Sunteți pe pagina 1din 23

Grile finante

Capitolul 1
1. Care dintre urmatoare afirmatii referitoare la relatiile financiare sunt
adevarate:
a. presupun un transfer de valoare ce are ca scop satisfacerea unor nevoi
generale ale societatii;(CORECTA)
b. presupun un transfer de valoare cu caracter exclusiv rambursabil;
c. repezinta relatii sociale de natura economica exprimate in forma baneasca
d. exprima o transformare a formelor valorii din forma bani in forma marfa si
invers;
e. presupun un transfer de valoare ce are la baza o contraprestatie
directa,imediata sau individualizata.
2. Perioada liberala s-a caracterizat rin aceea ca:
a. statul nu lasa sa actioneze libera concurenta si mecanismele pietei;
b. interventia statului asupra activitatii economice nu limita libertatea de actiune
a fortelor pietei;(CORECTA)
c. in aceasta perioada,finantele sunt considerate ca un veritabil mijloc de
interventie in economie;
d. statul era considerat un veritabil agent economic;
e. statul trebuia sa stea departe de activitatea economica.(CORECTA)
!. "n rocesul mobilizarii resurselor la fondurile financiare ublice#finantele
imbraca urmatoarele forme concrete:
a. dobanzi aferente creditelor bancare nerambursabile la scadenta;
b. redevente si chirii din concesiuni si inchirieri de terenuri si alte bunuri ale
statului;(CORECTA)
c. penalitati pentru nerespectarea obligatiilor contractuale existente intre
persoanele fizice;
d. contributii ale persoanelor fizice la capitalul social al intreprinderii cu capital
de stat si privat;
e. impozite,taxe si contributii pentru asigurarile sociale.(CORECTA)
$. %inantele ublice isi indelinesc misiunea lor sociala rin intermediul
urmatoarelor functii:
a. de mobilizare
b. de administrare
c. de repartitie(CORECTA)
d. de control(CORECTA)
e. de executie
&. "n faza distribuirii#flu'urile financiare imbraca urmatoarele forme :
a. amenzi si penalizari;
b. constituirea rezervelor materiale de stat;(CORECTA)
c. contributii de asigurari sociale si asigurari de sanatate;
d. varsaminte din veniturile institutiilor publice;
e. investitii publice.
(. Conditiile care au facut necesara si osibila aaritia finantelor sunt:
a. aparitia si dezvoltarea relatiilor marfa-bani;(CORECTA)
b. aparitia schimbului;
c. aparitia statului;(CORECTA)
d. dezvoltarea relatiilor intern-umane;
e. nici unul din raspunsurile de mai sus.
). "n erioada interventionista:
a. finantele sunt considerate un veritabil mijloc de interventie in economie;
(CORECTA)
b. viata economica era dominata de ideea de superioritate a initiativei private;
c. finantele publice au fost utilizate pentru asigurarea echilibrului economic si
social al tarii ;(CORECTA
d. predomina ideea neutralitatii finantelor publice;
e. statul avea rolul de a crea cadrul pentru votarea si respectarea legilor.
*. %unctia de contro a finantelor ublice:
a. are o sfera de manifestare mai restransa decat functia de repartitie;
b. are o sfera mai larga de actiune decat functia de repartitie;(CORECTA)
c. vizeaza doar constituirea si repartizarea fondurilor financiare publice;
d. este indeplinita concomitent cu fuctia de repatitie(CORECTA)
e. consta in existenta a doua faze distincte!mobilizarea resurselor,distribuirea
fondurilor fianciare.
+. Redistribuirea fondurilor financiare se oate realiza e lan e'tern rin
urmatoarele modalitati:
a. plata salariilor si a altor drepturi de personal in sectorul public;
b. contractarea de imprumuturi externe;(CORECTA)
c. primirea sau acordarea de ajutoare externe catre stat,-CORECTA)
d.achitarea cotizatiilor datorate organismelor internationale de catre stat,
-CORECTA)
e. subventiile acordate agentilor economici de catre stat.
1.. %inantele-relatiile financiare):
a. sunt exprimate in forma baneasca,-CORECTA)
b.apar in legatura cu satisfacerea nevoilor colective ale societatii,-CORECTA)
c. presupun o transformare a formelor valorii;
d. sunt relatiile sociale de natura economica,-CORECTA)
e.apar in legatura cu satisfacerea nevoilor individuale.
11. Contributia rinciala la constituirea fondurilor ublic o are:
a.produsul intern brut,-CORECTA)
b.avutia nationala;
c.transferurile din strainatate;
d.imprumuturile interne si externe;
e.donatiile si subventiile.
12. /istribuirea fondurilor financiare au ca beneficiar:
a.numai persoanele fizice;
b.numai persoanele juridice;
c.persoanele fizice si persoanele juridice,-CORECTA)
d. statul;
e.niciunul din raspunsurile de mai sus.
1!. /ua modalitatea in care se ralizeaza transferul de valoare#in cadrul
relatiilor financiare se distin0:
a.relatii financiare clasice;-CORECTA)
b.relatii sociale;
c.relatii ce apar in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de asigurari;
d.relatii de credit,-CORECTA)
e.relatii publice.
