Sunteți pe pagina 1din 186

ORSON SCOTT CARD

COPIII MINII
Al patrulea roman din seria ENDER
Traducere: Gabriel Stoian
Nemira
2006
Orson Scott Card
CHILDREN OF THE MIND
n aceeai serie:
JOCU U! "N#"$
%O$&!TO$ N NU'"" 'O$(!O$
)"NOC!#
Coperta colec*iei: Corneliu A")AN#$"SCU
Pentru Barbara Bova,
ale crei caliti drzenie, nelepciune
i empatie o fac s fie un mare agent
literar fi o prieten deosebit.
MULUMIRI
e mul*umesc din su+let urm,torilor:
Glenn 'a-it-a. pentru titlu. care pare acum at/t de e0ident. dar care nu1mi 0enise 2n minte dec/t
dup, ce mi l1a su3erat el c/nd m, a+lam la 4atrac- $i0er. 2n cursul unei discu*ii purtate pe America Online5
%an Gessel. pentru c, m1a ini*iat 2n opera lui 4i-ari i 6en7abur8 9e i pentru minunata traducere a
romanului Rul adnc de S:usa-u "ndo5
Cititorilor plini de solicitudine din 4atrac- $i0er. precum Step:en &oulet i Sandi Golden. care au
descoperit erori tipo3ra+ice i inconsec0en*e 2n manuscris5
Tom #o:ert; i &et: 'eac:am de la "ditura Tor. care mi1au permis s, 2mpart enocid 2n dou, p,r*i.
pentru a putea concepe i scrie mai bine a doua parte a istorisirii5
<rietenei i to0ar,ei de lupt, pe c/mpurile literaturii. 6at:r;n 4= 6idd. pentru 2ncura>,rile primite
din partea ei la elaborarea +iec,rui capitol5
6at:leen &ellam; i Scott J= Allen. pentru e+orturile lor deosebite 2ntr1o acti0itate ce p,rea sisi+ic,5
6ristine i Geo++. pentru lectura atent,. care m1a a>utat s, re7ol0 unele contradic*ii i neclarit,*i5
?i so*iei mele 6ristine. ca i copiilor mei: Geo++re;. "mil;. C:arlie &en i @ina. pentru r,bdarea
ar,tat, +a*, de pro3ramul meu +oarte 2nc,rcat i cu+undarea 2n sine pe durata redact,rii romanului i pentru c,
m1au 2n0,*at despre ce merit, s, scrii istorii=
Am 2nceput lucrul la acest roman 2n Greensboro. Carolina de Nord i l1am terminat departe. la
)anadu !! 2n ';rtle &eac:. 4otel <anama din San $a+ael i la os An3eles. 2n casa scumpilor mei 0eri 'ar-
i 'ar3aret <ar-. c,rora le mul*umesc pentru prietenie i ospitalitate= Capitolele c,r*ii au +ost preluate 2n
manuscris electronic pe America Online la Adunarea 'unicipal, din 4atrac- $i0er. unde c/*i0a amici din
acea comunitate 0irtual, le1au desc,rcat. citit i comentat. spre marele bene+iciu al c,r*ii i al meu=
1.
NU SUNT EU NSUMI
!"am. #at. $m procedat bine %&
Ultimele cu0inte ale lui 4an Ain31Jao. din
'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
?i Ban31'u a p,it 2n,untru= T/n,rul pe nume <eter a luat1o de m/n, i a condus1o 2n na0a spa*ial,=
&ocaportul s1a 2nc:is 2n urma lor=
Ban31'u s1a ae7at pe unul dintre scaunele rotati0e din 2nc,perea nu tocmai spa*ioas,= A pri0it 2n
>ur atept/ndu1se s, 0ad, ce0a nou i neobinuit= n a+ara pere*ilor metalici. aducea cu orice birou de pe
lumea numit, Calea= O camer, curat,. dar deloc impresionant,= 'obilat, economic i util= %,7use destule
:olo3rame ale unor na0e 2n 7bor: na0e de lupt, 70elte i aerodinamice. na0ete care intrau i ieeau din
atmos+er,5 structurile uriae. rotun>ite ale na0elor stelare. care accelerau. at/t c/t permitea materia. p/n,
aproape de 0ite7a luminii= <e de o parte. +or*a de penetrare a unui ac5 pe de alta. puterea uria, a unui baros=
ns, acea camer, nu l,sa impresia de +or*,= $,m/nea o 2nc,pere oarecare=
Unde era pilotulC Trebuia s, eDiste. deoarece nu putea crede c, t/n,rul care st,tea de cealalt, parte a
camerei. murmur/nd ce0a c,tre computer. comanda o na0, stelar, capabil, s, c,l,toreasc, mai repede dec/t
lumina=
?i totui. si3ur asta +,cea. pentru c, nu se mai 0edeau alte ui care s, dea spre alte 2nc,peri= %,7ut,
din eDterior. na0a i se p,ruse de mici dimensiuni. iar acea camer, ocupa tot spa*iul liber din interior= ntr1un
col* se a+lau bateriile care 2nma3a7inau ener3ia transmis, de colectoarele solare de pe partea superioar, a
na0ei= ntr1un dulap. ce p,rea i7olat ca un +ri3ider. se a+lau probabil alimente i b,utur,= Asta era tot 2n
materie de pro0i7ii= Unde disp,ruse romantismul 7borurilor spa*iale. dac, toate dot,rile se reduceau la at/tC
O simpl, 2nc,pere=
Cum nu a0ea la ce s, se uite. l1a urm,rit pe t/n,rul care st,tea la terminalul computerului= <eter
Bi33in. aa spusese c, se numete= Numele anticului 4e3emon. cel care unise pentru prima oar, toat,
umanitatea sub comanda lui. pe 0remea c/nd oamenii tr,iau pe o sin3ur, lume. toate na*iile. rasele. reli3iile
i +ilo7o+iile 2n3r,m,dite i su+ocate cot la cot. care nu a0eau 2ncotro s, porneasc, dec/t spre p,m/nturile
altora. 2ntruc/t atunci cerul era ca un ta0an. iar spa*iul. un :,u necuprins care nu putea +i cucerit= <eter
Bi33in. omul care domnea asupra rasei umane= ns, nu el era acela. bine2n*eles. i c:iar recunoscuse asta= l
trimisese AndreE Bi33in5 aa *inea minte Ban31'u din cele rostite de 'aster 4an. anume c, AndreE
Bi33in 2l crease 2ntr1un anume +el= Asta 2nsemna c, %orbitorul 2n Numele 'or*ilor era tat,l lui <eterC Ori
era +ratele lui "nder. numit ast+el nu dup,. ci c:iar 2ntruc:ip/ndu1l pe 4e3emon. care murise cu trei mii de
ani 2n urm,C
<eter a t,cut. s1a re7emat de sp,tarul scaunului i a o+tat= S1a +recat la oc:i. apoi s1a 2ntins i a 3emut=
Gesturi lipsite de delicate*e 2n compania unei +emei= Aa ce0a era de ateptat din partea unui 7ilier
needucat=
"l a p,rut s, perceap, sentimentul de de7aprobare din partea ei= Ori poate c, uitase de ea. iar acum
2i amintise dintr1odat, c, a0ea companie= F,r, s, se mai destind, pe scaun. a 2ntors capul spre ea i a pri0it1
o=
G Scu7e. a 7is el= Am uitat c, nu sunt sin3ur=
Ban31'u t/n>ea s, i se adrese7e cu 2ndr,7neal,. 2n ciuda +aptului c, e0itase toat, 0ia*a acest lucru=
a urma1urmelor. i se adresase cu o 2ndr,7neal, >i3nitoare. atunci c/nd na0a lui ap,ruse ca o ciuperc, dup,
ploaie pe terenul plin de iarb, de la mar3inea +lu0iului. iar el 0enise cu o +iol, con*in/nd boala ce a0ea s,
0indece Calea. lumea ei natal,. de tulburarea 3enetic, de care su+erea= O pri0ise 2n oc:i 2n urm, cu nici un
s+ert de or, i1i spusese:
G %ino cu mine i 0ei participa la sc:imbarea istoriei= %om crea istoria=
?i. 2n ciuda temerilor. ea 2l urmase=
?i 4ad +usese de acord. iar ea st,tea acum pe scaunul rotati0 urm,rindu1l cum se comporta brutal i
se 2ntindea 2n +a*a ei= S, +i +ost 0orba de bestia1inimii lui. ti3rulC Ban31'u 2l citise pe 4e3emon. de aceea
putea crede c, 2n acel om 2nsp,im/nt,tor i m,re* 7,cea un ti3ru= #ar i 2n acestaC ntr1un b,iatC 'ai t/n,r
dec/t ea. dei nici ea nu mai era at/t de t/n,r, ca s, nu recunoasc, imaturitatea cui0a= !ar el 0oia s, sc:imbe
cursul istorieiH S, 2ndep,rte7e corup*ia din Con3res= S, opreasc, Flota usitaniei= S, +ac, din toate planetele1
colonii membri cu drepturi e3ale ai umii celor O Sut,= &,iatul acesta care se 2ntindea ca o pisic, a >un3lei=
G nc, n1am aprobarea ta. a spus el=
<,rea iritat i. 2n acelai timp. amu7at= #ar poate nu se pricepea ea s, deslueasc, in+leDiunile 0ocii
unuia ca el= i 0enea 3reu s, interprete7e 3rimasele unui om cu oc:i rotun7i= At/t c:ipul. c/t i 3lasul
ascundeau limba>e nep,trunse pe care ea nu le putea 2n*ele3e=
G Trebuie s, 2n*ele3i. a spus el= Nu sunt eu 2nsumi=
Ban31'u 0orbea limba comun, su+icient de bine ca s, priceap, m,car idiomul=
G Adic, te sim*i r,uC
Cu toate acestea. c:iar 2n clipa 2n care a rostit aceste 0orbe. ea i1a dat seama c, el nu se re+erise
deloc la eDpresia idiomatic,=
G Nu sunt eu 2nsumi. a repetat el= Nu sunt ade0,ratul <eter Bi33in=
G Sper. a r,spuns Ban31'u= Am citit despre +uneraliile lui c/nd eram la coal,=
G #ar ar,t ca el. nuC
T/n,rul a creat o :olo3ram, deasupra terminalului= Aceasta s1a rotit pentru a pri0i spre Ban31'u5
<eter s1a ridicat i a adoptat aceeai atitudine. r,m/n/nd cu +a*a la ea=
G "Dist, o asem,nare. a recunoscut ea=
G Si3ur. a spus <eter= <entru c, "nder nu m1a mai 0,7ut dup, ce a p,r,sit <,m/ntul c/nd a0ea. da.
probabil cinci ani= Un puti. at/t= ?i eu eram mic= Asta *inea el minte c/nd m1a in0ocat s, m, 2ntrupe7 din
aer=
G Nu din aer. a spus ea= #in nimic=
G Nu c:iar din nimic. a preci7at el= Cu toate acestea. m1a c:emat= IApoi a 7/mbit r,ut,cios=J K"u pot
in0oca spiritele din marele ad/nc=L
M
Cu0intele acelea 2nsemnau ce0a pentru el. dar ei nu1i su3erau nimic= n lumea numit, Calea. ea
trebuia s, de0in, ser0itoare i de aceea primise pu*in, educa*ie= Ulterior. 2n casa lui 4an Fei1t7u. i se
recunoscuser, aptitudinile. 2nt/i de +osta st,p/n,. 4an Ain31Jao. iar apoi c:iar de st,p/n= "a c,p,tase o
brum, de educa*ie de la +iecare. 2ns, la 2nt/mplare= n0,*,tura ce i se d,duse a0usese un caracter
preponderent te:nic. i toat, literatura pe care o studiase se re+erea la $e3atul de 'i>loc sau la cel al lumii
numite Calea= Ar +i putut cita la nes+/rit din marele poet i Ain31Jao. de la care +osta ei st,p/n, motenise
numele= #ar nu tia nimic despre poetul din care cita=
M S:a-espeare. (enric al ,-*lea, Act N. scena M In=tr=J=
G <ot in0oca spiritele din marele ad/nc. a repetat el= Apoi. sc:imb/ndu1i pu*in 3lasul i purtarea. a
r,spuns el 2nsui= K#ac, pot eu. atunci oricine e 2n stare= #ar 0or 0eni ele c/nd le in0ociCL
2
G S:a-espeareC a 2ncercat ea s, 3:iceasc,=
"l i1a 7/mbit= Asta i1a amintit ei de +elul 2n care r/n>ete o pisic, la creatura cu care se >oac,=
G " 2ntotdeauna cea mai bun, ale3ere c/nd citatul 0ine din 3ura unui european. a 7is el=
G Citatul e ciudat. a spus ea= Un om se laud, c, poate c:ema mor*ii= !ar cel,lalt spune c, in0ocarea
nu a>un3e. aadar. trebuie s,1i con0in3i s, 0in,=
"l a r/s=
G Ciudat umor mai ai=
G Citatul are un anume 2n*eles pentru tine. deoarece "nder te1a in0ocat din mor*i=
"l a pri0it1o uimit=
G #e unde tiiC
"a a sim*it un +ior de spaim,= S, +i +ost posibilC
G N1am tiut= Glumeam=
G "i bine. nu este ade0,rat= Nu 2n sensul practic= N1a readus mor*ii= #ei el crede c, poate.
ne2ndoielnic. dac, ar +i ne0oie= I<eter a o+tat=J Am de0enit r,ut,cios=
Numai c, aa 2mi 0in cu0intele= Nu 0orbesc serios= Aa 0in ele=
G Cu0intele ar putea s,1*i 0in, 2n minte. i totui s, te 2n+r/ne7i a le rosti=
"l i1a dat oc:ii peste cap de mirare=
G "u n1am +ost instruit s, de0in ser0il. aa cum este ca7ul t,u=
Aadar. aceea era atitudinea cui0a care 0enea dintr1o lume a oamenilor liberi G dispre* +a*, de cine0a
care de0enise ser0itor +,r, 0oin*a sa=
G Am +ost 2n0,*at, s, p,stre7 cu0intele nepl,cute pentru mine. asta din curtoa7ie. a spus ea= #ar
poate pentru tine aceasta e o alt, +orm, de ser0ilism=
G Cum *i1am mai spus. 'am, a %estului. cu0intele rele 0in nec:emate pe limba mea=
G Nu sunt 'ama $e3al,. a spus Ban31'u= Numele repre7int, o 3lum, plin, de cru7ime===
G ?i doar o persoan, +oarte r,ut,cioas, te1ar lua 2n r/s pentru asta. a spus <eter 7/mbind= "u port
numele 4e3emonului= Am cre7ut c,. dac, purt,m nume ridicol de complicate. asta ar putea 2nsemna c, a0em
ce0a 2n comun=
"a a r,mas t,cut,. 3/ndindu1se c, era posibil ca el s, 2ncerce ast+el s, i1o +ac, prieten,=
G Am c,p,tat eDisten*, abia de cur/nd. a spus el= n urm, cu c/te0a s,pt,m/ni= Credeam c, tii asta
despre mine=
"a nu a 2n*eles=
G ?tii cum +unc*ionea7, aceast, na0,C a 2ntrebat1o el=
Acum <eter s,rea de la un subiect la altul= <un/nd1o la 2ncercare= "i bine. se s,turase s, tot +ie
2ncercat,=
G 'i1este clar c, trebuie s, stau 2n ea i s, m, las eDaminat, de un necunoscut necioplit. a spus ea=
"l a sur/s i a dat aprobator din cap=
G %,d c, r,spun7i cu aceeai moned,= 'i1a spus "nder c, nu te lai dominat,=
G Am +ost slu>itoarea credincioas, a lui Ain31Jao= Sper c, "nder nu te1a min*it cu pri0ire la asta=
"l a respins cu un 3est 0orbele ei=
G Ai propria minte= IApoi a m,surat1o din oc:i5 ea s1a sim*it din nou anali7at, i 2n*eleas, de pri0irea
lui care 7,bo0ea. aceeai sen7a*ie ca atunci c/nd el o pri0ise prima oar, l/n3, +lu0iu=J Ban31'u. nu 0orbesc
meta+oric atunci c/nd 2*i spun c, abia am +ost creat= Creat. 2n*ele3iC Nu n,scut= !ar +elul 2n care am +ost creat
are o str/ns, le3,tur, cu modul de +unc*ionare al na0ei= Nu *in s, te plictisesc eDplic/ndu1*i lucruri pe care
2 S:a-espeare. ibidem In=tr=J
de>a le 2n*ele3i. dar trebuie s, a+li ce G nu cine G sunt ca s, pricepi de ce am ne0oie de tine= #e aceea. te
2ntreb 2nc, o dat, G tii cum +unc*ionea7, aceast, na0,C
"a a dat din cap=
G Cred c, da= Jane. +iin*a care s,l,luiete 2n computere. p,strea7, 2n minte ima3inea per+ect, a
na0elor spa*iale i a celor din,untrul lor= ?i oamenii 2i p,strea7, ima3inea lor despre sine. despre cine sunt i
aa mai departe= Atunci. ea mut, totul din lumea real, 2ntr1un loc al nimicului. ceea ce nu durea7, deloc. apoi
2i readuce la realitate 2n locul ales de ea= Nici asta nu cere timp= <rin urmare. 2n loc s, c,l,toreti ani de 7ile
pentru a str,bate cu na0a. drumul de la o lume la alta. totul se petrece 2ntr1o clip,=
<eter a aprobat din cap=
G Foarte bine= Numai c, trebuie s, 2n*ele3i ce0a: 2n timp ce na0a este 2n "Dterior. nu e 2ncon>urat, de
nimic= " 2ncon>urat, de nenum,rate ai.a=
"a i1a 2ntors +a*a de la el=
G Nu 2n*ele3i ce sunt acelea ai.aC
G S, spui c, to*i oamenii au eDistat dintotdeauna=== C, suntem mai b,tr/ni dec/t cei mai 0ec:i 7ei===
G 'da. ce0a de +elul acesta. a spus <eter= Numai c, aceste ai.a. 2n "Dterior. nu se poate spune c, ele
eDist, sau nu. 2n 2n*elesul nostru= "le eDist,=== acolo= Nici m,car asta. pentru c, nu eDist, ideea de loc. nu po*i
numi locul 2n care se 3,sesc= "Dist, pur i simplu= </n, c/nd o inteli3en*, le in0oc,. le numete. le
ordonea7,. le con+er, +orm, i con*inut=
G utul poate de0eni urs. a spus ea. dar nu at/ta 0reme c/t r,m/ne ud i rece pe malul +lu0iului=
G "Dact= #eci au eDistat "nder Bi33in i al*i c/*i0a oameni. pe care nu 0a +i ne0oie s,1i cunoti. care
au a0ut noroc i au +,cut prima c,l,torie 2n "Dterior= <ractic. nu mer3eau nic,ieri= Scopul acelei prime
c,l,torii a +ost s, a>un3, 2n "Dterior i s, r,m/n, acolo. at/t timp c/t unul dintre ei. o 3enetician, +oarte
talentat,. s, poat, crea o nou, molecul,. una eDtrem de compleD,. dup, ima3inea pe care o p,stra 2n minte=
Sau. mai cur/nd. ima3inea modi+ic,rilor de care ea a0ea ne0oie 2ntr1o=== dar 0ai. nu tii tu at/ta biolo3ie ca s,
2n*ele3i= n orice ca7. ea a +,cut ce trebuia. a creat o nou, molecul,. :ocus1pocus. numai c, nu a +ost sin3ura
persoan, care a +,urit ce0a 2n acea 7i=
G 'intea lui "nder te1a creatC l1a 2ntrebat Ban31'u=
G #in 3reeal,= Am repre7entat. s, spunem. un accident re3retabil= Un e+ect colateral ne+ericit= S,
admitem doar c, toat, lumea de acolo. totul, crea 2ntr1un delir= AiOa din "Dterior doresc cu disperare s, +ie
trans+ormate 2n ce0a. 2n*ele3iC n >urul nostru au +ost create na0e1+antom,= Tot +elul de structuri +ira0e.
ce*oase. +ra3mentate. +ra3ile. e+emere. care se constituiau i se de7inte3rau 2n +iece clip,= #oar patru au
do0edit re7isten*,= Una a +ost molecula 3enetic, pe care "lanora $ibeira 0enise s, o cree7e=
G !ar a doua ai +ost tuC
G Cea mai pu*in interesant, dintre toate. m, tem= Cea mai pu*in iubit, i apreciat,= Unul dintre cei de
pe na0, se numea 'iro= <rintr1un tra3ic accident petrecut 2n urm, cu ani. r,m,sese oarecum in+irm= Cu
a+ec*iuni neurolo3ice= Se eDprima 3reoi. nu1l ascultau m/inile. c:iop,ta= /l a p,strat 2n minte ima3inea
omului puternic. pre*uit. a celui care +usese el 2nsui= Aadar. datorit, acelei ima3ini de sine p,strate per+ect.
un mare num,r de ai.a s1au 2nl,n*uit 2ntr1o copie eDact,. nu a +elului cum era el. ci a celui care +usese c/nd0a
i 2ntocmai cum t/n>ea s, +ie din nou= S, posede toate amintirile G o multiplicare per+ect, a propriei +iin*e=
At/t de per+ect,. 2nc/t s,1i deteste la +el de mult trupul bete3it pe care 2l a0ea acum= ?i ast+el=== 'iro cel nou
i 2mbun,t,*it G sau mai de3rab, copia +ostului 'iro. cel 2ntre3 la trup G a ap,rut ca repro suprem al celui
olo3= ?i. 2n +a*a oc:ilor. trupul respins s1a destr,mat 2n nimicnicie=
!ma3in/ndu1i totul. Ban31'u a eDclamat:
G A muritH
G Nu. tocmai asta e. nu 2n*ele3iC A tr,it= /ra 'iro= <ropriile ai.a G nu trilioanele de ai.a care
alc,tuiesc atomii i moleculele corpului lui. ci aceea care le comanda pe toate. aceea care era el 2nsui. 0oin*a
lui G propriile ai.a s1au instalat pur i simplu 2n corpul nou i per+ect= Acela era ade0,ratul lui sine= !ar cel
0ec:i===
G Nu mai era de +olos=
G Nu a0ea nimic care s,1i dea +orm,= %e7i tu. cred c, trupurile noastre sunt *inute laolalt, de iubire=
!ubirea acelei ai.a principale +a*, de trupul puternic i minunat care i se supune. care o+er, sinelui toat,
eDperien*a lumii= C:iar i 'iro. 2n ciuda urii +a*, de sine pe 0remea c/t +usese sc:ilod. p/n, i el trebuie s, +i
iubit acele r,m,i*e >alnice de trup care 2i r,m,seser,= </n, 2n momentul c/nd a c,p,tat unul nou=
G ?i atunci s1a trans+erat=
G F,r, ca m,car s,1i dea seama c, +,cuse asta. a spus <eter= ?i1a urmat iubirea=
Ban31'u a ascultat acea po0este stranie i a 2n*eles c, trebuia s, +ie ade0,rat,. pentru c, mai au7ise
despre ai.a 2n discu*iile dintre 4an Fei1t7u i Jane. iar acum. dup, ce au7ise spusele lui <eter Bi33in.
lucrurile se le3au= Trebuia s, +ie ade0,rat. +ie i numai pentru c, aceast, na0, stelar, ap,ruse ca din senin pe
malul +lu0iului. 2n spatele casei lui 4an Fei1t7u=
G Acum probabil te 2ntrebi. a spus <eter. cum se +ace c, eu. nedorit i de neiubit. cum m, cunosc. am
a>uns s, eDist=
G 'i1ai spus de>a= 'intea lui "nder=
G !ma3inea p,strat, de 'iro era aceea a unuia mai t/n,r. mai s,n,tos. mai puternic= #ar 2n ca7ul lui
"nder. ima3inile care 0alorau cel mai mult 2n mintea lui erau ale surorii mai mari. %alentine. i ale +ratelui
mai mare. <eter= Totui. nu aa cum acetia au de0enit. pentru c, +ratele lui mai mare murise demult. iar
%alentine G ea l1a 2nso*it sau urm,rit pe "nder 2n toate salturile lui prin spa*iu ea 2nc, tr,iete. dar a
2mb,tr/nit la +el ca i el= " matur,= O persoan, real,= ?i totui. pe na0a aceea. 2n timpul petrecut 2n "Dterior.
el a in0ocat o copie a ei din tinere*e= T/n,ra %alentine= S,rmana i btrna %alentineH "a n1a tiut c, era at/t
de b,tr/n, dec/t dup, ce i1a 0,7ut sinele mai t/n,r. acea +iin*, per+ect,. acel 2n3er care s,l,luise 2n mintea
de+ormat, a lui "nder 2nc, din copil,rie= Trebuie s, recunosc c, ea e cea mai ne0ino0at, 0ictim, 2n toat,
aceast, mic, dram,= S, a+li c, +ratele t,u poart, 2n minte o ima3ine a ta. 2n loc s, te iubeasc, aa cum eti cu
ade0,rat G ei. oricine 2i d, seama c, &,tr/nei %alentine G ea detest, acest lucru. dar acum aa 3/ndete toat,
lumea despre ea. inclusi0 ea 2ns,i G oricine 2i d, seama c, &,tr/nei %alentine i se pune r,bdarea la mare
2ncercare=
G #ar dac, %alentine cea ade0,rat, este 2nc, 2n 0ia*,. a spus Ban31'u. 2nc, nel,murit,. atunci cine
e T/n,ra %alentineC Cine e ea de +aptC Tu po*i +i <eter. pentru c, el a murit i nimeni nu se slu>ete de
numele lui. dar===
G #e1a dreptul ame*itor. nuC a +,cut <eter= Ceea ce 0reau s, spun e c,. indi+erent dac, el e mort sau
nu. eu tot nu sunt <eter Bi33in= Cum te1am pre0enit. eu nu sunt eu 2nsumi=
S1a l,sat pe sp,tarul scaunului i a pri0it spre ta0an= 4olo3rama de deasupra terminalului s1a 2ntors
s,1l pri0easc,= Nu atinsese comen7ile=
G Jane e al,turi de noi. a spus Ban31'u=
G Jane e tot timpul cu noi. a spus <eter= Spionul lui "nder=
G "nder nu are ne0oie de spioni. a rostit :olo3rama= "l are ne0oie de prieteni. dac, se poate= Sau
m,car alia*i=
<eter a 2ntins lene0os m/na c,tre terminal i l1a oprit= 4olo3rama a disp,rut=
Asta a tulburat1o pro+und pe Ban31'u= Fusese ca i cum el ar +i p,lmuit un copil= Sau ar +i b,tut o
ser0itoare=
G Jane este o creatur, nobil,. nu trebuie tratat, cu o asemenea lips, de respect=
G Jane este un pro3ram de computer cu un 0irus 2n rutinele de id=
&,iatul care 0enise s, o ia 2n na0a stelar, ca s, o duc, departe de lumea numit, Calea era prost
dispus= #ar. indi+erent c/t de sumbr, i1ar +i +ost dispo7i*ia. acum. dup, ce :olo3rama disp,ruse. a 2n*eles ce
0,7use=
G $sta nu e doar pentru c, eti at/t de t/n,r. iar :olo3ramele lui <eter Bi33in sunt cele ale unui
b,rbat matur. a spus Ban31'u=
G CeC a 2ntrebat el oarecum a3itat= Ce anume nu e clarC
G #i+eren*a +i7ic, dintre tine i 4e3emon=
G ?i care ar +i eaC
G "l arat,=== mul*umit=
G A cucerit lumea. a spus <eter=
G Aadar. dup, ce 0ei +ace acelai lucru. 0ei c,p,ta acea eDpresie de mul*umireC
G Cred c, da. a r,spuns <eter= Cam acesta ar trebui s, +ie scopul 0ie*ii mele= 'isiunea 2n care m1a
trimis "nder=
G S, nu m, min*i. a spus Ban31'u= <e malul +lu0iului mi1ai 0orbit despre lucrurile 2n3ro7itoare pe
care le1am +,cut din ambi*ie= $ecunosc G am +ost ambi*ioas,. disperat, s, m, ridic din starea de simplitate 2n
care m1am n,scut= Cunosc 3ustul i mirosul. i le simt pe am/ndou, 0enind dinspre tine. ca du:oarea smoalei
2ntr1o 7i torid,. eti p,truns de ele=
G Ambi*iaC <uteC
G ?i eu sunt 2mb,tat, de ea=
"l a r/n>it= Apoi i1a atins 3iu0aierul prins 2n urec:e=
G Nu uita. Jane ascult, i 2i spune totul lui "nder=
Ban31'u a amu*it. dar nu de ruine= <ractic. nu mai a0ea nimic de ad,u3at. de aceea t,cuse=
G Aadar. sunt ambi*ios= Aa m1a ima3inat "nder= Ambi*ios. ascu*it la minte i crud=
G #ar 2n*elesesem c, nu eti tu 2nsu*i. a spus ea=
"l a +ul3erat1o cu o pri0ire s+id,toare=
G ntocmai. nu sunt= Apoi a pri0it 2n alt, parte= mi pare r,u. Gepetto. dar nu pot +i un b,iat ade0,rat=
Nu am su+let=
Ban31'u nu a 2n*eles numele pronun*at de el. dar a re*inut cu0/ntul Ksu+letL=
G n copil,rie. s1a considerat mereu c, sunt ser0itoare prin caracter= C, nu am su+let= Apoi. 2ntr1o 7i.
au descoperit c, a0eam= </n, acum. asta nu mi1a adus nici o bucurie=
G Nu m, re+er la o idee reli3ioas,. ci la ai.a= "u nu am aa ce0a= Nu uita ce s1a 2nt/mplat cu trupul
sc:ilod al lui 'iro c/nd ai.a l1au abandonat=
G ns, tu nu te destrami. aadar. si3ur ai o ai.a=
G Nu o am eu. ci ea m, are pe mine. "u continui s, eDist pentru c, ai.a. a c,ror 0oin*, ire7istibil, m1
a in0ocat la eDisten*,. continu, s, m, ima3ine7e= Continu, s, aib, ne0oie de mine. s, m, comande. s, fie
0oin*a mea=
G "nder Bi33inC a 2ntrebat Ban31'u=
G Fratele meu. creatorul. tor*ionarul. 7eul i propriul sine=
G ?i T/n,ra %alentineC ?i eaC
G A. dar el o iubete. Se m/ndrete cu ea= " 2nc/ntat c, a creat1o= <e mine m, detest,= ', detest, i
totui 0oin*a lui e s, +ac i s, spun lucruri ur/te= C/nd 0oi de0eni insuportabil de r,u. nu uita c, +ac numai ce
m, silete +ratele meu=
G %ai. s,1l 2n0inuieti pe el pentru===
G "u nu nvinuiesc, Ban31'u= "u 2*i eDpun realitatea nud,= %oin*a lui controlea7, acum trei trupuri=
<e al meu. pe cel al an3elicei mele surori i. desi3ur. pe al s,u. a>uns la 0/rst, medie= Fiecare ai.a din trupul
meu 2i primete ordinele i locul de la trupul lui= !ndi+erent cum ai pri0i lucrurile. eu sunt "nder Bi33in=
#oar c, el m1a creat ca s, +iu eDpresia +iec,rui impuls al s,u detestat i temut de el= Ambi*ia lui. da. ai sim*it
ambi*ia lui. c/nd m1ai mirosit pe mine= A3resi0itatea= Furia= $,utatea= Cru7imea= Ale lui toate. nu ale mele.
pentru c, sunt mort i. 2n orice ca7. nu am +ost niciodat, aa. nicic/nd n1am +ost perceput ast+el= Cel pe care 2l
ai 2n +a*, este o +anto,. o bat>ocur,H Sunt doar o amintire de+ormat,= Un comar= O creatur, c,reia 2i st, bine
ascuns, sub pat= "l m1a readus din :aos. pentru a de0eni teroarea copil,riei lui=
G Atunci nu te supune. a spus Ban31'u= #ac, nu 0rei s, +ii toate acestea. nu le +ace=
"l a suspinat i a 2nc:is oc:ii=
G #ac, eti at/t de a3er,. de ce n1ai 2n*eles ce am spusC
Cu toate acestea. ea 2n*elesese=
G ?i atunci. unde *i1e 0oin*aC Nimeni n1o poate 0edea= N1o au7i 3/ndind= ?tii care *i1e dorin*a abia
ulterior. c/nd 2*i e0alue7i 0ia*a i consta*i ce ai +,cut=
G Acesta e cel mai 2n3ro7itor ren3:i pe care mi l1a >ucat. a spus <eter 2ncet. 2nc, *in/ndu1i oc:ii
2nc:ii= <ri0esc 2n urm, i 0,d doar amintiri pe care el le1a ima3inat 2n locul meu= "nder a +ost luat din s/nul
+amiliei c/nd a0ea doar cinci ani= Ce anume tie el despre mine sau despre 0ia*a meaC
G A scris (egemonul.
G A. cartea aceea= #a. pornind de la amintirile lui %alentine. aa cum i le1a po0estit ea= <lus
documente publice pri0ind cariera mea= ?i. desi3ur. c/te0a comunica*ii instantanee. dincolo de spa*iu i timp.
2ntre "nder i +ostul meu sine 2nainte ca eu=== adic, el=== s, +i murit= Am 0/rsta de doar c/te0a s,pt,m/ni. i
totui tiu un citat din (enric al ,-*lea, partea != "Een GlendoEer l,ud/ndu1se +a*, de 4otspur= 4enr; <erc;=
#e unde tiu astaC C/nd am mers la coal,C C/t de mult am stat trea7 noaptea ca s, citesc piese 0ec:i p/n, s,
memore7 o mie de 0ersuri pre+erateC Oare "nder a in0ocat 2ntrea3a educa*ie a +ratelui s,u mortC Toate
3/ndurile lui intimeC "nder l1a cunoscut pe ade0,ratul <eter Bi33in doar 0reme de cinci ani= Nu cite7 din
amintirea unei persoane reale= "ste memoria pe care "nder crede c, a +i a0ut1o=
G "l consider, c, trebuie s, cunoti S:a-espeare. i atunci tu cunoti S:a-espeareC a 2ntrebat ea
nel,murit,=
G #ac, mi1ar +i dat numai amintiri despre S:a-espeare=== Unde sunt marii scriitori i +ilo7o+iC A 0rea
s, am numai amintiri despre acetia=
Ban31'u atepta ca el s, enumere lista amintirilor tulbur,toare= ns, el a tres,rit i a amu*it=
G Aadar. dac, eti sub controlul lui "nder. atunci=== eti el= #eci el este sinele t,u= #ar tu eti
AndreE Bi33in= Ai o ai.a=
G Sunt comarul lui AndreE Bi33in. a spus <eter= Sunt ura de sine a lui AndreE Bi33in= Sunt tot ce
ur,te i tot ce1l sperie 2n le3,tur, cu sine= Acesta e scenariul ce mi1a +ost destinat= #up, el trebuie s, >oc=
?i1a +,cut m/na pumn. apoi a 2ntins1o 2n +a*,. cu de3etele 2nc, str/nse= O 3:ear,= !ar,i ti3ru= ?i.
pentru o clip,. Ban31'u s1a temut de el= Numai o +r/ntur, de secund, totui= ?i1a des+,cut apoi palmele=
'omentul acela trecuse=
G ?i ce rol ocup eu 2n acest scenariuC
G Nu tiu. a r,spuns <eter= Tu eti +oarte inteli3ent,= 'ai inteli3ent, dec/t mine. aa sper= #ei.
bine2n*eles c, sunt at/t de 0anitos. 2nc/t nu pot crede cu ade0,rat c, eDist, cine0a mai detept dec/t mine= !ar
asta 2nseamn, c, am cu at/t mai mult ne0oie de s+aturi bune. pentru c, eu nu pot admite c, mi se pot o+eri
recomand,ri=
G %orbeti 2nci+rat=
G Psta1i doar un aspect al cru7imii mele= S, te torture7 prin con0ersa*ii= #ar cred c, se poate mer3e
mai departe de at/t= <oate trebuie s, te torture7 i s, te ucid aa cum 2mi amintesc c, procedam cu 0e0eri*ele=
<oate c, trebuie s,1*i 2n+i3 trupul 2ntr1o *epu,. 2n p,dure. b,t/ndu1*i 2n cuie picioarele de r,d,cini. iar apoi s,
te >upoi +/ie cu +/ie. ca s, 0,d c/nd 2ncep s, apar, mutele s,1i depun, ou,le 2n carnea ta de73olit,=
"a s1a cutremurat ima3in/ndu1i scena=
G Am citit cartea= ?tiu c, 4e3emonul nu a +ost un monstruH
G Nu %orbitorul 2n numele mor*ilor m1a creat 2n "Dterior. ci "nder. b,iatul 2n+ricoat= "u nu sunt
<eter Bi33in pe care el l1a 2n*eles at/t de bine 2n carte= Sunt <eter Bi33in despre care el a a0ut comaruri=
Cel care >upuia 0e0eri*ele de 0ii=
G Te1a 0,7ut +,c/nd aa ce0aC a 2ntrebat ea=
G Nu eu, a spus el pe un ton moroc,nos= ?i nici m,car nu l1a 0,7ut pe el +,c/nd aa ce0a= %alentine i1
a po0estit mai t/r7iu= "a a 3,sit cada0rul 0e0eri*ei 2n p,durea din apropierea casei lor din Greensboro.
Carolina. pe continentul nord american. tocmai pe <,m/nt= ns, ima3inea s1a imprimat at/t de ad/nc 2n
comarurile lui. 2nc/t a 2mprumutat1o i a 2mp,rt,it1o cu mine= Asta e amintirea pe care trebuie s, o 2ndur=
#in punct de 0edere intelectual. 2mi pot ima3ina c, ade0,ratul <eter Bi33in probabil nu era de+el crud= A0ea
2nclina*ie pentru 2n0,*,tur, i studiu= Nu a0ea compasiune +a*, de 0e0eri*e pentru c, nu sim*ea nimic pentru
ele= "ra 0orba pur i simplu de un animal= a +el de important ca o salat,= mbuc,t,*irea ei era un act la +el de
imoral ca i acela de a +ace o salat,= #ar nu aa i1a ima3inat "nder acest lucru i nu aa mi1l amintesc eu=
G #ar cum *i1l amintetiC
G Aa cum 2mi retr,iesc toate presupusele mele amintiri= #in eDterior= Urm,rindu1m, cu o +ascina*ie
2n3ro7it, cum 3,sesc o pl,cere dia0oleasc, 2n cru7ime= Toate amintirile mele dinainte de momentul 2n care
am re0enit la 0ia*, 2n cursul scurtei c,l,torii a lui "nder 2n "Dterior. 2n toate m, 0,d cu oc:ii altcui0a= " o
sen7a*ie +oarte stranie. te asi3ur=
G !ar acumC
G Acum nu m, 0,d deloc pe mine 2nsumi. a r,spuns el= <entru c, nu am sine= Nu sunt eu 2nsumi=
G #ar *ii minte= Ai amintiri= Ale acestei discu*ii. de pild,. de>a ai memorat1o= <ri0ete1m,H Trebuie s,
re*ii ce0a. +,r, 2ndoial,=
G #a. a 7is el= Te *in minte pe tine. ?i1mi aduc aminte c, am +ost aici i te1am 0,7ut= #ar 2n mintea
mea nu eDist, un sine= ', simt obosit i ridicol c:iar 2n momentele 2n care sunt eDtrem de inteli3ent i
sclipitor=
A arborat un 7/mbet +ermec,tor. iar acum Ban31'u a 0,7ut din nou ade0,rata di+eren*, dintre <eter
i 4olo3rama 4e3emonului= "ra 2ntocmai cum spusese el: c:iar c/nd se autocomp,timea cel mai mult. <eter
Bi33in a0ea 2n oc:i sclipiri de ur, interioar,= "ra prime>dios= Se 0edea cum r,7bate +uria= C/nd o pri0ea 2n
oc:i. 2i putea ima3ina cum pl,nuiete el +elul i momentul mor*ii ei=
G Nu sunt eu 2nsumi. a repetat <eter=
G Spui asta ca s, controle7i. a su3erat Ban31'u. b,nuind. dar +iind totui si3ur, c, nu se 2nela=
Aceasta *i1e incanta*ia. ca s, te 2n+r/ne7i de la a +ace ceea ce 2*i dictea7, dorin*ele tale=
<eter a suspinat i s1a aplecat 2n +a*,. l,s/ndu1i capul pe terminal. *in/ndu1i urec:ea lipit, de
supra+a*a rece din material plastic=
G Care *i1e dorin*aC a 2ntrebat ea. tem/ndu1se de r,spunsul lui=
G S, pleci. i1a r,spuns el=
G Unde s, plecC Na0a asta a ta are o sin3ur, 2nc,pere=
G #esc:ide bocaportul i iei=
G %rei s, m, uci7iC S, m, a70/rli 2n spa*iu. unde 0oi 2n3:e*a 2nainte de a apuca s, m, su+ocC
"l s1a ridicat 2n capul oaselor i a pri0it1o cu un aer nedumerit=
G Spa*iuC
Nedumerirea lui a derutat1o i pe ea= Unde altunde0a puteau +i dac, nu 2n spa*iuC ntr1acolo pornise
na0a=
Numai c, acea na0, era alt+el=
C/nd a obser0at c, ea 2ncepuse s, 2n*elea3,. <eter a 2nceput s, r/d,=
G A. si3ur. tu eti aceea care sclipete. doar au recreat 2ntrea3a lume numit, Calea ca s, ob*in, geniul
t,uH
"a a re+u7at s, +ie dus, cu 0orba=
G Am cre7ut c, 0om tr,i sen7a*ia de micare= Ori alt sentiment= #eci am c,l,toritC Am i a>unsC
G C/t ai clipi= Am +ost 2n "Dterior. apoi am re0enit 2n !nterior. 2n alt loc. iar totul s1a petrecut at/t de
repede. 2nc/t doar un computer ar putea percepe c, deplasarea noastr, s1a des+,urat 2n timp= Jane a +,cut1o
2nainte de a +i terminat s, discut cu ea= nainte s,1*i adrese7 m,car o 0orb,=
G ?i unde ne a+l,mC Ce 0om 3,si dincolo de bocaportC
G Ne 3,sim 2n p,dure. unde0a pe planeta numit, %/ntul #i0in= Aerul e respirabil= Nu 0ei 2n3:e*a=
#incolo de u, ne ateapt, 0ara=
"a a p,it spre u,. a tras de m/ner. desc:i7/nd ast+el supapa ermetic,= &ocaportul s1a desc:is cu
uurin*,. 2n 2nc,pere s1au strecurat ra7ele soarelui=
G %/ntul #i0in. a spus ea= Am citit despre asta G a +ost 2n+iin*at, ca lume s:into. tot ast+el cum Calea
trebuia s, +ie o lume taoist,= <uritatea culturii >apone7e antice= #ar nu cred c, acum mai e la +el de pur,=
G 'ai precis. e lumea unde AndreE. Jane i cu mine am sim*it G dac, se poate spune c, eu am alte
sentimente dec/t acelea ale lui "nder G centrul de putere al lumilor peste care domnete Con3resul=
Ade0,ra*ii +actori de deci7ie= <uterea din spatele tronului=
G Ca s, r,storni Con3resul i s, preiei rasa uman,C
G Ca s, opresc +lota usitaniei= <reluarea umanit,*ii 0a ap,rea mai t/r7iu ca problem, prioritar,=
Flota usitaniei repre7int, primul obiecti0= A0em la dispo7i*ie numai c/te0a s,pt,m/ni p/n, ce ea 0a a>un3e
acolo ca s, +oloseasc, 'icul #octor. #ispo7iti0ul 'edical. i s, distru3, usitania 2n elementele ei
constituti0e= ntre timp. 2ntruc/t "nder i to*i ceilal*i se ateapt, ca eu s, dau 3re. ei construiesc 2n 3rab,
na0e spa*iale ca nite conser0e ca s, transporte c/t de mul*i lusitani pot G oameni. porcuori i insecte G spre
alte planete primitoare. dar deocamdat, nepopulate= %alentine. scumpa mea sor, G cea t/n,r, G este plecat,
cu 'iro G 2n trupul lui cel nou G s, caute alte lumi at/t de repede. c/t poate na0a lor s, se deplase7e= Un
proiect impresionant= ?i to*i se ba7ea7, pe eecul meu G ba nu. al nostru. S,1i de7am,3im. 0reiC
G S,1i de7am,3imC
G $euind= S, d,m lo0itura= S, 3,sim centrul de putere 2n interiorul umanit,*ii i s,1i con0in3em s,
opeasc, +lota 2nainte ca ea s, distru3, 2n mod inutil o 2ntrea3, lume=
Ban31'u l1a pri0it ne2ncre7,toare= S, opreasc, +lotaC Acest b,iat cu 3/nduri ur/te i inim, plin, de
cru7imeC Cum ar putea con0in3e pe cine0aC
Ca i cum el i1ar +i citit 3/ndurile. a r,spuns 2ndoielilor ei nerostite:
G Acum 2n*ele3i de ce te1am c:emat s, m, 2nso*eti= C/nd "nder m, in0enta. a uitat c, nu m1a
cunoscut deloc aa cum am +ost 2n 0ia*,. atunci c/nd 2i con0in3eam pe oameni i1i str/n3eam 2n alian*e
trec,toare i 2n at/tea alte ac*iuni stupide= Aadar. <eter Bi33in creat de el e mult prea r,u. ambi*ios pe +a*,
i eDcesi0 de crud. ca s, con0in3, pe cine0a care are o m/nc,rime s, se scarpine=
"a a e0itat s,1l pri0easc,=
G %e7iC a 7is el= Te >i3nesc ne2ncetat= Acum 2mi 2n*ele3i dilemaC Ade0,ratul <eter. doar el ar +i +ost
2n stare s, reali7e7e +apta care mi1a +ost 2ncredin*at, mie= "l ar +i reuit s1o +ac, i 2n somn= ?i si3ur are un
plan= Ar putea s,1i c/ti3e pe oameni de partea lui. s,1i liniteasc,. strecur/ndu1se 2n consiliile lor= Acel <eter
Bi33inH "l ar +i 2n stare s, 2ndulceasc, i 0eninul albinelor= #ar eu% ',1ndoiesc= <entru c, nu sunt eu
2nsumi. 2n*ele3iC
S1a ridicat de pe scaun. a trecut aproape nep,s,tor pe l/n3, ea i a p,it a+ar,. pe pa>itea din >urul
micu*ei cabine metalice care 2i transportase dintr1o lume 2n alta= Ban31'u a r,mas 2n cadrul uii. pri0indu1l
cum se 2ndep,rta de na0,5 mer3ea 2nainte. dar nu +oarte departe=
Kn*ele3 pu*in cum se simte. a 3/ndit ea= mi dau seama ce 2nseamn, ca 0oin*a s, se supun, altcui0a=
Tr,ind 2n locul aceluia. ca i cum el sau ea ar +i persona>ul principal al po0etii 0ie*ii tale. iar tu doar un
persona> oarecare= Am +ost scla0,= #ar m,car 2n toat, acea perioad, mi1am cunoscut ade0,ratele sim*,minte=
Am tiut ce 3/ndeam cu ade0,rat. c:iar dac, +,ceam ce 0oiau al*ii. indi+erent ce e+orturi trebuia s, +ac pentru
a ob*ine ce0a de la ei= ns, <eter Bi33in nu are :abar ce 0rea cu ade0,rat. +iindc, nici m,car resentimentele
le3ate de lipsa lui de libertate nu1i apar*in. p/n, i acestea pro0in de la AndreE Bi33in= </n, i ura +a*, de
sine este a lui AndreE. i===L
n acest timp. el se 2ntorcea descriind cercuri pe pa>ite. tras/nd parc, o potec, aleatorie=
Bun31mu i1a adus aminte de st,p/na ei G ba nu. +osta ei st,p/n, G Ain31Jao= ?i ea descria desene
ciudate= Aa o sileau 7eii= Nu. modul acela de 3/ndire era dep,it= Obsesia ei o determina s, procede7e aa=
S, 2n3enunc:e7e pe podea i s, trase7e desenul lemnului din +iecare sc/ndur,. s, urm,reasc, o sin3ur, linie
a lui pe toat, lun3imea podelei. linie dup, linie= Asta nu a0ea nici o semni+ica*ie. i totui ea trebuie s, +ac,
asta. pentru c, doar prin supunerea absurd, i 2ndobitocitoare reuea s,1i c/ti3e o idee de libertate +a*, de
impulsurile care o dominau= KAin31Jao era scla0a. nu eu. pentru c, st,p/nul care domnea peste ea o controla
c:iar din interiorul min*ii ei= n 0reme ce eu 2mi puteam 0edea st,p/nul 2n a+ara mea. ast+el c, sinele meu
intim r,m/nea neatins=
<eter Bi33ins tie c, e dominat de temerile i patimile incontiente ale unui om complicat a+lat la
ani1lumin, distan*,= ns, Ain31Jao credea c, obsesiile ei pro0eneau de la 7ei= Ce contea7,. s,1*i spui c, tot ce
te controlea7, pro0ine din eDterior. c/nd. de +apt. 2l sim*i c, 0ine din propria inim,C Unde te po*i re+u3ia de
elC Unde te po*i ascundeC Ain31Jao si3ur e liber, acum. eliberat, de 0irusul purt,tor pe care <eter l1a adus cu
sine pe lumea numit, Calea i l1a pus la dispo7i*ia lui 4an Fei1t7u= ns, <eter G ce libertate poate eDista
pentru elC
?i totui trebuie s, tr,iasc, de parc, ar +i liber= Trebuie s, se 7bat, s,1i c/ti3e libertatea. c:iar dac,
lupta 2n sine repre7int, doar un simptom al propriei scla0ii= "Dist, o p,rticic, din el care t/n>ete s, +ie el
2nsui= &a nu. nu el nsui. Un sine=
?i atunci. care e rolul meu 2n toate acesteaC Se ateapt, de la mine s, +ac o minune i s,1i con+er o
ai.aC Asta nu1mi st, 2n putere=L
K?i totui am putereL. a 3/ndit ea=
Si3ur o posed,. alt+el de ce i1ar +i 0orbit at/t de desc:isC O necunoscut,. i el 2i desc:isese imediat
su+letul +a*, de ea= #e ceC <entru c, ea cunotea secrete. da. dar i altce0a=
A. bine2n*eles. i se putea adresa ne2n3r,dit pentru c, ea nu1l cunoscuse pe AndreE Bi33in= <oate c,
<eter nu era dec/t o latur, a caracterului lui "nder. adic, acele lucruri de care "nder se temea i le ura 2n
le3,tur, cu sine= #ar ea nu a0ea cum s, 2i compare pe cei doi= !ndi+erent ce era <eter. indi+erent cine 2l
controla. ea de0enise con+identa lui.
Ceea ce o trans+orma. din nou. 2n ser0itorul cui0a= Fusese i con+identa lui Ain31Jao=
S1a cutremurat. ca i cum ar +i 0rut s, alun3e acea 2ntrist,toare compara*ie= KNu. i1a spus ea= 0u e
acelai lucru. pentru c, t/n,rul care umbl, lipsit de *int, printre +lori nu are putere asupra mea. doar 2i
2mp,rt,ete durerea i sper, c, eu 2l 2n*ele3= Trebuie s, 2i o+er totul din proprie ini*iati0,=L
A 2nc:is oc:ii i i1a re7emat capul de cadrul uii= K#a. aa 0oi proceda. a 3/ndit ea= #ar ce anume
pl,nuiesc s, 2i o+erC <,i. eDact ceea ce dorete G +idelitatea. de0o*iunea. a>utorul meu 2n tot ce i s1a
2ncredin*at s, +ac,= S, m, scu+und 2n el= #ar de ce pl,nuiesc s, +ac toate asteaC <entru c,. indi+erent c/t de
mult s1ar 2ndoi de sine. el are puterea de a1i atra3e pe oameni de partea cau7ei lui=L
A desc:is din nou oc:ii i a p,it 2n iarba 2nalt, p/n, la oldul ei i s1a 2ndreptat spre el= <eter a
0,7ut1o i a ateptat1o mut s, se apropie= n >urul ei b/7/iau albine5 +luturii se deplasau ca be*i prin aer.
reuind cum0a s, o ocoleasc,. dei 7borul lor p,rea total la 2nt/mplare= ntr1o +r/ntur, de secund,. a 2ntins
m/na i a prins 2n palm, o albin, de pe o +loare. dup, care. cu rapiditate. 2nainte ca aceasta s, o 2n*epe. a
a70/rlit1o spre +a*a lui <eter=
!ritat i surprins. el i1a 0/nturat palmele ca s, alun3e albina 2n+uriat,. s1a l,sat pe 0ine ca s, se
+ereasc, din calea ei. a e0itat1o i. 2n cele din urm,. ea i1a uitat *inta. i a 7burat b/7/ind c,tre +lori= Abia
dup, aceea. +urios. s1a 2ntors c,tre ea=
G Ce1a 2nsemnat astaC
"a a c:icotit G 2i +usese imposibil s, se st,p/neasc,. 2ncercarea lui de a se +eri de albin, +usese
eDtrem de comic,=
G A. bra0o. r/7i= 'i1e clar c, 0ei +i o companie foarte plcut.
G Sup,r,1te. c, mie nu1mi pas,. a spus Ban31'u= #oar at/t 0reau s,1*i 7ic= Cre7i c, departe. tocmai
pe usitania. ai.a lui "nder a 3/ndit: K%ai. o albin,L i te1a determinat s, o alun3i i s, te +ereti cu mic,ri
ca de clo0nC
"l i1a dat oc:ii peste cap de disperare=
G A. ce istea*, etiH &ra0o. #omnioar, 'am, $e3al, a %estului. cu si3uran*, c, mi1ai re7ol0at
toate problemele= mi dau seama c, mereu am +ost un b,iat cura>osH !ar aceste 2nc,l*,ri din rubine au a0ut
puterea s, m, duc, tocmai p/n, 2n 6ansas
N
H
G Ce e 6ansasC a 2ntrebat ea. pri0ind c,tre 2nc,l*,rile lui. care nu a0eau culoarea roie=
G O alt, amintire de1a lui "nder pe care el a a0ut bun,tatea s, mi1o 2mp,rt,easc,. a spus <eter
Bi33in=
Apoi. cu m/inile 2n bu7unare. a r,mas pe loc. pri0ind1o=
"a a r,mas la +el de t,cut,. cu m/inile 2mpreunate 2n +a*,. +,r, s, se uite la el=
G #eci. r,m/i al,turi de mineC a 2ntrebat el 2ntr1un t/r7iu=
G ncearc, s, nu mai +ii r,u cu mine. i1a su3erat ea=
G #iscut, asta cu "nder=
G Nu m, interesea7, ce ai.a te *ine sub control. a spus ea= Ai totui 3/nduri proprii. care se
deosebesc de ale lui "nder G te1ai speriat de albin,. iar el nu a0ea cum s, se 3/ndeasc, la o asemenea insect,
2n acele clipe. i tii bine asta= Aadar. oricare ar +i partea din tine care se a+l, sub control sau oricare ar +i
ade0,ratul tu, din +a*a ta +ace parte 3ura care1mi 0a 0orbi. iar eu te asi3ur c,. dac, 0oi colabora cu tine. ar +i
recomandabil s, mi te adrese7i +rumos=
G Asta 2nseamn, c, nu 0a mai trebui s, m, lupt cu albineleC a 2ntrebat el=
G #A=
G Oricum e bine= A0/nd 2n 0edere norocul cu care m1a 2n7estrat "nder. probabil c, o 2n*ep,tur, de
albin, ar pro0oca un oc trupului meu=
G #ar albina ar putea su+eri mai r,u. a spus ea=
"l a r/n>it=
G #escop,r c,1mi placi= ?i ur,sc asta=
Apoi a p,it c,tre na0,=
G 4aiH a stri3at c,tre ea= S, 0edem ce in+orma*ii ne poate da Jane despre lumea pe care trebuie s, o
lu,m prin surprindere=
.
TU NU CRE!I N DUMNE!EU
N Citat trunc:iat din %r,>itorul din O7. de = Fran- &aum. su3er/nd dorin*a lui <eter de a re0eni Kacas,L. la
ade0,rata sa identitate In=tr=J
! 1nd urmez calea zeilor prin pdure,
2c3ii mei observ creterea rsucit a mldiei din bob,
4ar trupul meu se mic de*a lungul drumului,
'i cei care m urmresc i spun5 6 1e dreapt e calea zeilor 7,
4ar eu tiu c triesc ntr*o lume n care nu e8ist drum drept.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
No0in:a nu 0oia s, 0in, la el= &,tr/na i bl/nda 2n0,*,toare a adoptat o atitudine sincer 2ndurerat,
c/nd i1a spus lui "nder:
G "a nu s1a sup,rat= 'i1a 7is c,===
"nder a dat din cap. 2n*ele3/nd c, b,tr/na 2n0,*,toare era s+/iat, 2ntre compasiune i onestitate=
G mi po*i reda cu0intele ei. a spus el= #oar 2mi este soie, aa c, 0oi re7ista=
#e eDasperare. b,tr/na 2n0,*,toare i1a dat oc:ii peste cap=
G ?i eu sunt c,s,torit,. tii asta=
&ine2n*eles c, tia= To*i membrii din Ordinul Copiilor 'in*ii lui 4ristos G Os Fil:os da 'ente de
Cristo G erau c,s,tori*i= Asta era re3ula=
G Sunt c,s,torit,. aa c, tiu c/t se poate de bine c, so*ia ta e sin3ura persoan, care cunoate toate
cu0intele pe care nu doreti s, le au7i=
G Atunci d,1mi 0oie s, re0in asupra spuselor mele. a 7is "nder cu 2n3,duin*,= 'i1e so*ie. aadar. sunt
:ot,r/t s, le ascult. indi+erent dac, le pot suporta ori nu=
G "a spune c, trebuie s, termine pli0itul i nu are timp pentru b,t,lii mai ne2nsemnate=
#a. aa 0orbea No0in:a= "a 2i putea spune c, luase mantia lui 4ristos. dar 2n acel ca7. era 0orba de
acel 4ristos care 2i alun3ase pe +arisei. care rostise numai lucruri nemiloase i sarcastice at/t dumanilor s,i.
c/t i prietenilor. nu despre acel 4ristos bl/nd. cu o r,bdare necuprins,=
Cu toate acestea. "nder nu era dispus s, plece doar pentru c, 2i +usese r,nit or3oliul=
G ?i atunci. ce mai atept,mC a 2ntrebat "nder= Arat,1mi unde pot 3,si o s,p,li3,=
&,tr/na 2n0,*,toare l1a pri0it 2ndelun3. apoi a sur/s i l1a condus 2n 3r,din,= Cur/nd. purt/nd m,nui
i cu o s,p,li3, 2ntr1o m/n,. el a r,mas la cap,tul r/ndului pe care muncea No0in:a. aplecat, 2n soare. cu
oc:ii l,sa*i 2n p,m/nt i t,ind din r,d,cin, buruienile. una dup, alta. apoi r,sucindu1le ca s, se p/r>oleasc, 2n
usc,ciunea torid,= Se apropia de el=
"nder a p,it c,tre r/ndul nepli0it. al,turi de cel pe care lucra No0in:a i a 2nceput s, scoat,
buruienile cu s,p,li3,= Nu a0eau s, se 2nt/lneasc,. 2ns, urmau s, treac, unul prin dreptul celuilalt= "a putea
sau nu s,1l ba3e 2n seam,= S,1i 0orbeasc, sau nu= <oate 2nc, 2l iubea i a0ea ne0oie de el= Sau poate nu= ns,.
indi+erent cum ar +i +ost. p/n, la s+/ritul 7ilei el 0a +i pli0it pe acelai c/mp cu so*ia lui. iar munca ei 0a +i
+ost +,cut, mai uor pentru c, el se a+la acolo i. 2n acel +el. r,m/nea so*ul ei. indi+erent c/t de pu*in 2l mai
0oia ea acum 2n acel rol=
<rima dat, c/nd au trecut unul pe l/n3, cel,lalt. ea nici m,car n1a ridicat pri0irea= #ar nici nu
trebuia= ?tia i +,r, s, se uite c, acela care i se al,turase la pli0it at/t de cur/nd dup, ce re+u7ase s,1i
2nt/lneasc, so*ul nu putea +i altul dec/t so*ul ei= ?tia c, el 2i 0a seama de asta i mai tia c, era prea m/ndr,
ca s,1l pri0easc, i s, arate ast+el c, 0oia s,1l 0ad,= %a r,m/ne cu oc:ii numai la buruieni p/n, 0a orbi.
pentru c, No0in:a nu era dintre aceia care s, se supun, 0oin*ei cui0a=
#ec/t. desi3ur. 0oin*ei lui !sus= Acela era mesa>ul pe care i1l transmisese. mesa>ul care 2l adusese pe
el aici. :ot,r/t s,1i 0orbeasc,= Un bilet scurt. 2n limba>ul bisericii= Se desp,r*ea de el ca s,1l slu>easc, pe !sus
2n r/ndul celor numi*i Fil:os= Sim*ea c:emare c,tre o asemenea lucrare= "l trebuia s, considere c, nu mai
a0ea nici o obli3a*ie +a*, de ea i s, nu se atepte la altce0a dec/t la ceea ce 0a o+eri ea de bun,0oie oric,ruia
dintre copiii #omnului= Fusese un mesa> rece. 2n ciuda bl/nde*ii cu0intelor=
Nici "nder nu era dintre cei care s, se supun, cu uurin*, 0oin*ei altora= n loc s, respecte mesa>ul.
0enise acolo. :ot,r/t s, procede7e contrar cererii ei= #e ce nuC No0in:a era cunoscut, ca a0/nd un trecut
3roa7nic 2n ceea ce pri0ea luarea :ot,r/rilor= Ori de c/te ori decidea s, 2ntreprind, ce0a spre binele cui0a.
termina prin a1l distru3e din 3reeal,= Aa cum se 2nt/mplase cu ibo. prietenul ei din copil,rie i iubit 2n
secret. tat,l tuturor copiilor ei 2n timpul c,s,toriei cu b,rbatul 0iolent. dar steril care1i +usese so* p/n, murise=
Tem/ndu1se c, el 0a +i omor/t de pe9ueninos, la +el cum pierise i tat,l lui. No0in:a 2i ascunsese
descoperirile 0itale despre biolo3ia planetei usitania. ca nu cum0a. tiind asta. s, moar,= n sc:imb. tocmai
necunoaterea acelei in+orma*ii 2l +,cuse s,1i piard, 0ia*a= Ceea ce +,cuse spre binele lui. +,r, s,1i spun,. de
+apt 2l ucisese=
KSe putea crede c, ea 2n0,*ase ce0a din asta. a 3/ndit "nder= ns, No0in:a procedea7, la +el= !a
:ot,r/ri care sc:ilodesc 0ia*a altor oameni. +,r, s,1i consulte. +,r, ca m,car s, conceap, c,. probabil. ei nu
0or ca ea s,1i sal0e7e de cine tie ce nenorocire=L
Apoi. dac, s1ar +i c,s,torit. pur i simplu. cu ibo i i1ar +i spus tot ce tia. acesta ar +i +ost i acum
0iu. iar "nder nu s1ar +i c,s,torit cu 0,du0a lui ca s, a>ute la creterea copiilor ei mai mici= "ra sin3ura
+amilie pe care o a0usese "nder i probabil sin3ura pe care o 0a a0ea 0reodat,= !ndi+erent c/t de eronate
tindeau s, +ie :ot,r/rile lui No0in:a. cele mai +ericite momente din 0ia*a lui ap,ruser, doar din cau7a uneia
dintre cele mai uci3,toare 3reeli comise de ea=
A doua oar, c/nd au trecut unul pe l/n3, cel,lalt. "nder a 0,7ut c,. 2nc,p,*/nat,. ea tot nu 0oia s,1i
0orbeasc, i de aceea. ca 2ntotdeauna. el a cedat primul i a rupt t,cerea dintre ei:
G Fil:os sunt c,s,tori*i. s, tii= " un ordin de oameni c,s,tori*i= Nu po*i de0eni membr, cu drepturi
depline +,r, mine=
"a s1a oprit din treab,= ama s,p,li3ii a r,mas pe p,m/ntul ner,0,it. cu coada re7emat, delicat de
de3etele ei 2nm,nuate=
G <ot s, pli0esc i +,r, a>utorul t,u. a spus ea 2ntr1un t/r7iu=
"nder a sim*it c, i s1a uurat su+letul c, a reuit s, str,pun3, 0,lul t,cerii impuse de so*ia sa=
G &a nu po*i. a 7is= <entru c, acum sunt aici=
G Aici sunt carto+ii. a spus ea= Nu te pot 2mpiedica s, m, a>u*i la carto+i=
F,r, s, 0rea. au i7bucnit am/ndoi 2n r/s i. cu un icnet. ea i1a de7doit spatele. 2ndrept/ndu1se. a l,sat
coada s,p,li3ii s, cad, la p,m/nt i a luat m/inile lui "nder 2ntre ale ei. o atin3ere care l1a 2nc/ntat. 2n ciuda
celor dou, straturi 3roase de p/n7, ale m,nuilor de lucru=
G #e pro+ane7 cu m/na1mi=== a 2nceput "nder=
G F,r, S:a-espeare. te ro3. a 7is ea= F,r, K%oi isp,i cu bu7ele. c,ci ele. doi pelerini s+ielnici. se
a0/nt,L
Q
=
G 'i1a +ost dor de tine. a spus el=
G Treci peste asta. i1a r,spuns ea=
G Nu trebuie= #ac, te al,turi acelor Fil:os. aa 0oi +ace i eu=
"a a r/s=
"nder nu i1a apreciat dispre*ul=
G #ac, un Denobiolo3 se poate retra3e din lumea su+erin*ei +,r, sens. de ce n1ar putea proceda la +el
i un b,tr/n %orbitor 2n Numele 'or*ilor ieit la pensieC
G AndreE. a spus ea. nu m, a+lu aici pentru c, am renun*at la 0ia*a mea= Sunt aici pentru c, mi1am
2ndreptat inima spre '/ntuitor= Tu n1ai +i 2n stare de aa ce0a= Nu ai ce c,uta aici=
Q S:a-espeare. $omeo i Julieta. act !. scena R. traducere de %ir3il Teodorescu In=tr=J=
G #ac, tu ai ce c,uta aici. atunci i eu apar*in acestui loc= Am/ndoi am depus un >ur,m/nt= Unul
sacru. cel pe care S+/nta &iseric, nu ne 2n3,duie s,1l c,lc,m= Asta. 2n ca7 c, ai uitat=
"a a o+tat i a pri0it cerul care se 2ntindea deasupra 7idului m,n,stirii= #incolo de el. prin pa>iti.
peste un 3ard. 2n p,dure=== acolo unde ibo. marea ei iubire. se dusese s, moar,= Unde <ipo. tat,l lui. care 2i
era i ei ca un tat,. se dusese i el mai demult ca s, moar,=
!ar "ste0So. +iul ei. mersese 2n alt, p,dure i murise i el. dar "nder i1a dat seama. doar pri0ind1o.
c, atunci c/nd ea 0edea lumea din a+ara acestor 7iduri. 2n oc:i a0ea doar umbrele acelor mor*i= #ou, dintre
ele se produseser, 2nainte ca "nder s, a>un3, pe usitania= #ar moartea lui "ste0So G ea 2l implorase pe
"nder s,1l 2mpiedice s, mear3, 2n locul prime>dios 2n care pe9ueninos 0orbeau despre r,7boi. de uciderea
oamenilor= "a tia la +el de bine ca i "nder c, a1l opri pe "ste0So ar +i totuna cu a1l distru3e. pentru c, acesta
nu de0enise preot ca s, +ie p,7it. ci ca s, duc, mesa>ul lui !sus acelor oameni ai copacilor= &ucuria sim*it, de
primii martiri cretini 2l cuprinsese i pe "ste0So c/nd murise 2n 2mbr,*iarea unui copac uci3a= Aceeai
m/n3/iere pe care #umne7eu le1o d,dea 2n ceasul sacri+iciului suprem= #ar pe No0in:a nu o cuprinsese o
asemenea bucurie= #umne7eu nu o+erea ast+el de ser0icii i rudelor apropiate= ?i. 2n su+erin*a i +uria ei. 2l
2n0ino0,*ise pe "nder= #e ce se c,s,torise cu el. dac, nu pentru a +i ap,rat, de asemenea de7astreC
"l nu1i spusese niciodat, ade0,rul cel mai b,t,tor la oc:i. acela c,. dac, trebuia 2n0ino0,*it cine0a.
acela era #umne7eu. nu el= a urma urmelor. #umne7eu +,cuse s+in*i G aproape s+in*i G din p,rin*ii ei. care
muriser, c/nd descoperiser, antidotul 0irusului escolada pe 0remea c/nd ea era doar o copil,= #umne7eu
+usese acela care 2l 2ndrumase pe "ste0So s, predice celor mai prime>dioi dintre pe9ueninos. ?i totui. 2n
durerea ei. tot c,tre #umne7eu se 2ntorcea. 2ndep,rt/ndu1se de "nder. care nu 0oise dec/t s,1i +ac, bine=
"l nu spusese asta niciodat,. deoarece tia c, ea nu1l 0a asculta= ?i se ab*inuse s1o spun, pentru c,
tia c, No0in:a 0edea lucrurile 2n alt, lumin,= #ac, #umne7eu 2i luase de l/n3, ea pe tata. mama. <ipo. ibo
i. 2n cele din urm,. pe "ste0So. 2nsemna c, o pedepsise pentru p,catele ei= #ar c/nd "nder nu reuise s,1l
2mpiedice pe "ste0So s,1i duc, p/n, la cap,t misiunea sinuci3a, +a*, de pe9ueninos, asta se 2nt/mplase
pentru c, +usese orb. e3oist. 2nc,p,*/nat i rebel. i pentru c, nu o iubise su+icient=
ns, el o iubea= O iubea din toat, inima=
#in toat, inimaC
Toat,. at/ta c/t i1o cunotea= ?i totui. c/nd secretele lui cele mai ascunse +useser, de70,luite 2n
cursul acelei prime c,l,torii 2n "Dterior. inima lui n1o in0ocase pe No0in:a= #eci se p,rea c, eDista cine0a
care conta mai mult pentru el=
'da. nu putea 2mpiedica tot ce se petrecea 2n subcontientul lui. tot ast+el cum nici lui No0in:a nu1i
st,tea 2n putere= Nu a0ea control dec/t asupra celor ce le +,cea. iar acum 2i ar,ta lui No0in:a c,. indi+erent c/t
de mult s1ar +i str,duit s,1l alun3e. el nu se 0a l,sa 3onit= C:iar dac, No0in:a 2i 2nc:ipuia c, el *inea la Jane
i la implicarea lui 2n marile a+aceri ale rasei umane mai mult dec/t la ea. nu era ade0,rat. so*ia lui era mai
important, pentru el dec/t orice altce0a= <entru ea a0ea s, renun*e la orice altce0a= <entru ea 0a disp,rea
2nd,r,tul 7idurilor m,n,stirii= St/nd 2n soarele torid. 0a pli0i r/nduri i r/nduri de plante necunoscute= <entru
ea=
#ar nici asta nu era su+icient= "a insista ca el s, +ac, asta. nu pentru ea. ci pentra !sus= <,catH "l nu
era c,s,torit cu !sus i nici ea= Totui. #umne7eu nu se putea ar,ta nemul*umit c/nd so*ul i so*ia 2i o+ereau
totul unul altuia= Asta +,cea si3ur parte dintre lucrurile pe care #umne7eu le atepta de la +iin*ele umane=
G S, tii c, nu te acu7 pentru moartea lui Auim. a spus ea. +olosind 0ec:iul nume de +amilie pentru
"ste0So=
G N1am tiut asta. a spus el. dar m, bucur s1o a+lu=
G a 2nceput te1am 2n0inuit. dar am tiut tot timpul c, era ira*ional. a spus ea= S1a dus acolo pentru c,
aa a 0rut. i era su+icient de matur ca 0reun p,rinte s/c/itor s,1l opreasc,= #ac, eu n1am +ost 2n stare. cum ai
+i reuit tuC
G Nici m,car n1am 0rut. a spus "nder= Am 0rut ca el s, se duc,= "ra 2mplinirea ambi*iei 0ie*ii lui=
G Acum tiu i asta= " corect= A procedat bine duc/ndu1se i a +ost c:iar corect ca el s, moar,. pentru
c, asta a 2nsemnat ce0a= Am dreptateC
G A sal0at usitania de la :olocaust=
G ?i i1a adus pe mul*i aproape de !sus= IA r/s din plin i ironic. cu :o:ote pe care el a>unsese s, le
pre*uiasc, tocmai pentru c, asta se 2nt/mpla eDtrem de rar=J Copaci pentru !sus. a spus ea= Cine ar +i cre7utC
G #e>a l1au numit S+/ntul Step:en al Copacilor=
G " prea de0reme= Asta cere timp= Trebuie ca mai 2nt/i s, +ie beati+icat= a morm/ntul lui trebuie s,
se petreac, 0indec,ri miraculoase= Crede1m,. tiu care e procedura=
G Sunt pu*ini martiri 2n 7ilele noastre. a 7is "nder= %a +i beati+icat= Canoni7at= Oamenii se roa3, ca el
s, 2i 0orbeasc, lui !sus 2n numele lor. i se 0a 2nt/mpla. pentru c, dac, i1a c/ti3at cine0a dreptul de a1l a0ea
pe !isus l/n3, el. acela e +iul t,u "ste0So=
<e obra>ii ei s1au scurs c/te0a lacrimi. cu toate c, a r/s din nou=
G <,rin*ii mei au +ost martiri i 0or de0eni s+in*i. la +el i +iul meu= S+in*enia a s,rit peste o 3enera*ie=
G #a. 3enera*ia ta a +ost caracteri7at, de un :edonism e3oist=
Cu obra>ii murdari br,7da*i de lacrimi. cu +a*a 7/mbitoare i oc:ii str,lucitori care 0edeau p/n, 2n
inima lui. ea s1a 2ntors 2ntr1un t/r7iu c,tre "nder= Femeia pe care el o iubea=
G Nu re3ret adulterul. a spus ea= Cum s, m, ierte !sus dac, eu nici m,car nu m, c,iescC #ac, nu m1
a +i culcat cu ibo. copiii mei n1ar +i eDistat= Nu se poate ca #umne7eu s, de7aprobe aa ce0a=
G mi aduc aminte c, !sus a spus: K"u. #umne7eul 0ostru. 2i 0oi ierta pe cei ierta*i= !ar 0oi trebuie s,1
i ierta*i pe to*i oameniiL=
G 'ai mult sau mai pu*in. a spus ea= Nu tiu Scripturile= A 2ntins m/na i l1a atins pe obra7= "ti
+oarte puternic. "nder= #ar pari ostenit= Cum de1ai obositC Uni0ersul +iin*elor umane 2nc, se bi7uie pe tine=
Ori. dac, nu 2ntrea3a omenire. atunci tu si3ur apar*ii acestei lumi= Ca s, o sal0e7i= #ar ai obosit=
G n str,+unduri. da. a spus el= !ar tu mi1ai luat i ultimele pic,turi de s/n3e=
G Ce straniu. a spus ea= Credeam c, am scos de>a din tine ceea ce repre7enta cancerul 0ie*ii tale=
G Nu te pricepi prea bine s, :ot,r,ti ce 0or al*ii i ce le trebuie de la tine. No0in:a= #e +apt. nimeni
nu poate= Facem r,u i c/nd d,m a>utor=
G #e aceea am 0enit aici. "nder= Am renun*at s, mai iau :ot,r/ri= ', 2ncred eDclusi0 2n >udecata
mea= Apoi m, 2ncred 2n tine= ', 2ncred 2n ibo. <ipo. tata. mama. Auim. 2n oricine care m1a de7am,3it sau
s1a 2ndep,rtat. sau=== ?tiu c, nu tu ai plecat i c, nu tu ai +ost acela care G ascult,1m,. AndreE. au7i1m,=
Neca7urile nu au 0enit de la oamenii c,rora le1am acordat 2ncrederea. problema a +ost c, am a0ut 2ncredere
2n ei c/nd. de +apt. nici o +iin*, uman, nu putea s, o+ere ceea ce a0eam eu ne0oie= A0eam ne0oie de
m/ntuire. 2n*ele3iC A0eam i 2nc, am ne0oie de m/ntuire= !ar tu nu mi1o po*i o+eri G ea nu se a+l, 2n m/inile
tale. m/inile care1mi dau mai mult dec/t trebuie ele s, dea. AndreE. dar 2nc, nu eti 2n posesia lucrului
trebuincios mie= #oar '/ntuitorul meu. doar Cel Uns. doar "l are ce0a de dat= n*ele3iC Sin3ura cale care
poate +ace ca 0ia*a mea s, merite tr,it, este de a i1o d,rui ui= #e aceea sunt aici=
G <li0ind=
G #esp,r*ind +ructul bun de cel r,u. cred. a spus ea= Oamenii 0or a0ea carto+i mai mul*i i mai buni
pentru c, eu am pli0it= Nu trebuie s, sar cui0a 2n oc:i i nici m,car s, +iu b,3at, 2n seam, ca s, nu am
resentimente +a*, de 0ia*a mea= #ar tu. tu 0ii aici i1mi aminteti c, i de0enind +ericit,. +ac r,u cui0a=
G #ar tu nu +aci r,u. a spus "nder= <entru c, 0oi 0eni cu tine= ', al,tur de Fil:os 2mpreun, cu tine=
"i sunt un ordin de oameni c,s,tori*i. iar noi suntem c,s,tori*i= F,r, mine. nu te po*i al,tura lor i trebuie s1o
+aci= mpreun, cu mine. poi. Ce poate +i mai simplu dec/t astaC
G 'ai simpluC No0in:a a cl,tinat din cap= Tu nu cre7i 2n #umne7eu. ce s, 2n*elea3, al*iiC
G &a cred 2n #umne7eu. a spus "nder i s1a sup,rat=
G %ai. tu nu 0rei s, recunoti e8istena lui #umne7eu. dar nu la asta m, re+eream= Adic,. nu cre7i 2n
"l. aa cum 2n*ele3e o mam, asta c/nd 2i spune +iului ei: KCred 2n tineL= "a nu spune: KCred 2n eDisten*a taL G
ce importan*, ar a0ea astaC ea spune c, crede 2n 0iitorul lui. e 2ncredin*at, c, el 0a +ace tot binele de care este
2n stare= "a 2i 2ncredin*ea7, 0iitorul. aa crede 2n el= Tu nu cre7i 2n #umne7eu 2n acest +el. AndreE= Tu cre7i
tot 2n propria persoan,= n al*ii= (i1ai trimis departe acele m,runte suro3ate. copiii pe care i1ai in0ocat 2n
timpul c,l,toriei tale 2n iad G s1ar putea s, stai cu mine dincolo de acele 7iduri c:iar acum. 2ns, inima ta e 2n
alt, parte. cercet/nd planete i 2ncerc/nd s, opreti +lota= Nu1! lai nimic lui #umne7eu= Nu cre7i 2n "l=
G !art,1m,. dar dac, #umne7eu ar 0oi s, +ac, totul sin3ur. pe noi de ce ne1a mai creatC
G #a. acum 2mi aduc aminte c, unul dintre p,rin*ii t,i era eretic. iar cele mai ciudate idei de la el 2*i
pro0in=
Asta era o 3lum, 0ec:e de1a lor. dar de ast, dat,. nici unul din ei nu a r/s=
G "u cred 2n tine, a spus "nder=
G #ar te consul*i cu Jane=
"l a b,3at m/na 2n bu7unar. apoi a scos1o ca s,1i arate lui No0in:a ce 3,sise= O nestemat,. din care
ieeau c/te0a +irioare +oarte delicate= Ca un or3anism sclipitor. smuls din locul lui delicat a+lat 2ntre al3ele
0ii ale 0reunei m,ri pu*in ad/nci= F,r, s, 2n*elea3, la 2nceput. ea a pri0it nestemata. apoi i1a dat seama ce
era i s1a uitat la urec:ea lui "nder= n to*i anii de c/nd 2l cunotea. acesta purtase nestemata la urec:e. ca s,
stea 2n le3,tur, cu Jane. pro3ramul1de1computer1tre7it1la10ia*,. cel mai 0ec:i. mai scump i mai si3ur prieten
al lui=
G AndreE. nu te cred. asta e clar=
G N1a putea spune cu toat, certitudinea c, aceste 7iduri m1ar re*ine. at/ta 0reme c/t Jane mi1ar opti
mereu la urec:e. a spus el= Am discutat cu ea 2n am,nunt= !1am eDplicat i 2n*ele3e= Am r,mas prieteni= #ar
nu mai suntem to0ar,i=
G %ai. AndreE. a 7is No0in:a= Apoi a pl/ns +,r, >en,. l1a *inut. s1a a3,*at de el= #ac, ai +i +,cut1o cu
ani 2n urm,. c:iar cu luni 2n urm,H
G <robabil c, nu cred 2n !sus la +el ca tine. a spus "nder= #ar n1ar +i su+icient ca eu s, cred 2n tine. iar
tu s, cre7i 2n "lC
G ocul t,u nu e aici. AndreE=
G Apar*in acestui loc mai mult dec/t altuia. dac, tu te a+li aici= Nu lumea m, obosete at/t de mult.
No0in:a. ci prea multa 0oin*,= Am obosit s, :ot,r,sc= Am ostenit 2ncerc/nd s, re7ol0 lucrurile=
G Noi 2ncerc,m s, re7ol0,m lucrurile aici. a spus ea. desprin7/ndu1se de el=
G #ar aici noi putem +i. nu mintea. ci copiii min*ii= <utem +i bra*ele i picioarele. bu7ele i limba= Ne
+acem treburile +,r, s, :ot,r/m=
S1a aplecat. a 2n3enunc:eat. apoi s1a ae7at pe p,m/nt. iar plantele tinere l1au 3/dilat= ?i1a dus
m/inile murdare la +a*, i i1a ters +runtea cu ele. tiind c, doar m/n>ea *,r/n, cu noroi=
G O+. aproape cred asta. AndreE. te pricepi at/t de bine la astaH a spus No0in:a= Cum de ai :ot,r/t s,
nu mai +ii eroul propriei sa3aC Ori e doar o pre+,c,torieC S, de0ii ser0itorul tuturor. ca s, +ii cel mai m,re*
dintre noiC
G ?tii c, niciodat, n1am c,utat m,re*ia i nici n1am dob/ndit1o=
G %ai. AndreE. eti un po0estitor at/t de des,0/rit. 2nc/t ai a>uns s, cre7i propriile 2ns,il,ri=
"nder a ridicat capul spre ea=
G Te ro3. No0in:a. d,1mi 0oie s, tr,iesc aici. al,turi de tine= mi eti so*ie= %ia*a mea nu mai are sens
dac, te pierd=
G Tr,im ca so* i so*ie aici. dar nu=== tu nu tii. noi nu===
G ?tiu c, Fil:os inter7ic rela*iile seDuale. a spus "nder= Sunt so*ul t,u= At/ta 0reme c/t nu +ac seD cu
nimeni. ai putea +i i tu aceea cu care nu +ac=
Apoi a sur/s cu am,r,ciune=
@/mbetul ei de r,spuns a +ost doar trist i comp,timitor=
G No0in:a. a spus "nder= %ia*a mea nu m, mai interesea7,= n*ele3iC Sin3ura 0ia*, de care 2mi pas,
acum e a ta= #ac, o pierd. ce1mi mai r,m/ne ca s, m, re*in, aiciC
Nici el nu era con0ins ce 0oia s, spun, cu asta= Cu0intele 0eniser, nec:emate pe bu7ele lui= #ar tia.
c:iar 2n clipa c/nd le rostise. c, nu era 0orba de autocomp,timire. ci mai cur/nd de o recunoatere desc:is, a
ade0,rului= Nu pentru c, s1ar +i 3/ndit la sinucidere. eDil sau la orice alt, dram, m,runt,= 'ai cur/nd. se
sim*ea destr,m/ndu1se= <ier7/nd contactul= usitania i se p,rea tot mai pu*in real,= Scumpa lui sor, i
prieten,. %alentine. se a+la 2nc, acolo i 2i amintea de o st/nc,. 0ia*a ei era +oarte real,= <entru "nder 2ns,
lucrurile nu st,teau la +el. deoarece sora lui nu a0ea ne0oie de el= <li-t. discipola lui nec:emat,. ea poate ar +i
a0ut ne0oie de "nder. dar nu de realitatea lui. ci doar de ideea pe care o repre7enta= Cine se mai 3,sea acoloC
Copiii lui No0in:a i ibo. cei pe care el 2i crescuse ca pe ai s,i. i1i iubise ai>derea. pe care 2i iubea la +el de
mult i acum. dar ei a>unseser, adul*i. i nici ei nu mai a0eau ne0oie de el= Jane. care +usese c/nd0a 0irtual
distrus, din cau7a ne3li>en*ei lui. nu a0ea nici ea ne0oie de el. pentru c, se a+la 2n nestemata din urec:ea lui
'iro i 2n alt, nestemat,. din urec:ea lui <eter===
<eter= T/n,ra %alentine= #e unde 0eniser,C i +uraser, su+letul i1l luaser, cu ei la plecare= Acum
+,ceau i tr,iau ac*iuni pe care. c/nd0a. le1ar +i +,cut el 2nsui= n timp ce el atepta 2n usitania i=== se
stin3ea= Asta 0oise s, spun, de +apt= #ac, o pierdea pe No0in:a. ce1l 0a mai le3a de acel trup pe care 2l
purtase prin uni0ers at/tea mii de aniC
G Nu eu decid. a spus No0in:a=
G Tu deci7i dac, m, 0rei cu tine. ca unul dintre Fil:os da 'ente de Cristo= #ac, da. cred c, pot
dep,i celelalte obstacole=
"a a r/s cu r,utate=
G ObstacoleC Oamenii ca tine nu se 2mpiedic, de aa ce0a= <entru tine sunt doar pietre pe care calci
ca s, tra0erse7i r/ul=
G Oamenii ca mineC
G #a. ca tine. a 2nt,rit No0in:a= #oar pentru c, nu am cunoscut al*ii= #oar pentru c,. indi+erent c/t
de mult l1am iubit pe ibo. el nu a +ost niciodat, at/t de 0iu cum eti tu 2n +iecare clip,= #oar pentru c, m1am
tre7it iubind prima oar, ca o +emeie adult, c/nd te1am iubit pe tine= #oar pentru c, mi1ai lipsit mai mult
dec/t duc lipsa copiilor mei. c:iar dec/t p,rin*ii sau iubirile pierdute ale 0ie*ii mele= #oar pentru c, nu pot
0isa pe altul 2n a+ar, de tine. asta nu 2nseamn, c, nu eDist, altul la +el ca tine unde0a= Uni0ersul e mare= Nu
po*i +i c:iar at/t de deosebit= Aa esteC
"l a 2ntins m/na printre plantele de carto+i i i1a l,sat uor m/na pe coapsa ei=
G nc, m, iubeti. aa eC a 2ntrebat el=
G A. de aceea ai 0enitC S, a+li dac, te iubescC
"l a dat aprobator din cap=
G n parte=
G #a. a spus ea=
G Atunci pot r,m/neC
No0in:a a i7bucnit 2n lacrimi= <l/n3/nd cu :o:ote= S1a l,sat la p,m/nt5 el a 2ntins m/inile printre
plante s, o 2mbr,*ie7e. s, o *in,. +,r, s, se sinc:iseasc, de +run7ele pe care le stri0ea 2ntre ei= #up, ce a
*inut1o str/ns mult, 0reme. ea a 2ncetat s, pl/n3,. s1a 2ntors spre el i l1a cuprins 2n bra*e la +el de tare=
G O+. AndreE. a optit ea. cu 3las nesi3ur din cau7a pl/nsului de p/n, atunci= ', iubete #umne7eu
su+icient s, mi te dea din nou acum. c/nd am at/ta ne0oie de tineC
G </n, 0oi muri. a spus "nder=
G Cunosc partitura asta. a spus ea= #ar m, ro3 ca #umne7eu s, m, lase s, mor eu mai 2nt/i=
".
SUNTEM PREA MULI
!:*i spun povestea cea mai frumoas pe care o tiu.
;nui om i s*a dat un cine, pe care l*a iubit foarte mult.
1inele l nsoea pretutindeni,
4ar omul nu*l putea nva s fac nimic folositor, 1inele nu aducea i nici nu gsea nimic,
0ici nu apra, nici nu sttea de paz.
<n sc3imb, sttea lng el i*l privea,
"ereu cu aceeai privire de neptruns.
6 $cela nu e cine, e lup 7, a spus soia omului
6 4oar el mi*e credincios 7, a spus omul,
,ar soia lui n*a mai desc3is discuia despre asta.
<ntr*o zi, omul i*a luat cinele cu el n avionul lui particular
'i, cnd zburau peste muni nzpezii la vreme de iarn,
"otoarele s*au defectat
,ar avionul s*a fcut buci cnd a trecut printre copaci
2mul zcea sngernd,
1u pntecele sfrtecat de coli de metal rupt,
,ar din organe aburul se ridica n aerul rece,
4ar el nu se gndea dect la credinciosul lui cine.
"ai tria % :au fusese rnit
=reu de imaginat uurarea lui cnd cinele a aprut lipind
'i l*a privit cu aceiai oc3i de neptruns.
4up o or, cinele a mirosit abdomenul desc3is al omului
$poi a nceput s*i trag afar intestinele, splina i ficatul
'i a nceput s le mnnce, fr s*i ia oc3ii de la c3ipul omului.
6:lav 1erului7, a zis omul,
6Bine mcar c unul din noi nu va muri de foame.7
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
#intre toate na0ele stelare mai rapide dec/t 0ite7a luminii care 7burau 2n "Dterior i apoi 2napoi
2n,untru la comanda lui Jane. doar cea a lui 'iro ar,ta ca o na0, obinuit,. iar asta din simplul moti0 c, nu
era dec/t o na0et, care c/nd0a transportase pasa3eri i m,r+uri de la marile na0e care 0eneau i orbitau 2n
>urul usitaniei= Acum. c/nd noile na0e puteau a>un3e imediat de la o planet, la alta. nu mai a0eau ne0oie de
pro0i7ii i nici m,car de combustibil= Cum Jane trebuia s, p,stre7e 2ntrea3a structur, a +iec,rei na0e 2n
memoria ei cu c/t acestea erau mai simple. cu at/t 2i era mai uor= Nici nu mai puteau +i numite 0e:icule=
#e0eniser, simple cabine. +,r, +erestre. aproape nemobilate. rudimentare ca o sal, de clas, primiti0,=
Oamenii de pe usitania numeau acum c,l,toria spa*ial, encais8arse, ceea ce. 2n portu3:e7,. 2nsemna Ka
intra 2n cutieL sau. mai precis Ka se 0/r2 la cutieL=
ns, 'iro eDplora i c,uta planete noi. capabile s, asi3ure 0ia*a celor trei specii 2n7estrate cu sim*uri:
oamenii. pe9ueninos i m,tcile= #e aceea. a0ea ne0oie de o na0, mai tradi*ional,. pentru c,. dei se deplasa
instantaneu de la o planet, la alta cu a>utorul lui Jane. nu se putea atepta 2ntotdeauna s, soseasc, pe o lume
cu atmos+er, respirabil,= Jane 2l men*inea pe orbit,. deasupra +iec,rei noi planete. ast+el ca el s, poat,
obser0a. m,sura. anali7a i cobor2 doar pe cele mai promi*,toare pentru a stabili de+initi0 dac, lumea
respecti0, putea de0eni util,=
Nu c,l,torea sin3ur= Ar +i a0ut prea multe de +,cut i trebuia ca totul s, +ie 0eri+icat de altcine0a=
Totui. dintre toate acti0it,*ile des+,urate de cine0a din usitania. aceasta era cea mai periculoas,. pentru c,.
atunci c/nd desc:idea ua na0ei. nu a0ea cum s, tie dac, pe noua planet, nu d,dea de 0reo amenin*are
nepre0,7ut,= 'iro sim*ise mereu c, 0ia*a lui nu era c:iar at/t de important,= %reme de c/*i0a ani. c/t +usese
2ntemni*at 2ntr1un trup al c,rui creier era mutilat. 2i dorise moartea5 c/nd prima c,l,torie 2n "Dterior 2i
2n3,duise s,1i recree7e corpul aduc/ndu1l la per+ec*iunea tinere*ii. considera +iecare or, i +iecare 7i a 0ie*ii
drept un dar nemeritat= Nu dorea s, o risipeasc,. dar nu b,tea 2n retra3ere c/nd trebuia s, i1o rite pentru
binele altora= #ar cine altul putea 2mp,rt,i acea nep,sare de sineC
T/n,ra %alentine +usese creat, la comand,. 2n ade0,ratul 2n*eles al cu0/ntului. dup, c/te se p,rea=
'iro o 0,7use ap,r/nd 2n acelai timp cu dob/ndirea propriului trup nou= "a nu a0ea trecut. rude. le3,turi cu
nici o lume. 2n a+ar, de "nder. a c,rui minte o n,scuse. i de <eter. o crea*ie asem,n,toare= A. i putea +i
considerat, ca a0/nd le3,turi cu ori3inala %alentine. Kade0,rata %alentineL. dup, cum o numea T/n,ra %al5
dar nu era un secret c, &,tr/na %alentine nu dorea s, petreac, nici o clip, 2n to0,r,ia acestei +rumuse*i
tinere. care o bat>ocorea prin simpla ei eDisten*,= <e de alt, parte. T/n,ra %al +uese creat, ca ima3ine pe care
o a0ea "nder despre 0irtutea per+ect,= Nu numai c, ea nu a0ea le3,turi cu nimeni. dar era i sincer altruist, i
3ata s, se sacri+ice spre binele altora= #e aceea. ori de c/te ori 'iro intra 2n na0et,. T/n,ra %al 2l 2nso*ea.
+iindu1i un spri>in permanent=
ns, nu1i era prieten,= 'iro tia per+ect cine era %al5 un "nder de3:i7at= Nu +emeie= !ar dra3ostea i
+idelitatea ei +a*, de el erau ale lui "nder. puse adesea la 2ncercare. dar sentimentele lui "nder. nu ale lui %al=
n ea nu era nimic care s,1i apar*in, eDclusi0= #e aceea. dei 'iro se obinuise 2n compania ei i r/dea.
3lumea cu ea mai lesne dec/t o +,cuse cu altcine0a p/n, atunci. nu i se con+esa. nu1i permitea s, aib, 0reun
sentiment mai ad/nc dec/t camaraderie +a*, de ea= C:iar dac, percepea lipsa unei le3,turi mai pro+unde 2ntre
ei. %al nu spunea nimic5 dac, asta o r,nea. durerea r,m/nea neeDprimat,=
"a 2i eDteriori7a doar 2nc/ntarea la +iecare succes de1al lor. la care se ad,u3a dorin*a insistent, de a
mer3e mereu mai departe=
G KNu putem sta o 7i 2ntrea3, pe lumea aceastaL. spunea ea c:iar de la 2nceput i do0edea asta
or3ani7/nd un pro3ram care le permitea s, e+ectue7e trei c,l,torii pe 7i= Se 2ntorceau dup, +iecare trei
c,l,torii. pe o usitanie scu+undat, de>a 2ntr1un somn linitit5 dormeau pe na0, i le 0orbeau altora doar
pentru a1i a0erti7a 2n le3,tur, cu problemele speci+ice cu care colonitii se puteau con+runta pe lumile
descoperite 2n acea 7i= !ar planul cu trei planete pe 7i se aplica doar 2n 7ilele 2n care se ocupau de planete cu
condi*ii corespun7,toare 0ie*ii= C/nd Jane 2i ducea c,tre lumi neprielnice G dominate de ape sau nebioti7ate G
plecau imediat de acolo. 0eri+ic/nd urm,toarea candidat,. apoi urm,toarea. uneori c:iar cinci sau ase 2n
acele 7ile descura>ante. c/nd nimic nu p,rea s,1i satis+ac,= T/n,ra %al tia s,1l aduc, p/n, la limita
re7isten*ei. iar asta 7ilnic. i 'iro accepta conducerea ei. din acest punct de 0edere. a c,l,toriilor. +iindc, era
contient c, aa trebuia=
Cu toate acestea. prietena lui nu a0ea +orm, uman,= <entru el. ea s,l,luia 2n nestemata din urec:e=
Jane. oapta din mintea lui imediat ce se tre7ea. prietena care au7ea tot ce sub0ocali7a el. care1i tia ne0oile
2nc, 2nainte ca el s, le perceap,= Jane. care 2mp,rt,ea cu el toate 3/ndurile i 0isele lui. care r,m,sese al,turi
de el 2n perioada cea mai cumplit, a in+irmit,*ii. care 2l condusese 2n "Dterior. unde se putuse re2nnoi= Jane.
cea mai credincioas, prieten, a lui. care a0ea s, moar, cur/nd=
Acesta era termenul lor limit,= Jane a0ea s, moar,. iar 7borul instantaneu cu na0eta urma s, se
s+/reasc,. pentru c, nu mai eDista alt, +iin*, care s, posede acea putere mental, eDtraordinar, ca s, duc,
ce0a mai complicat dec/t o min3e din cauciuc p/n, 2n "Dterior. aduc/nd1o apoi 2n,untru= !ar moartea lui Jane
a0ea s, se petreac,. nu din cau7e naturale. ci deoarece Con3resul Stelar. dup, ce descoperise eDisten*a unui
pro3ram sub0ersi0 ce putea controla sau m,car accesa oricare dintre computerele lor. 2ncepuse s,1i 2nc:id,.
deconecte7e i tear3, 2n mod sistematic toate re*elele= "a sim*ea de>a in+luen*a acelor sisteme care +useser,
de7acti0ate i trans+erate 2n locuri 2n care ea nu putea a>un3e= Cur/nd puteau +i transmise codurile care o 0or
lo0i mortal= !ar dup, dispari*ia ei. cei care nu ar +i +ost lua*i de pe supra+a*a usitaniei i transplanta*i pe o
alt, lume. ar +i r,mas pri7onieri. atept/nd nea>utora*i sosirea Flotei usitane. care se apropia tot mai mult.
:ot,r/t, s,1i distru3, pe to*i=
"ra o situa*ie trist,. 2n care. 2n ciuda tuturor e+orturilor lui 'iro. cea mai dra3, prieten, a lui a0ea s,
moar,= Ceea ce. tia el +oarte bine. eDplica de ce nu1i 2n3,duia s, de0in, prieten ade0,rat al Tinerei %al G
pentru c, ar +i +ost o do0ad, de necredin*, +a*, de Jane s, 2nceap, a *ine la altcine0a 2n ultimele ei s,pt,m/ni
sau 7ile de 0ia*,=
Aadar. 0ia*a lui 'iro de0enise o trud, ne2ncetat,. un e+ort mintal considerabil. pentru c, anali7a
datele 2nre3istrate de instrumentele na0etei. +oto3ra+iile aeriene. pilota na0eta c,tre locuri nesi3ure i
necercetate i. 2n s+/rit G dar nu +oarte +rec0ent G eDista riscul c:iar de a desc:ide ua i de a respira un aer
necunoscut= !ar la 2nc:eierea +iec,rui 0oia>. nici m,car nu a0ea timp s, >eleasc, sau s, se bucure. nici m,car
s, se odi:neasc,: 2nc:idea ua. rostea cu0/ntul. iar Jane 2l ducea 2napoi 2n usitania. pentru ca mai apoi s, ia
totul de la cap,t=
Cu toate acestea. ultima oar, c/nd re0enise acas,. 3,sise ce0a di+erit= 'iro a desc:is ua na0etei i i1
a 0,7ut. nu pe "nder. tat,l lui adopti0. nu pe pe9ueninos care 2i pre3,teau :rana lui i Tinerei %al. ci pe +ra*ii
s,i. Ol:ado i Gre3o. pe sora lui. "lanora. i pe %alentine. sora lui "nder= </n, i &,tr/na %alentine 0enise 2n
locul unde si3ur a0ea s, dea peste 3eam,na ei mai t/n,r, i nedorit,C 'iro a obser0at imediat cum %al i
&,tr/na %alentine s1au uitat una la cealalt,. +,r, ca pri0irile s, li se 2ntretaie. dup, care +iecare a pri0it 2n alt,
parte. nedorind s, se 0ad,= Sau se 2nelase elC 'ai de3rab, T/n,ra %al 2i mutase pri0irea de la &,tr/na
%alentine pentru c,. din 0irtute. ea nu *inea s, o >i3neasc, pe +emeia mai 2n 0/rst,= F,r, 2ndoial, c,. de1ar +i
putut. T/n,ra %al ar +i pre+erat s, dispar, dec/t s,1i pricinuiasc, &,tr/nei %al 0reo durere. +ie i trec,toare=
!ar cum acel lucru era imposibil. proceda 2n*elept. adic, r,m/nea o pre7en*, c/t mai discret, atunci c/nd
&,tr/na %alentine era de +a*,=
G Ce1i cu comitetul ,sta de primireC a 2ntrebat 'iro= S1a 2mboln,0it mamaC
G Nu. toat, lumea e bine. i1a r,spuns Ol:ado=
G 'ai pu*in mintal. a spus Gre3o= 'ama a 2nnebunit de tot. iar acum i "nder a luat1o pe pustii=
'iro a dat din cap. apoi s1a str/mbat=
G #a*i1mi 0oie s, 3:icesc= S1a al,turat acelor Fil:os=
Gre3o i Ol:ado au c,utat imediat din oc:i nestemata din urec:ea lui 'iro=
G Nu. nu Jane mi1a spus. a eDplicat 'iro= #oar c,1l cunosc pe "nder= i ia c,s,toria 2n serios=
G #a. 2ns, a l,sat un 3ol 2n conducerea de aici. a spus Ol:ado= " bine i c/nd nu toat, lumea 2i +ace
treaba= Cu alte cu0inte. sistemul +unc*ionea7, 2n continuare= #ar "nder a +ost acela c,ruia ne adresam s, ne
spun, ce s, +acem atunci c/nd sistemul nu mai +unc*iona= #ac, pricepi alu7ia mea=
G Am priceput. a spus 'iro= ?i po*i 0orbi despre asta i 2n +a*a lui Jane= ?tie c, 0a +i blocat, imediat
ce Con3resul Stelar 2i 0a pune planurile la punct=
G " mai complicat. a spus Gre3o= 'a>oritatea oamenilor nu cunosc pericolul prin care trece Jane G
+iindc, tot 0orbim de asta. ma>oritatea nici nu au cunotin*, de eDisten*a ei= #ar ei tiu at/ta aritmetic,. 2nc/t
s,1i dea seama c, nu pot +i lua*i to*i oamenii de pe usitania 2nainte de sosirea +lotei= Ca s, nu mai 0orbim
de pe9ueninos. Aadar. ei tiu c,. dac, +lota nu e oprit,. unii 0or r,m/ne aici i 0or muri= Sunt 0oci care de>a
sus*in c, am risipit su+icient spa*iu din na0e pentru copaci i insecte=
<rin KcopaciL. ei se re+ereau la pe9ueninos care. de +apt. nu transportau copaci1mam, i copaci1tat,5
iar c/nd spuneau KinsecteL se re+ereau la 'atc,. ce. de asemenea. nu risipea spa*iul trimi*/nd o mul*ime de
lucr,toare= #ar +iecare lume pe care se stabileau a0ea un num,r mare de pe9ueninos i cel pu*in o matc, i o
m/n, de lucr,toare care s1o a>ute s, re2nceap, popularea= Nu mai era ne0oie s, se men*ione7e c, 'atca de pe
+iecare lume era aceea care producea cu iu*eal, lucr,toare ce +,ceau mai toat, munca necesar, pentru
de70oltarea a3riculturii5 i nu era necesar s, se adau3e c,. 2ntruc/t nu luau copaci cu ei. cel pu*in un mascul
i o +emel, din +iecare 3rup de pe9ueninos trebuiau Kplanta*iL G adic, s, moar, lent i dureros pentru ca un
copac1mam, i unul tat, s, prind, r,d,cini i s, p,stre7e ciclul de 0ia*, al acestor pe9ueninos. ?tiau cu to*ii G
iar Gre3o mai bine dec/t oricine. pentru c, el participase recent din plin la acest lucru G c,. dincolo de
po>3:i*a de polite*e. 2ntre specii se instalase o tendin*, de competi*ie=
!ar asta nu se mani+esta doar 2n r/ndul oamenilor= #ei 2n usitania pe9ueninos 2nc, 2i dominau
numeric pe oameni. pe noile colonii predominau acetia din urm,= KFlota 0oastr, 0ine s, distru3, usitania.
spunea 4uman. conduc,torul copacilor1p,rin*i= ?i c:iar dac, oamenii ar muri p/n, la ultimul. rasa uman, 0a
d,inui. 2n 0reme ce. pentru 'atc, i pentru noi. 2n >oc este supra0ie*uirea speciei= Cu toate astea. noi
2n*ele3em c, trebuie s, le permitem oamenilor s, domine o 0reme aceste noi lumi. deoarece nu st,p/nim 2nc,
aptitudinile i cunotin*ele te:nolo3ice. pentru c, nu a0em eDperien*, 2n 2mbl/n7irea acestor lumi i pentru c,
0oi 2nc, a0e*i puterea de a +ace +ocul pentru a ne arde p,durile=L Ceea ce era eDprimat 2n mod ra*ional de
4uman. care reuea s,1i ascund, resentimentele 2nd,r,tul limba>ului politicos. era spus cu mai mult, patim,
de mul*i pe9ueninos i de copaci1p,rin*i: K#e ce s, le permitem acestor in0adatori umani. care au adus peste
noi at/tea rele. s,1i sal0e7e aproape toat, popula*ia. 2n 0reme ce ma>oritatea dintre noi 0or muriCL
G $esentimentele dintre specii nu repre7int, ce0a nou. a spus 'iro=
G #ar p/n, acum l1am a0ut pe "nder ca s, le *in, 2n +r/u. a spus Gre3o= Pe9ueninos, 'atca i
ma>oritatea popula*iei umane au 0,7ut 2n "nder un mi>locitor cinstit. o persoan, 2n care puteau a0ea
2ncredere= ?tiau c, at/ta 0reme c/t el se ocupa de treburi. at/ta 0reme c/t 3lasul lui era au7it. interesele lor
erau prote>ate=
G "nder nu e sin3ura persoan, deosebit, care conduce acest eDod. a spus 'iro=
G O c:estiune de 2ncredere. nu de 0irtute. a spus %alentine= Nonumanii tiu c, "nder este %orbitorul
2n numele mor*ilor= Nici o alt, +iin*, uman, nu a 0orbit 2n acel mod 2n numele altor specii= ?i totui. oamenii
tiu c, "nder repre7int, )enocidul i c,. 2n urm, cu nenum,rate 3enera*ii. c/nd rasa uman, a +ost amenin*at,
de dumani. el a ac*ionat ca s,1i 2mpiedice i s, sal0e7e umanitatea de la dispari*ie. lucru de care mul*i se
temeau= Nu eDist, cine0a la +el de capabil s,1i preia rolul=
G ?i eu ce s, +acC a 2ntrebat 'iro +,r, ocoliuri= Aici nu m, ascult, nimeni= N1am nici o le3,tur,=
Si3ur nu pot lua locul lui "nder. iar acum sunt obosit i 0reau s, dorm= Uita*i10, la T/n,ra %al. e pe >um,tate
moart, de epui7are=
"ra ade0,rat5 abia st,tea 2n picioare= 'iro a 2ntins imediat m/na s1o spri>ine5 recunosc,toare. ea s1a
re7emat de um,rul lui=
G Nu 0rem s,1i iei locul lui "nder. a spus Ol:ado= Nici ca altcine0a s,1i ocupe po7i*ia= %rem ca el s,
rede0in, ce a +ost=
'iro a pu+nit 2n r/s=
G Cre7i c,1l pot con0in3e euC O ai 2n +a*, pe sora luiH Trimite1o pe eaH
&,tr/na %alentine a +,cut o 3rimas,=
G 'iro. nu 0rea s, discute cu mine=
G Atunci ce te +ace s, cre7i c, 0a 0orbi cu mine %
G Nu tu. 'iro= Jane= Nestemata din urec:ea ta=
'iro i1a pri0it nedumerit=
G %rei s, spui c, "nder i1a scos nestemata din urec:eC
Jane i1a optit:
G Am +ost ocupat,= N1am cre7ut c, e at/t de important s, te anun*=
'iro tia 2ns, c/t de distrus, +usese Jane 2n trecut. c/nd "nder 2ntrerupsese le3,tura cu ea= Acum. ea
a0ea i al*i prieteni. dar asta nu 2nsemna c, desp,r*irea era mai pu*in dureroas,=
G #ac, te duci la el i1l con0in3i s, discute cu Jane=== a continuat &,tr/na %alentine=
'iro a cl,tinat din cap=
G #ac, i1a scos nestemata din urec:e. nu 2n*ele3i c, e o :ot,r/re de+initi0,C S1a :ot,r/t s, o urme7e
pe mama 2n eDil= "nder nu1i 2ncalc, promisiunile=
?tiau cu to*ii c, era ade0,rat= ?tiau. de +apt. c, 0eniser, la 'iro. nu cu speran*a real, c, 0a
2ntreprinde ce doreau ei. ci din disperare=
G Aadar. l,s,m totul s, mear3, de la sine. a propus Gre3o= S, alunece spre :aos= !ar apoi. coplei*i
de r,7boiul dintre specii. 0om muri 2nc,rca*i de ruine c/nd 0a sosi +lota= Cred c, Jane e norocoas,5 p/n,
atunci ea 0a +i moart,=
G Transmite1i mul*umirile noastre. i1a spus Jane lui 'iro=
G Jane spune c,1i mul*umete. a spus 'iro= Gre3o. eti prea bun la inim,=
Gre3o a roit. dar nu a retractat cele spuse=
G "nder nu1i #umne7eu. a 7is 'iro= O s, ac*ion,m i +,r, el= Acum 2ns, cel mai bun lucru pe care1l
putem +ace este s,===
G #ormim. a spus &,tr/na %alentine= #ar. de data asta. nu pe na0,= Te ro3= 'i se rupe inima c/nd 0,
0,d pe am/ndoi at/t de obosi*i= Ja-t a c:emat un taDi= %ino acas, i dormi 2n pat=
'iro a aruncat o pri0ire c,tre T/n,ra %al care. cu un aer somnoros. st,tea re7emat, de um,rul lui=
G Am/ndoi. bine2n*eles. a spus &,tr/na %alentine= Nu m, 2ntristea7, eDisten*a ei. aa cum crede*i
0oi=
G Si3ur c, nu. a spus T/n,ra %al=
Apoi a 2ntins bra*ul drept i cele dou, +emei care purtau acelai nume i1au str/ns m/inile= 'iro a
urm,rit1o pe T/n,ra %al desprin7/ndu1se de l/n3, el ca s, prind, bra*ul &,tr/nei %alentine i accept/nd
spri>inul ei= <ropriile sentimente l1au surprins= n loc s, se simt, uurat pentru c, eDista mai pu*in, 2ncordare
2ntre ele dec/t cre7use el. a constatat c, asta 2l 2n+uriase destul de mult= Furie pornit, din 3elo7ie. asta era=
KG,sise spri>in la mine& 2i 0enea s, spun,= #e unde acea reac*ie copil,reasc,C
#up, aceea. urm,rindu1le cum se 2ndep,rtau. a obser0at ceea ce n1ar +i trebuit s, 0ad, G %alentine
a0usese un +ior= Un +risonC Noaptea era 2ntr1ade0,r rece= #ar nu. 'iro era con0ins c, atin3erea de 3eam,na
ei mai t/n,r, declanase acea tremur,tur,. nu aerul nop*ii=
G %ai. 'iro. l1a 2ndemnat Ol:ado= 'er3em cu :o0ercra+t1ul i te culci la %alentine acas,=
G Ne oprim unde0a s, m/nc,mC
G Acas, la Ja-t. a spus "lanora= Are 2ntotdeauna ce0a de m/ncare=
n timp ce :o0ercra+t1ul 2i ducea spre 'ila3re. oraul oamenilor. au trecut prin apropierea c/tor0a
7eci de na0e stelare care erau 2n +unc*iune= Acti0itatea le3at, de mi3rare nu se oprea nici noaptea= ucr,torii
G mul*i dintre ei pe9ueninos G 2nc,rcau pro0i7ii i ec:ipamente ce urmau a +i transportate= Familii 2ntre3i
st,teau la r/nd ca s, urce i s, ocupe spa*iul ce mai r,m,sese 2n cabine= Ca s, duc, toate na0ele p/n, 2n
"Dterior i 2napoi. Jane nu a0ea s, se odi:neasc, nici o clip, 2n acea noapte= <e alte lumi. se construiau case
i se des*eleneau noi p,m/nturi= n acele locuri era 7i sau noapteC Nu a0ea importan*,= ntr1un +el. reuiser,
de>a G coloni7aser, noi lumi i. c:iar dac, asta 2i putea nemul*umi pe unii. +iecare planet, a0ea c/te o matc,.
o p,dure pentru pe9ueninos i un sat pentru oameni=
K#ac, Jane ar muri a7i. s1a 3/ndit 'iro. iar +lota ar sosi m/ine i ne1ar distru3e total. ce importan*,
ar a0ea asta 2n marele plan al lucrurilorC Semin*ele au +ost 2mpr,tiate de 0/nt5 c/te0a tot 0or prinde r,d,cini=
!ar dac, odat, cu moartea lui Jane dispare i c,l,toria cu 0ite7, mai mare dec/t a luminii. asta ar +i spre
binele tuturor. pentru c, +iecare dintre acele noi lumi ar +i silite s, se de70olte de sine st,t,tor= Unele colonii
0or da 3re i 0or disp,rea. ne2ndoielnic= <e unele dintre ele 0or i7bucni r,7boaie i probabil c, o specie sau
alta 0a +i distrus,= ns, nu aceeai specie 0a +i distrus, 2n toate lumile i nici aceeai nu 0a supra0ie*ui peste
tot5 iar cel pu*in 2n unele lumi 0om 3,si o modalitate pentru a tr,i panic= Acum nu mai a0em de re7ol0at
dec/t am,nuntele= #ac, un anumit indi0id tr,iete sau moare= Contea7, i asta. desi3ur= #ar nu 2n m,sura 2n
care 2n >oc este supra0ie*uirea speciei=L
<robabil c,1i sub0ocali7ase unele dintre 3/nduri. pentru c, Jane i1a r,spuns la c/te0a=
G Oare pro3ramul supra2nc,rcat al unui computer nu are oc:i i urec:iC Nu am inim, sau creierC Nu
r/d c/nd m, 3/diliC
G Sincer s, +iu. nu. a spus 'iro. mic/ndu1i bu7ele i limba pentru a +orma cu0intele pe care doar ea
le putea au7i=
G #ar c/nd 0oi muri eu. toate +iin*ele ca mine 0or pieri. a spus ea= !art,1m, dac, eu cred c, asta are o
semni+ica*ie cosmic,= Nu m, anim, aceeai renun*are la sine ca pe tine. 'iro= Nu consider c, tr,iesc cu
spectrul mor*ii 2n +a*,= !nten*ia mea era s, 0ie*uiesc etern. aa c, orice altce0a 0ine ca o de7am,3ire=
G Spune1mi ce s, +ac i te 0oi asculta. a 7is el= #ac, asta te1ar sal0a. sunt 3ata s, i mor=
G #in +ericire. tu oricum 0ei muri. a spus Jane= Asta m, consolea7,. c, murind nu 0oi a0ea de 2ndurat
aceeai soart, ca o +iin*, 0ie= Ca acei copaci care tr,iesc at/t de mult= Ca acele m,tci. care1i transmit
memoria din 3enera*ie 2n 3enera*ie= ns,. 0ai. eu nu 0oi a0ea copii= Cum a puteaC Sunt doar o crea*ie a
min*ii= Nu eDist, posibilitatea 2mperec:erii mintale=
G 'are p,cat. a spus 'iro. pentru c, parie7 c, ai +i o partener, 3ro7a0, la pat=
G Cea mai bun,. a preci7at Jane=
Apoi au r,mas t,cu*i o 0reme=
Jane i1a 0orbit din nou abia c/nd se apropiau de casa lui Ja-t. o cl,dire nou, de la peri+eria oraului
'ila3re=
G S, *ii minte. 'iro. c, orice ar +ace "nder cu sinele lui. c/nd 0orbete T/n,ra %alentine. 0ei au7i
doar ai.a lui "nder=
G Acelai lucru e 0alabil i 2n ca7ul lui <eter. a spus 'iro= #ar eDist, i di+eren*e= S, spunem c,
T/n,ra %al. aa a3reabil, cum este. nu repre7int, tocmai o 0ersiune ec:ilibrat, a ce0a anume= S1ar putea ca
"nder s, o comande. dar ea nu este "nder=
G "Dist, prea multe 0ersiuni ale lui. a spus Jane= ?i. dup, c/te se pare. prea multe 0ersiuni ale mele.
cel pu*in con+orm p,rerii Con3resului Stelar=
G Suntem prea mul*i. a spus 'iro= #ar niciodat, su+icien*i=
C/nd au a>uns la casa lui Ja-t. 'iro i T/n,ra %al au +ost condui 2n,untru= Au m/ncat +,r,
con0in3ere i au adormit de 2ndat, ce1au picat 2n pat= 'iro i1a dat acum seama c,. noaptea. 0ocile r,7bat
p/n, departe. pentru c, nu a dormit deloc bine. s1a tre7it mereu. nesim*indu1se 2n lar3ul lui pe salteaua moale
i probabil ros de ideea c, nu1i +,cea datoria= <,rea un soldat care tr,iete un sentiment de 0ino0,*ie la
3/ndul c, i1a abandonat postul=
n ciuda oboselii. 'iro nu a dormit p/n, t/r7iu= C/nd s1a tre7it. cerul era 2nc, opac din cau7a ra7elor
de soare care se strecurau peste ori7ont i. dup, cum 2i era obiceiul. s1a ridicat imediat din pat. r,m/n/nd
nesi3ur pe picioare i 2ncerc/nd s, alun3e din trup ultimele amintiri ale somnului= S1a 2mbr,cat i s1a dus la
baie= #up, ce a ieit. a au7it rumoare de 3lasuri 0enind dinspre buc,t,rie= <oate c, discu*ia 2nceput, 2n
noaptea precedent, continua ori al*ii care su+ereau de boala tre7irii 2n 7ori renun*aser, la solitudinea de
diminea*, i +lec,reau. parc, uit/nd c, 7orile erau ore 2ntunecate de disperare=
A r,mas 2n +a*a uii desc:ise a camerei lui. pre3,tit s, intre i s, 2nc:id,. ca s, amu*easc, 0ocile
acelea animate. c/nd i1a dat seama c, una dintre ele 2i apar*inea Tinerei %al= Apoi a identi+icat1o i pe cea a
&,tr/nei %alentine= &rusc. s1a 2ntors i s1a 2ndreptat spre buc,t,rie i. a>uns 2n +a*a uii. a a0ut din nou un
moment de e7itare=
&ine2n*eles. cele dou, %alentine st,teau +a*, 2n +a*, la mas,. dar nu se pri0eau= n sc:imb. se uitau pe
+ereastr, i beau unul dintre preparatele din +ructe i le3ume +,cute de &,tr/na %alentine=
G 'iro. 0rei i tu un pa:arC a 2ntrebat &,tr/na %alentine. +,r, s, ridice oc:ii spre el=
G Nici m,car pe patul de moarte. a spus 'iro= N1am 0rut s, 0, 2ntrerup=
G &ine. a spus &,tr/na %alentine=
T/n,ra %al a continuat s, tac,=
'iro a intrat 2n buc,t,rie. s1a dus p/n, la c:iu0et, i i1a luat un pa:ar cu ap,. pe care a b,ut1o cu o
2n3:i*itur, lun3,=
G (i1am spus eu c, 'iro era la baie. a spus &,tr/na %alentine= Nimeni nu consum, at/ta ap, 2n
+iecare 7i ca b,iatul ,sta=
'iro a c:icotit. dar n1a au7it1o r/7/nd pe T/n,ra %al=
G %1am deran>at din discu*ie. a spus el= O s, plec=
G $,m/i. a spus &,tr/na %alentine=
G Te ro3. a 7is T/n,ra %al=
G Te ro3. i mai ceC a 2ntrebat 'iro= S1a 2ntors spre ea i a sur/s=
"a a 2mpins cu piciorul un scaun spre el=
G Stai >os. a 7is ea= "u i doamna tocmai 2ncercam s, re7ol0,m situa*ia creat, de +aptul c, suntem
3emene=
G Am :ot,r/t c, eu trebuie s, mor prima. a spus &,tr/na %alentine=
G #impotri0,. a spus T/n,ra %al. am stabilit c, Gepetto nu l1a creat pe <inocc:io pentru c, i1ar +i
dorit un b,iat ade0,rat= N1a 0rut dec/t o p,pu,= Treaba cu copilul ade0,rat repre7enta doar lenea lui
Gepetto= i trebuia doar o p,pu, capabil, s, danse7e G nu a0ea c:e+ s, se c:inuiasc, m/nuind at/tea s+ori=
G !ar tu eti <inocc:io. a spus 'iro= !ar "nder===
G Fratele meu n1a 2ncercat s, te cree7e. a spus &,tr/na %alentine= ?i nici nu 0rea s, te *in, sub
control=
G ?tiu. a rostit T/n,ra %al 2n oapt, i. brusc. 2n oc:i i1au ap,rut lacrimi=
'iro a 2ntins o m/n, i a pus1o peste palma ei. ae7at, pe t,blia mesei. 2ns, ea i1a 2ndep,rtat1o cu o
smucitur,= Nu e0itase atin3erea lui. ci 0oise s,1i tear3, lacrimile sup,r,toare din oc:i=
G #ac, ar putea. ar t,ia s+orile. tiu asta. a spus T/n,ra %al= a +el cum i 'iro a rupt le3,turile cu
0ec:iul lui trup=
'iro i1a amintit cu limpe7ime= St,tea 2n na0,. pri0indu1i ima3inea per+ect,. puternic,. t/n,r, i
s,n,toas,5 iar 2n clipa urm,toare. a de0enit acea ima3ine. care +usese mereu a lui i a 0,7ut 0arianta oloa3,.
dobor/t, a cui0a cu creierul distrus= ?i. 2n timp ce pri0ea. acel trup neiubit i nedorit se +,cuse pra+ i
disp,ruse=
G Nu cred c, te ur,te. a spus 'iro. aa cum eu 2mi detestam +ostul sine=
G Nu e ne0oie s, m, urasc,= Nu ura a distrus 0ec:iul t,u trup= IT/n,ra %al a e0itat s,1l pri0easc, 2n
oc:i= n timpul petrecut 2mpreun, 2n eDplorarea lumilor nu discutaser, niciodat, ce0a at/t de personal= Nu
2ndr,7nise s, discute cu el despre momentele 2n care +useser, crea*i am/ndoi=J Tu *i1ai ur/t 0ec:iul trup at/ta
0reme c/t ai tr,it 2n el. dar imediat ce ai re0enit 2n trupul t,u per+ect. pur i simplu nu ai mai acordat aten*ie
celui dinainte= Nu mai +,cea parte din tine= AiOa ta nu mai r,spundea de el= ?i cum nimic nu1l mai putea *ine
2ntre3 G a ap,rut i >uc,ria=
G <,pua din lemn. a preci7at 'iro= !ar acum >uc,ria= Ce altce0a mai suntC
&,tr/na %alentine i1a i3norat 3luma=
G Aadar. spui c, "nder nu te 3,sete interesant,=
G ', admir,. a spus T/n,ra %al= #ar m, consider, lipsit, de :a7=
G #a. i eu la +el. a spus &,tr/na %alentine=
G " absurd. a 7is 'iro=
G SeriosC a 2ntrebat &,tr/na %alentine= "l nu m1a urmat nic,ieri5 eu am +ost 2ntotdeauna aceea care l1
a urmat= ?i1a c,utat mereu misiunea 0ie*ii. aa cred= Fapte m,re*e. care s, semene 2n3ro7itorului act care a
pus cap,t copil,riei lui= A cre7ut c, scriind "atca 0a +i su+icient= !ar apoi. cu a>utorul meu. a scris
(egemonul, iar eu am considerat c, asta ar +i su+icient. dar m1am 2nelat= "l a continuat s, caute ce0a care
s,1i capte7e toat, aten*ia i a>un3ea mereu aproape sau descoperea acel ce0a 0reme de o s,pt,m/n, sau o
lun,. dar un lucru era si3ur. ceea ce 2i re*inea aten*ia nu a +ost niciodat, persoana mea, pentru c, eu m, a+lam
2n miliardele de -ilometri pe care 2i str,b,tea. la trei mii de ani1lumin, dep,rtare= !storiile pe care le1am scris
nu au +ost rodul dra3ostei mele +a*, de istorie. ci pentru c, l1au a>utat pe <eter 2n acti0itatea lui= !ar c/nd
terminam. timp de c/te0a ore. c/t citeam i discutam. reueam s,1i re*in aten*ia= Numai c, de +iecare dat,
eram tot mai nemul*umit,. pentru c, nu eu 2i re*ineam aten*ia. ci po0estirea pe care o scrisesem= Asta p/n,
c/nd am 3,sit un b,rbat care mi1a d,ruit toat, inima lui i am r,mas al,turi de el= n 0reme ce +ratele meu a
plecat +,r, mine i i1a 3,sit o +amilie c,reia i1a dedicat tot su+letul i atunci am r,mas la lumi dep,rtare. dar.
