Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie

Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii


L(C!)!I L* C*P+*!E* $E S(P!*,*-)
.I
S+*-I* $E +!*+*!E /0 M(0ICIPI(L ME$I*.
Contract de lucrri nr. SI-ME-WORKS-P&DB-01Pa
- P!CE$(!* $E E1EC(+IE 2
* L(C!*!IL! $E $EML*!E C0S+!(C+II
Revizia
$ata $etalii Intocmit 3erificat
*pro4at
ALD-MED-CEP-
003-REV-A
14.0.11
Procedura de e!ecutie a
lucrarilor de de"olare
con#tructii
In$. Cotora
Mariu#
In$. Mi%ai
&n$ureanu
In$. Bratu
Cornel
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 1 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
'. SCP
Procedura #ta'ile#te "odul de de#(a#urare a lucrarilor de de"olare a cladirilor) *reci+and
conditiile $enerale) (a+ele de e!ecutie #i de ur"arire.
6. $ME0I( $E *PLIC*!E
,cea#ta *rocedura #e a*lica la o'iecti-ul .ucrari la ca*tarea de #u*ra(ata #i #tatia de tratare
in "unici*iul Media#.
5. $C(ME0+E $E !E,E!I0+*
5.' Proiect te7nic cu detalii de executie aferente.
5.6 Caietele de sarcini 8enerale si specifice.
5. 5 0ormati9e si standarde de referinta:
0P ;;-<< - /or"ati- *ro-i+oriu *ri-ind de"olarea *artiala #au totala a con#tructiilor0
Le8ea nr. =<'>6&&= - .e$ea *ri-ind *rotectia ci-ila0
rdinulu ?'6>6&&; - In#truirea #alariatilor in #ituatii de ur$enta0
rdinul '@5>6&&? 1 /or"e $enerale de a*arare i"*otri-a incendiilor0
P''<-AA 1 /or"e te%nice de *roiectare #i reali+are a con#tructiilor *ri-ind *rotectia la
actiunea (ocului0
Le8ea '& >A; *ri-ind calitatea in con#tructii0
S+*S ''@'5 > <' - 2aierea ter"ica a "etalelor0
Le8ea 5'A>6&&@ - .e$ea #ecuritatii #i #anatatii "uncii0
BC 5&&-6&&@ - Pri-ind cerintele "ini"e de #ecuritate0
BC '=6;-6&&@ - /or"e "etodolo$ice la le$ea SSM.
=. $E,I0I+II
,n$a3ator SC ,*a 2arna-ei Mari
Contractor 4eolia Water Solution#) O24 5rance S/C) SC. ,ldona
SR..
Bene(iciar local SC ,*a 2arna-ei Mari
Bene(iciar (inal SC ,*a 2arna-ei Mari
In$iner C&S DI 6I&SEPPE I/6E6/ERI ,SSOCI,2I
=.' P!E3E$E!I CE0E!*LE
=.'.' .ucrarile -or (i reali+ate de Su'-contractorul a*ro'at de ,n$a3ator.
=.'.6 .ucrarile de de"olare a oricaror con#tructii -a ince*e nu"ai du*a
o'tinerea autori+atiei de de"olare de catre Contractor) acce*tului #cri# al
an$a3atorului #i *ri"irea a*ro'arii de la in$iner.
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 2 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
=.'.5 Se -a a-ea in -edere ca *e durata e!ecutiei #a nu (ie a(ectat acce#ul Bene(iciarului
in incinta7#tationarea de utila3e #au de*o+itarea "aterialelor8
;. P!CE$(!*
;.' Lucrari pre8atire
;.'.' Se -a utili+a la lucrarile de de"olare a cladirilor *er#onal "uncitor #*eciali+at.