1$. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la functia de reartitie
sunt adevarate 1
a.se manifesta in procesul repartitiei produsului intern brut;-CORECTA)
b.vizeaza modul de utilizare a resurselor fiinanciare publice;
c.consta in existenta a trei faze!mobilizare,repartizare si control;
d. are un caracter subiectiv;
e.consta in doua faze distincte !mobilizarea resurselor si repartizarea fondurilor
pe destinatii.-CORECTA)
Capitolul "
1. 2nde si cand a fost intocmit entru rima data bu0etul ca document1
a.in #ranta,la inceputul sec $%%%;
b.in #ranta,la inceputul sec $%$;
c.in &nglia,la inceputul secolului $%%%;-CORECTA)
d.in tarile romane,prin 'egulamentele (rganice;
e.in Germania,la mijlocul secolului $)%.
2. Care din urmatoarele trasaturi sunt secifice bu0etului1
a.caracterul de previziune,el prezentandu-se ca un tablou evoluativ si comparativ
al veniturilor si cheltuielilor publice;-CORECTA)
b.caracterul orientativ,el reprezentand o aproximare a veniturilor si cheltuielilor
publice,fara a avea un caracter imperativ;
c.caracterul de autorizare,el fiind actul prin care puterea executiva este
imputernicita de puterea legislativa sa incaseze anumite venituri si sa efectueze
anumite cheltuieli publice ;-CORECTA)
d.caracterul echilibrat,prin buget asigurandu-se intotdeauna acoperirea
cheltuielilor publice din veniturile publice ordinare ;
e.caracterul sintetic,el concentrand toate veniturile si ch natiunii pe o perioada
limitata de timp.
!. 3u0etul de stat aare ca un dublu sistem de flu'uri financiare#si anume1
a.fluxuri financiare de repartizare;-CORECTA)
b.fluxuri financiare de echilibrare;-CORECTA)
c.fluxuri financiare de mobilizare;
d.fluxuri financiare de mobilizare;
e.fluxuri financiare de compensare.
$. Care din afirmatiile de mai 4os este corecta1
a.*ugetul de stat este un tablou evolutiv si comparativ al tuturor veniturilor si ch
natiunii ;
b.+*ugetul economic+ este un inventar al tuturor resurselor natiunii si al
destinatiei lor pe anul expirat,urmat de previziuni pe anul urmator;-CORECTA)
c.*ugetul general al statului cuprinde,pe langa prevederile cifrice aplicabile anului
bugetar respectiv,si dispozitii cu caracter permanent,mai ales cu caracter fiscal
sau avand o incidenta fiscala.
d.+*ugetul economiei nationale+este un document care contine sate cu privire la
evolutia ,%* si implicit cu privire la formarea si utilizarea resurselor bugetare;
-CORECTA)
e.+*ugetul economic+capata caracter de lege,iar prevederile sale devin
imperative.
&. Care din urmatoarele c5 ublice se finanteaza in totalitate din bu0etele
centrale1
a.ch pentru invatamant;
b.ch pentru sanatate;
c.serviciul datoriei publice contractate de stat;-CORECTA)
d.ch pentru aparare; -CORECTA)
e.ch privind intretinerea organelor puterii si administratiei de stat.
(. Care din urmatoarele c5eltuieli ublice se finanteaza#de re0ula#din
bu0etele locale1
a.ch privind intretinerea organelor procuraturii si justitiei;
b.ch privind datoria publica;
c.ch pt sanatate;
d.ch pt aparare;
e.ch pt gospodaria comuna. -CORECTA)
). Care din urmatoarele bu0ete bu0ete rer o comonenta a sistemului unitar
de bu0ete din Romania1
a.bugetele locale; -CORECTA)
b.bugetul asigurarilor sociale de star; -CORECTA)
c.bugetul asigurarilor de bunuri,persoane si raspundere civila;
d.bugetele de venituri si ch ale ag econ cu capital majoritar de stat;
e.bugetele fondurilor prorii ale ag economiei.
*. Care din urmatoarele imozite si ta'e alimenteaza bu0etul de stat al
Romaniei1
a.impozitul pe cladiri
b.accizele; -CORECTA)
c.impozitul pe spectacole;
d.taxele vamale; -CORECTA)
e.taxe asupra mijloacelor de transport.
+. Care din urmatoarele forme de rotectie a cetatenilor rerezinta c5 ce
se finanteaza din bu0etul asi0 sociale de stat 1
a.ajutoarele de somaj
b.pensiile %.(.).' ;
c.pensiile de asig sociale de stat ;-CORECTA)
d.trimiterile la tratamentele de odihna ;-CORECTA)
e.alocatiile de stat pentru copii.
1.. "nfatuirea rinciiului universalitatii bu0etului resuune resectarea a
doua re0uli comlementare#si anume 1
a.regula specializarii bugetare;
11. Care sunt asectele vizate de rinciiul anualitatii bu0etului1
a.perioada de timp in care se intocmeste si se aproba bugetul;
b.perioada de timp dintre momentul aprobarii bugetului si momentul incheierii
executiei bugetare;
c.perioada de timp pentru care se intosmeste si se aproba bugetul; -CORECTA)
d.perioada in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile inscrise in
autorizatia data Guvernului de catre ,arlament; -CORECTA)
e.perioada de timp necesara aprobarii si executiei bugetului.
