Sunteți pe pagina 1din 21

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE

PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC GATERIST


1. Proce!" #e $!%c&
G'(er)(!" din cadrul SC.NICOPAULO.SRL, se ocup n principal cu alimentarea cu buteni,
alimentarea i tocarea deeurilor, alimentarea sortatorului dimensional, debitarea butenilor n
cerestea, e!ectuarea prelucrrilor superioare "rete#area i spintecarea cerestelei$, spintecarea
materialelor cu utila%ul a%uttor debitrii, &alori!icarea deeurilor re#ultate n urma opera'iei de
spintecare.
*. E"e$e%(e"e co$+o%e%(e '"e )(e$!"!) #e $!%c& e,'"!'(
*.1. M)-"o'ce #e +ro#!c.)e
atelier (ater)
(ater
trus de cei)
ciocane di!erite)
transportor)
ba#inul de presplare)
pan#e !ierstru)
dispo#iti&e de prindere si !i*are)
busteni)
cerestea)
utila% de tocat)
surse de iluminat arti!icial.
*.*. S'rc)%' #e $!%c&
Anali#ea# buteanul pentru a !i n con!ormitate cu caracteristicile dimensionale "lun(ime,
diametru$ ale (rupei respecti&e)
+iri%ea# buteanul pe racle'ii transportorului pentru a asi(ura ritmicitatea corespun#toare n
alimentarea !abricii con!orm comen#ilor primite de la cubator)
,
-ontea# i re(lea# scule tietoare pentru !unc'ionarea la parametrii normali a utila%ului i
pentru a corespunde normelor de securitatea i sntatea muncii)
Se apro&i#ionea# cu unelte i scule tietoare pentru tocare, pentru e&itarea e&entualelor
blocri n !lu*)
Alimentea# prin ac'ionare manual banda cu deeuri pentru asi(urarea !unc'ionrii ritmice a
utila%ului pentru e&itarea blocrii n !lu*)
+ecide asupra traseului de parcurs al materialului n !unc'ie de re#ultatul msurtorii
introduc.nd manual materialul n con!ormitate cu sistemul de diri%are spre sectorul de
sti&uire)
Introduce, prin manipularea manual, materialul n con!ormitate cu sistemul de diri%are spre
sectorul de sti&uire)
/&iden'ia# cantitatea de butean introdus n !abrica'ie respect.nd (rupele de diametre)
Calculea# &olumul buteanului n !unctie de dimensiunile msurate n scopul centrali#rii la
s!.rit de scimb !olosind cartea de cuba%)
0eri!ic starea tenic a utila%ului pentru a corespunde normelor tenice, ac'ion.nd n (ol
(aterul)
-ontea# sculele tietoare respect.nd specia, caracteristicile cerestelei)
/!ectuea# pornirea (aterului n (ol respect.nd instruc'iunile de !olosire)
Aprecia# &i#ual distan'a dintre dispo#iti& i utila%)
Ac'ionea# pupitrul de comand prin ac'ionarea manual pentru des!urarea opera'iunii
speci!ice prelucrrii, !i*area, po#i'ionarea buteanului pe dispo#iti&ul de introducere a
buteanului n (ater pentru debitare, respect.nd distan'a prestabilit)
/!ectuea# debitarea propriu1#is, respect.nd instruc'iunile de debitare pentru e!ectuarea
corect a !i*rii i po#itionrii buteanului, !a' de calitatea buteanului i sistemul de
antrenare a buteanului)
0eri!ic i msoar caracteristicile pri&ind modul de ncadrare con!orm documentelor
normati&e de standardi#are n &i(oare "dimensionat calitati&$)
-ontea#a i re(lea#a scula taietoare n con!ormitate cu tipul uneltei i caracteristicile tenice
ale utila%ului)
Le(isla'ia i normele de securitate i sntate n munc sunt nsuite i aplicate cu stricte'e,
con!orm cerin'elor de la locul de munc)
0e(ea# permanent la prent.mpinarea incendiilor i procedea# con!orm normelor P.S.I.
stabilite n unitate)
A%ut la e&acuarea materialelor de &aloare n ca# de incendiu)
Particip la crearea i ntre'inerea strii de cur'enie)
2ndeplinete orice alte sarcini primite din partea conducerii.