;.'.6 Se -a in#trui in "od o'li$atoriu *er#onalul "uncitor) *re+entand in detaliu9
- #tructura con#tructiilor ce ur"ea+a a (i de+a(ectate:de"olate0
- o*eratiile de de"ontare:de"olare ce #-au #ta'ilit in *reala'il0
- ordinea de e!ecutie a o*eratiilor de de+a(ectare:de"olare0
- utila3ele ce #e (olo#e#c in ace#t #co*.
;.'.5 Se -or ec%i*a "uncitorii cu ec%i*a"entul de *rotectie nece#ar (iecarei o*eratii de
de"olare:de+a(ectare a con#tructiei.
;.'.= Se -or -eri(ica caile de acce# (olo#ite *entru e-acuarea "aterialelor re+ultate in ur"a
de"olarii) de+a(ectarii) de"ontarii cladirilor.
;.'.; Se -or intreru*e le$aturile) 'ran#a"entele de la retelele e!terioare de ali"entare cu a*a)
$a+e) ener$ie electrica) ter"o(icare) canali+are) tele(onie a (iecarei con#tructii #u*u#e de"olarii.
;.'.@ Se -or e-acua din (iecare cladire toate retelele interioare de a*a) $a+e) ter"o(icare)
e-entualele re+er-oare.
;.'.? Se -or e-acua toate utila3ele) in#talatiile #i ec%i*a"entele te%nolo$ice din interiorul
cladirilor) inclu#i-e "o'ilierul.
;.'.< E!ecutantul -a lua toate "a#urile #*eci(ic nece#are *entru a *rote3a -ecinatatile i"*otri-a9
- tran#"i#ie -i'ratiilor *uternice #au #ocurilor0
- i"*ro#carii cu "aterial0
- de$a3arilor *uternice de *ra(.
;.'.A .a ince*erea lucrarilor de de"olare a cladirilor) *er#onalului "uncitor li #e -a e!*lica rolul
(iecarui utila3 #*eci(ic de de"olat in ordinea o'li$atorie de intrare in lucru a (iecarui utila3 7in
ca+ul in care #e (olo#e#c a#t(el de utila3e8.
;.'.'& Per#onalul "uncitor -a (i -eri(icat in "od o'li$atoriu cu *ri-ire la in#u#irea *lanului de
de"olare #*eci(ic (iecarei con#tructii #i #e -a trece la de"olarea *ro*riu-+i#a nu"ai du*a ce
*er#onalul "uncitor #i-a in#u#it in totalitate *lanul de de"olare7*roce#ul te%nolo$ic) #ucce#iunea
o*eratiilor #i (a+elor de e!ecutie) "a#urile #*eci(ic de *rotectia "uncii ce decur$ din natura
ace#tor o*eratii #i te%nici (olo#ite8.
;.'.'' E!ecutia lucrarilor de de"olare -a (i condu#a in "od o'li$atoriu de catre cadre te%nice cu
e!*erienta.
;.'.'6 ,n$a3atorul -a (i anuntat din ti"* de data ince*erii lucrarilor de de"olare.
;.'.'5 Calitatea "aterialelor re+ultate din de#(aceri de ele"ente de con#tructii in ur"a
de"olarilor -a (i ate#tata con(or" re$le"entarilor in -i$oare #i in ca+ de necon(or"itati #e -a
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 3 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
indica e(ectuarea de incercari. ,te#tarea "aterialelor din de"olari -a (i (acuta de la'oratoarele
de #*ecialitate.
;.'.'= O*eratiunile de de"olare #e -or e(ectua de re$ula la lu"ina +ilei. In ca+ul in care #e
i"*une ca lucrarile de de"olare #a (ie continuate #i *e ti"*ul no*tii) #e -a *re-edea cu ilu"inat
core#*un+ator #i #e -or e-ita *e cat *o#i'il e!ecutarea *e ti"*ul no*tii a unor o*eratiuni cu $rad
ridicat de *ericulo+itate.
;.'.'; Se -or "onta *lacarde a-erti+oare #*eci(ic care #a e-identie+e locurile de "unca ce
*re+inta un *ericol deo#e'it.
