Sunteți pe pagina 1din 28

MI HNEA

GHEORGHI U
P at e t i c a
7 7
pi es n dou pr i
dup Du i l i u Z a m f i r e s c u
Personajele:
MI H AI C E RNT E S U,
eful do cabi net al pri mul ui minitrii
Dr. DI NU C E R NA T ,
rcdactor-ef al unui zi ar soci al i st
Di . MA T E I DAMI AN.
eful E fori ei spi tal el or
A L E X A DAMI AN
(nscut Cernlescu), soia l ui
A L E X A ND R I I , copi l ul l or
MI SS S H A R P , guvernant a acestui a
A M ZA R I Z E S C U , mar c propri etar
V I C K Y (nscut Cernlescu), soia l ui
C PI T ANUL D U D E S C U
M A R Y (nscut Cernlescu), soia l ui
NA T A L I A I P S I L A NT I
ANA G O L E S C U , studenl
NI OI SE P O I E N A R U
E L E N A P O I E N A R U
(nscut Gol escu). soia l ui
MI H A I L K OGL NI C E ANU,
mi ni stru de externe
I . B R A T I A NU,
pri m-mi ni st ru
C. A. R O S E T T i ,
preedintele Camerei deputailor
L E F T E R , j >ri marul satul ui Cernteti
E I R A N, pot covarul sal ul ui
T A F T A , vtaful
I ON I ON, ran
F L O A R E A , soia l ui
U C E NI C U L , fi ul l or
D O B R O G E A N U - G H E R E A
Z U B C U C O D R E A N U
VI NT I L R O S E T T I , student
M I R C E A R O S E T T I , student
M O I S E T I T U S , student ardel ean
M O I S E V A L E R I A N , fratel e l ui , ofier
N I C O L A E G R I G O R E S C U
C A R O L P O P P D E S Z A T H M A R Y
C O L O N E L U L C E R C H E Z
V A L T E R MR C I NE ANU
M A I O R U L ONT U
D E P U T A T U L F L E V A
PR I N UL C A R O L
P R I NC I P E S A E L I S A B E T A
C N E A Z U L S E R G I U
M A R E L E D U C E N I C O L A E
B A R O N U L S T U A R T , consul ul rus
C O N S U L U L F R AN E I
C O N S U L U L A U S T R I A C
ZE AR UL
DOI N E G U S T O R I
Munci t ori i rani, studeni, di plomai strini, ofieri, ostai, ser v i t or i i ali
figurani
Unele roluri pot fi interpretate de acelai actor.
68
www.cimec.ro
P A R T E A I
Pent r u ntregul spectacol , spaiul scenic va i i ut i l i zat spre a sc sugera si mul tanei -
tatea sau succesi unea eveni mentel or , pr i n l ocal i zarea l or speci fi ci i (el emente real i ste ele
decor, cu atenie deosebi t A l a det al i i ), l a u n moment dat, fol osi ndi u-se tur nantel e i gl i -
santel e (eventual , fee de corti n") i diferenele dc ni vel , acol o unde este cazul .
E f or t u l cr eator al scenogr aful ui tr ebui e s susin r api di tatea transformrii spa-
iului de j oc.
Aciunea ncepe l a Bucureti, i n primvara anu l u i 1877. Un col dc strad cen-
tr al a, sub u n fel i nar , i n faa hot el u l u i Capu". I U mi r vi nztor de zi are, copi l de ra
ol tean, cu hal at dc uceni c de ti pogr afi e, i face bi ne negustor i a.
UCE NI CUL : Zi ar e, luai Romanul ", ediie
special !... Euarea Conferinei" ! (Citete
tare titlurile mari de pe maneta ziaru-
lui, silabisind.) Rzboi ul r uso- tur c, i nevi -
t abi l !" Consiliu de coroan!"... Zi areec!...
(Ctiva trectori iau ziarul i-l deschid din
mers. cu vdit interes, comentind tirile. Doi
doimii salut o doamn cu umbrelu. Se
aud trecnd trsurile pe Podul Mogooaiei.
Un fel de gentl eman far mer pitoresc cum-
pr ziarul i se oprete-n colul uliei, atras
dc ultimele tiri, strigate de micul ziarist".
Apoi, lumina scenei descoper interiorul
unei elegante odi din hotelul de vis--vis,
cu faa la strada unde sc petrec cele de
mai sus.)
M I H A I (privind strada) : I a te uit, trece
maman ! De cc-o f i ieit l a or a al ta ?
NAT AL I A (reinindu-i un cscat) : Sora ta
e matinal. A rmas aa, de l a moie...
(Se ridic lenevos i vine Ung el, aju-
llndu-l s-i lege cravata, cu un gest
tandru.) Unde e ?
M I H A I (intorcindu-sc spre ea) : A tr ecut.
Ce faci ? M grbesc ; azi e Consi l i u. . .
(Mihai pare niel agasat de cochetria
femeii i sc desjirinde politicos din braele
ei, poate, cu un gest prea precipitat. Natalia
l privete scurt, aproape rece, apoi ztmbele
iari, stpnindu-i resentimentul.)
NAT AL I A : Ne vedem ast-scar ?
M I H A I : Nu tiu.
NAT AL I A : Undo mnnci l a pr nz ?
M NI AI : .Nu tiu. La cl ub.
(Natalia il ia de min i-l aaz pe un
scaun, cu un gest molatic, dar imperativ.
Mihai < gala s repete m grbesc", dar
Cedeaz, vizibil plictisit de o insisten pe
care i-o cunoate, ca s evite o scen de
menaj", de asemenea, cunoscut.)
NAT AL I A : Mi h ai , poi rspunde si ncer I a o
ntrebare direct ?
M I H A I : Nu tiu. Situaia e clar, nu - i aa ?
NAT AL I A (ca i cum nu l-ar fi auzit) : Pen-
t r u ce vr ei s nc separm ? o alt
femei e ?
M I H A I : Nu .
NAT AL I A : tiam, a fi bnuit i medi at. Dar ,
atunci ? A m neles c sora tn. Al e'xn,
n- are ni mi c mpotri v, ba chi ar cela lui
serait agrable, d'avoir une belle-soeur
range...
M I H A I : Al exa m- a ddcit destul ; e vor ba
de mi ne. O legtur pe care...
NAT AL I A : 0 legtur pe care o pu t em l e-
gal i za ai ci , sau l a Par i s, oriend... Te gn-
deti l a car i er a ta ?
M I H A I : Poate...
NAT AL I A (rznd provocator) : Domn u l Rr-
t i anu ar fi fl atat ca eful su de cabi net
s sc cstoreasc cu o I psi l ant i . Ar fi o
excelent investiie i pent r u pol i ti ca
voastr. Rudel e noastre au poziii i n f l u -
ente l a Par i s, l a Constanti nopol i chi ar
l a Sai nt- Peter sbur g. A i putea face u n
ambasador trs efficace n ori ce capital.
En plus, iu en auras les moyens...
69
www.cimec.ro
M I H A I (ncurcat) : Il ne s'agit pas de a...
A m mai vor bi t despre asta, Nat t y.
NAT AL I A (reinut): Te deranjeaz diferena
de vrst ? Tu n'es plus un gamin,
voyons / ...
M I H A I : Eti t er i bi l dc posesiv...
NAT AL I A (rnit, gata s plng) : Pent r u
c te i ubesc, Mi h ai , i i ubi r ea c pose-
siv... I art-m, n u par o sentimental,
tiu, dar e p u r u l adevr !... Las, eti
grbit, vor bi m alt dat...
M I H A I (agasat urcios) : A i mer eu i ni i ati va,
te trguieti, foloseti ori co pr i l ej . . . Nu
nelegi ?...
NAT AL I A : neleg, dr agul meu. (Plinge.)
A m neles di n pr i ma clip ; nu tr ebui e
s mi - o spui br u t al , ca s nel eg"... 0
femei e accept gr eu s fi e abandonat...
nelegi ? (i terge lacrimile, se stp-
nete i pe chipul ei reapare zmbetul
feminin, stereotip, al frumoasei aristocrate
care face mndria saloanelor bucuretenc.
Schimb tonul.) V i i l a ceai , J a Al cxa ?
M I H A I (uurat) : Poate. (Ii srut mna.)
Au revoir, (lese.)
(Dup ieirea lui Mihai din camer, Na-
talia se reaaz la masa de toalet i sc pri-
vete lung n oglind, descoperindu-i ridurile
incipiente, apoi i recapt, ncet, toat st-
pinirea de sine i, parc de acord cu imagi-
nea, ridic fruntea, ncreztoare i mndr de
feminitatea i de frumuseea ei.
Ieind pe trotuar, salutat respectuos de
portarul galonat al hotelului, Mihai e atras de
aglomeraia din jurul vinztorului de ziare i
trece strada, s-i cumpere unul. Pe trotuarul
cellalt se izbete de un alt cumprtor
grbit. un brbat cam de vrsta lui, ceva
mai trecut, mbrcat ca un gentl eman- far -
mer , care, nlorcindu-se, i vorbete, cu zia-
rul deschis n min. dei nu-l zrise pe
Mihai. Este Nicolae Poienaru.)
M I H A I : Par don.
P OI E NAR U : Oh, par don. Nu \ <vm zrit.
(Vorbind, parc, singur.) Ce zi ci , dom-
nul e ? Vi ne rzboiul ! (Se uit mai lung
la Mihai.) Stai , nene. N u eti Cern-
teseu ? iCerntcscu Mi h ai ! Ba, pe dr acu ' !
Ce stau s mai ntreb ? Eti Cerntescu
Mi h ai , n persoan ! Pr esupun c d u mi -
tal e i-e mai gr eu s m recunoti n
acest acutr ament de gentleman-farmer.
V i n di r ect de l a Poi ana, de l a ar, i
n- apucai s m schi mb de-azi-diminea...
M I H A I (recunoscndu-l) : Poi enar u Ni col as,
prince valaque i studi nte- n dr ept !
P OI E NAR U : I n persoan ! (i string mna,
apoi se mbrieaz i schieaz mpre-
un doi pai de menuet probabil, o
glum studeneasc de-a lor spre mi-
rarea unor trectori.) Pe u nde te- ai as-
cuns, neniorule, de end te- ai ntors dc
l a Pari s ? Ci nci ani !... Te- ai nsurat ?
M I H A I : Nu. . . pr ea.
P OI E NAR U : Eti omu l meu ! Te grbeti ?
Mer gi la Consi l i u ? tiu tot ! Fac pe
di st r at u l , dar tiu tot. Cum te- mpaci cu
Brtianu ? tare ! Br avos. Ce faci di -
sear ? Eti pr i ns ?
M I H A I : Nu. . . tiu.
P OI E NAR U : Perfect. (Scoate ceasul din bu-
zunarul vestei.) I i acor d o nvoi re de
zece ore. Ci nezi cu mi ne. Vi no s nc
pl i ct i si m mpreun, n fami l i e. Dar se
mnnc bi ne. Avem dc vor bi t . Eti gr-
bi t ? ! Vor bi m disear ! A ce soir ! (Poie-
naru sc nfund cu nasul n ziar i face
stinga-mprejur ; dar i aduce aminte c
a uitat ceva.) Mi h ai !
M I H A I (i cumpr ziarul i se ntoarce
brusc) : Ce mai c ?
P OI E NAR U : Adr esa !
M I H A I : Ce adres ?
P OI E NAR U : Adr esa mea. Cer cul ui , 10. i i
mi nt e ? (Descrie cu mina un cerc n aer
i arat cele zece degete.) Au revoir !
(M'diai d din cap c a neles i pleac,
grbit, in direcia opus, rizind. i arunc
ochii, din mers, pe pagina iutii a ziarului
Romnul", cu titlul pe cinci coloane : Eu-
area Conferinei ! Rzboiul ruso-turc este ine-
vitabil. Consiliu dc Coroan". Grbete pasul
printr-un grup de studeni glgioi i a-
proapc c-i cade-n brae o student. Scliimb
de scuze. Studenta intr n grupul colegilor
ei i sc pierde n mulimea tinerilor, dintre
care unii poart uniforma altor faculti. Ea
este Ana Golcscu, linra cumnat a lui Poie-
naru.)
*
(Scena rulant ne descoper o sal de curs
de la Universitate, plin de tineri venii s
audieze cursul special al lui Koglniceanu,
care se vede n fund. In aul nu mai snt
locuri. Ultimul grup, n care se afl i Ana,
e. oprit la u de un servitor, care le face
semn s pstreze linite, fiindc vorbitorul
i-a nceput conferina. Ana se strecoar, pro
fiind dc o clip de neatenie a cerberului,
i ptrunde n ultimul rnd de bnci al
amfiteatrului, adic cel mai apropiat de ram-
p. Un student, galant, i cedeaz locul i se
aaz, alturi de ali biei, jos, pe trepte.
o linite respectuoas.)
K OGL NI CE ANU : . . . Pentr u c or i ce confl a-
graie, orict dc avantajoas ar f i ea une-
i a sau al tei a di nt r e put er i l e mar i , sau
t u t u r or a, mu poate dect s duneze ri-
l or mi ci , ndeobte supuse bu nu l u i - pl ac al
sur or i l or l or mai mar i . Experi ena pr i n ci -
patel or romne furnizeaz numer oase ase-
menea exempl e i stor i ei E u r opei , domni l or ,
pent r u c, luai ami nte. . . (Vorbitorul strie
cifre i trage linii i acolade, cu creta, pe
70
www.cimec.ro
tabl, ca s fie mai explicit.) I n t i mp de
u n secol i jumtate de l a nceputul l u p-
tel or i nt r e Rusi a i Tur ci a, opt mar i
rzboaie, 22 de i n vazi u n i ar mate, turceti,
ruseti i austr i ace, au si nger at i pu s t i i t
aceast ncercat ar, i cu fi ecare rzboi ,
cu fi ecare i nvazi une, gu ver n, instituiuni,
dr ept u r i naionale, t ot u l a fost clcat i n
pi ci oar e dc nvl i tori i cot r opi t or i . Da,
domn i l or studeni i domnioare studi nte
cci r emar c pr i nt r e domni i l e- voaetr e i
cteva r epr ezentante al e sexu l u i graios
de o pild, va s zic... (Privirile studen-
ilor s-au ndreptat, automat, spre persoa-
nele indicate de complimentul profesoru-
lui, si Ana, care nu scap acestor priviri
admirative, roete de timiditate i de pl-
cere, grbindu-se s noteze in caietul ei
cteva dintre datele pe care Koglniceanu
le scrie pe tabl.) S recapitulm : 1711,
rzboi ntre / Petru cel Mar c i Su l t anu l
Al u nei al l l l - l ea ; urmeaz trecerea I m pe-
l er (ari sl e, peste i N'i stru, i i nvazi unea t u r -
ceasc, sub vi zi r u l Bal tagi , dc peste Du -
nre. I nt r e 1716 i 1718, ntre Car ol al
Vl - l ea al Ger mani ei i acelai Sul t an
Ah met al I I I - l ea, cu i nvazi unea i mper i a-
l i l or , sub St ai nvi l l c, i i nvazi unea t u r -
ceasc i ttreasc...
(Studentul care i-a cedat locul Anei i-a
urmrit privirea tot timpul i. surprin-
zindu-i-o, o ntreab ceva.)
S T U DE NT U L : Sntei student l a noi ?
Ai NA : Nu . Snt l a Medi ci n.
S T U DE NT U L : V pl ace i stor i a ?
ANA : Da. 0 boal ereditar. Sst !...
S T U DE NT U L (n oapt) : Cum te cheam ?
: Gol oscu Ana.
S T U DE NT U L : Rud cu er oul de l a. . .
ANA : Da. (li face iari semn c a venit
s-l asculte pe Koglniceanu.)
K OGL NI CE ANU (urmeaz) : A l ci nci l ea
rzboi r uso- tur c, ntre Cnter i na a I l - a a
Rusi ei , I osi f al I l - l ea al Ger mani ei i Sul-;
ta n u l Abdu l H ami d, a fost u r mat de i n -
vazi unea i mper i al i l or , sub prinul Cobur g,
a l u i Suvor off i a l u i Sel i m. A l aselea
rzboi , de l a 1806 l a 1812, ntre Tar u l
Al exandr u I i Su l t ani i Sel i m al I I I - l ea,
Mustafa al I V- l ea i Mah mu d al l l - l ea.
,a dus l a ncorporarea Basar abi ei i n I mper i -
ul arist, i ar mai t i r zl u nvi ngtori i l u i Na-
pol eon, remprindu-i E ur opa, pc n oi
no- nu u i t at n fntna prsit unde pu -
tr ezi t t r u pu l sfrtecat al l u i Tu dor Vl adi -
mi r escu. . . (Vocea slbete. Sun de ieire.)
(La ieire, cei doi tineri discut cu o poli-
tee tipic generaiei acelui sfrit dc veac.)
A N A : M intereseaz pr i et eni i du mi tal e ;
tl ar , deocamdat, n i ci dumneat a n u mi - ai
"fost pr ezent at .
MO SE TI TUS : Neav nd ci ne, m pr ezi nt
si ngur . Snt ar del ean, m numesc Moi se
Ti t us i ur mez Li ter el e i J u r i di cu l . P-
r i nt el e meu este pr eot, i ar fratel e, ofier,
di ncol o.
ANA : Di ncol o ? Adi c, unde ?
MOI S E TI TUS : Di ncol o de Carpai, mndr
domnioar Ana. I n r egi ment ul de grni -
cer i romni ; e o politic a l u i F r anz
I osef, cu naiunile supuse I mper i u l u i aus-
tr o- ungar , s l e di vid i s l e asmu
u na ctre al ta, dup Divide et impera".
Nu tii ? At u n ci , te i au l a o bere, s-i
expl i c.

(Pc aceste cuvinte, se trece, printr-o nou


rotire a scenei, n interiorul casei primului
ministru, I. Brtianu, unde-l regsim pe Mi-
hai, in biroul efului su, de vorb cu a
cesta, care se pregtete s se duc la Palat.
Pe mas e ziarul cumprat de Mihai, pe care
primul ministru tocmai l las din min.)
B RTI ANU : Citete dumneata. Nu - mi mai
scot ochel ar i i di n toc... cunosc depea,
dc-nseor.
M I H A I (citete) : I eri , i n 12 apr i l i e 1877, o
euat u l t i ma ncercare de a evi ta rzbo-
i u l r uso- tur c. i Pr otocol ul dc I n Londr a, ,
pr i n care se r ecomandau cerutel e refor-
me pent r u emanci par ea naiunilor cretine
di n I mper i u l ot oman, a fost respi ns de
nalta Poart. Pr otocol ul , fcut l a i nter -
veni a di pl omai ei Majestii-Sale br i t a-
ni ce i acceptat de cele ase mar i put er i
eur opene, -a rezi stat preteniilor turceti,
susinute, n secret, de alt nui r e puter e.
Rusi a, cutnd a lsa i mpr esi a c acio-
neaz ca mandatar a E u r opei , va decl a-
r a rzboi Porii Otomane". . . Redacia mai
adaug, n ncheiere : ...pace n u poate fi
n Or i ent , pn ce popul ai i l e subj ugate
n u vor consti tui state autonome, confor m
cer er i i l or ". . .
B RTI ANU : Al u zi i l e l i ber al i l or notri r adi -
cal i snt destul de cl are. Presa c i mpr u -
dent.
M I H A I : Este, dac n u m-nel, o indicaie
permanent, pc care ai dat- o presei par^-
t i du l u i . . . Prinul Ser bi ei i efii Comi te-
t u l u i revol ui onar bul gar v- o recunosc cu
gr at i t udi ne.
B RT I ANU : O tiu i turci i ..*. I n aceste
condiii, tr ebui e s f i m mai prudeni.
M I H A I : Da. Tur ci a v consider sufletul
micrii bulgreti"... Dar E u r opa ntreag
a neles c...
B RTI ANU (pe gnduri) : Domnu l e Ccrn-
tescu, faci par te di nt r - o fami l i e ce mi -
fost scumpa, fiindc am ser vi t aceeai
cauz ou printele i u n ch i i du mi t al e. i
ei cr edeau n E ur opa. . . A m s-i spun u n
secret. Dup rscoalele di n Bal cani , i
Frana du mi t al e i Aust r o- Ungar i a l - au
71
www.cimec.ro
sftuit pc Prinul Carol s-l ndeprteze
di n guver n pc sufletul micrii hulg-
reli".
