii comerciale.
, mtarea sedili societ/ii comerciale.
, sc&im*area o*iectli de acti+itate a societ/ii comerciale.
, ma7orarea2 redcerea ca!italli social.
, emisinea de noi acini.
, fzinea sa dizol+area societ/ii comerciale.
, emisinea de o*ligaini.
, orice alt/ modificare a actli constitti+ sa orice alt/ &ot/r4re !entr care este
cert/ a!ro*area adn/rii generale eLtraordinare.
Con+ocarea A.>.A. se face 6n conformitate c =egea nr.31B1330 !ri+ind
Societ/ile Comerciale re!*licat/. Consilil de Administraie a S.C. I.$.S.R.
'I$ASU( S.A. este format din cinci mem*ri2 cond%i de n !re%edinte ales care este si
directorl general al societaii comerciale. Acesta are 6n s*ordine direct/ consilierl !e
!ro*leme de asigrare a calitaii2 directorl ad7nct si conta*ill %ef. (irectorl ad7nct
are 6n s*ordine1 C'E EControl te&nico,economicF2 C'C EControl te&nic de calitateF2
CC( EControl cercetare,dez+oltareF2 CP EControll !rodcieiF2 aneLa 1.
1.2.2. Strctra si dimensinea c&eltielilor c resrsele mane la
S.C. I.$.S.R. 'I$ASU( S.A.
Hn anl 20002 strctra de !ersonal este re!artizat/ d!/ oc!aia !rinci!al/ a
anga7ailor. Prin cml ei !artici!/ 6ns/ la mai mlte acti+it/i.
Re!artizarea 6n acord sa 6n regie s,a f/ct 6ntotdeana d!/ aco!erirea c
contracte si comenzi. N s,a trect se!arat !ersonall de condcere !entr c/ acesta are
grade %tiinifice %i a !artici!at efecti+ la realizarea temelor de cercetare.
Nm/rl de !ersonal a sc/zt 6n ltima !erioad/2 6ntrc4t societatea a f/ct mlte
restrctr/ri !entr o mai *n/ eficientizare a acti+it/ii %i !entr cre%terea !rodcti+it/ii
mncii.
Strctra anga7ailor1
Anii Nm/r
salariai
Acti+itate
cercetare
Cercet/tori
atestai
Acti+itate
!rodcie
$nci
tori
Personal
administr
Stdii
s!erioare
1331 -) 2- 15 25 21 11 2-
1332 .2 25 15 32 2) 12 25
1333 .- 30 20 3" 2- 12 23
133" 103 31 21 ). "- 1) 31
133) 32 30 20 )0 "0 12 23
133- 3" 30 20 )2 "2 12 30
133. -1 2) 1. 2- 21 10 2"
1335 "5 21 1) 20 1- . 13
1333 2. 12 5 10 5 ) 11
2000 1- . ) " 2 ) 3
2001 11 ) " 3 2 " )
2002 3 " 3 2 2 3 "
)
1.3. #*iectl de acti+itate %i !rinci!alii indicatori economico,financiari.
1.3.1. #*iectl de acti+itate.
Hn conformitate c art.- din aneLa nr.2.3. la G.>. 3)3B13312care este stattl S.C.
'I$ASU( S.A.2 o*iectl de acti+itate al societ/ii este1
, cercetare %i dez+oltare 6n %tiine fizice si natrale2 cod C.A.E.N. .312 res!ecti+
stdii sistematice %i efortri creati+e !entr ela*orarea2 tilizarea si im!lementarea
materialelor !entr sdare %i coneLe2 a materialelor c !erformane deose*ite din
domenil indstriilor constrctoare de ma%ini si tila7e2 a te&nologiilor de o*inere %i
tilizare a acestora2 cod C.A.E.N. .310O
, !rodcerea %i comercializarea 6n ar/ %i str/in/tate de materiale !entr sdare %i
6nc/rcare2 !rodse aLiliare !entr sdare2 !recm %i realizarea de a!arate %i ec&i!amente
!entr fa*ricarea %i +erificarea calit/ii acestoraO cercetare,dez+oltare !ri+ind ela*orarea
%i tilizarea materialelor !entr sdare2 a !rodselor aLiliare !entr sdare1 ec&i!amente
de !rodcie aferente2 recomand/ri de tilizare a materialelor !entr sdare2 te&nologii de
fa*ricaie a materialelor !entr sdareO im!lementarea la *eneficiar a !rodselor
ela*orate de societatea comercial/ sa teri2 !recm %i lcr/ri de ser+ice 6n domeniO
acti+it/i comerciale directe sa 6n regim de comision !entr !rodsele si ser+iciile
aferente domenili de acti+itate al societ/iiO acti+itate de !*licitate 6n domenil
realiz/rilor te&nice ale societ/ii comercialeO formarea %i !erfecionarea de !ersonal te&nic
6n domenil fa*ricaiei materialelor !entr sdareO coo!erare naional/ %i internaional/ 6n
!rodcieO acti+it/i de consltan/2 marKeting2 asisten/ te&nic/ 6n domenil materialelor
!entr sdareO re!rezentarea %i efectarea o!eraiilor de comer eLterior2 cola*orare
direct/ c */nci de comer eLterior2 efectarea de o!eraini +altare2 !t4nd !artici!a %i
con+eni la o!eraii de credit.
Printre acti+it/ile aLiliare !tem remarca1
, fa*ricarea articolelor din fire metalice E !rodcia de electrozi %i a materialelor
de sdareF2 cod C.A.E.N. 25.3.
, acti+it/i de !roiectare2 r*anism2 inginerie %i alte ser+icii te&nice
Erecondiionari !rin sdareF cod C.A.E.N. ."202 comer c ridicata a altor *nri de
consm nealimentare2 cod C.A.E.N. )1"..
1.3.2. Princi!alii indicatori economico,financiari1
-
I. CIFRA DE AFACERI
0
500000000
1000000000
1500000000
2000000000
2500000000
3000000000
3500000000
1
C.A.1999
C.A.2000
C.A.2001
Conform *ilanrilor 6ntocmite !e cei trei ani2 cifra de afaceri a a+t rm/toarele
+alori1
, 6n anl 13331 2.0.2.-"" mii leiO
, 6n anl 20001 1...0...5 mii leiO
, 6n anl 20011 3.01".).2 mii lei.
(!/ cm se !oate o*ser+a 6n figra de mai ss2 e+olia cifrei de afaceri este
sinsoidal/ de la an la an2 ating4nd +4rfl 6n anl 2001.
II. PROFIT NET
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
4500000
5000000
1
P.n.1999
P.n.2000
P.n.2001
.
Conform *ilanrilor 6ntocmite !e cei trei ani2 !rofitl net a a+t rm/toarele
+alori1
, 6n anl 13331 1.)"- mii leiO
, 6n anl 20001 ".5.) mii leiO
, 6n anl 20011 1.3)) mii lei.
Sitaia economic/ a firmei a e+olat 6n str4ns/ leg/tr/ c sitaia economiei
naionale. Profitl net a 6nregistra +aloarea cea mai ridicat/ 6n anl 2000.
III. VENITURI TOTALE
0
500000000
1000000000
1500000000
2000000000
2500000000
3000000000
3500000000
1
V.t.1999
V.t.2000
V.t.2001
Conform *ilanrilor 6ntocmite !e cei trei ani2 +enitrile totale a a+t
rm/toarele +alori1
, 6n anl 13331 2.03..5-- mii leiO
, 6n anl 20001 1.5"..203 mii leiO
, 6n anl 20011 3.103.323 mii lei.
(!/ cm rezlt/ din figra de mai ss +enitl total al societ/ii comerciale a
6nregistrat o %oar/ sc/dere 6n anl 20002 d!/ care a rmat o cre%tere im!ortant/.
5
IV. CHELTUIELI TOTALE
0
500000000
1000000000
1500000000
2000000000
2500000000
3000000000
3500000000
1
Ch.t.1999
Ch.t.2000
Ch.t.2001
Conform *ilanrilor 6ntocmite !e cei trei ani2 c&eltielile totale a a+t
rm/toarele +alori1
, 6n anl 13331 2.032..)3 mii leiO
, 6n anl 20001 1.535.3-1 mii leiO
, 6n anl 20011 3.030."". mii lei
(!/ cm se !oate o*ser+a din figra de mai ss2 e+olia c&eltielilor totale este
sinsoidal/2 ating4nd cea mai mare +aloare 6n anl 2001.
3
CAP.II. Relaiile de personal i asigurrile so!iale
2.1. Salariile acordate !ersonalli.
Con"ri#uia salariailor la i$po%i"ul pe salarii&
Contri*ia salariailor la im!ozitl !e salarii se calcleaz/ d!/ rm/toarea
forml/1 din salaril *rt realizat se scad !e r4nd contri*iile la %oma7Ecota este de 1MFO
CASEcota este de 112-.MFO CASSEcota este de .MFO !recm %i c&eltielile !rofesionale.
9a rezlta +enitl net din care se mai scad dedcerea !ersonal/ de *az/ %i dedcerile
!ersonale s!limentare o*in4nd,se *aza de calcl. =a *aza de calcl se a!lic/
im!ozitarl %i se o*ine im!ozitl !e care 6l datoreaz/ res!ecti+l anga7at.
(edcerile s!limentare snt1
, 120 !entr &andica! gra+Ein+alid de gradl IF
, 02) !entr &andica! accentatEin+alid de gradl IIF
Aceste dedceri se a!lic/ !4n/ la rde de gradl II Eat4t ale soli c4t %i ale
soieiF. Rdele de gradl I snt !/rinii %i co!ii iar rdele de gradl II snt *nicii2 ne!oii
%i fraiBsrori. Sma dedcerilor !oate fi maLim 3.
C&eltielile !rofesionale re!rezint/ 1)M din dedcerea !ersonal/ de *az/ adic/
1.-00.000 P 1)M Q 2"0.000 lei.
Im!ozitarl are rm/toarea form/1
9enitl lnar im!oza*il Im!ozitl lnar
EleiF EleiF

!4n/ la 1.500.000 15M
1.500.001,".-00.000 32".000R23M !entr ceea ce de!/%e%te sma de 1.500.000 lei
".-00.001,..300.000 3-5.000R25M !entr ceea ce de!/%e%te sma de ".-00.000 lei
..300.001,10.200.000 1..2".000R3"M !entr ceea ce de!/%e%te sma de ..300.000 lei
!este 10.200.000 2..10.000R"0M !entr ceea ce de!/%e%te sma de 10.200.000 lei
Prin +enitri realizate 6n trimestrl I9 se 6nelege orice sm/ !rimit/ s* form/ de
salarii sa de !ensii 6nce!4nd c lna ianarie 20022 c eLce!ia !l/tilor re!rezent4nd
lic&idarea !e lna decem*rie 20012 care snt considerate +enitri realizate 6n anl 2001.
<aza de calcl a +enitli s!s im!ozitli se calcleaz/ !rin rotn7ire2 6n sensl
c/ fracinile s* )00 lei inclsi+ se negli7eaz/2 iar ceea ce de!/%e%te )00 lei se ma7oreaz/
la 1.000 lei.
Hnce!4nd c data de 1 ianarie 2002 smele fiLe !re+/zte 6n #rdonana
>+ernli nr. .B20012 al c/ror cantm n a fost !recizat !entr acest an2 se sta*ilesc
d!/ cm rmeaz/1
10
, dedcerea !ersonal/ de *az/ este de 1.-00.000 lei !e ln/O
, sma neim!oza*il/ !entr +enitrile o*inte din 7ocri de noroc2 din !remii %i
!rime 6n *ani %iBsa 6n natr/2 !entr fiecare c4%tig realizat2 de la acela%i organizator sa
!latitor 6ntr,o singr/ zi2 este de -.000.000 lei inclsi+.
<areml anal !entr sta*ilirea im!ozitli re!rezent4nd !l/i antici!ate c titl
de im!ozit !entr anl fiscal 2002 este rm/torl1
9eni
2.2. Asigr/rile sociale1 necesitate2 conint.
(re!tl la asigr/ri sociale este garantat de stat %i se eLercit/2 6n condiiile legii2
!rin sisteml !*lic de !ensii %i alte dre!tri de asigr/ri sociale2 denmite sistemul
public.
Sisteml !*lic se organizeaz/ %i fncioneaz/ a+4nd ca !rinci!ii de *az/1
aF !rinci!il nicit/ii2 !otri+it c/ria statl organizeaz/ %i garanteaz/ sisteml
!*lic *azat !e acelea%i norme de dre!tO
*F !rinci!il egalit/ii2 care asigr/ ttror !artici!anilor la sisteml !*lic2
contri*a*ili %i *eneficiari2 n tratament nediscriminatori 6n ceea ce !ri+e%te dre!trile
%i o*ligaiile !re+/zte de legeO
cF !rinci!il solidarit/ii sociale2 conform c/ria !artici!anii la sisteml !*lic 6%i
asm/ reci!roc o*ligaiile %i *eneficiaz/ de dre!tri !entr !re+enirea2 limitarea sa
6nl/trarea riscrilor sociale !re+/zte de legeO
dF !rinci!il o*ligati+it/ii2 !otri+it c/ria !ersoanele fizice %i 7ridice a2
conform legii2 o*ligaia de a !artici!a la sisteml !*lic2 dre!trile de asigr/ri sociale
eLercit4nd,se corelati+ c 6nde!linirea o*ligaiilorO
eF !rinci!il contri*ti+it/ii2 conform c/ria fondrile de asigr/ri sociale se
constitie !e *aza contri*iilor datorate de !ersoanele fizice %i 7ridice2 !artici!ante la
sisteml !*lic2 dre!trile de asigr/ri sociale c+enind,se !e temeil contri*iilor de
asigr/ri sociale !l/titeO
fF !rinci!il re!artiiei2 !e *aza c/ria fondrile realizate se redistri*ie !entr
!lata o*ligaiilor ce re+in sistemli !*lic2 conform legiiO
gF !rinci!il atonomiei2 *azat !e administrarea de sine st/t/toare a sistemli
!*lic2 conform legii.
Hn termen de 30 de zile2 de la data !*lic/rii =egii nr.13B2000 !ri+ind sisteml
!*lic de !ensii %i alte dre!tri de asigr/ri sociale 6n $onitorl #ficial al Rom4niei2
11
9enit anal im!oza*il Im!ozitl anal
EleiF EleiF
!4n/ la 21.-00.000 15M
21.-00.001, )).200.000 3.555.000R23M !entr ceea ce de!/%e%te sma de 21.-00.000 lei
)).200.001, 5..-00.000 11.-1-.000R25M !entr ceea ce de!/%e%te sma de )).200.000 lei
5..-00.001,122."00.000 20.-55.000R3"M !entr ceea ce de!/%e%te sma de 5..-00.000 lei
!este 122."00.000 32.)20.000R"0M !entr ceea ce de!/%e%te sma de 122."00.000 lei
Partea I2 s,a 6nfiinat Casa National/ de Pensii %i Alte (re!tri de Asigr/ri Sociale2
denmit/ !rescrtat CNPAS.
Hn s*ordinea CNPAS se 6nfiineaz/ case 7deene de !ensii 6n fiecare
mnici!i,re%edin/ de 7de2 !recm %i Casa de !ensii a mnici!ili <cre%ti2
denmite case teritoriale de pensii. CNPAS !oate 6nfiina case locale de !ensii2 6n fncie
de nm/rl2 com!leLitatea %i strctra asigrailor2 care fncioneaz/ s* condcerea %i
controll casei 7deene de !ensii %i2 res!ecti+2 Casei de !ensii a mnici!ili <cre%ti.
Hn sisteml !*lic snt asigrate2 6n condiiile legii2 !ersoanele fizice2 denmite
asigurai. Asigraii !ot fi cet/eni rom4ni2 cet/eni ai altor state sa a!atrizi2 !e !erioada
6n care a2 conform legii2 domicilil sa re%edina 6n Rom4nia. Asigraii a o*ligaia s/
!l/teas/ contri*ii de asigr/ri sociale %i a dre!tl s/ *eneficieze de !restaii de
asigr/ri sociale2 conform legii.
Articoll ) din =egea nr.13B2000 !re+ede c/ 6n sisteml !*lic snt asigrate
o*ligatori2 !rin efectl legii1
I. !ersoanele care desf/%oar/ acti+it/i !e *az/ de contract indi+idal de mnc/ %i
fncionarii !*liciO
II. !ersoanele care 6%i desf/%oar/ acti+itatea 6n fncii electi+e sa care snt
nmite 6n cadrl nor atorit/ti eLecti+e2 legislati+e ori 7dec/tore%ti2 !e drata
mandatli2 !recm %i mem*rii coo!eratori dintr,o organizaie a coo!eraiei
me%te%g/re%ti2 ale c/ror dre!tri %i o*ligaii snt asimilate2 6n condiiile legii2 c ale
!ersoanelor !re+/zte la !ct.IO
III. !ersoanele care *eneficiaz/ de a7tor de %oma72 a7tor de integrare
!rofesional/ sa alocaie de s!ri7in2 ce se s!ort/ din *getl :ondli !entr !lata
a7torli de %oma72 6n condiiile legii2 denmite omeriO
I9. !ersoanele care realizeaz/ n +enit *rt !e an calendaristic2 ec&i+alent c cel
!in 3 salarii medii *rte !e economie2 %i care se afl/ 6n na dintre sitaiile rm/toare1
aF asociat nic2 asociai2 comanditari sa acionariO
*F administratori sa manageri care a 6nc&eiat contract de administrare sa de
managementO
cF mem*rii ai asociaiei familialeO
dF !ersoane atorizate s/ desf/%ore acti+it/i inde!endenteO
eF !ersoane anga7ate 6n institii internaionale2 dac/ n snt asigraii acestoraO
fF !ro!rietari de *nri %iBsa arenda%i de s!rafee agricole %i forestiereO
gF !ersoane care desf/%oar/ acti+itai agricole 6n cadrl gos!od/riilor indi+idale
sa acti+it/i !ri+ate 6n domenil forestierO
&F mem*rii ai societ/ilor agricole sa ai altor forme de asociere din agricltr/O
iF !ersoane care desf/%oar/ acti+it/i 6n nit/ile de clt recnoscte !otri+it legii
%i care n a 6nc&eiat contract indi+idal de mnc/O
9. !ersoanele care realizeaz/ !rin cml +enitri *rte !e an calendaristic2
ec&i+alente c cel !in 3 salarii medii *rte !e economie2 %i care se reg/sesc 6n do/ sa
mai mlte sitaii !re+/zte la !ct.I9O
9I. !ersoanele care eLclsi+ !e *az/ de con+enii ci+ile de !rest/ri de ser+icii2
realizeaz/ n +enit *rt !e an calendaristic2 ec&i+alent c cel !in 3 salarii medii *rte
!e economie2 c eLce!ia *eneficiarilor nei !ensii de limit/ de +4rst/.
Persoanele care n se reg/sesc mai ss se !ot asigra 6n sisteml !*lic2 conform
=egii nr. 13B20002 !e *az/ de contract de asigurare.
12
Salaril medil *rt !e economie !entr anl rm/tor se !rognozeaz/ %i se face
!*lic de c/tre CNPAS !4n/ la data de 31 decem*rie a anli crent.
Persoanele 7ridice sa fizice la care 6%i desf/%oar/ acti+itatea asigraii !re+/zi
la art. ) !ct. I2 II %i 9I denmite angajatori2 !recm %i institiile care efecteaz/ !lata
dre!trilor de %oma7 !entr %omerii !re+/zi la art. ) !ct. III snt o*ligate s/ de!n/ 6n
fiecare ln/2 la termenl sta*ilit de CNPAS2 declaraia !ri+ind e+idena nominal/ a
asigrailor %i a o*ligaiilor de !lat/ c/tre *getl asigr/rilor sociale de stat. (eclaraia
se de!ne la case teritorial/ de !ensii2 6n raza c/reia se afl/ sedil anga7atorli.
Persoanele !re+/zte la art. ) !ct. I9 %i 92 care a 6m!linit +4rsta de 15 ani2 snt
o*ligate s/ de!n/ declaraia de asigrare la casa teritorial/ de !ensii 6n raza c/reia se
afl/ domicilil asigratli2 6n termen de 30 de zile de la data 6ncadr/rii 6n sitaiile
menionate. Se eLce!teaz/ de la o*ligati+itatea de!nerii declaraiei de asigrare
!ersoanele !re+/zte la art. ) !ct. I9 %i 92 dac/ se reg/sesc %i 6n na dintre sitaiile
!re+azte la art. ) !ct. I2 II %i III.
Persoanele care desf/%oar/ acti+it/i !e *az/ de con+enii ci+ile de !rest/ri de
ser+icii a o*ligaia s/ declare anga7atorli2 !e !ro!ria r/s!ndere2 dac/ snt 6ncadrate
c contract indi+idal de mnc/ la alt anga7ator.
Hn sisteml !*lic !restaiile de asigr/ri sociale re!rezint/ +enit de 6nlocire
!entr !ierderea total/ sa !arial/ a +enitrilor !rofesionale2 ca rmare a */tr4neii2
in+alidit/ii2 accidentelor2 *olii2 maternit/ii sa decesli2 denmite riscuri asigurate.
Prestaiile de asigr/ri sociale se acord/ s* form/ de1 !ensii2 indemnizaii2
a7toare2 alte ti!ri de !restaii !re+/zte de lege2 corelati+e c o*ligaiile !ri+ind !lata
contri*iei de asigr/ri sociale. Hn sisteml !*lic asigraii n !ot *eneficia
concomitent de do/ sa mai mlte !restaii de asigr/ri sociale !entr acela%i risc
asigrat2 c eLce!ia celor !entr !re+enirea 6m*oln/+irilor %i rec!erarea ca!acit/ii de
mnc/.
Constitie stagiu de cotizare !erioadele 6n care !ersoanele a !l/tit contri*ii de
asigr/ri sociale 6n sisteml !*lic din Rom4nia2 !recm %i 6n alte /ri2 6n condiiile
sta*ilite !rin acordrile sa con+eniile internaionale la care Rom4nia este !arte.
(re!trile de asigr/ri sociale c+enite 6n sisteml !*lic din Rom4nia se !ot transfera 6n
/rile 6n care asigraii 6%i sta*ilesc domicilil sa re%edina2 6n condiiile reglementate
!rin acordri %i con+enii internaionale la care Rom4nia este !arte. Prestaiile de
asigr/ri sociale aferente dre!trilor !re+/zte mai ss !ot fi transferate 6n alte /ri2 6n
condiiile reglementate !rin acordri %i con+enii internaionale la care Rom4nia este
!arte2 6n moneda /rilor res!ecti+e sa 6ntr,o alt/ moned/ as!ra c/reia s,a con+enit.
E+idena dre!trilor %i o*ligaiilor de asigr/ri sociale 6n sisteml !*lic se
realizeaz/ !e *aza codli !ersonal de asigr/ri sociale. Codl !ersonal de asigr/ri
sociale %i modalit/ile de atri*ire a acestia a fost sta*ilite de CNPAS. :iec/ri asigrat
6n sisteml !*lic i se atri*ie n singr cod !ersonal de asigr/ri sociale.
(e asemenea2 6n Rom4nia se !ot organiza %i !ot fnciona societ/i !ri+ate de
asigr/ri sociale2 reglementate !rin lege s!ecial/.

'uge"ul asigurrilor so!iale de s"a"&
<getl asigr/rilor sociale de stat c!rinde +enitrile %i c&eltielile sistemli
!*lic. >+ernl ela*oreaz/ anal2 !e *aza !ro!nerilor CNPAS2 !roiectl *getli
asigr/rilor sociale de stat2 !e care 6l s!ne s!re a!ro*are Parlamentli. (ac/ legea
13
*getli asigr/rilor sociale de stat n a fost a!ro*at/ c cel !in 3 zile 6nainte de
eL!irarea eLerciili *getar2 se a!lic/ 6n continare *getl asigr/rilor sociale de stat
!e anl !recedent !4n/ la ado!tarea noli *get.
9enitrile *getli asigr/rilor sociale de stat !ro+in din contri*ii de asigr/ri
sociale2 do*4nzi2 ma7or/ri !entr !lata c 6nt4rziere a contri*iilor2 !recm %i din alte
+enitri2 !otri+it legii.
C&eltielile *getli asigr/rilor sociale de stat aco!er/ contra+aloarea
!restaiilor de asigr/ri sociale din sisteml !*lic2 c&eltielile !ri+ind organizarea si
fncionarea sistemli !*lic2 finanarea nor in+estiii !ro!rii2 alte c&eltieli !re+/zte
de lege. (in +enitrile *getli asigr/rilor de stat se rele+/ anal !4n/ la 3M !entr
constitirea ni fond de rezer+/. :ondl de rezer+/ cmlat n !oate de!/%i ni+ell
c&eltielilor !re+/zte !entr anl *getar res!ecti+. :ondl de rezer+/ se tilizeaz/
!entr aco!erirea !restaiilor de asigr/ri sociale 6n sitaii temeinic moti+ate sa a altor
cleltieli ale sistemli !*lic2 a!ro*ate !rin legea *getli asigr/rilor sociale de stat.
ELcedentele anale ale *getli asigr/rlor sociale de stat !ot fi tilizate 6n anl
rm/tor2 !otri+it destinaiilor a!ro*ate !rin lege2 d!/ restitirea transferrilor !rimite de
la *getl de stat. :ondl de rezer+/ se re!orteaz/ 6n anl rm/tor %i se com!leteaz/
!otri+it reglement/rilor de mai ss. E+entall deficit crent al *getli asigr/rilor
sociale de stat se aco!er/ din dis!oni*ilit/ile *getli de asigr/ri sociale de stat din
anii !recedeni %i2 6n continare2 din fondl de rezer+/.
(is!oni*ilit/ile */ne%ti ele asigr/rilor sociale de stat snt !rt/toare de do*4nziO
ni+ell do*4nzilor se sta*ile%te !rin con+enii 6nc&eiate de CNPAS c trezoreria statli
sa c */ncile.
Hn mod eLce!ional2 6n sitaii moti+ate2 !entr aco!erirea deficitli *getli
asigr/rilor sociale de stat2 d!/ e!izarea fondli de rezer+/2 +enitrile *getli
asigr/rilor sociale de stat se com!leteaz/ c sme care se aloc/ de la *getl de stat.
