Sunteți pe pagina 1din 84

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02
Lista intrebari teorie
ID: 2205
Sageata unui conductor al unei linii electrice aeriene de joasa tensiune intr-un
anumit punct este:
a). distanta masurata pe verticala intre cele doua puncte de suspensie ale conductorului;
b). distanta pe verticala intre punctul cel mai de jos al conductorului si sol;
X c). distanta masurata pe verticala intre punctul respectiv de pe curba conductorului si
dreapta care uneste cele doua puncte de suspensie ale conductorului;
d). distanta masurata pe verticala intre punctele de prindere ale conductorului la doi stalpi
consecutivi;
Bibliografie: PE 106-2003, cap. II, pag.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 2214
Verificarea izolatiei cu tensiune inalta continua, a cablurilor de energie 5,8 / 10
kV,se executa cu tensiunea de verificare de:
a). 21 kV c.c.;
b). 75 kV c.c.;
X c). 35 kV c.c.;
d). 50 kV c.c.;
Bibliografie: PE 116 / 94, cap.12,pct.12B.6

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 2218Operatiile din grupa distincta de operatii vor fi executate de catre:

a). personalul formatiei operative sau de personalul formatiei de lucru supravegheat de
seful de lucrare;
b). de mai multe formatii operative;
X c). in totalitate de aceeasi formatie operativa;
X d). acelasi personal de comanda operativa care efectueaza telecomanda
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.18(1)b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 2238Pentru a preveni actionarea in sarcina a separatorului inaintea actionarii
acestuia ,se iau urmatoarele masuri:
a). se deblocheaza dispozitivul de actionare;
X b). se verifica pozitia '' deconectat'' a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele;
c). se verifica pozitia corecta a dispozitivului de actionare;
d). se verifica pozitia brosat a intreruptorului;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.31(1)a.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2242Functionarea in conditii de fiabilitate a LES de j.t. impune executarea
urmatoarelor lucrari de supraveghere si control:
X a). manevre pentru retragerea din exploatare,in vederea executarii de lucrari, modificari
regim, etc.;
b). admitera personalului delegat,cu acordarea asistentei tehnice;
X c). identificarea traseului de cablu si cablului in profil pentru executarea lucrarilor;
d). intocmirea proiectului de executie pentru schimbarea cablului;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


e). verificarea regimului de incarcare a cablului;

Bibliografie: PE 128 / 90,art.5.8.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 2246Cand se verifica, conform PE 126, daca este asigurata inclinarea in sus a
capacului transformatorului, in directia releului de gaze, cu 1 - 1,5% ?
X a). la preluarea in exploatare a transformatorului;
b). la punerea in sarcina a transformatorului;
c). inainte de darea in exploatare a transformatorului;
d). inclinarea in sus a capacului este stabilita in normativ la 2 - 4%.
Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 2247Cand se verifica, conform PE 126, daca comutatorul de prize al
transformatorului functioneaza corect pe toate pozitiile:
a). la prima punerea in sarcina a transformatorului;
b). la preluarea in exploatare a transformatorului;
c). numai in fabrica, inainte de livrare, valorile fiind consemnate in cartea tehnica a
transformatorului;
X d). inainte de darea in exploatare a transformatorului;
Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.2.2,

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2248In cazul in care releul de gaze al transformatorului semnalizeaza si apoi
imediat declanseaza, se vor presupune, conform PE 126, urmatoarele:
X a). scurgere importanta de ulei;
b). defecte in interiorul transformatorului, cu degajare modica de gaze, in special cand este

insotita si de scaderea tensiunii;
X c). defectarea circuitelor electrice ale releului de gaze;
X d). cantitate mare de aer ramasa in ulei sub forma de bule la filtrarea uleiului;
Bibliografie: PE 126 / 82, art.2.4.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 2258Ce semnifica pozitia intermediara intre " O " si " I " a manetei basculante de
actionare, la intreruptoarele de tip AMRO?
a). intreruptorul are contactele deschise prin actionare manuala;
b). intreruptorul are contactele inchise si va ramane cu ele inchise;
X c). intreruptorul are contactele deschise prin declansatoare;
d). intreruptorul este blocat si nu se mai actioneaza;
Bibliografie: 3.E - I 198 - 89,art..2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2265Inscriptiile de securitate se amplaseaza pe toti stalpii LEA din aliniamentul
liniei, precum si la posturile de transformare aeriene si punctele de conexiune.
Se vor utiliza ca procedeu de inscriptionare :
X a). la inaltimea de ( 1,5 - 2 ) m, cu sablonul pentru stalpii din beton armat si placutele de
tabla pentru stalpii metalici si din lemn;
b). la inaltimea de (1 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii metalici si placutele de tabla

pentru stalpii din beton armat si lemn;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

c). la inaltimea de ( 1,8 - 2,5 ) m, cu sablonul pentru stalpii din beton armat si placutele de
tabla pentru stalpii metalici si din lemn;
Bibliografie: PE 127 / 83; cap.6, punctul 6.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2273
Un transformator declansat prin gaze, poate fi pus in functie, in cazul in care nu
s-a putut constata cauza declansarii, cu aprobarea conducatorului tehnic
ierarhic superior, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
a). gazele sunt colorate si inflamabile;
X b). transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere;
X c). declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile contra defectelor interne;
X d). probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune;
e). a lucrat si o protectie contra defectelor externe;

Bibliografie: PE 126/82,art.2.4.8.,alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2275
In toate cazurile de functionare a transformatoarelor si autotransformatoarelor
de putere la sarcini mai mari decat puterea nominala, se va urmari in mod strict
ca temperatura uleiului la partea superioara a cuvei sa nu depaseasca:
a). 105 grade Celsius;
b). 110 grade Celsius;
c). 125 grade Celsius;
X d). 115 grade Celsius;
e). 120 grade Celsius;

Bibliografie: 3.RE-I 12- 83 , pct. 6.2,

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2285
De regula, in foile de manevra nu este permis sa se faca corecturi, adaugiri sau
stersaturi. Cum se procedeaza cand este necesara refacerea unei foi de
manevra:
X a). intocmirea, verificarea, aprobarea si controlarea acesteia se vor face ca pentru orice
foaie de manevra noua;
b). foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se

fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al centrului de dispecer, care este
de serviciu;
c). foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se
fac prin telefon ) de un membru al formatiei operative, pentru a micsora riscul de
eroare;
d). se permite corectura realizata cu alta culoare,confirmata prin semnatura autorului;
X e). foile de manevra de executie vor fi citite pentru verificare si aprobare ( cand acestea se
fac prin telefon sau pentru control), de seful de tura al formatiei operative, care este de
serviciu;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.15.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 2288Conform RGM in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, foile de
manevra de executie permanente se utilizeaza in conditiile:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). se intocmesc, se verifica si se aproba de subunitatea de exploatare care are instalatia
sau zona de retea in gestiune nemijlocita, prin persoane competente de exploatare si
vor fi avizate de unitatea de exploatare de care apartine aceasta;
X b). se controleaza de catre centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra

echipamentelor respective, prin seful compartimentului de comanda operativa;
c). in cazul folosirii unei foi de manevra permanente, la o manevra programata normal,
folosirea acesteia nu are nevoie de aprobare;
X d). in cazul folosirii unei foi de manevra de executie permanente in cadrul unei manevre de
coordonare, aceasta trebuie controlata ( in limita comenzii de coordonare ) de catre
dispecerul de serviciu care are aceasta obligatie;
e). verificarea si acceptarea foii de manevra respective se fac de catre responsabilul
manevrei de coordonare;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(6).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 2290
Folosirea autotelescoapelor si autoscarilor metalice se va face in conformitate
cu instructiunile tehnice de exploatare elaborate de unitatile constructive. Se
vor respecta urmatoarele :
a). deservirea utilajelor se va face de personal instruit in acest scop si de seful de lucrare;
X b). cosul autotelescopului nu trebuie solicitat lateral ( tragere pe orizontala);
X c). nu este admis a se lucra pe autoscari sau autotelescoape pe terenuri a caror inclinare
fata de planul orizontal al utilajului este mai mare de plus / minus 10 grade;
d). personalul nu se poate apleca peste balustrada autotelescopului, dupa ce s-a legat cu
centura de siguranta la un punct sigur al cosului;
X e). in timpul executarii lucrarilor,manevrantul utilajului trebuie sa ia masuri contra
deplasarii accidentale a acestuia si nu are voie sa-l paraseasca;
Bibliografie: 3.1.RE - I 42- 82,art.2.6.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2832La un transformator prevazut cu releu Buchholz, in cazul semnalizarilor
releului de gaze, cauzele pot fi:
a). defecte in reteaua alimentata din transformatorul in cauza;
X b). defectiuni mici in transformator care produc arc electric de scurta durata;
X c). debitarea transformatorului pe scurtcircuit, producand astfel gaze prin incalzire brusca;
X d). defectiuni in circuitul electric al semnalizarilor releului de gaze;
e). defecte in interiorul transformatorului, cu degajare intensa de gaze (in special cand este
insotita si de scaderea tensiunii);
Bibliografie: PE 126/82,art.2.4.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2843
Pentru prevenirea functionarii intempestive a unor automatizari sau protectii ,
la manevre in retelele electrice care au legate dispozitive de stingere a arcului
la neutrele unor transformatoare din retea , in conceptia manevrelor se va tine
seama :
a). ca timpul de actionare al echipamentelor de comutatie sa fie minimizat prin
sensibilizarea protectiilor;
X b). de prevederile procedurilor si ITI ale unitatii de exploatare, elaborate in conformitate cu

circularele tehnice emise de forurile in drept;
c). ca pe perioada manevrelor, se anuleaza automatizarile si protectiile ce pot functiona

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

intempestiv;
d). ca neutrele transformatoarelor 110/MT sa fie legate la pamant;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.39.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 2844La toate operatiile de conectare sau deconectare a intreruptoarelor unor
echipamente, este obligatorie:
X a). verificarea parametrilor de functionare ai tuturor echipamentelor afectate de operatia
respectiva ( tensiune, circulatii, etc.), atat inainte cat si dupa executarea operatiei;
b). compararea parametrilor de functionare ai echipamentelor afectate cu valorile admise de

echipamentul respectiv(curent,tensiune de plot,etc.);
c). verificarea daca noii parametrii de functionare nu depasesc domeniile de masurare ale
aparatelor de masurat ( curent, tensiune, putere );
X d). compararea acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv(curent, tensiune de
plot,etc.)si reglarea imediata a acestora pentru incadrarea in limitele normate;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.40.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2846O foaie de manevra de executie programata normal, care face parte dintr-o
manevra de coordonare este controlata de :
a). dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer , care are comanda nemijlocita asupra
echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare;
b). seful compartimentului de regimuri al centrului de dispecer;
c). seful formatiei operative din zona de retea;
X d). dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra
echipamentului respectiv si va conduce manevra sub aspectul conceptiei de coordonare;
Bibliografie: RGM-NTE009/10/00,art.54(4)b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2850Manevrele pentru redarea in exploatare a echipamanetelor sau elementelor
care au fost retrase pentru lucrari, masuratori, incercari etc.,pot fi executate
numai dupa:
X a). confirmarea din partea tuturor acelora carora le-a fost predat echipamentul, ca
echipamentul se poate reda in exploatare;
b). indeplinirea tuturor masurilor tehnice si organizatorice si daca exista certitudinea ca nu

se pot intampla accidente umane sau tehnice si numai dupa confirmarea responsabilului
cu admiterea;
X c). cu aprobarea sau la dispozitia personalului de comanda operativa, in a carui autoritate
de conducere operativa se afla echipamentele afectate de manevre;
d). indeplinirea tuturor formelor organizatorice necesare;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(36).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3499Daca temperatura uleiului in transformator este sub X grade Celsius,
este interzisa comutarea comutatorului de ploturi. Care este aceasta valoare ?
a). -15 grade C;
b). -20 grade C;
X c). -10 grade C;
d). -5 grade C;
Bibliografie: PE126-82 , art.2.3.5., alin 5

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3501
Pentru determinarea cauzei care a provocat actionarea releului de gaze, se vor
aprecia :
X a). inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect interior in transformator) ;
X b). culoarea gazelor (gazul incolor care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei);
c). inflamabilitatea gazului (gazul care arde indica un defect exterior in transformator);
d). culoarea gazelor (gazul negru care nu arde se datoreaza aerului degajat din ulei);
X e). cantitatea de gaze, aceasta indicand amplasarea si gravitatea defectului ;

Bibliografie: PE126-82 , art.2.4.7, alin 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3503Valorile minime admise ale rezistentei de izolatie la 1 minut, corectate la 20
grade C si 1 km, pentru cabluri de energie de 0.6/1 kV,sunt :
a). 15 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU ;
X b). 3...100 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC;
c). 1000 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de PVC;
X d). 5 Mohmkm pentru cablurile cu izolatie de HIU;
Bibliografie: PE 116/1994,cap.12,pct.12.A.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3504
In cazul liniilor aeriene de joasa tensiune pe stalpi comuni cu medie tensiune,
distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la
conditia de sageata maxima si conductorul superior al liniei de joasa tensiune
va fi de :
a). maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m;
X b). minimum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m;
c). maximum 1.5 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mare sau egala cu 40 m;
d). minimum 2.0 m, daca deschiderea dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m;
X e). de 2.0 m, daca deschiderea este mai mare de 40 m;

Bibliografie: PE 106-2003, art. 79.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3505Pentru protectia prin sigurante a transformatoarelor pe partea de medie
tensiune , calibrarea sigurantelor se va face in functie de curentul nominal al
transformatorului, in baza formulei (unde: In sig este curentul nominal al
sigurantei, (A); In tr -curentul nominal al transformatorului pe partea de medie
tensiune, (A)) :
a). In sig = ( 1,4...2 ) In tr;
b). In sig = ( 1,4...2,2 ) In tr;
X c). In sig = ( 1,3...2 ) In tr;
d). In sig = ( 1,3...1,9 ) In tr;
e). In sig = ( 1,3...1,4 ) In tr;

Bibliografie: 3.1.RE-I15-87, art. 4.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 3507Care din aceste afirmatii sunt adevarate ?

X a). transformatoarele de masura, vor fi prevazute cu marca de stat aplicata de organele de
metrologie;
X b). transformatoarele de curent ,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu

infasurarea secundara deschisa;
c). transformatoarele de tensiune,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu
infasurarile secundare deschise;
X d). transformatoarele de tensiune, nu se verifica la stabilitate termica fata de curentii
primari de scurtcircuit;
e). transformatoarele de curent,nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu
infasurarea secundara in scurtcircuit;
Bibliografie: PE126-82 , art.3.1.5, c.4)-c.7)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3508
Pentru transformatoarele noi, la punerea in functiune, valoarea rezistentei de
izolatie R60 :
a). nu va scadea sub 80% din valoarea de fabrica;
b). va fi de cca. 50-60% din valoarea de fabrica;
c). nu va depasi 70% din valoarea de fabrica;
X d). nu va scadea sub 70% din valoarea de fabrica;
e). nu va depasi cu mai mult de 150% valoarea de fabrica;

Bibliografie: PE 116/1994,cap.5,pct.5.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3510Pentru tratarea retelelor electrice in cablu de 6-10 kV ,rezistenta limiteaza
curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre:
a). 300-600 A;
X b). 600-1000 A;
c). 150-300 A;
Bibliografie: PE 126/82,art. 6.1.3.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3511Prin " zona de retea " definita conform RGM , se intelege:

a). un ansamblu de echipamente si instalatii de transport, distributie si utilizare a energiei
electrice, avand un regim comun de functionare( exceptie facand doar elementele
telecomandate pentru perioada cat sunt pe telecomanda);
b). un ansamblu de echipamente si instalatii electrice, dispersate teritorial, legate intre ele;
X c). un ansamblu de echipamente si instalatii legate intre ele,operate de aceeasi formatie de
personal operativ(exceptie facand doar elementele telecomandate pentru perioada cat
sunt pe telecomanda);
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.7,alin.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3521
Pentru simplificarea foilor de manevra, este admisa folosirea prescurtarilor in
textul acestora ?
a). da, fara nici un fel de exceptii;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X b). da,pentru a se obtine maximum de claritate si a se evita confuziile,cu utilizarea

prescurtarilor din regulament;
c). da, cele permise fiind limitate totusi, pentru coerenta textului;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,ANEXA 2,pct.6.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3535Alegeti afirmatiile care definesc cumulativ notiunea de ,,manevra":

X a). ansamblul acelor operatii, operatii distincte, grupe distincte de operatii, prin care se
schimba starea operativa a echipamentelor sau a pozitiei elementelor actionate,regimul
de functionare sau schema de conexiuni in care functioneaza acestea;
b). care se executa de regula in baza unei foi de manevra de executie sau coordonare;
X c). de catre personalul operativ/de comanda operativa, fara sa atinga direct partile
conductoare aflata sau destinate a se afla sub tensiune;
d). fiind coordonate de centrul de dispecer care are autoritate de decizie asupra
echipamentelor;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.19(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3537Care sunt responsabilitatile persoanei care intocmeste o foaie de manevra?

X a). intocmirea la timp a foii de manevra;
b). prezentarea spre verificare si aprobare in termen a foii de manevra;
c). corectitudinea conceptiei acesteia, conform ordinului de investire aprobat;
X d). corecta inscriere a punctelor in foaia de manevra si succesiunea lor corecta;
X e). folosirea de termeni si expresii corecte, care sa corespunda prevederilor RGM si
limbajului tehnic actual;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.56(1).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3539
Care este distanta minima de izolare in aer ,intre piesele sub tensiune fixe ale
fazelor, precum si intre acestea si parti metalice legate la pamant in cazul
tablourilor si barelor de distributie JT :
a). 25 mm;
b). 20 mm;
X c). 15 mm;
d). 30 mm;
Bibliografie: PE 102/86,art. 4.2.2.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3542Manevrele cu intreruptoarele si dispozitivele de actionare sub tensiune se
executa respectandu-se urmatoarele conditii:
X a). conectarea intreruptoarelor dupa declansare pe scurtcircuit se va realiza cat mai lateral
fata de usa celulei la instalatiile interioare de MT;
X b). manevrarea de la fata locului de va executa numai daca exista paravane de protectie din

tabla, iar usile celulei sunt inchise;
c). se verifica intai sigurantele de comanda la dispozitivul de actionare si apoi se
manevreaza intreruptorul;
d). se permite reconectarea intreruptoarelor care in timpul declasarii au aruncat ulei dupa

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

indepartarea acestuia;
X e). la intreruptoarele la care nivelul de ulei a scazut sub limitele de vizor nu se vor executa
manevre,izolandu-se prin manevrarea altor aparate din circuit;
Bibliografie: PE 126/82, art. 8.3.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3543
Care sunt obiectivele urmarite in cazul efectuarii controalelor curente, in cazul
separatoarelor si dispozitivelor de actionare ?
a). distantele de izolare fata de partile legate la priza de pamant;
X b). integritatea izolatoarelor, urme de conturnare, strapungeri, stare glazura, depuneri

poluante etc;
c). caracteristicile nominale ale separatorului, in raport cu schema existenta si sarcinile
tranzitate;
X d). starea contactelor separatorului, cand separatorul este deschis se va urmari gradul de
uzura al contactului;
X e). corespondenta intre pozitia manetei dispozitivului de actionare si pozitia contactelor
mobile ale separatorului;
Bibliografie: PE 126/82,art. 9.3.10.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3545Care este raza minima de curbura r , admisa la pozarea si manevrarea
cablurilor, in absenta indicatiilor fabricantului, pentru un cablu cu izolatie de
hartie, manta de Pb, un conductor intr-un cablu, avand diametrul d ?
X a). r mai mare sau egal cu 25 d
b). r mai mare sau egal cu 15 d
c). r mai mare sau egal cu 20 d
d). r mai mare sau egal cu 30 d
Bibliografie: NTE 007/08/00 ,Anexa 5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3881
In cazul retelelor de medie tensiune,avand curenti capacitivi egali sau mai mari
de 50 A, se admite o supracompensare a bobinelor de stingere, de pana la:
a). 5%;
b). 15%;
X c). 10%;
d). 8%;
Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.8.a.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3883In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara
crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune, care se realizeaza:
X a). prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatoarelor de
servicii proprii de MT/0,4 kV;
b). prin montarea unei bobine trifazice de nul, in serie cu bornele de medie tensiune ale

transformatorului 110/MT;
c). prin montarea unui condensator, in derivatie, la bornele de medie tensiune ale
transformatorului 110/MT;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X d). prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie, la bornele de medie tensiune ale
transformatorului 110/MT;
Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3887Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in
instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate:
X a). corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza;
b). corespunzator tensiunii nominale a instalatiei pentru care au fost construite;
c). corespunzator instructiunilor tehnice ale gestionarului instalatiei;
d). corespunzator prevederilor cartii tehnice a producatorului;
Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.16.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3889"in stare calda"si "in stare rece", sunt doua stari operative, proprii
echipamentelor date in operare:
X a). in exploatare, indisponibile;
b). in exploatare, disponibile;
c). retrase din exploatare;
d). in stare operativa nenominalizabila;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art12(2).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3892De regula, un intreruptor care a declansat poate fi conectat:

a). in urma unei verificari vizuale a starii tehnice;
X b). fara a fi verificat;
c). in urma unor verificari complete a starii tehnice;
X d). unitatile de exploatare trebuie sa elaboreze procedurile si ITI care sa prevada conditiile
in care se face conectarea intreruptorului(revizia lui inainte de conectare sau dupa
atingerea unui numar maxim de declansari pe scurtcircuit) precum si masurile care se
impun(evidenta numarului de declansari pe scurtcircuit,a valorii curentului de
scurtcircuit etc.);
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.43.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3896Rezistentele de suntare aflate in constructia descarcatorului cu rezistenta
variabila, asigura:
a). limitarea curentului de descarcare prin descarcator;
b). in regim normal de functionare,separarea fata de pamant a bornei sub tensiune;
c). reducerea nivelului de tensiune de frecventa industriala pe eclatoare;
X d). repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare;
Bibliografie: PE 126/82, cap.7, paragraf 7.2.4.3, alin. c .