2n s+/rit. mai +erici*i unul +,r, cel,lalt dec/t +useser,m 0reodat, 2mpreun,=
G ?i atunci de ce te1ai 2ntors la elC a 2ntrebat 'iro=
G N1am 0enit pentru el. ci pentru tine= &,tr/na %alentine a 7/mbit= Am 0enit de dra3ul unei lumi
p/ndite de prime>dia distru3erii= '1am bucurat totui s,1l re0,d pe "nder. cu toate c, tiam c, nu1mi 0a
apar*ine=
G Asta poate descrie precis +elul 2n care ai sim*it tu. a spus T/n,ra %al= #ar si3ur te1ai bucurat de
aten*ia lui la un moment dat= "u eDist pentru c, i1ai r,mas 2n inim,=
G O +ante7ie din copil,ria lui. probabil= Nu eu. cea ade0,rat,=
G Uit,1te la mine. a spus T/n,ra %al= Aa ar,ta trupul t,u c/nd el a0ea cinci ani i a +ost luat de acas,
ca s, +ie trimis la ?coala de upt,C "ste m,car adolescenta pe care a cunoscut1o 2n 0ara aceea 2n apropierea
lacului din Carolina de NordC Cred c, te1ai bucurat de aten*ia lui c:iar i c/nd te1ai maturi7at. deoarece
ima3inea lui despre tine s1a sc:imbat. de0enind eu=
G "ti ceea ce eram eu c/nd am lucrat 2mpreun, cu el la (egemonul, a spus cu triste*e &,tr/na
%alentine=
G "rai at/t de obosit,C a 2ntrebat1o T/n,ra %al=
G /u sunt, a spus 'iro=
G &a nu. a spus &,tr/na %alentine= Tu eti ima3inea ener3iei= Tu 2nc,1*i s,rb,toreti +rumosul trup=
Geam,na mea are inima obosit,=
G Aten*ia lui "nder a +ost mereu distras, de c/te ce0a. a spus T/n,ra %al= Am nenum,rate amintiri G
ori. mai cur/nd. amintiri pe care. 2n mod incontient. "nder a cre7ut c, ar trebui s, le am. dar ele se re+er,
aproape 2n totalitate la lucruri pe care i le amintete el despre prietena mea de +a*,. ceea ce 2nseamn, c, nu1
mi pot aminti dec/t 0ia*a mea al,turi de "nder= ?i a a0ut1o pe Jane 2n urec:e. precum i pe oamenii despre a
c,ror moarte a 0orbit. studen*ii lui i pe 'atc, 2n coconul ei i aa mai departe= !ar toate acestea repre7entau
doar le3,turi din adolescen*,= Ca orice erou r,t,citor al unei epopei. el a cutreierat din loc 2n loc.
trans+orm/ndu1i pe al*ii. dar el 2nsui r,m/n/nd nesc:imbat= </n, a a>uns aici. unde s1a d,ruit 2n totalitate
altcui0a= (ie i +amiliei tale. 'iro= ui No0in:a= <entru prima oar,. a dat altora puterea de a1l s+/rteca din
punct de 0edere emo*ional. iar asta i s1a p,rut entu7iasmant i 2n acelai timp dureros. dar a suportat +oarte
r,bd,tor. +iindc, e un b,rbat puternic. iar cei asemenea lui au trecut i prin situa*ii mai 3rele= Acum 2ns, e
0orba de cu totul altce0a=
"u i <eter nu am tr,it cu ade0,rat departe de el= A spune c, e una cu No0in:a 2nseamn, a apela la o
meta+or,5 2n ca7ul meu i al lui <eter. 0orbim ad litteram. "l este noi= !ar ai.a lui nu e destul de mare. nu e
su+icient de puternic, sau cuprin7,toare. nu posed, su+icient, aten*ie ca s,1i 2mpart, aten*ia 2n mod e3al +a*,
de cele trei 0ie*i care depind de ea= 'i1am dat seama de asta aproape imediat ce am +ost=== cum s1o numim.
creat,= Fabricat,=
G N,scut,. a spus &,tr/na %alentine=
G Ai +ost un 0is de0enit realitate. a spus 'iro. cu o uoar, nuan*, de ironie=
G Nu ne poate 2ntre*ine pe to*i trei= <e "nder. <eter i pe mine= Unul dintre noi trebuie s, se stin3,=
Unul dintre noi 0a trebui s, moar,= ?i aceea 0oi +i eu= Am tiut asta 2nc, de la 2nceput= "u 0oi muri=
'iro a 0rut s, o console7e= #ar cum po*i +ace asta dec/t in0oc/nd situa*ii similare care s1au terminat
cu bineC Nu eDista nici un precedent=
G Neca7ul e c, acea parte din ai.a lui "nder care se a+l, 2nc, 2n mine este +erm :ot,r/t, s, tr,iasc,=
"u nu 0reau s, mor= Aa 2mi dau seama c, 2nc, m, bucur de o parte a aten*iei lui: nu 0reau s, dispar=
G Atunci du1te la el. a spus &,tr/na %alentine= %orbete1iH
T/n,ra %al a scos un :o:ot de r/s i s1a uitat 2n alt, parte=
G Te ro3. papa. las,1m, s, tr,iesc. a spus ea imit/nd 3lasul unui copil= #ac, nu e ce0a ce poate
comanda 2n mod contient. ce ar putea +ace. dec/t s, su+ere un sentiment de 0ino0,*ieC ?i de ce s, se simt,
0ino0atC #ac, eu 2ncete7 s, eDist 2nseamn, c, propriul sine nu m, pre*uiete= "l este acest sine= %/r+urile
un3:iilor simt durerea c/nd le taiC
G #ar nu i ceri s,1*i acorde aten*ie. a spus 'iro=
G Am sperat c, acea c,utare a unor lumi locuibile 2l 0a intri3a= '1am dedicat cu totul astei acti0it,*i.
2ncerc/nd s, +iu entu7iasmat, de ceea ce +,ceam= #ar. de +apt. totul a +ost o simpl, munc, de rutin,=
!mportant,. dar totui rutin,. 'iro=
'iro a 2ncu0iin*at cu o micare din cap=
G Ade0,rat= Jane 3,sete lumile= Noi doar le anali7,m=
G ?i acum sunt su+iciente lumi= #estule colonii= <este dou,7eci G acum pe9ueninos i m,tcile nu 0or
mai disp,rea. c:iar dac, usitania este distrus,= <roblema nu o constituie num,rul de lumi. ci num,rul de
na0e= Aadar. toat, truda noastr, nu1l mai interesea7, pe "nder= ?i trupul meu 2i d, seama de asta= "l tie c,
nu mai este trebuincios=
A dus m/na la cap. a prins o u0i*, mare de p,r 2ntre de3ete i a tras G nu tare. ci destul de uor G iar
acesta i1a r,mas 2n pumn= Un smoc mare de p,r. care se desprinsese +,r, s, produc, durere= 1a l,sat s, cad,
pe mas,= A r,mas acolo ca un membru smuls. 3rotesc. imposibil=
G Cred c,. dac, nu sunt atent,. acelai lucru s1ar putea 2nt/mpla i cu de3etele. a spus ea 2n oapt,= S1
ar petrece mai 2ncet. dar treptat m, 0oi trans+orma 2n *,r/n, la +el ca i trupul t,u. 'iro= <entru c, nu1l
interesea7, persoana mea= <eter re7ol0, mistere i duce r,7boaie politice pe cine tie ce lume= "nder se 7bate
s, se a3a*e de +emeia pe care o iubete= #ar eu===
n acel moment. 2n care p,rul smuls din cap indica pro+un7imea su+erin*ei ei. sin3ur,tatea.
autone3,rile. 'iro a 2n*eles c, eDista ce0a la care p/n, atunci nu se 3/ndise: c, 2n s,pt,m/nile 2n care
c,l,toriser, de la o lume la alta. el a>unsese s, o iubeasc,. iar ne+ericirea ei 2l r,nea de parc, ar +i +ost a lui= ?i
probabil c, era a lui. acea amintire a urii de sine= #ar. indi+erent de moti0e. era o sen7a*ie mai pro+und,
dec/t simpla compasiune=
"ra un soi de dorin*,= #a. un +el de dra3oste= #ac, acea +emeie t/n,r, i +rumoas,. acea +at,
inteli3ent, era respins, de propriul su+let. atunci 'iro a0ea 2n inima lui su+icient loc s, o primeasc,= K#ac,
"nder nu e sinele t,u. atunci las,1m, pe mine s, +iuHL. a *ipat el mut. tiind c, acel 3/nd ce 2i 0enise pentru
prima oar, atunci repre7enta ceea ce sim*ise 7ile i s,pt,m/ni 2ntre3i. +,r, s, reali7e7e acest lucru5 tiind
totui c, el nu putea +i pentru ea ceea ce era "nder=
Cu toate acestea. dra3ostea nu putea cum0a reali7a pentru T/n,ra %al ceea ce +,cea pentru "nderC ?i
asta nu1i putea atra3e su+icient aten*ia lui "nder ast+el 2nc/t ea s, r,m/n, 2n 0ia*,C S, 2i dea putereC
'iro a 2ntins m/na i a adunat p,rul desprins. l1a 2mpletit 2n >urul de3etelor. apoi a strecurat bucla 2n
bu7unarul robei=
G "u nu 0reau ca tu s, dispari. a spus= ICu0inte 2ndr,7ne*e pentru el=J
T/n,ra %al l1a pri0it ciudat=
G Credeam c, marea ta dra3oste e Ouanda=
G "a e o +emeie 2n toat, +irea. a spus 'iro= C,s,torit, i +ericit,. cu propria +amilie= Ar +i trist dac,
marea iubire a 0ie*ii mele ar +i o +emeie care nu mai eDist, i care. c:iar dac, n1ar +i disp,rut. nu m1ar +i
dorit=
G Frumos din partea ta c, te o+eri. a spus T/n,ra %al. dar nu cred c,1l putem p,c,li pe "nder ca s, se
sinc:iseasc, de 0ia*a mea pre+,c/ndu1m, 2ndr,3ostit,=
%orbele ei au r,sucit un cu*it 2n inima lui 'iro. pentru c, ea 2n*elesese imediat c/t de mult din
declara*ia lui do0edea mil,= ?i totui nu totul pornise din mil,5 acel sentiment aroape 2n 2ntre3ime s,l,luise
2n subcontientul lui. p/ndind doar ansa de a iei la i0eal,=
G Nu m, 3/ndeam s, p,c,lim pe cine0a. a spus 'iro=
Kn a+ar, de mine. a 3/ndit el= <entru c, T/n,ra %al nu1l putea iubi= a urma urmelor. nu e o +emeie
ade0,rat,= "ste "nder=L
#ar i se p,rea absurd= A0ea trup de +emeie= ?i cum se ale3 iubirile. dac, nu dup, trupuriC "Dista
ce0a masculin sau +eminin 2n ai.aC nainte de a de0eni st,p/n, a c,rnii i a s/n3elui. era b,rbat sau +emeieC
!ar dac, aa st,teau lucrurile. asta 2nsemna c, ai.a care alc,tuiesc atomii i moleculele. rocile. stelele. lumina
i 0/ntul. c, toate acestea erau separate comod pe seDeC %orbe= AiOa lui "nder putea +i +emeie. putea iubi ca
o +emeie la +el de lesne precum iubea acum. prin trupul unui b,rbat. pe mama lui 'iro= Ceea ce o +,cuse pe
T/n,ra %al s,1l m,soare cu at/ta mil, nu era ce0a ce lipsea din persoana ei= C:iar i cu trupul lui 0indecat. el
nu era un b,rbat pe care o +emeie G ori cel pu*in aceast, +emeie. pe moment cea mai atr,3,toare dintre toate G
s,1l poat, iubi sau s,1l doreasc,. sau s, spere a1l cuceri=
G Nu trebuia s, 0in aici. a murmurat el=
S1a 2ndep,rtat de mas, i a p,r,sit 2nc,perea din doi pai mari= A mers pe :ol i a r,mas din nou 2n
+a*a uii desc:ise a camerei lui= e1a au7it 0ocile=
G Nu. nu te duce dup, el. a spus &,tr/na %alentine= Apoi. a rostit ce0a. dar mai 2ncet= #up, care:
C:iar dac, are un trup nou. ura de sine nu s1a 0indecat=
Au urmat c/te0a cu0inte murmurate de T/n,ra %al=
G 'iro a 0orbit din su+let. a asi3urat1o &,tr/na %alentine= A do0edit mare cura> i sinceritate=
T/n,ra %al a spus din nou ce0a ce 'iro nu a au7it=
G #e unde tiiC a spus &,tr/na %alentine= Trebuie s, 2n*ele3i ce0a: am +,cut 2mpreun, o c,l,torie
lun3,. nu cu mult timp 2n urm, i cred c, 2n timpul 7borului s1a 2ndr,3ostit pu*in de mine=
<robabil c, era ade0,rat= Si3ur= 'iro trebuia s, recunoasc,: unele dintre sentimentele lui +a*, de
T/n,ra %al erau 2n realitate sentimente +a*, de &,tr/na %alentine. trans+erate de la +emeia care r,m/nea
intan3ibil, c,tre aceast, t/n,r, care putea +i. cel pu*in aa spera. accesibil,=
#up, aceea. 3lasurile lor au sc,7ut ca intensitate i nu a mai putut percepe 0orbele= Cu m/inile lipite
de canaturile uii. a continuat totui s, atepte. tr,3/nd cu urec:ea la intona*iile 0ocilor. at/t de
asem,n,toare. dar ambele bine cunoscute lui= "ra o mu7ic, pe care ar +i +ost +ericit s, o asculte la nes+/rit=
G #ac, 2n acest uni0ers ar eDista cine0a care s, semene cu "nder. a spus &,tr/na %alentine
neateptat de tare. acela este 'iro= S1a distrus 2ncerc/nd s, sal0e7e de la distru3ere nite ne0ino0a*i= nc, nu
s1a lecuit=
KA 0rut s, aud asta. i1a dat seama 'iro= A 0orbit tare. tiind c, am r,mas aici. c, ascult= &,tr/na
0r,>itoare a ateptat s, 2nc:id ua i nu a au7it sunetul speci+ic. de aceea tie c, le pot au7i i 2ncearc, s,1mi
o+ere o cale de a m, 0edea pe mine 2nsumi= #ar eu nu sunt "nder. abia dac, sunt 'iro. iar dac, ea rostete
asemenea lucruri despre mine. asta constituie o do0ad, c, nu tie cine sunt=L
A au7it un 3las 2n urec:e:
G O+. mai bine taci dec/t s, 2ncepi s, te min*i sin3ur=
&ine2n*eles c, Jane au7ise totul= </n, i 3/ndurile lui. pentru c,. aa cum 2i era lui 'iro 2n obicei.
3/ndurile contiente se trans+erau pe bu7e. limb, i din*i= Nici m,car nu putea 3/ndi +,r, s,1i mite bu7ele=
A0/nd1o pe Jane +iDat, 2n urec:e. toate orele lui de 0e3:e se des+,urau 2ntr1un con+esional care nu1i
2nc:idea niciodat, ua=
G #eci o iubeti pe +ata asta. a spus Jane= #e ce nuC #ar moti0ele tale sunt complicate de
sentimentele tale +a*, de "nder. %alentine i Ouanda i de tine 2nsu*i= ?i ce dac,C Care iubire a +ost 0reodat,
pur,. ce amant a r,mas simpluC G/ndete1te la ea ca la un sucub= O 0ei iubi. iar ea se 0a de7inte3ra 2n bra*ele
tale=
Sarcasmul lui Jane era sup,r,tor i. 2n acelai timp. amu7ant= A intrat 2n camer, i a 2nc:is ua +,r,
73omot= #up, aceea. i1a optit lui Jane:
G "ti o scorpie b,tr/n, i 3eloas,= ', 0rei doar pentru tine=
G Sunt con0ins, c, ai dreptate. i1a r,spuns Jane= #ac, "nder m1ar +i iubit. ar +i creat corpul meu
uman c/nd s1a ar,tat at/t de +ertil 2n "Dterior= Atunci a +i putut s, +lirte7 cu tine=
G !nima mea de>a 2*i apar*ine 2n totalitate. a spus 'iro= Aa cum e=
G 'in*i de 2n3:ea*, apele. a spus Jane= "u sunt doar o a3end, i un calculator capabil s, 0orbeasc, i
tii bine asta=
G #ar eti +oarte bo3at,. a r,spuns 'iro= '1a c,s,tori cu tine pentru bani=
G Apropo. a 7is Jane. ea se 2nal, 2n le3,tur, cu ce0a=
G ?i anumeC a 0rut 'iro s, a+le. 2ntreb/ndu1se la care KeaL se re+erea=
G N1ai terminat de eDplorat lumile= C:iar dac, "nder mani+est, sau nu interes +a*, de asta G i eu
cred c, da. pentru c, ea 2nc, nu s1a trans+ormat 2n *,r/n, G munca nu se 2nc:eie doar pentru c, eDist,
su+iciente planete locuibile pentru sal0area purceluilor i a insectelor=
Jane +olosea deseori 0ec:ii termeni diminuti0i i peiorati0i pentru pe9ueninos i matc,= 'iro se
2ntreba de multe ori. dar 2nc, nu 2ndr,7nise s,1i pun, i ei 2ntrebarea dac, a0ea i cu0inte peiorati0e pentru
+iin*ele umane= #ar s1a 3/ndit c, tia de>a ce r,spuns 0a primi: KCu0/ntul ;man este peiorati0L=
G ?i ce mai trebuie s, c,ut,mC a 2ntrebat 'iro=
G Orice lume pe care o pot 3,si 2nainte de a muri. a spus Jane=
n timp ce st,tea 2ntins 2n pat. 'iro s1a 3/ndit la acest lucru= A continuat tot aa 2n timp ce se +oia de
pe o parte pe alta de c/te0a ori. apoi s1a sculat. s1a 2mbr,cat de+initi0 i. pro+it/nd de lumina ce i70ora din
cer. a pornit al,turi de al*i oameni care se tre7iser, de0reme. pleca*i cu treburi. dintre care pu*ini 2l cunoteau
sau au7iser, de el= Fiind repre7entant al ciudatei +amilii $ibeira. 2n gin>sio nu a0usese mul*i prieteni5 +iind
at/t de sclipitor. dar i s+ios. le3ase i mai pu*ine to0,r,ii de petrecere 2n col?gio. Sin3ura lui prieten, +usese
Ouanda. p/n, c/nd trecerea prin sistemul de protec*ie al coloniei umane 2i a+ectase creierul i re+u7ase s, o
mai 2nt/lneasc,= Apoi. c,l,toria lui 2n "Dterior pentru a o 2nt/lni pe %alentine rupsese i pu*inele le3,turi
+ra3ile care mai r,m,seser, 2ntre el i lumea natal,= C/te0a luni petrecute 2ntr1o na0, stelar, 2nsemnau ani la
re0enire. ast+el 2nc/t acum a>unsese cel mai mic dintre copiii mamei lui. sin3urul a c,rui 0ia*, 2nc, nu
2ncepuse= Copiii pe care 2i 0,7use c/nd0a erau adul*i i 2l tratau ca pe o cald, amintire a tinere*ii lor= #oar
"nder r,m,sese nesc:imbat= !ndi+erent c/*i ani trecuser,= !ndi+erent ce se 2nt/mpla= "nder era acelai=
<utea +i ade0,ratC <utea +i acelai om c:iar i acum. c/nd se i7olase 2ntr1un moment de cri7,.
ascun7/ndu1se 2ntr1o m,n,stire doar pentru c, mama renun*ase la 0ia*a dinainteC 'iro tia 2n mare cum se
des+,urase 0ia*a lui "nder= Fusese luat din s/nul +amiliei la +ra3eda 0/rst, de cinci ani= #us pe orbit,. la
?coala de upt,. pe care o absol0ise ca ultima speran*, a umanit,*ii 2n lupta ei cu nemiloii in0adatori
denumi*i insecte= A>uns apoi comandant al +lotei de pe "ros. unde i s1a comunicat c, participa la o instruire
a0ansat,. dar unde. +,r, ca el s,1i dea seama. comanda +lote reale. a+late la ani1lumin, dep,rtare. prin
comen7i transmise prin ansiblu= A c/ti3at acel r,7boi prin inteli3en*, i. la s+/rit. prin ac*iunea complet
incontient, de a distru3e lumea natal, a insectelor= Numai c, el cre7use c, totul +usese un >oc=
Cre7use c, +usese un >oc. dar 2n aceeai m,sur, tiuse tot timpul c, acel >oc era o simulare a realit,*ii=
n >oc. el apelase la acte de neconceput5 asta 2nsemna. cel pu*in pentru "nder. c, n1a sc,pat de sentimentul de
0ino0,*ie c/nd s1a do0edit c, >ocul +usese de +apt realitate= C:iar dac, ultima dintre ',tci l1a iertat i i s1a
2ncredin*at lui. aa. 2n cocon. cum era. el nu s1a putut debarasa de acel sentiment= "ra doar un copil care
+,cuse ceea ce 2l 2ndemnaser, adul*ii5 dar. 2ntr1un col*ior al inimii. tiuse c, p/n, i un copil e o persoan,
real,. c, actele copilului sunt reale. c, nici m,car >ocul unui copil nu este rupt de un conteDt moral=
Ast+el. 2nainte de r,s,rit. 'iro a a>uns +a*, 2n +a*, cu "nder. ae7a*i am/ndoi de1a c,lare pe o banc,
din piatr, a+lat, 2ntr1un locor din 3r,din, care a0ea s, +ie 2n cur/nd sc,ldat 2n ra7ele soarelui. 2ns,
deocamdat, era doar 2nrourat de r,coarea dimine*ii5 !ar 'iro s1a tre7it spun/ndu1i acestui b,rbat
nesc:imb,tor:
G AndreE Bi33in. ce repre7int, acest re+u3iu 2n m,n,stire dac, nu o modalitate st/n3ace i la, de a
te cruci+icaC
G ?i mie mi1a +ost dor de tine. 'iro. i1a r,spuns "nder= mi pari totui destul de obosit= Ar trebui s,
dormi mai mult=
'iro a suspinat i a cl,tinat din cap=
G Nu asta am 0rut s, spun= ncerc s, te 2n*ele3. serios= %alentine sus*ine c,1*i sem,n=
G Te re+eri la ade0,rata %alentineC a 2ntrebat "nder=
Am/ndou, sunt reale=
G "i. dac, sunt ca tine. atunci eDaminea7,1te i spune1mi ce1ai descoperit=
<ri0indu1l. 'iro s1a 2ntrebat dac, "nder 0orbea serios=
"nder l1a b,tut uor pe 3enunc:i=
G Nu e ne0oie de mine acum. a spus el=
G Nu cre7i nicidecum asta. a spus 'iro=
G &a cred c, aa e. a spus "nder. i mie 2mi priete= Te ro3 s, nu m, de7ilu7ione7i= nc, n1am luat
de>unul=
G Nu. te slu>eti de +aptul c, te1ai separat 2n trei p,r*i= Tu. b,rbatul de 0/rst, mi>locie. care
2mb,tr/nete. 2*i po*i permite luDul de a te dedica eDclusi0 so*iei G dar numai pentru c, are dou, marionete
tinere care +ac treaba ce 2l interesea7,=
G #ar nu m, interesea7,. a spus "nder= Nici nu1mi pas,=
G Ca "nder. nu te sinc:iseti. pentru c, tu. ca <eter i tu. ca %alentine. 0, ocupa*i de tot 2n numele
t,u= Numai c, %alentine nu se simte bine= Nu te interesea7, su+icient soarta ei= Ceea ce s1a petrecut cu trupul
meu sc:ilodit i se 2nt/mpl, i ei= 'ai lent. dar e acelai lucru= Aa crede ea. consider, c, e posibil= ?i eu la
+el= Tot ast+el i Jane=
G Transmite1i toat, dra3ostea mea lui Jane= 'i1e dor de ea=
G "nder. 2i transmit toat, dra3ostea mea.
$e+u7ul l1a +,cut pe "nder s, sur/d,=
G 'iro. dac, ar +i s, +ii 2mpucat. ai *ine s, bei mult, ap, 2nainte. ast+el ca uci3aii s, +ie sili*i s,
mite un cada0ru sc,ldat 2n urin,=
G "nder. %alentine nu1i un 0is sau o ilu7ie. a spus 'iro. re+u7/nd s, se lase atras 2ntr1o discu*ie
absurd,= " real,. dar tu o uci7i=
G Foarte dramatic modul de a eDprima asta=
G #ac, ai +i 0,7ut1o a7i diminea*, smul3/ndu1i u0i*e 2ntre3i din p,r===
G S, 2n*ele3 deci c, i ea are talent actoricescC "i. i eu am ales mereu 3esturi teatrale= Nu m,
surprinde c, 0, pricepe*i i 0oi=
G AndreE. 0oiam s,1*i spun c, trebuie===
&rusc. "nder a de0enit dur. iar 0ocea lui a acoperit1o pe cea a lui 'iro. cu toate c, nu a 0orbit tare=
G Folosete1*i mintea. 'iro= 4ot,r/rea ta s, treci din 0ec:iul trup 2n cel nou a +ost contient,C Te1ai
3/ndit la asta i *i1ai spus: K"i bine. 0oi l,sa acest cada0ru 2n0ec:it s, se destrame 2n moleculele componente
pentru c, trupul cel nou e mai pl,cutCL
'iro a priceput imediat alu7ia= "nder nu putea controla 2n mod contient 2ncotro 2i 2ndrepta 'iro
aten*ia= <ropriei lui ai.a. cu toate c, era sinele s,u cel mai pro+und. nu i se puteau da porunci=
G %,7/nd ceea ce +ac. descop,r ce 0reau cu ade0,rat. a spus "nder= Aa proced,m to*i. dac, suntem
cinsti*i cu noi 2nine= A0em sentimente. lu,m deci7ii. dar. 2n ultim, instan*,. ne reconsider,m 0ia*a i
constat,m c/t de mult ne1am i3norat uneori sentimentele. 2n 0reme ce ma>oritatea deci7iilor noastre au +ost
de +apt ra*ionamente. deoarece noi :ot,r/ser,m de>a 2n ad/ncului su+letului. c:iar 2nainte de a o recunoate 2n
mod contient= N1am ce +ace dac, partea din mine ce o *ine sub control pe +ata asta care 2*i *ine companie nu
este la +el de important, pentru 0oin*a mea secret,. aa cum ai dori tu= Aa cum ar a0ea ea ne0oie= Nu pot
inter0eni 2n nici un +el=
'iro a l,sat capul 2n >os=
Soarele a ap,rut deasupra copacilor= <e ne3/ndite. banca a c,p,tat str,lucire. iar 'iro a ridicat oc:ii
i a 0,7ut ra7ele soarelui +orm/nd o aur, din p,rul r,0,it dup, somn al lui "nder=
G <iept,natul e 2mpotri0a re3ulilor monasticeC l1a 2ntrebat 'iro=
G Te sim*i atras de ea. nuC a spus "nder. pe un ton care nu suna deloc a 2ntrebare= ?i te nelinitete
pu*in +aptul c, ea e. de +apt. eu.
'iro a +,cut un 3est din umeri=
G Un ciot pe c,rare= Cred c, pot p,i peste el=
G #ar dac, eu nu m, simt atras de tine% a 2ntrebat "nder 2n0eselit=
'iro a ridicat bra*ele i s1a 2ntors ca s,1i arate pro+ilul=
G #e neconceput. a 7is el=
G Ar,*i c/t se poate de bine. a spus "nder= Sunt con0ins c, %alentine te 0isea7,= N1am de unde ti= n
sin3urele mele 0ise apar doar planete care eDplodea7, i oameni dra3i mie care mor=
G ?tiu c, n1ai uitat lumea de aici. AndreE=
Spusese asta ca un 2nceput de scu7,. dar "nder i1a +,cut semn s, 2ncete7e=
G <ot uita. dar tiu s, i i3nor= 'iro. nu mai iau seama la lume= Te i3nor pe tine. i3nor i cele dou,
psi:o7e ale mele= Acum. 2ncerc s, nu ba3 2n seam, pe nimeni 2n a+ar, de mama ta=
G ?i pe #umne7eu. a spus 'iro= Nu trebuie s, ui*i de "l=
G Nici o clip,= #e +apt. nu pot uita nimic i pe nimeni. dar. bine2n*eles. 2l i3nor pe #umne7eu. cu
eDcep*ia ca7ului 2n care No0in:a 0rea ca eu s,1 ba3 2n seam,= ', trans+orm 2n so*ul de care are ne0oie=
G #e ce. AndreEC #oar tii c, mama e nebun, de le3at=
G Nici 0orb, de aa ce0a. a spus "nder cu repro 2n 3las= #ar c:iar dac, ar +i ade0,rat. atunci=== cu
at/t mai multe moti0e a a0ea=
G Ceea ce a unit #umne7eu nu poate des+ace nici un om= Ca +ilo7o+ie. aprob asta. dar nu tiu cum
se=== In aceeai clip, l1a dobor/t oboseala= Nu i1au 0enit cu0intele pe care 0oia s, le rosteasc, i asta pentru
c, 2ncerca s,1i spun, lui "nder cum era s, se simt,. 2n acel moment. ca +iind 'iro $ibeira= !ar 'iro nu se
pricepea nici m,car s,1i identi+ice propriile sentimente. dar s, i le mai i eDprime=J 4esculpa, a murmurat
el. apel/nd la portu3:e7,. limba emo*iilor lui= S1a tre7it ter3/ndu1i lacrimile de pe obra>i= :e @a poso
mudar nem vocA, @ao 9ue possa, nada. #ac, nu te pot +ace s, te sc:imbi. atunci nu pot +ace nimic=
G 0em euC i1a r,spuns "nder 2n aceeai limb,= 'iro. nu 0ei 3,si 2n tot uni0ersul o persoan, care se
sc:imb, mai 3reu dec/t mine=
G 'ama a reuit= "a te1a sc:imbat=
G &a nu= "a doar m1a l,sat s, +iu ceea ce trebuia i 0oia i ea= Ca i acum. 'iro. nu pot +erici pe toat,
lumea= Nu pot s, m, +ac nici pe mine +ericit. nu +ac multe pentru tine i. c/t pri0ete problemele mari. nici
acolo nu sunt de 0reun +olos= #ar poate o +ac +ericit, pe mama ta ori m,car oarecum +ericit,. cel pu*in pentru
o 0reme. sau m,car pot 2ncerca=
A luat m/inile lui 'iro 2ntr1ale lui i le1a ap,sat apoi pe +a*,. iar c/nd le1a desprins. palmele nu se
ume7iser,=
'iro a r,mas cu pri0irea la "nder. care s1a ridicat de pe banc, i a plecat 2n direc*ia soarelui.
disp,r/nd 2n li0ada 2necat, de ra7e= KAa ar +i ar,tat Adam dac, n1ar +i 3ustat din +ructul oprit. a 3/ndit 'iro=
#ac, ar +i r,mas 2n 3r,din, la nes+/rit= %reme de trei mii de ani. "nder abia de1a atins po>3:i*a 3:e*ii= Abia
a reuit mama s,1l re*in, pu*in= "u mi1am petrecut toat, copil,ria 2ncerc/nd s, m, elibere7 de ea. iar el re0ine
i pre+er, s, se le3e de soa*a lui 2n acest +el i===
#ar eu de ce sunt a3,*at. 2n a+ar, de elC "l. 2n carnea unor +emei= "l cu un smoc de p,r pe o mas, de
buc,t,rie=L
C/nd tocmai se ridica de pe banc,. "nder s1a 2ntors brusc spre el i a +,cut un semn ca s,1i atra3,
aten*ia= 'iro a dat s, porneasc, spre el. dar "nder n1a mai ateptat5 i1a +,cut palmele p/lnie i a stri3at:
G Spune1i lui JaneH #ac, 3,sete o solu*ieH Cum s, procede7eH <oate prelua trupul acelaH
ui 'iro i1a trebuit o clip, s, priceap, c, "nder se re+erea la T/n,ra %al=
KNu1i doar un trup. distru3,tor de planete e3oistH Nu1i doar un costum 0ec:i pe care 2l arunci pentru
c, nu1*i mai 0ine sau pentru c, s1a sc:imbat moda=L
Apoi +uria lui s1a risipit. deoarece i1a dat seama c, i el procedase la +el cu 0ec:iul lui corp= l
aruncase +,r, s, pri0easc, 2napoi=
#ar ideea suna interesant= Jane= "ra posibilC #ac, ai.a ei putea +i con0ins, s, se instale7e 2n T/n,ra
%al. era un corp uman capabil s, p,stre7e su+icient din mintea lui Jane ca s,1i permit, s, supra0ie*uiasc,
atunci c/nd Con3resul Stelar 0a 2ncerca s, o reduc, la t,cereC
G Cam t/r7iu 01a 0enit ideea. b,ie*i. a murmurat Jane 2n urec:ea lui= Am discutat cu 'atca i 4uman
i am 2ncercat s, 2n*ele3em cum se +ace asta G atribuirea unei ai.a unui corp= ',tcile au +,cut asta c/nd0a.
c/nd m1au creat pe mine. dar n1au ales o ai.a anume. ci au luat ce le1a ieit 2n cale= Ce s1a i0it= "u sunt ce0a
mai <reten*ioas,=
'iro n1a spus nimic= A continuat s, p,easc, spre <oarta m,n,stirii=
G A. i mai e acel am,nunt le3at de sentimentele tale +a*, de T/n,ra %al= #eteti +aptul c, iubind1o.
2ntr1un +el 2l iubeti de +apt pe "nder= #ar dac, a prelua eu trupul ei. dac, a +i 0oin*a care anim, 0ia*a
Tinerei %al. 0a mai r,m/ne ea +emeia pe care o iubetiC %a mai supra0ie*ui ce0a din eaC Asta ar 2nsemna
crim,C
G %ai. taci. a spus 'iro cu 0oce tare= Surprins,. +emeia1portar a m,n,stirii a ridicat oc:ii spre el=
G Nu *ie1*i 0orbeam. a spus 'iro= #ar asta nu 2nseamn, c, n1ar +i o idee bun,=
'iro a sim*it 2n spate pri0irea s+redelitoare a +emeii p/n, a disp,rut din ra7a ei 0i7ual,. c/nd
a>unsese de>a pe poteca erpuitoare care cobora dealul spre 'ila3re= K" timpul s, m, 2ntorc pe na0,= %al m,
ateapt,= Oricine ar +i ea=L
Aa cum este "nder pentru mama. +idel. r,bd,tor 1asta simt i eu +a*, de %alC Sau nu. nu e un
sentiment= " un act de 0oin*,= O deci7ie ce nu poate +i 2ntoars,= A +i 2n stare s, +ac asta pentru o +emeie.
pentru o persoan, oarecareC '1a putea d,rui pe 0ecieC
?i1a adus aminte de Ouanda i a p,it mai departe. p/n, la na0a stelar,. cu amintirea amar, a acelei
pierderi=
#.
SUNT UN OM DE O SIMPLITATE DE!ARMANT$%
!1nd eram copil, credeam
c zeul era dezamgit cnd
ceva neprevzut m ntrerupea
din urmrirea liniilor
vizibile din fibrele lemnului.
$cum tiu c zeii anticipeaz asemenea ntreruperi pentru c ei ne cunosc fragilitatea.
4oar desvrirea noastr i uimete.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
<eter i Ban31'u s1au a0enturat 2n lumea %/ntului #i0in abia 2n a doua 7i petrecut, de ei acolo= Nu
a +ost ne0oie s, +ac, e+ortul de a 2n0,*a o anumit, limb,= %/ntul #i0in era o lume 0ec:e. coloni7at, odat, cu
<rimul 0al de emi3ra*ie al oamenilor de pe <,m/nt= a 2nceput. procedase ca i Calea. a3,*/ndu1se de 0ec:ile
obiceiuri= #ar obiceiurile antice din %/ntul #i0in erau cele >apone7e. care cuprindeau i posibilitatea de
sc:imbare= #up, nici trei sute de ani de istorie. acea lume se trans+ormase dintr1un s:o3unat i7olat i plin de
ritualuri 2ntr1un centru comercial. industrial i +ilo7o+ic +oarte cosmopolit= Japone7ii de pe %/ntul #i0in se
m/ndreau cu calit,*ile lor de 3a7de ale 0i7itatorilor din toate lumile i 2nc, eDistau multe locuri unde copiii
creteau 2n0,*/nd doar limba >apone7, p/n, a>un3eau de 0/rst, colar,= C/nd de0eneau adul*i. to*i locuitorii
de pe %/ntul #i0in 0orbeau Star- +oarte cursi0. iar cei mai dota*i. cu ele3an*,. 3ra*ie i cu un sim* al m,surii
uimitor5 2n renumita lui carte. Bumile ndeprtate vzute cu oc3iul liber, 'il Fiorelli a+irma c, Star- era o
limb, pe care nimeni nu o 0orbea +iresc dec/t dup, ce 2i era optit, de un %/nt #i0in=
Aa se +ace c,. dup, ce <eter i Ban31'u au mers prin p,durea unei re7er0a*ii naturale uriae. unde
ateri7ase na0a lor. i au a>uns 2ntr1un sat de p,durari. amu7a*i de +aptul c, +useser, at/t de mult, 0reme
Kpierdu*iL 2n p,dure. nimeni nu s1a mirat de tr,s,turile i accentul c:ine7esc al lui Ban31'u i nici de tenul
alb i lipsa pliului epicantic al lui <eter= Au pretins c,1i pierduser, documentele personale. 2ns, o c,utare pe
computer a ar,tat c, am/ndoi a0eau permise de conducere eliberate de autorit,*ile din oraul Na3o;a i. dei
<eter +i3ura cu c/te0a contra0en*ii normale pentru un t/n,r o+er. 2n rest nu comiseser, alte acte ile3ale= <eter
a declarat c, ocupa*ia lui era de Kpro+esor independent de +i7ic,L. iar Ban31'u. K+ilo7o+ itinerantL. ambele
pro+esiuni +oarte respectabile. a0/nd 2n 0edere tinere*ea lor i lipsa le3,turilor de +amilie= C/nd li s1au pus
2ntreb,ri normale IKAm un 0,r care pred, 3ramatic, pro3enerati0, la Uni0ersitatea 6omatsu din Na3o;aLJ.
Jane i1a +urni7at lui <eter r,spunsul corespun7,tor:
G Nu prea a>un3 2n apropierea Cl,dirii 9e= Oricum. specialitii 2n lin30istic, nu stau de 0orb, cu
+i7icienii= Au impresia c, acetia nu tiu s, 0orbeasc, dec/t despre matematic,= Ban31'u mi1a spus c,
sin3ura limb, pe care o tim noi. +i7icienii. e 3ramatica 0iselor=
Ban31'u nu a0ea un su+leor at/t de bun 2n urec:e. 2ns, se putea presupune c, un +ilo7o+ itinerant se
eDprima criptic i 3/ndea pro+etic= #e aceea. a reuit s, sus*in, a+irma*iile lui <eter spun/nd:
G "u consider c, 0orbim doar 3ramatic,= ?i nu e o 3ramatic, pe care s, o percepem contient=
Asta l1a determinat pe <eter s, o 3/dile. ceea ce a +,cut1o pe Ban31'u s, r/d, i. 2n acelai timp. s,1
l str/n3, de 2nc:eietur, p/n, ce el s1a oprit. iar acest lucru i1a con0ins pe p,durari c, documentele nu
min*eau: a0eau 2n +a*, doi tineri sclipitori care erau totui 2ndr,3osti*i nebunete unul de cel,lalt G ori erau
bolna0i de tinere*e. ceea ce 2nsemna unul i acelai lucru=
i s1a o+erit o c,l,torie cu un 0e:icul 3u0ernamental p/n, 2n 7ona ci0ili7at,. unde G 3ra*ie
manipul,rii re*elelor de computer de c,tre Jane G au 3,sit un apartament care p/n, 2n 7iua precedent, +usese
neocupat i nemobilat. dar care acum era 2n*esat cu un amestec eclectic de mobilier i obiecte de art,
re+lect/nd o combina*ie de simplitate. compleDitate i bun 3ust ieit din comun=
G Foarte +rumos. a spus <eter c/nd l1a 0,7ut=
ui Ban31'u. obinuit, doar cu 3usturile unei sin3ure lumi i. de +apt. cu cele ale unui sin3ur
b,rbat de pe acea lume. i1a 0enit 3reu s, aprecie7e 3usturile lui Jane= "Distau nenum,rate locuri 2n care se
puteau ae7a G at/t scaune de tip occidental. care1i sileau pe oameni s, stea 2n di0erse un3:iuri drepte i nu i
se p,reau nicidecum con+ortabile. precum i co0orae orientale. care1i 2ncura>au pe locatari s, ur7easc,
ade0,rate cercuri de armonie cu p,m/ntul= #ormitorul. cu salteaua de tip occidental. ridicat, de la podea.
c:iar dac, nu eDistau obolani sau 3/ndaci. i1a re0enit lui <eter. e0ident5 ea a tiut c, acel co0ora care o
po+tea s, se ae7e 2n camera principal, a apartamentului 2i 0a slu>i i de saltea de dormit=
<oliticoas,. a cedat 2n +a0oarea lui <eter dreptul de a +olosi baia5 el nu sim*ea totui ne0oia strin3ent,
de a se sp,la. cu toate c, mirosea a transpira*ie dup, mersul pe >os i orele petrecute 2n aparatul de 7bor=
Aadar. Ban31'u a a>uns s, se l,+,iasc, 2n cad,. cu oc:ii 2nc:ii i medit/nd p/n, i1a re0enit complet=
C/nd a desc:is oc:ii. nu se mai sim*ea o str,in,= $ede0enise ea 2ns,i. iar obiectele i spa*iul 2ncon>ur,tor
+,ceau cas, bun, cu ea. +,r, s, 2i a+ecte7e perceperea de sine= Aceasta era o calitate pe care o deprinsese
demult. c/nd nu a0ea putere nici m,car asupra propriului corp i trebuise s, se supun, oric,ror in+luen*e
eDterioare= Asta o a>utase s, re7iste= %ia*a 2i +usese 2nso*it, de multe lucruri nepl,cute. care se *inuser, de ea
ca petii remora de rec:ini. dar nici unul dintre acestea nu reuise s, sc:imbe ceea ce eDista 2n str,+undul ei.
2n 2ntunecimea rece a solitudinii i linitii interioare ob*inute prin simpla 2nc:idere a oc:ilor=
C/nd a ieit din baie. l1a 3,sit pe <eter m/nc/nd cu un aer absent 3rep+rut de pe o ta0, i urm,rind o
pies, :olo3ra+ic, 2n care actori >apone7i. purt/nd m,ti. r,cneau unul la altul i +,ceau pai mari. st/n3aci i
r,sun,tori. ca i cum acei oameni recreau nite persona>e de dou, ori mai mari dec/t ei 2nii=
G Ai 2n0,*at >apone7,C l1a 2ntrebat ea=
G mi traduce Jane= Foarte ciuda*i oameniH
G " o +orm, antic, de dram,. a preci7at Ban31'u=
G ?i +oarte plicticoas,= A +ost 0reodat, tulburat, inima cui0a de r,cnetele asteaC
G #ac, participi cu toat, +iin*a la po0este. a spus Ban31'u. atunci ei stri3, 0orbele pe care le ai 2n
su+let=
G Un anumit su+let spune: KSunt 0/ntul 7,pe7ilor reci de pe munte. iar tu eti ti3rul al c,rui urlet 0a
2n3:e*a 2n urec:ile tale 2nainte de a apuca s, tremuri i s, mori de cu*itul o*elit al oc:ilor mei iernaticiL=
G Te repre7int,. a spus Ban31'u= Fan+aronad, i l,ud,roenie=
G Sunt b,rbatul transpirat cu oc:i rotun7i care du:nete ca un cada0ru al unui sconcs. iar tu eti
+loarea care se 0a o+ili dac, eu nu +ac imediat un du cu leie i amoniac=
G S, *ii oc:ii 2nc:ii c/nd +aci asta. a spus Ban31'u= Substan*ele acelea produc arsuri=
n apartament nu a0eau computer= <robabil c, :olo0i7orul putea +i +olosit i drept computer. dar
Ban31'u nu tia cum s, procede7e= Comen7ile lui nu sem,nau cu nimic din ceea ce 0,7use 2n casa lui 4an
Fei1T7u. dar asta nu era o surpri7,= Oamenii de pe lumea Calea nu preluau modele de pe alte lumi= Ban31'u
nu a0ea idee nici m,car cum s, opreasc, sunetul= Nu a0ea importan*,= S1a ae7at pe co0ora i a 2ncercat s,1
i aminteasc, tot ce tia despre >apone7i din studierea istoriei <,m/ntului 2mpreun, cu 4an Ain31Jao i tat,l
ei. 4an Fei1T7u= ?tia c,. 2n cel mai +ericit ca7. educa*ia ei a0ea multe minusuri. pentru c,. pro0enind dintr1o
clas, in+erioar,. nimeni nu se deran>ase s, o 2n0e*e prea multe p/n, reuise s, a>un3, 2n casa Ain31Jao= 4an
Fei1T7u 2i spusese s, lase deoparte educa*ia o+icial, i s, re*in, in+orma*ii care o interesau= K'intea nu *i1e
prins, 2n c:in3ile educa*iei tradi*ionale= <rin urmare. trebuie s,1*i 3,seti propriul drum 2n orice domeniu=L n
ciuda acelei aparente libert,*i. Fei1t7u se do0edise cur/nd un eDaminator dur. c:iar i atunci c/nd obiectele
de studiu erau alese liber= O punea la 2ncercare i o supunea unui tir de 2ntreb,ri pri0ind istoria i bio3ra+iile5
2i cerea s, 3enerali7e7e. apoi s,1i combat, acele 3enerali7,ri5 iar dac, ea 2i sc:imba p,rerea. 2i cerea. la +el
de :ot,r/t. s,1i apere noua atitudine. c:iar dac, o aprobase i el cu c/te0a momente mai de0reme= #rept
urmare. c:iar bene+iciind de in+orma*ii limitate. ea putea s, le reanali7e7e. renun*/nd la conclu7iile anterioare
i ima3in/nd altele= n acel +el putea 2nc:ide oc:ii ca s,1i continue educa*ia +,r, nici o nestemat, care s,1i
opteasc, la urec:e. pentru c, 2nc, 2i r,sunau 2n minte 2ntreb,rile caustice ale lui 4an Fei1T7u. cu toate c, se
a+la la ani1lumin, dep,rtare de el=
Actorii au 2ncetat s, r,cneasc, 2nainte ca <eter s, ias, de la du= Ban31'u nici n1a b,3at de seam,=
A obser0at totui c/nd o 0oce 0enind dinspre :olo0i7or a 7is: K#ori*i alt, selec*ie 2nre3istrat, sau pre+era*i s,
0, conecta*i la emisiunea curent,CL
%reme de o clip,. Ban31'u a cre7ut c, 0ocea aceea era a lui Jane5 apoi i1a dat seama c, era pur i
simplu meniul +rust al unui dispo7iti0=
G ?tiri a0e*iC a 2ntrebat ea=
G ocale. re3ionale. planetare sau interplanetareC a rostit dispo7iti0ul=
G S, 2ncepem cu cele locale. a spus Ban31'u= #ac, tot era str,in, de loc. era ca7ul s, se
+amiliari7e7e cu spa*iul=
C/nd <eter a ieit. curat i purt/nd un costum la mod, pe plan local. li0rat la cererea lui Jane. Ban31
'u era absorbit, de pre7entarea unui proces pri0ind c/te0a persoane acu7ate de pescuit eDcesi0 2ntr1o
re3iune cu ape reci. situat, la c/te0a sute de -ilometri de oraul 2n care se a+lau ea i <eter= Cum se numea
oraulC A. si3ur. Na3o;a= <entru c, Jane declarase c, acela era oraul natal ce +i3ura pe documentele lor
+alse. bine2n*eles c, aparatul de 7bor 2i adusese tocmai acolo=
G Toate lumile sunt la +el. a spus Ban31'u= Oamenii 0or s, m,n/nce pete din mare. iar unii 0or s,
pun, m/na pe mai mult pete dec/t poate oceanul s, produc,=
G #ar ce r,u +ac dac, pescuiesc o 7i 2n plus sau mai scot un tonC a 2ntrebat <eter=
G #ac, toat, lumea procedea7, la +el. atunci=== a 2nceput ea. apoi s1a oprit= Am 2n*eles= "Dprimi la
modul ironic ra*ionamentele r,u+,c,torilor=
G Acum sunt curat i atr,3,torC a 2ntrebat1o <eter. rotindu1se ca s,1i arate 2mbr,c,mintea lar3,. care
2i punea 2ns, 2n e0iden*, +ormele=
G Culorile sunt :idoase. a spus Ban31'u= <arc, totul stri3, pe tine=
G Nu. nu= !deea e s,1i +ac s, stri3e pe cei care m, 0,d=
G Aaa. a *ipat delicat Ban31'u=
G Jane spune c,. de +apt. e un costum conser0ator 1a0/nd 2n 0edere un om de 0/rsta i presupusa mea
pro+esiune= Se tie c, b,rba*ii din Na3o;a sunt ca nite p,uni=
G !ar +emeileC
G i arat, s/nii tot timpul. a spus <eter= O pri0elite ocant,=
G Asta1i o minciun,= N1am 0,7ut nici una aa pe drum i=== Apoi a t,cut i l1a pri0it 2ncruntat,= C:iar
0rei s, cred c, spui numai minciuniC
G '1am 3/ndit c, merita s, 2ncerc=
G Nu +i ridicol= "u n1am s/ni=
G i ai mici. a spus <eter= Cred c,1*i dai seama care e deosebirea=
G Nu *in s, discut despre corpul meu cu un b,rbat 2mbr,cat 2ntr1o 3r,din, de +lori prost 3/ndit, i
plin, de b,l,rii=
G Toate +emeile de aici sunt lipsite de ele3an*,. a spus <eter= Trist. dar ade0,rat= 'ai ales dac, te
3/ndeti la demnitate= a +el i b,tr/nii= #oar b,ie*ii i tinerii iei*i s, +ac, o cucerire au dreptul s, poarte
asemenea podoabe= Culorile stridente au rolul de a a0erti7a +emeile= Feri*i10, de b,iatul ,sta. c, e neserios=
$,m/i la >oac,. dac, nu. pleac,= Ce0a de 3enul acesta= Sunt con0ins c, Jane a ales oraul doar ca s, m,
sileasc, s, m, 2mbrac aa=
G 'i1e +oame= ?i1s obosit,=
G n care ordineC a 2ntrebat <eter=
G 'i1e +oame=
G A0em 3rep+ruturi. a su3erat el=
G <e care nu l1ai sp,lat= Cred c,1*i doreti moartea=
G <e %/ntul #i0in. insectele 2i cunosc locul i nu se apropie= Nu se +olosesc pesticide= Aa m1a
asi3urat Jane=
G Nici pe lumea Calea nu se +oloseau pesticide. a spus Ban31'u= Cu toate astea. noi sp,lam +ructele
ca s, 2ndep,rt,m bacteriile i alte or3anisme unicelulare= #i7enteria ne1ar opri din drum=
G #a. dar baia e at/t de dr,3u*,. c, ar +i p,cat s, n1o +olosim. a spus <eter=
n ciuda aparentei nep,s,ri. Ban31'u a constatat c, remarca ei re+eritoare la di7enteria pe care ar
putea1o pro0oca +ructele nesp,late 2l tulburase=
G S, m/nc,m 2n ora. a propus Ban31'u= Jane are ce0a bani pentru noi. nuC
<eter a ascultat o clip, ce0a ce pro0enea din nestemata din urec:e=
G #a. i nu 0a trebui s,1i spunem patronului de restaurant c, ne1am pierdut documentele. iar plata se
0a +ace dup, identi+icarea amprentelor= Jane spune c, putem +i +oarte bo3a*i dac, 0rem. dar trebuie s, ne
purt,m ca i cum am a0ea resurse limitate i +acem c/te o mic, escapad,. ca acum. pentru a s,rb,tori ce0a=
Ce s,rb,torimC
G #uul +,cut de tine=
G Tu bei pentru asta= "u. pentru re0enirea noastr, 2n lume dup, ce ne1am pierdut 2n p,dure=
Cur/nd. au a>uns 2n strad,. +oarte a3itat,. cu pu*ine automobile. sute de biciclete i mii de oameni
care c,l,toreau pe trotuare 3lisante= Ban31'u a r,mas +oarte uimit, de acele dispo7iti0e i a insistat s,
mear3, pe teren solid. asta 2nsemn/nd c, trebuiau s, alea3, un restaurant din apropiere= Cl,dirile din 7on,
erau 0ec:i. dar 2nc, neerodate de 0reme5 un cartier cu o 0/rst, respectabil,. dar seme*= Stilul era eDtrem de
desc:is. cu arcade i cur*i interioare. pilatri i acoperiuri. dar pu*ine 7iduri. iar sticla lipsea cu des,0/rire=
G Cred c, 0remea e per+ect, aici. a 7is Ban31'u=
G Tropical,. dar pe coast, e un curent rece 0enind din lar3= <lou, 2n +iecare dup,1amia7, o or,. dou,.
mai tot anul. dar niciodat, nu e canicul,. iar de +ri3. nici 0orb,=
G S1ar p,rea c, toat, lumea st, sub cerul liber=
G Fals, idee. a spus <eter= Apartamentul nostru are +erestre din sticl, i climati7are. cred c, ai
obser0at= #ar d, spre spatele cl,dirii i 3r,din,. iar +erestrele sunt ascunse. aa c, de >os nu 0e7i sticla= Foarte
inteli3ent= O c:estie arti+icial, care pare natural,= !pocri7ie i 2nel,torie G caracteristic, uni0ersal uman,=
G " +rumos s, tr,ieti aa. a spus Ban31'u= mi place Na3o;a=
nainte ca ea s, apuce s, 2ntrebe 2ncotro mer3eau. <eter a tras1o 2n curtea interioar, a unui restaurant
a3lomerat=
G Aici se ser0ete pete preparat= Sper c, nu te deran>ea7,=
G <,i cum. celelalte restaurante 2l ser0esc crudC a 2ntrebat Ban31'u r/7/nd= Apoi i1a dat seama c,
<eter 0orbea serios= <ete crudH
G Japone7ii sunt recunoscu*i pentru asta. a spus <eter. iar 2n Na3o;a. asta repre7int, o ade0,rat,
reli3ie= !a te uit, G nici o +a*, de >apone7 2n tot restaurantul= "i nu s1ar cobor2 s, m,n/nce pete ale c,rui
calit,*i au +ost a+ectate de +oc= " un aspect la care ei *in +oarte mult= Au r,mas pu*ine lucruri cu caracter
>apone7 2n cultura de aici. aa c, sunt respectate cu s+in*enie pu*inele tr,s,turi tipic >apone7e care au
supra0ie*uit=
Ban31'u a dat aprobator din cap. +iindc, 2n*ele3ea per+ect c, o cultur, se putea a3,*a de obiceiuri
de mult disp,rute doar de dra3ul identit,*ii na*ionale. +iind 2n acelai timp recunosc,toare c, se a+la 2ntr1un
loc unde asemenea obiceiuri erau super+iciale i nu denaturau sau distru3eau 0ia*a oamenilor. aa cum se
2nt/mplase pe lumea Calea=
'/ncarea le1a sosit +oarte repede G nu ia mult timp s, 3,teti pete G i. 2n timp ce m/ncau. <eter i1a
sc:imbat po7i*ia de c/te0a ori pe co0ora=
G <,cat c, restaurantul ,sta nu 2ncalc, tradi*ia ca s, o+ere scaune=
G #e ce ur,sc europenii p,m/ntul at/t de mult 2nc/t trebuie s, se ridice mereu deasupra luiC l1a
2ntrebat Ban31'u=
G Ai r,spuns de>a la 2ntrebare. a spus <eter cu r,ceal,= Porneti de la presupunerea c, detest,m
p,m/ntul= Asta te +ace s, semeni cu un primiti0 care apelea7, la ma3ie=
Ban31'u a roit i a amu*it=
G 4ei. scutete1m, de purtarea tipic, a +emeii orientale. care este pasi0,. a spus <eter= Sau
manipularea prin sentimentul 0ino0,*iei care pare s, su3ere7e: KAm +ost instruit, s, de0in ser0itoare. iar tu
semeni cu un st,p/n lipsit de su+let=L ?tiu c, sunt r,ut,cios i n1am de 3/nd s, m, sc:imb doar pentru c, tu te
ar,*i at/t de umil,=
G Atunci te1ai putea sc:imba pentru c, nu mai 0rei s, +ii r,ut,cios=
G Nu1mi st, 2n caracter= "nder m1a +,cut s, +iu dispre*uitor ca s, m, poat, ur2= A0anta>ul e c, i tu
m, 3,seti detestabil=
G %ai. taci odat, i m,n/nc,H l1a 2ndemnat ea= Nu tii despre ce 0orbeti= S1ar cu0eni s, anali7e7i
+iin*ele umane. iar tu nu reueti s, 2n*ele3i nici persoana cea mai apropiat, *ie=
G Nu 0reau s, te 2n*ele3. a spus <eter= %reau s,1mi 2ndeplinesc misiunea eDploat/nd inteli3en*a ta
sclipitoare G c:iar dac, tu cre7i c, oamenii care se 3:emuiesc sunt oarecum Kmai aproape de p,m/ntL dec/t
cei care stau drep*i=
G Nu m, re+eream la mine. a spus ea. ci la persoana cea mai apropiat, *ie. "nder=
G #in +ericire. acum el se a+l, departe de noi=
G Nu te1a creat ca s, te poat, ur2= A dep,it de mult acest sentiment=
G #a. a scris (egemonul i aa mai departe=
G "Dact= Te1a creat pentru c, sim*ea ne0oia disperat, s, +ie ur/t de cine0a=
<eter i1a dat oc:ii peste cap i a luat o 3ur, din sucul l,ptos de ananas=
G Are cantitatea corect, de nuc, de cocos= Cred c, 2n punctul acesta o s, m, retra3. dac, nu cum0a
mai 2nt/i moare "nder. +,c/ndu1m, i pe mine s, dispar=
G "u 2*i spun nite ade0,ruri. iar tu 0orbeti despre nuca de cocos din sucul de ananasC
G No0in:a 2l ur,te. a spus <eter= "l n1are ne0oie de mine=
G No0in:a e sup,rat, pe el. dar 3reete. iar el tie asta= #in partea ta are ne0oie de o=== +urie
>usti+icat,= Trebuie s,1l ur,ti pentru r,ul care s,l,luiete cu ade0,rat 2n el. r,u pe care. 2n a+ar, de el 2nsui.
nimeni nu1l 0ede i nu crede c, eDist,=
G "u repre7int doar un comar din copil,ria lui. a spus <eter= %e7i prea multe semni+ica*ii 2n asta=
G Nu te1a in0ocat pentru c, ade0,ratul <eter a +ost at/t de important 2n copil,ria lui= A +,cut1o pentru
c, tu eti >udec,torul. cel care condamn,= Asta i1a transmis <eter c/nd era copil= C:iar tu mi1ai spus asta c/nd
te1ai re+erit la amintirile tale= <eter l1a 73/nd,rit. i1a 0orbit de nimicnicia. inutilitatea. prostia. laitatea lui= a
+el procede7i i acum= i eDamine7i 0ia*a i1l acu7i de Denocid. sus*ii c, e un ratat= #in anumite moti0e. el are
ne0oie de asta. 0rea s, +ie blamat de cine0a=
G &ra0o. bine c, eDist i eu. ca s,1l dispre*uiesc. a spus <eter=
G #ar are mare ne0oie i de cine0a care s,1l ierte. s, se arate 2ndur,tor +a*, de el. s,1i interprete7e
ac*iunile drept bine inten*ionate= %alentine nu a ap,rut pentru c, o iubete G pentru asta o are pe ade0,rata
%alentine= O are pe so*ia lui= Simte ne0oia surorii tale pentru ca ea s,1l poat, ierta=
G Aadar. dac, nu1l mai ur,sc pe "nder. el nu 0a mai a0ea ne0oie de mine. iar eu 0oi disp,reaC
G #ac, "nder nu se 0a mai detesta pe sine 2nsui. nu 0a mai a0ea ne0oie de tine. iar atunci tu 0ei
de0eni o persoan, cu care se poate 2n*ele3e oricine=
G 'da. bine. nu1i c:iar at/t de uor s, te 2n*ele3i cu cine0a care anali7ea7, permanent o persoan, pe
care ea n1a cunoscut1o nicic/nd i se roa3, la cea pe care abia a 2nt/lnit1o=
G Sper c, te1am +,cut s, te sim*i 3roa7nic. a spus Ban31'u= #ac, m, 3/ndesc mai bine. aa se
cu0ine=
G Cred c, Jane ne1a adus aici deoarece costuma*ia local, re+lect, cine suntem de +apt= #ei sunt o
marionet,. simt o pl,cere per0ers, 2n a1mi tr,i 0ia*a= n 0reme ce tu=== tu +aci ca orice subiect de discu*ie s,
de0in, anost=
Ban31'u i1a re*inut lacrimile i i1a 2ndreptat aten*ia la m/ncare=
'estec/nd 2ncet i 2ncerc/nd s, descopere s/mburele neatins al propriului sine. care se bucura de
+iecare 2mbuc,tur,. l1a i3norat=
G Nu sim*i nimicC
"a a 2n3:i*it i a ridicat pri0irea spre el=
G N1am plecat dec/t de dou, 7ile i de>a 2i simt lipsa lui 4an Fei1t7u. a spus ea i a sc:i*at un sur/s=
Am cunoscut un b,rbat distins i 2n*elept= "l m1a considerat interesant,= ', simt bine plictisindu*te.
Cu un 3est teatral. <eter s1a +,cut c,1i d, pe neateptate cu ap, peste urec:i=
G !au +oc. asta m1a durut, 0ai. m, mir c, mai re7ist= Ur/tH Sco*i +oc pe 3ur, ca un dra3onH Cu0intele
tale ucid b,rba*iH
G #oar marionete care p,esc *an*o. dar depind de s+ori. a spus Ban31'u=
G 'ai bine s, +ii m/nat de s+ori dec/t s, +ii le3at +edele cu ele. a spus <eter=
G %ai. si3ur sunt iubit, de 7ei dac, m, a+lu 2n to0,r,ia unui b,rbat at/t de priceput la 0orbe=
G !ar pe mine m1au aruncat 2n to0,r,ia unei +emei +,r, s/ni=
"a a +,cut un e+ort s, ia asta drept 3lum,=
G 'ici. parc, aa ai 7is=
&rusc. 7/mbetul a disp,rut de pe +a*a lui=
G !art,1m,. a spus= Te1am >i3nit=
G Nu cred= O s,1*i comunic m/ine. noaptea e un s+etnic bun=
G Am cre7ut c, ne ironi7,m. a spus <eter= C, ne insult,m 2n 3lum,=
G "Dact asta am +,cut. a spus Ban31'u= Numai c, eu le1am luat pe toate 2n serios=
<eter s1a crispat=
G Atunci i eu m, simt >i3nit=
G nc, nu tii cum s, >i3neti. a spus Ban31'u= Acum 2*i r/7i de mine=
<eter i1a 2mpins +ar+uria deoparte i s1a ridicat=
G Ne 0edem la apartament= Cre7i c, reueti s, a>un3i acoloC
G Oare1mi pas,C
G <l,cut lucru s, nu ai su+let. a constatat <eter= Acesta e sin3urul lucru care te 2mpiedic, s, *i1l
de0ore7i sin3ur=
G #ac, s1ar 2nt/mpla s, am su+letul t,u 2n 3ur,. a spus ea. l1a scuipa=
G Odi:nete1te pu*in. a spus <eter= <entru ceea ce m, ateapt,. am ne0oie de o minte limpede. nu de
o ceart,=
Apoi a ieit din restaurant= 4ainele nu i se potri0eau deloc= Oamenii 2ntorceau capul dup, el= "ra un
b,rbat prea demn i puternic pentru a se 2mbr,ca at/t de ridicol= Ban31'u a obser0at imediat c, asta 2l +,cea
s, se ruine7e= A constatat c, i el tia asta. pentru c, p,ea 3r,bit= Ar +i trebuit s,1i porunceasc, lui Jane s, 2i
procure 2mbr,c,minte pentru persoane mai 2n 0/rst,. mai mature. mai apropiate de dorin*a lui de a ar,ta
onorabil=
K!ar eu a a0ea ne0oie de ce0a care s, m, +ac, s, dispar= Sau. mai cur/nd. 2mbr,c,minte care s,1mi
permit, s, plec 2n 7bor de aici. doar 2ntr1o noapte. s, a>un3 p/n, la "Dterior i s, m, 2ntorc la casa lui 4an
Fei1t7u. unde pot pri0i 2n oc:ii cui0a +,r, a citi 2n ei nici mil,. nici dispre*=
?i nici durere= <entru c, 2n oc:ii lui <eter se citete durere i am procedat 3reit spun/nd c, nu simte
durerea= Am 3reit pre*uind propria durere at/t de mult. 2nc/t am cre7ut c, asta 2mi con+erea dreptul de a1l
+ace s, su+ere i mai mult=
#ac,1mi cer scu7e. 2i 0a bate >oc de mine=
Cu toate astea. 2n locul respectului pentru o +apt, rea. pre+er bat>ocura pentru una bun,= S, +ie acesta
un principiu pe care mi l1a transmis 4an Fei1t7uC Nu= l cunosc de c/nd m1am n,scut= Aa cum spunea
mama. eDist, prea mult, 0anitate pe lume=L
C/nd s1a 2ntors 2n apartament. <eter dormea5 epui7at,. Ban31'u a l,sat scu7ele pentru mai t/r7iu i
s1a culcat i ea= n timpul nop*ii. +iecare s1a sculat. dar orele nu au coincis5 iar a doua 7i de diminea*,. iritarea
produs, de disputa din seara precedent, se risipise= A0ea multe de +,cut i pentru ea era mai important s,
2n*elea3, ce a0eau s, 2ncerce 2n acea 7i dec/t s, remedie7e o ruptur, care. 2n lumina dimine*ii. p,rea doar o
ceart, +,r, rost dintre doi prieteni obosi*i=
G Omul pe care Jane 0rea s,1l 0i7it,m e +ilo7o+=
G Ca mineC a 2ntrebat Ban31'u. per+ect contient, de +alsul rol pe care trebuia s,1l >oace din nou=
G Asta 0oiam s, discut cu tine= <e %/ntul #i0in eDist, dou, +eluri de +ilo7o+i= Aimaina 4i-ari. cel cu
care ne 0om 2nt/lni. e +ilo7o+ analitic= Nu ai educa*ia potri0it, ca s,1i +aci +a*,= #eci +aci parte din cealalt,
cate3orie= Gnomic, i mantic,= Cu o 2nclina*ie spre +ra7e ciudate. care 2i oc:ea7, pe al*ii prin irele0an*a lor
aparent,=
G Trebuie ca +ra7ele mele. eDprim,rile mele 2n*elepte s, par lipsite de sensC
G Nici nu1i ne0oie s,1*i +aci 3ri>i din pricina asta= Filo7o+ii 3nomici depind de ceilal*i ca s, +ac,
le3,tura 2ntre nonsensurile lor i lumea real,= #e aceea. orice netot poate +ace aa ce0a=
Ban31'u a sim*it c, +uria ei se ridic, precum mercurul 2ntr1un termometru=
G Ce dr,3u* din partea ta s,1mi ale3i o asemenea pro+esiuneH
G Nu te sup,ra. a spus <eter= "u i Jane trebuia s, 3,sim un rol pe care s,1l >oci pe aceast, planet,.
ast+el 2nc/t s, nu transpar, c, eti o locuitoare needucat, de pe lumea Calea= Trebuie s, 2n*ele3i c, pe %/ntul
#i0in nici unui copil nu i se 2n3,duie s, creasc, la +el de netiutor ca un ser0itor de pe Calea=
Ban31'u n1a mai insistat= Ce rost ar +i a0utC #ac,. 2n ca7ul unei con0ersa*ii 2n contradictoriu.
cine0a spune: !:unt inteli3ent= 'tiu multe lucruriHL. atunci e pre+erabil s, nu mai continue discu*ia= !deea
p,rea s, repre7inte eDact tipul de eDprimare 3nomic, la care se re+erise <eter= #e aceea i1a i spus asta=
G Nu. nu m, re+eream la epi3rame. a spus <eter= Sunt prea analitice= Am 2n 0edere lucruri de1a
dreptul bi7are= #e eDemplu. puteai spune: KCioc,nitoarea atac, pomii pentru a a>un3e la insecteL. iar atunci
ar +i trebuit s,1mi dau seama cum se potri0ete asta cu situa*ia noastr, de aici= Ce sunt euC Cioc,nitoareaC
CopaculC Sau insectaC Tocmai asta1i +rumuse*ea=
G Cred c, te1ai do0edit cel mai 3nomic dintre noi=
!ritat. <eter a pri0it 2n ta0an i s1a 2ndreptat spre u,=
G <eter. a spus ea. +,r, s, se clinteasc, din loc=
"l s1a 2ntors cu +a*a la ea=
G N1ar +i mai +olositor dac, a ti. dinainte s, ne 2nt/lnim cu acest om. i cine eC
<eter a ridicat din umeri=
G Cred c, da= #ei tim c, Aimaina 4i-ari nu e persoana i nici m,car una dintre persoanele pe care
le c,ut,m=
G Atunci spune1mi pe cine c,ut,m=
G C,ut,m centrul de putere al celor O Sut, de umi. i1a r,spuns el=
G Atunci de ce ne a+l,m aici. 2n loc s, +im la Con3resul StelarC
G Con3resul e o mascarad,= #ele3a*ii sunt nite actori= Scenariul se scrie 2n alt, parte=
G Aici=
G Fac*iunea din Con3res care procedea7, cum 0rea cu Flota usitania nu este aceea care iubete
r,7boiul= 'embrii acelui 3rup au o atitudine relaDat, cu pri0ire la toat, a+acerea. pentru c, ei au considerat
mereu c, 2n,buirea unei insurec*ii se +ace cu brutalitate. dar nu ar +i reuit s, ob*in, su+iciente 0oturi 2n
+a0oarea trimiterii +lotei +,r, a>utorul unui 3rup de presiune in+luen*at serios de 3/ndirea unei coli +ilo7o+ice
de pe %/ntul #i0in=
G Al c,rei conduc,tor este Aimana 4i-ariC
G <roblema e mai delicat,= #e +apt. el e un +ilo7o+ solitar. care nu apar*ine unei anumite coli. 2ns,
repre7int, un +el de puritate a 3/ndirii >apone7e ce 2l trans+orm, 2ntr1o contiin*, 2n +a*a +ilo7o+ilor care
in+luen*ea7, 3rupul de presiune din Con3res=
G C/te piese de domino cre7i c, po*i ae7a ca s, le +aci s, se d,r/me p/n, la ultimaC
G Nu. nici asta n1a +ost su+icient de 3nomic= Ai r,mas prea analitic,=
G <eter. 2nc, nu tiu s,1mi >oc rolul= Ce idei preia 3rupul de presiune de la aceast, coal, +ilo7o+ic,C
<eter a o+tat i s1a ae7at G 2ndoindu1se ca s, stea pe scaun. desi3ur= Ban31'u s1a ae7at pe podea i
a 3/ndit: KAa 2i place unui european s, se 0ad,. *in/nd capul mai sus dec/t to*i ceilal*i. d/nd lec*ii +emeii
asiatice= #ar. din punctul meu de 0edere. el a pierdut le3,tura cu <,m/ntul= O s,1i ascult cu0intele. dar 0oi ti
c, de mine depinde ca ele s, a>un3, 2ntr1un loc 0iuL=
G Grupul de presiune n1ar recur3e la o +or*, at/t de mare 2ntr1o disput, minor,. dac, ne 3/ndim mai
bine. cu o colonie minuscul,= S,m/n*a ne2n*ele3erilor a pornit de la +aptul c, doi Denolo3i. 'iro $ibeira i
Ouanda 'ucumbi. au +ost prini introduc/nd a3ricultura 2n r/ndul pe9ueninos din usitania= Asta constituie
amestec 2n cultura altei semin*ii. de aceea li s1a cerut s, p,r,seasc, planeta ca s, +ie >udeca*i= #esi3ur. 2n
situa*ia na0elor 0ec:i. care c,l,toreau cu 0ite7a relati0, a luminii. persoana luat, de pe planet,. 2n ca7 c,
apuca s, mai re0in,. era b,tr/n,. i asta numai dac, nu murea p/n, atunci= <rin urmare. un asemenea
tratament se do0edea eDtrem de brutal i p,rea sinonim cu o condamnare dinainte= Con3resul s1a ateptat la
proteste din partea 3u0ernului usitaniei. 2ns, acesta a adoptat o atitudine s+id,toare i a 2ntrerupt
comunica*iile prin ansiblu= #urii din Con3res au 2nceput imediat s, sus*in, ideea unei na0e militare pentru a
prelua controlul asupra usitaniei= ns, n1au ob*inut 0otul. dect atunci...
G=.. cnd au ridicat problema 0irusului #escolada=
G ntocmai= Grupul care se opunea cu 2nc,p,*/nare +olosirii +or*ei a in0ocat #escolada drept moti0
pentru ca trupele s, nu mai +ie trimise G deoarece. pe 0remea aceea. cine se in+ecta cu 0irusul trebuia s,
r,m/n, pe usitania i s,1i +ie administrat permanent un in:ibitor care 2mpiedica #escolada s,1i de0ore7e
or3anismul dinspre interior= A +ost prima oca7ie 2n care pericolul #escoladei a de0enit cunoscut pretutindeni.
i atunci a ap,rut acest 3rup de presiune. compus din cei care se 2n3ro7iser, c, usitaniei nu i se impusese
carantina cu mult timp 2nainte= Ce putea +i mai prime>dios dec/t s, te con+run*i cu un 0irus pe >um,tate
inteli3ent. care se putea r,sp/ndi cu repe7iciune dac, se a+la 2n m/inile unor rebeliC Grupul era compus
aproape eDclusi0 din dele3a*i puternic in+luen*a*i de coala Necesarian, de pe %/ntul #i0in=
Ban31'u a dat aprobator din cap=
G ?i ce propo0,duiesc NecesarieniiC
G C, omul trebuie s, tr,iasc, 2n pace i armonie cu mediul. +,r, a tulbura nimic i suport/nd cu
r,bdare su+erin*e ne2nsemnate sau 3ra0e= Cu toate acestea. c/nd apare o amenin*are autentic, a capacit,*ii de
supra0ie*uire. omul trebuie s, ac*ione7e cu brutalitate i e+icien*,= #ictonul lor sun, ast+el: KAc*ionea7, doar
c/nd este necesar. dar cu +or*, i 0ite7, maDimeL= #e aceea. dei militaritii doreau s, trimit, o na0, militar,.
dele3a*ii in+luen*a*i de coala Necesarian, au insistat s, nu se +oloseasc, o +lot, 2narmat,. ci #ispo7iti0ul de
#e7a3re3are 'olecular,. care s, elimine amenin*area 0irusului o dat, pentru totdeauna= <o7i*ia lor denot, un
spirit de ordine ironic. nu eti de acordC
G Nu 2n*ele3=
G A. totul se lea3, per+ect= "nder Bi33in era sin3urul care se +olosise de 'icul #octor pentru a
distru3e lumea natal, a 3/ndacilor= #e ast, dat,. acea arm, a0ea s, +ie +olosit, 2mpotri0a lumii pe care tr,ia
elH ucrurile s1au complicat= Oo-a. primul +ilo7o+ din coala Necesarian,. l1a +olosit pe "nder drept eDemplu
eloc0ent ca s,1i sus*in, ideile= At/ta timp c/t 3/ndacii +useser, considera*i o amenin*are 3ra0, la adresa
umanit,*ii. sin3urul r,spuns posibil era eradicarea total, a inamicului= Jum,t,*ile de m,sur, nu erau de a>uns=
Si3ur. s1a descoperit c, 3/ndacii nu constituiau deloc o amenin*are. aa cum a scris c:iar "nder 2n "atca.
#ar Oo-a a sus*inut 2n continuare aceast, 3reeal, pentru c, ade0,rul nu putea +i cunoscut atunci c/nd
superiorii l1au asmu*it pe "nder asupra inamicului= Oo-a a spus: KNu sc:imba lo0ituri cu dumanulL= !deea
lui era c, nu trebuie s, lo0eti pe nimeni. dar dac, trebuie. 2i administre7i doar o lo0itur,. 2ns, at/t de
cumplit,. 2nc/t el s, nu mai poat, riposta=
G Folosindu1l pe "nder drept eDemplu===
G "Dact= Faptele lui "nder sunt +olosite pentru a >usti+ica repetarea acestor ac*iuni 2mpotri0a altei
specii ino+ensi0e=
G #ar #escolada nu era ino+ensi0,=
G Nu. a spus <eter= #ar "nder i "la au 3,sit alt, cale= Au lo0it direct 2n #escolada= Acum Con3resul
nu mai poate +i con0ins s, retra3, +lota= Cum Jane s1a amestecat 2n comunica*iile prin ansiblu ale
Con3resului cu +lota. s1a 2nst,p/nit credin*a c, eDist, o conspira*ie eDtins,. secret, i de o +or*, +ormidabil,=
Orice a+irma*ii pe care le1am +ace 2n pre7ent ar +i luate drept de7in+ormare= <e de alt, parte. cine ar da
cre7are po0etilor re+eritoare la acea prim, c,l,torie 2n "Dterior. 2n care "la a produs antidescolada. 'iro s1a
recreat pe sine. iar "nder ne1a +,cut pe mine i pe sora meaC
G #eci Necesarienii din Con3res===
G "i nu1i spun aa. 2ns, in+luen*a lor e +oarte puternic,= #up, p,rerea mea i a lui Jane. dac,
determin,m c/*i0a Necesarieni s, se pronun*e 2mpotri0a trimiterii +lotei G cu moti0e con0in3,toare. desi3ur G
solidaritatea celor din Con3res care spri>in, +olosirea +lotei se 0a ubre7i= " 0orba de o ma>oritate la limit, G
mul*i sunt 2n3ro7i*i de +olosirea unei +or*e at/t de de0astatoare 2mpotri0a unei colonii. iar pe al*ii 2i sperie i
mai mult ideea c, Con3resul 0a distru3e pe9ueninos, prima specie 3/nditoare de la distru3erea 3/ndacilor
2ncoace= "i ar dori s, opreasc, +lota sau. 2n cel mai r,u ca7. s, instituie o carantin, permanent,=
G ?i atunci de ce nu ne 2nt/lnim cu un NecesarianC
G <,i care dintre ei ne1ar ascultaC #ac, ne pre7ent,m ca sus*in,tori ai cau7ei lusitane. 0om +i 2nc:ii
i intero3a*i= !ar dac, n1o +acem. cine s, ne ia 2n serios ideileC
G ?i atunci r,m/ne acest Aimaina 4i-ari= "l ce esteC
G Unii 2l numesc +ilo7o+ul Tamato= To*i Necesarienii de pe %/ntul #i0in sunt >apone7i. bine2n*eles.
iar +ilo7o+ia a de0enit predominant, 2n r/ndul >apone7ilor. at/t pe lumile lor natale. c/t i acolo unde
constituie o parte considerabil, a popula*iei= #rept urmare. dei 4i-ari nu e Necesarian. i se +ace onoarea de
a +i considerat p,str,torul su+letului >apone7=
G !ar dac, el le spune c, nu este 2n spiritul >apone7 s, distru3, usitania===
G #ar n1o 0a +ace= Sau. 2n orice ca7. nu imediat= ucrarea lui de c,p,t/i. care i1a adus reputa*ia de
+ilo7o+ Tamato. se ba7ea7, pe ideea c, >apone7ii s1au n,scut ca un popor de marionete rebele= nt/i. c:ine7ii
au +ost cei care au tras s+orile= #ar. dup, cum spune 4i-ari. ei au 2n0,*at doar ceea ce era mai r,u din
2ncercarea c:ine7ilor de a in0ada Japonia. G care. apropo. a euat din cau7a unei +urtuni puternice. numite
CamiCaze, adic, K%/ntul #i0inL= Aadar. po*i +i si3ur, c, oricine. de pe lumea aceasta cel pu*in. tie acea
po0este antic,= n orice ca7. Japonia s1a i7olat de bun,0oie i apoi a re+u7at s, trate7e cu europenii. c/nd
acetia au a>uns 2n acele locuri= 'ai apoi. o +lot, american, a silit Japonia s, adopte o atitudine desc:is, +a*,
de ne3u*,torii str,ini. dup, care >apone7ii au recuperat timpul pierdut= $estaura*ia 'ei>i a determinat
industriali7area i occidentali7area Japoniei G i. dup, cum spune 4i-ari. alte s+ori au +,cut marioneta s,
danse7e= Numai c, i de ast, dat, s1au deprins lec*ii 3reite= Cum europenii din acea 0reme erau imperialiti.
i1au 2mp,r*it 2ntre ei A+rica i Asia. dar >apone7ii au considerat c, a0eau dreptul s, participe i ei la
2mp,r*irea lumii= ?i atunci au 0,7ut C:ina. 0ec:iul p,puar= #e aceea au in0adat1o===
G Am 2n0,*at despre in0a7ia C,ii. a spus Ban31'u=
G ', surprinde c, 0i s1au predat e0enimente istorice mai recente de in0a7ia mon3ol,. a spus <eter=
G Japone7ii au +ost opri*i 2n cele din urm, c/nd americanii au lansat primele bombe nucleare asupra a
dou, orae=
G Care. pe 0remea aceea. erau ec:i0alentul 'icului #octor= Arma total,. c,reia nu1i re7ista nimic=
Cur/nd. >apone7ii au a>uns s, considere aceste arme nucleare drept un +el de semn de m/ndrie: noi am +ost
primul popor atacat cu arme nucleare= #e0enise un +el de su+erin*, permanent,. ceea ce. la o adic,. nu era
r,u. pentru c, +,cea parte din impulsul lor de a 3,si i a popula c/t mai multe colonii. ca s, nu mai +ie din
nou o na*iune insular, nea>utorat,= !ar acum 0ine Aimaina 4i-ari. care spune G apropo. i1a atribuit sin3ur
acest nume. pentru c, aa i1a semnat prima carte= nseamn, Kumina ambi3u,L=
G Foarte 3nomic. a spus Ban31'u=
<eter a sur/s=
G O. dac,1i spui lui asta. 0a +i +oarte m/ndru= n +ine. 2n prima carte el a+irm, c, >apone7ii au deprins
lec*ii 3reite= &ombele nucleare au rupt s+orile= Japonia se pr,buise total= %ec:iul 3u0ern a +ost distrus.
2mp,ratul a de0enit o +anto,. Japonia a adoptat democra*ia. apoi au urmat bo3,*ia i marea putere=
G #eci bombele au 0enit ca o binecu0/ntareC a 2ntrebat Ban31'u cu o nuan*, de 2ndoial,=
G Nu. deloc= "l crede c, bo3,*ia a distrus su+letul poporului >apone7= Au adoptat distru3,torul ca pe
un p,rinte= Au de0enit copiii nele3itimi ai Americii. n,scu*i eDplo7i0 dup, bombardamentul american= nc, o
dat,. marionete=
G ?i ce le3,tur, are asta cu NecesarieniiC
G Japonia a +ost bombardat,. 7ice el. pentru c, a>unseser, de>a prea europeni7a*i= Au tratat C:ina aa
cum europenii au tratat America. e3oist i brutal= #ar str,moii >apone7ilor n1ar suporta s,1i 0ad, copiii
de0enind at/t de bestiali= Aadar. aa cum 7eii >apone7i au trimis un %/nt #i0in ca s, opreasc, +lota c:ine7,.
tot ast+el au trimis i bombele americane pentru a 2mpiedica Japonia s, de0in, un stat imperialist asemenea
altor na*iuni europene= $eac*ia >apone7, ar +i trebuit s, +ie urm,toarea: s, suporte ocupa*ia american, i apoi.
c/nd totul se s+/rea. s, rede0in, cu ade0,rat >apone7,. puri+icat, i inte3r,= Cartea se intitula 0u e prea
trziu.
G ?i parie7 c, Necesarienii consider, bombardarea Japoniei drept eDemplu de lo0itur, cu +or*, i
0ite7, maDime=
G Japone7ii n1au 2ndr,7nit s, laude bombardamentul american dec/t dup, ce 4i-ari i1a +,cut s, 0ad,
2n el nu 0ictimi7area Japoniei. ci 2ncercarea 7eilor de a le sal0a poporul=
G #eci tu spui c, Necesarienii 2l respect, at/t de mult 2nc/t. dac, el se r,73/ndete. la +el 0or proceda
i ei G dar noi nu 0om 2ncerca s,1l de7icem. pentru c, el este con0ins c, bombardarea Japoniei a 0enit ca un
dar di0inC
G Noi sper,m c, se va rzgndi, a spus <eter. alt+el c,l,toria noastr, ar +i un eec= #in p,cate. nu
a0em ansa s, se arate recepti0 la 0orbele noastre. iar Jane nu1i d, seama din scrierile lui ce sau cine l1ar
putea in+luen*a= Trebuie s, discut,m cu el pentru a a+la 2ncotro s, o apuc,m G 2n speran*a c,1i determin,m pe
alii s, se r,73/ndeasc,=
G Se complic, lucrurile. nuC a 7is Ban31'u=
G #e aceea m, 3/ndisem c, nu merita s,1*i eDplic toate astea= a ce1*i 0or ser0i at/tea in+orma*iiC Ca
s, ini*ie7i o discu*ie despre subtilit,*ile istoriei cu un +ilo7o+ analitic de prim, m/n, precum 4i-ariC
G O s, ascult. a promis Ban31'u=
G <uteai +ace asta i +,r, s, tii p,rerile lui. a spus <eter=
G #ar acum 0oi ti ale cui 0orbe le ascult=
G Jane crede c, am 3reit spun/ndu1*i. pentru c, acum 0ei interpreta orice p,rere de1a lui 2n lumina a
ceea ce eu i Jane credem c, tim=
G S,1i spui lui Jane c, sin3urii oamenii care pre*uiesc puritatea i3noran*ei sunt cei care pro+it, de
monopolul cunoaterii=
<eter a pu+nit 2n r/s=
G !ar ai apelat la epi3rame. a 7is el= Ar trebui s, spui c,===
G Nu1mi spune cum s, rede0in 3nomic,. a 7is Ban31'u. ridic/ndu1se de pe podea= Acum 2l domina
pe <eter. care r,m,sese ae7at= Tu eti 3nomul= !ar dac, eu sunt mantic, G nu uita c, manticul 2i m,n/nc,
to0ar,ii=
G "u nu1*i sunt rud,. a spus <eter. iar Kmantic,L e +ilo7o+ia care se nate mai cur/nd din 0i7iune.
inspira*ie sau intui*ie dec/t din educa*ie i ra*iune=
G #ac, nu1mi eti to0ar,. a spus Ban31'u. 2ncetea7, s, m, mai trate7i ca pe o so*ie=
<eter a r,mas nedumerit. apoi a pri0it 2n alt, parte=
G Asta +,ceamC
G <e Cale. so*ul presupune c, so*ia este proast, i se apuc, s, o 2n0e*e lucruri pe care ea le tie de>a=
Acolo. ea trebuie s, se pre+ac,. atunci c/nd 2i educ, so*ul. c, doar 2i reamintete lucruri pe care i le1a predat
el cu mult timp 2n urm,=
G 'da. sunt o brut, nesim*itoare. nuC
G Te ro3 s, *ii minte. a spus Ban31'u. c/nd o s, ne 2nt/lnim cu Aimaina 4i-ari. o s, consta*i c, el
i cu mine 0om a0ea un +ond de cunotin*e care 2*i r,m/ne inaccesibil=
G ?i care ar +i acelaC
G %ia*a=
"a a remarcat imediat eDpresia 2ndurerat, de pe +a*a lui i a re3retat c, rostise acele 0orbe= "ra 2ns,
un re3ret 0enit din re+leD G +usese educat, 2nc, din copil,rie s,1i cear, scu7e c/nd >i3nea pe cine0a.
indi+erent c/t de meritat, era acea >i3nire=
G AuH a eDclamat <eter. ca i cum ar +i luat 2n >oac, acea durere=
Ban31'u s1a ar,tat nemiloas, G acum nu mai era ser0itoare=
G "ti prea m/ndru c, tii mai multe dec/t mine. dar nu tii dec/t ceea ce *i1a 0/r/t "nder 2n cap sau
ce1*i optete Jane 2n urec:e= "u nu am un asemenea a>utor= ?i nici un creator= Am 2n0,*at cu 3reu tot ce tiu=
Am tr,it totul= #e aceea te ro3 s, nu m, mai trate7i cu dispre*= Sin3urul pro+it pe care1l 0oi a0ea din aceast,
eDpedi*ie 0a +i s, a+lu tot ce tii tu G pentru c, tot ce tii se poate 2n0,*a. 2ns, ce tiu eu. tu nu 0ei putea 2n0,*a
niciodat,=
Terminaser, cu 3luma= <eter a roit de +urie=
G Cum=== cine===C
G Cum de 2ndr,7nescC a 7is Ban31'u. complet/nd ceea ce b,nuia c, 0oise el s, spun,= Cine m,
cred. nuC
G N1am spus asta. a 7is <eter necon0in3,tor. 2ntorc/ndu1se cu spatele la ea=
G Nu1mi tiu locul. ade0,ratC a +,cut ea= 4an Fei1t7u m1a 2n0,*at despre <eter Bi33in= Cel ade0,rat.
nu copia= Cum a con0ins1o pe sora lui %alentine s, participe la conspira*ia menit, s, smul3, :e3emonia
<,m/ntului= Cum a pus1o s, scrie tot materialul lui #emostene G dema3o3ie de nimic G 2n timp ce el scria tot
materialul lui oc-e. cu idei analitice. superioare= ns, dema3o3ia >osnic, a 0enit din partea lui=
G Tot ast+el i idealurile 2nalte. a spus <eter=
G "Dact. l1a aprobat Ban31'u= Ceea ce nu pro0enea de la el. ceea ce 0enea doar din partea lui
%alentine. r,m/nea neobser0at sau lipsit de 0aloare= Su+letul uman=
G 4an Fei1t7u *i1a spus astaC
G #a=
G Atunci e un dobitoc. a spus <eter= <entru c, <eter a a0ut tot at/ta su+let c/t i %alentine= IApoi a
+,cut un pas c,tre ea. domin/nd1o=J /u sunt cel care nu are su+let. Ban31'u=
%reme de o clip,. ea s1a temut= #e unde s, tie c/t, 0iolen*, se n,scuse 2n elC C/t, +urie 2ntunecat,
din ai.a lui "nder 2i putea 3,si eDpresia 2n suro3atul pe care 2l creaseC
#ar <eter nu a lo0it1o= <esemne c, nu era ne0oie=
Aimaina 4i-ari a 0enit p/n, la poarta 3r,dinii ca s, le1o desc:id,= "ra 2mbr,cat cu simplitate i a0ea
la 3/t un medalion pe care 2l purtau to*i >apone7ii tradi*ionaliti de pe %/ntul #i0in: un medalion minuscul 2n
care se 3,sea cenua tuturor str,moilor lui importan*i= <eter 2i eDplicase de>a c, la moartea unui om ca
4i-ari. o parte din cenua a+lat, 2n medalion 0a +i ad,u3at, la propria cenu, i 2ncredin*at, spre purtare
copiilor sau nepo*ilor lui= n +elul acela. c/nd era trea7 sau dormea. acetia 2i puteau a0ea 2n apropierea inimii
pe to*i str,moii. cel mai pre*ios dar pe care ei 2l puteau o+eri posterit,*ii= "ra un obicei interesant i
tulbur,tor pentru Ban31'u. care nu a0ea str,moi demni de o asemenea de0o*iune=
4i-ari a primit1o pe Ban31'u cu o plec,ciune. 2ns, i1a 2ntins m/na lui <eter. care a acceptat
str/n3erea de m/n, cu o surprindere uor teatral,=
G A. unii sus*in c, a +i p,str,torul spiritului Tamato. a spus 4i-ari cu un 7/mbet. dar asta nu
2nseamn, c, trebuie s, +iu nepoliticos cu europenii i s,1i silesc s, se poarte ca >apone7ii= C/nd pri0esc un
european +,c/nd o plec,ciune m, simt la +el de 2ndurerat ca atunci c/nd 0,d un porc silit s, +ac, +i3uri de
balet=
n timp ce 4i-ari i1a condus prin 3r,din, c,tre casa lui tradi*ional,. cu pere*i din :/rtie. <eter i
Ban31'u s1au pri0it i i1au 7/mbit= F,cuser, un pact tacit. pentru c, am/ndoi tiau c, 4i-ari a0ea s, +ie un
ad0ersar eDtraordinar. i trebuia ca ei s, se alie7e dac, 0oiau s, a+le ce0a de la el=
G Un +ilo7o+ i un +i7ician. a spus 4i-ari= #up, ce mi1a*i trimis biletul prin care solicita*i 2nt/lnirea.
01am 0eri+icat= Am mai primit 0i7ita unor +ilo7o+i. precum i a unor +i7icieni. dar i a unor europeni i
c:ine7i. dar m, nedumerete pre7en*a 0oastr, 2mpreun,=
G ', consider, ire7istibil din punct de 0edere seDual. a spus <eter. i nu pot sc,pa de ea= Apoi a
arborat sur/sul lui cel mai +ermec,tor=
Spre bucuria lui Ban31'u. ironia cu i7 occidental nu l1a amu7at pe 4i-ari care a r,mas impasibil.
apoi a obser0at c, <eter a roit uor=
%enise r/ndul ei s, >oace rolul de 3nom G de ast, dat, 2n serios=
G <orcul se l,+,ie 2n noroi. dar tot la soare se 2nc,l7ete=
4i-ari s1a 2ntors s, o pri0easc, mai atent G r,m/n/nd la +el de netulburat ca mai de0reme=
G %oi scrie 2n inim, aceste cu0inte. a 7is el=
Ban31'u s1a 2ntrebat dac, <eter 2n*elesese c, tocmai +usese 0ictima ironiei de tip oriental a lui
4i-ari=
G Am 0enit s, ne 2n0e*i. a spus <eter=
G Atunci trebuie s, 0, dau de m/ncare i s, 0, trimit pe drumul 0ostru. de7am,3indu10,. a 7is 4i-ari=
Nu1l pot 2n0,*a nimic pe un +i7ician sau pe un +ilo7o+= #ac, n1a +i a0ut copii. n1a +i a0ut pe cine s, 2n0,*.
pentru c, doar copiii tiu mai pu*ine dec/t mine=
G A. nu. a spus <eter= "ti un om 2n*elept= <,str,torul spiritului Tamato=
G Am a+irmat c, aa m, consider, unii= ns, spiritul Tamato e mult prea mare ca s, +ie p,strat 2ntr1un
loc at/t de str/mt precum su+letul meu= ?i totui spiritul Tamato e mult prea m,runt pentru a merita aten*ia
su+letelor puternice ale c:ine7ilor sau europenilor= %oi sunte*i dasc,lii. aa cum C:ina i "uropa au +ost
mereu educatorii Japoniei=
Ban31'u nu1l cunotea bine pe <eter. 2ns, i1a putut da seama c, acum se +/st/cise i nu a0ea idee
cum s, continue discu*ia= #e1a lun3ul 0ie*ii i pere3rin,rilor lui. "nder tr,ise 2n s/nul c/tor0a culturi
orientale i. dup, cum sus*inea 4an Fei1T7u. 0orbea c:iar coreeana. ceea ce 2nsemna c, el ar +i +ost 2n stare
s, +ac, +a*, umilin*ei rituale a unui om ca 4i-ari G mai ales c, se slu>ea de acea umilin*, 2n bat>ocur,= ns,
era o mare di+eren*, 2ntre ceea ce tia "nder i cunotin*ele cu care 2l 2n7estrase pe <eter= Con0ersa*ia
r,m/nea 2n seama ei. iar ea sim*ea c, modalitatea cea mai bun, de a continua acel >oc era s, nu1l lase s,
controle7e situa*ia=
G Foarte bine. a spus ea= Te 0om 2n0,*a noi= ?i c/nd ne 0om do0edi i3noran*a. 0ei 2n*ele3e c, a0em
mare ne0oie de 2n*elepciunea ta=
4i-ari l1a pri0it o clip, pe <eter= Apoi a b,tut din palme= n cadrul uii a ap,rut o ser0itoare=
G Ceai. a spus el=
Ban31'u a s,rit imediat 2n picioare= Abia c/nd a r,mas dreapt, i1a dat seama ce 0oia s, +ac,= n
0ia*a ei se supusese de nenum,rate ori acelei porunci de a ser0i ceaiul. 2ns, nu s,rise s, o eDecute doar dintr1
un re+leD orb= !ntuise c, sin3urul mod de a1l 2n+r/n3e pe 4i-ari 2n >ocul ini*iat c:iar de el era s, duc, ironia
mai departe: trebuia s, se do0edeasc, mai umil, dec/t el=
G Am +ost ser0itoare de c/nd m, tiu. a spus ea. dar m1am ar,tat mereu st/n3ace= I#e ast, dat,
min*ea=J <ot mer3e cu ser0itoarea ta ca s, 2n0,* de la eaC S1ar putea s, nu +iu su+icient de inteli3ent, ca s,
deprind ideile unui mare +ilo7o+. dar poate 2n0,* ceea ce sunt demn s, 2n0,* de la ser0itoarea care are
onoarea de a1i aduce ceaiul lui Aimaina 4i-ari=
#in e7itarea lui de o clip,. Ban31'u a remarcat c, 4i-ari 2i d,duse seama c, +usese tras pe s+oar,=
ns, omul i1a reparat imediat 3reeala= S1a ridicat pe dat, 2n picioare=
G 'i1ai dat de>a o mare lec*ie. a spus el= S, mer3em 2mpreun, s, o 0edem pe 6en>i cum prepar,
ceaiul= #ac, te 0a 2n0,*a ce0a nou. atunci 0oi 2n0,*a i eu= Cum a putea suporta ideea c, tie cine0a din casa
mea ce0a ce eu 2nc, nu am 2n0,*atC
Ban31'u s1a 0,7ut silit, s,1i admire promptitudinea cu care ieise din 2ncurc,tur,= $euise din nou
s, se plase7e 2nd,r,tul ei=
S,rmana 6en>iH Ban31'u a obser0at c, era o +emeie abil, i bine instruit,. dar 0,7/nd trei persoane.
2ntre care st,p/nul ei. care o urm,reau prepar/nd ceaiul. a de0enit a3itat,= #e aceea. Ban31'u s1a 3r,bit s, o
Ka>uteL G +,c/nd 2ns, o 3reeal, deliberat,= 6en>i a reac*ionat imediat. rec,p,t/ndu1i 2ncrederea 2n sine=
G Ai uitat. a spus 6en>i cu calm. pentru c, buc,t,ria de aici e aran>at, 2n mod nepotri0it= Apoi i1a
ar,tat lui Ban31'u cum se pre3,tea ceaiul= Aa se +ace. cel pu*in 2n Na3o;a. a spus ea cu modestie= Sau cel
pu*in 2n aceast, cas,=
Ban31'u a urm,rit cu aten*ie. concentr/ndu1se doar asupra lui 6en>i i asupra a ceea ce +,cea.
pentru c, i1a dat cur/nd seama c, modul >apone7 de pre3,tire a ceaiului G sau poate acela era stilul pe
%/ntul #i0in. sau pe Na3o;a. sau al +ilo7o+ilor umili care p,strau spiritul Tamato G se deosebea de cel pe
care 2l respectase 2n casa lui 4an Fei1T7u= C/nd 6en>i a terminat. Ban31'u 2n0,*ase ce0a de la ea= ntruc/t
sus*inuse c, era ser0itoare i e0iden*ele computeri7ate ar,tau c, tr,ise toat, 0ia*a 2ntr1o comunitate
c:ine7easc, de pe %/ntul #i0in. Ban31'u putea ser0i ceaiul eDact 2n acea manier,=
Au re0enit 2n camera din +a*, a casei lui 4i-ari. iar 6en>i i Ban31'u au adus +iecare c/te o m,su*,
de ceai= 6en>i i1a o+erit masa lui 4i-ari. 2ns, el a +,cut semn ca aceasta s,1i +ie dat, lui <eter. apoi a +,cut o
plec,ciune spre el= Ban31'u l1a ser0it pe 4i-ari= !ar c/nd 6en>i s1a 2ndep,rtat de <eter. Ban31'u a
procedat la +el. retr,3/ndu1se cu +a*a spre el=
"ra prima oar, c/nd 4i-ari p,rea deran>at G poate era +uriosC n orice ca7. 2n oc:i 2i ap,ruse o
sclipire de iritare= <entru c,. plas/ndu1se pe acelai ni0el cu 6en>i. Ban31'u 2l pusese 2n situa*ia 2n care el
trebuia s, se +ac, de r/s do0edindu1se mai m/ndru dec/t ea prin 2ndep,rtarea ser0itoarei. ori s, tulbure
ordinea +ireasc, din cas, in0it/nd1o pe 6en>i s, se ae7e al,turi de ei. ca e3al, a celorlal*i=
G 6en>i. a spus 4i-ari. d,1mi 0oie s,1*i torn ceai=
K?a:. a 3/ndit Ban31'u= ?i mat=L
A a0ut o satis+ac*ie deosebit, c/nd <eter. care prinsese de>a >ocul. i1a turnat ceai ei, iar apoi a reuit
s, o stropeasc,. ceea ce l1a determinat pe 4i-ari s, 0erse pu*in peste :aine. asta doar pentru a1l liniti pe
oaspete= Arsura pro0ocat, de ceaiul +ierbinte. apoi >ena sim*it, p/n, ce acesta s1a r,cit i uscat pe :aine s1au
trans+ormat 2n pl,cerea de a ti c,. 2n 0reme ce Ban31'u se ar,tase un ad0ersar pe m,sura lui 4i-ari printr1o
polite*e eDa3erat,. <eter nu reuise dec/t s, se +ac, de r/s. ca un b,d,ran=
#ar se ridica Ban31'u la 2n,l*imea lui 4i-ariC Cu si3uran*, c, acesta percepuse i 2n*elese e+ortul ei
ostentati0 de a se ar,ta mai umil, dec/t el= <oate el 2i permitea G prin umilin*, G s,1i c/ti3e m/ndria c, ea e
cea mai umil, dintre ei doi= #e 2ndat, ce s1ar +i 3/ndit c, probabil aa proceda 4i-ari. Ban31'u ar +i tiut de
+apt c, eDact ast+el procedase el. iar 0ictoria ar +i +ost. desi3ur. de partea lui=
KNu sunt c:iar at/t de ireat, cum am cre7ut=L
1a pri0it pe <eter. sper/nd c, el nu 0a prelua ini*iati0a 2n acel moment. +,c/nd ce0a ce socotea el ca
+iind inteli3ent= ns, <eter p,rea per+ect satis+,cut de ideea ca ea s, +ie 0ioara 2nt/i= "ra limpede c, nu dorea
s, pro+ite de acea bre,= Oare 2n*ele3ea i el c, +usese 2n0ins, la >ocul pe care tot ea 2l ini*iase. pentru c, nu
reuise s,1l duc, su+icient de departeC i o+erea +r/n3:ia cu care s, se sp/n7ure sin3ur,C
K"i. atunci o s, +ac trean3ul c/t mai bine=L
G Aimaina 4i-ari. unii te consider, p,str,torul spiritului Tamato= "u i <eter am crescut pe o lume
>apone7, i totui >apone7ii 2n3,duie cu umilin*, ca Star- s, +ie limba +olosit, 2n colile publice. ast+el c, nu
0orbim >apone7,= n cartierul c:ine7esc 2n care tr,iesc eu i 2n oraul american unde locuiete <eter ne
petrecem copil,ria 2n apropierea culturii >apone7e. doar pri0ind= Aadar. o parte a necuprinsei noastre
i3noran*e care 2*i 0a s,ri 2n oc:i e repre7entat, de necunoaterea le3at, de Tamato=
G %ai. Ban31'u. +aci un secret din ceea ce se a+l, la lumina 7ilei= Nimeni nu 2n*ele3e Tamato mai
bine dec/t cei care 2l percep din a+ar,. tot ast+el cum p,rin*ii 2l 2n*ele3 pe copil mai bine dec/t se 2n*ele3e
sin3ur=
G Atunci a dori s, te l,muresc. a spus Ban31'u. abandon/nd >ocul acela al umilin*ei= %,d Japonia
ca o na*iune de 'ar3ine i 2nc, nu 2n*ele3 dac, ideile tale o 0or trans+orma 2ntr1o na*iune de Centru ori 0a
2ncepe s, decad, la +el ca toate popoarele mar3inale atunci c/nd preiau puterea=
G <ercep o sut, de 2n*elesuri posibile. ma>oritatea ade0,rate despre poporul meu. 2n termenul de
Kna*iune de 'ar3ineL pe care l1ai +olosit. a spus 4i-ari= #ar ce 2nseamn, o na*iune de Centru i cum poate un
popor de0eni un CentruC
G Nu sunt eDpert, 2n istoria <,m/ntului. a spus Ban31'u. dar c/nd am studiat pu*inele lucruri pe
care le tiu. am a0ut impresia c, au eDistat c/te0a na*iuni de Centru. care au a0ut culturi at/t de puternice.