Hn sisteml !*lic2 !e teritoril Rom4niei2 contri*iile %i !restaiile de asigr/ri
sociale se !l/tesc 6n lei. Contri*iile %i !restaiile de asigr/ri sociale2 sta*ilite 6n moneda
altor /ri2 se !l/tesc !e teritoril Rom4niei 6n lei2 la crsl de sc&im* +altar comnicat
de <anca Naional/ a Rom4niei din zia !l/ii.
Con"ri#uia de asigurri so!iale&
Hn sisteml !*lic snt contri*a*ili2 d!/ caz1
aF asigraii care datoreaz/ contri*ii indi+idale de asigr/ri socialeO
*F anga7atoriiO
cF !ersoanele 7ridice la care 6%i desf/%oar/ acti+itatea asigraii !re+/zi la
art. ) !ct. II %i I92 asimilate 6n condiiile =egii nr.13B2000 anga7atorli.
dF Agenia Naional/ de #c!are %i :ormare Profesional/ care administreaz/
*getl :ondli !entr !lata a7torli de %oma7O
eF !ersoanele care 6nc&eie contract de asigrare.
Cotele de contri*ii de asigr/ri sociale snt difereniate 6n fncie de condiiile
de mnc/ normale2 deose*ite sa s!eciale. Cotele de contri*ii de asigr/ri sociale se
a!ro*/ anal !rin legea *getli asigr/rilor sociale de stat.
Conform =egii nr.13B20002 locurile de munc n condiii deosebite re!rezint/
acele locri care2 6n mod !ermanent sa 6n anmite !erioade2 !ot afecta esenial
ca!acitatea de mnc/ a asigrailor datorit/ gradli mare de eL!nere la risc.
1"
Criteriile %i metodologia de 6ncadrare a locrilor de mnc/ 6n condiii deose*ite se
sta*ilesc !rin &otar4re a >+ernli2 !e *aza !ro!nerii comne a $inisterli $ncii %i
Proteciei Sociale %i a $inisterli s/n/t/ii. Got/r4rea >+ernli !ri+ind cele
menionate mai ss a fost ado!tat/ 6n termen de 3 lni de la !*licarea =egii nr.13B2000
6n $onitorl #ficial al Rom4niei2 Partea I.
=ocrile de mnc/ 6n condiii deose*ite se sta*ilesc !rin contractl colecti+ de
mnc/ sa 2 6n cazl 6n care n se 6nc&eie contracte colecti+e de mnc/2 !rin decizia
organli de codcere legal constitit2 c res!ectarea criteriilor %i metodologiei de
6ncadrare. A+izl ins!ectoratli teritorial de mnc/ este o*ligatori !entr 6ncadrarea
locrilor de mnc/ 6n condiii deose*ite.
Conform =egii nr. 13B20002 locrile de mnc/ 6n condiii s!eciale snt cele din1
aF nit/ile miniere2 !entr !ersonall care 6%i desf/%oar/ acti+itatea 6n s*teran
cel !in )0M din tim!l normal de mnc/ 6n lna res!ecti+/O
*F acti+it/ile de cercetare2 eL!lorare2 eL!loatare sa !relcrare a materiilor !rime
ncleare2 zonele I %i II de eL!nere la radiaiiO
cF a+iaia ci+il/2 !entr !ersonall na+igantO
dF acti+itatea artistic/ desf/%rat/ 6n !rofesiile !re+/zte de legeO
eF !latformele !etroliere marine.
Contri*ia de asigr/ri sociale se datoreaz/ din momentl 6ncadr/rii 6n na dintre
sitaiile !re+/zte la art. ) din =egea nr. 13B2000 sa de la data 6nc&eierii contractli de
asigrare1
, Contri*ia indi+idal/ de asigr/ri sociale2 datorat/ de asigraii !re+/zi la
art. ) !ct. I2 II %i 9I2 re!rezint/ o treime din cota de contri*ie de asigr/ri sociale2
sta*ilit/ anal !entr condiii normale de mnc/.
, Contri*ia de asigr/ri sociale2 datorat/ de anga7atori2 re!rezint/ diferena fa/
de contri*ia indi+idal/ de asigr/ri sociale2 !re+/zt/ mai ss2 !4n/ la ni+ell cotelor
de contri*ie de asigr/ri sociale sta*ilite !rin legea anal/ a *getli de stat2 6n fncie
de condiiile de mnc/.
, Asigraii !re+/zi la art. ) !ct. I9 %i 9 !recm %i cei care 6nc&eie contract de
asigrare datoreaz/ integral cota de contri*ie de asigr/ri sociale cores!nz/toare
condiiilor de mnc/ 6n care 6%i desf/%oar/ acti+itatea.
, Contri*ia de asigr/ri sociale !entr %omeri se s!ort/ integral din *getl
:ondli !entr !lata a7torli de %oma72 la ni+ell cotei sta*ilite !entr condiii
normale de mnc/.
Contri*ia de asigr/ri sociale datorat/ de contri*a*ilii din sisteml !*lic n
se im!oziteaz/.
Calcll %i !lata contri*iei de asigr/ri sociale2 datorat/ de asigraii !re+/zi
la art. ) !ct. I2 II %i 9I %i de anga7atorii acestora2 se fac lnar de c/tre anga7atori.
Calcll %i !lata contri*iei de asigr/ri sociale !entr %omeri se fac lnar de
c/tre institia care administreaz/ *getl :ondli !entr !lata a7torli de %oma7.
Plata contri*iei de asigr/ri sociale2 datorat/ de asigraii !re+/zi la art. ) !ct.
I9 %i 9 !recm %i cei ce 6nc&eie contract de asigrare2 se face lnar de c/tre ace%tia2 !e
*aza calclli efectat %i comnicat de casele teritoriale de !ensii la care snt asigrai.
Plata contri*iei de asigr/ri sociale2 6n cazl asigrailor aflai 6n sitaiile
!re+/zte la art. ) !ct. I9 lit. fF2 gF2 &F !recm %i cei ce 6nc&eie contract de asigrare2 se
1)
!oate face %i la inter+ale mai mari de o ln/2 f/r/ a de!/%i - lni2 c res!ectarea
termenelor !re+/zte 6n declaraia sa 6n contractl de asigrare.
<aza lnar/ de calcl a contri*iei indi+idale de asigr/ri sociale 6n cazl
asigrailor o constitie1
aF salariile indi+idale *rte2 realizate lnar2 inclsi+ s!orrile %i adaosrile2
reglementate !rin lege sa !rin contract colecti+ de mnc/2 %iBsa +enitrile asigrailor
!re+/zi la art. ) !ct. I2 II %i 9IO
*F +enitl lnar asigrat2 !re+/zt 6n declaraia sa contractl de asigrare2 care
n !oate fi mai mic de o !/trime din salaril medi *rt lnar !e economie.
<aza lnar/ de calcl a contri*iei indi+idale de asigr/ri sociale !entr
!ersonall rom4n trimis 6n misine !ermanent/ 6n str/in/tate de c/tre !ersoane 7ridice
din Rom4nia este salaril *rt lnar 6n lei2 cores!nz/tor fnciei 6n care !ersoana
res!ecti+/ aste 6ncadrat/ 6n ar/2 inclsi+ s!orrile %i celelalte adaosri care se acord/
!otri+it legii.
<aza de calcl !re+/zt/ la sitaiile de mai ss n !oate de!/%i !lafonl a de 3
ori salaril medi *rt !e economie. Salaril medi *rt lnar !e economie aste cel
!rognozat %i f/ct !*lic de c/tre CNPAS.
<aza lnar/ de calcl2 la care anga7atorl datoreaz/ contri*ia de asigr/ri
sociale2 o constitie fondl total de salarii *rte lnare realizate de asigraii !rez/zi la
art. ) !ct. I %i II2 !recm %i +enitrile *rte lnare realizate de asigraii !re+/zi la
art. ) !ct. 9I.
<aza lnar/ de calcl2 la care !ersoana 7ridic/ din Rom4nia datoreaz/ contri*ia
de asigr/ri sociale !entr !ersonall rom4n trimis 6n misine !ermanent/ 6n str/inatate2
o constite fondl total de salarii rezltat din 6nsmarea salariilor *rte indi+idale la
care s,a calclat contri*ia de asigrari sociale.
<aza de calcl !re+azt/ 6n sitaiile de mai ss n !oate fi mai mare dec4t
!rodsl dintre nm/rl medi al asigrailor din lna !entr care se calcleaz/
contri*ia %i +aloarea cores!nzatoare a 3 salarii medii *rte lnare !e economie.
Pre+ederile de mai ss se a!lic/ si 6n cazl *getli :ondli !entr !lata
a7torli de %oma7.
<aza lnar/ de calcl a contri*iei de asigr/ri sociale !entr %omeri o constitie
cantml a7torli de %oma72 a7torli de integrare !rofesional/ sa al alocaiei de
s!ri7in2d!/ caz.
Contri*ia de asigr/ri sociale n se datoreaz/ as!ra smelor re!rezent4nd1
aF !restaii de asigr/ri sociale care se s!ort/ din fondrile asigr/rilor sociale
sa din fondrile anga7atorli %i care se !l/tesc direct de c/tre acesta2 !otri+it !rezentei
legiO
*F dre!trile !l/tite !otri+it dis!oziiilor legale2 6n cazl desfacerii contractelor
indi+idale de mnc/ sa al 6ncet/rii calit/ii de mem*r coo!erantO
cF dirnele de de!lasare2 deta%are %i indemnizaiile de transfer2 dre!trile de
ator2 6n limita dis!oziiilor legale
dF smele o*inte 6n *aza nei con+enii ci+ile de !rest/ri de ser+icii sa
eLect/ri de lcr/ri de c/tre !ersoane care a 6nc&eiate contracte indi+idale de mnc/2
!recm %i *eneficiile nei !ensiiO
eF smele re!rezent4nd !artici!area salariailor la !rofitO
fF !remii si alte dre!tri eLce!tate !rin legi s!eciale.
1-
Smele eLce!tate de la !lata contri*iei de asigr/ri sociale n se ia 6n
considerare la sta*ilirea cantmli !restaiilor de asigr/ri sociale.
Smele re!rezent4nd !restaii de asigr/ri socialeO care se !l/tesc de anga7ator
asigrailor2 !otri+it !re+ederilor =egii nr. 13B20002 6n contl asigr/rilor sociale2 se rein
de c/tre acesta din contri*iile de asigr/ri sociale datorate !entr lna res!ecti+/. (ac/
smele re!rezent4nd !restaii de asigr/ri sociale !latite de anga7ator asigratilor
de!/%esc sma contri*iilor datorate de acesta !e lna res!ecti+/2 diferena se
rec!ereaz/ din contl asigr/rilor sociale de stat de la casa teritorial/ de !ensii 6n raza
c/reia se afl/ sedil acestia.
Contri*ia indi+idal/ de asigr/ri sociale2 datorat/ de asigraii !re+/zi la
art. ) !ct. I2 II %i 9I2 se reine integral din salari sa2 d!/ caz2 din +enitl *rt lnar al
asigratli %i se +ireaz/ lnar de anga7ator la casa teritorial/ de !ensii 6n raza careia se
afl/ sedil acestia. Anga7atorl calcleaz/ %i +ireaz/ lnar contri*ia de asigr/ri
sociale !e care o datoreaz/ *getli asigr/rilor sociale de stat2 6m!ren/ c
contri*iile indi+idale reinte de la asigrai. Hn cazl 6n care contri*ia lnar/ de
asigr/ri sociale ac&itat/ de contri*a*ili este mai mare dec4t contri*ia datorat/2 sma
!l/tit/ se reglarizeaz/ lterior2 conform !rocedrilor sta*ilite de CNPAS.
'ermenele de !lat/ a contri*iei de asigr/ri sociale snt1
aF data sta*ilit/ !entr !lata dre!trilor salariale !e lna 6n crs2 6n cazl
anga7atorilor care efecteaz/ !lata dre!trilor salariale lnar2 dar n mai t4rzi de data de
20 a lnii rm/toare celei !entr care se datoreaz/ !lataO
*F data sta*ilit/ !entr !lata c&enzinei a II,a2 6n cazl anga7atorilor ce efecteaz/
!lata dre!trilor salariale c&enzinal2 dar n mai t4rzi de data de 20 a lnii rm/toare
celei !entr care se datoreaz/ !lataO
cF !4n/ la sf4r%itl lnii2 !entr lna 6n crs2 6n cazl asigrailor !re+/zi la
art. ) !ct. I9 lit. aF2 *F2 cF2 dF %i eF !recm %i !ct. 9.
dF cel mai t4rzi !4n/ la datele fiLate !rin declaraia sa !rin contractl de
asigrare2 6n cazl asigrailor !re+/zi la art. ) !ct. I9 lit. fF2 gF2 &F2 iF %i cei ce a
6nc&eiat contract de asigrareO
eF !4n/ la data de 20 a lnii rm/toare celei !entr care se efecteaz/ !lata
dre!trilor ce se s!ort/ din *getl :ondli !entr !lata a7torli de %oma72 6n cazl
asigrailor !re+/zi la art. ) !ct. III.
fF data !re+/zt/ 6n con+enia ci+il/ de !rest/ri de ser+icii !entr !lata smelor
celor asigrai eLclsi+ !e *az/ de con+enie ci+il/ de !rest/ri de ser+icii2 dar n mai
t4rzi de data de 20 a lnii rm/toare celei !entr care se datorez/ !lata.
Anga7atorii2 indiferent de forma de !ro!rietate2 +or de!ne 6n *anc/2 o dat/ c
docmentaia !entr !lata salariilor %i a altor +enitri ale asigrailor2 %i docmentele
!entr !lata contri*iilor datorate *getli asigr/rilor sociale de stat2 !l/ile
efect4nd,se simltan2 s* control *ancar.
Hn cazl neac&it/rii la termen2 !otri+it legii2 a contri*iilor datorate *getli
asigr/rilor sociale de stat2 casele teritoriale de !ensii +or !roceda la a!licarea m/srilor
de eLectare silit/ !entr 6ncasarea smelor c+enite2 conform dis!oziiilor legale !ri+ind
eLectarea creanelor *getare.
Ne!lata contri*iei de asigr/ri sociale la termenele !re+/zte mai ss genereaz/
!lata nor ma7or/ri calclate !entr fiecare zi de 6nt4rziere2 !4n/ la data ac&it/rii smei
1.
datorate inclsi+. Cota ma7or/rilor de 6nt4rziere se sta*ile%te !otri+it reglement/rilor
!ri+ind eLectarea creanelor *getare.
Smele re!rezent4nd ma7or/rile de 6nt4rziere se fac +enit la *getl asigr/rilor
sociale de stat. Calcll ma7or/rilor de 6nt4rziere2 e+idenierea 6n conta*ilitate %i
rm/rirea !l/ii acestora se fac de c/tre anga7ator sa2 d!/ caz2 de institia care
efecteaz/ !lata a7torli de %oma7.
Calcll ma7or/rilor de 6nt4rziere !entr asigraii c declaraie sa contract de
asigrare se efecteaz/2 d!/ caz2 de ace%tia sa de casele teritoriale de !ensii.
Hn cazl lic&id/rii administrati+e sa al falimentli anga7atorli2 smele
datorate de acesta *getli asigr/rilor sociale de stat +or fi rec!erate conform
!rocedrii !re+/zte de lege.
Ne!lata contri*iei de asigr/ri sociale de c/tre asigraii c declaraie sa
contract de asigrare la termenele sta*ilite atrage neacordarea dre!trilor la !restaii !4n/
la ac&itarea contri*iilor datorate %i a ma7or/rilor de 6nt4rziere aferente.
Asigraii care fac do+ada c/ n se mai reg/sesc 6n sitaiile !entr care
asigrarea este o*ligatorie2 !otri+it art. ) !ct. I9 %i 92 din =egea nr. 13B20002 tregie s/
de!n/ la casele teritoriale de !ensii2 6n termen de 30 zile de la modificarea sitaiei2
formlarl,ti! de retragere a declaraiei de asigrare.
Contractl de asigrare !oate fi reziliat la iniiati+a oric/rei dintre !/ri2 conform
clazelor !re+/zte 6n contract. Hn cazl rezilierii contractli de asigrare2 contri*iile
de asigr/ri sociale ac&itate n se restitie2 iar stagil de cotizare realizat se +alorific/ la
sta*ilirea dre!tli de !ensie. Calitatea de asigrat se redo*4nde%te d!/ 6nc&eierea ni
no contract de asigrare. (!/ redo*4ndirea calit/ii de asigrat dre!tl la !restaii de
asigr/ri sociale2 altele dec4t !ensiile2 se reia d!/ realizarea ni no stagi de cotizare2
!re+/zt de lege !entr aceste sitaii.
Colectarea %i e+idena contri*iilor de asigr/ri sociale se asigr/ !rin casele
teritoriale de !ensii2 !e *aza codli !ersonal de asigr/ri sociale.
P/strarea %i e+idena datelor !ri+ind contri*iile de asigr/ri sociale2 !e fiecare
asigrat2 se realizeaz/ de casele teritoriale de !ensii %i de CNPAS. (e la data intr/rii 6n
+igoare a =egii nr. 13B2000 contri*iile de asigr/ri sociale2 colectate !rin casele
teritoriale de !ensii2 +or fi alocate lnii !entr care s,a efectat !lata. (e*itele c/tre
*getl asigr/rilor sociale de stat2 cores!nz/toare !erioadelor anterioare intr/rii 6n
+igoare a =egii nr. 13B20002 +or fi rm/rite distinct2 !otri+it reglement/rilor !ri+ind
eLectarea creanelor *getare.
Hn sisteml !*lic stagil de cotizare se constitie din 6nsmarea !erioadelor 6n
care s,a !l/tit contri*ia la *getl asigr/rilor sociale de stat2 at4t de asigrat2 c4t %i de
anga7ator sa2 d!/ caz2 nmai de asigrat2 6n sitaiile !re+/zte la art. ) !ct. I92 9
!recm %i cei ce a 6nc&eiat contracte de asigrare.
Hn !erioada 6n care asigratli i s,a reint contri*ia de asigr/ri sociale2 iar
anga7atorl n %i,a ac&itat contri*ia datorat/ 6n calitatea sa de contri*a*il2 stagil de
cotizare ce se ia 6n calcl re!rezint/ o treime din lna res!ecti+/.
Hn sisteml !*lic se asimileaz/ stagili de cotizare %i !erioadele necontri*ti+e2
denmite perioade asimilate2 6n care asigratl1
aF a *eneficiat sa *eneficiaz/ de dre!tri de asigr/ri sociale2 c eLce!ia !ensiei
!entr limit/ de +4rst/2 a !ensiei antici!ate2 a !ensiei antici!at/ !arial/ sa a !ensiei de
rma%O
15
*F a rmat crsrile de zi ale 6n+//m4ntli ni+ersitar2 organizat !otri+it legii2
!e drata normal/ a stdiilor res!ecti+e2 c condiia a*sol+irii acestoraO
cF a satisf/ct ser+icil militar ca militar 6n termen sa militar c termen reds2
!e drata legal sta*ilit/2 a fost concentrat2 mo*ilizat sa 6n !rizonierat.
Asigraii care a a*sol+it mai mlte institii de 6n+//m4nt s!erior2 *eneficiaz/
de asimilarea2 ca stagi de cotizare2 a nei singre !erioade de stdii2 la alegere.
(e !erioadele asimilate *eneficiaz/ doar !ersoanele care 6n !erioadele res!ecti+e
n s,a reg/sit 6n nici o sitaie !re+/zt/ la art. ) din =egea nr. 13B2000. Perioadele
asimilate2 se +alorific/ nmai !entr o*inerea !ensiei !entr limit/ de +4rst/2 de
in+aliditate %i de rma%.
Stagil de cotizare se certific/ asigrailor anal2 din ofici2 de c/tre CNPAS2 !rin
casele teritoriale de !ensii. Stagil de cotizare se certific/ %i la cerea asigrailor2 contra
cost2 oric4nd 6n tim!l anli. 'arifl ser+icili res!ecti+ se sta*ile%te anal de CNPAS.
2.3. Princi!alele forme de asigr/ri sociale1
Princi!alele forme de asigr/ri sociale snt1

1. Pensiile. =a r4ndl lor acestea !ot fi1
aF !ensia !entr limit/ de +4rst/O
*F !ensia antici!at/O
cF !ensia antici!at/ !arial/O
dF !ensia de in+aliditateO
eF !ensia de rma%.
2. Indemnizaia !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 cazat/ de *oli o*i%nite sa de
accidente 6n afara mncii2 *oli !rofesionale %i accidente de mnc/.
3. Prestaii !entr !re+enirea 6m*oln/+irilor %i rec!erarea ca!acit/ii de mnc/.
". Indemnizaia !entr maternitate.
). Indemnizaia !entr cre%terea co!illi sa 6ngri7irea co!illi *olna+.
-. A7torl de deces.
<eneficiaz/ de dre!trile !re+/zte mai ss2 eLce!t4nd !ensiile2 asigraii care a
n stagi de cotizare de cel !in - lni2 realizat 6n ltimele 12 lni anterioare !rodcerii
riscli. Asigraii c contract indi+idal de mnc/ !e drat/ determinat/2 !recm %i cei
!re+/zi la art. ) !ct. I9 %i 9I din =egea nr. 13B20002 *eneficiaz/ de dre!trile !re+/zte
mai ss dac/ 6nde!linesc condiia de stagi de cotizare de cel !in - lni realizat 6n
ltimele 12 lni anterioare !rodcerii riscli sa de cel !in 12 lni cotizate 6n ltimele
2" de lni anterioare !rodcerii riscli.
Asigraii *eneficiaz/ de indemnizaie !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/2
f/r/ condiii de stagi de cotizare2 6n cazl accidentelor de mnc/2 *olilor !rofesionale2
rgenelor medico,c&irrgicale2 t*erclotei %i *olilor infectocontagioase din gr!a A.
=ista c!rinz4nd rgenele medico,c&irrgicale2 !recm %i *olile infectocontagioase din
gr!a A este sta*ilit/ !rin &ot/r4re a >+ernli.
(re!tl asigrailor la a7torl de deces n este condiionat de 6nde!linirea
stagili de cotizare.
13
aza de calcul a indemnizaiilor de asigurri sociale se determin ca medie a
!eniturilor lunare din ultimele " luni# pe baza crora s$a ac%itat contribuia indi!idual
de asigurri sociale n lunile respecti!e.
Hn sitaia 6n care stagil de cotizare este mai mic de - lni2 !entr asigraii care
a sferit 6n rma accidentelor de mnc/2 a *olilor !rofesionale2 a rgenelor medico,
c&irrgicale2 a t*erclozei sa *olilor infectocontagioase din gr!a A2 *aza de calcl a
indemnizaiilor de asigr/ri sociale o constitie media +enitrilor lnare la care s,a
ac&itat contri*ia de asigr/ri sociale din lnile res!ecti+e sa2 d!/ caz2 +enitl lnar
din !rima ln/ de acti+itate !entr care s,a sta*ilit s/ se !l/teasc/ contri*ia de asigr/ri
sociale.
Pentr calcll indemnizaiilor de asigr/ri sociale se tilizeaz/ nm/rl de zile
lcr/toare din lna 6n care se acord/ concedil medical sa2 d!/ caz2 se solicit/ alte
dre!tri de asigr/ri sociale. =a sta*ilirea nm/rli de zile lcr/toare din lna 6n care se
acord/ dre!tl de asigr/ri sociale se a 6n +edere !re+ederile legale c !ri+ire la zilele
de s/r*/tori legale 6n care n se lcreaz/.
20
CAP.III. Rolul i prin!ipalele (or$e
de asigurri so!iale
3.1. Pensiile.
3.1.1. Pensia !entr limit/ de +4rst/
Pensia !entr limit/ de +4rst/ se acord/ asigrailor care 6nde!linesc cmlati+2 la
data !ension/rii2 condiiile !ri+ind +4rsta standard de !ensionare %i stagil minim de
cotizare realizat 6n sisteml !*lic.
94rsta standard de !ensionare este de -0 de ani !entr femei %i de -) de ani
!entr */r*ai. Atingerea +4rstei standard de !ensionare se +a realiza 6n termen de 13 ani
de la data intr/rii 6n +igoare a =egii nr. 13B20012 !rin cre%terea +4rstelor de !ensionare2
!ornind,se de la ). de ani !entr femei %i de la -2 de ani !entr */r*ai.
Stagil minim de cotizare at4t !entr femei2 c4t %i !entr */r*ai este de 1) ani.
Cre%terea stagili minim de cotizare de la 10 ani la 1) ani se +a realiza 6n termen de 13
ani de la data intr/rii 6n +igoare a =egii nr. 13B2001.
Stagil com!let de cotizare este de 30 de ani !entr femei %i de 3) de ani !entr
*/r*ai. Atingerea stagili com!let de cotizare se +a realiza 6n termen de 13 ani de la
data intr/rii 6n +igoare a =egii nr. 13B20012 !rin cre%terea acestia2 !ornind,se de la 2)
de ani !entr femei %i de la 30 de ani !entr */r*ai.
Asigraii care 6nde!linesc condiiile de mai ss !ot contina acti+itatea nmai c
acordl anga7atorli.
Asigraii care %i,a desf/%rat acti+itatea2 total sa !arial2 6n condiii deose*ite
de mnc/ a dre!tl la !ensie !entr limit/ de +4rst/2 c redcerea +4rstelor standard de
!ensionare conform ta*elli rm/tor1
Stagi de cotizare 6n condiii Redcerea +4rstelor standard de
deose*ite de mnc/ Eani 6m!liniiF !ensionare Eani 6m!liniiF
- 120
5 12)
10 220
12 22)
1" 320
1- 32)
15 "20
20 "2)
22 )20
2" )2)
2- -20
25 -2)
30 .20
32 .2)
3) 520
21
94rstele de !ensionare redse2 n !ot fi mai mici de )0 de ani !entr femei %i de
)) de ani !entr */r*ai.
Asigraii care si,a desf/%rat acti+itatea 6n nit/i miniere %i !e !latforme
!etroliere marine %i care a realizat n stagi de cotizare de cel !in 20 de ani 6n aceste
condiii *eneficiaz/ de !ensie !entr limit/ de +4rst/ 6nce!4nd c +4rsta de ") de ani.
