Sunteți pe pagina 1din 13

S.C.ALCONEP S.R.L.

LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1


TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 1
PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE


LUCRARI DE COVOARE
ASFALTICE


( IMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE
CILINDRATE LA CALD )

ELABORAT VERIFICAT APROBAT
Nume si prenume ING. FODOR
VIRGIL
ING. PAL MRCEL ING. ALECU ILIE
Semnatura
Data


S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 2

1. SCOP :
Prezenta procedura stabileste modul de realizare si verificare a unui covor asfaltic
(imbracaminte asfaltica) conform documentatiei tehnice de executie si a reglementarilor
privind calitatea lucrarilor.

2. DOMENIU :
Se aplica pentru realizarea covoarelor asfaltice la lucrarile executate de S.C. ALCONEP
S.R.L Tg. Ocna.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA:

3.1. Acte normative :
- Ordinul MT nr. 43/1998- Norme privind incadrarea si categorii a
drumurilor de interes national;
- Ordinul MT nr. 46/1998- Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice;
- C 56-85 Normative pentru realizarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii.

3.2.Reglementari tehnice:
- AND 539 : Normativ pentru realizarea mixurilor bituminoase stabilizate cu
fibra de celuloze;
- AND 549 : Normativ privind imbracamintile bituminoase cilindrate la cald
cu bitum modificat cu polimeri;
- AND 553 : Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase
cilindrate la cald realizate cu mixturi asfaltice cu bitum aditivat;
- AND 559 : Normativ privind executia imbracamitilor bituminoase
executate la cald realizate cu mixturi asfaltice cu bitum aditivat.

3.3.Standarde:
- STAS 113 - Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Frass;
- STAS 174-1 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate la
cald;
- STAS 1338-1 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti
bituminoase executate la cald;
- STAS 1338-2 Lucrari de drumuri. Metode de determinare si incercare;
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 3
- STAS 6400 Lucrari de drumuri.Straturi de balast si de fundatie;
- STAS 8877 Emulsii bituminoase aditivate cu rupere rapida pentru lucrari
de drumuri;
- STAS 175 Imbracaminti asfaltice.
3.4.Alte documente:
- Caiet de sarcini.

4. TERMINOLOGIE SI ABREVIERI:
Specifice nu sunt.

5. PROCEDURA:

5.1.In prezenta procedura:
- Se arata succint modul de realizare a imbracamintilor asfaltice pentru
drumuri.

5.2.Conditii prealabile:
- Cunoasterea amanuntita a documentatiei scrisa si desenata, precum si a
standardelor si normativelor in vigoare;
- Pregatirea si verificarea sculelor, echipamentelor si al utilajelor;
- Repartizarea sarcinilor si instruirea personalului de executie.

5.3.Continutul procedurii:

5.3.1. Lucrari pregatitoare:
- Intocmirea graficului de lucrari;
- Aprovizionarea si receptia materialelor necesare la executia lucrarilor.

5.3.2. Executia:

a. Pregatirea stratului suport:
- Inainte de asternerea mixturii asfaltice, stratul suport se curata foarte bine;
- In cazul in care stratul suport are un profil transversal necorespunzator sau
are denivelari se iau masuri de rectificare a acestora;
- Stratul suport trebuie sa fie uscat ;
- Pe stratul suport, daca este prevazut in documentatie, inaintea de asternerea
mixturilor se asterne stratul antifisuri din materiale geotextile.

S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 4


b. Amorsarea:

La executia covoarelor asfaltice se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o
emulsie de bitum cationica cu rupere rapida, obligatoriu in urmatoarele cazuri:

