Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Dunarea de Jos , Facultatea de

Economie si Administrarea Afacerilor


MKCA, ANUL 2
2!"#
Cercetare de marketing asupra
produsului i$%one &'
$rof(indrumator)
Masterand)
Cuprins
1. Prezentarea produsului
2. Studierea imaginii subiectului
3. Definirea scopului cercetarii
4. Definirea obiectivelor cercetarii
5. Definirea ipotezelor cercetarii
. Stabilirea dimensiunii esationului
!. "legerea metodei de recrutare
#. $ecoltarea informatiilor
%. &laborarea c'estionarului
1(. Culegerea si analiza datelor
11. $aportul final al cercetarii
Prezentarea produsului iP'one 5S
iP'one 5S este proiectat pana la cele mai mici detalii cu o meticulozitate si o
precizie specifica "pple. )u este doar un produs care demonstreaza de ce e
capabila te'nologia. &ste ceva ce e util din punct de vedere te'nologic. )u
este doar ceea ce urmeaza* ci si ceea ce ar trebui sa urmeze.
Cipul este creat pe o ar'itectura de 4 biti. &ste primul de acest fel e+istent
pe piata smartp'one,urilor. iP'one 5S integreaza un senzor de amprenta* o
camera foarte precisa si un sistem de operare creat efectiv pentru ar'itectura
de 4 biti.iP'one 5S este creat cu o precizie la nivel de micron. Se vede in
tot designul sau cata gri-a s,a acordat fiecarui element din compozitia sa.
"luminiul si sticla sunt combinate armonios* in butonul .ome este introdus
pentru prima data un cristal de safir. "celasi cristal se gaseste si ca protectie
pentru camera iSig't.Designul si constructia la acest nivel sunt fara
precedent. Ca rezultat* iP'one 5S arata si se simte mai subtire si mai usor.
&ste disponibil in trei tonuri de culoare/ 0old* Silver si Space 0ra1.
iP'one 5S creeaza un precedent* cu un grad ridicat de te'nologie
integrat intr,o carcasa subtire si usoara. iP'one 5S creeaza un nou nivel
te'nologic prin implementarea 2ouc'3D 4 un senzor de amprenta ce ofera un
grad ridicat de personalizare.
Cipul "! cu ar'itectura pe 4 de biti. 5 camera impresionanta iSig't.
Cone+iune 6ireless 72& ultra,rapida. iP'one 5S este primul smartp'one pe
4 de biti. i5S ! a fost creat in acest scop* strict pentru ar'itectura de 4 de
biti. "cest lucru face ca i5S ! sa fie la fel de avansat ca telefonul pe care se
afla instalat.
Studierea imaginii subiectului
"(Definirea sco*ului cercetarii
Scopul cercetarii efectuate 8l reprezint9 studierea inten:iilor de
cump9rare pentru iP'one 5S de pe pia:a ora;ului <ucuresti. iP'one 5S este
un produs nou * lansat de compania "pple in colaborare cu operatorii de
telefonie mobila de pe piata din $omania.
Scopul acestei cercetari este de a studia imaginea acestui produs in
randul cumparatorilor capitalei* stabilirea avanta-elor si dezavanta-elor pe
care produsul le prezinta si analiza impactului acestora asupra nivelului
vanzarilor produsului.
2(Definirea o+iectivelor cercetarii
5biective/
, identificarea motivelor care au dus la aparitia intentiei de cumparare a
produsului
,repartitia intentiilor de cumparare pentru produs 8n functie de diversele
caracteristici ale acestuia/ dimensiune* marimea displa1,ului* camera foto *
conectivitate* amprenta digitala=
,repartitia intentiilor de cumparare in functie de modalitatea de ac'izitie
,studierea imaginii produsului in functie de preferintele cumparatorilor/*
satisfacatoare* neutra sau nesatifacatoare=
,studierea acceptabilitatii produsului in functie de pretul de vanzare stabilit
de reprezentantii oficiali >relatia cerere,pret?.
,(Definirea i*ote-elor cercetarii
3poteze/
,dorinta de a testa un produs nou lansat pe piata constituie motivul principal
ce -ustifica intentia de cumparare a produsului
,cele mai importante caracteristici atractive ale produsului sunt marimea
displa1,ului*camera foto si amprenta digitala
,cumparatorii prefera sa ac'izitioneze produsul din alte surse de
comercializare si nu de la reprezentantul oficial
,imaginea produsului este satisfacatoare in functie de preferintele
consumatorilor
,produsul este acceptat de un numar redus de cumparatori* din
cauza pretului relativ inalt in comparatie cu diversi factori.
