Sunteți pe pagina 1din 19

06.05.

2011
STUDIU
referitor la taxele pentru efectuarea procedurilor vamale i aducerea acestora n
conformitate cu prevederile r!ani"a#iei $ondiale a %omer#ului &$%'
i Uniunii (uropene &U('
Prezentul studiu este elaborat ntru realizarea pct.6 ,,Facilitarea comerului i
administrarea vamal din Planul de Aciuni privind implementarea Recomandrilor Comisiei
uropene pentru instituirea !onei de "iber #c$imb Apro%undat i Cuprinztor &!"#AC' dintre
Republica (oldova i )niunea uropean, aprobat prin *otrrea +uvernului nr.,,-. din ,/
decembrie -0,0, potrivit cruia pn la s%ritul trimestrului 11 al anului -0,, urmeaz a %i
e%ectuate urmtoarele2
,. %ectuarea unui studiu re%eritor la ta3ele pentru e%ectuarea procedurilor vamale i
aducerea acestora n con%ormitate cu prevederile 4(C i ).
-. Revizuirea ta3elor e3istente pentru e%ectuarea procedurilor vamale.
5. laborarea i adoptarea proiectului de le6e privind modi%icarea ane3ei nr.- la "e6ea
nr.,57089111 din -0 noiembrie ,::; cu privire la tari%ul vamal, care stabilete lista
serviciilor i cuantumul ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale.
)iectivul acestui studiu ine de continuarea re%ormelor n domeniul vamal n vederea
anulrii ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale ce nu snt n con%ormitate cu prevederile
4(C i ).
Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale sunt atribuite la cate6oria msurilor
non8tari%are sub %orm de re6uli non8transparente cantitative de ta3e vamale care reprezint
bariere n calea comerului la importul mr%urilor.
<ntru realizarea obiectivului propus a %ost e3aminat aspectul le6islativ al ta3elor pentru
e%ectuarea procedurilor vamale, reieind din2
1. "e6islaia vamal naional2 Codul vamal al Republicii (oldova nr.,,/:891= din
-0.0;.-000, "e6ea cu privire la tari%ul vamal nr.,57089111 din -0.,,.,::;, ane3ele nr.- i
5.
2. A>uil comunitar2 Codul comunitar modernizat vamal, Re6ulamentul &C' nr.-/./?:5 al
Comisiei uropene din - iulie ,::5 de stabilire a unor dispoziii de aplicare a
Re6ulamentului &C' nr. -:,5?:- al Consiliului de instituire a Codului =amal
Comunitar.
*. Re6ulile 4(C aplicabile barierilor netari%are2 Acordul +eneral Pentru @ari%e =amale i
Comer &+A@@ ,::/'.
+. "e6islaia vamal romAn2 Codul vamal al RomAniei.
5. +$idul cu privire la Begocierile din cadrul OMC privind facilitarea comerului, partea B
subpunctul F Taxele i tarifele vamale privind importul i exportul
!entru efectuarea studiului au fost utili"ate ba"ele de date privind #ncas$rile taxelor
pentru efectuarea procedurilor vamale pe anii %&&' ( %&)&, pre"entate de *erviciul +amal i
Tre"oreria de *tat
1. Legislaia vamal naional: Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-X! din
"#.#$."### % Legea cu prvire la &ari'ul vamal nr.1()#-X
din "#.11.199$% ane*ele nr." +i (.
"e6islaia vamal naional privind ta3a pentru e%ctuarea procedurilor vamale se
re6lementeaz prin prevederile Codului =amal al Republicii (oldova i a "e6ii cu privire la
tari%ul vamal.
Codul =amal al Republicii (oldova, Capitolul 111, Articolul ,-, stabilete ta3a pentru
e%ectuarea procedurilor vamale c2
&,' Procedurile vamale reprezint totalitatea serviciilor acordate de or6anele vamale n
s%era activitii vamale. Bomenclatorul acestor servicii i ta3ele pentru ele snt aprobate n
con%ormitate cu "e6ea cu privire la tari%ul vamal.
&-' @a3a pentru proceduri vamale ce se ac$it la utilizarea oricrei destinaii vamale, cu
e3cepia abandonului n %avoarea statului, dac le6islaia nu prevede alt%el.
&5' (iCloacele bneti ncasate ca ta3 pentru proceduri vamale se vars la bu6etul de stat.
<n con%ormitate cu prevederile "e6ii cu privire la tari%ul vamal, ane3ele - i 5, sunt ,;
tipuri de ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale stabilite n cot %i3 i ad8valorem2 plasarea
mr%urilor sub re6imurile vamale import, e3port, ree3port, antrepozit vamal, per%ecionare activ,
per%ecionare pasiv, admitere temporar, e3port temporar, zonele economice libere,
trans%ormare sub control vamal, distru6erea, pstrarea bunurilor n depozitele vamale,
prezentarea in%ormaiilor statistice, prelucrarea in%ormaional a declaraiei, aplicarea si6iliului
vamal, aplicarea si6iliului electronic, aplicarea etic$etei electronice D#(AR@, eliberarea
autorizaiilor, eliberarea adeverinelor, eliberarea dublicatelor de cali%icare &Ane3a nr.,8- la
#tudiu'.
@a3a pentru e%ectuarea procedurilor vamale nu se aplic pentru2 mr%urile i serviciile
importate pe teritoriul Republicii (oldova din contul mprumuturilor, 6ranturilor i destinate
proiectelor de asisten %inanciarE utilaCul, ec$ipamentul i atributele de 6rati%icaie primite ca
donaii de Comitetul Baional 4limpic i de %ederaiile sportive naionaleE mr%urile importate
de ctre persoanele %izice pentru uz sau pentru consum personal a cror valoare i?sau cantitate
nu depesc limitele stabilite de le6islaia n vi6oareE 6azele naturale importate de ctre
#ocietatea pe Aciuni F(oldova8+azF i destinate livrrii ctre #ocietatea cu Rspundere
"imitat F@iraspoltrans6azFmr%urile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de
aCutor umanitarE produsele petroliere i alte mr%uri ce snt tranzitate prin Portul 1nternaional
