Sunteți pe pagina 1din 1

drept civil curs selectiv teste grile boroi si stanciulescu \

Drept procesual civil. Curs selectiv. Teste grila. Editia 5 Viorel Mihai Ciobanu
, Gabriel Boroi 2011 70 lei
Teste grila. Drept penal si procedura penala Mihail Udroiu 2011 sau 2012 lei
Nicoleta Cristus, Carmen Damian - Drept penal - Teste grila pentru examenul de l
icenta, de admitere in magistratura si in avocatura, de definitivat 35
- Drept procesual penal Teste grila pentru exame
nul de licenta, de admitere in magistratura si in avocatura, de definitivat 35
boroi si raducan Drept procesual civil: teste grila si spete pentru examene edit
ia 2009 20 lei
gabriela raducan Teste grila pentru concursuri si examene. Editia a 3-a 2012 50
lei
teste grile pentru admiterea magistratura mihaela ciobanu 45 lei
teste grila pt bla bla florea magureanu 45 lei
DREPT CIVIL
1. Gabriel Boroi - Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed. Hamangiu
2. Corneliu Birsan - Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu
3. Constantin Statescu, Corneliu Birsan - Drept civil. Teoria generala a obligat
iilor, Ed. Hamangiu
4. Francisc Deak - Tratat de drept civil. Contracte speciale - vol I, II, III ,
Ed. Universul Juridic
5. Francisc Deak - Tratat de drept succesoral, Ed. Universul Juridic,
DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Mihaela Tabarca - Drept procesual civil. Vol.I - II. , Ed. Universul Juridic
DREPT PENAL
1. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache - Drept penal roman. Partea generala,
Ed. Universul Juridic
2. Tudorel Toader - Drept penal roman. Partea speciala, Ed. Hamangiu
DREPT PROCESUAL PENAL
1. Ion Neagu - Tratat de procedura penala. Partea generala, Ed. Universul Juridi
c
2. Ion Neagu - Tratat de procedura penala. Partea speciala, Ed. Universul Juridi
c