Asigraii care a realizat 6n condiii s!eciale de mnc/ n stagi de cotizare de
cel !in 2) de ani2 c eLce!ia celor !re+/zi mai ss2 *eneficiaz/ de !ensie !entr
limit/ de +4rst/2 c redcerea +4rstelor standard de !ensionare c 1) ani.
Asigraii care %i,a desf/%rat acti+itatea 6n cercetarea2 eL!lorarea2 eL!loatarea
sa !relcrarea materiilor !rime ncleare %i care a realizat n stagi de cotizare de cel
!in 1) ani 6n zona I de eL!nere la radiaii sa de 1. ani 6n zona II de eL!nere la
radiaii *eneficiaz/ de !ensie !entr limit/ de +4rst/2 indiferent de +4rst/.
Personall na+igant din a+iaia ci+il/ *eneficiaz/ de !ensie !entr limit/ de +4rst/
c redcerea +4rstelor standard de !ensionare c 1) ani2 6n condiiile realiz/rii ni
nm/r minim de ore de z*or2 saltri2 res!ecti+ startri2 a!ro*at !rin &ot4r4re a
>+ernli2 la !ro!nerea $inisterli $ncii %i Proteciei Sociale2 a $inisterli
S/n/t/ii %i a $inisterli 'rans!ortrilor2 6n rma conslt/rii c CNPAS.
Asigraii care a realizat stagii de cotizare at4t 6n condiii deose*ite2 c4t %i 6n
condiii s!eciale de mnc/ *eneficiaz/2 cmlati+2 de redcerea +4rstelor standard de
!ensionare2 cores!nz/toare fiec/rei sitaii2 f/r/ ca aceast/ redcere s/ de!/%easc/ 12
ani.
Persoanele asigrate care a realizat n stagi de cotizare 6n condiii de &andica!
!reeListent calit/ii de asigrat2 6n fncie de gradl &andica!li2 *eneficiaz/ de
redcerea stagiilor de cotizare %i a +4rstelor standard de !ensionare2 astfel1
aF c 1) ani2 redcerea +4rstei standard de !ensionare2 dac/ a realizat cel !in o
treime din stagil com!let de cotizare2 !entr cei c &andica! gra+O
*F c 10 ani2 redcerea +4rstei standard de !ensionare2 dac/ a realizat cel !in
do/ treimi din stagil com!let de cotizare2 !entr cei c &andica! accentatO
cF c 10 ani2 redcerea +4rstei standard de !ensionare2 dac/ a realizat stagil
com!let de cotizare2 !entr cei c &andica! medi.
Asigraii ne+/z/tori *eneficiaz/ de !ensie !entr limit/ de +4rst/2 indiferent de
+4rst/2 dac/ a realizat ca ne+/z/tor cel !in o treime din stagil com!let de cotizare
!re+/zt de lege.
<eneficiaz/ de redcerea +4rstei standard de !ensionare c - lni !entr fiecare
an de !ri+are de li*ertate2 de de!ortare 6n str/in/tate d!/ data de 23 agst 13"" %iBsa
de !rizonierat asigraii c stagil com!let de cotizare2 c/rora li s,a sta*ilit dre!tri
!ri+ind +ec&imea 6n mnc/ 6n condiiile !re+/zte la art. 1 alin. E1F lit. aF2 *F %i cF %i alin.
E2F din (ecretl,lege nr. 115B1330 !ri+ind acordarea nor dre!tri !ersoanelor
!ersectate din moti+e !olitice de dictatra instarat/ c 6nce!ere de la - martie 13")2
!recm %i celor de!ortate 6n str/in/tate ori constitite 6n !rizonieri2 re!*licat2 c
modific/rile lterioare.
3.1.2. Pensia antici!at/.
Asigraii care a de!/%it stagil com!let de cotizare c cel !in 10 ani !ot
solicita !ensia antici!at/ c cel mlt ) ani 6naintea +4rstelor standard de !ensionare.
22
=a sta*ilirea stagili de cotizare !entr acordarea !ensiei antici!ate n se a 6n
+edere !erioadele asimilate2 adic/ !erioadele c4nd a *eneficiat de dre!tri de asigr/ri
sociale2 !erioada c4nd a rmat crsrile de zi ale 6n+//m4ntli ni+ersitar2 !erioada
c4nd a satisf/ct ser+icil militar2 !recm %i !erioada de !ensie de in+aliditate.
3.1.3 Pensia antici!at/ !arial/.
Asigraii care a realizat stagii com!lete de cotizare2 !recm %i cei care a
de!/%it stagil com!let de cotizare c !4n/ la 10 ani !ot solicita !ensie antici!at/ !arial/
c redcerea +4rstelor standard de !ensionare c cel mlt ) ani.
Cantml !ensiei antici!ate !ariale se sta*ile%te din cantml !ensiei !entr
limit/ de +4rst/2 !rin diminarea acestia 6n ra!ort c stagil de cotizare realizat %i c
nm/rl de lni c care s,a reds +4rsta standard de !ensionare2 conform ta*elli de mai
7os1
Stagil de cotizare realizat Procentl de diminare !entr
!este stagil standard fiecare ln/ de antici!are.
com!let de cotizare EMF
!4n/ la 1 an 02)0
!este 1 an 02")
!este 2 ani 02"0
!este 3 ani 023)
!este " ani 0230
!este ) ani 022)
!este - ani 0220
!este . ani 021)
!este 5 ani 0210
6ntre 3 %i 10 ani 020)
Asigraii care a desf/%rat acti+it/i 6n condiii deose*ite sa 6n condiii s!eciale
de mnc/2 dar care n se !ot !ensiona c redcerea +4rstei de !ensionare !e aceast/ *az/2
!ot *eneficia de !ensie antici!at/ !arial/. Hn aceste cazri redcerea +4rstei standard de
!ensionare n !oate fi mai mare de ) ani.
=a 6m!linirea +4rstelor standard de !ensionare2 !ensia antici!at/ !arial/ de+ine
!ensie !entr limit/ de +4rst/2 !rin eliminarea dimin/rilor !re+/zte 6n ta*ell de mai
ss %i ad/garea e+entalelor stagii de cotizare realizate 6n !erioada de antici!are %i a
!erioadelor asimilate.
3.1.". Pensia de in+aliditate.
A dre!tl la !ensie de in+aliditate asigraii care %i,a !ierdt total sa cel !in
7m/tate din ca!acitatea de mnc/2 din caza1
aF accidentelor de mnc/2 conform legiiO
*F *olilor !rofesionale %i t*erclozeiO
cF *olilor o*i%nite %i accidentelor care n a leg/tr/ c mnca.
<eneficiaz/ de !ensie de in+aliditate %i asigraii care satisfac ser+icil militar ca
militar 6n termen sa militar c termen reds2 !e drata legal/ sta*ilit/2 sa da/ a fost
concentrat2 mo*ilizat sa 6n !rizonierat.
23
A dre!tl la !ensie de in+aliditate %i ele+ii2 cenicii %i stdenii care %i,a !ierdt
total sa cel !in 7m/tate din ca!acitatea de mnc/ datorit/ accidentelor sa *olilor
!rofesionale sr+enite 6n tim!l %i din caza !racticii !rofesionale.
Persoanele care %i,a !ierdt total sa !arial ca!acitatea de mnc/ %i marii
mtilai2 ca rmare a !artici!/rii la l!ta !entr +ictoria Re+oliei din decem*rie 1353
ori 6n leg/tr/ c e+enimentele re+olionare din decem*rie 13532 care era c!rin%i 6ntr,
n sistem de asigr/ri sociale anterior datei i+irii in+alidit/ii dn aceast/ caz/2 a dre!tl
%i la !ensie de in+aliditate2 indiferent de +ec&imea 6n mnc/2 !e tim!l c4t dreaz/
in+aliditatea2 sta*ilit/ 6n acelea%i condiii 6n care se acord/ !ensia de in+aliditate
!ersoanelor care a sferit accidente de mnc/.
Hn ra!ort c cerinele locli de mnc/ %i c gradl de redcere a ca!acitaii de
mnc/2 in+aliditatea este1
aF de gradl I2 caracterizat/ !rin !ierderea total/ a ca!acit/ii de mnc/2 a
ca!acit/ii de atoser+ire2 de atocondcie sa de orientare s!aial/2 in+alidl necesit4nd
6ngri7ire sa s!ra+eg&ere !ermanent/ din !artea altei !ersoaneO
*F de gradl II2 caracterizat/ !rin !ierderea total/ a ca!acit/ii de mnc/2 c
!osi*ilitatea in+alidli de a se atoser+i2 de a se atocondce %i de a se orienta s!aial2
f/r/ a7torl altei !ersoaneO
cF de gradl III2 caracterizat/ !rin !ierderea a cel !in 7m/tate din ca!acitatea
de mnc/2 in+alidl !t4nd s/ !resteze o acti+itate !rofesional/.
Criteriile %i normele !e *aza c/rora se face 6ncadrarea 6n gradele I2 II %i III de
in+aliditate s,a sta*ilit !rin &otar4re a >+ernli2 iniiat/ de $inisterl $ncii %i
Proteciei Sociale 6m!ren/ c $inisterl S/n/t/ii2 la !ro!nerea CNPAS.
Hncadrarea sa ne6ncadrarea 6ntr,n grad de in+aliditate se face !rin decizie2 emis/
de medicl s!ecializat 6n eL!ertiz/ medical/ %i rec!erarea ca!acit/ii de mnc/2 denmit
medic eL!ert al asigr/rilor sociale. Hm!otri+a deciziei emise de medicl eL!ert al
asigr/rilor sociale se !oate face contestaie la casa teritorial/ de !ensii2 6n termen de 30
de zile de la comnicare. =a solionarea contestaiei casa teritorial/ de !ensii !oate
conslta Instittl Naional de EL!ertiz/ $edical/ %i Rec!erarea Ca!acit/ii de $nc/.
'ermenl de rezol+are a contestaiei este de 30 de zile de la data 6nregistr/rii acesteia.
(ecizia de 6ncadrare sa de ne6ncadrare 6ntr,n grad de in+aliditate2 necontestat/ 6n
termen2 este definiti+/.
Asigraii care %i,a !ierdt ca!acitatea de mnc/ datorit/ nei *oli o*i%nite sa
nor accidente care n a leg/tr/ c mnca *eneficiaz/ de !ensie de in+aliditate2 dac/
6nde!linesc stagil de cotizare necesar 6n ra!ort c +4rsta2 conform ta*elli de mai 7os1
94rsta asigratli 6n Stagil de cotizare
momentl i+irii in+alidit/ii necesar. EaniF
s* 2) ani )
2),31 ani 5
31,3. ani 11
3.,"3 ani 1"
"3,"3 ani 15
"3,)) ani 22
!este )) ani 2)
2"
<eneficiaz/ de !ensie de in+aliditate %i asigraii care2 !4n/ la data i+irii
in+alidit/ii2 a realizat cel !in 7m/tate din stagil de cotizare necesar.
A dre!tl la !ensie de in+aliditate %i !ersoanele care la data i+irii in+alidit/ii n
mai a calitatea de asigrat 2dar care 6nde!linesc condiiile de mai ss.
Hn cazl 6n care in+aliditatea s,a i+it ca rmare a ni accident de mnc/2 a nei
*oli !rofesionale2 a t*erclozei2 !recm %i 6n sitaia 6n care in+aliditatea s,a i+it 6n
tim!l %i din caza 6nde!linirii o*ligaiilor militare2 asigratl !oate *eneficia de !ensie
de in+aliditate2 indiferent de stagil de cotizare.
=a sta*ilirea !ensiei de in+aliditate asigrailor li se acord/ n stagi !otenial2
determinat ca diferen/ 6ntre stagil com!let de cotizare %i stagil de cotizare realizat
efecti+ !4n/ 6n momentl 6ncadr/rii 6ntr,n grad de in+aliditate. Hn cazl asigrailor care
a realizat cel !in 7m/tate din stagil de cotizare necesar2 stagil !otenial se
determin/ ca diferen/ 6ntre stagil com!let de cotizare %i stagil de cotizare necesar.
Stagil !otenial n !oate fi mai mare dec4t stagil de cotizare !e care asigratl
ar fi !tt s/ 6l realizeze de la +4rsta i+irii in+alidit/ii !4n/ la 6m!linirea +4rstei la care
!oate solicita o !ensie !entr limit/ de +4rst/.
Asigrailor care a realizat n stagi de cotizare 6n condiii de &andica!
!reeListent calit/ii de asigrat li se acord/ n stagi !otenial2 determinat ca diferen/
6ntre stagiile de cotizare %i stagiile de cotizare efecti+ realizate.
Pensionarii 6ncadrai 6n gradl I de in+aliditate a dre!tl2 6n afara !ensiei2 la o
indemnizaie !entr 6nsoitor2 6n cantm fiL. Cantml indemnizaiei !entr 6nsoitor se
sta*ile%te anal !rin legea *getli asigr/rilor sociale de stat %i n !oate fi mai mic
dec4t salaril de *az/ minim *rt !e ar/.
Pensionarii de in+aliditate snt s!%i re+izirii medicale2 6n fncie de afecine2
la inter+ale de -,12 lni2 !4n/ la 6m!linirea +4rstelor standad de !ensionare2 la termenele
sta*ilite de casele teritoriale de !ensii. (!/ fiecare re+izire medicl eL!ert al
asigr/rilor sociale din cadrl casei teritoriale de !ensii emite o no/ decizie !rin care se
sta*ile%te2 d!/ caz1
aF meninerea 6n acela%i grad de in+aliditateO
*F 6ncadrarea 6n alt grad de in+aliditateO
cF 6ncetarea calit/ii de !ensionar de in+aliditate2 ca rmare a redo*4ndirii
ca!acit/ii de mnc/.
Ne!rezentarea2 din moti+e im!ta*ile !ensionarli2 la re+izirea medical/ atrage
ss!endarea !l/ii !ensiei 6nce!4nd c lna rm/toare celei 6n care era !re+/zt/
re+izirea medical/. Re+izirea medical/ se !oate efecta %i la cererea !ensionarilor2
dac/ starea s/n/t/ii lor s,a 6m*n/t/it sa2 d!/ caz2 s,a agra+at.
N snt s!%i re+izirii madicale !eriodice !ensionarii de in+aliditate care1
aF !rezint/ in+alidit/i care afecteaz/ ire+ersi*il ca!acitatea de mnc/O
*F a 6m!linit +4rstele !re+/zte !entr o*inerea !ensiei !entr limit/ de +4rst/O
cF a +4rsta mai mic/ c !4n/ la ) ani fa/ de +4rsta standard de !ensionare %i a
realizat stagii com!lete de cotizare.
Pensionarii de in+aliditate2 c eLce!ia celor care n snt s!%i re+izirii
medicale !eriodice2 snt o*ligai s/ rmeze !rogramele rec!eratorii 6ntocmite de
medicl eL!ert al asigr/rilor sociale care a emis decizia de 6ncadrare 6n grad de
in+aliditate2 6n +ederea reintegr/rii socio!rofesionale 6n aceea%i mnc/ sa 6n alta.
2)
Ne6nde!linirea2 din moti+e im!ta*ile !ensionarli2 a o*ligaiei de a rma !rogramele
rec!eratorii2 atrage ss!endarea !l/ii !ensiei 6nce!4nd c lna rm/toare constat/rii.
=a 6m!linirea +4rstei standard !re+/zte de !rezenta lege !entr o*inerea !ensiei
!entr limit/ de +4rst/ *eneficiarl !ensiei de in+aliditate !oate o!ta !entr cea mai
a+anta7oas/ dintre !ensii. Indemnizaia !entr 6nsoitor se menine indiferent de !ensia
!entr care se o!teaz/.
3.1.). Pensia de rma%.
A dre!tl la !ensie de rma% co!ii %i sol s!ra+ieitor2 dac/ !ersoana
decedat/ era !ensionar sa 6nde!linea condiiile !entr o*inerea nei !ensii.
Co!ii a dre!tl la !ensie de rma%1
aF !4n/ la +4rsta de 1- aniO
*F dac/ 6%i contin/ stdiile 6ntr,o form/ de 6n+//m4nt organizat/ !otri+it legii2
!4n/ la terminarea acestora2 f/r/ a de!/%i +4rsta de 2- de aniO
cF !e toat/ drata in+alidit/ii de orice grad2 dac/ aceasta s,a i+it 6n !erioada 6n
care se afla 6n na dintre sitaiile !re+/zte la lit. aF sa *F.
Sol s!ra+ieitor are dre!tl la !ensie de rma% !e tot tim!l +ieii2 la
im!linirea +4rstei standard de !ensionare2 dac/ drata c/s/toriei a fost de cel !in 1) ani.
Hn cazl 6n care drata c/s/toriei aste mai mic/ de 1) ani2 dar de cel !in 10 ani2
cantml !ensiei de rma% c+enit soli s!ra+ieitor se dimineaz/ c 02)M !entr
fiecare ln/2 res!ecti+ -20M !entr fiecare an de c/s/torie 6n mins.
Sol s!ra+ieitor are dre!tl la !ensie de rma%2 indiferent de +4rst/2 !e
!erioada 6n care este in+alid de gradl I sa II2 dac/ drata c/s/toriei a fost de cel !in 1
an. Sol s!ra+ieitor are dre!tl la !ensie de rma%2 indiferent de +4rst/ %i de drata
c/s/toriei2 dac/ decesl soli ssin/tor s,a !rods ca rmare a ni accident de mnc/2
a nei *oli !rofesionale sa t*erclozei %i dac/ n realizeaz/ +enitri lnare dintr,o
acti+itate !rofesional/ !entr care asigrarea este o*ligatorie sa acestea snt mai mici de
o !/trime din salaril medi *rt !e economie.
Sol s!ra+ieitor care n 6nde!line%te condiiile de mai ss *eneficiaz/ de
!ensie de rma% !e o !erioad/ de - lni de la data decesli2 dac/ 6n aceast/ !erioad/ n
realizeaz/ +enitri lnare dintr,o acti+itate !rofesional/ !entr care asigrarea este
o*ligatorie sa acestea snt mai mici de o !/trime din salaril medi *rt !e economie.
Sol s!ra+ieitor care are 6n 6ngri7ire la data decesli ssin/torli nl sa
mai mli co!ii 6n +4rst/ de !4n/ la . ani *eneficiaz/ de !ensie de rma% !4n/ la data
6m!linirii de c/tre ltiml co!il a +4rstei de . ani2 6n !erioadele 6n care n realizeaz/
+enitri lnare dintr,o acti+itate !rofesional/ !entr care asigrarea este o*ligatorie sa
acestea snt mai mici de o !/trime din salaril medi *rt !e economie.
Pensia de rma% se calcleaz/2 d!/ caz2 din1
aF !ensia !entr limit/ de +4rst/ aflat/ 6n !lat/ sa la care ar fi a+t dre!tl2 6n
condiiile legii2 ssin/torl decedatO
*F !ensia de in+aliditate gradl I2 6n cazl 6n care decesl ssin/torli a sr+enit
6naintea 6nde!linirii condiiilor !entr o*inerea !ensiei !entr limit/ de +4rst/ %i era 6n
!lat/ c !ensie de in+aliditate de orice grad2 !ensie antici!at/2 !ensie antici!at/ !arial/
sa ar fi a+t dre!tl2 6n condiiile legii2 la na dintre aceste categorii de !ensie.
2-
Cantml !ensiei de rma% se sta*ile%te !rocental din !ensia ssin/torli 6n
fncie de nm/rl rma%ilor 6ndre!t/ii2 astfel1
aF !entr n singr rma% )0M
*F !entr 2 rma%i .)M
cF !entr 3 sa mai mli rma%i 100M
Cantml !ensiei de rma%2 6n cazl orfanilor de am*ii !/rini2 re!rezint/
6nsmarea dre!trilor de rma%2 calclate d!/ fiecare !/rinte.
Hn cazl modific/rii nm/rli de rma%i2 !ensia se recalcleaz/ 6n conformitate
c reglile de mai ss.
Sol s!ra+ieitor care are dre!tl la o !ensie !ro!rie %i 6nde!line%te condiiile
!re+/zte de lege !entr o*inerea !ensiei de rma% d!/ sol decedat !oate o!ta !entr
cea mai a+anta7oas/ !ensie.
3.1.-. Calcll !ensiilor.
Hn sisteml !*lic cantml !ensiei la data 6nscrierii la !ensie se determin/ !rin
6nmlirea !ncta7li medi anal realizat de asigrat 6n !erioada de cotizare c +aloarea
ni !nct de !ensie din lna ie%irii la !ensie.
Pncta7l medi anal2 realizat de asigrat 6n !erioada de cotizare2 se determin/
!rin 6m!/rirea nm/rli de !ncte rezltat din 6nsmarea !ncta7elor anale realizate
de asigrat 6n !erioada de cotizare la nm/rl de ani cores!nz/tor stagili com!let de
cotizare.
Pncta7l anal al asigratli se determin/ !rin 6m!/rirea la 12 a !ncta7li
rezltat 6n anl res!ecti+ din 6nsmarea nm/rli de !ncte realizat 6n fiecare ln/.
Nm/rl de !ncte realizat 6n fiecare ln/ se calcleaz/ !rin ra!ortarea salarili *rt
lnar indi+idal2 inclsi+ s!orrile %i adaosrile2 sa2 d!/ caz2 a +enitli lnar asigrat2
care a constitit *aza de calcl a contri*iei indi+idale de asigr/ri sociale2 la salaril
medi *rt lnar din lna res!ecti+/2 comnicat de Comisia Naional/ !entr Statistic/.
Pentr !erioadele 6n care Comisia Naional/ !entr Statistic/ a comnicat nmai salaril
medi *rt lnar !e economie la ni+el anal !ncta7l anal al asigratli se determin/
ca ra!ort 6ntre media lnar/ din anl res!ecti+ a salariilor *rte indi+idale2 inclsi+
s!orrile %i adaosrile2 sa2 d!/ caz2 a +enitli asigrat2 care a constitit *aza de calcl
a contri*iei indi+idale de asigr/ri sociale2 %i salaril medi *rt lnar !e economie
din anl res!ecti+2 comnicat de Comisia Naional/ !entr Statistic/.
Pentr lnile !entr care Comisia Naional/ !entr Statistic/ n a comnicat 6nc/
salaril medi *rt lnar !e economie se tilizeaz/ E!entr 6ntreaga ln/F ltiml salari
medi *rt lnar !e economie comnicat.
Pncta7l asigratli2 n !oate fi mai mare de 3 !ncte 6ntr,n an calendaristic.
Pentr !erioadele asimilate2 la determinarea !ncta7li anal al asigratli se
tilizeaz/1
aF cantml !ensiei de in+aliditate sa al altor dre!tri de asigrari sociale
o*inte 6n !erioadele res!ecti+eO
*F 2)M din salaril medi *rt lnar !e economie din !erioadele res!ecti+e2
!entr cei ce a rmat crsrile de zi ale 6n+//m4ntli ni+ersitar2 a satisf/ct
ser+icil militar !recm %i ele+ii2 cenicii %i stdenii care *eneficiaz/ de !ensie de
2.
in+aliditate o*int/ 6n rma nor accidente sr+enite 6n tim!l %i din caza !racticii
!rofesionale.
Pentr stagil !otenial2 acordat asigrailor 6n dre!t s/ o*in/ o !ensie de
in+aliditate2 !ncta7l anal al asigratli este de1
aF 02.) !ncte !entr gradl I de in+aliditate2 !es!ecti+ !entr cei c &andica!
gra+O
*F 02-0 !ncte !entr gradl II de in+aliditate2 res!ecti+ !entr cei c &andica!
accentatO
cF 02"0 !ncte !entr gradl III de in+aliditate2 res!ecti+ !entr cei c &andica!
medi.
Stagil de cotizare realizat %i stagil !otenial acordat !entr !erioadele 6n care
asigratl a *eneficiat de !ensie de in+aliditate de gradl III se ia 6n considerare2 !rin
cmlare2 la sta*ilirea altor categorii de !ensii.
Asigraii care2 d!/ 6nde!linirea condiiilor de !ensionare !entr limit/ de +4rst/
reglementate de !rezenta lege2 contri*ie o anmit/ !erioad/ la sisteml !*lic2
reg/sind,se 6n na dintre sitaiile de mai ss *eneficiaz/ de ma7orarea !ncta7li
realizat c 023M !entr fiecare ln/2 res!ecti+ c 32-M !entr fiecare an s!limentar.
CNPAS comnic/ asigratli !rin casele teritoriale de !ensii2 !ncta7l anal %i
!ncta7l cmlat !entr !erioada de cotizare.
9aloarea ni !nct de !ensie n !oate de!/%i mai mlt de )0M din salaril
medi *rt lnar !e economie2 !rognozat !entr anl res!ecti+2 %i se acord/ !rin legea
*getli asigr/rilor sociale de stat. Hn sitaia 6n care 6ntr,o anmit/ !erioad/ se
constat/ a*ateri mai mari de 10M 6ntre salaril medi *rt lnar !e economie realizat fa/
de cel !rognozat CNPAS de comn acord c $inisterl $ncii %i Proteciei Sociale %i c
$inisterl :inanelor +a recalcla +aloarea !nctli de !ensie !e *aza nei noi !rognoze
a salarili medi *rt lnar !e economie.
(!/ a!ro*area legii *getli asigr/rilor sociale de stat !ensiile aflate 6n !lat/
se reactalizeaz/ 6n fncie de +aloarea sta*ilit/ a !nctli de !ensie.
3.2. Indemnizaia !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/.
Hn sisteml !*lic asigraii *eneficiaz/ de concedi medical %i de indemnizaie
!entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 dac/ do+edesc inca!acitatea tem!orar/ de
mnc/ !rintr,n certificat medical2 eli*erat conform !re+ederilor 6n +igoare.
Hn cazl *olilor !rofesionale sa accidentelor de mnc/ certificatl medical se
+izeaz/ 6n mod o*ligatori2 !rin gri7a anga7atorli2 de c/tre Ins!ectoratl de S/n/tate
P*lic/2 res!ecti+ de ins!ectoratl teritorial de mnc/ 6n raza c/ria se afl/ sedil
anga7atorli sa domicilil asigratli.