"iber F+iur6iuletiF.
". ,-uil comuni&ar: Codul comuni&ar moderni.a& vamal% Regulamen&ul /C001
nr."45429( al Comisiei 0uropene din " iulie 199( de s&abilire a unor dispo.iii de aplicare a
Regulamen&ului /C001 nr. "91(29" al Consiliului de ins&i&uire a Codului !amal Comuni&ar.
Potrivit Codului =amal (odernizat al ), @itlul 1, sec.7, art.50, autoritile vamale nu
solicit costuri sau redevene pentru ndeplinirea controalelor vamale sau pentru orice alte aciuni
re%eritoare la aplicarea le6islaiei vamale n cursul pro6ramului o%icial de lucru al birourilor lor
vamale competente.
Cu toate acestea, autoritile vamale pot solicita plata unor redevene sau recuperarea
costurilor pentru prestarea de servicii speciale, cum ar %i2
prezena, dac este necesar acest lucru, a personalului vamal n a%ara pro6ramului
o%icial de lucru al biroului vamal sau n alte locuri decAt birourile vamaleE
analiza sau e3pertiza mr%urilor, respectiv c$eltuielile potale pentru returnarea acestora
solicitantului, n special n ceea ce privete deciziile luate cu privire la in%ormaiile obli6atorii
sau in%ormaiile privind aplicarea le6islaiei vamaleE
e3aminarea sau prelevarea de eantioane de mr%uri n scopul veri%icrii sau distru6erea
mr%urilor, n cazul n care implic alte costuri decAt cele le6ate de utilizarea personalului vamalE
msuri e3cepionale de control, n cazul n care acestea se dovedesc a %i necesare din
cauza naturii mr%urilor sau a riscului potenial.
Potrivit prevederilor Re6ulamentului &C' nr.-/./?:5, art.-0-, pct.&,', GHeclaraia se
depune la biroul vamal competent n zilele i n orele de pro6ram. Cu toate acestea, la solicitarea
declarantului i cu suportarea de ctre acesta a c$eltuielilor a%erente, autoritile vamale pot
autoriza depunerea declaraiei n a%ara zilelor i orelor de pro6ram.
(. Regulile 3MC aplicabile barierilor ne&ari'are: ,cordul 4eneral 5en&ru 6ari'e
!amale +i Comer /4,66 19941.
,n!a-amentele $%.
I. ,ltor taxe i pl/#i decit tarifele vamale
1. (oldova nu aplica la momentul aderarii I Gtaxe sau alte pl/#i la importuri n a%ar de
ta3ele vamale ordinare i ta3ele pentru serviciile prestate. Asi6urarea %aptului c orice ta3 la
import, altele decAt cele prevzute n "ista an6aCamentelor n domeniul comerului cu bunuri,
s %ie aplicat n strict con%ormitate cu re6ulile 4(C i ntr8o manier consecvent cu
cerinele re%eritoare la alte tipuri de ta3e cum ar %i cele pentru redresarea balanei de pli,
antidumpin6, compensatorii n cazuri de subvenionare sau de salv6ardare.
2. # asi6ure ca toate le6ile i re6ulamentele privind dreptul la comerul cu bunuri i toate
ta3ele sau plile aplicate privind asemenea drepturi vor %i n deplin con%ormitate cu
prevederile 4(C, n particular ,rticolele III0 1III i 2I a 3,TT 144+ i aceste le6i i
re6ulamente, de asemenea, vor %i implementate n deplin con%ormitate cu aceste cerine,
inclusiv aplicarea uni%orm, ec$itabil i nediscriminatorie a acestor ta3e i pli.
*. S/ aplice taxe directe sau indirecte &altele dec5t tariful vamal' n le!/tur/ cu importul
sau exportul0 care se limitea"/ la costul aproximativ al serviciilor prestate i nu
repre"ent/ o m/sura protec#ionist/ sau o impunere a importurilor sau exporturilor n
scopuri fiscale.
+. @oate activitile %iscale, %inanciare i bu6etare preluate de autoritile locale vor %i n
con%ormitate cu Art. 111 al Acordului +A@@ ,::/ &tratamentul naional privind impozitele i
re6lementrile interne'. Aplicarea nediscriminatorie a ta3elor i a altor pli interne,
produselor importate %a de cele auto$tone, asi6urarea %aptului c autoritile locale nu vor
impune alte ta3e discriminatorii decAt cele aplicate prin le6ile naionale.
5. He a nu scuti n mod discriminatoriu de orice pli vamale anumite cate6orii de mr%uri, de a
nu aplica si nu reintroduce0 din momentul aderarii0 taxe ad valorem &6' pentru
procedurile vamale0 ci a introduce un re!im de taxe fixe. De a aplica taxele pentru
procedurile de import n conformitate cu cerin#ele $%0 n particular ,rticolele 1III i
2 a 3,TT 144+.
6. De a aplica un nivel de taxe0 ce nu vor dep/i costul aproximativ al procedurilor vamale
pentru procedurile de import0 veniturile de la tax/ vor fi utili"ate numai pentru
procedurile vamale ale importurilor i suma anual/ total/ de la aplicarea taxelor nu va
dep/i costul aproximativ al opera#iunilor procedurilor vamale pentru )unurile supuse
tax/rii.
7. #8a con%irmat c Dta3ele consulare care sunt aplicate de reprezentanele i ambasadele
Republicii (oldova din strintate pentru per%ectarea aciunilor consulare i certi%icarea
documentelor nu sunt cerute pentru autenti%icarea documentelor necesare pentru importul
bunurilor n (oldova.
8. Hup aderare, toate ta3ele i plile vamale aplicate la importuri, altele decAt ta3ele i plile
vamale ordinare pentru serviciile prestate, vor %i n corespundere cu prevederile Acordurilor
4(C, i ntr8o manier consecvent cu cerinele (emorandumul de Acord privind
prevederile +A@@ re%eritor la ta3e privind redresarea balanei de pli, msuri antidumpin6
sau compensatorii n cazuri de subvenionare sau de salv6ardare.
II. ,rticolul 1III din 3,TT 144+ 9Taxe i formalit/#i referitoare la import i export:

1. a, @oate ta3ele i impozitele cu orice caracter &di%erite de ta3ele de import i e3port i
altele decAt ta3ele prevzute de Articolul 111', impuse de Prile contractante la sau n
le6tur cu importul sau e3portul se vor limita la costul apro3imativ al serviciilor
prestate i nu vor reprezenta o msura protecionist indirect pentru produsele
naionale sau o impunere a importurilor sau e3porturilor n scopuri %iscale.
b, Prile contractante recunosc necesitatea reducerii numrului i diversitii ta3elor i
impozitelor la care se re%er alineatul a'.
c, He asemenea, Prile contractante recunosc necesitatea micorrii la ma3imum a
e%ectelor i comple3itii %ormalitilor de import i e3port i a reducerii i
simpli%icrii cerinelor de documentaie la import i e3port.
J
2. 4 parte contractant, la cererea altei pri contractante, sau a PKRL1"4R
C4B@RAC@AB@, va e3amina aplicarea le6ilor i re6lementrilor proprii, n lumina
prevederilor prezentului articol.
1. Bici o parte contractant nu va aplica penalizri severe pentru in%raciuni minore la
re6lementrile sau procedura vamal. <n mod special, penalizrile pentru omisiuni sau
erori n documentele vamale, uor recti%icabile i evident %cute %r intenii %rauduloase
sau neconstituind o ne6liCen 6rav, nu vor depi o sum care se constituie doar un
avertisment.
2. Prevederile prezentului articol se e3tind asupra redevenelor, impozitelor, %ormalitilor i
condiiilor impuse de autoritile 6uvernamentale sau administrative n le6tur cu
importul i e3portul, incluzAnd i cele re%eritoare la2
a' %ormaliti consultare, ca %acturi i certi%icate consulareE
b' restricii cantitativeE
c' liceneE
d' controlul sc$imbuluiE
e' servicii de statisticE
%' documente, documentaii i eliberare de certi%icate.
4. Legislaia vamal rom7n: Codul vamal al Rom7niei.
<n con%ormitate cu prevederile Codului =amal al RomAniei art.:,, ,,transportul mr%urilor
la locul controlului %izic sau, dup caz, unde urmeaz s %ie prelevate probe, precum i toate
manipulrile necesare acestor operaiuni sunt e%ectuate de ctre declarant sau sub
responsabilitatea acestuia. Faptele a%erente acestor operaiuni cad n sarcina declarantului.
5. 48idul cu privire la 9egocierile din cadrul 3MC privind 'acili&area comerului%
par&ea : subpunc&ul ; <6a*ele +i &ari'ele vamale privind impor&ul +i e*por&ul
-n ./idul menionat sunt stabilite standardele de ba"a care stau la aplicarea taxelor
pentru efectuarea procedurilor vamale0
s$ nu dep$easc$ costul aproximativ al serviciilor prestate1
s$ nu s$ se calcule"e pe ba"a taxei ad2valorem
Cons&a&ri
#tabilirea unor mecanisme clare i transparente de adoptare a noilor re6ulamente i
proceduri ce in de re6lementarea trecerii mr%urilor prin vam i interaciunea #erviciului
=amal cu a6enii economici cu respectarea an6aCamentelor Republicii (oldova n cadrul 4(C
i ) i acordurilor acesteea.
Recomandri
)rmare e3aminrii le6islaiei n domeniul ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale
se propun urmtoarele propuneri2
1. 0liminarea gradual a &a*elor pen&ru e'ec&uarea procedurilor vamale cu s&abilirea
ul&erioar a unei &a*e =n sum 'i*
<n urma e%ectuarii unei analize comparative a sumelor ncasate la bu6et ca urmare a
perceperii ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale pe -00:8-0,0 &Ane3a nr.5 la #tudiu', s8a
constatat c n anul -00: s8a ncasat la bu6et -00;-:,- mii lei, iar n anul -0,0 8 -/:..6,. mii
lei, aceasta maCorndu8se n anul -0,0 %a de anul -00: cu /77-;,5 mii lei.
liminarea poziiilor tari%are ,8; implic suportarea unui cost semni%icativ, eventual
acesta constituind ,:775:,5 mii lei, iar eliminarea poziilor ,,8,;, -0 I ,:,6,. mii lei. Ast%el,
eventualul cost urmare eliminrii 6raduale a ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale de la
poziiile tari%are ,8;, ,,8,;, -0 reprezint -00;..,7 mii lei &Ane3a nr./ la #tudiu'.
<ntru diminuarea eventualelor pierderi bu6etare urmare eliminrii 6raduale a poziiilor
ta3elor pentru e%ectuarea procedurilor vamale, propunem stabilirea concomitent a unei ta3e
pentru e%ectuarea procedurilor vamale n sum %i3, a crei mrime va %i determinat de costul
real al c$eltuielilor suportate de ctre or6anele vamale n urma serviciilor prestate. 4 ast%el de
practic a e3istat n le6islaia vamal naional n anii -000 I -00. &Ane3a nr.. la #tudiu'.
@otodat, n conte3tul practicii anterioare de implementare a unei ta3e %i3e pentru
e%ectuarea procedurilor vamale n cazul vmuirii mr%urilor n a%ara zonelor de control vamal &cu
e3cepia per%ectrii vamale a ncrcturilor transportate pe cale %eroviar i %luvial' sau n a%ara
pro6ramului de lucru &inclusiv smbta, duminica, n zilele de srbtori la birourile vamale
interne' se percepe o ta3 pentru e%ectuarea procedurilor vamale con%orm tipului , de proceduri,
la o sin6ur c$emare n zi a unui inspector vamal de ctre a6entul economic 8 solicitantul
c$emrii. "ucrul inspectorului vamal &cu e3cepia inspectorului care i e3ercit %unciile n
cadrul orarului de serviciu', responsabil de lucrul operativ n zilele de odi$n i de srbtori, era
ta3at con%orm tipului , de proceduri.
". 0*cluderea ,ne*ei nr.( la Legea cu privire la &ari'ul vamal nr.1()# din "#.11.199$,
deoarece nu se mai percep ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale la aplicarea si6iliului
electronic i aplicarea etic$etei electronice G#(AR@. ventualul cost care v8a %i suportat de
ctre bu6et n urma e3cluderii acestor ta3e pentru e%ectuarea procedurilor vamale nu poate %i
calculat, din lipsa ncasrii la bu6et a sumelor date.
Ast%el, con%orm celor e3puse la capitolul ;ecomand/ri, propunem urmtoarea %ormul a
ane3ei nr.- la "e6ea cu privire la tari%ul vamal nr.,5708911 din -0.,,.,::;2