12. Care sunt ar0umentele care ledeaza in favoarea elaborarii unor bu0ete
lurianuale1
a.decalajul existent intre momentul incasarii veniturilor si momentul efectuarii
cheltuielilor bugetare;
b.continuarea serviciilor publice care face ca bugetele succesive sa aiba o
anumita continuitate functionala si chiar structurala;
c.necesitatea sporirii eficientei controlului parlamentar asupra gestiunii
finantelor publice;
d.dificultatile intampinate in previzionarea veniturilor si cheltuielilor bugetare pe
perioade mai mari de timp;
e.ponderea ridicata a cheltuielilor de investitii in totalul cheltuielilor publice cu
caracter economic. -CORECTA)
1!. "n rivinta erioadei de e'ecutie a bu0etului#care sunt sistemele de
e'ecutie de casa a bu0etului racticate in lume1
a.sistemul de gestiune; -CORECTA)
b.sistemul de trezorerie;
c.sistemul bancar;
d.sistemul de executie; -CORECTA)
e.sistemul de tezaur.
1$. Ce dezavanta4e rezinta 6 sistemul de e'ercitiu 7rivind e'ecutia de
casa a bu0etului 1
a.este mai putin exact ;
b.presupune functionarea temporara a doua bugete ; -CORECTA)
c.presupune organizarea unei retele proprii de casierii si perceptori;
d.determina temporizarea efectelor controlului; -CORECTA)
e.este mai riguros.
1&. Care sintre rinciiile bu0etare era considerat de doctrina clasica ca
fiind 8c5eia de bolta9 a finantelor ublice1
a.principiul universalitatii bugetului;
b.principiul unitatii bugetare;
c.principiul anualitatii buhetului;
d.principiul echilibrului bugetar; -CORECTA)
e.principiul specializarii bugetare.
1(. :etode clasice de dimensionare a indicatorilor bu0etari sunt
urmatoarele:
a.metoda evaluarii indirecte;
b.metode automata(sau a penultimei; -CORECTA)
c.metoda evaluarii neforfetare;
d.metoda evaluarii forfetare;
e.metoda evaluarii directe. -CORECTA)
1). Care din urmatorii indicatori se au in vedere la fundamentarea
indicatorilor bu0etari rin metoda evaluarii directe1
a.evoluatia ratei rentabilitatii;
b.evolutia ratei natalitatii;
c.deficitul bugetar;
d.evolutia produsului intern brut; -CORECTA)
e.evolutia creditului comercial.
1*. Care sunt fazele fundamentale ce se arcur0 in cadrul metodei
Rationalizarea Otiunilor 3u0etare-R.C.3)1
a.studiul,analiza sistemelor,executia si controlul
b.precizarea obiectivelor,alegerea programelor,executia si controlul;
c.studiul,decizia,executia si controlul-CORECTA)
d.studiul,decizi,executia,reajustarea programelor;
e.recenzarea mijloacelor(resurselor,alegerea programelor,executia,controlul de
gestiune
1+. Ce avanta4e de necontestat ofera metoda Rationalizarii Otiunilor
3u0etare-RC3)1
a.alocarea resurselor pe obiective;-CORECTA)
b.creeaza iluzia unei politici stiintifice;
c.asumarea responsabilitatii pt atingerea obiectivelor;-CORECTA)
d.conduce la o centralizare a deciziei;
e.pune in discutie repartitia puterii intre sfera politica si cea administrativa.
2.. Ce limite rezinta metoda Rationalizarii Otiunilor 3u0etare-R.C.3)1
a.alocarea resurselor pe obiective;
b.autonomia ministerelor in gestionarea fondurilor;
c.creeaza iluzia unei politici bugetare stintifiice; -CORECTA)
d.asumarea responsabilitatii pentru atingerea obiectivelor;
e.conduce la o repartitie discutabila a puterii intre sfera politica si cea
administrativa. -CORECTA)
21. Care din urmatoarele or0ane este nemi4locit insarcinat cu elaborarea
roiectului bu0etului de stat1
a.Guvernul-CORECTA)
b.-inisterul #inantelor-CORECTA)
c.,arlamentul
d.Comisiile parlamentare de specialitate
e.Compartimentul tehnic-legislativ al celor doua camere
22. /ezbaterea si arobarea roiectului de bu0et este cometenta:
a.Guvernul
b.-inisterul #inantelor
c.,arlamentul-CORECTA)
d.Comisiile parlamentare de specialitate
e.Compartimentul tehnic-legislativ al celor doua camere
2!. Ce cometenta in materie bu0etara au Comisiile ermanente de bu0et si
finante din cele doua camere ale arlamentului1
a.examineaza si aproba proiectul de buget,'aportul Guvernului si proiectul .egii
bugetare;
b.examineaza si avizeaza proiectului de buget,'aportul Guvernului si proiectul
.egii bugetare;
c.dezbat proiectele si propunerile de amendamente si intocmesc un 'aport comun
pe care il aproba prin vot; -CORECTA)
d.formuleaza propunerea motivata pentru adoptarea,respingerea sau adoptarea
cu modificari a celor doua proiecte de lege(legea bugetara si bugetul de stat;
e.inainteaza compartimentului tehnic-legislativ al celor doua camere 'aportul
comun si propunerea motivata pentru adoptarea,respingerea sau adoptarea cu
modificari a .egii bugetare si a *ugetului de stat.
2$. Care sunt etaele ce trebuie arcurse entru e'ecutia veniturilor
bu0etare1
a.asezarea,lichidarea,ordonantarea si perceperea;
b.asezarea,lichidarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
-CORECTA)
c.angajarea,lichidarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
d.asezarea,ordonantarea,emiterea titlurilor de percepere si perceperea;
e.angajarea,lichidarea,ordonantarea si perceperea.
