Sunteți pe pagina 1din 257

Dreptul afacerilor

Raportul juridic de drept al afacerilor.


Contractul
Copyright 2013
Editura Hamangiu SRL
Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tinifce
Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu
Nicio parte din aceast lucrare nu poate f copiat
fr acordul scris al Editurii Hamangiu
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
DUMITRU, MARIA
Dreptul afacerilor : raportul juridic de drept al
afacerilor : contractul / Maria Dumitru, Camelia Igntescu. -
Bucuret : Editura Hamangiu, 2013
Bibliogr.
ISBN 978-606-678-890-8
I. Igntescu, Camelia Maria Cezara
347.7
Editura Hamangiu:
Bucuret, Str. Col. Popeia
nr. 36, sector 5
O.P. 5, C.P. 91
Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.21
Vnzri:
021.336.01.25
031.425.42.24
0741.244.032
E-mail:
redacte@hamangiu.ro
distribute@hamangiu.ro
Conf. univ. dr. Maria Dumitru Lector univ. dr. Camelia Igntescu
Universitatea
Petre Andrei din Iai
Universitatea
tefan cel Mare din Suceava

Dreptul afacerilor
Raportul juridic de drept al afacerilor.
Contractul
List de abrevieri
alin. alineat(ul)
art. articol(ul)
B.N.R. Banca Naional a Romniei
C. civ. Codul civil
C. com. Codul comercial
C. pen. Codul penal
C. proc. civ. Codul de procedur civil
C.E.D.O. Curtea European a Drepturilor
Omului
C.J. revista Curierul Judiciar
C.S.J. Curtea Suprem de Justiie
dec. decizia
Dreptul revista Dreptul
Ed. Editura
ed. ediia
etc. et cetera
JO C Jurnalul Ofcial al Uniunii Europene,
seria C
Juridica revista Juridica
L.S. Legea societilor nr. 31/1990
LGDJ editura Librairie Gnrale de Droit et
de Jurisprudence
lit. litera
loc. cit. loc citat
M. Of. Monitorul Ofcial al Romniei, Partea I
nr. numr(ul)
O.G. Ordonana Guvernului
O.U.G. Ordonana de urgen a Guvernului
op. cit. opera citat
p. pagina(ile)
p.n. precizarea noastr
P.R. revista Pandectele Romne
pct. punctul
R.D.C. Revista de Drept Comercial
VI Dreptul afacerilor
R.R.D. Revista Romn de Drept
R.R.D.P. Revista Romn de Drept Privat
RTDciv. Revue Trimestrielle de Droit Civil
s. com. secia comercial
S.C.J. revista Studii i cercetri juridice
s.n. sublinierea noastr
S.U.B.B. revista Studia Universitatis Babe-
Bolyai
.a.m.d. i aa mai departe
i. urm. i urmtoarele
vol. volum(ul)
Cuprins
Capitolul I. Noiuni generale despre drept _______________ 1
1.1. Accepiunea termenului drept ___________________ 1
1.2. Dreptul afacerilor. Noiune. Delimitri fa
de celelalte ramuri de drept ________________________ 6
1.2.1. Noiune __________________________________ 6
1.2.2. Delimitri fa de celelalte ramuri de drept _______ 6
1.3. Norma juridic _________________________________ 7
1.3.1. Noiune __________________________________ 7
1.3.2. Structura normei juridice _____________________ 8
1.3.3. Clasifcarea normelor juridice _________________ 8
1.4. Aplicarea legii ________________________________ 10
1.4.1. Aplicarea legii n timp ______________________ 10
1.4.2. Aplicarea legii n spaiu _____________________ 11
1.4.3. Aplicarea legii asupra persoanelor ____________ 11
1.5. Interpretarea legii _____________________________ 11
1.5.1. Noiune _________________________________ 11
1.5.2. Clasifcarea interpretrii legii _________________ 12
1.6. Izvoarele dreptului afacerilor _____________________ 15
1.6.1. Izvoarele normative ale dreptului afacerilor ______ 15
1.6.2. Izvoarele interpretative ale dreptului afacerilor ___ 19
1.6.3. Ordinea aplicrii normelor de drept ___________ 20
Capitolul II. Raportul juridic de drept al afacerilor ________ 22
2.1. Noiune. Premise ______________________________ 22
2.1.1. Noiune _________________________________ 22
2.1.2. Premise _________________________________ 22
2.2. Caracterele raportului juridic de drept al afacerilor ____ 24
2.3. Structura raportului juridic de drept al afacerilor ______ 25
2.3.1. Subiectele raportului juridic de drept privat.
Subiecte specifce dreptului afacerilor ____________ 25
2.3.1.1. Categorii de subiecte de drept privat ______ 25
2.3.1.2. Subiecte specifce dreptului afacerilor ______ 26
2.3.1.3. Determinarea, pluralitatea i schimbarea
subiectelor _______________________________ 28
2.3.1.4. Capacitatea subiectelor raportului juridic ___ 35
VIII Dreptul afacerilor
2.3.2. Coninutul raportului juridic __________________ 38
2.3.2.1. Drepturile subiective ___________________ 38
2.3.2.2. Obligaia civil ________________________ 44
2.3.3. Obiectul raportului juridic ____________________ 50
2.3.3.1. Noiunea de obiect juridic i noiunea
de obiect material _________________________ 50
2.3.3.2. Obiectele materiale ale raporturilor
juridice civile bunurile i clasifcarea lor _______ 50
Capitolul III. Profesionitii ___________________________ 58
3.1. Comercianii _________________________________ 59
3.1.1. Cadrul conceptual _________________________ 59
3.1.2. Comerciantul persoan fzic ________________ 60
3.1.2.1. Aspecte generale privind comerciantul
persoan fzic ___________________________ 60
3.1.2.2. Regimul juridic al persoanei fzice
autorizate _______________________________ 63
3.1.2.3. Regimul juridic al ntreprinztorului
persoan fzic titular al ntreprinderii
individuale _______________________________ 65
3.1.2.4. Regimul juridic al ntreprinderii
familiale _________________________________ 66
3.1.3. Societile reglementate de Legea
nr. 31/1990 privind societile __________________ 68
3.1.3.1. Sediul materiei. Noiune i forme _________ 68
3.1.3.2. Consecinele personalitii juridice
a societii _______________________________ 72
3.1.3.3. Constituirea societilor ________________ 76
3.1.3.4. Funcionarea societilor ________________ 86
3.1.3.5. Modifcarea societilor ________________ 93
3.1.3.6. Dizolvarea i lichidarea societilor _______ 102
3.1.4. Societile cooperative ____________________ 110
3.1.5. Grupurile de interes economic ______________ 112
3.2. Entiti colective fr personalitate juridic
titulare ale unei ntreprinderi _____________________ 113
3.2.1. Asociaia n participaiune _________________ 113
3.2.2. Grupul de societi _______________________ 114
Capitolul IV. Profesionitii necomerciani ______________ 115
4.1. Persoana fzic autorizat s desfoare o alt
activitate dect comerul ________________________ 115
Cuprins IX
4.2. Societile civile ______________________________ 115
4.3. Asociaiile i fundaiile _________________________ 116
Capitolul V. Fondul de comer _______________________ 118
5.1. Noiunea de fond de comer ____________________ 118
5.2. Elementele fondului de comer __________________ 120
5.3. Patrimoniul de afectaiune profesional ___________ 124
Capitolul VI. Teoria general a contractului ____________ 127
6.1. Noiunea de contract. Clasifcarea contractelor ______ 127
6.1.1. Defniia contractului ______________________ 127
6.1.2. Clasifcarea contractelor ___________________ 128
6.1.3. Contracte negociate. Contracte de adeziune.
Contracte forate ___________________________ 134
6.1.4. Contracte simple. Contracte complexe.
Grupuri de contracte ________________________ 137
6.2. ncheierea contractului ________________________ 139
6.2.1. ncheierea contractului prin negociere ________ 139
6.2.2. ncheierea contractului prin ofert urmat
de accep tare ______________________________ 140
6.2.3. Coninutul contractului _____________________ 142
6.3. Condiiile eseniale pentru validitatea contractului ___ 143
6.3.1. Capacitatea de a contracta _________________ 143
6.3.2. Consimmntul _________________________ 145
6.3.2.1. Noiune ____________________________ 145
6.3.2.2. Viciile de consimmnt _______________ 146
6.3.3. Obiectul contractului ______________________ 152
6.3.4. Cauza n contracte _______________________ 154
6.4. Forma contractului ____________________________ 155
6.5. Nulitatea contractului __________________________ 157
6.5.1. Regimul juridic al nulitii contractelor _________ 157
6.5.2. Salvarea contractului _____________________ 159
6.5.3. Efectele nulitii contractului ________________ 161
Capitolul VII. Executarea obligaiilor __________________ 164
7.1. Executarea de bunvoie a obligaiilor (plata) _______ 164
7.1.1. Noiuni generale _________________________ 164
7.1.2. Subiectele plii __________________________ 166
7.1.2.1. Subiectul pasiv (solvens) ______________ 166
7.1.2.2. Subiectul activ (accipiens) ______________ 168
7.1.3. Condiiile de valabilitate a plii ______________ 171
X Dreptul afacerilor
7.1.4. Obiectul plii. Principiul indivizibilitii plii.
Excepii ___________________________________ 174
7.1.5. Locul plii ______________________________ 175
7.1.6. Data plii ______________________________ 177
7.1.7. Dovada plii ____________________________ 178
7.1.8. Imputaia plii __________________________ 179
7.2. Executarea silit n natur a obligaiilor dup
obiectul lor ___________________________________ 181
7.2.1. Executarea obligaiei de a da _______________ 182
7.2.2. Executarea obligaiilor de a face i de a
nu face __________________________________ 184
Capitolul VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor
contractuale ___________________________________ 185
8.1. Generaliti _________________________________ 185
8.2. Punerea n ntrziere a debitorului (termenul
supli mentar de executare a obligaiilor) _____________ 187
8.2.1. Reglementare. Noiune. Justifcare ___________ 187
8.2.2. Punerea n ntrziere la cererea creditorului ____ 188
8.2.3. ntrzierea de drept a debitorului n
executarea obligaiei ________________________ 190
8.2.4. Punerea n ntrziere n materia dobnzii
compuse __________________________________ 192
8.3. Rspunderea contractual (executarea prin
echivalent a obligaiilor) _________________________ 193
8.3.1. Noiuni generale privind rspunderea
contractual _______________________________ 193
8.3.2. Rspundere contractual sau executare
prin echivalent? Natura juridic a
daunelor-interese ___________________________ 196
8.3.3. Condiiile angajrii rspunderii contractuale ____ 199
8.3.4. ntrzierea creditorului ____________________ 207
8.3.5. Exonerri de rspundere contractual ________ 208
8.3.6. Convenii asupra rspunderii _______________ 209
8.4. Evaluarea daunelor-interese ____________________ 210
8.4.1. Noiunea de daune-interese ________________ 210
8.4.2. Evaluarea legal _________________________ 211
8.4.3. Evaluarea convenional a daunelor-interese
(clauza penal) _____________________________ 220
8.4.3.1. Defniia, caracterele i natura juridic a
clauzei penale ___________________________ 220
Cuprins XI
8.4.3.2. Reducerea clauzei penale ______________ 222
8.4.3.3. Ipoteze speciale de funcionare a clauzei
penale ________________________________ 224
8.4.4. Evaluarea judiciar a daunelor-interese _______ 225
8.5. Excepia de neexecutare a contractului ___________ 226
8.6. Rezoluiunea i rezilierea contractului _____________ 229
8.6.1. Sediul materiei ___________________________ 229
8.6.2. Tipurile de rezoluiune _____________________ 229
8.6.3. Efectele rezoluiunii sau rezilierii _____________ 235
Bibliografe _______________________________________ 239
Capitolul I. Noiuni generale
despre drept
1.1. Accepiunea termenului drept
Omul, ca fin social, se intersecteaz n viaa cotidian cu
norma de drept, chiar i n situaii n care nu contientizeaz acest
fapt. Astfel, achiziionarea unui bilet de cltorie cu un mijloc de
transport n comun, de exemplu, nate un raport juridic de natur
contractual ntre transportator i cltorul ce urmeaz a benefcia
de serviciile acestuia.
Att n sarcina transportatorului, ct i n sarcina cltorului se
nasc obligaii i drepturi de natur a clarifca obiectul raportului juri-
dic astfel creat. Ne referim aici la dreptul cltorului de a benefcia de
condiii optime de transport, de a f dus la destinaia corespunztoa-
re traseului afat i de a solicita, n urma plii, eliberarea tichetului
de cltorie. n mod echivalent, i frma prestatoare a serviciilor de
transport are dreptul de a ncasa preul, de a solicita cltorului o
conduit civilizat i de a-i interzice acestuia deteriorarea logisticii
specifce. Acestor drepturi le corespund, n mod fresc, i obligaiile
corelative.
n egal msur, n toate domeniile vieii sociale, economice,
fnanciare i profesionale individul se confrunt cu dreptul, defnit
ca totalitatea normelor juridice impuse de stat, n vigoare la un mo-
ment dat. Acesta este aa-numitul drept pozitiv, se aplic tuturor
i mai poart denumirea de drept obiectiv
[1]
.
Dreptul subiectiv reprezint prerogativa recunoscut de lege
unei persoane de a avea o anumit conduit i/sau a pretinde ce-
lorlali o anumit conduit
[2]
. Dreptul subiectiv reprezint o perso-
nalizare a dreptului obiectiv, persoanele fzice i juridice devenind
subiecte de drept i titulare ale drepturilor subiective, drepturi ce
urmeaz a f exercitate n raport cu dreptul pozitiv. De pild, dreptul
de proprietate este consacrat att n Constituia Romniei, ct i n
normele Codului civil, aceste reguli find parte a dreptului obiectiv.
[1]
C.T. UNGUREANU, Drept civil. Partea general. Persoanele, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2012, p. 1.
[2]
GH. MIHAI, Inevitabilul Drept, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2002, p. 215.
2 Dreptul afacerilor
Dreptul de proprietate al lui X ce are ca obiect un autoturism re-
prezint dreptul subiectiv al acestuia, drept care-i confer posibili-
tatea de a pretinde de la toi ceilali s nu fe tulburat n niciun fel n
exercitarea prerogativelor recunoscute de lege pentru proprietarii
de autoturisme.
Norma juridic reprezint o regul general i abstract, institu-
it sau recunoscut de puterea public, ce reglementeaz conduita
subiectelor de drept i a crei respectare este asigurat, la nevoie,
prin fora coercitiv a statului.
Gruparea de norme juridice cu acelai obiect de reglementare
(categorie omogen de relaii sociale omogene) se numete insti-
tuie juridic. Pentru a nelege fenomenul dreptului, este important
a se reine c instituiile juridice defnite de tiina dreptului se refer
la grupri unitare ce reglementeaz aspecte legate de proprietate,
cstorie, contract etc. n consecin, vom vorbi despre instituia
proprietii, instituia cstoriei, instituia contractului .a.m.d.
Ramura de drept este format prin gruparea instituiilor juridice
pe criterii: obiect de reglementare, metod de reglementare (ega-
litate sau subordonare juridic), calitatea subiectelor (se solicit o
anumit calitate), caracterul normelor juridice (dispozitive sau im-
perative), caracterul sanciunilor, principii. De exemplu: drept penal,
drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul profesioni-
tilor, dreptul procesual civil.
Disciplina juridic are o sfer mai larg dect cea a ramurii
de drept. Ea cuprinde pri din ramurile de drept care s-au dezvol-
tat att de mult ca importan economic i/sau social nct au
impus abordarea lor tiinifc, n mod distinct de ramura de drept
mam. De exemplu: dreptul societar, dreptul asigurrilor, dreptul
transporturilor.
Aa cum artam, norma juridic reglementeaz numeroase as-
pecte, plecnd de la organizarea statului, raporturile dintre autorit-
ile publice i alte tipuri de raporturi juridice de subordonare a per-
soanei fzice i juridice n raport cu statul. Totalitatea acestor reguli
formeaz dreptul public, care include dreptul constituional, dreptul
administrativ, dreptul fnanciar, dreptul penal, dreptul procesual pe-
nal, dreptul procesual civil, dreptul internaional public.
I. Noiuni generale despre drept 3
Spre deosebire de dreptul public, dreptul privat i subsumeaz
toate normele juridice care sunt edictate pentru protejarea interese-
lor private, precum i cele ce reglementeaz raporturile particulare
dintre persoane fzice, dintre persoane juridice sau dintre persoane
fzice i persoane juridice, afate pe o poziie de egalitate juridic.
Acesta include dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul
comercial, dreptul profesionitilor, dreptul internaional privat. De
menionat c grania dintre dreptul public i dreptul privat nu este
clar trasat, cele mai numeroase raporturi de drept privat privind i
interesul public i interesul privat.
Dreptul intern cuprinde totalitatea normelor juridice normative n
vigoare dintr-un stat, indiferent dac este vorba de un stat naional
unitar sau stat federativ
[1]
.
Dreptul internaional cuprinde totalitatea normelor nscrise n
tratate, pacte, acorduri ncheiate ntre state suverane i egale n
drepturi, prin care se reglementeaz conduita acestor state ntre
ele. Dreptul internaional se divide n dreptul internaional public i
dreptul internaional privat.
Dreptul Uniunii Europene este format din dreptul primar, res-
pectiv dreptul originar constituit din tratatele elaborate de Uniunea
European care, odat ratifcate de un stat membru, devin parte
component a sistemului de drept i dreptul derivat, constituit din
actele cu efect obligatoriu elaborate n cadrul Uniunii Europene de
instituiile acesteia (regulamente, directive i decizii).
Articolul 5 C. civ., cu denumirea marginal Aplicarea prioritar a
dreptului Uniunii Europene, prevede c, n materiile reglementate
de Codul civil, normele dreptului Uniunii Europene se aplic n mod
prioritar, indiferent de calitatea sau statutul prilor.
Tratatele internaionale privind drepturile omului. Codul civil
i Codul de procedur civil prevd explicit c n materia drepturilor
omului, tratatele internaionale se aplic prioritar. Dispoziiile privind
drepturile i libertile persoanelor vor f interpretate i aplicate n
concordan cu Constituia, Declaraia universal a drepturilor omu-
lui, pactele i celelalte tratate la care Romnia este parte. Dac
exist neconcordane ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, i dispoziiile
[1]
GH. MIHAI, Teoria dreptului, Ed. All Beck, Bucureti, 2004, p. 39.
4 Dreptul afacerilor
Codului civil, au prioritate reglementrile internaionale, cu excepia
cazului n care Codul civil conine dispoziii mai favorabile.
Principalele sisteme de drept
Sistemul romano-germanic are la baz doi piloni: sistemul juri-
dic francez i sistemul juridic german. El i are originea n dreptul
roman i dreptul cutumiar germanic, care a preluat i adaptat la
condiiile economice moderne i relaiile sociale noi instituiile, con-
ceptele i tehnicile romane.
Specifcitatea acestui sistem de drept const n aceea c legea
este cel mai important izvor de drept, i nu precedentul judiciar. n
Romnia, potrivit art. 5 alin. (4) C. proc. civ., i este interzis judec-
torului ca prin hotrrile pe care le pronun n cauzele care i sunt
deduse spre soluionare s stabileasc dispoziii general obligatorii.
Sistemul common law (anglo-saxonic) este total diferit de siste-
mul romano-germanic, caracterizndu-se prin faptul c jurispruden-
a (precedentul judiciar) reprezint principalul izvor de drept, n sen-
sul c deciziile pronunate de o instan se impun cu obligativitate n
soluionarea viitoarelor spee att judectorilor instanei respective,
ct i instanelor inferioare. Acest sistem a aprut n Marea Britanie,
find exportat n toate coloniile, inclusiv Statele Unite ale Americii
cu excepia Louisianei i a provinciei Qubec din Canada.
n ultimii 50 de ani se observ c totala separare i intangibili-
tate a celor dou sisteme s-a mai estompat, att legea, ct i pre-
cedentul judiciar ncepnd s i fac loc n sistemul common law,
respectiv romano-germanic, datorit existenei dreptului comunitar
i regulilor acestuia.
Sistemul de drept socialist este un sistem juridic utilizat n statele
comuniste. Caracteristic acestui sistem a fost impunerea unui drept
colectivist, n contradicie cu viziunea individualist a sistemelor oc-
cidentale romano-germanic sau anglo-saxonic.
Acest sistem a preluat de la sistemul romano-germanic mpri-
rea pe ramuri, ns fost profund modifcat prin instaurarea regimu-
rilor comuniste.
Avnd ca surs de inspiraie flosofa marxist-leninist, sistemul
socialist a conferit dreptului funcii i fnaliti diferite fa de cele
clasice. n acest sens, principalele mijloace de producie au fost
naionalizate, constituind proprietatea ntregului popor.
I. Noiuni generale despre drept 5
Dreptul comercial era practic inexistent, n condiiile n care eco-
nomia statului era planifcat la un nalt grad de centralizare, rapor-
turile juridice dintre ntreprinderile de stat i cele cooperatiste find
cuprinse n dreptul economic.
Dei sistemul de drept socialist era bazat pe norme legale, printre
care Codul civil sau Codul penal, factorul politic conductor avea
un rol primordial n aplicarea dreptului, acesta apelnd frecvent la
noi legi i legiferri. Actele normative adoptate exprimau, de fapt,
voina i interesele partidului statal.
Asupra sistemelor juridice socialiste ale Europei, Asiei i Americii
Latine o infuen considerabil a avut sistemul juridic sovietic. n
prezent, s-au produs masive schimbri n rile ex-socialiste, fecare
crendu-i dreptul naional n conformitate cu dreptul continental.
n ceea ce privete rile cu guvernare comunist din prezent,
acestea au aplicat multiple modifcri sistemelor lor juridice, ca re-
zultat al schimbrilor orientate spre economia de pia i al reforme-
lor n materia drepturilor omului. Cu toate acestea, diferene majore
pot f constatate, n special n materia dreptului de proprietate, de
exemplu n China proprietatea privat asupra terenurilor agricole
find nc neaccesibil.
Sistemele religioase i tradiionale se caracterizeaz prin faptul
c normele lor nu se aplic fecrei persoane dintr-un anumit stat,
ci tuturor celor care, avnd o anumit religie, indiferent de statul n
care locuiesc, au un statut personal supus preceptelor acelei religii.
Un exemplu n acest sens l reprezint dreptul islamic, al crui
izvor principal de drept l constituie Coranul, care ntr-o unitate de
norme practic inseparabil cu religia i cu morala mahomedan cu-
prinde reguli de drept civil, reguli de drept penal, raporturi interna-
ionale, proceduri jurisdicionale, dreptul public i economico-fscal
i regulile pe care trebuie s le respecte fecare credincios (Sha-
ria calea de urmat).
n prezent, dreptul islamic a suferit numeroase infuene din par-
tea sistemului de drept romano-germanic i a celui anglo-saxon.
De asemenea, i dreptul hindus este un sistem de drept reli gios,
dar i bazat pe cutumele tradiionale. Acest sistem nu reprezint
doar un set de reguli juridice, ci chiar o concepie despre via.
Este rspndit n India i n alte ri din Asia de Sud-Est, precum
i din Africa.
6 Dreptul afacerilor
1.2. Dreptul afacerilor. Noiune. Delimitri fa de celelalte
ramuri de drept
1.2.1. Noiune
Dreptul afacerilor reprezint o tiin pluridisciplinar ce are ca
obiect de studiu normele juridice ce reglementeaz relaiile socia-
le ale ntreprinderii din momentul nfinrii ei i pn la momentul
desfinrii, respectiv relaiile care se stabilesc ntre stat, pe de o
parte, i comerciant, pe de alt parte (dreptul administrativ, fscal,
penal) dar i relaiile de drept privat, ceea ce nseamn aplicarea
unor dispoziii de drept civil (regimul juridic al bunurilor, protecia
consumatorului), de dreptul muncii (contractul de munc, jurisdic-
ia muncii) i, nu n ultimul rnd, de drept comercial (profesionitii,
fondul de comer, contractele comerciale etc.)
[1]
.
Dreptul afacerilor, ca ramur de drept, este constituit din tota-
litatea normelor juridice ce reglementeaz raporturile sociale care
apar n sfera afacerilor.
Ca disciplin de studiu, dreptul afacerilor reprezint o pluridisci-
plin juridic care are ca obiect de studiu totalitatea normelor care
reglementeaz viaa de afaceri.
1.2.2. Delimitri fa de celelalte ramuri de drept
Delimitri fa de dreptul comercial. Dreptul comercial este un
ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor
juridice la care particip comercianii, n calitatea lor de profesioniti
ai activitii comerciale
[2]
.
Prin urmare, dreptul comercial cuprinde doar componente de
drept privat, reglementnd activitile de producere a mrfurilor, de
circulaie a acestora, precum i de executare de lucrri i prestare
de servicii, spre deosebire de dreptul afacerilor, care reglementea-
z un domeniu mult mai larg, afat i sub infuena dreptului public
(fscalitate, dreptul muncii, drept penal al afacerilor, protecia con-
sumatorilor, drepturile de proprietate industrial).
Astfel, ntre dreptul comercial i dreptul afacerilor exist o relaie
parte-ntreg, primul reprezentnd o component esenial a celui
de-al doilea.
[1]
S.L. CRSTEA, Dreptul afacerilor, Ed. Universitar, Bucureti, 2012, p. 22.
[2]
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2012, p. 11.
I. Noiuni generale despre drept 7
Delimitri fa de dreptul civil. Corelaia dintre dreptul afaceri-
lor i dreptul civil rezult cu claritate din art. 3 alin. (1) C. civ., care
prevede c dispoziiile prezentului cod se aplic i raporturilor din-
tre profesioniti, precum i raporturilor dintre acetia i orice alte
subiecte de drept civil. Din aceast dispoziie putem deduce c
prevederile Codului civil constituie dreptul comun i n raporturile
de dreptul afacerilor.
Este cert c dreptul afacerilor se sprijin pe pilonii dreptului ci-
vil: teoria general a obligaiilor i patrimoniul, persoana juridic i
bunurile. Totodat, cuprinde ns i normele care reglementeaz
instituii specifce: actele de comer, societile comerciale, titlurile
de credit, procedura insolvenei, concurena etc., norme al cror
cmp de aplicare nu este ntotdeauna identic i a cror totalitate
este mai curnd o juxtapunere dect un ansamblu.
Mai mult, dreptul afacerilor are un caracter dinamic, modifcrile
legislative find mult mai frecvente n aceast ramur de drept, spre
deosebire de dreptul civil.
Delimitri fa de Dreptul internaional al afacerilor. Raporturile
reglementate de dreptul afacerilor i dreptul internaional al afaceri-
lor sunt asemntoare sub aspectul esenei lor, ns dreptul aface-
rilor privete raporturile de drept intern ntre profesioniti romni, n
timp ce dreptul internaional al afacerilor reglementeaz raporturile
juridice specifce cu elemente de extraneitate.
Aceste dou categorii de raporturi sunt guvernate n parte de
aceeai reglementare legal. n acest sens, raporturile juridice sta-
bilite de profesionitii romni cu parteneri strini pot f guvernate de
legea romn, dac, potrivit conveniei prilor, aceasta este legea
aplicabil. De asemenea, raporturile din sfera dreptului internaional
al afacerilor sunt guvernate de anumite convenii internaionale la
care Romnia este parte.
1.3. Norma juridic
1.3.1. Noiune
Norma juridic reprezint o regul universal de conduit, gene-
ral, impersonal i obligatorie, care poate f adus la ndeplinire,
la nevoie, apelnd la fora de coerciie statal.
8 Dreptul afacerilor
1.3.2. Structura normei juridice
Norma juridic cuprinde urmtoarele elemente: ipoteza, dispo-
ziia i sanciunea.
Ipoteza stabilete condiiile n care devine incident respec-
tiva regul de conduit. De exemplu, n cazul art. 1350 alin. (1)
C. civ. Orice persoan trebuie s i execute obligaiile pe care
le-a contractat , pentru ca aceast dispoziie s se aplice trebu-
ie s ne afm n cazul unei obligaii contractuale asumate n mod
valabil.
Dispoziia indic care este comportamentul pe care trebuie s
l aib destinatarii normei juridice respective. n exemplul de mai
sus, norma impune debitorului s execute obligaia pe care i-a
asumat-o prin contract.
Sanciunea arat care sunt consecinele nerespectrii normei/
nclcrii dispoziiei i sanciunea care se aplic. De exemplu, nor-
ma cuprins n art. 1357 alin. (1) C. civ. Cel care cauzeaz altuia
un prejudiciu printr-o fapt ilicit, svrit cu vinovie, este obligat
s l repare instituie pentru debitorul care a cauzat o pagub unei
alte persoane printr-o fapt contrar legii, pe care a svrit-o cu vi-
novie, sanciunea plii de despgubiri pentru acoperirea pagubei.
1.3.3. Clasificarea normelor juridice
a) Dup caracterul conduitei prescrise, normele juridice se m-
part n norme imperative i norme dispozitive.
Normele imperative impun/interzic destinatarilor o anumit con-
duit de la care nu se pot abate. Acestea pot f onerative, cnd im-
pun o anumit conduit [de exemplu: toate donaiile se fac prin act
autentic art. 1011 alin. (1) C. civ.
[1]
], sau prohibitive, cnd interzic
o anumit conduit (de exemplu: art. 1654 C. civ., care instituie in-
capaciti speciale n materia vnzrii-cumprrii)
[2]
.
[1]
Art. 1011 alin. (1) C. civ. prevede c: Donaia se ncheie prin nscris autentic,
sub sanciunea nulitii absolute.
[2]
Art. 1654 C. civ. are urmtorul coninut: (1) Sunt incapabili de a cumpra,
direct sau prin persoane interpuse, chiar i prin licitaie public: a) mandatarii, pen-
tru bunurile pe care sunt nsrcinai s le vnd; excepia prevzut la art. 1.304
alin. (1) rmne aplicabil; b) prinii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu,
pentru bunurile persoanelor pe care le reprezint; c) funcionarii publici, judectorii-
sindici, practicienii n insolven, executorii, precum i alte asemenea persoane,
care ar putea infuena condiiile vnzrii fcute prin intermediul lor sau care are ca
obiect bunurile pe care le administreaz ori a cror administrare o supravegheaz.
I. Noiuni generale despre drept 9
Normele dispozitive instituie conduite de la care prile pot s
deroge. Acestea pot f permisive, cnd permit ca prile s aleag
o anumit conduit [de exemplu: art. 1662 alin. (1) C. civ. Preul
poate f determinat i de ctre una sau mai multe persoane desem-
nate potrivit acordului prilor] sau supletive, prin care legiuitorul
vine s suplineasc lipsa de diligen a prilor n stabilirea preve-
derilor contractuale (de exemplu: art. 2015 C. civ. Dac prile
nu au prevzut un termen, contractul de mandat nceteaz n 3 ani
de la ncheierea lui).
b) Dup interesul protejat, normele juridice se clasifc n norme
de ordine public i norme de ordine privat.
Normele de ordine public sunt norme imperative prin a cror
edictare s-a dorit protejarea interesului general.
Normele de ordine privat urmresc protejarea unui interes par-
ticular. Spre exemplu, art. 1207 alin. (1) C. civ., care prevede c
partea care, la momentul ncheierii contractului, se afa ntr-o eroa-
re esenial, poate cere anularea acestuia, dac cealalt parte tia
sau, dup caz, trebuia s tie c faptul asupra cruia a purtat eroa-
rea era esenial pentru ncheierea contractului.
c) Dup ntinderea cmpului de aplicare, normele juridice se
mpart n norme generale i norme speciale.
Normele generale sunt normele aplicabile n toate cazurile i n
toate materiile, dac o dispoziie legal nu prevede altfel. n acest
sens este norma cuprins n art. 1232 C. civ., cu denumirea mar-
ginal Determinarea obiectului de ctre un ter, care n alin. (1)
prevede c, atunci cnd preul sau orice alt element al contractului
urmeaz s fe determinat de un ter, acesta trebuie s acioneze
n mod corect, diligent i echidistant. Dac terul nu poate sau nu
dorete s acioneze ori aprecierea sa este n mod manifest ne-
rezonabil, instana, la cererea prii interesate, va stabili, dup caz,
preul sau elementul nedeterminat de ctre pri.
Normele speciale i gsesc aplicarea numai n situaiile expres
prevzute de lege.
Norma general reprezint situaia de drept comun, iar norma
special reprezint excepia. Abrogarea unei norme speciale nu se
poate face dect expres printr-o norm general ulterioar. Spre
exemplu, potrivit art. 2523 C. civ., ca regul, prescripia ncepe s
(2) nclcarea interdiciilor prevzute la alin. (1) lit. a) i b) se sancioneaz cu nuli-
tatea relativ, iar a celei prevzute la lit. c) cu nulitatea absolut.
10 Dreptul afacerilor
curg de la data cnd titularul dreptului la aciune a cunoscut sau,
dup mprejurri, trebuia s cunoasc naterea lui. De la aceast
regul exist i excepii, instituite de art. 2532 C. civ., potrivit cruia
prescripia nu ncepe s curg, iar, dac a nceput s curg, ea se
suspend () pe ntreaga durat a negocierilor purtate n scopul
rezolvrii pe cale amiabil a nenelegerilor dintre pri, ns numai
dac acestea au fost inute n ultimele 6 luni nainte de expirarea
termenului de prescripie.
1.4. Aplicarea legii
1.4.1. Aplicarea legii n timp
O lege se aplic ntre momentul intrrii ei n vigoare i data ieirii
ei din vigoare. Potrivit art. 6 alin. (1) C. civ., legea civil este aplica-
bil ct timp este n vigoare; ea nu are putere retroactiv.
Intrarea n vigoare a legii. Potrivit dispoziiilor constituionale,
legea intr n vigoare la trei zile de la data publicrii n Monitorul
Ofcial al Romniei sau la o dat ulterioar prevzut n textul ei
(art. 78 din Constituia Romniei).
Ieirea din vigoare a legii. O norm juridic iese din vigoare prin
abrogare, care, dup modul de manifestare, poate f expres sau
tacit.
Abrogarea expres, la rndul su, poate f direct, cnd ntr-un nou
act normativ se nominalizeaz actul normativ vechi care se abrog,
sau indirect, cnd actul normativ nou menioneaz c dispoziiile
anterioare, contrare dispoziiilor lui, se abrog, fr a nominaliza actul
normativ vechi pe care l abrog.
Abrogarea tacit are loc atunci cnd legea nou nu abrog n
mod expres legea veche, dar conine dispoziii care derog de la
vechea reglementare.
Principii privind aplicarea legii n timp. Principiile care guvernea-
z aplicarea n timp a legii sunt: principiul neretroactivitii legii i
principiul aplicrii imediate a legii noi.
Potrivit principiului neretroactivitii, o lege se aplic numai acte-
lor juridice, faptelor juridice i situaiilor care se ivesc dup intrarea
n vigoare a acesteia. Potrivit art. 15 alin. (2) din Constituie, legea
dispune numai pentru viitor, cu excepia legii penale sau contraven-
ionale mai favorabile.
Principiul aplicrii imediate a legii noi impune ca, de ndat ce
a intrat n vigoare o lege, ea se va aplica tuturor situaiilor juridice
I. Noiuni generale despre drept 11
ce vor aprea dup intrarea sa n vigoare, aplicarea legii vechi f-
ind exclus. Potrivit art. 6 alin. ultim C. civ., dispoziiile noului Cod
civil sunt de asemenea aplicabile i efectelor viitoare ale situaiilor
juridice nscute anterior intrrii n vigoare a acestuia, derivate din
starea i capacitatea persoanelor, din cstorie, fliaie, adopie i
obligaia legal de ntreinere, din raporturile de proprietate, inclusiv
regimul general al bunurilor i din raporturile de vecintate, dac
aceste situaii juridice subzist dup intrarea n vigoare a legii noi.
Exist situaii de excepie cnd legea veche se aplic n conti-
nuare, altfel spus, cnd legea veche ultraactiveaz. Pentru aceas-
ta este necesar ca n corpul legii noi s se gseasc o dispoziie
expres n acest sens.
1.4.2. Aplicarea legii n spaiu
Principiul care domin materia aplicrii legii n spaiu este cel al
teritorialitii acesteia, potrivit cu care legea se aplic doar n limi-
tele teritoriale ale statului de la a crui putere legiuitoare eman.
Nu trebuie neglijat faptul c dreptul Uniunii Europene este izvor
de drept de la data aderrii Romniei la Uniunea European.
n raporturile juridice de drept internaional privat n care apar
elemente de extraneitate se pot ntlni situaii de aplicare extrate-
ritorial a legii. Determinarea legii civile aplicabile acestor raporturi
se face inndu-se seama de normele de drept internaional privat
cuprinse n Cartea a VII-a din Codul civil.
1.4.3. Aplicarea legii asupra persoanelor
n principiu, normele juridice se adreseaz tuturor persoanelor
fzice i juridice. Exist, n acelai timp, att norme cu vocaie ge-
neral, ct i norme cu vocaie special, acestea din urm avnd
ns o adresabilitate punctual, interesnd numai anumite categorii
de persoane.
1.5. Interpretarea legii
1.5.1. Noiune
Interpretarea legii civile reprezint operaiunea logico-raional
prin care se lmurete coninutul i sensul unei norme juridice civile,
n vederea aplicrii ei la un caz concret.
12 Dreptul afacerilor
Interpretarea este necesar n primul rnd datorit generalit-
ii normei, dar necesitatea ei mai rezult i din specifcul limbajului
juridic, din dinamica fnalitii dreptului i din contradiciile inerente
sistemului juridic, precum i din faptul c acest sistem prezint n
mod necesar lacune
[1]
.
1.5.2. Clasificarea interpretrii legii
A. n funcie de fora juridic a interpretrii
a) Interpretarea ofcial este cea fcut de un organ al statului
(puterea legislativ, executiv sau judectoreasc). La rndul su,
interpretarea ofcial poate f:
autentic, dac interpretarea provine de la nsui organul care
a edictat actul normativ i ia forma unei norme interpretative. Aceas-
ta are un caracter obligatoriu i aceeai for juridic ca i actul
normativ pe care l interpreteaz. Conform art. 9 alin. (1) C. civ.,
cel care a adoptat norma civil este competent s fac i interpre-
tarea ei ofcial;
jurisdicional, dat de instana judectoreasc, cu prilejul apli-
crii unei norme de drept pentru rezolvarea unui caz concret. Aceas-
ta are for doar pentru cauza respectiv, nu i pentru alte litigii ase-
mntoare. Potrivit art. 9 alin. (3) C. civ., interpretarea legii de ctre
instan se face numai n scopul aplicrii ei n cazul dedus judecii.
b) Interpretarea neofcial (doctrinar) este cea dat de oamenii
de tiin din domeniul dreptului, prin articole, studii, cursuri i de
avocai n pledoariile lor n faa instanei de judecat. Aceasta nu
este obligatorie, reprezentnd doar opiniile unor persoane.
B. n funcie de metoda de interpretare folosit
a) Interpretarea gramatical const n lmurirea nelesului unei
norme juridice civile cu ajutorul regulilor gramaticale, lundu-se n
considerare nelesul cuvintelor folosite i realizndu-se analiza mor-
fologic i sintactic a textului.
n ce privete nelesul cuvintelor, se face distincie ntre termenii
obinuii din vorbirea curent i termenii din limbajul juridic. Astfel,
exist cuvinte doar n limbajul juridic (de exemplu: ipotec, gaj, dol,
prescripie extinctiv), cuvinte cu acelai sens n limbajul obinuit
i n cel juridic (de exemplu: prinii sunt tatl i mama minoru-
lui) i cuvinte cu sens diferit n drept dect n limbajul obinuit (de
[1]
D.C. Dnior, i. Dogaru, gh. Dnior, Teoria general a dreptului, Ed. C.H.
Beck, Bucureti, 2006, p. 380.
I. Noiuni generale despre drept 13
exemplu: termenul solidar nseamn n limbajul obinuit unit, iar
n limbaj juridic se refer la califcarea unui raport de obligaie).
b) Interpretarea logic const n folosirea legilor logicii formale
i a argumentelor pentru stabilirea nelesului unei norme juridice i
se bazeaz pe raionamente inductive i deductive.
n procesul interpretrii logice s-au stabilit cteva reguli tradiio-
nale a cror constant aplicare a dus la exprimarea lor sub forma
unor adagii (dictoane):
excepiile sunt de strict interpretare i aplicare (exceptio est
strictissimae interpretationis et aplicationis). De exemplu, potrivit
art. 1653 alin. (1) C. civ., sub sanciunea nulitii absolute, judec-
torii, procurorii, greferii, executorii, avocaii, notarii publici, consilierii
juridici i practicienii n insolven nu pot cumpra, direct sau prin
persoane interpuse, drepturi litigioase care sunt de competena in-
stanei judectoreti n a crei circumscripie i desfoar activita-
tea. Prin urmare, interdicia nu se aplic i unui absolvent de drept;
unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie s distingem (ubi lex
non distinguit, nec nos distinguere debemus). De exemplu, art. 92
alin. (1) C. civ. prevede c domiciliul minorului este la prinii si
sau la acela dintre prini la care locuiete n mod statornic, fr a
face distincie ntre minorul cu vrsta sub 14 ani sau cu vrsta cu-
prins ntre 14 i 18 ani;
legea civil trebuie interpretat n sensul aplicrii ei, nu n cel
al neaplicrii ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut
pereat), adic n sensul n care ar putea produce efecte. Astfel, po-
trivit art. 1268 alin. (3) C. civ., clauzele contractului se interpreteaz
n sensul ce pot avea un efect, nu n acela ce n-ar putea produce
niciunul.
Folosirea legilor logicii formale n interpretarea normelor juridice
civile a dus la formularea unor argumente de interpretare:
argumentul per a contrario: ori de cte ori un text prevede un
anumit lucru, este de presupus c neag contrariul. De exemplu,
art. 11 C. civ. prevede c nu se poate deroga prin convenii sau
acte juridice unilaterale de la legile care intereseaz ordinea public
sau de la bunele moravuri. Per a contrario, se poate deroga prin
contracte sau acte juridice unilaterale de la celelalte legi;
argumentul a fortiori (cu att mai mult): aplicarea unei norme
de drept, care este edictat pentru o anumit situaie, se poate ex-
tinde i la un caz nereglementat expres, deoarece raiunile avute n
vedere la adoptarea normei se regsesc i mai evident n cazul dat;
14 Dreptul afacerilor
argumentul reducerii la absurd (reductio ad absurdum): se de-
monstreaz c o anumit soluie, care se desprinde prin interpreta-
re, este singura posibil i c adoptarea alteia ar duce la consecine
absurde i inadmisibile. Acest argument este folosit n rezolvarea
unor probleme controversate din literatura juridic, pentru a combate
argumentele invocate n sprijinul opiniilor contrare.
c) Interpretarea sistematic const n lmurirea nelesului unei
norme juridice civile determinnd locul pe care aceasta l ocup n
ntregul sistem de drept, n cadrul ramurii de drept i n cadrul ac-
tului normativ din care face parte.
Aceast interpretare presupune determinarea faptului c norma
juridic civil face parte dintr-o lege general sau dintr-una speci-
al, apoi analiza titlului, capitolului i a seciunii legii din care face
parte norma juridic civil.
n materia interpretrii contractelor, clauzele se interpreteaz
unele prin altele, dnd fecreia nelesul ce rezult din ansamblul
contractului, potrivit art. 1267 C. civ.
d) Interpretarea istoric presupune descoperirea adevratului
sens al normei juridice civile stabilind mprejurrile sociale sau po-
litice care au determinat elaborarea normei.
n acest scop se folosesc materialele premergtoare ale orga-
nului legislativ, expunerea de motive a legii i dezbaterile purtate
asupra proiectului de lege.
e) Interpretarea teleologic const n stabilirea nelesului unei
norme juridice civile avnd n vedere scopul urmrit de legiuitor n
momentul elaborrii normei.
C. n funcie de rezultatul interpretrii legii civile
a) Interpretarea literal (declarativ): coninutul real al normei
juridice civile coincide ntru totul cu textul n care este formulat.
n acest caz, interpretarea nu aduce nimic nou, ci doar ntrete
textul legii. Interpretarea literal o exclude pe cea extensiv i pe
cea restrictiv.
b) Interpretarea extensiv: coninutul real al normei juridice civi-
le este mai larg dect formularea ei textual. Aceast interpretare
este inadmisibil cnd legea cuprinde o enumerare limitativ a m-
prejurrilor n care se poate aplica. De exemplu, n Codul civil se
reglementeaz rspunderea comitentului pentru prejudiciul cauzat
de prepuii si n funciile care le-au fost ncredinate. Printr-o in-
terpretare extensiv a textului de lege, instanele au considerat c
I. Noiuni generale despre drept 15
rspunderea comitentului este angajat i n cazul exercitrii abu-
zive a funciei de ctre prepus.
c) Interpretarea restrictiv: formularea normei juridice civile este
mai larg dect coninutul su real i se aplic unui numr mai
restrns de cazuri.
1.6. Izvoarele dreptului afacerilor
n sens larg, izvoarele dreptului reprezint condiii socio-econo-
mice care au determinat apariia unor anumite norme juridice, n
funcie de tipul de societate existent ntr-o perioad istoric dat.
Acest termen ne rspunde la ntrebrile de ce, unde, cnd, cum i
pentru ce raiuni a aprut acea norm juridic. Aceste izvoare se
numesc izvoare normative.
Potrivit art. 1 alin. (1) C. civ., sunt izvoare ale dreptului civil legea,
uzanele i principiile generale ale dreptului. Pentru prima dat se
nominalizeaz expres prin legea civil calitatea de izvor de drept
a uzanelor i a principiilor generale ale dreptului (civil). Cum cea
mai mare parte a normelor specifce dreptului afacerilor provin din
dreptul privat, guvernat ca drept comun de dreptul civil, apreciem
c enumerarea de mai sus este aplicabil i n materia noastr.
Pe lng izvoare normative sunt recunoscute i anumite izvoare
interpretative ale dreptului, cu rol important n interpretarea actelor
cu caracter normativ. Acestea sunt doctrina i practica judiciar.
n sens restrns, izvoarele dreptului afacerilor reprezint forme
de exprimare a normelor specifce acestei ramuri.
1.6.1. Izvoarele normative ale dreptului afacerilor
A. Legea
Emannd de la Parlament, are o for juridic superioar fa
de celelalte izvoare de drept care i sunt subordonate i trebuie s
nu contravin acesteia. Parlamentul adopt legi constituionale, legi
organice i legi speciale.
a) Constituia Romniei, ca lege fundamental a rii, reglemen-
teaz principiile de organizare a activitii economice.
Potrivit art. 135 din Constituie, economia Romniei este o eco-
nomie de pia, bazat pe libera iniiativ i concuren. Statul tre-
buie s asigure libertatea comerului, protecia concurenei loiale i
crearea cadrului favorabil pentru valorifcarea tuturor factorilor de
producie.
16 Dreptul afacerilor
b) Legile organice reglementeaz o serie limitat i expres de
domenii i se adopt cu votul majoritii membrilor de pe listele fe-
crei camere a Parlamentului. Uneori, legile organice se prezint
ca un ansamblu de norme juridice, organizate sistematic, purtnd
denumirea de coduri (exemple de legi organice izvoare de drept
civil: Codul civil, Codul de procedur civil referitor la probele din
procesul civil).
Legea organic ce prezint un interes special pentru dreptul afa-
cerilor este Codul civil, ce reglementeaz raporturile patrimoniale i
nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
Aa cum prevede art. 3 C. civ., dispoziiile acestuia se aplic i
raporturilor dintre profesioniti, precum i raporturilor dintre acetia
i orice alte subiecte de drept civil.
Potrivit art. 5 C. civ., n materiile reglementate, normele dreptului
Uniunii Europene se aplic n mod prioritar, indiferent de calitatea
sau statutul prilor.
c) Legile speciale sunt legi organice care au n vedere anumite
aspecte ale activitii comerciale. Cu titlu de exemplu, menionm
Legea nr. 31/1990 privind societile, cu modifcrile i completrile
ulterioare, Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, cu modi-
fcrile i completrile ulterioare, Legea nr. 82/1991 privind conta-
bilitatea, Legea nr. 85/2006 privind insolvena, Legea nr. 58/1934
privind cambia i biletul la ordin, Legea nr. 59/1934 privind cecul.
d) Hotrrile de Guvern, Ordonanele de Guvern i Ordonanele
de Urgen ale Guvernului. Guvernul adopt hotrri i ordonane.
Hotrrile se emit pentru organizarea executrii legilor, iar ordo-
nanele se emit n temeiul unei legi speciale de abilitare din partea
Parlamentului, n limitele i n condiiile prevzute de aceasta. Legea
de abilitare stabilete domeniul (numai domenii care nu fac obiec-
tul legilor organice) i data pn la care se pot emite ordonanele.
e) Acte normative emise de administraia public central i lo-
cal (ordinele minitrilor, hotrrile Consiliului Local, dispoziiile pri-
marului, ordinele prefectului) sunt izvoare de dreptul afacerilor n
msura n care conin dispoziii de dreptul afacerilor.
f) Reglementrile internaionale (conveniile i tratatele internai-
onale la care Romnia este parte) constituie izvoare de dreptul afa-
cerilor n msura n care conin dispoziii de dreptul afacerilor i se
aplic n ara noastr n baza legii de ratifcare emise de Parlament.
g) Actele normative ale Uniunii Europene: regulamente, direc-
tive, decizii.
I. Noiuni generale despre drept 17
Regulamentul produce efecte direct pe teritoriul statelor mem-
bre ale UE, fr s fe nevoie s fe transpuse n legislaia intern
a statului respectiv.
Directiva nu produce efecte n mod direct, ci trebuie transpus
n legislaia intern a statelor membre, n termenul indicat n cor-
pul su.
Deciziile se aplic direct i integral, similar regulamentelor, pu-
tnd viza un anume stat membru sau chiar o anumit persoan
fzic sau juridic.
Ca o noutate fa de vechea reglementare, n art. 4 i art. 5
C. civ. se consacr expres aplicarea prioritar a dreptului Uniunii
Europene i a tratatelor internaionale privind drepturile omului.
Astfel, n materiile reglementate de noul Cod civil, normele drep-
tului Uniunii Europene se aplic n mod prioritar, indiferent de calita-
tea sau statutul prilor, iar dispoziiile privind drepturile i libertile
persoanelor vor f interpretate i aplicate n concordan cu Consti-
tuia, Declaraia universal a drepturilor omului, pactele i celelalte
tratate la care Romnia este parte, iar dac exist neconcordane
ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, la care Romnia este parte, i noul Cod civil, au prioritate
reglementrile internaionale, cu excepia cazului n care noul Cod
civil conine dispoziii mai favorabile.
B. Uzanele
Uzana reprezint o practic ndelungat care are un anumit
grad de vechime, repetabilitate sau stabilitate aplicat unui numr
nedefnit de comerciani.
Prin uzan, n sensul Codului civil, se nelege obiceiul i uzurile
profesionale [art. 1 alin. (6) C. civ.].
Obiceiul (cutuma) este o regul de conduit nscut din prac-
tica social, folosit timp ndelungat i nsuit ca norm juridic
obligatorie.
Uzurile profesionale sunt reguli de conduit statornicite n exer-
citarea unei anumite profesii, care sunt aplicate ca i cnd ar f
norme legale.
n sistemul romnesc de drept pn la intrarea n vigoare a ac-
tualului Cod civil uzanele nu constituiau izvoare formale de drept,
nu aveau caracter normativ, de reglementare. Situaia s-a schim-
bat, art. 1 C. civ. enumernd expres printre izvoarele dreptului civil
uzana.
18 Dreptul afacerilor
De altminteri, n relaiile de afaceri sunt din ce n ce mai prezen-
te uzurile (uzanele) comerciale
[1]
, fe sub forma unor contracte sau
clauze standardizate de genul condiiilor generale de afaceri, fe
sub forma unor reguli de bun practic.
Incidena uzanelor ca izvoare de drept este limitat ns. Apli-
carea uzanelor este supus unor restricii. Astfel, n materiile re-
glementate prin lege, uzanele se aplic numai n msura n care
legea trimite n mod expres la acestea. Doar dac legea nu prevede
se va aplica uzana.
Aa cum este fresc, doar uzanele conforme ordinii publice i
bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.
Sarcina probei existenei, dar i a coninutului uzanelor, incum-
b prii interesate, care a invocat uzana. Pentru a facilita sarcina
probei se instituie o prezumie legal referitoare la existena uzan-
elor publicate n culegeri elaborate de ctre entitile sau organis-
mele autorizate. Prezumia este relativ, putnd f rsturnat prin
proba contrar.
C. Principiile generale ale dreptului
Principiile dreptului sunt consacrate ca izvor distinct de drept prin
dispoziiile art. 1 C. civ. n cazurile neprevzute de lege se aplic
uzanele, iar n lipsa acestora, dispoziiile legale privitoare la situaii
asemntoare, iar cnd nu exist asemenea dispoziii, principiile
generale ale dreptului civil.
Pentru prima dat se nominalizeaz expres prin legea civil ca-
litatea de izvor de drept a uzanelor i a principiilor generale ale
dreptului (civil).
Pentru raporturile juridice ce se stabilesc n materia dreptului
afacerilor, prezint o mare importan i principiile rezultate din nor-
mele aplicabile raporturilor la care particip profesionitii activitii
comerciale.
Principiile dreptului afacerilor provin din doctrina ce abordeaz
principiile dreptului comercial, i sunt urmtoarele:
n afaceri, actele juridice sunt acte cu titlu oneros;
n comer, totdeauna banii sunt frugiferi;
n actele juridice de afaceri, n caz de dubiu, se aplic regula
care favorizeaz circulaia mrfurilor;
contractarea n favoarea celui de-al treilea este ceva obinuit.
[1]
gh. piperea, Drept comercial, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008, p. 75.
I. Noiuni generale despre drept 19
1.6.2. Izvoarele interpretative ale dreptului afacerilor
A. Doctrina
Doctrina nu este, n general, admis ca izvor de drept, ns con-
stituie un instrument important de interpretare i aplicare a actelor
normative privind activitatea n afaceri.
Noua legislaie a fost fundamentat i prin preluarea de ctre
legiuitor a unora din soluiile doctrinare.
B. Jurisprudena
Precedentul judiciar (jurisprudena) poate s fe i el, uneori,
un izvor de drept n privina anumitor raporturi juridice
[1]
. Hotrrile
anumitor instane, n anumite condiii, pot avea valoarea unui izvor
de drept, dar mai degrab a unui izvor interpretativ, asemntor
uzurilor, dect a unuia normativ.
Este cazul hotrrilor pronunate de instanele europene n solu-
ionarea chestiunilor prejudiciale. n cazul n care n aplicarea pre-
vederilor dreptului european inclusiv cele din materia societilor
comerciale instanele naionale au nelmuriri cu privire la aplica-
bilitatea sau nelesul unor prevederi din actele normative europene,
judectorul naional are obligaia de a sesiza instana european
pe calea unei chestiuni prejudiciale pentru a interpreta norma eu-
ropean respectiv. Soluia dat de judectorul european n solu-
ionarea chestiunii prejudiciale are valoare obligatorie att pentru
instanele naionale ale statului care a sesizat instana european,
ct i pentru ale celorlalte state membre, chiar i n situaia n care
ar f contrar dreptului naional.
Obligatorii sunt i hotrrile Curii Europene de Justiie care nu
privesc chestiuni prejudiciale.
Hotrrile Curii Europene a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) sunt i
ele obligatorii. n msura n care se refer la chestiuni ce constituie
obiect al dreptului afacerilor, i C.E.D.O. poate pronuna hotrri n
acest domeniu, ele find izvoare de drept.
Dintre hotrrile pronunate de instanele naionale, valoarea
de izvor de drept le este recunoscut doar deciziilor naltei Curi de
Casaie i Justiie date n judecarea recursurilor n interesul legii i
n soluionarea chestiunilor de drept prealabile, precum i deciziilor
Curii Constituionale date n soluionarea excepiilor de neconsti-
tuionalitate privind dispoziii ale legilor i ordonanelor.
[1]
gh. piperea, op. cit., p. 76.
20 Dreptul afacerilor
Astfel, soluiile pronunate de nalta Curte de Casaie i Justiie
n recursurile n interesul legii sunt obligatorii pentru instane de
la data publicrii acestora n Monitorul Ofcial al Romniei. Pentru
asigurarea interpretrii i aplicrii unitare a legii de ctre instane-
le judectoreti, nalta Curte de Casaie i Justiie se va pronuna
asupra problemelor de drept care au fost soluionate diferit de in-
stanele judectoreti, prin decizii, printr-o procedur reglementat
de dispoziiile art. 514-518 C. proc. civ.
De asemenea, atunci cnd n cursul judecii, un complet de ju-
decat nvestit cu soluionarea cauzei n ultim instan, constatnd
c o chestiune de drept, de a crei lmurire depinde soluionarea pe
fond a cauzei respective, este nou i asupra acesteia nalta Curte
de Casaie i Justiie nu a statuat i nici nu face obiectul unui recurs
n interesul legii n curs de soluionare, el va putea solicita naltei
Curi de Casaie i Justiie s pronune o hotrre prin care s se
dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesi-
zat. Dezlegarea dat chestiunilor de drept este obligatorie pentru
instana care a solicitat dezlegarea de la data pronunrii deciziei,
iar pentru celelalte instane, de la data publicrii deciziei n Moni-
torul Ofcial al Romniei. Aceasta procedur este reglementat de
dispoziiile art. 519-521 C. proc. civ.
Curtea Constituional, atunci cnd admite o excepie de necon-
stituionalitate, pronun o hotrre care are efecte erga omnes,
dispoziia legal declarat ca find neconstituional nemaifind apli-
cabil nici n procesul n care a fost invocat i nici n alte situaii
identice sau similare.
1.6.3. Ordinea aplicrii normelor de drept
Codul civil instituie o anumit ordine a aplicrii normelor ce con-
stituie izvoare de drept, ordine de la care nu se poate deroga.
Cu ntietate se va aplica legea, n sens larg. n interiorul cate-
goriei legi, n caz de confict ntre normele dreptului intern i dreptul
Uniunii Europene, normele dreptului Uniunii Europene se vor aplica
n mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul prilor (TFUE
[1]
,
directivele, regulamentele etc.). De asemenea se vor aplica cu pri-
oritate tratatele internaionale privind drepturile omului, mai puin
ntlnite n materia dreptului afacerilor.
[1]
Versiunea consolidat a Tratatului privind funcionarea Uniunii Europene,
publicat n JO C nr. 326 din 26 octombrie 2012, p. 47-201.
I. Noiuni generale despre drept 21
Legile care derog de la o dispoziie general, care restrng
exerciiul unor drepturi civile sau care prevd sanciuni civile se apli-
c numai n cazurile expres i limitativ prevzute de lege.
Dac legea nu prevede se vor aplica uzanele, iar n lipsa acesto-
ra, dispoziiile legale privitoare la situaii asemntoare, iar cnd nu
exist asemenea dispoziii, principiile generale ale dreptului. Dac
o anumit materie este reglementat de lege, uzanele nu sunt n
principiu aplicabile direct n msura n care exist o dispoziie ex-
pres a legii care reglementeaz materia. Dac trimiterea la uzane
se face printr-o dispoziie expres a contractului, atunci dispoziia
se aplic chiar dac exist i o dispoziie legal, dar supletiv. Dac
materia este nereglementat de lege, atunci uzanele devin aplica-
bile, find izvor subsidiar.
Capitolul II. Raportul juridic
de drept al afacerilor
2.1. Noiune. Premise
2.1.1. Noiune
Raportul juridic este o relaie social stabilit ntre dou sau mai
multe persoane, fzice sau juridice, reglementat de o norm juridic
specifc (de exemplu: vnzarea-cumprarea, schimbul de bunuri,
prestarea de servicii, executarea de lucrri etc.).
Avnd n vedere particularitile dreptului afacerilor, considerm
c, dintre defniiile raportului juridic ntlnite n literatura de speci-
alitate, o foarte mare adaptabilitate pentru defnirea i a raportului
juridic de drept al afacerilor este cea conform creia raportul juridic
este o relaie social prin care se urmrete satisfacerea unor inte-
rese materiale sau de alt natur, reglementat de norma juridic,
n care prile apar ca titulare de drepturi, i corelativ, de obligaii
reciproce, realizate, la nevoie, cu sprijinul forei publice
[1]
.
Profesionitii confer particularitate raporturilor juridice, acestea
devenind raporturi juridice de drept al afacerilor.
2.1.2. Premise
Formarea oricrui raport juridic este condiionat de existena
concomitent a urmtoarelor premise: norma juridic, subiectele de
drept i faptele juridice
[2]
. Primele dou sunt considerate premise
generale sau abstracte, iar cea de-a treia, respectiv existena faptu-
lui juridic, este considerat premis special, concret sau minor.
Normele juridice reglementeaz conduita subiectelor, fe cu ti-
tlu de conferire a unui drept, fe cu titlu de instituire a unei obligaii.
Astfel, norma juridic are o contribuie major la formarea raportului
juridic de drept al afacerilor, determinnd capacitatea subiectelor de
drept participante, drepturile i obligaiile acestora i mprejurrile
n care raportul juridic se declaneaz.
[1]
r.p. VoniCa, Introducere general n drept, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2000,
p. 473.
[2]
D. MAZILU, Teoria general a dreptului, Ed. All Beck, Bucureti, 1999, p. 277.
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 23
Raportul juridic presupune realizarea unei conexiuni ntre planul
general i impersonal al normei juridice i planul concret al realitii,
n care prile sunt determinate i au anumite drepturi i obligaii,
bine individualizate
[1]
.
Subiectele de drept sunt reprezentate de persoanele fzice i ju-
ridice care particip la raportul juridic, titulare de drepturi i obliga-
ii i avnd capacitate juridic. Pentru formarea unui raport juridic,
este necesar participarea a cel puin dou persoane care devin
astfel titulare de drepturi i obligaii n cadrul raportului respectiv.
n general, n dreptul privat, titularul drepturilor este denumit credi-
tor, n timp ce titularul obligaiilor poart denumirea de debitor. Pot
exista i raporturi juridice caracterizate prin aceea c unul dintre
subiecte este titularul exclusiv al drepturilor, iar celalalt devine titu-
larul exclusiv al obligaiilor. De menionat aici raporturile de dreptul
afacerilor formate n domeniul fscalitii, n care ntotdeauna cre-
ditor este organul fscal, care are dreptul de a percepe impozite i
taxe, iar debitor este contribuabilul, care este obligat s plteasc
impozitele i taxele.
Un raport juridic de drept al afacerilor nu se poate nate doar
prin existena subiectelor de drept ntre care acesta se formeaz i
a normelor juridice care l reglementeaz. Formarea unui aseme-
nea raport juridic depinde i de un fapt juridic, respectiv de existena
unei mprejurri care s l declaneze.
O astfel de mprejurare poate s depind de voina subiectelor
raportului juridic (aciuni umane) sau s fe independente de aceas-
ta (evenimente).
Aciunile umane se clasifc n aciuni svrite cu intenia de a
produce efecte juridice, adic de a crea, modifca sau a stinge un
raport juridic (acte juridice ncheierea unui contract, nregistra-
rea unei societi etc.) i aciuni svrite fr intenia de a produ-
ce efecte juridice, dar de care legea leag totui producerea unor
asemenea efecte. Faptele juridice pot f la rndul lor fapte juridice
licite (de exemplu crearea unei opere tiinifce care d natere unui
drept de autor) sau fapte juridice ilicite.
Evenimentele reprezint faptele produse n absena oricrei vo-
ine umane, dar crora legea le confer semnifcaie juridic, de pro-
ducerea lor legndu-se naterea unor raporturi juridice. n doctrin,
evenimentele sunt subclasifcate n fapte biologice (naterea, de-
[1]
i. CeterChi, i. CraioVan, Introducere n teoria general a dreptului, Ed. All,
Bucureti, 1998, p. 96.
24 Dreptul afacerilor
cesul, mplinirea unei vrste de ctre persoana fzic) i fapte fzice
(inundaii, cutremure, trsnete, deplasri de pmnt)
[1]
.
2.2. Caracterele raportului juridic de drept al afacerilor
Raportul juridic are caracter social, n sensul c acesta poate f
stabilit doar ntre persoane fzice, ntre persoane juridice sau ntre
persoane fzice i persoane juridice.
Nu toate relaiile sociale sunt raporturi juridice, ntruct nu toate
sunt reglementate de norme juridice. Cu titlu de exemplu, menio-
nm c relaiile religioase, politice, de prietenie sau colegialitate nu
se nscriu n aceast categorie.
Chiar dac este supus normei juridice, raportul juridic i pstrea-
z caracterul social, avnd n vedere c norma juridic are tocmai
rolul de a orienta conduita uman.
Raportul juridic are caracter dublu voliional, ntruct, pe de o
parte, acesta este reglementat de o norm edictat n baza voinei
statului exprimat de organul legiuitor, iar, pe de alt parte, rapor-
tul juridic se nate din voina uneia sau a tuturor prilor, n msura
n care acetia i manifest voina de a da natere, modifca sau
stinge acest raport.
Spre exemplu, un raport juridic avnd ca premis un contract de
vnzare-cumprare se va nate ca urmare a manifestrii exprese,
att a voinei concordante a cumprtorului i a vnztorului, ct i
a voinei statului, exprimat n normele juridice incidente n materie.
Voina prilor trebuie s fe, ns, pe deplin concordant cu voina
statului exprimat n norma de drept.
Raportul juridic de dreptul afacerilor se caracterizeaz prin ace-
ea c prile pot avea o poziie de egalitate juridic, atunci cnd ne
referim la relaii guvernate de normele dreptului privat, n situaiile n
care se ncheie, se modifc sau se desfineaz raporturi de afaceri
(spre exemplu, contracte).
Totodat, ntr-un raport juridic de dreptul afacerilor putem vorbi
despre o poziie de subordonare juridic a prilor, atunci cnd ne
referim la relaiile guvernate de dreptul public, respectiv n cadrul
raporturilor juridice n care una dintre pri este statul sau organele
reprezentative ale acestuia (Ofciul Registrului Comerului, Admi-
nistraia Fiscal etc.).
[1]
S. NECULAESCU, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed. Lumina Lex,
Bucureti, 2001, p. 74.
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 25
Spre exemplu, profesionistul comerciant persoan fzic sau per-
soan juridic nu poate s exploateze legal o ntreprindere sau s-i
nceap activitatea fr a se nscrie n registrul comerului, fr s
se nregistreze fscal i s achite taxele i impozitele generate de
activitatea sa de afaceri.
Tot astfel, raporturi juridice de subordonare se stabilesc ntre
anumite societi comerciale cu statut special i autoriti publice,
administrative, de reglementare, supraveghere i control, nfinate
n domeniile de specialitate, precum Comisia de Supraveghere a
Asigurrilor, care are ca atribuii autorizarea i supravegherea so-
cietilor de asigurri, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, care
este o autoritate competent n domeniul pieei de capital sau Banca
Naional a Romniei.
2.3. Structura raportului juridic de drept al afacerilor
Raportul juridic de drept al afacerilor cuprinde urmtoarele ele-
mente:
Subiectele raporturilor juridice sunt reprezentate de persoanele
titulare de drepturi i obligaii ntre care se stabilesc aceste rapor-
turi. Subiectele pot f persoane fzice (fecare individ) sau persoane
juridice (colective de indivizi, care au o organizare de sine stttoa-
re, un patrimoniu propriu i un scop n acord cu interesele generale
ale societii).
Coninutul raportului juridic este format din ansamblul dreptu-
rilor subiective i al obligaiilor pe care le au subiectele raportului
juridic respectiv.
Obiectul raportului juridic const n conduita prilor, adic n
aciunile sau inaciunile la care sunt ndreptite sau sunt obligate
prile.
2.3.1. Subiectele raportului juridic de drept privat. Subiecte
specifice dreptului afacerilor
2.3.1.1. Categorii de subiecte de drept privat
n cadrul unui raport juridic pot participa dou categorii de su-
biecte de drept: persoanele fzice i persoanele juridice.
Calitatea de persoan fzic o are omul, privit individual, ca titu-
lar de drepturi i obligaii.
26 Dreptul afacerilor
Pe lng acestea, subiecte ale raportului juridic pot f i colectivi-
tile de indivizi, adic persoanele juridice. De exemplu, societile
(foste comerciale) constituite n baza Legii nr. 31/1990 privind soci-
etile, instituiile de stat din domeniul nvmntului sau al culturii,
partidele politice, sindicatele.
Pentru ca o colectivitate de oameni s aib calitatea de persoa-
n juridic, trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele
trei condiii:
a) s aib o organizare de sine stttoare, adic s i se precize-
ze structura intern, modul de alctuire a organelor de conducere,
de administrare i de control, precum i atribuiile acestora, modul
n care ia fin i n care poate f desfinat ca subiect de drept;
b) s aib un patrimoniu propriu, distinct de al persoanelor fzice
ce compun persoana juridic;
c) s aib un scop determinat, licit i moral, n acord cu intere-
sul general, care corespunde obiectului de activitate al persoanei
juridice.
2.3.1.2. Subiecte specifice dreptului afacerilor
Pn la data de 1 octombrie 2011, data intrrii n vigoare a ac-
tualului Cod civil, principalele subiecte de drept al afacerilor erau
comercianii, aa cum erau defnii de art. 7 C. com.
Odat cu intrarea n vigoare a actualului Cod civil, legiuitorul ex-
tinde sfera subiectelor de dreptul afacerilor, principala categorie de
participani la viaa de afaceri find n prezent profesionitii.
n accepiunea art. 3 alin. (2) C. civ., sunt considerai profesio-
niti toi cei care exploateaz o ntreprindere, iar potrivit alin. (3),
constituie exploatarea unei ntreprinderi exercitarea sistematic, de
ctre una sau mai multe persoane, a unei activiti organizate ce
const n producerea, administrarea ori nstrinarea de bunuri sau
n prestarea de servicii, indiferent dac are sau nu un scop lucrativ.
Prin afacere nelegem orice activitate economic organizat sau
ntmpltoare, exercitat n scopul obinerii de proft.
n noiunea de afacere lato sensu intr att afacerile organizate
propriu-zise (ntreprinderile de afaceri), inclusiv anumite ntreprin-
deri ale unor profesioniti necomerciani (liber-profesioniti), dar i
afaceri ocazionale care nu se desfoar n form organizat i cu
caracter de continuitate.
Stricto sensu, prin afacere nelegem numai acele ntreprinderi
economice fcute cu scopul obinerii de proft. Ca urmare, exclu-
dem de aici activitatea organizaiilor neguvernamentale (asociaii
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 27
i fundaii), afacerile ocazionale i, discutabil, ntreprinderile liber-
profesionitilor.
Avnd n vedere difcultatea utilizrii criteriului legal de determi-
nare a sferei profesionitilor, legiuitorul, prin Legea nr. 71/2011 de
aplicare a Codului civil, indic principalele categorii de profesioniti.
Categorii de profesioniti
Avnd n vedere importana identifcrii exacte a profesionitilor,
n art. 8 alin. (1) Legea nr. 71/2011 de aplicare a Codului civil sunt
enumerate exemplifcativ categoriile subsumate noiunii de pro-
fesionist prevzut de art. 3 C. civ.: comercianii, ntreprinztorii,
operatorii economici, precum i orice alte persoane autorizate s
desfoare activiti economice sau profesionale, astfel cum aceste
noiuni sunt prevzute de lege.
Dup cum se observ, legiuitorul romn indic o gam foarte
variat de categorii de profesioniti, sfera profesionitilor avnd un
coninut mult mai larg dect cea a comercianilor.
Cea mai important categorie a profesionitilor este cea a co-
mercianilor, a cror tipologie este indicat de art. 6 din Legea
nr. 71/2011 i art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer-
ului. Din coroborarea acestor texte de lege rezult c sunt consi-
derai comerciani cei care au obligaia de nscriere n registrul co-
merului, i anume: persoanele fzice care exercit comerul cu titlu
de profesiune, individual sau n cadrul unei ntreprinderi individuale
ori familiale, societile (foste comerciale), regiile autonome, socie-
tile cooperatiste, societile i companiile naionale, grupurile de
interes economic cu caracter economic.
Dar profesionitii nu se rezum doar la categoria comerciani-
lor. Un exemplu este dat de profesiile liberale (sau reglementate)
rezervate prin lege persoanelor autorizate s practice asemenea
profesii (avocai, notari, practicieni n insolven, mediatori, medici,
consultani fscali, experi contabili, arhiteci etc.). Aceste profesii i
ocupaii sunt ntreprinderi, iar titularii lor sunt profesioniti, n sen-
sul Codului civil.
n categoria profesionitilor sunt incluse i orice alte persoane
autorizate s desfoare activiti economice sau profesionale, in-
clusiv cele care nu au caracter lucrativ. Ca urmare, se regsesc n
categoria profesionitilor i ntreprinderile care nu au scop lucrativ:
O.N.G.-urile (asociaiile i fundaiile), cluburile sportive, cultele reli-
gioase, societile profesionale cu personalitate juridic, entiti cu
sau fr personalitate juridic ce exercit profesii liberale. Aceste
28 Dreptul afacerilor
entiti pot f angajatori, pot f supuse (majoritatea) procedurii in-
solvenei, pot f subiecte ale dreptului concurenei i ale dreptului
consumatorilor, asemenea unui comerciant.
n categoria profesionitilor sunt incluse nu numai persoanele
fzice sau juridice, ci i anumite entiti fr personalitate juridic,
precum asociaiile n participaie sau grupurile de interes economic,
societile civile fr personalitate juridic.
Sistematiznd cele expuse, profesionitii, titulari de ntreprin-
dere, pot f:
a) persoane fzice care desfoar activiti economice n mod
independent, respectiv comercianii persoane fzice autorizate,
ntreprinztorii din cadrul ntreprinderii individuale i ntreprinztorii
din cadrul ntreprinderii familiile, precum i persoanele care exercit
profesii liberale sau reglementate;
b) persoane juridice de drept privat: societi (foste comerciale),
societi cooperative, regii autonome, societi civile cu personali-
tate juridic;
c) entiti fr personalitate juridic: societile civile fr per-
sonalitate juridic (fonduri de pensii, fonduri de investiii, societi
de avocai, notari, executori judectoreti), grupurile de societi
[1]
.
2.3.1.3. Determinarea, pluralitatea i schimbarea subiectelor
A. Determinarea subiectelor raportului juridic
Individualizarea subiectelor raportului juridic presupune cunoa-
terea sau determinarea prilor participante la un raport juridic.
Majoritatea covritoare a raporturilor juridice care apar n mediul
de afaceri sunt raporturi juridice patrimoniale, adic raporturi care
au un coninut evaluabil n bani, raporturile juridice nepatrimoniale
(al cror coninut nu este evaluabil n bani) find mai rar ntlnite.
Raporturile juridice patrimoniale se clasifc n raporturi juridice
reale i raporturi juridice obligaionale.