<,ne*a nr." Lis&a serviciilor vamale +i cuan&umul &a*ei pen&ru proceduri vamale s&abili&e
<r.
crt.
Serviciile vamale %uantumul taxei0 n
euro
1 2 *
,.&,.' =muirea mr%urilor i a altor obiecte n a%ara zonelor de
control vamal &pe teritoriile i n ncperile ntreprinderilor care
pstreaz ast%el de mr%uri i obiecte' sau n a%ara pro6ramului
de lucru 8 plata suplimentar
M
J
&-0'
,
-.&7.'
-
liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de
transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul
rii &c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile
structurale subordonate (inisterului Hezvoltrii
1n%ormaionale
;
5.&:.'
-
Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale,
inclusiv primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram
pentru %iecare zi de pstrare2
8 pentru primele 50 de zile calendaristice 0,0,
8 pentru urmtoarele 50 de zile calendaristice 0,0-
8 pentru urmtoarele zile calendaristice
0,0.
/.&,0.'
-
Aplicarea si6iliului vamal &inclusiv costul si6iliului', pentru
%iecare si6iliul
/
..&,7.'
-
Prelucrarea in%ormaional a declaraiei vamale primare /
6.&,:.'
-
Prelucrarea in%ormaional a %iecrei declaraii vamale
complementare
,
;.&-,.'
-
liberarea certi%icatului de ori6ine a mr%ii 6.
,
Cuantumul ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale n cazul serviciilor vamale de la poziia , urmeaz
a %i determinat dup identi%icarea tuturor c$eltuielilor a%erente serviciilor prestate de or6anele vamale.
-
<n parantez se prezint numrul de ordine ce corespunde celei stabilite n actuala Ane3 nr.- la "e6ea cu
privire la tari%ul vamal.
ventualele venituri ale bu6etului vor constitui /7,7 mii lei. Aceast sum nu cuprinde i
impactul care va %i produs la aplicarea ta3ei pentru e%ectuarea procedurilor vamale de la
poziia ,.
,<(2, 1
Lis&a serviciilor vamale +i cuan&umul &a*ei pen&ru proceduri vamale s&abili&e
=n ,ne*a nr." la Legea nr. 1()# -X din "#.11.9$ cu privire la &ari'ul vamal
<r. crt. Serviciile vamale %uantumul taxei0 n euro
1 2 *
,. =muirea mr%urilor plasate n re6im de import, de per%ecionare
pasiv &cu e3cepia celor menionate la pct..', de trans%ormare sub
control vamal, n ma6azin dutO8%ree, cu valoarea n vam2

