Sunteți pe pagina 1din 148

MINISTERULDEZVOLTRIIREGIONALEIADMINISTRAIEIPUBLICE

DireciaGeneralDezvoltareRegionaliInfrastructur

ANEXA
nr.___________.2014
LISTAREGLEMENTRILORTEHNICENCONSTRUCII
ladata30.04.2014

partea I. LISTA REGLEMENTRILOR TEHNICE N CONSTRUCII publicate n Monitorul Oficial al Romniei i/sau Buletinul
Construciilor*/BuletinulTehnicRutier,aflatenvalabilitateladata30.04.2014

DOMENII:
I. Reglementritehniceprivindcalcululconstruciilorielementelordeconstrucii
II.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordeterasamente
III.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareafundaiilor
IV.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordebeton,betonarmatibetonprecomprimat
V.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordezidrieiperei
VI.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilormetalice
VII.
Reglementritehniceprivindfolosireaiexecutareaconstruciilordinmaterialelemnoase.
VIII. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordenvelitori
IX.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordeizolaii
X.
Reglementritehniceprivindexecutarealucrrilordetencuieli,placaje,tapete
XI.
Reglementritehniceprivindexecutarealucrrilordepardoseli,plinte,scafe,elementedescri.
XII.
Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareainstalaiilorelectrice
XIII. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareainstalaiilordeapicanalizare
XIV. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareainstalaiilortermice,condiionareaaerului,gaze
XV.
Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i instalaiilor contra
agenilor
XVI. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilorgeodezice,topografice,fotometriceicadastrale
1

XVII. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareacldirilordelocuitisocialculturale
XVIII. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorindustriale,agrozootehniceideirigaii
XIX. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorhidrotehnice,amenajriloriregularizrilorderuri
XX. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaorganizriilucrrilordeconstruciimontaj
XXI. Reglementritehniceprivindverificareacalitiiirecepialucrrilordeconstruciiiinstalaii
XXII. Reglementritehniceprivindlucrriledereparaii,ntreinereipostutilizareaconstruciilor
XXIII.Reglementritehniceprivindfolosireaireparareautilajelorpentruconstruciimontaj
XXIV.ReglementritehniceprivindcerinelestabiliteprinLegeanr.10/1995
XXV.Reglementritehnicoeconomiceimetodologice
XXVI.Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorpentrutransporturi
XXVII. Reglementritehniceprivindperformanaenergeticacldirilor
XXVIII. Reglementritehniceprivindsecuritatealaincendiu
XXIX. Reglementritehniceprivinddocumentaiiledeurbanism

*BuletinulConstruciilornr.1/2014,editatdectreInstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarenConstrucii,UrbanismiDezvoltare
TeritorialDurabil"URBANINCERC"

LEGEND:
M.D.R.A.P.
MinisterulDezvoltrii,RegionaleiAdministraieiPublice
M.D.R.T.
MinisterulDezvoltrii,RegionaleiTurismului
M.L.P.A.T. MinisterulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului
M.L.P.T.L. MinisterulLucrrilorPublice,TransporturiloriTurismului
M.T.C.T.
MinisterulTransporturilor,ConstruciiloriTurismului
M.D.L.P.L. MinisterulDezvoltrii,LucrrilorPubliceiLocuinelor
M.D.R.L.
MinisterulDezvoltrii,RegionaleiLocuinei
M.A.P.M.MinisterulApeloriProtecieiMediului
M.Of.,p.I MonitorulOficialalRomniei,ParteaI
A.F.E.R. AutoritateaFeroviarRomn
A.N.D. AdministraiaNaionalaDrumurilor
2

A.N.R.D.E.AgeniaNaionalaRomnieipentruDistribuieElectricitate
B.C. Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de CercetareDezvoltare n Construcii i Economia
Construciilor
B.T.R. BuletinulTehnicRutier
C.C.P.E.C.

CentruldeCercetare,Proiectare,ExpertiziConsulting
C.O.C.C.

Consultan,OrganizareiCiberneticnConstrucii
C.N.A.D.N.R.

CompaniaNaionaldeAutostrziiDrumuriNaionale
CESTRIN CentruldeStudiiTehniceRutiereiInformatic
D.D.
DireciaDrumuri
I.C.B.

InstitutuldeConstruciiBucureti
I.C.C.P.D.C. InstitutulCentraldeCercetare,ProiectareiDirectivarenConstrucii
ICECON Institutuldecercetripentruechipamenteitehnologiinconstrucii
I.C.P.A.I.U.C.InstitutulCentraldeProiectare,Aparatur,InstalaiiiUtilajepentruConstrucii
I.C.P.I.L.

InstitutuldeCercetareiProiectarepentruIndustriaLemnului
INCERC InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarenConstruciiiEconomiaConstruciilor
INCDURBANINCERCInstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarenConstrucii,UrbanismiDezvoltareTeritorialDurabil"URBAN
INCERC"
INCERTRANSInstitutuldeCercetarinTransporturi
I.N.C.D.F.P.InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarepentruFizicaPmntului
I.P.C.T.InstitutuldeProiectareConstruciiTipizate
IPTANAS.A. InstitutuldeProiectriTransporturiAuto,NavaleiAeriene
I.S.C.L.P.U.A.T.
InspectoratuldeStatnConstrucii,LucrriPublice,UrbanismiAmenajareaTeritoriului
I.P.C.T.SAInstitutuldeProiectare,CercetareiTehnicdeCalculnConstrucii
I.S.C.InspectoratuldeStatnConstrucii
I.S.L.G.C.InstitutuldeSistematizareLocuineiGospodrieComunal
I.S.P.C.F.InstitutuldeStudiiiProiectriCiFerate
I.S.P.H.InstitutuldeStudiiiProiectriHidrotehniceS.A.Bucureti
I.S.P.I.F.InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltarepentruImbuntiriFunciareBucureti
O.N.C.G.C.

OficiulNaionaldeCadastru,GeodezieiCartografie
3

RENEL RegiaNaionaldeElectricitate
U.A.U.I.M.UniversitateadeArhitecturiUrbanismIonMincu
U.P.T.

UniversitateaPolitehnicadinTimioara
U.T.C.B.UniversitateaTehnicdeConstruciiBucureti
U.T.C.N.

UniversitateaTehnicClujNapoca

I.Reglementritehniceprivindcalcululconstruciilorielementelordeconstrucii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic
Cod de proiectare pentru
structuri din beton armat cu
armturrigid(BAR).

Ghid de proiectare pentru


structuri din beton armat cu
armturrigid(BAR).

I1

NP0331999

I2

GP0421999

I3

Cod de proiectare seismic


Partea
IPrevederi
de
P1001/2006 proiectare pentru cldiri,
indicativP1001/2006.

I4

I5

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
61/N/25.08.1999

B.C.
nr.34/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
62/N/25.08.1999

B.C.
nr.34/2000

B.C.nr.
1112/2007
1314/2007
B.C.nr.
1213/2006
B.C.nr.5/2005

Obs.
Asevedea
O.M.D.R.A.P.nr.
2.465/08.08.2013

O.M.T.C.T. nr.
1.711/19.09.2006*
modificati
completatde
O.M.D.L.P.L.nr.
688/10.08.2007

Cod de proiectare seismic

O.M.D.R.A.P.nr.
Partea
IPrevederi
de
P1001/2013
2.465/08.08.2013
proiectarepentrucldiri.
O.M.D.R.L. nr.
Cod de proiectare seismic"
704/09.09.2009
ParteaaIIIaPrevederipentru
P1003/2008
completatde
evaluareaseismicacldirilor
O.M.D.R.A.P.
existente.
nr.105/2014
5

M.Of.,pI,nr.
803bis/25.09.2006

M.Of.,pI,nr.
850/11.12.2007
M.Of.,pI,nr.
558bis/03.09.2013
M.Of.,pI,nr.
647bis/01.10.2009

M.Of.,pI,nr.
161bis/05.03.2014

B.C.nr.3
4/2013
B.C.
nr.10
11/2010

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Normativ pentru proiectarea


antiseismic a construciilor
de locuine, social/culturale,
agrozootehnice i industriale
I6 NP0552001 indicativ
P
10092.
Detalierea parametrilor de
calcul Ks i Tc la nivelul
unitilor
administrativ
teritoriale.
Ghid privind proiectarea
sistemelor de izolare seismic
I7 GP1012004
pasiv (reazeme, disipatori) a
cldirilor.
Metodologie privind calculul
sistemelor de protecie
I8 MP0362004 seismic
pasiv.
Cldiri
autoadaptabile la solicitri
seismice.
Metodologie de elaborare a
hrilor de hazard seismic
I9 MP0262004
local pentru localiti urbane
H.S.L.L.U.
Metodologie
privind
I10 ME0032007 investigarea de urgen a
siguranei post seism a

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.T.L.nr.
783/22.05.2002

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.
nr.9/2002

O.M.T.C.T.nr.
736/19.04.2004

M.Of.,pI,nr.
874bis/24.09.2004

O.M.T.C.T.nr.
738/19.04.2004

M.Of.,pI,nr.
1.002bis/01.11.2004

B.C.
nr.4/2006

O.M.T.C.T.nr.
782/28.04.2004

M.Of.,pI,nr.
1.221bis/20.12.2004

O.M.D.L.P.L.nr.
127/08.05.2007

M.Of.,pI,nr.
562bis/16.08.2007

B.C.
nr.8/2007

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

I11 GT0532004

I12 GT0542004

I13 GT0552004

Denumirereglementare
tehnic
cldiriloristabilireasoluiilor
cadrudeintervenie.
Ghid privind adaptarea scrii
de
intensiti
seismice
europene EMS 98 la
condiiile
seismice
ale
Romniei i la necesitile
inginereti.
Ghid privind constituirea,
ntreinereaiutilizareabncii
de date pe suport magnetic
(CDROM)
cuprinznd
nregistrri ale micrilor
seismice ale terenului la
cutremureledin1977,1986i
1990, obinute n reeaua
seismicnaionalINCERC.
Ghid privind constituirea,
ntreinereaiutilitareabncii
de
date
cuprinznd
nregistrri ale cutremurelor
puternice obinute pe cldiri
instrumentate seismic n
reeauaseismicnaional.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
803/28.04.2004

M.Of.,pI,nr.
882bis/27.09.2004

O.M.T.C.T.nr.
805/28.04.2004

M.Of.,pI,nr.
882bis/27.09.2004

O.M.T.C.T.nr.
804/28.04.2004

M.Of.,pI,nr.
882bis/27.09.2004

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

Normativprivindconsolidarea
O.M.T.C.T.nr.
I14
cu fibre a elementelor
1.177/22.06.2004
structuraledebeton.
O.M.D.R.T.nr.
Cod de proiectare.Evaluarea

1.655/05.09.2012
aciunii
zpezii
asupra
I15 CR1132012

construciilor.

O.M.D.R.A.P.nr.

2.414/01.08.2013*
O.M.D.R.T.nr.

1.530/23.08.2012
Cod de proiectare.Bazele
I16 CR02012
proiectriiconstruciilor.
completatde

O.M.D.R.A.P.nr.

I17 CR21.1.1/
2013

Cod de proiectare a
construciilor
cu
perei
structuralidebetonarmat.
Norme tehnice provizorii
privind stabilirea distanelor
I18 NP0281978
ntre rosturile de dilatare la
proiectareaconstruciilor.
Cod pentru proiectarea

I19 CR12.12005 podurilor de cale ferat.

Aciuni.

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
132bis/11.02.2005

M.Of.,pI,nr.
704bis/15.10.2012

B.C.
nr.10/2012

*completarecu
anexeleDiE

M.Of.,pI,
nr.647bis/11.09.2012 B.C.
nr.10/2012

*completarecu
anexeleBiC

555bis/02.09.2013

2.411/01.08.2013*

555bis/02.09.2013

O.M.D.R.A.P.nr.
2.361/24.07.2013

M.Of.,pI,nr.
583bis/13.09.2013

I.G.S.C.i
I.C.C.P.D.C.

O.M.T.C.T.nr.
2.229/27.12.2005
8

Observaii

M.Of.,pI,nr.
179bis/24.02.2006

B.C.
nr.10/2013

B.C.
nr.11/1979

B.C.
nr.18/2006

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

Cod pentru proiectarea


O.M.T.C.T.
I20 CR12.22005 podurilor de cale ferat.
2.232/27.12.2005
Convoaietip.
O.M.D.R.T.nr.
1.751/21.09.2012*
Cod de proiectare. Evaluarea
completatde
CR1142012 aciunii vntului asupra
I21

construciilor.
O.M.D.R.A.P.nr.

2.413/01.08.2013**

I22 P831981

Instruciuni tehnice pentru


calculul
i
alctuirea DecizieI.C.C.P.D.C.
constructiv a structurilor nr.47/14.05.1981
compusebetonoel.

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
179bis/24.02.2006

B.C.
nr.23/2006

B.C.
M.Of.,pI,
nr.11/2012
nr.704bis/15.10.2012

555bis/02.09.2013

B.C.
nr.10/1981

Observaii

**completarecu
anexeleEiF

II.Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordeterasamente

Reglementareatehnic
Nr.
Indicativ
crt. reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Ghid
pentru
executarea
II1 GE0281997 lucrrilordedrenajorizontali
vertical.
Normativ
privind
mbuntirea terenurilor de
II2 C291985
fundare slabe prin procedee
mecanice(caieteleI....VI).
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
proiectarea i executarea
II3 C291979
fundaiilor pentru lucrrile de
drumuri
din
pmnturi
stabilizatecuciment.
Ghid
pentru
execuia
II4 GE0261997 compactriinplanorizontali
nclinataterasamentelor.
Ghid pentru proiectarea
II5 P1341995
lucrrilor
ce
nglobeaz
materialegeosintetice.
Instruciuni tehnice pentru
consolidarea
pmnturilor
II6 C1681980
sensibile la umezire i a
nisipurilor prin silicatizare i

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
56/N/11.03.1997

B.C.nr.11/1998

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.20/11.04.1985

B.C.nr.8/1985

O.M.T.T.C.nr.
311/17.02.1979

B.C.nr.11/1979

B.C.nr.5/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
1/N/20.01.1995

B.C.nr.9/1995

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.91/17.11.1980

B.C.nr.12/1980

O.M.L.P.A.T.nr.
59/N/11.03.1997

10

Reglementareatehnic
Nr.
Indicativ
crt. reglementare
tehnic

II7 C1691988

II8 C1781976

II9 C2181984

Denumirereglementare
tehnic
electrosilicatizare.
Normativ privind executarea
lucrrilor de terasamente
pentru realizarea fundaiilor
construciilor
civile
i
industriale.
Instruciuni tehnice pentru
executarea
drenurilor
orizontaleprinvibroforare.
Instruciuni tehnice pentru
executarea forajelor prin
metodavibroforrii.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.59/30.09.1988

B.C.nr.5/1988

DeciziaI.G.S.C.
nr.132/29.06.1976

B.C.nr.11
12/1976

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.58/16.05.1984

B.C.nr.8/1984

11

III.Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareafundaiilor

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Normativ
privind
mbuntirea terenurilor de
III1 NE0081997 fundare slabe, prin procedee
mecanice. Compactare cu
maiulf.greucaietVIII
Ghid de proiectare. Calculul
terenului de fundare la
III2 GP0141997
aciuni seismice n cazul
fundriidirecte.
Specificaie tehnic privind
refacerea prin obturare i
etanare a contactului teren
III3 ST0151997
infrastructur
pentru
construciidelocuine,social
culturaleiindustriale.
Ghid
practic
privind
III4 GE0291997 tehnologia de execuie a
piloilorpentrufundaii.
Specificaietehnic.Criteriii
metode pentru determinarea
III5 ST0161997 prin msurtori a tasrii
construciilor.
Instruciuni
tehnice pentru determinarea

Actnormativde
aprobare

Publicaian careaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
60/N/11.03.1997

B.C.nr.15/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
58/N/11.03.1997

B.C.nr.12/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
54/N/11.03.1997

B.C.nr.9/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
55/N/11.03.1997

B.C.nr.12/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
57/N/11.03.1997

B.C.nr.11/1998

12

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

III6 C1591989

III7 C1961986

III8 C2131983

III9 C2151988

Denumirereglementare
tehnic
prinmetodetopogeodezicea
deplasrii
construciilor
datorate
deformaiilor
terenuluidefundare.
Instruciuni tehnice pentru
cercetarea terenului de
fundare
prin
metoda
penetrrii cu con, penetrare
static penetrare dinamic,
vibropenetrare.
Instruciuni tehnice pentru
folosirea
pmnturilor
stabilizate la lucrrile de
fundaii.
Instruciuni
pentru
completarea formularului de
eviden
a
studiilor
geotehnice
conform
prevederilor STAS 1242/1
1981.
Instruciuni tehnice pentru
elemente de fundaii din
betoncuadaosdecenude
centrale
termoelectrice
situate n terenuri cu

Actnormativde
aprobare

Publicaian careaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.42/18.12.1989

B.C.nr.4/1990

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.30/03.10.1986

B.C.nr.8/1986

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.26/28.04.1983

B.C.nr.7/1983

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.83/06.12.1988

B.C.nr.6/1988

13

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

III10 C2411992

III11 GP1132004

III12 C2511994

III13 C2521994

Denumirereglementare
tehnic
agresiviti
naturale
i
industriale.
Metodologie de determinare
a caracteristicilor dinamice
ale terenului de fundare la
solicitriseismice.
Ghid privind proiectarea i
execuia minipiloilor forai
(revizuirea i completarea
ndrumtorului tehnic C 245
1993).
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea
executarea,
recepionarea lucrrilor de
mbuntire a terenurilor
slabedefundareprinmetoda
mbuntirii cu materiale
locale de aport pe cale
dinamic.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea executarea i
recepionarea lucrrilor de
fundaii pe piloi scuri
executai pe loc prin
vibropresare.

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
8/N/12.03.1993

O.M.T.C.T.nr.
172/15.02.2005

Publicaian careaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

B.C.nr.9/1993

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.15/2005
430bis/20.05.2005

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
4/N/11.02.1994

B.C.nr.7/1994

O.M.L.P.A.T.nr.
3/N/11.02.1994

B.C.nr.7/1994

14

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Normativ privind ncercarea


III14 NP0452000 nterenapiloilordeprobi
apiloilordinfundaii.
Normativ pentru utilizarea
III15 NP0752002 materialelor geosintetice la
lucrriledeconstrucii.
Normativ
privind
III16 NP0742007 documentaiile geotehnice
pentruconstrucii.
Ghid pentru sistematizarea,
stocarea
i
reutilizarea
III17 GE0442001
informaiilor
privind
parametriigeotehnici.
Normativprivindproiectarea,
III18 NP1132004 execuia, monitorizarea i
recepiapereilorngropai.
Normativ pentru proiectarea
III19 NP1122004 structurilor de fundare
direct.
Normativ privind proiectarea
III20 NP1142004 i execuia ancorajelor n
teren.
Normativprivindcerinelede
III21 NP1202006 proiectare i execuie a
excavaiilor adnci n zone

Actnormativde
aprobare

Publicaian careaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
264/N/02.11.2000

B.C.nr.7/2001

O.M.L.P.T.L.nr.
1.228/03.09.2002

B.C.nr.13/2002

B.C.nr.9/2007

B.C.nr.24/2003

O.M.D.L.P.L.nr.
128/08.05.2007
O.M.T.C.T.nr.
1.219/06.09.2001

M.Of.,pI,nr.
381/06.06.2007

O.M.T.C.T.nr.
279/23.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.19/2005
458bis/30.05.2005

Seabrogcap.13
prinO.M.D.R.T.
nr.2689/29.12.2010

O.M.T.C.T.nr.
275/3.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.14/2005
451bis/27.05.2005

O.M.T.C.T.nr.
363/08.03.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.16/2005
453bis/27.05.2005

O.M.T.C.T.nr.
1.730/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.22/2006
911bis/09.11.2006

15

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

urbane.
Ghid privind proiectarea
structurilor de pmnt armat
III22 GP0932006
cu materiale geosintetice i
metalice.

ndrumator de proiectare i
III23 C2301989
execuie a gropilor tanate

pentrufundaii.
Ghid privind criterii de
alegere a ncercrilor i
III24 GT0011996 metodelor de determinare a
caracteristicilor fizice i
mecanicealepmnturilor.
Normativ
privind
determinarea
valorilor
III25 NP122:2010
caracteristice i de calcul ale
parametrilorgeotehnici.
Normativ privind proiectarea
III26 NP123:2010 geotehnic a fundaiilor pe
piloi.

III27 NP124:2010

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
1.764/21.09.2006

Publicaian careaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.21/2006
896bis/03.11.2006

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.
19/18.05.1989

B.C.nr.12/1989

O.M.L.P.A.T.nr.
8/N/05.02.1996

B.C.nr.7/1996

O.M.D.R.T.nr.
2.690/29.12.2010

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.9/2011
158bis/04.03.2011

O.M.D.R.T.nr.
2.691/29.12.2010

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.9/2011
158bis/04.03.2011

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.10/2011
158bis/04.03.2011

Abrog:
cap.13din
NP1132004
(O.M.T.C.T.
nr.279/2005)

Normativ privind proiectarea


O.M.D.R.T.nr.
geotehnic a lucrrilor de
2.689/29.12.2010
susinere.
16

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

III28 NP125:2010

III29 NP126:2010

III30 GT0672014

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind fundarea
construciilor pe pmnturi
sensibilelaumezire.

Normativ privind fundarea


construciilor pe pamnturi
cuumflriicontraciimari.

Publicaian careaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

Observaii

O.M.D.R.T.nr.
2.688/29.12.2010

M.Of.,pI,nr.
158
bis/04.03.2011

O.M.D.R.T.nr.
115/31.05.2012

M.Of.,pI,nr.

397bis/13.06.2012

Incursdepublicare
inMOf

Ghid privind interpretarea i


controlul
lucrrilor
de O.M.D.R.A.P.nr.
compactarea pmnturilor 739/13.05.2014
necoezivegranulaiemare

17

B.C.nr.10/2011

IV.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordebeton,betonarmatibetonprecomprimat
Reglementareatehnic

Nr.
crt.

