Sunteți pe pagina 1din 3

SPEA 1

n fapt, Societatea comercial BL S.R.L. a procedat la desfacerea contractului


individual de munc al lui P.O. n temeiul art. !1 lit. a" din #odul muncii pe motiv c
salariatul a a$sentat nemotivat de la serviciu n perioada %&.%' ( '1.%'.&%1%. Pe timpul
cercetrii disciplinare, desf)urat n perioada 1%.%* +1,.%*.&%1%, salariatul s+a aprat art-nd
c n perioada vi.at nu a a$sentat nemotivat ci s+a aflat n incapacitate temporar de munc,
pre.ent-nd n acest sens certificatul de concediu medical sr. ##/AB nr.
,!'&*101%&.%'.&%1%. An2a3atorul a respins aceast aprare art-nd c salariatul tre$uia s
respecte dispo.i4iile art. '! alin. 5&" din Ordonan4a de ur2en4 a 6uvernului nr. 1,71&%%,,
respectiv s pre.inte certificatul medical pn cel mai trziu la data de 5 a lunii urmtoare
celei pentru care a fost acordat concediul.
n aceast situa4ie salariatul a decis s atace n instan4 deci.ia de desfacere a
contractului de munc.
#ER89E:
1. Pre.enta4i detaliat ar2umentele de ordin 3uridic pe care le+ar putea invoca salariatul n
cererea sa de c;emare n 3udecat<
&. =ormula4i aprrile an2a3atorului<
'. #e va decide instan4a de 3udecat> /otiva4i rspunsul.
SPEA &
?omnul A.6. a fost an2a3at ca informatician ntr+o societate comercial care are ca
o$iect principal de activitate reali.area )i comerciali.area de pro2rame informatice proprii. La
data de 1&.%*.&%11, conducerea societ4ii a dispus concedierea sa n temeiul art. !1 lit. d" din
#odul muncii, pe motiv c acesta nu are suficiente cuno)tin4e de specialitate care s+i permit
s de.volte pro2rame informatice noi.
Salariatul A.6. a contestat n instan4 deci.ia de concediere sus4in-nd c, pe de o parte,
atunci c-nd a fost an2a3at nu s+a fcut verificarea preala$il a aptitudinilor profesionale iar, pe
de alt parte, postul pe care l+a ocupat presupunea o activitate de crea4ie care nu ntotdeauna
se finali.ae. cu reali.area unui nou produs informatic.
#ER89E:
1. #are sunt modalit4ile de verificare preala$il a aptitudinilor profesionale al persoanei
nainte de an2a3are> ?etalia4i<
&. #e elemente tre$uie s con4in deci.ia de concediere atunci c-nd se dispune
concedierea n temeiul art. !1 lit. d" din #odul muncii>
'. #are sunt drepturile salariatului n spe4a pre.entat>
*. #e solu4ie va pronun4a instan4a de 3udecat> /otiva4i.
SPEA '
La data de 1%.%!.&%11 contestatoarea =.L. a introdus ac4iune n instan prin care a
solicitat anularea deci.iei nr. 1,&1&,.%,.&%11 emisa de intimata S.#. B.#.8. S.R.L. prin care i
s+a desfcut contractul individual de munc n temeiul art. !1 lit. a" din #odul muncii.
#ontestatoarea a criticat deci.ia de concediere su$ aspectul neindicrii n con4inutul acesteia a
datei la care s+a sv-r)it fapta care i se imput.
n cadrul procesului, intimata S.#. B.#.8. S.R.L. s+a aprat art-nd c neindicarea datei
sv-r)iri faptei n deci.ia de concediere este o simpl omisiune< totodat acesta a pre.entat
instan4ei nscrisuri noi din care re.ult cu certitudine c-nd s+a sv-r)it a$aterea disciplinar.
#ER89E:
1. #e elemente tre$uie s con4in deci.ia de concediere atunci c-nd se dispune