;.'.'@ I"*re3"uirea con#tructiei #u*u#a de"olarii.
;.6 Executarea lucrarilor de demolare

;.6.' Inainte de ince*erea lucrarilor #e -or lua ur"atoarele "a#uri9
- anuntarea tuturor "uncitorilor de ince*erea lucrarilor de de"olare0
- cercetarea *lanurilor #au #c%itelor cladirii ce #e de"olea+a7daca ace#tea e!i#ta8#au
e(ectuarea de lucrari #*eci(ic7de+-eliri tencuieli) #onda3e de -eri(icare a ar"aturilor) etc8
nece#are #ta'ilirii #tructurii de re+i#tenta a cladirilor.
;.6.6 Ordinea de de#(acere a lucrarilor de con#tructii -a (i in *rinci*iu in-er#a o*eratiunilor de
"onta3 (olo#ite la reali+area con#tructiilor.
;.6.5 De"olarea #e -a (ace de re$ula ele"ent cu ele"ent) de #u# in 3o#) ni-el cu ni-el.
;.6.= E#te inter+i#a de"olarea ele"entelor #tructural *e "ai "ulte ni-ele #i"ultan #au de 3o# in
#u#.
;.6.; De re$ula #e de"olea+a initial in-elitoarea) a*oi #ar*anta) a*oi ele"entele #tructurale *e
(iecare ni-el de la cel #u*erior *ana la *arter #i #u'#ol.
;.6.@ De"olarea unei *arti a cladirii tre'uie #a #e e(ectue+e a#t(el incat de"olarea ace#tei *arti a
con#tructiei #a nu *roduca *ra'u#irea altei *arti co"*onente.
;.6.? .a de"olarea *eretilor) nu #e -or de"ola #tal*i *ortanti *ana la ter"inarea de"olarii
con#tructiei ce #e #*ri3ina *e ei. De"olarea +idariei *rin *ra'u#ire #e -a e!ecuta a#t(el9
- i"*re3"uirea #i curatirea locului *ra'u#irii0
- #*ri3inirea #au *rinderea *reala'ila cu tiranti a +idului ce ur"ea+a a (i dara"at0
- rete+area +idariei cu $ro#i"i "ai "ari de ;)< cara"i+i inclu#i-) *e o adanci"e de 1: din
$ro#i"ea lor) *e *artea unde #e dara"a +idul0
- dara"area *ro*riu-+i#a du*a o *reala'ila #e"nali+are0
- "aterialele re+ultate din de"olare #e co'oara la 'a+a con#tructiei #i #e de*o+itea+a in
ordine0
- #e inter+ice #u*raincarcarea *lan#eelor cu "aterial) deoarece *ot *ro-oca *ra'u#iri
necontrolate.
;.6.< Ele"entele *lan#eelor) (er"ele) *ro(ilele "etalice) alte ele"ente $rele #au -olu"inoa#e -or
(i de"ontate cu atentie) a-and o corelare *er"anenta a o*eratiunilor ce #e e!ecuta.
Co'orarea la #ol #e -a (ace cu a3utorul *ar$%iilor) #cri*etilor #au "i3loace "ecani+ate
#*eci(ice 7"acarale) etc.8
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 4 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii

;.6.A Pra'u#irea unor *arti "a##i-e) i+olate ale con#tructiei #e -a (ace cu a3utorul unor ca'luri)
*ar$%ii ce -or a-ea lun$i"ea du'la data de inalti"ea ele"entului de"ontat.
;.6.'& Su' 'oltile care *re+inta *ericolul *ra'u#irii #e -or e!ecuta in *reala'il e#a(oda3e
re+i#tente. Boltile cu $eneratoare liniare #e -or de"onta *e *ortiuni *ornind de la c%eie
#*re na#tere. Muncitorii care lucrea+a la de"olarea 'oltilor -or #ta *e *ortiunea
nede"olata) le$ati cu centuri de #i$uranta de *artile #olide ale con#tructiei.
