Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE FINANE, BNCI i CONTABILITATE


BRAOV
R E F E R A T
LA DISCIPLINA
ANALIZ i DIAGNOSTIC
FINANCIAR
Mastera!"
DRAGOT IRINA
NEAGOE ANTONIA
BRAOV
#$%&
UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"
FACULTATEA DE FINANE, BNCI i CONTABILITATE BRAOV
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER" MANAGEMENT
FINANCIAR'BANCAR
S(C ANTIBIOTICE S(A IAI
Mastera!"
DRAGOT IRINA
NEAGOE ANTONIA
BRAOV
#$%&
Cuprins :
I N T R O D U C E R E
Func ionarea ntreprinderilor ntr-un mediu concuren ial presupune, pe de o parte,
cunoa terea strii economice i financiare a acestora, iar pe de alt parte, fundamentarea
deciziilor, aplicarea i urmrirea realizrii acestora.
Un rol fundamental n furnizarea de informa ii despre starea ntreprinderii, n
fundamentarea deciziilor, ct i n controlul realizrii acestora i revine analizei economico-
financiare.
Aa)i*a e+,,-i+,'.ia+iar/

reprezint un ansamblu de concepte, metode, tehnici
i instrumente care asigur tratarea informa iilor interne i eterne, n vederea formulrii
unor aprecieri pertinente referitoare la situa ia economico-financiar a unui agent economic, a
identificrii factorilor, cauzelor i condi iilor care au determinat-o, precum i a rezervelor
interne de mbunt ire a acesteia, din punct de vedere a utilizrii eficiente a resurselor
umane, tehnico-materiale i financiare.
!arcina de baz " i provocarea fundamental de altfel " a analizei economico-
financiare rezid n construirea i mprt irea unui set de date i rela ii consistente i
semnificative pentru utilizatori, care s asiste procesul decizional n scopul crerii de valoare.
#ac acest demers este unul de succes, instrumentele i cadrul operativ ales vor spri$ini
anali tii i managerii n elaborarea ra ionamentului economic cu privire la efectele asociate
variantelor decizionale, op iunilor de finan are i eficien ei opera ionale, precum i la
definirea performan ei economice, a previziunilor i a teptrilor viitoare i a valorii afacerii.
%arte component a analizei economico-financiare, analiza financiar este inclus n
categoria analizelor cu scop special, care a aprut i s-a dezvoltat mai ales n ultimii &' de ani
i se afl ntr-o evolu ie permanent.
%rintre factorii care au impus i stimulat dezvoltarea i perfec ionarea analizei
financiare pot fi aminti i:
dezvoltarea societ ilor anonime pe ac iuni(
cre terea rolului bncilor i institu iilor financiare n economie.
1
#ac primele analize financiare efectuate de ctre ac ionarii societ ilor anonime se
limitau doar la verificarea unor echilibre financiare suficiente pentru asigurarea rambursrii
mprumuturilor acordate de bnci, indiferent de evolu ia situa iei financiare a ntreprinderii,
criteriul principal de acordare a creditelor rmnea doar situa ia patrimonial a ntreprinderii.
)naliza financiar se limita doar la studiul unor rate financiare privind solvabilitatea
ntreprinderii.
*n cazul n care se punea problema maimizrii profitului sau beneficiilor nu erau
vizate beneficiile contabile, deoarece conceptele economic i contabil de profit erau foarte
diferite, iar metodele contabile conduceau la rezultate diferite n func ie de metodele de
evaluare sau de amortizare folosite.
)cest mod de abordare s-a dovedit limitat, ceea ce a impus o abordare modern a
analizei financiare, care tinde s devin un sistem de tratare a informa iei apt s ofere
managerului datele necesare adoptrii deciziilor financiare. +olul acestei discipline a crescut,
n sensul c ea nu se limiteaz numai la date financiare, dar integreaz date economice i
bursiere, iar rezultatele analizei sunt integrate n modele financiare, necesare elaborrii
previziunilor.
)naliza financiar folose te instrumente i mi$loace specifice adaptate scopului
urmrit i conduce la diagnosticul financiar( parte a diagnosticului economico-financiar,
alturi de diagnosticul contabil, fiind orientat n special spre rentabilitatea i riscurile
ntreprinderii.
#iagnosticul financiar, elaborat pe baza analizei financiare, are cteva ,0ie+ti1e
2eera)e:
%3 ,viden ierea disfunc ionalit ilor sau elementelor nefavorabile n situa ia
financiar i a performan elor ntreprinderii(
#3 -dentificarea cauzelor dificult ilor prezente sau viitoare ale ntreprinderii(
43 %rezentarea perspectivelor de evolu ie a ntreprinderii i propunerea unor ac iuni
de ntreprins pentru ameliorarea sau redresarea situa iei.
2
Ca5it,)6) %( PREZENTAREA GENERAL A S(C
ANTIBIOTICE S(A IAI
Compania )ntibiotice este cel mai important productor romn de medicamente
generice. .isiunea )ntibiotice este de a transforma tratamentele valoroase ntr-un mi$loc mai
accesibil de mbunt ire a calit ii vie ii oamenilor. %ortofoliul de peste /0' de medicamente
acoper o gam larg de arii terapeutice, strategia de dezvoltare a produselor fiind concentrat
astzi pe medicamentele din clasele cardiovascular, antiinfec ioase i sistem nervos central.
%e pia a intern, )ntibiotice se diferen iaz ca principal productor de medicamente
antiinfec ioase i singurul productor de substan e active ob inute prin biosintez 12istatina3.
Calitatea produselor )ntibiotice este atestat de principalele forme de certificare: 4ood
.anufacturing %ractice pentru toate cele 5 fluuri de fabrica ie, Certificatul de Conformitate
cu Farmacopeea ,uropeana 1C6!3 si autoriza ia Food and #rug )dministration 1F#)3 pentru
produc ia de 2istatin si pentru fabrica ia de produse in$ectabile.
