Sunteți pe pagina 1din 12

CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV APROBAT,

Director CCD Bv,


prof. POPA MIHAELA
REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL C.C.D. BRASOV
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
1. Registrul-jurnal 1. Inexistena unor
proceduri scrise/
monografii privind
modul de ntocmire a
Registrului-jurnal
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
Intocmirea procedurilor
scrise privind modul de
intocmire a Registrului -
!urnal
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'. (eactuali#area
Registrului-jurnal
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
)ctuali#area Registrului *
jurnal
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$. Completarea eronat
a Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor
informatice de
prelucrare automat a
datelor
Modificri
legislative
Contailul sef
R R
Mare
Completarea corecta a
Registrului-jurnal cu
ajutorul sistemelor
informatice de prelucrare
automat a datelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'. Registrul-inventar +. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind modul de
ntocmire a
Registrului-inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
Intocmirea procedurilor
scrise privind modul de
intocmire a Registrului -
inventar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,. (edesemnarea
persoanei responsaile
cu conducerea
Registrului-inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanei
responsanile cu condcerea
Registrului-inventar
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&. Completarea
incorect a Registrului-
inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
Completarea corect a
Registrului-inventar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
.. (eactuali#area
sistematic a
Registrului-inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
)ctuali#area sistematic a
Registrului-inventar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$. Registrul Cartea
Mare
/. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind modul de
ntocmire a registrului
Cartea Mare
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
Intocmirea procedurilor
scrise privind modul de
intocmire a registrului
Cartea Mare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
0. Completarea
incorect a registrului
Cartea Mare
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
Completarea corect a
registrului Cartea Mare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%. (edesemnarea
persoanei responsaile
cu conducerea
registrului Cartea Mare
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
-esemnarea persoanei
responsaile cu
conducerea registrului
Cartea Mare
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+. Contailitatea
imoili#rilor 1i
investiiilor
11. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a
imoili#rilor 1i
investiiilor
Modificri
legislative
Contailul sef " " Mic Intocmirea procedurilor
scrise privind evidenta
contail a imoili#rilor
1i investiiilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
1'. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
imoili#rilor 1i
investiiilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a imoili#rilor
1i investiiilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1$. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a
imoili#rilor 1i
investiiilor
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a imoili#rilor
1i investiiilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1+. 3videnierea
eronat a
plilor/c4eltuielilor
efectuate cu
ac4i#iionarea
imoili#rilor sau
construirea unor
oiective 5custodii6
recepii pariale 1i
finale etc.7
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
3videnierea corecta a
plilor/c4eltuielilor
efectuate cu ac4i#iionarea
imoili#rilor sau
construirea unor oiective
5custodii6 recepii pariale
1i finale etc.7
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,. Contailitatea
materiilor6
materialelor
inclusiv a celor de
natura oiectelor
de inventar
1,. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a materiilor6
materialelor inclusiv a
celor de natura
oiectelor de inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
Intocmirea unor proceduri
scrise/monografii privind
evidena contail a
materiilor6 materialelor
inclusiv a celor de natura
oiectelor de inventar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1&.