M I H A I : Prinul -a adresat domn u l u i can-
cel ar al Pr usi ei , ipe ci te tiu.
B RTI ANU : Care l - a sftuit, de asemenea,
s-i scoat pe l i ber al i di n guver n, pentr u
a apeza agitaiile di n Tr ansi l vani a. Ai
u i t at ?... I ncor por ar ea acel ei pr ovi nci i r o-
mneti l a Ungar i a, acum zece ani , nu
se ponte ui t a. uNici de ctre noi , ni ci de
ctre ami ci i i nami ci l or notri. (Ofteaz.)
Aa-i CU E ur opa. . . Eti gata ? S mer gem!
(Sun valetul, trgind nurul gros al so-
neriei. Valetul intr.) Trsura ! (Valetul
se retrage, lutnd i cetile de cafea de pe
mas.) A m ui t at de cafele. (Valetului.)
l a- l e, s-au rcit. (Ctre Mihai.) 0 s
bem la Pal at.
M I H A I (bucuros) : Vi n cu dumneavoastr l a
Pal at ?
BRTI ANU : Desi gur. Face par te di n coala
dumi t al e de vi i t or demni t ar romn.
M I H A I : V [mulumesc cu recunotin.
(Valetul a adus plria i .bastonul.)
V AL E T U L : Trsurn c I a scar.
BRTI ANU (ctre Mihai) : Hai dem. (Ctre
valet.) Azi pr i n zi m l a cl ub. (Ctre Mihai.)
Ce mai face Al exa ? A u d c a l u at
apucturi conservatoare... Dar tot mi - e
drag.
(Ies mpreun.)
*
(Aceeai modificare a scenei sau alta. Aca-
s la ea, ntr-un salon Biedermayer, Alexa
servete ceaiul. Cu excepia Nataliei Ipsilanti,
snt numai membrii familiei : surorile ci,
Vicky, cu brbatul su, Amza Rizcscu, mare
moier i industria cu relaii, i Mary, cu
soul ei, cpitanul de roiori Dudescu.
Stfiina casei este nc maman pentru su-
rorile ci mai mici i oficiaz ceremonia cea-
iului, ca atare.)
A L E X A (ctre cumnatul ei Amza) : L apt e,
sau l m i e ?
AMZA : E u a ndrzni o pictur de .Tu-
rn a ic...
A L E X A (ctre Vicky): Vi ck y, d-i soului tu
r omu l . (Sora ei se execut, cu o genero-
zitate evident.)
MAR Y (o ,.prte") : Maman, Vi ct or i a d
exempl e proaste- fami l i e.
DUDE SCU : E u , dr ept s spu n, ni ci n u l-a
mai boteza cu ceai... (Cnd Alexa i n-
tinde ceaca, se resemneaz, totui, res-
pectuos.) Cu l m i e.
AL E X A : Fetel e mel e au nvat de l a Miss
Shar p s-l bea cu l apte... (0 servete pe
Mary.)
M A R Y (o imit pe Mi ss Sharp) : Girls, just
a drop of milk...
72
. NATALI A (primete ceaca) : Si mpl u i fr
zahr... (Gust.) Ar e o arom di vi n...
licuule, Al exa. de ce zi ci fetel e mel e" ?
Ii pl ace s te-mblrineti ?
AMZA : Or i s le-ntinereasc pe cele dou
or fel i ne. (Ride singur.)
AL E X A (calm) : mi face plcere...
VI C K Y (cu tandree, tnccrcnd s-i scuze
soul) : Al exa e minunat. Maman e cea
mai frumoas i ' a mai t i Ar di nt r e
fetele Cernteecu.
DUDE SCU : i domn u l Cernteecu, adic
Mi h ai , v spune l ot maman, ca- copi -
lrie ?
AL E X A : Mi hai s-a emanci pat. . . (Cu o pri-
vire fugar spre Natalia.) V. u l t i mu l br-
bat di n n e a m u l nostr u.
NAT AL I A : Cu excepia fiului tu.
AL E X A : Al exandr u po a r t mumel e l u i M a -
tei , e u n Da m ia : p e ci nd Mi hai . . .
NAT AL I A (atent) : Nu vi ne l a ceai ?
M A R Y (mindr) : Nu . L- a reinui pr i mu l mi -
ni st r u. (Alexa o privete scurt.) Pardon,
maman.
A L E X A : Dar vd c nl rzi e i Mat ei . A
ieit devr eme azi .
NATAL I A : i tu ai ieit azi devr eme, sau
mi s-n prut ?
A L E X A (nu-i place s fie iscodit) : L- am
condus pe Mu t ei .
M A R Y : A m fost i eu. Nenea Mat ei a fost
convocat de pr ofesor ul Da vi l l a l a mi ni s-
ter.
DUDE SCU : Nu mi - ai spus ni mi c. . .
M A R Y (rspltit cu un zmbet de Alexa) :
Secrete dc fami l i e. . .
AMZA : Ce secrete, mon cher ? Url trgul !
Vi ne rzboi ul . (Ctre Dudescu.) Cnd l an-
sai, cpitane, or di nel e de mobi l i zar e ?
(Dudescu tace, ncurcat, i arunc o pri-
vire spre Alexa, ateptind, parc, o dez-
legare.) Ce te uii l a doamna Dami an ?
sta n u mai e u n secret de fami l i e !
cel mu l t u n secret de stat. I ar n casa
asta, ntre stat i fami l i e, s tii, cu m-
nate, c fami l i a primeaz.
A L E X A (ctre Dudescu) : adevrat ? Ce
sc-ntmnl ?
DUDE SCU : Ar c s v spun nenen Mat ei .
AMZA : E u snt pregti i pent r u ori ce even-
tual i tate. Rzboi ul ponte aduce mu l t e sur -
pr i ze. (Ctre Natalia.) Dumneavoastr,
prines, ce pl an u r i avei ?
NAT AL I A : Snt n du bi u . Dac vi ne rzbo-
i u l , s m r etr ag l a vi e, au s v nd i
s pl ec l a Par i s.
AMZA : Pentr u vi i l e I ps i l ant i , n vremuT
nor mal e, i ni o j u ma' de mi l i on , dar , cu
i ncer t i t udi nea asta, riti s l e dai n
pagub. Mai binc-i i ni o pereche bun
de case l a Bucureti...
NA T A L I A : N u vr eau s m fi xez...
AL E X A : Pr efer i apar t ament cu anu l l a
hotel ? M ai bi ne o cas...
NAT AL I A : A m mai mul te. . . (Cu intenie.)
E ngl ezi i au mar cat aceast diferen n-
tre o cas i acas... Home, sweet home...
www.cimec.ro
AL E X A : Nu nr depi nde dect de ti ne. . .
NAT AL I A (replic direct) : M tem c ivu
mai depi nde de noi . . . femei l e. (O privete
fix.)
A L E X A (a neles i explic) : Capr i ci i . Mai
vor bi m noi !... (Ceaiul e pc sfirite. Intr
valetul.) Ce e ?
V AL E T U L : A veni t connul.
(Natalia crede c e vorba de Mihai i are
emoii. Dar Alexa o calmeaz.)
A L E X A (ctre ea) : A veni t Mat ei . (Ctre
valet.) Spune- i s pofteasc i n sal on. (Cu
un zimbet anticipativ pentru Natalia.)
mi mai fami l i a.
(Dr. Matei Damian, soul Alexei. e un br-
bat trecut de 40 dc ani, serios i timid. A
feciunea soiei sale fa de el mprumut,
de aceea, uneori, un aer matern. Dragostea
lor se ntemeiaz pc o profund stim reci-
proc. Matei e nconjurat de cele dou tinere
cumnate, pe care le srut pe frunte, prin-
tete. Alexei i srut obrazul. Iar cum-
nailor le strlnge mina. nuanat, lui Amza,
politicos i cordial, lui Dudescu, cu simpatie.
Acesta l salut, militrete, respectuos i
fericit.)
DUDE SCU : S trii, domnu l e mni or !
AL E X A : Ce va s zic i-asta ?
(o cuprinde, protector, pe dup
umeri) : adevrat... (Ctre Dudescu.)
De unde tii ?
DUDE SCU (tot n poziie de drepi) : Azi . l a
prnz. domn u l col onel Cerchez Chr i sto-
dor , l a Sl atul - maj or . . . V tr ansmi te cele
mai cal de felicitri. (Salut iari.)
AM/ A : Br avos, cumnate, pent r u o dat. u n
secret de stat a l uat- o naintea secretel or
de fami l i e ! ? (Ctre Matei.) Pot s te
fel i ci t ? S nc trieti, i I n mai mar e !
Dar de cc- ai i n t r at l a ctnie ? Dup
mi ne. pr ofesor ul dr . Mat ei Dami an de l a
Facultatea dc medicin suna mai fr umos
dect mai or u l Dami an di n Secia sanitar
a otirii.
VI C K Y : Amzn. drag, exagerezi 1... A m i m-
presi a c Al exa ateapt nite expl i cai i .
(ntr-adevr, Alexa ateapt, calm, dar
vizibil preocupat, rspunsul la ntrebarea
ei ctre Matei. Se las un moment de tcere,
toi privindu-l pe doctorul Damian.)
M A T E I : Situaia este dest ul de serioas. Se
pregtete mobi l i zar ea general. Doct or ul
Caro* Davi l 'l a a fost n u mi t i nspector ge-
ner al al 'ser vi ci ul ui sani tar al ar matei ,
i ar eu. medi c pr i nci pal clasa I . a d j u n c t u l
su. cu gr ad de mai or . Or di n u l a fost i s-
clit de comandant u l supr em, Mria-Sa.
AL E X A : Ai p r i mi t ?
M A T E I (contrariat) : A m fost fonrte onor at.
AL E X A : Pr i n u r mar e, rzboiul c o chesti -
une de zi l e... Ce pr osti e !
M A T E I : Rzboiul r uso- tur c a nceput azi -
diminea.
A L E X A : i cc- avem noi de citigat di n rz-
boi ul acesta ?
DUDE SCU : I ndependenta naional.
AMZA : Sl oganur i de gazete, mon cher : noi
tr ebui e s respectm cea mai strict n eu -
tr al i tate. Afl dc l a mi ne, i n rzboaie,
neutr al i tatea renteaz. Toi au nevoi e de
ti ne. l ei , cn popa, i de l a vi i i de l a
mor i i .
DUDE SCU : Domnul e Ri zescu, tr eci zi l ni c pe
dinaintea st at ui i l u i Mi h ai Vi teazul . . . Ve-
cintatea ci I I u- i insufl ni ci u n senti -
ment ?
AMZA : E u snt u n om pr acti c, domn u l e
Dudescu i i u bi t e cumnat. A m vzut
mi di e.
(Natalia se ridic, cu un gest graios, tre-
cind printre cei doi cumnai mtnioi, i o ia
de bra pe Alexa.)
NAT AL I A : E ram cu prinul, feu mon mari,
n Angl i a, n chi ar anu l cnd s-a prp-
di t acu m pat r u sau ci nci ani , n u ?
n voi aj dc nunt... Toat pr oti pendada
londonez ddea atunci recepii n onoa-
rea u nu i . . . c i ne, Muster M' Cr at h , u n
I rish bl ack ", care ctigasc Waterl oo-
Cup. Cupa asta c pent r u cursel e de oini
ce e Der by- u l l a cursel e de cai . . . A fost
pr i mi t i dc r egi na Vi ct or i a, l a Wi ndsor ,
i de prinul dc Wal es, l a Mar l bor ou gh
House... L - am vzut i eu acol o ; era
mi c i negr u, Ca u n pu i de igan. (Rdc.)
Naionalitii i r l andezi i - au scri s o od.
desi gur, antibritanic, i dup moar te i - au
r i di cat o statui e. Pent r u c era u n cine
i r l an de/ . Aa se nal statui l e i se
furesc er oi i independenei naionale...
nost i m, n u ?
M A R Y (ironic) : Very funny I...
(Dudescu o fulger pe prines cu privirea.
Amza izbucnete n rsul su vulgar i sufi-
cient. Surorile Alexei se ridic i-i iau locu-
rile Ung soii lor. Alexa tace, ostentativ.
Musafirii vor s plece. Matei rupe scurta
tcere jenant.)
M A T E I (ctre Alexa) : Unde- i Al exandr u ?
A L E X A : I n odai a l u i . i face leciile cu
Miss Sharp. . .
NAT AL I A (ca s schimbe vorba) : Mai tr-
iete Miss Shar p ? De cnd e l a voi n
fami l i e ?
AL E X A : De douzeci dc ani . . . Oui, ma
chre, nous %'oil vingt ans aprs...
X A T AL I A (se pregtete de plecare) : Ah.
a non. parle pour toi. ma chre !... Bon.
S-n fcut trziu. Gata. E u r i di c ancora...
Al exa, ce raci m i ne ?
A L E X A : M i ne pl ecm l a ar...
M A T E I (surprins) : De ce ?
A L E X A (asertoric) : E mai bi ne. Conacul e
i zol at de cile de comunicaie. Capi tal a
73
www.cimec.ro
va deveni nesigur. (Zimbind.) Tr ebui e
s ne organizm rezervel e. Nu ? Strmoii
notri sc retrgeau l a munte. . . Vi n i
l u mi i , vi n i goii...
M A T E I : Glumeti ?
A L E X A : Mai puin ca oricnd... Plec cu
Al exa ml r u i cu Miss Shar p.
(Natalia d tonul plecrii musafirilor, ur-
inat de toi ceilali, care-i iau rmas bun,
pe tind, de la gazde.)
NAT AL I A (ctre Matei): Doctore, mi se pare
c soia dumi t al e arc fl er ul l upoai cei r o-
mane, care-i apr gi nta. . . Cemtctii au
motenit i nst i nct ul sacri fi ci ului dc si ne...
V i nvi di ez. Adieu.

(Localul unde se adun, discut i se


amuz studenii este o berrie-salon de bal.
al crei decor poate s mprumute ceva din
localul VUcek", din pasajul VMacros, sau al
lui lanoi", din Cimigiu, cum coborai din-
spre Schitu Mgureanu. primul, mai dc soi,
<d doilea, mai popular", aducnd cu Carul
cu berc" de mai tirziu... Fr mult etichet,
cu lume amestecat studeni, amploaiai,
negustori de pe Podul Mogooaiei, modiste,
civa strini, mai ales germani. Unul dintre
acetia, ginditor i bonom, cu pipa i berea
dinainte pe care o termin la fiecare
sfert de ceas i i se rennoiete, la porunca
..Hal be Bi er !" bote ritmul muzicii, susi-
nute de opt cintrei oachei, n haine nem-
eti, care-i dau zor cu O, du l i eber Augus-
t i n ". Neamul bea i nchin in sntatea
unei grizete de la alt mas, pe care o
trateaz" un frizer czut, parc, din D-ale
car naval ul ui . Acesta nu se supr, ba chiar
il invit pe bibicul" german la mas, desi-
gur, n scopul de a-l lsa s plteasc, la
urm, toat consumaia. Masa studenilor, cea
mai lung din local, e ocupat de un tineret
ftiloresc i zgomotos, ca- Hci dcl 'bcr gul de- al -
tdat. Spre deosebire de ceilali consuma-
tori, ei beau n halbe cu capac, respectind
tradiia. La o msu alturat, un pictor
ia schie in crbune, n timp ce colegul su
trage din lulea, impasibil, lundu-i privirea
de pe caietul amicului su numai cnd o jun
chelnri bavarez" trece prin preajm, cu
tava cu cirnai pc varz sau cu halbe gule-
rate de bere ..Luther", strecurndu-se printre
studenii care o tachineaz, voioi, cu cite un
gest sau o glum ndrznea. Printre mese
erpuiete i fusta crea a unei florrese cu
nuri, urmrit cu gelozie de un tinr lutar
din orchestr. Florreasa descul s-a oprit
la masa pictorului i, dup un schimb de
vorbe, st i-i pozeaz maestrului. Cochet,
i-a scos din fundul coului papucii, i aa.
nclat, e mndr ca o prines. Un tinr
ofier intr i caut pe cineva prin norii
de fum de tutun, apoi se aaz la masa
unor camarazi. Cind Moise Titus intr, la
bra cu Ana, e intimpinat de uralele cole-
gilor si, care se grbesc s o conduc la
masa lor, desprindu-l pe ardelean de dinsa.)
MOI SE TI TUS (protesteaz) : Stai, frailor,
nu v precipitai, c n u - i ce credei... (E
prea tirziu. Unul dintre studeni o prinde
pc Ana dc mijloc i [ace cteva piruete
de vals cu ea, aoi o depune, ca pe re-
gina balului", n capul mesei, dindu-l la
o parte pe un coleg care-i citea ziarul
acolo, imperturbabil, cu ochelarii pc nas.
Acesta din urm se ridic i. dup ce re-
alizeaz pentru cine a [ost deposedat de
scaunul lui. salut, intimidat, i vrea s
se aeze alturi. Colegul care a adus-o l
paseaz, ins, celui de-alturi, iar acesta,
mai departe, tot aa, pn ce. studentul
miop se trezete n cellalt capt al mesei.
Cind colegul cel intreprid vrea s ia loc
ling Ana, Moise Titus i trage scaunul
i l prinde n brae, s nu cad, pastndu-l
i pe el mai departe, dup acelai sistem,
ca s-i ia locul, ling fat, n rselele.
celorlali.) Asta- i cusur ul vostr u, nu res-
pectai p ro p r i ol a t ca.
ANA (amuzat) : I n schi mb, observ c du m-
neata te decl ar i pr opr i et ar fr t i t l u de
pr opr i etate:. .
(Studentul miop, din captul cellalt al
mesei, salut replica fetei.)
S T U DE NT U L M I O P : U r a ! J os proprie-
tatea !...
(Replica sa a enervat nite negustori de
la o mas ; acetia mormie ceva i-l fulger
din ochi. Sint, desigur, nite apropitari"
aezai. Se cunoate i dup lnioarcle
groase de ceasornic de pe burt.)
P R I M U L NE GUSTOR : Au zi , marafoiul, coa-
te-goale, mne-fripte !...
AL DOI L E A NE GUSTOR : Nu- s toi coatc-
goal e, br e ! Ui te, col o, ling domnioara
aceea, sc afl chi ar bieii domn u l u i Ro-
setti , pr ezi dent ul Camerei , ia carc- au
nvat l a Pari s...
P R I M U L NE GU S T OR : Ai cea n u - i Par i sul ,
dom' l c !... Se duce de rp naiunea !...
Ne-a t r ebui t guver n l i ber al . Poft i m !...
{In colul mesei pictorilor, Grigorescw a
terminat schia de portret a florresei * i
i odihnete ochii obosii, uitndu-se prin
sal.)
GRI GORE SCU : L- ai ci t i t pe Dar wi n , drag
Car ol ?... Di nt r e toate speci i l e vi i , omu l
e si ngur a pe al crei chi p i i citeti or i -
* Vezi ranca voi oas" sau Portrait de
jeune fille".
74
www.cimec.ro
gi na multimilenar. Seamn cu toi i cu
toate... (n timp ce proiectorul se plimb
prin local, spectatorul descoper asem-
narea tipurilor cu animalele invocate de
artist.) ...Cu l u pu l , cu vul pea, cu mia,
eu cocoul...
(Carol zimbete sceptic, artind spre flo-
rreas.)
CAROL : Dar ea, cu ci ne seamn ?
GRI GORE SCU (ti ntinde schia viitorului
su tablou celebru) : Ea seamn cu pr i -
ma mea i u'bi r c. . .
C AROL : Te credenm mai evol uat. . . cu m ar
f i spus Dar wi n al dumi t al e. . . Si sl cy,
Degas, Manet !...
GRI GORE SCU : I n ci uda aparenelor, eu snt
i voi rmne u n r u r al , dr agu l meu. . .
S T U D E NT U L M I O P (frapat de o not din
gazeta pe care o citete, ziarul conservator
Timpul") : Ateni une, domni l or ! Fi i n-
teni. Zi ar u l Ti mpul ", fiuica al bi l or",
i onoreaz di n nou pc col egi i notri cu
gr i j a patriotic a conser vator i l or . Mi r cea,
Vintil !
(Cei doi frai, Mircca i Vintil Rosetli.
iau aminte, n timp ce Moisc Titus i explic
Anei, in oapt, cine snt. Unul dintre ei
fie duce la studentul miop i mprumut, o
clip, gazeta, apoi i-o restituie, indignat.)
