Sunteți pe pagina 1din 20

LEGISLAIE N TURISM PROTECIA

CONSUMATORULUI
Cuprins:
CAPITOLUL 1 BREVETAREA N TURISM
1.1. Baza !"a#
1.$. Tip%%"ia &r!'!(!%r )! (uris*
1.+. O&,in!r!a &r!'!(uui )! (uris*
1.-. Pr!s./i*&ar!a &r!'!(uui )! (uris*
1.0. Ei&!rar!a )upi.a(uui &r!'!(uui )! (uris*
CAPITOLUL $ CLASI1ICAREA N TURISM
$.1. Baza !"a#
$.$. A.%r)ar!a .!r(i2i.a(uui )! .asi2i.ar!
$.+ Casi2i.ar!a uni(#,i%r )! pri*ir! (uris(i.! .u 2un.,iuni )! ai*!n(a,i!
$.-. Ra)i!r!a 3i r!(ra"!r!a .!r(i2i.a(uui )! .asi2i.ar!
CAPITOLUL + LICENIEREA N TURISM 4I ATESTAREA G5I6ILOR 7E
TURISM
+.1 Baza !"a#
+.$. A.%r)ar!a i.!n,!i )! (uris*
+.+. Vizar!a 3i ra)i!r!a i.!n,!i )! (uris*
+.-. R!(ra"!r!a i.!n,!i )! (uris*
+.0. A(!s(ar!a "/izi%r )! (uris*
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
CAPITOLUL 1 BREVETAREA N TURISM
1.1. Baza !"a#
5%(#r8r!a )! Gu'!rn nr.1$9:; <=.1$.$<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )!
.asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, nr. 866/ 23.12.2010;
5%(#r8r!a )! Gu'!rn nr.1$1; $<1+ p!n(ru *%)i2i.ar!a i .%*p!(ar!a 5%(#r8rii
Gu'!rnuui nr.1$9:; $<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a i.!n,!%r
3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 175/
29.03.2013.
Or)inu pr! !)in(!ui Au(%ri(# ii Na i%na! p!n(ru Turis* nr. 90; $<1+ p!n(ru
apr%&ar!a N%r*!%r *!(%)%%"i.! pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a
i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 353i!/ 1".06.2013.
Br!'!(u )! (uris* este documentul prin care se atest capacitatea profesional n
domeniul turismului a persoanelor fizice care asigur conducerea ageniilor de turism i/ sau a
structurilor de primire turistice. Acest document este emis de ctre instituia public central
responsabil n domeniul turismului (Autoritatea Na ional pentru Turism ANT! la cerere! n
termen de ma"imum #$ de zile! n urma ndeplinirii unui set de condiii ce %or fi detaliate mai
&os i cu consultarea asociaiilor profesionale din domeniul turismului.
Br!'!(u )! (uris* s! !i&!r!az# p! % p!ri%a)# n!i*i(a(#.
1.$. Tip%%"ia &r!'!(!%r )! (uris*
'n funcie de ni%elul i de pregtirea profesional! precum i de ndeplinirea criteriilor
minime se elibereaz bre%et de turism pentru ur*#(%ar!! 2un.,ii(
a? Mana"!r @n a.(i'i(a(!a )! (uris*A
&? 7ir!.(%r )! a"!n,i! )! (uris*A
.? 7ir!.(%r )! /%(!A
)? 7ir!.(%r )! r!s(auran(A
!? Ca&ani!r.
)osesorul bre%etului de turism poate ocupa i alte funcii dec*t cele nscrise pe acesta! astfel(
a managerul n acti%itatea de turism poate ocupa oricare dintre funciile pre%zute mai sus;
b directorul de +otel poate asigura fie funcia nscris n bre%et! fie conducerea operati% a
acti%itilor unui alt tip de structur de primire turistic cu func iuni de cazare.
1.+. O&,in!r!a &r!'!(uui )! (uris*
,riteriile minime de acordare a bre%etului de turism sunt pre%zute n Or)inu
pr! !)in(!ui Au(%ri(# ii Na i%na! p!n(ru Turis* nr. 90 ; $<1+ p!n(ru apr%&ar!a
N%r*!%r *!(%)%%"i.! pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i
&r!'!(!%r )! (uris*.
'n %ederea obinerii bre%etului de turism! persoana fizic trebuie s prezinte urmtoarele
documente(
a cerere tip de eliberare a bre%etului de turism;
b curriculum -itae cu precizarea e"pres a pregtirii profesionale i a e"perienei profesionale;
c copia actului de identitate! certificat pentru conformitate de ctre titular;
d copii ale actelor care atest pregtirea profesional! certificate pentru conformitate de ctre
titular;
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
e copii ale actelor care atest e"perien a profesional! certificate pentru conformitate de ctre
titular
.
