Sunteți pe pagina 1din 11

1

Test. Psih. intel


TRUE/FALSE

1. Testul Raven (Matricele Progresive Standard) include in structura sa un numar de itemi prin
intermediul carora se evalueaza memoria auditiva.

ANS: F

2. Validitatea testului relativa la criteriu se refera la relatia dintre scorul obtinut la test si un
criteriu extern sau o performanta la un alt test.

ANS: T

3. Testul psihologic este un procedeu de investigatie standardizat, utilizat pentru evaluarea
modului de functionare psihica a individului, prin intermediul raspunsurilor la diferite probe
psihodiagnostice.

ANS: T

4. Testul Rey Figura Complexa este un instrument utilizat pentru evaluarea nivelului inteligentei.

ANS: F

5. Coeficientii de fidelitate interevaluatori se utilizeaza in determinarea fidelitatii testelor
proiective si a testelor de creativitate, aratand gradul de corelatie dintre scorarile realizate in
mod independent de mai multi evaluatori.

ANS: T

6. J. Piaget conceptualizeaza adaptarea ca un echilibru intre asimilare (achizitia de noi
informatii) si acomodare (restructurarea si organizarea sistemului de cunostinte in functie de
noile informatii achizitionate).

ANS: T

7. Raspunsurile la Testul de gandire divergenta Guilford se evalueaza exclusiv dupa doua
criterii: fluiditate si originalitate.

ANS: F

8. Subtestul Informatii al Scalei Wechsler de inteligenta pentru adulti -revizuita (WAIS-R) consta
in intrebari referitoare la cunostinte si informatii care reflecta nivelul culturii generale al
subiectului.

ANS: T

9. Utilizand analiza factoriala, L.L. Thurstone a identificat un numar de 7 abilitati cognitive (7
factori primari).

ANS: T

10. Conform standardelor internationale si reglementarilor APA (The American Psychological
Association), Testul Matricele Progresive Raven intra in categoria testelor de nivel C.

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
2
ANS: F

11. Testul de gandire divergenta Guilford este un instrument utilizat pentru determinarea nivelului
inteligentei generale.

ANS: F

12. Printre abilitatile mentale primare descrise de L.L.Thurstone se numara abilitatea de
rationament inductiv si deductiv.

ANS: T

13. Matricele Progresive Raven consta din desene abstracte din care lipseste o parte. Sarcina
subiectilor este de a descoperi figura potrivita pentru completarea desenului, alegand una din
variantele de raspuns prezentate sub fiecare imagine.

ANS: T

14. Modelul triarhic asupra inteligentei include urmatoarele subteorii: subteoria componentiala,
subteoria contextuala si subteoria celor doua fatete.

ANS: T

15. Gradul de dificultate al itemilor la testul Matricele Progresive Raven creste progresiv. Ordinea
prezentarii itemilor ofera posibilitatea unui antrenament mental in modul de a rezolva probele
testului.

ANS: T

16. Etalonul reprezinta unitatea de masura la care se raporteaza performantele subiectului
pentru a stabili unde se plaseaza acestea in raport cu performantele altor invidizi.

ANS: T

17. Subtestul Comprehensiune al Scalei Wechsler de inteligenta pentru adulti -revizuita (WAIS-
R) consta in intrebari, al caror grad de dificultate creste progresiv, intrebari la care subiectul
trebuie sa dea raspunsuri cat mai detaliate.

ANS: T

18. Subtestul Similitudini al Scalei Wechsler de inteligenta pentru adulti -revizuita (WAIS-R)
consta in perechi de cuvinte, sarcina subiectului fiind aceea de a identifica si de a numi
asemanarile dintre cuvinte.

ANS: T

19. In functie de numarul de componente (numarul de dimensiuni investigate), testele
psihologice se impart in: teste unidimesionale si teste multidimensionale.

ANS: T

20. Primul test de evaluare a inteligentei a fost construit de D.Wechsler.

ANS: F
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
3

21. Dupa R.B.Cattell, inteligenta fluida se bazeaza pe gandirea flexibila, intervine in situatiile noi,
in care subiectul trebuie sa solutioneze probleme inedite (pentru care nu si-a elaborat inca
raspunsuri comportamentale).

ANS: T

22. Matricele Progresive Standard (Raven) evalueaza nivelul dezvoltarii intelectuale la copii si
varstnici.

ANS: F

23. Testele de memorie asociativa includ perechi de cuvinte pe care examinatorul le citeste
subiectului, sarcina subiectului fiind aceea de a-si reaminti cel de-al doilea termen al perechii
de cuvinte, in conditiile in care doar primul termen este reluat de catre examinator.

