Sunteți pe pagina 1din 363

ARGUMENT

Cartea se adreseaz, n principal, studenilor i masteranzilor de la


specializrile psihopedagogie special dar i celor de la psihologie i
pedagogie, interesai de problematica recuperrii persoanelor cu deficiene.
Lucrarea poate fi util i psihopedagogilor, educatorilor, logopezilor i
asistenilor sociali, care i desfoar activitatea n colile speciale sau
inclusive.
Ne adresm, de asemenea, i specialitilor din centrele de plasament i
de zi, servicii rezideniale, asociaii neguvernamentale sau fundaii, care au
preocupri n domeniul proteciei sociale i educaiei speciale, destinate
copiilor i adulilor cu diverse categorii de deficiene.
Considerm c, nu n ultimul rnd, lucrarea poate fi util prinilor sau
persoanelor care au n ingriire copii cu deficiene i care doresc s gseasc
soluii pentru stimularea acestora, prin desfurarea unor activiti cu potenial
terapeutic ridicat, la domiciliu.
!olumul de fa este compus din cinci prii distincte.
"n prima parte sunt prezentate principalele aspecte teoretice, legate de
obiectul de studiu, istoricul, funciile, procesele i clasificarea activitilor din
domeniul terapiei ocupaionale.
"n partea a doua sunt descrise elementele fundamentale, teoretice si
practice, ale ergoterapiei.
#artea a treia este dedicat discutrii problemelor de artterapie. $ici sunt
prezentate trsturile caracteristice ale creaiei plastice, e%primate preponderent
prin desen i pictur, la copiii normali, comparativ cu cei cu deficiene.
&unt oferite, n acelasi timp, soluii practice pentru proiectarea
activitilor de e%presie plastic n nvmntul special i integrat.
'ot aici au fost tratate problemele fundamentale ale meloterapiei i
strategiile de intervenie, bazate pe muzicoterapie la copiii normali i deficieni
mintal.
#artea a patra a lucrrii este consacrat activitilor de terapie
ocupaional, destinat recuperrii elevilor deficieni mintal.
"n ultima parte este prezentat un curriculum destinat recuperrii elevilor
cu deficiene asociate, prin intermediul activitilor de terapie ocupaional.
"n volum a fost introdus i un capitol de $ne%e, n cadrul cruia am
ncercat s oferim diverse soluii practice pentru problemele teoretice,
dezbtute n lucrare.
"n cuprins au fost inserate i cteva dintre studiile anterior publicate, ale
coordonatorului acestui volum, n lucrarea ('erapia educaional integrat),
coordonatori 'aflan $. i *usu +., aprut n ,--. la /ditura #ro01umanitate.
2e asemenea, s0a ncercat valorificarea echilibrat a informaiilor
provenite din literatura de specialitate internaional, predominant american,
i cea romneasc, aflat n plin proces de dezvoltare. 'oate aceste elemente au
fost ns filtrate prin e%periena teoretic i practic a autorilor, care predau un
3
curs universitar de terapiie ocupaional pentru persoane cu deficiente, de o
perioad ndelungat.
"n ncheiere, multumim, n mod deosebit, colegilor i studenilor pentru
soluiile i ideile oferite, ct i editorilor pentru spriinul primit n vederea
publicrii acestei lucrri.
$utorii
.
4
CUPRINS
-
ARGUMENT
. 5
CUPRINS
.. 9
CAPITOLUL 1
1. OBIECTUL DE STUDIU I FUNCIILE TERAPIEI OCUPAIONALE
13
1.1.Obiect! "e #t"i $! Te%$&iei Oc&$'i()$!e.
. 13
1.*. F)c'ii!e te%$&iei (c&$'i()$!e..................
19
CAPITOLUL 2
SCURT ISTORIC AL TERAPIEI OCUPAIONALE
. **
CAPITOLUL 3
INFLUENA OCUPAIILOR ASUPRA DE+,OLT-RII UMANE
.. 3*
CAPITOLUL 4
DESF-URAREA PROCESULUI DE TERAPIE OCUPAIONAL-
.. .3
CAPITOLUL 5
RELAIA DINTRE ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DE TERAPIE
OCUPAIONAL- LA PERSOANELE CU DEFICIENE
55
CAPITOLUL 6
RECOMAND-RI CU PRI,IRE LA INIIEREA PROCESULUI DE TERAPIEI
OCUPAIONAL- LA PERSOANELE CU DEFICIENE
/1
0.1. D(1e)ii "e $c'i)e 2) 3)c'ie "e ti&! "e3icie)'ei
.. /3
0.*. P%(iect$%e$ &%(4%$1e!(% 2) 3)c'ie "e 56%#t7
... //
0.3. A!e4e%e$ &%(ce"%i!(% /8
,5
..
0... ,$!e)'e 3(%1$ti59i)3(%1$ti5e $!e te%$&iei (c&$'i()$!e .
. 8:
CAPITOLUL 7
ERGOTERAPIA ; ASPECTE GENERALE
8.
/.1.P%i)ci&ii!e e%4(te%$&iei
.. 8.
/.*.De3i)i'ii <i $cce&'i)i $!e e%4(te%$&iei..........................
. 85
/.3.C%ite%ii "e #e!ec'ie $!e $cti5it7'i!(% "e e%4(te%$&ie........
. 89
/... Obiecti5e!e e%4(te%$&iei
... 9:
/.5.E3ecte!e e%4(te%$&iei
. 95
/.0. Et$&e!e &%(ce#!i "e e%4(te%$&ie
9/
/./. A)$!i=$ $cti5it7'i!(% "e e%4(te%$&ie
.. 9/
/.8. Te>)ici "e 3$ci!it$%e $ $cti5it7'i!(% "e e%4(te%$&ie
... 1::
/.9. C!$#i3ic$%e$ 1i?!($ce!(% te>)ice ti!i=$te 2) e%4(te%$&ie
. 1:1
/.1:. C%ite%ii 3(!(#ite 2) $!e4e%e$ $cti5it7'i!(% "e e%4(te%$&ie
. 1:*
/.11. Ce%i)'e &%i5i)" (%4$)i=$%e$ $te!ie%e!(% <i c$bi)ete!(% "e
e%4(te%$&ie. .. 1:.
/.1*. C(1&ete)te!e e%4(te%$&et!i
.. 1:/
CAPITOLUL 8
TE@NICI DE ERGOTERAPIE FOLOSITE AN ACTI,ITATEA CU PERSOANELE CU
DEFICIENE ... 1:8
CAPITOLUL 9
ORGANI+AREA ACTI,IT-ILOR DE ERGOTERAPIE PENTRU DEFICIENII
NEUROMOTORI I MINTAL
1*1
,,

9.1.O%4$)i=$%e$ $cti5it7'i!(% "e e%4(te%$&ie &e)t% "e3icie)'ii


)e%(1(t(%i... 1*1
9.*.E%4(te%$&i$ !$ "e3icie)'ii 1i)t$! .
.. 1**
9.3. Re!$'i$ e%4(te%$&ie ; )(%1$!i=$%e !$ &e%#($)e!e "e3icie)te 1i)t$!...
1*3
9... O%ie)t7%i 2) e%4(te%$&i$ &e)t% "e3icie)'ii 1i)t$! "i) '7%i!e #c$)"i)$5e
<i $!te c$te4(%ii "e "e3icie)'i "i) "i5e%#e '7%i...
. 1*.
CAPITOLUL 10
ROLUL ERGOTERAPIEI AN RECUPERAREA PERSOANELOR ,BRSTNICE
1*/
CAPITOLUL 11
ERGOTERAPIA I TERAPIA OCUPAIONAL- PENTRU COPII
INSTITUIONALI+AI I CU DEFICIENE .
13:
CAPITOLUL 12
RECUPERAREA TULBUR-RILOR DE PSI@OMOTRICITATE LA COLARII MICI CU
DEFICIEN- MINTAL- UOAR- PRIN INTERMEDIUL ACTI,IT-ILOR DE
ERGOTERAPIE I TERAPIE OCUPAIONAL-
. 139
1*.1. P#i>(1(t%icit$te$ ; &%e1i#e te(%etice <i 1et("(!(4ice
. 139
1*.*. T!b%7%i $!e c()"itei 1(t(%ii !$ "e3icie)t! 1i)t$!
. 1.*
1*.3. F(%1e $!e "e3icie)'ei &#i>(1(t%ice
1..
1*... A#&ecte $!e e5$!7%ii eC&e%i1e)t$!e $ t%7#7t%i!(% "e
&#i>(1(t%icit$te !$ <c(!$%ii 1ici c "e3icie)'7 1i)t$!7 <($%7
1.0
1*.5. Met("e "e e%4(te%$&ie <i te%$&ie (c&$'i()$!7 &e)t% %ec&e%$%e$
t!b%7%i!(% "e &#i>(1(t%icit$te !$ <c(!$%! 1ic c "e3icie)'7 1i)t$!7
15.
,6
<($%7
CAPITOLUL 13
CARACTERISTICI ALE ARTTERAPIEI LA COPII
. 10.
CAPITOLUL 14
STRATEGII GENERALE DE ARTTERAPIE ..
.. 1/:
CAPITOLUL 15
DESENUL I PICTURA LA COPII
1/0
CAPITOLUL 16
CARACTERISTICI GENERALE ALE DESENULUI I PICTURII LA COPIII CU
DEFICIENE 19:
CAPITOLUL 17
TE@NICI DE TERAPIE DE EDPRESIE PLASTIC- FOLOSITE AN ACTI,ITATEA CU
ELE,II DEFICIENI MINTAL .. *:5
CAPITOLUL 18
ASPECTE ALE RELAIEI DINTRE MELOTERAPIE I ACTUL EDUCAIONAL
TERAPEUTIC .. *1*
18.1. M=ic(te%$&i$ <i %ee"c$%e$
.. *1.
18.*. M=ic(te%$&i$ <i te%$&i$ c(4)iti57
. *10
18.3. M=ic(te%$&i$ <i !i1b$?!
.. *19
18... M=ic(te%$&i$ <i i)te4%$%e$ #(ci(9$3ecti57
**1
18.5. Obiecti5e #&eci3ice $!e 1=ic(te%$&iei
.. **3
18.0. F(%1e "e (%4$)i=$%e $!e $cti5it7'i!(% e"c$'i()$! ; te%$&etice "e ti&
1=ic$! . **9
18./. St%$te4ii e"c$'i()$!9te%$&etice 3(!(#ite 2) 1=ic(te%$&ie
.. *30
18.8. E!e1e)te "e 1e!(te%$&ie ti!i=$te 2) $cti5it$te$ %ec&e%$ti5 ;
te%$&etic7 c e!e5ii "e3icie)'i 1i)t$!
. *.*
,7
18.9. A!te te>)ici "e 1e!(te%$&ie ce &(t 3i ti!i=$te 2) $cti5it$te$ c e!e5ii
"e3icie)'i 1i)t$! *5/
CAPITOLUL 19
DI,ERSE FORME DE TERAPIE OCUPAIONAL- PENTRU COPIII CU DEFICIEN-
MINTAL- *0.
19.1.Te%$&i$ c(4)iti57
*0.
19.*. L"(te%$&i$
*/8
19.3. Te%$&i$ 1(t%icit7'ii
*9/
19... F(%1$%e$ $t()(1iei &e%#()$!e <i #(ci$!e
. 3:0
CAPITOLUL 20
MODEL DE CURRICULUM DE TERAPIE OCUPAIONAL- PENTRU COPIII CU
DEFICIENE ASOCIATE .. 310
*:.1. A#&ecte $!e &%(iect7%ii c%%ic!$%e !$ e!e5ii c "e3icie)'e #e5e%e
. 310
*:.*. C%%ic!19! "e b$=7 "i) "(1e)i! te%$&iei (c&$'i()$!e &e)t%
c(&ii c "e3icie)'e #e5e%e <i $#(ci$te ..
. 3*/
ANEXE
. 333
BIBLIOGRAFIE
.. 30:
CAPITOLUL I
,8
OBIECTUL DE STUDIU I FUNCIILE TERAPIEI
OCUPAIONALE
1.1. OBIECTUL DE STUDIU AL TERAPIEI OCUPAIONALE
'erapia ocupaional are la baz concepia dup care activitatea
voluntar sau altfel spus, ocupaia cu componentele sale interpersonale i de
mediu, poate fi utilizat eficient pentru mpiedicarea apariiei sau ameliorarea
disfunciilor organismului uman, contribuind, n acest fel, la creterea adaptrii
individului n societate.
*ai sintetic, putem spune c terapia ocupaional se preocup n primul
rnd de asigurarea sntii i funcionrii optime a individului n mediul su
de e%isten. "n acest sens, Mosey subliniaz ideea conform creia terapia
ocupaional este preocupat, n primul rnd, (s aute individul s0i dezvolte
deprinderile adaptative ilustrate n comportamente nvate, care0i permit s0i
satisfac nevoile personale i s rspund cerinelor mediului.)

9+LL$:2 i
&#$C;*$N <,-47=
"n acelai timp, tiina este tot mai mult implicat n asigurarea
specificului fiecrei individualiti n parte, n creterea i dezvoltarea fiecrei
persoane.
Cutnd o clarificare ct mai cuprinztoare a obiectului de studiu al
terapiei ocupaionale, este util s ne oprim, mai nti asupra definiiei oferite de
$sociaia $merican de 'erapie >cupaional, n ,-34.
Conform acesteia, terapia ocupaional este (arta i tiina de a dirija
modul de rspuns al omului fa de activitatea selecionat, destinat s
,?
promoveze i s menin sntatea, s mpiedice evoluia spre infirmitate, s
evalueze comportamentul i s trateze sau s antreneze subiectul cu disfuncii
fizice sau sociale.) 9+LL$:2 i &#$C;*$N <,-47=
2efiniiile ulterioare merg pe aceeai linie, diferenele dintre ele innd
n special, de sublinierea importanei unui aspect sau altul, n vederea
circumscrierii mai e%acte a obiectului de studiu al disciplinei. "n acest sens, pe
plan mondial este, nc larg rspndit, o alt definiie. Terapia ocupaional
este arta i tiina de a dirija participarea omului spre ndeplinirea anumitor
sarcini, cu scopul de a-i restabili, susine i spori performana, de a uura
nvarea acelor abiliti i funcii eseniale pentru adaptare i productivitate,
de a diminua, sau corecta aspectele patologice i de a promova starea de
sntate mintal!"Council on &tandards, $dot, ,-.6=.
/lementul comun i general al tuturor definiiilor date terapiei
ocupaionale de diveri autori, se bazeaz pe utilizarea conceptului de activitate
sau ocupaie.
#rice activitate dispune de$
%& o baz motivaional'
(& de o structur "organizare prin autoorganizare&'
)& de o int, scop, sau plan, n raport cu care se autoregleaz
*ctivitatea presupune o nlnuire sau un sistem ierar+izat de aciuni, care, la
r,ndul lor, cuprind operaii -ota definitorie a activitii este transformarea
de obiecte materiale i.sau informaii i ansambluri informaionale!
N/!/$N@ #.#. <,-.4=
,3
"n cadrul terapiei ocupaionale accentul se pune pe caracteristicile
individului n relaie cu societatea i cu lumea n care triete.
Cunotinele pe care le acumuleaz aceast disciplin se bazeaz pe
informaiilor dobndite din domeniul anatomiei, fiziologiei, pedagogiei,
psi+ologiei, sociologiei, antropologiei i n, general, pe cunotinele provenite
de la majoritatea tiinelor care studiaz comportamentul omului :ezult,
deci, c terapia ocupaional, deoarece realizeaz o sintez informaional ntre
cunotinele provenite din diverse tiine particulare, se constituie ca o tiin
interdisciplinar.
2ezvoltarea i modificarea cunotinelor provenite de la aceste tiine
determin, n final, dezvoltarea terapiei ocupaionale ca tiin mereu deschis
spre nnoire i cu o baz teoretic aflat ntr0o permanent schimbare.
Aundamentul acestei discipline a fost profund influenat de cercetrile
lui /lar0, care n lucrarea sa 1ezvoltarea uman prin activitate practic!, a
demonstrat c analiza activitii i adaptarea individual sunt procesele
eseniale, care determin geneza terapiei ocupaionale.
@nii autori contemporani ncearc s clarifice mai analitic domeniile de
aciune ale terapiei ocupaionale, contribuind n acest fel la eliminarea unor
,.
ACTIVITATE
VOLUNTAR
OCUPAIE
DEZVOLTAREA
PERSONALITII
ADAPTARE LA
MEDIU
confuzii i neclariti, care persist ntr0o tiin aflat n proces de formare,
oferind n acelai timp un ghid de aciune pentru specialiti.
2in rndul acestora se remarc 2eggy 3 1enton <,-4.=, care propune
ntr0o lucrare consacrat o clasificare detaliat asupra principalelor arii de
aciune n terapia ocupaional.
"n opinia autoarei, aciunea terapeuilor ocupaionali asupra subiecilor
se e%ercit n urmtoarele direcii de bazB
% ,, stimularea responsabilitii n diferite situaii de via'
( formarea deprinderilor de autongrijire i igien personal'
) cultivarea deprinderilor de munc'
4 organizarea de jocuri i distracii'
5 formarea imaginii de sine i stimularea ncrederii n propria
persoan'
6 cultivarea autocontrolului i e7presivitii personale'
8 educarea capacitilor cognitive'
9 educarea capacitii de reacie la diverse situaii de via'
: antrenarea integrrii senzoriale'
%; %; sprijinirea relaiilor interpersonale'
%% educarea capacitii de aciune, n funcie de constr,ngerile i
resursele de mediu!
*ai sintetic, rezumnd elementele prezentate anterior, putem spune c
activitatea de terapie ocupaional se acioneaz pe trei mari domenii generale,
care includ altele particulare i anumeB
,4
,. formarea deprinderilor de via cotidian <inclusiv artistice=C
6. formarea capacitilor i aptitudinilor pentru muncC
7. educarea abilitilor pentru diverse ocuri i petrecerea timpului liber.
#entru atingerea unui nivel funcional, optim n domeniile respective,
este necesar educarea subiecilor n direcia obinerii unor rezultate
performante specifice. &tructura performanelor indivizilor respectivi se
mparte la rndul ei, ntr0o serie de componente, i anumeB
a= senzorio0motoriiC
b= cognitiveC
c= psihosociale.
2eficienele determinate de diverse boli, handicapuri sau ntrzierile n
dezvoltare necesit intervenia prin metodele terapiei ocupaionale, n vederea
restabilirii nivelului ma%im de funcionare.
$dncind paradigma e%plicativ sugerat de ClarD n teoriile
contemporane ale terapiei ocupaionale, indicm faptul c procesul adaptrii
prin utilizare activitilor voluntare <ocupaiile=, este indispensabil dezvoltrii
umane. $ceasta deoarece, att ocupaia neleas ca activitate practic
voluntar, ct i dezvoltarea uman, care include procesul adaptrii individului,
,-
PROGRAME
DE
RECUPERARE
PERFORMANE
,. &enzorio0*otorii
6. Cognitive
7. #sihosociale
DOMENII DE ACIUNE
,. 2eprinderi de via
6. Capaciti de munc
7. Eoc i Loisir F $rtterapie
ca mediu, reprezint elementele comune ale aciunii tuturor specialitilor din
domeniu, indiferent de tipul de instituie n care se desfoar activitatea.
Numeroase discuii au fost duse n legtur cu limitarea ramurilor de
studiu care compun domeniul terapiei ocupaionale i a distinciilor dintre ele.
<mil =erza <,-4.= arat c terapiile ocupaionale sunt de mai multe
feluri, dar pentru +andicapai cele mai semnificative se refer la ludoterapie,
muzicoterapie, terapia prin dans i ergoterapia!
*l 2opescu <,--7= arta, n acest sens c, terapia ocupaional propriu0
zis cuprinde, art, plaG, melo, biblioterapie, terapie recreaional, cultura fizic
medical, ocupaiile uoare, ca lutterapie <diverse procedee de modelare a
lutului=, brodatul etc. implicnd afectivitatea, simul estetic beneficiul
economic <n secundar=.
$celai autor face distincia ntre ergoterapie i alte activiti de munc,
efectuate de subieci. /l definete sintetic ergoterapia ca fiind terapia prin
munc remunerat i asigurat, pe c,t posibil, pe baz de autofinanare!
Considerm util, mai ales din punct de vedere didactic, enumerarea
fcut de autor cu privire la domeniile de aciune ce se subsumeaz terapiei
ocupaionale. 'rebuie s menionm ns c, activitatea remunerat poate fi
valabil eventual n spitale, dar n unitile de nvmnt considerm ust
denumirea de ergoterapie dat activitilor de munc efectuate de elevi, chiar
dac acestea nu sunt recompensate material. 2eci, n nvmnt, cu toat lipsa
de cointeresare material a elevilor se face ergoterapie, care la nivelul colilor
profesionale este bine s se organizeze ntr0un sistem cu recompense materiale,
65
pentru a putea pregti elevul ct mai bine, n vederea integrrii profesionale
ulterioare.
"ntregul ansamblu al domeniilor subsumate terapiei ocupaionale, care
includ, la rndul lor, metode i procedee specifice, contribuie, n final, la
realizarea unor obiective comune, care se refer la recuperarea, adaptarea i
integrarea social i profesional a bolnavilor i persoanelor handicapate.
+mportana domeniilor de terapie ocupaional poate fi diferit ntr0un
moment sau altul al procesului recuperator, n funcie de obiectivele
terapeutului i de caracteristicile subiectului.
1.2. FUNCIILE TERAPIEI OCUPAIONALE
'erapeutul ocupaional este preocupat de dou aspecte fundamentale i
anumeB
a= s realizeze nsuirea de ctre subiect a unei deprinderi pierdute sau
cu un nivel sczut de funcionareC
b= s contribuie la nvarea de noi deprinderi i abiliti de ctre
subiect, menite s le compenseze pe cele care au disprut din diverse motive.
"n trecut, terapeuii ocupaionali s0au ocupat, de bolnavi cu handicapuri
fizice.
"n prezent, gama subiecilor deservii de terapeuii ocupaionali s0a lrgit
i diversificat. 2e aceea, activitile de terapie ocupaional se adreseaz, n
momentul de fa, unor subieci cuB
,= retard mintalC
6,
6= dificulti de nvareC
7= tulburri emoionaleC
8= nevztorilorC
?= surzilor i celor cu boli mintale.
"n rile dezvoltate e%ist puine persoane care au avut probleme de
natur fizic, psihic sau emoional i care n0au beneficiat n cadrul
tratamentului, de msuri din domeniul terapiei ocupaionale. 'reptat, aceste
probleme capt tratarea adecvat i n ara noastr.
Cadrul instituional n care se desfoar activitile de terapie
ocupaional, este de o deosebit diversitate, el cuprinznd spitale, clinici,
centre de zi, coli, ateliere, precum i alte aezminte comunitare.
'erapia ocupaional este o specializare care se obine, n multe ri
dezvoltate ale lumii, n urma absolvirii unui colegiu cu durata de trei ani.
&pre e%emplu, din datele pe care le deinem, n &.@.$., instruirea n
aceast profesie se desfoar pe trei etapeB
,= cunoaterea corpului uman i a modului su de funcionare, incluznd
felul n care se asigur micarea organismului, n care se dezvolt organele
senzoriale cu autorul crora o persoan este capabil s se integreze n mediuC
6= nvarea procedeelor i tehnicilor adecvate n funcie de diverse
handicapuri, accentul punndu0se pe selectarea unor scheme de tratament
specificeC
7= practica meseriei n diverse instituii, n timpul creia studentul
trateaz subiecii sub ndrumarea unui terapeut ocupaional calificat.
66
#rimele dou etape se desfoar conform standardelor de nvmnt
stabilite de $sociaia $merican de 'erapie >cupaional.
@ltima etap de studiu se desfoar pe parcursul a minim ase luni i
const, cu precdere, ntr0un stagiu de practic clinic i este urmat de
susinerea unui e%amen, care ofer dreptul n caz de promovare, la acordarea
calificrii n domeniul terapiei ocupaionale. /ste demn de subliniat faptul c,
n cea de a treia etap, studentului i se ofer ansa de a aplica cunotinele
nsuite anterior. $stfel, studentul n terapie ocupaional obine deprinderile
necesare planificrii unor obiective realiste de terapie i devine capabil s
realizeze un program n vederea atingerii obiectivelor sale n cadrul unei
situaii e%perimentale.
Concluzionnd, putem spune c, terapia ocupaional organizeaz
servicii pentru acei indivizi ale cror capaciti de a face fa sarcinilor
zilnice sunt ameninate de tulburri de dezvoltare, infirmiti fizice, boli sau
dificulti de natura psi+ologic sau social! <Council on &tandards H ,-.6=
9+LL$:2 i &#$C;*$N <,-47=
67
CAPITOLUL II
SCURT ISTORIC AL TERAPIEI OCUPAIONALE
+storia acestei discipline ncepe cu mii de ani n urm i se confund cu
istoria diverselor forme de ocupaii cu valene terapeutice din cadrul dezvoltrii
istorice a omenirii. $stfel, munca, ocul i e%erciiul, preponderent fizic, au fost
folosite cu cteva mii de ani n urm pentru calitile lor curative pentru
persoanele care le practicau.
&pre e%emplu, nc din anul 6355 .e.n. chinezii credeau c bolile se
datoreaz incapacitii organismului i de aceea recomandau practicarea
e%erciiilor fizice pentru recuperarea sntii. /i utilizau anumite e%erciii
fizice de gimnastic medical, numit C>NI0A@, considerate ca asigurnd
prelungirea vieii i determinnd, n acelai timp, nemurirea sufletului.
*ai trziu, n Irecia $ntic, calitile e%erciiului fizic au fost
teoretizate convingtor datorit contribuiilor lui &ocrate i #laton. $ceti
nelepi ai antichitii au pus n eviden relaia strns dintre starea fizic i
sntatea mintal. $ristotel la rndul su afirma c educaia corpului trebuie s
o precead pe cea a intelectului. $tenienii foloseau e%erciiul fizic, n general,
n reuniuni cu caracter social i cultural, iar spartanii pentru pregtire militar.
68
*edici precum 1ipocrate i Ialenus, recomandau pacienilor
gimnastica ca form de recuperare dup boal. 2e asemenea, n :oma $ntic,
$sclepios pleda pentru masa, bi i e%erciii n scopul mbuntirii sntii.
Eocul, alt activitate voluntar important, reprezint o alt parte a
popoarelor primitive, fapt dovedit de desenele i sculpturile provenite de la
babilonieni, chinezi, egipteni etc. &pre e%emplu inscripiile egiptene n piatr
nfieaz scene de dansuri i ocuri practice de copii i aduli, n cadrul
srbtorilor i festivitilor.
$tt egiptenii ct i grecii, n perioada de dinaintea erei noastre,
descriau petrecerea timpului liber ct i ocul prin miloace de tratarea
afeciunilor.
$urelius recomanda un program variat de recuperare pentru
convalesceni, care includea plimbri, lectur, aruncarea discului, practicarea
actoriei, mergnd chiar pn la participarea n cltorii pe mare, toate autnd
i grbind, n final, vindecarea celor aflai n suferin.
#utem observa c savantul respectiv a prevestit cu mult timp n urm,
domeniile de aciune i totodat ramurile de baz ale acestei tiine, i anume
artterapia, ergoterapia i loisirul.
"n /vul *ediu ocul a fost interzis de ctre biseric, care i reproa un
anumit caracter demonic, pentru ca, mai trziu, n perioada :enaterii,
valenele sale curative s fie reconsiderate.
Cu privire la munc i importana sa, amintim c n /gipt, spre
e%emplu, chiar i nobilii erau antrenai n activiti productive, cum ar fi, spre
e%emplu, grdinritul, iar vechii greci recunoteau valoarea muncii pentru
6?
dezvoltarea fizic armonioas. &ocrate spunea c omul trebuie s se ndemne
la munc voluntar i nu s se scufunde n rsf i plceri, de vreme ce ele nu
aduc nici un beneficiu constituiei fizice sau bagajului de cunotine! 9illard
i &pacDman <,-47=
*ult mai trziu, n secolele J!+++0 J+J, #inel a inaugurat tratamentul
prin munc <care se va numi mai trziu ergoterapie=, ca prim aplicaie practic
a terapiei ocupaionale. *etoda sa, a fost introdus n azilul pentru bolnavi
psihici Kicetre, a fost mai trziu descris ntr0o carte din ,45,, ca fiind o
combinaie de e7erciii fizice i prescripii manuale!
"n aceeai lucrare savantul francez, considera c rentoarcerea
pacienilor si la profesiile avute anterior bolii reprezint proba cea mai bun a
recuperrii lor.
"n Iermania, /+ristian >eil, recomanda i el tratamentul prin munc al
bolnavilor psihici, combinat cu participarea acestora la creaia artistic.
"n secolul urmtor, ?amuel Tu0e, n $nglia, n cadrul azilului de bolnavi
psihici din LorD, a continuat activitatea predecesorilor si #inel i :eil,
acordnd ergoterapiei un rol esenial n tratarea bolnavilor psihici recuperabili.
"n ,485 apare cartea lui @ 3euret, intitulat (2espre tratamentul moral
al bolilor psihice), n care e%alt virtuile terapiei ocupaionale sub toate
aspectele sale, considernd c (e%erciiul, drama, muzica i lectura sunt surori
ale muncii manuale), ale cror efecte se cumuleaz la pacient.
"n &.@.$., T+omas ?tory Air0bride, a dezvoltat, la spitalul din
#ennsGlvania, un program de tratarea pacienilor pe baza unor procedee
63
specifice terapiei ocupaionale, n care erau folosite meteuguri, activiti de
autogospodrirea spitalului, pn la activiti distractive.
"n general, secolele J!+++MJ+J, medicii, cu predilecie cei cu
preocupri n domeniul psihiatriei, au fost specialiti care au aplicate n
activitatea lor metode i procedee specifice terapiei ocupaionale, destinate
tratrii diverselor categorii de bolnavi psihici.
Aoarte puini autori s0au dedicat studierii i tratrii persoanelor cu
deficiene cu metode specifice acestei discipline.
"ncepnd cu secolul nostru, terapia ocupaional se dezvolt spectaculos
graie progreselor substaniale ale cunoaterii umane i se constituie, n final,
ntr0o tiin, clar delimitat, cu teorii obiective, metode i procedee specifice.
Contribuia substanial la procesul de transformare a terapiei
ocupaionale n tiin au adus0o n mod deosebit, specialitii din &.@.$. i din
rile /uropei de !est.
"n &.@.$., fondatorii acestei tiinei sunt considerai * Mayer, <Tracy,
BC Ball, D> 1unton, </ ?lagle i E< Farton
$. *aGer afirm c petrecerea timpului n mod corespunztor, prin
activiti utile i care determin recompensarea pacientului, pare a fi un
aspect fundamental al tratamentului pacientului neuropsi+iatric! 9illard i
&pacDman <,-47=.
? < Tracy, n manualul su (&tudiu asupra ocupaiilor indivizilor),
descrie metode de nvarea unor activiti speciale spre ameliorarea unor
maladii diverse, practicabile ntr0o varietate de situaii de desfurare a
procesului terapeutic <acas, ateliere, spitale etc.=
6.
B C Ball, n lucrarea sa (Lucrul cu propriile noastre mini), scrie c
mbinarea preocuprilor mentale cu activitatea manual reprezint un factor
puternic n meninerea sntii fizice, mentale i morale, at,t pentru individ,
c,t i pentru comunitate! 9illard i &pacDman <,-47=.
/l diviza ocupaiile n dou categoriiB
a= ocupaii pentru amuzament sau distraciiC
b= ocupaii de remediere, cu valoare terapeutic i economic.
D> 1unton, nuaneaz i aprofundeaz conceptul de activitate practic
n cadrul terapiei ocupaionale. &copul principal al acesteia fiind (de a devia
atenia pacienilor de la subiecte neplcute, de a pstra gndirea pacientului pe
coordonate sntoase, de a controla atenia, de a asigura odihna, de a educa
procese mentale, prin educarea minilor, ochilor, muchilor, de a oferi o
posibil nou vocaie.)
</ ?lagle organizeaz n Chicago un curs de terapie ocupaional
pentru personalul din spitale unde participanii erau nvai diverse ocuri,
meteuguri i modaliti de cultivare a aptitudinilor pacienilor cu care lucrau.
$cestea reprezentau adevrate (metode pentru a nva pacienii aa cum
profesorii i nva pe copii din coal s-i foloseasc mpreun m,inile i
mintea! .
E < Farton renuna la terminologia divers sub care era prezentat
activitatea practic de care predecesorii i introduce, pentru prima dat, n ,-,8
conceptul de terapie ocupaional. /l definete terapia ocupaional ca fiind
tiina instruirii i ncurajrii omului bolnav de a practica anumite activiti,
64
ce sunt destinate implicrii acelor energii ce produc efecte terapeutice
benefice! 9illard i &pacDman <,-47=.
*omentul transformrii terapiei ocupaionale ntr0o profesie este legat
de perioada de sfrit a primului rzboi mondial.
$tunci s0a constatat c, rniii internai n spitalele americane, care
solicitau s presteze diferite activiti, erau recuperai mult mai rapid,
comparativ cu cei care rmneau inactivi. &0a demonstrat, n final, prin
rezultatele eficiente obinute n numeroase cazuri c activitatea grbete
refacerea fizic i psihic a organismului uman traumatizat.
Necesitatea organizrii multitudinii de specialiti interesai n a oferi, ca
tratament, activiti practice tot mai diversificate, a determinat construirea, n
,-,., a (&ocietii Naionale pentru promovarea terapiei ocupaionale).
>biectivele specificate n statutul organizaiei vizau, n primul rndB
a= dezvoltarea activitii practice ca msur terapeuticC
b= studierea efectelor activitii practice asupra fiinei umaneC
c= popularizarea cunotinelor tiinifice asupra acestui subiect.
"n ,-67 organizaia s0a transformat n $&>C+$N+$ $*/:+C$NO 2/
'/:$#+/ >C@#$N+>N$LO, nume pe care l poart i n prezent.
>rganizaia nou creat a elaborat un set nou de reguli i principii,
precum i o definiie general a terapiei ocupaionale. Conform definiiei
adoptate terapia ocupaional este (acea metod de tratament prin mijloace de
instruire i angajare a pacienilor n activitile productive! $ceast definiie
este folosit i n prezent de maoritatea organizaiilor profesionale de terapie
ocupaional din lume.
6-
2up primul rzboi mondial, o contribuie important la clasificarea
metodologiei i a principiilor terapiei ocupaionale a adus0o Kird KaldoPin.
&pecialistul american a artat c, cel mai eficient tip de terapie ocupaional
este acela care, necesit o serie de micri voluntare, specifice, implicate n
practicarea unor meserii obinuite n pregtirea fizic, oc sau activitile vieii
cotidiene.
'ot pe linia clasificrilor teoretice determinate, n special, de progresele
medicinii dintre cele dou rzboaie, trebuie amintite i contribuiile tiinifice,
deosebit de valoroase, ale lui Clarc &. &pacDman. $cesta arta, ntr0o lucrare cu
privire la funcia de baz a terapiei ocupaionale c, aceasta consta n tratarea
pacientului n situaii stimulate de viaa la domiciliu sau de munc.
@n alt moment important n dezvoltarea acestei tiine, n plan mondial,
a avut loc n ,-?6. $tunci s0a constituit A/2/:$N+$ *>N2+$LO 2/
'/:$#+/ >C@#$N+>N$LO, ai crei membrii fondatori au fost, la nceput,
specialiti din ,5 riB &.@.$., Canada, *area Kritanie, $frica de sud, &uedia,
$ustralia, Noua Qeeland i +ndia. "ntlnirea de constituire a federaiei a avut
loc la Liverpool i cu aceast ocazie a fost elaborat i statutul organizaiei.
#rimul congres al federaiei a avut loc n ,-?8, la /dinburgh. La aceast
ntlnire au participat 855 de reprezentani din cele ,5 ri fondatoare.
$cest eveniment tiinific deosebit a dat un nou impuls dezvoltrii
acestei discipline, printr0o strns cooperare internaional ntre specialitii ce
activau n domeniu. "n ,-?- federaia a fost afiliat la >*&B
"n anii din urm terapia ocupaional, graie progreselor medicinii, s0a
transformat tot mai mult n tiin e%act.
75
&erviciile oferite de terapia ocupaional, n spitale, s0au diversificat i
au luat o amploare deosebit. /le au nceput s se adreseze nu numai
handicapailor fizici, ci i altor categorii de handicapai sau cu afeciuni
medicale. #entru aceti subieci s0a pus accentul pe recuperarea lor
profesional i social i pe gsirea unor modaliti adecvate de petrecere a
timpului liber.
"n zilele noastre profesia de terapeut ocupaional a evoluat datorit
tehnicilor din ce n ce mai sofisticate i echipamentelor moderne folosite.
"n prezent a luat o amploare deosebit activitatea de cercetare cu privire
la descoperirea i aplicarea unor noi metode i procedee de tratament.
$ceste aspecte au impus noi standarde n pregtirea sistematic a
specialitilor, innd seama de spectrul larg al adresabilitii subiecilor, de la
copii la vrstnici i la locul de desfurarea al activitilor preconizate, de la
spitale, coli, centre de zi pn la cmine de btrni.
"n maoritatea rilor lumii au fost organizate, n zilele noastre, colegii
de trei ani pentru pregtirea n domeniul terapiei ocupaionale, n unele dintre
ele organizndu0se chiar i cursuri universitare, la nivel de studii aprofundate i
doctorat n acest domeniu de activitate.
"n ara noastr, dezvoltarea terapiei ocupaionale se afl nc ntr0o faz
incipient. &0au obinut totui anumite progrese, graie activitii unor medici
psihiatri sau specialiti n recuperarea fizic, ce0i duc activitate n diverse
spitale sau centre de tratarea pacienilor cu afeciuni loco0motorii.
2e asemenea, terapia ocupaional figureaz printre activitile de
nvmnt ele educatorilor din nvmntul special. Cu toate aceste succese
7,
obinute n domeniul terapiei ocupaionale, n instituiile colare, se resimte
lipsa unor specialiti anume calificai pentru aceast activitate.
"n concluzie, evoluia conceptelor legate de terapia ocupaional a
suferit schimbri importante pe parcursul dezvoltrii istorice a societii. "n
ciuda modificrilor intervenite, putem deosebi totui, patru elemente comune
care i0au pstrat actualitatea permanent, implicit sau e%plicit n maoritatea
teoriilor de care ne ocupm.
$cestea sunt, dup 9illard i &pacDman <,-47=B
,. utilizarea ocupaiei sau a activitii voluntare poate influena
starea de sntate a individuluiC
6. indivizii posed capacitarea lor de adaptare i funcionare
normal i trebuie privii n relaie cu mediul n care triesc, iar
aciunea terapeutic ce li se adreseaz trebuie s ia n considerare
factorii sociali, psihologici i fiziciC
7. relaiile interpersonale reprezint un factor important al
procesului de terapie ocupaionalC
8. activitatea de terapie ocupaional constituie un spriin pentru
alte tipuri de aciuni recuperatorii i trebuie desfurat n
cooperare cu alte categorii de specialiti, n echipe
interdisciplinare, pentru a se putea asigura efectul ma%im al unui
program comple% de terapie.
#edalnd pe mbuntirea calitativ a e%istenei persoanei nc din cele
mai vechi timpuri, terapia ocupaional a rmas, pn n prezent, o (tiin) i
76
o (art) fundamental implicat n recuperarea i adaptarea persoanelor, aflate
n dificultate, la societatea n care triesc.
77
CAPITOLUL III
INFLUENA OCUPAIILOR
ASUPRA DEZVOLTRII UMANE