8omerii aflai la crsri de calificare2 recalificare2 !erfecionare sa2 d!/ caz2 la
alte forme de !reg/tire !rofesional/2 organizate !otri+it legii2 care2 datorit/ accidentelor
sr+enite 6n tim!l %i din caza !racticii !rofesionale2 s!ort/ o inca!acitate tem!orar/ de
mnc/ mai mare de 3 zile2 *eneficiaz/ de acelea%i !re+ederi ca %i ceilali asigrai !ri+ind
accidentl de mnc/.
Referitor la modl de s!ortare a indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de
mnc/ =egea nr. 13B2000 a sferit o modificare dat/ de #rdonana de Urgen/ a
>+ernli nr. 10. din 2. inie 2001 %i care !re+ede c/1
25
A. indemnizaia !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ se s!ort/ de c/tre
anga7ator2 6n fncie de nm/rl de anga7ai a+t la data i+irii inca!acit/ii tem!orare de
mnc/2 astfel1
aF !4n/ la 20 de anga7ai2 din !rima zi !4n/ 6n a .,a zi de inca!acitate tem!orar/
de mnc/O
*F 6ntre 21,100 de anga7ai2 din !rima zi !4n/ 6n a 12,a zi de inca!acitate
tem!orar/ de mnc/O
cF !este 100 de anga7ai2 din !rima zi !4n/ 6n a 1.,a zi de inca!acitate tem!orar/
de mnc/O
<. de *getl asigr/rilor sociale de stat2 6nce!4nd c1
aF !rima zi de inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 6n cazl !ersoanelor !re+/zte la
art. ) !ct. III2 I92 9 %i de asemenea %i cei ce a 6nc&eiat contracte de asigrareO
*F zia rm/toare celor s!ortate de anga7ator2 conform lit. A2 %i !4n/ la data
6ncet/rii inca!acit/ii tem!orare de mnc/ sa !ension/rii.
Indemnizaia !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ n se acord/ asigrailor
!re+/zi la art. ) din =egea nr. 13B2000 !entr !rimele trei zile de inca!acitate tem!orar/
de mnc/.
Indemnizaia !entr inca!acitate tem!orar/ da mnc/2 cazat/ de *oli
!rofesionale sa accidente de mnc/ se s!ort/ din !rima zi de inca!acitate tem!orar/ de
mnc/ %i !4n/ la data 6ncet/rii acesteia sa !ension/rii2 astfel1
aF de c/tre anga7ator2 !entr asigraii !re+/zi la art. ) !ct. I2 II %i 9IO
*F de c/tre anga7atorl !restator al crsrilor de calificare2 recalificare2
!erfecionare sa al altor forme de !reg/tire !rofesional/ !entr %omeri2 organizate
!otri+it legiiO
cF de *getl asigr/rilor sociale de stat2 !entr asigraii !re+/zi la art. ) !ct.
I9 %i 9 !recm %i cei ce 6nc&eie contracte de asigrare !otri+it =egii nr. 13B2000O
dF de *getl asigr/rilor sociale de stat2 6n cazl asigrailor !rez/zi la art. )
!ct. I2 II %i 9I2 !recm %i al celor !re+/zi la !ct. III2 aflai la crsri de calificare2
recalificare2 !erfecionare sa la alte forme de !reg/tire !rofesional/2 organizate !otri+it
legii2 dac/ *olile !rofesionale sa accidentele de mnc/ s,a !rods din +ina acestora.
(rata de acordare a indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ este
de cel mlt 150 de zile 6n inter+al de n an2 socotit din !rima zi de 6m*oln/+ire. Hnce!4nd
c a 30,a zi concedil medical se !oate !relngi !4n/ la 150 de zile2 c a+izl medicli
eL!ert al asigr/rilor sociale.
(rata de acordare a indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ este
mai mare 6n cazl nor *oli s!eciale %i se difereniaz/ astfel1
aF n an2 6n inter+all ltimilor doi ani2 !entr t*ercloz/ !lmonar/ %i nele
*oli cardio+asclare2 sta*ilite de CNPAS c acordl $inisterli S/n/t/ii %i al
$inisterli $ncii %i Proteciei SocialeO
*F n an2 c dre!t de !relngire !4n/ la n an %i 7m/tate de c/tre medicl eL!ert
al asigr/rilor sociale2 6n inter+all ltimilor doi ani2 !entr t*ercloz/ meningeal/2
!eritoneal/ %i rogenital/2 inclsi+ a glandelor s!rarenale2 !recm %i !entr SI(A %i
cancer de orice ti!2 6n fncie de stadil *oliiO
cF n an %i 7m/tate2 6n inter+all ltimilor doi ani2 !entr t*ercloz/ !lmonar/
o!erat/ %i osteoarticlar/O
23
dF %ase lni2 c !osi*ilitatea de !relngire !4n/ la maLimm n an2 6n inter+all
ltimilor doi ani2 !entr alte forme de t*ercloz/ eLtra!lmonar/2 c a+izl medicli
eL!ert al asigr/rilor sociale.
(rata de acordare a indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 6n
cazl asigrailor c contract indi+idal de mnc/ !e drat/ determinat/ !recm %i al
celor !re+/zi la art. ) !ct. I92 9 %i 9I2 este de cel mlt 30 de zile 6n crsl ni an
calendaristic.
Hn cazl 6n care inca!acitatea tem!orar/ de mnc/ a asigrailor menionai mai
ss este cazat/ de n accident de mnc/2 *oal/ !rofesional/2 rgene medico,
c&irrgicale2 t*ercloz/ sa *oal/ infectocontagioas/ din gr!a A2 indemnizaia
cores!nz/toare se acord/ !e toat/ drata inca!acit/ii tem!orare de mnc/.
$edicl crant !ro!ne !ensionarea de in+aliditate2 dac/ *olna+l n a fost
rec!erat la eL!irarea dratelor de acordare a indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/
de mnc/.
Hn sitaii temeinic moti+ate de !osi*ilitatea rec!er/rii medicl crant !ro!ne
!relngirea concedili medical !este 150 de zile2 6n sco!l e+it/rii !ension/rii de
in+aliditate %i meninerii asigratli 6n acti+itate.
$edicl eL!ert al asigr/rilor sociale decide2 d!/ caz2 !relngirea concedili
medical !entr continarea !rogramli rec!erator2 trecerea tem!orar/ 6n alt/ mnc/2
redcerea !rogramli de lcr2 relarea acti+it/ii 6n aceea%i !rofesie sa 6ntr,o alt/
!rofesie ori !ensionarea de in+aliditate. Prelngirea concedili medical !este 150 de zile
se face !entr cel mlt 30 de zile2 conform !rocedrilor sta*ilite de CNPAS2 6n ra!ort c
e+olia cazli %i a rezltatelor acinii de rec!erare.
Hn cazl 6n care s,a emis a+izl de !ensionare de c/tre medicl eL!ert al
asigr/rilor sociale2 !lata indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ se
acord/ !4n/ la sf4r%itl lnii rm/toare celei 6n care s,a dat a+izl2 f/r/ a se de!/%i drata
maLim/ de acordare a concedili medical2 !re+/zt/ de lege.
Asigraii a c/ror inca!acitate tem!orar/ de mnc/ a sr+enit 6n tim!l
concedili de odi&n/ sa al concedili f/r/ !lat/ *eneficiaz/ de indemnizaie !entr
inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 6n acelea%i condiii ca %i ceilali asigrai2 concediile
fiind 6ntrer!te2 rm4nd ca zilele neefectate s/ fie re!rogramate.
<eneficiaz/ de indemnizaii !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 6n acelea%i
condiii ca %i ceilali asigrai2 !ensionarii care2 !otri+it =egii nr. 13B20002 realizeaz/
+enitri dintr,o acti+itate !rofesional/ !entr care se calcleaz/ %i se !l/te%te contri*ia
de asigr/ri sociale.
Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc se determin
prin aplicarea uniu procent de &'( la baza de calcul.
Cantml indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ cazat/ de
*oal/ !rofesional/2 accident de mnc/ sa asimilat acestia2 t*ercloz/2 SI(A2 cancer
de orice ti! %i *oal/ infectocontagioas/ din gr!a A2 este de 100M din *aza de calcl.

3.3. Prestaii !entr !re+enirea 6m*oln/+irilor %i rec!erarea ca!acit/ii de
mnc/.
Hn sco!l !re+enirii 6m*oln/+irilor %i rec!er/rii ca!acit/ii de mnc/2 6n sisteml
!*lic asigraii !ot *eneficia de1
30
aF indemnizaie !entr trecerea tem!orar/ 6n alt/ mnc/O
*F indemnizaie !entr redcerea tim!li de lcrO
cF indemnizaie !entr carantin/O
dF a7toare !entr !rocrarea de !roteze2 orteze %i de alte !rodse orto!edice2
care n snt s!ortate2 !otri+it legii2 de la asigr/rile sociale de s/n/tateO
eF tratament *alnear care n este s!ortat2 !otri+it legii2 de la asigr/rile sociale
de s/n/tateO
fF rea*ilitare !rofesional/O
gF *ilete de odi&n/2 !entr asigraii nit/ilor 6n care n este reglementat/2
!otri+it legii2 constitirea fondli social.
Asigraii aflai 6n inca!acitate tem!orar/ de mnc/ !e o !erioad/ mai mare de 30
de zile2 !recm %i !ensionarii de in+aliditate !ot *eneficia de tratament *alnear %i
rea*ilitare !rofesional/2 6n conformitate c !re+ederile !rogramli indi+idal de
rec!erare.
Asigraii !re+/zi la art. ) !ct. I %i II din =egea nr. 13B20002 care2 datorit/ nei
*oli !rofesionale sa ni accident de mnc/2 n mai !ot lcra 6n condiiile de la locl de
mnc/ anterior !rodcerii riscli2 !ot trece tem!orar 6n alt/ mnc/. Indemnizaia !entr
trecerea tem!orar/ 6n alt/ mnc/ se acord/2 dac/ la nol loc de mnc/ asigratl
realizeaz/ n +enit salarial *rt lnar inferior mediei +enitrilor lnare din ltimele %ase
lni anterioare riscli2 care a constitit *aza de calcl a contri*iei de asigr/ri sociale
6n lnile res!ecti+e.
Indemnizaia !entr redcerea tim!li de lcr c o !/trime din drata normal/
se acord/ asigrailor c contract indi+idal de mnc/ care2 din moti+e de s/n/tate2 n
mai !ot realiza drata normal/ de mnc/.
Cele do/ indemnizaii amintite mai ss se acord/2 la !ro!nerea medicli
crant2 c a+izl medicli eL!ert al asigr/rilor sociale !entr cel mlt 30 de zile 6ntr,n
an calendaristic2 6n na sa mai mlte eta!e.
Cantml lnar al celor do/ indemnizaii de mai ss este egal c diferena
dintre *aza de calcl determinat/ ca medie a +enitrilor lnare din ltimele %ase lni !e
*aza c/rora s,a ac&itat contri*ia indi+idal/ de asigr/ri sociale 6n lnile res!ecti+e %i
+enitl salarial *rt realizat de asigrat la nol loc de mnc/ sa !rin redcerea tim!li
normal de mnc/2 f/r/ a de!/%i 2)M din *aza de calcl.
Indemnizaia !entr carantin/ se acord/ asigrailor c/rora li se interzice
continarea acti+it/ii din caza nor *oli contagioase2 !e drata sta*ilit/ !rin certificatl
eli*erat de ins!ectoratl de s/n/tate !*lic/. Cantml lnar al indemnizaiei !entr
carantin/ re!rezint/ .)M din *aza de calcl.
Indemnizaia !entr trecerea tem!orar/ 6n alt/ mnc/2 indemnizaia !entr
redcerea tim!li de mnc/ %i indemnizaia !entr carantin/ se s!ort/ integral din
*getl asigr/rilor sociale de stat.
Asigraii %i !ensionarii sistemli !*lic !ot *eneficia de a7toare %i indemnizaii
de la *getl asigr/rilor sociale de stat !entr !rocrarea de !roteze2 orteze %i alte
!rodse orto!edice2 care n snt s!ortate2 !otri+it legii2 de la asigr/rile sociale de
s/n/tate. $odalit/ile de sta*ilire %i de acordare a a7toarelor %i a indemnizaiilor !entr
!rocrarea de !roteze2 orteze %i alte !rodse orto!edice se sta*ilesc !rin lege.
Programl indi+idal de rec!erare2 !entr asigraii aflai 6n inca!acitate
tem!orar/ de mnc/ !e o !erioad/ mai mare de 30 de zile !recm %i !ensionarii de
31
in+aliditatecare !ot *eneficia de tratament *alnear %i rea*ilitare !rofesional/2 este
intocmit de medicl eL!ert al asigr/rilor sociale2 6n fncie de natra2 stadil %i
!rognosticl *olii2 strctrat !e eta!e. Programl indi+idal de rec!erare este
o*ligatori %i se realizeaz/ de c/tre organele com!etente. (re!tl la !restaii de asigr/ri
sociale se ss!end/ 6n cazl 6n care asigraii n rmeaz/ sa n res!ect/ !rograml
indi+idal de rec!erare.
(!/ fiecare eta!/ !re+/zt/ 6n !rograml indi+idal de rec!erare asigraii snt
s!%i reeLamin/rii medicale. Hn fncie de rezltatele acesteia medicl eL!ert al
asigr/rilor sociale2 d!/ caz2 actalizeaz/ !rograml indi+idal de rec!erare2
recomand/ relarea acti+it/ii !rofesionale sa !ro!ne !ensionarea de in+aliditate.
Asigraii care %i,a redo*4ndit ca!acitatea de mnc/ total sa !arial se !ot
re6ncadra 6n mnc/ !otri+it recomand/rilor medicli eL!ert al asigr/rilor sociale2 c
s!ri7inl caselor teritoriale de !ensii %i al ageniilor !entr oc!are %i formare
!rofesional/ 7deene %i a mnici!ili <cre%ti.
Programl indi+idal de rec!erare !oate inclde tratament *alnear care n este
s!ortat2 !otri+it legii2 de la asigr/rile sociale de s/n/tate2 6n fncie de ti!l *olii.
(rata tratamentli *alnear este de 1),21 de zile %i se sta*ile%te de medicl eL!ert al
asigr/rilor sociale 6n fncie de ti!l afecinii %i de drata tratamentli. Pentr
asigraii aflai 6n inca!acitate tem!orar/ de mnc/ !e o !erioad/ mai mare de 30 de zile2
!recm %i !ensionarii de in+aliditate2 contra+aloarea *iletelor !entr tratament *alnear se
s!ort/ integral din *getl asigr/rilor sociale de stat.
Pot *eneficia de tratament *alnear %i alte categorii de !ensionari %i asigrai2 6n
limitele fondli alocat !entr tratament *alnear2 c s!ortarea de c/tre *eneficiar a nei
!/ri din costl *iletli de tratament *alnear. Criteriile !e *aza c/rora se acord/ *ilete
!entr tratament *alnear2 !recm %i ni+ell cotei de !artici!are indi+idal/ a asigrailor
se a!ro*/ anal de CNPAS.
=ocrile de tratament *alnear +or fi asigrate 6n nitaile de tratament din
!ro!rietatea CNPAS %i2 6n com!letare2 !rin contracte 6nc&eiate2 !otri+it legii2 c alte
nit/i de !rofil. =a 6nc&eierea contractelor se +a ine seama de gradl de solicitare al
stainii %i de categoria de confort oferit/2 !recm %i de ni+ell maLim al tarifelor2 ce
!oate fi s!ortat din *getl asigr/rilor sociale de stat2 sta*ilit de CNPAS. Criteriile !e
*aza c/rora se acord/ *iletele de odi&n/2 !recm %i ni+ell cotei de !artici!are
indi+idal/ a asigrailor se a!ro*/ !rin &ot/r4re a >+ernli. Plata ser+iciilor aferente
*iletelor de tratament *alnear %i *iletelor de odi&n/ tilizate se realizeaz/ de CNPAS.
3.". Indemnizaii %i a7toare de asigr/ri sociale.
3.".1. Indemnizaia de maternitate.
Asigratele a dre!tl2 !e o !erioad/ de 12- de zile calendaristice2 la concedi
!entr sarcin/ %i l/zie2 !erioad/ 6n care *eneficiaz/ de indemnizaie de maternitate. (e
acelea%i dre!tri *eneficiaz/ %i femeile care a 6ncetat !lata contri*iei de asigr/ri
sociale2 dar care nasc 6n termen de no/ lni de la data !ierderii calit/ii de asigrat.
Concedil !entr sarcin/ se acord/ !e o !erioad/ de -3 de zile 6nainte de na%tere2
iar concedil !entr l/zie !e o !erioad/ de -3 de zile d!/ na%tere. Concediile !entr
32
sarcin/ %i l/zie se com!enseaz/ 6ntre ele2 6n fncie de recomandarea medicli %i de
o!inea !ersoanei *eneficiare.
Persoanele c &andica! asigrate *eneficiaz/2 la cerere2 de concedi !entr
sarcin/2 6nce!4nd c lna a %asea de sarcin/. Hn cazl 6n care co!ill se na%te mort sa
moare 6n !erioada concedili de l/zie indemnizaia de maternitate se acord/ !e toat/
drata acestia.
Cuantumul lunar al indemnizaiei este de )'( din baza de calcul. Indemnizaia
de maternitate se s!ort/ integral din *getl asigr/rilor sociale de stat.
3.".2. Indemnizaia !entr cre%terea co!illi sa 6ngri7irea co!illi *olna+.
Asigraii a dre!tl la1
aF concedi %i indemnizaie !entr cre%terea co!illi !4n/ la 6m!linirea +4rstei
de 2 ani %i2 6n cazl co!illi c &andica! !4n/ la 6m!linirea +4rstei de 3 aniO
*F concedi %i indemnizaie !entr 6ngri7irea co!illi *olna+ 6n +4rst/ de !4n/ la
. ani2 iar 6n cazl co!illi c &andica!2 !entr afecinile intercrente2 !4n/ la
6m!linirea +4rstei de 15 ani.
Indemnizaiile !re+/zte mai ss se s!ort/ integral din *getl asigr/rilor
sociale de stat.
<eneficiaz/ la cerere2 de indemnizaia !entr cre%terea co!illi sa !entr
6ngri7irea co!illi *olna+2 o!ional2 nl dintre !/rini2 dac/ solicitantl 6nse!line%te
condiiile de stagi de cotizare. (e acelea%i dre!tri *eneficiaz/ %i asigratl care2 6n
condiiile legii2 a ado!tat2 a fost nmit ttore2 c/ria i s,a 6ncredinat co!ii s!re cre%tere
%i edcare sa 6n !lasament familial.
Indemnizaia !entr cre%terea co!illi !4n/ la 6m!linirea +4rstei de 2 ani se
acord/ la cerere2 !e *aza li+retli de familie sa a certificatli de na%tere. Indemnizaia
!entr cre%terea co!illi c &andica! !4n/ la 6m!linirea +4rstei de 3 ani se acord/2 la
cerere2 !e *aza li+retli de familie sa a certificatli de na%tere %i a certificatli de
!ersoan/ c &andica! emise 6n condiiile legii.
Indemnizaia !entr 6ngri7irea co!illi *olna+ 6n +4rst/ de !4n/ la . ani sa a
co!illi c &andica! c afecini intercrente !4n/ la 6m!linirea +4rstei de 15 ani se
acord/ !e *aza certificatli de concedi medical eli*erat de medicl de familie %i a
certificatli !entr !ersoanele c &andica! emis 6n condiiile legii2 d!/ caz.
(rata de acordare a indemnizaiei !entr 6ngri7irea co!illi *olna+ 6n +6rst/ de
!4n/ la . ani2 iar 6n cazl co!illi c &andica!2 !entr afecinile intercrente2 !4n/ la
im!linirea +4rstei de 15 ani este de 1" zile calendaristice !e an !entr n co!il2 c
eLce!ia sitaiilor 6n care co!ill contracteaz/ *oli contagioase2 este imo*ilizat 6n a!arat
gi!sat sa este s!s nor inter+enii c&irrgicale2 drata concedili medical 6n aceste
cazri +a fi sta*ilit/ de medicl de familie.
Cuantumul lunar al indemnizaiei pentru creterea copilului sau ngrijirea
copilului bolna! este de )'( din baza de calcul.

3.".3. A7torl de deces.
Hn cazl decesli asigratli sa al !ensionarli *eneficiaz/ de a7tor de deces
o singr/ !ersoan/ care !oate fi2 d!/ caz2 sol s!ra+ieitor2 co!ill2 !/rintele2
33
ttorele2 cratorl2 mo%tenitorl2 6n condiiile dre!tli comn2 sa2 6n li!sa acesteia2
!ersoana care do+ede%te c/ a s!ortat c&eltielile ocazionate de deces.
Cantml a7torli de deces se sta*ile%te anal !rin legea *getli asigr/rilor
sociale de stat %i n !oate fi mai mic dec4t +aloarea salarili medi *rt !e economie
!rognozat %i f/ct !*lic de c/tre CNPAS.
Asigratl sa !ensionarl *eneficiaz/ de a7tor de deces 6n cazl decesli ni
mem*r de familie aflat 6n 6ntreinerea sa %i care n are n dre!t !ro!ri de asigr/ri
sociale.
Se consider/ mem*r de familie1
aF solO
*F co!ii !ro!rii2 co!ii ado!tai2 co!ii aflai 6n !lasament familial sa cei
6ncredinai s!re cre%tere %i edcare familiei2 6n +4rst/ de !4n/ la 15 ani sa2 dac/ 6%i
contin/ stdiile2 !4n/ la terminarea acestora2 f/r/ a de!/%i +4rsta de 2- de ani2 !recm %i
co!ii inca!a*ili de mnc/O
cF !/rinii %i *nicii oric/ria dintre soi.
A7torl de deces c+enit !entr n mem*r de familie re!rezint/ 7m/tate din
cantml a7torli de deces sta*ilit anal !rin legea *getli asigr/rilor sociale.
A7torl de deces se s!ort/ din *getl asigr/rilor sociale de stat %i se acord/2 la
cerere2 !e *aza certificatli de deces.
3.). 8oma7l2 indemnizaia de %oma7.
Prin &ot/r4re a >+ernli Rom4niei din data de 1 martie 2002 a intrat 6n +igoare
=egea nr. .- !ri+ind sisteml asigr/rilor !entr %oma7 %i stimlarea oc!/rii forei de
mnc/2 +ec&ea =ege nr. 1B1331 !ri+ind !rotecia social/ a %omerilor %i reintegrarea lor
!rofesional/ fiind a*rogat/.
Persoanele a!te de mnc/ ce n !ot fi 6ncadrate din li!s/ de locri dis!oni*ile
cores!nt/toare !reg/tirii lor2 snt considerate %omeri %i *eneficiaz/ de a7tor de %oma7 %i
de alte forme de !rotecie social/2 !recm %i de s!ri7in 6n +ederea reintegr/rii lor
!rofesionale !rin calificare2 recalificare %i !erfecionare.
Este considerat/ %omer !ersoana care 6nde!line%te cmlati+ rm/toarele condiii1
aF este 6n c/tarea ni loc de mnc/ de la +4rsta de minimm 1- ani %i !4n/ la
6nde!linirea condiiilor de !ensionareO
*F starea de s/n/tate %i ca!acit/ile fizice %i !si&ice o fac a!t/ !entr !restarea
nei mnciO
cF n are loc de mnc/2 n realizeaz/ +enitri sa realizeaz/ din acti+it/i
atorizate !otri+it legii +enitri mai mici dec4t indemnizaia de %oma7 ce i s,ar c+eni
!otri+it legiiO
dF este dis!oni*il/ s/ 6ncea!/ lcrl 6n !erioada imediat rm/toare dac/ s,ar g/si
n loc de mnc/O
eF este 6nregistrat/ la Agenia Naional/ !entr #c!area :orei de $nc/ sa la
alt frnizor de ser+icii de oc!are2 care fncioneaz/ 6n condiiile !re+/zte de lege.
Conform !re+ederilor legale *eneficiari snt !ersoanele 6n c/tarea ni loc de
mnc/2 aflate 6n na din rm/toarele sitaii1
aF a de+enit %omeri conform sitaiei de mai ss de la !ct. cFO
3"
*F n a !tt oc!a loc de mnc/ d!/ a*sol+irea nei institii de 6n+//m4nt
sa d!/ satisfacerea stagili militarO
cF oc!/ n loc de mnc/ %i2 din diferite moti+e2 doresc sc&im*area acestiaO
dF a o*int stattl de refgiat sa alt/ form/ de !rotecie internaional/2
conform legiiO
eF str/inii care a fost 6ncadrai 6n mnc/ sa a realizat +enitri 6n Rom4nia2
conform legiiO
fF n a !tt oc!a n loc de mnc/ d!/ re!atriere sa d!/ eli*erarea din
detenie.
8omerii !re+/zi mai ss la !ct. aF snt !ersoanele care se !ot g/si 6n na din
rm/toarele sitaii1
aF le,a 6ncetat contractl indi+idal de mnc/ din moti+e neim!ta*ile lorO
*F le,a 6ncetat ra!ortrile de ser+ici din moti+e neim!ta*ile lorO
cF le,a 6ncetat mandatl !entr care a fost nmii sa ale%i2 dac/ anterior n a
fost 6ncadrai 6n mnc/ sa dac/ relarea acti+it/ii n mai este !osi*il/ din caza
6ncet/rii definiti+e a acti+it/ii anga7atorliO
dF militari anga7ai !e *az/ de contract corora li s,a desf/ct contractl 6naintea
eL!ir/rii dratei !entr care a fost 6nc&eiatO
eF le,a 6ncetat ra!ortl de mnc/ 6n calitatea de mem*r coo!erator2 din moti+e
neim!ta*ile lorO
fF a 6nc&eiat contract de asigrare !entr %oma7 %i n realizeaz/ +enitri2 sa
realizeaz/ din acti+it/i atorizate !otri+it legii +enitri mai mici dec4t indemnizaia de
%oma7 ce li s,ar fi c+eni !otri+it legiiO
gF a 6ncetat acti+itatea ca rmare a !ension/rii !entr in+aliditate %i care2 6n
cazl rec!er/rii ca!acit/ii de mnc/2 n mai !ot fi re6ncadrate 6n mnc/ din caza
6ncet/rii definiti+e a acti+it/ii anga7atorli sa din li!sa ni !ost +acant de natra celi
oc!at anteriorO
&F la 6ncetarea concedili !l/tit !entr cre%terea co!illi !4n/ la 6m!linirea
+4rstei de 2 ani2 res!ecti+ 3 ani2 6n cazl co!illi c &andica!2 n a mai fost !osi*il/
relarea acti+it/ii din caza 6ncet/rii definiti+e a acti+it/ii anga7atorliO
iF n sa !tt re6ncadra 6n mnc/ d!/ efectarea stagili militar din caza
6ncet/rii definiti+e a acti+it/ii anga7atorliO
7F reintegrarea 6n mnc/2 dis!s/ !rin &ot/r4re 7dec/toreasc/ definiti+/2 n mai
este !osi*il/ la nit/ile la care a fost 6ncadrate 6n mnc/ anterior2 din caza 6ncet/rii
definiti+e a acti+it/ii2 sa la nit/ile care a !relat !atrimonil acestoraO
KF le,a 6ncetat acti+itatea desf/%rat/ eLclsi+ !e *aza con+eniei ci+ile.