;
f? certificat %alabil de cazier &udiciar! fr nscrieri;
g certificat de cazier fiscal apar in*nd solicitantului din care s rezulte c nu a s%*r it fapte
sanc ionate de legile financiare! %amale i cele care pri%esc disciplina financiar;
+ copia atestatului de limb strin de circulaie internaional
/
(cu e"cepia celor care solicit
0re%etul de ,abanier! certificat pentru conformitate de ctre titular.
Br!'!(u )! (uris* p!n(ru *ana"!r @n a.(i'i(a(!a )! (uris* se elibereaz(
a absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate cu specializare turism i al
unui curs de formare managerial/ masterat/ doctorat n turism;
b absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate cu specializare turism! care
de ine o %ec+ime n munc de minim / ani n domeniul turismului! ntr1o func ie de conducere
sau de specialitate;
c absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate i al unui curs de de formare
managerial/ masterat/ doctorat n turism! dup caz! care are o %ec+ime n munc de minim /
ani n domeniul turismului! ntr1o func ie de conducere i de ine un atestat de limb strin de
circula ie interna ional (dup caz;
d absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate care are o %ec+ime n munc
de minim # ani ntr1o func ie de specialitate n cadrul institu iei publice centrale responsabile n
domeniul turismului.
Br!'!(u )! (uris* p!n(ru )ir!.(%r )! a"!n,i! )! (uris* se elibereaz(
a absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate i a unui un curs de formare
managerial specific acti%itilor ageniilor de turism! care are o %ec+ime n munc de minim /
ani n domeniul turismului ntr1o func ie de conducere i deine atestat de limb strain de
circulaie internaional (dup caz;
b absol%entului unui liceu! cu diplom de bacalaureat! i a unui curs de formare managerial
specific acti%itii ageniilor de turism! care are o %ec+ime n munc de minim # ani n domeniul
turismului ntr1o func ie de conducere sau o %ec+ime n munc de minim 2 ani n domeniul
turismului ntr1o acti%itate calificat de specialitate i deine atestat de limb strin de circulaie
internaional.
Br!'!(u )! (uris* p!n(ru )ir!.(%r )! /%(! se elibereaz(
a absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate i a unui un curs de formare
managerial specific acti%itii +oteliere! care are o %ec+ime n munc de minim / ani n
.
do%ada %ec+imii n munc n domeniul turismului! ntr1o acti%itate calificat p! sp!.iai(a(! s! 'a !2!.(ua B)up#
.az? as(2!:
p! &aza .%pi!i .arn!(uui )! *un.# .!r(i2i.a(# p!n(ru .%n2%r*i(a(! )! .#(r! (i(uarA
pe baza copiei contractului indi%idual de munc (.!r(i2i.a(# p!n(ru .%n2%r*i(a(! )! .#(r! (i(uar?
@ns% i(# )! % a)!'!rin # )! saaria( )in .ar! s# r!zu(! '!./i*!a @n *un.#A
pe baza e"trasului 34-56A7! %izat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic
anga&ator;
copii .!r(i2i.a(! p!n(ru .%n2%r*i(a(! )! .#(r! (i(uar a! a.(!%r s%.i!(# ii )! (uris* i .%pia
.!r(i2i.a(uui )! .asi2i.ar! sau a i.!n !i )! (uris* B)up# .az?.
/
sunt e"ceptai de la regul(
absol%enii! cu e"amen de licen! ai unor faculti acreditate cu profil de turism sau ai unui colegiu
uni%ersitar de turism! absol%enii unui master sau doctorat n turism;
absol%enii unor forme de n%m*nt cu predare ntr1o limb strin de circulaie internaional;
absol%enii facultilor de specialitate cu predare ntr1o limb strin de circulaie internaional i cei ai
facultilor de relaii internaionale/ afaceri interna ionale;
absol%enii unor cursuri postuni%ersitare de limbi strine;
cet enii rom*ni cu dubl cet enie.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
domeniul turismului ntr1o func ie de conducere i deine atestat de limb strain de circulaie
internaional (dup caz;
b absol%entului unui liceu! cu diplom de bacalaureat! i a unui curs de formare managerial
specific acti%itii ageniilor de turism! care are o %ec+ime n munc de minim # ani n domeniul
turismului ntr1o func ie de conducere sau o %ec+ime n munc de minim 2 ani n domeniul
turismului ntr1o acti%itate calificat de specialitate i deine atestat de limb strin de circulaie
internaional.