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Normativ pentru producerea


betonului i executarea
lucrrilor din beton, beton
NE012/12007
armat i beton precomprimat
Partea1:Producerea
betonului.
Normativ pentru producerea
i executarea lucrrilor din
beton, beton armat i beton
NE012/22010
precomprimatPartea
2:
Executarea lucrrilor din
beton.
Specificaie tehnic privind
ST0092011
produse din oel utilizate ca

armturi: cerine i criterii de


performan.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea
i
folosirea
P591986
armrii cu plase sudate a
elementelordebeton.
Instruciuni tehnice pentru
C1221989
proiectarea i executarea
lucrrilor de construcii din

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.D.L.P.L.nr.
577/29.04.2008

M.Of.,pI,nr.
374/16.05.2008

O.M.D.R.T.nr.
2.514/22.11.2010

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.14/2010
853bis/20.12.2010

O.M.D.R.T.nr.
683/10.04.2012

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.12/2012
nr.337/18.05.2012

B.C.nr.2/2008

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
49/09.12.1986

B.C.nr.10/198

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
51/30.12.1989

B.C.nr.2/1991

18

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IV6

C1301978

IV7

NE0202003
(P1342003)

IV8

C2481993

IV9

GE0392001

IV10

GE0402001

IV11

NE0132002

Denumirereglementare
tehnic
beton aparent cu parament
natural.
Instruciuni tehnice pentru
aplicarea prin torcretare a
mortareloribetoanelor.
Normativ privind proiectarea
planeelor compuse din tabl
cutatbeton(revizuireP134
1993).
Instruciuni tehnice pentru
realizarea betoanelor de
nisip.
Ghid pentru determinarea
experimental in situ i n
laboratoramodululuistatici
dinamic de elasticitate a
betonului.
Ghid
privind
utilizarea
metodei electromagnetice la
determinareaparametrilorde
armare
a
elementelor
existentedinbetonarmat.
Cod de practic pentru
execuia
elementelor
prefabricatedinbeton,beton

Actnormativde
aprobare

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
48/22.03.1979
O.M.T.C.T.nr.
302/16.09.2003

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

B.C.nr.8/1979

Observaii

B.C.nr.14/2004
M.Of.,pI,nr.
si

671bis/23.09.2003
B.C.nr.9/2006

O.M.L.P.A.T.nr.
24/N/01.10.1993

B.C.nr.2/1994

O.M.L.P.T.L.nr.
1.224/06.09.2001

B.C.nr.1/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.223/06.09.2001

B.C.nr.1/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
451/26.03.2002

B.C.nr.8/2002

19

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IV12

ST0432001

IV13

ST0422002

IV14

NP0932003

IV15

GP0812003

IV16

GP0752002

Denumirereglementare
tehnic
armatibetonprecomprimat.
Specificaie tehnic privind
cerinele i criteriile de
performan
pentru
ancorareanbetoncusisteme
mecanice i metode de
ncercare.
Specificaie tehnic privind
ancorarea armturilor cu
rini sintetice la lucrrile de
consolidare a elementelor i
structurilor din beton armat
proiectare,execuie.
Normativ de proiectare a
elementelor compuse din
betoanedevrstediferiteia
conectorilor pentru lucrri de
cmuieliisuprabetonri.
Ghid privind proiectarea i
execuia rezervoarelor mici
din elemente prefabricate n
zonerurale.
Ghid
privind
stabilirea
criteriilordeperformania
compoziiilor
pentru

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.620/02.11.2001

B.C.nr.12/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.621/02.11.2001

B.C.nr.12/2002

O.M.T.C.T.nr.
871/19.11.2003

M.Of.,pI,nr.
852/29.11.2003

B.C.nr.2/2004

O.M.T.C.T.nr.
306/16.09.2003

M.Of.,pI,nr.
670/23.09.2003

B.C.nr.13/2004

O.M.L.P.T.L.nr.
603/21.04.2003

M.Of.,pI,nr.

576bis/12.08.2003

20

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IV17

GP0802003

IV18

NP1082004

IV19

P1332004

IV20

P133/01994

IV21

P133/11994

IV22

NP0071997

Denumirereglementare
tehnic
betoanele armate dispers cu
fibremetalice.
Ghid privind proiectarea i
execuia consolidrii prin
precomprimare a structurilor
dinbetonarmatidinzidrie.
Cod de cerine privind
proiectarea,
execuia,
urmrirea
comportrii,
repararea i consolidarea
courilorindustrialedinbeton
armat.
Normativ pentru proiectarea
courilorindustrialedinbeton
armat(revizuireP1331996).
Normativ de clasificare i
caracteristici geometrice a
courilorindustrialeglisate.
Normativ tehnic republican
privind
repararea
i
consolidarea
courilor
industrialedinbetonarmat.
Cod de proiectare pentru
structuri n cadre din beton
armat.

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
307/16.09.2003

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

B.C.nr.1/2004

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
179/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.19/2005
437bis/24.05.2005

O.M.T.C.T.nr.
178/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.19/2005
427bis/20.05.2005

O.M.L.P.A.T.nr.
32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995

O.M.L.P.A.T.nr.
32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995

O.M.L.P.A.T.nr.
1/N/13.01.1997

B.C.nr.10/1997

21

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IV23

P731978

IV24

P1031982

IV25

P1191983

IV26

C1552013

IV27

C1561989

Denumirereglementare
tehnic
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i executarea
recipienilor din beton armat
i beton precomprimat
pentrulichide.mbuntirila
P731978.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea elementelor din
beton precomprimat parial,
folosind
armturi
pretensionate
i
nepretensionate
complementare.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea executarea i
exploatarea cilor de rulare
pe grinzi din beton armat i
betonprecomprimat.
ModificrilaP11983.
Normativ privind prepararea
i utilizarea betoanelor cu
agregateuoare.
ndrumtor pentru aplicarea
prevederilor STAS 6657/3.
Elemente prefabricate de

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
93/19.09.1978
DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.10.10.1984

B.C.nr.12/1978
i

B.C.nr.4/1985

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
150/30.11.1982

B.C.nr.2/1983

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.88/27.10.1983
Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.10.10.1985

B.C.nr.1/1984
B.C.nr.3/1986

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.9/2013
583bis/13.09.2013

O.M.D.R.A.P.nr.
2.359/24.07.2013
DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
47/30.12.1989
22

B.C.nr.1/1991

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IV28

C2121987

IV29

C2211985

IV30

C2371992

IV31

C111974

Denumirereglementare
tehnic
beton, beton armat i beton
precomprimat.
Procedee,
instrumente i dispozitive de
verificare a caracteristicilor
geometrice.
Instruciuni tehnice pentru
aplicarea
procedeului
tehnologic de vacuumare a
betonului.
Instruciuni tehnice privind
optimizarea tratamentelor
termice n fabricile de
prefabricate cu ajutorul
metodei ultrasonice de
impuls.
Instruciuni de utilizare a
aditivului complex ADCOM la
prepararea betoanelor de
ciment.
Instruciuni tehnice privind
alctuirea i folosirea n
construcii a panourilor din
placajpentrucofraje.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
52/09.12.1987

B.C.nr.9/1987

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
56/01.10.1985

B.C.nr.11/1985

O.M.L.P.A.T.nr.
2/N/21.01.1993

B.C.nr.1/1993

O.M.C.Ind.nr.
125/19.11.1974

B.C.nr.4/1975

23

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

IV32

Indicativ
reglementare
tehnic
C411986

IV33

C1621973

IV34

C1811988

IV35

C2221985

IV36

P421971

IV37

P1041983

Denumirereglementare
tehnic
Normativ pentru alctuirea,
executarea
i
folosirea
cofrajelorglisante.
Normativ privind alctuirea,
executarea
i
folosirea
cofrajelor metalice plane
pentru perei din beton
monolitlacldiri.
ndrumtor
pentru
metodologia de ncercare a
prototipurilor i seriei zero la
elemente prefabricate, din
punct
de
vedere
al
comportrii la solicitri
statice.
Instruciuni tehnice privind
utilizarea metodelor acustice
prin oc la controlul calitii
elementelorprefabricate.
Normativ pentru executarea
construciilor din panouri
mari.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i executarea
pereilor i acoperiurilor din

Actnormativde
aprobare
DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
26/4.09.1986

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.nr.7/1986

DeciziaI.G.S.C.nr.
26/13.03.1974

B.C.nr.7/1974

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
270/8.04.1988

B.C.nr.11/1987

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
57/01.10.1985

B.C.nr.11/1985

DeciziaCSEALnr.
18/13.01.1971

B.C.nr.5/1971

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
92/08.11.1983
O.M.L.P.A.T.nr.

B.C.nr.2/1984

B.C.nr.10/1995

24

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IV38

C2261987

IV39

C2351991

IV40

C1171970

IV41

GP1152011

IV42

GP1162011

Denumirereglementare
tehnic
elemente din beton celular
autoclavizat.
Norme
tehnice
pentru
proiectarea i executarea
panourilor monostrat din
betoane uoare cu adaosuri
de cenu i spumani,
pentruhaleparter.
ndrumtor tehnic pentru
executarea panourilor mari
prefabricate neportante din
blocuriceramicecugoluri.
Instruciuni tehnice pentru
folosirea radiografiei la
determinarea defectelor din
elementeledebetonarmat.
Ghid de proiectare pentru
controlul fisurii elementelor
masive i pereilor structurali
de beton armat datorit
contracieimpiedicate.
Ghid pentru calculul i
alctuirea constructiv a
planeelor compuse lemn
betonlacldirivechiinoi.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat

Observaii

23/N/25.08.1994

DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
51/27.11.1987
DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
7/24.01.1989.

B.C.nr.7/1987
B.C.nr.9/1989

O.M.L.P.A.T.nr.
15/N/4.12.1991.

B.C.nr.3/1992

O.M.C.Ind.nr.
133/22.06.1970.

B.C.nr.9/1970

O.M.D.R.T.nr.
212/02.02.2012.

M.Of.,pI,nr.129
bis/22.02.2012.

B.C.nr.13/2012

O.M.D.R.T.nr.
1.775/25.09.2012.

M.Of.,pI,nr.766
bis/14.11.2012.

B.C.nr.14/2012

25

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

III43 GP1242013

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

Ghid pentru proiectarea


structurilor din beton de O.M.D.R.A.P.nr.
nalt rezisten n zonele 2.385/25.07.2013.
seismice.

26

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.583
bis/13.09.2013.

B.C.nr.11/2013

Observaii

V.Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordezidrieiperei

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

V1

MP0071999

V2

V3

V4

V5

Denumirereglementare
tehnic

Metodologie de investigare a
zidriilor.
Instruciuni tehnice privind
compoziia i prepararea
C171982
mortarelor de zidrie i
tencuial.
Instruciuni tehnice pentru
C1931979
executarea zidriilor din
piatrbrut.
Ghiddeproiectareiexecuie

pentru prinderea elastic a


GP0532000
pereilor de compartimentare

destructuraderezisten.

CR62006

V6

CR62013

V7

C1161982

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T. nr.
48/N/02.08.1999.

B.C.nr.8/2000

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.127/02.11.1982.

B.C.nr.1/1983

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.64/19.04.1979.

B.C.nr.9/1979

O.M.L.P.A.T.nr.
258/N/2.11.2000.

B.C.nr.12/2001

O.M.T.C.T. nr.
1.712/19.09.2006*
Cod de proiectare pentru
completatcu
structuridinzidrie.
O.M.D.R.T.nr.
1.372/30.04.2010.
Cod de proiectare pentru
O.M.D.R.A.P.nr.
structuridinzidrie.
2.464/08.08.2013.

Instruciuni tehnice pentru DeciziaI.C.C.P.D.C.


alctuirea i executarea nr.92/19.08.1982
27

M.Of.,pI,nr.
807bis/26.09.2006

B.C.nr.11/2006

Seapliccf.
O.M.D.R.A.P.nr.
2.464/08.08.2013

Completeaz
O.M.T.C.T.nr.
1.712/19.09.2006.

B.C.nr.11/1982

389bis/11.06.2010
582
bis/13.09.2013

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

V8

C141982

V9

C14/11994

V10 P941977

Denumirereglementare
tehnic
pereilor din plci ondulate
dinazbociment.
Normativ pentru folosirea
blocurilor mici din beton cu
agregateuoarelalucrrilede
zidrie.
Ghid
privind
utilizarea
blocurilor mici de zidrie din
beton cu agregate grele
BZG290x240x88mm.
Instruciuni tehnice pentru
calculul
i
alctuirea
elementelordeconstruciidin
poliesteri armai cu fibre de
sticl.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.71/10.06.1982

B.C.nr.9/1982

O.M.L.P.A.T.nr.
21/N/11.07.1994

B.C.nr.11/1994

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.21/30.03.1977

B.C.nr.4/1977

28

V.

Nr.
crt.

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

VI6

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilormetalice

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
MonitorulOficial
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
alRomniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Ghid
pentru
proiectarea
O.M.L.P.A.T.nr.
GP0031996 antiseimic a halelor parter cu

B.C.nr.8/1997
38/N/24.05.1996
structurmetalic.
Ghiddeproiectareiexecuiea
O.M.L.P.A.T.nr.
GP0041997 membranelorpentruconstrucii

B.C.nr.4/1998.
3/N/13.01.1997
demontabile.
Normativ
pentru
calculul
O.M.L.P.A.T.nr.
NP0121997 elementelor din oel cu perei

B.C.nr.15/1998
10/N/03.02.1997
subiriformatelarece.
Specificaie tehnic privind
cerine pentru proiectarea i
O.M.L.P.A.T.nr.
ST0131997 executarea construciilor n

B.C.nr.15/1997
2/N/13.01.1997
soluie de structur spaial
reticularplanar.
Ghid
pentru
proiectarea
mbinrilor prin contact ale O.M.L.P.A.T.nr.
GP0161997

B.C.nr.15/1997
stlpilor din oel fcnd parte 63/N/18.03.1997
dinstructuracldiriloretajate.
Ghiddeproiectareiurmrirea
comportrii n exploatare a
O.M.L.P.A.T.nr.

GP0181997 acoperiurilor din ferme de


B.C.nr.14/1999
3/N/20.01.1998

cabluri.

29

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Normativ de calcul pentru


VI7 NP0412000 construcii
metalice
cu
diafragmedintablcutat.
Normativ privind prescripiile
generale
de
proiectare.
Verificarea prin calcul a
VI8 NP0422000
elementelor de construcie
metalice i a mbinrilor
acestora.

VI9 P1081980

VI10 C1331982

VI11 C1721988

Instruciuni tehnice pentru


proiectarea grinzilor din oel cu
seciune plin, inim supl,
omogenesauhibride.

Instruciuni tehnice privind


mbinarea elementelor de
construcii metalice cu uruburi
de
nalt
rezisten
pretensionate.
Instruciuni tehnice pentru
prinderea i montajul tablelor
metalice profilate la executarea
nvelitoriloripereilor.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
29/N/22.05.2000

B.C.nr.
1920/2001

O.M.L.P.A.T.nr.
28/N/22.05.2000

B.C.nr.
1920/2001

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.76/14.07.1980.
DeciziaI.C.C.P.D.C.din
01.10.1984
DeciziaI.C.C.P.D.C.
din1985

B.C.nr.10/1980
Modificrila
B.C.nr.4/1985
P1081980
B.C.nr.3/1986

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.68/13.05.1982

B.C.nr.10/1982

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.26/04.04.1988

B.C.nr.10/1987

30

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Ghid privind proiectareahalelor


uoarecustructurmetalic.
Ghid
privind
proiectarea
VI13 GP0822003 mbinrilor ductile la structuri
metalicenzoneseismice.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea construciilor din
VI14 P541980
profile de oel cu perei subiri
formatelarece.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea
construciilor
VI15 P741981
metalice din profile cu goluri n
inim.
VI12 GP0782003

VI16 P1071979

VI17 P1151982

VI18 C2281988

O.M.T.C.T. nr.
300/16.09.2003

Publicaiancareaaprut

MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Observaii
Nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.16/2004
666/19.09.2003

O.M.T.C.T.nr.
301/16.09.2003

M.Of.,pI,nr.
666/19.09.2003

Actnormativde
aprobare

B.C.nr.16/2004

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.56/16.05.1980
DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.9668/03.12.1985

B.C.nr.8/1980
B.C.nr.3/1986

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.34/17.03.1981

B.C.nr.12/1981

B.C.nr.4/1980

B.C.nr.4/1985

B.C.nr.2/1983

B.C.nr.5/1988

DeciziaI.C.C.P.D.C.
Instruciuni tehnice pentru
nr.200/14.11.1979
proiectarea grinzilor pentru ci
DeciziaI.C.C.P.D.C.
derularemetalice.
01.10.1984
Instruciuni tehnice pentru
DeciziaI.C.C.P.D.C.
proiectarea
construciilor
nr.122/14.10.1982
metalicepretensionate.
Instruciuni tehnice privind
sudarea
oelurilor
cu DeciziaI.C.C.P.D.C.
caracteristici mecanice diferite nr.58/30.09.1988
folositelaconstruciimetalice.

31


VII.Reglementritehniceprivindfolosireaiexecutareaconstruciilordinmaterialelemnoase

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Nr.
Indicativ
MonitorulOficialal
Buletinul
Denumirereglementare
Actulnormativde
crt. reglementare
Romniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Ghid pentru calculul la stri
O.M.L.P.A.T.nr.
VII1 NP0191997
limitaelementelorstructurale

B.C.nr.9/1997
65/N/28.08.1996.
dinlemn.
Normativ privind proiectarea
NE0182003
O.M.T.C.T.nr.
M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.14/2006
VII2
construciilor
din
lemn
NP0052003
303/16.09.2003.
671/23.09.2003
B.C.nr.14/2004
(revizuireNP00596)".
Instruciuni tehnice privind
proiectarea executarea i
recepionarea
pereilor DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
VII3 P1131981

B.C.nr.3/1982
despritori
din
panouri 130/30.10.1981.
prefabricate pe baz de
produselemnoase.
ndrumtor tehnic pentru
realizareaiutilizarealapereii O.M.L.P.A.T.nr.
VII4 P113/11994

B.C.nr.11/1994
despritori a panourilor de 18/N/07.07.1994.
peretedemontabilidelemn.
ndrumtorprivindutilizarean
DeciziaI.C.C.P.D.C.nr.
VII5 C361986
construciiaplcilordinlemni

B.C.nr.10/1986
47/10.12.1986.
aplcilordinfibredelemn.
Instruciuni tehnice privind DeciziaI.C.C.P.D.C.
B.C.nr.1/1980
VII6 C1991979
manipularea
livrarea, nr.1.301/16/03.08.1979

B.C.nr.2/1987
depozitarea, transportul i DeciziaI.C.C.P.D.C.
32

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Actulnormativde
aprobare

montarea n construcii a nr.17/6.04.1987.


tmplrieidinlemn.

33

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii


VIII.Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilorlanvelitori

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Nr.
Indicativ
MonitorulOficialal
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
crt. reglementare
Romniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
VIII1 GP0652001

VIII2 NP0692002

VIII3 GP1122004

VIII4 NP1192006

VIII5 C2171983

Ghid privind proiectarea i


execuialucrrilorderemediere O.M.L.P.T.L.nr.
a hidroizolaiilor bituminoase la 1.624/02.11.2001
acoperiuridebeton.
Normativ privind proiectarea,
execuia
i
exploatarea
nvelitorilor acoperiurilor n
pantlacldiri.
Ghid privind proiectarea,
execuia
i
exploatarea
nvelitorilor din membrane
polimericerealizate,,insitu.
Normativ privind proiectarea
i execuia nvelitorilor subiri
de
beton
armat
i
precomprimat, monolite i
prefabricate.
Norme
tehnice
privind
alctuirea i executarea
hidroizolaiei cu folie din pvc
plastifiatlaacoperiuri.

Observaii

B.C.nr.12/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
606/21.04.2003

M.Of.,pI,nr.
776bis/05.11.2003

B.C.nr.14/2006
B.C.nr.24/2004

O.M.T.C.T.nr.
219/17.02.2005

M.Of.,pI,nr.
435bis/23.05.2005

B.C.nr.6/2006

O.M.T.C.T.nr.
1.733/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
937/20.11.2006

B.C.nr.23/2006

B.C.nr.5/1984

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.21/21.02.1984
34

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

VIII6 GP1202013

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

Ghid privind proiectarea i


O.M.D.R.A.P.nr.
execuiaacoperiurilorverzila
3.383/21.11.2013
cldirinoiiexistente.

35

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,si
803bis/19.12.2013

Observaii

IX.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordeizolaii

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Nr.
Indicativ
MonitorulOficialal
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
crt.
reglementare
Romniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Ghid pentru refacerea
etaneitii rosturilor la
cldirile civile cu faade O.M.L.P.A.T.nr.
IX1 GE0251997

B.C.nr.13/1997
realizate din panouri mari 62/N/17.03.1997
prefabricate din beton
armat.
Normativ
pentru
proiectarea i execuia
O.M.L.P.T.L.nr.
B.C.nr.
IX2 C107/02002
lucrrilordeizolaiitermice

1.572/15.10.2002
8/2003
de cldiri, indicativ (
revizuireC107/82).

IX3

C1072005

IX4 P1211989

O.M.T.C.T.nr.

2.055/29.11.2005
Normativ privind calculul O.M.D.R.T.nr.
termotehnicalelementelor 2.513/22.11.2010*
deconstruciealecldirilor. O.M.D.R.T.
nr.
1.590/24.08.2012**
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i executarea
msurilor de protecie
acustic i antivibrativ la
cldiriindustriale.

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.15/24.03.1989
O.M.L.P.A.T.
nr.7/N/12.03.1993
36

M.Of.,pI,nr.
1124bis/13.12.2005

820/8.12.2010
650bis/12.09.2012

Observaii

B.C.nr.
23/2007

*Modificare
Partea1i
Parteaa2a
**Modificare/
completare
C107/3

B.C.nr.11/1988.

Modificri i
completrila
P1211989

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IX5 P1231989

IX6

C1252013

IX7 C1421985

IX8 C2161983

IX9 C2331990

IX10 NP0402002

Denumirereglementare
tehnic
Instruciuni tehnice privind
proiectarea i executarea
slilor de audiie public
din punct de vedere
acustic.
Normativprivindacustican
construciiizoneurbane.
Normativul
pentru
executareairecepionarea
termoizolaiilor
la
elementeledeinstalaii.
Norme tehnice pentru
utilizarea foliilor din pvc la
hidroizolarea construciilor
subteraneibazinelor.
Instruciuni tehnice pentru
izolareatermiccuproduse
textile
neesute
a
conductelor i aparatelor
dininstalaiitermice.
Normativ
privind
proiectarea, execuia i
exploatarea hidroizolaiilor
lacldiri.

Actnormativde
aprobare

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.50/30.12.1989.
O.M.D.R.A.P. nr.
3.384/21.11.2013

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
812bis/20.12.2013

Observaii

B.C.nr.34/1991

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.19/04.04.1985

B.C.nr.9/1985

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.20/28.02.1984

B.C.nr.5/1984

O.M.L.P.A.T.nr.
1/N/10.12.1990

B.C.nr.5/1991

B.C.nr.15/2006
B.C.nr.24/2004

O.M.L.P.T.L.nr.
607/21.04.2003
37

M.Of.,pI,nr.
776bis/05.11.2003

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IX11 GP0582000

IX12 C107/62002

IX13 C107/72002

IX14 GT0392002

IX15 GT0402002

IX16 GE0472002

Denumirereglementare
tehnic
Ghid privind optimizarea
nivelului de protecie
termic la cldirile de
locuit.
Normativ general privind
calculul transferului de
mas(umiditate)
prin
elementedeconstrucie.
Normativpentruproiectareala
stabilitate
termica
a
elementelor de inchidere ale
cladirilor.
Ghiddeevaluareagradului
de confort higrotermic din
unitile funcionale ale
cldirilorexistente.
Ghiddeevaluareagradului
de izolare termic a
elementelor de construcie
la cldiri existente, n
vedereareabilitriitermice.
Ghid
privind
utilizarea
chiturilor
la
etanarea
rosturilornconstrucii.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
331/N/8.12.2000

B.C.nr.13/2001
B.C.nr.2/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.063/30.07.2002.

