Sunteți pe pagina 1din 7

GRILE TEHNICA DENTARA

PROTETICA DENTARA
Clinica i tehnica de laborator a protezei scheletate Dr Andrei Ionesc!" Ed CER#A
$%%&
Co'ple'ent si'pl!
1*. Croetul Ackers se aplic pe
a. incisivii superiori
b. incisivii inferiori
c. caninii superiori
d. caninii inferiori
e. premolari.
Rspuns: e
2*. Croetul Bonwill preint urmtoatele caracteristici
a. se aplic !ntre doi incisivi centrali
b. se aplic !ntre incisivul lateral i canin
c. se aplic !ntre doi molari
d. nu necesit acoperirea din"ilor cu coroane de !nveli
e. este indicat !n edenta"iile biterminale.
Rspuns: c
#.Croetul !n semi $ se aplic pe
a. incisivii centrali superiori
b. incisivii centrali inferiori
c. caninii superiori
d. molarii inferiori
molarii superiori
Rspuns: c
Co'ple'ent '!ltipl!
%. $impii analiei modelului de studiu la paralelo&raf sunt:
a. stabilirea a'ei de inser"ie i deinser"ie a proteei
b. trasarea ecuatorului protetic
c. trasarea ecuatorului anatomic
d. trasarea ecuatorului de malpoi"ie
e. fi'area poi"iei modelului fa" de paralelo&raf.
Rspuns: a( b( e
). *onele protetice ne&ative ale c+mpului protetic edentat par"ial ma'ilar sunt
a. papila incisiv
b. crestele edentate
c. din"ii restan"i
d. rafeul median
e. torusul palatin.
Rspuns: a( d( e
,. Conectorii principali mandibulari sunt
a. plcu"a mucoal fenestrat
b. bara lin&ual
c. bara vestibular
d. conectorul principal dentar
e. placa dento-mucoal mandibular.
Rspuns: b( c( d( e
.. Conectorii principali ma'ilari sunt:
a. plcu"a mucoal cu l"ime redus
b. plcu"a mucoal cu l"ime mare
c. bara lin&ual
d. placa palatinal complet
e. bara vestibular.
Rspuns: a( b( d
/. 0unc"iile croetelor turnate sunt
a. men"inerea
b. stabilitatea
c. spri1inul
d. elasticitatea crescut
e. pasivitatea.
Rspuns: a( b( c( e
2. Avanta1ele croetelor mi'te sunt:
a. fle'ibilitatea crescut a bra"elor retentive
b. contact redus cu dintele st+lp
c. viibilitate redus
d. deactivarea !n timp datorit oboselii alia1ului
e. activarea se face empiric.
Rspuns: a( b( c
Edenta(ia total) E H!t!" # P)!na" * +otnar" Edit!ra didactic) i Peda,o,ic)" RA
+!c!reti
Co'ple'ent si'pl!
1. Care dintre urmtoarele opera"iuni 34 face parte din etapa de determinare a rela"iilor
interma'ilare
a. verificarea abloanelor de ocluie
b. determinarea curburii vestibulare a ablonului superior
c. montarea din"ilor artificiali
d. determinarea dimensiunii verticale a eta1ului inferior al fe"ei
e. determinarea i !nre&istrarea rela"iei centrice.
Rspuns: c
2. *ona lin&ual central este dominat de ac"iunea muc5iului
a. maseter
b. &enio&los
c. pteri&oidian
d. temporal
e. sternocleidomastoidian.
Rspuns: b
#. 6in"ii artificiali posteriori anatoformi sunt indica"i !n urmtoarea situa"ie clinic
a. pacien"i cu creste edentate foarte atrofiate
b. predominen"a micrilor verticale de mastica"ie
c. cavitatea &lenoid plat
d. predominen"a micrilor oriontale de mastica"ie
e. pacien"i cu abraie mare la nivelul din"ilor naturali.
