Sunteți pe pagina 1din 2

) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I

9 4 3 2 : N S S I - e m u l o V , 8 5 0 2 - e u s s I , 1 - y a M , 2 4 1 0 2
0 1 . m r e j i . w w w m o c

t c a r t s b A o t m s i n a h c e m t s e b e h t s i n o i t p y r c n E :
t s e g g i b s i y t i r u c e s y a d o t e s u a c e b y t i r u c e s e d i v o r p
m e t s y s y n a r o f e r u s a e m t o n n a c e w y t i r u c e s t u o h t i w
. t o n r o e r u c e s s i m e t s y s n e v i g a t a h t y a s
n i c i p o t t n a t r o p m i y r e v s i e s a b a t a d n i n o i t p y r c n E
y r e u q m r o f r e p o t t n a w e w e s u a c e b s y a d e s e h t
n o i t p y r c n e d e z i m i t p o w o l l a e s a b a t a d n o n o i t a r e p o
. a t a d f o n o i t p y r c e d d n a

N O I T C U D O R T N I
t n I e g u h a g n i r r e f s n a r t e r a e w d l r o w r e b y c f o a r e s i h
t s e g g i b d n a y t i r o i r p t s e h g i h r u o s t I . a t a d f o t n u o m a
s a h y t i r u c e s a t a D . a t a d r u o t c e t o r p o t s i e g n e l l a h c
s i o h w l a u d i v i d n i y r e v e r o f y t i s s e c e n a e m o c e b
y n a r o f t e n r e t n i e h t e s u d n a t e n r e t n i o t d e t c e n n o c
u p y b d e d i v o r p n e e b s a h y t i r u c e s e s a b a t a D . e s o p r
c i h p a r g o t p y r C . y t i r u c e s l a c i s y h p d n a m e t s y s g n i t a r e p o
. y t i r u c e s e s a b a t a d f o n o i s n e m i d r e h t o n a s i t r o p p u s
g n i w o l l o f e h t g n i d i v o r p s i n o i t p y r c n e e s a b a t a D
. s e i t i l i c a f
) 1 m o r f s r e s u t n e v e r p n a c e u q i n h c e t n o i t p y r c n E
b o . r e n n a m d e z i r o h t u a n u n a n i a t a d g n i n i a t
) 2 n i g i r o c i t n e h t u a y f i r e v n a c m s i n a h c e m n o i t p y r c n E
m e t i a t a d a f o
) 3 g n i k a e l m o r f s t n e v e r p o s l a m s i n a h c e m n o i t p y r c n E
m u i d e m e g a r o t s n e h w e s a b a t a d a n i n o i t a m r o f n i
. t s o l e r a

e s a b a t a D f o s l e v e L n o i t p y r c n E

) a ( e g a r o t S - n o i t p y r c n e l e v e l
e g a r o t S - n o i t p y r c n e l e v e l a t a d t p y r c n e o t s t n u o m a
t a a t a d e h t s t c e t o r p s u h t d n a m e t s y s b u s e g a r o t s e h t n i
r o f d e t i u s l l e w s i t I . ) t f e h t a i d e m e g a r o t s m o r f , . g . e ( t s e r
a n i s e i r o t c e r i d e r i t n e r o s e l i f g n i t p y r c n e g n i t a r e p o n
, e v i t c e p s r e p e s a b a t a d a m o r F . t x e t n o c m e t s y s
e g a r o t s - e b o t e g a t n a v d a e h t s a h n o i t p y r c n e l e v e l

a M 8 1 y a M d e v i e c e r t p i r c s u n 0 2 , 14.
h g n i S n a d n a n v i h S y t i s r e v i n U s a i t o g l a G , r a l o h c S G P ,
. a i d n I , P U , a d i o N r e t a e r G
h g n i S a h b i t a r P y t i s r e v i n U s a i t o g l a G , r a l o h c S G P ,
a i d n I , P U , a d i o N r e t a e r G .
i r g A r a m u K n a j n a r i N y t i s r e v i n U s a i t o g l a G , r a l o h c S G P ,
r e t a e r G a i d n I , P U , a d i o N .
g n i t s i x e o t s e g n a h c y n a g n i d i o v a s u h t , t n e r a p s n a r t
s n o i t a c i l p p a