2rocedurile/monografia
privind evidena
contail a materiilor6
materialelor inclusiv a
celor de natura
oiectelor de inventar
nu este cunoscut de
personalul desemnat
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1.. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile materiilor6
materialelor inclusiv a
celor de natura
oiectelor de inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile materiilor6
materialelor inclusiv a
celor de natura oiectelor
de inventar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1/. 3videnierea
eronat a
plilor/c4eltuielilor
efectuate cu
ac4i#iionarea
materiilor6 materialelor
inclusiv a celor de
natura oiectelor de
inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
3videnierea corecta a
plilor/c4eltuielilor
efectuate cu ac4i#iionarea
materiilor6 materialelor
inclusiv a celor de natura
oiectelor de inventar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
10. 3videnierea Modificri Contailul sef " " Mic 3videnierea corecta a "upervi#are/ $%.%&.'%1 $1.1'.'%1 " " " - -
'
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
eronat a costurilor de
ac4i#iie6 de prelucrare
1i a valorii de ie1ire6
prin nerespectarea
principiului
permanenei metodelor
de evaluare
legislative costurilor de ac4i#iie6 de
prelucrare 1i a valorii de
ie1ire6 prin nerespectarea
principiului permanenei
metodelor de evaluare
Monitori#are
' '
&. Contailitatea
datoriilor si
creanelor
'%. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a datoriilor 1i
creanelor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contail a datoriilor 1i
creanelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'1. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
datoriilor 1i creanelor
nu este cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a datoriilor 1i
creanelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
''. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a datoriilor 1i
creanelor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a datoriilor 1i
creanelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'$. (eactuali#area
sumelor datorate sau de
ncasat
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
)ctuali#area sumelor
datorate sau de ncasat
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'+. 8nregistrarea
eronat n alte conturi
dec9t cele aferente
naturii acestor
operaiuni
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
8nregistrarea corecta in
conturile aferente naturii
acestor operaiuni
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
. Contailitatea
tre#oreriei
',. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
organi#are 1i
funcionare a casieriei
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de organi#are 1i
funcionare a casieriei
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'&. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a
operaiunilor de cas 1i
de anc
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contabil a operaiunilor
de cas i de banc
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'.. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
operaiunilor de cas 1i
de anc nu este
cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a operaiunilor
de cas 1i de anc
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'/. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
:ipsa
personalului
Contailul sef " " Mic -esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a operaiunilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
contaile a
operaiunilor de cas 1i
de anc
de cas 1i de anc
'0. 8nregistrarea
eronat n alte conturi a
sumelor derulate prin
tre#orerie6 nci sau
casierie
:ipsa
personalului
Contailul sef
M M Mediu
8nregistrarea corecta in
conturile aferente a
sumelor derulate prin
tre#orerie6 nci sau
casierie
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$%. :ipsa actelor
justificative6 anexe la
extrasele de cont sau la
fila registrului de cas
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
Completarea actelor
justificative6 anexe la
extrasele de cont sau la
fila registrului de cas care
lipsesc
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$1. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
controlul sistematic al
activitii de casierie
:ipsa
personalului
Contailul sef
R R Mare
-esemnarea persoanelor
responsaile cu controlul
sistematic al activitii de
casierie
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$'. (easigurarea
securitii spaiului
destinat casieriei
:ipsa
personalului
Contailul sef
R R Mare
)sigurarea securitii
spaiului destinat casieriei
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/. Contailitatea
c4eltuielilor cu
personalul
$$. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a c4eltuielilor
de personal
Modificri
legislative
Contailul sef
R R
Mare
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contail a c4eltuielilor cu
personalul
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$+. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
c4eltuielilor cu
personalul nu este
cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a c4eltuielilor cu
personalul
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$,. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a c4eltuielilor
cu personalul
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a c4eltuielilor cu
personalul
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$&. 8nregistrarea
eronat n contailitate
a c4eltuielilor cu
personalul
Modificri
legislative
Contailul sef
R R
Mare
8nregistrarea corecta n
contailitate a c4eltuielilor
cu personalul
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
0. Contailitatea
suveniilor
$.. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a suveniilor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contail a suveniilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$/. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
suveniilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat n
conducerea acesteia
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a suveniilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$0. (edesemnarea
persoanelor
Modificri
legislative
Contailul sef " " Mic -esemnarea persoanelor
responsaile cu
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a suveniilor
conducerea evidenei
contaile a suveniilor
+%. 8nregistrarea
eronat a suveniei
primite
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
8nregistrarea corecta a
suveniei primite
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+1. :ipsa documentelor
justificative la
nregistrarea n
contailitate a
suveniilor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Completrea documentelor
justificative lipsa la
nregistrarea n
contailitate a suveniilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1% Contailitatea
transferurilor
+'. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a
transferurilor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contail a transferurilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+$. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
transferurilor nu este
cunoscut de
personalul desemnat
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a transferurilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
++. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a
transferurilor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a transferurilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+,. 8nregistrarea
eronat a sumelor
transferate diferene
ntre sumele transferate
1i cele evideniate
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
8nregistrarea corecta a
sumelor transferate
diferene ntre sumele
transferate 1i cele
evideniate
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+&. :ipsa documentelor
justificative privind
transferurile
Contailul sef
" " Mic
Completarea
documentelor justificative
lipsa privind transferurile
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
11 Contailitatea
re#ultatelor
inventarierii
+.. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contail a re#ultatelor
inventarierii
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
contail a re#ultatelor
inventarierii
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+/. 2rocedurile/
monografia privind
evidena contail a
re#ultatelor
inventarierii nu este
cunoscut de
personalul desemnat
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind evidena
contail a re#ultatelor
inventarierii
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
+0. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a re#ultatelor
inventarierii
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
conducerea evidenei
contaile a re#ultatelor
inventarierii
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,%. 3videnierea
eronat a diferenelor
re#ultate din
Modificri
legislative
Contailul sef " " Mic 3videnierea corecta a
diferenelor re#ultate din
inventariere6 a soldurilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
inventariere6 a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar6
conturilor inventariate n
Registrul-inventar6
,1. "tailirea eronat a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
"tailirea corecta a
soldurilor conturilor
inventariate n Registrul-
inventar
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,'. (etransmiterea
ctre deitori a
extraselor de cont
privind sumele datorate
etc.
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
;ransmiterea ctre
deitori a extraselor de
cont privind sumele
datorate etc.
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1' 8ntocmirea
alanelor de
verificare
,$. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind ntocmirea
alanelor de verificare
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind ntocmirea
alanelor de verificare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,+.
2rocedurile/monografia
privind evidena
contail a ntocmirii
alanelor de verificare
nu este cunoscut de
personalul desemnat
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
2ersonalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
procedurilor/monografiilo
r privind ntocmirii
alanelor de verificare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,,. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
ntocmirea alanelor
de verificare
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu ntocmirea
alanelor de verificare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,&. 2reluarea eronat a
datelor cuprinse n
fi1ele conturilor
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
2reluarea corecta a datelor
cuprinse n fi1ele
conturilor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,.. <alanele de
verificare nu cuprind
ruricile minime
oligatorii
Contailul sef
" " Mic
<alanele de verificare vor
fi modificate pentru a
cuprinde ruricile minime
oligatorii
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1$. 3videna te4nic-
operativ
,/. Inexistena unui
sistem privind evidena
te4nic-operativ
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
Intocmirea procedurilor
scrise privind evidena
te4nic-operativ
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
,0. (edesemnarea
persoanelor cu atriuii
n organi#area
evidenei te4nic-
operative
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
-esemnarea persoanelor
cu atriuii n organi#area
evidenei te4nic-operative
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&%. 8nregistrarea
eronat n sistemul de
eviden te4nic-
operativ 5evidena pe
gestiuni6 evidena
documentelor cu
regim special etc.7.
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
8nregistrarea corecta n
sistemul de eviden
te4nic-operativ 5evidena
pe gestiuni6 evidena
documentelor cu regim
special etc.7.