/
7a nivel mondial, de ine 5' de parteneriate n 00 de tari. %roduc ia este mpr it 89:
n ,uropa i 9;: n rest 1/&: +usia, /<: )sia, /=: )frica, /9: )merica, /: )ustralia3
%(% Date !e i!eti.i+are
De6-irea" !ocietatea Comercial >)ntibiotice? !.). -a@i
F,r-a 76ri!i+/: !ocietate pe acAiuni
Nr( !e 8-atri+6)are )a O.i+i6) Re2istr6)6i C,-er96)6i B&&-&50-/==/
C,! .is+a)" + /=<8'=9
Se!i6) 5ri+i5a): 7ocalitatea -a@i, str. Calea 7upului, nr /, telefon: '&8&D&&'';',
fa: &//'&', tele: &&&;;
Ca5ita) s,+ia)" 7a nfiinAarea societAii: <5./=' +62
Conform Eot. 4uv. 0''D/==;: 0.'/=.=;' +62
1
http://www.antibiotice.ro/companie.php
3
*nregistrat la +eg. ComerAului 15D';DF=53: 9.5;=.=05 +62
7a data de 8/D/&D&''9: ;0.;5=.<&= +62
Pia9a re2)e-etat/ 5e +are se tra*a+9i,ea*/ 1a),ri)e -,0i)iare e-ise" Gursa de
Calori Gucure@ti
N6-/r !e a+9i6i: ;0;.5=<.&=/
N6-/r !e 1,t6ri: ;0;.5=<.&=/
Pri+i5a)e)e +ara+teristi+i a)e 1a),ri),r -,0i)iare e-ise !e s,+ietatea +,-er+ia)/:
acAiuni nominative, valoarea nominal: ',/' lei
Caloarea terenului, n suprafaA total de ;88.';<,80 mp, pentru care societatea deAine
Certificat de atestare a dreptului de proprietate, este de /./=5.&9'+62 i este inclus n
capitalul social.
!tructura acAionarilor: )cAionarul ma$oritar al )ntibiotice este .inisterul !ntAii
care deAine un procent de 08: din totalul acAiunilor companiei.
4
!tructura acAionarilor
.inisterul !ntAii 1H3 08,'/<8 :
!.-.F. 67I,2-) 1H3 //,8</& :
TOTAL :&,4;;< =
)lAi acAionari 80,9//0 :
TOTAL Geera) %$$,$$$$ =
Figura 1.1 Structura acionarilor Antibiotice Iai
1 1H3 )ctionari semnificativi, conform 7egii nr. &=< din &5.'9.&'';, )rt. &, )liniat /3
1!ursa: etras din +egistrul )cAionarilor din data de &8./'.&'/83
%(# S+6rt ist,ri+
Cel mai important productor romn de medicamente generice @i-a nceput activitatea
nluna #ecembrie /=00, fiind prima compania farmaceutic din +omnia i din sud-estul
,uropeicare producea penicilin. 7a acea dat, compania purta numele de Fabrica Chimic nr.
& -a@i . %atru ani mai trziu, intr n funcAiune secAia de fabricaAie a streptomicinei i ncepea
producAiade unguente, creme i supozitoare. Iot atunci Fabrica Chimic @i schimb numele
n Fabrica de)ntibiotice, iar n urmtorii /0 ani sunt dezvoltate fluuri de fabricaAie pe care se
obAin noisubstanAe active ca ,ritromicin, 6itetraciclin, Ietraciclin, 4rizeofulvin sau
7izin.
*n perioada /=9'-/=<<, )ntibiotice devine singurul productor de produse sterile
pentruuz parenteral 1in$ectabil3 din +omnia. 6bAinerea, n anul /=<<, a autorizrii acordate
deorganismul regulator american Food and #rug )dministration pentru fluul de
!treptomicin,deschide porAile pieAei internaAionale. *n anii J5' )ntibiotice eport de$a 0':
din producAiarealizat. !ubstanAele active fabricate la -a@i deveneau astfel componenta de baz
pentru o gamlarg de medicamente fabricate de productori att din Aar ct i de productori
din ntreaga lume. *n aceea@i perioad au fost nregistrate ;; de brevete de invenAii n
domeniul farmaceutic i au fost aplicate n procesul de fabricaAie circa 9'' de inovaAii
tehnologice.
5
*n /==' firma devine societate comercial pe acAiuni i preia patrimoniul fostei
*ntreprinderi de )ntibiotice -a@i n conformitate cu Eotrrea de 4uvern nr. /&'' din
noiembrie /=='. *n perioada /==8-/==< se fac investiAii ma$ore de peste opt milioane de euro
n scopulretehnologizrii i achiziAiei de echipamente moderne i competitive. )ntibiotice
urc n topul primilor cinci productori mondiali de penicilin i derivaAi de penicilin.*n
/=== )ntibiotice devine primul productor din +omnia care obAine certificarea
4ood.anufacturing %ractice 14.%3 pentru fluul de pulberi pentru medicamente in$ectabile.
*n &''& secAia de producAie a 2istatinei obAine autorizarea F#) ceea ce faciliteaz
eportul acesteia n!U), transformnd 2istatina n cel mai important produs pentru eport.
)ntibiotice !) devineal doilea productor mondial de 2istatin. *n &''0 )ntibiotice lanseaz
o nou identitate de brand corporatist, odat cu aniversarea a0' de ani de activitate. 2oul logo
1)ntibiotice aK3 i noul slogan 1LtiinA i suflet3 reflecttransformrile masive produse la
nivel organizaAional, tehnologic si cultural.
)nul &''9 aduce un certificat -!6 =''/:&''' sistemului de .anagement al CalitAii
din partea 7loMdJs +egister NualitM )ssurance. Compania @i-a dezvoltat propriul Centru de
,valuarea .edicamentului, n urma unei investiAii de peste un milion de euro.
