Sunteți pe pagina 1din 5

Implementarea sistemului de management al calitatii

Necesitatea implementarii sistemului de management al calitatii este sustinuta de :


- factori economici :
- reducerea costurilor non-calitati;
- reducerea reclamatiilor;
- cresterea volumului vanzarilor.
- factori concurentiali :
- cresterea increderii ca produsele vor satisface cerintele de calitate
mentionate in specificat.
- controlul situatiei :
- cresterea volumului de informatii necesare fabricarii unor anumite produse
face dificila tinerea sub control a intregului volum de informatii.
- cresterea profitului :
- calitatea se face pentru profit.
- obligativitatea comerciala :
- in cadrul comertului intracomunitar si international,se poate solicita
certificate ISO 900 pentru organizatiile implicate.
1.Pregatirea implementarii
!ste necesara o pregatire prealabila a implementarii.In urmatorul tabel sunt
prezentate posibilitatiile de implementare,cu avanta"ele si dezavanta"ele lor,in functie
de care se realizeaza pregatirea propriu-zisa .
#abelul $ %osibilitati de implementare a sistemului de management al calitatii.
%osibilitati de implementare &vanta"e 'ezavanta"e
Implementarea
independenta ,cu a"utorul
personalului e(istent
-organizatia si procesele
sunt cunoscute
-nu implica costuri
suplimentare
-nivel ridicat al motivatiei
-nu sunt cunoscute
standardele
-necesita mult timp
-erori in elaborare
-costuri de scolarizare
ridicate
Noi anga"ati)specialisti* -cunosc de"a standardele
-necesita putin timp
-e(ista de"a atestarea
calificarii lor in sensul
cerintei standardului
-lipsa cunostiintelor despre
organizatie
-costuri de personal
suplimentare
&sistenta e(terna)societati
de consultanta,consultanti
persoane fizice autorizate*
-cunosc de"a standardele
-necesita putin timp
-promotor
-initiative suplimentare
-documente ale sistemului
-lipsa cunostiintelor despre
organizatie
-costurile consultatiei
-motivatie redusa a
anga"atilor,in cazul in care
consultantii fac aproape
totul
-intretinerea sistemului
implementat

Si in aceste conditii pregatirea este dificila,deoarece este necesar sa se stabileasca
anumite criterii de selectie a consultantului in domeniul managementului calitatii.
)tabelul +*.
'aca top managerul organizatiei in care se implementeaza sistemul de management
al calitatii nu are resursele mecesare sa instruiasca personalul e(istent ,se
opteaza,pentru asistenta e(terna.
#abelul + $ ,riterii de selectie a consultantului pentru implementarea sistemului de
management al calitatii
,riteriu general ,riteriu particular
%regatire profesionala - pregatire in cadrul unei organizatii
recunoscute
- pregatire generala
- pregatire de specialitate in
managementul calitatii
- cunoasterea standardelor serie ISO
9000
!(perienta - e(perienta profesionala generala
- e(perienta profesionala in
managementul calitatii
- e(perienta in consultanta
-eferinte - e(perienta ca si consultant de
managementul calitatii
- numarul organizatiilor conciliate cu
succes
.od de lucru - apropierea de client
- prevederile contractuale
- mod de abordare a consultantei
- concept integrator de consiliere
dincolo de sistemul de management
al calitatii
,osturi - onorariu
- costurile deplasarii
- oferta continand plata consultantei
pe etape
2.Etapele implemantarii
!tapele de mai "os sunt generice,dar parcurgerea lor in totalitate presupune pe langa
reducerea riscului de esec al implementarii si cresterea eficientei ulterioare a
sistemului.&ceste etape vizeaza:
.&naliza diagnostic al organizatiei;
+.Instruirea personalului organizatiei in domeniul managementului calitatii;
/.,onstituirea compartimentului calitate;
0.Stabilirea politicii si a obiectivelor in domeniul calitatii de catre managementul de varf;
1.Identificarea proceselor sistemului de management al calitatii,stabilirea indicatorilor de
performanta;
2.!laborarea documentelor sistemului de management al calitatii;
3.Instruirea personalului organizatiei in domeniul auditurilor interne ale calitatii;
4.!fectuarea de audituri interne;
9.!fectuarea de audituri e(terne de secunda parte;
0.Stabilirea si aplicarea actiunilor corrective si a celor preventive;
.-evizia si definitivarea documentelor sistemului de management al calitatii;
+.!fectuarea analizei de management;
/.!fectuarea auditului de certificare si certificarea;
0.Supraveg5erea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii
implementat.
3.Cauze potentiale ale esecului implementarii
%ot fi de natura te5nica sau umana.
,auzele te5nice vizeaza :
- 6no7-5o7-ul insuficient;
- capacitatiile8resursele umane insuficiente;
- organizarea si controlul deficitar;
- obiectiv gresit;
- documentatie in e(ces;
- conflict de prioritate cu afacerea propriu-zisa;
- subestimarea efortului care trebuie depus.
,auzele umane sunt prezentate de :
- anga"amentul insuficient din partea managementului;
- participare insuficienta a personalului;
- rezistenta anga"atiilor la sc5imbari;
- motivatie insuficienta a anga"atilor;
- comunicare si colaborare deficitara intre compartimente;
- instruire si consiliere insuficienta a anga"atiilor;
- teama de pierderea autoritatii.
!(ista o serie de cauze generale care pot determina esecul implementarii :
- implementarea sistemului de management al calitatii doar ca urmare a presiunii
din e(etriorul organizatiei si nu din convingerea ca reprezinta un beneficiu pentru
organizatie;
- lipsa claritatii si a sinceritatii;
- rezistenta mare la sc5imbare datorita specificului culturii organizatiei;
- demararea procesului de implementare fara convingerea reala a conducerii;
- impresia ca documentele sunt obiectivul principal al implementarii sistemului de
management al calitatii;
- elaborarea unui s9stem de management al calitatii nepotrivit cu caracteristicile
specifice ale organizatiei;
- implementarea prea rapida fara a tine cont de posibilitatiile organizatiei;
- comunicare slaba sau ine(istenta in interiorul organizatiei;
- lipsa feed-bac6-ului pentru diferite faze ale implementarii;
- nerecunoasterea initiativelor personale;
- lipsa de intelegere a conceptului de calitate si8sau a standardelor calitatii;
- centralizarea informatiilor si deciziilor fara participarea celor interesati;
- sustinerea demersului printr-o :inspectie;a inspectiei;
- actiuni cu caracter cenzoral sau politienesc;
- actionarea solitara a managerului de asigurare a calitatii,in loc sa determine
personalul implicat sa actioneza):om-orc5estra;,in loc de :diri"or;*;
- lipsa de instruire a intregului personal al organizatiei in domeniul calitatii;
- neimplicarea compartimentelor in elaborarea procedurilor sau instructiunilor de
lucru;
- lansarea procedurilor si instructiunilor de lucru fara o pregatire prealabila;
- utilizarea auditurilor in scopul aplicarii de sanctiuni;
- performanta slaba a ec5ipelor de auditori interni;
- negli"area auditurilor si a analizelor efectuate de management.