Sunteți pe pagina 1din 13

Obiectiv 4:

Procesul de ngrijire al pacientului cu reflux gastro-esofagian


a) Interviu:
Informaii generale:
Numele i prenumele: H.A.
Vrsta: 65 de ani
Starea civil: cstorit
Copii: nu
Profesia: casnic
ocalitatea de domiciliu: !ai
"ia#nosticul la internare: $sofa#it de reflu%
"ata internrii: &'.().)(&*
Obinuine de via:
!onsumatoare de:
Alcool +da Cafea da ,utun +nu "ro# +nu
"iet # regim alimentar + nu respect un re#im adecvat
$lergii cunoscute + nu se tie aler#ic
Probleme de sntate:
$ntecedente medicale personale:
$ntecedente %eredocolaterale:
&otivele internrii actuale:
dureri epi#atrice-
re#ur#ita.ii acide-
piro/is
inapeten.
vrsturi
an%ietate
Istoricul strii actuale:
Pacient 0n varsta de 65 de ani- cunoscuta cu H,A !!! C- C!C- cu aritmie
e%trasistolica se internea/a pentru dureri epi#atrice- re#ur#ita.ii acide-
piro/is acu/nd inapetenta i vrsturi la momentul pre/entarii la internare
0n sec.ia de #astroenterolo#ie. Asociat mai pre/int dureri articulare.
'xamenul clinic general:
(egumente i mucoase: normal colorate-
)reutate: 1* 2#
*nlime: &6*cm
+esut celular subcutanat: 3ine repre/entat
,istem ganglionar i limfatic: nepalpa3il
$parat loco-motor: pacientul se deplasea/ cu #reutate-
pre/intepi#astrice- limitare a micrilor
-
$parat respirator: )4 respira.ii5min
$parat cardio-vascular: ,A6&1(57(mm H# - AV6'45min
Investigaii:
$%amenul sn#elui: VSH crescut- leucocito/a- Ca seric 4.1) m#5dl
$%amenul urinei: normal
Alte e%amene de specialitate: e%amen radiolo#ic torace fa. i profil.
(ratamente:
6 Al#ocalmin &fl la nevoie
6 Cal6"6Vita 8&6&6&9
6 C:N,;::C *(m# 8&6(6(9
6 <:,!!=< &(m# 8&6&6&9
6 >AN:C!N )((m# 8&6(6&9
6 #luco/ 5? &((( ml iv
6 ne%ium t3 *( m# oral ">@* t35/i-
6 dicar3ocalm oral ">@ *t35/i-
'picri.a i recomandri la externare:
Pacient 0n varsta de 65 de ani- cunoscuta cu H,A !!! C- C!C- cu aritmie
e%trasistolica- se internea/ pentru dureri epi#astrice- re#ur#ita.ii acide i
alimentare- piro/is- iar 0n urma cu apro%imativ & luna a pre/entat rectora#ii.
Asociat pre/int dureri articulare 8articulatii co%o6femurale- #enuncAi-
coloana verte3rala9.
:3iectiv pre/int cicatrice postoperatorie la nivelul Aipo#astrului-
discrete edeme #am3iene- cifo/a dorsala- accentuarea lordo/ei lom3are-
Aepatome#alie elestica. BiocAimic pre/int leucociturie- sindrom inflamator.
$"S nu s6a putut efectua din motive teAnice. $co#rafia a3dominala-
radio#rafia de coloana lom3o6sacrata si 3a/in- colonoscopia au sta3ilit
dia#nosticele de mai Cos.
"I$)/O,(I! 0$ '1('2/$2'
34 B:AA "$ ;$D=E FAS,;:$S:DAF!AN
54 S!N";:< "!SP$P,!C =C$;:S
-4 :B$>!,A,$ F;A" !
2ecomandari:
&. ;e#im Aiposodat- evitarea constipatiei- re#im Aipocaloric.
). ,ratament cu:
C:N,;::C *(m# 8&6(6( 9 6& luna
<:,!!=< &(m# 8&6&6& 9 6&( /ile5luna
>AN:C!N )((m# 8&6(6& 9 65 /ile
6
b) /evoi fundamentale:
/evoi fundamentale
satisfcute
Probleme de dependen ale unui
pacient cu fractur de radius
/evoi
fundamentale
&anifestri de
independen
&anifestri de
dependen
,urse de
dificultate
/evoia de a
comunica
"e3it ver3al facil- ritm moderat-
facies e%presiv- #esturi i
posturi adecvate- atitudine de
receptivitate i de 0ncredere 0n
ceilal.i
,ul3urri sen/oriale-
dificultatea de a6i e%prima
sentimentele- de/orientare
"eficit sensorial- surmenaC-
durere- an%ietate- stres-
neadaptarea la 3oal.