&''< reprezint anul n care compania )ntibiotice !) obAine recunoa@terea
implementrii !istemului de .anagement -ntegrat 1calitate, mediu, sntate i securitate
nmunc3 fapt care arat nc o dat determinarea companiei de a se dezvolta durabil, avnd n
plancentral orientarea ctre satisfacAia clienAilor. *n &''= se obAine autorizarea F#) pentru
primele forme finite de medicamente destinate eportului n !U) 1patru doze de )mpicilin
in$ectabil3. %e // decembrie &'/' compania)ntibiotice !) srbtore@te 00 de ani de tradiAie
i eperienA pe piaAa farmaceutic.*n cadrul societAii )ntibiotice !), fiecare loc de munc
este asigurat cu personal competent i calificat, n numr suficient pentru a asigura obiectivele
asigurrii calitAii de grad farmaceutic. %ersonalul stabilit n organigram are, pe lng
calificarea necesar, i o bun eperienA practic, din cele mai diverse domenii, att la cel cu
studii superioare ct i la cel custudii medii. *n cadrul departamentului de +esurse Umane s-a
alctuit organigrama societAii, ca@i organigramele fiecrui compartiment n parte care
stabilesc sarcinile de serviciu, aprobate i n concordanA cu procedurile interne. !arcinile
stabilite n fi@a postului fiecrui anga$at suntspecifice, echilibrate cantitativ pentru a putea fi
ndeplinite, astfel nct s nu prezinte nici un riscn ceea ce prive@te calitatea.
6
.isiunea firmei este de a face medicamentele valoroase mai accesibile, ca mi$loc de
ngri$ire a sntAii pentru pacienAi, medici i farmaci@ti. ForAa acesteaia este ntotdeauna n
slu$ba celor care au nevoie de spri$in.Ciziunea se bazeaz pe spiritul hipocratic ce ndrum
practica medicinii i farmaciei. !e pune accent pe cinste, umanitate i modernizare a
activitAii i produselor eistente.
OCredem c un medicament valoros nu este neaprat unul scump, ci unul pe
careoamenii i-l pot permite i care ne aduce un ctig rezonabil .?
Calorile preAuite n cadrul companiei sunt eficienAa, cunoa@terea i spiritul de
cooperare,care permit orientarea ctre nevoile mereu n schimbare, ale clienAilor i
consumatorilor.
On compania noastr punem omul potrivit la locul potrivit, la timpul potrivit.?
/.4 O0ie+t !e a+ti1itate a s,+iet/ ii S(C( >Ati0i,ti+e? S(A
Conform statutului propriu, obiectul de activitate al !.C.?)ntibiotice?!.). -a@i l
reprezint:
- %roducerea i comercializarea produselor farmaceut ice din clasa antibioticelor de
biosintez i semisintez, de uz uman i uz veterinar, precum i o mare varietate de forme
farmaceutice 1unguente, supozitoare, tablete, capsule operculate, pulberi suspendabile3,
principii active din plante medicinale i alte produse chimice, precum i materiale auiliare
necesare acestor activitAi(
- )ctivitatea de import-eport produse proprii, alimentare, industriale i produse
farmaceutice(
- Comercializarea en-gros i en-detail pentru produse proprii, alimentare,
industriale i farmaceutice(
- %restri servicii, ntreAinere, reparaAii, construcAii, transport mrfuri i persoane la
intern(
- )ctivitatea de alimentaAie public(
- Iransport marf la etern(
7
- Iransporturi rutiere de mrfuri(
- )ctivitatea de intermediere bursier.
%(& Or2ai*area iter/ a s,+iet/9ii S(C ANTIOBIOTICE S(A
!ocietatea Comercial >)ntibiotice? !.). -a@i funcAioneaz n baza Eotrrii
nr./&''D/&.//./==' privind nfiinAarea de societAi comerciale pe acAiuni n industrie i
7egiinr.8/D/9.//./==' privind societAile comerciale. #urata societAii este nelimitat i
ncepe de la data de /0.'&./==/,cnd a fost nregistrat la Camera de ComerA i -ndustrie.
!tructura organizatoric a !.C. >)ntibiotice? !.). este de tip ierarhic funcAional. 6rganul de
conducere al !ocietAii este )dunarea 4eneral a )cAionarilor, care decide asupra activitAii i
asigur politica economic i comercial.
)dministrarea societAii, este asigurat de Consiliul de )dministraAie, cu urmtorii
membri:
/. ,c. -oan 2)2- - %re@edinte al Consiliului de administraAie(
&. Farmacist )ncamaria-.ihaela 2,4+U - .embru al Consiliului de administraAie din
partea .inisterului !ntAii(
8. ,c. Florian Ieodor GUP)IU- .embru al Consiliului de administraAie din partea !-F
6ltenia(
;. ,c. +adu C)7,2I-2- .embru al Consiliului de administraAie din partea .inisterului
!ntAii %ublice(
0. Chimist 4abriela -7-,- .embru al Consiliului de administraAie din partea !-F6ltenia
i a altor acAionari persoane fizice(
9. Casilica-+odica #6G+)- .embru al consiliului de administraAie din partea
.inisterului !ntAii(
<. #r. 4eza G. .672)+- .embru al consiliului de administraAie din partea altor
acAionari persoane fizice i $uridice.
-ndemnizaAia lunar asigurat de societate reprezentanAilor Consiliului de)dministraAie
este &': din salariul directorului general.
8
)ctivitatea de conducere eecutiv a !.C )ntibiotice !.).este asigurat de:
/. ,c. -oan 2)2-, #irector 4eneral, %re@edinte al )dunrii 4enerale a )cAionarilor(
&. -ng. Cornelia .oraru, #irector de specialitate Iehnic i %roducAie(
8. ,c. %aula- 7uminiAa Coman, #irector de specialitate
;. ,conomic(
0. -ng. 7avinia #imitriu, #irector de specialitate calitate(
9. ,c. Casile Chebac, #irector de specialitate Comercial i 7ogistic(
<. -ng. ,ugen-Florin 6sadet, #irector de specialitate -nginerie i -nvestiAii(
5. ,c. 4ica +usu, #irector de specialitate .anagement +esurselor Umane(
=. ,c. 6vidiu Gataga, #irector de specialitate .arQeting i Cnzri %ia a -ntern(
/'. #r. .ihaela .o negu u, #irector de specialitate #irec ia .edical.
