Sunteți pe pagina 1din 5

III.

Perete abdominal, membru inferior


1. M. drepti abdominali
Cei 2 m sunt uniti la niv liniei albe, au fib vreticale, sunt segmentati in 3-6 pantece musculare de 2-5 intersectii
tendinoase. M strabate reg epigastrica, ombilicala, pubica.
Origine: 3 digitatii pe fata ant si marg inf a cartilajelor costale V-V si pe fata ant a prc !ifoid
Insertie: pe creasta pubica pana la tuberculul pubic, pe fata ant a ung"iului pubic si simfi#a pubiana.
Musc"iul e invelit in teaca fibroasa$ ve#i sub 2%
&inia alba: banda fibrotendinoasa intre marg med ale m. drepti, orig- pe fata post a !ifoidului,
insertie-pe fata ant si sup a simfi#ei
Inervatie:n intercostali '5-'(2 si &($ ilio- "ipogasrtic si ing"inal%
Vasc: a epigastricasup si inf$pincipal%, aa intercostale$sec%
Actiune: mentinerea corpului in po# verticala si a viscerelor in po# normala, m respirator au!iliar,presa abd
bilateral )* flectea#a trunc"iul pe ba#in $pct fi! pe ba#in%
flectea#a ba#inul pe trunc"i,il impinge inainte
2.Teaca m drept abdominal

2+3 ,up : aponevro#a m oblic int se imparte in 2 foite :
-ant $trece ant de m. drept % - aponevro#a m oblic e!t - fasc tendinoase ale m pectoral mare) lama ant a tecii
-post - aponevro#a ant a m transvers) lama post a tecii$marg inf a sa ela .-5 cm sub ombilic,fiind arcuata-*
linia arcuata %
(+3 nf : de la linia arcuata la simfi#a lama post e inlocuita de fascia transversalis
lama ant - din profun#ime spre supraf.:aponevro#a ant a m transversal,apon. m oblic int si e!t
&a marg med a m lamele se reunesc)*formand linia alba
$ve#i desne &/%
3. M. oblic etern
M. superficial, fibrele au directie oblica de sus si lat in jos si med.
Origine : 0 digitatii pe fetele e!t si marginile inf ale coastelor V-1 care alternea#a cu digitatiile m. dintat ant
si latissimus dorsi
Insertie: fasc post cu orig pe coastele 1-1 )* pe bu#a e!t a crestei iliace
2asc ant si lat cu orig pe coastele V-1 )* de aici pleaca aponevro#a
Corpul muscular :trape#oidal, . margini)* sup$ cele 0 digitatiuni%, post$latura a trigonului lombar%,
ant$ paralele cu marg lat a m drept%, inf$pana la linia spina iliaca ant-sup 3ombilic%
4ponevro#a$ve#i &/%
Inervatie: n intercostali V-1, n ilio"ipogastric si ilioing"inal
Vasc! a. ntercostale V-1, a. ,ubcostala, a toracica lat, a circumfle!a iliaca superficiala
Actiune: unilateral )*trunc"iul inclinat de aceeasi parte si rotit de partea opusa
bilateral )* trunc"iul e aplecat inainte $pct fi! pe pelvis%
trag inainte partea ant a ba#inului$pct fi! pe torace%
m. e!piratori, au functie in presa abdominala
".M. oblic intern
,ituat intre m. transvers si oblic e!t, are fibre oblice de jos si lat in sus si med.
Origine ! pe fascia toracolombara, pe linia intermediara a crestei iliace, pe lig ing"inal
Insertie: pe marg inf a coastelor 1 sau 1-1, pe memb sternal, pe linia alba $participa la formarea tecii m
drept-ve#i subiectul 2%
fib aponevrotice- cele ale m transvers )tendonul conjunct $inserat pe creasta pubisului, pe tuberculul
pubic si pe partea med a lig pectineal Cooper%
marg inf a musc"iului ) peretele sup al canalului ing"inal
Inervatie: n intercostali V-1, n subcostal, n ilio"ipogastic si ilioing"inal
Vasc: ram din aa intercostale$ din a subcosala%, a epigastrica sup si inf $din a musculofrenica%
Actiune: unilateral )* inclina si roteste trunc"iul de aceeasi parte$pct fi! pe creasta%
5ilateral )* m e!pirator au!iliar6flectea#a trunc"iul pe ba#in $pct fi! pe creasta%
mpinge ba#inul si il flecta#a pe abdomen $pct fi! pe torace%
#.M transvers abdominal