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3897
Prin "foaie de manevra", se intelege un document scris,prin care se stabilesc
urmatoarele:
a). tema manevrei stabileste care este starea operativa initiala din care se va aduce
echipamentul si scopul manevrei;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X b). starea operativa initiala a instalatiei, echipamentului, etc ;
X c). succesiunea operatiilor sau a grupelor distincte de operatii si operatii distincte ce
urmeaza a se efectua;
X d). conceptia manevrei;
X e). persoanele care au legatura cu manevra si responsabilitatile acestora;

Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.51.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3901Foile de manevra de executie programate normal, trebuie sa fie:

a). aprobate de treapta operativa, cu comanda nemijlocita;
b). aprobate de treapta operativa, cu autoritate de decizie;
X c). controlate, sub aspectul conceptiei de coordonare, de catre dispecerul de serviciu de la
centrul de dispecer care are comanda de coordonare asupra echipamentului respectiv,
daca manevra face parte dintr-o manevra de coordonare;
X d). verificate si acceptate de catre responsabilul manevrei de executie;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.54(4)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3902In timpul lichidarii avariilor, personalul operativ trebuie sa urmareasca
prioritar:
a). reducerea duratei de nealimentare a consumatorilor;
X b). alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in

conformitate cu procedurile si instructiunile locale;
c). alimentarea serviciilor interne si sa ia masurile ce se impun pentru realimentarea lor,in
cazul centralelor care functioneaza asigurand generare distribuita in reteaua de
distributie;
d). reducerea numarului de manevre pana la depistarea si izolare defectului;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.71.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3908Intr-o retea electrica cu neutrul izolat, legatura galvanica intre o faza si
pamant, reprezinta:
a). scurtcircuit bifazat;
b). scurtcircuit monofazat;
c). un defect asimetric repetabil;
X d). punere la pamant neta;
Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini,
s.a., art. 3.6.3.
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3910Alegeti regimul interzis de functionare a transformatoarelor de tensiune ?

X a). transformatoarele de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu
infasurarile secundare in scurtcircuit;
b). transformatoarele de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare, cu

infasurarile secundare deschise;
c). transformatoarele de tensiune functioneaza cu o suprasarcina de durata de 1,2Ipn;
Bibliografie: PE 126/82 cap. 3,art. 3.1.5., c.6)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


ID: 3919Curentul primar absorbit de infasurarea transformatorului de putere din
reteaua de alimentare depinde de :
X a). curentul secundar ;
b). reluctanta circuitului magnetic al transformatorului ;
c). tensiunea primara;
X d). raportul numarului de spire ale celor doua infasurari ;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3920La un transformator de putere care functioneaza in gol :

X a). curentul secundar este egal cu zero ;
b). curentul primar este egal cu zero ;
c). curentul primar este comparabil cu curentul nominal;
X d). curentul primar este curentul de mers in gol;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 39463 condensatoare avand capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100
microF, legate in paralel, au capacitatea echivalenta de:
X a). 250 microF;
b). 100 microF;
c). 50 microF;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3947Accesoriile liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (console, suporturi,
armaturi s.a.) trebuie sa fie protejate prin:
a). vopsire;
X b). zincare;
c). stanare;
d). cadmiere;
Bibliografie: PE 106-2003, art.60.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3949Adancimea de pozare in conditii normale a cablurilor cu tensiunea nominala
peste 20 kV, va fi de regula, cel putin:
a). 1,2-1,5 m;
X b). 1,0-1,2 m;
c). 1,5-1,7 m;
d). minimum 1,7 m;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3950
Apropierea axului LEA de joasa tensiune de orice parte a constructiilor in care
se prelucreaza(depoziteaza) substante combustibile, inflamabile sau cu pericol
de incendiu (explozie) se realizeaza:
a). se interzice apropierea la o distanta mai mica de 2 ori inaltimea deasupra solului a celui

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

mai inalt stalp din zona;
X b). este permisa conditionat (in "cazurile obligate" in care aceasta distanta nu se poate

respecta ,se va trata de comun acord intre unitatile care administreaza linia si
constructia);
c). se interzice apropierea la o distanta mai mica de 10 m;
X d). se interzice apropierea la o distanta mai mica de 1,5 ori inaltimea deasupra solului a
celui mai inalt stalp din zona;
Bibliografie: PE 106-2003 ,art.105.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3951Apropierea LEA de joasa tensiune fata de cladiri se realizeaza astfel:

X a). respectand o distanta pe orizontala de minim 1 m intre un stalp al LEA si orice parte a
unei cladiri;
X b). in functie de categoria de pericol a cladirii;
c). respectand o distanta pe orizontala de minim 1,5 m intre un stalp al LEA si orice parte a
unei cladiri;
d). respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie
maxima si orice parte a unei cladiri;
Bibliografie: PE 106/2003, art 117.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3953Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se instaleaza de regula:

a). in exterior;
X b). in interior;
c). in interior, pana la puteri de 250 kVAr pe treapta;
Bibliografie: PE 120/1994, art.4.4.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3958Capacitatea echivalenta a 2 condensatoare, fiecare avand capacitatea C,
montate in serie este egala cu:
a). 2C;
b). C;
X c). C/2;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3959Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

a). aluminiu;
b). plumb;
X c). cupru;
d). otel;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3960Care este energia consumata de o rezistenta electrica r=10 ohm, prin care
trece un curent de 2 A timp de 10 ore:
X a). 0,4 kWh;
b). 0,2 kWh;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

c). 0,8 kWh;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3961Coloanele electrice colective pot alimenta de regula:

a). 15 apartamente;
b). 30 apartamente;
X c). 20 apartamente;
d). 10 apartamente;
Bibliografie: STAS 234/2008, art.4.1.10.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3963
Daca printr-un condensator circula un curent alternativ sinusoidal, la bornele
sale se produce o cadere de tensiune:
a). defazata cu 90 de grade inaintea curentului;
X b). defazata cu 90 de grade in urma curentului;
c). in faza cu curentul;
Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3964Din considerente mecanice, conductoarele funie de otel ale liniilor electrice
aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, vor avea urmatoarele sectiuni active
minime:
a). 25 mmp;
X b). 16 mmp;
c). 35 mmp;
d). 50 mmp;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 28.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3967Distanta minima de izolare in aer Ao reprezinta distanta minima:

X a). intre partile conductoare aflate sub tensiune si elementele legate la pamant;
b). intre partile conductoare aflate sub tensiune si apartinand unor faze diferite;
c). intre partile conductoare aflate sub tensiune si alte parti sub tensiune sau legate la
pamant;
Bibliografie: PE 101/85, art.5.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3968Durata de viata a lampilor cu incandescenta:

a). creste odata cu cresterea frecventei;
X b). scade odata cu cresterea tensiunii;
c). scade odata cu scaderea tensiunii;
Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3969In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor monofazate(cu
tensiunea de 230V) pentru o putere de pana la:
a). 5,5 kW inclusiv;
b). 3 kW inclusiv;
X c). 4 kW inclusiv;
Bibliografie: I7-2011, art.5.3.1.3. a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3970In cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a
distribuitorului,se admite pornirea directa a motoarelor trifazate(cu tensiunea
intre faze de 400V) pentru o putere de pana la:
X a). 5,5 kW inclusiv;
b). 10 kW inclusiv;
c). 7,5 kW inclusiv;
Bibliografie: I7-2011 ,art. 5.3.1.3. a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3971In cazul pornirii stea-triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire in
cazul conexiunii stea este:
a). egal cu curentul de pornire in conexiunea triunghi;
X b). o treime din curentul de pornire in conexiunea triunghi;
c). de trei ori curentul de pornire in conexiunea triunghi;
d). de doua ori curentul de pornire in conexiunea triunghi;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3973In echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii:

a). asigura ungerea mecanismelor in miscare din echipamentele de comutatie;
X b). stingerea arcului electric care apare in procesul de comutatie;
X c). izolarea partilor sub tensiune intre ele si fata de cele legate la pamant;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 3974Indiferent de tipul coronamentului liniei de joasa tensiune sau zona
meteorologica, distanta minima intre conductoarele neizolate, in punctele de
prindere,pe orizontala sau pe verticala, nu va fi mai mica de:
a). 0,3 m;
b). 0,4 m;
X c). 0,5 m;
d). 0,6 m;
Bibliografie: PE 106/2003, art.69

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 3978
Intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica
o tensiune de 100 V, curentul este de:
a). 50 A;
b). 40 A;
X c). 20 A;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

d). 500 A;
Bibliografie: Bazele ElectrotehniciiI+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3981Din considerente mecanice,sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa
tensiune, neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor, vor fi:
a). 16 mmp;
X b). 35 mmp;
c). 25 mmp;
d). 50 mmp;
Bibliografie: PE 106-2003 ,art.31.b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3982Din considerente mecanice, sectiunile minime ale conductoarelor LEA joasa
tensiune, neizolate, din otel-aluminiu sau aliaje de aluminiu,pentru
alimentarea consumatorilor, vor fi:
a). 16 mmp;
b). 35 mmp;
X c). 25 mmp;
d). 50 mmp;
Bibliografie: PE 106-2003 art.31.b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3983La tragerea a trei cabluri monofazate in acelasi tub de protectie, pentru a se
evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior
al unui cablu trebuie sa fie:
a). minimum 1,5;
X b). minimum 2,8;
c). minimum 2,5;
d). minimum 3;
Bibliografie: NTE 007/08/00 ,art 62(3)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3984
LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune se realizeaza
cu respectarea urmatoarelor prevederi:
a). linia cu tensiune mai mica se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare;
b). conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde pentru incarcari normate,cu

tractiunea de maximum 60% din rezistenta de rupere a conductorului;
X c). armaturile metalice ale tuturor stalpilor se vor lega la conductorul de nul;
X d). se va prevedea deconectarea automata la puneri simple la pamant a liniei de medie
tensiune;
Bibliografie: PE 106-2003,art.98.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3986
Marimea periodica alternativa este o marime a carei valoare medie in decursul
unei perioade este egala cu:
a). 1;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). 2;
X c). 0;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3989
Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri
inspre zona carosabila, este:
a). distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, iluminat public,distributie joasa
tensiune;
b). distributie de medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere, distributie joasa tensiune,

iluminat public;
c). distributie de medie tensiune,distributie joasa tensiune, fir pilot pentru teleconducere,
iluminat public;
X d). distributie joasa tensiune, distributie medie tensiune, fir pilot pentru teleconducere,
iluminat public;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art 60(2).

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3990
Ordinea de asezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus in jos
este:
a). comanda control, energie 0,4 kV, energie 6/10 kV, energie 20 kV;
b). energie 20 kV, energie 6/10 kV, comanda-control,energie 0,4 kV;
X c). energie 20 kV, energie 6/10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control;
d). energie 20 kV, energie 0,4 kV, comanda-control,energie 6/10 kV;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art.56.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3992Pentru micsorarea pierderilor de putere prin curenti turbionari in piesele
metalice mari, parcurse de fluxuri magnetice variabile:
X a). se executa piesele metalice din tole de otel subtiri izolate intre ele;
b). se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea conductivitatii;
X c). se realizeaza piese din tole cu adaos de siliciu pentru marirea rezistivitatii;
d). se evita plasarea pieselor metalice mari in campuri magnetice variabile;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 3994
Pierderea de putere activa intr-un element de retea (transformator, LEA, LEC),
la aceeasi putere aparenta vehiculata, este direct proportionala cu:
a). patratul frecventei;
X b). patratul curentului;
c). patratul tensiunii;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 3996
Platforma cu balustrada pentru un post de transformare aerian, amplasat pe 2

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

stalpi, trebuie montata la o inaltime de cel putin:
a). 2,5 m;
X b). 3,5 m;
c). 3,95 m;
d). 3,0 m;
Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.2. h)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4001Raportul de transformare nominal al unui transformator de putere este:

a). raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la sarcina nominala;
b). raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala;
X c). raportul dintre tensiunile nominale, primara si secundara ,la mersul in gol;
d). raportul dintre curentul primar si secundar ,la mersul in gol;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4005Se prevede o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de circuite
secundare, avand la mansoane lungimea necesara de:
X a). lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului respectiv;
b). lungimea necesara refacerii o data a mansonului respectiv;
c). lungimea necesara refacerii de trei ori a mansonului respectiv;
d). rezerva se prevede doar la cablurile cu izolatie de hartie;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art.46.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4006Sectiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de
locuinte, nu trebuie sa depaseasca, in cazul utilizarii aluminiului:
a). 3 x 50 + 25 mmp;
b). 3 x 95 + 50 mmp;
X c). 3 x 70 + 35 mmp;
d). 3 x 120 + 70 mmp;
Bibliografie: STAS 234/2008 , art 4.1.11.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4007Stalpii de intindere sunt utilizati in LEA pentru:

X a). fixarea conductoarelor prin intindere ca punct de sprijin in lungul liniei;
b). fixarea conductoarelor prin intindere ca punct de sprijin in capetele liniei;
c). sustinerea conductoarelor in aliniament;
Bibliografie: NTE 003/04/00 , art. 57 b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4008Stalpii de sustinere se utilizeaza in LEA:

a). in zone speciale de traseu;
b). pentru fixarea conductoarelor prin intindere in aliniament;
c). la constructia liniilor doar in zonele fara denivelari;
X d). in mod curent pe linii pentru sustinerea conductoarelor;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art.57 a)

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4009Stalpii terminali se utilizeaza in constructia LEA pentru:

a). remedierea temporara a unor portiuni de linii avariate;
b). fixarea conductoarelor, prin intindere ,in panourile cu denivelare mare;
c). numai ca stalpi de colt ,la schimbarea aliniamentului;
X d). fixarea conductoarelor, prin intindere, la capetele liniei;
Bibliografie: NTE 003/04/00 , art.57.c)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4316Cine va solicita inceperea manevrelor pentru retragerea din exploatare a
echipamentelor in vederea executarii de lucrari, masuratori, etc.?
a). responsabilul cu admiterea;
X b). seful instalatiei sau zonei de retea care s-a ocupat de organizarea lucrarilor ,in cazul

cand persoana desemnata de catre unitatea de exploatare(prin cererea de retragere din
exploatare) sa solicite retragerea din exploatare este personalul operativ din instalatia
sau zona de retea electrica;
X c). persoana desemnata de catre unitatea de exploatare prin cererea de retragere din
exploatare;
d). seful de lucrare;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(18),(19)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4317
In cazul in care, in procesul executarii manevrelor, apar indoieli/suspiciuni in
privinta justetei/corectitudinii operatiilor care trebuie executate, se va proceda
astfel:
a). nu este permisa intreruperea manevrelor pana la epuizarea tuturor operatiilor prevazute
la FME;
X b). manevrele se vor intrerupe, alegand o situatie in care se poate functiona de durata si se

va consemna aceasta in foaia de manevra;
c). manevrele se vor intrerupe ,dar numai cu acordul unitatii de exploatare gestionare;
X d). se informeaza apoi centrul de dispecer care are comanda operativa nemijlocita in
instalatie;
Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00,art.60(33)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4318
Dimensionarea sigurantelor care protejeaza LEA JT cu conductoare neizolate
sau torsadate se face pe baza curentului admisibil al conductoarelor plecarii
conform relatiei:(In sig=curentul nominal al sigurantei (A); Icond
max=curentul admisibil al conductorului (A));
a). In sing=(0,7.....0,85) Icond max;
b). In sing=(1.......1,1) Icond max;
X c). In sing=(0,8......0,85) Icond max;
d). In sig=(0,85......1,0) Icond max;
Bibliografie: 3.1.RE-I 15-87,art.6.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 4319
Verificarea rezistentei de izolatie a circuitelor principale si auxiliare de c.a. ale
intreruptorului JT tip USOL, se face folosind megohmetrul.Care este valoarea
minima admisa, pentru mentinerea USOL-ului in exploatare?
X a). 10 Mohm;
b). 5 Mohm;
c). 50 Mohm;
d). 20 Mohm;
Bibliografie: 3.1.RE-I 191/88, cap 7.13 -tabel

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4320
Care sunt proprietatile asigurate de rezistentele neliniare din componenta unui
descarcator cu rezistenta variabila?
a). asigura repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare;
X b). in domeniul tensiunii de serviciu are o valoare foarte ridicata, limitand astfel curentul de

insotire pana la o valoare care poate fi stinsa de eclatoare;
c). asigura repartitia uniforma a tensiunii de frecventa industriala pe eclatoare, asigurand
astfel o tensiune scazuta in timpul procesului de descarcare;
X d). in domeniul supratensiunilor are o valoare foarte mica, astfel incat asigura o valoare
coborata a tensiunii reziduale in timpul procesului de descarcare;
Bibliografie: PE 126/82 ,art.7.2.4.3., pct. b)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4321Descarcatorul cu coarne este:

X a). dispozitivul de limitare a supratensiunilor,care nu are proprietatea de a intrerupe
curentul de insotire;
b). dispozitivul de limitare a curentului de insotire, fara intreruperea acestuia;
c). dispozitivul de limitare a curentului de insotire, cu intreruperea acestuia;
d). dispozitivul de limitare a supratensiunilor,care are proprietatea de a intrerupe curentul
de insotire;
Bibliografie: PE 126/82, art. 7.2.5.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4322Se admite acoperirea cablurilor din sant cu pamant prelucrat(selectionat din
stratul superficial al taluzului)?
a). da, daca granulatia nu depaseste 40 mm, fara pietre,bolovani sau alte corpuri straine;
b). da, daca granulatia nu depaseste 50 mm, fara pietre,bolovani sau alte corpuri straine;
X c). da, daca granulatia nu depaseste 30 mm, fara pietre,bolovani sau alte corpuri straine;
d). nu, se interzice acoperirea cablurilor cu pamint din taluz;
Bibliografie: NTE 007/08/00 , art.60(1), alin.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 2838
Cum trebuie executate lucrarile cu flacara deschisa in gospodariile de cabluri
din posturile de transformare subterane ?
X a). dotarea executantilor cu echipament de protectie adecvat;
X b). dotarea executantilor cu stingatoare adecvate;
c). anuntarea in caz de eveniment a pompierilor angajati sau militari;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


X d). in conditiile limitarii flacarii, prin materiale refractare;
e). stropirea anticipata a cablurilor cu materiale neinflamabile;

Bibliografie: IPSM-IEE/ 2007, art.272

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 3533Ce vizeaza exercitiile si aplicatiile privind modul de interventie in caz de
incendiu?
a). reducerea timpilor de interventie;
X b). alarmarea;
X c). evacuarea;
X d). stingerea incendiului;
e). protectia vietii oamenilor si a bunurilor materiale;

Bibliografie: Norme generale de PSI, aprobate cu Ord. MAI 163/28.02.2007, art. 144.

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 3909Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru lucrari cu foc, executate in
locuri cu pericol de incendiu sau explozii pe o durata de:
a). functie de complexitatea lucrarii,dar nu mai mult de trei zile;
b). pe intreaga perioada stabilita de catre emitent;
c). cel mult pentru o saptamana de lucru;
X d). o singura zi;
Bibliografie: Ordinul MAI nr.163/2007, cap.IV,sect.a 2-a,art100(2).

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 3913La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant:

a). sefului de lucrare;
b). sefului formatiei operative care a realizat admiterea;
c). responsabilului de resort (PSI) de la nivelul suprastructurii unitatii/subunitatii de
exploatare;
X d). emitentului permisului de lucru cu foc;
Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07,cap.IV,sect.a 2-a,art.100(3).