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1+. )ctivitatea de
plat/ncasare a
datoriilor6
respectiv
creanelor
&1. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
Modificri
legislative
Contailul sef " " Mic Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
&'. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
urmrirea operativ a
datoriilor 1i creanelor
Modificri
legislative
Contailul sef
R R Mare
-esemnarea persoanelor
responsaile cu urmrirea
operativ a datoriilor 1i
creanelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&$. "ituaia analitic a
creditorilor 1i
deitorilor nu concord
cu cea sintetic a
acestora
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
=erificarea concordantei
dintre situaia analitic a
creditorilor 1i deitorilor
cu cea sintetic a acestora
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&+. (etransmiterea
ctre deitori a
n1tiinrilor de plat
privind sumele datorate
n vederea evitrii
prescrierii sumelor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
;ransmiterea ctre
deitori a n1tiinrilor de
plat privind sumele
datorate n vederea evitrii
prescrierii sumelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&,. Inexistena unui
sistem de valorificare
operativ a situaiilor
re#ultate din activitatea
de plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind sistemul de
valorificare operativ a
situaiilor re#ultate din
activitatea de
plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1,. )ctivitatea de
stailire 1i
raportare a
impo#itelor 1i
taxelor datorate
statului
&&. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
stailire 1i raportare a
impo#itelor 1i taxelor
datorate statului
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de stailire 1i raportare a
impo#itelor 1i taxelor
datorate statului
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&.. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
activitatea de stailire
1i raportare a
impo#itelor 1i taxelor
datorate statului
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu activitatea
de stailire 1i raportare a
impo#itelor 1i taxelor
datorate statului
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&/. Calculul eronat al
sumelor datorate
statului
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Calculul corect al sumelor
datorate statului
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
&0. 8nt9r#ieri n plata
impo#itelor 1i taxelor
datorate statului
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mare
2lata la termen a
impo#itelor 1i taxelor
datorate statului
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1&. )ctivitatea de
reali#are a
veniturilor
extraugetare
.%. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
reali#are a veniturilor
extraugetare
Modificri
legislative
Contailul sef
" "
Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind activitatea
de reali#are a veniturilor
extraugetare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
.1. Inexistena
evidenei reali#rii
veniturilor
extraugetare
Modificri
legislative
Contailul sef
" "
Mic
3videnei reali#rii
veniturilor extraugetare
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1.. 8nc4iderea
execuiei ugetare
anuale
.'. (enc4iderea
conturilor care nu care
treuie s ai sold la
sf9r1itul anului 5casa6
disponiiliti n cont
n lei/valut6 c4eltuieli6
Modificri
legislative
Contailul sef " " Mic Inc4iderea conturilor care
nu care treuie s ai
sold la sf9r1itul anului
5casa6 disponiiliti n
cont n lei/valut6
c4eltuieli6 venituri7
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
.
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
venituri7
.$. (erespectarea
principiului
independenei
exerciiului 5momentul
recunoa1terii
veniturilor 1i
c4eltuielilor7
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Respectarea principiului
independenei exerciiului
5momentul recunoa1terii
veniturilor 1i c4eltuielilor7
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
.+. (ecalcularea 1i
nenregistrarea n
contailitate a
provi#ioanelor
5deprecierea
reversiil7
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Calcularea 1i nregistrarea
n contailitate a
provi#ioanelor
5deprecierea reversiil7
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
.,. (ereali#area
decontrilor interne
Contailul sef
" " Mic
Reali#area decontrilor
interne
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1/. Regulari#area cu
ugetul statului
.&. (eregulari#area
excedentelor re#ultate
din execuia ugetelor
instituiilor pulice cu
ugetul statului la
sf9r1itul anului
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Regulari#area
excedentelor re#ultate din
execuia ugetelor
instituiilor pulice cu
ugetul statului la sf9r1itul
anului
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
10. 3laorarea 1i
verificarea
ilanului contail
... Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaorarea
ilanului contail