Snt asimilate de asemenea %omerilor !ersoanele care n a !tt oc!a n loc de
mnc/ d!/ a*sol+irea nei institii de 6n+//m4nt sa d!/ satisfacerea stagili
militar2 dac/ 6nde!linesc rm/toarele condiii1
aF snt a*sol+eni ai institiilor de 6n+//m4nt2 6n +4rst/ de minimm 15 ani2 care
6ntr,o !erioad/ de -0 de zile de la a*sol+ire n a re%it s/ se 6ncadreze 6n mnc/ !otri+it
!reg/tirii !rofesionaleO
*F snt a*sol+eni ai %colilor s!eciale !entr !ersoane c &andica! sa snt
a*sol+eni ai institiilor de 6n+//m4nt2 6n +4rst/ de 1- ani2 care2 6n cazri 7stificate2 snt
li!site de ssin/tori legali sa ai c/ror ssin/tori legali do+edesc c/ snt 6n
im!osi*ilitatea de a !resta o*ligaia legal/ de 6ntreinere datorat/ minorilorO
3)
cF snt !ersoane care2 6nainte de efectarea stagili militar2 n a fost 6ncadrate
6n mnc/ %i care 6ntr,o !erioad/ de 30 de zile de la data l/s/rii la +atr/ n s,a !tt
6ncadra 6n mnc/.
Hn sisteml asigr/rilor !entr %oma7 snt asigrate2 6n condiiile =egii nr.
.-B20022 !ersoanele fizice denmite asigurai.
Asigraii !ot fi1
aF cet/eni rom4ni care snt 6ncadrai 6n mnc/ sa realizeaz/ +enitri 6n
Rom4nia2 6n condiiile legiiO
*F cet/enii rom4ni care lcreaz/ 6n str/in/tate2 6n condiiile legiiO
cF str/inii care2 !e !erioada 6n care a domicilil sa re%edina 6n Rom4nia2 snt
6ncadrai 6n mnc/ sa realizeaz/ +enitri2 6n condiiile legii.
Asigraii a o*ligaia s/ !l/teasc/ contri*iile de asigr/ri !entr %oma7 %i a
dre!tl s/ *eneficieze de indemnizaie !entr %oma7 conform =egii .-B2002.
Hn sisteml asigr/rilor !entr %oma7 snt asigrate o*ligatori2 !rin efectl legii1
aF !ersoanele care desf/%oar/ acti+it/i !e *az/ de contracte indi+idale de mnc/
sa !ersoanele care desf/%oar/ acti+it/i eLclsi+ !e *az/ de con+enie ci+il/ de !rest/ri
de ser+icii %i care realizeaz/ n +enit *rt !e an calendaristic ec&i+alent c no/ salarii de
*az/ minime *rte !e ar/O
*F fncionarii !*lici %i alte !ersoane care desf/%oar/ acti+it/i !e *aza actli
de nmireO
cF !ersoanele care 6%i desf/%oar/ acti+itatea 6n fncii electi+e sa care snt
nmite 6n cadrl atorit/ii eLecti+e2 legislati+e ori 7dec/tore%ti2 !e drata mandatliO
dF militarii anga7ai !e *az/ de contractO
eF !ersoanele care a ra!ort de mnc/ 6n calitate de mem*r coo!eratorO
fF alte !ersoane care realizeaz/ +enitri din acti+it/i desf/%rate !otri+it legii %i
care n se reg/sesc 6n na dintre sitaiile !re+/zte mai ss.
Se !ot asigra 6n sisteml asigr/rilor !entr %oma72 rm/toarele !ersoane1
aF asociat nic2 asociaiiO
*F administratorii care a 6nc&eiat contracte !otri+it legiiO
cF !ersoane atorizate s/ desf/%oare acti+it/i inde!endenteO
dF mem*rii ai asociaiilor familialeO
eF cet/eni rom4ni care lcreaz/ 6n str/in/tate2 conform legiiO
fF alte !ersoane care realizeaz/ +enitri din acti+it/i desf/%rate !otri+it legii %i
care n se reg/sesc 6n na dintre sitaiile !re+/zte de la aF la eF.
Anga7atorii la care 6%i desf/%oar/ acti+itatea !ersoanele care snt asigrate
o*ligatori snt o*ligai s/ de!n/ 6n termen de 20 de zile calendaristice de la eL!irarea
lnii !entr care se datoreaz/ contri*iile2 la agenia !entr oc!area forei de mnc/ 6n
a c/rei raz/ 6%i a sedil sa domicilil2 declaraia lnar/ !ri+ind o*ligaiile de !lat/ c/tre
*getl asigr/rilor !entr %oma7 %i do+ada efect/rii acestei !l/i.
Persoanele care se !ot asigra !e l4ng/ cele asigrate o*ligatori care a cel !in
+4rsta de 15 ani !ot 6nc&eia contract de asigrare !entr %oma7 c agenia !entr oc!area
forei de mnc/ 6n a c/rei raz/ 6%i a domicilil sa d!/ caz re%edina. 9enitl lnar
!entr care se asigr/ !ersoanele de mai ss n !oate fi mai mic dec4t salaril de *az/
minim *rt !e ar/.
3-
'uge"ul asigurrilor pen"ru o$a)&
<getl asigr/rilor !entr %oma7 c!rinde +enitrile %i c&eltielile sistemli
asigr/rilor !entr %oma7.$inisterl $ncii %i Solidarit/ii Sociale fndamenteaz/ anal2
!e *aza !ro!nerilor Ageniei Naionale !entr #c!area :orei de $nc/2 !roiectl
*getli asigrailor !entr %oma7. <getl asigr/rilor !entr %oma7 se a!ro*/ !rin
legea *getli asigr/rilor sociale de stat.
9enitrile *getli asigr/rilor !entr %oma7 se constitie din1
aF contri*iile anga7atorilor %i ale !ersoanelor 7ridice la care 6%i desf/%oar/
acti+itatea asigraii c asigrare o*ligatorie asimilate anga7atorli !otri+it =egii nr.
.-B2002O
*F contri*iile indi+idale ale !ersoanelor asigrate o*ligatoriO
cF contri*iile datorate de !ersoanele care 6nc&eie contract de asigrare !entr
%oma7O
dF +enitrile din alte srse2 inclsi+ din finanare eLtern/.
Hn cazl 6n care resrsele !re+/zte mai ss n aco!er/ finanarea c&eltielilor2
deficitl *getar +a fi aco!erit !rin s*+enii de la *getl de stat.
Constitirea resrselor %i efectarea c&eltielilor *getli asigr/rilor !entr
%oma7 se realizeaz/ !rin trezoreria statli. (is!oni*ilit/ile */ne%ti 6nregistrate la finele
anli de *getl asigr/rilor !entr %oma7 se ra!orteaz/ %i se tilizeaz/ 6n anl rm/tor
c aceea%i destinaie.
Anga7atorii a o*ligaia de a !l/ti lnar o contri*ie la *getl asigr/rilor !entr
%oma7# n cot de '(# a!licat/ as!ra fondli total de salarii *rte lnare realizate de
asigraii c asigrare o*ligatorie.
Anga7atorii care 6nc&eie c !ersoane fizice con+enii ci+ile de !rest/ri de ser+icii
!entr desf/%rarea nor acti+it/i n a o*ligaia de a contri*i la *getl asigr/rilor
!entr %oma7 6n ra!ort c dre!trile */ne%ti !l/tite acestora din fondl de salarii dac/
acestea a 6nc&eiat %i n contract indi+idal de mnc/.
Anga7atorii a o*ligaia de a reine %i de a +ira lnar contri*ia indi+idal/ la
*getl asigr/rilor !entr %oma7# n cot de *(2 a!licat/ as!ra salarili de *az/ lnar
*rt2 !entr asigraii c asigrare o*ligatorie.
Persoanele asigrate 6n *aza contractli de asigrare !entr %oma7 a o*ligaia
de a !l/ti lnar o contri*ie la *getl asigr/rilor !entr %oma7 n cot de "(2 a!licat/
as!ra +enitli lnar declarat 6n contractl de asigrare !entr %oma7.
Hn fncie de necesarl de resrse !entr aco!erirea c&eltielilor *getli
asigr/rilor !entr %oma72 ni+ell cotelor contri*iilor se !oate modifica !rin legea
*getli asigr/rilor sociale de stat.
9enitrile din alte srse ale *getli asigr/rilor !entr %oma7 se constitie 6n
!rinci!al2 din do*4nzi2 ma7or/ri !entr ne!lata la termen a contri*iilor2 restitiri ale
creditelor acordate 6n *aza legii2 taLe 6ncasate de Agenia Naional/ !entr #c!area
:orei de $nc/ din acti+itatea de formare !rofesional/ %i cele !entr acreditarea
frnizorilor de ser+icii de oc!are2 !enalit/i2 amenzi %i orice alte sme 6ncasate !otri+it
legii la *getl asigr/rilor !entr %oma7.
'ermenl de !lat/ a contri*iilor la *getl asigr/rilor !entr %oma7 este2 d!/
caz2 de cel mlt cinci zile de la1
3.
aF data sta*ilit/ !entr !lata dre!trilor salariale sa a dre!trilor mem*rilor
coo!eratori !e lna 6n crs2 6n cazl anga7atorilor care efecteaz/ !lata acestor dre!tri o
singr/ dat/ !e ln/O
*F data sta*ilit/ !entr !lata c&enzinei a doa2 6n cazl anga7atorilor care
efecteaz/ !lata dre!trilor c&enzinalO
cF data sta*ilit/ !rin contractl de asigrare !entr %oma7.
Pentr ne!lata contri*iilor datorate la termenele de mai ss se a!lic/ ma7or/ri de
6nt4rziere !otri+it reglement/rilor legale !ri+ind eLectarea creanelor *getare.
Hn cazl neac&it/rii contri*iilor !entr constitirea *getli asigr/rilor !entr
%oma72 a ma7or/rilor de 6nt4rziere %i a !enalit/ilor2 Agenia Naional/ !entr #c!area
:orei de $nc/ +a !roceda la a!licarea m/srilor de eLectare silit/ !re+/zte de lege.
Rec!erarea de*itelor din contri*ii %i ma7or/ri se !oate face %i !rin com!ensarea
c acti+e imo*ile din !atrimonil de*itorilor2 e+alate de institii atorizate 6n condiiile
legii2 c condiia ca acestea s/ fie necesare fncion/rii Ageniei Naionale !entr
#c!area :orei de $nc/ %i s/ fie !re+/zte 6n !rograml de in+estiii.
(in srsele financiare constitite 6n cadrl *getli asigr/rilor !entr %oma7 se
aco!er/2 6n !rinci!al2 rm/toarele c&eltieli !ri+ind1
aF !lata indemnizaiilor de %oma7O
*F !lata contri*iilor !entr asigr/rile sociale de stat %i a contri*iilor !entr
asigr/ri sociale de s/n/tate !entr *eneficiarii indemnizaiilor de %oma72 sta*ilite !otri+it
legiiO
cF !l/ile com!ensatorii acordate !otri+it legiiO
dF taLe2 comisioane %i alte c&eltieli ocazionate de efectarea !l/ilor !re+/zte la
lit. aF,cFO
eF finanarea m/srilor !entr stimlarea oc!/rii forei de mnc/ %i a m/srilor
!entr !re+enirea %oma7liO
fF finanarea ser+iciilor de formare !rofesional/ !entr !ersoanele 6n c/tarea
ni loc de mnc/O
gF finanarea stdiilor2 ra!oartelor %i analizelor !ri+ind !iaa mncii2 comandate
institiilor de s!ecialitate de c/tre Comisia Naional/ de Promo+are a #c!/rii :orei de
$nc/ %i de Agenia Naional/ !entr #c!area :orei de $nc/O
&F organizarea %i fncionarea Ageniei Naionale !entr #c!area :orei de
$nc/2 inclsi+ realizarea de o*iecti+e de in+estiii2 dot/ri %i alte c&eltieli de natra
c&eltielilor de ca!ital2 6n limitele !re+/zte de legeO
iF !artici!area la acti+itatea nor organizaii internaionale2 inclsi+ !lata
cotizaiilor !entr afilierea la acesteaO
7F a!licarea m/srilor 6n +ederea rec!er/rii de*itelorO
KF cofinanarea nor !roiecte !ri+ind modernizarea ser+iciilor de oc!are %i
formare !rofesional/ !e *aza nor acordri internaionaleO
lF cofinanarea nor !rograme !ri+ind stimlarea oc!/rii forei de mnc/O
mF ram*rsarea 6m!rmtrilor contractate 6n condiiile legii2 !recm %i !lata de
do*4nzi %i comisioane aferente acestoraO
nF alte c&eltieli !re+/zte de legislaia 6n +igoare.
Ni+ell c&eltielilor *getli asigr/rilor !entr %oma7 se fndamenteaz/ de
$inisterl $ncii %i Solidarit/ii Sociale2 la !ro!nerea Ageniei Naionale !entr
35
#c!area :orei de $nc/2 6n fncie de indicatorii sociali sta*ilii !e *aza analizelor2
stdiilor %i !rognozelor !ri+ind e+oliile de !e !iaa mncii.
Inde$ni%aia de o$a)&
8omerii *eneficiaz/ de indemnizaie de %oma7 dac/ 6nde!linesc cmlati+
rm/toarele condiii1
aF a n stagi de cotizare de minimm 12 lni 6n ltimele 2" de lni
!remerg/toare datei 6nregistr/rii cereriiO
*F n realizeaz/ +enitri sa realizeaz/ din acti+it/i atorizate !otri+it legii
+enitri mai mici dec4t indemnizaia de %oma7O
cF n 6nde!linesc condiiile de !ensionare2 conform legiiO
dF snt 6nregistrai la ageniile !entr oc!area forei de mnc/ 6n a c/ror raz/
teritorial/ 6%i a domicilil sa2 d!/ caz2 re%edina2 dac/ a a+t ltiml loc de mnc/ ori
a realizat +enitri 6n acea localitate.
Constitie stagi de cotizare %i !erioadele 6n care anga7atorl n a !l/tit
contri*ia la *getl asigr/rilor !entr %oma7 %i se afl/ 6n !rocedr/ de eLectare silit/2
reorganizare 7diciar/2 faliment2 6nc&idere o!eraional/2 dizol+are2 lic&idare sa n %i,a
ac&itat contri*iile datorit/ nor sitaii de for/ ma7or/.
8omerii care n a !tt oc!a loc de mnc/ d!/ a*sol+irea nei institii de
6n+//m4nt sa d!/ satisfacerea stagili militar *eneficiaz/ de indemnizaii de %oma7
dac/ 6nde!linesc cmlati+ rm/toarele condiii1
aF snt 6nregistrai la ageniile !entr oc!area forei de mnc/ 6n a c/ror raz/
teritorial/ 6%i a domicililO
*F n realizeaz/ +enitri sa realizeaz/ din acti+it/i atorizate !otri+it legii
+enitri mai mici dec4t indemnizaia de %oma7O
cF n 6nde!linesc condiiile de !ensionare2 conform legii.
Pentr !ersoanele care a 6ncetat acti+itatea ca rmare a !ension/rii !entr
in+aliditate %i a fost rec!erai sa2 cei ce a fost 6n concedi !l/tit !entr cre%terea
co!illi %i 6ntre tim! anga7atorl %i,a 6ncetat acti+itatea sa2 n s,a !tt 6ncadra 6n
mnc/ d!/ efectarea stagili militar !entr c/ anga7atorl %i,a 6ncetat acti+itatea sa2
reintegrarea 6n mnc/ dis!s/ !rin &ot/r4re 7dec/toreasc/ definiti+/ n mai este
!osi*il/2 stagil de cotizare de minimm 12 lni este realizat2 d!/ caz2 astfel1
aF !rin cmlarea !erioadei de asigrare !remerg/toare datei !ension/rii de
in+aliditate c !erioada de asigrare realizat/ d!/ relarea acti+it/ii dac/ !erioada de
in+aliditate n de!/%e%te 12 lni %i dac/ s,a 6ncadrat 6n mnc/ sa a 6nc&eiat contract
de asigrare !entr %oma7 6n termen de -0 de zile de la data 6ncet/rii moti+li !entr
care a fost !ensionateO
*F !rin cmlarea !erioadei de asigrare !remerg/toare datei acord/rii
concedili !entr cre%terea co!illi !4n/ la 6m!linirea +4rstei de doi ani2 res!ecti+ trei
ani 6n cazl co!illi c &andica!2 c !erioada de asigrare realizat/ d!/ relarea
acti+it/ii2 dac/ s,a 6ncadrat 6n mnc/ sa a 6nc&eiat contract de asigrare !entr %oma7
6n termen de -0 de zile de la data 6ncet/rii concediliO
cF !rin cmlarea !erioadei de asigrare !remerg/toare datei 6ncor!or/rii c
!erioada de asigrare realizat/ d!/ relarea acti+it/ii2 dac/ s,a 6ncadrat 6n mnc/ sa
a 6nc&eiat contract de asigrare !entr %oma7 6n termen de -0 de zile de la data 6nc&eierii
stagili militarO
33
dF !rin cmlarea !erioadei de asigrare !remerg/toare 6ncet/rii acti+it/ii c
!erioada de asigrare realizat/ d!/ relarea acti+it/ii dis!s/ !rin &ot/r4re
7dec/toreasc/2 dac/ !erioada de ss!endare a acti+it/ii n de!/%e%te 12 lni %i dac/ s,a
6ncadrat 6n mnc/ sa a 6nc&eiat contract de asigrare !entr %oma7 6n termen de -0 de
zile de la data r/m4nerii definiti+e a &ot/r4rii 7dec/tore%ti.
9ec&imea 6n mnc/ recnosct/ !entr sta*ilirea dre!trilor de %oma7 !re+/zte
de =egea nr. 1B1331 !ri+ind !rotecia social/ a %omerilor %i reintegrarea lor !rofesional/2
re!*licat/2 c modific/rile lterioare2 !4n/ la data intr/rii 6n +igoare a !rezentei legi se
asimileaz/ c stagil de cotizare.
(o+ada +ec&imii 6n mnc/2 !re+/zt/ mai ss se face c carnetl de mnc/ sa
c alte acte !re+/zte de lege. Certificarea stagili de cotizare realizat anterior intr/rii 6n
+igoare a =egii nr. .-B2002 se face de c/tre ageniile !entr oc!area forei de mnc/.
Constitie stagi de cotizare !erioadele 6n care anga7aii sa2 d!/ caz2 %i
anga7atorii a !l/tit contri*ii de asigr/ri !entr %oma7 6n sisteml asigr/rilor !entr
%oma7 6n Rom4nia2 !recm %i 6n alte /ri2 6n condiiile sta*ilite !rin acordrile %i
con+eniile internaionale la care Rom4nia este !arte.
(re!trile c+enite 6n sisteml asigr/rilor !entr %oma7 din Rom4nia se !ot
transfera 6n /rile 6n care asigraii 6%i sta*ilesc domicilil sa re%edina2 6n condiiile
reglementate !rin acordri %i con+enii internaionale la care Rom4nia este !arte.
Indemnizaiile de %oma7 aferente dre!trilor !re+/zte mai ss !ot fi transferate 6n
alte /ri2 6n condiiile reglementate !rin acordri %i con+enii internaionale la care
Rom4nia este !arte2 6n moneda /rilor res!ecti+e sa 6ntr,o alt/ moned/ as!ra c/reia s,a
con+enit.
Indemnizaia de %oma7 se acord/ la cerere2 d!/ caz2 de la data1
aF 6ncet/rii contractli indi+idal de mnc/O
*F 6ncet/rii ra!ortrilor de ser+iciO
cF 6ncet/rii mandatli !entr care a fost nmite sa aleseO
dF desfacerii contractli militarilor anga7ai !e *az/ de contractO
eF 6ncet/rii calit/ii de mem*r coo!eratorO
fF 6ncet/rii contractli de asigrare !entr %oma7O
gF 6ncet/rii moti+li !entr care a fost !ensionateO
&F 6ncet/rii concedili !entr cre%terea co!illi !4n/ la 6m!linirea +4rstei de
doi ani2 res!ecti+ de trei aniO
iF 6nc&eierii efect/rii stagili militarO
7F r/m4nerii definiti+e a &ot/r4rii 7dec/tore%tiO
KF 6ncet/rii acti+it/ii desf/%rate eLclsi+ !e *aza con+eniei ci+ileO
lF eL!ir/rii !erioadei de -0 de zile de la a*sol+ire2 dac/ n a re%it s/ se
6ncadreze 6n mnc/ !otri+it !reg/tirii !rofesionaleO
mF a*sol+irii2 !entr a*sol+enii %colilor s!eciale !entr !ersoane c &andica! %i
care snt li!site de ssin/tori legaliO
nF eL!ir/rii !erioadei de 30 de zile de la data l/s/rii la +atr/ 6n care n s,a !tt
6ncadra 6n mnc/.
Indemnizaia de %oma7 se acord/ de la data !re+/zt/ la sitaiile de mai ss dac/
cererea este 6nregistrat/ la agenia !entr oc!area forei de mnc/2 6n termen de 30 de
zile de la aceast/ dat/. (ac/ cererea este 6nregistrat/ d!/ eL!irarea termenli de 30 de
"0
zile2 dar n mai t4rzi de 12 lni de la data !re+/zt/ la lit. aF,nF indemnizaia de %oma7
se acord/ 6nce!4nd c data 6nregistr/rii cererii.
'ermenl de maLimm 12 lni este termen de dec/dere din dre!tri.
Indemnizaia de %oma7 se acord/ %omerilor !e !erioade sta*ilite difereniat2 6n
fncie de stagil de cotizare2 d!/ cm rmeaz/1
aF %ase lni2 !entr !ersoanele c n stagi de cotizare de !4n/ la cinci ani2 dar
n mai !in de n anO
*F no/ lni2 !entr !ersoanele c n stagi de cotizare c!rins 6ntre cinci %i zece
aniO
cF dois!rezece lni2 !entr !ersoanele c n stagi de cotizare mai mare de zece
ani.
Cantml indemnizaiei de %oma7 !re+/zt mai ss este o sm/ fiL/2
neim!oza*il/2 lnar/2 re!rezent4nd .)M din salaril de *az/ minim *rt !e ar/2 6n
+igoare la data sta*ilirii acestia.
Indemnizaia de %oma7 se acord/ %omerilor care n a !tt oc!a n loc de
mnc/ d!/ a*sol+irea nei institii de 6n+//m4nt sa d!/ satisfacerea stagili militar
!e o !erioad/ de - lni %i este o sm/ fiL/2 neim!oza*il/2 lnar/2 al c/rei cantm
re!rezint/ )0M din salaril de *az/ minim *rt !e ar/2 6n +igoare la data sta*ilirii
acesteia.
Indemnizaia de %oma7 !re+/zt/ mai ss se acord/ %omerilor care snt a*sol+eni
o singr/ dat/2 !entr fiecare form/ de 6n+//m4nt a*sol+it/.
Persoanele care *eneficiaz/ de indemnizaie de %oma7 a rm/toarele o*ligaii1
aF s/ se !rezinte lnar2 !e *aza !rogram/rii sa ori de c4te ori snt solicitate2 la
agenia !entr oc!area forei de mnc/ la care snt 6nregistrate2 !entr a !rimi s!ri7in 6n
+ederea 6ncadr/rii 6n mnc/O
*F s/ comnice 6n termen de trei zile ageniei !entr oc!area forei de mnc/ la
care snt 6nregistrate orice modificare a condiiilor care a conds la acordarea
dre!trilorO
cF s/ !artici!e la ser+iciile !entr stimlarea oc!/rii %i de formare !refesional/
oferite de agenia !entr oc!area forei de mnc/ la care snt 6nregistrateO
dF s/ cate acti+ n loc de mnc/.
Anga7atorii care a 6ncadrat 6n mnc/2 comform legii2 !ersoane din r4ndl
*eneficiarilor de indemnizaii de %oma7 a o*ligaia de a anna 6n termen de 3 zile
ageniile !entr oc!area forei de mnc/ la care ace%tia a fost 6nregistrai. Aceast/
o*ligaie re+ine %i caselor teritoriale de !ensii care a sta*ilit %i a !s 6n !lat/ !ensiile
c+enite *eneficiarilor de indemnizaie de %oma7.
N *eneficiaz/ de indemnizaie de %oma7 !ersoanele care2 la data solicit/rii
dre!tli2 refz/ n loc de mnc/ !otri+it !reg/tirii sa ni+elli stdiilor2 sitat la o
distan/ de cel mlt )0 Km de localitatea de domicili2 sa refz/ !artici!area la ser+icii
!entr stimlarea oc!/rii %i de formare !rofesional/ oferite de ageniile !entr oc!area
forei de mnc/. N *eneficiaz/ de indemnizaie de %oma7 a*sol+enii care2 la data
solicit/rii dre!tli2 rmeaz/ o form/ de 6n+//m4nt.
Indemnizaia de %oma7 se !l/te%te lnar. Pentr fracini de ln/ indemnizasia de
%oma7 se calcleaz/ !ro!orional c nm/rl de zile calendaristice din lna res!ecti+/.
