Sunteți pe pagina 1din 21

INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI

I. CLDIRI SPITALICETI
I.1. Date generale, tipuri de spitale, date tematice iniiale
Spitalul este unitatea de baz, care asigur asistena edical
c!plet sau de specialitate, pre"enti"e curati"e #i de recuperare,
pentru b!lna"ii internai #i abulat!rii de pe terit!riul ar!ndat$
%nitile spitalice#ti sunt&
' spitale generale ( cuprind cel puin cele patru specialiti
edicale de b!li principale& b!li interne, c)irurgie, pediatrie,
!bstretic ( ginec!l!gie$ *n +uncie de terit!riul ar!ndat, spitalele
generale p!t +i& c!unale, !r#ene#ti, unicipale, ,udeene
spitale de specialitate ( asigur asistena edical -ntr'una din
specialitile edicale principale sau -ntr'unul !ri d!u pr!+iluri
edicale -nrudite, deri"ate din acestea$
Specialitile edicale principale sau pr!+ilurile edicale deri"ate
c!nstituie secii edicale -n cadrul spitalului& acestea -preun cu
ser"iciile specializate de diagn!stic #i trataent alctuiesc structura
edicala a unui spital$ Sunt peste ./ de pr!+iluri edicale relati"
aut!n!e, care p!t intra distinc ca secii, -n structura unui spital
general, sau p!t de+ini pr!+ilul #i structura unui spital de specialitate$
Spitalele de reea care cuprind #i +unciuni de -n"0nt edical
sunt denuite spitale clinice #i sunt di++ereniate la r0ndul l!r -n&
' spitale clinice generale 1spitale uni"ersitare2
' spitale clinice de specialitate$
%nitile edicale c!ple3e !rganizate la ni"el regi!nal sau
nai!nal care, pe lang asistena edical pr!priu'zis #i -n"0ntul
de specialitate, integreaz #i +unciuni de cercetare #tiini+ic sunt&
' institutele edicale4
' centree edicale$
5 categ!rie aparte de uniti de asistent edical, ce prezint
asenri de structur edical cu spitalele ! c!nstituie pre"ent!riile
si sanat!riile$ Pre"ent!riile sunt uniti edicale ce ac!rd asisten
specializat pentru pre"enirea -b!ln"irii pers!anel!r ce prezint
acest risc$ Sanat!riile sunt unitile ce asigur asistenta edical
c!pleentar pacienil!r care au -nc)eiat ciclul principal de
6
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
trataent$ Aplasarea pre"ent!riil!r #i sanat!riil!r se +ace -n a+ara
agl!erril!r urbane, -n z!ne ge!'cliatice cu pr!prieti curati"e sau
-n staiuni balneare$
In +uncie de capacitatea de specializare 1nur de paturi2,
spitalele sunt clasi+icate dup cu ureaz&
( spitale ici 167/'87/ paturi pentru spitale generale, 6//'.//
paturi pentru spitale de specialitate2
( spitale i,l!cii 19//':// paturi pentru spitale generale, .7/'
9// paturi pentru siptale de specialitate2
( spitale ari 1;//'6/// de paturi pentru spitale generale, 7//'
;// paturi pentru spitale de specialitate2
( spitale +!arte ari 1peste 66// paturi ' de regula sunt spitale
generale2$
In +uncie de rangul !binut -n reeaua sanitar terit!rial, spitalul
p!ate a"ea -n sub!rdine ! serie de uniti de ser"icii #i prestaii
edicale, cu ar +i& dispensar #i p!liclinic terit!rial de intreprindere
sau sc!lar, centru st!at!l!gic, centru de rec!ltare #i c!nser"are
s0nge, staie de sal"are, centru terit!rial de ser"ice #i reparaii pentru
aparatur edical, l!cuine de ser"iciu pentru pers!nal edical, etc$ $
Atunci c0nd aceste uniti se aplaseaz -n incinta spitalului se
ipune ! tratare di+ereniat a circuitel!r #i accesel!r$
Tipul de !rganizare +uncti!nal al unui spital, "a depinde direct de
urat!arele date teatice de baz&
' capacitate 1nur de paturi24
' structura paturil!r 1nur de secii #i pr!+ilul edical al
acest!ra24
' structura ser"iciil!r de diagn!stic #i trataent 1n!inalizare,
capacitate, ni"el de ec)ipare te)nic!'edical24
' structura +unciunil!r as!ciate4
' natura atribuiil!r -n sisteul de -n"0nt edical4
' tipul de ser"icii !+erite pacienil!r abulat!rii #i apl!area
acest!ra,
' sisteul de asigurare al asistenei edicale la d!iciliu4
' c!ndiiile de aplasare 1caracteristicile terenului,
regleentrile urbanistice, !dul de !rganizare al unitil!r2$
Principalele eleente +i3ate prin acest pac)et de in+!raii iniiale
alctuiesc tea'cadru pentru stabilirea c!nceptului general de
.