;.6.'' Para*etele #i #carile #e -or de"onta tre*tat) odata cu eta3ul re#*ecti-e) luandu-#e "a#uri
de 'locare a *ortiunii dea#u*ra careia #e de"olea+a.
;.6.'6 In ca+ul de"olarii co#urilor inalte #au a altor con#tructii a#e"anatoare) *rin rete+area
+idariei dintr-o #in$ura *arte) #e -or lua ur"atoarele "a#uri9
- in$radirea terenului in 3ur *e o ra+a de 1)< ori inalti"ea con#tructiei0
- a(i#area de *lacarde a-erti+oare #i a#i$urarea *a+ei cailor de acce#0
- #*ri3inirea co#ului de *artea o*u#a rete+arilor0
- rete+area co#ului *e *ortiuni.
;.6.'5 Se inter+ice de"olarea *rin rete+area coloanelor #i #tal*ilor de *lan#eu.
;.6.'= In ca+ul de"olarii cladirilor cu a3utorul e!*lo+i-ilor) #e -or re#*ecta ur"atoarele re$uli de
'a+a9
- -eri(icarea tra#eului0
- "ani*ularea incarcaturii cu $ri3a de catre arti(icier) in ladite incuiate cu ca*acitatea de 10
=$7cand are ca*#e8 #au de ;0 =$7cand nu are ca*#e8.
- *o+itionarea e!*lo+i-ului in locurile indicate de *er#onalul co"*etent de #*ecialitate0
- a"or#area ca*#elor) taierea (itilului Bi=((ord #i *re$atirea cartu#elor initiatoare #e (ace de
catre arti(icier) locul de "unca (iind atent *a+it #*re a nu intra *er#oane #traine0
- +ona de e!*lo+ie ca (i incercuita *entru inter+icerea circulatiei0
- lun$i"ea (itilului -a (i calculate a#t(el incat #a dea ti"* #u(icient arti(icierului #a #e
ada*o#tea#ca0
- a*rinderea (itilului #e -a anunta cu -oce tare) #au alt #i#te" de alar"a) #*re a (i au+ita in
toata +ona *ericuloa#a0
- du*a e!*lo+ie) in ca+ul ca a ra"a# incarcatura nee!*lodata #e a#tea*ta 0 de "inute)
du*a care arti(icierul "er$e #in$ur #a con#tate cau+a rateului.
;.6.'; In ti"*ul e(ectuarii lucrarilor de de"ontare #e -or e(ectua o'li$atoriu ur"atoarele "a#uri9
- #tro*irea *eriodica a *eretilor cladirii #*re a #e a-ita *roducerea *ra(ului0
- a#tu*area #au i"*re3"uirea $ro*ilor ra"a#e du*a de"olare.

;.5 3erificarea lucrarilor de demolare a constructiilor
;.5.' 4eri(icarea #i #ortarea "aterialelor re+ultate #i *redate catre SC. ,*a 2arna-ei Mari.
;.5.6 4eri(icare calitatii lucrarilor de de"ontare.
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 5 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
;.= !eceptionarea lucrarii
@. Ec7ipamente utiliDate
1. Sc%ela "etalica0
;. Scari ,l tele#co*ice0
. Poli+or un$%iular0
4. ,*arat de taiere cu (lacara o!iacetilenica0
<. Pi=a"er electric0
>. Pi=a"er *neu"atic0
?. 2ru#e #cule) ruleta) etc.
@. Prelun$itoare electrice0
A. E!ca-ator KOM,2S& PC ;A0.C cu9
- *i=a"er BP<000
- (oar(eca de"olare MS 0 R0
- cu*a 1); "c.
10. Buldo+er D >1 EC0
11. 4O., W, 4?00
1;. Ba#cula Mercede# ,C2ROS @!40
1. 2ractor cu re"orca0
14. Buldoe!ca-ator cu cu*a #i *i=a"er.

?. $ocumente ce tre4uie ntocmite
?.' P.4. de *redare a"*la#a"ent0
?.6 P.4. de rece* ie calitati-a a lucrrilor0
?.5 P.4. de *redare "ateriale recu*erate in ur"a de"olarii0
?.= P.4. de *redare ec%i*a"ente recu*erate in ur"a de"olarii.