8 de la ,00 la ,000 euro /
8 de peste ,000 euro 0,/P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,700 euro
-. =muirea mr%urilor plasate n re6im de admitere temporar sau
e3port temporar, respectiv ree3portul sau reintroducerea acestora2

pe un termen de pn la - luni, a mr%urilor prezentate la tr6uri i
e3poziii, pentru msuri culturale i sportive
0,0.P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de /00 euro
pe un termen de peste - luni, a tuturor mr%urilor cu valoarea n
vam2

8 de la ,00 la ,000 euro /
8 de peste ,000 euro 0,/P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,700 euro
5. =muirea mr%urilor plasate n e3port sau ree3port, cu e3cepia celor
menionate la pct.6
0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mul de .00 euro
/. =muirea mr%urilor plasate n re6im de per%ecionare activ, cu
valoarea n vam2

8 de la ,00 la ,000 euro /
8 de peste ,000 euro 0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de ,00 euro
.. =muirea mr%urilor plasate n re6im de per%ecionare pasiv n
cazul scoaterii acestora pentru reparaii, cu obli6ativitatea
reintroducerii lor dup e%ectuarea acestor lucrri
0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de .00 euro
6. =muirea mr%urilor plasate n e3port, ree3port, precum i la
reintroducerea lor n cazul n care aceste mr%uri anterior au %ost
plasate n re6imurile vamale de per%ecionare activ, trans%ormare
sub control vamal sau per%ecionare pasiv
0,,.P din suma serviciilor prestate, dar nu mai multde ,00 euroE n
caz de lips a serviciilor 8 ,0 euro
;. =muirea mr%urilor plasate n antrepozit vamal, zon economic
liber sau supuse distru6erii
0,,P din valoarea n vam a mr%ii, dar nu mai mult de /00 euro
7. liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de transport, a
caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i
provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile structurale
subordonate (inisterului Hezvoltrii 1n%ormaionale
;
:. Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale,
inclusiv primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram pentru
%iecare zi de pstrare2
8 pentru primele 50 de zile calendaristice 0,0,
,<(2, 2
6a*a pen&ru e'ec&uarea con&rolului elec&ronic al mr'urilor /=ncrc&urilor1 plasa&e =n regim vamal de &ran.i& es&e s&abili&
=n ,ne*a nr. ( la Legea nr. 1()#2"#.11.9$ cu privire la &ari'ul vamal
<ot/.
,. A6enii economici, precum i persoanele %izice, care e%ectueaz tra%ic de mr%uri &ncrcturi' n re6im de tranzit vor e%ectua plata pentru serviciile
respective ca alternativ a serviciilor de escortare.
-. (iCloacele ncasate pentru serviciile respective vor %i virate inte6ral la un cont bu6etar al #erviciului =amal, desc$is la @rezoreria (inisterului
Finanelor, i vor %i utilizate pentru recuperarea c$eltuielilor de implementare i dezvoltare a sistemului de control electronic.
5. #i6iliul electronic se aplic pe %iecare compartiment mar%ar &cale de acces la mar% &ncrctur'' al miClocului de transport auto, iar etic$eta
electronic 8 pe declaraia vamal.