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 2225Identificarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de
catre:
X a). admitent impreuna cu seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru este realizata de
personalul de servire operativa;
b). seful de lucrare impreuna cu un membru din formatie, in cazul in care zona de lucru se

realizeaza de catre acesta;
X c). seful de lucrare, in cazul in care zona de lucru se realizeaza de acesta;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.57

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2226Pentru asigurarea zonei de lucru in cazul instalatiilor prevazute cu cutite de
legare la pamint (CLP) acestea trebuie folosite:
a). numai daca figureaza ca operatie distincta in foaia de manevra;
X b). intotdeauna in locul scurtcircuitoarelor;
c). numai daca functioneaza interblocajele mecanice;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


d). doar cand nu exista suficiente scurtcircuitoare mobile;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.69

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2227
Care din operatiile de mai jos sunt legate prin expresia "imediat" ( cu sens de
executare succesiva, fara pauza ) in cadrul masurilor tehnice de securitate in
munca la executarea lucrarilor, in instalatiile electrice din exploatare, cu
scoaterea acestora de sub tensiune:
a). blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin
care s-a facut separarea vizibila;
b). separarea electrica a instalatiei sau a partii de instalatie la care urmeaza a se lucra;
X c). verificarea lipsei tensiunii;
d). identificarea instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra;
X e). legarea instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.48, pct.1, c.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2263
Pentru executarea lucrarilor la distanta mai mare decat limita admisa(distanta
de vecinatate), fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice,
trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:
X a). identificarea instalatiei (zonei ) la care urmeaza a se lucra;
X b). delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea panourilor de semnalizare de

securitate;
c). utilizarea cizmelor si manusilor electroizolante;
X d). verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal
nu trebuie sa fie sub tensiune;
X e). marcarea limitelor de acces pe stalpii metalici in cazul vopsirii sau lucrarilor de
lacatuserie asupra acestora;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.140

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2268Lucrarile executate de catre personalul unei unitati sau subunitati de
exploatare, in instalatiile electrice din gestiunea unor unitati sau subunitati,
institutii,etc. care nu au organizate activitati de exploatare a acestor instalatii
sau o parte a lor,trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii:
X a). interventia pentru remedierea unor incidente ( deranjamente );
b). lucrari de modernizare a instalatiilor;
c). lucrari de efectuare a probelor de punere in functiune a unor echipamente;
X d). lucrari de exploatare, intretinere sau reparatii programate;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.38 (1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2834
Delimitarea materiala a zonei de lucru in posturi de transformare in cabine si
subterane, puncte de alimentare, acolo unde, in aceeasi incinta raman instalatii
sub tensiune se face de catre:
a). seful de lucrare;
b). personalul operativ al instalatiei;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

c). emitent;
X d). admitent;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.74(4)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2839
La executarea controalelor sau lucrarilor in gospodariile de cabluri din posturile
de transformare subterane, trebuie luate preventiv urmatoarele masuri :
a). paza la gurile deschise(de vizitare) ale posturilor de transformare subterane;
X b). ventilarea;
X c). verificarea obligatorie a lipsei gazelor;
X d). montarea panourilor de semnalizare la gurile deschise ( de vizitare) ale posturilor de
transformare subterane;
X e). aerisirea;

Bibliografie: IPSM IEE/2007, art.270(a,c)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2852
Cand se admite, in mod exceptional, ca separarea vizibila sa se realizeze numai
prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai
apropiat iesirii din acesta:
a). in cazul instalatiilor de medie tensiune cand partea din instalatie la care urmeaza a se
lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau
intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila;
b). cand instalatia este de joasa si medie tensiune si este prevazuta numai cu intreruptor

nedebrosabil;
X c). in cazul instalatiilor de joasa tensiune,cand partea din instalatie la care urmeaza a se
lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau
intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.52(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2853In ce situatii nu se aplica conditia: ''cel putin o legatura la pamant si in
scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru'' ?
X a). in cazul lucrarilor la cablurile electrice;
b). in cazul realizarii separarii electrice prin demontare de bare,conductoare;
X c). in cazul lucrarilor din posturi zidite;
d). in cazul realizarii legarii la pamant prin cutite de legare la pamant;
X e). la liniile electrice aeriene cu conductoare izolate;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.71(1c)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2854In ce situatie admitentul realizeaza direct, partial sau in totalitate, masurile
tehnice pentru executia unei lucrari in instalatiile electrice, cu scoaterea
acestora de sub tensiune?
a). cand face parte din personalul operativ al instalatiei electrice respective;
X b). in masura in care este desemnat in acest sens;
c). cand nu exista si alte solutii mai rapide ce pot reduce durata lucrarii;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.80(3)


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2880O formatie de lucru trebuie sa lucreze in doua incaperi separate, ambele cu
instalatii electrice sub tensiune. Ce conditii trebuie sa indeplineasca subgrupa
ce lucreaza separat ?
a). sa fie formata din minimum doua persoane;
X b). sa aiba un instructaj special facut de catre seful de lucrare(fara consemnare);
c). trebuie sa aiba in componenta sa un electrician cu cel putin grupa a II-a de autorizare,
acesta din urma preluand prerogativele sefului de lucrare;
X d). daca subgrupa este alcatuita dintr-o singura persoana,aceasta trebuie sa fie electrician
cu minim grupa a III-a de autorizare;
X e). sa aiba conditii de lucru asigurate,astfel incat sa se evite pericolul de accidentare;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.104(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2881Persoanele scoase (in cazul in care au fost prezente la admiterea la lucru),
trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, confirmand prin aceasta:
a). ca li s-a facut instructajul la inceputul lucrarii;
X b). ca nu vor mai patrunde in zona de lucru;
c). ca si-au incheiat activitatea in ziua respectiva;
d). ca iau la cunostiinta de faptul ca sunt scoase din formatie;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.107(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2882
Seful de lucrare care supravegeaza in instalatii electrice o formatie de lucru de
alta specialitate trebuie :
X a). sa urmareasca ca membrii formatiei de lucru sa nu depaseasca limitele zonei de lucru;
b). sa distribuie sarcinile de lucru membrilor formatiei de alta specialitate;
c). sa supravegheze formatia de lucru de alta specialitate, astfel incat sa nu aiba loc nici un
accident de munca;
X d). sa realizeze sau sa asigure masurile tehnice zonei de lucru,pentru a impiedica
accidentele de natura electrica;
X e). sa instruiasca formatia de lucru;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.108(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2883
Pentru situatiile in care sefii de lucrare,respectiv membrii formatiilor de lucru,
nu au fost gasiti in zonele de lucru,admitentul trebuie sa se asigure:
a). ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si executa manevrele
de revenire la schema operativa initiala;
b). ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si asigura personal

de paza pana la repunerea sub tensiune a instalatiei;
c). asteapta reintoarcerea formatiilor de lucru si impreuna cu sefii de lucrare repune
instalatia sub tensiune;
X d). ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune si trebuie sa asigure
personal de paza, care sa impiedice accesul formatiilor in zona de lucru;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.120(5)


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2884
Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL, se face pe
baza unei dispozitii a:
a). conducatorului subunitatii de exploatare ce are in gestiune instalatia;
X b). emitentului;
c). admitentului;
d). personalului de comanda operativa cu autoritate de decizie asupra instalatiei;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.122(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2885La executarea lucrarilor in baza ITI - PM in instalatiile electrice fara
supraveghere, se interzice:
X a). autoadmiterea, daca in instalatia separata electric lucreaza concomitent si alte formatii
de lucru;
b). realizarea separarii electrice in absenta personalului operativ;
c). autoadmiterea, daca instalatia separata electric nu a fost preluata cu mesaj de la centrul
de dispecer cu comanda nemijlocita;
d). realizarea mai multor zone de lucru in instalatia separata electric;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.128

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2886Se executa lucrari in baza atributiilor de serviciu numai de catre:

a). personalul de exploatare, in baza conventiilor de lucrari;
b). electricieni autorizati, cu talon de autorizare si experienta de minim trei ani;
c). personalul operativ al instalatiilor electrice care detine cel putin grupa a II - a de
autorizare;
X d). personalul de servire operativa a instalatiilor electrice;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.129

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2887Se admite executarea lucrarilor in baza proceselor verbale, in instalatiile
electrice scoase de sub tensiune,in care instalatia sau partea din instalatie la
care se lucreaza este separata vizibil prin:
X a). dezlegari de cordoane sau conductoare la liniile electrice aeriene;
b). debrosarea intreruptoarelor;
c). deschiderea si blocarea separatoarelor;
X d). demontarea unor portiuni de bare;
e). dezlegarea conductoarelor de la bornele spre sursa ale aparatajului;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.136

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2888Precizati care din echipamentele individuale de protectie, dispozitivele si
mijloacele de protectie enumerate mai jos trebuie sa le utilizeze executantii
pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact la joasa tensiune:
a). incaltaminte cu bombeu metalic;
b). casca de protectie cu viziera de protectie a fetei;
X c). echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si mijloacele de

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

protectie nominalizate in instructiunea tehnologica aferenta;
d). manusi si incaltaminte electroizolanta;
e). echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si sculele pentru
lucrul sub tensiune in contact la joasa tensiune;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.145(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2890Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor
(deranjamentelor) in instalatiile electrice trebuie sa se execute de catre:
X a). personalul de servire operativa a instalatiilor respective, in baza atributiilor de serviciu;
X b). personalul de exploatare sau delegat in baza AL,conform conventiei de lucrari incheiate;
c). personalul de exploatare sau delegat in baza PV , conform conventiei de lucrari
incheiate;
X d). personalul de exploatare sau delegat in baza DV , conform conventiei de lucrari
incheiate;
Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.166

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2891De ce trebuie sa se tina seama la organizarea si executarea lucrarilor la
inaltime si salvarii de la inaltime?
X a). de conditiile concrete ale locului de munca situat la inaltime;
b). de starea vremii, in raport cu specificul instalatiei electrice la care se va lucra;
X c). de tehnologia ce urmeaza a se aplica;
d). de utilajele, respectiv dispozitivele specifice ce urmeaza a fi folosite si de calificarea
deserventilor acestora;
e). de grupa de autorizare din punct de vedere al securitatii muncii;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.175(1,2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2892Cine este responsabil pentru alegerea componentelor sistemului utilizat
impotriva caderii de la inaltime?
a). seful de lucrare,in conditiile alegerii tehnologiei de lucru de catre acesta;
b). executantul operatiei la inaltime, coordonat de seful de lucrare;
X c). seful de lucrare;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2893Este permisa utilizarea aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau mai
multe persoane in acelasi timp:
X a). este interzisa;
b). este permisa,dar nu mai mult de doua persoane;
c). este permisa,dar numai la utilizarea unui suport metalic;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.176(4),e)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2895Cu ce trebuie sa fie echipat personalul executant, atunci cand monteaza si
demonteaza placi si teci electroizolante de joasa tensiune ?
a). casca de protectie si incaltaminte electroizolanta;
X b). manusi electroizolante;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

c). manusi si incaltaminte electroizolanta;
d). casca de protectie,viziera de protectie a fetei,covorase electroizolante;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.191(4)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2896
Usile metalice ale dulapurilor, tablourilor, firidelor de bransament (principale si
secundare) si alte asemenea trebuie:
a). sa fie legate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor de cupru de 16
mmp, care sa dubleze balamalele existente;
b). sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de

cupru, cu sectiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete in conditiile existentei de
aparataj electric montat pe usa respectiva;
X c). sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de
cupru, cu sectiunea de 16 mmp, cu papuci la ambele capete;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.252

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3483
La executarea unei lucrari, se admite ca persoana avand o grupa de autorizare
superioara sa cumuleze si atributii ale grupelor inferioare,astfel:
a). admitentul poate cumula si functia de emitent;
X b). emitentul poate cumula si functia de sef de lucrare;
c). seful de lucrare poate cumula si functia de admitent daca este seful formatiei operative
in tura;
X d). admitentul poate cumula si functia sefului de lucrare ,dar numai pentru lucrarea la care
acesta a fost numit ca atare;
X e). seful de lucrare poate cumula si functia de admitent pentru propria formatie, cu conditia
sa detina grupa a IV-a de autorizare si sa fie desemnat pentru aceasta de catre emitent;
Bibliografie: IPSM IEE 2007 art . 83

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3484Este permisa executarea lucrarii pe baza aceleiasi autorizatii de lucru,intr-o
instalatie care se pune repetat sub tensiune,daca:
a). repunerea sub tensiune se realizeaza de personalul operativ al aceleiasi ture;
X b). in perioada executarii lucrarii nu se opereza nici o modificare a schemei de functionare

a instalatiei(instalatiilor);
c). scoatarea de sub tensiune sa se realizeze prin executia aceleiasi foi de manevra;
X d). scoatarea de sub tensiune sa se faca prin repetarea acelorasi manevre;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art . 90

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3485Admiterea la lucrare trebuie sa se faca dupa realizarea efectiva a masurilor
tehnice de securitate in munca la instalatia la care urmeaza a se lucra,astfel:
a). emitentul impreuna cu seful de lucrare trebuie sa verifice corespondenta masurilor
tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele realizate si sa le confirme prin semnare
in autorizatia de lucru;
b). dupa ce s-a realizat zona de lucru stabilita de catre emitent in consultare cu seful de

lucrare;
X c). admiterea la lucrare a sefului formatiei de lucru se considera terminata numai dupa ce

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

au fost luate toate masurile tehnice dispuse pentru admitent;
d). numai dupa ce s-au asigurat toate legarile la pamant si in scurtcircuit dispuse de
emitent;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art: 93

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3486In cazul transmiterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii, mesajele
trebuie sa fie inscrise in:
a). autorizatia de lucru de catre admitent, respectiv in foaia de manevra si in autorizatia de
lucru de catre seful de lucrare
X b). evidentele operative de catre admitent ,respectiv in autorizatia de lucru de catre seful de

lucrare;
c). evidentele operative sau in caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in foaia de
manevra de catre seful de lucrare;
d). caietul de mesaje de catre admitent,respectiv in evidentele operative de catre seful de
lucrare;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.96(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3487
Intreruperea lucrarii la sfarsitul programului de lucru zilnic ,precum si reluarea
lucrarii intr-una din zilele urmatoare, in cazul lucrarilor cu scoatere de sub
tensiune dar cu repunere zilnica sub tensiune, trebuie sa se faca:
X a). de catre seful de lucrare cu anuntarea si aprobarea admitentului;
b). cu demontarea de catre personalul operativ a mijloacelor de protectie si a dispozitivelor

din zona de lucru, la sfarsitul programului de lucru zilnic;
c). admitentul trebuie sa verifice conditiile tehnice necesare repunerii sub tensiune a
instalatiei;
X d). seful de lucrare trebuie sa evacueze membrii formatiei, consemnand in autorizatia de
lucru data si ora intreruperii lucrarii si semnand in partea rezervata in acest scop;
e). seful de lucrare trebuie sa anunte emitentul (direct sau prin telefon ori radio) ca
intentioneaza sa reia lucrarea;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art. 118

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3525
Controlul instalatiilor electrice trebuie sa se efectueze de catre doua persoane,
in urmatoarele situatii:
X a). instalatii subterane la care accesul se face prin trape;
b). instalatii apreciate ca zona de risc ridicat si specific;
c). instalatii din incinte interioare sau exterioare in care nu functioneaza corespunzator
iluminatul;
X d). instalatii nominalizate ca zona de risc ridicat si specific;
e). instalatii electrice exterioare(LEA) pe timp de iarna si acces dificil;

Bibliografie: IPSM IEE 2007, Art. 152, (2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3531In ce conditii se pot executa masurarile directe cu megohmetrul asupra
instalatiilor (aparataj electric, cabluri etc) ?

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). instalatia respectiva trebuie sa fie separata electric si descarcata de sarcina capacitiva,
inaintea fiecarei masurari;
b). masuratorile se vor executa de regula pe baza de AL;
c). formatia de lucru trebuie sa fie formata din cel putin doi electricieni dintre care unul
avand minim grupa a IV-a de autorizare;
d). lucrarile se pot executa numai in prezenta admitentului care va asigura eventuale
masuri suplimentare.
X e). celelalte lucrari asupra instalatiei respective trebuie intrerupte si personalul evacuat, in
zona ramanand numai executantii masurarii;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art. 396

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3915In mod deosebit, lucratorii au urmatoarele obligatii din punct de vedere al
securitatii muncii:
X a). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora;
b). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, doar cu

acordul conducatorului locului de munca;
X c). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;
X d). sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca,
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
X e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
Bibliografie: Legea 319/2006, art 23(1).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3916
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca trebuie sa
fie:
X a). adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
X b). periodica si ori de cate ori este necesar;
c). efectuata la executarea unor lucrari speciale;
d). cu periodicitate lunara in timpul anului;
e). intotdeauna, dupa o perioada de absenta;

Bibliografie: Legea 319/2006, art. 20(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 3917
Accidentele de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul
persoanelor accidentate,astfel:
a). accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin doua zile
calendaristice;
X b). accidente care produc invaliditate;
X c). accidente mortale;
d). accidente colective, cand sunt accidentate cel putin doua persoane in acelasi timp si din
aceeasi cauza;
X e). accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile
calendaristice;
Bibliografie: Legea 319/2006,art.31.

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4015
Ce conditii trebuie sa indeplineasca electricienii care isi desfasoara activitatea
in instalatii electrice?
X a). sa fie apti din punct de vedere fizic si psihic;
b). sa aiba aptitudini minime pentru ocupatia si/sau functia ce urmeaza sa-i fie incredintata;
X c). sa posede calificarea profesionala corespunzatoare functiei si/sau meseriei detinute sau
pe care urmeaza sa o detina;
d). sa cunoasca, sa-si insuseasca partial si sa respecte prevederile de securitate in munca,
tehnologiile si procedurile care privesc functia si locul de munca in care isi desfasoara
activitatea;
X e). sa cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate si de
acordare a primului ajutor;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.8

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4016In care dintre urmatoarele situatii, personalul care executa activitati in
instalatiile unei unitatii din exploatare, este considerat "personal delegat"?
X a). personalul delegat apartine altei unitati de exploatare;
X b). personalul delegat apartine unei unitati de constructii-montaj, specializate in lucrari la

instalatiile electrice;
X c). personalul delegat apartine unei unitati specializate in lucrari de service, probe de puneri
in functiune, experimentari;
d). personalul delegat apartine unei unitati care nu are organizate activitati de exploatare a
instalatiilor electrice;
X e). personalul delegat apartine unei unitati nespecializate pentru lucrari in instalatii
electrice;
Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.29

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4017Care din solutiile de mai jos, se incadreaza in categoria masurilor de blocare
directa, in pozitie deschisa a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care
s-a realizat separarea vizibila?
X a). blocarea dispozitivelor de actionare manuala ale separatoarelor cu lacate sau mijloace
special destinate acestui scop;
b). montarea unor panouri de semnalizare pe dispozitivele de actionare manuala a

separatoarelor;
c). scoaterea carucioarelor aferente intrerupatoarelor debrosabile pe pozitia de "probe";
X d). montarea unei benzi (viu colorate) si a unui panou de semnalizare de securitate pe
partea frontala a celulei,daca celula nu este prevazuta cu usa;
X e). montarea unor capace (manere) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor
sigurantelor fuzibile de joasa tensiune;
Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.54 a)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4018
Identificarea instalatiei sau a unei parti din aceasta la care urmeaza a se lucra,
se realizeaza vizual, obligatoriu la fata locului, pe baza urmatoarelor elemente,
dupa caz:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). inscriptii, numerotari, denumiri;
X b). planuri, harti, planse si confruntarea cu dispunerea in teren a instalatiilor;
X c). aparate sau instalatii de detectie;
X d). schema electrica de traseu a liniei(aeriene sau cablu);
e). indicatii si/sau informatii ale persoanelor din exploatare;

Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.57(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4266
Verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit a unei
instalatii electrice, trebuie sa se realizeze cu respectarea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
X a). verificarea lipsei de tensiune (VLT) si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit
(LPSCC) sa se realizeze cat mai aproape de zona de lucru,de o parte si de alta a acestei
,cu exceptia cablurilor electrice;
X b). VLT si LPSCC sa se realizeze catre derivatiile LEA care se racordeaza la zona de lucru,cu

exceptia bransamentelor electrice de joasa tensiune;
c). VLT si LPSCC sa se realizeze in aproapierea zonei de lucru;
d). VLT si LPSCC sa se realizeze in locurile unde nu sunt montate cutite de legare la
pamant;
X e). VLT si LPSCC sa se realizeze astfel incat cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit
sa fie vizibila din zona de lucru;
Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.71

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4268In cazul in care la executarea lucrarii se folosesc dispozitive sau utilaje
deservite de personal de alta specialitate, acest personal trebuie sa se
subordoneze:
a). sefului direct;
b). admitentului;
c). sefului de autocoloana;
X d). sefului de lucrare;
e). emitentului;

Bibliografie: IPSM IEE 2007 ,art.82

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4269Marimea zonelor de lucru trebuie stabilita de catre:

a). admitent;
b). seful de lucrare;
c). seful de lucrare in consultare cu admitentul;
X d). emitent, consultandu-se in acest sens cu seful de lucrare;
e). emitent, consultandu-se in acest sens admitentul;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.89

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4270Lucrarea se incepe numai dupa primirea aprobarii de la:

X a). admitent;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). seful de lucrare;
c). emitent;
d). seful formatiei operative;
e). personalul de comanda operativa de serviciu;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.91

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4271In ce alte conditii meteorologice, in afara celor normale, este permisa
executarea lucrarilor necesare pentru remedierea urmarilor incidentelor
(deranjamentelor), in instalatii electrice exterioare?
a). pe timp de descarcari atmosferice;
X b). pe timp de viscol;
X c). pe timp de ceata;
X d). pe timp de ploaie torentiala;
X e). pe timp de temperaturi scazute;

Bibliografie: IPSM IEE 2007,art.173

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4272
Care este masura organizatorica, in baza careia se pot executa lucrari la cutiile
de distributie?
X a). autorizatie de lucru;
X b). atributii de serviciu;
X c). instructiune tehnica interna de protectia muncii;
d). conventie de lucrari;
e). dispozitie verbala;

Bibliografie: IPSM-IEE 2007,art.289(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4275Instalatia separata electric, este instalatia electrica la care s-au luat
urmatoarele masuri tehnice:
X a). intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie,dupa caz
la care urmeaza a se lucra si anularea automatizarilor;
b). verificarea lipsei tensiunii;
c). instalatia care a fost legata la pamant si in scurtcircuit;
d). instalatia separata fata de 110 kV prin ingradiri mobile;
X e). blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin
care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de
interzicere pe aceste dispozitive;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, art.48(1)a.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4276Criteriul principal de stabilire a marimii unei zone de lucru il constituie:

X a). posibilitatea de control a activitatii formatiei de lucru de catre seful de lucrare;
b). experienta si cunoasterea instalatiilor de catre emitent;
X c). posibilitatea de supraveghere a membrilor formatiei de lucru de catre seful de lucrare;
d). in cazul instalatiilor interioare lucrarea sa se desfasoare in cel mult 3 incaperi;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

e). formatia sa nu cuprinda mai mult de 7 executanti care lucreaza concomitent;

Bibliografie: IPSM IEE 2007 , art.89(2) corelat cu anexa 1 pct.52

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4277
Zona de lucru trebuie sa se asigure dupa separarea electrica, prin efectuarea
succesiva a urmatoarelor masuri tehnice:
X a). identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra;
X b). verificarea lipsei tensiunii, urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si

in scurtcircuit;
X c). delimitarea materiala a zonei de lucru;
X d). asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica;
e). semnarea AL de catre toti executantii, dupa ce au fost instruiti asupra riscurilor si
continutului lucrarii;
Bibliografie: IPSM IEE /2007 , art.50.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4278Formatia de servire operativa de serviciu se admite sa fie marita sau
completata cu alt personal,in cazuri justificate si pe timp limitat, daca se
respecta urmatoarele conditii:
X a). personalul sa fie personal de exploatare;
b). personalul introdus sa aiba minimum grupa a III a de autorizare;
X c). la dispozitia sau cu aprobarea conducerii subunitatii de exploatare;
d). la dispozitia personalului de comanda operativa de serviciu;
e). numai cu aprobarea inginerului sef;

Bibliografie: IPSM IEE /2007 , art.148

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4279Pentru executarea lucrarilor in baza ITI-PM, masura organizatorica de
dispunere a lucrarii, trebuie sa se realizeze prin consemnarea lucrarilor de
catre emitent, intr-un registru special destinat acestui scop, aflat la sediul
unitatii (sau al subunitatii) care are in exploatare instalatia in care urmeaza a
se lucra, notandu-se:
X a). numarul ITI-PM in baza careia urmeaza a se executa lucrarea;
X b). instalatia in care urmeaza a se lucra;
c). numele emitentului, admitentului, sefului de lucrare si numarul membrilor formatiei de
lucru;
X d). data executarii lucrarii;
X e). data si ora la care seful de lucrare a comunicat personalului de servire operativa
inceperea si terminarea lucrarii;
Bibliografie: IPSM IEE/ 2007 , art.126(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 2232
Operatorul de distributie asigura sosirea echipei de interventie in minimum de
timp dupa anuntarea de catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat,
restabilirea alimentarii din momentul anuntarii, dupa o intrerupere
neplanificata, sa se realizeze in maximum:
X a). 12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). 16 ore pentru mediul rural in conditii normale de vreme;
X c). 24 ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme;
X d). 72 ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite;
e). 4 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, Art.14.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 2291Indicatorii de performanta anuali, pe niveluri de tensiune , privind
continuitatea in alimentare, pentru consumatorii din zona de activitate a
operatorului de distributie sunt:
a). numarul de intreruperi scurte;
X b). numarul de intreruperi lungi;
X c). energia nelivrata si timpul mediu de intrerupere calculati la inalta tensiune;
d). timpul mediu de emitere a ATR;
e). numarul de reclamatii primite referitoare la nivelul de tensiune;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, Art.16

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 2835
Standardul de performanta pentru Serviciul de Distributie impune OD cerinte
minime privind calitatea tehnica a energiei electrice astfel:
a). limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt 47,00-52,00 Hz timp de
99,5% pe an;
X b). in punctul de delimitare ,in conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva

pentru 10 minute a tensiunii furnizate in 95% din timpul oricarei perioade a unei
saptamani nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de +/-10% din tensiunea nominala la
JT;
c). factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 5%;
X d). factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8%;
X e). factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3%;

Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, Art.20-22

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 3529
Intr-un an calendaristic, pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu va
produce unui utilizator mai mult de :
a). 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul urban;
X b). 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban;
X c). 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul rural;
d). 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 24 ore fiecare, in mediul rural;
e). 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban;

Bibliografie: Ordinul ANRE 28/2007, Art. 12.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 3962
Conventia de exploatare este un act cu caracter juridic,stabilit intre operatorul
de retea si un utilizator, prin care sunt precizate :
a). manevrele ce se executa si eventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

incident;
X b). conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor;
X c). realizarea conducerii operationale prin dispecer;
X d). interventiile in caz de incident;
X e). reglajul protectiilor;

Bibliografie: Cod Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 2.1.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 3972
In conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse
regenerabile de energie:
X a). energia continuta in biomasa;
X b). energia eoliena;
c). energia continuta in sisturile bituminoase;
X d). energia hidroelectrica;
X e). energia solara;

Bibliografie: Legea 13/2007, art.61

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 3997
Codul Tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED) are urmatoarele
obiective:
a). stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii mentenantei retelelor de
distributie;
X b). stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor OD si ale tuturor utilizatorilor RED;
c). stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la
retelele electrice de transport;
X d). stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RED;
X e). stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED;

Bibliografie: Codul Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008, art. 1.2.3;

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 3998Printre obiectivele Codului Tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul
RED), se regasesc:
X a). stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED;
b). stabilirea cerintelor tehnice pentru mentenanta RED;
c). stabilirea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice;
X d). stabilirea interfetelor si a fluxurilor informationale dintre OD , OTS si utilizatorii RED;
Bibliografie: Codul Tehnic RED,Ordin ANRE 128/2008,art. 1.2.3.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 4002
Reteaua electrica de interes public este o retea electrica la care sunt racordati:

a). cel putin trei utilizatori;
b). cel putin un utilizator;
X c). cel putin doi utilizatori;
d). cel putin un utilizator apartinand administratiei publice;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Bibliografie: Legea 13/2007, art.3.53.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 4010
Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica,dupa caz,
in situatii de:
a). intreruperea accidentala a energiei electrice in conditii meteorologice deosebite;
X b). forta majora;
c). evenimente accidentale determinate de angajatii operatorului de distributie;
X d). functionare anormala a RED determinata de producatori,alti operatori ori de
consumatori;
Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.5.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 4011
Standardul de performanta pentru serviciul de distributie nu se aplica,dupa caz,
in situatii de:
a). aparitie a unor conditii meteorologice deosebite (inundatii, inzapeziri, alunecari de teren,
viscole, etc);
b). intreruperi in alimentarea cu energie electrica, neplanificate de operatorul de distributie;
X c). forta majora;
X d). functionare anormala a RED determinata de consumatori;
Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.5.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 4323
Distanta minima admisa, in plan orizontal, intre cablurile pozate in pamant si
fundatiile cladirilor, este de:
a). 0,4 m;
X b). 0,6 m;
c). 0,5 m;
d). 0.7 m;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art.59(2), tabel 5.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4324La adoptarea solutiei de instalare a cablurilor in tuburi, diametrul tubului
trebuie sa permita tragerea cablurilor fara risc de gripare.Raportul dintre
diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie in
cazul tragerii unui singur cablu in tub de:
a). minimum 2;
X b). minimum 1,5;
c). minimum 1,3;
d). minimum 1,7;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art.62(3).b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4328Care este distanta minima pe verticala, intre conductoarele unei LEA JT cu
conductoare neizolate, in punctul de sageata maxima si suprafata solului, in
zone cu circulatie redusa?

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). 5 m;
b). 7 m;
c). 6 m;
d). 4 m;
Bibliografie: PE 106-2003, art.71.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4330Punerea la pamant este definita ca:

a). atingerea accidentala intre o parte activa si pamant in mod indirect;
X b). atingerea accidentala intre o parte activa si o parte conductoare in contact cu pamantul,

direct sau prin intermediul unui arc electric;
X c). atingerea accidentala intre o parte activa si pamant;
Bibliografie: 3.RE-I 23-88, art 2.6.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4337
Care sunt valorile minime ale rezistentei de izolatie a circuitelor secundare si
/sau auxiliare de JT, ale unui intreruptor MT cu ulei, aer comprimat sau SF 6 ,la
PIF?
X a). 5 Mohmi;
b). 1 Mohm;
c). 2 Mohmi;
d). 3 Mohmi;
Bibliografie: PE 116/94, pct.10.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4338
Care sunt valorile minime ale rezistentei de izolatie, a circuitelor secundare si
/sau auxiliare de JT ale unui intreruptor MT cu ulei, aer comprimat sau SF6, in
exploatare?
X a). 1 Mohm;
b). 3 Mohmi;
c). 2 Mohmi;
d). 5 Mohmi;
Bibliografie: PE 116/94, pct 10.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4339Care este unitatea de masura a reactantei inductive?

a). farad;
X b). ohm;
c). ohm metru;
d). henry;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4345Care este valoare minima orientativa a rezistentei de izolatie a pieselor sau
subansamblelor mobile si fixe, confectionate din materiale izolante organice
sau combinate, facand parte din circuitul primar al unui intreruptor de 20 kV,

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

cu ulei sau SF6, nou ?
a). 1000 Mohmi;
b). 2000 Mohmi;
X c). 3000 Mohmi;
d). 5000 Mohmi;
Bibliografie: Pe 116/94,pct.10.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4351
Care este expresia capacitatii echivalente a unui circuit de trei condensatoare,
C1, C2, C3, montate in paralel?
a). Cech=1/C1+1/C2+1/C3;
b). 1/Cech=1/C1+1/C2+1/C3;
X c). Cech=C1+C2+C3;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4355Rolul dispozitivului de filtrare a aerului utilizat la transformatoare este :

X a). de a absorbi umiditatea din aerul care patrunde in conservator la scaderea nivelului de
ulei;
b). de a filtra impuritatile din uleiul din conservator;
c). de a indica direct nivelul uleiului din conservator;
Bibliografie: Cartea electricianului din statii si posturi de transformare,I.Conecini, s.a ,art.
3.1.1.
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4358Curentul de rupere al unui intreruptor, la o tensiune data, este:

X a). curentul de scurtcircuit maxim garantat, pe care intreruptorul il poate intrerupe in
conditii normale, fara sa se deterioreze si fara sa fie periclitata functionarea normala
ulterioara;
b). curentul de scurtcircuit maxim, care poate aparea la defecte pe circuitul protejat de

intreruptor, fara sa fie periclitata functionarea normala ulterioara;
c). curentul corespunzator sarcinii maxime pentru care s-a dimensionat circuitul protejat la
intreruptor, care il rupe intreruptorul, fara sa fie periclitata functionarea normala
ulterioara;
Bibliografie: PE 126/82, art. 8.1.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4942Este necesar sa se tina seama de urmatoarele considerente in alegerea
traseului, pentru liniile electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare
torsadate, pozate sau intinse:
X a). traseul liniei sa se integreze pe cat posibil in formele arhitecturale ale cladirii pe care se
aplica;
b). traseul liniei sa nu conduca la obturarea suprafetelor vitrate ale fatadelor;
X c). pentru cladirile cu fatade omogene este indicata reteaua pozata, evitandu-se colturile la
schimbari de directie;
X d). in cazul cladirilor nealiniate, cu numeroase spatii libere intre ele, se recomanda reteaua
intinsa;
e). traseul liniei va include doar peretii fara ferestre;

Bibliografie: 3.2. LJ-FT-47/2010,pag.9, art. 2.1.2.

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4943Stalpii de lemn utilizati in retelele electrice aeriene de joasa tensiune se vor
verifica sa nu prezinte fibra rasucita, decat in urmatoarele conditii:
a). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m- o rasucire pe o lungime de 3m;
b). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m- 1/2 de rasucire pe o lungime de 5 m;
X c). pentru stalpii cu lungime mai mica de 10m- 1/2 de rasucire pe o lungime de 3 m;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 28, art.2.4.1., alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4944Stalpii de lemn introdusi in liniile electrice aeriene de joasa tensiune, se vor
verifica si admite sa prezinte noduri sanatoase, in cazul in care raportul dintre
diametrul lor si diametrul stalpului este sub:
a). 1/3, pe o lungime de 3 m, masurata de la baza stalpului;
X b). 1/6, pe o lungime de 3 m, masurata de la baza stalpului;
X c). 1/3, pe lungimea ramasa a stalpului;
Bibliografie: 3.2. LJ-FT-47/2010, pag. 28, art. 2.4.1., alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4945Stalpii de lemn introdusi in liniile electrice aeriene de joasa tensiune, se vor
verifica admitandu-se crapaturi, astfel:
a). nu se admit crapaturi mai lungi de 0,5 m;
X b). crapaturi la capete, cu conditia sa nu depaseasca in lungime 1/2 din diametrul capatului

respectiv;
X c). crapaturi de ger, cu conditia sa nu contina putregai;
d). crapaturi de ger, cu conditia ca adancimea sa nu depaseasca 30 mm;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag.28, art. 2.4.1., alin.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4947Alegeti tipul de clema utilizat pentru innadirea nulului purtator, dintr-un
fascicul de conductoare izolate torsadate:
X a). clema de innadire si intindere;
b). clema de innadire;
c). clema de intindere;
d). clema electrica de innadire si intindere;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 45, art. 2.6.4.a

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4948
Imbinarea corecta a doua conductoare din Al utilizand clema cu crestaturi, se
realizeaza executandu-se:
a). conductor Al 35 mmp-4 crestaturi;
b). conductor Al 50 mmp-6 crestaturi;
X c). conductor Al 50 mmp-8 crestaturi;
X d). conductor Al 70 mmp-8 crestaturi;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 84, art. 3.5.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4949Realizarea fixarii conductorului din Al la izolatorul de sustinere, intr-o linie

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

aeriana de joasa tensiune cu conductoare neizolate, se realizeaza respectandu-
se afirmatiile:
X a). conductorul din Al se fixeaza pe izolator cu sarma din acelasi material, cu diametrul de 3
mm;
b). conductorul din Al se fixeaza pe izolator cu sarma din acelasi material, cu diametrul de 4

mm;
c). conductorul se unge in portiunea respectiva cu vaselina neutra, se infasoara cu banda
de Al moale de 10x1 mm pe circa 50 mm;
X d). legarea se executa infasurand de trei ori cu sarma de legat, gatul izolatorului si
conductorul;
X e). capetele sarmei de legat se infasoara strans cu 10 - 12 spire, peste conductor, de o
parte si de alta a izolatorului;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT-47/2010, pag. 88, art. 3.5.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4950Pentru protectia impotriva supratensiunilor de traznet a instalatiilor de
distributie de joasa tensiune, descarcatoarele cu rezistenta variabila se pot
monta intre:
X a). conductoarele de faza(F) si conductorul de nul(N) al retelei electrice;
X b). conductoarele de faza(F) ale retelei electrice si conductorul de protectie (PE);
X c). conductorul de nul(N) al retelei electrice si conductorul de protectie (PE);
X d). conductoarele de faza(F) ale retelei electrice;
Bibliografie: 1 LJ-I 85-03 pag.16, art. 6.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4951Alegeti varianta recomandata de montare a descarcatoarelor cu rezistenta
variabila pe partea de MT la un post de transformare, daca pe partea de joasa
tensiune, descarcatorul se leaga la iesirea de jt din PT, avand priza de pamant
comuna cu priza de pamant a postului de transformare:
X a). descarcator cu rezistenta variabila a carui priza de pamant este separata de priza de
pamant a PT;
b). descarcator cu rezistenta variabila a carui priza de pamant se leaga la priza de pamant a

PT;
c). descarcator cu coarne montat pe stalpul cu separator dinaintea PT, avand priza de
pamant separata de priza PT;
Bibliografie: 1.LJ-I 85-03 pag.18, art. 6.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4952
Eficacitatea dispozitivelor de protectie impotriva supratensiunilor depinde in
mare masura de rezistenta prizei de pamant si de legatura la aceasta priza.
Alegeti afirmatiile necesar a fi respectate:
X a). se vor instala prize artificiale pentru legarea la pamant a conductorului de nul;
b). prizele vor fi circulare cu minimum un contur;
X c). legatura dintre dispozitivele de protectie impotriva supratensiunilor si priza de pamant
trebuie sa se realizeze pe calea cea mai scurta;
X d). pentru legatura dintre descarcatoare si priza de pamant se poate folosi masa metalica a
stalpilor metalici sau din beton armat legata la conductorul de nul;
Bibliografie: 1.LJ-I 85-03 pag. 25, art. 7.1;7.2;7.4;

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 4953Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita
patrunderii accidentale a aerului in transformator, se poate recunoaste prin
urmatoarele efecte suplimentare:
a). gazele acumulate in releu sunt colorate si ard;
X b). functionarea protectieie de gaze se produce si cand transformatorul nu este sub

tensiune;
X c). gazele acumulate in releu sunt incolore si neinflamabile;
X d). functionarea protectiei de gaze se produce numai cand instalatia de racire este in
functiune;
Bibliografie: 3.2.E-I 123-83,cap.5B

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4954Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita
descarcarilor partiale fata de masa, se poate recunoaste prin urmatoarele
efecte suplimentare:
X a). rezistentele de izolatie masurate cu megohmetrul nu arata o punere la masa;
b). gazele acumulate in releu sunt neinflamabile;
c). au functionat protectiile maximale si diferentiale;
X d). fenomenul apare cand transformatorul este sub tensiune;
Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.21, cap.5 C

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4956Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita
strapungerii izolatiei fata de masa a unei piese aflate sub tensiune, se poate
recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare:
a). rigiditatea dielectrica a uleiului creste brusc la defecte de amploare mare;
b). functioneaza protectia diferentiala si eventual protectia homopolara, indiferent de modul

de legare a nulului transformatorului ( prin separator sau descarcator);
X c). la masurarea rezistentei de izolatie fata de masa, se observa o valoare foarte redusa a
acesteia ( la cel putin o infasurare);
Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.22, cap. 5 E

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4957Functionarea protectiei de gaze la un transformator de putere, datorita unui
defect in circuitul magnetic (scurtcircuitarea locala a tolelor sau pachetelor de
tole), se poate recunoaste prin urmatoarele efecte suplimentare:
X a). gazul acumulat in releu este de culoare neagra si este inflamabil;
b). in functie de amploarea defectului, uleiul isi poate modifica caracteristicile( creste

rigiditatea dielectrica, scade tangenta);
X c). fenomenul se produce chiar cand numai una din infasurari este racordata la retea;
X d). analiza continutului de gaze dizolvate in ulei poate arata prezenta unui punct cald;
Bibliografie: 3.2.E-I 123-83 pag.22, cap. 5 F

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4961Masurarea parametrilor de izolatie la un transformator de putere R15, R60,
R60/R15,tangenta unghiului de pierderi dielectrice a infasurarii, se face:
X a). dupa scaderea temperaturii izolatiei;
b). dupa un interval de 1/2 ore de la retragerea din exploatare a transformatorului;
c). cand temperatura straturilor superioare de ulei ale transformatorului, masurata cu
termometrul de pe capacul cuvei, este de cel mult 50 grade C;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Bibliografie: 3.1.RE-I53-91, pag.18, art. 2.3.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4962
Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura simpla de sustinere in aliniament,
se realizeaza utilizandu-se obligatoriu:
X a). patru cleme de alunecare CA;
b). doua cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;
c). doua cleme de alunecare CA;
d). patru cleme de blocare CB;
Bibliografie: FL4-85, ed. 1989, art. 7.5.1., plansa 24

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4963
Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura dubla de sustinere in aliniament, se
realizeaza utilizandu-se obligatoriu:
a). patru cleme de alunecare CA;
X b). sase cleme de alunecare CA;
c). patru cleme de blocare CB;
Bibliografie: FL4-85, ed. 1989, art. 7.5.2.,plansa 26

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4964Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura simpla de sustinere in colt, se
realizeaza utilizandu-se obligatoriu:
X a). patru cleme de alunecare CA;
b). doua cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;
c). patru cleme de blocare CB;
Bibliografie: FL4-85, ed.1989, art. 7.5.1., plansa 25

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4965Pentru o LEA MT cu izolatie rigida, legatura dubla de sustinere in colt, se
realizeaza utilizandu-se obligtoriu:
a). sase cleme de alunecare CA;
b). patru cleme de alunecare CA, doua cleme de blocare CB;
X c). opt cleme de alunecare CA;
d). patru cleme de blocare CB;
Bibliografie: FL4-85, ed.1989, art. 7.5.2,plansa 27

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4967
Alegeti cauzele posibile ale aparitiei de supratensiuni de frecventa industriala
de 50 Hz, in LEA JT:
X a). dezechilibre la punerea la pamant sau la masa a unei faze sau la inversarea unor
conductoare( de faza si nul);
b). descarcari atmosferice ce determina deteriorarea izolatiei;
X c). intreruperea nulului de lucru N sau PEN, in reteaua distribuitorului de energie electrica;
X d). cresterea rapida a tensiunii in circuitele electrice( de exemplu la scaderea sarcinii),
datorita cresterii turatiei la generatoarele electrice;
Bibliografie: 1.RE-I226/2002, art. 4.1.