&emnificaia conceptului de ocupaie este aceea de, activitate practic
voluntar, fundamental pentru fiina uman.
2ezvoltarea istoric a culturii i civilizaiei umane a cunoscut o
diversitate de activiti ocpuaionale. *ai simplu spus, fiecare epoc a avut
propriile forme de ocupaii predominante, care s0au modificat odata cu trecerea
ntr0o nou perioad istoric.
#utem afirma c, ocupaiile, ca activiti umane fundamentale, sunt
importante pentru om prin faptul c0i ocup maoritatea timpului su de via.
/le au drept obiectiv general e%plorarea mediului e%istenial, rspunznd n
acest fel unei nevoi fundamentale a omului.
G#cupaia reprezint deci activitatea dominant a fiinei umane, ce
include comportamente serioase i productive, dar i comportamente ludice,
creatoare sau festive <ste rezultatul proceselor evolutive culmin,nd cu
trebuina biologic i social pentru activitatea ludic i productiv. <9illard
i &pacDman <,-47=
"n cadrul terapiei ocupaionale s0a ncercat definirea i clasificarea
formelor de ocupaii maore ale fiinei umane. *aoritatea specialitilor, att
78
din domeniul medical, ct i din cel educaional, consider c principalele
forme de ocupaii ale fiinei umane sunt munca, ocul i activitile de via
cotidian.
,. $ctivitile de munc, este necesar s includ, n general, toate
formele de activiti productive, indiferent dac sunt recompensate sau nu.
$ctivitile productive sunt cele care ofer bunuri sau servicii, cunotine sau
idei, contribuind n final, la progresul societii. /le determin dezvoltarea
personalitii n ansamblul su. $ctivitile de munc, prin specificul lor,
contribuie la structurarea statutului i rolului persoanei, recunoscut din punct
de vedere social. $cest fapt determin instaurarea unui echilibru psihic care
duce la creterea ncredereii n sine i contribuie, n final, la instaurarea unei
autoestimri pozitive, cu efecte benefice asupra persoanei deoarece deter!"#
!"$t%&r%re% &"e! !%'!"! de $!"e ()*!t!+e.
*unca cu autorul uneltelor, aut la dezvoltarea membrelor superioare
i contribuie la progresul capacitilor de coordonare individuale, ducnd la
luarea n stpnire a mediului i de*+),t# (r)-e$e,e $e"*)r!%,e .! -)'"!t!+e.
/fectele pozitive ale activitilor de munc sunt vizibile, mai ales la
persoanele deficiente. :ecuperarea deficienelor acestora, este necesar s
cuprind activiti de munc i profesionalizare, nc din fraged copilarie, de
pe bncile colii, iar mai trziu, n cazul imposibilitii integrrii ntr0o
profesiune, este necesar s fie meninui n cadrul unor activiti de ergoterapie.
"n general, fr activiti de natur ocupaional, personalitatea uman,
regreseaz, fapt care poate afecta, n final, nsi dezvoltarea speciei umane.
7?
"n prezent, n cadrul e%ploziei informaionale din domeniul stiinei i
tehnicii, asistm la apariia unor noi profesii, care solicit, la rndul lor, forme
de ocupaie variate. Cerinele fa de munca sau schimbat i dezvoltat. $cestea
la rndul lor, reclam instaurarea unor noi solicitri fa de desfurarea
activitilor de munc, iar aceast situaie provoac schimbri n capacitile
indivizilor, implicate n adaptarea la un mediu de e%isten din ce n ce mai
sofisticat. "n rezumat, specialitii consider c, n perioada actual, asistm la
nsuirea de noi tipuri de ocupaii care conduc la dezvoltarea unor personaliti
comple%e, cu nivel din ce n ce mai ridicat de dezvoltare al deprinderilor,
aptitudinilor i capacitilor implicate n adaptarea social.
6. @tilizarea ocului, ca activitate organizat, de terapie ocupaional a
fost subliniat de cercetrile a numeroi specilaliti psihologi, pedagogi i
terapeui ocupaionali.
:olului important pe care l deine ocul pentru dezvoltarea senzorial,
motric, cognitiv i social a copilului, este pus n eviden de lucrrile unor
psihologi de renume, cum ar fi, de e%emplu, #iaget, Chateau, 9allon, s.a.m.d.
+ntroducerea ocului, ca metod, este cu att mai important cu ct
copiii cu deficiene, n special cei institutionalizai au mai puine posibiliti de
a se uca. R Eocul solitar i aduce doar o mic contribuie la dezvoltarea acestor
copii, i doar prin ocul n grup ei pot obine stimularea necesar pentru o
dezvoltare optim.) &. +onescu <,--.=
73
Eocul, ca activitate, este constituit dintr0o gam divers de aciuni i
comportamente ludice specifice, care se desfoar de la vrsta copilriei pn
la btrnee.
La vrsta copilriei, comportamentele ludice au un caracter manipulativ,
e%plorator i creativ. "n adolescen, acestea se transform n sporturi,
competiii, ritualuri i hobbG0uri. La maturitate, cresc n importan
comportamentele specifice ocurilor de societate. La btrnee acestea se
transform n principala modalitate de comportament ocupaional al e%istenei
<practicarea ocurilor de societateB cri, table etc.=
#ractic, putem spune c ocurile reprezint principala activitate a
copilului i revin n actualitate, n form schimbat n perioadele de regresie
ale vieii.
#rin funciile lor activitile ludice dein un rol esenial n socializarea
persoanei, n vedera integrrii ei optime n societate.
7. $ctivitile de via cotidian cuprind o gam larg de aciuni
necesare asigurrii adaptrii persoanei la mediul su de viata. $cestea pot
include formarea de comportamente implicate n autongriirea locuinei, igiena
personal, precum i folosirea serviciilor din comunitate.
#rin toate activitile de acest gen se asigur, n fond, realizarea
sarcinilor curente ale e%istenei, absolut indispensabile, supravieuirii
individului.
#utem s ne reprezentm comportamentele ocupaionale ca funcionnd
de0a lungul unei linii continue, care ne aut s le difereniem ntre ele.
7.
#e aceast a%, comportamentele ocupaionale se desfoar n cupluri
antagoniceB serios- frivol, public-particular, productiv-nefolositor, formal-
informal La unul din capete se afl comportamentele ludice care sunt
percepute frecvent ca fiind frivole aparent, nefolositoare, particulare i
informale. La cellalt capt se afl comportamentele serioase, folositoare,
publice i formale, reprezentate de munc. &arcinile traiului zilnic ale unei
persoane, se afl situate ntre cele dou e%tremiti.
>cupaia, din punct de vedere al domeniului terapiei ocupaionale, poate
fi analizat prin prisma a trei caracteristici fundamentale de naturB
%-biologic'
(-psi+ologic'
)-social
,= >cupaia are un rol de baz n meninerea i dezvoltarea suportului
biologic al oricrui organism uman.
2ezvoltarea omului este posibil datorit schimbrilor permanente ce au
loc n structura biologic a organismului su. $stfel, sistemul nervos i cel
muscular se dezvolt n urma stimulrii sale permanente prin intermediul
diverselor forme de activitate desfurate de copil, nc de la vrstele cele mai
fragede. "n aceast perioad, organizarea unor activiti ludice cu finalitate
terapeutic constituie modalitatea optim de intervenie, aflat la ndemna
specialistului. La vrsta adult se pune problema conservrii funciilor
biologice la nivel optim pe o perioad ct mai lung de timp posibil.
74
Longevitatea vrstnicilor este strns legat de meninerea lor n diverse forme
de activitate pentru petrecerea timpului liber e%cedentar.
&punem aceasta, deoarece a fost demonstrat tiintific faptul c,
e%erciiile fizice, de e%emplu, au efecte pozitive asupra circulaiei sanguine sau
alergarea amelioreaz strile depresive ale indivizilor. :ezultatele a numeroase
cercetri au acreditat ideea dup care, ntre funciile biologice i cele psihice
ale organismului, e%ist o strns corelaie.
"n cadrul organismului uman, aceste funcii se influeneaz reciproc,
sfrind prin a se integra ntr0o manier original, n fiecare individ n parte.
6= +nfluena ocupaiilor n plan psihologic este, de asemenea, un proces
deosebit de comple%, deoarece practic nu e%ist activitate care s nu determine
schimburi n plan psihic.
>mul se construiete pe sine i schimb mediul din care face parte prin
activitatea voluntar i diriat.
&chimbrile n plan psihic sunt realizate, n principal, prin intermediul
activitilor ludice, a celor de munc i artistice.
#rincipalele deprinderi i activiti ale copilului se construiesc prin
intermediul ocului. #rin practicarea activitilor ludice, copilul nva mai nti
s manipuleze obiectele nconurtoare, i dezvolt micrile pentru ca, mai
apoi, s0i nsueasc principalele reguli ale unor activiti i s neleag
noiunile de statut i de rol social.
7-
#entru devenirea sa ulterioar, deosebit de important este antrenarea sa
n, ocuri cu reguli ce contribuie la disciplinarea sa i la inelegerea
semnificaiilor e%acte ale unei activiti desfurate n comun.
La aceasta am putea aduga organizarea de ocuri dramatice cu deosebit
important n socializarea sa.
/ducatorul terapeut este necesar s spriine copiii n organizarea unor
ocuri ct mai variate i antrenante, care s trezeasc interesul acestora i s
contribuie la creterea coeziunii grupului din care face parte.
/l trebuie s aib permanent n vedere c prin oc se dezvolt imaginaia
i creativitatea copilului datorit rezolvrii problemelor curente, izvorate din
activitatea concret pe care el o desfoar. "n sfrit, tot prin organizarea de
activiti ludice, terapeutul poate contribui substanial la redarea ncredereii n
forele proprii ale copilului, la instaurarea unor sentimente tonice pentru
activitate i la construirea unei imagini de sine pozitive.
*unca, la rndul ei, i furnizeaz individului elemente eseniale ale
propriei imagini i sentimentul respectului de sine, aflate n strns legatur cu
poziia sa n ierarhia profesional.
&entimentele de satisfacie sau insatisfacie aprute n urma desfurrii
unei activiti productive, reprezint o condiie principal a echilibrului su
psihic. &uccesul, n plan profesional i material obinut n concordan cu
modelele sociale e%istente, este un element esenial al evalurilor realizate de
psihiatria modern. +nsuccesul profesional constituie adesea o e%plicaie
convingtoare pentru instaurarea, la un individ, a pierderii respectului de sine
i a dezorientrii. La aceasta se mai poate adauga i tendina actual de
85
dezintegrare a ocupaiilor tradiionale i apariia unora noi pentru care individul
este insuficient pregtit. #rocesul tranziiei ctre economia de pia, prin
mutaiile produse pe planul activitilor profesionale, este un e%emplu graitor
n acest sens.
/%istena la noi n ar a omaului, a ndeprtrii indivizilor de
activitatea de munc n urul creia se organiza ntreaga lor e%isten
anterioar, ridic noi probleme legate de apariia fenomenelor de stess i
alienare care le nsoesc frecvent. +ncidena acestor aspecte negative este mai
frecvent la persoanele cu deficiene, aflate printre primele e%cluse de la
activitatea productiv.
"n aceast situaie, n faa terapiei ocupaionale se pun noi probleme
legate de meninerea acestor persoane n diverse forme de activitate i
nlturarea comportamentelor deviante aprute n urma lipsei de activitate.
>dat cu progresul social, n perioada contemporan a crescut i posibilitatea
de a organiza ct mai udicios activitile recreaionale de loisir ale persoanelor
normale sau deficiente. &punem aceasta deoarece privarea indivizilor de
activiti recreaionale corespunztoare duce la consecine psihologice nefaste,
care merg de la erodarea competenei profesionale pn la instaurarea
sentimentelor de frustrare i insatisfacie fa de e%isten n ansamblul ei.
:ezolvarea din punct de vedere instituional a acestei probleme const
n crearea de centre de zi pentru persoane deficiente, unde acestea pot fi
meninui n continuare, n activiti de natur ocupaional. $plicarea acestei
soluii n ara noastr se izbete, deocamdat, de numeroase constrngeri de
8,
ordin financiar instituional <lipsa de spaii adecvate, aparatur i echipamente=
i social <lipsa specialitilor calificai=.
7= 2imensiunea social a ocupaiei se refer, n principal, la impactul
ocupaiei asupra structurii, deprinderilor i comportamentelor sociale ale
individului.
$ceast dimensiune a ocupaiei poate fi analizat de asemenea, prin
prisma influenelor pe care le e%ercit activitile ludice i munca asupra
formrii competenei sociale.
Eocul ndeplinete printre altele funcia de pregtire a copilului pentru
viaa adult, n cadrul unor diversiti de grupuri sociale <colar, familiar, de
loisir, s.a.m.d.= $ceasta deoarece, sistemul de valori, obiceiurile, tradiiile i
modalitile de interaciune interpersonale, se reflect n caracteristicile ocului
unui copil, dintr0o cultur sau alta.
$ctivitile ludice posed funcia esenial de cretere a capacitii de
adaptare social a copilului. Eocurile adultului, de tipul celor de societate,
familiare, mergnd pn la cele rituale, sunt eseniale pentru meninerea
e%istenei sociale.
G/,nd jocurile ncep s-i sc+imbe compoziia, aceasta poate semnala
c se apropie o sc+imbare cultural negativ Hn acest sens, este semnificativ
faptul c indivizii care se simt alienai social gsesc, deseori, vacanele i
srbtorile intolerabile! 9illard i &pacDman <,-47=.
La rndul ei, munca constituie o activitate cu caracter eminamente
social. !arietatea profesiilor aprute, a condus la distribuirea unor sarcini
86
diferite pentru fiecare individ n parte. 2istribuia este fcut conform cu
vrsta, se%ul, pregtirea, aptitudinile i poziia social ocupat de fiecare
persoan. 2rept consecin, adultul capt, n urma e%ercitrii ei sentimentul
propriei valori i de apartenena la un grup social i profesional.
:olul terapeutului ocupaional, pe direcia spriinirii i maturizarii
sociale a indivizilor, se poate e%prima, fie prin implicarea acestora n aciuni
sociale ct mai diversificate, fie prin acordarea de asisten grupurilor sociale,
n vederea integrrii unor persoane cu dificulti de adaptare social.
#rincipalele caracteristici ale ocupaiei, <biologice, psihologice i
sociale=, trebuie s se regseasc n proiectarea planului terapeutic, n
ansamblul su. "n acest sens, este necesr s se aib permanent n vedere
urmtoarele aspecte esenialeB
deoarece ocupaia este deosebit de important pentru adaptarea la
mediu, ntreruperea sau absena ei reprezint o ameninare pentru
sntatea individuluiC
cnd diverse maladii, deficiene sau condiii sociale defavorabile
au afectat sntatea biologic i psihic a individului, ocupaia
constituie un miloc eficient de reorganizare comportamental)
9illard i &pacDman <,-47=.
/ste evident, n viaa fiecrei persoane, faptul c ntreruperea brusc a
unor forme ocupaionale, determin tulburri de natur biologic i psihic.
&pre e%emplu, ncetarea unor activiti de munc fizic sau sportive, conduce
la deteriorarea motricitii generale a organismului, deci la scderea funciilor
87
biologice ale individului, care n plan psihic pot genera manifestari
caracteristice stress0ului, concretizate prin iritabilitate sau depresii.
"n aceste situaii se recomand ca, terapeutul s intervin prin
organizarea altor categorii de activiti de natur ocupaional, menite s le
nlocuiasc pe cele pierdute. "n acest mod pot fi tratate cu succes disfunciile
biologice i psihologice aprute. <de e%empluB situaia sportivilor retrai din
activitate=.
"n concluzie, specialitii recomand efectuarea unor studii aprofundate
asupra caracteristicilor structurii i dinamicii ocupaiilor, asigurndu0se, n
felul acesta, dezvoltarea terapiilor ocupaionale utilizate pentru rezolvarea
problemelor e%isteniale pentru toate categoriile de persoane.
88
CAPITOLUL IV
DESFURAREA PROCESULUI DE TERAPIE
OCUPAIONAL
$ciunea terapeutului se bazeaz, pe scurt, pe concepia, dup care
activitile practice i voluntare, desfurate de subiect, determin dezvoltarea
personalitii, fapt ce, n final, duce la o mai bun adaptare a sa la mediu.
#entru realizarea acestui scop general terapeutul proiecteaz anumite
programe de intervenie, realizate prin intermediul unor activiti de munc,
oc, i via cotidian, menite s provoace la subiect formarea sau creterea
performanelor sale din sfera senzorio0motorio, cognitiv i psihosocial.
I"ter+e"/!%, cu miloacele specifice terapiei ocupaionale, urmrete
urmtoarele obiective generaleB
,= 2ezvoltarea, meninerea i recuperarea nivelului de funcionare
al fiecrei persoane pe ct mai mult posibilC
6= Compensarea deficienelor funcionale prin preluarea funciilor
afectate de ctre componentele valide ale persoaneiC
7= $sigurarea destructurrii anumitor funcii ale organismuluiC
8?
8= +nducerea unei stri de sntate i ncredere n forele proprii ale
persoanei.
@n plan de intervenie din domeniul terapiei ocupaionale la deficieni
trebuie s cuprind, n detaliu, activiti din cele trei domenii fundamentale de
aciune.
$stfel, activitile de viaa cotidian este util s se bazeze pe
aciuni cum ar fi, spre e%emplu, pieptnatul, splatul dinilor,
mbrcare, hrnire sau formarea e%presiei socialeC
$ctivitile de ergoterapie pot include ingriirea hainelor,
pregtirea mesei, ntreinerea casei, planificarea financiar,
cultivarea deprinderilor de munc, maturizarea social0vocaional,
pn la planificarea e%istenei dup pensionareC
$ctivitile de oc i loisir cuprind, n principal, e%plorarea
diverselor categorii de ocuri accesibile persoanei, precum i
dezvoltarea de performane ridicate n anumite ocuri i distracii,
mergnd pn la trezirea interesului subiectului pentru anumite
hobbG0uri, colecii, inclusiv din domeniul artistic.
Cum am mai artat, intervenia, organizat pe direciile amintite,
determin formarea la un individ de deprinderi, aptitudini i capaciti conform
cu scopul urmrit. $ceste modificri provocate vizeaz componentele
senzorio0motorii, cognitive sau sociale ale persoanei.
83
$= M)d!0!-#r!,e d!" -)()"e"t% $e"*)r!)1)t)r!e $e re0er# ,%B
,= integrarea senzorial cu accent pe dezvoltarea sensibilitii, formarea
perecepiilor chinestezice, a schemei corporale, localizarea spaial, s.a.m.d.C
6= zona neuro0muscular, i realizarea refle%elor, a tonusului muscular,
dezvoltarea lateralitii, cultivarea motricitii generale i fine, etc,
7= controlul i coordonarea micrilor, n general, i a micrilor
articulatorii implicate n folosirea limbii, n particular.
K= E2er$%re% -)()"e"te,)r -)'"!t!+e urmrete dezvoltarea
activitilor de cunoatere, n ansamblul lor, orientarea n spaiu i timp,
activarea ateniei i memoriei, formarea noiunilor, rezolvarea de diverse
probleme i, generalizarea nvrii subiectului.
C= Ed&-%re% -)()"e"te,)r ($!3)1$)-!%,e %,e (er$)%"e! se refer laB
asumarea de roluri i de valori, cultivarea de interese, folosirea individual a
conceptelor, mbuntirea relaiilor sociale, formarea abilitilor implicate n
susinerea unei conversaii, formarea deprinderilor de autogospodrire i a
capacitilor de autocontrol n activitate.
#rocesul de terapie ocupaional are drept scop rezolvarea problemelor
specifice ale subiectului pentru a0l auta s realizeze o adaptare optim la
mediul su de via.
#rocesul de terapie ocupaional este deosebit de comple%, iar
desfurarea sa, n mod tiinific, necesit parcurgerea urmtoarelor etapeB
, H evaluarea i interpretarea nevoilor subiectului'
8.
( I planificarea interveniei'
) I selecionarea i adaptarea ec+ipamentelor folosite'
4 I nregistrarea i aprecierea progreselor realizate
1. E+%,&%re%, n terapia ocupaional, este un proces planificat n
scopul obinerii unei imagini ct mai e%acte asupra nivelului de funcionare al
unei persoane.
>biectivul general al oricrei evaluri const n strngerea de informaii
necesare, care s spriine subiectul n atingerea unui nivel ma%im de
funcionare al capacitilor sale.
"n primul rnd, evalurile generale sunt realizate de ctre psihologi.
*etodele folosite sunt cele specifice psihologieiB observaia, interviul,
c+estionarele i testele psi+ologice. &e folosesc, de asemenea, o serie de teste
standardizate pentru studierea unor procese psihice particulare, precum i
scrile de dezvoltare i de comportament. *ai nou, este folosit i tehnica
inregistrrilor video, cu autorul creia se poate stabili nivelul de utilizare al
unor deprinderi n mediu natural, asigurndu0se o mai mare fidelitate aspra
informaiilor dobndite pe aceasta cale.
"n al doilea rnd, evalurile pot fi fcute de nsui terapeutul
ocupaional. &e pot folosi, n acest sens, teste standardizate pentru terapia
ocupaional sau liste de control, specifice domeniului.
Listele de control msoar nivelul performanei atins de subiect n
realizarea unei activiti sau comportament, care intr n sfera de preocupri a
terapeutului ocupaional.
84
"n paralel cu aplicarea acestor probe este util ca terapeutul s fac apel i
la metoda observaiei, care0i poate oferi date concludente despre dezvoltarea
social a subiectului i caracteristicile relaiilor sale interpersonale.
"n evaluarea unui copil deficient, un terapeut este necesar s urmreasc
cteva aspecte, i anumeB
a= H nivelul motricitii generale i fine, care se refer la caracteristicile
micrilor corpului n ansamblu, precum i caracteristicile micrilor de
aprehensiune i manipulare, implicate n tiat, colorat, scriere, etc.C
b= I nivelul de dezvoltare al percepiei micrilor, care se refer, n
principal, la recepia i decodificarea stimulilor prin toate categoriile de
analizatori0vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, Dinestezic proprioceptiv H i la
coordonarea micrilorC
c= H nivelul de dezvoltare al aptitudinilor cognitive, sociale i de
comunicare, care se refer la caracteristicile interaciunilor interpersonale ale
subiectului n diverse situaii, precum i la modul n care inelege comenzile i
instruciunile verbaleC folosete formulele de politee, etc.
d= H caracteristicile activitilor de via cotidian, care include
studierea deprinderilor implicate n igiena personal, autongriire i
autoservire.
"n realizarea evalurii pe ansamblul su, terapeutul ocupaional, este util
s culeag informaii i de la alte categorii de profesioniti, n afara
psihologilor, ca de e%emplu medici, profesori, asisteni sociali, s.a.m.d.
2eosebit de util este i angrenarea familiei persoanei, n vederea culegerii de
date i informaii din mediul e%tern.
8-
2. P,%"!0!-%re% !"ter+e"/!e! const n stabilirea unui program terapeutic
din diverse domenii de aciune ale terapiei ocupaionale, care trebuie s in
seam de nivelul educaional al subiectului, caracteristicile deficienei,
statutul prezent, mediul cultural n care triete i motivaia sa pentru
schimbare.
$ceast faz se poate divide, la rndul ei, n mai multe etape distincteB
A 1 %,e'ere% )4!e-t!+e,)r5
B 1 e,%4)r%re% (,%"&,&! ter%(e&t!-5
C 1 %(,!-%re% (,%"&,&! 6" (r%-t!-#.
A. 2up ncheierea evalurii, se presupune c terapeutul deine o
imagine e%act asupra profilului de personalitate al subiectului su. @rmtorul
pas const n alegerea obiectivelor care trebuie urmrite n cadrul planului
terapeutic.
"n stabilirea )4!e-t!+e,)r este util s se in seama de o serie de factori,
ca de e%empluB
a& nevoile i dorinele subiectului'
b& cunotinele legate de sistemul de valori al subiectului'
c& informaiile e7istente referitoare la o anumit maladie sau
deficien, cu consecinele lor pe plan fizic i psi+ic'
d& cunotintele legate de metodele de terapie ocupaional i
medical e7istente la momentul respectiv'
?5
e& informaiile disponibile despre mediul pentru care subiectul
urmeaz s fie pregtit din punct de vedere educaional, profesional
sau comunitar'
f& scopurile i cadrul general al programului de recuperare,
multidisciplinar, n care persoana urmeaz s fie integrat
O4!e-t!+e,e $e ()t -,%$!0!-%, la rndul lor, nB
% obiective pe termen lung'
( obiective pe termen scurt
Aormularea acestora trebuie s se e%prime n termeni ct mai concrei,
cuantificabili i msurabili.
/%emplu de obiective pe termen lung, cu redactri mai generale, pot fiB
(Copilul va fi pregtit pentru o bun integrare social) sau (Copilul i va
e%ersa anumite deprinderi folositoare pentru viitoarea sa pregtire
profesional).
"n cadrul obiectivelor pe termen lung se pot formula obiectivele pe
termen scurt sau obiectivele operaionale, cum mai sunt numite acestea din
urm. @n astfel de e%emplu ar fiB (Copilul trebuie s realizeze corect o operaie
de tiere cu autorul pnzei de bonfaier).
"n general, obiectivele pe termen lung se aleg din sfera domeniilor
fundamentale ale terapiei ocupationale, iar cele pe termen scurt se stabilesc n
funcie de activitile care li se subsumeaz.
'recerea de la un obiectiv pe termen lung, mai general, este condiionat
de realizarea obiectivelor pe termen scurt, particulare sau operaionale.
?,
"n sfrit, este util ca la stabilirea obiectivelor generale s se realizeze
consultarea unor specialiti din diverse domenii care, prin colaborare
interdisciplinar s le transpun n practic. #utem vorbi aici despre o
conlucrare, cu miloace specifice, dintre terapeui ocupaionali, educatori,
psihopedagigi, profesori, de cultura fizic medical, instructori, medici,
psihologi, asisteni sociali, s.a.m.d.
/ste consultat nsui subiectul i prinii acestuia, care pot constitui un
spriin eficient n continuitatea e%erciiilor prevzute n cadrul activitilor la
domiciliu.
B7 E,%4)r%re% (,%"&,&! ter%(e&t!- se refer la descrierea metodelor i
procedeelor care se folosesc pentru atingerea obiectivelor stabilite. /l cuprinde
sinteza activitilor desemnate n vederea realizrii unui nivel de performan
al funcionrii deprinderilor i capacitilor unei persoane.
#lanul este necesar s fie stabilit n funcie de anumite obiective pe
termen scurt, pentru a putea a fi schimbat cu uurin, n cazul n care o
evaluare intermediar poate demonstra lipsa lui de viabilitate.
"n rezumat, deci, principalele caracteristici ale unui plan terapeutic
trebuie s fie flexibilitatea i mobilitatea, adaptate n funcie de progresele
realizate de cel cruia i se adreseaz.
C7 A(,!-%re% (,%"&,&! ter%(e&t!- const n desfurarea urmtoarelor
faze distincteB 9illard i &pacDman <,-47=
?6
,0 faza orientrii H n care terapeutul e%plic subiectului activitatea
care urmeaz s0o desfoare mpreun, tipul performanelor dorite i descrie
sau demonstreaz modalitile lor de realizare practicC
60 faza dezvoltrii H n timpul creia terapeutul conduce subiectul n
e%plorarea i practicarea efectiv a activitii aleseC
70 faza final H n care terapeutul evalueaz performanele obinute de
subiect n activitate i stabileste obiectivele viitoare de recuperare.
&e recomand ca procedurile de evaluare s se e%tind la ultimele dou
faze, prezentate anterior, n vederea verificrii permanente a relevanei
obiectivelor prestabilite i a eficacitii planului terapeutic, n ansamblul su.
Cercetrile moderne de terapie ocupaional au demonstrat c, n
prezent, randamentul acestei discipline este cu att mai mare pe msur ce se
proiecteaz tot mai multe planuri de recuperare, aplicabile n interiorul unor
instituii de diverse tipuri <coli, centre de zi, spitale, etc=.
"n prezent, se preconizeaz, folosirea de planuri care s poat fi aplicate
la domiciliu sau n comunitatea unde persoana i aduce e%istenta.
2e aceea, folosirea unor planuri adaptabile n funcie de conte%te
diferite, este deosebit de important, att pentru persoana deficient, ct i
pentru terapeut.
7. ?elecionarea i adaptarea ec+ipamentului reclam din partea
terapeutului un efort substanial de imaginaie, n vederea proiectrii unor
miloace i dispozitive adaptate nevoilor copilului.
?7
Aiecare copil deficient posed anumite cerine speciale, care trebuie
stabilite cu prioritate, naintea adaptrii sau construirii unui anumit echipament
pentru acesta. *odificrile, realizate unui obiect folosit n activitatea de
terapie, pot fi temporare sau permanente, n funcie de progresele realizate de
copil.
&pecialitii recomand o mare varietate de echipamente ce se pot folosi
n activitatea cu copiii deficieni fizic, senzorial sau mintal.
"n cazul imposibilitii procurrii acestora pe cale comercial, se
recomand, n condiiile rii noastre, confecionarea sa de ctre educatori, care
au n programa lor de nvmnt activiti de terapie ocupational. 2e
asemenea, este util s fie luat n considerare costul materialului i timpul
necesar confecionrii lui, n eventualitatea e%istenei unor materiale similare
pe pia.
/ste util selecionarea echipamentelor, n principal dup nevoile
subiectului, dar, innd seama de anumite caracteristici fizice ale materialului
din care sunt confecionate, cum ar fi de e%emplu, greutatea, fle7ibiltatea,
culoarea i adaptrile subiecilor.
"n general, cu mici e%cepii, adaptrile de miloace i dispozitive pentru
activitate, este bine s fie fcute cu materiale durabile la folosire ndelungat.
"n cazul copiilor deficieni, 1opDins recomand construirea de
dispozitive adaptate dac se constat, n primul rnd, tulburri n coordonarea
micrilor sau a capacitii de a apuca i strnge. 2e aceea, spune autorul
respectiv, unul din primele lucruri pe care terapeutul ocupaional trebuie s0l
fac const n analizarea micrii solicitate de o sarcin sau de un grup de
?8
sarcini similare, comparativ cu performanele corespunztoare, care urmeaz a
fi realizate la o persoan.
"n acest fel, terapeutul va evalua limitele fizice ale copilului, indicnd
tipul de echipament adaptat, necesar. $stfel de echipamente adaptate pot fi
reprezentate de un prelungitor pentru creion sub forma unui burete sau sub
forma unui tub de cauciuc, dac copilul are tulburri de motricitate fin. &e
poate folosi n acelai sens, n cadrul altor activiti, un mner de lemn
suplimentar pentru apucarea unor obiecte, cum ar fi spre e%emplu, tacmurile.
"n cazul copiilor cu dificulti de coordonare a micrilor, se recomand,
spre e%emplu, nlocuirea nasturilor de la haine cu arici sau capse, iar n cazul
pantofilor se pot folosi catarame n locul clasicelor ireturi.
2eficienii mintal ce prezint o permanent agitaie psihomotorie, pot fi
proteai cu autorul unor cti, pe parcursul activitilor, spre a se evita
accidentele, s.a.m.d.
8. E+%,&%re% (r)'r%e,)r de ter%(!e )-&(%/!)"%,# e$te ) %-/!&"e
!"d!$(e"$%4!,# n vederea msurrii eficienei interveniei procedurilor
utilizate de terapeut.
Cele mai rspndite forme de evaluare sunt cele intermediare i finale.
/valurile intermediare se folosesc pe parcursul aplicrii planului
terapeutic i const n msurarea rezultatelor obinute prin atingerea
obiectivelor intermediare proiectate. &pecialistul trebuie s se ntrebe dac
realizarea obiectivelor respective prin activitile proiectate, determin
modificrile scontate n performanele copilului.
??
"n cazul n care se constat, n procesul evalurii intermediare,
ineficiena activitilor i obiectivelor fi%ate, se recomand schimbarea
programului terapeutic iniial.
&uccint spus, prin acest tip de evaluare se verificB
a= eficacitatea planului terapeuticC
b= se contureaz tipul schimbrilor necesare planuluiC
c= se determin riguros momentul ncetrii sale.
/valuarea final se refer la analiza rezultatelor procesului terapeutic n
ansamblul sau. #rin aceast aciune se pune, n fapt, n eviden succesul sau
eecul demersurilor realizate de specialist pentru a veni n spriinul nevoilor
unei persoane prin miloacele terapiei ocupaionale.
#rocesul de recuperare prin terapia ocupaional la persoanele
handicapate este un proces continuu, care trebuie reluat n permanen la
diferite vrste, n funcie de nevoile specifice individului, n diversele momente
ale vieii sale.
Considerm, c numai prin reluarea ciclic a procesului n cauz, putem
contribui n calitate de terapeui la stabilirea unui nivel de dezvoltare al
deficienilor, ct mai apropiat de normal posibil.
?3
CAPITOLUL V
RELAIA DINTRE ELEMENTELE COMPONENTE ALE
PROCESULUI DE TERAPIE OCUPAIONAL LA PERSOANELE
CU DEFICIENE
+ndiferent de locul unde se realizeaz, procesul de terapie ocupaional
aceasta presupune, n desfurarea sa, formarea unei relaii dinamice ntre patru
factoriB
-subiectul
-terapeutul
-activitatea
-mediul ei de desfurare
17 9 S&4!e-t&, este cel asupra cruia se orienteaz procesul de terapie
ocupaional, n scopul rezolvrii problemelor sale de via. $ciunea de
recuperare planificat de terapie vizeaz, aa cum am mai artat, refacerea
deprinderilor i capacitailor sale pentru asigurarea adaptrii optime la mediul
n care triete.
#entru aceasta este absolut necesar ca terapeutul s neleag foarte bine
problemele individului, legate de caracteristicile proceselor psihice care
determin un anumit specific al profilului su de personalitate.
?.
> persoan este o sum de subsisteme caracteristice de deprinderi,
capaciti i aptitudini senzoriale, motrice, cognitive, afective, sociale i
culturale.
Caracteristicile individuale mai includ, deasemenea, predispoziiile
genetice, caracteristicile morfologice i somatice precum i trsturile de
temperament i caracter.
2in punctul de vedere al terapiei ocupaionale mai prezint interes
deosebit i anumite aspecte particulare, legate de hran, nclminte, relaii
interpersonale i factorii culturali, care acioneaz asupra unei persoane.
'oate aceste caracteristici individuale enumerate, se gsesc ntr0un
proces dinamic de continu schimbare, n funcie de vrsta, tipul deficienei i
condiiile de e%isten ale persoanei.
"n cadrul procesului de terapie ocupaional intervin i alte elemente
psihologice importante, care influeneaz reaciile subiectului, modificnd
caracteristicile performanelor sale. 2intre acestea remarcm problemele legate
de stres i motivaia individului pentru activitate.
&tresul este o caracteristic a timpurilor moderne i se datorete n
principal schimbrilor rapide i permanente din societatea contemporan care
solicit omului un efort permanent i susinut de adaptare la mediu. /l este
prezent att la persoanele normale ct i cu deficiene.
La acetia din urm stresul este mai profund datorit deficienelor
personale peste influenele nocive din mediu. &tresul se difereniaz n funcie
de tipul handicapului, el fiind cu att mai intens cu ct individul
contientizeaz mai profund problemele sale personale de adaptare. La
?4
deficienii de intelect, n funcie de profunzimea deficienei, stresul poate
atinge nivele sczute, deoarece nu contientizeaz n suficient msur,
dificultile de integrare social pe care le ntmpin. &ituaia este complet
diferit la deficienii fizici i senzoriali, care au capacitatea de a contientiza n
profunzime cauzele dificultilor cu care se confrunt, n mod curent, n
activitatea cotidian.
"n proiectarea planului su de recuperare prin intermediul activitilor
ocupaionale, terapeutul trebuie s in seama de faptul c, n general, lucreaz
cu subieci aflai sub stare de stres.
Cunoaterea principalelor caracteristici ale acestui sindrom i va permite
s0i orienteze aciunile, nu numai asupra unor activiti cu efecte benefice
asupra unei fiine limitate, ci i asupra recuperrii personalitii, n ansamblul
su, prin restabilirea unui echilibru interior optim. $ceasta se poate realiza prin
combinarea tehnicilor de psihoterapie cu cele din domeniul terapiei
ocupaionale. &pecialistul, pentru a putea aciona n mod tiinific, este necesar
s dein n primul rnd cteva informaii de baza despre stres i miloacele de
combaterea acestuia. Conceptul de stres a fost introdus n literatura de
specialitate de ctre 1ans &elGe, n ,-?5.
&tresul, din punct de vedere al domeniului terapiei ocupaionale, a fost
sugestiv definitivat de Coleman, ca fiind generat de (cererea de adaptare
ndreptat ctre individ) Coleman E. C. <,-.7=
$celai autor subliniaz c stresul se poate manifesta, att la nivel
fiziologic, ct i la nivel psihologic.
?-
La nivel fiziologic, e%emple de factori stresani care impun individului o
adaptare forat pot fi lipsa unuia dintre membre, prezena hipoacuziei,
surditii, ambliopiei, orbirii sau deficienelor mintale.
La nivel psihologic, factorii stresani pot fi determinai, spre e%emplu,
de pierderea unei persoane iubite, eecuri la e%amene importante,
suprasolicitarea profesional sau adoptarea unor decizii n faa mai multor
alternative. 2in punct de vedere psihologic, stresul a fost analizat de 2
@raisse, care l0a considerat ca fiind o (totalitate a conflictelor personale sau
sociale ale individului care nu i gsesc soluia ntr0un fel sau altul). 2 2
-eveanu <,-.4=.
+ndiferent de originea sa, efectele stresului se traduc prin reacii n plan
biologic, legate de modificri cerebrale ale circulaiei sangvine, i tensiuni
musculare i reacii psihologice reprezentate de apariia unor emoii puternice,
care duc, n final, la instaurarea unor comportamente dezorganizate i
dezadaptate. Conform teoriei lui Coleman nivelul stresului depinde de
urmtorii factoriB
% specificul cererii de adaptare'
( caracteristicile individului'
) tipul resurselor i suportul e7terior, care sunt puse la dispoziia
persoanei afectate
@n factor stresant poate aciona asupra unei persoane singur sau n
combinaie cu ali factori stresani.
35
"n cazul cnd aciunea lor se e%ercit asupra unei persoane cu deficiene,
putem vorbi de influena unui comple% de factori stresani. "n analiza acestui
fenomen trebuie avut n vedere i durata de aciune a factorilor stresani.
Coleman arta c, cu ct se prelungete aciunea unui factor stresant, chiar la
intensitate constant, efectele sale asupra persoanei vor fi mai devastatoare.
@n alt aspect de care trebuie s in seam terapeutul, este acela c, n
general orice schimbare aprut n e%istena unui individ reprezint un factor
stresant, adeseori necontientizat i nerecunoscut de acesta.
2e aceea se recomand ca, n introducerea unor noi activiti n procesul
de recuperare, s se aib permanent n vedere i acest lucru. "nlturarea
stresului de schimbare se poate face prin introducerea treptat, gradual a
activitilor planificate. 2e asemenea, terapeutul trebuie s aib n vedere
lrgirea ariei interveniei sale prin diverse planuri educaionale, familiale i
recreaionale. Numai prin organizarea de activiti conugate pe multiple
planuri, se poate asigura combaterea eficient a stresului. &timularea motivaiei
pentru activitate reprezint un element esenial pentru obinerea de rezultate
profitabile n procesul de terapie ocupaional. :olul terapeutului ocupaional
const n a trezi i modela trebuinele unei persoane n vederea asigurrii
participrii sale contiente la activitile de recuperare, prin desfurarea unui
comportament ocupaional adecvat. "n general, comportamentul indivizilor este
stimulat prin satisfacerea trebuinelor imediate, de trezirea curiozitii i de
caracteristicile factorilor de mediu.
FACTORII DE MEDIU la rndul lor, se pot divide n factori fizici i
sociali. 2in rndul factorilor fizici o influen activatoare asupra motivaiei
3,
unui individ o prezint noutatea i comple%itatea mediului sub aspectul
condiiilor materiale oferite, cldirile, ncperile special amenaate, mobilierul
i aparatura din dotare.
FACTORII SOCIALI se refer la relaiile interpersonale create n
cadrul grupurilor de lucru, care pot fi, n principal, de cooperare sau de
competiie. Cu privire la optimizarea relaiilor interpersonale din cadrul
grupului terapeutic, au fost efectuate numeroase cercetri n ultima perioad.
$stfel, spre e%emplu, *c Clleland, 9illard i &pacDman <,-47= au studiat
limita pn la care un individ care poate accepta competiia de un anumit nivel,
numit de el (nevoia de autorealizare). /l a grupat persoanele n dou categorii
e%tremeB
,. unele care prefer s nu se implice n situaii de risc i care caut
permanent situaii de minim a competiieC
6. altele care accept riscul i competiia la nivel ma%im.
"ntre aceste categorii se situeaz i una intermediar, format din
persoane care reprezint combinaii ale criteriilor de clasificare ale primelor
dou. Cele dou caracteristici enumerate se stabilesc n perioada vrstelor
timpurii. "n viziunea acestei clasificri, considerm c persoanele deficiente
pot fi clasificate, cu mici e%cepii, n special n prima categorie i mai rar n cea
de0a doua.
Legate de teoria nevoii de autorealizare, n terapia ocupaional a aprut
teoria (dependenei de mediu) a personalitii. Conform acestei teorii, oamenii
36
posed scheme individuale i integrate de comportament, care se pot clasifica
la rndul lor, n dou categorii principaleB
a= indivizi independeni de mediu care nu se conformeaz, n
general, normelor sociale i se comport, n special dup propriul
sistem de valoriC
b= indivizi dependeni de mediu, care sunt motivai n a se conforma
normelor sociale e%terneC cu alte cuvinte, n limbaul comun,
indivizii se mpart n nonconformiti i conformiti.
$ceast ultim categorie poate fi ntlnit, cel mai adesea n practic.
@n alt factor de influen asupra motivaiei, se refer la (posibilitatea
controlului). &intagma de mai sus ne indic msura n care indivizii percep
evenimentele sau situaiile de via, ca fiind controlate de ei nii sau de
elemente aleatorii, legate de ans. ($ceast variabil este msurat de0a
lungul unei a%e, la o e%tremitate fiind situai indivizii care se percep ca fiind
responsabili s controleze i s direcioneze situaiile de via, iar la cealalt se
afl cei care se consider victimele sorii). 9illard i &pacDman <,-47=
/ste evident c, n aceast situaie, indivizii situai la e%treme se
ntlnesc foarte rar, maoritatea oamenilor pendulnd mai aproape de o e%trem
sau alta. "n general, se consider pe baza e%perimentelor psihologiei i
pedagogiei faptul c elementele e%plicative ale motivaiei bazate pe teoriile
autorealizrii, dependenei de mediu i posibilitii controlului sunt indicate
pentru divizarea procedurilor de terapie ocupaional.
37
#entru analiza de finee a motivaiei, este util s se aib n vedere c,
dinamica acesteia este influenat de capacitatea indivizilor de a prelucra
informaiile din e%terior i de e%perienele anterioare, deinute de acesta din
copilrie.
$ceste dou elemente, considerm c pot contribui la diferenierea
subtil a caracteristicilor motivaiei pentru activitate, manifestate de normali
fa de deficieni. La acetia din urm, capacitatea de prelucrare a informaiilor
este distorsionat i, n general, e%perimentele de via sunt mai srace,
comparativ cu cele ale normalilor.
> ultim serie de factori, care prezint importan pentru studiul
motivaiei, din punct de vedere al teoriei ocupaionale, cuprinde an7ietatea i
fobia.
Anxietatea a fost definit ca fiind ,,o tulburare a afectivitii, manifestat
prin stri de nelinite, team i ngriorare nemotivat, n absena unor cauze, care s
le provoace). 22 -eveanu <,-.4=. &uccint, ea a mai fost definit ,,ca o team fr
obiect). $n%ietatea poate fi motivatoare pn la un punct, dincolo de care poate
deveni inhibitoare n activitate determinnd scderea adaptrii la situaii noi, ceea ce
duce n final, la diminuarea mecanismelor de integrare n mediu.
&pre deosebire de an%ietate, fobiile ,,constituie o team cu obiect), n
cazul analizei noastre obiectul constituindu0l activitatea. /ste vorba de o team
manifestat de o persoan fa de o anumit activitate sau fa de orice
activitate.
38
$n%ietatea i fobiile, adeseori n cazul deficienilor, tind s se
transforme n trsturi permanente de personalitate, din cauza faptului c au o
aciune persistent n timp.
&oluiile care stau la ndemna terapeutului ocupaional, pentru
stimularea motivaiei subiectului i diminuarea efectelor negative ale factorilor
enumerai const, n principal, n angaarea persoanelor n activiti n care s
se obin succese pentru a le reda ncrederea n forele proprii. 2e asemenea,
pentru asigurarea unui optim motivaional pentru activitate, este important sa
se asigure cooperarea deplina a persoanei in cadrul procesului de recuperare.
$lt aspect important, legat de nelegerea comprehensiv a subiectului,
este lumea obiectelor care0l nconoar. >amenii se folosesc de lumea
lucrurilor deoarece acestea le ofer sentimentul de stabilitate i posibilitatea
stabilirii unor relaii trainice, fapt care contribuie la o mai bun contientizare a
realitii.
Lucrurile pot trezi reacii i sentimente i pot contribui la formarea unor
deprinderi eseniale pentru e%isten, contribuind, n acest fel, la strngerea
relaiei dintre individ i mediu. >biectele utilizate de individ n cadru
diverselor activiti, ne ofer o imagine cuprinztoare, att despre profilul
psihologic, ct i despre nivelul cultural al societii n care triesc acei
indivizi.
#rin stimularea ntregii game de simuri, aflate n contact cu calitile
unor obiecte ct mai diverse, o persoan capt contiina propriilor aciuni,
prin contemplarea obiectului rezultat. Creativitatea n folosirea lucrurilor n
cadrul procesului recuperator, contribuie la instalarea unui sentiment de
3?
ncredere n forele proprii i spriin instaurarea unor relaii interumane
strnse. $deseori, un individ investete ntr0un obiect mult pasiune i
afectivitate, practic tot ce poate da el mai bun ntr0o activitate. 2e aceea este
recomandabil ca terapeutul s se foloseasc de ataamentul fa de obiectele
produse de individ, s0i respecte proprietatea asupra lor i chiar s le utilizeze
n perspectiv, n cadrul activitilor de recuperare.
"n sfrit, un ultim element prin care poate fi influenat subiectul este
cultura. #rin -&,t&r# nelegem, sintetic, ntregul ansamblu de tradiii, obiceiuri
i valori dintr0o societate. $cestea i pun pecetea pe ntregul ansamblu de
sisteme sociale din societatea respective din care de importan ma%im sunt
familia i comunitatea.
#rin intermediul familiei i diverselor tipuri de comuniti, sunt
influenate comportamentele individului de la cele mai simple la cele mai
comple%e.
Ball, subliniaz importana influenelor culturale asupra personalitii.
/l e%plic acest lucru prin faptul c ,,cea mai mare parte a culturii e ascuns i
supus unui control involuntar, chiar cnd fragmente mici ale culturii sunt
contientizate). 9illard i &pacDman <,-47=
2e e%emplu, un copil dintr0un anumit tip de cultur, este influenat de
ntreg ansamblul de ocuri, activiti colare i profesionale i valorile e%istente
n acea societate, nc din primul moment al naterii sale. 2intre elementele
enumerate, trsturile specifice sistemului de valori, sunt cele care au influen
primordial deoarece de nsuirea lor depinde, n mare msur, conduita
individului fa de semenii si.
33
"n concluzie, principala sarcin a terapeutului ocupaional, confruntat cu
problemele legate de influenele culturale, const n nelegerea resorturilor
intime ale comportamentelor considerate dezirabile din punct de vedere social
i spriinirea formrii acestora prin intermediul activitilor practice.
27 9 Ter%(e&t&,: indiferent de tipul de instituie n care i desfoar
activitatea, este persoana care aut un individ s0i rezolve propriile probleme
legate de adaptare. /l poate fi un terapeut ocupaional calificat,
profesor,psi+opedagog, educator, sau specialist n cultura fizic medical. La
noi n ar, deocamdat, nedispunnd de specialiti cu calificare n domeniu,
aceast activitate este ndeplinit de persoane cu pregtire n alte specialiti.
#entru a aciona n calitate de terapeui, aceste persoane trebuie s cunoasc,
ns, n amnunt, principalele caliti care se cer ntr0o astfel de activitate.
#entru aceasta este important, n primul rnd, realizarea autocunoaterii
propriei persoane sub aspectul calitilor i defectelor sale. $poi, este necesar
ca persoana s0i dezvolte n mod deosebit capacitile de empatie i sugestie,
pentru a putea influena subiectul n sensul dorit de ea. "n acest mod, terapeutul
va putea combina tehnicile din domeniul psihoterapiei cu cele din domeniul
terapiei ocupaionale, sporind ansele de succes ale demersului recuperator.
&ugestia se constituie ntr0o (aciune diriat, generat de constatarea c
fiina uman prezint, n grade diferite, o stare de receptare a unor coninuturi
de gndire, a unor stri afective i a unor comportamente). 2avitz i Kall
<,-.4=.
3.
E(%t!% se definete ca fiind, (capacitatea de nelegere a cadrului de
referin intern al persoanei, lumea ei obinuit de triri i semnificaii, precum
i capacitatea de a e%prima fa de ea aceast nelegere, astfel nct, aceasta s
fie primit i neleas). C. #unescu, +. *uu <,--5=
2otat cu o capacitate de cunoatere amnunit a propriilor posibiliti i
antrenat n folosirea sugestiei i empatiei, terapeutul poate ncepe construirea
relaiei sale cu subiectul. "n cadrul acestei relaii interpersonale, deosebit de
comple%e, are loc un schimb permanent de influen ntre cei doi membrii
principali, care o compun terapeutul i subiectul.
"n cazul n care ne adresm unui grup de persoane aflate n dificultate,
este bine s acionm n vederea strngerii relaiilor didactice <terapeut0subiect=
i a creterii coeziunii dintre membrii grupului <subiect0subiect=.
Consolidarea relaiei dintre terapeut i subiect se face, n special, pe
baza afectivitii, prin instaurarea unor sentimente trainice, bazate pe respect,
nelegere, ataament i ncredere reciproc.
2intre toate sentimentele enumerate, cel al ncrederii este cel mai
important, de durabilitatea i profunzimea acestuia depinznd succesul relaiei.
/ventualele crize, la care poate fi supus relaia interpersonal creat pe
parcursul procesului terapeutic, pot fi depite, numai dac ntre cei doi
parteneri e%ist o relaie bazat pe ncredere. $cest sentiment faciliteaz i
transferul care se realizeaz n permanen ntre terapeut i subiect, care const,
n principal, n nsuirea de deprinderi i comportamente, n ambele sensuri.
34
:elaia dintre terapeut i subiect se desfoar n practic, pe parcursul
mai multor etape, analizate pe larg de 9illard i &pacDman. "n esen, n
concepia acestor autori, aceste etape sunt urmtoareleB
,. faza afectiv H cu o durat ndelungat de timp, n care terapeutul
stimuleaz ncrederea subiectului i demonstreaz nelegere i
optimism cu privire la ansele de ameliorare ale situaiei saleC
6. faza reunirii faptelor i informaiilor H cu privire la problemele
subiectului, ce urmeaz a fi rezolvate i stabilirea soluiilor alese n
direcia respectivC
7. faza de proiectare a planului de aciune, n care cele doua pari se
neleg asupra modului de desfurare a activitilor, i0i precizeaz
cerinele uneia fa de cealaltC
8. faza de aplicare a planului, n care terapeutul comunic subiectului
care sunt ateptrile sale fa de el i trece la e%ersarea activitilor
proiectateC
?. faza final, cnd are loc desprirea, care pune probleme specifice, n
funcie de profunzimea relaiei dintre terapeut i subiect i
performanele obinute n activitate de ctre acesta.
$utorii americani menionai, ca i maoritatea cercettorilor din sfera
terapiei ocupaionale, au analizat desfurarea etapelor respective n instituii
cu profil medical.
$m prezentat, pe scurt, concepia lor, deoarece considerm c, aceste
etape pot fi e%tinse i procesului de terapie ocupaional din alte tipuri de
3-
instituii, cum ar fi cele de nvmnt. "n cazul acestei categorii de instituii,
apar modificri, n special, legate de faza final.
Cu privire la desprirea dintre terapeut, n calitate de profesor sau de
educator i copil, constatm c aceasta este mai puin frecvent, procesul n
sine fiind continuat vreme ndelungat pe parcursul perioadei scolaritii.
'otui, la terminarea studiilor, odat cu ieirea din instituiile speciale, pot
aprea adevrate situaii de criza, deoarece instituiile stimuleaz, adeseori,
dependena i conformismul asistailor fa de educatori. #entru evitarea
manifestrii acestor situaii critice, accentuate i de profunzimea relaiei
afective dintre educator i copil, este util cultivarea independenei i
autonomiei personale n activitate, nc de timpuriu pregtindu0se n acest fel,
cu succes, integrarea ulterioar n societate.
;7 A-t!+!t#/!,e: n cadrul procesului de terapie ocupaional, au rolul de
a pregti deprinderile i capacitile subiectului, n vederea adaptrii acestuia la
cerinele lumii nconurtoare. Nivelul de realizare al unei activiti se msoar
prin performanele atinse de subiect pe parcursul desfurrii acesteia.
#roblema esenial, care se pune n faa terapeutului, se refer la luarea
unei decizii cu privire la alegerea tipului de activitate, cel mai potrivit pentru
un subiect, la un moment dat.
/lementele de care terapeutul trebuie s in seama n adoptarea unei
decizii corecte, in de specificul problemelor subiectului, vrsta cronologic,
nivelul dezvoltrii deprinderilor sale, nevoile i dorinele e%primate,
caracteristicile mediului social de dezvoltare i posibilitile instituiei n care
.5
se desfoar recuperarea. 2e asemenea, trebuie inut seama ca activitile
selecionate s se subsumeze obiectivelor generale ale planului i s se coreleze
ntre ele din punct de vedere al efectelor planificrii, n vederea realizrii unui
scop comun.
"n legtur cu alegerea celor mai potrivite activiti pentru persoanele cu
deficiene, cercetrile, efectuate pn n prezent, au demonstrat c sunt cele de
munc. 2eci, aa cum am mai repetat, ergoterapia permite obinerea unor
rezultate eficiente n compensarea i recuperarea deficienilor, contribuind, n
acest fel, la dezvoltarea i echilibrarea personalitii lor dizarmonice.
#rin mediu nelegem, succint, locul sau spaiul de desfurare al
procesului terapeutic. *ediul semnific colile, centrele de zi, spitalele,
locurile de munc, pn la ansamblul comunitilor.
/%ist medii care permit e%ercitarea unui control mai riguros din partea
terapeutului, cum este cazul cabinetelor de profil i clasele de elevi i altele,
care asigur un grad mai mare de libertate, cum ar fi, de e%emplu, familia,
strada, terenurile de sport. 2iferena dintre ele const n numrul diferit de
elemente controlabile i necontrolabile pe care le permit. "n funcie de natura
obiectivelor fi%ate, terapeutul poate modifica mediile de desfurare a
activitilor, dnd n acest fel dovad de fle%ibilitate i imaginaie, n beneficiul
subiectului.
.,
C,%$!0!-%re% ed!!,)r d&(# -r!ter!&, ()$!4!,!t#/!! de -)"tr), %,
+%r!%4!,e,)r -%re !"ter+!"e 6" (r)-e$&, de ter%(!e )-&(%/!)"%,#<
,. structurate S nalt controlabile
6. nestructurate S slab controlabile.
"n terapia ocupaional modern se consider c, n alegerea mediului,
specialistul trebuie s in seama de trsturile psihice ale subiectului,
caracteristicile spaiului unde se desfoar recuperarea, metodele i miloacele
folosite, componena echipei de intervenie, structura procedurilor de evaluare,
natura obiectivelor stabilite i caracteristicile planurilor de recuperare, n
ansamblul lor.
.6
CAPITOLUL VI
RECOMANDRI CU PRIVIRE LA INIIEREA PROCESULUI
DE TERAPIE OCUPAIONAL LA PERSOANE CU
DEFICIENE
2esfurarea procesului de terapie ocupaional se compune din
intervenia educatorului n trei domenii fundamentale B
% formarea deprinderilor de via cotidian$
( cultivarea capacitilor de munc'
7. educarea abilitilor pentru jocuri i altor modaliti de
petrecere a timpului liber
#rin activitile organizate n cadrul celor trei domenii fundamentale de
aciune se urmrete dezvoltarea personalitii copilului sub aspect senzorio0
motor, cognitiv i psihosocial.
2eficienele determin instaurarea unor incapaciti n funcionarea
personalitii, fapt ce necesit intervenia prin metodele terapiei ocupaionale,
n vederea restabilirii nivelului ma%im posibil de funcionare al individului.
Cu privire la acest aspect, reamintim c <mil =erza <,-4.=, arta c
terapiile ocupaionale sunt de mai multe feluri, dar pentru +andicapai, cele
mai semnificative se refer la ludoterapie, muzico-terapie, terapie prin dans i
ergoterapie!
.7
:ezult de aici c, desfurarea procesului de terapie cu copii deficieni
dispune de un specific aparte. "n cazul organizriii unor activiti de recuperare
pe plan educaional, terapeutul ocupaional trebuie s ndeplineasc o
multitudine de roluri, care depind, cu precdere, de tipul de institutii n care se
lucreaz i de categoria de deficieni creia se adreseaz.
"n grdinite, coli speciale i centre de zi, educatorul care are ca obiect
de activitate disciplinele de terapie ocupaional, este necesar s stabileasc o
relaie permanent cu ceilali specialiti din instituieB psihodiagnosticieni,
psihopedagogi, logopezi, profesori de cultur fizic medical i asisteni
sociali. &punem acestea, deoarece, el contribuie prin activitile pe care le
desfoar, la realizarea unor obiective de recuperare, comune cu ale altor
specialiti. 2e e%emplu, prin activitile de abilitare manual organizate, el
contribuie concomitent la dezvolatarea motricitii copilului, aspect ce se afl
n sarcina permanent a profesorului de cultur fizic medical i a
logopedului. 2easemenea, prin proiectarea activitilor de viaa cotidian,
contribuie, n mod nemilocit, la stimularea comunicrii i personalitii n
ansamblu, element ce se afl n atenia logopedului i psihologului colar.
2in pcate, n ara noastr, n unele situaii, nivelul e%ercitrii diverselor
roluri ce revin specialitilor, care realizeaz activiti de terapie ocupaional,
este limitat la condiiile materiale precare din diferite tipuri de instituii. Cu
toate ameliorrile aprute dup revoluie, se mai simte nc, o nevoie acut de
spaii adecvate i de aparatur corespunztoare desfurrii unor activiti de
terapie ocupaional de calitate. #rezena acestor aspecte negative, la care se
.8
adaug lipsa personalului calificat n domeniu, diminueaz calitile procesului
de recuperare din instituii.
Comparativ cu ara noastr, n &@$ i maoritatea rilor dezvoltate ale
/uropei de !est, pregtirea specialitilor n domeniul terapiei ocupaionale
dureaz trei ani i se realizeaz n instituii specifice.
$cest fenomen intr n contradicie cu anumite schimbri pozitive,
aprute n ultima vreme, n special pe linie metodic i care au constat n
elaborarea unor programe colare pentru educatori care ofer ndrumri
competente pentru activitile din domeniul terapiei ocupaionale.
>rganizarea procesului de terapie ocupaional trebuie s in seama de
tipul handicapului cruia i se adreseaz sau, cu alte cuvinte, categoriei de
cerine speciale ce trebuie satisfcute.
=.1. D)e"!! de %-/!&"e 6" 0&"-/!e de t!(&, de0!-!e"/e!
#entru organizarea unor procese de recuperare eficiente, terapeutul
educator sau profesor, trebuie s cunoasc, n primul rnd principalele
caracteristici ale mediului de via n care copilul urmeaz s triasc.
2iversele solicitri ale mediului fizic, social sau cultural impun
terapeutului depirea anumitor bariere sau obstacole care se difereniaz n
primul rnd dup tipul deficienei copilului. $stfel, n cazul deficienilor
mintal, se pune n primul rnd, problema integrrii lor n societate prin
formarea de unor deprinderi de via cotidian adecvate.
.?
Nivelul performantelor, obinut n cadrul deprinderilor respective,
depinde la rndul su de profunzimea ntrzierii lor mintale.
La deficienii senzoriali, ntietatea este deinut de formarea
deprinderilor implicate n creterea autonomiei personale. $ceasta se
realizeaz prin dezvoltarea comunicrii, mobilitii i orientrii spaiale.
La deficienii fizic, mai ales la cei cu deficiene dobndite n urma unor
accidente, se pune problema depirii unor traume psihice aprute n urma
izolrii prelungite prin activiti de socializare la nivelul grupelor de elevi.
2eficienii fizici congenitali trebuie familiarizai cu folosirea unor
proteze, dispozitive de mers, echipamente adaptate, care s le asigure
integrarea corespunztoare n societate.
La toate categoriile de copii deficieni, deosebit de importante, sunt
activitile de munc, selectate riguros, n aa fel nct s contribuie decisiv la
viitoarea lor maturizare vocaional i profesional.
"n afar de aceasta, o importan deosebit prezint organizarea unor
activiti recreaionale, n funcie de posibilitatea copilului. /ducatorul este
necesar s acorde o atenie difereniat, n vederea iniierii unor activiti de
petrecerea timpului liber, n acord cu tipul deficienei copilului cu care
lucreaz. &pre e%emplu, n cazul activitilor ludice cu copii deficieni mintal
care, (nu tiu s oace), el se va ocupa n principal, de organizarea i
conducerea direct a ocului acestora. 2ac lucreaz cu deficienii senzoriali
sau fizici, preocuparea sa principal se va lega de selecionarea celor mai
potrivite activiti pentru copii n care ei vor putea realiza succese, care s
.3
contribuie la redarea ncrederii n propriile capaciti i obinerea de
performane superioare.
2e o deosebit importan este problema selecionrii i adaptrii
echipamentului, care reclam din partea educatorului un efort substanial de
imaginaie, n vederea proiectrii unor dispozitive i miloace adaptate nevoilor
copilului.
Aiecare copil deficient posed anumite nevoi individuale, care trebuie
stabilite naintea adaptrii sau construirii unui echipament adecvat.
&pecialitii recomand, n acest sens, o mare varietate de echipamente
ce se pot folosi n activitatea cu copii deficieni fizic, senzorial sau mintal.
"n ara noastr, n condiiile imposibilitii procurrii acestora pe cale
comercial, recomandm confecionarea echipamentelor adaptate de ctre
educator, innd seama de obiectivele programei de terapie comple% i
integrat, ce le este destinat.
"n cazul e%istenei unor materiale similare n comer este necesar s se ia
n consideraie costul materialului i timpul necesar confecionrii acestuia.
"n general adaptrile de miloace i dispozitive pentru activitate este util
s se realizeze cu materiale durabile, n condiiile unei folosiri intensive i
ndelungate.
"n cazul copiilor deficieni, 1opDins recomand construirea de
dispozitive adaptate atunci cnd se constat, n primul rnd deficiene n
coordonarea micrilor sau a capacitii de a apuca i a strnge. 2e aceea, dup
autorul respectiv, unul din primele lucruri pe care terapeutul ocupaional
trebuie s le realizeze, se refer la analiza micrii solicitate de sarcin, n
..
funcie de performanele persoanei implicate n realizarea ei. "n acest fel
educatorul va putea evalua limitele fizice ale copilului, stabilind tipul de
echipament adaptat, necesar.
$stfel de echipamente adaptate pot consta, spre e%emplu, dintr0un
prelungitor pentru creion, sub forma unui burete sau a unei mingi, n cazul n
care copilul prezint tulburri de motricitate fin.
#entru copii cu tulburri de motricitate mai mari se poate instala un
mner de lemn suplimentar, care s0i poat auta la apucarea obiectelor din ur,
cum sunt de e%emplu tacmurile, n cadrul activitilor de autoservire.
"n cazul copiilor cu dificulti de coordonare a micrilor, se recomand
nlocuirea nasturilor de la haine cu arici sau capse, iar n cazul pantofilor se pot
nlocui ireturile cu catarame.
'oate aceste schimbri sunt menite s aute copilul s realizeze cu
succes anumite activiti de autongriire i s0i redea ncrederea n
posibilitile sale de aciune.
"n sfrit, n cazul copiilor hiperDinetici, caracterizai printr0o
permanent agitaie psihomotorie, indiferent de tipul handicapului acestora, se
recomand protearea acestora pe parcursul activitilor cu cti, spre a se evita
posibile accidente.
La toate categoriile de copii deficieni, proiectarea activitilor trebuie s
in seama de specificul vrstei acestora, peste care se suprapun caracteristicile
derivate din tipul de deficien.
.4
=.2. Pr)!e-t%re% (r)'r%e,)r 6" 0&"-/!e de +>r$t#
"n acest sens, programele de terapie ocupaional, este util s se
structureze n mod adecvat stadiilor de vrst n care se afl subiecii crora li
se adreseaz.
$stfel, n perioada precolar, se recomand s se acorde o atenie
deosebit urmtoarelor aspecte legate deB
a= 0evaluarea primar i stimularea dezvoltrii funciilor i
proceselor psihice aflate n curs de materializare la copil C
b= 0utilizarea activitilor ludice pentru stimularea personalitii
copilului, n ansamblul suC
c= 0formarea unei imagini de &ine adecvat si stimularea motivaiei
pentru diverse activiti formative.
"n mica colaritate se va continua evaluarea permanent a
performanelor copilului, urmat de stimularea permanent a dezvoltrii sale.
> atenie deosebit va trebui acordat plasrii copilului ntr0un mediu
corespunztor capacitilor sale cognitive i tipului su de handicap.
$ctivitatea terapetului ocupaional se va a%a, n principal, pe aspecte
legate deB
a= 0 mbuntirea motricitii fine i generale, accentul punndu0
se pe formarea unui comportament motric esenial n aceast
perioad de vrstC
b= 0 formarea unor deprinderi de via cotidian, care s asigure
integrarea adecvat n mediul e%istenialC
c= 0 stimularea dezvoltrii cognitive n ansamblul suC
.-
"n perioada adolescenei accentul este indicat s se deplaseze ctre
evaluarea capacitilor de profesionalizare ale individului.
&e va acorda o atenie deosebit organizrii unor activiti implicate n
lefuirea deprinderilor de via cotidian i legate de o corect educaie
se%ual, fr fals pudoare.
La vrsta adult principalele preocupri ale terapeutului se vor centra, n
principal, pe structurarea deprinderilor necesare unei e%istene integrate n
comunitate, cu accent pe formarea unui comportament social adecvat, bazat pe
responsabiliti i corecta gestionare a bugetului propriu.
&e vor dezvolta deprinderile i capacitile implicate n
autogospodrirea eficient i pregtirea pentru cstorie i viaa de familie.
"n cele din urm, n cazul btrneii, cnd are loc regresia funciilor i
proceselor psihice ale persoanei, terapeutul trebuie s acioneze, cu precdere
n vederea refacerii destructurrii deprinderilor i capacitilor individului i
meninerii, pe ct mai mult timp posibil, a unui nivel optim de funcionare ale
acestora.
=.;. A,e'ere% (r)-ed&r!,)r
Aundamental pentru alegerea celei mai bune proceduri de recuperare
prin activitate, este, n viziunea lui J Konescu <,-4.=, problematica specific a
subiectului, ceea ce implic, n primul rnd, (cunoaterea aprofundat a
cazului i a evoluiei sale anterioare). $poi, pe parcursul procesului terapeutic,
prezint importan (adaptarea la evoluia subiectului care determin
sc+imbri n abordarea i utilizarea te+nicilor disponibile).
45
@n alt aspect ce influeneaz decisiv intervenia terapeutic, se refer la
calitatea evalurii ntregului proces. 'ot din perspectiva comun pentru toate
categoriile de deficieni, se mai pune problema iniierii unei bune colaborri cu
familiile acestora. #entru rezolvarea cu succes a acestei probleme, educatorul,
transformat n terapeut ocupaional, trebuie s devin un bun consilier al
familiei. >biectivul fundamental al activitii sale de consilier, const n
oferirea de sfaturi n vederea integrrii corespunztoare a copilului n
comunitate. #entru atingerea acestui obiectiv este recomandabil ca educatorul
s analizeze, n profunzime, mediul familial i social n care se dezvolt
copilul, dup care s stabileasc care sunt deprinderile prioritare de adaptare
solicitate. "n continuare, el poate recomanda e%ecutarea unor e%erciii specifice
necesare consolidrii deprinderilor respective i stabilirii perioadei de timp
necesare desfurrii acestora. $ctivitile prescrise, sub form de e%erciii, se
pot desfura acas, cu spiinul familiei sau cu alte categorii de persoane din
medii sociale cu care copilul vine n contact.
"n multe ri dezvoltate ale lumii e%ist i alte alternative instituionale
ce permit desfurarea activitilor recuperatorii, n e%teriorul colii.
2in rndul acestora, cele mai reprezentative sunt centrele de zi,
atelierele proteate i comunitile sau satele pentru persoane cu handicap.
Ninnd seama de condiiile din ara noastr, soluiile care pot fi adoptate
pentru realizarea unor activiti semnificative pentru consolidarea deprinderilor
copilului, const n includerea acestuia n activiti prelungite i
individualizate, n cadrul colii speciale sau inclusive i atragerea cooperrii
4,
unui numr ct mai mare de specialiti n realizarea lor ntr0o viziune
interdisciplinar.
"n concluzie, apreciem c, n momentul de fa, n ara noastr, asistm
la o cretere a importanei rolului pe care l dein procedurile de terapie
ocupaional n recuperarea persoanelor deficiente. &untem convini c, n
ciuda unor dificulti materiale trectoare, datorit deschiderii realizate prin
noile reglementri legale, recent adoptate, care semnific, n acelai timp, i
orientarea ctre o nou strategie n domeniul educaiei speciale, ara noastr va
ptrunde, n curnd, n categoria rilor avansate n domeniul utilizrii
terapiilor destinate copiilor cu cerine speciale.

=.8. VALENE FORMATIV1INFORMATIVE
ALE TERAPIEI OCUPAIONALE
>biectivul fundamental al tuturor formelor de terapie ocupaional
const n recuperarea personalitii copilului, n ansamblul ei, indiferent de
tipul i profunzimea handicapului su.
"n acest sens, se pune ntrebarea (care este relaia dintre elementele
formative i cele informative n cadrul acestui proces comple%TU
Considerm c, pe parcursul derulrii diferitelor tipuri de activiti
specifice cu elevii, se ntreptrund aspectele formative cu cele informative,
ponderea deinnd0o, ns, n cadrul acestui tip de terapie desfurat de
46
educator, elementele de natur formativ.
&pre e%emplu, n cadrul activitilor de abilitare manual, frecvent
desfurate de educator, elevul primete numeroase informaii despre
materialele cu care lucreaz, despre tipul i calitatea lor, despre modul de
ntreinere, care sunt aspecte de tip informativ, pentru ca apoi s0i dezvolte
anumite nsuiri ale micrilorB fora, viteza, precizia i coordonarea acestora,
care sunt aspecte de ordin formativ, deoarece urmresc crearea i consolidarea
anumitor deprinderi de micare, aparinnd structurii personalitii copilului.
$deseori, n cadrul acestor activiti, se lucreaz cu diverse unelte, scule
i dispozitive despre care elevul trebuie s primeasc, mai nti, anumite
informaii de ordin general, despre caracteristicile i modul lor de funcionare,
pentru ca, mai apoi, s fie nvat s le foloseasc.
> atenie deosebit trebuie acordat nvrii folosirii unor dispozitive
adaptate, prin care se urmrete compensarea unor tipuri de deficiene
senzoriale i fizice.
$stfel, n e%ersarea folosirii mainilor de scris n Kraille, a protezelor
auditive sau a unor dispozitive de mers, se mpletesc, ntotdeauna, aspectele de
ordin informativ, despre caracteristicile, performanele i rolul echipamentului
respectiv, cu cele de ordin formativ, legate de folosirea lor n condiii optime.
&eria e%emplelor poate continua cu activitile de e%presie plastic i
meloterapie. "n cadrul acestor tipuri de activiti, elevul primete, n primul
rnd, informaii despre obiectele cu care lucreazB culori, pensule, acuarele,
instrumente muzicale etc., pentru ca, n continuare, s realizeze un produs
artistic n care se e%teriorizeaz i se dezvolt deprinderile, capacitile i
47
aptitudinile sale. &pecialitii consider chiar c anumite forme de art0terapie,
desfurate cu elevii cu deficiene severe, contribuie la remodelarea
personalitii, realiznd detensionarea i dezinhibarea acesteia, acolo unde
lecia de tip clasic, bazat pe predarea i acumularea de informaii, i
dovedete limitele.
La fel se petrec lucrurile i n cadrul activitilor de ludoterapie care,
mai ales n cadrul formelor lor mai elaborate, ce se bazeaz pe folosirea
ocurilor cu reguli i roluri i care presupun, n primul rnd, nsuirea unor
cunotine generale despre regulamentul de desfurare a ocurilor, pentru ca
mai apoi acestea s fie e%ersate n practic.
> problem aparte o ridic activitile de cunoatere organizate de
educator, la care am fi tentai s considerm c predomin n primul rnd,
aspectele de ordin informativ. La o analiz mai atent, lund n considerare c
educatorul nu pred n primul rnd cunotine, ci reia, cu alte miloace i
metode, coninuturile predate de psihopedagog, putem conchide c activitile
educatorului au un caracter (red)!"%"t 0)r%t!+. &puneam aceasta pentru
c, prin e%erciiile i demonstraiile prezentate, acestea contribuie, n primul
rnd, la consolidarea unor deprinderi i capaciti legate de procesul nsuirii
cunotinelor i aplicrii lor n practica zilnic.
Latura formativ este mai accentuat n cadrul activitilor de formarea
deprinderilor de viaa cotidian i socializare, care pregtesc personalitatea
copilului n ansamblul ei pentru integrarea n cadrul societii.
"nsuirea deprinderilor de comportament civilizat, de autoservire, igien
personal i nsuirea modalitilor de folosire a aparaturii modeme i
48
serviciilor din cadrul societii reprezint un obiectiv maor al tuturor
activitilor educatorului, cu caracter eminamente formativ.
2in cele prezentate succint, rezult c educatorul, dar i psihopedagogul
i logopedul, prin toate formele de terapie organizate prin intermediul unor
activiti diverse, contribuie cu consecven la dezvoltarea funciilor i
proceselor psihice ale fiecrui elev, ct i la cultivarea trsturilor sale de
personalitate, n ansamblul lor. &0a demonstrat de ctre psihologi c,
temperamentul i caracterul pot fi educate, cel mai bine, prin intermediul
activitii organizate pe grupuri de elevi, iar aptitudinile i talentul pot fi puse
n eviden numai prin intermediul analizei produselor acestora, rezultate n
urma activitii desfurate. 2e aici, decurge importana deosebit pe care, n
prezent, o au activitile de terapie ocupaional.
"n cazul elevilor deficieni mintal, ,,nvarea prin aciuneU este
superioar tuturor celorlalte forme de nvare i crete n importan cu ct
profunzimea retardului mintal este mai accentuat.
"n ncheiere, apreciem faptul c n cadrul desfurrii activitii de
educaie ocupaional, educatorul desfoar o trecere continu de la aspectele
formative la cele informative, cele dinti deinnd, ns, ponderea cea mai
important.
4?
CAPITOLUL VII
ERGOTERAPIA 9 ASPECTE GENERALE
/:I>'/:$#+$ face parte din cadrul terapiei comple%e recuperatorii i
integrate i are ca scop recuperarea persoanei deficiente.
7.1. PRINCIPIILE ERGOTERAPIEI
/rgoterapia se bazeaz pe trei principii fundamentaleB
,. O&, este o fiina de natur ocupaional0omul are nevoie
fundamental de ocupaie pentru meninerea entitii sale fizice i mentale i
pentru supravieuire.
6. De0!-!e"/% i B)%,% au un potenial de ntrerupere a ocupaiei,
neleas ca activitate de baz, iar renunarea la ocupaie reprezint un simptom
de avertisment privind posibilitatea apariiei unei boli sau certitudinea
instaurrii ei.
7. O-&(%/!% <munca= este organizatorul natural al comportamentului, ea
fiind folosit pentru organizarea sau reorganizarea comportamentului zilnic.
43
#roblema esenial care se pune n prezent este re-&(er%re% -%(%-!t#/!!
de &"-# % de0!-!e"/!,)r 9 -% %"$%4,& de #$&r! de$t!"%te 6"'r!?!r!! .!
)r!e"t#r!! $(re ) +!%/# &t!,# .! %-t!+# (e"tr& e! 6".!.! .! (e"tr& $)-!et%te.
Ergoterapia ete o ram!r" a terapiei o#!pa$ionale. Er')ter%(!% se
ncadreaz n cadrul procesului de recuperare a capacitilor de munc a
persoanelor cu deficiene.
@.2. DEFINIII I ACCEPIUNI ALE ERGOTERAPIEI
>ecuperarea <2/J, ,-.8= este prezentat ca o activitate comple%
medical, educaional i socioprofesional prin care se urmrete restabilirea
ct mai deplin a capacitilor funcionale reduse sau pierdute de ctre o
persoan n urma unei boli congenitale sau dobndite sau a unor traumatisme
precum i dezvoltarea mecanismelor compensatorii i de adaptare la viaa
activ prin asigurarea independenei economice i sociale.
/aracterul terapeutic al muncii este recunoscut si menionat de
numeroi specialiti n lucrrile crora, A#ti%itatea este recomandat ca
metod de tratament /rgoterapia este destinat s detepte interesul subiecilor
pentru diverse activiti.
<>E#T<>*2K* n viziunea lui #opescu $l. are la baz semnificaia
intrinsec a muncii remunerate n procesul de reinserie profesional i social
a subiectului.
4.
&e urmrete trezirea interesului pentru munc i formarea unor
stereotipuri dinamice pentru ca ulterior prin intermediul unei activiti
productive s se aung la o recuperare social.
3 2K<>LMK- arta c programul ergoterapeutic nu trebuie restrns
numai la munca creatoare de bunuri materiale ci trebuie e%tins i la activitile
distractive, culturale, figurative. /ste o (metod de tratament pentru afeciunile
fizice i mentale prescris de medici i aplicat de specialiti folosind munca
sau oricare alt form de ocupaie n vederea coririi tulburrilor funcionale.)
#opescu $l. <,--7=
"n accepia anglo0sa%on Hocupaia terapeutic cuprinde o sfer mai
larg, ce include terapia prin munc, alturi de alte tipuri de terapii.
<>E#T<>*2K* difer dup categoria de deficiene. &pre e%empluB
,. H pentru deficienii motori se rezum la reeducarea muscular.
6. H pentru deficientul mintal ergoterapia urmrete formarea
sentimentului de utilitate social, de autovalorizare, de trezire a
sentimentului de ncredere n sine, de stabilirea unor contacte sociale
n cadrul activitilor de atelier, producie industrial sau agricol.
<>E#T<>*2K*, dup $l. #opescu are 6 accepiuniB
% Hn sens larg0 sinonim cu terapia prin munc ca metod n cadrul
terapiei ocupaionale.
44
Cuprinde formarea i educarea gesturilor de baz ale minii, dezvoltarea
capacitilor normale de baz ale micrii, precizie, for, coordonare, vitez de
e%ecuie, organizarea activitilor de formare a abilitilor manuale generale.
/ducaia terapeutic a abilitilor motorii este inclus direct n procesul
de recuperare, n cel de abilitare manual, ndeletniciri practice, lucrri practice
prevzute n planul de nvmnt al colii speciale sau inclusive.
La activitile de atelier este necesar s se realizeze simultan aceste
obiective ca i n cazul colilor speciale profesionale sau claselor pentru
deficieni din colile profesionale obinuite.
6. Hn sens restr,ns0 este un procedeu de recuperare ce se desfoar n
cadrul atelierelor sau unitilor productive specializate din cadrul spitalelor i
instituiilor de asisten social, coli profesionale speciale, coli speciale i,
cmine de btrni=.
/rgoterapia este conceput ca o educaie funcional ce urmrete
H-=NO*><* M-#> */TK=KTNOK 1< MM-/N punnd accentul pe formarea
abilitilor manuale incluznd n sfera sa de aciune toate cazurile de la
insuficiena motric i gestual pn la debilitate motric prezent la deficienii
mintal.
H- *//<2OKM-<* >#MP-<*?/N <#opescu $l., ,--7= ergoterapia este
orice activitate fizic, n particular de munca manual cu rol educativ i
recreativ indicat i diriat de medic n scop terapeutic i de readaptare. /ste o
metod de tratament prin munc ce se poate desfura n unitile de asisten
4-
social i sanitare pentru recuperarea total sau partial a unor bolnavi cronici
sau cu deficiene precum i pentru prevenirea proceselor degenerative la
btrni. &e observ c autorul menionat analizeaz domeniul ergoterapiei
preponderent din perspectiv medical.
/:I>'/:$#+$ este o form distinct n cadrul terapiilor
instituionale, este o metod deB
,= $&+&'/NNO */2+C$LO
6= #:>'/CN+/ &>C+$LO
$re drept O&IECTI'E(
a I ameliorarea i recuperarea strii de sntate
b I protecie social i beneficii economice n subsidiar
/rgoterapia, spre deosebire de terapia ocupaional, se poate desfura
pe baz de autofinanare este de prere #opescu $l.
?copurile <rgoterapiei se refer laB
,.H stimularea ncrederii n sine a bolnavilor i deficienilor i
dezvoltarea fireasc a personalitii lorC
6.H organizarea unor programe de micri diriate n condiii de lucruC
7.H evaluarea capacitilor i nclinaiilor restante ale subiecilorC
8.H corelarea recuperrii medicale cu cea profesionalC
?.H reinseria rapid a subiectului n viaa social, economic i
profesional <nencrederea n performana profesional duce la instalarea de
-5
comple%e de inferioritate determinnd n unele situaii refuzul de ncadrare n
viaa profesional=C
3.H nlturarea strii de dependen a subiectului care se e%prim prin
ntmpinarea unor dificulti maore de relaionare i aciune.
K-T<>=<-OK* T<>*2<MTM3MK trebuie s se a%eze pe urmtoarele
direciiB
,.0 punerea la dispoziia subiectului a unor dispozitive tehnice au%iliareC
6.0 instruirea anturaului subiectuluiC
7.0 amenaarea corespunztoare a mediului nconurtor al subiectului.
@.;. CRITERII DE SELECIE ALE ACTIVITILOR DE
ERGOTERAPIE %d%(t%te d&(# P)(e$-& A,. A1BB;7

,. $ctivitatea practic trebuie s fie adecvat tipului de deficien i nu
numai categoriei de deficien general.
6. $ctivitatea trebuie s aib un mare coninut terapeutic.
7. & prezinte interes pentru deficient n msura n care condiioneaz
calitatea i randamentul n activitate.
8. & fie adecvat posibilitilor reale ale deficientului i s poat fi
efectuat efectiv i independent de ctre acesta.
?. & nu ofere prileuri de instalare a sentimentului de inutilitate social
sau de e%cludere din procesul muncii.
-,
3. & formeze sentimentul de utilitate social realizabil prin obinerea de
produse valorificabile.
.. & formeze contactele sociale ntre participanii cu acelai diagnostic
ntre cei cu diagnostice diferite n cadrul activitilor prestate.
Ninnd cont de ntreaga gam de caracteristici pe care trebuie s le
ndeplineasc o activitate pentru a ndeplini un rol terapeutic eficient, se poate
proiecta un proces ergoterapeutic de calitate aa cum a fost acesta descris n
capitolul patru al lucrrii.
@.8. OBIECTIVELE ERGOTERAPIEI
>biectivele ergoterapiei se pot clasifica n obiective intrinseci i
e%trinseci <#opescu $l., ,--7=.
0O4!e-t!+e,e e2tr!"$e-! se refer laB
%& - recuperarea total sau parial a capacitii de munc a
deficientului'
(& - ncadrarea profesional i social a persoanei afectate'
)& - amplificarea procesului de maturizare a funciilor i proceselor
psi+ice ale subiectului
O4!e-t!+e,e !"tr!"$e-! sunt urmtoareleB
%& - nlturarea tulburrilor pasagere, simple sau multiple i
reeducarea gestual, deci recuperarea unui deficit motor'
-6
(& - reeducarea mijloacelor de e7primare, implic,nd vorbirea, i
comportamentul'
)& - restabilirea independenei subiectului sub aspect psi+omotric
$preciem faptul c obiectivele e%trinseci prezint o importan social
maor i de aceea le vom trata mai pe larg.
1. Re#!perarea total" a! partial" a #apa#it"$ii )e m!n#"- asigur o
autonomie economic i social prin obinerea colaborrii active a subiectului
din proprie convingere, prin eforturi de voin i interes astfel nct s
reueasc s rspund cerinelor vieii normale, deci s fie redat societii.
2ei are i un scop economic, valoarea economic a ergoterapiei are o
importan secundar, prin aceea cB
0 scurteaz perioada incapacitii de munc'
0 este mijloc de instruire a deficienilor pentru obinerea unor c,tiguri
prin munc, economisind ajutoarele medicale i pensii
#rincipala sarcin a ergoterapiei nu este de a crea valori ci de a auta
subiectul la formarea contiinei de sine i redobndirea relaiilor cu societatea
i viaa.
Nu interseaz cantitatea produciei, ci ceea ce simte bolnavul,
posibilitatea de a fi din nou activ, de a crea ceva nou, proces ce are valoare i
pentru societate.
!aloarea economic a ergoterapiei a dat natere la controverse.
&tudiile publicate sub egida @N/&C> <#opa *., ,--.= privind
aspectele economice ale educaiei speciale, urmrit n 7 state, Cehia, Noua
Qeeland, &@$, stabilesc gradul i maniera n care deficientul mintal poate
-7
dobndi independena economic ca urmare a unui proces de asisten,
tratament i educaie adecvate.
&tudiile urmrescB
%- gradul de autonomie economic'
(- raportul care e7ist ntre efortul societii i profiturile aduse, at,t
pentru individ, c,t i pentru societate
&tudiul lui A:. ;$K/L/, referitor la nvmntul din Cehia clasific
persoanele deficiente mintal n ? grupe, dup criteriul prognozei profesionale,
i gradul de realizare a unei autonomii economice, ca urmare a unui (tratament
comple%).
0 primele dou grupe H au statut de invaliditate completC
0 nevoia de asisten ndelungatC
0 pot avea rol n societate uneori n condiii specialeC
0 grupa a 70a Hbeneficiaz de asisten social pentru ca la vrsta adult
s poat presta o activitate corespunzatoare, avnd o capacitate de munc
parial.
0grupa a 80a are o prognoz profesional favorabil0capabil de munc
dup ,4 ani.
0 grupa a ?0a posed posibiliti normale de inserie socio0profesional
<cuprinde persoane cu deficiene uoare=.
&tudiul lui KraddocD, cu privire la nvmntul special din &@$,
realizat dup criteriul de evaluare al beneficiilor ce le aduce educaia special
-8
se refer la noiunea de autonomie neleas ca independen economic i
social
$utonomia este conceput ca avnd un caracter de relativitate, ce se
poate determina n 7 domeniiB
a= familial sau plasament familialC
b= educaieC
c= ocupaie <ocuparea unui loc de munc n condiii de concuren=.
"n fiecare domeniu e%ist diferite grade de autonomie 0 de la autonomia
apropiat de normal pn la cea de relativ independen, ce solicit unele
condiii speciale, de e%istena i practicarea unei meserii.
2up KraddocD (a fi deficient ntr0un domeniu nu nseamn a fi
deficient n altul.)
6. $l doilea obiectiv e%trinsec urmrit de tratamentul ergoterapiei este
cel de ncadrare sau rencadrare profesional i social a deficientului
+mportana acestui obiectiv rezid n faptul c de atingerea sa depinde
posibilitatea persoanei deficiente de a0i asigura o e%isten decent i demn
prin proprii fore sau de a rmne o persoan asistat adic o povar pentru
societate ntreaga sa via.
7. $l treilea obiectiv se refer la amplificarea procesului de maturizare
al funciilor i proceselor psihice ale subiectului
"n acest sens, ergoterapia este considerat ca un miloc de maturizare,
plecnd de la stadiul infantil pn la nivelul de dezvoltare corespunztor
-?
vrstei cronologice i mintale, pregtirii colare i e%perienei de via a
deficientului.
*spectele readaptrii profesionale
"n rezolvarea problemelor de readaptare profesional va trebui s inem
seama de cteva dintre cerinele e%istenei integrate ale persoanei cu deficiene,
propuse de <iner BelanderB
0viaa familial <cu un cmin, copii, participare direct la viaa
comunitii, locuina, educaie i formare=C
0petrecerea timpului liber, (loisir)C
0servicii publice <e%. accesul persoanei deficiente la milocul de
transport=, posibiliti de asociereC
0situaia economic <compensarea pierderilor de venit ca urmare a
deficienelor=C
0participare la activiti politice <drept de vot i de a avea un rol n
administraia public=.
"n concluzie, atingerea ambelor categorii de obiective e%trinseci i
intrinseci determin n final normalizarea i asigur optimizarea integrrii
persoanei cu deficiene n societate.
-3
@.C. EFECTELE ERGOTERAPIEI
Aiind, n esen, activ, ordonat, terapia prin aciviti practice i
munc se opune inactivitii, sau izolri, efecte frecvente ale bolilor,
spitalizrilor i instituionalizrii de lung durat i deficienilor. >dat cu
atragerea subiectului ctre activitile de munc, aceste activiti i mobilizeaz
energia, voina i dorina de recuperare. /numerm cteva dintre principalele
efecte ale ergoterapieiB
,. #osibilitatea de a fi implicat n activiti plcute, care necesit atenie,
determin $-#dere% %"2!et#/!!B
0 prin scurtarea timpului de introspecieC
0 face uz de deprinderile cognitive caB planificarea, memoria,
concentrarea i procesele secveniale'
- contribuie la cretrea re$(e-t&,&! de $!"e datorit achiziiilor i
promoveaz plcerea prin activitatea simpl de (a face).
6. #osibilitatea de a lucra pentru a surmonta deficitul motor prin
folosirea unor activiti adaptate i uneori special proiectate i dotate cu
echipamente ce faciliteaz modele de micri i folosirea ndelungat a
corpului n activiti coordonate i micri leere i secveniale.
7. #osibilitatea achiziiilor de deprinderi i abiliti n ciuda
disfuncionalitii, mbuntete imaginea de sine i conserv deprinderile
fizice i cognitive.
-.
8. #osibilitatea de a construi lucruri ofer ocazia de etalare fr restricii
a acestora i asigur ansa de a face lucruri n comun, de a fi ntr0un rol
independent i a0i mbunti deprinderile de comunicare.
#osibilitatea de a avea un ciclu al activitilor zilnice mai normal
promoveaz o stare de bine, o rela%are naturalC nltur nocivitatea
problemelor asociate cu inactivitatea.
<fectele terapiei, dup &teindler, #opescu $l. <,--7=, prin activitate i
munc sunt multipleB
,= fizice
(& psi+ice
)& psi+o-sociale
4& economice
,.H din punct de vedere fizic crete fora muscular i rezistena la
oboseal, se dezvolt coordonarea motorie i viteza micriiC
6.H din punct de vedere intelectual, se constat o influen
normalizatoare, se micoreaz emotivitatea, se elibereaz energia potenial, se
dezvolt atenia, se nlocuiesc tendinele psihice negative dominatoare, se
capt ncredere n sine, se educ obiceiul de a lucra i posibilitatea e%presiei
personale, dezvoltndu0se iniiativaC
7.H din punct de vedere social se dezvolt responsabilitatea de grup i
de cooperare i se favorizeaza contactele socialeC
8.H din punct de vedere economic se consolideaz reaciile profesionale,
se creaz obinuina activitii n ateliere, care aut, eventual, subiecii la
ntreinerea lor n instituii sau n comunitate.
-4
@.=. ETAPELE PROCESULUI DE ERGOTERAPIE
Conform terminologiei lui :eed, #opescu $l. <,--7=, procesul de
ergoterapie este realizat n patru etapeB
,.0 e+%,&%re% 0)r%t!+#0 care cuprinde toate demersurile ce aduc date
despre subiect, ce concur la analiza informaiilor privitoare la subiect, i
obiectul tratamentuluiC
6.0 e+%,&%re% (,%"&,&! de tr%t%e"t0 grupeaz toate obiectivele
tratamentului precum i programul i tehnicile de tratament, tipul de activiti
i fi%eaz cadrul spaio0temporalC
7.0 e0e-t&%re% tr%t%e"t&,&! er')ter%(e&t!-0 nglobeaz aplicarea
programului i cuprinde planificarea fiecrei secvene, a fiecrei activiti
propuse.
8.0 e+%,&%re% $&%t!+#0 se raporteaz la msura efectelor terapiei i la
eficacitatea terapiei.
$legerea coninutului etapelor relev e%periena clinic i pedagogic.
2elimitarea fazelor de ergoterapie faciliteaz inelegerea procesului de
ergoterapie. Cele patru faze nu includ toate tipurile de aciuni efectuate practic
de ergoterapeut.
@.@. ANALIZA ACTIVITILOR DE ERGOTERAPIE
#entru a profita din plin de activitile de care subiectul are nevoie sau
este interesat, ergoterapeutul trebuie s le analizeze din punct de vedere al
--
factorilor neurofiziologici i neuropsihologici implicai, lund n considerare
urmtoarele aspecte #opescu $l. <,--7=B
a=0 %$(e-te,e )t)r!!
0micrile corpului i ale capuluiC
0balana i echilibrul morfostaticC
0dac sunt facilitatoare sau inhibitoare pentru micrile refle%e
sau tipurile posturaleC
0mobilitatea i stabilitatea necesare n timpul lucruluiC
0natura deprinderilor normaleC
b=0 %$(e-te,e $e"*)r!%,e
0nivelul de dezvoltare al componentelor senzorialeC
0impulsul senzorial direct i natura stimulrii tactile i auditiveC
0impulsul senzorial indirect din ambianC
0cerinele vizuale i auditiveC
0impulsul proprioceptiv coninut n activitate.
c=0 %$(e-te,e (er-e(t&%,e
0atenia ndreptat spre micareC
0percepia unilateral sau bilateralC
0percepia ndreptat spre corp sau spaiul e%trapersonalC
0recunoatere, selecie i manipulare de obiecteC
0informaiile percepute bidimensional necesit nelegerea n
spaii tridimensionale.
d=0 %$(e-te,e -)'"!t!+e
0memoria, concentrarea, ateniaC
,55
0deprinderi verbale i de calculC
0rezolvarea de probleme, adaptabilitatea i inelegerea cauzei i
efectului evenimentului.
AordGce, #opescu $l. <,--7= a artat c, atunci cnd analizm
activitile profesionale sau cele distractive, acestea pot fi clasificate n trei <7=
categoriiB
0 ,= activiti centrate pe simbol I activiti privitoare la cuvinte,
numere, concepte i ideiC
0 6= activiti centrate pe manipulare motorie, activiti ce cuprind
micri <fizice= i deprinderi de manipulareC
0 7= activiti centrate pe relaii interpersonale, activiti cu privire la
oameni i participarea la ntruniri i activiti organizatorice.