3
*./. Me#)!" #e $!%c&
G'(er)(!"0 i des!oar acti&itatea at.t n incint ncis c.t i n aer liber.
Spa'iile respecti&e sunt caracteri#ate de4
Iluminat natural si arti!icial)
5emperatura re(labil n anotimpul rece. 2ncl#irea incintei se reali#ea# de la o
central termica proprie)
Curen'i de aer naturali sau arti!iciali)
Radiatii electroma(netice n apropierea ecipamentelor electrice)
Calamit'i naturale)
Pulberi pneumoconio(ene "din acti&it'i de taierea lemnului$)
6a#e &apori, aerosoli)
/. F'c(or) #e r)c )#e%()1)c'.)
/.1. F'c(or) #e r)c +ro+r)) $)-"o'ce"or #e +ro#!c.)e
F'c(or) #e r)c $ec'%)c
,. Or(ane de maini n micare "prinderea membrelor sau obiectele de mbrcminte de
(ater, transportor$)
3. +eplasri ale mi%loacelor de transport "lo&ire, stri&ire de mi%loace transport busteni ce
se deplasea#$)
7. Rsturnri, alunecri, cdere liber de materiale instabile "rsturnare de scule, busteni,
cerestea sau materiale depo#itate instabil$)
8. +eplasri sub e!ectul propulsiei "lips aprtoare sau desprindere de buc'i$)
9. Cur(eri de !luide "spar(erea unui !urtun de presiune$)
:. Contact direct cu supra!e'e tioase, nteptoare, "n'epare, tiere, #(.riere 1 pan#e,
elemente de !i*are, cerestea, ascii$)
;. Recipiente sub presiune "deteriorarea compresor$)
F'c(or) #e r)c (er$)c
<. 5emperatur ridicat a unor supra!e'e, atinse accidental "atin(erea &.r!urilor sculelor$)
7
=. 5emperatura cobor.t a supra!e'elor metalice atinse la lucru n aer liber n anotimpul
rece "scule de m.n, ui acces$)
,>. ?lcri, !lame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile "aprinderea
depo#itului de materiale lemnoase i ncercarea de sal&are de la incendiu$)
F'c(or) #e r)c e"ec(r)c
,,. Curent electric n atin(ere direct "impro&i#a'ii electrice, inter&en'ii neautori#ate n
tablouri electrice$)
,3. Atin(ere indirect "lipsa mpm.ntrilor utila%elor$)
F'c(or) #e r)c c2)$)c
,7. Contact cu substan'e to*ice "inalare de pra! re#ultat din taierea lemnului$)
/.*. F'c(or) #e r)c +ro+r)) $e#)!"!) #e $!%c&
F'c(or) #e r)c 1)3)c
,8. @(omot "produs de (ater, transportor$)
,9. Ni&el de iluminare ridicat "re!le*ii de (eamuri$)
,:. Radia'ii electroma(netice de la di&ersele scule electrice)
,;. Calamit'i naturale "traseu domiciliu A loc de munc$)
,<. Pulberi pneumoconio(ene "de la acti&it'ile de cur'are$)
F'c(or) #e r)c 4)o"o5)c
,=. -icrobi, &irusuri, ciuperci din compo#itia lemnului prelucrat)
/./. F'c(or) #e r)c +ro+r)) 'rc)%)) #e $!%c&
Neco%1or$)(&.)
3>. Lips preci#are responsabilit'i SS- i control medical periodic)
So")c)('re 1)3)c&
3,. /!ort dinamic la prelucrarea cerestelei)
33. Po#i'ii de lucru !or'ate sau &icioase)
37. /!ort dinamic "deplasri repetate ntre di&ersele sarcini de munc$)
So")c)('re +)2)c&
38. Ritm de munc mare)
/.6. F'c(or) #e r)c +ro+r)) e7ec!('%(!"!)