M. ROSE TTI : I n f ami i . Conser vator i i nu - i
iart t at i i si mpat i i l e I u i anti pr usace.
(Atrai de aceast micare, ciiva studeni
vor s tie despre ce e vorba : S-auzim,
s-ascultm, dreepi, sfinta evanghelie !"... Se
scoal toi. n batjocur, iar studentul miop
citete.)
S T U DE NT U L MI OP (citete, dramatiznd) :
Pi ni i cnd ? Da, i-l vom mai ntreba pe
d o m n u l pr ezi dent al Camer ei , dac educa-
ia politic ce a dat f i i l or si (i arat cu
degetul pe cei doi frai)... i n vi r t u t ea
creia aceti f i i se numesc, cu ostenta-
ie public, revol ui onari socialiti", este
totodat educaiunea C P vr ea s o dea
f i i l or Romni ei !... A m zi s !
V. ROSE TTI (flegmatic) : Ti mpul " domn u -
l u i Mai or escu c pe duc. Zi ar u l d f al i -
ment. . . (Studenii iau gazeta i o ntind pe
mas, apoi, fiecare vars un strop de
bere peste ea, prohodind popete : Dum-
nezeu s-l ierte !"...) Gata, domni l or , tr e-
cem l a or di ne. Rapor t u l zi l ei dc azi !
Ci ne c l a r nd ?
S T U DE NT U L M I OP : Moi se Ti t us !
MOI SE TTTUS (strig la chelner) : S vi n
u n r nd !
C H E L NE R U L : Vi nee !
MOI S E TI TUS (ceremonios) : Rapor t u l zi l ei
dc azi . Astzi , domn u l Kogl ni ceanu a
inut u n cur s de zi l e mar i l a facul tate.
Pr opun u n t r i pl u vi vat pent r u eonu' M i -
bai ! Pentr u mi n i s t r u l dc exter ne al
Romni ei !
(Studenii sc ridic, cu halbele n min,
btrlnd cu ele de trei ori in mas i stri-
glnd : Vi vat, crescat, fl or eat !*'
Negustorii, bosumflai, ntorc spatele. De
la masa militarilor s-a ridicat tnrul ofier,
adresindu-se, cu paharul n min, studeni-
lor. Este Valler Mrcineanu.)
VAL T E R MRCI NE ANU (ctre chelner) :
llerr Ober ! U n r nd, pc cont u l meu !
(Ctre studeni.) Domni l or , u n r nd, pen-
t r u studenimea patriotic romn !
(Studenii repet ceremonialul, strignd :
. . Vi vat, erescat, fl or eat !", i intoneaz prima
strof din ..Gaudeamus i gi t u r ".
Negustorii s-au nclzit i ci. Al doilea
negustor pune un ban de argint pe mas i
se ridic in picioare.)
A L DOI L E A i NE GUSTOR : llerr Ober! Un
rnd, pc cont u l meu ! Pentr u ar mata r o-
mn ! Ur a !
(Mai muli consumatori particip la urale.
Victorul Grigorescu l-a desenat, din cteva
trsturi, pe ofier i i-a trimis schia, la
mas, prin florreas. Acesta mulumete,
salutindu-l militrete.)
V AL T E R MRC I NE ANU : Pent r u mar el e
nost r u ar ti st- pi ctor , domn u l Ni col ae Gr i -
gorescu ! Vivat !
GRI GORE SCU (acelai joc) : Doamnel or i
domni l or , pent r u Romni a ! Triasc Ro-
mni a independent !
(ntregul local este, parc, electrizat i din
toate piepturile izbucnesc urale. Moise Titus
d tonul la Deteapt-te, romne" i toat
sala l intoneaz n cor, acompaniat de n-
treaga orchestr. Ana, emoionat la culme,
cnt, tergndu-i lacrimile dc fericire.)
NE AM U L (nenelegnd nimic) : Prosit !
(ntr-un clan aproape comic, la acest toast
particip i frizerul cu grizeta. Vznd c i
neamul intr n corul lor, grizeta l srut
pe obraz.)
GRI ZE TA : Rr avo. ncamule !
*
(La faa de cortin, lampagiul de-altdat
aprinde, unul cite unul, felinarele cu gaz ae-
rian de pe Strada Cercului, n timp ce, din
spate, se aude apropiindu-se, la trap, o birj.
n casa Poicnaru, interiorul i atmosfera
cald i destins a dineului n familie anun-
75
www.cimec.ro
(at ti e slpinul casei. Un interior tipic dc
cas boiereasc bucurelean de la sfiritul
veacului, ca model avnd celebra cas Mclik.
Perechea de servitori, de asemenea tipic
el, fecior, i ea, camerist i sufragioai-
c , pune la punct ultimele detalii, sub
supravegherea Elenei Poienaru, ce poart o
rochie frumoas, dar sobr, gen doamn de
onoare". Pentru c i este, ntr-adevr, una
dintre doamnele de onoare ale Principesei
Elisabeta, soia Domnitorului Carol. O scar
interioar urc. din hal l , la apartamentele
de locuit, de unde va cobori sora ei. Ana
Colcscu. Poienaru fumeaz i citete ceva.
tntr-un fotoliu.)
L E NA : Ni cul e, etc ceasuri snt ?
P OI E NARU : N- evea grij, Mi h ai vi ne l a
punct. Poate ca doct or ul Or n a t s mai
ntrzie, pe l a gazet.
E L E NA : .\ l tem s n u - mi cad m/ f/ c-ul.
Ana ce fact; ?
P OI E NARU : sus, sc gtete !... N- ai zis
s-i aduc peitori ?
E L E NA : Nu poi f i seri os o dat ?... Dom-
n u l Cernteecu vi ne pr i ma oar n casa
noastr. (Se aude trsura oprindu-se la
scar.) I aca, o i veni t. Ce faci ? Du- te
de primcte-l !
(Elena se retrage cu slujnica n sufra-
gerie, n timp ce feciorul rmas in preaj-
ma lui Poienaru se duce s deschid.
In faa casei, sub felinarul de gaz, s-a
oprit Mihai i, n acelai minut, a venit ce-
llalt invitat, doctorul Cernut. Doctorul poar-
t ochelari pince-nez i barbion ; seamn
cu Cehov. Birjele au plecat, iar cei doi se
salut politicos, fr s sc recunoasc, urcind
mpreun treptele de la intrarea casei Po-
ienaru. Cei doi tineri brbai se mai pri-
vesc o dat, apoi izbucnesc ntr-un ris feri-
cit i se mbrieaz.)
M I H A I : Cc-i cu ti ne, Di nu l c ? Ci nd ai ve-
n i t l a Bucureti ? Ce faci ? Unde stai ?
CE RNAT : Mi h ai , n u m-nteptnm s rte vd
ni ci . Snt de puin vr eme l a Bucureti.
A m stat n pr ovi nci e. Acu m am treab
ai ci . Ce fac ai ti ? Ce caui ai ci ?
M I H A I : A m fost col eg cu Poi enar u, l a Pa-
r i s. Nu ii mi n t e ? Cr ed c t u l - ai ou-
noecut l a mi ne. n u ? ,
CE RNAT : Nu . E u l - am cunoscut abi a ai ci .
Doamna Poi enar u e paci enta mea...
(In clipa cnd doctorul Ccrnat rostete ul-
tima propoziiune, apare Poienaru i-i pof-
tete s intre, debarasndu-i, pe rnd, de p-
lrii i bastoane, pe care le preia feciorul,
apoi ua se nchide.)
P OI E NAR U : Da, drag Cerntescule, du m-
neal ui este doct or u l casei. S v fac pr e-
zentrile. Domn u l este...
M I H A I (ctre Cernt) : Dr . Stanl ey, pr esu-
pu n !
CE RNA T (ctre Mihai) : Dr. L i vi ngstone ?
(La stupoarea gazdei, ambii izbucnesc in
rls i se precipit s-i explice. Primul,
Mihai.)
M I H A I : Darg Ni col as, i pr ezi nt pe vrul
meu, Di n u Ccrnat...
P OI E NAR U : Cum ver i , ver i cul e ?
M I H A I : Di n u Comat... eseu !
CE RNAT : Pri ni i notri er au frai. Tat i i
i-a schi mbat numel e, cnd a emi gr at, n
1848, ca s scape dc o condamnar c- n
lips.
P OI E NAR U : Taci , c mor . E i , astu- i bun !
(Strig.) E l eno ! E l eno ! Nemai pomeni t !
E L E NA (intrtnd) : Vai , Ni oul e, domed, c
ne sper i i oaspeii... Bun seara, doctor e.
(Ctre Mihai.) Dumneata eti domn u l Cer-
nteecu ?
P OI E NAR U (i taie rspunsul lui Mihai) :
Pi, asta- i drcia, c am ndoi snt dom-
n u l Cerntcscu".
E L E NA : Nu pri cep...
CE RNAT : Mi hai i ou mi ne sntem ver i p r i -
mn r i , stimat doamn, i descoperi rea a
ceasta i-a r i di cat br usc tonus-ul vi t al "
domn u l u i Poi enar u.
P OI E NARU (dezmeticit) : E i , chi ar aa-i, i,
ca s n u n i t , deschi dem bal u l cu o uic
de Bileti. (Ctre fecior.) Costic, adu
uicile i gustrile ! Ci ne lipsete ? (Ctre
Elena.) Lipsete ci neva. A, sor-to ! (Stri-
g-n sus. pe scar.) An a !
E L E NA : Las, c o chem cu. Ocup-to de
uica ta de Bileti. Domnul e. . . adic
domni l or Cerntcscu, v r og s v simii
ea acas. La Poi enar u, al tfel ni ci nu se
poate.
(Brbaii s-au aezat in salonaul dintre
scar i bufet, pe fotolii, avnd dinainte o
msu rotund. ncrcat cu gustrile aduse
de fecior, iar Elena a urcat scara.)
P OI E NAR U (gust uica i pare nemulumit):
Costic, cc- i poirca asta ?Vr eau uica ai a
de 30 de nni , mi biete. Or i n u i-am
spus ? M duc eu s-o scot. (Ctre oas-
pei.) M ntorc i medi at. (Iese. cu fecio-
rul.)
CE RNAT : u n om i ni mos, admi r abi l . Ti r
ce mai spui ? tiu c faci o carier f r u -
moas. O meri i . Cnd nc- nm desprit,
mi sc par e c triai u n moment per so-
nal greu... Le grand amour ?
M I H A I : Tncua... A mu r i t . Apoi , soul e
a fost linat de rani. E r n u n t i r an .
CE RNAT : N- au avu t o fat ?
M I H A I : Da. Sofi ca. I - am pi er du t u r ma. i
t u ? De cc te- ai dat I n f u nd ? Cu ce l e
ocu pi ?
CE RNAT : Dup eveni mentel e Comunei d i n
Par i s, mul i di nt r e camar azi i r omAni au
pr i begi t. A m stat u n t i mp n Tr ansi l vani a,
am l ucr at cu Pavel Vasi ci - Ungur eanu l a
Hi gi ena i coala". Pr i ma revist rom-
neasc de medi ci n.
76
www.cimec.ro
M I M A I : Nu le-a atr as Capi tal a ?
CE RNAT : Am fost de dou or i , pentr u
consti tui r ea cer cul ui internaional, u n
cerc secret de socialiti romni , rui, bu l -
gar i i pol onezi . S-a r i si pi t . Cl andesti -
ni tatea este u n mar e i mpedi ment . Avem
al te pl an u r i . O s scoatem o gazet ai ci .
Acu m profesez l a (Bucureti, cu acte- n
regul. (Zimbcte.) 0 s m-miburghczese.
M I M A I : Teor i a ondulaiunii uni ver sal e. Ai
deveni t u n adept ul l u i Vasi l e Conta ?
CE RNAT : Nu chi ar . Dei concepia evol ui o-
nist despr e matur i soci etate a domnu -
l u i Conta este o contribuie romneasc
foarte mer i t or i e l a ontol ogi a i gnoseol o-
gi e materialist.
(Poienaru a venit cu butelia lui miracu-
loas i ncepe s-i serveasc musafirii.)
P OI E NAR U : Luai i binecuvintai-o. Ade-
vrata uic blrin. Asta este pr i ma i
cea mai important contribuie romneas-
c l a fi l ozofi a universal.
(Pe scar i-a fcut apariia Elena, acom-
paniind-o pe Ana, pe care rochia superb
de dantel alb i coafura j eune fi l l e <>
prind de minune. Domnii se ridic in pi-
cioare.)
E L E NA : Sora mea, Ana Col oscu.
(Mihai o recunoate i se simte, inexpli-
cabil, stingherit, ca un june timid. Dup
o clip de ezitare, se apropie i se prezint.)
M I M A I : Mi h ai Cernteecu.
C E RNAT (observndu-l) : V cunoatei ?
M I NAI (ctre Ana) : Cred c v- am zrit azi ,
l a Uni ver si tate.
ANA : Ai foJ t i dumneavoastr acol o ?
M I M A I : Da, adic, n u . Tr eceam tocmai ,
cnd...
P OI E NAR U : Aneto, ai fost remarcat. Un
point gagn. Pn I n desert, ore s-i
cear m na, cr ai u l .
E L E NA : Ni cul e, i ar spui pr ost i i . (Ctre Ccr-
nat.) Doctor e, ]x>tolotc-l, c al tfel n u v
mai tihnete masa.
CE RNAT (ctre Mihai) : Domnioara Go-
l cscu a fost el eva mea. Am pregti t-o
pent r u admi ter e l a medi ci n. Este o l u -
cid... fermectoare.
P OI E NARU : I n tr aducer e masculin, vu s
spun c, dac cl n- u avu t succes, d u m-
neata n- ai ni ci o speran...
F E C I OR UL (intrnd, primete din ochii st-
pinei porunca ateptat) ; Masa e servit.
P OI E NAR U (dictnd protocolul) : Doctor e,
ofer braul E l enei . mi pl ace s vd u n
comunar d l a bra ou doamna dc onoare
a Pr i nci pesei . (Ctre Ana.) I ar t u , nrat-i
domn u l u i Cernlescu dr u mu l fer i ci r i i u n i -
versal e.
(In aceast formaie sc intr alturi, n su-
fragerie, unde-i atepta masa cu luminrile
aprinse. 0 cortin de ntuneric va marca
sfiritul cinei. In interior, dup cin, la cafea
i l i queur , domnii fumeaz, in fotolii, in
timp ce Ana cint, aeompaniindu-se la pian.)
ANA : ...Nu e pcat,
Ca s se l epede
Cl i pa cea repede;
Cc n i s-a dat ?"...
(Sfiritul romanei c salutat, cu aplauze
afectuoase, dc ntreaga asisten. Feciorul a
duce tablaua cu alte cafele i cutia cu igri
dc foi. Ana revine pe sofa, alturi de Elena,
creia camerista i-a adus o infuzie.)
M I M A I : 0 roman foarte frumoas, domni -
oar Ana. De ci ne snt ver sur i l e ?
ANA : De un tinr j met ieean, domn u l M i -
hai E mi nescu. Au d c domn u l Mai or escu
vr ea s-l aduc l a Bucureti.
CERiNvVT : Pr obabi l , pour rajeunir son curie
de Ti mpu l ".
(Observnd c Elena nu bea cafea, Mihai
ar vrea s mai ntrebe ceva, din politee,
dar dinsa i-o ia nainte, cxplicnd.)
E L E NA : O i nfuzi e de tei . Mi - a prescri s- o
doct or u l Ccr nat, pent r u ner vi . Tar eu i - am
r ecomandat- o Doamnei i i nchi pui i -v c
acum adoptat- o i Pri nul Car ol , n
l ocul pr af u r i l or berl i nezc... l - a cerut- o i
Bi smar ck.
P OI E NARU : A propos, Mi h ai . I a pove-
sletc-nc, drag, t u , care eti n secretele
zei l or , cu m a fost, de fapt, asl-toamn,
l a L i vadi a, chesti a ai a cu eful tu i ou
Tar u l ? E-udevrat ?
1 : Adevrat. Domn u l Brtianu l e- a
pr opus o Conveni e politic pr i vi n d tr e-
cerea I r upel or ruse pr i n Romni a, cu ga-
raniile dc r i goar e, n cazul u n u i rzboi cu
t u r ci i .
P OI E NAR U : Pi , cu m ? i arul cc-a zi s ?
M I M A I : arul I-a ntrebat : ..i. dac n- arn
voi s isclim o asemenea Conveni e ?"
L a care, eful, sur pr i ns, a rspuns fr
ezi tare : Atunci , ne vom opune l a tr e-
cerea ar mat ei ruse !" Cancel ar ul Gor ceakov
i - a r epl i cat, at u nci , foarte tios : Vei f i
strivii !"...
P OI E NAR U : Restul l tiu : Stri vi i , dar
stimai !" Cu vor ba asta, vi zi r ul " tu va
i n t r a i n i stor i e. Br avos !
CE RNAT : i, pn l a urm, cc vei face ?
M I H A I : M i ne se va semna Convenia. A u
cedat. (Dar gindul i-a fugit n alt parte.)
mi pl ace ai ci . ca u n u l t i m popas...
(Lumina scenei se voaleaz peste acest sfr-
it de cin n familie, alegnd un moment
de destindere, poate, cu Mihai invitnd-o pe
Ana s mai einte ceva i srutndu-i mina,
fr dialog, eventual, pe o reluare discret a
melodiei nostalgice pe versurile lui Eminescu,
77
www.cimec.ro
att de potrivite eu starea de spirit a lui
Mihai : ...Nu c pcat, / Ca s sc l epede /
Cl i pa cea repede / Cc ni s-a dat ?...")

(In jurul enormei mese de stejar din vas-


tul birou al primului ministru se pregtete
semnarea Conveniei despre care s-a vorbit,
n prezena membrilor Guvernului romn i
a unei delegaii politice ruse, n frunte cu
baronul Dimitrie Stuart. Momentul solemn
nu e lipsit de oarecare tensiune nervoas,
cci hotrrea -a fost luat dect cu majo-
ritate de voturi, sub imperiul necesitii,
ceea ce se poate lesne citi pe chipul unora
dintre minitrii prezeni. In timp ce Kogl-
niceanu i consulul rus schimb cteva ama-
biliti, n ateptarea ceremoniei ce se va
desfura n [aa Guvernului romn, primul
ministru zbovete, de vorb cu C. A. Rosetli,
eventual alturi, ntr-un cabinet particular.)
B RTI ANU : L a cc garanii mai pu t em
spera, n situaia noastr, drag Rosetl i ?
Toate silinele fcute pe lng Put er i , spre
a ne recunoate i gar anta neutr al i tatea,
au euat gl or i os. Sntcm mer eu si ngur i l a
nevoi e, parc-i u n fcut, dc o mi e de
ani . . . Tr ebui e s rzbi m pr i n noi ni ne
C. A. ROSE TTI : Care ,, ni ne", I oane
drag ? Toi demn i t ar i i notri fug de
aceast teribil rspundere. tii bi ne ;
l E pur canu i Bozi anu s-au pronunat pen-
t r u a lsa l i ber a trecere ambelor ar mate
bel i ger ante, cer nd n pr eal abi l Aust r o-
Ungar i ei s ocupe ara, cu apr obar ea E u -
r opei , auzi , ca s ne pzeasc" dc mi
i de t u r ci ; cheam l u pu l s te pzeasc
de ur s i de l eu ! i Gol escu crede c
Aust r o- Ungar i a e o garanie, dei se tie
c domn u l Andr assy a i mpri t cu
Crorceakov peni nsul a balcanic, nc de
an u l tr ecut. . . Convenia e bun !
B RTI ANU : Dar dac arul n u o ratific ?
C. A. ROSE TTI : 0 condi i onm i noi de
r ati fi car ea cor pu r i l or noastr e l egi ui toar e.
Pn at unci , nchei em i mobi l i zar ea ar ma-
tei . . . cu aj u t or u l l u i Dumnezeu.
(Intrarea n cabinet a primului ministru
i a preedintelui Adunrii Deputailor o
prete rumoarea conversaiilor. Koglniceanu
l prezint pe baronul Sluart efului Guver-
nului romn, apoi lui C. A. Rosetti.)
K OGL NI CE ANU : Domnul e pr i m- mi n i s t r u ,
v pr ezi nt pe domn u l bar on Di mi t r i e
Stuar t, consi l i er de stat, consul gener al ,
plenipoteniar di n par tea Majestii-Salc
mpratului t u t u r or Rusi i l or l a semnarea
Conveniei n bun form.