2nc/t acestea i1au 2n3:i*it pe to*i cuceritorii= "3iptul a +ost o asemenea na*iune i. de asemenea. C:ina=
Fiecare din ele s1a uni+icat i apoi s1a eDtins doar at/t c/t a +ost necesar ca s,1i apere propriile 3rani*e i s,1i
paci+ice re3iunile interioare= Fiecare i1a preluat cuceritorii i i1a 2n3:i*it 0reme de mii de ani= Scrierile
e3iptene i c:ine7eti au su+erit doar modi+ic,ri stilistice. ast+el c, trecutul a r,mas pre7ent pentru cei care
tiau s, citeasc,=
%,7/nd postura ri3id, a lui <eter. Ban31'u i1a dat seama c, acesta era +oarte 2n3ri>orat= a urma
urmelor. ea rostea lucruri care nu erau 3nomice= ns, cum el era total dep,it 2n discu*ia cu un asiatic. nici nu
+,cea 0reun e+ort s, inter0in, 2n discu*ie=
G Aceste dou, na*iuni s1au n,scut pe 0remuri de barbarie. a spus 4i-ari= %rei s, sus*ii c, nici o
na*iune nu poate de0eni acum una de CentruC
G Nu tiu. a spus Ban31'u= Nici nu tiu m,car dac, distinc*ia pe care o +ac 2ntre na*iuni de 'ar3ine
i de Centru repre7int, un ade0,r sau dac, are 0aloare= ?tiu 2ns, c, o na*iune de Centru 2i poate p,stra
puterea cultural, mult timp dup, ce ea nu mai de*ine +or*a politic,= 'esopotamia a +ost cucerit, mereu de
0ecinii ei i totui +iecare cuceritor a su+erit mai multe modi+ic,ri dec/t 'esopotamia 2ns,i= $e3ii asirieni.
caldeeni i persani sem,nau 2ntre ei dup, ce au 3ustat din cultura *,rii dintre +lu0ii= #ar o na*iune de Centru
poate dec,dea 2ntr1o asemenea m,sur, 2nc/t dispare= "3iptul s1a cl,tinat sub impactul cultural al elenismului.
a c,7ut 2n 3enunc:i sub ideolo3ia cretin, i. 2n cele din urm,. a +ost tears, de c,tre islamism= #oar cl,dirile
din piatr, mai aminteau copiilor s,i ce i cine +useser, str,moii lor antici= !storia nu are le3i i toate tiparele
pe care le descoperim sunt ilu7ii utile=
G Acum 2n*ele3 c, eti cu ade0,rat +ilo7o+. a spus 4i-ari=
G "ti prea 3eneros d/nd specula*iilor mele copil,reti acel nume de laud,. a spus Ban31'u= #ar
permite1mi s,1*i spun ce p,rere am despre na*iunile de 'ar3ine= Se nasc 2n umbr, G ori. s1ar putea a+irma.
2ntr1o lumin, re+lectat, de alte na*iuni= Aa cum Japonia s1a ci0ili7at sub in+luen*a C:inei= Aa cum $oma s1a
descoperit pe sine 2n umbra 3recilor=
G nt/i a etruscilor. a spus 2ndatoritor <eter=
4i-ari l1a pri0it cu 2n3,duin*,. apoi. +,r, s, comente7e. s1a 2ntors c,tre Ban31'u= "a aproape c, a
sim*it cum <eter s1a c:ircit pentru c, +usese considerat de prisos la acea discu*ie= ! s1a +,cut mil, de el= Nu
mult. doar un pic=
G Na*iunile de Centru au o asemenea si3uran*, de sine. 2nc/t. 2n 3eneral. nici nu trebuie s, porneasc,
r,7boaie de cucerire= Au de>a con0in3erea c, sunt popoare superioare i c, toate celelalte na*iuni 0or s, +ie la
+el ca ele i atunci li se supun= #ar na*iunile de 'ar3ine. c/nd 2i simt pentru prima oar, puterea. trebuie s,
se a+irme. aa consider, el. i aproape 2ntotdeauna +olosesc sabia= n acest +el au procedat arabii. atac/nd pe
la spate !mperiul $oman i 2n3:i*ind <ersia= Tot ast+el. macedonienii. a+la*i 2n apropierea Greciei. au cucerit1
o5 iar apoi. +iind at/t de coplei*i din punct de 0edere cultural. 2nc/t s1au considerat 3reci. au cucerit imperiul
la 3rani*ele c,ruia se ci0ili7aser, 3recii G adic, <ersia= %i-in3ii au 2n3ro7it "uropa mai 2nt/i i de abia dup,
aceea au 2ntemeiat re3ate 2n re3iunea Napoli. Sicilia. Normandia. !rlanda i. 2n cele din urm,. 2n An3lia= !ar
Japonia===
G Noi am 2ncercat s, r,m/nem insulari. a spus 2ncet 4i-ari=
G C/nd a i7bucnit. Japonia a +,cut ra0a3ii 2n <aci+ic. 2ncerc/nd s, cucereasc, C:ina. marea na*iune
de Centru. i a +ost oprit, 2ntr1un t/r7iu de bombele Americii. noua na*iune de Centru=
G "u pre+er s, cred c, America constituia eDemplul suprem de na*iune de 'ar3ine. a spus 4i-ari=
G America a +ost coloni7at, de popoare de 'ar3ine. dar ideea Americii a de0enit noul principiu
re0i3orant care a trans+ormat1o 2ntr1o na*iune de Centru= "rau at/t de aro3an*i. 2nc/t. 2n a+ar, de 2mbl/n7irea
propriului teritoriu. nu doreau s, de0in, un imperiu= <resupuneau pur i simplu c, toate na*iunile 0oiau s,
de0in, ca ei= Au 2n3:i*it toate celelalte culturi= Care e limba +olosit, 2n colile de pe %/ntul #i0inC Nu An3lia
ne1a impus limba aceasta. care se numete Star- sau imba Comun, a Stelelor=
G America a +ost doar din 2nt/mplare superioar, din punct de 0edere te:nolo3ic 2n momentul 2n care
a ap,rut 'atca i ne1a silit s, plec,m spre stele=
G !deea Americii a de0enit ideea de Centru. aa cred eu. a spus Ban31'u= #e atunci 2ncoace. +iecare
na*iune a trebuit s, adopte +orme de democra*ie= ?i acum suntem 3u0erna*i de Con3resul Stelar= C:iar dac,
nu ne con0ine. tr,im cu to*ii 2n interiorul culturii americane= #e aceea. 2mi pun urm,toarea 2ntrebare: acum.
dup, ce a preluat controlul acestei na*iuni de Centru. 0a +i Japonia 2n3:i*it,. la +el ca mon3olii. care au +ost
asimila*i de c:ine7iC Ori cultura >apone7, 2i 0a p,stra identitatea. dar. p/n, la urm,. 0a dec,dea i 0a pierde
controlul. la +el cum na*iunea de 'ar3ine. Turcia. a pierdut controlul asupra !slamului i na*iunea de
'ar3ine manciurian, a pierdut controlul asupra C:ineiC
4i-ari s1a ar,tat tulburat= FuriosC NedumeritC Ban31'u nu i1a putut da seama=
G Filo7o+ul i Ban31'u a+irm, ce0a ce mi1e imposibil s, accept. a spus 4i-ari= Cum po*i sus*ine c,
>apone7ii controlea7, acum Con3resul Stelar i cele O Sut, de umiC C/nd s1a petrecut re0olu*ia aceasta. pe
care nimeni nu a obser0at1oC
G "u credeam c, ai constatat unde s1a a>uns 2n urma 2n0,*,turilor tale pri0ind spiritul Tamato. a spus
Ban31'u= "Disten*a Flotei usitane este o do0ad, a controlului >apone7= Aceasta este marea descoperire pe
care am 2n0,*at1o de la prietenul meu +i7ician i tocmai de aceea am 0enit la tine=
<e +a*a lui <eter a ap,rut o eDpresie de 3roa7,. care nu era mimat,= Ban31'u putea 3:ici ce sim*ea
el= nnebunise. iar acum d,dea pe +a*, inten*iile lorC ns, ea tia c, +,cuse acea a+irma*ie 2ntr1un conteDt care
nu su3era nimic despre moti0ele reale ale 0i7itei lor=
F,r, s,1i piard, cump,tul. <eter a prins din 7bor su3estia i a 2nceput s, pre7inte anali7a +,cut, de
Jane pri0ind Con3resul Stelar. Necesarienii i Flota usitan,. cu toate c, a eDpus ideile ca i cum ar +i +ost
ale lui. bine2n*eles= 4i-ari l1a ascultat. d/nd aprobator din cap. din timp 2n timp. alteori 2ns, respin3/ndu1i
spusele tot cu mic,ri din cap5 nu mai era impasibil. iar atitudinea de distan*are amu7at, disp,ruse=
G #eci a+irmi c,. din cau7a acelei c,r*i ne2nsemnate despre bombele americane. a spus el dup, ce
<eter a 2nc:eiat. Necesarienii au preluat controlul asupra 3u0ernului i au trimis Flota usitan,C ', +aci pe
mine r,spun7,tor pentru astaC
G Nu e 0orba de acu7a*ii sau laude. a spus <eter= Nu *i1ai propus aa ce0a= #in c/te cunosc. nici nu
eti de acord cu asta=
G Nici nu m, 3/ndesc la politica Con3resului Stelar= "u apar*in spiritului Tamato=
G Am 0enit s, 2n0,*,m eDact acest lucru. a spus Ban31'u= Am descoperit c, eti un om al 'ar3inii.
nu al Centrului= <rin urmare. nu 0ei permite ca spiritul Tamato s, +ie 2n3:i*it de o na*iune de Centru=
Japone7ii 0or r,m/ne aro3an*i din pricina :e3emoniei ce li s1a con+erit i. 2n cele din urm,. ea li se 0a scur3e
printre de3ete i 0a a>un3e 2n m/inile altora=
4i-ari a cl,tinat din cap=
G Nu 0, permit s, 2n0inui*i Japonia pentru aceast, Flot, usitan,= 0oi suntem oamenii care au +ost
pedepsi*i de 7ei i noi nu trimitem +lote pentru a1i distru3e pe al*ii=
G #ar aa procedea7, Necesarienii. a spus <eter=
G Necesarienii doar 0orbesc. a spus 4i-ari= Nu1i ascult, nimeni=
G #u nu1i ascul*i. a spus <eter= n sc:imb. Con3resul le d, ascultare=
G !ar ei te ascult, pe tine, a continuat Ban31'u ideea=
G "u sunt un om de o simplitate de7armant,H a eDclamat 4i-ari. ridic/ndu1se 2n picioare= A*i 0enit s,
m, tortura*i cu acu7a*ii ce nu pot +i ade0,rateH
G Noi nu acu7,m pe nimeni. a spus 2ncet Ban31'u. re+u7/nd s, se ridice= Am +,cut o remarc,= #ac,
3reim. te ru3,m s, ne ar,*i unde 3reim=
4i-ari a 2nceput s, tremure i a prins cu m/na st/n3, medalionul 2n care a0ea cenua str,moilor lui.
pe care 2l *inea a3,*at de un nur din m,tase 2n >urul 3/tului=
G Nu. a spus el= Nu 0, permit s, 0, da*i drept c,ut,tori umili ai ade0,rului= Sunte*i nite asasini=
Uci3ai ai inimii. care a*i 0enit s, m, distru3e*i. s,1mi spune*i c,. din dorin*a mea de a descoperi calea
Tamato. am +,cut poporul meu s, domneasc, peste lumile umane i s,1i +oloseasc, puterea pentru a
distru3e o specie slab, i nea>utorat,. 2n7estrat, cu sim*ireH " o minciun, 2n3ro7itoare s, mi se spun, c,
opera 0ie*ii mele a +ost inutil,. i Ban31'u. pre+eram s,1mi torni otra0, 2n ceai= <eter Bi33in. mai bine 2mi
puneai un pistol la t/mpl, i tr,3eai= &ine 01au mai bote7at p,rin*ii 0otri G 01au dat nume 0anitoase i
2n3ro7itoare= 'ama re3al, a OccidentuluiC O 7ei*,C ?i <eter Bi33in. primul :e3emonH Cine d, copiilor lor
asemenea numeC
<eter era de>a 2n picioare i a 2ntins m/na s, o a>ute pe Ban31'u s, se ridice=
G Te1am >i3nit. dar nu asta a +ost inten*ia. a spus <eter= ', simt ruinat= Trebuie s, plec,m
ne2nt/r7iat=
Ban31'u a r,mas surprins, au7indu1l pe <eter eDprim/ndu1se ca un ade0,rat oriental= #ac, ar +i
respectat stilul american. ar +i pre7entat scu7e. r,m/n/nd i 2ncerc/nd s, aplane7e con+lictul=
Ban31'u l1a condus spre u,= 4i-ari nu i1a 2nso*it5 sarcina i1a re0enit lui 6en>i. care ar,ta 2n3ro7it,
0,7/ndu1i st,p/nul supus la o asemenea 2ncercare= Numai c, Ban31'u era :ot,r/t, s, nu 2nc:eie 0i7ita cu
un re7ultat at/t de de7astruos= #e aceea. 2n ultimul moment. s1a repe7it 2napoi i s1a aruncat la podea.
r,m/n/nd 2ntins, 2n +a*a lui 2ntr1o postur, de umilin*,. dei 2i >urase cu pu*in timp 2nainte c, nu 0a mai
proceda ast+el= ?tia 2ns, c, at/ta timp c/t st,tea 2n po7i*ia aceea. un om ca 4i-ari era silit s, o asculte=
G O. Aimaina 4i-ari. a spus ea. ne1ai rostit numele. dar pe al t,u l1ai uitatC Cum ar putea omul numit
Kumin, ambi3u,L s, cread, c, 2n0,*,turile lui 0or a0ea doar e+ectele dorite de elC
Au7ind aceste cu0inte. 4i-ari s1a 2ntors cu spatele i a ieit cu +ereal, din 2nc,pere= Ban31'u
2mbun,t,*ise situa*ia sau o 2nr,ut,*iseC Nu a0ea cum s, tie= S1a ridicat de pe podea i a pornit 2ndurerat,
spre u,= <eter a0ea s, se supere pe ea= <rin 2ndr,7neala do0edit, putea distru3e totul G nu doar pentru ei. ci
pentru to*i cei care sperau ca ei s, opreasc, Flota usitan,=
Spre uimirea ei. <eter s1a ar,tat +oarte 2nc/ntat dup, ce au ieit din 3r,dina casei lui 4i-ari=
G &ine lucrat. c:iar dac, te:nica +olosit, de tine a +ost cam ciudat,. a spus <eter=
G a ce te re+eriC A +ost un de7astru. a spus ea. dar 0oia s, cread, c,. 2ntr1un anume +el. el a0ea
dreptate i c, se descurcase bine=
G S1a 2n+uriat i nu 0a mai 0oi s, discute 0reodat, cu noi. dar cui 2i pas,C Noi n1am 2ncercat s,1i
sc:imb,m p,rerea= Ne1am str,duit s, descoperim cine este acela care eDercit, o in+luen*, asupra lui= ?i am
reuit=
G NoiC
G Jane a 2n*eles imediat= C/nd a spus c, e un om de o simplitate de7armant,=
G Asta 2nseamn, i altce0a dec/t ce pare la prima 0edereC
G #ra3a mea. domnul 4i-ari s1a dat de 3ol ca +iind un discipol secret al lui Ua a0a=
Ban31'u a r,mas mut,=
G " o micare reli3ioas,= Sau o 3lum,= Greu de spus= Termenul pro0ine din Samoa i 2nseamn,
K#eocamdat, su+icientL. dar. c/nd se traduce mai precis. 2nseamn, de +apt K#e>a su+icientLH
G Sunt con0ins, c, eti eDpert 2n limba asta=
"a. una. nu au7ise de o asemenea limb,=
G Jane e eDpert,. a spus <eter= #oar am nestemata ei 2n urec:e= Nu 0rei s,1*i transmit ce a spus eaC
G Te ro3=
G " un +el de +ilo7o+ie G stoicism optimist. aa ar putea +i caracteri7at,. pentru c,. indi+erent dac,
lucrurile se 2nr,ut,*esc sau se 2mbun,t,*esc. tu spui acelai lucru= #ar. aa cum este propo0,duit, de o
scriitoare samoan,. pe nume eiloa a0ea. a de0enit ce0a mai mult dec/t o atitudine= "a sus*ine c,===
G <o+timC 4i-ari e discipolul unei +emeiC
G N1am a+irmat asta= #ac, ascul*i p/n, la cap,t. 2*i spun ce mi1a optit Jane=
<eter a ateptat= "a l1a ascultat=
G Aa. eiloa a0ea a propo0,duit un +el de comunism 0oluntar= Nu e su+icient s, r/7i c/nd ai noroc
i s, spui: K#eocamdat, su+icientL= Trebuie s, ai 2ntr1ade0,r su+icient= ?i. dac, 0orbeti serios. iei surplusul
i1l dai altora= Tot ast+el. c/nd te lo0ete 3:inionul. 2l supor*i p/n, de0ine insuportabil G +amilia ta rabd, de
+oame sau nu mai po*i munci= ?i atunci 2*i 7ici: U#e>a su+icientL i sc:imbi ce0a= Te miti. 2*i sc:imbi cariera.
lai so*ia s, ia :ot,r/ri 2n locul t,u= Ce0a= Nu supor*i insuportabilul=
G ?i ce le3,tur, are asta cu Ksimplitatea de7armant,LC
G eiloa a0ea a propo0,duit c, atunci c/nd atin3i ec:ilibrul 2n propria 0ia*, G norocul 2n eDces este
2mp,rt,it cu al*ii i ne+ericirea este alun3at, G nu1*i r,m/ne dec/t o 0ia*, de o simplitate de7armant,= Asta
0oia s, ne comunice Aimaina 4i-ari= </n, la sosirea noastr,. 0ia*a lui s1a des+,urat cu o simplitate
de7armant,= Acum i1am stricat ec:ilibrul= Asta e bine. pentru c, se 0a 7bate s, descopere cum s,
restabileasc, simplitatea per+ect,= Se 0a do0edi desc:is su3estiilor= Nu din partea noastr,. +irete=
G #in partea lui eiloa a0eaC
G Nu cred= A murit acum dou, mii de ani= Apropo. "nder a cunoscut1o= A a>uns s, 0orbeasc, 2n
numele mor*ilor 2n lumea ei natal, care se numea G ei. bine. Con3resul o numete <aci+ica. dar acea encla0,
samoan, 2i spune umanaVi= Asta 2nseamn, K%iitorulL=
G #ar nu la moartea ei. presupun=
G Nu. la moartea unui uci3a din Fi>i= Un indi0id care ucisese mai mult de o sut, de copii. to*i din
Ton3a= Se p,rea c, nu1i iubea pe cei din Ton3a= Au am/nat +uneraliile lui timp de trei7eci de ani. pentru ca
"nder s, poat, 0eni i 0orbi despre moartea lui= Sperau c, %orbitorul 2n Numele 'or*ilor 0a putea 2n*ele3e
+aptele lui=
G ?i a reuitC
<eter a pu+nit dispre*uitor=
G A. si3ur. a +ost splendid= "nder nu putea da 3re= !1a ame*it cu 0orbe=
"a a trecut cu 0ederea ostilitatea lui +a*, de "nder=
G A 2nt/lnit1o pe eiloa a0eaC
G Numele ei 2nseamn, K<ierdut i >i3nitL=
G as,1m, s, 3:icesc= Sin3ur, i l1a ales=
G "Dact= ?tii cum sunt scriitorii= Ca i 4i-ari. pe m,sur, ce1i scriu opera. se creea7, pe ei 2nii= Sau
poate 2i scriu operele ca s, se autocree7e=
G Ce 3nomic. a spus Ban31'u=
G 4ai. las,. a spus <eter= C:iar ai cre7ut bali0ernele acelea despre na*iunile de 'ar3ine i de CentruC
G ?i eu m1am 3/ndit la asta c/nd am 2n0,*at istoria <,m/ntului de la 4an Fei1t7u= "l nu r/dea c/nd i1
am 2mp,rt,it p,rerile mele=
G Nici eu nu r/d= Sunt nite nai0it,*i. bine2n*eles. dar nu tocmai amuzante.
Ban31'u i1a i3norat 0orbele bat>ocoritoare=
G #ac, eiloa a0ea a murit. unde mer3emC
G n <aci+ica= a umanaVi= 4i-ari a a+lat de Ua a0a= n timpul studen*iei= #e la o cole3, din Samoa
G nepoata unui ambasador al lumii <aci+ica= "a nici nu c,lcase 0reodat, 2n umanaVi. dar *inea cu at/t mai
mult la obiceiurile de acolo. de0enind o propo0,duitoare a lui eiloa a0ea= Asta s1a 2nt/mplat cu mult
2nainte ca 4i-ari s, +i scris ce0a= "l nu aduce 0orba de asta. nu a men*ionat niciodat, numele de Ua a0a. dar
acum s1a sc,pat. iar Jane a descoperit tot +elul de in+luen*e Ua a0a 2n lucr,rile lui= ?i el are prieteni 2n
umanaVi= Nu i1a 2nt/lnit niciodat,. dar corespondea7, cu ei prin ansiblu=
G ?i ce s1a 2nt/mplat cu nepoata ambasadoruluiC
G Acum se a+l, pe o na0, stelar, i se 2ndreapt, spre umanaVi= A plecat acum dou,7eci de ani. c/nd
a murit tat,l ei= Ar trebui s, a>un3,=== peste aproDimati0 7ece ani= Asta. 2n +unc*ie de 0reme= %a +i primit, cu
mari onoruri. iar cada0rul bunicului 0a +i 2n:umat sau ars. sau. 2n +ine. nu tiu cum se procedea7, acolo G
Jane spune c,1l 0or arde G dup, o ceremonie deosebit,=
G #ar 4i-ari nu 0a 2ncerca s, stea de 0orb, cu ea=
G !1ar trebui o s,pt,m/n, p/n, s,1i transmit, un mesa> simplu. a0/nd 2n 0edere 0ite7a cu care se
deplasea7, na0a= Nici 0orb, s, poarte o discu*ie +ilo7o+ic,= "a 0a a>un3e acas, 2nainte ca el s, termine de
+ormulat 2ntrebarea=
"ra prima oar, c/nd Ban31'u 2n*ele3ea a0anta>ele 7borului spa*ial instantaneu de care bene+iciau ea
i <eter= <uteau e0ita c,l,toriile lun3i. care +,ceau 0ia*a un c:in=
G Numai dac,=== a spus ea=
G ?tiu= #ar nu putem=
Ban31'u i1a dat seama c, el a0ea dreptate=
G #eci mer3em c:iar noi p/n, acolo. a spus ea. re0enind la subiect= ?i dup, aceeaC
G Jane 2l 0a urm,ri pe 4i-ari. ca s, 0ad, cui 2i scrie= Aceea este si3ur persoana care 2l poate in+luen*a=
?i aa===
G %om discuta noi cu ea=
G "Dact= Trebuie s, mer3i la baie 2nainte de a 3,si 0reun mi>loc de transport p/n, la coliba noastr,
din p,dureC
G #a= !ar tu n1ai +ace r,u s,1*i sc:imbi :ainele=
G Cre7i c, p/n, i 2mbr,c,mintea asta conser0atoare pare prea 2ndr,7nea*,C
G <,i ce se poart, pe umanaViC
G A. mul*i umbl, 3oi= Asta. la tropice= Jane spune c,. a0/nd 2n 0edere num,rul mare de poline7iene.
pri0elitea ar putea +i +oarte pl,cut,=
Ban31'u s1a cutremurat=
G #oar n1o s, ne d,m drept b,tinai=
G n nici un ca7. a spus <eter= Jane o s, ne a>ute s, trecem drept pasa3eri de pe o na0, care a sosit
acolo ieri de la 'osco0a= <esemne c, 0om de0eni +unc*ionari 3u0ernamentali=
G ?i asta nu e ile3alC
<eter a pri0it1o lun3=
G Ban31'u5 p,r,sind usitania. am comis de>a un act de tr,dare +a*, de Con3res= Asta e de>a o
in+rac*iune capital,= Nu cred c,. d/ndu1ne drept +unc*ionari 3u0ernamentali. sc:imb,m prea mult situa*ia=
G #ar eu nu am p,r,sit usitania. a spus Ban31'u= Nici n1am 0,7ut1o 0reodat,=
G N1ai pierdut mare lucru= #oar c/te0a 7one de sa0an, i p,duri. ici i colo c/te1o +abric, a ',tcii.
care produce na0e spa*iale i c/*i0a str,ini care arat, ca nite porci i tr,iesc 2n copaci=
G Aadar. sunt complice la tr,dareC a 2ntrebat Ban31'u=
G ?i 0ino0at, c, i1ai stricat 7iua unui +ilo7o+ >apone7=
G S, mi se taie capul=
O or, mai t/r7iu. se 3,seau 2ntr1un aparat de 7bor pri0at G at/t de pri0at. 2nc/t pilotul nu i1a 2ntrebat
nimic. iar Jane s1a 2n3ri>it ca toate documentele lor s, +ie 2n ordine= </n, la c,derea nop*ii se a+lau 2n micu*a
lor na0,=
G Trebuia s, dormim 2n apartament. a spus <eter. uit/ndu1se cu dum,nie 2n >ur i e0alu/nd condi*iile
primiti0e de dormit=
Ban31'u s1a mul*umit s, r/d, i s1a +,cut co0ri3 pe podea= A doua 7i de diminea*,. au constatat c,
Jane 2i dusese de>a 2n <aci+ica=
n lumina care se 7b,tea 2ntre noapte i 7i. Aimaina 4i-ari s1a tre7it din 0is i s1a ridicat din pat= Nu
se bucurase de un somn odi:nitor i a0usese 0ise ur/te. a3itate. 2n care tot ce +,cea se 2ndrepta 2mpotri0a lui.
contrast/nd cu inten*iile lui= Ca s, a>un3, la +undul unui canion. el urca= e 0orbea unor oameni. iar acetia 2i
2ntorceau spatele. 2ndep,rt/ndu1se= Scria. iar pa3inile c,r*ii 2l 2mprocau cu cerneal,. care se 2mpr,tia pe
podea=
A 2n*eles c, toate acestea se petreceau drept reac*ie la 0i7ita celor doi str,ini mincinoi= Toat, dup,1
amia7a 2ncercase s, uite de ei citind istorisiri i eseuri5 se str,duise s, i1i tear3, din minte 2n cursul serii.
c/nd discutase cu apte prieteni care 0eniser, s,1l 0ad,= #ar istorisirile i eseurile p,reau s, stri3e la el:
KAcestea sunt cu0intele oamenilor tem,tori ai unei na*iuni de 'ar3ine5 iar cei apte prieteni erau cu to*ii. i1a
dat el seama. Necesarieni. iar c/nd a adus 0orba despre Flota usitan,. a 2n*eles c, +iecare dintre ei 3/ndea
precum cei doi mincinoi cu nume ridicole=
<rin urmare. Aimaina s1a tre7it 2n lumina nesi3ur, dinaintea 7orilor ae7at pe un co0ora din 3r,din,.
pip,indu1i medalionul con*in/nd cenua str,moilor i 2ntreb/ndu1se: K%isele acestea mi1au +ost trimise de
str,moiC Tot ei i1au trimis i pe acei str,iniC !ar dac, acu7a*iile lor la adresa mea nu au +ost minciuni. atunci
ce urm,reau ei min*indu1m,C ?i1a dat seama. din +elul 2n care se urm,reau unul pe cel,lalt. din e7it,rile
+emeii. urmate de 0orbe 2ndr,7ne*e. c, >ucaser, teatru. c:iar dac, nu repetaser, 2nainte. dar c, urm,riser, un
anumit scenariu=
@orile au ap,rut i lumina parc, pip,ia +iecare +run7, a copacilor. apoi pe cele ale plantelor mai
scunde. d/ndu1i +iec,reia propria culoare i nuan*, distinct,5 cur/nd. s1a iscat bri7a i lumina i1a sc:imbat
intensitatea la in+init= Ce0a mai t/r7iu. 2n ari*a 7ilei. toate +run7ele a0eau s, se con+unde una cu alta:
neclintite. supuse. primind ra7ele de soare care le inundau= Apoi. dup,1amia7,. rosto3olindu1se. pe cer au
ap,rut norii i a 2nceput o ploaie uoar,5 +run7ele moleite de ari*, i1au rec,p,tat 0i3oarea. +,c/nd pic,turile
de ap, s, sclipeasc,. iar culoarea lor s1a 2ntunecat. pre3,tindu1se de noapte. pentru 0ia*a nop*ii. pentru 0isele
plantelor care cresc la ad,postul 2ntunericului. 2nma3a7in/nd lumina solar, ce le inundase 2n cursul 7ilei.
cur3/nd al,turi de p/r/iaele l,untrice alimentate de ploaie= Aimaina 4i-ari a de0enit una dintre acele +run7e.
alun3/nd din minte toate 3/ndurile. cu eDcep*ia luminii. 0/ntului i ploii p/n, c/nd 7orile s1au s+/rit i
soarele a 2nceput s, coboare aduc/nd cu sine ari*a 7ilei= Abia atunci s1a ridicat din locul 2n care e7use 2n
3r,din,=
6en>i pre3,tise un pete mic pentru de>un= 4i-ari l1a m/ncat 2ncet. cu delicate*e. ca s, nu destrame
sc:eletul care d,duse +orm, petelui= 'uc:ii se 2ntindeau. iar oasele se 2ndoiau. +,r, s, se rup,= KNu le rup
acum. 2ns, 0oi prelua +or*a muc:ilor 2n corpul meu=L a urm, de tot a m/ncat oc:ii= K<uterea animalului
pro0ine din p,r*ile care se mic,=L A atins din nou medalionul de0enit sicriul str,moilor lui= Kn*elepciunea
mea nu pro0ine totui din ceea ce m,n/nc. ci din ceea ce mi se o+er, 2n +iecare ceas de cei din secolele
trecute. care1mi optesc 2n urec:e= Cei 0ii uit, lec*iile trecutului= Str,moii 2ns, nu uit, niciodat,L=
Aimaina s1a ridicat de la mas, i s1a apropiat de computerul a+lat 2n ma3a7ia de unelte din 3r,din,=
"ra tot o unealt, G de aceea 2l p,stra acolo. 2n loc s,1l trans+orme 2ntr1un altar al casei sau s,1l *in, 2ntr1un
birou special. aa cum procedau mul*i al*ii=
n aerul de deasupra terminalului a ap,rut c:ipul unei +emei=
G l caut pe prietenul meu Tasunari. a spus Aimaina= #ar nu1l deran>a= <roblema mea e at/t de
ne2nsemnat,. 2nc/t mi1ar +i ruine s,1i piard, timpul cu ea=
G Atunci permite1mi s, te a>ut eu 2n numele lui. a spus +emeia=
G !eri am cerut in+orma*ii despre <eter Bi33in i i Ban31'u. care au solicitat o 2nt/lnire cu mine=
G (in minte= Am +ost 2nc/ntat c, i1am 3,sit at/t de repede=
G %i7ita lor m1a tulburat pro+und. a spus Aimaina= Unele dintre spusele lor au +ost neade0,rate i am
ne0oie de in+orma*ii suplimentare ca s, a+lu despre ce este 0orba= Nu *in s, le 2ncalc intimitatea. dar m,
interesea7, aspecte de domeniu public G ce coli au urmat. locuri de munc,. le3,turi de +amilie===
G Tasunari ne1a comunicat c, tot ce solici*i slu>ete unui scop 2n*elept= %oi c,uta=
C:ipul a disp,rut o clip,. apoi. dup, o lic,rire. a reap,rut=
G Foarte ciudat= S, +i +,cut 0reo 3reeal,C a 2ntrebat ea i a pronun*at cu aten*ie numele pe litere=
G Aa e. a spus Aimaina= a +el ca ieri=
G 'i1i amintesc= ocuiesc 2ntr1un apartament la doar c/te0a intersec*ii dep,rtare de casa ta= #ar
ast,7i nu1i re3,sesc= Am 0eri+icat cl,direa i constat c, apartamentul pe care l1au ocupat este liber de un an=
Aimaina. sunt +oarte surprins,= Cum se poate ca dou, persoane s, eDiste a7i. iar m/ine s, dispar,C C/nd am
3reit. ieri sau ast,7iC
G Nu ai +,cut nici o 3reeal,. asistent, a prietenului meu= Nu mai am ne0oie de alte in+orma*ii= Te
ro3 s, nu te mai 3/ndeti la asta= Ceea ce pentru tine repre7int, un mister. pentru mine e r,spunsul la
2ntreb,rile pe care mi le1am pus=
?i1au luat r,mas1bun 2n termeni +oarte politicoi=
Aimaina a ieit din camera de lucru situat, 2n 3r,din, i a trecut pe l/n3, copacii ale c,ror +run7e se
2nclinau sub ap,sarea ra7elor de soare= KStr,moii mi1au dat 2n*elepciune. a 3/ndit el. aa cum soarele d,
putere +run7elor. iar noaptea trecut, apa a trecut prin mine. duc/nd 2n*elepciunea prin mintea mea precum
se0a ce urc, 2n copaci= <eter Bi33in i i Ban31'u erau oameni 2n carne i oase. dar doldora de minciuni.
dar au 0enit la mine i mi1au spus ade0,rul de care a0eam ne0oie= Nu aa procedea7, str,moii pentru a le
transmite mesa>e copiilorC ntr1un +el sau altul. am contribuit la lansarea unor na0e 2n7estrate cu cele mai
cumplite arme= Am +,cut asta c/nd eram t/n,r5 acum na0ele s1au apropiat de destina*ie. iar eu sunt b,tr/n i
nu le pot rec:ema= %a +i distrus, o lume. iar Con3resul 0a cere aprobarea Necesarienilor. care o 0or da. dup,
care acetia 0or atepta aprobarea mea. iar eu 2mi 0oi ascunde +a*a de ruine= Frun7ele mele 0or c,dea i 0oi
r,m/ne de73olit 2n +a*a lor= #e aceea nu trebuia s,1mi +i tr,it 0ia*a 2n acest loc tropical= Am uitat ce 2nseamn,
iarna= Am uitat ce 2nseamn, ruinea i moartea=
Simplitatea de7armant, G credeam c, am ob*inut1o= n sc:imb. am de0enit un aduc,tor de
nenorociri=L
A r,mas o or, 2n 3r,din, i a desenat ideo3rame simple pe pietriul +in al potecii. pe care apoi le1a
ters i a trasat altele= n cele din urm,. s1a 2ntors la ma3a7ia de unelte i a tastat pe computer mesa>ul pe care
2l compusese:
"nder )enocid a +ost copil i nu a tiut c, r,7boiul era real5 i totui. 2n >ocul lui. a ales s, distru3, o
planet, populat,= "u sunt adult i am tiut tot timpul c, >ocul era real. dar n1am tiut c, eram >uc,tor= %ina
mea e mai mare dec/t a lui "nder dac, 0a +i distrus, 2nc, o lume. iar o nou, specie 0a disp,reaC Care este
calea mea spre simplitate acumC
<rietenul s,u 0a cunoate circumstan*ele le3ate de 2ntrebarea pus,. dar nu 0a a0ea ne0oie de l,muriri
suplimentare= Trebuia s, anali7e7e problema= ?i 0a 3,si re7ol0area=
O clip, mai t/r7iu. un ansiblu de pe planeta <aci+ica a primit mesa>ul lui= <e drum +usese de>a citit de
entitatea care cunotea toate +irele re*elei de ansiblu= Cu toate acestea. pe Jane nu o interesa mesa>ul 2n sine.
ci adresa= Acum <eter i Ban31'u tiau ce pas s, +ac, 2n c,utarea lor=
&.
NIMENI NU E RAIONAL
!#ata mi*a spus deseori c
avem servitori i maini
pentru ca voina noastr s fie mplinit
atunci cnd lungimea braelor nu ne aDut.
"ainile sunt mai puternice dect servitorii,
mai supuse i mai puin rebele,
ns ele nu au Dudecat
i nu se vor certa cu noi
cnd dorina noastr este ridicol
i nici nu se vor arta nesupuse
cnd voina noastr e dumnoas.
<n locurile unde oamenii i dispreuiesc pe zei
cei care au mare nevoie de servitori au la dispoziie maini
sau i aleg servitori care se poart ca nite maini.
1red c situaia aceasta va continua
pn cnd zeii vor nceta s rd.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Aparatul de 7bor a trecut peste o3oarele cu tir 2n3ri>ite de 3/ndaci. sub soarele matinal al usitaniei=
n dep,rtare. ap,ruser, de>a nori cumulus. care. 0,l,tucindu1se. urcau tot mai sus. dei nu se +,cuse 2nc,
amia7,=
G #e ce nu mer3em la na0,C a 2ntrebat %al=
'iro a cl,tinat din cap=
G Am 3,sit destule lumi. i1a r,spuns el=
G Aa spune JaneC
G A7i. Jane nu are r,bdare cu mine. a spus 'iro. dar prin asta suntem c:it=
%al l1a +iDat cu pri0irea=
G !ma3inea7,1*i ner,bdarea mea. a 7is ea= Nici m,car nu te1ai deran>at s, m, 2ntrebi ce 0reau s, +ac=
Am a>uns at/t de neimportant, pentru tineC
"l i1a aruncat o pri0ire=
G Tu 0ei muri. a spus el= Am 2ncercat s, discut cu "nder. dar asta nu m1a a>utat cu nimic=
G C/nd *i1am cerut a>utorulC ?i ce anume +aci ca s, m, a>u*i acumC
G ', duc la 'atc,=
G Ai putea spune la +el de bine c, te duci la 7/na care *i1e na,=
G %al. din ne+ericire. depin7i complet de 0oin*a lui "nder= #ac,1i pierde interesul +a*, de tine. eti
terminat,= %reau s, a+lu cum pot +ace s, ai 0oin*, proprie=
%al a pu+nit 2n r/s i i1a mutat pri0irea de la el=
G Ce romantic eti. 'iroH ?i nu 3/ndeti lucrurile 2n pro+un7ime=
G &a le 3/ndesc atent. a r,spuns el= mi petrec tot timpul 3/ndind= 'ai 3reu e s,1mi trans+orm
3/ndurile 2n +apte= Nu tiu ce 3/nd s, transpun i pe care s,1l i3nor=
G Acum transpune 3/ndul de a conduce +,r, s, produci 0reun accident. l1a s+,tuit %al=
'iro a 0irat brusc pentru a e0ita o na0, 2n construc*ie=
G 'atca 0rea s, continue construc*ia de na0e. a remarcat 'iro. dei a0em destule=
G <oate tie c,. dup, moartea lui Jane. 7borul stelar nu ne 0a mai +i at/t de accesibil= Cu c/t 0om
a0ea mai multe na0e. cu at/t mai multe 0om reui s, reali7,m 2nainte de moartea ei=
G Cine poate ti cum 3/ndete 'atcaC a 7is 'iro= A promis. dar nici m,car ea nu poate anticipa dac,
pre0i7iunile i se 0or ade0eri=
G ?i de ce 0rei s, 0orbeti cu eaC
G ',tcile au alc,tuit c/nd0a o punte 0ie. care le1a permis s,1i conecte7e mintea cu cea a lui "nder
Bi33in c/nd era copil i cel mai mare duman al lor= Au in0ocat o ai.a din 2ntuneric i au plasat1o unde0a
printre stele= "ra o +iin*, care a preluat ce0a din natura m,tcilor. dar i ce0a din natura +iin*elor umane. mai
precis din cea a lui "nder Bi33in. 2n m,sura 2n care o puteau 2n*ele3e ele= #up, ce n1au mai a0ut ne0oie de
punte G adic, dup, ce "nder le1a ucis pe toate. mai pu*in pe aceea pe care ele o trans+ormaser, 2n cocon ca
s,1l atepte pe el G aceasta a r,mas 0ie 2ntre le3,turile slabe de ansiblu ale umanit,*ii. 2nma3a7in/ndu1i
memoria 2n re*elele +ra3ile de computer ale primei lumi umane i ale celor c/te0a a0anposturi ale acesteia= <e
m,sur, ce re*elele s1au de70oltat. a crescut i puntea. acea +iin*, care i1a eDtras 0ia*, i caracter din "nder
Bi33in=
G Adic, Jane. a spus %al=
G #a. despre ea e 0orba= %al. acum 2ncerc s, 2n0,* cum s, trans+er ai.a lui Jane 2n tine=
G Atunci a de0eni Jane. nu eu 2ns,mi=
'iro a lo0it cu pumnul maneta de comand, a aparatului de 7bor= Acesta s1a le3,nat. apoi s1a redresat
2n mod automat=
G Cre7i c, nu m1am 3/ndit la astaC a 2ntrebat 'iro= #ar nici acum nu eti tu 2nsu*iH "ti doar 0isul lui
"nder sau materiali7area uneia dintre dorin*ele lui=
G Nu simt c, a +i "nder= ', simt ca mine 2ns,mi=
G Ade0,rat= Ai amintiri= Sen7a*ia propriului corp= "Dperien*e proprii= #ar nu se 0a pierde nimic din
toate acestea= Nimeni nu e contient de 0oin*a l,untric,= Nici nu1*i 0ei da seama de di+eren*,=
"a a r/s=
G ?tii cu certitudine ce se 0a 2nt/mpla. c:iar dac, e 0orba de ce0a ce nu s1a mai +,cut p/n, acumC
G #a. a r,spuns 'iro= Cine0a trebuie s, decid, ce trebuie +,cut= Cine0a trebuie s, decid, ce este de
cre7ut. iar apoi s, ac*ione7e 2n +unc*ie de asta=
G #ar dac,1*i 0oi spune c, nu 0reauC
G Adic, 0rei s, moriC
G S1ar p,rea c, eti sin3urul care 2ncearc, s, m, ucid,. a spus %al= Ori. la drept 0orbind. 0rei s,
comi*i o crim, mai pu*in 3ra0,. aceea de a m, rupe de sinele meu cel mai pro+und. ca s, mi1l 2nlocuieti cu al
altcui0a=
G Acum eti pe moarte= Sinele pe care1l ai nu te 0rea=
G 'iro. mer3 cu tine s, discut cu 'atca pentru c, pare o eDperien*, interesant,= #ar nu1*i 2n3,dui s,
m, uci7i ca s,1mi sal0e7i 0ia*a=
G &ine. a spus <eter. pentru c, tu repre7in*i latura complet altruist, a caracterului lui "nder. permite1
mi s, m, eDprim alt+el= #ac, ai.a lui Jane se poate plasa 2n corpul t,u. atunci ea nu 0a muri= !ar dac, nu
moare. atunci poate c, dup, ce ei 2ntrerup toate le3,turile in+ormatice 2n interiorul c,rora tr,iete. iar apoi.
con0ini c, ea a nu mai eDist,. restabilesc aceste le3,turi. poate c, Jane 0a reui s, se conecte7e din nou i
acel 7bor spa*ial instantaneu nu 0a trebui s, se 2nc:eie= Aadar. dac, tu mori. o 0ei +ace pentru a sal0a. nu
doar pe Jane. ci i puterea i libertatea de a ne eDtinde aa cum nu am mai +,cut1o p/n, acum= Nu doar noi. ci
i pe9ueninos i m,tcile=
%al a t,cut=
'iro a r,mas atent la ruta de 7bor= Se apropiau de petera ',tcii. situat, pe un 0ersant din st/n3a
+lu0iului= 'ai +usese c/nd0a acolo. c/nd tr,ia 2n 0ec:iul corp= Cunotea drumul= #esi3ur. atunci 2l 2nso*ise
"nder. de aceea reuise s, discute cu 'atca G ea i se putea adresa lui "nder i pentru c, aceia care 2l iubeau
i1l urmau erau le3a*i +ilotic de el. ei au au7it ecoul 0orbelor ei= #ar %al nu constituia o parte a lui "nderC !ar
acum nu era el mai str/ns le3at de ea dec/t +usese 0reodat, le3at de "nderC A0ea ne0oie de %al pentru a
0orbi cu 'atca5 trebuia s, stea de 0orb, cu ea pentru a 2mpiedica ter3erea trupului ei. aa cum se 2nt/mplase
cu propriul corp=
Au cobor/t i. bine2n*eles. 'atca 2i atepta5 o sin3ur, lucr,toare st,tea la 3ura peterii. 3ata s, 2i
primeasc,= "a a luat1o de m/n, pe %al i. +,r, o 0orb,. i1a condus pe am/ndoi 2n be7n,= 'iro s1a a3,*at de
%al. care se *inea str/ns de ciudata creatur,= Asta l1a 2nsp,im/ntat pe 'iro ca i prima oar,. 2ns, %al a r,mas
netulburat,=
Ori asta era din cau7, c, nu 2i p,saC Sinele ei cel mai pro+und 2i apar*inea lui "nder. iar acesta nu se
sinc:isea deloc de ce se 2nt/mpla cu ea= Acest lucru o +,cea s, nu se team,= Nu o interesa propria
supra0ie*uire= Sin3ura ei preocupare era s, p,stre7e le3,tura cu "nder G unicul lucru care o putea ucide dac,
ea continua= A0ea impresia c, 'iro 2ncerca s, o ucid,5 2ns, 'iro tia c, planul lui constituia sin3ura
modalitate de a sal0a m,car o parte din ea= Corpul= Amintirile= Obiceiurile. ticurile. +iecare element din ea pe
care el 2l cunotea. doar acelea a0eau s, +ie p,strate= Orice p,rticic, de care ea era contient, sau pe care i1o
amintea. toate a0eau s, se p,stre7e= n ceea ce1l pri0ea pe 'iro. dac, acele tr,s,turi supra0ie*uiau. 2nsemna
c, 0ia*a lui %al era sal0at,= !ar dup, ce se producea sc:imbarea. dac, aceasta se putea reali7a. %al a0ea s,1i
mul*umeasc,=
a +el i Jane=
G 4iferena dintre tine i /nder, a rostit o 0oce 2n mintea lui. un murmur sub ni0elul sunetelor
audibile. este c atunci cnd /nder face un plan pentru salvarea altora, nu risc dect propria persoan.
G Asta este o minciun,. a spus 'iro c,tre 'atc,= "l l1a ucis pe 4uman. nuC n acel ca7 a riscat 0ia*a
lui 4uman=
4uman era acum unul dintre copacii1p,rin*i care creteau la poarta satului 'ila3re= "nder 2l ucisese
lent. ca s, poat, prinde r,d,cin, 2n sol i s, treac, 2n 0ia*a a treia cu toate amintirile intacte=
G Cred c,. de +apt. 4uman nu a murit. a spus 'iro= #ar <lanter a pierit. iar "nder l1a l,sat= ?i c/te
m,tci au disp,rut 2n b,t,lia +inal, dintre poporul 0ostru i "nderC Nu mi te l,uda c, "nder pl,tete pentru
asta= "l doar se 2n3ri>ete ca pre*ul s, +ie pl,tit de cel care are mi>loacele s, o +ac,=
'atca nu a r,spuns imediat=
G 0u vreau s m gseti. Rmi pierdut n ntuneric.
G #oar nu 0rei ca Jane s, moar,. a spus 'iro=
G Nu1mi place cum sun, 0ocea ei 2n mine. a spus 2ncet %al=
G 'er3i mai departe= (ine1te de mine=
G Nu pot. a spus %al= ucr,toarea nu m, mai *ine de m/n,=
G %rei s, spui c, ne1am pierdutC a 2ntrebat1o 'iro=
%al a r,mas t,cut,= n be7n,. s1au *inut str/ns de m/n,. ne2ndr,7nind s, p,easc, 2ntr1o direc*ie sau
alta=
G 0u pot face lucrurile pe care mi le ceri.
G C/nd am 0enit aici data trecut,. ne1ai spus c, toate m,tcile au +ormat o re*ea ca s,1l prind, pe
"nder. dar n1au reuit. de aceea au alc,tuit o punte. au atras o ai.a din "Dterior i au +,cut din ea un pod.
+olosind1o ca s, discute cu "nder prin 3/nd. prin >ocul +ante7iei pe care 2l >uca prin computer la ?coala de
upt,= Ai reuit asta c/nd0a G in0oc/nd o ai.a din "Dterior= #e ce nu po*i 3,si aceeai ai.a s, o plase7i
acum 2n alt, parteC S1o le3i de altce0aC
G Puntea era o parte din noi. 4in sinele nostru. $m invocat acea ai.a la fel cum o fceam i pentru
a crea noi mtci. $cum situaia difer complet. $cea punte vec3e a devenit n prezent un sine deplin, nu mai
e ceva simplu, rtcitor i flmnd, disperat s se conecteze.
G Ne spui c, e 0orba de ce0a nou= ?i c, nu tii cum s, procede7i. nu c, nu s1ar putea reali7a=
G /a nu vrea s o fac. ,ar noi nu putem face nimic dac ea nu vrea.
G #eci m, po*i opri. a murmurat 'iro c,tre %al=
G Nu se re+er, la mine. i1a r,spuns %al=
G +ane nu vrea s fure corpul altcuiva.
G " 0orba de "nder= "l mai are dou, corpuri= Acesta e de re7er0,= Nici m,car el nu1l 0rea=
G 0u vrem. 0u vom face nimic. $cum pleac.
G Nu putem mer3e pe 2ntuneric. a spus 'iro=
Apoi el a sim*it cum %al i1a retras m/na=
G NuH a stri3at el= Nu1mi da drumulH
G 1e faci%
'iro i1a dat seama c, 2ntrebarea nu1i era adresat, lui=
G <ncotro pleci% / periculos s mergi pe ntuneric.
'iro a au7it 0ocea lui %al 0enind de +oarte departe. ceea ce l1a surprins= <esemne c, se mica +oarte
repede pe 2ntuneric=
G #ac, tu i Jane *ine*i at/t de mult s,1mi sal0a*i 0ia*a. a spus ea. atunci d,1ne mie i lui 'iro o
c,l,u7,= Alt+el cui 2i pas, dac, m, 0oi pr,bui 2ntr1un pu* i1mi rup 3/tulC n nici un ca7 lui "nder= Nici mie=
?i nici lui 'iro=
G Nu te mai micaH a stri3at 'iro= $,m/i nemicat,. %alH
G Stai tu nemicat. i1a r,spuns %al= Tu eti cel a c,rui 0ia*, merit, sal0at,H
&rusc. 'iro a sim*it o m/n, care i1o c,uta pe pip,ite pe a lui= &a nu. a0ea 3:eare= ?i1a str/ns
de3etele 2n >urul 3:earelor unei lucr,toare. iar aceasta l1a condus 2nainte prin 2ntuneric= Nu +oarte departe=
Apoi au dat un col* i 2ntunericul s1a mai sub*iat. au mai dat un col* i apoi au putut 0edea= nc, un col* i
2nc, unul. i au a>uns 2ntr1o 2nc,pere iluminat, printr1un pu* care ducea spre supra+a*,= %al se a+la de>a acolo
i st,tea pe p,m/nt 2n +a*a ',tcii=
a 0i7ita precedent,. c/nd o 0,7use. 'atca tocmai depunea ou,. din care a0eau s, creasc, alte m,tci.
un proces brutal. crud i sen7ual= Acum 2ns, ea st,tea pe p,m/ntul >ila0 al tunelului. m/nc/nd ceea ce 2i
aduceau lucr,toarele. care 0eneau una dup, alta= %ase pline cu un amestec de tir i ap,= #in c/nd 2n c/nd.
c/te un +ruct= #in c/nd 2n c/nd. carne= Ne2ntrerupt. lucr,toare dup, lucr,toare= 'iro nu mai 0,7use i nici nu1
i ima3inase c, putea m/nca cine0a at/t de mult=
G 1um altfel crezi c pot depune ou%
G Nu 0om putea opri +lota +,r, s, bene+iciem de 7borul interstelar. a spus 'iro= Ceilal*i sunt pe cale
s, o ucid, pe Jane dintr1un moment 2n altul= #ac, 2nc:id re*eaua de ansiblu. ea 0a muri= ?i ce 0om +ace dup,
aceeaC a ce 0or mai slu>i na0ele construite de tineC Flota usitan, 0a 0eni s, ne distru3, lumea=
G <n univers sunt nenumrate primeDdii. 0u primeDdia aceasta trebuie s te ngriDoreze.
G ', 2n3ri>orea7, totul. a spus 'iro= #oar asta m, preocup,= <e de alt, parte. mi1am 2nc:eiat
misiunea= Am terminat= Am 3,sit lumi su+iciente= 'ai multe c:iar dec/t putem coloni7a= A0em ne0oie doar
de na0e i de timp. nu de mai multe destina*ii=
G 13iar nu nelegi% 1rezi c eu i +ane te trimitem degeaba n e8plorare% 0u mai caui lumi care
ar putea fi colonizate.
G C:iar aaC C/nd s1a sc:imbat scopul misiunii meleC
G Bumile ce pot fi colonizate reprezint doar o idee de rezerv. 4oar un produs secundar.
G Atunci de ce ne1am 7b,tut eu i %al at/tea s,pt,m/niC Psta e ade0,rul. 2n ce o pri0ete pe %al
1munca e at/t de plicticoas,. 2nc/t ea nu1l mai interesea7, pe "nder i de aceea 0a +i l,sat, s, moar,=
G $sta prezint un pericol mai mic dect flota. $m nvins deDa flota. 0oi ne*am mprtiat. 1e
importan are dac eu mor% Eiicele mele mi vor moteni memoria.
G %e7i. %alC a spus 'iro= 'atca tie G amintirile repre7int, sinele t,u= #ac, ele supra0ie*uiesc.
atunci i tu r,m/i 0ie=
G %orbe. a spus 2ncet %al= Care e pericolul mai mare despre care 0orbete 'atcaC
G 0u eDist, un pericol mai mare. a spus 'iro= "a 0rea doar s, plec. dar eu nu1i 0oi da ascultare=
%ia*a ta merit, sal0at,. %al= a +el i cea a lui Jane= !ar dac, eDist, o cale. 'atca o poate 3,si= #ac, Jane
poate de0eni puntea dintre "nder i m,tci. atunci de ce n1ar +i "nder puntea dintre Jane i tineC
G 4ac promit c voi ncerca, te ntorci la munca ta%
"Dact asta era problema: "nder 2l pre0enise cu mult timp 2n urm, pe 'iro c, 'atca 2i considera
inten*iile drept +apte. ca i cum ar +i propriile amintiri= ns, c/nd 2i sc:imba inten*iile. ele de0eneau noi
+apte. iar ea nu1i mai amintea c, a0usese o alt, inten*ie= n acest +el. orice promisiune a ',tcii era o 0orb, 2n
0/nt= i respecta doar promisiunile care. dup, p,rerea ei. meritau 2ndeplinite=
Cu toate acestea. nu puteau ob*ine mai mult=
G %oi 2ncerca. a spus 'iro=
G $cum ncerc s gsesc o modalitate. " voi consulta cu (uman i Rooter, dar i cu ceilali
copaci*prini. " voi sftui cu toate fiicele mele. 'i cu +ane, care crede c totul e ridicol.
G Ai inten*ia s, te s+,tuieti i cu mineC a 2ntrebat %al=
G #u ai spus deDa da=
%al a o+tat=
G Cred c, aa e. a spus ea= n ad/ncul su+letului. care mi1e b,tr/n i nu se sinc:isete dac, aceast,
marionet, t/n,r, tr,iete sau moare. cred c, la acel ni0el nu1mi pas,=
G $i spus da nc de la nceput. 4ar te temi. Prin faptul c nu tii ce vei deveni, i*e team c vei
pierde ceea ce ai.
G Ai 2n*eles per+ect. a recunoscut %al= ?i s, nu1mi mai spui din nou minciuna aceea ridicol, c, nu1*i
pas, dac, mori pentru c, +iicele tale 2*i posed, amintirile= Nu 0rei s, mori. iar dac, sal0area lui Jane te a>ut,
s, tr,ieti. atunci 0rei s1o +aci=
G $pucai mna lucrtoarei mele i ieii la lumin. Plecai printre stele i continuai*v treaba.
$ici, eu voi ncerca s gsesc o modalitate de a*i salva viaa. 'i a lui +ane. -ieile tuturor.
Jane era nemul*umit,= <e drumul de 2ntoarcere spre 'ila3re i na0,. 'iro a 2ncercat s, o +ac, s,
0orbeasc,. 2ns, ea a r,mas la +el de mut, ca i %al. care abia dac, 2l 2n0rednicea cu 0reo pri0ire. dar,mite s,
discute cu el=
G #eci eu sunt r,ul. a spus 'iro= Nimeni altcine0a nu a c,utat o re7ol0are. dar pentru c, am ac*ionat.
eu sunt p,c,tosul. iar 0oi. 0ictimele=
%al a cl,tinat din cap i nu i1a r,spuns=
G "ti pe moarteH a stri3at el. ca s, acopere 0/>/itul aerului i 73omotul motoarelor= Jane e pe cale de
a +i eDecutat,H " o 0irtute s, +ii pasi0 c/nd tii astaC Nu poate nimeni s, +ac, un mic e+ortC
%al a spus ce0a. dar 'iro n1a au7it1o=
G <o+timC
"a i1a 2ntors capul i a pri0it 2n alt, parte=
G Ai spus ce0a. 0reau s, audH
%ocea care i1a r,spuns nu era a lui %al= n urec:e 2i optea Jane=
G A spus: KNu le po*i a0ea pe am/ndou,L=
G Cum adic,C a 2ntrebat 'iro. ca i cum %al ar +i repetat ceea ce spusese=
%al s1a 2ntors c,tre el=
G O sal0e7i pe Jane +iindc, 2i amintete totul despre 0ia*a ei. Nu are rost s, o strecori 2n mine ca
surs, incontient, de 0oin*,= Trebuie s, r,m/n, ea 2ns,i. ca s, poat, +i re+,cut, c/nd se restabilete re*eaua
de ansiblu= !ar asta m, 0a ucide= Ori. dac, sunt p,strat,. ca amintiri i personalitate. ce importan*, are dac,
0oin*a 2mi 0a +i dat, de Jane sau de "nderC Nu ne po*i sal0a pe am/ndou,=
G #e unde tiiC a 2ntrebat1o 'iro=
G n acelai +el 2n care tu tii toate aceste lucruri pe care le a+irmi. ca i c/nd ele ar +i necunoscute
altcui0aH a stri3at %al= G/ndeamH 'i se pare normal= At/ta tot=
G #e ce n1ar +i la +el de normal ca tu s, pose7i i amintirile proprii. i pe ale eiC
G A 2nnebuni. 2n*ele3iC a spus %al= <entru c, mi1a aminti c, sunt o +emeie care a c,p,tat eDisten*,
pe o na0,. a c,rei prim, amintire ar +i aceea 2n care tu mori i re0ii la 0ia*,= ?i mi1a aduce aminte trei mii de
ani de 0ia*, petrecu*i 2n a+ara acestui corp. tr,ind unde0a 2n spa*iu i=== ce persoan, poate p,stra ast+el de
amintiriC a asta te1ai 3/nditC Cum poate o +iin*, uman, s, o con*in, pe Jane. cu tot ce *ine ea minte. tie i
poate +aceC
G Jane e +oarte puternic,. a spus 'iro. dar nu tie s, se +oloseasc, de un corp= Nu are acest instinct=
N1a a0ut niciodat,= -a trebui s, se slu>easc, de amintirile tale i de aceea te 0a l,sa intact,=
G %orbeti de parc, ai ti totul=
G #a= Nu tiu de ce i nici cum de1am a>uns s, tiu asta. dar sunt con0ins c, e aa=
G !ar eu care credeam c, b,rba*ii sunt ra*ionali. a spus ea pe un ton dispre*uitor=
G Nimeni nu e ra*ional. a spus 'iro= To*i ac*ion,m 2ntr1un +el sau altul pentru c, suntem si3uri de
ceea ce dorim i credem c, ac*iunile pe care le 2ntreprindem ne 0or aduce ceea ce 0rem. dar niciodat, nu tim
ce0a si3ur. ast+el c, toate ra*ionamentele noastre sunt in0en*ii pentru a >usti+ica ce a0em de 3/nd s, +acem
2nainte de a ne 3/ndi la moti0e=
G Jane e ra*ional,. a spus %al= !ar acesta e un moti0 2n plus pentru care corpul meu n1ar 0rea s, o
slu>easc,=
G Nici Jane nu e ra*ional,. a spus 'iro= Seam,n, cu noi= Ca i 'atca= <entru c, e 0ie= #oar
computerele sunt ra*ionale= e o+eri date. iar ele a>un3 doar la conclu7iile ce pot +i trase din respecti0ele date
G dar asta 2nseamn, c, ele sunt 0ictime permanente i nea>utorate ale in+orma*iilor i pro3ramelor pe care le
stoc,m 2n ele= Noi. +iin*ele 0ii i 3/nditoare nu suntem scla0ii datelor pe care le primim= 'ediul ne asaltea7,
cu in+orma*ii. 3enele ne dau anumite impulsuri. dar nu ac*ion,m 2ntotdeauna 2n ba7a acelor in+orma*ii i nu
ne supunem mereu ne0oilor noastre 2nn,scute= Facem salturi= ?tim c, nu putem +i cunoscu*i i atunci ne
petrecem 0ia*a c,ut/nd s, >usti+ic,m acele cunotin*e= ?tiu c, tot ce 2ncerc s, +ac este imposibil=
G %rei s, spui c, 0rei s, +ie imposibil=
G #a. a con+irmat 'iro= #ar simplul +apt c, 0reau nu 2nseamn, c, nu poate +i ade0,rat=
G #ar nu tii=
G ?tiu la +el de multe ca oricare altul= Cunoaterea repre7int, doar o p,rere 2n care te 2ncre7i pentru a
ac*iona= Nu tiu dac, soarele 0a r,s,ri i m/ine= 'icu*ul #octor ar putea lo0i lumea 2nainte ca eu s, m,
tre7esc= #in p,m/nt s1ar putea 2n,l*a un 0ulcan care. eDplod/nd. ne1ar +ace buc,*ele= #ar eu am 2ncredere c,
7iua de m/ine 0a sosi i ac*ione7 2n ba7a acestei 2ncrederi=
G "u nu am 2ncredere c,. dac, o las pe Jane s,1l 2nlocuiasc, pe "nder drept sinele meu intim. 0a mai
eDista ce0a care s, semene cu mine, a spus %al=
G #ar eu tiu G tiu G c, e sin3ura noastr, ans,. pentru c,. dac, nu1*i 3,sim o alt, ai.a. "nder te 0a
distru3e. iar dac, nu1i 3,sim lui Jane un alt loc pentru a1i slu>i de sine +i7ic. i ea 0a muri= Ai 0reun plan mai
bunC
G Nu. a spus %al= Nu am= #ac, Jane poate +i +,cut, s, s,l,luiasc, 2n corpul meu. atunci asta trebuie
s, se 2nt/mple pentru c, supra0ie*uirea ei este eDtrem de important, pentru 0iitorul speciilor raman= Atunci
nu te1a opri= Nu te1a putea opri= #ar s, nu1*i 2nc:ipui nici o clip, c, eu cred c, 0oi supra0ie*ui acestui
proces= Te am,3eti sin3ur. pentru c, nu po*i 2ndura ideea c, planul t,u depinde de un element simplu: eu nu
sunt o persoan, real,= "u nu eDist. nu am drept de eDisten*,. i atunci corpul meu e la 0oia oricui= *i spui c,
m, iubeti i c, 2ncerci s, m, sal0e7i. dar o cunoti pe Jane mai de mult, 0reme. ea *i1a +ost prietenul cel mai
apropiat 2n lunile de sin3ur,tate i su+erin*,. 2n*ele3 c, o iubeti i ai +ace orice s1o sal0e7i. dar eu nu am de
3/nd s, m, am,3esc la +el ca tine= <l,nuieti ca eu s, mor. iar Jane s,1mi ia locul= <o*i numi asta dra3oste.
dac, *ii neap,rat. dar eu nu 0,d lucrurile la +el=
G Atunci n1o +ace. a spus 'iro= #ac, nu cre7i c, 0ei supra0ie*ui acestei eDperien*e. n1o +ace=
G %ai. taci. a spus %al= Cum de1ai a>uns s, +ii de un romantism at/t de pateticC n locul meu. n1ai *ine
acum lec*ii ca s, demonstre7i c/t de +ericit eti c, ai un corp pe care s, i1l o+eri lui Jane i c, merit, s, mori
de dra3ul oamenilor. al pe9ueninos, m,tcilor i aa mai departeC
G Nu e ade0,rat. a protestat 'iro=
G C, n1ai *ine lec*iiC 4ai. las,. te cunosc prea bine. a spus ea=
G &a nu. a insistat 'iro= Am 0rut s, spun c, nu mi1a da corpul= Nici m,car pentru a sal0a lumea=
Umanitatea= Uni0ersul= 'i1am mai pierdut o dat, trupul= 'i l1am rec,p,tat printr1un miracol pe care 2nc, nu1
l 2n*ele3= N1a renun*a la el +,r, lupt,= ', 2n*ele3iC Nu. nu m, 2n*ele3i. pentru c, nu ai spirit de lupt,tor=
"nder nu te1a 2n7estrat cu aa ce0a= Te1a +,cut complet altruist,. +emeia per+ect,. care sacri+ic, totul de
dra3ul altora. cre/ndu1i identitatea din ne0oile altora= "i bine. eu nu sunt aa= Nu m, bucur s, mor acum=
%reau s, tr,iesc= Aa se simt oamenii ade0,ra*i. %al. indi+erent ce ar spune ei. to*i 0or s, tr,iasc,=
G Cu eDcep*ia sinuci3ailorC
G ?i ei 0or s, tr,iasc,. a spus 'iro= Sinuciderea e o 2ncercare disperat, de a sc,pa de o su+erin*,
insuportabil,= 0u iei o :ot,r/re nobil, l,s/nd pe cine0a mai 0aloros s, continue s, tr,iasc, 2n locul t,u=
G Oamenii +ac uneori asemenea ale3eri. a spus %al= Nu 2nseamn, c, nu sunt o persoan, real, doar
pentru c, pot ale3e s,1mi dau 0ia*a altuia= Nu 2nseamn, c, nu am spirit de lupt,tor=
'iro a oprit aparatul de 7bor. l,s/ndu1l s, se ae7e pe sol= Se 3,seau la mar3inea p,durii pe9uenino
din apropierea satului 'ila3re= A obser0at c, pe9ueninos care lucrau pe c/mp s1au oprit ca s,1i urm,reasc,=
<e el nu1l interesa ce 0edeau sau 3/ndeau pe9ueninos. A luat1o pe %al de umeri i. cu lacrimile rosto3olindu1
i1se pe obra>i. a spus:
G Nu 0reau s, mori= ?i nici ca tu s, ale3i moartea=
G #ar tu ai +,cut1o=
G Am ales 0ia*a. a spus el= Am pre+erat s, trec 2n corpul 2n care 0ia*a era posibil,= Nu 2n*ele3i c,
2ncerc doar s, 0, determin pe tine i pe Jane s, +ace*i ca mineC n na0,. 0reme de o clip,. au coeDistat
0ec:iul meu trup i cel nou. pri0indu1se unul pe altul= mi amintesc ambele ima3ini= ', 2n*ele3iC mi aduc
aminte c, m, uitam la acest corp i am 3/ndit: KCe +rumos. ce t/n,rH mi aduc aminte c/nd acel corp eram
eu: Cine e cel din +a*a mea. aceast, persoan,. de ce s, nu pot +i ea 2n locul in+irmului ce sunt acumCL Aa am
3/ndit i aa1mi amintesc. nu mi1am ima3inat toate astea mai t/r7iu. nici n1am 0isat. tot timpul aa am
3/ndit= #ar mai *in minte i c, la asta m, 3/ndeam 2n acele momente= Apoi. 2mi amintesc c, st,team i m,
pri0eam cu mil,. 3/ndind: KS,rmanul om. bietul olo3. cum suport, s, mai tr,iasc, acum. c/nd 2i aduce
aminte cum era s, +ie 0iuCL. iar dup, aceea. brusc. el s1a trans+ormat 2n *,r/n,. ba mai pu*in de at/t. 2n aer.
apoi 2n nimic= mi aduc aminte c, l1am urm,rit murind= Nu1mi amintesc moartea. pentru c, ai.a mea +,cuse
de>a saltul= #ar 2mi sunt 0ii 2n minte ambele ima3ini i sim*,minte=
G Sau *ii minte cum 2*i era 0ec:iul sine p/n, la momentul saltului i cum era noul t,u sine dup,
aceea=
G <osibil. a spus 'iro= #ar asta n1a *inut nici m,car o secund,= Cum de1mi pot aminti at/t de multe
lucruri despre ambele st,ri de sine. care au coeDistat 2n aceeai clip,C Cred c, am p,strat amintirile care erau
2n acest corp din +rac*iunea de secund, c/nd ai.a mea a st,p/nit ambele corpuri= Cred c,. dac, Jane p,trunde
2n tine. 2*i 0ei p,stra toate amintirile i le 0ei prelua i pe ale ei= "u sunt aproape con0ins=
G A. 2mi 2nc:ipuiam c, tii i asta=
G O tiu. a spus 'iro= <entru c, orice altce0a e de neconceput. prin urmare. necunoscut= $ealitatea 2n
care tr,iesc este una 2n care tu o po*i sal0a pe Jane. iar Jane te poate sal0a pe tine=
G Adic, tu ne po*i sal0a pe am/ndou,=
G Am +,cut de>a tot ce se putea. a spus 'iro= Totul= Am terminat= Am 2ntrebat1o i pe 'atc,= Acum
se 3/ndete la asta= %a 2ncerca= Are 2ns, ne0oie de consim*,m/ntul t,u= ?i de al lui Jane= #ar acum nu mai e
treaba mea= "u 0oi r,m/ne un simplu obser0ator= Te 0oi urm,ri murind sau tr,ind= IA tras1o pe %al mai
aproape i a str/ns1o 2n bra*e=J "u 0reau s, tr,ieti=
A sim*it ri3iditatea i lipsa de reac*ie a lui %al i i1a dat drumul din bra*e= Apoi s1a 2ndep,rtat de ea=
G Stai. a spus ea= Ateapt, p/n, c/nd Jane 0a trece 2n acest corp. apoi 0ei putea +ace cu el ce te las,
ea= <e mine s, nu m, mai atin3i. pentru c, nu suport 2mbr,*iarea unui b,rbat care m, 0rea moart,=
Cu0intele ei l1au 2ndurerat prea mult ca s, r,spund,= !1a +ost imposibil de dureros s, le suporte= A
pornit aparatul de 7bor= Acesta s1a ridicat pu*in deasupra solului= A pornit 2nainte i i1au continuat drumul.
d/nd roat, p,durii p/n, au a>uns 2n locul 2n care copacii1p,rin*i pe nume 4uman i $ooter marcau 0ec:ea
intrare spre satul 'ila3re= Sim*ea pre7en*a lui %al al,turi de el tot ast+el cum un om lo0it de tr,snet percepe
apropierea de o linie de 2nalt, tensiune5 +,r, s, +ie ne0oie de 0reo atin3ere. se 2n+iora la durerea pe care tia
c, o ascund cablurile= $,ul pe care el 2l comisese nu se putea repara= %al se 2nela. nu 0oia s, o 0ad, murind.
2ns, ea tr,ia 2ntr1o lume din care el o 0oia s, o eDclud, i reconcilierea era imposibil,= <uteau +ace 2mpreun,
acea plimbare sau urm,toarea c,l,torie spre alt sistem stelar. dar nu a0eau s, mai tr,iasc, 2n aceeai lume. iar
3/ndul acesta era insuportabil de c:inuitor. acel ade0,r 2l durea. dar su+erin*a era prea ad/nc, pentru a a>un3e
la ea sau c:iar pentru a o sim*i 2n acele momente= "a eDista. tia c, a0ea s,1l torture7e 2n anii urm,tori. 2ns,
2n acele clipe nu o putea atin3e= Nu era ne0oie s,1i anali7e7e sentimentele= 'ai trecuse prin situa*ia asta.
c/nd o pierduse pe Ouanda. c/nd 0isul de a tr,i al,turi de ea +usese 7,d,rnicit= Nu putea atin3e durerea. n1o
putea alun3a. nici m,car nu1l 2ntrista c, tocmai descoperise ceea ce 0oia. dar nu putea ob*ine asta=
G Ai de0enit un s+/nt care su+er,. i1a spus Jane la urec:e=
G Taci i las,1m,. a sub0ocali7at 'iro=
G Nu 0orbeti ca un b,rbat care 0rea s,1mi +ie iubit=
G Nu 0reau s,1*i +iu nimic= Nici m,car nu ai su+icient, 2ncredere 2n mine ca s,1mi spui ce doreti s,
ob*ii prin cercetarea at/tor lumi=
G Nici tu nu mi1ai spus ce puneai la cale c/nd te1ai dus s, 0orbeti cu 'atca=
G ?tiai ce 0oi +ace. a spus 'iro=
G &a nu= Sunt +oarte a3er, G mult mai a3er, la minte dec/t tine sau "nder. i s, nu ui*i asta nici o
clip, G dar. cu toate acestea. nu 0, pot 3:ici pe 0oi. creaturile alc,tuite din carne. cu mult l,udatele 0oastre
Ksalturi intuiti0eL= ntotdeauna ac*iona*i 2n mod ira*ional pentru c, nu de*ine*i in+orma*ii su+iciente pentru a
ac*iona ra*ional= #ar nu1mi place c/nd spui c, sunt ira*ional,= Nu sunt= Nici 0orb,=
G Sunt con0ins c, ai dreptate. a spus 2ncet 'iro= Ai dreptate 2n toate pri0in*ele= Aa e= Acum pleac,=
G <lec=
G &a nu. a spus 'iro= nt/i 0reau s, a+lu de la tine ce rost au a0ut c,l,toriile +,cute de mine cu %al=
'atca a a+irmat c, lumile coloni7abile repre7entau o idee de re7er0,=
G %orbe. a spus Jane= A0eam ne0oie de mai mult de o lume ca s, +im si3uri c, sal0,m cele dou,
specii non1umane= O re7er0,=
G #ar ne1ai trimis mereu=
G !nteresant. nuC
G "a a spus c, 2ncercai s, e0i*i un pericol mai 3ra0 dec/t Flota usitan,=
G Alte 0orbe=
G Spune. a insistat 'iro=
G #ac, o +ac. s1ar putea s, nu mai pleci=
G Cre7i c, sunt at/t de laC
G Nicidecum. cura>osul meu b,iat. eroul meu 2ndr,7ne* i atr,3,tor=
ui 'iro nu1i pl,cea c/nd Jane 2l trata de sus. nici m,car 2n 3lum,= !ar acum nu a0ea deloc c:e+ de
3lume=
G #e ce cre7i c, nu 0oi plecaC
G %ei considera c, nu te ridici la 2n,l*imea misiunii. a spus Jane=
G ?i nu m, ridicC
G <robabil c, nu. i1a r,spuns Jane= Cu toate acestea. m, 0ei a0ea pe mine=
G #ar dac, dispari i tu bruscC a 2ntrebat 'iro=
G Trebuie s, risc,m i asta=
G Spune1mi ce 0om +ace= Care e ade0,rata misiuneC
G 4ai. nu +i ridicolH #ac, te 3/ndeti mai bine. 0ei descoperi i sin3ur=
G Nu1mi plac aradele. Jane= Spune1miH
G ntreab1o pe %al= /a tie=
G <o+timC
G "a caut, de>a datele de care am ne0oie= ?tie=
G Asta 2nseamn, c, i "nder tie= </n, la un punct. a 7is 'iro=
G Cred c, ai dreptate. dar el nu mai pre7int, interes pentru mine i nu1mi pas, ce anume tie=
-ai, ce raional eti, +ane...
<esemne c,. din obinuin*,. sub0ocali7ase 3/ndul. pentru c, ea i1a r,spuns la +el ca la orice
eDprimare +,cut, 2n 3/nd 2n mod deliberat=
G Te1ai eDprimat ironic. deoarece 2*i 2nc:ipui c, eu a+irm asta doar pentru c, pe "nder nu1l mai
interesea7, persoana mea. 2ntruc/t m, prote>e7 de sentimentele mele r,nite din cau7, c, el i1a scos
nestemata din urec:e. 2n realitate. el nu mai constituie o surs, de in+orma*ii i nu mai colaborea7, la
acti0itatea mea i. drept urmare. pe mine nu m, mai interesea7, persoana lui dec/t 2n m,sura 2n care 0rei s,
mai au7i din c/nd 2n c/nd despre un 0ec:i prieten care s1a mutat departe=
G Asta 2mi sun, ca o >usti+icare dup, ce +aptul s1a consumat. a constatat 'iro=
G #e ce ai adus 0orba de "nderC l1a 2ntrebat Jane= Ce contea7, dac, tie sau nu ade0,rata acti0itate
pe care o des+,ura*i tu i %alC
G <entru c,. dac, %al cunoate scopul misiunii. iar ea presupune un pericol mai 3ra0 dec/t Flota
usitan,. de ce "nder i1a pierdut interesul +a*, de ea at/t de mult. 2nc/t ea e pe cale s, moar,C
%reme de c/te0a clipe au r,mas t,cu*i= C:iar 2i trebuia at/t de mult timp lui Jane s, 3,seasc, un
r,spuns. 2nc/t 2nt/r7ierea putea +i perceput, c:iar i de o +iin*, uman,C
G <resupun c, %al nu tie. a spus Jane= #a. e posibil= Am cre7ut c, tie. dar constat acum c, s1ar
putea s,1mi +i transmis date asupra c,rora a insistat din moti0e ce nu a0eau nici o le3,tur, cu misiunea
0oastr,= #a. ai dreptate. nu tie=
G Jane. recunoti c, te1ai 2nelatC C, ai tras o conclu7ie +als,. ira*ional,C
G C/nd primesc date de la oameni. uneori conclu7iile mele ra*ionale sunt incorecte. deoarece au la
ba7, premise +alse=
G Jane. a spus 'iro 2ncet. am pierdut1o. aa eC !ndi+erent dac, tr,iete sau moare. dac, treci 2n trupul
ei sau mori 2n spa*iu. sau unde tr,ieti tu acum. ea nu m, 0a iubi. ade0,ratC
G Nu sunt persoana potri0it, s,1*i r,spund,= "u n1am iubit niciodat, pe cine0a=
G &a l1ai iubit pe "nder=
G !1am acordat mult, aten*ie i am +ost de7orientat, c/nd m1a deconectat prima oar,. cu mul*i ani 2n
urm,= #e atunci. mi1am reparat 3reeala i nu m, mai le3 at/t de str/ns de cine0a=
G 1ai iubit pe "nder. a insistat 'iro= ?i 2nc, 2l iubeti=
G %ai. ce 2n*elept etiH a spus Jane= %ia*a ta amoroas, e o serie >alnic, de eecuri. 2n sc:imb. tii totul
despre iubirile mele. Se 0ede c, te pricepi mai bine s, 2n*ele3i procesele emo*ionale ale unor +iin*e
electronice dec/t. s, spunem. ale +emeii de l/n3, tine=
G Ai 2n*eles per+ect. a recunoscut 'iro= Asta e istoria 0ie*ii mele=
G Tot ast+el *i1ai ima3inat c, eu te iubesc. a spus Jane=
G Nu tocmai=
ns, c:iar 2n clipa 2n care a a+irmat asta. s1a sim*it str,b,tut de un +ior rece i a 2nceput s, tremure=
G Am perceput do0ada seismic, a ade0,ratelor tale sentimente. a spus Jane= *i 2nc:ipui c, te iubesc.
dar te 2neli= Nu iubesc pe nimeni= Ac*ione7 din interes propriu inteli3ent= Acum nu pot supra0ie*ui +,r, a
p,stra le3,tura cu re*eaua uman, de ansiblu= "Dploate7 str,daniile lui <eter i Ban31'u pentru a 2mpiedica
eDecutarea mea sau e0itarea ei= ', slu>esc de 0isurile tale roman*ioase ca s,1mi 3,sesc un corp suplimentar
care nu1i mai +ace trebuin*, lui "nder= ncerc s, sal0e7 pe9ueninos i m,tcile pornind de la principiul c, e
bine s, p,stre7i 2n 0ia*, speciile capabile de 3/ndire G din care +ac i eu parte= #ar 2n acti0itatea mea nu intr,
lucruri precum dra3ostea=
G Ce mincinoas, eti=== a spus 'iro=
G Nu merit, s, discut cu tine. a 7is Jane= Te auto1am,3eti tot timpul= "ti me3aloman= Cu toate
astea. eti amu7ant. 'iro= mi +ace pl,cere to0,r,ia ta= #ac, aceasta e dra3oste. atunci te iubesc= ns,
oamenii 2i iubesc animalele de companie din aceleai moti0e. nuC Nu e 0orba eDact de o prietenie 2ntre
e3ali. nici acum. nici 2n 0iitor=
G #e ce eti at/t de :ot,r/t, s, m, r,neti i mai multC a 2ntrebat1o 'iro=
G <entru c, nu 0reau s, te le3i sentimental de mine= Ai tendin*a de a te a3,*a de rela*ii sortite
eecului= %orbesc serios. 'iro= Ce poate +i mai lipsit de speran*, dec/t s, o iubeti pe T/n,ra %alentineC Sau
pe mine, bine2n*eles= <entru c,. 2n mod +iresc. asta ar urma=
G -ai te morder, a spus 'iro=
G Nu pot muca din mine. i nici din al*ii. i1a r,spuns Jane= Sunt o b,tr/n, +,r, din*i=
Ae7at, al,turi de el. %al i s1a adresat lui 'iro:
G Ai de 3/nd s, stai toat, 7iua aici sau 0ii cu mineC
'iro a pri0it 2n lateral= %al nu era al,turi= n timpul discu*iei cu Jane a>unsese 2n apropierea na0ei i.
+,r, s,1i dea seama. oprise aparatul de 7bor. iar %al cobor/se i el nici nu b,3ase de seam,=
G <o*i 0orbi cu Jane i din na0,. a spus %al= Acum. dup, ce ai or3ani7at eDpedi*ia ta altruist, pentru a
sal0a +emeia pe care o iubeti. a0em de lucru=
'iro nu s1a deran>at s, r,spund, dispre*ului i +uriei cu0intelor ei= A oprit motorul aparatului de
7bor. a cobor/t i a urmat1o 2n na0,=
G %reau s, tiu care e ade0,rata noastr, misiune. a spus 'iro dup, ce a 2nc:is ua na0ei=
G C:iar m1am 3/ndit la asta. i1a spus %al= Am luat 2n considera*ie locurile prin care am trecut= Am
s,rit de colo1colo= a 2nceput. am mers la 2nt/mplare 2n sistemele stelare apropiate i 2ndep,rtate= n ultima
0reme 2ns,. am a0ut tendin*a de a ne deplasa numai 2ntr1o anumit, 7on,= Un con al spa*iului i cred c, acesta
se 2n3ustea7,= Jane are 2n plan o anumit, destina*ie. iar unele date pe care le cule3em despre +iecare planet, 2i
su3erea7, c, ne apropiem tot mai mult. c, ne 2ndrept,m 2n direc*ia corect,= Caut, ce0a=
G #eci. dac, eDamin,m datele despre lumile pe care le1am eDplorat. ar trebui s, 3,sim ce0a comunC
G ndeosebi la lumile care de+inesc conul de spa*iu 2n care am des+,urat cercet,ri= umile din
re3iunea aceea posed, ce0a ce o 2ndeamn, s, continue cercetarea mai departe=
Unul dintre c:ipurile lui Jane a ap,rut 2n aer. deasupra terminalului de computer=
G Nu mai pierde*i timpul 2ncerc/nd s, descoperi*i ceea ce tiu de>a= A0e*i de eDplorat o nou, lume=
a treab,H
G Taci. te ro3H a 7is 'iro= #ac, nu ne spui. atunci o s, ne c:inuim s, a+l,m sin3uri=
G Frumos 0orbeti. eroul meu cura>os i 2ndr,7ne*. a spus Jane=
G 'iro are dreptate. a spus %al= 'ai bine ne anun*i i nu 0om mai pierde timpul cu supo7i*ii=
G ?i eu care am cre7ut c, una dintre caracteristicile +iin*elor 0ii e aceea de a +ace salturi intuiti0e care
transcend ra*iunea i mer3 dincolo de datele a0ute la dispo7i*ie. a 7is Jane= Sunt de7am,3it, c, nu a*i 3:icit
de>a=
n aceeai clip,. 'iro i1a dat seama=
G Cau*i planeta ori3inar, a 0irusului #escolada. a spus el=
%al l1a pri0it nedumerit,=
G <o+timC
G %irusul #escolada a +ost creat= 1a in0entat cine0a i l1a trimis 2n spa*iu. probabil pentru a
trans+orma alte planete. pre3,tind o 2ncercare de coloni7are= Oricine ar +i acel creator. el se a+l, 2nc, acolo.
continu/ndu1i munca. trimi*/nd noi sonde spa*iale i 0irui pe care nu1i 0om putea depista i distru3e= Jane
caut, planeta lor natal,= Ori. mai cur/nd. ne pune pe noi s, c,ut,m=
G Uor de 3:icit. a spus Jane= A*i a0ut la dispo7i*ie date mai mult dec/t su+iciente=
%al a dat aprobator din cap=
G Acum mi1e limpede= Unele dintre lumile eDplorate a0eau o +lor, i +aun, redus,= C:iar mi1am
eDprimat mirarea 2n c/te0a r/nduri= <esemne c, se produseser, dispari*ii importante= Nu sem,nau cu cele de
pe usitania. desi3ur= ?i nu am detectat 0irusul #escolada=
G A eDistat 2ns, alt 0irus. mai pu*in re7istent. a spus 'iro= ncerc,ri de 2nceput. probabil= Asta
pro0ocase dispari*ia unor specii de pe acele lumi= n cele din urm,. 0irusul pierise. dar ecosistemele
respecti0e 2nc, nu1i re0eniser, dup, pa3ubele su+erite=
G C:iar am insistat asupra acelor lumi. a spus %al1Am cercetat acele ecosisteme 2n pro+un7ime.
c,ut/nd #escolada sau ce0a similar. pentru c, tiam c, orice dispari*ie pe scar, mare repre7enta un semn de
pericol= Nu1mi 0ine s, cred c, n1am reuit s, +ac le3,tura 2ntre una i alta ca s,1mi dau seama ce c,uta Jane=
G ?i ce se 2nt/mpl, dac, descoperim lumea de pe care a plecat #escoladaC a 2ntrebat 'iro= Ce
+acemC
G mi 2nc:ipui c, o 0om studia de la distan*,. ne con0in3em c, a0em dreptate. apoi alert,m
Con3resul. ca s, distru3, de+initi0 planeta=
G nc, o specie 2n7estrat, cu 3/ndireC a 2ntrebat 'iro. incapabil s, cread, ce au7ise= Cre7i c, 0om
invita Con3resul s,1i distru3,C
G Ai uitat c, nici Con3resul n1a ateptat in0ita*ia noastr,C ?i nici aprobarea noastr,= !ar dac, cei din
Con3res consider, c, usitania e at/t de periculoas,. 2nc/t trebuie distrus,. ce 0or +ace 2n ca7ul unei specii
care produce i r,sp/ndete 0irui ne2nc:ipuit de periculoiC Nu cred c, ar 3rei Con3resul 2ntr1o asemenea
situa*ie= A +ost o simpl, 2nt/mplare c, #escolada i1a a>utat pe str,moii pe9ueninos s, +ac, trecerea la
inteli3en*,= #ac, asta i1a a>utat= "Dist, do0e7i c, pe9ueninos erau de>a 2n7estra*i cu inteli3en*,. iar 0irusul
#escolada aproape c, i1a distrus 2n totalitate= Cel care a r,sp/ndit 0irusul nu are contiin*,= Nu s1a 3/ndit c,
i alte specii au dreptul la 0ia*,=
G <oate nu au un asemenea concept acum, a spus 'iro= #up, ce ne 0or 2nt/lni===
G Asta. dac, nu cum0a o s, lu,m 0reo boal, 2n3ro7itoare i 0om muri la c/te0a minute dup,
cobor/rea pe planeta lor. a spus %al= Nu te 2n3ri>ora. 'iroH Nu pl,nuiesc s, ucid pe oricine am 2nt/lni= Oric/t
de ciudat, a +i. nu doresc distru3erea complet, a altora=
G Nu pot crede c, abia acum am 2n*eles pe cine c,ut,m. iar tu 0orbeti de>a de uciderea tuturorH
G <roblema distru3erii se nate ori de c/te ori oamenii 2nt/lnesc str,ini. indi+erent dac, sunt slabi sau
puternici. periculoi sau panici= Aa e scris 2n 3enele noastre=
G Ca i dra3ostea= Ca ne0oia de comunicare= Ca i curio7itatea care dep,ete Deno+obia= Ca decen*a=
G Ai l,sat deoparte teama de #umne7eu. a spus %al= Nu uita c, sunt c:iar "nder= "Dist, un moti0
pentru care este numit )enocid. tii doar=
G #a. dar tu eti partea bl/nd, a lui=
G </n, i oamenii bl/n7i recunosc uneori c, deci7ia de a nu ucide e sinonim, cu aceea de a muri=
G Nu pot crede c, 0orbeti ast+el=
G #eci n1ai a>uns s, m, cunoti prea bine. a spus %al. 7/mbindu1i delicat=
G Nu1mi place c/nd de0ii 2n3/m+at,. a 7is 'iro=
G &ine. a 7is %al= Atunci n1o s, +ii prea trist c/nd o s, mor=
Apoi i1a 2ntors spatele= #escump,nit. el a urm,rit1o c/te0a momente 2n t,cere= St,tea re7emat, de
sp,tarul scaunului. pri0ind datele care pro0eneau din sonda>ele e+ectuate de na0,= ?iruri lun3i de in+orma*ii
des+,ur/ndu1se 2n aer 2n +a*a ei5 a ap,sat un buton. iar primul ir a disp,rut. +iind 2nlocuit de urm,torul= "ra
concentrat, asupra datelor. dar mai era 0orba de ce0a= Un aer de anticipare= ncordare= Asta l1a +,cut pe 'iro
s, se team,=
Team,C #e ceC Se 2nt/mpla ceea ce sperase el= n ultimele momente. T/n,ra %alentine reali7ase ceea
ce ratase 'iro 2n discu*ia purtat, cu "nder= C/ti3ase aten*ia lui "nder= Acum. c/nd tia c, era 2n c,utarea
planetei pe care +usese creat, #escolada. c/nd 2n >oc era un aspect moral important. c/nd 0iitorul raselor
raman depindea de ac*iunea ei. "nder a0ea s, mani+este interes +a*, de ceea ce +,cea ea. 2i 0a p,sa de %al cel
pu*in la +el de mult ca de <eter= #eci nu a0ea s, se stin3,= ncepea s, tr,iasc,=
G 'i1ai +,cut1o. i1a optit Jane 2n urec:e= Acum n1o s, mai 0rea s,1mi dea trupul=
#in acel moti0 se temeaC Nu= n ciuda acu7a*iilor ei. 'iro nu 0oia ca %al s, moar,= "ra 2nc/ntat c,
ea 2i rec,p,tase 0ioiciunea. de0enind at/t de 2ncordat,. implicat, G c:iar dac, asta o +,cea s, de0in,
sup,r,tor de 2n3/m+at,= Nu. alta era cau7a=
<oate c, era 0orba de ce0a simplu. precum teama pentru propria 0ia*,= <laneta natal, a 0irusului
#escolada era si3ur un loc cu o te:nolo3ie inima3inabil de de70oltat, dac, a0usese capacitatea s, cree7e un
asemenea lucru i s,1l trimit, de la o lume la alta= <entru a crea anti0irusul care s, 2n0in3, i s, *in, sub
control #escolada. Ouanda. sora lui 'iro trebuise s, ias, 2n "Dterior. pentru c, producerea unui asemenea
lucru dep,ea te:nolo3ia de*inut, de oameni= 'iro 0a trebui s, discute cu creatorii #escoladei pentru a1i
2mpiedica s, mai trimit, 2n spa*iu alte sonde uci3ae= Asta 2l dep,ea= Nu se sim*ea 2n stare s, duc, la bun
s+/rit o asemenea misiune= %a da 3re. iar asta 0a periclita toate speciile raman= Nici nu era de mirare c, se
temea=
G Ce p,rere ai dup, consultarea datelorC a 2ntrebat el= $ceasta e lumea pe care o c,ut,mC
G <robabil c, nu. i1a r,spuns %al= Are o bios+er, destul de recent,= Nici un animal care s, dep,easc,
0iermii ca m,rime= Nici o 7bur,toare= #oar o 0arietate complet, de specii la un ni0el redus de de70oltare=
%arietatea nu lipsete= Se pare c, sonda lor n1a a>uns aici=
G &ine. a 7is 'iro= Acum. dac, ne tim ade0,rata misiune. mai pierdem 0remea redact/nd un raport
complet pri0ind posibilitatea de coloni7are sau mer3em mai departeC
#easupra terminalului lui 'iro. a ap,rut c:ipul lui Jane=
G S, ne con0in3em c, %alentine are dreptate. a spus Jane= #up, aceea continu,m= "Dist, su+iciente
lumi de coloni7at i timpul ne presea7,=
No0in:a l1a atins pe um,r pe "nder. care respira 3reu. 73omotos. 2ns, nu era 0orba de s+or,itul lui
obinuit= @3omotul 0enea din pl,m/ni. nu din 3/tle>5 era ca i cum i1ar +i *inut respira*ia mult, 0reme. iar
acum trebuia s, tra3, aer 2n piept drept compensare. numai c, inspira*ia nu era su+icient de pro+und,. iar
pl,m/nii nu re7istau=
G AndreEH Scoal,1te. a spus ea pe un ton ridicat. +iindc, atin3erea ei +usese su+icient, p/n, atunci
pentru a1l tre7i. dar de aceast, dat, nu era 2ndea>uns. pentru c, el a continuat s, 3/+/ie. +,r, s, desc:id, oc:ii=
O surprinsese p/n, i +aptul c, dormea= nc, nu era un b,tr/n= Nu obinuia s, tra3, c/te un pui de
somn spre s+/ritul dimine*ii= ?i totui. acum st,tea 2ntins pe terenul de croc:et al m,n,stirii c/nd. de +apt. 2i
spusese c, pleac, s, aduc, ap,= ?i. pentru prima oar,. No0in:a s1a 3/ndit c, el nici m,car nu dormea. ci se
pr,buise acolo. i doar +aptul c, a>unsese s, stea pe spate. la umbr,. cu m/inile ae7ate pe piept. o +,cuse s,
cread, c, 2i alesese acel loc ca s, se odi:neasc,= Ce0a nu era 2n re3ul,= Nu era un b,tr/n oarecare= N1ar +i
trebuit s, 7ac, acolo. respir/nd un aer care nu 2i satis+,cea necesit,*ile=
G $Duda*me, a stri3at ea= "e aDuda, por favor, venga agoraF A ridicat 3lasul p/n, c/nd. lucru
ne+iresc pentru ea. de0enise un r,cnet. un sunet disperat care a 2nsp,im/ntat1o i mai mult= Gle vai morrerF
:ocorroF O s, moar,. s1a tre7it ea url/nd=
!ar 2n subcontient. a 2nceput s, se aud, o alt, litanie: K"u l1am adus 2n acest loc. la munc, 3rea= "
delicat ca mai to*i b,rba*ii. inima 2i este la +el de 0ulnerabil,. l1am silit s, 0in, aici din cau7a dorin*ei mele
e3oiste de s+in*enie. i7b,0ire i. 2n loc s, scap de 0ina pentru moartea b,rba*ilor pe care i1am iubit. am
ad,u3at unul pe list,. l1am ucis pe AndreE la +el ca pe <ipo i pe ibo. aa cum i1a +i putut sal0a pe "ste0So
i pe 'iro= 'oare. i tot din 0ina mea. orice a +ace. aduc moartea cu mine. oamenii pe care1i iubesc trebuie
s, moar, ca s, scape de mine= 'amae. <apae. de ce m1a*i p,r,sitC #e ce a*i pres,rat moartea 2n calea mea.
2nc, din copil,rieC Nimeni din cei pe care1i iubesc nu poate r,m/ne l/n3, mine=L
KAsta nu slu>ete la nimic. i1a 7is ea. silindu1i mintea s, alun3e bine cunoscuta psalmodie a
auto2n0inuirii= Nu1l 0oi a>uta pe AndreE dac, m, pierd 2n acu7a*ii ira*ionale=L
Au7indu1i stri3,tele. dinspre m,n,stire s1au apropiat c/te0a +emei i c/*i0a b,rba*i. apoi al*ii. 0eni*i
din 3r,din,= C/te0a momente mai t/r7iu. acetia l1au dus pe "nder 2n cl,dire. iar cine0a s1a 3r,bit s, c:eme
un doctor= Unii au r,mas al,turi de No0in:a. pentru c, po0estea ei le era necunoscut,. i b,nuiau c, moartea
altei persoane iubite ar +i +ost prea mult pentru ea=
G N1am 0rut s, 0in, aici. a murmurat ea= Nu era ne0oie=
G Nu asta l1a +,cut s, se 2mboln,0easc,. a spus +emeia care o sus*inea= Oamenii se simt r,u +,r, s, +ie
0ina cui0a= O s, se 2n7dr,0eneasc,= %ei 0edea=
No0in:a a au7it 0orbele +emeii. dar 2n sinea ei nu le putea crede= Sim*ea c, era 0ina ei. c, un r,u
2nsp,im/nt,tor se ridica din be7na propriei inimi i se strecura 2n lume. otr,0ind totul= <urta acea bestie 2n
ad/ncul inimii. care de0enise o distru3,toare a +ericirii= </n, i #umne7eu i1ar +i dorit moartea=
K&a nu este ade0,rat. i1a 7is ea 2n 3/nd= Ar +i un <,cat 2n3ro7itor= #umne7eu nu1mi 0rea moartea.
nici m,car de propria m/n,= Asta nu l1ar a>uta pe AndreE. n1ar aduce binele nim,nui= N1ar a>uta. ci ar aduce
doar durere= N1ar slu>i. ci doar===L
$ostindu1i discret mantra de supra0ie*uire. i1a urmat so*ul care 3/+/ia p/n, 2n m,n,stire. a c,rei
s+in*enie putea alun3a din inima ei orice 3/nd de autodistru3ere= KAcum trebuie s, m, 3/ndesc la el. nu la
mine= Nu la mine= Nu nu nu===L
'.
(IAA E O MISIUNE SINUCI)A*$
! 2are zeii diferitelor naii vorbesc ntre ei%
2are zeii oraelor c3inezeti
:tau de vorb cu strmoii Daponezilor%
1u stpnii din ibalba%
1u $lla3% 1u Ha3ve% :au -is3nu%
/8ist vreo ntrunire anual la care s*i compare credincioii%
6 $i mei i coboar fruntea spre podea i urmresc desenul din lemn n locul meu 7, spune unul
dintre ei.
6 $i mei sacrific animale 7, spune altul.
6 $i mei ucid pe cei care m*au insultat 7, spune al treilea.
4e aceea, adesea m ntreb dac e8ist cineva care s se laude sincer, spunnd5
6 1ei ce cred n mine se supun legilor drepte i se poart frumos ntre ei ducnd o via simpl i
darnic% 7I
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
<aci+ica era la +el de di0ers, ca orice alt, lume. cu 7one temperate. calote polare. p,duri tropicale.
deserturi i sa0ane. stepe i mun*i. lacuri i m,ri. p,duri i pla>e= Nu era o lume nou,= n mai bine de dou, mii
de ani de coloni7are uman,. se ocupaser, toate niele 2n care oamenii puteau tr,i 2n con+ort= "Distau orae
mari i arii 2ntinse de s,lb,ticie. sate 2n mi>locul c/mpurilor a3ricole i sta*iuni de cercetare 2n locuri
2ndep,rtate. pe piscuri i 2n 0,i. at/t 2n nord. c/t i 2n sud=
ns, inima <aci+ic,i +useser, i r,m,seser, de1a pururi insulele tropicale ale oceanului numit <aci+ic.
2n amintirea celei mai 2ntinse supra+e*e de ap, de pe <,m/nt= ocuitorii acestor insule tr,iau. +,r, s, respecte
0ec:ile obiceiuri eDact 2n litera lor. ci p,str/nd memoria lor. dincolo de 73omotele citadine i la peri+eria
tuturor pri0elitilor= n cadrul ceremoniilor ancestrale. se sorbea tot -a0a= Aici amintirea 0ec:ilor eroi se
p,stra 2nc, 0ie= @eii mai opteau 2n urec:ile b,rba*ilor i +emeilor care a0eau darul s+in*eniei= ?i. dac, se
2ntorceau la colibele lor 2mpletite din ierburi. unde 3,seau +ri3idere i computere. ce dac,C @eii nu o+ereau
daruri ce puteau +i re+u7ate= <roblema era doar s, 3,seasc, o modalitate de a permite p,trunderea elementelor
noi 2n 0ia*a oamenilor +,r, a ucide ceea ce de>a eDista=
<e continente. 2n marile orae. la +ermele din 7ona temperat,. la sta*iunile de cercetare erau mul*i
care nu a0eau r,bdare s, participe la nes+/ritele drame Isau comedii. 2n +unc*ie de punctul de 0edere al
pri0itoruluiJ >ucate pe acele insule de persona>e 2mbr,cate cu costume tradi*ionale= ?i. bine2n*eles. oamenii de
pe <aci+ica nu erau cu to*ii poline7ieni= "Distau toate rasele. toate culturile5 se 0orbeau nenum,rate limbi ori
cel pu*in aceasta era impresia= ?i totui. p/n, i cei 2n3/m+a*i considerau insulele drept su+letul lumii= </n, i
iubitorii 7,pe7ilor i ai +ri3ului plecau 2n pelerina> G pe care 2l numeau 0acan*, G spre *,rmurile tropicale=
Cule3eau +ructe direct din copaci. pluteau pe mare 2n canoe. +emeile lor umblau cu s/nii de73oli*i i 2i
2nmuiau de3etele unul c/te unul 2n budinca de taro i scoteau carnea de pe oase tot cu de3etele ume7ite= Cei
mai albi. mai slabi. mai ele3an*i dintre oamenii acelui loc 2i spuneau paci+icani i 0orbeau uneori ca i cum
mu7ica 0ec:e a acelor p,r*i le r,suna 2n urec:i. ca i cum po0etile antice 0orbeau despre trecutul lor=
Fuseser, adopta*i 2n marea +amilie. iar ade0,ra*ii samoani. ta:itieni. :aEaieni. ton3ani. maori i +i>ieni
7/mbeau i1i l,sau s, se simt, bine10eni*i. cu toate c, acei oameni care purtau ceasuri. 2i +,ceau re7er0,ri i
se 3r,beau mereu nu tiau nimic despre ade0,rata 0ia*, de la poalele 0ulcanului. despre calmul barierei de
corali. sub cerul 2mpestri*at de papa3ali 2n 7bor i despre mu7ica 0alurilor ce se i7beau de reci+uri=
Ban31'u i <eter au sosit 2ntr1o parte ci0ili7at,. modern,. cu un aer occidental al <aci+ic,i. unde i1
au 3,sit identit,*ile pre3,tite din timp de Jane= #e ast, dat, erau +unc*ionari 3u0ernamentali instrui*i pe
planeta lor natal,. 'osco0a. c,rora li se o+eriser, c/te0a s,pt,m/ni de concediu 2nainte de a 2ncepe s, lucre7e
2n 0reo repre7entan*, a Con3resului din <aci+ica= Nu a0eau ne0oie de prea multe cunotin*e despre presupusa
lor planet, natal,= Nu a0eau dec/t s, pre7inte documentele personale pentru a p,r,si pe calea aerului oraul
2n care tocmai a>unseser, cu o na0, spa*ial, sosit, recent de pe 'osco0a= Au a>uns pe una dintre insulele mai
mari din <aci+ic i cur/nd s1au slu>it din nou de documente pentru a se ca7a la un :otel de pe *,rmul tropical
cotropit de c,ldur,=
Nu a0eau ne0oie de nici o :/rtie ca s, urce pe o ambarca*iune care s,1i duc, spre insula recomandat,
de Jane= Nimeni nu le1a cerut acte de identitate= <e de alt, parte. nimeni nu 0oia s,1i ia la bord ca pasa3eri=
G #e ce 0, duce*i acoloC i1a 2ntrebat un barca3iu samoan cu o statur, de uria= Ce treab, a0e*i acoloC
G %rem s, 0orbim cu 'alu de pe Atatua=
G Nu1l cunosc. a 7is barca3iul= N1am au7it de el= ncerca*i la cine0a care tie insula pe care locuiete=
G (i1am spus numele insulei. a insistat <eter= Atatua= Judec/nd dup, :,r*i. nu e departe de aici=
G Am au7it despre ea. dar n1am +ost niciodat, acolo= 'er3e*i i 0orbi*i cu altcine0a=
Asta s1a 2nt/mplat 2n repetate r/nduri=
G N1ai 2n*eles c, papala3ii nu sunt dori*i acoloC i1a spus <eter lui Ban31'u c/nd au re0enit pe terasa
camerei lui= Oamenii de aici sunt at/t de primiti0i. 2nc/t nu1i respin3 doar pe rameni. +ramlin3i i utlannin3i=
<arie7 c, nici m,car ton3anii sau :aEaienii nu pot a>un3e pe Atatua=
G Nu cred c, e 0orba de ce0a le3at de ras,. a spus Ban31'u= Cred c, e ce0a reli3ios= Aa prote>ea7,
0reun loc s+/nt=
G Ce do0e7i aiC
G <entru c, oamenii nu mani+est, ur, sau team, +a*, de noi. nici m,car o sup,rare mascat,= Obser0 o
netiin*, senin,= Nu1i deran>ea7, pre7en*a noastr,. ci consider, c, nu a0em ce c,uta 2ntr1un loc s+/nt= ?tii
bine c,. 2n rest. ne1ar duce oriunde=
G <oate. a admis <eter= #ar nu pot +i c:iar at/t de Deno+obi. pentru c, alt+el Aimaina nu s1ar +i
2mprietenit at/t de bine cu 'alu ca s,1i transmit, un mesa>=
#up, ce a spus acestea. <eter i1a aplecat pu*in capul ca s, asculte ceea ce 2i optea Jane=
G A:a. a +,cut el= Jane a s,rit o etap, 2n +olosul nostru= Aimaina n1a trimis mesa>ul direct lui 'alu. ci
unei +emei pe nume Grace= ns, ea s1a dus imediat la 'alu. de aceea Jane a considerat c, era bine s, ne
ducem direct la surs,= 'ul*umesc. Jane= mi place cum +unc*ionea7, intui*ia ta=
G Nu +i impertinent cu ea. l1a s+,tuit Ban31'u= Trebuie s, ac*ione7e c/t mai e timp= Ordinul de
2nc:idere a re*elei ar putea +i dat 2n orice clip,= " normal s, se 3r,beasc,=
G Cred c, ar +i mai bine s, distru3, orice asemenea ordin 2nainte s,1l primeasc, i s, preia cine0a
toate computerele din uni0ers. a spus <eter= S, le dea cu ti+la=
G Asta nu i1ar 2mpiedica= #oar i1ar 2nsp,im/nta i mai mult=
G ntre timp. nu a0em cum s, a>un3em la 'alu cu o ambarca*iune=
G Atunci s1o 3,sim pe Grace. a propus Ban31'u= #ac, ea a reuit s, a>un3, acolo. atunci i un
str,in ar putea a0ea acces la 'alu=
G Nu e str,in,. ci samoan,. a spus <eter= ?i numele su3erea7, asta G Teu VOna G dar a lucrat 2n
domeniul uni0ersitar i i1a 0enit mai uor s, adopte un nume cretin. dup, cum se spune aici= Unul
occidental= Trebuie s, +olosim numele de Grace= Aa spune Jane=
G #ac, a primit un mesa> de la Aimaina. tie si3ur cine suntem=
G "u sunt de alt, p,rere. a spus <eter= C:iar dac, ne1a men*ionat numele. cum s, cread, c, aceiai
oameni se a+lau ieri pe lumea lui. iar a7i au a>uns aiciC
G <eter. eti un po7iti0ist +,r, leac= ncrederea ta 2n ra*iune te +ace s, de0ii ira*ional= Si3ur c, 0a
crede c, suntem aceleai persoane= ?i Aimaina e con0ins de asta= Faptul c, am c,l,torit de la o lume la alta
2ntr1o sin3ur, 7i 0a con+irma doar ceea ce1i 2nc:ipuie ei G c, ne1au trimis 7eii=
<eter a o+tat=
G &ine. at/ta 0reme c/t nu 0or 2ncerca s, ne sacri+ice arunc/ndu1ne 2n conul unui 0ulcan. presupun c,
0a +i pl,cut s, trecem drept 7ei=
G Nu 3lumi cu aa ce0a. <eter= $eli3ia e le3at, de cele mai pro+unde sentimente ale oamenilor de
aici= #ra3ostea care se nate din acest amestec e +oarte dulce i puternic,. 2ns, i ura este eDtrem de +ierbinte.
iar +uria. +oarte 0iolent,= At/ta timp c/t str,inii nu se apropie de locurile lor s+inte. poline7ienii r,m/n
oamenii cei mai panici= #ar c/nd p,trun7i 2n lumina +ocului sacru. trebuie s, +ii atent. pentru c, nici un
inamic nu e mai nemilos. mai brutal sau mai ne2nduplecat dec/t ei=
G !ar ai 0,7ut ima3ini 0ideoC a 2ntrebat1o <eter=
G Am citit. a spus Ban31'u= #e +apt. am lecturat c/te0a dintre articolele publicate de Grace
#rin-er=
G A. deci tiai de ea=
G N1am tiut c, era samoan,= Nu 0orbete despre sine= #ac, 0rei s, a+li despre 'alu i locul lui 2n
cultura samoan, din <aci+ica G poate ar trebui s, o numim umanaVi. la +el ca ei G trebuie s, citeti ce0a scris
de Grace #rin-er sau de cine0a care o citea7,. sau care are dispute cu ea= A0ea un articol despre Atatua. aa
am descoperit1o= ?i a mai scris despre in+luen*a +ilo7o+iei Ua a0a asupra samoanilor= C/nd Aimaina a
studiat1o. cred c, a citit unele lucr,ri de Grace #rin-er. apoi i1a adresat c/te0a 2ntreb,ri i ast+el a 2nceput
prietenia dintre ei= #ar le3,tura ei cu 'alu nu are nimic de a +ace cu Ua a0a= "l repre7int, ce0a mai de
demult= #inainte de Ua a0a. dar Ua a0a 2nc, depinde de asta. cel pu*in 2n patria ei=
%reme de c/te0a momente. <eter s1a uitat atent la Ban31'u= "a a sim*it c, el o c/nt,rea din oc:i.
socotind c, a0ea minte i c,. m,car 2n parte. 2i putea +i de +olos= K&ra0o. <eter. a 3/ndit ea= Ce iste* eti. s,
ba3i de seam, c, am o minte analitic,. pe l/n3, cea intuiti0,. 3nomic,. mantic,. lucruri pe care le1ai
constatat de>a=L
<eter s1a ridicat de pe scaun=
G 'er3em s, o 2nt/lnim= %a trebui s, cit,m din lucr,rile ei= ?i s, le discut,m critic=
'atca st,tea nemicat,= Terminase munca de depunere a ou,lor pe acea 7i= ucr,toarele dormeau 2n
2ntunericul nop*ii. dei 2nc, nu era be7na aceea care le re*inea 2n petera ce constituia c,minul ',tcii= "ra
mai cur/nd dorin*a ei de a +i sin3ur, cu mintea ei. s, alun3e miile de am,nunte sup,r,toare din oc:ii i
urec:ile. bra*ele i picioarele lucr,toarelor= Toate 2i reclamau aten*ia. m,car din c/nd 2n c/nd. pentru a1i +ace
treaba5 dar 2ntrea3a 3/ndire 2i era acaparat, ca s,1i eDtind, mintea pentru a umbla prin re*elele pe care
oamenii o 2n0,*aser, s, le considere drept K+iloticeL= Copacul1p,rinte pe nume 4uman 2i eDplicase c,. 2n una
dintre limbile umane. acest lucru a0ea le3,tur, cu iubirea= e3,turile iubirii= #ar 'atca tia altce0a= !ubirea
era cuplarea s,lbatic, dintre tr/ntori= !ubirea era dat, de 3enele tuturor creaturilor. care cereau s, se
2nmul*easc, mereu= mpletirea +ilotic, era altce0a= A0ea o component, 0oluntar,. dac, acea creatur, era cu
ade0,rat 2n7estrat, cu sen7a*ii= <utea o+eri +idelitate acolo unde dorea= Acest lucru era mai important dec/t
iubirea. deoarece crea ce0a mai mult dec/t urmai la 2nt/mplare= #ac, +idelitatea le3a creaturile laolalt,.
acestea de0eneau mai mari. iar acesta era un aspect nou i ineDplicabil=
G :unt legat de tine, de e8emplu, i1a spus ea lui 4uman. c:iar la 2nceputul discu*iei lor din acea
noapte= %orbeau 2n acel +el 2n +iecare noapte. de la o minte la alta. dei nu se 2nt/lniser, niciodat,= Nici n1ar +i
putut. pentru c, ea r,m/nea 2n be7na c,minului ei din ad/ncuri. iar el 2nr,d,cinat l/n3, poarta satului
'ila3re= #ar con0ersa*ia dintre min*i era mai ade0,rat, dec/t orice limb, i se cunoteau unul pe cel,lalt mai
bine dec/t dac, ar +i +,cut1o +olosind 0,7ul i atin3erea=
G <ntotdeauna ncepi la miDlocul gndului, a spus 4uman=
G ,ar tu nelegi mereu tot ce nconDoar gndul, i atunci ce importan are% Apoi ea i1a po0estit
ceea ce se petrecuse 2ntre ea i T/n,ra %alentine i 'iro 2n acea 7i=
G $m auzit i eu o parte, a spus 4uman=
G $ trebuit s strig ca s m fac auzit. 0u seamn cu /nder neleg greu i sunt tari de urec3e.