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
!rganizare al ansablului de +unciuni, pentru de+inirea, structurarea
#i diensi!narea +iecruia din sect!arele #i c!partientele
c!p!nenete ale spitalului 1tea de pr!iectare pr!priu'zis2, pentru
estiarea gl!bal a necesarului de ec)ipaente #i utiliti$
I.. Instalaii de !entilare "i tratare a aerului
D!tarea cu instalatii de "entilare si tratare a aerului se stabileste in
c!n+!ritate cu necesitatile speci+ice, ale +unctiunil!r c!p!nente in
cadrul sarcinil!r generale pe care ast+el de instalatii le au de indeplinit
in d!eniul spitalicesc$ Sarcinile generale si speci+ice ale instalatiil!r
se precizeaza prin n!re te)nice in relatie cu s!lutii de rez!l"are
a"ute in "edere$
Sarcinile instalatiil!r de "entilare si de tratare a aerului in cadrul
unitatil!r spitalicesti sunt&
' realizarea unei circulatii c!ntr!late si restricti"e a aerului in
cladiri sau in z!ne de cladiri, nuai de la spatii cu ni"eluri ai
ridicate de puritate a aerului si<sau cu p!tential ai scazut de p!luare
( c!ntainare, spre spatii cu ni"eluri ai scazute de puritate a aerului
si<sau cu p!tential ai ridicat de p!luare ( c!ntainare si spre
e3teri!rul spatiil!r a"ute in "edere4 C!ntr!lul circulatiei aerului se
realizeaza prin stapanirea debitel!r de aer instalate si a regiuril!r de
presiuni di+erentiale intre spatii adiacente, sub a stricta !nit!rizare in
z!nele critice$
' realizarea in incaperile ser"ite a un!r c!ncentratii de gereni
1pat!geni2 si<sau ale alt!r tipuri de p!luati ( ir!suri, n!3e c)iice
sau radi!actice etc$ sub ni"elurile adisibile speci+ice destinatiil!r
+uncti!nale ale respecti"el!r incaperi, prin ni"elul c!respunzat!r de
circulatie a aerului in interi!r, de ipr!spatare a aerului si de +iltrare a
aerului intr!dus$
' c!ntr!lul c!nditiil!r de icr!cliat interi!r pentru satis+acerea
cerintel!r speci+ice de !rdin edical sau te)n!l!gic al incaperil!r
ser"ite prin tratarea c!respunzat!area a aerului de intr!ducere$
' c!ntr!lul p!luarii e3teri!re dat!rate e"acuaril!r de aer "iciat,
prin asuri de pr!tectie ce se stabilesc in +unctie de caracteristicile
eanatiil!r p!luante si de paraetrii eleentel!r ce trebuiesc
pr!te,ate, in relatie cu tipul de pr!tectie ce p!ate +i asigura, in
8
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
c!nditiile speci+ice ale z!nei, inclusi" ete!r!l!gice ( prin distributie,
cu aplasarea guril!r de e"acuare aer la distanta +ata de eleentele de
pr!te,at, prin +iltrare de tip adec"at eanatiil!r p!luante etc$
' asigurarea unei +uncti!nari cat ai ec!n!ice in c!nditiile
ipuse$ Sarcinile instalatiil!r sunt e"ident dependente atat de
ni"elurile e3igentel!r interi!are cat si de c!nditiile e3teri!are ( regi
de inaltie al cladiril!r spitalicesti, regi al curentil!r de aer 1directie,
intensitate, dinaica a "anturil!r2, aplansaent +ata de cladiri
"ecine, ni"el de p!luare al z!nei, ni"el de zg!!t al z!nei, etc$
Natura acti"itatil!r pre"azute a se des+asura in unitati spitalicesti,
iparte spatii c!nstruite, care le sunt destinate, in&
6$ Spatii cu speci+ic clar si strict spitalicesc care sunt destinate
acti"itatil!r edicale, c!pleentare pr!cesului edical si te)nice
a+erente strict4
.$ Spatii +ara speci+ic strict spitalicesc care sunt destinate restului
de acti"itati ( adinistrati"e de c!nducere ( de !rganizare,
g!sp!daresti, de in"ataant, cercetare, te)nic! ( utilizare, etc$
I..1. Instalaii de !entilare "i tratare a aerului pentru spaii cu
speci#ic spitalicesc
Pentru principalele tipuri de incaperi este prezentat in ane3a tabel 6
in care clasi+icarea de baza a incaperil!r are drept criteriu puritatea
aerului e3priata prin cerinta esentiala in d!eniul spitalicesc ( lipsa
de gereni 1pat!geni2 ( asepsia$
I..1.1. Instalaii de !entilare "i tratare pentru
clasele de incaperi I si II
Acestea grupeaza incaperile cu pretentii de!sebit de ridicate si
respecti" ridicate pri"ind lipsa de gereni ( c!ncentratii de 6/
ger<c si respecti" sub .// ger<c, incaperi care c!nstituie
nucleele de spatii cu +unctiuni edicale critice in cadrul unitatil!r
spitalicesti&
' clasa I'a ( bl!curile !perat!rii in d!enii +!arte pretenti!ase
d$p$d$"$ al asepsiei ( transpanturi, arsuri gra"e, !peratii pe c!rd
desc)is, iun!subpresati, etc$
9
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
' clasa II'a ' bl!curile !perat!rii din resturile categ!riil!r,
unitatile de terapie intensi"a si unitatile de preaturi$
Pentru incaperile din aceste . clase instalatiile de tratare speciala a
aerului sunt indispensabile & instalatiile "!r +uncti!na +ara recirculare
de aer ( aer intr!dus 6//= aer e3teri!r, cu debite de aer peste
ni"elurile inie rec!andata, "!r +i ec)ipate pentru realizarea in
incaperi a un!r teperaturi si uiditati relati"e a aerului intre "al!rile
liita rec!andate si pentru +iltrarea aerlui in 8 trepte, din care ultia
treapta, a III'a prin +iltru tip >EPA sau superi!r, aplasarea +iltrel!r&
' tr$ I'a in a!nte de unitatea de tratare priara a aerlui
' tr$ II'a dupa "entilat!rul de intr!ducere a aerului
' tr$ III'a cat ai apr!ape de gurile de intr!ducere a aerului in
incaperea ser"ita$
Ec)ipaentul instalatiil!r "a cuprinde !bligat!riu aparatura
destinata recuperarii de caldura din aerul e"acuat la e3teri!r pentru
tratarea 1priara2 a aerului pr!aspat intr!dus, aparatura de reglare
pentru entinerea un!r ni"eluri de suprapresiune in incaperile cu
pretentii ai ridicate de puritate a aerului +ata de spatii cu pretentii
ai scazute din cadrul z!nei c!ntr!late sau din e3teri!rul ei$
Se rec!anda realizarea, pe grupe de +unctiuni pentru incaperi
c!patibile d$p$d$"$ al c!nditiil!r necesare in e3pl!atare si pentru
e"itarea riscuril!r de c!ntainare, de sistee centralizate pentru
"e)icularea si tratarea ?priara@ a aerului de intr!ducere ( +iltrare tr$
I'a, recuperare de caldura, preincalzire, uidi+icare cu abur, racire (
dezuidi+icare, e"entual reincalzire, reglare debit, atenuare zg!!t si
+iltrare tr$ a II'a4 sisteele cuprind distributii secundare de tubulatura
la <de la incaperi sau grupe de incaperi cu tratari ?secundare@ ale
aerului de intr!ducere ( reglare debit, atenuarea acustica, e"entual
reincalzire si +iltrare tr$ a III'a$
Se rec!anda ca in incaperi sa se realizeze intr!ducerea de aer
prin guri in<sau la ta"an, iar e"acuarile de aer prin guri la pard!seala
16/'67 c de la pard!seala2$
Pentru incaperile destinate pacientil!r cu cerinte speciale de
asepsie ( 1unitati pentru arsi gra", iun!supresati, pacienti subc)ii!'