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind elaorarea
ilanului contail
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
./. (erespectarea
procedurilor de
ntocmire a ilanului
contail
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Respectarea procedurilor
de ntocmire a ilanului
contail
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
.0. Raportarea unor
date eronate n
situaiile financiare
anexe la ilanul
contail
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
Raportarea unor date
corecte n situaiile
financiare anexe la
ilanul contail
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/%. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
activitatea de elaorare
a ilanului contail
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu activitatea
de elaorare a ilanului
contail
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/1. (erespectarea
corelaiilor ilaniere
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
Respectarea corelaiilor
ilaniere
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'%. 2reluarea plilor
din fi1ele sintetice
n contul de
execuie ugetar
/'. :ipsa documentelor
justificative pentru
rectificarea ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Completarea
documentelor justificative
lipsa pentru rectificarea
ugetar
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/$. (estailirea
influenelor financiare
asupra ugetului6 din
diferite acte normative6
pe structura
clasificaiei ugetare
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
"tailirea influenelor
financiare asupra
ugetului6 din diferite acte
normative6 pe structura
clasificaiei ugetare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'1. 2reluarea plilor
din fi1ele sintetice
n contul de
execuie ugetar
/+. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaorarea
contului de execuie
ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef " "
Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind elaorarea
contului de execuie
ugetar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
/,. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
activitatea de elaorare
a contului de execuie
ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu activitatea
de elaorare a contului de
execuie ugetar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/&. 2reluarea eronat a
sumelor din fi1ele
conturilor sintetice n
contul de execuie
ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
2reluarea corecta a
sumelor din fi1ele
conturilor sintetice n
contul de execuie
ugetar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
''. 3laorarea
anexelor la contul
de execuie
ugetar
/.. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaorarea
anexelor la contul de
execuie ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind elaorarea
anexelor la contul de
execuie ugetar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
//. (erespectarea
corelaiilor de a#
ntre contul de execuie
ugetar 1i anexe
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Respectarea corelaiilor de
a# ntre contul de
execuie ugetar 1i anexe
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
/0. (erespectarea
procedurilor de
ntocmire a anexelor la
contul de execuie
ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Respectarea procedurilor
de ntocmire a anexelor la
contul de execuie
ugetar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'$. "istemul
raportrilor
financiar-
contaile6 cu
excepia ilanului
contail 1i a
contului de
execuie ugetar
0%. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind organi#area
sistemului de raportare
a datelor financiar-
contaile6 cu excepia
ilanului contail 1i a
contului de execuie
ugetar
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind organi#area
sistemului de raportare a
datelor financiar-
contaile6 cu excepia
ilanului contail 1i a
contului de execuie
ugetar
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
01. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
activitatea de elaorare
a raportrilor financiar-
contaile
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu activitatea
de elaorare a raportrilor
financiar-contaile
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
0'. :ipsa raportrilor
sistematice a
informaiilor financiar-
contaile ctre
management
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Raportrile sistematice a
informaiilor financiar-
contaile ctre
management se vor face
periodic.
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'+. )sigurarea
exactitii
sistemului de
raportare
financiar-contail
0$. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
activitatea de anali# a
informaiilor financiar-
contaile
Modificri
legislative
Contailul sef
M M Mediu
-esemnarea persoanelor
responsaile cu activitatea
de anali# a informaiilor
financiar-contaile
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