#('ta+ilirea dimensiunii esantionului
&santionul supus cercetarii a fost format din 2( de persoane*
utilizatori de smartp'one,uri*cu varste cuprinse intre 1 si 45 de
ani.
.(Ale/erea metodei de recrutare
Pentru ob:inerea datelor am folosit metoda directa > prin prezentarea
unui c'estionar cu 8ntrebari* cel intervievat r9spunz@nd potrivit specificul
fiecarei 8ntrebari prin alegerea unei variante de raspuns etc.?* pentru
obtinerea unei imagini mai cuprinzatoare si detaliata asupra obiectivelor
cercetate.
2impul de culegere a informatiilor/ 1(,15 min.Aodul de consemnare
a raspunsurilor s,a facut prin 8nregistrarea r9spunsurilor direct de c9tre
operatorul de interviu potrivit variantei alese de respondent.
0(1ecoltarea informatiilor
3nformatiile primare au fost recoltate direct de la utilizatorii actuali
sau potentiali a acestui produs* precum si consumatorii relativ specializati a
produselor aferente telefoniei mobile. "ceste date au fost stocate pentru
prelucrarea lor ulterioara.
Culegerea informa:iilor a fost efectuat9 de un operator de interviu>autorul
cercetarii?* care a consemnat r9spunsurile primite*timp de 2 oreBzi= fiecare
interviu a fost realizat 8n 1(,15 de minute. $espondentii au fost contactati
prin convorbire directa*telefonica sau sisteme de comunicatii internet.
2(Ela+orarea c%estionarului
Cn elaborarea c'estionarului s,au luat in consideratie/
,identificarea caracteristicilor descrise 8n obiectivele cercet9rii ;i
ordonarea logic9 a acestora
,formularea 8ntreb9rilor adresate respondentului * conturarea calitatii
acestora > s9 fie clare * s9 aiba limba- simplu* sa se evite
ambiguitatea?
,dimensionarea corespunz9toare* punerea 8n pagin9 ;i aspectul
estetic general.
C%estionar
1. ":i auzit de iP'one 5SD
a. da
b. nu >nu se mai aplica c'estionarul persoanei respective?
2. "ti avut vreodata un telefon apartinand acestei firme D
a. da
b. nu am avut* dar cunosc caracteristicile sale
c. nu >nu se mai aplic9 c'estionarul persoanei respective?
3. Daca ati procurat acest model de telefon* care a fost motivul
ac'izitionariiD
a. testarea acestuia ca un produs nou
b. calitatea si caracteristicile sale functionale inovatoare
c. pretul
d. imaginea de obiect de lu+ al produsului
4. Care dintre caracteristicele functionale ale produsului v,au
atras atentiaD
a. amprenta digitala
b. capacitatea de memorare >1B32B4 0<?
c. displa1,ul de 4EE
d. dimensiuni reduse
e. conectivitatea
f. camera foto
g. alta caracteristica FFFFFFFFFF
5. Prin ce modalitate ati procuratBati dori sa procurati produsulD
a. de la reprezentantii oficiali iP'one din <ucuresti
b. prin intermediul magazinelor online
c. prin intermediari
d. alte modalitati
.Ce parere aveti despre pretul de vinzare a acestui produs
stabilit de catre operatoriD
a. pret inalt* dar -ust * din punct de vedere al caracteristicelor
produsului
b. pret prea inalt pentru caracteristicele functionale pe care le
ofera
c. pret inalt* din punct de vedere al situatiei financiare a
cumparatorului
d. pret potrivit
!. Ce dezavanta-e ale produsului ati enumera/
a. nu are dezavanta-e
b. durata bateriei
c. protectia redusa a displa1,ului
d. alt dezavanta- FFFFFFFFFFF
#. Cum credeti* produsul iP'one 5S are concurent pe piata
telefoniei mobileD
a. da * >indicati ? FFFFFFFFFFFF
b. nu
%. Starea d,voastr9 de satisfac:ie 8n urma utiliz9rii acelui produs a
fost B este /
a. complet nesatisfacutBa
b.nesatisfacutBa
c. neutra
d. satisfacutBa
e. complet satisfacutBa
1(. "preciati calitatea produsului* atribuindu,i o nota de la 1 la 5
puncte.
11. "ti recomanda produsul dat altor cumparatoriD
a. da
b. nu >de ceD?FFFFFFFFFFF
12. Care din urmatoarele actiuni credeti ca ar creste vinzarile
acestui produs pe piata auto'tonaD
a. scaderea pretului
b. publicitate sporita
c. oferte promotionale avanta-oase>tarife reduse* produse sau
servicii cadou?
