Sunteți pe pagina 1din 13

Raport:

Aprovizionarea cu medicamente.

Depozitul farmaceutic.

Plan:

1. Caracteristica sistemului de aprovizioare cu medicamente

2. Ciclu de aprovizionare ce medicamente

3. Depozitul farmaceutic

4. Achizitionarile centralizate de medicamente

5. Determinarea necesarului de medicamente

1.Caracteristica sistemului de aprovizioare cu medicamente

Notiunea de aprovizionare provine de la frantuzescul “approvisionner” si semnifica actiunea de a procura resurse,in acest caz-produse farmaceutice.In afara de realizarea nemijlocita a functiei de aprovizionare,pentru acest sistem mai sunt caracteristice astfel de functii ca: inchierea contractului cu producatorii de medicamente sau furnizorii intermediari,transportarea,depozitarea,pastrarea,distributia,importul,exportul,etc.

Sistemul de aprovizionare cu medicamente ocupa un loc intermediare intre intreprinderile industrial-producatoare si reteaua de farmacii si institutii curative- profilactice.Sistemul de aprovizionare cu medicamente are ca scop principal asigurarea pietii farmaceutice cu un soriment suficient de medicamente eficiente,inofensive,de buna calitate si accesibile pentru populatie.

2.Ciclu de aprovizionare ce medicamente

Functiile principale ale sistemului de aprovizionare cu medicamente sunt urmatoarele:

Studiul pietii farmaceutice si determinarea necesarului de medicamente selectate de catre deposit pentru distribuire

Intocmirea contractului de furnizare

Obtinerea autorizatiei de import

Organizarea procesului de furnizare catre depozit:transportarea,vamuirea- dezvamuirea

Recepta produselor si depozitarea lor

Organizarea controlului calitatii produselor depozitate

Organizarea pastrarii corecte

Publicitatea si informatia despre medicamente

Livrarea catre farmacii si spitale,inclusive transportarea la locul destinat.

Sursele de aprovizionare cu medicamente

Principalele surse de aprovizionare cu medicamente sunt:productia autohtona,importul,donatiile,achizitionarile centralizate pentru necesitati publice si produsele depozitate in rezerva de stat.

Productia autohtona de medicamente alcatuieste cca 5% din volumul pietii farmaceutice.

Importul reprezinta sursa principal de formare a pietii farmaceutice a RM.Dezvoltarea ulterioara a procesului de import a medicamentelor este conditionata de un sir de factori ,principalul care este coraportul dintre cererea si oferta din piata farmaceutica,motivate la rindul sau de morbiditate,nivelul de trai,stabilitatea valutei nationale etc.

Donatiile au devenit o sursa importanta in aprovizionarea cu medicamente pe parcursul perioadei de tranzitie la relatiile economice de piata.Declinul economiei nationale,tendinta de scadere a productiei,deficultatile cu care se confrunta sfera bugetara si alti factori negative conditioneaza acceptatea donatiilor de medicamente oferite de diverse organizatii din strainatate…

Intocmirea si incheierea contractului de furnizare a medicamentelor

Contractul de furnizare este un document in baza caruia intreprinderea-furnizor se oblige sa livreze in termenii stabilit intreprinderii-cumparatoare un anumit sortiment de medicamente,iar intreprinderea-cumparatoare sa achite costul produselor respective in termenii stabilit conform preturilor negociate.

Contractul de furnizare a medicamentelor se intocmesc doar in scris.Forma scrisa faciliteaza examinarea contradictiilor ce pot aparea intre partile contractual si creeaza stabilitatea necesara a reletiilor intre partenerii de contract.

Asa-dar contractual de furnizare a medicamentelor este un act juridic incheiat in urma intelegerii intre 2 persoane fizice si/sau juridice pt oferirea,modificarea sau limitarea unor drepturi si obligatiuni partilor contractual.

Importul medicamentelor.Obtinerea autorizatiei de import.

Importul de medicamente prezinta un process complex ce incude operatii de aprecierea sortimentului de produse farmaceutice si determinarea necesitatilor cantitative,selectarea producatorilor,negocierea conditiilor si incheierea

contractului de import ,obtinerea autorizatiei de import ,importul propriu- zis,controlul de stat al calitatii si depozitarea.