/evoia de a
respira i a avea o
bun circulaie
;espira.ie silen.ioas- ritmic-
pe nas-
;espir cu dificultate- An%ietate- durere.
/evoia de a bea i
m7nca
!n#estie de alimente 0n cantitate
corespun/toare- di#estie lent
"ureri epi#atrice-
;e#ur#ita.ii acide-
Piro/is
!napeten.
Vrsturi
"urere- an%ietate- deficitul de
cunotin.e
/evoia de a
elimina
$liminri fi/iolo#ice 0n limite
normale-
"ureri epi#atrice Stresul- lips de cunotin.e-
/evoia de a se
mica i a avea o
bun postur
Postur adecvat- articula.ii
mo3ile-
!mpoten. func.ional An%ietate- durere- lipsa de
cunotin.e-
/evoia de a dormi Numar de ore de somn "ificultatea de a dormi- "urerea- surmenaCul-
8
i odi%ni corespun/tor vrstei i
activit.ii depuse
o3oseal- imposi3ilitatea de
a6si #si o po/i ie
conforta3il 0n pat
an%ietate- stres-
/evoia de a se
mbrca i
desbrca
Capacitate de a se 0m3raca i a
se de/3rca sin#ur- de a6i ale#e
vestimenta.ia-
"ificultatea de a se 0m3raca Constrn#eri fi/ice- durere-
an%ietate- stres- situa.ie de
cri/- lipsa de cunotin.e-
/evoia de a avea
temperatura
corpului n limite
normale
Valori constante ale
temperaturii corporale de 4'
(
C
,emperatur corporal
crescut- frisoane- cresterea
pulsului i a ,A- cefalee-
a#ita.ie-
An%ietate- lipsa de cunostin.e-
/evoia de a fi
curat9 ngrijit9 de a
proteja
tegumentele i
mucoasele
Piele curat- fanere curate i
intact- stare de confort
/evoia de a evita
pericolele
Capacitate fi/ic i psiAic de a
se proteCa de pericolele din
mediu-
Predispo/i.ie la 3oli- infec.ii-
durere- lipsa 0ncrederii 0n
sine-
An%ietate- pierderea ima#inii
corporale- lipsa de cunotin.e
/evoia de a fi
preocupat n
vederea reali.arii
:cupa.ie individual care
permite satisfacerea nevoii-
depresie- manifestri de
an%ietate- sentiment de
inutilitate-
dureri- an%ietate- pierderea
ima#inii i a stimei de sine-
lipsa de cunotin.e
:
/evoia de a
aciona conform
propiilor
convingeri i
valori de a
practica religia
Asistarea la ceremoniile
reli#ioase- utili/area de o3iecte
reli#ioase-
Sentiment de inferioritate i
de pierdere a ima#inii de sine-
depresie- i/olare- sentiment
de inutilitate- de respin#ere-
Alterarea unor func.ii-
constrn#eri fi/ice- pierderea
ima#inii de sine-
/evoia de a se
recreea
;ela%are- divertisment "iminuarea interesului-
de/interes fa. de sine-
SurmenaC- durere-an%ietate-
stress- pierderea ima#inii i a
stimei de sine-
/evoia de a nva
cum s ii pstre.e
sntatea
"orin. de a 0nv.a- modificarea
comportamentului fa. de
sntate- acAi/i.ia de noi
atitudini pentru a6i men.ine
sntatea-
Ne0n.ele#erea informa.iilor-
dificultate de a 0nv.a
msurile de profila%ie a 3olii
ipsa de cunotin.e.