13. 3n ce categorie de virsta va incadratiD
a. adolescent>pina la 1# ani?
b. adult tinar>1# ani, 3( ani?
c. adult matur>peste 3( ani ?
14. Care este se+ul dumneavoastraD
a. Geminin
b. Aasculin
15. 3n ce categorie de venituri va incadratiD
a. pina la 15(( lei lunar
b. intre 15(( si 5((( lei
c. intre 5((( si 1(((( lei
d. mai mult de 1(((( lei lunar
3(Cule/erea si anali-a datelor
Din totalul de 2( de persoane intervievate* repartizarea conform
raspunsurilor acordate este urmatoarea/
1. a? 1% b? 1
2. a? 12 b? 5 c? 2
3. a? 5 b? % c? ( d? 3
4. a? # b? ( c? 5 d? ( e? ( f? 4 g? (
5. a? 2 b? 5 c? 1( d? (
. a? 2 b? 5 c? 1( d? (
!. a ? ( b? 1( c? ! d? (
#. a? 11 b ?
%. a? ( b ? 2 c? ( d? 12 e? 3
1(. 12 persoane au atribuit nota 4 * 5 persoana nota 5
11. a? 13 b? 4
12. a? 1! b? ( c? (
13. a? b? ! c? 4
14. a? b? 11
15. a? 5 b? % c? 3 d? (
1. %5 H din persoanele interogate au raspuns afirmativ la
intrebarea/ cunosc sau nu de e+istenta produsului iP'one 5S*
ceea ce dovedeste faptul ca a fost promovat in mod avansat in
randul consumatorilor.
5 H din persoanele interogate ce au raspuns negativ la
aceasta intrebare * ceea ce insemna ca produsul dat nu este
destinat tuturor categoriilor de utilizatori de telefonie mobila* ci
doar celor ce au necesitati mai comple+e de produse si servicii.
2. Din persoanele ce au raspuns afirmativ la intrebarea
precedenta , 63,1% au mai avut in iPhone, 26,3% nu au avut dar
cunosc caracteristicele sale si 10,6 % nu cunosc cum arata in
realitate acest produs .
Aceste date servesc ca baza pentru crearea imainii produsului
referitor la cit de accesibil este in rindul cumparatorilor.
3. Din esantionul ramas 2%*5 H persoane au motivat procurarea
acestui telefon pentru a,l supune testarii ca fiind un produs nou
lansat pe piata* 52*% H pentru calitate si caracteristicile sale
functionale inovatoare si respectiv 1!. H pentru imaginea sa de
obiect de lu+ .
"ceste date dovedesc faptul ca iP'one 5S la
momentul actual prezinta interes pentru utilizatori datorita
performantelor sale.
!. intre caracteristicile functionale ale produsului, !"% au
remarcat noul buton de safir cu amprenta diitala, 2#,!% displa$%ul
multitouch de !& si 23,!% camera foto de ' meapi(eli. Din aceste
date rezulta ca avanta)ul sau
punctul forte al acesui produs il prezinta butonul cu amprenta
diitala,o inovatie pe piata telefoanelor in acest moment.
5. Dintre modalitatile de procurare a acestui produs * 5#*# H prefera sa
ac'izitioneze bunul prin intermediari* 2%*4 H prin magazinele online si 11*#
H de la distribuitorii oficiali. "cest fapt se datoreaza lansarii intarziate a
acestui produs pe teritoriul $omaniei si respectiv posibilitatile inalte de
procurare a acestui produs la preturi mai reduse.
. $eferitor la pretul de vanzare al acestui produs* 5#*# H au afirmat ca
pretul este prea inalt pentru situatia financiara a cumparatorului* 2%*4 H au
afirmat ca pretul este prea inalt pentru caracteristicile telefonului*in timp ce
doar 11*# H considera ca pretul este inalt* dar -ust."ceste date prezinta
relatia pretBcerere a produsului iP'one 5S si anume ca la pretul e+istent*
cererea este redusa.
!. Printre dezavanta-ele produsului* 5#*# H dintre respondenti s,au plans de
durata bateriei* in timp ce 41.2 H de protectia redusa a ecranului.Din aceste
date intelegem ca oamenii isi doresc ca smartp'one,ul lor sa aiba o baterie
cu o autonomie mai mare si un ecran cu un geam mai mult rezistent.
#. 4.! H din persoanele interogate au afirmat ca produsul iP'one 5S are
concurenti pe piata* iar restul de 35*3 H au raspuns negativ. Printre
concurentii acestui model au fost enumerati .2C 5ne*Samsung 0ala+1 S4
si Samsung 0ala+1 )ote 3.