Subiectul titular de drepturi se numete subiect activ, iar cel ti-
tular de obligaii se numete subiect pasiv. Subiectul activ n cadrul
unui raport de obligaii mai poart denumirea de creditor, iar subiec-
tul pasiv, cea de debitor sau datornic.
n majoritatea raporturilor juridice, prile sunt determinate, cu-
noscute chiar din momentul stabilirii raportului juridic. Exist ns i
raporturi juridice civile n cadrul crora este individualizat o singur
[1]
M. DUMITRU, Drept civil. Teoria general a contractului profesional, Ed. Institutul
European, Iai, 2011, p. 49.
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 29
parte, i anume subiectul activ. Individualizarea subiectelor rapor-
tului juridic de drept al afacerilor va diferi dup cum raportul juridic
se ncadreaz n una din categoriile anterior amintite.
n cazul raporturilor juridice care au n coninutul lor drepturi ab-
solute un drept real (dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct,
dreptul de servitute, dreptul de superfcie etc.) sau un drept nepa-
trimonial (dreptul la via, dreptul la intimitate, dreptul la demnitate
etc.) este determinat doar subiectul activ al raportului juridic, titu-
larul dreptului subiectiv. Subiectul pasiv (debitorul) n cadrul acestor
raporturi este nedeterminat, find format din toate celelalte persoane
(terii), care i asum obligaia general i negativ de a nu aduce
cu nimic atingere dreptului subiectului activ. Astfel, n cazul unui ra-
port juridic de proprietate este cunoscut doar proprietarul (subiectul
activ), subiectul pasiv, neindividualizat, find format din toate cele-
lalte persoane, care au obligaia de a nu-l stnjeni pe proprietar n
exercitarea dreptului su.
n cazul raporturilor juridice care au n coninutul lor drepturi re-
lative (drepturi de crean), i care se numesc raporturi obligaiona-
le, att subiectul activ (creditorul) ct i subiectul pasiv (debitorul)
sunt determinate. Creditorul poate pretinde debitorului o anumit
conduit concret, adic i poate pretinde s dea, s fac sau s
nu fac ceva, creditorul find ndreptit s obin din partea debi-
torului acel comportament apelnd, n ultim instan, la fora de
constrngere statal.
De exemplu, dac o persoan a mprumutat alteia un lucru, la
termenul stabilit ea are dreptul s pretind persoanei mprumutate
restituirea bunului, mprumuttorul avnd n cadrul acestui raport
juridic civil calitatea de subiect activ (creditor), iar mprumutatul ca-
litatea de subiect pasiv (debitor).
n numeroase raporturi juridice ambele pri sunt titulare att
de drepturi, ct i de obligaii, avnd n acelai timp i calitatea de
creditor i pe aceea de debitor. Astfel, n cazul contractului de vn-
zare-cumprare, creditor este att vnztorul, care are dreptul de
a solicita de la cumprtor plata preului, dar i cumprtorul, care
are dreptul de a solicita vnztorului predarea bunului. De aseme-
nea, ambele pri au calitatea de debitor, vnztorul pentru preda-
rea bunului, iar cumprtorul pentru plata preului.
30 Dreptul afacerilor
B. Pluralitatea subiectelor raportului juridic
Raportul juridic de drept al afacerilor se stabilete n mod obinuit
ntre dou persoane, un creditor i un debitor. Acest raport juridic
poart denumirea de raport juridic simplu.
Raporturile juridice se pot stabili i ntre mai multe persoane,
numindu-se n acest caz raporturi juridice complexe.
Astfel, sunt raporturi juridice n care exist mai muli creditori i
un debitor, situaie n care ne afm n faa unei pluraliti active.
De exemplu, mai multe persoane mprumut o sum de bani unei
alte persoane. n cadrul altor raporturi juridice civile exist mai muli
debitori i un singur creditor, situaie numit pluralitate pasiv. De
exemplu, proprietarul unui imobil l nchiriaz ctre dou persoane.
n sfrit, exist raporturi juridice civile n care sunt i mai muli cre-
ditori i mai muli debitori, caz n care intervine o pluralitate mixt.
a) Pluralitatea subiectelor n cadrul raporturilor juridice reale. n
ceea ce privete raporturile juridice reale, n coninutul crora este
inclus dreptul de proprietate sau celelalte drepturi reale, exist n-
totdeauna o pluralitate pasiv format din toate celelalte persoane
care i asum obligaia general de a nu aduce cu nimic atingere
drepturilor subiectului activ.
Creditor n cadrul acestor raporturi poate f o singur persoan
sau mai multe, existnd aadar i posibilitatea unei pluraliti active.
n cazul existenei unui singur titular al dreptului de proprietate,
proprietatea este exclusiv, iar dac sunt mai muli titulari, propri-
etatea este comun.
Exist trei forme de proprietate comun:
coproprietatea (proprietatea comun pe cote-pri) (art. 634-
666 C. civ.) situaia n care mai multe persoane (numite copropri-
etari) dein n proprietate unul sau mai multe bunuri, fecare dintre
ei avnd o cot-parte ideal i abstract din dreptul de proprietate,
care nu este determinat ns i n substana material a bunului.
Astfel, A i B sunt cumprtorii unei suprafee de teren, fecare
dintre ei find titularul unei cote-pri de 1/2 din dreptul de propri-
etate asupra terenului. Ei nu cunosc efectiv pe care anume parte
din teren o au efectiv n proprietate, aspect ce va f determinat cu
ocazia efecturii partajului.
indiviziunea (art. 1146 C. civ.) este situaia n care exist mai
muli proprietari ai unei mase de bunuri, ai unei universaliti, fecare
dintre ei avnd o parte ideal i abstract din dreptul de proprietate
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 31
asupra universalitii, fr ns ca aceast cot sa fe determinat
n materialitatea ei.
Deosebirea dintre coproprietate i indiviziune const n faptul c
starea de indiviziune privete o mas de bunuri, o universalitate, n
timp ce coproprietatea se poate referi i la un bun determinat. De
exemplu, situaia n care A i B sunt motenitorii legali ai lui C pn
la efectuarea partajului succesoral.
devlmia (proprietatea n devlmie) (art. 667, art. 668
C. civ.) este o form a proprietii comune n care codevlmaii
nu cunosc nici mcar cota-parte ideal i abstract din dreptul de
proprietate ce le aparine i nici bunul sau bunurile ce le revin. Cele
dou elemente (cota-parte din dreptul de proprietate i bunurile
ce le revin corespunztor acesteia) vor f individualizate cu ocazia
efecturii partajului, n raport cu contribuia fecruia la dobndirea
bunurilor comune.
Este cazul proprietii soilor asupra bunurilor comune dobn-
dite n timpul cstoriei n cadrul regimului matrimonial al comuni-
tii legale de bunuri. n prezent, n Romnia soii pot alege s fe
supui, n ceea ce privete bunurile dobndite n timpul cstoriei,
regimului separaiei de bunuri, regimului comunitii convenionale
sau regimului comunitii legale. Opiunea se realizeaz apelnd la
convenia matrimonial, reglementat n premier n Romnia prin
dispoziiile art. 329-338 C. civ.
b) Pluralitatea subiectelor n cadrul raporturilor juridice de obli-
gaii. Raporturile juridice de obligaii cu pluralitate de subiecte pot
f de trei feluri:
1. Raporturile de obligaii conjuncte (divizibile)
[1]
sunt cele care
se stabilesc ntre mai muli creditori (pluralitate activ) sau mai muli
debitori (pluralitate pasiv) i n cadrul crora creana sau datoria
se divide ntre creditori, respectiv ntre debitori. Astfel, dac sunt
mai muli creditori, fecare dintre ei nu poate solicita dect partea
care i se cuvine din crean, iar dac sunt mai muli debitori, fecare
dintre acetia nu poate f obligat dect pentru partea sa de datorie.
De exemplu, dac A i B mprumut lui C suma de 200 lei, feca-
re dintre creditori nu poate solicita i obine de debitor la scaden
[1]
Potrivit art. 1422 C. civ., obligaia este divizibil ntre mai muli debitori atunci
cnd acetia sunt obligai fa de creditor la aceeai prestaie, dar fecare dintre ei
nu poate f constrns la executarea obligaiei dect separat i n limita prii sale din
datorie, respectiv obligaia este divizibil ntre mai muli creditori atunci cnd fecare
dintre acetia nu poate s cear de la debitorul comun dect executarea prii sale
din crean.
32 Dreptul afacerilor
dect suma de 100 lei, n lipsa unei prevederi exprese contrare.
n ipoteza n care A mprumut lui B i C suma de 400 lei, fecare
dintre debitori nu poate f obligat, n lipsa unei prevederi exprese
contrare, s restituie creditorului la scaden dect suma de 200 lei.
Prin art. 1423 C. civ. se instituie prezumia de egalitate: dac
prin lege ori prin contract nu se dispune altfel, debitorii unei obligaii
divizibile sunt inui fa de creditor n pri egale; aceast regul se
aplic, n mod similar, i n privina creditorilor.
Divizibilitatea reprezint regula n cadrul raporturilor de obligaii
cu pluralitate de subiecte, find prezumat prin dispoziiile art. 1424
C. civ. Ea se va aplica n toate situaiile, cu excepia cazurilor n care
se prevede n mod expres c obligaia este solidar sau indivizibil.
2. Raporturile de obligaii solidare reprezint o alt categorie de
raporturi juridice obligaionale cu pluralitate de subiecte. n cadrul
acestora, dac sunt mai muli creditori, fecare dintre ei poate soli-
cita debitorului ntreaga datorie (solidaritate activ), iar plata fcut
unuia dintre creditori, l libereaz pe debitor fa de toi ceilali cre-
ditori solidari. Creditorul care a primit ntreaga crean are obligaia
de a o mpri cu ceilali creditori solidari
[1]
. Solidaritatea activ se
poate nate numai dintr-un act juridic civil
[2]
.
Spre exemplu, A i B creditori i C debitor au prevzut solida-
ritatea activ n contractul de mprumut al sumei de 400 lei. Aceasta
presupune c oricare dintre creditori, fe A, fe B poate solicita debi-
torului C, la scaden, ntreaga sum, de 400 lei. Dac C restituie
ntreaga sum ctre A, el este liberat i fa de B. La rndul su, A
este obligat s mpart cu B suma primit.
n situaia n care n cadrul raporturilor de obligaii solidare sunt
mai muli debitori, creditorul poate solicita oricruia dintre ei plata
ntregii datorii, situaie n care ne afm n prezena solidaritii pa-
sive
[3]
. Plata efectuat de ctre unul dintre debitori i libereaz i pe
ceilali debitori solidari fa de creditor. Cel care a fcut plata are
drept de regres fa de ceilali codebitori, adic are dreptul de a so-
[1]
Conform art. 1434 C. civ., (1) Obligaia solidar confer fecrui creditor
dreptul de a cere executarea ntregii obligaii i de a da chitan liberatorie pentru
tot. (2) Executarea obligaiei n benefciul unuia dintre creditorii solidari l libereaz
pe debitor n privina celorlali creditori solidari.
[2]
Potrivit art. 1435 C. civ., Solidaritatea dintre creditori nu exist dect dac
este stipulat n mod expres.
[3]
Art. 1443 C. civ. prevede c Obligaia este solidar ntre debitori atunci cnd
toi sunt obligai la aceeai prestaie, astfel nct fecare poate s fe inut separat
pentru ntreaga obligaie, iar executarea acesteia de ctre unul dintre codebitori i
libereaz pe ceilali fa de creditor.
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 33
licita celorlali debitori solidari (codebitori) partea datorat de fecare
dintre ei. Obligaia celorlali debitori fa de debitorul care a pltit
integral datoria este divizibil, i nu solidar. Altfel spus, debitorul
care a efectuat plata nu se bucur de solidaritate n raport cu ceilali
codebitori. Solidaritatea exist numai n raporturile dintre creditor i
codebitorii solidari. Odat efectuat plata, solidaritatea se sparge,
ntre creditori obligaia devenind divizibil. Spre deosebire de soli-
daritatea activ, care poate lua natere numai dintr-un act juridic,
solidaritatea pasiv poate izvor fe dintr-un act juridic (caz n care
trebuie prevzut n mod expres), fe din lege
[1]
.
Astfel, dac A mprumut lui B, C, D suma de 600 lei, A poate
solicita oricruia dintre debitori restituirea ntregii sume de 600 lei.
Dac B restituie ntreaga sum de bani, i libereaz fa de A i pe
C i pe D. ns B, care a restituit integral suma mprumutat, poate
solicita i obine de la C, respectiv D, doar cte 200 lei de la fecare.
El nu poate obine de la C sau de la D ntreaga sum de 400 de lei
pe care a pltit-o n plus fa de ceea ce datora el. Cu alte cuvinte,
el nu se mai bucur de solidaritate n raport cu C i D. Altfel spus,
B are drept de regres mpotriva lui C, respectiv lui D, doar pentru
200 de lei de la fecare.
3. Raporturile de obligaii indivizibile sunt raporturile n cadrul
crora nici creanele i nici datoriile nu pot f mprite ntre credi-
tori (indivizibilitate activ) sau ntre debitori (indivizibilitate pasiv),
avnd n vedere fe natura obiectului obligaiei, fe voina prilor.
Indivizibilitatea poate f:
natural cnd imposibilitatea de mprire deriv din natura
obiectului. n aceast situaie, oricare ar f numrul de creditori sau
de debitori, fecare creditor poate solicita oricruia dintre debitori
doar plata integral a datoriei
[2]
. Executarea integral a prestaiei de
ctre unul dintre debitori i elibereaz pe toi ceilali debitori.
De exemplu, B i C se oblig fa de A s-i predea un automo-
bil. Natura bunului i mpiedic pe debitori s predea, fecare dintre
[1]
Art. 1445 C. civ. stabilete c Solidaritatea dintre debitori nu se prezum;
ea nu exist dect atunci cnd este stipulat expres de pri ori este prevzut de
lege.
[2]
Potrivit art. 1425 C. civ., (1) Obligaia indivizibil nu se divide ntre debitori,
ntre creditori i nici ntre motenitorii acestora. (2) Fiecare dintre debitori sau dintre
motenitorii acestora poate f constrns separat la executarea ntregii obligaii i,
respectiv, fecare dintre creditori sau dintre motenitorii acestora poate cere exe-
cutarea integral.
34 Dreptul afacerilor
ei, cte 1/2 din automobil, ceea ce nseamn c A poate solicita
predarea automobilului de la oricare dintre B i C.
convenional n cazul n care, dei obiectul obligaiei este
divizibil prin natura lui, prile convin ca obligaia s fe executat
ca una indivizibil. Astfel, dac A i B se oblig fa de C s predea
o suprafa de teren, dei bunul este divizibil, prile pot stabili prin
convenie ca C s poat solicita oricruia dintre A i B predarea n-
tregii suprafee de teren.
C. Schimbarea subiectelor raportului juridic
n ceea ce privete raporturile nepatrimoniale, schimbarea su-
biectelor nu este posibil, pe de o parte, deoarece subiectul activ
nu poate nstrina drepturile sale personale nepatrimoniale (ele f-
ind inalienabile), iar pe de alt parte, n cadrul acestor raporturi,
subiectul pasiv este format din toate celelalte persoane, adic nu
este determinat.
n privina raporturilor patrimoniale care au n coninutul lor drep-
turi reale, poate f schimbat doar subiectul activ, subiectul pasiv f-
ind nedeterminat. n cadrul acestor raporturi, subiectul activ poate
f schimbat prin diferite moduri de transmitere a drepturilor reale:
succe siunea, convenia, tradiiunea, accesiunea, prescripia achi-
zitiv (uzucapiunea), legea i ocupaiune, precum i prin hotrre
judectoreasc, atunci cnd ea este translativ de proprietate prin
ea nsi.
n ceea ce privete raporturile patrimoniale care au n coninutul
lor drepturi de crean, poate f schimbat att subiectul activ, ct i
subiectul pasiv.
n cazul subiectelor persoane fzice, subiectul activ (creditorul)
poate f schimbat prin urmtoarele operaiuni juridice, prevzute
de Codul civil:
a) cesiunea de crean (art. 1566-1592 C. civ.) reprezint con-
venia prin care creditorul cedent transmite, cu titlu oneros sau cu
titlu gratuit, cesionarului o crean mpotriva unui ter. n urma ce-
siunii, locul creditorului iniial, cedentul, este luat de cesionar. Ce-
sionarul dobndete creana aa cum aceasta era anterior cesiunii:
creana transmis i pstreaz natura, valoarea, garaniile i toate
celelalte accesorii;
b) subrogaia (art. 1593-1598 C. civ.). Persoana care pltete
n locul debitorului poate f subrogat n drepturile creditorului pltit.
Persoana care a efectuat plata nlocuiete creditorul iniial, fr ns
a putea dobndi mai multe drepturi dect avea acesta;
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 35
c) novaia prin schimbarea de creditor [art. 1609 alin. (3) C. civ.].
Novaia are loc atunci cnd, ca efect al unui contract nou, un alt
creditor este substituit celui iniial, fa de care debitorul este liberat,
stingndu-se astfel obligaia veche;
d) motenirea.
Subiectul pasiv (debitorul) poate f schimbat prin urmtoarele
operaiuni juridice:
a) novaia prin schimbare de debitor are loc atunci cnd un debi-
tor nou l nlocuiete pe cel iniial, care este liberat de creditor, stin-
gndu-se astfel obligaia iniial. n acest caz, novaia poate opera
fr consimmntul debitorului iniial [art. 1609 alin. (2) C. civ.];
b) preluarea datoriei;
c) motenirea.
n cazul subiectelor persoane juridice, att subiectul activ, ct
i subiectul pasiv pot f schimbate prin reorganizare, adic prin co-
masare, divizare sau transformare.
2.3.1.4. Capacitatea subiectelor raportului juridic
Pentru a putea participa la raporturile juridice, persoanele fzice
i persoanele juridice trebuie s posede capacitate, care exprim
calitatea persoanelor fzice i a persoanelor juridice de a f subiecte
ale raporturilor juridice.
Potrivit art. 28 alin. (1) C. civ., capacitatea civil este recunos-
cut tuturor persoanelor. Astfel, se confer finei umane calitatea
de a f subiect de drept.
A. Capacitatea persoanei fzice
Capacitatea este format din capacitatea de folosin i capa-
citatea de exerciiu.
Capacitatea de folosin a persoanei fzice este defnit ca find
aptitudinea unei persoane de a avea drepturi i obligaii. Este o ca-
litate a tuturor persoanelor.
Durata capacitii de folosin este stabilit n art. 35 C. civ., po-
trivit cruia capacitatea de folosin ncepe de la naterea persoanei
i nceteaz odat cu moartea acesteia.
De la regula dobndirii capacitii de folosin din momentul na-
terii exist o excepie prevzut de dispoziiile art. 36 C. civ., potrivit
cruia drepturile copilului sunt recunoscute de la concepie, ns
numai dac el se nate viu.
Ca urmare, copilul conceput, dar nenscut, este chemat la mo-
tenirea tatlui su, dac acesta a ncetat din via naintea naterii
36 Dreptul afacerilor
copilului. Timpul legal al concepiunii este intervalul de timp cuprins
ntre a trei suta i a o sut optzecea zi dinaintea naterii copilului.
Copilul conceput poate dobndi capacitate de folosin antici-
pat numai dac sunt ntrunite n mod cumulativ urmtoarele dou
condiii:
copilul s se nasc viu;
s fe vorba de drepturi, nu i de obligaii.
Capacitatea de folosin a persoanei fzice nceteaz n momen-
tul decesului sau n momentul rmnerii defnitive a hotrrii de de-
clarare judectoreasc a morii (n situaia n care moartea biologic
a persoanei nu poate f constatat).
Capacitatea de exerciiu a persoanei fzice este aptitudinea aces-
teia de a-i exercita drepturile i de a-i asuma obligaii, personal i
singur, ncheind acte juridice civile.
Capacitatea deplin de exerciiu se dobndete n momentul n
care persoana fzic devine major, adic la mplinirea vrstei de
18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul (de sex masculin sau feminin,
fr distincie) care a mplinit vrsta de 16 ani se poate cstori
n temeiul unui aviz medical, cu ncuviinarea prinilor si sau,
dup caz, a tutorelui i cu autorizarea instanei de tutel n a crei
circumscripie minorul i are domiciliul. Astfel, prin cstoria la
vrsta de 16 ani, minorii dobndesc anticipat capacitate deplin
de exerciiu.
Actualul Cod civil reglementeaz i capacitatea de exerciiu an-
ticipat prin emanciparea persoanei. Pentru motive temeinice, in-
stana de judecat (de tutel) poate recunoate minorului care a
mplinit vrsta de 16 ani capacitatea deplin de exerciiu.
Minorii cu vrsta cuprins ntre 14-18 ani au capacitate de exerci-
iu restrns. Ei pot participa personal la ncheierea actelor juridice,
ns nu le pot ncheia dect cu ncuviinarea prealabil a prinilor,
sau, dup caz, a tutorelui sau a curatorului special, iar n cazurile
prevzute de lege, i cu autorizarea instanei de tutel. Minorul cu
capacitate de exerciiu restrns poate face singur acte de conser-
vare, acte de administrare care nu l prejudiciaz, precum i acte
de dispoziie de mic valoare, cu caracter curent i care se execut
la data ncheierii lor.
Sunt lipsii de capacitate de exerciiu: minorii care nu au mplinit
vrsta de 14 ani i interziii judectoreti. Deoarece aceste persoa-
ne au capacitate de folosin, dar nu i pot exercita drepturile i
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 37
nu i pot asuma obligaiile, actele juridice sunt ncheiate n numele
lor de reprezentanii lor legali (prini, tutore sau curator special).
Capacitatea de exerciiu a persoanei fzice nceteaz n urm-
toarele situaii:
deces sau declarare judectoreasc a morii (moment n care
nceteaz i capacitatea de folosin);
punerea sub interdicie judectoreasc;
anularea cstoriei ncheiate nainte de mplinirea vrstei de 18
ani, nu i pentru minorul de bun-credin, conform art. 39 alin. (2)
C. civ.
Capacitatea delictual a persoanei fzice. Capacitatea delictual
reprezint aptitudinea persoanei fzice de a rspunde pentru faptele
sale ilicite, prin care cauzeaz altora prejudicii.
Aa cum prevede Codul civil, orice persoan are ndatorirea s
respecte regulile de conduit pe care legea sau obiceiul locului le
impune i s nu aduc atingere, prin aciunile ori inaciunile sale,
drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
Cel care, avnd discernmnt, ncalc aceast ndatorire, rs-
punde de toate prejudiciile cauzate, find obligat s le repare integral.
n cazurile anume prevzute de lege, o persoan este obligat
s repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele
afate sub paza sa, precum i de ruina edifciului.
Potrivit art. 1366 C. civ., minorul care nu a mplinit vrsta de 14
ani sau persoana pus sub interdicie judectoreasc nu rspunde
de prejudiciul cauzat, dac nu se dovedete discernmntul su la
data svririi faptei. Minorul care a mplinit vrsta de 14 ani rs-
punde de prejudiciul cauzat, n afar de cazul n care dovedete c
a fost lipsit de discernmnt la data svririi faptei.
B. Capacitatea persoanei juridice
Capacitatea de folosin a persoanei juridice reprezint aptitu-
dinea acesteia de a avea drepturi i obligaii.
n ceea ce privete nceputul capacitii de folosin a persoa-
nei juridice, potrivit art. 205 C. civ., persoanele juridice supuse n-
registrrii dobndesc capacitate de folosin de la data la care sunt
nregistrate. Celelalte persoane juridice (nesupuse nregistrrii) do-
bndesc capacitate de folosin din momente diferite, n funcie de
modul lor de nfinare: de la data actului de nfinare, de la data
autorizrii constituirii lor sau de la data ndeplinirii oricrei alte ce-
rine prevzute de lege.
38 Dreptul afacerilor
Pentru persoana juridic capacitatea anticipat de folosin se
dobndete, nainte de data nregistrrii sau de data ndeplinirii altor
cerine ale legii, i anume chiar de la data actului de nfinare, ns
numai pentru drepturile i obligaiile necesare pentru a lua fin n
mod valabil.
Ca o excepie, dac prin lege nu se dispune altfel, orice persoa-
n juridic poate primi liberaliti n condiiile dreptului comun, de
la data actului de nfinare sau, n cazul fundaiilor testamentare,
din momentul deschiderii motenirii testatorului, chiar i n cazul n
care liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoana juridic s
ia fin n mod legal.
Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice const n aptitudi-
nea acesteia de a-i exercita drepturile i de a-i asuma obligaii,
ncheind acte juridice prin organele sale de administrare.
Referitor la nceputul capacitii de exerciiu a persoanei juridice,
art. 209 C. civ. prevede c persoana juridic i exercit drepturile
i i ndeplinete obligaiile prin organele sale de administrare, de
la data constituirii lor.
Capacitatea de exerciiu a persoanei juridice nceteaz n mo-
mentul ncetrii existenei acestui subiect de drept, prin constata-
rea ori declararea nulitii, prin fuziune, divizare total, transforma-
re, dizolvare sau desfinare ori printr-un alt mod prevzut de actul
constitutiv sau de lege.
2.3.2. Coninutul raportului juridic
Coninutul raportului juridic cuprinde ansamblul drepturilor su-
biective i al obligaiilor care aparin subiectelor participante la ra-
portul juridic.
Drepturile subiective formeaz latura activ a coninutului rapor-
tului juridic, iar obligaiile alctuiesc latura pasiv a acestuia.
Orice persoan fzic sau persoan juridic este titular a unui
patrimoniu care include toate drepturile i datoriile ce pot f evaluate
n bani i aparin acesteia.
2.3.2.1. Drepturile subiective
Dreptul subiectiv civil este prerogativa recunoscut de lege su-
biectului activ de a avea o anumit conduit sau de a pretinde su-
biectului pasiv o anumit conduit (s dea, s fac sau s nu fac
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 39
ceva) i de a apela, n caz de nevoie, la fora de constrngere a
statului
[1]
.
Dreptul subiectiv constituie conceptul-cheie prin care se rea-
lizeaz trecerea de la identic, la similar pentru alctuirea unui
ansamblu juridic, coerent i efcient
[2]
. Totodat, dreptul subiectiv
reprezint mijlocul tehnic prin care starea de fapt este convertit n
stare de drept
[3]
.
Drepturile subiective se clasifc n:
A. Drepturi subiective civile absolute i drepturi subiective
civile relative
Aceast clasifcare este ntemeiat pe criteriul gradului de opo-
zabilitate i dup cum titularul unui drept i-l poate realiza sau nu
singur.
Dreptul subiectiv civil absolut este dreptul n virtutea cruia
titularul poate avea o anumit conduit fr a avea nevoie de con-
cursul unei alte persoane pentru a-l exercita (de exemplu: dreptul
la via, dreptul de proprietate, dreptul la nume) i are urmtoarele
caractere:
subiectul activ poate f o persoan sau mai multe persoane
determinate, n timp ce subiectul pasiv este nedeterminat n mo-
mentul stabilirii raportului juridic (find vorba despre toate celelalte
persoane), el individualizndu-se n momentul n care dreptul ab-
solut este nclcat;
dreptul absolut poate f invocat fa de toate celelalte persoa-
ne, opozabilitate numit erga omnes;
obligaia corelativ a subiectului pasiv, constituit din toate ce-
lelalte persoane, este o obligaie general de abinere, respectiv de
a nu face nimic care s-l mpiedice pe titular n exercitarea drep-
tului su.
Dreptul subiectiv civil relativ este dreptul n virtutea cruia ti-
tularul subiectul activ poate pretinde subiectului pasiv o conduit
determinat s dea, s fac sau s nu fac ceva, conduit fr
[1]
A se vedea S. popeSCu, Teoria general a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucu-
reti, 2000, p. 234; L. BARAC, Teoria general a dreptului, Ed. Maria, Reia, 1994,
p. 71; gh. BoBo, Teoria general a statului i dreptului, Ed. Didactic i Pedagogi-
c, Bucureti, 1983, p. 223; i. hum, Introducere n studiul dreptului, Ed. Fundaiei
Chemarea, Iai, 1993, p. 93.
[2]
FR. GENY, Science et technique en droit priv positif, tom I, Paris, 1922, p. 157.
[3]
t. ionaCu, e.a. BaraSCh, Despre relativa independen a unor aspecte ale
formei n drept, S.C.J. 1964, nr. 2, p. 180.
40 Dreptul afacerilor
de care dreptul su nu se poate realiza (de exemplu: drepturile care
izvorsc din contractele civile) i are urmtoarele caractere:
subiectul pasiv este determinat;
este opozabil doar prilor participante i succesorilor lor, opo-
zabilitate numit inter partes;
obligaia corelativ a subiectului pasiv difer de la un raport
juridic la altul i poate consta, dup caz, ntr-o aciune (a da sau a
face) sau ntr-o inaciune (a nu face ceva).
B. Drepturi subiective civile patrimoniale i drepturi subiec-
tive civile nepatrimoniale
Aceast clasifcare folosete drept criteriu natura coninutului
drepturilor.
Dreptul subiectiv civil patrimonial este acel drept care are un
coninut economic, evaluabil n bani (de exemplu: dreptul de propri-
etate, drepturile care izvorsc din contractele civile sau din faptele
ilicite cauzatoare de prejudicii).
Dintre aceste drepturi, unele sunt absolute i sunt opozabile erga
omnes (de exemplu, dreptul de proprietate), iar altele sunt relative i
sunt opozabile inter partes (drepturile izvorte din contractele civile).
Folosind drept criteriu natura obligaiei i efectele drepturilor pa-
trimoniale, acestea se mpart n:
drepturi reale (jus in re) drepturi n virtutea crora titularul i
poate exercita n mod direct prerogativele asupra unui lucru deter-
minat, fr intervenia unei alte persoane. Drepturile reale fac parte
din categoria drepturilor absolute;
drepturi de crean (jus ad personam) drepturi n virtutea
crora subiectul activ (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv
(debitorului) s dea, s fac sau s nu fac ceva.
Drepturile reale sunt expres i limitativ prevzute de lege, n
timp ce drepturile de crean sunt nelimitate ca numr. Astfel, n
art. 551 C. civ. sunt enumerate drepturile reale: dreptul de proprie-
tate, dreptul de superfcie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul
de abitaie, dreptul de servitute, dreptul de administrare, dreptul de
concesiune, dreptul de folosin, drepturile reale de garanie i alte
drepturi crora legea le recunoate acest caracter.
Dac dreptul real este un drept absolut, opozabil erga omnes,
dreptul de crean este un drept relativ, opozabil inter partes. n
cazul drepturilor reale, titularul i poate exercita dreptul asupra
bunului n mod direct, fr concursul unei alte persoane, iar n ca-
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 41
zul drepturilor de crean, titularul nu i poate realiza dreptul fr
intervenia unei alte persoane.
n cazul drepturilor reale, doar subiectul activ este determinat,
cel pasiv find format din toate celelalte persoane, n timp ce n cazul
drepturilor de crean att subiectul activ (creditorul), ct i subiec-
tul pasiv (debitorul) sunt determinate chiar din momentul naterii
raportului juridic.
Drepturilor reale le corespunde o obligaie general a tuturor ce-
lorlalte persoane de a nu le aduce vreo atingere, iar drepturilor de
crean le corespund obligaii mai complexe, de a da, a face sau
a nu face ceva.
Dreptul subiectiv civil nepatrimonial este dreptul strns legat
de existena i individualitatea persoanei, fr un coninut economic
i neevaluabil n bani. n aceast categorie intr:
drepturi care privesc existena i integritatea fzic sau moral
a persoanei (dreptul la via, sntate, onoare, reputaie, familie,
demnitate etc.);
drepturi privind individualizarea persoanei fzice i juridice (de
exemplu: dreptul la nume, dreptul la domiciliu, la stare civil, dreptul
la denumire, dreptul la sediu);
drepturi privind creaia intelectual (de exemplu: drepturile
de autor i drepturile conexe, dreptul de inventator, dreptul asupra
programelor de calculator, dreptul asupra desenelor i modelelor
industriale).
Toate drepturile numite nepatrimoniale au i o latur patrimoni-
al, mai mult sau mai puin pregnant, n funcie de natura dreptului
respectiv. Astfel, valorifcarea unei opere literare sau tiinifce, prin
publicarea acesteia, d natere unei remuneraii. Obinerea unui
brevet de invenie sau inovaie d natere unui drept la recompen-
s. Din nclcarea drepturilor personale nepatrimoniale ale unei
persoane izvorsc nu numai prejudicii morale, dar i patrimoniale.
De exemplu, nclcarea dreptului la libertate sau integritate fzic
al unei persoane d natere la dreptul de a solicita ncetarea ncl-
crii acestui drept pentru viitor, dar i la un drept la despgubire.
C. Drepturi subiective civile principale i drepturi subiecti-
ve civile accesorii
Aceast clasifcare a drepturilor subiective civile se face dup
criteriul dependenei dintre drepturi n exercitarea lor.
Dreptul subiectiv civil principal este dreptul care are o exis-
ten de sine stttoare, independent de existena altor drepturi.
42 Dreptul afacerilor
Dreptul subiectiv civil accesoriu este dreptul care nu are o
existen de sine stttoare, soarta sa find dependent de soarta
dreptului principal pe lng care exist.
Aceast clasifcare are la baz principiul potrivit cruia acceso-
riul urmeaz principalul (accesorium sequitur principale) i se re-
fer doar la drepturile patrimoniale i n principal, dar nu numai, la
drepturile reale.
Dreptul real principal este acel drept care are o existen de
sine stttoare, independent de existena altor drepturi reale sau
de crean.
Sunt drepturi reale principale:
a) Dreptul de proprietate sub ambele sale forme dreptul de
proprietate public (avnd ca titulari statul i unitile administrativ-
teritoriale) i dreptul de proprietate privat (avnd ca titulari persoa-
nele fzice, persoanele juridice, statul i unitile administrativ-
teritoriale).
Titularul unui drept de proprietate are trei prerogative: jus uten-
di (usus) dreptul de a se folosi de bunul afat n proprietatea sa,
jus fruendi (fructus) dreptul de a-i culege fructele i jus abutendi
(abusus) dreptul de a dispune de bunul respectiv.
b) Dezmembrmintele dreptului de proprietate, care sunt:
dreptul de uzufruct dreptul real ce confer titularului prero-
gativa folosinei i a culegerii fructelor unor bunuri afate n proprie-
tatea altei persoane, ntocmai ca proprietarul, cu obligaia de a le
conserva substana;
dreptul de uz dreptul real ce confer titularului prerogativa
folosinei i a culegerii fructelor naturale i industriale unui bun afat
n proprietatea altei persoane, doar pentru necesitile sale i ale
familiei;
dreptul de abitaie dreptul real ce confer titularului prerogati-
va folosinei unei locuine afate n proprietatea altei persoane. Drep-
tul de abitaie este practic un drept de uz ce are ca obiect o locuin;
dreptul de servitute dreptul real ce confer titularului unui
drept de proprietate asupra unui bun imobil (numit fond dominant)
prerogativa folosinei unui alt imobil (numit fond aservit) afat n pro-
prietatea altei persoane (de exemplu: servitutea de trecere). Servitu-
tea este defnit de Codul civil ca o sarcin care greveaz un imobil,
pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar;
dreptul de superfcie dreptul real ce const n dreptul de a
avea sau de a edifca o construcie pe terenul altuia, deasupra ori
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 43
n subsolul acelui teren, asupra cruia superfciarul dobndete un
drept de folosin.
c) Drepturile reale corespunztoare proprietii publice, care sunt
urmtoarele:
dreptul de administrare, care aparine regiilor autonome sau,
dup caz, autoritilor administraiei publice centrale sau locale i
altor instituii publice de interes naional, judeean ori local.
dreptul de concesiune prin care concesionarul are dreptul i,
n acelai timp, obligaia de exploatare a bunului, n schimbul unei
redevene i pentru o durat determinat, cu respectarea condiiilor
prevzute de lege i a contractului de concesiune;
dreptul de folosin cu titlu gratuit care se acord, cu titlu gra-
tuit, pe termen limitat, n favoarea instituiilor de utilitate public;
dreptul de preempiune n virtutea cruia titularul dreptului de
preempiune, numit preemptor, poate s cumpere cu prioritate un
bun. Vnzarea bunului cu privire la care exist un drept de pre-
empiune legal sau convenional se poate face ctre un ter numai
sub condiia suspensiv a neexercitrii dreptului de preempiune
de ctre preemptor.
Dreptul real accesoriu este dreptul ce are ca scop garantarea
unui drept de crean, existena sa depinznd de existena dreptului
pe care l garanteaz.
Sunt drepturi reale accesorii urmtoarele:
a) Dreptul de ipotec drept real asupra bunurilor mobile sau
imobile afectate executrii unei obligaii, prin care se garanteaz
obligaia debitorului fa de creditor i nu presupune deposedarea
debitorului. Ipotecile pot f legale sau convenionale.
Contractul de ipotec imobiliar se ncheie n form autentic de
ctre notarul public, sub sanciunea nulitii absolute. Ipoteca asu-
pra unui bun imobil se constituie prin nscriere n cartea funciar.
Contractul prin care se constituie o ipotec mobiliar se nche-
ie n form autentic sau sub semntur privat, sub sanciunea
nulitii absolute.
b) Dreptul de gaj drept de garanie real mobiliar, prin care se
garanteaz obligaia debitorului fa de creditor i presupune remi-
terea bunului mobil al debitorului ctre creditor. Gajul poate avea ca
obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile emise n form
materializat i se constituie prin remiterea bunului sau titlului ctre
creditor sau, dup caz, prin pstrarea acestuia de ctre creditor, cu
consimmntul debitorului, n scopul garantrii creanei.
44 Dreptul afacerilor
Publicitatea gajului bunurilor mobile corporale se realizeaz fe
prin deposedarea debitorului, fe prin nscrierea gajului la Arhiva
Electronic de Garanii Reale Mobiliare.
c) Privilegiul drept conferit unui creditor, decurgnd din cali-
tatea creanei sale, de a f preferat celorlali creditori ai debitorului,
chiar dac acetia sunt ipotecari.
Privilegiul este preferina acordat de lege unui creditor n con-
siderarea creanei sale, opozabil terilor fr s fe necesar n-
scrierea lor n registrele de publicitate, dac prin lege nu se preve-
de altfel. Creditorul privilegiat este preferat celorlali creditori, chiar
dac drepturile acestora s-au nscut ori au fost nscrise mai nainte.
d) Dreptul de retenie drept n virtutea cruia deintorul unui
bun mobil sau imobil proprietatea altei persoane are posibilita-
tea de a nu-l restitui proprietarului, pn cnd acesta nu-i satisface
creana n legtur cu bunul respectiv.
Cel care este dator s remit sau s restituie un bun poate s
l rein ct timp creditorul nu i execut obligaia sa izvort din
acelai raport de drept sau, dup caz, att timp ct creditorul nu l
despgubete pentru cheltuielile necesare i utile pe care le-a fcut
pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.
Prin lege se pot stabili i alte situaii n care o persoan poate exer-
cita un drept de retenie.
Clasifcarea drepturilor subiective civile n principale i accesorii
se poate aplica i drepturilor de crean.
Sunt drepturi de crean accesorii acele drepturi care nu au o
existen de sine stttoare, precum:
a) dreptul creditorului de a pretinde debitorului dobnda aferent
(dreptul accesoriu) unei creane (dreptul principal);
b) dreptul de a pretinde penalitile care are au ca izvor clauza
penal;
c) dreptul de a pretinde arvun;
d) dreptul subiectiv care are ca izvor fdeiusiunea.
2.3.2.2. Obligaia civil
A. Noiune
La fel ca unele coduri civile moderne, vechiul Cod civil nu de-
fnea obligaia civil. Actualul Cod civil defnete obligaia n textul
art. 1164: Obligaia este o legtur de drept n virtutea creia de-
bitorul este inut s procure o prestaie creditorului, iar acesta are
dreptul s obin prestaia datorat.
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 45
Reprezentnd opusul dreptului subiectiv, obligaia juridic poate
f defnit ca find ndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic
de a avea o anumit conduit corespunztoare dreptului subiectiv
corelativ constnd n a da, a face sau a nu face ceva i care poate
f impus, la nevoie, prin fora de constrngere a statului
[1]
.
O obligaie poate f neleas ca o legtur juridic, o realitate
relaional, un raport juridic ntre doi subieci distinci de drept. Cel
care este inut de obligaie, respectiv persoana care datoreaz un
anumit comportament juridic, se numete debitor. Cel care bene-
fciaz de obligaie, avnd dreptul corelativ de a cere debitorului
comportamentul la care s-a ndatorat, se numete creditor. Acesta
acord credit debitorului, are ncredere n persoana debitorului c
va executa ceea ce a promis.
Din punctul de vedere al creditorului, obligaia se prezint ca un
drept subiectiv numit crean. Din perspectiva debitorului obligaia,
relaia dintre ei, apare ca o datorie. Deci, din perspectiva exclusiv
a fecruia din cele dou subiecte, obligaia apare simultan ca un
drept, respectiv ca o datorie. Unul dintre subiectele obligaiei, debi-
torul, este inut, dator sau obligat la o anumit prestaie concret al
crei benefciar este cellalt subiect al obligaiei, creditorul.
Comportamentul datorat este unul concret, n sensul c debitorul
trebuie s fac ceva anume, determinat pentru creditor: s dea, s
fac sau s nu fac ceva precis determinat.
Creana face parte din activul patrimonial al creditorului, iar da-
toria debitorului i crete pasivul patrimonial. Deci raportul obligai-
onal este o legtur juridic ntre dou patrimonii. Orice obligaie,
indiferent de prestaia care constituie obiectul ei concret, poate f
evaluat n bani.
Sensurile cuvntului obligaie
n prezent, termenul de obligaie are mai multe sensuri.
Astfel, prin obligaie se nelege raportul juridic civil (obligaional)
n temeiul cruia una dintre pri, numit creditor, pretinde celeilalte
pri, numit debitor, s dea, s fac sau s nu fac ceva, i care
este ndatorat s execute prestaia datorat sub sanciunea con-
strngerii de ctre stat. Deci, din perspectiva creditorului, raportul
obligaional este un drept subiectiv patrimonial, respectiv o crean.
[1]
A se vedea S. popeSCu, op. cit., p. 242; L. BARAC, op. cit., p. 72, GH. BELEIU,
Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2001, p. 87.
46 Dreptul afacerilor
Obligaia mai poate desemna datoria pe care o are debitorul, n
cadrul unui raport juridic de obligaii, de a svri fa de creditor o
prestaie determinat (a da, a face, a nu face), prestaie care con-
stituie obiectul dreptului de crean al creditorului. Din acest unghi
ea reprezint o datorie, un debit i refect latura pasiv a obligaiei.
Prin obligaie mai nelegem nscrisul constatator al existenei
coninutului unui raport juridic obligaional, destinat a servi ca mij-
loc de dovad a acestuia. Termenul consacrat i ncetenit este
cel vechi, de obligaiune, care este forma arhaic pentru obligaie.
Dar n jargonul juridic de astzi obligaiunea desemneaz un titlu
de valoare emis de anumite societi comerciale, n schimbul unor
sume de bani de la teri mprumutai. Deci, obligaiunea reprezin-
t o crean special, rezultat din mprumutul luat de o societate
comercial.
Cuvntul obligaie mai desemneaz ns i alte obligaii dect
cele de natur civil (obligaii morale, obligaia de a satisface ser-
viciul militar etc.).
B. Clasifcarea obligaiilor
1. Dup obiectul lor, obligaiile se subdivid n:
Obligaia de a da const n ndatorirea debitorului de a trans-
fera sau de a constitui, n folosul creditorului, un drept real asupra
unui bun (proprietar, uzufructuar etc.);
Obligaia de a face este ndatorirea debitorului de a svri
anumite fapte, aciuni, lucrri sau servicii. Este o conduit pozitiv
care nu este o prestaie de a da. Aceast obligaie poate f instan-
tanee, cnd se execut dintr-o dat (de exemplu: restituirea bunului
mprumutat) sau succesiv, adic se execut n timp (de exemplu:
ntreinerea unei persoane);
Obligaia de a nu face const n ndatorirea debitorului de a se
abine de la svrirea unuia sau mai multor acte sau fapte deter-
minate, la care ar f fost ndreptit n lipsa angajamentului asumat
(de exemplu: vnztorul este obligat s nu tulbure posesia cump-
rtorului, obligaia de a nu face public opera o anumit perioad
de timp, obligaia vnztorului unui fond de comer de a nu deschi-
de o nou afacere identic cu cea nstrinat n aceeai localitate
sau n acelai cartier).
2. Dup obiectul prestaiei, obligaiile se subdivid n:
Obligaii de rezultat (determinate) sunt acele obligaii n care
debitorul este inut s procure creditorului un anumit rezultat, s
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 47
realizeze un scop determinat. Potrivit art. 1481 alin. (1) C. civ., n
cazul obligaiei de rezultat, debitorul este inut s procure credito-
rului rezultatul promis. De exemplu, sunt considerate obligaii de
rezultat: obligaia cruului de a transporta marfa la destinaie sau
de a transporta o persoan sntoas i nevtmat ntr-un anu-
mit loc; obligaia de a restitui bunul mprumutat la termen; obligaia
constructorului de a edifca o anumit construcie; obligaia antre-
prenorului de a preda o lucrare contractat;
Obligaii de mijloace (de diligen). Potrivit art. 1482 alin. (2)
C. civ., n cazul obligaiilor de mijloace, debitorul este inut s fo-
loseasc toate mijloacele necesare pentru atingerea rezultatului
promis. Obligaia de mijloace sau diligen este obligaia n care
debitorul este inut s depun diligenele i s manifeste strdania
pe care o reclam urmrirea unui anumit scop sau obinerea unui
rezultat, fr ca nsui rezultatul urmrit s constituie obiectivul obli-
gaiei sale (de exemplu, obligaia medicului de a trata un bolnav n
scopul nsntoirii; obligaia profesorului de a pregti un elev n ve-
derea unui examen, obligaia avocatului de a pune n valoare toate
diligenele i cunotinele pentru a ctiga procesul etc.). Debitorul
nu garanteaz creditorului c rezultatul urmrit va f obinut, aa
cum se ntmpl n cazul obligaiilor de rezultat, ci c n caz con-
trar i va repara prejudiciul cauzat. Pentru ca debitorul s rspund
contractual, creditorul trebuie s fac dovada c debitorul este n
culpa de a nu f depus diligenele necesare i de a nu f folosit mij-
loacele adecvate care ar f putut duce la obinerea acelui rezultat.
3. Dup izvorul lor. Obligaiile izvorsc din contract, act unilateral,
gestiunea de afaceri, mbogirea fr just cauz, plata nedatorat,
fapta ilicit, precum i din orice alt act sau fapt de care legea leag
naterea unei obligaii.
Izvorul obligaiilor l constituie faptele de care legea leag na-
terea, modifcarea sau stingerea unui raport juridic civil. n sens
larg, fapta juridic are n vedere att faptele (n sens restrns), ct
i actele juridice.
Obligaiile nscute din acte juridice (contracte, acte juridice
unilaterale)
Contractul este un act juridic i const n acordul de voin nche-
iat ntre dou sau mai multe persoane n scopul de a crea, modifca
sau stinge raporturi juridice.
Actul juridic unilateral este acel act juridic ce const n manifes-
tarea de voin a unei singure persoane (de exemplu: testamentul;
48 Dreptul afacerilor
declaraia de acceptare sau de renunare la succesiune; revocarea
mandatului de ctre mandant; rezilierea unilateral de ctre locatar
a contractului de nchiriere a unei locuine etc.).
Obligaii nscute din fapte juridice stricto sensu sunt raporturi
juridice de obligaii care se nasc din conduitele oamenilor (aciuni
sau inaciuni), care pot f licite (mbogirea fr just temei, gestiu-
nea de afaceri, plata nedatorat) sau ilicite (fapte juridice cauza-
toare de prejudicii).
Obligaiile nscute din fapte care nu sunt conduite umane, n
acele situaii n care legea le acord o asemenea semnifcaie juri-
dic, cum sunt: unele fenomene ale naturii, defectele produselor,
sperietura unui animal, ruina edifciului, explozia unui cazan sau a
unui cauciuc.
Fapta ilicit cauzatoare de prejudiciu const ntr-un act de condu-
it prin svrirea cruia se ncalc regulile de comportament n so-
cietate. Fapta ilicit se poate manifesta printr-o aciune pozitiv sau
printr-o omisiune (de exemplu: distrugerea unui bun; neefectuarea
reparaiilor de ntreinere la un edifciu iar ruina acestuia prejudiciaz
o alt persoan etc.). Fapta ilicit mai poart denumirea de delict.
Gestiunea de afaceri este un fapt juridic prin care o persoan
(gerant) svrete din proprie iniiativ (fr mputernicire) acte
juridice sau fapte materiale, n folosul sau interesul altei persoane
(numit gerat). De exemplu, gerantul repar instalaia de ap a ve-
cinului plecat din localitate, pentru a mpiedica ptrunderea apei i
n celelalte apartamente.
Plata nedatorat este o aplicaie a principiului general al m-
bogirii fr just temei, n baza cruia persoana care, din eroare,
crezndu-se debitor, a pltit o datorie inexistent.
mbogirea fr just cauz este reglementat de art. 1345
C. civ., potrivit cruia cel care, n mod neimputabil, s-a mbogit
fr just cauz n detrimentul altuia este obligat la restituire, n m-
sura pierderii patrimoniale suferite de cealalt persoan, dar fr a
f inut dincolo de limita propriei sale mbogiri.
4. Dei orice obligaie are o natur patrimonial, dup forma lor
de expresie, care poate diferi, se poate deosebi ntre obligaii b-
neti sau pecuniare i obligaii n natur.
Obligaiile n natur se concretizeaz n orice prestaie, mai
puin n una de a da o sum de bani (de exemplu, a edifca o con-
strucie).
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 49
Obligaiile pecuniare sunt acele obligaii care au ntotdeauna
ca obiect prestaia de a remite sau de a plti o sum de bani cre-
ditorului.
ntre cele dou categorii exist importante deosebiri de regim
juridic, obligaiilor pecuniare aplicndu-li-se anumite reguli speciale.
5. O alt clasifcare a obligaiilor are loc dup sanciunea juridic
care le este proprie. Astfel, deosebim ntre obligaiile civile propriu-
zise sau perfecte i obligaiile civile imperfecte.
Obligaiile civile propriu-zise sau perfecte sunt cele care be-
nefciaz de sanciune, deci pot f aduse la ndeplinire cu ajutorul
forei de coerciie statal;
Obligaiile civile imperfecte (naturale) sunt cele care nu au
sanciuni juridice. Ele sunt raporturi juridice obligaionale pentru exe-
cutarea crora creditorul nu poate apela la sprijinul organelor de
constrngere ale statului, neavnd drept la aciune n justiie n
sens material care s le asigure executarea forat, ndeplinirea
lor find lsat exclusiv la voina debitorului. n acest sens, odat ce
obligaia natural a fost executat, debitorul nu mai poate solicita ul-
terior restituirea. Obligaiile naturale sunt limitate numeric. De exem-
plu, obligaiile care i-au pierdut, prin prescripie extinctiv, dreptul
la aciune. n cazul obligaiilor naturale, att timp ct plata a fost
fcut de ctre debitor de bunvoie, el nu mai poate cere restituire
ei. Practic, o obligaie natural nu poate f executat dect voluntar.
6. Dup opozabilitatea lor, obligaiile se clasifc n:
Obligaii obinuite sunt acele obligaii civile care incumb
debitorului fa de care s-au nscut. Obligaia obinuit este o obli-
gaie opozabil ntre pri, ca i dreptul de crean;
Obligaii reale (propter rem) sunt ndatoriri ce corespund unor
drepturi de crean care, find strns legate de anumite drepturi reale
sau de posesia unor lucruri, au opozabilitate mai larg, caracterizn-
du-se prin absena unei legturi stricte cu persoana debitorului iniial
determinat (de exemplu, obligaia stabilit prin lege deintorilor de
pmnt s execute anumite lucrri de mbuntiri funciare sau s
ia msuri pentru conservarea calitii solului). Ele apar ca sarcini
(reale) impuse celor ce stpnesc un bun, n special proprietarilor,
care sunt inui de o anumit conduit tocmai pentru c stpnesc
un bun (obligaia de a cultiva terenul). La aceste obligaii nu se poa-
te determina un creditor propriu-zis, sanciunea lor find de cele mai
50 Dreptul afacerilor
multe ori de drept administrativ (amenda contravenional), aplicat,
dar nu n benefciul unui creditor, ci al unei autoriti publice;
Obligaii opozabile i terilor (scriptae in rem) sunt acele
obligaii strns legate de posesia bunului, creditorul neputndu-i
satisface dreptul su dect doar dac posesorul actual va respecta
dreptul. Este acea obligaie care se nate n legtur cu un lucru i
care i produce efectele i asupra unei tere persoane care dobn-
dete ulterior un drept real asupra lucrului respectiv. Specifc este
faptul c executarea lor poate f cerut i unei alte persoane dect
debitorul iniial. Fiind legate de lucru, obligaiile scriptae in rem nso-
esc bunul, care, trecnd dintr-o mn n alta, i schimb stpnul,
care va f inut s execute aceeai prestaie la care era inut antece-
sorul su (de exemplu, n cazul nstrinrii imobilului ce constituie
obiectul locaiunii, noul proprietar este obligat, n anumite condiii,
s respecte contractul de locaiune ncheiat de vechiul proprietar).
2.3.3. Obiectul raportului juridic
2.3.3.1. Noiunea de obiect juridic i noiunea de obiect material
Obiectul raportului juridic civil const n aciunile sau inaciunile
pe care subiectul activ le poate pretinde de la subiectul pasiv, re-
spectiv pe care acesta din urm trebuie s le ndeplineasc, adic
conduita sau prestaiile prilor
[1]
.
Conduita prilor constituie obiectul juridic al acestui raport, iar
bunul (lucrul) la care se refer conduita prilor este obiectul ma-
terial (derivat).
Dei n mod frecvent prestaiile prilor n cadrul unui raport ju-
ridic civil se refer la bunuri, nu orice raport juridic are i un obiect
material, un bun.
2.3.3.2. Obiectele materiale ale raporturilor juridice civile
bunurile i clasificarea lor
Bunul reprezint tot ceea ce se af n natur i este perceptibil
prin simurile omului, adic are o existen material. Bunurile sunt
lucrurile utile omului pentru satisfacerea nevoilor materiale i cultu-
rale, susceptibile de apropriere sub forma drepturilor patrimoniale
[2]
.
[1]
i. CeterChi, m. LuBuriCi, Teoria general a dreptului, Universitatea Bucureti,
1989, p. 327.
[2]
GH. BELEIU, op. cit., p. 94.
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 51
Bunurile sunt defnite n art. 535 C. civ. ca find lucrurile, corpo-
rale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial.
Patrimoniul este constituit din totalitatea drepturilor i obligaiilor
cu caracter patrimonial ce aparin unei persoane.
Bunurile au fost clasifcate n funcie de diferite criterii:
a) Dup modul de percepere, acestea se mpart n bunuri cor-
porale i bunuri incorporale:
bunurile corporale sunt bunurile care au o existen material,
find uor perceptibile prin simurile umane;
bunurile incorporale sunt valori economice care au o existen-
ideal, abstract (aciuni, obligaiuni, titluri de valoare, drepturi
de crean).
b) Dup regimul de circulaie a bunurilor, acestea se mpart n
bunuri afate n circuitul civil i bunuri scoase din circuitul civil:
bunurile afate n circuitul civil sunt acele bunuri care pot f do-
bndite sau nstrinate prin acte juridice civile.
Aceast categorie de bunuri poate f subclasifcat n:
bunurile care pot circula n mod liber, putnd f dobndite sau
nstrinate de orice persoan (de exemplu: bunurile de uz casnic,
bunurile de consum). Aceast categorie reprezint regula n materie;
bunurile supuse unui regim special de circulaie, restriciile
n circulaie privind persoanele care le pot dobndi sau nstrina
ori condiiile n care se pot ncheia actele juridice (de exemplu:
armele, muniiile i materiile explozive; deeurile toxice; produsele i
substanele stupefante; metalele, pietrele preioase i semipreioase;
obiectele de cult; documentele din fondul arhivistic naional; bunurile
din patrimoniul cultural-naional);
bunurile scoase din circuitul civil sunt acele bunuri care nu pot
face obiectul actelor juridice constitutive sau translative de drepturi
reale.
Din aceast categorie fac parte bunurile aparinnd propriet-
ii publice, enumerate de art. 136 alin. (3) din Constituie: bogiile
de orice natur ale subsolului, cile de comunicaie, spaiul aerian,
apele cu potenial energetic valorifcabil i cele ce pot f folosite n
interes public, plajele, marea teritorial, resursele naturale ale zonei
economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri stabilite
de lege. Potrivit art. 136 alin. (4) din Constituie, acestea pot f date
n administrare regiilor autonome ori instituiilor publice sau pot f
concesionate ori nchiriate. Sunt, de asemenea, scoase din circui-
52 Dreptul afacerilor
tul civil terenurile care fac parte din domeniul public, conform art. 5
alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar.
Se consider c nu sunt n circuitul civil nici bunurile care, prin
natura lor, nu pot face obiectul unei aproprieri, precum aerul sau
lumina soarelui.
Importana acestei clasifcri privete consecinele nerespectrii
prevederilor legale referitoare la aceste bunuri, sub forma nulitii
absolute a actelor ncheiate i, uneori, a rspunderii administrative
sau penale.
c) Dup posibilitatea de individualizare, de determinare a bunu-
rilor, acestea se mpart n bunuri individual determinate i bunuri
generic determinate:
bunurile individual determinate (bunurile certe) sunt acele bu-
nuri care se deosebesc prin nsuirile lor specifce, proprii, de alte
bunuri din aceeai categorie (de exemplu: unicatele, dar i bunurile
care au anumite caractere specifce, cum ar f o cas situat pe o
anumit strad, la un anumit numr, afat ntr-o anumit localitate,
o suprafa de teren situat ntr-o anumit zon);
bunurile generic determinate (bunurile de gen) sunt acele bu-
nuri care se caracterizeaz prin nsuiri comune genului, categoriei
din care fac parte (de exemplu: banii, alimentele, combustibilii) i se
individualizeaz prin numrare, cntrire, msurare.
Clasifcarea prezint interes din punctul de vedere al momentului
transmiterii dreptului real, care, n cazul bunurilor individual deter-
minate, coincide cu momentul realizrii acordului de voin, chiar
dac bunul nu s-a predat, iar n cazul bunurilor generic determina-
te, coincide cu momentul individualizrii bunurilor prin msurare,
cntrire sau numrare [1678 C. civ.].
d) Dup posibilitatea de nlocuire a bunurilor, unele cu altele,
n executarea unei obligaii civile, bunurile sunt fungibile sau ne-
fungibile:
bunurile fungibile sunt bunurile care pot f nlocuite unele cu
altele n executarea unei obligaii civile;
bunurile nefungibile sunt bunurile care nu pot f nlocuite unele
cu altele n executarea unei obligaii, debitorul nefind liberat prin
predarea altui bun dect cel datorat.
De regul, bunurile individual determinate sunt bunuri nefun-
gibile, iar bunurile generic determinate sunt bunuri fungibile. ns
caracterul de fungibil sau nefungibil depinde nu numai de nsuirile
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 53
naturale ale bunului, ci i de voina prilor, prin act juridic un bun
fungibil prin natura sa putnd f considerat ca nefungibil.
Exemplul clasic n materie l constituie mprumutul unei cri.
Fiind un bun generic determinat i fungibil, cartea poate f nlocuit
n momentul restituirii ei cu o alta, de acelai autor, cu acelai titlu
i din aceeai ediie. ns, prin convenia prilor, mprumuttorul
poate pretinde s i se restituie exact aceeai carte, deoarece poart
o dedicaie a autorului, caz n care bunul respectiv devine un bun
individual determinat i deci, nefungibil.
Importana acestei clasifcri se manifest pe planul executrii
obligaiilor civile. Dac bunul este fungibil, debitorul este liberat dac
pred creditorului un alt bun de acelai fel, iar dac bunul este ne-
fungibil, debitorul nu se poate libera dect dac pred exact bunul
respectiv.
e) Dup criteriul consumrii substanei bunurilor la prima ntre-
buinare, bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile:
bunurile consumptibile sunt bunurile care la prima lor ntre-
buinare i consum substana sau sunt nstrinate (de exemplu:
alimentele, combustibilii, banii);
bunurile neconsumptibile sunt bunurile care pot f folosite n
mod repetat, fr a-i consuma substana sau a f nstrinate, chiar
dac folosirea lor ndelungat presupune un anumit grad de uzur
(de exemplu: cldirile, terenurile, mainile, obiectele de mbrc-
minte).
f) Dup criteriul producerii de fructe de ctre bunuri, acestea se
mpart n bunuri frugifere i bunuri nefrugifere:
bunurile frugifere sunt acele bunuri care n mod periodic dau
natere altor produse, numite fructe, fr s-i consume substana.
Conform art. 548 alin. (1) C. civ., fructele reprezint acele pro-
duse care deriv din folosirea unui bun, fr a diminua substana
acestuia. n art. 548 C. civ. sunt enumerate trei categorii de fructe:
naturale, industriale i civile.
Fructele naturale sunt produsele directe i periodice ale unui
bun, obinute fr intervenia omului, cum ar f acelea pe care p-
mntul le produce de la sine (de exemplu: fructele de pdure) pro-
ducia i sporul animalelor;
Fructele industriale sunt produsele directe i periodice ale unui
bun, obinute ca rezultat al interveniei omului, cum ar f recoltele de
orice fel (de exemplu: fructele i legumele de cultur);
54 Dreptul afacerilor
Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de
ctre o alt persoan n virtutea unui act juridic, precum chiriile,
arenzile, dobnzile, venitul rentelor i dividendele.
Fructele nu trebuie confundate cu productele, care sunt produse-
le obinute dintr-un bun cu consumarea sau diminuarea substanei
acestuia, precum copacii unei pduri, piatra dintr-o carier i altele
asemenea.
bunurile nefrugifere sunt acele bunuri care nu pot da natere
altor produse n mod periodic, fr ca prin aceasta s nu-i consu-
me substana.
g) Dup posibilitatea mpririi bunurilor fr ca acestea s-i
schimbe destinaia, bunurile sunt divizibile sau indivizibile:
bunurile divizibile sunt bunurile care pot f supuse divizrii, fr
ca prin aceasta s-i schimbe destinaia lor economic. n principiu,
orice bun este divizibil, ns ceea ce intereseaz este dac diviza-
rea lui are sau nu consecine cu privire la destinaia sa economi-
c. De regul, bunurile generic determinate sunt bunuri divizibile.
Astfel, o cantitate de cereale poate f mprit, fr s-i schimbe
destinaia economic;
bunurile indivizibile sunt bunurile care prin divizare i schimb
destinaia economic.
Bunurile individual determinate sunt, de regul, indivizibile. Un
tablou, un automobil sau un obiect de vestimentaie nu poate f
comod mprit n natur, fr ca destinaia lui economic s fe
afectat.
Prin act juridic, un bun divizibil prin natura lui poate f conside-
rat indivizibil.
h) Dup legtura dintre bunuri, acestea se mpart n bunuri prin-
cipale i bunuri accesorii:
bunurile principale sunt acele bunuri care pot f folosite n mod
independent, nefind destinate a servi la ntrebuinarea altor bunuri;
bunurile accesorii sunt acele bunuri care servesc la ntrebu-
inarea unor bunuri principale (de exemplu: cureaua pentru ceas,
cheile pentru lact, beele pentru schi, caloriferele pentru un imobil).
Bunurile pot f principale sau accesorii prin natura lor, dar i prin
voina prilor participante la un raport juridic civil.
Aceast clasifcare prezint importan n ceea ce privete regi-
mul juridic al bunurilor accesorii, care l urmeaz pe cel al bunurilor
principale, n sensul c bunul accesoriu urmeaz soarta bunului
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 55
principal (accesorium sequitur principale), inclusiv n caz de nstri-
nare sau de grevare a bunului principal, dac legea sau prile nu au
prevzut altfel. Aadar, atunci cnd se datoreaz un bun, debitorul
va f obligat s predea att bunul principal, ct i bunul accesoriu.
i) Dup natura lor, bunurile sunt mobile i imobile:
bunurile imobile sunt acele bunuri care au o aezare fx i
stabil (de exemplu: terenurile, construciile, plantaiile).
Sunt imobile terenurile, izvoarele i cursurile de ap, plantaiile
prinse n rdcini, construciile i orice alte lucrri fxate n pmnt
cu caracter permanent, platformele i alte instalaii de exploatare a
resurselor submarine situate pe platoul continental, precum i tot
ceea ce, n mod natural sau artifcial, este ncorporat n acestea cu
caracter permanent;
bunurile mobile sunt acele bunuri care se pot deplasa dintr-un
loc n altul, fe prin ele nsele, fe cu ajutorul unei fore strine (de
exemplu: animalele i toate lucrurile care nu sunt fxate de sol).
Ca o noutate, se precizeaz expres n actualul Cod civil c sunt
bunuri mobile i undele electromagnetice sau asimilate acestora,
precum i energia de orice fel produse, captate i transmise, n con-
diiile legii, de orice persoan i puse n serviciul su, indiferent de
natura mobiliar sau imobiliar a sursei acestora.
j) Dup criteriul tipului de proprietate, bunurile aparin domeniului
public i domeniului privat.
Aceast clasifcare privete numai statul i unitile administrativ-
teritoriale, care pot f titulari ai dreptului de proprietate public sau ai
dreptului de proprietate privat, dup cum bunurile care le aparin
sunt incluse n domeniul public de interes naional, domeniul public
de interes local sau n domeniul privat al acestora.
Domeniul public include bunurile care sunt destinate s serveas-
c folosinei tuturor persoanelor.
Proprietatea public aparine statului sau unitilor administrativ-
teritoriale (comune, orae, municipii i judee). Articolul 136 alin. (3)
din Constituie enumer bunurile care formeaz obiectul exclusiv
al proprietii publice: bogiile de orice natur ale subsolului,
cile de comunicaie, spaiul aerian, apele cu potenial energetic
valorifcabil i cele ce pot f folosite n interes public, plajele, marea
teritorial, resursele naturale ale zonei economice i ale platoului
continental, precum i alte bunuri stabilite de lege. n acest sens,
Legea nr. 18/1991 prevede c aparin domeniului public terenurile
56 Dreptul afacerilor
afectate unei utiliti publice i cele pe care sunt amplasate construcii
de interes public, piee, ci de comunicaii, reele stradale i parcuri
publice, porturi i aeroporturi, terenurile cu destinaie forestier,
albiile rurilor i fuviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul
apelor maritime interioare i al mrii teritoriale, rmurile Mrii
Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaii naturale i parcuri
naionale, monumentele, ansamblurile i siturile arheologice i isto-
rice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile aprrii sau pen-
tru alte folosine care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care,
prin natura lor, sunt de uz sau interes public.
Bunurile proprietate public sunt inalienabile, imprescriptibile i
insesizabile
Domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale
include bunuri pe care acestea le folosesc i care produc venituri i
pot f nstrinate prin acte juridice.
Deosebirea fa de bunurile din patrimoniul persoanelor fzice
i juridice privete titularul dreptului de proprietate, care este statul
sau unitile administrativ-teritoriale.
k) Dup posibilitatea bunurilor de f urmrite i executate silit
pentru plata datoriilor vom deosebi ntre bunuri sesizabile i bunuri
insesizabile:
bunurile sesizabile sunt acele bunuri care pot face obiectul
executrii silite a debitorului. Majoritatea bunurilor fac parte din
aceast categorie (de exemplu: bunurile mobile i cele imobile ale
debitorului);
bunurile insesizabile sunt acele bunuri care nu pot face obiec-
tul executrii silite pentru plata unei datorii a debitorului. Codul de
procedur civil prevede n art. 726 bunurile ce nu pot f urmrite
i vndute pentru datorii
l) Dup destinaia economic, bunurile se mpart n bunuri mij-
loace de producie i bunuri mijloace de consum:
bunurile mijloace de producie sunt bunurile care servesc la
producerea altor bunuri.
Acestea se mpart, la rndul lor, n:
bunurile mijloace fxe bunuri folosite un timp ndelungat n
procesul de producie, transmindu-i valoarea n mod treptat asu-
pra produselor (de exemplu: uneltele, utilajele, mainile, cldirile);
II. Raportul juridic de drept al afacerilor 57
bunurile mijloace circulante bunuri ce se consum integral
ntr-un singur proces de producie i i transmit n ntregime valoa-
rea asupra produselor (de exemplu: materiile prime, combustibilii).
Produsele sunt bunurile care rezult din procesul de producie,
avnd ca destinaie circuitul civil.
bunurile de consum sunt bunurile destinate s serveasc ne-
cesitilor materiale i spirituale ale oamenilor.
m) Dup criteriul valorii intrinseci, distingem ntre bani i titluri
de valoare:
banii reprezint un echivalent general al tuturor bunurilor i, n
acelai timp, o categorie special de bunuri. Ei sunt folosii la exe-
cutarea obligaiilor ce au ca obiect o sum de bani sau ca echiva-
lent al executrii unei obligaii n natur, imposibil de executat din
vina debitorului.
Caracteristic banilor este faptul c nu au o valoare prin ei nii,
ci valoarea nscris pe moned sau pe bancnot;
titlurile de valoare (titlurile de credit) atest existena unei da-
torii i mbrac forma nscrisurilor ntocmite ntr-o anumit form,
pe o hrtie fligranat, similar biletelor de banc (de exemplu: obli-
gaiunile, cecul nominal, cambia, aciunile).
Acestea nu au o valoare prin ele nsele, ci valoarea care este pre-
vzut n titlu i poart denumirea de titluri de valoare deoarece nu
numai c probeaz existena unor drepturi evaluabile n bani, dar i
pentru c drepturile nu pot f realizate dect prin prezentarea titlului.
Avnd n vedere criteriul circulaiei lor, titlurile de valoare pot f
mprite n:
titluri la purttor n care sunt ncorporate anumite drepturi de
crean, fr determinarea titularului acestor drepturi (de exemplu:
obligaiunile, cecul la purttor, aciunile). Persoana care prezint un
titlu la purttor are dreptul de a ncasa de la emitent suma de bani
prevzut n titlu;
titluri la ordin n care se menioneaz c sunt emise la ordinul
unei anumite persoane (de exemplu: biletul la ordin, cambia, cecul).
Ele pot f transmise de titularul din ordinul cruia au fost emise unei
alte persoane, prin gir.
Capitolul III. Profesioniti
Avnd n vedere importana identifcrii exacte a profesioniti-
lor, n art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 de aplicare a Codului
civil sunt enumerate exemplifcativ categoriile subsumate noiunii de
profesionist prevzute de art. 3 C. civ.: comercianii, ntreprinzto-
rii, operatorii economici, precum i orice alte persoane autorizate s
desfoare activiti economice sau profesionale, astfel cum aceste
noiuni sunt prevzute de lege.
Cea mai important categorie a profesionitilor este cea a co-
mercianilor, a cror tipologie este indicat de art. 6 din Legea
nr. 71/2011 i art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer-
ului. Din coroborarea acestor texte de lege rezult c sunt con-
siderai comerciani cei care au obligaia de nscriere n registrul
comerului, i anume: persoanele fzice care exercit comerul cu
titlu de profesiune, individual sau n cadrul unei ntreprinderi indivi-
duale ori familiale, societile (foste comerciale), regiile autonome,
societile cooperatiste, societile i companiile naionale, grupurile
de interes economic cu caracter economic. Dar profesionitii nu se
rezum doar la categoria comercianilor. Un exemplu este dat de
profesiile liberale (sau reglementate) rezervate prin lege persoanelor
autorizate s practice asemenea profesii (avocai, notari, practicieni
n insolven, mediatori, medici, consultani fscali, experi contabili,
arhiteci etc.).
n categoria profesionitilor sunt incluse i orice alte persoa-
ne autorizate s desfoare activiti economice sau profesiona-
le, inclusiv cele care nu au caracter lucrativ. Ca urmare, se reg-
sesc n categoria profesionitilor i ntreprinderile care nu au scop
lucrativ: organizaiile neguvernamentale O.N.G.-urile (asociaiile
i fundaiile), cluburile sportive, cultele religioase, societile profe-
sionale cu personalitate juridic, entiti cu sau fr personalitate
juridic ce exercit profesii liberale. Aceste entiti pot f angajatori,
pot f supuse (majoritatea) procedurii insolvenei, pot f subiecte ale
dreptului concurenei i ale dreptului consumatorilor asemeni unui
comerciant.
n categoria profesionitilor sunt incluse nu numai persoanele
fzice sau juridice, ci i anumite entiti fr personalitate juridic,
precum asociaiile n participaiune sau grupurile de interes econo-
mic, societile civile fr personalitate juridic.
III. Profesionitii 59
Sistematiznd cele expuse, profesionitii, titulari de ntreprin-
dere, pot f:
a) persoane fzice care desfoar activiti economice n mod
independent, respectiv comercianii persoane fzice autorizate,
ntreprinztorii din cadrul ntreprinderii individuale i ntreprinztorii
din cadrul ntreprinderii familiile, precum i persoanele care exercit
profesii liberale sau reglementate;
b) persoane juridice de drept privat: societi (foste comerciale),
societi cooperative, regii autonome, societi civile cu personali-
tate juridic;
c) entiti fr personalitate juridic: societile civile fr per-
sonalitate juridic (fonduri de pensii, fonduri de investiii, societi
de avocai, notari, executori judectoreti), grupurile de societi
[1]
.
3.1. Comercianii
3.1.1. Cadrul conceptual
Anterior intrrii n vigoare a Codului civil, comerciantul era defnit
de art. 7 C. com. Potrivit acestui text de lege, comerciani erau toi
cei care exercitau comerul ca o profesie i societile comerciale.
De asemenea, art. 1 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerului defnea drept comerciani persoanele fzice i asociaiile
familiale care efectueaz n mod obinuit acte de comer, societi-
le (foste comerciale), companiile naionale i societile naionale,
regiile autonome, grupurile de interes economic cu caracter comer-
cial, grupurile europene de interes economic cu caracter comercial
i organizaiile cooperatiste.
Odat cu intrarea n vigoare a noului Cod civil, art. 7 C. com.
a fost abrogat, iar n privina noiunii de comerciant art. 6 alin. (1)
din Legea de aplicare arat c n cuprinsul actelor normative apli-
cabile la data intrrii n vigoare a Codului civil, referirile la comer-
ciani se consider a f fcute la persoanele fzice sau, dup caz,
la persoanele juridice supuse nregistrrii n registrul comerului,
potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerului. Simultan a fost modifcat i coninutul art. 1 alin. (2) din
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, astfel nct, n pre-
zent, acesta are urmtorul coninut: nainte de nceperea activitii
economice, au obligaia s cear nmatricularea sau, dup caz, n-
[1]
M. DUMITRU, op. cit., p. 49.
60 Dreptul afacerilor
registrarea n registrul comerului urmtoarele persoane fzice sau
juridice: persoanele fzice autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, societile, companiile naionale i socie-
tile naionale, societile europene, regiile autonome, grupurile de
interes economic, grupurile europene de interes economic cu sediul
principal n Romnia, societile cooperative, organizaiile coope-
ratiste, societile cooperative europene, precum i alte persoane
fzice i juridice prevzute de lege. Prin legea de aplicare sunt
enumerate exemplifcativ categoriile de comerciani fr a se da o
defniie comerciantului. De asemenea, textele de lege nu lmuresc
prin ceea ce se difereniaz comerciantul fa de ali profesioniti.