0+. Comunicarea unor
informaii incorecte sau
inadecvate
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Comunicarea unor
informaii corecte sau
adecvate
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
',. Cadrul de 0,. Inexistena
procedurilor scrise
Modificri
legislative
Contailul sef M M Mare Intocmirea procedurilor
scrise privind cadrul
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
0
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
reglementare al
C>2
/cadrului metodologic
de aplicare a C>2
metodologic de aplicare a
C>2
0&. (eactuali#area
cadrului metodologic
de aplicare a C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
)ctuali#area cadrului
metodologic de aplicare a
C>2
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
0.. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
elaorarea 1i
actuali#area cadrului
metodologic de
aplicare a C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu elaorarea
1i actuali#area cadrului
metodologic de aplicare a
C>2
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'&. (ominali#area/
retragerea 1i
evaluarea
persoanelor care
acord vi#a C>2
0/. Inexistena
ordinului de numire a
persoanelor care acord
vi#a C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea ordinului de
numire a persoanelor care
acord vi#a C>2
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
00. -esemnarea unor
persoane incompatiile
pentru acordarea vi#ei
C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea unor
persoane compatiile
pentru acordarea vi#ei
C>2
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%%. (ereali#area
evalurii persoanelor
care acord vi#a C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Reali#area evalurii
persoanelor care acord
vi#a C>2
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'.. 3xercitarea
acordrii/refu#ului
vi#ei C>2
1%1. :ipsa vi#elor C>2
pe documente
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
)plicarea vi#elor C>2 pe
documente
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%'. )cordarea
nejustificat a vi#ei
C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
)cordarea justificat a
vi#ei C>2
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'/. Conducerea
Registrului privind
operaiunile
pre#entate la vi#a
C>2
1%$. Inexistena sau
necompletarea
Registrului privind
operaiunile pre#entate
la vi#a C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
3xistena si completarea
Registrului privind
operaiunile pre#entate la
vi#a C>2
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%+. (edesemnarea
persoanelor
responsaile cu
completarea
Registrului privind
operaiunile pre#entate
la vi#a C>2
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
responsaile cu
completarea Registrului
privind operaiunile
pre#entate la vi#a C>2
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
'0. Raportarea
trimestrial 1i
anual a activitii
C>2
1%,. Raportarea unor
date incomplete sau
nereale
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Raportarea unor date
complete si reale
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%&. (erespectarea
termenelor de raportare
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Respectarea termenelor de
raportare
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$%. Manualul de
utili#are a
sistemului
informatic
financiar-contail
1%.. Inexistena unor
proceduri
scrise/monografii
privind funcionalitatea
sistemului informatic
financiar-contail
Modificri
legislative
Contailul sef
" " Mic
Intocmirea procedurilor
scrise privind
funcionalitatea sistemului
informatic financiar-
contail
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%/. :ipsa aprorii
manualului de utili#are
Modificri
legislative
Contailul sef
" "
Mic
)prorii manualului de
utili#are a sistemului
informatic
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$1. )triuirea
responsailitii
persoanelor care
au acces la
1%0. (eatriuirea
responsailitilor
persoanelor care au
drept de operare 1i
consultare a sistemului
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef R R Mare )triuirea
responsailitilor
persoanelor care au drept
de operare 1i consultare a
sistemului informatic?
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1%
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
sistemul
informatic
informatic?
11%. (easigurarea
proteciei mpotriva
accesrii de ctre
persoane neautori#ate
prin sistem de parole
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
" " Mic
)sigurarea proteciei
mpotriva accesrii de
ctre persoane
neautori#ate prin sistem de
parole
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
111. "epararea
atriuiilor pentru
utili#atori cu rol de
control de cele cu rol
de execuie
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
" " Mic
"epararea atriuiilor
pentru utili#atori cu rol de
control de cele cu rol de
execuie
