Sunteți pe pagina 1din 18

17.02.

2014
Infractiuni contra infaptuirii justitiei
Nedenuntarea art. 266 n.c.pen
Fapta persoanei care, luand la cunostinta, de comiterea unei fapte prevazute de legea penala, si
anume a celor contra vietii, sau a avut ca urmare moartea unei persoane, nu instiinteaza de indata
autoritatiile.
!iectul juridic special
"elatiile sociale care se refera la promta infaptuire a justitiei, lucru care nu ar fi posi!il daca nu s#
ar impune denuntarea de indata a unor infractiuni grave.
!iectul material
#nu e$ista
%u!iectul activ
#poate fi orice persoana care a luat la cunostinta de savarsirea unei fapte prevazuta de legea
penala, privitor la infractiuniile contra vietii sau care au avut ca urmare moartea unei persoane.
&em!rul de familie al faptuitorului infractiunii, nedenuntate poate fi su!iect activ al infractiunii
dar nu se pedepseste.
In art. 177 ncpenprinmem!ru de familie inteelegem'
#ascendentii
#descendentii
#fratii si surorile,copii acestora
#precum si persoanele devenite prin adoptie astfel de rude
#sotul
#persoanele care au sta!ilit relatii asemanatoare aacelora dintre soti sau dintre parinti si copii in
cazul in care convietuiesc
(articipatia penala doar su! forma instigarii si complicitatii
%u!iectul pasiv este statul prin organele sale specializate.
)atura o!iectiva
*lementul material se realizeaza prin omisiunea de a denunta de indata savarsirea unei fapte
prevazute de legea penala. Face o!iectul nedenuntarii fapta prevazuta de legea penala contra vietii
sau care a avut ca urmare moartea unei persoane.
(entru e$istenta acestei infractiuni se cer doua cerinte esentiale'
1. nedenuntarea sa ai!a ca o!iect o infractiune care a fost savarsita anterior. +aca fapta comisa
anterior nu intruneste trasaturile esentiale ale infractiunii, fapta de nedenuntare nu mai e$ista.+e
e$' o infractiune de omor a fost comisa in stare de legitima aparare de autorul acesteia.
2. denuntarea sa nu se faca de indata. ,stfel faptuitorul va savarsi infractiunea de nedenuntare
numai atunci cand luand cunostinta de savarsirea unei infractiuni nu o denunta cat si atunci cand
denunta fapta dar cu intarziere.
-rmarea imediata'
.onsta intr#o stare de pericol ce se creaza pt infaptuirea justitiei prin atitudinea pasiva a
faptuitorului
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie este intentia dar si culpa
Formele infractiunii'
#tentativa nu se pedepseste
misiunea sesizarii , art. 267 n.c.pen.
Fapta functionarului pu!lic care luand cunostinta de savarsirea unei fapte prevazute de legea
penala in legatura cu serviciu in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile omite sesizarea de indata a
organelor de urmarire penala.
!iectul juridic special il constituie relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei care implica
indeplinirea cu promptitudine de catre functionarii pu!lici a o!igatiei de a sesiza organele de
urmarire penala cu privire la infractiuniile savarsite in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi
indeplinesc sarcinile.
Nu avem o!iect material.
%u!iectul activ
#este calificat, neputand fi savarsita decat de catre un functionar pu!lic in acceptiunea 17/ n.cp.'
functionarul pu!lic este persoana care cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara remuneratie '
a0 e$ercita atri!utii sau responsa!ilitati sta!ilite in temeiul legii in scopul realizarii prerogativelor
puterii legislative, e$ecutive sau judecatoresti.
!0 e$ercita o functie de demnitate pu!lica sau o functie pu!lica de orice natura
c0 e$ercita singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator
economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat or al unei persoane
juridice declarate ca fiind de utilitate pu!lica, atri!utii legate de realizarea o!iectului de activitate
al acesteia.
*ste considerat functionar pu!lic si persoana care e$ercita un serviciu de interes pu!lic pt carea
fost investita de autoritatiile pu!lice sau care este supusa controlului or supraveg1erii acestora cu
prvire la indeplinirea respectivului serviciu pu!lic.
%u!iectul pasiv este statul
)atura o!iectiva'
*lementul material se realizeaza prin inactiune, adica prin omisiunea faptuitorului de a sesiza de
indata organul de urmarire penala. ,ceasta omisiune tre!uie sa se refere la o infractiune in
legatura cu serviciul in cadrul caruia faptuitorul isi indeplineste sarcinile.
,ceasta infractiune poate fi savarsita c1iar de un functionar pu!lic din acelasi serviciu cu
faptuitorul sau de o persoana din afara2 infractiuni care se rasfrang insa asupra serviciului, asupra
activitati serviciului respectiv.*$' traficul de influenta. %avarseste, de e$emplu, infractiunea de
omisiune a sesizarii padurarul care in e$ercitiul functiei, luand cunostinta, de fapta de luare de
mita savarsita de un agent silvic omite sa o aduca la cunostinta organelor judiciare.
+aca infractiunea despre a carei savarsire a luat cunostinta faptuitorul nu este in legatura cu
serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omisiunea acestuia de a sesiza organele de
urmarire penala nu realizeaza continutul acesei infractiuni, insa fapta va putea fi, dupa caz,
nedenuntare.
