Sunteți pe pagina 1din 8

Rolul impozitelor i taxelor

1) Pe plan financiar impozitele i taxele au un rol important deoarece ele


constituie mijlocul principal pentru formarea veniturilor bugetare. La introducerea unui
impozit se cere ca acesta s aib un randament fiscal ridicat, s fie stabil i elastic. Un
impozit este considerat stabil atunci cnd randamentul lui rmne constant de-a lungul
unui circuit economic.
2) Pe plan economic rolul impozitelor i taxelor s-a accentuat n ultimii ani. cest
rol se concretizeaz n ncercrile statului de a folosi impozitele ca un mijloc de
interven!ie n activitatea economic.
"n func!ie de inten!ia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un instrument
de stimulare sau de frnare a unei activit!i de cretere sau de descretere a produc!iei sau
consumului unui anumit produs de impulsionare sau de ngrdire a comer!ului exterior.
3) Pe plan social rolul impozitelor se concretizeaz n faptul c prin intermediul
lor statul procedeaz la redistribuirea unei pr!i importante din #$% ntre clase sociale,
ntre persoane fizice i juridice.
4) "n ceea ce privete rolul impozitelor pe plan politic se poate afirma c prin
politica fiscal promovat de unele state se urmrete realizarea unor obiective de ordin
social & politic.
'lemente specifice impozitelor i taxelor
(. subiectul impozitului- pers fizica sau juridica obligata prin lege sa
suporte plata unui impozit sau a unei taxe. $n reglementarile fiscale subiectul impozabil
se mai numeste contribuabil.
). Obiectul impunerii- structura fiscala ce sta la baza asezarii impozitului
sau taxei, respectiv venitul, profitul, tariful sau pretul.
*. Sursa impunerii-arata din ce anume se plateste impozitul. $n cazul imp
pe avere aceste se plateste din venitul de pe urma averii respective. "n sc+imb la
impozitul pe venit, obiectul impunerii coincide in toate cazurile cu sursa.
,. Baza de calcul- coincide cu ob impozitului, exceptand- la impozitul pe
cladiri obiectul de calcul este cladirea, iar baza de calcul este valoarea de impozitare.
.. Platitorul- pers obligata sa efectueze calculul si plata obligatiei la buget.
/e regula platitorul este subiectul impozabil, exceptie- imp pe salarii subiectul este
salariatul si platitorul unitatea la care se realizeaza salariu.
0. Cota de impunere se exprima printr o suma fixa sau un procent care se aplica
asuora bazei impozabile si cu ajutorul careia se determina impozitul datorat.
1. Termenul de plata- reprezinta perioada de timp in care se poate plati
impozitul, fiind prevazut de lege.
Principiile fiscale
1) Principiul randamentului & se urmrete un randament bugetar ct mai bun.
2biectivul ar fi maximizarea randamentului impozitului pentru un cost dat sau
diminuarea costului gestiunii sale pentru un randament dat.
). Principiul simplicitatii- impozitul trebuie sa fie usor de administrat, usor de inteles de
catre contribuabili, sa fie prelevate potrivit unor reguli simple si care sa nu dea nastere la
nici un arbitrariu.
3. Principiul flexibilitatii- impozitul trebuie sa fie flexibil, sa se adapteze rapid la
necesitatile politicii conjucturale. cest principiu se poate aplica in special la impozitele
colectate prin te+nica stopajului la sursa.
4. Principiul stabilitatii- aparent, acest principiu este in contradictie cu pr flexibilitatii
dar trebuie sa recunoastem ca modificarile frecvente ale legislatiei fiscale sunt sursa de
ineficacitate si in plus un impozit vec+i este mai usor de acceptat de catre contribuabili.