3.1.2. Comerciantul persoan fizic
3.1.2.1. Aspecte generale privind comerciantul persoan fizic
Sediul materiei l constituie dispoziiile art. 1 alin. (2) din Legea
nr. 26/1990 privind registrul comerului, O.U.G. nr. 44/2008 privind
desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fzice au-
torizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, Le-
gea nr. 359/2004 privind simplifcarea formalitilor la nregistrarea
n registrul comerului a persoanelor fzice, asociaiilor familiale i
persoanelor juridice, nregistrarea fscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice.
O.U.G. nr. 44/2008 nu se aplic profesiilor liberale, precum i
acelor activiti economice a cror desfurare este organizat i
reglementat prin legi speciale.
Persoanele fzice pot desfura activitile economice:
a) individual i independent, ca persoane fzice autorizate (PFA);
b) ca ntreprinztori titulari ai unei ntreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei ntreprinderi familiale.
Activitatea economic este activitatea industrial, comercial,
desfurat pentru obinerea unor bunuri sau servicii a cror va-
loare poate f exprimat n bani i care sunt destinate vnzrii ori
schimbului pe pieele organizate sau unor benefciari determinai
ori determinabili, n scopul obinerii unui proft.
A. Condiii necesare pentru ca persona fzic s poat des-
fura activiti economice
Pentru ca o persoan s poat accede la calitatea de persoan
fzic autorizat, ntreprinztor titular al unei ntreprinderi individua-
III. Profesionitii 61
le, membru sau reprezentant al unei ntreprinderi familiale, aceasta
trebuie s ndeplineasc o serie de condiii.
a) Condiii care vizeaz persoana fzic:
s fe cetean roman, cetean strin sau apatrid;
s nu f fost sancionat printr-o hotrre defnitiv pentru s-
vrirea unei fapte prevzute de legea fnanciar, vamal i discipli-
na fnanciar-fscal de natura celor care se nscriu n cazierul fscal;
s aib pregtirea sau experiena profesional necesar
pentru activitatea avut n vedere;
s aib cel puin 18 ani mplinii, respectiv cel puin 16 ani
mplinii n cazul membrilor ntreprinderii familiale care nu au cali-
tatea de reprezentant.
b) Condiii referitoare la activitatea economic:
s opteze pentru desfurarea unei activiti cuprinse n Co-
dul CAEN
[1]
care nu face obiectul unei regim special de exercitare
sau al unor restricii;
s ndeplineasc toate condiiile de funcionare prevzute de
legislaia specifc n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protec-
iei mediului i proteciei muncii.
B. Etapele privind modul de dobndire a calitii de persoa-
n fzic autorizat, ntreprinztor titular al unei ntreprinderi
individuale, membru sau reprezentant al unei ntreprinderi, n-
treprinztor
[2]
a) Procedura de nregistrare n registrul comerului i cea de
autorizare a funcionrii presupune completarea modelului cerere
de nregistrare n registrul comerului i de autorizare a funcionrii
i depunerii acestuia, nsoit de un set de documente doveditoare,
la Ofciul registrului comerului (ORC) n a crui raz teritorial ur-
meaz s aib sediul profesional.
nregistrarea n registrul comerului a persoanei fzice autoriza-
te, a ntreprinderii individuale i a ntreprinderii familiale se face n
baza rezoluiei motivate a directorului ofciului registrului comerului
de pe lng tribunal.
Dac socotete ndeplinite condiiile prevzute de lege, direc-
torul ofciului registrului comerului de pe lng tribunal va dispune
nregistrarea n registrul comerului i autorizarea funcionrii per-
[1]
Clasifcarea Activitilor din Economia Naional.
[2]
Pe larg despre aceste condiii, a se vedea a.-t. StneSCu, Desfurarea de
activiti n mod independent, n C.J. nr. 1/2011, p. 15 i urm.
62 Dreptul afacerilor
soanei fzice autorizate, a ntreprinderii individuale i a ntreprinderii
familiale.
Rezoluiile directorului ofciului registrului comerului de pe lng
tribunal cu privire la nmatriculare i orice alte nregistrri n registrul
comerului, se execut de ndat, n baza lor efectundu-se nregis-
trrile dispuse prin acestea, fr nicio alt formalitate.
mpotriva rezoluiei directorului Ofciului registrului comerului de
pe lng tribunal se poate formula plngere n termen de 15 zile de
la pronunare sau de la comunicare, dup caz. Plngerea se depune
la judectoria n a crei raz teritorial se af sediul profesional al
solicitantului i se judec n condiiile dreptului comun.
b) nregistrarea fscal presupune o prim etap ce se desfoa-
r concomitent cu nregistrarea n registrul comerului i autoriza-
rea funcionrii. Din motive de protecie a terilor i n principal, de
protecie a consumatorilor, prin diferite acte normative se impune
obinerea de autorizaii administrative de exercitare a comerului,
pe lng nregistrarea n registrul comerului nainte de nceperea
oricrui comer. Legea nr. 359/2004 reunete ntr-o procedur uni-
c nmatricularea i autorizarea funcionrii societilor comercia-
le, ea aplicndu-se, n temeiul O.U.G. nr. 44/2008, i persoanelor
fzice. Prin rezoluia directorului registrului comerului se dispune i
nregistrarea n registrul comerului a declaraiei-tip pe propria rs-
pundere date conform prevederilor Legii nr. 359/2004 referitoare la
autorizarea funcionrii.
Ofciul registrului comerului de pe lng tribunal va elibera cer-
tifcatul de nregistrare, coninnd codul unic de nregistrare, certi-
fcatul constatator emis n baza declaraiei pe propria rspundere,
precum i alte acte prevzute de lege.
Certifcatul de nregistrare, coninnd codul unic de nregistrare,
este documentul care atest nregistrarea n registrul comerului,
autorizarea funcionrii, precum i luarea n eviden de ctre au-
toritatea fscal competent.
Schimbarea sediului profesional, a obiectului principal de activi-
tate sau deschiderea punctelor de lucru se nregistreaz n registrul
comerului, cu aplicarea corespunztoare a procedurii de mai sus.
Persoana fzic autorizat, titularul ntreprinderii individuale i
reprezentantul ntreprinderii familiale vor ine contabilitatea n par-
tid simpl, potrivit reglementrilor privind organizarea i conduce-
rea evidenei contabile n partid simpl de ctre persoanele fzice
care au calitatea de contribuabil, n conformitate cu prevederile Le-
III. Profesionitii 63
gii nr. 571/2003 privind Codul fscal, cu modifcrile i completrile
ulterioare.
3.1.2.2. Regimul juridic al persoanei fizice autorizate
Persoan fzic autorizat (PFA) este persoana fzic autorizat
s desfoare orice form de activitate economic permis de lege,
folosind n principal fora sa de munc.
Potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, PFA intr n
categoria entitilor care nainte de nceperea activitii are obligaia
de a se nregistra n registrul comerului.
n scopul exercitrii activitii pentru care a fost autorizat, PFA
poate colabora cu alte persoane fzice autorizate ca PFA, ntreprin-
ztori persoane fzice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau re-
prezentani ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane fzice
sau juridice, pentru efectuarea unei activiti economice. n aceast
situaie, PFA nu va f considerat un angajat al unor tere persoane
cu care colaboreaz, chiar dac colaborarea este exclusiv.
PFA poate angaja, n calitate de angajator, tere persoane cu
contract individual de munc. La rndul ei, o persoan poate cu-
mula calitatea de persoan fzic autorizat cu cea de salariat al
unei tere persoane.
Pentru desfurarea activitii sale PFA poate s i constituie
un patrimoniu de afectaiune profesional. Patrimoniul profesional
este alctuit din totalitatea bunurilor, drepturilor i obligaiilor per-
soanei fzice autorizate afectate scopului exercitrii unei activiti
economice, constituit ca o fraciune distinct a patrimoniului per-
soanei fzice autorizate, separat de gajul general al creditorilor
personali ai acestora.
Constituirea patrimoniului de afectaiune este o facultate pentru
PFA, i nu o obligaie. Patrimoniul de afectaiune se realizeaz, n
prezent, potrivit dispoziiilor Codului civil, la care se adaug, acolo
unde este cazul, dispoziii din legi speciale
[1]
. Constituirea masei
patrimoniale afectate exercitrii n mod individual a unei profesii
autorizate se stabilete prin actul ncheiat de titular, cu respecta-
rea condiiilor de form i de publicitate prevzute de lege. n mod
similar se va proceda i n cazul i n cazul mririi sau micorrii
patrimoniului profesional individual.
[1]
n cazul patrimoniului de afectaiune reglementat de Statutul profesiei de
avocat.
64 Dreptul afacerilor
Articolul 2324 alin. (1) C. civ. consacr principiul potrivit cru-
ia cel care este obligat personal rspunde cu toate bunurile sale
mobile i imobile, prezente i viitoare. Ele servesc drept garanie
comun a creditorilor si.
n cazul PFA, legiuitorul instituie un regim special n privina pa-
trimoniului de afectaiune, a limitelor rspunderii PFA i a ordinii de
urmrire a bunurilor acesteia.
Bunurile care sunt utilizate de un comerciant pentru exercitarea
profesiei sale sunt bunuri care nu pot f urmrite de creditorii per-
sonali ai comerciantului
[1]
.
Articolul 2324 alin. (4) C. civ. pare c, n opoziie cu prevederile
legii speciale, limiteaz rspunderea PFA pentru obligaiile asu-
mate n cadrul exercitrii profesiei (comerului). Textul din Codul
civil invocat arat clar c bunurile care fac obiectul unei diviziuni a
patrimoniului afectate exerciiului unei profesii autorizate de lege
pot f urmrite numai de creditorii ale cror creane s-au nscut n
legtur cu profesia respectiv.
n schimb, nici aceti creditori nu vor putea urmri celelalte bunuri
ale debitorului n cazul n care din valorifcarea bunurilor i drepturi-
lor afate n patrimoniul afectat exercitrii profesiei nu i vor putea
realiza creana. Cu alte cuvinte, rspunderea PFA pentru obligaiile
sale profesionale este n limita patrimoniului profesional. Creditorii
vizai de art. 2324 alin. (4) C. civ. includ i statul, i organele fscale.
n consecin, obligaiile asumate de PFA n cursul exercitrii
activitii profesionale sunt garantate doar cu patrimoniul afectat
exercitrii profesiei dac un asemenea patrimoniu a fost constituit;
patrimoniul de afectaiune reprezint limita rspunderii PFA pentru
obligaiile sociale.
n caz de insolven, PFA va f supus procedurii simplifcate a
insolvenei prevzute de Codul insolvenei, dac are calitatea de
comerciant. Creditorii i vor executa creanele potrivit dreptului co-
mun, n cazul n care PFA nu are calitatea de comerciant.
PFA i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comer-
ului n urmtoarele cazuri:
a) prin deces;
b) prin voina acesteia;
[1]
n cazul comerciantului cstorit, bunurile care fac obiectul profesiei acestuia
sau servesc exerciiului profesiei sale nu sunt bunuri comune ale soilor i nici
supuse mprelii de dup divor, ci sunt bunuri proprii ale comerciantului cstorit.
III. Profesionitii 65
c) n temeiul unei hotrri judectoreti defnitive, n condiiile
art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului
[1]
.
3.1.2.3. Regimul juridic al ntreprinztorului persoan fizic
titular al ntreprinderii individuale
ntreprinderea individual este o ntreprindere economic, fr
personalitate juridic, organizat de un ntreprinztor persoan f-
zic. ntreprinztorul este o persoan fzic care organizeaz o n-
treprindere economic.
Prin nregistrarea n registrul comerului ntreprinderea indivi-
dual nu dobndete personalitate juridic. n schimb, din acest
moment, ntreprinztorul persoan fzic titular al ntreprinderii in-
dividuale este considerat comerciant.
Pentru organizarea i exploatarea ntreprinderii sale, ntreprinz-
torul persoan fzic, n calitate de angajator persoan fzic, poate
angaja tere persoane cu contract individual de munc i poate co-
labora cu persoane fzice autorizate, cu ali ntreprinztori persoa-
ne fzice titulari ai unor ntreprinderi individuale sau reprezentani
ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru
efectuarea unei activiti economice. n acest caz, ntreprinztorul
persoan fzic titular al unei ntreprinderi individuale nu va f consi-
derat un angajat al unor tere persoane cu care colaboreaz, chiar
dac colaborarea este exclusiv.
ntreprinztorul persoan fzic titular al unei ntreprinderi indi-
viduale poate cumula i calitatea de salariat al unei tere persoane
[1]
Art. 25 din Legea nr. 26/1990 prevede c (1) Orice persoan fzic sau juridic
prejudiciat ca efect al unei nmatriculri ori printr-o meniune n registrul comerului
are dreptul s cear radierea nregistrrii pgubitoare, n tot sau numai cu privire la
anumite elemente ale acesteia, n cazul n care prin hotrri judectoreti irevocabile
au fost desfinate n tot sau n parte sau modifcate actele care au stat la baza n-
registrrii cu privire la care se solicit radierea, dac prin hotrrea judectoreasc
nu a fost dispus menionarea n registrul comerului. (2) Cererea se depune i se
menioneaz n registrul comerului la care s-a fcut nmatricularea comerciantului. n
termen de 3 zile de la data depunerii ofciul registrului comerului nainteaz cererea
tribunalului n a crui raz teritorial se af sediul comerciantului, iar n cazul su-
cursalelor nfinate n alt jude, tribunalului din acel jude. (3) Tribunalul se pronun
asupra cererii cu citarea ofciului registrului comerului i a comerciantului. (4) Hotr-
rea judectoreasc de soluionare a cererii poate f atacat numai cu recurs, iar ter-
menul de recurs curge de la pronunare, pentru prile prezente, i de la comunicare,
pentru prile lips. (5) Ofciul registrului comerului va efectua radierea i va publica
hotrrea judectoreasc irevocabil n Monitorul Ofcial al Romniei, Partea a IV-a,
pe cheltuiala prii care a introdus cererea. n acest scop, instana va comunica ofciu-
lui registrului comerului hotrrea judectoreasc, n copie legalizat, cu meniunea
rmnerii irevocabile (defnitiv, conform art. 8 din Legea nr. 76/2012, n.n.).
66 Dreptul afacerilor
care funcioneaz att n acelai domeniu, ct i ntr-un alt domeniu
de activitate economic dect cel n care i-a organizat ntreprin-
derea individual.
n privina rspunderii persoanei fzice titular a ntreprinderii
individuale, pentru obligaiile asumate n cursul exercitrii profesiei
sunt valabile cele menionate la rspunderea PFA.
ntreprinztorul persoan fzic titular al unei ntreprinderi indivi-
duale i nceteaz activitatea i este radiat din registrul comerului
n urmtoarele cazuri:
a) prin deces; n acest caz motenitorii pot continua ntreprinde-
rea, dac i manifest voina, printr-o declaraie autentic, n ter-
men de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii; n acelai termen
i vor desemna un reprezentant, n vederea continurii activitii
economice ca ntreprindere familial;
b) prin voina acestuia;
c) n temeiul unei hotrri judectoreti defnitive, n condiiile
art. 25 din Legea nr. 26/1990.
3.1.2.4. Regimul juridic al ntreprinderii familiale
ntreprinderea familial este o ntreprindere economic, fr per-
sonalitate juridic, organizat de un ntreprinztor persoan fzic
mpreun cu familia sa.
ntreprinderea familial este constituit din doi sau mai muli
membri ai unei familii. Membrii unei ntreprinderi familiale pot f si-
multan PFA sau titulari ai unor ntreprinderi individuale. De aseme-
nea, acetia pot cumula i calitatea de salariat al unei tere per-
soane. n schimb, ntreprinderea familial nu poate angaja tere
persoane cu contract de munc.
ntreprinderea familial nu are patrimoniu propriu i nu dobn-
dete personalitate juridic prin nregistrarea n registrul comerului.
Membrii ntreprinderii familiale sunt comerciani persoane fzice de
la data nregistrrii acesteia n registrul comerului.
n scopul exercitrii activitii pentru care a fost autorizat, n-
treprinderea familial poate colabora cu persoane fzice autorizate,
ntreprinztori persoane fzice titulari ai unor ntreprinderi individuale
sau reprezentani ai unor ntreprinderi familiale ori cu alte persoa-
ne fzice sau juridice, pentru efectuarea unei activiti economice.
n cazul ntreprinderii familiale este necesar ncheierea unui
acord de constituire ce trebuie s respecte condiiile de validitate,
de fond i de form, prevzute de O.U.G. nr. 44/2008. ntreprinde-
rea familial se constituie printr-un acord de constituire, ncheiat de
III. Profesionitii 67
membrii familiei n form scris, ca o condiie de validitate. Acordul
de constituire va stipula numele i prenumele membrilor, reprezen-
tantul, data ntocmirii, participarea fecrui membru la ntreprindere,
condiiile participrii, cotele procentuale n care vor mpri venitu-
rile nete ale ntreprinderii, raporturile dintre membrii ntreprinderii
familiale i condiiile de retragere, sub sanciunea nulitii absolu-
te. mputernicirea reprezentantului ntreprinderii familiale pentru a
gestiona interesele ntreprinderii familiale implic, de asemenea,
respectarea condiiilor de valabilitate la momentul emiterii procurii
speciale, condiii prevzute de Codul civil sau O.U.G. nr. 44/2008.
Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona
interesele ntreprinderii familiale n temeiul unei procuri speciale,
sub forma unui nscris sub semntur privat.
Prin acordul de constituire a ntreprinderii familiale, membrii
acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaiune. n
acest caz, prin acordul de constituire sau printr-un act adiional la
acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea
patrimoniului de afectaiune. Dac membrii ntreprinderii convin n
unanimitate, cotele de participare pot f diferite de cele prevzute
pentru participarea la veniturile nete sau pierderile ntreprinderii.
Deciziile privind gestiunea curent a ntreprinderii familiale se
iau de ctre reprezentantul ntreprinderii familiale.
Actele de dispoziie asupra bunurilor afectate activitii ntreprin-
derii familiale se vor lua cu acceptul majoritii simple a membrilor
ntreprinderii, cu condiia ca aceast majoritate s includ i acordul
proprietarului bunului care va face obiectul actului.
Actele prin care se dobndesc bunuri pentru activitatea ntreprin-
derii familiale se ncheie de reprezentant fr autorizarea prealabil
a membrilor, dac valoarea bunului cu privire la care se ncheie ac-
tul nu depete 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate
ntreprinderii i a sumelor de bani afate la dispoziia ntreprinderii
la data actului. Bunurile dobndite sunt coproprietatea membrilor
n cotele prevzute n acordul de constituire.
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 44/2008, membrii ntreprinderii
familiale rspund solidar i indivizibil pentru datoriile contractate de
reprezentant n exploatarea ntreprinderii cu patrimoniul de afecta-
iune, dac acesta a fost constituit, i, n completare, cu ntreg pa-
trimoniul, corespunztor cotelor de participare.
Avnd n vedere dispoziiile art. 2324 alin. (4) C. civ. i cele
expuse n privina rspunderii PFA pentru obligaiile asumate n
exercitarea profesiei (comerului), considerm c n prezent mem-
68 Dreptul afacerilor
brii ntreprinderii familiale rspund limitat. Ei vor rspunde solidar
i indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant n exploa-
tarea ntreprinderii doar cu patrimoniul de afectaiune, dac acesta
a fost constituit.
ntreprinderea familial i nceteaz activitatea i este radiat
din registrul comerului n urmtoarele cazuri:
a) mai mult de jumtate dintre membrii acesteia au decedat;
b) mai mult de jumtate dintre membrii ntreprinderii cer nceta-
rea acesteia sau se retrag din ntreprindere;
c) n temeiul unei hotrri judectoreti defnitive, n condiiile
art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului.
3.1.3. Societile reglementate de Legea nr. 31/1990 privind
societile
3.1.3.1. Sediul materiei. Noiune i forme
Sediul materiei. Legea nr. 31/1990 privind societile (L.S.),
care reglementeaz cu caracter general constituirea, organizarea,
funcionarea, modifcarea i ncetarea societilor ce benefciaz de
personalitate juridic
[1]
, numite n continuare societate (societi). n
afara acesteia mai exist reglementri speciale pentru anumite tipuri
de societi, cum sunt cele din domeniul asigurrilor, din domeniul
fnanciar bancar sau cel al pieei de capital etc.
Noiune. n literatura de specialitate societatea a fost defnit
ca reprezentnd o grupare de persoane constituit n baza unui
contract de societate i benefciind de personalitate juridic, n care
asociaii se neleg s pun n comun anumite bunuri, pentru des-
furarea de activiti economice, n scopul realizrii i mpririi
proftului realizat
[2]
.
Forme. Legea restricioneaz formele sub care se pot asocia
persoanele fzice sau juridice indicnd limitativ i imperativ, n art. 2
din Legea nr. 31/1990 privind societile, cele cinci forme juridice
pe care le poate mbrca o societate, i anume: societatea n nume
colectiv, societatea n comandit simpl, societatea n comandit pe
aciuni, societatea pe aciuni i societatea cu rspundere limitat.
[1]
M. DUMITRU, Dreptul societilor comerciale, Ed. Institutului European, Iai,
2011, p. 17.
[2]
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial romn, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2007, p. 156; r. motiCa, L. BerCea, Drept comercial romn, Ed. Lumina Lex,
Bucureti, 2005, p. 90; n. nDreanu, Aspecte teoretice i practice privind defniia
i caracteristicile societii comerciale, n R.D.C. nr. 4/2003, p. 75 i urm.
III. Profesionitii 69
1. Societatea n nume colectiv. Societile n nume colectiv sunt
societi intuitu personae, constituite dintr-un numr mic de persoa-
ne ntre care exist relaii de ncredere.
Legea nu prevede un minimum de capital social, dar se pot apor-
ta bunuri de orice fel: numerar, natur sau creane. Capitalul social
al acestor societi este divizat n pri sociale, numite n doctrin
pri de interes, de valoare egal, care nu sunt reprezentate prin
titluri negociabile i n principiu sunt netransmisibile.
Cesiunea prilor sociale sau transmiterea lor n caz de deces
al unui asociat opereaz numai dac n actul constitutiv al societii
s-a prevzut n mod expres aceast posibilitate.
Asociaii din aceste societi rspund solidar i nelimitat pentru
obligaiile sociale, astfel nct acestea sunt garantate cu patrimoniul
social, dar i cu patrimoniul asociailor. Rspunderea lor este soli-
dar, n sensul c, dac patrimoniul social nu este sufcient pentru
plata datoriilor societii, creditorii pot solicita i obine de la oricare
dintre asociai plata ntregii creane, urmnd ca cel care a fcut plata
s aib drept de regres mpotriva celorlali asociai corespunztor
participrii lor la benefcii i pierderi. Rspunderea asociailor este
i nelimitat, n sensul c fecare asociat rspunde pentru datoriile
sociale inclusiv cu bunurile proprii.
n aceste tipuri de societate conducerea revine adunrii genera-
le, care adopt hotrrile cu unanimitate de voturi. Administrarea i
reprezentarea societii n relaiile cu terii se face de ctre unul sau
mai muli administratori, asociai sau teri, iar controlul activitii eco-
nomico-fnanciare, de regul, se realizeaz de ctre asociai, ace-
tia avnd posibilitatea s desemneze unul sau mai muli cenzori.
Dizolvarea societii n nume colectiv poate f determinat att
de cauze generale, dar i de cauze specifce, precum moartea,
incapacitatea, falimentul, retragerea sau excluderea unui asociat.
2. Societatea n comandit simpl. Specifc societii n coman-
dit simpl este existena a dou categorii de asociai:
asociaii comanditai, care au aceeai rspundere ca i aso-
ciaii din societatea n nume colectiv, adic rspund solidar i ne-
limitat pentru obligaiile sociale, inclusiv cu patrimoniul propriu; ei
lucreaz sub comanda comanditarilor i sunt cei ce administreaz
efectiv societatea i o reprezint n relaiile cu terii;
asociaii comanditari, care rspund numai n limita aportului la
capitalul social; ei fnaneaz societatea, au puterea de comand
70 Dreptul afacerilor
n societate, fr a participa n mod direct la coordonarea i admi-
nistrarea patrimoniului acesteia.
Celelalte caracteristici prezentate pentru societatea n nume co-
lectiv sunt valabile i pentru aceast form de societate.
3. Societatea pe aciuni. Societatea pe aciuni este o societate
de capitaluri, elementul esenial nefind calitatea persoanei asocia-
te, ci capitalul aportat de aceasta.
Pentru constituirea societii este necesar un numr de minim 2
acionari, iar capitalul social nu poate f mai mic de 90.000 lei i se
poate constitui numai n bani i natur. Guvernul va putea modifca,
cel mult o dat la 2 ani, valoarea minim a capitalului social, innd
seama de rata de schimb, astfel nct acest cuantum s reprezinte
echivalentul n lei al sumei de 25.000 euro.
Capitalul social al societii pe aciuni este mprit n aciuni re-
prezentate prin titluri negociabile, transmisibile att pe pieele fnan-
ciare organizate bursele de valori ct i pe piee neorganizate.
Aciunile se transmit prin acte ntre vii i prin acte mortis causa, fr
s fe necesar acordul celorlali acionari.
Rspunderea acionarilor pentru datoriile societii este limitat
la valoarea aciunilor pe care le deine fecare, obligaiile sociale f-
ind garantate numai cu patrimoniul societii.
Conducerea societii se realizeaz de ctre adunarea general
i se face pe principiul majoritii voturilor acionarilor.
Administrarea societii se realizeaz n funcie de sistemul de
administrare ales unitar sau dualist de ctre un consiliu de ad-
ministraie sau administratorul unic, respectiv de Directorat sub con-
trolul Comitetului de Supraveghere.
Controlul activitii se realizeaz n mod obligatoriu, de o comisie
de cenzori sau de ctre auditori.
Dizolvarea societii poate avea loc att din cauze generale, ct
i din cauze speciale (scderea numrului de asociai sau a capita-
lului sub minimul prevzut de lege).
4. Societile n comandit pe aciuni. La fel ca la societatea n
comandit simpl, asociaii sunt mprii n dou categorii coman-
ditaii i comanditarii. Pentru datoriile sociale ei au o rspundere
similar asociailor din societatea n comandit simpl.
n schimb, capitalul social al societii n comandit pe aciuni
este mprit n aciuni, ceea ce confer societii n comandit pe
aciuni puncte comune cu societatea pe aciuni.
III. Profesionitii 71
5. Societatea cu rspundere limitat. Societatea cu rspundere
limitat este o form intermediar, mixt, ntre societile de per-
soane i cele de capitaluri, mprumutnd trsturi de la ambele.
La baza constituirii acestei societi st ncrederea ntre asociai
i de aceea prile sociale nu sunt liber transmisibile, ci supuse
agrementului celorlali asociai. Societatea cu rspundere limitat se
poate constitui i sub forma unei societi unipersonale, cu asociat
unic.
Capitalul social al acesteia este de minim 200 lei i se divide n
pri sociale, de valoare egal, de minimum 10 lei i care nu sunt
titluri negociabile. Rspunderea asociailor este limitat numai la
aportul la capitalul social, plata datoriilor sociale find garantate nu-
mai cu patrimoniul social.
Conducerea societii cu rspundere limitat este asigurat de
adunarea general a asociailor, iar hotrrile acesteia se adopt
cu o dubl majoritate: majoritatea absolut a asociailor i a prilor
sociale, afar de cazul n care ar exista o prevedere special dife-
rit n actul constitutiv.
Administrarea societii se realizeaz prin intermediul unuia sau
a mai multor administratori, iar controlul este asigurat fe direct de
ctre asociaii care nu au calitatea de administratori, fe de ctre
cenzori cnd numrul asociailor este mai mare de 15.
Societatea cu rspundere limitat se dizolv att din cauze ge-
nerale, ct i din cauze specifce.
Societile comerciale trebuie difereniate de alte forme asocia-
tive cu care prezint elemente comune, cum ar f societatea civil,
asocierea n participaiune ori asociaiile i fundaiile.
Conform art. 41 din Legea nr. 31/1990 privind societile, soci-
etatea dobndete personalitate juridic de la data nmatriculrii ei
n registrul comerului.
Momentul naterii personalitii juridice este identic cu cel al do-
bndirii calitii de comerciant, indiferent dac societatea exercit
sau nu activitile comerciale pe care i le-a propus. Calitatea de
comerciant a societii nceteaz la momentul radierii ei din regis-
trul comerului, dat la care nceteaz i personalitatea juridic a
acesteia.
Dobndirea personalitii confer societii calitatea de subiect
de drept distinct, de sine stttor, adic de a f titular de drepturi i
obligaii. n aceast calitate ea benefciaz de atribute de identifcare
proprii (sediu, denumire, naionalitate); o voin proprie pe care o
exercit prin organele proprii; un patrimoniu propriu i o rspunde-
72 Dreptul afacerilor
re proprie; capacitate juridic proprie distinct de cea a asociailor.
Datorit personalitii juridice, particip n nume propriu la raportu-
rile juridice i rspunde pentru obligaiile asumate.
3.1.3.2. Consecinele personalitii juridice a societii
A. Elementele de identifcare a societii
Elementele de individualizare a societii ca subiect de drept
sunt:
a) Firma reprezint numele sau, dup caz, denumirea sub
care un comerciant i exercit activitatea i sub care semneaz.
Regimul juridic al frmei, ca i al celorlalte elemente de identi-
fcare a unei societi, este conturat de Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerului;
b) Sediul numit i sediul social este indicat n actul constitutiv
al societii. El se raporteaz la locul unde se exercit administra-
rea societii, i nu la locul unde se desfoar coninutul principal
al activitii comerciale;
c) Naionalitatea determin legea aplicabil persoanei juridice.
Orice societate care i-a stabilit sediul pe teritoriul Romniei
are naionalitate romn i este supus Legii nr. 31/1990 privind
societile.
B. Voina social (voina proprie a societii)
Societatea are propria sa voin, care se exprim prin adminis-
tratorii si. Dei este purttorul acestei voine colective, adminis-
tratorul o manifest imprimndu-i o not personal.
Fiind o persoan juridic, societatea are o voin proprie, diferit
de cele individuale, ale asociailor, acestea din urm stnd totui la
baza voinei colective, prin manifestarea lor n cadrul adunrii gene-
rale. La baza formrii voinei sociale st principiul majoritii. Voina
majoritii find voina societii, ea este obligatorie i hotrtoare
pentru viaa social. Ea este obligatorie chiar pentru asociaii care
nu au luat parte la adunarea general sau au votat contra.
Ct privete formarea voinei sociale, Legea nr. 31/1990 cuprin-
de dispoziii diferite n funcie de forma societii:
la societile de persoane asociaii pot lua hotrri valabile
cu majoritatea absolut a capitalului social, cu excepia cazurilor
de modifcare a actului constitutiv n care este necesar acordul tu-
turor asociailor;
III. Profesionitii 73
la societile de capitaluri condiiile de cvorum i de majoritate
difer n funcie de tipul de adunare, majoritatea find raportat de
fecare dat la capitalul social, i nu la numrul de asociai;
la societatea cu rspundere limitat se cere o dubl majori-
tate: a prilor sociale i a asociailor, afar de cazul n care n actul
constitutiv se prevede altfel, iar pentru modifcarea societii comer-
ciale este impus votul tuturor asociailor.
Potrivit dispoziiilor art. 132 din L.S., hotrrile adunrilor gene-
rale ale asociailor pot f atacate n justiie, solicitndu-se anularea
lor, dac acestea sunt contrare actului constitutiv sau legii, att sub
aspectul coninutului, ct i al procedurii de adoptare.
Pentru societile n comandit simpl i societile n nume co-
lectiv, nefind consacrat legislativ existena adunrii generale, nu
este prevzut nici calea de atac mpotriva hotrrilor pe care le
adopt asociaii. Se consider ns c dispoziiile articolului mai sus
amintit sunt incidente i n cazul acestor societi.
Aciunea este de competena tribunalului n a crui raz teritori-
al i are sediul societatea i se judec potrivit dispoziiilor art. 132
i art. 133 din L.S., completate cu dispoziiile Codului de procedur
civil, dreptul comun n materia soluionrii litigiilor.
C. Capacitatea juridic a societii
Societatea reglementat de Legea nr. 31/1990 are capacitate
juridic proprie, distinct de cea a asociailor, putnd f purttoare
de drepturi i obligaii proprii.
Societatea particip la raporturi juridice n nume propriu, prin
reprezentanii si legali, putnd f parte n proces pentru recunoa-
terea drepturilor i obligaiilor sale.
Este reglementat n absena unor dispoziii speciale de preve-
derile art. 205-211 C. civ., avndu-se n vedere i specifcul socie-
tilor reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societile.
Capacitatea de folosin. n vechea reglementare realizat prin
Decretul 31/1954 privind persoanele fzice i persoanele juridice
abrogat la 1 octombrie 2011 persoanele juridice, inclusiv societ-
ile comerciale, aveau o capacitate de folosin limitat: ele puteau
avea doar acele drepturi i i puteau asuma doar acele obligaii
necesare atingerii scopului lor statutar. nclcarea acestui princi-
piu, cunoscut drept principiul capacitii de folosin a persoanei
juridice, atrgea sanciunea nulitii absolute
[1]
. n prezent, art. 206
[1]
Cu privire la principiul specialitii capacitii de folosin i la limitele capa-
citii de folosin a societilor comerciale, a se vedea M. DUMITRU, Discuii pri-
74 Dreptul afacerilor
alin. (1) C. civ. prevede c o persoan juridic poate avea orice
drepturi i obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau
potrivit legii, nu pot aparine dect persoanei fzice, sub sanciunea
nulitii absolute
[1]
.
Societile pot avea toate drepturile i i pot asuma toate obli-
gaiile necesare atingerii scopului lor i desfurrii activitii lor.
Spre deosebire de situaia persoanei fzice, capacitatea de exerci-
iu deplin se dobndete simultan cu dobndirea capacitii de
folosin, adic de la data nmatriculrii societii i dureaz pn
la ncetarea persoanei juridice, adic pn la radierea ei.
Capacitatea de exerciiu. Exercitarea drepturilor i asumarea
obligaiilor societii se realizeaz prin organele sale. Ca urmare,
actele juridice efectuate de organele persoanei juridice, n limitele
puterilor ce le-au fost conferite, sunt considerate ca acte ale nsi
persoanei juridice. De asemenea, faptele licite sau ilicite svrite
de organele sale dau natere unor obligaii n sarcina persoanei juri-
dice dac aceste fapte au fost comise cu prilejul exercitrii funciilor.
Faptele ilicite svrite n condiiile de mai sus atrag i rspunderea
personal a celui care le-a svrit, att fa de persoana juridic,
ct i fa de teri.
Cel prejudiciat n orice mod de o societate poate solicita de la
aceasta daune-interese pe temeiul dispoziiilor rspunderii delictuale
sau a rspunderii contractuale. n ceea ce privete rspunderea
penal a societii, ea este reglementat n aceleai condiii care
sunt prevzute n cazul svririi de ctre orice persoan juridic
a uneia dintre infraciunile incriminate de Codul penal sau prin legi
speciale. Articolul 59 C. pen. prevede urmtoarele pedepse aplicabile
persoanei juridice: amenda, ca pedeaps principal; dizolvarea, ca
pedeaps complementar, alternativ cu suspendarea activitii sau
nchiderea unor puncte de lucru ori interzicerea participrii la achiziii
publice ori interzicerea accesului la unele resurse fnanciare sau
afarea hotrrii de condamnare sau difuzarea ei n Monitorul Ofcial
al Romniei, prin pres ori mijloace de comunicare audiovizual.
vind legalitatea operaiunilor de creditare ntre societile comerciale, n Dreptul
nr. 8/2011, p. 45-57.
[1]
Alin. (2) al art. 206 C. civ. prevede c Persoanele juridice fr scop lucrativ
pot avea doar acele drepturi i obligaii civile care sunt necesare pentru realizarea
scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
III. Profesionitii 75
D. Patrimoniul societii
Fiind un subiect distinct de drept, o persoan autonom, socie-
tatea comercial are patrimoniu propriu, distinct de cel al asociailor
i diferit de capitalul social.
Capitalul societii este constituit din totalitatea aporturilor aso-
ciailor. El poate f majorat sau redus pe parcursul funcionrii so-
cietii, cu respectarea procedurilor legale.
Patrimoniul include totalitatea drepturilor i obligaiilor societii.
El coincide cu capitalul social doar la momentul nmatriculrii socie-
tii, pe parcursul desfurri activitii comerciale find fuctuant n
funcie de operaiunile juridice pe care le desfoar comerciantul.
Existena a dou instituii diferite capital social i patrimoniu
genereaz o serie de consecine:
a) bunurile aportate de asociat ies din patrimoniul lui i intr n
patrimoniul societii, asociatul pierznd orice drept asupra bunu-
lui
[1]
;
b) bunurile aduse ca aport de ctre asociai formeaz obiectul
garaniei generale a creditorilor sociali, creditorii personali ai asocia-
tului neputnd urmri bunurile societii pentru realizarea creanelor
lor. Ei pot s i exercite drepturile doar asupra prii din benefcii
care se cuvin asociailor dup bilanul contabil pe durata societii,
iar la dizolvarea societii, asupra prii care s-ar cuveni asociailor
prin lichidare. De la aceast regul sunt exceptai creditorii personali
ai acionarilor care pot sechestra i vinde aciunile debitorului, n-
truct aciunile sunt bunuri mobile proprietatea acionarului debitor;
c) creanele societii fa de o ter persoan nu se pot com-
pensa cu obligaiile aceleiai persoane fa de asociat;
d) aplicarea procedurii insolvenei fa de societate privete nu-
mai patrimoniul societii;
e) motenitorii unui asociat nu pot pretinde niciun drept asupra
bunurilor din patrimoniul societii, acestea nefind incluse n masa
succesoral
[2]
.
E. Rspunderea pentru datoriile sociale
Societatea rspunde pentru toate obligaiile sale patrimoniale
cu propriul patrimoniu, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea societilor.
[1]
Aceast consecin este mai puin perceput de ctre asociatul unic al unei
societi, care adeseori consider patrimoniul societii ca find tot al lui, utiliznd
bunurile societii n interesul lui propriu i fnannd operaiunile societii cu banii
lui.
[2]
I. TURCU, Tratat teoretic i practic de drept comercial, vol. II, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2008, p. 439.
76 Dreptul afacerilor
Ca regul general, creditorii sociali nu pot pretinde plata datoriilor
societii de ctre asociai i nu pot urmri silit bunurile acestora, ei
neputnd intra n concurs cu creditorii personali ai asociatului. De
la aceast regul exist mai multe excepii
[1]
:
a) n societile de persoane, asociaii cu rspundere nelimitat
sunt solidar i nelimitat rspunztori pentru datoriile societii, dac
societatea pus n ntrziere nu le-a achitat n termen de 15 zile de
la aceast dat;
b) dac societatea este declarat nul, asociaii societi nule
rspund solidar i nelimitat fa de creditorii sociali;
c) n situaia societilor fctive, societatea neexistnd n realitate,
creditorii sociali sunt n realitate creditori personali ai asociailor;
d) n cazul n care este incident art. 237
1
din L.S., n condiiile
prevzute de acest articol asociaii pot rspunde solidar i nelimitat
pentru datoriile sociale. n situaia n care un asociat care rspunde
limitat pentru datoriile societii a abuzat de limitarea rspunderii i a
cauzat confuzie de patrimonii ntre sine i societate, poate n cazul
lichidrii societii s rspund nelimitat fa de creditorii societii;
e) n condiiile Codului de procedur fscal se admite, potrivit
art. 27, c rspunderea pentru obligaiile fscale depete limite-
le rspunderii plafonate la valoarea contribuiei la capitalul social.
Asociaii sau administratorii acestora, n anumite condiii, rspund
solidar pentru plata datoriilor fscale.
Rspunderea pentru datoriile sociale subzist pn la achita-
rea lor sau pn la radierea societii, indiferent care ar f motivul
acestei radieri. Prin efectul ncetrii personalitii juridice a societ-
ii, inclusiv n cazul nchiderii procedurii insolvenei, asociaii socie-
tii radiate pot deveni proprietari ai bunurilor din patrimoniul fostei
societi dac toate datoriile sociale au fost acoperite, iar bunurile
respective nu au fost lichidate la data radierii.
3.1.3.3. Constituirea societilor
Constituirea unei societi presupune parcurgerea a dou etape.
O prim etap const n ncheierea actelor constitutive ale societ-
ii, contract de societate i/sau statut. A doua etap const n par-
curgerea unei proceduri legale de autorizare a constituirii de ctre
judectorul-delegat la registrul comerului.
Procedura nmatriculrii societilor n registrul comerului, nre-
gistrarea fscal a acestora i autorizarea funcionrii acestora sunt
[1]
gh. piperea, op. cit., p. 102.
III. Profesionitii 77
reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societile, de Legea
nr. 26/1990 privind registrul comerului i de Legea nr. 359/2004
privind simplifcarea formalitilor de nregistrare n registrul comer-
ului a persoanelor fzice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fscal a acestora precum i autorizarea funcionrii
acestor persoane juridice.
Dup aceeai procedur are loc orice nregistrare n registrul
comerului: nmatricularea, nscrierea de meniuni, precum i nre-
gistrarea oricror alte operaiuni care potrivit legii se menioneaz
n registrul comerului.
A. Actele constitutive ale societii. Elementele eseniale ale
contractului de societate
Contractul de societate prezint trei elemente specifce, esen-
iale, care l particularizeaz fa de alte contracte sinalagmatice:
existena unui fond/capital social constituit prin aporturile asociailor,
intenia de a desfura n comun o activitate comercial affectio
societatis i participarea la benefcii i pierderi.
A.1. Aportul asociailor
Defniie
Aportul este bunul pe care fecare asociat se oblig s-l transmi-
t societii comerciale, n condiiile legii i ale actului constitutiv, n
vederea formrii sau majorrii capitalului social i n schimbul unor
aciuni sau pri sociale
[1]
.
Prin aport se nelege transmiterea unui drept din patrimoniul
celui care aporteaz n patrimoniul societii sau chiar prestarea
unui serviciu
[2]
. n contraprestaie, asociatul va primi aciuni sau pri
sociale.
Momentul asumrii obligaiei de aport se numete subscriere i
este momentul semnrii contractului de societate (actului constitu-
tiv), iar momentul executrii se numete vrsarea capitalului (efec-
tuarea vrsmntului).
[1]
A se vedea i i. BCanu, Aporturile n creane, n R.D.C. nr. 2/1999, p. 42 i
urm.
[2]
S. angheni, m. VoLonCiu, C. StoiCa, Drept comercial, ed. a 3-a, Ed. All Beck,
Bucureti, 2004, p. 102.
78 Dreptul afacerilor
Obiectul aportului
Aportul n numerar reprezint o sum de bani pe care asociatul
se oblig s o transmit societii. Este obligatoriu pentru toate for-
mele de societate i nu este purttor de dobnzi.
Aportul n natur poate consta n bunuri imobile i mobile, cor-
porale i incorporale i este permis la toate tipurile de societi.
Aportul n natur se realizeaz prin transferarea drepturilor co-
respunztoare i prin predarea efectiv a bunurilor n stare de utili-
zare, conform art. 16 alin. (2) din L.S. Se poate transmite fe dreptul
de proprietate, fe dreptul de folosin.
Dac aportul are ca obiect un bun imobil sau un bun mobil corpo-
ral i se transmite dreptul de proprietate, raporturile dintre societate
i asociatul transmitor sunt guvernate de reguli asemntoare cu
cele de la vnzare-cumprare.
Proprietatea nu se transmite nici n momentul ncheierii con-
tractului de societate, nici n momentul transferrii dreptului ctre
societate, nici n momentul predrii efective a bunului ci, aa cum
precizeaz art. 65 din L.S., bunurile devin proprietatea societii din
momentul nmatriculrii ei n registrul comerului, nmatriculare care
se face n baza unei ncheieri a judectorului delegat dup efectu-
area controlului de legalitate a constituirii societii.
n cazul n care bunul care a constituit obiectul aportului a fost
adus n folosin, raporturile dintre societate i asociat sunt guver-
nate de regulile de la locaiune.
Aportul n creane nu este permis la societile cu rspundere
limitat, societile pe aciuni care se constituie prin subscripie pu-
blic i societile n comandit pe aciuni. Este admis la societile
n nume colectiv sau n comandit simpl, precum i la societile
pe aciuni care se constituie prin subscrierea simultan i integral
a capitalului social.
Regulile care guverneaz raporturile dintre societatea cesionar
i asociatul cedent sunt cele din materia cesiunii de crean regle-
mentate de Codul civil cu unele derogri, obligaiile asociatului find
mai ntinse dect cele din dreptul civil.
Aporturile n creane se consider vrsate numai n momentul
ncasrii efective a sumei de ctre societate, potrivit art. 84 din L.S.
Aportul n munc (industrie) const n munca sau activitatea pe
care asociatul promite s o efectueze n societate, avnd n vedere
competena i califcarea sa, deci de a desfura o munc n contul
societii sau de a presta un serviciu, inclusiv diligenele sau demer-
surile fcute de fondatori n timpul constituirii societii.
III. Profesionitii 79
Acest tip de aport este permis numai n societatea n nume colec-
tiv i asociailor comanditai din societile n comandit. Prestaiile
n munc nu pot constitui aport la formarea i majorarea capitalului
social; ele reprezint un aport social pentru care asociatul care l
presteaz va participa, conform actului constitutiv, la mprirea be-
nefciilor i a activului social, n temeiul art. 14 din L.S.
Capitalul social
Prin reunirea aporturilor asociailor se formeaz capitalul social
al societii.
Capitalul social subscris reprezint totalitatea aporturilor la care
s-au obligat asociaii la constituirea societii i coincide cu capitalul
social. Capitalul social vrsat este constituit din aporturile efectuate
i care au intrat n patrimoniul societii.
Capitalul social se divide n fraciuni egale denumite n funcie
de tipul de societate: pri de interes, pri sociale, aciuni.
ntruct capitalul social este fx pe durata societii, n cazul n
care activul social se diminueaz sub o anumit limit, datorit fo-
losirii sale n desfurarea activitii, legea prevede obligaia ren-
tregirii activului sau reducerii capitalului social, mai nainte de a se
face vreo distribuire sau repartizare de benefcii.
A.2. Exercitarea n comun a activitii comerciale affectio
societatis
n principiu
[1]
, prin affectio societatis se nelege acea voin co-
mun a asociailor de a participa la realizarea obiectului de activitate
i de a obine benefcii n urma acesteia
[2]
.
Aceasta nu presupune obligatoriu un grad egal de implicare pen-
tru toi asociaii, deoarece n toate formele de societate este posibil
ca numai unii dintre asociai s fe nvestii cu dreptul de reprezen-
tare i administrare, dar i ceilali au, n principiu, dreptul de a par-
ticipa la luarea deciziilor privind activitatea societii.
[1]
C. SaSSu, S. goLuB, Affectio societatis, n R.D.C. nr. 10/2001, p. 74 i urm.;
m. Cozian, D. DeBoiSSy, a. VianDier, Droit des socits, ed. a 23-a, Litec, 2010, p. 64
i urm.
[2]
St.D. Crpenaru, S. DaViD, C. preDoiu, gh. piperea, Legea societilor co-
merciale. Comentariu pe articole, ed. a IV-a, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009, p. 23.
80 Dreptul afacerilor
A.3. Participarea la realizarea i mprirea benefciilor i
pierderilor
Un alt element defnitoriu, specifc societii comerciale, l re-
prezint dreptul asociailor de a participa la benefciile i pierderile
societii.
Cota-parte din proft ce se pltete fecrui asociat constituie
dividend. Dividendul este orice distribuire n bani sau n natur, n
favoarea asociailor, din proftul stabilit pe baza bilanului contabil
i a contului de proft i pierderi. Societatea este obligat s achite
aceste sume n termenul prevzut de hotrrea adunrii generale
a asociailor, dar nu mai trziu de 6 luni de la data aprobrii situai-
ilor fnanciare ale societii, sub sanciunea plii de daune-interese
egale cu dobnda legal
[1]
la suma datorat, potrivit art. 67 alin. (2)
din L.S.
a) Condiii de repartizare a proftului. Pentru a se distribui divi-
dende, proftul trebuie s fe real, nsemnnd ca societatea s f n-
registrat un excedent, adic o sum mai mare dect capitalul social,
deoarece nu se pot distribui dividende din capitalul social. De ase-
menea trebuie s fe util, adic s fe rmas dup ntregirea capita-
lului social dac a fost cazul (cnd activul patrimonial s-a micorat n
cursul exerciiului fnanciar) i dup constituirea fondului de rezerv.
Dac potrivit situaiei fnanciare nu exist proft, nu se pot distribui
dividende asociailor; ele ar avea un caracter fctiv i distribuirea lor
ar atrage rspunderea penal i civil a administratorilor.
n cazul n care dividendele au fost distribuite cu nclcarea aces-
tor reguli, societatea are o aciune n restituire mpotriva asociailor
care au cunoscut sau n mprejurrile date ar f trebuit s cunoasc
[1]
Art. 3 din O.G. nr. 13/2011 prevede c (1) Rata dobnzii legale remuneratorii
se stabilete la nivelul ratei dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei,
care este rata dobnzii de politic monetar stabilit prin hotrre a Consiliului de
administraie al Bncii Naionale a Romniei. (2) Rata dobnzii legale penalizatoare
se stabilete la nivelul ratei dobnzii de referin plus 4 puncte procentuale. (2
1
) n
raporturile dintre profesioniti i ntre acetia i autoritile contractante, dobnda
legal penalizatoare se stabilete la nivelul ratei dobnzii de referin plus 8 puncte
procentuale. (3)n raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei ntreprin-
deri cu scop lucrativ, n sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicat, rata dobnzii legale se stabilete potrivit prevederilor alin. (1),
respectiv alin. (2), diminuat cu 20%. (4) Nivelul ratei dobnzii de referin a Bncii
Naionale a Romniei va f publicat n Monitorul Ofcial al Romniei, Partea I, prin
grija Bncii Naionale a Romniei, ori de cte ori nivelul ratei dobnzii de politic
monetar se va modifca.
III. Profesionitii 81
neregularitatea distribuirii. Aciunea este prescriptibil n termen de
3 ani de la data distribuirii.
b) Criterii de mprire a proftului. Repartizarea benefciilor se
face proporional cu cota de participare la capitalul social vrsat,
aa cum a fost stabilit prin actul constitutiv. Prile pot deroga de
la aceast regul i stabili alte proporii.
Stabilirea dividendelor este de competena exclusiv a adunrii
generale a asociailor.
n cazul prestailor n munc cu titlu de aport social, unii aso-
ciai nu au dreptul la un dividend suplimentar, ci vor avea dreptul la
o cot din proft sau pierderi egal cu a asociatului care a adus n
societate cota de capital cea mai mic, dac n actul constitutiv nu
s-a prevzut altceva.
c) Plata dividendelor. Dac din situaia fnanciar anual rezult
c societatea a realizat proft, acesta va f repartizat de ctre adu-
narea asociailor pe destinaii legale: rentregirea capitalului social,
formarea fondului de rezerv, reinvestirea prin majorarea capitalului
social, distribuirea de dividende etc.
Obligaia de plat a dividendelor
[1]
devine exigibil fe la data
stabilit de adunarea general pentru plata acestora, fe la data
expirrii termenului de 6 luni de la data aprobrii situaiei fnanciare
anuale aferente exerciiului fnanciar ncheiat.
Dac societatea nu i execut obligaia de plat a dividendelor
la scaden, ea va plti o penalitate egal cu dobnda penalizatoare
calculat conform art. 3 din O.G. nr. 13/2011 privind dobnda lega-
l remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum
i pentru reglementarea unor msuri fnanciar-fscale n domeniul
bancar, aprobat prin Legea nr. 43/2012, dac prin actul constitutiv
sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor care a aprobat
situaia fnanciar aferent exerciiului fnanciar ncheiat nu s-a sta-
bilit o dobnd mai mare sau daune-interese n cuantum mai mare.
Dividendele pot f solicitate de asociatul creditor de la societate,
pe calea aciunii n justiie, n termenul general de prescripie de
3 ani de la data scadenei
[2]
.
[1]
Cu privire la natura juridic a obligaiei de plat a dividendelor, a se ve-
dea F. GRBACI, Natura juridic a obligaiei de plat a dividendelor, n Juridica
nr. 7-8/2001, p. 308 i urm.
[2]
V. timofte, n legtur cu prescripia dreptului la cauiune pentru plata divi-
dendelor, n R.D.C. nr. 10/2001, p. 209 i urm.
82 Dreptul afacerilor
A.4. Actul constitutiv
Potrivit art. 5 din L.S., societatea n nume colectiv i societatea
n comandit simpl se constituie numai prin contract, iar societa-
tea pe aciuni, societatea n comandit pe aciuni i societatea cu
rspundere limitat se constituie prin contract i statut. Acestea pot
f ntocmite fe sub forma a dou nscrisuri distincte, fe sub forma
unui singur nscris numit act constitutiv.
n cazul societii cu rspundere limitat constituit prin mani-
festarea de voin a unei singure persoane se ntocmete numai
statutul, acesta purtnd denumirea tot de act constitutiv.
Cnd se ncheie numai contract de societate sau numai statut,
acestea pot f denumite, de asemenea, act constitutiv. n cuprinsul
L.S. dar i al prezentei lucrri, denumirea act constitutiv desemnea-
z att nscrisul unic, ct i contractul de societate i/sau statutul
societii.
n cazurile n care contractul de societate i statutul constituie
acte distincte, acesta din urm va cuprinde datele de identifcare
a asociailor i clauze reglementnd organizarea, funcionarea i
desfurarea activitii societii.
Cuprinsul contractului de societate
Legiuitorul stabilete n art. 7 din L.S. pentru societile n nume
colectiv, societile n comandit simpl i societile cu rspundere
limitat
[1]
respectiv n art. 8 pentru societile pe aciuni i so-
[1]
Art. 7 din L.S. are urmtorul coninut: Actul constitutiv al societii n nume
colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat va cuprinde: a) datele de
identifcare a asociailor; la societatea n comandit simpl se vor arta i asociaii
comanditai; b) forma, denumirea i sediul social; c) obiectul de activitate al societ-
ii, cu precizarea domeniului i a activitii principale; d) capitalul social, cu menio-
narea aportului fecrui asociat, n numerar sau n natur, valoarea aportului n na-
tur i modul evalurii. La societile cu rspundere limitat se vor preciza numrul
i valoarea nominal a prilor sociale, precum i numrul prilor sociale atribuite
fecrui asociat pentru aportul su; e) asociaii care reprezint i administreaz so-
cietatea sau administratorii neasociai, datele lor de identifcare, puterile ce li s-au
conferit i dac ei urmeaz s le exercite mpreun sau separat; e
1
) n cazul socie-
tilor cu rspundere limitat, dac sunt numii cenzori sau auditor fnanciar, datele
de identifcare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor fnanciar; f) partea
fecrui asociat la benefcii i la pierderi; g) sediile secundare - sucursale, agenii,
reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic -, atunci cnd se
nfineaz o dat cu societatea, sau condiiile pentru nfinarea lor ulterioar, dac
se are n vedere o atare nfinare; h) durata societii; i) modul de dizolvare i de
lichidare a societii.
III. Profesionitii 83
cietatea n comandit pe aciuni care sunt clauzele contractului
de societate
[1]
.
Contractul de societate trebuie s cuprind:
a) clauze referitoare la elementele de identifcare a prilor
persoane fzice sau juridice;
b) clauze privind elementele de identifcare a viitoarei societ-
ii (denumirea sau frma societii, forma juridic a acesteia, sediul
societii i emblema acesteia dac este cazul);
c) clauze privind caracteristicile societii (durata societii,
obiectul de activitate, capitalul social, participarea fecrui asociat
la capitalul social);
d) clauze privind funcionarea societii;
[1]
Art. 8. din L.S. prevede c Actul constitutiv al societii pe aciuni sau n co-
mandit pe aciuni va cuprinde: a) datele de identifcare a fondatorilor; la societatea
n comandit pe aciuni vor f menionai i asociaii comanditai; b) forma, denumi-
rea i sediul social; c) obiectul de activitate al societii, cu precizarea domeniului i
a activitii principale; d) capitalul social subscris i cel vrsat i, n cazul n care so-
cietatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia; e) natura i valoarea bunurilor
constituite ca aport n natur, numrul de aciuni acordate pentru acestea i numele
sau, dup caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport; f) numrul i valoarea
nominal a aciunilor, cu specifcarea dac sunt nominative sau la purttor; f
1
) dac
sunt mai multe categorii de aciuni, numrul, valoarea nominal i drepturile confe-
rite fecrei categorii de aciuni; f
2
) orice restricie cu privire la transferul de aciuni;
g) datele de identifcare a primilor membri ai consiliului de administraie, respectiv a
primilor membri ai consiliului de supraveghere; g
1
) puterile conferite administratori-
lor i, dup caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, i dac ei urmeaz
s le exercite mpreun sau separat; h) datele de identifcare a primilor cenzori sau
a primului auditor fnanciar; i) clauze privind conducerea, administrarea, funciona-
rea i controlul gestiunii societii de ctre organele statutare, numrul membrilor
consiliului de administraie sau modul de stabilire a acestui numr; j) durata so-
cietii; k) modul de distribuire a benefciilor i de suportare a pierderilor; l) sediile
secundare - sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr per-
sonalitate juridic -, atunci cnd se nfineaz o dat cu societatea, sau condiiile
pentru nfinarea lor ulterioar, dac se are n vedere o atare nfinare; m) orice
avantaj special acordat, n momentul nfinrii societii sau pn n momentul n
care societatea este autorizat s i nceap activitatea, oricrei persoane care a
participat la constituirea societii ori la tranzacii conducnd la acordarea autoriza-
iei n cauz, precum i identitatea benefciarilor unor astfel de avantaje; n) numrul
aciunilor comanditarilor n societatea n comandit pe aciuni; o) cuantumul total
sau cel puin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire; p) modul de dizolva-
re i de lichidare a societii.
Pentru toate tipurile de societi, art. 8
1
din L.S. prevede c Datele de iden-
tifcare prevzute la art. 7 lit. a), e) i e
1
), respectiv la art. 8 lit. a), g) i h), includ:
a) pentru persoanele fzice: numele, prenumele, codul numeric personal i, dac
este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaiei naionale aplicabile, locul i data
naterii, domiciliul i cetenia; b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul,
naionalitatea, numrul de nregistrare n registrul comerului sau codul unic de n-
registrare, potrivit legii naionale aplicabile.
84 Dreptul afacerilor
e) clauze privind drepturile i obligaiile asociailor;
f) clauze privind sediile secundare ale societii;
g) clauze privind dizolvarea i lichidarea societii;
h) modul de dizolvare i de lichidare a societii.
B. Procedura constituirii societilor reglementate de Legea
nr. 31/1990
Procedura nmatriculrii societilor n registrul comerului, nre-
gistrarea fscal i autorizarea funcionrii acestora sunt reglemen-
tate de Legea nr. 31/1990 privind societile, de Legea nr. 26/1990
privind registrul comerului i de Legea nr. 359/2004 privind sim-
plifcarea formalitilor de nregistrare n registrul comerului a per-
soanelor fzice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregis-
trarea fscal a acestora precum i autorizarea funcionrii acestor
persoane juridice.
Dup aceeai procedur are loc orice nregistrare n registrul
comerului: nmatricularea, nscrierea de meniuni precum i nre-
gistrarea oricror alte operaiuni care potrivit legii se menioneaz
n registrul comerului.
B.1. Autorizarea constituirii societii (controlul de legali-
tate)
Solicitarea efecturii nregistrrii n registrul comerului se face
la biroul unic din cadrul Ofciului registrului comerului de pe ln-
g tribunal de ctre fondatori, administratori sau de reprezentanii
acestora, precum i de orice persoan interesat, n condiiile legii,
prin ntocmirea cererii de nregistrare.
n termen de 15 zile de la data ncheierii actului constitutiv, sub
sanciunea aciunii n regularizare, fondatorii, primii administratori
sau, dac este cazul, primii membri ai directoratului i ai consiliului
de supraveghere ori un mputernicit al acestora vor cere nmatricu-
larea societii n registrul comerului n a crui raz teritorial i
va avea sediul societatea.
Cererea va f nsoit de actul constitutiv al societii, ntocmit
cu respectarea condiiile mai sus amintite i de dovada efecturii
vrsmintelor n condiiile actului constitutiv.
Este necesar dovada sediului declarat i a disponibilitii frmei
i emblemei, dac este cazul. Dovada rezervrii i a disponibilitii
frmei, n prealabil obinute de la Ofciul registrului comerului, vor f
prezentate la autentifcarea actului constitutiv sau, dup caz, la da-
rea de dat cert a acestuia i vor f ataate cererii de nmatricula-
III. Profesionitii 85
re. i declaraia pe proprie rspundere privind deinerea calitii de
asociat unic ntr-o societate cu rspundere limitat este necesar
pentru admiterea cererii de nmatriculare.
n privina sediului, art. 17 alin. (3) din L.S. prevede c la nmatri-
cularea societii i la schimbarea sediului social se va prezenta la
sediul Ofciului registrului comerului o serie de documente. n cazul
n care constat c sunt ndeplinite cerinele legii, judectorul-de-
legat, prin ncheiere, va dispune autorizarea constituirii societii i
nmatricularea acesteia n registrul comerului.
n cazul n care actul constitutiv nu cuprinde meniunile prevzute
de lege ori cuprinde clauze prin care se ncalc o dispoziie imperati-
v a legii sau cnd nu s-a ndeplinit o cerin legal pentru constitu-
irea societii, judectorul-delegat, din ofciu sau la cererea oricror
persoane interesate, va respinge cererea prin ncheiere, motivat,
n afar de cazul n care asociaii nltur asemenea neregulariti.
ncheierea judectorului-delegat privitoare la nmatriculare sau
la orice alte nregistrri n registrul comerului este executorie de
drept i este supus numai apelului.
Societatea dobndete personalitate juridic la data nregistr-
rii n registrul comerului a ncheierii judectorului-delegat prin care
s-a dispus autorizarea constituirii i nmatricularea, dac legea nu
dispune altfel.
B.2. Publicitatea constituirii societii
Prin efectuarea nregistrrilor n registrul comerului se asigur
opozabilitatea actelor nregistrate fa de teri, afar de cazul n care
legea prevede condiia cumulativ a publicrii n Monitorul Ofcial.
Este i cazul nmatriculrii societii, odat cu efectuarea nmatri-
culrii un extras al ncheierii judectorului-delegat find comunicat
din ofciu Monitorului Ofcial.
Constituirea societii este adus la cunotina terilor prin n-
deplinirea unor formaliti de publicitate: nmatricularea n registrul
comerului (care are i efect constitutiv) i publicarea ncheierii jude-
ctorului-delegat, n extras, n Monitorul Ofcial, ea putnd f publi-
cat i n ntregime la solicitarea societii i pe cheltuiala acesteia.
B.3. Autorizarea funcionrii societii
Dup nmatricularea ei n registrul comerului, societatea are
obligaia s cear autorizarea funcionrii.
Demersul este necesar dac dorete s nceap desfurarea
activitii. n caz contrar, reprezentantul societii va da o declaraie
86 Dreptul afacerilor
pe proprie rspundere c societatea nu desfoar activitate, obli-
gndu-se totodat s solicite autorizarea funcionrii la momentul
la care societatea va desfura activitatea comercial.
3.1.3.4. Funcionarea societilor
Regulile care reglementeaz funcionarea societilor sunt cu-
prinse n art. 65-203 din Titlul III din Legea nr. 31/1990 privind so-
cietile, att sub forma unor dispoziii comune tuturor formelor de
societate, ct i sub forma unor reglementri specifce fecrei for-
me de societate.
Elementul decizional al unei societi este adunarea general
a asociailor
[1]
, cel executiv (de gestiune) este reprezentat de ad-
ministratori (organizai sau nu n organe colegiale), iar cenzorii sau
auditorii interni sau asociaii neadministratori sunt cei care se ocup
cu controlul societii.
A. Adunarea general
Adunarea general este organul suprem de conducere al so-
cietii, find depozitara voinei sociale, este organul de deliberare
i decizie. Ea este cea care numete celelalte organe, stabilete
limitele n care ele urmeaz s-i desfoare activitatea i exercit
controlul asupra acestora.
Adunarea general este compus din totalitatea asociailor care
particip la formarea voinei, n proporie cu valoarea aportului la
constituirea capitalului social.
Voina social ia natere n cadrul adunrilor generale ale aso-
ciailor fe n temeiul principiului unanimitii, fe n conformitate cu
principiul majoritii n cazul societilor de capitaluri.
Difereniindu-se prin atribuii, cvorum i periodicitatea ntlnirilor,
adunrile generale pot f adunri generale ordinare, adunri gene-
rale extraordinare i adunri constitutive
[2]
.
[1]
n literatura de specialitate, adunarea general a asociailor este considerat
parlamentul societii comerciale, care i desfoar activitatea prin intermediul a
dou structuri de conducere societare: adunarea general ordinar i extraordinar.
A se vedea M. HACMAN, Dreptul comercial comparat. Dreptul societilor comerciale.
Dreptul titlurilor de valoare, vol. II, Ed. Curierul Judiciar, Bucureti, 1932, p. 253-
256.
[2]
Aceasta este consacrat n materia societilor pe aciuni constituite prin
subscripie public i nu constituie o veritabil adunare a asociailor. A se vedea
i.n. fineSCu, Curs de drept comercial, vol. I, Ed. Al.Th. Doicescu, Bucureti, 1929,
p. 256.
III. Profesionitii 87
A.1. Adunarea ordinar
Adunarea ordinar se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel
mult 5 luni de la ncheierea exerciiului fnanciar i ori de cte ori se
ivete o problem n care este necesar decizia ei
[1]
.
Locul inerii adunrii generale este reglementat de o norm dis-
pozitiv. n acest sens art. 110 alin. (2) din L.S. arat c, dac n
actul constitutiv nu se prevede altfel, ele se vor ine la sediul socie-
tii i n localul ce se va indica n convocare.
Competenele stabilite prin lege n favoarea adunrii generale
ordinare, respectiv extraordinare sunt, n principiu, imperative.
n afar de dezbaterea altor probleme nscrise la ordinea de zi,
adunarea general este obligat:
s discute, s aprobe sau s modifce situaiile fnanciare anu-
ale (bilanul, contul de proft i pierderi, politici contabile i note expli-
cative), pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraie,
respectiv de directorat i de consiliul de supraveghere, de cenzori
sau, dup caz, de auditorul fnanciar, i s fxeze dividendul;
s aleag i s revoce membrii consiliului de administraie,
respectiv ai consiliului de supraveghere, i cenzorii;
n cazul societilor ale cror situaii fnanciare sunt auditate,
s numeasc sau s demit auditorul fnanciar i s fxeze durata
minim a contractului de audit fnanciar;
s fxeze remuneraia cuvenit membrilor consiliului de admi-
nistraie pentru exerciiul n curs, respectiv membrilor consiliului de
supraveghere i cenzorilor, dac nu a fost stabilit prin actul consti-
tutiv. Dac adunarea general nu decide n acest sens, remuneraia
va f stabilit de ctre instan;
s se pronune asupra gestiunii consiliului de administraie,
respectiv directoratului; este singura n drept s dea descrcare de
gestiune membrilor consiliului de supraveghere, respectiv ai direc-
toratului;
s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz,
programul de activitate, pe exerciiul fnanciar urmtor;
s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfinarea uneia sau
a mai multor uniti ale societii i, cu att mai mult, nstrinarea.
Aceast enumerare are caracter enuniativ, n competena ei
putnd f date i alte probleme, cu excepia celor care intr n com-
petena exclusiv a adunrii generale extraordinare i a celor de
[1]
Termenul de 5 luni a fost califcat ca un termen sui generis, el neputnd f
califcat nici ca termen de prescripie nici ca unul de decdere. A se vedea, n acest
sens, St.D. Crpenaru, S. DaViD, C. preDoiu, gh. piperea, op. cit., p. 393.
88 Dreptul afacerilor
ordine public, n sensul c atribuiile prevzute mai sus nu pot f
date prin clauz statutar n competena altui organ
[1]
.
Articolul 70 din L.S. arat c se pot institui anumite restricii: ad-
ministratorii pot face toate operaiunile cerute pentru aducerea la
ndeplinire a obiectului de activitate al societii, afar de restriciile
artate n actul constitutiv.
A.2. Adunarea general extraordinar
Potrivit art. 113 din L.S., adunarea general extraordinar se
ntrunete ori de cte ori este necesar a se lua o hotrre pentru:
schimbarea formei juridice a societii. Este necesar nde-
plinirea condiiilor de fond i de form a convocrii corespunztoare
ambelor forme ale societii: a celei iniiale dar i condiiile convoc-
rii corespunztoare viitoarei forme ale societii comerciale. n caz
contrar, operaiunea de schimbare a formei societii comerciale
este lovit de nulitate
[2]
;
schimbarea sediului societii;
schimbarea obiectului de activitate al societii;
nfinarea sau desfinarea unor sedii secundare: sucursale,
agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate
juridic, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
prelungirea duratei societii;
majorarea capitalului social;
reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune
de noi aciuni;
fuziunea cu alte societi sau divizarea societii;
dizolvarea anticipat a societii;
conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor sau a
aciunilor la purttor n aciuni nominative;
conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt;
conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau
n aciuni;
emisiunea de obligaiuni;
oricare alt modifcare a actului constitutiv sau oricare alt
hotrre pentru care este cerut aprobarea adunrii generale ex-
traordinare.
Legea poate stabili i alte competene n sarcina adunrii gene-
rale extraordinare.
[1]
Pentru detalii, a se vedea E. CRCEI, Societile comerciale pe aciuni, Ed. All
Beck, Bucureti, 1999, p. 234.
[2]
C.S.J., s. com., dec. nr. 157/1996, n R.D.C. nr. 9/1996, p. 155.
III. Profesionitii 89
Pe de alt parte, potrivit art. 114 din L.S., exercitarea unora dintre
competenele adunrii generale extraordinare poate f delegat con-
siliului de administraie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv
sau prin hotrre a adunrii generale extraordinare a acionarilor.
A.3. Adunarea special
Aceste adunri privesc societatea pe aciuni i societatea n co-
mandit pe aciuni. Legea se refer la mai multe tipuri de adunri
speciale. Astfel, potrivit art. 96 din L.S., titularii fecrei categorii de
aciuni se reunesc n adunri speciale, n condiiile stabilite de actul
constitutiv al societii. Orice titular al unor asemenea aciuni poate
participa la aceste adunri.
O astfel de adunare este cea a titularilor de aciuni prefereniale
cu dividend prioritar fr drept de vot.
Conform art. 95 din L.S., se pot emite aciuni prefereniale cu
dividend prioritar fr drept de vot, ce confer titularului:
a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra benefciului
distribuibil al exerciiului fnanciar, naintea oricrei alte prelevri;
b) drepturile recunoscute acionarilor cu aciuni ordinare, inclu-
siv dreptul de a participa la adunarea general, cu excepia drep-
tului de vot.
Potrivit art. 94 alin. (1) din L.S., aciunile trebuie s fe de valoare
egal i acord posesorilor drepturi egale. De la aceast regul, prin
urmtorul alineat al aceluiai articol, se instituie i excepii, artn-
du-se c se pot emite totui n condiiile actului constitutiv categorii
de aciuni care confer titularilor drepturi diferite.
A.4. Hotrrile adunrii generale
Potrivit art. 132 din L.S., hotrrile luate de adunarea general
n limitele legii i ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar i pen-
tru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra,
hotrrea impunndu-se cu fora unei legi
[1]
.
Hotrrea adunrii generale poate f supus controlului de le-
galitate, instana nefind ndreptit s se pronune asupra oportu-
nitii celor decise de acionari deoarece, procednd n acest mod,
instana s-ar subroga organelor societii.
Hotrrile adunrii generale contrare legii sau actului constitutiv
pot f atacate n justiie, n termen de 15 zile de la data publicrii n
Monitorul Ofcial, de oricare dintre acionarii care nu au luat parte
[1]
i.n. fineSCu, op. cit., p. 213.
90 Dreptul afacerilor
la adunarea general sau care au votat contra i au cerut s se in-
sereze aceasta n procesul-verbal al edinei.
Aceast dispoziie de principiu se aplic pentru toate formele de
societi
[1]
. Cererea se va soluiona n contradictoriu cu societatea,
reprezentat prin consiliul de administraie, respectiv prin directorat.
Dac hotrrea este atacat de toi membrii directoratului, societa-
tea va f reprezentat n justiie de ctre consiliul de supraveghere.
Aciunea se va introduce la tribunalul n a crui raz teritorial i
are sediul societatea.
B. Administrarea societii
O societate, indiferent de forma acesteia societate de persoa-
ne, societate de capitaluri, societate intermediar poate f admi-
nistrat de unul sau mai muli administratori, persoane fzice sau
juridice, asociai sau neasociai.
n cazul unei pluraliti de administratori, legea face distincie
ntre:
societatea n nume colectiv, societatea n comandit simpl
i societatea cu rspundere limitat n care pluralitatea de admi-
nistratori nu este organizat, nu formeaz un organ colegial care
s lucreze mpreun i s ia decizii mpreun;
societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni n
care pluralitatea este organizat sub forma unor organe colegiale
de administraie.
Administratorii societilor pe aciuni sunt organizai sub forma
a dou sisteme de administrare europene:
sistemul unitar sau tradiional, care cuprinde consiliul de ad-
ministraie i directorii;
sistemul dualist sau modern, care este alctuit din consiliul
de supraveghere i directorat
[2]
.
Poate f administrator al unei societi o persoan fzic, dar
poate f numit sau aleas i o persoan juridic.
Ca regul general, primii administratori, asociai sau neasoci-
ai, sunt numii prin actul constitutiv al societii comerciale i poart
denumirea de administratori statutari. Administratorii ulteriori sunt
alei prin votul asociailor n cadrul adunrii generale.
[1]
o. Cpn, Societile comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1996, p. 321;
I. TURCU, op. cit., p. 563.
[2]
n. Dominte, Organizarea i funcionarea societilor comerciale, Ed. C.H.
Beck, Bucureti, 2008, p. 242.
III. Profesionitii 91
Potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerului, n cererea
de nmatriculare trebuie s se arate administratorii societii i pu-
terile acestora, cu precizarea celor care au puterea de a reprezenta
societatea.