$naliza cu gri a activitilor determin ergoterapeutul s simplifice
procedurile, s gradeze activitile.
"n acest sens @orber <,-46= arta c atunci cnd pri dintr0o activitate
sunt prea dificile, trebuie folosite activiti subcorticale, care s ntreasc
scopurile terapiei n stadiile timpurii ale tratamentului, ca de e%., n loc s ceri
subiectului s ntoarc capul, atenia subiectului ar trebui ndreptat spre un
stimul vizual care s0l determine s ntoarc capul cu uurin.
,5,
@.D. TEENICI DE FACILITARE A ACTIVITILOR DE
ERGOTERAPIE
$ctivitile contiente necesit activarea mecanismelor corticale care
pot fi puse n funcie prin stimularea periferic sau central. 'ehnicile care
faciliteaz desfurarea unei activiti i pot fi folosite nainte sau dup
desfurarea unei activiti pentru a facilita achiziiile subiectului, includ #opa
*.<,--.=B
a H antrenarea de poziii i modele ale micrii prilor corpuluiC
b H formarea de diferite tipuri de deprinderi, input0uri cutanate i
proprioceptiveC
c H lrgirea informaiei senzorialeC
d H aplicarea (r!"-!(!!,)r 6"+#/#r!!.
#entru a nva, subiectul trebuie s fie motivat, s i se ofere un mediu
proprice pentru nvare, s i se ofere o practic adecvat, nsoit de informaii
senzoriale i o e%perien de nvare eficient.
/rgoterapeutul trebuie s vorbeasc despre natura deficienei la nivelul
de intelegere al fiecrei persoane, i s aib o abordare emoional, pentru ca
subiectul s0i poat adapta propria imagine anterioar la realitatea prezent.
$ceasta nu este posibil fr nelegerea naturii disfunciei sale. 2iscuia trebuie
s progreseze de la atingerea scopului, de ctre subiect i ergoterapeut spre o
structurare de program terapeutic.
,56
@.B. CLASIFICAREA MIFLOACELOR TEENICE UTILIZATE
GN ERGOTERAPIE
*iloacele tehnice folosite sunt (sisteme de transformare a mediului
ambiant n scopul de a facilita apropierea, primirea i integrarea deficientului
n mediul lui de via) #opescu $l. <,--7=.
D!" (&"-t&, de +edere %, de$t!"%/!e!, acestea pot fi clasificate nB
,.0 mi*loa#e )e )eplaare <cre, fotolii, bastoane, automobile,
dispozitive de acces, etc.=C
6.0 )ipo+iti%e foloite ,n a#ti%itatea #oti)ian" <autoservire la mbrcare
i dezbrcare, la servirea mesei, etc.=C
7.0 )ipo+iti%e a!xiliare mena*ere <pentru splat, clcat, gtit, cusut,
etc.=C
8.0 mi*loa#e a!)io-%i+!ale .i re#reati%eC
?.0 d!$()*!t!+e .! !?,)%-e (r)0e$!)"%,e <instrumente de lucru adaptate,
sisteme de comand i deplasare la distan=.
,57
@.1H. CRITERII FOLOSITE GN ALEGEREA ACTIVITILOR
DE ERGOTERAPIE
"n alegerea unei activiti cu caracter terapeutic n viziunea lui #opescu
$l <,--7= trebuie s se aib n vedere aspectele fizice, psihice, profesionale i
sociale n relaie cu particularitile deficienei i personalitii subiectului.
$= A$(e-t&, 0!*!-0 micarea fiind un element principal n ameliorarea
iVsau recuperarea funciei deficitare, vom avea n vedereB
,= amplit!)inea mi.#"rii/ care trebuie s fie ct mai complet n
articulaia afectat, aceasta putndu0se realiza prin poziia adoptat de subiect
prin reglarea anumitor aparate sau prin materialul folosit. "n recuperare sunt
implicate un ntreg ansamblu de miloace i aparate au%iliare, e%. proteze
<corsete, atele, etc.=, pentru a menine permanent n poziia corect membrele i
coloana vertebral.
6= re+iten$a la efort care poate fi dezvoltat prin folosirea unor
materiale diverse, caB lemn, l,na, sfoar, fie prin folosirea unor instrumente
variate ca form i greutate.
7= #oor)onarea mi.#"rilor prin micri viznd o parte sau totalitatea
membrelor, pn la micri de mare amplitudine <esut, olrit= sau micri de
finee <desen, scris, utilizarea claviaturilor=.
8= repeti$ia mi.#"rilor se realizeaz n scopul echilibrrii perioadelor
de contracie i rela%are a muchilor, pentru antrenarea funciei i evitarea
oboselii.
,58
K= A$(e-t&, ($!3!- H nfrngerea rezistenei fa de activitate a
deficientului datorit modificrii strii psihice, n urma unei perioade mai lungi
sau mai scurte de inactivitate. "n scopul e%ecutrii de operaii sau obiecte se va
ine cont de opiunile aptitudinale i starea lui mintal pentru a nu i se depi
capacitatea de efort.
C= A$(e-t&, (r)0e$!)"%, Hnu include ca o condiie absolut apelarea la
fosta meserie a subiectului, preferndu0se mai ales n stadiul iniial al
recuperrii alte activiti, diferite de fosta lui meserie, apoi reluarea activitii
sale de baza. >olul ergoterapiei este de a apela la gestualitatea legat de
meseria avut, n scopul corectrii deficienei motorii i psi+ice i parcurgerii
progresive, naturale, libere a etapelor de ncadrare n munc #opescu $l.
<,--7=
"n cazul re)r!e"t#r!! (r)0e$!)"%,e, n atelier are loc i o testare psiho0
tehnic.
2= A$(e-t&, $)-!%, reinseria social a subiectului poate fi facilitat prin
elemente i gesturi de autoservire, legate de viaa zilnic, chiar i n cazul celor
cu membre amputate, pentru pregtirea gestualitii, n vederea protezrii sau
de adaptare la activiti menaere, prin folosirea de ustensile i mobilier special
cu elemente reglabile <sertare cu mnere adecvate, vesel incasabil, mese i
scaune usor accesibile, etc.=
$ctivitatea de recuperare bazat pe ergoterapie este completat i prin
miloacele au%iliare, realizate n atelierele i cabinetele de ergoterapie.
,5?
@.11. CERINE PRIVIND ORGANIZAREA ATELIERELOR I
CABINETELOR DE ERGOTERAPIE
"n amenaarea atelierelor sau cabinetelor de ergoterapie trebuie s se
porneasc n primul rnd de la satisfacerea unor cerine minimale legate de
organizarea activitilor proiectate n cadrul procesului de recuperare. #opescu
$l. <,--7= a sistematizat aceste cerine astfelB
,. H implantarea unei activiti impune un anumit studiu al locurilor de
munc, utilaelor, planurilor de munc i amplasareC
6. H organizarea unei activiti ergoterapiei destinat copilului necesit
planuri speciale pentru local i echipamentC
7. H antrenarea specific pentru activitatea cotidian pe parcursul unei
pri importante a timpului subiectului, cere o repartiie specific a
zonelor de lucru, a materialului, i a activitilorC
8. H atelierul n care se va recurge la tehnici de e%presie <pictur, desen,
ppui, dans, etc.= va necesit anumite materiale i un anumit
amplasament al mobilierului.
$celai autor arat c, n ateliere se practic diviziunea muncii iar ca
forme de diviziune a muncii se distingB
a= H diviziunea muncii pe operaii'
b= I diviziunea muncii pe obiecte "discipline&'
c& I diviziunea muncii n funcie de calificare'
,53
a= "n cadrul diviziunii muncii pe operaii, subiectul are de e%ecutat o
singur operaie sau un numr mic de operaii asemntoare, la un
singur tip de main sau mai multe. $ceasta este de natur s
permit achiziionarea rapid, de ctre deficient, a deprinderilor
necesare grbirii recuperrii sale, deprinderi utile i la viitorul loc de
munc, n vederea reinseriei sale profesionale.
b= $ doua form de diviziune a muncii presupune repartizarea
lucrrilor n funcie de posibilitile fizice i intelectuale ale
subiectului, permindu0i0se s deprind n scurt timp un meteug
folositor sau s0i reia vechea ocupaie.
c= "n cadrul ultimei forme, pe lng atribuiile avute n vedere la
diviziunea muncii pe obiecte, se ine cont i de gradul de calificare al
subiectului avut naintea introducerii sale n procesul de ergoterapie.
"n laboratorul de ergoterapie poate avea loc n fapt preprofesionalizarea
sau chiar profesionalizarea deficientului.
>rganizarea atelierului, cabinetului sau locului de munc are n vedere
asigurarea factorilor de ambian fizic, psihic i social corespunztoare,
poate fi solicitat n limite fiziologice capacitatea de munc a deficientului.
:ecomandm, legat de aceste aspecte, s se consulte i $N/J$ / ,,$daptarea
i amenaarea spaiilor de producie pentru persoanele cu deficiene
locomotorii) din partea final a lucrrii.
,5.
Condiiile ergonomice ambientale influeneazB
0 calitatea muncii
- cantitatea muncii
- capacitatea funcional a individului
Culorile influeneaz direct confortul afectiv al persoanelor deficiente.
/le se mpart n diverse categorii n funcie de o serie de criterii prestabilite B
0 calde
0 reci
0 vesele
0 triste
0 culori rela%ante, ce formeaz odihna sistemului nervosC
0 culori nchise, care sunt catalogate drept culori greleC
$li factori cu influen suntB0 zgomotul, muzica, vibraiile.
>rganizarea i utilizarea unui atelier sau cabinet de ergoterapie depinde
de sarcinile ce urmeaz s fie asumate, de numrul de persoane avute n vedere
de tipul de deficiene al subiecilor i de miloacele financiare disponibile.
"n accepiunea lui Louis #ierWuin, ntr0un atelier ar putea lucra 65085
bolnavi sau deficieni i ,07 ergoterapeui.
$preciem ns c, n cazul copiilor sau adulilor cu deficiene aceast
cifr trebuie s scad semnificativ pe msur ce crete gradul deficienei
acestora i n schimb numrul ergoterapeuilor trebuie s creasc progresiv
proporional cu severitatea deficienelor tratate.
,54
@.12. COMPETENELE ERGOTERAPEUTULUI
/rgoterapeutul trebuie s posede cunotine temeinice deB
,= de psihologie i psihopedagogieC
6= recuperare motricC
7= i din domeniul medical.
/l trebuie s aib aptitudini practice de artizanat, de utlizare a artelor
vizuale, caliti pedagogice, s cunoasc normele de protecie a muncii.
/rgoterapeutul trebuie s cunoasc i s neleag psihicul subiectului,
lumea lui interioar, s fie capabil de a stabili relaia optim cu fiecare individ
sau cu grupul de munc pentru a organiza diria i ndruma comportamentul
subiectului.
'rebuie s aib bun gust, simt estetic, caliti artistice, pentru a influena
dorina de a crea obiecte atragtoare i de calitate.
'rebuie s posede aptitudini tehnice sau chiar o gndire tehnic.
'rebuie s tie s dozeze durata sedinelor de lucru n funcie de
rezistena subiectului la efort, motivaie, vrsta, profunzimea i tipul
deficienei.
'rebuie s respecte alternarea perioadelor de lucru cu cele de odihn.
'rebuie s supravegheze permanent activitatea tuturor subiecilor inclui
n programul ergoterapeutic.
"n concluzie, ergoterapeutul contribuie, n final, prin ntreaga sa
activitate, la recuperarea persoanei deficiente pe multiple planuri <psihic,
social, i profesional= asigurndu0i astfel o integrare mai facil n comunitate i
societate.
,5-
CAPITOLUL VIII
TEENICI DE ERGOTERAPIE FOLOSITE GN ACTIVITATEA CU
PERSOANELE CU DEFICIENE
TEENICI APLICATIVE FUNDAMENTALE FOLOSITE GN
ERGOTERAPIE
Cercetrile n domeniul ergoterapiei au demonstrat c e%ist o serie de
tehnici artizanale, ce pot fi considerate fundamentale deoarece ofer soluii n
ceea ce privete antrenarea la efort i utilizarea timpului n scop de recuperare
pentru diferite categorii de persoane cu nevoi speciale.
&unt diferite categorii de activiti, ce i gsesc aplicabilitate i n afara
atelierelor, servind drept modalitiB
ocupaionaleC
recreativeC
utilitare.
$cestea se pot realiza n diferite moduriB
0n echipC
0pe grupuri,
0individual.
,,5
/%ist anumite domenii de astfel de activiti ce au devenit productive,
facilitnd astfel, rolul a diferite categorii de persoane cu deficiene, ce pot
contribui la mbuntirea condiiilor de dotare0 aprovizionare a instituiei n
care sunt asistai.
'erapia ocupaional i ergoterapia sunt domenii de sine stttoare, cu
specialiti proprii n diverse centre de recuperare medical i social din multe
ri.
!om prezenta n continuare principalele ateliere n care i gsesc
aplicabilitateB
0sectoarele agro0zootehniceC
0sectoarele de autodotareC
0sectoarele de autogospodrire i autoaprovizionare.
'oate acestea au un rol important nB
recuperarea printr0o ocupaie V muncC
activiti recreativ0distractiv0culturaleC
reeducare i recuperare psiho0somatic i profesional.
$ceste categorii de activiti de ergoterapie, ce urmeaz s fie descrise
mai os, au fost selecionate n funcie de criteriul gesticii profesionale, nsoit
de indicaia specialistului. #rezentm o sintez a diverselor categorii de
activiti adoptate de noi dup clasificarea propus de #opescu $. <,--7= i
<,--8=B
,,,
1.1. 0mpletit!ri1 Ol"rit1 2o)ela* .i #erami#"1 T3mpl"rie/ 4!lg5erie/
S#!lpt!r" ,n lemn .i Pirogra%!r"1 6e!t .i tapi$erie1 Cre.etat .i Tri#otat1
&ro)at .i 2a#rame!ri
$cest grup de activiti se aplic sub o form sau alta n maoritatea
afeciunilor pentru recuperarea membrelor superioare i inferioare prin terapia
ocupaional V ergoterapie.
&unt denumite ,,munci la nlime), deoarece mobilizeaz membrele
superioare n e%tensie.
$cest grup de activiti este folosit cu succes n ergoterapia
paraplegicilor, hemiplegicilor, infirmilor cerebrali, traumatizailor, deficienilor
mintal. "n cele ce urmeaz, le vom analiza pe rnd, menionnd
avantaele i dezavantaele, indicaiile specifice i croindicaiile.
A. 02PLETIT7RI )e tot fel!l(
0mpletiturile din nuiele de rchit, dalcie, rafie, materiale plastice sunt
finalizate n produse diverseB mese, scaune, couri, balansoare, plrii de soare,
geni etc.
0acest gen de activitate este foarte indicat ergoterapia diferitelor categorii de
deficiene, dup cum urmeazB
n (%r%(,e'!! 0 la activitatea de reeducare propriu0zis a
membrelor superioare, se adaug activitatea pentru ntrirea
muchilor membrelor inferioareC
,,6
6" tetr%(,e'!!0 cu autorul ortezelor, altei persoane, sau, chiar
independent0 la patVaezatC realiznd un prin control direcionaleC
6" 3e!(,e'!! Halturi de pedala pentru membrul inferiorC
,% -)(!!! de0!-!e"/! )t)r! -ere4r%,!0 obiectele practice realizate
n dimensiuni mari l vor determina pe copil s0i foloseasc toat
musculatura membrului, aducndu0l astfel, n contact cu lumea realC
-)e+a%anta*( mpletiturile pot produce monotonie, fapt care determin
evitarea lor pentru anumite categorii de deficieniC de e%empluB copiii cu
traumatisme craniene
0a%anta*( un atelier de mpletituri bine organizat, aduce beneficii, spre
e%emplu ntr0o instituie de recuperare prin faptul c se realizeazB
0piese de mobilier mpletit, uor de deplasatC
0couri pentru lenerie, transport de medicamente,
alimente etc.
&. OL8RIT7L/ 2O4ELA97L :I CERA2ICA(
>lritul <la masa rotativ i discul rotativ=, alturi de modela <n
plastilin, cear, lut= H prezint urmtoarele caracteristicB
i gsesc aplicabilitate n toate formele de reeducare a
membrelor superioareB de la umr0pn la e%tensie i fle%iunea
coatelor, articulaiilor minilor, degetelor etc.
sunt indicate n cazulB hemiplegicilor n cruciorC vrstnicilor
hemiplezici0 n faza de recuperare motorie prin modelarea lutului V
,,7
plastilinei sub forma de ,,porumbel)C copiilor hemiplegiciC
deficienilor mintal.
a%anta*e(
0atrag att deficienii de ambele se%e, datorit realizrii rapide a unui
obiectVpersona, ce poate fi corectatVters rapid cu ap, n cazul erorilor de
e%ecuieC
0modelaul n cear este o activitate de ergoterapie uoar, deoarece
ceara este maleabil i se prelucreaz uscat.
)e+a%anta*( contactul cu lutul umed, care murdrete , poate fi neplcut,
respingtor pentru unii.
0Ceramica implic o benefic activitate ergoterapeutic, n special, n
plan estetic, dar este costisitoare, deoarece necesit un cuptor special care este
scump.
C. T02PL8RIA/ 47LG;ERIA/ SC7LPT7RA 0N LE2N :I
PIROGRA'7RA
0&unt activiti specifice, ndeosebi, persoanele de se% masculin, n care
pot fi introduse i elemente mecanice, printre care, amintimB
fierstraie manuale i mecanice H acionate prin anumite prghii
i dispozitive de mnVpiciorC
rindele, dli, ciocane etc.
'oate aceste scule sunt folosite att n ergoterapia membrelor
superioare, ct i n cea a membrelor inferioareC
,,8
0beneficiarii acestor procedee ergoterapeutice suntB
paraplegicii, tetraplegicii H n poziia eznd la masa de
lucru, pentru stabilizarea poziiei trunchiuluiC
hemiplegicii
a=0 membrul superior valid e%ecut micarea, iar cel
lezat aut la ghidarea i pstrarea micriiC
b=0 este indicat mica tmplrie bimanual cu
ferstrul de retezat, cu un membru dinamic i altul staticC
0 sculptura n lemn <teiul, alunul, nucul= este o activitate de durat, ce
solicit ndemnare i mult rbdare din partea subiecilorC
0 alturi de pirogravur i alte activiti artistice, sculptura n lemn este
utilizat n terapia ocupaional i ergoterapia afeciunilor psihiceC
0pirogravura este folosit n general, pentru recuperarea funcional a
membrelor superioare, fiind indicat anumitor categorii de deficieniB
paraplegici, tetraplegiciC
copii cu traumatisme cranieneC
copii cu deficiene motorii graveC
copii cu deficiene mintale.
0pentru copiii cu afeciuni psihice un rol semnificativ l are valoarea
obiectului obinut, ce constituie o modalitate de valorizare din partea celorlaliC
0pentru ca activitile de grup s se desfoare n condiii optime0 este
necesar ca atmosfera de zgomot, micare continu, comunicarea s aib o
semnificaie integratoare.
,,?
4. 6ES7T7L :I TAPI6ERIA1 CRO:ETAT7L :I TRICOTAT7L1
&RO4AT7L :I 2ACRA2E7L(
0acest grup de activiti este specific femeilor i constituie tehnici de
baz pentru recuperarea afeciunilor traumatice ale membrelor superioareC
0sunt aplicate nB
ergoterapia membrelor superioare, a miniiC
reumatologie <rzboi de mas orizontalVvertical=C
pentruB bolnavii cardiovasculari vrstniciC
0caracteristicile esutului n cadrul ergoterapiei sunt urmtoareleB
prehensiunea i
alternana forei folosite n decursul e%ecuieiC
folosirea rezistenei n scopul dezvoltrii forei musculare.
0tapiseria i macrameul au drept beneficiariB
paraplegiileC
hemiplegiile la patC
bolnavii cardiovasculariC
deficienii mintal i de auz.
,,3
1.<. S747RA :I L8C8T7:ERIA1 2ECANICA :I FERONERIA1
STR7NG8RIA/ RECTIFICAREA/ ALE=AREA/ RA&OTAREA
Cel de0al doilea grup i activiti de ergoterapie, ce pot fi folosite n
scop benefic pentru recuperarea membrelor superioare i inferioare, cuprinde
meserii prelucrtoare de metal.
#ractica acestor activiti H specifice brbailor, la aparatul de sudur, la
maini unelte, cere o for muscular nsoit de precizia micrilor i de
de%teritate.
A. S747RA :I L8C8T7:ERIA/ 2ECANICA :I FERONERIA(
0aceste meserii se pot e%ecuta fie n picioare, fie n aezat i necesit o
durat lungC
0aceste activiti nu sunt contraindicate pentru deficienii fizici, chiar
dac au o tent mai dur, chiar i n atelierul de ergoterapieC
0n atelierele amenaate din cadrul industriilor uoare, aceste activiti i
pot gsi aplicanbilitatea pentru deficienii fizici care au afectate numai
membrele inferioareC
0se cere o bun prehensiune n pumn, iar o anchiloz a membrelor
inferioare este contraindicat pentru poziia n genunchi sau pe vineC
&. STR7NG8RIA/ RECTIFICAREA/ ALE=AREA/ RA&OTAREA(
0aceste meserii implic manevre la strung, ce nu cer un efort prea mareC
,,.
0efortul intervine, atunci cnd este necesar demontarea unor ansambluri
de piese, fapt ce contraindic aceste meserii la anumite deficiene ale
membrelor superioare i ale coloanei vertebrale.
&e pot realiza i n coli profesionale speciale sau clase integrate pentru
elevi cu deficien mintal uoar.
1.;. MUNCI DE BIROU<