(Brti anu i i str nge mi na i -i i nvi t s-i
ocupe l ocuri l e i n jurul mesei , str ng nd, i n
trecere, i m na al tor persoane prezente.)
B RTI ANU : Domni l or , l u cr i nd dc acor d ci
cel el al te Put er i gar ante, pent r u a amel i or a
condiiile de existen al e cretinilor su-
pui domi nai ei Su l t anu l u i , Gu ver nu l i m-
per i al a not i fi cat eventual i tatea unei i nl er -
veni uni mi l i t ar e d i n afar, asumndu-i
aceast sarcin cu ar mat a sa n par tea
Tur ci ei di n E ur opa. De aceea, Gu ver nu l
i mper i al , dor i nd a respecta i nvi ol abi l i t a-
tea teritorinl a st at u l u i romn, a con-
veni t ncheia cu Gu ver nu l AHcci -Sal e
Carol I o Conveniune special relativ la
trecerea t r upel or ruse pr i n Romni a. O
cunoatei. Domn i i pl eni poteni ari respec-
t i vi , domn i i bar on Di mi t r i e Stuar t i
Mi h ai l Kogl ni ceanu, vor pune pe Con-
veniunen de fa semnturile l or i si -
gi l i u l ar mel or l or .
(Koghiiceanu i baronul Sluart primesc
de la secretarii respectivi mapa cu documen-
tele, pana pentru semntur i serviciul de
cear roie pentru parafe.)
K OGL NI CE ANU (ci teftej ; Guvernul Al t e-
ci-Salc Domn u l u i Romani ci Car ol I asi -
gur ar mat ei r use, car e va f i chemat a
mer ge n Tur ci a, l i ber a trecere pr i n t er i -
t or i u l Romni ei i t r at ament u l r ezer vat
ar mat el or ami ce".
B AR ONU L STUART (ci tete) : Pentru ca
ni ci u n i nconveni ent sau per i col H nu
r ezul te pent r u Romni a di n f apt u l trece-
r i i t r upel or ruse pc t er i t or i u l su. Gu ver nu l
Majestii-Sale mpratului t u t u r or Rti ei i l or
se oblig a menine i apra integritatea
actual a Romni ei , a menine i a face s
sc respecte dr ept ur i l e pol i ti ce al e st at ul ui
romn. Convenia va f i ratificat de am-
bel e guver ne n acelai t i mp i va i n t r a
n l ucr ar e deodat".
B RTI ANU : V mulumesc i v asi gur c
Gu ver nu l Altcci-Sale Domn u l u i Romni ei
va obine r ati fi car ea cerut de l egi l e r o-
mne, de l a Camer i Senat, n cea mr . i
scurt vr eme, spre face executor i i s t i pu -
laiile cupr i nse n acest document . Pofti i .
(Actul este semnat i parafat. Se schimb
mapele ntre plenipoteniari. Se servete
ampanie. Atunci, Mihai se apropie de Brti-
anu i-i optete ceva. Acesta privete spre
C. A. Rosetti, care se apropie de dnsul,
urmindu-l, apoi, spre cabinetul su particu-
lar de adineaori. AcoL ii ateapt colonelul
Cerchez, care salut i le nmineaz o depe.
Brtianu o citete i rmne consternat.)
C. A. ROSE TTI : Ce s-a-ntmplat ?
B RTI ANU : Tr upel e ruseti au i i n t r at n
ar. I ar navel e turceti au deschi s focul
de peste Dunre, cont r a noastr... (Ctre
Mihai.) Cheam-1 pe domn u l Kogl ni cea-
n u .
C. A. ROSE TTI : A m i n t r at n hor... Ce e
de fcut ? Acest rzboi n u tr ebui e pu r t at
pe t er i t or i u l nost r u . A r f i u n dezastr u.
78
www.cimec.ro
(intr ministrul de externe, condus de
Mihai. cure sc vede. c l-a pus la curent cu
situaia.)
BRTI AJ NU (ctre Cerchez) : Cum stm cu
mobi l i zar ea ar matei ?
CE RCHE Z : Ne mai t r ebui e o lun... Nu e
puin, dar n u e mu l t . Va fi u n rzboi
de durat.
B RTI ANU f i i face semn c poate pleca) :
Bi ne. Continuai. Vei pr i mi or di nel e de
l a Mria-Sa. (Cerchez salut i iese.) Ce
spui , Mi h ai ? Mai ratificm ?
K<K'iALNICEANU : Ratificm si expl i cm
di n nou , t u t u r o r a , c o facem i n t er meni i
neutralitii si suveranitii noastre. Tu r -
ci i s-au gr bi t i au greit. Aciunea l or
ne ofer posi bi l i tatea s dm neutralitii
noastre o i nter pr etar e mai nuanat.
C. A. ROSE TTI : Adi c ? Nu u i t a c Poar t a
ar c nite dr ept u r i consemnate n tr atate.
Au dr ept u l s se apere de rui, n u ?
I ar noi nu pu t em fi i ndi fereni , fiindc
independena noastr n u esti pul at nic-
i er i n aceste tr atate. E ngl ezi i ne- au aver-
ti zat.
KOOALNI CE A-NU : Ruii n- au tras nc ni ci
u n foc, n vr eme cc t u r ci i au tr as. i
au tras n n oi . Dc- asta au greit. Avem,
pr i n u r mar e, dr ept u l sacru de a nc apra.
I n l i mi t el e fr ont i er el or noastr e. i contr a
oricrui agresor !...
(Cei trei mari brbai de stat se. privesc
in ochi, cu o solemn emoie, apoi ii string
miinile i sc mbrieaz, sub lumina prim-
verii anului 1877.)

(In odaia de oaspei a conacului de la


Cerntcti, proaspt venii de pe drum, Mihai
i Matei au luat loc, in ateptarea Alexei.
0 ranc descul aduce tablaua cu cafele.
Floarea a muncit la ei mai de mult, ti cu-
noate.)
F L OARE A : Conia mai zbovete oleac, e
cu copi l u l si cu engl ezoai ca. V roag s
luai cafeaua, pn vi ne.
M I H A I : Ce mai faci , F l oar eo ?
F L OAR E A : Mul umesc de ntrebare... M
chi nui esc cu copi l u l , c zace de mu l t . . .
M A T E I : Ce are ?
F L OAR E A : D- apoi , cc au toi, l ungoar e, de
srcie. Pe mi n e s m iertai. (Iese.)
M A T E I : Pr obl ema rneasc, Mi h ai , n u e
* del oc si mpl ba noi . Refor ma agrar a
l u i Cuza a rmas nei sprvi t, fiindc,
dup desfiinarea clcii, aristocraia noas-
tr rural, de t i p vechi , feudal , n u s-a
pu t u t adapta cont r act u l u i , por ecl i t l i ber",
ou ranii. Asta cere s pi r i t de or gani zar e,
munc. Da, da, ruinea de a mu n ci a
cl asel or noastr e pr i vi l egi at e l e va duce
l a ruin...
M I H A I (zimbind) : Vorbeti ntocmai ca
Al exa.
M A T E I : Da, ea mi - a dat pr i mel e lecii de
agricultur, c nd m- am ntors di n strin-
tate...
M I H A I : Nene Mat ei , propos, tii c a
mai aprut u n Cerntescu ?
Mi ATE I : Ci ne ?
M I H A I : I I cunoti pe doct or ul Di n u Cernt?
M A T E I : Nu per sonal . Dup nume i di n
lucrri. au t or u l u n u i t r at at Asupra
metodei anti septi ce dc t r at ament i n c h i -
r ur gi e". o per sonal i tate. Cr ed c l - am
ntlnit, l a nfiinarea Societii ti i nel or
Medi cal e ; n u e ar del ean ?
M I H A I : S-a r efugi at n Tr ansi l vani a, dup
eveni mentel e Comunei d i n Pari s... Di n u
Cernteecu, vrul nost r u .
M A T E I : Nu mai spune ! Al exa mi - a vor bi t
despre el ... I a te uit, ce cachotier !...
De ce n u mi s-a pr ezentat ?
M I H A I (riznd) : Pesemne, ca s n u te 'Com-
promit ; ni ci ai ci nu - i prea bi ne cu auto-
ritile !... A m s i-l pr ezi nt.
M A T E I : De ce r zi ?
M I H A I : Mi - o nchipui pc Al exa pr i mi n d, n
sal onul ei , u n anarhist"...
(71d amndoi. Apoi, intr Alexa, dc min
cu copilul ei, Alexandru Damian. E i se ri-
dic n picioare. Ea ti srut pe amndoi,
aproape ceremonios, iar copilul sare n bra-
ele tatlui su, apoi l salut politicos, copi-
lrete, pc Mihai, care l mbrieaz. Dea-
supra cminului este portretul tatlui lor,
cpitanul Alexandru Cerntescu. din vechea
gard a anului 1848. Alexandru se uit-n
ochii mamei ale, cerind permisiunea s se
serveasc i el, de pe tablaua cu cafele i
dulceuri.)
A L E X A : Dulcea, da. Cafeaua n u - i pent r u
copi i .
M I H A I : Dect cu l apte. (Fcndu-i cu ochiul,
complice, biatului.) J ust a drop of
milk... (Toi rid, inelegnd aluzia la
coala lui Mi se"J i-apoi, Al exandr u nu
mai e u n copi l . (Ctre biat.) Ce vr ei s
te faci , domnul e i Dami an- j uni or ?
A L E X A N D R U : Ofier, ca bu n i cu l Al exandr u
Cernteecu. Vr eau s mor pen t r u pat r i e,
ca i el .
(Familia triete un moment sufletesc n
care amuzamentul firesc provocat de un
rspuns copilresc se amestec cu spaimele
de azi ale rzboiului. Mihai ar vrea s rd,
dar Alexa are un chip de ghea.)
M I H A I : S ngel e apr i g al neamu l u i .
A L E X A : Al exandr u Dami an va f i doctor i
profesor, ca tatl su.
A L E X A N D R U : Dar i tata e ofi er acu m.
Nu , papa ?
(Mi se Sharp a intrat, depunnd pe o m-
su trusa medical a doctorului.)
7 9
www.cimec.ro
MI SS S HARP : Ai ui t at trusa i n trsur.
Sir.
(La un semn al guvernantei, copilul vine
ling (linsa.)
MAT E I : Mulumesc, Miss Shar p.
A L E X A (ctre Matei) : Miss Shar p nc pr-
sete. Se- ntoarce I n Angl i a.
MI SS S HARP : am really sorry... Consul ul
a scri s doamnei .
A L E X A : Di n cauza rzboiului... it's all
right, Miss... I a-1 si pe Al exandr u ! (Mi ss
Sharp i biatul prsesc ncperea la
invitaia lapidar a Alexei. a crei lips
de bun dispoziie e vizibil.) Totul a i
nceput s mearg anapoda la Ccml cl i .
Rzboiul sta are s-ntoarc t ot u l pc d o s .
M A T E I : S-a ntmplat ceva deosebi t ?
A L E X A : I>a noi , deocamdat, ni mi c. Dar
pc moia de zestre a fetel or, pc care
Ri zescu a vi ndu l - o, snt tulburri.
M I H A I : De ce ? Nu s-a neles cu obtea ?
AL E X A : Amza a vndut-o arendaului, nu
obtii.
M I H A I : Dar, confor m l egi i agrare, era obl i -
gat. rani i aveau dr ept u l dc preempi-
une !...
A L E X A : l cunoti pe Ri zescu. Avea nevoi e
de cash, pen t r u aciunile d 1 Comar ni c,
i... gal i i . Acu m, ranii vi n la mi ne. C
n u - i fr umos, tocmai d i n partea noastr...
a noastr, nelegi ? Noi sntem responsa-
bi l i pent r u afaceri l e domn u l u i Ri zescu ! ?
M A T E I : foarte r egr etabi l . . . Mult l ume
vi nde acum, di n cauza rzboiului ; pr e-
fer aciunile compani i l or strine.
A L E X A : Da, desi gur . Vi aa l a ar nu mai
c h u zu r u l dc-altdat. Acu m vor ncepe
i rechiziiile, obl i gai i l e, l i psa m i ni i de
l u cr u , poate, i mai ru.
M I H A I : i-alunci ? Dezertm ? Vi ndem i
plecm n Apus ? At u nci , ce s mai pr e-
t i ndem de l a ranul care rmne ? S
ne i respecte i s duc si ngur gr eul
rzboiului ?
A L E X A : Mi h ai , i cu rmn ! Nu asta c
pr obl ema noastr. A i notri au fost i
rmn coreci cu ranii. vor ba de vi -
i t or u l fnmi l i ei noastre.
M I H A I (ncerend un zlmbet concesiv) : De-
ocamdat, se prezint bi ne, n u ?
A L E X A : vor ba dc ti ne i de Al exandr u .
tiu c i s-a pr opus s i ci Ofi ci ul di pl o-
matic de l a L ondr a i c pu t em conta
pe agr ementul br i t ani c, mai al es dac te
hotrti l a aceast excelent partid care
este prinesa I psi l ant i . (Mihai c brusc
agasat.) Natal i a est une femme de tte,
dar te iubete, te iubete cu-ndevrat.
M A T E I (ncearc o concesie) : Al exa, dar
asta- i privete pe ci doi . . .
A L E X A (sec) : Privete ntreaga fami l i e i n
speci al pe noi doi , Mat ei . Pentr u c in
ca Al exandr u s-l nsoeasc pe Mi hai La
Londr a. . . Rzboi ul acesta n-ngrozete.
M A T E I : S lsm copi l ul si ngur , depar te
dc noi
A L E X A : A m vor bi t cu Miss Shar p. Ea va
sta eu ei , acol o, ca i oi ci . Dac Mi hai
va fi de acor d. . .
(E un moment dc grea cumpn pentru
Mihai, iar Matei l privete cu oarecare
anxietate, fiindc tie ceva anume i ateapt
ca el s in o hotrirc. n acel moment, ins.
intr Taft, vtaful, lituse la u, dar ni-
meni nu-l auzise.)
TAI *TA (tuete, ca s se anune) : Don" doc-
tor, venii repede, pcatele mel e, c-i
moare copi l ul Kl oorei !
(Matei sc ridic, i ia trusa medical
de pe msu i se ia dup Taft, a crui
intrare providenial l scutise de o confrun-
tare furtunoas in familie.)
m
M AT E I ctre Alexa) : M ntorc i medi at.
(Iese.)
(Rmai singuri, Alexa i Mihai sc simt
pui n stingherii, fiindc emanciparea fra-
telui fa dc fosta maman n u era la pri-
ma confirmare. Mihai caut din ochi o i-
gar. Alexa l nelege i i ntinde serviciul
de fumat, apoi gust din paharul cu ap
rece, ca s fac ceva.)
M I H A I (spune tot dinlr-odat) : Maman, eu
am cer ut domn u l u i Brtianu s-mi per-
mit s pl ec vol u nt ar pe fr ont .
A L E X A (scap paliarul) : Ce spui ? !... Nu
snt de acor d. Nu se poate ! i mposi bi l .
Mi h ai , ascult-m, f i i r ezonabi l .
(Vocile se deprteaz i dialogul lor nu
se mai aude. Alexa sufer vizibil i plinge
reinndu-i lacrimile, n timp ce locul sce-
nic se schimb, ctre interiorul unui bordei.)
*
(Matei intr n casa Vioarei, unde doi-lrei
rani l ateaj)l pe doctor. La sosirea aces-
tuia, ei l salut respectuos, iar Ion Ion, br-
batul femeii. l conduce, pe ua scund, spre
lavia unde zace copilul.)
I ON I ON : S trii i v mulumesc c-ai
veni t , dom'doctor ; pc- aci , luai seama l a
u ! Nu v-a f i suprat ; da' a zi s mu -
i erea c veni ri n sal , i-am zi s c...
(Casa este un bordei mai artos, cu dou
ncperi [ca bordeiul de la Muzeul Satului] :
n prima snt vatra i o mas scund, rotun-
d, cu trei scunae-mprejur. n cealalt snt
patul, lavia, lada de zestre i restul mobilie-
rului cunoscut. un semintuneric permanent,
30
www.cimec.ro
ilcsi e ziu. Copilul doarme agitat, ntr-o
albie ridicat pe lavi. Ar putea avea trei
ani. dor parc un prunc. slab i plin de
un fel de lepr rocat pe fa i pe tot
corpul. Matei il trage sub lumina ferestrei
.yj il examineaz atent. Gemetele copilului
slbesc treptat, iar respiraia e tot mai grea.
Prinii se uit cnd la copil, cnd la doc-
tor, ateptind parc o minune.)
M AT E I : Dc ci nd zace-ua ?
F L OARE A : Dc-asl i ar na.
MAT E I : Mai avei copi i ?
I ON I ON : Al mar e. oci ni c l a ti pogr afi e,
la Bucureti... Ce ar c, boierul ?
M AT E I : Pelagr.
[ON- I ON : Scap ?
(Matei nu rspunde. Se ntoarce s-i pre-
gteasc seringa. Atunci, femeia, aplecat a-
siijira copilului, strig.)
F L OARE A : I oane, sri, c nu mai sufl
copi l ul . A dat ochi i peste cap !...
1
(ti ia copilul n brae i-l leagn i-l
scutur. Matei, ajutat de Ion Ion, pune copi-
lul l(t loc. Medicul i d seama c trupul
copilului se rcete i renun la injecie.
Cu o mingiiere pe chipul lui ars de boal.
Matei ii nchide ochii, apoi i ntinde bra-
ele. Bordeiul s-a umplut de steni. O femeie
aprinde o luminare.)
M A T E I : Ai m veni t pr ea rzhi...
(ncep bocetele. Ieind n uli. Matei este
intimpinat de primarul Lefter, cu nvtorul
si cu ali doi steni unul fiind Firan, fie-
rarul aflai la ua lui Ion de cnd a
sosit. Matei strnge mna primarului i n-
vtorului, apoi se adreseaz lui Taft.)
M A T E I : Rm i cu Fl oar ea i vezi ce l e
este de trebuin, s l e dea de l a cur te.
(Taft reintr in bordei, n timp ce Matei,
avnd n dreapta pe primar i in sting pe
nvtor, pornete spre cas, ncet ; snt
urmai, ca de un dulu blajin; de Firan.)
M A T E I : C u m e, domnu l e nvl or, ai mai
avu t i al te cazur i mor t al e ?
NVTORUL : Mai puine dec t n al te
sate, dar snt ; ranul e fatal i st, s-a de-
pr i ns. . . Mai gr eu, cu rzboiul !... Dar
Ghi Lefter l e tie mai bi ne, ca p r i -
mar . . .
M A T E I : Ghi Lefter... Te- au al es pr i mar !. . .
i i mi n t e ce mi - n i spus cnd l e- am scos
di n fur ci l e j andar mi l or ?...
L E F T E R : i n mi nt e ; pe- atunci n u deose-
beam boi er u l dc ci ocoi .
M A T E I : i-aoum ?
L E F T E R : Aeu m, domnu l e doctor ? (Rdc,
trist.) Ni ci acum ! Acu m deosebesc omu l
dc nc- om !... (Mai prietenos.) Nu vrei
s tr ecem pe la primrie, s v spunem
cum e cu mobi l i zar ea ? bi ne s tii,
ca... constean.

(Cortin de ntuneric. Grupul a intrat n


biroul" primarului, cu o mas, trei scaune,
un cuier i o sob de tuci. Pe mas, un
teanc de liste i un registru. Lefter l pof-
tete s ia loc, dar Matei refuz, spunind
c se grbete, apoi cedeaz.)
L E F T E R : Ai ci c l i stel e de ofr ande i de
supscripii i ai ci e r egi str ul de rechiziii
pent r u armat. Dau toi, c e pent r u
ar ! Care ce-a pu t u t i ce-a avut , di n
srcia l u i : bucal e, pnz nlbit, nutre,
psri, oi , u n i i , i ctc-o vi l .
F I R A N : i bani , d i n f u n du l lzii i di n
captul dc basma ; ci nc- a avu t leaf,
par te di n leaf, pc ct o ine rzboiul,
ca domn'nvtor... P r i mar i i ' a dat tot ;
c s-a-necris vol i n t i r l a roiori, cu cal u'
l u i . M- am nscris i eu, l a ant i l cr i e, tot
cu cal u' meu . Si ntem zece di n Cernteti.
i I on a' l u i I on, brbatu' F l oar ei , e l a
dorobani, plecm odat toi pe fr unt . . .