(entru e$istenta infractiunii se cere ca functionarul pu!lic sa fi luat la cunostinta despre savarsirea
unei infractiuni dintre cele la care se refera art. 267 n.c.pen.
-rmarea imediata cnstaintr#o stare de pericol care se creaza pt infaptuirea justitiei,in principal, iar
in secundar din impiedicarea desfasurarii in !une conditii a activitatii institutiilor prevazute in art.
176 n.c.pen.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie este intentia si culpa
Formele infractiunii
#tentativa nu se pedepseste
24.02.2014
Inducerea in eroare a organelor judiciare, art. 263 ncp
4vec1iul cod' +enuntarea calomnioasa art. 2/5 vcp0
.onsta in sesizarea penala facuta prin denunt sau plangere cu privire la e$istenta unei fapte
prevazute de legea penala ori in legatura cu savarsirea unei asemenea fapte de catre o anumita
persoana, cunoscand ca aceasta este nereala.
Forma agravata consta in producerea sau ticluirea de pro!e nereale in scopul de a dovedi e$istenta
unei fapte prevazuta de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana.
!iectul juridic special il constituie relatiile sociale care presupun !una credinta si corectitudinea
celor care fac sesizari in fata organelor judiciare sau participa la activitatea de administrare a
pro!elor, in principal. In secundar din relatile sociale care vizeaza onoarea, demnitatea si c1iar
li!ertatea persoanei.
!iect material nu avem.
%u!iectul activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile pt a raspunde
persoana.%u!iectul activ poate fi si reprezentantul unei persoane juridice indiferent daca este
pu!lica sau privata.
(articipatia penala este posi!ila su! toate formele sale.
%u!iectul pasiv este, in principal, organul judiciar a carui activitate este periclitata si pusa in
pericol prin savarsirea acestei infractiuni iar in secundar este persoana contra careia s#a facut
plangerea sau denuntul sau impotriva careia s#au produs, s#au ticluit pro!ele nereale.
)atura o!iectiva
*lementul material consta intr#o sesizare penala facuta prin cele doua moduri de
sesizare4 denuntul si plangerea0.
In cazul in care plangerea sau denuntul sunt facute de o persoana juridica, raspunderea penala va
incum!a acelor persoane fizice care se fac raspunzatoare in mod direct de redactarea si semnarea
denuntului sau plangerii.
.onsideram ca infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare va e$ista si atunci cand
unele conditii de forma si c1iar de fond prevazute de .odul de procedura penala nu sunt
indeplinite, fiind necesar ca din denuntul sau plangerea formulata sa rezulte suficiente elemente pt.
ca organul de cercetare penala sa declanseze procesul penal. ,stfel, e$ista aceasta infractiune si in
cazul in care denuntul este anonim sau a fost facut oral indiferent daca a fost consemnat sau nu de
catre cel care l#a rimit. (entru e$istenta infractiunii se cer a fi indeplinite urmatoarele cerinte
esentiale'
1. sesizarea penala tre!uie sa ai!a ca o!iect o fapta prevazuta de legea penala2
2. sesizarea penala tre!uie sa priveasca o anumita persoana, adica o persoana determinata2
6. introducerea plangerii sau denuntului se poate face la toate institutiile de stat competente sa
primeasca sesizarile cetatenilor, parlament, guvern, minister, organe ierar1ice celui denuntat, etc.,
dar cu conditia ca in final acestea sa ajunga la organul de cercetare penala competent sa efectueze
urmarirea penala.
-rmarea imediata consta intr#o stare de pericol ce se creeaza pt infaptuirea justitiei deoarece de
cele mai multe ori o astfel de infractiune poate sa genereze grave erori judiciare. +e asemenea,
consta si in afectarea reputatiei unei persoane careia i se imputa in mod nereal savarsirea unei
infractiuni.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta
In ceea ce priveste forma agravata, elementul material se realizeaza prin producerea sau ticuirea
de pro!e nereale in scopul de a dovedi e$istenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea
acesteia de catre o anumita persoana.
(entru a retine aceasta infractiune este necesar sa pree$iste o invinuire nedreapta si cel care
produce sau ticluieste pro!e nereale sa stie ca invinuirea este nereala.
(rin producerea de pro!e nereale se intelege prezentarea acestora in fata organelor de urmarire
penala sau instantelor de judecata cu prilejul pro!atiunii penale.
(rin ticluirea de pro!e nereale se intelege nascocirea sau inventarea unor pro!e ine$istente urmata
de prezentarea acestora in fata organelor judiciare.
Formele infractiunii' tentativa nu se pedepseste.
.auza de nepedepsire' nu se pedepseste persoana care a savarsit inducerea in eroare a organelor
judiciare daca declara inainte de retinerea, arestarea, sau de punerea in miscare a actiunii penale
impotriva celui fata de care s#a facut denuntul sau plangerea ori s#au produs pro!ele, ca denuntul,
plangerea sau pro!ele sunt nereale.
Favorizarea faptuitorului, art. 265 ncp
.onsta in ajutorul dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr#o cauza
penala, tragere la raspundere penala, e$ecutarea unei pedepse sau masuri privative de li!ertate.