Autorizatia de import este un document ,eliberat de catre stat unui agent economic pentru efectuarea tranzatiilor de comert exterior pe o anumita perioada de timp si in limitele indicate in ea.Autorizatiile sunt eliberate agentilor economici inregistrati pe teritoriul RM si nu sunt transmisibile.Tipul si modul de eliberare a autorizatiilor pentru importul de medicamente se expun in Regulamentul respectiv aprobat de MS RM.

3.Depozitul farmaceutic

Conform regulamentului aprobat de MS,depozitul farmaceutic este o intreprindere ce apartine de sistemul ocrotirii sanatatii.El se fondeaza si se lichideaza in conformitate cu legislatia RM si cerintelor stabilite de actele normative ale MS.

Depozitul farmaceutic poate fi de stat sau privat si poate activa sub orice forma organizatorico-juridica prevazuta de legislatie.Structura organizatorica a depozitului farmaceutic de determina in dependent de functiile si volumul de lucru realizat.

Depozitul farmaceutic ,ca si alte intreprinderi,are dreptul de a constitui filial si reprezentante in conformitate cu legislatia in vigoare.Filialele de deposit trebuie sa corespunda confosrm cerintelor fata de depozit.

Sarcina principala a depozitului farmaceutic este aprovizionarea farmaciilorsi institutiilor curative-profilactice cu medicamente ,produse parafarmaceutice,reactivi chimici si alte produse farmaceutice,precum si cu mobilier si utilaj farmaceutic si medical.Genurile de activitate a depozitului se specifica in licenta.

Realizind sarcina principala depozitul farmaceutic exercita urmatoarele functii:

Incheie contracte cu furnizorii de medicamente si alte produse farmaceutice din tara si de peste hotare in vederea crearii unui asortiment satisfacator ,tinind seamade dinamica evolutiei procesului therapeutic precum si de lista medicamentelor esentiale aprobata de MS

Efectuiaza receptionarea cantitativa,calitativa si valorica a produselor farmaceutice,depozitarea si pastrarea lor adecvata in conformitate cu regulele de pastrare reglementate de MS

Incheie contracte de furnizare si livrare a medicamentelor si alte produse farmaceutice catre beneficiari

Asigura controlul asupra termenului valabilitatii medicamentelor si altor produse farmaceutice la toate etapele de receptie,depozitare,pastrare, si livrarea lor catre depozitari.

Asigura respectarea strista a sistemului de formare a preturilor pentru produsele farmaceutice

Realizarea activitatea de informare si publicitate referitoare la sortimentul madicamentelor de care dispune in conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementeaza aceasta activitate

Tine evident si gestiunea cantitativa si economico-financiara in conformitate cu volumul de lucru si prevederile regulamentelor corespunzatoare.

Spatiul depozitului farmaceutic trebuie sa corespunda normelor si regulelor de constructive.El trebuie sa fie corespunzator din punct de vedere al dimensiunii incaperilor ,iar campartimentarea lui sa sigure desfasurarea rationala a procesului de incarcare transportare-descarcare a produselor farmaceutice.

Depozitul farmaceutic trebuie sa dispuna de biroul farmacistului diriginte,altor specialist,camera personalului,blocul sanitar si altele incaperi auxiliare.Amenajarea,exploatarea si inzestrarea incaperilor de pastrare a depozitului farmaceutic trebuie sa asigure calitatea corespunzatoare remediilor medicamentoase si altor produse farmaceutice.

In conformitate cu cerintele securitatii antiincendiare,incaperile de pastrare trebuie sa fie amplasate la etajul I.Inaltimea incaperlor trebuie sa fie nu mai mica de 3,0.Depozitele farmaceutice se inzestreaza cu despozitive de incalzire central.Este interzisa incalzirea incaperilor cu ajutorul aparatelor electrice sau de gaz.Depozitele se inzestreaza cu lavoare.In incaperile de depozitare podeauna trebuie sa fie confectionata din material dur,iar peretii si podeauna se vospsesc cu vopsea de emulsie.Pentru mentinerea aerului curat,incaperile de depozitare in conformitate cu documentatia tehnica de normare,trebuie inzestrate cu mijloace mecanice de ventilare cu caracteristecele :aflux-3,reflux-4.Temperatura aerului trebuie sa fie mentinuta la +16 0 C si umiditatea 60%,periodicitatea controlului trebuie sa fie nu mai putin de 48 ore.