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4968Protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala 50 Hz, se
realizeaza cu un modul de tensiune, asociat disjunctorului automat prevazut cu
bobina de declansare, ce realizeaza urmatoarele functii:
a). protectia la suprasarcini accidentale;
X b). protectia de maxima tensiune(PMT);
c). protectia diferentiala de tensiune;
X d). protectia la intreruperea nulului(PN);
X e). semnalizarea cu memorie a protectiei care a determinat declansarea;

Bibliografie: 1. RE-I226/2002, art 4.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4969Protectia de nul (PN), este destinata sa actioneze la aparitia unor tensiuni
accidentale periculoase ale nulului fata de un punct de referinta ( zona de
potential practic nul), determinate de urmatoarele categorii de defecte si
regimuri anormale de functionare:
a). intreruperea conductorului de faza;
X b). defect de izolatie intre faza si nul;
X c). defect de izolatie cu punere la pamant in retea (defect faza- pamant);
X d). intreruperea conductorului de nul;
Bibliografie: 1.RE-I226/2002, art 4.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4970Cauzele care determina supratensiuni tranzitorii( de scurta durata),in
instalatiile electrice de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune, sunt
in principal:
X a). loviturile directe de traznet in linia de alimentare cu energie electrica, in instalatia de
protectie impotriva traznetelor, in antene;
X b). efectele secundare ale traznetelor(descarcare intre nor si pamant), respectiv campurilor

electromagnetice produse in acest caz;
X c). efectele secundare ale fulgerelor( descarcare intre nori), respectiv campurilor
electromagnetice produse in acest caz;
d). efectele scurtcircuitelor intre faze;
X e). efectele secundare ale arcurilor electrice la actionarea echipamentelor de comutatie(
intreruptoare, separatoare), respectiv supratensiunile de comutatie produse;
Bibliografie: 1.RE-I226/2002, art 5.1.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 4971
Elementele metalice pentru care nu este obligatorie legarea la pamant( sau la
nul in cazul schemei TN), pentru protectie impotriva electrocutarilor sunt:
X a). armaturile metalice ale izolatoarelor, traverselor, consolelor si corpurilor de iluminat
montate pe stalpii de lemn;
b). stalpii metalici ai liniilor electrice aeriene din zonele cu circulatie frecventa din localitati;
c). consolele metalice ale bransamentelor consumatorilor de JT, montate pe acoperis cu
invelitoare metalica;
X d). imprejmuirile( gardurile) incintelor, la statiile electrice exterioare;
Bibliografie: 1.RE-Ip30/2004,art. 1.1.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02ID: 4972
Alegeti tipul de contact considerat '' contact electric de rezistenta neglijabila'':

X a). contactul realizat prin sudura;
b). contactul realizat cu bratara elastica;
X c). contactul realizat prin suruburi si saibe elastice cu dinti sau evantai;
X d). contactul realizat prin suprafete pregatite si insurubare asigurata cu saibe elastice;
Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, art.1.1.8., alin 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4973Se admite folosirea in comun a unei prize de pamant pentru instalatiile de
protectie impotriva electrocutarilor si pentru instalatia de protectie impotriva
descarcarilor atmosferice, cu conditia ca rezistenta de dispersie a prizei de
pamant folosita in comun sa fie mai mica sau cel mult egala cu:
a). 4 ohmi;
b). 10 ohmi;
X c). 1 ohm;
d). 20 ohmi;
Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, art.1.1.13

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 4974
Care este limita de calcul maxima admisa a impedantei totale a corpului omului
in cazul protectiei impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta:
a). 1000 ohmi;
b). 2000 ohmi;
X c). 3000 ohmi;
d). 4000 ohmi;
Bibliografie: 1.RE-Ip 30/2004, art 2.2.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 4975
In cazul retelelor electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate,
in cazul stalpilor de sustinere , se admite sa se aplice izolarea suplimentara de
protectie ( corpul izolant al armaturii de sustinere ). Astfel nu se mai impune
legarea la nul a elementelor metalice ale stalpului cu exceptia:
a). bratarii de fixare pe stalp a armaturii de sustinere;
b). ancorelor;
X c). armaturilor corpurilor de iluminat public;
d). armaturilor metalice ale stalpilor;
Bibliografie: 1.RE-Ip30/2004,art.3.1.3.4 alin 20

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5468Coeficientul de absorbtie Kab este definit si serveste la:

a). raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R60, masurata la 60s dupa aplicarea
tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment; Kab = R60/R15 si
serveste la aprecierea continutului de hidrogen al izolatiei lichide a transformatorului;
b). raportul dintre valorile rezistentei infasurarilor R60, masurata la temperatura de 60


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

grade Celsius si raportul dintre rezistenta infasuratorilor R15, masurata la temperatura
de 15 grade Celsius si serveste la aprecierea continutului in umiditate a izolatiei
transformatorului;
c). raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R80, masurata la 80s dupa aplicarea
tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment, Kab = R80/R15 si
serveste la aprecierea continutului de dioxid de carbon CO2 al izolatiei lichide a
transformatorului;
X d). raportul dintre valorile rezistentei de izolatie R60, masurata la 60s dupa aplicarea
tensiunii de incercare si R15, masurata la 15s din acelasi moment, Kab = R60/R15 si
serveste la aprecierea continutului in umiditate a izolatiei transformatorului;
Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A.A.
Ionescu, I. Tomescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.3.3.2.2.
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5471Care dintre afirmatiile de mai jos sunt false?

X a). conexiunile transformatoarelor cu trei infasurari sunt reprezentate prin trei litere si trei
numere;
X b). la transformatoarele cu trei infasurari ordinea literelor care indica conexiunea nu este

relevanta deoarece este fixata de catre fiecare producator; prin instructiunile din cartea
tehnica;
c). conexiunile transformatoarelor cu trei infasurari se reprezinta prin trei litere si doua
numere;
Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A.A.
Ionescu, I. Tomescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.3.1.l)
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5472Cum se efectueaza proba de masurare a rezistentei de contact a unui
intreruptor de medie tensiune de tip IO?
X a). proba se efectueaza cu puntea dubla (daca se dispune de un aparat suficient de
sensibil);
b). cu ajutorul ohmetrului MAVO-35;
X c). prin metoda ampermetrului si voltmetrului, cu utilizarea unui generator de curent
continuu de cel putin 100A;
d). la intreruptoarele de medie tensiune nu este obligatorie aceasta proba;
Bibliografie: Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A.A.
Ionescu, I. Tomescu, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; art.1.3.4.
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5473Care este expresia legii lui Ohm intr-un circuit RLC serie:

X a). U = I x radical din [R la puterea 2 + (XL + Xc) la puterea 2];
b). U = I x radical din [R la puterea 2 + (XL - Xc) la puterea 2];
c). U = radical din [R la puterea 2 +/- (XL - Xc) la puterea 2];
Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5477
Transformatoarele de putere de fabricatie romaneasca din retelele de transport
si distributie a energiei electrice, pot fi solicitate in mod exceptional (indiferent
de incarcarea de durata, de temperatura mediului ambiant si de locul instalarii)
in timpul unui incident in sistem, la suprasarcini astfel( K2 este coeficientul
sarcinii de varf):
X a). 120 de minute cand K2 = 1,3 ;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). 60 minute cand K2 = 1,6 ;
X c). 15 minute cand K2 = 1,75 ;
X d). 7,5 minute cand K2 = 2 ;
e). 5 minute cand K2 = 2,4 ;

Bibliografie: 3 RE-I 12-83, cap 5, tab 14

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5479
Care este marimea distantei intre fiecare pereche de contacte principale (fixe si
mobile) la intreruptoarele de tip USOL?
X a). 17-19mm la intreruptorul de tip USOL 100A;
X b). 23-25mm la intreruptorul de tip USOL 250A;
c). 31-33mm la intreruptorul de tip USOL 500A;
d). 40-42mm la intreruptorul de tip USOL 630A;
Bibliografie: 3.1 RE-I 191/88 , art 7.15, fig 4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5481Care este domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice ale
intreruptorului de tip USOL-100A?
a). domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice poate fi cuprins intre 2 si 10Ir;
b). domeniul de reglaj al declansatoarelor electromagnetice poate fi cuprins intre 2 si 20Ir;
X c). declansatoarele electromagnetice ale intreruptorului USOL-100A nu sunt prevazute cu
butoane de reglaj;
Bibliografie: 3.1 RE-I 191/88 , art 7.16.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5484Care sunt valorile tensiunii de serviciu (Us) ale declansatorului de tensiune
minima (DTm), aferent unui intreruptor de tip AMRO, la care se considera ca
fiind corespunzatoare comportarea DTm?
a). intreruptorul se deschide la 0,7Us in c.a. si 0,6Us in c.c.;
X b). intreruptorul ramane inchis la 0,7Us in c.a. si 0,6 Us in c.c. si deschiderea intreruptorului

se produce la o tensiune superioara valorii de 0,35Us pentru c.a. si 0,15Us pentru c.c.;
c). intreruptorul ramane inchis la 0,7Us in c.a. si 0,6 Us in c.c. si deschiderea
intreruptoarelor se produce la o tensiune inferioara valorii de 0,35Us pentru c.a. si 0,15
Us pentru c.c.
Bibliografie: 3 E-I 198-89, art 8.6, alin 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5491Normativul privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor nu se aplica
instalatiilor electroenergetice a caror proiectare, constructie si exploatare se
reglementeaza prin prescriptii tehnice speciale, ca de exemplu:
X a). instalatii electrice pentru tractiunea electrica;
b). liniilor si instalatiilor electrice (denumite pe scurt instalatii electroenergetice) de curent

alternativ, cu tensiunea nominala mai mare de 1000 V;
X c). instalatii electrice pentru alimentarea minelor si carierelor;
X d). instalatii electrice din medii explozive, etc.
Bibliografie: NTE 001/03/00, art.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


ID: 5494Pentru dimensionarea stalpilor in regim de avarie, se considera urmatoarele
ipoteze de calcul:
X a). ruperea conductoarelor in conditiile unui vant perpendicular pe linie, simultan cu
depunere de chiciura;
X b). ruperea conductoarelor in conditiile de vant in lungul liniei, simultan cu depunere de

chiciura;
c). ruperea conductoarelor in conditiile de vant in lungul liniei, fara depunere de chiciura;
d). ruperea conductoarelor in conditiile unui vant perpendicular pe linie,fara depunere de
chiciura;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art.73.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5496Se considera incidente in retelele electrice:

X a). declansarea sau scoaterea accidentala din functiune a unuia sau mai multor
ansambluri functionale din retelele electrice de transport si distributie de inalta si medie
tensiune (peste 1kV) sau componente ale acestora;
b). deconectarea manuala a liniilor electrice cu neutrul izolat sau tratat prin bobina de

stingere pentru depistarea punerilor la pamant;
X c). functionarea nereusita a instalatiei RAR pe o linie, chiar daca in capatul opus al LEA a
fost o functionare reusita, linia ramanand sub tensiune;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art.18.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5499Evenimentele accidentale care conduc la intreruperea consumatorilor
alimentati din reteaua de energie electrica sunt:
a). deranjamente in retelele electrice indiferent de nivelul de tensiune;
X b). deranjamente in retelele electrice de joasa tensiune (sub 1 kV);
X c). incidente in retelele de distributie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV;
d). defectiunile tehnice in instalatiile de distributie;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art.14.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5501Deranjamente in retelele electrice pot fi:

a). evenimentele accidentale care conduc la intreruperea consumatorilor alimentati din
reteaua electrica (peste 1 kV) sau la modificarea valorii tensiunii in afara benzilor
admise;
X b). arderea sigurantelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu exceptia

cazurilor cand acestea se produc ca urmare a defectarii transformatoarelor sau a unor
scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului;
X c). declansarea intreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu
exceptia cazurilor cand acestea se produc ca urmare a defectarii transformatoarelor sau
a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, pana la bornele transformatorului;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art.14.b.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5505Distanta pe verticala dintre conductorul cel mai apropiat de arbori si varful
arborilor, inclusiv o crestere previzibila pe o perioada de 5 ani incepand de la
data punerii in functiune a liniei, pentru o linie de 20 kV, trebuie sa fie de cel
putin:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

a). 10 m;
b). 5 m;
X c). 1 m;
d). 15 m;
Bibliografie: Ordin ANRE 49/2007, art.18, alin.5, a.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5506Un aparat de comutatie cu care este interzis sa se stabileasca sau sa se
intrerupa curenti de sarcina nu se va actiona pana nu se verifica pozitia
aparatului respectiv si a celor prin care se stabilesc curentii de sarcina:
X a). inaintea actionarii separatoarelor (debrosarii sau brosarii intreruptoarelor) se va verifica
pozitia "deconectat" a intreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele (conditie
care trebuie respectata si in sistemul teleinformational), pentru a preveni actionarea in
sarcina a separatoarelor, in cazul in care intreruptorul nu este deconectat corect pe una
sau mai multe faze;
X b). inaintea actionarii unui intreruptor, prin care se stabileste continuitatea unui circuit, se

va verifica pozitia "inchis" a separatoarelor din circuitul respectiv, care au fost actionate
in prealabil, pentru a preveni formarea arcului si distrugerea separatoarelor, in cazul in
care acestea nu sunt inchise corect;
X c). inaintea actionarii separatoarelor prin care se intrerupe (se stabileste) continuitatea unui
circuit, atunci cand s-a creat o alta cale de curent in paralel cu aceea care va fi
intrerupta (stabilita), se va verifica continuitatea caii de curent in paralel (manevrele de
trecere de pe o bara pe alta a echipamentelor in sarcina);
X d). inaintea actionarii CLP in vederea aducerii in stare "legat la pamant" a unui echipament
se verifica pozitia deschis a separatoarelor adiacente sau starea blocat a intreruptoarelor
de constructie speciala prin care a fost adus echipamentul in starea "separat vizibil" si
lipsa tensiunii in instalatie utilizand aparatele de masura si control precum si indicatorii
de pozitie din camera de comanda/telecomanda; daca CLP se actioneaza de la fata
locului (de la aparat) se verifica vizual pozitia deschis a separatoarelor adiacente;
e). daca se aduce in SLP prin telecomanda o linie electrica se admite verificarea lipsei
tensiunii utilizand telemasurile de la capetele liniei. Inchiderea CLP-urilor se face numai
dupa deschiderea separatoarelor de linie si verificarea pozitiei deschis a acestora
folosind sistemul teleinformational;
Bibliografie: NTE 009/10/00, art.31, alin.1, a, b, c, d

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5509In cazul liniilor aeriene, rezistenta oricarei prize de pamant artificiale
prevazute, inclusiv a celor de la capetele liniilor si ale ramificatiilor, trebuie sa
fie:
a). de cel mult 4 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului
constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 1 ohm;
X b). de cel mult 10 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului

constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 4 ohmi;
c). de cel mult 10 ohmi, cu conditia ca rezistenta de dispersie echivalenta a sistemului
constituit din conductoarele de nul si aceste prize de pamant sa fie de cel mult 1 ohm;
d). de cel mult 10 ohmi;
Bibliografie: 1RE-Ip 30/2004,art.3.1.3.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5511
La consumatorii alimentati din posturi de transformare proprii, puterea celui
mai mare motor care poate porni direct,se determina prin calcul, pe baza
verificarii stabilitatii termice si electrodinamice a transformatoarelor de

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

alimentare,dar nu se va depasi:
a). 10% din puterea transformatoarelor din care este alimentat;
b). 30% din puterea transformatoarelor dincare este alimentat;
X c). 20% din puterea transformatoarelor din care este alimentat;
d). 40% din puterea transformatoarelor din care este alimentat;
Bibliografie: I7-2011, art.5.3.1.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5514Registrul de foi de manevra se va afla:

X a). in camera de comanda a statiei si va fi completat de personalul operativ al instalatiilor,
pentru statiile cu personal permanent;
X b). la personalul operativ al instalatiilor, zonelor de retea electrica si va fi completat de

catre acesta, in cazul instalatiilor fara supraveghere permanenta/ la fata locului sau
telecomandate;
c). la seful centrului de exploatare in a carui gestiune se afla instalatiile;
X d). in camera de comanda a centrului de dispecer si va fi completat de personalul de
comanda operativa care este de serviciu;
Bibliografie: NTE 009/10/00, ANEXA 2, pct.1

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5515Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei
bobine este:
X a). mai putin deformat decat tensiunea care i-a dat nastere;
b). sinusoidal;
c). mult mai deformat decat tensiune care i-a dat nastere;
Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5516Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu:

a). rezistente aditionale;
X b). shunturi;
c). bobine inseriate;
Bibliografie: Bazele electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5520Verificarea pozitiei debrosat a intreruptoarelor se face astfel:

X a). vizual daca actionarea intreruptoarelor s-a efectuat de la aparat- de la fata locului;
b). cu ajutorul indicatorilor de pozitie a intreruptoarelor din camera de

comanda/telecomanda a instalatiei. Modul de verificare a pozitiei debrosat a
separatoarelor se detaliaza prin proceduri specifice fiecarui loc de munca de catre
gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se
efectueaza telecomanda;
X c). cu ajutorul indicatorilor de pozitie a intreruptoarelor din camera de comanda/
telecomanda /teleconducere a instalatiei. Modul de verificare a pozitiei debrosat a
intreruptorului se detaliaza prin proceduri specifice fiecarui loc de munca de catre
gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau centrul de dispecer de la care se
efectueaza telecomanda;
Bibliografie: NTE 009/10/00, art.13, alin.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02ID: 5523
Montarea de dispozitive antivibratoare pe conductoarele active si de protectie
ale LEA, pentru protectia impotriva vibratiilor, trebuie realizata in urmatoarele
cazuri:
X a). in cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m, conditionat
X b). in cazul folosirii conductoarelor de protectie cu fibra optica inglobata;
c). nu sunt necesare in executarea si in exploatarea LEA a unor astfel de dispozitive;
X d). in cazul traversarii raurilor mari, cu lungimea peste 100 km, indiferent de tractiunea in
conductoare;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art.128.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5524
Instalatia de ventilatie de avarie din incaperile instalatiilor de distributie care
contin echipamente cu volum mare de ulei trebuie:
a). sa cuprinda cel putin 2 ventilatoare, ce realizeaza evacuarea volumului de aer din
incapere in maxim 30 minute;
X b). sa asigure intr-o ora schimbarea unui volum de aer de 3 -5 ori mai mare decat volumul

incaperii;
c). sa cuprinda cel putin 2 ventilatoare de mare putere, ce realizeaza evacuarea volumului
de aer din incapere in maxim 15 minute;
Bibliografie: PE 101/85, art.5.1.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5525
Bateria de condensatoare de joasa tensiune, pentru compensarea consumului
de putere reactiva de mers in gol al unui transformator 20/0,4 kV , va avea
puterea:
a). max. 40% din puterea nominala a transformatorului;
b). max. 30% din puterea nominala a transformatorului;
X c). max. 20% din puterea nominala a transformatorului;
d). max. 50% din puterea nominala a transformatorului;
Bibliografie: PE 120/94, art.4.3.7.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5527In cazul in care functionarea in paralel a doua sau mai multe surse este
interzisa (depasirea puterii de scurtcircuit, tensiuni nesincrone, etc),trebuie
prevazute:
X a). blocaje corespunzatoare pentru impiedicarea conectarii lor in paralel;
b). montarea de indicatoare de avertizare;
X c). in cazuri extreme,in care aceste blocaje nu se pot realiza , se admite montarea unor
indicatoare de securitate;
d). realizarea de separatii permanente in schema normala de functionare;
Bibliografie: PE 102/86, art.3.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5535
Regimul de scurtcircuit al aparatelor si instalatiilor electrice este caracterizat
prin:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). durata scurta (0,2... 2s), ca urmare a functionarii sistemului de protectie care separa
prin declansare reteaua avariata;
b). supratemperatura admisibila de 6... 7 ori mai mare decat supratemperatura in regim

nominal de functionare;
X c). curenti de scurtcircuit de 10...20 ori, sau chiar mai mari decat curentii in regim nominal;
X d). supratemperatura admisibila de 2... 3 ori mai mare decat supratemperatura in regim
nominal de functionare;
Bibliografie: Aparate electrice - Gh. Hortopan,Ed.Did.siPed.,Bucuresti,1980,cap.3.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5536
Valoarea intensitatii campului electric la 1,8 m de suprafata solului nu trebuie
sa depaseasca:
X a). 12,5 kV/m pentru zonele cu circulatie redusa;
b). 20 kV/m pentru zonele cu circulatie redusa;
X c). 10 kV/m pentru zonele cu circulatie intensa;
d). nu se normeaza, cu exceptia teritoriului delimitat al statiilor electrice;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art 5.1.3.5.b.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5541
Sistemele de jgheaburi(SJ)si tuburi profilate(STP) din PVC se recomanda sa fie
montate la distante de minim:
a). 3 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor si de 5 cm de
pardoseala;
X b). 3 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor si de 10 cm de

pardoseala;
c). 5 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor si de 10 cm de
pardoseala;
d). 5 cm de locurile din materiale combustibile a usilor si ferestrelor si de 5 cm de
pardoseala;
Bibliografie: I7-2011, art. 5.2.12.4.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 5544
Se admite, conditionat, montarea la etajul I al cladirilor ,a transformatoarelor
de putere cu ulei, cand acestea au puteri de pana la:
a). 400 kVA;
b). 630 kVA;
X c). 1000 kVA;
d). 250 kVA;
Bibliografie: PE 101/85, art 6.3.3.b.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5546
Raza minima de curbura admisibila, la pozarea si manevrarea unui cablu de 20
kV cu izolatie din material sintetic este:
X a). 15 x diametrul cablului;
b). 25 x diametrul cablului;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

c). 12 x diametrul cablului.
Bibliografie: NTE 007/08/00, ANEXA 5, tab A.5.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5548Cablurile de energie de medie si inalta tensiune se prevad, de regula, cu
invelisuri metalice care au rol de ecran. Cablurile cu ecran comun peste izolatia
conductoarelor (cu camp neradial) se pot utiliza:
X a). pana la 6 kV inclusiv;
b). pana la 20 kV inclusiv;
c). peste 6 kV, maxim 10 kV inclusiv;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art.31.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5550
La bateriile de condensatoare automatizate si fractionate, puterea pe treapta la
medie tensiune va fi cuprinsa intre:
a). 250 si 1000 kVAr;
X b). 1000 si 4800 kVAr;
c). 500 si 2000 kVAr;
Bibliografie: PE 120/94, art. 4.4.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5553Conductoarele torsadate de bransament au aria sectiunii transversale a
conductorului neutru:
X a). cu o treapta mai mare decat aria sectiunii transversale a conductorului de faza;
b). cu o treapta mai mica decat aria sectiunii transversale a conductorului de faza;
c). egala cu aria sectiunii transversale a conductorului de faza;
d). functie de puterea absorbita prin bransament;
Bibliografie: SR 234/2008, art.4.1.9, alin 2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5557
LEA de joasa tensiune pe stalpi comuni cu LEA de medie tensiune ,se realizeaza
cu respectarea urmatoarelor prevederi:
X a). linia cu tensiune mai mare se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mica;
X b). linia de medie tensiune se va realiza cu legaturi duble, cu izolatoare nestrapungibile;
c). conductoarele liniei de medie tensiune se vor intinde, pentru incarcari normate cu
tractiunea de maxim 60% din rezistenta de rupere a conductorului;
Bibliografie: PE 106/2003, art.98.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5717Rezistenta ohmica a conductoarelor unei LEA depinde de lungimea LEA si de
sectiunea conductoarelor astfel:
a). este direct proportionala cu lungimea LEA si direct proportionala cu sectiunea
conductoarelor;
b). este invers proportionala cu lungimea LEA si direct proportionala cu sectiunea

conductoarelor;
X c). este direct proportionala cu lungimea LEA si invers proportionala cu sectiunea
conductoarelor;
d). este invers proportionala cu lungimea LEA si invers proportionala cu sectiunea