!iectul juridic special il constituie relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei, activitate
care este impiedicata prin ajutorul dat unui infractor pentru a ingreuna, impiedica, cercetarea
penala, e$ecutarea pedepsei.
!iectul material nu e$ista.
%u!iectul activ poate fi orice persoana care indeplineste conditiile pt a raspunde penal.
7e$tul de lege se refera la ajutorul dat unui faptuitor2 prin urmare, la o activitate de favorizare a
altuia nu si la o activitate de autofavorizare
%u!iect al infractiunii nu poate fi autorul si nici participantii infractiunii in legatura cu care s#a
savarsit activitatea de favorizare. +esi actele de autofavorizare nu cad su! incidenta legii penale
totusi daca un asemenea, realizeaza prin el insusi continutul altei infractiuni, autorul actului de
autofavorizare va raspunde pt aceasta infractiune, spre e$' sustragerea sau distrugerea de
inscrisuri. astfel de infractiune poate fi savarsita si de aparatorul faptuitorului in masura in care
acesta da ajutor faptuitorului pt. a se ingreuna sau impiedica activitatea de cercetare in vederea
tragerii la raspundere enala sau e$ecutarii pedepsei.
%u!iectul pasiv este in principal statul ca administrator al justitiei iar in secundar este orice
persoana ale care interese au fost prejudiciate prin savarsirea infractiunii.
)atura o!iectiva'
*lementul material se realizeaza prin ajutorul dat unui faptuitor pt a ingreuna sau impiedica
activitatea de cercetare penala intr#o cauza, tragerea la raspundere penala si e$ecutarea unei
pedepse ori masuri privative de li!ertate.
.erinte esentiale'
1. sa e$iste un act de ajutor
2. ajutorul sa fie dat unui faptuitor
6. ajutorul tre!uie dat faptuitorului fara o intelegere sta!ilita inainte sau in timpul savarsiriii
nfractiunii. +aca ajutorul este dat dupa savarsirea infractiunii dar pe !aza unei inelegeri sta!ilite
inainte sau in timpul savarsirii infractiunii fapta nu contituie infractiunea de favorizare a
faptuitorului ci complicitate la acea infractiune
4. ajutorul tre!uie dat faptuitorului pt impiedicarea sau ingreunarea cercetarilor intr#o cauza
penala, tragerii la raspundere penala, e$ecutarii unei pedepse sau masuri privative de li!ertate.
,jutorul dat faptuitorului poate avea loc si dupa ce 1otararea de condamnare a ramas definitivasi a
devenit e$ecutorie....sau sutragerea faptuitorului de la e$ecutarea pedepssei sau masurii privative
de li!ertate.
persoana condamnata la pedeapsa inc1isorii este tinuta incuiata in magazie de un prieten, pt a
nu fi prinsa si condusa la locul de detentie de catre persoanele a!ilitate
-rmarea imediata consta intr#o stare de pericol adusa infaptuirii justitiei
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie este intentia directa si indirecta.
Formele infractiunii' tentativa nu se pedepseste
.auza de nepedepsire' in cazul favorizarii savarsite de catre un mem!ru de familie.
!structionarea justitiei, 271 ncp
%e refera la persoana care fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale organul de urmarire sau
instanta sa efectueze in conditiile legii un act procedural de asemenea, refuza sa puna la dispozitia
organului de urmarire penala, instantei sau judecatorului sindic, in tot sau in parte, datele sau
informatiile, inscrisurile sau !unurile detinute care i#au fost solicitate in mod e$plicit in vederea
solutionarii unei cauze.
!iectul juridic special il constituie relatiile sociale care infaptuiesc justitia in principal iar in
secundar din relatiile sociale referitoare la unele atri!ute esentale ale persoanei care vizeaza
integritatea corporala, sanatatea, li!ertatea morala.
!iectul material poate sa e$iste atunci cand fapta se realizeaza prin actiuni directae asupra unor
o!iecte sau persoane.
%u!iectul activ poate fi orice persoana ,mai putin persoanele urmarite sau judecata pt inractiunea
care face o!iectul procesului penal deoarece in acest caz legiuitorula prevazut un caz special de
nepedepsire.
%uiectul pasiv este statul.
)atura o!iectiva
*lementul material i poate constitui impiedicarea organului de urmarire penala sau instantei de
judecata de a efectua in conditiile legii un act procedura....
la dispozitia organelor judiciare, date, informatii, inscrisuri sau !unuri detinute.
In acest caz, cerinta esentiala se refera la faptul ca aceste date informatii, inscrisuri sa fi fost
solicitate e$plicit si in conditiile legii de organele judiciare in scopul solutionarii unei cauze
penale.
.onsideram ca ne putem afla in prezena unui concurs de infractiuni intre infractiuea de ultraj si
infractiunea d eo!structioare a justitiei atunci cand actiunea de impiedicare a organului judiciar
sau a instantei se realizeaza intrr#una din modalitatiile art. 2/7 ncp
-rmarea imediata consta in producerea unei stari de pericol pt desfasurarea normala a activitatii
de justitie si deci t relatiile sciale aparate prin realizare acestei activitati.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta.