4re fib predominanat transversale.
Origine: 6 digitatiuni pe fata int si marg inf ale coastelor V-1 si cartilaje$ se poate contiua cu fib diafragmei
sau m transvers toracic%, pe fascia toracolombara, pe (+3 sau 2+3 ant din bu#a int a crestei iliace
(+3 sau 2+3 ale lig ing"inal$fasc inf%
Corpul muscular: patrulater, . marg: sup $scalariforma 3coboara pe coaste%, post $de la ung"iul
coastei 1 la creasta iliaca, apoi e aponevro#a post a sa%, inf$ peretele sup al canalului ing"inal%,
ant$)linia semilunara, apoi se continua cu aponevro#a ant%.
4ponevro#a post )* formarea fasciei toracolombare $ve#i &/%
4ponevro#a ant )*formarea tecii m drep si a liniei albe
Insertie: pe toata lina alba, pe creasta pubica$prin tendon conjunct%, pe tubercul pubic, pe partea med a
lig pectineal Cooper
Inervatie: n intercostali V-1, n subcostal, n ilio"ipogastric si ilioing"inal
Vasc! ram din a epigastica sup si inf, a circumfle!a iliaca profunda, a subcostala, a lombara, a intercostale
V-1
Actiune! presa abdominala, in e!piratia fortata$apropierea arcurilor costale%, mentinerea in po#itie normala a
Viscerelor
$%&