2up ce anterior au fost prezentate dou grupe de meserii i activiti
recuperatorii, care se ncadrau mai mult n ergoterapie i mai puin n terapie
ocupaional, n continuare. !om prezenta un al treilea grup de meserii i
activiti recuperatorii, n care predomin terapia ocupaional.
$ceste activiti urmresc recuperarea deficienelor membrelor
superioare, implicnd att aptitudini fizice, ct i intelectuale.
*uncile de birou0 desenator tehnic sau industrial, operator pe
calculator, contabil, dactilograf0 sunt sedentare i pot fi contraindicate doar n
cazul deficienelor grave ale membrului superior, n special ale minii.
&unt indicate n diverse maladii, deficiene fizice i senzorialeB
cardiopatiiC
hemofilieC
diabetC
tuberculozC
paraplegii.
,,4
D%-t!,)'r%0!% se poate realiza cu autorul unui scaun ergonomic reglator
n nlime i apeleaz la toi muchii minii. Ktaia clapelor are un rol
semnificativ n recuperarea degetelor i a minii, prin ergoterapie.
2actilografia are un rol important n recuperareaB
bolnavilor paraplegici la pat H folosind masa nclinat cu
nlime reglabilC
tetraplegicilor n crucior0 maina este electric, fapt ce
determin ca apsarea clapelor s se fac cu o pres0bucal
adaptat cu un con fi%at pe frunte.
Nevztorilor n cazul folosirii claviaturii n alfabetul
Kraille.
/nglezul #ossum a elaborat maina electric de scris pentru tetraplegici,
care acioneaz doar la suflul invalidului.
1.8. FOTO5 TIPOGRAFIA5 IMPRIMERIA I GRAVURA
PENTRU LINOLEUM ALINOGRAVUR7
ACTI'ITATEA FOTO este o activitate care presupune interes i
noutate pentru maoritatea deficienilor. $tt fotografia color, ct i cea alb0
negru pot deveni un ,,hobbG) pentru infirmul motor cerebral, sau alte categorii
de deficieni mintal uor i de auz, autndu0i s uite de condiia lor.
$telierul foto ofer posibilitatea hemiplegicilor i paraplegicilor de a
folosi att membrele superioare, ct i cele inferioare. #entru unii, developarea
clieelor poate deveni chiar o meserie.
,,-
LINOGRAVURA I IMPRIMERIA pe pnz, hrtie, carton sau
sfoar0 ofer modaliti de coriare i dezvoltare a musculaturii membrului
superior.
+mprimarea cu tampoane adaptate reeduc tulburrile de coordonare la
copiii cu traumatisme craniene urmrind dezvoltarea autonomiei ,,n limita
posibilului)B
1.C. CROITORIA: CLCTORIA I CIZMRIA
!arietatea de micri pe care o ofer aceste meserii poate fi folosit
benefic n ergoterapie.
CROITORIA manual H poate fi folosit i la pat pentru reeducarea
membrelor superioare n ntregul lor, dar micrile unuia vor fi mai ample, iar ale
celuilalt mai reduse.
*aina de cusut cu pedale0are rol n recuperarea membrelor superioare,
dar i inferioare.
*aina electric de cusut este folosit n recuperarea paraplegicilor
pentru membrele superioare.
Cusutul manual se recomand pentruB
cardiaciC
reumaticiC
copiii traumatizai cranieni n ctigarea independenei.
C8LC8TORIA- are caracteristici asemntoare croitoriei.
CI=28RIA-activitate e%ecutat doar de brbai,
necesit micri de precizie i for muscular.
,65
&e e%ecut n poziia eznd, fiind folosit de paraplegici
i deficieni mintal.
1.C. MAROCEINRIA5 LEGTORIA I CARTONAFUL
$ceste activiti necesitB
0for muscularC
0ndemnareC
0pricepereC
0gust estetic dezvoltatC
0o scurt ucenicieC
0o bun selectivitate a culorilor.
2AROC;IN8RIA
0este o activitate ce se poate realiza de ctre deficieni mintal i
tetraplegici, n pat, dup ctigarea poziiei aezat n cruciorC
0contribuie la reeducarea membrului superior i a prehensiuniiC
0i gsete utilitate i pentru alte categorii de deficieniB
reumaticiC
vrstniciC
copii cu traumatisme cranieneC
deficieni senzoriali.
LEG8TORIA :I CARTONA97L- sunt indicate n recuperarea
ncheieturii minii i degetelor, n reeducarea membrelor superioare i n bolile
,6,
reumatismale la tetraplegici, cardiaci, nevztori, vrstnici, i cei cu afeciuni
psihice.
'oate aceste meserii i activiti de baz n ergoterapie i terapie
ocupaional pe care le0am prezentat permit o readaptare progresiv a
deficientului att n scopul obinuirii cu e%igenele muncii i efortului ct i n
scopul integrrii sale sociale.
"n ane%a $ am prezentat un model de fi de ergoterapie terapie
ocupaional ce poate servi drept instrument de lucru pentru elevii deficieni
mintal.
,66
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE ERGOTERAPIE PENTRU
DEFICIENII NEUROMOTORI I MINTAL
B.1. ORGANIZAREA ACTIVITILOR DE ERGOTERAPIE
PENTRU DEFICIENII NEUROMOTORI
"n neurologie ergoterapia este un bun miloc de mrire a potenialului
funcional pentru o serie de persoane cu deficiene motorii, datorit unor
leziuni periferice sau centrale, cu tulburri de coordonare de pe urma crora
bolnavul a rmas cu un deficit funcional. &e folosesc urmtoarele practici
recuperatoriiB
0 fizioterapieC
0 cultura fizica medicalC
0 terapie ocupaionalC
0 ergoterapieC
0 Dinetoterapie.
/%ist dou modaliti de ergoterapie, #opescu $. <,--7=B
,=0 <rgoterapia pentru deficienii acui I care se bazeaz pe
e7ersarea anumitor grupe de muchi i funcii nervoaseC
(&- <rgoterapia pentru deficienii cronici H este o etap important0
cu metode profilactice i curative pentru tulburrile de
,67
comportament, pentru dezechilibrul psihic care survine la deficienii
motori. &e folosesc o serie de aparate i dispozitive adaptate gradului
de suferin i care ofer posibilitatea e%ersrii unor micri prin
confecionarea diferitelor obiecte.
#entru a evita oboseala i durerea, aparatele sunt reglate sub
posibilitile de micare ma%ime ale subiectului.
$ctivitile se mpart n dou categroriiB
,= activiti destinate deficienilor cu membrele lezate, la nceputul
perioadei de recuperareC
6= activiti pentru deficienii auni la sfritul recuperrii, cnd
activitile de ergoterapie trebuie s se apropie de condiiile de lucru
obnuite.
#entru ultima categorie de deficieni menionai se recomand
introducerea acestora n activiti meteugreti <de tmplrie, horticultur,
artizanat etc.=
B.2. ERGOTERAPIA LA DEFICIENII MINTAL
S-)(&, er')ter%(!e! 6" %-e$t -%* e$te de % ")r%,!*% %--e$&,
de0!-!e"/!,)r !"t%, ,% -)&"!t%te.
2eficienii mintal necesit o succesiune de terapii, asigurate pe perioade
lungi de timp, chiar toat viaa. Condiia este ca autorul s survin ct mai
devreme i de o manier ct mai direct posibil.
,68
2e la cur la ngriire H scopul este de a crea o persoan adaptat,
me)i!l!i exitent.
B.;. RELAIA ERGOTERAPIE 1 NORMALIZARE LA
PERSOANELE DEFICIENTE MINTAL
Normalizarea se refer, n esen, la asigurarea unor condiii similare de
e%isten pentru persoanele cu deficiene, cu cele asigurate indivizilor normali
din societate.
Normalizarea se poate aplica tuturor categoriilor de deficiene. #entru
aceasta trebuie ca persoanei s i se asigure o serie de condiii #opa * <,--.=B
c. s triasc ct mai aproape de normal, n propria lui camer sau
cu un grup micC
d. s triasc ntr0o lume bise%C
e. s fie supus unui ritm zilnic normalC
f. s lucreze ntr0o ambian diferit de cea n care triete, s ia
masa ntr0un mediu familial, s0i petreac timpul liber cum
dorescC
g. mediul stimulativ s fie corespunztor vrsteiC
h. tinerilor deficieni mintal s li se acorde ocazia de a ncerca unele
din activitile i formele de via ale adultului, n scopul de a li
se permite s se detaeze de prinii lor.
+nstituia are de fcut fa urmtoarelor cerine de normalizareB
,6?
i. s fie organizate pe principiul grupelor miciC
. normativele fizice s reduc la ma%imum facilitile colective, de
e%. toaleta, chiuvete, duuri, dormitoare, etc.
D. instituia s fie situat n milocul unei colectivitiC
l. contactele sociale ale instituiei s fie liber dezvoltate n ambele
sensuriC
m. la sfrit de sptmn persoanele instituionalizate s se poat
bucura de alte domiciliiC
n. instituia s fie n legatur permanent cu prinii, rudele
persoanelor deficienteC
o. s se asigure o colaborare strns cu >NI0urileC
B.8. ORIENTRI GN ERGOTERAPIA PENTRU DEFICIENII
MINTAL DINRILE SCANDINAVE I ALTE CATEGORII
DE DEFICIENI DIN DIVERSE RI EUROPENE
#rincipiul fundamental este c toi copiii deficieni mintal sunt
educabili.
SUEDIA are o reea bine organizat pentru recuperare ca parte a
sistemului destinat s dea o instruire complet.
Legea pre%e)e(
- ndrumarea n carier- ofer asisten pentru orientarea practic
spre ocupaie i munc'
,63
- ngrijire la domiciliu'
- vizitarea de ctre deficientul mintal a centrelor de recuperare'
- asigurarea de ateliere protejate'
- munci de birou protejate'
- protecie n aer liber'
-se tinde ca toate comunitile urbane s aib un centru de
ergoterapie i o secie pentru deficienii mintal la un atelier
protejat
DANEMARCA. Legislaia prevede asigurarea urmtoarelor forme
instituionale<
0,= atelierele protejate primesc toate categoriile de persoane cu
deficiene, avnd producie pe toate domeniileB tmplrie, lctuerie, legtorie
de cri, cartona, instalaii, estorie i art aplicat, cu remunerare per bucatC
0 6= locuri de munc individuale, n instituii publice sau similareB
muzee, arhive, biblioteci pentru persoane deficiente mintal..
+ndiferent de faptul c deficientul mintal poate munci sau nu, are nevoie
de autor pentru a da sens vieii lui prin contactul cu restul oamenilor. "n
prezent foarte puini deficieni mintal mai sunt institutionalizai, maoritatea
sunt n familie sau alte forme de +abitat Iapartamente cu amenajri speciale,
pensiuni pentru 9-%; persoane i pensiuni care devin permanente, pentru
pregtirea tinerilor prin ergoterapie n cadrul comunitilor locale
,6.
"n &pania, au fost create intreprinderi de tip social de ctre organizaii
neguvernamentale <$sociaia nevztorilor= sau de prini ai copiilor cu
handicap.
/%ist de asemenea iniiative private ale persoanelor cu handicap i
asociaiilor lorC angaarea n tranziieC angaarea normal pe piaa liber a
munciiC centre pe cei cu deficiene grave i asociate i programe de recuperare
a muncitorilor accidentai. Kucinschi C. <6557=
"n #ortugalia e%ist Centre de reabilitare profesional n care se testeaz
competena persoanelor deficiente pentru anumite meserii i un specialist
urmrete evoluia acestor persoane dup angaare.
&pecialistul mai colaboreaz cu angaatorul pentru asigurarea
accesibilitii locului de munc, fle%ibilitii programului de lucru i a modului
de solizare.
"n prezent, n cele mai dezvoltate ri din @niunea /uropean se
contureaz pregnant tendina de a spriini persoanele deficiente s iniieze
propria iniiativ privat prin care s0i asigure un nivel de trai decent.
,64
CAPITOLUL I
ROLUL ERGOTERAPIEI GN RECUPERAREA PERSOANELOR
VJRSTNICE
"n toat lumea numrul vrstnicilor crete permanent iar societatea nu
mai poate asigura miloace suficiente pentru o asisten social
corespunztoare.
#ersoanele vrstnice cumuleaz deficiene generate de mbtrnire sau
rezultate din afeciunile cptate n decursul vieiiC degradarea capacitii de
raionament i de adaptare cu impact asupra vieii psihologice i sociale.
#ersoanele vrstnice se confrunt cu trei probleme caracteristiceB
a= an%ietate
c= dezorientare
d= dependen
#erspectivele de integrare social ale vrstnicului depind de
personalitatea i de starea lui de sntate, ca i de condiiile de mediu.
@nul din factorii care accentueaz acest fenomen este subsolicitarea din
partea anturaului, care elimin tocmai compensarea att de necesar pierderii
unei activiti i funcii programate.
,6-
2o)alit"$i )e Ergoterapie #opescu $l. <,--7=B
a. &e instituie o ergoterapie de susinere, care mpreun cu
Dinetoterapia pot pstra mcar activitatea zilnic i autonomia
gestualitii habituale.
b. "n cazuri mai grave, n faza de recuperare a gesturilor cotidiene
poate fi aplicat o terapie de funcie legate de autoservire, igien
personal i ngriirea locuinei pentru a se evita imobilizarea.
Pr!" 0%(t&, -# er')ter%(!% -)"tr!4&!e ,% recuperarea motricitii se
asigurB
0> reluare a activitilor de zi cu ziC
0> psihoterapie finalizat printr0o colaborare activ a
vrstnicilorC
0> socioterapie prin intermediul atelierului i muncii n grup cu
contribuia comun i socializant a mai multor btrni la
confecionarea acestor obiecte.
/rgoterapia este metoda de recuperare cea mai adecvat a fenomenului
de desocializare specific vrstnicilor.
<rgoterapia, prin scopurile sale finale contribuie laB
0 restructurarea personalitii pe cale de destrmare a vrstniculuiC
0 combate tendina de izolare, de nsingurare, de introspectie i
ntoarcere n trecut a btrnului, favoriznd contactele sociale
afective, oferind o nou form de comunicare i contribuind la
dezvoltarea relaiilor interpersonale.
,75
"n proiectarea activitilot de ergoterapie la vrstnici trebuie s se in
cont deB
a& procesul scderii globale a capacitilor i a deprinderilor i a
gradului lor de utilizare datorit fenomenelor degenerative somato0psiho0
sociale ale vrstei naintateC
b& pregnana afeciunilor psi+ice sau somatice n funcie de
e%periena morbid a persoanei.
>rganizarea i aplicarea activitilor de ergoterapie trebuie s porneasc
de la cunoaterea particularitilor bio0psiho0sociale i de morbiditate ale
vrstnicului.
$ctivitile de ergoterapie trebuie s nceap ct mai repede posibil,
mpreun cu reluarea activitile, zilnice i a tratamentului Dinetoterapeutic.
$telierul sau cercul de ergoterapie reprezint locul unde triete i se
e%prim vrstnicul, constituind un ed!& $)-!%, cu valene recuperativ0
terapeutice.
2in punct de vedere et)d!- .! )r'%"!*%t)r!-, n alegerea activitilor
practice se impun condiii adaptate strii de sntate a +>r$t"!-&,&!.
Cer!"/% 0&"d%e"t%,# privind alegerea activitilor este ca noua
activitate s nu fie identic cu cea e%ercitat nainte, pentru a pstra aspectul de
noutate i a stimula interesul persoanei vrstnice pentru angaarea n activitate.
,7,
CAPITOLUL II
ERGOTERAPIA I TERAPIA OCUPAIONAL PENTRU COPII
INSTITUIONALIZAI I CU DEFICIENE
#ornind de la semnificaia etimologic a termenului de ergoterapie,
atunci cnd raportm aceast metod la copil, se poate adopta termenul de
terapie ocupaional, termen pe care l folosim i pentru aduli atunci cnd nu
este vorba de o munc propriu0zis <ce comport un efort mai mare, deseori
finanat i urmrindu0se un avanta economic=, ci o activitate mai uoar sau
o ocupaie cultural, distractiv, ce se efectueaz sub forma unei rela%ri cu
componene de re-&(er%re. #opescu $l. <,--7=
'erapia ocupaional raportat la copil include orice oc sau orice
activitate atrgtoare care poate contribui la formarea sau ameliorarea sa fizic
i psihologic.
Fa#torii de care trebuie s se in cont n alegerea activitilor de T#
sunt$ v,rsta, se7ul, afeciunea, gradul i localizarea leziunii, scopul urmrit,
efectele T# asupra functionalitii, preocuprile i aptitudinile subiectului
pentru acest gen de terapie #opescu $l. <,--7=
"n sens restrns, scopul terapiei ocupaionale cu privire la copil este
acela de a0l auta s se adapteze mediului de a crea o atmosfer propice
dezvoltrii capacitilor funcionale, n sensul de a face ca aceast activitate s
devin controlat, n limitele permise de deficiena sa.
,76
!orbind despre copilul instituionalizat este uneori greu de delimitat
rolul ergoterapeutului sau terapeutului ocupaional n raport cu Dinetoterapeutul
sau de nvtoare <n cazul copiilor mici=, care utilizeaz materialele didactice
elaborate n cadrul gradiniei. Copilul instituionalizat ridic probleme
psihologice deosebiteC desprirea de prini, de persoanele apropiate, de
obiectele familiareC plnge, geme, refuz medicamentele, mncarea, este
nervos i tensionat. 2ac copilul trebuie s fie izolat ntr0o bo% sau ntr0o
camer singur din motive medicale, creste an%ietatea. $ceste sentimente apar
mai intens la copilul ce are deteriorat unul dintre simuri <vedere, auz=, precum
i la copilul timid, ce se ataeaz greu i se nchide n el nsui sau cel venit din
mediul rural, ce se simte complet dezorientat.
"n spital sau alte tipuri de instituii, pe lng colaborarea cu ceilali
specialiti, terapeutul ocupaional este acela care nlocuiete familia, care le
poart de gri i le acord asisten e%primnd amabilitate, cldur, calm,
folosind rbdarea, ncuraarea i fermitatea.
Copilul instituionalizat trebuie s aib o via pe ct posibil apropiat
de cea normal i, n consecin, i se va permite orice activitate compatibil cu
tipul i nivelul deficienei sale.
#rogramul de activiti trebuie astfel ales nct s ofere copilului
satisfacie personal i, n acelai timp, s0i permit o rentoarcere progresiv la
un anumit grad de independen. "n raport cu preferinele subiectului. 'erapia
ocupaional se va a%a peB
,. H o#!pa$ii pai%e 0 muzic, poveti, fotografii, proiecii de film,
desene animate, etc.
,77
6. H o#!pa$ii !.oare - ocuri de construcie, mai mult sau mai puin
dificile i, ocuri colective, etc.
"n cazul copilului imobilizat prin traciune sau gipsare, n cazul
copilului cu poliomielit sau alte boli ce au restricii de activitate, terapeutul
ocupaional va cuta ocuri ce se adapteaz la poziia copilului, la limitarea
micrilor, ocuri ce evit obosirea lui sau limitarea timpului de oc.
#entru copiii ce sunt obligai s stea pe spate se pot folosi activiti ce
antreneaz psihicul copilului H imagini proiectate, ocul minilor, audiii
muzicale, etc.
'erapia ocupaional nu are numai o valoare psihologic, ea contribuie
la recuperarea psihosomatic a copiluluiC copilul care obosete repede repetnd
de mai multe ori aceeai micare, aunge s o poat face i sub form de oc
fr a obosi. Eocurile sunt folosite pentru a orienta terapia ocupaional pentru
reintegrarea n grup a copilului care se duce la sala terapie ocupaional, n
milocul copiilor, el uit de fric, prsete bastoanele i crele, fiind
preocupat de logica ocului.
'erapeutul ocupaional trebuie s fie n stare s prelungeasc aciunea
Dinetoterapeutului, s vegheze la desfurarea unor activiti variate i
eficiente.
$cesta trebuie s intervin ct mai de timpuriu posibilC acesta fiind un
principiu fundamental ce se cere respectat, mai ales n cazul copiilor mici.
'erapia ocupaional este ndreptat spre ctigarea autonomiei
copilului, a abilitii acestuia de a se autoservi sub toate aspectele i asigurarea
unei autonomii ct mai largi.
,78
"n toate programele de recuperare pentru copii cu diverse deficiene, ce
includ metode de terapie ocupaional, att la nivelul spitalelor ct i al altor
tipuri de instituii de ocrotire speciale Hcoli speciale, centre de recuperare,
program de recuperare la domiciliu, sunt incluse activiti ce concur la
formarea deprinderilor de autonomie personal, a deprinderilor de via
zilnic, igien personal, alimentarea, vestimentaia, viaa de relaie,
cunoaterea mediului ambiant, ncep,nd cu spaiul apropiat i continu,nd cu
spaii desc+ise, etc
&copul terapiei ocupaionale este pregtirea progresiv i raional a
copilului pentru activiti cotidiene cu un grad ct mai mare de independen,
educarea general a copilului i a familiei acestuia pentru a ti cum s se poarte
cu un copil deficient i s contribuie la educaia acestuia.
"n privina activitilor normale, copilului trebuie s i se confere, de la
bun nceput, libertatea gesturilor, deplasrii i apucrii de obiecte, n scopul de
a i se dezvolta psihomotricitatea. Copilul are nevoie s vad, s pipaie i s
manevreze obiecte ct mai diverse ca forme, i destinaie mai ales n cazul
copilului nevztor pentru a0i mbogi e%periena. @lterior copilul va nva
s confecioneze obiecte din hrtie, lna, piele, materiale plastice, fiecare dup
posibiliti.
Mai t,rziu va fi apreciat pirogravura I la contact cu munca, cu
efortul, cu micarea' pentru fetie mai mari tri#ota*!l este o activitate
atrgtoare i uoar
"n toate activitile de terapie ocupaional folosirea ocurilor este
primordial. Eocul contribuie la dezvoltarea tuturor simurilor, a afectivitii,
,7?
inteligenei, psihomotricitii, sensibilitiiC ocurile l pregtesc pe copil pentru
relaiile sociale i l pun n contact i cu artele, cu condiia ca ocurile alese
pentru el s fie n concordan cu posibilitile restante, ca urmare a deficienei
i s aib un caracter formativ.
"n cazul copiilor deficieni motor toate aceste deprinderi ale unor
activiti legate de alimentaie, vestimentaie i via cotidian, inclusiv
ocurile, se fac ct mai mult posibil prin renunarea la fotolii rulante, bastoane,
cre sau aparate ortopedice. $ceti copii trebuie deprini s se deplaseze
singuri, spriinindu0se pe mobile, pe perei, fiind autai de unii dintre colegi,
dar numai dup o ateptare plin de bunvoin i rbdare.
Contactul cu lumea e%terioar este o alt etap, foarte important, n
educarea copilului deficient. $cest contact cu natura, cu plantele, cu animalele,
l aut s se maturizeze i l mbogesc, determinnd un anumit progres
afectiv i psihomotor.
Prin#ipii pri%in) meto)ele )e l!#r! #! #opii )efi#ien$i #opescu $l.
<,--7=B
p copilul s nu observe c se lucreaz n alt mod cu el dec,t cu
ceilali'
Q s se respecte ritmul, sau stereotipul propriu al acestuia, av,nd
rbdare, n vederea obinerii celor mai bune rezultate, prin
adeziunea copilului la activitatea propus'
r copilul va fi ndrumat s confecioneze obiecte care vor fi ale lui'
s s se converseze cu copilul la nivelul lui de intelegere'
,73
t evoluia n activitatea din atelier se va face dup , aprecierea
stadiului de independen atins de copil, a posibilitilor sale
fizice i intelectuale
"n cazul copiilor "e+#*#t)r! H lund n discuie deficiena cea mai grav
Hcopilul nevztor din natere0proiectarea activitilor de terapie ocupaional
trebuie s in cont de unele aspecte particulare, determinate de natura
deficienei.
Copilul care sufer de orbire total este tentat s0i foloseasc degetele
i minile pentru a avea o e%perien tactil care s0i permit e%plorarea
mediului nconurtor. /l va prefera s stea undeva, legnndu0se uor i,
uneori, murmurnd ca pentru sine. $ceast ovaial de a nainta prin spaiu nu
este e%plicat doar prin teama ca s0ar putea rni, ci, mai degrab, prin
imposibilitatea de a frecventa lumea n spaialitatea eiC dac universul nostru
este spaial al lui este temporalC pentru el lumea e alctuit mai mult din
sunete, tonuri, intervale i ritmuri ?timularea de care au nevoie aceti copii
trebuie s porneasc de la lumea lor temporal i s-i ajute s-i diferenieze
i s-i clarifice tririle Mijlocul cel mai recomandat este muzica 3a copilul
nevztor acest domeniu depete limitele persoanei normale #opa *.
<,--.=
/forturile depuse pentru a0l auta pe copilul nevztor vor fi ncununate
de succes atunci cnd profesorul i terapeutul i vor permite s-i organizeze
treptat propriile sale concepte spaiale pe baza conceptelor temporale pe care
le dein, dup criterii ca$ primul i ultimul, dup coordonate ca$ sus, jos,
,7.
st,nga, dreapta =a trebui s-l ajutm s treac de la modul liniar i
unidimensional specific de percepie la perspectiva bi i tridimensioanal a
spaiului /%erciiile pentru perceperea spaiului n relaie cu propriul corp sunt
e%trem de utile n dezvoltarea copilului. 'ot att de important este dezvoltarea
i diferenierea simului tactil. /l i folosete degetele mai mult ca pe nite
ochi dect ca pe nite unelteC va trebui autat s0i formeze deprinderi normale,
iar vrfurile degetelor vor fi astfel e%ersate nct s0i pstreze cea mai mare
sensibilitate posibil.
Cnd copilul nva s mearg va nva s se familiarizeze cu spaiul
mic din camera sa, cu obiectele din preama sa i apoi cu spaii mai mari.
?ensibilitatea tactil trebuie cultivat prin activiti de modelaj,
plastilin sau lut i, alte mijloace similare care s dezvolte n final o atitudine
activ de luare n stp,nire a mediului prin activitate
"ntre terapiile ocupaionale recomandate pentru a fi incluse n programul
de recuperare a deficientului neuromotor, amintimB *oet 2., 655,
activitile care s formeze rela%area muscular, n cazul
spasticilor, iar n cazul paraliziilor faciale, activiti care s stimuleze
contracia muscular n vederea tonifierii treptateC
activiti practice <de munc i distractiv 0 recreatoare=, care s
dezvolte fora muchilor cu deficit, tolerana i rezistena la efortC
activiti de munc i sportive, care s contribuie la rectigarea
mobilitii H att articulare, ct i generale <de micare, de deplasare
0 aciune=, precum i la influenarea, rectigarea i mbuntirea
componentelor coordinativeC
,74
categorii de activiti care s vizeze e%ecutarea micrilor
voluntare, pn la automatizarea acestora, folosind componente ale
activitilor de munc corespunztoare particularitilor fiecrei
persoane, incluznd att activiti libere, ct i ustensilele i uneltele
de muncC
activiti ndelungate pentru ameliorarea componentelor
senzorio0perceptive i ideomotricitiiC
activiti recreativ H sportive i de ntrecere, care s
mbunteasc starea moral0volitiv i afectiv a pacienilor,
asigurnd condiiile unei integrri sociale i profesionale fiecrei
persoaneC
activiti cotidiene, profesionale i recreative, care s reduc
starea de dependen a pacientului, asigurndu0i posibiliti crescute
pentru realizarea sarcinilor ce0i revin n familie i societate.
2in fiecare categorie de activiti enumerate, se vor selecta acelea care
sunt n strns legtur cu particularitile fiecrui pacient n ceea ce privete
vrsta, se%ul, gradul de afectare, dar i cu preocuprile profesionale,
vocaionale i recreative ale acestuia.
$a cum s0a mai amintit, cu ct activitile vor motiva mai intit i mai
bine pacientul, cu att rezultatele obinute vor fi mai bune, satisfaciile
persoanei n dificultate crend o stare pozitiv, optim continurii activitii de
recuperare.
2e multe ori H ndeosebi la nceputul folosirii terapiilor ocupaionale H
terapeutul va trebui s aleag sau chiar s ,,inventeze) activiti stimulante ale
,7-
diferitelor profesii, viznd direct prile sau segmentele afectate <musculare,
ligamentare, articulare .a.=.
$ceste activiti pot fi alese dintre cele bazate pe placa de lefuit,
prinderea i deplasarea unor obiecte de diferite mrimi, panouri de e%ercitare a
deprinderilor zilnice etc., sau din variante ale acestora, dar i structurarea unor
activiti noi.
"n terapiile ocupaionale pentru deficienii neuromotori, un rol important
l au ortezele, pentru realizarea crora s0a construit o adevrat industrie n
rile cu capaciti economice i cu o adevrat protecie.
>rtezele reprezint un dispozitiv special imaginat <proiectat= i construit
pentru a poziiona, susine i imobiliza un segment n posturi corective, pentru
a auta musculatura deficitar, pentru a contribui la refacerea funciei i la
mbuntirea tonusului musculat. *oet 2. <655,=
La copiii deficieni mintal i la cei autiti, prezint deosebit importan
activitile de cretere i ngriire a animalelor domestice, mai ales a animalelor
miciB cini, pisici, hamsteri, peti etc. &pre e%emplu, ngriirea unui animal,
prin ataamentul care se creeaz ntre copilul autist i animal poate contribui la
spargerea autismului i deschiderea ctre lume a acestor copii. La deficientul
mintal mai sunt recomandate, pentru potenialul lor terapeutic deosebit,
activitile de ngriire a plantelor i n general cele cu caracter agricol.
"n concluzie, n proiectarea activitilor de ergoterapie i terapie
ocupaional destinate copiilor cu deficiene se va ine seama n primul rnd de
tipul i profunzimea deficienei acestora precum i de necesitatea pregtirii
acestora pentru meserii accesibile categoriei de deficien din care fac parte.
,85
CAPITOLUL III
RECUPERAREA TULBURRILOR DE PSIEOMOTRICITATE LA
COLARII MICI CU DEFICIEN MINTAL UOAR PRIN
INTERMEDIUL ACTIVITILOR DE ERGOTERAPIE I TERAPIE
OCUPAIONAL
12.1. PSIEOMOTRICITATEA 9 PREMISE TEORETICE I
METODOLOGICE
$ctivitatea motorie oac un rol de importan deosebit n procesul
comple% de construcie, modelare i dezvoltare a psihicului.
Contribuia sa principal la formarea psihicului se realizeaz prin
intermediul procesului de cunoatere uman care asigur integrarea individului
n mediul n care triete.
Cunoaterea uman se realizeaz <dup Krener= pe trei nivele
supraordonate, precum straturile unei piramide #unescu C. <,-..=B
% cunoaterea prin activitate "enactiv& care reprezint nivelul bazal'
( cunoaterea prin imagini "iconic&'
) cunoaterea prin limbaj, generalizatoare i abstractizant denumit
de el simbolic
,8,
Cunoaterea practic, obiectual, aa dup cum dovedesc cercetrile lui
#iaget i Ialperin n legatur cu formarea noiunilor prin aciuni mintale
etapizate determin evoluia psihicului fiind implicat fundamental n
construirea operaiilor procesului gndirii, consolidrii memoriei i a celorlalte
procese psihice n ansamblu.
2eci, rolul motricitii nu se limiteaz numai la activitile care au un
caracter motor evident ci se e%tinde i asupra proceselor intelectuale prin
intermediul celor senzoriale.
+mplicarea motricitii n sfera celorlalte procese psihice ale individului
se e%teriorizeaz n actele sale comportamentale legate intim de sfera
personalitii.
#articiparea motricitii la conturarea profilului personalitii este un
fapt dea dovedit ncepnd cu educarea temperamentului continund cu
lefuirea aptitudinilor i culminnd cu influenarea caracterului.
Componentele eseniale ale motricitii <fora, viteza, precizia i
coordonarea micrilor= sunt elemente eseniale care deosebesc o personalitate
de alta n funcie de gradul lor de specificitate determinnd un tablou unic,
irepetabil n fiecare individ.
$ceasta l face pe >obert Ceudon s afirme foarte plasticB
,,personalitatea fizic i motorie este at,t de evident nc,t de la distan i
mult nainte de a-i fi putut identifica trsturile recunoatem o persoan dup
ritmul pailor sau dup gesturi la fel de precis ca dup voce sau dup figur!
#unescu C. <,-..=
,86
:olul determinant al motricitii n dezvoltarea procesului de
cunoatere, legtura strns cu ceilali analizatori care asigur funcia de
reflectare, implicarea direct n toate actele comportamentale precum i
demonstrarea faptului c, tulburrile funciei motorii deregleaz ntreaga via
psihic, au orientat cercetrile actuale ctre analizarea motricitii, n strns
legtur cu psihicul uman, cu care se afl ntr0o unitate indestructibil. &tudiile
efectuate s0au soldat cu apariia termenului sintetizator i integrator de
structur psihomotric.
> structur psihomotric este o structur neurofiziologic care asigur
funcionalitatea motorie general, coordonat i diriat de psihic i influenat
n mod deosebit de activitate i contiin.
Caracteristicile mai importante ale unei astfel de structuri suntB
#unescu C.<,-..=B
a. H autonomia funcional datorit automatizrii actelor motorii
componenteC
b. H mobilitatea de adaptare care este rspunztoare de dezvoltarea
i adaptarea omului la mediu.
/lementele structurii psihomotrice devin operante numai atunci cnd
sunt vzute n strns legatur cu personalitatea.
:eferitor la acest aspect 2upro, #icD i :oussel afirmau c
psihomotricitatea constituie un ansamblu incoerent de componente ale aciunii
sau actului care0i capt un sens n momentul n care acestea sunt integrate i
subordonate sistemului personalitii. #unescu C.<,-..=
,87
'recnd la analiza psihomotricitii copilului handicapat mintal
constatm de la nceput deosebirile ce se evideniaz ntre acesta i normalul de
aceiai vrst.
&tructura psihomotricitii specific debilului mintal are drept cauze
prezena leziunilor corticale i subcorticale, imposibilitatea proieciei mintale a
motricitii i slaba coordonare i integrarea neurofiziologic i intelectual.
Cu ct gradul deficienei mintale este mai pronunat, cu att i nivelul
dezvoltrii psihomotrice este mai deficitar.
12.2. TULBURRI ALE CONDUITEI MOTORII LA
DEFICIENTUL MINTAL
'ulburrile conduitei motorii se asociaz n cazul handicapatului mintal
cu o serie ntreag de tulburri fizice i fiziologice specifice.
*enionm mai os cele mai importante tulburri psihomotrice ale conduitei
copilului debil mintal. #unescu C. <,-..=
a. 1 tulburarea ec+ilibrului morfostatic'
b - slaba coordonarea a micrilor n spaiu i timp'
c -imposibilitatea coordonrii oculo-0inestezico-senzitive a
micrilor'
d - tulburri legate de rapiditate, precizia i adresa micrilor'
e. 0 lipsa sensibilitii profunde a micrilor'
f - mersul defectuos'
,88
g -prezena paratoniilor "dificultatea sau c+iar imposibilitatea de
rela7are muscular voluntar& i a sincineziilor "micri
spontane induse sau provocate n partea opus altei micri&'
+ - +ipo i +iper0inezia "imposibilitatea de a e7ecuta anumite
micri necesare coordonrii anumitor segmente ale corpului
sau, dimpotriv, om agitaie motorie permanent&'
i - prezena stereotipiilor motrice, micri stereotipe ale unor
segmente ale corpului, de e7emplu ale m,inilor, capului,
nt,lnite mai ales la formele grave ale debilitii, cum ar fi
idioia i imbecilitatea
j - lipsa memoriei sc+emei motorii la nivelul sistemului muscular'
0 - toate cele enumerate duc,nd n final la imposibilitatea
structurrii unei conduite adaptative eficace deoarece aceasta se
bazeaz pe acte motorii mobile i ineficiente, neintegrate
suficient n cadrul aciunii globale
'ratarea i corectarea acestor deficiene prezint o importan deosebit
pentru c de la nivelul abilitii manuale i al forei fizice depinde nsi
autoaprecierea valoric pe care i0o face copilul deficient mintal <fapt
demonstrat de cercetrile lui :. #errou=.
"n practica zilnic din scoala special sau inclusiv nu vom ntlni ns
dect arareori tulburri ale conduitei psihomotrice izolate ci de obicei acestea
se vor gsi asociate ntr0o multitudine de forme ale deficienei motorii ce
capt aspecte caracteristice pentru fiecare copil n parte n funcie de stadiul
sau de dezvoltare general.
,8?
12.;. FORME ALE DEFICIENEI PSEIEOMOTRICE
2intre aceste forme ale deficienei psihomotrice mai des se ntlnesc
urmatoarele, #unescu C. <,-..=B
% Hnt,rzierea n maturizarea psi+omotric
Copiii cu acest form de tulburare se aseamn cu copiii normali, dar
de o vrst mult mai mic. /i prezint dificulti n coordonarea static sau
dinamic general, au un echilibru deficitar i tonusul muscular adesea slbit
sau rigid, ceea ce determin o lips a sensibilitii profunde a micrilor.
( Knstabilitate psi+omotorie
$ceasta este totdeauna nsoit de tulburri pronunate ale ateniei.
*icrile elevilor cu aceast form de deficien sunt rigide i nesigure,
coordonarea lor este difuz sub toate aspectele sale i prezinta greuti n
realizarea echilibrului morfostatic.
$desea, peste acest tablou simptomatic, intervine fobia copilului pentru
anumite micri.
$u greuti dosebite n meninerea n sarcin pe lung durat.
( 1ebilitatea motric
2atorit lezrii centrilor de elaborare i de o sintez a micrilor acesta
sunt greu, doar parial nvate i cuplate n comportament.
Copiii cu aceste deficiene au dificulti legate de rapiditatea, precizia i
adresa micrilor prezint o slab coodonare n spaiu i timp ct i oculo0
Dinestezice senzitiv.
,83
La acest nivel, cu ct gradul de comple%itate i de solicitare a proceselor
intelectuale este mai mare, cu att imposibilitile manuale se manifest mai
puternic.
)Tulburrile motrice de natur socio-afectiv
&trile de nelinite, team i impresionabilitatea cauzat de desele
insuccese anterioare provoac dereglri funcionale ale inhibiiei musculare i
afecteaz calitatea micrilor acestor copii sub toate aspectele sale.
8. -edezvoltarea motric
Copiii se caracterizeaz printr0o gam larga de tulburri ale micrilor
care duc n cele din urm la instalarea unei imobiliti motrice generale
Cauzele sale rezid fie n hiperprotecionismul familial i social n care s0au
dezvoltat copiii respectivi, fie n prezena unor maladii neuropsihice grave.
2e multe ori ntlnim cele dou cauze asociate, ele determinndu0se
reciproc.
:ecuperarea tuturor formelor de afeciuni psihomotrice, sarcin
important a colii auttoare, necesit o tratare individualizat, indelungat,
corect gradat n timp cu metode i miloace udicios alese n vederea reducerii
progresive pn la anularea decalaului ce separ la acest capitol elevul debil
mintal de cel normal dezvoltat.
,8.
12.8. ASPECTE ALE EVALURII EIPERIMENTALE A
TRSTURILOR DE PSIEOMOTRICITATE LA COLARII MICI CU
DEFICIEN MINTAL UOAR
"ntr0o cercetare anterioar, dar care nc rmne n actualitate pentru a
realiza studierea practic a motricitii elevului, din clasele elementare ale
colii speciale i a determina cone%iunile acesteia cu performanele elevilor n
activitatea de nvare, am efectuat o investigaie cu urmtoarele obiective,
#opovici 2. !. <,-4.=B
*- ?tabilirea legturii dintre v,rsta cronologic i cea motric la elevii
din coala ajuttoare'
F- ?tabilirea unui profil al motricitii elevilor debili mintal'
/antionul cercetrii a fost alctuit din elevi ai claselor +0+! din Xcoala
special nr. ?, Kucureti.
2in rndul acestei populaii a fost e%tras un eantion aleatoriu calculat
pentru a fi reprezentativ la 85 de elevi <,5 din fiecare clas inclus n studiu de
la +0+!=.
*etoda folosit a constat din aplicarea testului Y,scrii motrice)
>zeretsDi H Iuillmain care permite identificarea a patru caracteristici de baza
ale motricitii determinate cu autorul celor patru grupe de probe ce0l compun.
A-e$te -%r%-ter$t!-! $&"tB
0coordonarea static a corpului <studiat de grupa + de probe=C
0 coordonarea dinamic a m,inilor <studiat de grupa a0++0a=C
-rapiditatea micrilor m,inilor <studiat de grupa a0+++ a=C
,84
- precizia a dou miscri simultane <studiat de grupa a0+!0a de probe=.
Aiecare grup de probe cuprinde sarcini specifice care se dau spre
rezolvare copiilor.
/levii de o anumit vrst cronologic, normal dezvoltai din punct de
vedere psihomotric, rezolv sarcinile motrice pentru vrsta respectiva.
"n cazul imposibilitii rezolvrii sarcinilor motrice prevzute pentru
vrsta subiecilor se dau acestora spre rezolvare sarcini mai uoare,
corespunztoare copiilor de vrst mai mic.
#rin acest procedeu se stabilete, n funcie de nivelul performanelor
realizate, crei vrste motrice i corespund elevii respectivi.
$ceasta va fi similar vrstei dac subiecii rezolv sarcinile motrice
pentru vrsta lor sau inferioar vrstei dac copiii nu pot rezolva dect sarcini
motrice corespunztoare vrstelor mai mici, n acest caz ei prezentnd o
deficien motric de un anumit nivel, determinat cu autorul probei
respective.
"nfim mai os o scurt e%emplificare a modului de lucruB
2intre sarcinile date spre rezolvare la grupa de probe ce analizeaz
coordonarea dinamic a minilor, e%tragem urmatoareleB
Pe"tr& @ %"!<
0s se fac un cocolo dintr0o hrtie subire sau foi de ? % ? cm cu
o singur mn cu palma ntoars n os, fr autorul celeilalte
miniC
0dup un repaus de ,? secunde acelai e%erciiu se efectueaz cu
cealalt mn.
,8-
Pe"tr& D %"!<
0Cu e%tremitatea degetului mare se ating n ma%imum de viteza unul
dup altul degetele minii ncepnd cu degetul mic, apoi invers
<?,8,7,6, i 6,7,8,?,=.
Pe"tr& B %"!<
0Cu autorul unei mingii de cauciuc de mrimea unei mingii de oin,
se va arunca ntr0o int de 6? % 6? cm la nlimea pieptului la o
distan de ,,?5 m. $runcarea se va face cu braul ndoit, mai la
umr, piciorul de aceiai parte care arunc, puin napoi.
& presupunem c un copil n vrst de - ani nu reuete s rezolve
sarcinile motrice ce corespund vrstei saleC atunci i se vor da sarcini mai
uoare, corespunztoare unei vrste mai mici cu un an dect a saC dac nu poate
s le rezolve nici pe acestea, i se dau spre efectuare sarcinile echivalente unei
vrste inferioare cu 6 ani fa de a sa, s.a.m.d.
$stfel, se poate aunge ca la prob n discuie <coordonarea static a
corpului= un subiect n vrst de - ani s nu fie n stare s rezolve dect sarcini
ce corespund vrstei de . ani, ceea ce nseamn c la acest aspect al motricitii
el se afl la nivelul unui copil cu 6 ani mai mic, adic are vrsta motric de .
ani.
"n alt caz, la studierea rapiditii micrilor, testarea decurge mai
simpluC a subiectului o foaie pe care se afl desenate nite ptratele.
&arcina subiectului este s e%ecute ct poate de repede, n fiecare din
aceste ptratele, cte o liniu.
,?5
'impul de e%ecuie este de , minut, iar performanele ce trebuie atinse
<numrul de liniue= sunt indicate pentru fiecare vrst n parte.
"n urma prelucrrii rezultatelor obinute rezult c din totalul subiecilor
e%aminai 47Z prezint tulburri motrice i un procent relativ mic ,.Z cu o
dezvoltare motric normal.
$vem astfel un e%emplu practic despre sinteza dintre psihic i motric,
cauzele care au determinat debilitatea mintal influennd negativ dezvoltarea
motorie n ansamblu ei.
$. H "n legtur cu primul obiectiv propus H stabilirea legturii dintre
vrsta cronologic i cea motric Ham putut constatat c ntrzierea
motric este diferit fa de vrsta cronologic la grupele de micri
e%aminate.
&ituaia deficienelor de grupele de micri studiate se prezint dup
urmtoarea ierahieB
,0 coordonarea static a corpului ?7Z din eleviC
60 coordonarea dinamic a minilor ?7Z din eleviC
70 micri simultane 38Z din eleviC
80 rapiditatea micrilor 3.Z din elevi.
Cele mai frecvente deficiene se afl la rapiditatea micrilor <3.Z=,
urmat foarte aproape de deficienele n realizarea micrilor simultane <38Z=.
+nteresant este faptul c, la clasa + nu s0a gsit nici un elev fr tulburri
motrice, n timp ce la clasa a0++0a n sus numrul elevilor fr deficiene, dei
mic, este ntr0o uoar cretere.
,?,
$ceste rezultate ne demonstreaz rolul deosebit de important pe care0l
are coala n tratarea i corectarea unor tulburri motorii uoare, unele din ele
recuperabile prin aplicarea unei terapii intensive la o vrst fraged, dar
negliate de familie i ceilali factori sociali n contact cu copilul.
Considerm c, pentru organizarea unei activiti colare cu randament
ma%im, care s foloseasc cele mai eficiente ci i procedee pentru recuperarea
deficienelor motorii este necesar studierea tulburrilor pe grupe de micri la
nivelul fiecrui elev, pe ansamblul clasei ct i a unor cicluri de clase.
#rezentm, n continuare, situaia rezultatelor obinute pe grupe de
micri raportate la ansamblul eantionului alesB
a& 3a coordonarea static a corpului H raportul dintre vrsta
cronologic i cea motric se prezint astfelB
0 6.Z din cei e%aminai prezint o ntrziere motric de ,06 aniC
0 ,.Z prezint o ntrziere ntre 607 aniC
0 -Z prezint o ntrziere de peste ? ani.
#entru corectarea acestei deficiene, o importan deosebit o prezint
respectarea unei poziii corecte n banc i la efectuarea celorlate activiti
colare, precum i includerea timpurie n cadrul grupelor pentru corectarea
deficienelor fizice.
b= :ezultatele la coordonarea dinamic a m,inilor sunt urmtoareleB
0 6?Z din cei e%aminai prezint o ntrziere de ,06 aniC
0 65Z prezint o ntrziere de 708 aniC
,?6
0 ,5Z prezint o ntrziere de peste ? ani.
2esfurarea unor activiti din procesul de nvmnt care presupun
coordonarea m,inilor precum scrisul, desenul, colorarea, modelare, decupare
duc la ameliorarea acestei tulburri.
c= La proba care analizeaz micrile simultane ale m,inilor tabloul
nivelului deficienelor se prezint dup cum urmeazB
06.Z din cei e%aminai prezint ntrziere ntre ,06aniC
065Z prezint ntrziere ntre 708 aniC
0,.Z prezint o ntrziere n dezvoltarea motric de peste ? ani.
Comparnd rezultatele obinute n plan longitudinal, rezult n cursul
procesului instructiv0educativ aceste tulburri sufer o ameliorare treptat la
clasele unde s0au ales formele de intervenie cele mai adecvate. Eocurile de
micare, de prindere i aruncarea unor obiecte, e%erciiile cu bile folosite n
nvarea scrierii, mpletitul unor materiale diferite, brodatul Hsunt cteva
e%emple de activiti metodice care determin o bun coordonare a micrilor
minii.
d= #roba deficitar s0a dovedit a fi rapiditatea micrilor
0,.Z din elevi prezint o ntrziere ntre ,06 aniC
065Z dintre elevi prezint o ntrziere ntre 708 aniC
075Z dintre elevi prezinta o ntrziere de peste ? ani.
#rocentul crescut de 75Z elevi care prezint o ntrziere grav de peste
? ani la rapiditatea micrilor se datorete aproape e%clusiv elevilor din clasa +
care prezint sub acest aspect o nedezvoltare motric considerabil <idioie
,?7
motric, dup >zeretsDi fapt care va necesita msuri energice i urgente pentru
ameliorarea acestei situaii.
:ezultatele la aceast prob nu surprind, fiind un fapt cunoscut c
debilii mintal prezint un ritm de lucru mult sczut comparativ cu normalul,
micrile sale avnd o lentoare caracteristic.
#entru sporirea vitezei micrilor, copiii trebuie pui n situaii care s le
stimuleze controlul voluntar al micrilor. /%ecutarea sarcinilor desemnate
contra cronometru <ca ocurile de rapiditate= determin fi%area i automatizarea
mai rapid a gesturilor care duce n cele din urm la amplificarea vitezei de
e%ecuie.
#ractica din colile auttoare demonstreaz c prin folosirea unor
metode i procedee bine alese, corect individualizate i udicios repartizate n
timp, se obin rezultate ncuraatoare n terapia formelor de deficien motric
prezentate.
K. H "n urma e%aminrii nivelului motricitii la elevii debili mintal s0a
alctuit un profil psihomotic al fiecrui elev.
La fiecare dintre elevii prezentai se observ o dezvoltare inegal a
caracteristicilor motricitii, profilul lor caracterizndu0se printr0o pregnant
asimetrie.
&e observ, de asemenea c, debilul mintal se asociaz, n general, cu
debilitate motric.
2atele obinute prin aplicarea testului pot fi completate de fiecare cadru
didactic n parte prin metoda observaiei cu elemente suplimentare n legtur
cu alte caracteristici ale motricitii fiecrui elev studiat.
,?8
Considerm c profilul motric este un instrument au%iliar eficient pentru
stabilirea strategiilor de intervenie terapeutic asupra fiecrei individualiti n
parte pe parcursul procesului de nvmnt.
"n urma desfurrii acestei microcercetri, au rezultat urmtoarelr
concluziiB
,. Arecvena i gravitatea defectelor motrice este n strns legtur cu
profunzimea deficienei mintale i cu nivelul de colarizare.
6. 2ebilitatea mintal se asociaz n cele mai multe din cazuri cu o
debilitate motric.
7. 2eficienele cele mai frecvente ale elevilor debili mintali sunt la
rapiditatea micrilor i la coordonarea lor simultan, iar mai apoi la
coordonarea dinamic a minilor i coordonarea static a corpului.
8. #roba >zerestDi 0Iuillmain s0a dovedit deosebit de util n stabilirea
tipurilor i nivelelor deficienelor motrice ale elevilor debili mintal i
considerm c trebuie s devin un instrument permanent de lucru n cadrul
colii auttoare.
?. &cara motric prezentat poate deveni cu succes un procedeu care s
msoare eficiena procesului de nvm,nt, deoarece n urma unei aplicri
,??
periodice permite nregistrarea rapid, fidel a progreselor nregistrate n
dezvoltarea motorie a elevilor.
3. &tabilirea e%act i la momentul oportun a nivelului motricitii
fiecrui elev va nlesni cadrelor didactice o intervenie prompt i optimizarea
prin alegerea metodelor i procedeelor de terapie cele mai indicate.
2eficienele cele mai frecvente la deficienii mintal sunt n ariile
psihomotricitii legate deB,= :apiditatea micrilorC 6= Coordonarea lor
simultan <precizia a 6 micri simultane=.
12.C. METODE DE ERGOTERAPIE I TERAPIE OCUPAIONAL
PENTRU RECUPERAREA TULBURRILOR DE
PSIEOMOTRICITATE LA COLARUL MIC CU DEFICIEN
MINTAL UOAR
$ opera modificri n cadrul unor individualiti maladive, copiii
deficieni mintal cu dificulti motorii, nseamn de fapt a transforma
comportamentul copilului simultan cu ntreaga sa personalitate.
Aiecare elev prezint anumite tulburri care trebuie luate n consideraie n
planul individualitii sale pentru a aunge la scopul propus adic la formarea
,?3
unor deprinderi motorii care s i imprime e%primri practice suple, libere,
rela%ante, e%primri care s aib un nteles att pentru cei care le efectueaz,
ct i pentru celelalte persoane.
$ceste deprinderi vor deveni un dar oferit altora si totodat un motiv de
satisfacie personal, adic in cele din urm vor genera un schimb.
:eeducarea psiho0motricitaii este pn la un anumit punct o terapie
prin modificrile pe care le provoac prin satisfacia de a nvinge greutile, o
victorie care se va ntinde i asupra cerlorlalte activiti colare cotidiene.
:eeducarea psiho0motricitii copilului deficient mintal se supune
anumitor reguli generale ce trebuie bine cunoscute, ns ea nu trebuie s pun
n faa statorniciei rigide a deprinderilor iniiale ale deficientului motor alte
modalitati rigide, dimporiv , trebuie s fie supl i s se a%eze pe o gam vast
i variat de tehnici, metode i procedee.
#rin activitile de ndeleticiri practice, abilitare manual i de e%presie
plastic, elevul deficient este implicat ntr0un proces de nvare gradat prin
care va aborda activiti simple, plcute, atractive i va dobndi o e%perien
bogat <vizual, perceptiv, motric= de nelegere general, activiti ce0i vor
ndeplini n acelai timp i rolul corectiv.
'erapia ocupaional desfurat n orele de ndeleticiri practice,
e%presie plastic i abilitare manual, strns legate cu celelalte activiti
didactice este, o metod terapeutic care are menirea s vindece printr0o munc
plcut sau pe care noi, cei care educm, o facem s fie plcut i acceptat
nct s se subnscrie scopului maor al recuperrii psiho0motorii, scop
,?.
subordonat dezideratului de a cultiva la elevi o atitudine pozitiv pentru
activtate n general.
/levul este stimulat s lucreze spre a0i satisface anumite cerine vitale,
spre a i se redetepta dorina de a paticipa la viata de grup, de a se integra n
viaa social.
Cadrul didactic are libertatea de a alege tipul de activitate n funcie de
particularitile clasei, de dificultile i dezvoltarea psihomotric a fiecrui
elev.
/terogenitatea formelor de dezvoltare psihomotric din fiecare clas n
parte va necesita organizarea, activitile desemnate pe grupe cu nivel de
dezvoltare apro%imativ echivalent care vor primi spiin diferit din partea
nvtorilor i vor avea de e%ecutat sarcini cu grade de dificultate nuanate.
Dallon <,-.?=, vorbind despre metodele diverse ce pot fi utilizate n
procesul de recuperare psiho0motorie spune c este imperios necesar s se
respecte o anumit ordine n utillizarea acestor metode dnd ntietate acelora
pe care subiectul le prefer.
#ractica colar ne0a confirmat aceasta determinndu0ne s stabilim n
scopul educrii psiho0motricitii elevilor deficieni, drept criteriu esenial n
alegerea uneia sau alteia din metodele de stimularea motricitii, plcerea,
preferina subiecilor nct metodele alese s nu declaneze n elev nici
an%ietate, nici blocare, nici opoziie.
,,?atisfaciile pe care copilul le gsete n activitatea propus constituie
criteriul esenial drept pentru care e periculos s studiem psi+o-motricitatea
,?4
numai n planul motoriu i s ne preocupm rigid doar de studiul omului
motoriu! 1. 9allon <,-.?=.
/ducatorul, pe parcursul ntregului drum al dezvoltrii psiho0
motricitii, trebuie s lupte continuu contra inhibiiei motrice, elevul deficient
avnd incapacitatea de a0i inhiba reacia la toi stimulii care induc activitatea
motric.
/l trebuie s aib n vedere c orice obiect care poate fi mpins, trt,
pliat d natere unei reacii ndeosebi motrice, din partea elevilui deficient.
"n organizarea educrii psiho0motricitii pedagogul <psihoterapeutul=
trebuie s aib n vedere cteva obiective generale cluzitoare n aciunea sa
recuperatorie, caB
,. mbogirea cunoaterii realitii prin contactul activ i direct al
elevilor cu diverse materiale, unelte simple i obiecteC
6. activizarea ntregii personaliti n activiti succesiv gradate n
vederea maturizrii psihice i motriceC
7. realizarea terapiei motice i mintale n limitele particularitilor
de care dispune fiecare copilC
8. abilitarea manual general i a ntregului organism n vederea
consolidrii n viitor a abilitior profesionale.
+at cteva dintre metodele ce pot fi utilizate de ctre educator n
procesul recuperrii psihomotorii, n vederea realizrii obiectivelor prezentate
prin combinarea unor diverse activiti din domeniile terapiei ocupaionaleB
,?-
,. 4een!l indicat cu prioritate la clasele mici, este preferat de subiecii
de toate vrstele. &0a constatat c este deosebit de util i ndrgit de elevi
desenul pe baz de indigou. $cesta este necesar pentru c <la fel ca i in cazul
scrierii= copilul i poate controla singur micrile i apsarea minii.
/ste foarte preuit de elevi fiindc materialul este rezervat n genere
adulilor, iar folosirea lui ofer copilului posibilitatea de a se valoriza.
<. Colorarea #! a*!tor!l fig!rilor #obite <conturarea=
$ceste figuri sunt abloane de carton sau abloane scobite ce reprezint
diverse obiecte, animale, persoane. /levul trebuie s in obiectul cu o mn, n
timp ce cu mna cealalt duce creionul de0a lungul marginii interioare sau
e%terioare a figurii spat n material.
Coordonarea simpl a celor dou mini nu se poate obine uneori din
capul locului nici chiar de la elevii mai mari. "n cazul acesta, trebuie s inem
noi figura, iar subiectul s traseze linia. 'reptat, el aunge s se descurce singur
i apoi s coloreze figura respectiv.
>. 4e#!parea cu foarfecele sau cu mna a unor benzi de hrtie sau a
unor figuri desenate n prealabil, e%plicndu0se tehnica ce trebuie adoptat
pentru a coordona micrile i lund aminte la coordonarea celor dou mini.
2e obicei, acest procedeu se asociaz cu lipirea figurilor tiate.
2ecuparea figurilor colorate e%trase din reviste poate nlesni ideea de a
propune elevilor e%erciii de motricitatea fin, e%erciii care le plac.
,35
8. 0n)oirea foilor )e 53rtie scoate foarte repede la iveal eventualele
deficiene ale simului de orietare spaial.
"n atare condiii, acesta se cere a fi educat, cci cea mai fin adaptare
motorie a copilului depinde n mare parte de el.
Ca e%erciii posibile vom meniona n ordinea crescnd a dificultilorB
a. ndoirea simpl a foii de hrtie de0a lungul unei a%eC
b. ndoirea n patru a unei hrtii de form ptrat, de0a lungul a dou
a%e medianeC
c. ndoirea imitnd cutele burdufului de la acordeon. /%erciiul pretinde
aranarea e%act a cutelor, apsarea degetelor i ntoarcerea hrtiei
pentru a forma fiecare cutC
d. mpletirea a trei benzi de hrtieC
e. mpletirea de ghirlande din dou benzi de hrtie rezistent, de
culoarea preferat <operaie ce necesit o succesiune de micri mai
comple%e=.
?. Exer#i$ii #! platilin"
Le putem atribui un loc preferenial dac plac subiecilor, plastilina fiind
un material foarte adecvat <deoarece nu opune prea mare rezisten= pentru
dezvoltarea supleei i fermitii gesturilor.
#e lng plastilin se pot folosi perle, hrtie, chibrituri sau beioare,
elevul putndu0se distra confecionnd diverse obiecte i valorificndu0i
imaginaia.
,3,
#rin e%erciii analitice foarte scurte <60? minute= se pot cultiva mai
sistematic fle%ibilitatea, disocierea i coordonarea micrilor minilor.
?. 9o#!rile #! bile
Eucndu0se cu bile elevii nva treptat s le arunce n locuri precise,
innd bila ntre degetul mare i arttor, apoi lovind0o cu spatele unuia din
cele dou degete i aruncnd0o ca de obicei cu degetul mare apsat i arttorul
ndoit.
7. Exer#i$ii #! #"r$ile )e *o# pot fi un prete%t pentru manipularea crilor
care ofer prileul de a e%ersa supleea i fineea gesturilor ca i coordonarea
micrilor celor dou mini.
"n aceste mpreurri, elevul poate nva o serie ntreag de micri de
cele mai diverse tipuri.
@. 4i%ere ,mpletit!ri
*etod important care familiarizeaz elevii cu un numr nsemnat de
materiale, cu proprietile acestora precum i cu diverse procedee de lucru
menite a contribui la terapia psiho0motric a elevului deficient.
"mpletiturile mbogesc considerabil bagaul de cunotine al elevilor
prin faptul c proveniena materialelor fiind diferit <sfoar, pnui de porumb,
papur, paie, srm, fire sintetice= educatorul va avea prileul s dea i unele
e%plicaii elementare despre aceste materiale, despre ramurile de producie la
care se refer.
,36
A. Te5ni#a pi#t!rii .i a )een!l!i liber cu creioane colorate, pensul i
acuarel pe hrtie, pnz, sticl, ceramic, pe lng faptul c impulsioneaz
motricitatea, constituie o terapie comple% oferind copilului posibilitatea de a
se e%prima, instalndu0se din capul locului o reeducare psiho0motorie pe plan
ludic <la copiii de vrst mai mic= sau tehnic <la copii de la ,50,6 ani=.
Chiar din momentul folosirii picturii libere educatorul trebuie s
intervin continuu modificnd poziia corpului, a minii, s amelioreze mai
ales statica general a corpului. 'otui, la acest nivel nu este vorba de o
reeducare psiho0motric propiu0zis, copilul trebuind s fie lsat s acioneze
singur, iar comportamentul lui cernd s fie observat n vederea lurii altor
msuri pentru dobndirea supleei i a uurinei n gesturi.
1B. A#ti%it"$i )e expreie motri#" ce se bazeaz pe folosirea de material
plastic, lemn pentru microsculpturi, material pentru broderii diverse i
comple%a activitate de pirogravat.
"n activitatea de educare psiho0motorie, educatorul, indiferent de metoda
sau metodele folosite, trebuie s aib permanent n vedere elementul rela%rii
subiecilor.
$ceasta are menirea de a calma ntr0o msur oarecare subiectul i a0l
face s accepte parcurgerea tuturor etapelor de lucru <dup &chultz=.
:ela%area este necesar pentru c permite crearea unor relaii de natur
special ntre educatori i copii. $plicarea acestei tehnici pare s duc i la
formarea sentimentului de ncredere n copil, la dispariia reaciilor de
prestan care stnenesc educarea psiho0motorie.
,37
#aralel, educatorul trebuie s solicite ncetul cu ncetul o mai mare
autonomie a subiectului i o emancipare progresiv printr0o mai mic
fregven a controalelor i prin autorul concret acordat din ce n ce mai rar.
Xi, n sfrit, rela%area s0a dovedit i mai necesar n activitatea practic
mai ales la cazurile care prezint simitoare tulburri de caracter.
"n utilizarea modalitilor i tehnicilor de dezvoltarea psiho0motricitii
trebuie s0i dea mna ntr0o echip interdisciplinar educatorul, profesorul de
educaie fizic <CA*=, logopedul <C2!= psihologul colar pentru ca printr0o
activitate concentrat de lung durat cu o eviden clar <inut n caiete care
conin tulburrile i progresele pe plan motric al fiecrui elev= s se obin
succesul scontat.
#rin metodele despre care am vorbit i mai ales prin modul lor de utilizare
trebuie s dovedim c se poate face din metoda noastr un miloc de a0i auta
pe copiii cu tulburri psiho0motorii n vederea obinerii unei eficiene moderate
sau chiar ma%ime cu minimum de cheltuial energetic.
"nainte de a ncepe recuperarea, noi educatorii, ne gsim in faa fiecrui
copil ncercnd s ne adapm specificului lui, totodat ncercnd s adaptm
copilul la e%igenele propuse.
"n comple%a munc de recuperare psiho0motorie educatorul e%ecut
continuu o micare de du0te vino ntre terapeutica organizrii generale
terapeutica etiologic, simptomatic i metodele pe care trebuie s le
foloseasc, iar aceste patru copartimente sunt n continu evoluie, fiecare
progres nregistrat cu fiecare subiect modificnd uriaul ansamblu al
recuperrii psiho0motorii, ansamblu care poate i trebuie s stea sub semnul
,38
progresului ce vizeaz ndemnarea, precizia, viteza, organizarea spaio0
temporal i celelalte aspecte de baz ale motricitii.
&copul tehnicilor prezentate mai sus nu este numai acela de a ameliora
psiho0motricitatea, ci de a aciona asupra ntregii personaliti a elevului n
vederea recuperrii lui totale pentru c totul este subordonat perspectivei
colarizrii copilului ce prezint tulburri psiho0motorii ntr0o viitoare profesie
util societii n care acesta s se realizeze.
,3?
CAPITOLUL IIII
CARACTERISTICI ALE ARTTERAPIEI LA COPII
"nc din perioada ocului simbolic, copilul i e%erseaz funciile de
simbolizare, modela, desen, toate fiind modalitile unui act de comunicare
bipolar 0 cu propria fiin i cu cei din afar.
Eocul simbolic este ntotdeauna amestec ntre aciune i vis, realizeaz
visul prin aciune, idealizeaz aciunea prin vis. Eocul are ascendent asupra
lucrurilor i se sustrage lucrurilor. /l pune stapnire pe lume i creeaz alt
lume. 2e aceea unii au ncercat s e%plice arta prin oc.
#e de o parte se spune c impulsul artistic i are rdcinile n activitatea
subcontient a copilului, care se oac, n strdania lui captivant de a se
forma, n dorina lui simultan i contradictorie de a se impune ateniei
semenilor i de a se izola ca s guste ntreaga seducie a ocului. Eames &ullG,
#opa *. <,--.=. #e de alt parte se spune c arta primitiv, mai cu seam prin
reprezentarea luptelor i a scenelor de vntoare, pare s demonstreze c arta
nu este dect o continuare a activitii n oc.
Xi totui, se arat c arta nu se trage din oc, ci mai curnd din toate
activitile umane. $rta este unul din modurile n care se folosete i se
consum activitatea total a omului <2elocroi% 1., ,-47=. 2ansul nu este un
simplu oc, o simpl e%presie de micare din e%ces de energie folosit, el se
confund cu elurile utilitare i mistice ale vieii colective i implic stri
sufleteti e%trem de profunde i comple%e, fr a se renuna la tot ceea ce arta
,33
propriu0zis adaug acestor forme primitive, fr a se renuna la formele pur i
simplu estetice ale dnsului.
2in punct de vedere psihologic e%ist numeroase asemnri ct i
deosebiri ntre oc i art0 ocul este eliberare0 ca i arta, el desctueaz,
elibereaz de realitate. Ca i arta el este creaia unor tendine profunde. *esaul
lui este libertatea prin aciune i prin vis. Xi totui, n art nu mai este vorba
despre un oc de imagini i sentimente,este vorba de o alegere de imagini i
sentimente e%presive frumoase i capabile s se ordoneze n simboluri
armonioase.
$rta construiete o lume care se impune spiritelor prin ordine i legile
sale. /a nu mai nseamn acea creaie monoton i fugitiv, care se pirde n
emanaii efemere i care rmne transcedental i insensibil la structura i la
aparena e%terioar a realizrilor sale. Eocul contribuie la pregtirea artei, dar
ocul nu devine art dect la fiina aflat pe cea mai nalt culme a
spiritualitii. Cocul devine art atunci c,nd cel care se joac este un artist
;ramer, /. <,-.4=
<dit+ Aramer n lucrarea sa H /+ild+ood and art t+erapy <,-.4=
considera unele tipuri de oc ca o pregtire pentru arte. "n acest sens arat
0copii mici au nevoie s se oace cu materiale moi i nestructurate, precum ap,
nisip, lut, pietre, clei.
$vnd la baza inelegerii psihologiei copilului teoria lui Areud, /.
;ramer fundamenteaz ideea de art ca scop. $rtterapia are fora de a spriini
/goul, de a amplifica dezvoltarea sensului de a nlesni maturizarea n general.
#rincipala funcie a artei, n acest conte%t, este de a contribui la dezvoltarea
,3.
organizrii psihice a individului, astfel ca aceasta s fie capabil s funcioneze
n condiii de sress fr a se deteriora. "n acest sens, art0terapia, devine att o
component a unui mediu terapeutic <alturi de alte tipuri de terapii=, ct i o
form de terapie complementar sau care spriin psihoterapia, fr a o nlocui
ns.
/dith ;ramer <,-.4= distinge cinci moduri n care materialele specifice
artei pot fi folosite. #rimele patru nu sunt calificate ca art i sunt e%plicate ca
fiind stadii preliminare, simptome de disfuncie care reflect o tulburare
psihologic sau o comunicare limitat.
,. #rima categorie este format din0 activiti premergtoare, de
e%plorarea proprietilor fizice ale materialelor care nu duc la crearea
de configuraii simbolice, dar sunt cotate ca pozitiveC
6. $ doua categorie este descris ca fiind activiti +aotice0 ca spoit,
stropit, mzglit 0 componente disructive, determinate de pierderea
controluluiC
7. $ treia categorie H stereotipiile 0 denumite acte n sluba aprrii.
$cestea pot lua forma copiatului, trasatului sau a repetiiilor
stereotipe. "n cadrul acestei categorii se identific dou tipuriB
a sterotipiile convenionale'
b stereotipiile rigide sau bizare, care au un neles
personal, evdeniind false sentimente.
,34
8. $ patra categorie i cea mai controversat este pictografia care
reprezint o comunicare pictorial care nlocuiete sau suplimenteaz
cuvintele.
?. $ cincea categorie, cea a H e7presiei formale H definete producerea
de configuraii simbolice care servesc cu succes att e%primrii de
sine, ct i comunicrii. #entru /. ;ramer, numai acest mod de a
folosi materialele este arta n sensul deplin al cuvntului, deoarece
deriv din sentimente evocate i servete ca analog pentru o variat
form de e%periene umane.
Categoriile evideniate de ;ramer nu sunt separate rigid, astfel, un copil
poate trece prin activiti de oc premergtoare spre e%presia formal, poate
regresa la produciile haotice, poate s se retrag ntr0o activitate depresiv ca
s aung napoi la o activitate creativ, final.
&copul artterapeutului este de a auta persoanele, copii sau aduli, s
produc lucrri ce sunt, deopotriv, e%presive i formale, fiind perioade cnd
activitatea creativ se situeaz dincolo de realitatea cotidian i cnd aceste
modaliti de a fi, de a funciona sunt mai folositoare pentru individ.
'erapia prin art este legat de conceptul de sublimare, de plcerea pe
care o obine subiectul prin sublimare. "n art, sublimarea este obinut cnd
artistul nlocuiete impulsul de a0i e%terioriza fanteziile cu actul de a creea
echivaleni pentru fanteziile sale prin imagini vizuale. $ceste creaii devin art
numai cnd artistul reuete s le fac nteligibile altora, pentru a comunica.
,3-
:olul artterapeutului este de a recunoate i rspunde aspectelor
evidente ct i celor ascunse ale produciilor copilului i s0l aute pe acesta s
creeze materiale e%presive emoional.
"n art, imaginea este un substitut, un mod de a e%terioriza e%periena de
via, pulsiunile erotice, fanteziile se%uale n multe cazuri.
2up Areud, efectele art H terapiei suntB
% reactualizarea eului'
( identificarea persoanei'
) deconflicualizarea'
4 nvarea simbolurilor culturale'
5 reec+ilibrarea afectiv'
6 diferenierea afectiv-emoional'
8 compensarea unor componente alterate'
9 valorificarea de sine prin socializare
Obie#ti%ele artterapiei sunt realizate prinB #opa *. <,--.=
,. 0perceperea simbolurilor i faptelor culturaleC
6. 0receptarea afectiv0cognitiv a simbolurilorC
7. 0imitarea i e%ecutarea simbolurilorC
8. 0transformarea lor n activiti propriiC
?. 0dezvoltarea unor forme de interes, recompens, motivaieC
3. 0selectarea valorilor i activitilor de cunoatereC
.. 0asigurarea unui sentiment de confort prin aceste activiti.
,.5
/%ist astzi o varietate de studii i cercetri n legtur cu formele de
e%presie ale copilului normal. /le sunt folosite i ca miloc de interpretare a
personalitii patologice sau morbide la copiii deficieni sau subiecii cu
tulburri psihice.
,.,
CAPITOLUL IIV
STRATEGII GENERALE DE ARTTERAPIE
$rtterapia se bazeaz pe o gam divers de strategii i tehnici ce pot fi
adaptate att la activitatea cu indivizii normali ct i cu cei cu deficiene. "n
continuare enumerm cteva dintre acestea bazndu0ne pe clarificarea realizat
de #opa *. <,--.= i #unescu C. <,---=B
,. modelaul n plastilin sau lutC
6. sculpturaC
7. pictura sau desenulC
8. decoraiunileC
?. confecionarea de ocuri, ucrii i marioneteC
3. artizanatulC
.. dansul, muzica, teatrulC
4. terapia verbal.
,. Modelajul n plastilin sau lut reprezint H nivelul bazal H al
posibilitii de e%primare artistic. Contactul cu materialul, inclusiv cu lutul,
induce o stare de satisfacie i de reconfort psihic. #unescu C., *usu +. <,--5=
Aaptul c poate utiliza volume, poate reprezenta n spaiu, i canalizeaz
copilului tensiunile n e%terior. *odelaul poate fi utilizat, la nceput, ca
,.6
instrument de investigaie, lsnd copilul s fac ce vrea cu materialul.
*omentul acesta ne indic aspectele perturbante i ne permite s ntrevedem
cile de acces la terapie. &e pot nota e%presiile verbale din timpul modelaului
i discuiile dintre parteneri. #rodusul realizat, indiferent de valoare sa artistic,
ntrete motivaia e%istenial i contribuie la schimbarea imaginii de sine.
&unt de apreciat efectele psihoterapeutice ale activitii n grup i posibilitile
de afirmare de sine pe plan social, prin e%poziiile organizate la nivelul tuturor
colilor speciale sau inclusive.
6. ?culptura este inclus de unii autori n tehnicile de artterapie. Lemnul
sau alte materiale, prin rezistena lor, necesit o activitate psihomotric mai
ncordat i mai susinut, cu importan n decontractarea motorie, fenomen
de baz n tehnicile de rela%are. $ustarea unor materiale din natur i
transformarea lor n obiecte de art i cu utilitate, pot pune n eviden anumite
tensiuni interioare i totodat asigur descrcarea tensiunilor psihice prin
fenomenul de catharsis. #unescu C., *usu +. <,--5=
@n alt grup de tehnici, folosite n art0terapie, este reprezentat prin
pictur, decorarea unor materiale de tot felul, inclusiv pe sticl, desenul artistic,
confecionarea de ucrii, ocuri, confecionarea de obiecte de artizanat, ppui,
mrioare, ilustrate.
#racticarea lor presupune, ntr0o msur mai mic sau mai mare, certe
preocupri artistice, sim dimensional i cromatic, micri mai fine i mai bine
dozate, interes deosebit, care finalizate n produse confer deosebite satisfacii.
@nele din ele cer mult imaginaie i fantezie, altele migal i lucru de
amnunt, de mare finee, fiind, n maoritate lor, accesibile att copiilor ct i
,.7
adulilor cu deficiene. 'oate aceste activiti pot fi folosite pentru reeducarea
deficienelor membrelor superioare, uneori i a celor inferioare spre e%emplu,
desenul i pictura efectuate cu autorul degetelor de la picioare de ctre
deficienii fizici.
7. #ictura i desenul artistic sunt ndeletniciri recuperatorii foarte agreate,
putnd fi practicate din orice poziie i necesitnd doar pensul, pnz, culori
sau creion i hrtie.
&unt abordabile de ctre toi deficienii care au mai mult sau mai puin
sim artistic. &ubiecii hemiplegici pot picta cu piciorul, cei tetraplegici cu
gura. $ceast activitate induce un sentiment de satisfacie i utilitate.
*odalitile folosite sunt n funcie de deficiene, i merg de la pictura cu
degetul sau cu pensula n gur pn la rafinamente moderne, prin aruncare,
pulverizare, tamponare,etc. #icturile pot fi calme sau violente, trdnd tot
attea stri sufleteti cu substrat psihic.
8. 2ecoraiunile pe materiale de tot felurile H lut, sticl, os, marmur,
mozaic, stof, piese foarte mici <pietricele, scoici etc=, pe perei ntregi, pe
pavimente fcute din marmur sau mozaic, mochete.
Ca i celelalte activiti legate de e%presie plastic, decoraiunile pot fi
folosite pentru a lupta mpotriva tulburrilor de percepie a culorilor, dar i a
altor deficiene.
,.8
?. Confecionarea de ocuri i ucrii, marionete, ca i desenul i pictura,
intr n categoria activitilor care caut o comunicare prin redescoperirea unor
posibiliti noi, fapt care permite proiectarea propriilor triri, ct i libertatea de
e%primare. *unca, imaginaia, talentul, simul estetic sunt solicitate, permind
descoperirea preferinelor i nclinaiilor personale.
"n msura posibilitilor, ucriile i ocurile vor fi adaptate pentru a
permite o mai bun prehensiune, pentru ca folosirea lor s contribuie la
reeducarea funcional ct mai intens a anumitor articulaii, s reeduce
coordonarea vizual0motric, s tonifice muchii i articulaiile membrelor.
3. $rtizanatul este o modalitate de e%presie ce folosete teme de
inspiraie folcloric, oglindete cultura satului romnesc, arhitectura i
obiceiurile. Covoare, bluze, cni, linguri pirogravate, sticle mbrcate, obiecte
confecionate din scoici, toate acestea cer o iscusin i tiin a mbinrii i
seleciei culorilor, precum i utilizarea unor tehnici de fabricaie mai comple%.
$ceste activiti reprezint att un prile de reeducare a gesturilor i mobilitii
articulaiilor ct i educarea simului estetic.
7. 4an!l
Pantomima este un dans de e%primare a unor gesturi specifice unui
persona sau a unei aciuni H poate fi e%ecutat cu muzic sau fr, se pot
utiliza i mti.
#rocedurile de organizare se bazeaz pe intrarea unor personae
cunoscute din via sau din literatur.
,.?
2ansul n cuplu prezint virtui de socializare deosebite pentru
adolesceni.
Cuplul prezint forma cea mai puternic de comunicare i relaie
social.
Aormarea unui cuplu poate fi utilizat pentruB
% ieirea din conflict'
( ieirea din situaia de marginalizare'
) e7primarea public a unei iniiative i dorine'
4 cererea de intrare n relaie'
5 realizarea unui dialog subcontient ntre forele instinctuale
normale i canalizarea unor tendine abisale'
6 realizarea unui dialog n stil social'
8 stabilirea unei situaii afective pozitive'
9 ntrirea unui comportament social pozitiv'
: eliberarea de sub tensiunea impulsurilor
2ansul n cuplu dezvolt prin tensiunile interpersonale create, o gam
larg de sentimente 0 pasiune, dragoste, autovalorificare, schimbarea imaginii
de sine, perceperea pozitiv a celuilalt.
$cesta umanizeaz individul prin formarea comportamentului social.
2ansul n cuplu intensific descrcrile refulate ale unor inhibiii social0
morale, avnd consecine benefice asupra strii de echilibru a persoanei.
&e impune o atent selectare a eantioanelor de subieci pui n relaie
pentru asigurarea reuitei terapeutice.
,.3
Terapia )e expreie %erbal" pune n eviden stilul de comunicare prin
limba care particularizeaz individul.B
? C Frunner, Montagu i 3uria demonstreazB
,. rolul limbaului n organizarea comportamentuluiC
6. rolul limbaului n nvarea conduitelor socialeC
7. rolul limbaului n devenirea socialC
8. raportul dintre tulburarea limbaului i tulburrile de
comportamentC
?. relaia dintre modificrile de percepie verbal i comportamentul
socio0moral.
"n cazul terapiei de e%presie verbal se vizeaz, n primul rnd
catharsisul.
Catharsisul este un procedeu similar cu cel din psihoterapia de factur
freudian. &e realizez prin trei modalitiB
a. repovestirea liber a unor ntmplri conflictualeC
b. povestirea n scris a situaiei declanatoare de conflictC
c. continuarea unui subiect prezentat parial subiectului prin discuii
libere
Re#itarea )e poe+ii se realizeaz prin metodele urmtoare(
0 selecia unei poezii pe care o prefer subiectulC
0 se va recita i se va imprima pe bandC
0 se va asculta banda i apoi se va recita.
,..
/ste o tehnic indicat pentru nsuirea corect a sunetelor, a
semnificaiei lor, de pronunie corect, insistndu0se pe aspectele afective ale
limbaului.
Teatrali+area a! interpretarea )e rol!ri
:olurile vor fi alese de ctre fiecare subiect i nvate H se va avea gri
ca semnificaia i coinutul materialului de nvat s fie adaptat scopului
propus. &e urmrete astfel o nvare comportamental i social. :olul
interpretat devine un instrument al aciunilor interpersonale. :olul poate fi al
celui care l oac, un rol complementar sau un alt rol. #rincipiul de baz este
de schimba rolurile ntre protagoniti. &e aunge la un fenomen de interaciune
care prin intermediul rolurilor devine aciune.
#entru reuita activitilor de teatralizare, se cer respectate o serie de
condiii legate de timpul de desfurare al aciunii <prezent, trecu sau viitor=,
gradul su de veridicitate <real, posibil sau imaginar= i modul de comunicare
ales <verbal sau nonverbal=.
,.4
CAPITOLUL IV
DESENUL I PICTURA LA COPII
"n anul ,-4?, la /ditura > 3affont, ieea de sub tipar lucrarea intitulat
(La cause des enfants), n paginile creia, autoarea @r 1olto precizaB (este
nscris n condiia omului de a nu-i putea dezvolta personalitatea dec,t n
conte7tul unei RR a dou nateri SS!. (#amenii, n general, remarc
psihanalista francez, catalog+eaz ca pe o simpl manifestare de misticism
cea ce nu este, n fond, altceva dec,t procesul umanizrii pur i simplu!
'recerea de la un stadiu vegetativ la unul animal constituie naterea mamifer,
prima natere, pe cnd cea de0a doua natere reprezint trecerea de la stadiul de
dependen animal la libertatea uman, a 2$0ului i N@0ului, fiind o natere
la contiina vieii simbolice!, o e%isten specific, tocmai n aceasta const
mutaia care face dintr0un mamifer o fiin omeneasc.
Mircea <liade, referindu0se la acelai fenomen, reliefa ideea c nu devii
om ntreg dect dup ce ai depit i abolit, ntr0o anumit msur, umanitatea
natural) nscndu0te a doua oar. "n aceast perspectiv filozoful &ocrate,
nu ntmpltor se compar cu o moa. /l l aut pe om s se nasc la
contiina de sineG, eliberndul din starea de ignoran i confuzie. "n
consecinele ei ultime, maieutica socratic, nu este nimic altceva dect o priz
de contiint, o trezire a individului i a capacittilor sale aflate nc n stare
latent.
,.-
2ac adugm i afirmaia celor spuse pn n prezent, potrivit creia
omul nu poate deveni om dec,t prin educaie! <;ant=, consider c avem
destule argumente n spiinul ideii c dincolo de determinantele genetice,
educaia are rolul important n structurarea personalitii individului, n
configurarea unui anumit tip de relaii ntre sine i semenii si. Numai c i aici
se realizeaz ntlnirea dintre concepia socratic i cea a lui &teiner asupra
educaiei ca maieutic a personalitiiC a educa nu nseamn a prefabrica
oamenii dup un model mai mult sau mai puin utopic, ci a elibera n fiecare
calitile e%istente n stare latent, permindu0i astfel s0i pun n valoare tot
ceea ce nseamn talent, abilitate i imaginaie creatoare.
&istemul formativ0educaional trebuie s fie complet independent, cel
puin n primele sale etape, de cerinele economice i politice ale societii.
Considernd c societatea se structureaz n trei domenii distincte, ca i &teiner
optm pentru delimitarea clar a celui dinti <cel spiritual0cultural=, de celelate
dou <economic i politico0uridic=. Xansa fiecrui individ, de a0i elibera i de
a0i pune n valoare nsuirile, depinde, cel puin n prima parte a e%istenei lui,
de prini i de educatori. :olul acestora este de a ncuraa talentele copilului i
de a le lsa s se fructifice n cadrul societii i nu de a mutila personalitatea
copilului n beneficiul lor propriu sau n beneficiul unor imperative tehnico0
economice sau politico0ideologice.
2in pcate, sistemul educaional clasic se transform tot mai mult ntr0o
adevrat instituie de alienare a individului, de depersonalizare a acestuia, de
ablonizare i tipizare a cea ce, n mod logic, ar trebui s fie unic i irepetabil.
,45
"ncercarea de a organiza sistemul educaional dup modelul procesului de
producie i e%clusiv n funcie de cerinele acestuia reprezint, probabil, una
din cauzele <dac nu cumva cea mai important= crizei morale, ce confrunta
aproape toate societile contemporane. Cci, n loc s formeze personaliti
mature i responsabile, capabile de empatie, deschidere i toleran, un sistem
educaional subordonat e%cesiv intereselor economice nu stimuleaz, adeseori,
dect un pragmatism reducionist. $chiziionarea unor cunotine i cultivarea
unor deprinderi pur utilitariste se realizeaz, adeseori, n detrimentul
componentei artistice, bazate pe creativitate i originalitate.
$tenia cu totul remarcabil pe care &teiner a acordat0o preocuprilor
din sfera artelor <desen, pictur, teatru, muzic, euritmie= nu e%prim att
dorina unor viitori artiti, ct mai ales voina stimulrii i dezvoltrii, n toate
direciile, a capacitilor creatoare cu care este nzestrat fiina uman. #e de
alt parte, nu trebuie pierdut din vedere faptul c activitile de ordin artistic au
o finalitate i o eficacitate cu mult mai cuprinztoare dect este dispus s
accepte simul comun.
2ac ar fi s ne referim numai la desen, pictur i euritmie, n concepia
lui &teiner se pot face urmtoarele precizriB
0 desenul i pictura constituie domenii de mare finee, cu autorul
crora educatorii pot realiza o profund cunoatere a
temperamentelor i problemelor emoionale ale copiilorC
0 cnd privim desenul unui copil, ne interesm de desen, n msura n
care ne interesm de copil <nu ne amuzm fr s ne gndim la
,4,
munca desenatorului, aa cum am face n cazul cnd privim desenul
unui adult=.
2esigur, putem studia desenele unor copii chiar necunoscui, dar
desenul copilului are o slab valoare informativ, este necesar s interogm
copilul asupra inteniilor sale, s0l punem s ne e%plice desenul.
#rin mrturia sa copilul dezvluie nu numai certe aptitudini practice
<abilitate manual, caliti perceptive, buna orientare n spaiu etc.=, dar mai
ales trsturi ale personalitii sale <reaciile sale emoionale de moment,
atitudinile sale afective n situaii determinante, preferinele, cerinele sale de
interes, viziunea supra lumii etc.=.
2intre planurile multiple, n care se manifest personalitatea copilului n
desen <aa cum au fost conturate prin studiile psihometrice, clinice i de
generalizrile statistice=, se prezint n continuare treiB
* =aloarea e7presiv a desenului
Iestul grafic, maniera n care copilul trateaz suprafaa alb, alegerea
formelor i locurilor, sunt elemente ce e%prim starea sa emoional,
temperamentul sau cea ce este cunoscut sub numele de valoarea e%presiv a
desenuluiB
0 Cu privire la get!l grafi#, se distinge linia furioas, agresiv <care
poate, la limit, s antreneze o ruptur, o sfiere a hrtiei=, de linia
ezitant, abia subliniat.
"n acest sens, unii autori consider c studiul desenului nu difer
fundamental de grafologie, el putnd s constituie un simplu caz particular. &0a
,46
realizat o clasificare a diferitelor tipuri de trsturi i s0a ncercat o
coresponden grafic ntr0un anumit tip de emoii. &0a putut, de e%emplu,
verifica e%istena unei mari concordane ntre e7presia grafic, umor i
caracter.
0 > analogie ar e%ista, de asemenea, ntre cadrul spaio0temporal n
care se situeaz copilul i spaiul grafic sau, altfel spus, un
paralelism ntre pulsiunile sale i micrile grafice.
Copilul ambiios, care caut s0i afirme prezena sa n tot locul i n
orice moment, va avea un desen care va acoperi, pe ct posibil, spaiul foii.
2eseori, ns, umplerea sistematic a ntregii foi poate fi n egal msur un
semn de imaturitate, dup cum utilizarea unui spaiu e%agerat de mic poate fi
un semn de dezechilibru.
Concepia simbolic asupra spaiului <#ulver= propune o divizare a foii
de desen n trei zone orizontale i dou zone verticale. Qona orizontal
superioar ar simboliza idealul, zona median H centrul de interes cotidian al
copilului, zona orizontal inferioar H pulsiunile sale primitiveC banda vertical
dreapta ar prezenta viitorul, iar cea stng trecutul.
$ceast concepie este mult discutabil. 'endina spre zona superioar a
paginii ar indica i propensiunile spre orgoliu, pe cnd zona inferioar, de la
baza foii, ar ilustra stabilitate i puternic nrdcinare.
0 St!)i!l formelor <:ose $lschuler i K.9eiss 1attPicD= a urmrit
realizarea unei comparaii ntre stilul grafic i viaa afectiv a
copilului.
,47
$stfel, copiii care manifest interes mai ales pentru liniile drepte i
pentru unghiuri sunt copii realiti, deseori cu o bun capacitate de organizare i
iniiativ.
2impotriv, cei care prefer liniile curbe sunt sensibili, foarte
imaginativi, dar fr ncredere n ei, cutnd aprobarea adulilor.
2e asemenea, predominarea formelor circulare ar fi un semn de
imaturitate i feminitate, echilibrul dintre formele circulare i liniile verticale ar
indica un echilibru i control al impulsivitiiC predominarea verticalelor ar fi
proprie temperamentelor active, energice, brbteti orientate spre e%terior.
*ai rara predominare a liniilor orizontale ar fi adesea un indicator al
conflictelor psihologice.
0 Cercettorii s0au preocupat i de studiul dispunerii, al orientrii
liniilor n spaiu $stfel, a fost opus spiritul de decizie al celor ce0i
orienteaz liniile n direcii coerente, celui impulsiv, al celor ce0i
orienteaz liniile n toate direciile.
#redominarea formelor unghiulare ar reflecta maniera regresiv,
dispunerile n zig0zag i liniile sparte, din buci, ar fi semne ale instabilitii,
iar preferina pentru puncte sau mici pete ar e%prima ordinea i meticulozitatea.
Aa de cele menionate mai sus, se impune i precizarea urmtoarelor
aspecteB
#n la . ani, prezena unor elemente grafomotorii <linii, forme, direcii,
etc.= i repetarea acestora sunt n sine puin relevante, deoarece copilul are
nevoie s0i e%erseze mna, s0i nsueasc aceste elementeC unele perseverri
stereotipe, coroborate cu rspunsurile copilului la alte probe, pot indica
,48
fenomene de rigiditate mintal, chiar de retard, dup cum nu orice curb
nseamn imaturitate, dimpotriv, precocitatea n realizarea liniei curbe i a
personaelor n micare poate fi un semn al fle%ibilitii mintale, al creativitii.
2up intrarea copilului n coal, aceleai elemente dobndesc semnificaii
psihologice noi.
0 C!loarea are, de asemenea, o valoare e%presiv. Aiecare culoare are
efecte proprii.
Culorile reci, n particular tonurile albastre, au tendina s se
concentreze, s (fug) din faa privirii noastre, pe cnd tonurile de rou
iradiaz, tind s (avanseze) spre noi.
/%ist culori care se completeaz sau se opun. $numite combinaii dau
impresie de armonie, de coeren, altele, din contr, provoac efecte
contrastante. Noiunea nsi de ton cald sau ton rece este semnificativ i pare
s fie legat de proprietile fizice elementare ale culorii.
$ceste efecte ale culorilor sunt induse i de corespondenele naturale
dintre culori i anumite elemente naturale. 2e e%emplu, ntre rou i snge,
simbol al vieii, dar i al rnirii, al ferocitiiC ntre bleu i cer sau apC ntre
verde i vegetaieC ntre galben i foc sau lumin.
Corespondentele dintre culori i natur vizeaz nu numai lucrurile, ci i
diferitele stri ale substanei. 2e e%emplu, tonurile opace i terne evoc o
substan material rezistent, n timp ce tonurile vii au o calitate aerian, care
evoc ocul luminii traversnd lucrurile.
+mpresiile de tristee sau de bucurie, de armonie sau de tensiune pot fi
citite din desenele copiilor. "n ansamblu, culorile calde sunt apanaul copiilor
,4?
deschii, bine adaptai grupului, n timp ce culorile neutre caracterizeaz copiii
nchii n ei nii, independeni i adesea agresivi.
:oul, culoarea preferat de copii mici, mai trziu va e%prima
manifestri de ostilitate i dispoziii agresive.
#rintre copiii care utilizeaz albastru se pot distinge dou grupeB cei care
caut s se conformeze regulilor e%terioare, dar care n profunzime nu le
accept, i cei care se conformeaz de asemenea, regulilor grupului, dar sunt
suficient de evoluai ca s le accepte.
Negrul ar e%prima inhibiie, team i s0ar asocia unui comportament
depresivC portocaliul o stare de fericire de rela%are, verdele o reacie fa de
discplina prea riguroasC violetul tensiuni conflictuale.
#rezint, de asemenea, interes alegerea nuanelor i reprezentarea
acestoraC suprapunerea e%prim conflictul dintre diverse tendineC izolarea
acestora e%prim rigiditate i teamC amestecul fr discriminare ar e%prima
imaturitate i impulsivitate.
B. V%,)%re% (r)!e-t!+# % de$e"&,&!
&tilul general de reprezentare e%prim dispoziiile fundamentale ale
viziunii copilului asupra lumii i constituie valoarea proiectiv a desenului.
!aloarea proiectiv a desenului copilului se refer la efectul provocat de
acesta, stilul sau personalitatea ca tonalitate <n psihanaliz proiecia are un
sens bine determinat, sensul de (proiectiv) utilizat aici este diferit de cel
psihanalitic=.
,43
$stfel, n desenele unor copii domin micarea i culoarea, micri
ascendente i micri descendente ale personaelor, arborilor, etc, preferina
pentru anumite culori, n timp ce la alii domina un echilibru, personaele au
atitudini rigide, parc sunt nchegate, linia este riguros uniform, iar
u%tapunerea culorilor d ansamblului un aspect armonios.
@ranToise Min0oUs0a distinge, n acest sens, dou tipuri de
temperament (raionalul) care se complace n abstract, n imobil, solid i rigid
cruia i scap micarea i (intuitivul), care mai mult gndete dect simte,
care separ i discerne obiectele prin contururi preciseC (senzorialul), din
contr, aplecat spre concret, mai mult simte dect gndete, vede lumea n
micare, n imagini totdeauna vii, departe de orice abstracie.
"n desenul copilului se regsete aceast opoziie, att n desenele libere,
ct i n desenele cu tem.
Copilul senzorial se intereseaz de obiectele familiare, i place s le
acumuleze, ceea ce d desenului su impresia de bogie e%trem. "n peisae
apar case, arbori, personae. "n detaliu, fiecare obiect este reprezentat cu o gri
deosebit, totul este viu, totul se mic, totul este n curbe i sinusoide.
$legerea culorilor este, de asemenea, caracteristic profilului su psihologic.
'ipul senzorial iubete tonurile vii, realiste, culoarea domin forma i d
ansamblului o impresie de lumin i via.
Copilul (raional) este e%act opusC costrucia este precis, echilibrat,
static, trsturile sunt nete, domin simetria, obiectele lsnd ntre ele
suprafee vide.
,4.
*erit s se considere c, aceast opoziie nu definete dou grupuri de
copii, ci mai curnd doi poli n particularitile formale ale desenelor copiilor.
"n general, ambele tendine se regsesc doar n modaliti schimbtoare.
C. V%,)%re% "%r%t!+# % de$e"&,&!
2esenul copilului reflect, de asemenea, centrele sale de interes,
gusturile, preferinele. $ceste mobiluri determin copilul s fac un anumit
desen i nu altul. :areori copilul alege tema desenului pe baza sugestiei altei
persoane. Cel mai adesea alegerea obiectului este determinat de situaieB un
seur pe malul mrii, la munte, o vizit la grdina zoologic sau la circ.
&unt apoi evenimentele de sezonB $nul Nou cu peisae de iarn, cadouri,
#atele cu ou colorate iVsau ncondeiate etc.
!ederea unui obiect, care marcheaz contient sau nu imaginaia copilului
constituie, de asemenea, o ocazie pentru alegerea temei. 2e e%emplu, noutatea
obiectuluiB un avion, fructe de sezon etc. 2eseori nu obiectul nsui va stimula
opiunea, ci o imagine, o fotografie care l reprezint. Nu att obiectul l
fascineaz, ct reproducerea sa, mai ales cnd copilul descoper miloacele
pentru a0l reprezenta n imagine.
'ot astfel, desenele anterioare e%ercit o atracie puternic i
favorizeaz repetarea acelorai teme.
@neori, cu ocazia unor erori, a unei improvizaii, copilul gsete n
schema sa obinuit un sens nou sau descoper posibilitatea de a prezenta un
nou tip de obiect.
,44
$legerea temei este deci, n general, determinat de dou serii de
motiveB dorina de reprezentare a unui anumit obiect, plcerea de a reproduce
anumite scheme grafice obinuite i de ocazia transformrilor deliberate sau
inopinate prin care ncearc s le aplice n reprezentarea altor obiecte care nu
erau alese anterior.
+mitarea direct a unui obiect perceput nu oac aici <cadrul valorii
narative a desenului= dect un rol secundar. Ceea ce0i place lui nu este s dea
iluzia prezenei unui obiect absent, ci s se asigure de puterea sa de a semnifica
prin imagini. Copilul copiaz puin obiectele reale pentru c acest e%erciiu l
aut s0i perfecioneze schemele sale obinuite.
2ac alegerea obiectelor este legat adesea de circumstane, ea depinde,
de asemenea, de preferinele sale obinuite, de lumea cotidian, de crile al
cror coninut l impresioneaz, de visurile lui etc.
$legerea obiectelor i temelor este de altfel, n ntregime imprevizibil.
@n anumit copil va reproduce scene domestice, cu animale sau scene de
e%plorare , etc. @n altul, scene de rzboi, de agresiune sau scene din sporturi,
etc. "n spatele acestor teme se afl preocuprile cotidiene, dorinele, visurile
copilului.
:epetarea unor teme are o mare valoare diagnostic. 2e e%emplu, n
desenul satuluiVoraului la copiii instabili emoional, apar cu mare frecven
strzi mai lungi i mai sinuoase.
"n acest sens, nu trebuie uitat valoarea simbolic a temelor. @nele
obiecte, scene sau particulariti de reprezentare a acestora trimit la e%periena
trecut la interesele actuale sau de viitor, dar ele au n plus o valoare simbolic.
,4-
universul nostru este o lume de fore i raporturi!, conform afirmaiilor
fcute de /lena Kadea <,--?=. $stfel soarele simbolizeaz cldura, viaa.
Lumea obiectelor este o lume de simboluri. Copilul poate desena un leu pentru
c a vzut unul, dar pentru el leul este purttorul unui sens, care0l distinge de
alte animale. $cest domeniu al imaginarului, care ocup un spaiu larg n viaa
copilului, se e%prim n mod natural n desenele lui.
"n concluzie, desenul copilului i dialogul adultului cu acesta dezvluie
structura i dinamica personalitii copilului, relaiile lui afective cu lumea,
micrile de apropiere sau de retragere, care marcheaz raporturile sale cu
fiinele sau lucrurile. 2esenul i pictura dau posibilitatea copiilor, aa cum am
vzut de altfel, de e%primare, de structurare i de dezvoltare a propriei
personaliti i au valene psihoterapeutice general recunoscute.
<uritmia, care este, n fond, o (vizualizare a limbaului), face
cone%iunea dintre sunet, simbolul grafic i gest, dintre concret i abstract dintre
minte i corp, valorizndu0l pe acesta din urm, euritmia asigur nu doar o
armonizare a micrilor proprii, ci i o armonizare cu micrile celorlali.
&copul ei ultim este integrarea organic n micarea unei comuniti Carlgren
A.<,--8=.
> ?teiner, dup Carlgren A.<,--8= a subliniat ideea c activitile
artistice sunt menite s elibereze, s dezinhibe imaginaia i creativitatea
copilului, s0i dea ansa de a se construi pe sine nsui ca pe un ntreg, de a0i
coordona abilitile intelectuale i cele practice, definindu0se ca ntlnire
fericit a celor trei dimensiuni fundamentale ale fiinei umane.
,-5
"n contrast cu psihopedagogia clasic, cu soluiile i metodele acesteia,
demersul lui &teiner pune accentul nu pe memorie ci pe nelegere, nu pe actul
nvrii n sine ci pe apropierea artei de a nva, de a cuta i a propune
soluii proprii la probleme venind din diverse domenii de activitate. "n acest
fel, suficienta bazat pe siguran, adeseori fals, decurgnd din deinerea unui
baga informaional bogat, dar achiziionat n mod formal i mecanic <i care
duce la atitudini conservatoare i negative fa de tot ce nu corespunde
achiziiilor dea e%istente= este nlocuit cu o atitudine de deschidere, de
curiozitate intelectual, de toleran fa de inedit i fa de personalitatea i
ideile altora."n concluzie, aa cum remarc subtil Nietzche, rolul educatorului
nu este de a potoli ci de strni foamea intelectual a copilului.
,-,
CAPITOLUL IVI
CARACTERISTICI GENERALE ALE DESENULUI I PICTURII
LA COPIII CU DEFICIENE
/%presia plastic, desenul constituie o dimensiune a personalitii
globale, cu o structur i o e%isten proprie, cu o genez anumit i cu un scop
funcional precis stabilit.
2esenul, ca form comple% de e%presie, e capabil nu numai de a
reprezenta structura formal i coninutul personalitii, ci implicit i de a0l
utiliza n investigarea psihodiagnostic.
$ceasta din urm, n condiiile colii pentru deficienii de auz i pentru
deficieni mintali, se prezint ca o metod de investigare activ, ce const
ntr0o suit de Rmodele plastice) de la simplu la comple%, imagini grupate
progresiv i aplicate dup principiile psihologiei e%perimentale i
psihodiagnozei. $ceste Rmodele) sunt prezentate subiectului drept Rsarcini0
stimuli) crora trebuie s le dea un rspuns sub forma reproducerii plastice.
Neuropsihologia desenului l prezint ca pe un proces comple% de
e%presie a personalitii, cu o reprezentare cortical i cu aceai valoare ca
limbaul verbal <oral i scris=, n raport cu marile funcii simbolice corticale
gnozo0pra%ologice. Aundamentele psihologice pentru e%plicarea naturii
neuropsihologice a desenului se refer la urmtoarele aspecteB
,-6
02esenul este o funcie instrumental simbolic a creierului, cu aceai
valoare ca i limbaul verbalC
02esenul are o reprezentare la nivelul anumitor arii corticaleC
0>rice leziune produs la nivelul ariilor corticale ale desenului va
determina apariia unei tulburri specifice n deseneC
0Aiind o funcie neuropsihic desenul poate servi ca form de analiz
psihodiagnostic.
La copiii deficieni mintal, din categoria celor mai frecvente tulburri
e%primate plastic i care au valoare diagnostic se pot enumeraB
,. tulburri de form care reprezint modificri ale formei fr s
schimbe n esen forma naturalC
6. tulburrile de e7ecuie ale formei ce determin aspectul neterminat,
rigid, srac, dezordonatC
7. tulburrile de construcie ale formei care constau nB
- accentuarea unui element neesenialC
- stereotipia formeiC
- omiterea unor elemente esenialeC
- culoarea contravine formei.
8. tulburrile de sc+em corporal ce se refer laB
- transparena corpuluiC
- asimetrii accentuate, disproporii ntre diferite segmente ale
corpuluiC
- omisiuni sau adugire de segmenteC
- corpul redat Rcu faa), iar capul i picioarele Rdin profil) C
,-7
- capul asimetric, deformat, nelegat de gt, cu contur deschis <sus=C
- membrele cu aspect apendicular, asimetrice, supra sau
subdimensionate, absena uni sau bilateralC
- Rneoformaie) [ cap dublu, trei mini, mai multe degete.
?. tulburri ale sensului simbolic al formei H apar cnd se solicit imaginaia
elevului incapabil de a crea sau folosi Rforma simbol) i se refer laB
- culoarea ce acoper ilogic toate elementele <e%. B capul are
culoarea hainelor=C
- procedee speciale de desen <umbre, pete de culoare= care nu au
nici o semnificaie, sens, simbol.
3. tulburri de compoziii Compoziia este cea mai comple% activitate de
desenare, la care concur numeroi factori, cu principii compoziionale
logiceC aceti factori confer compoziiei plastice ritm, echilibru, msur,
proporii, for de emoionare i de comunicare. 'ulburrile ei se refer laB
- absena relaiilor ntre forme, detaliu, spaiuC
- compoziie nchis Rn plan) desfurndu0se frontal
bidimensional, cu aspect staticC
- repetiia frecvent a figurilor Rschem)C