Hncetarea !l/ii indemnizaiilor de %oma7 acordate *eneficiarilor are loc d!/ cm
rmeaz/1
"1
aF la data 6ncadr/rii 6n mnc/2 conform legii2 !entr o !erioad/ mai mare de 12
lniO
*F la data c4nd realizeaz/ din acti+it/i atorizate !otri+it legii +enitri lnare mai
mari dec4t indemnizaia de %oma7O
cF la 30 de zile de la data emiterii atorizaiei de fncionare !entr a desf/%ra
acti+it/i inde!endente sa a certificatli de 6nmatriclare2 conform legii2 dac/ realizeaz/
+enitri lnare mai mari dec4t indemnizaia de %oma7O
dF la data refzli ne7stificat de a se 6ncadra conform !reg/tirii sa ni+elli
stdiilor 6ntr,n loc de mnc/ sitat la o distan/ de cel mlt )0 Km de localitatea de
domiciliO
eF la data refzli ne7stificat de a !artici!a la ser+icii !entr stimlarea
oc!/rii %i de formare !rofesional/ sa la data 6ntrer!erii acestora din moti+e im!ta*ile
!ersoaneiO
fF dac/ !erioada de !ensionare !entr in+aliditate de!/%e%te 12 lniO
gF la data 6nde!linirii condiiilor de !ensionare !entr limit/ de +4rst/2 de la data
solicit/rii !ensiei antici!ate sa la data c4nd !ensia de in+aliditate de+ine nere+izi*il/O
&F la data !lec/rii 6n str/in/tate a *eneficiarli !entr o !erioad/ mai mare de 3
lniO
iF la data 6nce!erii eLect/rii nei !ede!se !ri+ati+e de li*ertate !entr o !erioad/
mai mare de 12 lniO
7F 6n cazl decesli *eneficiarliO
KF la eL!irarea termenelor !entr care se acord/ indemnizaia de %oma7O
lF la data admiterii 6ntr,o form/ de 6n+//m4nt.
Ss!endarea !l/ii indemnizaiilor de %oma7 acordate *eneficiarilor are loc d!/
cm rmeaz/1
aF la data la care n %i,a 6nde!linit o*ligaia de a se !rezenta la oficil forei de
mnc/ !entr a !rimi s!ri7in 6n +ederea 6ncadr/rii 6n mnc/O
*F !e !erioada 6nde!linirii o*ligaiilor militareO
cF la data 6ncadr/rii 6n mnc/2 conform legii2 c contract indi+idal de mnc/ !e
!erioad/ determinat/ mai mic/ de 12 lniO
dF la data !lec/rii din ar/ !e o !erioad/ mai mic/ de trei lni2 la cererea
!ersoaneiO
eF !e !erioada 6n care este arestat !re+enti+ sa !entr eLectarea nei !ede!se
!ri+ati+e de li*ertate de !4n/ la 12 lniO
fF la data !ension/rii !entr in+aliditateO
gF !e !erioada acord/rii indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/2 a
indemnizaiei de maternitate %i a indemnizaiei !entr cre%terea co!illi !4n/ la
6m!linirea +4rstei de doi ani2 res!ecti+ de trei ani 6n cazl co!illi c &andica!O
&F !e !erioada inca!acit/ii tem!orare de mnc/ mai mare de trei zile datorit/
accidentelor sr+enite 6n !erioada crsrilor de calificare2 recalificare2 !erfecionare sa2
d!/ caz2 a altor forme de !reg/tire !rofesional/2 6n tim!l %i din caza !racticii
!rofesionaleO
iF !e !erioada acord/rii !l/ilor com!ensatorii2 !otri+it legii.
Re!nerea 6n !lat/2 d!/ ss!endarea conform lit. aF de mai ss se face de la data
de!nerii cererii *eneficiarli2 dar n mai t4rzi de -0 de zile calendaristice de la data
ss!end/rii. Re!nerea 6n !lat/2 d!/ ss!endarea 6n condiiile !re+/zte la lit. *F,iF2 se
"2
face de la data de!nerii cererii *eneficiarli2 dar n mai t4rzi de 30 de zile
calendaristice de la data 6ncet/rii sitaiei care a conds la ss!endare. Perioada de
ss!endare !re+/zt/ la lit. aF de mai ss face !arte din !erioada de acordare a
indemnizaiei de %oma7.
(re!trile */ne%ti fac o*iectl eLect/rii silite !entr de*ite !ro+enie din !lata
nec+enit/ a acestora2 !recm %i !entr cazrile !re+/zte de Codl de !rocedr/ ci+il/
ori de alte dis!oziii legale s!eciale.
Smele !l/tite f/r/ temei legal2 c titl de indemnizaie de %oma72 !recm %i
de*itele create 6n condiiile =egii nr..-B2002 se rec!ereaz/ de la !ersoanele care le,a
!rimit 6n mod nec+enit2 !e *aza deciziilor emise de ageniile !entr oc!area forei de
mnc/2 care constitie titlri eLectorii. Smele 6ncasate nec+enit c titl de
indemnizaie de %oma7 se rec!ereaz/ de la *eneficiari 6n termenl general de !rescri!ie
legal. Smele r/mase nerec!erate de la *eneficiarii decedai n se mai rm/resc.
<eneficiarii de indemnizaie de %oma7 snt asigrai 6n sisteml asigr/rilor
sociale de stat %i 6n sisteml asigr/rilor sociale de s/n/tate %i *eneficiaz/ de toate
dre!trile !rez/zte de lege !entr asigraii acestor sisteme. Contri*ia !entr
asigr/rile sociale de stat %i contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate se s!ort/
din *getl asigr/rilor !entr %oma7 %i se +ireaz/ caselor de asigr/ri res!ecti+e de c/tre
ageniile !entr oc!area forei de mnc/.
(re!trile de asigr/ri sociale de stat ale !ersoanelor *eneficiare de indemnizaie
de %oma7 se s!ort/ din *getl asigr/rilor sociale de stat.
3.-. Asigr/rile sociale de s/n/tate.

Asigr/rile sociale de s/n/tate snt reglementate de =egea nr. 1")B133.2 nmit/
=egea asigr/rilor sociale de s/n/tate.
Asigr/rile sociale de s/n/tate re!rezint/ !rinci!all sistem de ocrotire a s/n/t/ii
!o!laiei. Asigr/rile sociale de s/n/tate snt o*ligatorii %i fncioneaz/ descentalizat2
!e *aza !rinci!ili solidarit/ii %i s*sidiarit/ii 6n colectarea %i tilizarea fondrilor2
!recm %i a dre!tli alegerii li*ere de c/tre asigrai a medicli2 a nit/ii sanitare %i a
casei de asigr/ri de s/n/tate.
Pot fnciona %i alte forme de asigr/ri de s/n/tate care aco!er/ riscri
indi+idale2 6n diferite sitaii s!eciale. Se !ot organiza %i societ/i !ri+ate de asigr/ri de
s/n/tate. Aceste asigr/ri n snt o*ligatorii.
Constitirea fondrilor de asigr/ri sociale de s/n/tate se face din contri*ia
asigrailor2 din contri*ia !ersoanelor fizice %i 7ridice care anga7eaz/ !ersonal salariat2
din s*+enii de la *getl de stat !recm %i din alte srse. Administrarea fondli de
asigr/ri sociale de s/n/tate se face !rin Casa Naional/ de Asigr/ri de S/n/tate %i !rin
casele de asigr/ri de s/n/tate 7deene %i a mnici!ili <cre%ti.
Asigraii %i mem*rii lor de familie a dre!tl la ser+icii medicale2 6n mod
nediscriminatori2 6n condiiile legii. Asigraii a o*ligaia s/ !artici!e la acinile
!rofilactice organizate de casele de asigr/ri de s/n/tate %i s/ res!ecte tratamentele
medicale !rescrise.
Persoane asigurate+
Snt s!se 6n mod o*ligatori asigr/rii2 rm/toarele categorii de !ersoane1
aF cet/enii rom4ni c domicilil 6n ar/O
"3
*F cet/enii str/ini %i a!atrizii care a re%edina 6n Rom4nia.
Asigraii tre*ie s/ !l/teasc/ o contri*ie lnar/ !entr asigr/rile sociale de
s/n/tate. Calitatea de asigrat se do+ede%te c carnetl de asigr/ri sociale de s/n/tate.
Urm/toarele categorii de !ersoane *eneficiaz/ de asigrare de s/n/tate2 f/r/ !lata
contri*iei1
aF co!ii %i tinerii !4n/ la +4rsta de 2- de ani2 dac/ snt ele+i2 stdeni sa cenici
%i dac/ n realizeaz/ +enitri din mnc/O
*F !ersoanele c &andica! care n realizeaz/ +enitri din mnc/ sa se afl/ 6n
gri7a familieiO
cF sol2 soia2 !/rinii %i *nicii2 f/r/ +enitri !ro!rii2 aflai 6n 6ntreinerea nei
!ersoane asigrateO
dF !ersoanele ale c/ror dre!tri snt sta*ilite !rin (ecretl,lege nr. 115B1330
!ri+ind acordarea nor rde!tri !ersoanelor !ersectate din moti+e !olitice de dictatra
instarat/ c 6nce!ere de la - martie 13")2 !recm %i celor de!ortate 6n str/in/tate %i
constitite 6n !rizonieri2 !rin =egea nr. ""B133" !ri+ind +ateranii de r/z*oi2 !recm %i
!ersoanele !re+/zte la art. 2 din =egea nr. "2B1330 !entr cinstirea eroilor,martiri %i
acordarea nor dre!tri rma%ilor acestora2 r/niilor2 !recm %i l!t/torilor !entr +ictoria
Re+oliei din decem*rie 13532 dac/ n realizeaz/ alte +enitri dec4t cele !ro+enite din
dre!trile */ne%ti acordate de lege2 !recm %i cele !ro+enite din !ensii.
Persoane eLce!tate de la asigrarea de s/n/tate o*ligatorie1
aF mem*rii misinilor di!lomatice acreditate 6n Rom4niaO
*F cet/enii str/ini care se afl/ tem!orar 6n ar/.
Calitatea de asigurat a salariailor se do*4nde%te din zia 6nc&eierii contractli
indi+idal de mnc/ al salariatli %i se !/streaz/ !e toat/ drata acestia. #*ligaia
+ir/rii contri*iei !entr asigr/rile sociale de s/n/tate re+ine celi care anga7eaz/
!ersoane salariate. Persoanele care n snt salariate do*4ndesc calitatea de asigrat din
zia 6n care s,a ac&itat contri*ia %i o !/streaz/ 6n condiiile legii.
Are calitatea de asigrat2 f/r/ !lata contri*iei !entr asigr/rile sociale de
s/n/tate2 !ersoana aflat/ 6n na din rm/toarele sitaii2 !e drata acesteia1
aF satisface stagil militar 6n termenO
*F se afl/ 6n concedi medical2 6n concedi !entr sarcin/ %i l/zie sa 6n
concedi medical !entr 6ngri7irea co!illi *olna+ 6n +4rst/ de !4n/ la - aniO
cF eLect/ o !edea!s/ !ri+ati+/ de li*ertate sa arest !re+enti+O
dF face !arte dintr,o familie care *eneficiaz/ de a7tor socialO
Calitatea de asigrat %i dre!trile de asigrare 6nceteaz/ o dat/ c !ierderea
cet/eniei %iBsa a dre!tli de re%edin/ 6n ar/.
Hn cazl neac&it/rii la termen2 !otri+it legii2 a contri*iilor datorate fondrilor de
asigr/ri sociale de s/n/tate2 Casa Naional/ de Asigr/ri de S/n/tate2 !rin organismele
sale2 +a !roceda la a!licarea m/srilor de eLectate silit/ !entr 6ncasarea smelor
c+enite *getli asigr/rilor sociale de s/n/tate %i a ma7or/rilor de 6nt4rziere.
,repturile asigurailor+
Asigraii a dre!tl la ser+icii medicale2 medicamente %i materiale sanitare.
Aceste dre!tri se sta*ilesc !e *aza contractli,cadr ela*orat de Casa Naional/ de
Asigr/ri de S/n/tate %i de Colegil $edicilor din Rom4nia2 c a+izl $inisterli
S/n/t/ii2 a!ro*at !rin &ot/r4re a >+ernli.
""
Contractl,cadr reglementeaz/2 6n !rinci!al2 condiiile acord/rii asistenei
medicale2 c !ri+ire la1
aF lista ser+iciilor medicale2 a medicamentelor %i a altor ser+icii !entr asigraiO
*F !arametrii calit/ii %i ai eficienei ser+iciilorO
cF criteriile %i modl de !lat/ a ser+iciilor medicaleO
dF ni+ell costrilor2 modl de decontare %i actele necesare 6n acest sco!O
eF asistena medical/ !rimar/O
fF internarea %i eLternarea *olna+ilorO
gF necesitatea %i drata s!italiz/riiO
&F asigrarea tratamentli s!italicesc c m/sri de 6ngri7ire sa de rec!erareO
iF condiiile generale de acordare2 de c/tre s!ital2 a tratamentli am*latoriO
7F !rescrierea medicamentelor2 a materialelor sanitare2 a !rocedrilor tera!etice2
a !rotezelor %i a ortezelor2 a dis!oziti+elor de mers %i de atoser+ireO
KF condiiile %i !lata ser+iciilor de te&nic/ dentar/O
lF informarea cores!nz/toare a *olna+ilor.
Asigraii a dre!tl la 6ngri7ire medical/2 6n caz de *oal/ sa de accident2 din
!rima zi de 6m*oln/+ire sa de la data accidentli %i !4n/ la +indecare. Hngri7irea
medical/ acordat/ asigrailor se realizeaz/ !rin ser+icii medicale2 d!/ cm rmeaz/1
aF ser+icii de asisten/ medical/ !re+enti+/ %i de !romo+are a s/n/t/ii2 inclsi+
!entr de!istarea !recoce a *olilorO
*F ser+icii medicale am*latoriiO
cF ser+icii medicale s!italice%tiO
dF ser+icii de asisten/ stomatologic/O
eF ser+icii medicale de rgen/O
fF ser+icii medicale com!lementare !entr rea*ilitareO
gF asisten/ medical/ !re,2 intra, %i !ostnatal/O
&F 6ngri7iri medicale la domiciliO
iF medicamente2 materiale sanitare2 !roteze %i orteze.
Hnsoitorii co!iilor *olna+i 6n +4rst/ de !4n/ la trei ani *eneficiaz/ de !lata
ser+iciilor &oteliere din !artea casei de asigr/ri de s/n/tate2 dac/2 !otri+it criteriilor
sta*ilite de comn acord de c/tre acesta %i de Colegil $edicilor din Rom4nia2 medicl
consider/ necesar/ !rezena lor !entr o !erioad/ determinat/.
Relaiile caselor de asigurri de sntate cu -urnizorii de ser!icii medicale# de
aparatur i de medicamente+
:rnizorii de ser+icii medicale2 !otri+it !re+ederilor legii2 snt medicii %i
!ersonall sanitar2 ca*inetele medicale2 centrele de diagnostic %i tratament2 s!italele %i
alte nit/i sanitare care snt 6n relaii contractale c casele de asigr/ri de s/n/tate.
Relaiile dintre frnizorii de ser+icii medicale %i casa de asigr/ri de s/n/tate se
sta*ilesc %i se desf/%oar/ !e *az/ de contract. Casa de asigr/ri de s/n/tate organiteaz/
n sistem de asigrare !entr r/s!nderea ci+il/ a medicilor %i a celorlalte categorii de
!ersonal medical. :rnizarea ser+iciilor medicale are la *az/ sta*ilitatea contri*iei
asigrailor.
Asistena medical/ !rimar/ %i de s!ecialitate am*latorie se acord/ de c/tre
medici2 !ersonal sanitar2 ca*inete !entr !ractica indi+idal/2 dis!ensare !entr !ractica
de gr!2 centre de s/n/tate2 !oliclinici2 centre de diagnostic %i tratament %i de c/tre
ser+iciile am*latorii ale s!italelor.
")
Casele de asigr/ri de s/n/tate 6nc&eie c frnizorii de ser+icii medicale contracte
anale !entr frnizarea de ser+icii %i !entr !lata acestora2 rm/rind realizarea
ec&ili*rli financiar. =a 6nc&eierea contractelor se ine seama de economicitatea %i de
calitatea ser+iciilor oferite %i de interesl manifestat de asigrai.
Casele de asigr/ri de s/n/tate 6nc&eie contracte anale c frnizorii de ser+icii
medicale2 6n *aza contractli,cadr. Pre+ederile contractli,cadr snt date !*licit/ii2
!entr informarea asigrailor %i a frnizorilor de ser+icii medicale. :rnizorii de ser+icii
medicale !ot negocia claze s!limentare c casa de asigr/ri de s/n/tate2 6n limita
condiiilor !re+/zte 6n contractl,cadr.
$odalit/ile de !lat/ a frnizorilor de ser+icii medicale de c/tre casele de
asigr/ri de s/n/tate se sta*ilesc !rin contractl cadr %i !ot fi1
aF 6n asistena medical/ !rimar/ %i de s!ecialitate2 !rin tarif !e !ersoan/ asigrat/
%i !rin tarif !e ser+ici medical2 d!/ cazO
*F 6n asistena medical/ din s!itale %i din alte nit/i c staionar2 !rin tarif !e
!ersoan/ internat/2 !rin tarif !e zi de s!italizare2 !rin tarif !e ser+ici medical %i !rin
tarife negociate !entr anmite !restaii.
S!italele se constriesc2 de regl/2 de c/tre atorit/ile locale sa centrale2 6n *aza
ni !rogram !e termen lng2 desf/%rat !e ani2 care se a!ro*/ !rin lege. A!eratele de
mare !erforman/ se !rocr/ de c/tre s!itale %i de centrele de diagnostic %i tratament2 !e
*aza a!ro*/rii nei comisii centrale com!se din re!rezentanii Casei Naionale a
Asigr/rilor de S/n/tate2 ai Colegili $edicilor din Rom4nia %i ai $inisterli
S/n/t/ii2 6n limita !re+ederilor *getli alocat. Prima dotate se s!ort/ de la *getl de
stat.
$aterialele sanitare2 !rotezele %i ortezele !ot fi frnizate nmai de c/tre !ersoane
fizice sa 7ridice acreditate de casele de asigr/ri de s/n/tate. Casa Naional/ de
Asigr/ri de S/n/tate %i Colegil $edicilor din Rom4nia ela*oreaz/ anal liste
nominati+e ale acestor materiale2 care se !*lic/ 6n $onitorl #ficial al Rom4niei.
Hn relaiile caselor de asigr/ri de s/n/tate c frnizorii de medicamente2 o*ligaia
farmaci%tilor este de a eli*era medicamentl c !rel cel mai mic2 dac/ medicl indic/
nmai denmirea s*stanei acti+e2 !recm %i de a ar/ta !osi*ilitatea de 6nlocire a
medicamentli !rescris.
Asigrarea asistenei medicale2 a 6ngri7irii la domicili *olna+li %i a a7torli
6n mena7 se contracteaz/ de casele de asigr/ri de s/n/tate c nit/i s!ecializate sa c
!ersoane fizice. Casa de asigr/ri de s/n/tate !oate cola*ora c organizaii carita*ile %i de
6ntra7torare.
Asistena medical/ de rgen/ %i alte ti!ri de trans!ortri medicale se acord/ !rin
ser+icii de am*lan/ 7deene %i al mnici!ili <cre%ti2 iar !lata acestor ser+icii se
asigr/ !e *aza contractli care se 6nc&eie 6ntre ser+iciile de am*lan/ %i casele de
asigr/ri de s/n/tate 7deene %i a mnici!ili <cre%ti.
Norme pri!ind modul de ncasare a contribuiilor la asigurrile sociale de
sntate+
A. Contri*ia anga7atorli1
Hn sensl !rezentelor norme se consider/ anga7ator !ersoana fizic/ sa 7ridic/ %i
orice alt/ entitate 6n *eneficil c/reia na sa mai mlte !ersoane fizice !resteaz/ mnc/
6n *aza ni contract indi+idal de mnc/ sa a nei con+enii ci+ile de !rest/ri de
ser+icii 6nc&eiate !otri+it legii.
"-
1. Anga7atorii a o*ligaia s/ rein/ %i s/ +ireze caselor de asigr/ri de s/n/tate
contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate2 6n cot/ de .M ra!ortat/ la fondl de
salarii.
Prin fond de salarii se 6nelege sma +enitrilor 6n *ani %iBsa 6n natr/ o*inte de
o !ersoan/ fizic/ !entr mnca !restat/ 6n *aza ni contract indi+idal de mnc/ sa a
nei con+enii ci+ile de !rest/ri de ser+icii2 6nc&eiate !otri+it legii2 indiferent de !erioada
la care se refer/.
Hn fondl de salarii se inclde %i indemnizaiile !entr !lata concediilor medicale
6n caz de *oal/2 !re+enirea 6m*oln/+irilor2 6nt/rirea %i refacerea s/n/t/ii !entr !rimele
10 zile lcr/toare care2 !otri+it legii2 se s!ort/ din fondl de salarii al anga7atorli.
Snt asimilate +enitrilor care fac !arte din fondl de salarii %i rm/toarele
dre!tri1
, indemnizaiile din acti+it/i desf/%rate ca rmare a nei fncii de demnitate
!*lic/ sta*ilit/ !otri+it legiiO
, dre!trile de sold/ lnar/2 indemnizaii2 !rime2 !remii2 s!orri %i alte dre!tri
ale cadrelor militare2 acordate !otri+it legiiO
, indemnizaia lnar/ *rt/ c+enit/ administratorilor la com!aniiBsociet/i
naionale2 societ/i comerciale la care statl sa o atoritate a administraiei !*lice
locale este acionar ma7oritar !recm %i la regiile atonomeO
, smele !rimite de re!rezentanii 6n adnarea general/ a acionarilor2 6n c!nsilil
de administraie %i 6n comisia de cenzoriO
, smele !rimite de re!rezentanii 6n organismele tri!artite2 conform legiiO
, alte dre!tri %i indemnizaii de natr/ salarial/2 acordate 6n *ani %i 6n natr/ de
c/tre anga7atorO
2. Hn mod cores!nz/tor se calcleaz/ %i contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate
datorat/ de organizaiile coo!eraiei me%te%g/re%ti2 cota de .M a!lic4nd,se as!ra
+enitrilor *rte lnare acordate mem*rilor coo!eratori.
3. Pentr !ersoanele trimise 6n str/in/tate 6n +ederea 6nde!linirii nei misini !ermanente
calcll contri*iei !entr asigr/rile sociale de s/n/tate se face ca %i 6n cazl
contri*iei de asigr/ri sociale de stat2 6n ra!ort c +enitrile salariale cores!nz/toare
fnciei 6n care !ersoana este 6ncadrat/ 6n ar/.
". Contri*iile !entr asigr/ri sociale de s/n/tate datorate de anga7ator !otri+it !ct.1,3
se +ireaz/ la casele de asigr/ri de s/n/tate 7deene2 res!ectic a mnici!ili <cre%ti
c eLce!ia anga7atorilor !re+/zi la art.1 alin.E1F din #rdonana >+ernli nr. )-B13352
care +ireaz/ contri*iile la Casa de Asigr/ri de S/n/tate a A!/r/rii2 #rdinii P*lice2
Sigranei Naionale %i Atorit/ii Adec/tore%ti2 %i a anga7atorilor !re+/zi la art.10 alin.
E1F din #rdonana de Urgen/ a >+ernli nr."1B13352 care +ireaz/ contri*iile la Casa
de Asigr/ri de S/n/tate a 'rans!ortrilor.
). Contri*iile !entr asigr/rile sociale de s/n/tate datorate de anga7ator se +ireaz/ la
casa de asigr/ri de s/n/tate !e care asigratl %i,a ales,o 6n *aza art.1 alinE2F din =egea
nr. 1")B133.2 c modific/rile %i com!let/rile lterioare.
-. Anga7atorii +or eli*era salariailor !ro!rii docmente 7stificati+e care s/ ateste
calitatea acestora de asigrat %i !lata contri*iei de asigr/ri sociale de s/n/tate2 sta*ilit/
!rin lege2 6n contl casei de asigr/ri de s/n/tate res!ecti+e.
".
<. Contri*ia asigrailor1
1. Contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate datorat/ de asigrai se determin/
astfel1
aF o cot/ de .M a!licat/ lnar as!ra +enitrilor salariale *rte 6n cazl
asigrailor care a calitatea de asigrat sa care !resteaz/ o acti+itate !e *az/ de
con+enie ci+il/ de !rest/ri de ser+icii.
Prin +enitri salariale *rte se 6nelege sma ttror +enitrilor 6n *ani %i 6n natr/
o*inte de o !ersoan/ fizic/ ce desf/%oar/ o acti+itate 6n *aza ni contract indi+idal de
mnc/ sa a nei con+enii ci+ile de !rest/ri de ser+icii2 indiferent de !erioada la care se
refer/ sa de forma 6n care se acord/.
Snt asimilate +enitrilor salariale1
, indemnizaiile den acti+it/i desf/%rate ca rmare a nei fncii de demnitate
!*lic/2 sta*ilit/ !otri+it legiiO
, dre!trile de sold/ lnar/2 indemnizaii2 !rime2 !remii2 s!orri %i alte dre!tri ale
cadrelor militare2 acordate !otri+it legiiO
, indemnizaia lnar/ *rt/2 !recm %i sma din !rofitl net2 c+enite
administratorilor la com!aniiBsociet/i naionale2 societ/i comerciale la care statl sa o
atoritate a administraiei !*lice locale este acionar ma7oritar2 !recm %i la regiile
atonomeO
, smele !rimite de mem*rii fondatori ai societ/ilor comercoale constitite !rin
s*scri!ie !*lic/O
, smele !rimite de re!rezentanii 6n adnarea general/ a acionarilor2 6n consilil
de administraie %i 6n comisia de cenzoriO
, smele !rimite de re!rezentanii 6n organismele tri!artite2 conform legiiO
, +enitrile s* form/ de salarii din str/in/tate2 o*inte de !ersoanele fizice
rom4ne c domicilil 6n Rom4nia care desf/%oar/ acti+itate 6n Rom4nia %i de !ersoanele
fizice rom4ne c domicilil 6n Rom4nia anga7ate ale misinilor di!lomatice %i !ostrilor
conslare acreditate 6n Rom4niaO
, alte dre!tri %i indemnizaii de natr/ salarial/2 !rimite de salariai 6n *ani sa 6n
natr/.