"ceste rezultate prezinta un factor important in alegerea
cumparatorului specializat* care prefera sa efectueze o analiza
comparativa a modelelor similare.
%. !(*5 H din persoanele interogate s,au declarat satisfacute in
urma utilizarii acestui produs* 1!* H complet satisfacute si 11*%
H nesatisfacute."cest fapt arata ca imaginea produsului este una
satisfacatoare in viziunea cumparatorului.
1(. Calitatea produsului a obtinut o medie de 4*2% puncte din totalul de 5*
ceea ce inseamna ca produsul este relativ calitativ* insa are niste mici
deficiente* ce ii face pe cumparatori putin rezervati in privinta procurarii
acestuia.
11. !*4 H din persoanele interogate au raspuns pozitiv la propunerea de
recomandare a acestui produs altor persoane.
23* H au 'otarat sa nu il recomande* motivand ca preferinta pentru
acest produs depinde de necesitatile utilizatorului* precum si prin faptul ca
vor prefera sa recomande un alt produs in locul iP'one,ului 5S.
12. 1((H dintre cei interogati au fost de acord ca scaderea pretului ar fi
principalul factor de sporire a vanzarilor noului iP'one 5S.
$aportul final al cercetarii
3n general* suntem multumiti de rezultatul cercetarii de marketing pe
care am intreprins,o. &vident* e+ista unele aspecte care ar putea fi
8mbunatatite* dar nu am avut posibilitatea deoarece am intampinat o serie de
inconveniente un realizarea cercetarii 8n cauza.
3n primul r@nd* marimea esantionului pe care am lucrat nu a fost
suficienta pentru a duce la niste rezultate 1(( H sigure.Pentru o cercetare de
marketing de o asemenea amploare*trebuiau c'estionate mult mai multe
persoane.
5 alta problem9 8ntampinata a fost c'iar segmetul de popula:ie
caruia i,am aplicat c'estionarul ;i interviul 8n profunzime. 5amenii inca nu
sunt obisnuiti cu aceste studii si sunt reticienti 8n acordarea timpului lor
pentru realizarea acestora.
Concluzia care a putut fi desprinsa 8n urma cercetarii de marketing pe
care am efectuat,o este favorabila pentru produsul iP'one 5S. 3n general
acest produs este bine perceput de consumatori*acestia atribuindu,i un
calificativ general al calitatii de 4*2% puncte din 5 ma+ime. Printre
caracteristicele remarcabile a acestui produs se numara amprenta digitala si
displa1,ul de 4I* ceea ce evidentiaza meritul producatorilor in includerea
unor performante deosebite telefonului. Printre motivatiile de ac'izitie a
produsului*caracteristicile acestuia detin locul de frunte.
$eferitor la modalitatile de procurare* ma-oritatea respondentilor au
ales alte optiuni decit ac'izitionarea direct de la reprezentatii oficiali. "cest
fapt se e+plica prin pretul de vinzare ridicat in raport cu functionalitatea
produsului si capacitatile financiare a potentialilor sau actualilor
cumparatori. Pe baza rezultatelor obtinute *as recomanda companiilor sa
reduca preturile pentru acest produs in perioada urmatoare din mai multe
motive.
3n primul rind pentru ca ma-oritatea utilizatorilor au remarcat
dezavanta-e relevante in functionalitatea telefonului>bateria si protectia
displa1,ului?* ce ar putea duce la sporirea scaderii cererii fata de acest
produs>bazindu,ne si pe faptul ca 23* H din persoanele interogate nu ar
recomanda acest produs?. 3n al doilea rind pentru ca iP'one 5S are
concurenti puternici pe piata * printre care .2C 5ne* ce prezinta avan-ate
considerabile fata de acesta* iar pretul fiind mai redus. $educerea pretului *
ar omogeniza gradul de acceptabilitate a produsului in rindul cumparatorilor*
astfel incit si cumparatorii cu situatia financiara mai putin favorabila sa
profite de acest bun. Produsul este preferat preponderent de barbati si de
adulti tineri . "s recomanda sporirea promovarii produsului si anume a
caracteristicelor sale functionale pentru a ma-ora interesul fata de
acesta pentru adultii maturi* a caror necesitati sunt corelate cu posibilitatile
iP'one,ului.
Concluzia principala care a reiesit 8n urma realizarii cercetarii
de marketing a fost c9 telefonul iP'one 5S necesita o serie de
imbunatatiri*precum si o reducere de pret esentiala * pentru a spori intentia
de cumparare pentru acest produs* dar pia:a pentru
acest produs 8nca nu a a-uns la saturatie.