L E F T E R : Rm ne domn u ' nvtor si ngur
i cu scoal i cu primria...
NVTORUL : Dumneavoastr ce facei ?
Conin Al exa
M AT E I : Al exa rm ne l a moie.
L E F T E R : Pe- ai ci , conacele s-au cam pu st i i t .
Arendai i au nchis hambar el e i coarele
i zi c c au or di n de l a boi er i s nu
dea ni mi c.
F I R A N : Clraii au spus c stora, dup
rzboi, l e i a statul pmntul i-l mparte
l a care se duc pc f r unt . . . ca noi .
NVTORUL : Aa ar f i dr ept.
F I R A N : Al i i zi ce c boi er i i snt scutii i
de dare i de rochiziic... Ci ne tie ?
M A T E I (jenat) : Nu c n i men i scul i t !... Pl ec
i eu pe fr ont , ou secia sanitar. (Tu-
ete, mndru.) A m gr adu l de mai or .
F I R A N fi a poziia) : S trii, don ' mai u r !
(0 tipografie din Pasajul Romn, cu cule-
gtori, pres de min i cu tot tacimul me-
seriei, din veacul trecut. Se prinde-n rame
zaul paginat al gazetei Socialistul". Zea-
rul, ajutat de ucenicul su, trage o perie"
pentru prima corectur n pagin i i-o d
ucenicului, care o duce n redacie, adic
ntr-o odaie de-alturi, de la etaj. mbrcat
rnete, dar cu un or de lucrtor, uce-
nicul e ziaristul" de la nceputul piesei. Bate
81
www.cimec.ro
la u i, cind aude intr !", apas pe clan,
ptrunzind n ncpere, cu grij s nu agae
de scaune coala nc ud.)
UCE NI CUL : A m veni t cu cor ectur a, don'
doctor.
(Cernt se scoal de pc scaun i o ia, cu
aceeai grij. In ncpere snt, afar de doc-
torul Ccrnat, alte trei persoane, antrenate
ntr-o discuie nflcrat. Vintil Rosetti pe-
roreaz.)
V. ROSE TTI : Cnd c vor ba dc aprarea te-
r i t or i u l u i naional, de a apra pat r i a dc
o nvlire strin, sau de a o scpa
dac este ocupat, at unci orenimea, or i -
ct de brav s fi e, oste fr puter e ;
at unci , cor pur i l e ar mate, soldaii nu n-
j u ng, atunci tr ebui e ceva mai mu l t dect
toate acestea, tr ebui e o populaie ntreag
armat, ranii ptruni dc sacr ul foc al
amor u l u i de patr i e ; tr ebui e s i nt r e- n
foc. rnimea, aprndu-i pmntul cu
ar mel e n min. I ar ranii, domni l or ,
n-aiu acest pmint L .
CE RNAT (intrerupndu-i) : Domni l or , v pr e-
zi nt pr i ma pagin di n pr i mu l numr al
zi ar u l u i SociaUstul". (Ceilali aplaud i
i smulg pagina, parcurgnd fiecare rnd,
plini de o afectuoas curiozitate.)
mi n u t i stor i c. (Ctre ucenic.) Cum te
cheam, ti ner e lucrtor ?
UCE NI CUL : I on a l u ' I on.
CE RNAT : Si mpl u i fr umos. i, de u nde
eti, de fel ?
UCE NI CUL : Di n Cernteti...
CE RNAT (supri m) : Zu ? Pi , ar f i c sn-
t em niel consteni. Mai ai frai ?
UCE NI CUL : U n u l .
CE RNAT : i el ce face ?
UCE NI CUL : mi c.
CE RNAT : At u n ci , s tii, dc- aoum ncolo,
c mai ai u n u l . U n fr ate mai mar c.
(Ucenicul se uit mirat, fiindc Ccrnat
arat ctre sine ; apoi, doctorul scoale un
bnu din buzunarul vestei.) tii rica,
I oane ?
UCE NI CUL : Da.
CE RNAT : Capul sau paj ur a ?
UCE NI CUL : Capul .
(l pune pe unghia degetului mare i
zvrle leul, cu o zvcnitur, n sus. Apoi,
l prinde-n palm i se face c citete ce-a
ieit.)
CE RNAT: Capul . A i .ctigat. Ce-ai s-i cum-
per i cu l eul sta ?
UCE NI CUL : I I st r i ng, pent r u pm nt.
(Ucenicul ia banul, salut i iese. Dr.
y.ubc.u Codreanu a auzit ultima replic i,
odat cu el, Dobrogeanu-Gherea, un tinr re-
voluionar brilean, cu barbion ; V. Rosetti
citete corectura.)
C OD R E A NU : A i auzi t, cetene Gherea ?
Tnrul nost r u mu nci t or adun bani i ca
s devi n mi c pr opr i et ar dc pmnt...
GH E R E A : Ca s scape de noua iobgie,
cetene Codreanu !... E l are o fami l i e
ncol o- n sat, care i-a v ndut moierului
fora dc munc, pe t r ei - pat r u ani nai nte;
ca maj or i tatea cel or mproprietrii for mal
l a 2 Mai .
CE RNAT : Tr ebui e s recunoti, Zubcul c, c
ni ci u n pr ol etar di n E ur opa nu-i ar e
munca vndut pe ani nainte... n Rom-
ni a, pr obl ema revol ui ei soci al i ste va de-
pi nde de aliann di nt r e pr ol etar ul agr i col
i cel i ndust r i al . . . di nt r e mu nci t or i i -
r ani . . .
C ODRE ANU : rani l or l i s-a pr omi s pmnt
dac lupt pc f r ont , n rzboi.
GH E R E A : 0 nou stratagem a bur ghezo-
moierimii !
(Intr Mircea Rosetli. fratele lui Vintil.
cu tirea senzaional a zilei.)
M. ROSE TTI : Domni l or , sc pregtete cel
mai cuteztor moment di n i stor i a moder -
n a Romni ei : Declaraia de I ndepen-
den. gal a ! Tata mi - a spus c sc va
ci t i , peste o or, l a Camer !
CE RNAT : Alea jacta est ! (II oprete pe
zear.) Repagineaz gazeta. Deschi dem cu
Declaraia dc I ndependen.
V. i M. ROSE TTI : Admi r abi l . Ur a !
ZE ARUL : Aa mai zi c i cu. 0 s fi e o
bomb.
(Codreanu smulge paltul din mna zea-
rului i, mpreun cu Gherea, vor s pro-
testeze.)
C ODRE ANU : i cu m rmne cu l u pt a de
clas ?
CE RNAT : Acest rzboi n u c u n u l de clas.
u n rzboi naional. Cellalt va u r ma .
Mai devr eme sau mai t rzi u, i nt r - o form
sau al ta. I stor i a n u e btut-n cui e...
GH E R E A : Deci , sntei pent r u par ti ci par ea
l a acest rzboi i mper i al i st di nt r e ar i
Sul t an ? Aa vezi dumneata dezrobi rea
naiunii romne ?
C ODRE ANU (arat paltul proaspt) : Dar ,
cetene doctor , ai ci combai pent r u neu-
t r al i t at e !... i bi ne faci . Pent r u c e
vor ba de conf l i ct u l di nt r e clul naiuni-
l or bal cani ce i t emni cer ul popoar el or , a-
r i s mu l ! j ocu l l or obinuit. Presa mu n -
citoreasc n u tr ebui e s ui t e c, Sn pol i -
ti ca pe car e o duc, guver nel e di spun, dup
bunul - pl ac, do vi aa i bani i popoar el or
Pr ol etar ul n- are patr i e !...
CE RNAT : Cderea arismului, ni mi ci r ea aces-
t u i vi s ru care apas E u r opa ntreag,
8 2
www.cimec.ro
iat, dup noi , cea dinti condiie pent r u
dezr obi r ea naiilor di n mi j l ocu l i di n
rsritul E ur opei . Aa e ?
GH E R E A : Aa e. Dac m i ne despoti smul
di n Peter sbur g ar cdea, poi m i ne, n- ar
mai f i i n E n r opa ni ci o Austr o- Ungar i e.
(Continulndu-fi, inspirat, raionamentul.)
Pol oni a ar nvi a d i n nou ; mar el e popor
r us va putea s-i lege n l i ber tate leg-
t ur i l e sale pol i ti ce ; romni i , maghi ar i i ,
sl avi i de l a mi azzi , l i ber i de ori ce a
mestec strin, i vor putea r egul ar i za
ntre dnii t r ebur i l e i hotar el e l or .
CE RNAT : Da. Dar , pn at u nci , i mai cu
seam i n cl i pa dc fa, patr i a este popo-
r u l , clasa munci t oar e, i nu cl asel e expl oa-
t at oar e Deci , pr ol et ar ul are patr i e !
V. ROSE TTI : Quad crat demonstrandum!...
CODRE ANU : cl ar ! Deci , mi e n u - mi r-
mne deci t s-mi dau demi si u di n no-
bi l a funcie de medi c de plas l a Cur tea
dc Arge i s i n t r u l a Crucea Roie.
llarao i aferim !
G H E R E A : i ce facem ou gazeta ?
CE RNAT (rupe paltul) : Refacem doar pa-
gi na nt i . De- azi , Socialistul'' combate
pent r u I ndependen, ca t ot popor ul . i
deschi dem l i sta de subscripie a mu n ci -
t or i l or romni pent r u aprarea pat r i ei .
(Ecou : o msur din Internaionala".)

(Aceast scen se distribuie pe trei pla-


nuri, n primul, la ramp, e publund de la
Camer. Ne aflm n sala Parlamentului,
de pe dealul Mitropoliei. Tribunele rezer-
vate publicului snt pline de lume de tot
jelui. Remarcm prezena doctorului Cernat,
cu Ana i Poienaru, pe cei doi negustori i
alte personaje cunoscute. Planul secund, mai
jos, de unde apar deputaii ce urc la tri-
bun, e mascat de publicul din primul plan.
Al treilea plan, mai nalt, e ocupat de tri-
buna unde se vorbete, cu fala la public,
ca i in scena cursului de la Universitate,
poate, i cu elemente ale acelui decor, ha
faa de cortin, apar manifestanii, cu pla-
carde i steaguri, de-o parte i de alta a
spaiului scenic ; se presupune c stau n
jurul cldirii ; rsun cntece patriotice. At
mosfera este dc ncordat ateptare, favora-
bil gestului final, al Declarrii Independen-
ei.)
C. A. ROSE TTI : Doamnel or i domni l or , am
per mi si unea de a r ecapi tul a concl uzi i l e l a
care au aj uns cor pu r i l e l egi ui toar e rom-
ne. Adunar ea Deputai l or a adoptat, cu
maj or i tate absolut dc vot u r i , moiunea
pr i n care sc declar stare de rzboi cu
I mper i u l ot oman, ur mar e a bombardri i
por t u r i l or romne Brila, Cal afat, Bechct,
Oltenia i Clrai. Senatul a vot at o
moiune similar. Ca ur mar e, tr upel e
noastre an ocupat poziii defensi ve pc
mal u l romnesc al Dunrii. (i pune
ochelarii i citete lista vorbitorilor.) S-a
nscris l a i nter pel ar e domn u l deputat
F l evn. V r og.
P OI E NAR U (ctre Ana) : Ce-o mai vrea
i-sta ? S pun capt i gata. La ar me!
ANA { n oapt) : Democraie, nene.
(Preedintele Camerei ciocnete, cerind li-
nite. Urc la tribun deputatul nscris la
cuvnl.)
F L E V A : Cunoatem aceste r ezul tate, i nai-
unea, de asemenea, va ine mi nt e numel e
cel or cc au vot at pent r u , ca i pe- al cel or
care au vot at contr a. Abi neri l e au s se
i ut e. (Risele.) I nter pel ar ea mea se adr e-
seaz domn u l u i mi ni s t r u al t r ebu r i l or di n -
afar, domn u l u i Koglniceanu, i sun
astfel : adus- a, oare, Gu ver nu l l a cuno-
tina t u t u r or Put er i l or r uper ea legturilor
de dependen al e rii fa de Poart i
independena absolut a Romni ei , n
u r ma strii de rzboi pr ovocate de Tu r -
ci a ? Cer Gu ver n u l u i s-i preci zeze at i t u -
di nea, l i i ndc pent r u noi aceasta e o
chesti une vi tal . Viaa i r obi a mi pot
sta-mpreun.
(Deputatul se retrage n banca sa, n ropo-
tul nesfirit de aplauze ale ntregii asistene,
inclusiv Poienaru. Prezidentul face eforturi
s pstreze linite.)
C. A. ROS E TTI : Domn u l mi n i s t r u de exter ne
dorete a rspunde acestei interpelri ?
(Toate privirile se. ndreapt spre Koglni-
ceanu. Se aterne o tcere absolut, n care
paii si rsun pe parchet, urend la tri-
bun.)
K OGL NI CE ANU : Domni l or , situaia i nt er -
naional a Romni ei a evol uat mu l t
mai bi ne, fr a fi deci si v schimbat.
Snt ntrebat dac o Romni e i ndepen-
dent de obl i gai i l e samavol ni ce i mpuse
di n exter i or poa| e f i azi realizat p r i n
n oi nine, aa cum gci ^rai a noastr a
fcut Uni r ea, pun nd E u r opa n faa fap-
t u l u i mpl i ni t ? (Proiectorul panorameaz
n sal, urmrind reacia sufleteasc a
fiecrui grup din asisten : nelinite, ho-
trre, fric, elan. Este un moment isto-
ric, decisiv.) Mai nti de toate, domni l or ,
s ne facem ntrebarea : cc am fost na-
i nt e de decl ararea rzbelului ? F ost- am
n oi independeni ctre Tur ci a ? F ost- am
n oi pr ovi nci e turceasc ? Fost- am noi va-
sal i ai Tur ci ei ? Avu t - am noi pe Su l t anu l
ca suzeran ? Strinii au zi s aceasta ; n oi
n u am zis-o niciodat. Noi n u ani fost
vasal i . Su l t anu l n u a fost suzer anul nos-
t r u ! (Pe chipurile celor din sal se ci-
tete interesul cresend. Aplauze.) I ns era
83
www.cimec.ro
ceva. E r au nite legturi sui-gencris. nite
legturi care er au sl abe, cnd romnii
erau t ar i , nite legturi care erau t ar i .
cnd romnii erau sl abi . Noi n- am dor i t
acest rzboi, cu t u r ci i . Noi cer em de
douzeci dc ani Turci ei s i nt r e n ne-
legere cu noi , spre a preface acele leg-
t u r i sui-gencris care nu mai snt ale
secol ul ui actual i care, dac nu mai erau
de fol os pentr u noi . nu mai cr an de
fol os ni ci pentr u Tur ci a i n relaii nor -
mal e i ci vi l i zate, de l a egal l a egal . (n
publicul <le sus remarcm pe cei doi
negustori, care-i dau coate i t'or s
spun ceva, dar zearul le face senin s
tac.) Noi tr ebui e s dovedi m c, dac
voi m s f i m naiune liber i i ndepen-
dent, nu este pent r u ca s nelinitim
pe veci ni i notri, n u este pent r u ca s
f i m un pr i l ej de ngrijiri pent r u dnii ;
di n contr a, i nc mai mu l t dect pn
acum. s artm c sntem o naiune
botrt s ne ocupm dc dezvol tar ea ei ,
de dezvol tarea bunei-stri mor al e i ma-
ter i al e, i ar ni ci decum ca s ngri j i m, ca
s nelinitim pe ci neva. Noi voi m s f i m
bi ne cu toate Puter i l e, i cu Rusi a, i
cu Aust r i a, i chi ar cu Tur ci a ; i cu
Tur ci a vom face legturi nou... i ar n u
s rm nem n acele legturi ea pn
astzi, care n u mai au raiunea l or dc
a f i .
(Reacia celor ce ascult e mai curnd
ostil, la aceast parte a discursului.)
P R I M U L NE GUSTOR : Ce-o scald, domn u -
le ? J oac l a toate horel e, cu muscal i i i
cu t u r ci i ?
AL DOI L E A NE GUSTOR : Koglniceanu ?
Nu - l cunoti. Taci . i-ascult !
K OGL NI CE ANU (la tribun): Aadar, dom-
ni l or deputai, n u am ni ci cea mai mic
ndoi al i fric de a decl ar a n faa
reprezentanilor naiunii c noi sntem
o naiune liber i independent. Noi
tr ebui e s dovedi m c sntem o naiune
vi e, tr ebui e s dovedi m c avem conti-
ina mi s i u n i i noastre, tr ebui e s dovedi m
c sntem n stare s facem i noi sacr i -
f i ci i , pent r u ca s pstrm aceast ar
i dr eptur i l e'* ei , pent r u copi i i notri, i a
ceast mi si une, n momen t u l de fa, este
ncredinat frailor i f i i l or notri, care
mor l a hotar e. M r ezum, domni l or :
voi m s f i m independeni, pent r u c voi m
s trim ou vi aa noastr pr opr i e !
(Urale.) ...I ar pent r u a concr eti za, v fac
cunosout c Gu ver nu l romn anuleaz t r i -
bu t u l de u n mi l i on l ei au r ctre Tur ci a
i-l pune l a dispoziia Mi n i s t er u l u i de
Rzboi , pent r u aprarea pat r i ei . Triasc
Romni a liber, unit i independent !
(Urale nesfrite ntmpin proclamarea In-
dependenei de Stat a Romniei. Mulimea,
care asistase de afar, umple treptat scena.
Zeci dc studeni i elevi de coal militar,
mpreun cu negustorii i muncitorii bucu-
reteni, arboreaz drapele tricolore i mani-
festeaz cu tore, ctntnd Deteapt-te, ro-
mne". Printre manifestani apar i grupuri
compacte, purtind pancarte carc-i identific:
Asociaia general a lucrtorilor din Rom-
nia", n frunte cu zearul i cu tipografii
socialiti, sau Societatea central de bine-
facere", a revoluionarilor bulgari, precum i
..Societatea studenilor mediciniti din Bucu-
reti", n care o remarcm i pe Ana. alturi
de doctorul Cernut.)
ANA : tii c domnu l Poi enar u s-a nrolat
n armat ?... Dumneavoastr, domnul e
dootor , cc facei ?...
CE RNAT (se hotrte brusc) : La Crucea
Roie... am nite pr i eteni acol o.
ANA : Nu asta. V ntrebam, ce facei di -
se) tr ?
CE RNAT : A, spi t al ul , gazeta... ni mi c deo-
sebi t.
ANA (i ofer braul) : At u nci , v i n vi t l a
Ral ul Otirii.
(Ies cu toii, amestecai n mulimea entu-
ziast.)
*
(In timp cc scena se golete de manifes-
tani, care ies prin faa cortinei sau printre
glisante cc dau impresia trecerii lor pe uli-
ele Capitalei. ntregul spaiu scenic se re-
distribute pentru Balul Otirii. De data a
ceasta, spaiul se mparte, simbolic, in trei
planuri, la acelai nivel, pe care luminile le
vor evidenia pe rnd, dup necesitate. Pro-
pun un fundal, cu dou jiluri, n jurul c-
rora are loc balul propriu-zis, dansul etc..
o arip dreapt, unde se fac i se desfac
scurte ntlniri i conversaii politice, i o
arip sting, unde se presupune c este bu-
fetul. Centrul scenei i al ateniei publicului
e variabil, conform concepiei regizorale a
spectacolului.
Balul de la Casa Otirii este evenimentul
anului, dedicat aniversrii urcrii pe tron a
Prinului Carol. Spaiul destinat balului e
compus din cele trei ncperi deschise. Una
e sala de dans, cu o ni somptuoas. n
fund, unde snt instalate cele dou fotolii de
onoare, pentru perechea princiar. Cealalt
sal e destinat bufetului, care e servit n
picioare, la msue pentru cte o duzin de
persoane, pline de bunti. Chelnerii aduc
mereu ampanie i rcoritoare, ca la balu-
rile vieneze. Muzica cnt din balconul ei.
sub conducerea dirijorului, atent la porunca
maestrului de ceremonii din sala de dans.
Pe marginea slii acesteia, n care perechile
alunec graios sau converseaz tn timpul
pauzelor, se afl irul de fotolii i sofale re-
zervate persoanelor mai n virst sau fetelor
care fac tapiserie", n ateptarea cavalerilor.