<r. crt. Serviciul acordat $/rimea taxei0 n euro
,. Aplicarea si6iliului electronic . 8 pentru %iecare unitate
-. Aplicarea etic$etei electronice F#(AR@F 5 8 pentru %iecare unitate
,<(2, *
0voluia perceperii &a*ei pen&ru e'ec&uarea procedurilor vamale pen&ru perioada "##9 > "#1#
<r. Tipurile procedurilor vamale $/rimea
taxei0
2004 2010
n euro =a"a de
calcul0 mii lei
Suma taxei
pentru
proceduri
vamale0 mii lei
>onderea
taxei pentru
proceduri
vamale0 n 6
=a"a de
calcul0 mii lei
Suma taxei
pentru
proceduri
vamale0 mii
lei
>onderea taxei
pentru
proceduri
vamale0 n 6
, =muirea mr%urilor plasate n re6im de
import, de per%ecionare pasiv &cu
e3cepia celor menionate la pct..', de
trans%ormare sub control vamal, n
ma6azin dutO8%ree

valoarea n vam
,50::0./ 0.5
valoarea n vam
,6-,.;.: 0.5
8 de la ,00 la ,000 euro /
5-:;06-5.- /,;5-;;-.5
8 de peste ,000 euro
0,/P din
valoarea n
vam a mr%ii,
dar nu mai
mult de ,700
euro
- =muirea mr%urilor plasate n re6im de
admitere temporar sau e3port temporar,
respectiv ree3portul sau reintroducerea
acestora

valoarea n vam
,-.5 0.,
valoarea n vam
,.,-.; 0.-
pe un termen de pn la - luni, a
mr%urilor prezentate la tr6uri i
e3poziii, pentru msuri culturale i
sportive
0,0.P din
valoarea n
vam a mr%ii,
dar nu mai
mult de /00
euro
pe un termen de peste - luni, a tuturor
mr%urilor cu valoarea n vam2
:--5-/., 6-::.:..
8 de la ,00 la ,000 euro /
8 de peste ,000 euro 0,/P din
valoarea n
vam a mr%ii,
dar nu mai
mult de ,700
euro
5 =muirea mr%urilor plasate n e3port sau
ree3port, cu e3cepia celor menionate la
pct.6
0,,P din
valoarea n
vam a mr%ii,
dar nu mai mul
de .00 euro
valoarea n vam
,.:5;.; 0
valoarea n vam
,:;:; 0
,70,-6:0.7 --.:-0;;.6
/ =muirea mr%urilor plasate n re6im de
per%ecionare activ

valoarea n vam
.:06 0.,
valoarea n vam
;5:;.. 0.,
8 de la ,00 la ,000 euro
/
8 de peste ,000 euro 0,,P din
valoarea n
vam a mr%ii,
dar nu mai mul
de ,00 euro
/0,0::/.. .0:6:6../
. =muirea mr%urilor plasate n re6im de
per%ecionare pasiv n cazul scoaterii
acestora pentru reparaii, cu
obli6ativitatea reintroducerii lor dup
e%ectuarea acestor lucrri
0,,P din
valoarea n
vam a mr%ii,
dar nu mai mul
de .00 euro
valoarea n vam
.66.- 0.-
valoarea n vam
506 0.,
-0,.6. -:07,0.-
6 =muirea mr%urilor plasate n e3port,
ree3port, precum i la reintroducerea lor
n cazul n care aceste mr%uri anterior au
%ost plasate n re6imurile vamale de
per%ecionare activ, trans%ormare sub
control vamal sau per%ecionare pasiv
0,,.P din
suma
serviciilor
prestate, dar nu
mai multde
,00 euroE n
caz de lips a
serviciilor 8 ,0
euro
valoarea n vam
,/., 0
valoarea n vam
-6.. 0.,
--/-0./ ,:057./
; =muirea mr%urilor plasate n antrepozit
vamal, zon economic liber sau supuse
distru6erii

valoarea n vam
/7;7.; 0
valoarea n vam
;6/,.; 0
.,/,-6-.6 7/7;//.
Total 61281880.6 1545+6.1 0.2 788+4068.+ 1488*4.* 0.-
7 liberarea adeverinei pentru nre6istrarea
miClocului de transport, a caroseriei sau a
motorului, introduse pe teritoriul rii
&c$iar i provizoriu', pasibile nre6istrrii
n subdiviziunile structurale subordonate
(inisterului Hezvoltrii 1n%ormaional
;
nr. de adeverine
5,756.5 ,0.6
nr. de adeverine
5767.; ,,.,
5607- 5/;:,
: Pstrarea bunurilor n depozitele ce
aparin or6anelor vamale, inclusiv primite
de ultimele n 6estiune 8 de %iecare
Nilo6ram pentru %iecare zi de pstrare