So")c)('re +)2)c&
39. Opera'ii repetiti&e)
Ac.)!%) 5re8)(e
8
3:. Lucrul !r aprtori sau /IP)
3;. Po#i'ionri, !i*ri, asamblri, re(la%e "po#i'ii &icioase la spri%inire asamblri i n
a!ara sarcinii de munc$)
3<. Utili#are de!ectuoas a /IP)
3=. +eplasri sta'ionari n #one periculoase)
7>. +eplasri cu pericol de cdere, alunecare, mpiedicare "lips trasee de control, lips
ncl'minte adec&at$)
7,. Inter&en'ii neautori#ate n instala'ii electrice)
73. Pilotare (reit a sc.ndurilor la debitare)
Co$!%)c&r) 'cc)#e%(o5e%e
77. Certuri cu practican'ii sau cole(i de munc)
O$))!%)
78. Lips instruc'iuni proprii a!iate pentru utila%e)
79. Lips trasee i marca%e de circula'ie, #one cu pericol deosebit)
7:. Lips instruc'iuni scrise de inter#icere n #one periculoase)
7;. Insu!icien' i neutili#area /IP, /IL sau materiale i(ienico1sanitare "ncl'minte
antiderapant$.
9
UNI5A5/A 4
6. F)8' #e e,'"!'re ' "oc!"!) #e
$!%c&
NU-BR P/RSOAN/ /CPUS/4 1
+URA5A /CPUN/RII 48 h
/CDIPA +/ /0ALUAR/ 4
LOCUL +/ -UNCB 4
G'(er)(
CO-PON/NEA
SIS5/-ULUI +/
-UNCB
?AC5ORI
+/ RISC
I+/N5I?ICAEI
?OR-A CONCR/5B +/
-ANI?/S5AR/ A ?AC5ORILOR
+/ RISC
CONS/CINEA
-ACI-B
PR/0I@IFILB
CLASA
+/
6RA0I5A5/
CLASA +/
PROFAFI1
LI5A5/
NI0/L
PAREIAL
+/
RISC
> , 3 7 8 9 :
-i%loace de
produc'ie
?actori de risc
mecanic
,. Or(ane de maini n micare
"prinderea membrelor sau obiectele
de mbrcminte de (ater,
transportor$)
IN0 6R III 8 3 7
:
> , 3 7 8 9 :
3. +eplasri ale mi%loacelor de
transport "lo&ire, stri&ire de
mi%loace transport busteni ce se
deplasea#$)
+/C/S ; , 7
7. Rsturnri, alunecri, cdere liber
de materiale instabile "rsturnare de
scule, busteni, cerestea sau
materiale depo#itate instabil$)
IN0 6R III 8 3 7
8. +eplasri sub e!ectul propulsiei
"lips aprtoare sau desprindere de
buc'i$)
IN0 6R III 8 3 7
9. Cur(eri de !luide "spar(erea unui
!urtun de presiune$)
I5- 7189 #ile 3 3 3
:. Contact direct cu supra!e'e tioase,
nteptoare, "n'epare, tiere,
#(.riere 1 pan#e, elemente de !i*are,
cerestea, ascii$)
I5- 7189 #ile 3 9 7
;. Recipiente sub presiune
"deteriorarea compresor$)
+/C/S ; , 7
;
> , 3 7 8 9 :
?actori de risc termic <. 5emperatur ridicat a unor
supra!e'e, atinse accidental
"atin(erea &.r!urilor sculelor$)
I5- 7189 #ile 3 8 3
=. 5emperatura cobor.t a supra!e'elor
metalice atinse la lucru n aer liber
n anotimpul rece "scule de m.n,
ui acces$)
I5- 7189 #ile 3 3 3
,>. ?lcri, !lame ca urmare a
aprinderii elementelor combustibile
"aprinderea depo#itului de materiale
lemnoase i ncercarea de sal&are de
la incendiu$)
+/C/S ; 7 9
?actori de risc electric ,,. Curent electric n atin(ere direct
"impro&i#a'ii electrice, inter&en'ii
neautori#ate n tablouri electrice$)
+/C/S ; , 7
,3. Atin(ere indirect "lipsa
mpm.ntrilor utila%elor$)
+/C/S ; 3 8
<
> , 3 7 8 9 :
?actori de risc cimic ,7. Contact cu substan'e to*ice
"inalare de pra! re#ultat din taierea
lemnului$)
I5- 7189 #ile 3 9 7
-ediu de -unc ?actori de risc !i#ic ,8. @(omot "produs de (ater,
transportor$)
I5- 7189 #ile 3 7 3
,9. Ni&el de iluminare ridicat "re!le*ii
de (eamuri$)