- Strat de baza din mixtura bituminoasa pe strat suport din beton de ciment
sau fundatie din piatra sparta;
- Strat de legatura pe stratul de baza din mixturi asfaltice;
- Strat de uzura pe strat de legatura, cand stratul de uzura se executa la
interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legatura.
Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru ruperea emulsiei cationice si uscarea
acesteia.
In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramas dupa aplicarea
amorsajului trebuie sa fie de 0.3 0.5 kg/mp.
Caracteristicile emulsiei trebuie sa fie de asa natura incat ruperea sa fie efectiva inaintea
asternerii mixturii bituminoase. Liantul trebuie sa fie compatibil cu cel utilizat in mixtura
asfaltica.
Amorsarea se executa in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m.
c. Asternerea mixturilor asfaltice:
- Se efectueaza numai mecanizat cu ajutorul unui finisor capabil de a
repartiza mixtura fara sa produca segregarea lor, respectand modelele si
grosimile fixate;
- In cazul lucrarilor executate in spatii inguste, asternerea mixturilor se poate
face manual;
- Asternerea mixturilor se face in perioada martie noembrie la temperaturi
atmosferice de peste 10 grade celsius, in conformitate cu prevederile legale
si numai pe timp uscat. Executia trebuie intrerupta pe timp de ploaie;
- Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe fiecare strat si pe toata
lungimea unei benzi programata a se executa in ziua respectiva;
- In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii,
mixtura ramasa necompactata in amplasamentul repartizatorului, pana la
120 de grade celsius, se procedeaza la scoaterea utilajului din zona de
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 5
intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza
resturile de mixuri ramase la capatul benzii, se efectueaza curatarea
buncarului si a grinzii vibratoare a repartizatorului.Capatul benzii intrerupte
se trateaza ca rost de lucru transversal.
Mixurile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
urmatoarele valori:


TIP LIANT

TEMPERATURA MINIMA IN
GRADE CELSIUS A
TEXTURII LA ASTERNERE
TEMPERATUTA MINIMA IN
GRADE CELSIUS LA
COMPACTARE
INCEPUT SFARSIT
D 60/80 145 140 110
D 80/100 140 135 100

Masurarea temperaturii se efectueaza din masa mixturii si buncarul finisorului.
Mixturile bituminoase a caror temperatura este sub cea prevazuta in tabel vor fi refuzate si
evacuate din santier.
Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu pe intreaga latime a caii de rulare. Atunci cand
acest lucru nu este posibil, antrepenorul va propune beneficiarului aprobarea latimii benzilor de
asternere si pozitia rosturilor longitudinale ce urmeaza sa fie executate.
Punerea in opera a mixturilor asfaltice se face pentru:
- Stratul de baza intr-una sau mai multe asterneri successive, in functie de
grosimea stratului si de utilajele folosite;
- Stratul de legatura intr-o singura asternere;
- Stratul de uzura intr-o singura asternere.
Grosimea maxima a mixturii raspandite intr-o singura trecere este cea fixata de caietul de
prescriptii speciale sau de consultant ( diriginte ) la propunerea antreprenorului, dupa realizarea
unui sector experimental.
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 6
Viteza de asternere cu finisorul trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixurilor de la
statie si cat se poate de constant ca sa se evite total intreruperile.
Antrepenorul trebuie sa dispuna de personal calificat pentru a corecta eventualele
denivelari, imediat dupa asternere, cu ajutorul unui aport de material proaspat inainte de
compactare.
La buncarul utilajului de asternere trebuie sa fie in permanent suficienta mixtura pentru a
evita o raspandire neuniforma a materialului.
Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie etanse.
Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui niciodata sa se gaseasca suprapus rostului
longitudinal al stratului inferior, indiferent daca acesta este stratul de legatura sau stratul de baza,
realizat din mixturi asfaltice sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic.
Un decalaj de minim 20 de cm este necesar sa se gaseasca in urma rotilor.
Rosturide de separare ale mixturilor raspandite de la o zi la alta trebuie sa fie executate
astfel incat sa asigure o tranzitie perfecta si continua intre suprafetele vechi si cele noi.Rosturile
transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cu cel putin un metru.Marginea benzii vechi va
fi decupata pe intreaga latime a ei, eliminand o lungime de banda de aproximativ 50 de
centimetri.Suprafata proaspat creata pentru decupare, va fi bandijonata cu emulsie de bitum exact
inainte de realizarea benzii noi.
La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta, zonele aferente rostului de
lucru, longitudinal si/sau transversal se taie pe toata lungimea stratului astfel incat sa rezulte o
muchie vie verticala. In cazul rostului longitudinal,cand benzile adiacente se executa in aceeasi
zi, taierea nu mai este necesara.
Legatura transversala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al dumului se
face dupa decaparea mixturii vechi, pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat,
astfel incat sa se obtina o grosime canstanta a acestuia cu panta de 0.5%. In plan, liniile de
decapare, se recomanda sa fie in forma de V la

