Sunteți pe pagina 1din 9

Calcul descarcator de ape mari

Clasa a I-a de importanta

Q

1%

 100 m 3

s

debitul de calcul cu asigurare de 1%

n

1

deversor frontal cu o singura deschidere cu sectiune dreptunghiulara

ξ p 0.7

coeficient pila triunghiulara amonte

ξ c 0.00

coeficient pila ogiva amonte

m 1  0.35

φ  0.92

profilul deversorului este de tip prag lat cu muchie de admisie tesita

L

L

22.2 m

latimea

deversorului

Ho

2.5

m

sarcina

deversorului

La L 2 ( n ξ p ξ c ) Ho 18.7 m

latimea activa a deversorului

Q 

3 2 m  La  2  g Ho  1
3
2
m  La  2  g Ho
1

114.576 m 3

s

debitul de calcul al deversorului

Calculul pragului lat dupa P.G. Kiselev

c
c

 15 Ho 37.5 m

h

cr



2

2

φ

1

2 φ

2

Ho 1.572 m

h av 

h

cr

2

 2 Q       1  8  1 3
2
Q
 
 
1
8
 1
3
La 2  g 
h
cr

1.557 m

Criteriul de inecare dupa Kiselev h av <1.25h cr deversorul nu este inecat=> adancimea la prag se ia egala cu h cr

Calcul golire de fund

μ  0.1 Zo  70 m r  1.5 m D r  3
μ  0.1
Zo  70 m
r  1.5 m
D r  3  m
2

μ π  r  2  g  Zo
Q gf

26.191 m 3

s

Calculul numarul lui Freud

 100 m 3

Q 1%
Q
1%

debitul cu asigurare de

s 1%

L 22.2 m

 

Ho 2.5 m

p

am 78m

Latimea deversorului acces

iesire L 1  11m

Inaltimea totala a apei peste creasta rezervorului

Inaltimea paramentului amonte

A  La Ho    p  am  g  9.81 m
A 
La Ho
 p
am 
g

9.81 m
2
s
Q
114.576 m 3
s
Q
v

 0.076 m
o
A
s
A

L  h
34.889 m 2
1
cr

1.505

10

3

m 2

Aria vie

debitul de calcul

viteza de acces in fata deversorului

v 

Q

A 1

3.284 m

viteza pe pragul deversor,unde h=h cr din conditia de

s dimensionare

Calculul canalului rapid cu sectiune variabila cu ajutorul metodei V.D. Jurin

coeficientul de taluz pentru imbracaminte din beton de ciment

m t 1.25

coeficientul de rugozitate pentru imbracaminte din beton de ciment cu urme de cofraj n 0 0.01

i 0.49

panta canalului

lungimea curbei de remu calculata cu metoda simpla 4

H 
H


h

av

h oc  1m

h av  H L l   6.355 m β   14.257 r
h
av  H
L
l

 6.355 m
β 
 14.257
r
i
h av
Q
k

 163.681 m 3
0
i
s
b
 L  22.2 m
1
2
3
3
b 1 h cr

 
b 1 h cr
3
s
m
2.878
 10
k 1
n
 2h cr
0.333
s
0
b 1
m
k 1
s

 17.586
η 1
0.333
k 0
m
A

b
h
34.889 m 2

b
2 
h
 25.343 m
1
1 cr
P 1
1 
cr
A 1

 1.377 m
R 1
P 1
α  1
C 1  70.7
(val. coef. C am luato din tab.4.7 cu formula lui N.N.
Pavlovski)
V  C   1 Sectiunea II
V 
C 
1
Sectiunea II

58.068 m 0.5

μ 1



b 2  L 2m 20.2 m

A

2



b 2 h oc

31.746 m 2

P 2 

b

2

2 h

2 α  C 1  h  31.306 s 2 av g  m
2
α 
C 1
 h
31.306 s 2
av
g 
m
P 1
presupun h oc

h cr
 23.343 m
R 2 
oc

A 2

P 2

1.36 m

α  1 C 2  70.7  2 b 2 h 2 V =
α  1
C 2  70.7
2
b 2 h 2
V
=
 2h 2
b 2
C 2 2  i

(val. coef. C am luato din tab.4.7 cu formula lui N.N. Pavlovski)

solve  h 1.5939428002506811705 m

2

h 2  1.59m

η

k

2

b 2 h 2

b 2 h

2

2





n

0

b

2

2h 2

k

2

16.166

s

k 0

0.333

m

A  2 
A

2


b 2

h 2

b

2

2 h

32.118 m 2

2

23.38 m

A 2

R  2 P 2
R

2
P
2

1.374 m

2

3

2.646

10 3

2.667

m

μ

2



C

α

g

2

2

P

2

h

2

34.652 s 2

m

 
 μ 2 μ 1  μ m 2 k  0.804
 μ 2
μ 1

μ m
2
k  0.804

32.979 s 2

m

μ m  63.089

 

η 1

b

η 2

b

 

k



0.71

 

s

1.333

 

η 1  14.02

η 1  14.02 η 2 

η 2 

η 1  14.02 η 2 

12.414

 