Func iile !.C. )2I-G-6I-C, !.).:
- Financiar " contabil(
- Cercetare i dezvoltare(
- %roducAie(
- Comercial(
- #e personal
Funcia financiar
%entru a- i putea ndeplini n condiAii optime funcAia financiar!.C. O)ntibiotice? !.).
are urmtoarele atribuAii:
,laboreaz bugetul ntreprinderii(
!tabile@te indicatorii de eficienA economic, preAurile, tarifele i costurile pentru
produsele n fabricaAie, produsele noi, prestri servicii etc.(
9
,fectueaz analize economice n domenii de importanA deosebit pentru societatea
comercial 1rentabilizarea produselor prin diminuarea costurilor de fabricaAie,
introducerea n fabricaAie numai a produselor noi care dovedesc a fi rentabile i
solicitate pe piaA3(
)sigur crearea resurselor financiare pentru acoperirea costurilor de producAie i de
circulaAie, pentru desf@urarea normala a activitAii economice, pentru constituirea
fondurilor proprii, rambursarea creditelor bancare i plata dobnzilor aferente i
menAinerea echilibrului ntre venituri i cheltuieli(
,fectuarea plAii la termen a impozitelor i taelor cuvenite bugetului statului
6rganizeaz i eercit control financiar preventiv i control gestionar de fond asupra
gospodririi mi$loacelor materiale i bne@ti(
Urmre@te capacitatea de plat a ntreprinderii i adopt msuri pentru realizarea
acesteia.
Compartimentul Financiar asigur ndeplinirea sarcinilor ce revin societAii comerciale n
domeniul planificrii i urmririi indicatorilor financiari, finanAarea investiAiilor, cercetri
@tiinAifice, comerAului eterior, decontri prin numerar i virament, eercitarea obligaAiilor
faA de bugetul statului. )cesta are atribuAii i rspunderi n urmtoarele domenii:
planificare financiar(
urmrirea
indicatorilor financiari(
finanAarea investiAiilor, cercetrilor @tiinAifice i comerAului eterior.
10
Figura 1.2 Compartimentul financiar structur
Funcia de cercetare-dezvoltare
FuncAia de cercetare-dezvoltare este reprezentat de ansamblul activitAilor desf@urate
n cadrul firmei, n scopul producerii de idei noi i transformarea lor n noutAi utile.
)ceast funcAie are un caracter comple, se manifest n toate domeniile i const n
necesitatea adaptrii permanente a firmelor la noile cuceriri tehnico-@tiinAifice.
Formele sub care se desf@oar acAiunile sale sunt:
cercetarea pur
cercetarea fundamental
11
cercetarea aplicat
invenAia i inovaAia
%rincipalele activitAi ale acestei funcAii sunt cercetarea @tiinAific, ingineria
tehnologic i introducerea progresului tehnic, investiAii, precum i organizarea producAiei i
a muncii.
*n cadrul funcAiei de cercetare-dezvoltare deosebim trei activitAi principale. )ceste
activitAi sunt: previzionarea, concepAia tehnic i organizarea.
)ctivitatea de previzionare const n elaborarea proiectelor, strategiilor i politicilor
firmei, concretizate n prognoze i planuri, n defalcarea pe perioade i principalele
subdiviziuni organizatorice i n urmarirea realizrii lor.
%revizionarea implic o serie de atribuAii: elaboreaz programele anuale i de
perspectiv pentru obiective de cercetare @tiinAific, proiectare, dezvoltare tehnologic,
retehnologizare, modernizare, dezvoltare prin investiAii, de organizare pe baze @tiinAifice a
producAiei i a muncii,asimilare de produse noi cu indici de calitate superiori, cre@terea
productivitAii muncii @ireducerea cheltuielilor de fabricare.
*n cadrul activitAii de concepAie tehnic se include ansamblul cercetrilor aplicative i
dezvoltrilor cu caracter tehnic efectuate n cadrul firmei. Cercetrile aplicative includ acele
cercetri menite s asigure satisfacerea unor necesitAi ale organizaAiei, care implic un aport
@tiinAific original, ce nu modific ns principiile i legile consacrate din domeniile respective.
Funcia de producie
FuncAia de producAie este reprezentat de ansamblul activitAilor de baz, auiliare i
de servire prin care se realizeaz obiectivele din domeniul fabricrii produselor, elaborrii
lucrrilor i prestrii serviciilor n cadrul firmei.
%rincipalele activitAi cuprinse n cadrul acestei funcAii sunt: fabricarea sau
eploatarea, ntretinerea si reapararea utila$elor, producAia auiliar, controlul tehnic de
calitate.
%entru ndeplinirea funcAiei de producAie, !.C. O)ntibiotice? !.). are urmtoarele
atribuAii:
12
)sigur folosirea eficient a capacitAilor de producAie, de desfacere,
depozitare i a celorlalte materii i resurse disponibile(
,ste responsabil de pregtirea tehnic a producAiei, ntreAinerea, repararea i
modernizarea instalaAiilor, consumul de materii prime, materiale, combustibili
i energie(
-a msuri pentru a obAine produse de calitate superioar, rspunde de procesul
de fabricaAie i de livrarea produselor la standarde nalte(
,ste responsabil de folosirea ma@inilor, utila$elor i instalaAiilor, precum i de
ntreAinerea, revizia i reparaAiile efectuate(
Irebuie s asigure alimentarea cu combustibili, energie electric, energie
termic, abur, ap i alte utilitAi i s asigure un consum ct mai mic i s
reduc cheltuielile indirecte i de cre@tere a rentabilitAii(
#otarea cu aparatur modern de msurare i control, regla$, menAinerea n
stare de funcAionare prin ntreAinerea i repararea acestora.