B.C.nr.14/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.574/15.10.2002

B.C.nr.8/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.579/15.10.2002

B.C.nr.8/2003

O.M.L.P.T.Lnr.
1.573/15.10.2002

B.C.nr.5/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.578/15.10.2002

B.C.nr.6/2003

38

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IX17 MP0222002

IX18 GT0432002

IX19 GT0442002

IX20 NP0642002

IX21 C1631987

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie
pentru
evaluarea
performanelor
termotehnicealematerialelor
i produselor pentru
construcii.
Ghid privind mbuntirea
calitilortermoizolatoareale
ferestrelor la cldirile civile
existente.
Metodologie
privind
determinarea permeabilitii
la ap a finisajelor i
proteciilor
anticorozive
aplicate pe suprafeele
elementelordeconstrucii.
Ghid privind proiectarea,
execuia i exploatarea
elementelor de construcii
hidroizolate cu materiale
bituminoaseipolimerice.
Instruciuni tehnice pentru
folosirea
profilelor
ncastratedinPVCplastifiat
la etanarea rosturilor
elementelordeconstrucii.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.571/15.10.2002

B.C.nr.5/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.569/15.10.2002

B.C.nr.5/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.570/15.10.2002

B.C.nr.6/2003

B.C.nr.15/2006

B.C.nr.5/1987

O.M.L.P.T.L.nr.
605/21.04.2003

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.40/21.09.1987

39

M.Of.,pI,nr.
576bis/12.08.2003

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

IX22 GP1142006

IX23 NP1212006

IX24 C1871978

Denumirereglementare
tehnic
Ghid privind proiectarea,
execuia i exploatarea
hidroizolaiilor
cu
membrane
bituminoase
aditivatecuAPPiSBS.
Normativ
privind
reabilitarea hidroizolaiilor
bituminoase
ale
acoperiurilorcldirilor.
Instruciuni tehnice pentru
folosirea n construcii a
produselor din bazalt topit
irecristalizat.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
1.734/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
928/15.11.2006.

B.C.nr.
23/2006.

O.M.T.C.T.nr.
1.732/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
910/08.11.2006.

B.C.nr.
23/2006

B.C.nr.
12/1978

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.95/24.09.1978

40

X.

Nr.
crt.

X1

X2

X3

X4

X5

Reglementritehniceprivindexecutarealucrrilordetencuieli,placaje,tapete

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
MonitorulOficialal
Buletinul
Denumirereglementare
Actulnormativde
reglementare
Romniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Normativ privind executarea
NE0011996
O.M.L.P.A.T.nr.
tencuielilor umede groase i

B.C.nr.8/1996

23/N/03.04.1996
subiri.
Instruciuni tehnice pentru
executarea
placajelor
DeciziaI.C.C.P.D.C.
C701986
interioare cu plci emailate

B.C.nr.11/1986
nr.54/20.12.1986
sau melaminate din fibre de
lemn.
Ghid privind reabilitarea
O.M.L.P.T.L.nr.
GT0412002
finisajelor
pereilor
i

B.C.nr.6/2003
1.575/15.10.2002
pardoselilorcldirilorcivile.
Ghid privind produse de
finisare ceramice utilizate n
GE0582012
O.M.D.R.A.P.nr.
M.Of.,pI,nr.
construcii,
B.C.nr.7/2013

240/21.02.2013
124/06.03.2013
comasare/revizuire C 61986,
C2231986,GP0732002.
Ghid privind produse de
finisare
din
materiale

polimerice
utilizate
n
GE0552012
O.M.D.R.T.nr.
M.Of.,pI,nr.
construcii.
B.C.nr.8/2013

1.529/23.08.2012 647bis/11.09.2012
Comasare/RevizuireC

41977, C 1741979, C 55
1974.
41

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

X6

Indicativ
reglementare
tehnic
GE0562013

Denumirereglementare
tehnic

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Actulnormativde
Romniei
Construciilor
aprobare
Nr./dat
Nr./dat

Ghid privind produse de


finisare peliculogene utilizate O.M.D.R.A.P.nr.
nconstrucii.
1.768/22.04.2013

42

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.6/2013
259bis/09.05.2013

Observaii

XI.

Reglementritehniceprivindexecutarealucrrilordepardoseli,plinte,scafe,elementedescri
Reglementareatehnic

Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XI1 NP0131996

XI2 GP0371998

Denumirereglementare
tehnic
Ghid privind proiectarea,
execuia i asigurarea
calitii pardoselilor la
construcii n care se
desfoar activiti de
producie.
Normativ
privind
proiectarea, execuia i
asigurarea
calitii
pardoselilorlacldiricivile.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
68/N/28.08.1996

B.C.nr.3/1997

O.M.L.P.A.T.nr.
50/N/17.06.1998

B.C.nr.11/1999

43

XII.

Nr.
crt.

XII1

XII2

XII3

XII4

XII5

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareainstalaiilorelectrice

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
MonitorulOficialal
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
Romniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Normativ
pentru
proiectarea i executarea O.M.L.P.T.L.nr.
NP0612002

B.C.nr.10/2003
sistemelor de iluminat 939/02.07.2002
artificialdincldiri.
Normativ
pentru
O.M.L.P.T.L.nr.
NP0622002
proiectarea sistemelor de

B.C.nr.10/2003
938/02.07.2002
iluminatrutieripietonal.
Normativ
pentru
proiectarea i executarea
instalaiilor
electrice O.M.L.P.T.L.nr.
I18/12001

B.C.nr.12/2002
interioare de cureni slabi 1.617/02.11.2001
aferente cldirilor civile i
deproducie.
Normativ
pentru
proiectarea i executarea
instalaiilor electrice de O.M.T.C.T.nr.
I18/22002

B.C.nr.6/2004
semnalizare a incendiilor i 2.014/18.12.2002
a sistemelor de alarmare
contraefracieidincldiri.
Normativ
privind O.M.T.C.T. nr.
M.Of.,pI,nr.
proiectarea, executarea, 176/15.02.2005
B.C.nr.16/2005
NP0992004
418bis/18.05.2005
verificarea i exploatarea O.M.T.C.T.nr.
B.C.nr.23/2006
95bis/01.02.2006
instalaiilor electrice n 2.231/27.12.2005
44

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XII6 I431989

XII7 I72011

Denumirereglementare
tehnic
zonecupericoldeexplozie.
Instruciuni tehnice privind
autorizarea ntreprinderilor
care execut, verific i
predau
la
beneficiari
instalaii electrice de
automatizare, nclzire i
ventilaie n medii cu
pericoldeexplozie.
Normativ
pentru
proiectarea, execuia i
exploatarea
instalaiilor
electriceaferentecldirilor.

Actnormativde
aprobare

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.17/26.04.1989

O.M.D.R.T.nr.
2.741/01.10.2011

45

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.nr.12/1988

M.Of.,pI,nr.
802bis/14.11.2011

B.C.nr.13/2011

XIII. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareainstalaiilordeapicanalizare

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Nr.
Indicativ
MonitorulOficialal
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
crt. reglementare
Romniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Normativpentruexploatarea O.M.L.P.A.T. nr.
XIII1 I9/11996

B.C.nr.12/1997
instalaiilorsanitare.
69/N/25.03.1996
O.M.L.P. A.T. nr.
Normativpentruproiectarea
17/N/16.05.1995
B.C.nr.1/1996
XIII2 I91994
i executarea instalaiilor

O.M.L.P.A.T.nr.
B.C.nr.2/1997
sanitare.
86/N/05.12.1996
Normativ privind calculul
NP1282011 loviturii de berbec la O.M.D.R.T.nr.
M.Of.,pI,nr.
XIII3

conductelepentrutransportul 255/06.02.2012
129bis/22.02.2012
apei.
Normativ de reabilitare a
O.M.L.P.A.T.nr.
B.C.nr.5/2000
XIII4 NP0361999 lucrrilor hidroedilitare din

77/N/05.10.1999
BrourIPCT
localitileurbane.
Ghid de proiectare pentru
O.M.L.P.T.L.nr.
XIII5 GP0712002 construcii i instalaii de

B.C.nr.9/2003
1.411/26.09.2002
dezinfectareaapei.

46

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIII6 GP0742002

XIII7 PC0212001

XIII8

NP1332013

XIII9 GE0462002

XIII10 GP0872003

XIII11 NP0912003

Denumirereglementare
tehnic
Ghid pentru instalaii de
separareahidrocarburilorcu
deversare n reelele de
canalizare.
Program de calcul pentru
dimensionarea reelelor de
prinklere. Reele plane
ramificate
Normativ
privind
proiectarea, execuia i
exploatarea sistemelor de
alimentare cu ap i
canalizarealocalitilor
Ghid de execuie pentru
staii de epurare pentru
localitimici(Q<5l/s).
Ghid de proiectare a
construciilor
pentru
tratarea apei n vederea
potabilizrii.
Normativpentruproiectarea
construciilor i instalaiilor
de dezinfectare a apei n
vederea asigurrii sntii
oamenilor i proteciei

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.454/03.10.2002

B.C.nr.14/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.616/02.11.2001

B.C.nr.2/2002

B.C.nr.9/2003

O.M.D.R.A.P.nr.
2.901/04/09/2013

O.M.L.P.T.L.nr.
1.410/26.09.2002

M.Of.,pI,nr.
660bis/28.10.2013

O.M.T.C.T.nr.
647/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
771/04.11.2003

B.C.nr.3/2004

O.M.T.C.T.nr.
646/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
771/04.11.2003

B.C.nr.2/2004

47

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIII12

XIII13 NP0842003

XIII14 GE0522004

XIII15 GP1062004

XIII16 NP1182006

Denumirereglementare
tehnic
mediului.
Soluii cadru de detalii
conformate
antiseismic
pentru
instalaii
n
construcii,ediia1995.
Normativ
privind
proiectarea, executareai
exploatarea
instalaiilor
sanitare i a sistemelor de
alimentare cu ap i
canalizare,
utiliznd
conductedinmaseplastice.
Ghid pentru execuia i
exploatarea rezervoarelor
metalice
pentru
nmagazinareaapeipotabile.
Ghid de proiectare, execuie
i exploatare a lucrrilor de
alimentare cu ap i
canalizarenmediulrural.
Normativ pentru proiectarea
construciiloriinstalaiilorde
epurare a apelor uzate
oreneti Partea a Va.
Prelucrareanmolurilor.

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
18/N/28.03.1996

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.nr.7/1996

O.M.T.C.T.nr.
905/25.11.2003

M.Of.,pI,nr.
867/05.12.2003

anexaBrour
ICECON

O.M.T.C.T.nr.
164/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
345bis/25.04.2005

B.C.nr.6/2006

O.M.T.C.T.nr.
161/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
338bis/21.04.2005

B.C.nr.2225/2005

O.M.T.C.T.nr.
1.729/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
888bis/31.10.2006

B.C.nr.20/2006

48

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
tehnic
aprobare
tehnic

Normativpentruexploatareai
O.M.T.C.T.nr.
XIII17 NE0352006 reabilitarea
conductelor
1.736/21.09.2006

pentrutransportulapei.
Normativ
pentru
proiectarea, execuia i
exploatarea
instalaiilor O.M.L.P.A.T.nr.
XIII18 NP0031996
tehnicosanitare
i 17/N/28.04.1996
tehnologice cu evi din
polipropilen.
ndrumtor privind soluii i
msuri
n
exploatarea
O.M.L.P.A.T.nr.
XIII19 I441993
instalaiilor sanitare n
13/N/9.04.1993
vederea reducerii peirderilor
irisipeideap.

49

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficialal
Buletinul
Romniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
903bis/7.11.2006

Observaii

B.C.nr.19/2006

B.C.nr.4/1997

B.C.nr.8/1994

XIV. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareainstalaiilortermice,condiionareaaerului,gaze

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Nr.
Indicativ
MonitorulOficial
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
crt.
reglementare
alRomniei
Construciilor
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
Normativ
pentru

proiectarea, executarea si O.M.D.R.T.nr.


M.Of.,pI,nr.504
XIV1 I52010
B.C.nr.11/2011
exploatarea instalatiilor de 1.659/22.06.2011
bis/15.07.2011

ventilaresiclimatizare.
Normativ
privind
proiectarea i executarea O.M.L.P.T.L.nr.
XIV2 I132002

B.C.nr.1415/2003
instalaiilor de nclzire 930/02.07.2002
central.
Normativ
pentru
O.M.L.P.T.L.nr.
XIV3 I13/12002
exploatarea instalaiilor de

B.C.nr.1415/2003
929/02.07.2002
nclzirecentral.
Ghid
pentru
calculul
consumului de cldur al O.M.L.P.A.T.nr.
XIV4 GP0171996

B.C.nr.10/1998
cldirilor dotate cu sisteme 68/N/25.03.1997
pasivedenclziresolar.
Normativ
pentru
proiectarea,
execuia
exploatarea
i O.M.L.P.A.T.nr.
B.C.nr.4/1997
XIV5 NP0181997

postutilizarea punctelor de 78/N/12.05.1997


B.C.nr.14/1997
desfacere a buteliilor cu
GPLlaconsumatori.
Specificaie tehnic privind O.M.L.P.A.T. nr.
XIV6 ST0201998

certificarea
de 22/N/7.04.1999
B.C.nr.5/2000
50

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV7 GT0221999

XIV8 ST0231999

XIV9 ST0242000

XIV10

I311999

Denumirereglementare
tehnic
conformitate a calitii
evilordinoelpreizolate.
Ghid pentru determinarea
consumurilor tehnologice
considerate pierderi de
gaze naturale din reelele
detransportidistribuie.
Specificaie tehnic privind
controlul calitii execuiei
sistemelor de distribuie a
gazelor naturale utiliznd
conducte din polietilen de
medie densitate.Cerine de
calitate. Procedur de
verificare.
Specificaie tehnic privind
tehnologiile de execuie i
procedeele de verificare a
sistemelor de distribuie a
gazelor
naturale,
cu
conductedinpolietilen.
Normativ
pentru
proiectarea i executarea
sistemelordealimentarecu
gaze petroliere lichefiate

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
75/N/05.10.1999
O.M.I.C.nr.
249/17.09.1999

B.C.nr.34/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
19/N/07.04.2000

B.C.nr.13/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
18/N/07.04.2000

B.C.nr.1415/2000

O.M.L.P.A.T. nr.
74/N/5.10.1999
O.M.I.C.nr.
248/17.09.1999

B.C.nr.2/2000

51

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV11 I331999

XIV12 NP0311999

XIV13 NP037/11999

XIV14 NP0371999

XIV15 GP0391999

Denumirereglementare
tehnic
(GPL).
Normativ
pentru
exploatarea sistemelor de
alimentare
cu
gaze
petrolierelichefiate(GPL).
Normativ
pentru
proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor de
nclzire prin radiaie de
pardoseal.
Normativ de proiectare,
executare i exploatare a
sistemelordealimentarecu
gaze petroliere lichefiate
(GPL) pentru autovehicule
prinstaiiindependente.
Normativ de proiectare,
execuie i exploatare a
sistemelordealimentarecu
gaze petroliere lichefiate
(GPL),pentruautovehicole.
Ghid
pentru
calculul
necesarului
anual
de
cldur al cldirilor de
locuit.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T. nr.
74/N/05.10.1999
O.M.I.C.nr.
248/17.09.1999

B.C.nr.2/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
64/N/25.08.1999

B.C.nr.12/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
72/N/04.10.1999

B.C.nr.1/2000.
BrourIPCT

O.M.L.P.A.T.nr.
73/N/5.10.1999
O.M.I.C.nr.
116/29/24.08.1999

B.C.nr.1/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
76/N/05.10.1999

B.C.nr.9/2000

52

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV16 GP0411998

XIV17 I421985

XIV18 GP0512000

XIV19 NP0482000

Denumirereglementare
tehnic
Ghid pentru alegerea,
proiectarea, ntreinerea i
exploatarea sistemelor i
echipamentelor
de
siguran din dotarea
instalaiilor de nclzire cu
ap avnd temperatura
maximde115gr.C.
Instruciuni tehnice pentru
executarea i exploatarea
instalaiilor de utilizare a
energiei solare pentru
prepararea apei calde de
consum.
Ghid
de
proiectare,
execuie i exploatare a
centralelortermicemici.
Normativ
pentru
expertizarea termic i
energetic a cldirilor
existenteiainstalaiilorde
nclzireipreparareaapei
calde de consum aferente
acestora.

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
26/N/07.04.1999

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.nr.10/2000

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr.14/05.03.1985

B.C.nr.8/1985

O.M.L.P.A.T.nr.
50/N/30.06.2000

B.C.nr.6/2001
B.C.nr.13/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
324/N/4.12.2000

B.C.nr.4/2001
B.C.nr.1617/2006

53

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV20 GT0292001

XIV21 ST0462001

XIV22 GT0282001

XIV23 GT0322001

XIV24 I362001

Denumirereglementare
tehnic
Ghid pentru defalcarea
consumurilor de cldur
pentru
nclzire
i
preparare a apei calde de
consum la cldiri de locuit
colective.
Specificaie tehnic privind
montarea i utilizarea
repartitoarelor
pentru
consumurile de cldur ale
corpurilordenclzire.
Ghid pentru urmrirea
comportrii n exploatare a
schimbtoarelor de cldur
din centralele i punctele
termice.
Ghid privind proceduri de
efectuare a msurrilor
necesare
expertizrii
termoenergetice
a
construciilor i instalaiilor
aferente.
Ghid pentru proiectarea
automatizrii instalaiilor
din centrale i puncte

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.612/02.11.2001

B.C.nr.3/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.618/02.11.2001

B.C.nr.3/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.611/02.11.2001

B.C.nr.3/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.628/02.11.2001

B.C.nr.3/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.614/02.11.2001

B.C.nr.6/2002

54

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV25 GP0662002

XIV26 NP0292002

XIV27 GP0672002

XIV28 NP0582002

XIV29 NP0592002

Denumirereglementare
tehnic
termice.
Ghid pentru transformarea
punctelor
termice
alimentate de la industrie,
n centrale termice pentru
ansambluriurbane.
Normativ
de
proiectare,execuie
i
exploatare pentru reele
termice
cu
conducte
preizolate.
Ghid privind determinarea
suprafeei
echivalente
termic a corpurilor de
nclzire.
Normativ
pentru
proiectarea i executarea
sistemelor centralizate de
alimentare cu energie
termic reele i puncte
termice.
Normativ
pentru
exploatarea
sistemelor
centralizate de alimentare
cuenergietermicreelei

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
942/02.07.2002

B.C.nr.22/2003

O.M.T.C.T.nr.
940/02.07.2003

B.C.nr.24/2003

O.M.T.C.T.nr.
941/02.07.2002

B.C.nr.20/2003

O.M.T.C.T.nr.
931/02.07.2002

B.C.nr.21/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
926/02.07.2002

B.C.nr.12/2003

55

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV30 GP0562000

XIV31 MP0282003

XIV32 GP0572000

XIV33 GT0171997

XIV34 GT0141997

Denumirereglementare
tehnic
punctetermice.
Ghidpentruproiectarea
instalaiilordenclzire
rcirefolosind
ventiloconvectoare.
Metodologie
privind
echilibrarea hidraulic a
reelelor termice cu ap
caldiapfierbinte.
Ghid pentru instalaiilor de
ventilare i climatizare
folosind anemostate sau
fante.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarearegimuluide
funcionareiacomportrii
n
exploatare
a
generatoarelor de aer cu
combustibil lichid sau
gazos.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarearegimuluide
funcionareiacomportrii
n
exploatare
a
aerotermelor de perete i

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
332/N/08.12.2000

O.M.T.C.T.nr.
904/25.11.2003

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
867/05.12.2003

Observaii

B.C.nr.13/2001
B.C.nr.1/2002

B.C.nr.18/2006i
nr.24/2004

O.M.L.P.A.T.nr.
335/N/08.12.2000

O.M.L.P.A.T.
nr.134/N/10.11.1997

B.C.nr.10/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
135/N/10.11.1997

B.C.nr.10/2000

56

B.C.nr.13/2001i
B.C.nr.1/2002.

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV35 GT0151997

XIV36 GT0181997

XIV37 GT0161997

XIV38 ME0021997

Denumirereglementare
tehnic
tavan.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarea regimului
de
funcionare
i
comportrii n exploatare a
vaselor de expansiune
nchise.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarearegimuluide
funcionareiacomportrii
n exploatare a grupurilor
de pompare echipate cu
recipientdehidrofor.
Ghid
tehnic
privind
diagnosticarearegimuluide
funcionareiacomportrii
n exploatare a aparatelor
de
condiionare
de
fereastr.
Manual de specificaii
privind
instalarea,
exploatarea i mentenana
schimbtoarelor de cldur
dininstalaie.

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
133/N/10.11.1997

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

B.C.nr.9/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
136/N/10.11.1998

B.C.nr.11/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
137/N/10.11.1997

B.C.nr.11/2000

O.M.L.P.A.T.
nr.138/N/10.11.1997

B.C.nr.11/2000

57

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV39 ST0181997

XIV40 I261973

XIV41 I351982

XIV42 I381981

XIV43 I391982

Denumirereglementare
tehnic
Specificaie tehnic privind
certificarea
de
conformitate a calitii
materialelor
i
echipamentelor
pentru
instalaii interioare termice
isanitare.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea instalaiilor de
nclzire
a
halelor
industriale cu jeturi de aer
limitatespaial.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea, executarea i
exploatarea instalaiilor de
nclzire cu radiatoare din
tabldeoelROTERM.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea sistemelor de
recuperare a cldurii cu
fluid intermediar n hale
industriale.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea unor sisteme
de introducerea aerului n

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
131/N/10.11.1997

B.C.nr.15/1999

DeciziaI.G.S.C.nr.
4/10.07.1973

B.C.nr.10/1973

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.67/10.06.1982

B.C.nr.9/1982

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.93/21.07.1981

B.C.nr.12/1981

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.19/19.06.1982

B.C.nr.12/1982

58

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIV44 I401982

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

hale industriale n scopul


reducerii consumului de
combustibil.
Instruciuni tehnice pentru
utilizarea
convecto
DeciziaI.C.C.P.D.C.
radiatoarelor tip panou n
nr.143/30.11.1982
instalaiile de nclzire
central.

