Sunteți pe pagina 1din 5

Polieleu n douzeci de stihuri

dup Grigorie Simonopetritul


glas 1

1.

Ro bii Dom nu u lu ui a li lu i a l u da ai

Nu me le Dom nu lui l u da ai slugi pe Do om nu ul ali lu i a
2.

Cei ce stai n ca sa Dom nu lui n cur i le ca sei

Dum ne ze u lui no os tru al li lu i a
3.

L u dai pe Dom nul c bun es te Dom nul cn tai Nu

me lui Su c es te bun al li lu i a
4.

C pre I a cov i-a a les lu ii Dom nul pre Is

ra il spre mo te ni re Lu u i ii al li lu i a
POLIELEU IN 20 DE STIHURI
1
5.

C eu am cu nos cut c ma re e Dom nul i Dom

nul nos tru pes te toi Dum ne ze i i al li lu i a
6.

Toa te c te a vrut Dom nul a f cut n cer i pe p

mnt n mri i n tru toa a te a dn cu ri le a li lu i

i a
7.

R i di c nd nori de la mar gi nea p mn tu lui

fu ul ge re le spre ploa ie le-a f cut al li lu i a
8.

Cel ce scoa te vn tu ri le din vis ti e ri

i le Sa a a le Ca re le a b tut ce len ti ns cu

u u te a le E gip tu lui de la om p n la

do bi to oc a li lu i a
GRIGORIE SIMONOPETRITUL
2
9.

Tri mi s-a sem ne i mi nuni n mi ij lo cul tu E gip

te n tru Fa ra on i n tru toi ro bii lui al li lui a
10.

Ca re le a b tut nea muri mu u ul te i a u cis

m p ra a ai tari al li lu i a
11.

P e Si on m p ra tul A mo re i lor i pe

O og m p ra tul Va sa nu lui i toa a te m

p r i i le lui Ca na an a li lu i a
12.

Si a dat p m n tul lor mo te ni i re mo te

ni i re lui Is ra il no ro du lui Su a li lu i a
POLIELEU IN 20 DE STIHURI
3
13.

Doa am ne nu u me le Tu es te n veac i po me

ni rea Ta n neam i n neam a li lu i a
14.

C va ju de ca Dom nul pe no ro dul Su i n

tru ro bii S i se va mn g ia a a li lu i a
15.

I i do lii nea mu ri lor ar gint i a a a ur lu u

cruri de m ini o me ne eti al li lu i a
16.

Gu r au i nu u vor gr i o ochi au i nu u vor

ve dea u re echi au i nu vor a u zi c nu u es te

duh n gu ra lo or a li lu i a
17.

Aa se e me nea lor s fi i i e cei ce i fac pe a

ce e tia i to oi cei ce se n cred n tr-n ii al lilu i a
GRIGORIE SIMONOPETRITUL
4
18.

Ca sa lui Is ra il bi ne cu vn tai pe Do om

nul ca a sa lui I a cov bi ne cu vn tai pe Do omnul

Ca sa lui Le vi Bi ne cu vn tai pe Do om nul a li

lu i a
19.

Cei ce v te mei de Do om nul Bi ne cu vn tai pe

Do omnul a li lu i a
20.

Bi ne es te cu vn tat Dom nul din Si on Cel ce lo cu

ie e te n I e ru sa li im a li lu i a
POLIELEU IN 20 DE STIHURI
5