- perspectiva afectiv domin perspectiva vizual, inversnd
raporturile reale dintre elementeC
- neacordarea importanei Rmediului) caracteristic temeiC
- culoarea nu are rol constructiv sau impresiv, ci e%prim doar
tririle interne ale copiluluiC
,-8
- plan perceptiv ngust, care d imagini srace, lacunare,
dezmembrate, ireale.
.. tulburri de culoare.
"ntreaga armonie a unei lucrri plastice se spriin pe tonalitatea
cromatic dominant, pe un echilibru diriat subiectiv. 'ulburrile se refer laB
- nerespectarea realismului vizualC
- absena armoniei cromatice rafinate, tonuri sau nuaneC
- utilizarea ilogic a culorilor <zpada roie, pr verde= sau unei
singure culoriC
- efectul spaial al culorilor nu este folosit i desenul este plat,
bidimensional, cu aspect dezordonat.
4. tulburri ale spaiului plastic <relaionarea structurii compoziiei cu forma
ei total=. 'ulburrile se refer laB
- spaiul gol, deschis, srac, simplist, static, brut, sumbruC
- descriptiv, serial, decorativC
- spaiu neechilibrat prin sub sau supradimensionarea formelor.
2esenul constituie un mecanism comple% care antreneaz multiple laturi
ale psihologiei individului, avnd un caracter strict individual specific, n
raport cu particularitile subiectului respectiv, cu capacitatea acestuia de
e%presie, cu aptitudinile, cu nivelul cultural, cu afectivitatea i ntreaga
dinamic a personalitii sale.
"nsuirea limbaului plastic ofer deficientului de auz spre e%emplu,
posibilitatea de manifestare fireasc, prin desen, a unei Rgramatici) speciale ce
,-?
e%teriorizeaz coninutul intrapsihic global al personalitii, cu aceai valoare
ca i limbaul verbal, sau scris pentru procesul de comunicare interpersonal.
!alenele activitii plastice ale desenului sunt insolubil legate de
conceptul de evaluare. "n conturarea unei definiii a actului de evaluare,
preocuprile se centreaz n condiiile colii speciale pentru deficieni pe
aspectele care fac din aceasta o verificare, estimare, sancionare i atestare a
gradului n care subiectul supus educaiei s0a apropiat de performana ce i0a
fost fi%at de cerinele colare.
/valuarea complet a actului pedagogic, din punct de vedere al
performanelor elevilor implic, pe de o parte msurarea rezultatelor obinute
de acetia, deci a efectelor educaiei asupra dezvoltrii lor, iar pe de alt parte,
cunoaterea elevilor ca subieci activi, factori ai propriei lor formri.
#roblemele referitoare la surprinderea caracterului ca obiect al aciunii
de instruire i educare i ca subiect al activitii de nvare, constituie
domeniul multor preocupri psihopedagogice, materializate n aciuni
comple%e de evaluare i Rprognostic) educaional.
Ceea ce impune cu necesitate luarea n considerare a trsturilor elevilor
este variabilitatea populaiei colare, diferenele individuale fiind reale i
evidente n cazul deficienilor colarizai n unitile colare speciale.
/%istena unor trsaturi individuale la elevii deficieni reprezint o
puternic motivaie a necesitii evalurii ct mai obiective a potenialului
biopsihic al fiecrui elev. "n acest sens, un proces de educaie special,
organizat i diriat raional trebuie conceput att pe temeiul trsturilor
comune, caracteristice ale elevilor aflai pe o anumit treapt de dezvoltare
,-3
autogenetic, n raport cu care sunt colarizai pe nivel de clase ct i prin
luarea n consideraie a particularitilor individuale ale acestora.
/ste necesar a meniona, ctigul pe care l obine evaluarea continu,
formativ, n raport cu cea cumulativ, constatativ.
$stfel, rolul evalurii formative este acela de diagnosticare i ameliorare
numai o evaluare bazat pe operarea unui Rdiagnostic), secven cu secven,
permite s se aprecieze modificrile care intervin n dezvoltarea psihic
general a deficientului colarizat.
E%al!area evideniaz fapul c sunt numeroase laturile care prezint un
interes deosebit pentru cunoaterea deficienilor. 2in multitudinea acestora fr
a opera o ierarhizare absolut, putem distinge cel puin trei grupe cu valoare de
Rindicatori) ai actului de evaluare a particularitilor deficienilorB
a= capacitatea intelectual e%primat n nivelul general de dezvoltare a
proceselor intelectualeB g,ndirea, memoria, limbajul'
b= nivelul de pregtire colar <antecedente educaionale=C
c= trsturi de personalitate cu rol deosebit pentru activitatea de
nvare colarB trsturi caracteriale, afective, capaciti
relaionale. 2epistarea i decelarea acestor trsturi, care0i
difereniaz pe elevi, reprezint premisa oricrei aciuni de tratare
diferenial, nota sa caracteristic constituind0o adaptarea activitii
de instruire colar la tipologia particularitilor elevilor pentru
atingerea succesului colar.
,-.
$ceste aspecte pot fi msurate prin intermediul unei evaluri
constatative i formative realizate prin desen.
*odalitile de surprindere ct mai fidel a particularitilor individuale
ale deficienilor de auz spre e%emplu, sunt cu totul deosebite, n condiiile
colii speciale, e%presiei plastice, desenului revenindu0i rolul cel mai important
n furnizarea de date prin caracterul Rnon0verbal) accesibil deficientului sever
i cu deficiene asociate. La omul normal, limbaul verbal oral se dovedete a fi
cel care primeaz, n raport cu alte forme, care implicit capt un caracter
secundar n comunicare. La deficienii de auz n lipsa limbaului verbal, sau
prezena sa n plan secundar, n combinaie cu mimico0gesticulaia, desenul
devine un mod de limba, de comunicare, depind adesea, ca posibiliti de
transmitere cele ale unui mesa, limbaul verbal.
2esenul este folosit n procesul de cunoatere al elevilor deficieni, fiind
un milocitor de comunicare ntre subiect i psiholog, valoarea narativ a
acestuia oferind date cel puin suficiente pentru o cunoatere preliminar real.
2esenul este utilizat n scopul investigrii psihodiagnostice a personalitii
deficientului bazndu0ne pe funcia sa e%presiv i proiectiv, de e%teriorizare
a coninutului intrapsihic, pe funcia de comunicare i pe capacitatea lui de a
reprezenta aspecte pe care deficientul nu tie, nu poate sau chiar nu vrea s le
verbalizeze.
2e asemenea desenul poate constitui o metod eficient de psihoterapie,
acionnd ca proces de nvare, renvare i reinstrumentalizare a funciilor
mentale. $stfel prin desen sunt transmise cunotinele, se fi%eaz deprinderi se
,-4
formeaz i se dezvolt structuri logice ale gndirii, se dezvolt procesul de
comunicare interpersonal.
2esenul se prezint astfel ca o form de reprezentare plastico0static a
imaginilor realitii obiective <e%terioare sau interioare= proprii subiectului care
le produce. /l cuprinde trei aspecte principale, comune oricrei forme de
e%presie neuropsihic <desenul, scrisul, vorbirea= i care se refer laB
0 activitatea pragmatic e%ecutorie [ desenareaC
0 produsul activitii [ desenul
0 funcia neuropsihic mental [ funcia plastic
+nterpretarea desenului pune n discuie mai multe puncte de vedere
orientate spre dou direciiB cea estetic i cea psihologic, acestea fiind
ustificate mpreun deoarece desenul nainte de a fi o Rlucrare) este un
Rlimba), un sistem simbolic informaional neuropsihologic.
>rientarea psihologic care este n atenia noastr este cea dependent
de structura i dinamica personalitii, desenul vehiculeaz coninutul
intrapsihic al individului, reflectnd personalitatea global a acestuia.
2esenul, n cazul deficienilor apare ca un limba Raccesibil ce opereaz
ca un sistem specific) de semne fizice concrete prin care el capt o form
Rcirculant0comunicabil) n cadrul comunicrii interpersonale, comportndu0se
ca valoarea unui mesa, ce e%prim n e%terior coninutul intrapsihic global al
personalitii deficientului.
$stfel desenul ca limba, ca mesa, este purttorul unei informaii pe
care o transmite subiectul, cu o anumit semnificaie i ntr0o form fizic
specific particular acestui tip de limba <semnul grafico0plastic=.
,--
Cu alte cuvinte, desenul, ca mesa plastic, posed un sistem semantic
precis, un cod informaional, care n cadrul comunicrii interpersonale, se va
supune legilor generale ale semanticii. Kadea /. <,--?=
>rganizarea, formarea, transmiterea, nelegerea H pe aceste valene de
tip comunicaional se bazeaz multe din aciunile psihopedagogice recuperativ0
terapeutice pentru deficieni, desenul devenind un semnal specific psihoplastic
care ncorporeaz, fi%eaz i transmite o imagine mental.
2esenul se manifest ca un Rsemnal comple%) cu valoare
informaional, ca un ansamblu semantic de mesae, organizat n scopul
stabilirii precizrii i transmiterii unor enunturi ideo0afective comple%e.
/%presia plastic, desenul, n conte%tul investigaiilor asupra
deficientului depesc punctele prin care sunt privite ca aptitudine practic de a
copia realitatea, valenele lui referindu0se laB
- valoarea e7presiv H dat de gestul grafic care traduce unele aspecte
legate de temperament i natura reaciilor tonico0emoionale ale
subiectuluiC
- valoarea proiectiv H se refer la capacitatea desenului de a da o
imagine fidel a ansamblului personalitii subiectului <coninutul
intrapsihic=C
- valoarea narativ H este cea care sensibilizeaz rapid i capteaz
atenia, fiind influenat de cutarea a ceea ce are interes pentru subiect,
de alegerea temelor desenului, toate acestea n raport cu e%periena
personal, amintirile, imaginarul personalC
655
- valoarea asociativ H prin care desenul este rezultatul unei condensri
de semnificaii i n acest sens, coninutul desenului <tema, stilul= se
apropie, ca tip de elaborare psihologic, de vis.
Numeroase sunt studiile i cercetrile privind analiza autogenetic,
vertical evolutiv a desenului, toate acestea avnd n vedere Rrealismul)
acestuia i fazele pe care le parcurge cu valoare de legitate. #e cunoaterea
acestora se bazeaz analiza intim a e%presiei plastice, a desenului, de la
Rrealismul fortuit) corespunztor perioadei mzglelii, pn la Rrealismul
intelectual) corespunztor etapei de folosire a semnelor grafico0plastice pentru
redarea realitii obiective.
2e asemenea, pe lng aspectele legate de nivelurile ontogenetic0
evolutive, investigaiile cu valoare psihodiagnostic aplicate elevilor deficieni
se bazeaz pe calitatea desenului de a e%terioriza strile conflictuale, ideo0
afective ale acestora, acele tendine profunde ale personalitii deficientului pe
care acesta le evit prin limba verbal, e%teriorizndu0le prin aceast manier
direct, deschis i liber care este desenul.
/ste adevrat c n afara aspectelor pur psihologice care condiioneaz
desenul i e%presia plastic sunt elemente de alt natur care le condiioneaz
calitateaB nivelul de instrucie, cultura, mediul socio0familial, etc.
Ninnd seama de semnificaia etiopatogeniei deficienei mintale i de
auz n determinarea activitii plastice la copil, un demers terapeutic
educaional dobndete eficien atunci cnd vizeaz toate determinrile
posibile ale deficientului, cauzele care au produs anumite deficite integrate n
65,
destructurarea neuropsihic a persoanei, pentru c este tiut c, aceleai cauze
pot determina efecte diferite iar cauze diferite aceleai efecte.
2esenul ca form a reprezentrii se plaseaz n conte%tul intim al
procesului de dezvoltare a gndirii n cadrul interrelaiei individului cu mediul.
/l constituie dup cum s0a mai apreciat, o form fundamental de comunicare
a evenimentelor interiorizate, a ideilor, a dorinelor, a sentimentelor.
Cercetrile de psihologia copilului s0au ocupat de rolul i valoarea
desenului n procesul de structurare a personalitii umane.
E. #iaget <,-3-= n studiile sale arat c, desenul Reste o form a funciei
semiotice, care se nscrie la umtatea drumului ntre ocul simbolic i
imaginea mintal cu care are n comun imitarea realului).
Auncia de comunicare prin desen st la baza unei comunicri mult mai
larg i mai comple% dect cea prin limba. $a cum afirma n continuare
acelai autor citat, Gproblema este de a ti dac e%ist o linie de demarcaie
net ntre simbolismul contient al copilului i cel ascuns).
$cest lucru este esenial pentru a arta c gndirea simbolic formeaz
un tot unitar. >rice simbol, este totdeauna, n acelai timp, contient sub un
unghi, incontient sub altul.
Cunoatem faptul c, pe funcia simbolic se bazeaz, n fond, ntreaga
tehnic proiectiv, ca metod de studiu a personalitii. > semnificaie aparte o
are modul n care aceti copii folosesc culoarea, modul n care le combin. 2e
asemenea tematica desenului comport o discuie aparte.
#rin desen sunt investigate unele structuri foarte importante pentru
nvmntul special. $stfel prin desen apare evocarea reprezentativ a
656
obiectelor, evenimentelor ce nu sunt percepute imediat. $ceast evocare face
posibil gndirea, oferindu0i un cmp de aplicaie nebnuit n opoziie cu
limitele restrnse ale aciunii senzorio0motorii i ale percepiei care nu
progreseaza dect sub ndrumarea i datorit raportului acestei gndiri sau al
inteligenei reprezentative.
"n procesul de diagnosticare din coal este folosit desenul ca tehnic de
diagnosticare a personalitii.
*. #orot folosete proba desenului familiei pentru a sonda n Rrealitatea
imaginar) a copilului modul conflictual ascuns al conveniilor sociale
e%primate de familie. "n acest conte%t imaginea sinelui este a%ul principal pe
care trebuie reconstruit personalitatea copilului deficient, ea stabilete
sistemul de raporturi interioare i e%terioare. Ioodenough l utilizeaz i la
evaluarea inteligenei.
"n munca educativ, cunoaterea cmpului de fore psihologice
presupune o activitate n cunotin de cauz cu efecte scontate ca optime de
formare educaional. *ediul familial, cel colar i social determin o
dezvoltare Rdizarmonic) a personalitii.
$stfel n cazul formrii i structurrii unor conduite de e%presie grafic
i plastic, e%ist mai multe modaliti de a folosi desenul n munca
terapeutic. #rima dintre acestea este desenul liber, modalitate prin care
subiectul este lsat s deseneze fr nici o indicaie, deci numai ceea ce el
dorete. "n etapele urmtoare vor fi impuse teme pe care elevul trebuie s le
aleag prin proprie opiune, apoi indicarea unei teme i e%cluderea alteia.
657
1esenul tematic vizeaz lumea cea mai apropiat copilului, coala, casa,
astfel nct s se poat descifra ocul n care se proiecteaz el cel mai bine, din
aceste date se poate surprinde lumea conflictelor copilului i mai ales direcia
de compensare.
Aormele n care desenul poate fi utilizat ca modalitate terapeutic sunt
nelimitate n activitatea educatorului. $vnd n vedere faptul c el este parte
component a unei funcii de simbolizare i constituie n latura sa e7presiv H
o form de comunicare, dar una care nu este supus cenzurii morale, putem
aprecia deci valoarea sa de e%primare a intimitii personale a ceea ce a fost
reprimat de norm, de reguli, anturaj, grup, societate
'rebuie ns s apreciem c att produciile libere, ct i cele cu tema
dat, nu trebuie apreciate pe criterii estetice, ele sunt e%ecutate cu scop
terapeutic i numai prin educaie, instruire pot fi diriate i elementele estetice,
dar nu impuse aprioric n e%ecuie.
Aora neuromotorie din timpul desenului, care este dup cum se tie
dezordonat, subtensionat, poate fi prin educaie i terapie diriat, structurat
pe sarcina de e%ecuie. 2easemenea, prin modul n care este educat folosirea
culorilor constituie un mod specific de terapie. /ste stabilit relaia care e%ist
ntre culoare i starea psiho0afectiv n funcie, de e%periena cromatic a
individului care trebuie diriat i valorificat. &ensurile e%isteniale ale
persoanei sunt reflectate n modul n care culorile sunt folosite n desen, n
pictur, n vestimentaie, etc.
Nu ne propunem s specificm sensurile afective ale culorilor
fundamentale, dar menionm c putem investiga i diagnostica, folosind
658
valorile cromatice ale desenelor, laturi ale comunicrii i relaionrii afective,
dominantele personalitii i chiar s dirim programe de antrenamente
funcionale n sistemul de compensare, de terapie pe baza concepiei i testului
elaborat de Lscher.
$tt deficientul mintal ct i cel de auz sau fizic au o simptomatologie
cromatic, date relevante despre reprezentarea eului, despre afectivitate, nivelul
emoiilor, sentimentelor, strile i tririle relaionale, date despre viaa de grup
colar, familial, larg social. #aleta cromatic a deficientului mintal este foarte
redus, cu elemente de Gstereotipii! n utilizarea aceleai culori, surdo0mutul
dispune de o palet mai larg, cu o mai mare deschidere i pentru culorile
intermediare sau derivateB gri, mov, violet, oranj, bleu, etc.
"n tehnica desenului tematic sau diriat, dup imaginea obiectului sau
obiectelor, compensarea cromatic poate fi e%ersat prin antrenamente
susinute sub diriare nemilocit i e%erciiu. 2ac copilul cu deficien de auz
red corect cromatic o tem chiar fr prezena obiectului sau a imaginii,
deficientul mintal asociaz monoton culoarea cu obiectul sau imaginea
acestuia. Nici un desen al deficientului mintal nu va dispune de paleta
cromatic a unui peisa, de e%emplu, desenat din mbinarea corect a imaginii
cu ceea ce ea reprezint. Nici un desen nu va putea surprinde sensul acional H
micarea sau succesivitatea unor aciuni umane.
/l nu poate reda aceste elemente n corelaie datorit slabei fore de
reprezentare i mai ales a nucleului ei central de decodificare i semnificaie.
2esenul singur nu poate duce la compensarea acestor dificulti.
65?
"n recuperarea deficientului mintal sunt corelate i au prioritate tehnicile
care duc la structurarea conduitelor perceptiv0motrice de baz cum sunt cele de
form, culoare, sc+em corporal, lateralitate spaio-temporal
Literatura de specialitate relev o serie de preocupri privind folosirea
culorilor ca instrumente de optimizare a procesului de instruire, educare,
compensare. &tatistic vorbind, principalele sisteme de recepie i prelucrare a
informaiei sunt vzul i auzul, cu valene mari optice fiind culoarea, care are o
mare importan n procesul de organizare a activitilor didactice.
+ntegrate n tehnica terapeutic din domeniul artterapiei, toate aceste
posibiliti de compensare de la nivelul e%presiei plastice trebuie integrate,
interconectate tehnicilor de terapie cognitiv ocupaional, afectiv,
comportamental.
Numai gndite astfel, ele i vor dobndi valene terapeutice, vor
optimiza adaptarea colar, social, profesional a elevului deficient.
Consensul de cerine i e%igene trebuie s vizeze nu numai latura informativ,
dar mai ales cea formativ0educativ.
>rice sistem terapeutic trebuie s coordoneze evoluia n sens ascendent
a personalitii, pe linia unitii laturilor sale, cu minimum de traume afective
de relaie, de integrare i mai ales de autonomie personal i social.
@n sistem terapeutic care nu ia n seam toate laturile persoanei, n
aciunile sale efective, nu poate s se nscrie pe coordonatele amintite mai sus.
#rogramele arttterapiei sunt elaborate analitic pn la nivelul unor operaii i
capaciti, dar au n vedere permanent i n mod sincronizat Rpersonalitatea ca
ntreg!
653
CAPITOLUL IVII
TEENICI DE TERAPIE DE EIPRESIE PLASTIC FOLOSITE GN
ACTIVITATEA CU ELEVII DEFICIENI MINTAL
a. Rol!l a#ti%it"$ilor artiti#e ,n terapia )efi#ient!l!i mintal
#rezentarea strategiilor de artterapie accesibile persoanelor cu
deficiene, din cadrul capitolului *rtterapie, a impus rolul important al
creativitii artistice <e%primat prin cile de e%presie plasticB modela, desen,
pictur, sculptur= att n procesul decompresrii deficientului mintal, ct i n
procesul educaional0terapeutic.
!om preciza n continuare 0 obiectivele pentru activitile practice,
folosite n lucrul cu deficientul mintalB
,. 2ezvoltarea simului de ncredere n sineC
6. Aormarea i dezvoltarea aprecierii artistice i de e%primareC
6. Aamiliarizarea copiilor cu materialele pe care le folosesc, analizndu0le
forma, mrimea i culoarea0 prin canalele motorii i senzorialeC
7. Cooperarea cu ali copii n realizarea unor activiti de grup0 lucrul n
echipC
8. 2ezvoltarea simului estetic
?. 2ezvoltarea respectului fa de rezultatele muncii lor i a altoraC
65.
3. Aormarea i consolidarea deprinderilor de tiat, lipit, ndoit cu diferite
materiale i formarea unor noi deprinderi cuB mpletitul, mbinareaC
.. Aormarea i consolidarea abilitilor de a termina munca nceput i
disciplina materialelor n ordine.
$ctivitile artisticeB desenul, pictura, modelaul sunt foarte importante
n valorificarea la ma%im privind potenialul e%istent0 nivelul intelectual al
ficientului mintal.
#rin intermediul terapiei de e%presie plastic, urmrim la deficientul
mintalB
a. dezvoltarea observaieiC
b. reproducerea a ceea ce vd sau simtC
c. dezvoltarea unei bune coordonri ochi0mnC
d. dezvoltarea motricitii fine prin dactilo0pictur, desen i
modela.
2eficientul mintal i poate dezvolta deprinderile specifice prin
mnuirea materialelor <creionul, pensule, vopsea, plastilin= folosid aceste
activiti.
#rogresul pe care0l vor obine se va nregistra n etape, dup urmeazB
,. :ealizarea activitilor simple cu materialeB +,rtie, beioare,
creioane etc'
6. :eproducerea anumitor idei prinB
0ruperea hrtiilorC
0realizarea colaelor.
654
7. :eproducerea unor culori n desenVpicturB
0ncepnd cu cele de bazB rou, galben, verde etcC
0din imaginaie proprieC
0dup o tem dat.
'ematicile evoc anumite rspunsuri i triri, ceea ce permite
deficienilor mintal s0i descrie lucrulC de e%empluB Mrul copt' ?oarele
mare, galben i rotund' /erul albastru i senin etc.
b. 2o)alit"$ile )e reali+are a )iferitelor a#ti%it"$i )e expreie
plati#"
$numite activiti se pot realiza cu un grup de copii deficieni mintal n
scop psihoterapeutic, cuprinznd deprinderi practice de baz, care devin din ce
n ce mai comple%e pe msura naintrii n vrst.
#entru realizarea unor activiti artistice, se vor folosi anumite categorii
de materialeVunelte, printre careB
a= hrtii de scrisV de modelaV creponatC erveeleC revisteC ziareC lnC
vat0 de culori i asperiti diferiteC
b= materiale din naturB conuri de bradC bucele de lemnC ghind etcC
c= alte materialeB zahrC finC boabe de fasoleC semie etcC
"n cele ce urmeaz, vor fi prezentate <prelucrate dup lucrarea Aundaiei
de spriin comunitar0 Manual Kmport - E+id de muzic, art, micare i joc,
65-
(;;(= diferite tipuri de activiti artistice, precum i modalitile lor de
realizare0 folosite n procesul terapeutic cu deficieni mintal, n viziunea unor
artterapeuti romni i britanici.
A. M>"&!re% $!(,# % %ter!%,e,)r<
Intr!#ta*(
% #bservai caracteristicile diferite ale +,rtiei'
( Transformai-le astfel nc,t s devin diferite'
) 1escriei sc+imbarea sau comparai diferitele asperiti
2i*loa#e )e reali+are(
% Mototolirea i ntinderea foliei de aluminiu'
( Materiale uscate sau ude$ +,rtie, te7tile'
) Materiale tari i moi$ creioane i te7tile
2o)alit"$i )e exprimare(
? mototolim +,rtia'
? netezim +,rtia'
? facem mingi colorate Ipentru descrierea schimburilorC
? rupem +,rtia- hrtia se rupe n fii de 6 cm i urmeaz crearea de
imagini ale obiectelor din mediul nconurtorB panglici, scri, fulgi de
zpad.
A. L!(!re% d!0er!te,)r %ter!%,e (e ) $&(r%0%/#1-),%?e<
6,5
0Copiii sunt iniiai n iniiai n folosirea lipiciuluiC
0&e realizeaz un cola mare cu diferite lucrri ale copiilor.
0e%empluB anotimpurile' confecionarea felicitrilor de /rciun etc.
Exempl! )e a#ti%it"$i(
Aulgi mari de zpadC
#oveti cu imagini simpleB copaciC casC cineC
Covor de iarb verde cu flori i animale etc.
B. M)de,%?<
1modelaul stimuleaz simul tactilC
1copiii trebuie s cunoascB
denumirea materialelorB plastilinC argil, lutC
caracteristicile materialelorB modelat, rupt, mbinat, rulat
etc.
0deprinderilor de baz se formeaz prinB modelarea materialelor,
realiznd diferite forme, lipindu0le prin mpreunarea capetelor.
Exemple )e exer#i$ii )e mo)elare(
+nele colorateC
*ingea fotbaluluiC
$nimale simple, copaci, case etc.
C. G"-&r%?%re% ::M#r-!,)r de e2(re$!e
0activitate artistic specific att copiilor, ct i adulilorC
6,,
S#op$ dezvoltarea modalitii e7presive, personale, de a desena i
picta
0se deseneaz figurativ anumite ,,mrciVurme), care difer de la o
persoan la alta avnd caracter personalC
0este o tehnic de grup folosit n terapia de e%presie plasticC
0unii se pot nhiba, deoarece nu pot desena dect nite ,,urme), alii
manifest interes i talent n a0i lsa amprentele 0Hmrcile de
e%presieC
0terapeutul trebuie s asigure schimbarea materialului cu care
lucreaz ,,n cazul n care subiectul face acelai desenC
0cei care deseneaz lucruri despre ei nii vor fi ncuraai s
povesteasc despre ceea ce fac, astfel nct, interpretarea lucrrii va
evidenia felul n care ei percep lumea.
Exer#i$ii pra#ti#e(
0desene individuale, n care se folosescB crbune, creioane colorate,
cariocaC
0pictur colectivB fiecare contribuie pe rnd la o pictur realizat pe o
foaie mare de hrtieC
0pictat colectiv0 ce are ca model obiecte biVtridimensionaleB
Exempl!( ,,Trasai conturul unui copac mare sau al unei case i
lsai-i apoi pe cei din grup s adauge culoare, detalii i te7tur!'
-trasarea unui contur n urul corpului fiecrei persoane culcate pe o
bucat mare de hrtie, lsnd apoi pe fiecare s adauge detalii i culoare.
6,6
$ceste activiti artistice au i rolul de a aduce o schimbare n rutina
celorlalte metode terapeuticeC dezvoltnd e%primarea individual a copiilor cu
deficiene i facilitndu0le integrarea.
$a cum am artat, pictura i desenul, n special, sunt activiti cu un
mare impact psihoterapeutic, fiind indicate pentru toate afeciunile
Vdeficienele, ncepnd cu cele mintale. *etodele folosite n funcie de
deficien, merg de la pictura cu degetul <hemiplegicii pot desena i picta cu
piciorul= sau cu pensula n gur <tetraplegicii= pn la cea cu rafinamente
moderne prin aruncare, pulverizare, tamponare etc. #icturile pot fi calme sau
violente, n funcie de starea sufleteasc a persoanei. $tt copiii, ct i adulii
i manifest prin desen i pictur ntregul coninut al vieii psihice.
6,7
CAPITOLUL IVIII
ASPECTE ALE RELAIEI DINTRE MELOTERAPIE I ACTUL
EDUCAIONAL TERAPEUTIC
0 consideraii generale 0
2in cadrul activitilor de e%presie fac parte i activitile de artterapie
care se refer la folosirea miloacelor de e%presie artistic n scopuri
terapeutice.
*uzicoterapia se ncadreaza n vasta arie a psihoterapiei prin art.
!aloarea terapeutic a muzicii rezult din multiplele influene pe care le are
asupra psihicului uman, datorit comple%itii fenomenului muzical. #opovici
2. !.C Niculcea 2. <,--.=
*uzica declaneaz procese afective dintre cele mai variate i
neateptate, de la emoia muzical cu o gam larg de manifestare H bucurie,
trire interioar, sentimentul armoniei, nlare spiritual H pn la descrcri
e%plozive de e%altare colectiv.
Aiind cea mai comple% art i n acelai timp accesibil tuturor
oamenilor, muzica dispune de cel mai fin i mai penetrant limba artistic prin
sunetul muzical - ca element sonor fundamental cu care opereaz.
:ezultant a vibraiei sonore periodice i regulate, sunetul muzical
dispune de patru nsuiriB nlime, durat, intensitate i timbru.
1urata sunetelor muzicale se e%prim prin sunete de diferite lungimi.
Hnlimea se concretizeaz prin sunete de diferite nlimi, variat
6,8
reprezentate in cadrul scrii muzicale 2ol 0 2o6 0 2o7.
Kntensitatea este calitatea sunetului muzical de a fi mai tare sau mai
slab, ca rezultat al unui volum de energie mai mare sau mai mic ce insoteste
vibraiile.
Timbrul se refer la calitatea care face sa se disting un sunet dup sursa
care l0a produs. $stfel, sunetele bogate n armonice determin un timbru taios,
ptrunztor <oboiul=, pe cnd cele cu mai puine armonice au un timbru moale,
dulce <flautul=.
>rganizarea i succesiunea acestor caliti ale sunetului muzical, cu sens
e%presiv, i dovedesc eficiena prin sensibilizarea subiecilor, ct i prin
crearea unei stri psihice pozitive ce permite realizarea unei relaii
corespunztoare de comunicare dintre educator i subiect.
&e cuvine precizarea c muzica folosete acele sunete care sunt produse
de vibraiile regulate i periodice ale corpurilor sonore a cror nlime se poate
preciza i identifica prin reproducerea ei cu vocea sau cu un instrument
muzical.
&pre deosebire de sunetele muzicale, zgomotele nu au precizate
nlimea, ele fiind produsul vibraiilor neregulate i neperiodice, caracterizate
fiind numai de durata, nlime i timbru.
#rin sunet, muzica are limbaul ei propriu, specific, concretizat prin
ritm, armonie i melodie.
RITMUL n muzic se refer la succesiunea organizat a duratei
sunetelor. @tilizarea sa udicioas faciliteaz dezvoltarea facultilor psihice
superioare ale fiinei umane a valorilor sale estetice.
6,?
ARMONIA se refer la mbinarea melodic a sunetelor i se bazeaz pe
tehnica acordurilor, specific compoziiei.
MELODIA, ca rezultat final al unei creaii muzicale reprezint o
succesiune de sunete mbinate dup regulile ritmului i ale modulaiei pentru a
alctui o unitate cu sens e7presiv!, e%primat ntr0o compoziie muzical.
Limbaul muzical rezoneaz cu personalitatea uman H dac admitem c
cele trei elemente ale naturii umane, viaa psihologic, viaa afectiv i viaa
mental sunt ref+ectate n plan atitudinal prin ritm, melodie i armonie.
$stfel, viaa psihologic implic dinamism i sensibilitate sonor,
genernd ritmul. !iaa mental cuprinde emoiile generate de sunetele
muzicale, respectiv melodia. !iaa mental presupune contientizarea lumii
sonore, n funcie de capacitatea de discriminare perceptiv, reprezentnd
armonia.
"n terapia educaional, limbaul muzical poate determina crearea unei
motivaii pozitive, facilitnd o deschidere individua+ sau colectiv ctre
comunicare i performane colare.
1D.1 MUZICOTERAPIA I REEDUCAREA
0 obiective generale educaional0terapeutice 0
2e0a lungul timpului, specia,itii n domeniul muzicologiei, psihologiei,
pedagogiei, sociologiei, au auns la concluzia c arta muzical are att menirea
de a mbogi i armoniza viaa psihic ct i de a contribui la desvrirea
6,3
personalitii prin antrenarea n tririle estetico0artistice i n actul educaional
a ntregii fiine umane.
#rocesul de educaie muzical este un proces comple% activitate
continu, sistemic, unitar, nceput n copilrie i continuat pe tot parcursul
vieii. $adar, cu ct aceast educaie se realizeaz mai de timpuri, cu atat se
poate beneficia de multiplele avantae oferite de aceasta. La copii interesul
pentru muzic se manifest pregnant prin receptare i redare, presupunnd din
partea educatorilor investirea unui efort pedagogic ma%im, pe de o parte n
dezvoltarea auzului muzical i a predispoziiilor native ale acestora, i pe de
alta parte, n selectarea cu gri a unui repertoriu de cntece i ocuri muzicale
atractive, interesante, antrenante.
*uzica reprezint o surs de energie, un resort al voinei, motive
puternice de aciune sau inaciune, din efect al activitii intelectuale devenind
cauz a activitii.
$adar, ea nu este doar divertisment, cum este uneori apreciat
superficial, sau nu numai o cale de sensibilizare, ci educ i dezvolt procese
psiho0intelectuale, priceperi i deprinderi, gndire logic, atenie distributiv i
concentrat, memorie, spirit de ordine i disciplin, punctualitate etc.
/senial, n cadrul actului educativ, este nelegerea funciei estetice a
creaiei muzicale, preuirea i asimilarea valorilor artistico0muzicale. "n aceast
ordine de idei, muzica are sarcina de a satisface nevoia de frumos, resimit
constant la copii, ca o aspiraie nobil cu semnificaii deosebite, declannd
triri afective de durata, puternice, capabile s le dezvolte contiina cu privire
la arta autentic.
6,.
1D.2. MUZ,COTERAPIA I TERAPIA COGNITIV
*uzica special creeat pentru copii trebuie s fie accesibil puterii lor
de receptare, s dea orientare superioar gndurilor i aciunilor, s declaneze
imagini cu valoare cognitiv, mergnd pe calea activizrii i a transferului de
idei din piesa muzical n gndirea i n simirea acestora. 'ocmai de aceea
cultivarea accesului copiilor ctre frumos trebuie ealonat nc de la cea mai
fraged vrst, prin prezentarea de creaii muzicale uor de neles i de redat.
2eprinderile muzicale ritmice, melodice, armonico0polifonice pot fi prezentate
i consolidate gradat, constant, n funcie de vrst i predispoziii native n aa
fel nct s se aung la nelegerea unor lucrri muzicale din ce n ce mai
comple%e.
#e baza receptivitii analizatorului auditiv, se dezvolt calitativ
percepiile i reprezentrile. #ornind de la acestea, toate celelalte procese
psihice de cunoatere implic o evoluie favorabil cu att mai mult cu ct vor
fi antrenate n diverse activiti de ordin intelectual.
> terapie educaional adecvat i sistematic favorizeaz priceperea,
recunoaterea i reproducerea cu uurin a ocurilor muzicale0e%erciii, a
ocurilor muzicale propriu0zise, a cntecelor sau a cntecelor de oc.
"n centrul preocuprilor de dezvoltare intelectul trebuie s stea,
gndirea, cel mai productiv dintre procesele psihice, deoarece prin intermediul
su, copilul trece de la e%plorarea senzorial i motric la interiorizarea
percepiei prin operaii logice, i n acest mod se poate realiza inelegerea
creaiei muzicale.
6,4
Indirea logic a copiilor este strns legat de sensibilitate, percepie,
reprezentare i memorie.
*uzicoterapia are menirea de a realiza la copii performane ale gndirii,
cum suntB supletea, independena, creativitatea. #rin cntec, ei i formeaz
capacitatea de a analiza i diferenia din ce n ce mai e%act sunetele muzicale,
structurile ritmico0melodice, participnd activ i contient la interpretarea lui.
'otodat, gndirea se dezvolt n condiiile n care muzica ofer un cadru
ct mai plcut i atrgtor activitilor desfurate.
*ai mult ca orice stimul e%terior, muzica trezete i ntreine pe o durat
mai mare atenia copiilor, fie prin ritm sau linie melodic, fie prin armonie sau
te%t, determinnd emoii profunde, triri interioare puternice sau create
spontan.
$tenia concentrat poate fi meninut un timp mai ndelungat i datorit
educatorului, care urmrete motivaiile pozitive n vederea meninerii
interesului pentru etapa H momentul 0 din activitatea pe care o desfoar cu
copiii.
$tenia distributiv se dezvolt atunci cnd educatorul solicit copiilor
e%ecuia unor scri sugerate de te%t, concomitent cu intonarea liniei melodice
sau folosirea unor instrumente de percuie pentru marcarea anumitor timpi
accentuaiVneaccentuai.
*emoria se dezvolt prin reflectarea e%perienei anterioare, prin fi%are,
pstrare, recunoaterea i reproducerea materialului sonor, a te%tului, a ideilor,
a strilor afective sau a micrilor asimilate.
6,-
*emoria involuntar se ntlnete, cu precdere, la copiii cu
predispoziii nativeC acetia dispun de o mai mare uurin n fi%area i
reproducerea cntecelor, ritmurilor i ocurilor.
#rin nvarea ocurilor muzicaleHe%erciiu, de e%emplu, se pstreaz, se
recunosc i se reproduc deprinderi legate de timbru, trie, durat i nltimea
sunetelor, iar prin ocurile muzicale propriu zise i cntece se contribuie la
formarea i dezvoltarea memoriei logice.
*emoria muzical se dezvolt i prin consolidarea deprinderilor de
recunoatere a diferitelor ocuri i cntece din repertoriul nvat.
#ercepiile auditive, ca elemente ale muzicoterapiei, genereaz imagini
variate legate de planul sonor, iar sunetele sunt transferate n plan imaginativC
de e%emplu, ascultnd anumite onomatopee sau (glasul instrumentelorU, copiii
le asociaz cu animalele, psrile ori instrumentele care le produc.
&pre deosebire de percepii, cnd imaginile sonore se realizeaz n
momentul e%ecutrii ocurilor muzicale respective, reprezentrile sonore
reflect imagini muzicale create n trecut. #rin urmare, reprezentrile sonore se
realizeaz cu autorul memoriei muzicale, atunci cnd se produc diferite
imagini legate de particularitile sunetului sau de te%tul cntecelor i ocurilor.
#e baza acestora se dezvolt imaginaia, i ulterior, la acei copii cu inclinaii
deosebite, imaginaia creatoare.
"n final, rezult c muzica contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor
psihice primare i secundare.
665
1D.;. MUZICOTERAPIA I LIMBAFUL
#e lng consideraiile fcute n legtur cu evoluia proceselor psihice
prin muzicoterapie, menionate anterior, este necesar s precizm c aceasta se
manifest cu o pondere deosebit i n dezvoltarea limbaului, sub aspectul
pronuniei corecte a te%tului cntecelor, a activizrii i mbogirii fondului
le%ical de cuvinte.
:edarea unui cntec nvat presupune att e%ecuia e%act a liniei
melodice, ct i pronunarea corect, pe silabe, a te%tului. $adar, sunetele
muzicale trebuie s se suprapun cu silabele din te%t. > sincronizare perfect
se obine dup ce educatorul realizeaz n prealabil seturi de e%erciii ealonate
pe etape, vizndB
0 reglarea echilibrului dintre inspir i e%pir, innd seama c maoritatea
copiilor, n special precolarii, vorbesc n inspir. /ducatorul are sarcina de a
urmri atent consolidarea unei vorbiri n e%pirC
0 dezvoltarea auzului fonematic i muzical, prin emisii de vocale i
silabe prezentate n diferite combinaii sub form de oc, pronunate n e%pir.
$cestea pot fi e%ecutate prin mbinarea armonioas a sunetelor muzicale n
sens ascendentVdescendent, respectnd treptele scrii muzicaleC
0 coordonarea dintre respiraie0pronunie0micare.
/ste necesar s precizm c aceste etape trebuie realizate nainte de
etapa de nvare a cntecelor.
/%erciiile de reglare a echilibrului dintre inspir 0 e%pir, ct i cele de
dezvoltare a auzului fonematic, pot mbrca diverse forme de e%erciii0ocuri.
66,
/le sunt foarte importante, ntruct sub aceast form se pot corecta anumite
distorsionri, nlocuiri, inversri i omisiuni de sunete din cadrul
silabelorVcuvintelor. :eluarea i diversificarea lor, conduce la automatizarea
unei pronunii corecte, clare a vocalelor, silabelor i ulterior, a cuvintelor.
/%ecutate la nceput, rmne la aprecierea educatorului ntinderea ca
durat a acestora, ca moment pregtitor, naintea nceperii activitii ca atare.
2e reinut c pe lng aceste e%erciii, se pot e%ecuta gradat i alte
e%erciii muzicale, tip oc, cu elemente de dificultate mai mari, ce implic
sincronizri vocale i motrice.
Cercetrile au evideniat c acei copii care au activat un timp mai
ndelungat ntr0o formaie coral sau au evoluat ca soliti vocali sunt
beneficiari ai unei dicii clare, a unei vorbiri nuanate i frazate corect i au
figura mai e%presiv.
"n aceeai ordine de idei, cei care cnt mai mult i formeaz auzul
fonematic i muzical mai repede dect cei care cnt mai puin, fapt ce i aut
s sesizeze uor dup auz elementele de ritm, rima, metru, de simetrieC
discrimineaz mai uor consonana i disonana, despart corect n silabe i
chiar scrierea lor este mai ortografic.
2e asemenea, s0a constatat c aceti copii au n vorbire o palet mult
mai bogat i mai nuanat, format n urma abordrii unui repertoriu divers i
bine interpretat, sunt mai sociabili i mai generoi ca urmare a activitii
colective i a tririi de satisfacii n grup pentru fiecare reuit din repetiie sau
UconcertU, sunt mai afectuoi, mai dinamici i mai motivai n activitate.
666
1D.8. MUZICOTERAPIA I INTEGRAREA SOCIO1AFECTIV
/ducaia muzical influeneaz i anumite aspecte legate de latura
socio0comportamental. $stfel, integrarea n grupul social se realizeaz cu mai
mult uurin prin intermediul muzicii.
#racticarea muzicii n cor i determin pe copii s se asculte individual,
dar i s0i asculte pe ceilali, pot deprinde capacitatea de a asculta interpretri
model ale educatorului sau ale altor copii, capt deprinderea de a se
autocontrola n vederea interpretrii la semnal i a sincronizrii cu corul.
$adar, muzica contribuie la educarea spiritului de ordine i disciplin.
"n timpul e%ecutrii cntecelor de oc, de e%empluC copiii0merg n
ordine, unul dup altul sau efectueaz anumite micri sugerate de te%tul
cntecelor, n perfect sincronizare cu ritmul dat, aa nct, ateni fiind la
aceste aspecte, disciplina se impune de la sine.
&ensibilitatea muzical este o condiie a dezvoltrii formelor ulterioare,
mai profunde i comple%e ale sentimentelor estetice.
$ceasta este, de asemenea, o e%presie a reaciilor directe afective, ceea
ce prefigureaz viitoarea atitudine a copilului fa de membrii microgrupului
social din care face parte.
"n consecin, muzica ofer acea stare emoional care constituie
specificul ei ca art, iar funcia ei estetic i socio0afectiv se bazeaz pe
aceasta.
#rin fora ei de e%presie, muzica declaneaz triri pozitive durabile,
667
entuziasmeaz, inspir, concurnd la formarea i modelarea personalitii. #e
de alt parte, coninutul educativ al te%telor cntecelor mbogete orizontul
de cunoatere al copiilor, consolideaz, i sistematizeaz cunotinele despre
natur, fenomene, meserii, societate etc.
'e%tele cntecelor cu linie melodic simpl pot fi susinute prin micri
ritmice, bti din palme ori instrumente de percuie ce accentueaz o silab, un
sunet, o pauz.
Nu trebuie negliate colindele i rugciunile cntate, adevarate pilde
morale de nalare spiritual, ce pot determina pe copii s devin mai buni, mai
ncreztori n forele proprii. Cntecele de factur religioas i pun pecetea n
formarea i dezvoltarea laturii voliionale i caracteriale, definind
personalitatea moral.
&e tie c cele mai atractive pentru copii sunt ocurile muzicale, cele
ritmice, dansurile populare, deoarece prin practicarea lor se face apel la gestic,
mimic, coregrafie, implicnd predominant motricitatea adecvat tipului de
activitate propus ct i o anumit colaborare ce permite facilitarea integrrii lor
n sarcin i asimilrii de cunotine.
+nevitabil, educatorul se implic n desfurarea activitii, prin
motivaii pozitive, ncurand verbal un copil sau o echip, fr s neglieze
coordonarea de ansamblu. $ceast atitudine de includere a educatorului printre
participani face, din start, ca activitatea s aib o not de optimism, de
ncredere n reuit.
2incolo de faptul c provoac o adevrat ncntare pentru copii,
muzica corespunde nevoii spontane de oc, micare i rela%are, iar interveniile
668
educatorului pretind o foarte bun pregtire profesional, mult tact i
cunoatere a particularitilor fiecrui copil, astfel nct terapia educaional,
desfurat ntr0un asemenea cadru, s fie ct mai eficient.
1D.C. OBIECTIVE SPECIFICE I PARTICULARE ALE
MUZICOTERAPIEI
*uzica fiind cuprins n sistemul educaional ca obiect de nvmnt,
are ca scop general educaia plurivalent a copiilor, iar ca scop special educaia
estetic, alturi de celelalte activiti de e%presieB e%presia grafic i plasticC
e%presia corporal. #opovici 2. !.C Niculcea 2. <,--.=
'erapia educaional pune accent pe respectarea acestor obiective ale
educaiei estetice la precolari i colarii mici, i anumeB
0 copilul s neleag i s recepteze frumosul din mediul nconurtor,
att n armonia din natura i viaa social, ct i n arteC
0 s fie capabil s valorifice frumosul din natur i viaa social n creaii
proprii.
Obie#ti%ele parti#!lare ale m!+i#oterapiei e refer" la(
dezvoltar
ea capacitii de difereniere a timbrului sunetelorC
identificarea i diferenierea unor surse sonore din mediul
nconurtorC
diferenierea zgomotelor produse n natura de cele produse de
66?
omC
diferenierea zgomotelor de sunetele vocale sau instrumentaleC
diferenierea i recunoaterea glasului H cntat sau vorbit 0 al
colegilor i al educatoruluiC
identificarea unor instrumente muzicale.
4e+%oltarea a!+!l!i m!+i#al .i #!lt!rii %o#ale(
ascultarea i reproducerea unor scurte fragmente ritmico0
melodice din cntecele nvateC
ntuirea intensitii contrastante <tare 0 ncet= i a tempourilor
contrastante <repede 0 rar=, prin ocuri muzicaleC 0 e%empluB U*ergi
cum i spunU H pe vrfuri, pentru UncetU, pe toat talpa pentru
UtareUC U*ergi cum i cntU 0 repede0rarC
intonarea unor cntece cu respectarea cerinelor unei respiraii
corecte, a emisiei vocale i diciei corecte a te%telor acestoraC ocuri0
e%erciii i cntece nvateC
diferenierea intensitii sunetelorC
recunoaterea i reproducerea sunetelor nalte0oaseC
diferenierea duratei sunetelor lungi0scurteC reproducerea lorC
audierea i reproducerea selectiv a unor fragmente muzicaleC
aprecierea unei melodii n interpretarea proprie i a celorlaliC
receptarea muzicii n mod afectiv i redarea tririlor adecvateC
corelarea sunetelor simpleVcomple%e cu anumite imagini din natur,
663
sau create imaginativC e%empluB asocierea ciripitului unei psrii cu
imaginea real sau pictural a unei psriC
alegereaVimaginarea unor secvene muzicale ce ar corespunde
diferitelor stri afective i situaiiC e%empluB (Ce melodie ar e%prima
veselia i tristeea, fonetul pdurii etc.TU
F)r%re% .! de*+),t%re% %4!,!t#/!,)r r!t!-e<
0 reproducerea unui ritm sau asocierea la un ritm dat cu bti din palme,
brae, picioare, diferite obiecte sau instrumente muzicaleC
0intuirea diferenelor de durat dintre sunetele muzicale <sunete lungi0
sunete scurte=C
0intuireaVrecunoatereaVreproducerea succesiunii timpilor accentuaiC
0sesizareaVrecunoatereaVreproducerea nuanelor i a tempourilorC
0consolidarea deprinderilor de a acompania cntecele prin micri
sugerate de te%t ori de linia melodicC
0e%primarea prin micri ritmice de dans a unor stri sufleteti, ori
situaiiC
0sesizareaVrecunoatereaVreproducerea simultan i alternativ a timpilor
accentuaiVneaccentuaiC
Formarea i )e+%oltarea abilit"$ilor melo)i#e(
0 diferenierea intensitii sunetelorC
0 recunoatereaVreproducerea sunetelor nalte i oaseC
0 difereniereaVreproducerea duratei sunetelor lungi i scurteC
66.
0sesizareaVrecunoatereaVreproducerea nuanei i tempoului unei
melodiiC
0 discriminarea timbrului fiecrui instrument muzicalC
0 intonarea e%presiv individual i sincronic n colectivC
0 e%ersarea deprinderilor de baz ale audiiei, nelegerii
i interpretrii cntecelor.
Formarea .i )e+%oltarea )eprin)erilor )e n!an$e .i tempo(
0 perceperea i reproducerea n interpretare a variaiilor de intensitate
<tare0ncet= i n tempo <rar0repede=C
0 nelegerea i recunoaterea caracterului specific al diferitelor cntece
i melodii 0 vesel, trist, duios H i integrarea interpretrii n caracterul specific
al cnteculuiC
0 contientizarea coninutului cntecelor i interpretarea lor e%presiv.
Formarea .i )e+%oltarea )eprin)erilor ritmi#o C melo)i#e(
0 asocierea unor micri sugerate de te%tul unui cntec, al unui oc
muzical, ori melodie instrumentalC
0 reproducerea unor micri ritmice de dans, care e%prim situaii i
emoiiC
0 recunotereaVreproducerea unor cntece pentru copiiC din creaia
muzical popular i cultC
0 e%ecutarea dup model sau creativ a unor fragmenteVmelodii, vocal
sau la un instrument muzical.
664
#entru a asigura eficiena educaiei muzicale este necesar ca obiectivele
menionate s fie adaptate i concretizate pe grupe de vrst i n funcie de
nivelul intelectual al copilului.
>biectivele particulare se pot grupa, n funcie de vrst.
$stfel, la pre.#olari se va urmriB #opovici 2. !.C Niculcea 2. <,--.=
0consolidarea deprinderilor elementare de cnt, de a ncepe cntecul la
semnal i de a cnta sincronizat, de a rspunde comenzilor date de educatorC
0formarea deprinderii de a cnta n grup cntece cu ambitus mai mare,
aungnd pn la se%t, urmrindu0se omogenizarea i acordarea vocilorC
0formarea i dezvoltarea deprinderii de a deosebi i reda intensitii
contrastante ale sunetelor <tare0ncet= n cadrul ocurilor i al cntecelorC
0consolidarea deprinderii de a percepe, recunoate i deosebi timbrul
sunetelor dup sursa sonor care le produce <sunetul clopoelului al tobei,
fluierului, trompeteiC rezonana unui pahar etc.=C
0formarea deprinderii de a percepe, recunoate i reproduce sursa i
intensitatea sunetelor muzicale, de a recunoate unele cntece doar dup
ritmizarea unor fragmente ale acestoraC
0formarea deprinderii de a e%ecuta micri sugerate de te%tul sau
melodia unor cntece, urmrindu0se coordonarea micare0ritm0te%tC
0 cultivarea interesului copiilor n pregatirea unor programe muzicale
pentru srbtorirea unor evenimente, cum ar fi Crciunul, aniversarea zilei de 4
*artie, , +unie, serbri de sfrit de an colar etcC
0 familiarizarea copiilor, prin intermediul audiiei, cu creaiile muzicale
66-
romneti culte i populare, educarea interesului i a sentimentului de dragoste
pentru aceste valoriC
>biectivele urmrite la colari se vor diversifica, avnd n vedere
evoluia proceselor psihice. $stfel, se va urmriB
0dezvoltarea ateniei i a memoriei auditive, a receptivitii i
sensibilitii muzicaleC
0formarea i dezvoltarea deprinderii de a asculta cntece cu un coninut
mai comple% i mai variat, de a asculta piese muzicale vocale sau
instrumentale, nregistrri magnetice pe discuri, casete, radio i tvC
0formarea deprinderii de a interpreta corect, e%presiv, n colectiv sau
individual cntece cu ambitus ce poate aunge pn la octaveC
0dezvoltarea deprinderii de a pronuna clar, corect i e%presiv te%tul
cntecelorC
0consolidarea deprinderilor de recunotere i reedare a unor cntece la
cerereC
0consolidarea deprinderilor ritmice i melodiceC
0consolidarea deprinderii de a e%ecuta corect micri sugerate de te%tele
cntecelor i ocurilor muzicale urmrind sincronizarea cu ali copiiC
0stimularea creativitii i cultivarea interesului pentru manifestrile
artistico0muzicaleC
0stimularea copiilor cu aptitudinii deosebite, prin orientarea acestora
ctre instituiile de profil.
:ealizarea acestor obiective depinde de personalitatea educatorului i de
675
particularitile grupului de copii.
:olul educatorului este s selectioneze coninuturile ce urmeaz a fi
predate pentru atingerea obiectivelor urmrite, i s se aplice adecvat strategiile
care s conduc la nelegerea i asimilarea acestor coninuturi.
#entru a ti n ce stadiu al interveniei educional0terapeutice se afl
copiii, educatorul va efectua evalurile necesare. "n funcie de aceste evaluri
se vor proiecta viitoarele activiti, avnd la baz obiective clare, precise, ce
conduc la realizarea scopului predrii muzicii, scop ce const n dezvoltarea
simtului estetic al tuturor copiilor, indiferent de aptitudinile lor muzicale, mai
mult sau mai puin evoluate.
1D.=. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITILOR
EDUCAIONAL 1 TERAPEUTICE DE TIP MUZICAL
'erapia educaional realizat prin muzica apeleaz la urmtoarele tipuri
i forme de organizare i desfurare a activitilor muzicaleB #opovici 2. !.C
Niculcea 2. <,--.=
,. cnteculC
6. ocurile muzicaleC
7. iocurile muzicale0e%erciiuC
8. ocurile cu te%t i cntecC
?. audiiile muzicale.
1. C3nte#!l are impactul cel mai puternic asupra dezvoltrii psihicului
67,
copilului. /ste scop i miloc n terapia educaional, ntruct prin el se
concretizeaz maoritatea obiectivelor muzicoterapiei. 2atorit accesibilitii
lui i a coninutului sau variat se dezvolt vocea, auzul muzical, se formeaz
deprinderea de a cnta individual sau n grup, se dezvolt dragostea fa de
muzic i activitate, fa de prini <de e%emplu, *cas - muzica de E. Lupu,
@lori pentru mama- muzica de'emistocle #opa=, fa de natura "2rimvara a
sosit 0 muzica de N. >anceaC 2loaia 0 muzica de C. *eresC -inge, ninge -
muzica de !.!oiculescu= fa de patrie "Mi-e drag >om,nia 0 muzica de
#.'iperdei=
#entru a fi frumos interpretate de copii, cntecele selecionate trebuie s
fie de cert valoare artistic, s aib funcie cognitiv, estetic i moral0
educativ, aa dup cum arat e%emplificarile de mai sus. &elecionarea va
respecta principiul accesibilitii astfel nct la nceput se vor folosi linii
melodice scurte cu ambitus mic, ritm simplu, curgtor, cuvinte uor de
pronunat cu coninut lesne de asimilat <e%empluB Kepuraii pe versuri de I.
Cobuc, sau Melcul suprat, prelucrare de I. Kreazul, ambele preluate din
folclorul copiilor=. 'reptat se va mri ambitusul, de la cvinta la se%ta i,
progresiv pn la octav, ntre 2o, H 2o6 <e%empluB =ioara din folclorul
copiilor, 3eagnul - muzica L. #etrescu=.
Cntecele trebuie s fie bine realizate artistic, n aa fel nct s
genereze triri estetice puternice i durabile. "n acest conte%t educatorul va
alege pentru copiii mici cntece cu tempo mai lent, moderat, cu te%te simple,
referitoare la activitatea pe care acetia o desfoar n imediata lor apropiere
<e%emplu /,ntec de leagn pentru ppui 0 dup +. #otolea, ce red caracterul
676
cntecului de leagn, printr0o melodie duioas, cald, lent=. La copiii de vrst
mare, coninutul cntecelor se diversific, melodiile devin mai ritmate, cu
alternri de ritm lent0alert, n cadrul aceleiai piese <e%empluB >om,naul 0
muzica 2.I.;iriac=.
&imul ritmic se desvolt n mod gradat, nct s se poat distinge
varietatea ritmic a diferitelor cntece.
Cunoscnd plcerea i necesitatea de micare a copiilor, este necesar
repetarea unor cntece nsoite de micri corespunztoare coninutului din
te%t, ritmizri prin bti din palme, ciocnit cu degetul n msu, sticle, prin
mers ritmic s.a. "n acest mod, cntecele se transform n oc i menin interesul
pentru activitate.
<. 9o#!l m!+i#al este folosit cu precdere la copiii de vrst mic pentru
dezvoltarea simului ritmic.
#rin structura lui, ocul muzical se aseamn n mare msur cu ocul
didactic, ntruct, la fel ca i acesta, are sarcini precise, regu,i de desfurare i
elemente specifice oculuiB micare, ntrecere, surpriz. 2up nsi denumirea
lui, ocul muzical constituie o mbinare armonioas a ocului cu muzica,
rspunznd perfect att interesului copiilor pentru muzica ct i nevoii lor de
micare, de activitate.
"n funcie de sarcinile, elementele de oc i regulile de desfurare,
ocurile muzicale se c,asific astfelB
a= jocuri muzicale ce se desfoar dup versuri i const n ritmarea
versurilor prin bti din palme, marcarea ritmului cu autorul instrumentelor de
677
percuie sau asociat cu bti din palme. 2atorit specificului lor, ele pot fi
denumite ocuri ritmice, deoarece contribuie ntr0o foarte mare msur la
dezvoltarea simtului ritmic al copiilor. $stfel, prin e%erciii ritmice repetate se
formeaz i se consolideaz mai ales la copiii mici, deprinderile de oc bazate
pe recitative, mai nti cu durata de ptrimi.
/%empluB /easul
Cea0sul ma0re, ba0te ta0reB
'ic0tac, tic0tac, tic0tac, tic0tac.
Copiii vor bate la nceput din palme, apoi vor merge n ritmul duratei de
ptrimi. 2up consolidarea acestui ritm, vor fi nvai s fac un pas pentru
fiecare silab recitat, n ritm uniform, pe durata de optimi.
/%empluB Kepuraul
+e0pu0ra0ul fu0ge, fu0ge
Xi co0po0iul nu0l a0un0ge.
"n succesiunea diversificrii acestui tip de activitate, urmeaz ocuri
ritmice cu durate combinate, ptrime0optime, asociate cu btai din palme sau
folosirea unui instrument de percuie asociat cu micarea corporal.
> alt etap o reprezint combinarea micrilor ritmice mn0picior, cu
dou sunete de nlimi diferite din scara muzical.
b& Cocuri muzicale ce se desfoar dup o melodie cunoscut. /le
const n e%ecutarea unor micri dup muzic, n funcie de caracterul
acesteia. $plicarea lor se face difereniat, pe vrste. $stfel, la copiii mici,
678
sarcina este foarte simplB li se cere s mearg dup o melodie, n direcia
indicat de educator. /%empluB Vburai ca psrelele 0 2srelele se duc s
mn,nce <copiii e%ecut micri cu braele, imitnd zborul psrelelor, apoi se
ndreapt spre un col al clasei=.
La copiii de vrst mai mare se pot realiza activiti educaional0
terapeutice care cuprind diferite micri e%ecutate dup caracterul cntecelorC
de e%empluB *lbina i florile versuri i muzica de C. Iraur, ce permite i
combinarea unor pai de dans <pas simplu, pas lateral, pas schimbat=, n raport
cu melodia ascultat.
&e pot realiza asemenea ocuri n care li se cere copiilor s improvizeze
micri dup muzic.
c& Cocuri de recunoatere /le presupun respectarea unor reguli dinainte
stabilite i const n identificarea unor cntece sau a unui fragment dintr0un
cntec nvat anterior.
d& Cocuri muzicale ce se desfoar potrivit sarcinii sau comenzii
primite. Const n e%ecutarea unor micri dup muzic, conform sarcinii sau
comenzii date de educator, fie c acesta cere copiilor s recunoasc o melodie
sau fragment dintr0o piesa muzical, fie s e%ecute corect i e%presiv comanda.
$ceste reguli impun grade de dificultate mai mari sau mai mici, n funcie de
vrsta copiilor cu care se lucreaz.
#rin toate tipurile de ocuri enumerate mai sus se urmrete dezvoltarea
simului ritmico0melodic, ct i deprinderile de interpretare. Copiii e%ecut
67?
melodii n tempouri diferite, nva s diferenieze intensitatea sunetelui,
nlimea lor, pornind de la perceperea celor cu intervale mai mari ntre ele,
aungndu0se treptat, la sesizarea diferentelor mici de nlime. #e de alt parte,
ocurile nsoite de micri pot sugera nlimea sunetelor <ridicarea braelor la
sunetele nalte, coborrea lor pentru sunetele oase=.
>. 9o#!rile m!+i#ale exer#i$i!
$lt tip de activitate terapeutic de tip muzical este reprezentat de
ocurile muzicale e%erciiu, care au scopul de a forma deprinderile elementare
de percepere, recunoatere i redare a calitilor sunetului muzical.
Eocurile muzicale0e%erciiu au rol pregtitor i se desfoar la nceputul
activitii. "n acest caz, acest oc nlocuiete e%erciiul muzical pregtitor i
const n formarea copiilor din punct de vedere tehnic0vocal, prin emisia de
sunete muzicale, de durat i nlimi diferite, vocea cptnd fle%ibilitate.
$cest tip de activitate include e%erciii de reglare a echilibrului inspir0
e%pir, emisii e%acte n e%pir a unor sunete ce respect treptele muzicale,
precum i pronunarea corect a silabelor din te%t.
/%erciiile care au drept scop pregtirea copiilor pentru nvarea unui
cntec se bazeaz pe unele fragmente cu grad mai mare de dificultate, din
punct de vedere al intonaiei, ritmului sau al te%tului. $ceste pasae se e%trag i
sunt e%ersate la nceputul activitii de predare.
:eferitor la ocurile muzicale e%erciiu i la e%erciiul muzical, trebuie
menionat necesitatea organizrii lor gradate i sistematice i nsoirea lor de
procedeele cele mai variate i mai plcute.
D. 9o#!rile #! text .i #3nte#
673
$cest tip de activitate educaional terapeutic mbin ntr0o structur
unitar att melodia cu te%tul, ct i micarea corespunztoare coninutului
literar. $cesta din urma fiind subordonat n e%clusivitate te%tului. +maginile
poetice ale cntecelor sunt transpuse n oc prin diferite micri specifice,
potrivite cu posibilitile copiilor.
Culegerile cu cntece pentru copii ofer o varietate mare de ocuri cu
te%t i cntec ce corespund nevoii de diversificare a coninutului literar.
+nteresante sunt ocurile n care micrile se realizeaz simultan de ctre
toi copiii, acelea desfurate n grupuri mici sau pe roluri interpretate
individual.
E. A!)i$ia m!+i#al"
Constituie un alt tip de activitate educaional0terapeutic, specific
muzicoterapiei. /a contribuie, pe de o parte, la formarea gustului artistic, al
interesului pentru muzic, iar pe de alta parte, la formarea i ntrirea
capacitii de concentrare auditiv.
#rin intermediul audiiilor muzicale, copiii sunt deprini s asculte piese
muzicale, s le urmreasc cu atenie pentru a le nelege i simi coninutul i
frumuseea, dar mai ales sunt familiarizai cu (atmosfera muzicalU.
/vident, copiii ascult muzica acas, la radio, televizor, casete, discuri i
mai nou, pe C20uri, dar o fac mai mult sau mai puin interesai, deci rmn sau
nu cu anumite impresii artistice legate de piesele muzicale audiate. :ealizat n
cadrul organitat al instituiilor de nvmnt, audiia muzical i familiarizeaz
pe copii cu coninutul sonor i literar a, pieselor muzicale precum i cu
e%plicaii referitoare la compozitor, perioada n care a compus piesa audiat
67.
s.a.
$semenea climat favorabil creeaz un impact benefic asupra psihicului
copiilor.
Copiii audiaz cu mare interes i atenie cntecele interpretate de
educator, mai ales dac acesta folosete n concordan cu coninutul te%tului
literar o mimic i gestic adecvate.
$udiiile bine alese i organizate de educator i aut pe copii s0i
apropie i s0i nsueasc miloacele de e%presie muzical, iar acestea
contribuie la mbogirea impresiilor artistice, i deprind cu ascultarea i
interpretarea contient a pieselor muzicale.
1D.@. STRATEGII EDUCAIONAL1TERAPEUTICE FOLOSITE
GN MUZICOTERAPIE
*etodele i tehnicile educaional0terapeutice se afirm ca elemente de
optimizare a activitii instructiv0educative prin funciile pe care le ndeplinescB
0deschid cile de acces ctre cunoatereC
0contribuie la sporirea eficienei formative a coninutului nvmntutui
prin antrenarea activ a copiilor n procesul instruirii.
$cestea pun la dispoziia educatorului o gam variat de modaliti de
lucru pentru dezvoltarea difereniat i gradat a proceselor psihice ale
copiilor.
:euita instruirii i educrii depinde de msura n care se utilizeaz
metodele i tehnicile educaional0terapeutice cele mai adecvate coninuturilor
674
propuse.
$legerea i aplicarea metodelor i procedeelor de lucru au n vedere
specificul disciplinei predate, raportate la particularitile de vrst, nivelul de
dezvoltare psihic i e%periena achiziionat de copil.
*etodele i procedeele se prefigureaz i se evalueaz fiecare obiect de
nvmnt, impunndu0se valorificarea lor sub aspect terapeutic.
"n cadrul activitilor educaional0terapeutice de tip muzical, metodele
de baz suntB demonstraia, e7erciiul, povestirea, conversaia, e7plicaia
$cestea se (modeleazU dup nivelul de dezvoltare mental, capacitatea de
nvare i adaptare social, precum i dup e%periena personal n domeniul
muzicii. #opovici 2. !.C Niculcea 2. <,--.=
A. Met)d% de)"$tr%/!e!
Const n determinarea copiilor de a percepe nemilocit muzica sub
toate aspectele sale. !aloarea acestui tip de strategie decurge din faptul c este
prin e%celen a%at pe latura intuitiv. 2emonstrnd, educatorul va face apel
la intuiia auditiv, intuiia vizual i intuiia motric, combinndu0le, dup caz.
Kntuiia auditiv se realizeaz prin ascultarea cu atenie a cntecului ce
urmeaz a fi nvat, cu toate problemele de ordin muzical ce le ridic.
"n muzic, intuiia auditiv corespunde primei etape de cunoatere.
Numai dup ce ne0am asigurat c aceasta a fost realizat, putem trece la
urmtoarele.
Kntuiia vizual pentru o mai bun nelegere a coninutului te%tului unui
cntec, demonstrarea va fi nsoit de materiale au%iliareB ilustraii, jucrii,
67-
mac+ete, secvene din film, iar cnd este posibil, se prezint anumite fenomene
ale naturii.
Kntuiia motric folosit n demonstrare se realizeaz prin e%ecuia unor
micri, legate de problemele muzicale implicate n cntecul ce trebuie nvat.
$cestea se refer mai mult la ritm dect la linia melodic. !alorile de durat i
formele de ritm se asimileaz mai repede cnd sunt nsoite i motric nu numai
auditiv.
+ntuiia motric are o importan deosebit la copii, deoarece este strns
legat de specificul vieii lor, plin de micare. "n acest conte%t, educatorul
poate combina sunetele audiate, cu gesturile e%ecutate de el, solicitnd redarea
lor e%act.
2emonstraia este utilizat n mod continuu, att n activtile de predare,
ct i n cele de fi%are i necesit e%ecutarea modelului de interpretare al
educatorului. +nterpretarea etalon contribuie la ghidarea pentru o nsuire ct
mai e%act a coninutului de idei i a melodiei n tempoul impus. 'ocmai de
aceea e%ecutarea modelului trebuie s fie absolut corect, complet i
e%presiv, impunnd educatrului o foarte bun pregatire muzical, precum i
caliti vocale.
/ducatorul va demonstra n permanen modul corect de interpretare, va
cnta alturi de copii ca etalon, va demonstra cum s deschid gura corect, cum
se pronun e%act cuvintele pe silabe, respectnd linia melodic.
@tilizarea demonstraiei n activitatea educaional0terapeutic de tip
muzical are o importan deosebit, ntruct de aceasta depinde formarea
capacitii de percepere i nelegere a elementelor de intensitate, nlime,
685
durat, pauze, ritm, armonie, polifonie.
B. Met)d% e2(,!-%/!e!
&e refer la e%punerea concis i clar a materialului sonor. /ste cel mai
adesea nsoit de demonstraii i e%erciiu.
/%plicaia se aplic dozat i include pe de o parte, coninutul ideatic al
cntecelor, i pe de alt parte, se aplic la respiraie, emisie, dicie, nuane,
sincronizri vocale i ritmice. 'ipurile de e%erciii practicate n educaia
muzical implic e%erciii de reglare a respiraiei i de e%ersare a vocii. >dat
cu consolidare deprinderii de a respira corect, se impune omogenizarea vocilor
i emisia corect a sunetelor muzicale, concomitent cu emisia corect a
silabelor.
/%erciiile de muzic se clasific nB
a. e%erciii ritmiceC
b. e%erciii melodiceC
c. e%erciii de memorie muzical.
<7erciiile ritmice contribuie la formarea deprinderilor ritmice, pentru a
sublinia pauze, durata sunetelor, timpii accentuai i neaccentuai. "n acest scop
se pot folosi diferite instrumente muzicale de percuieB tobe mici, triangluri,
tamburine, castanieteC iar n lipsa lor, ritmul se poate marca prin pocnit din
degete, mers n pas de mars, btut din palme sau din picior.
<7erciiile melodice presupun e%ecuia unei linii melodice simple, ce
68,
cuprinde elemente de intensitate, durat, nlime, timbru, combinate n sens
ascendent i descendent pe scara muzical.
<7erciiile de memorie muzical reprezint o alt categorie de e%erciii,
ce constau n reproducerea dup auz a unor fragmente melodico0ritmice, fie
improvizate de educator, fie incluse ca fragmente dintr0un cntec.
#entru a0i atinge scopul urmrit, aceste tipuri de e%erciii trebuie s fie
organizate succesiv, logic, pornind de la simplu la comple%, utiliznd procedee
ct mai variate i atractive, educatorul avnd sarcina de a le pregti i aplica cu
gria i tact, asigurndu0le o desfurare sub forma de oc ct mai viu i
antrenant.
C. P)+e$t!re%
/ste o metod destul de rar ntlnit n activitatea de muzicoterapie, dat
fiind specificul ei de e%punere verbal asupra unui coninut de idei <ori, n
muzic, acesta este e%primat prin limbaul sunetelor muzicale=.
$ceast metod se folosete mai mult n activitile de predare a
cntecelor, ca stimul, precum i n activitile de audiie muzical.
$ceast metod se armonizeaz cu celelalte, n funcie de momentul
ales de educator pentru consolidare.
D. C)"+er$%/!%
Const n dialogul purtat ntre educator i copii i se poate realiza n
toate tipurile de activiti educaional0terapeutice de factur muzical.
"ntrebrile formulate de educator trebuie s in seama de gradul de
686
percepere muzical, de nelegerea coninutului ideatic i de ponderea
interesului pentru aceast activitate, n aa fel nct s nu fie stnenitoare
pentru copii.
#rin ntrebri, ca i prin rspunsuri, educatorul stabilete nivelul general
de dezvoltare muzical, la nivel individual sau de grup i n acelai timp poate
s stimuleze interesul, curiozitatea i dorina copiilor de a nva cntece, ocuri
muzicale sau de a audia anumite piese muzicale.
E. Pr)4,e%t!*%re%
/ste metoda prin care educatorul i implic verbal pe copii n situaii
necunoscute, situaii ce sunt adesea n dezacord cu e%periena acestora.
"n activitile educaional0terapeutice de tip muzical, problematizarea se
concretizeaz prin gsirea nuanei sau a tempoului potrivit unui cntec, oc cu
cnt, sau oc muzical.
>rice metod poate genera pasivitate sau activizarea interesului copiilor.
/ste de la sine neles c educatorul trebuie s aleag acele metode i procedee
mobilizatoare ce determin participarea contient la activitile muzicale.
#eutru ca nvarea s devin contient i activ, noutatea trebuie mai
nti neleas, apoi fi%at n memorie, ceea ce presupune un efort de voin.
Copiii trebuie s tie de ce i pentru ce nva, s tie subiectul temei, mesaul
moral al piesei muzicale, dar i c trebuie s fie ateni pentru a asimila i reda
e%act ce li se cere.
"nsuirea contient i activ se oglindete n activitatea interpretativ,
n redarea gesturilor i a mimicii, n e%ecuia nuanat a tempoului i
687
coninutului afectiv al melodieiC atunci se poate spune c s0a nsuit ntr0adevr
materialul muzical propus. La acest stadiu se aunge numai printr0o educaie
muzical sistematic, centrat pe mbinarea metodelor i a procedeelor ce se
includ n diferitele tipuri de activiti educaional0terapeutice.
1D.D. ELEMENTE DE MELOTERAPIE UTILIZATE GN
ACTIVITATEA RECUPERATIV 1 TERAPEUTIC CU
ELEVII
CU DEFICIENI MINTAL
0 aspecte teoretice i practice 0
#rograma actual destinat recuperrii copiilor deficieni din ara
noastr, din cadrul colilor speciale i inclusive, acord o importan deosebit
activitilor de terapie ocupaional i psihoterapie de e%presie. #opovici 2. !.C
Niculcea 2. <,--.=
'rebuie s subliniem nc de la nceput c aceast categorie de activiti, cu
efecte terapeutice deosebit de eficiente se pot organiza i n alte categorii de
instituii de tip, centre de zi, precum i grdinie speciale i inclusive.
"n perspectiva realizrii nvmntului integrat n ara noastr, ele vor
trebui organizate n cadrul colii obinuite, care se va transforma ntr0o coal
inclusiv ce va rspunde nevoilor tuturor copiilor.
688
2in cadrul activitilor de e%presie fac parte i activitile de art0terapie,
care se refer, n principal, la folosirea miloacelor de e%presie artistic n scopuri
terapeutice.
$ceste miloace i dovedesc eficiena prin faptul c ele fac apel la
afectivitate, pentru a realiza o relaie optim ntre educator i subiect.
*eloterapia se ncadreaz n vasta arie a artterapiilor.
=aloarea terapeutic a muzicii rezult din multiplele influene pe care le
are asupra psi+icului uman, datorate comple7itii fenomenului muzical nsui
*uzica reprezint Rarta de a e%prima sentimente i idei cu autorul sunetelor
combinate ntr0o manier specific) <2icionarul e%plicativ al limbii romne, /dit.
$cademiei :omne, ,--?=.
*uzica declaneaz procese afective dintre cele mai variate i neateptate,
de la emoia muzical cu o gam larg de manifestare H bucurie, trire interioar,
sentimentul armoniei, nlare spiritual H pn la descrcri e%plozive de e%altare
colectiv.
Aiind cea mai comple% art i n acelai timp accesibil tuturor oamenilor,
muzica dispune de cel mai fin i mai penetrant limba artistic H &@N/'@L.
:ezultant a vibraiei sonore periodice i regulate, sunetul muzical dispune
de patru nsuiriB nlime, durat, intensitate i timbru. >rganizarea i succesiunea
acestora, cu sens e%presiv, i dovedesc eficiema prin sensibilizarea subiecilor, ct
i crearea unei stri psihice pozitive ce permite realizarea unei realaii
corespunztoare de comunicare dintre educator i subiect.
68?
RIT27L n muzic se refer la succesiunea organizat a duratei sunetelor.
@tilizarea sa udicioas faciliteaz dezvoltarea facultilor psihice superioare ale
fiinei umane a valorilor sale estetice.
:itmul se rezum, n principal, la caracteristicile micrii. /l prezint
rezonane diferite la o persoan sau alta, n funcie de vrst, stare de sntate,
dispoziie sufleteasc de moment sau nivel cultural.
AR2ONIA se refer la mbinarea melodic a sunetelor i se bazeaz pe
tehnica acordurilor, specific compoziiei.
:itmul i armonia sunt elementele eseniale ce compun o melodie sau
cntec.
MELODIA, ca rezultat final al unei creaii muzicale reprezint o
succesiune de sunete mbinate dup regulile ritmului i ale modulaiei pentru a
alctui o unitate cu sens e%presiv, e%primat ntr0o compoziie muzical.
"n cadrul muzicoterapiei, educatorul trebuie s fie interesat, n special, de
efectul pe care l are muzica utilizat sub diverse forme. Ca miloc pentru
recuperarea personalitii individului normal sau deficient.
La normali s0a demonstrat c muzica e%ercit o serie de efecte benefice,
printre care enumermB
0 determin o serie de stri afective toniceC
0 induce subiectului o stare de linite, conducnd la reducerea
strilor de tensiune i an%ietateC
0 permite evadarea i induce adesea o stare de securitateC
683
0 crete tonusul subiectului i rezistena sa la efort, contribuind n
acelai timp la nvingerea unor obstacole ale e%istenei, cum ar fi strile de boal
sau handicapC
0 faciliteaz comunicarea ntre persoaneC
0 contribuie la dezvoltarea unor funcii i procese psihice, ncepnd
cu cele primare, senzaii, percepii i reprezentri i terminnd cu cele mai
comple%e, cum ar fi, de e%emplu, afectivitatea i imaginaiaC
0 amelioreaz comportamentul i socializeaz individul.
La copiii deficieni mintal meloterapia este folosit, n special, n stabilirea
unui alt tip de comunicare, diferit de cea verbal, cu aceti subieci.
$tunci cnd se lucreaz cu aceti subieci conteaz mai puin nivelul de
dezvoltare al aptitudinilor muzicale pe care acetia le posed, deoarece n aceast
situaie muzica nu este utilizat n terapie datorit calitilor sale estetice.
9eigl introduce, n acest sens, termenul de muzic funcional, care
desemneaz faptul c muzica eficace n terapie este cea destinat obiectivelor
practice, n funcie de nevoile subiecilor.
,,#rincipalul obiectiv al meloterapiei este acela de a stabili contactul cu
deficientul mintal i de a facilita comunicarea ntre el i educatorul transformat n
terapeut) <+onescu &., ,-4.=.
2eci, n cadrul activitilor de meloterapie, muzica este utilizat n scopul
recuperrii pe ct mai mult posibil a personalitii decompensate a acestor categorii
de deficieni.
68.
#entru atingerea acestui scop, Konescu ? <,-4.= sugereaz realizarea unei
diferenieri tranante ntre utilizarea muzicii n sens terapeutic i utilizarea acesteia
n diferite activiti recreative organizate cu copiii deficieni.
Cercetrile au demonstrat c, instrumentele de percuie, cum ar fi
castanietele, clopotele, tamburinele, ambalele, %ilofoanele, faciliteaz
comunicarea, mai ales n cazul copiilor cu deficien mintal mai sever sau al
celor timizi i an%ioi.
"n cadrul unei asmenea activiti desfurate, spre e%emplu, n cadrul
Centrului de recuperare AolDe Kernadotte, din &uedia, se folosesc cu succes
asocierea dintre dou instrumente, pianul i toba. Copilul este aezat comod ntr0un
fotoliu i ascult diverse melodii interpretate la pian de un meloterapeut calificat.
$cesta urmrete reaciile sale cu atenie, n scopul stabilirii frecvenelor preferate,
nalte sau grave, cu autorul cruia stabilete, n continuare, gama de interpretare ce
va determina la subiect o avalan de reacii emoionale, cauzat de o vibraie
afectiv autentic la muzica ascultat.
"n continuare i se d copilului deficient mintal sever o tob n care i se cere
s bat n funcie de ritmul melodiei ascultate. "n acest mod copilul fi%eaz ritmul
i prin aciunea sa asupra tobei i mbuntete performanele n domeniul
motricitii.
$ceasta reprezint, n fond, cheia unei adevrate terapii a succesului.
#entru acompaniament se poate folosi, de e%emplu, i o muzicu cu clape,
care foreaz subiectul s0i foloseasc degetele.
684
#entru calmarea subiecilor an%ioi i a celor hiperDinetici se folosete, n
general, un instrument pentatonic deosebit de armonios, care emite un fel de sunete
prelungi de clopoei.
:ezultatele au demonstrat c prin folosirea unui astfel tip de edin de
meloterapie este influentat benefic intregul psihic al subiectilor.
"n cadrul instituiilor de nvmnt din ara noastr educatorii pot utiliza
astfel de edine ca cea descris mai sus, cu autorul unei nregistrri pe band
magnetic i al unui sintetizator de sunete.
Cercetrile au evideniat c, att la normali ct i la deficienii mintal,
meloterapia are efecte deosebite asupra dezvoltrii comunicrii.
$tunci cnd deficientul mintal este asociat cu alte tulburri psihice, cum ar
fi hiperactivitatea sa instabilitatea emotiv, se impun cteve distincii separate.
La copiii deficieni mintal hiperactivi, muzicoterapia poate fi utilizat pentru
ameliorarea inhibiiei voluntare a actelor motorii i pentru realizarea unor
performane de succes.
La cei cu instabilitate emoional utilizarea muzicoterapiei, n viziunea lui
Konescu ? <,-4.=, determinB
0 diminuarea tensiunilor'
0 reducerea agresivitii'
0 mbuntete cooperarea n interiorul grupului'
0 amelioreaz munca de ec+ip.
*urphG a demonstrat c meloterapia i aut i pe cei cu tulburri
relaionale, deoarece favorizeaz participarea spontan la Ractiviti de grup)
<+onescu &., ,-4.=.
68-
Cercetrile efectuate de 1umpreG ne ofer indicaii metodice preioase
despre preferinele copiilor pentru diverse forme de activiti de meloterapie, n
funcie de nivelul lor de activism. R&ubiecii cu un nivel de activitate global aleg
dansul, cei cu nivel mediu de activitate grupa de toboari, iar cei cu nivel sczut de
activism se orienteaz ctre grupele de coruri sau acompaniament).<+onescu &.,
,-4.=.
$a cum a rezultat i din cele prezentate mai sus, terapia prin muzic se
poate organiza n mod individual sau n grupuri.
"n cadrul grdinielor i colilor speciale i inclusive este util s se grupeze
copiii n funcie de performanele de care sunt capabili n domeniul muzicii i n
funcie de nivelul retardului lor intelectual.
$ctivitile de meloterapie cu cei cu deficiene mintale severe sau asociate,
este indicat s se desfoare prin edine individuale.
*eloterapia, din punct de vedere al activitilor care se solicit copiilor, se
mai poate mpri n dou formeB activ i receptiv.
@orma activ, denumit dup unii autori i direct, const n diverse
activiti muzicale desfurate de subiecii nii, muzica instrumental sau vocal,
e%ecutat individual sau n grup.
@orma receptiv sau indirect, este acea form n care subiecii audiaz
muzica. "n cadrul acestei a doua variante, pasivitatea subiecilor nu este total,
deoarece activitatea de recepie solicit prin ea nsi un anumit grad de participare
din partea acestora.
6?5
"n cadrul activitilor de meloterapie desfurate n nvmnt de ctre
educatori i logopezi, considerm c este util s se urmreasc urmtoarele
obiectiveB
0 dezvoltarea interesului fa de activitile muzicaleC
0 formarea i dezvoltarea auzului muzical <cu elementel sale componente
H sim melodic, ritmic, armonic0polifonic=C
0 educare vocii ca principal miloc de redare a muziciiC
0 formarea unor deprinderi practice muzicale <deprinderi de cnt, ritmice,
melodice, armonico0polifonice, de interpretare, de utilizarea instrumentelor,
.a.m.d.=C
0 educarea deprinderilor de a asculta muzicaC
0 integrarea n viaa artistic a instituiei de nvmntC
0 cultivarea imaginaiei i creativitiiC
0 echilibrarea ntregii personaliti a copilului prin cultivarea unor trsturi
de caracter pozitiveC
0 dezvoltarea sociabilitii copilului prin participarea la activitile
organizate pe grupuri de copii.
"n afara obiectivelor enumerate mai sus, 2rograma colar destinat
educatorilor din colile speciale i inclusive, mai prevede i o serie de alte
obiective importante legate deB
0mbuntirea orientrii spaio0temporale i coordonrii motriceC
0educarea e%presivitii mimico0gestualeC
0nuanarea e%primrii verbaleC
0dezvoltarea sensibilitii cromatice muzicaleC
6?,
0determinarea unor stri de deconectare, bucurie, ncntare, etc.
2eclanarea procesului muzicoterapiei trebuie s porneasc cu
evaluarea general a fiecrui copil, n funcie de nevoile cruia se vor selecta
obiectivele adecvate ce urmeaz s fie atinse.
$ceasta se face prin studierea dosarului copilului, informaii dobndite
de la familie i ceilali membri ai corpului didactic, observarea i studierea
atent a preferinelor sale muzicale i cunoaterea e%perienelor anterioare din
domeniul muzicii.
&e pot folosi, de asemenea diverse categorii de teste, care, este util, s se
aplice ct mai devreme posibil, deoarece, cu ct se declaneaz mai de
timpuriu activarea terapeutic, cu att cresc ansele de a se obine efecte mai
substaniale n planul recuperrii. "n acest sens, Era+am a constituit o scal a
nivelului de dezvoltare pentru performanele muzicale, corelnd aceste nivele
cu vrsta mintal. $utorul ustific utilitatea testului su prin faptul c Rfiecare
individ urc scala de dezvoltare n modul su propriu n diferite intervale de
timp, aceasta depinznd de gradul de profunzime al handicapului su. R&cala sa
de dezvoltare face legtura ntre vrsta mintal i performanele muzicale
posibile, fi%nd totodat i limitele ce pot fi atinse n cadrul nvrii, n funcie
de decalaul dintre etatea mintal i cea cronoogic, specific deficienei
mintale, dup cum urmeazB
VJRSTA MINTAL
2escrierea #erformanelor *uzicale
6?6
21 = ,&"! 0 arat nedifereniat prin micri ale braului sau piciorului, cnd
cnt muzicaC
81 D ,&"! 0 mic capul sau faa n direcia stimulului muzicalC
D11= ,&"! 0 alunec uor sau se trte n direcia stimulului muzicalC
1=1 ;= ,&"! 0 ascult atent pentru un minut sau mai multC
;@1 8D ,&"! 0 bate din palme sau bate din picior, stnd osC
8D1 C8 ,&"! 0 cnt stnd os sau n picioare, bate din palme sau din picioareC
C81 C= ,&"! 0 bate din palme i picioareC
C=1 =2 ,&"! 0 bate din mini i picioare n ritmul muziciiC
=21@2 ,&"! 0 cnt la un instrument stnd os sau n picioareC
@21 D8 ,&"! 0 bate n ritm din picior, cnt la un instrument i vocalC
(e$te D8 ,&"! 0 bate ritmul din picior, cnt pe tonuri nalte i din instrument n
acelai timp.
&cala mai are avantaul c nu utilizeaz elemente verbale influenate de
factori culturali, fapt care o face uor aplicabil.
"n funcie de nivelul de retard mintal al copilului i obiectivele stabilite
n recuperare, se pune problema alegerii celor mai potrivite activiti n care
acesta s fie inclus.
&e recomand introducerea diverselor categorii de activiti, ntr0o
succesiune gradual, n funcie de tipul i compatibilitatea acestora.
'oate aceste activiti e%ecutate gradat, de la simplul comple%,
determin, prin combinarea lor, structurarea aptitudinii muzicale comple%e la
6?7
persoanele deficiente, asigurndu0se n final compensarea unor tulburri din
sfera proceselor psihice, n special a celor legate de psihomotricitate.
A. Ed&-%re% r!t&,&! se face prin urmtoarele tipuri de e%erciii
gradate, n funcie de gradul de dificultate i nivelul de devoltare al copilului
deficient mintalB
0aplaudarea sau baterea ntr0un instrument de percuie, la un anumit
cuvnt dintr0un cntecC
0baterea ritmic la auzul unor cuvinte din vocabularul activ al copilului,
de e%emplu la auzul numelor prietenilor, profesorilor, a unor flori, psri sau
mncruri preferateC
0aplaudarea sau baterea ntr0un instrument de percuie n ritmul
metronomului, n mai multe varianteB
a& cu c,te o btaie la fiecare sunet de metronom'
b& cu c,te o btaie la fiecare al doilea sunet de metronom'
c& cu c,te o btaie la fiecarea al treilea sunet'
d& cu c,te o btaie la fiecare al patrulea sunet
$stfel, spre e%emplu, cercetrile recente au relevat faptul c activitile
ritmice, care se bazeaz pe folosirea cu precdere a unor instrumente de
percuie, este util s fie introduse naintea altor categorii de activiti. $ceasta
deoarece s0a demonstrat c Rintroducerea ritmului este mai puin an%ioas
pentru subieci) +onescu &. <,-4.=.
6?8
2up diagnosticarea nivelului achiziiilor muzicale pe care le are un
copil la un moment dat, se poate trece, cu succes, la elaborarea unor programe
specifice, recuperatorii, care constau n e%ecutarea unei largi game de e%erciii
specifice, organizate pe domenii distincte de manifestare a aptitudinii
muzicale.
&copul acestor eserciii este de a lefui aptitudinile muzicale ale
deficientului, attea cte e%ist, pentru a le mbunti competena i plcerea
de a e%ersa, cu efect benefic asupra personalitii sale, n general.
#entru dezvoltarea aptitudinilor muzicale comple%e, este necesar s se
acioneze n urmtoarele segmente distincte, din structura acestei aptitudiniB
0educarea ritmului'
-formarea abilitilor n folosirea instrumentelor'
-stimularea deprinderii de c,nt'
-asigurarea unei legturi corespunztoare ntre c,nt i micare'
-redarea ritmului de baz dintr-o melodie, bt,nd din palme sau ntr-
un instrument de percuie dup urmtoarele msuri (.4, ).4, 4.4, 6.9
"n cel din urm caz, cel al categoriilor de e%erciii destinate n special
deficienilor mintal uori, s0a constatat n practic c foarte puini dintre acetia
sunt capabili de un progres suplimentar, avnd ca punct de plecare nsuirea
ritmurilor de baz. #entru acest ultim grup restrns, se recomand nsuirea
btii n instrumente de percuie, n ritm sincopat, spre e%emplu de tango,
rumba, boss0a0nova sau cha0cha, aungndu0se n felul acesta, la cultivarea
unei aptitudini muzicale autentice.
6??
B. F),)$!re% !"$tr&e"te,)r
-instrumente de percuie <tamburina, toba, ambalul, shaDerul=, sunt
folosite n activitatea cu deficientul mintal nu numai pentru deprinderea
ritmului, ci i permite diferite activiti care s le formeze percepia sunetului
fiecrui instrument n parte. &tudiile metodice recomand, n acest sens,
folosirea unor instrumente n timpul unei povestiri, prin asocierea lor cu
diverse personae sau evenimente ale naraiunii. <9ord i 2obbs=
-Knstrumentele cu corzi sunt folosite n diferite e%erciii dup cum
urmeazB
,. la auzul sunetului emis de vibrarea unei corzi, emis de terapeut, se
cere copilului s0l reproduc prin atingerea corzii, fr emiterea sunetuluiC
6. ciupirea unei corzi indicat de adult, sub directa sa supraveghere sau
spriinC
7. alegerea dintr0un grup de corzi a celei cerute de adult sau indicarea
lor cu autorul unor instrumente specificeC
8. folosirea unor instrumente care emit sunete pe cinci note muzicale
<pentatonice=C
?. utilizarea n e%erciii similare a harpei, pianului, orgii electronice, la
cele cu claviatur, copilul trebuie s indice, cu autorul unor litere sau semne, o
clap anumeC
3. interpretarea solistic la un instrument se dovedete a fi dificil chiar
i pentru debil mintal, dar e%ecutarea acompaniamentului este accesibil pentru
cei cu debilitate mintal uoar, avnd n fa scheme grafice ale acordurilor
6?3
sau nvnd numele notelor i urmrind degetul arttor al profesorului pe
portativC
.. e%erciiile de nvare a chitarei sunt posibile atunci cnd se urmrete
redarea unei singure note muzicale, schimbarea corzilor, corespunztoare
realizrii acordurilor de chitar, este dificil de realizat n cazul deficienilor
mintal.
C. G"+#/%re% ->"te-e,)r ncepe cu e%ersarea silabelor, ca la vrsta de 3
luni, vocalizarea primitiv pe care *oog o definea ca pe un fel de blbial
muzicalB
0prelungirea cntat a cuvntului final din propoziieC
0cntarea a dou cuvinte mpreunC
0cntarea unor strofe ritmate dintr0un cntec, de preferin de nivel de
grdini i accesibil vrstei mintale a copiluluiC
0cntarea altor cntece apropiate nivelului de dezvoltare mintal a
copilului i intereselor sale, selectndu0le pe cele mai clare.
D. C)"tr!4&/!% &*!-!! ,% 64&"#t#/!re% )tr!-!t#/!! +),&"t%re este
deosebit de important, mai cu seam la retardaii mintal unde, cu ct
profunzimea deficienei este mai mare, tulburarea de motricitate este mai
sever. "n aceast ultim situaie se poate afirma cu certitudine c, muzica
e%ercit un rol terapeutic corespunztor, maor.
6?.
&e poate conchide, pe o baz e%perimental solid, c retardaii mintal
trebuie, n permanen, s rspund la muzic n vederea ameliorrii
psihomotricitii lor, prin simple micri al membrelor corpului sau alergare.
*icarea pe fond muzical este bine s se desfoare n urmtoarele
etapeB
0ascultarea btilor ntr0o tob, punerea n micare la zgomotul
produs de aceasta i oprirea la ncetarea saC
0e%ecutarea de micri pe ritmuri de tob, acestea pot porni de la
pai mici i pe msura accelerrii ritmului se poate trece la srituri i
chiar alergriC
0desfurarea de micri pe anumite melodii, folosind modelul
anteriorC
0e%ecutarea de ocuri de micare pe acompaniament muzicalC
0e%ecutarea de dansuri simple cu micri ampleC
0interpretarea unor dansuri n mod creativ, cu alegerea liber a
ritmului i tipului de micare, cu intervenia minim din partea
profesorului.
'erapia prin dans a fost utilizat cu succes n cazurile cnd comunicarea
era blocat sau limitat, la copii cu deficien mintal sever sau la autiti. &e
afirm aceasta deoarece ,,dansul amelioreaz n special imaginea corporal a
subiecilor, fiecare identificndu0i prin dans propriul ritm corporal, ca individ
i ca membru al grupului de apartenen) +onescu &. <,-4.=.
6?4
/valuarea progreselor fcute de copil se poate face cu autorul unor
scri de evaluare standardizate sau prin intermediul unor fie n care se noteaz
stadiul dezvoltrii deprinderilor copilului nainte i dup parcurgerea diferitelor
categorii de e%erciii muzicale.
2in succinta trecere n revist a procedeelor folosite n nvarea muzicii
la deficienii mintal, rezult c, ntre activitatea de formare a deprinderilor
muzicale i meloterapie, diferenele pot e%ista mai ales n plan teoretic, n plan
practic0metodologic ele se ntreptrund.
*eloterapeuii cu e%perien sunt de prere c, ,,grupul de terapie
muzical, prin puterea sa de a aduna toi copiii ntr0o singur e%perien, pentru
a uni eforturile lor ntr0o activitate comun, cu rezultate care tind spre
egalizare, nltur izolarea i, prin aceasta, multe dintre impedimentele
patologice ale dezvoltrii). <&taff of :ectorG &chool H +n &earch of a
curriculum, ,-47=.
"n concluzie, afirmm c, folosirea muzicii n munca cu copilul
deficient mintal necesit cunoaterea structurilor de activitate specifice
diverselor domenii ale acesteia, indiferent dac cel chemat s le aplice este
educator, profesor sau terapeut.
1D.B. ALTE TEENICI DE MELOTERAPIE CE POT FI UTILIZATE GN
ACTIVITATE A CU ELEVII DEFICIENI MINTAL
R),&, &*!-!! -% ter%(!e 6" %-t!+!t%te% -& e,e+!! de0!-!e"/! !"t%,
6?-
>ameni de tiin, cercettori, filozofi, psihologi, psihopedagogi,
educatori, toi deopotriv vorbesc despre rolul benefic i influena curativ, pe
care o poate avea muzica att asupra oamenilor, considerai normali, ct i
asupra persoanelor cu deficiene.
*eloterapia implic un ansamblu de metode psihoterapeutice, n care
participarea subiectului este activ, bazndu0se pe lumea interioar a sunetelor
acestuia n scopul de a diagnostica i trata.
*eloterapia este privit i ca o e%perien curativ, de participarea
activ la creaie i ascultarea sunetului i a muzicii.
"n domeniul terapeutic propriu0zis muzica servete drept suport pentru
diferite tehnici de psihoterapie. >riginalitatea acestor tehnci n comparaie cu
alte metode psihoterapeutice, implic participarea activ att a terapeutului, ct
i a subiectului la aceeai e%perien muzical.
#entru copiii cu deficiene H tulburri de nvare, deficien mintal i
senzorial etc, muzica ocup un loc central n oc i n procesul de nvare prin
unitateaB
sunetuluiC
micriiC
limbaului.
"n cadrul meloterapiei pentru copiii cu deficiene <n special pentru
deficientul mintal=, acetia sunt ndrumai, prin diferirite activiti muzicale s
e%plorezeVcerceteze cte sunete poate scoate un instrument, schimbnd
instrumentele muzicale ntre ele. $ceast cercetare, investigare se realizeaz
635
prin folosirea corpului, a sunetelor vocale, vocii i mediului. $stfel, copiii vor
fi motivai n e%primarea i nvarea unor lucruri noi.
*eloterapia urmrete prin diferite activiti specifice deficientului
mintal, urmtoarele aspecteB
mbogirea vieii personaleC
dezvoltarea sensibilitiiC
comunicarea cu cei din urC
facilitarea integrrii Vcontactelor socialeC
prevenireaVreducerea tulburrilor de comportamentC
reducerea strilor de nelinite.
TERAPIA NON-'ER&AL8 PRIN 27NC8-FOLOSIT8 0N
ACTI'ITATEA C7 ELE'II C7 4EFICIEN6E
#entru anumite categorii de deficieni limbaul este greoi, reprezentnd
chiar o ameninare pentru situaiile n care trebuie folosit n meloterapie ns,
se poate apela la mediul non0verbal, n care limbaul i cuvintele nu sunt
necesare, fapt ce determin o e%perien mai accesibil pentru o persoan cu
dificulti n vorbire i e%primare.
'erapeutului i revine sarcina de a0i determina pe copii s neleag
abilitatea de a folosi sunetele corpului, iar ulterior un instrument i ofer
copilului un sens pozitiv n interaciunea cu el nsui, iar apoi cu ceilali prin
cntatul la instrumente sau crearea propriei muzici.
63,
:elaia dintre copiii cu deficiene i un instrument muzical poate avea
un rol benefic.
#entru cazuri specifice se folosesc anumite metode.
&pre e%empluB disonana poate fi folosit pentru a reflecta disconfortul
resimit de un schizofrenic sau terapeutul poate s acompanieze copilul cnd
acesta ip.
"n meloterapia non0verbal, lucrul cu copiii presupune pentru terapeut
comunicarea cu propriile emoii ale subiectului, care se e%teriorizeaz prin
folosirea sunetului sau linitii n e%primare.
#rin muzic, cntnd sau nu, subiecii pot e%prima sentimente deB furie,
tristee, reinere sau chiar o lume interioar haotic. $tunci cnd o persoan nu
reuete s e%perimenteze emoiile sau nu tie ce sunt acestea, putem spune
despre acea persoan c este ,,2aralizat emoional!. #aralizia emoional
ns, poate fi comunicat prin meloterapie.
'erapeutul trebuie s creeze un mediu securizant pentru subiect i s
rspund doar la participarea sau neparticiparea clientului.
P,%"!0!-%re% ,&-r&,&! !"d!+!d&%, $%& 6" 'r&(<
0 n formarea grupurilor de copii care sunt inclui n programul de
meloterapie trebuie s se in cont de anumite criteriiB
ComportamentulC
2izabilitileC
#articularitile subiectului.
636
0 este indicat ca n grup s avem subieci cu aceleai caracteristici
comportamentaleC
0 terapia individual se realizeaz pentru acea categorie de subieci care
pot prezenta dificulti emoionaleB care nu vorbesc sau au ntrzieri
mari n dezvoltarea fizic i psihicC
0 n aceast categorie de subieci se lucreaz n diade sau triade0 n
grupuri de 607 copii cu probleme similare de comunicare, socializare
etcC
0 terapeutul are obligaia de a colabora i cu educatorul sau instructorul,
care petrece cel mai mult timp cu subiectulC discuia dintre cei doi,
a%ndu0se n principal pe comportamentul zilnic al subiectuluiC
0 rolul terapeutului n cadrul meloterapiei individuale este mai important
dect n meloterapia de grup.
/l observ cu mare atenie clientul stimulndu0l i ncurandu0l, n
special n primele edine.
"n continuare, prezentm anumite tipuri de e%erciii ce pot fi folosite att
ca tehnici de terapie prin muzic individual, ct i n grup, pentru activitatea
cu elevii deficieni mintal.
1.>.1. Exer#i$ii )e gr!p pentr! mi.#are )!p" m!+i#"(
/%erciiul se realizeaz pentru un grup format din 703 clieniC
Combin muzica, micarea i ascultatul, pe fond de contien
generalC
637
&e efectueaz ntr0un loc unde spaiul este suficient de mare
pentru micrile fiecruiaC
'rebuie s se creeze un sentiment de sensibilizare i ncredere
reciproc ntre terapeut i clieniC
"n prima etap a e%erciiului0fiecare client interpreteaz o pies la
alegere, dup care vor cnta toi odat, meninnd volumul vocii n
cadrul unor limite stabilite n prealabil. $cesta l va auta pe fiecare
client s0i menin identitatea personal n faa unor posibile
distrageriC
"n a ++0a etap se continu cntarea, fiind nsoit i de micri
improvizate, folosind tot spaiul disponibil, astfel nct spaiul
personal s fie respectat.
$ceast etap implic o adaptabilitate fizic, mental i agilitateC
"n etapa a +++0a subiecii au sarcina de a cuta i de a se mica
ntr0un ritm mai lent, cu ochii nchii, fapt ce implic o concentrare
din partea subiectului asupra micrilor i sunetelor din viaa
cotidian.
1.>.<. Exer#i$i!l #! propri!l n!me(
Intr!#ta*(
rostii0v numele de mai multe ori, ncet i cu atenieC
fii ateni la micrile implicate, la respiraie, la forma i
fle%ibilitatea limbii i buzelorC
638
repetai numele vostru ntr0un ritm natural <pe silabe, de
e%empluB *aria /lizabeta #opa=C
observai cum accentele <silabele= alctuiesc modelul unui ritmB
*a0ri0a0/0li0za0be0ta0#o0paC
e%primai numele prin btaia palmelor, prin mersC prin lovituri cu
degetele minilor i picioarelorC
transformai0v numele ntr0o fraz muzical, cntndu0l ca pe un
cntecC
e%erciiul indic ceea ce subiectul simte n legtur cu propria
persoan la un moment dat. "n final, subiectul este ndrumat s0i
rosteasc numele n cea mai neleapt i blnd tonalitate pe care o
cunoate, pentru a stabili sunetul cel mai potrivit al &inelui propriu.
&0a constatat <n ,,'erapia prin sunete)0 >livea 2ePhurst0*addacD= c
e%ist o relaie ntre notele muzicale0simurile0sistemele corpului. "n lucrul
meloterapeutic se recomand subiecilor s cnte cntece corespunztoare i s
asculte sunetele i muzica bazate pe diferite note muzicale, pentru a0i
mbunti funciile diferitelor pri ale trupului, conform diagramei prezentate
n $N/J$ $.
63?
CAPITOLUL III
DIVERSE FORME DE TERAPIE OCUPAIONAL PENTRU COPII
CU DEFICIEN MINTAL ATer%(!% -)'"!t!+#: L&d)ter%(!%: Ter%(!%
($!3))tr!-!t#/!! .! )r'%"!*%re% .! 0)r%re% %&t)")!e! (er$)"%,e .!
$)-!%,e7
1B.1. TERAPIA COGNITIV
'/:$#+$ C>IN+'+!O, :/#/:/ I/N/:$L/
'erapia cognitiv este una dintre formele 'erapiei comportamentale, ce
vizeaz, n cazul copiilor cu deficien mintal o structurare a comple%ului de
stimuli e%teriori, dup niveluri adaptate unei tipologii de organizare mintal.
'erapia cognitiv poate fi privit ca un proces comple% de echilibrare
mintal, prin organizarea specific a cunoaterii la deficientul mintal,
structurat pe anumite niveluriB *uu +., 'aflan $. <,--.=
633
0nivelul cunoaterii teoretice0 prin nvarea conceptelorC
-nivelul cunoaterii psi+osociale- ce determin modificri semnificative
n personalitatea copilului cu cerine educaionale speciale.
'erapia cognitiv este format din */OKM-K i 2>#E>*M<
/#M2<-?*T#>KK ce au drept scop dezvoltarea, cu privire la nelegerea
fenomenelor, lucrurilor, oamenilor, precum i a situaiilor cu dimensiunea lor
instrumental0integratoare.
DOMENIILE TERAPIEI COGNITIVE<
a= 'erapia cognitiv de '+# $C
b= 'erapia cognitiv de '+# K.
%7 ::Ter%(!% -)'"!t!+# de TIP AK +!*e%*#<