59

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

B.C.nr.2/1983

Observaii

XV.Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilordeprotecieaconstruciiloriinstalaiilorcontraagenilor

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut

Nr.
Indicativ
MonitorulOficial
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
crt.
reglementare
alRomniei
Construciilor
Observaii
tehnic
aprobare
tehnic
Nr./dat
Nr./dat
ndrumtor
de
diagnosticarea strii de
degradare i metode de

remediere i protecie O.M.L.P.A.T.nr.


B.C.nr.8/1994
PC1/11993

XV1
anticoroziv a elementelor 10/N/07.04.1994

din beton armat degradate


prin coroziune n medii
agresivepebazdeclor.
Ghid privind investigarea i
diagnosticarea
strii
structurilor din beton O.M.T.C.T.nr.

XV2 GM0182003

B.C.nr.6/2004
armat,
beton 1.002/10.12.2003

precomprimat i oel
situatenmediiagresive.
Ghid privind urmrirea

comportrii n exploatare a O.M.T.C.T.nr.


XV3 GM0172003

B.C.nr.6/2004

construciilor situate n 1.003/10.12.2003

mediiagresive.
Ghid privind proiectarea,
execuia i asigurarea
O.M.T.C.T.nr.
XV4 GP0131996
calitaii pardoselilor la

B.C.nr.7/1985

1.003/10.12.2003
construcii n care se
desfoar activiti de
60

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XV5 I141976

XV6 GE0302014

XV7 GP0301998

XV8 GP0331998

Denumirereglementare
tehnic
producie.
Normativ pentru protecia
contra
coroziunii
a
construciilor
metalice
ngropate.
Ghid privind execuia
proteciilor
prin
hidrofobizare
a
materialelor de construcie
aparente (lemn, beton,
crmid,piatrnaturali
artificial).
Ghid
de
proiectare,
execuie, exploatare i
intervenii
pentru
proteciile anticorozive ale
construciilor exploatate n
medii agresive specifice
industriei de fibre i fire
sintetice.
Ghid de proiectare i
execuie pentru realizarea
interveniilor cu betoane
polimerice armate la
elemente din beton armat

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

I.G.S.C.
nr.5/11.01.1976

O.M.D.R.A.P.nr.
223/20.02.2014

M.Of.,pI,nr.
140/13.03.2014

Observaii

B.C.nr.2/1976

O.M.L.P.A.T.nr.
8/N/03.02.1998

B.C.nr.13/1999

O.M.L.P.A.T.nr.
6/N/03.02.1998

B.C.nr.13/1999

61

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XV9 GP0361998

XV10 P1271994

XV11 C1701987

XV12 C2251987

Denumirereglementare
tehnic
degradateprincoroziune.
Ghid
de
proiectare,
execuie i exploatare
privind
protecia
anticorozivabazinelordin
beton armat destinate
neutralizrii i epurrii
apelorindustriale.
Norme
tehnice
de
proiectare i execuie a
proteciei anticorozive i
izolaiei termice la courile
dinbetonarmatmonolit.
Instruciuni tehnice pentru
protecia elementelor din
beton armat i beton
precomprimat supraterane
nmediiagresivenaturalei
industriale.
Norme tehnice privind
protecia anticoroziv a
cablurilor i toroanelor din
oel pentru construcii cu
armturi exterioare i
construciisuspendate.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
51/N/17.06.1998

B.C.nr.5/1999

O.M.L.P.A.T.nr.
16/N/07.07.1994

B.C.nr.10/1994

I.C.C.P.D.C.nr.
41/28.09.1987

B.C.nr.6/1987

lC.C.P.D.C.nr.
43/28.09.1987

B.C.nr.6/1987

62

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XV13 GE0452002

XV14 GP1212013

XV15 GE0542006

XV16 ST0492006

XV17 GP0702002

Denumirereglementare
tehnic
Ghid privind execuia
lucrrilor de stopare a
igrasiei
pereilor
construciilorcumembrane
izolatoarerigide.
Ghid
de
proiectare,
execuie privind protecia
mpotrivacoroziunii.
Ghid privind urmrirea
comportrii n exploatare a
proteciilor anticorozive la
construcii din oel. Msuri
deintervenie.
Specificaie tehnic privind
proteciile elementelor de
construcii
din
lemn
mpotriva
agenilor
agresivicerine i criterii
deperforman.
Ghid de proiectare, execuie
i exploatare a proteciilor
anticorosive
pentru
rezervoaredinoelngropate.

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.447/03.10.2002

O.M.D.R.A.P.nr.
27/10.01.2014

M.Of.,pI,nr.
120bis/08.02.2014

O.M.T.C.T.nr.
1.735/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.22/2006
893bis/02.11.2006

O.M.T.C.T.nr.
1.731/21.09.2006

M.Of.,pI,nr.
932/16.11.2006

B.C.nr.22/2006

O.M.L.P.T.L.nr.
1.580/15.10.2002

B.C.nr.6/2003

63

B.C.nr.13/2003

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XV18 ST0502006

XV19 C461986

Denumirereglementare
tehnic
Specificaie tehnic privind
utilizarea
adezivilor
polimericinconstrucii.
Instruciuni tehnice pentru
prevenirea i combaterea
buretelui de cas la
materialelemnoasefolosite
nconstrucii.

Actnormativde
aprobare
O.M.T.C.T.nr.
1.728/21.09.2006

I.C.C.P.D.C.nr.
23/27.06.1986

64

Publicaiancareaaprut
MonitorulOficial
Buletinul
alRomniei
Construciilor
Nr./dat
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
942/22.11.2006

Observaii

B.C.nr.23/2006

B.C.nr.7/1986

XVI.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutarealucrrilorgeodezice,topografice,fotometrice,cadastrale
Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XVI1

XVI2

XVI3

C831975

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie
privind
executarea lucrrilor de
introducere a cadastrului
imobiliardinlocaliti.

Metodologie
privind
executarea lucrrilor de
introducere a cadastrului
reelelor
edilitare
n
localiti.
ndrumtor
privind
executarea trasrii de
detaliunconstrucii.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
Of.N.Cad.iCartografie
90/N/02.06.1997
911CP/02.06.1997

B.C.nr.7/1997

O.M.L.P.A.T.nr.
Of.N.Cad.iCartografie
91/N/02.06.1997
912CP/02.06.1997

B.C.nr.7/1997

Decizia
M.C.I.nr.
49/08.12.1975

B.C.nr.1/1976

65

XVII.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareacldirilordelocuitisocialculturale
Reglementareatehnic

Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XVII1

NP0512012

XVII2

NP0091997

XVII3

NP0101997

XVII4

NP0111997

XVII5

NP0151997

XVII6

P411973

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind adaptarea
cldirilor civile i a spaiului
urban aferent la exigenele
persoanelorcuhandicap.
Normativ
privind
proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor
pentrucasedecopii.
Normativ
privind
proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor
pentrucoliilicee.
Normativ
privind
proiectarea, realizarea i
exploatarea construciilor
pentrugrdiniedecopii.
Normativprivindproiectarea
i verificarea construciilor
spitaliceti i a instalaiilor
aferenteacestora.
Instruciuni tehnice de
proiectare a spaiilor verzi
pentrulocalitileurbane.

Actnormativde
aprobare
O.M.D.R.A.P.nr.
189/12.02.2013

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat
M.Of.,parteaI,nr.
121bis/05.03.2013

Observaii

B.C.nr.5/2013

O.M.L.P.A.T.nr.
5/N/22.01.1997

B.C.nr.67/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
5/N/22.01.1997

B.C.nr.67/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
5/N/22.01.1997

B.C.nr.67/1998

O.M.L.P.A.T.nr.
4/N/22.01.1997

B.C.nr.13/1998

C.S.E.A.L.nr.
157/21.06.1973

B.C.nr.9/1973

66

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XVII7 P921982

XVII8

XVII9

NP0572002

P1011978

XVII10 P1281986
XVII11 NP0642002

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind dotarea cu
ascensoare a cldirilor de
locuit, socialculturale, de
turismiadministrative.
Normativprivindproiectarea
cldirilor
de
locuine
(indicativNP01696).
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea cldirilor de
locuit cu structura de
rezistendinpanourimari.
ModificrilaP1011978.
Normativpentruproiectarea
cminelorpentruvrstnici.
Normativpentruproiectarea
mansardelor la cldiri de
locuit.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

I.C.C.P.D.Cnr.
116/30.09.1982

B.C.nr.2/1983

O.M.L.P.T.L.nr.
1.383/24.09.2002

B.C.nr.9/2003

B.C.nr.5/1979

B.C.nr.3/1987

B.C.nr.1/1987

B.C.nr.7/2003

I.C.C.P.D.C.nr.
75/30.07.1978

I.C.C.P.D.C.din
01.10.1985
I.C.C.P.D.C.nr.
6/24.02.1987
O.M.L.P.T.L.nr.
1.991/12.12.2002

67

M.Of.,pI,nr.
944/23.12.2002

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XVII12 GP0892003

XVII13 GP0882003

XVII14 NP0632002

XVII15 NP0021997

XVII16 NP0021996

Denumirereglementare
tehnic
Ghid privind proiectarea
scrilorirampelorlacldiri.
Ghid privind adoptarea
msurilor specifice pentru
accesul persoanelor cu
handicap la monumente
istorice.
Normativprivindcriteriilede
performan
specifice
rampelor i scrilor pentru
circulaia
pietonal
n
construcii.

Manualulpentruproiectarea
i execuia construciilor
demontabileavndduratade
exploatare limitata pe un
amplasamentdat.
Cerine eseniale. Normativ
pentru proiectarea de
ansambluaslilordeaudiie
public
n
spiritul
conceptuluideperforman.

Actnormativde
aprobare
O.M.T.C.T.nr.
1.004/10.12.2003
O.M.T.C.T.nr.
914/26.11.2003

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.21/2004
917/20.12.2003
M.Of.,pI,nr.
867/05.12.2003

Observaii

B.C.nr.89/2005

O.M.L.P.T.L.nr.
1.994/13.12.2002

B.C.nr.6/2004
B.C.nr.89/2005

O.M.L.P.T.L.nr.
26/24.02.1997

B.C.nr.3/1997

O.M.L.P.A.T.nr.
25/N/03.04.1996

B.C.nr.11/1996

M.Of.,pI,nr.
945/23.12.2002

68

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

XVII17 NP0211997

Normativprivindproiectarea
dedispensareipoliclinicipe O.M.L.P.A.T.nr.
baza
exigenelor
de 115/N/1.09.1997
performan.

XVII18 NP0221997

Normativprivindproiectarea
de cree i cree speciale pe O.M.L.P.A.T.nr.
baza
exigenelor
de 117/N/1.09.1997
performan.

XVII19 NP0231997

XVII20

C471986

XVII21

I461993

Normativprivindproiectarea
de cmine de btrni i
handicapai pe baza
exigenelordeperforman.

Instruciuni tehnice pentru


folosirea
i
montarea
geamuriloriaaltorproduse
desticlnconstrucii.
Instruciuni
privind
proiectarea executarea i
exploatarea reelelor i
instalaiilor de televiziune
princablu.

O.M.L.P.A.T.nr.
118/N/1.09.1997

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat
Ordinulsa
publicatnB.C.
nr.13/2001i
normativulnB.C.
nr.16/2001
Ordinulsa
publicatnB.C.
nr.13/2001i
normativuln
B.C.nr.17/2001
Ordinulsa
publicatnB.C.
nr.13/2001i
normativuln
B.C.nr.18/2001

Observaii

I.C.C.P.D.C.
14/18.04.1986

B.C.nr.5/1986

O.M.L.P.A.T.nr.
17/N/23.04.1993

69

B.C.nr.12/1993

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XVII22

Indicativ
reglementare
tehnic
P251985

XVII23 P871986

Denumirereglementare
tehnic
Normativ pentru reeaua
cultural.
Normativpentruproiectarea
cminelorculturale.

Actnormativde
aprobare
C.C.E.S. nr.
94/27.02.1985
C.C.E.S. nr.
171/15.04.1987

70

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat
B.C.nr.8/1985
B.C.nr.2/1987

Observaii

XVIII.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorindustriale,agrozootehniceideirigaii
Reglementareatehnic

Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XVIII1 P171985

XVIII2 P711986

XVIII3 P1171983

XVIII4 NP0042003

XVIII5 GP1072004

Denumirereglementare
tehnic
Normativprivindproiectarea
staiilor de ncrcare a
bateriilor de acumulatoare
pentruelectrovehicule.
Normativ de proiectare
privind iluminatul natural n
cldiriindustriale.
Norme tehnice privind
proiectarea spaiilor social
sanitare pentru construcii
industriale.
Normativ
pentru
proiectarea,
executarea,
exploatarea, dezafectarea i
postutilizarea staiilor de
distribuie a carburanilor la
autovehicule.
(revizuireicomasarecuNP
004/199)
Ghid privind proiectarea
depozitelor de deeuri cu
materialegeosintetice.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

I.C.C.P.D.C.nr.
18/04.04.1985

B.C.nr.9/1985

I.C.C.P.D.C.nr.
53/20.12.1986

B.C.nr.11/1986

I.C.C.P.D.C.nr.
18/31.03.1983

B.C.nr.56/1983

O.M.T.C.T.nr.
174/15.02.2005
O.M.T.C.T.nr.
1.395/26.07.2006
modificanexala
O.M.T.C.T.nr.
174/2005

M.Of.,pI,nr.
34bis/13.01.2006

M.Of.,pI,nr.
680/08.08.2006

O.M.T.C.T.nr.
276/23.02.2005

M.Of.,pI,nr.448bis/
B.C.nr.3/2006
26.05.2005

71

XIX.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorhidrotehnice,amenajriloriregularizrilorderuri
Reglementareatehnic

Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIX1

GE0271997

XIX2

GE0492002

XIX3

NP0762013

XIX4

GP0762002

XIX5

GE0482002

Denumirereglementare
tehnic
Ghid pentru proiectarea i
execuia
lucrrilor
de
aprare i consolidare a
taluzurilorlacanaleidiguri.
Ghiddeexecuie,exploatare
i
postutilizare
a
construciilor de captare din
apa subteran, pentru
asigurarea
parametrilor
funcionali.
Normativ de proiectare,
executie si evaluare la
aciuni seismice a lucrrilor
hidrotehnice din frontul
barat.
Ghid de proiectare privind
sigurana n exploatare a
lucrrilor de consolidare
costier.
Ghid privind ntreinerea i
exploatarea n siguran a
construciilor i instalaiilor
delaprizeledeap.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
53/N/11.03.1997

B.C.nr.12/2001

O.M.T.C.T.nr.
1.409/26.09.2002

B.C.nr.19/2003

O.M.D.R.A.P.nr.
3.102/04.09.2013

M.Of.,pI,nr.

723bis/25.11.2013

O.M.L.P.T.L.nr.
1.710/17.10.2002

B.C.nr.7/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.713/17.10.2002

B.C.nr.7/2003

72

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIX6

MP0232002

XIX7

NP0782002

XIX8

NP0772002

XIX9

GE0502002

XIX10 NP0872003

XIX11 NP0902003

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie
privind
determinarea infiltraiilor la
baraje si diguri de pmnt,
canale de navigaie si
canalizriprinmsurtoride
termometrieinforaje.
Normativ de proiectare
privindproteciacheiurilorla
acostareanavelor.
Normativ de proiectare
antiseismic a construciilor
deacostaregravitaional.
Ghid de elaborare a
coninutului
cadru
al
evalurii impactului asupra
mediului a activitilor
privind amenajrile portuare
sicilenavigabile.
Normativ pentru urmrirea
comportrii construciilor
hidrotehnice.
Normativ
pentru
instrumentarea seismic a
barajelor.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.715/17.10.2002

B.C.nr.7/2003

O.M.T.C.T.nr.
1.711/17.10.2002

B.C.nr.1617/2003

B.C.nr.1617/2003

B.C.nr.1617/2003

B.C.nr.13/2004

B.C.nr.13/2004

O.M.T.C.T.nr.
1.765/23.10.2002

O.M.T.C.T.nr.
1.712/17.10.2002

O.M.T.C.T.nr.
645/23.10.2003
O.M.T.C.T.nr.
644/23.10.2003
73

M.Of.,pI,nr.
771/04.11.2003

M.Of.,pI,nr.
771/04.11.2003

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIX12 GP0862003

XIX13 GP0842003
XIX14 GP0852003

XIX15 GP1032004

XIX16 NP1062004

XIX17 GT0642011

XIX18 NP1322011

Denumirereglementare
tehnic
Ghid
pentru
stabilirea
parametrilor de calcul ai
valurilor de vnt pentru
determinareaaciuniiasupra
construciilor
portuare,
maritimeifluviale.
Ghid pentru dimensionarea
pragurilor de fund pe
cursuriledeap.
Ghid pentru proiectarea
cilornavigabile.
Ghid de proiectare i
execuie privind realizarea i
meninerea prin nnisipare
artificialaplajelor.
Normativprivindproiectarea
porturilorfluviale.
Ghid privind echiparea
construciilor hidrotehnice
de retenie cu aparatur de
msuricontrol.
Normativ privind analiza i
evaluarea riscului asociat
barajelor.

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
643/23.10.2003

O.M.T.C.T.nr.
642/23.10.2003
O.M.T.C.T.nr.
641/23.10.2003
O.M.T.C.T.nr.
162/15.02.2005
O.M.T.C.T.nr.
160/15.02.2005
O.M.D.R.T.nr.
256/06.02.2012

O.M.D.R.T.nr.
1.640/03.09.2012

74

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
Ordinn:
M.Of.,pI,nr.
786/07.11.2003

Ordinn:
M.Of.,pI,nr.
786/07.11.2003
M.Of.,pI, nr.
786/07.11.2003
M.Of.nr.334
bis/20.04.2005

Observaii

B.C.nr.15/2004

B.C.nr.2/2004

B.C.nr.1718/2004

B.C.nr.5/2006

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.4/2005
332bis/20.04.2005
M.Of.,pI,
nr.129bis/

22.02.2012
M.Of.,pI,
nr.659bis/
18.09.2012

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XIX19 NP1292011

XIX20 NP1312011

XIX21 NP1302013

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind stabilirea
debitelor i volumelor
maxime pentru calculul
construciilor hidrotehnice
deretentie.
Normativ privind evaluarea
striidesiguranadigurilor
de
aprare
mpotriva
inundaiilor.
Normativ privind stabilirea
ncrcrilor i gruprilor de
ncrcripentruconstruciile
hidrotehnicederetenie.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.D.R.T.nr.
1.752/21.09.2012

M.Of.,pI,nr.

784bis/21.11.2012

O.M.D.R.T.nr.
1.749/21.09.2012

M.Of.,pI,nr.

784bis/21.11.2012

O.M.D.R.A.P.nr.
2.363/24.07.2013

M.Of.,pI,nr.586
bis/16.09.2013

75

B.C.nr.15/2013

XX.

Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaorganizriilucrrilordeconstruciimontaj
Reglementareatehnic

Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XX1

C161984

XX2

P821986

XX3

PCC0021999

XX4

GE0311997

Denumirereglementare
tehnic
Normativ pentru realizarea
pe timp friguros a lucrrilor
de
construcii
i
a
instalaiiloraferente.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea executarea i
ntreinerea drumurilor de
antier.
Proceduri pentru atestarea
conformitatii
produselor
destinate constructiilor la
furnizor: produse pentru
stingereaincendiilor.
Ghid metodologic pentru
revizuirea normelor de
consumuri medii de resurse
pe articole de deviz pentru
lucrrideconstruciimontaj,
inclusiv instalaiile aferente
construciilor, ct i pentru
lucrridereparaii.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

I.C.C.P.D.C.nr.
92/14.12.1984

B.C.nr.6/1985

I.C.C.P.D.C.nr.
15/07.05.1986

B.C.nr.5/1986

O.M.L.P.A.T.nr.
158/N/6.07.2000

B.C.nr.8/2001

O.M.L.P.A.T.nr.
76/N/05.05.1997

B.C.nr.11/1997

76

XXI.

Reglementritehniceprivindverificareacalitiiirecepialucrrilordeconstruciiiinstalaii

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
Buletinul
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde
MonitorulOficial
reglementare
Construciilor
tehnic
aprobare
alRomniei
tehnic
Nr./dat
Ghid de redactare a hrilor
de risc la alunecare a O.M.L.P.A.T.nr.
B.C.nr.6/2000
XXI1 GT0191998
versanilorpentruasigurarea 80/N/19.10.1998

stabilitiiconstruciilor.
I.C.C.P.D.C.
Normativ pentru ncercarea 11/22.02.1985
B.C.nr.8/1985
betonului prin metode Anexacu
XXI2 C261985

nedistructive.
completri
B.C.nr.2/1987

I.C.C.P.D.C.nr.
19/17.04.1987
Instruciuni tehnice privind I.C.C.P.D.C.nr.
stabilirea clasei de calitate a 78/10.06.1982
B.C.nr.10/1982
XXI3 I271982
mbinrilor
sudate
de I.C.C.P.D.C.

conductetehnologice.
Decizienr.
B.C.nr.5/1988
cuCompletriI271982
56/28.09.1988
Instruciuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C.
XXI4 C541981
ncercarea betonului cu Decizianr.
B.C.nr.2/1982
ajutorulcarotelor.
106/1.09.1979
Normativ pentru verificarea
calitii i recepia lucrrilor
M.Of.,pI,nr.
C562002
O.M.T.C.T.nr.
XXI5
de
instalaii
aferente
877/10.12.2003
B.C.nr.1920/2004

900/25.11.2003
construciilor.