Formle infractiunii' tentativa nu se pedepseste
Influentarea declaratiilor, art. 272 ncp.
.onsta in incercarea de a determina sau determinarea unei persoane indiferent de calitatea acesteia
prin corupere, prin constragere ori prin alta fapta cu efect vadit intimidant savarsita asupra sa sau
asupra uui mem!ru de familie al acesteia sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea
declaratii, sa#si retraga declaratiile, sa dea declaratii mincinoase sau sa nu prezinte pro!e intr#o
cauza penala, civila sau in orice alta procedura judiciara.
! jur special se refera la activitatea de infaptuire a justitiei care este incompati!ila cu savarsirea
unor acte de constrangere sau corupere a unor persoane indiferent de calitatea acesteia pt a o
determina sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea declaratii mincinoase in orice
cauza. In secundar consta in acele relatii sociale care vizeaza integritatea corporala sau li!eratea
persoanei.
!iectul material poate e$ista atunci cand fapta se realizeaza prin corupere, constrangere asupra
unei persoane sau unui mem!ru de familie.
In sensul coruptiei de a se proomite, da !a !ani sau ale valori, nu e$ista o!iect material.
%u!iectul activ' orice persoana
(articipatia penala su! toate formele sale
%u!iectul pasiv
#persoana care a suportat actele de constrangere sau fata de care s#au desfasurat actele de corupere.
)atura o!iectiva
*lementul material consta in actiunea de a incerca , de a determina o persoana sa nu sesizeze
organele de urmarire penala, sa nu dea declaratii, sa#si retraga declaratiile, sa dea declaratii
mincinoase or sa nu prezinte pro!e intr#o cauza penala, civila sau in orice alta procedura judiciara.
06.06.2014
#continuare Influentarea declaratiilor
,ctiunea faptuitorului care vizeaza formarea la acea persoana a rezolutiei de a savarsi marturia
mincinoasa tre!uie sa ramana fara rezultat adica se cere ca acea persoana sa nu#si insuseasca
rezolutia infractionala.
*ste vor!a defapt de o instigare la infractiunea de influentare a declaratiilor dar care ramane fara
efect fiind o instigare neiz!utita. ,stfel, e$ista aceasta infractiune
daca faptuitorul a cerut unei persoane sa faca declaratii neadevarate in fata organelor judiciare dar
persoana care a refuzat acest lucru sau nici macar nu a discutat cu su!iectul activ ori s#a prezentat
in fata organului judiciar dar a spus adevarul.
+aca persoana a luat 1otararea de a savarsi marturia mincinoasa, mai nainte si independent de
actiunea faptuitorului fapta nu constituie aceasta infractiune dar va fi complicitate morala la
infractiunea de influentare a declaratiilor.
,ctiunea constand in incercarea de a determina sau determinarea unei persoane sa nu sesizeze
organele de urmarire penala sa dea declaratii mincinoase intr#o cauza penala,civila sau in orice alta
procedura judiciara tre!uie sa fie efectuata prin constrangere, corupere ori prin alta fapta cu efect
vadit intimidant.
+aca actul de intimidare sau corupere constituie prin el insusi o infractiune se aplica regulile
concursului de infractiuni.
-rmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pt. desfasurarea normala a activitatii de
infaptuire a justitiei si deci pt relatiile sociale a caror ocrotire este asigurata prin apararea acestei
activitati.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie cu care se savarseste aceasta infractiune este numai intentia directa
Formele infractiunii' tentativa nu se pedepseste
.,-8, +* N*(*+*(%I"*
Nu constituie infractiune intelegerea patrimoniala dintre infractor si persoana vatamata intervenita
in cazul infractiunilor pt care actiunea penala se pune in miscare la plangerea preala!ila sau pentru
care intervine impacarea.
&arturia mincinoasa, art. 276 c.pen.
Forma tip consta in fapta martorului care intr#o cauza penala, civila sau orice alta procedura in
care se asculta martori face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie in legatura cu faptele sau
imprejurarile esentiale cu privire la care este intre!at
9arianta agravata
In situatia in care fapta descrisa mai sus se savarseste de un martor cu identitate protejata ori aflat
in programul de protectia a martorilor, de un investigator su! acoperire, de o persoana care
intocmeste un raport de e$pertiza ori de un interpret in legatura cu o fapta pentru care legea
prevede pedeapsa detentiunii pe viata ori inc1isoarea de 10 ani ori mai mare.
!. juridic special consta in relatiile sociale referitoare la infaptuirea justitiei, in principal, iar in
secundar din relatiile sociale referitoare la anumite atri!ute esentiale ale persoanei'li!ertate,
demnitate care pot fi incalcate.
!iectul material lipseste
%u!iectul activ este unul calificat fiind un martor, un martor cu identitate protejata ori aflat in
programul de protectie a martorilor, de un investigator su! acoperire precum si de o persoana care
intocmeste un raport de e$pertiza ori un interpret.
(articipatia penala este posi!ila numai su! forma instigarii si a complicitatii : .oautoratul nefiind
posi!il cu e$ceptii ' in cazul savarsirii acestei infractiuni de catre un grup de e$perti carora li se
cere sa intocmeasca un astfel de raport.