Incaperile de pastrare ale depozitului farmaceutic trebuie sa fie inzestrate cu un numar necesar de stelaje,dulapuri,suporturi,etc.

Invaperile pentru pastrarea produsului vegetal medicamentos ,remediilor dezinfectante,acizilor si lichidelor odorante trebuie sa fie inzestrate cu canale de ventilare proprii.

Depozitul farmaceutic trebuie sa fie situate pe strazi accesibile,in cladiri adecvate cu intrare din artera de circulatie.Este interzisa amplasarea depozitelor farmaceutice in apartamente din blocuri de locuinte,in incinta institutiilor medicale,in alte blocuri si incaperi neadecvate.In depozit se va respecta in permanenta ordine si curatenie perfecta in conformitate cu regimul sanitar aprobat de MS.

In incaperile depozitului farmaceutic in care se pastreaza marfurile depozitate nu are acces decit personalul angajat.

Dotarea depozitului farmaceutic.In scopul realizarii functiilor atribuite depozitului farmaceutic,el trebuie sa fie dotat cu:

Mobilier,inventor,utilaj,aparataj,mijloace de transport si de mecanizare a muncii,ustensile si alte obiecte necesare in procesul de transportare si pastrare a medicamentelor si produselor parafarmaceutice.depozitului farmaceutic,el trebuie sa fie dotat cu: Mijloace circulante:medicamente,prod.parafarm.,ambalaj si

Mijloace circulante:medicamente,prod.parafarm.,ambalaj si alte active.si pastrare a medicamentelor si produselor parafarmaceutice. Documente informative despre medicamentele de care dispune

Documente informative despre medicamentele de care dispunesi alte active. Farmacopee de stat ,acte legislative si normative ce

Farmacopee de stat ,acte legislative si normative ce reglementeaza activitatea farmaceutica ,literature informative in domeniul farmaciei ,formulare si register de evindenta farmaceuticaDocumente informative despre medicamentele de care dispune Stocuri minime de vaccinuri si seruri stabilite de MS

Stocuri minime de vaccinuri si seruri stabilite de MSfarmaciei ,formulare si register de evindenta farmaceutica Utilaj necesar pentru asigurarea masurilor antiincendiare.

Utilaj necesar pentru asigurarea masurilor antiincendiare.Stocuri minime de vaccinuri si seruri stabilite de MS Depozitul farmacutic este CONDUS de farmacist –

Depozitul farmacutic este CONDUS de farmacist diriginte.

Farmacistul-diriginte si farmacistul-diriginte-adjunct sunt numiti in functie precum si eliberati de fondatorul depozitului farmaceutic in conformitate cu legislatia muncii.Farmacistul-diriginte,farmacistul-diriginte-adjunct,precum si ceilalti specialisti incadrati isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentele aprobate de conducatorul intreprinderii,elaborate in baza regulamentelor- model,recomandate de MS.Incadrarea cu farmacisti si personal auxiliar se face tinundu-se cont de volumul de lucru al depozitului farmaceutic,programul de functionare precum si capacitatea valorica a fiecarui cadru in parte.

Pe linga aspectele strict profesionale,farmacistul-diriginte sau farmacistul- diriginte-adjunct raspund si de reprezentarea depozitului farmaceutic fata de orice control autorizat.

Eliberarea medicamentelor de la depozitul farmaceutic.

Cea mai importanta sarcina a depozitului farmaceutic este asigurarea unui process continuu de aprovizionare a farmaciilor si institutiilor sanitare cu medicamente si alte produse farmaceutice si parafarmaceutic.Procesul de aprovizionare cuprinde in sine mai multe elemente:intocmirea comenzii,prezentarea la depozit,intocmirea documentelor de insotire,pregatirea comenzii pentru expediere,expedierea si eliberarea propriu zisa a medicamentelor catre solicitant.

Relatiile depozitului cu farmaciile si unitatile sanitare trebuie sa fie legalizate prin contract de furnizare,continutul carui corespunde anumitor cerinte.De regula intreprinderile farmaceutice si institutiile medico-sanitare incheie cu depoziturile contracte de furnizare pentru termenul de un an,iar eliberarea medicamentelor se efectuiaza in conformitate cu cererile prezentate sau transmise.Comanda poate fi intocmita si prezentata la depozit in scris sau oral,transmisa prin mijloacele de comunicare:fax,telefon,modem-direct in sistemul computerizat al depozitului.Principalul document de insotire a produselor de la depozitul farmaceutic spre comparator este Bonul de expediere si transport.