Dup nmatricularea societii, administratorii mputernicii cu
reprezentarea societii au obligaia s depun, la registrul comer-
ului, semnturile lor.
Principalele atribuii ale administratorilor sunt atribuia de gesti-
une intern a afacerilor societii i atribuia de reprezentare legal
a societii n relaiile cu terii
[1]
. Cele dou atribuii sunt distincte
prin voina asociailor, administratorului putndu-i f conferite una
sau ambele prerogative.
Gestiunea intern a societii const n ndeplinirea tuturor acte-
lor juridice, operaiuni, pe care le presupune desfurarea activitii
societii i realizarea obiectului de activitate.
Administratorul are putere de decizie deplin n privina acestor
operaiuni, afar de cazul n care prin actul constitutiv exist o se-
rie de restricii. Limitele puterilor administratorului sunt stabilite prin
actul constitutiv, lege i hotrrile adunrii generale a asociailor. n
aceste limite, el este ndreptit s ncheie actele de conservare, de
administrare i de dispoziie pe care le impune gestiunea societii.
n afara acestor puteri referitoare la administrarea intern a so-
cietii i care refect raporturile existente ntre administratori i
asociai, administratorii mai au atribuia de a reprezenta societatea
comercial n raporturile cu terii.
Potrivit art. 73 din L.S., administratorii rspund fa de societa-
te pentru:
a) realitatea vrsmintelor efectuate de asociai, adic pentru
depunerea diligenelor n vederea executrii obligaiei de aport;
b) existena real a dividendelor pltite. Potrivit art. 67 din L.S.,
nu se vor putea distribui dividende dect din profturi determinate
potrivit legii, nclcarea acestei interdicii atrgnd rspunderea so-
lidar a administratorilor;
c) existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere. Este
vorba att de registrele consacrate de Legea societilor, dar i de
Legea contabilitii.
d) exacta ndeplinire a obligaiilor care le incumb potrivit hot-
rrilor adunrilor generale, legii sau actului constitutiv.
[1]
gh. piperea, op. cit., p. 213.
92 Dreptul afacerilor
De asemenea, administratorii mai au i urmtoarele obligaii:
de a ndeplini formalitile necesare pentru constituirea so-
cietii;
de a depune semnturile la registrul comerului, n cazul n
care au fost desemnai ca reprezentani ai societii;
de a prelua i de a pstra documentele privind constituirea
societii;
de a administra societatea, adic de a face toate operaiunile
cerute pentru aducerea la ndeplinire a obiectului de activitate al
societii, afar de restriciile artate n actul constitutiv.
s ia parte la toate adunrile societii, la consiliile de admi-
nistraie i la organele de conducere similare acestora.
Tragerea la rspundere a administratorului pentru prejudiciile
cauzate societii se realizeaz dup o procedur special ce poate
f declanat fe pe baza hotrrii adunrii generale art. 155 din
L.S. fe de acionarii minoritari art. 155
1
din L.S.
Aciunea n rspundere contra administratorilor, directorilor sau
a membrilor directoratului i consiliului de supraveghere pentru da-
une cauzate societii prin nclcarea ndatoririlor fa de societate
aparine adunrii generale ordinare. Adunarea general desem-
neaz cu aceeai majoritate persoana nsrcinat s exercite ac-
iunea n justiie.
Aciunea aparine n principal adunrii generale, dar dac adu-
narea general refuz s-l acioneze n rspundere pe administra-
tor datorit infuenei pe care acesta o are asupra adunrii, legea
pune la dispoziie i acionarilor minoritari aciunea n rspundere
contra administratorului.
Rspunderea penal. n titlul VIII al L.S. sunt incriminate ca in-
fraciuni o serie de fapte ale administratorilor.
Aciunea penal este o aciune a procurorului, i nu a societ-
ii. ns, aciunea civil care se altur aciunii penale n procesul
penal, respectiv constituirea ca parte civil n procesul penal, se
face n condiiile mai sus artate pentru exercitarea aciunii n rs-
pundere civil.
C. Controlul gestiunii societii
n cazul societilor de persoane controlul se exercit de toi aso-
ciaii, cu excepia celor care au calitatea de administrator.
n societile de capitaluri i cu rspundere limitat controlul se
exercit de persoane specializate: auditorii i cenzorii.
III. Profesionitii 93
Auditul const n colectarea i evaluarea unor probe privind in-
formaiile n scopul determinrii i raportrii gradului de conformitate
a informaiilor respective cu o serie de criterii prestabilite
[1]
.
Cenzorii, pe de alt parte, verifc modul n care este adminis-
trat patrimoniul societii, ntocmesc rapoarte i le prezint adunrii
generale (o dat pe an), primesc lunar de la administraia societii
situaii privind mersul operaiunilor societii i ndeplinesc orice alte
atribuii stabilite prin actul constitutiv.
Cenzorii sunt obligai s supravegheze gestiunea societii, s
verifce dac situaiile fnanciare sunt legal ntocmite i n concor-
dan cu registrele, dac acestea din urm sunt inute regulat i
dac evaluarea elementelor patrimoniale s-a fcut conform regu-
lilor stabilite pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor fnanciare.
Adunarea general poate aproba situaiile fnanciare anuale numai
dac acestea sunt nsoite de raportul cenzorilor sau, dup caz, al
auditorilor fnanciari.
Societile pe aciuni care opteaz pentru sistemul dualist de
administrare sunt supuse auditului fnanciar.
La societile ale cror situaii fnanciare anuale nu sunt supu-
se, potrivit legii, auditului fnanciar, adunarea general ordinar a
acionarilor va hotr contractarea auditului fnanciar sau numirea
cenzorilor, dup caz.
Societatea pe aciuni va avea trei cenzori i tot atia supleani,
dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. n
toate cazurile, numrul cenzorilor trebuie s fe impar.
n actul constitutiv al societii cu rspundere limitat se poate
stipula alegerea unuia sau mai multor cenzori. Dac numrul aso-
ciailor este mai mare de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
3.1.3.5. Modificarea societilor
Sediul materiei privind modifcarea societii comerciale se af
n Titlul IV al L.S. (art. 204-221) intitulat Modifcarea actului consti-
tutiv i n Titlul V (art. 222-226) intitulat Excluderea i retragerea
asociailor.
Condiiile de fond ale fecrei modifcri sunt distinct reglemen-
tate n L.S. pentru fecare tip de societate, iar condiiile de form
sunt reglementate prin dispoziiile art. 204 din L.S.
[1]
gh. piperea, op. cit., vol. II, p. 265.
94 Dreptul afacerilor
A. Cile modifcrii actului constitutiv
Actul constitutiv poate f modifcat prin:
1. Hotrrea adunrii generale adoptat n condiiile legii;
2. Decizia consiliului de administraie, respectiv a direc toratului;
3. Hotrrea judectoreasc, n condiiile exclu derii sau retra-
gerii unui asociat.
Ca regul, actul modifcator trebuie s mbrace form scris, ca
i actul constitutiv.
Actul modifcator nscrisul sub semntur privat do bndete
dat cert i prin depunere la Ofciul registrului comerului. Prin ex-
cepie, forma autentic a actului modifcator adoptat de asociai este
obligatorie atunci cnd are ca obiect:
1. Majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport n na-
tur a unui imobil;
2. Modifcarea formei juridice a societii ntr- o societate n
nume colectiv sau n comandit simpl;
3. Majorarea capitalului social prin subscripie public.
n cazul n care anumite modifcri ale societii afecteaz inte-
resele asociailor, legea prevede dreptul acestora de a se retrage
din societate.
B. Procedura nregistrrii actului modifcator
Dup fecare modifcare a actului constitutiv, administratorii, re-
spectiv directoratul, vor depune la registrul comerului actul modi-
fcator i textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate
modi fcrile, care vor f nregistrate n temeiul hotrrii judectorului
de legat. Excepie fac situaiile n care modifcarea societii se refe-
r la excluderea sau retragerea asociatului, caz n care nregistra-
rea va f efectuat pe baza hotrrii de excludere sau de retragere.
Actul modifcator al actului constitutiv este supus, ntocmai ca
i actul constitutiv, unui control de legalitate efectuat de judecto-
rul delegat de la registrul comerului. Procedura de nscriere n re-
gistrul comerului a meniunii privind modifcarea actului constitutiv
este aceeai ca procedura de nregistrare a constituirii societii, ca
procedura nmatriculrii societii comerciale.
n acest scop, actul modifcator se depune la registrul comer-
ului, este supus controlului de legalitate iar, dac sunt ndeplinite
con diiile prevzute de lege, judectorul delegat va pronuna o ho-
trre ju dectoreasc o ncheiere prin care va admite cererea
de nscriere a meniunii de modifcare a actului constitutiv.
III. Profesionitii 95
Dup nregistrarea n registrul comerului, actul modifcator se
trimite, din ofciu, ctre Monitorul Ofcial, spre publicare, de ctre
registrul comerului.
Dac asociaii, atunci cnd sunt nemulumii de hotrrile adu-
nrii generale luate cu nclcarea dispoziiilor legale sau ale actului
con stitutiv, au la ndemn aciunea n anulare, creditorii nemulu-
mii de modifcarea societii, cnd modifcarea le cauzeaz un pre-
judiciu, au ca mijloc ju ridic pentru aprarea drepturilor lor opoziia
la modifcarea societii.
Opoziia este reglementat de dispoziiile art. 61 i art. 62 din
L.S. Pentru modifcarea constnd n prelungirea duratei unei socie-
ti n comandit simpl, n comandit pe aciuni sau cu rspun-
dere limitat, este consacrat o form particular de opoziie re-
glementat de art. 206 din L.S. Aspecte particulare ale opoziiei
sunt consacrate i n cazul reducerii capitalului social prin dispozi-
iile art. 208 din L.S.
De asemenea, creditorii sociali i orice parte interesat au drep-
tul de a face opoziie la hotrrea de revenire asupra unei hotrri
iniiale de dizolvare. Un alt caz special de opoziie este ntlnit i n
materia fuziunii i divizrii.
De curnd, a fost consacrat expres o alt situaie n care cre-
ditorii sociali i orice alte persoane prejudiciate pot formula opozi-
ie. Este cazul hotrrii asociailor dintr-o societate cu rspundere
limitat privitoare la transmiterea prilor sociale.
n cazul cererii de opoziie formulat mpotriva hotrrii de cesi-
onare a prilor sociale se poate solicita instanei judectoreti s
oblige, dup caz, societatea sau asociaii, la repararea prejudiciului
cauzat, precum i, dac este cazul, atragerea rspunderii civile a
asociatului care intenioneaz s i cedeze prile sociale.
Odat cu introducerea opoziiei, reclamantul poate cere pree-
dintelui instanei, pe cale de ordonan preedinial, suspendarea
exe cutrii actului modifcator mpotriva cruia s -a exercitat opoziia.
Preedintele, admind cererea, poate obliga la darea unei cau iuni.
mpo triva ordonanei de suspendare se poate exercita recurs n
termen de 5 zile de la pronunare, potrivit art. 996-999 C. proc. civ.
C. Majorarea capitalului social
n situaia n care o societate are nevoie de fonduri, pe lng
posibilitatea de a recurge la credite, inclusiv prin emiterea de obli-
gaiuni, ea le poate obine i prin majorarea capitalului social, cale
care este totui mai puin oneroas dect celelalte.
96 Dreptul afacerilor
C.1. Metodele prin care se majoreaz capitalul social:
a) Majorarea capitalului social prin noi aporturi. Capitalul social
se poate mri fe prin emisiunea de aciuni noi, fe prin majorarea
valorii nominale a aciunilor existente n schim bul unor noi aporturi
n numerar i/sau n natur. Aciunile emise de societate pentru m-
rirea capitalului social vor f oferite spre subscriere n primul rnd
acionarilor existeni, proporional cu numrul aciunilor pe care le
posed.
Exercitarea dreptului de preferin se va putea realiza numai n
interiorul termenului hotrt de adunarea general sau de consiliul
de administraie, respectiv directorat, n cazul capitalului autorizat,
dac actul constitutiv nu prevede alt termen. n toate situaiile, ter-
menul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferin nu poate
f mai mic de o lun de la data publicrii hotrrii adunrii generale,
respectiv a deciziei consiliului de administraie/directoratului, n Mo-
nitorul Ofcial. Dup expirarea acestui termen, aciunile vor putea f
oferite spre subscriere publicului.
Acionarii au un drept de preferin i atunci cnd societatea
emite obligaiuni convertibile n aciuni.
b) Majorarea capitalului prin ncorporarea rezervelor, cu excepia
rezervelor legale. Rezervele sunt sume de bani prelevate din bene-
fciul socie tii care au destinaii prevzute de lege.
Rezervele legale se constituie n mod obligatoriu n cazul so-
cietilor pe aciuni i a societii cu rspundere limitat prin prele-
varea din proftul societii n fecare an a cel puin 5% pn ce fon-
dul atinge minim a cincea parte din capitalul social, aa cum prevede
art. 183 din L.S.; ele sunt destinate acoperirii pierderilor din capital
n perioadele defcitare.
Rezervele statutare se constituie n condiiile i cu destinaia
stabilite prin actul constitutiv. Ele pot constitui sursa acordrii de
divi dende n anii n care nu se realizeaz proft.
Rezervele facultative se constituie i au destinaia dat de adu-
narea general a asociailor.
Aciunile noi sunt liberate prin ncorporarea rezervelor, cu ex-
cepia rezervelor legale. Fiind liberate contra unor sume de bani ce
aparineau socie tii rezervele , noile aciuni vor f oferite vechilor
acionari, propor ional cu participarea lor la capitalul social.
Majorarea capitalului social pe aceast cale se realizeaz efec-
tiv printr- o operaiune contabil de transfer a sumei de bani cores-
punztoare din contul rezerve n contul capital.
III. Profesionitii 97
c) Majorarea capitalului social prin ncorporarea proftului sau a
primelor de emisiune. n locul sumelor care li s -ar f cuvenit cu titlu
de dividende, acionarii vor primi aciuni noi emise de societate.
Altfel spus, dividendele li se pltesc prin aciuni, i nu prin numerar.
Prima de emisiune reprezint diferena dintre valoarea de emi-
siune i valoarea nominal a aciunilor pe care trebuie s o suporte
noii acionari i este destinat acoperirii cheltuielilor emisiunii, pre-
cum i a diminurii valorii intrinseci a aciunilor vechi.
d) Majorarea capitalului social prin compensarea creanelor asu-
pra societii cu aciuni ale acesteia. Conversiunea obligaiunilor n
aciuni. Pentru sumele de bani cuvenite, n baza creanelor lichide
i exigibile pe care le au fa de societate, creditorii primesc aciuni
ale societii
[1]
. Astfel, ei se transform din creditori ai societii n
acionari. O form a conversiei datoriilor n aciuni este i conver-
sia obligaiunilor.
Ultimele modaliti de majorare a capitalului se realizeaz printr -o
operaiune contabil de virare a unor sume de bani ntre con turi de
pasiv, fr ca acesta s se modifce.
D. Reducerea capitalului social
n funcie de cauza care determin reducerea capitalului, n
art. 207 din L.S. sunt stabilite mijloacele prin care se poate realiza
reducerea capitalului.
1. Dac reducerea este cauzat de pierderi, capitalul social poa-
te f micorat prin:
a) micorarea numrului de aciuni sau pri sociale, cu ps-
trarea valorii nominale, micorndu-se n mod proporional numrul
de aciuni sau de pri sociale deinute de fecare asociat;
b) reducerea valorii nominale a aciunilor sau a prilor so ciale;
noua valoare se va inscripiona cu o tampil aplicat pe vechile
aciuni sau pri sociale;
c) dobndirea propriilor aciuni, urmat de anularea lor. n mod
excepional, este permis dobndirea de ctre societate a unui nu-
mr determinat de aciuni proprii, integral liberate, cnd se face cu
scopul de a reduce capitalul social, prin anularea unui numr de
aciuni proprii de o valoare corespunztoare reducerii.
[1]
f. uCa, Creane contra aciuni sau utopia unui proiect, n R.D.C. nr. 9/1999,
p. 71-73.
98 Dreptul afacerilor
2. Cnd reducerea nu este motivat de pierderi, reducerea ca-
pitalului social se poate face prin:
a) scutirea total sau parial a asociailor de vrsmintele da-
torate, subscrise, dar nevrsate. n aceast situaie, reducerea
capita lului social se poate face numai dup ce au fost ndeplinite
formalit ile prevzute lege: somaia colectiv, urmrirea, anularea
aciunilor nominative. n societatea cu rspundere limitat, socie-
tatea n nume colectiv i societatea n comandit simpl se poate
realiza excluderea asociatului care nu a efectuat obligaia de aport,
dup care se poate rea liza, eventual, o reducere a capitalului social;
b) restituirea ctre acionari a unei cote- pri din aporturi, pro-
porional cu reducerea capitalului social i calculat egal pentru
fecare aciune sau parte social;
c) alte procedee prevzute de lege. De exemplu, retragerea sau
excluderea asociatului poate motiva reducerea capitalului social. Nu
trebuie s se procedeze la reducere atunci cnd aciunile sau pr-
ile sociale deinute de asociatul retras sau exclus sunt preluate de
o alt persoan, situaie care credem c trebuie s aib ntietate
n scopul protejrii creditorilor sociali i societii.
Procedura reducerii capitalului social. Pentru reducerea capita-
lului social este necesar s existe o hotrre a adunrii asociailor
constatat printr -un nscris care s mbrace forma prevzut de
lege.
Hotrrea de reducere a capitalului social se depune la regis-
trul comerului, aceasta este verifcat de judectorul- delegat care
ncuviineaz publicarea n Monitorul Ofcial, find menionate n re-
gistrul comerului depunerea acesteia i publicarea.
Hotrrea va trebui s respecte minimul de capital social, atunci
cnd legea l fxeaz, s arate motivele pentru care se face redu-
cerea i procedeul ce va f utilizat pentru efectuarea ei. Este nece-
sar un raport al administratorilor privind motivele care au determinat
reduce rea capitalului, dei legea nu cere expres acest lucru.
Dup ce a fost publicat n Monitorul Ofcial, mpotriva hot rrii
de reducere a capitalului social se poate face opoziie de ctre orice
creditor al societii, a crui crean este anterioar publicrii hot-
rrii. Opoziia se efectueaz n condiiile art. 62 din L.S. Pentru ca
opo ziia s fe admis, creditorul va trebui s dovedeasc faptul c
este lezat prin reducerea capitalului social, n sensul c n capitalul
astfel redus creana sa nu mai are o acoperire sufcient.
III. Profesionitii 99
La cererea creditorilor societii, ale cror creane sunt ante ri-
oare publicrii hotrrii, instana poate obliga societatea la acorda-
rea de garanii adecvate dac, n mod rezonabil, se poate aprecia
c redu cerea capitalului social afecteaz ansele de acoperire a
creanelor iar societatea nu a acordat garanii creditorilor la solici-
tarea acestora.
E. Prelungirea duratei societii
Este posibil ca o societate s se constituie pe o perioad deter-
minat, posibilitate care rezult din dispoziiile art. 7 i art. 8 din L.S.
care prevd c n actul constitutiv se va arta durata pentru care se
constituie societatea. La mplinirea duratei, societatea se dizolv de
drept, fr ndeplinirea unei formalitii i intr n lichidare. Pentru a
evita aceast situaie, legea impune administratorilor obligaia de a
consulta pe asociai, cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei
societii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. n lips, la
ce rerea oricruia dintre asociai, tribunalul va putea dispune, prin
nche iere, efectuarea consultrii, conform art. 119 din L.S.
Hotrrea adunrii generale, n forma impus de lege, se de-
pune i se menio neaz n registrul comerului i se public n Mo-
nitorul Ofcial, aceste demersuri trebuind s se realizeze n ntre-
gime nainte de mplinirea termenului pentru care a fost constituit
societatea.
Deoarece aceast prelungire poate afecta drepturile credito rilor
personali ai asociailor, care i vd astfel amnat posibilitatea re-
alizrii creanei lor, legea le recunoate dreptul de a exercita opo-
ziie. Astfel, potrivit art. 206 din L.S., creditorii particulari ai asocia-
ilor dintr- o societate n nume colectiv, n comandit simpl sau cu
rspundere limitat pot face opoziie, n condiiile dreptului comun
n materia opoziiei, adic ale art. 62 din L.S. Ei pot exercita opoziie
mpotriva hotrrii adunrii asociailor de prelungire a duratei socie-
tii peste termenul fxat iniial, dac au drepturi stabilite printr-un
titlu executoriu anterior hotrrii.
F. Schimbarea formei societii
Schimbarea formei juridice se poate realiza prin modifcarea ac-
tului constitutiv n condiiile art. 204 din L.S. Totodat, pentru re-
alizarea operaiunii trebuie ndeplinite condiiile prevzute de lege
pentru forma n care se va transforma societatea. Prin schimbarea
formei nu este afectat personalitatea juridic, societatea iniial
continundu-i existena, dar ntr-un cadru juridic nou.
100 Dreptul afacerilor
G. Excluderea asociatului din societate
n cazul n care un asociat nu i ndeplinete obligaiile asumate
fa de societate ori svrete anumite fapte potrivnice intereselor
societii, L.S. reglementeaz posibilitatea excluderii din so cietate
a asociatului.
G.1. Cazurile de excludere
Un asociat poate f exclus din societatea n nume colectiv, n
comandit simpl sau cu rspundere limitat pentru urmtoarele
motive:
a) neefectuarea aportului. Poate f exclus asociatul care, pus n
ntrziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
b) supunerea asociatului procedurii falimentului sau incapa-
citatea asociatului cu rspundere nelimitat;
c) imixtiunea n administrarea societii, folosirea bunurilor so-
cietii i svrirea unor acte de concuren de ctre asociatul cu
rspundere nelimitat cu nclcarea dispoziiile art. 80 i art. 82 din
L.S.

pot conduce la excluderea asociatului culpabil
[1]
.
d) svrirea de ctre asociatul administrator a unor fapte p-
gubitoare pentru societate. Poate f exclus asociatul administrator
care comite fraud n dauna societii sau se servete de semntura
social sau de capitalul social n folosul lui sau al altora.
Excluderea unui asociat din societatea n nume colectiv se pro-
nun prin hotrre judectoreasc, supus apelului i recursului.
Excluderea se face la cererea societii sau a oricrui asociat.
Asociatul exclus din societate pierde calitatea de asociat de la
data excluderii, cu toate consecinele ce decurg din acest fapt.
Asociatul exclus va avea dreptul la proft i va suporta pier derile,
pn n ziua excluderii sale. El nu va putea cere ns lichidarea lor
[1]
Art. 80 din L.S. prevede c Asociatul care, fr consimmntul scris al ce-
lorlali asociai, ntrebuineaz capitalul, bunurile sau creditul societii n folosul
su sau n acela al unei alte persoane este obligat s restituie societii benefciile
ce au rezultat i s plteasc despgubiri pentru daunele cauzate, iar art. 82 din
L.S. are urmtorul coninut; (1) Asociaii nu pot lua parte, ca asociai cu rspundere
nelimitat, n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate, nici s
fac operaiuni n contul lor sau al altora, n acelai fel de comer sau ntr-unul ase-
mntor, fr consimmntul celorlali asociai. (2) Consimmntul se socotete
dat dac participarea sau operaiunile find anterioare actului constitutiv au fost cu-
noscute de ceilali asociai i acetia nu au interzis continuarea lor. (3) n caz de
nclcare a prevederilor alin. (1) i (2), societatea, n afar de dreptul de a exclude
pe asociat, poate s decid c acesta a lucrat n contul ei sau s cear despgu-
biri. (4) Acest drept se stinge dup trecerea a 3 luni din ziua cnd societatea a avut
cunotin, fr s f luat vreo hotrre.
III. Profesionitii 101
pn cnd acestea nu vor f repartizate potrivit prevederilor con-
tractului de societate.
Asociatul exclus are dreptul la contravaloarea prii sale de in-
teres. Legea prevede c asociatul exclus nu are dreptul la o parte
proporional din patrimoniul social, ci numai la o sum de bani care
s reprezinte valoarea acesteia.
H. Retragerea asociatului din societate
Retragerea din societate este ieirea voluntar a unui asociat din
societate, avnd consecina ncetrii calitii de asociat a acestuia.
Ca urmare a retragerii, asociatul are dreptul la partea sa de interes,
iar capitalul social al societii se reduce n mod corespunztor, prin
modifcarea actului constitutiv.
Potrivit art. 226 din L.S., un asociat se poate retrage:
a) n cazurile prevzute n actul constitutiv;
b) n cazurile prevzute la art. 134 din L.S.
[1]
;
c) cu acordul tuturor celorlali asociai;
d) prin hotrrea tribunalului. n lipsa unor prevederi n actul
constitutiv sau cnd nu se realizeaz acordul unanim, asociatul se
poate retrage pentru motive temeinice, n baza unei hotrri a tri-
bunalului, supus numai recursului.
Ca urmare a retragerii din societate, asociatul pierde calitatea
de asociat.
Drepturile asociatului retras, cuvenite prin prile sale sociale,
se stabilesc prin acordul asociailor. Legea permite i desemnarea
de ctre asociai a unui expert, care s stabileasc aceste drepturi.
[1]
Art. 134 din L.S. are urmtorul coninut: (1) Acionarii care nu au votat n
favoarea unei hotrri a adunrii generale au dreptul de a se retrage din societate
i de a solicita cumprarea aciunilor lor de ctre societate, numai dac respec tiva
hotrre a adunrii generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de
activitate; b) mutarea sediului societii n strintate; c) schimbarea formei socie-
tii; d) fuziunea sau divizarea societii. (2) Dreptul de retragere poate f exercitat
n termen de 30 de zile de la data publicrii hotrrii adunrii generale n Monitorul
Ofcial al Romniei, Partea a IV -a, n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a) c), i de la
data adoptrii hotrrii adunrii generale, n cazul prevzut la alin. (1) lit. d). (3) Ac-
ionarii vor depune la sediul societii, alturi de declaraia scris de retragere,
aciunile pe care le posed sau, dup caz, certifcatele de acionar emise potrivit
art. 97. (4) Preul pltit de societate pentru aciunile celui care exercit dreptul de
retragere va f stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce re-
zult din aplicarea a cel puin dou metode de evaluare recunoscute de legislaia n
vigoare la data evalurii. Expertul este numit de ju dectorul- delegat n conformitate
cu dispoziiile art. 38 i 39, la cererea consi liului de administraie, respectiv a direc-
toratului. (5) Costurile de evaluare vor f suportate de societate.
102 Dreptul afacerilor
n caz de nenelegere, tribunalul va f cel care va stabili care sunt
drepturile asociatului retras.
n cazul retragerii pronunate de instan, instana judectoreas-
c va dispune, prin aceeai hotrre, i cu privire la structura par-
ticiprii la capitalul social a celorlali asociai.
3.1.3.6. Dizolvarea i lichidarea societilor
ncetarea existenei societii impune, de regul, parcurgerea a
dou faze: dizolvarea societii i lichidarea societii.
Etapa dizolvrii cuprinde anumite operaii care de claneaz i
pregtesc ncetarea existenei societii. n aceast faz, persona-
litatea juridic a societii nu este afectat, ns dizolvarea pune
capt activitii normale a societii.
Dizolvarea are ca efect, n principiu, deschiderea procedurii li-
chidrii.
Faza lichidrii societii cuprinde operaiile de lichidare a patrimo-
niului societii, plata creditorilor i mprirea soldului ntre asociai.
n aceast faz, societatea continu s i pstreze personali tatea
juridic, dar este subordonat cerinelor lichidrii.
De la regula parcurgerii celor dou faze pentru ncetarea per-
sonalitii unei societi exist i excepii. Este cazul societilor
care nceteaz fr lichidare (cum este cazul societii absorbite n
cazul procesului de fuziune) sau cnd cele dou faze se contopesc.
O aseme nea situaie este reglementat de art. 235 din L.S. pentru
societile n nume colectiv, n comandit simpl i cu rspundere
limitat, cnd asociaii pot hotr, odat cu dizolvarea, i modul de
lichidare a societii
[1]
.
[1]
Art. 235 din L.S. are urmtorul coninut: (1) n societile n nume colectiv,
n comandit simpl i n cele cu rspundere limitat, asociaii pot hotr, o dat cu
dizolvarea, cu cvorumul i majoritatea prevzute pentru modifcarea actului con-
stitutiv, i modul de lichidare a societii, atunci cnd sunt de acord cu privire la
repartizarea i lichidarea patrimoniului societii i cnd asigur stingerea pasivului
sau regularizarea lui n acord cu creditorii. (2) Prin votul unanim al asociailor se
poate hotr i asupra modului n care activele rmase dup plata creditorilor vor f
mprite ntre asociai. n lipsa acordului unanim privind mprirea bunurilor, va f
urmat procedura lichidrii prevzut de prezenta lege. (3) Transmiterea dreptului
de proprietate asupra bunurilor rmase dup plata creditorilor are loc la data radierii
societii din registrul comerului. (4) Registrul va elibera fecrui asociat un certif-
cat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, n baza cruia
asociatul poate proceda la nscrierea bunurilor imobile n cartea funciar.
III. Profesionitii 103
A. Dizolvarea societilor
A.1. Cauzele generale de dizolvare a societilor
Cauzele de dizolvare a societilor sunt cele reglementate de
lege sau stabilite n actul constitutiv.
Potrivit art. 227 din L.S., societatea se dizolv prin:
a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societii. n acest caz,
dizolvarea societii opereaz n temeiul legii, fr a f necesar
vreo formalitate, ca o expresie a voinei prilor exprimat nc de
la constituirea societii.
b) Imposibilitatea realizrii obiectului societii sau realizarea
acestuia. Obiectul de activitate al unei societi este afacerea obi-
nuit stabilit de asociai n actul constitutiv. O societate i rea-
lizeaz obiectul de activitate atunci cnd se constituie cu un singur
obiectiv, cum ar f, de exemplu, construirea unui pod.
c) Declararea nulitii societii. Aa cum prevede art. 58 din
L.S., la data la care hotrrea judectoreasc de declarare a nuli-
tii a devenit defnitiv, societatea nceteaz fr efect retroactiv i,
ca urmare a dizolvrii, intr n lichidare. Dizolvarea societii poate
f evitat dac, pn se pun conclu zii n fondul cauzei referitoare
la nulitatea societii, cauza de nulitate este nlturat, posibilitate
expres consacrat de legiuitor.
d) Hotrrea adunrii asociailor. Aa cum au avut libertatea de
a decide constituirea societii, asociaii pot hotr ncetarea aces-
teia, find necesar ndeplinirea unor formaliti similare cu cele de
la constituirea societii.
e) Hotrrea tribunalului la cererea oricrui asociat, pentru mo-
tive temeinice, precum nenelegerile grave dintre asociai, care m-
piedic funcionarea societii.
f) Falimentul societii. Deschiderea procedurii insolvenei for-
ma general nu duce la dizolvarea societii debitoare, aceasta
continun du -i activitatea. Doar deschiderea (sau trecerea la) pro-
cedurii insol venei n forma simplifcat a falimentului atrage dizolva-
rea societii, dizolvare dispus de judectorul sindic prin ncheierea
prin care a decis tre cerea la faliment.
g) Alte cauze prevzute de lege sau actul constitutiv al societii.
Articolul 237 din L.S. reglementeaz anumite cazuri de dizolva-
re sanciune. Potrivit acestui articol, o societate se dizolv de ctre
tribunal la cererea oricrei persoane interesate, precum i a Ofciului
Naional al Registrului Comerului n cazurile n care:
a) Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se
mai pot ntruni.
104 Dreptul afacerilor
b) Societatea i -a ncetat activitatea, nu are sediul social cu-
noscut ori nu ndeplinete condiiile referitoare la sediul social sau
aso ciaii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut sau reedina
cunoscut.
c) Societatea nu i-a completat capitalul social, n condiiile le-
gii
[1]
.
[1]
Art. 237 din L.S. are urmtorul coninut: (1) La cererea oricrei persoane in-
teresate, precum i a Ofciului Naional al Registrului Comerului, tribunalul va putea
pronuna dizolvarea societii n cazurile n care: a) societatea nu mai are organe
statutare sau acestea nu se mai pot ntruni;b) abrogat; c) societatea i-a ncetat
activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu ndeplinete condiiile referitoare la
sediul social sau asociaii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut sau reedina
cunoscut; c
1
) societatea s-a afat mai mult de 3 ani n inactivitate temporar, anun-
at organelor fscale i nscris n registrul comerului; termenul de 3 ani curge
de la data nscrierii n registrul comerului a meniunii privind starea de inactivitate
temporar a societii; d) societatea nu i-a completat capitalul social, n condiiile
legii. (2) Dispoziiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile n cazul n care societatea
a fost n inactivitate temporar, anunat organelor fscale i nscris n registrul
comerului. Durata inactivitii nu poate depi 3 ani. (3) Hotrrea tribunalului prin
care s-a pronunat dizolvarea se nregistreaz n registrul comerului, se comunic
direciei generale a fnanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti,
i se public n Monitorul Ofcial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului
cererii de dizolvare, acesta putnd s se ndrepte mpotriva societii. (4) n cazul
mai multor hotrri judectoreti de dizolvare, pentru situaiile prevzute la alin. (1),
publicitatea se va putea efectua n Monitorul Ofcial al Romniei, Partea a IV-a, n
forma unui tabel cuprinznd: codul unic de nregistrare, denumirea, forma juridic
i sediul societii dizolvate, instana care a dispus dizolvarea, numrul dosarului,
numrul i data hotrrii de dizolvare. n aceste cazuri, tarifele de publicare n Mo-
nitorul Ofcial al Romniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50 %. (5) Orice persoan
interesat poate face numai apel mpotriva hotrrii de dizolvare, n termen de 30
de zile de la efectuarea publicitii potrivit prevederilor alin. (3) i (4). Apelantul va
depune o copie a apelului la ofciul registrului comerului la care este nregistrat
societatea a crei dizolvare a fost pronunat. (6) La data la care hotrrea judec-
toreasc de dizolvare rmne defnitiv, persoana juridic intr n lichidare, potrivit
prevederilor prezentei legi. (7) Dac n termen de 3 luni de la data la care hotrrea
judectoreasc de dizolvare a rmas defnitiv nu se procedeaz la numirea lichi-
datorului, judectorul delegat, la cererea oricrei persoane interesate, numete un
lichidator de pe Lista practicienilor n reorganizare i lichidare, remunerarea aces-
tuia urmnd a f fcut din averea persoanei juridice dizolvate sau, n cazul lipsei
acesteia, din fondul de lichidare constituit n temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din
Legea nr. 85/2006, cu modifcrile i completrile ulterioare. (7
1
) Hotrrile judec-
toreti pronunate n condiiile alin. (7) se comunic lichidatorului numit, se public
pe pagina de internet a Ofciului Naional al Registrului Comerului i se afeaz la
sediul ofciului registrului comerului n care este nmatriculat societatea comercia-
l dizolvat. (8) Dac judectorul delegat nu a fost sesizat, n condiiile alin. (7), cu
nicio cerere de numire a lichidatorului n termen de 3 luni de la expirarea termenului
prevzut la alin. (7), persoana juridic se radiaz din ofciu din registrul comerului,
prin ncheiere a judectorului delegat, pronunat la cererea Ofciului Naional al
Registrului Comerului, cu citarea prilor, conform dreptului comun. (9) ncheierea
III. Profesionitii 105
A.2. Cauzele speciale de dizolvare a societilor
1. Pentru societatea pe aciuni, art. 228 din L.S. prevede i alte
cazuri de dizolvare:
a) Societatea pe aciuni se poate dizolva prin hotrrea adunrii
generale extraordinare atunci cnd, n urma unor pierderi, sta bilite
prin situaiile fnanciare anuale aprobate conform legii, activul net
al societii, determinat ca diferen ntre totalul activelor i totalul
datoriilor acesteia, s- a diminuat la mai puin de jumtate din va-
loarea capitalului social subscris, sau chiar n cazul unei diminuri
mai puin semnifcative, dac s -a stabilit astfel n actul constitutiv
[1]
.
Aceeai cauz special de dizolvare i gsete aplicabilitatea
i n cazul societilor cu rspundere limitat.
b) Societatea pe aciuni se poate dizolva i n cazul reducerii
numrului acionarilor sub minimul legal. Potrivit art. 10 alin. (3) din
L.S., numrul acionarilor n societatea pe aciuni nu poate f mai
mic de 2. n cazul n care societatea are mai puin de 2 acionari
pe o perioad mai lung de 9 luni, orice persoan interesat poate
solicita instanei dizolvarea societii.
c) Dizolvarea societii pe aciuni intervine i n cazul redu cerii
capitalului social sub minimul legal. Potrivit art. 10 alin. (1) din L.S.
capitalul social al societii pe aciuni sau al societii n co mandit
pe aciuni nu poate f mai mic de 90.000 lei.
n cazul nclcrii acestor dispoziii, orice persoan interesat se
poate adresa instanei pentru a cere dizol varea societii. Societa-
tea nu va f dizolvat dac, pn la rmnerea defnitiv a hotrrii
judectoreti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea
minimului legal prevzut de lege.
de radiere se nregistreaz n registrul comerului, se comunic persoanei juridice
la sediul social, Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i direciilor generale ale
fnanelor publice judeene i a municipiului Bucureti, pe cale electronic, i se af-
eaz pe pagina de Internet a Ofciului Naional al Registrului Comerului i la sediul
ofciului registrului comerului de pe lng tribunal, n raza cruia societatea i are
nregistrat sediul. (10) Bunurile rmase din patrimoniul persoanei juridice radiate
din registrul comerului, n condiiile alin. (8) i (9), revin acionarilor.
[1]
Potrivit art. 153
24
alin. (4) din L.S., Dac adunarea general extraordinar nu
hotrte dizolvarea societii, atunci societatea este obligat ca, cel trziu pn la
ncheierea exerciiului fnanciar ulterior celui n care au fost constatate pierderile i
sub rezerva dispoziiilor art. 10, s procedeze la reducerea capitalului social cu un
cuantum cel puin egal cu cel al pierderilor care nu au putut f acoperite din rezerve,
dac n acest interval activul net al societii nu a fost reconstituit pn la nivelul
unei valori cel puin egale cu jumtate din capitalul social.
106 Dreptul afacerilor
2. Cauze speciale de dizolvare pentru societile n nume colectiv
i societile cu rspundere limitat. n principiu aceste cauze sunt
reglementate de art. 229 din L.S. Societile n nume colectiv sau
cu rspundere limitat se di zolv prin falimentul, incapacitatea, ex-
cluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociai, cnd, dato-
rit acestor cauze, numrul asociailor s -a redus la unul singur. De
la regula anterioar se excepteaz cazul cnd n actul constitutiv
exist clauz de continuare cu motenitorii sau cnd asociatul r-
mas hotrte continuarea existenei societii sub forma societii
cu rspundere limitat cu asociat unic.
Din aceleai motive are loc i dizolvarea societii n coman dit
pe aciuni i a societii n comandit simpl, dac cauzele privesc
singurul asociat comanditat sau comanditar.
n societile n nume colectiv, dac un asociat decedeaz i
dac nu exist convenie contrar, societatea trebuie s plteasc
partea ce se cuvine motenitorilor, dup ultimul bilan contabil apro-
bat, n termen de 3 luni de la notifcarea decesului asociatului, dac
asociaii rmai nu prefer s continue societatea cu motenitorii
care consimt la aceasta.
n acelai mod se procedeaz i n cazul societilor n co-
mandit simpl la decesul unuia dintre asociaii comanditai, n afar
de cazul cnd motenitorii si nu prefer s rmn n so cietate n
aceast calitate.
A.3. Cile dizolvrii societii
Hotrrea privind dizolvarea societii este luat, dup caz, de
adunarea asociailor ori de instana judectoreasc. Excepional,
dizolvarea societii se produce n temeiul legii.
a) Dizolvarea de drept a societii. n cazul dizolvrii de drept
a societii, dizolvarea se produce de plin drept la mplinirea unei
anumite condiii. ntruct dizolvarea se produce de drept, nu este
necesar nicio manifestare de voin a asociailor i nicio formalitate
de publicitate. L.S. reglementeaz dizolvarea de drept a societii n
cazul expirrii duratei societii sau n cazul falimentului societii,
ambele cazuri find consacrate de art. 227 din L.S.
b) Dizolvarea societii prin voina asociailor. Dizolvarea unei
societi poate f decis prin hotrrea adu nrii generale, posibili-
tate prevzut de art. 227 alin. (1) lit. d) din L.S. Hotrrea adunrii
generale privind dizolvarea, n forma ce rut de lege, se depune la
Ofciul registrului comerului pentru a se meniona n registru, dup
care se transmite, din ofciu, Monitorului Ofcial, spre publicare.
III. Profesionitii 107
c) Dizolvarea societii pe cale judectoreasc. Societatea poa-
te f dizolvat prin hotrrea tribu nalului la cererea oricrui asociat,
pentru motive temeinice, precum nenelegerile grave dintre aso-
ciai, care mpiedic funcionarea socie tii, posibilitate consacrat
de art. 227 alin. (1) lit. e) din L.S.
A.4. Efectele dizolvrii societii
Dizolvarea societii are ca efect deschiderea procedurii lichi-
drii.
Din momentul dizolvrii, directorii, administratorii, respectiv direc-
toratul, nu mai pot ntreprinde noi operaiuni. n caz contrar, acetia
sunt personal i solidar rspunztori pentru aciunile ntreprinse.
Societatea i pstreaz personalitatea juridic pentru opera iunile
lichidrii, pn la terminarea acesteia, cnd va f radiat din Regis-
trul comerului.
B. Lichidarea societilor
B.1. Aspecte generale privind lichidarea societilor
Ca efect al dizolvrii, n principiu societatea intr n lichidare.
Lichidarea societii const ntr- un ansamblu de ope raiuni care
au ca scop terminarea operaiunilor comerciale afate n curs la data
dizolvrii societii, ncasarea creanelor societii, transfor marea
bunurilor societii n bani, plata datoriilor societii i mpr irea
activului net ntre asociai
[1]
.
Operaiunile care fac obiectul fazei lichidrii societii sunt rea-
lizate de persoane anume nvestite lichidatori care sunt practi-
cieni n insolven.
Intrarea n faza de lichidare genereaz o serie de consecine
importante:
Societatea nu i va mai continua activitatea sa obinuit. Obiec-
tul activitii societii se restrnge; activitatea societii se limi teaz
la realizarea operaiunilor comerciale afate n derulare n mo mentul
dizolvrii societii i la desfurarea doar acelor operaiuni necesa-
re desfinrii societii, adic lichidrii sale. Toate actele ema nnd
de la societate trebuie s arate c aceasta este n lichidare.
Administratorii societii sunt nlocuii cu lichidatori. Pn la pre-
luarea funciei de ctre lichidatori, administratorii i directorii, res-
pectiv membrii directoratului, continu s i exercite atribuiile, iar
adunarea general a asociailor i nceteaz existena. Operaiuni-
[1]
St.D. Crpenaru, Drept comercial romn, ed. a 3-a, Ed. All Beck, Bucureti,
2001, p. 255.
108 Dreptul afacerilor
le de lichidare a societii i, n general, administrarea societii n
lichidare, nu se realizeaz de administratori, ci de ctre lichidatori.
Lichidatorii sunt datori, ndat dup preluarea funciei, ca mpreun
cu directorii i administratorii, respectiv cu membrii directoratului so-
cietii, s fac un inventar i s ncheie un bilan, care s constate
situaia exact a activului i pasivului societii, i s le semneze. n
cazul societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni, legea prevede
o obligaie special a administratorilor. Acetia trebuie s prezinte
lichidatorilor o dare de seam asupra gestiunii pentru perioada cu-
prins ntre data ultimului bilan aprobat i data nceperii lichidrii.
Actul de numire a lichidatorilor, menionnd puterile conferite
acestora sau sentina care i ine locul, precum i orice act ulterior
care ar aduce schimbri cu privire la persoana lor sau la puterile
conferite trebuie depuse la Ofciul registrului comerului, pentru a f
nscrise de ndat i publicate n Monitorul Ofcial. Lichidatorii intr
n funcie numai dup ndeplinirea formalitilor de publicitate pre-
vzute de lege i depunerea specimenului de semntur n regis-
trul comerului.
n art. 255 din L.S. sunt prevzute pentru lichidatori urm toarele
competene:
a) s reprezinte societatea n faa instanei de judecat
[1]
;
b) s execute i s termine operaiunile de comer referitoare
la lichidare;
c) s vnd, prin licitaie public, imobilele i orice avere mo-
biliar a societii;
d) s fac tranzacii;
e) s lichideze (s stabileasc cuantumul) i s ncaseze cre-
anele societii;
f) s contracteze obligaii cambiale, s fac mprumuturi ne-
ipotecare i s ndeplineasc orice alte acte necesare.
n afar de puterile conferite de lege lichidatorilor, asociaii, cu
aceeai majoritate cerut pentru numirea lor, vor putea s le confere
atribuii. Uneori, pentru anumite operaiuni, lichidatorul are nevoie
de autorizarea instanei de judecat. De exemplu, n lipsa unor dis-
poziii speciale n actul constitutiv sau n actul lor de numire, lichi-
datorii nu pot s constituie ipoteci asupra bunurilor societii, dac
nu sunt auto rizai de instan.
[1]
E. CRCEI, op. cit.; a. SaVin, r. LeSe, o. Cpn, Probleme referitoare la
dizolvarea unor societi comerciale, n R.D.C. nr. 3/1998, p. 126.
III. Profesionitii 109
B.2. Lichidarea activului i pasivului societii
n termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie s de-
pun la Ofciul registrului comerului, pentru menionare n registrul
comerului, un raport privind situaia economic a societii. Dac,
potrivit raportului, debitorul ndeplinete condiiile pentru deschide-
rea procedurii simplifcate de insolven, lichidatorul are obligaia
de a solicita deschiderea acestei proceduri.
Procedura lichidrii presupune stabilirea i realizarea acti vului
social, stabilirea i plata pasivului social i mprirea ntre aso ciai
a activului net astfel determinat.
O prim etap se refer la transformarea bunurilor mobile i
imobile ale societii n bani. Ca msur de protecie, legea inter-
zice vnzarea n bloc a bunurilor societii, adic vnzarea bunuri-
lor socie tii pe un pre forfetar (global), bunurile putnd f vndute
doar indivi dual.
Lichidatorii trebuie s ncaseze creanele de la debitorii so cietii,
find obligai s i acioneze n instan n caz de refuz de plat din
partea acestora.
Aciunile lichidatorilor. Articolul 257 din L.S. prevede ca li-
chidatorii care probeaz, prin prezentarea situaiei fnanciare anu-
ale, c fondurile de care dispune societatea nu sunt sufciente s
acopere pasivul exigibil trebuie s cear sumele necesare asoci-
ailor care rs pund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral
vrsmintele, dac acetia sunt obligai, potrivit formei societii,
s le procure sau, dac sunt debitori fa de societate, pentru vr-
smintele neefectuate, la care erau obligai n calitate de asociai.
Prin lichidarea pasivului societii se nelege plata dato riilor so-
cietii ctre creditorii si.
Drepturile asociailor cuvenite din lichidarea societii comerci-
ale. Lichidatorii nu pot plti asociailor nicio sum n contul pr ilor
ce li s -ar cuveni din lichidare, naintea achitrii creditorilor socie-
tii. mpotriva deciziei lichidatorilor privind repartizarea sumelor de
bani pentru satisfacerea drepturilor asociailor, creditorii societii
pot face opoziie la instana judectoreasc, n condiiile dreptului
comun, adic ale art. 62 din L.S.
Dup terminarea operaiunilor de lichidare a activului i pasi vului
societii, lichidatorii sunt obligai s ntocmeasc situaia fnanciar
110 Dreptul afacerilor
fnal pentru a constata rezultatele lichidrii, precum i proiectul de
repartizare a activului net ntre asociai.
Lichidatorii trebuie s propun repartizarea activului ntre aso-
ciai, n cazul societilor n nume colectiv, n comandit simpl i
cu rspundere limitat, respectiv partea ce se cuvine fecrei aciuni
din repartizarea activului societii, n cazul societii pe aciuni sau
n comandit pe aciuni.
Asociaii nemulumii pot face opoziie mpotriva situaiei fnan-
ciare fnale de lichidare i a proiectului de repartizare. Opoziia se
face la tribunal n termen de 15 zile de la data no tifcrii, respectiv
n termen de 30 de zile de la data publicrii, a si tuaiei fnanciare
fnale i a proiectului de repartizare.
La terminarea lichidrii, lichidatorii vor depune la registrul comer-
ului cererea de radiere a societii din registrul comerului.
De la data radierii nceteaz personalitatea juridic a socie tii.
3.1.4. Societile cooperative
Cadrul general de organizare i funcionare a cooperaiei este
stabilit prin Legea nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea
cooperaiei
[1]
.
Cooperaia reprezint un sector specifc al economiei, care func-
ioneaz prin societi cooperative i alte forme de asociere a aces-
tora la nivel teritorial i naional.
Societatea cooperativ este o asociaie autonom de persoane
fzice i/sau juridice, dup caz, constituit pe baza consimmntului
liber exprimat de acestea, n scopul promovrii intereselor econo-
mice, sociale i culturale ale membrilor cooperatori, find deinut
n comun i controlat democratic de ctre membrii si, n confor-
mitate cu principiile cooperatiste.
Societile cooperative sunt organizaii voluntare care se consti-
tuie pe baza liberului consimmnt i sunt deschise tuturor persoa-
nelor capabile s utilizeze serviciile lor i care sunt de acord s i
asume responsabilitile calitii de membru cooperator. Societatea
cooperativ ia fin n scopul promovrii intereselor economice i
culturale ale membrilor cooperatori.
Societile cooperative sunt organizaii democratice care sunt
controlate de ctre membrii cooperatori care particip la stabilirea
politicilor i adoptarea deciziilor. Persoanele care activeaz ca re-
[1]
Legea nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, publicat n
M. Of. nr. 172 din 28 februarie 2005.
III. Profesionitii 111
prezentani alei sunt rspunztoare n faa membrilor cooperatori.
n societile cooperative constituite de ctre persoane fzice i n-
registrate n conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, membrii
au drepturi egale de vot, fecare avnd un singur vot, indiferent de
numrul prilor sociale deinute.
Membrii contribuie n mod echitabil la constituirea proprietii
societii cooperative, exercitnd asupra acesteia un control demo-
cratic. Cel puin o parte a acestei proprieti este indivizibil.
Patrimoniul societii cooperative are o parte divizibil par-
tea patrimoniului care cuprinde valoarea prilor sociale emise n
schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social precum
i dividendele cuvenite membrilor cooperatori.
Partea indivizibil a patrimoniului societii cooperative este par-
tea acumulat de aceasta n decursul activitii, mai puin partea
divizibil, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobndirii ntre
membrii cooperatori.
Capitalul social al societii cooperatiste este mprit n pri
sociale. Prile sociale, n cazul societilor cooperative, sunt divi-
ziuni ale capitalului social, nominative, emise n form material,
de valoare egal, indivizibile, nenegociabile i care nu sunt purt-
toare de dobnzi.
Membrii cooperatori primesc, de regul, o compensaie limitat
n bani sau n natur, din proftul stabilit pe baza situaiei fnancia-
re anuale i a contului de proft i pierdere, proporional cu cota de
participare la capitalul social. Membrii cooperatori aloc din proftul
net al societii cooperative sumele necesare realizrii urmtoarelor
scopuri: dezvoltarea societii cooperative, recompensarea mem-
brilor cooperatori n raport cu participarea la activitatea societii
cooperative sau sprijinirea altor activiti aprobate de ctre mem-
brii cooperatori.
ntre societatea cooperativ i membrul cooperator pot exista
urmtoarele categorii de raporturi:
a) patrimoniale, concretizate prin obligaia membrului coopera-
tor de a depune prile sociale i/sau aporturi n natur;
b) de munc, n cazul membrilor cooperatori asociai la munc i
capital, n temeiul contractului individual de munc sau al conveniei
individuale de munc, dup caz, ncheiat/ncheiat cu societatea
cooperativ al crei membru este;
c) comerciale cooperatiste pentru livrrile de produse i prest-
rile de servicii efectuate de membrul cooperator pentru societatea
cooperativ n calitate de agent economic independent.
112 Dreptul afacerilor
n numeroase rnduri, n cuprinsul Legii nr. 1/2005 gsim reluate
prevederi ale Legii nr. 31/1990 privind societile sau gsim trimiteri
la acest act normativ. Aspectele relevante de practica judiciar i de
doctrina sunt aceleai, mai cu seam c litigiile privitoare la socie-
tile cooperative erau n competena material i teritorial a fos-
telor secii comerciale organizate n cadrul instanelor judectoreti.
3.1.5. Grupurile de interes economic
Sediul materiei n privina grupurilor de interes economic (GIE)
este constituit de Titlul V din Legea nr. 161/2003 privind unele m-
suri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor pu-
blice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc-
ionarea corupiei, i are la baz instituia similar din sistemul de
drept francez.
Grupul de interes economic reprezint o asociere ntre dou sau
mai multe persoane fzice sau juridice, constituit pe o perioad
determinat, n scopul nlesnirii sau dezvoltrii activitii economi-
ce a membrilor si, precum i al mbuntirii rezultatelor activitii
respective.
Potrivit Legii nr. 161/2003, GIE este persoan juridic cu scop
patrimonial, dobndind personalitate juridic de la data nmatriculrii
sale n registrul comerului, indiferent de obiectul su de activitate,
comercial sau necomercial.
Scopul GIE este de a nlesni sau dezvolta activitile economice
ale membrilor si, precum i de a mbunti rezultatele activitii
respective, find interzis distribuirea de dividende ntre membrii GIE.
Activitatea GIE trebuie s se raporteze la activitatea economic a
membrilor si i s aib doar un caracter accesoriu fa de aceasta.
Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fr capital.
n cazul n care se hotrte dotarea cu un capital social, aporturile
membrilor nu trebuie s aib o valoare minim i pot avea orice na-
tur: bani, bunuri, clientel, prestaii profesionale, aciuni, drepturi
de proprietate intelectual.
Membrii grupului de interes economic rspund nelimitat pentru
obligaiile grupului i solidar, n lipsa unei stipulaii contrare cu terii
co-contractani. Prin derogare de la aceast regul, atunci cnd ac-
tul constitutiv o permite, un membru nou al grupului poate f exonerat
de obligaiile acestuia, nscute anterior aderrii sale. Hotrrea de
exonerare este opozabil terilor de la data menionrii n registrul
comerului i a publicrii n Monitorul Ofcial.
III. Profesionitii 113
Organizarea i funcionarea GIE sunt similare cu cele referitoare
la societile n nume colectiv.
3.2. Entiti colective fr personalitate juridic titulare ale
unei ntreprinderi
3.2.1. Asociaia n participaiune
Asociaia n participaiune este consacrat prin dispoziiile
art. 1949-1954 C. civ., dispoziii care se completeaz cu dreptul
comun al societii civile.
Contractul de asociere n participaie este contractul prin care
o persoan acord uneia sau mai multor persoane o participaie la
benefciile i pierderile uneia sau mai multor operaiuni pe care le
ntreprinde.
Asocierea n participaiune este un contract intuitu personae i
nu constituie o persoan juridic de sine stttoare. Nu are patri-
moniu propriu, dar poate f considerat o ntreprindere. Terul nu are
niciun drept fa de asociere i nu se oblig dect fa de asociatul
cu care a contractat.
Asocierea n participaie se poate proba doar prin nscris. Con-
venia prilor determin forma contractului, ntinderea i condiiile
asocierii, precum i cauzele de dizolvare i lichidare a acesteia.
Asociaii sunt reprezentantul, adic asociatul care intr n ra-
porturi contractuale cu terii, fa de care se oblig personal i neli-
mitat i asociaii sau participanii, care rmn de obicei oculi, find
ignorai de teri.
Proftul i eventualele pierderi rezultate din derularea afacerii vor
f partajate ntre cei doi asociai. Orice clauz care stabilete un ni-
vel minim garantat de benefcii pentru unul sau unii dintre asociai
este considerat nescris.
n privina bunurilor puse la dispoziia asociaiei, asociaii rmn
proprietarii bunurilor, afar de o stipulaie contrar care ar transfor-
ma aceste bunuri n proprietate comun a asociailor.
De asemenea, bunurile puse la dispoziia asocierii pot trece, n
tot sau n parte, n proprietatea unuia dintre asociai pentru reali-
zarea obiectului asocierii, n condiiile convenite prin contract i cu
respectarea formalitilor de publicitate prevzute de lege. Cu pri-
vire la aceste bunuri, asociaii pot stipula redobndirea lor n natur
la ncetarea asocierii.
114 Dreptul afacerilor
Asocierea n participaie este o asociere, n genere ocult, dar
poate f i ostensibil. Asociaia n participaie nu are personalitate
juridic i nici nu poate f supus procedurii insolvenei.
Asociaii, chiar acionnd pe contul asocierii, contracteaz i
se angajeaz n nume propriu fa de teri. Cu toate acestea, dac
asociaii acioneaz n aceast calitate fa de teri, sunt inui soli-
dar de actele ncheiate de oricare dintre ei.
Asociaii exercit toate drepturile decurgnd din contractele n-
cheiate de oricare dintre ei, dar terul este inut exclusiv fa de aso-
ciatul cu care a contractat, afar de cazul n care acesta din urm
a declarat calitatea sa la momentul ncheierii actului.
3.2.2. Grupul de societi
Grupul de societi este format din dou sau mai multe societi
teoretic autonome, dar supuse, n fapt, unei singure direcii eco-
nomice i fnanciare. Ceea ce d unei colectiviti de societi ca-
racteristica de grup este controlul care poate f unic sau comun i
riscul unic determinat de desfurarea complexului de ntreprinderi
pe care le controleaz societatea dominant a grupului
[1]
. Controlul
se poate exercita prin aceeai administraie (control directorial sau
prin aceiai acionari majoritari).
Problema clasic a grupului de societi este de a concilia inte-
resele grupului de societi n ansamblul lui i interesele proprii ale
flialei. Administratorii flialei trebuie s apere fliala mpotriva ori-
crui abuz de majoritate sau contract lezionar ncheiat n favoare
societii dominante.
Legislaia german a defnit expres i a reglementat grupul de
societi (societi legate). n cadrul grupului societatea dominant
determin politica economic a grupului. Legislaia romneasc a
neglijat problematica grupului de societi, mrginindu-se la regle-
mentarea participaiilor, a fuziunilor i divizrilor. Un rspuns origi-
nal la aceast problematic l-a constituit reglementarea GIE, dar
fr succesul scontat.
Grupul de societi nu are personalitate juridic
[2]
. Cu toate aces-
tea, Codul civil permite interpretarea c grupul, ca entitate colectiv,
poate f titularul unei ntreprinderi complex constituite din totalitatea
ntreprinderilor exploatate de societile din grup
[3]
.
[1]
gh. piperea, op. cit., p. 34.
[2]
Idem, p. 56.
[3]
gh. piperea, Introducere n dreptul contractelor profesionale, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2011, p. 35.
Capitolul IV. Profesioniti
necomerciani
4.1. Persoana fizic autorizat s desfoare o alt activitate
dect comerul
Persoana fzic ce exercit o alt profesie dect comerul este
un profesionist (avocat, notar, expert contabil, practician n insol-
ven, mediator, medic, evaluator, arhitect, consultant fscal etc.).
Toate profesiile liberale sau reglementate pot f exercitate doar de
persoanele care sunt autorizate sau liceniate de un organism profe-
sional s exercite o astfel de ocupaie sau profesie
[1]
. Este vorba de
profesiile reglementate sau liberale, rezervate prin lege persoanelor
autorizate (notari, avocai, medici, contabili). Nu intr n aceast ca-
tegorie comercianii pentru care legea nu impune nicio restricie de
autorizare a funcionrii, cu excepia celor general valabile pentru
comerciani rezideni n Romnia.
Profesionitii, alii dect comercianii, nu pot avea calitatea de
comerciani, mai ales datorit faptului c legile speciale care le re-
glementeaz activitatea impun n mod expres separarea calitii
de avocat, notar liber-profesionist de calitatea de comerciant.
4.2. Societile civile
n Romnia exist unele societi civile cu cifre de afaceri uriai:
fondurile de investiii, fondurile de pensii, marile societi de avocai.
Ele sunt prezente i totodat foarte greu de ignorat n lumea aface-
rilor, iar soluia lipsirii de personalitate juridic alturi de excluderea
de la procedura insolvenei este anacronic.
n concepia Codului civil, considerm c societatea constituit
pe baza contractului de societate poate f considerat un profesi-
onist, ca i o entitate colectiv care exploateaz o ntreprindere.
[1]
gh. piperea, Introducere n dreptul contractelor profesionale, p. 29.
116 Dreptul afacerilor
4.3. Asociaiile i fundaiile
n marea categorie a persoanelor juridice fr scop lucrativ sau
non-proft, care pot f att de drept public, ct i de drept privat, sunt
incluse asociaiile i fundaiile, reglementate de O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaii i fundaii.
Amintim c persoanele juridice se clasifc, dup modul de n-
finare, n persoane juridice de drept public, nfinate de stat, i
persoane juridice de drept privat, nfinate de particulari, iar dup
scopul lor, n persoane juridice cu scop lucrativ i persoane juridi-
ce fr scop lucrativ sau non-proft. Categoria care ne intereseaz
aici, a persoanelor juridice fr scop lucrativ, se mparte, aa cum
rezult chiar din titulatura O.G. nr. 26/2000, n asociaii i fundaii.
Asociaia este subiectul de drept constituit de trei sau mai mul-
te persoane care, pe baza unei nelegeri, pun n comun i fr
drept de restituire contribuia material, cunotinele sau aportul
lor n munc, pentru realizarea unor activiti n interes general, n
interesul unor colectiviti sau, dup caz, n interesul lor personal
nepatrimonial.
Fundaia este subiectul de drept nfinat de una sau mai multe
persoane care, pe baza unui act juridic ntre vii ori pentru cauz
de moarte, constituie un patrimoniu afectat, n mod permanent i
irevocabil, realizrii unui scop de interes general sau, dup caz, al
unor colectiviti.
Deosebirea dintre cele dou categorii o gsim n natura actului
constitutiv i n anumite elemente de funcionare:
n timp ce asociaia se constituie printr-un act de natura con-
tractului de societate, revocabil, i este condus, ca for suprem,
de adunarea general a membrilor societari, fundaia se constituie
printr-un act de fundaie, irevocabil, asemntor actului de dona-
ie, i este condus de un comitet sau consiliu numit de fondatori;
fundaia nu are adunare general, deoarece nu are membri,
fondatorii avnd alt statut juridic dect acela al membrilor, datorit,
n esen, caracterului irevocabil al actului de fundaie.
Amintim, de asemenea, criteriul de difereniere ntre persoanele
cu scop lucrativ i cele fr scop lucrativ. n cazul persoanelor juridi-
ce cu scop lucrativ, proftul net realizat se mparte membrilor socie-
tari n principal sub form de dividende, constituind o surs de venit
al acestora, iar n cazul dizolvrii i lichidrii activul net se mparte
acelorai membri, proporional cu aportul constituit la nfinare. n
cazul persoanelor juridice fr scop lucrativ, proftul net are n mod
IV. Profesionitii necomerciani 117
obligatoriu destinaia reinvestirii pentru dezvoltarea persoanei juri-
dice, pentru realizarea scopului caritabil etc., neputnd s constituie
o surs de venit al membrilor asociai sau al celor care lucreaz n
fundaie, iar n caz de dizolvare i lichidare activul net se atribuie
altei persoane juridice de acelai tip, iar n ultim instan se face
venit la bugetul de stat.
Persoanele juridice fr scop lucrativ nu pot avea calitatea de
comerciant, deoarece se constituie cu acest scop sau obiect de
activitate: desfurarea unor activiti de interes general sau n in-
teresul unor colectiviti ori, dup caz, n interesul lor personal ne-
patrimonial.
Aceasta nu nseamn c persoanele juridice de drept public i
cele fr scop lucrativ nu pot ncheia sau participa la acte de comer
sau nu pot desfura activiti economice sau profesionale organi-
zate sub form de ntreprindere. Potrivit O.G. nr. 26/2000, asociaiile
i fundaiile pot nfina societi ce desfoar activitate economic,
find interzis repartizarea de dividende ntre membrii asociaiei sau
fundaiei. Dividendele obinute din activitile acestor societi, dac
nu se reinvestesc n aceleai societi, se folosesc n mod obliga-
toriu pentru realizarea scopului asociaiei, fundaiei sau federaiei.
Asociaiile i fundaiile pot desfura orice alte activiti econo-
mice directe, dac acestea au caracter accesoriu i sunt n strn-
s legtur cu scopul principal al persoanei juridice. Desfurarea
acestor activiti economice este organizat sub form de ntreprin-
dere al cror titular nu este altcineva dect asociaia sau fundaia,
putnd f considerat un profesionist.
Capitolul V. Fondul de comer
5.1. Noiunea de fond de comer
A. Defniie
Incidena normelor dreptului afacerilor este indisolubil legat de
conceptul de fond de comer.
Dei este o creaie a dreptului comercial, existena i importana
sa practic, ca realitate, find de necontestat, totui expresia fond de
comer este foarte rar utilizat de legiuitor i exist puine dispoziii
legale care s reglementeze fondul de comer. Mai mult, el nu a avut
o defniie legal pn la apariia Legii nr. 298/2001 care modifc
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenei neloiale. Potri-
vit acesteia, fondul de comer este ansamblul bunurilor mobile i
imobile, corporale i necorporale ( mrci, frme, embleme, brevete
de invenie, vad comercial) utilizate de un comerciant n vederea
desfurrii activitii sale.
n prezent, art. 541 C. civ., cu denumirea marginal, Universali-
tatea de fapt prevede posibilitatea constituirii unei universaliti de
fapt dintr-un ansamblu de bunuri care aparin aceleiai persoane i
au o destinaie comun prin voina acesteia sau prin lege. Bunurile
care alctuiesc universalitatea de fapt pot, mpreun sau separat,
s fac obiectul unor acte sau raporturi juridice distincte.
Fondul de comer este o universalitate de fapt, constituit de
comerciant prin afectarea unei mase de bunuri pentru exercitarea
comerului.
Intr n componena fondului de comer: cldiri, utilaje, maini,
materii prime, materiale, mrfuri rezultate din activitatea, drepturi
care privesc frma, emblema, vadul comercial, brevetele de inven-
ie sau mrci. ns fondul de comer este mai mult dect o altura-
re ntmpltoare a mijloacelor economice ale comerciantului. Prin
aceast reunire se creeaz o valoare nou, mai mare dect totali-
tatea valorilor bunurilor componente. Este ceea ce se numete po-
tenialul de afacere al unei ntreprinderi, adic aptitudinea fondului
de comer de a atrage clientela.
Unitatea organic a complexului de bunuri este dat de voina
comerciantului care le pune n serviciul comerului su n vederea
obinerii unui proft.
V. Fondul de comer 119
Pentru a contura regimul juridic al fondului de comer este ne-
cesar delimitarea de alte noiuni cu care se aseamn i cu care
ar putea f confundat.
B. Deosebiri ntre fondul de comer i patrimoniul de afec-
taiune
Fondul de comer nu se confund cu patrimoniul de afectaiu-
ne. Atunci cnd este constituit un patrimoniu de afectaiune, fondul
de comer preexistent acestuia devine o parte din patrimoniul de
afectaiune
[1]
. Chiar afectate exercitrii aceluiai comer, aceleiai
profesii, fondul de comer este o parte a patrimoniului de afectaiu-
ne. n acesta din urm se vor gsi pe lng fondul de comer i da-
toriile i creanele nscute n legtur cu exercitarea acelui comer.
Fondul de comer este o parte a patrimoniului comerciantului i
se difereniaz de patrimoniul de afectaiune.
Fondul de comer exist numai n cazul n care profesionistul
care a reunit bunurile ce constituie fondul de comer are calitatea
de comerciant.
Fondul de comer este o universalitate de fapt
[2]
.
Izvorul fondului de comer este voina comerciantului care, n ca-
litate de ntreprinztor, afecteaz o multitudine de bunuri activitii
lucrative pe care o iniiaz.
Fondul de comer, find un ansamblu de bunuri, nu conine nici
creanele, nici datoriile comerciantului; sau fondul de comer nglo-
beaz numai activul, dei face parte din patrimoniul comerciantului.
Cnd se vinde afacerea, n evaluarea acesteia se ine seama i de
creane i datorii, deoarece se evalueaz i se nstrineaz o parte
a patrimoniului. Cnd se nstrineaz fondul de comer acestea nu
sunt cuantifcate, chiar dac acele creane i datorii se regsesc n
patrimoniul comerciantului i au legtur cu fondul de comer res-
pectiv, n sensul c sunt generate de acesta. Excepia o constituie
cazul n care prile au prevzut expres cesionarea creanelor i a
datoriilor.
Fondul de comer poate s constituie, ca i ntreg, obiectul unor
acte ntre vii vnzare, cesiune, gajare, locaiune; patrimoniul per-
soanelor fzice i juridice, find indisolubil legate de acestea, nu
poate f nstrinat global.
[1]
L.V. heroVanu, Fondul de comer, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011,
p. 26; L.E. SMARANDACHE, Aspecte privind fondul de comer al comerciantului
persoan fzic, n P.R. nr. 1/2011, p. 66.
[2]
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2009, p. 78.
120 Dreptul afacerilor
Din punct de vedere contabil bilanul unei societi nu compor-
t o rubric fond de comer; elementele corporale apar n diferite
elementele de activ (stocuri, materiale), n timp ce elementele in-
corporale ale fondului (emblema, clientela) nu apar dect n mod
excepional
[1]
.
O societate poate avea mai multe fonduri de comer, n funcie
de activitile sale, dar ntotdeauna are un singur patrimoniu.
Fondul de comer este o universalitate de fapt creat prin voina
titularului su i n limitele acestei voine. Calitatea de a f o univer-
salitate de fapt d natere la difculti n ceea ce privete stabilirea
locului su n cadrul celorlalte bunuri deoarece Codul civil, sediul
materiei, nu cunoate dect categorii de bunuri: toate bunurile sunt
mobile i imobile. Universalitile nu sunt recunoscute ca bunuri
distincte i, pentru aplicarea a numeroase dispoziii de drept, este
necesar s se stabileasc dac fondul de comer aparine unei ca-
tegorii sau alteia. S-a considerat c ntre bunurile mobile i imobile
prevalente sunt cele dinti, iar ntre cele corporale i incorporale,
prevaleaz cele din urm, cu o vocaie de statornicie mai pronunat
(dreptul asupra frmei) i, n consecin, fondul de comer este un
bun mobil incorporal. La momentul actual se consider c fondul de
comer este un drept de proprietate incorporal
[2]
. Acest caracter se
menine i dac exist bunuri imobile incluse n fondul de comer,
numai c acestea rmn supuse unor reguli speciale cu privire la
transmiterea, publicitatea acestora, constituirea garaniilor, gradul
de prioritate al acestora, executarea silit.
5.2. Elementele fondului de comer
Elementele fondului de comer sunt grupate n elemente corpo-
rale i elemente incorporale.
[1]
i.L. georgeSCu, Drept comercial romn, vol. I, Ed. All Beck, Bucureti,
2002, p. 516-521; o. Cpn, Dreptul concurenei comerciale partea general,
Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 411-427.
[2]
Potrivit altor opinii, fondul de comer ca natur juridic este un drept de creaie
industrial, ntruct organizarea factorilor de producie, de ctre ntreprinztor pe
riscul su este o munc de creaie deoarece organizarea elementelor fondului de
comer pentru atragerea clientelei constituie o creaie intelectual asemntoarei
celei tiinifce, literale.
V. Fondul de comer 121
A. Elementele corporale
Acestea pot f:
imobile: prin natura lor (cldirea n care se desfoar activi-
tatea) sau prin destinaie (maini, utilaje);
mobile: materii prime, materiale destinate a f prelucrate i pro-
dusele (mrfurile) rezultate din activitatea comercial.
B. Elementele incorporale
Elementele incorporale sunt acele drepturile care privesc: frma,
emblema, vadul comercial (clientela), brevetele de invenii, mrcile
de fabric, de comer, de serviciu, indicaiile geografce sau drep-
turile de proprietate industrial, dreptul de autor, know-how (savoir
faire) etc. Sunt numite i drepturi privative, conferind comerciantu-
lui dreptul exclusiv de a le exploata exclusiv n folosul su, avnd
o valoare economic. Ele sunt protejate de lege.
a) Firma. Regimul juridic al frmei i emblemei comerciale este
stabilit de dispoziiile art. 30-43 din Legea nr. 26/1990 privind re-
gistrul comerului.
Firma este un atribut de identifcare a comerciantului n cadrul
activitii comerciale. Firma este numele sau, dup caz, denumirea
sub care un comerciant i exercit comerul i sub care semneaz,
cu acesta find nscris n registrul comerului. Emblema este sem-
nul sau denumirea care deosebete un comerciant de un altul de
acelai gen. Emblema, ntocmai ca i frma, constituie un element
de identifcare a comerciantului, numai c, spre deosebire de frm,
care individualizeaz persoana fzic sau juridic n calitate de co-
merciant, emblemele individualizeaz comercianii care desfoar
activitate comercial de acelai fel.
b) Vadul comercial i clientela. Vadul comercial reprezint apti-
tudinea fondului de comer de a atrage publicul. Clientela este re-
zultatul mai multor factori: amplasare, conduita personalului comer-
ciantului n relaiile cu terii, politica de preuri, calitatea mrfurilor i
a serviciilor, reclama comercial etc.
Clientela este defnit ca totalitatea persoanelor fzice i juridice
care apeleaz n mod obinuit la acelai comerciant, adic la fondul
de comer al acestuia pentru procurarea unor mrfuri i servicii.
Clientela, dei reprezint o mas neorganizat i fuctuant de
oameni, are valoare economic, astfel nct clientela ataat unui
122 Dreptul afacerilor
fond de comer are valoare economic pentru titularul fondului de
comer.
Clientela reprezint un drept de proprietate intelectual al co-
merciantului, putnd f luat n calcul la evaluarea fondului de co-
mer atunci cnd acesta este vndut sau dat n garanie. Clientela
i vadul comercial, find strns legate de fondul de comer, nu pot f
transmise separat, ci numai mpreun cu fondul de comer.
c) Drepturile de proprietate industrial. Obiectele dreptului de
proprietate industrial se mpart n dou categorii:
creaii noi: inveniile, know-how, desenele i modelele indus-
triale;
semne noi: mrcile de fabric, de comer, de serviciu, denu-
mirile de origine i indicaiile de provenien.
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafc, servind
la deosebirea produselor sau serviciilor unui comerciant de cele
identice sau similare aparinnd altui comerciant.
Brevetul de invenie reprezint titlul de protecie a inveniei i
confer titularului su un drept exclusiv de exploatare pe durata de
valabilitate a acestuia.
