Sunteți pe pagina 1din 8

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.

3
ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI
Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.
Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.
Modelul contine urmatoarele foi de calcul:
Date de intrare: si Rezultate:
A-Venituri&Cheltuieli Indicatori!A1 ==> prezinta INDICATORII rezultati din
Aceasta foaie de calcul are doua parti: calculul automat
A- Proiectia veniturilor;
B- Proiectia cheltuielilor
B-ContProfit&Pierdere
Fluxul de numerar:
C-FN-Implem-An1'!A1 ==> pentru anul 1 DE IMPLEMENTARE a proiectului
C-FN-Implem-An2'!A1 ==> pentru anul 2 DE IMPLEMENTARE
a proiectului (daca este cazul)
C-FN-Operare'!A1 ==> pentru perioada post implementare
(perioada de OPERARE a investitiei)
C-FN-FaraGrant'!A1 ==> pentru situatia "FARA GRANT"
Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI.
A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare
A - PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR
(lei)
PRE -
IMPLEMENTARE
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
Anexa 2 A - Proiectia veniturilor
1 Venituri din vanzari produse - -
2 Venituri din prestari servicii - -
3 Venituri din vanzari marfuri - -
4
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete
- -
5 Venituri din subventii pentru investitii - -
6 Venituri din alte activitati - -
7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - -
8
Venituri din productia realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata
- -
9 Alte venituri din exploatare - -
- - - - - - - - - - - -
10 Venituri din imobilizari financiare - -
11 Venituri din diferente de curs valutar - -
12 Venituri din dobanzi - -
13 Venituri din sconturi obtinute - -
14 Alte venituri financiare - -
- - - - - - - - - - - -
15 Venituri din subventii - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor
1
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele
consumabile - -
2
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe) - -
3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) - -
4 Cheltuieli privind marfurile - -
- - - - - - - - - - - -
6 Cheltuieli cu personalul angajat - -
7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala - -
- - - - - - - - - - - -
8 Cheltuieli cu amortizarile - -
9 Alte cheltuieli de exploatare - -
- - - - - - - - - - - -
10 Cheltuieli din diferente de curs valutar - -
11 Cheltuielile privind dobanzile - -
12 Cheltuieli privind sconturile acordate - -
13 Alte cheltuieli financiare - -
- - - - - - - - - - - -
14
Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
TOTAL AN 3
TOTAL VENITURI
TOTAL CHELTUIELI
Total cheltuieli materiale
Total cheltuieli cu personalul
Total cheltuieli exploatare
Total cheltuieli financiare financiare
Total cheltuieli extraordinare
AN 0
PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI
Total venituri extraordinare
CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
NR.
CRT.
Total venituri din exploatare
Total venituri financiare
AN 1 AN 2
TOTAL AN 1 TOTAL AN 2
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
(lei)
PRE -
IMPLEMENTARE
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
1 Cifra de afaceri - - - - - - - - - - - -
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) - - - - - - - - - - - -
3
Venituri din productia realizata pentru
scopuri proprii si capitalizata
- - - - - - - - - - - -
4 Alte venituri din exploatare - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5 Cheltuieli materiale total - - - - - - - - - - - -
6 Cheltuieli cu personalul total - - - - - - - - - - - -
7 Cheltuieli cu amortizarile - - - - - - - - - - - -
8 Alte cheltuieli de exploatare - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
9 Cheltuieli din diferente de curs valutar - - - - - - - - - - - -
10 Cheltuielile privind dobanzile - - - - - - - - - - - -
11 Cheltuieli privind sconturile acordate - - - - - - - - - - - -
12 Alte cheltuieli financiare - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
13 Impozit pe profit/cifra de afaceri - -
- - - - - - - - - - - -
TOTAL AN 1 TOTAL AN 3 AN 0 TOTAL AN 2
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri din exploatare
Total cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
AN 1 AN 2
PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE
CATEGORIA
Nr.
Crt.
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR
Total cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR
Total venituri financiare
PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
(lei)
LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) -
2 Vanzari de active, incl TVA -
3 Credite pe termen lung, din care - - - - - - - - - - - - -
3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei -
3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare -
4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) -
- - - - - - - - - - - - -
5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si
instalatii si cap. 1.4 programe informatice )
-
6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din
Buget)
-
7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic
realizare)
-
- - - - - - - - - - - - -
8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - - - - - - - -
8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect -
8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. -
9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - - - - - - - -
9.1 La imprumut - cofinantare la proiect -
9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA -
11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt -
12 Credite pe termen scurt -
- - - - - - - - - - - - -
13 Materii prime si materiale -
14 Alte materiale -
15 Energia si apa -
16 Marfuri -
17 Aferente personalului angajat -
18 Asigurari si protectie sociala -
19 Prestatii externe -
20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate -
21 Alte plati aferente exploatarii -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
22 Plati TVA -
23 Rambursari TVA -
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri -
- - - - - - - - - - - - -
25 Rambursari de credite pe termen scurt -
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt -
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Flux de lichiditati net al perioadei
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
TOTAL AN 1
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Flux de numerar din activitatea de exploatare
Plati din activitatea de exploatare incl TVA
Total iesiri de lichididati prin investitii
Total intrari de lichiditati
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
Total iesiri de lichiditati prin finantare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Total intrari de numerar
PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL
(perioada de implementare a proiectului - anul 1)
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) -
2 Vanzari de active, incl TVA -
3 Credite pe termen lung, din care - - - - - - - - - - - - -
3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei -
3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare -
4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) -
- - - - - - - - - - - - -
5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1
constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice )
-
6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe
informatice din Buget)
-
7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf.