sau radi!terapie, pacienti cu transplanturi de !rgane, etc$2 s'au
dez"!ltat ec)ipaente !dulate specializate pentru intr!ducerea, prin
7
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
te)nica@curent lainar@ in spacial "ertical ( de la ta"ane, a aerului
tratat ?+inal@4 c!nditiile de icr!cliat si de "iteza aerului in z!na de
sedere a paceintil!r se adapateaza c!nditiil!r adisibile de c!n+!rt
speci+ice$
Pentru salile de !peratii se p!t utiliza de la caz la caz, ec)ipaente
specializate de intr!ducere a aerului tratat ?+inal@ pentru !btinerea
un!r c!nditii de asepsie adec"ate un!r tipuri de inter"entii
c)irurgicale4 in sensul crescat!r al c!nditiil!r de asepsie pe care le p!t
asigura, aceste sistee de intr!ducere sunt&
' guri plasate la partea superi!ara a peretului de la pici!arele
pacientului cu directi!narea aerului intr!dus spre capul
!perat!r 1s!lutie la care se apeleaza in prezent la aena,ari la
incaperi cu inaltii reduse2$
' ta"an per+!rat !dular deasupra capului !perat!r siplu sau
cu ?perdea@ pe c!nturul z!nei de intr!ducere a aerului, sau cu
?perete@ la capul pacientului$
' ta"an per+!rat !dular deasupra capului !perat!r cu perdea
de aer "erticala pe c!nturul z!nei de intr!ducere a aerului
' ta"an per+!rat !dular deasupra capului !perat!r cu . ,eturi
de aer !blice ?stabilizat!are@ spre capul !perat!r$
' ta"an +iltrant 1+iltre >EPA2 deasupra capului !perat!r cu
?s!rt pan!tat@ pe c!nturul z!nei de intr!ducere a aerului, cu
recirculare asi"a de aer la ni"elul caerei prin "entilar!are
aplasate in ta"an si cu pre+iltrare +ina in gurile de aspiratie 1de
ta"an2$
E"acuarile de aer din salile de !peratii se realizeaza prin guri
plasate la pard!seala pentru ;7= din debitele de aer si guri plasate la
ta"an sau in ta"an pentru restul de .7= din debitele de aer$
In a+ara peri!adel!r de utilizare a bl!curil!r de !peratii se rec!anda
tinerea in +unctiune a sisteel!r respecti"e de "entilare cu reducerea
debitel!r de aer de intr!ducere si de e"acuare la 7/ = din debitele de
aer n!inale, iar d$p$d$"$ tratare aer +ara racire si uidi+icare, nuai
cu e"entuala incalzire la ni"el ai redus4 se c!nsidera necesara
asigurarea unui regi redus de +uncti!nare si in caz de cadere a
alientarii electrice de baza, prin alientarea electrica de a"arie$
La e3ecutarea instalatiil!r se "!r a"ea in "edere urat!arele &
:
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
' tubulatura si ec)ipaentul de tratare aer "!r a"ea rezistenta la
s!licitari ecanice si la uzura, "!r a"ea peretii interi!ri netezi
si ! buna accesibilitate pentru intretinere si pentru e"entualele
curatiri si dezin+ectari interi!are$
' tubulatura "a +i realizata in asa +el 1+!re aer!dinaice2 incat
sa nu perita la interi!r +!rarea de dep!zite de particule la
"itezele de aer a"ute in "edere4 la e3ecutarea si !ntarea
tubulaturii se "a ac!rda ! atentie de!sebita neurdaririi
peretil!r interi!ri intr'un !d care sa c!pr!ita apri!ric
!peratiile 1ulteri!are2 de curatire, necesare la punerea in
+unctiune$
' in cadrul sisteel!r de "entilare centralizte pe rac!rdurile la
incaperi sau grupuri de incaperi se pre"ad atat pe tubulatura de
intr!ducere aer, in a!nte de +iltrele tr$ a III'a, cat si pe
tubulatura c!respunzat!are de e"acuare aer'clapete aut!ate de
inc)idere etansa$
' tubulatura de intr!ducere aer in a"al de +iltrele tr$a III'a nu "a
cuprinde rac!rduri +le3ibile, a!rtiz!are de zg!!t, clapete de
reglare sau de inc)idere, etc$4 nu se adit in tr!ns!anele din
a"al de +iltrele tr a III'a c!nditii de uiditate ridicata cu
p!sibile c!ndensari si nici legaturi la alte instalatii'canalizare,
etc$
' tubulatura de intr!ducere a aerului in a!nte de +iltrele tr a II'a
si a III'a "a a"ea rezistenta ecanica si etanseitatea necesare
regiuril!r de presiuni interi!are ridicate 1pana la 6;// Pa2 la
care este supusa$
' in incaperile de clasa I si II, aparente sau ascate in g)ene sau
ta"ane duble sunt interzise trasee de istalatii pr!prii sau straine,
care pentru intretinere sau reparatii necesita accese prin
incaperile respecti"e ( accesele sunt acceptate nuai in ane3e
te)nice ale acest!r incaperi$
I..1.. Instalaii de !entilare "i tratare pentru
clasele de incaperi III
Acestea cuprinde incaperi destinate un!r acti"itati speci+ic
spitalicesti de ! are di"ersitate, dar cu pretentii c!nsiderate n!rale
;
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
d$p$d$"$ al igienei de spital cu re+erire la lipsa de gereni' c!ncentratii
cub 7// ger<c4 in aceasta clasa sunt cuprinse area a,!ritate a
incaperil!r din unitatile spitalicesti$
a. Sectiile de spitalizare inclusiv obstretica-ginecologie si
pediatrie, cuprind sal!ane, caere de zi si de luat asa, caere de
e3ainare si de trataent, bai si grupuri sanitare, etc$4 nu se cuprind
incaperile incluse in clasele I si II si nici cele incluse in clasa a IV'a
1b!li in+ecti!ase si edicina nucleara2$
Instalatiile de "entilare si de tratare a aerului nu sunt
indispensabile in cazurile luarii in c!nsiderare a unei singure e3igente
( ipr!spatarea aerului si daca este apreciata ca acceptabila
satis+acerea ei pe cale naturala prin desc)ideri de +erestre 1z!na +ara
"anturi puternice, nep!luata, nezg!!t!asa, etc$2$
In cazul un!r e3igente c!ple3e se pre"ad sistee de tratare a
aerului pe grupe de incaperi c!patibile d$p$d$"$ al c!nditiil!r de
e3pl!atere cu e"itarea riscuril!r de c!ntainare4 este necesara
satis+acerea centitel!r de ipr!spatare a aerului, cu e"acuarea
c!pleta la e3teri!r a aerului "iciat din incaperile cu p!tential ridicat
de p!luare 1grupuri sanitare,bai, cabine de dezbracare dar si rezer"e
septice, e"entuale caere pentru +uat!ri, etc$24
Debitele de aer pr!aspat "!r c!pensa e"acuarile de aer "iciat si
"!r satis+ace cel putin ni"elurile inie rec!andate4 in rest,
recircularea de aer este p!sibila +ie in cadrul incaperil!r prin e"entuale
aparate l!cale 1de cliatizare2 c!binate cu un siste central de
intr!ducere aer pr!aspat tratat si de e"acuare aer "iciat, +ie in cadrul
unui siste central cu grup de tratare ( intr!ducere de aer aestecat
e3teri!r<recirculat si cu d!ua grupuri de e"acuare de aer din incaperi4
un grup este destinat e"acuarii la e3teri!r a aerului pr!"enit din
incaperile cu p!luare puternica iar celalalt grup este destinat
recircularii si<saue"acuarii la e3teri!r a aerului pr!"enit din incaperile
cu ni"eluri reduse de p!luare$
Sisteel!r de tratare a aerului destinate incaperil!r pentru
pacienti, le re"ine si sarcina asigurarii un!r ni"eluri c!ntr!late de
teperatura si de uiditate relati"a a aerului in incaperi, in
c!nc!rdanta cu ne"!ile speci+ice ale actului edical$ Aine utilizata
cliatizarea spitaliceasca in incaperile cu pacienti c!nstituie un +act!r
B
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
de trataent$ Se rec!anda in spitalele clinic! generale uiditati
relati"e ale aerului intre 8/= si :/= pentru teperaturi intre ..