+. C>N&>L+2$:/$&+&'/*$'+Q$:/$C>*#L/'$:/$
faptelor, informaiilor, abilitilor, competenelor, deprinderilor
++. >:I$N+Q$:/$ $C'+!+'ON+L>: 2/ C@N>$X'/:/
47 ::Ter%(!% -)'"!t!+# de TIP BK includeB
+B $C'+!+'ON+L/
ce organizeaz procesul de cunoatere
++. #:>I:$*/L/
63.
$plicabilitatea cognitiv se realizeaz prin organizarea i reorganizarea
unor *>2/L/ 2/ "N!ON$:/.
&tructura modelului de terapie cognitiv este organizat dintr0o serie de
submodule, ce dau natere la elaborarea unor programe terape!ti#e. #rintre
acestea amintim urmtoareleB
programul de stimulare perceptive0motric <elaborat de ctre
*arianne Arostig=C
programul pentru formarea conceptelor fundamentale logico0
matematice <elaborat de Eean #iaget, sau *arG Karotta Lorton=C
programul comple% de e%erciii perceptive i senzorio0motorii
<elaborat de EacWues 2ubosson=.
SUBMODULELE TERAPIEI COGNITIVE SUNT<
I. TERAPIA COGNITI'8 4E TIP AK cuprindeB
0* *ctivitile de organizare, consolidare, sistematizare,
completare a faptelor, informaiilor, abilitilor i
deprinderilor'
-F 2rogramele de intervenie edcaional personalizat
II( C7NOA:TEREA SEN=ORIAL8: cu cele cinci domeniiB
?ensibilitatea$ 0cutanatC
-vizualC
0gustativC
634
0olfactivC
0auditiv.
III. C7NOA:TEREA PERCEPTI'8/ cu cele cinci arii destinate
formrii urmtoarelor abiliti vizual0perceptiveB
0coordonare vizuo0motorieC
0percepia form-fondC
0constana percepieiC
0poziia n spaiuC
0relaiile spaiale.
$cest submodul este structurat ntr-o form de e7erciii i activiti
pregtitoare at,t pentru actul le7ic i grafic, c,t i pentru alte domenii de
cunoatere de o gam diversificat, ca de e7emplu$
ACTIVITI DE OBSERVARE VIZUAL ACTIVITI PENTRU
EDUCAREA PSIEOMOTRICITIISTRUCTURI DE
DEZVOLTARE LINGVISTIC STRUCTURI DE FORME A
RAIONAMENTULUI
+!. &ubmodul ce cuprinde o serie de e%erciii i activiti ce determin
formarea i dezvoltarea C>NC/#'/L>: A@N2$*/N'$L/ 2/ N$'@:O
L>I+C>0*$'/*$'+CO, inspirate din programul lui *arG Karotta Lorton
sau din concepia piagetian.
63-
!. &ubmodul inspirat din programul lui EacWues 2ubosson este format
din e7erciii perceptive i senzorio-motorii ce determin @#>M*><* JK
1<V=#3T*><* 2>#/<?<3#> 2?KBK/<B
0ateniaC
0reprezentareaC
0imaginaiaC
0memoriaC
0gndirea.
$plicarea 2rogramelor de Terapie <ducaional /omple7 i Kntegrat
se bazeaz pe respectarea unor principii, dup cum urmeazB
a= programarea activitilor n funcie de caracterul terapeutic al
educaieiC
b= evaluarea0 privit din dou perspectiveB
,. component esenial a rezultatelor i proceselor ce au loc n
derularea actului educaional0terapeuticC
6. mecanism de reglare a ntregului process educaional0
terapeutic.
c= elaborarea de programe de intervenie educaional0terapeutic
personalizateC
b= 'erapia educaional este comple% i integrat i se realizeazB
0prin activitile integrative bazate pe principiul interdisciplinar,
interrelaional dintre cele ? module educaional0terapeuticeC
6.5
0prin activiti integrative ce decurg din valorificarea
posibilitilor i resurselor de nvare oferite elevilor de coal,
familie i mediul comunitar.
CUNOATEREA DE SINE5 EIPERIENA
INTERPERSONAL I CUNOATERE SENZORIAL
"n cadrul procesului de terapie cognitiv se realizeaz i #!noa.terea )e
ine i conturarea eului propriu.
$llport 9. I. <,-4,= prezint o serie de factori care stau la baza
percepiei sociale. 2intre acetia amintimB
EIPERIENA
INTERPERSONALASEMNAREAINTELIGENA
COMPLEIITATEA COGNITIVCUNOATEREA DE
SINELAUTOCUNOATEREAABILITATEA DE ADAPTARE
SOCIALDETAAREAATITUDINEA ESTETICPASIUNEA
PENTRU VIAA INTERIOAR
&e impune o prezentare succint a fiecruia dintre factorii amintii.
#F Experien$a interperonal"(
6.,
0implic aria de cunotine despre oameni i capacitatea subiacent de a0
i evalua obiectivC
0e%periena cunoaterii trebuie diriat att spre informaii i cunotine
generale, ct i spre informaiile generate de fiina uman n relaiile
sale.
d= Aem"nareaC corespondena dintre se%C vrsta cronologicC
pregtirea profesionalC gusturileC preocuprileC aspiraiileC
relaiile communeB
0implic o intercunoatere mai e%act i obiectivC
0devine o puternic motivaie pentru evaluarea de sine i a
celuilalt.
c= Inteligen$a
Eanet #iaget <,-.7= consider c inteligena esteB
0o funcie de adaptareC
0proces care faciliteaz discriminarea ntre esenial i neesenial,
legtura dintre cause i efecte, capacitatea de anticipaie i predicie etc.
din cercetrile efectuate pe baza testelor de maturizare
intelectual, s0a constatat faptul c maoritatea deficienilor sunt
disfuncionali intelectivi.
d= Complexitatea #ogniti%"(
presupune stpnirea unei multitudini de comportamente
de cogniieB
0empatieC
6.6
0motivaieC
0comunicare interpersonalC
0informaii, concepte clare, raionamente corecteC
0stpnire de sine.
la deficientul mintal cunoaterea interpersonal este
direcionat relativ spre aspectele negative ale personalitii
celuilalt.
e= C!noa.terea )e SineGA!to#!noa.terea
0din perspectiva psihosocial, cunoaterea de sine se definete caB ,,o
stpnire direct a unor informaii ct mai complete i reale despre
propria persoan). <$llport, ,-4,=
0n psihologia social autocunoaterea implicB ,,contientizarea
propriilor statusuri, percepia social adecvat a propriei persoane, a
relaiilor sale cu semenii, o ct mai real imagine de sine). <$llport,
,-4,=
f= Abilitatea )e a)aptare o#ial"
implic o serie de aptitudini i motivaii ce permit individului o
rapid adaptare socialC
deficientul mintal prezint o inabilitate general de adaptare
social, ce implic o perturbare la nivelul cogniiei.
g= 4eta.area(
0implic o atitudine de ,,plasare) mai la distan, fiind contrar
implicrii nerefle%iveC
0constituie o condiie a cunoaterii obiectiveC
6.7
0comportamentul deficientului mintal este de slab rezisten la
provocare i implicarea acestuia este un act impulsiv, fr o reflectare
prealabil.
h= Atit!)inea eteti#"(
0implic sentimentele de frumos pe care le determin relaiile cu ceilali
precum i satisfacia armoniei, generat de cunoatere i
interrelaionareC
0deficientul are o senzaie de dizarmonie, iar modalitile relaiilor
sale sunt inestetice.
i= Pai!nea pentr! %ia$a interioar" <$llport, ,-4, o denumete
,,pentru subiectiv)=
cunoaterea interuman se folosete deB
0date provenite de la o persoanC
0date pe care le interpreteaz conform e%perienelor, tririlor
proprii.
comportamentul cognitiv0 att din perspectiva cunoaterii
teoretice <la nivel de concepte=, ct i din cea la nivelul
cunoaterii psiho0sociale0este foarte profund la deficientul
mintal.
CUNOATEREA SENZORIAL
A. N!+e,&r! %,e C&")%.ter!! Se"*)r!%,e
6.8
!om prezenta succint trei niveluri de intervenie H corespunztoare a
trei niveluri de cunoatere senzorial, dup cum urmeazB
N+!/L + N+!/L ++ N+!/L +++
NIVEL I caracteristiciB
se adreseaz copiilor aflai ntr0un stadiu de percepere global,
sincreticC
educarea simurilor se realizeaz ntr0o form apropiat de
cea pe care o au, e%erciiile i ocurile pentru copiii miciC
modul de organizare va fi conceput, astfel nct s permit
realizarea unor e%periene multiple, n domenii familiare
variateC
copilul dobndete informaii cu privire laB
0formeC
0volumeC
0structura materialelorC
0echilibrulVinstabilitatea lucrurilor sau fenomenelor.
dominana senzorialB vizual i tactil
NIVEL IIse caracterizeaz prinB
nivel intermediarC
copiii sunt api pentru educaie senzorial, inclusiv la nivel
metodicC
activitatea perceptiv este o surs deB
6.?
decentrriC
transferriC
comparaiiC
transpuneriC
de analiz mai mobil ce tinde pn la reversibilitate.
NIVEL III
cunoatere senzorial implic activiti organizate metodic,
avnd un scop n sineC
permite copiilorB observri, analize i sinteze la nivelul
tuturor analizatorilorC
scopB antrenarea copilului s perceap raporturi ntre
mrimigreuti volumedistane poziii direcii
CARACTERISTICI I OBIECTIVE
ALE ACTIVITII DE CUNOATERE SENZORIAL
A. CARACTERISTICI<
a& forma e%erciiului senzorialB
0individual'
- se desfoar n grupuri mici, cu toat grupa
b= materialul prezentat trebuie s fie distinct fa de fundalC
c= suprafaa de e%punere trebuie s fie micC
6.3
d= materialul destinat controlului nsuirii e%erciiului senzorial trebuie
s fie divers, prezentat n modaliti diferiteC
e= e%erciiul senzorial se va desfura zilnic ntre ,5075 minuteC
e= e%erciiile senzoriale se vor realiza dup un anumit program, ce
poate include A+X/ +N2+!+2@$L/ V A+X/ #/N':@ > I:@#O
*+CO 2/ C>#++.
B. OBIECTIVE DE CUNOATERE SENZORIAL
Nr.crt OBIECTIVE CARACTERISTICI
I $ clasifica
obiectele
1a triaB a= a despriB a diferenia, a descoperi
deosebiri, a opuneC
b= a apropiaB a identifica, a redescoperi
asemnri, a uniC
II $ completa
serii
1a recunoateC
1a desprinde elemente asemntoareC
1a asocia, a potriviC
III $ reconstitui
ansambluri
1a gndi obiectivul n totalitatea luiC
1a ncerca succesiv.
TEENICILE PSIEOTERAPIEI COGNITIVE< OBIECTIVE
OPERAIONALE
Te3"!-!,e ($!3)ter%(!e! -)'"!t!+e
6..
#sihoterapia cognitiv reprezint ,,principala verig) a ntregului sistem
de terapie reeducaional, sistem ce presupune transformri fundamentale nB
coninutul procesului de nvm,nt i n practic, n colile speciale i
inclusive.
Ca tehnici de psihoterapie cognitiv, menionm urmtoareleB
A. 2>#E>*M<3< K-T<E>*T< ce includ tiinele despre om i
societate, ce sunt centrate pe cunoatereB
0fiine umaneC
0activitii specificeC
0relaii socio0morale.
B. +ntroducerea n activitatea didactic a tehnicilor terapeuticeB la
orice obiect de studiu, inclusiv disciplinele de practic H se impun
coninuturi terapeutice integrate disciplinei.
Obie#ti%e opera$ionale
>biectivele operaionale ale psihoterapiei cognitive au drept scopB
transformarea normalizatoare a unei instane psihice, cu influene puternice n
relaiile individului cu realitatea i societatea.
&e impune s enumerm principalele obiective operaionaleB
6.4
0? conceptualizeze e7periena trit <subiectului i se ofer posibilitatea
de0 a reconstrui conceptele i de0a elimina ct mai mult din e%periena primar=