.
Compactarea zonei de unire se va face cu o amorsare a suprafetei,urmata de asternerea si
compactarea noii mixturi asfaltice pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si cel
existent).
d. Compactarea:
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 7
Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri si
compactoare cu rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate astfel incat sa se
obtina un grad de compactare prevazut.

Atelierul de compactare va fi propus de antreprenor si aprobat de beneficiarul lucrarii dupa
incercarile de etalonare in timpul primelor zile de punere in opera.Aceste incercari de etalonare,
vor fi efectuate sub responsabilitatea antreprenorului, consultantul putand cere pe loc interventia
unui laborator agreat, care sa efectueze in acest scop pe cheltuiala antreprenorului, incercarile de
compactitate, pe care le va considera necesare.
Urmare a acestei incercari, antrprenorul propune beneficiarului:
- Sarcina fiecarui utilaj;
- Planul de mers al fiecarui utilaj, pentru a asigura un numar de treceri, pe cat
posibil, constant, in fiecare punct al stratului;
- Viteza de mers;
- Presiune de umflare a pneurilor ( 3-9 bar );
- temperatura de asternere ( dar nu inferioara minimului fixat ).
Metoda propusa va fi satisfacatoare daca se permite sa se atinga in cel mult 95% din
masuratorile efectuate, procentul de 100% a densitatii aparente obtinute in timpul studiului
privind compozitia mixturii; cele 5% masuratori necorespunzatoare, nu vor trebui sa aiba o
compactare mai mica de 95% din densitatea aparenta.
Numarul atelierelor de compactare se va stabili in functie de numarul punctelor de asternere.
Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executata ca sa se obtina valori
optime pentru caracteristicile fizico mecanice de deformabilitate si suprafatare.
Compactarea se efectueaza in lungul drumului,de la margine spre ax; pe sectorele de panta
sau cu panta transversala unica, se efectueaza de la marginea mai joasa spre cea ridicata.
Compactorul trebuie sa lucreze fara socuri pentru a evita valurirea imbracamintii asfaltice.
Suprafata stratului se controleaza in permanenta, micile denivelari care apar se corecteaza
dupa prima trecere a rulourilor, pe toata latimea.
La executia mai multor straturi succesive, cum este cazul la straturile de baza, compactarea
se va efectua separat pentru fiecare strat in parte.Se va asigura o perfecta legatura intre straturi,
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 8
iar stratul superior se va aplica la cel mult 24 de ore de la aplicarea primului strat a carui
suprafata trebuie sa fie curata si uscata.
Atelierul de compactare, conform reglementarilor in vigoare este alcatuit din:
- Compactor pe pneuri de 160 KN;
- Compactor cu rulouri netede de 120 KN.


Numarul de treceri pentru asigurarea compactarii optime va fii stabilit prin experimentari
preliminare pentru a se asigura un minim de 98% a gradului de compactare ( Metoda Marshall ).
Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protectie.
Compactoare nu trebuie sa se departeze la mai mult de 50 m in spatele finisorului.
Locurile inaccesibie compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
scurgere si a caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.Se
vor respecta prevederile din STAS 114 2 / 1997.
e. Suprafatarea ( netezire si finisare ) :
Pentru ca suprafata stratului suport sa satisfaca ea insasi conditiile de mai jos, denivelarea
maxima masurata pe un strat sub rigla de 3 m, trebuie sa ramana in toate punctele inferioara
limitelor tolerantelor indicate mai jos:


f. Tratarea suprafetei :
Dupa executia imbracamintilor asfaltice se procedeaza la inchiderea porilor suprafetei prin
raspandirea de 2 3 kg/