)atura o!iectiva
*lementul material se realizeaza prin fapta martorului care intr#o cauza penala, civila sau in orice
alta procedura in care se asculta martori face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in
legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care este intre!at.
*lementul material prevede o serie intreaga de aspecte care directioneaza a fi sau a nu fi aceasta
infractiune, a nu spune tot ce stie un martor inseamna a nu spune tot adevarul, a ascunde din ceea
ce stie, a face afirmatii mincinoase inseamna a face afirmatii nesincere adica in neconcordanta cu
cele cunoscute de catre autor. ,firmatiile ori omisiuniile martorului tre!uie sa se refere la
imprejurari esentiale. %unt imprejurari esentiale acelea care pot servi la sta!ilirea adevarului si la
justa solutioare a cauzei.
(entru realizarea elementului material al infractiunii mai este necesar ca martorul care a alterat
prin afirmatiile sau omisiunile sale adevarul cu privire la imprejurarile esentiale in cauza sa fi fost
intre!at asupra acestor imprejurari.
In cazul variantei tip este necesar ca martorul sa fi fost ascultat intr#o cauza penala, civila ori in
alta procedura in care se asculta martori.
In ceea ce priveste forma agravata, aceasta se refera la un martor cu identitatea protejata ori aflat
intr#un program de protectia a martorilor, de un investigator su! acoperire, de o persoana care
intocmeste un raport de e$pertiza ori de un interpret in legatura cu o fapta pt care legea prevede
pedeapsa detentiunii pe viata sau inc1isoarea de 10 ani sau mai mare
-rmarea imediata consta intr#o stare de pericol pt infaptuirea justitiei dar si de o atingere adusa
deminitatii si li!ertatii persoanei.
)atura su!iectiva
Formele de vinovatie' intentia directa si indirecta
Formele infractiunii' tentativa nu se pedepseste.
.,-8, +* N*(*+*(%I"*
,utorul nu se pedepseste daca isi retrage marturia in cauzele penale inainte de retinere, arestare
sau de punere in miscare a actiunii penale ori in alte cauze inainte de a se pronunta o 1otarare sau
de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase.
%ustragerea sau distrugerea de pro!e sau de inscrisuri, art. 27/ c.pen.
.onsta in sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de
pro!a sau de inscrisuri in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr#o procedura judiciara
precum si impiedicarea in orice alt mod ca un inscris necesar solutionarii unei cauze emis de catre
un organ judiciar sau adresat acestuia sa ajunga la destinatar.
!iectul juridic special
.onsta in acele relatii sociale privitoare la respectarea stricta a masurilor privind pastrarea si
circulatia inscrisurilor necesare solutionarii cauzelorprecum si strangerea si valorificarea pro!elor
si a mijloacelor de pro!a.
!iectul material
*ste reprezentat de un inscris emis de un organ de urmarire penala, deo instanta de judecata sau de
catre un alt organ de jurisdictie ori adresat unuia dintre aceste organe.
,precierea daca inscrisul este sau nu necesar solutionarii cauzei se face numai de catre organul
judiciar. Nu este necesar ca inscrisul sa fie folosit efectiv la solutionarea cauzei.
%u!iectul activ
(oate fi orice persoana care indeplinese condtiile pt a raspunde penal.
In cazul in care faptuitorul are calitatea de functionar si savarseste fapta in e$ercitarea atri!utiilor
sale de serviciu, alaturi de aceasta infractiune putem retine si infractiunea de a!uz in serviciu
contra intereselor pu!lice.
(articipatia penala este posi!ila su! toate formele sale.
%u!iectul pasiv este statul, in principal2 o pf sau pj, in secundar, ale caror drepturi si interese sunt
periclitate prin distrugerea sau retinerea unor inscrisuri.
)atura o!iectiva
*lementul material se caracterizeaza prin sustragerea, retinerea, ascunderea ori alterarea
mijloacelor materiale de pro!e ori a unui inscris emis de un organ de urmarire penala, de o
instanta de judecata sau de un alt organ de jurisdictie ori in impiedicarea ca un inscris destinat
unuia dintre organele precizate mai sus sa ajunga la acesta cand inscrisul este necesar solutionarii
unei cauze.
+aca faptuitorul altereaza continutul inscrisului fapta constituie fals material in inscrisuri oficiale
iar daca dupa distrugerea inscrisului inlocuieste inscrisul distrus cu un inscris pe care l#a falsificat
aceasta infractiune intra in cncurs cu infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale si cu cea de
uz de fals.
*lementul material se poate realiza prin urmatoarele modalitati'
1 sustragerea mijloacelor materiale de pro!a sau a inscrisurilor
2 distrugerea
6 retinerea acestora
4 ascunderea inscrisurilor sau a pro!elor
/ alterarea inscrisurilor si mijloacelor maeriale de pro!a
6 impiedicarea
(entru e$istenta infractiunii este necesar ca numai una dintre aceste infractiuni sa se comita.
-rmarea imediata vizeaza efectiv gradul de pericol care il reprezinta comiterea acestei infractiuni
pt justitie.
)atura su!iectiva'
Forma vinovatie' numai intentia directa
Forme infractiunii' tentativa nu se pedepseste

10.06.2014
-ltrajul judiciar, art 275 c.pen.