4.Achizitionarile centralizate de medicamente

In cazul de fata prin achizitionari de medicamente se subintelege procurarea lor pentru necesitatile unităţilor medico-sanitare de stat cu utilizarea banilor publici. In conformitate cu Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, reglementarea de stat şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor pentru necesităţile statului este efectuată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP). Procedurile de achiziţie cu bani publici se efectuează de către grupuri de lucru organizate în cadrul autorităţilor administraţiei publice. Grupul de lucru pregăteşte invitaţii de participare la preselecţie şi licitaţie,elaborează documentele de tender, efectuează preselecţia, examinează evaluarea şi compară ofertele furnizorilor, întocmeşte dările de seamă privind procedurile de achiziţie, încheie contracte de achiziţie cu furnizorii şi gestionează contractele. Petru desfăşurarea nemijlocită a achiziţiilor publice au fost aprobate "Norme şi recomandări pentru participare la tender". "Tender - este un concurs centralizat organizat de ANAP cu participare grupului de lucru al MS RM în scop de selectare a ofertelor optime în vederea efectuării achiziţiei publice de medicamente din contul banilor publici". In conformitate cu normele stabilite dreptul de utilizare a alocaţiilor bugetare îl are Guvernul Republicii Moldova prin intermediul organelor împuternicite-ANAP şi Ministerul Sănătăţii.

Participanţi la tender pot fi producătorii de medicamente precum şi agenţii lor din toate ţările, cu care Republica Moldova întreţine relaţii comerciale. Această normă se referă şi la producătorii autohtoni. «Originea» medicamentului trebuie să semnifice că el a fost produs în ţara respectivă, însă nu este obligatoriu ca ea (originea) să coincidă cu originea Participantului la tender. Participantul la tender este obligat să acopere toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor de tender. Cumpărătorul (Ministerul Sănătăţii) nu ia parte în nici un mod la acoperirea cheltuielilor participanţilor şi nu duce răspundere pentru ele indiferent de rezultatele tenderului. Viitorul Participant la tender, care doreşte să precizeze informaţia referitoare la documentele pentru participare, poate înştiinţa Cumpărătorul în scris precum şi prin fax* sau telegramă, pe adresa indicată în Fişa Informaţională. Cumpărătorul este obligat să răspundă în scris la orice solicitare a viitorului Participant privind precizările pe marginea documentelor de participare, dacă solicitarea a sosit nu mai târziu de 10 zile până la termenul de scadenţă pentru prezentarea documentelor.Copiile în scris a răspunsului pregătit de Cumpărător vor fi expediate în adresa tuturor viitorilor participanţi la tender, care deja au primit documentele. Cumpărătorul are dreptul în orice moment până la scadenţa termenului de prezentare a documentelor să aplice modificări sau din propria iniţiativă sau ca răspuns la cererea viitorilor participanţi. Modificările aplicate trebuie aduse la cunoştinţa tuturor viitorilor participanţi care au primit documentele. în cazuri de necesitate, pentru a oferi viitorilor participanţi timp suficient să ia în consideraţie modificările aplicate, Cumpărătorul poate transfera termenul de scadenţă a prezentării documentelor. Participanţii la tender prezintă următoarele documente:

Formularul Participantului;

Preţurile pentru medicamente;

Documentul de confirmare a dreptului de participare la tender şi încheierea contractului;

Documentul ce atestă conformitatea medicamentelor şi corespunderea cerinţelor stabilite pentru participare la tender;

Documentul ce garantează respectarea cerinţelor participării la tender;

Formularul Participantului la tender. Participantul la tender este obligat să perfecteze formularul Participantului inclus în setul de documente cu indicarea medicamentelor propuse, descrierea succintă, ţara de origine, cantitatea şi preţul.

Preţurile pentru medicamente. Participantul la tender este obligat să indice în documentele prezentate preţul pentru unitatea de măsură şi costul total al contractului ce va fi întocmit. Preţurile pentru medicamente se indică СГР, Chişinău. La determinarea preţului furnizorul este în drept să ţină cont de orice fel de .transport înregistrat în orice ţară, precum şi cu vase fractate. Furnizorul este în drept să obţină servicii de asigurare de la orice sursă convenabilă din orice ţară producătoare. Preţurile indicate de furnizor (Participant la tender) trebuie să fie fixe pe întreaga perioadă de realizare a contractului şi nu pot fi schimbate nici într-un caz. Cererea pentru furnizarea medicamentelor cu preţuri nefixate se consideră nulă şi se respinge.Preţurile pentru medicamentele propuse se indică în dolari SUA.

