Sunteți pe pagina 1din 16

Tema proiectului

S se proiecteze un cutit de strung frontal cu plcu din carbur metalic


schimbabil pentru prelucrarea din figura.1:
K
s
Df
L
t
d
o
X
Y
n!
"
S
St
fig.1
cu urmatoarele dimensiuni:
do# $%%mm&
lf# 1'mm&
L# ('mm&
Df# $%mm&
# )*
Materiale folosite
+aterialul piesei : ,L- *' .S cu urmatoarele caracteristici e/trase din
Scule a0chietoare12ndrumar de proiectare1 -.+inciu tab *.1) pag )(:
limita de curgere 3p# $(% 45mm
*
sau $( 6gf5mm
*
&
rezistena la rupere 3m# ''%7(%% 48mm
*
sau ''1(% 6gf5mm
*
&
alungirea la rupere .# 19:&
g;tuirea la rupere z# <':
energia la rupere =# '%
1
duritatea >rinell 1?% normalizat@ 1)' recopt
Aentru corpul sculei se alege ,L- <' SB.S ??%1?% cu urmtoarele
caracteristici:
-ompozia chimic
- %@<*7%@'%:&
+n %@'%7%@?%:&
S ma/ %@%<'& %@%*%7%@%<':&
A ma/ %@%<%:.
-aracteristici mecanice:
starea: Cnbuntit0
limita de curgere # <$ 6gf5mm
*
&
rezistena la rupere 3m# (17?) 6gf5mm
*
&
alungirea la rupere .'#1<:&
rezistena K-D $%%5' #< 6gf5cm
*
& K-D $%%5*#) 6gf5cm
*
&
duritate E>#*%(
Bratament termic
clire ?*%7?'% mediu de rcire ap& ?$%7?)% mediu de rcire ulei&
reFenire ''%7))% mediu rcire aer& ''%7))% mediu rcire aer&
Gin;nd cont de materialul piesei de prelucrat ,L- )' .S plcua -+S se
alege conform SB.S )$?'1?1 Cn ceea ce priFeste forma plcuei 0i SB.S )$(<1
?1 Cn ceea ce priFeste grupa de utilizare.
Se alege plcue din carburi metalice@ grupa principal A@ grupa de utilizare
A1%@ pentru degro0are 0i finisare.
-ompoziia chimic
-
%
19:&
carburi de H )' :&
Bi-I Bac *) :&
-aracteristici mecanice
densitatea 1%@(g5cm
$
&
duritatea "ic6ers 1@)1%
$
+Aa&
rezistena la CncoFoiere C# 1@$J1%
$
+pa&
rezistena la compresiune c# '@*J1%
$
+pa&
*
modulul de elasticitate '$J1%
<
+pa&
coeficientul de dilatare termic )@'J1%
1)
grad&
conductiFitatea termic %@%( cal5scmK
Alcua de -+S este reprezentat in fig.*
fig.*
Sunt cunoscute urmtoarele unghiuri:
K# )*&
# 1*&

4
#11&

4
#1*.

Parametrii optimi constructivi
Schema cuitului este prezentat in fig.$:
$

fig.$
Aararametrii constructiFi sunt:
seciunea cozii *%X*%&
L# 1*'mm&
E# *%mm&
c# 1%mm&
e# 19mm&
6# 1*mm&
rc# %@?
Calculul unghiurilor
Dnghiurile
/
@
K
@
/
@
K
se calculeaz dup relaiile:
tg
/
#tg
4
sinK1tgcosK#%@%(*
tg
K
#tg
4
cosKItgsinK#%@*(9
ctg
/
#ctg
4
sinK1tgcosK#<@%'<
ctg
K
#ctg
4
cosK1tgsinK#*@$9)

/
#<$$L<'LL&
K
#1'$'L*%LL&
/
#()%?L$)L&
K
#)(*%L<)LL
Calculul regimului, forelor si momentelor de achiere
<
-alculul parametrilor geometrici se refer de fapt la calculul aFansului@
ad;ncimii 0i a Fitezei de a0chiere. .ce0ti parametri se determin funcie de mai
muli factori a cror influen Fa fi prezentat Cn cele ce urmeaz.
Calculul adncimii de achiere (t)
De cele mai multe ori@ adaosul la degro0are se Cndeprteaz la o singur
trecere pentru c ma0inile de prelucrat pot asigura o astfel de Cndeprtare@ deci
ad;ncimea nu trebuie s fie prea mare@ astfel c Cn cazul acesta ad;ncimea se
determin astfel :
2
1 2
2

=

=
d D
t
# ' mm
Calculul avansului de achiere (s)
La strunMire@ Faloarea aFansului depinde de:
rezistena corpului cuitului&
rezistena plcuei din caburi metalice&
eforturile admisibile ale mecanismului de aFans al +.D.&
rigiditatea piesei de prelucrat@ a ma0inii unelte 0i a dispozitiFelor.
Se alege Faloarea aFansului s # %@' mm.
.ceast Faloare trebuie Ferificat cu relaia
1
:
z z x
u y
z s
t
r R C
s
!