Desenele i modelele industriale sunt situate la limita dintre drep-
tul de autor i dreptul de proprietate industrial.
d) Drepturile de autor. Decurg din creaia tiinifc, literar, i
artistic. Sunt reglementate de Legea nr. 8/1996. Titularul fondu-
lui de comer ca dobnditor al drepturilor patrimoniale decurgnd
din drepturile de autor are dreptul de a reproduce i difuza opera,
de reprezentare i folosire i implicit la foloasele patrimoniale care
decurg din aceste activiti. Exploatarea acestor drepturi se face
cu respectarea prevederilor speciale ale legii drepturilor de autor.
e) Creanele i datoriile. Dac n cazul patrimoniului find o uni-
versalitatea juridic creanele i datoriile sunt incluse n acesta i
se transmit dup anumite reguli n funcie de tipul de transmisiune
(cu titlu particular, cu titlu universal sau transmisiune universal n
cazul fondului de comer care nu este dect un ansamblu de bu-
nuri, o universalitate faptic), creanele i datoriile comerciantului nu
sunt incluse n cadrul fondului de comer. n consecin, n caz de
nstrinare a fondului de comer, ele nu se transmit dobnditorului,
cu excepia unor drepturi i obligaii decurgnd din contracte strns
V. Fondul de comer 123
legate de fondul de comer: contractele de munc, contractele de
furnizarea a energiei electrice, a apei, contractele de telefonie etc.
Se poate stipula expres c se transmit i datoriile i creanele,
ns n aceast situaie nu ne afm n faa unei transmisiuni uni-
versale, ca elemente ale fondului de comer, ci ele vor f operaiuni
distincte: cesiune de crean, respectiv cesiunea (preluarea) de
datorie, operaiuni reglementate de Codul civil.
Acte juridice privind fondul de comer
Fondul de comer ca bun unitar, precum i componentele sale
pot constitui obiectul unor acte juridice: vnzare-cumprare, dona-
ie, locaiune, garanie real, aport, succesiune legal sau testa-
mentar, operaiuni ce vor f realizate n conformitate cu dispoziiile
generale ale Codului civil.
Dobnditorul cu orice titlu al unui fond de comer trebuie s n-
deplineasc formalitile de publicitate cerute pentru a asigura opo-
zabilitatea actului juridic fa de terele persoane i n mod special
protejarea drepturilor creditorilor cedentului fondului de comer
[1]
.
[1]
Potrivit art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului n registrul
comerului se vor nregistra meniuni referitoare la: a) donaia, vnzarea, locaiu-
nea sau garania real mobiliar constituit asupra fondului de comer, precum i
orice alt act prin care se aduc modifcri nregistrrilor n registrul comerului sau
care face s nceteze frma ori fondul de comer; b) numele i prenumele, cete-
nia, codul numeric personal, pentru cetenii romni, seria i numrul paaportului,
pentru cetenii strini, data i locul naterii mputernicitului sau a reprezentantu-
lui fscal, dac este cazul; dac dreptul de reprezentare este limitat la o anumit
sucursal, meniunea se va face numai n registrul unde este nscris sucursala,
semntura mputernicitului/reprezentantului fscal va f dat n forma prevzut la
art. 18 alin. (2) i (3); c) brevetele de invenii, mrcile de fabric, de comer i de
serviciu, denumirile de origine, indicaiile de provenien, frma, emblema i alte
semne distinctive asupra crora societatea comercial, regia autonom, organi-
zaia cooperatist sau comerciantul persoan fzic sau asociaie familial are un
drept; d) convenia matrimonial, ncheiat naintea sau n timpul cstoriei, inclu-
siv modifcarea acesteia, hotrrea judectoreasc privind modifcarea judiciar a
regimului matrimonial, aciunea sau hotrrea n constatarea ori declararea nulitii
cstoriei, aciunea sau hotrrea de constatare ori declarare a nulitii conveniei
matrimoniale, precum i aciunea sau hotrrea de divor pronunate n cursul exer-
citrii activitii economice; e) hotrrea de punere sub interdicie a comerciantului
sau de instituire a curatelei acestuia, precum i hotrrea prin care se ridic aceste
msuri; f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciar sau de faliment, dup
caz, precum i nscrierea meniunilor corespunztoare; g) hotrrea de condam-
nare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care
l fac nedemn sau incompatibil s exercite aceast activitate; h) orice modifcare
privitoare la actele, faptele i meniunile nregistrate.
124 Dreptul afacerilor
5.3. Patrimoniul de afectaiune profesional
Orice persoan fzic sau persoan juridic este titular a unui
patrimoniu care include toate drepturile i datoriile ce pot f evaluate
n bani i aparin acesteia. Cel care este obligat personal rspunde
cu toate bunurile sale mobile i imobile, prezente i viitoare.
Patrimoniul este considerat o universalitate juridic sau de drept,
deoarece este reglementat de lege. Este o entitate juridic distinct
de elementele care l compun, astfel nct drepturile i obligaiile
care l alctuiesc, privite n individualitatea lor, pot suferi modifcri
fr a afecta existena autonom, de sine stttoare a patrimoniului.
Orice persoan are un patrimoniu, iar un patrimoniu nu poate
f conceput fr un titular. Patrimoniul este unic, dar nu neaprat
unitar sau indivizibil.
n prezent, prin mai multe legi speciale, dar i dispoziiile art. 31
C. civ., cu denumirea marginal Patrimoniul. Mase patrimoniale i
patrimonii de afectaiune, se consacr expres posibilitatea consti-
tuirii patrimoniilor de afectaiune sau divizrii patrimoniului. Patrimo-
niul poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaiuni numai n
cazurile i condiiile prevzute de lege.
Legiuitorul exemplifc tipuri de patrimonii de afectaiune: masele
patrimoniale fduciare, cele afectate exercitrii unei profesii autori-
zate, precum i alte patrimonii determinate potrivit legii.
Transferul drepturilor i obligaiilor dintr-o mas patrimonial n
alta, n cadrul aceluiai patrimoniu, se face cu respectarea condiiilor
prevzute de lege i fr a prejudicia drepturile creditorilor asupra
fecrei mase patrimoniale. Transferul drepturilor i obligaiilor
dintr-o mas patrimonial n alta nu constituie o nstrinare.
Pentru desfurarea activitii sale, un profesionist (comerciant
sau necomerciant) poate s i constituie un patrimoniu de afectai-
une. Patrimoniul de afectaiune este alctuit din totalitatea bunurilor,
drepturilor i obligaiilor persoanei fzice autorizate, titularului ntre-
prinderii individuale sau membrilor ntreprinderii familiale, afectate
scopului exercitrii unei activiti economice, constituite ca o frac-
iune distinct a patrimoniului persoanei fzice autorizate, titularului
ntreprinderii individuale sau membrilor ntreprinderii familiale, se-
parat de gajul general al creditorilor personali ai acestora.
Articolul 2324 C. civ., prin alin. (4), consacr o limitare a rspun-
derii persoanei fzice pentru obligaiile asumate n cadrul exercitrii
profesiei (comerului). Astfel, bunurile care fac obiectul unei diviziuni
a patrimoniului afectate exerciiului unei profesii autorizate de lege
V. Fondul de comer 125
pot f urmrite numai de creditorii ale cror creane s-au nscut n
legtur cu profesia respectiv. Aceti creditori nu vor putea urmri
celelalte bunuri ale debitorului.
Bunurile care sunt utilizate de un comerciant pentru exercita-
rea profesiei sale sunt bunuri care nu pot f urmrite de creditorii
personali ai comerciantului. Textul din Codul civil invocat arat clar
c bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate
exerciiului unei profesii autorizate de lege pot f urmrite numai de
creditorii ale cror creane s-au nscut n legtur cu profesia res-
pectiv. Ca urmare, oricare alt creditor al titularului patrimoniului,
altul dect cei ale cror creane au legtur cu activitatea profesio-
nal, nu va putea urmri niciodat bunurile din patrimoniul profesio-
nal. Aceste bunuri sunt scoase astfel n afara dreptului de urmrire
a celorlali creditori. Totodat, nu servesc garantrii comune a cre-
ditorilor unei persoane, nu constituie obiectul dreptului de garanie
comun al creditorului i nu pot face obiectul dreptului de urmrire.
n schimb, nici aceti creditori nu vor putea urmri celelalte bu-
nuri ale debitorului n cazul n care din valorifcarea bunurilor i
drepturilor afate n patrimoniul afectat exercitrii profesiei nu i
vor putea realiza creana. Cu alte cuvinte, rspunderea persoanei
fzice pentru obligaiile sale profesionale este n limita patrimoniu-
lui profesional. Creditorii vizai de art. 2324 alin. (4) C. civ. includ i
statul i organele fscale.
Datorit acestei separaii de patrimonii, creditorii personali ai
comerciantului nu pot s sechestreze bunurile din patrimoniul per-
sonal de afectaiune.
Din perspectiva creditorilor, legiuitorul le acord o favoare, n
sensul c niciun alt creditor al persoanei fzice autorizate nu poate
urmri aceast parte a patrimoniului debitorului lor. n contraparti-
d, pentru benefciul acordat le impune i o restricie: ei pot urmri
doar aceast parte.
Din punctul de vedere al debitorului, limitarea impus dreptu-
lui de urmrire al creditorului constituie o msur de protecie, o
limitare a rspunderii persoanei fzice autorizate, pentru obligaiile
asumate n cursul exercitrii comerului, doar la o anumit parte a
patrimoniului su.
Obligaiile asumate n cursul exercitrii activitii profesionale
sunt garantate doar cu patrimoniul afectat exercitrii profesiei dac
un asemenea patrimoniu a fost constituit; patrimoniul de afectaiu-
ne reprezint limita rspunderii persoanei pentru obligaiile sociale.
126 Dreptul afacerilor
n cazul n care desfurarea profesiei nu este autorizat de
lege, n sensul c profesia sau comerul este desfurat clandestin,
ilegal, profesionistul nu se va bucura de aceast msur de protec-
ie, respectiv de limitarea rspunderii sale doar la bunurile afectate
exercitrii profesiei.
Potrivit art. 151 din Legea de aplicare a Codului civil, dispozii-
ile art. 2324 alin. (4) C. civ. se vor aplica n toate cazurile n care
profesionistul i opereaz diviziunea patrimoniului, dar numai cu
privire la drepturile i obligaiile nscute dup intrarea n vigoare a
Codului civil.
Capitolul VI. Teoria general
a contractului
6.1. Noiunea de contract. Clasificarea contractelor
6.1.1. Definiia contractului
Potrivit art. 1166 C. civ. Contractul este acordul de voine dintre
dou sau mai multe persoane cu intenia de a constitui, modifca
sau stinge un raport juridic. Observm c aceast defniie nu este
dect o reiterare a art. 942 din vechiul Cod civil. Contractul este si-
nonim cu convenia, deoarece ambele au aceeai semnifcaie. De
altfel, practica judiciar folosete termenii de contract i conven-
ie cu acelai neles.
Contractul unilateral i actul juridic unilateral
Contractul unilateral genereaz obligaii doar n sarcina uneia
din pri. El este un act juridic bilateral, deoarece este ncheiat prin
acordul de voin a cel puin dou persoane. Marea majoritate a
contractelor gratuite sunt unilaterale: donaia, fdejusiunea, como-
datul, depozitul, gajul.
Actul juridic unilateral const n manifestarea de voin a unei
singure persoane (de exemplu: testamentul, gestiunea de afaceri,
renunarea la un drept sau la o garanie, declaraia de acceptare
sau renunare la succesiune etc.). S-a considerat ns c i alte obli-
gaii pot izvor dintr-un act juridic unilateral: obligaia ofertantului de
a menine oferta un anumit timp, stabilit expres sau tacit; obligaia
cuprins ntr-un titlu la purttor; obligaia promitentului fa de terul
benefciar ntr-o stipulaie pentru altul. Aceste din urm obligaii au
fost considerate aplicaiuni ale angajamentului unilateral de voin.
Ceea ce trebuie ns reinut: a nu se confunda contractul unila-
teral cu actul juridic unilateral. Aa cum am vzut, contractul unila-
teral este un act bilateral care d natere obligaiei numai n sarcina
uneia din pri, iar contractul bilateral sau sinalagmatic este un act
bilateral, care d natere la obligaii interdependente i reciproce
n sarcina ambelor pri. Actul unilateral este manifestarea de vo-
in a unei singure pri, iar un asemenea act nu este niciodat un
contract.
128 Dreptul afacerilor
Consacrat n alte sisteme de drept ca izvor de obligaii, actul ju-
ridic unilateral nu avea o asemenea calitate sub vechiul Cod civil.
Contestat de unii doctrinari, susinut de alii, legiuitorul a optat pentru
consacrarea expres a actului juridic unilateral ca izvor de obligaii.
Astfel, art. 1324 C. civ. prevede c este unilateral actul juridic care
presupune numai manifestarea de voin a autorului su.
Regimul juridic al actului juridic unilateral este conturat de dispo-
ziiile aplicabile n materia contractului, afar de cazul n care prin
lege nu se prevede altfel.
Efectele pe care le produc actele juridice unilaterale. Dei a luat
natere n mod valabil, producerea efectelor de ctre actul juridic
unilateral poate f condiionat sau nu de comunicarea acestuia. n
mod uzual, pentru a produce efecte actul juridic unilateral nu este
supus comunicrii. El leag pe autorul manifestrii de voin doar
prin simpla manifestare de voin. n schimb, nu genereaz drepturi
i obligaii n sarcina altor persoane, precum destinatarul ofertei.
Cu toate acestea, potrivit art. 1326 C. civ., actul unilateral este
supus comunicrii:
atunci cnd constituie, modifc sau stinge un drept al des-
tinatarului;
ori de cte ori informarea destinatarului este necesar potrivit
naturii actului.
Modalitatea efecturii actului juridic este lsat la aprecierea
emitentului, care, n funcie de mprejurri, va comunica actul juridic
unilateral ntr-o modalitate adecvat. Astfel, comunicarea se poa-
te face prin scrisoare recomandat cu confrmare de primire, fax,
mijloace electronice (e-mail), prin nmnare sub semntur sau n
orice alt manier care s asigure comunicarea textului i s per-
mit dovedirea comunicrii.
n anumite situaii legea poate supune aceast comunicare unor
condiii suplimentare, unei maniere particulare de realizare.
Actele juridice unilaterale supuse comunicrii vor produce efec-
te din momentul n care comunicarea ajunge la destinatar, chiar
dac acesta nu a luat cunotin de aceasta din motive care nu i
sunt imputabile.
6.1.2. Clasificarea contractelor
Exist o varietate de specii de contracte, iar delimitarea fecrei
specii prezint importan nu numai teoretic, ns i practic. De
exemplu, tiind c un contract se ncadreaz n categoria contracte-
VI. Teoria general a contractului 129
lor sinalagmatice, nseamn c i se vor aplica toate regulile comune
contractelor sinalagmatice.
Autorii au prezentat variate criterii de clasifcare general a con-
tractelor. Ierarhizarea criteriilor a fost fcut dup cele mai diver-
se considerente (politice, economice sau sociale). Unele categorii
de contracte rezult n mod expres din Codul civil (art. 1171-1177
C. civ.), altele rezult implicit din Cod, iar autorii au propus i alte
criterii de clasifcare, avnd n vedere evoluia vieii, evoluie care
este indispensabil i dreptului.
A. Contractele sinalagmatice (bilaterale) i contracte uni-
laterale
Potrivit art. 1171 C. civ., contractul este sinalagmatic atunci cnd
obligaiile nscute din acesta sunt reciproce i interdependente. n
caz contrar, contractul este unilateral, chiar dac executarea lui
presupune obligaii n sarcina ambelor pri.
Contractul este ntotdeauna un act bilateral, ns din punctul de
vedere al obligaiilor pe care le genereaz, el poate f i unilateral.
Deci clasifcarea contractelor n sinalagmatice i unilaterale are n
vedere efectele lor, adic obligaiile pe care le nasc. Codul de-
semneaz contractele bilaterale i prin termenul de sinalagmatice.
Specifcul contractului sinalagmatic const n caracterul reciproc i
interdependent al obligaiilor prilor. Contractul bilateral generea-
z drepturi i obligaii pentru ambele pri contractante, fecare din
acestea avnd o dubl calitate, de creditor i debitor (de exemplu:
contractele de vnzare-cumprare; contractele de nchiriere; con-
tractele de societate etc.).
n cazul contractelor unilaterale se nasc obligaii numai pentru
una din prile contractante (de exemplu: donaia, depozitul sau
mandatul gratuit, mprumutul, fdeiusiunea etc.). Fiecare dintre pri
are doar calitate de creditor sau debitor. Am vzut cum nu trebuie
s se confunde contractul unilateral cu actul juridic unilateral.
B. Contracte cu titlu oneros i contracte cu titlu gratuit
Clasifcarea are n vedere scopul vizat de pri la ncheierea unor
asemenea contracte.
Articolul 1172 C. civ. prevede: Contractul prin care fecare parte
urmrete s i procure un avantaj n schimbul obligaiilor asumate
este cu titlu oneros. Contractul prin care una dintre pri urmrete
s procure celeilalte pri un benefciu, fr a obine n schimb vreun
avantaj, este cu titlu gratuit (s.n.).
130 Dreptul afacerilor
Contractul cu titlu oneros este acel contract prin care fecare par-
te urmrete s obin un folos, un echivalent, o contraprestaie, n
schimbul obligaiei ce-i asum. Cauza juridic a obligaiei fecrei
pri include, ca element esenial, reprezentarea contraprestaiei la
care se oblig cealalt parte. Prin esena lor, unele contracte sunt
oneroase: vnzare-cumprare, locaiune etc., pe cnd altele nu pot
f oneroase (de exemplu, comodatul). Dac la un mprumut de fo-
losin s-ar stipula un pre pentru folosina bunului, ne-am gsi n
prezena unui contract de locaiune.
Prin acordul lor de voine, prile pot da caracter oneros sau
gratuit unui contract. Un mandat sau un depozit poate f oneros sau
gratuit, conform nelegerii prilor.
Contractul gratuit este acel contract prin care una din pri se
oblig s procure celeilalte un folos patrimonial, fr a primi nimic
n schimb. Exist unele contracte care prin esena lor sunt gratuite:
donaia, comodatul, fdeiusiunea etc., iar altele nu pot avea nicio-
dat caracter gratuit (contractele de vnzare-cumprare, schimb,
locaiune).
Contractele cu titlu gratuit se mpart n liberaliti i contracte dez-
interesate. Liberalitatea este acel contract gratuit prin care debitorul
i asum obligaia de a da creditorului un bun, fr a primi n schimb
niciun echivalent. Prin astfel de contracte, patrimoniul debitorului se
diminueaz. Cel mai concludent exemplu de libertate este donaia.
Contractul dezinteresat este acel contract gratuit prin care debi-
torul i asum obligaia de a face creditorului un serviciu neremune-
rat, fr a-i diminua prin aceasta patrimoniul su. Sunt asemenea
contracte: mandatul, comodatul, depozitul etc.
Este important s nu se confunde contractele unilaterale i sina-
lagmatice cu contractele cu titlu oneros i cu titlu gratuit.
C. Contracte comutative i contracte aleatorii
Potrivit art. 1173 C. civ., este comutativ contractul n care, la
momentul ncheierii sale, existena drepturilor i obligaiilor prilor
este cert, iar ntinderea acestora este determinat sau determina-
bil. Contractul comutativ este acel contract oneros, la ncheierea
cruia prile cunosc ntinderea prestaiilor la care se oblig i pot
aprecia valoarea acestora ca find echivalent. Marea majoritate a
contractelor oneroase sunt comutative.
Alineatul (2) al art. 1173 C. civ. arat c este aleatoriu con-
tractul care, prin natura lui sau prin voina prilor, ofer cel puin
uneia dintre pri ansa unui ctig i o expune totodat la riscul
VI. Teoria general a contractului 131
unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor i incert. Contractul
aleatoriu este acel contract oneros, la ncheierea cruia prile nu
cunosc existena sau ntinderea exact a avantajelor patrimoniale
ce vor rezulta pentru ele din contract, findc au neles s se oblige
n funcie de un eveniment viitor i incert, denumit alea, care com-
port, pentru fecare dintre pri, o ans de ctig sau un risc de
pierdere. Sunt considerate contracte aleatorii: contractele de ren-
t viager i de ntreinere (elementul aleatoriu constituindu-l data
decesului benefciarului rentei sau ntreinerii), contractele de asi-
gurare, de loterie, pariul etc.
D. Contracte numite i contracte nenumite
Dup cum sunt sau nu reglementate de legea civil i califcate
prin denumiri speciale, contractele se mpart n contracte numite
i contracte nenumite. Existena acestei clasifcri se deduce, la
nivelul textelor legale, din prevederile art. 1168 C. civ., care stabi-
lete ce drept comun este aplicabil contractelor nereglementate,
adic nenumite.
Contractele numite sunt acele contracte al cror coninut esen-
ial este expres reglementat prin norme de drept, imperative sau
supletive, i a cror denumire corespunde operaiei economice la
care se refer. Sunt contracte numite: contractul de vnzare-cum-
prare, contractul de mandat, contractul de antrepriz, contractul
de depozit, mandatul, contractul de societate, ipoteca, contractul
de gaj, ntreinere etc.
Contractele nenumite sunt acele contracte care sunt lipsite de
o denumire legal i al cror coninut nu este expres reglementat
prin norme de drept, ci este stabilit de ctre pri, fe prin combi-
narea unor elemente specifce diferitelor contracte numite, fe prin
stabilirea unor elemente noi, independent de orice contract numit.
Contractele nenumite sunt o consecin a libertii de voin a pr-
ilor, care pot recurge la diferite forme de contracte. Un asemenea
contract este o creaie a prilor i putem exemplifca: contract de
asisten, de hotelrie etc.
E. Contracte consensuale, solemne i reale
Dup modul de formare valabil, contractele se mpart n con-
tracte consensuale, solemne i reale.
Contractul consensual este contractul care se ncheie valabil prin
simplul acord de voin al prilor solo consensu fr ndeplinirea
vreunei formaliti. Marea majoritate a contractelor sunt consensu-
132 Dreptul afacerilor
ale. De exemplu, dac o parte a acceptat s vnd, iar cealalt s
plteasc preul, contractul de vnzare-cumprare a fost ncheiat.
n dreptul nostru acioneaz principiul consensualismului, adic
ncheierea contractelor are loc prin simplul acord de voin al pri-
lor. El este consacrat de art. 1178 C. civ.: Contractul se ncheie prin
simplul acord de voine al prilor, dac legea nu impune o anumit
formalitate pentru ncheierea sa valabil. Acelai consensualism l
regsim reluat n materia vnzrii, n art. 1674 C. civ.: Cu excep-
ia cazurilor prevzute de lege ori dac din voina prilor nu rezul-
t contrariul, proprietatea se strmut de drept cumprtorului din
momentul ncheierii contractului, chiar dac bunul nu a fost predat
ori preul nu a fost pltit nc.
Dac, n dreptul civil, consensualismul este principiul, contractele
solemne i reale sunt excepia.
Contractul solemn este acel contract care se ncheie valabil nu-
mai prin exprimarea consimmntului prilor ntr-o anumit form
solemn sau trebuie s fe nsoit de anumite solemniti prevzute
de lege. Dac prile s-au nvoit ca un contract s fe ncheiat ntr-
o anumit form, pe care legea nu o cere, contractul se socotete
valabil, chiar dac forma nu a fost respectat.
Forma solemn este cerut pentru nsi valabilitatea contrac-
tului. Formei solemne i se mai spune forma ad validitatem sau ad
solemnitatem. nclcarea formei solemne atrage nulitatea absolu-
t a contractului. Este, astfel, lovit de nulitate absolut contractul
ncheiat n lipsa formei pe care, n chip nendoielnic, legea o cere
pentru ncheierea sa valabil. Exemple: donaia, contractul de ipo-
tec imobiliar, vnzarea imobilelor, contractele prin care se str-
mut sau se transfer drepturi reale care urmeaz s fe nscrise n
cartea funciar. Toate donaiile trebuie ncheiate n form autentic,
cu excepia donaiei de bunuri mobile solemnitatea care trebuie
ndeplinit n acest caz find remiterea bunurilor de la donator la do-
nator , precum i donaiile indirecte i donaiile deghizate.
Contractul este real atunci cnd, pentru validitatea sa, este ne-
cesar remiterea bunului. Contractul real este acel contract pen-
tru a crui ncheiere valabil consimmntul prilor trebuie s fe
materializat n predarea lucrului la care se refer. Vom include n
categoria contractelor reale contractele de mprumut (de folosin
i de consumaie), depozit, gaj, precum i contractele de transport
de mrfuri. Particularitatea acestor contracte este c unele dintre
obligaiile care alctuiesc coninutul contractului nu iau natere sau
nu devin exigibile dect n momentul predrii lucrului.
VI. Teoria general a contractului 133
F. Contracte cu executare imediat i contracte cu execu-
tare succesiv
O asemenea clasifcare se face n funcie de modul de execu-
tare a contractelor.
Contractul cu executare imediat este acel contract care are
ca obiect una sau mai multe prestaii care se execut instantaneu,
dintr-o dat.
Contractul cu executare succesiv este acel contract n care
obligaiile prilor (sau cel puin ale uneia din ele) se execut n
timp, printr-o serie de prestaii repetate la anumite intervale. O pre-
staie continu vom avea, de exemplu, n cazul asigurrii folosinei
lucrului, n contractul de locaiune, iar prestaii repetate, la intervale
de timp, vom avea n cazul plii lunare a chiriei. Sunt contracte cu
executare succesiv: contractul de munc, contractul de societate,
contractul de asigurare etc.
Suspendarea executrii obligaiilor este posibil doar la contrac-
tul cu executare succesiv. De asemenea, n cazul celor dou for-
me de contracte, n mod diferit se va pune i problema riscurilor
contractuale.
G. Contracte principale i contracte accesorii
Contractul principal este acel contract care are o valoare juridic
de sine stttoare i nu depinde de niciun alt contract.
Contractul accesoriu este acel contract care nu are o existen
i o valoare juridic de sine stttoare, ci depinde de existena unui
alt contract principal.
Un contract accesoriu poate f ncheiat concomitent cu contrac-
tul principal sau ulterior. El poate f cuprins ntr-o clauz special n
chiar cuprinsul contractului principal, dar poate f ncheiat i printr-
un act distinct. ntotdeauna soarta contractului accesoriu depinde
de soarta contractului principal (accesorium sequitur principale). n
mod obinuit, contractele accesorii sunt ncheiate pentru garantarea
executrii contractului principal (contractul de ipotec, gaj, fdeiusi-
une, clauza penal, clauza de arvun etc.).
H. Concepia clasic liberal a impus contractul ca find opera a
dou pri egale, care decid asupra naturii i coninutului acestuia.
Se afrm ns c, practic, acordul ar f doar opera exclusiv a uneia
dintre pri, cealalt parte avnd doar libertatea s adere sau nu la
acel contract. Aceast situaie este ntlnit foarte frecvent n cazul
contractelor profesionitilor, adic a acelor contracte prin care pro-
134 Dreptul afacerilor
fesionistul i realizeaz obiectul de activitate, realizeaz activitatea
specifc ntreprinderii sale. De exemplu, n cazul n care comercian-
tul are drept obiect de activitate furnizarea de bunuri, contractul su
principal este contractul de furnizare de bunuri. Contractul prin care
un arhitect i realizeaz activitatea sa este contractul de proiectare.
Celelalte contracte ale sale sunt auxiliare; ca fnalitate ele servesc
atingerii scopului profesionistului, dar pe lng contractul principal.
Ca urmare, n sfera activitii profesionitilor, rolul voinei pr-
ilor n formarea contractelor este diferit, criteriu potrivit cruia
contractele pot f clasifcate n:
contracte negociate, contracte forate, contracte de adeziune;
contracte n form simplifcat (ofert urmat de acceptare;
comand urmat de executare), contracte complexe sau grupuri de
contracte, n cazul crora existena sau executarea unui contract
determin existena sau derularea unuia sau altora, toate contrac-
tele din grup conlucrnd la realizarea scopului general al prilor n
cadrului grupului de contracte
[1]
.
6.1.3. Contracte negociate. Contracte de adeziune. Contracte
forate
A. Contractele negociate
Contractul negociat este tipul tradiional de contract, el find re-
zultatul discuiilor dintre prile contractante care se poart n aa
numita perioad precontractual. Prile care negociaz au liberta-
tea s pun capt discuiilor pe care le-au nceput n vederea ajun-
gerii la realizarea acordului de voin; aceast libertate aparinnd
fecrui participant la negociere. Libertatea contractual presupune
posibilitatea participanilor la circuitului contractual de a purta discu-
ii paralele i de a compara diversele propuneri sau oferte, optnd
pentru cea mai avantajoas.
Actualul Cod civil, spre deosebire de cel anterior, reglementea-
z expres regulile referitoare la negocierea contractelor, instituind
i sanciuni pentru nerespectarea lor
[2]
.
[1]
gh. piperea, Introducere n dreptul contractelor profesionale, op. cit., p. 70.
[2]
Pentru o analiz referitoare la contractual de negociere, sub denumirea
de acord de principiu, a se vedea J. goiCoViCi, Acordul de principiu, n Dreptul
nr. 4/2002, p. 47 i urm.
VI. Teoria general a contractului 135
B. Contractele de adeziune
Dei oamenii sunt egali n drepturi, ei nu sunt egali n fapt. Ca
urmare, cei puternici sau bogai au libertatea de a impune celor
slabi sau sraci condiiile contractuale. Unele mrfuri i servicii pot
f procurate doar de la anumii profesioniti care impun clienilor lor
contracte tip (contracte tipizate) sau contracte de adeziune aa
cum au fost ele intitulate n actualul Cod civil. n legislaia anterioa-
r datei de 1 octombrie 2011 nu exista reglementat un contract cu
o asemenea denumire, dei n practic era foarte des ntlnit. In-
clus n prevederile legale, acest tip de contract s-a transformat din
contract nenumit n contract numit, avnd denumire consacrat i
reglementare de sine stttoare.
Contractul de adeziune este defnit n art. 1175 C. civ. ca find
acel contract ale crui clauze eseniale sunt impuse ori sunt redac-
tate de una dintre pri, pentru aceasta sau ca urmare a instruciu-
nilor sale, cealalt parte neavnd dect s le accepte ca atare
[1]
. n
acest tip de contract, ale crui clauze sunt stabilite numai de una
dintre pri, cealalt parte nu are posibilitatea de a le discuta sau
negocia, ci doar facultatea de a adera la contract, acceptndu-l ca
atare, sau de a nu contracta.
De exemplu, ntr-un contract de furnizare de energie electric
consumatorul trebuie s ncheie contractul, avnd interesul de a
benefcia de energie electric; similar, productorul are interes de
a comercializa energia pe care o produce, ncheind contractele co-
respunztoare. Mai mult, n contractele de furnizare de utiliti, de
cele mai multe ori consumatorul nu are nici posibilitatea de a-i ale-
ge partenerul contractual, deoarece exist un singur furnizor pentru
serviciul respectiv.
Multe din contractele profesionale sunt contracte de adeziune.
Ele sunt foarte frecvente n prezent: contractele de asigurare, con-
tractele de furnizarea a utilitilor (ap, gaz, electricitate), contractele
de telefonie fx sau mobil, contractele de transport, contractele
de servicii de televiziune prin cablu, contractele bancare (care cu-
prind o parte nenegociabil impus clientului sub forma unor clau-
ze standard denumite condiii generale), contractele ncheiate pe
[1]
n Codul civil din Qubec, acest contract este prevzut n articolul 1379 i este
numit le contrat dadhsion. Dispoziiile legale au aceeai esen: les stipulations
essentielles quil comporte ont t imposes par lune des parties ou rdiges par
elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et quelles ne pouvaient tre
librement discutes; a se vedea i. Boi, Codul civil din Quebec: surs de inspiraie
n procesul de recodifcare a dreptului civil romn, n S.U.B.B. nr. 1/2011, p. 5 i
urm.
136 Dreptul afacerilor
baza caietelor de sarcini (care sunt parte component din contractul
ncheiat), contracte de leasing, contracte de franciz.
Specifcul acestor contracte const n faptul c ele nu se ncheie
n urma discuiilor sau negocierilor libere, la fel ca n dreptul privat
clasic, ci prin adeziune a prii contractante mai slabe din punct de
vedere economic la proiectul de contract al crui coninut este pre-
stabilit de ctre partea contractant mai puternic. Ele deriv din
inegalitatea economic care exist ntre prile contractante.
ntr-o mare parte din contractele ncheiate de profesioniti una
din prile contractante este consumatorul, iar contractele ncheia-
te ntre profesioniti i consumatori sunt de multe ori contracte de
adeziune. Valabilitatea acestora este supus prevederilor legislaiei
referitoare la protecia consumatorului. Pentru protecia consuma-
torilor, a prii creia i s-au impus condiiile contractuale fr posi-
bilitatea de negociere, art. 1177 C. civ. arat expres c acest tip de
contract rmne supus legilor speciale i doar n completare se vor
aplica dispoziiile Codului civil.
Contractele de adeziune au o parte predeterminat, nenegocia-
bil, care se impune uneia din pri sub forma condiiilor generale,
preuri sau tarife minimale ori clauze standard.
Clauzele standard sunt stipulaiile stabilite n prealabil de una
dintre pri pentru a f utilizate n mod general i repetat i care sunt
incluse n contract fr s f fost negociate cu cealalt parte.
n ideea de a proteja partea slab, anumite clauze standard, im-
puse prii slabe sunt valabile i produc efecte doar dac respect
prevederile art. 1203 C. civ. referitoare la clauzele neuzuale.
Pentru ca aceste clauze s produc efecte este necesar s fe
acceptate, n mod expres, n scris, de cealalt parte.
C. Contractele forate sau impuse
Libertatea de contracta se concretizeaz i n alegerea partene-
rului contractual i n dreptul de a nu contracta. Cu toate acestea,
de foarte multe ori ncheierea sau executarea unor contract este
impus de lege.
Este cazul contractelor de asigurare de rspundere civil pentru
accidente de circulaie necesare pentru a putea circula pe drumuri-
le publice cu autoturismul, contractul de asigurare a locuinei pen-
tru unele riscuri (inundaie, cutremur etc.). Pentru exercitarea unor
profesii reglementate sau autorizate este necesar s se ncheie un
contract de asigurare de rspundere profesional (avocat, practician
n insolven, medic). Contractul de munc este un contract pe care
VI. Teoria general a contractului 137
trebuie s l nchei dac doreti s desfori activitate n calitate de
salariat
[1]
. Intr n aceast categorie i contractele pe care trebuie s
le ncheie medicii de familie cu casele de sntate pentru a li plti
serviciile medicale prestate.
Nendeplinirea obligaiei legale de a ncheia aceste contracte
atrage sancionarea celui care nu s-a conformat. De obicei sanci-
unea este administrativ (amend, suspendarea permisului de con-
ducere) dar poate f i civil (amenzi cominatorii, daune cominatorii).
6.1.4. Contracte simple. Contracte complexe. Grupuri de
contracte
Dup structura lor, contractele se clasifc n contracte simple,
contracte complexe i grupuri de contracte.
A. Contractele simple
Majoritatea contractelor sunt contracte simple, adic realizeaz
o singur operaiune juridic. De exemplu, prin intermediul con-
tractului de vnzare-cumprare se realizeaz transferul dreptului
de proprietate de la vnztor la cumprtor.
B. Contractele complexe
Contractele complexe sunt acelea prin intermediul crora se re-
alizeaz dou sau mai multe operaiuni juridice. Ele au o structur
complex i rezult din combinarea a dou sau mai multe contrac-
te simple.
Contractul complex poate f privit ca o alturare a contractelor
componente, fecare supus regimului su juridic propriu, care va f
aplicabil n continuare n mod distinct fecrui contract component.
De asemenea, poate f considerat ca un unic contract original prin
care se realizeaz o operaiune juridic original; contractul origi-
nal mprumut trsturi de la componentele din a cror mbinarea a
rezultat, fr s i se aplice ns regimul juridic al acestora, regimul
juridic propriu find i el unul original.
Un exemplu de acest gen este contractul de leasing, n prezent
un contract numit, reglementat de O.G. nr. 51/1997 privind opera-
iunile de leasing.
[1]
Contractul de munc este i un contract de adeziune, deoarece o mare parte
din clauze sunt prestabilite de angajator, iar o parte este reglementat prin lege.
138 Dreptul afacerilor
C. Grupuri de contracte
Prin grup de contracte nelegem dou sau mai multe contracte
strns legate ntre ele prin faptul c sunt ncheiate n vederea rea-
lizrii aceluiai obiect fnal, contracte care ns i conserv propria
individualitate
[1]
.
Deosebirea esenial fa de contractele complexe este aceea
c n grupul de contracte, contractele componente nu se contopesc,
nu i pierd individualitatea i nu genereaz o operaiune juridic
original, un hibrid.
n principiu, toate aceste tipuri de contracte pot f ncheiate de
profesioniti fe n realizarea activitii ntreprinderii lor, fe n mod
similar de un neprofesionist. De exemplu, ncheierea unui contract
de vnzare-cumprare n care un profesionist persoan fzic achi-
ziioneaz produse de papetrie pentru el i familia sa.
Grupul de contracte cu structur linear const ntr-o nlnuire
de contracte de aceeai natur care are acelai obiect material. De
exemplu, seria de vnzri succesive, toate avnd acelai obiect:
productorul vinde angrosistului care, la rndul su, vinde detailis-
tului, care, la rndul su, vinde acelai bun consumatorului.
Grupul de contracte cu structur radiant const n aceea c
dou sau mai multe subcontracte se grefeaz pe un contract prin-
cipal al crui obiect se urmrete a f realizat prin executarea tuturor
contractelor
[2]
(contractul de proiectare a unui edifciu n care pro-
iectantul general subcontracteaz proiectarea prilor de arhitectu-
r, a prii de structur de rezisten, partea de instalaii electrice,
instalaii termice i de ventilaie etc.). Toate contractele au aceeai
natur, numai c unul este principal, iar celelalte i sunt subordonate
i sunt dependente de cel principal.
n sfera grupului de contracte s-a dezvoltat teoria rspunderii
contractuale pentru fapta altuia ca rspundere autonom distinct
fa de rspunderea pentru fapta proprie a debitorului legat con-
tractual n mod direct de creditor. Debitorul va rspunde contrac-
tual fa de creditorul su pentru faptele terelor persoane pe care
[1]
g. Viney, p. JourDain, Trait de droit civil. Les effets de la responsabilit, ed.
a 2-a, LGDJ, Paris, 2001, p. 1033 i urm.; g. Viney, Introduction la responsabilit,
ed. a 3-a, LGDJ, Paris, 2008, p. 490-527, p. 563-611 i urm.; L. pop, Tratat de drept
civil. Obligaiile. Vol. II. Contractul, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 133,
134; I. DELEANU, Prile i terii. Relativitatea i opozabilitatea efectelor juridice,
Ed. Rosetti, Bucureti, 2002, p. 43 i urm.; L. pop, Rspunderea civil contractual
pentru fapta altuia, n Dreptul nr. 11/2003, p. 66 i urm.; I. DELEANU, Grupurile de
contracte i principiul relativitii efectelor contractului rspunderea contractual
pentru fapta altuia, n Dreptul nr. 3/2002, p. 15 i urm.
[2]
L. pop, op. cit., p. 133.
VI. Teoria general a contractului 139
el le-a introdus sau antrenat n executarea contractului, cum ar f:
proprii prepui, subcontractanii, partenerii din contractele acceso-
rii etc. Astfel, antreprenorul va f rspunztor fa de clientul su
pentru faptele subantreprenorilor crora le-a ncredinat executarea
unei pri din contract. Acest tip de rspundere nu era consacrat
n legislaia din Romnia n vigoare nainte de 1 octombrie 2011. n
prezent, art. 1519 C. civ., cu denumirea marginal Rspunderea
pentru fapta terilor, arat c, n lips de stipulaie contrar, debito-
rul rspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care
se folosete pentru executarea obligaiilor contractuale
[1]
.
6.2. ncheierea contractului
Legiuitorul romn, n Seciunea a 3-a intitulat ncheierea con-
tractului din Titlul II Izvoarele obligaiilor al Crii a V-a Des-
pre obligaii a Codului civil, a inclus n conceptul de ncheierea
contractului att elemente de fond legate de validitatea contractu-
lui, ct i elemente formale, legate de mecanismul propriu-zis de
formare a acordului de voin, adic de ofert i acceptare.
n cele ce urmeaz, mai nti vom analiza care este mecanismul
de formare a acordului de voin, adic modalitatea prin care oferta
i acceptarea sunt n consens, pentru ca mai apoi s prezentm
care sunt condiiile pe care voina prilor trebuie s le respecte
pentru a f valabil.
Contractul este acordul ntre dou sau mai multe persoane
(art. 1166 C. civ.). Nu este posibil ncheierea unui contract n ab-
sena acordului de voine. Acordul de voin al prilor se realizeaz
prin ofert i acceptare.
Potrivit art. 1182 alin. (1) C. civ., contractul se ncheie prin ne-
gocierea lui de ctre pri sau prin acceptarea fr rezerve a unei
oferte de a contracta.
6.2.1. ncheierea contractului prin negociere
Contractul se poate ncheia prin negocierea lui de ctre pri.
Este sufcient ca prile s se pun de acord asupra elementelor
eseniale ale acestuia, chiar dac las unele elemente secundare
spre a f convenite ulterior ori ncredineaz determinarea acestora
unei alte persoane.
[1]
M. DUMITRU, Drept civil. Teoria general a contractului profesional, op. cit.,
p. 123.
140 Dreptul afacerilor
Totui, atunci cnd, n timpul negocierilor, o parte insist s se
ajung la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei
anumite forme, contractul nu se ncheie pn nu se ajunge la un
acord cu privire la acestea, potrivit art. 1185 C. civ.
Dac prile sunt de acord asupra elementelor eseniale ale con-
tractului, dar nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori
persoana creia i-a fost ncredinat determinarea lor nu ia o decizie,
instana va dispune, la cererea oricreia dintre pri, completarea
contractului, innd seama, dup mprejurri, de natura acestuia i
de intenia prilor.
Purtarea unor tratative ndelungi n vederea ncheierii unui con-
tract este frecvent ntlnit n materia raporturilor juridice la care
particip profesionitii. Pn la actuala reglementare negocierea
ncheierii contractului i regulile dup care se purtau negocierile nu
erau normate. Doctrina a discutat ns de multe ori pe marginea
acestor proceduri prealabile ncheierii contractului care totui ge-
nerau efecte pentru prile participante la discuii.
n mod expres legiuitorul, prelund opinia doctrinar unanim,
a consacrat libertatea deplin a prilor n iniierea, desfurarea i
ruperea negocierilor. Iar pentru a nu exista vreo ndoial, a prevzut
expres c nicio rspundere nu poate f reinut n sarcina prilor
pentru eecul negocierilor.
n sarcina prilor nu se nate obligaia de a contracta, ci de a
negocia. Dei prile care negociaz nu sunt rspunztoare de ee-
cul negocierilor, totui iniierea, continuarea sau ruperea negocierile
contrar bunei-credine sau nclcarea obligaiei de confdenialitate
atrage rspunderea prii n culp.
Rspunderea este una delictual, i nu contractual. Repararea
prejudiciului va f supus principiului reparrii integrale, legiuitorul
indicnd expres o serie de elemente de care se va ine seama la
stabilirea acestui prejudiciu: cheltuielile angajate n vederea nego-
cierilor, renunarea de ctre cealalt parte la alte oferte i orice m-
prejurri asemntoare
[1]
.
6.2.2. ncheierea contractului prin ofert urmat de accep tare
O alt modalitate de realizare a acordului de voine i de nche-
iere a contractului este oferta urmat de acceptarea fr rezerve
a ofertei.
[1]
L. pop, Tratat de drept civil. Obligaiile. Vol. II. Contractul, op. cit., p. 111; G.
Viney, op. cit., p. 545-557.
VI. Teoria general a contractului 141
A. Oferta
Vom defni oferta ca find propunerea pe care o face o persoan
altei persoane sau publicului n general, de a ncheia un anumit con-
tract n condiii determinate. Ea a mai fost denumit i policitaiune.
nainte de intrarea n vigoarea a actualului Cod civil, principiul
libertii contractuale a determinat pe autorii Codului civil s nu im-
pun nicio condiie special de form pentru valabilitatea ofertei,
soluie care ni se prea a f optim. n prezent, dac pentru nche-
ierea valabil a contractului este cerut o anumit form, potrivit
art. 1187 C. civ., oferta i acceptarea trebuie emise n forma cerut
de lege pentru ncheiere valabil a contractului. Ni se pare o condi-
ie greoaie, gndindu-ne la ncheierea unui contract solemn sau a
unui contract real. n nsi defniia ofertei se precizeaz c aceasta
trebuie s conin sufciente elemente pentru formarea contractului,
urmnd ca aspectele referitoare la form s fe ulterior ndeplinite.
Oferta poate f fcut cu termen sau fr termen. Importana
termenului apare n ceea ce privete efectele obligatorii ale ofertei.
Oferta fr termen de acceptare adresat unei persoane absente
trebuie meninut un termen rezonabil
[1]
, dup mprejurri, pentru
ca destinatarul s o primeasc, s o analizeze i s expedieze ac-
ceptarea, potrivit art. 1193 C. civ.
Oferta fr termen de acceptare, adresat unei persoane pre-
zente rmne fr efecte dac nu este acceptat de ndat, afar
de cazul ofertei transmise prin telefon sau prin alte asemenea mij-
loace de comunicare la distan.
Oferta este irevocabil de ndat ce autorul ei se oblig s o
menin un anumit termen. Declaraia de revocare a unei oferte
irevocabile nu produce niciun efect.
Oferta trebuie s ntruneasc urmtoarele condiii pentru a pro-
duce efecte juridice
[2]
:
s fe neechivoc, cert i defnitiv, adic s fe fcut fr
rezerve;
[1]
Cu privire la noiunea de rezonabil din Codul civil, a se vedea B. ViuLe,
Despre rezonabilitate n noul Cod civil, n C.J. nr. 11/2010, care relativ la acest
subiect afrm c Nevoia de modernizare a noului Cod civil a supralicitat gradul de
maturizare a societii romneti, instituind n mod prematur un sistem de evaluare
a unor situaii juridice bazat pe un grad ridicat de subiectivism i relativitate, pe care
practicienii nu l vor putea gestiona n mod just, genernd astfel premisele unor
soluii injuste i inacceptabile.
[2]
M. DUMITRU, Drept civil. Teoria general a contractului profesional, op. cit.,
p. 144.
142 Dreptul afacerilor
s fe ferm, cu intenia clar a ofertantului de a se angaja
juridic;
s fe precis i complet, n sensul de a conine sufciente
elemente ale contractului precum i clauzele acestuia pentru a per-
mite prin simpla ei acceptare ncheierea contractului.
B. Acceptarea ofertei
Vom defni acceptarea ca find o manifestare a voinei juridice
a unei persoane de a ncheia un contract n condiiile prevzute n
oferta ce i-a fost adresat. n acest scop, Codul civil, n art. 1196,
formuleaz n termeni generali c orice act sau fapt al destinatarului
constituie acceptare dac indic n mod nendoielnic acordul su
cu privire la ofert astfel cum aceasta a fost formulat, i ajunge n
termen la autorul ofertei.
Acceptarea poate f expres (scris sau verbal, inclusiv printr-un
semn specifc, n cazul licitaiilor publice) i tacit (cnd rezult din
aciuni sau atitudini care pot f interpretate ca acceptare). Tcerea
destinatarului sau inaciunea nu valoreaz acceptare dect atunci
cnd aceasta rezult din lege (de exemplu, n cazul ofertelor de
purg), din acordul prilor, din practicile statornicite ntre acestea,
din uzane sau din alte mprejurri.
Acceptarea se va adresa numai ofertantului i va f pur i sim-
pl, n sensul c va trebui s nu conin propuneri de modifcare a
clauzelor, rezerve etc.
Termenul de acceptare curge din momentul n care oferta ajun-
ge la destinatar. Este necesar ca acceptarea s ajung la ofertant
n termenul de acceptare. Dac acceptarea ajunge la ofertant dup
mplinirea termenului deci este o acceptarea tardiv ea va pro-
duce efecte doar dac autorul ofertei l ntiineaz de ndat pe
acceptant despre ncheierea contractului.
Dac acceptarea nu ajunge la ofertant n termenul stabilit sau
dac destinatarul o refuz, oferta rmne fr efecte.
6.2.3. Coninutul contractului
Prile sunt libere s stabileasc coninutul contractului, putnd
stabili orice clauze pe care le consider potrivite. Condiia este ca
acestea s nu contravin normelor de ordine public i bunelor
moravuri.
Prile pot cuprinde n coninutul contractului i clauze standard,
omniprezente n cazul contractelor de adeziune, sau a contracte-
VI. Teoria general a contractului 143
lor forate. Clauzele standard sunt stipulaii stabilite n prealabil de
una dintre pri pentru a f utilizate n mod general i repetat i care
sunt incluse n contract fr s f fost negociate cu cealalt parte.
n contracte, mai ales n contractele de adeziune, se pot regsi
anumite clauze pe care legiuitorul le califc drept clauze neuzuale.
Este vorba de clauzele standard care prevd n folosul celui care
le propune: limitarea rspunderii, dreptul de a denuna unilateral
contractul, de a suspenda executarea obligaiilor sau care prevd
n detrimentul celeilalte pri: decderea din drepturi ori din bene-
fciul termenului, limitarea dreptului de a opune excepii, restrn-
gerea libertii de a contracta cu alte persoane, rennoirea tacit a
contractului, legea aplicabil, clauze compromisorii sau prin care
se derog de la normele privitoare la competena instanelor jude-
ctoreti. Sunt clauze omniprezente n contractele de credit bancar,
de furnizare de utiliti, de leasing n general, n contractele nche-
iate ntre profesioniti i profani i care sunt propuse i impuse de
profesionist.
Clauzele neuzuale nu produc efecte dect dac sunt acceptate
n mod expres, n scris, de cealalt parte. Ca urmare, pentru n-
cheierea contractelor ce includ clauze din categoriile amintite este
necesar, pe lng exprimarea consimmntului n general, i ex-
primarea unui consimmnt special, suplimentar, pentru fecare
clauz neuzual. Mai mult, pentru clauzele neuzuale se impune i
o condiie de form pentru exprimarea consimmntului, i anume
forma scris.
6.3. Condiiile eseniale pentru validitatea contractului
Potrivit dispoziiilor art. 1179 C. civ., condiiile eseniale pentru
validitatea unei convenii sunt: capacitatea de a contracta, consim-
mntul prilor, un obiect determinat i licit, precum i o cauz
licit i moral.
n msura n care legea prevede o anumit form a contractului,
aceasta trebuie respectat, sub sanciunea prevzut de dispozi-
iile legale aplicabile.
6.3.1. Capacitatea de a contracta
Conform art. 1180 C. civ., poate contracta orice persoan care
nu a fost declarat incapabil de ctre lege i nici oprit s n-
cheie anumite contracte. Capacitatea este regula, iar incapacita-
144 Dreptul afacerilor
tea este excepia. Regula prevzut de art. 1180 C. civ. se aplic
att persoanelor fzice, ct i persoanelor juridice. Textele de lege
care regle menteaz incapacitatea de a contracta sunt de strict
interpre tare.
Exist incapaciti generale i incapaciti speciale de a con-
tracta.
A. Incapaciti generale
Incapabilul nu poate ncheia niciun contract, atunci cnd inca-
pacitatea de exerciiu este general.
Minorii care nu au mplinit vrsta de 14 ani nu au capacitate
de exerciiu, orice contract find posibil a f ncheiat numai prin re-
prezentantul lor legal. Minorul poate ncheia singur doar contracte
cu o valoare patrimonial foarte redus. Un minor care a mplinit
vrsta de 14 ani, avnd capacitate de exerciiu restrns, va putea
ncheia singur anumite acte juridice, dar numai n msura n care
nu-i produc o leziune.
Interzisul judectoresc este persoana pus sub interdicie dato-
rit alienaiei mintale sau a debilitii mintale. Pe durata punerii sub
interdicie, lipsind capacitatea de exerciiu, persoana respectiv nu
poate ncheia niciun fel de contract. dac s-ar ncheia un aseme-
nea contract, el este lovit de nulitate relativ. O persoana alienat
mintal sau debil mintal, dar nepus sub interdicie, are capacitate
de exerciiu i poate ncheia contracte. Dac se va cere anularea
contractului pe motiv de alienaie sau debilitate mintala, va trebui
s se fac dovada unei asemenea incapaciti de fapt.
B. Incapaciti speciale
Exist unele incapaciti care constau n faptul c anumite per-
soane nu pot ncheia unele contracte. Articolul 950 pct. 4 din vechiul
Cod civil prevedea ca sunt incapabili de a contracta n genere toi
acei crora legea le-a prohibit oarecare contracte, concluzie care
poate f dedus i din coninutul art. 1180 C. civ.
Prin noul Cod civil a fost eliminat interdicia vnzrii ntre soi,
consacrat de art. 1307 din vechiul Cod civil, care prevedea c so-
ii sunt incapabili de a vinde unul altuia. Mai mult, n prezent, potri-
vit Codului civil, soii pot s i separe bunurile n timpul cstoriei
i s i stabileasc anual regimul juridic al bunurilor dobndite n
timpul cstoriei: comunitate legal, comunitate convenional sau
separaie de bunuri.
VI. Teoria general a contractului 145
Incapacitile speciale sunt urmtoarele:
1) Judectorii, procurorii, greferii, executorii, avocaii, notarii
publici, consilierii juridici i practicienii n insolven nu pot cum-
pra, direct sau prin persoane interpuse, drepturi litigioase care
sunt de competena instanei judectoreti n a crei circumscripie
i desfoar activitatea, sub sanciunea nulitii absolute, potrivit
art. 1653 C. civ.
2) Potrivit art. 1654 C. civ., sunt incapabili de a cumpra, direct
sau prin persoane interpuse, chiar i prin licitaie public:
a) mandatarii, pentru bunurile pe care sunt nsrcinai s le vn-
d;
b) prinii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru
bunurile persoanelor pe care le reprezint;
c) funcionarii publici, judectorii-sindici, practicienii n insolven-
, executorii, precum i alte asemenea persoane, care ar putea
infuena condiiile vnzrii fcute prin intermediul lor sau care are
ca obiect bunurile pe care le administreaz ori a cror administrare
o supravegheaz.
Aceste persoane nu pot, de asemenea, s vnd bunurile proprii
pentru un pre care const ntr-o sum de bani provenit din vn-
zarea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care l adminis-
treaz ori a crui administrare o supravegheaz.
nclcarea interdiciilor prevzute la lit. a) i b) se sancionea-
z cu nulitatea relativ, iar a celei prevzute la lit. c) cu nulitatea
absolut.
6.3.2. Consimmntul
6.3.2.1. Noiune
Prin consimmnt se nelege manifestarea de voin a prilor
la formarea unui contract. Articolul 1179 C. civ. se refer la con-
simmntul prilor, nlturndu-se astfel formularea nefericit a
fostului art. 948 pct. 2, care avea n vedere consimmntul valabil
al parii ce se oblig.
Nu este posibil ncheierea unui contract n absenta consim-
mntul. Potrivit art. 1204 C. civ., consimmntul prilor trebuie s
fe serios, liber i exprimat n cunotin de cauz.
Vom face ns distincie ntre absena consimmntului i viciile
acestuia. Lipsa consimmntului mpiedic formarea conveniei. De
aceea consimmntul este considerat un element esenial pentru
validitatea contractului. Absena total a consimmntului atrage
146 Dreptul afacerilor
nulitatea absolut a contractului. n cazul viciilor de consimmnt,
consimmntul exist, dar nu respect anumite cerine impuse pen-
tru a f valabil, sanciunea care intervine find, n principiu, nulitatea
relativ (anularea).
Potrivit art. 1240 C. civ. consimmntul, voina de a contracta,
poate f exprimat verbal sau n scris. Voina poate f manifestat i
printr-un comportament care, potrivit legii, conveniei prilor, prac-
ticilor statornicite ntre acestea sau uzanelor, nu las nicio ndoia-
l asupra inteniei de a produce efectele juridice corespunztoare.
6.3.2.2. Viciile de consimmnt
Nu este sufcient ca consimmntul s existe, se impune ca el
s fe i valabil, adic neviciat. Potrivit art. 1204 C. civ., consim-
mntul prilor trebuie s fe serios, liber i exprimat n cunotin
de cauz.
Viciile de consimmnt sunt: eroarea, dolul, violena i leziunea.
A. Eroarea
Eroarea este reprezentarea fals, inexact, a realitii cu ocazia
ncheierii unui contract.
Potrivit art. 1207 C. civ., partea care, la momentul ncheierii con-
tractului, se afa ntr-o eroare esenial poate cere anularea aces-
tuia, dac cealalt parte tia sau, dup caz, trebuia s tie c fap-
tul asupra cruia a purtat eroarea era esenial pentru ncheierea
contractului.
Nu orice eroare ns constituie viciul de consimmnt, ci, potrivit
art. 1207 C. civ., eroarea este considerat viciu al voinei doar dac
este esenial. Eroarea este esenial:
1. cnd poart asupra naturii sau obiectului contractului;
2. cnd poart asupra identitii obiectului prestaiei sau asupra
unei caliti a acestuia ori asupra unei alte mprejurri considerate
eseniale de ctre pri, n absena creia contractul nu s-ar f n-
cheiat;
3. cnd poart asupra identitii persoanei sau asupra unei cali-
ti a acesteia n absena creia contractul nu s-ar f ncheiat.
Raportat la elementul real asupra cruia poart reprezentarea
fals, eroare poate f de fapt (se nfieaz ca o reprezentare in-
exact a realitii) i de drept (cnd ea se refera la existena sau
coninutul unui act normativ). Eroarea de drept este esenial atunci
cnd privete o norm juridic determinant, potrivit voinei prilor,
pentru ncheierea contractului.
VI. Teoria general a contractului 147
Raportat la infuena pe care o eroarea o exercit asupra con-
simmntului parii, ea poate f: eroare obstacol; eroare viciu de
consimmnt; eroare indiferent.
Eroarea obstacol este acea eroare distructiv de voin, deoare-
ce mpiedic formarea acordului de voin i, n consecin, a con-
tractului. Astfel, o parte are credina c vinde un bun, iar cealalt
parte c i se doneaz. Eroarea constituie deci un obstacol la forma-
rea consimmntului. Eroarea-obstacol poate viza natura juridic a
contractului (error in negotio) sau identitatea obiectului contractului
(error in corpore). De exemplu, una dintre pri crede c vinde un
lucru, iar cealalt parte c cumpra alt lucru.
Eroarea viciu de consimmnt nu mpiedic formarea consim-
mntului, dar alterarea sa duce la nulitatea relativ a contractului.
Eroarea poate exista asupra identitii obiectului prestaiei sau
asupra unei caliti a acestuia ori asupra unei alte mprejurri con-
siderate eseniale de ctre pri, n absena creia contractul nu
s-ar f ncheiat.
Eroarea asupra persoanei. La contractele cu titlu oneros sunt
indiferente identitatea i calitatea persoanei cu care s-a ncheiat
contractul. Fac excepie contractele ncheiate intuitu personae, adi-
c acele convenii ncheiate n consideraia persoanei (de exemplu:
contractele de societate, depozit, mprumut, mandat, contractul cu
un avocat, medic, arhitect, muzician, pictor etc.). Eroarea poate
purta asupra identitii (fzice sau civile) persoanei cocontractantu-
lui sau asupra nsuirilor substaniale ale persoanei, determinante
la ncheierea contractului.
Eroarea indiferent nu infueneaz n niciun fel consimmntul
i contractul ncheiat.
Exist cteva situaii n care eroarea nu poate f invocat:
eroare este nescuzabil i contractul nu poate f anulat dac
faptul asupra cruia a purtat eroarea putea f, dup mprejurri, cu-
noscut cu diligene rezonabile;
eroarea de drept. Codul civil consacr eroarea de drept ca vi-
ciu de consimmnt doar dac privete o norm juridic conside-
rat determinant de pri la ncheierea contractului, ceea ce este o
chestiune subiectiv i greu de probat. ns nu ntotdeauna eroarea
de drept poate f invocat. Este cazul dispoziiilor legale accesibile
i previzibile, care sunt prezumate a f cunoscute;
eroarea asumat. Nu atrage anularea contractului eroarea
care poart asupra unui element cu privire la care riscul de eroare
148 Dreptul afacerilor
a fost asumat de cel care o invoc sau, dup mprejurri, trebuia
s fe asumat de acesta;
eroarea de calcul. Simpla eroare de calcul nu atrage anularea
contractului, ci numai rectifcarea, afar de cazul n care, concreti-
zndu-se ntr-o eroare asupra cantitii, a fost esenial pentru n-
cheierea contractului. Eroarea de calcul trebuie corectat la cererea
oricreia dintre pri.
Sancionarea erorii. Pe ideea salvrii contractului anulabil legiu-
itorul a gsit o soluie remediu, care s nlocuiasc soluia anulrii
contractului i s l menin, sub denumirea marginal Adaptarea
contractului, n cuprinsul art. 1213 C. civ. Este o adaptare a contrac-
tului realizat de prile contractante, i nu de instan, mai precis de
ctre partea care nu a fost n eroare i care adapteaz contractul la
cerinele eronate ale prii afate n eroare. Aceasta este moneda de
schimb pentru ca cel care s-a afat n eroare s renune la aciunea
n anularea contractului. Eroarea este transformat n realitate prin
manifestarea de voin a contractantului care nu s-a afat n eroare
i care execut sau este pe punctul de executa contractul.
Dac o parte este ndreptit s invoce anulabilitatea contrac-
tului pentru eroare, dar cealalt parte declar c dorete s execu-
te ori execut contractul aa cum acesta fusese neles de partea
ndreptit s invoce anulabilitatea, contractul se consider c a
fost ncheiat aa cum l-a neles aceast din urm parte. Condiia
este ca cocontractantul s doreasc s execute sau s execute
contractul aa cum l-a neles partea afat n eroare.
Proba erorii se poate face prin orice mijloc de prob i cade n
sarcina celui care o invoc.
B. Dolul
Consimmntul este viciat prin dol atunci cnd partea s-a afat
ntr-o eroare provocat de manoperele frauduloase ale celeilalte
pri ori cnd aceasta din urm a omis, n mod fraudulos, s l in-
formeze pe contractant asupra unor mprejurri pe care se cuvenea
s i le dezvluie.
Este acel viciu de consimmnt care const n inducerea n
eroare a unei persoane prin folosirea de mijloace viclene n sco-
pul de a o determina s ncheie contractul. Dolul a mai fost denu-
mit eroare provocat sau o circumstan agravant a erorii. Dolul
conine un element intenionat (voina de a induce n eroare) i un
element material (folosirea de mijloace viclene pentru realizarea
inteniei de inducere n eroare). Simpla exagerare n scop de recla-
VI. Teoria general a contractului 149
m a calitii mrfurilor oferite spre vnzare, precum i trecerea sub
tcere a unor defecte pe care cumprtorul le-ar descoperi singur,
nu constituie dol (dolus bonus).
Dolul va f principal atunci cnd el a fost determinant la ncheie-
rea contractului i incidental, cnd eroarea provocat nu a fost de-
terminant.
Tcerea nu constituie prin ea nsi un dol, dar poate f constitu-
tiv de dol numai cnd reticena se refer la unele elemente asupra
crora partea, dat find pregtirea sa tehnic i profesional, era
obligata s informeze pe cocontractant.
Orice activitate dolosiv presupune existena urmtoarelor con-
diii: eroarea s f fost determinant la ncheierea contractului; s
provin de la cealalt parte; s fe anterioar ncheierii contractului;
dolul s fe dovedit, cci nu se prezum niciodat.
Partea al crei consimmnt a fost viciat prin dol poate cere
anularea contractului, chiar dac eroarea n care s-a afat nu a fost
esenial.
Contractul este anulabil i atunci cnd dolul provine de la repre-
zentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pri. Anularea
contractului este posibil i atunci cnd dolul provine de la un ter,
dar n anumite situaii.
n caz de dol, cel al crui consimmnt este viciat are dreptul de
a pretinde, n afar de anulare, i daune-interese sau, dac prefe-
r meninerea contractului, de a solicita numai reducerea prestaiei
sale cu valoarea daunelor-interese la care ar f ndreptit.
C. Violena
Poate cere anularea contractului partea care a contractat sub
imperiul unei temeri justifcate induse, fr drept, de cealalt parte
sau de un ter.
Exist violen cnd temerea insufat este de aa natur nct
partea ameninat putea s cread, dup mprejurri, c, n lipsa
consimmntului su, viaa, persoana, onoarea sau bunurile sale
ar f expuse unui pericol grav i iminent.
Acest viciu de consimmnt const n constrngerea sau ame-
ninarea unei persoane cu un ru injust, de natur a-i insufa o te-
mere care o determin s ncheie un act juridic pe care, altfel, nu
l-ar f ncheiat. Practic, n cazul violenei nu ne afm n prezenta
unei vicieri a consimmntului, ci, pur i simplu, n absena sa. Li-
bertatea de decizie a persoanei este afectat. Dac n-ar f existat
constrngerea fzic sau moral, partea nu ar f ncheiat contractul.
150 Dreptul afacerilor
Violena presupune existena a dou elemente: ameninarea cu
un ru injust i insufarea unei temeri de natur a determina victima
s ncheie contractul. Rul cu care victima este ameninat poate
prezenta forma constrngerii fzice (omor, lovituri, privare de liber-
tate etc.), moral (atingeri aduse onoarei, reputaiei etc.) sau patri-
monial (distrugerea unor bunuri, sistarea unor plai etc.). Rul cu
care se amenin partea trebuie s fe iminent i s aib o anumit
gravitate.
Actele de violen pot proveni de la o parte contractant, dar
i de la un ter. Atrage anularea ns numai dac partea al crei
consimmnt nu a fost viciat cunotea sau, dup caz, ar f trebuit
s cunoasc violena svrit de ctre ter. Independent de anu-
larea contractului, autorul violenei rspunde pentru prejudiciile ce
ar rezulta.
Violena poate atrage anularea contractului i atunci cnd este
ndreptat mpotriva unei persoane apropiate, precum soul, soia,
ascendenii ori descendenii prii al crei consimmnt a fost viciat.
n toate cazurile, existena violenei se apreciaz innd seama
de vrsta, starea social, sntatea i caracterul celui asupra c-
ruia s-a exercitat violena, precum i de orice alt mprejurare ce a
putut infuena starea acestuia la momentul ncheierii contractului.
Contractul ncheiat de o parte afat n stare de necesitate nu poate
f anulat dect dac cealalt parte a proftat de aceast mprejura-
re. Deci aprecierea violenei va f fcut de judector dup criterii
subiective.
Constituie violen i temerea insufat prin ameninarea cu exer-
ciiul unui drept fcut cu scopul de a obine avantaje injuste.
Simpla temere izvort din respect, fr s f fost violen, nu
atrage anularea contractului.
Violena ca viciu de consimmnt va putea f dovedit prin orice
mijloc de prob, iar sarcina probei este a celui care invoc violen-
a la ncheierea contractului. Sanciunea contractului ncheiat sub
violen este nulitatea relativ. Dac prin exercitarea violenei s-a
produs prii i un prejudiciu, autorul va f obligat i la plata daunelor.
n caz de violen cel al crui consimmnt este viciat are drep-
tul de a pretinde, n afar de anulare, i daune-interese sau, dac
prefer meninerea contractului, de a solicita numai reducerea pre-
staiei sale cu valoarea daunelor-interese la care ar f ndreptit.
VI. Teoria general a contractului 151
D. Leziunea
Sub imperiul actualului Cod civil, leziunea este un viciu de con-
simmnt cu un domeniu de inciden general. Ea implic, n mod
cumulativ, un dezechilibru fagrant ntre prestaii i exploatarea unu-
ia dintre partenerii contractuali.
Articolul 1206 alin. (2) C. civ. prevede c de asemenea, consim-
mntul este viciat n caz de leziune. Pare vdit c, n concepia
redactorilor actualului Cod civil, leziunea se prezint ca un viciu de
consimmnt. Mai mult, faptul c leziunii i s-a dat o astfel de ca-
lifcare juridic se desprinde i din art. 1221 alin. (1) C. civ., potri-
vit cruia exist leziune atunci cnd una dintre pri, proftnd de
starea de nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa de cunotine
a celeilalte pri, stipuleaz n favoarea sa ori a unei alte persoane
o prestaie de o valoare considerabil mai mare, la data ncheierii
contractului, dect valoarea propriei prestaii.
Leziunea const ntr-o pagub material pe care o suport una
dintre prile contractante, din cauza disproporiei vdite de valoa-
re ntre prestaia la care s-a obligat i prestaia pe care urma s o
primeasc n schimbul ei. Existena leziunii se apreciaz i n func-
ie de natura i scopul contractului. Leziunea poate exista i atunci
cnd minorul i asum o obligaie excesiv prin raportare la starea
sa patrimonial, la avantajele pe care le obine din contract ori la
ansamblul circumstanelor.
Chiar dac, n contextul actualului Cod civil, leziunea este de
aplicaie general, nu nseamn c ea este compatibil cu absolut
toate contractele. Potrivit art. 1224 C. civ., cu denumirea marginal
Inadmisibilitatea leziunii, nu pot f atacate pentru leziune contrac-
tele aleatorii, tranzacia, precum i alte contracte anume prevzute
de lege.
Sancionarea leziunii. Articolul 1222 C. civ. evideniaz sanci-
unile pe care le atrage instituia investigat: n cazul unui contract
lezionar, partea al crei consimmnt a fost viciat prin leziune poa-
te cere, la alegerea sa, anularea contractului sau reducerea obli-
gaiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar f ndreptit.
nelegem de aici c victima leziunii nu este inut s distrug con-
tractul, ci poate opta pentru meninerea sa, avnd loc micorarea
propriei obligaii.
n toate cazurile, instana poate s menin contractul dac cea-
lalt parte ofer, n mod echitabil, o reducere a creanei sau, dup
caz, o majorare a propriei obligaii. n aceast situaie se vor aplica
regulile referitoare la adaptarea contractului.
152 Dreptul afacerilor
Cu excepia leziunii asupra minorului, aciunea n anulare este
admisibil numai dac leziunea depete jumtate din valoarea
pe care o avea, la momentul ncheierii contractului, prestaia promi-
s sau executat de partea lezat. Disproporia trebuie s subziste
pn la data cererii de anulare.
6.3.3. Obiectul contractului
Obiectul este unul dintre elementele eseniale pentru validitatea
contractului. Potrivit art. 1225 C. civ., obiectul contractului l repre-
zint operaiunea juridic, precum vnzarea, locaiunea, mprumutul
i altele asemenea, convenit de pri, astfel cum aceasta reiese
din ansamblul drepturilor i obligaiilor contractuale.
Obiectul contractului trebuie s fe determinat i licit, sub sanci-
unea nulitii absolute. Obiectul este ilicit atunci cnd este prohibit
de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.
Obiectul obligaiei este prestaia la care se angajeaz debitorul
(a da, a face sau a nu face). Sub sanciunea nulitii absolute, el
trebuie s fe determinat sau cel puin determinabil i licit.
Dac obiectul ar lipsi, contractul ar f inexistent.
Referindu-se la obiectul conveniilor, Codul civil mai prevede c
doar lucrurile care se af n circuitul civil pot f obiectul unui con-
tract, c obligaia trebuie s aib ca obiect un lucru determinat, cel
puin n specia sa, precum i faptul c pot forma obiectul obligaiei
i lucrurile viitoare.
Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc obiectul con-
tractului:
1. Bunul s existe n momentul ncheierii contractului sau s
existe n viitor. Este posibil ca lucrul s nu existe n prezent, dar el
s existe n viitor. Bunurile viitoare pot forma obiectul contractelor
i cel mai frecvent este ntlnit vnzarea unor astfel de bunuri n
raporturile comerciale.
2. Bunul s fe determinat sau determinabil la ncheierea con-
tractului. Un asemenea bun poate f cert (cnd este determinat n
individualitatea sa) sau de gen (cnd este determinat n specia sa).
Bunurile de gen trebuie s fe determinate n contract prin cantita-
tea i calitatea lor.
3. Bunul s fe posibil din punct de vedere material i juridic, de-
oarece nimeni nu se poate obliga la imposibil. O asemenea impo-
sibilitate trebuie s fe absolut. Contractul este valabil chiar dac,
VI. Teoria general a contractului 153
la momentul ncheierii sale, una dintre pri se af n imposibilitate
de a-i executa obligaia, afar de cazul n care prin lege se pre-
vede altfel.
4. Bunul s fe n circuitul civil.
5. Obiectul contractului este obligatoriu s fe un fapt personal
al celui care se oblig, deoarece nimeni nu poate f obligat prin vo-
ina altuia. Spre deosebire de situaia vechii reglementri, se recu-
noate ns valabilitatea vnzrii bunului altuia. Dac prin lege nu
se prevede altfel, bunurile unui ter pot face obiectul unei prestaii.
Debitorul este obligat s le procure i s le transmit creditorului
sau, dup caz, s obin acordul terului. n cazul neexecutrii obli-
gaiei, debitorul rspunde pentru prejudiciile cauzate
[1]
.
Atunci cnd preul sau orice alt element al contractului urmea-
z s fe determinat de un ter, acesta trebuie s acioneze n mod
corect, diligent i echidistant. Dac terul nu poate sau nu dorete
s acioneze ori aprecierea sa este n mod manifest nerezonabil,
instana, la cererea prii interesate, va stabili, dup caz, preul sau
elementul nedeterminat de ctre pri.
Dac un contract ncheiat ntre profesioniti nu stabilete preul
i nici nu indic o modalitate pentru a-l determina, se presupune c
prile au avut n vedere preul practicat n mod obinuit n domeniul
respectiv pentru aceleai prestaii realizate n condiii comparabile
sau, n lipsa unui asemenea pre, un pre rezonabil.
[1]
Potrivit art. 1683, cu denumirea marginal Vnzarea bunului altuia: (1) Dac,
la data ncheierii contractului asupra unui bun individual determinat, acesta se af
n proprietatea unui ter, contractul este valabil, iar vnztorul este obligat s asigure
transmiterea dreptului de proprietate de la titularul su ctre cumprtor. (2) Obliga-
ia vnztorului se consider ca find executat fe prin dobndirea de ctre acesta a
bunului, fe prin ratifcarea vnzrii de ctre proprietar, fe prin orice alt mijloc, direct
ori indirect, care procur cumprtorului proprietatea asupra bunului. (3) Dac din
lege sau din voina prilor nu rezult contrariul, proprietatea se strmut de drept
cumprtorului din momentul dobndirii bunului de ctre vnztor sau al ratifcrii
contractului de vnzare de ctre proprietar. (4) n cazul n care vnztorul nu asigur
transmiterea dreptului de proprietate ctre cumprtor, acesta din urm poate cere
rezoluiunea contractului, restituirea preului, precum i, dac este cazul, daune-in-
terese. (5) Atunci cnd un coproprietar a vndut bunul proprietate comun i ulterior
nu asigur transmiterea proprietii ntregului bun ctre cumprtor, acesta din urm
poate cere, pe lng daune-interese, la alegerea sa, fe reducerea preului propori-
onal cu cota-parte pe care nu a dobndit-o, fe rezoluiunea contractului n cazul n
care nu ar f cumprat dac ar f tiut c nu va dobndi proprietatea ntregului bun.