!
C si
.:
/
C4 c!nditii e3cesi"e de uezeala dar ai ales de uscaciune
reprezinta +act!ri a,!ri de risc pentru pers!anele b!lna"e$
La stabilirea paraetril!r interi!ri trebuie a"ut in "edere&
- pacientii cu boli pulmonare cronice sau cu probleme
respiratorii (sub terapie cu oxigen sau cu traheotomie) nu suporta
bine temperaturi si umiditati scazute.
- pacientii cu afectiuni cardiace in special dupa infarcturi, cei
cu traumatisme craniene si/sau cu operatii pe creier, cei cu toxicoze
sau dupa otraviri cu barbiturice nu suporta bine temperaturi si
umiditati ridicate valuri de caldura de vara; in general trebuie
evitate extremele si variatiile mari ale conditiilor de temperatura si de
umiditate ale aerului.
- pacientii cu artrite reumatismale sunt avantaati in tratatmente
de conditii foarte calde si uscate temperaturi de !"
o
# cu umiditati
relative de !$% au fost utilizate cu succes.
- considerentele de mai sus sunt valabile si pentru incaperile
pentru clasa & si &&; in completare se mentioneaza ca pacientii cu
arsuri grave necesita conditii foarte calde si umede (temperaturi de
!"
'
# cu umiditati relative de pana la ($% avantaeaza cazurile
critice).
Sisteele centrale de tratare a aerului "!r +i ec)ipate pentru
realizarea in incaperi a un!r teperaturi si uiditati relati"e ale
aerului intre "al!rile liita rec!andate, pentru recuperarea de
caldura din aerul e"acuat la e3teri!r, pentru +iltrarea aerului in . trepte
1+iltru tr$ I in a!nte de pr!cesele de tratare a aerului dupa e"entualul
aestec de aer pr!aspat<aer recirculat, iar +iltru tr$ a II'a dupa
"entilat!rul de intr!ducere a aerului ( +iltru de tip +in ( E% ; sau
superi!r2 pentru entinerea un!r regiuri de debite c!nstante si
pentru !nit!rizarea staril!r de c!latare ale +iltrel!r$ Se "a urari
entinerea regiuril!r prescrise de presiune di+erentiala intre
di"ersele spatii$ Cata de spatiile c!une 1c!rid!are, )!luri2 inceperile
de p!tential p!luant scazut 1sal!ane b!lna"i, caere de zi, caere
edici si pers!nal, caere de e3ainare si trataent, etc$2 trebuie sa
+ie entinute intr'un regi scazut de suprapresiune, iar incaperile cu
p!tential p!luant ai ridicat 1!+icii si caere de luat asa, rezer"e
D
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
septice, caere +uat!ri, grupuri sanitare, bai, etc$2 trebuie sa +ie
entinute intr'un regi scazut de depresiune$
Se rec!anda sa e3iste p!sibilitati de reglare a teperaturii in
+iecare incapere1de stati!nare indelungata2 de spitalizare sau pe
ansabluri +uncti!nale reduse 1!dule2$
Se rec!anda urat!arele tipuri de sistee de tratare a aerului&&
' Sistee centrale integrale cu recirculare de aer la ni"el central&
' cu reincalziri de aer z!nale
' cu d!ua canale ( cu unitati l!cale de aestec
' Sistee centrale de aer pr!aspat si unitati l!cale cu recirculare
aer$
Tratarea centrala a aerului pr!aspat "a asigura c!ntr!lul uiditatii
in incaperi
' cu "entil!c!n"ect!are cu . sau 9 c!nducte
' cu unitati cu inductie 1c!nditi!nat de respectarea ni"eluril!r de
zg!!t in tipul n!ptii2
b. Sectorul ambulator
Incaperile au p!tential redus de p!luare in c!nditii !bisnuite$
Instalatiile de "entilare si de tratare a aerului nu sunt indispensabile$ In
cazul un!r e3igente c!ple3e care deterina d!tarea cu ast+el de
instalatii se pre+era siste centralizat de tratare ( intr!ducere a aerului
pr!aspat cu unitati l!cale 1de cliatizare2 in incaperi, +uncti!nand cu
recirculare de aer4 sisteul asigura e"acuarea la e3teri!r a aerului
"iciat preluat de la cabina de dezbracare, grupuri sanitare, etc$
Sunt "alabile cele ai indicate la pct$ a. cu sipli+icarile aduse la
ni"elurile ai reduse de p!luare si de necesitatile ai reduse de aer
pr!aspat$ C!ntr!lul circulatiei aerului intre incaperi, este ai putin
strict4 este necesara entinerea unui regi de suprapresiune in
incaprile de c!nsultatii si trataent +ata de spatiile in"ecinate$
c. Serviciul de explorari functionale si camere de recoltari pentru
laboratoarele de analize medicale.