N , 3 ,
,:. Radia'ii electroma(netice de la
di&ersele scule electrice)
N , 3 ,
,;. Calamit'i naturale "traseu
domiciliu A loc de munc$)
+/C/S ; , 7
=
> , 3 7 8 9 :
,<. Pulberi pneumoconio(ene "de la
acti&it'ile de cur'are$)
I5- 891,<> #ile 7 8 7
?actori de risc
biolo(ic
,=. -icrobi, &irusuri, ciuperci din
compo#itia lemnului prelucrat)
N , 7 ,
Sarcina de -unc Necon!ormit'i 3>. Lips preci#are responsabilit'i
SS- i control medical periodic)
+/C/S ; , 7
Solicitare !i#ic 3,. /!ort dinamic la prelucrarea
cerestelei)
I5- 7189 #ile 3 9 7
33. Po#i'ii de lucru !or'ate sau
&icioase)
I5- 891,<> #ile 7 7 7
,>
> , 3 7 8 9 :
37. /!ort dinamic "deplasri repetate
ntre di&ersele sarcini de munc$)
I5- 891,<> #ile 7 7 7
Solicitare psiic 38. Ritm de munc mare) I5- 7189 #ile 3 7 3
/*ecutant Solicitare psiic 39. Opera'ii repetiti&e) I5- 7189 #ile 3 7 3
Ac'iuni (reite 3:. Lucrul !r aprtori sau /IP) IN0 6R III 8 8 8
3;. Po#i'ionri, !i*ri, asamblri,
re(la%e "po#i'ii &icioase la spri%inire
asamblri i n a!ara sarcinii de
munc$)
IN0 6R III 8 3 7
,,
> , 3 7 8 9 :
3<. Utili#are de!ectuoas a /IP) I5- 891,<> #ile 7 7 7
3=. +eplasri sta'ionari n #one
periculoase)
+/C/S ; , 7
7>. +eplasri cu pericol de cdere,
alunecare, mpiedicare "lips trasee
de control, lips ncl'minte
adec&at$)
IN0 6R III 8 3 7
7,. Inter&en'ii neautori#ate n instala'ii
electrice)
+/C/S ; , 7
73. Pilotare (reit a sc.ndurilor la
debitare)
+/C/S ; , 7
,3
> , 3 7 8 9 :
Comunicri
accidento(ene
77. Certuri cu practican'ii sau cole(i
de munc)
N , 9 ,
Omisiuni 78. Lips instruc'iuni proprii a!iate
pentru utila%e)
+/C/S ; 8 :
79. Lips trasee i marca%e de
circula'ie, #one cu pericol deosebit)
+/C/S ; 7 9
7:. Lips instruc'iuni scrise de
inter#icere n #one periculoase)
+/C/S ; , 7
7;. Insu!icien' i neutili#area /IP,
/IL sau materiale i(ienico1sanitare
"ncl'minte antiderapant$.
IN0 6R III 8 3 7
,7
9. For$!"' ) c'"c!"!" %),e"!"!) #e r)c 5"o4'"
Loc!" #e $!%c' : GATERIST
N),e" 5"o4'" #e r)c : /0*6
N
r(
G
;. N),e"!r)"e +'r.)'"e #e r)c +e 1'c(or) #e r)c
Loc!" #e $!%c' : GATERIST
N),e" 5"o4'" #e r)c : /0*6
,8
<. LEGEND
?, Or(ane de maini n micare "prinderea membrelor sau obiectele de mbrcminte de
(ater, transportor$)
?3 +eplasri ale mi%loacelor de transport "lo&ire, stri&ire de mi%loace transport busteni ce se
deplasea#$)
?7 Rsturnri, alunecri, cdere liber de materiale instabile "rsturnare de scule, busteni,
cerestea sau materiale depo#itate instabil$)
?8 +eplasri sub e!ectul propulsiei "lips aprtoare sau desprindere de buc'i$)
?9 Cur(eri de !luide "spar(erea unui !urtun de presiune$)
?: Contact direct cu supra!e'e tioase, nteptoare, "n'epare, tiere, #(.riere 1 pan#e,
elemente de !i*are, cerestea, ascii$)
?; Recipiente sub presiune "deteriorarea compresor$)
?< 5emperatur ridicat a unor supra!e'e, atinse accidental "atin(erea &.r!urilor sculelor$)
?= 5emperatura cobor.t a supra!e'elor metalice atinse la lucru n aer liber n anotimpul rece
"scule de m.n, ui acces$)
?,> ?lcri, !lame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile "aprinderea depo#itului de