2&. Care sunt etaele ce trebuie arcurse entru e'ecutia c5eltuielilor
ublice1
a.angajarea,lichidarea,asezarea si plata;
b.asezarea,lichidarea,ordonantarea si plata;
c.angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata;-CORECTA)
d.asezarea,angajarea,ordonantarea si plata
e.angajarea,ordonantarea,urmarirea si plata.
2(. Care din urmatoarele documente se intocmesc si se inainteaza
Parlamentului sre arobare#cu rivire la inc5eierea e'ercitiului bu0etar:
a.expunerea de motive;
b.raportul privind mersul executiei bugetare intocmit de guvern;
c.proiectul de lege pt aprobarea bugetului;
d.anexe la proiectul de lege,care prezinta structura veniturilor si a ch bugetare ;
e.contul de incheiere a exercitiului bugetar.-CORECTA)
2). Obiectivele controlului olitic e'ercitat de Parlament in le0atura cu
activitatea bu0etara sunt:
a.modul de respectare a autorizatiei parlamentar de catre executiv;-CORECTA)
b.stabilitatea raspunderii juridice pentru modul in care se administreaza si
gestioneaza patrimoniul public;
c.verificarea amanuntita a documentelor justificative ce au stat la baza
operatiunilor;
d.gestionarea fondurilor si eficienta utilizarii lor;
e.modul de achitare a obligatiilor fata de buget de catre toti contribuabilii.
2*. Care din urmatoarele or0ane e'ercita controlul administrativ asura
e'ecutiei bu0etului 1
a.curtea de conturi
b.ministerul finantelor publice-CORECTA)
c.trezoreria finantelor publice
d.banca nationala
e.ordonatorii principali de credite
Capitolul /
1. C5eltuielile ublice:
a. reprezinta doar o parte a cheltuielilor bugetare
b. sunt numai acele cheltuieli care se acopera din bugetele locale
c. se refera la totalitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul
institutiilor publice- CORECTA)
d. sunt acoperite exclusiv din bugetul de stat
e. se acopera fie de la buget, fie din fonduri extrabugetare sau de la
bugetele proprii ale institutiilor, pe seama veniturilor obtinute de
acestea-CORECTA)
2. C5eltuielile bu0etare:
a. au o sfera mai larga decat cele publice
b. cuprind venituri proprii ale institutiilor publice
c. au aceeasi sfera cu cheltuielile publice
d. au o sfera mai restransa decat cele publice( CORECTA)
e. viseaza bugetul de venituri si cheltuieli al agentilor economici din
sfera privata
!. Oeratiunea de consolidare a c5eltuielilor ublice se refera la:
a.insumarea tuturor cheltuielilor efectuate de administratia centrala si
locala de stat
b. stabilizarea de natura monetara
c. insumarea cheltuielilor efectuate de diferitele categorii de
administratii publice, dar cu eliminarea transferurilor de resurse facute intre
acestea, in vederea evitarii dublei inregistrari- CORECTA)
d.analiza in dinamica a marimii datoriei publice
e.efectuarea de cheltuieli in functie de cuantumul veniturilor bugetare
incasate intr-o anumita perioada determinata de timp,de obicei un an.
$. "n ceea ce riveste c5eltuielile ublice urmatoarele afirmatii sunt
adevarate:
a. anumite cheltuieli reprezinta o avansare de produs intern brut, iar
altele un consum definitiv de produs intern brut( CORECTA)
b.evolutia cheltulelilor publice in marime absoluta nu este influentata de
modificarea puterii de cumparare a monedei nationale
c.conditiile politice,economice si sociale nu au influenta asupra volumului
cheltuielilor publice
d.factorii demografici determina o crestere a volumului cheltuielilor
publice(CORECTA)
e. in ultima perioada cheltuielile publice ale tarilor cu economie de piata
manifesta o tendinta de scadere accelerata, atat ca expresie relativa, cat si in
marime absoluta.
&. Evolutia c5eltuielilor ublice in marime absoluta- in returi curente)
este influentata de:
a. marimea ,.%.*
b. gradul de fiscalitate
c.presiunea fiscala.
d. modificarea puterii de cumparare a monedei nationale.( CORECTA)
e. marimea resurselor financiare de care dispun agenntii economici
(. Cresterea reala a c5eltuielilor ublice rezulta din comararea:
a. marimii ,.%.* al diferitelor state
b.cheltuielilor statului exprimate in preturi constante( CORECTA)
c. cheltuielilor statului exprimate in preturi curente
d. puterii de cumparare a populatiei in diferite perioade(CORECTA)
e. gradului de ocupare a locurilor de munca la nivel national
). Evolutia c5eltuielilor ublice:
a. manifesta,in actuala perioada, o tendinta de crestere accelerata ca
expresie relativa si de scadere moderata in marime absoluta
b. manifesta o tendinta de crestere accelerata atat ca expresie relativa,
cat si in marime absoluta(CORECTA)
c. in marime absoluta(preturi curente este influentata de modificarea
puterii de cumparare a monedei nationale
d.in marime absoluta(preturi curente nu este influentata de modificarea
puterii de cumparare a monedei nationale
e. inregistreaza o crestere nominala mai scazuta comparativ cu cresterea
reala a acestora
*. Totalitatea factorilor care duc la cresterea c5eltuielilor ublice ot fi
0ruati in urmatoarele cate0orii:
a.demografici,economici,sociali,urbanizarea,militari,politici si istorici(CORECTA)
b. sociali,militari si istorici
c. psihologici,economici,sociali,militari,politici si istorici
d. urbanizarea,culturali,pshologici,politici si sociali
e. economici si sociali
+. Printre rinciiile care trebuie resectate in momentul efectuarii
c5eltuielilor ublice din fondurile financiare ale statului se re0asesc:
a.cheltuielile publice se realizeaza in mod automat fara sa existe
necesitatea justificarii sumelor acordate anterior
b. cheltuielile publice se pot realiza din orice buget fara a se tine seama de
subordonarea institutiei publice sau a beneficiarului de alocatie bugetara.
