Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida

Muli elevi manifesta contient sau nu, intenionat sau nu, un comportament agresiv.Unii o
fac pentru a -i menine statutul n grup, alii pentru a-i pstra apartenena la un grup, fie din
teribilism, fie sub presiunea altora , sau n sperana c i vor rezolva problemele i i vor
ameliora imaginea negativ de sine.
Violen vs. Prietenie
Proiect de preven ie
Consilier colar,
Prof.psih. ure an !nda
Hida
"#$% & "#$'
1
!R()*+T,
A devenit violena un adevrat ,,fenomen care s ne pun n dificultate? Poate fi stopat,
sau mcar diminuat? Cu ce ne confruntam, de fapt?
Violenta este dezorganizarea brutala sau continua a unui sistem personal , colectiv sau
social si care se traduce printr-o pierdere a integritii, ce poate fi fizica, materiala sau psiica!
"evianta colara " - desemneaz, in sens general, ansamblul comportamentelor care
ncalc sau transgreseaz normele si valorile "colare! #ste devianta "colar,ns, un fenomen
,,normal$?
Abordrile psiologice si medicale interpreteaz devianta "colara ca pe un fenomen ce tine
de patologic% violenta n scoal, indisciplina, ciulul sau actele de vandalism indica, din aceasta
perspectiva, un substrat psiopatologic, deoarece, indiferent de cauza specifica, aceste forme de
comportament difer fundamental de cele adoptate de ma&oritatea populaiei "colare!
'n opoziie cu aceasta perspectiva, abordarea sociologica susine ca devianta "colara este un
fenomen normal% conduitele ce ncalc normele "colare sunt inacceptabile, dar sunt forme normale
de comportament, n sensul ca reprezint ncercri ale elevilor de a rezista(nfrunta circumstanele
"colare specifice n care se gsesc!
)aca acceptam devianta "colara ca pe un fenomen normal, atunci putem lua n considerare
urmtoarele funcii si semnificaii ale sale*
reprezint un mi&loc de e+plorare a limitelor si libertii% elevii pun frecvent la ncercare
profesorii pentru a vedea pana unde pot merge aciunile lor fr ca adultul sa riposteze%
reprezint un mi&loc de e+primare a dificultilor emoionale determinate de relaiile
interpersonale din "coala sau din afara scolii% unii elevi recurg la conduite deviante pentru a
riposta n conflictele cu prinii, adulii semnificativi din viata lor-%
indica, ntre anumite limite, atitudinea fata de "coala a prinilor% e+ista si cazuri n care
prinii ncura&eaz elevii sa ncalce normele(valorile "colare%
semnaleaz o serie de disfuncii sau deficiente n activitatea scolii* calitatea slaba a predrii,
climatul e+cesiv de autoritar sau de permisiv, lipsa de implicare si indiferenta profesorilor
fata de evoluia comportamentala a elevilor, normele "colare anacronice, lipsa de pertinenta
a coninuturilor n raport cu trebuinele de nvare ale elevilor etc!%
ofer elevilor care au e+perimentat e"ecul "colar posibilitatea de a accede la un status si la
un prestigiu social%
poate indica apartenena elevilor la o .subcultur delincvent$, din "coala sau din afara ei!
/iolenta n "coala este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventa conduita de devianta
"colara! 0ub eticeta .violenta. descoperim o diversitate de forme de conduita, care descriu, sub
1
aspectul intensitii, o linie continua* la intensitatea cea mai mica, violenta presupune confruntarea
vizuala, poreclirea, tacinarea, ironizarea, imitarea n scop denigrator% refuzul de a acorda a&utor,
bruscarea, lovirea cu diverse obiecte, plmuirea, mpingerea, aruncarea, n&ungierea si mpu"carea
sunt forme de intensitate crescuta a violentei!
2ndiferent de punctul de vedere acceptat, violenta trebuie sa dispar ca fenomen din scoli,
iar cei care pot face realizabil acest scop suntem noi , elevii si profesorii
-C.P,
)iminuarea "i prevenirea comportamentelor agresive n "coala si in societate! 3ormarea
unui comportament responsabil ca elev ntr4o instituie "colar!
./0*CT0V*,
1! 5ealizarea unei diagnoze asupra fenomenului violentei in "coala!
1! 0tabilirea unor strategii de intervenie ameliorative!
6! #laborarea si desf"urarea programelor de consiliere a elevilor!
7! 5ealizarea de activit i care sa previn manifestarea fenomenului!
8! Con"tientizarea formelor de manifestare a agresivitii de ctre elevi!
9! Asumarea cu responsabilitate a consecinelor manifestrii unui comportament agresiv!
R*1)LT!T* !2T*PT!T*,
1! cunoa"terea , acceptarea "i respectarea de ctre elevi a drepturilor "i ndatoririlor lor,
cuprinse n 5egulamentul :colar "i n cel de ;rdine 2nterioar%
1! 1! modificri comportamentale la elevi, prini, cadre didactice care sa reflecte acceptarea si modificri comportamentale la elevi, prini, cadre didactice care sa reflecte acceptarea si
respectarea acestora respectarea acestora
6! 6! crearea unui mediu educaional democratic in care adolescenii sa poat lua decizii de viata crearea unui mediu educaional democratic in care adolescenii sa poat lua decizii de viata
corecte! corecte!
(R)P 30+T4,
)25#C<* elevii claselor a 2=-a de la >iceul <enologic $>iviu 5ebreanu? @ida
2A)25#C<* toi elevii "colii, prinii acestora, cadrele didactice
P#52;A)A )#03B C5B522 P5;2#C<C>C2 * permanent
6
!CT0V0T430,
Ar!
crt!
.biectivul !ctivitatea Responsabili
1 5ealizarea unei investiga ii
n vederea identificrii
principalilor factori care
influen eaz violen a, de
orice fel, n coal! )e
asemenea se va urmri i
cantitatea de informa ii pe
care o au elevii cu privire
asupra formelor de violen
e+istente!
Aplicarea unor cestionare
elevilor din clasele a 2=-a,
elaborat i interpretat de
ctre consilierul colar!
Consilierul colar
1 0tabilirea unor strategii de
intervenie ameliorative
2nformarea elevilor, asupra
rezultatelor investiga iei
;rganizarea unui DorEsop
i dezbateri pe tema
violen ei n coal!
)istribuirea de materiale
informative privind
form,ele de manifestare a
violen ei!
Consilierul colar
6 #laborarea si desf"urarea
programelor de consiliere a
elevilor
5ealizarea efectiv a
consilierii individuale i
colective cu elevii
Consilierul colar
C.+CL)100,

Fediul social conine numeroase surse de influenta de natura sa induc, sa stimuleze si sa
ntrein violenta "colara* situaia economica, slbiciunea mecanismelor de control social,
inegalitile sociale, criza valorilor morale, mass-media, disfuncionalitatea la nivelul factorilor
responsabili cu educaia tinerilor etc!
)oar cooperarea instituiilor implicate in educaie, a prinilor si elevilor poate face ca
fenomenul agresivitii sa dispar din "coala!

7