'.Puncte slabe ale peretelui abdominal
'rigonul lombar$/etit%
7elimitare: lat-marg.post.m.oblic e!t.
nf-creasta iliaca
Med-marg.lat.latissimus dorsi$ sau latissimusimus-"e%
n aria trigonului se gasesc: n.subcostal,n.,ramura fesiera a celei de a V a artere lombare,vase superficiale care
stabilesc legatura cu cele perineale.
7aca musc"iul latissimus dorsi este f.de#voltat trigonul poate lipsi.
'etragonul lombar$8r9nfelt%
&aturi: supero-med.-dintatul postero-inferior
,upero-lat.-ultima coasta
nfero-lat.-oblicul int.
nfero-med.-m.erector spinal
Cand musc"iul dintat este foarte de#voltat patrulaterul se transforma in pentagon$:rause%.Cand insertiile dintatului si ale
oblicului int. fu#ionea#a pe ultima coasta spatiul devine triung"iular$&esg"aft%.
&inia alba
-banda fibrotendinoasa intinsa de la procesul !ifoid la simfi#a pubiana intre marginile mediale ale celor 2 m.drepti
abdominali.
-se insera pe fata ant. 4 simfi#ei pubiene
-se produc "ernii: supraombilicale$mai frecvente% si ju!taombilicale
-slab vasculari#ata,re#istenta la sutura)* prin ea se fac inci#iile de laparotomie
'rigonul ing"inal
7elimitare: inf-lig.ing"inal
Med-drept. abd
,up-marg. nf a m.oblic. int si transvers abd.
Cu cat aria trigonului este mai mica, cu atat riscul de a face "ernie este mai mic.
nelul ombilical
-$a se vedea embrio pt. 2ormare%
-se produc "ernii ombilicale indirecte inferioa
-la copii "erniile se datorea#a intar#ierii inc"iderii inelului
(. Vasculari)atia si inervatia peretelui ant%lat abdominal
Artere 3 ultimele 5-6 perec"i aa intercostale post, care dupa ce traversea#a spre ant spatiile intercostale patrund in grosimea
peretelui ant abd, supraombilical $ a1-a in dreptul ombilicului%.
% a. epigastrica sup.- ram a a. toraica interna din subclavie. 7in dreptul cartilajului coastei V cob post de cartilajul
costal si intra in grosimea per ant abd, supraombilical.
- a. epigatica inf.- ram din iliaca e!t. ;rca subperitoneal initial, radicand plica ombilicala lat, apoi patrunde in per
abd. ,ubombilical.
- a. epigastrica superficiala.
- a. circumfle!a iliaca superf.
- aa. lombare $. parec"i% cu orig in aorta. 4 V-a are orig in sacrala medie. Cele de pe dr sunt mai lungi si au traiect
retrocav. 'raiect pe fata ant a m. patrat lombar, iar de la mg lui laterala perorea#a m. transvers abd., patrund in
interstitiul dintre acesta si oblic intern. 'raiect ant pana la teaca m. drept abd., pe care o perfora#a . 7au ram
dorsale, care au traiect post printre proc. costiforme, pein masa sacro-spinala, pana la tegumentul coresp. 7in ele
se desprind si ram. spinale, care patrund prin gaurile de conjugare.
Vene omonime cu urmatorul drenaj :
- vene intercostale post -* vene a#9gos si "emia#9gos.
- vene lombare -* vena cava inf.
- vena epigastrica sup. -* vena bra"iocefalica.
- vena epigastrica inf. -* vena iliaca e!terna.
n jurul ombilicului e!ista o importanata anastomo#a cavo-cava si porto-cava $anast. Cu venele din lig. rotund al
ficatului%
Inervatia 3 ultimele 5-6 perec"i de nn. intercostali, <, .
1*. Pelvimetria interna si eterna
Pelvimetria eterna
- diam. antero-post.) 2= cm.$ fata ant simfi#a- fata ant sacru%
- diam. biliac ) 2. cm $intre cele doua spine iliace sup%
- bicrest ) 20 cm $intre pct cele mai indepartate ale crestelor iliace%
- bitro"anterian ) 32 cm.
- >ombul lui Mi"ailis 3 intre spinele iliace posterosup ) (= cm.
- intre foseta intrfesiera si &5 ) (( cm.
Pelvimetria interna
(. 7iametre antero-posterioare
- promonto-suprapubian ) ((,5 cm. $conjugata anatomica%.
- /romonto-retropubian ) (=,5 cm.$conjugata vera%-diam.util. 7a? @ A,5- ce#ariana
- /romonto- subpubian ) (2 cm. $conjugata diagonalis%.
2. 'ransversale
- Ma!im ) (3 cm $pct cele mai departate ele liniilor arcuate%.
- Minim ) (2 cm. $la jum dist dintre promontoriu si simfi#a%.
3. Bblice
- ,tg ) (2,5 cm $ artic sacro-iliaca stg-eminenta iliopectinee dr%.
- 7r ) (2 cm $artic sacro-iliaca dr- eminenta ilio-pectinee stg%.
Craniul fetal se aranjea#a de obicei in unul din diam. oblice.