Hn categoria +enitrilor salariale *rte se incld %i indemnizaiile c+enite2 !otri+it
legii2 !entr 6ngri7irea co!illi !4n/ la +4rsta de 2 ani2 !recm %i indemnizaiile acordate
6n condiiile legii2 !ersonalli care lcreaz/ 6n sectorl !rodciei de a!/rare !e !erioada
de 6ntrer!ere a acti+it/ii.
E+alarea !rodselor acordate ca !lat/ 6n natr/ se face 6n condiiile !re+/zte de
#rdonana >+ernli nr..3B1333 !ri+ind im!ozitl !e +enit.
Contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate calclat/ !otri+it !re+ederilor de
mai ss2 se 6nscrie 6ntr,o coloan/ dinstinct/ din statl de salarii s* denmirea
@Contri*ia de asigr/ri sociale de s/n/tateIO
*F o cot/ de .M a!licat/ as!ra +enitrilor im!oza*ile ale li*er,!rofesiono%tilor.
Snt considerate +enitri im!oza*ile ale li*er,!rofesioni%tilor +enitrile realizate
din acti+it/i inde!endente2 res!ecti+ +enitrile comerciale2 +enitrile din !rofesii li*erale
%i +enitrile din dre!tri de !ro!rietate intelectal/ realizate 6n mod indi+idal %iBsa
6ntr,o form/ de asociere2 inclsi+ din acti+it/i adiacente astfel cm snt definite la art.1)
din #rdonana >+ernli nr..3B1333.
"5
Contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate !entr asigraii care o*in
+enitri din acti+it/i inde!endente se sta*ile%te astfel1
, 6n cazl !ersoanelor ale c/ror +enitri snt im!se !e *aza +enitli efecti+
realizat2 !rin a!licarea cotei de .M as!ra +enitli net din acti+it/i inde!endente
determinat ca diferen/ 6ntre +enitl *rt %i calelalte c&eltieli dedcti*ile conform
#rdonanei >+ernli nr..3B1333O
, 6n cazl !ersoanelor ale c/ror +enitri snt im!se !e *az/ de norme anale de
+enit2 !rin a!licarea cotei de .M la norma de +enit a!ro*at/ !rin &ot/r4re a consiliilor
7deene sa a Consilili >eneral al $nici!ili <cre%ti !entr acti+it/ile
inde!endente !re+/zte 6n nomenclatorl sta*ilit de $inisterl :inanelor.
Hn sitaia 6n care !ersoanele care o*in +enitri din acti+it/i inde!endente
*eneficiaz/ de o redcere a normelor de +enit2 cota se +a a!lica la norma reds/2
determinat/ !otri+it reglement/rilor 6n +igoare !entr im!nerea +enitrilor res!ecti+e.
, 6n cazl !ersoanelor care realizeaz/ +enitri din dre!tri de !ro!rietate
intelectal/2 inclsi+ dre!trile coneLe2 !rin a!licarea nei cote de .M as!ra +enitli
im!oza*il determinat !otri+it reglement/rilor 6n +igoare aferente categoriei res!ecti+ede
+enit.
Plata contri*iei de asigr/ri sociale de s/n/tate2 calclat/ conform !re+ederilor
lit.*F se s!ort/ din +enitrile asigratli.
cF o cot/ de .M a!licat/ as!ra +enitli agricol im!oza*il declarat anal de c/tre
!ersoanele fizice care n snt asigrate 6n condiiile !re+/zte la lit.aF %i *F.
9enitl agricol im!oza*il declarat anal n !oate fi mai mic dec4t +enitrile ce se
ia 6n calcl la determinarea a7torli acordat 6n *aza =egii nr.-.B133).
dF o cot/ de .M as!ra dre!trilor de !ensie %i !ensie s!limentar/2 inclsi+ 6n
cazl !ersoanelor !re+/zte la lit.dF a art.- din =egea nr.1")B133.2 astfel cm a fost
modificat/ !rin #rdonana de Urgen/ a >+ernli nr.30B13352 care2 !e l4ng/ dre!trile
*/ne%ti !rimite 6n *aza (ecretli,lege nr.115B1330 re!*licat2 c modific/rile lterioare2
=egii nr."2B13302 re!*licat/ c modific/rile lterioare2 %i =egii nr.""B133"2 c
modific/rile lterioare2 *eneficiaz/ %i de !ensie de asigr/ri sociale de stat.
Hn sensl !re+ederilor =egii nr.1")B133.2 c modific/rile %i com!let/rile
lterioare2 a7toarele sociale acordate 6n *aza legislaiei de !ensii2 !recm %i !ensiile
I.#.9.R. se asimileaz/ c !ensiile de asigrari sociale de stat.
eF o cot/ de .M a!licat/ as!ra dre!trilor indi+idale ale %omerilor2 res!ecti+
as!ra a7torli de %oma72 altorli de integrare !rofesional/ sa alocaie de s!ri7in2
d!/ caz2 6n conformitate c !re+ederile dis!oziiilor legale 6n +igoare.
Hn sensl !re+ederilor =egii nr.1")B133.2 c modific/rile %i com!let/rile
lterioare2 a7toarele acordate cadrelor militare trecte 6n rezer+/ f/r/ dre!t la !ensie %i
a7toarele acordate militarilor anga7ai !e *az/ de contract se asimileaz/ c a7torl de
%oma7.
2. Cota de .M !re+/zt/ la !ct.1 se a!lic/ %i as!ra +enitrilor realizate de !ersoanele
!re+/zte la art.- lit.aF %i *F din =egea nr.1")B133.2 c modific/rile %i com!let/rile
lterioare2 !recm %i celor !re+/zte la lit.dF a art..- din aceea%i lege2 altele dec4t cele
o*inte 6n *aza 6n *aza (ecretli,lege nr.115B13302 re!*licat2 c modific/rile
lterioare2 a =egii nr."2B13302 re!*licat/ c modific/rile lterioare2 %i a =egii
nr.""B133"2 c modific/rile lterioare.
"3
3. Pre+ederile !ct.1 se a!lic/ %i 6n cazl !ersoanelor !re+/zte la art." lit.*F din =egea
nr.1")B133.2 c modific/rile %i com!let/rile lterioare2 %i al !ersoaneloa !re+/zte la
art.. din aceea%i lege2 care se asigr/ facltati+.
". Contri*iile asigrailor !re+/zi la !ct.1 se +ireaz/ la casele de asigr/ri de s/n/tate
7deene2 res!ecti+ a mnici!ili <cre%ti2 la care a o!tat s/ se asigre2 c eLce!ia
asigrailor !re+/zi la atr.1 alin.E1F din #rdonana >+ernli nr.)-B1335 !entr care
contri*iile se +ireaz/ la Casa de Asigr/ri Sociale de S/n/tate a A!/r/rii2 #rdinii
P*lice2 Sigranei Naionale %i Atorit/ii Adec/tore%ti2 %i a asigrailor !re+/zi la
art.10 alin.E1F din #rdonana de Urgen/ a >+ernli nr."1B1335 !entr care
contri*iile se +ireaz/ la Casa de Asigrari de S/n/tate a 'rans!ortatorilor.
). Contri*iile !entr :ondl de asigr/ri sociale de s/n/tate se +ars/de c/tre !ersoanele
fizice sa 7ridice !re+/zte la lit.A %i <2 astfel1
aF contri*iile !re+/zte la !ct.1 lit.aF se calcleaz/ %i se rein de c/tre anga7atori
din +enitrile salariale %i se +ireaz/ la termenl sta*ilit !entr !lata celorlalte o*ligaii
!re+/zte de lege datorate as!ra dre!trilor salarialeO
*F contri*ia !re+/zt/ la !ct.1 lit.*F se !l/te%te de c/tre *eneficiarii de +enitri
din acti+it/i inde!endente o dat/ c !lata im!ozitli !e +enitl datorat2 !e *aza
declaraieiO
cF contri*iile !re+/zte la !ct.1 lit.cF se !l/tesc de c/tre !ersoanele asigrate
!4n/ la finele trimestrli sa ale anli !rin organele teritoriale ale caselor de asigr/ri
de s/n/tate2 res!ecti+ a mnici!ili <cre%ti2 sa !rin alte organe sta*ilite de c/tre
acestaO
dF contri*iile !re+/zte la !ct.1 lit.dF %i eF se rein lnar de c/tre administratorii
fondrilor de !ensii %i res!ecti+2 ai :ondli !entr !lata a7torli de %oma7 din
dre!trile indi+idale ale !ensionarilor2 ale *eneficiarilor de a7tor de %oma7 sa2 d!/
caz2 de a7tor de integrare !rofesional/ ori de alocaie de s!ri7in %i se +ireaz/ lnar la
aceea%i dat/ la care se +ireaz/ !o%tei dre!trile de *az/.
eF contri*ia !entr !ersoanele asigrate 6n condiiile art.)) alin.E1F lit.aF2 cF %i dF
din =egea nr.1")B133.2 co modific/rile %i com!let/rile lterioare2 se calcleaz/ !rin
a!licarea cotei de .M as!ra +alorii a do/ salarii minime *rte !e ar/2 se s!ort/ de la
*getl de stat %i se !re+ede anal2 d!/ caz2 6n *getele $inisterli $ncii %i Proteciei
Sociale2 $inisterli Astiiei2 $inisterli A!/r/rii Naionale2 $inisterli de Interne %i
Ser+icili Rom4n de Informaii2 la titll @'ransferriIO
fF contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate !entr !ersoanele asigrate 6n
condiiile art.)) alin.E1F lit.*F din =egea nr.1")B133.2 c modific/rile %i com!let/rile
lterioare2 calclat/ !rin a!licarea cotei de .M as!ra +alorii a do/ salarii minime *rte
!e ar/2 se c!rinde 6n *getl anal al asigr/rilor sociale de stat %i se +ireaz/ lnar de
c/tre anga7atorii care !l/tesc dre!trile !entr concediile medicale sa !entr concediile
medicale !entr 6ngri7irea co!illi *olna+2 la termenele !re+/zte !entr +irarea
im!ozitli !e salarii2 dimin4nd,se contri*ia la asigr/rile sociale de stat c smele
+/rsate cores!nz/toare zilelor lcr/toare 6n care s,a aflat 6n inca!acitate de mnc/O
Calcll smelor datorate la asigr/rile sociale de s/n/tate se efecteaz/ astfel1
Salaril minim *rt !e ar/ L 2 L .M Nm/rl de zile lcr/toare 6n care s,a
Nm/rl de zile lcr/toare din lna L aflat 6n inca!acitate de mnc/2 din
6n care se face calcll lna !entr care se face calcll
)0
gF !ersoanele f/r/ +enitri !ro!rii2 care snt 6ngri7ite 6n nit/i de asisten/
social/2 a o*ligaia s/ se asigre la casele de asigr/ri de s/n/tate !rin gri7a condcerii
acestor nit/iO
(o+ada calit/ii de asigrat se face c carnetl de asigrat. Acest docment
constitie nica modalitate de a do+edi calitatea de asigrat2 este model nic !entr
asigraii caselor de asigr/ri de s/n/tate %i este netransmisi*il.
)1
CAP.IV Con"a#ili"a"ea de!on"rilor !u personalul* Asigurrile
+o!iale i Fondul de ,o$a)
".1. #rganizarea docmentaiei !rimare.
(ocmentaia !rimar/ 6n +ederea sta*ilirii decont/rilor c !ersonall2 asigr/rile
sociale %i !rotecia social/ const/ din1
".1.1. :oaia colecti+/ de !rezen/1
Hn aceast/ foaie se 6nscri zilnic de c/tre res!onsa*ill c !rezena nm/rl de ore
lcrate de c/tre anga7aii c carte de mnc/ %i de c/tre anga7aii c care firma are
6nc&eiate con+enii de !rest/ri de ser+icii.
Hn cazl 6n care n salariat n se !rezint/ la ser+ici n se com!leteaz/ nimic !4n/
la l/mrirea sitaiei acestia2 dar n mai mlt de trei zile lcr/toare consecti+e.
Hn cazl 6n care n anga7at o*ine n concedi medical indiferent de natra
acestia el este o*ligat s/ anne des!re acest fa!t societatea comercial/ %i este o*ligat s/
de!n/ acest certificat medical !4n/ 6n ltima zi lcr/toare a lnii 6n crs.
(ac/ 6n termen de trei zile anga7atl n adce la cno%tina firmei des!re sitaia
sa acesta +a fi 6nscris 6n foaia colecti+/ de !rezen/ ca nemoti+at rm4nd a i se trimite la
domicili o scrisoare recomandat/ c confirmare de !remire !rin care este in+itat la
sedil societ/ii comerciale !entr a,%i l/mri sitaia.
".1.2. Statl de salarii !entr cola*oratori1
Pe *aza foii colecti+e de !rezen/ %i a indemnizaiei *rte lnare sta*ilit/ !entr
n !rogram de lcr de trei ore !e zi se calcleaz/ +enitl *rt realizat de c/tre anga7atl
c con+enie ci+il/ de !rest/ri de ser+icii.
".1.3. Statl de salarii al anga7ailor c carte de mnc/ !rezeni la ser+ici
sa aflai 6n concedi de odi&n/1
Pe *aza foii colecti+e de !rezen/ %i 6n *aza salariilor negociate se face calcll
salarili negociat de anga7aii c carte de mnc/.
O#s. I.$.S.R. 'I$ASU( S.A. calcleaz/ salariile anga7ailor c carte de mnc/2
res!ecti+ indemnizaiile anga7ailor c con+enii ci+ile de !rest/ri de ser+icii a+4nd 6n
+edere nm/rl de ore lcrate ra!ortate la nm/rl de ore lcr/toare ale lnii !entr care
se face calcll.
".1.". Statl de salarii !entr concedii medicale1
Se calcleaz/ 6n conformitate c !re+ederile =egii nr. 13B2000E=egea !ri+ind
sisteml !*lic de !ensii %i alte dre!tri de asigr/ri socialeF %i 6n *aza normelor de
a!licare a acestei legi.
)2
".1.). Centralizatorl1
Acest docment centralizeaz/ statele de !lat/ %i !e *aza lor se sta*ilesc toate
decont/rile c !ersonall2 c asigr/rile sociale2 c fondl de %oma7 %i c fondrile
s!eciale.
".2. Conta*ilitatea decont/rilor c !ersonall.
Pentr nit/ile !atrimoniale c !rofil de !rodcie2 salariile %i asimilatele
acestora snt c&eltieli ce se incld 6n c&eltielile !rodselor fa*ricate sa ser+iciilor
!restate2 6n tim! ce !entr nit/ile din comer salariile re!rezint/ c&eltieli de circlaie.
Contrile tilizate !entr reflectarea relaiilor ce se nasc din acti+itatea de
eL!loatare 6ntre nitate %i !ersonall anga7at snt1
$ Contul ./*0Personal$remuneraii datorate1
Cine e+idena salariilor de *az/ %i s!limentareEs!orri2 !rime2 inclsi+ concedii
de odi&n/F c+enite !ersonalli. Este cont de pasi!.
Se crediteaz/ c salariile si alte dre!tri asimilate datorate !ersonalli2 !rin
de*itl contli -"1IC&eltieli c remnerarea !ersonalliI.
Se de*iteaz/ c1
aF im!ozitl !e salarii reint2 !rin creditl contli """IIm!ozit !e salariiIO
*F reinerea a+ansli acordat 6n crsl lnii !ersonalli2 !rin creditl contli
"2)IA+ansri acordate !ersonalliIO
cF contri*ia !ersonalli !entr !ensia s!limentar/2 !rin creditl contli
"312IContri*ia !ersonalli !entr !ensia s!limentar/IO
dF contri*ia !ersonalli de 1M !entr fondl de %oma72 !rin creditl contli
"3.2IContri*ia !ersonalli la fondl de %oma7IO
eF smele datorate de salariai terilor2 reinte din salarii2 !rin creditl contli
"2.IReineri din remneraii datorate terilorIO
fF smele neridicate de !ersonal2 6n termenl legal2 !rin creditl contli
"2-I(re!tri de !ersonal neridicateIO
gF salariile nete ac&itate !ersonalli2 !rin creditl contli )31ICasaI.
Soldl contli este creditor %i re!rezint/ smele datorate de nitate !ersonalli
s/2 re!rezent4nd salarii %i alte asimilate acestora.
, Contul ./21Personal$ajutoare materiale datorate1
Este cont de pasi!.
Se creditez/ c1
aF smele datorate !ersonalli !e *aza listelor de !lat/2 re!rezent4nd a7toare
materiale s!ortate din contri*ia nit/ii la asigr/rile sociale2 !rin de*itl
contli "311IContri*ia nit/ii la asigr/rile socialeIO
*F smele datorate !ersonalli2 re!rezent4nd !rotecia social/ !e !erioada
%oma7li te&nic2 !rin de*itl contli -")5IAlte c&eltieli !ri+ind
asigr/rile %i !rotecia social/I.
Se de*itez/ c1
aF im!ozitl reint %i datorat *getli2 !rin creditl contli """IIm!ozitl !e
salariiO
*F reinerea a+ansrilor acordate 6n crsl lnii2 !rin creditl contli
"2)IA+ansri acordate !ersonalliIO
)3
cF contri*ia !ersonalli !entr !ensia s!limentar/ !rin creditl
contli "312IContri*ia !ersonalli !entr !ensie s!limentar/IO
dF contri*ia !ersonalli de 1M !entr fondl de %oma72 !rin creditl
contli "3.2IContri*ia !ersonalli la fondl de %oma7IO
eF reinerile f/cte 6n contl terilor2 !rin creditl contli "2.IReineri din
remneraiile datorate terilorO
fF smele nete ac&itate !ersonalli ca a7toare materiale sa %oma7
te&nic2 !rin creditl contli )31ICasaIO
gF smele neridicate la termenl legal de salariai2 !rin creditl contli
"2-I(re!tri de !ersonal neridicateI.
Soldl creditor al contli re!rezint/ smele datorate de nitate !ersonalli s/
ca a7toare materiale sa !entr %oma7 te&nic.
, Contul ./.1Participarea personalului la pro-it1
Acest cont ine e+idena stimlentelor datorate de nitate2 !ersonalli2 din
!rofitl o*int at4t 6n crsl anli c4t %i din !rofitl anal. Este cont de pasi!.
Se crediteaz/ c1
aF smele datorate de nitate !ersonalli din fondl de !artici!are la !rofit2
!rin de*itl contli112I:ond de !artici!are la !rofitI.
Se de*itez/ c 1
aF im!ozitl reint !ersonalli2 !rin creditl contli """IIm!ozit !e salariiIO
*F smele nete ac&itate celor 6n dre!t2 !rin creditl contli )31ICasaIO
cF smele neridicate de !ersonal 6n termen2 !rin creditl contli "2-I(re!tri
de !ersonal neridicate.
Soldl creditor al contli re!rezint/ smele din fondl de !artici!are la !rofit2
datorat de nitate !esonalli s/.
, Contul ./'13!ansuri acordate personalului1
Acest cont reflect/ creantele nit/ii fa/ de anga7aii s/i !entr a+ansrile
acordate 6n crsl lnii 6n contl remneraiei. Este cont de acti!.
Se de*itez/ c1
aF a+ansrile acordate !ersonalli %i care re!rezint/ 6n general "0,)0M din
salaril de 6ncadrare2 !rin creditl contli )31ICasaIO
*F a+ansrile neridicate 6n termen2 !rin creditl contli "2-I(re!tri de
!ersonal neridicateI.
Se crediteaz/ c a+ansrile acordate 6n tim!l lnii %i reinte !e statele de !lat/ a
salariilor sa !e listele de !lat/ a a7toarelor materiale2 !rin de*itl contli
"21IPersonal,remneraii datorateI sa "23IPersonal,a7toare materiale datorateI.
Soldl de*itor re!rezint/ a+ansrile acordate !ersonalli2 deci creanele
6ntre!rinderii fa/ de salariaii s/i %i care rmeaz/ a se reine din dre!trile totale salariale
ale acestora.
, (re!trile de !ersonal neridicate 6n termen de 3 zile se 6nregistreaz/ 6ntr,n
cont distinct2 %i anme 6n contul ./"1,repturi de personal neridicate1. Smele r/m4n
6nregistrate 6n acest cont !4n/ la ac&itarea lor celor 6n dre!t sa2 6n caz contrar2 !4n/ la
!rescrierea acestor dre!tri. Este n cont de pasi!.
Se crediteaz/ c1
aF salariile nete datorate !ersonalli %i neridicate de ace%tia2 6n termen2 !rin
de*itl contli "21IPersonal,remneraii datorateIO
)"
*F a7toarele materiale nete2 !recm %i c smele re!rezet4nd a7torl de
%oma7 te&nic2 datorate !ersonalli %i neridicate de ace%tia 6n termen2 !rin
de*itl contli "23IPersonal,a7toare materiale datorateIO
cF stimlente s!limentare nete s* form/ de !remii sa !artici!are la
!rofit datorate !ersonalli %i neridicate la termen2 !rin de*itl contli
"2"IPartici!area !ersonalli la !rofitIO
dF a+ansrile neridicate de !ersonal 6n termen2 !rin de*itl contli
"2)IA+ansri acordate !ersonalliI.
Se de*iteaz/ c1
aF smele ac&itate celor 6n dre!t2 !rin creditl contli )31ICasaIO
*F dre!trile de !ersonal !rescrise %i datorate *getli de stat sa2 d!/ caz2
trecte la +enitri eLce!ionale2 !rin creditl contli ""5IAlte datorii %i
creane c *getl statliI sa ..1I9enitri eLce!ionale din o!eraini de
gestineI.
Soldl contli este creditor %i reflect/ smele datorate de nitate !ersonalli %i
care n a fost ridicate 6n termen.
$ Contul ./&1Reineri din remuneraii datorate terilor1
Acest cont este tilizat !entr reflectarea diferitelor categorii de reineri f/cte
!ersonalli 6n fa+oarea terilor. C a7torl acesti cont se e+ideniaz/ smele reinte
!ersonalli2 re!rezent4nd datorii ale acestora fa/ de alte nit/i sa !ersoane fizice2
consecina nor contracte sa a nor &ot/r4ri 7dec/tore%ti. Cnoscte s* denmirea de
!o!riri2 ele re!rezint/ contra+aloarea c&iriilor2 ratelor scadente aferente cm!/r/rilor de
*nri2 amenzi2 !ensii alimentare2 etc.2 datorate de !ersonal. Este n cont de pasi!.
Se crediteaz/ c smele reinte din salarii sa a7toare materiale2 f/cte !e
statele de !lat/ !ersonalli ca fiind datorate terilor2 !rin de*itl contrilor
"21IPersonal,remneraii datorateI %i "23IPersonal,a7toare materiale datorateI.
Se de*iteaz/ c smele reinte !ersonalli %i ac&itate terilor2 !rin creditl
contrilor )12IContri crente la */nciI %i )31@CasaI.
Soldl creditor al contli reflect/ smele reinte !ersonalli !e statele de !lat/
%i neac&itate terilor.
, Contul ./)13lte datorii i creane n legtur cu personalul1
Acest cont se tilizeaz/ dac/ la 6nc&iderea eLerciili se constat/ c/ eList/
o*ligaii fa/ de !ersonall nit/ii %i !entr care n s,a 6ntocmit state de !lat/2 dar care
tre*ie 6nregistrate la c&eltielile eLerciili crent.
(e asemenea2 dac/ se constat/ c/ la 6nc&iderea eLerciili nitatea !atrimonial/
are creane fa/ de !ersonall s/ Ec&irii2 s!orri sa adaosri acordate %i nec+eniteF %i
care tre*ie reflectate la +enitrile eLerciili2 se tilizeaz/ tot contl "25IAlte datorii %i
creane 6n leg/tr/ c !ersonall @. Este n cont bi-uncional %i se dez+olt/ 6n rm/toarele
sintetice de gradl II1 "251IAlte datorii 6n leg/tr/ c !ersonallIO "252IAlte creane 6n
leg/tr/ c !ersonallI.
Se crediteaz/1
aF la sf4r%itl anli2 c smele datorate salariailor2 !entr care n s,a 6ntocmit
state de !lat/2 aferente eLerciili care rmeaz/ s/ se 6nc&id/2 !rin de*itl
contli -"1IC&eltieli c remneraiile !ersonalliIO
*F c smele datorate !ersonalli2 aferente eLerciili care se 6nc&eie2
!entr care n a fost 6ntocmite acte2 re!rezent4nd dre!tri din asigr/ri
))
sociale sa de %oma7 te&nic !rin de*itl contli "35IAlte datorii %i creane
socialeIO
cF 6n anl rm/tor2 c smele 6ncasate de la salariai2 e+ideniate anterior
E6n eLerciil !recedentF la acest cont %i care re!rezint/ diferite creane ale
nit/ii fa/ de !ersonal2 !rin creditl contli )31ICasaI.
Se de*iteaz/1
aF la sf4r%itl anli2 c smele re!rezent4nd creanele nit/ii fa/ de !ersonall
s/ !entr c&irii datorate de ace%tia %i care re!rezint/ +enit al eLerciil care se
6nc&eie2 !rin creditl contli .0-I9enitri din rede+ene2 locaii de gestine
%i c&iriiIO
*F c smele re!rezent4nd creanele nit/ii fa/ de !ersonall s/ !entr salarii2
concedii de odi&n/2 s!orri sa adaosri acordate acestora %i nec+enite %i
care tre*ie trecte la +enitrile eLerciili care se 6nc&eie2 !rin creditl
contli .)5IAlte +enitri din eL!loatareIO
cF c smele constatate la sf4r%itl eLerciili ca fiind ac&itate 6n !ls
salariailor2 fa/ de reglement/rile 6n +igoare2 re!rezent4nd a7toare materiale2
!rin creditl contli "35IAlte datorii %i creane socialeIO
dF 6n anl rm/tor2 c smele ac&itate de nitate !ersonalli e+ideniate anterior
Ela sf4r%itl anliF la acest cont2 ca o*ligaii fa/ de ace%tia2 !rin creditl
contli )31ICasaI.