.onsta in cazul variantei tip in amenintarea, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile
sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savasit impotriva unui judecator sau procuror aflat
in e$ercitarea atri!utiilor de serviciu.
In variantele asimilate consta in savarsirea unei infractiuni impotriva unui judecator, procuror sau
impotriva !unurilor acestuia in scop de intimidare sau de raz!unare in legatura cu e$ecitarea
atri!utilor de serviciu. &ai consta in comiterea faptelor fatelor in conditile alin. 2, de mai sus, daca
privesc un mem!ru de familie al judecatorului sau procuorului. &ai consta in faptele prevazute in
alin. 1#6 comise asupra unui avocat in legatura cu e$ercitarea profesiei.
(rin prisma o!iectului juridic special consta in relatiile sociale privitoare la infaptuirea justitiei
care resupune stima si respecta pt judecatorul si procurorul care e$ercita o functie ce implica
e$ercitiul autoritatii statului precum fata si de avocatul care participa la procesul de infaptuire a
justitiei.
!iect material e$ista numai atunci cand se aduce atingere integritatii corporale sau vietii celor
enumerati mai sus.
%u!iectul activ este identic cu al infractiunii de la ultraj
%u!iectul pasiv este statul, in princial iar in secundar este un judecator, procuror, avocat.
%pre deose!ire de ultraj care are doua variante asimilate si o varainta agravata, ultrajul judiciar
prezinta pe langa cele doua variante asimilate specifice ultrajului referitoare la savarsirea uei
infractiuni indreptate impotriva su!iectului pasiv secundar sau a unui mem!ru de familie al
acestuia in scop de intimidare sau de raz!unare in legatura cu e$ercitarea atri!utilor de serviciu.In
plus, avem fapteele care se savarsesc impotriva unui avocat.
)atura o!iectiva
*lementul material se realizeaza prin una din urmatoarele infractiuni contra persoanei'
amenintarea, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, loviri sau vatamari cauzatoare de
moarte sau omor.
conditie care tre!uie sa fie indeplinita se refera la cerinta privind legatura intre infractiuniile
comise si atri!utiile de serviciu ale persoanei ultragiate. ,stfel, daca la ultraj o conditie esentiala
pt intrunirea elementelor constitutive a variantei tip o constituia ca fapta sa fie comisa impotriva
unui functionar pu!lic aflat in e$ercitarea functiei ori pt . lapte indeplinite in e$ercitiul functiei, la
ultrajul judiciar se cere ca fapta sa fie comisa impotriva unui judecator, procuror sau avocat dar in
e$ercitarea atri!utiilor de serviciu.
-rmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pt autoritate cu care este investit rganul
din care face parte su!iectul pasiv, in principal2 in secundar, dintr#o lezare a li!ertatii, integritatii
corporale, sanatatii si vietii.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie' intentia directa si indirecta 4teoretic0
Formele infractiunii' tentativa nu se pedepseste
+e asemenea, tre!uie sa mentionam ca potrivit art. 2 din )egea 27;2012 aceasta infractiune daca
are ca urmare moartea victimei este imprescripti!ila atat in ceea ce priveste raspunderea penala cat
si e$ecutarea pedepsei. In ceea ce priveste sanctionarea, faptuitorul se sanctioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pt infractiunea a!sor!ita ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.
.ercetarea a!uziva, art. 230
.onsta in intre!uintarea de promisiuni , amenintari sau violente impotriva une persoane urmarite
sau judecate intr#o cauza penala de catre un organ de cercetare penala, un procuror sau judecator
pt a o determina sa dea sau sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa#si retraga
declaratiile.
&ai constituie infractiune producerea, falsificarea ori ticluirea de pro!e nereale de catre un organ
de cercetare penala, un procuror sau un judecator.
!iectul juridic special este asemanator cu celelalte infractiuni impotriva infaptuirii justitiei <....<
!iectul material este corpul persoanei impotriva careia se savarsesc aceste fapte
%u!iectul activ poate fi numai un organ de c.p., procuror sau judecator.
(articipatia penala este posi!ila su! toate formele sale
%u!iectul pasiv este statul iar in secundar este cel care se afla in curs de u.p sau de judecata.
)atura o!iectiva'
*lementul material se realizeaza prin urmatoarele actiuni alternative' promisiuni, amenintari sau
violente e$ercitate fata de o persoana aflata in curs de u.p., judecata in scopul determinarii acesteia
sa dea, sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa#si retraga declaratiile.
*lementul material mai consta si in producerea, falsificarea sau ticluirea de pro!e nereale de catre
un rgan de cercetare penala, procuror sau judecator. ,cest aspect reprezinta o varianta speciala si
agravata a infractiunii de inducere in eroare a organelor judiciare. In cadrul variantei de la alin 1
e$ista o cerinta implicita referitoare la timpul comiterii faptei, aceasta rezulta din calitatea
su!iectului pasiv secundar si anume persoana urmarita sau judecata intr#o cauza penala.
-rmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pt. desfasurarea normala a activitatii de
justitie.+e asemenea, poate sa constea si in privarea de li!ertate, suferinte fizice sau psi1ice
determinate de actiunea violenta a su!iectului activ.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie este intentia directa.