nisip cu granulatie 0 3.15 mm bituminat cu 2 3% bitum, prin


cilindrare ( se prefera nisip de concasaj ), cu exceptia betoanelor asfaltice rugoase .
NATURA
PROFILULUI
DENIVELARI MAXIME (mm)
STRAT DE BAZA STRAT DE LEGATURA STRAT DE UZURA
LONGITUDINAL 15 8 5
TRANSVERSAL 20 10 7
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 9
Pentru sectoarele care se executa dupa 01. octombrie sau executate inainte de aceasta data
in zone umbrite si cu umiditate excesiva sau cu trafic foarte redus, se va realiza cu aprobarea
beneficiarului, pe baza constatarilor pe teren, inchiderea suprafetelor prin bandijonare .
Bandijonarea se executa prin stropire cu bitum sau cu solutie cationica cu rupere rapida cu
60 % bitum diluat cu apa nealcalina ( o parte emulsie 60%, o parte apa ) si raspandire nisip 0 -
3.15 mm in urmatoarele cantitati:
- Stropire cu bitum 0.5 kg/

si raspandire nisip 3 5 kg/

;
- Stropire cu emulsie cationica 60% diluata cu apa 0.8 1 kg/

si
raspandire nisip 3 5 kg/

.

5.4.CONTROLUL CALITATII LA PUNEREA IN OPERA:

5.4.1. Controlul compactarii:
Autocontrolul compactarii: antreprenorul trebuie sa vegheze permanent la :
- Cadenta executiei sa fie cea retinuta la incercari;
- Utilajele prescrise atelierului de compactare sa fie efectiv pe santier si in
functiune continua si regulata;
- Elementele definite practic in timpul incercarilor ( sarcina fiecarui utilaj,
planul de mers, viteza, presiunea in pneuri, distanta maxima de departare
fata de finisor si primul compactor ) sa fie respectate cu strictete;
Consultantul ( dirigintele ) isi rezerva dreptul, in cazul unui autocontrol insuficient, sa
opreasca lucrul pe santier pana cand antrprenorul va lua masurile necesare de remediere.
Controlul in timpul executiei inmbracamintilor rutiere bituminoase se efectueaza prin
verificarea cu frecventa mentionata urmatoarele:
- Pregatirea stratului suport : zilnic la inceperea lucrarilor pe sectorul
respectiv;
- Temperaturile mixturilor la asternere si compactare cel putin de doua ori
pe zi ;
- Modul de compactare zilnic;
- Modul de realizare a rosturilor zilnic.

S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 10
5.4.2. Controlul nivelmentului:
- Verificarea cotelor este facuta pe suprafete corespunzatoare fiecarei zi de
lucru, in ax si la margine ( intre 0.2 si 0.3 m de la marginea stratului ) ca si
in fiecare dintre profilele transversale ale proiectului, eventual si in toate
punctele fixate de consultant.
Tolerantele in raport cu cotele prescrise sunt 2.5 cm pentru stratul de baza si 1.5 cm
pentru stratul de uzura.

Daca tolerantele sunt respectate in 95% din punctele controlate, cotele realizate sunt
considerate convenabile.
5.4.3. Controlul denivelarilor:

- Este efectuat pe suprafata fiecarui strat;
- In sens longitudinal cu rigla de 3 m;
- In sens transversal cu rigla de 3 m cand drumul este cu panta plana.
Controlul longitudinal se efectueaza prin trecerea riglei in axul fiecarei benzi de asternere in
dreptul fiecarei sectiuni transversale proiectate sau in fiecare punct indicat de consultant.
Controlul transversal va fi efectuat pe profil transversal sau oricare din pozitiile indicate.