=
@
Cn care: -
s
N coeficient cu Faloarea # %@%<'&
3
z
N rugozitatea suprafeei # %@%%)< mm&
r N raza la F;rf a cuitului # %@< mm&
u N coeficient cu Faloarea de # %@('&
/ 1 coeficient cu Faloarea de # %@*'&
K N coeficient cu Faloare de # 1@*'&
z 1 coeficient cu Faloarea de # %@'.
" , " , 2" ,
#" , 2" , 1
$ % "
& , & , $ &" ,


= s # %@%' mm
-alculele sunt fcute in programul +ath-ad Cn ane/a 1.
'istemul de po(itionare)fi*are pentru cuit
1
'

Aentru cuitele normale de strung istemul de poziionare1fi/are este


prezentat in fig.< unde :
lc# $% mm
l# 9' mm
L# 1*' mm
E
%
# $' mm
>
%
# *' mm
'istemul de ascuire i reascutire
nF!
Y
X

)
fig.<
fig.'
Sistemul de ascuire 0i reascuire este prezentat in fig.<. 2n cazul cuitelor
armate cu plcue dure ascuirea feei de degaMare se face mai Cnt;i la unghiul
<7?! cu piatr abraziF din electrocoridon 0i apoi se e/ecut ascuirea plcuei
la unghiul folosind pietre abraziFe din carbur de siliciu.
+esenul de e*ecuie
Desenul de e/ecutie este prezentat in ane/a *.
Tema proiectului
S; se proiecteze un cuit disc profilat cu aFans radial pentru piesa din fig.1.
(

cu urmtoarele Falori:
3# 'mm&
D# *%%mm&
L#1%%mm&
# '%
l1# 35tg# <@*mm
Materiale folosite
+aterialul semifabricatului: ,L- )'. SB.S (9'1?'@ 11'*<1?%@ 11'*$1?(
cu urmtoarele caracteristici:
caracteristici chimice
- N %@)*7%@(:&
+n N %@'7 %@?:&
Si N %@1(7%@$(:&
S N %@%<::
A N %@%<::
-r O%@$:&
4i O%@$:&
.lte elemente -u O %@*':
-aracteristici mecanice
limita de curgere 3pc# (?% 45mm
*
&
?
fig.1
rezistena de rupere la traciune 3m# 9?% 45mm
*
&
alungirea la rupere .# 1%: &
duritatea >rinell laminat *?' E>@ recopt **9 E>.
Bratament termic
clire ?$%7?'%-&
mediu de rcire N uleu&
reFenire <'%7'1%-.
+aterialul sculei de a0chiat: 3p$ SB.S ??%1?% cu urmtoarele
caracteristici:
caracteristici chimice
- N %@(7%@(?:&
+n N ma/ %@<:&
Si N ma/ %@<':&
A N %@%<::
-r N $@?%7<@'%&
+o N ma/ %@)%:&
H N 1(@'71?@'
.lte elemente " N 171@*%.
-aracteristici mecanice
limita de curgere r# 19% 6gf1mm
*
&
C# $(% 6gf1mm
*
&
c# <'% 6gf1mm
*
&
alungirea la rupere .# 1%: &
duritatea >rinell laminat *?' E>@ recopt **9 E>.
Bratament termic
forMare sau laminare 11'%79%%-&
recoacere de Cnmuiere ?*%7?'%-&
clire 1*'%71*9%-&
reFenire ''%7'(%-0
mediu rcire N ulei@ aer@ baie izoterm.
'chema de achiere
9
rF
S

fig.*
Schema de a0chiere este prezentat in fig.*.
Parametrii geometrici optimi constructivi
Aroiectarea sculelor a0chietoare urmre0te defapt s soluioneze parametrii
geometrici 0i constructiFi specifici respectiFei scule@ adic:
gsirea unor Falori care s corespund unghiurilor prii a0chietoare: P1
unghiul de a0ezare@ Q N unghiul de degaMare@ R N unghiul de atac@ S N un1ghiul
de Cnclinare al ti0ului@ T N unghiul de F;rf@ unghiul de a0chiere 0i unghiul de
ascuire&
reprezentarea formei feei de alezare@ formei feei de degaMare@ formei
ti0urilor@ raza de racordare a F;rfului dintelui@canalelor de fragmentare
longitudinal 0i lateral a a0chiei.
Dnghiurile constructiFe definesc scula ca un corp geometric de sine st1
ttor@ u0ureaz realizarea prii a0chietoare 0i serFesc la calculul 0i definirea
unghiurilor funcionale.
2n continuare@ se adopt urmtoarele unghiuri: 6 # )*
%
@ P
K
# 1%
%
@ Q
Y
# 1'
%
.
1%
Calculul geometric
-alculul geometric se refer la stabilirea formei@ dimensiunilor 0i un1
ghiurilor prii a0chietoare Cn diferite plane secante@ funcie de parametrii geome1
trici optimi.
K