Soldl creditor reflect/ smele datorate la sf4r%itl eLerciili2 de c/tre nitate2
!ersonalli s/.
Soldl de*itor reflect/ creanele nit/ii2 la sf4r%itl eLerciili2 fa/ de !ersonall
s/.

Hn nota conta*il/ se 6nregistreaz/ !e c&eltieli salariile *rte realizate de c/tre
anga7aii c carte de mnc/ inclsi+ concedil medical !l/tit de firm/1 -"1 Q "21
(in aceste salarii *rte se fac reinerile !rin sto!a7 la srs/ datorate de anga7ai 6n
conformitate c legile 6n +igoare. Con+enional +om defini rm/toarele analitice !entr
contl "3111
- "311.1 C.A.S. firm/O
- "311.2 C.A.S.S. firm/O
- "311.3 C.A.S.S. salariaiO
- "311." C.A.S. salariaiO
- "311.) C.A.S.S. deds din C.A.S.
Contri*iile o*ligatorii ale anga7ailor c carte de mnc/ c titl de reineri la
srs/ snt rm/toarele1
- C.A.S. , 112-.M a!licat la salaril *rt realizatO
- C.A.S.S. , .M a!licat la salaril *rt realizatO
- 8oma7 , 1M a!licat la salaril de *az/ negociatO
- Im!ozit , calclat conform grilei de im!ozitare.
Sc/z4nd aceste reineri la srs/ din salariile *rte +om o*ine salaril net !e care,l
+om !l/ti anga7ailor c carte de mnc/ 6n cazl 6n care n am acordat n a+ans 6n crsl
lnii.
Hn cazl 6n care am acordat n a+ans 6n crsl lnii 6l +om sc/dea %i !e acesta2
folosind 6nregistrarea conta*il/ "21 Q "2) 2 %i +om o*ine totall de !lat/.
)-
Hn continare se trec !e c&eltieli indemnizaiile c+enite anga7ailor c !rest/ri
ser+icii2 !rin 6nregistrarea conta*il/ -21 Q "01.2
(in indemnizaia *rt/ c+enit/ anga7ailor c con+enie ci+il/ de !rest/ri de
ser+icii se rein smele datorate2 c titl de reinere la srs/2 %i anme1
- C.A.S.S. .M din indemnizaia *rt/ c+enit/O
- Im!ozitl.
Indemnizaia !entr concedi medical s!ortat din *getl asigr/rilor sociale de
stat se scade direct din acesta constitind,se ca sm/ *rt/ datorat/ 6n contl
"23 A7toare materiale datorate.
(in aceast/ sm/ *rt/ datorat/ se rein contri*iile o*ligatorii c titl de
reinere la srs/ %i anme1
- 8oma7 , 1M calclat la salaril de 6ncadrareO
- Im!ozitl.
C.A.S.S.,l !entr anga7aii c carte de mnc/ care se afl/ 6n concedi medical
este deds din C.A.S. d!/ formla1
2 L salar minim *rt !e economie L .M Nm/rl de zile ale
Nm/rl de zile lcr/toare ale lnii L concedili medical
ELce!ie face concedil !entr 6ngri7irea co!illi !4n/ la doi ani nde .M i se
reine anga7atli %i e calclat la indemnizaia *rt/.
".3. Conta*ilitatea decont/rilor c asigr/rile sociale.
Reflectarea 6n conta*ilitate a contri*iei la asigr/rile sociale se face c a7torl
contului .2*13sigurri sociale12 care este n cont de pasi! ce se dez+olt/ 6n rm/toarele
contri sintetice de gradl II1
, "311IContri*ia nit/ii la asigr/rile socialeIO
, "312IContri*ia !ersonalli !entr !ensia s!limentar/I.
Contl "31IAsigr/ri socialeI se crediteaz/ c1
aF contri*ia s!ortat/ de nit/ile !atrimoniale la asigr/rile sociale2 !rin
de*itl contli -")1IC&eltieli !ri+ind contri*ia nit/ii la asigr/rile
socialeIO
*F contri*ia s!ortat/ de !ersonal !entr !ensia s!limentar/2 !rin de*itl
contrilor "21IPersonal,remneraii datorateI %i "23IPersonal,a7toare
materiale datorateI.
Se de*iteaz/ c1
aF smele datorate !ersonalli2 re!rezent4nd a7toare materiale s!ortate
conform legii din contri*ia nit/ii la asigr/rile sociale2 !rin creditl
contli "23IPersonal,a7toare materiale datorateIO
*F smele re!rezent4nd contri*ia nit/ii !entr fondl s!ecial !entr s/n/tate2
datorat/ $inisterli S/n/t/ii !rin creditl contli "".I:ondri s!eciale,
taLe %i +/rs/minte asimilateIO
cF smele +irate la *getl asigr/rilor sociale re!rezent4nd diferena r/mas/
din contri*ia nit/ii la asigr/rile sociale2 !recm %i contri*ia salariailor
la !ensia s!limentar/2 !rin creditl contli )12IContri crente la */nciI.
).
Soldl creditor al contli re!rezint/ smele datorate *getli asigr/rilor
sociale.
Societatea comercial/ datoreaz/ o cota de contri*ie !entr asigr/rile sociale de
23233M !entr condiii normale de mnc/. Aceast/ contri*ie se a!lic/ as!ra +enitli
*rt realizat de anga7aii c carte de mnc/.
Se trece !e c&eltieli2 folosind 6nregistrarea conta*il/ -")1 Q "311.12 %i se dedce
din acesta C.A.S.,l aferent *olii s!ortat din acesta %i C.A.S.S.,l aferent anga7ailor
aflai 6n concedi medical.
Societatea comercial/ datoreaz/ de asemenea contri*ia la asigr/rile sociale de
s/n/tate 6n cot/ de .M a!licat/ as!ra fondli de salarii total2 mai !in *oala !l/tit/ din
C.A.S.
Aceste contri*ii se trec de asemenea !e c&eltieli folosind 6nregistrarea
conta*il/ -")1 Q "311.2
".". Conta*ilitatea decont/rilor c fondl de %oma7.
Conta*ilitatea contri*iei agenilor economici %i a salariailor la fondl de %oma7
se realizeaz/ c a7torl contului .2&13jutor de omaj1. Contl se dez+olt/ 6n
rm/toarele contri sintetice de gradil II1
, "3.1IContri*ia nit/ii la fondl de %oma7IO
, "3.2IContri*ia !ersonalli la fondl de %oma7I.
Contl "3.IA7tor de %oma7I este cont de pasi!.
Se crediteaz/ c1
aF contri*ia lnar/ de )M calclat/ as!ra fondli de salarii2 s!ortat/ !e
c&eltieli de nit/ile !atrimoniale2 !rin de*itl contli -")2IC&eltieli
!ri+ind contri*ia nit/ii !entr a7torl de %oma7IO
*F contri*ia lnar/ de 1M a salariailor2 s!ortat/ din salaril lnar *rt sa din
a7toare materiale2 !rin de*itl contrilor "21IPersonal,remneraii datorateI
sa "23IPersonal,a7toare materiale datorateI.
Se de*iteaz/ c smele +irate la *getl asigr/rilor sociale re!rezent4nd
contri*ia lnar/ a nit/ii !atrimoniale %i a salariailor la fondl de %oma72 !rin creditl
contli )12IContri crente la */nciI.
Soldl creditor reflect/ contri*ia 6nregistrat/ la fondl de %oma7 %i ne+irat/.
Hn sitaia 6n care2 la s4r%itl eLerciili2 nit/ile !atrimoniale constat/ c/ s,a
ac&itat 6n !ls anmite sme salariailor2 din fondl de asigr/ri %i !rotecie social/ %i,n
consecin/ a dre!tri fa/ de salariai %i res!ecti+ o*ligaii fa/ de *getl asigr/rilor
!entr %oma72 +or tiliza !entr reglementare contul .2)13lte datorii i creane sociale1.
Hn sitaia in+ers/2 6n care la sf4r%itl eLerciili se constat/ c/ nit/ile
!atrimoniale mai a o*li*aii fa/ de salariai2 !entr care n s,a 6ntocmit 6nc/
docmente %i care rmeaz/ a se ac&ita 6n anl rm/tor 6n contl asigr/rilor %i !roteciei
sociale2 se +a tiliza acela%i cont "35IAlte datorii %i creane socialeI. (e aceast/ dat/
6ns/2 se +a reflecta creana fa/ de *getl asigr/rilor sociale %i o*ligaia de !lat/ fa/ de
salariai. Contl se dez+olt/ 6n do/ contri sintetice de gradl II2 %i anme1
, "351IAlte datorii socialeIO
, "352IAlte creane socialeI.
Este n cont bi-uncional.
)5
Se crediteaz/ c1
aF smele constatate la sf4r%itl eLerciili2 ca fiind ac&itate 6n !ls salariailor
din fondrile de asigr/ri %i !rotecie social/2 %i care se datoreaz/ *getli
asigr/rilor sociale2 !rin de*itl contli "25IAlte datorii %i creane 6n
leg/tr/ c !ersonallIO
*F c smele 6ncasate de la *getl asigr/rilor sociale %i care lterior figra la
acest cont ca %i creane2 !rin de*itl contli )12IContri crente la */nciI.
Se de*iteaz/ c1
aF smele +irate 6n anl rm/tor asigr/rilor sociale %i reflectate 6n eLerciil
!recedent ca %i datorii fa/ de *getl asigr/rilor sociale2 !rin creditl
contli )12IContri crente la */nciIO
*F smele datorate salariailor2 aferente eLerciili 6nc&eiat %i care se +or ac&ita
anl rm/tor din fondl de asigr/ri sociale sa ca %oma7 te&nic2 !rin creditl
contli "25IAlte datorii %i creane 6n leg/tr/ c !ersonallI.
Soldl creditor al contli re!rezint/ smele datorate de nit/ile !atrimoniale2
*getli asigr/rilor sociale2 iar soldl de*itor reflect/ smele c+enite salariailor2 ce
rmeaz/ a se ac&ita 6n contl asigr/rilor %i !roteciei sociale2 deci creanele fa/ de
*getl asigr/rlor sociale.
Societatea comercial/ datoreaz/ o cot/ de )M !entr constitirea fondli de
%oma7 sta*ilit/ 6n conformitate c =egea nr..-B2002 !ri+ind sisteml asigr/rilor !entr
%oma7 %i stimlarea oc!/rii forei de mnc/.
Se face trecerea !e c&eltieli a acestor contri*ii !rin 6nregistrarea conta*il/
-")2 Q "3.1.
No"& Pentr toate aceste reineri la srs/ %i contri*ii datorate de societatea
comercial/ se 6ntocmesc ordine de !lat/ %i declaraiile aferente.
".). S'U(IU (E CA;.
Stdil de caz rm/tor a fost 6ntocmit !entr lna a!rilie 2002.
Pres!nem c/ a+em trei anga7ai c carte de mnc/ !e drat/ nedeterminat/ %i
n anga7at c !rest/ri ser+icii care lcreaz/ %i la alt/ firm/.
Anga7aii c carte de mnc/ snt1
1.Ionesc (an
C.N.P. , 1-30.313)".23
Salar de 6ncadrare , 5.300.000 lei
#re lcrate , 1.- ore
2.Po!esc 9asile
C.N.P. , 1).031.3)"5"1
Salar de 6ncadrare , ).-00.000 lei
#re lcrate , 15"
3.R/dlesc Ecaterina
C.N.P. , 2-1030)3)"13.
Salar de 6ncadrare , ".200.000 lei
Pres!nem c/ R/dlesc Ecaterina se afl/ 6n concedi de *oal/ toat/ lna.
Anga7atl c !rest/ri de ser+icii este1
)3
1.(amian (an
C.N.P. , 1--051)3)"."3
Indemnizaia , 1.)00.000 lei2 *rt.
'oate actele originale !e care le 6ntocme%te societatea comercial/ %i anme1 foaia
colecti+/ de !rezea/2 statl de salarii !entr cola*oratori2 statl de salarii al anga7ailor
c carte de mnc/2 statl de salarii !entr concedii medicale2 centralizatorl2 ordinele de
!lat/ %i declaraiile aferente snt inclse 6n aneLele care 6nsoesc lcrarea.
Hn cadrl aneLelor actele %i declaraiile a rm/toarele nmere1
, ordinl de !lat/ !ri+ind decont/ri !entr o!eraini !ri+ind asigr/rile sociale
de stat Efa/ %i +ersoF N aneLa 2O
, ordinl de !lat/ !ri+ind im!ozitl !e +enit din salarii N aneLa 3O
, ordinl de !lat/ !ri+ind C.A S. 112-.M re!rezent4nd contri*ia
anga7ailor N aneLa "O
, ordinl de !lat/ !ri+ind contri*ia !entr %oma7 a anga7atorli %i a
anga7ailor N aneLa )O
, ordinl de !lat/ !ri+ind contri*ia !entr asigr/rile sociale de s/n/tate
datorate de anga7ator c4t %i de anga7ai N aneLa -O
, ordinl de !lat/ !ri+ind contri*ia la :.S.S.S.P.G. N aneLa .O
, declaraia anga7atli (amian (an2 conform =egii nr. 13B2000 art. -2 alin. E"F2
din care rezlt/ c/ desf/%oar/ acti+itate !e *az/ de contract indi+idal de mnc/ la o alt/
firm/ N aneLa 5O
, foaia colecti+/ de !rezen/ N aneLa 3O
, statl de salarii N aneLa 10O
, statl de salarii !entr anga7ata aflat/ 6n concedi de *oal/ N aneLa 11O
, centralizatorl N aneLa 12O
, statl de salarii !entr cola*oratori N aneLa 13O
, declaraia !ri+ind e+idena nominal/ a asigrailor %i a o*ligaiilor de !lat/ c/tre
*getl asigr/rilor sociale de stat EaneLa nr.1.1F N aneLa 1"O
, declaraia !ri+ind e+idena nominal/ a asigrailor %i a o*ligaiilor de !lat/ c/tre
*getl asigr/rilor sociale de stat EaneLa nr.1.2F N aneLa 1)O
, declaraia !ri+ind contri*iile datorate la fondl de %oma7 N aneLa 1-O
, declaraia !ri+ind o*ligaiile de !lat/ la fondl de asigr/ri de s/n/tate N
aneLa 1.O
, cererea ti! !ri+ind solicitarea dre!trilor de asigr/ri sociale2 altele dec4t
!ensiile N aneLa 15O
-0
CAP.V Con!lu%ii i propuneri
=crarea de fa/ 6ncearc/ s/ !rezinte sisteml relaiilor de !ersonal2 al asigr/rilor
%i al !roteciei sociale din Rom4nia.
Hn !riml ca!itol este !rezentat/ !e scrt societatea nde s,a efectat lcrarea %i
anme S.C. I.$.S.R. 'I$ASU( S.A. din 'imi%oara.
Al doilea ca!itol !rezint/ relaiile de !ersonal2 conintl %i necesitatea
asigrarilor sociale %i o enmerare a !rinci!alelor forme de asigr/ri sociale. Ca!itoll
doi trateaz/ de asemenea %i *getl asigr/rilor sociale de stat care c!rinde +enitrile %i
c&eltielile sistemli !*lic. Acest *get este ela*orat anal de c/tre >+ern2 !e *aza
!ro!nerilor Casei Naionale de Pensii %i Alte (re!tri de Asigr/ri Sociale2 %i este s!s
s!re a!ro*are Parlamentli.
Ca!itoll trei !rezint/ detaliat roll %i !rinci!alele forme de asigr/ri sociale. Se
6nce!e c !ensiile %i anme1
, Pensia !entr limit/ de +6rst/ N care se acord/ asigrailor care 6nde!linesc
cmlati+2 la data !ension/rii2condiiile !ri+ind +4rsta standard de !ensionare %i stagil
minim de cotizare realizat 6n sisteml !*lic. 94rsta standard de !ensionare este de -0 de
ani !entr femei %i de -) de ani !entr */r*ai. Stagil minim de cotizare at4t !entr
femei c4t %i !entr */r*ai este de 1) ani.
, Pensia antici!at/ N se acord/ asigrailor care a de!/%it stagil de cotizare c
cel !in 10 ani %i care mai a cel mlt ) ani !4n/ la +4rsta standard de !ensionare.
, Pensia antici!at/ !arial/ N asigraii care a realizat stagii com!lete de
cotizare2 !recm %i cei care a de!/%it stagil com!let de cotizare c !4n/ la 10 ani !ot
solicita !ensia antici!at/ !arial/ c redcerea +4rstelor standard de !ensionare c cel
mlt ) ani.
, Pensia de in+aliditate N a dre!tl la aceast/ !ensie asigraii care %i,a !ierdt
total sa cel !in 7m/tate din ca!acitatea de mnc/2 din caza1 accidentelor de mnc/O
*olilor !rofesionale %i t*ercilozeiO *olilor o*i%nite %i accidentelor care n a leg/tr/ c
mnca.
, Pensia de rma% N se acord/ co!iilor %i soli s!ra+ieitor.
Hn sisteml !*lic2 cantml !ensiei la data 6nscrierii la !ensie se determin/ !rin
6nmlirea !ncta7li medi anal realizat de asigrat 6n !erioada de cotizare c +aloarea
ni !nct de !ensie din lna ie%irii la !ensie. Pncta7l medi anal2 realizat de asigrat
6n !erioada de cotizare se determin/ !rin 6m!/rirea nm/rli de !ncte rezltat din
6nsmarea !ncta7elor anale realizate de asigrat 6n !erioada de cotizare la nm/rl de
ani cores!nz/tor stagili com!let de cotizare.
Urm/toarea form/ de asigr/ri sociale tratat/ este indemnizaia !entr
inca!acitate tem!orar/ de mnc/. Hn sisteml !*lic asigraii *eneficiaz/ de concedi
medical %i de indemnizaie !entr inca!acitate tem!orar/ de mnc/ dac/ do+edesc
inca!acitatea tem!orar/ de mnc/ !rintr,n certificat medical2 eli*erat conform
!re+ederilor legale 6n +igoare. Cantml indemnizaiei !entr inca!acitate tem!orar/ de
mnc/ se determin/ !rin a!licarea ni !rocent de .)M la *aza de calcl.
-1
Prestaiile !entr !re+enirea 6m*oln/+irilor %i rec!erarea ca!acit/ii de
mnc/O 6n sisteml !*lic asigraii !ot *eneficia de1
, indemnizaie !entr trecerea tem!orar/ 6n alt/ mnc/O
, indemnizaie !entr redcerea tim!li de lcrO
, indemnizaie !entr carantin/O
, a7toare !entr !rocrarea de !roteze2 orteze %i alte !rodse orto!edice2 care n
snt s!ortate de la asigr/rile sociale de s/n/tateO
, tratament *alnear care de asemenea n este s!ortat de la asigr/rile sociale de
s/n/tateO
, rea*ilitare !rofesional/O
, *ilete de odi&n/2 !entr asigraii nit/ilor 6n care n este reglementat/2
!otri+it legii2 constitirea fondli social.
Alte forme de asigr/ri sociale tratate 6n continare snt indemnizaiile %i
a7toarele de asigr/ri sociale.
Prima este indemnizaia de maternitate N asigratele a dre!tl !e o !erioad/ de
12- de zile calendaristice2 la concedi !entr sarcin/ %i l/zie2 !erioad/ 6n care
*eneficiaz/ de indemnizaie de maternitate. Concedil !entr sarcin/ se acord/ !e o
!erioad/ de -3 de zile 6nainte de na%tere2 iar concedil !entr l/zie !e o !erioad/ de -3
de zile d!/ na%tere. Cantml lnar al indemnizaiei este de 5)M din *aza de calcl.
Indemnizaia de maternitate se s!ort/ integral din *getl asigr/rilor sociale de stat.
A doa este indemnizaia !entr cre%terea co!illi sa 6ngri7irea co!illi *olna+
de care !oate *eneficia o!ional nl dintre !/rini2 dac/ 6nde!line%te condiiile de stagi
de cotizare. Cantml lnar al indemnizaiei !entr cre%terea co!illi sa 6ngri7irea
co!illi *olna+ este de 5)M din *aza de calcl.
Al treilea este a7torl de deces de care !oate *eneficia o singr/ !ersoan/2 care
!oate fi2 d!/ caz2 sol s!ra+ieitor2 co!ill2 !/rintele2 ttorele2 cratorl sa
mo%tenitorl. A7torl de deces c+enit !entr n mem*r de familie re!rezint/ 7m/tate
din cantml a7torli de deces sta*ilit anal !rin legea *getli asigr/rilor sociale.
Prin &ot/r4rea >+ernli Rom4niei din data de 1 $artie 2002 a intrat 6n +igoare
=egea nr. .- !ri+ind sisteml asigr/rilor !entr %oma7 %i stimlarea oc!/rii forei de
mnc/2 +ec&ea =ege nr. 1B1331 !ri+ind !rotecia social/ a %omerilor %i reintegrarea lor
!rofesional/ fiind a*rogat/. <getl asigr/rilor !entr %oma7 se a!ro*/ !rin legea
*getli asigr/rilor sociale de stat %i c!rinde +enitrile %i c&eltielile sistemli
asigr/rilor !entr %oma7.
Anga7atorii a o*ligaia de a !l/ti lnar o contrigie la *getl asigr/rilor !entr
%oma72 6n cot/ de )M a!licat/ as!ra fondli total de salarii *rte lnare realizate de
asigraii c asigrare o*ligatorie. Anga7atorii a de asemenea o*ligaia de a reine %i de a
+ira lnar contri*ia indi+idal/ la *getl asigr/rilor !entr %oma72 6n cot/ de 1M2
a!licat/ as!ra salarili de *az/ lnar *rt2 !entr asigraii c asigrare o*ligatorie.
Persoanele asigrate !e *aza contractli de asigrare !entr %oma7 a o*ligaia
de a !l/ti lnar o contri*ie la *getl asigr/rilor !entr %oma7 6n cot/ de -M2 a!licat/
as!ra +enitli lnar declarat 6n contractl de asigrare !entr %oma7.
Indemnizaia de %oma7 se acord/ %omerilor !e !erioade sta*ilite difereniat2 6n
fncie de stagil de cotizare2 d!/ cm rmeaz/1
aF %ase lni2 !entr !ersoanele c n stagi de cotizare de !4n/ la cinci ani2 dar
n mai !in de n anO
-2
*F no/ lni2 !entr !ersoanele c n stagi de cotizare c!rins 6ntre cinci %i zece
aniO
cF dois!rezece lni2 !entr !ersoanele c n stagi de cotizare mai mare de zece
ani.
Indemnizaia de %oma7 este o sm/ fiL/2 neim!oza*il/2 lnar/2 re!rezent4nd .)M
din salaril de *az/ minim *rt !e ar/2 6n +igoare la data sta*ilirii acestia.
=egea nr. 1")B133.2 nmit/ =egea asigr/rilor sociale de s/n/tate2 este legea care
reglementeaz/ asigr/rile sociale de s/n/tate.
Asigr/rile sociale de s/n/tate re!rezint/ !rinci!all sistem de ocrotire a s/n/t/ii
!o!laiei. Asigr/rile sociale de s/n/tate snt o*ligatorii %i fncioneaz/ descentalizat2
!e *aza !rinci!ili solidarit/ii %i s*sidiarit/ii 6n colectarea %i tilizarea fondrilor2
!recm %i a dre!tli alegerii li*ere de c/tre asigrai a medicli2 a nit/ii sanitare %i a
casei de asigr/ri de s/n/tate.
Anga7atorii a o*ligaia s/ +ireze caselor de asigr/ri de s/n/tate contri*ia
!entr asigr/rile sociale de s/n/tate 6n cot/ de .M ra!ortat/ la fondl de salarii.
Anga7atorii tre*ie s/ rein/ %i s/ +ireze caselor de asigr/ri de s/n/tate %i o cot/ de .M
a!licat/ lnar as!ra +enitrilor salariale *rte 6n cazl asigrailor care a calitatea de
asigrat sa care !resteaz/ o acti+itate !e *az/ de con+enie ci+il/ de !rest/ri de ser+icii.
Hn ca!itoll !atr este !rezentat/ conta*ilitatea decont/rilor c !ersonall2
Asigr/rile Sociale %i :ondl de %oma72 6nce!4nd c organizarea docmentaiei !rimare.
=crarea se 6nc&eie c n stdi de caz 6ntocmit !entr lna a!rilie 2002.
I4I56R37I8
1. $i&ail E!ran2 (mitr Cotle2 :elicia Ineo+an2 Ion Pere% N Contabilitatea -inanciar2
Editra de 9est2 'imi%oara2 1335.
2. ? ? ? , =egea nr. 13B2000 !ri+ind sisteml !*lic de !ensii %i alte dre!tri de
asigr/ri sociale.
3. ? ? ? , #rdonana de rgen/ nr.10. din 2001 !entr modificarea %i com!letarea
=egii nr. 13B2000 !ri+ind sisteml !*lic de !ensii %i alte dre!tri de
asigr/ri sociale.
". ? ? ? , =egea nr. .-B2002 !ri+ind sisteml asigr/rilor !entr %oma7 %i stimlarea
oc!/rii forei de mnc/.
). ? ? ? , =egea nr. 1")B133. !ri+ind asigr/rile sociale de s/n/tate.
-. ? ? ? , #rdinl nr.." din 2000 !entr a!ro*area Normelor !ri+ind modl de
6ncasare a contri*iilor la asigr/rile sociale de s/n/tate.
3N898
-3
ANE?A 1.
#rganigrama societ/ii comerciale.

ANE?A 2
-"
C#NSI=IER
Asigrarea calit/ii
Pro*leme te&nice
C#N'A<I= 8E:
A.>.A.
C#NSI=IU= (E A($INIS'RACIE
(IREC'#R >ENERA=
C#=EC'I9
:inanciar,Administrati+
Resrse Umane
(IREC'#R A(AUNC'
C.'.E.
C.'.C.
C#=EC'I9 (E
CERCE'ARE
C#=EC'I9 (E
PR#(UCCIE
ANE?A 3
-)
ANE?A "
ANE?A )
ANE?A -
--
ANE?A .
-.