Documentele ce determină aptitudinea şi calificarea Participantului. In cazul în care propunerea Participantului este acceptată, el prezintă ca o parte componentă a propunerii documente ce determină aptitudinea pentru tender şi calificarea pentru realizarea contractului. Confirmarea documentară a aptitudinii Participantului la tender trebuie să demonstreze, că în perioada înaintării cererii.Participantul este parte dintr-o ţară, acceptată pentru tender. Confirmarea documentară a calificării Participantului la tender pentru îndeplinirea contractului trebuie să demonstreze Cumpărătorului, că el:

posedă licenţă eliberată de organele corespunzătoare din ţara-producătoare pentru furnizarea produselor farmaceutice;

are cel puţin 5 ani de activitate în domeniul producerii farmaceutice.

posedă certificat de calitate GMP, eliberat de inspecţia de calitate a medicamentelor şi produselor alimentare din ţara producătoare şi nu comite încălcări ale standardelor respective pe parcursul a ultimilor 2 ani. Documentele ce confirmă calitatea medicamentelor. Participantul la tender este obligat să prezinte ca parte componentă a ofertei documentele ce confirmă calitatea medicamentelor şi corespunderea lor cerinţelor înaintate la tender.

Perioada de acţiune a ofertei pentru tender. Perioada de acţiune a ofertei pentru tender durează 30 zile de la data anunţării tenderului. Propunerile pentru un termen mai scurt pot fi respinse de Cumpărător ca neacceptabile. In condiţii excepţionale Cumpărătorul poate ruga Participantul să prelungească perioada de acţiune a ofertei.Atât rugămintea cât şi răspunsul trebuie să fie perfectate în scris (sau prin fax,telegramă). Participantul care a acceptat prelungirea termenului de acţiune a ofertei nu este în drept să modifice oferta.

Formatul şi semnarea ofertei. Participantul la tender va pregăti 1 original şi 3 copii de ofertă cu specificările respective: «Originalul ofertei», «Copia ofertei». În caz de inexactităţi Comisia de tender se conduce de original. Originalul şi copiile ofertelor se prezintă tipărite, semnate de Participant sau reprezentantul împuternicit să încheie contracte. Acest drept trebuie să fie confirmat cu procură

anexată la ofertă.Toate paginile ofertei vor fi marcate cu iniţialele persoanei semnatare. Oferta participantului la tender nu trebuie să conţină foi de inserţie, corecţii, tăieturi, cu excepţia erorilor corectate însoţite de confirmarea lor de către Participant. Originalul şi copiile ofertei se sigilează în două plicuri: intern şi extern cu inscripţia: «Original» şi «Copia». Plicurile trebuie să fie adresate Cumpărătorului în conformitate cu adresa indicată în Fişa informaţională. Plicul intern conţine numele şi adresa participantului pentru a putea fi remis în caz de întârzierea participantului la tender. Dacă plicul extern nu este sigilat şi marcat, Cumpărătorul nu este responsabil pentru deschiderea lui înainte de termen şi alte încălcări. Ofertele se expediază prin intermediul curierului sau a poştei respective.Ofertele trebuie să fie recepţionate de cumpărător pe adresa indicată în Fişa informaţională nu mai târziu de data indicată în această Fişă. Cumpărătorul poate din propria iniţiativă să prelungească acest termen modificând documentele pentru tender,în acest caz toate drepturile şi obligaţiunile Cumpărătorului şi Participantului se prelungesc până la noul termen. Orice ofertă primită de Cumpărător după termenul limită de prezentare se respinge şi se remite participantului în formă nedespachetată (sigilate). Participantul poate efectua modificări în ofertă după depunerea ei dacă va prezenta pe numele Cumpărătorului informaţia în scris despre ele (sau despre retragerea ofertei) până la expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor. înştiinţarea Participantului despre aplicarea modificărilor în ofertă sau despre retragerea ei trebuie să fie pregătită, sigilată, marcată şi expediată în termenul respectiv. înştiinţarea despre retragere poate fi expediată prin fax sau telegramă, însoţită de copia confirmării, expediată prin poştă nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. Cumpărătorul deschide tenderul în prezenţa participanţilor sau a reprezentanţilor lor la momentul şi ziua indicate în Fişa Informaţională şi în locul indicat în această Fişă. Reprezentanţii Participanţilor prezenţi la tender sunt obligaţi să confirme prezenţa prin. semnarea în Registrul respectiv. Numele participanţilor, preţurile,reducerile de preţ, modificările şi retragerile ofertelor, precum şi alte detalii pe care cumpărătorul le consideră necesare la propria viziune trebuie să fie declarate la deschiderea tenderului. Cumpărătorul este obligat să pregătească procesul verbal al deschiderii tenderului. Cumpărătorul apreciază şi compară ofertele după determinarea acceptabilităţii lor conform condiţiilor tenderului. Compararea ofertelor şi determinarea celui mai convenabil preţ se face pentru fiecare medicament în baza preţurilor CIP propuse din străinătate. Reducerea de preţ din partea Vânzătorului cu condiţia încheierii contractului cu el pentru mai mult decât o denumire va fi luată în consideraţie la aprecierea ofertei în mod obligatoriu. Toate ofertele examinate se compară cu scopul de a determina cel mai mic preţ. Vânzătorul, participant la tender nu are dreptul să intre în contact cu Cumpărătorul referitor la problemele ce ţin de oferta lui după deschiderea