c. sumele alocate pentru efectuarea cheltuielilor publice se caracterizeaza
prin nerambursabilitate(CORECTA)
d. orice cheltuiala publica poate fi realizata numai daca este prevazuta intr-
un act normativ(CORECTA)
e.cheltuielile publice nu se pot efectua in conditiile unui control financiar
riguros.
1.. Clasificarea functionala a c5eltuielilor ublice:
a. presupune gruparea cheltuielilor publice dupa structura administrativa a
statului
b. este utila intrucat alocatiile bugetare se stabilesc pe beneficiari,
permitand identificarea comoda a ordonatorilor de credite, a beneficiarilor si a
legaturilor lor 0pe verticala+
c. are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferitele
categorii de cheltuieli publice
d. este favorabila realizarii obiectivelor de politica economica si financiara
a statului deoarece permite identificarea acelor activitati sau spatii geografice
care sunt cele mai recomandabile pt stimularea1descurajarea prin parghii de
natura fiscala si vamala, a cheltuielilor guvernamentale.(CORECTA)
e. pune in evidenta rolul statutului in diferite domenii de activiatate ale
vietii economice si sociale.(CORECTA)
11. Care din urmatoarele cate0orii de c5eltuieli nu sunt delimitate dua
clasificatia economica:
a. cheltuielile temporare(CORECTA)
b. cheltuielile materiale
c. cheltuielile de personal
d.cheltuielile de transfer
e. cheltuielile de investitii
12. "n functie de criteriul financiar c5eltuielile ublice se imart in:
a. cheltuieli ordinare si cheltuieli exceptionale.
b. cheltuieli reale si cheltuieli economice
c.cheltuieli fiscale si cheltuieli nefiscale
d. chetuieli cu titlu definitiv,cheltuieli cu caracter temporar si chetuieli cu
titlu virtual(CORECTA)
e. cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli de tranfer
1!. 2tilitatea clasificatiei din unct de vedere administrativ rezida din:
a. permite identificarea comoda a ordonatorilor de credite, a
beneficiarilor si a legaturilor pe verticala( CORECTA)
b. reflecta cu usurinta identificarea destinatilor cheltuielilor publice
efectuate de institutiile publice
c. permite identificarea acelor activitati sau spatii geografice care sunt
cele mai recomandabile pt stimularea1descurajarea cheltuielilor
guvernamentale prin parghii de natura fiscala si vamala
d. are in vedere influenta pe care o exercita asupra economiei diferitele
categorii de cheltuieli publice
e. evidentiaza momentul si modul in care cheltuielile publice afecteaza
resursele financiare ale statului
1$. /ua criteriul reetabilitatii# c5eltuielile ublice se imart in:
a. cheltuieli reale si cheltuieli economice
b. cheltuieli cu titlu definitiv, cheltuieli cu caracter termporar si cheltuieli
cu caracter virtual
c. cheltuieli ordinare si cheltuieli exceptionale( CORECTA)
d. cheltuieli curente, cheltuieli de capital si cheltuieli de transfer
e. chetuieli de personal si cheltuieli materiale
1&. "nceand cu anul 1++1# in Romania# entru clasificarea c5eltuielilor
ublice s-a adotat metoda:
a. 2.&.3.(
b. 4256C(
c. #.-.%
d. (.2.4(CORECTA)
e. *.%.'.7.

Capitolul 8
1. Prin finantarea anumitor actiuni cu caracter social-cultural se urmareste
realizarea unor obiective#ca de e'emlu:
a.restrangerea ariei de siguranta a vietii indivizilor prin diminuarea posibilitatilor
de aparare in situatii de somaj,boli,batranete;
b.garantarea unui venit minim pentru toti membrii societatii indiferent de
marimea proprietatii de care dispun acestia; -CORECTA)
c.asigurarea pt toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate
minime prin intermediul serviciilor publice generale; -CORECTA)
d.asigurarea accesului la credite bancare in vederea obtinerii unui standard
ridicat de viata;
e.asigurarea pentru toti membrii societatii a unor standarde de viata considerate
maximale prin intermediul serviciilor publice generale;
2. Eficienta actiunilor social-culturale:
a.se exprima prin eficienta sectorului bancar si al asigurarilor;
b.desi nu este o eficienta economica,are o deosebita importanta asupra eficientei
economice;
c.pune in valoare capacitatea de aparare a unei tari;
d.este reflectata de relatia dintre 9efort: exprimat prin volumul cheltuielilor
indreptate spre realizarea acestor actiuni si 9efectul: acestor cheltuieli
manifestat pe multiple planuri !material,social,uman,cultural;-CORECTA)
e.are in vedere numai capacitatea institutiilor bugetare din domeniul socio-
cultural de a crea profit.