5) Principiul echialen!ei " este mai mult un deziderat, un principiu teoretic care nu
poate fi aplicat practic. #t aplicarea sa ar trebui ca sarcina fiscala suportata de
contribuabili sa fie corelata cu avantajele pe care i le procura c+.publice prin accesul la
bunuri si servicii publice. $n practica, apare o intrebare legata de impozitul pe profit. 'ste
acest impozit o c+eltuiala sau ar trebui considerat ca o participare a statului la rezultatele
favorabile ale entitatii-
- daca se accepta principiul ec+ivalentei, impozitul este vazut ca o c+eltuiala
- in caz contrat, impozitul este analizat ca o participare a statului la rezultatele favorabile
ale entitatii.
#. Principiul neutralitatii- impozitul nu trebuie sa contravina unei mai bune administrari
in economie. 'le trebuie sa incite la o gestiune mai buna la nivelul contribuabilului. 'le
trebuie sa fie stabilite dupa reguli unitare fara discriminari directe sau indirecte intre
contribuabili. $n teorie, se afirma ca neutralitatea impozitului depinde de elasticitatea
cererii si ofertei.
$. Principiul echitatii- contributia fiecarei persoane fizice sau juridice trebuie sa se faca
in functie de capacitatile contributive. /eterminarea acestora depinde de considerente
economice, politice, sociale. $ndicatorii care se folosesc la determinarea capacitatilor
contributive pot conduce la alegerea unei structuri optime intre * categorii predominante
de impozit- pe venit, pe avere si pe capital.
%. Principiul le&alitatiii- impozitul trebuie sa aiba la baza reglementari legale-
Definiii fiscale
'acilitatile fiscale- sunt acordate sub forma scutirilor, amanarilor, esalonarilor,
reducerilor.
(mpunerea - consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridi e
care detin sau realizeaza un anumit obiect impozabil, in evalurea bazei de calul a
impozitului, in determinarea exacta a cuantumului acestuia.
Obli&a!iile pl)titorului -se stab prin lege si se refera la calcularea si varsarea la termen a
impozit3lor, la organizarea evidentei impozitelor si taxelor din care sa rezulte cu
exactitate baza de calcul, sumele de plata si modul in care s au facut platile.
*repturile pl)titorului - apar atunci cabd la scadenta unui impozit s a platit o suma mai
mare decat cea ce trebuia platita.
Sanctiunile- apar atunci cand nu se respecta termnele legale de plata a imp sau cand
obligatia de plata este determinata incorect.

Taxa pe aloare ad)u&at) +T,-)
Definiie i sfer de cuprindere
TVA-ul este un impozit indirect care se stabilete asupra opera!iunilor privind
livrrile de bunuri, transferul propriet!ii bunurilor, importul de bunuri, prestrile de
servicii i opera!iunilor asimilate.
Caracteristicile TVA-
- este un impozit unic, neutru dar cu plata frac!ionar
- neutralitatea se refer la faptul c acest impozit care nu permite nici un fel de
discriminare se prezint sub forma unei cote care se aplic tuturor activit!ilor economice
- unicitatea se refera la faptul ca 45-ul este singura taxa pe consum determinata
pe un mecanism specific6mecanismul deducerii7
- frac!ionarea deriv din faptul ca 45-ul se calculeaz pe fiecare stadiu care
particip la realizarea i valorificarea produsului finit
- 45-ul se caracterizeaz prin transparen! deoarece permite fiecrui agent
economic s cunoasc exact i concret care este mrimea obliga!iei de plat ce i revine
- 45-ul se aplic n !ara n care produsul se consum i nu n !ara n care produsul
este realizat
/in analiza caract. putem concluziona ca 45-ul nu are doar rol te+nic de
colectare a veniturilor bugetare ci poate constituie un important instrument de politica
economica si fiscala prin care sa fie aplanate dezec+ilibrele macroeconomice.