tenderului până la momentul încheierii contractului. Orice tentativă a Vânzătorului de a influenţa asupra Cumpărătorului în particular asupra părerii lui pentru aprecierea ofertei şi a comparării cu altele se poate solda cu respingerea contractului.

Incheierea contractului. în baza criteriilor publicate în Fişa informaţională.Cumpărătorul determină dacă Vânzătorul selectat este capabil să execute contractul suficient. Determinarea calificării Vânzătorului referitor la contract se bazează pe examinarea capacităţilor lui financiare, tehnice şi de producere. Ea mai include şi studierea confirmărilor documentare a calificării nzătorului. Informaţia pozitivă este condiţie pentru încheierea contractului, negativă - pentru respingere. în acest caz va fi examinată următoarea ofertă cu cele mai mici preţuri. Cumpărătorul încheie contract cu Vânzătorul al cărui ofertă este cea mai conformă pe toţi indicii: preţ pentru fiecare medicament şi capacitatea de a îndeplini exact contractul. Dacă cea mai ieftină ofertă nu garantează furnizarea întregii cantităţi a medicamentelor, Cumpărătorul poate încheia contracte suplimentare cu alţi Vânzători ce propun condiţii convenabile. Cumpărătorul are dreptul să modifice cantitatea (majorare, micşorare) produsului cumpărat cu 20% în comparaţie cu specificarea fără schimbarea preţului şi a altor condiţii. Concomitent cu înştiinţarea, Vânzătorului ce a obţinut dreptul de a încheia contractul, Cumpărătorul îi expediază proiectul contractului, inclus în setul de documente pentru tender şi conţinând toate acordurile între părţile contractuale. În decurs a 30 zile de la momentul obţinerii proiectului contractului, Vânzătorul- câştigător al tenderului este obligat să semneze contractul şi să-1 expedieze Cumpărătorului. In decurs de 30 zile de la momentul primirii înştiinţării despre dreptul de a semna contract cu Cumpărătorul, Vânzătorul este obligat să prezinte garanţia îndeplinirii contractului, forma cărei este inclusă în setul de documente pentru tender. Dacă vânzătorul nu va îndeplini cerinţa, aceasta va fi o bază suficientă pentru anularea semnării contractului; în acest caz cumpărătorul poate încheia contract cu altvânzător convenabil pentru el.

5. Determinarea necesarului de medicamente

Necesarul de medicamente este supus studiului din diferite puncte de vedere şi de mulţi cercetători, scopul final al majorităţii fiind optimizarea achiziţionărilor şi îmbunătăţirea asistenţei populaţiei, precum şi aprovizionării unităţilor medicale cu medicamente. Lucrările integrale din punct de vedere a aplicării analizei sistemice în domeniul necesarului de medicamente se realizează în 3 direcţii:

I - pentru anumite grupe de medicamente; II- pentru unele nozologii de boală; III- pentru anumite zone teritoriale.