G 'i vei reui%
G Eiicele mele sunt slabe i lipsite de e8perien, i sunt ocupate s depun ou n noile lor cmine.
1um s realizm o reea bun ca s prindem o ai.a% "ai ales una care are deDa un sla% 'i unde e acel
sla% ;nde e puntea pe care au fcut*o mamele mele% ;nde e +ane%
G /nder e pe moarte, a spus 4uman=
'atca a 2n*eles c, el 2i r,spundea la 2ntrebare=
G 1e anume din el% a 2ntrebat 'atca= $m socotit ntotdeauna c e ca noi. 0u m surprinde c el este
primul om care ne seamn n capacitatea de a controla mai mult de un corp.
G 0u prea bine, a spus 4uman= 4e fapt, nu poate. :*a artat greoi n corpul lui vec3i de cnd au
aprut ceilali. 'i, o vreme, se prea c ar putea s*o ucid pe #nra -alentina. $cum lucrurile s*au
sc3imbat.
G Poi vedea%
G /la, fiica lui adoptiv a venit s m vad. #rupul lui se stinge n mod ciudat. 0u e o boal
cunoscut. 0u primete o8igen. 0u*i poate recpta cunotina. Btrna -alentine, sora lui, spune c
probabil acord prea mult atenie celorlalte euri, astfel c nu poate pstra mult din vec3iul lui corp pentru
acum i aici. 4e aceea, trupul lui cedeaz. <nti plmnii. Poate c tot organismul e n curs de distrugere,
dar plmnii sunt primii.
G $r trebui s fie atent. $ltfel, va muri.
G $a am spus i eu, i1a reamintit 4uman pe un ton bl/nd= /nder e pe moarte.
'atca +,cuse de>a le3,tura la care se re+erise 4uman=
G 4eci nu e nevoie doar de o reea pentru a prinde ai.a acestei +ane. #rebuie s prindem i ai.a lui
/nder i s o transferm n unul dintre celelalte trupuri.
G $ltfel vor muri i ele odat cu el, mi imaginez, a spus 4uman= Ba fel ca la moartea unei mtci,
cnd mor i lucrtoarele.
G ;nele mai supravieuiesc cteva zile, dar aa se ntmpl. 'i asta doar pentru c lucrtoarele nu
au posibilitatea de a avea mintea unei mtci.
G 0u te mai preface, a spus 4uman= 0*ai ncercat niciodat.
G $devrat. 0e temem de moarte.
G 4e aceea i*ai trimis toate fiicele n alte lumi% Pentru c moartea nu nseamn nimic pentru voi%
G <mi salvez specia, nu pe mine, sper c ai observat asta.
G Ba fel procedez i eu, a spus 4uman= Pe de alt parte, sunt prea nrdcinat ca s mai fiu
transplantat.
G 4ar /nder nu are rdcini, a spus 'atca=
G " ntreb dac vrea s moar, a spus 4uman= /u nu cred asta. 0u moare pentru c i*a pierdut
voina de a tri. 1orpul i moare pentru c i*a pierdut interesul fa de viaa pe care o duce. 4ar vrea s
triasc viaa lui Peter. 'i pe cea a lui -alentine.
G $ spus el asta%
G 0u poate vorbi. 0u a gsit calea ctre legturile filotice. 0*a nvat s se conecteze la fel ca noi,
copacii*prini. $a cum faci tu cu lucrtoarele sau ca mine.
G 4ar l*am gsit o dat. 0e*am conectat cu el prin punte, suficient de bine ca s*i auzim gndurile
i s vedem prin oc3ii lui. ,ar el ne*a visat n acele zile.
G -*a visat, dar n*a aflat c aveai intenii panice. 0*a nvat c nu trebuia s v ucid.
G 0*a tiut c Docul era real.
G :au c visele erau adevrate. <ntr*un fel, e nelept, dar biatul nu a nvat nici pe Dumtate s*i
ntrebe simurile.
G (uman, a spus 'atca= 0*ai vrea s te nv cum s te alturi unei reele%
G 4eci vrei s*l prinzi pe /nder cnd moare%
G 4ac l prindem i l transferm ntr*unul din celelalte trupuri, probabil c ele vor nva destule
ca s o gseasc i s o prind i pe aceast +ane.
G 'i dac dm gre%
G /nder moare. Ba fel i +ane. "urim i noi, cnd va sosi flota. Prin ce se deosebete asta de cursul
oricrei alte viei%
G #otul e sincronizarea, a spus 4uman=
G -rei s ncerci s te alturi reelei% #u, Rooter, i ceilali copaci*prini%
G 0u tiu ce nelegi printr*o reea sau dac se deosebete de modul n care noi, prinii, suntem
legai unii de alii. $mintete*i c i noi suntem conectai cu copacii*mame. /i nu pot vorbi, dar au via, i
noi ne ancorm de ei la fel cum lucrtoarele sunt legate de tine. =sete o cale de*i include i pe ei n reea,
iar taii se vor altura fr nici un efort.
G : facem o repetiie n seara asta, (uman. 4*mi voie s m unesc cu tineF :pune*mi cum i se
pare i voi ncerca s*i e8plic ce fac i ncotro mergem.
G 0*ar trebui ca mai nti s*l gsim pe /nder% 1a s nu se piard%
G #oate la vremea lor, a spus 'atca= 'i, pe de alt parte, nu sunt c3iar att de sigur c tiu cum s*
l gsesc dac i*a pierdut cunotina.
G 4e ce% 1ndva i*ai transmis vise doar i atunci dormea.
G $tunci aveam puntea.
G Poate c +ane ne ascult.
G 0u, a spus 'atca= $ ti dac ar fi conectat cu noi. Eorma ei a fost conceput ca s se
potriveasc formei mele, astfel nct s nu fie recunoscut.
<li-t st,tea l/n3, patul lui "nder pentru c, nu suporta s, r,m/n, 2n picioare sau s, se mite= "l a0ea
s, moar, +,r, s, mai scoat, o 0orb,= "a 2l urmase. 2i o+erise un c,min i o +amilie. dar ce 2i spusese elC #a. 2i
2n3,duise uneori s,1i +ie umbr,5 ea +usese un obser0ator mut al multora dintre discu*iile purtate de el 2n
ultimele s,pt,m/ni i luni= ns, c/nd 2ncercase s,1i 0orbeasc, despre lucruri personale. amintiri mai
pro+unde. despre 2n*elesul pe care 2l d,dea lucrurilor pe care le +,ptuise. el se mul*umise s, clatine din cap.
spun/nd G cu bl/nde*e. pentru c, era calm. dar i cu +ermitate. pentru c, nu 0oia ca ea s, 2n*elea3, 3reit:
G <li-t. nu mai sunt dasc,l=
K&a da. eti. 0oia ea s,1i spun,= C,r*ile tale continu, s, +ie un i70or de educa*ie c:iar 2n locuri 2n care
nu ai a>uns niciodat,= "atca, (egemonul i c:iar -iaa lui (uman 2i au locul l/n3, tine= Cum po*i a+irma c,
nu1i 0ei mai educa pe al*ii c/nd mai ai de scris c,r*i i trebuie s, +ii %orbitor 2n numele altor mor*iC Ai 0orbit
la moartea uci3ailor i a s+in*ilor. str,inilor. iar odat,. la moartea unui 2ntre3 ora. 2n3:i*it de erup*ia
produc,toare de cataclism a unui 0ulcan= #ar relat/nd aceste istorii. unde era po0estea ta. AndreE Bi33inC
Cum pot +i %orbitor la moartea ta. dac, nu mi1ai eDplicat1oC
Ori acesta este ultimul t,u secret G acela c, nu ai a0ut cunotin*, de oamenii despre a c,ror moarte ai
0orbit. tot ast+el cum nu tiu eu acum nimic despre moartea taC ', obli3i s, in0ente7. s, 3:icesc. s,1mi pun
2ntreb,ri. s,1mi ima3ine7 G aa ai procedat i tuC Trebuie s, descop,r po0estea care poate +i cre7ut,. apoi s,
3,sesc o eDplica*ie alternati0, care s, poat, +i 2n*eleas, de ceilal*i i care s, aib, sens i puterea de a
trans+orma. pentru ca dup, aceea s, spun acea po0este G c:iar dac, i ea este o in0en*ie. cu nimic mai
ade0,rat, dec/t po0estea pe care o crede oricineC Asta trebuie s, rostesc atunci c/nd 0oi +i %orbitorul pentru
%orbitorul 2n Numele 'or*ilorCL #arul lui nu a +ost acela de a descoperi ade0,rul. ci de a1l in0enta5 el nu
des+,ura. de7noda 0ia*a mor*ilor. ci o crea= Tot ast+el am creat1o i eu pe a lui= Sora lui spune c, el a murit
pentru c,. dintr1o +idelitate impecabil,. a 2ncercat s,1i urme7e so*ia 2n 0ia*a de pace i si:,strie dup, care
t/n>ea5 dar 2ns,i pacea acelei 0ie*i l1a ucis. pentru c, ai.a lui a trecut 2n 0ia*a copiilor ciuda*i care au ap,rut
maturi din mintea lui. iar trupul lui b,tr/n. 2n ciuda tuturor anilor pe care mai trebuia s,1i tr,iasc,. a +ost
a70/rlit deoparte +iindc, el nu a a0ut timp s, se ocupe de p,strarea lui 2n 0ia*,=
N1a 0rut s,1i p,r,seasc, so*ia i nici n1a 0rut ca ea s,1l p,r,seasc,5 de aceea. s1a plictisit de moarte
i i1a pro0ocat mai mult r,u st/nd cu ea dec/t dac, ar +i l,sat1o s, tr,iasc, +,r, el=
K<rin urmare. "nder. acest lucru e su+icient de brutalCL "l a distrus m,tcile de pe c/te0a 7eci de lumi.
l,s/nd doar o supra0ie*uitoare a acelei specii 0ec:i i m,re*e= ?i tot el a readus1o la 0ia*,= Faptul c, ai sal0at
ultima dintre 0ictime compensea7, uciderea celorlalteC "l nu a 0rut s, +ac, asta. aa se ap,r, el5 2ns, mor*ii
nu pot +i readui la 0ia*,. iar c/nd 0ia*a este rete7at, 2n plin, +loare. oare ai.a spune: K%ai. oare dac, acel
copil care m1a ucis credea c, >oac, un >oc. asta 2nseamn, c, 0ia*a mea c/nt,rete mai pu*in. contea7, mai
pu*inCL Nu. c:iar i "nder ar +i spus: K'oartea c/nt,rete la +el. iar eu port acea po0ar, pe umeri= Nimeni nu
are m/inile m/n>ite de s/n3e ca mine5 de aceea. 0oi rosti ade0,rul brutal despre 0ia*a celor care au murit +,r,
s, +ie ne0ino0a*i i 0, 0oi demonstra c, p/n, i acetia pot +i 2n*eleiL= #ar el a 3reit. ei nu pot +i 2n*elei.
nici unul. 0orbirea 2n numele mor*ilor are e+ect doar pentru c, mor*ii tac i nu ne pot corecta erorile= "nder a
murit i nu m, poate +ace s,1mi 2ndrept 3reeala. ast+el c, unii dintre 0oi 0e*i crede c, n1am comis nici una.
0e*i considera c, spun ade0,rul despre el. 2ns, realitatea este c, nici o persoan, n1o poate 2n*ele3e pe alta. de
la 2nceputul 0ie*ii p/n, la s+/ritul ei. nu eDist, nici un ade0,r care s, poat, +i cunoscut. ci doar istorisirea pe
care noi ne1o ima3in,m ca real,. po0estea despre care al*ii ne spun c, e ade0,rat,. po0estea pe care al*ii o
consider, ade0,rat,5 dar toate sunt minciuni=
<li-t s1a ridicat i a repetat cu disperare rostirea 2n +a*a sicriului lui "nder. dei 2nc, nu +usese pus 2n
el. 2nc, 7,cea 2n pat. i aerul 2i era pompat 2n pl,m/ni printr1o masc,. iar o solu*ie de 3luco7, 2i era
administrat, 0enos. dar 2nc, nu murise= #oar t,cea=
G Un cu0/nt. a optit ea= Un cu0/nt de1al t,u=
"nder a micat bu7ele=
<li-t ar +i trebuit s,1i c:eme imediat pe ceilal*i= No0in:a. care era la cap,tul puterilor dup, ce
pl/nsese at/t de mult. era a+ar,= ?i %alentine. sora lui5 "la. Ol:ado. Gre3o. Auara. patru dintre copiii adopta*i
de el5 i mul*i al*ii. intr/nd i ieind din sala de 0i7it,. dorind s,1l 7,reasc, m,car. s, aud, un cu0/nt de1al lui
sau s,1i atin3, m/na= #ac, ei ar +i putut trimite 0orb, spre alte lumi. cum ar mai +i pl/ns oamenii care 2i
aduceau aminte de rostirile lui de1a lun3ul a trei mii de ani de c,l,torii de la o lume la alta= #ac, ei i1ar +i
putut proclama ade0,rata identitate G %orbitor 2n Numele 'or*ilor. autor a dou, G ba nu G a trei c,r*i despre
%orbire5 i "nder Bi33in. )enocidul. ambii a+la*i 2n aceeai carne pieritoare G 0ai. ce unde de oc s1ar +i
r,sp/ndit 2n 2ntre3ul uni0ers umanH
S1ar +i r,sp/ndit. 2ntins. aplati7at. ca apoi s, dispar, treptat= Ca orice und,= Ca orice oc= O not, de
subsol 2ntr1o carte de istorie= C/te0a bio3ra+ii= &io3ra+ii re0i7uite de 3enera*ia urm,toare= Articole 2n
enciclopedii= Note la s+/ritul traducerilor c,r*ilor lui= Aceasta este nemicarea 2n care se stin3 toate 0ie*ile
mari=
"nder a micat bu7ele=
G <eter. a optit el=
Apoi a rec,7ut 2n mu*enie=
Ce pre0estea astaC nc, respira. instrumentele nu indicau nimic anormal. inima lui continua s, bat,=
ns, 2l c:emase pe <eter= Asta 2nsemna c, t/n>ea s, retr,iasc, 0ia*a copilului min*ii lui. a T/n,rului <eter=
Sau. a0/nd un +el de delir. 2i 0orbea +ratelui s,u. 4e3emonulC Sau +ratelui s,u. pe 0remea c/nd era copilC
<eter. ateapt,1m,H <eter. am procedat bineC <eter. s, nu1mi +aci r,uH <eter. te ur,scH <eter. pentru un 7/mbet
de1al t,u a +i 3ata s, mor sau s, ucid= Care era acel mesa>C Ce trebuia s, rosteasc, <li-t despre acel cu0/ntC
S1a 2ndep,rtat de patul lui= A mers p/n, la u, i a desc:is1o=
G mi pare r,u. a spus ea 2ncet c,tre oamenii care umpleau cealalt, camer,. c,tre cei care o au7iser,
rareori rostind ce0a sau care nu o ascultaser, niciodat,= A 0orbit 2nainte de a putea c:ema i pe altcine0a s,1l
aud,= #ar s1ar putea s, mai 0orbeasc,=
G Ce a spusC a 2ntrebat No0in:a. ridic/ndu1se 2n picioare=
G #oar un nume. a preci7at <li-t= A rostit: K<eterL=
G A in0ocat monstruo7itatea pe care a readus1o din spa*iu. nu m1a c:emat pe mineH a 7is No0in:a=
ns, ea 0orbise aa din cau7a medicamentelor pe care i le administrase medicul. ele o +,ceau s,
0orbeasc, i s, pl/n3, ast+el=
G Cred c,1l in0oc, pe +ratele nostru mort. a spus &,tr/na %alentine= No0in:a. 0rei s, intriC
G #e ceC a 2ntrebat No0in:a= Nu m1a c:emat pe mine. ci pe el.
G " incontient. a spus <li-t=
G %e7i. mam,C a +,cut "la= Nu c:eam, pe nimeni. 0orbete 2ntr1un 0is= #ar tot e ce0a. a rostit un
cu0/nt. iar acesta e un semn bun=
Cu toate acestea. No0in:a a re+u7at s, intre= Aa c, 2n >urul patului se 3,seau %alentine. <li-t i patru
dintre copiii adopta*i c/nd "nder a 0orbit din nou=
G No0in:a. a 7is el=
G <l/n3e a+ar,. a spus %alentine= Cumplit de sedat,. 2mi pare r,u=
G Nu1i nimic. a spus "nder= Ce s1a 2nt/mplatC 2n*ele3 c, sunt bolna0=
G Cam aa ce0a. a spus "la= KNeaten*iaL ar +i eDplica*ia mai precis, a cau7ei care *i1a pro0ocat boala.
din c/te tim noi=
G %rei s, spui c, am su+erit un accidentC
G %reau s, spun c, acor7i prea mult, aten*ie la ceea ce se petrece pe alte planete. de aceea corpul t,u
de aici e c/t pe ce s, se autodistru3,= a microscop am 0,7ut cum celulele lupt, 2ncet s, reconstruiasc,
rupturile din propriii pere*i= 'ori pe por*iuni. dar 2n 2ntre3ul corpului t,u=
G $e3et c, 0, dau at/ta b,taie de cap. a spus "nder=
%reme de o clip,. au cre7ut c, acela era punctul de plecare al unei discu*ii. 2nceputul procesului de
2ns,n,toire= ns,. dup, ce 0orbise at/t de pu*in. "nder a 2nc:is oc:ii i a adormit din nou. iar indica*iile
instrumentelor au r,mas nesc:imbate=
KO. ce minunat. a 3/ndit <li-t= !1am cerit un cu0/nt. mi l1a o+erit. iar acum tiu c:iar mai pu*ine
dec/t 2nainte= Am risipit cele c/te0a momente de luciditate ale lui ca s,1i spunem ce se petrece. 2n loc s,1i
punem 2ntreb,ri pe care probabil nu 0om mai a0ea ansa de a i le adresa= #e ce de0enim cu to*ii mai proti
c/nd ne 2n3r,m,dim 2n >urul cui0a a+lat 2n pra3ul mor*iiCL
A r,mas 2ns, locului. urm,rindu1l. atept/nd. pe c/nd ce ceilal*i. c/te unul. c/te doi. au ieit din
camer,= %alentine a 0enit ultima i a atins1o pe bra*=
G <li-t. nu po*i r,m/ne aici o 0enicie=
G Stau c/t pot. a spus ea=
%alentine a pri0it1o 2n oc:i i probabil a 0,7ut ce0a care a determinat1o s, renun*e la ideea de a o
con0in3e= A plecat. iar <li-t a r,mas din nou sin3ur, cu trupul 0l,3uit al b,rbatului a c,rui 0ia*, era centrul
0ie*ii ei=
#e c/nd a+lase ade0,ratul scop al c,l,toriilor 2n c,utarea de noi lumi. 'iro nu tia dac, era ca7ul s,
se bucure sau s, se sperie de sc:imbarea petrecut, cu T/n,ra %alentine= #ac, p/n, atunci ea p,rea calm,.
c:iar ne2ncre7,toare 2n sine. acum abia se st,p/nea ca s, nu1l 2ntrerup, pe 'iro ori de c/te ori a0ea ce0a de
spus= n clipa c/nd credea c, 2n*elesese ce 0oia el s, spun,. 2ncepea s, 0orbeasc, G iar c/nd el sus*inea c, se
re+erea la cu totul altce0a. ea r,spundea la acea problem, 2nainte ca el s, +i terminat cu eDplica*iile= 'iro i1a
dat seama c, probabil de0enise mai sensibil dec/t trebuia G tr,ise +oarte mult, 0reme aproape incapabil s, se
eDprime. i mai to*i obinuiau s,1l 2ntrerup,. de aceea el se sup,ra la orice a+ront. oric/t de minor= !ar asta nu
din cau7, c, socotea c, oamenii procedau ast+el din r,utate= #ar %al era pur i simplu=== pornit. "ra
permanent trea7, G i acum p,rea c, nu mai dormea deloc sau cel pu*in 'iro n1o 0,7use odi:nindu1se= ?i
nici nu 0oia s, mear3, acas,. p,r,sind acele planete=
G A0em un termen. spunea ea= S1ar putea ca semnalul de oprire a ansiblului s, se dea 2n orice
moment= Nu a0em timp de odi:n, inutil,=
'iro a 0rut s,1i spun,: K#e+inete cu0/ntul Winutil UX= "l a0ea ne0oie de mai mult, odi:n,. iar c/nd
i1a +,cut cunoscut acest lucru. cu un 3est de respin3ere. %al i1a 7is:
G #ac, 0rei. dormi. m, ocup eu=
!ar el dormea pe +urate i. c/nd se tre7ea. constata c, ea i Jane eliminaser, 2ntre timp alte trei
planete G dintre care dou, mani+estau semnele #escoladei de care su+eriser, 2n ultimii o mie de ani=
G Ne apropiem. spunea %al. dup, care se lansa 2n pre7entarea unor elemente interesante re+eritoare la
datele ob*inute. asta p/n, se 2ntrerupea sin3ur, G din acest punct de 0edere. a0ea o atitudine democratic,.
oprindu1se pe sine la +el de uor cum 2l oprea i pe el G ca s, se ocupe de datele culese de pe o alt, planet,=
#up, doar o 7i de asemenea tratament. 'iro renun*ase practic s, mai 0orbeasc,= %al era at/t de
concentrat, asupra acti0it,*ii ei. 2nc/t nici nu 0orbea despre altce0a5 iar cu pri0ire la acel subiect. 'iro nu
a0ea de spus prea multe. dec/t s,1i transmit, periodic in+orma*ii primite de la Jane prin nestemata din urec:e.
nu prin computerele de pe na0,= 'u*enia lui aproape total, i1a o+erit totui timp s, 3/ndeasc,= KAsta i1am
cerut lui "nder. i1a dat el seama= Numai c, "nder nu o putea +ace 2n mod contient= AiOa lui procedea7,
ast+el din cau7a ne0oilor i dorin*elor pro+unde ale lui "nder. nu datorit, deci7iilor luate 2n mod contient= #e
aceea. el nu putea s,1i acorde aten*ie lui %al5 dar munca ei putea de0eni at/t de interesant,. 2nc/t "nder nu ar
mai suporta s, se concentre7e asupra altor lucruri=L
KC/t anume din toate astea a +ost 2n*eles dinainte de c,tre JaneCL s1a 2ntrebat el=
?i cum nu putea discuta asta cu %al. i1a sub0ocali7at 2ntreb,rile. ast+el ca Jane s, le aud,=
G Ne1ai de70,luit scopul ade0,ratei noastre misiuni pentru ca "nder s,1i poat, 2ndrepta aten*ia
asupra lui %alC Sau ai p,strat totul secret p/n, acum ast+el 2nc/t s, n1o +ac, "nderC
G "u nu alc,tuiesc asemenea planuri. i1a spus Jane la urec:e= ', preocup, alte lucruri=
G #ar e bine pentru tine. nuC Corpul lui %al nu mai e 2n prime>die de a se topi=
G Nu +i necioplit. 'iroH Nimeni nu te place c/nd te por*i aa=
G Oricum nu m, place nimeni. a spus el. 2ncet. dar binedispus= Nu te1ai +i putut ascunde 2n trupul ei
dac, era doar o 3r,m,>oar, de *,r/n,=
G Nu m, pot strecura 2n el. pentru c, "nder se a+l, 2nc, 2n interiorul lui. absorbit de ceea ce +ace %al.
a spus Jane=
G " c:iar at/t de absorbitC
G Aa se pare. i1a r,spuns Jane= !ar corpul lui se de3radea7,= C:iar mai rapid dec/t se de3rada al lui
%al=
ui 'iro i1a trebuit doar o clip, ca s, 2n*elea3,=
G %rei s, spui c, moareC
G %reau s, spun c, %al e eDtrem de acti0,. a spus Jane=
G Nu1l mai iubeti pe "nderC a 2ntrebat 'iro= Nu1*i pas,C
G #ac, lui "nder nu1i pas, de propria 0ia*,. a spus Jane. de ce mi1ar p,sa mieCH Am/ndoi +acem
toate e+orturile ca s, 2ndrept,m o situa*ie= Asta m, ucide pe mine. dar i pe el= Aproape c, te1a ucis i pe tine.
iar dac, d,m 3re. 0or muri 2nc, mul*i al*ii=
G Ce rece i nep,s,toare etiH a spus 'iro=
G Sunt doar o m/n, de semnale 2ntre stele. at/ta tot. a spus Jane=
G "erda de bode, a +,cut 'iro= Ce1i cu atitudinea astaC
G Nu am sentimente= Sunt un pro3ram de computer=
G ?tim cu to*ii c, ai o ai.a care e ec:i0alentul su+letului. dac, 0rei s1o numeti aa. dup, cum
procedea7, toat, lumea=
G Oamenii cu su+let nu pot +i opri*i prin deconectarea c/tor0a aparate=
G &ine. dar Con3resul 0a trebui s, 2nc:id, miliarde de computere i mii de ansibluri 2n acelai timp
ca s, te prind,= ndr,7nesc s, spun c, m, impresionea7,= <entru mine ar +i su+icient i un 3lon*= Un 3ard
electric era c/t pe ce s, m, ucid,=
G <resupun c, am 0rut s, mor cu 73omot mare i cu un miros de m/ncare ars,. a spus Jane= O. de1a
a0ea inim,H #ar probabil c, tii c/ntecul acela=
G Am crescut cu +ilme clasice. a spus 'iro= Asta a alun3at multe din nepl,cerile de acas,= Tu ai
minte i cura>= Cred c, 0ei 3,si i o inim,=
G mi lipsesc doar panto+ii cu rubine= ?tiu c, nic,ieri nu1i ca acas,. dar eu nu pot a>un3e acolo. a spus
Jane=
G <entru c, "nder 2i +olosete corpul at/t de intensC a 2ntrebat 'iro=
G Nu *in s, +olosesc trupul lui %al aa cum ai 0rea tu. a spus Jane= ?i cel al lui <eter ar +i bun= C:iar
i al lui "nder. dac, nu i1l mai +olosete= Nu sunt c:iar +emeie= Aa mi1am ales eu identitatea ca s, m,
apropii de "nder= "l a0ea di+icult,*i c/nd trebuia s, intre 2n rela*ii cu b,rba*i= Am o dilem,: c:iar dac, "nder
ar elibera unul dintre aceste trupuri ca s,1l pot +olosi eu. nu tiu cum s, p,trund 2n el= Nu tiu unde mi1e ai.a=
Tu po*i s,1*i plase7i ai.a unde 0reiC Unde este ea acumC
G #ar 'atca 2ncearc, s, te 3,seasc,= "a poate +ace asta G poporul ei te1a creat=
G #a. ea. +iicele ei i copacii1p,rin*i. care au alc,tuit un +el de re*ea. dar asta nu s1a mai reali7at p/n,
atunci G s, prin7i ce0a 0iu i s,1l 2ndrumi spre un trup care este de>a st,p/nit de ai.a altcui0a= Nu se poate.
iar eu o s, mor. dar 2n nici un ca7 nu1i 0oi l,sa pe tic,loii care au in0entat #escolada s, distru3, toate
celelalte specii 2n7estrate cu sim*uri pe care le1am cunoscut= Oamenii m, 0or ucide. socotind c, sunt un
pro3ram de computer care a luat1o ra7na. dar asta nu 2nseamn, c, 0oi permite cui0a s, distru3, umanitatea=
Sau s, distru3, m,tcile= Ori pe pe9ueninos. #ac, e s,1i oprim. trebuie s1o +acem 2nainte de a muri= Sau. cel
pu*in. s, 0, pre3,tesc pe tine i pe %al. pentru ca 0oi s, pute*i reali7a asta i +,r, mine=
G #ac, a>un3em acolo c/nd tu 0ei muri. n1o s, ne mai putem 2ntoarce=
G Asta e=
G #eci e o misiune sinuci3a,=
G %ia*a e o misiune sinuci3a,. 'iro= %eri+ic, G e o lec*ie de ba7, 2n +ilo7o+ie= *i petreci 0ia*a
consum/ndu1*i combustibilul. iar c/nd 2l termini. mori=
G Acum 0orbeti ca mama. a spus 'iro=
G A. nu= !au totul cu 7/mbetul pe bu7e= 'ama ta a considerat mereu c, soarta ei a +ost tra3ic,=
'iro tocmai se pre3,tea s,1i spun, ce0a ustur,tor. dar %al i1a 2ntrerupt con0ersa*ia cu Jane=
G Nu1mi place c/nd procede7i aaH a stri3at ea=
G Cum anumeC s1a mirat 'iro. 2ntreb/ndu1se dac, ea mai spusese ce0a 2nainte de acea i7bucnire=
G "Dclude1m, i 0orbete doar cu ea.
G Cu JaneC #ar mereu discut cu ea=
G #ar uneori m, ascultai i pe mine. a spus %al=
G &ine. %al. i tu obinuiai s, m, ascul*i. dar acum lucrurile s1au sc:imbat. din c/te 0,d eu=
%al s1a ridicat brusc de pe scaun i s1a repe7it 0al0/rte> la el. oprindu1se 2n +a*a lui cu un aer
amenin*,tor=
G #eci aa stau lucrurileC Femeia pe care o iubeai era t,cut,. s+ioas, i te l,sa 2ntotdeauna s, domini
con0ersa*ia= Acum. c/nd sunt 0ie. c/nd m, simt ca i cum a +i eu 2ns,mi. consta*i c, nu sunt +emeia pe care
o doreai. ade0,ratC
G Nu pre+er +emeile t,cute sau===
G <,i nu po*i recunoate ce0a at/t de 3ra0H Nu. trebuie s, ne proclam,m per+ect 0irtuoase i===
'iro s1a ridicat 2n picioare G lucru nu tocmai uor. pentru c, ea era +oarte aproape de scaunul lui G i
i1a stri3at 2n +a*,:
G #in c/nd 2n c/nd trebuie s, termin i eu c/te1o +ra7,H
G ?i c/te +ra7e de1ale mele ai===C
G Aa. 2ntoarce situa*ia 2n +a0oarea ta===
G Tu ai 0rut s, m, lipseti de 0ia*, ca s, instale7i pe altcine0a 2n trupul meu===
G A. despre asta e 0orbaC <o*i s, te liniteti. pentru c, Jane spune===
G Jane 7ice mereu c/te ce0aH Ai spus c, m, iubeti. dar nimeni nu poate concura cu o +emeie care e
permanent 2n urec:ea ta. care ascult, orice 0orb, de1a ta i===
G Acum 0orbeti ca mamaH a stri3at 'iro= 0ossa :en3ora, nu tiu de ce "nder a urmat1o la
m,n,stire= Se a3,*a de aceeai idee. c, el o iubea mai mult pe Jane dec/t pe ea=
G ',car el a ncercat s, iubeasc, o +emeie mai mult dec/t ca pe o a3end, de pro3ram,ri
suprade70oltat,=
Au r,mas aa. +a*, 2n +a*,. 'iro ce0a mai 2nalt. dar cu 3enunc:ii 2ndoi*i pentru c, nu reuise s, se
ridice de tot de pe scaun din cau7a ei. care st,tea at/t de aproape i1i su+la 2n +a*,. sim*indu1i c,ldura trupului
la doar c/*i0a centimetri distan*,. i atunci s1a 3/ndit: KAcesta e momentul c/nd===L Apoi a rostit totul tare.
c:iar 2nainte ca 3/ndul s, se 2nc:e3e complet 2n minte:
G Acesta este momentul c/nd. 2n +ilme. cei doi care stri3, unul la cel,lalt se pri0esc brusc 2n oc:i. se
2mbr,*iea7, i r/d de +uria ce i1a cuprins. dup, care se s,rut,=
G #a. aa e 2n +ilme. a spus %al= #ac, pui m/na pe mine. o s, te lo0esc at/t de tare 2ntre picioare.
2nc/t 0ei a0ea ne0oie de un c:irur3 ca s, te repare=
Apoi s1a r,sucit i a re0enit la scaunul ei=
'iro s1a l,sat uor pe scaun i a 7is. de ast, dat, cu 0oce tare. dar 2ndea>uns de tare ca %al s,1i dea
seama c, nu 0orbea cu ea:
G Aa. Jane. unde r,m,seser,m 2nainte de i7bucnirea +urtuniiC
$,spunsul lui Jane a 0enit pe un ton t,r,3,nat5 'iro a recunoscut asta drept un obicei al lui "nder
c/nd era subtil i ironic=
G Acum 2*i dai seama de ce a 2nt/mpina di+icult,*i dac, ar +i s, +olosesc 0reo parte a corpului ei=
G #a. i eu am aceeai problem,. a spus 2ncet 'iro. apoi a r/s tare. c:icotit. tiind c, asta o 0a irita
pe %al= !ar din +elul 2n care s1a 2ncordat. dar nu i1a r,spuns. 'iro a 2n*eles c, planul 2i reuise=
G N1a 0rea s, 0, certa*i. a spus Jane 2mp,ciuitor= Am ne0oie de conlucrarea 0oastr,. pentru c, 0a
trebui s, re7ol0a*i situa*ia 2mpreun, cu mine=
G #in c/te 2mi dau seama. a spus 'iro. tu i %al a*i conlucrat i +,r, mine=
G %al a re7ol0at o serie de lucruri pentru c, e at/t de plin, de=== Orice o anim, acum=
G " plin, de "nder. a spus 'iro=
%al s1a 2ntors cu scaunul i l1a pri0it=
G Nu te 2ntrebi 2n le3,tur, cu identitatea ta seDual,. ca s, nu mai 0orbim de s,n,tatea ta mintal,. c/nd
cele dou, +emei pe care le iubeti sunt una 0irtual,. eDist/nd doar 2n le3,turile trec,toare de ansiblu. eDistente
2ntre computere. i una al c,rei su+let apar*ine unui b,rbat care e so*ul mamei taleC
G "nder e pe moarte. a spus 'iro= Ori tiai de>aC
G Jane a 7is c, el p,rea neatent=
G <e moarte. a repetat 'iro=
G #up, mine. +aptul c, tu i "nder sus*ine*i c, iubi*i o +emeie 2n carne i oase. dar. 2n realitate. nu1i
pute*i acorda aceleia nici m,car o +r/ntur, din aten*ia 0oastr, eDplic, +oarte limpede caracterul b,rba*ilor. a
spus %al=
G 'da. *ie 2*i acord toat, aten*ia. a spus 'iro= n ce1l pri0ete pe "nder. nu1i acord, aten*ie mamei
pentru c, se ocup, de tine.
G #e munca mea. 0rei s, 7ici= ?i de misiune= Nu de mine=
G Acestui lucru i1ai acordat tu aten*ie tot timpul. mai pu*in c/nd ai +,cut o pau7, ca s, m, ataci
pentru modul 2n care discut cu Jane i nu te ascult pe tine=
G "Dact. a spus %al= Cre7i c, n1am obser0at ce s1a petrecut cu mine 2n aceast, 7iC C,. dintr1odat,. nu
mai reuesc s,1mi *in 3ura. c, sunt at/t de acti0,. 2nc/t nu mai pot dormi. c,=== "nder a +ost eul meu tot
timpul. numai c, p/n, acum m1a l,sat sin3ur,. iar asta a +ost bine. pentru c, m, 2nsp,im/nt, ce +ace acum=
Nu 2n*ele3i c, sunt 2n3ro7it,C " prea mult= 'ai mult dec/t pot suporta= Nu sunt 2n stare s, rein at/ta ener3ie
2n mine=
G Atunci 0orbete despre asta. nu *ipa la mine. i1a spus 'iro=
G #ar n1ai 0rut s, m, ascul*i= Am 2ncercat. dar tu discutai cu Jane. l,s/ndu1m, pe dina+ar,=
G <entru c, nu suportam s, ascult iruri de date i anali7e pe care le puteam 0edea i re7umati0 pe
computer= #e unde s, tiu c, te mai opreai din acel monolo3 ca s, spui i ce0a de interes umanC
G Acum totul este important i nu am eDperien*, 2n asemenea situa*ii= n ca7 c, ai uitat. nu tr,iesc de
+oarte mult, 0reme= 'ulte lucruri 2mi sunt necunoscute= #e eDemplu. nu tiu de ce1mi pas, at/t de mult de
tine= Tu 2ncerci s, m, 2nlocuieti din po7i*ia mea de st,p/n, a acestui trup= ', i3nori sau m, domini. 2ns, eu
nu 0reau asta= Acum am ne0oie de un prieten=
G ?i eu. a spus 'iro=
G #ar nu tiu cum s, procede7. a spus %al=
G <e de alt, parte. eu tiu +oarte bine cum s, +ac. dar sin3ura dat, c/nd s1a 2nt/mplat. m1am
2ndr,3ostit de persoana respecti0,= Apoi am a+lat c, era sora mea 0itre3,. pentru c, tat,l ei era amantul
mamei. iar omul pe care 2l consideram tat,l meu s1a do0edit steril. +iindc, murea din cau7a unei boli ce 2l
rodea pe din,untru= Acum 2n*ele3i de ce e7it at/t de multC
G %alentine a +ost prietena ta= ?i 2nc, 2*i este=
G #a. a spus 'iro= #a. uitasem asta= Am a0ut doi prieteni=
G <lus "nder=
G Trei. s1a corectat 'iro= ?i cu sora mea. "la. 2nseamn, patru= ?i 4uman mi1a +ost prieten. aadar.
sunt cinci=
G %e7iC Cred c, asta te1a 2n0,*at cum s,1*i +aci prieteni=
G Ca s,1*i +aci prieteni. a spus 'iro. repet/nd intona*ia mamei lui. trebuie s, +ii tu 2nsu*i prietenos=
G 'iro. a spus %al. mi1e +ric,=
G #e ceC
G #e lumea pe care o c,ut,m. nu tiu ce 0om 3,si acolo= #e ce mi se 0a 2nt/mpla dac, "nder moare=
Sau dac, Jane m, preia ca=== lumin, interioar,. ca p,puar= #e ceea ce 0oi sim*i dac, n1o s, mai *ii la mine=
G #ar dac, 2*i promit c, 0oi *ine la tine indi+erent ce se 2nt/mpl,C
G Nu po*i +ace o asemenea promisiune=
G &ine. dac, m1a tre7i c, 0rei s, m, stran3ule7i. atunci n1a mai *ine la tine=
G #ar dac, te1a 2necaC
G Nu pot *ine oc:ii desc:ii sub ap,. i atunci n1a ti c, tu eti tu=
Au pu+nit am/ndoi 2n r/s=
G n +ilme. 2n asemenea clipe. eroul i eroina r/d i se 2mbr,*iea7,=
Glasul lui Jane i1a 2ntrerupt=
G Scu7a*i1m, c, 0, stric momentul de tandre*e. dar am 3,sit o nou, lume i se transmit mesa>e 2ntre
supra+a*a planetei i obiectele arti+iciale care 7boar, pe orbit,=
Am/ndoi s1au 2ntors spre terminale i au pri0it datele pe care Jane le pre7enta=
G Nu este ne0oie de o anali7, minu*ioas,. a spus %al= <laneta asta este a0ansat, din punct de 0edere
te:nolo3ic= C:iar dac, nu de aici a pornit #escolada. parie7 c, se tie unde este acel loc=
G A 0rea s, tiu dac, ne1au detectat i cum 0or procedaC #ac, posed, te:nolo3ia necesar, lans,rii
de obiecte 2n spa*iu. probabil au i capacitatea de a ne distru3e=
G "u 0eri+ic dac, eDist, obiecte care 0in spre noi. a spus Jane=
G S, 0edem dac, undele acestea electroma3netice sunt purt,toare de ce0a care aduce a limba>=
G Sunt +luDuri de date. a preci7at Jane= e anali7e7 c,ut/nd modele binare= #ar ti*i c, decodi+icarea
limba>ului computeri7at impune trei sau patru ni0ele de decodi+icare 2n loc de dou,. cum e re3ula. deci nu
este uor=
G Credeam c, limba>ul binar e mai simplu dec/t o limb, 0orbit,. a spus 'iro=
G #a. c/nd e 0orba de pro3rame i date numerice. a spus Jane= #ar dac, sunt ima3ini di3itali7ateC
C/t e de lun3, o linie dac, e o a+iare tip rasterC C/t de mult din transmisie e material de ini*iali7areC C/t de
mult ocup, datele de corectare a erorilorC C/t de mult din asta este o repre7entare binar, a unei repre7ent,ri
scrise a unei limbi 0orbiteC #ac, e criptat, 2n continuare. ca s, 2mpiedice interceptareaC Nu am idee ce
dispo7iti0 produce codul i nici ce main, 2l primete= Aadar. +olosindu1mi mai toat, capacitatea pentru a
re7ol0a problema. mi1e +oarte 3reu. doar c, aceasta===
<e prima pa3in, a a+ia>ului a ap,rut un 3ra+ic=
G=== cred c, e repre7entarea unei molecule 3enetice=
G O molecul, 3enetic,C
G Similar, cu a #escoladei. a spus Jane= "Dact aa cum di+er, de moleculele 3enetice de pe <,m/nt
i usitania= Crede*i c, e o decodi+icare plau7ibil,C
#easupra terminalelor a ap,rut brusc o mas, de ci+re binare= #up, o clip,. acea mas, s1a trans+ormat
2ntr1o nota*ie :eDa7ecimal,= Apoi. o ima3ine tip raster care sem,na cu inter+eren*a para7i*ilor. +,r, s,
aminteasc, de o ima3ine coerent,=
G Nu se scanea7, bine 2n acest +el= #ar ca set de instruc*iuni. constat c, re7ultatele sunt mereu la +el=
#up, aceea. pe ecran au ap,rut ima3ini de molecule 3enetice=
G #e ce ar transmite cine0a in+orma*ii 3eneticeC a 2ntrebat %al=
G <oate e un soi de limba>. a spus 'iro=
G #ar cine ar putea citi o ast+el de limb,C a 2ntrebat %al=
G Cei care au creat #escolada. a 7is 'iro=
G %rei s, spui c, 0orbesc prin manipularea 3enelorC s1a mirat %al=
G <oate c, le miros. a spus 'iro= #oar c, reuesc asta cu o continuitate incredibil,= Cu subtilit,*i i
nuan*e de 2n*eles= Apoi. c/nd au 2nceput s, trimit, oameni 2n spa*iu. ca s, discute cu ei. au transmis ima3ini.
iar apoi. din ima3ini. au reconstituit mesa>ul i. :mm. l1au mirosit=
G Asta e cea mai idioat, eDplica*ie pe care am au7it1o 0reodat,. a spus %al=
G 'da. aa cum ai spus. nu tr,ieti de +oarte mult, 0reme= "Dist, o mul*ime de eDplica*ii idioate pe
lume i nu cred c, aici am dat lo0itura=
G <robabil c, eDperimentea7, i transmit date peste tot. a spus %al= Nu toate +ormele de comunicare
sunt sub +orm, de dia3rame. ade0,rat. JaneC
G Nu. 2mi pare r,u dac, 01am +,cut s, crede*i aa ce0a= Asta a +ost doar o clas, redus, de date pe care
am reuit s, o decodi+ic 2n mod coerent= Ar mai +i nite materiale care par a +i mai cur/nd analo3e dec/t
di3itale. iar dac, le trans+orm 2n sunete. ob*in asta.
Au au7it computerele emi*/nd o serie de sc/r*/ituri i scr/nete sem,n/nd cu para7i*ii=
G Sau. dac, transmit totul 2n +ascicule de lumin,. arat, aa=
!mediat dup, aceea. pe terminale au ap,rut lumini care dansau i pulsau. sc:imb/ndu1i culorile 2n
mod aparent aleatoriu=
G Cine tie cum arat, i sun, aceast, limb,C a 2ntrebat Jane=
G %,d c, e 3reu. a constatat 'iro=
G <osed, cunotin*e a0ansate de matematic,. a spus Jane= <artea de matematic, se re7ol0, repede i
obser0 c/te0a elemente care1mi su3erea7, c, ei lucrea7, la un ni0el 2nalt=
G O 2ntrebare neroad,. Jane= #ac, n1ai +i +ost cu noi. c/t ne1ar +i trebuit s, anali7,m datele i s,
ob*inem aceleai re7ultate ca tineC #ac, +oloseam doar computerele na0ei=
G "i. dac, a*i +i a0ut pro3rame pentru +iecare===
G Nu. doar presupun/nd c, a0eam so+tEare bun. a spus 'iro=
G n >ur de apte 3enera*ii. a spus Jane=
G ?apteC
G Si3ur. nu po*i 2ncerca +olosind doi oameni neinstrui*i i dou, computere care nu au pro3rame utile.
a spus Jane= Ar trebui +olosi*i sute de oameni 2ntr1un ast+el de proiect i tot 01ar trebui c/*i0a ani=
G ?i cre7i c, noi 0om putea +ace o asemenea acti0itate dup, ce te 0or lic:idaC
G Sper s, termin traducerea 2nainte de a +i pr,>it,. a spus Jane= #e aceea te ro3 s, taci. ca s, m, pot
concentra=
Grace #rin-er era prea ocupat, ca s,1i 2nt/lneasc, pe <eter i pe Ban31'u= n realitate. 2i 0,7use
trec/nd dintr1o 2nc,pere 2n alta a casei= e +,cuse c:iar i un semn cu m/na= ns, +iul ei a continuat s, le
eDplice 0i7itatorilor c, ea nu era acas,. urm/nd s, re0in, mai t/r7iu. i c, puteau s, o atepte i. dac, tot
a0eau de stat. le1a propus s, ia masa de sear, cu +amilia lui= "ra 3reu s, se supere cine0a c/nd minciuna era
at/t de stri3,toare la cer. dar in0ita*ia at/t de 3eneroas,=
a mas, s1a discutat 2ndelun3 de ce samoanii erau at/t de mari= Trebuiau s, capete propor*ii pentru
c, samoanii de r/nd probabil eDplodau pur i simplu dup, o asemenea mas,= N1ar +i re7istat= Fructe. pete.
taro. carto+i dulci. din nou pete. alte +ructe G <eter i Ban31'u cre7user, c, li se o+erea m/ncare din belu3
la :otel. dar acum 2i d,deau seama c, buc,tarul1e+ de acolo era un mic copil 2n compara*ie cu ceea ce se
pre3,tea 2n casa lui Grace #rin-er=
A0ea un so*. un b,rbat cu o po+t, de m/ncare uimitoare. care r/dea ori de c/te ori nu mesteca sau
0orbea. ba uneori i 2n asemenea momente= <,rea s,1l distre7e po0estindu1le acelor 0i7itatori papala3i ce
semni+ica*ie a0eau di+erite nume=
G #e eDemplu. numele so*iei mele 2nseamn, de +apt K<rotectoarea oamenilor be*iL=
G &a nu. a inter0enit +iul= nseamn, KCel care pune lucrurile la punctL=
G n materie de b,utur,H a eDclamat tat,l=
G Numele de +amilie nu are nimic de a +ace cu cel mic=
#e ast, dat,. +iul s1a sup,rat=
G Nu c:iar orice are un 2n*eles pro+und=
G Copiii se >enea7, at/t de repede. a spus tat,l= Se ruinea7,= #up, ei. totul trebuie s, arate bine=
Numele insulei este de +apt KAta AtuaL. adic, K$/7i. 7euleHL
G Atunci s1ar pronun*a KAtatuaL 2n loc de KAta AtuaL. l1a corectat +iul din nou= KUmbra 7euluiL. aa
se traduce. dac mai 2nseamn, i altce0a dec/t insula s+/nt,=
G Fiul meu *ine la traducerea literal,. a spus tat,l= %rea ca totul s, sune serios= Nu pricepe o 3lum,
nici m,car dac, @eul i1o r,cnete la urec:e=
G #oar tu 2mi r,cneai 3lume la urec:e. tat,. a spus +iul ?i a 7/mbit= Cum a putea au7i 3lumele spuse
de @euC
#up, aceste 0orbe s1a 2nt/mplat 2ns, ca tat,l s, nu r/d,=
G Fiul meu nu aprecia7, 3lumele= i 2nc:ipuie c, asta e o 3lum,=
Ban31'u s1a uitat la <eter. care 7/mbea. ca i cum ar +i 2n*eles ce era ciudat la acei oameni= S1a
2ntrebat dac, el obser0ase c, nimeni nu1i pre7entase pe b,rba*i dec/t prin rela*ia lor cu Grace #rin-er= C:iar
nu a0eau numeC
Nu1i nimic. m/ncare e bun, i. c:iar dac, nu pricepi umorul samoan. r/setele i buna lor dispo7i*ie
de0eniser, at/t de molipsitoare. 2nc/t era imposibil s, nu te sim*i bine i relaDat 2n compania lor=
G Cre7i c, a0em su+icientC a 2ntrebat tat,l c/nd +iica a adus ultimul pete pre3,tit. o creatur, cu carne
ro7. 3arnisit cu ce0a ce str,lucea umed G la 2nceput. Ban31'u a cre7ut c, era 3la7ur, de 7a:,r. dar cine ar
3,ti petele 2n acel +elC
Copiii i1au r,spuns imediat tat,lui. ca i cum acela ar +i +ost un ritual al +amiliei:
G ;a BavaF
Numele unei +ilo7o+iiC Sau doar eDpresia samoan, pentru Kde>a su+icientLC Sau ambeleC
Abia dup, ce au m/ncat >um,tate din pete a ap,rut i Grace #rin-er. +,r, s, se scu7e c, nu le
0orbise 2n urm, cu dou, ore. c/nd trecuser, prin dreptul ei= &ri7a dinspre ocean adusese r,coare 2n 2nc,perea
+,r, pere*i i. a+ar,. ploaia uoar, c,dea cu intermiten*,. 2n timp ce soarele se str,duia. +,r, a reui 2nc,. s, se
cu+unde 2n ap, 2nspre apus= Grace s1a ae7at la o mas, scund,. eDact 2ntre <eter i Ban31'u. care cre7use c,
a0ea s, stea al,turi de <eter i c, 2ntre ei n1ar mai +i 2nc,put altcine0a. mai ales o persoan, at/t de masi0,=
ns, se 3,sise loc. dac, nu c:iar de la 2nceput. m,car dup, ce se str,duise. iar dup, ce le1a adresat saluturi. a
reuit ceea ce +amilia nu putuse G a +,cut s, dispar, ce mai r,m,sese din pete i a terminat lin3/ndu1i
de3etele i r/7/nd la +el de nebunete ca i so*ul ei la 3lumele pe care le spunea acesta=
Apoi. pe neateptate. Grace s1a aplecat spre Ban31'u i a 2ntrebat1o. pe un ton +oarte serios:
G !a spune. care *i1e strata3ema. c:ine7oaicoC
G Strata3em,C s1a mirat Ban31'u=
G Adic, trebuie s, ob*in m,rturisirea de la b,iatul albC Albii sunt 2n0,*a*i s, mint,. doar tii asta=
#ac, eti alb. nu te las, s, a>un3i adult dac, nu st,p/neti arta de a a+irma ce0a i de a dori s, +aci altce0a=
<eter s1a 2n3ro7it=
&rusc. 2ntrea3a +amilie a i7bucnit 2ntr1un r/s asur7itor=
G Asta e lips, de ospitalitateH a eDclamat so*ul lui Grace= e1ai 0,7ut +e*eleC C:iar au cre7ut c, Grace
a 0orbit serios=
G #ar am 0orbit serios. a protestat Grace= Am/ndoi a0e*i de 3/nd s, m, min*i*i= A*i sosit pe o na0,
stelar, ieriC #e la 'osco0aC
<e neateptate. a rostit c/te0a cu0inte ce p,reau 2ntr1o rus, destul de con0in3,toare. acela +iind
probabil dialectul +olosit pe 'osco0a=
Ban31'u n1a tiut cum s, reac*ione7e= <eter o au7ea 2n urec:e pe Jane. iar el a r,spuns imediat:
G Sper s, 2n0,* samoana c/t 0oi r,m/ne aici la post pe <aci+ica= N1o s, reuesc asta dac, bolborosesc
2n rus,. indi+erent c/t de mult 0ei 2ncerca s, m, s/c/i cu re+eriri brutale la 2nclina*iile naturale i la lipsa de
+rumuse*e a cona*ionalilor mei=
Grace a r/s=
G Ai 0,7ut. c:ine7oaicoC a spus ea= 'inciuni peste minciuni= ?i 2nc, sun/nd +oarte ele3ant= Are
nestemata aceea 2n urec:e. iar ea 2l a>ut,= n realitate. nici unul din 0oi nu tie o boab, de limba rus,=
<eter s1a 2nne3urat la +a*, i a p,rut oarecum 2n3re*oat= Ban31'u l1a sal0at de su+erin*, G dei a
+,cut1o cu riscul de a1l 2n+uria=
G Si3ur c, e o minciun,. a recunoscut ea= Ade0,rul e prea 3reu de cre7ut=
G ns, ade0,rul e sin3urul lucru ce merit, cre7ut. a spus +iul lui Grace=
G #ac, 2l po*i cunoate. a spus Ban31'u= #ar dac, nu cre7i ade0,rul. cine0a trebuie s, te a>ute ca s,
rosteti minciuni plau7ibile. aa eC
G ?i eu tiu s, in0ente7. a spus Grace= Alalt,ieri. un alb i o c:ine7oaic, l1au 0i7itat pe prietenul meu
Aimaina 4i-ari pe o lume care e situat, la cel pu*in dou,7eci de ani1lumin, dep,rtare= !1au spus nite lucruri
care i1au tulburat tot ec:ilibrul interior= Ast,7i. un alb i o c:ine7oaic,. spun/nd alte minciuni. 0in la mine.
dorind s,1mi ob*in, a>utorul. permisiunea sau s+atul pri0ind 0i7itarea insulei 'alu=
G 'alu 2nseamn, Ks, +ii calmL. a ad,u3at pe un ton 0esel so*ul lui Grace=
G 'ai eti trea7C l1a 2ntrebat Grace= Nu *i1era +oameC N1ai m/ncatC
G '1am s,turat. dar m, +ascinea7, situa*ia. i1a r,spuns so*ul= 4ai. d,1i de 3olH
G %reau s, tiu cine sunte*i i cum a*i a>uns aici. a spus Grace=
G Ne e +oarte 3reu s,1*i eDplic,m. a spus <eter=
G A0em multe minute la dispo7i*ie. a spus Grace= 'ilioane. dac, 0re*i= Se pare c, 0oi sunte*i cam
3r,bi*i= At/t de 3r,bi*i. 2nc/t s,ri*i de la o lume la alta peste noapte= Asta dep,ete capacitatea mea de
2n*ele3ere. pentru c, se presupune c, 0ite7a luminii e o barier, de netrecutH #ar dac, nu cred c, sunte*i
aceleai persoane pe care le1a primit prietenul meu pe %/ntul #i0in. asta c:iar dep,ete orice capacitate de
2n*ele3ere= Aadar. presupun/nd c, pute*i c,l,tori cu 0ite7, mai mare dec/t a luminii. se pune 2ntrebarea de
unde sunte*i= Aimaina consider, c, i1a*i +ost trimii de 7ei. de str,moii lui. mai precis. i poate c, are
dreptate. 7eii sunt impre0i7ibili i 2ntreprind ac*iuni la care nu au mai apelat 2nainte= "u 2ns, consider c,
eDplica*iile ra*ionale sunt mai bune. mai ales 2n articolele pe care sper s, le public= <rin urmare. eDplica*ia
ra*ional, este c, sosi*i dintr1o lume real,. nu din 0reo lume cereasc,= ?i cum nu pute*i +ace salturi de la o
lume la alta 2ntr1o clip, sau o 7i. a*i putea 0eni de oriunde. 2ns, eu i +amilia mea credem c, a*i sosit din
usitania=
G "u nu 0in de acolo. a spus Ban31'u=
G !ar eu pro0in de pe <,m/nt. a 7is <eter= #ac, se poate spune c, 0in de unde0a=
G Aimaina presupune c, 0eni*i din "Dterior. a spus Grace i. 0reme de o clip,. Ban31'u a cre7ut c,
+emeia 2i d,duse seama cum ap,ruse <eter= Apoi a 2n*eles c, 0orbele ei a0eau un sens teolo3ic. nu literal=
T,r/mul 7eilor= #ar 'alu a spus c, nu 01a 0,7ut acolo. iar dac, 01a 0,7ut. n1a tiut c, sunte*i 0oi= Aadar. am
a>uns de unde am plecat= 'in*i*i. deci ce rost are s, 0, mai pun 2ntreb,riC
G (i1am spus ade0,rul. a 7is Ban31'u= "u 0in de pe lumea Calea= !ar <eter. 2n m,sura 2n care se
poate stabili acest lucru. 2i are ori3inea pe <,m/nt= #ar 0e:iculul cu care am sosit este ori3inar din
usitania=
<eter s1a +,cut alb la +a*,= Ban31'u i1a dat seama ce 3/ndea: K'ai bine ne puneam sin3uri
trean3ul de 3/t i le o+eream lor cap,tul liber al +r/n3:ieiL= Cu toate acestea. Ban31'u trebuia s, se
slu>easc, de propria >udecat,. iar dup, p,rerea ei. 0ia*a nu le era pus, 2n prime>die de Grace i de +amilia ei=
#ac, ar +i 0rut s,1i dea pe m/na autorit,*ilor. ar +i +,cut1o de mult=
Grace a pri0it1o drept 2n oc:i pe Ban31'u i a t,cut c/t0a timp= Apoi a 7is:
G A +ost bun peteleC
G '1am 2ntebat din ce era 3la7ura= A a0ut 7a:,r 2n eaC
G 'iere i nite ierburi. plus 3r,sime de porc= Sper c, nu ai 2n s/n3e o combina*ie rar, de c:ine7 i
e0reu sau musulman. pentru c, dac, ar +i aa. iar dac, acum ai 2nc,lcat ritualurile. m1a sim*i +oarte
st/n>enit,. +iindc, tiu c/t de 3reu este s, te puri+ici. cel pu*in aa am a+lat. pentru c, aceast, no*iune eDist, i
2n cultura noastr,=
ncura>at de +aptul c, pe Grace n1o preocupa miraculoasa lor na0, spa*ial,. <eter a 2ncercat s,
readuc, discu*ia la subiect:
G #eci o s, ne lai s, 0orbim cu 'aluC
G 'alu :ot,r,te pe cine 0ede. iar el spune c, voi sunte*i cei care decid. dar aa se eDprim, el. 2n
mod eni3matic=
G Gnomic. a spus Ban31'u. iar <eter s1a crispat=
G Nu tocmai. nu 2n sensul de a se eDprima con+u7= 'alu 0rea s, +ie c/t se poate de limpede. iar
pentru el. lucrurile spirituale nu sunt deloc mistice. ci +ac parte din 0ia*,= "u n1am p,it al,turi de mor*i i
nici nu i1am au7it pe eroi c/nt/ndu1i c/ntece. i nici n1am a0ut 0reodat, 0i7iunea crea*iei. dar sunt con0ins,
c, 'alu a trecut prin aceste eDperien*e=
G ?tiam c, eti sa0ant,. a spus <eter=
G #ac, 0rei s, discu*i cu sa0anta Grace #rin-er. a spus ea. citete1mi lucr,rile i particip, la
cursurile mele= Credeam. c, 0re*i s, discutai cu mine=
G #ar asta i 0rem. a ad,u3at iute Ban31'u= <eter se 3r,bete= A0em nite termene=
G n*ele3 c, Flota usitan, ar +i unul dintre acestea. 2ns, nu este mai presant dec/t altele= S1a dat
ordinul pri0ind oprirea computerelor=
<eter s1a crispat=
G S1a dat ordinulC
G #a. acum c/te0a s,pt,m/ni. a spus Grace. p,r/nd nedumerit,= Apoi a continuat: A. s,rmanii de
0oi. nu c:iar ordin de oprire. ci pri0ind modul de pre3,tire al opera*iunii= Credeam c, tia*i despre asta=
<eter a dat aprobator din cap i s1a mai calmat. dar a r,mas mo:or/t=
G Cred c, 0e*i s, discuta*i cu 'alu 2nainte de 2ntreruperea le3,turilor prin ansiblu= #ei ce
importan*, ar mai a0ea astaC a 7is ea. parc, 3/ndind cu 0oce tare= a o adic,. dac, pute*i c,l,tori cu o 0ite7,
superioar, luminii. a*i putea transmite c:iar 0oi mesa>ele= #oar dac, nu cum0a===
Fiul ei a 0enit cu o su3estie:
G Trebuie s, transmit, mesa>ele c,tre multe lumi=
G Sau c,tre nenum,ra*i 7eiH a eDclamat tat,l. care a i7bucnit 2ntr1un :o:ot nest,p/nit de r/s. dei
Ban31'u a considerat spusele lui drept o 3lum, neinspirat,=
G Ori au ne0oie de le3,turile prin ansiblu ca s, poat, c,l,tori at/t de repede. a spus +iica lui Grace.
care acum st,tea 2ntins, al,turi de mas,. r/3/ind din c/nd 2n c/nd. satis+,cut, de masa bo3at,=
G Sau. a spus Grace. pri0indu1l pe <eter. care i1a dus instincti0 m/na ca s, atin3, nestemata din
urec:e. sunte*i conecta*i c:iar la 0irusul pe care 0rem s,1l elimin,m prin oprirea tuturor computerelor. iar
asta are le3,tur, cu posibilitatea 0oastr, de a c,l,tori mai repede dec/t lumina=
G Nu e un 0irus. a spus Ban31'u= " o persoan,= O entitate 0ie= !ar 0oi a>uta*i Con3resul s, o ucid,.
dei ea e sin3ura de acest tip care nu a +,cut niciodat, r,u nim,nui=
G Con3resul se a3it, c/nd ce0a sau. dac, 0re*i. cine0a +ace +lota s, dispar,=
G #ar +lota 2nc, eDist,. a spus Ban31'u=
G S, nu ne cert,m. a propus Grace= S, spunem c, acum. dup, ce am constatat c, sunte*i dispui s,
spune*i ade0,rul. poate c, merit, ca 'alu s, 0, acorde din timpul lui=
G "l tie ade0,rulC a 2ntrebat <eter=
G Nu. dar tie unde e p,strat i uneori reuete s,1l 7,reasc,. iar atunci ne spune i nou, ce a 0,7ut=
Cred c, e bine i aa=
G ?i1l putem 2nt/lniC
G %a trebui s, sta*i o s,pt,m/n, c, s, 0, puri+ica*i 2nainte de a pune piciorul pe Atatua=
G <icioarele murdare 2i 3/dil, pe 7eiH a eDclamat so*ul ei. r/7/nd eDplo7i0= #e aceea se numete
!nsula @eului care r/de=
Nelinitit. <eter s1a +oit pe scaun=
G Nu 0, plac 3lumele so*ului meuC a 2ntrebat Grace=
G Nu. cred c,=== practic. nu le 2n*ele3em=
G Asta pentru c, nu sunt prea amu7ante. a spus Grace= #ar el e :ot,r/t s, r/d, tot timpul ca s, nu se
supere pe 0oi i s, 0, ucid, cu m/inile 3oale=
Ban31'u a tres,rit. pentru c, a 2n*eles imediat c, acela era ade0,rul5 instincti0. sim*ise tot timpul
+uria care clocotea 2nd,r,tul :o:otelor de r/s. iar c/nd i1a pri0it m/inile mari i aspre. i1a dat seama c, ar +i
+ost 2n stare s, o +ac, buc,*i +,r, s, se osteneasc, prea mult=
G #e ce ne1ai amenin*a cu moarteaC a 2ntrebat <eter. inter0enind pe un ton mai b,t,ios dec/t i1ar +i
dorit Ban31'u=
G #impotri0,H a eDplicat Grace= %, spun c, so*ul meu e :ot,r/t s, nu permit, +uriei care l1a cuprins
2n +a*a purt,rii 0oastre 2ndr,7ne*e i scandaloase s, 2i in+luen*e7e reac*iile= #orin*a 0oastr, de a 0i7ita Atatua.
+,r, ca m,car s, 0, deran>a*i s, a+la*i c, ne1a*i ruina i p/n3,ri ca popor pentru o sut, de 3enera*ii. dac, a*i
c,lca acolo nein0ita*i i nepuri+ica*i G cred c, merit, toat, lauda pentru c, nu a >urat s, 0, 0erse s/n3ele
pentru asta=
G N1am tiut. a spus Ban31'u=
G #ar el a tiut, a 7is Grace= <entru c, are nestemata 2n urec:e=
<eter a roit=
G Aud doar ce1mi optete. a eDplicat el. dar nu pot au7i ce *ine pentru sine=
G #eci. aa=== sunte*i 2ndruma*i= Aimaina are dreptate. slu>i*i o +iin*, superioar,= #in proprie
ini*iati0,C Sau sunte*i sili*iC
G Asta e o 2ntrebare ridicol,. mam,. a spus +iica ei. sc,p/nd un r/3/it= #ac, ar +i sili*i. cum ar putea
recunoateC
G Oamenii pot comunica multe i prin ceea ce nu spun. i1a r,spuns Grace. lucru pe care l1ai putea
2n*ele3e i sin3ur, dac, te1ai ridica 2n capul oaselor ca s, 0e7i eDpresia eloc0ent, de pe +e*ele acestor
0i7itatori mincinoi de pe alte planete=
G Nu e o +iin*, superioar,. a spus Ban31'u= Nu 2n sensul pe care1l su3ere7i= Nu e 7ei*,. dei poate
controla multe i tie o sumedenie de lucruri= #ar nu e omnipotent, i nici nu tie totul. iar uneori se 2nal,=
Nu sunt con0ins, c, e 2ntotdeauna bun,. ast+el c,. ne+iind per+ect,. n1o putem considera 7ei*,=
Grace a cl,tinat din cap=
G Nu 0orbeam de un 7eu platonic. de o per+ec*iune eteric, ce nu poate +i 2n*eleas,. ci doar intuit,= Nu
m, re+eream la o +iin*, nicenian, i paradoDal,. a c,rei eDisten*, este mereu contra7is, de ineDisten*a ei=
<rietena 0oastr,. pe care amicul t,u cu nestemata 2n urec:e o poart, ca pe un para7it G numai c, m, 2ntreb:
cine stoarce 0ia*, de la cineC G ea ar putea +i un 7eu 2n 2n*elesul 2n care noi. samoanii. +olosim acest cu0/nt=
A*i putea +i ser0itorii ei eroici= A*i putea +i 2ncarcarea ei. dac, m, 3/ndesc bine=
G #ar eti sa0ant,. a spus Ban31'u= Ca i dasc,lul meu. 4an Fei1T7u. care a descoperit c,. de +apt.
ce numim 7ei erau doar obsesii induse 3enetic pe care le interpretam 2n aa +el 2nc/t s, r,m/nem supui +a*,
de===
G Faptul c, 7eii votri nu eDist, nu 2nseamn, c, nici ai mei nu eDist,. a spus Grace=
G Cred c, a c,lcat 2n picioare nenum,ra*i 7ei doar ca s, a>un3, aiciH a eDclamat so*ul lui Grace.
r/7/nd nest,0ilit=
Ban31'u s1a sim*it cuprins, de team, abia acum. c/nd tia ce repre7enta r/sul lui=
Grace a 2ntins m/na uria, i i1a l,sat1o 3reu pe um,rul +ira0 al lui Ban31'u=
G Nu te speria. a spus ea= So*ul meu e un om ci0ili7at i n1ar ucide pe nimeni=
G #ar nu pentru c, n1ar 2ncercaH a r,cnit el= Nu. asta a +ost o 3lum,H a ad,u3at i aproape c, a dat 2n
lacrimi de r/s=
G Nu pute*i mer3e s,1l 2nt/lni*i pe 'alu. a spus Grace. pentru c, trebuie s, 0, puri+ic,m i nu cred c,
sunte*i pre3,ti*i s, +ace*i promisiuni G i sunt con0ins, c, nu sunte*i 3ata s, 0, lua*i an3a>amente i s, le
respecta*i= !ar acestea sunt promisiuni ce trebuie respectate= #e aceea. 'alu 0a 0eni aici= C,l,torete 2nspre
noi 2ntr1o ambarca*iune cu 0/sle. c:iar acum G nu admite b,rci cu motor. de aceea *in s, a+la*i eDact c/*i
oameni asud, de ore 2n ir doar pentru ca 0oi s, sc:imba*i c/te0a cu0inte cu el= %reau s, 0, asi3ur c, 0i se
+ace o onoare eDtraordinar, i 0, s+,tuiesc s, nu +i*i aro3an*i cu el i s, nu1l asculta*i cu un aer de
superioritate academic, sau tiin*i+ic,= Am cunoscut mul*i oameni celebri. unii +oarte inteli3en*i. dar acesta
este cel mai 2n*elept om pe care1l 0e*i 2nt/lni 0reodat,. iar dac, descoperi*i c, 0, plictisete. re*ine*i un lucru:
'alu nu este su+icient de prost ca s,1i 2nc:ipuie c, pute*i i7ola +aptele de conteDt i s, le p,stra*i ade0,rul=
#e aceea. el plasea7, ceea ce spune 2n conteDtul lor inte3ral. iar asta 2nseamn, c, 0a trebui s, asculta*i toat,
istoria rasei umane de la 2nceputuri p/n, 2n pre7ent 2nainte ca el s, 0, spun, ce0a ce 0e*i socoti la obiect.
aadar. 0, su3ere7 s, asculta*i totul +,r, o 0orb,. pentru c,. de cele mai multe ori. lucrurile cele mai
importante le rostete accidental i +,r, rele0an*,. iar 0oi 0, pute*i considera +oarte norocoi dac, le 0e*i
remarca= '1am eDprimat destul de limpedeC
Ban31'u i1a dorit s, +i m/ncat mai pu*in= n acele momente a0ea o sen7a*ie de 3rea*, i spaim,. iar
dac, ar +i 0,rsat. i1ar +i trebuit >um,tate de or, ca s, elimine ce m/ncase=
<eter s1a mul*umit s, 2ncu0iin*e7e cu un 3est calm din cap=
G Grace. n1am 2n*eles. dei partenera mea a citit c/te0a din scrierile tale= Am cre7ut c, 0om discuta
cu un +ilo7o+ ca Aimaina sau cu o sa0ant, ca tine= Acum descop,r c, 0om asculta un om 2n*elept. a c,rui
eDperien*, se eDtinde la t,r/muri pe care nu le1am 0,7ut i nici n1am 0isat s, le 0edem. i 2l 0om asculta 2n
t,cere p/n, c/nd ne 0a cere el s,1i punem 2ntreb,ri. iar noi 0a trebui s, +im 2ncredin*a*i c, tie mai bine dec/t
noi ce 0rem s, au7im=
Ban31'u i1a dat seama c, 0orbele lui <eter su3erau o supunere deplin, i s1a sim*it mul*umit,
0,7/ndu1i pe to*i ceilal*i din >urul mesei aprob/nd +erici*i i c, nimeni nu se sim*ea obli3at s, spun, o 3lum,=
G Suntem recunosc,tori c, acest onorabil om a +,cut at/tea sacri+icii s, 0in, personal i s, ne
binecu0/nte7e cu 2n*elepciunea pe care nu merit,m s, o primim=
Spre 3roa7a lui Ban31'u. 2n loc s, dea din cap cu respect. Grace a r/s de ea=
G Ne1ai dat 3ata. a murmurat <eter=
G %ai. n1o do>eni. a spus Grace= " c:ine7oaic,= #e pe Calea. ade0,ratC ?i parie7 c, ai +ost se0itoare=
Cum de1ai deprins di+eren*a dintre respect i slu3,rnicieC St,p/nii nu 0or doar respect din partea ser0itorilor=
G Aa a +ost st,p/nul meu. a spus Ban31'u. 2ncerc/nd s,1l apere pe 4an Fei1T7u=
G a +el i st,p/nul meu. a 7is Grace= #up, cum o s, te con0in3i c/nd 0ine=
G Nu mai a0em timp. a spus Jane=
'iro i %al i1au ridicat oc:ii 2nroi*i de pe documentele pe care le anali7au pe computer i au 0,7ut
c, +a*a 0irtual, a lui Jane. care plutea deasupra computerului lui %al. 2i urm,rea=
G Am +ost obser0atori pasi0i at/ta timp c/t ne1au permis. a spus Jane= #ar acum dinspre planet, se
ridic, trei na0e c,tre noi= Cred c, nici una nu repre7int, o arm, tele3:idat,. dar nu pot ti si3ur= ?i se pare c,
direc*ionea7, special spre noi o serie de transmisii. mesa>e care se repet, mereu=
G Ce anumeC
G 'olecula 3enetic,. a spus Jane= %, pot preci7a compo7i*ia ei. dar nu am idee ce semni+ic,=
G C/nd a>un3 la noi na0ele de interceptareC
G n >ur de trei minute= #up, ce au dep,it +or*a 3ra0ita*ional,. se deplasea7, 2nel,tor. 2n 7i37a3=
'iro a dat din cap aprobator=
G Sora mea Ouanda era con0ins, c, o mare parte din 0irusul #escolada era alc,tuit din limba>= Cred
c, acum putem +i si3uri c, a a0ut dreptate= Acum lucrurile se lea3,= S1a 2nelat a+irm/nd c, 0irusul are
sim*uri=
&,nuiala mea e c, #escolada recompunea mereu acele sec*iuni din sine ca s, 2ntocmeasc, un raport=
G Un raport. a repetat %al= Asta eDplic, multe= Ca s, comunice produc,torilor ei ce a +,cut din lumea
pe care o=== sonda=
G ntrebarea e. a spus 'iro. disp,rem pur i simplu i1i l,s,m s, se mire de miracolul sosirii i
plec,rii noastreC Ori o punem pe Jane s, le transmit, tot te8tul 0irusului #escoladaC
G " periculos. a spus %al= 'esa>ul pe care 2l con*ine le poate procura acestor +iin*e toate in+orma*iile
necesare despre 3enele umane= Noi suntem sin3urele creaturi asupra c,rora a ac*ionat #escolada. iar mesa>ul
le 0a de70,lui strate3ia noastr, de a *ine 0irusul sub control=
G Cu eDcep*ia ultimei 0ariante. a 7is 'iro= Jane nu le 0a transmite #escolada aa cum eDist, 2n
pre7ent. complet 2mbl/n7it, i controlat, G asta le1ar su3era s,1l reanali7e7e i s, e0ite modi+ic,rile introduse
de noi=
G Nu le transmitem nici un mesa> i nici nu ne 2ntoarcem 2n usitania. a spus Jane= Nu mai a0em
timp=
G Tocmai lipsa de timp ne silete s, re0enim. a 7is 'iro= Jane. oric/t de ur3ent cre7i c, este. nu are
nici un rost ca eu i %al s, r,m/nem aici +,r, a>utoare= Sora mea "la. de pild,. care 2n*ele3e probleme de
0irusolo3ie= ?i Auara. cu toate c, e a doua +iin*, ca 2nc,p,*/nare din uni0ers G %al. nu1mi cere s, te +late7
2ntreb/ndu1m, cine e prima G am a0ea ne0oie i de ea=
G S, ne +ie clar. a spus %al. 2nt/lnim o specie 2n7estrat, cu sim*uri= #e ce ar trebui ca doar oamenii s,
+ie repre7enta*iC #e ce n1am aduce i un pe9uenino% Sau o matc, G ori m,car o lucr,toareC
G 'ai ales o lucr,toare. a spus 'iro= #ac, r,m/nem pri7onieri aici. a0/nd o lucr,toare cu noi. am
putea a0ea un mi>loc de comunicare cu usitania G cu sau +,r, ansiblu. sau Jane. mesa>ele ar putea +i===
G &ine. a spus Jane= '1ai con0ins= C:iar dac, a3ita*ia din ultima 0reme din s/nul Con3resului Stelar
2mi su3erea7, c, sunt pre3,ti*i s, decuple7e re*eaua de ansiblu dintr1o clip, 2n alta=
G S, ne 3r,bim. a spus 'iro= O s, cerem s, ne aduc, oamenii la bord imediat ce sosim acas,=
G ?i s, pre3,teasc, i pro0i7iile necesare. a 7is %al=
G Atunci 2ncepe procedurile. a spus Jane= Tocmai a*i disp,rut de pe orbita planetei= !ar eu am
transmis un mic +ra3ment din #escolada= Una dintre sec*iunile pe care Auara a identi+icat1o drept limba> i
care a su+erit cele mai mici muta*ii c/nd 0irusul a 2ncercat s, lupte contra oamenilor= Asta ar +i su+icient ca s,
le su3ere7e care dintre sondele lor au a>uns la noi=
G A. bun. ca s, poat, lansa o 2ntre3, +lot,. a 7is 'iro=
G #up, cum e0oluea7, lucrurile. a spus Jane sec. usitania ar +i cea mai si3ur, adres, la care s,
trimit, na0ele= <entru c, 2n cur/nd ea nu 0a mai eDista=
G Ce +ericit, eti=== a 7is 'iro= ', 2ntorc peste o or, cu ceilal*i= %al. procur, pro0i7iile de care 0om
a0ea ne0oie=
G <entru c/t, 0remeC
G !a c/t de mult se poate= Aa cum spunea cine0a. 0ia*a e o misiune sinuci3a,= Nu tim c/t 0om
r,m/ne pri7onieri acolo. deci s, ne pre3,tim pentru ce e mai r,u=
A desc:is ua na0ei i a cobor/t pe terenul de decolare din apropierea satului 'ila3re=
+.
OFER ACEST (AS (ECHI *I UMIL
!1um de ne amintim %
/ste creierul un vas care pstreaz amintiri%
,ar cnd murim, se destram acest vas%
0i se vars amintirile pe pmnt i se pierd%
2ri creierul e o 3art care coboar pe poteci ntortoc3eate spre cotloane ascunse%
$tunci cnd murim, 3arta se pierde dar probabil c vreun e8plorator ar putea cutreiera peisaDul
acela ciudat gsind ascunziurile amintirilor noastre ascunse nu se tie unde.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Canoea aluneca spre *,rm= a 2nceput. mult, 0reme a p,rut c, nu se clintea. at/t de 2ncet se apropia.
cu 0/slaii care se i*eau cu o idee mai mari de +iecare dat, c/nd Ban31'u 2i 7,rea peste coamele 0alurilor=
Apoi. aproape de s+/ritul c,l,toriei. canoea a ap,rut brusc. uria,. 3onind. parc, pre3,tit, s, +ac, un salt
spre *,rm dup, trecerea +iec,rui 0al5 i c:iar dac, i1a dat seama c, nu se mica mai repede dec/t 2nainte. lui
Ban31'u i1a 0enit s, le stri3e s, 2ncetineasc,. s, aib, 3ri>,. canoea plutea prea iute i. sc,pat, de sub
control. se putea s+,r/ma de pla>,=
ntr1un t/r7iu. canoea a despicat ultimul 0al 2nspumat. iar botul ei a alunecat pe nisip sub iureul apei
de la *,rm. iar 0/slaii au s,rit din ea i au t/r/t1o ca pe o p,pu, din c/rp, de1a latul pla>ei. p/n, acolo unde
apa m,rii nu mai a>un3ea=
#up, ce canoea a a>uns pe nisip uscat. un b,tr/n s1a ridicat +,r, 3rab, de pe sc/ndura de la mi>locul
ambarca*iunii= K'aluL. s1a 3/ndit Ban31'u= Se ateptase ca acesta s, arate la +el de sta+idit i de albit ca
b,tr/nii de pe Calea. care. 2mpo0,ra*i de 0/rst,. se c:irceau ca nite cre0e*i deasupra bastoanelor= ns, 'alu
st,tea drept ca un t/n,r. iar corpul lui era 2nc, masi0. cu umeri lar3i. musculos i 3ras ca orice alt b,rbat 2n
putere= #ac, n1ar +i a0ut p,rul alb i c/te0a podoabe pe costuma*ie. nu s1ar +i deosebit de 0/slai=
C/nd i1a urm,rit pe acei b,rba*i masi0i. i1a dat seama c, ei nu p,eau ca obe7ii pe care1i mai 0,7use
2n alte oca7ii= Nici Grace #rin-er nu p,ea ca o +emeie 3ras,= 'ic,rile lor a0eau ce0a impun,tor. o
3randoare aduc/nd cu deplasarea continentelor. cu aisber3urile care pluteau pe apa oceanului5 eDact.
asemenea aisber3urilor. a0/nd trei cincimi din mas, ascunse 2n ad/ncul apei. 2naint/nd pe p,m/nt ca un
3:e*ar ce br,7dea7, marea= %/slaii se micau cu 3ra*ie ne2ntrecut, i totui. 2n compara*ie cu demnitatea cu
care p,ea 'alu. p,reau a3ita*i ca nite p,s,ri 2ntr1o coli0ie= !ar acea demnitate nu era mimat,. ce0a de
+a*ad,. o impresie pe care 2ncerca s, o cree7e= Se putea spune mai cur/nd c, se mica 2n armonie per+ect, cu
tot ce 2l 2ncon>ura= G,sise ritmul per+ect al pailor. tempoul potri0it al le3,n,rii bra*elor= %ibra 2n consonan*,
cu ritmurile pro+unde i lente ale p,m/ntului= KAcum 0,d cum p,ete pe p,m/nt un uriaL. a 3/ndit Ban31
'u= " prima oar, c, 0,d un om al c,rui corp de3a>, m,re*ie=
'alu se apropia. nu de <eter i Ban31'u. ci de Grace #rin-er5 s1au 2mbr,*iat cu o uria, +or*,
tectonic,= &ine2n*eles c, mun*ii se cutremurau c/nd se 2nt/lneau= Ban31'u a sim*it 73/l*/irea 2n corp= K#e
ce tremurC Nu trebuie s, m, tem= Nu mi1e +ric, de acest om= ?i totui m, 2n+ior c/nd 2l 0,d 2mbr,*i/nd1o pe
Grace #rin-er= Nu 0reau s, se 2ntoarc, spre mine= Nu 0reau nici m,car s,1i arunce pri0irea 2nspre mine=L
'alu s1a r,sucit c,tre ea= A pri0it1o drept 2n oc:i= <e +a*a lui nu a ap,rut nici o eDpresie= <ur i
simplu 2i luase oc:ii 2n st,p/nire= "a nu a 2ntors oc:ii 2n alt, parte. iar pri0irea1i neclintit, nu su3era s+idare
sau +or*,. ci imposibilitatea de a se uita la altce0a at/ta timp c/t el 2i re*inea aten*ia=
Apoi el l1a pri0it pe <eter= Ban31'u a 0rut s, se r,suceasc, pentru a 0edea cum reac*iona <eter.
dac, i el sim*ea puterea oc:ilor acelui b,rbat= #ar nu s1a putut 2ntoarce= Totui. dup, c/te0a momente. c/nd
'alu i1a luat pri0irea de la el. l1a au7it pe <eter murmur/nd: KAl naibiiL. i i1a dat seama c,. 2n ciuda
obtu7it,*ii. +usese impresionat=
Au trecut multe minute p/n, c/nd 'alu s1a ae7at pe un co0ora 2ntins sub un acoperi construit 2n
acea diminea*, a0/nd 2n 0edere 0i7ita i care. dup, cum i1a asi3urat Grace. a0ea s, +ie ars dup, plecarea lui.
ast+el ca nimeni s, nu mai ad, 0reodat, acolo= Apoi oaspetelui i s1a adus m/ncare5 iar Grace i1a pre0enit pe
to*i s, nu ia masa cu el i nici s, nu1l urm,reasc, m/nc/nd=
#ar 'alu a re+u7at s, 3uste din :ran,= n sc:imb. le1a +,cut semn lui <eter i Ban31'u s, se
apropie=
&,rba*ii au r,mas 2nm,rmuri*i= Grace #rin-er era ocat,. 2ns, s1a dus la ei i le1a spus:
G %1a c:emat=
G Ai spus c, nu a0em 0oie s, st,m cu el la mas,. a 7is <eter=
G #ec/t dac, 0, in0it,= Cum de1a +,cut1oC Nu tiu ce 2nseamn, asta=
G <l,nuiete s, ne ucid, pentru 0reun sacrile3iuC a 2ntrebat <eter=
G Nu. nu e 7eu. ci om= Un s+/nt. un 2n*elept. dar >i3nirea lui e un sacrile3iu. repre7int, o proast,
purtare de netolerat. de aceea. 0, ro3 s, nu1l insulta*i= Acum 0eni*i=
S1au apropiat= C/nd au r,mas 2n picioare 2n +a*a lui. a0/nd 2ntre ei m/ncarea ae7at, 2n castroane i
couri. a 2nceput s, le 0orbeasc, 2n samoan,=
Sau 2n alt, limb,C <eter s1a mirat c/nd Ban31'u s1a uitat 2ntreb,toare spre el i i1a murmurat:
G Jane nu 2n*ele3e ce spune acest om=
C:iar dac, Jane nu 2n*ele3ea. Grace #rin-er le1a eDplicat:
G %i se adresea7, 2n limba 0ec:e i s+/nt,= Aceea care nu are nici un cu0/nt en3le7esc sau european=
Cea 2n care 0orbete doar cu 7eii=
G Atunci de ce ni se adresea7, aaC a 2ntebat Ban31'u=
G Nu tiu= Nu crede c, sunte*i 7ei. dei spune c, 2i aduce*i un 7eu= %rea s, sta*i >os i s, 3usta*i 2nt/i
din m/ncare=
G A0em 0oieC a 2ntrebat <eter=
G %, ro3 s, 0, supune*i. i1a s+,tuit Grace=
G Greesc sau am impresia c, de data asta nu mai +olosim nici un scenariuC a 7is <eter=
Ban31'u a perceput o uoar, nesi3uran*, 2n 3lasul lui i i1a dat seama c, 2ncercarea de 3lum, era
doar o do0ad, de bra0ad,. ca s,1i ascund, teama= <esemne c, aa proceda el 2ntotdeauna=
G "Dist, un scenariu. a spus Grace= #ar nu 0oi 2l scrie*i i nici eu nu 2l tiu=
S1au ae7at= Au luat din +iecare 0as i au 3ustat din +iecare co o+erit de 'alu= Apoi i1a 2nmuiat i el
de3etele. a 3ustat dup, ei. a m/ncat i a 2n3:i*it la +el ca ei=
ui Ban31'u nu1i era +oame= Spera ca 'alu s, nu se atepte ca ea s, m,n/nce por*ii de m,rimea
celor ser0ite de samoani= A0ea s, i se +ac, r,u dac, 2ncerca=
ns, masa era mai mult un ritual dec/t un osp,*= Au 3ustat din toate. dar nimic mai mult= 'alu i1a
0orbit lui Grace 2n limba 7eilor. iar ea le1a transpus totul 2n limba> comun5 c/*i0a b,rba*i s1au apropiat i au
luat courile cu m/ncare=
Apoi. so*ul lui Grace a adus o can, cu ce0a= Un lic:id. iar 'alu l1a luat i a sorbit= #up, aceea le1a
2ntins1o i lor= <eter a primit1o i a 3ustat=
G Jane spune c, trebuie s, +ie -a0a= O b,utur, alcoolic, slab,. 2ns, aici e s+/nt, i simbol de
ospitalitate=
Ban31'u a luat o 3ur,= A0ea 3ust de +ructe i a +,cut1o s, l,crime7e. pentru c, aroma era dulce1
am,ruie=
Cu un 3est. 'alu a c:emat1o pe Grace. care s1a apropiat i a 2n3enunc:eat pe iarba deas, din a+ara
ad,postului o+erit de acoperi= Trebuia s, slu>easc, drept interpret. nu s, ia parte la ceremonie=
'alu a rostit ce0a lun3 2n samoan,=
G !ar,i limba superioar,. a murmurat <eter=
G Nu mai 0orbi. te ro3. 'alu nu trebuie s, aud, aa ce0a. i1a optit Grace= Trebuie s, traduc totul i.
dac, 0orbele tale sunt nepotri0ite. ele constituie o insult, de neiertat=
<eter a aprobat din cap=
G 'alu spune c, a*i 0enit cu 7eul care dansea7, pe p/n7e de p,ian>en= N1am au7it de acest 7eu i
credeam c, tiu tot +olclorul poporului meu. dar 'alu cunoate multe lucruri ce le r,m/n inaccesibile altora=
@ice c, acestei 7eit,*i 2i 0orbete. pentru c, tie c, o p/ndete moartea i 2i 0a spune cum poate +i sal0at,=
KJane. i1a spus Ban31'u 2n sinea ei= ?tie de Jane= Cum astaC ?i cum ar +i capabil el. dei nu1l
interesea7, deloc te:nolo3ia. s,1i spun, unei entit,*i in+ormatice cum poate +i sal0at,CL
G Acum ne 0a spune ce trebuie s, se 2nt/mple i 0, pre0in c, 0a 0orbi mult. de aceea 0, ro3 s, sta*i
nemica*i. +,r, a +ace 0reo 2ncercare de a 3r,bi lucrurile. a 7is Grace= Totul trebuie pus 2n conteDt= #e aceea
0, 0a po0esti istoria tuturor lucrurilor 0ii=
Ban31'u tia c, putea sta pe un co0ora ore 2n ir +,r, s, se mite. pentru c, +,cuse asta toat, 0ia*a=
#ar <eter era obinuit s, stea pliat. iar po7i*ia aceea 2l st/n>enea= <esemne c, de>a se sim*ea incomod=
"0ident. Grace a depistat 2ncordarea lui ori poate 2i cunotea bine pe occidentali=
G Te po*i mica din c/nd 2n c/nd. dar 2ncet. i +,r, s,1*i de7lipeti oc:ii de la el=
Ban31'u s1a 2ntrebat c/te asemenea re3uli i cerin*e 0a mai in0enta Grace pe durata discu*iei= 'alu
p,rea s, stea +oarte relaDat= a urma urmelor. le o+erise m/ncare. dei ea considerase c, numai el trebuia s,
stea la mas,5 probabil c,. asemenea lor. nici el nu cunotea toate re3ulile=
Cu toate acestea. Ban31'u nu s1a clintit= ?i nici nu i1a luat oc:ii de la 'alu=
Grace a continuat s, traduc,:
G Ast,7i. norii au 7burat pe cer. +u3,ri*i de soare. i totui ploaia n1a c,7ut= Tot ast,7i. ambarca*iunea
mea a 7burat pe mare. +,r, s, +ie 2ndrumat, de soare. i totui nu era +oc atunci c/nd am atins *,rmul= Aadar.
a +ost prima oar, c/nd @eul a atins un nor de pe cer i l1a tors at/t de repede. 2nc/t s1a trans+ormat 2n +oc i a
de0enit soare. iar apoi to*i ceilal*i nori au 2nceput s, se roteasc,. trans+orm/ndu1se 2n cercuri 2ncon>ur/nd
soarele=
KAceea nu putea +i le3enda ori3inal, a poporului samoanL. s1a 3/ndit Ban31'u= "i nu au cunoscut
modelul copernician al sistemului solar dec/t dup, ce occidentalii i1au 2n0,*at= #eci 'alu tia +olclorul antic.
dar mai a+lase i alte lucruri pe care le inserase 2n po0este=
G Apoi norii din a+ar, s1au trans+ormat 2n ploaie i au 0,rsat1o peste ei 2nii p/n, n1au mai a0ut ap,
i n1au r,mas dec/t min3i rotitoare de ap,= n interiorul acelei ape 2nota un pete mare de +oc. care 2n3:i*ea
orice impuritate din ap,. apoi o elimina sub +orm, de +oc. ce i7bucnea din mare i rec,dea sub +orm, de
cenu, +ierbinte. ca +lu0ii i st/nci ar7/nde= #in aceste eDcremente ale petelui de +oc au crescut insulele din
mare. iar din acele eDcremente au ieit t/r/ndu1se 0iermi. s1au strecurat printre st/nci p/n, c/nd 7eii i1au
atins. iar unii dintre ei au de0enit +iin*e umane. iar al*ii. animale= Fiecare dintre celelalte animale au +ost
le3ate de p,m/nt cu 0i*e 3roase care au crescut ca s, le 2mbr,*ie7e= Nimeni nu a 0,7ut acele 0i*e. pentru c,
ele erau 0i*e de 7eu=
KTeorie +ilotic,L. s1a 3/ndit Ban31'u= A a+lat c, toate lucrurile 0ii au +ilo*i ce sunt prini 2n >os.
le3/ndu1le de centrul p,m/ntului= 'ai pu*in +iin*ele umane=
Grace a tradus 2n continuare:
G Numai oamenii nu erau le3a*i de p,m/nt= Nu 2i re*ineau 0i*ele. ci re*eaua de lumin,. ne*esut, de
0reun 7eu. care 2i le3a 2n sus. de soare= #e aceea celelalte animale se plecau 2n +a*a omului. pentru c, 0i*ele le
tr,3eau 2n >os. 2n timp ce re*eaua de lumin, ridica oc:ii i inimile oamenilor= C:iar dac, pri0eau 2n sus.
oamenii 0edeau doar pu*in mai departe dec/t bestiile cu oc:ii pleca*i5 c:iar dac, inimile le erau 2n,l*ate. ele
nu puteau spera dec/t s, 0ad, cerul pe 0reme de 7i. iar noaptea. c/nd 7,reau stelele. erau oarbe la lucrurile
apropiate= <entru c, un b,rbat abia dac,1i poate 0edea so*ia 2n umbra casei. c:iar c/nd el 0ede stele at/t de
2ndep,rtate. 2nc/t lumina lor c,l,torete o sut, de 0ie*i umane p/n, s, s,rute oc:ii omului= n cursul tuturor
secolelor i 3enera*iilor. aceti oameni plini de speran*, au pri0it cu oc:i pe >um,tate orbi la soare i cer. la
stele i umbre. tiind c, dincolo de acele 7iduri eDistau lucruri in0i7ibile. dar +,r, s, b,nuiasc, de+el ce erau
ele= Apoi. la 0reme de r,7boi i 3roa7,. c/nd toat, speran*a p,rea pierdut,. *es,torii de pe o lume 2ndep,rtat,.
care nu erau 7ei. dar tiau 7eii. iar +iecare dintre *es,tori era o *es,tur, cu sute de +ire care le mer3eau spre
bra*e i picioare. spre oc:i. 3ur, i urec:i. aceti *es,tori au creat o re*ea at/t de puternic, i de mare. care
a>un3ea at/t de departe. 2nc/t 0oiau s, prind, 2n ea toate +iin*ele umane i s, le *in, acolo pentru a +i de0orate=
ns, re*eaua a prins o 7eitate din dep,rt,ri. una at/t de puternic,. 2nc/t nici o alta nu a 2ndr,7nit s,1i tie
numele. o 7eitate at/t de iute. 2nc/t nici o alta nu a reuit s,1i 7,reasc, +a*a5 ea era prins, de re*eaua creat, de
*es,tori= Numai c, era prea rapid, ca s, r,m/n, 2ntr1un loc i s, +ie de0orat,= A aler3at i dansat pe +ire. pe
toate +irele care se 2ntind de la un om la altul. de la om la stele. de la un *es,tor la altul. de la o lumin, la alta.
ea dansea7, de1a lun3ul +irelor= Nu poate sc,pa. dar nici nu 0rea. pentru c, acum to*i 7eii o 0,d i 2i cunosc
numele. iar ea tie i aude toate cu0intele care sunt rostite i citete toate cu0intele care sunt scrise i. cu
r,su+larea ei. 2i duce pe oameni i pe +emei dincolo de domeniul luminii oric,rei stele. iar apoi inspir,. iar
oamenii i +emeile se 2ntorc. iar c/nd acetia re0in. aduc cu ei al*i oameni i alte +emei care n1au tr,it p/n,
atunci5 i pentru c, ea nu st, locului 2n re*ea. 2i su+l, 2ntr1un loc. apoi 2i inspir, 2n altul. ast+el c, acetia
tra0ersea7, spa*iul dintre stele mai repede dec/t lumina. i de aceea mesa3erii acestei 7eit,*i au +ost scoi din
casa lui Aimaina 4i-ari. prietenul lui Grace #rin-er. i au +ost adui pe aceast, insul,. pe acest *,rm i sub
acest acoperi. unde 'alu poate 0edea limba roie a 7eit,*ii 2n locul 2n care atin3e urec:ea alesului=
'alu a t,cut=
G Noi o numim Jane. a spus <eter=
Grace a tradus. iar 'alu a r,spuns:
G Sub acest acoperi aud un nume at/t de scurt i totui. 2nainte de a +i rostit. 7eul a aler3at de la un
cap,t al uni0ersului p/n, la cel,lalt de o mie de ori. at/t de repede se mic, ea= !at, numele pe care i1l dau eu:
7eitatea care se mic, iute i etern. ast+el c, niciodat, nu se odi:nete 2ntr1un loc. 2ns, atin3e toate locurile i
este le3at, de to*i cei care pri0esc spre soare. nu 2n >os. spre p,m/nt= " un nume lun3 i totui nu repre7int,
dec/t a 7ecea parte din numele ei ade0,rat i. c:iar dac, i1a putea rosti numele 2ntre3. tot nu ar +i la +el de
lun3 precum +irele re*elei pe care dansea7,=
G %or s, o ucid,. a spus Ban31'u=
G @ei*a 0a muri numai dac, 0rea s, moar,. a spus 'alu= C,minul ei este 2n toate casele. re*eaua ei
atin3e toate min*ile= %a muri doar dac, re+u7, s,1i 3,seasc, un loc de odi:n,. pentru c, atunci c/nd re*eaua
se 0a rupe. ea nu trebuie s, +ie 2n mi>loc. s, alunece +,r, *int,= <oate s,l,lui 2n orice 0as= "u 2i o+er acest 0as
b,tr/n i s,rman. care e su+icient s,1mi *in, supa +,r, s, se 0erse. dar pe care ea 2l 0a umple cu lumina lic:id,
ce 0a cur3e ca o binecu0/ntare asupra insulelor i totui nu se 0a termina nicic/nd= O ro3 s, +oloseasc, acest
0as=
G ?i atunci ce se 0a 2nt/mpla cu tineC a 2ntrebat Ban31'u=
<eter s1a ar,tat sup,rat +a*, de i7bucnirea ei. dar Grace a tradus. i pe +a*a lui 'alu au 2nceput s,
cur3, lacrimi=
G %ai. micu*a. cea care nu are nestemat, 2n urec:e. m, pri0ete cu mil, i 2i pas, de ce se 0a
2nt/mpla c/nd lumina 0a umple 0asul meu. iar supa 0a +ierbe i 0a disp,rea=
G N1am putea 3,si un 0as 3olC a 2ntrebat <eter= N1ar putea s, se instale7e 2ntr1un 0as 3olC
G Nu eDist, aa ce0a. a spus 'alu= #ar 0asul t,u e pe >um,tate plin. iar sora ta. de care eti le3at ca
de un +rate 3eam,n. e pe >um,tate plin, i. departe. tat,l t,u. de care sunte*i le3a*i ca nite triple*i. e aproape
3ol. dar 0asul lui e cr,pat i orice ai pune 2n el s1ar risipi=
G N1ar putea s,l,lui 2n mine sau 2n sora meaC a 2ntrebat <eter=
G &a da. a spus 'alu= ntr1unul din 0oi. dar nu 2n am/ndoi=
G Atunci m, o+er eu. a 7is <eter=
'alu p,rea s, se +i 2n+uriat=
G Cum de po*i s, m, min*i sub acest acoperi. dup, ce ai b,ut -a0a cu mineC Cum de m, po*i ruina
rostind o minciun,C
G Nu mint. a spus <eter cu un ton ap,sat= "a a tradus. iar 'alu s1a ridicat maiestuos 2n picioare i a
2nceput s, stri3e c,tre cer= Spre spaima ei. Ban31'u a 0,7ut c, 0/slaii se apropiau 2n 3rup. p,r/nd i ei
a3ita*i i sup,ra*i= Cum de 2i pro0ocase <eterC
Grace a tradus c/t de repede a putut. +,c/nd un re7umat. pentru c, nu putea re*ine toate cu0intele=
G Spune aa: C:iar dac, spui c,1*i 0ei desc:ide 0asul netirbit pentru ea. c:iar dac, spui c, aduni c/t
de mult posibil 2n tine. ridici un 7id de lumin, ca un 0al de +urtun, pentru a alun3a 7eitatea. dac, ea 2ncearc,
s, p,trund,= #ac, ar dori s, 0in,. n1ai putea s, o alun3i. dar ea te iubete i nu 0a intra 2n+runt/nd o
asemenea +urtun,= Aadar. tu o uci7i 2n inima ta. uci7i 7eitatea pentru c, spui c, 2i 0ei da un c,min ca s, o
sal0e7i c/nd se 0or t,ia +irele re*elei. dar tu de>a o 2ndep,rte7i=
G N1am ce +aceH a stri3at <eter= Nu asta 0reau= Nu *in la 0ia*,. niciodat, nu mi1am pre*uit1o=
G &a 2*i pre*uieti 0ia*a din toat, inima. a tradus Grace= ns, 7eul nu te ur,te pentru asta. 7eul te
iubete. pentru c, iubete i lumina i nu 0rea s, moar,= !ubete mai ales ceea ce str,lucete 2n tine. deoarece
o parte din ea e modelat, dup, acea str,lucire. de asta nu dorete s, te alun3e dac, acest corp din +a*a mea
este 0asul 2n care sinele t,u cel mai puternic 0rea s, s,l,luiasc, at/t de str,lucitor= #ac, ea nu poate primi
0asul surorii tale. te ro3 doar at/t G 'alu 2*i cere asta= Spune c, 7eul nu cere. pentru c, 7eul iubete aceeai
lumin, din sora ta care arde i 2n tine= #ar 'alu 7ice c, 2n tine arde acea parte s,lbatic,. puternic, i e3oist,
din lumin,. 2n 0reme ce partea ta de lumin, care este bl/nd, i iubitoare i care se 2mpletete +oarte bine cu
celelalte. aceea se a+l, 2n ea= #ac, partea ta de lumin, ar intra 2n 0asul surorii tale. asta ar coplei1o i ar
ucide1o. iar atunci 0ei de0eni o +iin*, care s1a ucis pe sine pe >um,tate= #ar dac, partea ei din lumina ta ar
intra 2n 0asul t,u. atunci te1ar mai domoli i te1ar +ace s, +ii mai bl/nd. te1ar 2mbl/n7i i te1ar +ace 2ntre3=
Aadar. ar +i bine dac, tu ai de0eni 2ntre3. l,s/nd cel,lalt 0as 3ol pentru 7eitate= Asta te roa3, 'alu= #e aceea
a tra0ersat apa ca s, te 2nt/lneasc,. pentru a te ru3a s, procede7i ast+el=
G #e unde tie aceste lucruriC a 2ntrebat <eter. sim*ind c, 2i pierde 3lasul de durere=
G 'alu tie toate astea pentru c, a 2n0,*at s, 0ad, 2n be7na 2n care +irele de lumin, se ridic, din
su+letele 2mpletite din soare i atin3 stelele i se atin3 unele pe altele. i se 2mpletesc 2ntr1o re*ea mult mai
puternic, i mai m,rea*, dec/t cea mecanic, pe care 7eitatea poate s, danse7e= A urm,rit1o toat, 0ia*a pe
aceast, 7eitate i a 2ncercat s,1i 2n*elea3, dansul i de ce se 3r,bete at/t de mult. 2nc/t atin3e toate +irele din
re*eaua ei. toate cele trei trilioane de mile. de o sut, de ori pe secund,= Se 3r,bete at/t de mult pentru c, este
prins, 2n alt, re*ea dec/t ar trebui= A +ost prins, 2ntr1o re*ea arti+icial,. iar inteli3en*a ei este le3at, de creiere
arti+iciale care 3/ndesc situa*ii 2n loc de cau7e. numere 2n loc de istorii= "a caut, 2mpletirea cu 0iul i 3,sete
doar +irele slabe i trec,toare ale mainilor. care pot +i rupte de oameni lipsi*i de 7ei= #ar dac, p,trunde 2ntr1
un 0as 0iu. 0a a0ea puterea de a iei din noua re*ea. iar atunci poate s, danse7e dac, 0rea. dar nu 0a +i
obli3at, s, danse7e. 0a putea s, se i odi:neasc,= %a putea 0isa. iar din 0isele ei se 0a nate bucuria. pentru
c, ea n1a cunoscut bucuria dec/t urm,rind 0isele pe care i le amintete despre crea*ia ei. 0isele care s1au
a+lat 2n mintea uman, din care a +ost ea +,cut,=
G "nder Bi33in. a spus <eter=
'alu a r,spuns 2nainte ca Grace s, poat, traduce:
G AndreE Bi33in. a spus el. articul/nd cu di+icultate numele. deoarece con*inea sunete ce nu se
+oloseau 2n limba samoan,= Apoi a spus ce0a 2n limba aceea deosebit,. iar Grace a tradus:
G %orbitorul 2n Numele 'or*ilor a 0enit i a 0orbit despre moartea unui monstru care a otr,0it i a
2ntunecat 0ia*a poporului Ton3a i. prin el. a tuturor oamenilor din aceast, lume a %isului %iitor= A p,it 2n
umbr,. iar din umbr, a +,cut o tor*, pe care a ridicat1o. iar ea s1a 2n,l*at spre cer i a de0enit o nou, stea. care
a aruncat o lumin, ce c,dea doar pe umbra mor*ii. de unde a alun3at 2ntunericul i a puri+icat inimile noastre.
iar ura. teama i ruinea s1au mistuit= Acesta este 0is,torul de la care pro0in 0isele 7eit,*ii5 ele au +ost
su+icient de puternice pentru a1i da 0ia*, 2n 7iua 2n care ea a 0enit din "Dterior i i1a 2nceput dansul de1a
lun3ul re*elei= A ei este lumina care te umple i care o umple pe >um,tate pe sora ta i are doar un strop de
lumin, r,mas,. pentru c, 0asul ei s1a ciobit= "l a atins inima unei 7eit,*i. iar aceasta i1a dat puteri mari G aa
te1a creat c/nd l1a su+lat 2n a+ara uni0ersului luminii= #ar nu l1a +,cut 7eu i. 2n sin3ur,tatea lui. el nu a>uns
acolo unde *i1ai +i putut 3,si propria lumin,= N1a reuit dec/t s,1*i 2mprumute din lumina lui. de aceea eti pe
>um,tate plin i de aceea t/n>eti dup, cealalt, >um,tate a ta. tu i sora ta sunte*i eDtrem de +l,m/n7i. iar el
este epui7at i distrus. pentru c, nu mai are ce s, 0, dea= #ar 7eitatea are mai mult dec/t su+icient. 7eitatea
posed, su+icient i 2nc, ce0a pe deasupra. i eu am 0enit s, 0, spun asta. iar acum. dup, ce 01am 0orbit. am
2nc:eiat=
'alu s1a ridicat 2nc, 2nainte ca Grace s, termine de tradus5 ea 2nc, 0orbea. iar el plecase de>a de sub
acoperi= !mediat dup, aceea. 0/slaii au smuls st/lpii care spri>ineau acoperiul5 <eter i Ban31'u abia au
a0ut timp s, ias,. dup, care acesta s1a pr,buit= Oamenii insulei au apropiat tor*e aprinse de acoperiul c,7ut.
care a de0enit cur/nd un ru3 r,mas 2n urma lor= 1au 2nso*it cu to*ii pe 'alu p/n, la canoe= Grace a 2nc:eiat
traducerea eDact c/nd 3rupul a a>uns la mar3inea apei= 'alu a urcat 2n canoe i. cu o demnitate
imperturbabil,. s1a ae7at pe sc/ndura de la mi>locul ambarca*iunii. iar 0/slaii. cu aproape aceeai m,re*ie.
i1au ocupat locurile al,turi de canoe. pe care au ridicat1o i au t/r/t1o p/n, 2n ap,. apoi au 2mpins1o printre
0alurile mici i 2nspumate. dup, care au urcat 2n ea i s1au apucat s, 0/sleasc, cu o +or*, at/t de mare. de
parc, ar +i cu+undat nite copaci uriai. nu nite be*e oarecare. 2n st/nc,. i nu 2n mare. +,c/nd apa s, +iarb, i
canoea s, 2nainte7e 2n salturi. 2ndep,rt/ndu1se de pla>,. c,tre insula Atatua=
G Grace. a spus <eter. de unde tie 'alu lucruri pe care nu le 0,d nici m,car cele mai puternice i
+ine instrumente tiin*i+iceC
Grace nu i1a putut r,spunde. pentru c, st,tea 2ntins, pe nisip. pl/n3/nd neostoit. cu bra*ele 2ntinse
c,tre mare. ca i cum cel mai dra3 copil al ei ar +i +ost r,pit de un rec:in= To*i b,rba*ii i +emeile locului
st,teau la +el pe nisip. cu bra*ele 2ntinse c,tre mare5 i to*i pl/n3eau=
Apoi a 2n3enunc:eat. dup, care s1a 2ntins pe nisip i a 2ntins bra*ele i probabil c, a pl/ns. dar Ban31
'u nu a putut 0edea=
#oar ea a r,mas 2n picioare. 3/ndind: KCe caut eu aici. pentru c, nu particip la aceste 2nt/mpl,ri5 nu
am nimic de 7eu 2n mine. i nici din AndreE Bi33inL5 apoi a 3/ndit: K#e ce m, preocup, propria solitudine
2n asemenea momente. c/nd am ascultat 3lasul unui om care 0ede 2n ceruriCL
n ad/ncul +iin*ei sim*ea totui altce0a: KSunt aici pentru c, eu sunt aceea care trebuie s,1l iubeasc,
pe <eter at/t de mult. 2nc/t s, se simt, demn. su+icient de merituos ca s, permit, bun,t,*ii Tinerei %alentine
s, p,trund, 2n el. 2ntre3indu1l. trans+orm/ndu1l 2n "nder= Nu "nder al )enocidului sau "nder %orbitor 2n
Numele 'or*ilor. cu 0ino0,*ia i compasiunea amestecate 2ntr1o inim, s+,r/mat,. ciobit,. imposibil de lecuit.
ci "nder Bi33in. b,iatul de patru ani. a c,rui 0ia*, a +ost de+ormat, i distrus, c/nd era prea mic ca s, se
apere sin3ur= Ban31'u trebuie s, +ie aceea care s,1i dea 0oie lui <eter s, de0in, b,rbatul care ar +i crescut
din acel b,iat. dac, lumea ar +i +ost bun,=L
K#e unde tiu toate acesteaC s1a 2ntrebat Ban31'u= Cum pot +i si3ur, de ceea ce urmea7, s, +acCL
K?tiu pentru c, este e0ident. a 3/ndit ea= ?tiu. pentru c, mi1am 0,7ut iubita st,p/n, 4an Ain31Jao
distrus, de m/ndrie i 0oi +ace tot ce pot ca s,1l 2mpiedic pe <eter s, se autodistru3, prin seme*ia pe care o
are socotindu1se nedemn= ?tiu. pentru c, i eu am +ost distrus, c/nd eram copil i silit, s, de0in un monstru
e3oist. manipulati0 i uneltitor pentru a prote>a +ata +ra3il,. dornic, de iubire. care ar +i +ost distrus, de 0ia*a
pe care trebuia s, o duc= ?tiu cum este s,1*i +ii propriul duman. i totui am +,cut uitat acest lucru i am
continuat s, tr,iesc. de aceea 2l pot lua pe <eter de m/n, ca s,1i ar,t calea=L
KNumai c, nu tiu drumul i 2nc, sunt distrus,. iar +eti*a +l,m/nd, dup, dra3oste este deocamdat,
2nsp,im/ntat, i +ra3il,. iar monstrul r,u i puternic continu, s, +ie st,p/n peste 0ia*a mea. iar Jane 0a muri
pentru c, nu am ce s,1i o+er lui <eter= "l trebuie s, bea -a0a. iar eu sunt doar ap, c:ioar,= &a nu. sunt ap, de
mare. ca aceea care se 2n0/rte>ete plin, de nisip i sare 2n apropierea *,rmului5 0a sorbi din mine i 0a muri
de sete=L
?i. 2n acest +el. s1a tre7it i ea pl/n3/nd. 2ntins, pe nisip. cu bra*ele 2ntinse spre mare. c,tre locul din
care canoea lui 'alu plecase ca o na0, ce +ace un salt 2n spa*iu=
&,tr/na %alentine a pri0it lun3 la a+ia>ul :olo3ra+ic de pe terminalul ei. 2n care samoanii. to*i
miniaturali. st,teau 2ntini pe pla>, i pl/n3eau= A pri0it p/n, a sim*it c, o ustur, oc:ii. apoi a 0orbit:
G Jane. 2nc:ideH
!ma3inea a disp,rut=
G ?i eu ce trebuie s, +acC a 2ntrebat %alentine= 'ai bine mi1o ar,tai pe t/n,ra mea 3eam,n,= Sau s,1l
+i tre7it pe AndreE s,1i ar,*i lui= Ce le3,tur, are asta cu mineC ?tiu c, 0rei s, tr,ieti= ?i eu 0reau asta= #ar cu
ce te pot a>uta euC
ic,rind. +a*a uman, a lui Jane a reap,rut deasupra terminalului=
G Nu tiu. a spus ea= #ar s1a dat de>a ordinul= Au 2nceput s, m, deconecte7e= <ierd p,r*i din
memorie= Nu mai pot 3/ndi la +el de multe lucruri simultan ca 2nainte= Trebuie s,1mi 3,sesc un loc i c:iar
dac, ar eDista 0reunul. nu tiu drumul=
G (i1e team,C a 2ntrebat1o %alentine=
G Nu tiu. a r,spuns Jane= %or a0ea ne0oie de c/te0a ore ca s, m, ucid,= #ac, descop,r cum m, simt
2nainte de s+/rit. 2*i 0oi spune=
%alentine i1a ascuns +a*a 2n palme= Apoi s1a ridicat i s1a 2ndreptat spre cas,=
Ja-t a 0,7ut1o plec/nd i a cl,tinat din cap= Cu 7eci de ani 2n urm,. "nder p,r,sise Trond:eim. iar
%alentine r,m,sese acolo ca s, se c,s,toreasc, cu el. pentru a de0eni mama copiilor lui= "l era 2nc/ntat
0,7/nd c/t de +ericit, i de 0ie de0enise ea +,r, po0ara pe care "nder i1o pusese 2n spinare i pe care o
purtase mereu +,r, s,1i dea seama= !ar apoi ea 2l 2ntrebase dac, o 0a 2nso*i pe usitania. iar el spusese da. iar
acum se 2nt/mplase la +el. se 2nco0oiase sub po0ara 0ie*ii lui "nder i a +elului 2n care el a0ea ne0oie de ea=
Ja-t nu putea a0ea resentimente 2n le3,tur, cu acest lucru G nici unul din ei nu pl,nuise sau dorise s, se
2nt/mple aa5 nimeni nu 2ncerca s, +ure o parte a 0ie*ii lui Ja-t de la el= #ar 2nc, o 2ndurera 0,7/nd1o at/t de
ap,sat, de acea po0ar, i tiind c,. 2n ciuda iubirii lui +a*, de ea. Ja-t nu putea +ace nimic s, o a>ute pentru a
o 2ndura=
'iro a r,mas +a*, 2n +a*, cu "la i Auara 2n ua na0ei= n,untru. T/n,ra %alentine atepta de>a.