84
www.cimec.ro
Un proiector va urmri, deci. aceste trei
locuri ale aciunii, in care grupurile se adun
i se risipesc, dup necesitile regiei. Alte-
ele-Lor Principesa Elisabeta i Prinul Carol
ocup locurile indicate mai nainte, avnd
preajm suita i, respectiv, doamnele de
onoare. Intre cele dou doamne de onoare o
remarcm pe Elena Poienaru, cu care Prin-
cipesa schimb, la rstimpuri, cteva cuvinte,
pesemne, primind informaii despre vreuna
dintre persoanele de pc parchetul de dans.
Cealalt doamn, mai in virst, e prinesa
Aglaia Ghica. n jurul Domnitorului remar-
cm pe colonelul Cerchez i pe generalul
Dr. Davilla, avnd n imediata apropiere pe
I. lirtianu, C. A. Rosetti i M. Koglniceanu.
in jurul grupului acestuia se invirtesc agenii
diplomatici, consuljd Franei, consulul austri-
ac i baronul Stuart, consulul Rusiei. Acesta
din urm e nconjurat de ciiva ofieri su-
periori rui, printre care cneazul Sergiu de
fj'uehtemberg-Beaidtarnais, tinr general de
cazaci din garda arului.
Personajele noastre se dirijeaz cam pre-
tutindeni, n cele trei sli.
Matei, n uniform nou de maior, vor-
bete cu generalul dr. Davilla ; Mihai, in
frumoasa lui uniform dc ofier adjutant,
vorbete cu Rrtianu. C. A. Rosetti prefer
conversaia cu prinesa Ghica, o prieten din
tineree. Koglniceanu discut cu consulul
austriac, de fa cu ceilali diplomai, dar
acest grup se risipete destul de repede, pe
conversaii bilaterale. Consulul britanic lip-
sete, avnd o indispoziie diplomatic", date
fiind relaiile anglo-turcc, de interes reciproc.)
CONSUL UL AUSTRI AC : Domnul e mi n i s t r u ,
sntem informai c u ni i ofieri r omani
di n Tr ansi l vani a - au nscris vol u n t ar n
ar mata dumneavoastr. Gu ver nu l nost r u,
contel e Andr assy, protesteaz...
K OGL NI CE ANU : Noi n- am r ecunoscut
niciodat al i pi r ea Tr ansi l vani ei l a Unga-
r i a ; i ar romnii di n ar mata austriac,
pr ocedi nd astfel , n u fac dect s confi r me
alianele domn u l u i Andr assy. Al i ana ce-
l or t r ei i mper i i , n u ?
(Grupul diplomatic este interesat i de
atitudinea conservatorilor romni retrai,
ostentativ, la bufet spre care se i diri-
jeaz, atunci cnd Koglniceanu l prsete,
spre a se altura lui C. A. Rosetti.
Sala de dans e un buchet de splendide toa-
lete de sear, dup toate modele Apusului,
fracuri i uniforme de ceremonie cu decoraii.
Perechile valseaz in sunetele ultimei creaii
romneti, Valurile ' Dunrii", dc cpitanul
Ivanovici.
Printre perechile dc dansatori, o remarcm
pe Mary, cu soul ei, cpitanul Dudescu,
i pe Vicky, cu Amza Rizescu.)
AMZA : Al exa n- n veni t ?
VI C K Y : A crmas l a moi e.
AMZA : S-a suprat ca vcarul pi* sat... dar
o admi r , domnu l e.
'ndat dup aceea, convins c i-a fcut
datoria fa de etichet, Amza se retrage la
bufet, In grupul conservator, lsindu-i soia
s fac ..tapiserie".
Dr. Ccrnat st de vorb, undeva, cu Ana.
Conversaia lor e ntrerupt de apariia unui
tinr ofier, care o invit pe Ana la dans.
Ea ezit, dar, la ncuviinarea doctorului, se
avint. graios, pe parchetul de dans. Ofi-
erul este Valler Mrcineanu, pe care-l re-
marcase la berria studenilor. Cernt se dure
la bufei. Figura central, cea mai seduc-
toare, a balului e prinesa Salalia Ipsilanti.
care danseaz eu maiorul nnu. Ea, ins. l
caut din ochi pc Mihai.)
B RTI ANU (ctre Mihai) : Ii st bi ne u ni -
forma. tii c semeni cu cpitanul, tntl
du mi t al e ?
M I H A I : V mul umesc
B RTI ANU : Ce-a spus Al exa ?
M I H A I (ezit, zmbind) : Mi - a dat consim-
mi n t u l . . . i u cele di n urm.
B RTI ANU : mi pare bi ne:.:
M I H A I : Snt i ndi scr et dac v ntreb cnd
c pl ecarea ?
B R T I ANU : Mine-diminea V ...Mria-Sa
a inut s onoreze u l t i mu l Ral al Otirii !
(Privirile lor se ndreapt spre Domnitor,
ce st de vorb cu Cerchez i cruia i d
ultimele instruciuni. Mihai a vzut-o pe Ana
in bal i se ndreapt spre ea.)
CE RCHE Z : Noi l e r egi mente de dorobani i
ar t i l er i e au ocupat | x>ziiile stabi l i te l a
Dunre.
P RI NUL CAROL : Vei evi ta ori ce jonciune
cu tr upel e al i ate, j)n ci nd n u mi se va
cere acest spr i j i n ' n mod expres. Unde
ai ales Car t i er u l gener al ?
CE RCHE Z : L ng Bileti, l a Poi ana, Mri a-
Ta, l a conacul f ami l i ei Poi enar u. (Prinul
zifnbete cu simpatie ctre doamna de
onoare a Principesei.) Pr opr i et ar u l a i
pl ecat acol o, pent r u cel e de trebuin.
(n acest moment, doamna Aglaia Ghica i
prezint Principesei o pereche de tineri. Fata
face marea reveren".)
AGL AI A GHI CA (o prezint) : Este domn i -
oara Al ecsandr i , fi i ca mar el u i nostru
poet.
PRI NCI PE SA E L I S AB E T A : Semeni ntocmai
cu i magi nea muzei sale. Co face bar du l
de l a Mirceti ?
F AT A : Ni mi c. Scri e.'
PRI NCI PE SA E L I S AB E T A : I i dor i m mult
sntate...
(Aglaia Ghica i face semn fetei c prezen-
tarea s-a terminat. Ea se nclin nc o dat
85
www.cimec.ro
i se retrage, urinat de cavalerul ei. Privi-
rea Doamnei se oprete asupra unei perechi
apropiate de dansatori, urmrind privirea
Umdr i atent a Elenei Poienaru.)
LI LRNA (o surprinde i explic) : sora
mea, Ana Gol escu. (Principesa surtde,
apoi o privete iari. ntrebtor.) ,Cu
domn u l M i h ai Cerntescu.
(IM gr st ul discret, dar imperativ, pe care
Elena l adreseaz surorii sale, aceasta-i op-
tete ceva lui Mihai, care se oprete din
dans i o conduce la Principes, rmnnd la
distan respectuoas. n timp ce Ana e
prezentat de sora ei, cu acelai protocol
de adineaori, ling Mihai se oprete, cu un
pahar dc ampanie in mn, Natalia.)
M 1111 : Scuz-m, n u te- am obser vat.
NAT AL I A : Aa ncepe, dr agu l meu. . . (Gust
din pahar i pe urm i-l ofer lui.) Nu
i-c sete ?...
(Gestul Natalwi, niel ameit, este, evi-
dent, provocator i nu scap privirilor doam-
nelor dc pe canapele, care i ncep s uo-
teasc cu Vicky. Mihai e jenat.)
VI C K Y : Vduva vesel !...
M I H A I : Nat t y ! ..
(Trece un chelner cu tava i el vrea s-i
dea paharul ; dar Natalia i-l ia napoi.)
NAT AL I A (l bea pn la fund) : Voyons !
U n l ucr u nceput tr ebui e dus pn La
sfrit !... 0 iubeti ? (Milwi nu a neles
ntrebarea, dar a vzut c e vorba de
Ana, care revine, dup prezentare, ctre
dnsul. Natalia i ia braul lui Mihai i-l
pred Anei, cu un zmbet insinuant, care
vrea s fie triumftor, dar c trist.) Made-
moiselle, je vous le rends sain et sauf !
M I I I A I (face, i mai jenat, prezentrile) :
Prinesa I psi l ant i , domnioara An a Golee-
cu. . . (Cu un zmbet cam stupid.) pr i mu l
su bal . . .
NAT AL I A (cu intenie) : A, da ? V fel i ci t,
domnioar. Pentr u debut , n u puteai face
o al egere mai bun... (Ca s atenueze
aceast remarc nedelicat, Mihai ia bra-
ul Anei i Natalia rmne o clip sin-
gur, cu paharul gol n mn. Atunci,
un brbat se apropie i i-l ia, de-
punndu-l pe o consol. cneazul rus,
care-i urmrise cu admiraie micrile.)
L'arme russe est dj passe l'attaque,
mon prince ?... (L-a recunoscut.) Avec le
beau Serge / ...
CNE AZUL (idem) : Natasa !...
(El i ofer braul, pe care Natalia l ia,
seductoare, i pleac mpreun, rznd, spre
bufet, in timp ce Mihai o invit pe Ana
la vals.)
ANA : E a c vduva vesel " ? Pare foar te
nefericit...
M I H A I (ironic-gelos) : Avec le beau Serge ?
nepot u l arului !
(La bufet, baronul Stuart se afl n cen-
trul ateniei generale. foarte bine dispus
i a mprumutat un aer condescent cu colegii
si. Doi romni, foti minitri in guvernul
precedent, crora li se altur Amza Ri-
zescu i deputatul Fleva, i in hangul sau
l provoac la declaraii. De la o alt mas,
se apropie doctorul Cernt i consulul Fran-
ei.
Se consum, cu elegan, dar copios, felu-
rite buturi, incepnd cu vodka i sfrind
cu ampania franuzeasc.)
F L E VA (ctre Stuart) : I nterpretai acest rz-
boi ca u n rzboi r el i gi os, cretino-mueul-
man ? U n rzboi efin/ t ?
B AR ONU L S T U A R T : Este u n rzboi sfnt.
Pent r u el i ber ar ea popoar el or cretine.
(I E RNAT : Convenia ruso-austriac de l a
B u d a p e s t a n u mai e u n secret pent r u
ni meni . I n schi mbu l neutralitii l u i
F r a n z I oscf, ai consimit ca tr upel e
cretine austr o- ungar e s el i bereze"
adic s ocupe Bosni a i Heregovi na,
le fel de cretine...
B AR ONU L S TU ART (agasat) ; Al i ana cel or
t r ei mprai este o garanie de izbnd.
F L E VA : Cc-o s facei, dac ocupai Con-
st ant i nopol ul ? I n i poteza vi ct or i ei , bi ne-
neles !
B AR ONU L S TU ART (fudul) : Cancel ar ul
Gor ceakov fii va decl ar a ora l i ber , red nd
Sfi ntei Sofi a destinaia dc sanctuar al
or todoxi ei . . .
CE RNAT : I n i poteza nfrngerii, ce soart
ai r ezer vat Romni ei ?
CONSUL UL F RANE I (intervine, ironic) :
Cnd domn u l Bi smar ck i - a ndemnat pe
rui s nceap rzboi ul mpotri va Pori i ,
le-a r ecomandat s n u aib pr ea mu l t e
scr upul e fa de Romni a.
(Dar baronul Stitart se face c n-aude i,
vzndu-l pe cneaz cu Natalia, se ndreapt*
cu grupul su, spre dinii, plin de atenii.
Replica o d deputatul Fleva, niel demago-
gic, n timp ce grupul cneazului sparge un
rnd de pafiarc in onoarea Nataei".)
F L E V A : Dumneavoastr, franujii, n u putei
u i t a c Mria-Sa K ai ser ul Wi l h el m s-a n-
cor onat mprat al Ger mani ei n sala
ogl i nzi l or de l a Ver sai l l es.
AM ZA (patriotard) : I ar noi n u uitm c
Domn i t or u l nost r u este u n Hohenzol l emr
Noi n u sntem r epubl i cani , Monsieur...
CONSUL UL F RANE I : Afar de acestea,
dumneavoastr, romni i , ar mai t r ebui s
n u uitai arismul ; este cunoscut pol i ti ca
de domi nai e a al t or popoar e, asemn-
toare O U a t u t u r or i mper i i l or .
86
www.cimec.ro
M-VA : i -acum ?
AMZA (agresiv) ; Acu m, avem rzboi, dom-
nul e. Nu ne plcea neutr al i tatea ! S fac
rzboiul cu i Si pl ace 1...
CE RNAT (cu o ironie reinut) : Dar du mi -
tal e cc-i pl ace s faci ?
AMZA : Aver e, domnul e, bani , cu or i ci ne i
dc l a or i ci ne : nemi, engl ezi , austr i eci .
(Artind spre grupul vesel din jurul Nata-
Hei.) Pofti m, r u su l bea, t u r cu l pltete.
Hanul n-are patr i e. (Poetic.) ca val sul
vi enez !... (Ritmeaz refrenul.). Te-n-vr-
teti, tc-n-vMeti, tr a- l a- l a, tr a- l a- l a, tr a-
te-la...
(Amza sc retrage spre sala de dans, spre
grupul familial unde Vicky i Mary, cu Du-
descu, s-au strins n jurul lui Matei i Mihai.
In sala de bal, orchestra nceteaz, brusc,
s cnle. La un semnal de trompet, dansa-
torii sc aliniaz pe dou iruri, lsnd n
mijloc un coridor viu, prin care vor trece
suveranii, ce se retrag. Se d onorul. Or-
chestra cint Imnul Ilbsch. Balul Otirii
s-a terminat ; pentru muli dintre cei de fa,
aresta va fi cel din urm.
Apoi, brusc, se oprete orice sunet i orice
micare, ntr-un stop-cadru ca o fotografic
de epoc, peste care se las, ncet, cortina.)
a l l - a
noapte, pe f r ont u l de sud. Se aud vagi bu bu i t u r i de t u n i trosnete rzlee de
puc, nt r - un ecou ndeprtat. Ne aflm l a Car ti er ul general al otirii romne, de l a
Poi ana. I nt r - o par l e a scenei se sti ng cteva f ocu r i de tabr, I n j u r u l c r or a agitaia
s-a potol i t. Sntem i n Zodi a l eu l u i , l a nceputul l u i august 1877. Dorobanii stau n
j u r u l focul ui i coc por u mb, ca acas. Comandantul de compani e, cpitanul Mrcineanu,
trece de l a u n pl u t on l a al t u l , s l e dea sfatur i , s-i ncurajeze nainte de lupt. Aj uns
l a gr upa gor ni st ul ui , se oprete i gust i el di n t r - u n p o r u mb ; gor ni stul mai cint
puin i se oprete. Este I on I on di n Or n a ies t i . de pe moia de zestre a fel el or, acum
ndat dc Ri zescu.
VAL TE R MRCI NE ANU : De unde tii s
cini di n goarn aa fr umos, osta ?
I ON I ON : Dac tiam di n cobuz, cnd mi - a
dat don'maj ur goarna, am pr i ns i mete-
ugul sta...
VAL TE R MRCI NE ANU : De unde eti ?
I ON I ON : E u , di n Ccrnteti, da' flcii
lia-s di n Focani, i aca, oreni i n u
liu carte.
VAL TE R MRCI NE ANU : Dar t u tii ?
I ON I ON : Ni ci eu, c n u mi - a t r ebui t .
tie copi l ul , c ti pogr af. Da' acum mi tr e-
bui e s citesc scri soarea i n u are ci ne.
(Scoate scrisoarea.) De l a Fl oarea, mui er ea
mea.
VAL T E R MRCI NE ANU (mirat) ; E a tie
ejarte ?
I ON I ON : Ni ci ea n u tie. L a noi n sat
le scrie nvtorul.
VAL T E R MRCI NE ANU (o ia i-i citete) :
...scumpul meu so, vei cunoate c a
nscut soia ta u n biat n zi ua de
Sn'Petru i poart numel e de Pavel i
este sntos. Se afl acas La dumneata". . .
87
www.cimec.ro
. : l - a u z i , neic. (Explic.) Mi - a
feul mui erea un flcu, c l'lalt ne-a
mur i t . . .
VAL TE R MRCI NE ANU (continu) : ...iar
cauza de nu i-am t r i mi s ce mi - ai spus
a fost c n- am avut parale- mn, c
poamel e nu se caut ; s-a cutat numai
f i nu l , i f i nu l ni - 1 in boi er ul de pe
cmp i am recl amat la pr i mar i i nu
ne-au. dat ni ci u n drept"...
I ON I ON : Las' c, dup rezbel , l e- mparte
statu' pmntul la rani, care-au fost
ai ci , ou noi , binon(eles. Nu, don' cpi-
tan ?
VAL TE R MRCI NE ANU : 0 s fie pmnt
pentr u toi, I oane !... I n, mai odihniti-v
i voi , c-acu' se crap de ziu !
(Ceurile nopii s-au risipii. Forfota Cartie-
rului general isi reia cursul obinuit. Se aud
tropotul tailor dc artilerie i paii compa-
niilor de dorobani, pe fondul bubuiturilor
de tun. La faa de cortin, un doroban voi-
nic i mustcios st de sentinel la poarta
conacului Poienaru. Seamn leit cu Senti-
nela" lui G rigor eseu. In curtea larg i nu
prea ngrijit a conacului, e un du-te-vino
de ofieri de toate gradele, printre chesoane.
trsuri sanitare i buctrii de campanie. Doi
brbai, mbrcai cam ciudat pentru locul i
timpul acesta, coboar spre poarta cu doro-
banul dc caraul. Unul seamn leit cil
Portretul lui Andrecscu la Barbizon" ; e un
pictor eu evaletul in spinare, djtctnd, ins,
o umbrel nchis. Cellalt poart pc umr
un enorm aparat dc fotografiat cu trepied
de lemn model Niepce-Daguerre. 11 vom re-
cunoate pe Nicolae Grigorescu nsoit de
amicul su, Carol Popp de Szathmry. La
ieirea pe poart, se intilnesc cu plutonul de
dorobani, al crui comandant l recunoate
i, prednd cyrarului Ion Ion comanda, se
oprete o clip s-i salute. Este cpitanul
Valter Mrcincanu.)
VAL TE R MRCI NE ANU : Domnu l pi ctor
Gri gorescu ? Ce surpriz !...
GRI GORE SCU : I a te uit ! Ce bi ne- mi pare !
(li strnge mna i face prezentrile.) C-
pi t anul Val ter Mroineanu, i domnul
Carol Popp de Szathmry, ar ti st pi ctor i
fotograf.
CAROL : Cred c ne-am mai vzut, l a
Heidelbergul de-altdat", cnd ai nchi-
nat pentr u domnu l Gri gorescu !
VAL TE R MRCI NE ANU : E xact. Mi - aduc
ami nte, erai cu dnsul. Dar ce cutai
ai ci ?
GRI GORE SCU : E u snt vol untar" pe fr ont,
ou... (arat evaletul) armel e mel e. I ar
ami cul meu Carol t r i mi t e fotogr afi i l a
gazete, despre isprvile dumneavoastr.
Cutm subiecte.
VAL TE R MRCI NE ANU : At unci , dom-
nul e Popp, cred c v pot fur ni za ce do-
ci l i , dac-mi permitei s v acompani ez
la redut.
CAROL : Mai ntrebi ?
VAL TE R MRCI NE ANU (ctre Grigo-
rescu) : Venii i dumneavoastr ? .
GRI GORE SCU (i continu drumul) : Nu .
E u mi aleg si ngur subiectele... La reve-
dere !
(Grigorescu se ndreapt, agale, la deal,
spre (limbul de pe creasta cruia un roior
strjuiete atent, pe calul su, privind mic-
rile inamicului de pc malul opus al Dunrii,
netulburat de uierul obuzelor [eventual, o
proiecie a celebrului su tablou]. Ctre fun-
dul scenei, e bateria de artilerie a locote-
nentului Moise Valerian. Precum ne vom da
seama, e fratele studentului ardelean i, fi-
indc seamn, rolul va fi interpretat de
acelai actor, ofierul avnd, ins, inevitabila
musta austro-ungar. Bateria a fost ava-
riat uor de schimbul de obuze cu inamicul,
dar nu cedeaz. Un lunar rcete i cur
eava piesei sale. fost rnit la cap i la
bra i e oblojit cum s-a putui. ns i
vede harnic de treab, fr mundir, ca un
fierar contiincios la forj. Este chiar fiera-
rul Firan. In baterie intr un ofier dc ro-
iori. ' maiorul onu. Locotenentul ordon
onorul i raporteaz.:)
MOI SE VAL E R I AN : Pe l ocur i , t u nar i ,
drepi ! ...Domnul e mai or , snt l ocote-
nentul Moi se Val er i an, comandantul ba-
teri ei de tragere. Tot ul e-n or di ne. Efec-
t i vu l , mi nus u n tunar l a ambulana di vi -
zionar.