(6) n cazurile prevzute la alin. (4) i (5), ntinderea daunelor-interese se stabile-
te, n mod corespunztor, potrivit art. 1.702 i 1.703. (referitoare la garania pentru
eviciune, n.n.). Cu toate acestea, cumprtorul care la data ncheierii contractului
cunotea c bunul nu aparinea n ntregime vnztorului nu poate s solicite ram-
bursarea cheltuielilor referitoare la lucrrile autonome sau voluptuare.
154 Dreptul afacerilor
Atunci cnd nu poate f stabilit potrivit contractului, calitatea
prestaiei sau a obiectului acesteia trebuie s fe rezonabil sau,
dup mprejurri, cel puin de nivel mediu
[1]
.
6.3.4. Cauza n contracte
Potrivit art. 1235 C. civ., cauza este motivul care determin f-
ecare parte s ncheie contractul. Cauza trebuie s existe, s fe
licit i moral.
Cauza constituie unul din elementele eseniale pentru validitatea
contractului. Ea constituie motivul psihologic determinant al acestu-
ia i const n reprezentarea scopului concret n vederea realizrii
cruia se consimte la asumarea obligaiei. Nu se poate asuma o
obligaie n absena unui scop. ntr-un contract de vnzare, cauza
obligaiei cumprtorului este dobndirea bunului, iar cauza obli-
gaiei vnztorului este obinerea preului. Cauza este distinct de
consimmnt i de obiectul obligaiei.
Condiiile de validitate a cauzei sunt urmtoarele:
1. Cauza s existe. n caz contrar obligaia nu mai este valabi-
l. nseamn c debitorul s-a obligat n credina greit a existenei
cauzei (de exemplu, cumprtorul achit preul, fr s tie ns
c bunul cert pe care voia s-l cumpere a pierit anterior ncheierii
contractului). Lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului, cu ex-
cepia cazului n care contractul a fost greit califcat i poate pro-
duce alte efecte juridice.
2. Cauza obligaiei s fe licit. Ea este ilicit cnd este contrar
legii i ordinii publice. Cauza este ilicit i atunci cnd contractul este
doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative,
adic atunci cnd actul juridic este ncheiat n scopul fraudrii legii.
Este nul vnzarea care ascunde o donaie ntemeiat nu pe inten-
[1]
Dezacordul asupra calitii este reglementat de dispoziiile art. 1691 C. civ.,
potrivit cruia (1) n cazul n care cumprtorul contest calitatea sau starea bu-
nului pe care vnztorul i l-a pus la dispoziie, preedintele judectoriei de la locul
prevzut pentru executarea obligaiei de predare, la cererea oricreia dintre pri,
va desemna de ndat un expert n vederea constatrii. (2) Prin aceeai hotrre
se poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului. (3) Dac pstrarea bunu-
lui ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli nsemnate, se va putea
dispune chiar vnzarea pe cheltuiala proprietarului, n condiiile stabilite de instan.
(4) Hotrrea de vnzare va trebui comunicat nainte de punerea ei n executa-
re celeilalte pri sau reprezentantului su, dac unul dintre acetia se af ntr-o
localitate situat n circumscripia judectoriei care a pronunat hotrrea. n caz
contrar, hotrrea va f comunicat n termen de 3 zile de la executarea ei.
VI. Teoria general a contractului 155
ia de a gratifca, ci pe o contraprestaie cu caracter ilicit. Dovada
caracterului ilicit al cauzei se poate face prin orice mijloc de prob.
3. Cauza s fe moral, adic s nu fe contrar bunelor mora-
vuri.
Cauza ilicit sau imoral atrage nulitatea absolut a contractului
dac este comun ori, n caz contrar, dac cealalt parte a cunos-
cut-o sau, dup mprejurri, trebuia s-o cunoasc.
Chiar dac nu a fost exprimat cauza n contract, n mod expres,
convenia rmne valabil. Existena unei cauze valabile se prezu-
m pn la proba contrar. nscrisul care ar constata obligaia este
valid, dei din coninutul su nu rezult cauza (de exemplu, m oblig
s pltesc o sum de bani, fr s menionez n act dac plata se
face cu titlu de mprumut sau cu alt destinaie).
6.4. Forma contractului
Conform principiului consensualismului, manifestarea de voin
nu este supus, n principiu, unor formaliti. Aceasta nseamn ca
prile sunt libere s-i manifeste consimmntul n orice form
ar dori ele.
Dei marea majoritate a contractelor sunt consensuale, legea
poate prevedea expres o anumit form solemn, ca o condiie
pentru nsi validitatea contractului. Principiul formalismului, ca o
excepie de la cel al consensualismului, condiioneaz validitatea
contractelor de exprimarea consimmntului prilor ntr-o form
solemn.
nscrisul care constat ncheierea contractului poate f sub sem-
ntur privat sau autentic. Prin excepie, conveniile care strmu-
t sau constituie drepturi reale care urmeaz a f nscrise n cartea
funciar trebuie s fe ncheiate prin nscris autentic, n afara altor
cazuri prevzute de lege.
Sanciunea care intervine este cea a nulitii absolute. Contractul
ncheiat n lipsa formei pe care, n chip nendoielnic, legea o cere
pentru ncheierea sa valabil, este lovit de nulitate absolut.
Dac prile s-au nvoit ca un contract s fe ncheiat ntr-o anu-
mit form, pe care legea nu o cere, contractul se socotete vala-
bil chiar dac forma nu a fost respectat, potrivit art. 1242 C. civ.
Modifcarea contractului este supus condiiilor de form cerute
de lege pentru ncheierea sa, dac prin lege nu se prevede altfel.
156 Dreptul afacerilor
1. Cazurile n care forma solemn este cerut de lege ca o
condiie de validitate a contractului. Asemenea contracte mai sunt
denumite i solemne. Contractul solemn se ncheie valabil numai
prin exprimarea consimmntului prilor ntr-o anumit form so-
lemn, prevzut ad validitatem printr-o dispoziie expres a legii.
Forma solemn este un element constitutiv al acestui contract i o
condiie esenial a validitii sale. Forma pe care o mbrac con-
tractul solemn este cea a unui nscris autentic. Att Codul civil, ct
i unele legi speciale prevd n mod expres contractele care tre-
buie s ndeplineasc forma solemn, ca o condiie ad validitatem:
contractul de donaie (fac excepie darurile manuale i donaiile in-
directe); ipoteca imobiliar convenional; subrogarea n drepturile
creditorului, consimit de debitor etc.
2. Cazuri n care formalitatea este cerut de lege ca o condiie
de probaiune a contractului. Uneori, legea cere forma scris a con-
tractului, dar nu ca o condiie ad validitatem, ci pentru proba lui (ad
probationem). Forma cerut ad probationem se materializeaz n
scris. Legea cere forma scris ad probationem n cazul tranzaciei,
contractului de locaiune, contractului de asigurare, contractului de
depozit voluntar. De asemenea, n cazul contractului de adeziune
n care se folosesc formulare tipizate forma scris este cerut ad
probationem.
3. Cazuri n care legea impune anumite forme de publicitate.
Sunt situaii n care legea impune anumite tehnici juridice de natur
a asigura dobndirea, constituirea, certitudinea, evidena i opoza-
bilitatea fa de teri a contractelor prin care se constituie, transmit
sau se sting drepturi reale imobiliare. Prin publicitatea imobiliara
se aduce la cunotina terilor situaia juridic a bunurilor imobile
afate n circuitul civil; permite statului s exercite un control efcient
asupra schimbrilor ce se produc n situaia material a imobilelor
(prin partaj, schimbarea destinaiei sau categoriei de folosin etc.)
i n situaia juridic a acestora (de exemplu: nstrinare, grevare
cu sarcini etc.).
4. Cazul contractelor reale n care, nefind sufcient acordul de
voine al prilor la ncheierea contractului, legea impune necesita-
tea tradiiunii lucrului.
VI. Teoria general a contractului 157
6.5. Nulitatea contractului
6.5.1. Regimul juridic al nulitii contractelor
Nulitatea este o sanciune civil constnd n desfinarea cu efect
retroactiv (de la data ncheierii sale) a contractului ncheiat cu n-
clcarea dispoziiilor legale (de fond i de form). Un asemenea
contract, ncheiat n dispreul legii, nu poate produce efecte juridice.
Orice contract ncheiat cu nclcarea condiiilor cerute de lege
pentru ncheierea sa valabil este supus nulitii, dac prin lege nu
se prevede o alt sanciune. Nulitatea se aplic oricrui contract.
Dac sub vechea reglementare nulitatea putea f doar judiciar,
adic putea f constat sau declarat doar de o instan judecto-
reasc, n prezent se consacr i nulitatea amiabil. Astfel, potrivit
art. 1246 C. civ., dac prin lege nu se prevede altfel, nulitatea con-
tractului poate f constatat sau declarat prin acordul prilor. Nu-
litatea amiabil poate f ns i un mijloc de a frauda legea, avnd
n vedere efectele retroactive ale nulitii.
Prin acordul prilor nu pot f instituite i nici suprimate cauze de
nulitate absolut sau relativ. Orice convenie sau clauz contrar
este considerat nescris.
A. Nulitatea absolut
Aceasta intervine atunci cnd la ncheierea contractului s-a n-
clcat o dispoziie legal instituit pentru ocrotirea unui interes ge-
neral. Contractul este lovit de nulitate absolut n cazurile anume
prevzute de lege, precum i atunci cnd rezult nendoielnic din
lege c interesul ocrotit este unul general.
Cazurile cnd opereaz nulitatea absolut sunt urmtoarele:
a) cnd contractului i lipsete unul dintre elementele eseniale,
structurale (consimmntul, obiectul, cauza) sau atunci cnd obiec-
tul ori cauza sunt ilicite sau imorale, n anumite situaii. n ceea ce
privete consimmntul, va opera nulitatea absolut numai prin
intervenia unei erori-obstacol sau dac, pur i simplu, consim-
mntul ar lipsi cu desvrire;
b) contractul a fost ncheiat de o persoan lipsit de capacitate
de folosin sau ncalc o prohibiie legal de a contracta instituit
din raiuni sau interese publice;
c) contractul s-a ncheiat fr respectarea formei solemne pre-
vzuta de lege pentru nsi validitatea lui (ad validitatem);
d) n cazul n care contractul a fost ncheiat prin fraudarea le-
gii. Frauda const n nclcarea intenionat de ctre pri, prin fo-
158 Dreptul afacerilor
losirea unor mijloace viclene, a dispoziiilor imperative ale legii cu
ocazia ncheierii contractului. Astfel se poate recurge la eludarea
legii (care const n ocolirea sau evitarea intenionat a respectrii
sau aplicrii ntocmai a unor dispoziii normative cu ocazia ncheierii
contractului) sau simulaia ilicit (cnd se urmrete un scop ilicit
pentru fraudarea legii sau interesele statului).
Nulitatea absolut poate f invocat de orice persoan care are
un interes juridicete ocrotit. Pe lng prile contractante, succe-
sorii acestora i creditorii chirografari mai pot invoca nulitatea ab-
solut, precum i instana din ofciu.
Dac prin lege nu se prevede altfel, nulitatea absolut poate f
invocat oricnd, fe pe cale de aciune, fe pe cale de excepie.
Un contract lovit de nulitate absolut nu poate f confrmat dect
n cazurile prevzute de lege. Prile nu pot, de comun acord, s
valideze un asemenea contract.
B. Nulitatea relativ
Contractul ncheiat cu nclcarea unei dispoziii legale institui-
te pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil. Contractul
este anulabil cnd au fost nesocotite dispoziiile legale privitoare la
capacitatea de exerciiu, cnd consimmntul uneia dintre pri a
fost viciat, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege.
Exemple de cauze de nulitate relativ sunt urmtoarele:
a) consimmntul exprimat la ncheierea contractului a fost vi-
ciat prin eroare, dol, violen ori leziune;
b) contractul a fost ncheiat de persoane lipsite de capacitate de
exerciiu sau de persoane cu capacitate de exerciiu restrns, care
au acionat fr a respecta prevederile legale referitoare la supli-
nirea sau ntregirea capacitii lor. Contractul ncheiat de minorul
sub 14 ani, de alienatul mintal ori debilul mintal pus sub interdicie
judectoreasc, precum i de reprezentantul lor legal atunci cnd
nu a existat ncuviinarea instanei de tutel cnd aceasta era ce-
rut de lege, este lovit de nulitate relativ. Aceeai sanciune se va
aplica i contractelor ncheiate de minorul care a mplinit 14 ani,
fr ncuviinarea prealabil a instanei de tutel, cnd aceasta era
impus de lege;
c) contractul ncalc o prohibiie legal de a contracta instituit
n scopul ocrotirii unor interese personale;
d) lipsa cauzei, cu excepia cazului n care contractul a fost greit
califcat i poate produce alte efecte juridice.
VI. Teoria general a contractului 159
Nulitatea relativ nu poate f invocat dect de partea ori de
persoana ocrotit prin dispoziia legal nclcat la ncheierea ac-
tului. Nulitatea relativ nu poate f invocat din ofciu de instana
judectoreasc.
Aciunea n anulare este supus prescripiei extinctive. Nulita-
tea relativ poate f invocat pe cale de aciune numai n termenul
de prescripie stabilit de lege. Cu toate acestea, partea creia i se
cere executarea contractului poate opune oricnd nulitatea relativ
a contractului, chiar i dup mplinirea termenului de prescripie a
dreptului la aciunea n anulare.
Nulitatea relativ poate f acoperit prin confrmare (expres sau
tacit) de persoana care avea dreptul s o invoce. ntre pri, efectul
confrmrii este acela c nulitatea dispare cu efect retroactiv. Atunci
cnd confrmarea putea f fcut de mai multe persoane i numai
una dintre ele confrm contractul anulabil, confrmarea efectuat de
aceasta nu opereaz i n ceea ce-i privete pe ceilali, care rmn
n drept s invoce nulitatea relativ. Fa de teri, nulitatea relativ
va produce efecte pentru viitor.
n cazurile n care natura nulitii nu este determinat ori nu re-
iese n chip nendoielnic din lege, contractul este anulabil.
6.5.2. Salvarea contractului
Nulitatea parial. n ideea salvrii contractului, Codul civil pre-
vede: clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri
i care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului n
ntregul su numai dac sunt, prin natura lor, eseniale sau dac,
n lipsa acestora, contractul nu s-ar f ncheiat. n cazul n care con-
tractul este meninut n parte, clauzele nule sunt nlocuite de drept
cu dispoziiile legale aplicabile. Aceste dispoziii se aplic n mod
corespunztor i clauzelor care contravin unor dispoziii legale im-
perative i sunt considerate de lege nescrise.
Nulitatea contractului plurilateral. n cazul contractelor cu mai
multe pri cum este cazul contractului de societate n care pre-
staia fecrei pri este fcut n considerarea unui scop comun,
nulitatea contractului n privina uneia dintre pri nu atrage desfin-
area n ntregime a contractului, afar de cazul n care participarea
acesteia este esenial pentru existena contractului.
160 Dreptul afacerilor
Refacerea contractului nul. Contractul nul poate f refcut, n tot
sau n parte, cu respectarea tuturor condiiilor prevzute de lege la
data refacerii lui. n toate cazurile, contractul refcut nu va produce
efecte dect pentru viitor, iar nu i pentru trecut.
Conversiunea contractului. Un contract lovit de nulitate absolu-
t va produce totui efectele actului juridic pentru care sunt ndeplini-
te condiiile de fond i de form prevzute de lege. Aceste dispoziii
nu se aplic dac intenia de a exclude aplicarea conversiunii este
stipulat n contractul lovit de nulitate sau reiese n chip nendoielnic
din scopurile urmrite de pri la data ncheierii contractului.
Validarea contractului nul. Contractul afectat de o cauz de
nulitate este validat atunci cnd nulitatea este acoperit. Nulitatea
poate f acoperit prin confrmare sau prin alte moduri anume prev-
zute de lege. Confrmarea unui contract anulabil rezult din voina,
expres sau tacit, de a renuna la dreptul de a invoca nulitatea.
Voina de a renuna trebuie s fe cert. Confrmarea i produce
efectele din momentul ncheierii contractului i atrage renunarea la
mijloacele i excepiile ce puteau f opuse, sub rezerva ns a drep-
turilor dobndite i conservate de terii de bun-credin.
Adaptarea contractului. Dac o parte este ndreptit s invo-
ce anulabilitatea contractului pentru eroare, dar cealalt parte de-
clar c dorete s execute ori execut contractul aa cum acesta
fusese neles de partea ndreptit s invoce anulabilitatea, con-
tractul se consider c a fost ncheiat aa cum l-a neles aceast din
urm parte. n acest caz, dup ce a fost informat asupra felului n
care partea ndreptit s invoce anulabilitatea a neles contractul
i nainte ca aceasta s f obinut anularea, cealalt parte trebuie,
n termen de cel mult 3 luni de la data cnd a fost notifcat ori de
la data cnd i s-a comunicat cererea de chemare n judecat, s
declare c este de acord cu executarea sau s execute fr ntr-
ziere contractul, astfel cum a fost neles de partea afat n eroare.
Dac declaraia a fost fcut i comunicat prii afate n eroare
n termenul anterior sau contractul a fost executat, dreptul de a ob-
ine anularea este stins i notifcarea de mai sus este considerat
lipsit de efecte
[1]
.
[1]
M. DUMITRU, Drept civil. Teoria general a contractului profesional, op. cit.,
p. 165.
VI. Teoria general a contractului 161
6.5.3. Efectele nulitii contractului
Contractul lovit de nulitate absolut sau anulat este considerat
a nu f fost niciodat ncheiat.
Efectul principal al nulitii absolute i relative este acela c des-
finarea contractului se face retroactiv.
Desfinarea contractului atrage, n condiiile legii, i desfinarea
actelor subsecvente ncheiate n baza lui.
Dac ntre momentul ncheierii contractului i pn la anulare
nu a fost pus n executare, situaia este simpl, deoarece prile se
af n situaia n care nu ar f contractat vreodat.
n cazul n care contractul este desfinat, fecare parte trebuie s
restituie celeilalte, n natur sau prin echivalent, prestaiile primite,
potrivit prevederilor art. 1639-1647 C. civ., chiar dac acestea au
fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu.
Prestaiile care au fost efectuate n baza actului lovit de nulitate
vor f restituite, prile find repuse n situaia anterioar ncheierii
contractului (restitutio n integrum), cu unele excepii.
Fa de teri, nulitatea contractului produce acelai efect retroac-
tiv, deoarece se consider c prile nu puteau transmite mai multe
drepturi dect aveau ele (nemo plus juris ad alium transferre potest
quam ipse habet). Desfinndu-se drepturile prii contractante, n
egal msur se desfineaz i drepturile dobnditorilor (resoluto
jure dantis resolvitur jus accipientis). i de la aceast regul exist
o serie de excepii.
A. Daune-interese n cazul nulitii contractului
n caz de violen sau dol, cel al crui consimmnt este viciat
are dreptul de a pretinde, n afar de anulare, i daune-interese sau,
dac prefer meninerea contractului, de a solicita numai reducerea
prestaiei sale cu valoarea daunelor-interese la care ar f ndreptit.
n cazul unui contract lezionar, partea al crei consimmnt a
fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa, anularea contrac-
tului sau reducerea obligaiilor sale cu valoarea daunelor-interese la
care ar f ndreptit. nelegem de aici c victima leziunii nu este
inut s distrug contractul, ci poate opta pentru meninerea sa,
avnd loc micorarea propriei obligaii.
n toate cazurile, instana poate s menin contractul dac cea-
lalt parte ofer, n mod echitabil, o reducere a propriei creane sau,
dup caz, o majorare a propriei obligaii. n aceast situaie se vor
aplica regulile de la adaptarea contractului.
162 Dreptul afacerilor
Cu excepia leziunii asupra minorului, aciunea n anulare este
admisibil numai dac leziunea depete jumtate din valoarea
pe care o avea, la momentul ncheierii contractului, prestaia promi-
s sau executat de partea lezat. Disproporia trebuie s subziste
pn la data cererii de anulare.
n cazul anulrii sau constatrii nulitii contractului ncheiat n
form autentic pentru o cauz de nulitate a crei existen rezult
din nsui textul contractului, partea prejudiciat poate cere obliga-
rea notarului public la repararea prejudiciilor suferite, n condiiile
rspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.
B. Interpretarea contractelor
Articolul 1266 C. civ. referitor la interpretarea contractului pre-
vede c aceasta se realizeaz dup voina concordant a prilor,
iar nu dup sensul literal al termenilor. La stabilirea voinei concor-
dante se va ine seama, ntre altele, de scopul contractului, de ne-
gocierile purtate de pri, de practicile statornicite ntre acestea i
de comportamentul lor ulterior ncheierii contractului.
Ct privete clauzele ndoielnice, n art. 1268 C. civ. se arat c
acele clauze susceptibile de mai multe nelesuri se interpreteaz n
sensul ce se potrivete cel mai bine naturii i obiectului contractului.
Ele se interpreteaz innd seama, ntre altele, de mprejurrile n
care a fost ncheiat, de interpretarea dat anterior de pri, de sensul
atribuit n general clauzelor i expresiilor n domeniu i de uzane.
Contractul nu cuprinde dect lucrul asupra cruia prile i-au
propus a contracta, orict de generali ar f termenii folosii. Clau-
zele destinate s exemplifce sau s nlture orice ndoial asupra
aplicrii contractului la un caz particular nu i restrng aplicarea n
alte cazuri care nu au fost expres prevzute.
n art. 1269 C. civ. sunt stabilite reguli subsidiare de interpreta-
re: dac, dup aplicarea regulilor de interpretare, contractul rm-
ne neclar, acesta se interpreteaz n favoarea celui care se oblig;
stipulaiile nscrise n contractele de adeziune se interpreteaz m-
potriva celui care le-a propus.
C. Efectele contractului
Contractul este cel mai important izvor de obligaii. Principalul
efect al unui contract valabil ncheiat este acela de a genera, modi-
fca sau stinge raporturi obligaionale al cror coninut este constituit
din drepturi i obligaii contractuale.
VI. Teoria general a contractului 163
Cnd se vorbete de efectele contractului se are n vedere n
primul rnd obligativitatea acestuia n raport cu prile contractante,
dar i n raport cu instan sau cu teri oarecare.
Unul dintre principiile care guverneaz efectele contractului este
principiul forei obligatorii, consacrat n art. 1270 C. civ.: Contrac-
tul valabil ncheiat are putere de lege ntre prile contractante.
Altfel spus, contractul este legea prilor. Articolul reia ntr-o form
destul de asemntoare articolul 969 din vechiul Cod civil, a crui
form era: conveniile legal fcute au putere de lege ntre prile
contractante.
O consecin a puterii obligatorii a contractului o reprezint ire-
vocabilitatea contractului. Puterea obligatorie a contractului face
ca nici una din pri s nu-l poat modifca unilateral. Revocarea
contractului va f posibil numai prin acordul de voin al ambelor
pri. Principiul cunoate ns i unele excepii. Astfel, este posibil
denunarea unilaterala a unui contract, dar numai n cazurile prev-
zute de lege. Este ceea ce afrm i art. 1270 alin. (2) C. civ., care
prevede: contractul se modifc sau nceteaz numai prin acordul
prilor i din cauze autorizate de lege.
Determinarea sferei persoanelor ntre care exist legtur obli-
gaional, precum i problema extinderii acestei legturi asupra al-
tor persoane va f abordat n cadrul principiului relativitii efectelor
contractului. Potrivit acestui principiu, consacrat n art. 1280 C. civ.,
contractul produce efecte doar ntre prile contractante, dac prin
lege nu se prevede altfel. El nici nu proft nici nu duneaz celor
care nu au participat la ncheierea contractului.
Noul Cod civil consacr n art. 1281 principiul opozabilitii efec-
telor contractului. Potrivit textului de lege, contractul este opozabil
terilor, care nu pot aduce atingere drepturilor i obligaiilor nscute
din contract. Terii se pot prevala de efectele contractului, ns fr
a avea dreptul de a cere executarea lui, cu excepia cazurilor pre-
vzute de lege. Cu alte cuvinte, dei un contract nu genereaz pen-
tru teri drepturi i obligaii (aa cum consacr principiul relativitii),
totui terii nu pot face abstracie de realitatea pe care ncheierea
unui contract o genereaz i pe care sunt inui s o respecte. Mai
mult, dac doresc, ei pot s invoce n sprijinul drepturilor lor situaia
nou-creat ca urmare a conveniei ncheiate.
Capitolul VII. Executarea
obligaiilor
Orice raport juridic este ncheiat cu convingerea c obligaiile vor
f executate voluntar, fr a se apela la constrngere.
O reluare a principiului forei obligatorii este fcut de art. 1516
alin. (1) C. civ. conform cruia creditorul are dreptul la ndeplinirea
integral, exact i la timp a obligaiei. n cazul n care, fr justif-
care, debitorul nu i execut obligaia i se af n ntrziere, credi-
torul poate, la alegerea sa i fr a pierde dreptul la daune-interese,
dac i se cuvin:
s cear sau, dup caz, s se treac la executarea silit a
obligaiei;
s obin, dac obligaia este contractual, rezoluiunea sau
rezilierea contractului ori, dup caz, reducerea propriei obligaii co-
relative;
s foloseasc, atunci cnd este cazul, orice alt mijloc prevzut
de lege pentru realizarea dreptului su.
7.1. Executarea de bunvoie a obligaiilor (plata)
7.1.1. Noiuni generale
Plata este tratat de Codul civil n Titlul V, intitulat Executarea
obligaiilor (art. 1469-art. 1515).
n limbajul juridic, plata are un neles mult mai larg dect n
vorbirea curent, unde este considerat doar ca o predare a unei
sume de bani. Dei termenii n care a fost defnit plata difer, nu
au existat deosebiri eseniale n ce privete coninutul ei.
Plata const n remiterea unei sume de bani sau, dup caz, n
executarea oricrei alte prestaii care constituie obiectul nsui al
obligaiei.
Plata reprezint executarea voluntar a obligaiilor, indiferent de
obiectul lor (de exemplu: predarea unui bun mobil sau imobil, exe-
cutarea unei lucrri etc.).
Plata cuprinde un element material (de exemplu: prestarea unui
serviciu, remiterea lucrului datorat etc.) i unul psihologic (convenia
dintre solvens i accipiens de stingere a obligaiei). Legea cere con-
diii de capacitate att n cazul debitorului, ct i n cel al creditorului.
VII. Executarea obligaiilor 165
Obligaia se stinge prin plat atunci cnd prestaia datorat este
executat de bunvoie.
Plata are ca efect stingerea att a obligaiei principale, ct i a
obligaiilor accesorii, cum ar f fdejusiunea etc. Mai multe obligaii
pot f stinse prin plat, chiar dac ar exista mai muli debitori sau
creditori, n cazul n care acele obligaii au acelai obiect.
Orice plat presupune existena unei datorii, astfel c, ceea ce
se pltete fr a f datorat este supus repetiiunii. Repetiiunea nu
este admis n cazul obligaiilor naturale care au fost voluntar exe-
cutate. Considerat ca o obligaie civil n germene, obligaia na-
tural nu produce efecte dect dac a fost executat de bunvoie.
Nefind exigibile, obligaiile naturale nu permit compensarea. Totui,
repetiiunea va f posibil i n cazul obligaiilor naturale, atunci cnd
debitorul va face dovada c n momentul plii a fost n eroare. Dac
debitorul pltete o datorie natural creznd c este o obligaie ci-
vil, repetiiunea este admisibil, deoarece nu se poate recunoate
existena unei obligaii naturale creznd c este o obligaie civil.
O obligaie se stinge pentru c ea a fost executat. O obligaie
poate f stins i fr a f executat, atunci cnd opereaz unul din
modurile de stingere propriu-zise ale obligaiei (de exemplu: com-
pensarea, prescripia etc.). Plata, ca modalitate a executrii volun-
tare a obligaiilor, trebuie tratat distinct de modurile de stingere.
Evident, plata are ca efect stingerea obligaiei, dar stingerea nu
este dect consecina executrii. Dac nu ar f executat, obligaia
nu s-ar putea stinge.
Dac debitorul nu execut voluntar obligaia, creditorul va proce-
da la executarea silit. Pentru aceasta, n vederea dobndirii titlului
executoriu, creditorul trebuie s se adreseze organului jurisdicional.
n contractele sinalagmatice, n cazul refuzului uneia din pri de a
executa benevol obligaia, rezoluiunea contractului pentru neexe-
cutare, ntemeiat pe ideea de culp, se pronun de ctre instan
i nu opereaz de drept.
n principiu deci, dac o parte contractant nu-i execut de
bunvoie obligaiile, cealalt parte va proceda la executarea silit,
obinnd prin intermediul organului jurisdicional competent o hot-
rre n acest sens. n temeiul unei asemenea hotrri sau al unui
alt titlu executoriu, organele de stat competente l vor putea con-
strnge pe debitor s predea lucrul sau s procedeze la vnzarea
ori ridicarea lui, pentru a se plti suma de bani creditorului. Dar i
dup obinerea hotrrii judectoreti, debitorul are posibilitatea s
execute de bunvoie obligaia. Dac i n acest moment el refuz
166 Dreptul afacerilor
efectuarea plii, creditorul va putea cere declanarea procedurii
executrii silite. Rigorile procedurii executrii silite au menirea de a-l
determina pe debitor s renune la opoziie. Executarea voluntar
poate interveni pe tot parcursul executrii silite a obligaiilor, punnd
capt activitii de constrngere. n cadrul acestei proceduri, nsui
legiuitorul a prevzut mai multe momente cnd se d posibilitatea
debitorului s execute voluntar obligaiile. n principiu, n orice mo-
ment al procedurii executrii silite debitorul poate executa benevol
obligaia sa; dar, independent de voina sa, legea a prevzut expres
anumite termene n care debitorul este invitat s-i execute voluntar
obligaia. i dup mplinirea termenului de prescripie, dac debito-
rul face plata, el nu va putea cere restituirea plii, indiferent dac
tia sau nu c se mplinise termenul de prescripie.
7.1.2. Subiectele plii
7.1.2.1. Subiectul pasiv (solvens)
Potrivit art. 1472 C. civ., Plata poate s fe fcut de orice per-
soan, chiar dac este un ter n raport cu acea obligaie. Plata va
putea f efectuat de urmtoarele persoane: debitorul, mandatarul
debitorului, motenitorii debitorului, codebitorul solidar sau fdeju-
sor, terii.
A. Plata fcut de debitor
n principiu, plata se face de ctre debitor, aceasta find regula
freasc. Plata fcut de debitor stinge obligaia principal i obli-
gaiile accesorii (ipoteca, privilegii, fdejusiune etc.) care garanteaz
datoria. n cazul obligaiilor intuitu personae, creditorul find interesat
s primeasc plata numai de la debitor, el va putea refuza execu-
tarea obligaiei de ctre un ter. Deci, n cazul obligaiilor de a face
care au caracter intuitu personae, obligaia nu va putea f executat
dect de debitor. Chiar dac obligaia poate f executat de o alt
persoan, dar n convenie s-a stabilit ca ea s fe executat numai
de debitor, plata nu va putea f fcut de alt persoan.
Debitorul care a executat prestaia datorat nu poate cere resti-
tuirea invocnd incapacitatea sa la data executrii.
B. Plata fcut de mandatarul debitorului
Debitorul poate face plata prin intermediul mandatarului su.
Mandatarul este obligat fa de al treilea numai n limitele manda-
tului, personal el nedatornd nimic. Cnd face plata n numele man-
VII. Executarea obligaiilor 167
dantului, mandatarul este obligat s ncunotineze pe ter despre
acest fapt. El trebuie s-i ndeplineasc obligaiile fr a substitui
o alt persoan, deoarece, n cazul substituirii, el va rspunde de
faptele substituitului, tot aa cum ar rspunde de faptele sale proprii.
C. Plata fcut de motenitorii debitorului
O persoan poate dobndi calitatea de debitor ca urmare a des-
chiderii succesiunii, ea substituindu-se persoanei defunctului pe
care se consider c o continu, devenind debitor personal i obli-
gat astfel cum era defunctul i nu va putea cere predarea legatului
dect dup achitarea n prealabil a datoriilor. n cazul mai multor
comotenitori obligai s execute o obligaie succesoral, fecare va
plti doar partea sa. Cnd obligaia succesoral este indivizibil, f-
ecare succesor cu titlu universal va f inut la plata totalului datoriilor
indivizibile, deoarece asemenea obligaii nu pot f divizate ntre pri.
D. Plata fcut de un codebitor solidar sau de un fdejusor
Codebitorul solidar sau indivizibil i fdejusorul sunt obligai a
plti datoria. Uneori ei fac plata voluntar, pentru a evita cheltuielile
de urmrire i pentru a exercita un recurs util mpotriva debitorului,
care ar putea deveni insolvabil. Plata fcut de asemenea persoane
nu libereaz pe debitor de datoria sa; obligaia pasiv nu se stinge,
ci, dup caz, ori va avea loc o transferare (subrogaie n drepturi-
le creditorului), sau o transformare a ei (novaie prin schimbare de
creditor).
Obiectul plii fcute de terul interesat trebuie s fe similar cu
cel datorat de debitor. Codebitorul i fdejusorul sunt obligai s fac
o plat integral, findc nu pot constrnge pe creditor s primeasc
o plat parial. Interesat s fac plata creditorului ipotecar poate
f i cumprtorul unui imobil ipotecat. Obligai solidar sunt, potrivit
art. 1382 C. civ., i autorii unei fapte ilicite.
E. Plata fcut de un ter neinteresat
n principiu, orice persoan poate face plata. Este posibil ca un
ter s fac plata fr mandat; creditorul nu o poate refuza, deoare-
ce se presupune ca aceasta i este folositoare i nu ar putea invoca
nici faptul c nu ar avea niciun interes pentru debitor, pentru c le-
gea nu permite creditorului s invoce la plat interesul debitorului.
Cnd terul acioneaz n numele debitorului, dar fr mandat,
ne vom gsi n prezena unei gestiuni de afaceri (evident, dac sunt
ntrunite condiiile acestui cvasicontract). Este posibil ca terul s
168 Dreptul afacerilor
fac plata mpotriva voinei debitorului i fr intenia de a face o
liberalitate. n cazul refuzului primirii plii, terul va putea recurge
la oferta real urmat de consemnaiune.
Plata fcut de un ter stinge obligaia dac este fcut pe seama
debitorului. n acest caz, terul nu se subrog n drepturile credito-
rului pltit dect n cazurile i condiiile prevzute de lege.
Este posibil ca terul s fac plata n numele su propriu. n acest
caz, el l poate sili pe creditor s primeasc plata, dar nu-l va putea
obliga s-l subroge n drepturile sale. Subrogaia i va putea f acor-
dat ns de debitor. Creditorul este dator s refuze plata oferit
de ter dac debitorul l-a ncunotinat n prealabil c se opune la
aceasta, cu excepia cazului n care un asemenea refuz l-ar preju-
dicia pe creditor.
n celelalte cazuri, creditorul nu poate refuza plata fcut de un
ter dect dac natura obligaiei sau convenia prilor impune ca
obligaia s fe executat numai de debitor.
Plata fcut de un ter neinteresat poate avea uneori caracterul
unei liberaliti.
Atunci cnd terul pltete din eroare, crezndu-se debitor, va
face o plat nedatorat i va putea cere restituirea ei.
7.1.2.2. Subiectul activ (accipiens)
Potrivit art. 1475 C. civ., plata trebuie fcut creditorului, repre-
zentantului su legal sau convenional, persoanei indicate de acesta
ori persoanei autorizate de instan s o primeasc.
n principiu, plata trebuie fcut creditorului, deoarece acesta
este persoana fa de care debitorul este obligat. Exist ns i
alte persoane crora solvens-ul le poate face o plat valabil: re-
prezentantului creditorului, succesorului creditorului, cesionarului
creanei etc.
Plata se mai poate face valabil unui ter abilitat s primeasc
pentru creditor, abilitare care rezult dintr-un mandat tacit sau ex-
pres. Terul poate f abilitat s primeasc plata fe prin justiie, fe
prin lege. Prinii (iar n absena lor, tutorele) vor primi plata pentru
minorii sub vrsta de 14 ani. Tutorele va primi plata i pentru persoa-
nele puse sub interdicie din cauza alienaiei sau debilitii mintale.
Creditorul poate da mandat unei persoane s primeasc plata.
Mandatarul poate substitui o alt persoan pentru a primi plata, dar
este necesar ca prile, prin contract, s f stipulat aceast posibi-
litate. Cnd substituirea a avut loc cu acordul creditorului, acesta
VII. Executarea obligaiilor 169
va putea cere plata direct de la substituit. Asemenea creditorului,
mandatarul poate primi plata i nainte de termen.
Terul poate f mputernicit fe de creditor s primeasc plata, fe
poate f desemnat att de creditor, ct i de debitor prin convenie.
Plata care a fost fcut unui ter care nu a fost mputernicit s o
primeasc va f totui valabil, dac debitorul va face dovada c a
proftat creditorului.
Plata fcut motenitorilor creditorului libereaz pe debitor.
n contractul de rent viager, debirentierul are obligaia de a
plti ratele de rent la termenele stipulate: cnd renta s-a constituit
n favoarea mai multor credirentieri, moartea unuia are drept urmare
plata integral a rentei, pn cnd nceteaz din via ultimul supra-
vieuitor.
Un legat cu sarcini poate f stipulat n interesul unui ter, care de-
vine creditorul celui gratifcat, avnd dreptul de a primi de la acesta
din urm plata.
Cnd o fapt ilicit are drept urmare moartea victimei, dreptul
la despgubire revine persoanelor care se afau n ntreinerea vic-
timei.
n cazul stipulaiei pentru altul, terul dobndete calitatea de
creditor i, n consecin, dreptul de a primi plata.
La transmiterea obligaiei, o alt persoan creia i s-a transmis
obligaia i calitatea de creditor va primi plata.
n unele situaii, plata va f valabil, chiar dac nu a fost fcut
creditorului, mputernicitului sau persoanei indicate de acesta ori
persoanei autorizate de instan s o primeasc, n condiiile pre-
vzute de art. 1477 C. civ., i anume dac:
creditorul ratifc plata fcut unei persoane fr calitate, re-
nunnd la dreptul de a invoca nulitatea plii;
cel care a primit plata devine ulterior titularul creanei;
a fost fcut celui care a pretins plata n baza unei chitane
liberatorii semnate de creditor.
Plata fcut n alte condiii dect cele de mai sus stinge obliga-
ia numai n msura n care proft creditorului, adic dac stinge
obligaia principal. Dac plata folosete n parte creditorului, ea
va f valabil numai pentru aceast parte. Raiunea valabilitii plii
rezid n faptul c, dac s-ar permite creditorului s cear o a doua
plat, s-ar mbogi nejustifcat n dauna debitorului su.
Pentru a primi plata, creditorul trebuie s aib capacitatea de a
nstrina, deoarece plata are ca urmare stingerea creanei. Plata
fcut unui incapabil este lovit de nulitate relativ. Totui, plata f-
170 Dreptul afacerilor
cut unui asemenea creditor va f valabil, dac ea a proftat incapa-
bilului, iar plata fcut unui creditor care este incapabil de a o primi
nu libereaz pe debitor dect n msura n care proft creditorului.
Creditorul, pentru a putea primi plata, trebuie s aib capacita-
te de exerciiu. Condiia capacitii de a nstrina este necesar i
motenitorilor creditorului, deoarece plata fcut unui motenitor
incapabil va f lovit de nulitate relativ.
Plata fcut cu bun-credin unui creditor aparent este valabil,
chiar dac ulterior se stabilete c acesta nu era adevratul credi-
tor. Creditorul aparent este inut s restituie adevratului creditor
plata primit, potrivit regulilor stabilite pentru restituirea prestaiilor.
A. Oferta de plat i consemnaiunea
Creditorul poate refuza uneori primirea plii. Debitorul are in-
teresul de a se libera (de exemplu: pentru a mpiedica curgerea
dobnzilor, pentru a libera un fdejusor, pentru a degreva un imobil
de privilegii sau ipoteci etc.), poate nfrnge rezistena creditorului
care refuz primirea plii (de exemplu: din capriciu pretinde o plat
parial; refuz s elibereze debitorului o chitan etc.).
Debitorul are la ndemn mai multe mijloace juridice pentru
a se elibera de obligaia sa ori pentru a limita efectele juridice ne-
faste pe care le genereaz pentru el refuzul creditorului de a primi
plata. Astfel:
debitorul l poate pune n ntrziere pe creditor atunci cnd
refuz, n mod nejustifcat, plata oferit n mod corespunztor sau
cnd refuz s ndeplineasc actele pregtitoare fr de care debi-
torul nu i poate executa obligaia. Creditorul pus n ntrziere preia
riscul imposibilitii de executare a obligaiei, iar debitorul nu este
inut s restituie fructele culese dup punerea n ntrziere. Credi-
torul este inut la repararea prejudiciilor cauzate prin ntrziere i la
acoperirea cheltuielilor de conservare a bunului datorat.
debitorul poate consemna bunul pe cheltuiala i riscurile cre-
ditorului, liberndu-se astfel de obligaia sa, folosindu-se de pro-
cedura ofertei reale i a consemnaiunii reglementat de Codul de
procedur civil.
Oferta real const n prezentarea efectiv i material a lucrului
datorat. Prezentarea efectiv se face printr-o somaie prin care se
arat ziua, ora i locul predrii lucrului. Nu este sufcient o simpl
somaie de primire sau o somaie verbal. Pentru ca oferta real s
fe valabil, este necesar ca creditorul s nu aib un motiv legitim
de a refuza plata.
VII. Executarea obligaiilor 171
Simpla consemnaiune nu constituie o plat, astfel c, pn n
momentul acceptrii ei de ctre creditor, lucrul nu trece n proprie-
tatea acestuia. Plata presupune deposedarea debitorului i intrarea
lucrului n posesia creditorului.
Debitorul are dreptul s retrag bunul consemnat ct timp credi-
torul nu a declarat c accept consemnarea sau aceasta nu a fost
validat de instan. Creana renate cu toate garaniile i toate ce-
lelalte accesorii ale sale din momentul retragerii bunului.
dac natura bunului face imposibil consemnarea, dac bunul
este perisabil sau dac depozitarea lui necesit costuri de ntreinere
ori cheltuieli considerabile, debitorul poate porni vnzarea public
a bunului i poate consemna preul. Este necesar n prealabil ns
s l notifce pe creditor, iar vnzarea s fe ncuviinat de instana
judectoreasc anterior demarrii vnzrii.
B. Plata prin subrogaie
Prin subrogaie se nlocuiete o persoan prin alta, motiv pentru
care mai este denumit i personal; drepturile i garaniile credi-
torului trec asupra terului solvens, acesta devenind creditorul de-
bitorului.
Articolul 1593 C. civ., cnd clasifc subrogaia, are n vedere
subrogarea n drepturile creditorului, iar art. 1594 C. civ., care re-
glementeaz subrogaia convenional, prevede c atunci cnd
creditorul primete plata de la un ter, i transmite acestuia, la mo-
mentul plii, toate drepturile pe care le avea mpotriva debitorului;
cnd debitorul mprumut o sum de bani pentru a-i plti datoria,
n temeiul art. 1595 C. civ., subrog pe mprumuttor n drepturile
creditorului. n consecin, aceleai garanii care protejau creana
la creditor o vor proteja i la terul solvens.
7.1.3. Condiiile de valabilitate a plii
Clasifcarea obligaiilor n obligaii de rezultat (determinate) i
obligaii de mijloace (sau de diligen) a generat i necesitatea sta-
bilirii unui criteriu n ceea ce privete diligena pe care trebuie s
o depun debitorul n executarea obligaiilor sale. Astfel, potrivit
alin. (1) art. 1480 C. civ., debitorul este inut s i execute obliga-
iile cu diligena pe care un bun proprietar o depune n administra-
rea bunurilor sale, afar de cazul n care prin lege sau prin contract
s-ar dispune altfel.
172 Dreptul afacerilor
n cazul n care este vorba despre obligaii care au legtur/sunt
asumate n legtur cu activitatea profesional, diligena pe care
trebuia s o depun debitorul pentru executarea obligaiei se va
aprecia difereniat n funcie de natura i specifcul activitii profe-
sionale desfurate.
n cazul obligaiilor de a da prin care se transfer sau se con-
stituie un drept real dac la data executrii debitorul nu este titu-
larul dreptului ce trebuia transmis ori cedat sau, dup caz, nu poate
dispune de acesta n mod liber, obligaia debitorului nu se stinge,
el find obligat s procure bunul i s l transmit creditorului sau,
dup caz, s obin acordul terului.
Se observ c optica actualului legiuitor difer de cea a antece-
sorului su de la 1864. Astfel, sub vechiul Cod civil, una dintre con-
diiile de valabilitate a plii era ca aceasta s provin de la propri-
etarul lucrului. Pentru a putea f valabil, potrivit vechiului art. 1095,
plata trebuia fcut de proprietarul capabil de a nstrina lucrul dat
n plat. Deci, pentru ca plata s fe valabil, era necesar s fe
ndeplinite urmtoarele dou condiii: s fe fcut de proprietarul
lucrului dat n plat i autorul plii s fe capabil de a nstrina.
n prezent, dac prin lege nu se prevede altfel, bunurile unui ter
pot face obiectul unei prestaii. n cazul neexecutrii obligaiei, de-
bitorul rspunde pentru prejudiciile cauzate.
Obligaia de a strmuta proprietatea implic i obligaiile de a
preda lucrul i de a-l conserva pn la predare.
Obligaiile de a da nu trebuie confundate cu obligaiile de a face,
aa cum este i cazul obligaiei de a preda bunul.
n cazul executrii unei obligaii de preda un bun individual de-
terminat, debitorul este liberat prin predarea acestuia n starea n
care se afa la momentul naterii obligaiei. Obligaia de a preda un
bun individual determinat o cuprinde i pe aceea de a-l conserva
pn la predare.
Atunci cnd, n executarea obligaiei sale, debitorul pred un
bun care nu i aparine sau de care nu poate dispune, el nu poate
cere creditorului restituirea bunului predat dect dac se angajeaz
s execute prestaia datorat cu un alt bun de care acesta poate
dispune.
Creditorul de bun-credin poate ns restitui bunul primit i
solicita, dac este cazul, daune-interese pentru repararea prejudi-
ciului suferit.
Obligaia de a da poate f individual sau poate avea ca accesorii
obligaii de a face. Suntem i noi de prere c asemenea obligaii,
VII. Executarea obligaiilor 173
avnd n vedere natura lor i indiferent de caracterul lor accesoriu,
continu s fe obligaii de a face. De exemplu, n ceea ce privete
imobilele nscrise n cartea funciar, obligaia de a strmuta pro-
prietatea o cuprinde i pe aceea de a preda nscrisurile necesare
pentru efectuarea nscrierii.
Odat cu lucrul, debitorul are obligaia s predea creditorului i
fructele care nu au fost percepute n momentul ncheierii contrac-
tului.
Uneori, obligaia de a da este precedat de executarea unei obli-
gaii de a face. n situaia n care debitorului i incumb obligaia de
a constitui o garanie, pentru ca modalitatea i forma acesteia s
fe determinate, el poate oferi, la alegerea sa, o garanie real sau
personal ori o alt garanie sufcient.
Plata se poate face prin orice mijloc folosit n mod obinuit n
locul unde aceasta trebuie efectuat.
Obligaia de a da o sum de bani
Potrivit art. 1488 C. civ., debitorul unei sume de bani este liberat
prin remiterea ctre creditor a sumei nominale datorate.
Dispoziia consacr principiul nominalismului monetar existent
i controversat i n legislaia anterioar datei de 1 octombrie 2011.
Potrivit acestui principiu, indiferent de fuctuaiile monetare, se va
considera c debitorul i-a executat obligaia dac va remite credi-
torului doar suma datorat.
Sumele de bani produc dobnzi remuneratorii, moratorii, resti-
tutorii etc., avnd o rat a dobnzii stabilit de pri sau, n lips,
de lege.
Dobnzile scadente produc ele nsele dobnzi, ns n anumite
condiii restrictive. Este ceea ce se numete anatocism sau capi-
talizarea dobnzilor
[1]
. Capitalizarea dobnzilor este posibil numai
atunci cnd legea sau contractul, n limitele permise de lege, o
prevede ori, n lips, atunci cnd sunt cerute n instan. n acest
din urm caz, dobnzile curg numai de la data cererii de chemare
n judecat.
Dispoziiile art. 1488 i ale art. 1489 C. civ. trebuie completate
cu prevederile O.G nr. 13/2011 privind nivelul dobnzii remunera-
torii i penalizatoare n obligaiile bneti i unele msuri fnanciar-
contabile.
[1]
M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii moratorii, Ed. Universul Juridic, Bucu-
reti, 2010, p. 269.
174 Dreptul afacerilor
n cadrul aceluiai articol, n ultimul alineat este reglementat
situaia n care pentru plata unei sume de bani este acceptat un in-
strument de plat. Este cunoscut c emiterea/remiterea unui titlu de
credit nu reprezint o plata, acest aspect find surprins de legile spe-
ciale referitoare la cambie, bilet la ordin i cec (Legea nr. 58/1934
privind cambia i biletul la ordin i Legea nr. 59/1954 privind cecul).
Pentru a evita eventualele controverse n ceea ce privete consi-
derarea unei pli ca efectuat, se prevede expres c atunci cnd
creditorul accept un cec sau un alt instrument de plat se prezum
c o face numai sub condiia suspensiv ca acesta s fe onorat.
7.1.4. Obiectul plii. Principiul indivizibilitii plii. Excepii
Obiectul plii l constituie prestaia pe care debitorul o datorea-
z creditorului. Debitorul nu-l poate constrnge pe creditor s pri-
measc un alt lucru dect cel care face obiectul conveniei i nici
creditorul nu poate obliga pe debitor s predea un alt lucru. Credito-
rul nu poate f silit s primeasc un alt lucru, n schimbul celui care
formeaz obiectul conveniei, chiar dac bunul oferit are o valoare
egal sau mai mare dect cel care este datorat. Att timp ct prile
au stabilit prin convenia lor obiectul plii, creditorul sau debitorul
nu poate, n mod unilateral, modifca acest obiect. Este consecina
freasc a caracterului puterii obligatorii a contractului.
Dac creditorul consimte s primeasc altceva dect i se cuve-
nea, ne afm n prezena unei dri n plat. Obligaia se va stinge
atunci cnd noua prestaie este efectuat. Prin excepie, atunci cnd
n locul prestaiei iniiale este cedat o crean, obligaia se stinge
n momentul satisfacerii creanei cedate.
Dac prestaia oferit n schimb const n transferul proprietii
sau al unui alt drept, debitorul este inut de garania contra evici-
unii i de garania contra viciilor lucrului, potrivit regulilor aplicabile
n materia vnzrii, cu excepia cazului n care creditorul prefer s
cear prestaia iniial i repararea prejudiciului. n aceste cazuri,
garaniile oferite de teri nu renasc.
Creditorul nu poate f constrns s primeasc doar o parte din
obiectul plii, deoarece s-ar nclca principiul indivizibilitii plii.
Avnd n vedere regula potrivit creia debitorul trebuie s fac
plata lucrului datorat, dac din eroare creditorul primete un alt lu-
cru, el l va putea restitui i cere efectuarea plii lucrului datorat.
Cnd obiectul plii l constituie un lucru cert, iar acesta piere
fr culpa debitorului, obligaia se stinge. Dac bunul se degradea-
VII. Executarea obligaiilor 175
z din culpa debitorului sau chiar din caz fortuit, creditorul va putea
cere remiterea bunului n starea n care se af i daune-interese
ca urmare a degradrilor. Atunci cnd obiectul plii l constituie un
bun de gen, debitorul are dreptul s aleag bunul ce va f predat.
El nu este ns liberat dect prin predarea unor bunuri de calitate
cel puin medie; debitorul nu poate preda lucruri de proast calitate,
dar nici nu poate f obligat s le predea de cea mai bun calitate. n
consecin, bunul trebuie predat n calitatea i cantitatea convenit.
Principiul indivizibilitii plii are cteva excepii:
a) Prile prin voina lor pot conveni s se fac o plat parial.
b) Cnd debitorul moare i las mai muli motenitori, datoria
se mparte de drept ntre acetia. Aceast excepie nu-i gsete
aplicarea cnd datoria este indivizibil.
c) Plata parial este posibil i ca urmare a imputaiei plilor.
Un debitor poate avea mai multe datorii fa de acelai creditor, da-
torii care au ca obiect lucruri de aceeai natur; plata fcut poate
s nu acopere integral datoriile.
d) Dac intervine compensaia a dou datorii inegale, datoria
cea mai mare se stinge pn la concurena celei mai mici, astfel
c, creditorul obligaiei mai mari va f obligat s primeasc o plat
parial. n urma acestei duble pli, rmne ca debitorul s fac n
continuare plata diferenei.
e) Cnd sunt mai muli cofdejusori, prin efectul benefciului de
diviziune se poate ajunge la o plat parial. Datoria neachitat de
debitor se divide ntre fdejusori, deoarece fecare dintre acetia nu
poate f obligat s plteasc dect partea sa. Invocarea benefciu-
lui de diviziune constituie o facultate pentru fdejusor i nu se poate
invoca din ofciu.
f) Cel ce posed un cec sau un bilet la ordin, nu poate refuza o
plat parial, deoarece atunci ntreaga crean rmne nepltit i
eventuala insolvabilitate a debitorului va f suportat de semnatarii
titlului, mpotriva crora posesorul va avea recurs pentru ntreaga
sum, inclusiv cea pe care ar f putut s-o primeasc.
7.1.5. Locul plii
De regul, prile stabilesc n convenie locul unde se va face
plata. Convenia va putea f expres (cnd se stabilete locul unde
se va face plata) sau tacit (cnd rezult din mprejurrile cauzei). n
cazul n care s-a convenit expres sau tacit asupra locului plii, cre-
176 Dreptul afacerilor
ditorul nu-l poate obliga pe debitor s fac plata n alt loc i nici de-
bitorul nu-l va putea sili pe creditor s primeasc plata n alt parte.
n lipsa unei stipulaii contrare ori dac locul plii nu se poate
stabili potrivit naturii prestaiei sau n temeiul contractului, al practi-
cilor statornicite ntre pri ori al uzanelor, ne putem afa n urm-
toarele cazuri:
n absena conveniei, plata va trebui fcut la domiciliul debito-
rului, caz n care plata va f cherabil. Prile pot conveni ca plata
s se fac la domiciliul creditorului, caz n care ea va f portabil.
Dar, ceea ce trebuie reinut este c, n principiu, datoriile sunt che-
rabile, i nu portabile.
Dac s-a convenit ca plata s se fac la domiciliul creditorului,
debitorul va trebui s depun toate diligenele ca bunul s ajung la
creditor, deoarece numai n acest moment el va f liberat. Alegerea
locului va aparine fe debitorului, fe creditorului, dup cum prile
au stabilit ca opiunea s aparin fe unuia, fe altuia.
Potrivit art. 1494 alin. (1) lit. b) C. civ., dac obiectul plii l con-
stituie un bun cert i locul plii nu a fost stabilit de pri n convenie,
plata se va face la locul unde se af bunul n momentul ncheierii
contractului. Plata se va face n acest loc chiar dac convenia s-a
ncheiat n alt parte. Dispoziia se refer numai la plata bunurilor
mobile, deoarece se prevede ca plata s se fac la locul unde se
gsea bunul la data ncheierii contractului, de unde concluzia c
bunul se putea gsi i ntr-alt loc. Cnd obiectul plii l constituie
bunuri de gen, locul plii va f domiciliul debitorului.
Cnd s-a stipulat n convenie ca plata s fe portabil, fr s
se indice domiciliul creditorului, plata se va face la domiciliul actu-
al al acestuia, deoarece eventuala greutate a plii va f suportat
de debitor, care a acceptat s nu se indice n convenie domiciliul
creditorului.
Uneori legea stabilete locul unde urmeaz s fe executat con-
tractul (de exemplu, contractele pentru prestarea serviciilor medicale
etc.). Obligaia de ntreinere se execut la domiciliul creditorului.
O alt excepie de la regula c plata se face la domiciliul debito-
rului se ntlnete la obligaiile bneti ce trebuie executate la do-
miciliul sau, dup caz, sediul creditorului de la data plii.
n materia contractului de depozit, dac nu s-a determinat locul
unde va f restituit lucrul, restituirea se va face la locul unde se af
depozitat bunul n momentul restituirii. Este necesar ca transportul
bunului de ctre depozitar n alt loc dect cel unde se gsea n mo-
mentul ncheierii contractului s se fac cu bun-credin.
VII. Executarea obligaiilor 177
n cazul contractului de vnzare-cumprare cu termen, plata pre-
ului se va face, n lipsa unei convenii contrare, la domiciliul cum-
prtorului. Dac ns vnzarea este fr termen, plata efectundu-se
n momentul predrii lucrului, aceasta se va face de ctre cumprtor
la locul unde se face predarea lucrului.
7.1.6. Data plii
A. Plata la termen
Stabilirea momentului cnd debitorul poate face plata ridic pro-
blema exigibilitii plii. n cazul obligaiei cu executare imediat,
momentul exigibilitii coincide cu cel al naterii obligaiei.
Cu titlu general, art. 1495 C. civ. prevede c n lipsa unui termen
stipulat de pri sau determinat n temeiul contractului, al practicilor
statornicite ntre acestea ori al uzanelor, obligaia trebuie execu-
tat de ndat. Totui instana poate stabili un termen atunci cnd
natura prestaiei sau locul unde urmeaz s se fac plata o impune.
De regul, obligaiile sunt cu executare imediat. Dac prile
au stipulat un termen n vederea executrii, oricnd plata va putea
f cerut de ctre creditor (face excepie situaia n care natura con-
tractului impune un termen pentru executarea obligaiei).
n cazul obligaiei de a da i al obligaiei de a face, simpla ajun-
gere la termen nu-l pune pe debitor n ntrziere, find necesar
notifcarea debitorului prin intermediul executorului judectoresc.
Uneori, prin simpla ajungere la termen, debitorul este pus n ntr-
ziere (art. 1523 C. civ.).
La obligaiile cu termen plata devine exigibil la data stabilit de
pri. Pn la ajungerea la termen debitorul nu poate face plata. El
va datora daune-interese atunci cnd la termenul convenit nu mai
poate executa obligaia n natur.
Termenul poate f stipulat n favoarea creditorului (de exemplu,
la contractul de depozit), n favoarea debitorului (de exemplu, la
contractul de mprumut gratuit) sau n favoarea ambelor pri (de
exemplu, la contractul de mprumut cu dobnd). Codul civil preve-
de c: Termenul este presupus totdeauna c s-a stipulat n favoa-
rea debitorului, dac nu rezult din stipulaie sau din circumstane
c este primit i n favoarea creditorului.
Plata prin virament bancar este omniprezent n raporturile dintre
profesioniti. Pentru a nltura controversele existente cu privire la
momentul plii, legiuitorul a mbriat opinia doctrinar i jurispru-
denial majoritar i a consacrat ca moment al plii data la care
178 Dreptul afacerilor
suma de bani virat a ajuns n contul creditorului (dac a ajuns), in-
diferent care a fost data la care debitorul a dispus efectuarea plii.
n cazul rspunderii civile delictuale, dac prin aceeai fapt ili-
cit s-au produs succesiv prejudicii, creana se nate n momentul
producerii fecrei pagube n parte, moment n care creditorul poate
cere efectuarea plii.
B. Plata anticipat
n cazul obligaiilor pure i simple, executarea avnd loc imediat,
nu se pune problema plii anticipate. Dac ns prile au stabi-
lit n convenie un termen pentru executare, este necesar de a se
ti dac debitorul poate face plata i naintea mplinirii termenului.
Debitorul este liber s execute obligaia chiar naintea scadenei
dac prile nu au convenit contrariul ori dac aceasta nu rezult
din natura contractului sau din mprejurrile n care a fost ncheiat.
Cu toate acestea, creditorul poate refuza executarea anticipat
dac are un interes legitim ca plata s fe fcut la scaden.
C. Plata cu ntrziere
Debitorul va putea face plata i dup mplinirea termenului, n
cadrul procedurii executrii silite, i chiar dup mplinirea termenului
de prescripie. Principiul este ns c plata trebuie fcut la termen,
i nu ulterior; neexecutarea la timp a obligaiilor l poate prejudicia
pe creditor, motiv pentru care debitorul va datora daune moratorii.
Prin efectul prescripiei extinctive, titularul dreptului subiectiv nu mai
poate obine executarea obligaiei pe calea constrngerii.
7.1.7. Dovada plii
Dovada plii se face cu orice mijloc de prob, afar de cazul n
care prin lege se prevede altfel.
n privina dovezii plii, regula este c cel care pltete are
dreptul la o chitan liberatorie, precum i, dac este cazul, la re-
miterea nscrisului original al creanei. n cazul n care creditorul
refuz n mod nejustifcat eliberarea chitanei, debitorul are dreptul
s suspende plata.
Pentru a facilita proba plii, legiuitorul instituie o serie de pre-
zumii:
Chitana n care se consemneaz primirea prestaiei princi-
pale face s se prezume executarea prestaiilor accesorii.
VII. Executarea obligaiilor 179
Chitana dat pentru primirea uneia dintre prestaiile perio-
dice care fac obiectul obligaiei face s se prezume executarea
prestaiilor devenite scadente anterior.
Prezumiile sunt relative, ele putnd f nlturate de creditor.
Remiterea voluntar a nscrisului original constatator al cre-
anei, fcut de creditor ctre debitor, unul din codebitori sau fde-
jusor, nate prezumia stingerii obligaiei prin plat. Dac nscrisul
original remis voluntar este ntocmit n form autentic, creditorul
are dreptul s probeze c remiterea s-a fcut pentru un alt motiv
dect stingerea obligaiei. Se prezum, pn la proba contrar, c
debitorul, fdejusorul sau codebitorul au intrat n posesia nscrisului
original al creanei printr-o remitere voluntar din partea creditorului.
n cazul plii efectuate prin virament bancar, legiuitorul institu-
ie o prezumie simpl c ordinul de plat semnat de debitor i vizat
de instituia pltitoare face dovada plii, pn la proba contrarie.
Dovada deplin a plii prin virament bancar se face cu confrma-
rea scris din partea bncii (instituiei de credit) la care are deschis
creditorul cont c suma de bani virat a ajuns n contul creditorului.
7.1.8. Imputaia plii
Este posibil ca debitorul s aib mai multe datorii fa de acelai
creditor, iar plata s nu sting toate aceste datorii. Exist deci, mai
multe datorii care au ca obiect lucruri de aceeai natur i debitorul
face o plat parial, fr s precizeze ce datorie achit. Este nece-
sar ca datoriile s aib ca obiect sume de bani sau bunuri fungibile
de acelai gen pentru a putea f nlocuite unele prin altele. Imputaia
plii nu este posibil n cazul obligaiilor care au ca obiect bunuri
certe i determinate.
De regul, imputaia plii are loc prin acordul prilor. Dac lip-
sete convenia prilor, imputaia va f fcut fe pe cale conveni-
onal (de debitor sau creditor), fe pe cale legal.
A. Imputaia convenional
Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acelai
fel are dreptul s indice, atunci cnd pltete, datoria pe care ne-
lege s o execute. Dreptul de opiune al debitorului nu este absolut;
el nu trebuie s-l prejudicieze pe creditor.
Astfel, dac o datorie este exigibil i una neexigibil, n absena
consimmntului creditorului nu va putea imputa plata asupra dato-
riei neexigibile, cu excepia cazului n care s-a prevzut c debitorul
180 Dreptul afacerilor
poate plti anticipat. Totodat, este necesar ca plata s acopere
integral datoria, n caz contrar ar nsemna s se ncalce principiul
indivizibilitii plii. Dac o datorie este sub condiie, debitorul nu
poate imputa plata asupra acesteia, deoarece, pendente conditio-
ne, obligaia neproducnd efecte, creditorul nu poate f obligat s
primeasc plata naintea ndeplinirii condiiei. Avnd n vedere c
o datorie este garantat, iar celelalte datorii nu, debitorul este liber
s fac imputaia asupra oricrei datorii.
Atunci cnd creana produce dobnzi iar debitorul datoreaz
att suma imputat, ct i dobnzile, imputaia se va face mai n-
ti asupra dobnzilor i apoi asupra capitalului. Dac s-au efectuat
i cheltuieli, plata se va imputa mai nti asupra cheltuielilor, apoi
asupra dobnzilor i, la fnal, asupra capitalului.
n cazul plii efectuate prin virament bancar, debitorul face im-
putaia prin meniunile corespunztoare consemnate de el pe or-
dinul de plat.
n lipsa unei indicaii din partea debitorului care s arate cum se
imput suma pltit, creditorul poate, ntr-un termen rezonabil dup
ce a primit plata, s indice debitorului datoria asupra creia aceasta
se va imputa. Aa cum imputaia plii decis de debitor nu trebuie
s-l prejudicieze pe creditor, nici debitorul nu trebuie s fe prejudici-
at prin imputaia creditorului. Ca urmare, creditorul nu poate imputa
plata asupra unei datorii neexigibile ori litigioase.
Atunci cnd creditorul remite debitorului o chitan liberatorie, el
este dator s fac imputaia prin acea chitan.
B. Imputaia legal
Este posibil ca niciuna din pri s nu f fcut imputaia. n acest
caz se va proceda conform regulilor prevzute de art. 1509 C. civ.,
respectiv:
Cnd o datorie este scadent i alta nu este scadent, im-
putaia va opera asupra celei scadente, chiar i n situaia n care
debitorul ar avea interes s o sting pe cea nescadent.
Se vor considera stinse, n primul rnd, datoriile negarantate
sau cele pentru care creditorul are cele mai puine garanii.
Cnd toate datoriile sunt scadente, imputaia plii se face n
primul rnd asupra datoriei mai oneroase pentru debitor (de exem-
plu, datoria garantat de o ipotec etc.).
Cnd toate datoriile sunt scadente, deopotriv de garantate
i oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi.
VII. Executarea obligaiilor 181
Dac toate datoriile sunt scadente, deopotriv de garantate,
oneroase i au aceeai vechime, imputaia se va face proporional
cu valoarea datoriilor.
n toate cazurile, plata se va imputa mai nti asupra cheltuielilor
de judecat i executare, apoi asupra ratelor, dobnzilor i penalit-
ilor, n ordinea cronologic a scadenei acestora, i, n fnal, asupra
capitalului, dac prile nu convin altfel.
7.2. Executarea silit n natur a obligaiilor dup obiectul
lor
n orice raport obligaional, fresc este ca debitorul s-i exe-
cute voluntar obligaia. n condiiile n care debitorul refuz s
fac plata, creditorul va putea solicita executarea silit. Aceasta
const ntr-un ansamblu de proceduri reglementate de lege, prin
intermediul crora se asigur, cu sprijinul forei coercitive a statu-
lui, realizarea dreptului creditorului, atunci cnd debitorul ar refuz
s fac plata. Alineatul (2) al art. 1516 C. civ. prevede c atunci
cnd, fr justifcare, debitorul nu i execut obligaia i se af
n ntrziere, creditorul poate, la alegerea sa i fr a pierde drep-
tul la daune-interese dac i se cuvin, s cear sau, dup caz, s
treac la executarea silit a obligaiei.
Executarea silit se va face ns tot n natur, debitorul find
obligat s execute n mod efectiv i real prestaia nsi la care
s-a obligat. Prin intermediul executrii silite se realizeaz practic o
plat silit. Doar cnd executarea n natur nu va f posibil, se
va proceda la executarea prin echivalent.
Preeminena executrii n natur este consacrat expres n
art. 1527 C. civ. Astfel, creditorul poate cere ntotdeauna ca debi-
torul s fe constrns s execute obligaia n natur, afar de situaia
n care o asemenea executare este imposibil.
Potrivit principiului executrii n natur, obligaiile trebuie ndepli-
nite n natura specifc a obiectului lor, cu respectarea tuturor ele-
mentelor avute n vedere de pri n momentul asumrii acestora
[1]
.
[1]
i despre vechiul Cod civil s-a afrmat c prin dispoziiile art. 1073 C. civ.
se stabilete principiul executrii reale a obligaiei, formulare din care rezult clar
caracterul subsidiar al executrii indirecte D.m. fruth-oprian, Executarea n
natur a obligaiei de a face, n R.R.D. nr. 8/1986, p. 9. Art. 1073 din vechiul C. civ.
statua: creditorul are dreptul la ndeplinirea exact a obligaiei i, n caz contrar,
are dreptul la dezdunri.
182 Dreptul afacerilor
Prioritatea executrii n natur a obligaiilor este recunoscut n
ntreg sistemul civil law, ntruct acesta este ancorat solid n prin-
cipiul forei obligatorii a contractului. Bineneles c i n common
law contractul trebuie respectat, ns prin opoziie cu civil law, re-
gula semnifc doar c n caz de neexecutare voluntar n natur,
debitorul va f inut s plteasc creditorului daune-interese i nu
va f obligat la executarea n natur. n common law se consider
c executarea n natur (specifc performance) reprezint o msur
de excepie, n vreme ce drepturile romaniste stabilesc valoarea de
principiu i preeminena executrii n natur
[1]
. Principiile Dreptului
European al contractelor recunosc creditorului dreptul de a obine
executarea
[2]
, cu o serie de excepii.
Din punctul de vedere al obiectului obligaiei, executarea n natu-
r prezint aspecte diferite. Astfel, nu pot f executate silit n natur
obligaiile care impun o participare personal din partea debitoru-
lui. n aceast categorie intr obligaiile intuitu personae, la care se
aplic principiul potrivit cruia nimeni nu poate f silit s execute un
fapt personal.
7.2.1. Executarea obligaiei de a da
Vom distinge dup cum executarea silit are n vedere o sum
de bani, un bun determinat sau un bun de gen.
Cvasimajoritatea raporturilor contractuale, inclusiv cele la care
particip profesionitii, includ obligaia de a da o sum de bani.
Obligaiile pecuniare au ca obiect prestaia de a preda credito-
rului o sum de bani. Chestiunea de a ti dac ele sunt obligaii de
a da sau de a face, controversat sub vechea reglementare, a fost
tranat de actualul Cod civil, care intituleaz art. 1488 obligaia
de a da o sum de bani. Indiferent de califcarea lor, din punct de
vedere al executrii, obligaiile bneti ocup un loc aparte.
[1]
ph. DeLeBeCque, f.-J. panSier, Droit des obligations. Responsabilit civile
Contrat, Ed. Litec, Paris, 1998, p. 159; J. fLour, J-L. auBert, Droit civil. Les obligations.
Le rapport dobligation, Librairie Armand Colin, Paris, 1998, p. 160; fr. terr,
ph. SimLer, y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 1999, p. 1110.
[2]
Principiile Dreptului European al contractelor utilizeaz termenul de neexe-
cutare ca un concept unitar, pentru a desemna comportamentul debitorului de a
nu respecta, ntr-un oarecare mod, obligaia care decurge din contract, fe c este
vorba despre o neexecutare total sau o executare tardiv sau defectuoas. n
dreptul englez, breach of contract desemneaz nclcarea oricrei obligaii, situaie
similar, n prezent i n dreptul german i n cel francez. Principiile anterior amintite
pot f vizualizate la adresa: http://europa.eu.int/eur-lex.
VII. Executarea obligaiilor 183
Executarea silit n natur este ntotdeauna posibil. i, mai
mult, se poate spune clar c este singura posibil, ntruct nu poate
exista alt echivalent al banilor dect banii
[1]
.
Executarea silit n natur a sumei de bani este posibil i fr
participarea debitorului. n virtutea dreptului de gaj general asupra
patrimoniului debitorului, creditorul va putea scoate la vnzare bu-
nurile debitorului i s-i satisfac creana din preul obinut.
Executarea silit n natur a obligaiei de a da cu privire la un bun
individual determinat este posibil, doar dac bunul respectiv se mai
gsete la debitor. Referitor la un asemenea bun, cele dou obligaii
principale ale debitorului sunt: transferarea dreptului de proprietate
sau alt drept real asupra bunului; predarea bunului creditorului. Dac
este vorba de un bun imobil este necesar i predarea nscrisurilor
care fac posibil nscrierea n cartea funciar a dreptului tabular.
Transferarea dreptului de proprietate, realizndu-se prin acordul
de voin al prilor, la data mplinirii acordului, presupune o execu-
tare n natur, prin efectul legii. Acest caracter nltur, n genere,
problema executrii silite.
Predarea lucrului impune participarea debitorului i const ntr-o
obligaie de a face, care include i pstrarea bunului pn n mo-
mentul predrii. Ct timp bunul se af la debitor, executarea silit n
natur este posibil. Dac bunul va f distrus, ascuns etc., va trebui
s se procedeze la executarea silit prin echivalent.
Cnd bunul urmrit constituie un imobil care a fost nstrinat de
debitor, creditorul are aciune n revendicare mpotriva terului. Dac
bunul nstrinat este mobil i terul l-a dobndit cu bun-credin,
dobndind proprietatea n temeiul art. 935 C. civ.
[2]
, creditorul va
trebui s recurg la executarea prin echivalent.
Atunci cnd obiectul obligaiei l constituie un bun de gen, drep-
tul de proprietate se va transmite n momentul individualizrii bu-
nurilor. Creditorul va putea opta: s procedeze la executare silit
cnd este posibil; s achiziioneze bunuri de acelai fel, pe cheltu-
iala debitorului (executare coactiv); s recurg la executarea silit
prin echivalent.
[1]
fr. terr, ph. SimLer,y. Lequette, op. cit., p. 819.
[2]
Art. 935 C. civ. prevede c: Oricine se af la un moment dat n posesia unui
bun mobil este prezumat c are un titlu de dobndire a dreptului de proprietate
asupra bunului.
184 Dreptul afacerilor
7.2.2. Executarea obligaiilor de a face i de a nu face
Posibilitatea obinerii executrii n natur, pe cale silit, este pre-
vzut i pentru obligaiile nepecuniare: creditorul poate cere ntot-
deauna ca debitorul s fe constrns s execute obligaia n natur,
cu excepia cazului n care o asemenea executare este imposibil.
Dreptul la executare n natur cuprinde, dac este cazul, dreptul
la repararea sau nlocuirea bunului, precum i orice alt mijloc pentru
a remedia o executare defectuoas.
n cazul neexecutrii unei obligaii de a face, creditorul poate, pe
cheltuiala debitorului, s execute el nsui ori s fac s fe execu-
tat obligaia, potrivit art. 1528 C. civ.