) b ( e s a b a t a D - n o i t p y r c n e l e v e l
o t d e t r e s n i s i t i s a a t a d e h t g n i r u c e s s w o l l A r o
e b n a c y g e t a r t s n o i t p y r c n E . e s a b a t a d e h t m o r f d e v e i r t e r
o t d e t a l e r e b n a c d n a n g i s e d e s a b a t a d e h t f o t r a p e h t
e l b i s s o p s i n o i t p y r c n e e v i t c e l e S . y t i v i t i s n e s e s a b a t a d
, s e l b a t s a h c u s s e i t i r a l u n a r g s u o i r a v t a e n o d e b n a c d n a
e r e b n a c t I . s w o r d n a s n m u l o c l a c i g o l e m o s h t i w d e t a l
e h t f o n o i t p y r c n e f o l e v e l n o g n i d n e p e D . s n o i t i d n o c
r u c n i y a m s s e c o r p n o i t p y r c n e e h t e r u t a e f n o i t p y r c n e
. n o i t a c i l p p a o t s e g n a h c e m o s

e h t n o d e t p y r c e d s i e s a b a t a d s e i g e t a r t s h t o b r o F
s u m s y e k n o i t p y r c n e s u h T . e m i t n o r e v r e s e s a b a t a d e b t
. e d i s r e v r e s n o d e t t i m s n a r t

n o i t p y r c n e e s a b a t a d f o s l e v e l l a r e v e s f o n o i t p i r c s e D A
s m h t i r o g l A n o i t p y r c n E d n a
S a h b i t a r P , h g n i S n a d n a n v i h S h g n i , i r g A r a m u K n a j n a r i N
n E d n a n o i t p y r c n e e s a b a t a d f o s l e v e l l a r e v e s f o n o i t p i r c s e D A s m h t i r o g l A n o i t p y r c


1 1 m o c . m r e j i . w w w

n o i t p y r c n E l e v e L n o i t a c i l p p A ) c (
s e v o M e h t o t s s e c o r p n o i t p y r c e d / n o i t p y r c n e
s u h t s i n o i t p y r c n E . a t a d s e t a r e n e g t a h t n o i t a c i l p p a
e h t s e c u d o r t n i t a h t n o i t a c i l p p a e h t n i h t i w d e m r o f r e p
e d n e s s i a t a d e h t , m e t s y s n i a t a d y l l a r u t a n s u h t d e t p y r c n
y l l a n i f e b o T . ] 3 [ ] 2 [ ] 1 [ d e t p y r c n e d e v e i r t e r d n a d e r o t s
e h t s a h h c a o r p p a s i h T . n o i t a c i l p p a e h t n i h t i w d e t p y r c e d
d e t p y r c n e e h t m o r f s y e k n o i t p y r c n e e t a r a p e s o t t i f e n e b
o t e v a h r e v e n s y e k e h t e c n i s e s a b a t a d e h t n i d e r o t s a t a d
e h t e v a e l d e e n s n o i t a c i l p p a , r e v e w o H . e d i s n o i t a c i l p p a
, n o i t i d d a n I . n o i t u l o s s i h t t p o d a o t d e i f i d o m e b o t
e h t , y t i r a l u n a r g n o i t p y r c n e e h t n o g n i d n e p e d
n a h t a t a d f o t e s r e g r a l a e v e i r t e r o t e v a h y a m n o i t a c i l p p a
a g n i n e p o s u h t , r e s u l a u t c a e h t o t d e t n a r g e n o e h t
u c e s g n i n i a g r e k c a t t a y n a r o ( r e s u e h t , d e e d n I h c a e r b y t i r
y a m ) s n u r n o i t a c i l p p a e h t e r e h w e n i h c a m e h t o t s s e c c a
. a t a d d e z i r o h t u a n u s s e c c a o t n o i t a c i l p p a e h t k c a h

s d a e h r e v o e c n a m r o f r e p s e c u d n i y g e t a r t s a h c u s , y l l a n i F
d n a ) s s e l e s u e r a a t a d d e t p y r c n e n o x e d n i ( e h t s d i b r o f
e h t n o s e i t i l a n o i t c n u f e s a b a t a d d e c n a v d a e m o s f o e s u
d e r o t s e d o c , . e . i ( s e r u d e c o r p d e r o t s e k i l , a t a d d e t p y r c n e
y b d e k o v n i d n a d e r a h s e b n a c h c i h w S M B D e h t n i
n e h w d e r i f e d o c , . e . i ( s r e g g i r t d n a ) s n o i t a c i l p p a l a r e v e s
r a e s a b a t a d e h t n i a t a d e m o s . ) d e i f i d o m e

A E R M H T I R O G L A D E S O P O R P

s i A E R m h t i r o g l a n o i t p y r c n e l e v o n A
d n a , y c n e i c i f f e , y t i c i l p m i s s t i f o e s u a c e b , d e d n e m m o c e r
n I . s m h t i r o g l a g n i t e p m o c m r o f r e p t u o n a c t I . y t i r u c e s
e s i c n o c t e y e v i s n e h e r p m o c a s e d i v o r p n o i t c e s s i h t
A . m h t i r o g l a e h t f o s i s y l a n a l a r e n e g a s e v i g , o s l
. s e r u t c u r t s e s e h t f o g n i n o i t c n u f