77

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXI6

C561985

XXI7

P1301999

XXI8

C1501999

XXI9

C1801988

XXI10 C2001981

XXI11 C2041980

Denumirereglementare
tehnic
Normativpentruverificarae
calitiiirecepialucrrilor
deconstruciiiinstalaii
aferente.
Normativ
privind
comportarea n timp a
construciilor.
Normativ privind calitatea
mbinrilor sudate din oel
ale construciilor civile,
industrialeiagricole.
Instruciuni tehnice pentru
controlul
compactrii
pmnturilor prin metode
radiometrice.
Instruciuni tehnice pentru
controlul calitii betonului
n construcii ngropate prin
metodacarotajuluisonic.
Normativ cadru privind
verificarea calitii lucrrilor
de montaj al utilajelor i
instalaiilor
tehnologice
pentruobiectivedeinvestiii.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

DeciziaI.C.C.P.D.C.
nr.61/30.10.1985

B.C.nr.12/1986

O.M.L.P.A.T.nr.
57/N/18.08.1999

B.C.nr.1/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
81/N/05.10.1999

B.C.nr.7/2000

I.C.C.P.D.C.nr.
38/08.06.1988

B.C.nr.2/1988

I.C.C.P.D.C.nr.
162/22.12.1981

B.C.nr.6/1982

I.G.S.I.C.i
I.C.C.P.D.C.nr.
31/21.11.1980

B.C.nr.5/1981

78

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXI12 C2051981

XXI13 C2201985

XXI14 C2311989

XXI15 C2361991

Denumirereglementare
tehnic
Instruciuni tehnice privind
ncercarea in situ prin
ncrcri statice, conform
STAS
13361980
a
construciilor
civile
i
industriale.
Instruciuni tehnice privind
verificarea abaterilor de la
forma geometric i a
calitii custurilor sudate
ale rezervoarelor din oel
cilindrice verticale pentru
depozitarea ieiului i
produselorpetrolierelichide.
Instruciuni tehnice privind
folosirea
metodei
semidistructive
prin
smulgeredepesuprafaade
determinare a rezistenei
betonuluinlucrare.
Instruciuni tehnice privind
folosirea
metodei
semidistructive
prin
smulgere din profunzime la
determinarea
rezistenei

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

I.C.C.P.D.C.nr.
97/11.07.1981

B.C.nr.1/1982

I.C.C.P.D.C.nr.
33/14.06.1985

B.C.nr.9/1985

I.C.C.P.D.C.nr.
44/30.12.1989

B.C.nr.1/1991

O.M.L.P.A.T.nr.
17/N/14.12.1991

B.C.nr.3/1992

79

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXI16 C2441993

XXI17 C2471993

Denumirereglementare
tehnic
betonuluidinlucrare.
Ghid pentru inspectare i
diagnosticare
privind
durabilitatea construciilor
din beton armat i
precomprimat.
ndrumtor cadru privind
exploatarea i ntreinerea
cldirilordelocuitdinmediu
urban aflate n proprietatea
autoritilorpublice.

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
20/N/12.05.1993

O.M.L.P.A.T.nr.
21/N/27.05.1993

80

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

B.C.nr.
9/1993

Observaii

B.C.nr.
10/1993

XXIIReglementritehniceprivindlucrriledereparaii,ntreinereipostutilizareaconstruciilor

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
Buletinul
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde MonitorulOficialal
reglementare
Construciilor
tehnic
aprobare
Romniei
tehnic
Nr./dat
Normativ
privind

postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor
i
O.M.L.P.A.T.nr.
XXII1 NE0051997
B.C.nr.11/1997
elementelorcomponenteale
81/N/20.05.1997
construciilor. Intervenii la
nvelitori i acoperiuri
(teraseiarpante).
Normativ
privind

postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor
i
O.M.L.P.A.T.nr.
XXII2 NE0061997
B.C.nr.14/1997
elementelorcomponenteale
80/N/20.05.1997
construciilor. Intervenii la
compartimentrile spaiilor
interioare.
Ghid privind postutilizarea

ansamblurilor,
subansamblurilor
i O.M.L.P.A.T.nr.
XXII3 NE0071997
B.C.nr.13/1997
elementelorcomponenteale 79/N/20.05.1997
construciilor. Intervenii la
nchideriexterioare.
Normativ privind executarea

O.M.L.P.A.T.nr.
XXII4 GE0321997
lucrrilor de ntreinere i
B.C.nr.11/1999
116/N/01.09.1997
reparaii la cldiri i
81

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXII5

XXII6

XXII7

XXII8

Indicativ
reglementare
tehnic

NP0351999

P951977

C1491987

C2031991

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

construciispeciale.
Normativ
privind
postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor
i O.M.L.P.A.T.nr.
elementelorcomponenteale 82/N/05.10.1999
construciilor. Intervenii la
structuri.
I.C.C.P.D.C.
Normativ tehnic de reparaii 148/16.09.1977
capitale la cldiri i sau
construciispeciale.
O.M.L.P.A.T.nr.
12/N/17.06.1994
Instruciuni tehnice privind
procedeele de remediere a
I.C.C.P.D.C.nr.
defectelor
pentru
38/21.08.1987
elementele de beton i
betonarmat.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea i execuia
lucrrilor de mbuntire a
izolaiei termice i de O.M.L.P.A.T.nr.
remediere a situaiilor de 4/N/17.04.1991
condens la pereii cldirilor
existente.

82

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

B.C.nr.9/2000

B.C.nr.11/1977,
B.C.nr.8/1994i
B.C.nr.9/1994

B.Cnr.5/1987

B.C.nr.6/1991

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXII9

Indicativ
reglementare
tehnic

MP0312003

XXII10 MP0292003

XXII11 GT0612003

XXII12 MP0302003

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie
privind
programul de urmrire n
timp
a
comportrii
construciilor din punct de
vedere
al
cerinelor
funcionale.
Metodologie
privind
executarea hidroizolaiei cu
materiale compozite la
zidrii de piatr cu
emplecton pentru cldiri de
patrimoniu.Studiu de caz:
Biserica Sfntul Nicolae
Fctorul
de
Minuni
MnstireaPopui.
Ghid privind identificarea i
clasificarea defectelor la
tunelurile pentru ci de
comunicaie.
Metodologie
pentru
consolidarea stratului suport
(zidrie,
tencuieli)
i
tratamentul
suprafeelor
pictate la construciile vechi
cu valoare de patrimoniu, n

O.M.T.C.T.nr.
1.010/10.12.2003

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.2/2004
920/22.12.2003

O.M.T.C.T.nr.
1.008/10.12.2003

M.Of.,pI,nr.
915/20.12.2003

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
1.005/10.12.2003

O.M.T.C.T.nr.
1.009/10.12.2003

83

M.Of.,pI,nr.
917/20.12.2003

M.Of.,pI,nr.
922/22.12.2003

Observaii

B.C.nr.23/2004

B.C.nr.23/2004

B.C.nr.9/2004

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXII13 GP0792003

XXII14 MP0272003

XXII15 GE0031996

XXII16 ST0031996

Denumirereglementare
tehnic
condiii
de
umiditate
excesiv
i
existena
biodegradrii.Studiu de caz:
Biserica Sfntul Nicolae
Fctorul
de
Minuni
MnstireaPopui.
Ghid privind proiectarea i
execuia
consolidrii
structurilor n cadre din
beton armat cu perei
turnaiinsitu.
Metodologie
privind
evaluarea caracteristicilor
fizicomecanice reziduale ale
betonului armat supus la
incendii.
Ghid
de
utilizare
a
materialelor plastice (tip
AEROLYTE) n procesul de
sablarencadrullucrrilorde
reabilitareaconstruciilor.
Specificaie tehnic privind
criteriile i nivelele de
performan

ale
materialelor de sablare

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
305/16.09.2003

O.M.T.C.T.nr.
308/16.09.2003

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
670/23.09.2003

M.Of.,pI,nr.
670/23.09.2003

B.C.nr.15/2004

Observaii

B.C.nr.1718/2004

O.M.L.P.A.T.nr.
53/N/15.07.1996

B.C.nr.8/1997

B.C.nr.14/1997

O.M.L.P.A.T.nr.
56/N/15.07.1996
84

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXII17 GT0522002

XXII18 NP1032004

Denumirereglementare
tehnic
folosite pentru reabilitarea
construciilor i pentru
asigurareacalitiiacestora.
Ghid privind investigarea
strii
tehnice
a
rezervoarelor, decantoarelor
i
metantancurilor
n
exploatare.
Normativ de proiectare
pentru lucrrile de reparaii
i consolidare ale podurilor
rutierenexploatare.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

O.M.T.C.T.nr.
965/02.12.2003

O.M.T.C.T.nr.
181/15.02.2005

85

M.Of.,pI,nr.
434bis/23.05.2005

Observaii

B.C.nr.1/2004

B.C.nr.6/2005

XXIII.Reglementritehniceprivindfolosireaireparareautilajelorpentruconstruciimontaj

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
Buletinul
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde MonitorulOficial
reglementare
Construciilor
tehnic
aprobare
alRomniei
tehnic
Nr./dat
Ghid de utilizare pentru O.M.L.P.A.T.nr.
XXIII1
GE0011996
nacelesuspendatepecabluri. 57/N/15.07.1996
B.C.nr.4/1997
Instruciuni tehnice pentru

reparareautilajelorfolositen
construcii din codurile 42, I.C.C.P.D.C.nr.
XXIII2
U31989
B.C.nr.2/1989
6115 i 650658, prin 22/26.06.1989
sistemul de nlocuire a
subansamblurilor.
Metodologia
privind

elaborarea cerinelor pentru

mijloace
tehnice
i O.M.L.P.A.T.nr.
XXIII3
IM0041996
B.C.nr.1/1997
echipamente utilizate la 45/N/15.07.1996

executarea lucrrilor de
construcii.
Specificaie tehnic privind

criteriile i nivelele de
performan
ale
echipamentelorpentrulucrri
O.M.L.P.A.T.nr.
B.C.nr.14/1997
XXIII4
ST0061996
de beton pentru asigurarea
47/N/15.07.1996

calitii construciilor, a
protecieivieii,aasigurriin
exploatare i a proteciei
mediuluiambiant.
86

Observaii

Reglementareatehnic

Nr.crt.

XXIII5

XXIII6

XXIII7

XXIII8

XXIII9

Publicaiancareaaprut
Indicativ
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde MonitorulOficial
reglementare
Construciilor
tehnic
aprobare
alRomniei
tehnic
Nr./dat
Specificaie tehnic privind

criteriile i nivelele de
performan
ale
echipamentelorpentrulucrri
B.C.nr.2/1997
O.M.L.P.A.T.nr.
ST0071996
de finisaj, pentru asigurarea
49/N/15.07.1996

calitii construciilor, a
protecieivieiiiasntii,a
siguranei n exploatare i a
protecieimediuluiambient.
Metodologia de calcul a

produciei
echivalente
realizate de mainile i I.C.C.P.D.C.nr.

B.C.nr.12/1985
utilajele de construcii i a 62/30.10.1985
gradului de mecanizare a
lucrrilordeconstrucii.
Normativ privind dotarea cu

I.C.C.P.D.C.nr.
U101980
maini, scule i dispozitive a
B.C.nr.6/1981
3/5.02.1981
muncitorilornconstrucii.
Normativ de personal pentru

I.C.C.P.D.C.nr.
U111987
activitatea de mecanizare a
B.C.nr.7/1987
50/23.11.1987
lucrrilordeconstrucii.
Normativ privind asigurarea

cerinelor de calitate a O.M.T.C.T.nr.

NE0032004
construciilor
printro 1.072/2004

mentenan eficient a
87

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXIII10

GE0021996

XXIII11

C2141983

XXIII12

XXIII13

XXIII14

XXIII15

GE0021996

U61978

U81982

U91982

Denumirereglementare
tehnic
mainilor i utilajelor de
construcii.
Ghid de utilizare pentru
minibetoniere
care
se
deplaseaz pe enile de
cauciuc.
ndrumtor pentru utilizarea
dispozitivuluiFINT2.
Ghid de utilizare pentru
minibetoniere
care
se
deplaseaz pe enile de
cauciuc.
Normativ
privind
lucrul
utilajelor de construcii pe
timpfriguros.
Normativ privind consumurile
medii
de
combustibil,
lubrifiani i materiale de
ntreinere pentru utilaje de
construcii.
Normativ pentru repararea
mainilor,
utilajelor
i
instalaiilor pentru construcii
cod42;611.5;65.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
Actnormativde MonitorulOficial
Construciilor
aprobare
alRomniei
Nr./dat

Observaii

M.L.P.A.T.nr.
54/N/15.07.1996
I.C.C.P.D.C. nr.
68/30.07.1983

B.C.nr.4/1997

B.C.nr.11/1983

B.C.nr.4/1997

B.C.nr.5/1979

B.C.nr.1/1983
B.C.nr.4/1985

B.C.nr.1/1983

O.M.L.P.A.T.nr.
54/N/15.07.1996
I.C.C.P.D.C.nr.
177/27.12.1978
I.C.C.P.D.C.nr.
111/21.09.1982
I.C.C.P.D.C.din
10.10.1984

I.C.C.P.D.Cnr.
110/21.09.1982
88

Reglementareatehnic

Nr.crt.

XXIII16

Publicaiancareaaprut
Indicativ
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde MonitorulOficial
reglementare
Construciilor
tehnic
aprobare
alRomniei
tehnic
Nr./dat
Normativ privind ntreinerea

i
repararea
uneltelor, I.C.C.P.D.C.nr.
U9/21985
B.C.nr.9/1985
sculelor i dispozitivelor 29/27.05.1985
folositenconstrucii.

89

Observaii

XXIV. ReglementritehniceprivindcerinelestabiliteprinLegeanr.10/1995

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXIV1

NP0682002

XXIV2

RRS11994

XXIV3

NC0011999

XXIV4

PCC0031999

XXIV5

NP0061996

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind proiectarea
cldirilor civile din punct de
vederealcerineidesiguran
nexploatare.
Regulament
privind
metodologiadeinventarierea
construciilor tip cldire din
fondul construit existent din
punct de vedere al riscului
seismic.
Normativ cadru privind
detalierea
coninutului
cerinelor stabilite prin Legea
10/1995.
Proceduri pentru atestarea
conformitii
produselor
destinate construciilor la
furnizor: ancoraje i blocaje
pentru
precomprimarea
betonului.
Normativ de proiectare a
slilor
aglomerate
cu
vizitatori.Cerineleutilizatori.

Actnormativde
aprobare
O.M.L.P.T.L.nr.
1.576/15.10.2002

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

B.Cnr.13/2003

O.M.L.P.A.T.nr.
30/N/06.10.1994

B.C.nr.6/1995

O.M.L.P.A.T.nr.
222/N/27.09.2000

B.C.nr.1/2001

O.M.L.P.A.T.nr.
157/N/06.07.2000

Ordinuln
B.C.
nr.13/2001
B.C.nr.14
15/2000

O.M.L.P.A.T.nr.
85/N/5.12.1996

B.C.nr.2/1997

90

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXIV6

NP0081997

XXIV7

XXIV8

GT0241999

XXIV9

GE0401999

XXIV10 P1361995

XXIV11 C253/01994

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind igiena
compoziieiaeruluinspaiicu
diverse destinaii, n funcie
de activitile desfurate n
regimdeiarnvar.
Regulamentul
privind
protecia i igiena muncii n
construcii.
Ghid privind procedura de
verificareambinrilorsudate
la materiale termoplastice
(distructive i nedistructive).
Cerinedecalitate.
Ghidul primarului i al
consilierilor locali. Soluii
constructivepentrurealizarea
locuinelor n mediul rural cu
respectarea cerinelor din
legea10/1995.
Principii generale privind
metodologia de zonare
geotehnic a teritoriului
Romniei.
Instruciuni
tehnice
de
proiectareiexecutareprivind

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
6/N/22.01.1997

B.C.nr.
10/1997

M.L.P.A.T.nr.
9/N/15.03.1993

B.C.nr.5
8/1993

O.M.L.P.A.T.nr.
20/N/07.04.2000

Ordin n:
B.C.
nr.13/2001i
B.C.nr.5/2003
B.C.nr.5/2003

O.M.L.P.A.T.nr.
28/N/07.04.1999

B.C.nr.
14/1999

O.M.L.P.A.T.nr.
4/N/31.01.1995

B.C.
nr.10/1995

O.M.L.P.A.T.nr.
24/N/25.08.1994

B.C.nr.7/1995

91

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXIV12 C253/11994

XXIV13 NP0792002

NP0652002
XXIV14

XXIV15 NP0662002

Denumirereglementare
tehnic
organizarea camerelor curate
utilizate n domeniul sntii
(spitale,
laboratoare
i
industriafarmaceutic).
Instruciuni
tehnice
de
proiectare i execuie a
elementelor de construcii i
de instalaii pentru camere
curate utilizate n domeniul
sntii (spitale, laboratoare
iindustriafarmaceutic).
Normativ privind cerinele de
calitate
pentru
uniti
funcionale
de
cazare
(camere,
garsoniere
i
apartamente) din cldiri
hoteliere.
Normativ privind proiectarea
slilor de sport(unitatea
funcionaldebaz)dinpunct
de vedere al cerinelor Legii
10/1995.
Normativ privind proiectarea
terenurilor
sportive
i
stadioanelor
(unitatea

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.A.T.nr.
24/N/25.08.1994

B.C.nr.7/1995

O.M.L.P.T.L.nr.
1.503/09.10.2002

B.C.
nr.12/2003

B.C.nr.2/2003

B.C.nr.9/2004

O.M.L.P.T.L.nr.
1.993/13.12.2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.995/13.12.2002
92

M.Of.,pI,
nr.944/
23.12.2002

M.Of.,pI,nr.

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

funcionaldebaz)dinpunct
de vedere al cerinelor Legii
nr.10/1995.
Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de
calitate
conform
Legii
XXIV16 GT0582003
nr.10/1995privindcalitatean
construcii, pentru instalaii
deventilareclimatizare.
Ghid privind criteriile de
performan ale cerinelor de
calitate
conform
Legii
XXIV17 GT0592003
nr.10/1995privindcalitatean
construcii, pentru instalaiile
electricedincldiri.
Ghid privind criteriile de
performan ale cerinelor de
calitate
conform
Legii
XXIV18 GT0602003
nr.10/1995privindcalitatean
construcii, pentru instalaiile
denclzirecentral.
Ghid de interpretare a
cerinelor
eseniale
ale
XXIV19 GT0512002
construciei
n
vederea
stabiliriiadecvriilaoutilizare

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
902/25.11.2003

O.M.T.C.T.nr.
903/25.11.2003

O.M.T.C.T.nr.
901/25.11.2003

O.M.T.C.T.nr.
166/31.01.2003
93

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
945/23.12.2002

M.O.,pI,nr.
877/10.12.2003

Observaii

B.C.nr.
22/2004

B.C.
nr.22/2004

B.C.nr.
23/2004

B.C.
nr.23/2003

M.O.,pI, nr.
867/5.12.2003

M.Of.,pI,nr.
877/10.12.2003

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXIV20 GT0632004

XXIV21 NP1022004

XXIV22

XXIV23

Denumirereglementare
tehnic
prevzut a
produselor
pentruconstrucii.
Ghidul
criteriilor
de
performan a cerinelor de
calitate conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea n
construcii pentru instalaii
sanitaredincldiri.
Normativ pentru proiectarea
i montajul pereilor cortin
pentru satisfacerea cerinelor
decalitateprevzutedeLegea
nr.10/1995.
Regulamentul
privind
prevenirea i gestionarea
situaiilordeurgenspecifice
riscului la cutremure i/sau
alunecrideteren.

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
173/15.02.2005

O.M.T.C.T.nr.
170/15.02.2005

O.M.A.I.nr.
1.160/30.01.2006

O.M.T.C.T.nr.
1.995/18.11.2005
O.M.T.C.T.nr.
2.058/07.11.2006
ndrumar privind educaia i
O.M.A.I.nr.1.508
protecia elevilor n caz de
/O.M.T.C.T.nr.
cutremur.
2.058/M.E.C.nr.

5.709

94

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

M.Of.,pI,
nr.375bis/
04.05.2005

Observaii

B.C.nr.9/2006

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.7/2005
369bis/03.05.2005

M.Of.,pI,nr.
207bis/07.03.2006

M.Of.,pI,nr.
9bis/08.01.2007

B.C.
nr.24/2006

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXIV24 GT0472002

XXIV25 GT0452002

XXIV26 GT0462002

Denumirereglementare
tehnic
Ghid pentru expertizarea
tehnic a cldirilor de locuit
amplasate n zona seismic A
istabilireasoluiilorcadrude
intervenie
(consolidare)
pentru asigurarea cerinelor
de rezisten i stabilitate,
executate pe baza proiectelor
tip T320, S+P+4E i seriile
T836,T835,S+P+8E.
Ghid pentru expertizarea
tehnic a cldirilor de locuit
amplasate n zon seismic A
istabilireasoluiilorcadrude
intervenie
(consolidare)
pentru asigurarea cerinelor
de rezisten i stabilitate,
executate pe baza proiectelor
tip nr. 944 i 1400, S+P+3E
panouri mari prefabricate,
elaboratedeIPCT.
Ghid cuprinznd soluii cadru
de intervenie (consolidare)
pentru asigurarea cerinelor
de rezisten i stabilitate, la

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
1.453/3.10.2002

B.C.nr.
1718/2004

O.M.T.C.T.nr.
1.452/3.10.2002

B.C.
nr.10/2004

O.M.T.C.T.nr.
1.451/3.10.2002

B.C.nr.
1112/2004

95

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXIV27 ST0171997

XXIV28
PCC022:2008

XXIV29 ST0512013

XXIV30 NP1352013

Denumirereglementare
tehnic
cldiri de locuit cu S+P+4E,
executatepebazadeproiecte
tip (cu perei structurali din
beton armat turnat monolit)
amplasatenzonseismicA.
Specificaie tehnic privind
alegerea
echipamentelor
pentru
exploatarea
i
ntreinerea
cilor
de
comunicaii oreneti i
comunale
n
scopul
satisfacerii cerinelor de
calitate.
Procedur privind controlul
de stat la producerea i
livrareabetonului.
Specificaie tehnic privind
produse pentru construcii.
Caracteristici
eseniale,
niveluri
i
clase
de
performan
Normativ privind proiectarea
faadelor
cu
alctuire
ventilate.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.A.T.nr.
98/N/01.07.1997

B.C.nr.4/1998

Observaii

O.M.D.L.P.L.
nr.1.392/2008i
CPMnr.
2.815/DM/2008

M.Of.,pI,nr.
816/05.12.2008

O.M.D.R.A.P.nr.
2.360/24.07.2013

M.Of.,pI,nr.
594bis/23.09.2013

O.M.D.R.A.P.nr.
3.415/26.11.2013

M.Of.,pI,nr.

807bis/19.12.2013

96


XXV. Reglementritehnicoeconomiceimetodologice

Reglementareatehnic
Indicativ
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
tehnic
aprobare
tehnic
Metodologia
pentru
evaluarea
cldirilor
i O.M.L.P.A.T.nr.
XXV1 GV001/01995
construciilor speciale din 32/N/16.10.1995
grupele1i2demijloacefixe.
Ghid
pentru
evaluarea
lucrrilor de consolidare pe
O.M.L.P.A.T.nr.
XXV2 Gex0042000 baz de deviz cadru pentru
46/N/30.06.2000
soluii reprezentative de
consolidare.
ndrumtor privind aplicarea
O.M.L.P.A.T.nr.
XXV3
costului global n domeniul
2/N/03.04.1992
construciilor.
Metodologie
de
calcul O.M.L.P.A.T.nr.
XXV4
dinamicavaloriiinvestiiilor. 2/N/03.04.1992

97

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

B.C.
nr.13/1995

B.C.nr.2/2001

B.C.
nr.12/1992

B.C.
nr.12/1992

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXV5

XXV6

XXV7

XXV8

XXV9

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

Metodologia de stabilire a
O.M.L.P.A.T.nr.
categoriei de importan a
31/N/02.10.1995
construciilor.