Formele infractiunii' tentativa nu se pedepseste.
%upunerea la rele tratamente, art. 231 c.pen.
.onsta in supunerea unei persoane la e$ecutarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative
in alt mod decat cel prevazut de dispozitiile legale. Fapta este mai grava in cazul cand persoana se
supune la tratamente degradante ori inumane aflata in starea de detinere, retinere ori in e$ecutarea
unei masuri de siguranta sau educative privative de li!ertate.
!iectul juridic special consta in relatiile sociale privitoare la infaptuirea justitiei in principal iar
in secundar din relatiile sciale privind demintatea persoanei sau integritatea corporala ori
sanatatea.
!iectul material este corpul persoanei.
%u!iectul activ este calificat fiind un functionar pu!lic cu atri!utii de serviciu pe linia organizarii,
conducerii, supraveg1erii, tratamentului si a altor activitati ce se desfasoara in legatura cu cei care
se afla in starea de detinere, retinere, etc.
,tunci cand persoana care duce la indeplinire un mandat de arestare preventiva sau de e$ecutare a
pedepsei lovindu#l pe cel ce tre!uie privat de li!ertate se va retine infractiunea de purtare a!uziva.
.el care supune la rele tratamente pe faptuitorul unei infractiuni flagrante pe care il conduce
inaintea autoritatii nu savarseste infr. prev. in art. 231 ci infr de loviri sau alte violente
(articipatia penala este posi!ila su! toate formele sale
%u!iectul pasiv este statul iar in secundar este persoana care se afla in stare de retinere, detinere
ori in e$ecutarea unei masur de siguranta sau educative privative de li!ertate.
)atura o!iectiva
*lementul material se realizeaza prin supunerea unei persoane la e$ecutarea unei pedepse, masuri
de siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut in disp. legale.
In ceea ce privete varianta agravata, elementul material consta in supunerea la tratamente
degradante ori inumane a unei persoane, aflata in starea de retinere, detinere ori in e$ecutarea unei
masuri de siguranta sau educative privative de li!ertate.
(entru e$istenta infractiunii se cere ca in preala!il organul judiciar sa fi emis o ordonanta de
retinere ori un mandat de arestare sau de e$ecutare a unei masuri de siguranta sau educative.
-rmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru infaptuirea justitiei iar in secundar
in atingerea adusa integritatii fizice sau psi1ice sau integritatea unei persoane supuse unor rele
tratamente.
)atura su!iectiva
Forma de vinovatie' intentia directa sau indirecta
Forme infractiune' tentativa nu se pedepseste.
"epresiunea nedreapta, art. 236 c.pen.
.onstituie aceasta infractiune fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a lua o masura
preventiva neprivativa de li!ertate ori de a trimite in judecata o persoana stiind ca este nevinovata
Forma agravata consta in retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane stiind ca este
nevinovata.
!iectul juridic special il constituie relatiile sociale privind infaptuirea justitiei in principal iar in
secundar din relatiile sociale referitoare la dreptul la li!ertate, demnitate, onoare ale persoanei.
!iectul material poate e$ista atunci cand fapta se rasfrange asupra corpului unei persoane
nevinovate.
%u!iectul activ' un functinar pu!lic' procuror, judecator care in conformitate cu disp. legale are
drepul de a pune in miscare actiunea penala, de a lua o masura preventiva, de a trimite in judecata
sau de a condamna o persoana.
(articipatia penala este posi!ila in forma instigarii si a complicitatii iar in forma coautoratului, in
situatia in care toti autorii indeplinesc cerinta prevazute de lege.
%u!iectul pasiv este statul iar in secundar poate fi o persoana fizica asupra careia se e$ercita un act
de represiune penala pe nedrept.
)atura o!iectiva
*lementul material se realizeaza prin comiterea unei in urmatoarele activitati' punerea in miscare
a actiunii penale, luarea unei masuri preventive neprivative de li!ertate ori trimiterea in judecata a
unei persoane nevinovate.
-rmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru desfasurarea normala a activitatii
de justitie iar in secundar in vatamarea adusa demnitatii, onoarei si c1iar li!ertatii persoanei
nevinovate.
)atura su!iectivaa
Forma de vinovatie este intentia directa sau indirecta
Forme infractiune' tentativa nu se pedepseste
,sistenta sau reprezentarea neloiala, art. 234 c.pen.
.onsta in fapta avocatului sau a reprezentatului unei persoane care in intelegere frauduloasa cu o
persoana cu interese contrare in acea cauza in cadul unei proceduri judiciare sau notariale vatama
interesele clientului sau ale persoanei reprezentate.
.onstituie infractiune intelegerea frauduloasa dintre avocat sau reprezentantul unei persoane si un
tert interesat de solutia ce se va pronunta in cauza in scopul vatamarii interesului clientului sau
persoanei reprezentate.
!iectul juridic special consta in relatiile sociale privitoare la infaptuirea justitiei iar in secundar
din relatiile sociale referitoare la protejarea dreptului de aparare ori a intereselor juridice ale
clientului sau persoanei repezentate.
!iectul material nu e$ista.