;
c) Plan de ngrijire:
"ata Probleme Obiective Intervenie 'valuare
"isconfort a3dominal
cau/at de dureri
epi#astrice- manifestat
prin #rea.- vsturi-
paloare
6 pacientul s ai3 o stare
de confort fi/ic si psiAic
6pacientul s nu pre/inte
#re.uri i vrsturi
6msurarea func.iilor vitale ,A- P-
;- ,- "- scaun i notarea 0n D:
P@&(5 p5min
,A@ &)55'(mmH#
;@&6 resp5min
,@46-1
(
C
"@&5(( ml5/i
PS@7(P5minG
,S@46
(
CG
,As@&4(51(mmH#G
;s@&5resp5minG
6pre#tirea fi/ic i psiAic a
pacientului 0n vederea efecturii
anali/elor de la3orator- e%amene
func.ionale 8$HF9- radiolo#iceG
+recoltare sn#e prin punc.ie
venoas la indica.ia medicului.
6asi#urarea unui microclimat
optim prin aerisirea camerei-
temeperatur i umiditate
constante.
60n urma
interven.iilor
pacientul nu mai
pre/int dureri
epi#astrice
3<
6se 0nso.ete pacientul la
e%aminrile paraclinice
recomandate de medic
Alterarea inte#ritatii
mucoasei 3ucale-
esofa#iene cau/at de
arsura 0n cavitatea
3ucala esofa#iana-
dureri la masticatie-
manifestat prin #ust
neplacut- piro/is
6s se ameliore/e durerile
la mastica.ie i de#luti.ie
in ) /ile
6curata- de/infectea/a caviatea
3ucala prin spalatura- #ar#ara
6alimentea/a pacientul cu licAide
alimentare
6administrea/ tratamentul
prescris
6instituirea unei perfu/ii la
indica.ia medicului
6efectuarea tratamentului la
indica.ia medicului:
6#luco/a 5? &((( ml iv
6ne%ium t3 *( m# oral ">@* t35/i-
"=@ )t35&) ore
6dicar3ocalm oral ">@ *t35/i-
"=@) t35&) ore
6sedative
6pacientul
mesteca si in#Aite
alimentele usor-
fara dificultate
;isc de deficit in ce
priveste volumul de
licAid cau/at de
proces inflamator-
manifestat prin
vrsturi
6pacientul sa6si recapete
ecAili3rul Aidric si
nutri.ional
6msurarea func.iilor vitale ,A- P-
;- ,- "- scaun i notarea 0n D:
,@46-7
(
C
,A@ &5(5&((mmH#
P@1(p5min
;@&6 resp5min
"@&*((ml5/i
6pacientul este
ecAili3rat
Aidroelectrolitic-
este apetent
33
,s@46-1
(
C
,As@ &455'(mmH# ,s@46-1
(
C
,As@ &455'(mmH#
Ps@7( p5min
;s@&1resp5min
6pre#tirea fi/ic i psiAic a
pacientului 0n vederea aplicrii
teAnicilor de 0n#riCireG
6discu.ii cu pacientul prin
importan.a i necesitatea
respectrii indica.iilor primite
pentru evolu.ia favora3il a 3oliiG
6educa.ia sanitar a pacientului
privind i#iena corporal i a
cavit.ii 3ucaleG
6administrarea de re#im Aidric
6men.inerea interven.iilor din /iua
precedent
6supra#Aerea scaunului- frecventa-
consistenta
6recoltare produse pentru e%amen
3acteriolo#ic 8coprocultura9
Alimentatie
inadecvata cau/at de
inapetenta- manifestat
prin constipatie-
6pacientul sa ai3a o
#reutate corporala in limite
normale
6asi#ura alimentatia: in perioadele
dureroase re#im Aidric- im3o#atit
cu fainoase- apoi 3ran/a de vaci-
carne de pui sau de vita- fiarta
6pacientul
pre/inta o
#reutate corporala
normala
35
6efectuarea unui sondaC #astric cu
aspira.ie #astric i efectuarea
splturii #astrice cu scop
e%ploratorG
6aplicarea pun#ii cu #Aea. pe
a3domenG
6re/ultatul anali/elor
HF Ht@*&? 8VN@*5?9
H3@&4-4?8VN@&46&5?9
@51((5mm
4
8VN@6(((6
1(((5mm
4
9
!ono#rama san#uin
Na@&)5-) mmol5l8VN@&4*6
&*5mmol5l9
Cl@&(*-6mmol5l8VN@766
&((mmol5l9
!ono#rama urinar
Cl@65-'mmol5l
Flicemie@7(m#5dl8VN@6(6&)(
m#5dl9
=ree@*6m#5dl8VN@)(6*( m#5dl9
$%. =rin: normal acid-
al3umin- #luco/- uro3ilino#en
normal
6administrarea tratamentului la
indica.ia medicului ca 0n /iua
3=
precedent.