Instaltiile de "entilare si de tratare a aerului nu sunt indispensabile
cu e3ceptia spatiil!r de end!sc!pie si de t!!gra+ie c!puterizata cu
rez!nanta egnetica 1REN2 care pun unele pr!blee speci+ice4 restul
spatiil!r desi destinate un!r e3pl!rari si te)nici + "ariate pentru care
6/
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
sunt d!tate cu aparatura speciala e"entual +!arte s!+isticata, p!t +i
aseanate cu incaperile de pct$ b. si p!t prii rez!l"ari ssiilare
pentru d!tarea cu instalatii de "entilare si de tratare a aerului4 se atrage
atentia asupra necesitatil!r de c!nstanta a teperaturii si de lipsa de
curenti de aer care sunt speci+ice te)nicil!r de ter!gra+ie$
In cazul un!r e3igente c!ple3e care deterina d!tarea cu
instalatii de tratare aer se pre+era sisteul centralizat de tratare (
intr!ducere aer pr!aspat cu unitati l!cale 1de cliatizare2 cu
recirculare de aer, de!arece acest siste p!ate rez!l"a si necesitatile
de alientare cu aer pr!aspat si de !cntr!l al uiditatii pentru spatiile
speciale&
' spatiile de end!sc!pie sunt destinate un!r te)nici care cuprind
inter"entii c)irurgicale4 +unctie de !rganizarea spatiil!r, ca sen al
asigurarii un!r c!nditii de asepsie ai ridicate, se rez!l"a si d!tarea cu
instalatii de specialitate4 in cazul un!r cerinte de asepsie ai ridicata,
ec)iparea "a cuprinde ! unitate l!cala speciala +uncti!nand cu ni"eluri
ridicate de debite de aer prin utilizarea de aer de recirculare aestecat
cu aer pr!aspat preluat din sisteul central la care se rac!rdeaza4
unitatea l!cala intr!duce aerul tratat c!n+!r necesitatil!r, in spatiile
ser"ite, prin +iltre de e+icienta ridicata$
' spatiile REN cuprind caera de in"estigatii, caera de
c!anda, caera te)nica si alte incaperi ane3e sau pentru pacienti4
+unctie la ni"elul intensitatii capului agnetic utilizat ( c!nditiile de
aplasare, lucrarile de aena,are si d!atarea cu ec)ipaent
te)n!l!gic, dar si cu intalatii utilitare, sunt di+erite4 in general +urnitura
de ec)ipaent te)n!l!gic cuprinde si ec)ipaentul de racire a
agnetului si a spatiului te)nic dar nu si generat!rul de agent de
racire, care este bine sa +ie independent de instalatiile de apa racita ale
caldirii spitalului$
Cliatizatrea caerel!r de in"estigatii si de c!anda se
realizeaza printr'! unitate de tratare ( intr!ducere a aerului4 unitatea
+uncti!neaza cu aer recirculat aestecat cu aer pr!aspat preluat prin
rac!rdare de la sisteul centralizat$$
%tilizarea instaltiil!r cri!genice de racire la intensitati ridicate ale
capului agnetic +ace necesara asigurarea unei "entilari ecanice
de a"arie a caerei te)nice$
66
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
d. Serviciul de )*ntgen diagnostic
Instalatiile de "entilare si de tratare aer nu sunt indispensabile cu
e3ceptia spatiil!r de antige!rgra+ie si de c!puter ( t!!gra+
RFntgen 1CT (R32 care pun unele pr!blee speci+ice&
Spatiile pentru R3 (sc!pie si R3 ( gra+ie, cu caera de c!ada si
restul incaperil!r ane3e te)nice pentru pers!nal si pentru pacienti au
p!tential redus de p!luare$
In cazul un!r e3igente care deterina d!tarea cu instalatii de
"entilare ( tratare aer se pre+era un siste centralizat de intr!ducere
aer pr!aspat trata si unitati l!cale 1de cliatizare2 cu recirculatie de
aer in incaperi4 e"acuarea aerului "iciat se realizeaza din grupuri
sanitare, cabine de dezbracre, etc$
' spatiile de angi!gra+ie pun pr!blee siilare spatiil!r destinate
end!sc!piei si p!t +i d!tate cu instalatii in aceesi aniera 1"ezi pct$ c.2
' spatiile de CT ( R3 cuprin caera de in"estigatii, caera de
c!anda, caera te)nica si alte incaperi ane3e sau pentru pacienti4 in
general +urnitura te)n!l!gica cuprinde si ec)ipaentul de racire a
GgantrH@ ( ului si a spatiului te)nic, dar nu t!tdeauna si generat!rul de
agent de racire, care etse bine independent de instalatiile de racire ale
cladirii spitalului$
Cliatizarea caerel!r se p!ate rez!l"a cu unitati l!cale cu
recirculare de aer4 necesarul de aer pr!aspat se p!ate asigura prin
utilizarea sisteului centralizat$
e. #ompartimentul de epurare renala (+emodializa)
Instalatiile de "entilare si de tratare aer nu sunt indispensabile, dar
in c!nditiile un!r e3igente sperite, caerele de pacienti supusi
pr!ceduril!r de )e!dializa necesita pastrarea paraetril!r de
icsr!cliat intre liite c!n"enabile ( teperaturi intre ..
/
C si .:
/
C
cu uiditati relati"e intre 8/= si :/=4 aceasta presupune realizarea
un!r instalatii cu unitati l!cale +uncti!nand cu recirculatie de aer,
necesarul de aer pr!aspat +iind preluat dintr'un siste centralizat ce
asigura si e"acuarea aerului "iciat din grupuri sanitare, dusuri, spatiul
te)nic, etc$ Acelasi tip de instalatii p!ate ser"i si restul incaperil!r cu
G!cupanta@' pentru pers!nal, pentru pacienti, etc$
f. #ompartimentul de radioterapie (iradiere cu energii inalte)
6.