[1]
Cu excepia cazului n care debitorul este de drept n ntrziere,
creditorul poate s exercite acest drept numai dac l ntiineaz
pe debitor fe odat cu punerea n ntrziere, fe ulterior acesteia
[2]
.
n cazul neexecutrii obligaiei de a nu face, creditorul poate cere
instanei ncuviinarea s nlture ori s ridice ceea ce debitorul a
fcut cu nclcarea obligaiei, pe cheltuiala debitorului, n limita sta-
bilit prin hotrre judectoreasc
[3]
.
[1]
O asemenea posibilitate era consacrat i de art. 1075 din vechiul Cod
civil, care prevedea c Orice obligaie de a face sau de a nu face se schimb n
dezdunri, n caz de neexecutare din partea debitorului. Aceast dispoziie legal
las s se neleag c executarea n natur, pe cale silit nu este posibil n cazul
obligaiilor de a face i de a nu face. n realitate, regula cuprins n art. 1075 se
referea numai la obligaiile de a face intuitu personae, care nu pot f executate dect
de bunvoie.
[2]
Faptul c celelalte obligaii de a face pot f executate n natur rezulta din
art. 1077 din vechiul Cod civil, care prevedea c, n cazul n care asemenea obligaii
nu se execut, instana poate autoriza pe creditor s aduc el la ndeplinire obligaia,
n contul debitorului (executare coactiv). Executare coactiv era prevzut i de
Codul comercial n materia contractului de vnzare-cumprare.
[3]
Condiiile de exercitare a acestei prerogative sub vechea reglementare erau
prevzute de art. 1076, care permitea creditorului s cear instanei s-l oblige
pe debitor s distrug ceea ce a fcut prin nclcarea obligaiei; instana l putea
ns autoriza chiar pe creditor, ca pe cheltuiala debitorului, s distrug ceea ce s-a
realizat prin nclcarea obligaiei de a nu face.
Capitolul VIII. Sanciunea neexecutrii
obligaiilor contractuale
8.1. Generaliti
Raiunile de a executa un contract sunt numeroase, fr a se
limita la existena sanciunilor juridice. Ele pot f de ordin intrinsec,
precum morala, cinstea i onoarea sau nevoia de a nu nela n-
crederea altuia. Contractul poate f executat pur i simplu pentru
c partea are un interes, materializat n ideea juridic de cauz.
Uneori poate interveni i constrngerea extern amical, familial
sau social.
ncheierea unui contract presupune dorina i voina prilor de a
dobndi ntocmai ceea ce li se cuvine i de a-i ndeplini cu exactita-
te obligaiile pe care i le-au asumat. Atunci cnd acest deziderat nu
se realizeaz, creditorul contractual are la ndemn o multitudine
de mijloace juridice
[1]
la care poate apela pentru a obine ceea ce
[1]
Majoritatea autorilor utilizeaz termenul de sanciune pentru desemnarea
acestor mijloace juridice. Un alt termen propus de doctrin a f utilizat n acelai
scop, nlocuind expresia sanciunea neexecutrii, este acela de remediu, cu mo-
tivarea c sanciunea este orientat mpotriva debitorului pe cnd remediul este
destinat s protejeze interesele creditorului. n acest sens, a se vedea f. roioru,
Consideraii privind executarea silit n natur a obligaiilor contractuale, n Revista
de drept internaional privat i drept privat comparat 2006, Ed. Sfera, Cluj-Napo-
ca, 2007, p. 704; D. taLLon, Linexcution du contrat: pour une autre prsentation,
n RTDciv. 1994, p. 223. Sunt prezentate ca intrnd n categoria acestor remedii:
executarea silit, rezoluiunea, suspendarea contractului i reamenajarea contrac-
tului a se vedea p. groSSer, Les remdes a linexcution du contrat. Essai de
classifcation, thse, Universitatea Paris I, 2000, p. 18 i urm. Dac noiunea de
sanciune nu este limitat doar la pedeaps ci este circumscris tuturor posibiliti-
lor juridice de constrngere, dac se consider c sanciunea poate avea ca obiec-
tiv fe incitarea debitorului la executare fe protecia intereselor creditorului, atunci
se poate con side ra c instrumentele juridice la care poate apela creditorul pentru
realizarea drepturilor sale sunt sanciuni. n ceea ce ne privete considerm c, mai
degrab, este vorba despre instrumente oferite creditorului obligaiei neexecutate,
pentru a soluiona situaia creat, care poate f confictual sau nu i c utilizarea
termenului de sanciune servete unui interes didactic i de comoditate a limbaju-
lui. Relevant sub acest aspect apare situaia executrii forate a obligaiei, situaie
n care nu are loc nici mbogirea creditorului nici pedepsirea debitorului, acesta
find obligat s plteasc ceea ce datora n temeiul contractului nclcat. Rezolui-
unea apare mai degrab ca o msur menit s restabileasc echilibrul patrimo-
nial nclcat, i nu ca o pedeaps aplicat debitorului. Pentru o analiz detaliat a
conceptului de sanciune, a se vedea J. KoCSiS, Sanciunea neexecutrii obligai-
186 Dreptul afacerilor
i se cuvine, diversitate explicabil prin varietatea situaiilor juridice
ntlnite
[1]
, fr ns a exista o prezentare de ansamblu sau o siste-
matizare a acestora n Codul civil sau n literatura de specialitate.
Dac debitorul nu i execut obligaiile, cocontractantul su poa-
te s pun n practic diverse mijloace de aciune. El l poate pune
n ntrziere n mod formal pe debitor, uneori find chiar obligat s
parcurg aceast procedur
[2]
. Dac prefer meninerea contractu-
lui, creditorul poate solicita ca acesta s fe silit s execute n natur
obligaia, ori poate cere s fe autorizat el sau un ter s execute
obligaia care incumb debitorului. n aceeai ipotez, a meninerii
contractului, creditorul poate dori ca debitorul s execute silit obli-
gaia prin echivalent (sau s fe antrenat rspunderea contractual
a debitorului), poate invoca excepia de neexecutare a contractului
sinalagmatic ori poate solicita instanei s pronune o hotrre care
s nlocuiasc executarea obligaiei de ctre debitor
[3]
.
n prezent, art. 1516 C. civ. enumer o mare parte dintre mijloa-
cele juridice puse la ndemna creditorului contractual n situaia n
care acesta nu dobndete ntocmai, la timp i integral prestaia la
care este ndreptit. n acest sens, alin. (2) al art. 1516 C. civ. pre-
vede c atunci cnd, fr justifcare, debitorul nu i execut obli-
gaia i se af n ntrziere, creditorul poate, la alegerea sa i fr
a pierde dreptul la daune-interese, dac i se cuvin: s cear sau,
dup caz, s treac la executarea silit a obligaiei; s obin, dac
obligaia este contractual, rezoluiunea sau rezilierea contractului
ori, dup caz, reducerea propriei obligaii corelative; s foloseas-
c, atunci cnd este cazul, orice alt mijloc prevzut de lege pentru
realizarea dreptului su.
ilor contractuale, tez de doctorat, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca, 1993;
m. murean, D. ChiriC, Contribuii la studiul conceptului de sanciune civil (I), n
S.U.B.B. Iurisprudentia nr. 2/1988, p. 64 i urm.; m. murean, D. ChiriC, Contribuii
la studiul conceptului de sanciune civil (II), n S.U.B.B. Iurisprudentia nr. 1/1989,
p. 31 i urm.; f. roioru, Datoriile de valoare, principiu reformator al obligaiilor
pecuniare, n Dreptul nr. 4/2006, p. 700-705; V. StoiCa, Rezoluiunea i rezilierea
contractelor civile, Ed. All, Bucureti, 1997.
[1]
Cu privire la varietatea reaciilor posibile la neexecutarea contractului, a se
vedea G. Viney, op. cit., nr. 171-173, p. 447-463; g. Viney, p. JourDain, op. cit.,
nr. 14-54, p. 25-107.
[2]
Cu privire la punerea n ntrziere n materia obligaiilor civile i comerciale,
a se vedea: M. DUMITRU, Punerea n ntrziere n materia obligaiilor comerciale, n
Dreptul nr. 2/2008, p. 70-89; M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii legale cu titlu
de daune (I), n R.D.C. nr. 1/2007, p. 56-74.
[3]
M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii moratorii, op. cit., p. 315.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 187
8.2. Punerea n ntrziere a debitorului (termenul supli-
mentar de executare a obligaiilor)
8.2.1. Reglementare. Noiune. Justificare
Punerea n ntrziere a debitorului nu se gsete nominalizat
printre mijloacele juridice
[1]
la care poate apela creditorul enumerate
de art. 1516 C. civ. Drepturile creditorului dect drept condiie
prealabil a invocrii celorlalte remedii. Creditorul are dreptul la n-
deplinirea integral, exact i la timp a obligaiei. Atunci cnd, fr
justifcare, debitorul nu i execut obligaia i se af n ntrziere,
creditorul poate, la alegerea sa i fr a pierde dreptul la daune-
interese, dac i se cuvin: ().
n schimb, din formularea textului de lege rezult c nainte de
a apela la orice alt mijloc juridic pentru a-i dobndi prestaia ce i
se cuvine sau pentru sancionarea debitorului, este necesar ca de-
bitorul s fe pus n ntrziere.
Potrivit dreptului comun, simpla ajungere la scaden a obligaiei
nu este sufcient pentru ca debitorul s se afe n ntrziere n sens
juridic. Pentru ca faptul ntrzierii s genereze consecine juridice
este necesar ca el s fe pus n ntrziere n mod formal, adic s
fe ncunotinat de ctre creditor c datoria sa este exigibil i c
trebuie s-i execute obligaia.
Att timp ct creditorul nu a solicitat expres debitorului execu-
tarea obligaiei, se presupune c aceast ntrziere nu l afectea-
z. Prin punerea n ntrziere a debitorului, creditorul i manifes-
t expres voina de a i se realiza creana. n momentul n care a
solicitat executarea, n forma cerut de lege, adic n momentul
n care l-a pus n ntrziere pe debitor cu respectarea condiiilor
legale sau convenionale, se produc toate efectele pe care legea
le leag de ndeplinirea acestei formaliti: se constat ofcial ne-
executarea obligaiei contractuale, pregtindu-se astfel condiiile
pentru angajarea rspunderii debitorului; n contractele translative
de proprietate are loc transferul riscului pieirii fortuite a bunului de
la nstrintor la dobnditor i a suportrii riscului imposibilitii de
executare a obligaiei etc.
Punerea n ntrziere a debitorului este reglementat de dispo-
ziiile art. 1521-1526 C. civ. Potrivit Legii nr. 71/2011 de aplicare,
[1]
n literatura de specialitate o parte din aceste mijloace juridice au fost califcate
ca find remedii, astfel cum am menionat anterior. n acest sens, a se vedea L. pop,
i.fL. popa, S. ViDu, Drept civil. Obligaiile, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012,
p. 240.
188 Dreptul afacerilor
dispoziiile art. 1521-1526 sunt aplicabile n cazul obligaiilor ns-
cute dup data intrrii sale n vigoare. Debitorul poate f de drept n
ntrziere n executarea obligaiei sau poate f pus n ntrziere la
cererea creditorului.
8.2.2. Punerea n ntrziere la cererea creditorului
Formal, punerea n ntrziere este o ntiinare pe care creditorul
o face debitorului prin care i aduce aminte acestuia despre existen-
a unei obligaii exigibile cu invitaia de a plti obligaia scadent.
Substanial, punerea n ntrziere este un act juridic prin care cre-
ditorul i manifest voina n sensul c dorete executarea creanei
sale de ctre debitor i c ntrzierea acestuia i provoac pagube
pe care debitorul va trebui s le repare.
Punerea n ntrziere se poate realiza fe printr-o notifcare scri-
s, fe prin cererea de chemare n judecat.
Notifcarea se poate comunica debitorului prin executor jude-
ctoresc sau prin orice alt mijloc care asigur dovada comunicrii,
afar de situaia n care prin lege sau prin contract se prevede o
manier special de comunicare a notifcrii.
Prin notifcare trebuie s se acorde debitorului un termen de
executare (termenul suplimentar de executare), innd seama de
natura obligaiei i de mprejurri. Dac prin notifcare nu se acord
un asemenea termen, debitorul poate s execute obligaia ntr-un
termen rezonabil, calculat din ziua comunicrii notifcrii.
Cererea de chemare n judecat formulat de creditor, fr ca
anterior debitorul s f fost pus n ntrziere, confer debitorului
dreptul de a executa obligaia ntr-un termen rezonabil, calculat de
la data cnd cererea i-a fost comunicat. Dac obligaia este exe-
cutat n acest termen, cheltuielile de judecat rmn n sarcina
creditorului.
Efectele punerii n ntrziere
De la data punerii n ntrziere:
debitorul datoreaz creditorului daune-interese, moratorii sau
compensatorii;
se strmut riscul neexecutrii fortuite a obligaiei, cu excep-
ia situaiei n care cazul fortuit l elibereaz pe debitor de nsi
executarea obligaiei
[1]
;
[1]
Art. 1525 C. civ. prevede c Debitorul rspunde, de la data la care se af
n ntrziere, pentru orice pierdere cauzat de un caz fortuit, cu excepia situaiei n
care cazul fortuit l libereaz pe debitor de nsi executarea obligaiei.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 189
se creeaz dovada neexecutrii obligaiei pn la acea dat
i condiiile premis pentru a solicita rezoluiunea contractului: ju-
diciar, unilateral i pact comisoriu;
creditorul poate suspenda executarea propriei obligaii, in-
vocnd excepia de neexecutare a contractului, pn la expirarea
termenului de executare, ns nu poate exercita celelalte drepturi
dreptul la rezoluiune dac prin lege nu se prevede altfel. Credi-
torul poate exercita aceste drepturi dac debitorul l informeaz c
nu va executa obligaiile n termenul stabilit sau dac, la expirarea
termenului, obligaia nu a fost executat;
punerea n ntrziere a celui n folosul cruia curge prescrip-
ia extinctiv poate valora ntreruperea cursului prescripiei, dac
acesta este chemat n judecat n termen de 6 luni de la data pu-
nerii sale n ntrziere, potrivit art. 2540 C. civ.;
potrivit art. 1526 C. civ., n cazul obligaiilor solidare, notifca-
rea prin care creditorul pune n ntrziere pe unul dintre codebitorii
solidari produce efecte i n privina celorlali. Notifcarea fcut de
unul dintre creditorii solidari produce, tot astfel, efecte i n privina
celorlali creditori.
Debitorul nu este n ntrziere, adic scap de toate aceste con-
secine nefaste pentru el dac a oferit, cnd se cuvenea, prestaia
datorat, chiar fr a respecta formalitile prevzute 1510-1515
C. civ. referitoare la punerea n ntrziere a creditorului
[1]
sau cele
ce in de oferta real urmat de consemnaiune ns creditorul a
refuzat, fr temei legitim, s o primeasc.
Efectele punerii n ntrziere nceteaz atunci cnd:
obligaia a fost executat;
debitorul recurge la procedura ofertei reale i a consemnrii;
creditorul refuz n mod evident primirea plii;
creditorul a renunat, expres sau tacit, la invocarea efectelor
punerii n ntrziere;
la aciunea adresat instanei, creditorul s-a desistat, ori a in-
tervenit perimarea;
[1]
Punerea n ntrziere a creditorului reprezint un mecanism n cadrul plii prin
care debitorul l someaz pe creditor s accepte executarea pe care i-o ofer. Dac
nu este respectat aceast procedur, nu se produc efectele specifce ale punerii n
ntrziere a creditorului (n special, preluarea de ctre creditor a riscului imposibilitii
fortuite de executare a contractului i obligarea acestuia la repararea prejudiciului
cauzat debitorului respectiv, acoperirea cheltuielilor efectuate pentru conservarea
bunului). Cu toate acestea, n sfera remediilor pentru neexecutare, voina debitorului
de a oferi, cnd se cuvenea, prestaia datorat chiar dac nu respecta procedura,
atrage imposibilitatea invocrii de ctre creditor a celorlalte remedii.
190 Dreptul afacerilor
a avut loc o novaie a obligaiei;
s-a acordat de creditor debitorului un nou termen pentru exe-
cutare.
Executarea parial a obligaiei nu constituie o renunare la pu-
nerea n ntrziere.
8.2.3. ntrzierea de drept a debitorului n executarea
obligaiei
n ceea ce privete punerea n ntrziere a debitorului, art. 1521
C. civ., avnd denumirea marginal Moduri, prevede expres for-
mele n care poate f ndeplinit aceast formalitate: punerea n
ntrziere poate opera fe de drept, fe la cererea creditorului. Altfel
spus, debitorul poate f de drept n ntrziere sau poate f pus n n-
trziere. Legiuitorul se dovedete neinspirat atunci cnd arat c
punerea n ntrziere poate opera de drept. Verbul a pune arat
o aciune ce trebuie efectuat, o atitudine activ n opoziie cu ope-
rarea de drept care sugereaz pasivitate i nu implic realizarea
vreunui demers. Deci, debitorul poate f de drept n ntrziere sau
poate f pus formal n aceast stare.
n anumite situaii, nu este necesar ndeplinirea unor formali-
ti pentru punerea debitorului n ntrziere, debitorul afndu-se de
drept n ntrziere.
Debitorul se af de drept n ntrziere atunci cnd n contract
s-a stipulat c simpla mplinire a termenului stabilit pentru executare
produce un asemenea efect ori n anumite cazuri prevzute de lege.
Debitorul se af de drept n ntrziere i n situaiile prevzute
expres de art. 1523 C. civ., i anume atunci cnd:
a) obligaia nu putea f executat n mod util dect ntr-un anu-
mit timp, ce debitorul a lsat s treac (livrarea brazilor de Crciun
pn la data de 25 decembrie), sau cnd nu a executat-o imediat,
dei exista urgen;
b) prin fapta sa, debitorul a fcut imposibil executarea n natur
a obligaiei sau cnd a nclcat o obligaie de a nu face (obligaia
de neconcuren);
c) debitorul i-a manifestat n mod nendoielnic fa de creditor
intenia de a nu executa obligaia sau cnd, find vorba de o obli-
gaie cu executare succesiv, refuz ori neglijeaz s-i execute
obligaia n mod repetat;
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 191
d) nu a fost executat obligaia de a plti o sum de bani, asu-
mat n exerciiul activitii unei ntreprinderi. Dispoziia reia preve-
derile fostului art. 44 C. com.
[1]
Se observ c debitorul este de drept n ntrziere doar atunci
cnd este vorba de neexecutarea unei obligaii pecuniare, rm-
nnd ca pentru obligaiile nepecuniare s fe pus n ntrziere po-
trivit dreptului comun, prin procedura obinuit. Aceast situaie
va continua controversele existente i n vechea reglementare cu
privire la oportunitatea unei asemenea reglementri n cadrul acti-
vitii profesionitilor
[2]
.
O alt condiie care se solicit este ca obligaia de a plti suma
de bani s fe asumat n exerciiul activitii unei ntreprinderi. Per
a contrario, dac obligaia pecuniar este asumat de profesionist
fr legtur cu activitatea ntreprinderii sale, debitorul profesionist
va trebui pus n ntrziere.
Codul civil mai are o alt prevedere aplicabil n cazul neexe-
cutrii unei obligaii bneti contractuale art. 1535 , care arat
c, n cazul n care o sum de bani nu este pltit la scaden,
creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scaden pn n
momentul plii.
Deci debitorul unei sume de bani, indiferent c este un profesi-
onist sau non-profesionist i i-a asumat obligaia de plat n exer-
ciiul unei ntreprinderi sau nu, va datora de drept de la scaden
daune moratorii, indiferent c ele vor f sub forma dobnzii sau sub
forma penalitilor.
Cazurile n care debitorul se af de drept n ntrziere trebu-
ie dovedite de creditor. Orice declaraie sau stipulaie contrar se
consider nescris.
e) obligaia se nate din svrirea unei fapte ilicite extracon-
tractuale (rspunderea delictual).
Observm c textul reia n mare parte situaiile de ntrziere de
drept din vechea reglementare, crora le mai adaug pe cele con-
sacrate de doctrin i practic.
[1]
Cu privire la particularitile obligaiilor comerciale i a daunelor-interese cu-
venite creditorului contractual n cazul neexecutrii acestora n legislaia anterioar
datei de 1 octombrie 2011, a se vedea M. DUMITRU, Daunele-interese n materia
obligaiilor comerciale, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 58.
[2]
Pentru aceste controverse, a se vedea M. DUMITRU, Punerea n ntrziere n
materia obligaiilor comerciale, n Dreptul nr. 2/2008, p. 45.
192 Dreptul afacerilor
8.2.4. Punerea n ntrziere n materia dobnzii compuse
Codul civil, n art. 1489 alin. (2) din Titlul V Executarea obligaii-
lor, n Capitolul I Plata , Seciunea a 3-a Condiiile plii consacr
posibilitatea capitalizrii dobnzii. Astfel, sub denumirea marginal
Dobnzile sumelor de bani, se prevede c dobnzile scadente
produc ele nsele dobnzi numai atunci cnd legea sau contractul,
n limitele permise de lege, o prevede ori, n lips, atunci cnd sunt
cerute n instan. n acest din urm caz, dobnzile curg numai de
la data cererii de chemare n judecat
[1]
.
Posibilitatea capitalizrii dobnzilor, indiferent de natura lor, este
recunoscut i n noul act normativ. Capitalizarea dobnzilor poa-
te f rezultatul acordului de voin al prilor sau poate s derive
dintr-o dispoziie expres a legii. Caracterul general al capitalizrii
dobnzilor este confrmat prin aceea c, n absena celor dou si-
tuaii, dobnzile se pot capitaliza apelnd la instana de judecat.
De observat c se renun la condiia anuitii dobnzii exigibile,
conferind posibilitatea capitalizrii de ndat a dobnzii scadente.
Aceasta nu nseamn c prile nu pot stabili condiii mai restricti-
ve pentru capitalizarea dobnzii, cu privire la vechimea acesteia, la
modalitatea de punere n practic a acestei tehnici etc. Legiuitorul
se ngrijete doar de situaia n care prile nu au fost diligente s
prevad posibilitatea capitalizrii i condiiile acesteia.
n afara dispoziiilor derogatorii stipulate n convenia prilor
sau a situaiilor speciale consacrate de acte normative, dobnda
se capitalizeaz cnd sunt cerute n instan, de la data cere-
rii de chemare n judecat. n consecin, va f posibil de obinut
dobnda compus prin formularea unei cererii n instan n acest
sens. Dobnda compus va curge de la data sesizrii organului de
jurisdicie cu cererea privind obligarea debitorului la capitalizarea
dobnzii. Deci, n tcerea legii sau a prilor, dobnda va produce
dobnd moratorie prin cererea de chemare n judecat privind do-
bnda compus, de la data nvestirii instanei.
n legtur cu anatocismul n temeiul conveniei prilor, din for-
mularea textului s-ar deduce c nc de la data ncheierii contrac-
tului poate f prevzut capitalizarea dobnzilor, fr s fe nevoie
s se atepte scadena dobnzii. Dei existent de la data nche-
ierii conveniei, totui ea va produce efecte doar dup ce dobnda
datorat va f scadent.
[1]
Art. 1489 alin. (1) C. civ. are urmtorul coninut: Dobnda este cea convenit
de pri sau, n lips, cea stabilit de lege.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 193
8.3. Rspunderea contractual (executarea prin echivalent
a obligaiilor)
8.3.1. Noiuni generale privind rspunderea contractual
Exist situaii cnd debitorul nu execut de bunvoie obligaia i
nici nu se realizeaz executarea silit n natur a obligaiei.
Potrivit art. 1516 C. civ. Drepturile creditorului creditorul are
dreptul la ndeplinirea integral, exact i la timp a obligaiei. Atunci
cnd, fr justifcare, debitorul nu i execut obligaia i se af n
ntrziere, creditorul poate, la alegerea sa i fr a pierde dreptul
la daune-interese, dac i se cuvin:
1. s cear sau, dup caz, s treac la executarea silit a obli-
gaiei;
2. s obin, dac obligaia este contractual, rezoluiunea sau
rezilierea contractului ori, dup caz, reducerea propriei obligaii co-
relative;
3. s foloseasc, atunci cnd este cazul, orice alt mijloc prevzut
de lege pentru realizarea dreptului su.
n cazul n care creditorul nu a dobndit ntocmai prestaia care
i se cuvenea, el este ndreptit s obin daune-interese care s
acopere prejudiciul pe care l-a suferit ca urmare a neexecutrii, lato
sensu, a obligaiei contractuale. Altfel spus, se va antrena rspun-
derea contractual a debitorului care nu a ndeplinit potrivit preve-
derilor contractuale obligaia asumat.
Sediul materiei: Cartea a V-a Despre obligaii a Codului civil
cuprinde referiri la rspunderea civil n dou titluri:
Titlul II Izvoarele obligaiilor n capitolul intitulat Rspunde-
rea civil (art. 1350-1356) se consacr rspunderea contractual,
cauzele exoneratoare de rspundere (aplicabile oricrui tip de rs-
pundere) i reguli speciale referitoare la rspunderea contractual.
Titlul V Executarea obligaiilor n capitolul intitulat Executa-
rea silit a obligaiilor, art. 1518 (care consacr rspunderea per-
sonal a debitorului pentru fapta proprie), art. 1519 (care regle-
menteaz rspunderea contractual a debitorului pentru fapta altei
persoane), art. 1530-1548 (n care se contureaz regimul juridic al
rspunderii contractuale, asimilat executrii prin echivalent).
Rspunderea civil poate f delictual i contractual.
Distincia ntre rspunderea contractual i rspunderea delictu-
al este catalogat ca summa divisio a dreptului rspunderii, altfel
194 Dreptul afacerilor
spus ca o clasifcare apt s cuprind ansamblul ipotezelor care ar
putea genera o obligaie de rspundere.
Rspunderea delictual este prevzut de art. 1349 C. civ.
Rspunderea delictual conform cruia (1) Orice persoan are
ndatorirea s respecte regulile de conduit pe care legea sau obice-
iul locului le impune i s nu aduc atingere, prin aciunile ori inaci-
unile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2)
Cel care, avnd discernmnt, ncalc aceast ndatorire rspunde
de toate prejudiciile cauzate, find obligat s le repare integral. (3)
n cazurile anume prevzute de lege, o persoan este obligat s
repare prejudiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele
afate sub paza sa, precum i de ruina edifciului. (4) Rspunderea
pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte se stabilete
prin lege special.
Rspunderea contractual este prevzut n art. 1350 alin. (1) i
(2) C. civ. Rspunderea contractual conform cruia: (1) Orice
persoan trebuie s i execute obligaiile pe care le-a contractat. (2)
Atunci cnd, fr justifcare, nu i ndeplinete aceast ndatorire,
ea este rspunztoare de prejudiciul cauzat celeilalte pri i este
obligat s repare acest prejudiciu, n condiiile legii.
Rspunderea civil este n esena sa unic, adic alctuiete o
singur instituie juridic i este neunitar sub aspectul regimului
su juridic, n sensul ca se manifest sub dou forme: una delictual
de drept comun, i alta contractual, special i derogatorie. Dac
delictul const n nendeplinirea unei obligaii contractuale, regulile
speciale ale rspunderii contractuale se vor aplica, iar niciuna din
pri nu poate nltura aplicarea regulilor rspunderii contractuale
pentru a opta n favoarea altor reguli care i-ar f mai favorabile
[1]
.
A. Regula non-cumulului. Imposibilitatea opiunii
Articolul 1350 alin. (3) C. civ. consacr regula non-cumulului
rspunderilor. Potrivit acesteia, atunci cnd prin lege nu se preve-
de altfel, niciuna dintre pri nu poate nltura aplicarea regulilor
rspunderii contractuale pentru a opta n favoarea altor reguli care
i-ar f mai favorabile. Cu alte cuvinte, n situaia n care creditorul
ar dori s invoce, pentru avantajele pe care i le ofer, rspunderea
delictual dac sunt ntrunite condiiile rspunderii contractuale, el
nu are un drept de opiune, ci este obligat s solicite acoperirea
prejudiciului care i-a fost cauzat potrivit regulilor din materia rs-
punderii contractuale.
[1]
Art. 1350 alin. (3) C. civ.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 195
Norma este de ordine public, prile neputnd deroga de la ea.
Nu se poate crea nici o a treia form de rspundere.
Dac nclcarea contractului este i un delict civil (de exemplu,
neexecutarea obligaiei contractuale referitoare la sigurana perso-
nal care vizeaz n acelai timp i asigurarea vieii, sntii i in-
tegriti persoanei), va avea ctig de cauz rspunderea delictual.
n materia rspunderii contractuale: regulile generale ale rs-
punderii contractuale se vor aplica de plano la contractele nenu-
mite, iar la cele numite i reglementate distinct, doar n msura n
care norma special lipsete sau nu derog de la dreptul comun
al rspunderii contractuale (exist un drept comun al rspunderii
contractuale, care ne intereseaz aici, dar i reguli legale specia-
le ale acestui tip de rspundere prevzute distinct pentru anumite
specii de contracte: contractul de transport rspunderea special
a transportatorului de bunuri i persoane, contractul de asigurare,
contractul individual de munc).
B. Tipuri de rspundere contractual
Articolul 1518 C. civ. reglementeaz rspunderea debitorului
pentru neexecutarea obligaiilor, prevznd c debitorul rspunde
personal de ndeplinirea obligaiilor sale, afar de situaia n care
prin lege s-ar institui rspunderea n sarcina altei persoane dect
a debitorului.
Debitorul trebuie s i ndeplineasc personal obligaiile pe care
i le-a asumat, el angajndu-i rspunderea doar dac s-a fcut vi-
novat de cauzarea unui prejudiciu creditorului su.
n materie contractual, Codul civil prevede n art. 1519 rs-
punderea pentru fapta terilor, care ar putea f considerat o rs-
pundere contractual indirect sau pentru fapta altuia (similar celei
care exist n materie delictual)
[1]
. Acest tip de rspundere poate
f angajat doar dac debitorul nu execut el personal obligaiile, ci
se folosete pentru executarea obligaiilor contractuale de o alt
persoan. Cnd exist raport de prepuenie i dauna se cauzeaz
unui ter, strin de acest raport, se poate angaja doar rspunderea
delictual a comitentului pentru fapta prepusului.
n sfera grupului de contracte s-a dezvoltat teoria rspunderii
contractuale pentru fapta altuia ca rspundere autonom distinct
[1]
Art. 1519 C. civ., cu denumirea marginal Rspunderea contractual pentru
fapta terilor, are urmtorul coninut: Dac prile nu convin altfel, debitorul rs-
punde pentru prejudiciile cauzate din culpa persoanei de care se folosete pentru
executarea obligaiilor contractuale.
196 Dreptul afacerilor
fa de rspunderea pentru fapta proprie a debitorului legat con-
tractual n mod direct de creditor. Debitorul va rspunde contrac-
tual fa de creditorul su pentru faptele terelor persoane pe care
el le-a introdus sau antrenat n executarea contractului, cum ar f:
proprii prepui, subcontractanii, partenerii din contractele acceso-
rii etc. Astfel, antreprenorul va f rspunztor fa de clientul su
pentru faptele subantreprenorilor crora le-a ncredinat executarea
unei pri din contract. Acest tip de rspundere nu era consacrat
n legislaia din Romnia n vigoare nainte de 1 octombrie 2011.
Rspunderea contractual indirect presupune ca debitorul s
i substituie o alt persoan n ndeplinirea obligaiilor pe care cel
dinti i le-a sumat fa de creditor, ceea ce presupune existena
a dou convenii. Una ncheiat ntre creditor i debitor (de exem-
plu, contractul de antrepriz), cealalt find chiar contractul al crui
scop este executarea primei convenii (n exemplul dat, contractul
de subantrepriz) contract care a fost ncheiat ntre debitor i o alt
persoan denumit ter.
Norma cuprins n art. 1519 C. civ. este de strict interpretare,
aplicarea ei neputnd f extins la alte situaii. Pentru a se antrena
rspunderea debitorului pentru fapta persoanelor de care s-a folosit
n executarea propriilor obligaii contractuale, este necesar s existe
un contract valabil ncheiat ntre debitor i ter, prin care cel dinti s
i substituie un ter n executarea unei obligaii ce decurge din con-
tractul iniial (primar). n plus, este necesar ca n persoana terului s
fe ntrunite condiiile rspunderii contractuale pentru fapta proprie.
n prezent, n legislaia romn nu este reglementat i o rs-
pundere contractual pentru fapta lucrului, ci doar rspunderea con-
tractual pentru fapta altei persoane.
8.3.2. Rspundere contractual sau executare prin echivalent?
Natura juridic a daunelor-interese
Noiunea de rspundere contractual este utilizat ca sinonim al
executrii prin echivalent, n mod incorect am spune noi, deoarece
debitorul nu execut prestaia la care s-a obligat, obligaia iniial,
ci el acoper paguba pe care a suferit-o creditorul tocmai prin fap-
tul c nu a dobndit integral, la timp i ntocmai prestaia la care
era ndreptit. nsui actualul legiuitor utilizeaz n Codul civil cele
dou expresii ca find echivalente.
Natura juridic a dreptului la daune al creditorului n cazul nee-
xecutrii unei obligaii a generat controverse doctrinare, punndu-
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 197
se problema de a ti dac ne afm n prezena unei executri prin
echivalent a obligaiei contractuale neexecutate n natur (iniiale)
sau este vorba de repararea prejudiciului cauzat prin faptul neexecu-
trii, adic dac daunele-interese ce se cuvin creditorului reprezint
o modalitate de executare a obligaiei sau o form de rspundere.
Dei la nceputul Titlului II Rspunderea civil legiuitorul ro-
mn arat expres c rspunderea civil este contractual i delic-
tual, totui consacr i reglementeaz expres doar rspunderea
delictual (pe care o trateaz i ca izvor distinct de obligaii). n
schimb, n cadrul titlului intitulat Executarea obligaiilor, consacr
o seciune executrii prin echivalent a obligaiei, chiar cu aceast
denumire. n concluzie, nici actualul Cod civil nu lmurete aceas-
t problem, ceea ce se constituie ntr-un minus al proaspetei re-
glementri.
O parte a doctrinei neag existena rspunderii contractuale,
susinnd c daunele-interese nu reprezint o form de rspundere,
ci dimpotriv, o executare prin echivalent. Aceasta conduce frecvent
la confuzia ntre creana de plat i creana de daune. De aceea, ni
se pare fresc s ncercm s demonstrm c exist o crean de
daune distinct de creana principal, crean care are un caracter
reparatoriu, nefind o form de executare
[1]
.
Pentru a putea decela nsi existena, natura i funciile rs-
punderii contractuale, va trebui s rspundem la ntrebarea dac
daunele-interese urmresc s asigure repararea prejudiciului cauzat
prin neexecutarea culpabil a obligaiilor sau, dimpotriv, urmresc
s asigure creditorului un echivalent al prestaiei promise.
n cazul obligaiilor bneti, caracterul reparatoriu al daunelor-
interese este mai evident n detrimentul califcrii lor ca executare
prin echivalent, comparativ cu situaia neexecutrii altor obligaii.
Regimul neexecutrii obligaiilor monetare confrm pe deplin exis-
tena rspunderii contractuale. El pune n eviden existena unei
datorii de reparaie distinct de obligaia original pentru care cre-
ditorul poate obine executarea forat.
n cazul ntrzierii n executare, n temeiul art. 1535 C. civ., cre-
ditorului i se cuvin automat daune-interese egale cu dobnda lega-
l sau convenional, pe lng suma datorat cu titlu de principal.
Cum ar putea f explicat acordarea acestei sume dac creditorul
nu ar putea f ndreptit dect la executarea prin echivalent a obli-
gaiei principale? Ar putea f vorba de executarea prin echivalent a
[1]
M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii moratorii, op. cit., p. 289.
198 Dreptul afacerilor
obligaiei de dezdunare? n aceast situaie oricum suma cuvenit,
daunele-interese ar avea natura juridic a unei indemniti.
Dac s-ar asimila daunele-interese datorate ca urmare a nee-
xecutrii obligaiei unei funcii unice, de executare prin echivalent,
aceasta ar exclude orice alt indemnizare a creditorului unui capital,
cum este cazul indexrii.
Plata daunelor-interese nu poate semnifca executarea obligaiei
nici mcar prin echivalent, cci executare nsemn a procura credi-
torului ceea ce s-a convenit, a ndeplini n mod satisfctor pentru
creditor prestaia promis, i nu altceva, un echivalent; prin plata de
daune-interese nu se face altceva dect s se acopere prejudiciul
suferit de creditorul contractual.
S-a afrmat i s-a argumentat seductor c daunele-interese
reprezint o simpl modalitate de executare prin echivalent. Se
susine c mai puin dect neexecutarea obligaiei sale, ntrzierea
debitorului ar constitui o prorogare a contractului, o prelungire for-
at a fazei executrii contractului, pentru care debitorul ar trebui s
verse o remuneraie fxat prin lege sau de ctre pri.

Ni se pare c
n aceast susinere se face o confuzie regretabil ntre remunera-
rea i indemnizarea creditorului, melanj care se ntlnete frecvent
att n legislaie, ct i n doctrin i jurispruden. Confuzia are la
origini prelungirea contestabil a executrii contractului acolo unde
de fapt nu este nimic altceva dect neexecutarea acestuia.
Obligaia de reparare a prejudiciului cauzat prin neexecutare se
detaeaz de obligaia contractual iniial, asumat, a crei ne-
executare antreneaz rspunderea civil a debitorului, constituind
o obligaie nou.
n cazul neexecutrii, lato sensu, a unei obligaii, dreptul la daune
reprezint o form de rspundere civil a debitorului, i nu o moda-
litate de executare a obligaiei iniiale; acestuia i incumb o nou
obligaie, de a repara prejudiciul pe care l-a cauzat, creditorul find
titularul unei creane noi, care reprezint echivalentul bnesc al pre-
judiciului pe care l-a suferit. Nu este vorba de executarea obligaiei
iniiale, ci a unei alte obligaii al crei obiect este tocmai acela de a
da o sum de bani indiferent care a fost obiectul obligaiei primare,
ntruct tocmai obligaia iniial nu se execut i genereaz n pa-
trimoniul creditorului o pagub ce trebuie acoperit. Suma de bani
nu reprezint un echivalent al prestaiei iniiale a debitorului, ci este
menit s acopere prejudiciul cauzat creditorului prin ne executare.
Acesta poate f mai mare, mai mic sau egal cu valoarea prestaiei
iniiale i poate f evaluat judiciar, legal sau convenional.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 199
Distincia ntre obligaia primitiv, iniial i obligaia de reparaie
este mai bine evideniat n cazul neexecutrii obligaiilor bneti:
ele nu se exclud una pe cealalt, ci dimpotriv, se cumuleaz. Dac
n dreptul comun al rspunderii contractuale, obligaia de repara-
ie nlocuiete obligaia contractual care rmne neexecutat, aici
situaia este diferit. n situaia ntrzierii n executarea obligaiilor
monetare, debitorul va executa i obligaia iniial i va datora i
daune pentru prejudiciul cauzat prin ntrziere.
Analiza naturii i obiectului rspunderii contractuale a permis
operarea unei distincii clare ntre reparaie i executare, ntre rs-
punderea contractual i executare. Dac executarea permite cre-
ditorului s obin chiar obiectul prestaiei care i-a fost promis, rs-
punderea contractual are ca obiect repararea prejudiciului cauzat
prin neexecutare, neputnd procura creditorului dect o compen-
saie, un echivalent
[1]
.
8.3.3. Condiiile angajrii rspunderii contractuale
Orice discuie despre rspunderea contractual pornete de la
premisa existenei unui contract valid ncheiat, care ns nu este
executat din vina debitorului. n caz contrar, rspunderea pentru
neexecutarea obligaiei va f de natur delictual.
Dac n spe este un act juridic unilateral sau o fgur juridic
ce nu poate f subsumat categoriei de contract, singura rspundere
care se poate angaja este cea delictuala
[2]
. Rspunderea contrac-
tual se angajeaz doar ntre prile unui contract.
Articolul 1530 C. civ., care consacr dreptul la daune-interese
al creditorului, contureaz i condiiile n care creditorului i se cuvin
daunele-interese: creditorul are dreptul la daune-interese pentru
repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat i care este
consecina direct i necesar a neexecutrii fr justifcare sau,
dup caz, culpabile a obligaiei. Altfel spus, pentru a f angajat
rspunderea contractual, este necesar s fe ntrunite urmtoarele
condiii: existena unui prejudiciu patrimonial; o fapt ilicit constnd
[1]
M. DUMITRU, Dreptul de opiune al creditorului n cazul neexecutrii obligaiilor
contractuale, n Dreptul nr. 12/2008, p. 18.
[2]
Reparaiile i restituirile sunt ghidate de reguli proprii care sunt diferite de cele
ale rspunderii contractuale sau delictuale. Cu privire la aceste aspecte, a se ve-
dea M. DUMITRU, Dobnda restitutorie Dobnda moratorie, n Dreptul nr. 12/2010,
p. 124-142; M. DUMITRU, Taxonomia dobnzilor, n volumul Studii i Cercetri Juridi-
ce Europene, vol. I, al Conferinei internaionale a doctoranzilor n drept, organizat
de Centrul European de Studii i Cercetri juridice i Facultatea de Drept a Uni-
versitii de Vest din Timioara, Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2010, p. 348-352.
200 Dreptul afacerilor
n nclcarea unei obligaii contractuale; raportul de cauzalitate ntre
fapt i prejudiciu; existena culpei debitorului.
Pentru a opera rspunderea contractual mai sunt necesare
respectarea a dou cerine speciale: debitorul s se afe n ntrzi-
ere i s nu f fost stipulat o clauz de nerspundere n favoarea
debitorului.
A. Fapta ilicit
Pentru antrenarea rspunderii contractuale este necesar ca fap-
ta cauzatoare de prejudicii s consiste n neexecutarea unei obliga-
ii contractuale. Neexecutarea poate s fe de orice fel: total sau
parial, poate s priveasc o obligaie principal ori una accesorie,
poate s fe o obligaie esenial sau secundar. Poate f vorba de
neexecutare total ori executare defectuoas, necorespunztoare,
ori o executare cu ntrziere. Nu este exclus nici executarea neco-
respunztoare cantitativ sau calitativ ori o alt executare dect cea
stabilit de ctre pri etc. Toate aceste variante se subsumeaz
noiunii de neexecutare a obligaiei contractuale, deoarece, potri-
vit art. 1516 C. civ., creditorul are dreptul la ndeplinirea integral,
exact i la timp a obligaiei.
Potrivit art. 1551 C. civ., daunele-interese pot f acordate chiar
i pentru neexecutri de mic nsemntate.
n cadrul aciunii n rspundere contractual, creditorul-recla-
mant trebuie s fac dovada svririi faptei ilicite, cu alte cuvinte
a neexecutrii obligaiei contractuale. Concret, activitatea sa pro-
batorie va diferi, dup cum obiectul obligaiei neexecutate const
n a da, a face sau a nu face.
Dac debitorul i asumase o obligaie de a face, se va face
diferen dup cum obligaia era de rezultat (determinat) sau de
diligene (de mijloace). n cazul obligaiilor de rezultat creditorul tre-
buie s fac dovada c debitorul nu i-a procurat rezultatul promis.
n schimb, dac obligaia era de mijloace, creditorul trebuie s fac
dovada c debitorul nu s-a strduit sufcient ca s ajung la re-
zultatul promis. Diligena pe care debitorul trebuie s o depun n
executarea obligaiilor sale, i n raport de care se va aprecia nde-
plinirea sau nendeplinirea obligaiei sale, este cea pe care un bun
proprietar o depune n administrarea bunurilor sale. Este posibil ca
prin lege sau prin contract s se prevad alte criterii de referin n
privina diligenei ce trebuia depus de debitorul obligaiei de mijloa-
ce. De exemplu, n cazul unor obligaii inerente unei activiti pro-
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 201
fesionale, diligena se va aprecia innd seama de natura activitii
exercitate de debitor.
n cazul obligaiilor de a nu face, creditorul este inut s dove-
deasc rezultatele aciunii debitorului de la care acesta trebuia s
se abin, find imposibil de dovedit n sine absteniunea, ci doar
consecinele acesteia.
n privina neexecutrii unei obligaii de a da se va ine seama de
natura bunului. Dac este vorba de un bun imobil i supus nscri-
erii n cartea funciar, creditorul obligaiei va f inut s probeze c
debitorul nu a consimit la actul constitutiv sau translativ de drepturi
tabulare, pe care l-a convenit anterior cu debitorul. n cazul unui bun
mobil i nesupus la vreo formalitate (de publicitate sau administra-
tiv), creditorul va putea reclama doar punerea n posesie, ntruct
obligaia de dare s-a nfptuit solo consensu, potrivit art. 1273 C. civ.
B. Vinovia (culpa) debitorului
Nendeplinirea voluntar a obligaiei trebuie s fe culpabil, adi-
c s poat f reproat debitorului, acesta neavnd nicio justifcare
a neexecutrii sale.
Vinovia este atitudinea psihic a autorului faptei ilicite i preju-
diciabile fa de fapta respectiv i fa de urmrile acesteia.
Codul civil califc intenia de a pgubi ca find dol (care poate f
direct sau indirect), iar greeala neintenionat, culp (sub forma im-
prudenei i neglijenei). Caracterizndu-se prin intenia de a provo-
ca consecine pgubitoare, dolul este mai grav n raport de culp
[1]
.
Fapta este svrit cu intenie (direct sau indirect) atunci
cnd autorul dorete i accept s se produc consecinele faptei
sale.
Culpa prin impruden va exista atunci cnd autorul prevede po-
sibilitatea producerii rezultatului pgubitor al faptei ilicite, dar consi-
der n mod nejustifcat c el nu se va produce.
[1]
Potrivit art. 16 C. civ., (1) Dac prin lege nu se prevede altfel, persoana rs-
pun de numai pentru faptele sale svrite cu intenie sau din culp. (2) Fapta este
svrit cu intenie cnd autorul prevede rezultatul faptei sale i fe urmrete
pro ducerea lui prin intermediul faptei, fe, dei nu l urmrete, accept posibilitatea
producerii acestui rezultat. (3) Fapta este svrit din culp cnd autorul fe preve-
de rezultatul faptei sale, dar nu l accept, socotind fr temei c nu se va produce,
fe nu prevede rezultatul faptei, dei trebuia s l prevad. Culpa este grav atunci
cnd autorul a acionat cu o neglijen sau impruden pe care nici persoana cea
mai lipsit de dibcie nu ar f manifestat-o fa de propriile interese. (4) Atunci cnd
legea condiioneaz efectele juridice ale unei fapte de svrirea sa din culp, con-
diia este ndeplinit i dac fapta a fost svrit cu intenie.
202 Dreptul afacerilor
Culpa prin neglijen exist atunci cnd autorul faptei nu preve-
de rezultatul conduitei sale, dei avea obligaia i posibilitatea s-l
prevad.
Gravitatea culpei nu are, n dreptul nostru, nicio infuen asu-
pra rspunderii civile. Obligaia de reparaiune va exista indiferent
dac la temelia faptei ilicite se va afa dolul sau culpa, cu toate gra-
dele ei. Culpa poate f grav (lata), uoar (levis) i foarte uoar
(levissima). Pentru antrenarea rspunderii debitorului nu prezint
importan forma vinoviei. Rspunderea civil se angajeaz pen-
tru cea mai uoar culp.
Conceptul de vinovie include dou elemente: intelectiv i vo-
litiv.
Sub aspect intelectiv, omul nu poate f rspunztor dect dac
este contient de consecinele faptei sale pgubitoare. Este cul-
pabil pentru a f optat pentru o conduit neadecvat, care intr n
confict cu norma de drept. Chiar dac autorul n-a avut contiina
caracterului ilicit al conduitei sale, dar n mprejurrile date ar f pu-
tut-o avea, el rspunde civil. Culpa presupune reprezentarea con-
secinelor conduitei.
Procesul volitiv nseamn o deliberare i luarea deciziei din par-
tea autorului. Voina acestuia trebuie s fe liber, nealterat.
Rspunderea contractual rmne una subiectiv, care se nte-
meiaz pe vinovia debitorului, chiar dac aceasta este prezumat
legal. Acest fapt rezult din dispoziiile art. 1547 C. civ.: Debitorul
este inut s repare prejudiciul cauzat cu intenie sau din culp .
De asemenea, art. 1530 C. civ. prevede dreptul la daune-interese
al creditorului n cazul neexecutrii fr justifcare sau, dup caz,
culpabile a obligaiei. Ipoteza neexecutrii fr justifcare a obli-
gaiilor ne trimite la toate cazurile de neexecutare justifcat regle-
mentate de art. 1556-1557 C. civ.
[1]
Neexecutarea fr justifcare
[1]
Art. 1556 C. civ. prevede c (1) Atunci cnd obligaiile nscute dintr-un con-
tract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre pri nu execut sau nu ofer exe-
cutarea obligaiei, cealalt parte poate, ntr-o msur corespunztoare, s refuze
executarea propriei obligaii, afar de cazul n care din lege, din voina prilor sau
din uzane rezult c cealalt parte este obligat s execute mai nti. (2) Exe-
cutarea nu poate f refuzat dac, potrivit mprejurrilor i innd seama de mica
nsemntate a prestaiei neexecutate, acest refuz ar f contrar bunei-credine, iar
art. 1557 C. civ. are urmtorul coninut: (1) Atunci cnd imposibilitatea de executa-
re este total i defnitiv i privete o obligaie contractual important, contractul
este desfinat de plin drept i fr vreo notifcare, chiar din momentul producerii
evenimentului fortuit. Dispoziiile art. 1.274 alin. (2) sunt aplicabile n mod corespun-
ztor. (2) Dac imposibilitatea de executare a obligaiei este temporar, creditorul
poate suspenda executarea propriilor obligaii ori poate obine desfinarea contrac-
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 203
este tot o executare culpabil. Includem aici i situaiile n care, fr
s avem o culp propriu-zis, avem o atribuire a consecinelor ne-
executrii n sarcina debitorului de ctre legiuitor imputabilitatea
legal. Cazurile tipice sunt reprezentate de garania pentru viciile
ascunse ale bunului vndut sau garania pentru eviciune. Exist i
situaii n care condiia culpei nu este necesar, cum se ntmpl
n situaia neconformitii lucrului vndut
[1]
.
Proba vinoviei nu este necesar n materie contractual, legiu-
itorul instituind nite prezumii n acest sens. Astfel, potrivit art. 1548
C. civ., Culpa debitorului unei obligaii contractuale se prezum
prin simplul fapt al neexecutrii. ns aplicarea acestei prezumii
depinde dup cum obligaia neexecutat este o obligaie de rezultat
sau una de diligen.
Elementul vinovie sau culp nu se regsete n ipotezele de
caz fortuit sau de for major, astfel cum sunt defnite acestea de
art. 1351 C. civ.
[2]
Tocmai de aceea daunele-interese sunt un re-
mediu inaplicabil n cazul neexecutrii fortuite a contractului. Dac
fapta terului sau a victimei ndeplinete condiiile forei majore sau,
uneori, ale cazului fortuit, poate nltura rspunderea contractual,
potrivit art. 1352 C. civ.
[3]
Sarcina creditorului este doar de a face dovada c exist o obli-
gaie contractual, care este coninutul ei, urmnd ca debitorul s
probeze dac i-a executat sau nu obligaia. El va putea dovedi, de
exemplu, c neexecutarea se datoreaz unor cauze strine care
nu i sunt imputabile. Asemenea cauze strine sunt: fora major,
cazul fortuit sau chiar culpa creditorului.
tului. n acest din urm caz, regulile din materia rezoluiunii sunt aplicabile n mod
corespunztor.
[1]
L. pop, i.fL. popa, S. ViDu, op. cit., p. 149.
[2]
Art. 1351 C. civ. arat c: (1) Dac legea nu prevede altfel sau prile nu
convin contrariul, rspunderea este nlturat atunci cnd prejudiciul este cauzat
de for major sau de caz fortuit. (2) Fora major este orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil. (3 )Cazul fortuit este un eveniment care
nu poate f prevzut i nici mpiedicat de ctre cel care ar f fost chemat s rspund
dac evenimentul nu s-ar f produs. (4) Dac, potrivit legii, debitorul este exonerat
de rspundere contractual pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat
i n caz de for major.
[3]
Art. 1352 C. civ. consacr: Fapta victimei nsei i fapta terului nltur
rspunderea chiar dac nu au caracteristicile forei majore, ci doar pe cele ale
cazului fortuit, ns numai n cazurile n care, potrivit legii sau conveniei prilor,
cazul fortuit este exonerator de rspundere.
204 Dreptul afacerilor
C. Prejudiciul
Conform prevederilor art. 1530 C. civ., Creditorul are dreptul la
daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a
cauzat (...). n absena prejudiciului, cererea pentru plata desp-
gubirilor este nejustifcat.
Prin prejudiciu nelegem rezultatele duntoare, de natur pa-
trimonial sau moral, consecine ale nclcrii sau vtmrii drep-
turilor i intereselor legitime ale unei persoane.
Prejudiciul trebuie s existe, deoarece n absena acestuia este
exclus orice rspundere civil delictual. Legislaia, doctrina i
practica judiciar folosesc noiunile de prejudiciu, pagub sau dau-
n, termeni care sunt sinonimi. Prejudiciul trebuie s fe consecina
direct i necesar a neexecutrii.
a) Caracterul direct al prejudiciului rezult din coninutul art. 1533
C. civ., potrivit cruia daunele-interese nu cuprind dect ceea ce
este consecina direct i necesar a neexecutrii obligaiei.
Pentru a f direct, prejudiciul presupune existena raportului de
cauzalitate ntre fapta ilicit i acel prejudiciu injust cauzat victimei
[1]
.
Admiterea prejudiciilor indirecte ar permite existena unor rs-
punderi nelimitate. Jurisprudena a dispus ntotdeauna ca prejudi-
ciul s fe consecina direct a faptei ilicite, n spe a neexecutrii
obligaiei contractuale.
b) Prejudiciul trebuie s fe cert. Este o condiie prevzut de
art. 1532 C. civ. Acest caracter are n vedere att existena n sine
a prejudiciului, ct i posibilitatea de a se stabili ntinderea lui. Pen-
tru a putea f supus reparrii, prejudiciul trebuie s fe sigur, adic
cert, ceea ce se ntmpl ntotdeauna cu prejudiciul actual. Preju-
diciul viitor este de asemenea supus reparrii dac exist sigurana
producerii sale, precum i elemente ndestultoare pentru a-i de-
termina ntinderea.
La stabilirea daunelor-interese se ine seama de prejudiciile vi-
itoare, atunci cnd acestea sunt certe. Prejudiciul viitor nu trebuie
[1]
A nu se confunda noiunea de prejudiciu direct cu cea de prejudiciu cauzat
n mod direct. Prejudiciul direct este cel cauzat att printr-o legtur cauzal direct
i nemijlocit, ct i printr-o legtur cauzal indirect. n primul caz se numete
victim direct i imediat, iar n cel de-al doilea se numete victim indirect sau
prin ricoeu ori refectare, iar prejudiciul prin ricoeu sau refectare. De exemplu,
prejudiciile patrimoniale sau morale injust cauzate soului i copiilor victimei care a
ncetat din via ca urmare a vtmrii integritii corporale, n materia rspunderii
delictuale.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 205
confundat cu prejudiciul eventual, deoarece acesta din urm este
lipsit de certitudine.
Prejudiciul ce ar f cauzat prin pierderea unei anse de a obine
un avantaj poate f reparat proporional cu probabilitatea obinerii
avantajului, innd cont de mprejurri i de situaia concret a credi-
torului. Prejudiciul al crui cuantum nu poate f stabilit cu certitudine
se determin de instana de judecat.
c) Prejudiciul s fe previzibil. Debitorul rspunde numai pentru
prejudiciile pe care le-a prevzut sau pe care putea s le prevad
ca urmare a neexecutrii la momentul ncheierii contractului, afar
de cazul n care neexecutarea este intenionat ori se datoreaz
culpei grave a acestuia.
Chiar i n acest din urm caz, daunele-interese nu cuprind dect
ceea ce este consecina direct i necesar a neexecutrii obligai-
ei. n aceasta situaie se apreciaz c, n materia rspunderii civile,
se trece de pe trm contractual pe trm delictual.
d) Caracterul personal al prejudiciului. Este consecina princi-
piului c fr interes nu poate s se nasc dreptul la aciune. Doar
persoana fzic sau juridic ce a suferit o pagub poate cere repa-
rarea ei. Nu trebuie ns s nelegem c dreptul la aciune pentru
daune ar f legat de persoan.
Dreptul la aciune poate f exercitat, n condiiile legii, de creditorii
chirografari pe calea aciunii oblice; dreptul poate f exercitat i de
motenitorii victimei, cnd are coninut patrimonial.
Pe de alt parte, o pagub poate leza nu numai victima princi-
pal, dar i alte persoane (de exemplu, cei crora victima le acord
ntreinere).
e) Caracterul material sau moral al prejudiciului. Prejudiciile ma-
teriale sunt consecina atingerii unui interes patrimonial, iar preju-
diciul moral este urmarea lezrii unui drept nepatrimonial. Prejudi-
ciul material este, de exemplu, distrugerea unui bun, uciderea unui
animal etc. Prejudiciul moral poate consta, de exemplu, n atingeri
aduse atributelor personalitii, n vtmarea corporal sau a sn-
tii ori n prejudicii corporale generate de executarea defectuoas
a unui contract medical etc.
Prejudiciul material se compune, din pierderea patrimonial (o
diminuare a valorilor active ale patrimoniului) i benefciul nerealizat
206 Dreptul afacerilor
(mpiedicarea activului patrimonial de o mbogire care ar f avut
loc n cazul n care nu se svrea fapta ilicit).
Potrivit art. 1531 alin. (3) C. civ., creditorul are dreptul i la repa-
rarea prejudiciului nepatrimonial, iar potrivit art. 257 C. civ., dreptu-
rile nepatrimoniale ale persoanei juridice sunt aprate n mod egal
cu cele ale persoanei fzice, inclusiv prin acordarea de daune.
Daunele-interese find expresia rspunderii debitorului pentru
neexecutarea unei obligaiei, este fresc ca, atunci cnd ntrzierea
nu i este imputabil, daunele-interese s fe reduse sau nlturate.
Articolul 1534 C. civ., cu denumirea marginal Prejudiciul im-
putabil creditorului, consacr expres fapta culpabil a creditorului
drept cauz de reducere (sau nlturare) a rspunderii, fr ns
ca fapta creditorului s prezinte caracteristicile forei majore: Dac,
prin aciunea sau omisiunea sa culpabil, creditorul a contribuit la
producerea prejudiciului, despgubirile datorate de debitor se vor di-
minua n mod corespunztor. Aceast dispoziie se aplic i atunci
cnd prejudiciul este cauzat n parte de un eveniment al crui risc
a fost asumat de creditor.
Pe lng aceast consacrare expres a faptei culpabile a cre-
ditorului, ca i cauz exoneratoare de rspundere, Cod civil romn
mai cuprinde o dispoziie care are drept scop diminuarea ntinderii
rspunderii debitorului. Este vorba de instituirea n sarcina credito-
rului a unei obligaii cu caracter general, de a lua msuri pentru limi-
tarea ntinderii propriului su prejudiciu. Astfel, alin. (2) al art. 1534
C. civ., arat c debitorul nu datoreaz despgubiri pentru preju-
diciile pe care creditorul le-ar f putut evita cu o minim diligen.
n msura n care creditorul nu i ndeplinete aceast obligaie,
daunele-interese ce i se vor cuveni vor f diminuate. Un asemenea
principiu, aplicabil n cazul ntrzierii n ndeplinirea altor obligaii
dect cele bneti, nu va avea inciden n cazul ntrzierii n execu-
tarea unei obligaii monetare. n cazul ntrzierii n executarea unui
obligaii bneti, dispoziiile art. 1534 C. civ. ar putea f invocate de
debitor n aprarea sa doar atunci cnd s-ar solicita obligarea sa la
acoperirea integral a prejudiciului, pentru diminuarea valorii dau-
nelor-interese corespunztoare acoperii acestui prejudiciu.
Proba prejudiciului. Creditorul este obligat s fac dovada exis-
tenei prejudiciului. Codul civil consacr legislativ necesitatea nde-
plinirii acestei cerine n art. 1537: Dovada neexecutrii obligaiei nu
l scutete pe creditor de proba prejudiciului, cu excepia cazului n
care prin lege sau prin convenia prilor se prevede altfel. Una din
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 207
situaiile n care se derog de la aceast regul este aceea a ntr-
zierii n executarea obligaiilor bneti, art. 1535 alin. (1) C. civ. con-
ferind expres creditorului acest benefciu: creditorul are dreptul la
daune moratorii, (...), fr a trebui s dovedeasc vreun prejudiciu.
D. Raportul de cauzalitate
Este legtura care trebuie s existe ntre neexecutarea obligaiei
contractuale i prejudiciul reclamat de creditor ca reparabil. Pentru
stabilirea existenei raportului de cauzalitate se vor aplica criteriile
consacrate de legiuitor n materia rspunderii delictuale, ntruct n
materie contractual nu exist nicio referire la elementele n raport
de care s se ntreprind un asemenea demers.
Existena acestei condiii este subliniat chiar de art. 1530
C. civ., care arat c prejudiciul, pentru a f reparat, trebuie s fe
consecina direct i necesar a neexecutrii.
Actualul Cod civil nu conine o prevedere similar celei din
art. 1082 din vechiul Cod civil, care consacra o prezumie legal
de cauzalitate ntre pagub i neexecutarea obligaiei contractuale.
Ca urmare, creditorul va trebui s probeze efectiv legtura dintre
dauna pe care a suferit-o i neexecutarea contractului, altfel cere-
rea de reparaie i se va respinge.
8.3.4. ntrzierea creditorului
Instituia ntrzierii creditorului permite debitorului, care rmne
inut de executarea obligaiei principale, de a se elibera de curgerea
daunelor-interese moratorii prin probarea simplului fapt al ntrzierii
creditorului, care mpiedic astfel executarea obligaiei chiar dac
nu este o fapt culpabil, fr s fe necesar probarea unei fapte
ce ntrunete caracteristicile forei majore.
Actualul Cod civil, spre deosebire de vechiul Cod civil, dar n con-
cordan cu reglementrile existente la nivel internaional, abordea-
z o poziie echilibrat asupra neexecutrii contractului, acordnd
atenie i reglementnd att neexecutarea imputabil debitorului,
dar i consecinele neexecutrii imputabile creditorului.
Astfel, cu titlu general, n cadrul Titlului V Executarea obliga-
iilor, n Capitolul al II-lea intitulat Executarea silit a obligaiilor,
Seciunea 1 Dispoziii generale consacr n art. 1517, cu denumi-
rea marginal Neexecutarea imputabil creditorului, c o parte
nu poate invoca neexecutarea obligaiilor celeilalte pri n msura
208 Dreptul afacerilor
n care neexecutarea este cauzat de propria sa aciune sau omi-
siune.
Totodat, n Capitolul I Plata al aceluiai titlu, n cuprinsul Sec-
iunii a 6-a Punerea n ntrziere a creditorului, art. 1510 prevede
posibilitatea ca i creditorul s poat f pus n ntrziere, indicn-
du-se situaiile cnd poate f ndeplinit aceast formalitate. Astfel,
creditorul poate f pus n ntrziere atunci cnd refuz, n mod ne-
justifcat, plata oferit n mod corespunztor sau cnd refuz s n-
deplineasc actele pregtitoare fr de care debitorul nu i poate
executa obligaia. Referitor la efectele punerii n ntrziere, n privin-
a daunelor-interese, art. 1511 alin. (2) C. civ. precizeaz obligaia
creditorului de a repara prejudiciile cauzate prin ntrziere i la aco-
perirea cheltuielilor de conservare a bunului datorat. Se recunoate
deci posibilitatea punerii n ntrziere a creditorului contractual al
unui capital care credem c, n materia obligaiilor bneti, ar tre-
bui s aib drept efect oprirea curgerii dobnzii moratorii n sarcina
debitorului, chiar dac textul nu prevede expres acest efect. Firesc
ar f ca debitorul s nu mai fe obligat la plata dobnzii moratorii de
la data punerii n ntrziere a creditorului.
8.3.5. Exonerri de rspundere contractual
Creditorul care susine c neexecutarea obligaiilor conveniona-
le la care era inut debitorul i-a produs o pagub, va trebui s fac
dovada elementelor constitutive ale rspunderii contractuale. Dac
unul dintre acestea lipsete sau nu poate f dovedit, debitorul este
scutit de rspundere.
Cauzele exoneratorii de rspundere contractual se analizeaz
n principiu ca i n materia rspunderii delictuale, dar cu unele nu-
ane. Oricum, au efect exonerator cauzele strine care nltur
raportul de cauzalitate dintre neexecutarea obligaiei i prejudiciu
dar i cazurile justifcative ce anihileaz efectul ilicit al neexecu-
trii contractului.
Cauzele strine cu efect exonerator sunt fora major
[1]
i cazul
fortuit
[2]
, fapta victimei i fapta unui ter.
[1]
Potrivit art. 1351 alin. (2) C. civ., fora major este orice eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil.
[2]
Art. 1351 alin. (3) C. civ. defnete cazul fortuit ca find un eveniment care nu
poate f prevzut i nici mpiedicat de ctre cel care ar f fost chemat s rspund
dac evenimentul nu s-ar f produs.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 209
n materie contractual, distincia dintre fora major i cazul
fortuit nu i are rostul, ntruct debitorul este aprat de rspundere
n ambele situaii.
Fapta victimei este fapta creditorului, care poate duce la dimi-
nuarea sau nlturarea rspunderii debitorului, cazurile find regle-
mentate de art. 1534 i art. 1517 C. civ.
[1]
Cauzele justifcative de la rspunderea delictual, aplicabile i
rspunderii contractuale, sunt starea de necesitate i autorizarea
sau ordinul de natur legal, legitima aprare putnd f cu greu
adaptat la raporturile contractuale dintre creditor i debitor. Starea
de necesitate trebuie deosebit de impreviziune, care poate duce
chiar la ncetarea contractului, n lipsa oricrei vinovii a debitorului.
8.3.6. Convenii asupra rspunderii
Normele legale referitoare la consecinele neexecutrii obligaiei
de ctre debitor au caracter supletiv, de unde i concluzia c ele
vor putea f modifcate prin convenia prilor.
Convenia asupra rspunderii este o denumire generic i suf-
cient de lax, sub care se pot ascunde o varietate de clauze prin
care contractanii urmresc scopuri diferite, dar toate legate de con-
diiile i efectele rspunderii contractuale.
O asemenea convenie trebuie s intervin anterior producerii
pagubei pentru creditor. De asemenea, prin convenie rspunderea
debitorului poate f restrns, agravat sau nlturat. Dac o ase-
menea convenie ar avea loc dup producerea pagubei, ea ar putea
f interpretat ca o iertare de datorie
[2]
. Nu trebuie s se confunde
conveniile asupra rspunderii cu clauza penal (conveniile prin
care se determin anticipat ntinderea obligaiei de despgubire).
Convenia de nerspundere nltur integral rspunderea de-
bitorului. ncheierea unor astfel de convenii este posibil, situaie
n care creditorul nu va mai putea pretinde debitorului plata des-
pgubirilor. Conveniile nu produc efecte cnd vinovia debitorului
va mbrca forma inteniei sau a culpei grave. Clauzele de ners-
pundere opereaz doar raportat la daunele materiale: rspunderea
pentru prejudiciul cauzat integritii fzice sau psihice sau sntii
nu poate f diminuat sau nlturat dect n condiiile legii; ea nu
poate f niciodat obiect al unui act juridic.
[1]
Art. 1517 C. civ. are urmtorul coninut: O parte nu poate invoca neexecutarea
obligaiilor celeilalte pri n msura n care neexecutarea este cauzat de propria
sa aciune sau omisiune.
[2]
L. pop, i.fL. popa, S. ViDu, op. cit., p. 174.
210 Dreptul afacerilor
Prin conveniile prin care se limiteaz rspunderea se restrnge
ntinderea daunelor-interese, aa cum se ntmpl n cazul cuantu-
mului despgubirilor n contractele de transport i de expediie. Dar,
pentru ca acestea s produc efecte, vinovia debitorului trebuie s
fe sub form de impruden sau neglijen. Pentru unele contracte,
prile prevd limite maxime ale prejudiciului reparabil, dar i limite
minime, sub care reparaia este n sarcina victimei neexecutrii. De
exemplu, valoarea declarat a bunurilor transportate sau expediate
indic limita sumei pe care debitorul serviciului de transport o dato-
reaz n caz de distrugere a bunurilor.
Exist i clauze prin care se agraveaz rspunderea. Prin astfel
de convenii, debitorul se oblig s plteasc despgubirea, chiar
dac potrivit legii el ar f exonerat de rspundere, deci de obligaia
de a plti despgubiri, cum este cazul n care neexecutarea este
consecina forei majore sau a cazului fortuit. Astfel, fdeiusorul se
poate obliga s rmn ndatorat i n situaia n care creditorul prin
fapta sa nu i-ar mai asigura fdeiusorului o subrogaie integral n
drepturile acestuia i astfel garantul nu ar mai f ndreptit dect la
o recuperare parial a ceea ce a pltit.
Anunurile relative la rspunderea delictual sunt declaraii uni-
laterale de voin prin care se avertizeaz asupra existenei unui
pericol potenial, de care victima trebuie s in seama, altfel va f
considerat vinovat de producerea prejudiciului, cu efect cel puin
parial de exonerare
[1]
. Atenie, cine ru! poate f un exemplu al
unui asemenea avertisment. Dac l ignor, victima ignor de ase-
menea riscul s fe mucat.
Anunurile legate de rspunderea contractual sunt expresia
unor clauze contractuale, prin care se face public existena unei
situaii care limiteaz rspunderea debitorului. Nu rspundem de
obiectele lsate la vedere n autovehicule este un exemplu de af
plasat n parcrile private, prin care se atenioneaz oferul c de-
pozitarul nu rspunde de respectivele lucruri.
8.4. Evaluarea daunelor-interese
8.4.1. Noiunea de daune-interese
Articolul 1530 C. civ. consacr expres dreptul la daune-interese
al creditorului. Astfel, creditorul are dreptul la daune-interese pen-
tru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat i care este
[1]
Idem, p. 182.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 211
consecina direct i necesar a neexecutrii fr justifcare sau,
dup caz, culpabile a obligaiei.
Daunele-interese pot f acordate sub forma unei sume globale n
bani sau a unor sume prestate periodic, ca i n cazul rspunderii
civile delictuale.
Prin daune-interese nelegem despgubirile n bani pe care de-
bitorul este ndatorat s le plteasc n scopul reparrii integrale a
prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutrii culpabile
a obligaiilor contractuale.
ntotdeauna daunele-interese se stabilesc n bani, instanele ne-
find competente s l oblige pe debitor la executarea unei alte pre-
staii dect cea stabilit ntre pri n contract.
Daunele-interese au vocaia de a se cumula cu celelalte remedii/
sanciuni ale neexecutrii contractului, cu excepia situaiei n care
ar f incompatibile, aceasta tocmai datorit naturii lor pecuniare i
funciei lor reparatorii
[1]
.
Daunele-interese sunt de dou feluri:
compensatorii datorate de debitor pentru paguba cauzat
ca urmare a neexecutrii totale sau pariale a obligaiei;
moratorii cuvenite creditorului pentru pagubele produse prin
ntrzierea n executarea obligaiei.
Daunele moratorii, spre deosebire de daunele compensatorii, se
pot cumula cu executarea n natur a obligaiei.
Exist trei modaliti de stabilire a daunelor-interese ce se cuvin
creditorului pentru acoperirea prejudiciului ce i-a fost cauzat prin
neexecutarea culpabil a obligaiei contractuale: evaluarea legal,
evaluarea convenional i evaluarea judiciar.
8.4.2. Evaluarea legal
n acest caz, stabilirea daunelor-interese se realizeaz de ctre
legiuitor. Legiuitorul evalueaz daunele-interese apelnd la tehni-
ca dobnzii.
Evaluarea legal are n vedere doar stabilirea daunelor-interese
pentru ntrzierea n executarea obligaiilor, deci doar daunele-inte-
rese moratorii, ntruct obligaiile bneti pot f executate ntotdeau-
na n natur.
n vechiul Cod civil evaluarea legal a prejudiciului suferit de
creditorul contractual se ntlnea doar n cazul neexecutrii obligaiilor
bneti. Cuantifcarea acestui prejudiciu se fcea de ctre legiuitor
[1]
M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii legale, op. cit., p. 29.
212 Dreptul afacerilor
apelnd la tehnica dobnzii. Astfel, potrivit art. 1088 din vechiul Cod
civil, La obligaiile care au de obiect o sum oarecare, daunele-
interese pentru neexecutare nu pot cuprinde dect dobnda legal,
afar de regulile speciale n materie de comer, de fdejusiune i
societate. Aceste daune-interese se cuveneau creditorului fr ca
acesta s fe inut a justifca despre vreo pagub. Daunele-interese
erau datorate doar din ziua cererii de chemare n judecat, afar de
cazurile n care, dup lege, dobnda curgea de drept.
n prezent, evaluarea daunelor-interese contractuale se poa-
te face de ctre legiuitor att n cazul neexecutrii obligaiilor pe-
cuniare, ct i a celor nepecuniare, prin intermediul dispoziiilor
art. 1535 i art. 1536 C. civ. La acestea se adaug i prevederile
O.G. nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penaliza-
toare pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor
msuri fnanciar-fscale n domeniul bancar i ale Legii nr. 72/2013
privind msurile pentru combaterea ntrzierii n executarea obliga-
iilor de plat a unor sume de bani rezultnd din contracte ncheiate
ntre profesioniti i ntre acetia i autoriti contractante.
n concluzie, daunele-interese cuvenite creditorului contractual
n cazul ntrzierii n executarea obligaiilor bneti sunt egale cu
dobnda moratorie.
O precizare se impune a f fcut pentru cazul obligaiilor bneti.
Creditorul contractual poate apela i la evaluarea judiciar a pre-
judiciului suferit pentru a obine repararea integral a prejudiciului.
n cazul n care va opta pentru stabilirea judiciar a ntinderii dau-
nelor-interese, el va trebui s probeze ndeplinirea tuturor condiii-
lor rspunderii contractuale, prezumiile aplicabile n cazul n care
alege evaluarea legal i care sunt menite a-i facilita sarcina probei
nemaifind incidente
[1]
.
A. Evaluarea legal a daunelor-interese n cazul obligaiilor
bneti (dobnda moratorie)
Obligaiile pecuniare pot f executate ntotdeauna n natur. Este
motivul pentru care neexecutarea obligaiei pecuniare este de fapt
o ntrziere n executarea obligaiei, creditorul find ndreptit s
obin doar daune-interese moratorii.
[1]
Cu privire la evaluarea judiciar a daunelor-interese n cazul neexecutrii
obligaiilor bneti, a se vedea M. DUMITRU, Evaluarea judiciar a prejudiciului n
cazul ntrzierii n executarea obligaiilor bneti posibilitate consacrat de noul
Cod civil, n Jurnalul Studii Juridice, Supliment la nr. 1/2011, p. 134-142.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 213
Legiuitorul evalueaz daunele-interese moratorii apelnd la teh-
nica dobnzii.