ANS: T

MULTIPLE CHOICE

1. Care dintre urmatoarele teste psihologice evalueaza nivelul aptitudinilor creative?

1). Matricele Progresive Raven
2). Testul Rey Figura Complexa
3). Testul de gandire creativa Torrance
4). Testul de gandire divergenta Guilford

a. 1+2
b. 2
c. 3+4
d. 1


ANS: C

2. In functie de continutul masurat sau obiectivul testului, testele psihologice se impart in:

a. teste de aptitudini, teste de personalitate si teste de achizitie
b. teste verbale si teste nonverbale
c. teste analitice si teste sintetice


ANS: A

3. Conceptul de varsta mentala a fost introdus de:

a. D. Wechsler
b. A.Binet
c. L.Terman
d. J.P.Guilford


ANS: B

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
4
4. Modelul genetic asupra inteligentei a fost elaborat de:

a. J. Piajet
b. J.P. Guilford
c. L.L. Thurstone


ANS: A

5. R.B.Cattell descrie doua forme ale inteligentei:

a. inteligenta abstracta si inteligenta practica
b. inteligenta fluida si inteligenta cristalizata
c. inteligenta verbala si inteligenta matematica
d. inteligenta verbala si inteligenta sociala


ANS: B

6. Timpul necesar pentru rezolvarea Matricelor Progresive Standard (Raven) se situeaza intre:

a. 15-20 minute
b. 30-45 minute
c. 60-90 minute


ANS: B

7. Care dintre urmatoarele teste psihologice evalueaza memoria vizuala?

a. Matricele Progresive Raven
b. Testul Rey Figura Complexa
c. Testul de gandire divergenta Guilford


ANS: B

8. Testul Wechsler de inteligenta pentru adulti include urmatoarele scale:

1). o scala verbala
2). o scala nonverbala (de performanta)
3). o scala de inteligenta emotionala

a. 1+2+3
b. 1+3
c. 1+2


ANS: C

9.
Conceptul de coeficient de inteligenta a fost introdus de:

a. A.Binet
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
5
b. W.Stern
c. J.Piajet


ANS: B

10. Procesul prin care se asigura conditii identice de evaluare pentru toti subiectii examinati
poarta denumirea de:

a. cuantificare
b. standardizare
c. validitate


ANS: B

11. E.L. Thorndike descrie trei forme ale inteligentei:

a. inteligenta lingvistica, inteligenta matematica si inteligenta spatiala
b. inteligenta abstracta, inteligenta practica si inteligenta sociala
c. inteligenta fluida, inteligenta cristalizata si inteligenta interpersonala


ANS: B

12. Cotarea rezultatelor la Scalele de inteligenta Wechsler ofera urmatoarele tipuri de scoruri:
1). un scor pentru competentele verbale
2) un scor pentru competentele nonverbale
3) un scor total (nota globala a inteligentei - I.Q. global)
4) un scor pentru abilitatile matematice

a. 1+2
b. 1+2+3
c. 1+2+4
d. 1+4


ANS: B

13. Care dintre urmatoarele metode se utilizeaza pentru determinarea fidelitatii testului
psihologic?
1) metoda test-retest
2) metoda formelor paralele
3) metoda analizei consistentei interne
4)coeficientii de fidelitate interevaluatori

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+3
d. 1+2+3+4


ANS: D

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
6
14. Teoria inteligentelor multiple a fost formulata de:

a. J.Piaget
b. D.Wechsler
c. H.Gardner


ANS: C

15. Primul test de inteligenta a fost construit de:

a. L. Terman si W.Stern
b. D. Wechsler si R.Zazzo
c. A.Binet si Th. Simon


ANS: C

16. Care dintre urmatoarele procedee se utilizeaza pentru a determina gradul in care un test
psihologic masoara exact ceea ce isi propune sa masoare?
1). validitatea de construct
2). validitatea de continut
3). validitatea de criteriu
a. 1+2
b. 2+3
c. 1+2+3


ANS: C

17. Obiectivele generale ale Testului Rey Figura Complexa vizeaza:
1) testarea capacitatilor perceptive
2) evaluarea abilitatilor mnezice
3) identificarea deficientelor mnezice

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+2+3


ANS: C

18. Modelul triarhic asupra inteligentei a fost elaborat de:

a. J.P.Guilford
b. J.Piaget
c. R.J.Sternberg


ANS: C

19. Raspunsurile la Testul de gandire divergenta Guilford se coteaza in functie de urmatorii
parametri:
1) fluiditate
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
7
2) flexibilitate
3) elaborare
4) originalitate

a. 1+2
b. 1+2+3
c. 3+4
d. 1+2+3+4


ANS: D

20. La testele de evaluare a abilitatilor creative, capacitatea subiectului de a produce un numar
mare de idei intr-o unitate de timp se coteaza ca indicator al:

a. flexibilitatii
b. originalitatii
c. fluiditatii
d. elaborarii


ANS: C

21. La testele de evaluare a abilitatilor creative, numarul total de categorii diferite in care se pot
incadra raspunsurile subiectului la un item se coteaza ca indicator al:

a. flexibilitatii
b. fluiditatii
c. originalitatii


ANS: A

22. Modelul tridimensional al intelectului a fost elaborat de:

a. J.Piaget
b. J.P.Guilford
c. H. Gardner


ANS: B

23. La testele de creativitate, capacitatea subiectului de a da raspunsuri inedite, cu frecventa
statistica mica in cadrul unei multitudini de raspunsuri emise la nivelul grupului, se coteaza ca
indicator al:

a. fluiditatii
b. elaborarii
c. originalitatii


ANS: C

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
8
24. Proprietatea testului de a arata aceleasi valori (sau rezultate relativ asemanatoare) la o noua
administrare poarta denumirea de:

a. fidelitate
b. validitate


ANS: A

25. Analiza rezultatelor la Testul Rey Figura Complexa urmareste urmatoarele aspecte:
1) corectitudinea realizarii desenului (cat de fidel este desenul realizat de subiect in raport cu
figura prezentata ca stimul)
2) numarul de elemente grafice redate (reamintite)
3) numarul de elemente grafice omise

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+2+3


ANS: C

26. Conform standardelor internationale si reglementarilor APA (The American Psychological
Association), testele psihologice se clasifica in:

a. teste de nivel A, teste de nivel B si teste de nivel C
b. teste de aptitudini si teste de personalitate


ANS: A

27. Potrivit modelului tridimensional al intelectului, operatiile utilizate in procesarea informatiilor
sunt reprezentate de:
1) evaluare
2) gandire divergenta
3) gandire convergenta
4) memorie
5) cunoastere (cognitie)

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+2+3+4+5
d. 2+3+5
e. 4+5


ANS: C

28. Printre abilitatile mentale primare descrise de L.L. Thurstone se numara:
1) comprehensiunea verbala
2) fluenta verbala
3) rationamentul numeric
4) rapiditatea perceptuala

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
9
a. 1+2
b. 2+3
c. 1+2+3
d. 1+2+3+4


ANS: D

29. In evaluarea nivelului creativitatii, testele de fluiditate includ urmatoarele tipuri de probe:
1) teste de prefixe (liste de cuvinte care incep cu acelasi prefix)
2) enumerarea de cuvinte care incep cu aceeasi litera
3) teste de utilizari ( liste de utilizari diferite pentru obiecte cunoscute)

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+2+3


ANS: C

30. Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive (BTPAC) evalueaza aptitudinea spatiala
prin urmatoarele tipuri de teste:
1. testul de imagini mintale
2. testul de orientare spatiala
3. testul de generare de imagini
a. 1+2
b. 1+2+3
c. 2+3


ANS: B

31. Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive (BTPAC) evalueaza aptitudinile verbale
prin intermediul urmatoarele teste:
1. testul de vocabular
2. testul de sintaxa
3. testul de intelegere a cuvintelor
a. 1+2
b. 1+3
c. 1+2+3


ANS: C

32. Scala de performanta a Testului (scalei) Wechsler de inteligenta pentru adulti include
urmatoarele subteste:
1. completarea imaginii
2. aranjarea imaginilor
3. cuburi
4. asamblarea obiectului
5. codare

a. 1+2+3
b. 3+4+5
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
10
c. 1+2+3+4+5
d. 1+2+3+4
e. 1+3


ANS: C

33. Care dintre urmatoarele forme ale Testului Raven se utilizeaza pentru evaluarea nivelului
inteligentei la copii si varstnici?

a. Matricile Progresive Standard - SPM
b. Matricile Progresive Color - CPM
c. Matricile Progresive Avansate- APM


ANS: B

34. Scala verbala a Testului (scalei) Wechsler de inteligenta pentru adulti include urmatoarele
subteste:
1. informatii
2. serii de numere de memorat (memoria cifrelor)
3. vocabular
4. aritmetica
5. comprehensiune
6. similitudini

a. 1+2+3 c. 1+2+3+4+5+6
b. 2+3+4+5 d. 1+2+3+6


ANS: C

35. Performantele la testele de atentie se evalueaza dupa urmatorii indicatori:

a. viteza si exactitate
b. flexibilitate si fluiditate


ANS: A

36. Procesul prin care se atribuie o serie de numere sau punctaje unor variabile psihice poarta
denumirea de:

a. standardizare
b. cuantificare
c. validitate


ANS: B

37. Care dintre metodele de determinare a fidelitii testului psihologic se refer la calculul
coeficientului de echivalen?


Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
11
a. metoda formelor paralele
b. analiza consistenei interne
c. metoda test retest
d. concordana inter-evaluatori


ANS: A

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

S-ar putea să vă placă și