N6
65.6 0.0
N6
5-.6 0.,
8 pentru primele 50 de zile calendaristice 0,0,
66075.: -/:5/
8 pentru urmtoarele 50 de zile
calendaristice
0,0-
8 pentru urmtoarele zile calendaristice 0,0.
,0 Aplicarea si6iliului vamal &inclusiv costul
si6iliului'
/ 8 de si6iliu
vamal
Br. de si6ilii
7,:6;.; 6.-
Br. de si6ilii
,-75. 6..
,///0: ,:.6.6
,, Prezentarea, la cerere, a in%ormaiei
statistice privind comerul e3terior cu
mr%uri ale a6entului economic respectiv,
pe o perioad de pn la un an, cu
e3cepia autoritilor publice
.
Br. de rapoarte
,5;.; ;.;
Br. de rapoarte
,-5.5 7.,
,;;. ,.0/
,- liberarea autorizatiei &de %iecare
contract' pentru2QPoziia ,- e3clus prin
"e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare
,6.0;.-0,0R
Br. de autorizaii
5,6.6 ,..7
Br. de autorizaii
--, ,0.,
Per%ecionare activ, cu e3cepia celei
menionate la pct. ,. ,0
,;/, ,7:;
Per%ecionare pasiv /0 -./ -7/
@rans%ormare sub control vamal ,00 8 8
,/ liberarea autorizatiei pentru admitere
temporar, cu e3cepia mr%urilor
prezentate la tr6uri i e3poziii, pentru
msuri culturale i sportive QPoziiile ,/
e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0,
n vi6oare ,6.0;.-0,0R
/0
Br. de autorizaii
.55., .6.:
Br. de autorizaii
/,5.0 5-..
:56 ,-;0
,. liberarea autorizatiei pentr per%ecionare
activ a mr%urilor introduse pe teritoriul
Republicii (oldova din zonele
economice libere ale Republicii (oldova,
separate pentru %iecare declaraie vamal
QPoziiile ,. e3cluse prin "e6ea nr.,,/
din ,;.06.-0,0
-00
Br. de autorizaii
55:.: :;,.,
Br. de autorizaii
,50.5 ,.5
5. ,05
,; liberarea atestatului de cali%icare al
specialistului n domeniul vmuirii, pe un
termen de - ani
,00
Br. de atestate
-7:.0 ,/..:
Br. de atestate
,,0-/.; ,6...
,:7 6,:
,7 Prelucrarea in%ormaional a declaraiei
vamale primare
/
Br. de declaraii
,:,.0..6 6.-
Br. de declaraii
-5,6,;.. 6..
5,/,0, 5600-5
,: Prelucrarea in%ormaional a %iecrei
declaraii vamale complementare
, Br. de declaraii 5,/,-.6 ,.. Br. de declaraii /,07:.6 ,.6
-,:7-, -/:5;/
-0 liberarea dublicatelor atestatului de
cali%icare al specialistului n domeniul
vmuirii, autorizaiei pentru activitatea de
broNer QPoziia -0 e3clus prin "e6ea
nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare
,6.0;.-0,0R
.
Br. de dublicate
..0 ,66.6
Br. de dublicate
/.- .-..
5 7
-, liberarea certi%icatului de ori6ine a
mr%ii 6
Br. de certi%icate
5,;;6.0 :./
Br. de certi%icate
/,5.;.5 :.7
5:770 //05/
, Aplicarea si6iliului electronic . 8 pentru
%iecare unitate
Br. de si6ilii Br. de si6ilii

- Aplicarea etic$etei electronice F#(AR@F 5 8 pentru
%iecare unitate
Br. de etic$ete Br. de etic$ete