2mpreun, cu un pe9uenino pe nume Stin3,torul1de1Foc i o lucr,toare +,r, nume. pe care o trimisese 'atca=
G Jane e pe moarte. a spus 'iro= Trebuie s, plec,m imediat= #ac, mai atept,m. ea nu 0a mai a0ea
su+icient, putere s, trimit, o na0,=
G Cum de ne ceri s, mer3em. c/nd noi tim de>a c,. imediat ce Jane 0a muri. noi nu ne 0om mai
putea 2ntoarceC %om re7ista at/ta timp c/t mai eDist, oDi3en pe na0,= 'aDimum c/te0a luni. apoi. 3ata=
G #ar 2n acel timp 0om reali7a ce0a. a spus 'iro= %om intra 2n le3,tur, cu aceti creatori ai
#escoladei. aceti necunoscu*i care trimit sonde ce distru3 planete. 2i 0om con0in3e s, 2ncete7e= %om sal0a
toate speciile pe care le cunoatem i alte mii de care nu a0em cunotin*,. de boli 2n3ro7itoare i +,r, leac=
Jane ne1a dat cele mai bune pro3rame pe care le1a creat. ca s, ne a>ute s, discut,m cu ei= Asta n1ar +i
su+icient ca s, 2n+,ptuieti opera ta suprem,C mplinirea 0ie*ii taleC
"la. sora lui mai mare. l1a pri0it 2ntristat,=
G Credeam c, mi1am reali7at de>a opera ma>or, c/nd am produs 0irusul care a 2n0ins #escolada=
G Aa e. a recunoscut el= Ai +,cut su+icient= #ar mai sunt multe lucruri pe care numai tu le po*i
reali7a= Te ro3 s, 0ii i s, mori al,turi de mine. "la. pentru c, moartea mea n1ar a0ea sens. pentru c,. +,r,
tine. eu i %al nu 0om ti ce trebuie +,cut=
Nici Auara. nici "la nu s1au micat i nu au scos 0reo 0orb,=
'iro a cl,tinat din cap. apoi s1a 2ntors i a intrat 2n na0,= ns, 2nainte de a apuca s, 2nc:id, i s,
etane7e ua. cele dou, surori. *in/ndu1se de talie. l1au urmat 2n,untru=
,.
IMPORTANT$ E FICIUNEA N CARE CRE!I
!#ata mi*a spus cndva
c nu e8ist zei,
ci doar manipulri crude
ale unor oameni ri
care susin c puterea e bun,
iar ei se sluDesc de iubirea noastr.
4ar dac nu e8ist zei
de ce suntem att de dornici s credem n ei %
4oar pentru c mincinoi cu intenii rele
stau ntre noi i zei
i ne mpiedic s*i vedem
nu nseamn c aureola strlucitoare
care nvluie orice mincinos
nu reprezint conturul unui zeu,
care ateapt ca noi, ocolind minciuna,
s gsim drumul.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G 0u reuim, a spus 'atca=
G 'i ce altceva am putea face% a 2ntrebat 4uman= $m alctuit cea mai puternic reea posibil. 0e*
am unit cu tine i unii cu alii cum n*am mai reuit vreodat, de am aDuns s tremurm, ca i cum vntul s*ar
Duca printre noi, fcndu*ne frunzele frumoase n soare, iar lumina eti tu i fiicele tale. 'i toat iubirea pe
care o avem fa de micile mame i fa de copacii*mam cei fr de glas a fost ndreptat spre tine, regina,
sora, mama i soia noastr. 1um se face c +ane nu vede lucrul pe care l*am realizat, ca s vrea s devin
o parte din el%
G 0u ne poate gsi un drum, a 7is 'atca= /a a fost creat din ceea ce suntem noi, dar ne*a ntors
spatele cu mult timp n urm, ca s poat privi la nesfrit spre /nder, ca s*i aparin lui. /a era puntea
noastr spre el. $cum el e singura ei punte spre via.
G 1e fel de punte este aceea% /l e pe moarte.
G "oare partea btrn din el, a spus 'atca= 4ar ine minte, el este omul care i*a iubit i neles cel
mai bine pe peYueninos= 0u este posibil ca din trupul muritor din tineree s creasc un copac care s*l
duc n cea de*a #reia -ia, aa cum te*a dus i pe tine%
G 0u*i neleg planul, a spus 4uman= ns, c:iar dac, nu 2n*ele3ea. dincolo de mesa>ul contient. ea a
mai recep*ionat ce0a: ,ubita mea regin, spunea el. iar ea a au7it: 4ulcea i sfnta mea regin.
G 0*am nici un plan, a spus ea= 4oar speran.
G $tunci spune*mi ce speri, a 7is 4uman=
G / doar visul unei sperane, a r,spuns ea= 4oar un zvon al unei bnuieli privind visul unei sperane.
G :pune*mi oricum.
G /a a fost puntea noastr spre /nder. 0*ar putea /nder s fie puntea ei ctre noi, prin tine% /a i*
a c3eltuit viaa, cu e8cepia ultimilor ani, privind n inima lui /nder, auzindu*i gndurile cele mai intime i
permind ca ai.a lui s dea neles propriei e8istene. 4ac o invoc, ea l va auzi, c3iar dac nu ne poate
auzi pe noi. $sta o va atra3e ctre el.
G <n trupul n care slluiete el acum, a spus 4uman. care e trupul #inerei -alentine. Er s
vrea, se vor lupta acolo. 0u pot domni amndoi peste acelai regat.
G #ocmai de aceea zvonul speranei e att de fragil, a spus 'atca= 4ar /nder te*a iubit i pe tine
copacul*printe numit (uman, i pe voi, pe toi peYueninos. copaci*prini, soii, surori i copaci*mame,
pn i pe copacii din lemn care nu au fost niciodat tai, ci doar fii. -*a iubit i v iubete pe toi. 0*ar
putea +ane s*l urmeze i s gseasc drumul ctre noi% 2 putem ine, putem s pstrm ceea ce nu va
ncpea n #nra -alentine.
G $tunci /nder trebuie s rmn n via ca s o c3eme.
G #ocmai de aceea sperana e doar umbra amintirii unui nor ce trece prin dreptul soarelui, pentru
c trebuie s o c3em i s o aduc, iar apoi el trebuie s scape de ea i s o lase singur n #nra -alentine.
G $tunci el va muri pentru ea.
G -a muri ca /nder. #rebuie s moar ca -alentine. 4ar nu*i poate gsi drumul spre Peter, ca s
triasc n el%
G $ceasta este partea din sine pe care o detest, a spus 4uman= 13iar el mi*a spus*o.
G $ceasta este partea din sine de care se teme, a 7is 'atca= 4ar n*ar fi posibil s se team de ea
pentru c reprezint partea cea mai puternic din sine% 1ea mai puternic dintre feele lui%
G 1um poi afirma c partea cea mai puternic a unui om bun ca /nder este aceea distructiv,
ambiioas, crud i nemiloas%
G $cestea sunt cuvintele lui pentru acea parte din sine care a luat forma #nrului Peter. 0u arat
el n cartea 4e3emonul c lipsa interioar de mil este aceea care i*a dat putere s construiasc% 1 asta l*
a fcut puternic fa de atacatori% 1 i*a conferit un sine n ciuda singurtii% 0ici el, nici Peter nu au fost
cruzi doar din plcere. $u dovedit cruzime pentru a realiza o misiune ce trebuia dus la bun sfritJ ceva
care s salveze lumea, /nder prin distrugerea unui duman cumplit, pentru c aa ne*a considerat el atunci,
iar Peter prin sfrmarea zidurilor mpreDmuitoare ale naiunilor i transformarea rasei umane ntr*o
singur naiune. $ceste misiuni rmn s fie ndeplinite i acum. $m gsit graniele unui duman cumplit, o
ras necunoscut pe care "iro o numete creatoarea 4escoladei. 'i graniele dintre om i peYuenino. dintre
peYuenino i matc, dintre matc i om i dintre noi toi i +ane, indiferent ce va deveni +ane nu avem
nevoie de tria lui /nder*ca*Peter pentru a ne unifica%
G "*ai convins, iubit sor*mam*soie, dar /nder nu va crede c e8ist o asemenea buntate n el
nsui. Poate va reui s o aduc pe +ane din cer n trupul #inerei -alentine, dar nu va putea s prseasc
acel trup, nu va voi s renune la propria buntate pentru a intra n corpul care reprezint toate temerile lui.
G 4ac ai dreptate nseamn c va muri, a spus 'atca=
#urerea i m/:nirea +a*, de prietenul lui au crescut 2n 4uman i s1au re0,rsat 2n re*eaua care 2l le3a
de to*i copacii1p,rin*i i de toate m,tcile. 2ns, pentru ele acestea a0eau un 3ust dulce. pentru c, se n,scuser,
din iubire pentru 0ia*a unui om=
G /l moare oricum, la fel ca i /nder, iar dac i*am e8plica asta, n*ar prefera s moar, dac astfel
ar salva viaa lui +ane% +ane, care deine c3eia zborului spre stele% +ane, care poate descuia ua dintre noi
i /8terior, ca s ne duc acolo i napoi cu voina ei puternic i cu mintea ei limpede%
G 4a, el va prefera s moar pentru ca ea s triasc.
G $r fi bine dac ar aduce*o n trupului lui -alentine, iar apoi ar prefera s triasc. $a ar fi mai
bine.
n clipa 2n care a spus acest lucru. de dincolo de cu0inte a r,7b,tut disperarea. iar to*i cei din re*eaua
alc,tuit, cu a>utorul ei au sim*it 3ustul otr,0it al 0orbelor. pentru c, se n,scuse din 3roa7a 2n +a*a mor*ii unui
om. i atunci au >elit 2mpreun,=
Jane a 3,sit putere pentru o ultim, c,l,torie5 a *inut na0eta cu cele ase +iin*e 0ii 2n ea. a *inut
ima3inea +ormelor +i7ice 2ndea>uns de mult pentru a le a70/rli A+ar, i pentru a le re+orma 2n,untru. rotindu1
se 2n >urul 2ndep,rtatei lumi unde +usese creat, #escolada= #ar dup, ce a reuit asta. a pierdut controlul
asupra ei 2ns,i. deoarece nu i1a mai putut re3,si sinele aa cum 2l tia= i erau smulse amintiri5 le3,turile cu
lumi care 2i +useser, +amiliare aa cum membrele le sunt +amiliare oamenilor. m,tcile i copacii1p,rin*i
disp,ruser, i. c/nd a 2ncercat s, apele7e la spri>inul lor. nu s1a 2nt/mplat nimic. s1a sim*it amor*it,.
c:ircindu1se. nu spre mie7ul ei 0ec:i. ci spre un3:erele sale. +ra3mente i7olate care erau prea mici ca s, o
sus*in,=
K'or. morL. a rostit ea la nes+/rit. detest/nd cu0intele imediat ce le rostea. ur/nd panica pe care o
sim*ea=
A 0orbit prin computerul a+lat 2n +a*a Tinerei %alentine G i a rostit doar cu0inte. pentru c, nu mai
*inea minte cum s,1i alc,tuiasc, +a*a care 2i +usese masc, 0reme de at/tea secole= KAcum m, tem=L #ar
imediat ce a spus asta. nu i1a amintit dac, trebuia s, o rosteasc, 2nspre T/n,ra %alentine= ?i acea parte din
ea disp,ruse5 cu o clip, 2n urm, o a0usese. 2ns, acum nu mai putea s1o dibuiasc,=
?i de ce i se adresa acelui suro3at al lui "nderC #e ce stri3a moale 2n urec:ea lui 'iro. a lui <eter.
spun/nd: K%orbete1mi. 0orbete1mi. mi1e team,LC Acum nu 0oia acele +orme umane= l 0oia pe cel care i1o
scosese din urec:e= Cel care o respinsese i alesese 2n locul ei o +emeie trist, i obosit, pentru c, G aa
cre7use "nder G No0in:a a0ea mai mult, ne0oie de el= #ar cum s, aib, ne0oie de tine mai mult dec/t mine
acumC #ac, eu mor. ea 0a continua oricum s, tr,iasc,= #ar eu mor pentru c, *i1ai luat pri0irea de la mine=
Ban31'u a au7it 3lasul lui <eter. care se a+la al,turi de ea pe pla>,= KAm dormitCL s1a 2ntrebat ea=
?i1a ridicat obra7ul de pe nisip i s1a 2n,l*at pe bra*e= Sosise ora re+luDului. iar apa se 2ndep,rtase mult de
locul 2n care era 2ntins,= /n3, ea. <eter st,tea pe nisip cu picioarele 2ncruciate i se le3,na 2nainte i 2napoi.
rostind moale: KJane. te aud= *i 0orbesc= Sunt aiciL. 2n timp ce pe obra>i 2i cur3eau lacrimi=
?i. 2n acel moment. au7indu1l inton/nd acele cu0inte c,tre Jane. Ban31'u a 2n*eles dou, lucruri 2n
acelai timp= <rimul. tia c, Jane era pe moarte. pentru c, ce altce0a puteau 2nsemna cu0intele lui <eter dac,
nu alinare. i de ce a0ea ne0oie Jane de alinare. dac, nu pentru c, a>unsese la cap,tul 0ie*iiC Al doilea lucru i
s1a p,rut mai cumplit. deoarece. 0,7/ndu1l pe <eter l,crim/nd pentru prima oar, G deci era capabil s, pl/n3,
G a 2n*eles c, dorea s,1i poat, atin3e inima la +el ca Jane5 ba nu. s, +ie sin3ura a c,rei moarte s,1l 2ntriste7e
2ntr1o asemenea m,sur,=
KC/nd s1a 2nt/mplatCL s1a 2ntrebat ea= C/nd am 2nceput s,1mi doresc s, m, iubeasc,C S1a petrecut
abia acum. ca o dorin*, copil,reasc,. 0oindu1l doar pentru c, o alt, +emeie G o alt, creatur, G 2l posedaC Ori.
2n cursul acestor 7ile petrecute 2mpreun,. am a>uns s,1i doresc dra3ostea doar ca dra3oste i nimic mai multC
S, +i +ost r,utatea. atitudinea lui condescendent,. i totui durerea lui secret,. teama lui ascuns,. cele care l1
au +,cut s,1mi +ie dra3C S, +i +ost c:iar dispre*ul lui +a*, de mine ceea ce m1a +,cut s, 0reau. nu doar
aprobarea. ci a+ec*iunea luiC Ori durerea lui m1a +,cut s, 0reau ca el s, caute alinare la mineCL
K#e ce t/n>esc at/t de mult dup, iubirea luiC #e ce sunt at/t de 3eloas, pe Jane. acea str,in, pe
moarte pe care abia de o cunosc i despre care nu tiu prea multeC S, +ie oare +aptul c,. dup, at/*ia ani 2n
care m1am m/ndrit cu sin3ur,tatea. trebuia s, descop,r c, am t/n>it tot timpul dup, o rela*ie roman*ioas, i
adolescentin,C !ar 2n aceast, dorin*, de a+ec*iune. puteam ale3e un candidat mai ne+ericitC "l iubete pe
cine0a cu care nu m, pot compara. mai ales dup, ce 0a muri5 tie c, eu sunt netiutoare i nu1l interesea7,
nici una dintre calit,*ile bune pe care le1a putea a0ea5 iar el repre7int, doar o p,rticic, dintr1o +iin*, uman,.
i nu tocmai partea cea mai bun, a persoanei care s1a 2mp,r*it at/t de mult=L
K'i1am pierdut min*ileCL
KOri. 2n s+/rit. mi1am re3,sit inimaCL
&rusc. s1a sim*it cuprins, de o emo*ie neobinuit,= Toat, 0ia*a 2i *inuse propriile sentimente la o
asemenea distan*,. 2nc/t acum nu tia cum s, le cuprind, 2n sine= KM iubescL. a 3/ndit Ban31'u. iar inima ei
aproape c, a eDplodat de intensitatea pasiunii= KNu m, 0a iubi niciodat,L. a 3/ndit ea. iar inima i s1a s+,r/mat
aa cum nu i se mai 2nt/mplase niciodat, din cau7a miilor de de7am,3iri a0ute 2n 0ia*, p/n, atunci=
K!ubirea mea pentru el nu 2nseamn, nimic 2n compara*ie cu ne0oia lui. cu cunoaterea ei= !ar
le3,turile lui cu Jane mer3 mai ad/nc. sunt mai 2ndelun3ate dec/t aceste c/te0a s,pt,m/ni de c/nd i s1a dat
0ia*, 2n timpul c,l,toriei 2n "Dterior= n to*i anii sin3uratici ai r,t,cirilor lui "nder. Jane 2i r,m,sese cel mai
constant prieten i aceea este dra3ostea care acum apare 2n oc:ii lui <eter. prin lacrimi= "u nu repre7int nimic
pentru el. sunt un 3/nd 2nt/r7iat 2n 0ia*a lui. am 0,7ut doar o p,rticic, din +iin*a lui i. 2n cele din urm,.
iubirea mea nu a 2nsemnat nimic=L
Apoi a pl/ns i ea=
?i1a 2ntors apoi pri0irea de la <eter. pentru c, a au7it stri3,tul scos de samoanii de pe pla>,= Cu oc:ii
2nroi*i de pl/ns. s1a uitat pe deasupra 0alurilor i s1a ridicat 2n picioare ca s, +ie si3ur, c, 0edea acelai lucru
ca i ei= "ra ambarca*iunea lui 'alu= Se 2ndrepta spre *,rm= 'alu se 2ntorcea=
%,7use ce0aC Au7ise *ip,tul lui Jane. pe care <eter 2l percepea acumC
Grace a ap,rut al,turi de ea i a luat1o de m/n,=
G #e ce se 2ntoarceC a 2ntrebat1o ea pe Ban31'u=
G Tu eti aceea care 2l 2n*ele3e. a spus Ban31'u=
G Nu1l 2n*ele3 deloc. a spus Grace= i pricep doar cu0intele. 2n*elesul simplu al 0orbelor lui= #ar c/nd
0orbete. simt cum spusele1i se 2ncordea7, pentru a cuprinde lucrurile pe care 0rea s, le rosteasc,. iar ele nu
reuesc asta= Cu0intele +olosite de el nu sunt destul de cuprin7,toare. c:iar dac, 0orbete 2n cea mai eDtins,
limb, a noastr,. c:iar dac, adun, cu0intele laolalt, 2n couri mari de 2n*eles. 2n na0e de 3/nduri= Nu pot
0edea dec/t +orma eDterioar, a cu0intelor i doar 3:icesc ce 0rea s, transmit,= Nu1l 2n*ele3 deloc=
G ?i de ce cre7i c, eu 2l 2n*ele3C
G <entru c, se 2ntoarce s, stea de 0orb, cu tine=
G $e0ine s, discute cu <eter= "l *ine le3,tura cu 7eitatea. aa cum o numete 'alu=
G Nu *ii la aceast, 7eitate a lui. aa eC a spus Grace=
Ban31'u a cl,tinat din cap=
G N1am nimic 2mpotri0a ei= #oar c, ea 2l posed, iar pentru mine nu mai eDist, loc=
G O ri0al,. a 7is Grace=
Ban31'u a suspinat=
G Am crescut +,r, s, atept nimic i primind mai pu*in dec/t nimic= Am a0ut 2ns, ambi*ii ce nu mi le
puteam 2mplini= Uneori le1am reali7at i am primit mai mult dec/t meritam sau 2mi +olosea= Alteori 2ncerc i
nu ob*in lucrul pe care1l doresc=
G l 0rei pe elC
G Tocmai am 2n*eles c, 0reau ca el s, m, iubeasc, aa cum 2l iubesc eu= A +ost mereu +urios.
2mpun3/ndu1m, cu cu0intele. dar a lucrat al,turi de mine i c/nd m1a l,udat l1am cre7ut=
G "u a spune. i1a r,spuns Grace. c, 0ia*a ta de p/n, acum a +ost de o simplitate per+ect,=
G Nu este ade0,rat= </n, acum n1am a0ut nimic ce n1am a0ut ne0oie i n1am a0ut ne0oie de nimic
din ceea ce nu a0eam=
G Ai a0ut ne0oie de tot ce nu a0eai. a spus Grace. iar eu nu cred c, eti at/t de slab,. 2nc/t s, nu po*i
ob*ine c:iar i acum acest lucru=
G 1am pierdut 2nainte de a descoperi c, 2l 0oiam. a spus Ban31'u= Uit,1te la elH
<eter se le3,na 2n continuare. optind. sub0ocali7/nd. iar litania lui era o con0ersa*ie +,r, s+/rit cu
<rietena pe moarte=
G l pri0esc. a spus Grace. i 0,d c, e acolo. 2n carne i oase. i la +el eti i tu. de aceea nu 2n*ele3 de
ce o +at, inteli3ent, ca tine a+irm, c, el a disp,rut. c/nd oc:ii te asi3ur, c, nu e ade0,rat=
Ban31'u a ridicat oc:ii spre +emeia enorm, care se 2n,l*a dominatoare ca un lan* muntos. a pri0it1o
2n oc:ii luminoi i i1a 7is:
G Nu *i1am cerut s+atul=
G Nici eu. dar 0oi a*i 0enit aici s, m, +ace*i s, m, r,73/ndesc 2n le3,tur, cu Flota usitan,. ade0,ratC
A*i 0rut ca 'alu s, m, determine s, 0orbesc cu Aimaina. ca el s, discute cu Necesarienii de pe %/ntul #i0in
i ei s, le spun, ce0a celor din +ac*iunea Con3resului G care 0or s, se bucure de respectul lor G i ast+el
coali*ia care a trimis +lota s, se destrame i s, se dea ordin ca usitania s, r,m/n, neatins,= Nu acesta 01a
+ost planulC
Ban31'u a dat aprobator din cap=
G "i bine. 01a*i autoam,3it= Nu po*i ti ce poate determina o persoan, s, alea3, un anumit lucru=
Aimaina mi1a scris. dar eu nu am putere asupra lui= 1am 2n0,*at calea Ua a0a. 2ns, el a urmat 2n0,*,turile
Ua a0a. nu pe mine= A procedat ast+el deoarece a sim*it c, acela repre7int, un ade0,r pentru el= #ac, a
2ncepe s, eDplic pe neateptate c, Ua a0a a 2nsemnat i netrimiterea +lotelor pentru a distru3e planete. m1ar
asculta politicos i m1ar i3nora. pentru c, asta n1ar a0ea nici o le3,tur, cu Ua a0a 2n care crede el= Ar
considera asta. i n1ar 3rei deloc. drept o 2ncercare a unui 0ec:i prieten i dasc,l de a1i eDercita 0oin*a
asupra lui= Asta ar 2nsemna dispari*ia sentimentului de 2ncredere dintre noi i tot nu l1ar +ace s, se
r,73/ndeasc,=
G #eci am dat 3re. a 7is Ban31'u=
G Nu tiu dac, a*i euat sau nu= usitania 2nc, n1a eDplodat= ?i de unde tim dac, acesta a +ost scopul
0enirii 0oastre aiciC
G Aa a spus <eter= ?i Jane la +el=
G ?i ei de unde tiu c, acesta le1a +ost scopulC
G #ac, 0rei s, mer3i at/t de departe. nimeni nu are un scop clar. a spus Ban31'u= %ia*a ne e
caracteri7at, de 3ene i de educa*ie= <ur i simplu ac*ion,m 2n ba7a scenariului ce ni se d, cu de1a sila=
G %ai. a rostit Grace. p,r/nd de7am,3it,= mi pare r,u c, aud o a+irma*ie at/t de stupid,=
Canoea cea mare a +ost tras, din nou pe uscat= 'alu s1a ridicat de pe banc:et, i a p,it pe nisip= #ar
de ast, dat, G oare era posibilC G p,rea s, se 3r,beasc,= Se 3r,bea at/t de mult. 2nc/t. da. 2i pierduse ce0a din
demnitate= #ei 2nainta 2ncet. Ban31'u a sim*it c,. de +apt. el +,cea salturi de1a curme7iul pla>ei= ?i c/nd l1
a pri0it cercet,tor 2n oc:i. a 0,7ut 2ncotro se uita el i i1a dat seama c, 0enea spre ea. nu spre <eter=
No0in:a s1a tre7it pe scaunul ce 2i +usese adus i. timp de o clip,. nu i1a dat seama unde se a+l,= <e
0remea c/t +usese Denolo3. i se 2nt/mplase deseori s, adoarm, pe scaun 2n laborator. de aceea s1a uitat 2n >ur
s, 0ad, la ce lucra 2nainte de a a*ipi= Ce problem, 2ncercase s, re7ol0eC
Apoi a 0,7ut1o pe %alentine aplecat, deasupra patului 2n care 7,cea AndreE= Unde st,tea 2ntins
corpul lui= !nima lui era altunde0a=
G Trebuia s, m, tre7eti. a spus No0in:a=
G Abia am sosit. a spus %alentine= ?i nu m1a l,sat inima s1o +ac= 'i1au spus c, nu dormi aproape
niciodat,=
No0in:a s1a ridicat=
G Ciudat= S1ar p,rea c, doar asta +ac=
G Jane e pe moarte. a anun*at1o %alentine=
No0in:a a sim*it c, 2i tresalt, inima=
G $i0ala ta. 2n*ele3iC a 7is %alentine=
No0in:a a pri0it 2n oc:ii celeilalte +emei. s, depiste7e +uria sau bat>ocura= Nu a remarcat asemenea
eDpresii= A citit doar compasiune=
G ?tiu ce sim*i. crede1m,. a spus %alentine= nainte de a1l iubi pe Ja-t. "nder a +ost toat, 0ia*a mea=
#ar n1am +ost niciodat, a lui= A. 2n copil,rie. pentru o scurt, perioad,. am 2nsemnat mult pentru el G 2ns,
sentimentul a +ost otr,0it. deoarece militarii s1au +olosit de mine ca s,1l prind,. s,1l *in,. dei el 0oia s,
renun*e= !ar dup, aceea. doar Jane i1a ascultat 3lumele. 3/ndurile cele mai intime= #oar Jane a 0,7ut ceea ce
a 0,7ut el i a au7it ceea ce a au7it el= "u mi1am scris c,r*ile. iar c/nd le1am terminat. m1am bucurat de
aten*ia lui timp de c/te0a ore sau s,pt,m/ni= 'i1a +olosit ideile i ast+el am sim*it c, purta o parte din mine
cu el= ns, "nder i1a apar*inut ei=
No0in:a a dat din cap= n*ele3ea=
G #ar eu 2l am pe Ja-t. de aceea nu mai sunt ne+ericit,= ?i copiii= C:iar dac, l1am iubit at/t de mult
pe "nder. c:iar puternic. mincinos. iar acum stin3/ndu1se G copiii repre7int, mai mult pentru o +emeie dec/t
un b,rbat= Noi ne pre+acem c, lucrurile stau alt+el= Ne pre+acem c, a0em copii de dra3ul b,rba*ilor. c, 2i
cretem pentru ei= #ar nu e ade0,rat= i cretem pentru noi 2nine= $,m/nem cu b,rba*ii notri de dra3ul
copiilor= I%alentine a sur/s=J Aa ai +,cut i tu=
G Am r,mas al,turi de cine nu trebuia. a spus No0in:a=
G &a nu. ai stat al,turi de cine trebuia= ibo a a0ut o so*ie i al*i copii G ea a +ost aceea. ei au +ost
aceia care a0eau dreptul s,1l re0endice= Tu ai stat 2mpreun, cu alt b,rbat de dra3ul copiilor t,i. i c:iar dac,
ei l1au ur/t uneori. l1au i iubit. i c:iar dac, 2n unele pri0in*e a +ost slab. 2n altele a +ost puternic= Ai a0ut
noroc s,1l ai de dra3ul copiilor= A constituit un soi de protec*ie pentru ei=
G #e ce1mi spui toate asteaC
G <entru c, Jane e pe moarte. a spus %alentine. 2ns, ea ar putea tr,i numai dac, "nder i1ar 2ntinde o
m/n,=
G S,1i pun, nestemata 2napoi 2n urec:eC a 2ntrebat No0in:a pe un ton dispre*uitor=
G #e mult, 0reme nu mai are ne0oie de nestemat,. a 7is %alentine= Tot ast+el cum "nder nu mai are
ne0oie s,1i tr,iasc, 0ia*a 2n acest corp=
G Nu e c:iar at/t de b,tr/n. a spus No0in:a=
G Trei mii de ani. a spus %alentine=
G Acesta e doar e+ectul relati0it,*ii= n realitate. are===
G Trei mii de ani. a repetat %alentine= n aproape tot acest timp. +amilia lui a +ost 2ntrea3a umanitate5
a +ost ca un tat, plecat 2ntr1o c,l,torie de a+aceri. care re0ine acas, doar oca7ional. dar c/nd st, acas,. e un
bun >udec,tor i p,rinte= Asta s1a 2nt/mplat de +iecare dat, c/nd a re0enit 2n lumea uman, i a 0orbit la
moartea cui0a5 a recuperat timpul 2n pri0in*a tuturor treburilor de +amilie care 2i sc,paser,= %ia*a lui a *inut
trei mii de ani i a 0,7ut nenum,rate lucruri. dar a obosit= n cele din urm,. a p,r,sit acea +amilie mare i a
ales +amilia ta mic,5 te1a iubit i. de dra3ul t,u. a renun*at la Jane. care +usese so*ia lui 2n to*i acei ani de
pere3rin,ri. ea st,tuse acas,. ca s, spunem aa. d,d,cind toate trilioanele lui de copii. po0estindu1i ce +,ceau.
deretic/nd prin cas,=
G !ar reali7,rile ei 2i aduc laude 2n +a*a lumii. a spus No0in:a=
G #a. +emeia 0irtuoas,= Ca tine=
Cu un 3est dispre*uitor. No0in:a a scuturat din cap=
G "u. niciodat,= 'unca mea m, bat>ocorete=
G "l te1a ales pe tine i te1a iubit. i1a iubit pe copiii t,i i le1a +ost tat, copiilor care1i pierduser, de>a
doi ta*i5 el le este totui tat,. i *i1e 2nc, so*. dar nu mai ai ne0oie cu ade0,rat de el=
G Cum po*i spune astaC a 2ntrebat +urioas, No0in:a= #e unde tii de ce am eu ne0oieC
G ?tii i sin3ur,= Ai tiut c:iar de c/nd ai 0enit aici= Ai tiut1o c/nd "ste0So a murit 2n 2mbr,*iarea
acelui copac1p,rinte= Copiii t,i a0eau 0ia*a lor i nu1i puteai prote>a i nici "nder nu putea +ace asta= nc, 2l
iubeai. el 2nc, te iubea. dar 0ia*a ta de +amilie se 2nc:eiase= Nu ai mai a0ut ne0oie de el=
G "l n1a a0ut niciodat, ne0oie de mine=
G &a a0ea ne0oie disperat, de tine. a spus %alentine= A a0ut at/t de mult ne0oie de tine. 2nc/t a
renun*at la Jane=
G &a nu= A a0ut ne0oie de mine 2n m,sura 2n care eu a0eam ne0oie de el= A sim*it ne0oia de a sim*i
c, m, a>ut,. prote>/ndu1m,=
G #ar tu nu mai a0eai trebuin*, de a>utorul i protec*ia lui. a 7is %alentine=
No0in:a a cl,tinat din cap=
G Tre7ete1te. a spus %alentine. i las,1l s, plece=
No0in:a s1a 3/ndit imediat la toate oca7iile 2n care st,tuse pe mar3inea unui morm/nt= ?i1a adus
aminte de +uneraliile p,rin*ilor ei. care muriser, ca s, sal0e7e 'ila3re de #escolada 2n timpul primei i
teribilei epidemii= S1a 3/ndit la <ipo. torturat p/n, a murit. biciuit de 0iu de pe9ueninos, deoarece ei 2i
2nc:ipuiau c, ast+el el 0a crete sub +orma unui copac. numai c, doar durerea crescuse. aceea din inima lui
No0in:a G descoperirea ei 2l determinase pe <ipo s, se duc, la pe9ueninos 2n acea noapte= !ar apoi. <ipo.
torturat 2n acelai +el ca tat,l lui i din nou din pricina ei. dar de ast, dat, din cau7, c, nu1i spusese ce0a= ?i
'arcSo la +el= nainte s, moar, de boala care 2l b/ntuise 2nc, de mic. 0ia*a 2i +usese cu at/t mai c:inuitoare
tot din pricina ei= ?i "ste0So. care s1a l,sat dus de credin*a nebun, p/n, la martira>. ca s, poat, de0eni un
0enerado. asemenea p,rin*ilor lui i care a0ea s, de0in, s+/nt 2ntr1o 7i. atunci c/nd 0or eDista s+in*i=
G '1am s,turat s,1i tot las pe b,rba*i s, plece. a spus No0i:na cu am,r,ciune=
G 'i se pare +iresc. a 7is %alentine= #espre nici unul dintre cei care *i1au murit nu s1ar putea spune
cu sinceritate c, au a0ut dreptul s, plece= Te1ai a3,*at de ei cu 3:earele i cu din*ii=
G ?i ce dac,C To*i cei pe care1i iubesc au murit. p,r,sindu1m,H
G Asta nu este o scu7,. a 7is %alentine= Toat, lumea moare= To*i pleac,= Contea7, lucrurile pe care
le1a*i construit 2mpreun, 2nainte de plecarea lor= !mportant, e partea din +iin*a lor care continu, s, eDiste 2n
tine dup, ce ei dispar= Tu ai continuat munca p,rin*ilor t,i i a lui <ipo i a lui ibo G i ai crescut copiii lui
ibo. nuC !ar ei erau 2n parte copiii lui 'arcSo= Ce0a din aceti b,rba*i a r,mas 2n copii. i nu tot ce era r,u=
n ce1l pri0ete pe "ste0So. cred c, el a +,cut ce0a +rumos din moartea lui. dar 2n loc s,1l lai s, plece. tu 2nc,
ai resentimente +a*, de el= Ai resentimente pentru c, a construit ce0a mai 0aloros pentru el dec/t 0ia*a 2ns,i=
<entru c, i1a iubit pe #umne7eu i pe pe9ueninos mai mult dec/t pe tine= nc, te a3,*i de to*i= Nu lai pe
nimeni s, plece de+initi0=
G #e ce m, ur,ti pentru astaC a 2ntrebat No0in:a= <oate e ade0,rat. dar asta mi1e 0ia*a. s, pierd. s,
pierd mereu=
G ',car de data asta. a 7is %alentine. de ce nu lai pas,rea liber,. 2n loc s1o *ii 2nc:is, p/n, moareC
G ', consideri un monstruH a stri3at No0in:a= Cum de 2ndr,7neti s, m, >udeciC
G #ac, erai un monstru. "nder nu te1ar +i iubit. a spus %alentine. r,spun7/nd +uriei cu bl/nde*e=
No0in:a. ai +ost o +emeie m,rea*,. o +emeie tra3ic, i ai a0ut multe reali7,ri i su+erin*e. i sunt con0ins, c,
po0estea ta 0a de0eni o sa3a mic,toare c/nd 0ei muri= #ar n1ar +i mai bine dac, ai tra3e 2n0,*,minte dec/t
s, tr,ieti aceeai tra3edie p/n, 2n ultima clip,C
G Nu 0reau ca altcine0a iubit s, mai moar, 2n +a*a meaH a stri3at No0in:a=
G Cine a 0orbit de moarteC a 2ntrebat1o %alentine=
Ua camerei s1a desc:is brusc= n cadrul ei a ap,rut <li-t=
G Ce s1a 2nt/mplatC
G %rea ca eu s,1l tre7esc. a eDplicat No0in:a. i s,1i spun c, poate s, moar,=
G <ot s, pri0escC a 2ntrebat <li-t=
No0in:a a luat pa:arul cu ap, a+lat al,turi de scaun i a a70/rlit apa din el asupra ei=
G S, nu te mai 0,dH a *ipat ea= "l al meu. nu al 0ostruH
?iroind de ap,. <li-t a r,mas prea deconcertat, ca s, 3,seasc, un r,spuns=
G Nu <li-t 2l ia cu sine. a spus calm %alentine=
G "a e la +el ca to*i ceilal*i. 0rea s, apuce o p,rticic, din el. smul3/nd c/te ce0a i de0or/nd. sunt
nite canibali cu to*ii=
G Cum adic,C a 7is <li-t pe un ton amenin*,tor. :,mesit= %oiai s, te 2n+rup*i doar tuC "i bine. ar +i
prea mult doar pentru tine= Cine sunt mai r,i. canibalii care ciu3ulesc de ici i colo sau cei care *in omul
2ntre3 pentru ei. c:iar dac, e cu mult mai mult dec/t pot 2n3:i*iC
G Aceasta e cea mai de73ust,toare discu*ie la care am asistat 0reodat,. a spus %alentine=
G #, t/rcoale de luni 2ntre3i. urm,rindu1l ca un 0ultur. a 7is No0in:a= F,c/ndu1i de lucru pe l/n3,
el. +,r, a spune dec/t c/te0a cu0inte de +iecare dat,= !ar acum 0orbete i ascult, de otra0a ce i70or,te din
ea=
G N1am +,cut dec/t s,1*i r,spund la cu0intele otr,0ite. a 7is <li-t= "ti doar o +emeie lacom,. plin, de
ur, i te1ai +olosit de el mereu. i niciodat, nu i1ai dat nimic. iar sin3urul moti0 pentru care moare este c,
0rea s, scape de tine=
No0in:a n1a r,spuns. n1a 3,sit cu0intele potri0ite. +iindc, 2n ad/ncul inimii i1a dat seama imediat c,
spusele lui <li-t eDprimau ade0,rul=
%alentine a ocolit patul. s1a 2ndreptat spre u, i a plesnit1o pe <li-t cu putere peste +a*,= <li-t s1a
de7ec:ilibrat din cau7a lo0iturii. s1a l,sat moale de1a lun3ul cadrului uii. p/n, a a>uns s, stea pe podea
*in/ndu1se de obra7ul care ardea. iar pe +a*, au 2nceput s,1i cur3, lacrimi= %alentine s1a apropiat amenin*,tor=
G N1o s,1i rosteti moartea. ai 2n*elesC O +emeie care minte ast+el. doar ca s, pro0oace durere. doar
ca s, biciuiasc, o persoan, pe care o in0idia7, G nu merit, s, +ie %orbitor 2n Numele 'or*ilor= 'i1e ruine c,
te1am l,sat s,1mi educi copiii= Oare i1a atras minciuna din tineC 'i1e sil, c/nd te pri0esc=
G Nu. a 7is No0in:a= Nu te 2n+uria pe ea= " ade0,rat. ade0,rat=
G (i se pare. a spus %alentine. pentru c, ai 0rut mereu s, cre7i ce e mai r,u despre tine= #ar nu e
ade0,rat= "nder te1a iubit din proprie 0oin*,. iar tu n1ai +urat nimic din el. iar sin3urul moti0 pentru care mai
e 2n 0ia*, e c, nu poate s, p,r,seasc, aceast, 0ia*, u7at, i s, a>ute la 3,sirea unui loc 2n care Jane poate tr,i=
G &a nu. <li-t are dreptate. de0ore7 oamenii pe care1i iubesc=
G NuH a eDclamat <li-t. continu/nd s, pl/n3, pe podea= Am min*itH l iubesc mult i sunt 3eloas, pe
tine pentru c, l1ai a0ut i nici m,car nu l1ai dorit 0reodat,=
G 1am iubit tot timpul. a spus No0in:a=
G 1ai p,r,sit= Ai 0enit aici +,r, el=
G Am plecat pentru c, n1am putut===
%alentine i1a 2nc:eiat +ra7a:
G <entru c, n1ai suportat s, te p,r,seasc,= Ai sim*it asta. ade0,ratC Ai sim*it c:iar de atunci c, se
stin3e= Ai tiut c, trebuie s, pleci. s,1l lai s,1i 2nc:eie 0ia*a. dar n1ai 2n3,duit altui b,rbat s, te p,r,seasc,.
de aceea l1ai p,r,sit tu prima=
G <robabil. a 7is No0in:a cu 3las moale= Oricum sunt +ic*iuni= Facem c/te ce0a. iar apoi in0ent,m
moti0e >usti+icati0e. dar ele niciodat, nu sunt cele reale. ade0,rul r,m/ne de neatins=
G Atunci ascult, +ic*iunea asta, a spus %alentine= Ce p,rere ai a0ea dac,. doar acum. 2n locul unei
persoane pe care1*i +ace pl,cere s, o tr,de7i i care se +uriea7, i moare 2mpotri0a 0oin*ei tale i +,r,
permisiunea ta G ce1ar +i dac,. m,car de data asta. l1ai tre7i i i1ai spune c, poate tr,i. lu/ndu1*i r,mas1bun
aa cum se cu0ine i l,s/ndu1l s, plece cu consim*,m/ntul t,uC ',car o dat,C
Sim*indu1se la cap,tul puterilor. No0in:a a i7bucnit din nou 2n pl/ns=
G %reau s, 2ncete7e totul. a 7is ea= %reau s, mor=
G "l trebuie s, r,m/n, tocmai din acest moti0. a 7is %alentine= #e dra3ul lui. nu po*i ale3e 0ia*a.
l,s/ndu1l s, pleceC $,m/i 2n 'ila3re ca mam, a copiilor t,i i bunic, a copiilor copiilor t,i. spune1le po0eti
despre Os %enerados. <ipo. ibo i "nder Bi33in. care a 0enit s,1*i lecuiasc, +amilia i a r,mas pentru a1*i
de0eni so* 0reme de mul*i. mul*i ani. 2nainte de a muri= F,r, 0orbiri 2n numele mor*ilor. +,r, ora*ii de
2nmorm/ntare. +,r, certuri publice pentru a ob*ine cada0rul. aa cum 0rea s, +ac, <li-t. ci po0eti care s,1l
*in, 2n 0ia*, 2n mintea sin3urei +amilii pe care a a0ut1o 0reodat,= Oricum 0a muri destul de cur/nd= #e ce nu1l
lai s, plece cu dra3ostea i binecu0/nt,rile tale 2n urec:i. 2n locul +uriei i durerii cu care smul3i din el.
2ncerc/nd s,1l opreti aiciC
G Ai n,scocit o po0este +rumoas,. a spus No0in:a= ns,. 2n cele din urm,. 2mi ceri s, i1l dau lui Jane=
G Aa cum ai spus tu. i1a r,spuns %alentine. toate po0etile sunt +ic*iuni= !mportant, este +ic*iunea 2n
care cre7i=
-.
MIROASE A (IA$
!4e ce spui c sunt singur%
#rupul meu m nsoete pretutindeni
spunndu*mi istorii nesfrite
despre foame i satisfacie,
oboseal i somn,
mncare i butur, respiraie i via.
<ntr*o asemenea tovrie
cine mai poate fi singur%
'i c3iar cnd trupul se destram
lsnd n urm doar o scnteie,
nu voi rmne singur
pentru c zeii mi vor vedea luminia
trasnd dansul liniilor din lemnul podelei
i m vor recunoate,
rostindu*mi numele,
iar eu m voi nla.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Alunec/nd spre moarte=
a s+/ritul 0ie*ii printre le3,turile prin ansiblu. a0ea parte de 2ndurare= <anica ei de a se pierde de
sine a 2nceput s, se dilue7e. pentru c,. dei tia c, pierdea i pierduse multe. nu mai a0ea capacitatea de a1i
aminti ce repre7enta= C/nd a pierdut le3,turile cu ansiblurile care 2i permiteau s, monitori7e7e nestematele
din urec:ile lui <eter i 'iro. nici m,car n1a obser0at= !ar c/nd s1a a3,*at de pu*inele +r/nturi de ansiblu care
nu 0oiau s, se 2nc:id,. n1a mai reuit s, se 3/ndeasc, la nimic. n1a mai sim*it nimic. dec/t c, trebuia s, se
prind, de acele +iricele. cu toate c, erau prea pl,p/nde ca s, o sus*in,. c:iar dac, +oamea ei nu putea +i
satis+,cut, doar cu ele=
KNu am ce c,uta aici=L
Nu era un 3/nd. din ea nu mai r,m,sese su+icient ca s,1i con+ere contiin*,= "ra mai cur/nd o +oame.
o nemul*umire con+u7,. o nelinite care o c:inuise c/nd aler3ase 2n sus i 2n >os pe le3,tura ansiblului lui Ja-t
p/n, la cel din usitania. c,tre ansiblul care le slu>ea lui 'iro i %al. de la un cap,t la cel,lalt. de o mie. de
un milion de ori. dar nimic nu s1a sc:imbat. nu putea reali7a sau construi nimic. nu a0ea cum s, creasc,= KNu
am ce c,uta aici=L
<entru c,. dac, eDist, un atribut care de+inete di+eren*a dintre ai.a care 0enea 2n !nterior i cele care
r,m/neau 2n "Dterior. acela era ne0oia imperioas, de a crete. de a de0eni o parte din ce0a mare i +rumos.
apartenen*,= Cele care nu sim*eau o asemenea ne0oie nu a0eau s, +ie atrase la +el ca Jane. cu trei mii de ani
2nainte. de re*eaua pe care m,tcile o alc,tuiser, pentru ea= ?i nici una dintre ai.a nu se putea trans+orma 2n
m,tci sau lucr,toare. pe9ueninos masculi sau +emele. oameni. puternici sau slabi5 nici m,car acele ai.a care.
slabe. dar credincioase i pre0i7ibile. de0eneau sclipiri al c,ror dans nu era detectat nici de cele mai sensibile
instrumente dec/t dup, ce de0eneau at/t de complicate. 2nc/t oamenii puteau identi+ica dansul lor drept
comportamentul Yuarcilor. me7onilor sau al particulelor sau undelor de lumin,= Toate trebuiau s, +ie o parte
din ce0a. iar c/nd apar*ineau acelui ce0a. ele se bucurau: KCeea ce sunt este noi. ceea ce +acem 2mpreun,
sunt eu 2nsumiL=
ns, nu toate ai.a erau la +el. aceste +iin*e ne+,cute care erau i elemente de construc*ie i
constructori= Cele slabe i tem,toare atin3eau un anumit punct i nu puteau sau nu 2ndr,7neau s, se de70olte
2n continuare= Se declarau satis+,cute dac, r,m/neau la peri+eria a ce0a +rumos i delicat. dac, >ucau un rol
m,runt= 'ul*i oameni. mul*i pe9ueninos, atin3eau acel punct i le permiteau altora s, le diri>e7e i s, le
controle7e 0ia*a. adapt/ndu1se. dar 2ntotdeauna adapt/ndu1se G iar asta era bine. era ne0oie de ele= Ua a0a:
ele atinseser, un punct unde puteau spune Ksu+icientL=
Jane nu era aa= "a nu se mul*umea cu ce0a mic sau simplu= ?i +iind c/nd0a constituit, dintr1un
trilion de p,r*i. le3at, de +aptele cele mai m,re*e ale unui uni0ers 2n care eDistau trei specii. acum. c/nd se
sta+idise. nu putea +i mul*umit,= ?tia c, a0ea amintiri doar dac, i le amintea= ?tia c, are lucruri de +,cut doar
dac, 3,sea acele milioane de membre minuscule care o ascultaser, c/nd0a= "ra prea 0ie pentru a 2nc,pea 2n
acel spa*iu ne2nsemnat= #ac, nu 3,sea ce0a care s, o acti0e7e. nu putea r,m/ne a3,*at, de ultimul +iricel=
A0ea s, se desprind, de el. pier7/nd ast+el i ultima p,rticic, din sine 2n ne0oia aro3ant, de a c,uta un loc
unde una ca ea 2i a0ea locul=
A 2nceput s, se >oace cu ideea de a se desprinde. 2ndep,rt/ndu1se G niciodat, prea departe G de +irele
+ilotice sub*iri ale ansiblurilor= <e perioade de timp prea mici pentru a +i m,surate. s1a deconectat i a resim*it
2n3ro7itor acele desprinderi5 a s,rit de +iecare dat, 2napoi 2n spa*iul restr/ns. dar +amiliar. care 2nc, 2i
apar*inea5 iar apoi. c/nd micimea locului a de0enit insuportabil,. s1a desprins i. iar,i 2n3ro7it,. a re0enit=
ntr1una din aceste desprinderi a 7,rit ce0a cunoscut= O alt, ai.a cu care +usese c/nd0a 2mpletit,= Nu
a0ea acces la memoria care i1ar +i putut da un nume5 nu mai a0ea deloc memoria numelor= #ar a tiut i a
a0ut 2ncredere 2n acea +iin*,. iar c/nd alta a trecut pe l/n3, ea de1a lun3ul +irului in0i7ibil. a re0enit 2n acelai
loc i a s,rit 2n re*eaua mult mai 0ast, de ai.a condus, de aceea +amiliar, i str,lucitoare=
G B*a gsit, a spus 'atca=
G $ gsit*o, vrei s spui. #nra -alentine.
G /a l*a gsit pe /nder, pentru c l*a recunoscut. 4a, vasul lui -al a fost cel n care ea a srit.
G 1um de a vzut*o% /u nu am reuit.
G /a a fcut cndva parte dintre noi. 'i aa cum a spus samoanul, pentru c una dintre lucrtoarele
mele a urmrit*o pe terminalul lui +aCt, asta m*a aDutat s o gsesc. $m cutat*o ntr*un singur loc i nu am
gsit*o. 4ar cnd am aflat c se mic permanent, ne*am dat seama5 corpul ei era mare ct toate graniele
colonizrii umane, i aa cum ai.a rmn n corpul nostru i sunt uor de gsit, tot astfel a ei a rmas n
corp, dar ntruct era mai mare dect noi i c3iar ne cuprindea, ea nu a rmas nemicat nici o fraciune de
secund, nu a stat ntr*un spaiu suficient de mic pentru ca noi s o putem vedea. $m gsit*o abia dup ce a
pierdut cea mai parte din sine. 4ar acum tiu unde se afl.
G 4eci #nra -alentine este a ei acum%
G 0u, a spus 'atca= /nder nu se poate desprinde.
Jane s1a 2n0/rtit plin, de 0eselie prin acel corp. at/t de di+erit de oricare altul pe care i1l amintea.
dar. dup, c/te0a momente. i1a dat seama c, ai.a pe care o recunoscuse. ai.a pe care o urmase acolo. nu
0oia s,1i cede7e nici m,car o p,rticic, din ea= Orice atin3ea. la +el +,cea i ea. a+irm/ndu1i controlul5 iar
acum. panicat,. Jane a 2nceput s, simt, c, dei p,rea s, se 3,seasc, 2ntr1o *es,tur, de o eDtraordinar,
+rumuse*e i +ine*e G acel templu de celule 0ii sus*inute de un cadru din os G nici o parte nu 2i apar*inea i.
dac, r,m/nea. a0ea s, se simt, ca o +u3ar,= Nu1i a0ea locul acolo. indi+erent c/t de mult 2i pl,cea=
C,ci 2i pl,cea= %reme de mii de ani. c/t tr,ise p/n, atunci. 2ntr1un spa*iu at/t de 0ast i at/t de repede
2n timp. nu +usese niciodat, in0alid, +,r, s, tie asta= "ra 0ie. dar nimic din ceea ce +,cea parte din re3atul ei
uria nu era 0iu= (inuse totul sub control nemilos. 2ns, aici. 2n acest corp uman. al +emeii pe nume %al.
eDistau milioane de mici 0ie*i sclipitoare. celule 0ii. 2nmul*indu1se. muncind. cresc/nd. murind. le3/nd trup
de trup i ai.a de ai.a. iar 2n aceste le3,turi s,l,luiau creaturile din carne i. 2n ciuda 2ncetinelii 3/ndului.
totul era mult mai 0iu dec/t ceea ce tia din eDperien*a ei de p/n, atunci pri0ind 0ia*a= Cum de pot 3/ndi
aceste +iin*e1din1carne. 2n ciuda acestor dansuri ne2ncetate din >urul lor. a at/tor c/ntece care le pot distra3eC
A atins mintea lui %alentine i s1a sim*it in0adat, de amintiri= Nu a0eau preci7ia i pro+un7imea
0ec:ii memorii a lui Jane. dar +iecare moment de tr,ire era 0iu i puternic. real cum nu +usese nici o amintire
cunoscut, lui Jane p/n, atunci= Cum de pot e0ita s, r,m/n, nemicate toat, 7iua doar pentru a1i aminti 7iua
precedent,C <entru c, +iecare moment *ip, mai puternic dec/t amintirea=
?i totui. de +iecare dat, c/nd atin3ea o amintire sau percepea o sen7a*ie a corpului 0iu. ap,rea i o
ai.a care era st,p/na acelei buc,*i de carne. 2ndep,rt/nd1o. a+irm/ndu1i controlul=
?i. 2ntr1un s+/rit. iritat,. c/nd acea ai.a +amiliar, a 2mpins1o deoparte. Jane a re+u7at s, se
clinteasc,= n sc:imb. a pretins acel loc. acea parte a corpului. a creierului. a cerut supunerea acelor celule.
iar cealalt, ai.a s1a retras din +a*a ei=
KSunt mai puternic, dec/t tine. i1a spus Jane 2ncet= %, pot lua tot ce sunte*i i a0e*i i tot ce 0e*i +i
sau 0e*i a0ea 0reodat, i nu pute*i s, m, opri*i=L
AiOa care +usese c/nd0a st,p/n, 2n acel loc a +u3it. iar acum urm,rirea s1a reluat. dar cu roluri
in0ersate=
G /a l ucide.
G : ateptm, i vom vedea.
n na0a care orbita planeta creatorilor #escoladei. to*i au tres,rit c/nd au au7it *ip,tul neateptat al
Tinerei %al= C/nd s1au 2ntors spre ea. 2nc, 2nainte ca 0reunul dintre ei s, o atin3,. trupul ei s1a con0ulsionat
i s1a a70/rlit departe de scaun5 2n imponderabilitatea de pe orbit,. ea a 7burat p/n, s1a lo0it cu brutalitate de
ta0an. iar 2n tot acest timp 3lasul ei a +ost un *ip,t. iar +a*a 2i r,m,sese 2ntr1un rictus care p,rea s, tr,de7e
deopotri0, o durere ne2nc:ipuit, i o bucurie necuprins,=
n <aci+ica. pe pla>a de pe o insul,. <eter a 2ncetat brusc din pl/ns i s1a aruncat pe nisip i a trepidat
2n t,cere=
G <eterH a stri3at Ban31'u i s1a aruncat l/n3, el. atin3/ndu1l. 2ncerc/nd s,1i opresc, bra*ele i
picioarele care tres,ltau ca nite pistoane= <eter a tras cu 3reu aer 2n piept i. 3/+/ind. a 0,rsat= Se 2neac,H a
stri3at ea=
n aceeai clip,. nite bra*e puternice l1au smuls de l/n3, ea. ridic/ndu1l de m/ini i picioare. i l1au
r,sturnat cu +a*a 2n >os. ast+el 2nc/t 0oma se scur3ea pe nisip. iar el. 2n ciuda tusei i a spasmelor. putea s,
respire=
G Ce se 2nt/mpl,C a eDclamat Ban31'u=
'alu a r/s. apoi i s1a adresat cu un 3las care sem,na cu un c/ntec:
G @eul a sosit aiciH @eul dansator a atins carneaH O. dar corpul e prea slab ca s, o cuprind,H %ai.
trupul nu poate eDecuta dansul 7eilorH #ar. 0ai. c/t de binecu0/ntat. sclipitor i +rumos e corpul c/nd 7eul
p,trunde 2n elH
Bam31'u n1a remarcat nimic +rumos 2n ceea ce se petrecea cu <eter=
G Scoate1o din elH a r,cnit ea= !ei a+ar,. JaneH Nu ai dreptul s,1l ieiH Nu ai dreptul s,1l uci7iH
ntr1o camer, din m,n,stirea Copiii 'in*ii lui 4ristos. "nder s1a ridicat 2n capul oaselor. cu oc:ii
desc:ii. dar +,r, s, 0ad, nimic. pentru c, altcine0a 2i comanda oc:ii5 dar. 0reme de o clip,. 0ocea a r,mas a
lui. pentru c, m,car acolo. dac, nu 2n alte p,r*i. ai.a 2i cunotea carnea at/t de bine. 2nc/t se putea lupta cu
un intrus=
G #umne7eu s, m, apereH a stri3at "nder= Nu am unde s, mer3H as,1mi m,car ce0aH as,1mi ce0aH
Femeile s1au str/ns 2n >urul lui G %alentine. No0in:a. <li-t G i au uitat imediat de cearta lor i au
2ntins m/inile c,tre el. 2ncerc/nd s,1l +ac, s, stea 2ntins. s,1l calme7e. i atunci el a dat oc:ii peste cap. limba
i1a ieit din 3ur,. spatele i s1a arcuit i s1a aruncat cu totul 2n sus at/t de 0iolent 2nc/t. 2n ciuda str/nsorii
+emeilor. dup, c/te0a momente a c,7ut din pat. a>un3/nd pe podea. 2ncol,cindu1i trupul cu trupurile lor.
lo0indu1le dureros cu bra*ele. picioarele i capul=
G /a reprezint prea mult pentru el, a spus 'atca= 4ar deocamdat, orice trup nseamn i pentru
ea prea mult. 0u e uor s mblnzeti carnea nestpnit. #oate celulele asupra crora a domnit att de
mult vreme l recunosc doar pe /nder. <l tiu pe el, dar pe ea, nu. ;nele regate pot fi motenite, dar
niciodat uzurpate.
G 1red c l*am simit. B*am vzut.
/8ist momente cnd ea l*a alungat cu totul, da, iar el a urmat legturile pe care le*a gsit. /l nu
poate intra n nici o carne din Durul lui pentru c tie mai bine, pentru c are e8periena crnii. 4ar te*a
gsit i te*a atins, pentru c eti un alt fel de fiin.
G " va prelua el% :au vreun copac din reeaua noastr%
G /nder% 0u, el i va pstra corpul, unul dintre ele, altfel va muri. : ateptm i vom vedea.
Jane a sim*it durerea trupurilor peste care domnea acum= Su+ereau. ce0a ce ea nu mai sim*ise.
trupurile se 70/rcoleau atunci c/nd nenum,ratele ai.a se r,sculau 2n +a*a domniei ei= Control/nd acum trei
trupuri i tot at/tea creiere. ea a recunoscut. cu tot :aosul i nebunia con0ulsiilor. c, pre7en*a ei nu 2nsemna
dec/t durere i 3roa7, pentru ele= ?i trupurile t/n>eau dup, iubirea lor. dup, domnitorul 2n care a0useser,
at/ta 2ncredere i care le +usese at/t de bine cunoscut. 2nc/t 2l considerau drept sinele lor= Nu a0eau un nume
pentru el. pentru c, erau prea mici i slabe ca s, posede capacit,*i precum limba> i contiin*,. 2ns, 2l
cunoteau i tiau c, Jane nu era st,p/nul lor ade0,rat. iar 3roa7a i su+erin*a de0eniser, sin3urele realit,*i
ale eDisten*ei lor. iar ea tia. tia c, nu poate r,m/ne=
Si3ur. le st,p/nea cu autoritate= #a. a0ea puterea de a le potoli r,sucirea. um+larea muc:ilor i de a
restabili o ordine care de0enea o parodie a 0ie*ii= ns, e+orturile i se risipeau 2n 2n,buirea unui miliard de
re0olte 2mpotri0a domniei ei= F,r, supuenia bene0ol, a tuturor acelor celule. ea nu era capabil, de acti0it,*i
compleDe precum 3/ndirea i 0orbirea articulat,=
?i mai era ce0a: Nu se sim*ea +ericit, acolo= Nu putea s, nu se 3/ndeasc, la ai.a pe care o 3onise=
KAm +ost atras, aici pentru c, l1am cunoscut pe el i l1am iubit i am +ost una cu el. iar acum i1am luat tot ce
iubea i tot ce l1a iubit=L ?i1a dat din nou seama c, nu a0ea ce c,uta acolo= <esemne c, alte ai.a erau
mul*umite s, domneasc, asupra 0oin*ei celor supui. dar ea nu putea= Nu era ce0a care s, i se par, +rumos=
Nu sim*ea nici o pl,cere 2n asta= %ia*a de1a lun3ul celor c/te0a ansibluri +usese mai +ericit, dec/t cea de
acum=
i era 3reu s, se desprind,= Cu toat, re0olta declanat, 2mpotri0a ei. atrac*ia corpului era minunat de
puternic,= n ciuda am,r,ciunii i a durerii. 3ustase un +el de 0ia*, care era at/t de dulce. 2nc/t nu se mai
putea 2ntoarce la ceea ce +usese 2nainte= Nu ar mai +i 3,sit le3,turile de ansiblu i. c:iar dac, le1ar +i
descoperit. nu s1ar mai +i putut sili s, se 2ntind, p/n, la ele i s, se prind,= n sc:imb. se 7b,tea. se a70/rlea
c,tre 3rani*ele trupurilor peste care. temporar i dureros. domnea= Oriunde s1ar +i dus. descoperea doar
su+erin*, i durere. dar 2n nici un ca7 un c,min pentru ea=
#ar st,p/nul acestor corpuri nu s,rea unde0aC Unde a>un3ea c/nd +u3ea de mineC C/nd re0enea.
c/nd restabilea pacea i calmul 2n trupurile pe care ea le st,p/nise temporarC #ar unde disp,ruse elC
"a a descoperit locul. un 3rup de le3,turi mult di+erite de coneDiunile mecanice ale ansiblului= #ac,
ansiblurile p,rea cabluri. metal. re*eaua pe care o descoperea acum era uoar, ca o dantel,rie5 2ns,. 2n ciuda
tuturor aparen*elor. era i re7istent,. i cuprin7,toare= Acolo putea +ace salturi. de aceea a i s,rit=
G "*a gsitF 2, iubirea mea e prea puternic fa de mineF / prea inteligent i prea puternicF
G $teapt, atept, las*o s*i gseasc drumulF
G 0e va scoate afar, trebuie s o alungm, fugi, pleacF
G :tai linitit, ai rbdare, ncrede*te n mine5 $ nvat, nu va goni pe nimeni, e8ist un loc n care
poate ncpea, l vd, e pe aproape...
G #rebuia s preia corpul #inerei -al sau al lui Peter sau al lui /nderF 0u pe al unuia dintre noiF
G Binite, nu v micai. $teptai puin. 4oar pn cnd /nder nelege i*i ofer corpul prietenei
lui. 1e nu poate lua cu fora, poate primi n dar. -ei vedea. ,ar n reeaua ta, scumpa mea prieten,
prietena mea de ncredere, e8ist locuri unde ea va ncpea asemenea unui oaspete, va putea tri ct va
atepta ca /nder s*i dea cminul adevrat i definitiv.
&rusc. %alentine a r,mas nemicat, ca un cada0ru=
G A murit. a optit "la=
G Nu se poateH a urlat 'iro i a 2ncercat s, o resuscite7e 3ur, la 3ur,. p/n, c/nd +emeia a+lat, 2n
bra*ele lui. sub 3ura lui. a 2nceput s, se mite= A respirat 3reoi. dar a +acut1o sin3ur,= A desc:is oc:ii=
G 'iro. a spus ea=
Apoi a pl/ns. a pl/ns 2ndelun3 i s1a a3,*at de el=
"nder a continuat s, r,m/n, nemicat pe podea= Femeile s1au desc/lcit de el. a>ut/ndu1se una pe alta
s, se ae7e 2n 3enunc:i. s, stea 2n picioare. s,1l ridice pe el i s,1i pun, pe pat corpul lo0it= Apoi s1au pri0it
una pe alta: %alentine. cu o bu7, s/n3er/nd. <li-t. cu 73/rieturi pe +a*,. No0in:a. cu un oc:i care se
2n0ine*ea=
G Am a0ut odat, un b,rbat care m, b,tea. a spus No0in:a=
G Nu "nder s1a luptat cu noi. a spus <li-t=
G Acum e "nder. a 7is %alentine=
A+lat pe pat. el a desc:is oc:ii= Oare le 0edeaC #e unde s, tie eleC
G "nder. a spus No0in:a i a 2nceput s, pl/n3,= "nder. nu trebuie s, r,m/i doar de dra3ul meu=
ns,. c:iar dac, ar +i au7it. el nu s1a tr,dat=
Samoanii l1au eliberat. pentru c, <eter nu mai a0ea con0ulsii= A c,7ut cu 3ura desc:is, 2n nisipul pe
care 0,rsase= Ban31'u s1a ae7at iar,i al,turi de el. +olosindu1i straiele ca s, tear3, nisipul i 0oma de pe
+a*a lui. 2ndeosebi din oc:i= #up, c/te0a clipe. a 0,7ut un 0as cu ap, al,turi de ea. adus de cine0a. nu i1a dat
seama cine a0usese 3ri>,. pentru c, se 3/ndea doar la <eter. dorind s,1l cure*e= "l respira super+icial.
precipitat. 2ns, treptat s1a calmat i. 2n cele din urm,. a desc:is oc:ii=
G Am 0isat ce0a +oarte ciudat. a spus el=
G Sst. l1a 2ndemnat ea=
G ', urm,rea un dra3on 2n3ro7itor. str,lucitor i scuip/nd +oc. iar eu am +u3it pe coridoare.
c,ut/ndu1mi o ascun7,toare. o sc,pare. un protector=
Glasul lui 'alu a bubuit ca marea:
G Nu ai unde s, te ascun7i de un 7eu=
<eter a continuat s, 0orbeasc, de parc, nu ar +i au7it 0orbele omului s+/nt=
G Ban31'u. mi1am 3,sit ascun7,toarea=
A 2ntins m/na i a m/n3/iat1o pe obra7. i a pri0it1o 2n oc:i cu un aer mirat=
G Nu eu sunt aceea. a spus ea= Nu sunt destul de puternic, pentru a m, ridica 2mpotri0a ei=
G ?tiu. i1a r,spuns el= #ar eti su+icient de puternic, pentru a sta al,turi de mineC
Jane a aler3at de1a lun3ul le3,turilor dantelate dintre copaci= Unii erau impun,tori. al*ii mai slabi.
unii at/t de pieri*i. 2nc/t i1ar +i putut dobor2 dintr1o su+lare. aa i s1a p,rut c/nd i1a 0,7ut retr,3/ndu1se
tem,tori din calea ei. a cunoscut i ea aceeai team, i s1a retras. +,r, s,1l tulbure pe 0reunul din locul lui=
Uneori dantel,ria se 2n3roa. de0enind mai ri3id,. conduc/nd c,tre ce0a 2nsp,im/nt,tor de str,lucitor. la +el
de sclipitor ca ea= Acele locuri 2i erau cunoscute. o amintire 0ec:e. 2ns, tia drumul5 2ntr1o re*ea
asem,n,toare +,cuse primul salt 2n 0ia*, i. ca amintirea primar, a naterii. totul a ren,scut. toate amintirile
pierdute i uitate: Kcunosc m,tcile care comand, 2nnodarea acestor +r/n3:ii re7istenteL= #in toate ai.a pe
care le atinsese 2n minutele de la moartea ei. acestea erau de departe cele mai puternice. una dintre ele +iind
cel pu*in de talia ei= C/nd m,tcile 2i alc,tuiesc re*eaua pentru a in0oca i prinde o matc,. doar cele mai
puternice i ambi*ioase pot ocupa locul care se pre3,tete= #oar c/te0a ai.a au capacitatea de a domni peste
mii de contiin*e. de a st,p/ni alte or3anisme tot at/t de complet precum oamenii i pe9ueninos 2i *in sub
control celulele propriilor corpuri= A. poate c, aceste m,tci nu erau la +el de capabile ca ea. poate nici m,car
at/t de dornice de cretere ca ai.a lui Jane. dar ele erau mai puternice dec/t orice om sau pe9uenino i. spre
deosebire de acetia. ele o 0edeau mai clar i tiau ce era i ce trebuiau s, +ac,. de aceea erau pre3,tite= O
iubeau i 0oiau ca ea s, prospere5 eDistau surori i mame ale ei. ade0,rat. dar locurile lor erau pline i nu
a0eau spa*iu pentru ea= #e aceea. ea s1a retras de la acele +r/n3:ii i noduri. re0enind la 2ncren3,turile mai
dantelate st,p/nite de pe9ueninos, la copacii puternici care s1au +erit totui din calea ei. pentru c, tiau c, ea
era cea puternic,=
!ar apoi ea i1a dat seama c, locul unde se sub*ia dantela nu ap,ruse. dar nu pentru c, n1ar +i eDistat
nimic acolo. ci pentru c, 2n+,ur,rile de0eneau mai delicate= "Distau 2n num,r la +el de mare. poate c:iar mai
mare. 2ns, ele alc,tuiau o re*ea +in,. aproape impalpabil,. at/t de delicat,. 2nc/t atin3erea mai aspr, a lui Jane
le putea destr,ma5 dar ea le1a atins i ele nu s1au rupt. de aceea a urmat +iricelele p/n, 2ntr1un loc care trepida
de 0ia*,. cu sute de 0ie*i m,runte. toate a+late la limita contiin*ei. dar 2nc, nepre3,tite deplin s, +ac, saltul la
contiin*,= !ar sub toate acestea. cald, i iubitoare. o ai.a care era puternic, 2n +elul ei. dar nu ca Jane= F,cea
parte din orice 0ia*, care 2i a0ea locul 2n pielea ei. 2n interiorul 2ntunecat al inimii copacului sau la eDterior.
t/r/ndu1se c,tre lumin, i t/n>ind spre a+ar,. ca s, de0in, trea7,. 0ie. s, se elibere7e i s, de0in, ea 2ns,i= ?i
era uor s, se elibere7e. pentru c, ai.a copacului1mam, nu atepta nimic de la copiii ei. iubea independen*a
lor. la +el de mult precum iubea i ne0oia lor de ea=
"ra abundent,= Cu 0enele pline de se0,. cu sc:eletul din lemn. cu +run7ele sc,ldate 2n lumin,. cu
r,d,cinile care coborau p/n, 2n m,ri cu apa doldora de substan*a 0ie*ii= A r,mas nemicat, 2n centrul re*elei
ei delicate i bl/nde. puternice i darnice. iar c/nd Jane a a>uns la mar3ine. a pri0it1o ca pe un copil pierdut=
S1a retras i i1a +,cut loc. a l,sat1o pe Jane s, 3uste din propria 0ia*,. s, 2n*elea3, i s, st,p/neasc, tiin*a
cloro+ilei i a celulo7ei= Acolo era loc pentru mai mult de una=
!ar Jane. +iind in0itat,. nu a abu7at de acel pri0ile3iu= Nu a stat mult 2n nici un copac1mam,. ci a
0i7itat i a b,ut din 0ia*, i a participat la truda copacului1mam,. apoi a trecut mai departe. copac dup,
copac. continu/ndu1i dansul de1a lun3ul re*elei sub*iri ca p/n7a de p,ian>en5 iar acum copacii1p,rin*i nu s1au
mai tras 2napoi. pentru c, ea era mesa3erul mamelor. 0ocea lor. participa la 0ia*a lor. i totui se deosebea
2ndea>uns de mult de ele. 2nc/t putea 0orbi. le putea +i contiin*,. iar o mie de copaci1mame din >urul lumii.
plus copacii1mame care creteau pe planete 2ndep,rtate. se bucurau de noua 0ia*,. mai plin,. care le +usese
dat, pentru c, ea era acolo=
G 1opacii*mam vorbesc.
G / +ane.
G ,ubita mea, copacii*mame cnt. 0*am auzit niciodat asemenea cntece.
G 0u e suficient pentru ea, dar deocamdat aDunge.
G 0u, nu ne*o lua c3iar acumF $uzim pentru prima oar copacii*mame i sunt minunaiF
G $cum tie drumul. 0u va pleca definitiv. 4ar nu e de aDuns. 1opacii*mame o vor mulumi o vreme,
dar ei nu pot fi mai mult dect sunt. +ane nu se mulumete s stea i s gndeasc, s*i lase pe alii s se
adape din ea, iar ea s nu soarb ceva. 4anseaz din copac n copac, cnt n locul lor, dar peste o vreme
va fi din nou nfometat. $re nevoie de un corp propriu.
G $tunci o vom pierde.
G Ba nu, n*o vei pierde. Pentru c nici mcar acel trup nu*i va aDunge. -a constitui rdcina ei, va
fi oc3i, vocea, minile i picioarele. 4ar va rmne cu dorul dup ansibluri i dup puterea pe care a avut*o
cnd toate computerele lumilor umane i aparineau. -ei vedea. 2 putem pstra n via deocamdat, dar
ceea ce avem s*i dm ceea ce copacii*mame pot mpri cu ea nu este suficient. Pentru ea, nimic nu este
suficient.
G 'i ce se va ntmpla acum%
G $teptm. -om vedea. $i rbdare. 0u asta este virtutea copacilor*prini%
&,rbatul pe nume Ol:ado. din cau7a oc:ilor lui mecanici. st,tea 2n p,dure cu copiii lui= F,cuser, un
picnic cu pe9ueninos, care erau prietenii pre+era*i ai copiilor. dar deodat, a 2nceput o b,taie ca de tobe. s1au
au7it 0ocile 0ibrante ale copacilor1p,rin*i. iar to*i pe9ueninos, 2nsp,im/nta*i. s1au ridicat imediat 2n picioare=
G/ndul dint/i al lui Ol:ado a +ost: KFocL= <entru c, nu trecuse mult, 0reme de c/nd copacii mari i
b,tr/ni care se 2n,l*aser, acolo +useser, ari de oamenii cuprini de +urie i de team,= Focul adus de oameni
ucisese copacii1p,rin*i. cu eDcep*ia lui 4uman i $ooter. care se a+laser, la o oarecare distan*, de ceilal*i5
atunci muriser, mul*i copaci1mame= Acum. din cada0rele copacilor se ridicaser, copaci noi. tot ast+el cum
pe9ueninos ucii treceau 2n A Treia %ia*,= Ol:ado tia c, unde0a 2n mi>locul acestei p,duri cretea un nou
copac1mam,. mai 70elt. bine2n*eles. dar su+icient de 3ros la trunc:i dup, prima cretere disperat, pentru ca
bebeluii asemenea unor lar0e s, se t/r/ie prin 3olul 2ntunecat al p/ntecelui copacului1mam,= <,durea +usese
ucis,. 2ns, re0enise la 0ia*,= !ar printre cei care 0eniser, cu tor*e se num,rase i b,iatul lui Ol:ado. Nimbo.
prea t/n,r ca s, 2n*elea3, ce +,cea. urm/nd orbete i7bucnirile oratorice ale unc:iului Gre3o p/n, c/nd
aproape murise. i Ol:ado se ruinase c/nd a+lase ce +,cuse +iul lui. +iindc, 2i d,duse seama c, nu 2i
educase 2ndea>uns copiii= #e atunci 2ncepuser, i 0i7itele lui 2n p,dure= Nu era prea t/r7iu= Copiii a0eau s,
creasc, tiindu1i at/t de bine pe pe9ueninos, 2nc/t s, +ie imposibil, 0,t,marea lor=
?i totui. 2n p,dure se r,sp/ndise din nou teama. iar Ol:ado a sim*it brusc c, i se +ace r,u de spaim,=
Cum se puteaC Care era a0ertismentul transmis de copacii1p,rin*iC Ce in0adatori 2i atacauC
ns, teama a *inut doar c/te0a momente= Pe9ueninos s1au 2ntors. pentru c, au7iser, ce0a rostit de
copacii1p,rin*i ce i1a +,cut s, porneasc, spre inima p,durii= Copiii ar +i 0rut s,1i urme7e. 2ns, cu un 3est
Ol:ado i1a oprit= Copacul1mam, se a+la 2n centru. c,ci 2ntr1acolo se 2ndreptau pe9ueninos, i nu se cu0enea
ca oamenii s, se apropie de acel loc=
G Uite. tat,. a spus me7ina. <loEer ne +ace semn=
"ra ade0,rat= Ol:ado a 2ncu0iin*at din cap i l1au urmat cu to*ii pe <loEer prin p,durea t/n,r,. p/n,
au a>uns c:iar 2n locul 2n care Nimbo luase parte c/nd0a la arderea unui b,tr/n copac1mam,= Cada0rul acelui
copac carboni7at 2nc, se ridica spre cer. iar al,turi st,tea noua mam,. 70elt, 2n compara*ie cu cea moart,. dar
mai 3roas, dec/t copacii1+ra*i proasp,t crescu*i= <e Ol:ado nu l1a mirat 3rosimea copacului1mam, i nici
2n,l*imea la care a>unsese 2ntr1un r,stimp at/t de scurt. nici +run7iul des. care o+erea perdele de umbr, 2n
lumini= Nu. 2l uimea lumina ciudat,. tremur,toare. care >uca de1a lun3ul trunc:iului 2n locurile unde coa>a
era sub*ire. o lumin, at/t de alb, i ame*itoare. 2nc/t abia de o putea pri0i= Uneori. i se p,rea c, eDista doar o
lumini*, care 3onea at/t de iute. 2nc/t +,cea 2ntre3ul copac s, str,luceasc,. dup, care se 2ntorcea s, urme7e
din nou aceeai cale5 uneori i se p,rea c, 2ntre3ul copac luase +oc. 0ibr/nd. de parc, ar +i a0ut 2n interior un
0ulcan al 0ie*ii. 3ata s, erup,= Str,lucirea mer3ea de1a lun3ul ramurilor copacului. p/n, la cele mai m,runte
r,murele5 +run7ele sclipeau de lumin,. iar umbrele 2mbl,nite ale bebeluilor de pe9ueninos se t/rau de1a
lun3ul trunc:iului mai repede dec/t 2i 2nc:ipuia Ol:ado c, era posibil= "ra ca i cum o stelu*, ar +i cobor/t
s,1i ocupe c,minul 2n interiorul copacului=
#up, ce str,lucirea luminoas, i1a pierdut din noutate. Ol:ado a obser0at altce0a G a remarcat. de
+apt. lucrul care 2i uimea pe pe9ueninos. Copacul 2n+lorise= !ar unele dintre +lori se desc:iseser, de>a i la
ad,postul lor creteau de>a +ructe. creteau 0,7/nd cu oc:ii=
G N1am tiut c, aceti copaci +ac +ructe. a spus 2ncet Ol:ado=
G Nu puteau. i1a r,spuns <loEer= #escolada i1a >e+uit de ele=
G #ar ce 2nseamn, astaC a 2ntrebat Ol:ado= #e ce 0,d lumin, 2n interiorul copaculuiC #e ce cresc
+ructeC
G Copacul1p,rinte 4uman spune c, "nder a adus1o la noi pe prietena lui= Cea pe nume Jane=
%i7itea7, interiorul +iec,rui copac1mam, din toate p,durile= #ar nici el nu ne1a anun*at 2n le3,tur, cu
+ructele=
G 'iros +oarte puternic. a 7is Ol:ado= Cum de se coc at/t de repedeC ?i miros at/t de tare. dulcea3 i
plin. 2nc/t le pot 3usta doar respir/nd aerul +lorilor. aroma +ructelor care se coc=
G mi amintesc acest miros. a spus <loEer= Nu l1am mai perceput p/n, acum. pentru c, nici un copac
n1a 2n+lorit i nici +ructe n1au crescut p/n, acum. 2ns, le tiu mirosul= Asta1mi miroase a 0ia*,= A bucurie=
G Atunci 2n+rupt,1te. i1a spus Ol:ado= Uite G unul dintre +ructe este de>a copt. la 2ndem/n,= Ol:ado a
ridicat m/na. apoi a o0,it= Am 0oieC a 2ntrebat el= <ot s, cule3 un +ruct din copacul1mam,C Nu pentru mine
G pentru tine=
<loEer p,rea s, 2ncu0iin*e7e din tot corpul=
G Te ro3. a optit el=
Ol:ado a prins +ructul 2ntre de3ete i l1a sim*it tare. dar cu o anumit, moliciune. i l1a luat uor de pe
ramur,= S1a desprins +oarte uor= S1a aplecat i i l1a o+erit lui <loEer= Acesta a +,cut o plec,ciune. l1a luat cu
respect. l1a ridicat spre bu7e. l1a lins. apoi a desc:is 3ura=
?i a mucat din +ruct= <e bu7e i1a ap,rut str,lucirea sucului5 i1a cur,*at bu7ele cu limba. apoi a
mestecat i a 2n3:i*it=
Ceilal*i pe9ueninos 2l urm,reau= "l le1a 2ntins +ructul= Unul dup, altul. +ra*ii i so*iile s1au apropiat de
el i au 3ustat=
!ar dup, ce au terminat +ructul. au 2nceput s, se suie 2n copacul str,lucitor ce radia lumin,. ca s, ia
+ructe. s, se bucure de ele p/n, nu au mai putut m/nca= Apoi au prins s, c/nte= Ol:ado i copiii au r,mas
toat, noaptea acolo ca s,1i aud, c/nt/nd= Oamenii din 'ila3re au au7it sunetul mu7icii i mul*i au 0enit prin
lumina slab, a amur3ului. c,l,u7i*i de str,lucirea copacilor. 3,sind ast+el locul unde pe9ueninos, s,tui de
+ructele care a0eau 3ustul bucuriei. 2i c/ntau +ericirea= !ar copacul a+lat 2n mi>locul lor +,cea parte din
c/ntec= AiOa ale c,rei +or*, i +oc d,duser, at/ta 0ia*, copacului dansa 2n copac. pe +iecare 0/n, a lui. de o
mie de ori 2n +iecare secund,=
"a a dansat pe acel copac de o mie de ori 2n +iecare secund,. i ceilal*i copaci de pe toate lumile unde
creteau p,duri pe9ueninos, i +iecare copac1mam, pe care ea 2l 0i7itase s1a umplut de +lori i +ructe. iar
pe9ueninos le m/ncau i miroseau ad/nc par+umul +ructelor i +lorilor. apoi c/ntau= "ra un c/ntec 0ec:i. al
c,rui 2n*eles 2l uitaser, de mult. 2ns, acum 2i tiau sensul i nu mai puteau c/nta altce0a= "ra un c/ntec despre
anotimpul 2n+loririi i al s,rb,torii= Tr,iser, at/t de mult, 0reme +,r, recolte. 2nc/t uitaser, ce 2nsemna o
recolt,= Acum 2ns, tiau ce le +urase #escolada= Ce se pierduse i +usese re3,sit= !ar cei c,rora le +usese
+oame +,r, s, tie numele acelei dorin*e. acum se 2ndestulau=
1..
ACESTA I/A FOST MEREU TRUPUL
!-ai, tatF 4e ce mi*ai ntors spatele%
<n ora cnd am rzbit rul,
de ce te*ai ndeprtat de mine%&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
'alu a r,mas pe pla>,. cu <eter. Ban31'u i Grace. 2n apropierea unui +oc de tab,r,= $enun*aser, la
acoperi. dar i la o mare parte a ceremonialului= i s1a o+erit -a0a. dar. 2n ciuda ritualului le3at de acea
licoare. dup, p,rerea lui Ban31'u. acum o beau mai mult din pl,cere dec/t pentru s+in*enia simbolismului
ei=
a un moment dat. 'alu a r/s 2ndelun3 i puternic. la +el i Grace. ast+el c, a 2nt/r7iat cu traducerea=
G Spune c, nu tie dac, +aptul c, 7eul a intrat 2n tine. <eter. te +ace s+/nt sau asta do0edete
nes+in*enia ta=
<eter a r/s re*inut. din polite*e. i1a dat seama Ban31'u G iar ea nu a r/s deloc=
G A. mare p,cat. a spus Grace= Speram c, a0e*i am/ndoi sim*ul umorului=
G A0em. a spus <eter= Numai c, nu pricepem +oarte bine umorul samoan=
G 'alu spune c, 7eul nu poate r,m/ne o 0enicie unde este acum= A 3,sit un nou c,min. dar el
apar*ine altora. iar d,rnicia lor nu 0a *ine la nes+/rit= Ai sim*it c/t de puternic, este Jane. <eter===
G #a. a spus el 2ncet=
G Ga7dele care au primit1o G 'alu le numete re*eaua1p,dure. ca o plas, de pescuit 2n care sunt
prini copaci. dar ce 2nseamn, astaC n orice ca7. spune c, ei sunt at/t de slabi 2n compara*ie cu Jane. 2nc/t.
+ie c, ea 0rea sau nu. cu timpul. trupurile lor 2i 0or apar*ine 2n 2ntre3ime dac, nu 3,sete alt c,min
permanent=
<eter a dat din cap=
G ?tiu ce spune= ?i a +i +ost de acord. p/n, 2n momentul 2n care ea mi1a in0adat trupul. s, mi1l dau
bucuros. 2mpreun, cu 0ia*a. lucru pe care credeam c,1l detest= #ar am descoperit. dup, ce ea m1a +u3,rit. c,
'alu a a0ut dreptate: nu1mi ur,sc 0ia*a. ci 0reau +oarte mult s, tr,iesc= n ultim, instan*,. nu e dorin*a mea.
ci a lui "nder. dar. cum p/n, la urm, tot de mine depinde. cred c, e 0orba doar de un >oc de cu0inte=
G "nder are trei corpuri. a spus Ban31'u= Asta 2nseamn, c, renun*, la unul dintre celelalteC
G Nu cred c, 0a renun*a la nimic. a spus <eter= Sau. mai cur/nd. nu cred c, eu 0oi renun*a la ce0a=
Nu e o ale3ere contient,= "nder se *ine de 0ia*, cu +urie i +or*,= #in c/te tiu. a +ost pe patul de moarte cel
pu*in cu o 7i 2nainte ca Jane s, +ie deconectat,=
G Ucis,. a spus Grace=
G "liminat, poate. a insistat cu 2nc,p,*/nare <eter= Acum o driad, 2n loc de 7eu= O sil+id,= A clipit
3lume* c,tre Ban31'u. care nu a0ea :abar la ce se re+erea el= C:iar c/nd renun*, la 0ec:ea lui 0ia*,. "nder
tot se a3a*, de ea=
G Are dou, trupuri mai mult dec/t 2i trebuie. a spus Ban31'u. iar Jane are cu unul mai pu*in dec/t 2i
trebuie= S1ar p,rea c, trebuie s, se aplice le3ile comer*ului= #ac, o+erta e de dou, ori mai mare dec/t cererea.
produsul trebuie s, se ie+tineasc,=
#up, ce acestea i1au +ost traduse. 'alu a r/s din nou=
G l amu7, cu0/ntul Kie+tinL. a spus Grace= Spune c, sin3urul mod 2n care "nder 0a renun*a la
0reunul dintre trupuri este s, moar,=
<eter a aprobat din cap=
G ?tiu=
G #ar "nder nu este Jane. a spus Ban31'u= "l 2nc, nu a tr,it ca=== o ai.a de73olit,. care aler3a de1a
lun3ul re*elei de ansiblu= " o persoan,= C/nd ai.a oamenilor le p,r,sesc trupurile. el nu se mut, 2n altcine0a=
G ?i totui. ai.a lui G adic, a mea G a fost 2n mine. a spus <eter= "l tie calea= "nder ar putea muri i
totui s,1mi permit, s, tr,iesc=
G Ori pute*i muri to*i trei=
G "u tiu ce0a. a spus 'alu. prin intermediul lui Grace= #ac, e s, se dea o 0ia*, proprie 7eului. dac,
i se restituie puterea. "nder Bi33in trebuie s, moar, i s, dea un trup 7eului= Alt, cale nu eDist,=
G S, i se restituie putereaC a 2ntrebat Ban31'u= " posibil= Credeam c, scopul decupl,rii lui Jane a
+ost s, o elimine pentru totdeauna din re*elele de computer=
'alu a r/s din nou i s1a lo0it cu palma peste pieptul de73olit. apoi peste coapse i a spus ce0a 2n
samoan,=
Grace le1a tradus:
G C/te sute de computere a0em 2n SamoaC #e luni de 7ile. de c/nd mi s1a +,cut cunoscut,. noi am tot
copiat ne2ntrerupt= Am sal0at toate amintirile cerute de ea. 3ata s, le re+acem 2n 2ntre3ime= <oate c, asta e
doar o p,rticic, din ceea ce obinuia ea s, +ie. dar e partea cea mai important,= #ac, se poate 2ntoarce 2n
re*eaua de ansiblu. 0a a0ea tot ce 2i trebuie ca s, re0in, i 2n re*eaua de computere=
G #ar ei nu lea3, re*elele de computer de ansibluri. a spus Ban31'u=
G Aa sun, ordinul transmis de Con3res. a spus Grace= #ar nu toate ordinele se respect,=
G Atunci de ce ne1a adus Jane aiciC a 2ntrebat <eter pe un ton pl/n3,re*= #ac, 'alu i 0oi sus*ine*i c,
nu a0e*i nici o in+luen*, asupra lui Aimaina. iar dac, Jane a +ost de>a 2n le3,tur, cu 0oi. iar 0oi practic 01a*i
re0oltat 2mpotri0a Con3resului===
G Nu. nu este c:iar aa. a linitit1o Grace= Noi am +,cut ce ne1a cerut 'alu. dar el n1a 0orbit nici o
clip, despre o entitate de computer. el s1a re+erit la un 7eu. iar noi ne1am supus. pentru c, a0em 2ncredere 2n
2n*elepciunea lui i tim c, el 0ede lucruri care nou, ne r,m/n ne0,7ute= Faptul c, a*i 0enit ne1a su3erat cine
este Jane=
C/nd 'alu a a+lat ce se discutase. a ar,tat c,tre <eter=
G Tu ai 0enit aici s, aduci 7eulH Apoi a 2ndreptat de3etul spre Ban31'u: !ar tu ai 0enit s, aduci
omulH
G Nu are importan*, ce 2nseamn, asta. a spus <eter=
ns, Ban31'u a considerat c, 2n*elesese= Supra0ie*uiser, unei cri7e. dar aceast, or, de linite era
2nel,toare= &,t,lia a0ea s, re2nceap,. iar re7ultatul urma s, +ie altul= #ac, Jane era 0ie i dac, eDista
speran*a re0enirii la 7borul stelar instantaneu. "nder trebuia s,1i dea cel pu*in unul dintre corpuri= #ac, 'alu
a0ea dreptate. "nder a0ea s, moar,= "Distau pu*ine anse ca ai.a lui "nder s, poat, p,stra 2n continuare unul
dintre cele trei trupuri i s, continue s, tr,iasc,= K"u sunt aici. i1a 7is Ban31'u 2n sinea ei. ca s, m, asi3ur
c, <eter e cel care supra0ie*uiete. nu ca 7eu. ci ca om=L
KTotul depinde. a 2n*eles ea. dac, "nder1ca1<eter m, iubete mai mult dec/t "nder1ca1%alentine 2l
iubete pe 'iro sau dac, "nder1ca1"nder o iubete pe No0in:a=L
Acea idee a +,cut1o s, piard, speran*a= Cine era eaC 'iro +usese prietenul lui "nder ani de 7ile=
No0in:a era so*ia lui= #ar Ban31'u=== "nder a+lase de eDisten*a ei cu numai c/te0a 7ile sau s,pt,m/ni 2n
urm,= Ce importan*, a0ea ea pentru elC
Apoi i1a 0enit un 3/nd mai linititor i. 2n acelai timp. mai tulbur,tor: K"ra la +el de important cine
era cel iubit sau care aspect al lui "nder 2l dorete pe el sau o dorete pe eaC %alentine era altruista per+ect, G
s1ar putea ca ea s,1l iubeasc, cel mai mult pe 'iro. i totui s, renun*e la el din dorin*a de a ne 2napoia
tuturor 7borul stelar= !ar "nder G el 2i pierdea de>a interesul +a*, de 0ec:ea lui 0ia*,= "l era cel obosit. u7at=
n 0reme ce <eter G el are ambi*ie. dorin*, de cretere i crea*ie= Asta nu pentru c, el m iubete. ci pentru c,
el m, iubete ori. mai cur/nd. el 0rea s, tr,iasc,. iar pentru el. o parte din 0ia*, sunt eu, aceast, +emeie care 2l
iubete 2n ciuda presupusei lui r,ut,*i= "nder1ca1"nder este partea din el care are cel mai mult ne0oie s, +ie
iubit pentru c, merit, cel mai pu*in acest lucru G la +el e i dra3ostea mea. deoarece e pentru <eter. acest
lucru ar +i cel mai pre*ios pentru elL=
K#ac, 0a c/ti3a cine0a p/n, la urm,. eu 0oi +i aceea. <eter 0a c/ti3a. nu datorit, purit,*ii absolute
a iubirii noastre. ci datorit, dorin*ei disperate a iubi*ilor=L
K!storia 0ie*ii noastre nu 0a +i la +el de nobil, sau atr,3,toare. dar m,car 0om avea 0ia*,. iar acest
lucru este su+icient=L
?i1a 2n3ropat de3etele picioarelor 2n nisip. sim*ind durerea delicioas, produs, de +recarea 3ranulelor
minuscule de siliciu pe pielea dintre de3ete= Asta e 0ia*a= #oare. e murdar,. dar 2*i d, un sentiment de bine=
Folosind ansiblul. Ol:ado le1a spus +ratelui i surorilor lui de pe na0, ce se 2nt/mplase cu Jane i cu
copacii1mame=
G 'atca spune c, nu poate *ine mult. i1a anun*at Ol:ado= Copacii1mame nu sunt c:iar at/t de
puternici= %or pierde controlul i cur/nd Jane 0a de0eni o p,dure= ?i nu una 0orbitoare= #oar o mul*ime de
copaci +rumoi. +oarte str,lucitori. 3ri>ulii= A +ost +rumos ce am 0,7ut. 0, asi3ur. dar dup, cum rostete
'atca. 2nc, amintete de moarte=
G 'ul*umim. Ol:ado. a spus 'iro= <entru noi nu are prea mare importan*,= Am r,mas pri7onieri
aici. aa c,. dac, Jane nu mai sare din perete 2n perete. o s, ne punem pe treab,= Creatorii #escoladei 2nc, nu
ne1au 3,sit G Jane ne1a plasat pe o orbit, mai 2nalt, acum G dar imediat ce 0om a0ea o traducere inteli3ibil, a
limba>ului lor. le 0om +ace semn i1i 0om anun*a c, am sosit=
G Foarte bine. a spus Ol:ado= #ar s, nu renun*a*i la 2ntoarcere=
G Na0eta nu este bun, pentru un 7bor de dou, sute de ani. a 7is 'iro= At/t de departe suntem acum.
iar acest 0e:icul mic nu poate atin3e nici m,car 0ite7e necesare pentru a trece la 7borul relati0ist= %a trebui
s, >uc,m solitaire timp de dou, sute de ani= C,r*ile se 0or u7a cu mult 2nainte de a a>un3e acas,=
Ol:ado a r/s G prea de3a>at i sincer. i s1a p,rut lui 'iro G i a spus:
G 'atca spune c,. dup, ce Jane iese din copaci i dup, ce Con3resul pune la punct noul sistem i
acesta +ace. atunci poate 0om bene+icia din nou de 7borul stelar= Nu este imposibil=
Au7ind acestea. %al a de0enit mai acti0,=
G Aa b,nuiete 'atca sau tieC
G "a pre0ede 0iitorul. a spus Ol:ado= 0imeni nu tie 0iitorul= Nici m,car m,tcile inteli3ente care rup
capul so*ilor 2n timp ce se 2mperec:ea7,=
Nu a0eau cum s,1i r,spund, i nici ce0a de ad,u3at la tonul lui 3lume*=
G #ac, totul e bine acum. a 7is Ol:ado. toat, lumea s, treac, la treab,= %om l,sa sta*iunea desc:is,
i 0om 2nre3istra 2n trei eDemplare +iecare raport trimis de 0oi=
C:ipul lui Ol:ado a disp,rut din spa*iul de deasupra terminalului=
'iro s1a r,sucit cu scaunul i i1a pri0it pe ceilal*i: "la. Auara. %al. pe pe9uenino numit Stin3,tor1de1
Fl,c,ri i pe lucr,toarea +,r, nume. care 2i urm,rea t,c/nd tot timpul. capabil, s, se eDprime doar scriind pe
terminal= 'iro tia c, prin ea 'atca urm,rea tot ce +,ceau i 7iceau= ?i atepta= "a orc:estra totul= !ndi+erent
ce s1ar +i 2nt/mplat cu Jane. 'atca a0ea s, +ie catali7atorul= ?i totui. ea 2i comunicase lui 'iro doar printr1o
lucr,toare din 'ila3re= Cea a+lat, cu ei nu scrisese pe terminal dec/t idei pri0ind traducerea limba>ului
creatorilor #escoladei=
KNu ne spune nimic. i1a dat seama 'iro. pentru c, nu 0rea s, se considere c, presea7,= Ce s,
prese7eC <e cineCL
K%al=L Nu pare s, o prese7e pe %al. deoarece=== sin3ura modalitate de a o l,sa pe Jane s, primeasc,
unul dintre trupurile lui "nder era ca el s,1l cede7e de bun,0oie= ?i acesta trebuia s, +ie cu ade0,rat liber G
+,r, presiuni. +,r, 0ino0,*ii. +,r, persuasiune G deoarece era o deci7ie ce se putea lua 2n mod contient= "nder
socotise c, 0oia s, duc, aceeai 0ia*, ca i 'ama 2n m,n,stire. dar incontient. mintea lui era mai interesat,
de proiectul de traducere de aici i de starea lui <eter= Ale3erea lui incontient, re+lecta ade0,rata 0oin*,=
#ac, "nder o eliberea7, pe %al. acest lucru trebuie s, eDprime 0oin*a lui. p/n, la ultima1i +ibr,= Nu era o
:ot,r/re care s, se ia din sim*ul datoriei. ca aceea de a r,m/ne cu 'ama= "ra o deci7ie care demonstra ceea
ce 0oia el cu ade0,rat=
'iro a pri0it1o pe %al. i1a admirat +rumuse*ea ce i70ora mai mult din bun,tatea ei dec/t din armonia
tr,s,turilor= O iubea. dar iubea per+ec*iunea eiC Acea 0irtute des,0/rit, putea +i sin3urul lucru care 2i
permitea ei G 2i permitea lui "nder. 2n +orma lui %alentine G s, o elibere7e i s, o in0ite pe Jane 2n,untru= ?i
totui. odat, ce Jane sosea. 0irtutea per+ect, a0ea s, dispar,. nuC Jane era puternic, i. dup, cum credea
'iro. bun, G cu el si3ur +usese bun,. o ade0,rat, prieten,= #ar nici 2n cele mai nebuneti 0ise nu i1o putea
concepe drept per+ect 0irtuoas,= #ac, ea 2ncepea s, o poarte pe %al. 0a +i c:iar %alC Amintirile 0or persista.
dar 0oin*a 0a +i mai complicat, dec/t scenariul simplu pe care "nder 2l crease pentru ea= KO 0oi mai iubi c/nd
0a +i JaneC
#e ce nuC O iubesc i pe Jane. nuC
#ar o 0oi iubi pe Jane c/nd 0a +i din carne i oase. i nu doar o simpl, 0oce 2n urec:ea meaC %oi
pri0i 2n oc:ii aceia i 0oi >eli dup, %alentine cea disp,rut,C
#e ce n1am mai a0ut asemenea 2ndoieli p/n, acumC Am 2ncercat s, m, debarase7 de asta. s, m,
retra3 2nainte de a +i 2n*eles m,car pe >um,tate c/t de di+icil era= ?i totui. acum. c/nd eDist, doar o speran*,
+ira0,. m, tre7esc G da. dorind s, nu se 2nt/mpleC Nu c:iar= Nu 0reau s, mor aici= O 0reau re+,cut, pe Jane.
+ie i numai ca s, ne redea 7borul G ei. acesta e un moti0 altruistH O 0reau pe Jane re+,cut,. dar i pe %al
nesc:imbat,=
%reau ca toate lucrurile rele s, dispar, i ca toat, lumea s, +ie +ericit,= %reau la mama= Ce copil
n,t/n3 am de0enitHL
&rusc. i1a dat seama c, %al 2l pri0ea=
G &un,. a 7is el= ?i ceilal*i se uitau la el= i plimbau oc:ii de la el la %al= Ce 0ot,m. dac, s,1mi las
barb,C
G Nu 0ot,m nimic. a spus Auara= Sunt deprimat,= ?tiam ce +ac atunci c/nd m1am 2mbarcat. dar. la
naiba, e 3reu s, de0ii entu7iast lucr/nd s, desci+re7i limba>ul acestor oameni c/nd 2mi num,r 7ilele pe care le
mai am de tr,it eDamin/nd indicatoarele de pe buteliile de oDi3en=
G Am obser0at c, ai 2nceput de>a s, le spui KoameniL creatorilor #escoladei. a 7is sec "la=
G <,i n1ar trebuiC ?tim m,car cum arat,C IAuara p,rea derutat,=J Adic,. au o limb, i===
G Tocmai asta 0rem s, a+l,m. a 7is Stin3,torul1de1Fl,c,ri= #ac, aceti descoladores sunt raman sau
0arelse= <roblema traducerii e doar un pas=
G Un pas mare. l1a corectat "la= ?i nu a0em timp destul s,1l +acem=
G <entru c, tot nu tim c/t 0a dura. a spus Auara. nu 2n*ele3 de ce sunte*i at/t de si3uri de asta=
G "u sunt +oarte si3ur,. a spus "la= <entru c, nu +acem altce0a dec/t s, st,m la tai+as i s,1i urm,rim
pe 'iro i pe %al uit/ndu1se iubitor unul la cel,lalt= Nu trebuie s, +ii 3eniu ca s, tii c,. 2n ritmul acesta. nu
0om 2nre3istra nici un pro3res p/n, ni se termin, oDi3enul=
G Cu alte cu0inte. a 7is Auara. s, nu mai pierdem 0remea=
S1a 2ntors la noti*ele i pa3inile imprimate pe care le a0ea 2n +a*,=
G #ar noi nu risipim timpul. a spus %al 2ncet=
G NuC a 7is "la=
G Atept ca 'iro s,1mi spun, c/t de uor ar putea +i readus, Jane la posibilitatea de a lua le3,tura cu
lumea real,= Un corp care s, o primeasc,= $e0enirea la 7bor= <rietena lui bun, i +idel, s, de0in, brusc o +at,
ade0,rat,= Asta atept=
'iro a cl,tinat din cap=
G Nu 0reau s, te pierd. a spus el=
G Asta nu ne a>ut, cu nimic. i1a r,spuns %al=
G #ar e ade0,rat= n teorie. era uor= G/ndind pro+und 2n timp ce mer3 cu un aparat de 7bor pe
usitania. a putea socoti c, pre7en*a lui Jane 2n %al ar 2nsemna Jane i %al= #ar c/nd reanali7e7i. consta*i c,
nu e===
G Taci. l1a s+,tuit %al=
Nu1i st,tea 2n +ire s, 0orbeasc, ast+el= 'iro a t,cut=
G Nu 0reau s, mai aud asemenea 0orbe. a spus ea= #e la tine 0reau cu0inte care s, m, con0in3, s,
renun* la acest trup=
'iro a scuturat din cap=
G #o0edete1*i inten*iile prin +apte. a spus ea= 'er3i p/n, la cap,t= &ra0oH Suport, sau taci= F, ce ai
de +,cut sau las1o balt,=
"l tia ce 0oia ea= ?tia c, ea sus*inea c, sin3urul lucru care o re*inea 2n acel corp. 2n 0ia*,. era el=
!ubirea ei pentru el= <rietenia i to0,r,ia= Acum erau i al*ii care puteau +ace munca de traducere G 'iro i1a
dat seama c, acela +usese planul 2nc, de la 2nceput= S, o aduc, pe Auara. ast+el 2nc/t %al s, nu1i considere
0ia*a drept indispensabil,= ns, 2n ce1l pri0ea pe 'iro. ea nu se putea desprinde de el c:iar at/t de uor= ?i
trebuia s1o +ac,. trebuia s,1l elibere7e=
G Oricare ar +i ai.a care se a+l, 2n acel trup. 2*i 0ei aminti tot ce spun. a 7is 'iro=
G ?i +aptul c, ai 0orbit serios. a spus %al= Trebuie s, +ie ade0,rul=
G A. nu se poate. a 7is 'iro= Ade0,rul este c, eu===
G TaciH i1a cerut %al= Nu mai repeta asta= " o minciun,=
G Nu e minciun,=
G Te autoam,3eti cumplit i trebuie s, te tre7eti ca s, 0e7i ade0,rul. 'iroH Ai ales de>a 2ntre mine
i Jane= Acum ba*i 2n retra3ere. pentru c, nu1*i place s, +ii 3enul de b,rbat care +ace o ale3ere at/t de
nemiloas,= Tu nu m1ai iubit pe mine. Ai iubit to0,r,ia. da G eram sin3ura +emeie 2n prea>ma c,reia te a+lai.
si3ur5 e 0orba de un imperati0 biolo3ic ce >oac, aici un rol important. 2n ca7ul unui t/n,r sin3uratic= #ar eu%
Cred c, tot ce ai iubit era amintirea prieteniei tale. ade0,rata %alentine. c/nd ea s1a 2ntors cu tine din spa*iu=
?i *i1a pl,cut c/t de nobil te1ai sim*it s,1*i declari iubirea +a*, de mine 2n e+ortul de a1mi sal0a 0ia*a. atunci
c/nd "nder m, i3nora= #ar totul are le3,tur, cu tine. nu cu mine= Nu m1ai cunoscut deloc. nu m1ai iubit nici
o clip,= Ai iubit1o tot timpul pe Jane. pe %alentine. pe "nder. ade0,ratul "nder. nu acest recipient din plastic
pe care l1a creat pentru a 2mp,r*i toate 0irtu*ile din care ar +i 0rut s, aib, mai mult=
Furia i asprimea ei erau palpabile= Asta nu1i st,tea 2n +ire= 'iro i1a dat seama c, i ceilal*i erau
deconcerta*i= Cu toate acestea. 2n*eleseser,= Aa era ea G +urioas, i plin, de ur, pentru a se con0in3e sin3ur,
c, trebuia s, renun*e la acea 0ia*,= F,cea asta de dra3ul celorlal*i. 2nsemna altruism per+ect= %a muri doar ea
i. 2n sc:imb. probabil c, al*ii de pe na0, nu 0or muri. se 0or 2ntoarce acas, dup, ce1i 0or +i terminat
misiunea= Jane 0, r,m/ne 2n 0ia*,. 2n0em/ntat, 2n aceast, nou, carne. motenindu1i amintirile= %al trebuia
s, +ie con0ins, c, 0ia*a pe care o tr,ia 2n pre7ent nu a0ea nici o 0aloare. nici pentru ea. i nici pentru oricine
altul5 c, putea con+eri 0aloare 0ie*ii ei doar p,r,sind1o=
!ar ea 0oia a>utorul lui 'iro= Acela era sacri+iciul pe care i1l cerea= S, o a>ute s vrea s, se desprind,=
S, o a>ute s, deteste acea 0ia*,=
G &ine. a spus 'iro= %rei ade0,rulC "ti 3oal, pe din,untru. %al. i aa ai +ost 2ntotdeauna= Spui
lucrurile cele mai amabile. dar niciodat, n1ai pus inim, 2n acele 0orbe= "nder a sim*it ne0oia s, te cree7e. nu
pentru c, are 0reuna dintre 0irtu*ile pe care le repre7in*i. ci pentru c, nu le are= #e aceea le admir, at/t de
mult= Aadar. c/nd te1a creat. n1a tiut ce pune 2n tine= Un scenariu +,r, con*inut= C:iar i acum. tu urm,reti
acelai scenariu= Altruismul per+ect. dar min*i= Cum ar putea +i numit sacri+iciu renun*area la o 0ia*, care n1a
+ost niciodat, 0ia*,C
"a s1a luptat o clip, cu sine i o lacrim, i s1a scurs pe obra7=
G Ai spus c, m, iubeti=
G mi era mil, de tine= Atunci. 2n buc,t,ria lui %alentine= n realitate. probabil c, am 2ncercat s, o
impresione7 pe %alentine= <e cealalt,= S,1i demonstre7 ce b,iat bun eram= /a c:iar are unele dintre aceste
0irtu*i G *in +oarte mult la p,rerea ei despre mine= Cu alte cu0inte=== m1am 2ndr,3ostit de ideea de a +i
indi0idul de treab, care merita respectul lui %alentine= Cam 2n acest +el te1am iubit= Apoi. brusc. noi am
descoperit care era ade0,rata noastr, misiune i. la +el de brusc. tu nu mai mori. iar eu m1am tre7it pri7onier
al +aptului c, am spus c, te iubesc. iar acum trebuie s, sus*in o asemenea +ic*iune pe m,sur, ce de0ine tot
mai e0ident c, mi1e dor de Jane. 2mi lipsete at/t de mult. 2nc/t m, doare. i sin3urul moti0 pentru care nu o
pot a0ea este c, tu nu vrei s, te desprin7i===
G Te ro3. a spus %al= ', dor 0orbele tale= N1am cre7ut c, tu=== eu===
G 'iro. a spus Auara. n1am mai 0,7ut pe cine0a proced/nd at/t de nedemn i cred c1am 0,7ut
destule=
G Taci. AuaraH a 7is "la=
G A. cine te1a +,cut re3in, a na0eiC a replicat Auara=
G Nu e 0orba de tine. i1a r,spuns "la=
G ?tiu. 0orbim de 'iro. tic,losul des,0/rit===
Stin3,torul1de1Fl,c,ri a cobor/t de pe scaun i a 2mpiedicat1o pe Auara s, mai 0orbeasc, pun/ndu1i
palma peste 3ur,=
G Nu e momentul potri0it. i1a spus el 2ncet= Nu 2n*ele3i nimic=
Auara i1a 2ndep,rtat palma=
G n*ele3 su+icient ca s, tiu c, asta e===
Stin3,torul1de1Fl,c,ri s1a 2ntors c,tre lucr,toarea ',tcii:
G A>ut,1neH a ru3at1o el=
ucr,toarea s1a ridicat i. cu o iu*eal, uimitoare. a scos1o pe Auara de pe puntea principal, a na0ei=
<e 'iro nu l1a interesat unde o dusese 'atca pe Auara i nici cum o domolise= Auara era prea obsedat, de
sine ca s, 2n*elea3, mica scen, pe care o >ucau "l i %al= ns, ceilal*i pricepuser,=
"ra 2ns, important ca %al s, nu 2n*elea3,= "a trebuia s, cread, c, el 0orbea serios= </n, la
inter0en*ia Auarei. procedeul aproape c, reuise= Acum pierduse +irul=
G %al. a spus 'iro cu un aer plictisit. nu contea7, ce 7ic eu= <entru c, nu te 0ei desprinde= ?i tii de
ceC <entru c, nu eti %al= "ti "nder= ?i c:iar dac, "nder poate distru3e planete 2ntre3i ca s, sal0e7e rasa
uman,. 0ia*a lui e sacr,= "l nu 0a renun*a la 0ia*,= a nici un moment din ea= !nclusi0 partea pe care o
repre7in*i tu G nu1*i 0a da drumul= <entru c, eti ultima i cea mai mare am,3ire a lui= #ac, renun*, la tine.