Funcia comercial
este dat de natura relaAiilor pe care le eprim, innd seama de tipul acestor relaAii 1vnzare
sau cumprare3, putem grupa activitAile funcAiei n trei grupe principale i anume :
aprovizionarea tehnico-material,
desfacere,
comerAul etern i cooperarea economic internaAional.
CerinAele economiei de piaA impun cre@terea rolului funcAiei comerciale prin
ncorporarea de ctre aceasta a unor activitAi noi, amplificarea celor eistente, corelarea mai
strns cu celelalte funcAii i n special de marQeting. *n cadrul funcAiei comerciale capt un
rol cu totul deosebit activitAile legate de negocierea i ncheierea contractelor , activitAi
cuprinse att n cadrul aprovizionrii ct i n al desfacerii.
13
Aprovizionarea tehnico-material -reprezint procurarea tuturor celor trebuincioase
n procesul de producAie , circulaAie sau pentru consum.
FuncAiile aprovizionrii sunt:
stabilirea necesarului de aprovizionat
stabilirea furnizorilor(
contractarea marfurilor aprovizionate i lansarea comenzilor(
primirea i recepAia mrfurilor
6rganizarea aprovizionrii tehnico-materiale trebuie condus, nct s contribuie la:
asigurarea complet, comple i la timp a unitAii economice cu mi$loacele de
producAie(
asigurarea condiAiilor optime de depozitare(
alimentarea raAional a locurilor de munc(
utilizarea raAional a resurselor materiale, respectnd normele de consum i stocurile
de producAie stabilite
FuncAia de personal este asigurat att prin responsabilitatea compartimentului
specializat al organizaAiei, ct i prin activitAile managerilor ca principali factori de formare
i sudare a intereselor fiecrei colectivitAi profesionale.
Funcia de personal
%rin eercitarea funcAiei de personal se asigur:
administrarea i gestiunea personalului(
integrarea personalului 1comunicarea social i informarea, condiAiile de munc3(
relaAii sociale si analiza climatului social.
*n cadrul eercitrii funcAiei prin administrarea i gestiunea personalului )ntibiotice
!.). este responsabil cu stabilirea necesarului de personal, selecAia acestuia pentru fiecare loc
14
de munc si in funcAie de competenAe, de programul de pregtire si instruire pentru fiecare
meserie n parte n vederea cre@terii productivitAii n munc.
%(< Str6+t6ra 5ers,a)6)6i
!.C. )ntibiotice !.). -a@i beneficiaz n prezent de un capital uman specializat,
integrat n cultura organizaAional i solidar n realizarea misiunii.
#ezvoltarea resurselor umane n cadrul !.C. )ntibiotice !.). -a@i urmre@te adaptarea
permanent la noile condiAii prin activitAile de dezvoltare i perfecAionare a personalului, care
au drept obiectiv acomodarea n dinamic a resurselor umane cu cerinAele mediului, definite
n plan social, politic, economic, tehnologic i ecologic. *n perioada /==< - &''0 numrul
personalului a sczut n mod continuu. +educerea de personal s-a realizat datorit scderii
numrului personalului muncitor cu aproimativ 80: faA de anul /==<. )ceast diminuare a
avut loc ca urmare a corelrii numrului de personal cu productivitatea, prin nchiderea a dou
secAii productive 18;; disponibilizaAi3, aplicarea programului +-C6% 1/'5 disponibilizaAi3 i
prin introducerea liniilor automate de comprimare i nca@etare.
%ersonalul I,!) variaz n perioada analizat n limite nesemnificative, aceasta
#atorit nfiinArii departamentului de cercetare - dezvoltare produse farmaceutice noi i a
compartimentului de marQeting, publicitate n /==5. *n anul &'//, )ntibiotice avea /.9'' de
anga$a i, iar n &''5 personalul urmeaz s se reduccu /=', la /.;/' salariati.
R#isponibilizrile vor continua anul viitor, cnd personalul se va reduce la /.&=' de salaria i,
urmnd ca n &'/' nc /&' de persoane, iar n &'//numrul anga$a ilor este estimat la /./''
de persoaneR, au adugat reprezentan ii companiei.
%n n &'/&, personalul )ntibiotice va fi redus de la /.9'' la /./'' de salaria i, iar
investi iile tehnologice i de mediu vor dep i &' milioane euro. R*n perioada men ionat,
numrul salaria ilor se va diminua cu circa o treime, ca urmare a modernizrii companiei i a
investi iilor tehnologiceR, sus in reprezentan ii companiei.
15
Tabelul 1.1 - Structura personalului cu stuii superioare! pe profesii! la "1.12.2#12
*n ultimii 8 ani compania a nregistrat o cre@tere constant a productivitAii muncii. *n
afara sediului central din -a@i, societatea opereaza i printr-o reprezentanA n Gucure@ti.
*n anul &'/&, !.C. )ntibiotice !.) a nregistrat cheltuieli cu personalul n valoare de
95.=&=.;9' lei , fa de anul &'//, n care a nregistrat 95.;&9.9;& lei.
+emunera ia acordat Consiliului de )dministra ie i Conducerii ,ecutive n anul
&'/& este de &.;<'.<;/ lei, fa de anul &'// n care renumera ia a fost de &.8/=.<9/ lei.
%(: Re)a9ii)e +6 e@teri,r6)
%onderea eportului n veniturile din vnzri n anul &'/& a fost de &;:. )vnd n
vedere proiectele de etindere a prezen ei )ntibiotice pe pie ele interna ionale i inten ia de
a reduce gradul de dependen al companiei de pia a intern, obiectivul pe termen mediul al
companiei este de a atinge un nivel procentul al ponderii eportului de aproimativ 8': din
cifra de afaceri anual.