Grafic realizare)
-
- - - - - - - - - - - - -
8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - - - - - - - -
8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect -
8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. -
9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - - - - - - - - - - - -
9.1 La imprumut - cofinantare la proiect -
9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA -
11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt -
12 Credite pe termen scurt -
- - - - - - - - - - - - -
13 Materii prime si materiale -
14 Alte materiale -
15 Energia si apa -
16 Marfuri -
17 Aferente personalului angajat -
18 Asigurari si protectie sociala -
19 Prestatii externe -
20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate -
21 Alte plati aferente exploatarii -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
22 Plati TVA -
23 Rambursari TVA -
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri -
- - - - - - - - - - - - -
25 Rambursari de credite pe termen scurt -
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt -
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente) -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Total intrari de numerar
Plati din activitatea de exploatare incl TVA
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
Plati/incasari pentru impozite si taxe
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Disponibil de numerar al lunii precedente
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
Total intrari de lichiditati
Total iesiri de lichididati prin investitii
Total iesiri de lichiditati prin finantare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL
(perioada de implementare a proiectului - anul 2)
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei
Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni
TOTAL AN 2
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
AN 1 AN 2 AN 3
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
2 Vanzari de active, incl TVA
3 Credite pe termen lung, din care - - -
3.1 Imprumut pentru realizarea investitiei
3.2 Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
4 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
- - -
5 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si
cap. 1.4 programe informatice )
6 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget)
7 Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)
- - -
8 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: - - -
8.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect
8.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
9 Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: - - -
9.1 La imprumut - cofinantare la proiect
9.2 La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
- - -
- - -
10 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
12 Credite pe termen scurt
- - -
13 Materii prime si materiale
14 Alte materiale
15 Energia si apa
16 Marfuri
17 Aferente personalului angajat
18 Asigurari si protectie sociala
19 Prestatii externe
20 Impozite, taxe si varsaminte asimilate
21 Alte plati aferente exploatarii
- - -
- - -
22 Plati TVA
23 Rambursari TVA
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri
- - -
25 Rambursari de credite pe termen scurt
26 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
27 Dividende (inclusiv impozitele aferente)
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
Total iesiri de lichididati prin investitii
Flux de lichiditati net al perioadei
Flux de numerar din activitatea de exploatare
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL
(perioada de operare si intretinere a investitiei)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Total iesiri de lichiditati prin finantare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Total intrari de lichiditati
Total intrari de numerar
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Disponibil de numerar al perioadei precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 3
1 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA - - - - -
2 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA - - - - -
3 Cresterea investitiilor in curs - - - - -
- - - - -
4 Valoarea Reziduala
5 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ. - - - - -
6 Plati de dobanzi la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare - - - - -
- - - - -
7 Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA - - - - -
8 Incasari din activitatea financiara pe termen scurt - - - - -
9 Credite pe termen scurt - - - - -
- - - - -
10 Materii prime si materiale - - - - -
11 Alte materiale - - - - -
12 Energia si apa - - - - -
13 Marfuri - - - - -
14 Aferente personalului angajat - - - - -
15 Asigurari si protectie sociala - - - - -
16 Prestatii externe - - - - -
17 Impozite, taxe si varsaminte asimilate - - - - -
18 Alte plati aferente exploatarii - - - - -
- - - - -
- - - - -
19 Plati TVA - - - - -
20 Rambursari TVA - - - - -
21 Impozit pe profit/cifra de afaceri - - - - -
- - - - -
22 Rambursari de credite pe termen scurt - - - - -
23 Plati de dobanzi la credite pe termen scurt - - - - -
24 Dividende (inclusiv impozitele aferente) - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - - -
ACTIVITATEA DE INVESTITII
PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR FARA AJUTOR NERAMBURSABIL
(perioada de implementare + perioada de operare)
Introduceti PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului (luni) >>
Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
Plati/incasari pentru impozite si taxe
Flux de numerar din activitatea de exploatare
Total intrari de numerar
OPERARE SI MENTENANTA
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
Flux de lichiditati net al perioadei (1 an implementare)
IMPLEMENTARE
Flux de lichiditati net al perioadei (2 ani implementare)
Flux de lichiditati din activitatea de investitii
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Total iesiri de lichiditati financiare
ACTIVITATEA FINANCIARA
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3
Nr. Crt. SPECIFICATIE AN 1 AN 2 AN 1 AN 2 AN 3
1 Valoare investitie = valoarea totala a proiectului cu TVA LEI
2 Durata de realizare investitie luni
3 Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C) %
4 Rata de actualizare financiara %
5 Valoare neta actualizata (VNAF/C) LEI
6 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei LEI
- - - - -
OPERARE SI INTRETINERE
INDICATORI FINANCIARI
9.00%
0.0
#NUM!
UM
0.0
0.0
IMPLEMENTARE
Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3