Sunteți pe pagina 1din 7

CONTABILITATEA MPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI

Obligatiunea este un titlul de valoarea de obicei pe termen lung care reflecta o suma de
bani imprumutata de o persoana juridica de la publicul investitor.
-publicul investitor acesta este are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile incasate
sumei date ca imprumut
Obligatiunea poate fi : nominative sau de purtator
Obligatiunile pot fi emise in forma materiala , pe support de hartie , sau in forma
dematerializata, prin inscriere in cont.
Cele mai cunoscute tipuri de obligatiuni sunt:
-obligatiuni ordinare-asigura cumparatorilor de obligatiuni care se numesc obligatorii
-obligatiuni cu prima de rambursare
-obligatiuni cu loteria
Intre obligatiuni si actiuni sunt urmatoarele diferente:
-obligatiunea este un titlu de credit
-actiunea este un titlul de proprietate
-obligatiunea are termen pana la scadentamprumuturile din emisiuni de obli!tiuni denumite si credite
obligatare, reprezinta datorii pe termen
lung create prin vnzarea de titluri de credit negociate catre public. nzarea se face, de regula, prin intermediul unor
institutii financiare sau bancare, fara sa fie e!clusa si posibilitatea vnzarii directe de catre "ntreprinderea so #$#c$$g cietara.
%ntreprinderea care emite astfel de titluri se angajeaza sa ramburseze la termen sau esalonat ratele scadente si sa
plateasca o dobnda sub forma cupoanelor atasate titlurilor de credit.
&videnta datoriilor din emisiunea obligatiunilor se realizeaza prin contul de pasiv "#" $mprumuturi din
emisiuni de obli!tiuni$. %n %reditul contului se "nregistreaza valoarea nominala sau de rambursare, dupa caz, a
obligatiunilor emise, iar "n debit, rambursarile de "mprumuturi din obligatiuni sau valoarea obligatiunilor
rascumparate anulate.
%n contabilitatea operatiilor privind obtinerea si rambursarea unui "mprumut din emisiunea de obligatiuni
urmatoarele elemente sunt importante:
. societatea pe actiuni poate emite obligatiuni pentru o suma care sa nu depaseasca 3/4 din capitalul varsat
si existent conform celui din urma bilant aprobat'
. procentul dobnzii care este remunerarea anuala a obligatiunilor'
. valoarea nominala a unei obligatiuni care nu poate fi mai mica de o anumita limita si "n functie de care se
calculeaza dobnda'
. pretul de emisiune care este valoarea la care obligatiunea este emisa si care este adesea inferioara valorii
nominale. (cest pret trebuie platit de catre toate persoanele care subscriu obligatiuni "n momentul emiterii lor'
. valoarea (costul) sau pretul de rambursare care poate fi egala sau superioara valorii nominale'
. durata mprumutului care trebuie sa fie mai mare de un an'
. valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata.
%n functie de conditiile pietei, obligatiunile sunt emise cu un randament )rata dobnzii efective* egal,
superior sau inferior ratei nominale a dobnzii. +aca obligatiunea este emisa sub valoarea nominala, diferenta
)valoarea nominala - pretul de emisiune* reprezinta prima de emisiune )discount-ul asimilat din punct de vedere
contabil cu prima de rambursare*, iar diferenta eventuala "ntre costul de rambursare si valoarea nominala este prima
de rambursare.
Exemplu. ntreprinderea "TT!"" #$!$ emite la %$&%$" %$&&& obligatiuni' dobnda %3,' valoarea
nominala %$&&& lei' pretul de emisiune ((& lei' durata de rambursare %& ani$
a) subscrierea mprumutului sub forma obligatiunilor emise si distribuite)
((& &&& lei 461 * 161 %& &&& &&& lei
+ebitori diversi mprumuturi din emisiuni
de obligatiuni
%& &&& lei 169
,rime privind rambursarea
obligatiunilor
b) varsarea sumelor datorate de persoanele care au subscris)
((& &&& lei 512 * 461 ((& &&& lei
-onturi curente la banci +ebitori diversi
c) plata anuala a dobnzilor se nregistreaza)
%3& &&& lei 666 * 512 %3& &&& lei
-.eltuieli privind dobnzile -onturi curente la banci
+obnda * %$&&&$&&& - %3,* %3&$&&& lei
n cazul n care dobnda datorata anual nu a devenit exigibila pna la nc.iderea exercitiului financiar' se
nregistreaza)
%3& &&& lei 666 * 1681 %3& &&& lei
-.eltuieli privind dobnzile +obnzi aferente mprumuturilor
din emisiunea de obligatiuni
/a nceputul exercitiului urmator se storneaza formula pentru a se evita imputarea incorecta a dobnzilor
asupra c.eltuielilor)
%3& &&& lei 1681 * 666 %3& &&& lei
+obnzi aferente