materiale lemnoase i ncercarea de sal&are de la incendiu$)
?,, Curent electric n atin(ere direct "impro&i#a'ii electrice, inter&en'ii neautori#ate n
tablouri electrice$)
?,3 Atin(ere indirect "lipsa mpm.ntrilor utila%elor$)
?,7 Contact cu substan'e to*ice "inalare de pra! re#ultat din taierea lemnului$)
?,8 @(omot "produs de (ater, transportor$)
?,9 Ni&el de iluminare ridicat "re!le*ii de (eamuri$)
?,: Radia'ii electroma(netice de la di&ersele scule electrice)
?,; Calamit'i naturale "traseu domiciliu A loc de munc$)
?,< Pulberi pneumoconio(ene "de la acti&it'ile de cur'are$)
?,= -icrobi, &irusuri, ciuperci din compo#itia lemnului prelucrat)
?3> Lips preci#are responsabilit'i SS- i control medical periodic)
?3, /!ort dinamic la prelucrarea cerestelei)
,9
?33 Po#i'ii de lucru !or'ate sau &icioase)
?37 /!ort dinamic "deplasri repetate ntre di&ersele sarcini de munc$)
?38 Ritm de munc mare)
?39 Opera'ii repetiti&e)
?3: Lucrul !r aprtori sau /IP)
?3; Po#i'ionri, !i*ri, asamblri, re(la%e "po#i'ii &icioase la spri%inire asamblri i n a!ara
sarcinii de munc$)
?3< Utili#are de!ectuoas a /IP)
?3= +eplasri sta'ionari n #one periculoase)
?7> +eplasri cu pericol de cdere, alunecare, mpiedicare "lips trasee de control, lips
ncl'minte adec&at$)
?7, Inter&en'ii neautori#ate n instala'ii electrice)
?73 Pilotare (reit a sc.ndurilor la debitare)
?77 Certuri cu practican'ii sau cole(i de munc)
?78 Lips instruc'iuni proprii a!iate pentru utila%e)
?79 Lips trasee i marca%e de circula'ie, #one cu pericol deosebit)
?7: Lips instruc'iuni scrise de inter#icere n #one periculoase)
?7; Insu!icien' i neutili#area /IP, /IL sau materiale i(ienico1sanitare "ncl'minte
antiderapant$.
,:
=. FIA DE MSURII PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNC
G'(er)(
Nr.
Crt
LOC +/ -UNCB H ?AC5OR +/ RISC
NI0/L/
RISC
-ASURA PROPUSB
NO-INALI@AR/A -BSURII
CO-P/5/NE/
II
RBSPUN+/RI
5/R-/N/
> , 3 7 8 9
, F/6 Lips instruc'iuni proprii a!iate pentru utila%e) : -suri or(ani#atorice
2ntocmirea ur(ent pentru toate utila%ele a
instruc'iunilor de lucru i prelucrare n
cadrul instructa%elor SS-.
2ntocmirea i &eri!icarea i respectarea
(ra!icelor de re&i#ii i repara'ii.
/!ectuarea instructa%elor S.S.-.
-suri tenice
/!ectuarea re&i#iilor ecipamentelor
tenice i utila%elor con!orm (ra!icelor
ntocmite i aprobate.
Persoan
desemnat SS-
Con!orm
pre&ederilor
contractuale cu
!irmele de
ser&ice
,;
> , 3 7 8 9
3 F/9 Lips trasee i marca%e de circula'ie, #one cu
pericol deosebit)
9 -suri or(ani#atorice
2ntocmire planuri de marca%e circula'ie
prin incinta unitatii i prelucrare n
instructa%ul S.S.-.
-suri tenice
/!ectuarea marca%elor.
Persoan
desemnat SS-
Administrator
Imediat +ata
e!ecturii
instructa%ului
periodic
7 F1> ?lcri, !lame ca urmare a aprinderii
elementelor combustibile "aprinderea
depo#itului de materiale lemnoase i ncercarea
de sal&are de la incendiu$)
9 -suri or(ani#atorice
/!ectuarea instructa%elor S.S.-. i P.S.I.
Instruc'iuni interne, planuri de alarmare.