%u!iectul activ este calificat fiind vor!a de un avocat ori de reprezentantul legal al unei persoane
%u!iect activ poate fi atat avocatul cat si consilierul juridic cat si persoana mandatata de persoana
reprezentata in procedura judiciara sau notariala care in loc sa reprezinte interesele mandantului in
intelegere cu persoana cu interese contrare sau cu un tert vatama sau une in pericol interesele
persoanei reprezentate.
(articipatia penala este posi!ila in forma instigarii si a complicitatii in toate cazurile iar in forma
coautoratului numai in cazul indeplinirii cerintei legale in persoana tuturor coautorilor.
%u!iectul pasiv este statul in principal iar in secundar este persoana fizica sau juridica.
)atura o!iectiva
*lementul material se realizeaza prin fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care in
intelegere frauduloasa cu o persoana cu interese contrare in aceeasi cauza in cadrul unei proceduri
judiciare sau notariale vatama interesele clientului sau ale persoanei reprezentate.
*lementul material consta si in intelegerea frauduoasa in cazul acestei forme a infractiunii dintre
avocat sau reprezentantul unei persoane sau a unui tert interesat de soolutia ce se va pronunta in
cauza in scopul vatamarii intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate. In cazul acestei
forme nu se mai cere conditia vatamarii intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate ci
doar sa se urmareasca acel rezultat indiferent daca se realizeaza sau nu.
-rmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru infaptuirea justitiei in principal, iar
in secundar din producerea unor vatamari sau crearea unui pericol, stari de pericol pentru
interesele persoanei reprezentate sau asistate.
)atura su!iectiva
)atura su!iectiva
Forma vinovatiei intentia directa sau indirecta
In cazul ultimei forme numai intentia directa
Forme infr' tentativa nu se pedepseste
Nerespectarea 1otararilor judecatoresti, art. 237 c.pen
.onstituie infractiune urmatoarele'
a0 impotrivirea la e$ecutare prin opunerea de rezistenta fata de organul de e$ecutare
!0 refuzul organului de e$ecutare de a pune in aplicare o 1otarare judecatoreasca prin care este
o!ligat sa indeplineasca un anumit act.
c0 refuzul de a sprijinii organul de e$ecutare inpunerea in aplicare 1otararii de catre persoanele
care au aceasta o!ligatie conform legii.
d0 nee$ecutarea 1otararii judecatoresti prin care s#a dispus reintegrarea in munca a unui salariat
e0nee$ecutarea 1ot. jud. privind plata salariilor in termen de 1/ zile de la data cererii de e$ecutare
adresate angajatorului de catre partea interesata.
f0nee$ecutarea 1otararilor judecatoresti privind sta!ilirea, plata, actualizarea si recalcularea
pensiilor.
g0 impiedicarea unei persoane de a folosi in tot sau in parte un imo!il detinut in !aza unei 1ot. jud.
de catre cel caruia ii este opoza!ila 1otararea.
17.06.2014
!iectul juridic special il constituie relatiile sociale care asigura autoritatea 1otararilor
judecatoresti, parte integranta privitoare la infaptuirea justitiei iar in secundar din relatiile sociale
referitoare la drepturile cetatenilor care se realizeaza prin 1otarari judecatoresti.
!iectul material
In cazul in care actele de violenta se realizeaza contra !unurior o!iectul material este format
!unuri mo!ile , imo!ile sau parte din imo!il.
%u!iectul activ
(oate fi de regula orice persoana care indeplineste conditiile pt a raspunde penal.
In celelalte variante su!iectul activ este calificat, acesta fiind rganul de e$ecutare de la litera !0 ori
persoanele care au o!ligatia de a sprijinii organul de e$ecutare in punerea in aplicare a 1otarariide
la litera c0, angajatrul de la litera d0 si e0,.asa (u!lica de (ensii sau administratorul fondului privat
de pensii de la litera f0 ori persoana careia ii este opoza!ila 1otararea de la litera g0.
(articipatia penala este posi!ila su! toate formele sale. coautorat, instigare, complicitate.
%u!iectul pasiv este statul in principal iar in secundar este cel care are un drept care se valorifica
prin punerea in e$ecutare a 1otararii judecatoresti. In celelalte variante de la literela d0#g0,
su!iectul pasiv este salariatul a carui reintegrare in munca a fost dispusa, litera d0 ori angajatul al
carui salariu s#a dispus sa fie platit de angajator, litera e0, pensionarul, litera f0 si cel care detine un
imo!il in !aza unei 1otarari judecatoresti de la litera g0.
)atura o!iectiva
*lementul material in cazul pimei variante
.onsta intr#o actiune de impotrivire la e$ecutarea unei 1otarari judecatoresti prin opunere de
rezistenta fata de organul de e$ecutare. *ste vor!a de orice act rin care su!iectul activ se opune la
e$ecutarea acelei 1otarari. Fapta constituie aceasta infractiune si atunci cand actiunea de
impotrivire priveste e$ecutarea unei ordonante prezidentiale sau a unei 1otarari de e$pedient
deoarecesi acestea au potrivit normelor procedurale atri!utele unei 1ot jud. +aca actiunea de
impotrivire se realizeaza prin violenta sau amenintare fapta va constituie atat aceasta infractiune
cat si cea de ultraj, in concur