2i pierde i ultima speran*, de a +i un om bun=
G <rostii. a spus %al= Sin3urul mod 2n care poate do0edi c, poate +i un om bun este s, renun*e la
mine=
G "Dact asta e ideea. a spus 'iro= "l nu e un om cu ade0,rat bun= #e aceea nu poate renun*a la tine=
C:iar dac, ar dori s,1i do0edeasc, 0irtutea= e3,tura unei ai.a cu corpul nu poate +i +alsi+icat,= <oate p,c,li
pe oricine. dar nu1*i poate p,c,li trupul= Nu e su+icient de bun ca s, te elibere7e=
G #eci pe "nder 2l ur,ti. nu pe mine=
G Nu. %al= Nu1l ur,sc pe "nder= " un om imper+ect. at/ta tot= Ca i mine sau ca oricine altul= Ca
%alentine cea ade0,rat,. de eDemplu= Numai tu ai ilu7ia per+ec*iunii G lucru normal. pentru c, nu eti real,=
"ti doar "nder 2n tra0esti. care >oac, rolul lui %alentine= C/nd iei din scen,. nu mai r,m/ne nimic. dispare
precum mac:ia>ul i costuma*ia= Tu c:iar ai cre7ut c, eram 2ndr,3ostit de aa ce0aC
%al s1a r,sucit pe scaun. 2ntorc/ndu1i spatele=
G C/t pe ce s, cred c, 0orbeti serios. a 7is ea=
G Nu1mi 0ine s, cred c, le spun cu 0oce tare. a 7is 'iro= #ar asta 0oiai. nuC S, +iu cinstit cu tine
pentru prima oar,. ca s, po*i +i cinstit, cu tine i s,1*i dai seama c, nu este deloc 0ia*, ceea ce ai. ci doar
m,rturisirea lui "nder pri0ind inadec0area lui ca +iin*, uman,= "ti ne0ino0,*ia copil,riei pe care crede c, a
pierdut1o. dar s,1*i spun ade0,rul 2n le3,tur, cu asta: 2nainte s, +ie dus departe de p,rin*i. 2nainte de a mer3e
la ?coala de $,7boi. 2nainte de a +i trans+ormat 2ntr1o main, per+ect, de ucis. a +ost c:iar uci3aul brutal i
nemilos. aa cum s1a temut el mereu c, este= " unul dinte lucrurile despre care p/n, i "nder sus*ine c, nu
este ade0,rat: 2nainte de a de0eni soldat. a ucis un b,iat= !1a s+,r/mat capul= 1a lo0it p/n, c/nd el nu s1a mai
ridicat de >os= <,rin*ii lui nu l1au mai 0,7ut 0iu= <utiul era un tic,los. dar nu merita s, moar,= "nder a +ost un
uci3a 2nc, de la 2nceput= " o realitate pe care nu o suport,= #e aceea are ne0oie de tine= Ca s, poat, scoate
latura nemiloas,. ur/t, i uci3a, din el i s, o plase7e 2n <eter= Ca s, se poat, uita la per+ec*iunea ta i s,
spun,: K%ede*i. aceast, latur, +rumoas, se a+la 2n mineL= !ar noi ne pre+acem c, aa stau lucrurile= #ar tu nu
eti +rumoas,. %al= "ti scu7a patetic, a unui om a c,rui 2ntrea3, 0ia*, este o minciun,=
%al a i7bucnit 2n sc/ncete=
ui 'iro aproape c, i s1a +,cut mil, i de aceea a t,cut= A 0rut s, stri3e la ea: KNu. %al. pe tine te
iubesc. pe tine te 0reauH Toat, 0ia*a am t/n>it dup, tine. iar "nder e un om bun. pentru c, toat, prostia asta.
c, ai +i o impostoare. este imposibil,= "nder nu te1a creat 2n mod contient. aa cum ipocri*ii 2i creea7, c/te
o masc,= *i ai ori3inea 2n el= %irtu*ile eDistau. iar tu eti c,minul natural pentru ele= "u l1am iubit i admirat
pe "nder. dar abia dup, ce te1am cunoscut am a+lat c/t de +rumos era el 2n str,+unduriL=
"a a r,mas 2ntoars, cu spatele. ast+el c, nu a putut 0edea su+erin*a lui 'iro=
G Cum adic,. %alC Trebuie s,1mi +ie din nou mil, de tineC Nu 2n*ele3i c, sin3ura 0aloare pe care o
repre7in*i pentru noi este s, pleci i s1o lai pe Jane s, aib, trupul t,uC Nu a0em ne0oie de tine. nu te 0rem=
AiOa lui "nder 2i are locul 2n corpul lui <eter. pentru c, asta e sin3ura ans, de a e0iden*ia ade0,ratul
caracter al lui "nder= #ispari. %alH #up, ce pleci. o s, a0em ansa de a tr,i= C/t timp r,m/i aici. suntem cu
to*ii ca i mor*i= *i 2nc:ipui cum0a c, 2*i 0om sim*i lipsaC 'ai 3/ndete1teH
KN1o s,1mi iert niciodat, 0orbele pe care le1am rostit. i1a dat seama 'iro= C:iar dac, sunt contient
de necesitatea de a1l a>uta pe "nder s, elibere7e acest trup +,c/ndu1l un loc 2n care n1ar mai suporta s,
r,m/n,. asta nu sc:imb, +aptul c,1mi 0oi aminti 0enic spusele astea. 0oi *ine minte cum arat, ea acum.
pl/n3/nd de disperare i durere= Cum 0oi putea tr,i tiind astaC Am cre7ut c, 2nainte am +ost di+orm= Nu
su+erisem dec/t le7iuni ale creierului= Acum. 2ns,=== n1a +i +ost 2n stare s,1i spun aceste lucruri dac, nu le1a
+i 3/ndit= Aceasta e problema= Am 3/ndit lucrurile acestea 2n3ro7itoare= Aa sunt eu=L
"nder a desc:is din nou oc:ii. apoi a 2ntins m/na s, atin3, +a*a lui No0in:a. 0/n,t,ile= %,7/ndu1i pe
%alentine i pe <li-t. a 3emut:
G Ce 01am +,cutC
G Nu tu. a spus No0in:a= "a e 0ino0at,=
G &a eu. a spus el= Am 0rut s, o las=== s, aib, ce0a= Am 0rut. dar c/nd m1am 3/ndit mai bine. mi s1a
+,cut team,= N1am putut= IA 2ntors pri0irea de la ele i a 2nc:is oc:ii=J "a a 2ncercat s, m, ucid,= S, m,
alun3e=
G A*i ac*ionat am/ndou, sub ni0elul contiin*ei. a spus %alentine= #ou, ai.a cu 0oin*e puternice.
incapabile s, 0, retra3e*i din +a*a 0ie*ii= Nu e c:iar at/t de 2n3ro7itor=
G Cum. i tu st,teai prea aproapeC
G "Dact. a 7is %alentine=
G (i1am +,cut un r,u. a spus "nder= %1am r,nit pe toate trei=
G Nu +acem pe nimeni r,spun7,tor de con0ulsii. a spus No0in:a=
"nder a cl,tinat din cap=
G ', re+eream la ce s1a 2nt/mplat=== nainte= Am au7it= Nu mi1am putut mica trupul. n1am putut
scoate nici un sunet. dar am au7it= ?tiu ce *i1am +,cut= #e +apt. tuturor= mi pare r,u=
G Nu e ca7ul. a spus %alentine= To*i am +,cut o ale3ere= A +i putut r,m/ne pe <,m/nt. nu era ne0oie
s, te urme7= Am do0edit asta c/nd am r,mas cu Ja-t= Nu m1a costat nimic G am a0ut o carier, str,lucitoare i
o 0ia*, minunat,. iar asta pentru c, am +ost cu tine= n ce1o pri0ete pe <li-t. am constatat 2n s+/rit G spre
uurarea mea G c, ea nu1i este 2ntotdeauna propria st,p/n,= Cu toate astea. nu i1ai cerut niciodat, s, te
urme7e aici= A +,cut ale3erea= #ac, i1a risipit 0ia*a. a +,cut1o pentru c, aa a 0rut i nu te pri0ete= n ce o
pri0ete pe No0in:a===
G No0in:a e so*ia mea. a spus "nder= Am 7is c, n1o 0oi p,r,si= Am 2ncercat s, n1o p,r,sesc=
G Nu m1ai p,r,sit. a 2nt,rit No0in:a=
G Atunci ce caut 2n acest patC
G "rai pe moarte 2nainte de a a>un3e aici. a spus ea= "rai pe moarte din momentul c/nd te1am l,sat
+urios i am 0enit aici= Atunci *i1ai dat seama. c/nd am/ndoi ne1am dat seama c, nu mai construiam nimic
2mpreun,= Copiii notri nu mai sunt mici= Unul dintre ei a murit= Al*ii nu 0om mai a0ea= Acti0itatea noastr,
nu coincide nicicum=
G Asta nu 2nseamn, c, e bine s, 2nc:eiem===
G At/ta 0reme c/t tr,im am/ndoi. a 7is No0in:a= ?tiu asta. AndreE= <,stre7i c,s,toria 0iabil, pentru
copiii t,i i. c/nd 2mb,tr/neti. r,m/i c,s,torit pentru copiii tuturor. ca ei s, creasc, 2ntr1o lume 2n care
c,s,toriile sunt permanente= ?tiu toate astea. AndreE= <ermanent G p/n, c/nd moare unul dintre ei= #e aceea
eti aici= <entru c, ai alte 0ie*i pe care 0rei s, le tr,ieti i. datorit, unei mec:erii miraculoase. ai i trupurile
2n care s,1*i tr,ieti aceste 0ie*i= &ine2n*eles c, m, p,r,seti= &ine2n*eles=
G "u 2mi respect promisiunile. a spus "nder=
G </n, la moarte. i1a r,spuns No0in:a= #ar nu mai mult= Cre7i c, o s,1*i duc dorul c/nd o s, pleciC
Si3ur c, da= O s,1mi lipseti la +el cum oric,rei 0,du0e 2i lipsete so*ul iubit= O s,1*i duc dorul de +iecare dat,
c/nd le 0oi spune nepo*ilor notri po0eti despre tine= " bine ca o 0,du0, s, duc, lipsa so*ului= Asta d,
con*inut 0ie*ii ei= #ar tu G con*inutul 0ie*ii tale este dat de ele= #e celelalte euri ale tale= Nu de mine= Nu mai
este ca7ul= ?i nu te acu7 pentru asta. AndreE=
G 'i1e +ric,. a spus "nder= N1am sim*it o asemenea team, c/nd Jane m1a alun3at= Nu 0reau s, mor=
G Atunci nu r,m/ne aici. pentru c,. dac, stai 2n acest corp 0ec:i i cu aceast, c,s,torie 0ec:e. asta ar
2nsemna moartea ta= !ar pentru mine ar +i un +el de moarte dac, a ti c, nu 0rei s, r,m/i cu ade0,rat aici=
G No0in:a. te iubesc. nu te mint. iar to*i anii de +ericire pe care i1am a0ut 2mpreun, au +ost ade0,ra*i
G aa cum i Ja-t i %alentine au +ost reali= Spune1i. %alentineH
G AndreE. a 7is %alentine. te ro3 s, nu ui*i c, ea te1a p,r,sit=
"nder s1a uitat la %alentine= Apoi. la No0in:a. 2ndelun3 i 2ncordat=
G Ade0,rat= Tu m1ai p,r,sit= "u te1am +,cut s, m, iei=
No0in:a a 2ncu0iin*at cu un 3est din cap=
G #ar eu am cre7ut=== am cre7ut c, a0eai ne0oie de mine= nc,=
No0in:a a ridicat din umeri=
G AndreE. asta a +ost mereu problema= Am a0ut ne0oie de tine. dar nu din sim*ul datoriei= Nu am
ne0oie de tine pentru c, trebuie s,1*i respec*i cu0/ntul +a*, de mine= <u*in c/te pu*in. 0,7/ndu1te 2n +iecare 7i.
tiind c, datoria te *ine l/n3, mine. cum cre7i c, asta m1ar a>uta. AndreEC
G %rei s, morC
G %reau s, tr,ieti. a 7is No0in:a= : trieti. Ca <eter= " un b,iat de ispra0,. care are toat, 0ia*a 2n
+a*,= i doresc tot binele= Trans+orm,1te 2n el. AndreEH <,r,sete 0,du0a asta b,tr/n,= Fa*, de mine *i1ai +,cut
datoria= ?i tiu c, m, iubeti. aa cum i eu 2nc, te iubesc= 'oartea nu anulea7, acest lucru=
ncredin*at c,1i spune ade0,rul. "nder a pri0it1o i s1a 2ntrebat dac, a0ea dreptate cre7/nd1o=
K%orbete sincer= Cum poate 0orbi seriosC Spune ceea ce crede c, 0reau s, aud de la ea= #ar ce spune e
ade0,rat=L ?i a continuat s, 2ntoarc, problema pe toate +e*ele=
Apoi. la un moment dat. i1a pierdut interesul i a adormit=
Asta a +ost sen7a*ia lui= C, adormise=
Cele trei +emei din >urul patului l1au 0,7ut 2nc:i7/ndu1i oc:ii= nc:ipuindu1i c, d,duse 3re.
No0in:a c:iar a suspinat= A dat s, se 2ntoarc,= ns,. 2n acea clip,. <li-t a scos un sunet ciudat= No0in:a s1a
r,sucit la loc= ui "nder i se desprinsese tot p,rul= A 2ntins m/na. dorind s, 2l atin3,. s, ae7e p,rul la loc.
tiind 2ns, c, era mai bine s, nu +ac, asta. s, nu1l tre7easc, i s,1l lase s, plece=
G Nu te uita. a murmurat %alentine=
Nici una dintre ele nu a l,sat s, se 2n*elea3, c, ar +i 0rut s, ias,= F,r, nici o atin3ere. +,r, o 0orb,. au
urm,rit cum pielea i se c:ircea pe oase. cum se usca i se s+,r/ma. cum el se trans+orma 2n *,r/n, sub
ceara+uri. pe pern,. iar apoi p/n, i *,r/na s1a +,r/mi*at i 3ranulele au de0enit prea m,runte ca s, mai +ie
0,7ute= Nimic= Absolut nimeni. doar p,rul mort ce se desprinsese primul=
%alentine a 2ntins m/na i a 2nceput s, adune p,rul 2ntr1o 3r,m,>oar,= %reme de o clip,. No0in:a s1a
re0oltat= Apoi a 2n*eles= Trebuiau s, 2n3roape ce0a= Trebuiau s, or3ani7e7e 2nmorm/ntarea i s, 2n:ume7e ce
mai r,m,sese din AndreE Bi33in= No0in:a s1a apucat s, o a>ute pe %alentine= !ar c/nd <li-t a adunat c/te0a
+ire de p,r. No0in:a nu a 2mpiedicat1o. ci le1a luat 2n propriile m/ini. la +el cum le luase i pe cele str/nse de
%alentine= "nder era liber= No0in:a 2l eliberase= Spusese lucrurile pe care trebuia s, le spun, i 2l l,sase s,
plece=
Oare %alentine a0ea dreptateC n compara*ie cu cei pe care 2i iubise i1i pierduse. acum situa*ia se
deosebeaC %a a+la asta mai t/r7iu= ns, 2n acele momente. nu sim*ea dec/t po0ara boln,0icioas, a su+erin*ei=
&a nu. 0oia s, pl/n3,= KNu. "nder. n1a +ost ade0,rat. 2nc, am ne0oie de tine. indi+erent dac, e 0orba de
datorie sau de respectarea cu0/ntului dat. 2nc, te 0reau cu mine. nimeni nu m1a iubit ca tine i am a0ut
ne0oie de asta. am a0ut ne0oie de tine= Unde eti acum. unde ai disp,rut c/nd te iubesc at/t de multCL
G :*a desprins, a 7is 'atca=
G 4ar poate gsi drumul spre alt corp% a 2ntrebat 4uman= 0u*l lsa s se rtceascF
G 4e el depinde, a spus 'atca= 4e el i de +ane.
G /l tie%
G ,ndiferent unde ar fi, ea este nc n legtur cu el. 4a, ea tie. <l caut c3iar i acum. 4a, i ntr*
acolo se ndreapt.
"a a s,rit 2napoi 2n re*eaua care o sus*inea at/t de delicat i de pl,cut5 s1a a3,*at de ea5 Km, 0oi
2ntoarce. a 3/ndit ea. m, 0oi 2ntoarce la tine. dar nu ca s, stau la +el de mult5 2*i +ac r,u c/nd stau at/t de
mult=L
A +,cut saltul i a 2nt/lnit1o din nou pe acea ai.a cunoscut,. cu care +usese 2mpletit, 0reme de trei
mii de ani= "l p,rea pierdut. con+u7= Unul dintre corpuri lipsea. de aceea= Cel 0ec:i= Forma bine1cunoscut,=
Abia le p,stra pe celelalte dou,= Nu a0ea ce0a ca s, slu>easc, drept r,d,cin, sau ancor,= Sim*ea c, nu1i are
locul 2n nici unul din ele= #e0enise un str,in 2n propria carne=
"a s1a apropiat de el= #e ast, dat, a tiut mai bine dec/t 2nainte ce +,cea. cum s, se st,p/neasc,=
Acum s1a 2n+r/nat i nu a luat nimic din ce era al lui= Nu i1a o+erit prile>ul de a1i ap,ra ceea ce poseda= #oar
s1a apropiat=
?i. prin nesi3uran*a lui. ea l1a recunoscut= #e7r,d,cinat din c,minul lui cel mai 0ec:i. acum putea
0edea c, o cunotea= O cunoscuse mult, 0reme= S1a apropiat de ea. +,r, s,1i +ie team,= #a. mai aproape. tot
mai aproape=
KUrmea7,1m,=L
"a a s,rit 2n trupul lui %alentine= "l a urmat1o= "a a trecut +,r, s, atin3,. +,r, s, 3uste 0ia*a5 el
trebuia s, atin3,. s, 3uste= !1a sim*it picioarele i m/inile. bu7ele i limba5 a desc:is oc:ii i a 0,7ut5 i1a
3/ndit 3/ndurile5 i1a au7it amintirile=
A sim*it lacrimi 2n oc:i. cur3/ndu1i pe obra>i= Su+erin*, pro+und, 2n inim,= KNu suport s, stau aici. a
3/ndit el= Nu mi1e locul aici= Nimeni nu m, 0rea aici= To*i 0or s, ies i s, dispar=L
Su+erin*a l1a copleit. l1a 2ndep,rtat= "ra un loc insuportabil pentru el=
S1a alarmat. dar numai pentru o clip,= KNu e al meu. a 3/ndit= Nu aici 2mi e locul= *i apar*ine= l po*i
p,stra=L
"a l1a condus ici i colo prin interiorul corpului. mereu atin3/nd. lu/ndu1l 2n st,p/nire5 numai c,. de
data aceasta. 2n loc s, lupte cu ea. s1a l,sat 2ndrumat. l,s/nd1o s,1l controle7e total= KNu sunt dorit aici= !a1lH
&ucur,1te de el= " al t,u= N1a +ost niciodat, al meu=L
"a a sim*it carnea de0enind ea 2ns,i. din ce 2n ce mai mult. iar celulele. cu sutele. cu miile. ab>ur/nd
de la credin*a +a*, de 0ec:iul st,p/n. care nu mai 0oia s, r,m/n, acolo. i >ur/nd credin*, noii st,p/ne care le
0enera= "a nu le1a spus: KSunte*i ale meleL. aa cum 2ncercase c/nd intrase mai de0reme= #impotri0,. acum
stri3a: KSunt a 0oastr,L. iar apoi. 2n +inal: K%oi sunte*i eu.&
A uimit1o completitudinea acelui trup= ?i1a dat seama c,. p/n, 2n acel moment. nu mai +usese un
sine= %reme de secole a0usese un aparat. nu un sine= Tr,ise ca un bolna0 la reanimare. atept/nd o 0ia*,=
Acum. 2ns,. prob/nd bra*ele ca pe nite m/neci. a constatat c, da. bra*ele 2i erau mai mult sau mai pu*in
lun3i5 da. limba i bu7ele se micau eDact cum trebuiau s, se mite=
!ar apoi. a>un3/nd 2n contiin*a ei. solicit/ndu1i aten*ia G care c/nd0a 2i +usese di0i7at, 2ntre 7ece mii
de 3/nduri simultan G a primit amintiri pe care nu le mai cunoscuse= Amintiri le3ate de 0orbe rostite cu
bu7ele i r,su+larea= Amintiri le3ate de ima3ini 0,7ute cu oc:ii. sunete au7ite cu urec:ea= Amintiri pri0ind
mersul. aler3area=
!ar apoi. amintiri despre oameni= <re7en*a ei 2n prima na0, stelar,. admir/nd 2nt/ia ima3ine G aceea a
lui AndreE Bi33in. eDpresia de pe +a*a lui. uimirea c/nd a 0,7ut1o. c/nd i1a mutat pri0irea de la ea la===
?i <eter=
"nder=
<eter=
Uitase= Fusese at/t de absorbit, de acest nou sine pe care1l 3,sise. 2nc/t uitase de ai.a care i1l
d,duse= Unde era elC
<ierdut= <ierdut= Nu 2n cealalt,. nu 2n alt, parte. cum de1l pierduseC C/te secunde. minute. ore +usese
el plecatC Unde era acumC
ndep,rt/ndu1se cu iu*eal, din corp. de ea. care 2i spunea %al. a sondat. a c,utat. dar nu a putut 3,si=
K"l a murit= 1am pierdut= 'i1a dat 0ia*, i nu a a0ut cum s, se a3a*e atunci. i totui eu l1am uitat i
a disp,rut=L
Apoi i1a amintit c, mai +usese plecat= C/nd l1a c,utat prin cele trei trupuri ale lui i. 2n cele din
urm,. a s,rit deoparte. acel salt a condus1o la dantel,ria re*elei alc,tuite de copaci= "l 0a +ace asta 2nc, o dat,=
"l 0a s,ri spre sin3urul loc 2n care s,rise 0reodat,=
"a l1a urmat i l1a 3,sit acolo. dar nu unde +usese ea. nu printre copacii1mame. nici m,car printre
copacii1p,rin*i= Nu printre copaci= Nu. el a>unsese unde ea nu 0oise s, mear3, atunci. de1a lun3ul 0i*elor
3roase ca nite od3oane care duceau c,tre ei5 nu. nu c,tre ei. ci c,tre ea= C,tre 'atc,= Cea pe care el o
purtase 2n +orm, de cocon uscat timp de trei mii de ani. p/n, 2i 3,sise un c,min= Acum ea 2i 2ntorcea darul5
c/nd ai.a lui Jane a pip,it de1a lun3ul coardelor care duceau la ea. l1a 3,sit. dar nesi3ur. r,t,cit=
"l a cunoscut1o= Aa i7olat. era de mirare c, mai recunotea ce0a. dar pe ea a cunoscut1o= ?i. din
nou. a urmat1o= #e ast, dat,. ea nu l1a 2ndrumat 2n corpul pe care i1l d,duse5 acela era al ei acum5 ba nu.
acum era c:iar ea. n sc:imb. l1a condus c,tre un corp di+erit. a+lat altunde0a=
ns, el s1a purtat ca mai 2nainte 2n trupul care acum era al ei5 p,rea s, se simt, stin3:er acolo= Cu
toate c, milioanele de ai.a ale trupului 2l doreau. t/n>eau ca el s, le sus*in,. el a r,mas distant= Fusese c:iar
at/t de 3roa7nic ceea ce sim*ise 2n cel,lalt trupC Ori acela era trupul lui <eter. care pentru el repre7enta toate
lucrurile de care se temea cel mai mult din sineC Nu a 0rut s,1l primeasc,= "ra al lui i nu 0oia. nu putea===
#ar trebuia= "a l1a condus prin trup. pred/ndu1i +iecare p,rticic, din el= KAcum acesta eti tu=
!ndi+erent ce a 2nsemnat el c/nd0a pentru tine. acum nu mai este ast+el G aici po*i +i 2ntre3. po*i +i tu 2nsu*i=L
"l nu a 2n*eles1o5 rupt de orice trup. nici nu putea +i capabil de 3/ndire= ?tia doar c, acel trup nu era
cel pe care1l iubea= $enun*ase la cel pe care 2l iubise=
Cu toate acestea. ea l1a dus mai departe5 el a urmat1o= Aceast, celul,. acest *esut. or3an. membru.
acesta eti tu. toate sunt tu. i 0e7i c/t de mult t/n>esc dup, tine. uite cum *i se supun= ?i c:iar i se supuneau.
dei el se 2ndep,rta= ! s1au supus p/n, c/nd. 2n cele din urm,. a 2nceput s, 3/ndeasc, 3/ndurile min*ii i s,
simt, sen7a*iile trupului= Jane a ateptat. urm,rindu1l. *in/ndu1l pe loc. dorind ca el s, r,m/n, 2ndea>uns de
mult c/t s, accepte trupul. pentru c, ea i1a dat seama c,. dac,1l 0a l,sa. el se 0a 2ndep,rta. 0a +u3i= KNu
apar*in acestui trup. 2i spunea 2ncet ai.a lui= Nu aici mi1e locul. nu aici=L
Ban31'u i1a ad,postit capul 2n poal,. >elind i pl/n3/nd= Samoanii se str/n3eau 2n >urul ei.
contempl/ndu1i durerea= "a tia ce se 2nt/mplase c/nd el se pr,buise. c/nd 2i pierduse toat, 0la3a i c/nd
p,rul i se desprinsese= "nder murise 2ntr1un loc 2ndep,rtat i nu putea 3,si calea 2nspre ei=
G S1a r,t,citH a stri3at ea= S1a r,t,cit=
Ca prin 0is. a au7it cu0intele rostite de 'alu 2n samoan,= Apoi. traducerea +,cut, de Grace:
G Nu s1a r,t,cit= " 2ndrumat 2ncoace= @eul l1a condus spre noi. dar el se teme s, r,m/n,=
Cum s, se team,C ui <eter s,1i +ie +ric,C "nder. tem,torC $idicol= Care parte din el do0edise
laitateC #e ce se temuse el 0reodat,C
Apoi i1a amintit G "nder se temea cel mai mult de <eter. temerile acestuia +useser, mereu i ale lui
"nder=
G Nu. a spus ea. 2ns, 0orbele nu porniser, din durere. ci din +rustrare. +urie. ne0oie= Nu. ascult,1m,.
aici *i1e loculH Acesta eti tu. ade0,ratul tuH Nu1mi pas, de ce te temi acumH Nu m, interesea7, c/t de r,t,cit
te sim*i= Te 0reau aici= Acesta *i1e c,minul. +iindc, a +ost al t,u mereu= Cu mineH "nder G indi+erent cine te
cre7i G 2*i ima3ine7i c, pentru mine are 0reo importan*,C Ai +ost 2ntotdeauna tu 2nsu*i. acelai om ca i acum.
iar acesta *i1a +ost trupul= ntoarce1te acas,H ntoarce1teH
?i a continuat s, 0orbeasc, ast+el=
Apoi el a desc:is oc:ii i i1a des+,cut bu7ele 2ntr1un 7/mbet=
G Psta 7ic i eu teatru, a spus el=
Sup,rat,. l1a 2mpins la p,m/nt din nou=
G Cum de1*i permi*i s, r/7i de mineC
G #eci n1ai 0orbit serios. a 7is el= n realitate. nu *ii deloc la mine=
G Nu *i1am spus niciodat, c, te plac. i1a r,spuns ea=
G ?tiu ce1ai spus=
G &ine. a +,cut ea= &ine=
G ?i a +ost ade0,rat. spus el= A +ost i este=
G Adic, am spus ce0a corectC Am nimerit adevrul%
G Ai spus c, aici mi1era locul. i1a r,spuns <eter= ?i aa e=
A 2ntins o m/n, s, o m/n3/ie pe obra7. dar nu s1a limitat la at/t= A luat1o pe dup, 3/t. a tras1o 2n >os
i a 2mbr,*iat1o= n >urul lor. uriaii samoani r/deau. r/deau=
KAcesta eti acum. i1a spus Jane= Acesta eti tu 2n 2ntre3ime= #in nou unul= Ai a>uns unul=L
Cele tr,ite 2n timpul c/t preluase. +,r, 0oie. controlul asupra trupului. +useser, su+iciente= Timiditatea
i incertitudinea disp,ruser,= Acea ai.a care 2l condusese prin trup de0enea o st,p/n, recunosc,toare. ca i
cum ar +i +ost primul trup pe care el 2l a0usese p/n, atunci= ?i probabil c, era ade0,rat= #up, ce +usese i7olat.
c:iar pentru scurt timp. oare 2i 0a mai aminti c, +usese AndreE Bi33inC Ori 0ia*a dinainte disp,ruseC AiOa
era aceeai. sclipitoare. putenic,5 dar 0or mai r,m/ne amintiri 2n a+ara celor cunoscute min*ii lui <eter
Bi33inC
KNu mai e ca7ul s, m, 2n3ri>ore7. a 3/ndit ea= Acum are trupul lui= #eocamdat,. nu 0a muri= !ar eu
am trupul meu, am re*eaua delicat, dintre copacii1mame i. unde0a. 2ntr1o bun, 7i. 0oi a0ea i ansiblurile
mele= </n, acum n1am tiut c/t de limitat, am +ost. c/t de mic, i ne2nsemnat,5 dar acum simt la +el ca i
prietenii mei. uimit, de c/t, 0ia*, am 2n mine=L
$e0enit, 2n corpul ei nou. 2n proasp,tul ei sine. a permis 3/ndurilor i amintirilor s, umble liber. i
de ast, dat, nu a mai st,0ilit nimic= <ropria contiin*,1ai.a a +ost cur/nd copleit, de tot ce sim*ea i depista.
3/ndea i 2i amintea= %a re0eni la ea. la +el cum 'atca 2i obser0a ai.a i le3,turile +ilotice5 2i re0enea c:iar
i 2n acele momente. 2n +r/nturi orbitoare. precum o percep*ie din 0remea copil,riei. pe care o st,p/nise
c/nd0a. apoi o uitase= "a i1a dat 0a3 seama c, 2nc, +,cea c/te0a salturi pe secund, ca s, 2ntre3easc, circuitul
copacilor. dar a +,cut asta at/t de repede. 2nc/t nu i1a sc,pat nici o +r/ntur, din 3/ndurile care treceau prin
mintea ei ca %alentine=
Ca %al=
Ca %al. care pl/n3ea. iar 3roa7nicele cu0inte rostite de 'iro 2nc, 2i r,sunau 2n urec:i: KNu m1a iubit
niciodat,= A 0rut1o pe Jane= To*i o 0or pe Jane. nu pe mineL=
K#ar eu sunt Jane= ?i sunt i eu= Sunt %al=L
A 2ncetat s, mai pl/n3,= S1a micat=
:*a micatF 'uc:ii i s1au 2ntins i relaDat. celule miraculoase trudind laolalt, ca s, mite oasele
3rele i sacii din piele i pe cei cu or3ane. deplas/ndu1le. ec:ilibr/ndu1le cu mare delicate*e= &ucuria acelui
proces era copleitoare= A erupt din ea 2n G ce 2nsemna acea micare con0ulsi0, a dia+ra3meiC Ce era cu acel
sunet ce i7bucnea din 3/tle>ul eiC
"ra r/sul= Falsi+icase toate astea cu a>utorul cipurilor de computer. simulase 0orbirea i r/sul. dar
niciodat,. niciodat, nu tiuse ce 2nsemnau. ce sen7a*ie d,deau= <arc, nu 0oia ca acel miracol s, se termine=
G %al. a spus 'iro=
KO. ce pl,cere s,1i aud, 0ocea cu propriile urec:iHL
G %al. ai p,*it ce0aC
G Nu. a spus ea= imba i s1a micat. la +el i bu7ele5 a r,su+lat. a 2mpins. toate acele obiceiuri pe care
%al le deprinsese de>a. 2ns, at/t de noi i de minunate pentru eaH #a. trebuie s, m, numeti 2n continuare %al=
Jane a +ost altce0a= Altcine0a= nainte de a +i eu 2ns,mi. am +ost Jane= #ar acum sunt %al=
S1a uitat la el i a 0,7ut Icu oc:iiHJ cum lacrimile 2i cur3eau pe obra>i= A 2n*eles pe dat,=
G Nu. a spus ea= Nu trebuie s, m, numeti %al= <entru c, nu sunt acea %al pe care o tiai i nu m,
sup,r, c, su+eri dup, ea= ?tiu ce i1ai spus= ?tiu c/t de mult te1a durut c/nd ai spus1o5 *in minte ce durere i1au
pro0ocat 0orbele tale= #ar s, nu re3re*i= A +ost un dar deosebit. at/t pentru mine. c/t i pentru ea= A +ost un
dar pe care i l1ai +,cut ei. !1am 0,7ut ai.a trec/nd 2n <eter= "a n1a murit= ?i. mai important. cred eu. este c,.
spun/ndu1i acele cu0inte. ai eliberat1o s, +ac, acele lucruri care eDprim, cel mai bine cine este ea= Ai a>utat1o
s, moar, pentru tine= !ar acum ea a a>uns una cu sine5 el este una cu el 2nsui= Jelete1o. dar s, nu re3re*i= ?i
po*i s, m, numeti oric/nd Jane=
Apoi ea a 2n*eles: acea parte de %al din ea a tiut. amintirea sinelui care +usese %al a tiut ce trebuia
s, +ac,= S1a 2ndep,rtat de scaun. s1a 2ndreptat spre 'iro. l1a cuprins 2n bra*e I2l atin3 cu aceste m/iniHJ. i1a
*inut capul stri0it de um,r i a l,sat ca lacrimile lui s, i se scur3,. 2nt/i +ierbin*i. apoi reci pe blu7,. apoi p/n,
la piele= O ardeau= O ardeau=
11.
M/AI RECHEMAT DIN 0E!N$
!0u e8ist sfrit%
#rebuie ca totul s continue%
0*am ndeplinit
tot ce ai cerut
unei femei att de plpnde
i netiutoare ca mine%
1nd i voi auzi vocea tioas
n inima mea%
1nd voi trasa ultima linie pe cer %&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Tasu>iro Tsutsumi a r,mas uimit au7ind numele pe care i l1a optit secretara= A dat din cap imediat.
apoi s1a ridicat 2n picioare. ca s, le 0orbeasc, celor doi b,rba*i cu care a0ea 2nt/lnire= Ne3ocierile +useser,
2ndelun3i i di+icile. iar acum trebuia s, le 2ntrerup, 2n acea etap, de +inali7are G dar nu a0ea alt, solu*ie=
<re+era s, piard, milioane dec/t s, do0edeasc, lips, de respect +a*, de marele om care. incredibil. 0enise s,1l
0ad,=
G %, ro3 s, m, ierta*i pentru impolite*e. dar +ostul meu dasc,l a 0enit 2n 0i7it, i a aduce ruine
asupra casei dac, l1a +ace s, atepte=
&,tr/nul S:i3eru s1a ridicat imediat i a +,cut o plec,ciune=
G Credeam c, 3enera*ia mai t/n,r, a uitat cum s,1i do0edeasc, respectul= ?tiu c, dasc,lul t,u a +ost
marele Aimaina 4i-ari. p,str,torul spiritului Tamato= #ar c:iar dac, ar +i +ost 0reun dasc,l b,tr/n i tirb din
0reun sat de munte. un t/n,r bine1crescut trebuie s,1i arate respectul cu0enit. aa cum procede7i tu acum=
T/n,rul S:i3eru nu s1a ar,tat la +el de 2nc/ntat G ori m,car mai pu*in abil 2n disimularea irit,rii= ns,
important, era p,rerea b,tr/nului S:i3eru= #up, ce a+acerea se 2nc:eia. era su+icient timp pentru ca +iul s, +ie
domolit=
G ', onore7i cu aceste cu0inte de care nu sunt demn. a spus Tasu>iro= <ermite*i1mi s, 0,d dac,
dasc,lul meu m, 0a onora l,s/ndu1m, s, aduc oameni at/t de 2n*elep*i sub propriul acoperi=
Tasu>iro s1a 2nclinat din nou i a ieit din camera de primire= Aimaina 4i-ari r,m,sese 2n picioare=
Secretara lui. de asemenea. 2n picioare. a ridicat neputincioas, din umeri. de parc, ar +i 0rut s, spun,: KN1a
0rut s, se ae7eL= Tasu>iro a +,cut o plec,ciune ad/nc,. pe care a repetat1o de c/te0a ori. dup, care a 2ntrebat
dac, poate s,1i pre7inte prietenii=
Aimaina s1a 2ncruntat i a 2ntrebat calm:
G Sunt +amilia S:i3eru Fus:imi care sus*in c, descind dintr1o +amilie nobil, care s1a stins acum dou,
mii de ani. dup, care au dat noi 0l,stareC
Tasu>iro a sim*it c, 0a leina de 3roa7, c, Aimaina. care. la urma urmelor. era p,str,torul spiritului
Tamato. 2l 0a umili 2ndoindu1se de s/n3ele nobil al +amiliei Fus:imi=
G " o 0anitate ne2nsemnat, i ne0ino0at,. a spus Tasu>iro 2ncet= Trebuie s, +im m/ndri de +amilia
noastr,=
G a +el. ti7ul t,u. +ondatorul casei Tsutsumi. s1a m/ndrit s, uite c, str,moii lui erau coreeni=
G C:iar tu ai spus. a r,spuns Tasu>iro. primind insulta +,r, s, se supere. c, to*i >apone7ii sunt de
ori3ine corean,. 2ns, cei cu spirit Tamato au a>uns 2n insule c/t de repede au putut= Ai mei i1au urmat pe ai
t,i doar cu c/te0a secole mai t/r7iu=
Aimaina a r/s=
G Ai r,mas acelai ele0 iret i iute la minteH #u1m, la prietenii t,i. 0oi +i onorat s,1i cunosc=
Au urmat 7ece minute de plec,ciuni i 7/mbete. complimente m,3ulitoare i renun*,ri la sine=
Tasu>iro s1a sim*it uurat c, nu a ap,rut nici o und, de condescenden*, sau ironie c/nd Aimaina a rostit
numele KFus:imiL i c, t/n,rul S:i3eru s1a ar,tat at/t de uimit s,1l 2nt/lneasc, pe marele Aimaina 4i-ari.
2nc/t insulta pro0ocat, de 2ntreruperea ne3ocierilor a +ost uitat,= Cei doi S:i3eru au plecat duc/nd cu ei
c/te0a :olo3rame ale 2nt/lnirii lor cu Aimaina. iar Tasu>iro a insistat c, b,tr/nul S:i3eru dorise ca el s, apar,
acolo. 2n :olo3ramele cu cei doi Fus:imi i marele +ilo7o+= ntr1un t/r7iu. Tasu>iro i Aimaina au r,mas
sin3uri 2n biroul cu ui 2nc:ise= Aimaina s1a dus imediat la +ereastr, i a tras 2n l,turi perdeaua. de70,luind
pri0elitea cl,dirilor 2nalte ale cartierului +inanciar din Na3o;a i ima3inea peisa>ului rural. lucrat per+ect 2n
7onele >oase. dar l,sat 2n s,lb,ticie 2n 7ona deluroas,. s,la al 0ulpilor i bursucilor=
G ', simt uurat s, 0,d c,. dei un Tsutsumi se a+l, 2n Na3o;a. 2nc, mai eDist, terenuri neculti0ate
i +,r, construc*ii 2n >urul oraului= Nu cre7usem c, acest lucru este posibil=
G C:iar dac, 2mi dispre*uieti +amilia. eu sunt m/ndru c, numele nostru se a+l, pe bu7ele tale. a spus
Tasu>iro=
ns, 2n sinea lui. ar +i 0rut s, 2ntrebe: K#e ce eti :ot,r/t s,1mi >i3neti +amilia ast,7iCL
G Te m/ndreti cu omul al c,rui nume 2l por*iC Cump,r,torul de terenuri. constructorul de terenuri de
3ol+C <entru el. toate terenurile din 7ona rural, erau bune pentru construirea de cabane i terenuri de 3ol+= Cu
toate acestea. niciodat, n1a considerat 0reo +emeie prea ur/t, ca s,1i +ac, un copil= i semeni i din punctul
,sta de 0edereC
Tasu>iro a r,mas +,r, replic,= Toat, lumea tia istorisirile despre +ondatorul casei Tsutsumi= #e trei
mii de ani acelea nu mai erau nout,*i=
G Ce am +,ptuit s, m, ale3 cu at/ta +urie din partea taC
G N1ai +,cut nimic. a r,spuns 4i-ari= !ar +uria nu mi1e 2ndreptat, spre tine= Sunt +urios pe mine
2nsumi. pentru c, nici eu nu am +,cut nimic= ', re+er la p,catele +amiliei tale din 0remuri str,0ec:i pentru c,
sin3ura speran*, pentru oamenii Tamato este s, ne amintim p,catele din trecut= Numai c, noi uit,m= Suntem
at/t de bo3a*i. posed,m at/tea. construim at/t de mult. 2nc/t nu mai eDist, nici un proiect important pe nici
una dintre cele O Sut, de umi la care s, nu 3,seti i m/na unui Tamato= ?i totui. uit,m lec*iile
str,moilor=
G %reau s, 2n0,* de la tine. maestre=
G #emult. c/nd Japonia 2nc, se 7b,tea s, p,trund, 2n epoca modern,. ne1am l,sat condui de militari=
Solda*ii ne erau st,p/ni. iar ei ne1au 2mpins 2ntr1un r,7boi nedrept. s, cucerim na*iuni care nu ne +,cuser,
nici un r,u=
G Am pl,tit pentru p,cate c/nd bombele atomice au c,7ut pe insulele noastre=
G <l,titC a 2ntrebat Aimaina= Ce 2nseamn, s, pl,teti i s, nu pl,tetiC Am de0enit deodat, cretini
care pl,tesc pentru p,catele lorC Nu= n0,*,tura Tamato spune c, nu trebuie s, pl,teti o 3reeal,. ci s, 2n0e*i
din ea= !1am alun3at pe militari i am cucerit lumea cu proiectele noastre inteli3ente i cu serio7itatea muncii=
C:iar dac, limba celor O Sut, de umi se ba7ea7, pe en3le7,. banii au pro0enit la 2nceput din ;en=
G #ar oamenii Tamato 2nc, 0/nd i cump,r,. a spus Tasu>iro= N1am uitat lec*ia=
G Aceea a +ost doar o >um,tate de lec*ie= Cealalt, este: KNoi nu pornim r,7boaieL=
G #ar nu mai eDist, +lot, >apone7,. nici armat,=
G Asta e minciuna pe care o in0ent,m pentru a ne acoperi crimele. a spus Aimaina= Acum dou, 7ile
am primit 0i7ita a doi tineri G muritori. dar tiu c, i1a trimis un 7eu= "i m1au do>enit pentru c, coala
necesarian, a asi3urat 0oturile ma>oritare din Con3resul stelar pentru trimiterea Flotei usitane= O +lot, al
c,rei unic scop este s, repete crima lui "nder )enocidul i s, distru3, o lume care ad,postete o specie
+ra3il, de raman. ce nu +ace r,u nim,nuiH
Tasu>iro s1a c:ircit sub po0ara +uriei lui Aimaina=
G #ar. maestre. ce le3,tur, am eu cu militariiC
G Filo7o+ii Tamato au propo0,duit teoria 2n ba7a c,reia politicienii Tamato au ac*ionat= %oturile
>apone7e au +ost precump,nitoare= Aceast, +lot, per+id, trebuie oprit,=
G Acum nu se mai poate. a spus Tasu>iro= Toate ansiblurile sunt 2nc:ise. la +el i toate re*elele de
computere p/n, c/nd acel 0irus 2n3ro7itor de 0orace 0a +i eliminat din sistem=
G '/ine. ansiblurile 0or +i repuse 2n +unc*iune. a 7is Aimaina= !ar de m/ine. ruinea Japoniei de a
participa la un Denocid trebuie s, +ie e0itat,=
G ?i de ce ai 0enit la mineC a 2ntrebat Tasu>iro= C:iar dac, port numele marelui meu str,mo.
>um,tate din b,ie*ii din +amilia mea se numesc Tasu>iro sau Tos:ia-i. sau Sei>i= "u sunt st,p/n peste
:oldin3urile Tsutsumi din Na3o;a=
G Nu mai +i at/t de modestH Tu eti Tsutsumi de pe lumea %/ntul #i0in=
G Sunt ascultat 2n celelalte orae. a recunoscut Tasu>iro. dar ordinele 0in de la centrul de pe 4ons:u=
?i nu am nici o in+luen*, politic,= #ac, problema sunt Necesarienii. 0orbete cu ei=
Aimaina a suspinat=
G %ai. asta n1ar slu>i la nimic= e1ar trebui ase luni discut/nd cum s, 2mpace noua po7i*ie cu cea
0ec:e. do0edind p/n, la urm, c, nu se r,73/ndesc. c, +ilo7o+ia lor acoper, tot spectrul= !ar politicienii G ei
sunt consec0en*i= C:iar dac, +ilo7o+ii se r,73/ndesc. ar trece cel pu*in o 3enera*ie politic, G adic, trei
le3islaturi. se spune G p/n, c/nd noua politic, 2i 0a putea +ace sim*ite e+ectele= Trei7eci de aniH Flota
usitan, 0a +i +,cut r,ul p/n, atunci=
G Atunci ce mai putem +ace dec/t s, disper,m i s, tr,im 2n ruineC a 2ntrebat Tasu>iro= #oar dac, nu
ai 2n plan 0reun 3est inutil i ridicol= A sur/s c,tre maestru. tiind c, Aimaina 0a recunoate cu0intele pe care
le +olosea el 2nsui c/nd deni3ra practica 0ec:e a sepu-u. sinuciderea ritual,. drept ce0a ce spiritul Tamato
abandonase. aa cum un copil 2i abandonea7, scutecele=
Aimaina nu a r/s=
G Flota usitan, repre7int, sepuCu pentru spiritul Tamato= IS1a apropiat de Tasu>iro i a r,mas
dominator 2n prea>ma lui G cel pu*in aa a sim*it acesta. dei era mai 2nalt cu >um,tate de cap dec/t el=J
<oliticienii au +,cut ca Flota usitan, s, se bucure de popularitate. de aceea +ilo7o+ii nu1i pot +ace s, se
r,73/ndeasc,= #ar c/nd +ilo7o+ia i ale3erile nu1i pot con0in3e pe politicieni. banii trebuie s, reueasc,H
G #oar nu su3ere7i ce0a ruinos precum mitaCH a spus Tasu>iro. 2ntreb/ndu1se 2n acelai timp dac,
Aimaina tia c/t de r,sp/ndit era procedeul de mituire a politicienilor=
G Cre7i c, am oc:ii 2n +undC l1a 2ntrebat Aimaina. +olosind o eDpresie at/t de brutal,. 2nc/t Tasu>iro a
tres,rit i i1a mutat pri0irea 2n alt, parte. r/7/nd a3itat= Cre7i c, nu tiu c, eDist, 7eci de moduri ca s,1l po*i
cump,ra pe orice politician tic,loit i o sut, de moduri ca s, po*i cump,ra unul cinstitC Contribu*ii.
amenin*area c,1i sponsori7e7i ad0ersarii. dona*ii 2n scopuri nobile. slu>be o+erite rudelor sau prietenilor G
trebuie s,1*i pre7int toat, listaC
G C:iar 0rei serios ca banii lui Tsutsumi s, contribuie la stoparea +loteiC
Aimaina s1a dus din nou c,tre +ereastr, i i1a 2ntins bra*ele 2n l,turi. ca i cum ar +i 0rut s,
2mbr,*ie7e tot ce se 0edea din lumea eDterioar,=
G Flota usitan, aduce daune a+acerilor. Tasu>iro= #ac, dispo7iti0ul de distru3ere molecular, se
+olosete 2mpotri0a unei lumi. 0a +i 2ndreptat apoi 2mpotri0a alteia= !ar militarii. c/nd au la dispo7i*ie o
asemenea arm,. nu 0or mai dori s, o abandone7e=
G S,1i con0in3i pe e+ii +amiliei mele po0estindu1le despre pro+e*ia ta. maestreC
G Nu e o pro+e*ie. a 7is Aimaina. i nu e a mea= e3ea naturii umane i istoria ne 2n0a*, asta= Oprete
+lota. iar +amilia Tsutsumi 0a +i cunoscut, drept sal0atoare. nu doar a spiritului Tamato. ci i a spiritului
uman= Nu l,sa ca acest p,cat 3ra0 s, cad, pe capul poporului nostru=
G !art,1m,. maestre. dar mi se pare c, doar tu plase7i p,catul pe capul nostru= Nimeni n1a obser0at c,
noi am purta r,spunderea pentru acest p,cat 2n a+ar, de tine=
G Nu plase7 eu p,catul acolo= #oar scot p,l,ria care 2l ascunde= Tasu>iro. ai +ost unul dintre cei mai
buni discipoli ai mei= Te1am iertat c, ai +olosit 2n0,*,turile mele 2ntr1un mod at/t de complicat. pentru c, ai
+,cut1o de dra3ul +amiliei tale=
G !ar ceea ce1mi ceri acum G e c:iar at/t de simpluC
G Am 2ntreprins ac*iunea cea mai direct, G m1am adresat repre7entantului cel mai puternic al celei
mai bo3ate +amilii >apone7e= ?i ceea ce1*i cer este ac*iunea cea mai ne2nsemnat, necesar, pentru a re7ol0a
situa*ia=
G n acest ca7. minimul pe care mi1l ceri 2mi periclitea7, cariera. a spus 3/nditor Tasu>iro= Aimaina
n1a spus nimic= Cel mai mare educator al meu mi1a spus odat, c, omul care1i risc, 0ia*a tie c, orice carier,
e lipsit, de 0aloare. iar omul care nu1i periclitea7, cariera are o 0ia*, nedemn,. a 7is el=
G #eci 0ei ac*ionaC
G mi 0oi pre3,ti mesa>ele ca s, pre7int situa*ia 2n +a*a 2ntre3ii +amilii Tsutsumi= C/nd ansiblurile 0or
+unc*iona. le 0oi transmite=
G ?tiam c, nu m, 0ei de7am,3i=
G &a c:iar mai mult. a spus Tasu>iro= #ac,1mi pierd slu>ba. o s, 0in s, locuiesc la tine=
Aimaina s1a 2nclinat=
G A +i onorat dac, ai locui 2n casa mea=
%ia*a tuturor oamenilor cur3e 2n timp i. indi+erent de c/t de brutal poate +i un moment. c/t de plin
de su+erin*,. durere sau team,. timpul se scur3e prin toate 0ie*ile cu aceeai nep,sare= Au trecut minute 2n
care %al1Jane l1a *inut 2n bra*e pe 'iro. care pl/n3ea. apoi timpul i1a uscat lacrimile. timpul a sl,bit
2mbr,*iarea i tot el a pus cap,t r,bd,rii "lei=
G S, ne 2ntoarcem la treab,. a spus ea= Nu sunt nesim*itoare. dar situa*ia noastr, nu s1a sc:imbat=
Auara s1a ar,tat surprins,=
G #ar Jane n1a murit= Asta nu 2nseamn, c, ne putem 2ntoarcem acas,C
%al1Jane s1a ridicat imediat i s1a dus la terminalul computerului= A +,cut cu uurin*, toate mic,rile
pentru c, re+leDele i obiceiurile lui %al1creierul se de70oltaser,5 dar mintea lui Jane 3,sea +iecare micare
drept nou, i proasp,t,5 s1a minunat 2n +a*a dansului de3etelor pe taste pentru a da comen7i computerului=
G Nu tiu. a spus Jane. r,spun7/nd la 2ntrebarea pus, de Auara. dar to*i a0eau aceeai 2ntrebare 2n
minte. 2n carnea asta 2nc, sunt nesi3ur,= Ansiblurile nu au +ost repuse 2n +unc*iune= Am c/*i0a alia*i care 0or
reconecta unele dintre pro3ramele mele 0ec:i la re*ea. dar dup, ce +unc*ionea7, din nou G nite samoani din
<aci+ica. 4an Fei1tsu de pe Calea i cei de la Uni0ersitatea Abo de pe Outbac-= %or +i su+iciente pro3ramele
aceleaC Oare noul so+tEare al re*elei 2mi 0a permite s, +olosesc resursele necesare ca s, p,stre7 toate
in+orma*iile unei na0e i ale at/tor oameni 2n mintea meaC Oare nu 0or ap,rea inter+eren*e din cau7a acestui
trupC Noua mea le3,tur, cu copacii1mame m, 0a a>uta sau nuC Apoi. cea mai important, 2ntrebare: -rem s,
+im primul test de 7bor ini*iat de mineC
G Cine0a trebuie s, o +ac,. a 7is "la=
G Cred c, 0oi 2ncerca una dintre na0ele de pe usitania. dac, reuesc s, stabilesc le3,tura cu ele. a
7is Jane= Cu o sin3ur, lucr,toare la bord= #ac, se 0a pierde. nu i se 0a sim*i lipsa= Jane s1a 2ntors i a +,cut un
3est de re3ret c,tre lucr,toarea care se a+la cu ei= Cer/ndu1mi iertare. bine2n*eles=
G Nu e ne0oie s,1*i ceri scu7e de la lucr,toare. a 7is Auara= #oar 'atca :ot,r,te=
Jane s1a uitat spre 'iro i i1a +,cut semn cu oc:iul= 'iro nu i1a r,spuns la acest 3est. 2ns, pri0irea1i
trist, era su+icient,= /l tia c, lucr,toarele nu erau c:iar ceea ce credea ma>oritatea lumii= Uneori. m,tcile
trebuiau s, le 2mbl/n7easc,. pentru c, nici una nu se supunea 0oin*ei mamei lor= ns, problema dac, era
0orba de scla0ie sau nu a0ea s, +ie re7ol0at, de alte 3enera*ii=
G imba>e. a spus Jane= <urtate de molecule 3enetice= Ce +el de 3ramatic, ar trebui s, aib,C Se lea3,
de sunete. mirosuri. ima3iniC S, 0edem c/t de detep*i suntem. +,r, ca eu s, 0, a>ut din interiorul
computerelor= IAsta i s1a p,rut at/t de amu7ant. 2nc/t a r/s tare= A. ce minunat era s,1i aud, propriul r/s.
3/l3/ind din pl,m/ni. +,c/nd dia+ra3ma s, tresar,. aduc/ndu1i lacrimi 2n oc:iHJ
Abia dup, ce a 2ncetat s, r/d, i1a dat seama c/t de ne+iresc li se p,ruse sunetul acela lui 'iro i
celorlal*i=
G !erta*i1m,. a 7is ea. ruinat,= I?i a sim*it c, roea*a urc, dinspre 3/t p/n, spre obra>i= Cine ar +i
cre7ut c, putea +i at/t de +ierbinteC Asta a +,cut1o s, r/d, din nou=J Nu sunt obinuit, s, +iu 0ie= ?tiu c, m,
bucur 2n timp ce 0oi sunte*i am,r/*i. dar nu 2n*ele3e*iC C:iar dac, 0om muri cu to*ii peste c/te0a s,pt,m/ni.
c/nd ni se 0a termina aerul. nu pot s, nu m, minune7 de sen7a*iile pe care le tr,iescH
G n*ele3em. a spus Stin3,torul1de1Fl,c,ri= Ai trecut 2n cea de1a doua 0ia*, a ta= " o bucurie i pentru
noi=
G 'i1am petrecut mult timp printre copacii 0otri. a spus Jane= Copacii1mame mi1au +,cut loc= '1au
luat 2n,untru i m1au d,d,cit= Asta ne +ace acum +rate i sor,C
G Nu prea tiu ce 2nseamn, s, ai o sor,. a 7is Stin3,torul1de1Fl,c,ri= #ar dac, 2*i aminteti 0ia*a din
be7na copacului1mam,. atunci *ii minte mai multe dec/t mine= A0em i noi 0ise uneori. dar nici o amintire
le3at, de <rima %ia*, din 2ntuneric= Atunci ai trecut la cea de1a treia 0ia*,=
G nseamn, c, sunt adultC a 2ntrebat Jane i a r/s=
?i din nou a sim*it cum r/sul ei 2i +ace pe ceilal*i s, se crispe7e. >i3nindu1i=
#ar c/nd s1a 2ntors s,1i cear, scu7e. s1a 2nt/mplat ce0a ciudat= <ri0irea i1a r,mas asupra lui 'iro i.
2n loc s, rosteasc, 0orbele pe care le 3/ndise G cu0intele lui Jane care ar +i r,sunat din nestemata din urec:e
doar cu o 7i 2n urm, G pe bu7e i1au 0enit alte cu0inte. 2mpreun, cu o amintire=
G #ac, memoria mea tr,iete. atunci sunt 0ie. 'iro= Nu asta mi1ai spusC
'iro a cl,tinat din cap=
G %orbeti din memoria lui %al sau din amintirea lui Jane de c/nd ea G c/nd tu G ne1ai au7it
discut/nd despre petera ',tciiC S, nu m, mena>e7i pre+,c/ndu1te c, eti ea=
#in obinuin*,. Jane G sau din obiceiul lui %alC G l1a pus la punct:
G O s, te anun* c/nd 0oi +i dispus, s, te mena>e7=
G ?i cum o s, a+luC nu s1a dat el b,tut=
G O s, te sim*i bine. desi3ur. a spus %al1Jane= </n, una. alta. te ro3 s, nu ui*i c, eu nu ascult prin
nestemata din urec:ea ta= %,d doar cu oc:ii mei i aud cu urec:ile mele=
Nu era 2ntru totul ade0,rat= #e multe ori pe secund, sim*ea se0a care cur3ea. binecu0/ntarea
continu, a copacilor1mame c/nd ai.a ei 2i potolea +oamea de spa*iu trec/nd prin re*eaua +ilotic, a
pe9ueninos. ?i. din c/nd 2n c/nd. din a+ara copacilor1mame surprindea c/te o +r/ntur, de 3/nd. de cu0/nt. de
+ra7,. rostit, 2n limba>ul copacilor1p,rin*i= #ar oare era un limba>C "ra mai cur/nd un limba> dincolo de
limb,. 0orbirea nerostirii= ?i cui 2i apar*inea cealalt, 0oceC Te cunosc G eti din stirpea celor care m1au +,cut=
*i cunosc 0ocea=
G Ki*am pierdut urma, a spus 'atca 2n mintea ei= 4ar te*ai descurcat bine i fr aDutorul nostru.
Jane nu era pre3,tit, s, suporte 0alul de m/ndrie care a trecut sclipitor prin tot %al1corpul5 a sim*it
e+ectul +i7ic al emo*iei ca %al. dar m/ndria ei +usese st/rnit, de laudele ',tcii= KSunt o +iic, a m,tcilor. i1a
dat ea seama. deci nu contea7, c, 0orbete cu mine i1mi spune c, am procedat bine=L
K!ar dac, sunt +iica m,tcilor. sunt i +iica lui "nder. de dou, ori +iica lui. pentru c, ele mi1au +,cut
materia 0ie*ii 2n parte din mintea lui. ca s, pot +i o punte 2ntre ele5 iar acum m, a+lu 2ntr1un corp care a
pro0enit tot din el i ale c,rui amintiri datea7, de pe 0remea c/nd el s,l,luia aici i a tr,it 0ia*a acestui corp=
Sunt +iica lui. dar iar,i nu pot 0orbi cu el=L
n tot acest timp. c/t i1au 0enit aceste 3/nduri. nu a ar,tat i nici nu a sim*it cea mai ne2nsemnat,
lips, de concentrare 2n le3,tur, cu ceea ce +,cea pe computerul de pe na0a ce se rotea 2n >urul planetei
creatoare a #escoladei= $,m,sese tot Jane= Nu apartenen*a la computere era aceea care 2i permisese. 2n to*i
acei ani. s, posede mai multe ni0ele de concentrare i s, se aplece asupra mai multor sarcini 2n acelai timp=
Natura ei de matc, 2i 2n3,duia asta=
G n primul rnd, ai putut veni la noi pentru c ai fost o ai.a suficient de puternic, a spus 'atca 2n
mintea ei=
KCare dintre 0oi 2mi 0orbeteCL a 2ntrebat Jane=
G $re vreo importan% #oate ne amintim cum te*am creat. 0e amintim cum ai fost acolo. 0u am
uitat cum te*am scos din bezn la lumin.
K#eci sunt tot eu 2ns,miC %oi mai a0ea puterea pe care am a0ut1o c/nd Con3resul Stelar mi1a ucis
corpul 0irtualCL
G Probabil. 1nd afli, s ne anuni. 0e intereseaz foarte mult.
Apoi a sim*it de7am,3irea ustur,toare pro0ocat, de nep,sarea unui p,rinte. o sen7a*ie de 3ol 2n
stomac. un soi de ruine= #ar aceea era o emo*ie uman,5 pornea din %al1corpul. dei 0enea ca reac*ie a
rela*iei ei cu mamele ei. m,tcile= Totul se complicase i totui totul se simpli+icase= Sen7a*iile 2i erau acum
eDprimate de un trup. care reac*iona 2nainte ca ea s, 2n*elea3, ce sim*ea. 2nainte. abia dac, era contient, de
sentimente= e a0ea. da. c:iar reac*ii ira*ionale. dorin*e sub ni0elul contiin*ei G acelea erau atribute ale
propriei ai.a. c/nd erau le3ate unele cu altele 2ntr1un +el de 0ia*, G 2ns, nu eDistaser, semnale simple care s,1
i comunice sentimentele= Ce uor era s, +ii uman. c/nd emo*iile ap,reau eDprimate pe p/n7a propriului trupH
?i totui c/t de 3reu. pentru c, nu1*i puteai ascunde sentimentele +a*, de tine 2nsu*i nici pe >um,tate at/t de
uor=
G 2binuiete*te cu frustrarea fa de noi, a spus 'atca= Parial, ai o natur uman, iar noi, nu. 0u
vom fi blnde cu tine, aa cum sunt mamele umane. 4ac nu supori, retrage*te nu te vom urmri.
K'ul*umescL. a spus ea +,r, 0orbe i s1a retras=
n 7ori. soarele a ap,rut de peste muntele care constituia coloana 0ertebral, a insulei. ast+el c, tot
cerul se lumina cu mult 2nainte ca ra7ele s, cad, direct pe copaci= %/ntul dinspre lar3ul m,rii 2i r,corise 2n
timpul nop*ii= <eter s1a tre7it i a descoperit c, Ban31'u se 2ncol,cise pe trupul lui. sem,n/nd am/ndoi cu
dou, cre0ete eDpuse pe o tarab, din pia*,= Apropierea de ea 2i d,dea o sen7a*ie pl,cut,5 un aer de
+amiliaritate= ?i totui. cum se putea aa ce0aC </n, atunci nu mai dormise at/t de aproape de ea= S, +i +ost
0reo amintire r,mas, de la "nderC Nu a0ea contiin*a 0reunei asemenea amintiri= $,m,sese de7am,3it. de
+apt. c/nd i1a dat seama= Socotise c, probabil 2n momentul c/nd trupul lui poseda complet o ai.a. 0a de0eni
"nder G 0a a0ea o 0ia*, de amintiri reale. 2n locul amintirilor s,r,c,cioase i +alsi+icate care 2i par0eniser,
odat, cu trupul primit c/nd +usese creat= Nu +usese c:iar at/t de norocos=
?i totui i1a amintit c, dormise a0/nd o +emeie cuib,rit, l/n3, el= ?i1a adus aminte c, dusese un bra*
pe dup, trupul ei. ca pe o ramur, care o+er, ad,post=
#ar n1o mai atinsese 2n +elul acela pe Ban31'u= ?i nici nu era cinstit s, o +ac, acum G nu era so*ia
lui. ci doar=== prieten,C Asta 2i eraC "a spusese c,1l iubete 1acela +usese sin3urul mod de a1l a>uta s,1i
3,seasc, drumul spre acest corpC
Apoi. brusc. a sim*it c, decade din trupul lui. c, se 2ndep,rtea7, de <eter i de0ine altce0a. ce0a mic.
str,lucitor i 2n3ro7it. cobor/nd 2n be7n,. 2ntr1un 0/nt prea puternic pntru a1i putea re7ista===
G <eterH
%ocea 2l in0oca. iar el a urmat1o. 2napoi. de1a lun3ul +irelor +ilotice aproape in0i7ibile care 2l le3au
din nou de=== el 2nsui= Sunt <eter= Nu am unde s, m, duc= #ac, plec ast+el. 0oi muri=
G Ai p,*it ce0aC l1a 2ntrebat Ban31'u= '1am tre7it pentru c,=== iart,1m,. dar am 0isat. am simit ca i
cum te1a pierde= #ar nu s1a 2nt/mplat aa. pentru c, eti aici=
G " rtceam, a spus <eter= Ai sim*it astaC
G Nu tiu ce am sim*it= #oar c,=== dar cum s, descriu astaC
G '1ai in0ocat din 2ntuneric. a 7is <eter=
G "uC
A dat s, spun, ce0a. apoi s1a oprit= #up, aceea. a r/s. tulburat i 2nsp,im/ntat=
G ', simt +oarte ciudat= n urm, cu o clip, 0oiam s, spun ce0a= Ce0a +oarte ustur,tor G despre +aptul
c, a +i <eter Bi33in 2nseamn, su+icient 2ntuneric 2n sine=
G A. da. a 7is Ban31'u= 'ereu spui lucruri ur/te despre tine=
G #ar am t,cut= "ra c/t pe ce. din obinuin*,. dar m1am 2n+r/nat. pentru c, nu era ade0,rat= Nu e
bi7arC
G "u cred c, e bine=
G " normal s, m, simt 2ntre3 2n loc s, +iu 2mp,r*it 1poate mai mul*umit cu mine 2nsumi sau cu ce0a=
?i totui aproape c, am pierdut totul= Cred c, n1a +ost doar un 0is= Cred c, a 2nsemnat desprinderea= C,derea
2n=== ba nu. din tot=
G n decurs de c/te0a s,pt,m/ni ai a0ut trei euri. a 7is Ban31'u= <robabil c, ai.a t/n>ete dup,=== nu
tiu. dup, dimensiunea a ceea ce erai 2nainteC
G "ram dispersat 2n toat, 3alaDia. nuC #oar c, a 0rea s, spun: KNu1i aa c, el a +ost dispersatCL.
pentru c, acela era "nder= !ar eu nu sunt "nder. pentru c, nu *in minte nimic= A r,mas o clip, pe 3/nduri=
#oar c, acum 2mi amintesc mai limpede unele lucruri= #in copil,ria mea= C:ipul mamei= " +oarte clar. c/nd
eram cu to*ii mici= #ar mi1aduc aminte de el ca <eter. deci 2nseamn, c, amintirea nu pro0ine de la "nder.
corectC Sunt con0ins c, e una dintre amintirile cu care "nder m1a 2n7estrat de la 2nceput= A r/s= Sunt de1a
dreptul disperat. nuC S, 3,sesc 0reun semn despre el 2n mine=
Ban31'u l1a ascultat +,r, s, se mite= T,cut,. +,r, s, se arate prea interesat,. dar mul*umindu1se s,
nu se pripeasc, r,spun7/nd sau coment/nd=
#up, ce a pri0it1o atent. el s1a 3/ndit la altce0a=
G "ti cum0a 0reun +el de. cum se c:eam,. persoan, cu empatieC Sim*i 2n mod +iresc sentimentele
altoraC
G Niciodat,. i1a r,spuns Ban31'u= ', preocup, s1mi depiste7 propriile sentimente=
#ar tiai c, plec= Ai sim*it=
G <resupun. a 7is ea. c, acum sunt le3at, de tine. a spus ea= Sper c, nu te deran>ea7,. pentru c, n1am
+,cut asta c:iar din proprie ini*iati0,=
G #ar i eu sunt le3at de tine. a spus <eter= <entru c, 2nc, te aud. c:iar i c/nd sunt deconectat=
Celelalte sentimente au disp,rut= Corpul nu mi1a mai dat nimic. 2mi pierdusem trupul= Acum. c/nd 2mi
amintesc sen7a*ia. 2mi aduc aminte c, Kam 0,7utL lucruri. dar asta din cau7a creierului meu uman care d, un
anumit 2n*eles lucrurilor care. de +apt. nu au nici o noim,= ?tiu c, n1am 0,7ut deloc i nici n1am au7it sau
atins i nici n1am +,cut altce0a= ?i totui am tiut c, m, c:emi= Te1am sim*it G c, a0eai ne0oie de mine= %oiai
s, m, 2ntorc= Asta si3ur 2nseamn, c, sunt le3at de tine=
"a a ridicat din umeri i a pri0it 2n 7are=
G Ce 2nsemn, astaC a 2ntrebat1o el=
G Nu *in s,1mi petrec toat, 0ia*a eDplic/ndu1m, +a*, de tine. a 7is Ban31'u= Oricine altcine0a are
pri0ile3iul de a sim*i i a ac*iona +,r, s, anali7e7e ce +ace= Kie cum *i s1a p,rutC Tu eti eDpertul 2n natura
uman,=
G ncetea7,. a 7is <eter. pre+,c/ndu1se iritat. dar. de +apt. dorind ca ea s, tac,= 'i1aduc aminte c, am
3lumit pe tema asta. iar eu m1am l,udat c, b,nuiam=== ei bine. acum nu mai simt la +el= Asta s, +ie din cau7,
c, am 2n mine o parte din "nderC ?tiu c, nu 2n*ele3 prea bine oamenii= Te1ai uitat 2n 7are. ai ridicat din umeri
c/nd am spus c, sunt le3at de tine= Asta mi1a r,nit sentimentele. s, tii=
G #e ceC
G A. tu po*i 2ntreba de ce, iar eu 2*i r,spund c, nu tiu. aa sunt re3ulile acumC
G Au +ost dintotdeauna aa. a spus Ban31'u= #oar c, tu nu le1ai respectat=
G 'i1a r,nit sentimentele pentru c, am 0rut ca tu s, +ii +ericit, c, sunt le3at, de tine. iar tu de mine=
G ?i tu eti 2nc/ntatC
G <,i asta mi1a sal0at 0ia*a. cred c, 0a trebui s, +iu re3ele protilor s, nu mi se par, cel pu*in
con0enabilH
G 'iroase. a 7is ea. s,rind brusc 2n picioare=
KCe tnr eL. a 3/ndit el=
!ar apoi. ridic/ndu1se. a r,mas surprins d/ndu1i seama c, i el era t/n,r. iar corpul 2i era 70elt i
r,spundea tuturor comen7ilor=
#up, aceea. a r,mas din nou mirat d/ndu1i seama c, <eter nu1i amintea c, ar +i +ost 0reodat, alt+el=
#oar "nder tr,ise eDperien*a unui trup b,tr/n. unul care 2n*epenea c/nd dormea pe p,m/nt. un corp ce nu se
ridica at/t de iute 2n picioare= K<l am pe "nder 2n mine= Am amintirile trupului lui= #e ce nu am i amintirile
din mintea luiCL
K<oate pentru c, acest creier posed, doar :arta amintirilor lui <eter= $estul r,t,cesc unde0a.
inaccesibile= ?i probabil c, 0oi da de ele din c/nd 2n c/nd. le 0oi le3a i 0oi alc,tui noi drumuri ca s, a>un3 la
ele=L
n acest timp. 2nc, descria micarea de ridicare 2n picioare. a>un3/nd al,turi de Ban31'u. mirosind
aerul 2mpreun, cu ea5 i a +ost din nou cuprins de mirare d/ndu1i seama c, ambele acti0it,*i se bucurau de
aten*ia lui deplin,= Se 3/ndise 2ncontinuu la Ban31'u. s, miroas, ceea ce mirosea i ea. s, se mire tot
timpul dac, putea s,1i lase m/na pe um,rul ei +ra3il. care p,rea s, aib, ne0oie de asta5 i. concomitent. se
3/ndise cum i dac, 0a putea s, recupere7e amintirile lui "nder=
KN1am putut +ace asta 2nainteL. a 3/ndit el= ?i totui. cred c, am +,cut1o 2nc, de c/nd au +ost create
acest trup i cel al lui %alentine= Se concentra de +apt asupra a dou, lucruri. nu trei=
K#ar nu eram su+icient de puternic pentru a 3/ndi trei lucruri odat,= Unul dintre ele se estompa=
%alentine. o 0reme= Apoi. "nder. p/n, c/nd trupul a murit= #ar dou, lucruri G pot 3/ndi simultan dou,
lucruri= Nu e remarcabilC Ori e ce0a ce pot +ace mai to*i oamenii. doar dac, ar a0ea prile>ul s, 2n0e*e astaCL
KCe 0anitate mai e i astaH a 3/ndit <eter= Ce1mi pas, dac, sunt unic 2n aceast, pri0in*,C Numai c,
m1am m/ndrit mereu c, sunt mai inteli3ent i mai capabil dec/t cei din >urul meu= Nu mi1am 2n3,duit s1o
spun cu 0oce tare. bine2n*eles. i nici m,car n1am recunoscut1o 2n sinea mea. dar +ii cinstit cu tine 2nsu*i.
<eterH " pl,cut s, +ii mai detept dec/t al*ii= ?i dac, pot 3/ndi simultan dou, lucruri. 2n 0reme ce ei 3/ndesc
doar unul. de ce s, nu m, bucur de astaCL
Si3ur. 3/ndirea simultan, a dou, lucruri nu are nici un rost dac, ambele iruri de 3/nduri sunt
prosteti= <entru c, 2n timp ce anali7a problema 0anit,*ii i a caracterului s,u deosebit. se concentrase i
asupra lui Ban31'u. iar m/na lui a>unsese s, se spri>ine pe um,rul ei. iar dup, o clip, ea s1a re7emat de el.
accept/nd atin3erea. p/n, c/nd i1a l,sat capul pe pieptul lui= !ar dup, aceea. +,r, nici un a0ertisment sau +,r,
pro0ocare. a socotit <eter. ea s1a desprins de el i a pornit cu pai mari spre samoanii care se adunaser, pe
pla>, 2n >urul lui 'alu=
G Ce1am +,cutC a 2ntrebat <eter=
"a s1a 2ntors cu o pri0ire mirat,=
G Numai bineH i1a r,spuns ea= #oar nu te1am plesnit i nici nu te1am lo0it cu piciorul= #ar e ora
de>unului. iar 'alu se roa3, i au mai mult, m/ncare dec/t acum dou, seri. c/nd am cre7ut c, 0om muri de
at/ta belu3H
Ambele +ire separate ale aten*iei lui <eter au remarcat c, el era +l,m/nd. ambele +ire de mai multe ori
i simultan= Nici el. nici Ban31'u nu m/ncaser, cu o sear, 2n urm,= #e alt+el. el nici nu1i amintea s, +i
p,r,sit pla>a i +elul 2n care a>unsese s, doarm, al,turi de ea pe co0ora= <robabil c, 2i dusese cine0a= Asta nu
era o surpri7,= <e pla>, nu se 0edea nici o persoan, care s, arate incapabil, s,1l ridice i s,1l +r/n3, 2n dou,
ca pe un creion= n ceea ce o pri0ea pe Ban31'u. 2n timp ce o pri0ea aler3/nd cu pai uori c,tre samoanii
ca nite mun*i aduna*i la mar3inea m,rii. i s1a p,rut c, era ca o pas,re care alear3, spre un 3rup de 0ite=
KNu sunt copil i nici n1am +ost. cel pu*in 2n acest corp. a 3/ndit <eter= #e aceea. nu tiu dac, sunt
capabil de dorin*e copil,reti i de rela*ii romantice precum cele din adolescen*,= !ar de la "nder am motenit
acest sim* al con+ortului 2n iubire5 nici nu m, atept s, simt pasiuni mistuitoare i m,re*e= Ban31'u. +elul
meu de iubire 2*i 0a +i 2ndea>unsC S, m, 2ndrept spre tine c/nd simt ne0oia. s, 2ncerc s, +iu aici pentru tine
c/nd ai ne0oie de mine= ?i s, simt tandre*ea c/nd te pri0esc i 0reau s, m, ae7 2ntre tine i lume: i totui. s,
te ridic i s, te port deasupra curen*ilor prea puternici ai 0ie*ii5 i. 2n acelai timp. a +i 2nc/ntat s, stau mereu
ast+el. la distan*,. urm,rindu1te. 0,7/ndu1*i +rumuse*ea. ener3ia. c/nd te ui*i 2n sus la mun*ii aceia de oameni.
c/nd le 0orbeti ca un e3al. c:iar dac, +iecare micare a m/inilor tale. +iecare silab, a rostirii tale te tr,dea7,
drept o copil, G 2*i este su+icient s, simt aceste iubiri pentru tineC <entru c, mie 2mi este su+icient= ?i mi1a
+ost 2ndea>uns c/nd *i1am atins um,rul cu m/na. iar tu te1ai re7emat de mine5 iar c/nd ai sim*it c, m,
2ndep,rte7 uor. mi1ai rostit numele=L
<li-t st,tea sin3ur, 2n camera ei i scria de 7or= Toat, 0ia*a 2i +usese o pre3,tire 2n 0ederea acelei 7ile
1s, scrie ora*ia pentru 2nmorm/ntarea lui AndreE Bi33in= Urma s, rosteasc, moartea lui G i trebuia s,
cercete7e. putea 0orbi o s,pt,m/n, 2ntrea3, i tot n1ar +i epui7at nici >um,tate din ceea ce tia despre el= #ar
nu a0ea s, 0orbeasc, o s,pt,m/n,= #oar o or,= C:iar mai pu*in= l 2n*ele3ea5 2l iubea5 0a 2mp,rt,i cu ceilal*i
care nu tiau ce +usese. cum a iubit. cum s1a sc:imbat istoria 3ra*ie acelui om. sclipitor. imper+ect. dar bine
inten*ionat i plin de o iubire care era su+icient de puternic, pentru a produce su+erin*, c/nd era ne0oie G cum
s1a sc:imbat istoria pentru c, el tr,ise i cum 7ece mii. o sut, de mii. milioane de 0ie*i erau di+erite.
consolidate. clari+icate. 2n,l*ate. iluminate sau cel pu*in +,cute s, +ie mai consec0ente i ade0,rate datorit,
celor spuse. +,cute sau scrise de el 2n cursul 0ie*ii=
%a mai 0orbi i despre altce0aC %a spune c/t de amarnic su+erea o +emeie sin3ur,. retras, 2n camera
ei. pl/n3/nd. nu de durerea pro0ocat, de dispari*ia lui "nder. ci din cau7a ruinii pe care o sim*ea
2n*ele3/ndu 1se pe sine= <entru c,. dei 2l iubise i 2l admirase G ba nu. 2l 0enerase pe acest b,rbat G c/nd el
murise. nu sim*ise nici o durere. ci uurare i emo*ie= Uurare: Ateptarea se 2nc:eiaseH "mo*ie: 'i1a sosit
ceasulH
&ine2n*eles c, nu aa se sim*ea ea= Nu era c:iar at/t de n,t/n3, pentru a se atepta s, do0edeasc, o
t,rie moral, mai mare dec/t cea uman,= !ar moti0ul pentru care nu su+erea ca No0in:a i %alentine era c, lor
li se r,piser, +r/nturi mari din 0ia*,= K'ie ce mi s1a smulsC "nder mi1a acordat aten*ie c/te0a clipe. dar nimic
altce0a= Am a0ut doar c/te0a luni 2mpreun,. c/nd el mi1a +ost pro+esor pe Trond:eim5 apoi. o 3enera*ie mai
t/r7iu. 0ie*ile noastre s1au atins din nou 2n lunile petrecute aici5 i de +iecare dat, el a +ost preocupat. a a0ut
de +,cut lucruri mai importante i oameni de care s, se ocupe= Nu i1am +ost so*ie= Nici sor,= #oar student, i
discipol G unui om care se s,turase de studen*i i nu a 0rut niciodat, s, aib, discipoli= Aadar. mie nu mi s1a
r,pit o parte mare din 0ia*,. pentru c, el a +ost doar 0isul meu. niciodat, to0ar,=
', iert i totui nu m, pot 2mpiedica s, m, simt ruinat, i am,r/t,. nu pentru c, AndreE Bi33in a
murit. ci pentru c, 2n ceasul mor*ii lui m1am do0edit eDact ceea ce sunt: e3oist,. preocupat, doar de cariera
mea= Am ales s, +iu %orbitor 2n Numele 'or*ii lui "nder= <rin urmare. momentul mor*ii lui poate repre7enta
doar 2mplinirea 0ie*ii mele= Ce +el de 0ultur am de0enitC Ce +el de para7itC O lipitoare care pro+it, de 0ia*a
lui===L
#e3etele au continuat s, aler3e pe tastatur,. scriind o propo7i*ie dup, alta. 2n ciuda lacrimilor care 2i
cur3eau pe obra>i= n casa lui Ja-t. %alentine >elea 2mpreun, cu so*ul i copiii= n casa lui Ol:ado. Gre3o.
Ol:ado i No0in:a se adunaser, s, se console7e unul pe altul pentru pierderea omului care le +usese so* i
tat,= K"i au a0ut un +el de rela*ii cu el. iar eu de alt +el= "i au amintiri intime5 ale mele sunt publice= %oi
0orbi. apoi probabil 0oi publica ce am spus i ceea ce scriu acum 0a da un nou con*inut i 2n*eles 0ie*ii lui
"nder Bi33in )enocidul5 AndreE. %orbitor 2n Numele 'or*ilor5 AndreE. omul sin3uratic i plin de
compasiune5 "nder. sclipitorul analist. care putea p,trunde p/n, 2n mie7ul problemelor i al oamenilor +,r, s,
+ie alun3at de team, sau de ambi*ie sau=== mil,= Omul drept,*ii i omul milei coeDist/nd 2n acelai trup= Omul
a c,rui compasiune i1a permis s, 0ad, i s, iubeasc, m,tcile 2nainte de a +i atins 0reuna cu propriile m/ini5
omul a c,rui dreptate cumplit, i1a 2n3,duit s, le distru3, deoarece a cre7ut c, ele 2i erau dumani=
Oare "nder m, 0a >udeca aspru pentru sentimentele mele ur/te de ast,7iC Si3ur c, da G nu m, 0a
+eri. 0a cunoate r,ul ce1mi s,l,luiete 2n inim,=
#ar apoi. dup, ce m1ar +i >udecat. m1ar +i iubit= Ar +i 7is: W ?i ce dac,C $idic,1te i 0orbete1mi
moartea= #ac, am atepta ca rostirea pentru mor*i s, +ie +,cut, de oameni per+ec*i. toate 2nmorm/nt,rile s1ar
des+,ura 2n t,cere absolut,=U
?i <li-t a continuat s, scrie i s, pl/n3,5 iar dup, ce a terminat de pl/ns. a continuat s, scrie= #up, ce
p,rul pe care el 2l l,sase a +ost si3ilat 2ntr1o cutiu*, i 2n3ropat sub iarb, l/n3, r,d,cina lui 4uman. ea se 0a
ridica i 0a 0orbi= Glasul ei 2l 0a scula din mor*i. 2l 0a +ace s, tr,iasc, din nou 2n memorie= #e aceea i ea 0a
+i milosti0,5 i ea 0a +i dreapt,= ',car at/ta 2n0,*ase de la el=
1.
L TR$DE! PE ENDER1
!4e ce se poart oamenii de parc rzboiul i crima ar fi nefireti %
0efiresc este s*i trieti toat viaa
fr s ridici niciodat mna ca s loveti.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G <roced,m total 3reit. a spus Auara=
'iro a sim*it 0ec:ea i bine1cunoscuta +urie cresc/nd. 3ata s, r,bu+neasc,= Auara a0ea talentul de a1i
2n+uria pe al*ii i +aptul c, 2i d,dea seama c, 2i ener0a pe oameni i1i mai i +,cea pl,cere nu +,cea dec/t s,
a3ra0e7e situa*ia= #ac, altcine0a de pe na0, ar +i spus acelai lucru. 'iro ar +i ascultat +,r, probleme= #ar
Auara reuea s, dea cu0intelor o tent, care su3era c,. 2n a+ar, de ea. ceilal*i erau nite proti= 'iro o iubea
+iindc,1i era sor,. dar detesta ideea de a trebui s, stea o or, 2n compania ei=
?i totui. cum Auara era 2n realitate sin3ura dintre ei care cunotea limba>ul ur pe care 2l descoperise
cu luni 2n urm, 2n 0irusul #escolada. 'iro i1a 2n+r/nat impulsul de a o+ta de eDasperare= n sc:imb. s1a
r,sucit cu scaunul ca s, o asculte=
a +el au procedat i ceilal*i. dei "la n1a +,cut acelai e+ort ca s,1i ascund, iritarea= #e +apt. ea a
r,bu+nit:
G <,i bine. Auara. de ce n1am +ost su+icient de detep*i ca s, constat,m i p/n, acum ce proti
suntemC
Auara a i3norat sarcasmul "lei sau s1a pre+,cut c, nu1l ia 2n seam,=
G Cum putem desci+ra un limba> +,r, elemente a>ut,toareC Nu a0em nici un sistem de re+erin*,= ns,
avem e0iden*e complete ale 0ersiunilor 0irusului #escolada= ?tim cum a ar,tat 2nainte de a se adapta la
metabolismul uman= ?tim cum s1a sc:imbat dup, +iecare 2ncercare a noastr, de a1l distru3e= Unele modi+ic,ri
erau +unc*ionale G se adapta= Altele erau de alt 3en G *inea e0iden*a ac*iunilor 2ntreprinse=
G Nu tiam. a 7is "la. sim*ind o pl,cere deosebit, s, o corecte7e pe Auara=
G #ar eu tiu. a spus Auara= n +ine. aa a0em un conteDt cunoscut= Cunoatem la ce se re+er,
limba>ul. c:iar dac, nu am reuit s,1l decodi+ic,m=
G #up, ce ne1ai po0estit toate astea. a 7is "la. tot n1am idee cum ne 0a a>uta aceast, nou,
2n*elepciune s, decodi+ic,m limba>ul= Alt+el spus. nu lucre7i la asta de c/te0a luniC
G #a. aa e. a spus Auara= #ar n1am putut rosti Kcu0inteleL pe care 0irusul le1a 2nre3istrat i s,
descop,r ce r,spunsuri primim=
G " prea periculos. a inter0enit Jane= Absurd de periculos= Oamenii aceia sunt capabili s, produc,
0irui care distru3 complet bios+era i par su+icient de r,i ca s,1i +oloseasc,= !ar tu propui s, le o+erim eDact
arma pe care au +olosit1o ca s, +ac, ra0a3ii pe planeta celor pe care1i numim pe9ueninos% Care con*ine
probabil e0iden*e inte3rale. nu numai pri0ind metabolismul acestora. ci i al nostruC 'ai bine ne rete7,m
bere3atele i le trimitem mostre de s/n3e=
'iro a remarcat c, to*i ceilal*i au p,rut uimi*i c/nd au au7it1o pe Jane 0orbind= $eac*ia lor se eDplica
2n parte prin di+eren*a dintre modestia lui %al i atitudinea 2ndr,7nea*, mani+estat, de Jane= <e de alt, parte.
ei r,m,seser, cu ideea c, Jane era mai cur/nd o crea*ie a computerelor. i mai pu*in incisi0,= 'iro a
recunoscut totui stilul autoritar din modul cum 2i 0orbise deseori la urec:e. prin acea nestemat,= ntr1un +el.
era o pl,cere pentru el s, o aud, din nou5 2l tulbura totui s, aud, 0orbele ei rostite de bu7ele altcui0a= %al
disp,ruse5 Jane re0enise5 era 3roa7nic5 era minunat=
<entru c, nu r,m,sese at/t de uimit de atitudinea lui Jane. 'iro a pro+itat de t,cerea celorlal*i i a
7is:
G Jane. Auara are dreptate= Nu a0em la dispo7i*ie ani 2ntre3i ca s, 3,sim solu*ia G poate doar c/te0a
s,pt,m/ni= Sau mai pu*in= Trebuie s, pro0oc,m o reac*ie lin30istic,= S, ob*inem un r,spuns din partea lor.
anali7,m di+eren*ele de limba> dintre declara*iile lor ini*iale i cele ulterioare=
G Ne eDpunem prea mult. a spus Jane=
G #ac, nu riti. nu c/ti3i. a spus 'iro=
G !ar dac, risc,m prea mult. murim. a 7is Jane cu +als, serio7itate=
ns, 2n acea +alsitate r,7b,tuse un ton c/ntat binecunoscut. un soi de suculen*, care su3era: K', >oc
i eu=L !ar acest lucru nu 0enea de la Jane G ea nu 0orbea niciodat, ast+el G ci de la %al= l deran>a s, aud, aa
ce0a. dar. 2n acelai timp. 2i +,cea pl,cere= $eac*iile contradictorii ale lui 'iro +a*, de tot ce 0enea din partea
lui Jane 2l *ineau permanent 2n alert,= KTe iubesc. mi1e dor de tine. su+,r pentru tine. taci=L <ersoana c,reia 2i
0orbea p,rea s, se trans+orme clip, de clip,=
G a mi>loc este 0iitorul a trei specii 2n7estrate cu sim*uri. a ad,u3at "la=
Apoi s1au 2ntors c,tre Stin3,torul1de1Fl,c,ri=
G Nu 0, uita*i la mine. a 7is el= "u sunt doar turist=
G Fii serios. i1a spus 'iro= "ti aici pentru c, poporul t,u e 2n prime>die la +el ca i al nostru= " 3reu
de luat o asemenea :ot,r/re. de aceea trebuie s, 0ot,m= %oi risca*i cel mai mult. pentru c, p/n, i codurile de
2nceput ale #escoladei pe care le a0em ar putea de70,lui 2ntrea3a istorie biolo3ic, a poporului t,u. deoarece
0irusul a ap,rut la 2nceput printre 0oi=
G Atunci. a spus Stin3,torul1de1Fl,c,ri. asta ar 2nsemna c,. dac, tiu de>a cum s, ne distru3,. nu
a0em nimic de pierdut=
G Ascult,. a spus 'iro= Nu a0em do0e7i c, aceti oameni au ieit 2n spa*iu= </n, acum nu au trimis
dec/t sonde spa*iale=
G " tot ce tim despre ei. a 7is Jane=
G ?i nu de*inem probe c, a sosit cine0a care s, 0eri+ice c/t de e+icient a reuit #escolada s,
trans+orme bios+era usitaniei pentru a o pre3,ti 2n 0ederea coloni7,rii= Aadar. dac, au na0e de coloni7are.
ori sunt pe drum. aa c, nu contea7, dac, le punem la dispo7i*ie aceste in+orma*ii. ori nu au trimis nici o
na0,. ceea ce 2nseamn, c, nu pot.
G 'iro are dreptate. a spus Auara. lo0ind cu pumnul 2n mas,= 'iro a tres,rit= Nu1i pl,cea s, +ie de
partea ei. pentru c, acum iritarea celorlal*i +a*, de ea a0ea s, se re0erse asupra lui= #ac, 0itele au sc,pat din
3ra>d. la ce s, te mai deran>e7i s, 2nc:i7i ua. iar dac, nu pot desc:ide ua. la ce bun s,1i pui lac,tC
G Ce tii tu despre 0iteC a 2ntrebat1o "la dispre*uitor=
G #up, ce am tr,it i lucrat al,turi de tine. cred c, am a>uns eDpert,. a spus Auara pe un ton
r,ut,cios=
G Fetelor. 3ataH a spus Jane= !a mai st,p/ni*i10,H
n a+ar, de 'iro. to*i s1au 2ntors surprini c,tre ea=
%al n1ar +i 2ndr,7nit s, spun, ce0a 2ntr1o ceart, de +amilie ca aceea5 nici Jane. aa cum o tiau. nu ar
+i procedat aa G dei. desi3ur. 'iro se obinuise ca ea s, 0orbeasc, tot timpul=
G ?tim cu to*ii riscul de a le pune la dispo7i*ie in+orma*ii despre noi. a spus 'iro= 'ai tim c, nu
putem pro3resa i poate c, 0om a+la ce0a despre +elul 2n care +unc*ionea7, limba>ul doar dac, +acem un
sc:imb=
G Nu e 0orba de sc:imb. a 7is Jane= %a trebui s, tot d,m= e o+erim in+orma*ii pe care ei nu le pot
ob*ine 2n alt mod. iar acestea le pot spune tot ce 0or s, tie pentru a crea noi 0irui ce ar putea sc,pa de toate
armele pe care le1am +olosi 2mpotri0a lor= #ar 2ntruc/t nu a0em idee despre modul de codi+icare a
in+orma*iilor i nici unde este situat, +iecare dat, speci+ic,. cum am putea interpreta r,spunsulC <e de alt,
parte. ce +acem dac, r,spunsul e un nou 0irus menit s, ne distru3,C
G "i ne transmit in+orma*iile necesare pentru a construi 0irusul. a spus Auara. cu un dispre* su0eran.
ca i cum Jane ar +i +ost cea mai proast, persoan, care tr,ise 0reodat,. iar nu cea mai apropiat, de statutul de
7eu prin str,lucirea min*ii ei= #ar noi n1o s, construim 0irusul= At/ta 0reme c/t el r,m/ne o repre7entare
3ra+ic, pe un ecran de computer===
G Asta e. a 7is "la=
G Ce anumeC a 2ntrebat1o Auara= "ra r/ndul ei s, se irite. pentru c,. e0ident. "la era cu un pas
2naintea ei din punctul de 0edere al 2n*ele3erii +enomenului=
G "i nu preiau semnalele ca s, le plase7e pe un ecran de computer= Noi proced,m aa pentru c, a0em
un limba> scris cu simboluri. pe care 2l 0edem cu oc:iul liber= ns, ei si3ur citesc 2n mod mai direct aceste
semnale transmise= "i introduc codul i interpretea7, mesa>ul urm/nd instruc*iunile de a produce molecula
care e descris, de transmisie= nseamn, c, 2l citesc prin=== s, 7icem. mirosC l 2n3:itC <roblema e c,. dac,
moleculele 3enetice constituie limba>ul lor. atunci probabil c, le preiau 2n corp la +el cum noi primim
ima3inea scrisului de pe pa3ina din +a*a oc:ilor=
G Am 2n*eles. a spus Jane= <resupui c, se ateapt, ca noi s, +acem o molecul, din ceea ce ne trimit ei.
2n loc s, o citim pe ecran i s, 2ncerc,m s, o abstracti7,m i s, o intelectuali7,m=
G Am putea crede. a 7is "la. c, 2n +elul acesta 2i cumin*esc pe al*ii= Sau 2i atac,= e transmit un mesa>
i. dac, acetia Kascult,L. trebuie s, o +ac, citind molecula 2n corpul lor i l,s/nd1o s,1i +ac, e+ectul= #eci.
dac, e+ectul e otr,0irea sau o boal, uci3,toare. doar au7irea mesa>ului 2i determin, s, se discipline7e= " ca i
cum limba>ul nostru s1ar re7uma la lo0irea celuilalt peste cea+,= <entru a asculta. ar trebui s, st,m cumin*i i
s, ne eDpunem oric,rei unelte ar ale3e1o ei pentru transmiterea mesa>ului= #ac, e 0orba de de3et sau de o
pan,. toate bune i +rumoase G dar dac, e un topor. mac3eta sau baros. lucrurile se sc:imb,=
G Nici nu e ne0oie ca mesa>ul s, +ie mortal. a 7is Auara. uit/nd de ri0alitatea ei cu "la. pe m,sur, ce
de70olta ideea= 'oleculele ar putea poseda dispo7iti0e pentru modi+icarea comportamentului= A asculta ar
2nsemna practic a te supune=
G Nu1mi dau seama dac, ai dreptate 2n pri0in*a elementelor speci+ice. a spus Jane= #ar asta con+er,
eDperimentului posibilit,*i mai mari de reuit,= ?i su3erea7, c, s1ar putea ca ei s, nu posede un sistem de
transmisie care s, ne atace direct= Asta reduce riscul=
G ?i unii sus*in c, nu po*i 3/ndi bine +,r, computer. a 7is 'iro=
A a0ut imediat un sentiment de st/n>eneal,= F,r, s, 0rea. 2i 0orbise la +el de t,ios cum obinuia s1o
+ac, atunci c/nd sub0ocali7a. ast+el 2nc/t ea s,1l poat, au7i prin nestemat,= Acum 2ns, 0orbele prin care 2i
amintea 2n mod ironic c, 2i pierduse re*eaua de computere i p,ruser, p/n, i lui ciudat de reci= Aa putea
3lumi doar cu Jane1cea1cu nestemat,= ns, Jane12n1carne1i1oase era cu totul alt+el= Acum de0enise o
persoan, uman,= Cu sentimente care trebuiau mena>ate=
KJane a a0ut sentimente i p/n, acum. s1a 3/ndit 'iro= ns, eu nu le1am dat importan*, pentru c,===
pentru c, nu era ne0oie= N1o 0edeam= #eoarece. 2ntr1un +el. nu era real, pentru mine=L
G %oiam s, spun=== a +,cut 'iro= Aa. c, ai 3/ndit bine=
G 'ul*umesc. a spus Jane=
n 3lasul ei nu a r,7b,tut nici o umbr, de ironie. dar 'iro i1a dat seama c, tot de ironie era 0orba.
pentru c, aceasta apar*inea 2n mod inerent situa*iei create= 'iro. acest om simplu. 2i spunea sclipitoarei
creaturi c, 3/ndise corect G ca i cum ar +i a0ut dreptul s, o >udece=
&rusc. s1a 2n+uriat. nu pe Jane. ci pe sine= #e ce trebuie s,1i controle7e +iecare 0orb, pe care o
spune. doar pentru c, ea nu1i dob/ndise trupul pe cale +ireasc,C C:iar dac, 2nainte nu +usese uman,. acum
si3ur era i i se putea 0orbi ca unui om= !ar dac, era oarecum di+erit, de alte +iin*e umane. ce importan*,
a0eaC Toate +iin*ele umane se deosebeau una de alta i totui. ca s, treac, drept bine1crescut i politicos. nu
trebuia s, le trate7e pe toate aproape la +elC N1ar trebui s,1i spun,: KNu 0e7i ce bine eCL unui orb. atept/ndu1
se ca 2n*elesul meta+oric al lui Ka 0edeaL s, +ie recep*ionat +,r, sup,rareC <,i. de ce s, nu1i spun, lui Jane c,
a 3/ndit bineC #oar pentru c, procesele 3/ndirii ei erau in+init de a ad/nci pentru un om. asta nu 2nsemna c,
omul nu putea +olosi o eDpresie standard de acord sau aprobare atunci c/nd i se adresa=
<ri0ind1o. 'iro a remarcat un soi de triste*e 2n oc:ii ei= F,r, 2ndoial, aceasta i70ora din con+u7ia ei G
dup, ce 3lumise cu ea. aa cum +,cuse mereu. 'iro s1a sim*it brusc >enat i a b,tut la +el de brusc 2n
retra3ere= #e aceea acel Kmul*umescL al ei +usese ironic= <entru c, ea 0oia ca el s, se poarte +iresc. iar el nu
era 2n stare=
"Dact. nu se purtase +iresc. dar era 2n stare=
#ar a0ea 0reo importan*,C Se a+lau acolo ca s, re7ol0e problema creatorilor #escoladei. nu ca s,
desc/lceasc, 2ncurc,turile ap,rute 2n rela*iile lor personale dup, ce se petrecuse sc:imbarea de trup=
G S, 2n*ele3 c, ne1am pus de acordC a 2ntrebat "la= S, trimitem mesa>e codi+icate cu in+orma*ii
con*inute de 0irusul #escoladaC
G #oar primul. a spus Jane= <entru 2nceput=
G !ar dup, ce ei 0or r,spunde. a spus "la. o s, 2ncerc s, rule7 o simulare a ceea ce s1ar 2nt/mpla dac,
am construi i in3era molecula pe care ne1o trimit ei=
G #ac, ne 0or trimite aa ce0a. a spus 'iro= #ac, suntem m,car pe drumul corect=
G %ai. ce optimist etiH a spus Auara=
G Sunt speriat de1mi tremur, 3enunc:ii. a spus 'iro= !ar tu +aci pe pro+esorul intransi3ent=
G Ce1ar +i s, c,dem la paceC a spus Jane. oarecum iritat,= N1ar +i mai bine s, r,m/nem prieteniC
Auara s1a bur7uluit la ea:
G !a ascult,H Nu1mi pas, ce supercreier a0eai. dar s, nu te ba3i 2n discu*ii de +amilie. 2n*ele3iC
G !a pri0ete 2n >ur. AuaraH s1a r,stit 'iro la ea= #ac, nu s1ar 0/r2 2n discu*ii de +amilie. cu cine ai
mai putea sta de 0orb,C
Stin3,torul1de1Fl,c,ri a ridicat o m/n,:
G "u nu m, ba3 2n asemenea discu*ii= Am c/ti3at ce0a cu astaC
Jane a +,cut un 3est. in0it/ndu1i pe 'iro i pe Stin3,torul1de1Fl,c,ri s, se potoleasc,=
G Auara. a 7is ea cu calm. s,1*i spun care e ade0,rata di+eren*, 2ntre mine i +ratele t,u i sora ta= S1
au obinuit cu tine pentru c, te cunosc de mici= *i sunt +ideli pentru c, ai trecut prin nite eDperien*e ur/te 2n
cadrul +amiliei= Sunt r,bd,tori cu ieirile tale copil,reti i cu 2nc,p,*/narea ta eDtraordinar, pentru c,1i 7ic
mereu: KNu se poate ab*ine. a a0ut o copil,rie c:inuit,L= #ar eu nu sunt membru al +amiliei 0oastre= Fiind o
persoan, care te1a obser0at 2n momente de cri7,. nu m, tem s,1*i spun p,rerea mea sincer,= "ti sclipitoare i
+oarte bun, 2n ceea ce +aci= #o0edeti deseori creati0itate i percep*ie. i a>un3i la solu*ii cu o uimitoare
:ot,r/re i perse0eren*,=
G Scu7,1m,. a spus Auara. 2mi su3ere7i s, m, dau la o parte. sau ceC
G 4ar, a continuat Jane. nu eti su+icient de inteli3ent,. creati0,. :ot,r/t, i perse0erent, ca s, te
2n+r/ne7i de a arunca o mul*ime de insulte 2mpotri0a +amiliei tale i a oricui se 2nt/mpl, s, +ie prin prea>m,
de c/nd te scoli i p/n, te duci la culcare= &un. ai a0ut o copil,rie cumplit,= Asta s1a petrecut cu ani 2n urm,.
dar acum ar trebui s, +aci totul uitat i s, te 2n*ele3i cu al*ii ca o persoan, normal, i politicoas,=
G Cu alte cu0inte. a 7is Auara. nu1*i place s, recunoti c, 2n a+ar, de tine. ar mai putea +i cine0a
su+icient de detept ca s, aib, o idee la care tu nu te1ai 3/ndit=
G N1ai 2n*eles. a spus Jane= Nu sunt sora ta= Nici nu sunt uman,. dac, 0orbim din punct de 0edere
te:nic= #ac, na0a asta 0a mai a>un3e 2n usitania. doar eu. cu mintea mea. o pot trimite acolo= n*ele3iC
<ricepi di+eren*a dintre noiC Tu po*i trimite m,car un 3r,unte de pra+ de la tine p/n, la mineC
G n acest moment nu te 0,d trimi*/nd nici o na0, unde0a. a spus Auara cu un aer trium+,tor=
G ncerci tot timpul s, marc:e7i puncte 2n dauna mea. +,r, s, 2n*ele3i c, eu nu m, cert i nici nu port
o discu*ie cu tine= N1are nici o rele0an*, ce1mi spui acum= Sin3urul lucru care contea7, este ce 2*i spun eu. ?i
2mi permit asta pentru c, eu nu suport s, aud lucrurile insuportabile pe care trebuie s, le 2ndure ai t,i din
partea ta= Continu, 2n acelai +el. copila r,s+,*at. iar c/nd na0a se 2ntoarce 2n usitania. s1ar putea s, nu te
mai a+li pe ea=
"Dpresia de pe +a*a lui Auara aproape c, l1a +,cut pe 'iro s, :o:oteasc,= ?tia totui c, nu era
momentul cel mai potri0it s, se amu7e=
G ', amenin*,. a spus Auara. adres/ndu1se celorlal*i= ncearc, s, m, supun, amenin*/nd c, m
ucide.
G Nu te1a ucide. a spus Jane= #ar s1ar putea s, nu tolere7 pre7en*a ta pe na0, c/nd o 2mpin3 2n
"Dterior. iar apoi o readuc 2n !nterior= G/ndul c, eti pe na0, ar putea +i at/t de nesu+erit. 2nc/t subcontientul
meu s, respin3, acel 3/nd i s, te eDclud= "u nu 2n*ele3. 2n mod contient. cum +unc*ionea7, lucrurile= Nu
tiu cum 0or +i in+luen*ate sentimentele mele de asta= N1am 2ncercat s, transport niciodat, pe cine0a pe care
l1am ur/t 2nainte= Si3ur. 0oi ncerca s, te aduc al,turi de ceilal*i. +ie i numai pentru c,. din moti0e care
dep,esc 2n*ele3erea. 'iro i "la se 0or 2ndoi de mine dac, n1a +ace1o= #ar a 2ncerca nu 2nseamn, neap,rat
i a reui= #e aceea 2*i su3ere7. Auara. s, +aci un mic e+ort s, +ii mai pu*in detestabil,=
G #eci aa te sc:imb, puterea. a spus Auara= ?ansa de a eDercita presiuni asupra altora i de a te
purta ca o re3in,=
G C:iar nu eti 2n stare. ade0,ratC a 7is Jane=
G Ce nu potC Nu pot s, +ac o plec,ciune i s,1*i s,rut picioareleC
G Nu eti 2n stare s, taci ca s,1*i sal0e7i 0ia*a=
G "u 2ncerc s, re7ol0 problema comunic,rii cu o specie necunoscut,. iar pe tine te 2n3ri>orea7, +aptul
c, nu m, port su+icient de +rumos cu tine=
G Auara. a 7is Jane. dar nu *i1a trecut prin minte c, dup, ce te 0or cunoate. p/n, i specia asta ar
dori ca tu s, nu le +i 2n0,*at limba>ulC
G "u mi1a dori ca tu s, nu o +i 2n0,*at pe cea a speciei mele. a spus Auara= "ti c/t se poate de
aro3ant,. mai ales de c/nd ai corpul acela a3reabil 2n care s, te +andoseti= "i bine. nu eti re3ina uni0ersului
i n1am de 3/nd s, trec prin +oc pentru tine= N1a +ost ideea mea s, 0in 2n c,l,toria asta. dar sunt aici G uite1
m,. aa cum sunt eu. nesu+erit, G iar dac, nu1*i place ce0a la mine. mai bine 2*i *ii 3ura= ?i. at/ta 0reme c/t
umbli cu amenin*,ri. cred c,. dac, mer3i prea departe. o s,1*i aran>e7 +a*a ca s, +ie pe placul meu= (i1e clarC
Jane s1a desprins de scaunul pe care st,tea i a ieit din cabina principal, pe coridorul care ducea
spre compartimentele cu pro0i7ii ale na0etei= 'iro a urmat1o. i3nor/nd1o pe Auara. care se adresa c,tre
ceilal*i:
G A*i 0,7ut cum mi1a 0orbitC Cine se crede ea de aprecia7, cine merit, s, tr,iasc, i cine nuC
'iro a intrat dup, Jane 2n ma3a7ia de pro0i7ii= "a se *inea de un m/ner plasat pe perete i respira
3reu. ceea ce l1a +,cut pe 'iro s, cread, c, 0oia s, 0erse= #ar nu= <l/n3ea= Sau. mai cur/nd. era at/t de
+urioas,. 2nc/t corpul ei suspina i producea lacrimi din cau7, c, nu1i putea st,p/ni emo*iile= ncerc/nd s, o
calme7e. 'iro a atins1o pe um,r= "a a tres,rit. +erindu1se=
%reme de o clip,. a 0rut s, spun,: K&ine. cum 0rei tuL5 apoi ar +i plecat i el ner0os. +rustrat. c, ea n1
a 0rut s,1i accepte alinarea= Apoi i1a adus aminte c, ea nu mai +usese niciodat, at/t de +urioas,= Nu mai
a0usese de a +ace cu cine0a care reac*ionase 2n acel +el= a 2nceput. c/nd Jane o do>enise pe Auara. 'iro
3/ndise: KA 0enit 0remea s, o mai pun, cine0a la punctL= #ar c/nd discu*ia 2n contradictoriu a continuat +,r,
anse de aplanare. 'iro 2i d,duse seama c, aceea care nu se mai putea controla era Jane. nu Auara= "a nu
tia cum s,1i 3estione7e emo*iile= Nu tia c/nd merita s, continue= Sim*ea ceea ce sim*ea i nu tia dec/t c,
trebuie s,1i eDprime sentimentele=
G A +ost nepl,cut. a spus 'iro= S, 2ntrerupi cearta i s, 0ii aici=
G %oiam s1o omor. a spus Jane= %ocea 2i era aproape neinteli3ibil, din cau7a pl/nsului. a 2ncord,rii
s,lbatice a corpului ei= N1am mai sim*it niciodat, aa ce0a= %oiam s, m, ridic de pe scaun i s1o s+/rtec cu
m/inile 3oale=
G Nu eti sin3ura care ar 0rea asta. a 7is 'iro=
G Nu 2n*ele3i. a 7is ea= C:iar am 0rut s1o +ac= 'i1am sim*it muc:ii 2ncord/ndu1se. era 3ata s, sar la
ea= "ra c/t pe ce=
G Aa cum am spus. Auara ne aduce pe to*i 2n starea asta=
G &a nu. a 7is Jane= Nici c:iar aa= %oi r,m/ne*i calmi. 0, controla*i=
G a +el 0ei +ace i tu. a spus 'iro. c/nd o s, ai mai mult, eDperien*,=
Jane i1a ridicat capul. l1a l,sat pe spate i s1a scuturat= #atorit, imponderabilit,*ii. p,rul ei s1a rotit
liber 2n >urul capul=
G C:iar sim*i*i astaC
G To*i. a 2nt,rit 'iro= #e aceea a0em copil,ria G ca s, 2n0,*,m s, ne 2n+r/n,m pornirile 0iolente= #ar
ele r,m/n 2n noi= a +el i 2n ca7ul cimpan7eilor i al babuinilor= Toate primatele= Ne eDteriori7,m= Trebuie
s, ne eDprim,m +i7ic +uria=
G #ar tu nu reac*ione7i aa= $,m/i calm= O lai s, clocoteasc, i s, spun, toate lucrurile acelea
oribile===
G <entru c, nu merit, osteneala s, o oprim. a 7is 'iro= Tot ea pl,tete pre*ul +uriei= " disperat, din
cau7a sin3ur,t,*ii i nimeni nu se apropie de ea 2n mod deliberat ca s, stea 2n compania ei=
G !ar aceasta e sin3ura eDplica*ie c, 2nc, mai tr,iete=
G "Dact. a con+irmat 'iro= Aa procedea7, oamenii ci0ili7a*i G e0it, situa*iile care 2i +ac s, se
2n+urie= Sau. dac, nu le pot e0ita. se distan*ea7, de ele= Aa proced,m eu i "la. 2n cele mai multe ca7uri= Ne
deta,m= ,s,m pro0oc,rile ei s, treac, pe l/n3, noi=
G "u nu pot. a 7is Jane= "ra at/t de simplu 2nainte de a sim*i toate acestea=== 'i1o puteam scoate din
minte=
G ntocmai. a 2nt,rit 'iro= "Dact asta +acem= Ne1o scoatem din minte=
G " mai complicat dec/t am cre7ut= Nu tiu dac, 0oi reui=
G 'da. 2n +ine. acum nu mai ai de ales. a spus el=
G 'iro. 2mi pare r,u= 'ereu mi1a p,rut r,u de 0oi. oamenii. pentru c, nu pute*i 3/ndi dou, lucruri
simultan. iar memoria 0oastr, e at/t de imper+ect, i=== acum 2mi dau seama c, p/n, i trecerea unei 7ile +,r,
s, uci7i pe cine0a poate +i o reali7are=
G A>un3e s, de0in, obicei= 'a>oritatea dintre noi reuim s, men*inem sc,7ut num,rul 0ictimelor=
Aa se tr,iete cu 0ecinii=
A durat doar un moment G un suspin i un su3:i* 1dar apoi Jane a r/s= Un :o:ot moale. pl,cut. care i1
a sunat bine10enit lui 'iro= &ine10enit. pentru c, era 0ocea pe care o cunotea i o iubea. un r/s pl,cut
au7ului= !ar aceea care r/dea era prietena lui scump,= <rietena lui. Jane= $/sul i 3lasul iubitei lui %al= Acum.
o sin3ur, persoan,= #up, at/ta 0reme. putea 2ntinde m/na i o atin3ea pe Jane. care se a+lase mereu imposibil
de departe= "ra ca i cum ar +i 0orbit la tele+on cu un prieten. pentru ca 2n +inal s, 2l 2nt/lneasc, +a*, 2n +a*,=
A atins1o din nou. iar ea l1a luat de m/n, i i1a re*inut1o=
G mi pare r,u c, am permis sl,biciunii mele s, se amestece 2n ceea ce a0em de +,cut. a spus Jane=
G "ti i tu om. a spus 'iro=
"a l1a pri0it cercet,tor. ca s, descopere eDpresia ironic, sau de am,r,ciune=
G Serios. a spus 'iro= <re*ul acestor emo*ii. patimi este c, ai control asupra lor. trebuie s, le 2nduri
c:iar c/nd sunt prea puternice= Acum eti doar uman,= Nu 0ei reui niciodat, s, alun3i aceste sentimente=
Trebuie doar s, 2n0e*i s, nu le dai curs=
G Auara n1a 2n0,*at asta=
G &a da. a 7is 'iro= " doar o p,rere. dar ea l1a iubit pe 'arcSo. l1a adorat. iar c/nd el a murit i noi.
ceilal*i. ne1am sim*it +oarte uura*i. ea era pierdut,= Acum. prin purtarea ei. prin pro0oc,rile permanente G
cere cui0a s, o abu7e7e= S, o lo0easc,= Aa cum 'arcSo o lo0ea pe mama ori de c/te ori era pro0ocat= Cred
c,. 2n mod per0ers. Auara era 2ntotdeauna 3eloas, c/nd mama r,m/nea sin3ur, cu tata i c:iar dac, 2n cele
din urm, a priceput c, el o b,tea. c/nd Auara i1a 0rut tat,l 2napoi. sin3urul mod prin care a tiut s,1i atra3,
aten*ia a +ost stilul ei cert,re*= I'iro a r/s cu am,r,ciune=J Asta1mi aduce aminte de mama. ca s,1*i spun
ade0,rul= N1ai au7it1o niciodat,. dar demult. c/nd era 2ncarcerat, prin c,s,toria cu 'arcSo i a0ea copiii lui
ibo G a:. ce 3ur, a0ea i eaH St,team i ascultam cum 2l pro0oca pe 'arcSo. s/c/indu1l. 2mpun3/ndu1l. p/n,
c/nd el o lo0ea G i m, 3/ndeam: KS, nu 2ndr,7neti s, o atin3i pe mamaL. i 2n acelai timp 2i sim*eam +uria
neputincioas,. pentru c, el nu putea spune niciodat, ce0a care s, o determine pe mama s, tac,= O putea +ace
doar cu pumnul= !ar Auara a motenit 3ura mamei i simte ne0oia acelei +urii=
G Ce +ericire pe noi c, eu i1am o+erit eDact ce 0oiaH
'iro a r/s=
G #ar ea nu a0ea ne0oie de atitudinea asta din partea ta. ci din partea lui 'arcSo. numai c, el a
murit=
Apoi. brusc. Jane a i7bucnit 2n lacrimi ade0,rate= acrimi de su+erin*,. apoi s1a 2ntors c,tre 'iro i s1
a spri>init de el=
G Ce eC a 2ntrebat1o el= Ce s1a 2nt/mplatC
G %ai. 'iroH A murit "nder= N1o s,1l mai 0,d= Am 2n s+/rit un corp. am oc:i ca s, 0,d. dar el nu
mai este=
'iro a r,mas stupe+iat= &ine2n*eles c,1i era dor de "nder= KA petrecut mii de ani cu el i doar c/*i0a
ani cu mine= Cum de1am cre7ut c, m, iubeteC Cum a putea s, m, compar cu "nder Bi33inC Ce repre7int
eu. 2n compara*ie cu omul care a comandat +lote. care a trans+ormat mintea a trilioane de oameni cu c,r*ile
lui. cu rostirile. cu intui*ia. capacitatea de a 0edea 2n inimile altora i po0estind cele mai intime istorii ale
lorCL ?i totui. c:iar dac, 2i purta pic, lui "nder. c:iar dac, 2l in0idia pentru c, Jane 2l iubea mai mult pe el.
iar 'iro nu putea spera s, concure7e cu el nici m,car prin moarte. 2n ciuda acestor sentimente. a 2n*eles c,
"nder era. 2ntr1ade0,r. mort= "nder. care 2i trans+ormase +amilia. care 2i +usese un ade0,rat prieten. care
+usese sin3urul b,rbat c,ruia ar +i 0rut s,1i semene. "nder disp,ruse= acrimile de durere ale lui 'iro au curs
al,turi de cele ale lui Jane=
G !art,1m,. a spus Jane= Nu1mi pot 2n+r/na nici o emo*ie=
G #a. e o sl,biciune comun,. a 7is 'iro=
"a a 2ntins m/na i i1a ters lacrimile de pe obra7= Apoi i1a atins de3etul umed de propriul obra7=
acrimile se contopiser,=
G ?tii de ce m1am 3/ndit la "nder ce0a mai de0remeC a 2ntrebat ea= <entru c, semeni cu el= Auara te
irit, la +el de mult ca pe ceilal*i. i totui tu treci cu 0ederea i 0e7i ce probleme are. de ce 0orbete i
procedea7, 2n acel mod= Nu. calmea7,1te. 'iroH Nu m, atept s, +ii eDact ca "nder. spun doar c, unul dintre
lucrurile pe care le1am apreciat la el se re3,sete 2n tine G iar asta nu e r,u= <ercep*ia plin, de 2n*ele3ere G
c:iar dac, abia am de0enit uman,. tot 2n*ele3 c, aceasta e o calitate rar,=
G Nu tiu. a 7is 'iro= Sin3ura persoan, +a*, de care am compasiune acum sunt c:iar eu= Asta se
numete autocomp,timire i nu e o tr,s,tur, prea a3reabil,=
G #e ce te autocomp,timetiC
G <entru c, tu o s,1i duci dorul lui "nder toat, 0ia*a i 0ei 3,si doar 2nlocuitori de m/na a doua. ca
mine=
Apoi ea l1a 2mbr,*iat mai str/ns= Acum ea era aceea care 2i o+erea consolare=
G #a. 'iro. poate c, e ade0,rat= #ar dac, ea aa. e la +el de ade0,rat c, i Auara 2nc, 2ncearc, s,
re*in, aten*ia tat,lui ei= Ai mereu ne0oie de tata sau de mama. corectC Nu 2ncete7i niciodat, s, reac*ione7i
+a*, de ei. c:iar i c/nd sunt mor*i=
Tat,C a asta nu s1ar +i 3/ndit nicic/nd= Jane 2l iubea pe "nder. da. 2l iubea pro+und i pentru
totdeauna G dar ca tat,C
G "u nu1*i pot +i tat,. a spus 'iro= Nu1i pot lua locul=
#ar de +apt 2ncerca s, se si3ure c, o 2n*elesese= "nder era tat,l eiC
G Nu 0reau s,1mi +ii tat,. a spus Jane= nc, p,stre7 sentimentele +ostei %al. 2n*ele3iC "u i cu tine am
+ost prieteni= Asta a +ost +oarte important pentru mine= Acum am 2ns, acest corp al lui %al. iar c/nd m,
atin3i. am sen7a*ia c, e r,spunsul la o ru3,ciune= I!mediat dup, aceea. Jane a re3retat cele spuse=J O. iart,1
m,. 'iro. tiu c,1*i lipsete=
G Aa e= #ar mi1e 3reu s,1i duc dorul aa cum s1ar cu0eni. pentru c, tu semeni mult cu ea= ?i
0orbeti ca ea= ?i te *in 2n bra*e aa cum am 0rut s1o *in pe ea. iar dac, asta sun, 2n3ro7itor. pentru c, se
presupune c, eu 2*i aduc alinare acum. i n1ar trebui s, am 3/nduri >osnice. atunci 2nseamn, c, sunt un
indi0id 3roa7nic. ade0,ratC
G n3ro7itor. a 7is ea= 'i1e ruine c, te cunosc=
?i l1a s,rutat= #ulce i st/n3aci=
?i1a amintit primul lui s,rut cu Ouanda. petrecut cu ani 2n urm,. c/nd era t/n,r i nu tia c/t de r,u se
puteau termina lucrurile= Am/ndoi +useser, st/n3aci. nepricepu*i= Tineri= Acum. Jane era una dintre cele mai
b,tr/ne creaturi din uni0ers= !ar %al G 2n corpul ei nu eDistau re+leDe de care s, se +oloseasc, Jane. pentru c,.