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

conductoarelor;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5722Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare si alegerea
caracteristicilor dispozitivelor de protectie in cazul motoarelor, se face tinandu-
se seama de:
a). simultaneitatea sarcinilor in regim de pornire;
X b). simultaneitatea sarcinilor in regim normal si la pornire;
c). simultaneitatea sarcinilor in regim normal;
Bibliografie: I7-2011,art.5.3.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5961
Ce megohmetre se pot folosi, conform PE 116/94,pentru masurarea rezistentei
de izolatie a infasurarilor peste 10 kV inclusiv ale transformatoarelor de
putere?
X a). megohmetre de 5000 V;
b). megohmetre de 1000 V;
X c). megohmetre de 2500 V;
d). nu exista o conditie tehnica stabilita,pot fi folosite megohmetrele > 500 V;
e). megohmetre de 500 V;

Bibliografie: PE 116/94,cap.5,pct.5.2.-9,10.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 5962Care sunt valorile minime admise ale rezitentei de izolatie a circuitelor
secundare de joasa tensiune, ale intreruptoarelor cu ulei,aer comprimat si SF6,
la punerea in functiune si in exploatare?
a). 3 Mohmi la punerea in functiune,1 Mohm in exploatare;
X b). 5 Mohmi la punerea in functiune,1 Mohmi in exploatare;
c). 5 Mohmi la punerea in functiune,3 Mohmi in exploatare;
d). 10 Mohmi la punerea in functiune,5 Mohmi in exploatare;
Bibliografie: PE 116/94,cap.10A,pct.10.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5963Care este distanta minima pe verticala intre conductorul inferior al liniei de
medie tensiune, la -5 grade C cu chiciura si conductorul superior al liniei de
joasa tensiune, la -5 grade C fara chiciura,daca deschiderea intre stalpi este
mai mica sau egala cu 40 m?
a). 1 m;
b). 2 m;
c). 2,5 m;
X d). 1,5 m;
e). 0,8 m;

Bibliografie: PE 106-2003,art.98.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5964Care este grosimea radierului, in cazul fundatiilor din beton utilizate in
constructia LEA JT?
a). 15 cm;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). 30 cm;
X c). 20 cm;
d). 25 cm;
Bibliografie: 3.2 LJ-FT 47-2010,art.2.2.3.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5965Care este rolul ancorelor folosite la stalpii de colt sau terminali?

X a). sa preia sarcinile orizontale la partea superioara a stalpului;
b). sa preia sarcinile orizontale si verticale la partea superioara a stalpului;
c). sa preia sarcinile orizontale si verticale pe toata inaltimea stalpului;
Bibliografie: 3.2. LJ-FT 47-2010, art. 2.4.3.6., al. 2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5966Cand se executa operatia de decofrare, pentru cofrajele interioare din golul
fundatiilor monobloc pentru LEA JT?
a). dupa intarirea betonului, dar nu inainte de 24 de ore;
X b). la 10-20 ore de la turnare, mai inainte de intarirea betonului;
c). dupa 36 de ore de la turnarea betonului;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.2.3.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 5970Linia electrica aeriana de joasa tensiune este:

a). instalatia de curent alternativ(50Hz), cu tensiunea nominala in regim normal de
functionare de cel mult 380 V, montata in aer liber si care serveste la distributia energiei
electrice;
b). instalatia de curent alternativ(50Hz), cu tensiunea nominala in regim normal de

functionare de cel putin 1000 V, montata subteran si care serveste la distributia energiei
electrice;
X c). instalatia de curent alternativ(50Hz), cu tensiunea nominala in regim normal de
functionare de cel mult 1000 V, montata in aer liber si care serveste la distributia
energiei electrice;
d). instalatia de curent alternativ(50Hz), realizata aerian, care serveste la distributia
energiei electrice;
Bibliografie: PE 106-2003, cap. II.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 5971
Cu ce se realizeaza legatura conductorului de nul la armatura stalpului, in cazul
retelelor de joasa tensiune realizate cu fascicule de conductoare izolate
torsadate?
a). conductor funie de Al, cu sectiunea de 35/6 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete;
b). conductor funie de Al, cu sectiunea de 50/8 mmp, prevazut cu papuci la ambele capete;
c). conductor izolat de Al-Ol, cu sectiunea de 35/6 mmp, prevazut cu papuci la ambele
capete;
X d). conductor izolat de Al-Ol, cu sectiunea de 50/8 mmp, prevazut cu papuci la ambele
capete;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47-2010, art. 2.6.3., fig. 21

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 5972Care este valoarea minima admisa a rezistentei de izolatie a infasurarilor cu
Un < 500 V a unui transformator 20/0,4 kV, masurata la temperatura de 20
grade C?
a). 10 Mohmi;
b). 3 Mohmi;
X c). 2 Mohmi;
d). 5 Mohmi;
Bibliografie: PE 116/94, cap.5, pct. 5.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6078Valoarea rezistentei ohmice de contact la imbinarile barelor colectoare si a
derivatiilor de la barele colectoare,trebuie sa fie:
a). mai mica sau egala cu 300 microohmi;
X b). mai mica decat 20% din valoarea rezistentei ohmice a unei portiuni continue de aceeasi

lungime;
c). mai mica sau egala cu 100 miliohmi;
d). mai mica decat 10% din valoarea rezistentei ohmice a unei portiuni continue de aceeasi
lungime;
Bibliografie: PE 116/94,cap.13,pct.13.7

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6079
Protectia la supratensiuni atmosferice cu descarcatoare cu rezistenta variabila
a transformatorului dintr-un post de transformare,se realizeaza ca urmare a
producerii urmatorului fenomen in descarcator;
a). la aparitia unei supratensiuni,rezistenta descarcatorului creste rapid,blocand trecerea
supratensiunii spre transformator;
X b). la aparitia unei supratensiuni,rezistenta descarcatorului scade rapid, permitand

scurgerea rapida a curentului de descarcare la pamant;
c). la aparitia unei supratensiuni mai mari decat valoarea de strapungere a aerului,se
produce un arc electric exterior si sarcina electrica se scurge la masa;
Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare,I.Conecini,s.
a.,1986,art.3.7.2.2.
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6082Normativul I7-2011,Normativ pentru proiectarea,executia si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor,nu se aplica la urmatoarele categorii de
instalatii:
X a). echipamentelor electrice de tractiune;
b). oricarui sistem de pozare care nu face obiectul standardelor receptoarelor;
c). instalatiilor de utilizare ale consumatorilor exteriori cladirilor;
X d). imprejmuirilor electrice;
X e). sistemelor de producere si transport a energiei electrice(de medie si inalta tensiune);

Bibliografie: I7-2011,art.1.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6083Montarea pe materiale combustibile a echipamentelor electrice cu grad de
protectie inferior IP54 se face interpunand materiale incombustibile intre
acestea si materialul combustibil sau elementele de distantare care pot fi:
X a). straturi de tencuiala de minim 1 cm grosime;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm si o latime

ce depaseste cu cel putin 5 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;
X c). elemente de sustinere din materiale incombustibile(console metalice etc.),care
distanteaza elementele de instalatie electrica cu cel putin 3 cm pe toate laturile fata de
elementul combustibil;
X d). placi din materiale electroizolante incombustibile cu grosime de minim 0,5 cm si o latime
ce depaseste cu cel putin 3 cm pe toate laturile elementul de instalatie electrica;
Bibliografie: I7-2011,art.3.0.3.8.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6136
Este necesara protectia cu descarcatoare impotriva supratensiunilor de trasnet,
pentru retelele electrice formate numai din cablu,care nu sunt supuse la lovituri
directe de trasnet ?
a). da, pentru ca supratensiunile se transmit in toata reteaua galvanic legata la bara de MT;
X b). nu;
c). da,in zonele cu indice keraunic foarte ridicat(k > 2)
Bibliografie: NTE 001/03/00,art.7.2.15.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6160
Fundatiile burate la liniile electrice de joasa tensiune, se realizeaza cu straturi
succesive de pamant bine compactat de :
a). 15 cm;
X b). 20 cm;
c). 25 cm;
d). 30 cm;
e). 40 cm;

Bibliografie: PE 106-2003,art.52.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6162Care din urmatoarele formulari defineste fenomenul autoinductiei ?

a). aparitia unei tensiuni electromotoare intr-un circuit electric strabatut de un camp
magnetic variabil in timp;
X b). fenomenul de inductie electromagnetica produs intr-un circuit datorita variatiei

intensitatii curentului electric din acel circuit;
c). tensiunea electromotoare indusa intr-un circuit este egala cu viteza de variatie a fluxului
magnetic prin suprafata acelui circuit, luata cu semn schimbat;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6165Care din urmatoarele formulari exprima puterea activa ?

X a). puterea care se regaseste in circuit sub forma de caldura si putere mecanica;
b). energia transferata in unitatea de timp circuitului de catre sursa de alimentare;
c). puterea necesara pentru producerea campului magnetic si a campului electric;
Bibliografie: Bazele Electrotehnicii I+II

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 6168Care este semnificatia literei ''Y'' din TYIR (fascicul de conductoare izolate
torsadate) ?
a). fasciculul de conductoare trebuie legat in stea;
b). izolatia conductoarelor este din polietilena;
X c). izolatia conductoarelor este din policlorura de vinil;
d). izolatia este rezistenta la intemperii;
Bibliografie: 3.2 LJ-FT-47-2010,art.1.4.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6382Codul de masurare a energiei electrice stabileste reguli de masurare pentru:

X a). masurarea energiei electrice in punctele de schimb dintre retelele de distributie;
b). punctele de masurare destinate balantelor agentilor economici;
X c). masurarea energiei electrice furnizate consumatorilor finali, persoane fizice;
X d). masurarea valorilor marimilor specifice serviciilor de sistem tehnologice, asigurate de
catre furnizorii acestora;
Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art.7

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6383Care sunt categoriile de puncte de masurare a energiei electrice pentru care
Codul de Masurare stabileste cerinte distincte?
a). puncte de masurare de categoria A,B,C,D;
b). puncte de masurare de categoria A,B,C,D,E;
X c). puncte de masurare de categoria A,B,C;
Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 16

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6384Este obligatorie inregistrarea energiei reactive pentru consumatorii casnici?

a). da;
b). da, pentru puteri aprobate prin avizul tehnic de racordare mai mari de 5 kW;
X c). nu;
d). da, pentru puteri aprobate prin avizul tehnic de racordare mai mari de 10 kW;
Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 148

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6385
Pentru sistemele de masurare de categoria C, sectiunea si lungimea circuitelor
care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si
contoare, trebuie astfel alese incat caderile de tensiune pe aceste circuite sa nu
fie mai mari de:
X a). 0,5 V
b). 1,0 V
c). 0,5 %
d). 1 %
Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 150

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6386Pentru sistemele de masurare de categoria C, contorul de energie electrica
trebuie prevazut cu:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). doua sigilii( metrologic, capac de borne);
b). trei sigilii( metrologic, capac de borne, sigiliu fizic ce impiedica schimbarea parametrilor

din contoarele care pot fi parametrizate);
c). un sigiliu( capac borne);
Bibliografie: CM-Ord. ANRE 17/2002, art. 158

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6387Echipamentele care prin ordinele de investire emise, nu sunt atribuite in
autoritatea de decizie a unui centru de dispecer raman:
a). in autoritatea de decizie a subunitatii gestionare, care emite ordin de investire pentru
aceste echipamente,numit "ordin de investire intern";
X b). in autoritatea de decizie a unitatii gestionare, care emite ordin de investire pentru

aceste echipamente,numit "ordin de investire intern";
c). in autoritatea de decizie stabilita prin conventia de exploatare;
Bibliografie: RCD-Ord. ANRE 20/2004, art. 43

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6388In ce conditii, unui echipament i se poate modifica starea operationala,
independent de existenta unui program aprobat anterior?
a). la dispozitia centrului de dispecer care are autoritatea de decizie asupra acestuia ;
b). la dispozitia conducatorului tehnic al unitatii gestionare;
X c). pe baza unei cereri facute de unitatea gestionara si aprobate de centrul de dispecer care
are autoritatea de decizie asupra acestuia;
Bibliografie: RCD-Ord. ANRE 20/2004, art. 124

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6389Obiectivele energetice noi, vor fi date in exploatare, numai dupa ce au fost
stabilite urmatoarele:
X a). incadrarea in sistem a noilor obiective energetice;
X b). programul de probe necesar punerii in functiune a noilor echipamente;
c). conventia de exploatare;
X d). ordinul de investire a autoritatii de conducere prin dispecer;
X e). schema normala de functionare, inclusiv reglajele sistemelor de comanda-control,
protectii si automatizari;
Bibliografie: RCD-Ord. ANRE 20/2004, art.181.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6390Personalul de comanda operationala al centrelor de dispecer, in caz de
avarii/incidente, trebuie sa asigure:
X a). localizarea cat mai rapida a avariei/incidentului si luarea masurilor pentru prevenirea
extinderii sale;
b). coordonarea echipelor de retea pe traseul optim, pentru izolarea in cel mai scurt timp a

avariei/incidentului;
X c). luarea masurilor pentru repunerea cat mai rapida in functiune a echipamentelor de
alimentare cu energie electrica a serviciilor interne ale centralelor si statiilor si a
consumatorilor;
X d). raportarea avariei/incidentului si a intreruperilor in alimentarea consumatorilor conform
reglementarilor in vigoare;
Bibliografie: RCD Ord. ANRE 20/2004, art.189.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02ID: 6391Tensiunea nominala a unei retele trifazate (Un) este definita ca:

X a). valoarea efectiva a tensiunii intre faze, prin care este denumita reteaua si la care se
refera unele caracteristici de functionare ale acesteia;
b). valoarea efectiva maxima a tensiunii intre faze, prin care este denumita reteaua si la

care se refera unele caracteristici de functionare ale acesteia;
c). valoarea efectiva a tensiunii intre faza si pamant, prin care este denumita reteaua si la
care se refera unele caracteristici de functionare ale acesteia;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 3.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6392Supratensiunea de trasnet este o supratensiune de categoria:

a). supratensiune temporara;
X b). supratensiune tranzitorie;
c). supratensiune combinata;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art.3.9.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6393Lungime a liniei de fuga este definita ca:

a). lungimea masurata pe suprafata izolatiei externe, intre partile metalice cu potential
electric diferit;
b). lungimea maxima masurata pe suprafata izolatiei externe, intre partile metalice cu

potential electric diferit;
X c). lungimea minima masurata pe suprafata izolatiei externe, intre partile metalice cu
potential electric diferit;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 3.38.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6394Stabilirea intervalelor minime de izolare intre conductoarele active si partile
metalice ale stalpilor legate la pamant, se face in conditii impuse de:
X a). tensiunea cea mai ridicata a retelei Us;
X b). solicitarile produse de supratensiunile de comutatie;
c). solicitarile produse de supratensiunile temporare;
X d). solicitarile produse de supratensiunile de trasnet;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 5.1.3.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6397
Care este lungimea minima a portiunii de linie in cablu, la intrarea intr-un post
de transformare, pentru care se recomanda renuntarea la utilizarea de aparate
de protectie a postului de transformare, cablul asigurand autoprotectia?
X a). 250 m;
b). 300 m;
c). 150 m;
d). 100 m;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 7.2.8.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 6398
Alegeti reglajul intervalului de amorsare, pentru descarcatoarele cu coarne cu
doua intervale de amorsare cu electrod antipasare, folosite in instalatiile cu
tensiuni nominale de 20kV, la protejarea intrarilor:
a). 30+30(mm)
b). 40+40(mm)
c). 52+52(mm)
X d). 66+66(mm)
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 7.2.16.,tabelul 7.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6399In cazul retelelor de medie tensiune ce alimenteaza consumatori speciali, la
care efectele economice ale intreruperilor sunt importante sau se pun in pericol
vietile oamenilor, functie de marimea retelei, tratarea neutrului acestor retele
se realizeaza astfel:
X a). cu neutrul izolat;
X b). cu neutrul tratat prin bobina de compensare;
c). cu neutrul tratat prin rezistenta;
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 9.1.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6400Sunt considerate zone cu circulatie frecventa:

X a). interiorul perimetrului construibil al localitatilor;
b). incintele ingradite, unde are acces numai personalul de serviciu special instruit;
c). zonele din apropierea drumurilor din afara localitatilor;
X d). curtile locuintelor din afara perimetrului construibil al localitatilor;
X e). locurile amenajate pentru agrement si turism, popasuri, campinguri;

Bibliografie: NTE 003/04/00, Terminologie si Abrevieri

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6401
Armaturile de protectie, elemente componente ale lanturilor de izolatoare, sunt
utilizate pentru:
a). asigurarea stabilitatii mecanice a lantului de izolatoare;
X b). uniformizarea campului electric;
X c). reducerea zgomotului acustic;
X d). protejarea izolatoarelor la arcul electric;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 37.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6402
Numarul de izolatoare din lant, stabilit pe baza tensiunilor nominale de tinere,
se mareste in cazul izolatoarelor strapungibile, din cauza spargerilor, cu:
X a). 10 %;
b). 2 buc.;
c). 5 %;
d). 1 buc.;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 38.