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Dat!rita !dului speci+ic de aplasare si de aena,are, dar si
dat!rita cerintel!r ec)ipaentului te)n!l!gic, instalatiile de "entilare
si de tratare a aerului sunt indispensabile$ Instalatiile se p!t rez!l"a
prin sistee centralizate cu c!ntr!l z!nal al teperaturii, +uncti!nand
cu aer pr!aspat in aestec cu aer recirculat4 ni"elurile inie de aer
pr!aspat se stabilesc +untie de speci+icul te)nicii de iradiere$
Tra"ersarile peretil!r caerel!r de trataent de catre tubulatura
trebuie aplasate si aena,ate in asa +el incat sa nu a+ecteze r!lul de
radi!pr!tectie al peretil!r$
g. Sectorul de analize medicale
Lab!rat!arele de analize edicale +!reaza un ansablu aparte,
iz!lat de circuitele c!une ale unitatil!r spitalicesti si accesibil nuai
pers!nalului pr!priu4 acesta iz!lare a"anta,eaza rez!l"area
pr!bleel!r speci+ice de "entilare$
Acti"itatile sunt !rganizate pe unitati si !dule +untie de natura
l!r, in care !peratiile cu p!tential ridicat de p!luare ( c!ntainare se
l!calizeaza precis si se trateaza speci+ic in cadrul c!nceptului acceptat
de c!ntinua e"!lutie a te)nicil!r edicale de diagn!tic$
' in lab!rat!arele cu speci+ic bi!c)iic ( bi!l!gic !peratiile cu
dega,ari n!tabile de n!3e c)iice, inclusi" ir!suri dezagreabile, se
des+as!ara in nise de tip spitalicesc al car!r nuar, aplasare si
sustante de lucru 1e3culse substante e3pl!zi"e2 sunt precizate in tea
de te)n!l!gie edicala4 e"acuarea debitel!r necesare de aer "iciat se
realizeaza prin "entilat!are aplasate la gaurile de e3)austare la
e3teri!r pentru a pastra tubulatura de rac!rdare la nise in depresiune4
aterialele din care se realizeaza instalatiile trebuie sa aiba rezistenta
ecanica si pr!tectia antic!r!zi"a necesare, caerele de lucru cu nise
trebuie entinute in depresiune +ata de spatiile adiacente$
' in lab!rat!arele cu speci+ic bacteri!l!gic te)nicile de lucru
pre"ad spatii sterile cu e"entuala presurizare p!ziti"a, +ata de spatii
iediat "ecine, prin intr!ducere de aer +iltrat tratat abs!lut 1>EPA2 si
cu iscari de aer cat ai reduse4 b!3ele sterile sunt c!pletate
+uncti!nal cu un spatiu de preparare edii gen bucatarie de la care
aerul "iciat trebuie e"acuat e"etual ecanic$
' in lab!rat!arele cu speci+ic "irus!l!gic p!t e3ista, in situatii
+!arte speciale spatii in care se lucreaza cu c!ntainati pericul!si si
68
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
care trebuie entinute in depresiune +ata de spatiile "ecine4 atat
intr!ducerea de aer tratat, cat si e"acuarea aerului in e3teri!r, printr'un
"entilat!r pr!priu, se realizeaza prin +iltre abs!lute 1>EPA2 plasate in
gaurile din incaperi ( de intr!ducere si respecti" de e"acuare a aerului$
Instalatiile de "entilare indicate ai sus sunt indispensabile pentru
lab!rat!arele de analize edicale4 instalatiile de e"acuare a aerului
"iciat sunt ins!tite de instalatii de intr!ducere, in c!pensare, de aer
tratat$ In situatiile in care e3ista e3igente sp!rite se pre"ad sistee de
tratare a aerului care pe langa sarcinile de "entilare indicate ai sus,
sunt destinate si c!ntr!lului un!r c!nditii ai pretenti!ase de
icr!cliat si a un!r bilanturi de aer la scara intregului sect!r$ Se "!r
+!l!si p!sibilitatile de recirculare a aerului la ni"elul incaperil!r, cu
p!sibilitati de recuperare de caldura din aer de e"acuare pentru tratare
Gpriara@ a aerului de intr!ducere$
h. Sectorul de anatomie patologica
Instalatiile de "entilare sunt indispensabile si sunt destinate
e"acu!ril!r de aer "iciat de la nisele de lab!rat!r utilizate, e"acuarii de
aer de tip general din caerele +ara nise, dar cu dega,ari de ir!suri
neplacute si intr!duceri, in c!pensare, de aer pr!aspat tratat4
"entilat!arele de e"acuare aer de la nise sunt aplasate la gaurile de
re+ulare la e3teri!r pentru ca tubulatura de rac!rdare la nise sa +ie
entinuta in depresiune4 tubulatura "a a"ea rezistenta antic!r!zi"a
necesara$ Instalatiile de intr!ducere aer "!r +uncti!na +ara recirculare
de aer$
i. Serviciul de prosectura
Instalatiile de "entilare sunt indispensabile si sunt siilare, la alta
scara a structurii spatiil!r de ser"ire, instalatiil!r a+erente
lab!rat!arel!r de pat!l!gie, e"acuarii de aer de la nisele
lab!rat!arel!r, e"acuare de aer de tip general din sala de aut!psie si
restul caerel!r cu dega,ari de ir!suri suparat!are si intr!ducere, in
c!pensare de aer pr!aspat tratat$
. Statia de dezinfectie paturi
69
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Instalatiile de "entilare sunt indispensabile si sunt destinate
e"acuarii aerului "iciat incarcat cu n!3e, inclusi" ir!suri neplacute si
intr!ducerii in c!pensare, de aer pr!aspat tratat$
Incaperile pentru paturi urdare si pentru instalatii te)nice trebuie
entinute in depresiune +ata de caera de paturi curate, iar intregul
ansablu in depresiune +ata de spatiile adiacente cu p!tential de
p!luare ai redus4 nu este adisa recirculare de aer$
,. Serviciul de sterilizare centrala
Instalatiile de "entilare sunt indispensabile si sunt destinate
e3)austarii n!ci"itatil!r ( caldura si abur din z!na sterilizat!arel!r
terice 1pupinele si aut!cla"e2 si eanatii n!ci"e 1etilenglic!l, etc2
din z!na sterilizat!arel!r c)iice, dar si intr!ducerii in c!pensare de
aer pr!aspat tratat4 sterilizat!arele c)iice se rac!rdeaza la e3teri!r
prin tubulatura pentru e3)austarea eanatiil!r de n!3e$ Instalatiile
realizeaza regiuri de suprapresiune relati"a prin intr!duceri
pre+erentiale de aer in z!nele curate, +ata de e"acuarile de aer in
special din z!nele cu dega,ari de n!ci"itati$ In ansablu, ser"iciul de
sterilizare este entinut in regi neutru d$p$d$"$ al presiunii
c!parati" cu spatiile adiacente$
Spatiile l!cale de spalare ( sterilizare sunt destinate bl!cului
!perat!r 1e"entual2, sectiil!r !bstretica si pediatrie ( biber!nerie si
alt!r sectii de spitalizare, lab!rat!arel!r de analize edicale 1in
special bacteri!l!gice2 si +araciei4 se pre"ad instalatii de e"cuare a
aerului +unctie de tipul de ec)ipaent$
l. Serviciul de fizioterapie si recuperare medicala
Instalatiile de "entilare sunt indispensabile dar trebuie sa raspunda
un!r ne"!i de natura distincat pentru di"ersele spatii c!p!nente cu
d!tari speci+ice$
'C!partientul de )idr!terapie cuprinde sali cu bazine, dusuri,
etc$, pentru care instalatiile de "entilare ( cliatizare au sarcina
c!ntr!lului c!nditiil!r de icr!cliat
'Ni"el ridicat al teperaturii necesare si uiditate in e3ces, cu
satis+acerea ne"!il!r de aer pr!aspat, trebuie a"uta in "edere
recuperarea de caldura din aerul de e"acuare$
67
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
'Incaperile destinate te)nicil!r uscate care necesita e+!rt
1Iinet!terapie, as!terapie, etc$2 p!t +i d!tate cu instalatii de "entilare
( cliatizare petru ipr!spatarea aerului cu indepartarea ir!suril!r
neplacute si, la e3igente speciale pentru c!ntr!lul c!nditiil!r de
icr!cliat si in sez!nul cald4
'Pentru celelalte pr!ceduri terapeutice p!tentialul de p!luare este
scazut, deci ne"!ile de ipr!spatare a aerului sunt n!rale4 in cazul
un!r cerinte speciale se realizeaza instalatii de cliatizare cu rez!l"ari
ale un!r e3igente l!cale, ca de e3eplu calitatea aerului la
pneu!terapie, etc$
In cadrul un!r sisitee de "entilare' cliatizare destinate un!r
incaperi c!patibile d$p$d$"$ al ne"!il!r +uncti!nale, recircularea de
aer este p!sibila$
m. Serviciul farmacie
Instalatiile de "entilare si de tratare a aerului nu sunt
indispensabile in c!nditii +uncti!nale !bisnuite4 se realizaeaza
instalatii de cliatizare in cazul un!r e3igente speciale pri"ind
c!ntr!lul c!nditiil!r de icr!cliat si in sez!nul cald$ In cazurile
singulare in care se prepara s!lutii in,ectabile !peratiile speci+ice se
realizeaza in Gspatii curate@ de clasa 6/
.