Condiiile pe care trebuie s le respecte o opera!iune economico-financiar pentru
a fi ncadrat n sfera de aplicare a TVA-ului sunt-
- constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuat cu plat sau
opera!iuni asimilate acestora
- s fie efectuat de persoane impozabile
- locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi
8omnia
- rezult din una din urmtoarele activit!i economice- activit!ile productorilor,
comercian!ilor, prestatorilor de servicii inclusiv activit!i extractive, agricole i cele ale
profesiunilor libere, exploatarea bunurilor corporale i necorporale n vederea ob!inerii de
venituri
Sunt considerate prestri de sericii urmtoarele opera!iuni-
- lucrari de constructii si montaj
- transport de persoane si bunuri
- servicii de posta, 45, internet, radio si telecomunicatii
- serviciile publice si de alimentatie publica
- inc+irirea, arendarea si concesionarea unor bunuri
- reparatii de orice fel
- cesiunea unor drepturi de autor a unor brevete, licente, marci de fabrica si de comert
- c+ cu publicitatea
- operatiuni financiare si asimilate
- punerea la dispozitie de personal
- asigurarea unei clientele sau cedarea acesteia
- asigurarea exclusivitatii asupra unei vanzari
- amenajarea de spatii de parcare si de depozitare
- asigurarea accesului la retele de telecomunicatii
- op de leasing
- servicii prestate de profesiile liberale
Se consider lirri de !unuri-
a7 vnzarea de bunuri cu plata n rate
b7 trecerea n domeniul public a unor bunuri din proprietatea persoanelor juridice
impozabile
c7 transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor n urma unei executri silite
d7 orice distribuire de active de ctre o societate comercial ctre ac!ionarii sau
asocia!ii si si salariati
e7 bunuri constatate lips la inventar cu excep!ia celor destinate ca urmare a
calamit!ilor naturale
f7 produsele agricole re!inute ca plat a presta!iei efectuate de persoanele impozabile
nregistrate ca platitori de 45
"u se considera lirari de !unuri#
a7 bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau in urma unor conditii de
forta majora
b7 bunuri acordate si servicii prestate in mod gr9atuit potrivit limitelor stabilite de
lege-donatii, sponsorizari
c7 aportul in natura la capitalul social in cazul in care beneficiarul este o persoana
impozabila care adre dreptul de a reduce total 45, daca taxa ar fi aplicabila
transferului respectiv.
d7 #reluarea unor bunuri din rezerva de stat pt acordarea unor ajutoare umanitare
e7 %unurile preluate de persoana impozabila din activitatea proprie pt a fi utilizate
in desfasurarea activitatii economice ale acesteia.
$a%a de impo%itare este constituit din-
- pre!urile negociate ntre vnztor i cumprtor precum !i alte c+eltuieli datorate
de cumprtor pentru livrrile de bunuri care nu au fost incluse n pre!: aceste pre!uri
includ i accizele calculate conform normelor legale
- tarifele negociate pentru prestrile de servicii
- comisionul convenit ntre parteneri pentru opera!iunile de intermediere
- costul de produc!ie sau pre!urile de pia! ale bunurilor preluate din activele firmei
pentru a fi utilizate n scopuri ce nu au legtur cu activitatea economic desfurat de
aceasta sau pentru a fi puse la dispozi!ia altor persoane fizice sau juridice cu titlu gratuit
- valoarea n vam la care se adaug taxa vamal, comisionul vamal, alte taxe i
accize pentru bunurile provenite din afara U'
- preul stabilit prin licita!ie n cazul transferului de proprietate asupra bunurilor
mobile i imobile prin executare silit dac debitorul este pltitor de 45 i dac i-a
exercitat dreptul de deducere pentru bunurile respective
- pretul bunurilor vandute din depozitele vamii
- alte taxe datorate pt bunurile si serviciile din import
"u se includ &n !a%a de impo%itare a TVA-ului-
- rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile i alte reduceri de pre! acordate de
furnizori direct clien!ilor n vederea stimulrii vnzrilor n condi!iile prevzute n
contractele nc+eiate
- penalit!ile i sumele reprezentnd daune stabilite prin +otrre judectoreasc
definitiv ca urmare a solicitrilor creditorilor pentru nendeplinirea total sau par!ial a
obliga!iilor contractuale
- dobnzile percepute pentru vnzri cu plata n rate, pl!i cu ntrziere, opera!iuni
de leasing
- sumele ac+itate de furnizor n numele clientului i care apoi se deconteaz
acestuia
- valoarea ambalajelor care circul ntre furnizori si clienti n regim de restituire
fara facturare
'aptul (enerator coincide cu e)i(i!ilitatea TVA-ului*
'xist unele e)cepii &n care e)i(i!ilitatea percede faptul (enerator. stfel de
opera!iuni sunt-
- ncasarea de avansuri cu excepia avansurilor pentru produc!ia destinat
exporturilor, efectuarea de pl!i n contul clientului, plata importurilor i a datoriei
vamale stabilite prin lege
- ncasarea contravalorii bunurilor i serviciilor naintea efecturii livrrilor de
bunuri sau prestrilor de servicii
- la data extragerii numeralului pt livrarile realizate prin masimi automate de
vanzare
- la data incasarii contravalorii integrale;partiale a livrarilor de bunuri si prestarii de
servicii in cazul firmelor care aplica sistem de tva la incasare
Obligaiile pltitorilor n legtur cu TVA
Pltitorii de TVA au urmtoarele o!li(aii-
- obliga!ii cu privire la nregistrarea la organele fiscale ca platitori de tva
- obliga!ii cu privire la consemnarea livrarilor de bunuri si prestarea de servicii in
documente justificative6factura ficala, bon de casa, aviz de insotire a marfii7 situatie in
care factura se va intocmi cu * zile lucratoare de la data livrarii
- obliga!ii cu privire la eviden!a contabila a tva
- completarea declaratiilor fiscale privind tva ul pana la data de ). a lunii
urmatoare
1) metoda deducerii presupune stabilirea 45-ului colectat sau a 45-ului de
recuperat la sfritul fiecrei perioade de gestiune prin compararea 45-ului deductibil
cu 45 colectat i deducerea 45 deductibil din 45 colectat: dreptul de deducere a
45 se manifest prin-
- re!inerea lunar din 45 aferent vnzrilor a 45 aferent ac+izi!iilor
- rambursarea de ctre organele fiscale a sumei reprezentnd diferen!a dintre
45 deductibil i 45 colectat
- compensarea efectuat de contribuabili n limita taxei de plat rezultat din
decontul lunii anterioare sau din decontul lunilor urmtoare
- compensarea efectuata de organele fiscale- in *< de zile de la data depunerii
cererii de compensare de catre contribuabil
(mpozitul pe profit
ategorii de pltitori
Contri!ua!ilii o!li(ai s plteasc impo%itul pe profit sunt-
- persoane juridice romne pentru profitul impozabil ob!inut din orice surs att din
8omnia ct i din strintate
- persoane juridice strine care desfoar activit!i printr-un sediu permanent n
8omnia pentru profitul impozabil acelui sediu permanent
- persoane juridice sau fizice nerezidente care desfoar activit!i n 8omnia ca
beneficiari sau parteneri mpreun cu o persoan juridic romn ntr-o asociere pentru
profitul realizat n 8omnia
- persoane juridice romne i persoane fizice rezidente pentru veniturile realizate
att n 8omnia ct i n strintate din asocieri care nu dau natere unei persoane juridice
- persoane juridice strine pentru profitul impozabil aferent urmtoarelor venituri-
venituri n legtur cu propriet!ile imobiliare situate n 8omnia, venituri ob!inute ca
urmare a exploatrii resurselor naturale localizate n 8omnia, venituri ob!inute din
nstrinarea unui drept de proprietate de!inut de o persoan juridic romn
"u sunt pltitori de impo%it pe profit-
- trezoreria statului