16
Ceniturile din vnzri realizate pe pie ele eterne n anul &'/& a fost de &'.'<=.=<'
U!# n cre tere fa de anul &'// n care s-a realizat un eport total de /5.&0/.<5< U!#.
)nul &'/& a continuat trendul ascendent al activit ii de eport a a cum rezult din graficul
care sintetizeaz evolu ia pe pie ele eterne n perioada &'/'- &'/&.
Figura 1.2 $%oluia Cifrei e afaceri pe pieele e&terne
elaiile cu furnizorii
!ectorul de activitate n care !.C. O)ntibiotice? !.). @i desf@oar activitatea l
constuie OFabricarea produselor farmaceutice de baz?1conform cod C),2 &;;/3.
Tabelul 1.2 Furni'ori
2r. crt. #enumirea furnizorului .ateria prima livrata
/ !.C. )milum !.). Ig. !ecuiesc #etroz, amidons
& I,E2-C6I,S Gucure ti %nz metalurgic
8 !.C. !tirom !.). Gucure ti Flacoane
; !.C. %olirom !.). -a i %liante, etichete, banderole
0 !.C. Chimcomple !.). Gorze ti 7e ie, acid clorhidric, clorur de calciu
9 !.C. U%!6. !.). 6cna .ure Carbonat de calciu
< )7%+6. !latina Folie de aluminiu
5 %rogresul %loie ti Iuburi de aluminiu
= !.C. 6ltchim !.). +m. Clcea 7e ie, acid clorhidric, propilenglicol, ap
17
oigenat
/' C-+6.,I Cictoria .etanol
// !6F,+I Gacu )cid sulfuric, amoniac
%entru desf@urarea normal a procesului de producAie, societatea se aprovizioneaz cu
materii prime i materiale din Aar i din import. .ateriile prime procurate din Aar i care
deAin o pondere mare n normele de consum sunt asigurate de Compartimentul )provizionare
i livrate de furnizori.
Furnizori de utilitAi:
- +,2,7 -a@i-energie electric(
- +)B)C -a@i " ap
Tabelul 1." C(eltuieli pri%in utilit ile pe anii 2#1# i 2#11
elaiile cu clienii
Pe 5ia9a iter/, )ntibiotice se diferenAiaza ca principalul productor de medicamente
antiinfecAioase i singurul productor de substanAe active obAinute prin biosintez 12istatina3.
%oziAionarea ca principal productor romn de medicamente antiinfecAioase, precum i
parteneriatul cu .inisterul !anatatii n programe nationale de sanatate, precum cel de
combatere a Iuberculozei au facut ca astazi, n orice spital din +omnia s fie nevoie de
medicamentele fabricate la )ntibiotice.
%e fondul unui indice mediu anual de cre@tere al pieAei farmaceutice din
+omniaprevizionat pentru perioada &'/'-&'/& la /':, compania )ntibiotice -a@i a realizat o
cifra de afaceri pe piaAa intern de /=',9 milioane lei, n timp ce n distributie vnzrile s-au
ridicat la valoarea de &8;,0 milioane lei, iar n farmacii i spitale la &&&,& milioane lei.
18
%iaAa medicamentelor este structurat n dou segmente principale:
Farmaciile - cu circa ;.9'' cumprtori activi, reprezint <0,9/: din
ntreaga piaA, cu tendinA de cre@tere(
!pitalele -cu circa ;9' cumprtori activi, care reprezint &;,8=: din
piaA.
*n anul &'//, pe piaAa medicamentelor din +omnia au activat aproimativ &9'
productori, din care 0= interni.
7ider la nivel naAional pe segmentul medicaAiei antiinfecAioase, att pe canalul spital
ct i retail, compania )ntibiotice asigur anual 8': din consumul +omniei pe aceast arie
terapeutic.
%ractic, 8 romni din /' beneficiaz, n tratamentul spitalicesc sau ambulatoriu de
medicamente antiinfecAioase marca )ntibiotice, pe acest segment de piaA eistnd nu mai
puAin de 90 de companii farmaceuti ce multinaAionale.
Pe 5ia9a e@ter/ veniturile din vnzri realizate pe pie ele eterne n anul &'/& a fost de
&'.'<=.=<' U!# n cre tere fa de anul &'// n care s-a realizat un eport total de
/5.&0/.<5< U!#. )nul &'/& a continuat trendul ascendent n activitatea de eport, fiind
nregistrate evolu ii pozitive att din punct de vedere al volumului eportului realizat ct i al
distribu iei geografice. 2ivelul valoric al opera iunilor de eport realizate pe parcursul anului
&'/& au fost de &'.'<=.=<' U!#.
*n &'/& ponderea eportului n total cifra de afaceri a fost de 8' :. %entru a reduce
gradul de dependen al companiei de pia a intern, targetul pentru urmtorii trei ani
presupune atingerea unui nivel procentual al ponderii eportului de peste &0: din cifra de
afaceri a companiei.
*n principiu nu au fost nregistrate modificri ma$ore n ponderea principalelor grupe
de produse la eport. )stfel constatndu-se o distribu ie relativ echilibrat a eporturilor de
substan e active i a celor de produse finite, vnzrile de 2istatin au constituit 0',</: din
totalul eporturilor, diferen a fiind acoperit din eporturile de produse finite. ,portul
companiei )ntibiotice este strucurat pe pieAe Aint, reprezentative prin prisma dimensiunilor, a
19
nivelului de dezvoltare economic i a potenAialului de desfacere pentru produsele
)ntibiotice dup cum urmeaz:
,uropa :
pieAe tint: Ungaria,Cehia, %olonia(
principale produse de interes:
- pulberi pentru soluii in!ectabile : )mpiplus T /,0 gr( )moiplus T 9'' mg, /,&
gr( )mpicilin / gr( Cefort T /gr, & gr( Ceftamil T /gr, & gr.