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6403La stalpii de sustinere de tip normal ai LEA 20kV, se utilizeaza:

X a). cleme cu eliberarea conductorului;
b). cleme sau legaturi cu retinerea conductorului;
X c). cleme sau legaturi cu tractiune limitata;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 57.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6404
Armaturile fundatiilor din beton armat ale stalpilor din beton ai LEA 20kV, se
considera ca prize naturale de pamant, cu conditia:
a). armaturile sa fie conectate electric( sudate) unele de altele si sa fie legate electric la
priza de pamant a stalpului din beton;
b). armaturile sa fie conectate electric, matisate unele de altele si sa fie legate electric la

priza de pamant a stalpului din beton;
X c). armaturile sa fie conectate electric( sudate) unele de altele si sa fie legate electric la
armatura stalpului din beton;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 122.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6405Stalpii LEA vor fi prevazuti cu prize artificiale de pamant pentru dirijarea
distributiei potentialelor, astfel:
a). toti stalpii LEA de intindere si terminali din zonele cu circulatie redusa;
b). toti stalpii LEA de sustinere cu aparataj;
X c). toti stalpii LEA din zonele cu circulatie frecventa;
X d). stalpii cu aparataj din zonele cu circulatie redusa;
Bibliografie: NTE 003/04/00, art. 125.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6406Intreruperile de scurta durata sunt evenimente accidentale al caror efect, in
timp, privind modificarea starii anterioare de functionare a instalatiilor sau a
parametrilor functionali ai acestora, are o durata mai mica de:
a). 3s;
X b). 30s;
c). 3min;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 14c.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6407Deranjamentele in retelele electrice de joasa tensiune,sunt evenimente
accidentale care conduc la:
X a). intreruperea consumatorilor alimentati din reteaua de joasa tensiune;
b). abateri ale parametrilor functionali ai acestora in afara limitelor prevazute prin

reglementari sau contracte;
X c). modificarea valorii tensiunii in afara benzilor admise;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 14b

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6408Se considera incident in retelele electrice:


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). functionarea nereusita a RAR pe o linie, chiar daca la capatul opus al liniei a fost o
functionare reusita, linia ramanand sub tensiune;
b). deconectarea manuala a liniilor electrice cu neutrul izolat sau tratat prin bobina de

stingere pentru depistarea punerilor la pamant;
c). retragerea din exploatare in mod voit a unor ansambluri functionale pentru
evitarea/reducerea efectelor unor calamitati;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 18.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6409Se considera incident in retelele electrice:

a). deconectarea liniilor electrice aeriene, cu aprobarea treptei de conducere operativa cu
autorizatie de decizie, pentru evitarea functionarii frecvente a RAR pe timpul
descarcarilor atmosferice;
X b). evenimentele accidentale care conduc la abaterea tensiunii in afara limitelor stabilite

prin reglementari;
X c). retragerea din exploatare a unor ansambluri functionale, pentru eliminarea unor
defectiuni, in perioada golurilor de sarcina, pe durata in care acestea sunt indisponibile;
Bibliografie: NTE 004/05/00, art. 18,19

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6410Cablurile de energie se prevad in mod special cu conductoare din cupru, la
circuitele care alimenteaza receptoare de importanta deosebita, atunci cand
sectiunea conductoarelor( din aluminiu) ar rezulta mai mica de:
a). 6 mmp;
X b). 10 mmp;
c). 16 mmp;
d). 25 mmp;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 28.(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6411
Cablurile circuitelor secundare, se prevad, de regula, cu conductoare din cupru,
cu exceptia circuitelor de alimentare cu curent operativ a tablourilor de circuite
secundare,atunci cand sectiunea conductoarelor( din aluminiu) rezulta egala
sau mai mare de:
a). 4 mmp;
b). 6 mmp;
X c). 10 mmp;
d). 16 mmp;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 28(2)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6412Invelisurile metalice de etanseizare ale cablurilor electrice, pot servi drept
conductor de nul in retele de joasa tensiune, in cazul:
a). doar in situatiile in care invelisul metalic este din aluminiu si asigura sectiunea
echivalenta necesara,potrivit standardelor in vigoare, pentru conductorul de nul;
b). indiferent de material, daca se asigura sectiunea echivalenta necesara, potrivit

standardelor in vigoare, pentru conductorul de nul;
X c). sunt garantate de fabricant pentru acest mod de utilizare si asigura sectiunea
echivalenta necesara,potrivit standardelor in vigoare, pentru conductorul de nul;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 31

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6413
Sectiunile, respectiv diametrele minime admise din punct de vedere mecanic,
ale conductoarelor cablurilor de energie, pozate in conditii normale de
exploatare, verificate la conditii electrice, sunt:
a). sectiuni minime de 2,5 mmp in cazul conductoarelor din cupru si de 4 mmp in cazul
conductoarelor din aluminiu;
X b). sectiuni minime de 1,5 mmp in cazul conductoarelor din cupru si de 4 mmp in cazul

conductoarelor din aluminiu;
c). sectiuni minime de 1,5 mmp in cazul conductoarelor din cupru si de 2,5 mmp in cazul
conductoarelor din aluminiu;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 32.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6414Care sunt situatiile in care, pentru asigurarea unei protectii mecanice
suplimentare, este necesara prevederea de cabluri armate sau protectii
mecanice exterioare?
X a). pozarea aeriana( deschisa), cand exista pericol de deteriorari mecanice;
X b). pozarea in zone unde traseul de cabluri nu este marcat;
c). pozarea in zone cu traseu comun cu alte utilitati;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 33

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6415In cazul cablurilor de energie monopolare, pozate in aer, piesele de fixare
trebuie sa indeplineasca conditiile:
a). sa asigure fixarea sigura, pentru evitarea deplasarilor la eforturi electrodinamice;
X b). piesele sa fie confectionate din materiale izolante;
X c). piesele metalice nu trebuie sa formeze spire inchise in jurul cablurilor;
X d). nu trebuie sa deterioreze invelisul cablului;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 34

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6416
Protectia mecanica suplimentara a cablurilor monopolare nearmate, utilizate in
curent alternativ atunci cand rezulta ca necesara, se va realiza prin dispozitive
de protectie mecanica exterioara cablului, realizate din materiale:
a). feromagnetice;
b). semiconductoare;
X c). nemagnetice;
d). nu are importanta materialul,fiind o protectie mecanica;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 33

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 4983Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

X a). organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
b). dotarea cu mijloace de prevenirea si stingerea incendiilor;
X c). afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X d). prevenirea incendiilor prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de incendiu ce pot aparea si a
mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice
de prevenire a incendiilor;
Bibliografie: Ordinul MAI 163/2007, art. 23.

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 4984Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente
diferentiate in functie de tipul si destinatia constructiei si de numarul
persoanelor care se pot afla simultan in aceasta si se intocmesc astfel:
a). in orice situatie, daca se afla simultan mai mult de 10 persoane;
X b). pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 persoane;
X c). pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri;
d). pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 40 de persoane;
Bibliografie: Ordinul MAI 163/2007, art. 29(1)

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 5933Instalatiile de protectie impotriva incendiilor pot fi:

a). instalatii de detectare a gazelor neinflamabile;
X b). instalatii de detectare,semnalizare si alarmare la incendiu;
c). instalatii de evitare a fumului si a gazelor fierbinti;
X d). instalatii de inhibare a exploziei;
Bibliografie: Ord.MAI 163/2007,art.52(2)

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 5958
Limitarea efectelor radiatiei la constructiile invecinate,se asigura prin controlul
urmatorilor parametri:
X a). distante de siguranta normate intre constructii;
b). minimizarea zonelor vitrate neprotejate;
X c). comportarea la foc a partilor vitrate sau opace ale fatadelor;
X d). performanta de reactie la foc si de rezistenta la foc din interior si exterior a produselor
pentru fatade;
Bibliografie: Ord.MAI 163/2007,art.69(2)

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 4347
Care sunt limitele tensiunii de lucru a partilor active ale unei instalatii de curent
alternativ sau curent continuu, in regim normal de functionare , pentru a fi
considerata ,,instalatie electrica de joasa tensiune''?
a). cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor izolate fata de pamant;
X b). cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant;
c). cel mult 1000 V intre partile active, in cazul retelelor cu neutru legat direct la pamant;
X d). cel mult 1000 V intre partile active ,in cazul retelelor izolate fata de pamant;
Bibliografie: IPSM IEE 2007,ANEXA 1-16.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4348Distanta minima de vecinatate la executarea lucrarilor in instalatii electrice,
prin urcarea pe stalpii LEA 35 kV, este de:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). 2,0 m
b). 0,8 m
c). 1,5 m
d). 1,0 m;
Bibliografie: IPSM IEE/2007, art 49(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4352
Care sunt limitele tensiunii de lucru a partilor active ale unei instalatii de curent
alternativ sau curent continuu, in regim normal de functionare, pentru a fi
considerata "instalatie electrica de inalta tensiune"?
a). cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant;
X b). de la 1000 V in sus, intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant;
X c). peste 250 V fata de pamant,in cazul retelelor legate la pamant;
d). de la 100 V in sus, intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant;
Bibliografie: IPSM IEE/ 2007, ANEXA 1 - 17.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4357
Lucrarile in instalatiile electrice la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realizat
separarile electrice, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit, fac
parte din categoria lucrarilor:
X a). fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor;
b). cu scoatere de sub tensiune a instalatiilor;
c). cu scoatere partiala de sub tensiune a instalatiilor;
d). la distanta fata de partile aflate sub tensiune;
Bibliografie: IPSM IEE 2007, ANEXA 1 - 28

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4976
Indicatoarele de corespondenta a fazelor mono si bipolare, la utilizare, trebuie
sa:
a). semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii si acustic corespondenta sau
necorespondenta de faza;
b). semnalizeze optic prezenta tensiunii si optic si acustic corespondenta sau

necorespondenta de faza;
X c). semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii si corespondenta sau necorespondenta de
faza;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 195(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4977In cazul executarii lucrarilor in baza ITI-PM, formatia poate fi completata cu
personal de alta specialitate in conditiile asigurarii:
a). instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute , obligatie a
admitentului;
b). instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute, obligatie a sefului

formatiei de lucru;
X c). instruirii corespunzatoare lucrarii specifice ce urmeaza sa se execute, obligatie a sefului
de lucrare;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 127(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4978Lucrarile de intretinere la un circuit scos de sub tensiune al unei LEA cu mai
multe circuite montate pe stalpi comuni, atunci cand unul sau mai multe
circuite raman sub tensiune, se executa numai in cazul in care intre
conductoarele cele mai apropiate ale circuitului la care se lucreaza si circuitul
(circuitele) aflat (aflate) sub tensiune, in punctele de sageata maxima, exista
urmatoarele distante minime:
X a). pe verticala: 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV; 3m fata de liniile de 27-35kV; pe
orizontala : 3m fata de liniile de 1-35 kV; 4m fata de liniile de 110 kV;
b). pe verticala: 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV; 2m fata de liniile de 27-35 kV;

pe orizontala: 2m fata de liniile de 1-35 kV;4m fata de liniile de 110 kV;
c). pe verticala: 1,5m fata de liniile de 1-20 kV; 2m fata de liniile de 27-35 kV
pe orizontala: 3m fata de liniile de 1-20 kV;4m fata de liniile de 110 kV;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 306(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4979Cu ce trebuie sa se faca verificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa
tensiune?
X a). cu ajutorul aparatelor portabile de masurare a tensiunii;
b). cu ajutorul detectoarelor de corespondenta a fazelor;
X c). cu ajutorul detectoarelor de tensiune;
d). cu ajutorul lampilor de control cu cel putin doua becuri in paralel;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007,art.59

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4980
In cazul utilizarii unei scari simple sau culisante ( extensibile) sprijinite de la
sol, executantul trebuie:
a). sa asigure mai intai scara impotriva alunecarii. Sa urce sau sa coboare pe aceasta numai
dupa ce a ancorat suportul de ancorare flexibil conform prevederilor din instructiuni;
b). sa asigure mai intai scara impotriva alunecarii . Sa urce sau sa coboare pe aceasta

numai dupa ce s-a asigurat ca nu exista pericol de cadere;
X c). sa asigure mai intai scara impotriva rasturnarii sau alunecarii. Sa urce sau sa coboare
pe aceasta numai dupa ce a ancorat suportul de ancorare flexibil conform prevederilor
din instructiuni;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007,art. 177(6)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4981
Verificarea lipsei de tensiune cu detectoare de tensiune este admisa pe timp de
precipitatii atmosferice in instalatiile de tip exterior astfel:
a). nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile
producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante;
b). nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile

producatorului de folosire a prajinilor electroizolante, suport al detectoarelor;
X c). nu este admisa decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile
producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante , suport al
acestora;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 60


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5560Angajatorul are urmatoarele obligatii fata de un pericol grav si iminent:

X a). sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui
pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre
masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;
X b). sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca

lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura,
in caz de pericol grav si iminent;
X c). sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav
si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate;
d). sa evacueze de urgenta toti lucratorii in situatia in care exista un pericol grav si iminent,
spre o zona sigura;
Bibliografie: Legea 319/2006, art.11(1).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5562Lucratorii care in cazul unui pericol grav si iminent parasesc locul de munca
si/sau o zona periculoasa:
X a). nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati impotriva oricaror consecinte
negative si nejustificate pentru acestia;
b). nu trebuie sa fie prejudiciati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate,

trebuie dotati cu mijloace de interventie pentru astfel de situatii;
c). nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie instruiti special pentru astfel de situatii.
Bibliografie: Legea 319/2006, art.11(2).

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5563Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu
pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel incat:
a). sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala decat propria
persoana;
X b). sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria

persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca;
c). sa nu expuna la pericol de accidentare si imbolnavire profesionala persoane aflate in
apropierea locului de munca;
Bibliografie: Legea 319/2006, art.22.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5565Referitor la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, angajatorul are urmatoarele obligatii:
X a). sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor si a altor persoane prezente, sa stabileasca legaturile necesare cu
serviciile specializate,indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor,serviciul medical de
urgenta, salvare si pompieri;
b). sa intocmeasca contractele necesare cu serviciile specializate, referitor la modul de

acordare a primului ajutor,serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri;
c). sa afiseze la loc vizibil planurile de prevenire si protectie, astfel incat toti lucratorii sa
poata sa se informeze despre modul de acordare a primului ajutor, stingerea incendiilor
sau evacuarea persoanelor;
Bibliografie: Legea 319/2006, art. 10(1)


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5567Ce trebuie sa contina planul de prevenire si protectie?

X a). masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor,
pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;
b). evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor;
c). masuri tehnice si organizatorice care trebuie luate la executarea lucrarilor, in baza
evaluarii riscurilor, corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii;
Bibliografie: Legea 319/2006, art.13, lit. b

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5569
In ce documente sunt stabilite atributiile si raspunderile ce le revin lucratorilor
in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor
executate?
a). in regulamentul de ordine interioara (ROI);
X b). in fisa postului(FP);
c). in instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca(IPSSM) pentru instalatiile
electrice in exploatare;
Bibliografie: Legea 319/2006, art.13.,lit.d

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5571Definiti pericolul grav si iminent de accidentare?

a). situatia concreta, reala si actuala,in care s-ar putea produce un accident la un moment
dat;
b). situatia reala, concreta, actuala ,care are potentialul producerii unui accident, in orice

moment;
X c). situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a
produce un accident in orice moment;
Bibliografie: Legea 319/2006, art.5., lit.l

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 5572Angajatorul are obligatia ca planificarea si introducerea de noi tehnologii de
lucru:
a). sa se faca fara consultarea lucratorilor sau reprezentantilor acestora in ceea ce priveste
consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
X b). sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce

priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
c). sa se faca fie cu consultarea cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora in ceea ce
priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea
echipamentelor, de conditiile si mediul de munca, fie fara consultarea acestora, in
functie de importanta tehnologiei si valoarea acesteia;
Bibliografie: Legea 319/2006, art.7(4), lit.d

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6080Pentru evitarea tensiunii inverse (din joasa in inalta tensiune) prin
transformatoarele de masura,acestea trebuie separate electric si pe partea de
joasa tensiune ,dupa caz,prin:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). debrosarea intreruptoarelor;
b). demontarea unor portiuni de bara;
X c). scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile;
d). deconectarea intreruptoarelor nedebrosabile si blocarea lor cu lacat;
Bibliografie: IPSM IEE-2007,art.52(5)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6081Masurile tehnice de securitate in munca in zona de lucru pentru evitarea
accidentelor de natura neelectrica,sunt asigurate de:
a). executanti,conform atributiilor ce le revin in cadrul lucrarii;
b). seful formatiei operative,daca este admitent;
X c). seful de lucrare;
d). admitentul impreuna cu seful de lucrare;
Bibliografie: IPSM IEE-2007,art.76(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 4335Standardul de performanta pentru serviciul de distributie, prevede ca OD sa
asigure sosirea echipei de interventie in minimul de timp dupa anuntarea de
catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii
din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze
pentru mediul urban in maximum:
a). 4 ore in conditii normale de vreme;
X b). 72 ore in conditii meteorologice deosebite;
c). 8 ore in conditii normale de vreme;
X d). 12 ore in conditii normale de vreme;
Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.14.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 4336Standardul de performanta pentru serviciul de distributie ,prevede OD sa
asigure sosirea echipei de interventie in minimul de timp dupa anuntarea de
catre utilizator a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii
din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze
pentru mediul rural in maximum:
X a). 24 ore in conditii normale de vreme;
b). 16 ore in conditii normale de vreme;
c). 24 ore in conditii meteorologice deosebite;
X d). 72 ore in conditii meteorologice deosebite;
Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.14.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 5488Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz. Limitele normate de variatie a
frecventei in functionare sunt:
X a). 47,00 - 52,00 Hz timp de 100 % pe an;
b). 47,00 - 50,00 Hz timp de 99.5 % pe an;
X c). 49,50 - 50,50 Hz timp de 99,5 % pe an;
d). 49,00 - 52,50 Hz timp de 100 % pe an;
Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007, art.20.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 5490
Printre activitatile desfasurate de operatorul de distributie, precizate in Codul
Tehnic al retelelor electrice de distributie (Codul RED), se numara si
urmatoarele activitati:
X a). gestionarea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea instalatiilor proprii din retelele
electrice de distributie;
b). utilizarea tarifelor de distributie a energiei electrice, stabilite in functie de structura

cheltuielilor;
X c). asigurarea tranzitarii energiei electrice prin retelele sale, la cererea si cu informarea
OTS;
d). dispecerizarea energiei electrice la nivel national;
Bibliografie: Ordin ANRE 128/2008, art.3.2.1, lit. a,c

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 5720
In conformitate cu prevederile standardului de performanta pentru serviciul de
distributie a energiei electrice,o intrerupere lunga este definita:
X a). intrerupere cu durata de peste 3 minute;
b). intrerupere cu durata de peste 2 minute;
c). intrerupere cu durata de peste 1 minut;
d). intrerupere cu durata de peste 3 secunde;
Bibliografie: Ordinul ANRE 28/2007,art.6(1)

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 5959
Conform standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei
electrice, OD informeaza utilizatorii cu privire la data,ora si durata
intreruperilor necesare pentru executarea lucrarilor de dezvoltare si
mentenanta:
a). cu minimum 24 de ore inainte de intrerupere;
X b). cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor;
c). cu minimum 10 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor;
d). cu minimum 15 zile calendaristice inainte de data de incepere a lucrarilor;
Bibliografie: Ordin ANRE 28/2007,art.11(1)

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 6417
In cazul pozarii cablurilor de energie in pamant, se impun conditii speciale in
ceea ce priveste propagarea flacarii sau rezistenta la foc a cablurilor?
X a). nu;
b). da, se vor utiliza cabluri cu intarziere la propagarea flacarii;
c). da, pentru cazul traseelor comune cu instalatii de fluide combustibile;
d). da;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 35

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6704In cazul liniilor aeriene cu stalpi comuni pentru joasa si medie tensiune,
circuitul de joasa tensiune se monteaza sub circuitul de medie tensiune.
Distanta pe stalp intre elementele liniei de medie si joasa tensiune va fi de
minimum:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). 1,5 m;
b). 1 m;
c). 0,5 m;
d). 2 m;
Bibliografie: PE 106-2003, art.77.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6705Protectia intreruptoarelor ce functioneaza deconectate in regim normal,
montate pe axele (pentru sectionare)sau la derivatiile liniilor electrice aeriene
de medie tensiune (6-20 kV), trebuie realizata prin:
a). montarea de descarcatoare cu rezistenta variabila spre consumatori;
X b). montarea de descarcatoare cu rezistenta variabila pe partea sursei (surselor);
c). montarea de descarcatoare cu coarne cu electrod antipasare pe partea sursei (surselor);
Bibliografie: NTE 001/03/00, art. 6.2.4.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6706
La priza de pamant a postului de transformare 20/0,4 kV( Rpt), pentru cazul
prizei de pamant folosita in comun la post, se racordeaza urmatoarele:
X a). bara de nul din tabloul de distributie al postului de transformare (TDP);
b). intreruptorul de 0,4 kV din TDP;
X c). cutia tabloului de distributie din PT 20/0,4 kV (TDP);
X d). cuva transformatorului 20/0,4 kV;
Bibliografie: Mijloace moderne de protectie impotriva tensiunilor accidentale in instalatiile
electrice de joasa tensiune - M. Sufrim, V. Hristea, s.a., Oradea 2000, art. 2.3.2,
pag. 132
Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6707Traversarea LEA de joasa tensiune peste terenurile de sport:

a). este posibila, cu respectarea distantelor normate;
b). este posibila, cu acordul unitatii care administreaza baza sportiva;
X c). este interzisa;
Bibliografie: PE 106- 2003, art. 126

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6708La pozarea cablurilor electrice in pamant, in santuri, utilizarea placilor
avertizoare este recomandata in urmatoarele situatii:
a). in cazul cablurilor pozate in pamant nisipos;
X b). in situatiile in care este necesara o protectie mecanica suplimentara;
X c). in cazul profilelor de santuri cu cabluri etajate ( intre straturile de cabluri);
X d). deasupra mansoanelor;
Bibliografie: NTE 007/08/00, art. 60.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6709
In cazul liniilor electrice de joasa tensiune, cu un circuit cu conductoare izolate
torsadate si un circuit cu conductoare neizolate, distanta minima intre cele
doua circuite, pe orizontala sau pe verticala va fi de:
a). 20 cm;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

b). 10 cm;
X c). 30 cm;
d). 50 cm;
Bibliografie: PE 106-2003,art. 75.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6710
Protectia impotriva supratensiunilor de frecventa industriala se realizeaza cu:

X a). releu de protectie maximala de tensiune, conectat intre fiecare faza si conductorul
neutru, setat la tensiunea de 270V;
b). releu de protectie maximala de tensiune, conectat intre fiecare faza si conductorul

neutru, setat la tensiunea de 253V;
c). releu de protectie diferentiala de tensiune de frecventa industriala, setat la 300 mA;
Bibliografie: I7-2011, art. 4.4.7.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6711
La transformatoarele de tensiune,incercarea izolatiei infasurarilor secundare cu
tensiune alternativa marita se executa:
X a). cu 2kV timp de 1 min;
b). cu 2kV timp de 5 min;
c). cu 1kV timp de 2 min;
Bibliografie: PE 116/94, art. 7.4

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6712
In cazul separatoarelor si separatoarelor de sarcina, masurarea rezistentei de
izolatie a circuitelor secundare si/sau auxiliare ale dispozitivului de actionare,
se executa cu megohmetrul de:
X a). 1000 V;
b). 2500 V;
c). 500 V;
Bibliografie: PE 116/94,C- 10.27