m a e r t s c i r t e m m y s a s i A E R m h t i r o g l a d e s o p o r p e h T
d n a n o i t p y r c n e r o f d e s u y l e v i t c e f f e e b n a c t a h t r e h p i c
e l b a i r a v a s e k a t t I . a t a d f o g n i d r a u g e f a s - , y e k h t g n e l
i r u c e s r o f l a e d i t i g n i k a m m h t i r o g l a A E R e h T . a t a d g n
e m a s e h t f o s t s i s n o c t n e m r e h p i c e d d n a t n e m r e h p i c n e
) 1 ( : t n e r e f f i d e r a s n o i t a r e p o o w t e h t y l n o , s n o i t a r e p o
d n a t n e m r e h p i c n e e h t n i t x e t e h t o t s y e k e h t d e d d a
) 2 ( . t n e m r e h p i c e d e h t n i t x e t e h t m o r f s y e k e h t d e v o m e r
e d i v i d d e t u c e x E e h t n i 4 y b t x e t e h t n o n o i t a r e p o
e h t n o n o i t a r e p o e l p i t l u m d e t u c e x e d n a t n e m r e h p i c n e
n o 4 y b n o i t a r e p o e d i v i D . t n e m r e h p i c e d e h t n i 4 y b t x e t
e d o c I I C S A e h t f o n i a m o d e g n a r e h t w o r r a n o t t x e t e h t
f o g n i k r o w d n a s l i a t e d e h T . t x e t e h t g n i t r e v n o c t a e l b a t
e h t . w o l e b n e v i g e r a A E R m h t i r o g l a d e s o p o r p

A E R e h t f o m h t i r o g l A n o i t p y r c n E

e r a A E R m h t i r o g l a n o i t p y r c n e e h t f o s p e t s e h T
. s p e t s g n i w o l l o f e h t n i d e t n e s e r p

. y e k e h t d n a t x e t e h t r e t n E : 1 p e t S
t e h t o t y e k e h t f o n o i t a r e p o n o i t i d d A : 2 p e t S . t x e

. e d o c i i c s a o t t x e t s u o i v e r p e h t t r e v n o C : 3 p e t S

. a t a d y r a n i b o t e d o c i i c s a s u o i v e r p e h t t r e v n o C : 4 p e t S

. a t a d y r a n i b s u o i v e r p e h t e s r e v e R : 5 p e t S

a t a d y r a n i b s u o i v e r p e h t m o r f s t i b 8 h c a e r e h t a G : 6 p e t S
. t i m o r f e d o c i i c s a e h t n i a t b o d n a

S . 4 y b e d o c i i c s a s u o i v e r p e h t e d i v i D : 7 p e t

t l u s e r s u o i v e r p e h t f o e d o c i i c s a e h t n i a t b O : 8 p e t S
. r e t c a r a h c e n o s a t i t u p d n a e d i v i d

d n a e d i v i d s u o i v e r p e h t f o r e d n i a m e r e h t n i a t b O : 9 p e t S
. r e t c a r a h c d n o c e s a s a t i t u p

. t x e t d e t p y r c n e n r u t e R : 0 1 p e t S

o C n o i s u l c n

e h t t p y r c n e o t s u r o f t n a t r o p m i y r e v s i t I
y r e v s i a t a d e s u a c e b s l e v e l l a r e v e s n o e s a b a t a d
s i t i d n a n o i t a z i n a g r o y n a r o f t n e m e l e t n a t r o p m i
n o i t p y r c n e e h t t n e m e l p m i o t t n a t r o p m i y r e v o s l a
i t p y r c n e e h t t n e m e l p m i o t s m h t i r o g l a e r a e r e h T . n o
e w t u b n o i t p y r c n e e s a b a t a d r o f m h t i r o g l a y n a m o s
n o i t p y r c n e t n e i c i f f e t s o m t n e m e l p m i o t e v a h
n o i t p y r c n e e s a b a t a d r o f m h t i r o g l a .

s e c n e r e f e R

, . S a r t o r h e M , . C i L , . B r e y I , . H s m g i c a H ] 1 [
, e c i v r e S a s a e s a b a t a D g n i d i v o r P a n o i t a n r e t n I l
, 2 0 0 2 , ) E D C I ( g n i r e e n i g n E a t a D n o e c n e r e f n o C
9 2 . p p - . 9 3
h s e k a R ] 2 [ a n h s i r k a m a R , n a n r e i K y r r e J , l a w a r g A
, u X g n o r i Y , t n a k i r S , s e s a b a t a d c i t a r c o p p i H
e c n e r e f n o c l a n o i t a n r e t n i h t 8 2 e h t f o s g n i d e e c o r P
n O a B a t a D e g r a L y r e V 3 4 1 . p p , 2 0 0 2 , s e s - . 4 5 1
p i h C , l a r e h c u P e p p i l i h P d n a m i n a g u o B c u L ] 3 [ -
l a i t n e d i f n o c : s s e c c a a t a d d e r u c e s n o a t a d
8 2 e h t f o s g n i d e e c o r P , s r e v r e s d e t s u r t n u
h t

n o e c n e r e f n o c l a n o i t a n r e t n i a t a D e g r a L y r e V
1 3 1 . p p , 2 0 0 2 . s e s a B - . 2 4 1