mprumuturilor din emisiunea
de obligatiuni
-.eltuieli privind dobnzile
.lterior, pe masura platii cupoanelor privind dobnzile se debiteaza contul ### $C&eltuieli pri'ind
dob(n)ile$ si se crediteaza contul *"+ $Conturi %urente l! b!n%i$.
%n modelul contabil romnesc, dobnzile "nregistrate "n creditul contului "#," $Dob(n)i !-erente
.mprumuturilor din emisiune! de obli!tiuni$ se lichideaza prin creditarea contului *"+ $Conturi %urente l!
b!n%i$ fara a se utiliza formula de stornare.
R!mburs!re! .mprumutului din emisiune! de obli!tiuni se face prin tragerea la sorti (loterie)' la
scadenta finala (globala) si prin transe egale si prin rascumparare la bursa de valori.
+aca rambursarea se face prin tragere la sorti sau la scadenta finala se face nregistrarea)
% &&& &&& lei 161 * 512 % &&& &&& lei
mprumuturi din emisiuni de
obligatiuni
-onturi curente la banci
+aca prin contractul de emisiune s-a convenit pentru rambursarea unei sume mai mari dect valoarea
nominala, deci intra "n rol prima de rambursare ca diferenta "ntre costul de rambursare si valoarea nominala , pentru
diferenta se face "nregistrarea:
"#/ / *"+
0rime privind rambursarea obligatiunilor Conturi curente la banci
1ambursarea esalonata, denumita metoda amortizarii financiare "mbraca forma !nuit!tilor %onst!nte sau
'!ri!bile0 +aca se folosesc !nuit!tile %onst!nte "n fiecare an se ramburseaza o suma constanta formata din rata
creditului si dobnda. Calculul anuitatii are la baza formula:
1 -)1 + r* -n
C r
A
-
*
unde:
! este anuitatea de rambursat'
- - mprumutul rambursat la valoarea actuala
r 0 rata dobnzii
n - durata mprumutului
) * 234.$56 lei
2 - 2 6,27
2 666 666 27 ,
( 26 /
8
-
/
Planul de amortiare a !mprumutului
Anii Anuitatea "ob#nda $ata !mprumutului %old rama& datorat la !nceput
de an
' 1 2 ( 4
% %14 2(& %3& &&& 34 2(& % &&& &&&
2 %14 2(& %22 (42 4% 341 (34 5%&
. . . . .
. . . . .
. . . . .
%& %14 2(& 2% 2&2 %43 &11 %43 &11
)*)A+ 1 842 9'' 842 9'' 1 ''' ''' '
,e baza planului' n fiecare an se face nregistrarea de plata a anuitatii' prin formula)
a) anul 1,
34 2(& lei 161 * 512 %14 2(& lei
mprumuturi din emisiuni de
obligatiuni
-onturi curente la banci
%3& &&& lei 1681
+obnzi aferente mprumuturilor
din emisiunea de obligatiuni
.
.
.
-) anul 1',
%43 &11 lei 161 * 512 %14 2(& lei
mprumuturi din emisiuni de
obligatiuni
-onturi curente la banci
2% 2&2 lei 1681
+obnzi aferente mprumuturilor
din emisiunea de obligatiuni
0rimele de rambursare se amortizeaza si se includ "n cheltuieli "n mod constant pe parcursul celor 26 ani,
durata "mprumutului. %n fiecare an se face "nregistrarea:
% &&& lei 6868 * 169 % &&& lei
-.eltuieli financiare privind
amortizarea primelor de rambursare a
obligatiunilor
,rime privind rambursarea
obligatiunilor
2 666 lei
26 ani
26 666 lei
1ata amortizata / /
,lanul de amortizare a mprumutului poate fi alcatuit si n conditiile n care anuitatile &unt .ariabile' rata
mprumutului considerndu0se o constanta' n cazul concret % &&& &&& ) %& * %&& &&& lei$ Tabelul n aceste conditii
se prezinta astfel)
Planul de amortiare a !mprumutului
Anii Anuitatea "ob#nda $ata !mprumutului %old rama& datorat la
!nceput de an
' 1 2 ( 4
% 23& &&& %3& &&& %&& &&& % &&& &&&
2 2%5 &&& %%5 &&& %&& &&& (&& &&&
. . . . .
. . . . .
. . . . .
%& %%3 &&& %3 &&& %&& &&& %&& &&&
)*)A+ 1 /15 ''' /15 ''' 1 ''' ''' '
+aca rambursarea se face prin rascumparare, caz "n care emitentul cumpara si retrage de pe piata titluri de o
anumita valoare, tipurile de "nregistrari care intervin sunt:
!1 rascumpararea obligatiunilor la pretul de rascumparare:
*2* / *"+
Obligatiuni emise si rascumparate Conturi curente la banci
b1 anularea obligatiunilor emise rascumparate, daca pretul de rascumparare este mai mare dect valoarea
nominala a obligatiunilor:
"#" / *2*
%mprumuturi din emisiuni de obligatiuni Obligatiuni emise si rascumparate
##3
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
%1 iar daca pretul de rascumparare este mai mic dect valoarea nominala a obligatiunilor:
"#" / *2*
%mprumuturi din emisiuni de obligatiuni Obligatiuni emise si rascumparate
4#3
enituri din investitii financiare cedate
d1 trecerea asupra cheltuielilor a primelor cu ocazia rascumpararii obligatiunilor:
#,#, / "#/
Cheltuieli financiare privind amortizarea
primelor de rambursare a obligatiunilor
0rime privind rambursarea obligatiunilor

S-ar putea să vă placă și