6msurarea func.iilor vitale ,A- P-
;- ,- "- scaun i notarea 0n D:G
,@46-((C
,A@ &4(5'(mmH#
P@'1 p5min
;@&6resp5min
"@&1(( ml5/i
SCA=N@ !
,s@46(C
,As@ &4556(mmH#
Ps@'(p5min
;s@&6resp5min
6educarea pacientului cu privire la
re#imul alimentar adecvat 3olii
saleG
6educarea pacientului privind
importan.a respectrii indica.iilor
primite pentru o evolu.ie
favora3il a 3oliiG
6informarea apar.intorilor-
familiei privind 3oala- re#im
i#ieno6dietetic
An%ietate cau/at de
necunoasterea
pro#nosticului 3olii-
6pacientul sa fie ecAili3rat
psiAicG sa fie informat
asupra re#imului de via.
6instruiete pacientul pentru a
e%clude din alimenta.ie alimentele
#rase i teAnicile de preparare a
6pacientul
cunoaste si
respecta normele
34
manifestat prin
depresie.
si alimentatie pe care s 0l
respecte
alimentelor cum ar fi prCirea sau
afumarea
6educ pacientul s ai3 o via.
ordonata- ecAili3rata
de viata impuse
3-
Obiectiv -
'ducaie pentru sntate la un pacientului cu reflux gastro-
esofagian
&suri de profilaxie primar:
Asistenta medicala va informa i va educa popula.ia- 0n vederea
com3aterii ulcerului #astric.
<surile ce se impun sunt urmtoarele:
$limina.i din alimenta.ie condimentele foarte picante- cum sunt:
ardeiul iute- piperul ne#ru- cim3rul.
Continua.i 0ns utili/area condimentelor 3lnde 83usuioc-
ro/marin- tarAon etc.9 pentru a preveni sta#narea di#estiei i re.inerea-
pentru prea mult timp- a 3olului alimentar 0n stomac.
"e asemenea- evita.i alimentele acre 8murturile- citricele- cu
e%cep.ia ca/urilor 0n care acestea din urm sunt consumate pe stomacul #ol9-
le#umele acide 8roii- ceap crud + cea fiart este permis9- prCeli- fina
al3- 3rn/eturile fermentate- alcoolul de orice natur- 3uturile acidulate
8ap sau sucuri9- cafeaua.
Doarte important este s renun.a.i la carne i la #l3enuurile de
ou.
Nu mnca.i cAiar 0nainte de culcare- 0n ca/ contrar risca.i ca di6
#estia s nu se reali/e/e corespun/tor iar alimentele s fermente/e 0n
stomac- 0nrut.ind astfel situa.ia. =rmri.i s dormi.i pe partea stn#.
Pe ct posi3il- 0ncerca.i s consuma.i mncare proaspt- #tit
0n aceeai /i i evita.i alimentele conservate.
Conservan.ii i aditivii alimentari au un efect iritant asupra
mucoasei #astrice i esofa#iene.
&suri de profilaxie secundar:
Pacien.ii cu reflu% #astroesofa#ian vor fi dispensari/a.i i interna.i 0n
clinica de #astroenterolo#ie pentru a se trata. Pacien.ii vor fi educa.i sa 0i ia
tratamentul la timp- s respecte re#imul alimentar impus de medic. Pacientul
se va pre/enta la control dup trei sptmni de la 0nceperea tratamentului.
Pe parcursul tratamentului pacientul va respecta urmtoarele:
;e#im alimentar complet i 3o#at- alimenta.ie variat i
ecAili3rat- cu mese frac.ionate- con.innd toate principiile alimentareG
;epaus la pat in perioadele dureroase cu limitarea eforutlui fi/icG
$vitarea consumului de 3auturi car3o#a/oaseG
$vitarea fumatului si a alimentelor afumateG
$vitarea consumului de alimente afumateG
36
$vitarea consumului de alcoolG
$vitarea factorilor stresori ai sistemului nervos: func.iile de
conducere- e%amene- etc.
Va urma tratamentul impus respectnd do/ele recomandateG
&suri de profilaxie teriar
Cuprind totalitatea ac.iunilor destinate diminuarii incapacita.ilor
cronice- de reeducare a invalidit.ilor func.ionale ale 3olnavilor
8#astrectomie- etc.9 i reinte#rarea socio6profesional.
38

S-ar putea să vă placă și