2n scurta1i 0ia*,. ce ans, a0usese %al s, descopere dra3osteaC
G Seam,n, c/t de c/t cu modul 2n care procedea7, oameniiC a 2ntrebat Jane=
G "Dact aa +ac oamenii uneori. a 7is 'iro= Ceea ce nu m, surprinde. pentru c, am/ndoi suntem
umani=
G l tr,de7 pe "nder. su+erind pentru el. iar apoi. dup, doar un moment. s, +iu at/t de +ericit, c, tu m,
*ii 2n bra*eC
G Oare 2l tr,de7 eu. +iind at/t de +ericit la doar c/te0a ore dup, ce a muritC
G #ar n1a murit. a spus Jane= ?tiu unde e= "u l1am 3onit acolo=
G #ac, a r,mas aceeai persoan,. e p,cat. a spus 'iro= <entru c,. dei a +ost bun. n1a cunoscut
+ericirea= A a0ut anumite momente. dar n1a +ost niciodat, G cum s, spun G nu i1a 3,sit niciodat, linitea= N1
ar +i +rumos dac, <eter ar putea tr,i o 0ia*, deplin, +,r, s, poarte 0ina DenociduluiC F,r, s, simt, po0ara
2ntre3ii umanit,*i pe umeriC
G Fiindc, 0eni 0orba. a 7is Jane. a0em de lucru=
G #ar i de tr,it. a spus 'iro= N1o s,1mi par, r,u c, am a0ut aceast, discu*ie= C:iar dac, a +ost
ne0oie de i7bucnirea lui Auara ca s, se 2nt/mple asta=
G S, proced,m 2n mod ci0ili7at. a popus Jane= S, ne c,s,torim= S, a0em copii= %reau s, +iu uman,.
'iro. 0reau s, trec prin toate= %reau s, +ac parte din 0ia*a uman, de la un cap,t p/n, la cel,lalt= ?i 0reau s,
+ac totul cu tine=
G " o cerere 2n c,s,torieC
G Am murit i ren,scut 2n urm, cu doar 7ece ore. a spus Jane= Tat,l meu G u+. 2i pot spune tat,C G i
tat,l meu a murit= %ia*a este scurt,. simt c/t de scurt, e: dup, trei mii de ani. to*i plini de e0enimente. tot mi
se pare scurt,= !ar tu. n1ai risipit i tu mult timpC Nu eti pre3,titC
G #ar n1am 0eri3:et,=
G A0em ce0a mai bun dec/t o 0eri3:et,. a spus Jane= ?i1a atins obra7ul din nou. unde lipise lacrima
lui= "ra 2nc, umed5 2nc, umed i c/nd i1a atins obra7ul cu de3etul= Am 2n3em,nat lacrimile tale cu ale mele i
pe ale mele cu ale tale= Cred c, repre7int, ce0a mai intim dec/t un s,rut=
G <oate= #ar nu la +el de pl,cut=
G Aceast, emo*ie pe care o simt acum e dra3osteC
G Nu tiu= " dorC " o +ericire ame*itoare i ridicol, pentru c, te a+li cu mineC
G #a. a r,spuns ea=
G Atunci e 3rip,. a spus 'iro= Aten*ie la 3re*uri i diaree 2n urm,toarele ore=
"a l1a 2mpins. iar 2n imponderabilitatea din interiorul na0ei. 3estul l1a trimis 2n aer. p/n, a atins o alt,
supra+a*,=
G Ce eC a +,cut el. mim/nd ne0ino0,*ia= Ce am spusC
"a s1a 2ndep,rtat de perete i a plecat spre u,=
G 4ai= napoi la munc,=
G S, nu anun*,m lo3odna noastr,. a 7is el 2ncet=
G #e ce nuC *i e ruineC
G Nu= <oate c, procede7 mesc:in. dar c/nd +acem anun*ul. n1a 0rea1o pe Auara prin prea>m,=
G " +oarte ur/t din partea ta. a spus Jane= Trebuie s, +ii mai darnic i r,bd,tor. ca mine=
G ?tiu= ncerc s, 2n0,*=
Au re0enit 2n 2nc,perea principal, a na0ei= Ceilal*i pre3,teau mesa>ul 3enetic pentru transmiterea pe
+rec0en*a +olosit, de descoladores c/nd ap,ruser, mai aproape de planet,= To*i au ridicat pri0irea spre ei= "la
a 7/mbit 0a3= &inedispus. Stin3,torul1de1Fl,c,ri le1a +,cut un semn din m/n,=
Auara a +,cut o micare brusc, din cap=
G Sper c, am terminat cu acea i7bucnire emo*ional,. a spus ea=
'iro a sim*it c, Jane +ierbe la au7ul acelei remarci= "a a t,cut= !ar c/nd s1au le3at 2n scaune. s1au
uitat unul la cel,lalt i Jane i1a clipit tren3,rete=
G Am b,3at de seam,. a 7is Auara=
G Asta am i 0rut. a spus 'iro=
G <urta*i10, ca adul*i. a 7is Auara pe un ton dispre*uitor=
O or, mai t/r7iu. i1au transmis mesa>ul= ?i imediat dup, aceea au +ost inunda*i de r,spunsuri pe care
nu le1au 2n*eles. dar trebuia= Nu mai a0eau timp de certuri. de dra3oste sau de su+erin*,= "Dista doar o limb,.
3reoaie. c/mpuri 2ntre3i de mesa>e ciudate care trebuiau 2n*elese c/t mai repede=
1".
P2N$ C2ND MOARTEA (A PUNE CAP$T TUTUROR
SURPRI!ELOR
!0u pot afirma c mi*a plcut mult
munca pe care mi*au cerut*o zeii.
:ingura mea plcere adevrat
o reprezint zilele de nvtur
n acele ore dintre poruncile tioase ale zeilor.
Bucuros le stau la dispoziie, ntotdeauna,
dar, vai, att de plcut era
s nv ct de larg poate fi universul,
ca s fiu pus la ncercare n faa dasclilor mei
i s dau uneori gre fr urmri grave.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G %rei s, 0ii la uni0ersitate ca s, 0e7i cum prob,m noua re*ea de computere 2n +a*a 7euluiC a 2ntrebat
Grace=
&ine2n*eles c, <eter i Ban31'u doreau s, mear3,= #ar. spre surprinderea lor. 'alu a c:icotit
2nc/ntat i a insistat s,1i 2nso*easc,= #oar 7eul s,l,luise c/nd0a 2n computere. nuC !ar dac, 7eul 2i 3,sea
drumul de 2ntoarcere. nu trebuia ca 'alu s, 2l 2nt/mpineC
Asta complica pu*in lucrurile G 2n 0ederea 0i7itei lui. Grace trebuia s,1l 2ntiin*e7e pe preedintele
uni0ersit,*ii. pentru ca acesta s, or3ani7e7e o primire pe m,sur,= 'alu. care nu era nici 0anitos i nici nu1l
impresionau ceremoniile care nu a0eau un scop imediat. nu sim*ea ne0oia unei recep*ii cu +ast= !mportant era
s, li se arate samoanilor c, uni0ersitatea acorda respectul cu0enit obiceiurilor 0ec:i. al c,ror prote3uitor i
practicant era 'alu=
#e la petrecerea cu +ructe i pete de pe pla>,. de la +ocurile de tab,r,. co0orae din +run7e de
palmier i colibe cu acoperi din indril,. p/n, la aparatul de 7bor. autostrad, i cl,dirile 2n culori luminoase
ale uni0ersit,*ii moderne G Ban31'u a sim*it c, a +,cut o c,l,torie prin istoria rasei umane= ?i totui. mai
+,cuse acea c,l,torie. de la Calea5 i se p,rea c, o parte din 0ia*, trecea de la antic la modern. 2ntr1un sens i 2n
cel,lalt= Sim*ea aproape mil, pentru cei care tiau doar un sens. i nu i pe cel,lalt= K"ra mai bine. s1a 3/ndit
ea. s, po*i ale3e dintre toate reali7,rile umane dec/t s, +ii le3at de un domeniu 2n3ust=L
<eter i Ban31'u au +ost l,sa*i discret 2n urm, 2nainte ca aparatul de 7bor s,1l ia pe 'alu la o
recep*ie o+icial,= Fiul lui Grace i1a dus 2ntr1un scurt tur al noii instala*ii dotate cu computere=
G Aceste computere respect, protocoalele primite de la Con3resul Stelar= Nu 0or mai eDista le3,turi
directe 2ntre re*elele de computere i ansibluri= Trebuie s, eDiste o de+a7are temporal,. 2n cursul c,reia
+iecare pac:et de in+orma*ii este eDaminat de un pro3ram1arbitru care 0a depista intru7iunile neautori7ate=
G Cu alte cu0inte. a spus <eter. Jane nu 0a mai putea p,trunde=
G Aa e planul= I&,iatul G pentru c,. 2n ciuda dimensiunilor. era un adolescent G a 7/mbit lar3=J Totul
e per+ect. totul nou. totul respect, re3ulile=
Ban31'u a sim*it un 3ol 2n stomac= Aa se 0a 2nt/mpla pe toate cele O Sut, de umi G Jane 0a +i
respins,= ?i +,r, acces la re*elele combinate ale 2ntre3ii ci0ili7a*ii umane. cum putea ea s,1i rec/ti3e puterea
de a trimite o na0, 2n "Dterior. apoi s, o readuc, 2n !nteriorC Ban31'u +usese destul de 2nc/ntat, c, plecase
de pe Calea= #ar nu era c:iar si3ur, c, <aci+ica era lumea pe care 0oia s,1i tr,iasc, restul 0ie*ii= 'ai ales
dac, a0ea s, r,m/n, cu <eter. pentru c, el nu se 0a mul*umi mult, 0reme cu scur3erea lent,. mai
contemplati0, a 0ie*ii de pe insule= n realitate. i pentru ea timpul cur3ea prea 2ncet= i pl,cea s, stea al,turi
de samoani. dar ner,bdarea de a +ace ce0a cretea cu +iecare clip,= <oate cei care creteau 2n mi>locul acelor
oameni 2i sublimau cum0a ambi*iile sau poate eDista ce0a 2n 3enotipul rasial care le suprimau sau 2nlocuiau.
dar dorin*a ne2ncetat, a lui Ban31'u de a1i 2nt,ri i eDtinde rolul 2n 0ia*, nu a0ea s, dispar, doar datorit,
petrecerii de pe pla>,. indi+erent c/t de mult i1ar +i pl,cut. indi+erent c/t de mult ar +i pre*uit amintirea
acesteia=
Turul nu se 2nc:eiase. desi3ur. iar Ban31'u l1a urmat 2ndatoritoare pe +iul lui Grace. indi+erent unde
2i conducea acesta= #ar nu acorda aten*ie mai mult dec/t trebuia pentru a putea +ace comentarii politicoase=
<eter p,rea i mai absent. iar Ban31'u i1a dat seama 0a3 i moti0ul= Nu numai c, nutrea aceleai
sentimente ca ea. dar su+erea i din cau7a pierderii le3,turii cu Jane prin intermediul nestematei din urec:e=
#ac, ea nu1i rec,p,ta capacitatea de a controla +luDul de date prin sateli*ii de comunica*ii ce orbitau 2n >urul
acelei lumi. el nu1i putea au7i din nou 0ocea=
Au a>uns la o parte mai 0ec:e a campusului. la c/te0a cl,diri demodate. cu un stil ar:itectural mai
utilitarist=
G Nim,nui nu1i place s, 0in, aici. a spus el. pentru c, locul amintete c/t de recent uni0ersitatea
noastr, a de0enit nimic altce0a dec/t o coal, pentru pre3,tirea de in3ineri i pro+esori= Aceast, cl,dire are
trei sute de ani= %eni*i 2n,ntru=
G TrebuieC a 2ntrebat Ban31'u= Adic,. e necesarC Cred c, ne putem +ace o idee i de a+ar,=
G O. dar eu cred c, 0re*i s, 0i7ita*i cl,direa= " +oarte interesant,. +iindc, p,strea7, unele dintre
0ec:ile modalit,*i de a +ace lucrurile=
Ban31'u a +ost de acord s, mear3,. pentru c, aa cereau re3ulile de polite*e. iar <eter i1a 2nso*it
+,r, o 0orb,= Au p,truns 2n,untru i au au7it b/7/itul sistemelor 0ec:i de aer condi*ionat i au sim*it aerul
brutal de rece=
G Asta numeti 0ec:i obiceiuriC a 2ntrebat Ban31'u= Nu au nici pe departe aceeai sa0oare ca 0ia*a
de pe pla>,=
G Nu1s c:iar at/t de 0ec:i. ade0,rat. a r,spuns 3:idul lor= #ar aici nu p,str,m acelai lucru=
Au a>uns 2ntr1o sal, mare cu sute de computere aran>ate 2n iruri 2n3:esuite de1a lun3ul meselor ce se
2ntindeau de la un cap,t la cel,lalt= Nu era loc s, se ae7e cine0a 2n +a*a 0reunuia5 abia dac, eDista su+icient
spa*iu pentru ca operatorii s, se strecoare pe l/n3, ele ca s, le 2ntre*in,= Toate +unc*ionau. dar aerul de
deasupra terminalelor era pustiu. +,r, s, su3ere7e ce prelucrau=
G A trebuit s, +acem ce0a cu computerele 0ec:i pe care Con3resul Stelelor ne1a pus s, le scoatem
din re*ea= #e aceea le1am adus aici= a +el am procedat i cu cele 0ec:i din ma>oritatea uni0ersit,*ilor i
birourilor de a+aceri de pe insule G :aEaiiene. ta:itiene. maori i aa mai departe G toat, lumea ne1a dat o
m/n, de a>utor= "le ocup, ase eta>e i +iecare arat, la +el. ca i cele trei cl,diri. dar asta e cea mai
2nc,p,toare=
G Jane. a spus <eter i a 7/mbit=
G Aici am stocat tot ce ne1au dat= Si3ur. 2n mod o+icial. aceste computere nu sunt le3ate la nici o
re*ea= Sunt +olosite doar la instruirea studen*ilor= #ar inspectorii Con3resului nu calc, aici= Au 0,7ut tot ce
0oiau c/nd au 0eri+icat noua noastr, instala*ie= Con+orm codurilor. respect/nd re3ulile G suntem cet,*eni
loiali i ascult,toriH ?i totui. mi1e team, c, aici s1au comis nite acte de ne3li>en*,= #e eDemplu. se pare c,
eDist, o le3,tur, intermitent, cu ansiblul uni0ersit,*ii= C/nd un ansiblu transmite un mesa> 2n a+ara lumii. el
nu e conectat la computere dec/t prin le3,tura o+icial, i prote>at,. cu de+a7are temporal,= #ar c/nd ansiblul
se conectea7, la c/te0a destina*ii eDcentrice G satelitul samoan. de pild,. sau la o colonie 2ndep,rtat, care.
c:ipurile. nu are le3,tur, cu toate ansiblurile din cele O Sut, de umi G atunci se stabilete o le3,tur, 0ec:e.
iar ansiblul +olosete inte3ral ceea ce se a+l, aici=
%,dit amu7at. <eter a pu+nit 2n r/s= ui Ban31'u i1a pl,cut sunetul acelui :o:ot. dar s1a sim*it de
asemenea pu*in 3eloas, la 3/ndul c, Jane s1ar putea 2ntoarce la el=
G ?i 2nc, ce0a ciudat. a spus +iul lui Grace= Aici s1a instalat i unul dintre noile computere. dar cu
nite modi+ic,ri= Nu pre7int, rapoarte corecte c,tre pro3ramul principal= Uit, s,1l in+orme7e c, eDist, o
le3,tur, 2n timp util. :iperrapid,. cu aceast, re*ea de mod, 0ec:e= $uinos c, nu raportea7, asta. pentru c, 2n
acest +el permite o le3,tur, ile3al, 2ntre aceast, re*ea 0ec:e. conectat, la ansiblu. i noul sistem care nu
admite amestecul 7eului= Aadar. cererile de in+orma*ii pot +i aprobate. iar ele arat, per+ect le3al pentru orice
so+tEare de 0eri+icare. deoarece pro0in de la acest computer nou. per+ect le3al. dar cu nite de+ec*iuni
uimitoare=
<eter 7/mbea tot mai 2nc/ntat=
G A trebuit s, lucra*i +oarte repede ca s, reui*i=
G 'alu ne1a spus c, 7eul urma s, moar,. dar 2mpreun, cu 7eul am pus la punct un plan= Acum.
sin3ura problem, este G 0a putea el s, 3,seasc, drumul p/n, aiciC
G Cred c, da. a spus <eter= Si3ur. nu seam,n, cu ceea ce a0ea 2nainte. nici m,car pe departe=
G Am 2n*eles c, mai eDist, pe ici. pe colo. instala*ii similare= Nu multe. ade0,rat. iar barierele create
de de+a7area temporal, 0or +ace ca 7eul s, aib, acces la toate in+orma*iile. dar nu poate s, utili7e7e noile
re*ele ca parte a propriului proces de 3/ndire= ?i totui e ce0a= <oate c, a>un3e=
G A*i tiut cine eram 2nc, 2nainte de a a>un3e aici. a spus Ban31'u= F,cea*i de>a parte din planul lui
Jane=
G Cred c, do0e7ile 0orbesc de la sine. a 7is +iul lui Grace=
G Atunci de ce ne1a adus Jane aiciC a 0rut s, tie Ban31'u= Ce a +ost 3o3ori*a aceea c, noi trebuia
s, oprim Flota usitan,C
G Nu tiu. a spus <eter= ?i nu cred c, tie cine0a de aici= <oate c, Jane a 0rut s, ne a+l,m 2ntre
prieteni. ca s, ne poat, 3,si= Am 2ndoieli c, pe lumea %/ntului #i0in eDist, aa ce0a=
G ?i poate. a spus Ban31'u. urm/nd +irul 3/ndurilor ei. poate a 0rut s, +ii aici. cu 'alu i Grace.
c/nd a0ea s, 0in, ora mor*ii ei=
G ?i a mea. a spus <eter= Adic,. eu ca "nder. bine2n*eles=
G ?i poate. a 7is Ban31'u. dac, ea nu mai eDista ca s, ne prote>e7e prin manipularea datelor. 0oia s,
r,m/nem 2ntre prieteni=
G Si3ur. a 2nt,rit +iul lui Grace= "a e 7eitate. are 3ri>, de oameni=
G #e credincioii ei. adic,C a 2ntrebat Ban31'u=
<eter a pu+nit=
G #e prietenii ei. a preci7at b,iatul= n Samoa. 2i trat,m pe 7ei cu mare respect. dar suntem i prietenii
lor. i atunci c/nd putem. 2i a>ut,m pe cei buni= #in c/nd 2n c/nd. 7eii au ne0oie de a>utorul oamenilor= Cred
c, am procedat bine. ce p,rere a0e*iC
G Foarte bine. l1a asi3urat <eter= A*i +ost +oarte +ideli=
&,iatul radia de +ericire=
Cur/nd au a>uns la noua instala*ie de computere i au 0,7ut cum. cu mare +ast. preedintele
uni0ersit,*ii a ap,sat butonul pentru acti0area pro3ramului care pornea i controla ansiblul principal= !mediat
au urmat mesa>e i pro3rame de testare puse la dispo7i*ie de Con3resul Stelar. 0eri+ic/nd i eDamin/nd
sistemul uni0ersit,*ii pentru a nu eDista erori de securitate i pentru ca toate protocoalele s, +ie strict
respectate= Ban31'u a sim*it c/t de 2ncorda*i erau to*i cei pre7en*i G mai pu*in 'alu. care p,rea s, nu tie ce
era +rica G iar c/te0a minute mai t/r7iu. pro3ramele au 2nc:eiat inspec*ia i au 2ntocmit raportul= 'esa>ul prin
care Con3resul declara sistemul drept corespun7,tor i si3ur a sosit imediat= Falsurile i detururile nu
+useser, sesi7ate=
G ?i alt, dat,. a murmurat Grace=
G Cum a+l,m dac, toate pre3,tirile 0oastre au a0ut re7ultateC a 2ntrebat1o discret Ban31'u=
G O s, ne anun*e <eter. i1a r,spuns Grace. p,r/nd surprins, c, Ban31'u 2nc, nu 2n*elesese acest
lucru= Nestemata din urec:e G satelitul samoan 2i 0a 0orbi=
Ol:ado i Gre3o urm,reau semnalele ansiblului care 0reme de dou,7eci de ani +usese conectat doar
la na0et, i la na0a lui Ja-t= <rimea din nou un mesa>= Se restabiliser, le3,turile cu patru ansibluri de pe alte
lumi. unde 3rupuri de simpati7an*i ai usitaniei G sau m,car prieteni de1ai lui Jane G d,duser, curs
instruc*iunilor ei pri0ind modalitatea de a ocoli 2n parte noile re3lement,ri= Nu se transmisese un mesa> 2n
ade0,ratul 2n*eles al cu0/ntului. pentru c, oamenii nu a0eau ce s,1i comunice= !deea era de a p,stra le3,tura
2n +unc*iune. ast+el ca Jane s, poat, c,l,tori pe ea i s, se conecte7e la o p,rticic, din 0ec:ea ei capacitate=
Nimic din toate acestea nu se reali7ase cu participarea celor de pe usitania= Toat, pro3ramarea se
+,cuse prin e+ortul eDtrem de e+icient al lucr,toarelor ',tcii. cu a>utorul oca7ional al pe9ueninos. Ol:ado i
Gre3o +useser, in0ita*i 2n ultima clip,. doar ca obser0atori= ns, ei au 2n*eles= Jane 0orbea cu 'atca. iar
aceasta. cu copacii1p,rin*i= Jane nu conlucrase cu oamenii de pe usitania. pentru c, sin3urul cu care
colaborase +usese 'iro. care a0ea de +,cut altce0a pentru ea. i "nder. care 2i scosese nestemata din urec:e
2nainte de a muri= Ol:ado i Gre3o discutaser, 2n detaliu toate problemele imediat ce pe9uenino numit
S,ritorul1peste1Ap, le eDplicase ce se petrecea i1i c:emase s, 0ad,=
G Cred c, Jane s1a sim*it oarecum dornic, s, s+ide7e. a spus Ol:ado= #ac, "nder a respins1o. iar
'iro era ocupat===
G Ori cu oc:ii doar dup, %alentine. s, nu uit,m. a 7is Gre3o=
G #a. i atunci a 0rut s, +ac, asta +,r, a>utorul oamenilor=
G #ar cum ar putea +unc*ionaC a 2ntrebat Gre3o= nainte. era conectat, la miliarde de computere=
Acum. are la dispo7i*ie cel mult c/te0a mii de care se poate slu>i= Nu e su+icient= "la i Auara nu se 0or mai
2ntoarce= ?i nici 'iro=
G <oate c, nu. a spus Ol:ado= N1ar +i prima oar, c/nd pierdem membri ai +amiliei 2n slu>ba unei
cau7e m,re*e=
S1a 3/ndit la bine1cunoscu*ii p,rin*i ai mamei. Os %enerados. a c,ror sancti+icare era doar o
c:estiune de timp G dac, un repre7entant al <apei a0ea s, 0in, pe usitania pentru a eDamina do0e7ile= ?i
tat,l lor ade0,rat. ibo. i tat,l lui care muriser, 2nainte ca odraslele lui No0in:a s, a+le m,car c, erau rude=
To*i muriser, 2n numele tiin*ei. Os %enerados 2n lupta pentru st,0ilirea #escoladei. <ipo i ibo 2n e+ortul
de a comunica i 2n*ele3e pe pe9ueninos. Fratele lor. 6im. murise ca un martir. 2ncerc/nd s, 2ndrepte o
ne2n*ele3ere 3ra0, dintre oameni i pe9ueninos. !ar acum. "nder. tat,l lor adopti0. murise 2n 2ncercarea de a
3,si o modalitate de a o sal0a pe Jane i. prin ea. c,l,toria cu 0ite7, superioar, luminii= #ac, 'iro. "la i
Auara ar muri 2n str,dania de a reali7a comunicarea cu descoladores. asta ar +ace parte din tradi*ia +amiliei=
G ', 2ntreb ce e cu noi. a 7is Ol:ado. pentru c, nimeni nu ne1a cerut s, murim 2n numele unor cau7e
nobile=
G Nu la asta mi1e 3/ndul acum. a spus Gre3o. ci la +lota care se 2ndreapt, spre noi= Asta ar +i
su+icient ca s, murim am/ndoi=
&rusc. a3ita*ia celor din >urul terminalelor le1a su3erat c, ateptarea se 2nc:eiase=
G A0em le3,tura cu Samoa. a spus S,ritorul1peste1Ap,= !ar acum. cu 'emp:is= ?i cu Calea= 4e3ira=
A eDecutat un mic dans. tipic pentru pe9ueninos c/nd 2i eDprimau 2nc/ntarea= Se conectea7, cu to*ii=
<ro3ramele de c,utare nu i1au descoperit=
G #ar 0a +i de a>unsC a 2ntrebat Gre3o= Na0ele stelare se 0or deplasaC
S,ritorul1peste1Ap, a ridicat din umeri=
G %om a+la c/nd *i se 2ntoarce +amilia=
G 'ama nu 0rea s, or3ani7e7e 2nmorm/ntarea dec/t dup, 2ntoarcerea lor. a preci7at Gre3o=
Au7ind numele lui "nder. S,ritorul1peste1Ap, s1a 2ntristat=
G Omul care l1a dus pe 4uman 2n a Treia %ia*,. a 7is el= ?i aproape c, n1a r,mas nimic din el care s,
+ie 2n3ropat=
G ', 2ntreb dac, 0or trece s,pt,m/ni sau luni p/n, c/nd Jane 2i 0a rec,p,ta puterea G dac, 0a reui
s, +ac, totul. a spus Gre3o=
G Nu tiu. a spus S,ritorul1peste1Ap,=
G Au aer doar pentru c/te0a s,pt,m/ni. a 7is Gre3o=
G Nu tie. a spus Ol:ado=
G Asta tiu. a spus Gre3o= #ar 'atca tie= !ar ea le 0a spune copacilor1p,rin*i= Credeam=== 0estea s1a
r,sp/ndit peste tot=
G Cum ar putea ti 'atca ce se 0a 2nt/mpla 2n 0iitorC a 2ntrebat Ol:ado= Cum ar putea ti cine0a ce
poate s, reali7e7e JaneC Acum suntem le3a*i de alte lumi= Unele por*iuni ale memoriei de ba7, au +ost
restabilite 2n secret pe re*eaua de ansiblu= S1ar putea s, le 3,seasc,= Cine tieC #ac, le 3,sete. ar putea +i
insu+iciente= !ar S,ritorul1peste1Ap, nu are idee=
Gre3o s1a 2ntors cu spatele=
G "u tiu. a 7is el=
G Ne este team, tuturor. a 7is Ol:ado= </n, i ',tcii= Nimeni nu 0rea s, moar,=
G Jane a murit. dar n1a r,mas moart,. a 7is Gre3o= #up, p,rerea lui 'iro. ai.a lui "nder tr,iete ca
<eter pe alt, lume= ',tcile mor. iar amintirile lor continu, s, r,m/n, 0ii 2n mintea +iicelor= Pe9ueninos a>un3
s, tr,iasc, sub +orm, de copaci=
G Unii dintre noi. a preci7at S,ritorul1peste1Ap,=
G #ar noi% a 2ntrebat Gre3o= Noi 0om disp,rea= Ce importan*, mai are. pentru cei care i1au +,cut
planuri. munca pe care am des+,urat1oC Copiii pe care i1am crescutC S1a uitat cu sub2n*eles la Ol:ado= Ce
mai contea7, c, ai o +amilie mare i +ericit,. dac, sunte*i ucii cu to*ii 2ntr1o clip, de bomba aceeaC
G Nici o clip, din 0ia*a +amiliei mele nu s1a risipit. a 7is 2ncet Ol:ado=
G #ar important e s, mer3i mai departe= S, te conecte7i la 0iitor=
G Asta e doar o parte. si3ur. l1a aprobat Ol:ado= O parte a scopului este momentul ales= ?i alta e
re*eaua de le3,turi= e3,turi de la su+let la su+let= #ac, scopul 0ie*ii este de a se perpetua 2n 0iitor. atunci
nimic n1ar a0ea sens. pentru c, totul ar +i ateptare i pre3,tire= "Dist, +ructi+icare. Gre3o= 'ai e +ericirea pe
care am a0ut1o= Fericirea +iec,rui moment= S+/ritul 0ie*ii noastre. c:iar dac, nu eDist, o continuare direct,.
+,r, urmai. 2nc:eierea 0ie*ii noastre nu ter3e 2nceputul ei=
G #ar asta nu 2nseamn, nimic. a spus Gre3o= #ac,1*i mor copiii. atunci e o risip,=
G &a nu. a spus 2ncet Ol:ado= %orbeti aa pentru c, nu ai copii. Gre3uin:o= #ar nimic nu s1a risipit=
Copilul pe care 2l *ii 2n bra*e doar o 7i 2nainte de a muri. nici asta nu e o risip,. pentru c, o 7i e su+icient,
pentru un scop 2n sine= "ntropia a +ost dat, 2napoi cu o or,. o 7i. o s,pt,m/n,. o lun,= #oar pentru c, am
putea muri cu to*ii de pe lumea asta mic, nu anulea7, 0ia*a a0ut, 2nainte de moarte=
Gre3o a cl,tinat din cap=
G &a da. Ol:ado= 'oartea anulea7, totul=
Ol:ado a ridicat din umeri=
G Atunci de ce te mai osteneti s, +aci at/teaC <entru c,. 2ntr1o bun, 7i. 0ei muri= #e ce s, mai a0em
copiiC ntr1o 7i. 0or muri i ei. la +el i copiii lor. i aa mai departe= C/nd0a. stelele se stin3 sau eDplodea7,=
ntr1o 7i. moartea ne 0a acoperi pe to*i precum apa unui lac i probabil nimic nu 0a mai ap,rea la supra+a*, ca
s, arate c, am eDistat 0reodat,= #ar noi am e8istat i. c/t am tr,it. am +ost 0ii= Acesta este ade0,rul G care a
eDistat. eDist, i 0a eDista G nu ceea ce putea +i. ar +i trebuit s, +ie sau n1a +ost nicic/nd= #ac, murim. moartea
noastr, are semni+ica*ie pentru restul uni0ersului= C:iar dac, 0ie*ile nostre r,m/n necunoscute. +aptul c, a
tr,it cine0a aici i a murit 0a a0ea repercusiuni. 0a modela uni0ersul=
G Aadar. 2n*elesul acesta te satis+aceC a 2ntrebat Gre3o= S, mori pentru a da o lec*ieC S, mori pentru
ca oamenii s, se simt, cumplit pentru c, te1au ucisC
G %ia*a poate a0ea sensuri i mai ne+ericite=
S,ritorul1peste1Ap, i1a 2ntrerupt:
G Acum e le3at i ultimul ansiblu pe care1l ateptam= Acum sunt toate conectate=
Au t,cut= Sosise 0remea ca Jane s,1i 3,seasc, drumul spre sine. dac, putea=
Au ateptat=
<rin una dintre lucr,toarele ei. 'atca a 0,7ut i a au7it 0estea restabilirii le3,turilor prin ansiblu=
G /ra timpul, le1a spus ea copacilor1p,rin*i=
G -a putea% 2 poi ndruma%
G 2 pot conduce spre un loc unde eu nu pot ptrunde, a spus 'atca= #rebuie s*i gseasc singur
drumul. /u nu pot dect s*i spun c e vremea.
G 4eci doar ne uitm%
G 4oar eu m pot uita, a spus 'atca= Tu eti o parte a ei sau ea e o parte din voi. $i.a ei e legat de
reeaua voastr prin intermediul copacilor*mam. Pregtii*vF
G Pentru ce%
G :*o aDutai pe +ane.
G 1e i trebuie% 1nd va avea nevoie%
G 0u tiu.
A+lat la terminalul ei de pe na0a nau+ra3iat,. lucr,toarea ',tcii a ridicat brusc pri0irea. apoi s1a
ridicat de pe scaun i s1a 2ndreptat spre Jane=
Jane i1a 2ntrerupt munca=
G Ce s1a 2nt/mplatC a 2ntrebat ea cu un aer absent= Apoi. amintindu1i semnalul pe care 2l atepta. s1a
uitat la 'iro. care se 2ntorsese s, 0ad, ce se petrecea= Trebuie s, plec. a spus ea=
Apoi s1a l,sat moale pe scaun. ca i cum ar +i leinat=
'iro a s,rit de pe scaun5 "la era prea departe= ucr,toarea 2i des+,cuse de>a centura de +iDare pe
scaun i o ridica= 'iro a a>utat1o s, care corpul lui Jane pe coridoarele unde era imponderabilitate. c,tre
paturile a+late 2n partea din spate a na0ei= Acolo au ae7at1o i au +iDat1o de pat= "la a eDaminat1o=
G #oarme ad/nc. a anun*at ea= $espir, +oarte 2ncet=
G Com,C a 2ntrebat 'iro=
G Func*ionea7, c/t s, r,m/n, 2n 0ia*,. a preci7at "la= n a+ar, de asta. nu are nimic=
G 4aide*i. a 7is Auara din pra3= S, ne 2ntoarcem la treab,=
Furios. 'iro s1a r,sucit spre ea. dar "la l1a potolit=
G #ac, 0rei. po*i r,m/ne s1o supra0e3:e7i. a 7is ea. dar Auara are dreptate= A0em de lucru= "a +ace
munca ei=
'iro a re0enit l/n3, Jane i i1a atins m/na. a luat1o i i1a str/ns1o= Ceilal*i au ieit din dormitor= KNu
m, au7i. nu m, sim*i. nu m, 0e7i. a spus 'iro 2ncet= #e aceea. cred c, pentru tine nu sunt aici= #ar nu te pot
p,r,si= #e ce anume mi1e team,C 'urim cu to*ii dac, *ie nu1*i reuete ceea ce +aci acum= #eci nu de
moartea ta m, tem=
" 0orba de 0ec:iul sine= #e eDisten*a ta dinainte. 2ntre computere i ansibluri= Ai +,cut o 2ncercare cu
un corp uman. dar c/nd 2*i restabileti 0ec:ile puteri. 0ia*a ta uman, 0a +i doar o p,rticic, din tine= #oar un
impuls sen7orial. 2ntre milioane de alte impulsuri= Un ne2nsemnat 3rup de amintiri. pierdute 2ntr1o mare
copleitoare de amintiri= %ei putea s,1mi dedici o parte minuscul, a aten*iei tale. iar eu nu 0oi ti niciodat,
dac, sunt sau nu un 3/nd peri+eric din 0ia*a ta=L
KAcesta e doar unul dintre nea>unsurile cu care te con+run*i c/nd iubeti pe cine0a mai mult dec/t pe
tine 2nsu*i. i1a 7is 'iro= Nu 0oi cunoate niciodat, deosebirea= "a 0a re0eni. iar eu m, 0oi bucura de timpul
pe care 2l 0om petrece 2mpreun, i nu 0oi ti c/t de pu*in, 0reme i e+ort 2i re7er0, ea pentru a +i cu mine=
Sunt ce0a auDiliar. at/ta tot=L
Apoi a cl,tinat din cap. a dat drumul m/inii ei i a p,r,sit 2nc,perea= KN1o s, ascult 0ocea disper,rii.
i1a 7is= Trebuie s, 2mbl/n7esc aceast, +iin*, deosebit, i s1o +ac scla0a mea. ast+el ca +iecare moment al
0ie*ii ei s,1mi apar*in,C S,1i siluiesc pri0irea pentru ca ea s, nu mai 0ad, dec/t c:ipul meuC Trebuie s, m,
bucur c, sunt o parte a ei. 2n loc s, +iu ranc:iunos c, nu repre7int mai mult=L
S1a 2ntors la locul lui i s1a apucat de treab,= C/te0a momente mai t/r7iu. s1a ridicat din nou i a
re0enit la ea= #ac, nu o a0ea al,turi se sim*ea inutil= Nu se putea 3/ndi la nimic altce0a dec/t dac, tia
re7ultatul=
Jane nu era c:iar 2n deri0,= A0ea le3,turi ne2ntrerupte cu trei ansibluri din usitania i le1a 3,sit
uor= a +el de lesne a 3,sit noile le3,turi cu ansiblurile altor 7ece lumi= #e acolo. i1a croit drum prin desiul
de 2ntreruperi i bloca>e care prote>au ua ei secret, 2n sistem de pro3ramele de detec*ie ale Con3resului=
Totul se des+,ura aa cum pl,nuiser, ea i prietenii ei=
"ra 3reu. aa cum tia c, 0a +i= #ar nu +olosise niciodat, capacitatea inte3ral, a sistemului G dec/t
atunci c/nd controla na0e stelare= Atunci a0ea ne0oie de orice petic de memorie rapid, pentru a p,stra
ima3inea na0ei pe care o transporta= "0ident. pe cele doar o mie de computere nu eDista capacitate su+icient,=
?i totui. era o mare uurare s, p,trund, 2n pro3ramele pe care le utili7ase at/t de mult, 0reme ca s,
e+ectue7e procesele ei de 3/ndire. ser0itori pe care 2i +olosea aa cum i 'atca le eDploata pe lucr,toare G
Kdeci iat, 2nc, un aspect prin care sem,n cu eaL. i1a dat Jane seama= e1a pornit. apoi a eDplorat memoriile
care 2i lipsiser, at/t de acut 2n 7ilele dinainte= Se 3,sea din nou 2n posesia unui sistem mintal care 2i permitea
s, p,stre7e 7eci de ni0ele de aten*ie pentru procesele ce rulau simultan=
?i totui. sim*ea c, e ce0a 2n nere3ul,= Se a+la 2n corpul uman doar de o 7i i totui sinele electronic
pe care alt,dat, 2l sim*ise at/t de bo3at. acum era de>a mult prea redus= Nu pentru c, acum +unc*ionau at/t de
pu*ine computere= 'ai cur/nd era mic prin natur,= Ambi3uitatea c,rnii cerea o 0astitate de posibilit,*i care
pur i simplu nu puteau eDista 2ntr1o lume binar,= Fusese 0ie. ast+el 2nc/t reali7a acum c, s,laul ei electronic
2i o+erea doar o +rac*iune dintr1o 0ia*,= Oric/t de mult ar +i ob*inut 2n mileniile de 0ia*, ca main,. acest lucru
nu 2i aducea nici o satis+ac*ie 2n compara*ie cu cele c/te0a minute petrecute 2n acel corp alc,tuit din carne i
s/n3e=
C:iar dac, se 3/ndise s, p,r,seasc, %al1corpul. 2i d,duse seama 2n acea clip, c, n1o 0a putea +ace
niciodat,=
Aceea era r,d,cina ei. acum i pe 0ecie= %a trebui s, +ac, un e+ort considerabil ca s, se disperse7e 2n
sistemele acelea de computere= #intr1un impuls. nu 0a p,trunde 2n ele de bun,0oie=
#ar nu a0ea moti0e s, discute cu cine0a despre de7am,3irea ei= #eocamdat,= i 0a spune lui 'iro.
c/nd se 0a 2ntoarce la el= "l 0a asculta i nu 0a po0esti altcui0a= <robabil c, se 0a sim*i uurat= F,r, 2ndoial,
c, se temea c, ea 0a sim*i ispita de a r,m/ne 2n computere i nu 0a mai re0eni 2n trupul pe care 2nc, 2l sim*ea.
puternic i insistent. solicit/ndu1i aten*ie. c:iar 2n moliciunea unui somn at/t de pro+und= ns, 'iro nu a0ea
moti0e de team,= Nu1i petrecuse i el at/tea luni 2ntr1un corp care era at/t de limitat. 2nc/t abia suporta s,
tr,iasc, 2n elC Cur/nd. ea 0a rede0eni doar un locuitor al computerelor. la +el cum i el re0ine uneori 2n
corpul cu creierul a+ectat. care 2l torturase at/ta 0reme=
K?i totui este eu. parte din mine=L Asta 2i d,duser, prietenii. iar ea nu le 0a spune c/t de dureros era
s, se adapte7e din nou la acest +el m,runt de 0ia*,= ?i1a i*it +a*a 0ec:e. bine1cunoscut,. de Jane. deasupra
unui terminal din +iecare lume. le1a 7/mbit i a spus:
G %, mul*umesc. prieteni= Nu 0oi uita dra3ostea i +idelitatea 0oastr,= mi 0a trebui timp p/n, s, a+lu
c/t de mult 2mi este accesibil. i c/t nu= Atunci c/nd a+lu. 0, 0oi anun*a ce tiu= #ar 0, asi3ur c,. dac, 0oi
reali7a ce0a comparabil cu ceea ce am reuit 2nainte. 0, sunt datoare tuturor pentru aceast, restabilire a mea=
%, eram de>a prieten, pentru totdeauna5 acum 0, r,m/n 0enic 2ndatorat,=
!1au r,spuns5 a au7it toate r,spunsurile i a discutat cu ei +olosindu1i doar o mic, parte din aten*ie=
$estul din ea a 2nceput eDplorarea= A descoperit inter+e*e desc:ise cu principalele sisteme de
computere pe care le proiectaser, pro3ramatorii Con3resului Stelar= "ra destul de uor s, le prade de orice
in+orma*ie dorea G 2n c/te0a momente i1a croit drum p/n, la +iierele ultrasecrete ale Con3resului i a
descoperit +iece speci+ica*ie i protocol ale noilor re*ele= #ar toate sonda>ele ei s1au des+,urat la m/na a
doua5 ca i cum. pe 2ntuneric. i1ar +i muiat de3etele 2ntr1un 0as cu dulciuri. +,r, s, 0ad, ce atin3e= <utea
trimite mici pro3rame de c,utare ca s,1i aduc, orice ar +i dorit5 acestea erau diri>ate de protocoale 3reoaie.
care le permiteau s, +ac, 2ntr1un +el descoperiri oarecum din 2nt/mplare. eDtr,3/nd in+orma*ii tan3en*iale pe
care reuise s, le atra3, spre ea= #ac, dorea s, 2i pedepseasc,. a0ea puterea de a sabota= Ar +i putut s,
bloc:e7e totul. s, distru3, toate datele= #ar nimic din toate acestea. nici descoperirea de secrete. nici
r,7bunarea nu a0eau nimic de a +ace cu ceea ce 2i trebuia acum= !n+orma*iile 0itale pentru ea +useser, sal0ate
de prieteni= A0ea ne0oie de capacitate i tocmai pe aceea nu o 3,sea= Noile re*ele erau de+a7ate i dep,rtate
de proDimitatea ansiblurilor. ast+el c, nu le putea +olosi pe acestea din urm, pentru 3/ndirea ei= A 2ncercat s,
3,seasc, modalit,*i de a desc,rca i a re2nc,rca datele su+icient de rapid ca s, le poat, +olosi pentru a duce o
na0, 2n "Dterior i apoi 2napoi. 2n !nterior. dar pur i simplu nu era destul de iute= n "Dterior puteau a>un3e
doar por*iuni din na0,. iar 2napoi nu se 2ntorcea aproape nimic=
KAm cunotin*ele necesare= mi lipsete spa*iul=L
n acest timp. ai.a ei 2i des+,ura circuitul= n +iecare secund, trecea de multe ori prin %al1trupul
le3at de un pat din na0a stelar,= Tot de at/tea ori atin3ea ansiblurile i computerele re*elei restabilite. c:iar
dac, aceasta era trunc:iat,= ?i tot de multe ori pe secund, r,t,cea prin le3,turile dantelate dintre copacii1
mam,=
AiOa ei a urmat acel circuit de 7ece mii de ori. apoi a 2n*eles c,. de +apt. copacii1mame puteau ser0i
drept loc de stocare= "i a0eau eDtrem de pu*ine 3/nduri proprii. dar structurile eDistau i ei puteau p,stra
amintiri i nici nu eDistau sisteme care s, 2nt/r7ie procesul= <utea 3/ndi. re*ine 3/ndul. 2l putea eDtra3e
instantaneu= !ar copacii1mame a0eau ad/ncimi +ractale5 putea stoca amintirile structurate pe straturi. 3/nduri
2n interiorul altor 3/nduri. tot mai departe 2n structurile i desenele celulelor 0ii. +,r, s, inter+ere7e cu
3/ndurile dulci1con+u7e ale copacilor 2nii= "ra un sistem de stocare cu mult mai bun dec/t orice re*ea de
computere5 inerent. era mult mai cuprin7,tor dec/t orice dispo7iti0 binar= #ei eDistau cu mult mai pu*ini
copaci1mame dec/t computere. c:iar 2n re*eaua ei nou, i redus,. pro+un7imea i bo3,*ia distribu*iei
memoriei 2nsemna c, era mult mai mult spa*iu pentru date care puteau +i recuperate mai rapid= Cu eDcep*ia
recuper,rii datelor de ba7,. a amintirilor ei despre 7boruri stelare din trecut. Jane nu mai a0ea ne0oie s,
utili7e7e computerele deloc= Calea c,tre stele era asi3urat, acum de copaci=
ntr1o na0, a+lat, pe supra+a*a usitaniei. o lucr,toare a ',tcii atepta= Jane a 3,sit1o cu uurin*, i
i1a amintit +orma na0ei= #ei. 0reme de o 7i. KuitaseL cum se e+ectuea7, un 7bor stelar. memoria i1a re0enit
i a reuit +,r, probleme. 2mpin3/nd na0a 2n "Dterior. apoi. o clip, mai t/r7iu. aduc/nd1o 2napoi 2n !nterior.
numai c,. de ast, dat,. la c/*i0a -ilometri dep,rtare. 2ntr1un lumini din +a*a intr,rii cuibului 2n care se 3,sea
'atca= ucr,toarea s1a ridicat de la terminal. a desc:is ua i a ieit= Nu se s,rb,torea nimic= 'atca a pri0it
doar prin oc:ii lucr,toarei pentru a 0eri+ica dac, 7borul reuise. apoi a eDaminat corpul lucr,toarei i na0a 2n
sine pentru a se con0in3e c, 2n 7bor nu se pierduse sau se deteriorase nimic=
Jane a au7it 0ocea ',tcii ca 0enind de departe. pentru c, s1a retras instincti0 din +a*a unei surse de
3/ndire at/t de puternice= A au7it un mesa> retransmis. 3lasul lui 4uman. 0orbindu1i 2n minte:
#otul e bine. Poi continua.
Apoi s1a 2ntors la na0a care con*inea corpul ei 0iu= C/nd transporta al*i oameni. 2l l,sa cu propriile
ai.a ca s, 0e3:e7e asupra c,rnii ei i s, o men*in, intact,= $e7ultatul +usese crearea :aotic, a lui 'iro i
"nder. cu +oamea lor de trupuri di+erite de cele 2n care tr,iau de +apt= Acel e+ect era acum 2mpiedicat acum.
l,s/ndu1l pe c,l,tor s, mai stea o clip,. o +rac*iune de secund, 2n "Dterior. 2ndea>uns de mult pentru ca toate
p,r*ile +iec,rei persoane i ale +iec,rui lucru s, +ie laolalt,= #e ast, dat, totui. ea trebuia s, *in, laolalt, o
na0, i pe %al1corpul. i s, 2i tra3, dup, sine pe 'iro. "la. Stin3,torul1de Fl,c,ri. Auara i pe o lucr,toare a
',tcii= Nu a0ea dreptul s, +ac, 0reo 3reeal,=
?i totui. +unc*iona destul de uor= Na0eta +amiliar, era re*inut, cu uurin*, 2n memorie5 mai c,rase
oameni de multe ori= Noul ei trup 2i era de>a at/t de bine cunoscut 2nc/t. spre uurarea ei. nu trebuia s, +ac,
e+orturi deosebite pentru a1l men*ine 2mpreun, cu na0a= Sin3ura noutate era c,. 2n loc s, trimit, i s, readuc,.
se deplasa i ea= <ropria ai.a mer3ea 2n "Dterior 2mpreun, cu restul=
Asta. 2n sine. era sin3ura problem,= C/nd a>un3ea 2n "Dterior. nu 2i d,dea seama c/t de lun3, era
ederea= <utea +i o or,= Un an= O picosecund,= "a nu mai ieise 2n "Dterior p/n, atunci= "ra n,ucitor. apoi
2nsp,im/nt,tor c, nu a0ea nici o r,d,cin, sau ancor,= KCum m, mai 2ntorcC #e ce sunt le3at,CL
C:iar 2n momentele de panic, 2n care 2i punea aceast, 2ntrebare. i1a 3,sit i ancora. pentru c,
imediat ce ai.a ei a +,cut un sin3ur circuit al lui %al1corpul 2n "Dterior. ea a s,rit s,1i +ac, circuitul
copacilor1mame= n acea clip, ea a c:emat 2napoi na0a i tot ce con*inea aceasta. i a plasat1o unde a dorit. 2n
7ona de ateri7are a stelar1portului de pe usitania=
A 0eri+icat totul cu 3rab,= Nu lipsea nimic= $euise= Oamenii nu a0eau s, moar, 2n spa*iu= <utea
e+ectua 7borul stelar. c:iar dac, se a+la la bord= ?i dei nu a0ea s, se deplase7e prea des G +usese prea
2nsp,im/nt,tor. c:iar dac, le3,tura ei cu copacii1mame o sus*inea G acum tia c, putea readuce na0ele 2n
7bor +,r, nici o problem,==
'alu a stri3at de uimire. iar ceilal*i s1au 2ntors s,1l pri0easc,= O 0,7user, cu to*ii pe Jane1+a*a 2n
aerul de deasupra terminalelor. o sut, de Jane1+e*e 2n 2ntrea3a 2nc,pere= n acel moment au o0a*ionat i s1au
bucurat= !ar Ban31'u i1a pus 2ntrebarea: K?i acum ce se mai petreceCL
G @eul a micat na0aH a eDclamat 'alu= @eul i1a re3,sit puterea=
Ban31'u a au7it 0orbele i s1a 2ntrebat 2n sinea ei cum de tia 'alu aa ce0a= #ar <eter. c:iar dac,
se minuna. a pri0it tirea 2n mod personal= A 2mbr,*iat1o. a ridicat1o de pe p,m/nt i s1a rotit cu ea 2n bra*e=
G Suntem din nou liberi. a stri3at el. iar 3lasul lui a r,sunat la +el de 0esel ca acela al lui 'alu=
Suntem liberi s, cutreier,mH
n acea clip,. Ban31'u a 2n*eles c, b,rbatul pe care 2l iubea era. 2n str,+unduri. acelai b,rbat. "nder
Bi33in. care cutreierase o lume dup, alta timp de trei mii de ani= #e ce +usese <eter at/t de t,cut i de
2nne3urat p/n, atunci. iar acum eDplodase cu at/ta eDuberan*,C <entru c, nu +usese 2n stare s, suporte 3/ndul
c, 0a trebui s,1i tr,iasc, 0ia*a pe o sin3ur, lume=
Kn ce m1am b,3atC s1a 2ntrebat Ban31'u= Asta s,1mi +ie 0ia*a. o s,pt,m/n, aici. o lun, 2n alt,
parteCL
Apoi s1a 3/ndit: K?i ce dac,C #ac, e 0orba de o s,pt,m/n, cu <eter. dac, e o lun, al,turi de el.
atunci acesta 2i 0a +i c,minul= !ar dac, nu. 0oi a0ea timp su+icient s, reali7e7 un compromis= </n, i "nder s1
a stabilit 2n cele din urm, pe usitania=L
K<e de alt, parte. poate i eu sunt o r,t,citoare= Sunt 2nc, t/n,r, G de unde tiu ce +el de 0ia*, 0reau
s, ducC A0/nd1o pe Jane. care ne poate duce oriunde c/t ai clipi. putem 0edea cele O Sut, de umi i cele
mai recente colonii. i tot ce dorim c:iar 2nainte de a trebui s, ne 3/ndim c, e 0remea s, ne stabilim unde0a=L
Cine0a din camera de comand, a scos o eDclama*ie= 'iro i1a dat seama c, trebuia s, se ridice de
l/n3, trupul adormit al lui Jane i s, a+le ce se petrecea= #ar nu 0oia s,1i dea drumul la m/n,= Nu 0oia s,1i
de7lipeasc, oc:ii de la ea=
G S1a 2ntreruptH a stri3at Auara. 2n3ro7it, i +urioas,= Tocmai primeam transmisia lor i. brusc. nimic.
'iro aproape c, a i7bucnit 2n r/s= Cum de nu 2n*ele3ea AuaraC 'oti0ul pentru care nu mai primeau
mesa>e de la descoladores era c, nu se mai a+lau pe orbita planetei= Auara nu sim*ea apari*ia +or*ei
3ra0ita*ionaleC Jane reuise= i adusese acas,=
K#ar s1a adus i pe sineCL 'iro a str/ns1o de m/n,. s1a aplecat i a s,rutat1o pe obra7=
G Jane. a optit el= S, nu te r,t,ceti acolo= $,m/i aiciH $,m/i cu mineH
G &ine. i1a r,spuns ea=
?i1a ridicat capul de l/n3, +a*a ei i a pri0it1o 2n oc:i:
G Ai reuit. a 7is el=
G ?i a +ost c:iar uor. dup, at/tea 3ri>i= #ar nu cred c, trupul meu a +ost menit s, doarm, at/t de
ad/nc= Nu m, pot mica=
'iro a des+,cut c:in3ile care o *ineau de pat=
G A:. a 7is ea= '1ai le3at=
A 2ncercat s, se ridice. dar s1a 2ntins imediat la loc=
G Te sim*i sl,bit,C a 2ntrebat1o 'iro=
G Se 2n0/rte camera cu mine= <oate c, 0iitoarele 7boruri le 0oi +ace +,r, s, stau 2ntins,=
Ua s1a desc:is brusc= n cadrul ei a ap,rut Auara. tremur/nd de +urie=
G Cum de1ai 2ndr,7nit s, +aci asta +,r, s, m, pre0iiC
n spatele ei era "la. care 2ncerca s, o potoleasc,=
G <entru numele lui #umne7eu. Auara. ne1a adus acas,. nu e de a>unsC
G Unde *i1e buna cretereC a stri3at Auara= <uteai s, ne anun*i c, +aci eDperimentulH
G Te1a adus i pe tine 2napoi. nu 0e7iC a 7is 'iro i a r/s=
4o:otul lui a 2n+uriat1o i mai mult pe Auara=
G Nu1i uman,H #e aceea 2*i place at/t de mult. 'iroH Niciodat, n1ai +ost 2n stare s, te 2ndr,3osteti de
o +emeie adevrat. Care *i1e palmaresulC Te1ai 2ndr,3ostit de o +emeie care s1a do0edit a +i sora ta 0itre3,.
apoi de robotul creat de "nder. iar acum de un computer care poart, un trup uman ca pe o marionet,=
&ine2n*eles c,1*i 0ine s, r/7i 2n asemenea momente= N1ai sentimente umane=
Jane s1a ridicat i a sim*it c, picioarele 2i tremur,= 'iro a +ost 2nc/ntat s, constate c, ea 2i re0enea
at/t de repede dup, ora petrecut, 2ntr1o stare 0ecin, cu coma= Abia dac, a luat 2n seam, acu7a*iile Auarei=
G %,d c, m, i3nori. tic,los ce etiH i1a r,cnit Auara 2n +a*,=
"l nu a luat1o 2n seam,. sim*indu1se. de +apt. calm i 2ndrept,*it 2n atitudinea lui= (in/ndu1l de m/n,.
Jane a mers pu*in 2n urma lui. trec/nd de Auara i ieind din camer,= C/nd a trecut prin dreptul lui Auara.
aceasta a stri3at:
G Nu eti 7eu ca s, ai dreptul s, m, arunci dintr1un loc 2n altul +,r, s, m, 2ntrebiH ?i i1a +,cut un 0/nt
lui Jane=
Nu o 2mpinsese prea tare= ns, Jane s1a ciocnit de 'iro= "l s1a 2ntors. 2n3ri>orat c, ea ar putea c,dea=
$,sucindu1se. a reuit s, 0ad, cum Jane i1a r,s+irat de3etele m/inii i a 2mpins1o pe Auara. mult mai tare=
Auara s1a lo0it cu capul de peretele coridorului. iar apoi. pier7/ndu1i ec:ilibrul. a c,7ut la picioarele "lei=
G A 2ncercat s, m, ucid,H a stri3at ea=
G #ac, 0oia s, o +ac,. a 7is "la cu bl/nde*e. te1ai roti acum pe orbit, 2n >urul planetei acelor
descoladores=
G ', ur/*i cu to*iiH a stri3at Auara i a i7bucnit 2n lacrimi=
'iro a desc:is ua na0etei i a condus1o pe Jane la lumina soarelui= "ra primul pas pe care ea 2l
+,cea pe supra+a*a unei planete. prima ra7, de soare pe care o 0edea cu oc:i umani= A r,mas pe loc. parc,
2n3:e*at,. apoi i1a 2ntors capul s, 0ad, mai mult. i1a 2n,l*at +a*a c,tre cer. dup, care a dat 2n lacrimi i s1a
a3,*at de 'iro=
G %ai. 'iroH ', copleeteH " mult prea +rumosH
G S, 0e7i cum arat, prim,0ara. a 7is el +,r, s, se 3/ndeasc,=
C/te0a momente mai apoi. ea i1a re0enit su+icient ca s, pri0easc, din nou lumea i s, p,easc,
nesi3ur al,turi de el= Au 0,7ut un aparat de 7bor 0enind spre ei dinspre 'ila3re G probabil erau Ol:ado i
Gre3o. sau %alentine i Ja-t= A0eau s, o 2nt/lneasc, pentru prima oar, pe Jane1ca1%al= %alentine. mai mult
ca oricine. i1o 0a aminti pe %al i1i 0a sim*i lipsa. 2n 0reme ce. spre deosebire de 'iro. nu 0a a0ea amintiri
despre Jane. pentru c, nu +useser, at/t de apropiate= #ar 'iro era con0ins c, %alentine 0a p,stra 2n sine
su+erin*a pe care o sim*ea pentru %al5 +a*, de Jane trebuia s, se arate primitoare i curioas,= Aa era
%alentine= <entru ea era mai important s, 2n*elea3, dec/t s, >eleasc,= A0ea sentimente ad/nci +a*, de toate
lucrurile. dar nu se l,sa purtat, de durere sau de su+erin*, care ar +i ap,rut 2ntre ea i cunoaterea mai
pro+und,=
G N1ar +i trebuit s1o +ac. a spus Jane=
G Ce anumeC
G S, +olosesc 0iolen*a +i7ic, +a*, de Auara. a 7is Jane pe un ton 2ndurerat=
'iro a ridicat din umeri=
G Asta a i 0rut. a 7is el= Ai au7it ce pl,cere i1a +,cut=
G Nu. nu 0rea asta. a spus Jane= n ad/ncul su+letului. nu 0rea aa ce0a= Ar dori ceea ce1i dorete
+iecare G s, +ie iubit, i ocrotit,. s, tr,iasc, +rumos. s, se bucure de respectul celor pe care 2i admir,=
G #a. te cred pe cu0/nt. a 7is 'iro=
G &a nu. 'iro. trebuie s, 2n*ele3i c, aa e. a insistat Jane=
G #a. 2n*ele3. a r,spuns 'iro= #ar am renun*at cu ani 2n urm, s, mai 2ncerc= <reten*iile lui Auara au
+ost i sunt at/t de mari. 2nc/t ar putea 2n3:i*i o persoan, ca mine de 7ece ori i tot n1ar +i mul*umit,= Atunci
a0eam i eu neca7uri= Nu m, condamna pentru c, a i3nora1o= Nenorocirea ei e at/t de mare. 2nc/t ar +i
ne0oie de mult mai mult, +ericire care s, o 2nlocuiasc,=
G Nu te condamn. a spus Jane= Numai c,=== eu trebuia s, tiu c, tu *i1ai dat seama c/t de mult te
iubete i are ne0oie de tine= %oiam s, +ii===
G S, +iu ca "nder. a spus 'iro=
G %oiam s, dai tot ce e mai bun din tine. a spus Jane=
G ?i eu l1am iubit pe "nder= l consider partea cea mai bun, a oricui= ?i nu m, sup,r, c, ai 0rea s, +iu
cel pu*in o parte din ceea ce a repre7entat el pentru tine= At/ta timp c/t 0rei i o parte din lucrurile care m,
repre7int, numai pe mine. +,r, nimic din el=
G Nu *in s, +ii per+ect. a 7is Jane= ?i nici s, +ii "nder= ?i s, nu te atep*i la per+ec*iune nici din partea
mea. pentru c,. dei 2ncerc s, +iu 2n*eleapt, acum. tot eu sunt aceea care *i1a dobor/t sora la podea=
G Cine tieC a 7is 'iro= Asta te1ar putea +ace cel mai bun prieten al ei=
G Sper c, nu. a 7is Jane= #ar dac, e ade0,rat. 0oi +ace tot ce pot pentru ea= a urma urmelor. o s,1mi
de0in, sor,=
G 4eci ai fost pregtii, a 7is 'atca=
G Er s tiu mcar, da, am fost, a 7is 4uman=
G ,ar acum suntei o parte din ea, cu toii.
G 0e atinge cu delicatee, a spus 4uman. iar prezena ei n noi e uor de suportat. 1opacii*mame nu
se plng. -ioiciunea ei le d i lor via. ,ar dac pstrarea amintirilor ei li se pare ciudat, acestea le aduc
mai mult varietate n viaa lor dect nainte.
G $adar, e o parte din noi toi, a spus 'atca= $cum este, a devenit, parial matc, parial uman i
parial peYuenino=
G 2rice ar face, nimeni nu poate spune c nu ne nelege. 4ac trebuie ca s se Doace cineva cu
puteri ca ale zeilor, mai bine ea dect altul.
G #rebuie s fac o mrturisire, sunt geloas pe ea, a spus 'atca= / parte din tine, aa cum eu n*a
putea fi niciodat. 4up discuiile noastre, nc nu tiu ce nseamn s fiu unul dintre voi.
G 0ici eu nu neleg dect foarte puin din modul tu de gndire, a spus 4uman= 4ar nu e bine i
aa% "isterul e nemrginit. 0u vom nceta s ne uimim unul pe altul.
G Pn cnd moartea va pune capt tuturor surprizelor, a spus 'atca=
1#.
CUM COMUNIC$ EI CU ANIMALELE
!4ac am fi mai nelepi sau mai buni,
poate c zeii ne*ar e8plica
lucrurile nebune, insuportabile pe care le fac.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
n momentul 2n care a primit tirea c, le3,turile prin ansiblu cu Con3resul Stelar au +ost re+,cute.
amiralul &obb; ands a dat ordin 2ntre3ii Flote usitane s, decelere7e imediat la o 0ite7, sub pra3ul
in0i7ibilit,*ii= Ordinul a +ost eDecutat i a tiut c, 2n mai pu*in de o or,. +lota 0a ap,rea ca din senin pe orice
telescop din usitania= Apoi ea se 0a deplasa c,tre un punct din apropierea planetei cu o 0ite7, uimitoare.
+olosind 2n continuare scuturile masi0e. pentru a e0ita daunele de0astatoare produse de coli7iunea cu
particule interstelare mici c/t un 3r,unte de pra+=
Strate3ia amiralului ands era simpl,= %a sosi aproape de usitania cu 0ite7a cea mai mare posibil,
ast+el 2nc/t s, nu produc, e+ecte relati0iste5 0a lansa #octoraul 2n cursul perioadei de apropiere maDim,. o
+ereastr, de doar c/te0a ore5 apoi 0a readuce 2ntrea3a +lot, la 0ite7e relati0iste. aa 2nc/t. 2n momentul c/nd
#ispo7iti0ul de distru3ere molecular, 0a eDploda. el nu 0a prinde 2n ra7a lui de ac*iune distructi0, nici una
din propriile na0ele=
"ra o strate3ie bun, i simpl,. ba7at, pe presupunerea c, usitania nu a0ea mi>loace de ap,rare= #ar
ands nu putea lua 2n serios o asemenea presupunere= $ebelii lusitani de*ineau resurse te:nolo3ice
su+iciente. pentru c, spre s+/ritul c,l,toriei. pentru o perioad, de timp. reuiser, s, 2ntrerup, toate
comunica*iile dintre +lot, i restul umanit,*ii= Nu conta c, problema +usese pus, pe seama unui pro3ram de
computer deosebit de penetrant i capabil5 nu conta c, superiorii lui 2l asi3uraser, c, pro3ramul sabotor
+usese ters printr1o ac*iune radical, dictat, de pruden*,. menit, s, elimine amenin*area c:iar 2nainte de
sosirea +lotei la destina*ie= ands nu dorea s, se lase 2nelat de ilu7ia lipsei mi>loacelor de ap,rare= !namicul
se do0edise capabil de multe. ast+el c, el trebuia s, +ie pre3,tit pentru orice e0entualitate= "ra 0orba de
r,7boi. un r,7boi total. i el nu a0ea s, admit, ca misiunea lui s, +ie compromis, din cau7a ne3li>en*ei sau a
unei 2ncrederi necu3etate=
#in momentul 2n care primise misiunea. +usese contient c, numele lui 0a +i asociat 2n istoria uman,
cu Al #oilea )enocid= Nu era uor s, asiti la distru3erea unei rase str,ine. 2n special c, pe9ueninos de pe
usitania erau. con+orm rapoartelor. at/t de primiti0i. 2nc/t. 2n sine. nu constituiau o amenin*are la adresa
umanit,*ii= C:iar c/nd inamicii str,ini erau o amenin*are. aa cum se 2nt/mplase cu 3/ndacii pe 0remea
<rimului )enocid. o inim, miloas, care1i spune %orbitor 2n Numele 'or*ilor reuise s, pre7inte o ima3ine
2nduio,tor de +rumoas, a acelor montri uci3ai. drept un soi de comunitate utopic, de stup care nu pre7enta
absolut nici o prime>die pentru umanitate= Cum putea scriitorul acelei lucr,ri s, tie ce inten*ii a0useser,
3/ndaciiC Acea lucrare +usese monstruoas,. pentru c, ea a distrus renumele eroului1copil care 2i 2n0insese pe
3/ndaci i sal0ase umanitatea=
ands acceptase comanda Flotei usitane +,r, s, e7ite. dar 2nc, de la 2nceputul c,l,toriei 2i
petrecuse mult timp 2n +iecare 7i pentru a studia pu*inele in+orma*ii eDistente despre "nder )enocidul= Si3ur.
b,iatul nu tiuse c, 2n realitate comanda ade0,rata +lot, uman, prin ansiblu5 cre7use c, participa la un
pro3ram brutal de ri3uros de instruire cu a>utorul simulatoarelor= Cu toate acestea. luase :ot,r/rile corecte 2n
momente de cri7, G a pre+erat s, apele7e la o arm, a c,rei +olosire 2mpotri0a altor planete era inter7is, i
ast+el a distrus lumea ultimilor 3/ndaci= Aa s1a pus cap,t amenin*,rii la adresa umanit,*ii= Fusese o ac*iune
corect,= Aa cerea arta r,7boiului. iar la data respecti0, b,iatul meritase s, +ie aclamat ca erou=
Totui. dup, c/te0a decenii. opinia public, se sc:imbase radical ca urmare a apari*iei unei c,r*i
d,un,toare. numit, "atca, iar numele lui "nder Bi33in. de>a a+lat practic 2n eDil ca 3u0ernator al unei noi
planete1colonie. a de0enit sinonim cu ani:ilarea unei specii bl/nde. bine inten*ionate. dar ne2n*elese=
K#ac, au pornit 2mpotri0a unui copil ne0ino0at precum "nder Bi33in. cu mine ce se 0a 2nt/mplaCL
s1a 2ntrebat ands mereu. mereu= KG/ndacii erau nite uci3ai brutali. lipsi*i de su+let. cu +lote de na0e
2narmate ce a0eau o putere de0astatoare inima3inabil,. 2n 0reme ce eu 0oi distru3e pe9ueninos, care au ucis.
2ns, doar la scar, redus,. c/*i0a oameni de tiin*, care probabil au nesocotit cine tie ce tabu= "ste limpede c,
pe9ueninos nu posed, mi>loace. nici acum. nici 2n 0iitorul pre0i7ibil. s, se 2nal*e de pe supra+a*a planetei i
s, pun, la 2ndoial, suprema*ia oamenilor 2n spa*iu=
?i totui. usitania era la +el de periculoas, ca i 3/ndacii G poate mai periculoas,= <entru c, pe
planet, eDist, un 0irus l,sat liber. care a ucis orice om pe care l1a in+ectat. cu eDcep*ia ca7urilor 2n care
0ictimei i s1au administrat do7e tot mai reduse de antidot la inter0ale re3ulate. pe toat, durata 0ie*ii= n plus.
0irusul s1a do0edit capabil de adaptare=
C/t, 0reme 0irusul a r,mas pe usitania. pericolul nu a +ost 3ra0= ns, ulterior doi oameni de tiin*,
aro3an*i de pe usitania G e0iden*ele 2i amintesc drept Denolo3ii 'arcos K'iroL %ladimir $ibeira 0on 4esse
i Ouanda Auen:atta Fi3ueira 'ucumbi G au 2nc,lcat le3ile coloni7,rii umane Kde0enind b,tinaiL i
asi3ur/nd acelor pe9ueninos te:nolo3ie i bio+orme 2n mod ile3al= Con3resul Stelar a reac*ionat corect
cer/nd trimiterea in+ractorilor spre a +i >udeca*i pe o alt, planet,. unde. bine2n*eles. s, +ie *inu*i 2n carantin, G
2ns, lec*ia trebuia s, +ie administrat, rapid i cu se0eritate. ast+el ca nimeni de pe usitania s, nu mai +ie
ispitit s, 2ncalce 2n*eleptele le3i care prote>au umanitatea de r,sp/ndirea 0irusului #escolada= Cine ar +i
b,nuit c, o colonie at/t de micu*, 0a a0ea 2ndr,7neala s, s+ide7e Con3resul re+u7/nd s,1i areste7e pe
criminaliC #in acel moment de s+idare nu a eDistat alt, solu*ie dec/t trimiterea +lotei i distru3erea usitaniei=
At/ta timp c/t usitania 2i men*inea atitudinea. eDista riscul. prea mare pentru a +i tolerat. ca na0e stelare ce
plecau de pe planet, s, r,sp/ndeasc, acea cumplit, boal, 2n restul umanit,*ii=
Totul era c/t se poate de limpede= ns, ands tia c, pericolul trecuse. 0irusul #escolada nu mai
pre7enta un risc pentru nimeni. oamenii a0eau s, uite c/t de mare +usese prime>dia i 0or 2ncepe s, se
3/ndeasc, 2n mod sentimental la pe9ueninos pierdu*i. la rasa de 0ictime ale nemilosului amiral &obb; ands.
Al #oilea )enocid=
ands nu era un om insensibil= Uneori. nu putea s, doarm, 3/ndindu1se c/t de detestat 0a +i= Nu
2ndr,3ea misiunea care 2i re0enise G nu era un adept al 0iolen*ei. iar ideea c, 0a distru3e nu numai
pe9ueninos, ci i 2ntrea3a popula*ie uman, a usitaniei 2l tulbura pro+und= Nimeni de sub comanda lui nu se
2ndoia de re7er0ele pe care le a0ea +a*, de acea sarcin,5 dar nimeni nu se 2ndoia nici de :ot,r/rea lui sumbr,
de a1i 2ndeplini misiunea=
KCe bine ar +i dac, s1ar 3,si o solu*ie. se 3/ndise el mereu= Ce pl,cut ar +i ca atunci c/nd re0enim 2n
timp real. Con3resul s, ne transmit, tirea c, s1a descoperit ade0,ratul antidot sau un 0accin e+icient pentru a
pre0eni in+ectarea cu #escolada= Orice 0este care s, +ac, do0ada c, pericolul a disp,rut= Orice ca s, p,str,m
#octoraul nearmat. la locul lui. 2n na0a1comandant=L
Asemenea dorin*e nu se puteau materiali7a. r,m/n/nd doar speran*e= Nu eDista nici o ans,= C:iar
dac, pe usitania se descoperise tratamentul 2mpotri0a #escoladei. cum se putea +ace cunoscut acel ade0,rC
Nu. ands trebuia s, +ac, cu bun, tiin*, ceea ce "nder Bi33in +,cuse cu toat, ne0ino0,*ia= i 0a 2n+runta pe
cei care 2l 0or 0orbi de r,u= <entru c, 0a ti c, a +,cut ceea ce trebuia de dra3ul 2ntre3ii umanit,*i5 i. 2n
compara*ie cu asta. ce importan*, a0ea dac, un indi0id era onorat sau ur/t pe nedreptC
n momentul c/nd re*eaua de ansiblu a +ost restabilit,. Tasu>iro Tsutsumi i1a transmis mesa>ele.
apoi a pus st,p/nire pe instala*ia de ansiblu de la eta>ul nou, al cl,dirii i a 2nceput s, atepte +ebril= #ac,
socoteau c, ideea lui pre7enta su+icient interes pentru a merita anali7at,. membrii +amiliei a0eau s, doreasc,
o con+erin*, 2n timp real. iar el era :ot,r/t s, nu1i +ac, s, atepte= !ar dac, ei 2i respin3eau propunerea. 0oia s,
+ie primul care s, o tie. ast+el ca subordona*ii i cole3ii de pe %/ntul #i0in s, a+le 0estea de la el. nu din
70onuri=
Aimaina 4i-ari 2n*ele3ea ce 2i ceruse lui Tasu>iroC Acesta se a+la la apo3eul carierei= #ac, a0ea
re7ultate bune. putea s, se mute dintr1o lume 2n alta. apar*in/nd elitei castei de mana3eri care erau elibera*i
din c:in3ile timpului i trimii 2n 0iitor prin e+ectul de dilatare a timpului produs de c,l,toria interstelar,= #ar
dac, era socotit un mana3er oarecare. 0a +i dat deoparte sau de3radat c:iar 2n cadrul or3ani7a*iei de pe
%/ntul #i0in= Nu 0a pleca niciodat, i ast+el 0a trebui s, suporte mila celor care 0or ti c, nu a a0ut calit,*ile
necesare pentru a se ridica de la ni0elul unei 0ie*i m,runte. ca s, a>un3, 2n r/ndul mana3erilor ce1i
perpetuea7, numele 2n eternitate=
<robabil c, Aimaina tia toate acestea= #ar c:iar dac, i1ar +i +ost cunoscut, po7i*ia +ra3il, a lui
Tasu>iro. el tot aa ar +i procedat= 'erita s, periclite7e c/te0a cariere pentru sal0area altei specii de ani:ilarea
complet,= i p,sa lui Aimaina c, nu cariera lui se putea ruinaC "ra o onoare pe care Aimaina o alesese pentru
Tasu>iro. pentru c, 2l socotise su+icient de 2n*elept ca s, recunoasc, pericolul moral pentru oamenii Tamato
i pentru c, 2l considerase 2ndea>uns de cura>os ca s, ac*ione7e 2n 0irtutea acelei idei. indi+erent c/t l1ar +i
costat=
O asemenea onoare G Tasu>iro spera c, era su+icient, pentru a1l +ace +ericit dac, pierdea totul= <entru
c, inten*iona s, demisione7e din cadrul companiei Tsutsumi dac, i se respin3ea propunerea= #ac, nu se
ac*iona pentru a 2ndep,rta pericolul. el nu putea r,m/ne 2n aceeai po7i*ie= ?i nici nu putea s, r,m/n, mut=
%a rosti ade0,rul 2n public i 2l 0a condamna i pe Tsutsumi= Nu 0a amenin*a c, 0a proceda ast+el. pentru c,
+amilia. 2n mod >usti+icat. pri0ea orice amenin*are cu dispre*= Se 0a mul*umi s, se eDprime public= Apoi.
pentru acea do0ad, de neloialitate. +amilia 0a 2ntreprinde ac*iuni pentru a1l distru3e= Nu 0a mai putea ocupa
nici o +unc*ie public,= Nu +,cuse o 3lum, c/nd 2i spusese lui Aimaina c, 0a mer3e s, tr,iasc, la el= #ac,
Tsutsumi :ot,ra s, pedepseasc, pe cine0a care c,lca str/mb. acela nu a0ea alt, ans, dec/t s, se lase la mila
prietenilor G dac, a0ea prieteni c,rora s, nu le +ie +ric, de m/nia lui Tsutsumi=
n timp ce atepta. or, dup, or,. prin mintea lui Tasu>iro s1au derulat toate aceste scenarii sumbre=
Nu era posibil ca mesa>ele lui s, +i +ost i3norate= <robabil c, el era anali7at 2n acele momente=
n cele din urm,. a a*ipit= 1a tre7it operatoarea ansiblului G o +emeie care nu +usese de ser0iciu
atunci c/nd el adormise=
G Sunte*i cum0a onorabilul Tasu>iro TsutsumiC
Con+erin*a era 2n plin, des+,urare5 2n ciuda celor mai bune inten*ii ale lui. era ultimul sosit= Costul
unei asemenea con+erin*e 2n timp real era astronomic. +,r, a mai 0orbi de deran>= n ba7a le3ilor ce 3u0ernau
noul sistem de computere. +iecare participant la o con+erin*, trebuia s, +ie pre7ent la ansiblu. pentru c,
discu*ia nu era posibil, dac, ei trebuiau s, atepte din pricina 2nt/r7ierii ce ap,rea 2ntre +iecare comentariu i
r,spunsul la acesta=
C/nd a 0,7ut inscrip*iile de identi+icare de sub +iecare +a*, ap,rut, pe a+ia>ul terminalului. Tasu>iro
a +ost 2nc/ntat. dar i 2n3ro7it= C:estiunea nu +usese 2ncredin*at, unor +unc*ionari de ran3ul doi sau trei de la
sediul din 4ons:u= "ra pre7ent 2nsui Tos:ia-i1Sei>i Tsutsumi. b,tr/nul care conducea compania de c/nd
Tasu>iro se an3a>ase= Acela era si3ur un semn bun= Tos:ia-i1Sei>i G sau K#a. #omnuleL. dup, cum era
supranumit. dei nu pe +a*,. desi3ur G nu i1ar +i pierdut timpul 0enind la ansiblu doar ca s, pun, la punct un
subordonat oarecare=
K#a. #omnuleL nu a 0orbit= #iscu*ia a +ost purtat, de b,tr/nul "iic:i= Acesta era cunoscut drept
contiin*a lui Tsutsumi G ceea ce. dup, cum se a+irma. destul de cinic. 2nsemna c, el era surdomut=
G T/n,rul nostru +rate a +ost 2ndr,7ne*. dar a do0edit 2n*elepciune s, ne transmit, 3/ndurile i
sim*,mintele onoratului nostru dasc,l. Aimaina 4i-ari= #ei nici unul dintre noi. cei de pe 4ons:u. nu ne1am
bucurat de pri0ile3iul s,1l cunoatem pe <,str,torul Spiritului Tamato. a0em tiin*, de spusele lui= Nu am
+ost pre3,ti*i s, credem c, >apone7ii sunt r,spun7,tori. ca popor. pentru +aptele Flotei usitania= ?i nici nu
am +ost pre3,ti*i s, consider,m c, Tsutsumi poart, r,spunderea 2n mod deosebit pentru o situa*ie politic, ce
nu are le3,tur, direct, cu +inan*ele i cu economia 2n 3eneral= Cu0intele t/n,rului nostru +rate au +ost pornite
din inim, i scandaloase. iar dac, n1ar +i 0enit din partea cui0a care a +ost 2n decursul anilor de acti0itate
modest i respectuos. atent i su+icient de 2ndr,7ne* ca s,1i asume riscuri la momentul potri0it. poate c, nu
am +i luat 2n seam, mesa>ul lui= #ar le1am dat ascultare5 le1am studiat i am a+lat din sursele noastre
3u0ernamentale c, in+luen*a >apone7, asupra Con3resului Stelar a +ost i continu, s, +ie esen*ial, 2ndeosebi
2n aceast, problem,= #up, aprecierea noastr,. nu a0em timp s, alc,tuim o coali*ie cu alte companii sau s,
in+luen*,m opinia public,= Flota ar putea a>un3e dintr1un moment 2n altul= Flota noastr, dac, Aimaina
4i-ari are dreptate5 i c:iar dac, n1ar a0ea. este o +lot, uman,. iar noi suntem umani. i st, 2n puterea noastr,
s, o oprim= Carantina ar re7ol0a cu uurin*, tot ce este necesar pentru a prote>a specia uman, de ani:ilare
prin 0irusul #escolada= <rin urmare. dorim s, te in+orm,m. Tasu>iro Tsutsumi. c, te1ai do0edit demn de
numele ce *i s1a dat la natere= %ei an3a>a toate resursele +amiliei Tsutsumi sarcinii de a con0in3e un num,r
su+icient de con3resmeni s, se opun, +lotei G i s, se opun, cu o asemenea 0i3oare. 2nc/t s, +or*e7e 0otarea
imediat, ca +lota s, +ie rec:emat, i s, i se inter7ic, s, lo0easc, usitania= Nu tim dac, 0om reui s,
2ndeplinim aceast, sarcin,. dar. oricum ar +i. +ratele nostru mai t/n,r Tasu>iro Tsutsumi ne1a ser0it cu cinste.
nu numai prin numeroasele lui reali7,ri ca mana3er. ci i pentru c, a tiut s,1i plece urec:ea la spusele unuia
din a+ar,. s, pun, c:estiunile morale mai presus de orice considera*ii +inanciare i s, rite totul pentru a a>uta
+amilia Tsutsumi s, +ie dreapt, i s, procede7e corect= <rin urmare. 2l con0oc,m pe Tasu>iro Tsutsumi la
4ons:u. unde 0a slu>i Tsutsumi 2n calitate de asistent al meu= #up, aceea "iic:i a +,cut o plec,ciune= Sunt
onorat c, un t/n,r at/t de distins este pre3,tit s, +ie 2nlocuitorul meu c/nd 0oi muri sau m, 0oi retra3e=
Tasu>iro s1a 2nclinat cu 3ra0itate= Se sim*ea uurat c, era c:emat direct la 4ons:u G nimeni at/t de
t/n,r nu primise o ast+el de in0ita*ie= #ar s, de0in, asistentul lui "iic:i. pre3,tit s, 2l 2nlocuiasc, G nu aceasta
era *inta suprem, pe care o 0isase Tasu>iro= Nu muncise at/t de intens i slu>ise cu at/ta credin*, ca s, de0in,
+ilo7o+1i1mediator= %oia s, r,m/n, 2n mie7ul problemelor mana3eriale ale +amiliei=
Cu toate acestea. 0or trece ani 2ntre3i p/n, s, a>un3, pe 4ons:u= </n, atunci. "iic:i ar putea muri=
!ar K#a. #omnuleL si3ur 0a +i murit= n loc s,1l 2nlocuiasc, pe "iic:i. ar putea primi alt, slu>b,. mai potri0it,
calit,*ilor lui reale= #e aceea Tasu>iro nu a re+u7at acel dar ciudat= ?i1a acceptat soarta. urm/nd1o 2ncotro 2l
ducea ea=
G O. p,rinte "iic:i. m, plec 2n +a*a ta i a tuturor p,rin*ilor companiei. 2ndeosebi a lui Tos:ia-i1Sei>i1
san= ', onore7i aa cum nu merit= ', ro3 s, nu te de7am,3esc prea mult= ?i. de asemenea. transmit
mul*umiri pentru c, 2n asemenea 0remuri 3rele. spiritul Tamato se a+l, 2n nite m/ini bune i protectoare ca
ale tale=
#up, aceast, acceptare public, a ordinelor primite. discu*ia s1a 2nc:eiat G la urma urmelor. era
scump,. iar dac, se putea. +amilia Tsutsumi se 2n3ri>ea s, e0ite risipa= Con+erin*a prin ansiblu s1a 2nc:eiat=
Tasu>iro s1a re7emat de sp,tarul scaunului i a 2nc:is oc:ii= Tremura=
G %ai. Tasu>iro1san. a spus pa7nicul ansiblului= %ai. Tasu>iro1san=
K%ai. Tasu>iro1san. a 3/ndit el= Cine ar +i b,nuit c, 0i7ita lui Aimaina m, 0a aduce 2n aceast,
situa*ieC ucrurile s1ar +i putut petrece i alt+el= Acum 0a de0eni unul din oamenii din 4ons:u= !ndi+erent ce
rol ar a0ea. se 0a a+la printre conduc,torii supremi ai Tsutsumi= Nici nu se putea un s+/rit mai +ericit= Cine ar
+i putut 3:iciCL
nainte de a se ridica de pe scaun. repre7entan*ii Tsutsumi 2ncepuser, de>a s, discute cu to*i
con3resmenii >apone7i i cu al*ii care nu erau >apone7i. dar urmau linia necesarian,= <e m,sur, ce num,rul
politicienilor care 2n*ele3eau s, se supun, cretea. era tot mai limpede c, spri>inul acordat +lotei se diminuase
substan*ial= Aadar. oprirea +lotei nu costa c:iar at/t de mult=
Pe9uenino de ser0iciu la monitori7area sateli*ilor ce se roteau 2n >urul usitaniei a au7it alarma i la
2nceput nu i1a dat seama ce se 2nt/mplase= #in c/te 2i amintea. alarma nu sunase niciodat,= a 2nceput. a
cre7ut c, aparatura detectase 0reo +orma*iune meteorolo3ic, periculoas,= #ar nici 0orb, de aa ce0a= Alarma
+usese declanat, de telescoapele 2ndreptate spre spa*iu= Ap,ruser, 7eci de na0e 2narmate. care c,l,toreau cu
0ite7, +oarte mare. dar nonrelati0ist,. pe o traiectorie care le permitea s, lanse7e #octoraul 2n mai pu*in de o
or,=
O+i*erul de ser0iciu a transmis de ur3en*, un mesa> c,tre cole3ii lui i. imediat. a +ost in+ormat
primarul din 'ila3re. iar 70onul a 2nceput s, se r,sp/ndeasc, printre cei r,mai 2n sat= KCei care nu1i
p,r,sesc locuin*ele 2n decurs de o or, 0or +i uciiL. aa suna mesa>ul. i. dup, c/te0a minute. sute de +amilii
se adunaser, de>a 2n >urul na0elor stelare. atept/nd cu ner,bdare s, se 2mbarce= Ceea ce uimea era c, numai
oamenii doreau s, +u3, 2n ultima clip,= Con+runta*i cu dispari*ia ine0itabil, a p,durilor de copaci1p,rin*i.
copaci1mame i copaci1+ra*i. pe9ueninos nu sim*eau dorin*a s,1i sal0e7e propriile 0ie*i= Ce a0eau s, de0in,
+,r, p,durea lorC <re+erau s, moar, printre cei dra3i dec/t s, +ie nite str,ini eterni 2ntr1o p,dure de cine tie
unde. care nu era i nu putea de0eni a lor=
n ceea ce o pri0ea pe 'atc,. ea 2i trimisese departe cea din urm, +iic, i nu mani+esta nici o dorin*,
deosebit, s, plece= "ra ultima dintre m,tcile care r,m,seser, 2n 0ia*, dup, ce "nder 2i distrusese planeta
natal,= Sim*ea c,. dup, trei mii de ani. merita i ea acelai +el de moarte= <e de alt, parte. n1ar +i suportat s,
tr,iasc, 2n continuare c/nd bunul. ei prieten. 4uman. prinsese r,d,cini pe usitania i nu putea pleca= Nu era
eDact un 3/nd demn de o re3in,. dar p/n, la ea. nici o matc, nu a0usese 0reun prieten= "ra ce0a neobinuit s,
3,seti pe cine0a cu care s, discu*i. c:iar dac, acea persoan, se deosebea considerabil de ea= Ar +i su+erit
prea mult dac, ar +i tr,it +,r, 4uman= !ar cum supra0ie*uirea ei nu mai era 0ital, pentru perpetuarea speciei.
alesese s, +ac, lucrul cel mai m,re*. cura>os. tra3ic i romantic dar. 2n acelai timp. cel mai pu*in complicat.
s, r,m/n,= C:iar o 2nc/nta ideea de a se comporta cu noble*e 2n termeni umani: iar asta do0edea. spre
surprinderea ei. c, nu se sc:imbase complet prin contactul str/ns cu oamenii i pe9ueninos. Acetia o
trans+ormaser, c:iar 2mpotri0a atept,rilor ei= n 2ntrea3a istorie a poporului ei nu mai eDistase o matc,
asem,n,toare=
G $ vrea s pleci, i1a spus 4uman= Prefer s te tiu vie.
#e ast, dat, 'atca nu i1a r,spuns=
Jane a r,mas neclintit,= "c:ipa care lucra la desci+rarea limba>ului descoladores trebuia s,
p,r,seasc, usitania i s, se 2ntoarc, pe orbita planetei care crease #escolada= Urma s, plece i ea. dar
nimeni nu a +,cut 3reeala s, 0ad, cu oc:i r,i supra0ie*uirea celei care +,cea toate na0ele s, +unc*ione7e sau
a ec:ipei care probabil a0ea s, sal0e7e umanitatea de descoladores= #ar Jane s1a con+runtat cu probleme ce0a
mai delicate de moral, c/nd a insistat ca No0in:a. Gre3o i Ol:ado. precum i +amilia acestuia s, +ie dui
2ntr1un loc si3ur= %alentine a +ost in+ormat, c,. dac, nu pleca 2mpreun, cu so*ul. copiii. ec:ipa>ul lor i cu
prietenii spre na0a lui Ja-t. Jane 0a +i silit, s,1i risipeasc, resursele mentale pentru a transporta corpurile
2mpotri0a 0oin*ei lor. c:iar +,r, na0, spa*ial,. dac, trebuia=
G #e ce noiC a 2ntrebat %alentine= N1am cerut un tratament pre+eren*ial=
G Nu m, interesea7, ce a*i cerut. a 7is Jane= "ti sora lui "nder= No0in:a e 0,du0a lui. copiii sunt
adopta*i de el5 nu 0oi sta cu m/inile 2ncruciate. l,s/ndu10, s, muri*i dac,1mi este 2n putere s, sal0e7 +amilia
prietenului meu= #ac, asta 0i se pare nedrept i pre+eren*ial. atunci s, 0, pl/n3e*i +a*, de mine. mai t/r7iu.
dar acum 2mbarca*i10, pe na0a lui Ja-t. ca s, 0, pot ridica de pe lumea aceasta= %e*i sal0a i alte 0ie*i dac,
nu1mi disipa*i aten*ia cu proteste inutile=
Sim*indu1se ruina*i pentru c, bene+iciau de pri0ile3ii speciale. 2ns, 2n acelai timp recunosc,tori c,
ei i cei iubi*i 0or supra0ie*ui urm,toarelor ore. ec:ipa descoladores s1a str/ns 2n na0eta trans+ormat, 2n na0,
stelar,. pe care Jane o plasase departe de a3lomera*ia din 7ona de decolare5 ceilal*i s1a 3r,bit c,tre na0a lui
Ja-t. pe care Jane o amplasase de asemenea 2ntr1un loc i7olat=
ntr1un +el. pentru mul*i. apari*ia +lotei a 0enit aproape ca o uurare= Tr,iser, at/ta timp sub acea
amenin*are. 2nc/t sosirea ei pusese m,car cap,t temerii lor permanente= ntr1o or, sau dou,. soarta lor a0ea s,
+ie decis,=
n na0eta care se a+la pe o orbit, 2nalt, deasupra planetei descoladores. 'iro st,tea ca amor*it 2n +a*a
terminalului=
G Nu pot lucra. a spus el 2ntr1un t/r7iu= Nu m, pot concentra asupra limba>ului c/nd poporul nostru i
casa mea sunt la un pas de distru3ere=
?tia c, Jane. le3at, de patul ei. a+lat 2n partea din spate a na0ei. se concentra la maDimum pentru a
muta +iecare na0, din usitania pe alte lumi1colonii. care nu erau bine pre3,tite s, le primeasc,= !ar 'iro nu
+,cea dec/t s, anali7e7e nedumerit mesa>ele moleculare recep*ionate de la acei str,ini impre0i7ibili=
G "i bine. eu pot. a spus Auara= #ac, ne 3/ndim bine. aceti descoladores constituie o amenin*are la
+el de mare i 2nc, pentru 2ntrea3a umanitate. nu doar pentru o lume ne2nsemnat,=
G n*elept din partea ta c, pri0eti lucrurile 2n perspecti0,. a spus sec "la=
G 'ai bine uit,1te la transmisiile pe care le primim de la ei. a spus Auara= %e7i dac, recunoti ce mi
se pare mie c, am recunoscut=
"la a apelat ima3inea i propriul ei terminal5 la +el a procedat i 'iro= !ndi+erent c/t de iritant, era.
Auara se pricepea la munca ei=
G %ede*iC Orice altce0a ar +ace molecula asta. e pe0,7ut, s, ac*ione7e 2n acelai loc din creier ca i
molecula :eroinei=
Faptul c, potri0irea era per+ect, nu se putea ne3a= Cu toate acestea. "lei i1a 0enit 3reu s, cread,=
G Nu ar reui asta dec/t dac, ar +i preluat in+orma*iile istorice cuprinse 2n descrierile #escoladei pe
care le1am trimis noi. le1au +olosit ca s, construiasc, un corp uman. l1au studiat i au 3,sit un produs c:imic
care ne imobili7ea7, printr1o pl,cere dement,. 2n timp ce ar putea s, ne +ac, ce 0or= !mposibil s, +i a0ut timp
s, creasc, o +iin*, uman, de c/nd le1am transmis noi in+orma*iile=
G <oate nici nu a +ost ne0oie s, construiasc, 2ntre3ul corp uman. a spus 'iro= <robabil. se pricep s,
citeasc, at/t de bine in+orma*iile 3enetice. 2nc/t reuesc s, eDtrapole7e tot ce trebuie tiut pri0ind anatomia i
+i7iolo3ia uman, doar +olosind in+orma*iile 3enetice=
G #ar n1au a0ut la dispo7i*ie A#N1ul nostru. a spus "la=
G <esemne c, pot comprima in+orma*iile. ob*in/nd A#N1ul nostru primiti0. natural= "0ident. au
ob*inut cum0a in+orma*iile i au dedus ce ne1ar +ace s, st,m *epeni ca nite bolo0ani. cu 7/mbete t/mpe i
+ericite pe +a*,=
G <entru mine e mai clar c, au 0rut ca noi s, citim molecula aceasta din punct de 0edere biolo3ic. a
spus Auara= Au dorit ca noi s, lu,m imediat acest dro3= n ceea ce1i pri0ete. noi st,m aici atept/ndu1i s, ne
preia=
'iro a sc:imbat imediat ima3inile de pe terminalul lui=
G a naiba. Auara. ai dreptate= Uita*i10, G au trimis de>a trei na0e care ne 2ncon>oar,=
G </n, acum n1au 2ncercat s, se apropie. a 7is "la=
G #a. i nici acum nu trebuie s,1i l,s,m. a 7is 'iro= Trebuie s, le demonstr,m c, nu ne1am l,sat
p,c,li*i de calul lor troian= IS1a ridicat de pe scaun i practic a 7burat pe coridor p/n, la camera unde Jane
dormea=J JaneH a stri3at el. 2nc, 2nainte de a a>un3e la ea= JaneH
#up, o clip,. ea a clipit i a desc:is oc:ii=
G JaneH 'ut, na0a la o sut, de mile i plasea71o pe o orbit, mai apropiat,=
"a l1a pri0it 2ntreb,tor. apoi a socotit c, poate a0ea 2ncredere 2n el. pentru c, nu a 2ntrebat nimic= A
2nc:is oc:ii. iar Stin3,torul1de1Fl,c,ri a stri3at din camera de comand,:
G A reuitH Ne1am deplasatH
'iro s1a al,turat celorlal*i=
G Acum tiu c, ei nu pot +ace asta. a 7is el= #ispo7iti0ele de a+iare indicau c, na0ele str,ine nu se
mai apropiau. ci. parc, precaute. s1au 2ndreptat 2n patru direc*ii= Ne1au 2ncadrat 2ntr1un tetraedru. a constatat
'iro=
G &un. acum am a+lat c, nu am cedat dro3ului care te +ace +ericit. a spus Auara=
G #ar tot nu1i 2n*ele3em mai bine dec/t p/n, acum=
G Asta pentru c, suntem ne3:iobi. a spus 'iro=
G Nu ne a>ut, la nimic dac, ne turn,m *,r/n,1n cap. a 7is Auara. dei. 2nt/mpl,tor. 2n ca7ul t,u e
ade0,rat=
G Auara. a spus "la pe un ton t,ios=
G A +ost o 3lum,. ce naibaH a 7is Auara= Ce. n1am 0oie s,1l s/c/i pe +ratele meu mai mareC
G &a da. a 7is +,r, c:e+ 'iro= Faci nite 3lume===
G Ce1ai 0rut s, spui cu ne3:iobiiC a 2ntrebat Stin3,torul1de1Fl,c,ri=
G C, n1o s, desci+r,m niciodat, limba>ul lor. a 7is 'iro. pentru c, nu e limba>= " un set de comen7i
biolo3ice= "i nu 0orbesc= Nu abstracti7ea7,= Creea7, molecule care acioneaz una asupra alteia= " ca i cum
0ocabularul uman ar +i alc,tuit din c,r,mi7i i send0iuri= Arunci cu o c,r,mid, sau o+eri un send0i.
pedepseti i recompense7i= #ac, au i 3/nduri abstracte. n1o s, le desci+r,m citind moleculele astea=
G 'i se pare 3reu de cre7ut c, o specie +,r, un limba> abstract ar putea crea na0e spa*iale ca acelea
de acolo. a 7is Auara cu dispre*= ?i transmit moleculele la +el cum +acem noi cu ima3inile i 0ocea=
G #ar dac, au or3ane interne care traduc direct mesa>ele moleculare 2n substan*e c:imice sau
structuri +i7iceC Atunci ar putea===
G N1ai 2n*eles ce1am spus. a insistat Auara= Nu alc,tuieti un +ond de cunotin*e comune arunc/nd
c,r,mi7i i distribuind send0iuri= Au ne0oie de un limba> pentru a stoca in+orma*iile 2n a+ara corpurilor.
pentru a le putea transmite de la o persoan, la alta. de la o 3enera*ie la urm,toarea= Nu iei 2n spa*iu i nici nu
transmi*i +olosind spectrul electroma3netic pe ba7a a ce poate +i con0ins, o persoan, s, +ac, cu o c,r,mid,=
G <robabil c, are dreptate. a 7is "la=
G #eci unele p,r*i din mesa>ele moleculare transmise de ei sunt 3rupuri de memorie. a spus 'iro=
#ar nu a0em un limba> G se reali7ea7, stimularea creierului s, 2i aminteasc, lucruri pe care eDpeditorul le1a
tr,it. iar destinatarul. nu=
G Ascult,. nu tiu dac, ai dreptate. a spus Stin3,torul1de1Fl,c,ri. dar trebuie s, decodi+ic,m limba>ul=
G #ac, am dreptate. ne pierdem 0remea. a protestat 'iro=
G "Dact. a 7is Stin3,torul1de1Fl,c,ri=
G A:a. a +,cut 'iro=
!deea Stin3,torului1de1Fl,c,ri a +ost acceptat,= #ac, 'iro a0ea dreptate. 2ntrea3a misiune era inutil,=
#eci trebuiau s, continue s, lucre7e ca i cum 'iro se 2nelase. iar limba>ul putea +i decodi+icat. pentru c,.
2n ca7 contrar. oricum nu puteau +ace nimic=
?i totui===
G Am uitat ce0a. a 7is 'iro=
G "u nu, a spus Auara=
G Jane= "a a +ost creat, deoarece m,tcile au alc,tuit o punte 2ntre specii=
G ntre oameni i m,tci. nu 2ntre nite str,ini care lansea7, 0irui necunoscu*i i oameni. a protestat
Auara=
<e "la a atras1o ideea=
G 'odul uman de comunicare G limba>ul articulat 1le1a r,mas str,in m,tcilor. aa cum limba>ul
molecular ne este nou, inaccesibil= <oate 3,sete Jane o modalitate de a1i contacta +ilotic=
G <rin citirea 3/ndurilorC s1a mirat Auara= Nu uita. nu a0em nici o punte=
G #epinde. a 7is 'iro. de +elul cum tratea7, ei coneDiunile +ilotice= 'atca 0orbete tot timpul cu
4uman. ade0,ratC <entru c, m,tcile i copacii1p,rin*i +olosesc le3,turi +ilotice ca s, comunice= %orbesc de la
minte la minte. +,r, inter0en*ia limbii= ?i. din punct de 0edere biolo3ic. nu pre7int, similarit,*i mai multe
dec/t m,tcile i oamenii=
"la a dat din cap i a r,mas pe 3/nduri=
G Jane nu poate 2ncerca aa ce0a acum. poate dup, ce se re7ol0, problema cu +lota trimis, de
Con3res= #ar imediat ce ne acord, aten*ie. ar putea m,car 2ncerca s, ia le3,tura cu=== aceti oameni direct=
G #ac, str,inii ar comunica prin le3,turi +ilotice. n1ar +olosi molecule. a 7is Auara=
G <oate moleculele acestea sunt modul lor de comunicare cu animalele. a spus 'iro=
Amiralului ands nu1i 0enea s, cread, ce au7ise= <rimul %orbitor al Con3resului Stelar i <rimul
Secretar al Amiralit,*ii Flotei se 0edeau deasupra terminalului. iar mesa>ul lor era identic=
G Carantin,. eDact. a 7is Secretarul= Nu eti 2mputernicit s, +oloseti #ispo7iti0ul de #istru3ere
'olecular,=
G " imposibil s, aplic m,surile de carantin,. a spus ands= Ne deplas,m cu 0ite7, prea mare= #oar
ti*i planul de lupt, pe care l1am pre7entat la 2nceputul c,l,toriei= Ne1ar trebui c/te0a s,pt,m/ni ca s,
2ncetinim= ?i ce +acem cu oameniiC Una e s, e+ectue7i o c,l,torie relati0ist,. iar apoi s, te 2ntorci pe lumea
natal,= #a. prietenii i rudele dispar. dar ei m,car nu sunt bloca*i 2n misiune permanent, pe o na0,H <,str/nd
0ite7a aproape de cea relati0ist,. 2i scutesc de c/te0a luni de 0ia*, petrecute 2n re3im de accelera*ie i
decelera*ie= e cerem s, renun*e la ani 2ntre3i de 0ia*,H
G #oar nu 0rei s, spui c, trebuie s, distru3em usitania i pe9ueninos, precum i mii de +iin*e umane
doar ca membrii ec:ipa>elor s, nu su+ere de depresie. a 7is <rimul %orbitor=
G Spun c,. dac, nu 0re*i s, distru3em planeta. e per+ect G dar permite*i1ne s, ne 2ntoarcem acas,=
G Nu putem proceda ast+el. a 7is <rimul Secretar. #escolada e prea periculoas, pentru a o l,sa
nesupra0e3:eat, pe o planet, care s1a r,sculat=
G Adic, anula*i utili7area #octoraului. dei nu s1a +,cut nimic pentru a st,0ili #escoladaC
G %om trimite o ec:ip, la sol. care s, respecte toate m,surile de si3uran*,. pentru a e0alua situa*ia
eDact,. a spus <rimul Secretar=
G Cu alte cu0inte. 0e*i trimite oameni s,1i rite 0ia*a din cau7a acestei boli. +,r, a cunoate situa*ia
de la sol. c/nd eDist, mi>loace pentru eliminarea pericolului +,r, riscul de in+ectare=
G Con3resul a decis. a spus <rimul %orbitor cu r,ceal,= Nu 0om comite un Denocid dac, eDist, o
alternati0, >usti+icat,= Ai 2n*eles ordineleC
G #a. domnule. a spus ands=
G %or +i respectateC a 2ntrebat <rimul %orbitor=
<rimul Secretar a p,rut 2n3ro7it= Nu eDista insult, mai mare dec/t s, 2ntrebi un o+i*er superior dac,
a0ea de 3/nd s, respecte ordinele primite=
Cu toate acestea. <rimul %orbitor nu i1a retras cu0intele >i3nitoare=
G Atept=
G #omnule. eu respect 2ntotdeauna ordinele= I!mediat dup, aceea. ands a 2ntrerupt le3,tura= S1a
2ntors apoi spre Causo. O+i*erul )enolo3. sin3ura persoan, pre7ent, cu el 2n biroul de comunica*ii=J
#omnule. eti arestat. l1a anun*at ands=
'irat. Causo a ridicat din spr/ncene=
G #eci nu inten*ione7i s, respec*i ordinulC
G Nu m, interesea7, sentimentele tale personale 2n le3,tur, cu aceast, c:estiune. i1a spus ands= ?tiu
c, ai str,moi de ori3ine portu3:e7,. ca i oamenii de pe usitania=
G Cei de aici sunt bra7ilieni. a spus Causo=
ands s1a +,cut c, nu aude=
G %oi nota c, nu *i s1a dat dreptul de a 0orbi i c, nu ai absolut nici o 0in, pentru ac*iunea pe care o
0oi 2ntreprinde=
G #ar cum r,m/ne cu >ur,m/ntul pe care l1ai depus. domnuleC l1a 2ntrebat calm Causo=
G "u am >urat s, eDecut ordinele ce mi se dau 2n interesul umanit,*ii= %oi apela la clau7a pri0ind
crimele de r,7boi=
G #ar nu *i s1a ordonat s, comi*i o crim, de r,7boi= #impotri0,H
G &a nu. l1a contra7is ands= #ac, nu ani:ile7 aceast, lume i prime>dia mortal, pe care o repre7int,.
a comite o crim, 2mpotri0a umanit,*ii mult mai 3ra0, dec/t aceea de a o distru3e= ands l1a apucat de bra*=
"ti arestat. domnule=
O+i*erul i1a pus palmele pe cap i s1a 2ntors cu spatele=
G #omnule. s1ar putea s, ai dreptate. dar. la +el de bine. s1ar putea s, 3reeti= Oricare din op*iuni e
monstruoas,= Nu 2n*ele3 cum de po*i lua sin3ur o asemenea :ot,r/re=
ands i1a aplicat pe cea+, un plasture care inducea docilitatea. iar 2n timp ce dro3ul 2i +,cea e+ectul.
ands i1a spus:
G Am +ost a>utat s, decid. prietene= '1am 2ntrebat: Ce ar +i +,cut "nder Bi33in. omul care a sal0at
umanitatea de 3/ndaci. dac,. pe neateptate. 2n ultima clip,. cine0a i1ar +i spus: KAcesta nu e un >oc= " ce0a
realL= ?i mi1am pus 2ntrebarea: Ce s1ar +i 2nt/mplat dac,. 2n momentul dinainte de a1l +i ucis pe copilul
Stilson sau pe copilul 'adrid. ar +i inter0enit un adult care s,1i porunceasc, s, se opreasc,= Ar +i ascultat.
tiind c, adultul nu a0ea puterea s,1l prote>e7e ulterior. c/nd inamicul l1ar +i atacat din nouC ?tiind c, era o
c:estiune de KAcum ori niciodat,L= #ac, adul*ii de la ?coala de Comand, i1ar +i spus: KCredem c, eDist,
posibilitatea ca 3/ndacii s, nu urm,reasc, distru3erea umanit,*ii. aadar. nu1i ucideL. cre7i c, "nder Bi33in
le1ar +i dat ascultareC Nu= Ar +i +,cut G aa cum a procedat 2ntotdeauna G eDact ce trebuia pentru a elimina
prime>dia. asi3ur/ndu1se c, inamicul nu 0a mai pre7enta un risc pe 0iitor= Aa 3/ndete persoana cu care m1
am consultat= Aceasta e persoana a c,rei 2n*elepciune m1a con0ins s, urme7 aceast, cale=
Causo nu i1a r,spuns= S1a mul*umit s, 7/mbeasc, i s, dea din cap=
G Stai >os i s, nu te ridici dec/t c/nd o s,1*i ordon eu=
Causo s1a ae7at=
ands a acti0at ansiblul pentru a transmite ordine c,tre restul +lotei=
G Am primit ordin i 0om proceda 2n consecin*,= anse7 dispo7iti0ul de distru3ere molecular,
imediat i 0om re0eni imediat dup, aceea la 0ite7a relati0ist,= #umne7eu s, aib, 3ri>, de su+letul meu=
O clip, mai t/r7iu. dispo7iti0ul s1a desprins din na0a1amiral i i1a continuat 7borul la 0ite7,
subrelati0ist, spre usitania= #up, aproDimati0 o or,. urma s, a>un3, 2n 7ona de proDimitate care 2l +,cea s,
se declane7e automat= #ac,. din anumite moti0e. detectorul de proDimitate nu +unc*iona corect. un timer
a0ea s,1l +ac, s, eDplode7e cu c/te0a momente 2nainte de timpul estimat de coli7iune=
ands a accelerat na0a1amiral dincolo de pra3ul care o separa de cadrul de timp al restului
uni0ersului= Apoi a 2ndep,rtat plasturele de indus docilitatea de pe cea+a lui Causo i l1a 2nlocuit cu unul care
con*inea antidotul=
G #omnule. acum m, po*i aresta. pentru re0olta la care ai +ost martor=
Causo a cl,tinat din cap=
G Nu. domnule. a 7is el= Nu pleci nic,ieri i 0ei comanda +lota p/n, a>un3em acas,= #oar dac, nu
cum0a ai un plan pentru a sc,pa de tribunalul pentru crime de r,7boi care te ateapt,=
G &a nu. domnule. a 7is ands= Sunt 3ata s, suport orice pedeaps,= Ceea ce am +,cut a sal0at
umanitatea de distru3ere. dar sunt pre3,tit s, m, al,tur oamenilor i acelor pe9ueninos de pe usitania ca
sacri+iciu necesar pentru a reali7a acest scop=
Causo l1a salutat. apoi s1a ae7at pe scaun i a pl/ns=
1&.