0? raionalizeze conflictele <scopB antrenarea subiectului ntr0un sistem


normalizat de logic a cunoaterii i evalurii conflictelor=

-? contientizeze datele cunoaterii pe baza conceptelor clare <la


deficienii mintali s0a constatat c nivelul de formare i mai ales abstractizare,
generalizare i stabilizare al conceptelor este diminuat i perturbat=

0? normalizeze constructele <o parte din constructele cu care


deficientul evalueaz lumea sunt modificate, nu coincid cu ale subiecilor de
aceeai vrst=

0? poat s se cunoasc pe sine <impune realizarea unui comportament


cu abiliti de cunoatere i o normalizare la nivelul perceperii i evalurii de
sine=

0? tie s-l cunoasc pe cellalt

0?-i sc+imbe sistemul de evaluare i comportamentul de valorizare


fa de$ - imaginea de sineC
6.-
0reprezentarea celorlali.
1B.2. LUDOTERAPIA
,. Re(ere te)ret!-e 'e"er%,e: (r!+!"d ,&d)ter%(!%
9o#!l este privit caB
0 o modalitate de relaie ntre /@ <&@K+/C'= i L@*/$
>K+/C'/L>: i a :/L$N++L>:C *uu +., 'aflan $. <,--.=
- este rezultatul coe%istenei subiect0lume, fiind generat de
interstimularea afectivC
- constituie o form de organizare a cogniiei, precum i a
cunoateriiC
Mecanismele intime ale jocului sunt mecanisme de nvare
Cocul promoveaz nvarea i ajunge s fie o form de relaie
obiectual cu motivaia lucid
TEORIILE FOCULUI DIN PERSPECTIVE
PSIEOPEDAGOGICE<
CM FoldUin Hocul [ activitate autotelic opus muncii'
Berbert ?pencerHocul [ activitate ce folosete surplusul de
energie al copiluluiC
645
&tanleG 1ollHocul [ este privit ca o reproducere a unor aciuni
inutile n prezent, care erau considerate n istoria comunitii
drept munc'
/duard Clapar deHocul [ un miloc de realizare de sineC
#.#. KlanscDiH propune nlocuirea termenului de ,,oc) cu cel
de ,,art a construciei sau dramatizrii)C
C,%$!-!! psihopedagogiei specialeB Ktard, <d ?guin, # 1ecroly,
Maria Montessori acord oculuiB
0 un rol central n procesul educaional H terapeuticC
0un simptom discriminativ n precizarea diagnosticului dup cum
urmeazB
<d ?eguin precizeaz cC ,,idiotul care se oac nu mai este
idiot)C ,,idiotul care se oac merit un alt nume).
# 1ecroly consider c ocul educativocup un loc central n
ortopedia mintal.
Cocurile educative au o for predictivB 1. 9allon le consider
,,!eritabile teste de dezvoltare)
au o for propulsatoare pe planul dezvoltrii
psihice a deficientului mintal0 ocul este un instrument de msurare a
procesului de maturizare i dezvoltare mintal i afectiv.
64,
P$!3%"%,!.t!! folosesc ocul drept metod de depistare i
interpretare a comple%elor i trsturilor de caracter, prin diferite
tehnici ale terapiei prin oc <plaG therapG=B
% *na @reud H elaboreaz te+nica orientat n cadrul creia profesorul0
terapeut i organizeaz intervenia terapeutic n cadrul desfurrii oculuiC
( Te+nica neoriental- consider ocul drept un miloc natural de
autoe%primare n care copilul se oac cu ce i cum dorete n camera
special de oc, iar terapeutul nu ofer indicaii directeC
C 2iaget <,-.7= ocul reprezint un ,,schimb simptotetic cu
obiectul, persoana sau situaia, chiar din primele luni de e%isten,
aciunea ludic fiind considerat ca o aciune primar).
Tr!%d% ,&d!-# (!%'et!%"#B

prezint urmtoarele caracteristiciB
0este structurat pe scara evolutiv a inteligeneiC
0fiecare tip de oc este o etap de dezvoltareC
0predomin asimilarea, care se realizeaz prin scheme diferite.
2. FOCUL1 PROCES DE TERAPIE RECUPERATORIE
646
Eocul0/%erciiu Eocul0&imbolic Eocul cu reguli
Q.#. 2ienes ne prezint trei categorii de ocuri0ca form de nvare,
dup cum urmeazB
,= F)r% de ?)- H nvare e%plorator H manipulativB
0e%plorarea prin manipularea de obiecte determin relaia obiectual,
ncepnd de la formele incipiente, pn la cele consacrate de
cunoatereC
0organizarea stimulilor nregistreaz urmtoarele fazeB
a= recepia0 recunoaterea dimensiunilor stimulatorii ale obiectelorC
b= diferenierea obiectelor dup unele nsuiriC
c= identificarea dup criterii de identitate a obiectelor i a aciunilor
de manipulare a acestora.
6= F)-&, re(re*e"t%t!+B
este structurat n trei etapeB
a= apare imediat ce obiectele de oc ale copiilor0in locul a ceea ce
nu suntC determinnd o realitate concretC
b= se formeaz la copil un spaiu mintal0 ce poate conine i imagini
reprezentate dup tipul de organizaionalC
c= se impune e%istena unui mecanism de comutare la realitatea
mintal, avnd drept rezultat "N!ON$:/$.
La deficientul mintal, n mecanismul nvrii, se impune necesitatea
unui sistem de antrenament specific pentru formarea i dezvoltarea
simbolurilor.
647
7= F)r% de ?)-1 6"+#/%re -& re'&,!
este structurat n dou categorii de reguliB
a= primele forme ale categoriei ,,reguli) sunt constituite de legile
deB
0asemnare'
-deosebire'
-asimilare'
-succesiune'
-situare n spaiu
copiii cu organizare mintal normal, care se oac cu obiectele
,,descoper= aceste legiti interne ce corespund unor noiuni integratoare.
b= a doua categorie de reguliimplic modul de utilizare, de
structurare a realitii, care constituie integrarea valorii conferit
social aciunilor comportamentale.
$vnd n vedere cele trei forme de oc0nvare, pe care le0am prezentat,
se cuvine s concluzionm urmtoareleB
n viziunea contemporan, ocul0nvare este distinct de ocul
didactic <termen utilizat n literatura pedagogic=C acesta din urm limitnd
aciunea ludic laB
0consolidarea,
0precizarea,
0verificarea
648
cunotinelor predateC
e%ist o serie de organizaii speciale, ce pun accent pe faptul c ocul este
o aciune de organizare a cunoateriiC printre acestea amintimB
Consiliul +nternaional pentru Eocurile copiilor <n
&.@.$.=, care are mai multe filiale, ca de e%empluB
0,,$sociaia francez pentru educaia prin oc) <,-.5=C
0Xcoala ,,2ecrolG) din &aint0*and, Kelgiaunde, ncepnd
cu anul ,-.70,-.8, ocul devine un ,,Centru de interes).
pe planul dezvoltrii personalitii deficientului mintal, ocul posed att
o funcie predictiv i propulsatoare, ct i una de joc-terapieC acest lucru
implic urmtoarele aspecteB
0ocul devine att nvare, ct i terapie recuperatorieC
0ocul este o form de psihoterapie, ce se realizeaz prin
metode i procedee educaionale, n scopul recuperatorii deficientului
mintal n limita posibilitilorC
0schemele e%ercitate n oc se bazeaz pe structurile i funciile
personalitii, n funcie de gradul de organizare al acesteia, dup cum
urmeazB
organizarea eului acional ocuri funcionaleC
organizarea categoriilor logice i structurile
personalitiiC
64?
aciunea ludic i comportamentul psihomotorC
aciunea ludic i organizarea mintal,
aciunea ludic i organizarea proceselor afectiv0
motivaionaleC
aciunea ludic i organizarea structurilor raionale
ale personalitiiC
0mecanismele fundamentale neuropsihologice, afectiv0
motivaionale i relaionale organizate n funcie de necesitatea
dezvoltrii personalitii0determin apariia unui comportament ludic'
0organizarea personalitii deficientului mintal, implic
stabilirea unor indicatori, ce se consider drept factori de organizare a
comportamentului ludic.
(% >olul aciunilor ludice n organizarea personalitii deficientului
mintal
Eocul se formeaz ca o aciune fundamental a persoanei asupra
obiectelorVpersoanelor, avnd drept scop0stabilirea relaiilor de dezvoltare a
structurilor de personalitate ale copilului.
"n conte%tul structural al persoanei, aciunea ludic apare ca o funcie
tripl de reglare, dup cum urmeazB
a= de echilibrareB homeostazie0cognitiv0afectivC
643
b= de optimizareC
c= de dezvoltare0progres.
E. #iaget <,-3?=, <,-.7= considera c imitaia amnat, desenul, limbaul
i ocul au n comun funcia semiotic
La nivelul acestor funcii apar o serie de tulburri, ce confirm att
intelectul, ct i personalitatea deficientului mintal.
Eocul este i o aciune de comunicare intra i intra i e%trasistemic,
constituind astfel0 spirala pe care se dezvolt personalitatea uman.
Auncia semiotic, despre care am amintit mai sus, implic forma de
relaie obiectual i de comunicare, astfel nct ocul, devine o ,,for
predictiv) n structura dezvoltrii psdihologice a copilului.
Chateau <,-.?= preciza cB ,,prin intermediul ocului copilul dobndete
mai nti acea autonomie, acea personalitate i chiar acele scheme practice pe
acea personalitate i chiar acele scheme practice pe care le va manifesta
activitatea lui de adult).
#e ,,schemele) e%ercitate n oc se bazeaz att structurile, ct i
funciile personalitii.
2up prezentarea succint a funciilor ocului <care sunt nsei funciile
de reglare ale sistemului psihic= se impune precizarea ,,funcionalitii) aciunii
ludice n conte%tul dezvoltrii multidimensionale ale personalitii copilului.
$adar, ne intereseaz, n mod special, gradul de ,,organizare) al
personalitii pe care ocul se determin ncepnd cu organizarea /u0lui
$cional i terminnd cu organizarea C$'/I>:++L>: L>I+C/ X+ C@
&':@C'@:+L/ #/:&>N$L+'ON++.
64.
"n concluzie, precizm c, aciunea ludic i gsete funcionalitate n
cadrul a cinci sectoare ale organizrii personalitiiB
+

++


+++


+!


!
LUDOTERAPIA GN CADRUL ACIUNII DE TERAPIE
COMPLEI RECUPERATORIE INTEGRAT
644
$CN+@N/$ L@2+CO X+ C>*#>:'$*/N'@L #&+1>0*>'>:
$CN+@N/$ L@2+CO X+ >:I$N+Q$:/$ *+N'$LO
$CN+@N/$ L@2+CO X+ >:I$N+Q$:/$ #:>C/&/L>:
$A/C'+!0*>'+!$N+>N$L/
$CN+@N/$ L@2+CO X+ >:I$N+Q$:/$ &':@C'@:+L>:
:/L$N+>N$L/ $L/ #/:&>N$L+'ON++
C>*#>:'$*/N'@L L@2+C
Eocul0nvare i terapie ocup, dea, un loc bine definit att n cadrul
metodelor de predare0nvare0 care urmresc transformarea rolului
profesorului0terapeut, acordnd noi posibiliti deficientului mintal, ct i n
cadrul metodelor i tehnicilor ce dezvolt capacitatea de observare, analiz i
operare cu operatori logici.
:olul ocului n conte%tul terapeutic este semnificativ i se structureaz
n funcie de anumite modele.
!om prezenta, n cele ce urmeaz, un model ce urmrete psihoterapia
prin oc longitudinal0 ncepnd de la conte%tul social0moderator <coala i
terminnd cu cel social0integrator=. $cest model are ca scop principal0
C>*#/N&$:/$ #/:&>N$L+'ON++ 2/A+C+/N'@L@+ *+N'$L "N
!/2/:/$ +N&/:N+/+ &>C+$L/.
*odelul respectiv este divizat n trei compartimente, i anumeB
+

++

+++

+. Complex!l pi5oterapiei prin *o#, apare conceput pe baz deB
0acte educaionaleC
64-
C>*#L/J@L #&+1>'/:$#+/+ #:+N E>C
$CN+@N/$ L@2+CO X+ >:I$N+Q$:/$
&+&'/*@L@+ C>IN+'+!
2>*/N++L/ 2/ $#L+C$:/
0terapii ce valorific coninutul i metodologia programelor
colare pentru deficienii mintalC
0fiecare categorie de terapie include i subcategoriile de tehnici
terapeutice corespunztoare.
++. Programele )e ,n%"$are prin *o#(
0au un principiu comunB indiferent de natura informaiei, se urmrete,
n mod special0 formarea unei anumite operaii, logice, de la mecanismele
implicate n operaiile concrete, pn la cele implicate n operaiile formale.
+++. 4omeniile )e apli#are se refer laB
0programele colare ale disciplinelor prevzute n planul de nvmnt
pentru deficieni mintal.
"n cadrul acestui model0 profesorul0terapeut va folosi material educativ,
n funcie de tipul de ocC spre e%empluB imaginile colorate au o importan
deosebit.
"ntregul proces psihoterapeutic se va desfura att n sli speciale de
oc0 l!)ote#" <Iaston *ialaret= sau *o#ote#" <,-.-, #etre Krbulescu=, ct i n
sli de clas0 structurate n sistem modular cu scopuri multifuncionale.
$ceste sli de clas sunt mprite nB
0sli de studiuC
0spaiu pentru ludotecC
0bibliotec colarC
6-5
0,,atelier matematic) sau alte ,,coluri specializate) pentru
abilitarea manual.
>.1.Sitem!l )e opera$ionali+are- ,n #a)r!l l!)oterapiei
$vnd ca punct de plecare obiectivele stabilite de ta%onomia lu K.&.
Kloom, precum i obiectivele stabilite de ta%onomia lui K.&. Kloom, precum i
obiectivele stabilite de :. 2ogbeh i &. N. 2iaGel pentru ocuri, cercettorii din
cadrul @N/&C> au stabilit sistemul de operaionalizare al psihoterapiei prin
oc, structurndu0l n apte obiective, n funcie de ase categorii de niveluri,
dup cum urmeazB
Cercettorii amintii consider c ocul solicit aceste obiective, datorit
faptului c diversele categorii de activiti ludice implicB
6-,
x N+!/L@L 2/ C@N>X'+NN/ &+*#L/B ntiprirea i reinerea informaiilor
y N+!/L@L 2/ "NN/L/I/:/B transpunerea unei forme de limba n altul, interpretarea
i e%ploatarea datelor
z N+!/L@L 2/ $#L+C$N+/B capacitatea de a aplica principiile, regulile n situaii noi.
{ N+!/L@L 2/ $N$L+QOB analiza unui ansamblu de elemente, relaii dau principii
| N+!/L@L 2/ &+N'/QOB structurarea <rezumatul, planul, schema, raionamentul=
elementelor provenite din surse diferite
} N+!/L@L 2/ +N'/:!/NN+/, 2/ C:/$N+/. 'ransferul achiziiilor i operaiilor n
operaii creatoare
"n lucrarea ,,'erapia educaional integrat R <,--.=, coordonat de
*uu +. i 'aflan $. &e prezint urmtorul model al aciunii de terapie
comple% recuperatorie integrat prin ocB
6-6
a= $C'+!+'ON+L/ #/:C/#'+!/B contactul senzorial
b= $C'+!+'ON+ &/NQ>:+>0*>':+C/B alergatul,
prehensiunea, aruncarea
c= $C'+!+'ON+ !/:K$L/B antrenamentul vocal,
comunicare prin cuvinteV propoziii
d= 2>*/N++L/ $A/C'+!/B alergarea, repulsia,
identificarea, reprezentarea diferitelor roluri i statute
e= 2>*/N++L/ +N'/L/C'@$L/B observaia,
descrierea, compararea, clasificarea etc.
f= $C'+!+'ON+L/ 2/ C>N&':@CN+/B care
mobilizeaz energie fizic, capacitile intelectuale i
afective, valorificnd e%periena anterioar
g= $C'+!+'ON+L/ 2/ /J#:/&+/ C>:#>:$LO i
/&'/'+COB gimnastica, dansul, teatrul, muzica,
decupaul, desenul etc.
M)de,&, %-/!&"!! de ter%(!e -)(,e2# re-&(er%t)r!e !"te'r%t# (r!" ?)-<
C)"te2t&,
$)-!%,1
)de,%t)r

XC>$L$

ACIUNEA DE TERAPIE EDUCAIONAL INTEGRAT


#&+1>'/:$#+$ #:+N E>C #:>I:$*/ 2/ "N!ON$:/
I. PSIEOTERAPIA
COMPORTAMENTAL
A. C)"d!/!)"%re% ()*!t!+# Eocuri de condiionare pozitiv
B.C)"tr%-)"d!/!)"%re%
#

e

r

s
o

n

a

l

i
t

a

t

ed

e

c

o

m

p

e

n

s

a

t

Eocuri pentru inhibarea voluntar i a


autocontrolului asupra reaciilor motrice
C.C)"d!/!)"%re% )(er%"t# Eocuri pentru condiionarea operant
D.M)de,%re% $%& 6"+#/%re%
(r!" )4$er+%re
Eocuri cu imagini pentru nvarea prin
observare
II. TERAPIA
PSIEOMOTRICITII
A. Ter%(!% de4!,!t#/!! )tr!-e &eturi de ocuri bazate pe principiile i
tehnicile terapiei debilitii motrice.
B.Ter%(!% !"$t%4!,!t#/!!
($!3))tr!-e
&eturi de ocuri bazate pe principiile i
tehnicile debilitii psihomotrice.
C.Ter%(!% t&,4&r#r!,)r de
re%,!*%re )tr!-#
&eturi de ocuri bazate pe principiile i
tehnicile terapiei tulburrilor de realizare
motric.
III. PSIEOTERAPIA
COGNITIV
A. De (re6"+#/%re
,.Eocuri senzoro0motriceB
a=preliminare, de nvare a gesturilor
elementare de formare a comportamentului
motor, de imitare a gesturilor adulilor
b=de nvare a unor noiuni primare privind
proprietile diverselor obiecte
c=de manipulare a materialelor educative
d=de formare a structurilor i conduitelor
perceptiv0motrice de culoare, form,
orientare0organizare0structurare spaio0
temporal
6.Eocuri de natur perceptiv0motric cu scop
de compensare. #rogramul *arianne
Arsting
6-7
7.Eocuri perceptiv0motrice <EacWues
2ubosson=
8.Eocuri0e%erciiu <Eean #iaget=
?.Eocuri funcionale </duard Claparde=
B. De 6"+#/%re
,. Eocuri pentru "N!ON$:/$
C>NC/#'/L>: A@N2$*/N'$L/
6.Eocuri pentru nvare specific organizate
n sistem <g. Iuisenaire, Q.#.2ienes=
C. De ()$t>"+#/%re
,.Eocuri didactice de consolidare,
completare a cunotinelor
6.Eocuri de divertisment
7.Eocuri logice
8.Eocuri de societate
D. De de*+),t%re
,.Eocuri pentru dezvoltarea ateniei,
memoriei etc.

C

>

*

#

/

N

&

$

:

/
+

N

'

/

I

:

$

'

>

$

:

/

6.Eocuri pentru formarea reprezentrilor
mintaleB asociaii, raionamente, combinri.
7.Eocuri pentru formarea operatorilor
prelogici, logici la nivelul operaiilor
concrete <comparare, asociere, clasificare,
scriere=, la nivelul operaiilor propoziionale
<operatori logici, simboluri, succesiune
logic i cronologic, inventivitate,
improvizaie, mecanisme combinatorii=.
IV. PSIEOTERAPII ALE
DEZVOLTRII
A. M!"et)ter%(!%1ter%(!e (r!"
!.-%re
,.Eocuri de micare pentru dezvoltarea
capacitilor motrice
6.Eocuri pentru formarea conduitelor
perceptiv0motrice de schem corporal,
lateralitate, orientare0organizare0structurare
7.Eocuri pentru abilitatea manual i
formarea gesturilor fundamentale <$lice
2escoeudres, Claude ;ohler, 2enise
:ouWus=
B.Er')ter%(!% ter%(!% (r!"
&"-#

,.Eocuri de manipulare
6.Eocuri de construcii
7.Eocuri de asamblare
C.P$!3)ter%(!% de e2(re$!e<
%rtter%(!%: &*!-)ter%(!% de
e2(re$!e -)r()r%,#: +er4%,#
,.Eocuri graficeB preliminare, de
divertisment.
6.Eocuri de culoare i forme
7.Eocuri de ritm <programul 2elcroze
9illems=
8.Eocuri muzicale <ritmFmelodie=
V.PSIEOTERAPIA DE
GRUP
A.P$!3)dr%%
,.Eocuri cu roluri psihosomatice
6.Eocuri cu roluri psihodramatice
7.Eocuri cu roluri sociale
6-8
B.P$!3)dr%% d!d%-t!-#
,.Eocuri de roluri tematiceBfonetice, le%icale,
gramaticale, semantice
6.*arionetele
7.Eocuri simbolice
8.Eocuri cu rsturnarea rolurilor
?.Eocul n oglind
C. SOCIOTERAPIA
SPAIO1TEMPORAL.

,.Eocuri bazate pe sociodram
Personalitate integrat
C)"te2t&, $)-!%,1!"te'r%t)r
*daptat dup 2unescu /, Musu K i Taflan * din vol Terapie educaional
integrat, %:88, pag %99-%:;&
#entru e%emplificare, prezentm, pe scurt, modul n care se pot
valorifica ocurile sub aspectul obiectivelor operaionale, n funcie de cinci
tipuri de ocB funcionale, simbolice, cu reguli de construcie, de e%presie.
#unescu C., *usu +, 'aflan $. <,-..=
F)-&r!
0&"-/!)"%,e
F)-&r!
$!4),!-e
F)-&r! -&
re'&,!
F)-&r! de
-)"$tr&-/!e
F)-&r! de
e2(re$!e
1.Per#epti%e(
-vizual Hsimple
-auditiv I stabilirea
diferenelor i
asemnrilor
1. Afe#ti%e 1.Cogniti%e
<pe date
manipulabile=B
-scrieri
-incluziuni
cauzalitate
structuri
spaio-
temporale
-conservare
1. F"r" mo)el(
-/reaie
1. Plati#e
<.Sen+oro-motorii(
-pipit
-statistice
-dinamice$Dinestezice,
ritmice, precizie
<.I)entifi#area #!
!n mo)el(
-familie
-profesie
<.Cogniti%e
<pe date
verbale=B
0nregistrare
deducie
-implicaie
<.C! mo)el(
-fr mecanisme
de funcionare'
-cu reducerea
operaional a
mecanismelor de
funcionare'
-cu reproducere
mai mult sau mai
puin fidel a
mecanismelor de
funcionare'
-cu stimularea
neoperaional a
mecanismelor de
funcionare
<. 'erbale
>.'erbale(
-repetiii
-fredonri
>. 4e o#iali+are
<reprezentarea
unei situaii=B
>.So#iale(
-priza de rol
<alternan=
>.2!+i#ale
6-?
-verbo-motor$ a
e%ecuta comenzi date,
a descrie aciuni
0familiale
0colare
0sociale
0clasificareB
0simplC
0dublC
0cu multiple
atribute
-comunicarea$
informaii,
diriarea altuiaC
-influen
asupra altuia'
-
cooperare.co
mpetiie
D. Imita$ie(
-vebale
-neverbale$ imitarea
aciunii unui model
&istemul operaional al psihoterapiei prin oc valorific anumite
coordonate semnificative pentru cunoatere prin conduita cognitiv0ludic.
!om prezenta, n continuare, patru categorii ludice i de organizare a
cunoaterii cu mecanismele corespunztoare, dup cum urmeazB
2 1. DEZVOLTAREA SENZORIO1MOTORIE
Me-%"!$e<
0manipulare - jocuri fr forme a structurilor i
0imitaie conduitelor perceptiv -motrice
0construcie 0 jocuri de construcie cu cuburi
0 jocuri cu suite logice de imagini
0asamblare 0 jocuri de asamblare
2. OPERAII CONCRETE
Me-%"!$e<
0comparare
0asociere - jocuri de triere, selecie-grupare$
0ocuri cu asociaii de idei
0jocuri lingvisticeB
0cuvinte ncruciate
6-3
0ordonare - jocuri de triere, selecie-grupare$
0loto0uri
0ocuri de ordonareB
0 lungimi
0suprafee
0volume
0clasificare 0 jocuri de triere, selecie-grupare$
0ocuri clasificate
dup criterii diferite
0jocuri lingvistice$
0ocuri de clasificare cu
piesele trusei ,,Logi 6)
0scriere0jocuri de triere, selecie-grupare$
0ocuri de scriere
;. OPERAII PROPOZIIONALE
Me-%"!$e<
0operatorii logice -jocuri cu imagini
pentru operatori logici
-jocuri pentru succesiunea logic i
cronologic
0simboluri jocuri cu simboluri
0transformri jocul deg+izrilor
6-.
0sesizarea schimbrilor, inventivitate i improvizaie -jocul de
e7+ivalen
-jocul de intersecie de clase
-jocuri pentru incluziunea claselor
-*ecanisme formule ale gndirii motorii
- jocuri pentru implicaii logice
8. CUNOATEREA SPECIALIZAT<
1Limba matern jocuri de formare a structurilor i
conduitelor perceptiv- motrice
1*atematica jocuri de$ -identificare
0discriminare
0operare
1+storia etc. 0 jocuri de transformare
-jocuri de$- prenvare
0nvare
0dezvoltare
"n cadrul ocului nvare0terapie, profesorul terapeut este att
conductor, ct i participant activ la oc.
/sena ocului nvare0terapie const n faptul c normele sunt nelese,
descoperite i aplicate de copil, pe baza observaiei diriate, spre deosebire de
nvarea colar unde normele sunt date de alii,
1B.;. TERAPIA MOTRICITII
6-4
P$!3))tr!-!t%te%1 (re!$e te)ret!-e .! et)d),)'!-e
Eocul i importana psihomotricitii n cadrul procesului de educare i
recuperare a debililor mintal, precum i premisele teoretice i metodologice
privind motricitateaVpsihomotricitatea au mai fost detaliate ntr0un capitol
anterior al lucrrii. *usu +., 'aflan $. <,--.=
#reocuprile specialitilor n domeniul psihomotricitii sunt structurate
astfelB
+. >rganizarea i conducerea motorie generalC
++. >rganizarea conduitelor i structurilor perceptiv0motrice.
+. >rganizarea i conducerea motorie general implicB
1. C%(%-!t%te% de e2e-&/!e %
'e$t&r!,)r 0&"d%e"t%,e
2. C%(%-!t#/! 0!*!-e
a= gestul rectiliniuC
b= gestul rotireC
c= gestul scripto0plasticC
d= gestul polimorfC
e= gestul de oscilaieC
a= foraC
b= apsareaC
c= efortulC
d= vitezaC
e= amplitudineaC
f= agilitateaC
g= precizia static i dinamicC
h= dibciaC
i= coordonareaC
= capacitatea de manipulareC
D= capacitatea de comunicare gestualC
++. >rganizarea conduitelor i structurilor perceptiv0motrice includeB
6--
a= lateralitateaC
b= schema corporal,
c= structura perceptiv0motric de culoareC
d= structura perceptiv0motric de formC
e= structura perceptiv0motric spaialC
f= structura perceptiv0motric temporal.
T&,4&r#r! %,e ($!3))tr!-!t#/!!. I"$tr&e"te de e+%,&%re
1. T!lb!r"ri )e lateralitate
Lateralitatea se refer la inegalitatea funcional a prii drepte sau
stngi a corpului0 drept consecin a repartiiei n emisferele cerebrale.
'ulburrile lateralitii sunt determinate deB
0contrarierea lateralitiiC
0ncercarea de a reeduca stngciaC
0lateralizarea forat n cazul unei lateraliti nedefinite.
2in punct de vedere motric, consecine contrarierii lateralitii implicB
0instabilitate motricC
0hipere%citabilitate la nivel manualC
0nedibcieC
0ticuri.
<. T!lb!r"ri )e orientare/ organi+are .i tr!#t!rare pa$io-temporal"
$ceast categorie de tulburri se manifest prinB
-copilul ignor termeni spaiali i temporali'
755
-copilul percepe greit poziiile, duratele, succesiunile'
-copilul percepe corect spaiul i timpul dar se orienteaz greit'
-copilul se orienteaz corect dar nu are memoria spaiului i timpului'
-copilul nu este capabil de reversibilitate
>. Intabilitatea pi5omotorie
0se caracterizeaz printr0un dezechilibru al personalitii datorat unor
dificulti de inhibiie, determinnd perturbri semnificative n adaptarea
colar i socialC
0n plan motric, copilul cu instabilitate prezintB
-agitaie general permanent, turbulent'
-nevoie permanent de micare, de sc+imbare a spaiului'
-micri parazitare'
-dificulti n reproducerea i coordonarea micrilor
D. T!lb!r"ri )e reali+are motri#"
a= %(r%2!% const n pierderea capacitii de a e%ecuta gesturi,
micri adaptate la un scop fr ca aceasta s fie consecina unei
paraliziiC
b= d!$(r%2!% lipsa de ndrumare i control al micrilor cu
repercursiuni n actul grefic, le%ic, de calculC
c= d!$'r%0!% )tr!-# implic absena unor componente motrice
necesare scrisului, cum suntB fora, coordonarea, viteza, ritmul
Lipsa acestora determin diferite tipuri de disgrafiiB
75,
-tipul rigid, crispat'
-organizarea defectuoas a paginii'
-dezordine'
-confuzii etc
E. T!lb!r"ri pi5omotorii )e nat!r" afe#ti%"(
- se ntlnesc la subiecii cu hiperemotivitate, sau n strile de
furie e%cesivC
- se caracterizeaz prinB
0gesturi necontrolate'
-fr,ngerea degetelor'
-frecarea palmelor'
-micarea de pe un picior pe altul etc
I"$tr&e"te de e+%,&%re % "!+e,&,&! de e+),&/!e % ($!3))tr!-!t#/!! ,% -)(!!
>rice program de terapie educaional a psihomotricitii va debuta cu o
evaluare a achiziiilor psiho0motrice de care dispune copilul n momentul
respectiv.
#rofesorii psihodiagnosticieni i psihopedagogi din colile speciale au
obligativitatea de a educa vrsta psihomotricitii, pentru ca educatorii din
cadrul acestor coli s poat utiliza testele standardizat.
#robele cuprinse n cadrul acestor teste pot servi educatorilor0 drept
consecine ale activitilor de terapie educaional a psihomotricitii.
2intre instrumentele de evaluare ale psihomotricitii amintimB
756
I. B%ter!% de (r)4e (e"tr& de2ter!t%te %"&%,# <I. / Fontil, Teste
psi+ologice&$
a& 2unctare Finet-=asc+ioote'
b& Tapping /+ Dalter'
c& 2erla /laparede Dalt+er'
d& 1ecupaj /laparede-Dalt+er'
e= 1iscuri Dalt+er'
f& File Dalt+er
II. Te$t&, O*eret$N!1G&!,,%!"<
cuprinde probe ce vizeaz comportamente motorii proprii
copiilor normali ntre 80,, aniC
aceste probe pot constitui pentru educatorii din colile speciale i
inclusiveB
-obiective operaionale cuprinse n programele
educaional-terapeutice'
-tipuri specifice de activitate'
proba vizeaz comportamente eseniale ale vieii motrice sub cele
patru aspecte ale eiB
a= vitezC
b= forC
c= ndemnareC
d= rezisten0pe coordonateleB
C.D.M.= coordonare dinamic a minilor
757
C.D.G.= coordonare dinamic generalC
E= echilibruC
R= rapiditateC
Or. $(.= orientare spaialC
datele obinute vor precizaB
gradul de ntrziere psihomotricC
aspecte lacunare ale motricitiiC
precizarea gradului deficienei i ncadrarea acesteiaC
clarificarea aspectelor n care s se intervin i miloacele
care s se opereze.
III. G3!d&, P)rt%'e (e"tr& ed&-%/!e t!(&r!e<
- cuprinde un inventar de abiliti de care trebuie s dispun
copiii ntre 503 ani i sugestii educativ0terapeutice pentru
achiziionarea lorC
- e structurat pe 3 seciuni <arii de dezvoltare=B
a= stimularea sugaruluiC
b= socializareC
c= limbaC
d= autoservireC
e= cognitivC
f= motor.
758
0servete drept instrument de proiectare a unui program de
nvareC
0pentru educatorii din colile speciale ghidul constituieB
a= un instrument de evaluare a achiziiilor motrice ale
elevilor la intrarea n coalC
b= un model de proiectare a programelor individuale de
recuperare
Obie#ti%ele e)!#a$ional terape!ti#e ale pi5omotri#it"$ii
"n lucrarea >ecuperarea medico-pedagogic a copilului +andicapat
mintal, C. #unescu i +. *uu <,--5= prezint o ta%onomie a obiectivelor
recuperatorii ale psihomotricitii, structurat pe trei categorii de obiective
generale, fiecare cuprinznd anumite subniveluri, obiective operaionale
precum i activiti ce duc la realizarea acestora, dup cum urmeazB
>biective generale
S&4"!+e,&r!
+. >rganizarea i
conducerea motorie
general. $bilitatea
motric general.
a= formarea i dezvoltarea micrilor fundamentaleB gestul
rectiliniu, rotativ, polimorfC
b= formarea i dezvoltarea capacitilor fiziceB for, efort, vitez,
precizie, coordonare etc.
c= formarea i dezvoltarea micrilor fundamentale ale membrelor
superioare i inferioare ale diferitelor pri ale corpuluiB
coordonareC
d= formarea i dezvoltarea activitilor motrice de manipulare i a
comportamentului de comunicare nonverbalC
75?
e= formare i dezvoltarea comportamentului verbalB micrile
organelor fonatoriiC coordonare sunet0gestC
f= formarea i dezvoltarea activitii motorii de e%primare a
afectivitiiB e%primarea de atitudini, emoii, sentimente prin
gesturi.
++. >rganizarea
conduitelor i
structurilor
perceptiv0motrice
a= organizarea schemei corporale i lateralitateaC
b= conduita i structura perceptiv0motric de culoareC
c= conduita i structura perceptiv motric de formC
d= orientarea, structurarea i organizarea spaialC
e= orientarea, organizarea i structurarea temporal.
+++. >rganizarea
aciunilor
a= organizarea micrilor n aciuni eficienteC
b= dezvoltarea deprinderilor de lucru.
*daptare dup 2unescu /, Musu K- >ecuperarea medico-pedagogic
a copilului +andicapat mintal "%::;&, pag %;%-%;9
"n funcie de anumite obiective terapeutice ale psihomotricitii au fost
elaborate anumite programe de terapie, printre care amintimB
,. #rogramul ?uzanne -aville cuprinde capitoleleB
motricitatea globalC
schema corporal,
organizarea spaio0temporalC
educaia prin micare.
6. #rogramul 2si+ocinetic Foulc+structurat pe 7 niveluriB
nivelul funciilor instrumentaleB percepia corpului propriu
i a lumii e%terioareC
nivelul structurii schemei corporaleC
753
nivelul emoional i afectiv.
7. Pr)'r%% de ter%(!e ed&-%/!)"%,# -)(,e2# .! !"te'r%t#: cu
toate schimbrile ulterioare apariiei sale, rmne o surs de
inspiraie care orienteaz activitatea educatorilor din colile
specialeC
cuprinde ? moduleC modulul +!, intitulatB *ctiviti de
terapie psi+omotric i abilitare manual implicB
0obiective cu caracter general ce se refer la ntreaga
sfer a comportamentului psihomotricC
0formarea abilitilor motrice generaleC
0organizarea conduitelor i structurilor perceptiv H
motriceC
0activiti polivalente n cadrul cercurilor.
"n concluzie, se cuvine s precizm faptul c activitatea educaional0
terapeutic ce se desfoar n colile speciale este diferit de programele
terapeutice din clinicile sau cabinetele specializate.
'erapia educaional din colile speciale i inclusive are aplicabilitate pe
diferite grupe de copii ncadrai n clase colare pe criteriul vrstei cronologice
i nivelul achiziiilor cognitive.
$ctivitatea0 educaional terapeutic se realizeaz frontal, cu toi elevii
din clas n conformitate cu orarul stabilit.
75.
*aoritatea structurilor de activitate sugerate pot fi transferate cu
aceeai eficien n coala inclusiv.
1B.8. FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE I SOCIALE
A!tonomia peronal" .i o#ial" ,n integrarea ,n #om!nitate
-Repere generale-
2. 'udoran spunea cB @ormarea n vederea integrrii n societate, prin
adaptarea personal e semnificaia cea mai general care se atribuie
conceptului de educaie <*uu +., 'aflan $., #unescu C.0 coord. ,--.=
$daptarea i integrarea sunt privite ca o problem maor a vieii
sociale, fcnd apel att la autoeducaie, ct i la educaia permanent.
'ermenul de integrare este definit n mai multe feluriB
ca proces de 0 adaptareC
0 socializareC
0 acomodare.
#:>I:$*@L 2/ +N'/I:$:/ este definit n d!-/!)"%r&, de
($!3),)'!e <Xchiopu @., ,--.= ca o cuprindere i nc+idere ntr-un tot a ceva
ce devine astfel parte component a ntregului i dob,ndete Iproprieti
specifice rezultate din interaciunea i interdependena cu celelalte pri
componente iar integrarea social "familie, grup, societate&-prin adaptare la
condiiile sociale
754
Constantin #unescu <,--5, ,---= precizeaz cB procesul integrrii
constituie o aciune comple7 care pe baza anumitor funcii i strategii,
genereaz o fuziune esenial ntre elementele sistemului personalitii i
elementele sistemului social, determin,nd o dinamic de dezvoltare i de
proces simultan i reciproc
"n viziunea acestei integrri, aceasta a stabilit anumite funcii, care au
rolul de a facilita desfurarea n condiii normale a acestui proces de integrare
bipolar. $cestea sunt urmtoareleB
a= funcia de receptare persoana uman recepteaz informaiile din
mediu, din societate i transmite societii manifestri, direcii de
activitateC
b= funcia de compunere, difereniere i de selectare de care dispun
att personalitatea ct i societateaC
c= funcia reprezentrii valoarea se constituie integrat atunci cnd
are posibilitatea s fie reprezentat sub forma unor idei, concepte,
aciuniC
d= funcia de esenializare valoarea poate fi pus n circulaie i intr
ntr0un sistem de intercomunicare.
#ractica psihopedagogic consider integrarea caB
0 o necesitate obiectiv a vieii oricrei colectivitiC
- o succesiune de activiti prin care individul i armonizeaz
conduita i interesele cu cerinele mediului su de viaC
75-
- una din problemele maore ale vieii sociale, ce condiioneaz
funcionarea normal a tuturor mecanismelor necesare unei
viei colective.
2in punct de vedere psihopedagogic, integrarea e privit sub triplu
aspectB

a= ca obiectiv vizeaz realizarea unei legturi ntre cerine i
manifestri, o subordonare a aspectelor secundare celor care servesc
orientarea
b= ca proces integrarea este comple%, constnd ntr0un ansamblu de
mecanisme i operaii, ce pregtesc i finalizeaz aciunea propriu0
zis
c= ca rezultat integrarea este legat de munca educativ, de viaa
social i evoluia unor fenomene aflate sub influena mediului
socio0economic
#rocesul adaptrii0integrrii necesit analiza i proiectarea programelor
educaionale raportate la specificitatea i individualitatea copilului.
Copilul cudeficiene beneficiaz de programe educaionale care i
faciliteaz adaptarea i integrarea social asigurndu0iB
0terapia
0recuperarea
0abilitarea
0reabilitarea
7,5
OBIECTIV PROCES REZULTAT
Obie#ti%ele Program!l!i General )e A!tonomie Peronal" .i So#ial"
#rogramul general de autonomie personal i social este structurat n
funcie de anumite obiective generale i specifice, adaptate i prelucrate de noi,
dup concepia lui *usu +. i 'aflan $. <,--.= sunt prezentate n tabelele de
mai osB
T%4e, I
FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE<
#FK</TK=< E<-<>*3<
A. A&t)$er+!re<
,.>biective specifice,
6. Corpul omenesc,
7. +giena personal0sntatea,
8. "mbrcmintea,
?. "nclmintea,
3. 1rana,
.. Kuctria,
4.!esela0tacmurile,
-. Locuina
B. A&t)")!% (er$)"%,# 6"
ed!&, %4!%"t<
,.>biective specifice,
6.Aamilia,
7.#regtirea pentru viaa de
familie prin activiti gospodreti
7,,
T%4e, II
AUTONOMIA SOCIAL. INTEGRAREA SOCIAL1
SOCIALIZAREA
Obie#ti%e pe#ifi#e Obie#ti%e generale
A. A&t)")!% $)-!%,#<
,. Cunoaterea mediului socialC
6. $utonomia colar,
7.$utonomia n afara clasei i a
coliiC
8.*iloace de transportC
?.$utonomia n manipularea
financiar.
&. Comportament!l o#ial(
,. Norme de comportare civilizatC
6. :elaii de adaptare i integrare n
microV macro grupurile socialeC
7.:elaii ntre se%eC educaie
se%ualC
8. !iaa de familieC
?. $ctiviti de socializare.
,. Aormarea i dezvoltarea
abilitilor sociale care s conduc
la maturitatea psihosocialC
6. Aormarea i dezvoltarea
competenelor de ordin corporal i
psihomotor, care s consolideze
autonomia personalC
7. &tabilirea echilibrului i a
gradului de maturitate, care s0i
permit adaptri inter i
intrapersonaleC
8. #erceperea corect, obiectiv a
propriei persoaneC
?. $cceptarea de sine i a altoraC
3./ducarea sensibilitii i a
echilibrului afectiv, pentru a garanta
sigurana de sine n manifestrile
anumitor impulsuri emoionaleC
..Aormarea capacitilor afective
care s0i permit e%primarea
propriilor emoii i sentimenteC
4.*anifestarea de receptivitate i
respect pentru alte persoane n
conte%te sociale diferiteC
-.>rganizarea i programarea de
activiti care s permit
autocontrolul, autoconducerea
<conduita independent=C
7,6
,5. &timularea curiozitii i
interesului de cunoatere a mediului
fizico0geografic i a celui socio0
uman, cu relaiile sociale specifice.
T%4e, III
FOR2AREA A7TONO2IEI PERSONALE(
A7TOSER'IRE
O4!e-t!+e $(e-!0!-e< Ar!% de -)"/!"&t<
,. Cunoaterea mediului ambiant i
formarea capacitii de autonomieC
6. Aolosirea corect a unor obiecte de
uz personal, obiecte de toalet etc.
7. Cunoaterea aciunilor din regimul
zilnic <toaleta de diminea, mese
principale, activitatea colar i de
oc etc=C
8.Aormarea i e%ersarea unor
deprinderi practic gospodreti <de
ordine, curenie etc=C
?. Aormarea i e%ersarea
deprinderilor de igien personal, a
unor comportamente specifice de
autoservire i pstrare a sntiiC
3. Aormarea comportamentelor
motrice, a gusturilor social0utile de
autongriire, autogospodrireC
.. Aormarea comportamentelor
a= Corpul omenescC
b= +giena personal0sntate0
autongriireC
c= "mbrcminteC
d= "nclminteaC
e= 1ranaC
f= KuctriaC
g= !esel i tacmuriC
h= Locuin.
7,7
motrice la gospodrirea spaiului
ambiant <locuin, curte, grdin=.
T%4e, IV
*MT#-#MK* 2<>?#-*3N I H- M<1KM3 *MFK*-T
Obie#ti%e generale Aria )e #on$in!t
,. Cunoaterea prin observaie i
aciuni practice, a elementelor
privind familia, locuina, strada,
cartierul, oraul etcC
6. +dentificarea mediului fizico0
geografic i social de la ora i satC
cunoaterea diferenelor dintre
mediul urban i cel ruralC
7. Cunoaterea principalelor instituii
publiceC
8. Cunoaterea i folosirea corect a
miloacelor de transportC
?. :espectarea regulilor rutiere, de
circulaieC
3. Aormarea i e%ersarea
deprinderilor de a se orienta i
deplasa corect n mediul ambiantC
.. &tabilirea unor relaii
interpersonale, de orientare n
diferite situaii i uniti sociale.
a= Cunoaterea i identificarea
membrilor propriei familii,
relaii de rudenieC poziia
copilului n familieC
b= :elaii de familie, norme de
convieuire i comportamentB
respect, autor, dragoste etc.
c= #regtirea pentru viaa de
familie prin activiti
gospodreti n interiorul i
e%teriorul locuinei.
T%4e, V
AUTONOMIA SOCIAL<
7,8
O4!e-te $(e-!0!-e< Ar!% de -)"/!"&t<
,. Aormarea i e%ersarea capacitilor
de autonomie personal n vederea
adaptrii la viaa cotidianC
7. Cunoaterea i e%ersarea
principalelor activiti umane0munc,
oc, odihn etc0 cu adaptarea socio0
uman n diferite situaiiC
6. Aormarea deprinderilor de
asumare i ndeplinirea unor sarcini
legate de autoservire, autonomie
pentru adaptare la viaa cotidian.
7.Aormarea deprinderilor de asumat
i ndeplinirea unor sarcini legate de
autoservire, autonomie pentru
adaptarea la viaa cotidianC
8.Cunoaterea, respectarea i
aplicarea normelor, deprinderilor de
comportare civilizat, de convieuire
n grupuri de munc, n familie, n
mediul social cotidianC
?.Aormarea unor conduite de via
civilizat prin imitarea modelelor
complementare i implementarea
unor norme vizuale de comportareB
formele de politee, adresare etcC
3.Aormarea unor trsturi de
personalitate necesare pentru
adaptarea socio0profesional spiritul
de responsabilitate, stpnirea de
sine etc.C
..reglarea capacitilor de cooperare,
A)aptarea la me)i!l o#ial(
,. Cunoaterea mediului socialC
6. $utonomia colarC
7. $utonomie n afara clasei i coliiC
8.*iloace de transportC
?. Aorme sociale de timpuriu.
7,?
colaborare, coordonare cu cel cu
statut social similar deosebit, cu
persoane cunoscute i necunoscute.
T%4e, VI
COMPORTAMENTUL SOCIAL< SOCIALIZAREA
O4!e-t!+e $(e-!0!-e< Ar!% te%t!-#<
,.Aormarea deprinderilor de
relaionare socialC
6.&tabilirea unor relaii
interpersonale corecte, difereniate n
funcie de vrst, statut, situaii
concreteC
7.Aormarea i e%ersarea deprinderilor
de comprotare n familie, grdini,
coal etc.C
8. Cunoaterea i respectarea
normelor de bun convieuire, a
codului de bune maniereC
?.Cunoaterea i e%ersarea
deprinderilor de comportasre
civilizat n miloacele de transport,
instituii publiceC
3. Aormarea i e%ersarea unor
comportamente adecvate n ocazii
specialeB n vizit, la biseric etc.
,. Norme de comportare civilizatC
6. :eacii de adoptare i integrare n
microVmacrogrupurile socialeB relaii
de familieC n grupul colarC
microgrupul socialC relaii
interumaneC
7.:elaii ntre se%e. /ducaia se%ualC
8. !iaa de familieC
?. $ctiviti de socializare.
*daptate i prelucrate dup Musu K, Taflan * "%::8&, pag (8)-(9)
2e reuita programelor de formare a autonomiei personale i sociale
depinde n mare msur succesul procesului de integrare n comunitate i
normalizare a elevului deficient mintal.
7,3
CAPITOLUL II
7,.
MODEL DE CURRICULUM DE TERAPIE OCUPAIONAL
PENTRU COPIII CU DEFICIENE SEVERE I ASOCIATE
2H.1 ASPECTE ALE PROIECTRII CURRICULARE LA
ELEVII CU DEFICIENE SEVERE
"n sens tradiional pedagogic, curriculumul poate fi definit, ca fiind
,,programul de activiti colare n integritatea sa, care se concretizeaz n
planul de nvm,nt, programa colar, manualele colare, ndrumrile
metodice, obiectivele i modurile comportamentale, ce conduc la realizarea
obiectivelor, metodelor i miloacelor de predare0nvare, ce dezvolt
modurile de evaluare a rezultatelor), *anolache $. <#>#>!+C+ 2.!., ,--4=.
La rndul su, curriculum0ul pentru elevii cu defiene severe include
orice activitate, n orice situaie virtual n care copilul poate fi plasat.
Curriculum0ul a fost definit, mai succint, de ctre Consiliul Xcolilor ,-4, din
&@$ ca fiind ,,totalitatea e%perienelor pe care copilul le primete n coal i
bagaul de abiliti cu care fiecare copil prsete coala) <&nell /.*., ,-47=.
&unt incluse aici, att ariile specifice ale curriculum0ului i activitile
programate care au loc la clas, ct i curriculum0ul ascuns, adic toate acele
activiti care sunt o parte aleatorie a oricrei forme de activitate realizate de
copii, care conduce ctre un feed0bacD, adesea incontient sau neplanificat, din
partea colegilor i adulilor. > mare parte din coninutul curriculum0ului ascuns
7,4
trebuie definit contient i trebuie s formeze o parte a curriculum0ului de baz
din colile speciale sau inclusive.
*orgenstern, n ,-4,, subliniaz faptul c, fragmentarea e%perienei i
nvrii este un obstacol maor n calea progresului. $ceasta se ntmpl, mai
ales, atunci cnd e%perienele copiilor nu sunt private ca o secven continu de
evenimente aflate n cone%iune <&nell /.*., ,-47=.
"n cazul elevilor cu deficiene, n funcie de tipul i profunzimea
acestora, principalele modaliti de adaptare curricular folosite n practic, se
refer la B <#opovici 2.!., ,--4=
,. selectarea unor pri din curriculum0ul general pentru elevii normali,
ce pot fi parcurse de ctre elevii cu deficiene i renunarea la altele,
de obicei cele mai comple%eC
6. accesibilizarea prin simplificare a tuturor prilor din curriculum,
pentru a putea fi nelese i nvate de elevii cu deficieneC
7. completarea prin e%tensie a curriculum0ului general cu elemente noi,
care const n introducerea elevilor cu deficiene ntr0o diversitate de
activiti individuale, compensator0terapeutice, destinate recuperrii
acestoraC
8. e%tensia i simplificarea simultan, strategia mi%t prin care, pe de o
parte copilul cu deficiene, este introdus ntr0o serie de activiti de
recuperare individualizate, suplimentare coninuturilor de predare0
nvare din curiculum0ul generalC
?. elaborarea unui curriculum propriu, care poate fi ntlnit sub diverse
denumiri, cum ar fi cele de program de nvare individualizat,
7,-
plan educativ personalizat <#/'= sau program educativ
individualizat <#/+=, care poate prezenta legturi vagi sau chiar nici
o legtur cu elementele componente ale curriculum0ului general,
destinat copiilor normali.
"n general, n cazul copiilor cu deficiene uoare i moderate, n planul
dezvoltrii curriculare, are loc o micare n sensuri diferite. #e de o parte
curriculum0ul acestora se restrnge, iar pe de alt parte, se amplific prin
introducerea unor activiti suplimentare, individualizate, destinate recuperrii
i compensrii deficienelor acestora. <#opovici 2.!., ,--4=.
"n schimb, n cazul copiilor cu deficiene severe, de regul se intervine
prin intermediul unui curriculum propriu pentru fiecare caz n parte.
$cest tip de curriculum trebuie s se bazeze, n principal, pe selectarea
unor e%periene educative, care pot determina o modificare structural din
punct de vedere psihologic a copilului cu deficiene severe.
@tilizm aici sintagma de modificare structural, n accepiunea dat de
Aeuerstein i :and, ca reprezentnd ,,modificarea care reflect o schimbare n
cursul previzibil al dezvoltrii copilului i asigur compensarea deficienelor)
<Creu !., 655,=.
Componente eseniale ale unui plan individualizat sunt urmtoareleB
,. stabilirea instituiilor i echipelor interdisciplinare, participante la
programC
6. alegerea strategiilor de evaluare i reevaluare ce vor fi utilizate
pentru msurarea eficienei programuluiC
765
7. proiectarea diferitelor categorii de obiective i fi%area temelor pentru
atingerea acestoraC
8. selectarea activitilor i metodelor utilizate pentru intervenieC
?. stabilirea strategiilor de colaborare cu familia i ali membri ai
comunitii <persoane i instituii=, ce pot contribui la reuita
programului stabilit.
2intre aceste componente ne vom ocupa, n special, de problematica
alctuirii diferitelor categorii de obiective care stabilesc, n mod esenial,
cadrul general al interveniei recuperativ0terapeutice, destinate elevilor cu
deficiene severe.
"n cadrul obiectivelor educaiei se afirm c, este necesar s se
determine mai nti, obiectivele globale pentru grupul respectiv, ca un ntreg,
nainte de a se organiza o planificare coerent a curriculum0ului. "n primul
rnd, aceste obiective trebuie s considere elevii cu deficiene severe, ca fiind
membri ai societii, lund n considerare caracteristicile dezirabile pentru
dezvoltarea lor, ct i pe cele inacceptabile. "n al doilea rnd, obiectivele
trebuie s considere elevii deficieni severi drept fiine umane i s caute s
promoveze pentru fiecare individ, un ct mai mare grad de autonomie i
independen personal i social.
Curriculum0ul acestor categorii de elevi implic dou abordriB
,. realizarea de programe de nvare specific sau individualizateC
6. asigurarea unor e%periene generale ntr0un conte%t mai larg.
#rogramele de nvare individualizate vor fi organizate astfel nct s
aute copiiii s achiziioneze deprinderi adecvate capacitilor lor individuale i
76,
relevante pentru modurile lor de via, prezente i viitoare, s elimine sau s
reduc comportamentele care creaz obstacole n calea nvrii sau sunt social
inacceptabile i s minimalizeze eecurile sau problemele rezultate din
dizabilitile lor. $ceste programe trebuie structurate cu atenie i s se
desfoare n situaii de interaciune de unul la unul sau pe grupuri mici.
$ctivitile pot avea loc n grupuri mai mari, pentru a furniza
oportuniti de lucru pentru ndeplinirea obiectivelor specifice din programul
individual de intervenie al copiilor cu deficiene severe.
/%perienele generale vor fi planificate pentru a compensa restriciile
impuse de deficienele copiilor, pentru a auta recunoaterea i nelegerea
mediului nconurtor i a diverselor situaii cu care se ntlnesc i pentru a
oferi posibiliti de a transfera nvarea n activiti cotidiene obinuite. $ceste
e%periene vor fi mai puin structurate, dar vor fi planificate pentru a face parte
din curriculum.
*odelul unui curriculum pentru elevii deficieni sever conine cteva
arii eseniale de intervenieB <&nell /.*., ,-47=
,. dezvoltarea fizicC
6. dezvoltarea perceptualC
7. dezvoltarea intelectualC
8. dezvoltarea personalVsocial.
*odelul curricular folosit va trebui s fie fle%ibil i va fi influenat de o
serie de factori, dintre care cei mai importani suntB
a. posibilitile de evaluare comple% e%istenteC
b. organizarea colii, pe ansamblu i caracteristicile programului zilnicC
766
c. resursele disponibile H faciliti, echipamente, personalC
d. dorinele prinilorC
e. preferinele subiecilorC
f. cunotinele i e%perienele personaluluiC
g. caracteristicile curriculum0ului colar generalC
h. specificul comunitii n care se afl instituia de nvmntC
i. tipul de coal <special sau inclusiv=.
+ntevenia se va concentra, n primul rnd, pe cele patru arii maore de
dezvoltare ale copilului cu deficiene severe, menionate mai sus.
#rezentm, n continuare, n mod sintetic, cteva elemente ale teoriei
dezvoltrii curriculare pentru copii cu deficiene severe, elaborat de profesorul
&nell /.*., de la @niversitatea din !irginia, pe care se bazeaz, cu mici
variaii, procesul recuperativ0terapeutic, ce se desfoar pentru aceast
categorie de deficieni n &@$, cu meniunea c, acesta se adreseaz cu
precdere celor cu deficiene mintale severe <&nell /.*., ,-47=.
,. De*+),t%re% 0!*!-#
#rin creterea performanelor de micare, rspunsul copilului la mediu,
devine mai adaptat, facilitnd un contact accesibil cu anturaul. Chiar copiii
care nu prezint anormaliti fizice evidente, pot avea o gam foarte restrns
i stereotipia de micri spontane, care le limiteaz capacitatea de a
interaciona i de a nva din mediul nconurtor.
OBIECTIVELE generale se bazeaz pe trei aspecte fundamentale H
reabilitarea, compensarea i funcionarea.
767
A7 OBIECTIVELE REABILITRII suntB
0prevenirea dezvoltrii unor metode anormale de micare i
contracararea disfunciilor rezultate din tulburrile micriiC
0promovarea unor metode normale de dezvoltare fizic, care s0i
abiliteze pe copii s participe la activiti ce solicit micri
voluntare.
B7 O4!e-t!+e,e -)(e"$%t)r!! suntB
0furnizarea unor e%periene de micare, active sau pasive, care nu le
0sunt accesibile copiilor n mod natural, pentru a ncuraa plcerea
activitii fizice i a dezvolta ncrederea n micareC
0stimularea percepiei micrilor i a contiinei posturaleC
0dezvoltarea contiinei de sine i construirea unei imagini corporale
realiste i a reperezentrii adecvate a spaiului personal.
K= O4!e-t!+e,e 0&"-/!)"%,e se refer, n esen, laB
0 dezvoltarea micrilor voluntare orientate ctre un scop, care cresc
capacitatea copiilor de a0i controla i modela propriile activitiC
0creterea diferenei micrilor fine i mbuntirea deprinderilor de
manipulareC
0dezvoltarea mobilitii i deprinderilor locomotorii.
#rocesul ctre ndeplinirea acestor obiective va permite copiilor cu
deficiene severe, s participe la activitile din ariile curriculum0ului reducnd,
n acelai timp, riscul fragmentrii e%perienelor i permindu0le s e%ercite un
anumit grad de control asupra propriului mediu i asupra e%perienelor
personale.
768
2. De*+),t%re% (er-e(t&%,#
2ezvoltarea perceptual implic toate simurile H vz, auz, tact, gust,
miros i propriocepie.
"n planificarea obiectivelor globale trebuie avute n vedere numeroase
aspecte. "n primul rnd, copiii cu deficiene severe trebuie ncuraai s0i
foloseasc toate simurile, inclusiv cele deficitare, pentru a0i mbunti
eficiena n achiziionarea informaiei din mediu.
"n al doilea rnd, ei trebuie ncuraai s0i compenseze deficitul ntr0o
arie de dezvoltare prin creterea gamei i sensibilitii percepiei n alte arii i
prin integrarea informaiei senzoriale achiziionate. $cest lucru se realizeaz
prin dezvoltarea compensrii de suplean.
O4!e-t!+&, 'e"er%, const n dezvoltarea abilitilor perceptuale, pe ct
mai mult posibil, astfel nct aceti subieci s poat utiliza la ma%im cantitatea
de informaie obinut din mediu.
Obie#ti%ele a)i$ionale se refer laB
0promovarea contiinei de sine a copiilor n relaie cu mediul lor de
e%istenC
0stimularea concentrrii ctre sursa de stimulare i antrenarea copiilor
deficieni sever pentru a deveni selectivi n concentrarea ateniei i
pentru a facilita dezvoltarea discriminrii stimulilor din mediuC
0creterea sensibilitii copiilor, prin mbuntirea abilitii de
discriminare a stimulilor prin utilizarea unui criteriu unicC
0dezvoltarea reprezentrilor diverselor proprieti ale diferitelor stimuli,
astfel nct copiii deficieni sever s0i poat forma concepte legate de
76?
vz, auz, tact, gust, miros, micare, n funcie de nivelul de dezvoltare al
fiecrui analizator n parte.
"n planificarea curriculum0ului se va acorda importan prioritar
auzului i vzului pentru rolul lor n facilitarea nvrii din alte arii ale
curricululum0ului, evident dac gradul de afectare al acestor analizatori,
permite acest lucru.
;. De*+),t%re% !"te,e-t&%,#
2ezvoltarea intelectual este un produs al e%perienelor i proceselor
cognitive ale copilului deficient sever, pe care acesta le utilizeaz pentru a
e%trapola semnificaia acelor e%periene i pentru a nelege mediul. &pre
e%emplu, copiii cu deficiene mintale severe sunt deficitari n ambele aspecte.
Natura deficienei lor le restrnge accesul la multe situaii care furnizeaz
e%perimene zilnice pentru ali copii. /i au mai puine strategii de e%plorare a
mediului i sunt privai de oportunitile de cunoatere a calitile mediului
nconurtor. $ceasta i impiedic s aprecieze semnificaia evenimentelor i
s0i construiasc un model realist al lumii.
A7 O4!e-t!+e,e ',)4%,e sunt compensarea restriciei i
fragmentrii e7perfienei acestor copii i ncurajarea
dezvoltrii proceselor cognitive care i vor abilita s0i
integreze e%perienele i s neleag mediul i societatea n
care triesc. Numai n acest mod se poate dezvolta
capacitatea lor de adaptare la cerinele societii.
B7 O4!e-t!+e,e $(e-!0!-e pot fiB
763
0promovarea progresului copilului deficient sever, prin metode
globale timpurii de rspuns, de la rspunsuri refle%e i
ntmpltoare pn la aciuni intenionate i orientate spre un
scopC
0ncuraarea interaciunii adult0copil deficient i concentrarea
ateniei asupra stimulilor e%terniC
0stabilirea unor miloace sistematice de comunicare pentru
fiecare copil n parte pentru a permite introducerea sa n situaii
eficiente de nvareC
0facilitarea formrii conceptelor prin selectarea i integrarea
informaiei senzoriale, promovarea utilizrii strategiilor de
nvare eficiente i unui repertoriu de aciuni care l vor abilita
pe copil s e%ploreze i s controleze mediulC
0antrenarea capacitii de a realiza alegerea adecvat i de a lua
deciziile corecte ntr0o varietate de situaii.
8. De*+),t%re% (er$)"%,# .! $)-!%,#
Cuprinde acele deprinderi i capaciti care vor auta copiii s devin
participani acceptai la situaiile sociale i care vor ncuraa dezvoltarea lor
emoional. +maginea de sine pozitiv i stima de sine depind att de
capacitatea copiilor de a opera eficient i de a0i asuma responsabiliti pentru
ei nii, ct i de valorizarea activitilor lor de ctre ceilali.
76.
A7 O4!e-t!+&, ',)4%, este de a abilita copiii deficieni severi s0i
dezvolte o imagine de sine pozitiv precum i deprinderile i ncrederea
necesar pentru a deveni membrii activi n societate.
B B7 O4!e-t!+e,e $(e-!0!-e se refer, n acest caz, laB
0 abilitarea copiilor deficieni pentru a coopera i participa la activiti
i a deveni membrii acceptabili ai grupuluiC
0 ncuraarea contientizrii nevoilor personale, a preferinelor i a
capacitii de alua decizii i a0i asuma responsabilitatea pentru aceastaC
0 stimularea copiilor pentru a0i dezvolta la ma%im de independena
posibil n ngriirea personal, n funcie de dezabilitile lorC
0 stimularea interaciunii copiilor cu ceilali indivizi, astfel nct, acetia
s fac parte dintr0un grup i s poat s se alture activitilor care
implic schimb alternativ de roluri i cooperare cu ceilaliC
0stabilirea unor canale adecvate de comunicare care s0i abiliteze pe
copii s0i e%prime propria personalitate i s ia parte activ la situaiile
sociale.
#ractica internaional a demonstrat faptul c, atingerea acestor
obiective pe diverse arii, se realizeaz, n cazul copiilor cu deficiene severe, cu
precdere prin intermediul activitilor de terapie ocupaional, din care este
alctuit, de fapt, structura curriculum0ului de baz.
&timularea copiilor deficieni sever, prin activiti specifice, i
desfurarea lor ntr0o perioad optim, acceptat de copil, necesita o
planificare atent, rbdare i sensibilitate din partea fiecrui specialist implicat
din coala special sau inclusiv.
764
2H.2. C&rr!-&,&1&, de 4%*# d!" d)e"!&, ter%(!e! )-&(%/!)"%,e (e"tr&
-)(!! -& de0!-!e"/e $e+ere .! %$)-!%te
$cest tip de curriculum este realizat pe 3 componente, fiecare cu
subcomponentele sale.
Componentele curriculum0ului de baz suntB <&nell /.*., ,-47=B
-Micare'
-1eprinderi motorii I perceptive'
-@ormarea contiinei senzoriale'
-1eprinderi cognitive'
-/omunicare'
-*sigurarea autonomiei personale
2up ce curriculum0ul de baz i componentele sale au fost clar
definite, vor fi formulate obiectivele generale pentru fiecare arie, de obicei n
raport cu scalele normale de dezvoltare. Aiernan W9% avertizeaz ns c
modelul de dezvoltare al copiilor cu deficiene multiple poate s nu fie
asemntor curbei de dezvoltare normale <&nell /.*. ,-47=
@n model de dezvoltare al deprinderilor, care poate fi e%primat sub
forma obiectivelor comportamentale dar care urmrete o secven de
dezvoltare este adesea mai folositor, att pentru urmrirea progresului ct i
pentru sugerarea pasului urmtor n nvare.
76-
O4!e-t!+e,e care nu sunt formulate n termeni comportamentali, dar care
definesc e7periene care vor fi oferite copiilor sunt de asemenea importante
$cestea sunt eseniale atunci cnd sunt destinate s suplineasc carenele
e%perieniale ale copiilor datorate dizabilitilor, precum i atunci cnd sunt
formulate pentru a dezvolta la copil nelegerea mediului i a propriei persoane.
Muzica, arta, drama, jocul i multe alte activiti sunt compatibile cu
abordarea demonstrativ specific terapiei ocupaionale.
$riile curriculum0ului se identific ca un ntreg direcionat ctreB starea
fizic, mintal i afectiv a copiluluiC caracteristicile i nevoile sale unice ca
individ precum i ctre standardele de comportament solicitate ca membrii ai
societii.
P,%"!0!-%re% (r)'r%e,)r !"d!+!d&%,e
> dat stabilit structura curriculum0ului i coninutul sau n mare pot fi
realizate programe individuale care se vor referi la atingerea nivelelor
succesive din cadrul structurii curriculum0ului i se vor selecta prile adecvate
pentru fiecare copil.
#e baza unor componente ale curriculum0ului i coninutului su, pot fi
realizate programe individuale care se vor referi la atingerea nivelelor
succesive de dezvoltare din cadrul structurii curriculum0ului i se vor selecta prile
adecvate pentru fiecare copil.
Consultarea cu prinii i educatorii este foarte important n acest
stadiu i trebuie avute n vedere dorinele acestora. Mn studiu realizat de Bogg,
3ambe, /oUie i /o7on indic c,teva arii de interes general pentru prini$
775
limbaj i comunicare, dezvoltare motorie generale i fin, rezolvarea
tulburrilor de comportament i abilitatea de a se bucura de activitile
recreative /ste indicat participarea prinilor la realizare programelor
individuale pentru a aprecia relevana deprinderilor nvate n coal pentru
viaa de acas a acestor copii. &nell /.*. <,-47=
"nainte de toate acestea trebuie realizat o evaluare preliminar pentru a
se defini modul de funcionare al fiecrui copil, ncercarea de a previziona un
posibil progres, indicarea ariilor prioritare pentru nvare i furnizarea unei
baze de la care s se porneasc n elaborarea programelor individuale dup
care s poat fi evaluat progresul copilului
E%al!area .i programarea
/valuarea a fost definit ca fiind activitatea de msurare a nivelului de
dezvoltare, de cunotine cu privire la comportamentul, abilitile i atitudinile
copilului pentru a selecta obiectivele adecvate recuperrii acestuia. $ceasta
definete punctul de plecare pentru elaborarea curriculum0ului.
;iernan a sugerat 8 pai pentru stabilirea unei baze pentru deciderea
prioritilor urgente n nvareB <&nell /.*., ,-47=
,= "n primul rnd trebuie identificate ariile de dezvoltare, sensibile cum
ar fi problemele de comportament ale copiilor sau deficienele lor fizice i
senzoriale.
6= "n al doilea rnd, trebuie identificate nevoile i preferinele copiilor
pentru a le folosi drept recompense n timpul nvrii.
77,
7= "n al treilea rnd, trebuie evaluate nivelurile de socializare i de
comunicare ale copiilor. #n cnd o anumit form de comunicare nu este
stabilit ntre adult i copil, acesta din urm s0ar putea s nu fie capabil s
rspund la solicitrile pentru aciune ale adultului.
8= "n final se evalueaz activitatea spontan a copiilor i coordonarea
senzorio0motorie. /ste important de notat aici nivelul activitii, dac este
voluntar sau aleatorie, precum i factorii care motiveaz activitatea. $cest
element va demonstra dac copii au abilitile e%ploratorii necesare pentru a
afla informaii din mediul lor n mod spontan, sau dac programul trebuie s
introduc antrenarea n achiziionarea acestor deprinderi. /ste de asemenea
important s se observe achiziiile copilului n domeniul deprinderiilor de
autonomie personal, notnd dac acestea se afl la nivelul cerut de e%ercitare
a deprinderilor de autoservire sau dac se afl la nivelul de indicare a nevoii de
spriin, prin orice miloace disponibile, acceptnd suportul oferit de educatori.
Leeming, &Pann, Coupe i *ittler \.- descriu trei categorii de
observaiiB observaia general de la distan a interaciunii copilului cu
mediulC observaia specific a aspectelor de detaliu din comportamentul
copiluluiC intervenia H observaie realizat atunci cnd se observ rspunsul
copilului la o aciune a adultului. :ezultatele observaiei descriu modul n care
fiecare copil opereaz i barierele maore de nvare din fiecare arie
comportamental pe care acesta le prezint. <&nell /.*., ,-47=
2up aplicarea metodei observaiei va rezulta un prim profil psihologic
sumar al copilului. #rofilul iniial va arta unde este necesar o evaluare mai
aprofundat nainte de elaborarea programului individual. &e poate solicita
776
autorul specialitilor ntr0o anume arie de deficien pentru o evaluare mai
detaliat din perspectiv interdisciplinar. *uli copii cu deficiene asociate au
un control voluntar minmal al micrilor lor sau refle%e reziduale puternice /i
se mic necoordonat sau sunt imobili. "n ambele cazuri este dificil formarea
unei imagini adecvate despre reaciile contiente ale copilului fa de
influenele din mediu doar printr0o observaie general. $desea este necesar
nregistrarea fiecrui rspuns la o gam divers de stimuli prezentai ntr0o
situaie structurat, nainte ca orice model consecvent de rspuns s poat fi
detectat. "nregistrrile video ale unor astfel de sesiuni pot fi de mare autor i se
folosesc pe scar larg n rile occidentale.
> dat completat profilul iniial se vor identifica ariile de prioritate
pentru nvare. >biectivele generale vor fi e%trase din setul de >biective
Ienerale ale 'erapiei >cupaioanale. #rioritatea pentru fiecare copil va fi n
zona de deficit ma%im, fie n zona n care acesta demonstreaz cel mai mare
potenial de progres. >biectivele vor fi stabilite pentru fiecare din cele patru
arii de dezvoltare prezentate pentru a asigura un program echilibrat i a evita
fragmentarea e%perienei. &e vor utiliza activitile specifice domeniilor
'erapiei >cupaionale. &e vor selecta apoi obiectivele pe termen scurt pentru
fiecare arie din curriculum.
!or fi formulate apoi obiectivele de nvare pentru fiecare program
individual dar i condiiile i criteriile pentru ndeplinirea cu succes a sarcinilor
stabilite n detaliu pentru fiecare obiectiv. $poi, vor fi planificate activitile
pentru atingerea performanelor proiectate.
777
$ctivitile se realizeaz sub forma individual prin interaciunea
terapeut H subiect ca de e%empluB antrenarea ateniei, dezvoltarea
deprinderilor de ascultare sau folosirea mijloacelor electronice' ori n grup
ntr0un mod mai fle%ibilB edine de pregtire a mesei, folosirea liber a
materialelor de joc, asigurarea igienei personale, autoservirii i ngrijirea
locuinei
"n concluzie, aa cum rezult din cele prezentate structura curriculum0
ului de baz pentru copii cu deficiene mintale severe i asociate se bazeaz pe
activiti predominant practice realizate cu metodologia specific terapiei
ocupaionale adaptat la nevoile caracteristice ale acestor subieci i realizate
ntr0o perioad lung de timp.
778
A N E I E
77?
$N/J$ A
FI DE TERAPIE OCUPAIONAL I ERGOTERAPIE
PENTRU DEFICIENTUL MINTAL
1)de,1
,. Numele i prenumele ]]]]]]]]]]]]]].
6. !rsta ]]]]]].
7 7. Numele i prenumele ]]]]]]]]]]]]]]
8 8. +nvaliditatea ]]]]]]]]]]]]]]]]]..
2
a
t
a
#$:'+C@L$:+'ON+ $L/ &'O:++
#:/Q/N'/
Aelul
*uncii
/lemente
caracteristice ale
comportamentului n
munc a deficientului
intal
/lemente
caracteristice ale
comportamentului
general i strii
psihice a
deficientului
&
'
$
:
/
$