1

2

m

 
 

1

1 η

 

0.381 s 2

 

μ

m

η

2

 

1

L   ln   1 2  k  1  η 
L

 ln
1
2
 k
1
η
 
1  η
2
1
 

m

Sectiunea III

 

b 3 

b

2

2m 18.2 m

presupun

 h oc

h oc

h 2

 
   

A 3

 

A

3



b

h

3 oc

28.938 m 2

 

P

3



b

3

2 h

oc

21.38 m

R 3 

P 3

1.354 m

C 3

70.1

 

(val. coef. C am luato din tab.4.7 cu formula lui N.N. Pavlovski)

b 3 h 3

V

2

b 3

k

η

3

3

2h 3





3 2

=

solve h



3

 

C

i

 

2

 

 

3

b 3 h 3

 

b

3

h

3

 

n

0

b

3

2h 3

k 3

s

k 0

0.333

m

 

15.283

μ 3



α

C 3

2

g

P

3

h

3

38.658 s 2

m

1.655031333154538426 m

h 3  1.65m

2.667 2.502  10 3 m  μ 2 μ 3  μ m 2
2.667
2.502
 10 3
m
 μ 2
μ 3

μ m
2

36.655 s 2

m

η 2 11.24

k   b 2 b 3
k 
b 2
b 3

0.587 1

m

μ m  79.357 μ m 

k  0.489 k 

η 3  11.24

m  79.357 k  0.489 η 3  11.24 L   μ m ln 

L

 

μ

m

ln

1

η

3

 

1 η

2

2



 

2

k

1

η

3

 

1 η

2

1.163

η 2  12.217 η 2 

Sectiunea IV

A 4



b 4 h oc

C 4 70

b 4 

b

3

26.73 m 2

2m 16.2 m

P 4 

b

4

2 h

 h oc h 3  19.5 m oc

h oc
h 3
 19.5 m
oc

R

4



A 4

P 4

1.371 m

(val. coef. C am luato din tab.4.7 cu formula lui N.N. Pavlovski)

b 4 h 4

V

2

=

b

4

2h 4

C

4 2 i

solve h



4 1.6989017931812501701 m

h 4 1.69m

k

μ

4

α

g

C

4

4

P

2

h

4

43.289 s 2

m

 

2

 

b 4 h

2h 4

4

b

4

3

b 4 h 4

 

n

0

 

4





2.282

 μ 3 μ 4  μ m 2 3 2.667  10 m
 μ 3
μ 4

μ m
2
3
2.667
 10
m

40.974 s 2

m

η

4



k

4

k 0

13.944

s

0.333

m

η 3  10.243 k   0.498 1  m b 3 b 4
η 3  10.243
k 
 0.498 1
m
b 3
b 4
μ m  48.521
k  0.489
μ
  
1 η
1  η
m
 4
3

ln
L 3
2
 k
  
1 η
1  η
 4
3
η 3  11.24  0.87
η 3  11.24
 0.87

η 4  10.24

3 2  k    1 η  1  η   

Cu sectiunea aceasta se continua pe paramentul aval pana la bazinul disipator Lungimea curbei de remu calculata cu metoda simpla 4 h 4 H

l  r i
l

r
i

6.627 m

H 4.1m (adancimea apei in aval)

m H   4 . 1 m (adancimea apei in aval) Canalul se va realiza

Canalul se va realiza din beton armat, cu armatura dispusa constructiv Numarul lui Froud pe canalul deversor:

Fr 1 

Fr 4 

2

v

0.706

g

h

av

Q

2

1.314

b

4

2 h

3

cr

g

Fr 2 

2

 

Q

b

2

2

h

cr

3

g

Fr 

 

Q

2

 

L 2

h

cr

3

g

0.845

0.7

Fr 3 

Q

2

b

3

2 h

3

cr

g

1.041

In urma determinari numarului lui Froud, a concluzionat ca trebuie realizat un bazin disipator simplu de tip I

Inaltimea bazin disipator

3 2 α  Q   1.721 m h crt 2 g  b
3
2
α
 Q

 1.721 m
h crt
2
g
b
4
h cr

1.1 
 4.10m  2.032 m
d 1
2
h cr

1.1 
 2.9m  0.832 m
d 2
2
h cr
d

1.1 
 2.19m  0.122 m
3
2
h cr
d

1.1 
 1.72m  0.348 m
4
2

Aleg adancimea bazinului disipator d=2.80m

Lungimea bazinului disipator

lungimea saltului l s  6 4.1m

lungimea bazinului

l

b



0.9 l

h

cr

15.17 m

s

13.653 m

Aleg lungimea bazinului l .b =12.70m

Bazinul de disipare a energiei se va realiza din beton simplu

Lungimea

rizbermei

l 

r
r

3 l

s 45.511 m

Aleg lungimea rizbermei l r =46.00m

Rizberma trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditi:

-sa fie elastica -sa fie permeabila -rezistenta la viteza curentului care depaseste disipatorul

Tipul de rizberma ales este cea din anrocamente, excavate pe perioada de executie

5