- institu!iile publice pentru fondurile publice constituite potrivit legii finantelor
publice
- organiza!iile de nevztori, invalizi i alte persoane cu +andicap pt profiturile
realizate in entitati economice fara personalitate juridica
- funda!iile romane legal constituite
- cultele religioase pt veniturile ob!inute din valorificarea si producerea obiectelor
necesare activitatii de cult
- institu!iile de nv!mnt particulare acreditate si autorizate pentru veniturile
ob!inute conform legisla!iei n vigoare
- cooperativele care func!ioneaz ca entit!i protejate ale persoanelor cu +andicap
- asocia!iile de proprietari constituite ca persoana juridica
- asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari
ontrolul impozitului pe profit
"n vederea determinrii obliga!iilor de plat a impozitului pe profit, organele
fiscale au dreptul de a controla +i de a recalcula profitul impo%a!il +i impo%itul de plat
pentru-
1* opera!iunile care au ca scop diminuarea sau evitarea pl!ii impozitelor
2* opera!iunile efectuate n numele contribuabililor dar n favoarea asocia!ilor,
ac!ionarilor sau a persoanelor ce ac!ioneaz n numele acestora
3* datoriile asumate de contribuabili n contul unor mprumuturi fcute sau garantate
de ac!ionari, asocia!i ori de persoane care ac!ioneaz n numele acestora
4* distribuirea, mpr!irea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau reducerile
ntre doi sau mai mul!i contribuabili
,mpo%itarea persoanelor fi%ice
5eniturile din salarii sunt reprez de totalitatea castigurilor obt de o persoana fizica
ce desf act pe vaza unui contract individual de munca indiferent de forma sub care
acestea se obtin sau a unui statut special prevazut de lege.
Structura eniturilor din salarii-
- salariu de ncadrare care se stabilete prin negocieri colective sau individuale ntre
patronat i salaria!i
- sporurile se acord pentru vec+ime n munc- progresiv .= pt primii * ani,
ajungand la max ).= pt vec+ime de peste )< ani: conditii deosebite n munc-max (<=:,
spor pt ore suplimentare necompensate cu timp liber, spor pt lucrul in timpul noptii, spor
pt exercitarea unei fct suplimentare-max .<=
- adaosuri acordate pentru munc suplimentar si n special apar sub form de
indemnizatii de conducere : premiile acordate din fondul de premiere
- recompense si stimulente- se acorda sub forma umor premii acordate pt
performanta in munca
- indemnizatii pentru concediu de odi+n
- indemnizatii aferente pt concedii de formare profesuonala
- sume primite din fondul de asigurri sociale n caz de incapacitate temporar de
munc si n cazul concediului de maternitate
- sume primite pentru concediu privind ngrijirea copilului de pn la ) ani
- participarea salariatilor la profit-prime din profinul net
- alte drepturi de personal-vouc+ere, tic+ete de masa, ajutoare sociale, tic+ete
cadou, contravaloarea folosintei locuintei de servixiu, contravaloarea ec+ipamentelor
te+nice folosite pt act desfasurate in favoarea angajatorului, avantajele in natura.
$mpozitul pe salarii- se aplica (0= la baza de impozitare care este > venit brut-
contrib sociale individuale-deducere personala si deduceri suplimentare
Venituri din acti!iti independente
Se includ &n eniturile din actiiti independente-
- veniturile comerciale sunt cele realizate in urma derularii de fapte de comert ale
contribuabililor din prestarile de servicii, altele decat cele incadrate la profesiii liberale.
- veniturile din profesii liberale - venituri obtinute din exercitarea profesiilor de
medic, avocat, notar, consultant, evaluator, expert contabip, contabil autorizat, auditor
etc.
- veniturile din dreptul de proprietate intelectual realizate n mod individual sau
ntr-o form de asociere inclusiv din activit!i ec+ivalente, provin din brevete, inventii,
drepturi de autor si drepturi conexe