B.C.nr.4/1996

Regulament privind stabilirea


categoriei de importan a
construciilor.

H.G.nr.766/1997
modificati
completatcuH.G.
nr.675/2002

M.Of.,pI,nr.
352/10.12.1997
M.Of.,pI,nr.
501/2002.

O.M.L.P.A.T.nr.
85/N/25.10.1999

B.C.nr.2/2000

O.M.L.P.T.L.nr.
1.568/15.10.2002

B.C.
nr.10/2003

O.M.T.C.T.nr.
39/14.01.2004

Ordinn:
M.Of.,pI,nr.
61/23.01.2004

B.C.
nr.18/2005

P1351999

P91/12002

GP0902003

XXV10

Ghid cuprinznd coeficienii


de uzur fizic normal la
mijloacele fixe din grupa 1
"Construciispeciale.
Ghid privind elaborarea
devizelor la nivel de categorii
de lucrri i obiecte de
construcii pentru investiii
realizatedinfonduripublice.
Ghid privind elaborarea
caietelor de sarcini pentru
execuia
lucrrilor
de
construciiiinstalaii.Caietul
IV:Instalaiiinterioare.
ndrumtor pentru atestarea
tehnicoprofesional
a
specialitilor cu activitate n

O.M.L.P.T.L.nr.
777/26.05.2003,cu
modificrilei
98

M.Of.,pI,nr.
397/09.06.2003

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic
construcii.

PAT12004

XXV11
PAT22004

PAT32004

XXV12 NTLH021

XXV13 NTLH022

Actnormativde
aprobare
completrile
ulterioare

Proceduri privind agrementul


tehnicnconstrucii:
Procedur de agrement
tehnic
pentru
produse,
procedee i echipamente noi
nconstrucii.
O.M.T.C.T.nr.
Procedur de abilitare a
1.889/15.10.2004
organismelor elaboratoare de
agremente
tehnice
n
construcii.
Procedur privind avizarea
agrementelor tehnice n
construcii.
O.M.A.P.M.nr.
Metodologieprivindstabilirea
116/11.02.2002
categoriilor de importan a
iO.M.L.P.T.L.nr.
barajelor.
289/6.03.2002
Metodologie de evaluare a O.M.A.P.M.nr.
strii de siguran n 116/11.02.2002
exploatare a barajelor i iO.M.L.P.T.L.nr.
lacurilordeacumulare.
289/6.03.2002

99

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

M.Of.,pI,nr.
1167/09.12.2004

M.Of.,pI,nr.
427/19.06.2002

M.Of.,pI,nr.
427/19.06.2002

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXV14 NTLH023

XXV15 GT0332001

XXV16

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie
privind
evaluarea strii de siguran
n exploatare a barajelor i
digurilor care realizeaz
depozite
de
deeuri
industriale.
Ghiddetermenitehniciuzuali
pentru instalaii (german,
francez, englez) n scopul
armonizrii reglementrilor
romneticuceledinUniunea
European.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

O.M.A.P.M.nr.
116/11.02.2002
iO.M.L.P.T.L.nr.
289/6.03.2002

M.Of.,pI,nr.
427/19.06.2002

O.M.L.P.T.L.nr.
70/23.01.2003

M.Of.,pI,nr.
97/17.02.2003

Brour
ICECON

M.Of.,pI,nr.
1.211/26.08.2004

Faceparteise
aprobprin
O.M.T.C.T.nr.
1.558/26.08.2004
Regulamentprivindatestarea

conformitiiproduselor
Modificatprin
pentruconstrucii.
O.M.T.C.T.nr.

896/06.06.2005

completatde
O.M.T.C.T.nr.
132/03.02.2006
100

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXV17 GP1002004

XXV18
GEx0082004

XXV19 MP0252004

XXV20 IM0031996

Denumirereglementare
tehnic
Ghid privind proiectarea
sistemelor de consolidare a
pereilor din zidrie prin
cmuiri armate cu grile
polimerice.
Ghid privind intervenii
structurale i nestructurale
pentru realizarea de lucrri la
construcii
monumente
istoriceconsumuri
medii
specificederesurse.
Metodologie
pentru
evaluarea
riscului
i
propunerile de intervenie
necesare
la
structurile
construciilor monumentelor
istorice n cadrul lucrrilor de
restaurarealeacestora.
Metodologie
pentru
determinarea
indicelui
californian de capacitate
portant(CBR).

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
737/19.04.2004

M.Of.,pI,nr.
780/25.08.2004

O.M.T.C.T.nr.
741/2004

O.M.T.C.T.nr.
743/19.04.2004

B.Cnr.21/2005

O.M.L.P.A.T.nr.
58/N/15.07.1996

B.C.nr.1/1997

101

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXV21

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie privind iniierea,
programarea,
achiziia,
elaborarea,
avizarea,
aprobarea i valorificarea
reglementrilor tehnice i a
rezultatelor
activitilor
specifice de reglementare n
construcii,
amenajarea
teritoriului, urbanism i
habitat.

Actnormativde
aprobare

O.M.L.P.T.L.nr.
542/08.04.2003

modificati
completatprin
O.M.T.C.T.nr.
1.410/10.08.2004*

102

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat
OrdinulM.L.P.T.L.
nr.542/08.04.2003
publicatnM.Of.,p
I,nr.269/17.04.2003

O.M.T.C.T.nr.
1410/10.08.2004
publicatnM.Of.,pI,
nr.782/25.08.2004

Ordinul
M.L.P.T.L.
nr.542/
08.04.2003
publicatin
B.C.
nr.11/2003

Observaii

*Modific
art.2

XXVI. Reglementritehniceprivindproiectareaiexecutareaconstruciilorpentrutransporturi

Reglementareatehnic
Publicaiancareaaprut
Indicativ
Buletinul
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde
MonitorulOficial
reglementare
Construciilor
tehnic
aprobare
alRomniei
tehnic
Nr./dat

Metodologie
privind Decizianr.
B.T.R.nr.12/2006
AND5142007 efectuarea
recepiei C.N.A.D.N.R.nr.
XXVI1
lucrrilor de nteinere i 210/24.04.2007
reparare curent drumuri
poduri.
O.M.T.C.T.nr.
Normativ
privind
625/23.10.2003
M.Of.,pI,nr.
B.T.R.nr.2/2001
XXVI2 CD1552001
determinareastriitehnicea
i O.D.G. AND nr. 786/07.11.2003
drumurilormoderne.
17/26.01.2001
Normativ privind activitatea DeciziaANDnr.
B.T.R.nr.12/2006
XXVI3 AND5052007

districtuluidedrumuri.
212/24.04.2007
O.M.T.C.T.nr.
Normativ
privind
615/23.10.2003i

organizarea i efectuarea

anchetelor de circulaie,
XXVI4 DD5062001
Ordin D.G. AND nr. M.Of.,pI,nr.

originedestinaie.Pregtirea
20/26.01.2001
779/06.11.2003
B.T.R.nr.4/2001
datelor
n
vederea

prelucrrii.

Normativ
pentru

determinarea
prin

O.M.T.C.T.nr.
M.Of.,pI,nr.
XXVI5 CD312002
deflectografie
i

619/23.10.2003
779/06.11.2003
deflectometrie a capacitii
B.T.R.nr.2/2004

portante a drumurilor cu
103

Observaii

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVI6

AND5252013

XXVI7

XXVI8

XXVI9

NE0212003

XXVI10 NP0852004

XXVI11 NP0672002

Denumirereglementare
tehnic
structuri rutiere suple i
semirigide.
Normativ privind prevenirea
si combaterea nzapezirii
drumurilorpublice.
Ghid privind revenirea i
combaterea
nzpezirii
drumurilorpublice.
Ghid pentru prevenirea
lunecuului i a nzpezirii
drumurilorpublice.
Normativ privind stabilirea
cerinelortehnicedecalitate
a drumurilor, legate de
cerineleutilizatorilor.
Normativ privind evaluarea
strii de degradare a
mbrcaminilor din beton
de ciment ale suprafeelor
aeroportuare.
Normativpentruproiectarea
lucrrilor de aprare a
drumurilor, cilor ferate i
podurilor, mpotriva aciunii
apelor
curgtoare
i

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

O.M.D.R.A.P./
O.D.P.I.I.S.nr.
289/17.06.2013
Ordin
289/17.06.2013

Observaii

M.Of.,pI,nr.
395/01.07.2013

B.T.R.nr.6/2013

DeciziaC.N.A.D.N.R.
nr.9/01.07.2009

Brosura.

O.M.T.C.T.nr.
480/08.10.2003

M.Of.,pI,nr.
160/24.02.2004

O.M.T.C.T.nr.
471/15.03.2004

M.Of.,pI,nr.
416bis/10.05.2004

O.M.L.P.T.L.nr.
1.059/29.07.2002
104

B.T.R.4/2004

B.C.nr.15/2002

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI12 AND5812002

XXVI13 AND5822002

XXVI14 NE0222003

XXVI15 CD291979

XXVI16 CD1482003
XXVI17 CD421985

Denumirereglementare
tehnic
lacurilor.
Normativ privind condiiile
tehnice i metodologia de
testare
a
emulsiilor
bituminoase
cationice
suprastabilizate.
Normativprivindproiectarea
i
execuia
pietruirii
drumurilor de pmnt.
Condiiitehnicedecalitate.
Normativ
privind
determinarea
adezivitii
lianilor
bituminoi
la
agregate.
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
proiectarea i executarea
fundaiilor pentru lucrrile
de drumuri din pmnturi
stabilizatecuciment.
Ghid privind tehnologia de
execuie a straturilor de
fundaiedinbalast.
Normativ
departamental
pentru folosirea direct a

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

B.T.R.6/2005

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
614/23.10.2003.

M.Of.,pI,nr.
779/06.11.2003

O.M.T.C.T.nr.
603/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
782/06.11.2003

B.T.R.nr.4/2004

O.M.T.C.T.nr.
482/08.10.2003

M.Of.,pI,nr.
165/25.02.2004

B.T.R.nr.4/2004

O.M.T.T.C.nr.
311/17.02.1979

B.C.nr.11/1979

O.M.T.C.T.nr.
478/08.10.2003

B.T.R.nr.2/2004

O.M.T.C.T.nr.
1.126/17.06.1985

B.C.nr.9/1985

105

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI18 CD721985

XXVI19 P192003

XXVI20 C1821987

XXVI21 AND5321997

XXVI22 AND5392002

Denumirereglementare
tehnic
nisipurilor bituminoase cu i
fr adaos de bitum dur la
executarea la cald a
straturilor
bituminoase
rutiere.
Instructiuni
tehnice
departamentale
privind
executia fundaiilor pe
coloanevibrante.
Normativprivindadaptarea
peterenaproiectelortipde
podeepentrudrumuri.
Normativ privind executarea
mecanizataterasamentelor
dedrum.
Normativ privind reciclarea
la rece a mbracminilor
rutiere.
Normativ privind realizarea
mixturilor
bituminoase
stabilizate cu fibre de
celuloz destinate executrii
mbrcminilorasfaltice.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
1.779/08.10.1985

O.M.T.C.T.nr.
310/16.09.2003

O.M.T.nr.
52/27.01.1998

M.Of.,pI,nr.127
bis/26.03.1998

106

Observaii

B.T.Rnr.3/2004

O.M.T.T.C.nr.
1.613/28.09.1987

O.M.T.C.T.nr.
447/02.10.2003

B.C.nr.12/1985

B.C.nr.6/1987

B.T.R.nr.12/2001

B.T.R.nr.18/2002

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI23 AND5462013

XXVI24 CD1292013

XXVI25 CD1472013

XXVI26 CD1512002

XXVI27 NE0142002

XXVI28 CD1182003

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind execuia la
cald a mbrcminilor
bituminoasepentrucaleape
pod.
Normativ pentru execuia
terasamentelor rutiere cu
cenudetermocentral.
Normativ pentru execuia
betoanelor rutiere cu adaos
decenudetermocentral.
Normativ privind realizarea
mbrcminilor rutiere din
beton de ciment cu
granulozitatediscontinu.
Normativ pentru executarea
mbrcminilor rutiere din
betondecimentnsistemde
cofrajefixeiglisante.
Normativ pentru execuia
rosturilor din asfalt turnat
armat n vederea asigurrii
continuizrii cii la podurile
de osea din beton armat i
betonprecomprimat.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare
Decizia C.N.A.D.N.R

nr.1.278/09.11.2013

B.T.R.nr.11
12/2013

Observaii

Decizia C.N.A.D.N.R.

nr.1.279/09.11.2013

B.T.R.nr.10/2013

Decizia C.N.A.D.N.R.

nr.1.282/09.12.2013

B.T.R.nr.10/2013

O.M.T.C.T.nr.
623/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
786/07.11.2003

O.M.T.nr.
1.718/17.10.2002

O.M.T.C.T.nr.
904/11.05.2004

107

M.Of.,pI,nr.
659bis/22.07.2004

B.T.R.nr.17/2002

B.C.nr8/2004

B.T.R.nr.1/2005

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI29 CD1702003

XXVI30 DD5092003

XXVI31 NE0232003

XXVI32 NE0242003

XXVI33 AND5232003

XXVI34 AND5451998

Denumirereglementare
tehnic
Ghidprivindrealizarea
mbrcminilorrutieredin
betondecimentcucribluri
denaturcalcaroas.
Normativ privind reciclarea
mixturilorasfalticelacald,n
staiifixe.

Actnormativde
aprobare
O.M.T.C.T.nr.
479/08.10.2003

Observaii

M.Of.,pI,nr.
659i
B.T.R.nr.1/2005
659bis/22.07.2004

M.Of.,pI,nr.
165/25.02.2004

B.T.R.nr.3/2004

O.M.T.C.T.nr.
481/08.10.2003

M.Of.,pI,nr.
165/25.02.2004

B.T.R.nr.3/2004

O.M.T.C.T.nr.
905/11.05.2004

M.Of.,pI,nr.
B.T.R.nr.1/2005
659bis/22.07.2004

O.M.T.nr.
194/14.04.1999

M.Of.,pI,nr.
327/09.07.1999

O.M.T.C.T.nr.
906/11.05.2004

Normativ pentru executarea


O.M.T.C.T.nr.
straturilordebazdinbeton
483/08.10.2003
slablaautostrzi.
Normativ privind executarea
straturilor de beton poros la
benzile de staionare i de
urgenlaautostrzi.
Normativ privind execuia
straturilor
bituminoase
foartesubirilarece.
Normativ privind execuia
tratamentelor bituminoase
cu agregate de balastier
neconcasate pe drumuri cu
traficredus.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
B.T.R.nr.2/2004
M.Of.,pI,nr.
i8/2005
160/24.02.2004

108

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

NE0101999
XXVI35
AND5561999

XXVI36

NE0111999
AND5551999

XXVI37 CD992001

XXVI38 DD5022001

XXVI39 PD2162008

Denumirereglementare
tehnic
Normativ pentru execuia
tratamentelor bituminoase
cubitumaditivat.
Normativ pentru execuia
tratamentelor bituminoase
cu emulsii pe baz de bitum
modificatcupolimeri.
Normativ privind repararea
i ntreinerea podurilor i
podeelor de osea din
beton, beton armat, beton
precomprimat i zidrie de
piatr.
Normativ pentru execuia
tratamentelor din anrobate
bituminoasecugranulozitate
discontinu.
Normativ pentru execuia
tratamentelor bituminoase
duble
inverse
pe
mbrcmini din beton de
ciment.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare
O.M.L.P.A.T.nr.
221/N/27.09.2000
O.M.L.P.A.T.nr.
221/N/27.09.2000

OrdinulnB.C.
nr.13/2001

B.T.R.nr.6/2001

OrdinulnB.C.
nr.13/2001

B.T.R.nr.1/2001

O.M.T.C.T.nr.
608/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
782/06.11.2003

O.M.T.C.T.nr.
621/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
779/06.11.2003

B.T.R.nr.3/2001

B.T.R.nr.4/2001

Observaii

B.T.R.nr.2/2010
Decizia C.N.A.D.N.R.

nr.21/13.01.2009

109

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI40 NE0252003

XXVI41

XXVI42

XXVI43

XXVI44

XXVI45

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind intervenii
de urgen la mbrcmini
bituminoase
pe
timp
friguros.
Norme tehnice privind
proiectarea i realizarea
strzilornlocalitilerurale.
Norme tehnice privind
proiectarea i realizarea
strzilor
n
localitile
urbane.
Normeprivindamplasareai
exploatarea balastierelor din
zona drumurilor i a
podurilor.
Norme tehnice privind
amplasarea
lucrrilor
edilitare, a stlpilor pentru
instalaii i a pomilor n
localitileurbaneirurale.
Norme tehnice privind
proiectarea i amplasarea
construciilor, instalaiilor i
panourilor publicitare n
zona drumurilor, pe poduri,

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
1.608/09.02.2004

M.Of.,pI,nr.
100/31.01.2005

O.M.T.nr.
50/27.01.1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/06.04.1998

O.M.T.nr.
49/27.01.1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/06.04.
1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/
06.04.1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/
06.04.1998

M.Of.,pI, nr.
15/19.01.1998

M.Of.,pI,nr.

O.M.T.nr.
48/27.01.1998

O.M.T.nr.
47/27.01.1998

O.M.T.nr.
571/19.12.1997
Cumodificrile
ulterioare
O.M.L.P.T.L.nr.
110

B.T.R.nr.11/2004

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI46

XXVI47

XXVI48

XXVI49 AND5151993

XXVI50 ST0221999

Denumirereglementare
tehnic
pasaje, viaducte i tuneluri
rutiere.
Norme tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a
drumurilorpublice.
Norme privind protecia
mediului ca urmare a
impactului
drummediu
inconjurator.
Norme tehnice privind
proiectarea, construirea i
modernizareadrumurilor.
Instruciuni tehnice pentru
proiectarea, execuia i
ntreinerea terasamentelor
i a cii n zona podramp
acces.
Specificaie tehnic privind
proiectarea, execuia i
exploatarea
drumurilor
comunale i vicinale cu o
singur band de circulaie
dinmediulrural.

118/06.02.2002

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
123/15.02.2002

O.M.T.nr.
46/27.01.1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/06.04.1998

O.M.T.nr.
43/27.01.1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/06.04.1998

O.M.T.nr.
45/27.01.1998

M.Of.,pI,nr.
138bis/06.04.1998

Actnormativde
aprobare

O.M.T.nr.
80/03.03.1993

O.M.L.P.A.T.nr.
66/N/07.09.1999

111

Observaii

B.C.nr.1/1994

Ordinulsa
publicatn
B.C.nr.1/2000,
B.C.nr.7/2000

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI51 CD162000

XXVI52 CD632000

XXVI53 NP0432000

XXVI54 PD1892012

XXVI55 PD1772001

XXVI56 PD462001

Denumirereglementare
tehnic
Normativ privind condiiile
de proiectare i tehnologia
de execuie a lucrrilor de
mbrcmini
asfaltice
uoare.
Normativpentruproiectarea
i folosirea aparatelor de
reazem din neopren pentru
podurile de cale ferat i
osea.
Normativpentruproiectarea
structurilor de poduri cu
grinzinglobatenbeton.
Normativ
pentru
determinarea capacitii de
circulaie a drumurilor
publice.
Normativ
pentru
dimensionarea structurilor
rutiere suple i semirigide
(metodaanalitic).
Normativ pentru calculul
plcilor armate pe dou
direciilapoduriledinbeton
armat.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare
O.M.T.C.T.nr.
605/23.10.2003i
OrdinulD.G.A.N.D.
nr.214/18.12.2000

O.M.T.C.T.nr.
612/23.10.2003i
M.Of.,pI,nr.
Ordinul D.G. A.N.D. 783/06.11.2003
nr.180/06.11.2000
O.M.L.P.A.T.nr.
260/N/02.11.2000

DeciziaC.N.A.DN.R.

nr.1.127/13.09.2012

O.M.T.C.T.nr.
609/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
782/06.11.2003

O.M.T.C.T.nr.
624/23.10.2003

M.Of.,pI,nr.
786/07.11.2003

112

B.C.nr.2/2001
B.T.R.nr.2/2001

Observaii

B.T.R.nr.12/2001

B.C.nr.7/2001

B.T.R.nr.1/2013

B.T.R.nr.1/2001

B.T.R.nr.9/2001

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI57 AND5842012

XXVI58 NP0812002
XXVI59 PD1622002

XXVI60 GP0461998

XXVI61 PD1652013

XXVI62 GP0682002

Denumirereglementare
tehnic
Normativ
pentru
determinarea traficului de
calcul pentru proiectarea
drumurilor din punctul de
vedere
al
capacitii
portante i al capacitii de
circulaie.
Normativ de dimensionare a
structurilorrutiererigide.

Actnormativde
aprobare

Decizianr.
798/02.07.2012

O.M.T.C.T.nr.
1.717/17.10.2002

Normativprivindproiectarea O.M.T.C.T.nr.
autostrzilorextraurbane.
622/23.10.2003
Ghid de proiectare i
execuie pentru construciile
aferente cii de rulare a
tramvaielor.
Satisfacerea
exigenelordecalitate.
Normativ privind alctuirea
i calculul structurilor de
poduriidepodeedeosea
cu suprastructuri monolit i
prefabricate.
Ghid pentru proiectarea
platformelorportuare.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

O.M.L.P.A.T.nr.
77/N/13.12.1998

Decizianr.
213/20.02.2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.060/29.07.2002
113

M.Of.,pI,nr.
786/07.11.2003

Observaii

B.T.R.nr.12/2012

B.C.nr.6/2004,
B.T.R.nr.8/2005

B.T.R.nr.1/2004

B.C.nr.7/2000

B.T.R.nr.35/2013

B.C.nr.15/2002

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI63 NP0952004

XXVI64 CD272004

XXVI65 ID282004

XXVI66 GEx0062002

XXVI67 NE0172003

Denumirereglementare
tehnic
Normativprivindproiectarea
zonei platformei cii din
punctdevederealproteciei
mpotrivangheului.
Elaborator:A.F.E.R.
Normativ privind utilizarea
traverselor
de
beton
precomprimatlaliniidecale
ferat.
Normativ de proiectare
sisteme constructive de
pozareacablurilornprofilul
transversalalciiferate.
Ghid pentru ntreinerea,
repararea i etanarea
construciilor
subterane
pentru
metroul
din
Bucureti.
Normativ privind realizarea
i urmrirea n timp a
proteciei
structurilor
subterane ale metroului
mpotriva curenilor de
dispersie
produi
de
circulaia trenurilor de

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare

Observaii

O.M.T.C.Tnr.
570/24.03.2004

M.Of.,pI,nr.
456bis/20.05.2004

O.M.T.C.Tnr.
571/24.03.2004

M.Of.,pI,nr.
456bis/20.05.2004

O.M.T.C.Tnr.
572/24.03.2004

M.Of.,pI,nr.
456bis/20.05.2004

B.C.nr.6/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.716/17.10.2002

O.M.T.C.T.nr.
309/16.09.2003

114

B.C.nr.15/2004

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI68 NE0262004

XXVI69 NE0292004

XXVI70 NE0302004

XXVI71 GP1082004

XXVI72 NE0322004

Denumirereglementare
tehnic
metrou.
Normativ privind reciclarea
la cald a mbrcminilor
rutierebituminoase.
Normativ privind condiiile
tehnice i metodologia de
testare a aditivilor pentru
bitumurilerutiere.
Normativ privind condiiile
tehnice i metodologia de
testare
a
materialelor
antiderapante
i
a
fondanilor chimici, utilizate
pentru
ntreinerea
drumurilorpetimpdeiarn.
Ghid pentru proiectarea
planurilor generale de
aerodromuri.
Normativpentruntreinerea
i reparaia liniilor de cale
ferat pentru circulaia
trenurilor cu viteze pn la
200km/h.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

O.M.T.C.Tnr.
507/16.03.2004

M.Of.,pI,nr.
323/14.04.2004.