TT,?
200724.2 2+4556.5
,<(2, +
<r. Tipurile procedurilor vamale 2010
=a"a de calcul0 mii
lei
Suma taxei pentru
proceduri vamale0
mii lei
>onderea taxei
pentru proceduri
vamale0 n 6
,
Proceduri vamale &,8;'
valoarea n vam
,:775:.5 0.2
;77/:067./
7 liberarea adeverinei pentru nre6istrarea miClocului de transport, a
caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i
provizoriu', pasibile nre6istrrii n subdiviziunile structurale
subordonate (inisterului Hezvoltrii 1n%ormaional
nr. de adeverine
5767.; ,..
5/;:,
: Pstrarea bunurilor n depozitele ce aparin or6anelor vamale, inclusiv
primite de ultimele n 6estiune 8 de %iecare Nilo6ram pentru %iecare zi de
pstrare
N6
5-.6 0
8 pentru primele 50 de zile calendaristice
-/:5/ 8 pentru urmtoarele 50 de zile calendaristice
8 pentru urmtoarele zile calendaristice
,0 Aplicarea si6iliului vamal &inclusiv costul si6iliului'
Br. de si6ilii
,-75. ..,
,:.6.6
,, Prezentarea, la cerere, a in%ormaiei statistice privind comerul e3terior
cu mr%uri ale a6entului economic respectiv, pe o perioad de pn la un
an, cu e3cepia autoritilor publice
Br. de rapoarte
,-5.5 0
,.0/
,-
liberarea autorizatiei &de %iecare contract' pentru2QPoziia ,- e3clus
prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R
Br. de autorizaii
--, 0
Per%ecionare activ, cu e3cepia celei menionate la pct. ,.
,7:;
Per%ecionare pasiv -7/
@rans%ormare sub control vamal 8
,/
liberarea autorizatiei pentru admitere temporar, cu e3cepia
mr%urilor prezentate la tr6uri i e3poziii, pentru msuri culturale i
sportive QPoziiile ,/ e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n
vi6oare ,6.0;.-0,0R
Br. de autorizaii
/,5.0 0.,
,-;0
,.
liberarea autorizatiei pentr per%ecionare activ a mr%urilor introduse
pe teritoriul Republicii (oldova din zonele economice libere ale
Republicii (oldova, separate pentru %iecare declaraie vamal QPoziiile
,. e3cluse prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0
Br. de autorizaii
,50.5 0
,05
,; liberarea atestatului de cali%icare al specialistului n domeniul
vmuirii, pe un termen de - ani
Br. de atestate
,,0-/.; 0./
6,:
,7 Prelucrarea in%ormaional a declaraiei vamale primare
Br. de declaraii
-5,6,;.. :./
5600-5
,: Prelucrarea in%ormaional a %iecrei declaraii vamale complementare
Br. de declaraii
/,07:.6 ,.6
-/:5;/
-0 liberarea dublicatelor atestatului de cali%icare al specialistului n
domeniul vmuirii, autorizaiei pentru activitatea de broNer QPoziia -0
e3clus prin "e6ea nr.,,/ din ,;.06.-0,0, n vi6oare ,6.0;.-0,0R
Br. de dublicate
/.- 0
7
-, liberarea certi%icatului de ori6ine a mr%ii
Br. de certi%icate
/,5.;.5 ,.;
//05/
TT,? 2+4556.5
TT,? @ & 1A7B 11A17B20'
+80800.7
,<(2, 5
Lis&a serviciilor vamale +i cuan&umul &a*ei pen&ru proceduri vamale s&abili&e
=n ,ne*a nr." la Legea nr. 1()# -X din "#.11.9$ cu privire la &ari'ul vamal
<r. crt. >rocedura vamal/ $/rimea taxei0 n euro
1 2 *
,. =muirea mr%urilor i a altor obiecte cu valoare n vam2
8 de la .0 la ,000 euro .
8 de peste ,000 euro 0,-.P din valoarea n vam a mr%urilor i a
altor obiecte, dar nu mai mult de :00 euro
-. =muirea mr%urilor produse din materia prim a clientului 0,-.P din suma serviciilor prestate, dar nu
mai mult de ,00 euro
5. =muirea bunurilor importate &e3portate' provizoriu, care urmeaz a %i
ree3portate &reimportate'2
8 pentru %iecare declaraie vamal 50
8 pentru %iecare %oaie complementar la declaraia vamal ,.
/. =muirea bunurilor n caz de introducere a acestora pe sau de scoatere de pe
teritoriul depozitului vamal autorizat2
8 pentru %iecare declaraie vamal 50
8 pentru %iecare %oaie complementar la declaraia vamal ,.
5. 1/muirea m/rfurilor i a altor o)iecte n afara "onelor de control vamal &pe
teritoriile i n nc/perile ntreprinderilor care p/strea"/ astfel de m/rfuri i
o)iecte' sau n afara pro!ramului de lucru A plata suplimentar/
20
6. <ncasarea plii pentru neprezentarea n termen a re%uzului nemotivat, n %orm
scris, la serviciile comandate menionate la pct./
-0
;. liberarea adeverinelor pentru nre6istrarea miClocului de transport, a caroseriei
sau a motorului, introduse pe teritoriul rii &c$iar i provizoriu', pasibile
nre6istrrii n or6anele (inisterului A%acerilor 1nterne
.
7. Pstrarea mr%urilor i a altor obiecte la depozitele vamale 8 de %iecare Nilo6ram
pentru %iecare zi de pstrare2
8 n primele ,0 zile calendaristice 0,,
8 n urmtoarele zile calendaristice 0,.
:. Pstrarea mr%urilor i a altor obiecte, supuse predrii obli6atorii pentru pstrare
n vam &a mr%urilor n 6aC' 8 pentru %iecare zi de pstrare2
8 n primele ,0 zile calendaristice 0,.P din valoarea n vam a mr%urilor i a
altor obiecte
8 n urmtoarele zile calendaristice 0,,P din valoarea n vam a mr%urilor i a
altor obiecte
,0. Prelun6irea termenului de valabilitate &de renre6istrare' a certi%icatului de
declarant vamal &n %iecare an'
,,. liberarea repetat a certi%icatelor de declarant vamal n decursul anului 8 plata
suplimentar
,-. 1ntroducerea modi%icrilor n declaraiile vamale &sc$imbul tranzaciei, al
responsabilului %inanciar etc.'
0,,P din valoarea n vam a mr%urilor i a
altor obiecte, dar nu mai mult de -00 euro
,5. Corectarea, la iniiativa a6entului economic, a valorii n vam a mr%urilor i a
altor obiecte indicate n declaraia vamal, n cazurile prevzute de le6islaia n
vi6oare
,P din valoarea n vam a mr%urilor i a
altor obiecte, dar nu mai mult de .00 euro
,/. scortarea mr%urilor transportate sub control vamal &pentru %iecare unitate de
transport escortat'
0,. euro 8 pentru , Nm parcurs, cu condiia
respectrii timpului prevzut pentru toat
distana parcurs i , euro 8 pentru timpul
respectiv depit
,.. Aplicarea si6iliului vamal 5 8 pentru %iecare si6iliu vamal
,6. Prezentarea, la cerere, a in%ormaiei ce con%irm e%ectuarea operaiunilor de
e3port?import de ctre a6enii economici &cu e3cepia autoritilor publice'
,0