Rspuns: b

Co'ple'ent '!ltipl!
%. Amprenta preliminar necesit urmtoarele opera"iuni
a. pre&tire amprentrii
b. ale&erea i verificarea lin&urii standard
c. ale&erea i verificarea lin&urii individuale
d. ale&erea te5nicii de amprentare
e. proiectarea lin&urii individuale
Rspuns: a(b(d(e
). 7i1loacele fiice care asi&ur men"inerea proteei totale pe c+mpul protetic sunt
a. adeiunea
b. succiunea
c. presiunea atmosferic
d. tonicitatea muscular
e. de&luti"ia.
Rspuns: a( b( c
,. Confec"ionarea lin&urii individuale se face respect+nd urmtoarele recomandri
a. trasarea limitelor lin&urii individuale trebuie fcut de medic pe amprenta preliminar
b. trasarea limitelor lin&urii individuale trebuie fcut de te5nician pe model
c. lin&ura mandibular va fi prevut lateral cu butoni de presiune
d. lin&ura ma'ilar va fi prevut lateral cu butoni de presiune
e. lin&ura individual se poate confec"iona din al&inat.
Rspuns: a( c
..8emnele supraevalurii dimensiunii verticale de ocluie sunt
a. viibilitatea e'a&erat a din"ilor
b. aspect !mbtr+nit
c. viibilitatea redus a roului buelor
d. facies crispat
e. tendin"a aproape permanant a pacientului de a str+n&e din"ii
Rspuns: a( d( e
/. 8itua"iile care necesit remontarea din"ilor dup proba mac5etei proteei totale sunt
a. montarea din"ilor laterali !n afara crestelor
b. montarea din"ilor frontali superiori !n afara crestei
c. neconcordan"a dintre linia interincisiv i linia median a fe"ei
d. rapoarte mandibulo-ma'ilare necorespuntoare
e. apari"ia durerilor la nivelul crestei i&omato-alveolare.
Rspuns: a( c( d
2. 0actorii locali !ncrimina"i !n apari"ia stomatopatiilor protetice sunt
a. i&iena necorespuntare a proteei totale
b. imperfec"iunile de e'ecu"ie a proteei
c. scderea temperaturii locale sub baa acrilic a proteei
d. creterea temperaturii locale sub baa proteei
e. microporoit"ile acrilatului.
Rspuns: a( b( d( e
Aspecte clinice i practice -n trata'ent!l edenta(iei par(iale prin p!n(i *eronica #erc!("
Ed #edical) .ni/ersitar) Craio/a" 0112
Co'ple'ent si'pl!
1*. Care dintre urmtoarele etape 34 apar"inei te5nicii de realiare a pun"ilor dentare dintr-o
bucat
a. tratamentul proprotetic
b. prepararea din"ilor st+lpi
c. protearea proviorie
d. lipirea corpului de punte la elementele de a&re&are
e. adaptarea pun"ii.
Rspuns: d
2. 0actorul special care influen"ea reten"ia elementelor de a&re&are este
a. lun&imea spa"iului edentat
b. suprafa"a de contact a elementelor de a&re&are cu pere"ii prepara"iei
c. tipul masticator individual
d. ocluia
e. din"ii !nlocui"i
Rspuns: b
#. Care dintre urmtoarele edenta"ii corespunde clasei 9 :enned;
a. edenta"ia frontal
b. edenta"ia lateral
c. edenta"ia latero-lateral
d. edenta"ie uniterminal
e. edenta"ia termino-terminal.