concedierea n temeiul art. !1 lit. a" din #odul muncii>
&. #e solu4ie va pronun4a instan4a de 3udecat> /otiva4i.
SPEA *
La data de &'.%1.&%11, domnul 6.B., an2a3at al S.#. @.L. S.R.L. n func4ia de conta$il,
a fost dele2at pe o perioad de '% de .ile calendaristice pe l-n2 S.#. A S.R.L. pentru
efectuarea unui audit financiar. n acest scop, pe perioada dele2rii, salariatul tre$uia s+)i
desf)oare activitatea la sediul S.#. A S.R.L. unde urma s ai$ acces la documentele
conta$ile necesare ntocmirii auditului finaniar.
ntre S.#. @.L. S.R.L. ( n calitate de prestator+ )i S.#. A S.R.L. ( n calitate de
$eneficiar ( era nc;eiat un contract de prestri servicii prin care prestatorul se o$li2a s
reali.e.e un audit financiar al activit4ii $eneficiarului.
La data de %&.%&.&%11, prin ?eci.ia nr. &11%&.%&.&%11, S.#. A S.R.L. a procedat la
sanc4ionarea disciplinar a domnului 6.B. cu Aavertisment scrisB pe motiv c acesta a$sentat
nemotivat & .ile. mpotriva acestei deci.ii salariatul a formulat ac4iune n instan4 prin care a
solicitat anularea acesteia )i c;eltuieli de 3udecat.
#ER89E:
1. #um a ar2umentat domnul 6.B. cererea sa de c;emare n 3udecat>
&. #e solu4ie va pronun4a instan4a de 3udecat> /otiva4i.
SPEA ,
S.#. #.B. S.R.L. care are ca o$iect de activitate prestarea de servicii de mena3 a
pu$licat un anun4 n vederea ocuprii unui post de mena3er. Potrivit anun4ului, ocuparea
postului urma s se fac n urma desf)urrii unei pro$e practice ce urma s se desf)oare la
data de 17.%C.&%11. ?oamna =.D. de ori2ine din Sene2al, cu cet4enie rom-n )i re.iden4
permanent n Rom-nia, s+a pre.entat la sediul firmei n vederea participrii la pro$a practic.
?up sus4inerea pro$ei a fost declarat AadmisB )i i s+a comunicat n scris s se pre.inte n
termen de ' .ile 5&1.%C.&%11" la sediul firmei n vederea nc;eierii contractului individual de
munc. ?oamna =.D. s+a pre.entat la compartimentul personal al societ4ii n termenul
sta$ilit, ns aici i s+a comunicat c an2a3area nu mai poate avea loc deoarece clien4ii firmei
nu a2reea. mena3ere de culoare.
n aceste condi4ii, doamna =.D. a introdus cerere de c;emare n 3udecat mpotriva
societ4ii, solicit-nd o$li2area acesteia la nc;eierea contractului individual de munc )i
acordarea de desp2u$iri repre.ent-nd drepturile salariale pe care l+ar fi avut de la data de
&1.%C.&%11 p-n la data nc;eierii efective a contractului individual de munc. #ererea a fost
ntemeiat pe dispo.i4iile art. , din #odul muncii, respectiv pe faptul c an2a3atorul a
discriminat+o pe criterii de ras )i culoare.
Prin nt-mpinarea depus, intimata s+a aprat art-nd c societatea are ca o$iect de
activitate prestarea de servicii de mena3 la domiciliul clien4ilor, iar ace)tia nu a2reea.
persoane de culoare< dac ar fi an2a3at+o pe doamna =.D., firma ar fi intrat n faliment
deoarece clien4ii ar fi re.iliat contractele de prestri servicii. n sus4inerea afirma4iilor sale,
intimata a depus la dosar declara4ii autentificate ale clien4ilor si.
#ER89E:
1. #e solu4ie va pronun4a instan4a de 3udecat> /otiva4i.
&. #um aprecia4i ar2umentele S.#. #.B. S.R.L.>