ONU : Mai vd un rnit... (Ctre Firan.)
Cum te cheam ?
F I RAN (i pune repede mundirul) : S
trii, don' mai u r ! Snt t u nar u l F i r an i...
i -am ni mi c. M-a picat oleac purceaua,
cnd a ftat...
ONU (mirat) : Care purcea ?
(Firan imit, cu mna i din gur, rapne-
lul. care, cnd cade, mai nti se-nvrte-n loc,
scormonind pmntul i guiind, apoi, cnd
explodeaz, fat" buci de schij.)
MOI SE V AL E R I AN : Aa-i zice cl l a ghi u-
lea...
ONU (ride) : Se aprob ! (Salut.) V fel i -
ci t pentr u preci zi unea t i r u l u i . Undo-ai
studi at trageri l e de ar ti l er i e ?
MOI SE V AL E R I AN : I n Austr i a ; snt ofier
acti v. Vi n di n Tr ansi l vani a !
ONU (ii strnge mina) : V admi r i v
mulumesc !... Continuai ! (Iese.)
(Bateria reia poziia de tragere, maiorul d
colul i coboar dealul spre Cartierul gene-
ral. Atunci l observ pe Grigorescu. sub
umbrela-i alb, deschis, i cu evaletul in-
88
www.cimec.ro
stalul, lucrinU in tihn. Maiorul aude uierul
cunoscut i-l avertizeaz, dar cam tardiv, pu
piclur.J
ONU : Hei ! Vi ne purceaua ! Cul cat !
(Explozia sc produce in secunda urm-
toare, zburindu-i umbrela piciorului, dar, din
fericire, fr al te consecine. Roiorul i con-
tinu cursa. Cel e de mai nainte snt simple
detalii scenice, pregtitoare pentru scena care
urmeaz, in odaia-n care s-a improvizat bi-
roul de operaiuni al Cartierului general, pe
mas. e-ntins harta coroiat a regiunii, mar-
cat cu slegulee. Asupra ei discut ofierii
de stat-major. in frunte eu Cerchez. Intr
maiorul onu. In colul odii, un tel egra-
fist lucreaz In telegraful de campanie. Ofi-
erii adjutani i ofierii dc ordonan, tri-
mii din partea corpurilor dc armat, stau
aliniai, de-o parle i de alla a intrrii n
micul cabinet al Domnitorului, fostul birou
al lui Poienaru, cu mobilierul dc rigoare.
Printre dinii l remarcm i pe Mihai Cern-
tescu. Generalul Al. Cernea, ministru de rz-
boi, colonelul Arion, eful seciei artilerie,
genistul maior Gheorghiu Zamfir i colonelul
Cerchez, lociitor al comandantului Corpului I
dc armat, ascult raportul maiorului onu,
care indic pe hart ce a vzut i ce crede.)
ONU : Tr upel e i nami ce di nt r e Vi di n i
L om Pal anka fac manevr e de r epl i er e
spr e sud- ost, ctre Pl evna, spor i nd t i r u l
de ar ti l er i e, probabil, ca s-i acopere
micarea.
GE NE R AL U L : foar te ciudat aceast mi-
care neprevzut. Ce cr ezi , col onel Cer-
chez ?
CE RCHE Z : Snt dou i poteze : or i ruii i - au
btut acol o, l a Pl evna, i t u r ci i se r etr ag
epre Bal cani , or i atacul rusesc a euat,
i at unci Osmnn Paa concentreaz n
grab t r upe, ca s-i azv rl c pe rui nd-
rt, peste Dunre.
GE NE R AL U L : Adi c, peste noi . . . A r n-
semna c dc ce ne- a fost team n- am
scpat : rzboiul strmutat pe t er i t or i u l
nostr u. . .
ARI ON : I n aceast ipotez, ce fac eu cu
ar t i l er i a ? Ri si pesc aa, n v nt, muniia ?
E r a vor ba c reinem astfel aici rezervel e
turceti, ca s-i ajutm pe rui s bat
Pl evna. Aciunea devi ne, n cazul sta,
inoperant.
CE RCHE Z : Nu - i inoperant, fiindc n a
ceast situaie pr eveni m u n atac turcesc
di r ect, contr a noastr, peste Dunre.
GH E OR GH I U : Tu r oi i n u vor face asta. Cu-
nosc t er enul . N- au podu r i , i ar fl ota l e- am
cam scufundat- o. Mai curnd pu t em noi
debarca peste ei , l a o adic... dac ruii
au Sntrat l a ananghi e.
GE NE R AL U L : Mar el e Duce Ni col ae n- a
cat adi xi t nc consi der a necesar s nc
comuni ce i nou situaia...
ONU : Poate e, lotui, t ur ci i se r etr ag.
(In acest moment a nceput s enc tele-
graful. Telegrafistul i-a pus ctile i ncepe
s citeasc banda subire dc hrlic, care se
desfoar, sacadai, de pe ruloul aparatului.)
T E L E GR AF I S T U L : F. F. URGE NT. DE .
L A C AR T I E R U L GE NE R AL T l R NOV O
A L M A R E L U I DUCE NI COL AE ". . .
G E NE R A L U L : Acu m vom afl a dezlegarea
eni gmei . . .
(Telegraful enc n continuare ; colonelul
Cerchez preia ruloul de hrtie cuprinznd
telegrama.)
CE RCHE Z (citete, adresa): Al teei -Sal e
Domn u l u i Car ol , I n Poi ana"... tr ebui e s-i
fie nmuiat per sonal .
(In biroul su, Prinul Carol scrie o scri-
soare. Ua se deschide, intr Mihai, salut
anun.)
M I H A I : 0 comuni car e urgent... Pot i n t r a i
domn i i ofieri super i or i ?
P RI NUL CAROL (fr grab) : Da, desi gur.
(Mihai ii ntinde telegrama lipit pe o,
coal de hrtie. Cu el au intrat Cerchez
i generalul, care se mic greu, din cauza
vrstei i a volumului su, apoi, Arion i
Gheorghiu, Prinul Carol citete, tare...)
TURCI I , NGRMDI ND CE L E M A I
M A R I MAS E L A P L E VNA, NE PRP-
DESC. ROG A F ACE F U ZI U NE , DE -
MONSTRAI E I , DAC POSI BI L ,
TRE CE RE A DUNRI I , PE CARE T U
DORE TI SA 0 F ACI I NDI SPE NSABI L
P E NT R U A F AC I L I T A MI CRI L E
M E L E . S E MNAT : NI COL AE ". (Se oprete
o clip, cugetnd, apoi ia hotrrea a-
teptat.) Domn i l or ofieri, pregtii naltul
or di n de zi pent r u ofensi va ar mat ei r o-
mne. Ofierii de ordonan s cheme co-
mandanii dc mar i uniti La Car ti er ul
gener al , pent r u n oi or di ne. Col onel Cer-
chez, preluai comanda i nfant er i ei ; dom-
nul e Ar i on , continuai bombar damentel e
ca i mai nainte, dor pe t ot f r on t u l
ntre Cal afat i Corabi a ; mai or Gheor -
ghi u , genitai du mi t al e i pont oni er i i s
pregteasc debarcarea peste Dunre. Ra-
portai de executare. Mulumesc. (Ies toi
ofierii, afar de Mihai.) Domnu l e Cern-
tescu ! M i ne vom prsi acest l oc. Doresc
s mulumesc stpnului casei, domn u l u i
Poi enar u. (Ii face semn c poate dispune,
i Mihai salut i iese.).
{Cnd iese-n cerdacul scrii, Mihai o zrete
pe Ana, cu care schimb o privire, rspun-
zndu-i la o ntrebare mut, i se ndreapt
spre dinsa. Ana poart uniforma surorilor de
caritate. Ies, mpreun, la plimbare. A trecut
ziua. In acest amurg, cntatul trist al goarnei
89
www.cimec.ro
revine ; se pot auzi greierii. Atenia specta-
torului se ndreapt acum spre cellalt coli
al. scenei, unde, ntr-o debara, in care i-a orga-
nizat coliorul su de odihn, proprietarul ca-
sei, Poienaru, cu vestonul militar atrnat dc
marginea scaunului, joac ah, cu nite su-
perbe piese de filde, cu doctorul Ccrnat,
la lumina unui sfenic de argint cu trei lu-
minri ajunse aproape de sfrit i cu o sticl
de Bileti dinainte, de asemenea, golit. O
pendul bate sfertul dinainte de miezul
nopii. Se aude o goarn solitar, cintind o
doin rneasc, undeva, pe malul Dunrii.)
P OI E NAR U (generos) : Vezi c i n t r i - n ah,
doctor e.
(Cernat retrage.)
C E R NAT : Meri. Cc i-a spus Prinul, dom-
nul e Poi enar u ? Cum i-a mul umi t ?
P OI E NAR U : Dankc schon !
(Rid amndoi.)
C E RNAT : {ah ! (Aceeai micare.) Asta a
fost t ot ? (Mai trage din pip.)
P OI E NAR U : Meri. A zi s c vr ea - mi dea
o scri soare pent r u Principes. Adi c,
m-nelcgi, s m nvoiasc l a Bucureti,
s-o vd pe El ena. . . Pi zi c eu d- ai a
veni rm ai ci , Mri a- Ta, ca s pl ec eu
acol o ? Danke schbn !... i m- a i er tat. Trec
i eu Dunrea, cu onu, ca t ot neamu l .
(Ceasul bate de miezul nopii.) H ai , s
trim ! (Ciocnete.) ai a de 30 de ani ;
ul ti m sticl.
C E RNAT (citete eticheta) : Bileti, r ecol ta
1848"...
P OI E NAR U : U l t i mu l vesti gi u al Revol ui ei
prinilor notri, doctor e ! Adieu...
C E RNAT : Revol ui a triete, c permanent...
P OI E NAR U : Dar noi ? (tngn refrenul unui
cintec studenesc.)
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus"...
S bem pent r u (humus", doctor e, pent r u
pmntul ce ne va nghii...
C E RNAT : Pent r u vi a, pent r u vi ct or i e !...
P OI E NAR U : Post-mortem. S bem u l t i mu l
str op pent r u post-mortem. (J ovial.) Hai ,
s trim !
CE RNAT : S trim. (Se ridic n picioare,
amndoi, i golesc ultimul pahar, pn la
fund.)
(Aezai pe o banc ling un stog de fin
din curtea conacului, cu o larg vedere spre
Dunre, sub lun plin, Mihai st de vorb
cu Ana, umr ling umr.)
ANA : Mi l i ai , e pr i mej di e ?
M I H A I : Cum e scri s fiecruia. Fi ecare, cu
steaua l u i . (Se uit pe cer.)
ANA : A czut o stea.
M i l l A l : Nu- a noastr. (Vrea s-o ncura-
jeze.) A noastr e ca Luceafrul. Etern.
ANA (se strnge ling el) : Aa crezi t u ?
(Simplu.) Mi h ai , a vr ea s-i spu n ceva.
M I H A I (nelege) : Nu cr ed, c am dr ept ul . . .
Taci .
ANA (bnuitoare) : O iubeti nc ?
M I H A I (ride stnjenit) : Pe ci ne ? !
ANA (ii pune degetul pe buze) : E u cred
>c ea te-a i u bi t . (Mihai tace i o privete
cum se uit la cer.) Dar eu te i ubesc
mai mu l t . . . L a ce te gndeti ?
M I H A I : L a steaua mea... a noastr :
Nu e pcat,
Ca s se l epede
Cl i pa cea repede
Ce n i B-a dat ?"...
ANA : I n seara aceea, n u mai E l ena a neles
c eu ci n turn pent r u ti ne. . . (Este, brusc,
ngrijorat.) S f i i pr udent , Mi hai ! mi
promi i ?... Mi - c su f l et u l at t dc gr eu. . .
M I H A I (o asigur, ca pe un copil) : I i
pr omi t. . . maman. (Rd amndoi.)
ANA : Crezi c Al exa are s m-accepte ?
Ce-nr face eu, i n l ocul meu ?
M I H A I : Ar atepta... s vad duc te mer i t ,
cu adevrat.
ANA : Noi n- avem t i mp, Mi h ai . Rzboi ul
uoi s t i mpu l . . .
(Se aude o goarn- deprtare, apoi alta ii
rspunde.)
M I H A I (se ridic) : Sc-aporopie or a. (O ia pe
dup umeri i o srut, calm, aproajye
grav.) S mer gem, Ana.
(Pe ciclorama scenei [sau pe ecran] sini
proiectate, ntr-un ritm dc salve de tun, in-
stantanee grafice de Grigorescu i fotografii
ale lui Carol Popp de Szathmry, primele,
intrate n albumul armatei romne : Podul
de la Silitioara" [Corabia], Infanteria ro-
mn n mar" sau altele. In timp ce se
proiecteaz aceste diapozitive, se aude, de
undeva de departe, Hora curcanilor" :
Frunz ver de -o l ul ea
Tr ec voi n i ci i Dunrea,
Cte pat r u alturea.
Voi ni ci nali i subirei,
i Nu trece pl u mbu l pr i n ei .
i calc d i n piotr-n piatr
Parc snt fcui d- u n tat ;
i calc di n urm-n urm,
Parc snt fcui de- o mum".
Acesteia i rspunde, ca un ecou contra-
punclic, din partea opus, o muzic oriental
i un glas cintnd :
..Neder, neder, bacalm,
E vet, evet, bo ghi ol du m". . .
90
www.cimec.ro
Pe scen, in limp cc banda sonor nu sc
oprete, se perind personaje diverse, cu-
noscute i necunoscute : Gherea, un ofier n-
vlui, negustori etc., pentru c ne aflm pc
JHMIUI Mogooaiei, in acelai col de la nce-
putul piesei, unde un vnztor de ziare
anun tirile din marfa" sa. Este ucenicul,
Ion al lui Ion, care, odat cu asta, distribuie
i ziarul Socialistul".)
UCE NI CUL (voce) : Luai Romnul ", Socia-
l i s t u l ", luat Romni a l i ber", cu fotogra-
fi a tr ecer i i Dunrii ! Luai Socialistul",
luai trecerea Dunrii !...
(Trece Alexa, de min cu fiul ei. ieind
din culise. Copilul Alexandru are ziarul n
min i-l citete, din mers, mamei sale. Are
o nedumerire.)
A I E X A N D R U : Mam, cc-nseamn cpitan
p. m. ". . . ?
A L E X A : Cpitan post- mor tem. Unde- ai v-
zut asta ?
A L E X A N D R U : Ai ci . Mori pent r u Patr i e".
o list-ntreag. Cpitan p. m. Poi enar u
Ni col ae ; l ocotenent Lemnea...
(Alexa smulge ziarul din minile copilului
i citete dintr-o suflare lista, cu spaima-n
suflet. Apoi, rsufl uurat, nchinndu-se
discret i strngindu-i copilul la piept.)
A L E X A : Nu e... A u scpat... de data asta.
A L E X A ND R U : Ci ne, mam ?
A L E X A : A i notri. (Ies, odat cu ceilali.)
(Ritmul muzical al secvenei precedente se
stinge treptat, in timp cc partea central a
scenei ofer acum privirii spectatorului un
mare i splendid cort alb, deschis, cu colo-
nele de lemn aurit, cu blazonul familiei im-
periale ruse. o frumoas zi de august i
'intul agit uor lambrechinul cortului i
steagurile albe cu vulturul bicefal. In centrul
spaiului din cortul deschis, o mas empi r e
rotund, pe care se afl harta operaiilor
Plevnei. Ne aflm la Marele consiliu de rz-
boi aliat, de la Radenia, unde se afl Carti-
erul Marelui Duce Nicolae, comandant al ar-
matei imperiale de operaiuni. de fa
l'r'mul Carol, cu civa dintre ofierii si su
periori i cu ofierii superiori rui ce vor
intra de-acum sub ordinele sale. Se remarc
Cerdiez i alii, inclusiv Mihai, ofier de
ordonan. Printre ofierii rui, Mihai recu-
noate, brusc, pe generalul cneaz Scrabei. I c
beau Serge" al Nataliei.)
C NE AZUL : Bonjour, cher collgue...
M I H A I -.Bonjour, mon gnral...
CNE AZUL : A m zi s cher collgue, deci , mi
per mi t s v r og s ne spunem pc nume. . .
(Cinic.) Sntem col egi ", i n i s-a spus, l a
graiile prinesei Tpsi l anti . . .
M I H A I : Nu. . . v..., nu i e neleg, mon
prince...
CNE AZUL : Ha da, ba da, mai * passons.
Aimer est le grand point, qu'importe la
matresse ?"... Al f r ed de Musset.
M I H A I (jenat) : Ai... ei . . . mai vzut-o pe
Natal i a, dc- atunei , de l a Ral u l Otirii ?...
C NE AZU L (rznd) : Pe Nataa ?... Napol eon
a spus c, n amor , v i t e j i a brbatului sc
dovedete at u nci cnd tie s fug l a
t i mp I . . . {Rid amndoi, tinerete.) Dac
Napol eon fugea l a t i mp i di n Rusi a, i sto-
r i a rzboiului r uso- tur c ar f i fost al ta. . .
M I H A I : Ci ne tie ? Poate c, de era al tfel ,
n u nc- am f i ntlnit mi ci n oi ai ci , n rz-
boi u l acesta... sub acelai steag.
C NE AZU L : i -ar f i prut mai bi ne ?
M I H A I : Nu tiu. Nu tcred. Nu .
C NE AZU L {sincer) : mi pl aci . . . Dac toi
mi l i t ar i i romni snt ca ti ne, Mi h ai , m
bu cu r c vom l u pt a mpreun, sub steagul
cretintii.
M I H A I : Sub steagul libertii, mon prince.
(fi face semn c nu mai pot continua
conversaia.)
M A R E L E DUCE (ctre Prinul Carol) : Lieber
Wetter Carol, te fel i ci t i m fel i ci t c
arul i-a ncredinat conducerea F r on t u l u i
dc vest. S nt convi ns c, sub comanda ta,
ar mata aliat ruso-romn va cucer i
Pl evna de l a pr i mu l asal t. (Ctre ofierii
rui, n limba rus.) Domni l or , Maj esta-
tea-Sa mpratul a ncredinat Prinului
Carol comanda Ar mat ei al i ate de vest. S
triasc !
(Ofierii rspund, ntr-un glas, S triasc
Inlimea-Sa !" Apoi, Marele Duce i pre-
zint, pc rnd, cu numele i titlurile fiecruia.
Sini prezentai : generalul cneaz Imeritinsky,
cneazul Scrghei, comandantul brigzii cazaci-
lor din Caucaz, generalul-baron Kriidner, ge-
neralii Skobelcv i Zotov, oprindu-se asupra
acestuia din urm.)
MA H E L E DUCE (ctre Prinul Carol) : Gene-
r al u l Zotov a fost desemnat dc noi pent r u
a v ser vi ca ef al Statcl or - maj or e r e-
u ni t e al e ar mat ei ce cu onoare conducei.
(Il invit la masa rotund.) Cunoti pl a-
n u l nost r u dc atac ? Ce prere ai ?
P RI NUL CAROL : Gener al ul Zotov n i l - a
nfiat i er i , l a Car t i er ul nost r u domnesc,
I a Por adi m. I - am comuni cat obieciunile
noastre.
M A R E L E DUCE : A i obieciuni l a pl an u l
nost r u ? Tu r ci i au fost redui l a tcere l a
ipka i pe r est ul f r ont u r i l or !
P RI NUL CAROL : Contr aofensi va l or a fost
oprit, cu preul j er tfel or eroi ce al e of i -
erilor i ostailor rui i al u n or pi er -
der i mater i al e ce n u se mai pot r ecuper a
9 1 www.cimec.ro
cu r i n d, di n cauza distanei prea mar i
di nt r e operaiuni i apr ovi zi onar e.
(Prinul Carol se uit la Zotov, iar acesta
las capul n jos, aprobator, nfruntind pri-
virea mustrtoare a Marelui Duce.)
