Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIDACTIC

Propuntor : Prof. Balosu Florinela


Aria curricular : Matematic i tiine ale naturii
Disciplina : Matematic. Algebra
Unitatea de nvare : Recapitulare pentru teza , sem. II
Tipul leciei : Fixare de cunostinte/consolidare
Clasa : a XI a A ; Durata : 50 min. ; Data : 20.05.2014; Anul colar : 2013 2014.

Competene generale :
C.G.1 Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care
au fost definite.
C.G.2 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse n enunuri
matematice.
C.G.3 Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global
a unei situaii concrete.
C.G.4 Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete
i a algoritmilor de prelucrare a acestora
C.G.5 Analiza si interpretatrea caracteristicilor matematice ale unei situatii problema in scopul
gasirii de strategii pentru optimizarea solutiilor
C.G.6 Modelarea matematic a unor contexte problematice, prin integrarea cunotinelor din
diferite domenii

Competene specifice:
C.S.1 Identificarea unor situatii practice concrete , care necesita asocierea unui tabel de date cu
reprezentarea matriceala a unui proces specific domeniului economic sau tehnic
C.S.2 Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea matriceala a unui proces
C.S.3 Aplicarea algoritmilor de calcul cu matrice in situatii practice
C.S.4 Rezolvarea unor sisteme utilizand algoritmi specifici
C.S.5 Stabilirea unor conditii de existenta si /sau compatibilitate a unor sisteme si identificarea
unor metode adecvate de rezolvare a acestora
C.S.6 Optimizarea rezolvarii unor probleme sau situatii-problema prin alegerea unor strategii si
metode adecvate( de tip algebric, vectorial,analitic, sintetic)

Stilul vizual de invatare va fi favorizat in vederea informatiilor in forma tiparita(fise de lucru)
privirea, forma cuvintelor, folosirea cuvintelor.
Stilul auditiv de invatare va fi favorizat de ascultarea lator persoane care redau sau explica
informatiile
Stilul practic de invatare va fi favorizat de scrierea rezultatelor/ rezolvarilor problemelor din fise de
lucru la tabla
Exprimarea propriilor concuzii:-generarea de idei si de concluzii privind probleme propuse pentru
recapitularea capitolelor/unitatilor de invatare: sisteme de ecuatii liniare.
Metode de invatamant/ de instruire: conversatia euristica, explicatia, exemplificarea,
algoritmizarea, exercitiul , problematizarea, descoperirea dirijata.
Forme de organizarea a clasei: frontala , individuala, pe grupe/ echipe.
Continutul invatarii: Manuale de matematica , autori: M. Ganga, C. Udriste, M. Burtea, G. Streinu-
Cercel, culegeri , autori: M.Burtea(ed. Carminis), T Cohal(ed.paralela 45), P. Simion (ed. Niculescu)
1/6