Rspuns: e
%. 6up modul de fi'are( pun"ile dentare pot fi
a. pun"i fi'e
b. pun"i demontabile
c. pun"i intercalate
d. pun"i inte&ral ceramice
e. pun"i fi'e-mobile
Rspuns: a( b. e
). <aloarea func"ional a din"ilor st+lpi este apreciat !n func"ie de
a. capacitatea de suport
b. statusul coroanelor dentare
c. lun&imea spa"iului edentat
d. morfolo&ia radicular
e. raportul coroan-rdcin
Rspuns: a( b( d( e
,. =n func"ie de raportul cu creasta edentat( corpurile de punte pot fi
a. corp de punte !n a
b. corp de punte suspendat
c. corp de punte inte&ral ceramic
d. corp de punte punctiform
e. corp de punte cu casete i fa"ete
Rspuns: a( b( d
.. Caracteristicile corpurilor de punte sunt
a. s asi&ure refacerea func"iilor masticatorie( fiionomic i fonetic
b. s aib elasticitate crescut
c. s aib stabilitate oferit de ri&iditate
d. s nu permit mi&rarea din"ilor anta&oniti
e. intermediarii s fie concavi !n toate sensurile.
Rspuns: a( c( d
/. 9ndica"iile pun"ilor fi'e-mobile sunt
a. pun"i cu spri1in mi't: dento-parodontal i implantar
b. edenta"ii laterale despr"ite de un intermediar
c. edenta"ii totale
d. edenta"ii reduse c+nd st+lpul meial nu ofer retentivitate
e. a'ele de implantare ale din"ilor nu sunt paralele sau nu se poate realia paralelismul
din"ilor st+lpi.
Rspuns: a( b( d(e
2. Restaurrile protetice inte&ral ceramice preint urmtoarele avanta1e comparativ cu
restaurrile protetice metalo-ceramice
a. estetic mai bun
b. biocompatibilitate
c. conductibilitate termic mai mare
d. conductibilitate termic mai mic
e. stabilitate c5imic
Rspuns: a( b(d( e
Protetic) dentar) #ihai Cr)i(oi! " Edit!ra #edical) .ni/ersitar) Craio/a 0113
Co'ple'ent '!ltipl!
1. 9ndica"iile coroanei mi'te sunt
a. din"i frontali
b. din"i vitali i din"i devitali
c. din"i cu !nl"ime mic
d. tinerii sub 2> de ani
e. element de a&re&are al pun"ilor dentare.
Rspuns: a( b( e
9ndica"iile coroanei de !nveli sunt
a. tratamentul leiunilor coronare cu lips medie de substan"
b. tratamentul leiunilor coronare cu lips mare de substan"
c. prevenirea abraiei produse de croete
d. a&re&area pun"ilor dentare
e. din"i cu procese patolo&ice apicale
Rspuns: a( c( d
#. ?biectivele preparrii bontului pentru coroana de !nveli metalic turnat sunt
a. pere"i laterali neretentivi
b. respectarea morfolo&iei ocluale
c. lefuirea plan a fe"ei ocluale
d. realiarea unui pra& circumferen"ial !n un&5i de 2>@ fa" de a'ul lun& al dintelui
e. respectarea conturului de colet.
Rspuns: a( b( e
%. ?biectivele preparrii bontului pentru coroana 1acket din ceramic sunt
a. fe"ele a'iale ale bontului s fie deretentiviate
b. bontul preparat s aib o conicitate mare
c. bontul preparat s aib o conicitate mic
d. fe"ele pro'imale au o conver&en" spre oral de 1>@
e. fe"ele pro'imale au o conver&en" spre vestibular de 1>@
Rspuns: a( c( d
). 9ndica"iile incrusta"iilor sunt
a. din"ii vitali
b. din"ii devitali
c. din"ii temporari
d. element de a&re&are al pun"ilor de amplitudine mic
e. element de a&re&are al pun"ilor de amplitudine foarte mare
Rspuns: a( d
,. Avanta1ele coroanei Ric5mond sunt
a. impune devitaliarea dintelui
b. asi&ur stabilitate oclual
c. necesit amputarea coroanei dentare
d. reface foarte bine morfolo&ia i func"ionalitatea dentar
e. reisten" mecanic foarte bun
Rspuns: b( d( e