5.5.ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA:

- Grosimea straturilor vor fi cele prevazute in proiect si profilele transversale
tip. Abaterile limita local la grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare
strat in parte sunt sub 10%;
- Latimile straturilor vor fi cele prevazute in proiect.
Abaterile limita admise sunt:
- 5 cm pentru latimea unei cai de rulare;
- 2.5 cm pentru latimea unei benzi de stationare.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI:

a. Director tehnic:
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 11

- Vizeaza, verifica lucrarile si documentele, notifica in scris
responsabilitatile care sunt necesare in functie de complexitatea si durata
executiei.b. Responsabil CQ:

- Efectueaza controale conform PLANULUI DE CONTROL SI
CALITATE.VERIFICARI SI INCERCARI( PCCVI ) elaborat impreuna
cu seful punctului de lucru;
- In cazul in care depisteaza neconformitati emite registrul de neconformitati
( RNC );
- Urmareste modul de rezolvare a actiunilor corective propuse in RNC;
- Urmareste indeplinirea prevederilor din proiectul de executie;
- Urmareste permanent respectarea tuturor cerintelor de calitate prevazute in
documentatia de executie PTE si PCCVI;
- Efectueaza controale planificate comform PCCVI si inopinate la lucrare.In
cazul in care depisteaza o deficienta, are obligatia de a da dispozitie de
remediere imediata sau intreuperea lucrarii, in acest caz descrie
neconformitatea si se consemneaza actiunea in RNC;
- Urmareste evitarea si repetabilitatea situatiilor neconforme.


c. Responsabil tehnic cu executia:

- Verifica proiectul de executie daca este verificat de specialist verificator
atestat, daca exista planul de control pentru faze determinante si contine
toti parametrii privind verificarile de calitate;
- Verifica documentele de calitate intocmite de furnizorii de produse;
- Verifica si avizeaza documentele interne elaborate in cadrul societatii
pentru lucrarea la care a fost desemnat;
- Verifica si avizeaza planul calitatii pe lucrare;
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 12
- Verifica si avizeaza planul de organizare a constructiei ( grafic de executie,
plan de organizare, grafic de aprovizionare, grafic de asigurare forta de
munca si utilaje );
- efectueaza controlul procesului de executie a lucrarilor;
- Participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor;
- Avizeaza fazele tehnologice de executie si planul de control calitativ;
- Conform planului propriu de control,verifica daca executia lucrarilor
respecta cerintele de calitate precizate in documentatia de executie si
verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor;
- Participa la autorizarea continuarii lucrarilor in faze determinante;
- Opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defacte grave de
calitate sau abateri de la procedurile de executie;
- Intocmeste registrul de evidenta al lucrarilor pe care le coordoneaza si-l
completeaza la zi.

d. Seful de santier:

- Asigura documentatia de executie si resursele necesare, instruieste si
verifica personalul de executie cu prevederile documentatiei si procedurilor
tehnice de executie;
- Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor materiale si organizatorice
pentru activitatea de executie a lucrarilor de refacere a carosabilului;
- Urmareste indeplinirea conditiilor din prezenta procedura;
- Raspunde de instruirea personalului implicat in activitati cu cerintele de
asigurare a calitatii impuse de procedura.

e. Seful punctului de lucru:

- Urmareste permanent indeplinirea conditiilor de calitate comform prezentei
proceduri si a procesului de executie;
- Intocmeste fisa tehnologica pentru executarea lucrarilor;
- Asigura masurile pregatitoare executiei lucrarilor;
- Asigura utilajele si dotarile corespunzatoare in conformitate cu fisa
tehnologica de executie;
- Stabileste si instrueste formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de
executie;
- Instrueste personalul executant referitor la prezenta procedura, cu
activitatile de protectia muncii si securitatea contra incendiilor in vigoare;
S.C.ALCONEP S.R.L. LUCRARI DE COVOARE ASFALTICE Editia : 1
TG.OCNA Exemplar :1


Document controlat proprietate a societatii .Orice copie(exemplar necontrolat) a prezentului
document este raspunderea detinatorului .
Data : Revizia 0 1 2 3 PTE-01
pg. 13
- Raspunde de executia incredintata cu respectarea stricta a prevederilor
proiectului de executie si caietului de sarcini;
- Asigura siguranta circulatiei conform planului de Trafic Management.

7. INREGISTRARI:

- P.V. de incepere a lucrarilor;
- P.V. de trasare a lucrarilor;
- P.V. de lucrari ascunse;
- P.V. de recoltare probe;
- P.V. de receptie calitativa;
- P.V. de faza determinanta.

8. ANEXE:
- Specifice nu sunt.

S-ar putea să vă placă și