1c!n+$ Ced$Std$ ./D D2 ale un!r ec)ipaante te)n!l!gice ( nise
sau baldac)ine a"and ?curent lainar@ nu se pune pr!blea realizarii
un!r spatii curate de ari dinesiuni, nici acar la nicelul clasel!r
6/
9
sau 6/
7
1c!n+$ Ced$Std$ ./D D2 ca l!c de aplasare a
ec)ipaentel!r de ai sus enti!nate in cazul lab!rat!arel!r
+araceutice spitalicesti$
I..1.$. Instalaii de !entilare "i tratare pentru
clasele de incaperi I%
Acestea cuprind incaperi destinate un!r act"itati cu p!tential
ridicat si peranent de c!ntainare, desi cu necesitati de puritate a
aerului n!rale$
a. Sectiile de boli infectioase
6:
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Sectiile de spitalizare destinate b!lil!r in+ecti!ase au structurile
!dulate ca si sectiile n!rale de spitalizare, c!pletate une!ri cu
lab!rat!are de analize edicale speci+ice, dar sunt sistincte si iz!late
in cadrul unitatil!r spitalicesti$
Instalatiile de "entilare si de tratare a aerului sunt indispensabile
pentru entinerea un!r regiuri de depresiune c!ntr!lata a sectiil!r
de ansablu +ata de "ecintati si a incaperil!r cu p!tential ai ridicat
de p!luare +ata de restul incaperil!r din sectii prin e"acuari
pre+erentiale de aer din incaperile din pria categ!rie ' bai si grupuri
sanitare, lab!rat!are 1e"entual2, etc$4
intr!ducerea de aer pr!aspat tratat asigura debitele de aer inie
necesare cu respectarea c!nditi!naril!r enuntate$
In cadrul un!r e3igente sp!rite instalatiile de tratare a aerului p!t
asigura si c!ntr!lul c!nditiil!r de icr!cliat in sez!nul cald in
incaperile ser"ite$
Instalatiile a+erente e"entualel!r lab!rat!are respecta natura
acti"itatil!r si a d!taril!r te)nic!'edicale 1"ezi pct$ III$:$.$6$b;$2$
Instalatiile sectiil!r de b!li c!ntagi!ase sunt c!plet separate de
instalatiile alt!r spatii din unitatile spitalicesti$
E"acuarile de aer "iciat la e3teri!r se p!ziti!neaza in asa +el incat
sa nu reprezinte un peric!l de c!ntainare pentru "ecintati$
b. Serviciul de medicina nucelara
Ser"iciul +uncti!neaza ca ! unitate nucleara si trebuie sa
c!respunda n!rel!r speci+ice de securitate, inclusi" prin instalatiile
de "entilare cu care este d!tat$
Instalatiile de "entilare si de tratare a aerului sunt indispensabile$
Intregul ser"iciu este entinut in regi de depresiune +ata de
"ecinatati, iar in cadrul ser"iciului incaperile cu p!tential ai ridicat
de c!ntainare si<sau p!luare sunt entinute in regiuri de
depresiune +ata de celelalte incaperi prin e"acuari de aer "iciat ai
intense$
' bai si grupuri sanitare
' nise de radi!c)iie in lab!rat!are
' dep!zite de ateriale radi!acti"e
' statie a+luenti radi!acti"i
6;
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
T!ate instalatiile de e"acuare aer sunt ec)ipate cu +iltre tip
abs!lut 1>EPA2 pe partea de aspiratie a "entilat!arel!r de e3)austare
la e3teri!r4 in cazul nisel!r de radi!c)iie d!tarea unui +iltru de tip
abs!lut 1>EPA2 se p!ate realiza in c)es!ane indi"iduale pre"azute la
iesirea aerului$
E"acuarile de aer la e3teri!r se p!ziti!neaza in asa +el incat sa nu
reprezinte peric!l de c!ntainare pentru ""ecinatati't!t aerul "iciat
preluat din spatiile interi!are se e"acueaza la e3teri!r$
Ciltrele de tip abs!lut pentru e"acuari se !nteaza in c)es!ane
special pre"azute cu an!etre di+erentiale prin urarirea starii
+uncti!nale a +iltrel!r, cu clape de inc)idere etansa si cu disp!ziti"e
care +ac p!sibila indepartarea insacuita a +iltrel!r c!latate$
Instalatiile de intr!ducere a aerului +uncti!neaza cu aer pr!aspat,
recircularea aerului ne+iind adisa4 tratarea aerului se realizeaza in
+unctie de cerintele de c!n+!rt interi!r ( c!ntr!lul paraetril!r de
icr!cliat nuai in sez!nul rece sau<si in sez!nul cald4 se pre"ede
recuperarea de caldura din aerul de e"acuare pentru tratarea priara a
aerului de intr!ducere$
I..1.&. 'asuri speci#ice instalatiil(r a#erente
spatiil(r spitalicesti
' prizele de aer pr!aspat se plaseaza in l!curi cat ai curate, la
ini 8 etri, inaltie peste ni"elul s!lului sau al unei terase si in
a+ara z!nel!r de in+luenta a un!r e"entuale surse de p!luare sau de
c!ntainare& nu trebuie sa +ie accesibile pers!anel!r neaut!rizate4
tubulatura de aer pr!aspat pana la +iltru tr$ a I'a trebuie sa +ie cat ai
scurta si accesibila in "ederea curatirii peri!dice$
' gurile de e"acuare la e3teri!r a aerului "iciat se realizeaza de
pre+erinta peste ni"elul ac!perisului pentru a ics!ra la ini riscul
de p!luare ( c!ntainare al ediului abiant4 cu cat ni"elul de
c!ntainare al aerului "iciat este ai ridicat cu atat ai ult
tubulatura de e"acuare a aerului trebuie sa +ie in drepresiune +ata de
spatiile pe care le tra"erseaza ( "entilat!arele de e"acuare trebuie
plasa la capatul tubulaturii de e3)austare la e3teri!r$
' ec)ipaentul de tratatare si "e)iculare a aerului trebuie sa +ie
accesibil si e"entual de!ntabil in "ederea curatirii$
6B
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
' uidi+icarea se realizeaza cu ?abur curat@ de ,!asa presiune
utilizandu'se +ie uidi+icat!are electrice aut!generat!are, +ie