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6713In cazul liniilor electrice aeriene, momentul efectuarii probei de verificare a
gabaritului LEA este :
X a). punerea in functiune (PIF);
X b). modificari in constructia LEA;
c). modificari in instalatiile de legare la pamant;
d). RC, dar nu mai rar de 3 ani in portiuni speciale de traseu, incrucisari si apropieri;
Bibliografie: PE 116/94, art. 11.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6714La verificarea izolatiei intre conductorul de nul si confectiile metalice de JT
legate la priza de IT a PT , pentru posturile la care priza nulului de JT este
separata de priza de IT a postului,valoarea admisibila este:
X a). Riz mai mare sau egala cu 5 Mohmi;
b). Riz mai mare decat 3 Mohmi;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

c). Riz mai mare sau egala cu 1 Mohm;
d). Riz mai mare sau egala cu 2 Mohmi;
Bibliografie: PE 116/94, art. 20.8

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6715La echiparea stalpilor de sustinere in aliniament din LEA de joasa tensiune,
armatura de sustinere se monteaza fata de varful stalpului de sustinere la circa

a). 15 cm;
X b). 25 cm;
c). 30 cm;
d). 20 cm;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47/2010, art. 2.4.2.a)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6716
In retelele electrice de joasa tensiune, in cazul stalpilor precomprimati, de tip
terminal, orientarea corespunzatoare functiei stalpului trebuie sa fie
urmatoarea:
a). cu partea cu alveole in axul liniei;
b). axa laturii sa coincida cu bisectoarea unghiului terminal al liniei;
X c). cu latura plina in axul liniei;
Bibliografie: 3.2.LJ-FT 47/2010, art. 2.4.3.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


ID: 6717Din punct de vedere al tratarii neutrului, retelele electrice se impart in :

X a). retele cu neutrul izolat;
X b). retele cu neutrul compensat;
X c). retele cu neutrul legat la pamant, direct sau prin rezistenta;
d). retele cu neutrul tratat prin filtre de putere tip RL;
e). retele cu neutrul tratat prin baterii de condensatoare;

Bibliografie: PE 127/83, art. 3.5.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6718
Incidentele din LEA de m.t. si PTA se datoreaza, in principal, unor defectiuni
ale elementelor LEA si PTA si conduc la regimul de avarie. Incidentele pot fi:
X a). scurtcircuit bifazat sau trifazat;
X b). punere la pamant simpla sau dubla;
c). intrerupere priza de pamant;
X d). intrerupere de faza;
Bibliografie: PE 127/83, art. 6.5.1.c)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6719Cablurile pozate in pamant se vor marca pe traseu din 10 in 10 m, etichetele
cuprinzand:
X a). tensiunea (kV);
X b). marca de identificarea cablului din jurnalul de cabluri;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X c). anul de pozare;
d). adancimea de pozare si tipul cablului;
Bibliografie: PE 128/90, art 4.2.1.,al.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6761
Conductoarele,barele,tuburile electrice etc.se pot dispune pe trasee comune cu
traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia electrica sa fie dispusa:
a). sub conductele de gaze petroliere lichefiate;
X b). sub conductele de gaze naturale;
X c). deasupra conductelor de apa,de canalizare;
d). deasupra conductelor de gaze naturale;
X e). deasupra conductelor de gaze petroliere lichefiate;

Bibliografie: I7-2011,art.3.0.3.2

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6762
Consumatorii alimentati direct din reteaua distribuitorului de energie electrica,
conform Normativului I7-2011,pot fi (daca nu se stabileste altfel prin
contractul de furnizare):
a). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 6 kVA;
b). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 8 kVA;
X c). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 11 kVA;
d). cu bransament monofazat pentru puteri de pana la 5 kVA;
Bibliografie: I7-2011,art.3.1.5.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6763
Consumatorii alimentati direct din reteaua distribuitorului de energie electrica,
conform Normativului I7-2011,pot fi (daca nu se stabileste altfel prin
contractul de furnizare):
a). cu bransament trifazat pentru puteri peste 6 kVA si sub 30 kVA;
X b). cu bransament trifazat pentru puteri peste 11 kVA si sub 30 kVA;
c). cu bransament trifazat pentru puteri peste 8 kVA si sub 30 kVA;
d). cu bransament trifazat pentru puteri peste 5 kVA si sub 30 kVA;
Bibliografie: I7-2011,art.3.1.5.3

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6764
Utilizarea dispozitivelor de protectie la curent diferential rezidual(DDR) avand
un curent diferential rezidual nominal care nu depaseste 30mA,este
recunoscuta ca :
a). protectie de baza;
X b). protectie suplimentara;
c). protectie principala;
d). protectie secundara;
Bibliografie: I7-2011,art.4.1.5.2.2.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02


ID: 6765Deconectarea si reconectarea conductorului neutru trebuie sa se faca astfel
incat conductorul neutru:
a). sa fie deconectat inaintea conductoarelor de faza;
X b). sa fie reconectat in acelasi timp sau inaintea conductoarelor de faza;
c). sa nu fie reconectat inaintea conductoarelor de faza;
X d). sa nu fie deconectat inaintea conductoarelor de faza;
Bibliografie: I7-2011,art.4.3.4.3.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6766
Supratensiunile in instalatiile electrice de joasa tensiune sunt determinate de
urmatoarele fenomene:
X a). descarcari electrostatice;
b). puneri la pamant datorate vegetatiei;
X c). propagarea supratensiunilor prin conductoarele retelei electrice de alimentare;
X d). comutatii in instalatii proprii;
X e). tensiuni induse datorate unor circuite din apropiere;

Bibliografie: I7-2011,art.4.4.1.1.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6780Distanta functie de tensiune (Dt),care asigura izolatia electrica in aer dintre
componentele sub tensiune sau dintre componentele sub tensiune si
componentele legate la pamant,se determina functie de tensiunea nominala a
retelei,astfel:
a). Dt = 0,003 Un (m)
b). Dt = 0,001 Un (m)
X c). Dt = 0,005 Un (m)
Bibliografie: NTE 010/11/00,art.10(2)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10


ID: 6781Alegeti metodele de lucru sub tensiune la instalatiile electrice de inalta
tensiune:
X a). metoda de lucru in contact(atingere);
b). metoda de lucru in dispozitive electroizolante;
X c). metoda de lucru la potential;
X d). metoda de lucru la distanta;
Bibliografie: NTE 010/11/00,art.12(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6


ID: 6782Ceata densa in conditiile Normei tehnice privind stabilirea cerintelor pentru
executarea lucrarilor sub tensiune,pentru inalta tensiune,se considera:
a). ceata care produce o umiditate atmosferica mai mare de 70%;
X b). ceata care reduce vizibilitatea in mod periculos pentru securitatea la locul de munca;
c). ceata care produce o umiditate atmosferica mai mare de 60%;
X d). ceata care produce o umiditate atmosferica mai mare de 80%;
Bibliografie: NTE 010/11/00,art.22(1)

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 6783Alegeti metodele de lucru sub tensiune la instalatiile electrice de joasa
tensiune:
a). metoda echipamentului individual de protectie;
X b). metoda de lucru in contact (atingere);
c). metoda de lucru la potential;
d). metoda de lucru la distanta;
Bibliografie: NTE 010/11/00,art.28.

Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4


ID: 6436
Ce este un incendiu, in intelesul precizat in Legea privind apararea impotriva
incendiilor?
a). ansamblul factorilor care concura la aparitia incendiului, care consta de regula in sursa
de aprindere, mijlocul ce a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si
imprejurarile determinate care au dus la izbucnirea acestuia;
X b). ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce

pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie
organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;
c). arderea care se desfasoara fara control in timp si spatiu si care produce pagube
materiale;
Bibliografie: Legea nr. 307/2006, art. 1, al. 2c)

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6438
Adminstratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii
principale:
X a). sa stabileasca prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru
apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar
modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor;
X b). sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure

corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
X c). sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de
lege;
d). sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire
impotriva incendiilor, doar insotiti de responsabilul PSI al institutiei;
Bibliografie: Legea nr. 307/2006, art. 19

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6439
Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este reglementata prin:

X a). Ordinul MAI 712/2005, modificat si completat cu Ordinul MAI 786/2005;
b). Ordinul MAI 163/2007;
c). Legea 307/2006;
Bibliografie: Ord. MAI 712/2007

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6440Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza prin
urmatoarele categorii de instructaje:
X a). instructajul introductiv general;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X b). instructajul specific locului de munca;
c). instructajul periodic, lunar sau bilunar, corelat cu specificul locului de munca;
d). instructajul pe schimb, pentru schimburile de noapte;
X e). instructajul special pentru lucrari periculoase;

Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 9

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6441Instructajul specific locului de munca, in domeniul situatiilor de urgenta, se
executa individual, de catre:
a). responsabilul cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta;
X b). seful locului de munca respectiv;
c). seful direct al locului de munca respctiv;
Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 16

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6442Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile
formate in timpul instructajului periodic se face:
a). pe baza de teste tip chestionar;
X b). prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor si eliminarea

deficientelor constatate;
c). prin exercitii practice, verificandu-se cunostintele dobandite la instructajul periodic;
Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 29

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6443Care este intervalul de timp intre doua instructaje periodice, in domeniul
situatiilor de urgenta?
X a). cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau operative;
b). 1-6 luni pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje si instalatii

tehnologice( tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri);
X c). 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie, control tehnic,
cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii;
X d). 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare, conducere si control
( sefi de sectie, ateliere, instalatii, depozite, etc.);
Bibliografie: Ordin MAI 712/2005, art. 26

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6444Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

X a). prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a
mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice
de prevenire a incendiilor;
X b). organizarea interventiei de stingere a incendiilor;
X c). afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;
d). dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;
e). verificarea spatiilor la terminarea programului de lucru;

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 23

Categorie: PSI Punctaj: 4Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

ID: 6445Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de :

X a). 40m fata de locurile cu pericol de explozie( gaze si lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi, etc.), respectiv 10m fata de materiale sau substante combustibile(
lemn, hartie, textile, bitum, ulei, etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri
corespunzatoare;
b). 30m fata de locurile cu pericol de explozie( gaze si lichide combustibile, vapori

inflamabili, explozivi, etc.), respectiv 5m fata de materiale sau substante combustibile(
lemn, hartie, textile, bitum, ulei, etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri
corespunzatoare;
c). 50m fata de locurile cu pericol de explozie( gaze si lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi, etc.), respectiv 15m fata de materiale sau substante combustibile(
lemn, hartie, textile, bitum, ulei, etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri
corespunzatoare;
Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 97, al. 5

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6446
Seful sectorului de activitate in care se executa operatiuni cu foc deschis are
obligatia sa asigure masuri pentru:
X a). pregatirea locului;
X b). instruirea personalului;
c). derularea lucrarii cu respectarea tehnologiei specifice;
X d). controlul dupa terminarea lucrarii;
e). anuntarea sefului ierarhic ca s-au terminat lucrarile;

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 101

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6447
La amplasarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, care sunt
utilizate de personalul de pe locurile de munca, in caz de incendiu, se au in
vedere si urmatoarele cerinte:
X a). locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile si la distante optime fata de focarele
cele mai probabile;
b). prinderea sa se realizeze cu bratari elastice, fara suruburi;
X c). inaltimea de montare sa fie accesibila;
X d). sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu;
e). sa fie amplasate pe pereti fara suprafete vitrate( ferestre);

Bibliografie: Ordin MAI 163/2007, art. 133

Categorie: PSI Punctaj: 4


ID: 6418In sensul Legii securitatii si sanatatii in munca,categoria "lucrator ", are
urmatorul inteles:
a). persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii si alti
participanti la procesul de munca;
b). persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in

perioada efectuarii stagiului de practica si alti participanti la procesul de munca, inclusiv
persoanele care presteaza activitati casnice;
X c). persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in
perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul
de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Bibliografie: Legea 319/2006, art. 5, lit. a)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6419Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

a). aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului, doar in situatiile prevazute de
lege;
b). nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului, daca sunt avizate de

Inspectoratul Teritorial de Munca;
X c). nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului;
Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 6(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6420In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile
necesare pentru:
X a). asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b). prevenirea si eliminarea riscurilor profesionale ;
X c). informarea si instruirea lucratorilor;
X d). asigurarea mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca;
Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 7(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6421Prevederile Legii nr. 319/2006, definesc ca accident de munca, accidentul
suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie
initiativa:
a). pentru prevenirea unui pericol care poate conduce la un accident ecologic major;
b). pentru inlaturarea unui pericol care ameninta securitatea administratorului;
X c). pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;
X d). pentru salvarea de vieti omenesti;
Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 30(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6422Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile necesare conform Legii
securitatii si sanatatii in munca, pe baza urmatoarelor principii generale de
prevenire:
a). eliminarea riscurilor;
X b). evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c). adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie individuala fata de masurile de
protectie colectiva;
X d). furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor;
Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 7(3)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6423
Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are
ca scop:
X a). prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau
fiecarei functii exercitate;
b). prezentarea activitatilor specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru


Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si
protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
c). formarea deprinderilor de sanatate si securitate in munca specifice locului de munca,
postului de lucru si/sau fiecarei functii exercitate, in cadrul subunitatii respective;
Bibliografie: HGR NR. 1425/2006, art. 90(1)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6424
Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se
face numai dupa:
a). terminarea instruirii la locul de munca si se consemneaza in fisa de instruire individuala;
b). verificarea cunostintelor de catre cel care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de

instruire individuala;
X c). verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se
consemneaza in fisa de instruire individuala;
Bibliografie: HGR nr. 1425/2006, art. 94.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6425Starea de pericol grav si iminent de accidentare,astfel cum este el definit in
Legea securitatii si sanatatii in munca, poate fi constatata de catre:
a). angajator, reprezentantul legal al acestuia sau de catre serviciul de prevenire si
protectie intern;
X b). orice lucrator din intreprindere si/sau unitate;
X c). inspectorii de munca;
Bibliografie: HGR nr. 1425/2006, art. 101.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6426La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua
imediat urmatoarele masuri de securitate:
X a). evacuarea personalului din zona periculoasa;
X b). anuntarea conducatorilor ierarhici;
c). interventia cu mijloacele tehnice din dotare pentru limitarea pericolului;
d). delimitarea si semnalizarea zonei cu pericol grav si iminent de accidentare;
X e). eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent;

Bibliografie: HGR nr. 1425/2006, art. 102.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6427
Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a). sa ia in considerare cele mai actuale realizari in domeniul materialelor de protectie si al
confectionarii echipamentelor individuale de protectie;
X b). sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
c). sa poata fi purtat de catre personal fara sa creeze nici o problema de sanatate;
X d). sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare;
Bibliografie: HGR nr. 1048/2006, art. 5(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6428
Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

conditii:
X a). sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara a conduce el insusi la un risc marit;
b). sa fie multifunctional si sa permita montarea de dispozitive portabile pentru detectarea

si semnalizarea riscurilor si a factorilor nocivi;
c). sa permita lucratorului un grad de libertate cat mai mare si sa fie corespunzator din
punct de vedere estetic;
X d). sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
Bibliografie: HGR nr. 1048/2006, art. 5(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6429Usile de iesire de urgenta trebuie sa indeplineasca conditiile:

a). sa fie incuiate si asigurate prin interior, pentru a nu permite persoanelor straine sa
patrunda in incinta;
b). sa se deschida numai din interior, pentru a evita patrunderea unor persoane straine in

incinta unitatii;
X c). nu sunt permise usi glisante sau turnante;
X d). sa se deschida spre exterior;
Bibliografie: HGR 1091/2006, Anexa 1, art. 4.4.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6430
Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locurile
de munca in conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care
permit:
a). transportul rapid al persoanelor in caz de accident;
X b). legatura cu persoana care asigura supravegherea;
c). odihna corespunzatoare;
d). acordarea primului ajutor in caz de accident;
Bibliografie: HGR nr. 1091/2006, Anexa 1, art. 22.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6431Pentru protectia impotriva atingerii indirecte, trebuie sa fie realizate
urmatoarele masuri tehnice:
a). utilizarea echipamentului de protectie din dotare;
X b). folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
c). masurarea tensiunii in instalatie;
X d). folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;
X e). izolarea amplasamentului;

Bibliografie: HGR 1146/2006,Anexa 1, art. 3.3.3.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6432Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa, trebuie sa fie
realizate urmatoarele masuri tehnice:
a). utilizarea echipamentului de protectie din dotare;
X b). acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active( izolarea de protectie) ale

instalatiilor si echipamentelor electrice;
X c). scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se
efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune;

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X d). inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
X e). alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie;

Bibliografie: HGR nr. 1146/2006,Anexa 1, art. 3.3.2.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6433Alegeti caracteristicile intrinseci ale panourilor de interdictie:

a). forma patrata, pictograma neagra pe fond alb, margine si banda diagonala rosii(partea
rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului);
X b). forma rotunda, pictograma neagra pe fond alb, margine si banda diagonala rosii( partea

rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului);
c). forma triunghiulara, pictograma neagra pe fond galben, margine si banda diagonala rosii
(partea rosie trebuie sa ocupe cel putin 35% din suprafata panoului);
Bibliografie: HGR 971/2006, Anexa 2, 3.1.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6434Alegeti caracteristicile intrinseci ale panourilor de avertizare:

a). forma patrata, pictograma neagra pe fond galben, margine neagra(partea neagra sa
acopere cel putin 50% din suprafata panoului);
b). forma triunghiulara, pictograma galbena pe fond alb, margine neagra( partea galbena sa

acopere cel putin 50% din suprafata panoului);
X c). forma triunghiulara, pictograma neagra pe fond galben, margine neagra( partea galbena
trebuie sa acopere cel putin 50% din suprafata panoului);
Bibliografie: HGR 971/2006, Anexa 2, 3.2.

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6435Alegeti caracteristicile intrinseci ale panourilor de obligativitate:

X a). forma rotunda, pictograma alba pe fond albastru( partea albastra trebuie sa ocupe cel
putin 50% din suprafata panoului);
b). forma rotunda, pictograma rosie pe fond albastru( partea albastra trebuie sa ocupe cel

putin 50% din suprafata panoului);
c). forma patrata, pictograma alba pe fond albastru( partea albastra trebuie sa ocupe cel
putin 50% din suprafata panoului);
Bibliografie: HGR nr. 971/2006, Aanexa 2, 3.3

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6720
Lucrarile la circuitele secundare, care impun patrunderea in instalatiile primare,
la distante mai mici decat cele de limita admisibila( vecinatate), trebuie sa se
execute cu:
a). separarea vizibila a partilor respective din instalatiile primare
X b). scoaterea de sub tensiune a partilor respective din instalatiile primare;
c). montarea de paravane electroizolante;
d). utilizarea echipamentului de protectie corespunzator;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 386(2)

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6721

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

Echipamentul sau aparatajul care urmeaza a fi supus incercarilor trebuie sa fie
separat de instalatiile ramase sub tensiune prin:
X a). separator si intreruptor;
b). separator;
X c). separator si demontarea unei portiuni din barele de legatura dintre separator si
echipamentul supus incercarii;
X d). separator, cu conditia ca pe cutitele separatorului sa se monteze teci sau placi
electroizolante, iar separatorul sa nu fie montat orizontal, astfel incat sa nu se poata
inchide singur, in cazul unei deblocari mecanice;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007, art. 373

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6722Se considera instalatie electrica scoasa de sub tensiune:

a). instalatia separata electric la care s-a verificat lipsa tensiunii;
b). instalatia separata electric la care s-au blocat in pozitia 'deschis' dispozitivele de

actionare ale aparatelor de comutatie;
X c). instalatia separata electric care a fost legata la pamant si in scurtcircuit;
Bibliografie: IPSM-IEE/2007, anexa 1, art. 21

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6723Care dintre urmatoarele obligatii revin salariatilor ( in conformitate cu legea
securitatii si sanatatii in munca)?
a). sa elaboreze instructiuni pentru aplicarea normelor de securitatea muncii, corespunzator
conditiilor in care isi desfasoara activitatea la locurile de munca;
b). sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu prilejul controalelor

si al cercetarii accidentelor de munca;
X c). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora;
Bibliografie: Legea nr. 319/2006, art. 23 lit. h

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6724
Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau
reprezentantii acestora sa primeasca , in conformitate cu prevederile legale,
toate informatiile necesare privind:
X a). riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie;
X b). lucratorii desemnati care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de

evacuare a lucratorilor;
X c). numarul lucratorilor desemnati care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a
incendiilor si de evacuare a lucratorilor, instruirea lor, echipamentul pus la dispozitia
acestora trebuie sa fie adecvat marimii si/sau riscurilor specifice intreprinderii si/sau
unitatii;
d). acordarea materialelor igienico-sanitare si a echipamentului individual de protectie;
Bibliografie: Legea 319/2006, art. 16, art. 10

Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4


ID: 6725
Codul tehnic al retelelor electrice de distributie este o reglementare de interes
general ce se aplica:

Exploatare retele MT si JT

Lista intrebari teorie Paq: 1 24.05.2013 08:57:02

X a). nediscriminatoriu utilizatorilor retelelor electrice de distributie ;
b). nediscriminatoriu utilizatorilor retelelor electrice de transport;
X c). nediscriminatoriu operatorilor de distributie;
d). nediscriminatoriu utilizatorilor instalatiilor electrice de utilizare;
Bibliografie: Ord. ANRE 128/2008, art. 1.3.1.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


ID: 6726Consumatorul casnic de energie electrica este:

a). consumatorul de energie electrica acreditat de Autoritatea competenta, care poate sa
aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia consumata si care are acces
la reteaua de transport si/sau distributie;
X b). consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodariei,

excluzand consumul aferent activitatilor comerciale profesionale;
c). consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodariei,
indiferent de natura acestuia;
Bibliografie: Ord. ANRE 128/2008, art. 2.1.

Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4


376 Nr. total de intrebari din baza de date