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$'. 2regtirea
profesional a
personalului
implicat n
utili#area
sistemului
informatic
11'. (einstruirea
sistematic a
utili#atorilor sistemului
informatic
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
" " Mic
Instruirea sistematic a
utili#atorilor sistemului
informatic
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
11$. (einformarea
periodic sau ori de
c9te ori este necesar
asupra modificrilor
survenite n sistemul
informatic
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
M M Mediu
Informarea periodic sau
ori de c9te ori este necesar
asupra modificrilor
survenite n sistemul
informatic
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$$. 2rocesarea datelor
n cadrul
sistemului
informatic
11+. @tili#area unor
proceduri automate
neautori#ate
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
" " Mic
@tili#area unor proceduri
automate autori#ate
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
11,. @tili#area unor
proceduri automate
incorecte
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
" " Mic
@tili#area unor proceduri
automate corecte
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$+. "istemul de
prevenire/detectar
e a accesrilor 1i
modificrilor
neautori#ate ale
a#elor de date
5parole6 programe
antivirus 1.a.7
11&. )cces neautori#at
la informaiile
financiar-contaile din
a#a de date
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
M M Mediu
)cces autori#at la
informaiile financiar-
contaile din a#a de date
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
11.. (erespectarea
calendarului privind
modificarea periodica a
parolelor de acces
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
R R Mare
Respectarea calendarului
privind modificarea
periodica a parolelor de
acces
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
11/. (edesemnarea
personalului pentru
verificarea 1i
modificarea periodic a
parolelor de acces
:ips
personal
speciali#at
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea personalului
pentru verificarea 1i
modificarea periodic a
parolelor de acces
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$,. Cadrul normativ 1i
procedural privind
ar4ivarea
documentelor
re#ultate din
activitatea
financiar-contail
110. Inexistena
procedurilor privind
ar4ivarea dosarelor
financiar-contaile
:ipsa
personalului
Contailul sef
M M Mediu
Intocmirea procedurilor
scrise privind ar4ivarea
dosarelor financiar-
contaile
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$&. -esemnarea
personalului
responsail
privind ar4ivarea
documentelor
1'%. (edesemnarea
persoanelor cu atriuii
privind ar4ivarea
documentelor pe suport
de 49rtie 1i/sau pe
suport informatic
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
-esemnarea persoanelor
cu atriuii privind
ar4ivarea documentelor pe
suport de 49rtie 1i/sau pe
suport informatic
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1'1. (einstruirea
persoanelor cu atriuii
n activitatea de
ar4ivare
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
Instruirea persoanelor cu
atriuii n activitatea de
ar4ivare
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$.. "istemul de 1''. Inexistena unor :ipsa Contailul sef " " Mic Intocmirea procedurilor "upervi#are/ $%.%&.'%1 $1.1'.'%1 " " " - -
11
Nr.crt. Obiective Decriere! ric"ri#or
Circ"$t!%te
c!re
f!vori&e!&'
!p!riti!
ric"#"i
Repo%!bi#
c"
(etio%!re!
ric"#"i
Ric i%ere%t
Str!te(i! !)opt!t!
pe%tr" ric* Acti"%e! )e
$i%i$i&!re !
ric"#"i*ric"ri#or
i%ere%t*i%ere%te
I%tr"$e%te
)e co%tro#
i%ter%
Ter$e%"#
)e p"%ere
i% oper!
D!t!
"#ti$ei
revi&i"ri
i t!)i"#
!cti"%ii
Ric re&i)"!# #! )!t!
"#ti$ei revi&"iri
Eve%t"!#e#e
ric"ri
ec"%)!re
Oberv!tii
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
Prob!bi+
#it!te
I$p!ct
E,p"+
%ere
- . / 0 1 2 3 4 5 -6 -- -. -/ -0 -1 -2 -3
pstrare al
documentelor p9n
la predarea la
ar4iv
proceduri scrise privind
pstrarea documentelor
n timpul anului
personalului scrise privind pstrarea
documentelor n timpul
anului
Monitori#are
' '
$/. :ocaiile de
depo#itare
provi#orii 1i
definitive a
documentelor
financiar-contaile
1'$. (easigurarea unui
spaiu corespun#tor
ar4ivrii
:ipsa
personalului
Contailul sef
R R Mare
)sigurarea unui spaiu
corespun#tor ar4ivrii
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
$0. )ctivitatea de
ar4ivare
1'+. 2regtirea
necorespun#toare a
dosarelor financiar-
contaile n vederea
ar4ivrii.
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
2regtirea
corespun#toare a
dosarelor financiar-
contaile n vederea
ar4ivrii.
"upervi#are/
Monitori#are
$%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
1',. (epredarea
dosarelor financiar-
contaile la termenele
legale
:ipsa
personalului
Contailul sef
" " Mic
2redarea dosarelor
financiar-contaile la
termenele legale
"upervi#are/
Monitori#are $%.%&.'%1
'
$1.1'.'%1
'
" " " - -
INTOCMIT,
CONTABIL SE7
EC. CRACIUN MIRELA
1'