- capsule : )moicilin &0' mg, 0'' mg( )mpicilin &0' mg, 0'' mg(
Cefalelein &0' mg, 0'' mg(
- comprimate: Uefungin T &'' mg
+usia i rile C!- :
pieAe Aint: +usia, )rmenia, 4eorgia, Ucraina, UzbeQistan(
principale produse de interes:
- pulberi pentru soluAii in$ectabile: .oldamin T &.;''.''' -U( Cefort T /gr( Ceftamil
- T / gr( Cefotaim / gr.
- comprimate: 2istatin 0''.''' -U.
- unguente: Clafen T ;' gr 1gel i crem3.

)sia, )frica, )merica de !ud
pieAe Aint: Iunisia, Cietnam, .aroc, )lgeria, 7ibia, -ordania(
principale produse de interes:
20
- pulberi pentru soluAii in$ectabile: )mpiplus T /,0 gr( Cefort T /gr(Ceftamil T / gr,
&gr( %enicilin 42a /.'''.''' -U, 0.'''.''' -U( .oldamin T/.&''.''' -U,
&.;''.''' -U( 6acilin / gr( )mpicilin / gr( !trevital T /gr( Cefotaim / gr.
- capsule: 6acilin 0'' mg( Cefalein 0'' mg( !inerdol T /0' mg, 8'' mg( !inerdol
-so T /0'K8'' mg( ,ficef T &'' mg.
- comprimate: CiproNuin T 0'' mg( %irazinamid 0'' mg.
!.C. )ntibiotice !.). este al doilea productor mondial de 2istatina 1substanta activa3, cu o
cota de aproimativ 88: din pia a mondial. #urata medie de incasare a creantelor de pe
piata eterna a fost in anul &'/& de /'' zile n condi iile n care pe pia a intern a fost de 8;/
zile.
Re)a9ii)e +6 0/+i)e
!ocietatea Comercial )ntibiotice -a i nregistreaz la 8/ decembrie &'// numai
sume care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an.
!umele datorate institu iilor de credit sunt la sfrsitul eercitiului mai mici dect n
anul &'/' i anume de la ;0,8 milioane lei la 8/ decembrie &'/' la /=,'<= milioane lei la 8/
decembrie &'//. )cest lucru s- a realizat ca urmare a ncasrilor mai bune din ultima parte a
anului situa ie ce a permis rambursarea unei pr i din liniile de credit pentru capital de lucru.
Tabelul 1.) Creitele bancare anga*ate e societate la "1 ecembrie 2#11
21
+ezultatul financiar a fost influen at n principal de urmtoarele cheltuieli:
- Cheltuieli cu dobnzile bancare(
- Cheltuieli din diferen e de curs valutar aferente obliga iilor i crean elor n valut.
A)te re)a ii +6 e@teri,r6)"
Casa BudeAean de %ensii: compania trebuie s depun la aceast instituAie declaraAia
privind evidenAa nominal a asiguraAilor i a obligaAiilor de plat ctre Gugetul
)sigurrilor !ociale de !tat.
Casa BudeAean de )sigurri de !ntate societatea este obligat s depun o situaAie a
salariaAilor firmei.
).B.6.F... -firma depune informri cu privire la oferta de locuri de munc i
declaraAia privind evidenAa nominal a siguraAilor i a obligaAiilor de plat la Gugetul
)sigurrilor pentru Loma$.
+ela ia cu trezoreria se realizeaz prin virarea n contul Irezoreriei din Contul deschis
la banc a obliga iilor aferente bugetelor. !.C. )ntibiotice !.). are datoria de a calcula i de a
vrsa la termen veniturile bugetare aferente activit ii. )ceast rela ie se poate eprima astfel:
Irezoreria Finan elor %ublice ncaseaz toate veniturile pentru bugetele publice.
Ganca afer informa ii, consultan i servicii precum metode de plat i cursuri de schimb,
informa ii de credit. %rin intermediul acestei institu ii, !.C. )ntibiotice !.). vireaz
contribu iile ctre stat. *n contul bancar deschis sunt vira i banii de la clien i. Ctre primrii
22
agentul economic are de pltit diverse sume pentru ob inerea de autoriza ii, plata de tae i
impozite locale, etc.
)gentul economic are obligatia fa de -nspectoratul Ieritorial de .unc s realizeze
plata unui commission n scopul depunerii i completrii cr ilor de munc ale salaria ilor.
%(A Str6+t6ra i e1,)69ia 5ri+i5a)e),r str6+t6ri 062etare 1/rsate
!e S(C ANTIBIOTICE S(A
Tabelul 1.+ - ,enituri bugetare %rsate e S.C Antibiotice S.A la bugetul e stat -n
perioaa 2#1#- 2#12
#up cum putem observa din tabelul de mai sus, activitatea companiei are o tent
descresctoare, astfel c aportul la bugetul de stat este n descre tere din anul &'/' cnd
totalul aporturilor are o valoare de /8.&/0.;0/ lei, a$ungnd n anul &'/& la //.808./50 lei.
*n ceea ce prive te impozitul pe salarii putem spune ca a avut o oarecare cre tere din
anul &'/' , adic de la ;.&'8.&8& lei pn n anul &'/&, cnd a nregistrat valoarea de &&&.090
lei.
7a nivelul bugetului local se nscriu urmtoarele impozite:
23
*n ceea ce privesc asigurrile i contribu iile anga$atului acestea se prezint la
urmtorul nivel:
Caria iile sumelor obliga iilor bugetare au ca factori principali numrul de anga$a i i
salariul acordat acestora n baza contractului individual de munc, a carnetului de munc i
reglementarea salariului minim att pentru personalul calificat ct i pentru personalul
necalificat. %utem observa ca s-a manifestat o tendin de cre tere a obliga iilor bugetare
sus inut de cre terea salariului minim pe economie sau cre terea numrului de salaria i.