O.M.T.C.Tnr.
1.032/26.05.2004

M.Of.,pI,nr.
511/07.06.2004

B.T.R.nr.7/2005

B.T.R.nr.6/2005

B.T.R.nr.6/2005

O.M.T.C.Tnr.
1.031/26.05.2004

M.Of.,pI,nr.
511/07.06.2004

O.M.T.C.T.nr.
166//15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.78/2006
347bis/25.04.2005

O.M.T.C.T.nr.
167/15.02.2005

115

M.Of.,pI,nr.
352bis/26.04.2005

Observaii

B.C.nr.2/2005

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI73 MP0382004

XXVI74 NP1092004

XXVI75 NP1112004

XXVI76 NP1152004

XXVI77 NP1162004

XXVI78 NP1052004

XXVI79 NE0332005

Denumirereglementare
tehnic
Metodologie
privind
proiectarea aparatelor de
cale.
Normativprivindproiectarea
liniilor i staiilor de cale
ferat pentru viteze pn la
200km/h.
Normativ
pentru
dimensionarea straturilor de
bazdinbetondecimentale
structurilorrutiere.
Normativprivindproiectarea
infrastructurilor de beton i
betonarmatpentrupoduri.
Normativ privind alctuirea
structurilor rutiere rigide i
suplepentrustrzi.
Normativpentruproiectarea
i execuia cptuelilor
prefabricate la tuneluri
executatecuscutul.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
168//15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.5/2006
365bis/28.04.2005

O.M.T.C.T.nr.
169//15.02.2005

M.Of.,pI,nr.

370bis/03.05.2005 B.C.nr.4/2005

O.M.T.C.T.
197/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.4/2005i

431bis/23.05.2005 B.T.R.nr.9
10/2005

O.M.T.C.T.nr.
171/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.16/2005
374bis/04.05.2005

O.M.T.C.T.nr.
196/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.3/2005
438bis/24.05.2005

O.M.T.C.T.nr.
182/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.20/2005
446bis/26.05.2005

M.Of.,pI,nr.
1.156bis/
20.12.2005

Normativpentruntreinerea
O.M.T.C.T.nr.
ireparareastrzilor.
2.100/30.11.2005

116

B.Cnr.6/2006i
B.C.nr.4/2005

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI80 AND5402003

XXVI81 NP1042004

XXVI82 NE0312004

XXVI83 S41971

Denumirereglementare
tehnic
Normativ pentru evaluarea
strii de degradare a
mbrcmintei bituminoase
pentru drumuri cu structuri
rutieresupleisemirigide.
Normativpentruproiectarea
podurilordinbetonimetal.
Suprastructuripentrupoduri
de osea, cale ferat i
pietonale, precomprimate
exterior.
Normativ
pentru
hidroizolarea
tunelurilor
pentrucidecomunicaiecu
foliidinmaseplastice.
Normativ
departamental
privind
condiiile
de
proiectare i execuie a
lucrrilor de execuie i
instalaii care afecteaz
traseul sau zona drumurilor
publice i lucrrile anexe
aferente.

Actnormativde
aprobare
O.M.T.C.T.nr.
907/11.05.2004
Completatde
O.M.T.C.T.nr.
952/16.06.2005

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
M.Of.,pI,nr.
397bis/11.05.2005 B.T.R.nr.7/2005

M.Of.,pI.,nr.
DeciziaA.N.D.nr.
35/25.01.2004
559/30.06.2005

Observaii

O.M.T.C.T.nr.
277/23.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.
554bis/29.06.2005
1013/2005

O.M.T.C.T.nr.
177/15.02.2005

M.Of.,pI,nr.
B.C.nr.21/2005
406bis/13.05.2005

O.M.T.nr.
273/29.03.1971

117

B.T.R.nr.8/1971

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVI84

NE0152002

XXVI85
GE0141997

XXVI86 ST0021996

AND5222006

XXVI88 C2421993
XXVI87

Denumirereglementare
tehnic
Normativ pentru executarea
lucrrilor de reparaii a
drumurilor cu beton rutier
fluidifiant.
Ghid tehnic de utilizarea a
dispozitivelor de transport i
manipulare a elementelor
prefabricate
pentru
construcii (tuburi, dale,
borduri,panouri,grinzi,etc.).
Specificaie tehnic privind
criteriile i nivelele de
performan
ale
miniutuliajelordeconstrucii
prevzute cu enile de
cauciuc pentru asigurarea
protecieimediuluiiacilor
deacces.
Instruciuni pentru stabilirea
striitehniceaunuipod.
Normativ pentru elaborarea
studiilor de circulaie din
localiti i teritoriul de
influen.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

O.M.T.C.T.nr.
1.719/17.10.2002

B.C.nr.8/2004

O.M.L.P.A.T.nr.
35/N/03.03.1997

OrdinulnB.C.nr.
12/1999
Ghidulnbroura
IPCS.A.

O.M.L.P.A.T.nr.
52/N/15.07.1996

B.C.nr.12/1999

OrdinD.G.A.N.D.
nr.19/17.01.2002

B.T.R.nr.16/2002

O.M.L.P.A.T.nr.
11/N/06.04.1993

B.C.nr.2/1994

118

Observaii

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVI89

XXVI90 CD1531986

AND5042007

XXVI92
AND5241995

XXVI93
AND5341998
XXVI91

XXVI94 AND5441998

Denumirereglementare
tehnic
Instrucie
privind
organizarea
formaiei
normate de munc pentru
lucrrile de ntreinere i
reparaiipoduri.
Instruciuni
i
condiii
tehnice pentru msurarea
denivelrilor din profil
longitudinal al drumurilor cu
ajutorulaparatuluiViagraf.
Normativ pentru revizuirea
drumurilorpubice.
Regulament de funcionare
DN7C.Transfgran.
Manual pentru identificarea
defectelor aparente la
podurile rutiere i indicarea
metodelorderemediere.
Metodologie de evaluare a
prioritii de execuie a
pasajelor denivelate n
punctele de intersecie
dintredrumurilenaionalei
cileferate.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

O.M.T.T.C.nr.
1.605/12.04.1981

B.T.nr.2/1982

O.M.T.T.C.nr.
1.776/10.08.1985

B.C.nr.12/1985

Decizianr.
209/24.04.2007
O.A.N.D.nr.
91/9.07.1995
O.A.N.D.nr.
56/4.09.1998

B.T.R.nr.11/2006

O.A.N.D.nr.
155/27.11.1998

119

brosur

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVI95 AND5571999

XXVI96
AND5581999

XXVI97 AND5542002

XXVI98
AND5762010

XXVI99

AND5792002

Denumirereglementare
tehnic
Instruciuni
pentru
efectuarea
nregistrrilor
circulaiei
rutiere
pe
drumurilepublice.
Metodologie
pentru
executarea lucrrilor de
cadastru al drumurilor
publice.
Normativprivindlucrrilede
ntreinere i reparare a
drumurilorpublice.
Normativprivindlucrrilede
ntreinere
pentru
remedierea degradrilor la
mbrcminile
rutiere
bituminoase pe drumurile
publicereabilitate.
Matrice OD i curenii de
circulaie determinai pe
reeaua
de
drumuri
naionale
pe
baza
rezultatelor anchetelor OD
i a recensmntului de
circulaiedinanul2000.

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Actnormativde
aprobare
O.A.N.D.nr.
77/09.06.1999
O.M.T.nr.
496/28.09.1998
O.N.C.G.C.

brosur

Mof,pI,nr.
i 232/25.05.1999

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.13/1.09.2002

B.T.R.nr.13/2002

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.480/31.08.2010

B.T.R.nr.13/2010

Decizia AND
363/21.10.2002

B.T.R.nr.21/2002

120

nr.

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.
XXVI
100

Indicativ
reglementare
tehnic
AND5802002
CD1382010

XXVI
101

XXVI
102

XXVI
103

DD5001986

DD5011986

AND5191993

Denumirereglementare
tehnic
Recensmntul general de
circulaiedinanul2000.
Normativprivindcriteriilede
determinare a strii de
viabilitate a podurilor de
osea din beton, beton
armat
i
beton
precompromat metal i
compoziie.
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
determinarea n situ a
permeabilitii mbracmin
ilorrutierecupermeametru
AP400.
Instruciuni
tehnice
departamentale
pentru
determinarea n situ a
densitii straturilor rutiere
bituminoase cu densimetru
AP425.
Instruciuni
tehnice
departamentale
privind
metodologia de interpretare
statistic a rezultatelor

Publicaiancareaaprut
Buletinul
Actnormativde
MonitorulOficial
Construciilor
aprobare
alRomniei
Nr./dat
Decizia A.N.D. nr.
B.T.R.nr.21/2002
362/21.10.2002
B.T.R.nr.5/2011

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.938/24.11.2010

Broura

OrdinD.D.nr.
327/31.12.1985

OrdinD.D.nr.
327/31.12.1985

OrdinM.T.nr.
239/6.15.1993
121

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
104
XXVI
105

XXVI
106

XXVI
107

XXVI
108

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5211993

AND5302012

AND5351997

AND5361997

AND5411998

Denumirereglementare
tehnic
msurtorilordelaboratori
de
teren
pentru
determinarea
calitii
complexuluirutier.
Instruciuni tehnice privind
determinarea compoziiei
chimiceabitumuluirutierpe
patrufraciuni.
Instruciuni privind controlul
calitii
terasamentelor
rutiere.
Instruciuni tehnice pentru
determinarea stabilitii n
strat subire a bitumului
pentru drumurincercarea
TFOT.
Instruciuni tehnice pentru
determinarea stabilitii n
strat subire a bitumului
pentru drumurincercarea
RTFOT.
Instruciuni tehnice privind
confecionarea epruvetelor
dinmixturiasfalticeutiliznd
presa
de
compactare

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

OrdinM.T.nr.
380/10.12.1993
Decizianr.
786/28.06.2012

B.T.R.nr.6
7/2012

OrdinA.N.D.nr.
146/15.10.1997

B.T.R.nr.5/2001

OrdinA.N.D.nr.
146/15.10.1997

B.T.R.nr.5/2001

B.T.R.nr.19/2002
OrdinA.N.D.nr.
147/06.11.1998
122

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic
AND5421998

XXVI
109

XXVI
110

XXVI
111

XXVI
112

XXVI
113

AND5431998

AND5481999

AND5511999

AND5521999

Denumirereglementare
tehnic
giratorie.
Instruciuni tehnice privind
determinarea modului de
elasticitate
dinamic
al
mixturilorasfaltice.
Instruciuni tehnice privind
determinarea fluajului static
i dinamic al mixturilor
asfaltice.
Instruciuni tehnice privind
determinarea comportrii la
oboseal
a
mixturilor
asfaltice cu echipamentul
ELLEMATTA.
Metodologiededeterminare
a caracteristicilor emulsiilor
bituminoase
cationice
utilizate la lucrrile de
drumuri.
Normativ privind condiiile
tehnice de calitate ale
emulsiilor
bituminoase
cationiceutilizatelalucrrile
dedrumuri.

Actnormativde
aprobare

OrdinA.N.D.nr.
148/06.11.1998

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

B.T.R.nr.19/2002

B.T.R.nr.19/2002
OrdinA.N.D.nr.
146/06.11.1998

OrdinA.N.D.nr.
79/09.06.1999

B.T.R.nr.9/2001

OrdinA.N.D.nr.
91/12.07.1999

B.T.R.nr.6/2001

OrdinA.N.D.nr.
93/12.07.1999

B.T.R.nr.6/2001

123

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
114

XXVI
115
XXVI
116
XXVI
117

XXVI
118

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5742002

AND5772002

AND5672008

AND5972007

AND6012010

Denumirereglementare
tehnic
Normativ
privind
determinarea compoziiei
chimice a bitumurilor prin
cromatografie
n
start
subire cu detector de
ionizare n flacr. Metoda
IATROSCAN.
Normativ privind execuia i
controlul
calitii
hidroizolaieilapoduri.
Normativ privind Sistemul
Naional de Management
pentru situaii de urgen la
drumurilepublice.
Instruciuni
privind
organizarea i activitatea
secieidedrumuri.
Metodologia de efectuare a
analizei riscurilor privind
cerinele
minime
de
circulaie pentru tunelurile
situate
pe
seciunile
naionale ale reelei rutiere
TransEuropeneTENT.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

OrdinA.N.D.nr.
190/08.05.2002

B.T.R.nr.19/2002

DeciziaA.N.D. nr.
242/27.06.2002

B.T.R.nr.17/2002

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.960/10.03.2008

B.T.R.nr.2/2010

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.212/24.04.2007

B.T.R.nr.11/2006

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.939/24.11.2010

124

B.T.R.nr.6/2011

Observaii

Reglementareatehnic

Nr.crt.
XXVI
119
XXVI
120

XXVI
121

XXVI
122
XXVI
123
XXVI
124
XXVI
125

Indicativ
reglementare
tehnic

AND6022012

AND6032012

NE0081997

CD1692001

AND5662002

AND5692002

AND5782002

Publicaiancareaaprut
Buletinul
Denumirereglementare
Actnormativde
MonitorulOficial
Construciilor
tehnic
aprobare
alRomniei
Nr./dat
Metode de investigare a Decizia C.N.A.D.N.R.
B.T.R. nr.
traficuluirutier.
nr.95/23.01.2012
45/2012
Ghidul privind condiiile de Decizia C.N.A.D.N.R.
B.T.R.nr.
iluminat
la
drumurile nr.175/13.02.2012
23/2012
naioanleiautostrzi.
Normativ
privind
mbuntirea terenurilor de O.M.L.P.A.T

fundareslabe,prinprocedee nr.60/N/3.11.1997
B.C.nr.15/1998
mecanice i de compactare
cu maiul foarte greucaiet
VIII.
Instruciuni tehnice pentru
executarea mbrcminilor OrdinA.N.D.nr.

din beton de ciment cu 45/06.02.2001


B.T.R.nr.20/2002
polimeri pentru calea pe
poduriipasaje.
Normativ pentru execuia DeciziaA.N.D.
B.T.R.nr.14/2002
mixturilorasfalticedrenante. nr.12/09.01.2002
Instruciuni tehnice pentru DeciziaA.N.D.
utilizarea mixturilor asfaltice nr.18/17.01.2002

modificate de CAPS la calea


B.T.R.nr.19/2002
de pod i la mbrcmiile
rutiere.
Normativ pentru execuia DeciziaA.N.D.
plcilor de suprabetoane a nr.249/09.07.2002
B.T.R.nr.24/2002
125

Observaii

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVI
126

XXVI
127

XXVI
128

CD1272002

AND6052013

DD5071988

XXVI
129

Denumirereglementare
tehnic
podurilorsubtrafic.
Instruciuni tehnice de
execuie a straturilor rutiere
din
agregate
naturale
stabilizate
cu
liani
puzzolanici.
Mixturiasfalticeexecutatela
cald.Condiiitehniceprivind
proiectarea, prepararea i
punereanoper.
Instruciuni
tehnice
departamentale
privind
organizarea i funcionarea
staiilor
amplasate
n
puncteledefrontierpentru
cntrirea din mers i
verificarea gabaritelor la
autovehicule de marf din
traficulinternaional.
Instruciuni tehnice privind
metodologia
de
determinarea a planeitii,
rugozitii i adncimii
fgaelor drumurilor cu
ajutorul
pamentului

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

B.T.R.nr.18/2002
DeciziaA.N.D.
nr.7/09.01.2002

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.186/02.08.2013

B.T.R.nr.2/2013

O.M.T.T.C.nr.
3.800/12.12.1998

brosura

Decizianr.
535/15.05.2012

B.T.R.nr.10/2012

126

Se afl n
programul de
revizuire al
C.N.A.D.N.R.

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVI
130
XXVI
131

NE0332005

XXVI
132

XXVI
133
XXVI
134
XXVI
135

AND5472013

AND5591999

AND5601999

XXVI
136

Denumirereglementare
tehnic
HAWKEYE1000i2000.
Catalog de msuri pentru
circulaianlocalitiliniare
Normativpentruntreinerea
ireparareastrzilor.
Instrucie
privind
organizarea
formaiei
normare de munc pentru
lucrrile de ntreinere i
reparaiipoduri.
Normativ pentru prevenirea
i remedierea defeciunilor
la mbrcmini rutiere
moderne.
Normativ privind aplicarea
soluieiantifisurdinmortar
asfaltic.
Normativ privind aplicarea
soluieiantifisurdinmixturi
asfaltice cu volum ridicat de
goluri.
Norme metodologiceprivind
condiiile de nchidre a
circulaiei i de instituire a
resctriciilor de circulaie n

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Document de avizare
B.T.R.nr.10
192/198/28.11.2008
11/2011
Ordin M.T.C.T. nr. Mof,pI,nr.1.156bis B.T.R.nr.2
198/30.11.2005
/20.12.2005
3/2005
Ordin M.T.T.C. nr.
1.605/04.12.1981

B.T.nr.2/1982

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.1.277/09.11.2013

B.T.R.nr.8
9/2013

OrdinA.N.D.nr.
112/26.08.1999

B.T.R.nr.7/2001

OrdinA.N.D.nr.
113/26.08.1999

B.T.R.nr.16/2002

OrdinM.T./M.I.nr.
1.112/411/2000

brosura

127

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
137
XXVI
138
XXVI
139

Indicativ
reglementare
tehnic

CD752000

AND5612001

AND5622001

AND5632001

XXVI
140

XXVI
141

AND5642001

Denumirereglementare
tehnic
vederea executrii de lucrri
n zona drumului public
i/sau pentru protejarea
drumului.
Normativ privind folosirea,
ntreinerea i repararea
cldirilor
din
ramura
drumuri.
Instruciunile
privind
plantaiilerutiere
Instruciunile
privind
activitatea
pepinierelor
rutiere.
Instruciuni tehnice privind
metodologiadedeterminare
a planeitii suprafeei
drumurilor cu ajutorul
analizorului
de
profil
longitudinalAPL72.
Instruciuni tehnice privind
metodologiadedeterminare
a capacitii portante a
drumurilor
cu
deflectometrulMLY10.000.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

OrdinA.N.D.nr.
18/26.01.2001

B.T.R.nr.6/2001

OrdinA.N.D.nr.
21/26.01.2001
OrdinA.N.D.nr.
19/26.01.2001

B.T.R.nr.10
11/2001
B.T.R.nr.11
12/2005

OrdinA.N.D.nr.
76/20.03.2001

B.T.R.nr.8/2001

OrdinA.N.D.nr.
77/26.03.2001

B.T.R.nr.7/2001

128

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
142

XXVI
143

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5652001

AND5862010

XXVI
144

CD1392002

XXVI
145

CD762003

XXVI
146

AND5922013

Denumirereglementare
tehnic
Instruciuni tehnice privind
metodologiadedeterminare
a planeitii suprafeelor
drumurilorcuajutorulBUMP
IntegratoruluiBI.
Normativ pentru evaluarea
strii tehnice a lucrrilor de
consolidare
aferente
drumurilorpublice.
Normativ pentru protecia
anticoroziv a elementelor
din
beton
ale
suprastructurilor podurilor
expuse factorilor climatici,
noxelor
i
aciunii
fondanilor chimici utilizai
petimpdeiarn.
Normativ
departamental
pentru
ntreinerea
i
reparareapodurilormetalice
deosea.
Normativ privind utilizarea
materialelor geosintetice la
ranforsarea
structurilor

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

OrdinA.N.D.nr.
78/26.03.2001

B.T.R.nr.8/2001

Ordin C.N.A.D.N.R.
nr.271/06.02.2010

B.T.R.nr.7/2011

DeciziaA.N.D.nr.
240/27.06.2002

B.T.R.nr.20/2002

DeciziaA.N.D.
nr.90/27.06.2002

Broura.