Permise de lucru cu !oc descis.
Stabilirea locurilor de !umat. -suri
tenice
Nu se &a !uma dec.t n locuri special
amena%ate.
Lucru cu !oc se &a e*ecuta pe ba#a
permisului de lucru cu !oc descis.
2ndeprtarea materialelor in!lamabile
nainte de nceperea lucrului.
Persoan
desemnat SS-
Administrator
+ata e!ecturii
instructa%ului
periodic
Permanent
,<
> , 3 7 8 9
8 F*; Lucrul !r aprtori sau /IP) 8 0eri!icarea periodic a e*isten'ei i
montrii corecte a aprtorilor utila%elor i
sculelor de m.n.
2ntocmirea necesarului i acordarea de /IP
corespun#tor.
0eri!icarea purtrii /IP.
Persoan
desemnat SS-
Administrator
Periodic
Imediat
Permanent
9 F1* Atin(ere indirect "lipsa mpm.ntrilor
utila%elor$)
8 /!ectuarea instructa%elor S.S.-.
-suri tenice 0eri!icarea periodic a
mpm.ntrilor
Purtare /IP .
Inter#icerea cate(oric a impro&i#a'iilor
electrice.
A!iare instruc'iuni JNU impro&i#a'iilor
electriceK
Inter#icerea ndreptrii %etului de ap spre
instala'ia de iluminat sau alte ecipamente
tenice "art. 8= din NSS-$)
Administrator
Persoan
desemnat SS-
Cu oca#ia
instructa%ului
periodic
Imediat
,=
?. I%(er+re('re' re3!"('(e"or e,'"!&r))
Ni&elul de risc (lobal calculat pentru locul de munc Gaterist este de /0*6 &aloare
care il incadrea#a in cate(oria locurilor de munca cu ni&el de risc $)c nedepasind &aloarea
acceptabila "/09$
Res#ultatul este sustinut de L ?isa de e&aluareL din care se obser&a ca totusi din
tabelul de /< !actori de risc indenti!icati, 9 depasesc, ca ni&el partial de risc &aloarea
acceptabila /4
ssssssssssssssss
M 2 ncadr.ndu1se n cate(oria de risc mediu "8$
M 2 ncadr.ndu1se n cate(oria de risc mare"9$
M 1 ncadr.ndu1se n cate(oria de risc !oarte mare":$
Cei 5!actori de risc ce se situea# n domeniul inacceptabil sunt4
?,>. ?lcri, !lame ca urmare a aprinderii elementelor combustibile "aprinderea
depo#itului de materiale lemnoase i ncercarea de sal&are de la incendiu$)
"ni&el par'ial de risc 9$
?,3. Atin(ere indirect "lipsa mpm.ntrilor utila%elor$) "ni&el par'ial de risc 8$
?3:. Lucrul !r aprtori sau /IP) "ni&el par'ial de risc 8$
?78. Lips instruc'iuni proprii a!iate pentru utila%e) "ni&el par'ial de risc :$
?79. Lips trasee i marca%e de circula'ie, #one cu pericol deosebit) "ni&el par'ial
de risc 9$
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 !actori de risc care se situea# n
domeniul inacceptabil$, sunt necesare msurile (eneric pre#entate n N?ia de msuri
propuseK.
2n ceea ce pri&ete reparti'ia !actorilor de risc pe surse (eneratoare, situa'ia se pre#int
dup cum urmea#4
O /9,13% 1 !actori de risc proprii mi%loacelor de produc'ie)
O 16,22% 1 !actori de risc proprii mediului de munc)
O 13,52% 1 !actori de risc proprii sarcinii de munc)
O 35,13% 1 !actori risc proprii e*ecutantului.
+in anali#a !iei de e&aluare se constat c 20 respecti&, 54,05%
dintre !actorii de risc identi!ica'i pot a&ea consecin'e ire&ersibile asupra e*ecutantului
"in&aliditate i deces$, ceea ce arat c dei inciden'a este mai mic, dup (ra&itate, locul de
3>
munc pre#int pericol ridicat de accidentare.
1>.PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA@I DUP ELEMENTELE
SISTEMULUI DE MUNC
Loc!" #e $!%c' : GATERIST
N),e" 5"o4'" #e r)c : /0*6
3,

S-ar putea să vă placă și