!. %ata de investitiile material#c5eltuielile t invatamant#comonenta a
investitilor in resurse umane#rezinta urmatoarele
articularitati-caracteristici):
a.termenul de recuperare este mai lung decat al investitiei materiale;
b.sunt investitii pe termen scurt deoarece efectele apar relativ repede;
c.investitia este supla si flexibila,fiind mai putin specializata in raport cu
investitia materiala,care este destinata unei stricte specializari;-CORECTA)
d.efectele investitiei in invatamant sunt multiple si mai dificil de cuantificat
decat efectele investitiilor materiale; -CORECTA)
e.fata de investitiile materiale,in situatia investitiilor in invatamant intervine
uzura morala.
$. /in unct de vedere al continutului lor economic#c5eltuielile t invatamant
se imart in:
a.ch de capital;-CORECTA)
b.ch directe;
c.ch indirecte;
d.ch curente;-CORECTA)
e.ch de transfer.
&. Conform clasificatiei functionale a c5eltuielilor ublice#in cate0oria
c5eltuielilor social-culturale nu se includ:
a.invatamantul;
b.sanatate;
c.cercetare stintiifica;-CORECTA)
d.cultura,recreere si religie;
e.asigurari si asistenta sociala.
(. C5eltuielile rivind asi0urarile sociale de stat vizeaza:
a.acordarea de pensii,indemnizatii si trimiteri la tratament balneoclimateric si
odihna; -CORECTA)
b.acordarea unor ajutoare banesti somerilor sau celor amenintati cu
disponibilizarea;
c.sprijinul pentru incadrarea in munca prin acordarea de facilitati firmelor care
angajeaza someri;
d.organizarea de cursuri de recalificare si reconversie profesionala;
e.organizarea de manifestari cultural-artistice pentru sprijinul pensionarilor.
). "n cadrul formelor indirecte de interventie a statului in economie utem
aminti:
a.subventii;
b.avantaje fiscale; -CORECTA)
c.garantarea de catre stat a imprumuturilor bancare ; -CORECTA)
d.avansurie rambursabile;
e.imprumuturile cu dobanda subventionala.
*. Conform clasificatiei functionale#c5eltuielile cu rotectia mediului fac
arte din cate0oria:
a.actiuni economice;
b.combustibil si energie;
c.servicii si dezvoltare;
d.cercetare si dezvoltare in domeniul economic; -CORECTA)
e.actiuni generale,economice,comerciale si de munca.
+. ;ubventiile se ot clasifica in:
a.subventii de import
b.subventii de functionare1exploatare ; -CORECTA)
c.subventii oentru franarea exportului ;
d.subventii pentru dobanzi ;-CORECTA)
e.subventii indirecte.
1.. Ca forma directa de interventie a statului in economie#investitiile :
a.reprezinta ajutoare financiare pe care statul le acorda pentru dezvoltarea
sectorului public sau a altor sectoare,mai ales in ramuri sau zone(regiuni
defavorizate; -CORECTA)
b.reprezinta transferuri de sume banesti din bugetul statului catre
intreprinderi(sau cetateni,cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie,dar
conditionat si cu o afectatie speciala;
c.se acorda intreprinderilor publice sau private din anumite sectoare de
activitate sau care intampina dificultati financiare temporare,de trezorerie ori
legate de restructurare;
d.reprezinta ajutoare financiare de la buget care se acorda,in anumite
circumstante,pt difuzarea de informatii,a studiilor de mar;eting,organizarea de
expozitii,targuri,saloane etc de prezentare sau participarii la astfel de
manifestari;
e.constituie o forma de sprijinire a unor actiuni de prospectare si prezentare in
strainatate a unor produse noi.
11. "n cadrul c5eltuielilor entru servicii ublice 0enerale#sunt incluse:
a.cheltuielile privind penitenciarele,arhivele statului;
b.cheltuielile privind presedintia; -CORECTA)
c.cheltuielile privind autoritatile judecatoresti;-CORECTA)
d.cheltuielile privind politia;
e.cheltuielile privind pompierii,granicerii,jandarmeria.
12. Princiala sursa de finantare a c5eltuielilor entru aarare nationala
este:
a.bugetul local al localitatii unde se afla amplasata baza militara;
b.bugetul de stat; -CORECTA)
c.venituri extrabugetare;
d.credite externe;
e.contributii ale populatiei.
Capitolul <
1. "n cate0oria resurselor financiare ublice nu se includ:
a.resursele bugetului dee stat;
b.resursele populatiei; -CORECTA)
c.resursele bugetelor locale ;
d.resursele bugetului trezoreriei statului ;
e.resursele bugetului institutiilor publice.
2. Care sunt resursele financiare ublice care detin cea mai mare ondere in
totalul resuurselor 1
a.veniturile nefiscale ;
b.imprumuturile interne ;
c.imprumuturile externe;
d.impozitele; -CORECTA)
e.resursele instit publice. -CORECTA)
!. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza cresterea nivelului
resurselor financiare ublice1
a.factorii economici;
b.factorii sociali;
c.factorii demografici;
d.factorii monetari;
e.factorii psihologici. -CORECTA)
$. /in unct de vedere al continutului economic#rincialele cate0orii de
resurse sunt:
a.prelevari obligatorii; -CORECTA)
b.resurse de trezorerie; -CORECTA)
c.resurse curente;
d.resurse mobilizate prin intermediul imprumuturilor ; -CORECTA)
e.resurse obtinute pec alea emisiunii monetare. -CORECTA)
&. Resursele de trezorerie sunt constituite din:
a.impozite si taxe de la agentii economici ;
b.impozite si taxe de la populatie;
c.imprumuturi pe termen scurt ; -CORECTA)
d.imprumuturi pe termen lung;
e.imprumuturi pe termen mediu.