Articolul 1535 C. civ., cu denumirea marginal Daunele mora-
torii n cazul obligaiilor bneti, are urmtorul coninut: n cazul
n care o sum de bani nu este pltit la scaden, creditorul are
dreptul la daune moratorii, de la scaden pn n momentul plii,
n cuantumul convenit de pri sau, n lips, n cel prevzut de lege,
fr a trebui s dovedeasc vreun prejudiciu. n acest caz, debitorul
nu are dreptul s fac dovada c prejudiciul suferit de creditor ca
urmare a ntrzierii plii ar f mai mic. (2) Dac, nainte de scaden,
debitorul datora dobnzi mai mari dect dobnda legal, daunele
moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil nainte de scaden. (3)
Dac nu sunt datorate dobnzi moratorii mai mari dect dobnda
legal, creditorul are dreptul, n afara dobnzii legale, la daune-in-
terese pentru repararea integral a prejudiciului suferit.
Actul normativ care reglementeaz dobnda este O.G. nr. 13/2011
privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru obli-
gaii bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri fnanciar-
fscale n domeniul bancar, cu ultimele modifcri aduse prin Legea
nr. 72/2013 privind msurile pentru combaterea ntrzierii n executa-
rea obligaiilor de plat a unor sume de bani rezultnd din contracte
ncheiate ntre profesioniti i ntre acetia i autoriti contractante,
care a intrat n vigoare la data de 5 aprilie 2013.
A.1. Defniia dobnzii. Clasifcarea dobnzilor
De o manier general, dobnda reprezint suma de bani cuve-
nit creditorului pentru privarea de folosirea unui capital, calculat
ca o cot procentual aplicat capitalului datorat. n consecin, n-
tinderea creanei de dobnd, oricare i-ar f cauza, depinde de trei
parametri variabili: mrimea sumei datorate, durata ateptrii i va-
loarea ratei dobnzii, care poate f stabilit de lege sau de ctre pri.
Prin dobnd se nelege nu numai sumele socotite n bani cu
acest titlu, ci i alte prestaii, sub orice titlu sau denumire, la care
debitorul se oblig drept echivalent al folosinei capitalului, aa cum
consacr art. 1 alin. (5) O.G. nr. 13/2011.
Prin O.G. nr. 13/2011 legiuitorul ncearc, fr a reui, o clasif-
care a dobnzilor
[1]
. Astfel, potrivit actului normativ, dobnda poate
f dobnd remuneratorie i dobnd penalizatoare.
[1]
Cu privire la clasifcarea dobnzilor, a se vedea M. DUMITRU, Taxonomia do-
bnzilor, loc. cit., p. 15; M. DUMITRU, Delimitarea dobnzii moratorii de instituiile adi-
acente: dobnda compensatorie, n R.R.D.P. nr. 4/2010, p. 18; M. DUMITRU, Com-
214 Dreptul afacerilor
Dobnda datorat de debitorul obligaiei de a da o sum de bani
la un anumit termen, calculat pentru perioada anterioar mplinirii
termenului scadenei obligaiei, este denumit dobnd remune-
ratorie.
Dobnda datorat de debitorul obligaiei bneti pentru nende-
plinirea obligaiei respective la scaden (adic pentru ntrzierea
n executare) este denumit dobnd penalizatoare, adic tocmai
ceea ce Codul civil numete dobnd moratorie.
A.2. Repararea prejudiciului moratoriu
Dispoziiile art. 1088 din Codul civil din 1864 dezvoltau o so-
luie original de reparare a prejudiciului cauzat prin ntrzierea
n executarea obligaiilor bneti avnd drept trstur principal
caracterul forfetar i automat al daunelor-interese. Astfel, daune-
le-interese ce se cuveneau creditorului erau invariabile, uniforme,
indiferent de valoarea prejudiciului real suferit de creditor, cuantif-
cate de legiuitor, n absena stipulaiei prilor, ntotdeauna la nivelul
ratei dobnzii legale
[1]
.
n majoritatea sistemelor de drept regula reparrii forfetare a fost
nlturat, soluie care a fost adoptat i n Romnia prin dispozii-
ile Codului civil din 2011. Astfel, potrivit art. 1535 C. civ., n cazul
n care o sum de bani nu este pltit la scaden, creditorul are
dreptul la daune moratorii, de la scaden pn n momentul plii,
n cuantumul convenit de pri sau, n lips, n cel prevzut de lege,
fr a trebui s dovedeasc vreun prejudiciu. n acest caz, debitorul
nu are dreptul s fac dovada c prejudiciul suferit de creditor ca
urmare a ntrzierii plii ar f mai mic. Dac nu sunt datorate dobnzi
moratorii mai mari dect dobnda legal, creditorul are dreptul, n
afara dobnzii legale, la daune-interese pentru repararea integral
a prejudiciului suferit.
Se admite un prag minim al daunelor-interese moratorii, echi-
valentul ratei dobnzii stabilite de pri (convenionale) sau, n sub-
sidiar, de lege, valoare prestabilit i fx care se cuvine automat
creditorului. El reprezint valoarea prejudiciului moratoriu abstract,
patibilitatea dobnzii moratorii cu mecanismele destinate a neutraliza eroziunea
monetar: valorismul, n Dreptul 9/2010.
[1]
M. DUMITRU, Reparaia forfetar a prejudiciului moratoriu un sistem ataat
rspunderii contractuale, n volumul Sesiunii tiinifce a Academiei Romne
Centrul de Cercetri Juridice Acad. Andrei Rdulescu, Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2011, p. 104.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 215
preul timpului
[1]
, pe care legiuitorul prezum c l sufer creditorul
contractual atunci cnd suma de bani care i era datorat nu i este
remis la scaden. n afara acestei sume, dac dobnda moratorie
datorat este mai mic sau egal cu dobnda legal (dobnda sta-
bilit de lege), creditorul are dreptul la daune-interese suplimentare,
n condiiile dreptului comun al rspunderii contractuale i n limitele
stabilite de principiile de drept comun, corespunztor valorii concrete
a prejudiciului, aa cum va f el stabilit n cadrul procedurilor judicia-
re, dndu-se efcien principiului reparrii integrale a prejudiciului.
n acest fel, n aceast situaie vor coabita sistemul reparrii au-
tomate i forfetare cu o evaluare judiciar a prejudiciului dovedit,
altfel spus, se vor cumula dobnzile moratorii automate i forfetare
cu daunele-interese suplimentare, dac prejudiciul suplimentar va
f dovedit
[2]
.
Posibilitatea acordrii daunelor-interese suplimentare pn la
repararea integral a prejudiciului nu va f acordat dac dobnda
moratorie datorat indiferent de modul n care a fost stabilit (pro-
babil convenional) va f mai mare dect dobnda legal.
n schimb, debitorul nu poate s probeze c prejudiciul suferit de
creditor este mai mic dect valoarea dobnzii legale.
A.3. Condiiile acordrii daunelor moratorii
n privina probrii prejudiciului, legiuitorul, prin dispoziiile
art. 1535 alin. (1) C. civ., l scutete pe creditor de a face dovada
acestuia: creditorul are dreptul la daune moratorii, (...), fr a trebui
s dovedeasc vreun prejudiciu.
n legtur cu necesitatea de a face o apreciere asupra atitudinii
subiective a debitorului contractual al unei sume de bani care nu a
executat cu punctualitate obligaia sa, Codul civil instituie o prezum-
ie de culp n sarcina debitorului contractual, dedus din simplul
fapt al neexecutrii, prin dispoziiile art. 1548 C. civ.
Codul civil prevede c pentru ntrzierea n executarea obligai-
ilor bneti, indiferent de izvorul lor, debitorul datoreaz daune-in-
terese de drept de la scaden, dac nu pltete suma de bani pe
care o datoreaz. Deci, debitorul unei sume de bani, profesionist sau
nonprofesionist, va datora de drept de la scaden daune moratorii,
indiferent c ele vor f sub forma dobnzii sau sub forma penaliti-
[1]
M. DUMITRU, Obiectul creanei de dobnd moratorie, n S.U.B.B. Iurisprudentia
nr. 2/2010, p. 105 i urm.
[2]
M. DUMITRU, Repararea prejudiciului moratoriu actualitate i perspective, n
P.R. nr. 8/2010, p. 28 i urm.
216 Dreptul afacerilor
lor. De la aceast regul nu este nicio excepie, nici mcar n cazul
ntrzierilor la plata unor sume izvornd din acte cu titlu gratuit, so-
luie care ni se pare a f inechitabil din perspectiva gratifcantului.
A.4. Tehnica dobnzii moratorii
Dobnda, oricare ar f funcia ei, este fxat sub forma unui pro-
centaj anual asupra unei sume principale, datorate, altfel spus sub
forma unei rate determinate uneori de lege (rat legal), alteori sta-
bilit prin convenia prilor (rat convenional).
n prezent, prile au posibilitatea de a stabili convenional rata
dobnzii, prerogativ conferit expres prin dispoziii legale. Potri-
vit art. 1 alin. (1) din O.G. nr 13/2011 i art. 1535 alin. (1) C. civ.,
Prile sunt libere s stabileasc, n convenii, rata dobnzii att
pentru restituirea unui mprumut al unei sume de bani, ct i pentru
ntrzierea la plata unei obligaii bneti.
Rata dobnzii moratorii penalizatoare poate f stabilit conven-
ional, de pri, sau de ctre legiuitor. Cum rata legal nu este de-
ct un procent supletiv, cocontractanii pot fxa cuantumul dobnzii
simple sau compuse la o rat inferioar sau superioar ratei legale.
n acelai timp, libertatea de a fxa convenional rata dobnzii nu
este nelimitat. n scopul asigurrii unei minime protecii debitorului,
stipularea ratei convenionale este supus la dou tipuri de exigen-
e: unele referitoare la form, celelalte viznd cuantumul dobnzii.
Potrivit art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 13/2011, rata dobnzii legale
penalizatoare se stabilete la nivelul ratei dobnzii de referin plus
4 puncte procentuale.
n prezent (din 6 noiembrie 2013) rata dobnzii de politic mone-
tar a B.N.R. a fost stabilit la 4% pe an
[1]
. Rata dobnzii de referin
a Bncii Naionale a Romniei se public n Monitorul Ofcial ori de
cte ori nivelul ratei dobnzii de politic monetar se va modifca.
n raporturile dintre profesioniti i ntre acetia i autoritile
contractante, dobnda legal penalizatoare se stabilete la nivelul
ratei dobnzii de referin plus 8 puncte procentuale.
n raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei ntre-
prinderi cu scop lucrativ, rata dobnzii legale se stabilete potrivit
prevederilor art. 3 alin. (2), diminuat cu 20%.
[1]
Consiliul de Administraie al B.N.R. a decis la data de 6 noiembrie 2013
reducerea ratei dobnzii de referin de la 4,25% pe an la 4% pe an.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 217
B. Dobnda moratorie n cazul contractului de mprumut cu
titlu oneros
Referitor la contractele de mprumut cu dobnd s-a pus ntre-
barea de a ti dac i ce datoreaz debitorul pentru perioada ulte-
rioar expirrii termenului din contractul de mprumut, find unanim
acceptat c pe perioada de derulare a contractului de mprumut
debitorul datoreaz dobnda ca fruct civil (n limitele prevzute de
art. 5 din O.G. nr. 13/2011).
Actualul Cod civil soluioneaz aceast problem printr-o pre-
vedere expres n cuprinsul art. 1535 alin. (2): care are urmtorul
coninut: dac, nainte de scaden, debitorul datora dobnzi mai
mari dect dobnda legal, daunele moratorii sunt datorate la nive-
lul aplicabil nainte de scaden. Se reglementeaz astfel situaia
n care nainte de scaden creana era productoare de dobnd
remuneratorie, intenia legiuitorului find de a stabili prin art. 1535
alin. (2) C. civ. care vor f natura i valoarea sumelor de bani dato-
rate de debitor ulterior scadenei.
n ceea ce privete momentul de la care va curge dobnda mo-
ratorie, se vor aplica dispoziiile art. 1535 alin. (1) C. civ., care con-
sacr momentul curgerii daunelor moratorii, n general, pentru ne-
executarea oricrei obligaii bneti: de la scaden pn la mo-
mentul plii efective.
Noul act normativ stabilete i valoarea dobnzii moratorii da-
torate pentru creanele monetare care nainte de scaden erau
productoare de dobnd remuneratorie: dobnda moratorie va f
la nivelul dobnzii remuneratorii, dac aceasta era mai mare. Dac
dobnda remuneratorie era inferioar valorii dobnzii legale se vor
datora daune-interese la nivelul dobnzii, legale sau convenionale,
dup caz. n acest mod nu se ncalc dispoziiile alin. (1) al art. 1535
C. civ., teza fnal, care instituie o prezumie irefragabil de preju-
diciu la nivelul minim corespunztor ratei dobnzii, legale sau con-
venionale: debitorul nu are dreptul s fac dovada c prejudiciul
suferit de creditor ca urmare a ntrzierii plii ar f mai mic.
n concluzie, n cazul mprumutului cu dobnd, de la data la care
ar f trebuit restituit mprumutul, se va datora dobnda la aceeai
valoare ca i n perioada derulrii contractului, afar de situaia n
care aceasta ar f fost mai mic dect dobnda, legal sau conven-
ional, cu titlul de daune.
218 Dreptul afacerilor
C. Evaluarea legal a daunelor-interese n cazul obligaiilor
de a face
Potrivit art. 1536 C. civ., n cazul altor obligaii dect cele avnd
ca obiect plata unei sume de bani, executarea cu ntrziere d n-
totdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobnda legal, cal-
culat de la data la care debitorul este n ntrziere asupra echiva-
lentului n bani al obligaiei, cu excepia cazului n care s-a stipulat
o clauz penal ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare
cauzat de ntrzierea n executarea obligaiei.
Sfera de aplicarea a art. 1536 C. civ. are ca obiect modalitatea
de calcul a daunelor-interese moratorii n cazul altei categorii de obli-
gaii dect cele care au ca obiect plata unei sume de bani. Pentru
acestea din urm Codul civil reglementeaz modalitatea de calcul
a dobnzii moratorii n articolul precedent.
Textul de lege nu modifc dreptul creditorului la executarea sili-
t n natur a creanei sale, dup caz, n natur sau prin echivalent
(daune-compensatorii).
Astfel, articolul analizat instituie pentru creditor posibilitatea de a
f despgubit cu titlu de daune moratorii cu o sum de bani minim
pentru care este scutit de a mai dovedi existena unui prejudiciu.
Practic, legiuitorul prezum faptul c simpla ntrziere n executa-
rea unei obligaii cauzeaz creditorului un prejudiciu egal valoric cu
dobnda legal calculat asupra echivalentului n bani al obligaiei
neexecutate de ctre debitor. Potrivit textului de lege, dobnda se
va calcula de la data la care debitorul este n ntrziere cu privire
la executarea obligaiei sale. La acel moment se impune a se esti-
ma, pe baz de probe, doar echivalentul bnesc al nsi obligaiei
asumate i neexecutate de debitor.
Cu toate acestea, evaluarea daunelor-interese moratorii, potrivit
art. 1536 teza I C. civ., nu nltur dreptul creditorului de a dovedi n
mod efectiv existena unui eventual prejudiciu mai mare cauzat de
ntrzierea n executarea obligaiei. n acest caz el, va avea drep-
tul la acoperirea real a ntregului prejudiciu suferit. De asemenea,
dispoziiile legale n discuie nu i mai gsesc aplicare n ipoteza
n care contractul cuprinde o clauz penal care evalueaz daune-
le-interese (moratorii, adugm noi), indiferent dac suma stabilit
prin clauza penal ar f mai mare ori mai mic dect ntinderea des-
pgubirilor moratorii determinate potrivit evalurii legale.
Referitor la soluia legislativ propus, manifestm rezerve n
legtur cu punerea ei efectiv n aplicare, deoarece n practic
instanele vor ntmpina serioase difculti de probaiune pentru
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 219
stabilirea echivalentului n bani al unei obligaii n general, indife-
rent de natura i obiectul acesteia. Mai mult, legea nu se refer la
evaluarea obiectului material al obligaiei, ci la evaluarea obligaiei.
Avnd n vedere c se refer la obligaii de a face i a nu face
[1]
,
impedimentele de evaluare a obligaiei (care difer de cuantifca-
rea obiectului obligaiei) ni se par a f aproape insurmontabile
[2]
. Ca
s nu mai vorbim de cazul obligaiilor indivizibile, al obligaiilor cu
pluralitate de subiecte etc.
Prin acest text de lege s-a dorit s se confere un avantaj, un be-
nefciu creditorului unei obligaii nepecuniare. Textul este n spiritul
art. 1535 C. civ., dorind s asigure un prag minium acestui creditor.
Teoretic, el este avantajat atunci cnd nu ar exista un prejudiciu sau
acesta ar f sub valoarea dobnzii legale. n mod real, ns, difcul-
tile de evaluare fac aproape inaplicabil acest articol. Dac tot este
necesar o evaluare judiciar, este mai util s se evalueze ntregul
prejudiciu i s se determine astfel valoarea daunelor-interese care
repar integral prejudiciul suferit de ctre creditorul contractual, de-
ct s se cuantifce valoarea obligaiei pentru a obine doar daune-
interese corespunztoare dobnzii legale.
Nu nelegem care este motivul pentru care totui s-a dorit, n
cazul ntrzierii n executarea unei obligaii nepecuniare s se con-
fere, chiar n absena unui prejudiciu, o sum de bani creditorului
contractual.
[1]
Dei denumirea marginal a art. 1536 C. civ. este Daunele moratorii n cazul
obligaiilor de a face, totui, pe motiv c n coninutul articolului propriu-zis nu se
face nicio distincie, ci se vorbete doar de ntrzierea n executarea altor obligaii
dect cele avnd ca obiect plata unei sume de bani, considerm c textul se aplic
att obligaiilor de a face, ct i obligaiilor de a nu face.
[2]
n situaia n care s-ar dori s se dea efcien dispoziiilor art. 1536 C. civ. i
s-ar iniia o evaluare judiciar a (obiectului) obligaiei, att instana, ct i expertul
desemnat de instan, dac este necesar prerea unui specialist, se lovesc de
evidente difculti practice. Nu putem s nu ne ntrebm cum se va evalua obli-
gaia de a nu face sau obligaia de a preda un bun sau de repara un lucru ori de a
edifca o construcie (ntr-un contract de antrepriz), n condiiile n care, repetm,
nu trebuie confundat obiectul obligaiei cu obiectul material ce constituie obiectul
prestaiei promise. Absena criteriilor orientative pentru realizarea unei asemenea
evaluri pentru instan ngreuneaz, dac nu fac aproape imposibil, realizarea
unui asemenea demers.
220 Dreptul afacerilor
8.4.3. Evaluarea convenional a daunelor-interese (clauza
penal)
8.4.3.1. Definiia, caracterele i natura juridic a clauzei penale
Prejudiciul pe care l sufer creditorul contractual ca urmare a
neexecutrii lato sensu a obligaiei poate f cuantifcat de pri prin
intermediul clauzei penale.
Evaluarea convenional se ntlnete n cazul neexecutrii ori-
crui tip de obligaii: obligaii pecuniare i obligaii nepecuniare,
obligaii de a da, obligaii de a face, obligaii de a nu face. Poate
f folosit att pentru evaluarea daunelor-interese cuvenite pentru
ntrzierea n executarea obligaiilor (daune-interese moratorii), ct
i pentru neexecutarea ori executarea necorespunztoare a obliga-
iilor (daune-interese compensatorii).
A. Defniie
Clauza penal este o convenie prin care se stabilesc anticipat
cuantumul daunelor-interese compensatorii sau moratorii care vor
f datorate de partea n culp n caz de neexecutare a obligaiei
contractuale.
Dndu-i o nou expresie, legiuitorul defnete n art. 1538 C. civ.
clauza penal ca find acea clauz prin care prile stipuleaz c de-
bitorul se oblig la o anumit prestaie n cazul neexecutrii obligaiei
principale. Rezult c evaluarea anticipat nu trebuie s priveas-
c neaprat o prestaie monetar, ci poate f vorba de o obligaie
de a da (un alt bun cert dect cel datorat, o cantitate de bunuri de
gen altele dect banii) sau o obligaie de a face ceva (executarea
unui anumit serviciu cu titlu echivalent). Tot clauz penal este i
prevederea contractual prin care se prevede dreptul creditorului
ca n cazul neexecutrii s fe ndreptit s rein sumele ncasate
pn n acel moment.
Dei din defniia oferit de Codul civil s-ar deduce c orice pre-
staie ar putea constitui obiectul clauzei penale, practic coninutul
ei este pecuniar.
B. Caractere juridice
Chiar n cuprinsul contractului sau printr-o convenie separat,
anterior producerii pagubei, prile pot stabili prestaia pe care o va
datora debitorul n cazul neexecutrii, executrii necorespunztoare
sau executrii cu ntrziere a obligaiei.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 221
Caracterele juridice ale clauzei penale sunt urmtoarele:
Este o convenie accesorie. Validitatea obligaiei principale
constituie o condiie esenial i pentru existena clauzei penale.
Nulitatea obligaiei principale se rsfrnge i asupra clauzei penale,
pe cnd nulitatea clauzei penale nu infueneaz obligaia principal.
Fixnd anticipat valoarea daunelor-interese, clauza penal
are valoare practic, deoarece dispenseaz pe creditor de sarcina
de a dovedi existena i cuantumul prejudiciului suferit n caz de
neexecutare total sau parial a obligaiei. n acest sens, art. 1538
alin. (4) C. civ. prevede c se poate cere executarea clauzei penale
fr s fe necesar s dovedeasc vreun prejudiciu.
Obligaia nsoit de clauza penal nu devine, prin aceasta,
alternativ, creditorul sau debitorul neavnd posibilitatea s opte-
ze ntre executarea obligaiei principale i clauza penal. Debitorul
nu se poate libera oferind clauza penal, iar creditorul nu-l poate
obliga pe debitor s execute clauza penal n locul obligaiei princi-
pale. Doar n caz de neexecutare a obligaiei, art. 1538 C. civ. alin.
(2) permite creditorului de a cere debitorului fe executarea silit n
natur a obligaiei principale, fe clauza penal. Aceast posibilitate
va exista doar atunci cnd obligaia principal, dei exigibil, nu a
fost executat i neexecutarea este culpabil.
Articolul 1539 C. civ. reglementeaz cumulul penalitii cu execu-
tarea n natur. Creditorul nu poate cere att executarea n natur a
obligaiei principale, ct i plata penalitii. Cu toate acestea, atunci
cnd penalitatea a fost stipulat pentru neexecutarea obligaiilor la
timp sau n locul stabilit, creditorul poate cere att executarea obli-
gaiei principale, ct i a penalitii, dac nu renun la acest drept
sau dac nu accept, fr rezerve, executarea obligaiei.
Clauza penal se va datora doar atunci cnd sunt ndeplinite
toate condiiile acordrii de daune-interese. Creditorul poate cere
executarea clauzei penale fr a f inut s dovedeasc vreun preju-
diciu. El trebuie s dovedeasc doar faptul neexecutrii sau execu-
tarea cu ntrziere ori necorespunztoare a obligaiei, iar acest fapt
trebuie s fe culpabil. El nu trebuie s cear mai nti rezoluiunea
contractului
[1]
. Dovada cauzei strine la neexecutare va exonera
pe debitor de plata clauzei penale. Penalitatea nu poate f cerut
atunci cnd executarea obligaiei a devenit imposibil din cauze
neimputabile debitorului.
[1]
p. VaSiLeSCu, Drept civil. Obligaiile, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 541.
222 Dreptul afacerilor
C. Natura juridic a clauzei penale
Potrivit unei opinii, clauza penal are natur reparatorie, adic
reprezint o compensare a prejudiciului suferit de creditor prin ne-
executarea obligaiei, o simpl evaluare convenional anticipat a
daunelor-interese datorate de debitor.
Conform unui alt punct de vedere, clauza penal are o natur
exclusiv sancionatorie: este o pedeaps privat care nu are nicio
legtur cu reparaia de drept comun. Argumentul este acela c
executarea clauzei penale se face independent de existena i n-
tinderea prejudiciului cauzat creditorului i chiar n absena oricrui
prejudiciu.
ntr-o alt opinie, clauzei penale i este atribuit o natur mixt:
reparatorie i sancionatorie, punct de vedere fundamentat pe du-
alitatea efectelor care i sunt tradiional recunoscute acesteia. Prin
obligarea la plata clauzei penale se pedepsete comportamentul
culpabil al debitorului i faptul neexecutrii, dar se acoper i pre-
judiciul cauzat creditorului prin neexecutarea obligaiei principale
[1]
.
8.4.3.2. Reducerea clauzei penale
n literatura de specialitate i n actele normative, intervenia or-
ganelor de jurisdicie asupra clauzei penale a primit denominaiuni
diferite: revizuire, reductibilitate, mutabilitate, modifcare, adaptare,
reevaluare
[2]
.
Anterior intrrii n vigoare a actualului Cod civil nu exista un text
de lege cu caracter general care s permit judectorului ca, la ce-
rere sau din ofciu, n anumite condiii, s intervin asupra clauzei
penale i s o modifce. Dimpotriv, existau dispoziii cu aplicare
general care preau a interzice expres posibilitatea reevalurii ju-
diciare a clauzei penale, iar prin acte normative relativ recente, dar
anterioare datei de 1 octombrie 2011, a fost recunoscut instanei
[1]
Clauza penal a fost califcat i ca o garanie a executrii obligaiilor con-
tractuale. Nu se poate nega faptul c indirect, prin ameninarea pe care o reprezint
pentru debitor n caz de neexecutare, clauza penal contribuie la executarea obli-
gaiei. Cnd vorbim ns de garanii avem n vedere acele mijloace juridice specifce
puse la ndemna creditorului pentru realizarea creanei sale. Clauza penal nu
este un asemenea mijloc, ntruct creditorul nu dobndete prin clauza penal nici
un drept special asupra patrimoniului debitorului. Ea determin la executarea obli-
gaiei principale numai n msura n care cuantumul penalitii este stabilit n mod
corespunztor, adic ntr-o sum care s fe cel puin egal cu despgubirile pe
care debitorul ar f obligat s le plteasc n lipsa clauzei penale.
[2]
M. DUMITRU, Reevaluarea judiciar a clauzei penale, n Dreptul nr. 4/2008,
p. 128.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 223
o asemenea putere numai pentru anumite raporturi contractuale
strict determinate.
n lipsa unei dispoziii legale care s clarifce aceast problem,
n conturarea unui punct de vedere cu privire la chestiunea n discu-
ie, un rol important l-a avut natura juridic atribuit clauzei penale.
Subliniem c majoritatea argumentelor exprimate n favoarea ree-
valurii clauzei penale au avut ca premis natura juridic exclusiv
sau preponderent reparatorie a clauzei penale. Recunoaterea unei
naturi sancionatorii sau prevalent sancionatorie nclin balana n
favoarea imutabilitii clauzei penale.
Ca orice convenie, clauza penal este obligatorie ntre pri.
Aceasta nseamn c judectorul nu i poate majora sau diminua
cuantumul. Clauza penal se impune prilor i mai ales judecto-
rului care nu poate, n momentul obligrii debitorului, s ia n con-
siderare prejudiciul suferit de creditor.
Cu titlu de excepie, conform art. 1541 C. civ., se recunoate in-
stanei dreptul de a reduce penalitatea dect atunci cnd:
a) obligaia principal a fost executat n parte i aceast exe-
cutare a proftat creditorului;
b) penalitatea este vdit excesiv fa de prejudiciul ce putea f
prevzut de pri la ncheierea contractului. n acest caz, penalitatea
astfel redus trebuie ns s rmn superioar obligaiei principa-
le. Orice stipulaie contrar se consider nescris.
Noul Cod civil n art. 1541, sub denumirea marginal Reducerea
cuantumului penalitii confer instanei posibilitatea de micora
clauza penal atunci cnd aceasta este vdit excesiv fa de preju-
diciul ce putea f prevzut la data ncheierii contractului. Se observ
c singurul element de comparaie este prejudiciul previzibil la data
ncheierii contractului; raportat doar la mrimea acestuia se cere ca
valoarea clauzei penale s fe evident disproporionat. Interdicia
impus de legiuitor instanei, ca n nici un caz s nu reduc clauza
penal la valoarea obligaiei principale relev componenta sanci-
onatorie a acesteia.
Tribunalele arbitrale au considerat c o valoare de 1% pe zi
ntrziere nfrnge fagrant nivelul clauzelor penale obinuite i re-
zonabile prevzute de diverse dispoziii legale, care pot f conside-
rate ca etalon n materie. n practica recent a instanei supreme
s-a considerat c o clauz penal de 6% pe zi ntrziere n materie
comercial nu constituie o clauz penal excesiv.
n literatura de specialitate s-a afrmat c depirea prejudiciu-
lui nu trebuie s fe mai mare de 25-30% n contractele civile i de
224 Dreptul afacerilor
30-40% n cele comerciale n care caracterul lucrativ este mai preg-
nant. Potrivit altei opinii, reducerea clauzei penale se va face la o
limit rezonabil eventual dublul valorii prejudiciului produs.
A. Limitele reevalurii judiciare a clauzei penale
Articolul 1541 C. civ. prevede c n cadrul operaiunii de redu-
cere a clauzei penale instana nu poate, n nici un caz, s ajung
la nivelul obligaiei principale.
Mecanismul de adaptare a clauzei penale trebuie s in seama
i de caracterul punitiv al acesteia. Clauza penal trebuie meninu-
t ntr-o manier care s-i nlture caracterul excesiv, dar care s
duc la dezdunarea integral a creditorului i, totodat, s asigure
i sancionarea rezonabil a debitorului. Judectorul va aduce cla-
uza penal n limite situate ntre valoarea prejudiciului previzibil i
pragul de la care ea mbrac un caracter excesiv, caracter dedus
din compararea cu prejudiciul previzibil la data ncheierii contrac-
tului. Limita inferioar a reducerii clauzei penale este dat de va-
loarea obligaiei principale. Se asigur astfel un minim garantat al
daunelor-interese cuvenite creditorului contractual, egal cu valoarea
obligaiei principale.
Termenul de comparaie utilizat este prejudiciul previzibil, ns
pentru a fxa cuantumul clauzei penale reduse trebuie s se in
seam i de condiiile i gravitatea neexecutrii ilicite, precum i de
voina prilor de a sanciona comportamentul debitorului, acesta
find determinant pentru a stabili msura reevalurii. Concret, ju-
dectorul ar putea, n cazul unui comportament reprobabil al debi-
torului, s reduc doar puin clauza penal i s lase s subziste
o distan important ntre clauza penal reevaluat i mrimea
obligaiei principale. Invers, atunci cnd n cadrul neexecutrii care
i este imputabil, debitorul va face dovada bunei sale credine, n
sensul c neexecutarea se datoreaz, de exemplu, imprudenei
n angajamentele sale contractuale sau unei neanse motivat de
circumstane economice etc., judectorul va reduce clauza penal
nlturnd excesul, dar lsnd s subziste ntre valoarea reevaluat
a clauzei i valoarea obligaiei principale o diferen mai mic dect
n ipoteza anterioar. La stabilirea acestei marje nu este lipsit de im-
portan nici tipul contractului principal sursa obligaiei garantate.
8.4.3.3. Ipoteze speciale de funcionare a clauzei penale
Potrivit art. 1542 C. civ., atunci cnd obligaia principal este
indivizibil, fr a f solidar, iar neexecutarea acesteia rezult din
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 225
fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate f cerut fe n totali-
tate celui care nu a executat, fe celorlali codebitori, fecruia pentru
partea sa. Acetia pstreaz dreptul de regres n contra celui care
a provocat neexecutarea.
n cazul obligaiei principale divizibile, potrivit art. 1543 C. civ., i
penalitatea este divizibil. Ea va f suportat numai de codebitorul
care este vinovat de neexecutare i numai pentru partea de care
acesta este inut.
Prin excepie, regula divizibilitii clauzei penale n cazul obli-
gaiei principale divizibile nu se aplic atunci cnd funcia clauzei
penale a fost tocmai aceea de a mpiedica o plat parial, iar unul
dintre debitori a mpiedicat executarea obligaiei n totalitate. n acest
caz, ntreaga penalitate poate f cerut de la debitorul culpabil. De
la ceilali debitori se poate cere numai o plat parial a penalitii,
proporional cu partea fecruia din datorie (evitndu-se bineneles
o plat dubl, att din partea debitorului vinovat n ntregime, ct i
din partea celorlali debitori).
8.4.4. Evaluarea judiciar a daunelor-interese
Modalitatea evalurii despgubirilor de ctre instan este regle-
mentat de art. 1531-1534 C. civ. De regul, n cazul neexecutrii
obligaiilor, stabilirea daunelor-interese ce se cuvin creditorului se
face de ctre instanele judectoreti.
Atunci cnd va determina prejudiciul suferit de creditor, instana
va ine seama de dou componente. Astfel, prejudiciul cuprinde pier-
derea efectiv suferit de creditor (damnum emergens) i benefciul
nerealizat, benefciul de care acesta este lipsit (lucrum cessans).
Pierderea efectiv suferit poate avea n vedere micorarea activului
patrimoniului sau creterea pasivului.
La stabilirea ntinderii prejudiciului, instana va ine seama i
de cheltuielile pe care creditorul le-a fcut, ntr-o limit rezonabil,
pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.
Se vor acoperi doar prejudiciile certe (actuale i viitoare) precum
i pierderea unei anse n limitele stabilite de art. 1532 C. civ., adic
proporional cu probabilitatea obinerii avantajului, innd seama de
mprejurri i de situaia concret a creditorului.
Debitorul nu va f rspunztor dect de prejudiciul previzibil n
momentul ncheierii contractului.
Nu vor f supuse reparrii dect prejudiciile directe, adic cele
care se gsesc ntr-o legtur cauzal cu faptul care a determi-
226 Dreptul afacerilor
nat neexecutarea obligaiilor contractuale. n acest sens, art. 1533
C. civ. prevede c, chiar n cazul cnd neexecutarea obligaiei re-
zult din dolul debitorului, daunele-interese nu trebuie s cuprind
dect ceea ce este o consecin direct i necesar a neexecutrii
obligaiei. Sarcina probei prejudiciului direct va reveni creditorului.
n cazul evalurii judiciare a daunelor-interese, creditorul trebuie
s fac dovada prejudiciului.
Excepiile menionate ar putea prea c ar contribui la neexe-
cutarea contractului, venind n contradicie cu principiul obligativi-
tii contractului. Este doar o aparen, excepia de neexecutare i
rezoluiunea avnd n vedere tocmai caracterul obligatoriu al con-
tractului, ntemeindu-se pe necesitatea ndeplinirii tuturor obligaiilor
corelative nscute din contractul sinalagmatic, reprezentnd o form
specifc de sanciune a nclcrii obligativitii contractului. Acestea
mai sunt cunoscute ca: mijloacele juridice puse la ndemn cre-
ditorului pentru realizarea drepturilor sale; sanciunea neexecutrii
contractului; remediile neexecutrii contractului.
8.5. Excepia de neexecutare a contractului
n afara punerii n ntrziere i a solicitrii de daune-interese, cre-
ditorul mai poate apela i la alte mijloace juridice atunci cnd debi-
torul contractual nu i-a executat obligaia contractual. Unul dintre
acestea este constituit de excepia de neexecutare a contractului.
Contractul sinalagmatic este contractul care genereaz, de la
data ncheierii lui, obligaii reciproce i interdependente n sarcina
ambelor pri, obligaia fecrei pri avndu-i cauza juridic n
obligaia celeilalte. Tocmai aceast reciprocitate i interdependen-
a obligaiilor asumate de pri dau natere unor efecte specifce
contractelor sinalagmatice, unul dintre acestea find excepia de
neexecutare a contractului.
n principiu, prestaiile promise reciproc de pri trebuie executate
simultan: cumprtorul este obligat s plteasc preul n momentul
n care i se pred bunul.
Regula simultaneitii executrii prestaiilor, regul de baz sau
efect special al contractului sinalagmatic, este prevzut expres de
art. 1555 C. civ., care, sub denumirea marginal Ordinea execut-
rii obligaiilor, consacr principiul c prile sunt inute s execute
obligaiile simultan, n msura n care obligaiile pot f executate si-
multan, afar de cazul n care din convenia prilor sau din mpre-
jurri nu rezult contrariul. Astfel se explic faptul c una din pri
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 227
are dreptul s refuze executarea obligaiilor sale pn n momentul
n care cealalt parte i execut propriile obligaii. Aceast posibili-
tate se numete excepia de neexecutare a contractului exceptio
non adimpleti contractus.
Legiuitorul ne ofer el nsui o defniie a excepiei de neexe-
cutare, n art. 1556 C. civ., conturnd totodat i condiiile n care
creditorul contractual o poate invoca: atunci cnd obligaiile nscu-
te dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre pri
nu execut sau nu ofer executarea obligaiei, cealalt parte poa-
te, ntr-o msur corespunztoare, s refuze executarea propriei
obligaii, afar de cazul n care din lege, din voina prilor sau din
uzane rezult c cealalt parte este obligat s execute mai nti.
Excepia de neexecutare const n ndreptirea oricrei dintre
prile contractului sinalagmatic de a refuza s-i execute obliga-
ia asumat, atta vreme ct cealalt parte nu-i execut obligaia
corelativ. Aceast excepie constituie un mijloc de aprare afat la
dispoziia uneia dintre prile contractului sinalagmatic, n cazul n
care i se pretinde executarea obligaiei ce-i incumb, fr ca partea
cealalt s-i execute propriile obligaii. Este totodat o consecin
a reciprocitii i interdependenei obligaiilor n cadrul contractelor
sinalagmatice. Practic, o parte amn executarea propriei obligaii,
pn ce partea cealalt i va executa obligaia sa. Dac legea per-
mite prilor, ca n caz de neexecutare, s recurg la rezoluiune, a
fortiori, partea care nu se af n culp poate suspenda executarea
obligaiei sale pn n momentul n care partea advers i va exe-
cuta obligaia sa. De exemplu, este cazul vnztorului care refuz
darea unui bun pn la plata acestuia.
Condiiile de invocare a excepiei sunt urmtoarele:
obligaiile reciproce trebuie s aib temeiul n acelai contract
sinalagmatic; nu este sufcient ca cele dou persoane s fe n ace-
lai timp creditor i debitor una fa de cealalt. Cumprtorul nu
poate refuza s plteasc preul pe motiv c vnztorul i datoreaz
o sum de bani pe care i-a mprumutat-o; n schimb, poate refuza
plata preului pn la predarea bunului;
din partea celuilalt contractant s existe o neexecutare, chiar
parial, dar sufcient de important. Cauza neexecutrii nu intere-
seaz: ea poate f culpa debitorului sau chiar fora major, care l
mpiedic momentan pe debitor s i execute obligaia; dac m-
piedicarea este defnitiv, vom f n prezena ncetrii contractului
pentru imposibilitate fortuit de executare. Pe de alt parte, Codul
civil consider aceast condiie ndeplinit dac cel care invoc ex-
228 Dreptul afacerilor
cepia nelege s fac o ofert de executare a obligaiei ceea ce
semnifc tocmai faptul c este pregtit s execute obligaia. Exe-
cutarea nu poate f refuzat dac, potrivit mprejurrilor i innd
seama de mica nsemntate a prestaiei neexecutate, acest refuz
ar f contrar bunei-credine;
neexecutarea s nu se datoreze faptei celui ce invoc excep-
ia: O parte nu poate invoca neexecutarea obligaiilor celeilalte pri,
n msura n care neexecutarea este cauzat de propria sa aciune
sau omisiune (art. 1517 C. civ.);
ambele obligaii s fe exigibile. Lipsa de simultaneitate a obli-
gaiei poate proveni din convenia prilor, din natura obligaiei ori
dintr-o prevedere a legii.
Raportul contractual, prin natura lui, trebuie s presupun regula
executrii simultane a obligaiilor celor dou pri (de exemplu, la
restaurant plata se face dup consumaie). n msura n care exe-
cutarea obligaiei unei pri necesit o perioad de timp, acea parte
este inut s execute prima contractul, dac din convenia prilor
sau din mprejurri nu rezult altfel.
Invocarea excepiei are loc direct ntre pri, fr s fe necesa-
r intervenia instanei de judecat i nu este necesar ca debitorul,
cel fa de care se invoc excepia, s f fost pus n ntrziere. Nu
trebuie ndeplinit nicio condiie de form. Excepia de neexecutare
nu trebuie pronunat de instana judectoreasc. Cu toate aces-
tea, nimic nu mpiedic partea s o invoce i n faa instanei. Este
situaia cnd o parte ar aciona n judecat cealalt parte pentru a
f obligat la executarea contractului, dar aceasta din urm invoc
excepia de neexecutare.
Efectele excepiei de neexecutare nu sunt de neglijat. Fr s
anihileze fora obligatorie a contractului, ea suspend executarea
obligaiei i mpiedic cealalt parte s procedeze la executarea
contractului. Invocnd aceast excepie, creditorul este aprat de
eventualul concurs al celorlali creditori ai contractantului.
Prin invocarea excepiei se obine o suspendare a executrii
propriilor obligaii, pn la momentul n care cealalt parte i va
ndeplini obligaiile ce-i revin. Partea care invoc excepia nu poate
f urmrit silit n justiie pentru executarea obligaiilor sale.
Partea care o invoc o face pe riscul su. Instana ar putea, n
cadrul unui control a posteriori, s constate c nu erau ndeplinite
condiiile pentru invocarea excepiei de neexecutare i s oblige
partea care a invocat-o la plata de daune-interese.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 229
8.6. Rezoluiunea i rezilierea contractului
8.6.1. Sediul materiei
Sediul materiei este reprezentat de art. 1549-1554 C. civ., care
se completeaz cu diferite texte din domeniul contractelor regle-
mentate.
Aa cum am menionat, potrivit art. 1516 C. civ., creditorul obliga-
iei neexecutate, la alegerea sa i fr a pierde dreptul la daune-inte-
rese dac i se cuvin, are un drept de opiune ntre mai multe mijloace
juridice, respectiv: s cear sau, dup caz, s treac la executarea
silit a obligaiei; s obin, dac obligaia este contractual, rezo-
luiunea sau rezilierea contractului ori, dup caz, reducerea propriei
obligaii corelative; s foloseasc, atunci cnd este cazul, orice alt
mijloc prevzut de lege pentru realizarea dreptului su.
Conform art. 1549 alin. (1) C. civ., dac nu cere executarea si-
lit a obligaiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluiunea
sau, dup caz, rezilierea contractului, precum i la daune-interese,
dac i se cuvin.
n actualul Cod civil modul de operare a rezoluiunii este diferit
de cel al Codului de la 1864, dup cum este schimbat i nelesul
noiunii de pact comisoriu.
Rezoluiunea este o sanciune a neexecutrii contractului sina-
lagmatic, constnd n desfinarea retroactiv a acestuia i repu-
nerea prilor n situaia avut anterior ncheierii contractului. Prin
efectele sale rezoluiunea se aseamn cu nulitatea, ns se deo-
sebete prin cauzele sale.
Rezilierea este o form de rezoluiune a contractului care produ-
ce efecte doar pentru viitor, fr efecte retroactive. Rezilierea este
specifc acelor contracte n care executarea este succesiv, spre
deosebire de rezoluiune, care se aplic n general contractelor cu
executare uno ictu.
8.6.2. Tipurile de rezoluiune
O inovaie a actualului Cod civil este aceea c, dac creditorul
a ales rezoluiunea, o nou posibilitate de opiune se deschide
[1]
. El
poate s aleag ntre dou tipuri de rezoluiune: rezoluiunea judicia-
[1]
Cu privire la rezoluiunea i rezilierea contractelor, a se vedea i N. DAGHIE,
Rezoluiunea i rezilierea contractelor, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012,
p. 209 i urm.; i.fL. popa, Rezoluiunea i rezilierea contractelor n noul Cod civil.
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 91 i urm.
230 Dreptul afacerilor
r i rezoluiunea unilateral extrajudiciar. Posibilitatea creditorului
de a alege este evideniat de art. 1550 alin. (1) C. civ.: Rezoluiu-
nea poate f dispus de instan, la cerere, sau, dup caz, poate f
declarat unilateral de ctre partea ndreptit. Dac dreptul de
opiune al creditorului n privina rezoluiunii poate f cenzurat de
ctre instan, alegerea ntre cele dou tipuri de rezoluiune este
discreionar, pur potestativ. El poate f limitat doar printr-o clauz
contractual sau printr-o dispoziie legal.
Alturi de cele dou tipuri mai exist o rezoluiune legal, de
drept, prevzut de art. 1550 alin. (2) C. civ.: De asemenea, n ca-
zurile anume prevzute de lege sau dac prile au convenit astfel,
rezoluiunea poate opera de plin drept.
Textul citat reglementeaz de fapt
[1]
:
Rezoluiunea de drept legal atunci cnd legea prevede
expres c neexecutarea obligaiilor la termen atrage rezoluiunea.
Ipotezele de desfinare a contractului sunt prin defniie limitate. n
puine cazuri legiuitorul a prevzut expres c rezoluiunea operea-
z de drept, fr ca n realitate creditorului s-i fe luat dreptul de a
opta pentru alt mijloc juridic.
Rezoluiunea de drept convenional este cea care operea-
z n temeiul pactelor comisorii i ale crei condiii sunt prevzute
de art. 1553 C. civ., care opereaz n condiiile stabilite contractual
de ctre pri.
Aceluiai creditor i este deschis n mod suplimentar i o opiune
limitat ntre rezoluiunea total i rezoluiunea parial a contrac-
tului, aa cum se deduce din art. 1549 alin. (2) C. civ.: rezoluiunea
poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci cnd
executarea sa este divizibil. De asemenea, n cazul contractului
plurilateral, nendeplinirea de ctre una dintre pri a obligaiei nu
atrage rezoluiunea contractului fa de celelalte pri, cu excepia
cazului n care prestaia neexecutat trebuia, dup circumstane,
s fe considerat esenial.
Contractul trebuie sa fe divizibil, adic obligaia s fe divizibil.
n art. 1422 C. civ. se instituie prezumia de divizibilitate a obligai-
ei, ceea ce nseamn c ntotdeauna creditorul ar putea s cear
o rezoluiune parial.
Rezoluiunea unilateral reprezint o premier pentru dreptul po-
zitiv romnesc. n esen, acest tip de rezoluiune presupune posibi-
litatea creditorului, chiar i n lipsa unui pact comisoriu expres, de a
invoca rezoluiunea contractului pentru neexecutare fr a apela la
[1]
i.fL. popa, op. cit., p. 230 i urm.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 231
forurile judiciare, n manier unilateral i extrajudiciar
[1]
. Aceast
posibilitate presupune ns respectarea unor condiii specifce n
vederea invocrii, cerine conturate n art. 1550-1552 C. civ., dar
este independent de apelul la instan. Rolul instanei ar putea f
n cadrul unui control a posteriori.
ns creditorul, invocnd acest tip de rezoluiune, i asum o
rspundere semnifcativ. Instana poate aprecia c rezoluiunea a
fost invocat abuziv. Actul unilateral de invocare a rezoluiunii va
f considerat nul i prile repuse n situaia anterioar adic n
contractul n curs, dac aceasta mai este posibil i mai prezint
interes. Ca urmare, rezoluiunea unilateral va f utilizat de credi-
tor doar cnd este sigur de dreptatea sa. Dac nu, este mai bine
s apeleze la rezoluiunea judiciar.
n vechea reglementare, pentru rezoluiunea contractului, pe
lng ndeplinirea altor condiii, se cerea ca neexecutarea obligaiei
s f fost culpabil. n actualul context legislativ, condiia culpei se
pare c nu ar mai f cerut pentru rezoluiune, aceasta rmnnd o
condiie doar pentru acordarea de daune-interese.
Condiia de fond unic a rezoluiunii este s existe o neexecutare
nsemnat. Conform art. 1551 C. civ., creditorul nu are dreptul la
rezoluiune atunci cnd neexecutarea este de mic nsemntate.
Adic atunci cnd l lipsete pe creditor de ceea ce ar f ndreptit
s primeasc, s fe o neexecutare determinant, esenial. n cazul
contractelor cu executare succesiv, creditorul are dreptul la rezilie-
re chiar dac neexecutarea este de mic nsemntate, ns are un
caracter repetat. Orice stipulaie contrar este considerat nescris.
A. Rezoluiunea judiciar
Rezoluiunea este aplicabil tuturor contractelor sinalagmatice
cu unele excepii n cazul contractelor de rent viager , prile
find libere s stipuleze rezoluiunea convenional, chiar i n ca-
zul contractelor sinalagmatice n care rezoluiunea este inoperant.
Se impune a f delimitat sfera persoanelor care pot exercita
aciunea n rezoluiune. O asemenea aciune va putea f exercitat
numai de partea care i-a executat obligaiile contractuale. n doc-
trin s-a exprimat opinia c aciunea n rezoluiune poate f cerut
nu numai dac partea i-a executat obligaiile, dar i dac ea este
gata s le execute. Opiunea creditorului ntre executare i rezolu-
iune se poate manifesta pn n momentul pronunrii instanei.
[1]
L. pop, i.fL. popa, S. Vidu, op. cit., p. 255 i urm.
232 Dreptul afacerilor
La rezoluiunea judiciar vor putea recurge i motenitorii cre-
ditorului.
n cazul n care creditorul decide s utilizeze calea rezoluiunii
judiciare, chiar i n condiiile n care ar putea invoca rezoluiunea
unilateral i chiar i atunci cnd este stipulat un pact comisoriu,
el poate s o fac.
Pentru ca instana s pronune rezoluiunea contractului, este
necesar ca neexecutarea s priveasc o obligaie contractual i
s existe o neexecutare nsemnat. Totodat, este necesar ca, n
prealabil, debitorului s i se f acordat un termen suplimentar de
executare, adic debitorul s f fost pus n ntrziere.
Rezoluiunea poate f cerut nu numai n cazul neexecutrii obli-
gaiei, dar i n cazul executrii tardive (cu consecina prejudicierii
intereselor creditorului) sau necorespunztoare a obligaiei.
Spre deosebire de celelalte aciuni civile, rezoluiunea judiciar
prezint anumite particulariti.
Judectorul este liber s aprecieze dac se impune sau nu rezo-
luiunea contractului. Concret, la o asemenea apreciere, el va avea
n vedere o serie de considerente:
dac, n fapt, contractul a fost neexecutat integral sau parial;
dac neexecutarea se refer la o obligaie principal sau ac-
cesorie;
mprejurrile care au determinat ntrzierea n executare;
dac acestea sunt mai mult sau mai puin imputabile debito-
rului;
dac neexecutarea, chiar parial, face imposibil realizarea
scopului contractului etc.
n tot timpul desfurrii judecii, contractul find permanent n
fin, debitorul este liber s-i execute obligaia.
Instana poate pronuna rezoluiunea total sau chiar parial a
contractului.
B. Rezoluiunea unilateral
Este acea rezoluiune care opereaz n puterea creditorului, fr
apelul la instan (repunerea n situaia anterioar opereaz ns
pe cale judiciar dac debitorul nu este de acord s restituie ce s-a
prestat).
Condiiile pentru a opera rezoluiunea unilateral sunt:
debitorul s fe pus n ntrziere;
s existe o neexecutare nsemnat, debitorul neexecutn-
du-i obligaia nici n intervalul pentru care a fost pus n ntrziere;
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 233
prile s f prevzut n contract posibilitatea rezoluiunii uni-
laterale a contractului;
notifcarea rezoluiunii comunicarea declaraiei de rezolu-
iune. Notifcarea aferent, care trebuie scris, potrivit art. 1552
alin. (1) C. civ., poate s nsoeasc declaraia de rezoluiune sau
s fe inclus n aceasta. Esenial este comunicarea ctre debitor
i trebuie net distins de punerea n ntrziere.
Declaraia unilateral de rezoluiune este un act unilateral supus
comunicrii, prin care creditorul i manifest voina de a desfina
unilateral contractul pentru neexecutare.
Declaraia de rezoluiune sau de reziliere trebuie fcut n terme-
nul de prescripie prevzut de lege pentru aciunea corespunztoare
acestora. Dac privete contracte supuse publicitii, declaraia de
rezoluiune sau de reziliere se nscrie n cartea funciar ori, dup
caz, n alte registre publice, pentru a f opozabil terilor.
C. Rezoluiunea convenional ntemeiat pe pactele comi-
sorii
Este acea rezoluiune care poate opera n virtutea unei clauze
rezolutorii (numite de nsui legiuitorul pact comisoriu), prin care
prile stabilesc n prealabil care anume neexecutare contractual
poate s atrag rezoluiunea. Avantajul pactelor comisorii este acela
c arbitrariul aprecierii neexecutrii ca find nsemnat sau nu este
nlturat prin clauz rezolutorie.
Condiii pentru a se produce efectul rezolutoriu al pactului co-
misoriu:
pactul comisoriu trebuie s prevad, n mod expres, obligai-
ile a cror neexecutare atrage rezoluiunea sau rezilierea de drept
a contractului;
pactul comisoriu trebuie invocat cu bun-credin;
neexecutarea defnit n pactul comisoriu trebuie s se f pro-
dus i s aib gravitate sufcient.
s fe efectuat notifcarea specializat solicitat de art. 1553
alin. (2) C. civ. Punerea prealabil n ntrziere (adic acordarea
termenului suplimentar de executare) este necesar numai dac
pactul comisoriu prevede acest lucru. De regul ns, rolul pactului
comisoriu este acela de a nltura exigena unei puneri n ntrziere.
Dac se prevede lipsa acestei condiii n pact, punerea n ntrziere
nu mai este necesar. Cu toate acestea, pentru efectivitatea rezo-
luiunii convenionale, adic pentru ca aceasta, odat invocat, s
opereze, este necesar notifcarea specializat a debitorului ceea
234 Dreptul afacerilor
ce semnifc obligaia creditorului de a duce la cunotin debitoru-
lui, prin intermediul unei notifcri, faptul c a invocat rezoluiunea
contractului i condiiile n care aceasta opereaz. Punerea n ntr-
ziere nu produce efecte dect dac indic n mod expres condiiile
n care pactul comisoriu opereaz
[1]
.
Aceasta nseamn c, n ciuda faptului c este prevzut un pact
comisoriu, o notifcare prin care doar se solicit executarea obliga-
iei nu determin producerea efectelor pactului comisoriu. Pentru
a produce efectul rezoluiunii prin pactul comisoriu, notifcarea de
punere n ntrziere trebuie s fac referire la pactul comisoriu, s
descrie condiiile n care acesta opereaz i intenia creditorului de
a da efect pactului comisoriu n cazul n care debitorul nu execut
obligaia.
Pactul comisoriu expres, atunci cnd sunt ntrunite condiiile pen-
tru ca el s opereze, produce aceleai efecte juridice ca i rezolu-
iunea judiciar.
D. Reducerea prestaiilor
Dac neexecutarea este de mic nsemntate i nu se poate
invoca rezoluiunea total a contractului, creditorul are ns dreptul
la reducerea proporional a prestaiei sale dac, dup mprejurri,
aceasta este posibil. Dac nici reducerea prestaiilor nu poate avea
loc, creditorul nu are dreptul dect la daune-interese.
Pentru a putea solicita reducerea propriilor obligaii, creditorul
trebuie s probeze ndeplinirea urmtoarelor condiii:
s existe o neexecutare, indiferent ct de nensemnat este
aceasta;
prestaia a crei reducere se solicit s nu fe indivizibil, prin
natura sa sau prin convenia prilor;
debitorul s f fost pus n ntrziere (cu excepia situaiei n care
punerea n ntrziere opereaz de drept).
Reducerea prestaiilor poate opera prin voina creditorului, fe
unilateral, fe judiciar. Toate condiiile formale ale rezoluiunii uni-
laterale respectiv judiciare trebuie respectate i de creditorul care
invoc reducerea prestaiilor
[2]
. De exemplu, dac creditorul nelege
s invoce unilateral reducerea prestaiei, va f necesar declaraia
[1]
Art. 1553 alin. (3) C. civ.
[2]
L. pop, i.fL. popa, S. ViDu, op. cit., p. 274.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 235
unilateral de reducere a prestaiilor, dup cum, pentru efectivita-
tea reducerii, va f necesar comunicarea acesteia ctre debitor
[1]
.
8.6.3. Efectele rezoluiunii sau rezilierii
Efectele rezoluiunii i ale nulitii sunt guvernate de aceleai
reguli generale.
Contractul desfinat prin rezoluiune se consider c nu a fost
niciodat ncheiat. Ca urmare, fecare parte este inut, n acest caz,
s restituie celeilalte pri prestaiile primite, cu excepia situaiei n
care prin lege se prevede altfel.
Contractul reziliat nceteaz doar pentru viitor.
A. Efectele rezoluiunii ntre pri
a) Desfinarea contractului din momentul ncheierii lui, datorit
caracterului retroactiv al rezoluiunii;
b) Repunerea prilor n situaia anterioar. Pronunarea rezolu-
iunii de ctre instan sau declararea unilateral a acesteia are ca
efect desfinarea temeiului juridic care leag prile contractului. O
asemenea desfinare va avea ca efect naterea obligaiilor recipro-
ce de restituire a prestaiilor executate. Spre deosebire de vechiul
Cod civil, actualul Cod civil contureaz regimul juridic al restituirii
prestaiilor. El consacr c prile sunt obligate s i restituie pre-
staiile ori de cte ori sunt inute s napoieze bunurile primite n
temeiul unui act juridic desfinat ulterior cu efect retroactiv.
c) Se pot acorda daune-interese sau despgubiri, pentru acope-
rirea prejudiciilor cauzate prin neexecutare, dreptul la daune-inte-
rese find recunoscut de dispoziiile art. 1516 alin. (1) C. civ. Dac
prin neexecutarea obligaiilor creditorul a suferit i un prejudiciu, pe
lng rezoluiunea contractului el va putea solicita i obligarea cre-
ditorului la plata daunelor-interese. n aceast situaie, restituirea
prestaiilor n natur sau prin echivalent poate f dublat de o cerere
de despgubiri (daune-interese).
[1]
n alte legislaii este reglementat i rezoluiunea anticipat. Este vorba de
situaiile n care evidena neexecutrii eseniale din partea debitorului exist deja
anterior scadenei obligaiilor sale astfel nct este neeconomic i injust pentru cre-
ditor s atepte scadena obligaiilor pentru a putea invoca rezoluiunea. Din pca-
te, legiuitorul romn nu a acordat atenia cuvenit acestui remediu, nefcnd nicio
meniune n legtur cu o posibil rezoluiune anticipat a contractului. Se poate
ajunge pe calea ocolit a decderii din benefciul termenului suspensiv (art. 1417
C. civ.). Drept consecin a decderii, obligaia a devenit exigibil, i se poate so-
licita rezoluiunea.
236 Dreptul afacerilor
Rezoluiunea poate genera i unele obligaii extracontractuale,
cum ar f, de exemplu, obligarea cumprtorului la plata despgu-
birilor reprezentnd contravaloarea degradrilor produse din culpa
sa bunului. Deoarece prin rezoluiune se consider c contractul nu
a existat niciodat, partea va trebui s restituie i fructele culese.
B. Efectele rezoluiunii fa de teri
Conform principiului resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis,
desfinarea drepturilor transmitorului se va rsfrnge i asupra
drepturilor subdobnditorului.
Altfel spus, actele de nstrinare sau prin care s-au constituit
drepturi reale cu privire la bunul supus restituirii vor f i ele desf-
inate. De la aceast regul exist excepii instituite n materie de
carte funciar
[1]
, a dobndirii cu bun-credin a bunurilor mobile
[2]
,
precum i n cazul aplicrii regulilor privitoare la uzucapiune
[3]
.
[1]
Art. 909 C. civ. are urmtorul coninut: (1) Sub rezerva prescripiei dreptului
la aciunea n fond, aciunea n rectifcare este imprescriptibil fa de dobnditorul
nemijlocit, precum i fa de terul care a dobndit cu rea-credin dreptul nscris n
folosul su. Dac aciunea de fond introdus pe cale separat a fost admis, aci-
unea n rectifcare este, de asemenea, imprescriptibil att mpotriva celor care au
fost chemai n judecat, ct i mpotriva terilor care au dobndit un drept real dup
ce aciunea de fond a fost notat n cartea funciar. (2) Fa de terele persoane
care au dobndit cu bun-credin un drept real prin donaie sau legat cu titlu parti-
cular, aciunea n rectifcare, sub rezerva prescripiei dreptului la aciunea de fond,
nu se va putea introduce dect n termen de 5 ani, socotii de la nregistrarea cererii
lor de nscriere. (3) De asemenea, sub rezerva prescripiei dreptului la aciunea
n fond, aciunea n rectifcare, ntemeiat exclusiv pe dispoziiile art. 908 alin. (1)
pct. 1 i 2, se va putea ndrepta i mpotriva terelor persoane care i-au nscris vre-
un drept real, dobndit cu bun-credin i printr-un act juridic cu titlu oneros sau,
dup caz, n temeiul unui contract de ipotec, ntemeindu-se pe cuprinsul crii fun-
ciare. n aceste cazuri, termenul va f de 3 ani, socotii de la data nregistrrii cererii
de nscriere formulate de ctre dobnditorul nemijlocit al dreptului a crui rectifcare
se cere, cu excepia cazului cnd ncheierea, prin care s-a ordonat nscrierea care
face obiectul aciunii n rectifcare, a fost comunicat celui ndreptit, caz n care
termenul va f de un an de la comunicarea acesteia. (4) Termenele prevzute la
alin. (2) i (3) sunt termene de decdere.
[2]
Art. 937 alin. (1) C. civ. prevede c: Persoana care, cu bun-credin, ncheie
cu un neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu oneros avnd ca obiect un
bun mobil devine proprietarul acelui bun din momentul lurii sale n posesie efectiv.
[3]
Art. 939 C. civ. are urmtorul coninut: Acela care posed bunul altuia timp
de 10 ani, n alte condiii dect cele prevzute n prezenta seciune, poate dobndi
dreptul de proprietate, n temeiul uzucapiunii. Dispoziiile art. 932 alin. (2), art. 933
i 934 se aplic n mod corespunztor.
VIII. Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale 237
Celelalte acte juridice vor f meninute, conform art. 1649 C. civ.,
dac au fost fcute n favoarea unui ter de bun-credin
[1]
. Con-
tractele cu executare succesiv vor putea f meninute cel mult un
an de la data desfinrii titlului constituitorului, dac au fost supuse
formalitilor de publicitate prevzute de lege i dac au fost nche-
iate n favoarea unui ter de bun-credin.
[1]
Art. 1649 C. civ. arat c: n afara actelor de dispoziie prevzute la
art. 1.648, toate celelalte acte juridice fcute n favoarea unui ter de bun-credin
sunt opozabile adevratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire. Con-
tractele cu executare succesiv, sub condiia respectrii formalitilor de publicitate
prevzute de lege, vor continua s produc efecte pe durata stipulat de pri, dar
nu mai mult de un an de la data desfinrii titlului constituitorului.
Bibliografe
I. Tratate, cursuri, monografii
S. angheni, m. VoLonCiu, C. StoiCa, Drept comercial, ed. a 3-a,
Ed. All Beck, Bucureti, 2004
L. BARAC, Teoria general a dreptului, Ed. Maria, Reia, 1994
GH. BELEIU, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiec-
tele dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2001
gh. BoBo, Teoria general a statului i dreptului, Ed. Didactic
i Pedagogic, Bucureti, 1983
o. Cpn, Dreptul concurenei comerciale partea general,
Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998
o. Cpn, Societile comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureti,
1996
St.D. Crpenaru, Drept comercial romn, ed. a 3-a, Ed. All Beck,
Bucureti, 2001
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juri-
dic, Bucureti, 2012
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juri-
dic, Bucureti, 2009
St.D. Crpenaru, Tratat de drept comercial romn, Ed. C.H. Beck,
Bucureti, 2007
St.D. Crpenaru, S. DaViD, C. preDoiu, gh. piperea, Legea so-
cietilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a IV-a, Ed. C.H.
Beck, Bucureti, 2009
E. CRCEI, Societile comerciale pe aciuni, Ed. All Beck, Bucu-
reti, 1999
i. CeterChi, i. CraioVan, Introducere n teoria general a dreptu-
lui, Ed. All, Bucureti, 1998
i. CeterChi, m. LuBuriCi, Teoria general a dreptului, Universita-
tea Bucureti, 1989
S.L. CRSTEA, Dreptul afacerilor, Ed. Universitar, Bucureti, 2012
m. Cozian, D. DeBoiSSy, a. VianDier, Droit des socits, ed.
a 23-a, Litec, 2010
N. DAGHIE, Rezoluiunea i rezilierea contractelor, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2012
240 Dreptul afacerilor
D.C. Dnior, i. Dogaru, gh. Dnior, Teoria general a dreptu-
lui, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006
I. DELEANU, Prile i terii. Relativitatea i opozabilitatea efectelor
juridice, Ed. Rosetti, Bucureti, 2002
ph. DeLeBeCque, f.-J. panSier, Droit des obligations. Responsa-
bilit civile Contrat, Ed. Litec, Paris, 1998
n. Dominte, Organizarea i funcionarea societilor comerciale,
Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008
M. DUMITRU, Daunele-interese n materia obligaiilor comerciale,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008
M. DUMITRU, Drept civil. Teoria general a contractului profesio-
nal, Ed. Institutul European, Iai, 2011
M. DUMITRU, Dreptul societilor comerciale, Ed. Institutului
European, Iai, 2011
M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii moratorii, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2010
i.n. fineSCu, Curs de drept comercial, vol. I, Ed. Al.Th. Doices-
cu, Bucureti, 1929
J. fLour, J-L. auBert, Droit civil. Les obligations. Le rapport
dobligation, Librairie Armand Colin, Paris, 1998
FR. GENY, Science et technique en droit priv positif, tom I, Paris,
1922
i.L. georgeSCu, Drept comercial romn, vol. I, Ed. All Beck,
Bucureti, 2002
p. groSSer, Les remdes a linexcution du contrat. Essai de
classifcation, thse, Universitatea Paris I, 2000
M. HACMAN, Dreptul comercial comparat; Dreptul societilor co-
merciale; Dreptul titlurilor de valoare, vol. II, Ed. Curierul Judiciar,
Bucureti, 1932
L.V. heroVanu, Fondul de comer, Ed. Universul Juridic, Bucu-
reti, 2011
i. hum, Introducere n studiul dreptului, Ed. Fundaiei Chema-
rea, Iai, 1993
J. KoCSiS, Sanciunea neexecutrii obligaiilor contractuale, tez
de doctorat, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca, 1993
D. MAZILU, Teoria general a dreptului, Ed. All Beck, Bucureti,
1999
GH. MIHAI, Inevitabilul Drept, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2002
GH. MIHAI, Teoria dreptului, Ed. All Beck, Bucureti, 2004
r. motiCa, L. BerCea, Drept comercial romn, Ed. Lumina Lex,
Bucureti, 2005
Bibliografe 241
S. NECULAESCU, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed. Lu-
mina Lex, Bucureti, 2001
gh. piperea, Drept comercial, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2008
gh. piperea, Introducere n dreptul contractelor profesionale,
Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011
L. pop, Tratat de drept civil. Obligaiile, vol. II, Contractul,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009
L. pop, i.fL. popa, S. ViDu, Drept civil. Obligaiile, Ed. Universul
Juridic, Bucureti, 2012
i.fL. popa, Rezoluiunea i rezilierea contractelor n noul Cod
civil. Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012
S. popeSCu, Teoria general a dreptului, Ed. Lumina Lex,
Bucureti, 2000
V. StoiCa, Rezoluiunea i rezilierea contractelor civile, Ed. All,
Bucureti, 1997
fr. terr, ph. SimLer, y. Lequette, Droit civil. Les obligations,
Dalloz, Paris, 1999
I. TURCU, Tratat teoretic i practic de drept comercial, vol. II,
Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008
C.T. UNGUREANU, Drept civil. Partea general. Persoanele,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012
p. VaSiLeSCu, Drept civil. Obligaiile, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2012
g. Viney, Introduction la responsabilit, ed. a 3-a, LGDJ, Paris,
2008
g. Viney, p. JourDain, Trait de droit civil. Les effets de la
responsabilit, ed. a 2-a, LGDJ, Paris, 2001
r.p. VoniCa, Introducere general n drept, Ed. Lumina Lex,
Bucureti, 2000
II. Articole. Studii
i. BCanu, Aporturile n creane, n R.D.C. nr. 2/1999
i. Boi, Codul civil din Quebec: surs de inspiraie n procesul de
recodifcare a dreptului civil romn, n S.U.B.B. nr. 1/2011
I. DELEANU, Grupurile de contracte i principiul relativitii efec-
telor contractului rspunderea contractual pentru fapta altuia, n
Dreptul nr. 3/2002
242 Dreptul afacerilor
M. DUMITRU, Compatibilitatea dobnzii moratorii cu mecanismele
destinate a neutraliza eroziunea monetar: valorismul, n Dreptul
nr. 9/2010
M. DUMITRU, Delimitarea dobnzii moratorii de instituiile adiacen-
te: dobnda compensatorie, n R.R.D.P. nr. 4/2010
M. DUMITRU, Discuii privind legalitatea operaiunilor de creditare
ntre societile comerciale, n Dreptul nr. 8/2011
M. DUMITRU, Dobnda restitutorie Dobnda moratorie, n Drep-
tul nr. 12/2010
M. DUMITRU, Dreptul de opiune al creditorului n cazul neexecu-
trii obligaiilor contractuale, n Dreptul nr. 12/2008
M. DUMITRU, Evaluarea judiciar a prejudiciului n cazul ntrzierii
n executarea obligaiilor bneti posibilitate consacrat de noul
Cod civil, n Jurnalul Studii Juridice, Supliment la nr. 1/2011
M. DUMITRU, Obiectul creanei de dobnd moratorie, n S.U.B.B.
Iurisprudentia nr. 2/2010
M. DUMITRU, Punerea n ntrziere n materia obligaiilor comer-
ciale, n Dreptul nr. 2/2008
M. DUMITRU, Reevaluarea judiciar a clauzei penale, n Dreptul
nr. 4/2008
M. DUMITRU, Regimul juridic al dobnzii legale cu titlu de daune
(I), n R.D.C. nr. 1/2007
M. DUMITRU, Repararea prejudiciului moratoriu actualitate i
perspective, n P.R. nr. 8/2010
M. DUMITRU, Reparaia forfetar a prejudiciului moratoriu un
sistem ataat rspunderii contractuale, n volumul Sesiunii tiinifce
a Academiei Romne Centrul de Cercetri Juridice Acad. Andrei
Rdulescu, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011
M. DUMITRU, Taxonomia dobnzilor, n volumul Studii i Cercetri
Juridice Europene, vol. I, al Conferinei internaionale a doctoranzi-
lor n drept, organizat de Centrul European de Studii i Cercetri
juridice i Facultatea de Drept a Universitii de Vest din Timioara,
Ed. Wolters Kluwer, Bucureti, 2010
D.m. fruth-oprian, Executarea n natur a obligaiei de a face,
n R.R.D. nr. 8/1986
F. GRBACI, Natura juridic a obligaiei de plat a dividendelor,
n Juridica nr. 7-8/2001
J. goiCoViCi, Acordul de principiu, n Dreptul nr. 4/2002
t. ionaCu, e.a. BaraSCh, Despre relativa independen a unor
aspecte ale formei n drept, S.C.J. 1964, nr. 2
Bibliografe 243
m. murean, D. ChiriC, Contribuii la studiul conceptului de sanc-
iune civil (I), n S.U.B.B. Iurisprudentia nr. 2/1988
m. murean, D. ChiriC, Contribuii la studiul conceptului de sanc-
iune civil (II), n S.U.B.B. Iurisprudentia nr. 1/1989
L. pop, Rspunderea civil contractual pentru fapta altuia, n
Dreptul nr. 11/2003
f. roioru, Consideraii privind executarea silit n natur a obli-
gaiilor contractuale, n Revista de drept internaional privat i drept
privat comparat 2006, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007
f. roioru, Datoriile de valoare, principiu reformator al obligai-
ilor pecuniare, n Dreptul nr. 4/2006
C. SaSSu, S. goLuB, Affectio societatis, n R.D.C. nr. 10/2001
a. SaVin, r. LeSe, o. Cpn, Probleme referitoare la dizolvarea
unor societi comerciale, n R.D.C. nr. 3/1998
L.E. SMARANDACHE, Aspecte privind fondul de comer al comerci-
antului persoan fzic, n P.R. nr. 1/2011
a-t. StneSCu, Desfurarea de activiti n mod independent,
n C.J. nr. 1/2011
D. taLLon, Linexcution du contrat: pour une autre prsentation,
n RTDciv. 1994
V. timofte, n legtur cu prescripia dreptului la cauiune pentru
plata dividendelor, n R.D.C. nr. 10/2001
n. nDreanu, Aspecte teoretice i practice privind defniia i
caracteristicile societii comerciale, n R.D.C. nr. 4/2003
f. uCa, Creane contra aciuni sau utopia unui proiect, n R.D.C.
nr. 9/1999
B. ViuLe, Despre rezonabilitate n noul Cod civil, n C.J.
nr. 11/2010
Procedura uzucapiunii
Reglementat de noul Cod civil
i noul Cod de procedur civil,
Codul civil din 1864 i Decretul-lege nr. 115/1938
Claudia Vioiu
Lucrarea de fa trateaz tema uzucapiunii
dintr-un unghi uor diferit de cele din care este
abordat n general. S-a urmrit prezentarea
dreptului substanial din perspectiv proce-
sual, plecnd de la premisa c invocarea uzu-
capiunii presupune ntotdeauna o procedur
judiciar; astfel, sunt punctate aspectele refe-
ritoare la modalitile de invocare a uzucapiu-
nii, cererea de chemare n judecat, compe-
tena de soluionare, probele n procesul de uzucapiune etc.
Ediia a 2-a, revizuit, integreaz i trateaz prevederile noului
Cod de procedur civil, precum i modificrile care au intervenit
n legislaia relevant n perioada 2011-2013. Sunt analizate
uzucapiunea lung i cea prescurtat, precum i uzucapiunea
tabular i cea extratabular. Printre aspectele abordate se numr
teme controversate n doctrin i n practica judiciar, cum ar fi
calitatea procesual pasiv sau efectele uzucapiunii, respectiv
opozabilitatea hotrrii judectoreti de constatare a dobndirii
dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii, dar i probleme
relativ noi, utile practicienilor, cum ar fi corelarea regulilor de
carte funciar cu materia uzucapiunii i aplicarea reglementrilor
n spaiu i n timp. Este prezentat procedura special privitoare
la nscrierea drepturilor dobndite n temeiul uzucapiunii,
reglementat de art. 1049-1052 NCPC, ce dezvolt, modernizeaz
i modific unele particulariti ale fostei proceduri din cuprinsul
art. 130 al Decretului-lege nr. 115/1938.
978-606-678-772-7
39 lei, 384 p.

S-ar putea să vă placă și