%(; ANALIZA SBOT
Puncte tari Puncte slabe
Compania deAine o cot important de
piaA(
Cre@terea numrului de anga$aAi corelat
cucre@terea capacitAii de producAie(
Conducerea societAii acord o foarte mare
importanA protecAiei mediului, investind n
proiecte de incinerare a de@eurilor(
Cre@terea cifrei de afaceri datorit
activitAii de eploatare(
-ndicatori fundamentali atractivi
comparativ cu celelalte societAi listate la
GCG(
politic bazat pe satisfacerea tuturor
staQeholderilor i clienAilor, indiferent de
clasa social(
IendinAa continu de adaptare la condiAiile
pieAei interne i eterne(
,tinderea pe piaAa internaAional.
)firmarea ca productor important
demedicamente pe pieAele eterne(
.rirea cotei de piaA din afar(
,tinderea punctelor de lucru n strintate(
7ichiditate destul de redus(
parte din preAurile practicate n domniul
pharma sunt reglate prin intermediul
statului(
2ecesitatea unor cheltuieli destul de mari
pentru atingerea obiectivelor propuse,n
urmtorii patru ani.
Iehnologii ridicate pentru nivelul din
+omnia, dar slabe pentru nivelul
occidental(
!ocietatea se afl nc n proprietatea
statului(
Fabricarea unor medicamente sezoniere(
%reA ridicat la medicamentele destinate
afecAiunilor foarte grave
O5,rt6it/9i Ris+6ri
24
Calorificarea relaAiilor cu eteriorul, mai
ales cu +usia, cea mai mare piaA
dedesfacere regional(
posibila relocare, prin valorificarea
potenAialului imobiliar al terenului deAinut
Construirea unui centru de perfecAionare(
%osibila valorificare integral sau parAiala
creanAelor(
Cre@terea productivitAii bazat pe
anticiparea unei cre@teri a cererii, datorit
procesului de mbtrnire a populaAiei
+omniei(
*mbuntAirea imaginii prin reduceri
speciale sau donaAii ctre cei din
clasasocial inferioar, avnd n vedere
faptulc gradul de ocupare a forAei de
munc scade ncontinuu
Cre@terea concurenAei eistente(
Cre@terea preAurilor la materiile prime(
-mpactul crizei economice asupra pieAei
farmaceutice din +omnia(
!chimbri n reglementrile privind
autorizarea produselor farmaceutice pe
pieAele eterne(
+ecurenAa politicilor pretecAioniste pe unele
pieAe eterne(
-nstabilitate economic la nivel
internaAional(
#inamica pieAei farmaceutice internaAionale
si fluctuaAiile pe piaAa valutar(
!chimbri legislative cu impact asupra
pieAeilocale(
+iscul ntreruperii fluului de aprovizionare
cu materii prime din import(
25
Capitolul &. ,.-!-U2,) )CI-U2-76+ !- C+-I,+--7,
FU2#).,2I)7, )7, C)76+-- #, ,.-!-U2,
Iranzac ionarea ac iunilor emise de !.C.6ltchim !.). se face n cadrul Gursei de
Calori Gucure ti pe baza #eciziei de nscriere ncepnd /9.';./==<
26
2umrul de ac iuni emise pe pia : :A%(44;($&$
Caloarea nominal a unei ac iuni: $,%$ )ei
)cAiunile societAii sunt cotate la categoria - @i volumul tranzacAionarii acestora intr n
calculul indicelui G,I @i G,I-C.
#in data de & iunie &''=, .inisterul !nt ii figureaz n +egistrul )cAionarilor , cu o
cota de 08, '/<8: din capitalul social, n locul )utoritatea pentru Calorificarea )ctivelor
!tatului.
Capitalizarea bursier a societAii la data de '8.'&.&'/; 1ultima zi de tranzacAionare a
acAiunilor )IG3 a fost de /5/.;09,8' lei.
Caloarea real a acAiunilor societAii se determin din performanAele realizate. )stfel, n
decursul zilelor analizate '8.'/.&'/; " '8.'&.&'/; , a fost tranzacAionat un volum de acAiuni
)IG 1 &.9&=.;&; de actiuni3, n 5/; tranzacAii, cu o valoare total de /.09/.='9,;/ lei,
rezultnd un preA mediu la nchidere pe acAiune de ',055; lei. %reAul maim nregistrat a fost
de ',9&;0 lei, iar cel minim de ',000 lei.
Curs maim 1+623 ',9&;0
Curs minim 1+623 ',000
Colum de acAiuni tranzacAionat &.9&=.;&;
Caloare total 1+623 /.09/.='9,;/
0,52
0,54
0,56
0,58
0,6
0,62
0,64
03.01.2014 10.01.2014 17.01.2014 24.01.2014 31.01.2014
0,5
0,52
0,54
0,56
0,58
0,6
0,62
0,64
Close
Open
27
B I B L I O G R A F I E
V/W Grsan-%ipu, 2icolae, i -on %opescu. "anagementul riscului# Concepte, metode,
aplica ii# Gra ov: ,ditura Universit ii RIransilvaniaR, &''8.
V&W !uciu, 4heorghe. Analiz economic-financiar# Gra ov: ,ditura -nfomarQet, &''=.
V8W !uciu, 4heorghe. $iagnostic financiar# Gra ov: ,ditura Universitar, &'/8
V;W -ulian, Ccrel., 4abriela, )nghelache. - Finan e publice , ,di ia a ----a , ,ditura
#idactic i %edagogic, Gucure ti, &''/
V0W )ntibiotice !), +aport )nual &'/', &'//, &'/&
6! HHH XXX.bvb.ro
7! HHH http:DDXXX.antibiotice.roD
8! HHH http:DDXXX.tradeville.euDactiuniDactiuni-)IG
V=W HHHCodul Fiscal al +omniei
28
29
) 2 , S , BILANUL CONTABIL AL S(C ANTIBIOTICE S(A IAI
30
31
32
33
CONTUL DE PROFIT i PIERDERE
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43