U
K
,p
V
,c
+W
+
"
fig.$
S1au calculat urmatoarele Falori:
3F# DIr# *%' mm &
3
+
# *%% mm &
r
F
# 1?% mm &

W W 1* W $* *% 9? @ 1? sin arcsin

= =

=
y
V
R
M
R
M

;

mm 19? cosQ 3 .
K "
= =
;
mm 1?9 cosQ 3 .
+ + +
= = ;
mm 9 . . -
+ +
= = ;
11

( ) mm& 1)$ P Q cos r >


K K F
= + =
mm& 1'< - > >
+ +
= =
W W 1( W %) *) 1% @ *) ! sin

= = +

=
M y y
M
v
M
B
r
tg
& W %9W$)W ( (@1) 19 *)@1% Q T P P Q T
+ + + + + +

= = = = + =

( )
mm& 1(1
sinT
P *Q sin
r r
+
K K
F +
=
+
=

( ) mm. ) @ (' sin = + =


y y v c
r h
-alculul profilului se Fa face in programul +ath-ad Cn ane/a $.
fig.<
1*
Determinarea profilului
100.5
101
101.5
102
102.5
103
103.5
104
104.5
105
105.5
99.5 100 100.5 101 101.5 102 102.5 103 103.5 104 104.5 105 105.5
Determinarea prof ilului piesei
fig.'
Calculul regimului de achiere
Aentru aceasta trebuia mai Cnt;i determinat limiea cuitului >@ pentru c:
t # > # )@'I'# 11@' mm@
s #
1
t
# %@11' mm s
ad
# %@11' mm
-alculul Fitezei presupune utilizarea relaiei:
c h T
yv
k k k k k k
s
Cv
v =
? ) '
*
unde: -F # )@''
$
& KF # %@'
<
@ 6
'
# 1
'
@ 6
)
# 1@1
)
@ 6
?
# 1
(
*
1 s1a utilizat tab.1*) din X$Y
$
1 a se Fedea tab.1$< din X$Y
<
1 a se Fedea tab.1$< din X$Y
'
1 a se Fedea tab.1$) din X$Y
)
1 a se Fedea tab.1$( din X$Y
(
1 a se Fedea tab.1$) din X$Y
1$
6
B
# 1@$*
?
@ 6
h
# %@?$
9
@ 6
c
# %@$
1%
&
F # <@$* m5min
Buraia se determin Cn conformitate cu relaia:
n #
D
v

1%%%
n # )@?( rot5min.
Calculul forelor
-a 0i Cn cazul cuitelor de strunMit obi0nuite se utilizeaz relaii
asemntoare:
Uz #-Z
Uz
[ > [ s
%.?
[
r
%@('
[ 6
h
[ 6
f
unde:
-Z
Uz
# ?@$)&
r
# 9<@? da4& 6
h
# 1@%$& 6
f
# 1@'
Uz # 1(** da4@
UK # %@' [ Uz@
UK # ?)1.*% da4.
Calculul puterii
Aentru calculul puterii se utilizeaz relaia:
4c #
1%* )%
v Fz
4c # 1@*1 6H

Calculul de re(isten,
Ur #
2 2 2 2
#$% , 2-" "2# , "#1 + = +Fy Fz
# 19*) da4
1la rsucire: +
t
# Uz [ l # 1(** [ 1%% # 1(**%% da4[mm&
1la CncoFoiere: +
C
# Ur [ l # 19*)%% da4[mm&
* *
%@)' .+C %@$' + Mt o M + + =

o
# 1@($
?
1 a se Fedea tab.1$? din X$Y
9
1 a se Fedea tab.1$9 din X$Y
1%
1 a se Fedea tab.1$9 din X$Y
1<
+L # %@$' [ *?'()@$' I %@)' [ <9$$%@<< +L # *)%(%%da[mm@
H # %@1 [ d
$

Ca
#
W
M!
d >
%
1
ia
M

d \ $9@1(mm d
ad
. &mm
"erificarea la rigiditate a dornului:
1 sgeata:
f
(
.
I E
l Fz

%
%
,
/ .
%2
&
R
. )1$'9*@$1' mm
<
f
z
# %@%%1%(?@
1deformaia unghiular:
#
%1" , $1%"02 1 & , -
0 %" , 2-"#$

Ip G
l Mt
# %@%%%%<99
f

# [ 3 # %@%%*<9
1deformaia total:
f # f
z
I f

# %@%%*<9 I %@%%1%(? # %@%%$' %@%' .!
1i2liografie
1'
1 N ]h. Secar@ ^Aroiectarea sculelor a0chietoareZ@ V.D.A.@ >ucure0ti@
19(9
* N Aico0 -.@ ^-alculul adaosurilor de prelucrare 0i al regimurilor de
a0chiereZ@ Vd. Behnic@ >ucure0ti@ 19(<&
$ N -ozm;nc +ircea@ ^Aroiectarea sculelor a0chietoareZ@
< N +. SeFerincu@ -. -roitoru@ ^Aroiectarea sculelor
a0chietoareZ@Bipografia _a0i@ *%%1.
1)