DeciziaC.N.A.D.N.R.
nr.1.222/29.08.2013

B.T.R.nr.2
3/2006

129

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
147
XXVI
148

XXVI
149

XXVI
150

XXVI
151

XXVI
152

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5962009

AND5992010

AND5932012

AND5942013

AND6042012

PD1971978

Denumirereglementare
tehnic
rutierecustraturiasfaltice.
Normativ

pentru
ntreinerea autostrzilor pe
criteriideperforman.
Normativ

pentru
ntreinerea
drumurilor
naionale pe criterii de
performan.
Normativ pentru sisteme de
protective pentru sigurana
circulaiei pe drumuri,
poduriiautostrzi.
Ghid privind evaluarea
riscului producerii riscului
alunecrilordeterennzona
drumului.
Ghid pentru planificarea i
proiectarea
semnalizrii
rutiere de orientare i
informare pentru asigurarea
continuitii, uniformitii i
cogniscibilitiiacestuia.
Normativ
departamental
pentru
proiectarea
antiseismic a construciilor

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.215/05.06.2010

B.T.R.nr.1/2010

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.481/31.08.2010

B.T.R.nr.3/2010

B.T.R.nr.11/2012
Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.1.441/15.11.2012

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.1.220/29.08.2013

B.T.R.nr.7/2013

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.853/07.10.2012

B.T.R.nr.8
9/2012

O.M.T.T.C.nr.
174/22.01.1979
130

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
153

XXVI
154

XXVI
155

XXVI
156

XXVI
157

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5501999

P152000

CD1732001

AND5132002

AND5712002

Denumirereglementare
tehnic
din domeniul transporturilor
itelecomunicaiilor.
Normativ
pentru
dimensionarea
straturilor
bituminoase de ranforsare a
structurilor rutiere suple i
semirigide.
Normativpentruproiectarea
aparatelor de reazem la
podurile de osea din beton
armat.
Normativ
departamental
pentruamenajarealaacelai
nivel
a
interseciilor
drumurilor publice din afara
localitilor.
Instruciunile
tehnice
departamentale
privind
proiectarea,execuia,revizia
i ntreinerea drenurilor
pentrudrumurilepublice.
Catalog de studii de
ranforsare a structurilor
rutiere i semirigide pentru
sarcina de 115 KN pe osia

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

OrdinA.N.D.nr.
84/23.06.1999

B.T.R.nr.1/2001

OrdinA.M.nr.
179/06.11.2000

B.T.R.nr.21/2012

OrdinA.N.D.nr.
144/12.07.2001

B.T.R.nr.9/2001

DeciziaA.N.D.nr.
09/09.01.2002

B.T.R.nr.15/2002

DeciziaA.N.D.nr.
494/10.12.2002

B.T.R.nr.1/2012

131

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
158

XXVI
159

XXVI
160

XXVI
161
XXVI
162
XXVI
163

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5832009

AND5852002

CD1522002

PD1622002

PD952002

AND5892004

Denumirereglementare
tehnic
simpl.
Normativ
pentru
determinarea condiiilor de
relief pentru proiectarea
drumurilor i stabilirea
capacitii de circulaie a
acestora.
Normativprivindproiectarea
i execuia mbrcminilor
rutiere din beton de ciment
armatcontinuu.
Normativ
pentru
dimensionarea ranforsrilor
custratdinagregatenatural
stabilizate
cu
liani
puzzolanici ale sistemelor
rutieresupleisemirigide.
Normativ
departamental
privind
proiectarea
autostrzilorextraurbane.
Normativprivindproiectarea
hidraulic a podurilor i
podeelor.
Caiete de sarcini generale
commune lucrrilor de

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

DeciziaA.N.D.nr.
165/03.03.2009

B.T.R.nr.12/2011

DeciziaA.N.D.nr.
519/23.12.2002

B.T.R.nr.1/2012

DeciziaA.N.D.nr.
160/21.03.2002

B.T.R.nr.1/2012

O.M.T.C.T.nr.
622/23.10.2003

Mof ,pI,nr.
786/7.11.2003

B.T.R.nr.1/2004

Decizianr.
10/09.01.2002

B.T.R.nr.13/2002

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.237/12.05.2004

B.T.R.nr.7
12/2004

132

Observaii

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVI
164

XXVI
165

XXVI
166
XXVI
167

Indicativ
reglementare
tehnic

AND5902004

AND5952007

AND6002010

AND5982013

Denumirereglementare
tehnic
drum.
Caiete de sarcini generale
commune lucrrilor de
drum.
Ghid pentru prognozarea
posibilitilor compactrii
pmnturilor i materialelor
granulate n condiii optime
la lucrrile de drumuri i
autostrzi.
Normativpentruamenajarea
interseciilor la nivel pe
drumuripublice.
Normativprivindproiectarea
drumurilor
expres
pe
reeaua
rapid
de
comunicaii.

Actnormativde
aprobare
Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.243/20.05.2004

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
B.T.R.nr.6/2004

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.32/2007

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.898/11.11.2010.

B.T.R.nr.4/2010

Decizia C.N.A.D.N.R.
nr.1.221/29.08.2013

B.T.R.nr.11
12/2013

133

Observaii

XXVII. Reglementritehniceprivindperformanaenergeticacldirilor

Reglementareatehnic
Indicativ
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
tehnic
aprobare
tehnic
Metodologie de calcul al O.M.T.C.T.nr.
performanei energetice a 157/01.02.2007
XXVII1 Mc001/12006
cldirilor. Partea IAnvelopa cumodificrii
cldirii.
completri
Metodologie de calcul al
O.M.T.C.T.nr.
performanei energetice a
157/01.02.2007
Mc001/22006 cldirilor. Partea II
cumodificrii
Performana energetic a
completri
instalaiilordincldiri.
Metodologie de calcul al
O.M.T.C.T.nr.
performanei energetice a
157/01.02.2007
Mc001/32006 cldirilor.ParteaIIIAuditul
cumodificrii
icertificatuldeperforman
completri
alcldirii.

Breviar de calcul al
performanei energetice a O.M.D.R.L.nr.
Mc001/42009
cldirilor i apartamentelor. 1.071/16.12.2009
ParteaaIVa.
Model
certificat
de
O.M.D.R.L.nr.
Mc001/52009 performan energetic al
1.071/16.12.2009
apartamentului.ParteaaVa.
Parametrii climatici necesari O.M.D.R.A.P. nr.
Mc001/62013
determinrii performanei 2.210/26.06.2013
134

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

M.Of.,pI,nr.
126bis/21.02.2007

B.C.nr.
47/12007

M.Of.,pI,nr.
126bis/21.02.2007

B.C.nr.
47/22007
47/32007

M.Of.,pI,nr.
126bis/21.02.2007

B.C.nr.
47/42007

M.Of.,pI,nr.
41bis/19.01.2010

M.Of.,pI,nr.
41bis/19.01.2010

M.Of.,pI,nr.

561bis/04.09.2013

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVII2 Gex0092013

XXVII3 Gex0102013

XXVII4 GP1232013

XXVII5 SC0072013

XXVII6 GP1092004

Denumirereglementare
tehnic
energetice a cldirilor noi i
existente,
dimensionrii
instalaiilor de climatizare a
cldirilor i dimensionrii
higrotermice a elementelor
de anvelop ale cldirilor.
ParteaaVIa.
Ghid
privind
inspecia
sistemelor de climatizare n
cldiri.
Ghid
privind
inspecia
energetic a cazanelor i a
sistemelor de nclzire din
cldiri.
Ghid privind proiectarea i
executarea lucrrilor de
reabilitare
termic
a
blocurilordelocuine.
Soluii
cadru
privind
reabilitarea
termohigro
energetic a anvelopei
cldirilordelocuitexistente.
Ghid privind reabilitarea i
modernizarea termic a
anvelopeiiainstalaiilorde

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

O.M.D.R.A.P.nr.
1.778/2013

M.Of.,pI,nr.
301bis/27.05.2013

O.M.D.R.A.P.nr.
2.121/06.06.2013

M.Of.,pI,nr.373
bis/25.06.2013

O.M.D.R.A.P.nr.
M.Of.,pI,nr.538
2.211/26.06.2013
bis/26.08.2013

B.C.nr.1/2013

O.M.D.R.A.P.nr.
2.280/05.07.2013

B.C.nr.17/2005

O.M.T.C.T.nr.
278/23.02.2005

135

M.Of.,pI,nr.540
bis/27.08.2013

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVII7 GP1102004

XXVII8
XXVII9 MP0372004

XXVII
10

NP0602002

Denumirereglementare
tehnic
nclzire i ap cald de
consum, la blocuri de
locuine cu structur mixt,
realizatedupproiectetip.
Ghid privind reabilitarea
termic a blocurilor de
locuinecuregimdenlime
pn la P+9E, realizate dup
proiecte
tip,
prin
transformarea acoperiurilor
tip teras n acoperiuri
nclinate, cu amenajarea de
poduri nenclzite sau
mansarde.
Regulament
privind
atestarea
auditorilor
energeticipentrucldiri.
Metodologie
privind
determinrile termografice
nconstrucii.
Normativ privind stabilirea
performanelor termohigro
energetice ale anvelopei
cldirilor de locuit existente
n vederea reabilitrilor

Actnormativde
aprobare

O.M.T.C.T.nr.
364/08.03.2005

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
1.177bis
/27.12.2005

Observaii

B.C.nr.17/2005

O.M.D.R.T.nr.
2.237/30.09.2010

M.Of.,pI,nr.
683/08.10.2010

O.M.T.C.T.nr.
711/13.04.2004

M.Of.,pI,nr.
405/06.05.2004

B.C.nr.9/2007

B.C.nr.18/2003

O.M.T.C.T.nr.
933/02.07.2002

136

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXVII
11

Indicativ
reglementare
tehnic

MP0122001

XXVII
12

GT0382002

XXVII
13

MP0192002

Denumirereglementare
tehnic
termice.
Metodologie
privind
stabilirea
ordinii
de
prioritate a msurilor de
reabilitare
termic
a
cldirilor socialculturale i a
instalaiilor
aferente
acestora.
Ghid pentru determinarea
performanelor energetice
aleinstalaiilordenclzirei
de ap cald de consum din
cldirile
socialculturale
existente,
n
vederea
reabilitrii i modernizrii
acestora.
Metodologie
privind
reabilitarea i modernizarea
anvelopeiiainstalaiilorde
nclzire i ap cald de
consum la blocurile de
locuine cu structura din
panourimari.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
1.605/02.11.2001

B.C.nr.7/2002i
BrouraIPCT

O.M.L.P.T.L.nr.
937/02.07.2002

B.C.nr.13/2003

O.M.T.C.T.nr.
1.412/26.09.2002

B.C.nr.7/2004

137

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

XXVII
14

GT0362002

XXVII
15

MP0132001

XXVII
16

SC0062001

Denumirereglementare
tehnic
Ghid pentru efectuarea
expertizei
termice
i
energetice a cldirilor de
locuit existente i a
instalaiilor de nclzire a
apei calde de consum,
aferenteacestora.
Metodologie
privind
stabilireaordiniideprioriti
a msurilor de reabilitare
termic a cldirilor i
instalaiilor
aferente.
Program
cadru
al
programului naional anual
dereabilitareimodernizare
termic a cldirilor i
instalaiiloraferente.
Soluii
cadru
pentru
reabilitarea i modernizarea
instalaiilor de nclzire din
cldiridelocuit.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
934/02.07.2002

B.C.nr.3/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.626/02.11.2001

B.C.nr.5/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.625/02.11.2001

B.C.nr.5/2002

138


XXVIII. Reglementritehniceprivindsecuritatealaincendiu

Reglementareatehnic
Indicativ
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
tehnic
aprobare
tehnic
Manual privind exemplificri,
detalieriisoluiideaplicarea O.M.L.P.A.T.nr.
XXVIII1 MP0082000
prevederilor normativului de 31/N/22.05.2000
siguranlafocP1181999.

Normativdesiguranlafoca

O.M.L.P.A.T.nr.
XXVIII2
construciilor.
27/N/07.04.1999
P1181999

XXVIII3 NP0732002

XXVIII4 ST0402000

Norme de prevenire i
stingereaincendiilorspecifice
activitilor din domeniul
lucrrilor
publice,
transporturilorilocuinei.
Specificaie tehnic pentru
sisteme de stingere a
incendiilor
folosind
generatoare de aerosoli tip

O.M.L.P.T.L.nr.
1.992/13.12.2002

O.M.L.P.A.T.nr.
342/N/19.12.2000
139

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

M.Of.,pI,nr.
944/23.12.2002

Observaii

B.C.nr.8/2001

B.C.nr.7/1999
BrourI.P.C.T.

sevaavean
vedere
OMDLPL/
OMIRAnr.
269/431
2008publicat
inM.Of.,PI
nr.313din
22/04/2008.

B.C.nr.4/2003

Ordinn:
B.C.nr.2/2001

Reglementarea
nB.C.nr.6/2001

Reglementareatehnic
Nr.crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat

Observaii

FIREPRO.

XXVIII5 C581996

XXVIII6 GP0632001

XXVIII7 GT0302001

XXVIII8 GP0692002

XXVIII9 NP0712002
XXVIII
10

P118/22013

Sigurana la foc. Norme


tehnice pentru ignifugarea
materialelor i produselor
combustibile din lemn i
textileutilizatenconstrucii.
Ghid pentru proiectarea,
executarea i exploatarea
dispozitivelor i sistemelor de
evacuare a fumului i a
gazelor
fierbini
din
construcii,ncazdeincendiu.
Ghiddeevaluarearisculuide
incendiu i a siguranei la foc
lasliaglomerate.
Ghid de proiectare pentru
instalaii de stingere a
incendiilorcuceadeap.
Normativ privind proiectarea
construciilor i instalaiilor
speciale privind prevenirea i
stingereaincendiilor.
Normativprivindsecuritatea
laincendiuaconstruciilor,

O.M.L.P.A.T.nr.
24/N/03.04.1996

B.C.nr.10/1996

O.M.L.P.T.L.nr.
1.615/02.11.2001

B.C.nr.6/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.613/02.11.2001

B.C.nr.6/2002

O.M.L.P.T.L.nr.
1.056/26.07.2002

B.C.nr.4/2003

O.M.L.P.T.L.nr.
1.065/30.07.2002

B.C.nr.14/2002

B.C.nr.2/2013

O.M.D.R.A.P.nr.
2.463/08.08.2013
140

M.Of.,pI,nr.595

Reglementareatehnic
Indicativ
reglementare
tehnic

Nr.crt.

XXVIII
11

GT0492002

XXVIII
12

GT0502002

XXVIII
13

GP0552000

XXVIII
14

NP0462000

XXVIII
15

NP127:2009

Denumirereglementare
tehnic
ParteaaIIaInstalaiide
stingere.

Ghiddeevaluarearisculuide
incendiu i a siguranei la foc
pentru cldiri n domeniul
sntii.
Ghiddeevaluarearisculuide
incendiu i a siguranei la foc
pentru cmine de btrni i
persoanecuhandicap.
Ghid pentru verificarea la foc
a elementelor structurale ale
construciilordinoel.
Normativ pentru verificare la
foc a elementelor structurale
aleconstruciilordinoel.
Normativ de securitate la
incendiu
a
parcajelor
subterane
pentru
autoturisme.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficial
Construciilor
alRomniei
Nr./dat
bis/24.09.2013

Observaii

O.M.L.P.T.L.nr.
2.003/16.12.2002

Ordinn:M.Of.,pI,
B.C.nr.1/2004
nr.945/23.12.2002

O.M.T.C.T.nr.
2.002/16.12.2002

B.C.nr.1/2004

O.M.L.P.A.T.nr.
262/N/02.11.2000

B.C.nr.10/2001

O.M.L.P.A.T.nr.
263/N/02.11.2000

B.C.nr.10/2001

O.M.D.R.L.nr.
1.078/16.12.2009i M.Of.,pI,nr.
O.M.A.I.nr.
74/02.02.2010
326/31.12.2009

B.C.nr.12/2010

141

XXIX. Reglementritehniceprivinddocumentaiiledeurbanism

Reglementareatehnic
Indicativ
Nr.crt.
Denumirereglementare
Actnormativde
reglementare
tehnic
aprobare
tehnic
Metodologie de elaborare i
coninutul
cadru
al
O.M.T.C.T.nr.
XXIX1
documentaiilordeurbanism
562/20.10.2003
pentru zone construite
protejate(P.U.Z.)
Ghidprivindmetodologiade
elaborareiconinutulcadru O.M.L.P.A.T.nr.
XXIX2 GP0381999
al
Planului
Urbanistic 13/N/10.03.1999
General.
Ghidprivindmetodologiade
O.M.L.P.A.T.nr.
XXIX3 GM0102000
elaborareiconinutulcadru
176/N/16.08.2000
alplanuluiurbanisticzonal.
Ghidprivindmetodologiade
elaborareiconinutulcadru O.M.L.P.A.T.nr.
XXIX4 GM0092000
al planului urbanistic de 37/N/08.06.2000
detaliu.
Metodologia de informare si
consultare a publicului cu
O.M.D.R.T.nr.
XXIX5
privire la elaborarea sau
2.701/30.12.2010
revizuirea planurilor de
amenajareateritoriuluiside
142

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

M.Of.,pI,nr.
125bis/11.02.2004

M.Of.,pI,nr.
187/30.04.1999

M.Of.,pI,nr.
399/25.08.2000
M.Of.,pI,nr.
345/25.07.2000

M.Of.,pI,nr.
47/19.01.2011

Reglementareatehnic
Nr.crt.

XXIX6

XXIX7

Indicativ
reglementare
tehnic

Denumirereglementare
tehnic
urbanism.
Normelor
metodologice
privindexigenteleminimede
continut ale documentatiilor
deamenajareateritoriuluisi
de urbanism pentru zonele
deriscurinaturale.
Regulamentul general de
urbanism.

Actnormativde
aprobare

Publicaiancareaaprut
Buletinul
MonitorulOficialal
Construciilor
Romniei
Nr./dat

Observaii

H.G.nr.
382/02.04.2003

M.Of.,pI,nr.
263/16.04.2003

H.G.nr.
525/27.06.1996

M.Of.,pI,nr.
149/16.07.1996

143

partea a IIa. LISTA proiectelor de REGLEMENTRI TEHNICE N CONSTRUCII aflate n curs de finalizare/aprobare, la data de
30.04.2014

Reglementareatehnic
Nr.
Indicativ
Observaii
Actnormativde
crt. reglementare
Denumirereglementaretehnic
aprobare
tehnic
Normativ privind securitatea la incendiu a
Revizuire i completare
1.
P118/32014
construciilor.Partea
IVInstalaii
de
Incursdefinalizare/aprobare
P1181999.
detectare/semnalizare/avertizare.
Normativ privind proiectarea, execuia i
Revizuire i completare
2.
NP0692014
exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n
Incursdefinalizare/aprobare
NP692002.
pantlacldiri.
Indrumar
privind
mentenana
echipamentelor tehnologice aflate n
3.

Incursdefinalizare/aprobare
exploatare, pentru asigurarea calitii
lucrrilordeconstrucii.
Instruciuni tehnice privind mbinarea
4.
C1332014
elementelor de construcii metalice cu RevizuireC1331982.
Incursdefinalizare/aprobare
uruburidenaltrezistenpretensionate.
Normativ privind proiectarea fundaiilor de
5.
NP1122014
RevizuireNP1122004. Incursdefinalizare/aprobare
suprafa.
Normativ privind documentaiile geotehnice
6.
NP0742014
RevizuireNP0742007. Incursdefinalizare/aprobare
pentruconstrucii.
Cod de practic privind executarea i
7.
NE0362014

Incursdefinalizare/aprobare
urmrireaexecuieilucrrilordezidrie.
144

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

8.

NP1342014

9.

NP1202014

10.

NP1142014

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Actnormativde
aprobare

Denumirereglementaretehnic
Normativ privind proiectarea geotehnic a
lucrrilordeepuismente.
Normativ privind cerinele de proiectare,
execuieimonitorizareaexcavaiiloradnci
nzoneurbane.
Normativ privind proiectarea geotehnic a
ancorajelornteren.
Procedur pentru inspecia staiilor pentru
producerea
(procesarea)
agregatelor
minerale pentru betoane i lucrri de
drumuri.
Procedura pentru inspecia staiilor pentru
preparareamixturilorasfalticepentrulucrri
dedrumuriiaeroporturi.
Procedura pentru inspecia staiilor pentru
preparareabetoanelor.
Procedura pentru inspecia echipamentelor
pentru debitarea, ndreptarea i fasonarea
barelordeoelbetonfolositenconstrucii.
Procedura pentru inspecia echipamentelor
pentru punerea n oper a mixturilor
asfalticelalucrridedrumuriiaeroporturi.
Procedura pentru inspecia echipamentelor
pentru transportul i punerea n oper a
betonului.
145

Observaii

Incursdefinalizare/aprobare

RevizuireNP1202006. Incursdefinalizare/aprobare
RevizuireNP1142004. Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

17.

18.

Gex122014

19.

Gex112014

20.

P962014

21.

GP1252014

22.

GP1262014

23.

GP1272014

24.

NP1362014

Actnormativde
aprobare

Denumirereglementaretehnic
Procedura pentru inspecia echipamentelor
tehnologice pentru executarea, profilarea i
finisarea lucrrilor de pmnt specifice la
drumuri,aeroporturiifundaiispeciale.
Ghid de bun practic pentru proiectarea
instalaiilordeiluminat/proteciencldiri.
Ghid de bun practic pentru proiectarea
instalaiilordeventilare/climatizare.
Ghid pentru proiectarea i executarea
instalaiilormeteoricencldiricivile,social
culturaleiindustriale.
Ghid de proiectare privind lucrrile
subterane cu aplicaii n hidrotehnic i
transporturi. Alctuire constructiv, calcul
sprijiniriicmuieli.
Ghid de proiectare pentru reabilitarea
rosturilor de lucru i definitive, la
construciilehidrotehnice.
Ghid privind reabilitarea conductelor pentru
transportulapei.
Normativ privind evaluarea stabilitii la
alunecare a structurii, terenului de fundare,
iaversanilorbarajelordinbetonilacurilor
deacumulare.

146

Observaii

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

RevizuireP961996.

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdeaprobaresipublicare

Incursdeaprobaresipublicare

Incursdeaprobare/publicare

Incursdeaprobare/publicare

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

25.

26.

GP1222014

27. P118/12014
28.

I92014

29.

I132014

30.

NP1372014

31.

GP1282014

32.

GP0792014

33.

Gex132014

Actnormativde
aprobare

Denumirereglementaretehnic
Metodologie de analiz i intervenie cu
privirelahabitatulinsalubru.
Ghid privind reabilitarea utilitar i
funcional a acoperiurilor la cldirile
existente.
Normativ privind securitatea la incendiu a
construciilor.ParteaIConstructii.
Normativ privind proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor sanitare aferente
cldirilor.
Normativ pentru proiectarea, executarea i
exploatareainstalaiilordenclzirecentral.
Normativ pentru evalarea insitu a
rezistenei betonului din construciile
existente.Exempledeaplicare.
Ghid pentru calculul i proiectarea la
aciunea seismic a structurilor metalice de
tiprafturipentruprezentareidepozitaren
spaiicomerciale.Exempledecalcul.
Ghid privind proiectarea i execuia
consolidrii structurilor n cadre din beton
armatcupereiturnainsitu.
Ghid privind utilizarea surselor regenerabile
deenergielacldirilenoiiexistente.

147

Observaii

Incursdefinalizare/aprobare

Incursdefinalizare/aprobare

RevizuireP1181999.

Incursdefinalizare/aprobare.

RevizuireI9/11996i
I91994.

Incursdefinalizare/aprobare.

RevizuireI132002i
I13/12002.

Incursdefinalizare/aprobare.

Incursdefinalizare/aprobare.

Incursdefinalizare/aprobare.

RevizuireGP0792003. Incursdefinalizare/aprobare.

Incursdefinalizare/aprobare.

Reglementareatehnic
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnic

34.

35.

36.

37.

Actnormativde
aprobare

Denumirereglementaretehnic
Ghiddeaplicareastandardelor:SREN1997
1:2004 + SR EN 19971:2004 / NB:2007
Partea I Reguli generale proiectarea
geotehnic. SR EN 19972:2007 + SR EN
19972: 2007 / NB:2009 Partea 2:
Investigareaincercareapmnturilor
Specificaie tehnic privind protecia
elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor agresivi. Cerine, criterii
de performan i msuri de prevenire i
combatere.
Specificaie tehnic privind cerinele tehnice
specifice pentru echiparea cilor de trafic
rutier cu dispozitive de reducere a
zgomotului.
Caracteristici specifice i cerine privind
procedee tehnologice i echipamente
performante pentru asigurarea calitii i
eficieneilucrrilordeconstrucii

148

Observaii

Incursdefinalizare/aprobare.

Incursdefinalizare/aprobare.

Incursdefinalizare/aprobare.

Incursdefinalizare/aprobare.