<. Sanatatea si securitatea muncii
<.' Consideratii 8enerale
<.'.' .a e!ecutia lucrarilor -or *artici*a nu"ai an$a3atii antre*renorului care #unt in#truiti)
cuno#c #i re#*ecta nor"ele de #anatate #i #ecuritate a "uncii #*eci(ice ace#tui ti* de lucrari.
<.'.6 Intre$ul *er#onal care *artici*a la e!ecutia lucrarilor -a (i dotat core#*un+ator cu
ec%i*a"ent de lucru #i ec%i*a"ent de *rotectie.
<.'.5 Ma#inile #i ec%i*a"entele (olo#ite -or (i in #tare 'una de (unctionare #i -or (i autori+ate in
con(or"itate cu re$el"entarile in -i$oare.
<.'.= Ma#inile #i ec%i*a"entele -or (i de#er-ite nu"ai de *er#onal autori+at.
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 6 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
<.6 Masuri de SSM la executarea lucrarilor la inaltime

<.6.' Pentru urcarea)co'orarea #i *entru lucrul la inalti"e tre'uie #a #e utili+e+e)du*a
ca+)utila3ele)di#*o+iti-ele #i ec%i*a"entele de *rotecDie.
<.6.6 ,le$erea ec%i*a"entelor de *rotectie7a co"*onentelor #i#te"ului utili+at i"*otri-a cderii de la
inalti"e8 e#te in re#*on#a'ilitatea *er#oanei care or$ani+eaa lucrarea #i a #etului de lucrare.
<.6.5 In ti"*ul urcarii)e!ecutarii lucrrilor #i co'orErii de la inalti"e e!ecutantul tre'uie #a #e a#i$ure
*er"anent i"*otri-a cderii tinand #ea"a de #u*ortul *e care urca7#tal*)#cara)#c%ela)#tela3)etc8#i
caracteri#ticile ace#tuiaFocul de "unca7con#ola. ri$la) i+olator)etc8 #i dotarea e!i#tenta.
<.6.= In ca+ul utili+rii unei #cri #i"*le #au culi#ante7e!ten#i'ile8 #*ri3inite de la #ol e!ecutantul tre'uie
#a a#i$ure "ai intai #cara i"*otri-a r#turnrii #au alunecrii #i #a urce #au #a co'oare *e acea#ta
du*a ce in *reala'il a ancorat #u*ortul de ancorare (le!i'il #i *e care #i-a cu*lat o*ritorul de cdere
cu alunecare al *ro*riei centuri co"*le!e.
<.6.; Pentru de*la#area *e ori+ontala la inalti"e #i e(ectaurea lucrrilor cand e!i#ta un *unct de ancorare
re+i#tent "ecanic #ituat dea#u*ra locului de "unca)e!ecutantul tre'uie 9
- #a ancore+e de ace#t *unct)cu a3utorul unei *ie#e de le$atura)un o*ritor0
- #a cu*le+e ca*tul ca'lului o*ritorului la inelul dor#al #au (rontal al centurii co"*le!e
*ro*rii0
- a#t(el a#i$urat) #a #e de*la#e+e *e ori+ontala *ana la locul de "unca.
<.6.@ In *unctul de lucru a(lat la inalti"e) tre'uie ridicate nu"ai "ateriale #trict nece#are.&neltele
nece#are e!ecutrii di(eritelor o*eraDii tre'uie *#trate in 'u+unare #*eciale #au teci *rin#e de
centura de #i$uranDa.
<.6.? &neltele)di#*o+iti-ele #i "aterialele -or (i urcate #i co'orEte *e "#ura nece#itaDilor cu (unia de
a3utor) inter+icandu-#e aruncarea ace#tora de la #ol la *unctul de lucru #au in-er#.