M A R E L E DUCE : Rl evna este u n ghi mpe de
oel i n coasta ntregului nostr u pl an str a-
tegic. .Narva, e Mal ak ov- u l turcesc !
Tr ebui e luat cu asal t fr ntrziere, cu
ori ce pre !
ZOTOV (se explic) : Altea-Sa, comandant ul
F r on t u l u i de vest, are urmtoarele obi ec-
iuni : Pl evna este o fortrea ext r em de
bi ne situat di n pu n ct u l de vedere al te-
r enu l u i , bi ne narmat i aprovizionat...
M A R E L E DU C E (l ntrerupe, adresindu-se
Prinului Carol) : Ar t r ebui s contezi pc
br avur a t r upel or noastre... Avem super i o-
r i tate numeric.
PRI NUL CAROL : Cal cul el e pr el i mi nar e mi
se par neconcl udente. I nformai i l e noastre
nclin mai curnd spre o cifr de par i -
tate numeric. Osman Paa este u n co-
mandant foarte capabi l , care tie s-i eco-
nomiseasc i s-i di si mul eze forele ; s
se apere fr pi er der i i s loveasc cu
efect. B r avu r a t r upel or nu - i dc aj uns, ou
u n asemenea adversar... A demonstr at- o !...
.i t u mi - ai confi r mat- o, tel egrafi c !
M A R E L E DUCE (ofensat) : Al t e obieciuni ?
PRI NUL CAROL : St at u l nostr u maj or con-
sider c pl an u l fortificaiilor Pl evnei , fur -
ni zat le Zotov. apare i ncompl et i suscep-
t i bi l de sur pr i ze pent r u tr upel e noastre.
nevoi e de Operaiuni pr el i mi nar e mai
serioase spre a deci de tacti ca noastr. n-
elegi ?
M A R E L E DUCE : Tacti ca german, Carol !
Operaiuni pr el i mi nar e, cal cul e, combi nai i
precugotatc !... Cnd vr ei s ki m Pl evna ?
K R U D NE R : Ordonai , i Pl evna va cdea !
(Marele Duce e incintat de acest elan al
generalului rus i-l d exemplu Prinului
Carol.)
M A R E L E DUCE : Mulumesc, bar on Krd-
ncr ! I at ce ofi eri v dm !...' (Insinuant.)
Poate c n u te ncrezi n calitile ofen-
si ve al e otirii tal e ? I n def i ni t i v, romnii
n u s-au mai btut n rzboaie d i n veacul
trecut... Dac te temi . . .
P RI NUL CAROL (dur) : Nu m t em.
Pl evna va cdea. (Cu ncpinare.) Vom
face u n pl an adecvat situaiei, cucer i nd,
pas cu pas, t er enul , pn ce vom afl a i
ocupa pozi i uni l e a t a c u l u i deci si v. Osman
di spune, vi r t u al ment c, de ntreaga Bul ga-
r i e vestic. Tr ebui e, mai nt i , i zol at de
baze... Va t r ebu i s contm i pc vol u n -
t ar i i bul gar i . . .
M A R E L E DUCE : Sfint convi ns c vei face
t ot u l foar te bi ne. . . Aceasta e i credina
august ul ui meu frate, care i-a ncredinai
comanda superioar. Snt si gur c i vu
fi nespus de plcut ca atacul deci si v s
aib l oc l a 3 0 august, de S f n t u l Al e-
xan dr u , de zi ua n u mel u i su !...
P RI NUL CAROL (dezolat) : Dar azi sntem
n 2 0 august !...
M A R E L E DUCE : E xact !... t i mp destul !...
Sturm
f l'e o cortin audio-vizual adecvat, ex-
primind graba, nerbdarea i primejdia, scena
rulant ne transpune n csua de la Para-
dim, unde, in vuietul artileriei ce nu mai
contenete zi i noapte, la lumuia a . dou
opaie, generalii Cerchez i Zotov, mpreun
cu un alt ofier rus [Kriidncr] i cu doi
romani [Arion i onu] fac planul operativ.)
CE RCHE Z : Di vi zi a a Hl - a va ataca f r ont al
r eduta Gri vi a, tirmnd instruciunile date
i n o r d i n u l de btaie. (Cu prietenie, ctre
onii.) P r i mu l intr-n foc r egi ment ul 1 0 .
bat al i onu l I , al du mi t al e ! Nor oc ! (ti in-
mneaz plicul.)
ONU (ia ordinul i salut) : Pn n u
deschi de or di n u l l a Di vi zi e, pot ti ci ne
mn i intr cu n oi odat ?
CE RCHE Z : B at al i onu l I di n al 8-lea de
l i ni e.
ONU : Val t cr Mrcineanu !... Perfect
(Iese.)
ZOTOV (ctre Kriidner) : Br i gada dumnea-
voastr va ataca n acelai t i mp cu ar -
mat a romn, dar d i n par tea dc sud- vest,
spre a- i pr otej a ar i pa stng dc vr eo n-
cercaro a r ezer vel or l u t Osman.
K R U D NE R (ovind) : Se las ceaa...
ZOTOV : Oricntai-v d i n t i mp, s nu n-
trzini l a Gri vi a. Caval er i a gener al ul ui
cneaz Serghei v va acoper i di nspr e o
seaua Pl evna- Sofi a i apoi va face j onc-
iunea ou romni i .
AR I ON (informeaz) : Cu br i gada de clrai
a col onel u l u i Roznovanu, care va u r ma a
pr otej a f l ancul dr ept al cor pu l u i romn.
ZOTOV : Cam asta ar f i tot. (Toi ofierii
au ieit, cu excepia lui Zotov i Cerchez.
Mihai intr, salut i ateapt ceva : ora
I I a generalilor. Zotov i nmneaz rapor-
tul.) At acul , m i nc, l a orel e 15 !... Pn
at u nci , ciut n u mai ar t i l er i a, di n 390 de
gu r i dc f oc .
(Tunurile bubuie, ntr-adevr, necontenit,
asurzitor.)
CE RCHE Z : Ce spune Mria-Sa ?
M I H A I (citeaz) : A spus : Asta-i muzi ca
ce- mi pl ace !"...
(Scena ce urmeaz, prin fum i cea, va
transpune plastic, n mic, marea btlie r-
mas n legend. Propun s se desfoare
doar pe zgomotele btliei i pe imagini su-
92
www.cimec.ro
gestive, cu acompaniamentul textului i melo-
diei unei balade cintate pe-alunci :
Foai e ver de pu i de nuc,
An i simit un dor de t ur c ;
Mti - aduc bi ne- ami nte mi ,
Unde- a fost btaia-nti.
S- aud tobel e btnd
i gour ncl e rsunind.
I ar di ncol o de pi r i u
Crete iarb i cu gr i n ;
Ni ci nu - i iarb, ni ci nu - i gru,
Nu mai snge pn'la br i u .
Si ngel e sol dat ul ui
Bate pi ept u l cal u l u i ".
Se pot folosi i efecte cinematografice, sec-
vene din clasicul Rzboiul dc Indepen-
den'' 11!) 12]. Plrunznd, dup primul asalt
victorios, in Valea Singelui, oamenii maioru-
lui onu intr n panic. Acelai lucru se
intimpl cu batalionul Mrcineanu. Turcii
snt, deocamdat, departe i nu trag nc.
fi ateapt pe dorobani s se apropie, sin-
guri, ca micii la tiere. Dou rinduri de an-
uri pzesc peretele, nalt dc trei metri, al
Griviei 2, cu toate gurile de foc ndreptate
spre atacani. Ion Ion, ntr-o min cu arma
i ntr-alia cu goarna, privete acest loc
pustiu n care au intrat ca ntr-o curs de
oareci, numai cu cerul senin deasupra. Mr-
cineanu se aj>ropie de onu.)
VAL T E R MRCI NE ANU : Domnu l e mai or ,
ce-nseamn asta ? N i s-a spus c di ncol o
dc r edut a Gri vi a facem jonciunea cu
br i gada rus. Ce fticem ?
ONU : nseamn c Statul - maj or gener al
a fost pr ost i nf or mat de mai or u l Labo-
var y. Pent r u c, iat, snt dou Gri vi e.
K r u dn er o f i aj uns abi a di ncol o de cea-
lalt. Tr i mi t e u n cu r i er s dea de tire l a
Comandament, i n oi continum atacul ,
pin intr-n lupt caval er i a noastr i
cneazul Serghei . (onu se ridic n pi-
cioare, strignd : Nainte l", ntr-o mn cu
sabia scoas i ntr-alta cu revolverul, dar
tot batalionul e culcat" la pmnt, cu
armele ndreptate spre inamic. Ctre ostai.)
Ce facei, frailor, m lsai si ngur , s
m bat cu Osman ? (Vr sabia-n teac i
smulge steagul din mna tnrului stegar
nfricoat.) Gor ni st ! At acu l ! (Alearg, pri-
mul, spre redut.) 'Nai ntcc !
(Ion Ion sun atacul i tot batalionul, in-
tr-un urau !" prelung, pornete-n fug la
vale. In acel moment, aprtorii traneelor
de pe muchia versantului opus ncep focul
asupra atacanilor, secerndu-i cu zecile. Cade
onu, lovit de moarte. clipa cind soldaii
si gonesc pe vrjmai din primele anuri,
ca- tabloul lui Grigorescu, Atacul de la
Smrdan". Mrit la proporii de simbol, ta-
bloul lui Grigorescu acoper ntreg ecranul
care ocup fundalul scenei. Din tropotul cai-
lor se desprinde galopul unuia singur, ce se
oprete brusc, in partea scenei unde se pre-
supune a se afla cavaleria rus. Este Mihai,
pe ling care explodeaz, pe-alocuri, cite-un
obuz. Ajunge la locul indicat, unde, ntr-ade-
vr, cneazul ateapt, cu ochii pe ceas, n
fruntea oamenilor si. Se aude un cor cz-
cesc.)
M I H A I : I >omnul e general , comandant ul ar -
matei ordon s atacai i medi at.
C NE AZUL : Mais, cher ami. mai am o jum-
tate de or, conf or m pl anu l u i . Cc a i n -
ter veni t ?
M I H A I : Se par c c bar onul Krudner a pi er -
du t undeva aceast jumtate de or, di n
cauza ce ii.
C NE AZU L : Entendu !... M bu cu r c vom
lupta alturi, dar u n u l di nt r e noi tr ebui e
s scape, pour l'amour de l'amour. (Ctre
ai si, comanda de atac.) Sot nia, vperiood !
(mpreun cu Mihai. n tropotul cailor,
regimentul de cavalerie al cazacilor din Cau-
caz pornete la atac, n linia sa tradiional,
spectaculoas, cu sbiile scoase i cu strig-
tul ei de lupi - Taiee !"...
La dreapta, sub un opron t acoperit cu
stuf, se-ntinde un ir de paturi de campanie
al ambulanei divizionare. Prea puine au
rmas goale. Ambulana e servit de doi sa-
nitari, de o sor-ef i dc un singur medic
chirurg, care fac ce pot. A sosit crua sa-
nitar i rniii snt crai pe targ. Doctorul
Ccrnat ii ia n primire, pentru primul ajutor,
i-i pred sanitarilor, indiendu-i.)
C E RNAT : Acei a, l a pat u r i . Acesta, l a cort.
Tnti el , bi ni or !... (Rnitul grav e purtat
la cortul care ine loc de sal de operaii.
Sora de caritate, cu crucea roie pc bsm-
lua alb, pregtete cele necesare. Este
Ana. Se vede c lucreaz mai de mult.
fiindc vorbesc simplu i scurt, ca nite
colegi de meserie. Cernt se spal pc
mini. Opereaz cu mnui. Rnitul e pus
pe masa de operaie.) Ant i sept i cul !...
E t er u l I . . .
ANA : Iari amputaie ?
CE RNAT : I n condiiile n care lucrm...
al tfel n u vom putea evi ta gangrena.
(n timp ce pregtesc rnitul, iar sanitarul
i leag minile i picioarele de mas, acesta
trage cu ochiul la mnuile doctorului.)
S ANI T AR U L : L a ce punei mnuile ? Nu
v-ncurc l a l u cr u ?...
ANA (zimbete) : Aa e moda acum l a Pa-
r i s !... Gata ? (Ctre Cernut.) Cred c
putei ncepe.
(Ana i pune rnitului tamponul cu eter.)
www.cimec.ro
C E RNAT : Rzboi ul e absur d. . . toate rz-
boai el e snt absur de. (Ctre osta.) Dc
unde eti, t unar ul e ?
T U NA R U L : Di n bater i a I u ' don'tcnent
Moi sc. . .
CE RNAT : De unde eti, de fel ?
T U NA R U L (adormind) : Dc l a Vasl ui . . . 0
s mor , don'doctor ?
CE RNAT (blind) : 0 s fi e bi ne. . .
(Slbit peste msur de rnile primite,
Mihai e adus in spinare de un roior ro
mn, care il pred sanitarului. Acesta l n-
tinde pe o targ, cu ajutorul roiorului.
Atunci. Mihai deschide ochii i-l recunoate.)
M I I LVI : Lefter ! Cc faci t u ai oi ?
L E F T E R : Ni mi c. L a Gri vi a, cu- ai notri !...
(Ctre sanitar.) Avei grij de di neul !
S ANI T AR U L : Ci ne e ?
L E F TE R : Don' l ocotenent. Cerntescu, u n
constean de- al meu. . . u n er ou.
(Mihai a leinat. Sanitarul o vede pe sora-
ef i o strig, spunndu-i ceva. Lefter se-a-
v'mt din nou n lupt, cu sabia scoas. Ana
a venit i aproape c s-a prbuit asupra
trupului nsingerat al rnitului. Pc vale.
Lefter i continu aciunea de urmrire
a grupului de clrei turci n retragere. Regi-
zorul e rugat s tie c scena este aidoma
aceleia imortalizat de Grigorescu n pnza
..Spionul" i s foloseasc proiecia ca atare.
Se repet scena rnitului adus in cort pentru
operaie, dar acesta e, acum, Mihai. Ana,
ngrozit la ideea mutilrii lui, cnd dr. Cer-
nt se pregtete s amputeze piciorul lui
Mihai, l apr din toat fiina ei.)
ANA : M opu n. 'Nu- 1 poi mu t i l a pe Mi h ai .
Tr ebui e s ncercm al tceva, t ot u l , ori ce.
CE RNAT (dezolat) : Nu are n i ci mcar o
ans di nt r - o mi e. Oh, n u tiu. Dac-a f i
ntr-un spi t al ci vi l i zat. . . Nu nelegi, Ana,
c, n condiiile date, nu-i poi l ua a
ceast teribil rspundere ? E - n j oc vi aa
l u i Mi hai . . . Eti medi c, An a !...
ANA (aproape strigind) : Nu-nelegi c Mi h ai
n u ar putea supravieui i dei i do ia rm ne
u n mu t i l at pe vi a, u n compti mi t, o
epav ?... I l cunosc ! {Plingnd.) I l i u -
besc !
CE RNAT (cedeaz) : Fi e voi a ta. Pregtetc-1
pent r u evacuare. (Scoate mnuile i iese.)
Tel egrafi ez i medi at gener al ul ui Davi l l a s
ataeze u n vagon sani t ar l a t r en u l de
muni i i .
(Ana l panseaz i-l mngie, n acelai
timp, pe Mihai, nc sub narcoz. El o z-
rete ca prin vis.)
ANA : Mi h ai , dr agu l meu . Nu te mica. A i
pi er du t mu l t snge. A i s scapi . Ai s
pl eci .
M I H A I : Ana. . . N^am vr ut . . . Nu vr eau. . . (Din
ochii lui picur o lacrim.) Nu e pcat ?...
Le beau Serge a mu r i t . . . i el ... Nu e
pcat, ca s sc l epede, cl i pa, cl i pa ?...
(Mihai recade-n lein i imaginea Anei
devine confuz. Asa cum e, mbrcat in alb,
i se pare c plutete, undeva, ntre cer i
pmnt, valsind n rochie de mireas, in
timp ce imagini din filmul dc rzboi sc-nvol-
bureaz pe ecranul lat al scenei, n alb-negru
i rou de singe.
Balada osteasc de la 1877 izbucnete
pe asaltul Griviei din film :
Frunz ver de crinior
Fost- ai , bade, roior ?
Frunz ver de topora
Fost- ai , bade, clra ?
Lel eo, fost- am cciular,
Cu cciul mocneasc
Cu glonu-n puc domneasc...
Frunz ver de -o l al ea
-am tr ecut i Dunrea,
Ne-o sunat i trmbia
Pe o mpul di n Gri vi a.
Cnd trmbia rsuna
Osman Paa t r emu r a !
Cnd sunat- doua oar
Osman Paa st s moar !
Bate puca, t u n u l bate,
Bate Pl evna dc depar te,
i-i mai spam, l el e, o poveste :
C Pl evna, azi , n u mai este !"
Scena turnant, cu trei decoruri, se va
roti, acum, in sens invers. Primul decor : nc
aflm, imediat dup victorie, n sala de ex-
poziii din Pasajul Romn, dc fapt, la o
retrospectiv Grigorescu", dedicat rzboiului
terminat, ctre sfiritul vernisajului, fiindc
au rmas numai puini vizitatori. Pc pereii
albi, atim lucrrile evocate, ca un impresio-
nant jurnal de campanie : dar i alte tablo-
uri, de pild, .^Portrai t de j eune f i l l e", de
la nceputul piesei noastre, i Sentinela", l
Roiorul", i Alarma", i Spionul", ca l
toate celelalte, culminnd cu Atacul de la
Smrdan", care acmx-r fundalul scenei.
Pe duumeaua alb, lcuit, o vedem, din-
spate, pe Alexa, mbrcat nc n negru, n-
soit de fiul ei. Alexandru.
Ei se opresc, astfel, vzui din spate, la
tablourile care vor reaminti spectatorului,
printr-un artificiu scenografic, etapele par-
curse de eroii piesei. Apoi, apare, din sens
opus, Natalia Ipsilanti, elegant i nc fru-
moas, care se desparte de un domn distins,
n vrst. consulul Franei, spre a o saluta pe
Alexa. Atunci o vedem pc Alexa din fa,
alturi de fiul ci. proiectai pe Atacul de la
Smirifan", aproape ca la fotograf. Cele dou
femei i dau mina, cu un zmbet abia schi-
at. Din conversaia lor scurt reinem numai
trei replici.)
A L E X A : Tu ai secretul frumuseii eterne...
94
www.cimec.ro
NAT AL I A (nelege i se explic, ca pentru
o dubl consolare) : Secr etul u nei mb-
t r i n i r i frumoase n u - i al tceva dect nche-
i erea u n u i pact onor abi l cu singurtatea...
(Acum o informeaz, simplu, grbit s
se ntoarc ling domnul acela.) Pl ec l a
Pari s... Voi , ce facei ?
(Alexa i ia copilul pe ditp umeri, iar
Alexandru se uit in sus, la ca, rspunzi n-
du-i cu aceeai afeciune infinit.)
A L E X A : Ai ci , Sn eter ni tate.
(Mama i fiul au rmas acolo., singuri, cu
tabloul care sugereaz eroismul i perma-
nena luptelor poporului romn pentru in-
dependen, i slop-cadrul final va marca
sensul acestui sfrit, care este un alt nceput.
Pentru c scena turnant ne readuce, au r a-
l ent i , alte dou aspecte, mute i imobile ca
poz de fotograf de-altdat : Floarea, la
ar. cu pruncul cel nou n brae, dinaintea
bordeiului ei, sub o pal de vint, o srman
vduv de rzboi, pc acelai fundal, al Asal-
tului de la Smirdan", asaltul-simbol, n care
au murit brbaii acelor vduve ; urmeaz,
apoi, n tipografie, n cnitul mainilor,
dr. Cernai, cu Ana i cu ucenicul, pe acelai
fundal, drapai ns cu un steag rou ; n sfr-
it, ultimul stop-cadru, ce revine la cel din-
ii ; dar Alexa iese din acel cadru i pr-
sete expoziia singur, cu pai rari, sonori,
n tcerea absolut a finalului, prsind
scena. Se aprinde lumina n sal.
Dup un moment, ca de reculegere, o ur-
meaz, in monom, cele cinci personaje din
instantaneele precedente ; apoi. ntr-un ritm
alert, restul interpreilor piesei, defilnd, la
ramp. n aplauzele sflritului de spectacol.)
C a d r u di n f i l mu l Rzboi ul dc I ndependent"', r eal i zat n 1912
www.cimec.ro