A
+
Q
+
C
O
&
'
$
:
/
$

#
&
+
1
+
C
O
*
@
N
C
$

:
/
C
>
*
$
N
2
$
'
O
2
>
Q
$
:
/
$

/
A
>
:
'
@
L
@
+

"
N

*
@
N
C
O

<
+
N
2
+
C
$
N
+
+

I
/
N
/
:
$
L
/
=
:
+
'
*
C
$
L
+
'
$
'
/
$
'
+
'
@
2
+
N
/
$

A
$
N
O

2
/

*
@
N
C
O
*
>
2
+
A
+
C
O
:
+
L
/

&
@
K

+
N
A
L
@
/
N
N
$

/
:
I
>
'
/
:
$
#
+
/
+

X
+

'
.
>
.
$
L
'
/

*
O
&
@
:
+

'
/
:
$
#
/
@
'
+
C
/
773
*daptat dup 2opescu *l "%::4&
$N/J$ B
<model prelucrat dup DeO3&r$t 9 M)dd)-N O,!+e%: n ,,Terapia prin
sunete!, /d. 'eora, Kucureti, ,--4=B
N)t% d) re ! 0% $), ,% $!
Sim$!l 2iro G!t '"+ Pip"it A!+ Int!i$ie -
P#r/! %,e
tr&(&,&!
>ase, muchi,
ale, nervul
sciatic, olduri,
fese, colonul
descendent,
coapse i
gambe, laba
piciorului,
prostat, snge,
hemoglobinC
corectarea
pierderii
egocentrictitii
Aluidele din
corp, rinichii i
vezica urinar,
sistemul
limfatic,
sistemul
reproductor,
depuneri de
grsime, pieleC
leag energiile
fizice i mintale
Nervii i
energia
muscular,
ficatul i
intestinele,
ple%ul solar,
splina,
rinichii,
regenerarea
celularC
stimularea
activitii
intelectuale
+nima i
plmnii,
umerii, braele,
minile, glanda
pituitar i alte
glande cu
secreie intern,
sistemul
imunitar,
procesele de
reglare
automat, cum
ar fi
transpiraiaC
antiseptic
natural, avnd
i efect de
linite a
emoiilor
Aaringele i
gtul, sngele i
circulaia,
coloana
vertebral i
sistemul nervos,
metabolismul i
regalarea
temperaturii,
urechile,
sistemului
imunitar,
rennoirea
esuturilorC
stimuleaz
e%teriorizarea
sentimentelor.
'oate
simurile,
reacii
musculare,
reglare i
coordonare,
durere i
controlul
durerii,
afeciuni
ale sngelui
/chilibru n
snge i n
fluidele din
corp al
sodiului i
potasiului,
calciului i
fosforului,
fierului,
iodului i altor
mineraleC
stimulator al
splinei i
favorizant al
meditaiei
Ter%(!e
e0!-!e"t#
(e"tr&
Circulaie
proast, anemie
feripriv, i alte
afeciuni ale
sngelui,
paralizie,
umflarea
gleznelor i
rcirea
picioarelor,
lumbago,
nepenirea
ncheieturilor,
constipaie sau
diaree,
dificulti de
urinare,
melancolie
$stm, bronit,
gut, pietre la
vezica biliar,
obezitate,
purificarea i
ndeprtarea
to%inelor i
compuilor
otrvitori,
letargie i apatie
Constipaie,
indigestie,
flatulen,
afeciuni ale
ficatului i
gastrointestin
ale, tuse,
dureri de cap,
stare precar
a pielii,
apatie,
plictiseal,
dureri de cap
Iuturai i
alergii, rceli la
cap, traume i
ocuri, colici,
epuizare,
ulcere,
somnolen,
iritabilitate,
tensiune
ridicat, dureri
de spate, piele
uscat
Lringit,
amigdalit i
infecii ale
sngelui, dureri
de cap,
afeciuni ale
ochilor, boli ale
pielii i
mncrimi,
vom, spasme
musculare,
dureri
menstruale,
febrC centr de
atenie i
calmului
'oate
afeciunile
nervoase,
convulsii,
absesii,
dereglri
ale
echilibrului
, sngerri
e%cesive,
dificulti
de
respiraie,
umflturi i
paralizie,
pecingineC
efecte
sedative
Nevralgie,
crampe i
dureri
inflamatorii,
dezechilibru
glandular,
deficiene
imunitare,
probleme ale
metabolismulu
i vitaminelor,
gu, dereglri
nervoaseC
refacerea
respectului de
sine
Re0,e2e
,%
Colon, gt,
genunchi, nas
&ni,organele
reproductoare,
zona,
perineului,
picioare, limb
Cap, ochi,
ple%ul solar,
zona
ombilical,
coapse
:inichi i
glande
suprarenale,
umeri, umeri,
piept, colon,
gambe
&istemul
reproductor,
saliv, pr
>sul sacru
<la baza
coloanei=
"ntregul trup
77.
$N/J$ C
S-3!/% de (r)'r% (er$)"%,!*%t de ter%(!e )-&(%/!)"%,# (e"tr&
de*+),t%re% %&t)")!e! (er$)"%,e .! $)-!%,e ,% .-),%r!! !-! de0!-!e"/!
!"t%, d!" -e"tre,e de (,%$%e"t <preluat dup #opovici 2.!. H&tudiu n
:ev. &ocietate i 1andicap, Nr.6V6558=
Pr)!e-t de %-t!+!t%te
+ntegrarea este o aciune ce se e%ercit asupra persoanei, ce implic o
continu transformare i restructurare a potenialului, a nsuirilor individuale
<nu un simplu act e%tern=. $tt n psihologie, ct i n pedagogie, educaia este
chemat s asigure n primul rnd dezvoltarea global, integral a individului
ce se integreaz ntr0o societate dinamic. #ractica psihopedagogic consider
integrarea ca o necesitate obiectiv a vieii oricrei colectivitiC ca o
succesiune de activiti prin care individul i armonizeaz conduita i
interesele cu cerinele mediului su de viaC ca una din problemele maore ale
vieii sociale, ce condiioneaz funcionarea normal a tuturor mecanismelor
necesare unei viei colective. 2in punct de vedere psihopedagogic, integrarea
poate fi privit sub triplu aspectB ca obiectiv, ca rezultat.
774
/%periena din ara noastr i din alte ri a demostrat c, n cazul
instituionalizrii, copiii rmn n urm din punct de vedere al dezvoltrii
psihice, fizice i sociale. 2e aceea, tendina la ora actual n :omnia o
reprezint normalizarea vieii copiilor cu cerine educative speciale, prin
integrarea lor colar, social i profesional.
Kaza interveniei o constituie planul de servicii personalizat i
programul de intervenie personalizat.
#lanul de servicii personalizat <#&#= este util pentru planificarea i
coordonarea serviciilor individuale ce vizeaz asigurarea continuitii,
complementaritii i calitii serviciilor, ca rspuns la cerinele multiple i
comple%e ale copilului. #&# constituie un ansamblu de scopuri fi%ate de o
echip interdisciplinar. $ceasta trebuie s acioneze o anumit perioad de
timp n condiiile date i trebuie s rspund cerinelor copilului n ce privete
dezvoltarea i nvarea, innd cont de forele acestuia i achiziiile interioare.
#lanul de servicii permite focalizarea asupra cerinelor individului, innd cont
de conte%tul familial i de mediul su de via. 2e asemenea, permite
planificarea i coordonarea resurselor i a serviciilor personalizate. /l implic
un proces continuu, revizuit i modificat periodic. &copul final al #&# este de a
rspunde cerinelor individului penntru a asigura dezvoltarea sa, meninerea i
mbuntirea autonomiei i favorizarea integrrii sociale <+. *uu, 6555=.
,,Aunciile #&# sunt urmtoareleB
stabilirea cerinelor prioritare ale dezvoltrii individului n relaie
cu forele i potenialul suC
77-
definirea scopurilor, serviciilor, programelor sau interveniilor
asupra individului, a familiei sau a mediului, n timpC
definirea responsabilitilor conform resurselor i serviciilor
disponibile pn la atingerea scopurilor privind dezvoltarea i
nvareaC
stabilirea unui program de realizare a acestor scopuriC
promovarea drepturilor i intereselor individului i asigurarea
calitii serviciilor folosite) <+. *uu, p. ,,7=
,,#rogramul educativ personalizat <#/#= este un instrument de
planificare i coordonare, ca i planul de servicii personalizat <#&#=.
$mndou fac ca individul s aib o viziune ct mai complet a nevoilor saleC
asigur continuitatea, complementaritatea i calitatea serviciilor, ca rspuns la
diversele sale cerine. #/# constituie o parte a #&#C el este un instrument de
lucru permanent pentru unul sau mai muli membri ai echipei care i
coordoneaz interveniile n direcia realizrii scopurilor stabilite n #&# pentru
persoana respectiv.
#rogramul educativ personalizat trebuie s specificeB
,. obiectivele ce trebuie realizateC
6. miloacele utilizate pentru a atinge obiectiveleC
7. durata intervenieiC
8. modul de revizuire a planului dup -5 de zile.
Ca urmare, programul educativ personalizat i planul serviciilor
personalizat sunt dou instrumente diferite, ele avnd funcii diferite. "n timp
ce planul de servicii fi%eaz obiectivele generale i stabilete prioritile pentru
785
a rspunde necesitilor globale ale individului, programul educativ precizeaz
modalitile de intervenie, prin care se ating scopurile vizate. 2eoarece planul
serviciilor vizeaz satisfacerea ansamblului cerinelor individului, cmpul su
de aplicare este foarte larg. Cmpul de aplicare a programului efectiv se
limiteaz la un singur scop de dezvoltare i nvare a acestuia) .<+. *uu, p.
,6,=
+deea proiectului nostru este de a0i auta pe copiii din centrele de
plasament s duc o via normal, ct mai apropiat de cea a semenilor lor
care au familii. #rin programul nostru dorim s compensm, pe ct posibil,
lipsa unei familii originare. "n Legea nvmntului, cap. !++, art. 84, alineat 8
se menioneazB ,,+nspectoratele colare pot nfiina i organiza, cu acordul
*inisterului "nvmntului, case de copii de tip familial). $cest lucru, n
perspectiv, se poate realiza fie prin transformarea unei case de copii fie prin
constituirea ca entitate nou. 2eoarece aceasta este tem de perspectiv, nu
vom aborda acum dect necesitatea implicrii unui numr de zece copii cu
deficien mintal ntr0un program de educaie.
"n acest scop se pot realiza o serie de proiecte pilot pentru formarea
autonomiei personale i sociale. /valuarea activitii are ca scop consolidarea,
generalizarea i e%tinderea aciunii de socializare i normalizare a vieii
copiilor n vederea integrrii lor. #entru ca activitatea proiectului s se
desfoare n condiii optime i pentru ca rezultatele s fie viabile, trebuie
constituit o echip fr de care realizarea acestui proiect nu va fi posibil.
/chipa de proiect trebuie s aib minim urmtoarele resurse umaneB cadre
78,
didactice <care lucreaz cu copiii=, logoped, psihologul colar <al casei de
copii=, psihopedagogi, medic.
#entru ca obiectivele vizate s se realizeze, copilul cu deficien
mintal, deci cu cerine educaionale speciale, va beneficia de programe
educaionale care s asigure, n primul rnd, terapia, recuperarea, facilitnd
astfel adaptarea i integrarea social de care are nevoie ca membru al societii
n care triete. 'erapia, recuperarea, abilitarea, reabilitarea sunt implicate n
toate programele de formare a autonomiei personale i sociale a copiilor cu
cerine speciale.
"n acest sens, remarcm tehnica /L&$ <<arly 3earning ?0ills *nalysis0
$naliza 2eprinderilor de "nvare 'impurie= care se bazeaz pe ideile actuale
cu privire la planificarea curricular i testarea copiilor cu cerine educaionale
speciale. ,, *aterialele constau n ,66 de obiective de predare, selectare cu
gri i precis formulate, pentruB aritmetic, scriere, formarea deprinderilor de
independen <sau autoservire=, a limbaului, deprinderilor motorii, citirii i
vorbirii) <*. $inscoP i 2.$. 'Peedle, 655,, pp.708=. /%periena a artat c
gama deprinderilor acoperite de aceste obiective este cea mai potrivit pentru
copiii din cre, grdini i ciclul primar de colarizare.
/adrul didactic al psi+opedagogiei speciale se constituie n activiti de
intervenie special "educaie, instrucie, recuperare, integrare&, care conduc
la dezvoltarea de comportamente i disponibiliti necesare inseriei sociale
?copul integrrii l reprezint valorificarea ma7imal a potenialului
psi+ofizic al copilului i pregtirea pentru inseria socioprofesional *ceasta
face ca metodologia educativ-recuperativ s vizeze$
786
,. dobndirea de comportamente cognitive, afective, motivaionale,
verbale, acionale pe msura posibilitilor psihoindividualeC
6. schimbarea atitudinii societii fa de persoana cu tulburri de
dezvoltare, n cazul nostru datorate carenei afective i a mediului prea puin
propice dezvoltrii psihice, fizice i sociale.
Str&-t&r% (r)'r%&,&! 'e"er%, de %&t)")!e (er$)"%,# .! $)-!%,#
A-))rd)"%t .! e2e-&t%t de ($!3)(ed%')'7
O4!e-t!+e 'e"er%,e
,. Aormarea i dezvoltarea abilitilor sociale care s conduc la
maturitatea psihosocial.
6. Aormarea i dezvoltarea competenelor de ordin corporal i psihomotor care s
consolideze autonomia personal.
7. &tabilirea echilibrului i a gradului de maturitate care s0+ permit adaptri
interpersonale i intrapersonale.
8. Consolidarea capacitii de a se detaa, de a cpta independena n conte%tul
mediului nconurtor, reprezentnd echilibru, maturitate, stabilitate, rezisten
la dificulti, dobndind capaciti i ct mai multe resurse de adaptare i
integrare social.
?. #erceperea corect, obiectiv, mai e%act a propriei persoane.
3. $cceptare de sine i a altora.
.. /ducarea sensibilitii i a echilibrului afectiv pentru a garanta sigurana de
sine n manifestrile anumitor impulsuri emoionale.
787
4. Aormarea capacitilor afective care s0i permit e%primarea propriilor emoii
i sentimente.
-. Consolidarea unei atitudini de receptivitate i respect pentru alte
persoane n conte%te sociale diferite.
,5. >rganizarea i programarea de activiti care s permit autocontrolul,
autoconducerea <conduita independent=.
,,. &timularea curiozitii i interesului de a cunoate mediul mediul fizico0
geografic i cel socio0uman, cu relaiile sociale specifice.
F)r%re% %&t)")!e! (er$)"%,e
A. A&t)$er+!re <obiective specificeB corpul omenesc, igiena personal H
sntatea, mbrcmintea, nclmintea, hrana, buctria, vesela H
tacmurile, locuina=C
B. A&t)")!% (er$)"%,# 6" ed!&, %4!%"t <obiective specificeB familia,
pregtirea pentru viaa de familie prin activiti gospodreti=.
A&t)")!% $)-!%,#. I"te'r%re% $)-!%,# 9 $)-!%,!*%re%
A. A&t)")!% $)-!%,# <obiective specificeB cunoaterea mediului social,
autonomia colar, autonomia n afara clasei i a colii, miloace de
transport, forme sociale ale timpului, autonomie n manipularea financiar=C
B. C)()rt%e"t&, $)-!%, <obiective specificeB formarea normelor de
comportare civilizat, relaii de adaptare H integrare n micro0 i
macropgrupurile sociale, relaii ntre se%e H educaie se%ual, viaa de
familie, activiti de socializare=.
788
P,%"&, (r)'r%&,&! 'e"er%, de %&t)")!e (er$)"%,# .! $)-!%,# AAPS7
A-t!+!t#/! de ed&-%/!e .! -)(e"$%re
Nr. de %-t!+!t#/! (e
$#(t#>"#
Aormarea autonomiei personale 6
$utonomia social. +ntegrarea social
H socializarea
6
#/& 3
> activitate pe sptmn nseamn o or pe ziC dou activiti pe
sptmn nseamn c activitatea va avea loc dou zile cte o or pe zi.
#rimele dou activiti de educaie i compensare se desfoar frontal,
adic n acest proces sunt implicai simultan cei ,5 copiii cuprini n
proiect, chiar dac ei provin iniial din grupe diferite.
Cele 3 activiti #/&V sptmn nseamn desfurarea
activitii timp de 7 oreVzi, pentru dou zile. "n timpul celor 7 ore vor
avea loc activiti de terapie individual V de grup mic <cnd este cazul=.
F)r%re% %&t)")!e! (er$)"%,e
Nr. 4,)- C)"/!"&t&, 4,)-&,&! Et%(% I Et%(% II Nr. %-t!+!t#/! At)t%,7
, /valuare de prenvare 6 5 6
$ $utoservire ,, ,, 66
K $utonomia personal n
mediul ambiant
,, ,, 66
6 /valuare global 5 6 6
T)t%, %-t!+!t#/! 28 28 8D
78?
A&t)")!% $)-!%,#. I"te'r%re% $)-!%,# 1 $)-!%,!*%re%
Nr. 4,)- C)"/!"&t&, 4,)-&,&! Et%(% I Et%(% II Nr. %-t!+!t#/! At)t%,7
, /valuare de prenvare 6 5 6
$ $utonomia social ,, ,, 66
K Comportamentul ,, ,, 66
6 /valuare global 5 6 6
T)t%, %-t!+!t#/! 28 28 8D
S-3!/% (r)'r%&,&! ed&-%t!+ (er$)"%,!*%t 9 -)()"e"t# % PSP
@n astfel de program trebuie dezvoltat pentru fiecare copil cu cerine
educative speciale i trebuie s aib urmtoarele componenteB
, :eferine despre nivelul actual al performanelor copiluluiC
6. >biective anuale stabilite pentru fiecare copilC
7.>biective instrucionale de scurt duratC
8.&ervicii de educaie special care trebuie oferiteC
?.2ata la care a nceput programul i cnd s0a terminatC
3.Aolosirea criteriilor de evaluare pentru a determina dac obiectivele
instrucionale au fost sau nu ndeplinite.
#entru realizarea acestui obiectiv se va face o psihodiagnoz corect i o
evaluare pedagogic pentru a stabili o prognoz provizorie valid, pe baza
creia s se conceap un program de compensare0recuperare a copilului.
#sihodiagnoza care se va face ne va auta s nelegem mai bine problemele
copilului i s0l includem ntr0un program de terapie de grup i individual.
#entru realizarea unei psihodiagnoze difereniale se vor corela i analiza datele
obinute n urma efecturii unei psihodiagnoze etiologice i a unei
783
psihodiagnoze de stare. 2eoarece prin programul nostru urmrim atingerea
obiectivului final care este socializarea i integrarea social a copiilor
instituionalizai, metodele folosite vor fiB
1. P$!3)d!%'")*% et!),)'!-#
A"%"e*%< este foarte important pentru studiul evoluiei
subiectului i al momentelor mai importante din viaa sa. "n acest
sens, vor avea loc discuii cu cei din anturaul copilului, cu
personalul care l are n ngriire i, unde este cazul, se vor avea n
vedere propriile relatriC se vor consulta de asemenea caietele de
observaie ale educatorilor i fiele medicale ale copiilor.
A"%,!*% ed!&,&! de +!%/#< se va folosi +arta de evaluare
progresiv a dezvoltrii sociale
A"%,!*% (r)d&$e,)r %-t!+!t#/!!< se raporteaz la nivelul de
pregtire a subiecilor, la stadiul formrii deprinderilor i
obinuielor n diferite forme de activitate, la metodologia corectiv0
recuperativ adaptat n educaia special. $ceste produse ale
activitii pot constitui nu numai miloace de cunoatere, dar i
psihodiagnoza <este i cazul desenului, al produsului grafic n
general=.
2. P$!3)d!%'")*% de $t%re
O4$er+%/!%< care are ca scop culegerea unor date cu privire la
comportamentul copilului, caracteristicile i evoluia lor psihic,
78.
formarea deprinderilor de activitate i a aptitudinilor intelectuale,
acumularea de cunotine i de e%periene cooperative pentru inseria
socio0profesional. &e noteaz sub form de protocoale datele
rezultate pe care le vom prelucra ulteriorC se apeleaz pe ct posibil
miloace tehnice de nregistrare. &ubiectul nu trebuie s tie c este
observat n mod special, pentru a0l feri de impactul cu unele
modaliti neobinuite de activitate i de elaborare a rspunsurilor la
variabile neprevzute. #entru aceast metod se vor folosi datele
obinute <prin observaie= n cadrul activitilor de formare.
Te$te de !"te,!'e"/# <n cazul n care nu e%ist date la psihologul
din centru se vor aplica testul :aven i testul Kinet0&imon=C
Te$te de %(t!t&d!"!B vor urmri diferitele aptitudini ale copiluluiB
desen, muzic etc.
Te$te de (er$)"%,!t%teB teste proiective <familia, copacul=, testul
/GsencD <de temperament=, testul *$ <pentru maturizarea afectiv=.
; E+%,&%re% (ed%')'!-# H se va realiza prin utilizarea de chestionare
de cunotine a%ate pe problematica urmrit.
8. E+%,&%re% fiecrei secvene educaionale dup desfurarea acesteia
pentru a se putea revizui programul de intervenie dac este cazul.
<>bligatoriu se vor realiza minim dou evaluri anuale, cte una pentru
fiecare trimestru.=
784
S-3!/% de PEP (e"tr& de*+),t%re% %&t)")!e! (er$)"%,e .! $)-!%,e ,%
e,e+!! -& de0!-!e"/# !"t%,# &.)%r# d!" -e"tre,e de (,%$%e"t
$#(tL
*!&%
)d&, 4,)- A-)"t7 O4!e-t!+e $(e-!0!-e S&4!e-t
-)"-ret
Str%te'!!
d!d%-t!-e
%ter!%,e $-)(
+ , $.#. evaluare iniial
6 $.& evaluare iniial
++ ,
$. #a corpul omenesc copilul va face o activitate
cu partea corpului artat
n imagine
prile
corpului
oculC se arat
copilului imagini
ale corpuluiC se
ncuraeaz s se
gndeasc i la
alte aciuni ce se
pot face cu
segmentul
respectiv
cartonae cu
imagini ale
prilor
corpului
ncuraeaz
integrarea
senzorial,
contiina
corpului
$.&a cunoaterea
mediului social
copilul va alege i va
cumpra pantofi, n
funcie de nevoi
magazinul
de pantofi
se discut n grup
despre
funcionalitile
pantofilor i
despre folosirea
lor n funcie de
situaii
pantofi pentru
diferite
scopuri <sport,
sandale,
papuci etc.=
mbuntete
udecata
cauz0efectC
crete
nelegerea
rolurilor
oamenilor
6
$. #b familia copilul va formula cel
puin dou roluri ale
persoanei din imagine
povestea
fotografiei
se arat
similaritile i
diferenele dintre
rolurile copiilor i
adulilor
fotografii cu
diferii oameni
n diferite
poziii sociale
nsuirea
conceptelor
legate de
familie
$.&b norme de
comportare
civilizat
va imita profesorul dnd
instruciuni altor copii
fii profesor n grupC se alege
cte un copil i
este rugat s dea
diferite
instruciuni dup
model
cooperare cu
adulii, s
urmeze
instruciuni
+++ ,
$.#a igiena personal copilul i va dezvolta
deprinderile de
autongriire
la baie ocB copiii se
pregtesc s
mearg la o
petrecere
obiecte de uz
personal
<piepten,
oglind=
$.&a autonomie n afara
clasei
copilul va desenaV
construi un peisa care
red cele vzute n afara
casei
oraul
nostru
se las la alegerea
copilului ce va
desena sau
construi <case,
restaurante,
spitale, =
oc lego,
culori, coli de
hrtie
ncuraeaz
rezolvarea
creativ de
problemeC
crete
sentimentele
de apartenen
la grup i
spiritul
comunitar
6
$.#b familia copilul va participa n
procesul de relatare a
povestirii
poveste pe
flanelograf
se alege o
povestioar cu
cteva personae
principale <se pot
folosi animale=C se
spune povestea i
se pun copiii s
aeze materialele
pe msur ce
flannel board
i materiale de
aezat pe el
mbuntete
asociaiile
vizuale i
crete
sentimentul
apartenenei la
grup
78-
vorbeti despre
ele
$.&b norme de
comportare
civilizat
copilul va picta un desen
care descoper un
sentiment
s pictm
un
sentiment
discuie despre
sentimentC se
vorbete despre a
fi fericit, trist,
speriat i furiosC
copiii se gndesc
la situaii
imagnare sau
adevrate cnd au
aprut aceste
sentimenteC
poveste despre
sentimenteC
copilul alege
sentimentul pe
care l picteaz
ncuraeaz
creativitatea i
e%primarea
sentimentelor
+! ,
$. #a igiena personal copilul va contientiza
folosirea adecvat a
hainelor n funcie de
anotimp
haine de
sezon
copiii vor sorta
hainele sau
imaginile n
funcie de sezon
articole de
vestimentaie
i imaginile
lor
mbuntete
deprinderile de
supravieuire,
vocabularul
$. &a miloace de
transport
copilul va compara
caracteristicile fiecrui
mod de a cltori
cltoria main, barc,
avionC se vorbete
despre
caracteristicile lor
i se fac
comparaii
diferite
maini, brci,
avioane,
trenuri
crete
nelegerea,
ncuraeaz
creativitatea
6
$.#b. familia copilul va vorbi despre ce
va lua fiecare la picnicC
activiti gospodreti
picnic se plnuiete un
un picnicC se
discut despre ce
se va lua pentru
acel picnicB
farfurii, pahare,
mncare etc.
ptur, co
pentru
mncare, vase,
mncare
crete
sentimentul
apartenenei la
grup
$.&b. adaptarea n grup copilul va ti cel puin
dou din rolurile fiecrui
membru al unei familii
roluri discuie de grup
despre rolurile
copiluluiC se
e%plic roluri caB
frateVsor,
fiicVfiu,
biatVfat, vr etc.
flannel board
i figuriB
biei, fete,
brbai, femei,
btrni
nsuirea
conceptelor
despre familie
! ,
$.#a mbrcminte copilul se va mbrca cu
ceva i va spune unde va
merge i de ce s0a
mbrcat astfel
mbrac0te
i spune
copiii sunt
ncuraai s0i
aleag hainele dar
s se gndeasc
unde ar putea
merge mbrcai
astfel
haineB rochie,
cmi,
pantaloni,
orturi, earfe,
plrie,
mnui,
piama,
pulover,
pantofi
mbuntete
limbaul
e%presiv,
sentimentele
de apartenen
la grup,
gndirea
bazat pe
cauz0efect
$.&a miloace de
transport
va ti cum s se poarte n
miloacele de transport
6
$.#b familie copilul va face o serie de
activiti care au loc n
timpul zilei
oc de zi se vorbete despre
perioadele zilei i
de activitile care
au loc atuncoC
copiii vor uca
diferite roluri
materiale
pentru
activiti care
au loc n
camer,
buctrie,
baie, camera
de zi
"mbuntete
secvenierea
deprinderilor,
mbuntete
conceptul de
timp
$.&b adaptarea n grup relaii n grupul colarC
copilul va mprti un
sentiment cu colegii lui
spune ce
simi
dup ce copiii au
discutat despre
sentimente i
e%presii, sunt pui
s0i
mbuntete
cooperarea cu
perechea,
e%primarea
sentimentelor,
7?5
mprteasc
sentimentul cu ali
copii. /%B
dragoste0se
mbrieaz
sentimentul
apartenenei la
grup
!+ ,
$.#a mbrcminte hainele i vremea
$.&a miloace de
transport
copilul va verbaliza corect
ca rspuns la semnul care
i se arat
semne de
circulaie
povestire,
semne de
circulaie
"mbuntete
deprinderile de
supravieuire
6
$.#b familie Copilul va putea s0i
spele obiectele de uz
personal
copiii vor fi pui
n situaia de a
spla cteva
obiecte
$.&b relaii n
microgrupul social
dezvoltarea sentimentului
de independen
copiii vor alege i
participa la un
spectacol
!++ ,
$.#a nclmintea va identifica i denumi
corect diferitele tipuri de
nclminte
magazinul
de pantofi
$.&a forme sociale ale
timpului
!or nelege intervalele i
regimul zilelor
sptmniiC se vor putea
orienta n timp
oc de zi
6
$.#b familia vor nelege activitatea de
curenie
copiii vor spla
geamurile
albie, ap,
detergent
special
$.&b relaii interumane vor dobndi sentimentul
apartenenei la grup
ecusonul cnd un copil este
,,el), atunci
ncearc s
mbrieze un
copil
!+++
,
$.#a nclmintea copiii vor ti s0i curee
nclmintea
concurs crem, crpe,
perie
$.$a forme speciale ale
timpului
copiii vor nelege
semnificaia diferitelor
zile
calendare,
e%plicaii pe
baz de
poveti i
imagini
6
$.#b familie vor nelege activitatea de
curenie
copiii vor terge
praful
$.&b relaii ntre se%e aprofundarea cunoaterii
propriului corp
pictura
rupestr
i vor trasa
siluetele pe coli
mari de hrtie i
vor picta propria
propria siluetC se
vor arta
asemnrile i
diferenele dintre
fiecare
pensule,
creioane,
foarfece,
vopsea, coli de
hrtie
crete
contiina
corporal i
diferenele
individuale
+J , $.#a hrana vor nelege i vor ti s
denumeasc i s grupeze
corect produsele
alimentare
sculeul
fermecat
se pun n sac mai
multe produseC
copilul pipie i
spune ce este,
e%trage obiectul i
tot aa pn cnd
se grupeaz
obiectele pe
diferite categorii
sac, legume,
fructe, alte
obiecte
mbuntete
discriminarea
tactil i
coordonarea
motorie
$.&a forme sociale ale
timpului
vor nelege anotimpurile
i momentele principale
ale timpului n perioada
respectiv
vor picta
anotimpurile aa
cum le vd ei
hrtie,
acuarele,
pensule
6
$.#b familie vor putea aplica cele
nvate despre rolurile
membrilor familiei
roluri
$.&b educaie se%ual vor cunoate diferite boli brouri,
7?,
cu transmitere se%ual i
efectele lor
imagini
J ,
$.#a hrana copilul va identifica
mncarea n diferite
forme
forme de
mncare
se aleg cteva
meniuriC copilul ia
contact cu
mncarea nainte
i dup preparare
diferite
legume, cuit,
rztoare,
zdrobitor
mbuntete
discriminarea
gustativ i
udecata
cauz0efect
$.&a activiti de
socializare
copilul va ti s se
comporte decent n
diferite circumstane
la muzeu se va vizita un
muzeu <e%.
*uzeul $ntipa=
6
$.#b familie va ti s gospodreasc
spaiul locativ
vom cultiva
mpreun plante
semine,
ghiveci,
pmnt
$.&b autonomie n
manipularea
financiar
copiii vor pretinde c
vndVcumpr cri
la librrie se amenaeaz o
librrie cu cri
pentru copii care
vor fi grupate
dup imaginea de
pe copert
<animale, oameni
etc.=C se
ncuraeaz copiii
s rsfoiasc
crile i s aleag
cri, ,,bani),
sacoe,
registru de
cumprri
"mbuntete
apartenena la
grup, limbaul
e%presiv,
rolurile sociale
J+ , $.#a hrana copilul va putea s fac o
reet
bulgri de
cereale
se scrie reete pe o
coal mare de
hrtie
miere, crem
Ainetti, fulgi
de porumb,
ceti de
msurat, vas
mare i mic,
lingur de
mestecat
mbuntete
conceptele de
msurat,
integrarea
senzorial i
cooperarea
ntre parteneri
$.&a cunoaterea
mediului social
copilul a neles rolul
oamenilor
la doctor oc dramatic ustensile
medicale,
halat
6 $.#b familie va ti s0i cultive
emooole
cel mai
bunVru
Copilul, n cadrul
grupului, va vorbi
despre
evenimentele
bune sau rele care
s0au petrecut cu el
cu o zi nainte
/%prim
sentimente
$.&b activiti de
activizare
vizionri de filme
J++ , $.#a buctrie i
tacmuri
!or aeza masa i
vor avea musafiri
la mas
$.&a mediu social vor arta dou
asemnriVdeosebiri ntre
locurile unde vor sta i
&@$ oc dramatic impresii, ghid
de cltorie,
cri cu
&ensibilizare
fa de alte
culturi, limba
7?6
locul din pies imagini,
discuri
e%presiv
6 $.#b familie
$.&b activiti de
socializare
proiectarea proprie a
timpului liber
3egenda$
$.#0Aormarea autonomiei personaleB a= autoservireC b= autonomie personal n
mediul ambiant.
$.&0 $utonomia social. +ntegrarea social V socializareB a= autonomia socialC
b= comportament social
-ot$ #rogramul poate fi folosit pe ntreaga perioad a ciclului de studii din
clasele +0+! specific micii colariti, eventual selectndu0se pachete de
obiective pentru fiecare clas n funcie de progresul fiecrui elev n parte. /ste
recomandat ca fiecare colar mic cu deficien mintal s aib propriul su
#./.#. n acest domeniu.

$N/J$ D
PROIECTUL GN ART1TERAPIE L Str&-t&r%
<>#1>KEM<V i T>#33 H 6555=
7?7
#reluat dup #:/2$ !. H'/:$#++ #:+N */2+/:/ $:'+&'+CO
Pre$% &"!+er$!t%r# -,&?e%"# 9C,&? N%()-%: 2HHH
:ezid dintr0o succesiune de rspunsuri la urmtoarele ntrebriB
1F C! #ine e reali+ea+" proie#t!l terape!ti# H
a& /are este grupul int, ce tip de clieni sunt cuprini n edinele de
art-terapieX
b& /are sunt criteriile de alegere ale subiecilor "v,rst, se7, interese
patologice&X
c& ?e impune prezena unui co-terapeut sau a unui membru al ec+ipei
instituionaleX
<F Care !nt obie#ti%ele H
0pentru clientC
0pentru terapeutC
0pentru co0terapeutC
0pentru cel care prescrie edinele de art0terapieC
0pentru instituie.
>F C!m e ,n#rie proie#t!l ,ntr-!n #a)r! mai larg al abor)"rii
terape!ti#eH
0care este cadrul instituional care0l susineT
0cu ce echip se lucreazT
0definirea locului proiectului de art0terapie n cadrul muncii n
echip <n interiorul sau e%teriorul echipei=T
7?8
0care este poziia art0terapeutului n echipa multidisciplinarT
0ce relaie va avea art0terapeutul cu membrii echipeiT
0care sunt miloacele de comunicare ntre art0terapeut i ceilali
membri ai echipei comple%e de intervenie terapeutic <reuniuni
periodice, sinteze, rapoarte=T
0ce informaii sunt transmiseT
:spunsurile la ntrebri sunt necesare pentru elaborarea contractului cu
clientul.
DF 0n #e pa$i! e %or )ef".!ra .e)in$ele )e art-terapieH
'rebuie adaptat activitatea, locul de desfurareT
#oate fi adaptat locul activitilor de art0terapieT
Care sunt posibilitile de organizare a spaiului n funcie de
structura proiectului art0terapeuticT
EF Pe #e perioa)" )e timp ete pre%"+!t" )er!larea proie#t!l!i art-
terape!ti#H
0Care este durata edinelor de art0terapie i care sunt criteriile
de stabilire a duratei <tipul activitii, tipul clientelei, cadrul
instituional=T
0Care este numrul edinelor de art0terapieT
0Care este frecvena edinelorT
?F Care ete tipologia proie#t!l!iH
7??
0individualC
0de grupC
0impus de ctre instituieC
0proiect desfurat de terapeut sau de clientC
0alegerea tipului de proiect se raporteaz la un grup omogen sau
neomogenC
0proiectul este la cerereT "n acest caz se pune problema
compoziiei grupului i compatibilitii dintre membrii grupuluiC
0proiectul este deschis n genul atelierului liber sau de tip nchisT
7F Ce tip )e #ontra#t e reali+ea+" #! #lient!lH
ConfidenialitateC
:ealizare de opere V produse de nuan artisticC
Condiii de participareC
/valuareC
#articipare financiar.
@ Ce f!n#$ii treb!ie " )e$in" art-terape!t!lH
participant la grup ca persoan ce conduce activitile i
care poate fi chestionatC
simplu coordonator al grupuluiC
directivC
non0directivC
7?3
garant al proiectuluiC
doar suport tehnic, facilitar T
AF Ce te5ni#i !tili+ea+" art-terape!t!lH
Ce materiale se vor utiliza n funcie de tehnica aleasT
1BF 4e #e fenomene ao#iate treb!ie " $in" eamaH
Ce loc i ce importan acord comunicrii verbaleT
Care este locul i importana creativitii personaleT
11F Exit" ne#eitatea !per%i+"rii ,n raport #! a#et proie#tH
$supra cror elemente ale proiectului se insist n supervizare
<aspecte tehnice, psihologice, de animare=
1<F Care !nt etapele proie#t!l!i art-terape!ti#H
0#rograma n derulare a proiectului poate fi e%trem de liber sau
e%trem de structuratT
G"tre4#r! (e -%re .! ,e (&"e %rt1ter%(e&t&, suntB
Cu ce se ncepe T
Care este nlnuirea secvenelor T
Care este timpul necesarT
Cu ce se termin, care este finalitateaT
7?.
1>F Pe #e tip )e finan$are e p!ne a##ent!lH
0#e salariuT
0#e tot ceea ce este materialT
$N/J$ E
7?4
ADAPTAREA I AMENAFAREA SPAIILOR DE PRODUCIE
PENTRU PERSOANELE CU DEFICIENE LOCOMOTORII 0#reluat
dup :ev. &ocietate i 1andicap <!+++= Nr.6V,--4
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC
$ctivitile productive principale pe care persoana cu deficiene
locomotorii le poate presta n condiii bune de eficien i calitate suntB
0Lctuerie H e%ecuie i monta de repere i subansamble de mrime i
comple%itate medieC
0&udurC
0*ecanic finC
0'mplrie H gravurC
0*onta i ambalare de produse alimentare, farmaceutice etc.C
0IiuvaergieC
02actilografie, fotocopiere J/:>JC
0Croitorie, marochinrie, tricotaeC
0$rtizanatC
0Contabilitate, statisticC
0/lectronic aplicat, elemente de automatizare <producie de
componente, monta, depanare=C
0#roiectare grafic,
0>perare pe calculatorC
0Comer etc.
7?-
#entru buna desfurare a acestor activiti se impune adaptarea i
organizarea corespunztoare a locului de munc pentru persoanele cu handicap
prin aplicarea urmtoarelor msuri de ordin constructiv i tehnologic n funcie
de profilul activitiiB
a= &eciile <atelierele= de producie vor fi dotate cu bancuri sau mese de
lucru de construcie special pentru care recomandm patru variante
constructive i anumeB
,. *as orizontal simpl, cu rigiditate normal i posibilitate de reglare
a nlimii de la sol ntre .5 cm045 cm, fr autor e%tern.
6. *as orizontal simpl, avnd i posibilitatea de nclinare ntre 50
35, manevrabil manual sau electric.
7. *asa0 4%"- de lucru cu rigiditate mare <schelet metalic F plac din
lemn de esen tare= prevzut cu sistem de reglare a nlimii, cu dispozitive
fi%e de lucru <menghin, nicoval, plac pentru ndreptat etc.=, instalaie
electric proprie <prize 665 ! i ntreruptoare proteate, sigurane automate,
buton tip ,,STOP) pentru avarie sau accident, instalaii de iluminat local=,
terminal de aer comprimat, sertare i etaere pentru scule i dispozitive etc.
8. *as0banc de lucru pentru sudur, confecionat e%clusiv din profile
metalice i tabl, foarte rigid, cu posibilitate de reglare a nlimii de la sol.
/ste prevzut cu sistem de iluminare propriu i reglabil, cu paravane de
protecie fa de arcul electric, cu spaiu de monta i manevr a aparatului de
sudur, cu dispozitiv de rcire etc.
"n funcie de flu%ul tehnologic, acest banc va conine i alte accesorii caB
0menghin 655 mm i prismeC
735
0polizor iVsau main de lefuitC
0materiale i scule pentru grunduire sau conservare <tectil=C
0suport0depozit pentru electrozi de sudur, trus autogen, mti de
protecie, terminal de aer comprimat.
b= $daptarea mainilor0unelte universale sau speciale cu comand
convenional pentru a putea fi utilizate n condiii optime de ctre persoanele
cu handicap.
c= *odificarea unor subansamble ale mainilor pentru a permite
adaptarea dispozitivelor speciale de protecie, avertizare i alarmare n caz de
pericol.
d= #roiectarea i adaptarea unor dispozitive speciale <mecanice, electro0
mecanice, electro0hidraulice, electro0pneumatice= auttoare corespunznd
deficienei, cu acionare manual, semiautomat sau automat <secvenial=, n
funcie de tipul produsului finit, productivitate, effort depus, numrul de
operaii i faze de prelucrare, condiii climatice ale spaiului de producie
<temperatur, umiditate, to%icitate, nivel de radiaii=.
e= $mplasarea unor manipulatoare locale de piese i subansamble, n
folosina e%clusiv a persoanei cu handicap.
73,
BIBLIOGRAFIE
,. $+N&C>9 *., '9//2L/ 2.$., *naliza deprinderilor de nvare timpurie,
:/N+NC>, Kucureti, 655,C
6. $LL/N C.;.C /$:1$:' C.$.C KL@/ '. H #cupational t+erapy Treatment
goals for t+e p+ysically and cognitively disable, 'he $merican >cupational 'herapG
$ssociation +nc., :ocDville, *arGland, ,--6C
7. $LL#>:' I.9. H?tructura i dezvoltarea personalitii, /2#, Kucureti, ,-4,C
8.K$2/$ /.0?emantica psi+ologic pentru copii,/dit. 'ehnic, Kucureti, ,--?C
?. K:"NQ/+ #. H Ktinerar psi+iatric, /dit. Eunimea, +ai, ,-.-C
3.K@C+N&C1+ C.0*lternative pentru persoanele cu +andicap, 'udiu n $.N.##1 i
+N/#C/&#1>olul asistentului social n sistemul de protecie a persoanelor cu
+andicap'
.. C$:LI:/N A. H<ducaie pentru libertate- 2si+ologia lui >udolf ?teiner, /dit.
':+$2/, Clu0Napoca, ,--8C
4. C>L/*$N E.C. 0 3ife stres and maladaptative be+avior, $merican Eournal of
>ccupational 'herapG, nr. 6.V,-.7C
-. C1$'/$@ E. H /opilul i jocul, /2#, Kucureti, ,-.?C
,5. C:/N@ !/:I+N+$ H Modul curricular pentru educaia special a copiilor cu
+andicap mintal sever, &tudiu n revista (&ocietate i 1andicap), nr. ,06V655,, pag.
66C
,,. 2$!+2> :. H 1escoperii-v copilul prin desene, /dit. +mage, ,--4C
,6. 2$!+'Q ^ K$LL 0 2si+ologia procesului educaional, /2#, Kucureti, ,-.4C
,7. 2/J H1icionar <7plicativ al 3imbii >om,ne, /dit. $cademiei, ,-.?C
,8. 2/L$C:+J 1. H 2si+ologia artelor, /dit. */:+2+$N/, Kucureti, ,-47C
736
,?. 2/N'>N L. #/IIL H 2sic+iatric #ccupational T+erapy, a PorDbooD of
practical sDills, Koston, *assachusetts, ,-4.C
,3. 2/91@:&' H *$22>C;, >L!/$0 Terapia prin sunete, /d. 'eora,
Kucureti, ,--4C
,.. 2>L'> A. H3a cause des enfants, /dit. L$AA$N' :., ,-4?C
,4. 2:$I@ $., C:+&'/$ &.0 2si+ologie i pedagogie colar, >vidius @niversitarG
#ress, Constana, ediia a ++0a, 6557C
,-. /NOC1/&C@ C. 0 <lemente de psi+ologie proiectiva, /dit. Xtiinific, Kucureti,
,-.7C
65. /NOC1/&C@ C. 0 Kgiena mintal i recuperarea bolnavilor psi+ici, /dit.
*edical, Kucureti, ,-.-C
6,. /NOC1/&C@ C. H<7presia plastic a personalitii, /dit. Xtiinific, Kucureti,
,--?C
66. A@N2$N+$ 2/ &#:+E+N C>*@N+'$:C :/L+/A A@N2 A>: :>*$N+$N,
@;, *anual +mpactC E+id de mizic, art, micare i joc pentru copii i aduli
instituionalizai, /dit. /uro0#rint, Kuhui, 6556C
67. Ihergu $. <655,= 2si+opedagogia persoanelor cu cerine speciale I strategii de
educaie integrat, #olirom, +ai.
68. 1/L/: &. 0 3e processus de lYergot+erapie, /dition /./.&.#., ,--5, LausanneC
6?. +>N/&C@ X/:K$N H 3Wintervention en deficience mentale, 2ierre Mardaga
editeur: Ialerie de #rinces, Kru%elles, ,-4., vol. +, pag. 8,,08,7C
63. ;:$*/: /. 0 /+ild+ood and art t+erapy, &chooDen KooDs, @&$,-.4C
6.. L/@:/' A. H 1espre tratamentul moral al bolii psi+ice, n Licht &ource KooC;C
64. *+1O+LO +. 0 Fazele tiinifice i aplicaiile ergoterapiei, /dit. *edical,
Kucureti, ,-46C
6-. *>N/' 2.0 2si+opedagogia recuperrii +andicapurilor neuromotorii, /dit.
737
Aundaiei 1umanitas, 655,C
75. *@X@ +., '$AL$N $. <coord.= HTerapie educaional integrat, /d. #ro0
1umanit
7,. *uu +. <coord.= <6555= E+id de predare I nvare pentru copiii cu cerine
educative speciale, :/N+NC>, @N+C/A, /d. *arLinD, Kucureti.
as, Kucureti, ,--..
76. N/!/$N@ #. #. H 1icionar de psi+ologie, /dit. $lbatros, Kucureti, ,-.4C
77. #$:;/: L. &C>'' 0 Kmproving occupational programs for t+e +andicapped
M? dapartment of +ealt+ education and Uelfare office of education, ,-4?C
78. #$:;/: L. &C>'' 0 Kmproving occupational programs for t+e +andicapped,
@?&. dapartment of health education and Pelfare office of education, ,-4?C
7?. #$@N+/: &. 0 <rgot+erapie-definition, position du probleme, >eadaptation, nr.
73, #aris, ,-3.C
7.. #O:@X N., 1$:$#C+@C '1. 0 >olul ergoterapiei n asistena bolnavilor
psi+ici cu evolutie prelungita, Comunicare la &esiunea Xtiinific ,,:elaiile
interdisciplinare ale psihiatrieiU. +ai, ,-.?C
74. #O@N/&C@ C.0 1eficiena mintal i organizarea personalitii, /2#,
Kucureti, ,-..C
7-. #O@N/&C@ C. 0 'erapia educaional a persoanelor cu disfuncii intelective,
/dit. $LL, ,---C
85. #O@N/&C@ C., *@X@ +. 0 :ecuperarea medico-pedagogica a copilului
+andicapat mintal, /dit. *edical, Kucureti, ,--5C
8,. #+$I/' E., +N1/L2/: K.0 2si+ologia copilului, /2#, Kucureti, ,-3-C
86. #+$I/' E. H -aterea inteligenei la copil, /2#, Kucureti, ,-.7C
87. #+$I/' E. H2si+ologia inteligenei, /d. Xtiinific, Kucureti, ,-3?C
88. #+N/L #. H Tratat medico I filosofic despre alienarea mintal, #aris, ,45,C
738
8?. #+N/L #. HMedical p+ilosop+ical treatise on mental alienation, #aris, ,45,, in
Licht &ource Ko%, pag. ,-C
83. #>#$ *., - -ote de curs de <rgoterapie i *rtteapie I 1actilo, @niversitatea
Kucureti, ,--.C
8.. #>#/&C@ $L. 0 <rgoterapia, organizare, finanare, desfurare, /dit. *edical,
Kucureti, ,-.?C
84. #>#/&C@ $L. 0 Terapia ocupaional i ergoterapia, /dit. *edical, Kucureti,
,-43C
8-. #>#/&C@ $L. 0 Terapia ocupaional i ergoterapia, vol.++ ,, /lemente practice,
eficacitate medical i eficien economic), vol.+++ ,,Aorme aplicative ale tehnicilor
folosite de terapia ocupaional i ergoterapie), /dit. Cerna, Kucureti, ,--8C
?5. #opovici 2.!. <,---= <lemente de psi+opedagogia integrrii, /d. #ro1umanitas,
Kucureti.
?,. #>#>!+C+ 2.!. H Kntroducere n terapia ocupaional, /dit. #ro01umanitate,
Kucureti, 6555.
?6. #>#>!+C+ 2.!. H 3ocul i rolul psi+omotricitii n cadrul procesului de
educare i recompensare a elevilor debili mintal, &tudiu n :evista de #sihologie nr.
,V,-43, $cademia :omnC
?7. #>#>!+C+ 2.!. H ?pecificul activitilor de terapie ocupaional &tudiu n
,,Ihidul educatorului), coord. !erza /.0 2#C0/@#hare H ,--.C
?8. #>#>!+C+ 2.!. H Terapia ocupaional, element central n procesul de terapie
a strilor de +andicap 3ocul nvrii practice n acest proces, Capitol n
+ntroducere n psihopedagogia colarului cu handicap, coord. :adu Ih., /dit. #ro0
1umanitate, Kucureti, ,---C
??. #>#>!+C+ 2.!., N+C@LC/$ 2. 0 Terapia educaional integrat, cap.
*eloterapia, /dit. #:>01@*$N+'$'/, ,--.C
73?
?3. #>#>!+C+ 2.!. H *daptarea currucular i 2lanul de Kntervenie Kndividualizat
pentru elevii ci /<? H&tudiu n vol. !/:Q$ /. i #O@N /., <ducaia integrat a
copiilor cu +andicap, /dit. @N+C/A, ,--4C
?.. #>#>!+C+ 2.!. H ?c+ia de 2rogram <ducativ 2ersonalizat pentru #rganizarea
integrrii sociale a colarilor mici instituionalizai cu deficien mintal uoar-
&tudiu n :ev. &ocietate i handicap Nr. 6V6558C
?4. #:/2$ !., H Terapii prin mediere artistic, /d. #resa @niversitar Cluana,
Clu0Napoca, 6555.
?-. :$2@ +.2., 0 <ducaia psi+omotorie a deficienilor mintal "Hndrumar metodic&,
/dit. #:>01@*$N+'$'/, Kucureti, 6555C
35. :$2@ +.2., @L+C+ I1., 0<valuarea i educarea psi+omotricitii, <d @undaiei
Bumanitas, Kucureti, 6557C
3,. :$2@ I1. <coord.= H Kntroducere n psi+opedagogia colarilor cu +andicap,
/dit. #:>01@*$N+'$'/, ,---C
36. &N/LL /. *$:'1$ H ?ystematic instruction of t+e moderately and severely
+andicapped, second edition, Charles &. *errill #ublishing CompanG, ,-47C
37. &'$AA >A :/C'>:L #$22>C; &C1>>L H +N &/:C1 $ C@::+C@L@*,
:obin 9ren #ublication, &econd /dition, ,-47C
38. XC1+>#@ @.,0 2icionar de psihologie, /dit. K$K/L, Kucureti, ,--.C
3?. ':>*KLL C.$.H #ccupational t+erapy for p+ysical disfunction: 'hird edition H
9illiams and 9ilDins, Kaltimore, 1ong0;ong, London, &idneG H ,-4-C
33. @NI@:/$N@ 2. <6555= <ducaia integrat i coala inclusiv, /d. 2e !est,
'imioaraC
3.. !/:Q$ /*+L <coord= H Metodologia recuperrii n defectologie, &tudiu n
volumul (*etodologii contemporane n domeniul defectologiei i logopediei),
@niversitatea Kucuresti, ,-4., pag. ,?C
733
34. !/:Q$ /., !/:Q$ /.A., 0 2si+ologia v,rstelor, /dit. #:>1@*$N+'$&,
Kucureti, 6555C
3-. !:O&*$X /.$. <6558=, Kntroducere n educaia cerinelor speciale, @niv. din
Kucureti, /d. C:/2+&.
.5. !:O&*$X '. <655,=, Hnvm,ntul integrat i . sau incluziv, /d. $ramis.
.,. 9$LL>N 1.0 <voluia psi+ologic a copilului, /2#, Kucureti, ,-.?C
.6. 9+LC>>; $. 0 #ccupational T+erapy *pproac+es to ?tro0e, Churchill
Livingstone, *elbourne, London, NeP LorD, ,-43
.7. 9+LL$:2 ^ &#$C;*$N _& H #cupational t+erapy, &i%th edition, edited bG
1elen &mith, E. K. Lippincott Co, ,-47C
.8.9+LL+$*& I.1., 9>>2 *. 0 1evelopmental *rt T+erapy, Kaltimore @niversitG
#arD #ress, ,-...
73.