<.6.< .a e!ecutarea lucrrilor de *e #cara tre'uie #a #e ai'a in -edere a#i$urarea ace#teia cu
#i#te"ele *re-+ute de (a'ricant i"*otri-a alunecrii) de#c%iderii #au r#turnrii.
<.6.A Ca#ca de *rotecDie tre'uie utili+ata i"*otri-a trau"ati#"elor craniene)ea tre'uind a (i *urtata
o'li$atoriu de ctre (iacare "e"'ru al (or"aDiilor de lucru) de ctre conductorul ace#tora) *recu"
#i de *er#onalul care e(ectuea+ "ane-re #au controale. In ti"*ul lucrului) ca#ca de *rotecDie
tre'uie (i!ata *e ca* *rin le$area curelei #u' 'r'ie #i #a ai'a re$lat in "od core#*un+tor
di#*o+iti-ul de a"orti+are..a locurile de "unca cu te"*eraturi #c+ute #i in anti"*ul rece) ca#ca #e
*oate *urta *e#te ca*iGon. In ace#t ca+) #e -a -eri(ica re$la3ul ca#tii a#t(el incat #a a#i$ure
a"orti+area nece#ara #i #ta'ilitatea core#*un+toare.
<.5 Masuri de SSM la executarea lucrarilor de demolare
<.5.' Se -or e!ecuta ri$ole *entru #cur$erea a*elor de-a lun$ul +idurilor #au (undatiilor deoarece *ot
*ro-oca *ra'u#iri.
<.5.6 Muncitorii care lucreaDa la inaltimi mai mari de 5 mE unde nu pot monta podine de lucruE 9or
purta centura de si8uranta le8ata de partile solide ale constructiei.
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 7 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
<.5.5 .a lucrarile e!ecutate pe aceeasi 9erticala la doua ni9ele diferite sau deasupra Fdedesu4tulG
unui a8re8at in functiuneE se 9a monta podina cu parapet de ' m inaltime si 4ordura spre a
pre9eni caderea muncitorilor sau a o4iectelor.
<.5.= .a ca"erele cu *lan#eu de le"n la care #e de"ontea+a *odina) #e -or "onta *ara*ete daca #e
#coate *artial #au #e -or 'loca intrarile daca #e #coate in totalitate.
<.5.; 2recerea *er#oanelor *e#te $ro*i) #anturi) *i-nite desc7ise se 9a face pe podine de latime de ?&
cmE pre9aDute cu 4alustrade reDistente la inaltimea de ' m si 4ordura.
<.5.@ 6ro*ile de (undatie #e -or in$radi cu *ara*eti *entru a e-ita caderea oa"enilor #au *ra'u#irea
"i3loacelor de tran#*ort.
<.5.? Circulatia roa'elor #au a to"'eroanelor -a (i a#i$urata *e *odea din dula*i "ontati ca*-la-ca*)
a#e+ati *e tal*i tran#-er#ale) iar la cur'e lati"ea ace#tora #e -a "ari.
- *odelele a(late la inalti"e -or a-ea *ara*et #i 'orduri0
- #e ad"ite o decli-itate lon$itudinala "a!i"a de 1? c":".
<.5.< Cara"i+ile #i "olo+ul re+ultat din de"olari e(ectuate la inalti"e #e -or co'ora *e un 3$%ea' inc%i#)
cu ca*atul *e o ca*ra la 1 " inalti"e de #ol.
<.5.A Celelalte "ateriale9 #canduri) ti$le) $rin+i) *ro(ile din "etal) o'iecte #anitare #i de incal+ire "ari)
-or (i co'orate cu a3utorul (ran$%iilor) ca'lurilor) #cri*etilor) etc. cu atentie *entru a nu #ca*a
#arcina inaintea co'orarii. Se inter+ice aruncarea orcaror "ateriale de la inalti"e 7ta'la) 3$%ea'uri)
ti$le) cara"i+i) etc.8
<.5.'& Co'orarea:urcarea "uncitorilor la *unctul de lucru #e -a (ace *e #cari de(initi-e #au *e #cari
*ro-i+orii re+i#tente.