(. "n cate0oria resurselor financiare interne nu se includ:
a.imprumuturile de stat externe; -CORECTA)
b.impozite si taxe ;
c.donatii interne ;
d.ajutoare externe; -CORECTA)
e.veniturile de la intreprinderile si proprietatile de stat.
). "n cate0oria resurselor curente se includ:
a.venituri fiscale; -CORECTA)
b.emisiunea de bani in hartie;
c.venituri nefiscale; -CORECTA)
d.imprumuturi interne;
e.imprumuturi externe.
*. Precizai care sunt veniturile care intra in cate0oria veniturilor nefiscale1
a.impozitele pe venit;
b.chiriile incasate de institutii publice; -CORECTA)
c.accizele;
d.taxa pe valoarea adaugata;
e.impozitul pe profit.
Capitolul =
1. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la imozite sunt
adevarate1
a. au un caracter facultativ pentru toti contribuabilii
b. sunt impuse si incasate prin forta de constrangere a
statului(CORECTA)
c. sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza
pentru satisfacerea nevoilor generale(CORECTA)
d. sunt datorate in cuantum egal de catre toti contribuabilii
e. au un caracter rambursabil
2. Ta'a:
a. este o prelevare impusa prin forta de contrangere a statului
b. nu necesita existenta unei contraprestatii directe si imediate din
partea statului
c. reprezinta suma de bani platita de o persoana fizica sau juridica
pentru un serviciu prestat platitorului de catre stat(CORECTA)
d. este o prelevare impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice
realizatoare de venituri
e. are caracter obligatoriu pentru toti salariatii
!. "mozitele indelinesc un rol care se manifesta e urmatoarele lanuri:
a.financiar
b.social
c. demografic -CORECTA)
d. econimic
e. ecologic -CORECTA)
$. Care dintre urmatorii factori sunt considerati factori e'terni sistemului
de imunere de care trebuie sa se tina seama in fundamentarea nivelului
fiscalitatii:
a. progresivitatea cotelor de impunere
b. modul de determinare a materiei impozabile
c. nivelul fiscalitatii in alte tari-CORECTA)
d. prioritatile stabile de catre stat in ceea ce priveste detinatia
veniturilor publice-CORECTA)
e. corectiile operate asupra cuantumului impozitului
&. Printre elementele imozitului nu se numara:
a.platitorul-CORECTA)
b. suportatorul
c. asieta
d. obiectul impunerii
e. incasatorul
(. Care dintre urmatoarele elemente sunt caracteristice imozitelor directe:
a.se asaza asupra vanzarii bunurilor si serviciilor
b. vizeaza cheltuirea veniturilor contribuabililor
c. se stabilesc nominal in sarcina anumitor persoane fizice si
juridice-CORECTA)
d. tin cont de veniturile sau averea contribuabililor-CORECTA)
e. nu tin cont de veniturile sau averea contribuabililor
). /ua frecventa cu care se incaseaza la bu0etul statului# imozitele ot
fi:
a. impozite financiare
b. impozite pe venit
c. impozite pe avere
d. impozite permanente-CORECTA)
e. impozite incidentale(CORECTA)
*. /ua aria de curindere a materiei imozabile# imozitele ot fi:
a. impozite pe cheltuieli
b. impozite u aracter de ordine
c. impozite analitice-CORECTA)
d. impozite personale
e. impozite sintetice(CORECTA)
+. "mozitele reale:
a. sunt formate din impozitele p evenit si impozitele pe avere
b. se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale
(pamantul,cladirile si fabricile etc -CORECTA)
c. sunt considerate a fi impozite obiective-CORECTA)
d. tin cont de situatia personala a contribuabilului
e. in zilele noastre au disparut in totalitate
1.. E0alitatea in fata imozitului resuune:
a.ca impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate persoanele fizice si
juridice-CORECTA)
b.diferentierea sarrcinii fiscale de la o persoana la alta
c. ca impunerea sa se faca in acelasi mod pt toate activitatile economice
-CORECTA)
d. ca impunerea sa se faca in fuctie de situatia personala a subiectului impozabil
e. diferentierea sarcinii fiscale in functie de marimea materiei impozabile
11. Resectarea ec5itatii fiscale# in ractica# resuune indelinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
a.impunerea sa fie partiala, sanu cuprinda toate categoriile sociale care
realizeaza venituri dintr.o anumita sursa;
b.stabilirea minimului neimpozabil-CORECTA)
c.egalizarea sarcinii fiscale
d.utilizarea unei singure cote de impunere
e. diferentierea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui
contribuabil-CORECTA)
12. "munerea in cote roortionale:
a.nu tine seama de venitul sau averea contribuabilului
b.este o manifestare directa a principiului egalitatii in fata impozitelor
-CORECTA)
c.presupune aplicarea aceleiasi cote de impozit indiferent de marimea obiectului
impozabil-CORECTA)
d.consta in aceea ca odata cu cresterea venitului are loc si cresterea cotei
impozitului
e. presupune divizarea materiei impozabile in maimulte parti
1!. Care dintre cotele de imunere utilizate in rezent rasunde cel mai
bine rinciiului ec5itatii fiscale:
a.cotele proportionale
b. cotele progresive simple
c.cotele progresive compuse-CORECTA)
d.cotele regresive
e.cotele fixe
1$. Pt ca un imozit sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa
indelineasca urmatoarele conditii:
a.sa nu fie influentat, intr.un sens sau altul, de mutatile de ordin conjunctural ale
ciclului economic
b.sa aiba un caracter universal-CORECTA)
c.sa nu existe posibilitati,legale sau nelegale,de sustragere de la impunere a unei
parti din materie impozabila-CORECTA)
d.sa poata fi adaptat in permanenta necesitatii de venituri ale statului
e.randamnetul sau nu trebuie sa creasca concomitent cu cresterea volumului
productiei
1&. :etodele de evaluare a materiei imozabile se imart in:
a.metoda evaluarii directe si metoda evaluarii forfetare
b.evaluarea pe baza semnelor exterioare si evaluarea forfetara
c.evaluarea pe baza declaratiei unei terte persoane si evaluarea pe baza
declaratiei contribuabilului
d.metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe
probe-CORECTA)
e.metoda evaluarii indirecte si metoda evaluarii bazate pe prezumtie
1(. Evaluarea e baza semnelor e'terioare:
a.se realizeaza pe baza declaratiei unei terte persoane
b.este o metoda directa de evaluare a materiei impozabile
c.este specifica impozitelor de tip real-CORECTA)
d. permite stabilirea doar cu aproximatie a valorii obiectului
impozabil-CORECTA)
e.elimina total posibilitatea sustragerii de la impunere a unei parti din materie
impozabila
1). Care din urmatoarele criterii nu contituie criterii de imunere utilizate
in ractica fiscala internationala:
a.criteriul originii veniturilor
b. criteriul scutirii progresive-CORECTA)
c. criteriul creditarii obisnuite-CORECTA)
d.crietriul domiciliului
e.criteriul nationalitatii
1*. Conform criteriului ori0inii veniturilor#imunerea se efectueaza de catre
autoritatea fiscala:
a.din tara careia ii apartine rezidentul
b.din tara pe al carei teritoriu s.a realizat venituri-CORECTA)
c.din tara de origine a persoanei realizatoare de venituri
d.stabilita prin intelegere cu realizatorul de venituri
e.dintr.o terta tara
1+. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la dubla imunere 4uridica
internationala este adevarata:
a.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi
perioada de timp,de catre doua sau mai multe autoritati fiscale din tari
diferite-CORECTA)
b.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt aceeasi
perioada de timp, de catre aceeasi autoritate fiscala
c.reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pt perioade de
timp diferite,de catre doua sau mai multe autoritati fiscale din tari diferite
d.exprima gradul de fiscalitate dintr.o anumita tara
e.este consecinta fenomenului de internationalizare a activitatilor economice
2.. Procedeul scutirii totale# ca metoda de evitare a dublei imuneri
internationale consta in fatul ca:
a.din venitul total obtinut(in cele doua state se deduce impozitul aferent
venitului obtinut in strainatate,dupa care se impoziteaza cu cote progresive
compune(transee
b.din impozitul total datorat in tara de resedinta se deduce impozitul platit in
strainatate
c.venitul obtinut in strainatate se adauga in venitul obtinut in tara de resedinta
pt a se stabili cota progresiva a impozitului
d.venitul realizat in strainatate de rezidentul unei tari, care a fost impus in acea
tara, se deduce in intregime din venitul total impozabil in tara de
resedinta-CORECTA)
e.se datoreaza impozit numai pt venitul obtinut in tara de resedinta.
>1. /in bu0etele locale se finan<eaz= urm=toarele cate0orii de c5eltuieli :
a) cheltuieli pentru asigurarea ordinii publice;
b) cheltuieli pentru ac?iuni @i obiective economice de importan?A strategicA;
c) cheltuieli pentru apArarea ?Arii;
d) cheltuieli pentru Bntre?inerea autoritA?ilor locale executive; -CORECTA)
e) cheltuieli pentru ac?iuni economice de importan?A localA. -CORECTA)
22. >n cate0oria veniturilor rorii ale colectivit=<ilor se curind:
a taxele vamale;
b impozitul pe venitul microBntrepinderilor;
c impozitul pe profit;
d impozitele locale; -CORECTA)
e taxa pe valoarea adAugatA.
>". 3u0etul economiei na<ionale:
a) reflectA toate resursele societA?ii @i destina?ia lor; -CORECTA)
b) exprimA rela?ii economice Bn formA bAneascA care iau na@tere Bn procesul
reparti?iei produsului intern brut Bn legAturA cu Bndeplinirea func?iilor @i sarcinilor
statului;
c) constituie un instrument cu ajutorul cAruia guvernul se informeazA asupra
situa?iei economico-financiare a ?Arii;
d) este un act prin care se prevAd @i se aprobA prin lege veniturile @i cheltuielile
anuale ale statului;
e) are putere de lege.
>/./in unct de vedere 4uridic# bu0etul de stat:
a. este actul Bn care se Bnscriu veniturile @i cheltuielile probabile a se realiza Bntr-o
anumitA perioadA de timp;
b. este actul prin care se prevAd @i se aprobA prin lege veniturile @i cheltuielile anuale
ale statului; -CORECTA)
c. exprimA rela?ii economice Bn formA bAneascA care iau na@tere Bn procesul reparti?iei
produsului intern brut;
d. con?ine venituri @i cheltuieli care au un caracter obligatoriu; -CORECTA)
e. reflectA toate resursele societA?ii @i destina?ia lor.

S-ar putea să vă placă și