Sunteți pe pagina 1din 1

"

"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
S
i
r
e
t
J
i
j
i
a
B

r
l
a
d
Z
e
l
e
t
i
n
T
u
t
o
v
a
M
ile
tin
E
l
a
n
u
l
S
u
c
e
a
v
a
B
a
h
lu
i
B
a
s
e
u
B
e
r
h
e
c
i
u
l
S
a
r
a
t
a
V
o
l
o
v

|
C
r
a
s
n
a
B
u
d
a
R
a
co
va
V
a
s
l
u
i
S
a
c
o
v

|
C
h
i
n
e
j
a
S
it
n
a
B
i
s
t
r
i
|
a
S
o
m
u
z
u
l M
a
r
e
P
o
d
r
i
g
a
S
u
c
e
v
i|a
T
r
o
tu

P
r
u
t
M
o
ld
o
v
a
B
a
se
u
S
ire
t
P
o
d
r
i
g
a B
a
s
e
u
V
a
s
l
u
i
J
ijia
B
a
h
l
u
i
C
r
a
s
n
a
S
ir
e
t
B
a
h
lu
i
S
i
t
n
a
S
itn
a
asi
Bacau
Husi
Roman
Vaslui
Brlad
Rdu[i
Suceava
Pascani
Dorohoi
Botosani
Flticeni
T1
T2
T3
T4
Podisul Sacov|ului
T1
T2
T1
T2
T3
T4
T6
Podiul Sucevei
Podiul Dragomirnei
Culoarul Sucevei
Podiul Blcu|i
Podiul Mitocului
Podiul Siminicei
T
1
T2
T
3
T
4
Depresiunea Rdu|ului
T
3
T4
T
1
Podiul Litenilor
Podiul Mircetilor
Podiul Ttruului
Podiul Somuzului
T2
T3
T4
Podiul Solci
T5
T1
Colinele Bucecea-Vorona
Colinele Brei
Colinele Ruginoasa-Strunga
Dealul Hpi
Dealurile Bour-bneti
Dealurile Holm-Dealul Mare
T2
T3
T
4
T5
T6
Culmea Siretului(Dealul Mare-Bour)
.
A.
B.
C.
D.
E.
.
T1
T2
T1
T2
.
A.
T1
T2
T
1
T2
B.
T1 T2
T3
T4
.
A.
Podiul Vasluiului
T1
T2
T3
T
4
T5
T6
T7
T8
B.
T1
T
2
T3
T4
T5
T6
C.
T1
T2
T3
T
4
T1
Podiul Flticenilor
Culoarul Siretului
Culoarul Roman-Adjud
Culoarul Siret-Roman
Cmpia Moldovei
Cmpia Jijiei Superioare
Colinele Baeului
Tb
T
a
T
a
Colinele bnesei
Colinele Volov|ului
Tb
Colinele Sitnei
Ta
Culmea Mlitei
Dealueile Coplului
Dealurile Cozancei
Depresiunea Botoanilor
Depresiunea Dorohoiului
Podiul Romei
T
f
Te
T
d
Tb
T
c
Ta
Tb
T
c
Td
Te
Tf
Cmpia Jijiei nferioare
Colinele Bahlului
Colinele Miletinului
Colinele Pdureni-Cueti
Culoarul Jijiei nferioare
T
1
T2
T3
T
4
Colinele Dumnetiului
Colinele Gloduri-Coada Stncii
Colinele Srcii
Culoarul Bahlului
Depresiunea Hrlului
Ta
Tb
Tc
Td
Te
T
a
Tb
T
e
T
c
Td
Podiul Brladului
Podiul Central Moldovenesc
Dealurile Bourului
T
1
T
2
T3
Culmea Crasnei
Dealurile Cet|uia-Mireni
Podiul Repedea-Zpodeni
Ta
Tc
Tb
Tc
Tb
Ta
T4
T5
T
8
T6
T7
Colinele Blueti
Depresiunea Huiului
Depresiunea Negretiului
Depresiunea Vasluiului
Podiul Racovei
Colinele Tutovei
Colinele Rctului
Colinele Similei
Colinele Zeletinului
Culmea Cucuie|i
Culoarul Brladului
Depresiunea Parincei
T1
T6
T4
T5
T
3
T
2
Colinele Flciuiului
Colinele Pdureni
Colinele Viioarei
Dealurile Mlutenilor
Depresiunea Elanului
T1
T2
T
3
T4
D. Podiul Covurluiului
Colinele Blbnetilor
Colinele Chinejei
T2
T1
V. Culoarul Prutului
Alte Elemente:
Limit Subunit[i de Ordinul 4
Limit Subunit[i de Ordinul 5
Limit Podisul Moldovei
Re[ea Hidrografic
Suprafe[e Acvatice
" Asezri umane RANG
! Asezri Umane RANG

Podisul Moldovei
Unit[i si Subunit[i Geografice
0 10 20 30 40 5
Km
Scara:1:500,000
Autor: Nedelcu Mihai-Claudiu
Facultatea de Geografie
2014