8.3.11 Materialele cu -olu" #au $reutate "are #e -or "ani*ula cu a3utorul unor clesti.
<.= !e8uli pri9ind comunicare e9enimentelor
<.=.' Orice e-eni"ent -a (i co"unicat de indata an$a3atorului) de catra conductorul locului de "unca
#au de orice *er#oana care are cunoGtinDa de#*re *roducerea ace#tuia0
<.=.6 .ucratorii tre'uie #a co"unice i"ediat conductorului locului de "unca de#*re care au "oti-e
inte"eiate #a o con#idere un *ericol *entru #ecuritatea #i #ntatea lucratorilor) *recu" #i orice
de(icienta a ec%i*a"entelor de "unca 0
<.=.5 Co"unicarea e-eni"entelor -a cu*rinde cel *uDin ur"toarele in(or"aDii 9
- locul unde #-a *rodu# e-eni"entul0
- data #i ora la care #-a *rodu# e-eni"entul0
- nu"ele #i *renu"ele -icti"ei0
- datele *er#onale ale -icti"ei 9-ar#ta)#tare ci-ila)co*ii)ocu*atia)-ec%i"ea in ocu*aDie #i la
locul de "unca 0
- i"*re3 urrile care #e cuno#c #i cau+ele *re+u"ti-e 0 -
con#ecinDele accidentului0
- unitatea #anitara la care a (o#t internat accidentatul.
<.=.= Pe (iecare loc de "unca tre'uie de#e"naDi lucratori care #a a*lice "a#uri cu *ri-ire la 9
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 8 01.2011
Lucrri la captarea de suprafa i staia de tratare n municipiul Media Procedura de executie
Contract de lucrri nr. SI-ME-W!"S-P#$%-&'Pa Lucrari de $emolare Constructii
- acordarea *ri"ului a3utor0
- #tin$erea incendiilor 0
- e-acuarea *er#onalului din +ona *ericuloa#a 0
- anunDarea #er-iciilor #*eciali+ate0
- anunDarea conductorilor ierar%ici.
<.=.; /u"rul lucratorilor de#e"naDi) in#truirea lor #i ec%i*a"entul *u# la di#*o+iDia ace#tora
tre'uie #a (ie adec-at "ri"ii #i ri#curilor #*eci(ice locului de "unca.
@.< !e8uli pri9ind acordarea primului aHutor
<.;.' S,.4,2OR&. e#te lucratorul in#truit *entru inter-enDii ur$ente la locul accidentului) re#*ecti- la
locul de "unca.
<.;.6 ,ce#ta tre'uie #a cunoa#c ri#curile #*eci(ice locurilor de "unca.
<.;.5 Prin "a#urile *e care le a*lica)#al-atorul tre'uie #a e-ite 9
- inrautatirea #trii accidentatului0
- a*ariDia altor co"*licaDii0
- *roducerea "orDii -icti"ei.
<.;.= S,.4,2OR&. tre'uie 9
- #a cunoa#c re$ulile de a*licare a *ri"ului a3utor 0
- #a-#i *#tre+e cal"ul0
- #a acDione+e ener$ic)e(icace #i ra*id in luarea unor
"a#uri.
<.;.;. ,cDiunile #al-atorului #unt ur"toarele 9
- anali+a #ituaDiei0
- *rote3area -icti"ei0
- e!a"inarea -icti"ei 0
- anunDarea accidentului0
- *ri"ul a3utor.
- #u*ra-e$%erea -icti"ei #i a#te*tarea #o#irii ec%i*ei de #*ecialitate #i a #al-arii.
*L$-ME$-CEP-&&5-!E3-* Page 9 01.2011

S-ar putea să vă placă și