n dreptul spinelor isc"iatice, clinic, se descrie stramtoarea mijlocie, al carui diam bispinos este (2 cm.
+tramtoarea inferioara 3 vf coccisului, lig sacro-tuberoase, tubero#itatile isc"iatice,ram isc"io-pibiene.
- 4ntero-post ) A,5 cm $intre coccis si simfi#a%.
- 'ransvers ) (( cm $ intre tubero#itatile isc"iatice%.
- Bbic ) ((-(2 cm $de la jum lig sacrotuberos la ram isc"io-pubiana%.
11%3&
3'. Venele safene mare si mica
VCD4 ,42CD4 M4>C
- este cea mai voluminoasa vena superficiala.
'raiect: - porneste de la e!tremitatea mediala a arcului venos dorsal.
- trece pe marginea anterioara a meleolei tibiale, apoi pe fata mediala a gambei, paralel cu marginea
mediala a tibiei.
- la genunc"i trece pe fata mediala a condililor mediali ai tibiei si femurului.
- la coapsa are traiect oblic, apro! paralel cu al m. croitor, fiind situate ant. de el.
- se varsa in a. femurala, dup ace a strabatut fascia cribroasa prin "iatusul safen, descriind o curba cu
concavitatea post., denumita crosa safenei mari.- importanta prntru ligaturare.
>aporturi: - la gamba este insotita ant. de n. safen.
- la genunc"i trece peste tendoanele mm. care alc. laba de gasca.
- la coapsa este incrucisata de ram ale n. femural.
- la varsare are rap cu ggl limfatici superficiali.
4fluenti: venele de pe partea mediala a piciorului, venele antero-mediale ale gambei si toate venele superficiale
ale coapsei.
VCD4 ,42CD4 MC4
- vena superficiala.
'raiect: - porneste din e!tremitatea laterala a arcului venos dorsal.
- trece posterior de maleola fibulara, traiect ascendant, spre medial, pe fata posterioara a gambei.
- perforea#a fascia la jumatatea fosei poplitee, descrie o crosa si se indreapta spre anterior- profund.
- se varsa in v. poplitee la 3-. cm deasupra interliniei articulatiei genunc"iului.
>aporturi:- in (+3 inf a gambei se afla medial de n. sural, fiind situate cu acesta lateral de tendonul lui 4c"ile.
- in (+3 superioara este ase#ata medial de n. C,M.
4fluenti: venele superficiale din din partea lat a piciorului si postero-lat a gambei.
4nastomo#ele intre cele doua vene safene se fac la picior prin arcul venos dorsal, la gamba prin anastomo#e
transversale, inconstante, iar la coapsa prin v. safena accesorie.
3(. ,anglioni limfatici ing-inali
,;/C>2C4&
- sunt in nr de 0-(2, ase#ati in aria trigonului femoral, superficial de fascia cribroasa.
- impartiti conventional in . grupuri, prin 2 perpendiculare ce trec prin varsarea venei safene mari:
grupul supero-lateral : format din ggl ovalari, ase#ati parallel cu lig ing"inal. Cei mai mari se afla pe
traiectul venelor circumfle!e iliace superficiale.
- aduna limfa din regiunea fesiera si din partea laterala a peretelui abdominal subombilical.
grupul supero-medial : format din ggl rotun#i, mai mici, unii situati deasupra crosei venei safene mari.
n el se termina limfaticele superiaore ale portiunii mediane ale peretelui abdominal subombilical.
4ici, precum si in grupul infero-medial se varsa limfaticele superficiale ale organelor genitale e!terne,
perineului si anusului.
grupul infero-lateral E infero-medial: au ggl mari, ovalari, ase#ati de o parte si de alta a venei safene
mari. n ei se varsa vasele limfatice superficiale ale membrului inferior, cu e!ceptia celor din partea
calcaneana laterala.
Vasele eferente ale ggl superficiali strabat fascia cribroasa si se varsa in ggl ing"inali profun#i.
/>B2;DF
- se gasesa sub fascia cribroasa, medial de vasele femurale.
- sunt in nr de (-3, din care doi sunt constanti:
- unul situate sub crosa v safene mari, in ung"iul format de aceasta cu v femurala.
- ggl CloGuet->osenmHller in lacuna vasculara, intre v. femurala $lat% si lig. lacunar $med%.-
importanta clinica deoarece inflamatia sa necesita diagnosticul diferential cu "ernia femurala
strangulata.
- vasele aferente ale acestor ganglioni provin de la ggl superficiali, din trunc"iurile limfatice profunde si de la
niv glandului sau clitorisului.
-vesele eferente patrund in pelvis prin lacuna vasculara si sunt tributare ggl limfatici iliaci.
"*%"(

S-ar putea să vă placă și