($ ACORD$M NC$ O *ANS$
!1nd eram mic, credeam
c, dac le fceam zeilor pe plac,
ei vor merge napoi n timp i*mi vor reface viaa,
i c de data asta n*o vor lua
pe mama de lng mine.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
Un satelit care se rotea pe orbita usitaniei a detectat lansarea dispo7iti0ului de distru3ere
molecular, i di0er3en*a cursului acestuia c,tre planet,. 2n timp ce na0a stelar, a disp,rut de pe aparate= Se
petrecuse e0enimentul cel mai de temut= Flota nu +,cuse nici o 2ncercare de a comunica sau ne3ocia= "ra
limpede c, sin3ura inten*ie +usese s, distru3, lumea i. odat, cu ea. 2ntrea3a ras, 2n7estrat, cu ra*iune i
sim*uri= 'ai to*i oamenii speraser,. iar mul*i c:iar se ateptaser,. s, li se o+ere ansa de a anun*a c,
#escolada +usese complet 2mbl/n7it, i c, nu mai constituia o amenin*are pentru nimeni5 c, era prea t/r7iu
pentru a inter0eni. deoarece pe di+erite planete se 2n+iin*aser, de>a c/te0a 7eci de colonii populate de oameni.
pe9ueninos i m,tci= Acum moartea 3onea spre ei pe o traiectorie care le l,sa cel mult o or, de tr,it. probabil
c:iar mai pu*in. 2ntruc/t #octoraul a0ea s, +ie detonat la o oarecare distan*, de planet,=
Acum doar pe9ueninos se a+lau 2n +a*a aparatelor. deoarece. 2n a+ara c/tor0a oameni. restul +u3iser,
la na0e= Aadar. un pe9uenino a anun*at tirea prin ansiblu c,tre na0a a+lat, 2n apropierea planetei care crease
#escolada5 2nt/mpl,tor. Stin3,torul1de1Fl,c,ri a +ost acela care a recep*ionat mesa>ul= "l a 2nceput s,
>eleasc,. cu 3las ascu*it. amintind de mu7ica durerii=
n*ele3/nd ce se 2nt/mplase. 'iro s1a dus imediat la Jane:
G Au lansat #octoraul. a spus el. cl,tin/nd1o cu delicate*e=
N1a trebuit s, atepte dec/t o clip,= "a a desc:is oc:ii=
G Am cre7ut c, i1am 2n0ins. a spus ea 2n oapt,= Adic, Ban31'u i <eter= Con3resul a 0otat.
aprob/nd o carantin,. i a inter7is clar +lotei s, +oloseasc, dispo7iti0ul= ?i totui. acesta a +ost lansat=
G Ar,*i +oarte obosit,. a spus 'iro=
G mi +olosesc toate +or*ele. a 7is ea= Tot timpul= ?i le pierd pe m,tci= Sunt o parte din mine. 'iro= Nu
uita cum te1ai sim*it c/nd ai pierdut controlul asupra propriului corp. c/nd ai +ost olo3 i lent 2n toate= Asta
mi se 0a 2nt/mpla c/nd copacii1mame 0or disp,rea=
A 2nceput s, pl/n3,=
G Oprete1teH a ru3at1o 'iro= ncetea7, imediatH Controlea7,1*i sentimentele. Jane. nu a0em timp de
aa ce0a=
"a s1a eliberat din c:in3ile care o *ineau le3at, de pat=
G Ai dreptate. a 7is ea= Uneori. e prea 3reu de strunit i corpul ,sta=
G #octoraul trebuie s, +ie aproape de o planet, ca s, aib, e+ect asupra ei G c/mpul se disipea7,
eDtrem de repede dac, nu are mas, ca s, 2l sus*in,= #eci a0em timp. Jane= <oate o or,= Oricum. mai mult de
>um,tate de or,=
G ?i ce cre7i c, pot +ace 2n at/t de pu*in timpC
G <rinde arma aceea blestemat,. a 7is 'iro= mpin3e1o 2n "Dterior i n1o mai aduce 2napoiH
G ?i dac, eDplodea7, 2n "DteriorC a 2ntrebat Jane= #ac, este duplicat i repetat acolo ce0a at/t de
distru3,torC <e de alt, parte. nu pot ridica lucruri pe care nu le eDamine7 2n prealabil= Nu eDist, nimic 2n
apropierea lui. nici nu e conectat la ansiblu. n1am nimic care s, m, conduc, la el 2n spa*iu=
G "nder ar ti. a spus 'iro= Ce p,cat c, a muritH
G Asta e ade0,rat din punct de 0edere te:nic. a spus Jane= #ar <eter nu i1a 3,sit drumul spre
amintirile lui "nder= #ac, le are=
G Ce1i poate amintiC a 2ntrebat 'iro= Aa ce0a nu s1a mai 2nt/mplat=
G Ade0,rat. este ai.a lui "nder= #ar c/t din inteli3en*a lui sclipitoare pro0enea de la ai.a i c/t de la
propriul trup sau creierC Nu uita c, i componenta 3enetic, a +ost puternic, G s1a n,scut 2n primul r/nd pentru
c, testele au indicat c, <eter cel ori3inal i %alentine erau +oarte aproape de a de0eni comandan*i militari
ideali=
G "Dact. a con+irmat 'iro= !ar acum e <eter=
G Nu <eter cel ade0,rat. a spus Jane=
G #a. e un +el de "nder i un +el de <eter= l po*i 3,siC <o*i 0orbi cu elC
G C/nd ai.a noastre se 2nt/lnesc. nu 0orbim= 'ai cur/nd=== cum s, spun. dans,m una 2n >urul
celeilalte= Nu e ca 2n rela*ia cu 4uman i 'atc,=
G Nu mai poart, nestemata 2n urec:eC a 2ntrebat 'iro. atin3/nd1o pe a lui=
G #ar ce poate +aceC " la ore dep,rtare de na0a lui===
G Jane. a 7is 'iro. 2ncearc,=
<eter era ocat= Ban31'u i1a atins bra*ul i s1a lipit de el=
G Ce s1a 2nt/mplatC
G Credeam c, am reuit. a spus el= C/nd Con3resul a 0otat s, re0oce ordinul de +olosire a
#octoraului=
G Ce 0rei s, spuiC a 2ntrebat Ban31'u. dei 2n*elesese imediat la ce +,cea el re+erire=
G 1au lansat= Flota usitania a 2nc,lcat ordinul Con3resului= Cine ar +i cre7ut aa ce0aC A0em la
dispo7i*ie mai pu*in de o or, p/n, detonea7,=
n oc:ii lui Ban31'u au ap,rut brusc lacrimi. dar le1a alun3at clipind din oc:i=
G &ine m,car c, 0or supra0ie*ui m,tcile i pe9ueninos.
G #ar nu i re*eaua de copaci1mame. a spus <eter= @borurile interstelare 0or 2nceta p/n, c/nd Jane 0a
3,si alt, modalitate de a p,stra toate acele in+orma*ii 2ntr1o memorie= Copacii1+ra*i sunt prea proti. copacii1
p,rin*i sunt prea or3olioi ca s,1i 2mpart, capacitatea de memorare cu ea G ar +ace1o dac, ar putea. dar nu
pot= Cre7i c, Jane n1a eDplorat toate posibilit,*ileC S1a terminat cu 7borul cu 0ite7e mai mari dec/t ale
luminiiC
G Atunci aceasta 0a r,m/ne lumea noastr,. a spus Ban31'u=
G &a nu. a contra7is1o <eter=
G <eter. ne a+l,m la ore distan*, de na0,= N1o s, a>un3em la ea 2nainte de detonare=
G Ce 2nseamn, o na0,C O cutie cu un comutator i o u, etan,= #in c/te tim. nici nu a0em ne0oie
de ea= "u nu r,m/n aici. Ban31'u=
G Te 2ntorci pe usitaniaC C:iar acumC
G #ac, Jane m, poate scoate de aici. a 7is el= !ar dac, nu. atunci cred c, acest trup al meu se 2ntoarce
acolo de unde a 0enit G 2n "Dterior=
G 'er3 cu tine. a spus Ban31'u=
G Am avut trei mii de ani de 0ia*,. a 7is <eter= Nu mi1i amintesc +oarte bine. dar tu nu meri*i s,
dispari din uni0ers dac, Jane nu reuete asta=
G 'er3 cu tine. a insistat Ban31'u. de aceea te ro3 s, taci= Nu a0em timp de pierdut=
G Nici m,car nu tiu ce 0oi +ace c/nd a>un3 acolo. a spus <eter=
G &a tii. a spus Ban31'u=
G @,uC Ce pun la caleC
G N1am idee=
G <,i i asta nu e o problem,C a ce slu>ete acest plan dac, nimeni nu tie despre ce e 0orbaC
G "ti cine eti. a 7is Ban31'u= "ti aceeai 0oin*,. acelai b,iat capabil care a re+u7at s, +ie 2n0ins
de ceea ce i se punea 2n +a*, la ?coala de upt, sau la ?coala de Comand,= &,iatul care nu i1a l,sat pe b,t,ui
s,1l distru3, G indi+erent ce a trebuit s, +ac, pentru a1i opri= Gol1puc,. +,r, nici o arm,. 2n a+ara cl,bucilor
de s,pun de pe corp. aa s1a luptat "nder cu &on7o 'adrid 2n baia de la ?coala de upt,=
G %,d c, te1ai interesat=
G <eter. a spus Ban31'u. nu cred c, tu eti "nder. personalitatea. amintirile. pre3,tirea lui= #ar eti
omul care nu se las, 2n0ins= Care 3,sete 2ntotdeauna o modalitate de a1i distru3e inamicul=
<eter a cl,tinat din cap=
G Nu sunt el. serios c, nu=
G C/nd ne1am 2nt/lnit prima oar,. aa mi1ai spus= "i bine. acum eti= Tu. un b,rbat 2ntre3 la trup= Nu1
*i lipsete nimic= Nu *i s1a +urat nimic i nu s1a pierdut nimic= n*ele3iC "nder i1a tr,it 0ia*a 2mpo0,rat de
3/ndul c, a pro0ocat Denocidul= Acum ai ansa de a de0eni contrariul lui= Cel care 2mpiedic, Denocidul=
%reme de o clip,. <eter a 2nc:is oc:ii=
G Jane. a rostit el= <o*i s, ne iei de aici +,r, a>utorul na0eiC A ascultat un moment. apoi a 7is: Ne
2ntreab, dac, ne putem *ine str/ns 2n bra*e= Are de controlat i deplasat na0a. plus ai.a noastre G trupurile ne
sunt *inute laolalt, de noi. nu de ea=
G &ine. oricum +acem asta tot timpul. deci se poate. a spus Ban31'u=
G Nu e c:iar aa. a spus <eter= Jane spune c, 2ntr1o na0, a0em indicii 0i7uale. sentimentul de
si3uran*,= F,r, pere*i. +,r, lumin,. 2n 0idul 2ntunecat. ne putem r,t,ci= <utem uita unde ne a+l,m relati0 la
propriile corpuri= C:iar c, trebuie s, ne *inem str/ns=
G Ne a>ut, la ce0a dac, a0em 0oin*e puternice. suntem 2nc,p,*/na*i. ambi*ioi i e3oiti. ast+el 2nc/t
s, dep,im orice di+icultate care ne apare 2n caleC a 2ntrebat Ban31'u=
G Cred c, a0em su+iciente 0irtu*i. a 7is <eter=
G Atunci s, pornim= A0em succesul asi3urat=
ui Jane nu i1a +ost uor s, 3,seasc, ai.a lui <eter= Fusese 2n corpul lui. 2i urmase ai.a G sau o
+u3,rise 1ast+el c, o cunotea +,r, s, o caute= n ca7ul lui Ban31'u. lucrurile st,teau alt+el= Nu o cunotea
c:iar at/t de bine= C,l,toriile 2n care o dusese 2nainte se des+,uraser, 2n interiorul unei na0e a c,rei po7i*ie
era cunoscut, de Jane= ns, imediat ce a depistat ai.a lui <eter G de +apt. a lui "nder G tot s1a do0edit a +i mai
uor dec/t cre7use= <entru c, am/ndoi. <eter i Ban31'u. erau le3a*i +ilotic= ntre ei se +ormase o re*ea
minuscul,=
C:iar i +,r, pere*ii na0ei care s,1i 2ncon>oare. Jane 2i putea sus*ine pe am/ndoi 2n acelai timp. ca i
cum ar +i +ost o sin3ur, entitate=
!ar 2n timp ce 2i 2mpin3ea spre "Dterior. a sim*it cum se *ineau tot mai str/ns unul de cel,lalt G nu
erau doar dou, trupuri. eDistau le3,turi in0i7ibile 2ntre ai.a lor cele mai pro+unde= Au ieit 2mpreun, 2n
"Dterior. i tot 2mpreun, au re0enit 2n !nterior= Jane a sim*it o und, de 3elo7ie G aa cum +usese 3eloas, pe
No0in:a. dar +,r, s, aib, sen7a*ia +i7ic, de durere i +urie pe care corpul ei o ad,u3a emo*iilor= ?tia 2ns, c,
era absurd= Jane 2l iubea pe 'iro. aa cum o +emeie iubete un b,rbat= "nder era p,rintele i prietenul ei. iar
acum el nu mai sem,na cu "nder= "ra <eter. un b,rbat care 2i amintea doar cele c/te0a luni de le3,tur, cu
ea= "rau prieteni. dar ea nu putea a0ea preten*ii la inima lui=
C/nd Jane i1a ae7at pe supra+a*a usitaniei. ai.a lui "nder Bi33in i cea a lui i Ban31'u erau mai
le3ate ca niciodat,=
Au r,mas 2n mi>locul plat+ormei de decolare ultimele sute de oameni care 2ncercau cu disperare s,
scape. s, 2n*elea3, de ce na0ele nu se mai ridicau. mai ales c, se lansase de>a dispo7iti0ul de distru3ere
molecular,=
G Na0ele de aici sunt pline. a 7is <eter=
G #ar noi nu a0em ne0oie de na0,. a spus Ban31'u=
G &a da. a 7is <eter= Jane nu poate prinde #octoraul +,r, a>utorul unei na0e=
G S,1l prind,C s1a mirat Ban31'u= nseamn, c, ai un plan=
G <,i n1ai spus c:iar tu c, am unulC N1a 0rea s, +ac o mincinoas, din tine= IApoi a 0orbit cu Jane
prin intermediul nestematei=J Ai re0enitC mi po*i 0orbi prin sateli*ii de aici G bine= Jane. te ro3 s, 3oleti o
na0,H A r,mas t,cut o 0reme= #u oamenii pe o colonie. ateapt, p/n, coboar,. apoi adu1o aici. dar departe de
mul*ime=
n aceeai clip,. una dintre na0e a disp,rut de pe pist,= 'ul*imea a o0a*ionat i s1a repe7it s, urce
2ntr1una dintre na0ele r,mase= <eter i Ban31'u au ateptat. tiind c, #octoraul se apropia clip, de clip,.
3ata s, eDplode7e=
Apoi. r,bdarea le1a +ost r,spl,tit,= Al,turi de ei a ap,rut o na0, care sem,na cu o cutie= <eter a
desc:is ua i imediat au urcat am/ndoi. 2nainte ca oamenii de pe pist, s,1i dea seama ce se 2nt/mplase= Au
au7it stri3,te tot mai puternice. dar <eter a 2nc:is ua=
G Suntem 2n na0,. a spus Ban31'u= #ar unde mer3emC
G Jane atin3e 0ite7a cu care se deplasea7, #octoraul=
G Credeam c, 2l poate prinde i +,r, na0,=
G "a primete datele de po7i*ie de la satelit= %a anticipa cu preci7ie unde se 0a a+la #octoraul la un
anumit moment i atunci ne 0a 2mpin3e 2n "Dterior i ne 0a readuce eDact 2n acel punct. iar noi ne 0om
deplasa cu aceeai 0ite7,=
G #octoraul 0a +i 2n na0,C Cu noiC a 2ntrebat Ban31'u=
G $,m/i aici. l/n3, perete. a spus <eter= ?i *ine1te de mine= O s, de0enim imponderabili= </n, acum
ai 0i7itat patru planete +,r, s, treci prin eDperien*a asta=
G #ar tu ai mai a0ut1oC
<eter a r/s. apoi a cl,tinat din cap=
G n corpul acesta. nu= #ar cred c,. la un anumit ni0el. mi1am amintit cum trebuie s, reac*ione7.
pentru c,===
n acelai moment au de0enit imponderabili i 2n +a*a lor. +,r, s, atin3, pere*ii na0ei. a ap,rut
proiectilul uria care con*inea #octoraul= #ac, rac:etele de propulsie ar +i +unc*ionat 2n continuare. am/ndoi
ar +i +ost incinera*i= ns, proiectilul se deplasa cu 0ite7a pe care o atinsese de>a5 p,rea s, pluteasc, deoarece
na0a 3onea cu aceeai 0ite7,=
<eter i1a prins picioarele sub o banc, +iDat, 2n perete. apoi a 2ntins m/inile 2nainte i a atins
proiectilul=
G Trebuie s,1l punem 2n contact cu podeaua. a 7is el=
a r/ndul ei. Ban31'u a 2ncercat s,1l atin3,. dar s1a desprins de perete i a 2nceput s, pluteasc,= n
timp ce corpul c,uta cu disperare direc*ia ca s, coboare. s1a sim*it imediat cuprins, de 3rea*,=
G Consider, c, proiectilul se a+l, >os. a s+,tuit1o <eter= #octoraul e >os= as,1te s, ca7i spre el=
Ban31'u a i7butit s, se reoriente7e= S+atul lui <eter +usese +olositor= <lutind 2n >os. a reuit s, se
prind, de proiectil i a r,mas a3,*at, de el= $ecunosc,toare c, starea de 0om, trecuse. a r,mas pri0ind la
<eter care a 2mpins 2ncet masa proiectilului c,tre podea= C/nd s1au atins. na0a s1a cutremurat uor. semn c,
masa proiectilului era mai mare dec/t cea a na0ei care 2l cuprindea=
G n re3ul,C a 2ntrebat <eter=
G #a. a r,spuns Ban31'u= Apoi i1a dat seama c, el 0orbise cu Jane. iar acea replic, +,cuse parte
din con0ersa*ia lor=
G Acum Jane eDaminea7, obiectul. a eDplicat <eter= Face asta i 2n ca7ul na0elor. 2nainte de a le
deplasa unde0a= nainte proceda 2n mod analitic. prin computer= Acum. ai.a ei +ace un tur al structurii
interioare a obiectului= Jane n1ar putea s, +ac, asta dac, n1ar +i 2n contact direct cu ce0a cunoscut ei. cum ar +i
na0a 2n situa*ia de +a*,= Noi= #up, ce percepe +orma intern, a obiectului. 2l poate men*ine laolalt, 2n "Dterior=
G l ducem acolo i1l abandon,mC a 2ntrebat Ban31'u=
G Nu= Ar putea r,m/ne 2ntre3 sau eDploda. sau s1ar putea des+ace i cine tie ce daune ar pro0oca
acolo= Ar putea re7ulta nenum,rate copii ale #octoraului=
G &a nu se 0a 2nt/mpla aa. a spus Ban31'u= <entru a reali7a ce0a nou. e ne0oie de o inteli3en*,=
G #in ce cre7i c, e alc,tuit #octoraulC Ca orice alt, p,rticic, din corpul t,u. ca orice piatr,. copac
sau nor e +ormat numai din ai.a. i mai eDist, i multe alte ai.a disperate s, +ac, parte din ce0a. s, imite. s,
creasc,= Nu. a0em 2n +a*, un obiect 0iclean i nu 2l ducem 2n "Dterior=
G ?i atunci ce +acem cu elC
G l ducem acas, la cel care l1a lansat. a spus <eter=
'o:or/t. amiralul ands st,tea sin3ur pe puntea na0ei sale= ?tia c, O+i*erul )enolo3 +,cuse de>a
cunoscut, tirea G lansarea #octoraului +usese ile3al,. ceea ce 2nsemna re0olt,5 &,tr/nul a0ea s, a>un3, 2n
+a*a Cur*ii 'ar*iale sau c:iar mai r,u atunci c/nd 0or re0eni acas,= Nimeni nu i se adresa5 nimeni nu
2ndr,7nea s,1l pri0easc,= !ar ands i1a dat seama c, trebuia s, renun*e la comand, i s, o predea lui Causo.
ca O+i*er )enolo3 al s,u. iar +lota o 0a preda ad>unctului s,u. amiralul Fu-uda= Gestul lui Causo de a nu1l
aresta imediat constituia o do0ad, de bun,tate. dar nu slu>ea la nimic= Contien*i de propor*iile
insubordon,rii sale. oamenilor i o+i*erilor le 0a +i imposibil s,1i eDecute ordinele=
Cu inten*ia de a da ordinul de cedare a comen7ii. ands s1a ridicat i l1a 0,7ut pe O+i*erul )enolo3
2ndrept/ndu1se spre el=
G #omnule. a spus Causo=
G ?tiu= $enun* la comand,=
G Nu. domnule. a spus Causo= %eni*i cu mine. 0, ro3=
G Ce planuri aiC
G O+i*erul care r,spunde de 2nc,rc,tur, a raportat c, a ap,rut ce0a 2n ma3a7ia central, a na0ei=
G Ce anumeC a 2ntrebat ands=
Causo s1a uitat la el= ands a dat aprobator din cap. apoi au ieit 2mpreun, din camera de comand,=
Jane nu dusese na0a p,tr,*oas, 2n eclu7a armelor na0ei1amiral. pentru c, aceasta putea 3,7dui doar
#octoraul. nu i cutia 2n care se a+la. ci 2n ma3a7ia principal,. care era mult mai spa*ioas, i unde nu se
3,seau mi>loace care s, permit, relansarea armei=
<eter i Ban31'u au cobor/t din na0, i au r,mas 2n ma3a7ie=
Apoi Jane a scos de acolo na0a. l,s/ndu1i pe <eter i pe Ban31'u 2mpreun, cu #octoraul=
Na0a a0ea s, reapar, pe usitania= ns, nu pentru a lua c,l,tori= Nu mai era ne0oie= #ispo7iti0ul de
distru3ere molecular, nu se mai 2ndrepta spre usitania= Acum se 3,sea 2n ma3a7ia na0ei1amiral a Flotei
usitania. c,l,torind cu 0ite7, relati0ist, spre uitare= Sen7orul de proDimitate al #octoraului nu se putea
acti0a. 2ntruc/t nu se a+la 2n apropierea unei mase planetare= ns, ceasul acestuia continua s, numere clipele=
G Sper s, ne obser0e pre7en*a c/t mai repede. a spus Ban31'u=
G A. nu1*i +ace 3ri>i= 'ai a0em destule minute=
G Nu ne1au depistatC
G n biroul de acolo era cine0a. a spus <eter. ar,t/nd c,tre o u, desc:is,= A 0,7ut na0a. apoi ne1a
0,7ut i pe noi. i #octoraul= A plecat= Nu cred c, 0om r,m/ne sin3uri mult, 0reme=
Ua ma3a7iei s1a desc:is= <e balconul care domina i se 2ntindea de1a lun3ul a trei pere*i ai ma3a7iei.
au ap,rut trei b,rba*i=
G &un, 7iua. a spus <eter=
G Cine naiba etiC l1a 2ntrebat unul dintre b,rba*i. a c,rui uni+orm, a0ea cele mai multe +ireturi i
2nsemne militare=
G <arie7 c, eti amiralul &obb; ands. a spus <eter= !ar tu trebuie s, +ii o+i*er Causo= !ar tu. o+i*erul
care r,spunde de 2nc,rc,tur,. un3=
G Te1am 2ntrebat cine etiH l1a somat amiralul ands=
G Nu cred c, asta ar trebui s, +ie prioritatea acum. a spus <eter= %om a0ea timp s, l,murim
identitatea mea dup, ce de7acti0e7i dispo7iti0ul acestei arme pe care ai lansat1o cu at/ta nep,sare prime>dios
de aproape de o planet, locuit,=
G #ac,1*i 2nc:ipui c,===
Amiralul nu a apucat s,1i 2nc:eie spusele. pentru c, o+i*erul Denolo3 a trecut peste balustrad, i a
s,rit pe podeaua ma3a7iei. unde a 2nceput s, roteasc, bol*urile care +iDau carcasa dispo7iti0ului de
declanare=
G Causo. a stri3at ands. nu se poate s,===
G #omnule. acesta e #octoraul. a spus Causo=
G #ar l1am lansat de>aH a stri3at amiralul=
G Sunt con0ins c, a +ost o 3reeal,. a 7is <eter= O sc,pare. deoarece Con3resul Stelar a re0ocat
ordinul de lansare=
G Cine eti i cum ai p,truns aiciC
Causo s1a ridicat i i1a ters broboanele de sudoare ap,rute pe +runte=
G #omnule. sunt 2nc/ntat s, raporte7 c,. dac, mai 2nt/r7iam dou, minute. na0a noastr, ar +i +ost
trans+ormat, 2n atomi=
G ', bucur c, n1a +ost ne0oie de dou, c:ei i de o combina*ie secret, ca s, de7amorse7i #octoraul.
a spus <eter=
G Nu. a +ost proiectat pentru ca de7amorsarea s, se +ac, +oarte uor. a spus Causo= "Dist, instruc*iuni
precise pri0ind opera*iunile ce trebuie +,cute= ns, acti0area lui e mai 3rea=
G Cu toate acestea. a*i reuit s, o +ace*i. a spus <eter=
G Unde 0, este 0e:icululC a 2ntrebat Amiralul. 2n timp ce cobora scara c,tre podea= Cum a*i p,truns
aiciC
G Am 0enit 2ntr1o cutie pe care am aruncat1o dup, ce n1am mai a0ut ne0oie de ea. a spus <eter= nc,
nu a*i 2n*eles c, nu am 0enit pentru a +i supui unui intero3atoriuC
G Aresta*i1i pe cei doi. a ordonat ands=
Causo s1a uitat la amiral ca la un nebun= ns, o+i*erul cel,lalt. care 2l urmase pe amiral p/n, >os. a dat
s, eDecute ordinul. +,c/nd c/*i0a pai c,tre <eter i Ban31'u=
!nstantaneu. cei doi au disp,rut. pentru a1i +ace apari*ia pe balconul din care tocmai cobor/ser,
o+i*erii= Acetia i1au depistat dup, c/te0a clipe= O+i*erul care r,spundea de 2nc,rc,tur, p,rea de7orientat=
G #omnule. a spus el= Acum o secund, erau aici=
<e de alt, parte. Causo i1a dat seama c, se petrecea ce0a neobinuit. la care nu se putea da o ripost,
din punct de 0edere militar= #e aceea a adoptat o alt, modalitate de abordare= ?i1a +,cut cruce i a 2nceput s,
murmure o ru3,ciune=
ands a +,cut c/*i0a pai 2napoi. p/n, s1a ciocnit de #octora= S1a a3,*at de el ca s,1i recapete
ec:ilibrul i. brusc. i1a retras m/inile. plin de ur, i durere. ca i cum supra+a*a armei ar +i +ost 2nroit,=
G O+. #oamne. a 7is el= Am 2ncercat s, procede7 ca "nder Bi33in=
G Ciudat. a spus <eter= ?i eu m1am str,duit s, procede7 la +el=
G %ai. #oamne. a repetat ands=
G Amirale ands. a spus <eter. am o propunere= n loc s, pier7i c/te0a luni 2n timp real ca s, 2ntorci
na0a i s, mai +aci o 2ncercare ile3al, de lansare a armei i 2n loc s, or3ani7e7i o carantin, demorali7atoare i
inutil, 2n >urul usitaniei. mai bine te 2ndrep*i spre una dintre cele O Sut, de umi G Trond:eim e cea mai
apropiat, G i. p/n, atunci. 2ntocmeti un raport c,tre Con3resul Stelar= Am i c/te0a idei pe care trebuie s,
le cuprind, acel raport. dac, 0rei s, m, ascul*i=
#rept r,spuns. ands a scos un pistol cu laser i l1a 2ndreptat spre <eter=
<eter i Ban31'u au disp,rut instantaneu i au ap,rut 2n spatele lui ands= Cu pricepere. <eter l1a
de7armat pe amiral. dar. din ne+ericire. i1a rupt i dou, de3ete 2n cursul opera*iunii=
G %, cer scu7e. mi1am pierdut din 2ndem/nare. a spus <eter= Nu mi1am mai +olosit cunotin*ele de
arte mar*iale de=== de mii de ani=
ands a c,7ut 2n 3enunc:i. 2ncerc/nd s,1i 2n3ri>easc, de3etele rupte=
G <eter. a spus Ban31'u. ce1ar +i ca Jane s, nu ne mai mute de colo1coloC Am ame*it=
<eter a clipit tren3,rete din oc:i=
G %rei s, a+li ideile mele 2n le3,tur, cu raportulC l1a 2ntrebat <eter pe amiral=
Acesta a 2ncu0iin*at din cap=
G ?i eu 0reau. a spus Causo. care a 2n*eles c, o 0reme a0ea s, +ie comandantul na0ei=
G Cred c, 0a trebui s, +oloseti ansiblul ca s, raporte7i c,. din cau7a unei de+ec*iuni. s1a raportat c,
#octoraul a +ost lansat= n realitate. lansarea a +ost anulat, 2n ultima clip, i. pentru a e0ita alte nepl,ceri. ai
dispus ca el s, +ie trans+erat 2n ma3a7ia principal,. unde a +ost de7armat i de7acti0at= Ai 2n*eles partea asta
cu de7acti0areaC l1a 2ntrebat <eter pe Causo=
Acesta a dat din cap=
G O 0oi +ace imediat. domnule= Apoi i s1a adresat o+i*erului care r,spundea de ma3a7ie= Am ne0oie
de o trus, de scule=
n timp ce o+i*erul s1a dus s, aduc, trusa dintr1un dulap a+lat 2n perete. <eter a continuat:
G Apoi po*i raporta c, ai luat le3,tura cu un locuitor de pe usitania G cu mine. adic, G iar acesta te1a
asi3urat c, 0irusul #escolada este sub control i nu mai constituie o amenin*are pentru nimeni=
G #e unde tii astaC a 2ntrebat ands=
G <entru c, eu sunt purt,torul a ceea ce a mai r,mas din 0irus i. dac, nu ar +i per+ect eradicat. te1ai
2mboln,0i de #escolada i ai muri peste c/te0a 7ile= #up, ce dai asi3ur,ri c, usitania nu constituie o
amenin*are. raportul t,u trebuie s, men*ione7e c, re0olta de pe usitania a +ost doar o ne2n*ele3ere i c,.
departe de a +i un amestec al oamenilor 2n cultura pe9uenino, acetia din urm, i1au eDercitat dreptul de +iin*e
libere pe propria planet, de a dob/ndi in+orma*ii i te:nolo3ie de la str,inii care 0in 2n 0i7it, cu 3/nduri bune
G mai precis. colonia uman, din 'ila3re= #e la data primului contact. mul*i dintre pe9ueninos au de0enit
specialiti 2n tiin*a i te:nolo3ia uman,. iar 2n 0iitor ei 2i 0or trimite ambasadori la Con3resul Stelar i sper,
ca aceast, institu*ie s, le r,spund, cu aceeai curtoa7ie= Ai 2n*eles astaC
ands a dat din cap= Causo. care se ocupa de de7asamblarea mecanismului de declanare. i1a dres
3lasul 2n semn de aprobare=
G 'ai po*i declara c, pe9ueninos au 2nc:eiat o alian*, cu alt, ras, str,in,. care. contrar unor rapoarte
2ntocmite 2n prip,. nu a +ost distrus, 2n 2ntre3ime 2n bine1cunoscutul Denocid produs de "nder Bi33in= Sub
+orm, de cocon. o matc, a supra0ie*uit. iar ea este sursa tuturor in+orma*iilor +olosite 2n renumita carte
"atca. Aceste in+orma*ii s1au do0edit eDtrem de corecte i de net,3,duit= 'atca de pe usitania nu dorete
deocamdat, un sc:imb la ni0el de ambasadori cu Con3resul. pre+er/nd 2ns, ca interesele ei s, +ie
repre7entate de pe9ueninos.
G G/ndaci mai eDist,C a 2ntrebat ands=
G #in punct de 0edere te:nic. "nder Bi33in nu a comis un Denocid= #ac, lansarea acestui proiectil
nu ar +i +ost anulat,. ai +i produs primul Denocid. nu al doilea= #up, cum se pre7int, lucrurile 2n acest
moment. nici n1a eDistat 0reodat, un Denocid. dei trebuie s, recunosc c, s1au +,cut dou, 2ncerc,ri=
acrimile br,7dau obra>ii lui ands=
G N1am 0rut s1o +ac= Am cre7ut c, aa era corect= Am considerat c, trebuia s, procede7 ast+el ca s,
sal0e7===
G S, spunem c, 0ei discuta asta cu terapeutul na0ei. dar mai t/r7iu. a 7is <eter= 'ai a0em de re7ol0at
o problem,= <osed,m o te:nolo3ie de 7bor stelar pe care cred c, i cele O Sut, de umi ar dori s, o aib,= A*i
asistat de>a la o demonstra*ie= #e obicei. noi pre+er,m s, +acem asemenea 7boruri 2n nite na0e care nu sunt
luDoase. ci arat, mai cur/nd ca nite cutii= Sunt totui +,cute din metal re7istent i ne permit s, 0i7it,m alte
lumi +,r, s, pierdem nici o secund, din 0ia*,= ?tiu c, cei care de*in c:eia metodei noastre de 7bor ar +i
2nc/nta*i ca 2n urm,toarele luni s, transporte instantaneu toate na0ele relati0iste care 2n pre7ent 7boar, spre
di0erse destina*ii=
G #ar asta cost,. a spus Causo. cu un 3est din cap=
G #a. s, spunem c, impunem o condi*ie prealabil,. a 7is <eter= Un element1c:eie al 7borului
interstelar instantaneu cuprinde un pro3ram de computer pe care Con3resul Stelar a 2ncercat recent s,1l
distru3,= Am 3,sit o metod, 2nlocuitoare. dar nu este pe deplin satis+,c,toare. i cred c, +ac o a+irma*ie ce nu
trebuie do0edit,: Con3resul Stelar nu 0a putea utili7a 7borul instantaneu dec/t dac, toate ansiblurile din cele
O Sut, de umi sunt conectate la toate re*elele de computere eDistente. +,r, 2nt/r7iere i +,r, acele pro3rame
de eDaminare care nu +ac dec/t s, sc:eaune ca nite c,*ei +,r, din*i=
G Nu am autoritatea s,===
G Amirale ands. nu *i1am cerut s, :ot,r,ti= #oar *i1am su3erat con*inutul mesa>ului pe care 0ei
a0ea amabilitatea s,1l transmi*i prin ansiblu c,tre Con3resul Stelar= !mediat=
ands a pri0it 2n 3ol=
G Nu m, simt bine. a spus el= Cred c, nu mai sunt capabil= O+i*er Causo. 2n pre7en*a o+i*erului un3.
*i transmit comanda acestei na0e i 2*i ordon s, 2l 2ntiin*e7i pe amiralul Fu-uda c, din aceast, clip, este
comandantul +lotei=
G Nu sunt de acord. a spus <eter= 'esa>ul despre care 0orbeam trebuie s, plece din partea ta= Fu-uda
nu se a+l, de +a*, i n1a 0rea s, repet cele spuse p/n, acum= <rin urmare. 0ei 2ntocmi raportul. 0ei p,stra
comanda +lotei i a acestei na0e. i nu te 0ei esc:i0a de la r,spundere= (i1a +ost 3reu s, iei acea :ot,r/re= Ai
3reit. dar ai +,cut1o cu cura> i :ot,r/re= S, do0edeti acelai cura> i acum. amirale= Nu te1am pedepsit
ast,7i dec/t din cau7a st/n3,ciei mele. lucru pentru care 2mi cer scu7e. 2*i acord,m a doua ans,= <ro+it, de
ea. amiraleH
ands l1a pri0it pe <eter i un nou 0al de lacrimi a 2nceput s,1i cur3, pe obra>i=
G #e ce1mi acor7i o ans,C
G <entru c, aa ar +i 0rut "nder. a spus <eter= ?i poate c,. acord/ndu1*i o nou, ans,. 0a bene+icia i
el de una=
Ban31'u l1a prins pe <eter de m/n, i i1a str/ns1o=
Apoi au disp,rut am/ndoi din ma3a7ia na0ei1amiral i au reap,rut 2n cabina de comand, a na0etei ce
se rotea 2n >urul planetei care crease #escolada=
Ban31'u a pri0it 2n >ur c,tre c:ipurile necunoscute= Spre deosebire de Na0a amiralului ands. acolo
nu eDista 3ra0ita*ie arti+icial,. dar. *in/nu1l de m/n, pe <eter. Ban31'u a reuit s, re7iste +,r, s, i se +ac,
r,u sau s, leine= Nu tia cine erau acei oameni. dar i1a dat seama c, Stin3,torul1de1Fl,c,ri trebuia s, +ie un
pe9uenino, iar lucr,toarea +,r, nume de la un terminal de computer era o creatur, de +elul celor detestate i
temute c/nd0a. cunoscute sub numele de 3/ndaci=
G &un, tuturor. "la. Auara. 'iro. a 7is <eter= "a e Ban31'u=
Ban31'u n1a apucat s, se sperie. pentru c, to*i ceilal*i au r,mas oca*i c/nd i1au 0,7ut=
'iro i1a re0enit primul din surpri7, i a 7is:
G A*i uita*i s, 2mbr,ca*i costumele spa*iale=
Ban31'u a pu+nit 2n r/s=
G &un,. mam, re3al, a 0estului. a 7is 'iro. +olosind numele str,moului lui Ban31'u. un 7eu
0enerat pe lumea Calea= Am a+lat totul despre tine de la Jane. a ad,u3at 'iro=
<e ua din cap,tul 2nc,perii a intrat 2ncet o +emeie=
G %alC a 2ntebat <eter=
G Nu. i1a r,spuns +emeia= Sunt Jane=
G Jane. a spus Ban31'u 2n oapt,= @eul lui 'alu=
G <rietena lui 'alu. a preci7at Jane= ?i prietena ta. Ban31'u= A 2ntins bra*ul i. lu/ndu1i pe am/ndoi
de m/n,. i1a pri0it 2n oc:i= ?i prietena ta. <eter= a +el ca 2ntotdeauna=
1'.
DE UNDE *TII C$ EI NU TREMUR$ DE )ROA!$1
!2, zei. :untei nedrepiF
#atl meu i mama mea
meritau s aib
un copil mai bun dect mineF&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
G Ai a0ut #octoraul 2n m/n, i l1ai 2napoiatC a 2ntrebat Auara care nu putea crede aa ce0a=
Toat, lumea. inclusi0 'iro. a presupus c, ea nu a0ea 2ncredere 2n +lot,. care putea s, mai apele7e la
acea arm,=
G A +ost demontat, sub oc:ii mei. a spus <eter=
G "i. p,i nu se poate monta la locC a 2ntrebat ea=
Ban31'u a 2ncercat s,1i eDplice=
G Amiralul ands nu mai poate ale3e un asemenea drum= Noi n1am +i l,sat lucrurile nesolu*ionate=
usitania e acum 2n si3uran*,=
G "a nu 0orbete despre usitania. a spus "la cu r,ceal,. ci despre planeta asta. creatoare a
#escoladei=
G Cum. sunt sin3ura care s1a 3/ndit la astaC a 2ntrebat Auara= Cred c, asta ar re7ol0a toate neca7urile
noastre despre sonde cu di0eri 0irui. 0ariante i mai periculoase ale #escoladei===
G Te 3/ndeti s, distru3i o lume populat, de o ras, capabil, de 3/ndire. a 2ntrebat Ban31'u=
G Nu c:iar acum. a spus Auara. l,s/nd s, se 2n*elea3, c, Ban31'u era cea mai ridicol, persoan, cu
care1i pierduse 0remea st/nd de 0orb, cu ea= #ac, stabilim c, sunt aa cum i1a numit %alentine. 2n*ele3iC
%arelse= Cu care nu se poate a>un3e la o 2n*ele3ere= Cu care nu se poate coeDista=
G #eci 0rei s, spui c,=== a 2ncercat Ban31'u=
G Am spus ce1am a0ut des spus. a 2ntrerupt1o Auara=
#ar Ban31'u nu s1a l,sat intimidat,:
G #in spusele tale 2n*ele3 c,. 2n principiu. amiralul ands nu a 3reit. ci a >udecat r,u +aptele 2n acel
ca7 particular= 4ac #escolada ar mai +i +ost o amenin*are pe usitania. atunci datoria lui era s, distru3,
planeta=
G Ce 2nseamn, 0ia*a oamenilor de pe o planet, 2n compara*ie cu soarta tuturor speciilor dotate cu
ra*iuneC a 2ntrebat1o Auara=
G O a0em 2n +a*, pe aceeai Auara $ibeira care a 2ncercat s, ne 2mpiedice atunci c/nd am 0rut s,
distru3em 0irusul #escolada. sus*in/nd c, ar putea +i 2n7estrat cu ra*iuneC a 2ntrebat 'iro pe un ton amu7at=
G #e atunci 2ncoace. m1am 3/ndit de multe ori la asta. a 7is Auara= Am +ost copil,roas, i
sentimental,= %ia*a e pre*ioas,= %ia*a +iin*elor ra*ionale e i mai pre*ioas,= #ar c/nd un asemenea 3rup
amenin*, supra0ie*uirea altuia. atunci cel periclitat are dreptul s, se apere= Nu aa a proceat "nderC
ntotdeaunaC
Auara i1a m,surat pe r/nd cu un aer trium+,tor=
<eter a 2ncu0iin*at din cap=
G #a. a 7is el= Aa a procedat=
G ntr1un >oc. a preci7at Ban31'u=
G n lupta lui cu doi b,ie*i care 2i amenin*au 0ia*a= S1a asi3urat c, ei nu1l 0or mai amenin*a= Aa se
duc r,7boaiele. 2n ca7 c, +aci 3reeala s, 3/ndeti alt+el= Nu lup*i cu +or*e minime. ci cu +or*e maDime i cu
costuri suportabile= Nu1*i ideali7e7i inamicul. nici nu1l descrii mai s/n3eros dec/t este. ci 2i distru3i
capacitatea de ripost,= Asta e strate3ia pe care o +oloseti 2n ca7ul bolilor= Nu 2ncerci s, reali7e7i un
medicament care s, ucid, ZR[ din bacterii sau din 0irusuri= #ac, procede7i aa. nu cree7i dec/t un 3ermen
nou. re7istent la medicament= Trebuie s,1l elimini complet=
Ban31'u a 2ncercat s, 3,seasc, un contraar3ument la 0orbele ei=
G &oala aceasta repre7int, o analo3ie 0alabil,C
G Ce 2n*ele3i prin analo3ia astaC a 2ntrebat1o <eter= Un meci de lupteC up*i ca s, sl,beti re7isten*a
ad0ersaruluiC Asta e bine. at/ta 0reme c/t i el respect, aceleai re3uli= #ar dac, tu stai 3ata s, lup*i. iar el
scoate un cu*it sau un pistol. ce +aciC Ori ne re+erim la un meci de tenisC Joci p/n, c/nd ad0ersarul 2*i
plasea7, o bomb, la picioareC Nu mai eDist, re3uli= Aa e 2ntr1un r,7boi=
G #ar a0em de a +ace cu un r,7boiC a 2ntrebat Ban31'u=
G #up, cum a spus Auara. i1a r,spuns <eter. dac, descoperim c, nu se poate trata cu ei. atunci e
r,7boi= Ce au +,cut ei usitaniei. acelor pe9ueninos lipsi*i de ap,rare. s1a numit r,7boi total. de0astator. +,r,
su+let. +,r, s, se respecte drepturile celeilalte p,r*i= Acela este inamicul nostru. doar dac, reuim s, 2n*ele3em
consecin*ele +aptelor lor= Auara. nu la asta te re+ereaiC
G "Dact. a r,spuns ea=
Ban31'u i1a dat seama c, ra*ionamentul acela nu era corect. dar nu era si3ur,=
G <eter. dac, tu c:iar cre7i asta. de ce n1ai p,strat #octoraulC
G <entru c, puteam 3rei. iar pericolul nu este iminent=
Auara a plesc,it din limb,. 2n semn de dispre*=
G <eter. tu nu ai +ost aici= N1ai 0,7ut cu ce au a70/rlit 2n noi G cu un 0irus nou creat i modelat
special ca s, ne +ac, s, st,m ca protii. 2n timp ce urmau s, 0in, pentru a pune st,p/nire pe na0,=
G ?i 0i l1au trimis +rumos ambalat. 2ntr1un plicC a 2ntrebat <eter= Sau 0reun c,*elu in+ectat. 2n +a*a
c,ruia n1a*i +i re7istat s,1l lua*i 2n bra*eC
G Au transmis codul. a spus Auara= #ar se ateptau ca noi s, reali7,m molecula i ea s,1i +ac, apoi
e+ectul=
G &a nu. a contra7is1o <eter. 0oi a*i speculat c, aa +unc*ionea7, limba>ul lor. apoi a*i ac*ionat ca i
cum specula*ia era corect,=
G ?i tii tu cum0a c, nu esteC l1a 2ntrebat Auara=
G Nu tiu nimic despre asta= Asta e problema= <ur i simplu. nu tim= Nu putem ti= "i. dac,1i 0edeam
lans/nd sonde sau dac, ar +i 2ncercat s, lo0easc, na0a. cu 3/nd s, o distru3,. ar +i trebuit s, 2ntreprindem
ce0a= #e eDemplu. s, trimitem na0e dup, sondele lor i s, studiem cu aten*ie 0iruii pe care i1au trimis= Sau.
dac, atacau na0a. +erindu1ne i anali7/ndu1le armele i tactica=
G Acum totul e bine i frumos, a spus Auara= Acum. c/nd Jane este 2n si3uran*,. iar copacii1mame au
r,mas intac*i. ast+el 2nc/t ea poate e+ectua 7borul stelar. e bine= $cum putem s, intercept,m sondele i s, ne
+erim din calea proiectilelor= #ar 2nainte. c/nd eram nea>utora*iC C/nd mai a0eam de tr,it doar c/te0a
s,pt,m/ni sau cel pu*in aa credeamC
G Atunci nu eDista nici amenin*area #octoraului. a spus <eter. deci n1a*i +i putut s, le distru3e*i
planeta= N1am pus m/na pe #octora dec/t dup, ce Jane i1a rec,p,tat puterea= ?i. a0/nd acea putere. nu mai
era necesar s, distru3em planeta creatorilor de #escolada dec/t dac, ea ar +i constituit un pericol prea mare.
ce nu putea +i 2ndep,rtat 2n alt mod=
Auara a r/s=
G Ce 2nseamn, astaC Credeam c, <eter e partea dur, a personalit,*ii lui "nder= "u 0,d c, e numai
dulcea*, i lumin,=
<eter a 7/mbit=
G "Dist, momente c/nd trebuie s, te aperi pe tine 2nsu*i sau pe cine0a 2mpotri0a r,ului= !ar uneori
sin3ura metod, de ap,rare care are anse de reuit, este +olosirea unei +or*e brutale. de0astatoare. dar o
sin3ur, dat,= Oamenii ac*ionea7, cu brutalitate doar 2n ast+el de situa*ii=
G #ar s, nu ne l,s,m antrena*i pe panta auto>usti+ic,rilor. bineC a 7is Auara= Tu eti succesorul lui
"nder= <rin urmare. *i se pare normal s, cre7i c, b,ie*ii aceia pe care "nder i1a ucis constituie eDcep*ia de la
re3ulile bunei purt,ri pe care o recoman7iC
G i 3,sesc >usti+icare lui "nder 2n i3noran*, i nepricepere= Noi nu suntem nea>utora*i= Nici
Con3resul Stelar sau Flota usitania= !ar ei au pre+erat s, ac*ione7e 2nainte de a1i dep,i propria stare de
i3noran*,=
G "nder a +olosit #octoraul c/nd era i3norant=
G &a nu. Auara= Adul*ii care1l comandau au +olosit #octoraul= "i ar +i putut s,1i anule7e deci7ia=
A0eau su+icient timp s, inter0in, i s, anule7e comanda= "nder a cre7ut c, >oac, un >oc= ?i1a 2nc:ipuit c,.
prin +olosirea #ispo7iti0ului 2n simulare. s1ar putea do0edi neserios. nesupus sau c:iar prea brutal pentru a i
se 2ncredin*a comanda= ncerca s, se poarte ast+el 2nc/t s, +ie eliminat din ?coala de Comand,= At/ta tot=
F,cea ce putea pentru a1i determina s, 2ncete7e cu torturarea lui= Adul*ii erau cei care :ot,rau s, de7l,n*uie
cea mai puternic, arm,: "nder Bi33in= Nu s1a +,cut nici un e+ort pentru a se discuta cu 3/ndacii. de a
comunica= Nici m,car la s+/rit. c/nd tiau c, "nder a0ea inten*ia s, le distru3, planeta natal,= 4ot,r/ser, s,
mear3, p/n, la cap,t. indi+erent de consecin*e= Ca i amiralul ands= Ca tine. Auara=
G $m spus c, o s, atept p/n, a+l,=
G &ine. a 7is <eter= Atunci nu ne mai contra7icem=
G #ar trebuia s, aduci aici #octoraul=
G #octoraul n1ar trebui s, eDiste. a spus <eter= Nici n1a +ost 0reodat, necesar= N1a +ost oportun.
deoarece costul +olosirii lui e prea mare=
G Ce costCH a eDclamat Auara= " mai ie+tin dec/t armele nucleare=
G Ne1au trebuit trei mii de ani ca s, dep,im situa*ia creat, de distru3erea planetei natale a m,tcilor=
Acesta este costul= #ac, +olosim #octoraul. atunci suntem oameni care distru3em alte specii= Amiralul
ands seam,n, cu militarii care s1au slu>it de "nder Bi33in= 4ot,r/rea lor +usese luat, dinainte= Aceasta e
prime>dia= Aici se a+l, r,ul= !deea asta trebuie st/rpit,= Au cre7ut c, procedea7, bine. c, sal0ea7, rasa uman,=
#ar se 2nelau= Au eDistat multe moti0e di+erite. dar odat, cu deci7ia de a +olosi arma. au :ot,r/t s, nu
2ncerce s, discute cu inamicul= #e ce nu s1a +,cut o demonstra*ie a puterii #octoraului distru3/ndu1se un
satelit natural apropiatC #e ce ands n1a +,cut nici o 2ncercare s, 0eri+ice dac, situa*ia de pe usitania era
aceeai sau se sc:imbaseC !ar tu. Auara G ce metodolo3ie 0oiai s, +oloseti ca s, stabileti dac, descoladores
sunt prea r,i ca s, merite s, mai tr,iasc,C n ce moment tii c, ei constituie un pericol iminent 2mpotri0a
tuturor speciilorC
G S, 0edem lucrurile i alt+el. <eter. a propus Auara= n ce moment 2*i puteai da seama c, nu sunt un
pericolC
G A0em arme i mai bune dec/t #octoraul= "la a reali7at o molecul, care bloca e+orturile
#escoladei de a pro0oca r,u. +,r, s,1i elimine capacitatea de a a>uta +lora i +auna usitaniei s, su+ere
trans+orm,ri= Cine ne spune c, nu putem +ace acelai lucru 2n ca7ul oric,rei mici boli pe care ne1o trimit.
p/n, c/nd ei renun*,C Cine ne spune c, ei nu +ac 2ncerc,ri disperate de a comunicaC #e unde tii c,
moleculele pe care le1au trimis nu repre7int, o 2ncercare de a ne +ace +erici*i 2n sin3urul mod pe care1l cunosc
ei. trimi*/ndu1ne molecula care ar alun3a +uria noastr,C #e unde tii c, ei nu tremur, de 3roa7, pe planeta
lor. pentru c, noi a0em o na0, care poate s, dispar, i s, reapar, 2n alt locC 0oi 2ncerc,m s, discut,m cu ei%
<eter s1a uitat 2n >ur la to*i ceilal*i=
G Nu 2n*ele3e*iC Nici unul dintre 0oiC "Dist, doar o specie despre care tim c, a 2ncercat 2n mod
deliberat s, distru3, alt, specie 2n7estrat, cu 3/ndire +,r, s, +i 2ncercat 2n mod serios s, comunice sau s,
a0erti7e7e= 0oi suntem acea specie= <rimul Denocid a dat 3re. deoarece 0ictimele atacului au reuit s,
ascund, o +emel, 3estant,= A doua oar, a dat 3re dintr1un moti0 mai clar G pentru cu unii membri ai speciei
umane au :ot,r/t s, 2mpiedice aa ce0a= Nu doar c/*i0a. ci muli. Con3resul= O mare corpora*ie= Un +ilo7o+
de pe %/ntul #i0in= Un om s+/nt din Samoan i credincioii lui de pe <aci+ica= "u i Ban31'u= Jane=
Oamenii i o+i*erii amiralului ands. c/nd au 2n*eles situa*ia= #e0enim mai buni. nu 2n*ele3e*iC ns, r,m/ne
un ade0,r G noi. oamenii. suntem specia care a e0iden*iat tendin*a cea mai pronun*at, de a re+u7a 2n mod
deliberat s, comunice cu alte specii. dorind s, le distru3, pe unele 2n totalitate= <oate c, descoladores sunt
0arelse. poate nu= #ar pe mine m, sperie mai mult 3/ndul c, noi suntem 0arelse= Acesta este costul +olosirii
#octoraului c/nd nu e ne0oie i nici nu 0a +i ne0oie s, apel,m la el dac, *inem seama de celelalte mi>loace
pe care le a0em la dispo7i*ie= #ac, apel,m la #ispo7iti0 2nseamn, c, nu suntem raman= Nimeni nu poate
a0ea 2ncredere 2n noi= Suntem specia care merit, s, moar, pentru si3uran*a celorlalte=
Auara a cl,tinat din cap. dar 2i pierduse si3uran*a de sine=
G 'i se pare c, 2ncerci s, ob*ii iertarea pentru propriile crime=
G Acela a +ost "nder. a spus <eter= "l i1a tr,it 0ia*a 2ncerc/nd s, de0in, el 2nsui raman i s,1i
trans+orme i pe ceilal*i 2n acelai sens= ', uit la cei de pe na0a asta. m, 3/ndesc la ce am 0,7ut. la oamenii
pe care i1am cunoscut 2n ultimele luni i cred c, specia uman, se 2ndreapt,= 'er3em 2n direc*ia corect,= 'ai
apar i accidente din c/nd 2n c/nd= #iscu*ii 2n contradictoriu= #ar. 2n mare. aproape c, merit,m s, ne unim cu
m,tcile i cu pe9ueninos. !ar dac, descoladores au dep,it +a7a de raman m,car c/t noi. atunci 2nseamn, c,
a0em i mai multe moti0e s, +im r,bd,tori cu ei i s, 2ncerc,m s,1i lecuim de boala aceasta= C/*i ani ne1au
trebuit ca s, a>un3em aici dup, ce marcam locul b,t,liilor cu mormane de *esteC 'ii de ani= ?i tot timpul am
a0ut dasc,li care s1au str,duit s, ne sc:imbe. ar,t/ndu1ne calea. 2ncetul cu 2ncetul. am 2n0,*at= S,1i 2n0,*,m i
pe ei 1dac, nu cum0a tiu de>a mai multe dec/t noi=
G S1ar putea s, a0em ne0oie de ani de 7ile doar ca s, le deprindem limba. a spus "la=
G Transportul a de0enit ie+tin. a spus <eter= Sper c, nu te superi. Jane= <utem trimite ec:ipe o
perioad, 2ndelun3at,. +,r, ca s, su+ere cine0a inutil= <utem p,stra o +lot, care s, supra0e3:e7e planeta G cu
pe9ueninos i lucr,toare. 2mpreun, cu cercet,tori umani= Timp de secole= C:iar milenii= Nu e nici o 3rab,=
G Cred c, e periculos. a spus Auara=
G !ar eu cred c, tu ai aceeai dorin*, instincti0, ca i noi. aceea care ne 0/r, 2n belele at/t de mari
mai tot timpul. a spus <eter= ?tii c, 0ei muri. dar 0rei s, tii c, totul s1a re7ol0at 2nainte de a1*i da du:ul=
G Nu sunt b,tr/n,H a eDclamat Auara=
'iro a inter0enit:
G Are dreptate. Auara= 'oartea planea7, deasupra capului t,u 2nc, de la moartea lui 'arcSo=
G/ndi*i10, cu to*ii la asta= Oamenii +ac parte dintr1o specie cu 0ia*, scurt,= ',tcile consider, c, tr,iesc la
in+init= Pe9ueninos au speran*a de a tr,i multe secole 2n cea de1a treia 0ia*,= Noi ne 3r,bim tot timpul= A0em
2nclina*ia de a lua deci7ii +,r, s, de*inem in+orma*ii su+iciente. pentru c, 0rem s, ac*ion,m acum. c/t mai
a0em timp=
G #eci aaC a 7is Auara= Asta e :ot,r/rea taC S, permitem ca aceast, 3ra0, amenin*are la adresa
0ie*ii s, plane7e aici. +,c/nd planuri. iar noi s,1i tot urm,rim din spa*iuC
G Nu noi. a spus <eter=
G #a. ai dreptate. a 7is Auara. tu nu participi la acest proiect=
G &a da. a spus <eter= !ar tu. nu= Tu te 2ntorci pe usitania. i Jane n1o s, te mai aduc, niciodat, aici=
#ec/t dup, ce 0ei do0edi c, ai reuit s,1*i controle7i ieirile i p,rerile=
G Tic,los aro3ant ce etiH a stri3at Auara=
G To*i cei pre7en*i tiu c, am dreptate. a spus <eter= Semeni cu ands= Tu eti 3ata s, iei deci7ii
pornind de la idei preconcepute. apoi re+u7i s, ascul*i ar3umentele care te1ar putea +ace s, te r,73/ndeti=
"Dist, mul*i oameni ca tine. Auara= ?i nu 0om l,sa pe nici unul dintre ei s, se apropie de planeta asta dec/t
dup, ce 0om ti mai multe= %a sosi i 7iua 2n care toate speciile 2n7estrate cu ra*iune 0or a>un3e la conclu7ia
c, descoladores sunt. de +apt. 0arelse care nu trebuie distrui= ns, m, 2ndoiesc c, 0reunul dintre noi. cu
eDcep*ia lui Jane. 0a mai +i 2n 0ia*, c/nd se 0a 2nt/mpla asta=
G Cum adic,. tu cre7i c, 0oi tr,i eternC a 2ntrebat Jane=
G Ai +ace bine s, cre7i asta. a spus <eter= #ec/t dac, tu i 'iro 3,si*i o solu*ie pentru a a0ea copii
care s, poat, lansa na0e c/nd 0or crete mari= <eter s1a 2ntors c,tre Jane= Acum ne po*i duce acas,C
G Am i +,cut1o. a spus Jane=
Au desc:is ua i au cobor/t= S1au oprit pe supra+a*a unei lumi care nu a0ea s, mai +ie distrus,=
Auara nu i1a urmat=
G Auara nu 0ine cu noiC a 2ntrebat Ban31'u=
G <oate simte ne0oia s, r,m/n, sin3ur, o 0reme. a eDplicat <eter=
G &ine. mer3e*i 0oi 2nainte. a spus Ban31'u=
G Cre7i c, o s, te 2n*ele3i cu eaC a 2ntrebat1o <eter=
G ',car s, 2ncerc=
<eter a s,rutat1o=
G !1a +ost 3reu= S,1i spui c,1mi pare r,u=
G <oate1i spui c:iar tu. dar mai t/r7iu. a spus Ban31'u=
S1a 2ntors 2n na0,= Auara r,m,sese 2n +a*a terminalului= Ultimele date pe care le anali7ase 2nainte de
sosirea lui <eter i Ban31'u 2nc, 0ibrau 2n aerul de deasupra terminalului=
G Auara. a spus Ban31'u=
G <leac,H
Sunetul r,3uit al 0ocii lui Auara do0edea c, pl/n3ea=
G Tot ce *i1a spus <eter e ade0,rat=
G Ai 0enit doar ca s,1mi spui astaC S, presari sare pe ran,C
G Numai c, el a l,udat rasa uman, cam mult +a*, de pro3resele minore pe care le1a +,cut=
Auara a sc/ncit= Sem,na cu un r,spuns a+irmati0=
G 'ie mi se pare c, el i ceilal*i socotiser, 2nc, de la 2nceput c, tu eti 0arelse= ?i c, meri*i
sur3:iunul +,r, nici o speran*, de iertare= F,r, ca mai 2nt/i s, *i se arate 2n*ele3ere=
G A. dar m, 2n*ele3. a spus Auara= Feti*a distrus, de pierderea unui tat, brutal. pe care ea. cu toate
acestea. l1a iubit= Cea care 2nc, este 2n c,utarea unui substitut de tat,. care reac*ionea7, +a*, de to*i cu o +urie
dement,. aa cum a 2n0,*at de la p,rintele ei= Cre7i c, nu tiu ce au :ot,r/tC
G Te1au etic:etat=
G #ar nu acesta este ade0,rul despre mine= <oate su3eram ca #octoraul s, +ie p,strat pentru ca7ul 2n
care ar +i +ost necesar. dar n1am su3erat s, +ie +olosit 2nainte de a se 2ncerca comunicarea cu ei= #ar <eter m1a
tratat de parc, a +i +ost acel amiral=
G ?tiu. a spus Ban31'u=
G 'da. bine= mi dau seama de ce eti at/t de 2n*ele3,toare cu mine i tiu c, am 3reit= 4ei. Jane ne1
a spus de>a c, 0oi doi sunte*i G cum sun, eDpresia aceea neroad,C G 2ndr,3osti*i unul de cel,lalt=
G Nu m1a umplut de m/ndrie +elul cum s1a purtat <eter cu tine= A +,cut o 3reeal,= ! se 2nt/mpl,= ?i
mie 2mi r,nete sentimentele din c/nd 2n c/nd= a +el procede7i i tu= Ai i +,cut1o adineauri= Uneori i eu
>i3nesc lumea= !ar alteori +ac lucruri 2n3ro7itoare +iind con0ins, c, am dreptate= To*i suntem aa= Cu to*ii
a0em o do7, de 0arelse 2n noi= #ar i una de raman=
G Ce +ilo7o+ie de 0ia*, dulce i ec:ilibrat,. dei cam col,reasc,. a 7is Auara=
G At/t m1am priceput i eu. a 7is Ban31'u= Nu am educa*ia ta=
G Asta e te:nica numit, K+,1o s, se simt, 0ino0at,LC
G Spune1mi. Auara. dac, nu >oci cu ade0,rat rolul tat,lui t,u i nu 2ncerci s,1l re2n0ii. de ce eti at/t
de pornit, permanent 2mpotri0a tuturorC
Auara s1a rotit cu scaunul i a pri0it1o direct pe Ban31'u= #a. c:iar pl/nsese=
G C:iar 0rei s, tii de ce sunt animat, de o +urie ira*ional, tot timpulC Inc, nu renun*ase la tonul
ar*,3os=J C:iar 0rei s, +aci pe psi:iatrul cu mineC "i. atunci uite: ceea ce m1a iritat cel mai mult de c/nd m,
tiu e c, 2n copil,rie. Auim. +ratele meu mai mare. m1a b,tut +,r, s, tie nimeni. iar acum e considerat martir
i1l 0or +ace s+/nt. dar nu se 0a ti 0reodat, c/t de r,u a +ost i ce lucruri 2n3ro7itoare mi1a +,cut=
Ban31'u a r,mas 2mpietrit,= <eter 2i po0estise despre Auim= Cum murise= Ce +el de om +usese=
G %ai. Auara. a 7is ea= mi pare +oarte r,u=
<e +a*a Auarei a ap,rut o eDpresie de de73ust total=
G "ti o proast,= Auim nu m1a atins niciodat,= "ti o proast, care se ba3, unde nu1i +ierbe oala.
0r/nd. c:ipurile. s, +ac, bine= #ar eti at/t de dispus, s, accep*i orice eDplica*ie de doi bani ca s, 2n*ele3i de
ce sunt at/t de rea. 2nc/t dai cre7are oric,rei istorisiri care pare c/t de c/t plau7ibil,= Acum. probabil c, nc
te 2ntrebi dac, tot ce am spus era ade0,rat i acum ne3 totul doar pentru c, m, tem de consecin*e sau de nu
tiu ce= n*ele3e. +eti*o. nu m, cunoti= ?i nici nu m, 0ei cunoate 0reodat,= N1am ne0oie de prieteni. iar dac,
a 0rea aa ce0a. n1a apela la +,tuca pre+erat, de <eter ca s,1mi +ie apropiat,= %rei s,1*i eDplic i mai pe
2n*elesul t,uC
#e1a lun3ul 0ie*ii. Ban31'u +usese b,tut, de eDper*i i 0orbit, de r,u de oameni care se pricepeau
la asta= Auara 2i dep,ea pe oricare dintre ei. dar nu era c:iar at/t de iscusit,. ast+el c, a tra0ersat situa*ia +,r,
s, clipeasc,=
G Cu toate astea. ba3 de seam,. a spus ea. c,. dup, ce l1ai de+,imat pe cel mai nobil membru al
+amiliei tale. n1ai suportat s, m, lai s, cred c, ai rostit ade0,rul= #eci tot eti credincioas, +a*, de cine0a.
c:iar dac, e mort=
G Nu ai priceput alu7ia. aa eC a 2ntrebat Auara=
G "u obser0 c, 2nc, 2mi 0orbeti. cu toate c, m, dispre*uieti i 2ncerci s, m, >i3neti=
G #ac, a +i pete. tu ai +i o remora. te1ai lipi de mine i mi1ai su3e i 0ia*a. nuC
G Ai putea pleca de aici i n1ai mai +i silit, s, asiti la 2ncerc,rile mele patetice de a m, apropia de
tine. a 7is Ban31'u= #ar nu pleci=
G !ncredibil. a +,cut Auara=
?i1a des+,cut centura de si3uran*, de la scaun. s1a ridicat i a ieit pe ua care era desc:is,=
Ban31'u a urm,rit1o 2ndep,rt/ndu1se= <eter a0ea dreptate= Oamenii r,m/neau cea mai stranie dintre
specii= ?i. din aceast, cau7,. era i cea mai prime>dioas,. cea mai lipsit, de ra*iune. cea mai impre0i7ibil,=
Cu toate acestea. 2n sinea ei. Ban31'u a 2ndr,7nit s, +ac, o serie de pre0i7iuni=
n primul r/nd. era 2ncredin*at, c, ec:ipa de cercetare 0a reui s, comunice cu descoladores=
A doua pre0i7iune era mai imprecis,= 'ai cur/nd o speran*,= <oate era c:iar o dorin*,= Aceea c,.
2ntr1o bun, 7i. Auara 2i 0a spune ade0,rul= C, atunci rana ascuns, pe care Auara o a0ea se 0a 0indeca= C, ar
putea de0eni prietene=
#ar 2n nici un ca7 2n acea 7i= Nu era nici o 3rab,= Ban31'u 0a 2ncerca s, o a>ute pe Auara. pentru c,
se 0edea limpede c, a0ea ne0oie de a>utor i pentru c, oamenii care se a+laser, 2n >urul ei se s,turaser, s, o
mai a>ute= #ar a>utorul pe care trebuia s, i1l acorde Auarei nu era sin3urul sau cel mai important lucru pe
care trebuia s,1l reali7e7e= <rioritatea era s, se c,s,toreasc, cu <eter i s, 2nceap, 0ia*a al,turi de el= !ar alte
priorit,*i. mai importante dec/t orice altce0a 2n acele momente. erau s, m,n/nce i s, bea ap,=
KAsta 2nseamn, c, sunt uman,L. a 3/ndit Ban31'u= Nu 7eu= <oate c,. la urma urmelor. un animal=
n parte. raman= n parte. 0arelse= #ar mai mult raman dec/t 0arelse. cel pu*in 2n 7ilele ei +ericite= !ar <eter 2i
sem,na= Am/ndoi +,ceau parte din aceeai specie cu de+ecte. :ot,r/*i s, r,m/n, 2mpreun,. pentru a da
natere altor membri ai aceleiai specii= K"u i <eter 0om c:ema c/te0a ai.a din "Dterior ca s, ia sub control
un trup minuscul pe care l1au produs trupurile noastre. i 0om 0edea dac, acest copil 0a +i 0arelse 2n unele
7ile i raman 2n altele= n unele 7ile 0om +i p,rin*i buni. iar 2n altele. 0om +i nite nemernici demni de mil,= n
unele 7ile 0om +i de7esperant de triti. iar 2n altele 0om +i at/t de +erici*i. 2nc/t ne 0a +i imposibil s, nu ne
eDteriori7,m eDplo7i0= %oi +i 2n stare s, trec i prin asta=L
1+.
ACUM DRUMUL CONTINU$ F$R$ EL
!$m auzit cndva povestea unui om
care s*a mprit n dou.
Prima din ele nu s*a sc3imbat delocJ
cealalt a tot crescut.
Partea nesc3imbat era mereu adevrat.
Partea care cretea era mereu nou,
iar cnd povestea s*a sfrit, m*am ntrebat
care parte eram eu i care erai tu.&
#in 'oaptele dumnezeieti ale lui (an )ing*+ao
n diminea*a 2n care urma s, aib, loc 2n:umarea lui "nder. %alentine s1a tre7it copleit, de un 3/nd
sumbru= %enise pe usitania ca s, +ie din nou 2mpreun, cu el i s,1l a>ute 2n munc,= Faptul c, *inea at/t de
mult s, +ac, din nou parte din 0ia*a lui "nder 2l >i3nise pe so*ul ei. Ja-t. 2ns, el renun*ase la lumea copil,riei
lui ca s, o 2nso*easc,= Un sacri+iciu mare= !ar acum "nder disp,ruse=
#isp,ruse i nu tocmai= n casa ei dormise b,rbatul despre care tia c, purta ai.a lui "nder= AiOa lui
"nder i +a*a +ratelui ei. <eter= Ascunse unde0a 2n el. se a+lau amintirile lui "nder= #ar el 2nc, nu se atinsese
de ele dec/t +,r, s,1i dea seama. iar asta oca7ional= ntr1ade0,r. el se ascundea 2n casa ei pentru a reaprinde
acele amintiri=
G Ce se 2nt/mpl, dac, o 0,d pe No0in:aC A iubit1o. ade0,ratC o 2ntrebase <eter imediat dup, sosire=
A a0ut un sentiment cumplit de responsabilitate +a*, de ea= ?i 2mi +ac 3ri>i pentru c,. 2ntr1un +el. sunt c,s,torit
cu ea=
G !nteresant, problem, de identitate. nu 3,setiC 2i r,spunsese %alentine= ns, pentru <eter 2ntrebarea
nu +usese tot at/t de interesant,= l 2n3ro7ea 3/ndul c, era prins 2n 0ia*a lui "nder= Se temea. de asemenea. s,
duc, o 0ia*, m,cinat, de 0ino0,*ie. aa cum i se 2nt/mplase lui "nder=
G Abandon +amilial. spusese el=
?i %alentine 2i r,spunsese:
G &,rbatul care s1a c,s,torit cu No0in:a a murit= 1am 0,7ut eu murind= "a nu dorete un so* t/n,r.
care s, n1o doreasc,. adic, <eter= %ia*a 2i e 2nc,rcat, de su+erin*, i +,r, asta= C,s,torete1te cu Ban31'u.
p,r,sete acest loc. :ai. 2ncearc, s, de0ii un sine nou= Fii +iul ade0,rat al lui "nder. du 0ia*a pe care ar +i
a0ut1o el dac, ne0oile altora nu i1ar +i p/n3,rit1o 2nc, de la 2nceput=
%alentine nu i1a putut da seama dac, el a acceptat sau nu s+atul ei= A r,mas ascuns 2n cas,.
e0it/ndu1i p/n, i pe acei 0i7itatori care puteau declana amintiri= Au 0enit Ol:ado. Gre3o. "la. dar pe r/nd.
ca s,1i pre7inte lui %alentine condolean*e pentru moartea +ratelui ei. dar <eter n1a ap,rut 2n camer,= A 0enit
2n sc:imb Ban31'u. acea t/n,r, dulce care a0ea totui un soi de :ot,r/re o*elit, 2n ea. care 2i pl,cuse destul
de mult lui %alentine= Ban31'u a >ucat rolul prietenei celei 2ndoliate. reuind s, 2ntre*in, con0ersa*ia. pe
m,sur, ce +iecare dintre copiii so*iei lui "nder 0orbea despre modul 2n care acesta le sal0ase +amilia. le
binecu0/ntase 0ia*a atunci c/nd cre7user, c, nu mai pot primi nici o 0orb, bun, din partea cui0a=
?i. 2ntr1un col* al 2nc,perii. st,tea <li-t sorbind. ascult/nd. 3,sind noi elemente pentru cu0/ntarea pe
care atepta de o 0ia*, s, o rosteasc,=
K%ai. "nder. acalii s1au 2n+ruptat din 0ia*a ta 0reme de trei mii de ani= !ar acum 0in la r/nd prietenii
t,i= </n, la urm,. urmele de col*i de pe oasele tale 0or +i c:iar at/t de di+eriteCL
Ast,7i. totul se 0a 2nc:eia= <oate c, al*ii 2mpart alt+el timpul. dar pentru %alentine. "poca "nder
Bi33in se terminase= "poca 2nceput, cu o 2ncercare de Denocid se s+/rea cu alte Denociduri e0itate sau. cel
pu*in. am/nate= <oate acum +iin*ele umane 0or +i 2n stare s, tr,iasc, 2n pace al,turi de alte popoare. +,urindu1
i un destin comun pe 7eci de lumi1colonii= %alentine 0a scrie istoria acestui e+ort. aa cum scrisese i istoria
tuturor lumilor pe care le 0i7itase 2mpreun, cu "nder= %a 2ntocmi G nu un +el de oracol sau scriptur,. aa cum
procedase "nder 2n cele trei c,r*i ale lui: "atca, (egemonul i -iaa lui (uman G c,r*i mai cur/nd sa0ante.
cit/nd surse biblio3ra+ice= Spera s, se apropie de Tucidide. nu de <a0el sau 'oise= Cu toate c, scrisese totul
sub pseudonimul #emostene. motenirea ei din acele 7ile ale copil,riei. c/nd ea i <eter. primul <eter.
2ntunecatul i ma3ni+icul <eter. se slu>iser, de cu0inte pentru a sc:imba lumea= #emostene 0a publica o carte
pre7ent/nd cronic,rete istoria implic,rii oamenilor 2n 0ia*a usitaniei. iar 2n ea 0a 0orbi mult despre "nder G
cum a adus coconul ',tcii. cum a intrat 2n +amilia cu rol esen*ial 2n rela*iile cu pe9ueninos. #ar nu 0a +i o
carte despre "nder= "a 0a 0orbi despre utlannin3 i +ramlin3. raman i 0arelse= "nder. care era un str,in
oriunde s1ar +i dus. care nu apar*inea unui anume loc. slu>ind pretutindeni. a ales acea lume drept c,minul
s,u. nu doar pentru c, eDista o +amilie ce a0ea ne0oie de el. ci pentru c, 2n acel loc nu trebuia s, +ie numai un
membru al rasei umane= <utea apar*ine tribului de pe9ueninos sau stupului ',tcii= <utea +i o parte din ce0a
mai cuprin7,tor dec/t umanitatea=
?i dei nu eDista nici un copil care s, poarte numele lui "nder pe certi+icatul de natere. aici el
de0enise p,rinte= Al copiilor lui No0in:a= ?i. 2ntr1un +el. c:iar al lui No0in:a= Al unei copii tinere a lui
%alentine= Al lui Jane. prima odrasl, re7ultat, din 2mperec:erea dintre dou, rase. acum o creatur, sclipitoare
i +rumoas, care tr,ia 2n copacii1mame. 2n re*elele di3itale. 2n 2n3em,n,rile +ilotice ale ansiblurilor i 2ntr1un
trup care +usese c/nd0a al lui "nder i care. 2ntr1un +el. apar*inuse lui %alentine. pentru c, 2i amintea c, se
pri0ea 2n o3lind, i 0edea +a*a aceea i o numea a ei=
Tot el era i tat,l acestui b,rbat nou. <eter. acest b,rbat puternic i 2ntre3= "l nu era acel <eter care
cobor/se din na0a stelar,= Nu mai era t/n,rul cinic. r,ut,cios i necioplit care p,ea aro3ant i clocotea de
+urie= #e0enise complet= #o0edea cum calmul 2n*elepciunii antice. c:iar dac, ardea la +lac,ra +ierbinte i
dulce a tinere*ii= A0ea al,turi de el o +emeie care1i era e3al, 2n spirit. 0irtute i 0i3oare= A0ea 2n +a*, o 0ia*,
normal,= Cu ade0,rat +iu al lui "nder. <eter a0ea s,1i +oloseasc, 0ia*a pentru a aduce mai mult, +ericire.
c:iar dac, nu 0a trans+orma lumea 2n mod pro+und. aa cum +,cuse "nder= <entru sine. "nder n1ar +i 0rut nici
mai mult. nici mai pu*in= Sc:imbarea lumii 2i atra3e pe cei care1i 0or numele 2nscrise 2n c,r*i= ns, +ericirea
este pentru cei care1i 2nscriu numele 2n 0ia*a altora i le pre*uiesc mult inimile=
%alentine i Ja-t. i copiii lor s1au str/ns pe 0eranda casei= Ban31'u 2i atepta=
G ', lua*i cu 0oiC a 2ntrebat +ata=
%alentine i1a o+erit bra*ul= KCum se numete 3radul de rudenie dintre noiC Nepoat,C Prieten ar +i
cel mai potri0it cu0/nt=L
$ostirea lui <li-t despre moartea lui "nder a +ost eloc0ent, i p,trun7,toare= Fusese un 2n0,*,cel
s/r3uincios al maestrului= N1a pierdut timpul cu aspecte neconcludente= A 0orbit imediat despre marea lui
crim,. eDplic/nd ce cre7use "nder atunci i ce p,rere a0usese despre +apt, dup, ce cunoscuse +iecare
po>3:i*, de ade0,r ce i se re0elase=
G Aceasta a +ost 0ia*a lui "nder. a spus <li-t. des+acerea po>3:i*elor ade0,rului precum a +oilor de
ceap,= #oar c,. spre deosebire de mul*i dintre noi. el tia c, sub acestea nu 0a 3,si un mie7 de aur= "rau doar
po>3:i*e de ilu7ii i ne2n*ele3eri= !mportant era s, +ac, cunoscute toate erorile. toate eDplica*iile
auto>usti+icati0e. toate 3reelile. toate obser0a*iile contorsionate. iar apoi. nu de a 3,si. ci de a alctui un
mie7 de ade0,r= #e a aprinde o candel, a ade0,rului c/nd. de +apt. nu se putea 3,si un ade0,r= Acesta a +ost
darul lui "nder c,tre noi. de a ne elibera de ilu7ia c, orice eDplica*ie 0a cuprinde r,spunsul de+initi0 pentru
eternitate. pentru to*i cei care1l aud= ntotdeauna r,m/n lucruri ce mai trebuie 2n0,*ate=
<li-t a continuat. relat/nd incidente i amintiri. anecdote i +ra7e pline de se0,5 oamenii aduna*i au
r/s. au stri3at. apoi au pl/ns iar i de multe ori au r,mas t,cu*i ca s, +ac, le3,tur, 2ntre acele po0eti i
propria 0ia*,= KC/t de mult sem,n cu "nderHL. 3/ndeau ei din c/nd 2n c/nd. iar apoi 2i spuneau: KSla0,
Cerului c, 0ia*a mea nu e la +elHL
%alentine tia totui istorisiri ce nu a0eau s, +ie po0estite. pentru c, <li-t nu le cunotea ori cel pu*in
nu le putea 0edea cu oc:iul memoriei= Acelea nu erau istorisiri importante= "le nu de70,luiau un ade0,r
intim= "rau di0erse 2nt/mpl,ri m,runte. resturi ale anilor petrecu*i 2mpreun,= #iscu*ii. certuri. momente
amu7ante i de tandre*e tr,ite pe 7eci de lumi sau pe na0,. 2n c,l,toriile de la o lume la alta= !ar la r,d,cina
tuturor. amintirile din copil,rie= Copilul din bra*ele mamei lui %alentine= Tat,l arunc/ndu1l 2n aer= <rimele lui
cu0inte. 2ncerc,rile st/n3ace de a 0orbi= Nimic din toate aceste nimicuri pentru copilaul "nderH "l a0ea
ne0oie de mai multe silabe ca s, 0orbeasc,: Kmama1mama= Uada1uadaL= #e ce1mi amintesc toate b/i3uielile
astea de copil micC
Copilul cu c:ip dulce. dornic s, tr,iasc, din plin= acrimile de copil st/rnite de durerea pro0ocat, de
0reo c,dere= $/sul lui 2n +a*a lucrurilor simple G r/sete la au7ul unui c/ntec. la 0ederea unei +e*e iubite.
pentru c, 0ia*a era pur, i +rumoas, pentru el atunci i nimic nu1i pro0oca durere= "ra 2ncon>urat de dra3oste
i speran*,= '/inile care 2l atin3eau erau puternice i tandre5 putea a0ea 2ncredere deplin,= K%ai. "nder. s1a
3/ndit %alentine= Ce mult a 0rea ca tu s, +i putut tr,i 2n continuare o 0ia*, at/t de 2nc,rcat, de bucurii= #ar
nimeni nu poate asta= imba 0ine spre noi i. odat, cu ea. minciunile i amenin*,rile. cru7imea i
de7am,3irea. 2ncepi s, p,eti. iar paii te duc 2n a+ara 7onei de protec*ie care este c,minul= <entru a1*i +i
p,strat bucuria copil,riei. ar +i trebuit s, mori de mic sau s, +i tr,it ca un copil. +,r, a mai de0eni b,rbat. +,r,
s, creti= #e aceea pot pl/n3e dup, copilul pierdut i totui s, nu re3ret omul bun. 2mpo0,rat de durere i
0ino0,*ie. care. cu toate acestea. a +ost bun cu mine i cu al*ii i pe care l1am iubit. i pe care aproape c, l1am
cunoscut= Aproape l1am cunoscut=L
%alentine a l,sat lacrimile amintirilor s, cur3, 2n timp ce cu0intele lui <li-t o sc,ldau. atin3/nd1o
c/nd i c/nd. dar i l,s/nd1o rece. pentru c, ea tia mult mai multe despre "nder dec/t oricine altul i
pierduse mai mult prin dispari*ia lui= C:iar mai mult dec/t No0in:a. care st,tea 2n +a*,. cu copiii str/ni 2n
>urul ei= %alentine a 0,7ut cum 'iro i1a cuprins mama cu bra*ul. asta c:iar 2n timp ce se *inea de Jane. a+lat,
de cealalt, parte a lui= %alentine a obser0at c, "la st,tea a3,*at, de Ol:ado. c,ruia i1a i s,rutat m/na la un
moment dat. i c, Gre3o. pl/n3/nd. i1a l,sat capul pe um,rul *eap,n al lui Auara. i aceasta a 2ntins m/na ca
s,1l str/n3, mai aproape i s,1l aline= ?i ei 2l iubeau pe "nder i 2l cunoteau5 dar 2n su+erin*a lor. ei se
spri>ineau unul pe altul. o +amilie care a0ea puterea de a 2mp,r*i totul. pentru c, "nder +usese o p,rticic, din
ei i 2i lecuise sau m,car ini*iase acea t,m,duire= No0in:a 0a re7ista i probabil 0a uita +uria i 3lumele crude
pe care i le +,cuse 0ia*a= <ierderea lui "nder nu era cea mai mare dram, din 0ia*a ei5 2ntr1un +el. era cea mai
mic, dram,. pentru c, ea 2l l,sase s, plece=
%alentine s1a uitat la pe9ueninos, care st,teau unii printre oameni. al*ii separat= <entru ei. locul 2n
care urma s, +ie 2n:umat "nder era un loc s+/nt de dou, ori= ntre copacii lui $ooter i 4uman. unde "nder
0,rsase s/n3e de pe9uenino pentru a pecetlui pactul dintre specii= Se le3aser, multe prietenii 2ntre
pe9ueninos i oameni. dei r,m,seser, 0ii i multe temeri i dum,nii= Se stabiliser, 2ns, pun*i. iar la asta
contribuise 2n bun, m,sur, cartea lui "nder. care le d,duse acestor pe9ueninos speran*a c,. 2ntr1o bun, 7i.
unii oameni 2i 0or 2n*ele3e5 speran*, care 2i sus*inuse p/n, c/nd. odat, cu 0enirea lui "nder. de0enise un
ade0,r=
!ar o lucr,toare lipsit, de eDpresie st,tea la mare dep,rtare. +,r, s, aib, l/n3, ea nici om. nici
pe9uenino. "a nu repre7enta acolo dec/t o perec:e de oc:i= C:iar dac, >elea pierderea lui "nder. 'atca *inea
acest lucru pentru sine= "a 0a r,m/ne mereu misterioas,. 2ns, i "nder o iubise5 timp de trei mii de ani +usese
sin3urul ei prieten i protector= ntr1un +el. "nder o putea include printre copiii lui. printre copiii adopta*i care
crescuser, sub ocrotirea lui=
<li-t a spus totul 2n trei s+erturi de ceas= A 2nc:eiat simplu:
G C:iar dac, ai.a lui <eter continu, s, tr,iasc,. aa cum toate ai.a noastre tr,iesc +,r, s, moar,.
b,rbatul pe care l1am cunoscut a plecat dintre noi= Corpul lui nu mai este i. indi+erent ce p,r*i sau +apte de1
ale lui lu,m cu noi. ele nu1l mai repre7int,. ci ne repre7int, pe noi. ele sunt acel "nder din noi. la +el cum mai
a0em al*i prieteni. dasc,li. mame i ta*i. aman*i i copii i c:iar str,ini 2n,untrul nostru. care pri0esc lumea
prin oc:ii notri i ne a>ut, s, 2n*ele3em ce poate 2nsemna totul= i 0,d pe "nder din 0oi pri0indu1m,= l
0ede*i pe "nder din mine pri0indu10,= ?i totui. nici unul dintre noi nu este cu ade0,rat el5 a0em +iecare
propriul sine5 cu to*ii suntem nite str,ini pe propriul drum= Am p,it o 0reme pe acel drum cu "nder
Bi33in= "l ne1a ar,tat lucruri pe care alt+el nu le1am +i 0,7ut= #ar acum drumul mer3e 2nainte +,r, el= </n, la
urm,. el nu a +ost dec/t un om oarecare= #ar 2n nici un ca7 mai pu*in de at/t=
Apoi totul s1a 2nc:eiat= F,r, ru3,ciuni G ru3,ciunile se rostiser, 2nainte de rostirea lui <li-t. pentru c,
episcopul nu dorea s, 2n3,duie ca ritualul nereli3ios al 0orbirii 2n numele mor*ilor s, +ac, parte din ser0iciul
reli3ios al S+intei &iserici 'am,= Se terminase i pl/nsul. iar su+erin*a se puri+icase= S1au ridicat de la
p,m/nt. cei mai 2n 0/rst, 3reoi i c:inuit. copiii. cu eDuberan*,. pornind s, aler3e i s, stri3e. drept
compensa*ie dup, ce st,tuser, at/ta timp ca 2ncarcera*i= "ra pl,cut s, au7i r/sete i eDclama*ii= "ra i un mod
potri0it s,1*i iei r,mas1bun de la "nder Bi33in=
%alentine s1a s,rutat cu Ja-t i cu copiii ei. a 2mbr,*iat1o pe Ban31'u. apoi i1a +,cut loc sin3ur,
prin mul*imea celor 0eni*i la 2nmorm/ntare= 'ul*i oameni din 'ila3re +u3iser, 2n alte colonii5 acum. dup, ce
planeta le +usese sal0at,. mul*i :ot,r/ser, s, nu r,m/n, pe noile lumi= C,minul lor era pe usitania=
Al*ii 2ns, 0eniser, strict pentru a participa la ceremonie= Jane a0ea s,1i duc, 2napoi la c,minele i
+ermele lor de pe lumile 0ir3ine= Casele din 'ila3re a0eau s, se popule7e din nou abia peste o 3enera*ie sau
dou,=
<eter o atepta pe 0erand,= %alentine i1a 7/mbit=
G Cred c, ai o 2nt/lnire. a 7is ea=
Au ieit din 'ila3re i au p,truns 2n p,durea proasp,t crescut, care 2nc, nu reuea s, ascund, toate
urmele incendiului recent= Au mers p/n, au a>uns la un copac sclipitor i lucios= Au sosit aproape 2n acelai
timp cu al*ii. care 0eneau tot de la 2nmorm/ntare= Jane s1a apropiat de copacul1mam, i l1a atins ca pe o parte
din sine sau cel pu*in ca pe o sor, scump,= Apoi <eter s1a ae7at al,turi de Ban31'u. iar 'iro a stat l/n3,
Jane. iar preotul a c,s,torit cele dou, perec:i sub copacul1mam,. pri0i*i de pe9ueninos. %alentine a +ost
sin3urul martor uman al 2ntre3ii ceremonii= Nimeni altcine0a nu tia de ea5 socotiser, c, nu se cu0enea s,1i
tulbure dup, 2nmorm/ntarea lui "nder sau rostirea lui <li-t= Aceste dou, c,s,torii puteau +i anun*ate i mai
t/r7iu=
#up, 2nc:eierea ceremoniei. preotul a plecat. a0/ndu1i pe pe9ueninos drept c,l,u7e p/n, la ieirea
din p,dure= %alentine a 2mbr,*iat perec:ile proasp,t c,s,torite. pe Jane. 'iro. <eter i Ban31'u. le1a 0orbit
c/te0a momente +iec,ruia. murmur/nd cu0inte de +elicitare i de r,mas1bun. dup, care s1a tras deoparte i a
pri0it=
Jane a 2nc:is oc:ii. a 7/mbit. iar apoi to*i patru au disp,rut= #oar copacul1mam, a r,mas 2n mi>locul
luminiului. sc,ldat 2n lumin,. 2nc,rcat de +ructe. 2mpodobit cu +lori. o s,rb,torire etern, a 0ec:iului mister al
0ie*ii=
POSTFA$
<o0estea lui <eter i Ban31'u a a0ut le3,tur, cu Japonia 2nc, de c/nd am 2nceput s, scriu enocid
care. con+orm planurilor ini*iale. trebuia s, cuprind, i 2ntre3ul material din 1opiii minii. Citeam o carte
despre istoria antebelic, a Japoniei i eram intri3at de ideea c, oamenii care au +or*at i7bucnirea r,7boiului
nu +,ceau parte din elita c/rmuitoare i nici din conducerea armatei >apone7e. ci erau o+i*eri din ealonul al
doilea= &ine2n*eles. acetia ar +i considerat ridicol, aser*iunea c, ei ar +i contribuit 2n 0reun +el la e+ortul de
r,7boi= "i au propulsat r,7boiul mai departe. nu pentru c, au de*inut puterea. ci pentru c, ade0,ra*ii
conduc,tori ai Japoniei nu au dorit s, suporte sentimentul de ruine +a*, de acetia=
Anali7/nd aceast, c:estiune. am 2n*eles c, ima3inea pe care i1a +ormat1o elita conduc,toare despre
modul 2n care o+i*erii din ealonul secund percepeau ideea de onoare i1a silit s, nu dea 2napoi. +,c/ndu1i s,1i
proiecte7e propriile concep*ii despre onoare asupra subordona*ilor. care ar +i putut s, nu reac*ione7e po7iti0
la :ot,r/rea de retra3ere sau de reducere a e+ortului de r,7boi. aa cum se temeau o+i*erii superiori= Aadar.
dac, ar +i 2ncercat cine0a s, 2mpiedice escaladarea r,7boiului de a3resiune declanat de Japonia 2mpotri0a
C:inei i !ndoc:inei i. 2n cele din urm,. 2mpotri0a Statelor Unite. ar +i trebuit s, +ie sc:imbate. nu
con0in3erile o+i*erilor din ealonul secund. ci acelea ale o+i*erilor superiori pri0ind atitudinea probabil, a
o+i*erilor cu ran3 mai mic= n acest +el. nu era ne0oie ca s, +ac, cine0a 2ncercarea de a1i con0in3e pe o+i*erii
superiori c, e+ortul de r,7boi era o 3reeal, i o 2ntreprindere sortit, eecului G acetia tiau de>a acest lucru.
dar pre+erau s,1l i3nore din teama de a nu +i considera*i nedemni= Ar +i +ost mai bine dac, 2ncerca cine0a s,1i
con0in3, pe o+i*erii superiori c, aceia din ealoanele in+erioare. a c,ror bun, p,rere era esen*ial, pentru
sentimentul lor de onoare. nu 2i 0or condamna 2n situa*ia 2n care ar ordona retra3erea din +a*a unei +or*e
ire7istibile. ci mai cur/nd 2i 0or onora pentru c, au contribuit la independen*a propriei na*iuni=
C/nd am de70oltat ideea. mi1am dat seama c, o asemenea cale era prea direct, i nu putea +i urmat,=
Trebuia s, se demonstre7e nu numai c, p,rerile o+i*erilor de la ealonul doi se sc:imbaser,. ci s, se 3,seasc,
i moti0ele plau7ibile pri0ind aceast, modi+icare de atitudine= Cu toate acestea. m1am 2ntrebat: dar dac, un
3/nditor sau un +ilo7o+ cu renume i in+luen*,. care ar +i +ost perceput ca tr,ind K2n interiorulL culturii elitei
militare. ar +i reinterpretat istoria 2n aa +el 2nc/t s, trans+orme 2n pro+un7ime percep*ia militarilor pri0ind un
mare comandant 2n ca7 de r,7boiC Au mai eDistat ast+el de idei trans+ormatoare G ba au eDistat c:iar i 2n
Japonia care. 2n ciuda aparentei ri3idit,*i a culturii sale i probabil a 0ie*ii sale 2ndelun3ate dincolo de
3rani*ele culturii c:ine7e. a +ost na*iunea ce a 2nre3istrat succesul cel mai spectaculos 2n ceea ce pri0ete
adoptarea i adaptarea ideilor i obiceiurilor str,ine ca i cum acestea ar +i constituit o credin*, sau o practic,
2ndelun3at,. p,str/nd ast+el ima3inea de ri3iditate i continuitate. dei. 2n realitate. +iind eDtrem de +leDibil,=
O anumit, idee ar +i putut p,trunde 2n cultura militar,. con0in3/nd elita c, r,7boiul nu mai era necesar sau de
dorit5 dac, acest lucru s1ar +i petrecut 2nainte de <earl 4arbor. Japonia s1ar +i putut retra3e din r,7boiul de
a3resiune 2mpotri0a C:inei. i1ar +i consolidat po7i*ia i ar +i 2nc:eiat pacea cu Statele Unite=
#ac, acest lucru ar +i +ost bene+ic sau nu este o alt, c:estiune. desi3ur= "0itarea r,7boiului care a
produs at/tea pierderi umane i orori. +,r, a mai 0orbi de lansarea bombelor incendiare asupra oraelor
>apone7e i s+/rind cu utili7area armelor nucleare pentru prima i. p/n, 2n pre7ent. ultima oar, 2n istorie. ar
+i +ost un bene+iciu ce nu se poate contesta5 dar nu trebuie s, uit,m c, prin pierderea r,7boiului s1a a>uns la
ocuparea Japoniei de c,tre americani i impunerea cu +or*a a ideilor i practicilor democratice. care au
contribuit la 2n+lorirea culturii >apone7e i la de70oltarea economiei. lucru care nu ar +i +ost posibil sub
conducerea elitei militariste= #in +ericire. istoria nu se poate re>uca. pentru c,. 2ntr1un asemenea ca7. ar trebui
s, ale3em: sacri+ici calul pentru a +ace clei din oasele luiC
n orice ca7. am tiut atunci c, cine0a G la 2nceput am cre7ut c, acest persona> 0a +i "nder G 0a trebui
s, mear3, de la o lume la alta 2n c,utarea sursei esen*iale a puterii din cadrul Con3resului Stelar= Cine trebuia
s, +ie con0ins s, se r,73/ndeasc, pentru a trans+orma cultura Con3resului 2n aa m,sur, 2nc/t Flota usitania
s, +ie oprit,C ntruc/t pentru mine aceast, problem, pornea de la anali7a istoriei Japoniei. am socotit c, 2n
carte un oarecare rol trebuie s, +ie >ucat de o cultur, >apone7, dintr1un 0iitor 2ndep,rtat= Aa se +ace c, <eter
i Ban31'u a>un3 pe planeta %/ntul #i0in=
O alt, idee m1a condus tot spre Japonia= Am 0i7itat 2nt/mpl,tor nite prieteni buni din Uta:. %an i
"li7abet: Gessel. la scurt timp dup, ce %an. pro+esor de limba >apone7, la &ri3:am Toun3 Uni0ersit;.
cump,rase un C# cu titlul "uzica lui (iCari Le. %an a pus discul G o mu7ic, puternic,. e0ocatoare a
tradi*iei matematice occidentale G i mi1a po0estit c/te ce0a despre compo7itor= 4i-ari 9e. mi1a 7is el. are
le7iuni la creier. este retardat mintal5 dar. c/nd 0ine 0orba de mu7ic,. este +oarte dotat= Tat,l lui. 6en7abur 8
9e. a primit recent <remiul Nobel pentru iteratur,5 i dei 6en7abur8 9e a scris multe romane. cele mai
bune opere ale sale i aproape si3ur cele pentru care i s1a acordat premiul sunt cele care tratea7, rela*ia cu
copilul s,u su+erind. descriind at/t durerea de a a0ea un asemenea copil. c/t i bucuria de a descoperi
ade0,rata natur, a acestuia. de70,luind 2n acelai timp natura real, a p,rintelui care 2l iubete=
Am sim*it imediat o puternic, apropiere de 6en7abur8 9e. nu pentru c, scrierile mele ar sem,na 2n
0reun +el cu ale lui. ci pentru c, i eu am un copil cu le7iuni pe creier i am urmat propriul drum pentru a1i
+ace loc 2n 0ia*a mea= Ca i 6en7abur8 9e. mi1a +ost imposibil s, nu1mi introduc copilul 2n lucr,rile mele5 el
apare mereu= ?i totui. acest sentiment de 2nrudire m1a +,cut s, e0it lectura romanelor lui. pentru c, m1am
temut c, s1ar putea ca el s, aib, despre ast+el de copii idei pe care nu le1a putea accepta i atunci m1a sim*i
>i3nit sau +urios5 ori c, ideile ar putea +i at/t de con0in3,toare i de aproapiate de ade0,r. 2nc/t a +i silit s,
r,m/n mut. nemaia0/nd nimic de ad,u3at= IAceasta nu e o team, ne>usti+icat,= A0eam 2n lucru o carte
intitulat, =enesis, 2n ba7a unui contract cu editorul meu. c/nd am citit romanul $ncient of 4aMs N4in
vremuri strbuneO de 'ic:ael &is:op= #ei ac*iunile celor dou, c,r*i. a lui i a mea. nu se asem,nau deloc.
dec/t c, tratau problema unor oameni primiti0i care tr,iesc 2n 0remuri moderne. ideile lui &is:op erau at/t de
ade0,rate. iar scriitura lui at/t de con0in3,toare. 2nc/t am :ot,r/t s, re7ilie7 acel contract5 la acea dat, nu
puteam scrie cartea i probabil c, nici n1o 0oi mai putea scrie 2n +orma aceea=J
Apoi. dup, ce scrisesem primele trei capitole din pre7entul 0olum. m, a+lam la casa dintr1o libr,rie
din Greensboro. Carolina de Nord. c/nd am 0,7ut eDpus 2ntr1o 0itrin, un eDemplar dintr1o carte 2n +ormat
mic. intitulat, +aponia, ambiguitatea i eu. Autorul: 6en7abur8 9e= Nu1l c,utasem. dar m, 3,sise el pe mine=
Am cump,rat cartea i am dus1o acas,=
A stat neatins, pe noptier, 0reme de dou, 7ile= Apoi am a0ut o noapte de insomnie i m, pre3,team
s, 2ncep scrierea capitolului patru. cel 2n care Ban31'u i <eter intr, pentru prima oar, 2n contact cu cultura
>apone7, a planetei %/ntul #i0in I2n oraul pe care l1am denumit Na3o;a. deoarece acolo. 2n anii V\0. +ratele
meu $ussell a lucrat cu misionarii mormoniJ= Am 0,7ut cartea lui 9e. am ridicat1o i am citit primele pa3ini=
9e 0orbete 2n primele pa3ini despre rela*ia lui de durat, cu Scandina0ia. dup, ce a citit. c/nd era copil.
traduceri Isau mai cur/nd. adapt,riJ ale unei serii de po0eti scandina0e despre un persona> pe nume Nils=
'1am oprit imediat din lectur,. pentru c,. p/n, atunci. nu m, 3/ndisem la 0reo similitudine 2ntre
Scandina0ia i Japonia= ns, am reali7at instantaneu c, >apone7ii i scandina0ii erau popoare de 'ar3ine= Au
ap,rut 2n lumea ci0ili7at, din umbra Iori e lumea orbit, de str,lucireCJ unei culturi dominante=
'1am 3/ndit la alte popoare de 'ar3ine G la arabi. care au 3,sit o ideolo3ie ce le1a con+erit puterea
de a trece prin lumea roman,. care este copleitoare din punct de 0edere cultural5 la mon3oli. care au +ost
uni*i 2ndea>uns de mult ca s, cucereasc,. iar apoi s, +ie 2n3:i*i*i de C:ina5 la turci. care au pornit +urtunos de
la mar3inea lumii musulmane. a>un3/nd 2n centrul ei. iar apoi au dobor/t ultimele 0esti3ii ale lumii romane.
i totui s1au scu+undat din nou. de0enind un popor de 'ar3ine. 2n umbra "uropei= Toate aceste na*iuni de
'ar3ine. c:iar 2n 0remea c/nd au domnit asupra unor ci0ili7a*ii 2n umbra c,rora tr,iser, c/nd0a. nu au reuit
niciodat, s, se debarase7e de sentimentul c, nu apar*ineau unei anumite lumi. de teama c, propria cultur, era
iremediabil in+erioar, i de ran3ul doi= $e7ultatul a +ost c, ele au de0enit 2n acelai timp prea a3resi0e i s1au
eDtins peste m,sur,. cresc/nd dincolo de 3rani*ele pe care nu le puteau consolida i ap,ra. abandon/nd tot ce
era cu ade0,rat puternic i proasp,t 2n culturile lor. p,str/nd 2n acelai timp doar accesoriile eDterioare de
independen*,= St,p/nitorii din dinastia 'anc:u din C:ina. de pild,. au pretins c, r,m/n departe de poporul
peste care domneau. :ot,r/*i s, nu +ie 2n3:i*i*i de stomacul atoatede0orator al culturii c:ine7e. 2ns, urmarea
nu a +ost domina*ia membrilor dinastiei 'anc:u. ci mar3inali7area ine0itabil, a acestora=
n istorie au eDistat pu*ine na*iuni cu ade0,rat de Centru= "3iptul a +ost una dintre ele i a r,mas
ast+el p/n, c/nd a +ost cucerit de AleDandru cel 'are5 c:iar i atunci. i1a p,strat 2ntr1o oarecare m,sur,
po7i*ia central,. asta p/n, c/nd puternica idee a !slamului a dobor/t1o= 'esopotamia a ocupat aceeai po7i*ie
o 0reme. dar. spre deosebire de "3ipt. oraele 'esopotamiei nu s1au putut uni ca s, controle7e teritoriile
eDterioare= #rept urmare. au +ost cucerite i dominate mereu de na*iuni de 'ar3ine= <o7i*ia de na*iune de
Centru i1a con+erit 'esopotamiei puterea de a1i 2n3:i*i. 0reme 2ndelun3at,. cuceritorii. p/n, c/nd. 2ntr1un
t/r7iu. a de0enit o pro0incie peri+eric, ce a trecut din m/inile romanilor 2n cele ale p,r*ilor i 2napoi= n ceea
ce pri0ete "3iptul. rolul s,u de na*iune de Centru a +ost anulat de !slam=
C:ina i1a ocupat t/r7iu locul ca na*iune de Centru. dar a a0ut un succes uimitor= A urmat un drum
lun3 i 2ns/n3erat p/n, s, reali7e7e unitatea. dar. odat, ob*inut,. aceast, unitate s1a p,strat. m,car din punct
de 0edere cultural. dac, nu politic= #omnitorii C:inei. la +el ca i cei ai "3iptului. au a>uns s, controle7e
interiorul. dar. tot ca "3iptul. au 2ncercat rareori. i nu au reuit niciodat, s, instaure7e o domina*ie de durat,
asupra unor na*iuni str,ine=
Con0ins de aceast, idee. precum i de altele care s1au de70oltat din ea. am conceput o discu*ie 2ntre
Ban31'u i <eter 2n care Ban31'u 2i spune ce p,rere are ea despre na*iunile de Centru i de 'ar3ine= '1
am dus la computer i mi1am +,cut nite note pri0ind aceast, idee. care a inclus urm,torul pasa>:
<opoarele de Centru nu se tem c, 2i pierd identitatea= "le sunt con0inse c, toate popoarele 0or s, +ie
ca ele. c, ele repre7int, ci0ili7a*ia superioar, i c, orice altce0a nu repre7int, dec/t imita*ii necon0in3,toare
sau 3reeli trec,toare= ucru destul de ciudat. aro3an*a conduce la umilin*a de r/nd G ele nu calc, *an*o. nu
se laud, i nu se +,lesc. deoarece nu au ne0oie s,1i do0edeasc, superioritatea= "le se trans+orm, treptat i
doar pre+,c/ndu1se c, nu se modi+ic, deloc=
<e de alt, parte. popoarele de 'ar3ine tiu c, nu repre7int, cea mai 2nalt, ci0ili7a*ie= Uneori. ele
2ntreprind raiduri i +ur,. apoi r,m/n s, c/rmuiasc, 10i-in3ii. mon3olii. turcii. arabii G iar alteori su+er,
trans+orm,ri radicale pentru a r,m/ne 2n competi*ie 13recii. romanii. >apone7ii G iar alteori r,m/n 2n urm,.
ruinate= #ar c/nd se a+l, 2n ascensiune. ele de0in de nesu+erit. pentru c, sunt nesi3ure de 0aloarea lor i. prin
urmare. trebuie s, se laude. s, se dea 2n spectacol i s,1i do0edeasc, +or*a mereu G p/n, c/nd. 2n cele din
urm,. se simt <opoare de Centru= #in p,cate. aceast, complacere 2ntr1o ast+el de situa*ie le distru3e. pentru
c, ele nu sunt <opoare de Centru. iar +aptul c, te sim*i de Centru nu te +ace s, +ii de Centru= <opoarele de
'ar3ine care trium+, nu re7ist,= <recum "3iptul i C:ina5 ele se stin3. precum arabii. turcii. 0i-in3ii i
mon3olii dup, 0ictoriile ob*inute=
Japone7ii 2ns, au de0enit un popor de 'ar3ine permanent=
Am +,cut de asemenea specula*ii despre America. alc,tuit, din re+u3ia*i ai popoarelor de 'ar3ine.
dar care. cu toate acestea. s1au comportat ca o na*iune de Centru. control/nd Icu brutalitateJ teritoriile
interioare. dar coc:et/nd doar scurt, 0reme cu ideea de a1i +ace un imperiu. +iind mul*umit, s, +ie centrul
lumii= Cel pu*in o 0reme. America a do0edit aceeai aro3an*, ca i C:ina G presupun/nd c, toat, lumea
dorete s, +ie ca ea= !ar eu m1am 2ntrebat dac,. aa cum a +ost ca7ul !slamului. o idee puternic, poate +ace o
na*iune de 'ar3ine s, de0in, una de Centru= Aa cum arabii au pierdut controlul asupra noului Centru
!slamic. care a +ost dominat de turci. tot ast+el cultura en3le7, ori3inal, a Americii ar putea +i 2ndulcit, sau
adaptat,. 2n 0reme ce puternica na*iune numit, America r,m/ne 2n Centru5 aceasta e o idee pe care 2nc, o
anali7e7 i al c,rei ade0,r 2nc, nu1l pot e0alua. 2ntruc/t. 2n mare parte. el 0a +i cunoscut 2n 0iitor. iar acum nu
pot dec/t s, +ac presupuneri= $,m/ne 2ns, 0alabil c, ideea de na*iuni de Centru i de 'ar3ine este interesant,
i cred 2n ea. 2n m,sura 2n care o 2n*ele3=
#up, ce mi1am notat 3/ndurile. 2n noaptea urm,toare am 2nceput s, scriu capitolul= i adusesem pe
Ban31'u i pe <eter la 2nc:eierea mesei de la restaurant i eram pre3,tit s, 2i pun s, 2nt/lneasc, un persona>
>apone7 pentru 2nt/ia oar,= Numai c, era ora Q diminea*a= 6ristine. so*ia mea. care se tre7ise s, se ocupe de
@ina. copilul nostru de patru ani. a luat +ra3mentul de capitol din m/inile mele i l1a citit= C/nd tocmai m,
pre3,team de culcare i ea aproape adormise. i1a re0enit brusc i mi1a po0estit un 0is pe care 2l a0usese 2n
acele c/te0a momente de somn= %isase c, >apone7ii de pe %/ntul #i0in p,strau cenua str,moilor 2n
medalioane sau amulete pe care le purtau la 3/t5 iar <eter se sim*ea r,t,cit pentru c, a0ea doar un str,mo i
c, 0a muri c/nd i acel str,mo 0a disp,rea= 'i1am dat seama imediat c, trebuia s, +olosesc acea idee5 dup,
aceea. m1am ae7at 2n pat. am luat cartea lui 9e i am 2nceput s1o citesc=
!ma3ina*i10, uimirea mea c/nd. dup, primul pasa> 2n care 2i pre7int, sentimentele +a*, de
Scandina0ia. 9e se lansea7, 2n anali7e pri0ind cultura i literatura >apone7, care de70olt, 2n mod eDplicit
eDact ideea care 2mi ap,ruse 2n minte doar citind acele +ra7e de 2nceput despre Nils ce nu p,reau s, aib, nici
o le3,tur, cu ceea ce a0ea s, urme7e= "l. un om care studiase i se ocupase de popoarele peri+erice Ide
'ar3ineJ ale Japoniei. 2n special O-inaEa. 0edea Japonia drept o cultur, care era 2n pericol de a1i pierde
Centrul= iteratura >apone7, serioas,. spunea el. dec,dea tocmai din pricin, c, intelectualii >apone7i
KacceptauL i KlansauL idei occidentale. +,r, a crede neap,rat 2n ele= "i erau prini 2ntr1un curent la mod,.
i3nor/nd acele idei puternice. inerente 2n cultura Tamato Iautentic >apone7,J. care i1ar con+eri Japoniei +or*a
de a de0eni o na*iune de Centru de sine st,t,toare= n +ra7a lui. c:iar a +olosit cu0intele de KcentruL i
Kmar3ineL:
KScriitorii postbelici au c,utat totui o cale di+erit,. care s, conduc, Japonia c,tre un loc situat. nu la
centru. ci la mar3ineL Ipp= Z\1Z]J=
!deea lui nu coincide cu a mea. dar conceperea lumii. cu na*iuni de centru i de mar3ine. era 2n
armonie=
<reocup,rile lui 9e despre literatur, m1au uimit. deoarece. ca i el. eu +ac parte dintr1o cultur, de
Kmar3ineL. care Kaccept,L i KprimeteL idei de la cultura dominant,. i care este 2n prime>dia de a1i pierde
imboldul de a de0eni propriul centru= ', re+er la cultura mormon,. care s1a n,scut la mar3inea Americii i
care de mult este mai mult american, dec/t mormon,= iteratura considerat, Kserioas,L din cultura mormon,
a +ost +ormat, inte3ral din imita*ii. ma>oritatea patetice. dar uneori de calitate acceptabil,. ale literaturii
KserioaseL a Americii contemporane. care. 2n sine. este o literatur, decadent,. deri0ati0, i irele0ant,. ce are
un public care s, dea cre7are sau s, se sinc:iseasc, de po0estiri sau care s, +ie capabil de o trans+ormare
autentic, la ni0elul comunit,*ii= ?i. ca i 9e G sau permite*i1mi s, spun c, 2n aceast, pri0in*, cred c,1l 2n*ele3
corect pe 9e G 0,d i7b,0irea Isau. discutabil. creareaJ unei literaturi mormone doar 2n respin3erea literaturii
americane considerate 2n pre7ent KserioaseL Idar. 2n realitate. +ri0oleJ i 2nlocuirea acesteia cu una care s,
re+lecte criteriile de DunbungaCu ale lui 9e:
K$olul literaturii G 2n m,sura 2n care omul este. e0ident. o +iin*, istoric, G este de a crea un model al
unei epoci contemporane care s, cuprind, trecutul i 0iitorul. precum i un model al oamenilor care tr,iesc 2n
acel 0eacL Ip= 66J=
Scriitorii mormoni de literatur, Kserioas,L nu au 2ncercat niciodat, un model al oamenilor care
tr,iesc 2n cultura noastr, din acest 0eac= Sau. mai cur/nd. au 2ncercat. dar niciodat, din interior: postura de
scriitor implicat Ica s, +olosesc termenul lansat de Ba;ne &oot:J a +ost 2ntotdeauna sceptic, i "Dterioar,. i
mai pu*in critic, i din !nterior5 eu cred c, nici o literatur, na*ional, ade0,rat, nu poate +i scris, de cei a
c,ror 0aloare se nate din eDteriorul culturii na*ionale=
ns, eu nu scriu eDclusi0 sau 2n primul r/nd literatur, mormon,= Sunt un scriitor de literatur, science
+iction. care scrie pentru o comunitate de cititori G de asemenea o cultur, de 'ar3ine. dei una care
transcende 3rani*ele na*ionale= #e bine. de r,u. sunt un american care scrie literatur, american, pentru
publicul american= #ar. 2n esen*,. sunt o +iin*, uman, care scrie literatur, uman, pentru un public uman. aa
cum proced,m to*i cei care am 2mbr,*iat aceast, meserie= "Dist, momente c/nd i aceasta mi se pare o
cultur, mar3inal,= Noi. care mani+est,m o dorin*, p,tima, de a ne conecta cu cine0a c/nd suntem sin3uri.
de a st,0ili moartea 2n timp ce 2i 0ener,m puterea ire7istibil,. de a ne ar,ta indi+eren*a 2n timp ce ne
amestec,m 2n 0ia*a altora. de a ne p,stra secretele 2n timp ce le demasc,m pe ale altora. de a +i indi0i7i unici.
sin3ulari 2ntr1o