uidi+icat!are alientate prin retele de distributie de la surse centrale
de preparare a aburului in sc)ibat!are de caldura a"and ca agent
priar abur de edie presiune si +iind alientate cu apa
deineralizata$
' +iltrarea aerului de intr!ducere pentru clasele de incaperi I si II se
realizeaza in 8 trepte, iar pentru clasele de incaperi III si IV in . trepte
( pre+iltru si +iltru +in$
' "e)icularea aerului "iciat cu incarcatura de substante agresi"e
c)iic se reslizeaza prin instalatii cu rezistenta c!respunzat!are
antic!r!zi"a si accesibile pentru "eri+icari peri!dice si reparatii sau
inl!cuiri$
I... Instalaii de !entilare "i tratare a aerului pentru spaii
#)r) speci#ic spitalicesc
I...1 Spatii g!sp!daresti
Spatiile din aceasta categ!rie, inclusi" instalatiile care le ser"esc,
sunt lipsite in principiu de speci+ic spitalicesc, dar sunt pre"azute cu
asuri tipice suplientare de igiena$
a. -ucataria se d!teaza cu siste de "entilare speci+ic prin care
aerul "iciat este aspirat de la utila,ele bucatariei calde, patiseriei etc$
prin )!te sau disp!ziti"e de aspiratie a"nd +iltre de grasii, de la
spalat!arele de "ase si de "esela prin )!te +ara +iltrare si din restul
spatiil!r de preparare prin grile ( in siste general, aerul este
e3)austat la e3teri!r de pre+erinta peste ni"elul ac!perisului iar
tubulatura de e"acuare pe al carui traseu sunt !ntate "entilat!are,
este de d!rit sa aiba un traseu c!ntinuu ascendent pentru a asigura pe
cale naturala un ni"el de "entilare ai slaba, dar su+icienta in anuite
peri!ade4 aerul de e"acuare nu se recircula$
Intr!ducerile de aer pr!aspat, tratat ( +iltrat si incalzit in sez!nul
rece, se realizeaza in asa +el ( ca de bite de aer si ca l!calizari, +ata de
e"acuarile de aer, incat sa se entina bucataria in ansablu in regi
6D
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
de depresiune +ata de spatiile in"ecinate si z!nele ai p!luate ale
bucatariei in depresiune +ata de z!nele ai curate$
b. Spalatoria cu uscatorie si calcatorie se d!teaza cu un siste de
"entilare in care e"acuarile de aer speci+ic l!cale ( de la ec)ipaente
te)n!l!gice cu dega,ari ari de caldura ueda, se c!pleteaza cu
e"acuari de aer tip general ( de la incaperi cu p!tential de p!luare (
ridicat ( caere pentru ru+e urdare, caere de inuiere, etc$
E!dul in care se realizeaza e3)austarile de aer la e3teri!r ai
centralizat sau ai l!cal, depinde de utilizarea sau nu a recuperarii de
caldura4 e"acuarile de aer de la unele ec)ipaente te)n!l!gice se
realizeaza cu "entilat!are pr!prii, iar de la celelalte, indi+erent ca au
rac!rduri speciale de aspiratie sau le trebuie aena,ate guri sau c)iar
)!te de aspiratie deasupra, aerul este e"acuat prin "entilat!are, cu
+iltre de scae in a!nte, !ntate pe sistee indi"iduale sau c!une
de tubulatura e"acuare de aer de la incaperile urdare se realizeaza
siilar ( prin "entilat!are prin sistee c!une de tubulatura$
Recuperarea de caldura din aerul de e"acuare necesita
c!ncentrarea e"acuaril!r de aer si asuri de pr!tectie c!ntra ing)etarii
c!ndensului pr!dus4 asigura preincalzirea aerului de intr!ducere4 este
de d!rit aplasarea centralei de "entilare deasupra ac!perisului$
Intr!ducerile de aer tratat sunt di+erite ca debite si l!calizare ( de
pre+erinta in z!nele ?curate@ ( de e"acuarile de aer, dar ipreuna cu
acestea realizeaza regiuri l!cale de depresiuni ale z!nel!r p!luate ale
spalat!riei +ata de z!nele ?curate@ si un regi general de depresiune a
spalat!riei +ata de restul spatiil!r spitalicesti$
I... Spatiile te*nic( + utilitare
*n +unctie de speci+icul +uncti!nal si de ni"elul te)nic de ec)ipare,
au ne"!i si d!tari +!arte "ariate d$p$d$"$ al instalatiil!r de "entilare si
de tratare a aerului&
' p!st tra+!, grup electr!gen, statie de incarcare acuulat!ri,
ateliere si e"etual centrala +rig!ri+ica, gara, cu spatii de intretinere,
parca, subteran, etc$
I...$ Spatiile de c(nducere + (rgani,are si de administratie
./
INSTALATII SPECIALE DE VENTILARE CLADIRI SPITALICESTI
Acestea p!t +i d!tate cu instalatie de "entilare ( cliatizare, la
care criteriul este ni"elul de c!n+!rt d!rit$
a. Spatiile anexe pentru personal, pacienti, etc. sunt d!tate cu
instalatii de "entilare ecanica in cazurile in care "entilarea naturala
nu este su+icienta sau p!t +i d!tate cu instalatii de cliatizare pentru
c!nditii de c!n+!rt$
' "estiare, cantina, bu+et si di"erse prestatii inclusi" c!erciale,
punct de d!cuentare edicala, capela, etc$
b. Spatiile de functiuni asociate de invatamant, de cercetare, etc.
cuprind atat spatiile pentru care instalatiile de "entilare si de tratare a
aerului p!t +i strict necesare a"and un speci+ic +uncti!nal de!sebit (
lab!rat!are cu ni"ele de e3igenta c)iar sp!rita +ata de cele spitalicesti,
bi!baza cu cerinte speciale de asepsie 1?ger +ree@2 etc$, cat si spatii
ce se p!t d!ta cu instalatii de "entilare ( cliatizare pentru asigurarea
unui ni"el ridicat de c!n+!rt ( sali de cursuri, puncte de d!cuentare,
aula pentru intruniri, etc$
.6