Br!'!(u )! (uris* p!n(ru )ir!.(%r )! r!s(auran( se elibereaz(
a absol%entului! cu e"amen de licen! al unei faculti acreditate i a unui un curs de formare
managerial specific acti%itiide restaura ie! care are o %ec+ime n munc de minim / ani n
domeniul turismului ntr1o func ie de conducere i deine atestat de limb strain de circulaie
internaional (dup caz;
b absol%entului unui liceu! cu diplom de bacalaureat! i a unui curs de formare managerial
specific acti%itii ageniilor de turism! care are o %ec+ime n munc de minim # ani n domeniul
turismului ntr1o func ie de conducere sau o %ec+ime n munc de minim 2 ani n domeniul
turismului ntr1o acti%itate calificat de specialitate i deine atestat de limb strin de circulaie
internaional.
Br!'!(u )! (uris* p!n(ru .a&ani!r se elibereaz absol%entului unui liceu! cu diplom
de bacalaureat! care a absol%it un curs de formare profesional specific acti%it ii +oteliere.
8ocumentaia ntocmit se depune la sediul institu iei publice centrale responsabile
(ANT.,ererea solicitantului este procesat n cel mai scurt termen! dar nu mai mult de +< )!
zi! calendaristice de la data depunerii documentaiei complete. Termenul poate fi prelungit o
singur dat! pentru o perioad de *aCi* 10 zi! calendaristice. -alabilitatea documentelor
depuse iniial nu este afectat de prelungirea dispus.
)relungirea termenului de emitere a bre%etului precum i durata acestei prelungiri
trebuie moti%ate n mod corespunztor i notificate solicitantului nainte de e"pirarea termenului
iniial.
'n cazul unei documentaii incomplete! solicitantul este informat printr1o notificare! cu
pri%ire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare! precum i cu pri%ire la
consecinele asupra termenului de procesare a cererii. 8ac n termen de 9 luni de la data
emiterii notificrii! documenta ia nu este completat! dosarul se claseaz.
8e asemenea! n cazul n care se consider necesar pentru emiterea bre%etului de turism!
institu ia public central responsabil n domeniul turismului poate solicita documente
suplimentare &ustificati%e.
1.-. Pr!s./i*&ar!a &r!'!(uui )! (uris*
)resc+imbarea bre%etului de turism este posibil n cazul bre%etului de cabanier! director
de +otel! director de restaurant i director agen ie de turism! cu condi ia ca posesorul bre%etului
respecti% s ndeplineasc criteriile necesare ob inerii unui bre%et de turism pentru o func ie
superioar.
'n acest sens! solicitantul trebuie s depun la sediul institu iei publice centrale
responsabile n domeniul turismului urmtoarele documente(
acerere tip de eliberare a bre%etului de turism;
b ,urriculum -itae cu precizarea e"pres a pregtirii profesionale i a e"perienei profesionale;
c copia actului de identitate! certificat pentru conformitate de ctre titular;
d copii ale actelor care atest pregtirea profesional! certificate pentru conformitate de ctre
titular;
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
e copii ale actelor care atest e"perien a profesional! certificate pentru conformitate de ctre
titular;
f? certificat %alabil de cazier &udiciar! fr nscrieri;
g certificat de cazier fiscal apar in*nd solicitantului din care s rezulte c nu a s%*r it fapte
sanc ionate de legile financiare! %amale i cele care pri%esc disciplina financiar;
+ copia atestatului de limb strin de circulaie internaional! certificat pentru conformitate
de ctre titular;
i originalul bre%etului/ bre%etelor de turism emis/ emise anterior! dup caz.
1.0. Ei&!rar!a )upi.a(uui &r!'!(uui )! (uris*
'n cazul pierderii sau deteriorrii bre%etului de turism! solicitantul trebuie s depun la
sediul institu iei publice centrale responsabile n domeniul turismului urmtoarele documente(
a cerere tip de eliberare a bre%etului de turism;
b? copia actului de identitate! certificat pentru conformitate de ctre titular;
c anun ul sau copia anun ului de pierdere a bre%etului de turism (certificat pentru
conformitate de ctre titular prin care l declar nul! publicat ntr1un cotidian local sau na ional
(n cazul pierderii bre%etului sau originalul bre%etului de turism deteriorat;
d? certificat %alabil de cazier &udiciar! fr nscrieri;
e certificat de cazier fiscal apar in*nd solicitantului din care s rezulte c nu a s%*r it fapte
sanc ionate de legile financiare! %amale i cele care pri%esc disciplina financiar.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
CAPITOLUL $ CLASI1ICAREA N TURISM
$.1. Baza !"a#
5%(#r8r!a )! Gu'!rn nr.1$9:; <=.1$.$<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )!
.asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, nr. 866/ 23.12.2010;
5%(#r8r!a Gu'!rnuui R%*8ni!i nr. 0+0; 1=.<0.$<11 p!n(ru *%)i2i.ar!a 3i
.%*p!(ar!a 5%(#r8rii )! Gu'!rn nr.1$9:; <=.1$.$<1< pri'in) !i&!rar!a
.!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, nr. 390/ 03.06.2011;
5%(#r8r!a )! Gu'!rn nr.1$1; $<1+ p!n(ru *%)i2i.ar!a i .%*p!(ar!a 5%(#r8rii
Gu'!rnuui nr.1$9:; $<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a i.!n,!%r
3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 175/
29.03.2013.
Or)inu pr! !)in(!ui Au(%ri(# ii Na i%na! p!n(ru Turis* nr. 90; $<1+ p!n(ru
apr%&ar!a N%r*!%r *!(%)%%"i.! pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a
i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 353i!/ 1".06.2013.
6tructurile de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie! indiferent de forma
de organizare i proprietate se clasific n funcie de caracteristicile constructi%e! de calitatea
dotrilor i a ser%iciilor prestate. ,lasificarea structurilor de primire turistice are ca scop
prioritar protecia turitilor! constituind o form codificat de prezentare sintetic a ni%elului de
confort i a ofertei de ser%icii.
'n sensul :rdinul pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Turism nr. 92/ /$.# prin
structur de primire turistic clasificat se nelege orice construcie i/ sau amena&are destinat
sau folosit pentru cazarea turitilor! pentru ser%irea mesei pentru turiti! agrement! transport
special destinat turitilor! tratatment balnear i de recuperare pentru turiti! organizare de
conferine i alte e%enimente speciale! mpreun cu ser%iciile specifice aferente.
6tructurile de primire turistice cu funciuni de cazare
#
includ(
;oteluri (2! <! #! /! . stele;
;oteluri apartament (2! <! #! / stele;
=oteluri (#! /! . stele;
;osteluri (#! /! . stele
-ile turistice (2! <! #! /! . stele;
0ungalo>1uri (#! /! . stele;
,abane turistice (#! /! . stele;
6ate de %acan (#! / stele;
,ampinguri! popasuri turistice! csue de tip camping (<!#! /! . stele;
)ensiuni turistice i pensiuni agroturistice (2! <! #! /! . margarete
Apartamente sau camere de nc+iriat (#! /! . stele
6tructuri de primire cu funciuni de cazare pe pontoane plutitoare! na%e flu%iale i
maritime (2! <! #! /! . stele.
#
conform Art. .< (. din :ANT nr. 92 / /$.#.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
$.$. A.%r)ar!a .!r(i2i.a(uui )! .asi2i.ar!
6tructurile de primire turistice se clasific pe stele! respecti% margarete n cazul
pensiunilor turistice i agroturistice! n funcie de caracteristicile constructi%e! dotrile pe care le
au i calitatea ser%iciilor oferite.
'n %ederea obinerii certificatului de clasificare operatorii economici proprietari i/sau
administratori de structuri de primire turistice %or depune! nainte de darea lor n funciune! la
sediul institu iei administraiei publice centrale responsabile n domeniul turismului urmtoarea
documenta ie(
cerere standardizat;
certificat constatator (forma e"tins! emis de :ficiul 3egistrului ,omerului! n baza
7egii /9/.??$ pri%ind registrul comerului! cu modificrile i completrile ulterioare! din
care s rezulte acti%it ile autorizate a fi desf urate la punctul de lucru codul/ codurile
,A4N corespunztoare! pentru structura de primire turistic respecti%. 'n cazul
institu iilor publice! organiza iilor! asocia iilor! funda iilor! cultelor religioase i alte
asemenea copia documentului de nfiin are! copia documentului de nregistrare fiscal!
statutul sau documentul care atest posibilitatea desf urrii acti%it ii de cazare i/ sau
alimenta ie public i documentul din care s rezulte dreptul de administrare a structurii
(lor de primire turistic (e precum i adresa unit ii (lor respecti% (e;
fi standardizat pri%ind ncadrarea nominal spaiilor de cazare pe categorii i tipuri;
fi standardizat pri%ind ncadrarea i organizarea spa iilor spaiilor n structurile de
primire turistice cu func iuni de alimentaie public;
do%ada nregistrrii contractelor de munc n registrul general de e%iden a salaria iilor
(e"tras 34-56A7 %izat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate a
personalului minim necesar asigurrii func ionrii structurii de primire turistice
(conducere operati%! ef recep ie/cazare i/sau ef produc ie i ser%ire pentru unit ile
de alimenta ie public! dup caz i a documentelor care atest pregtirea profesional a
fiecruia (conform ane"ei @ la :rdinul pre edintelui A.N.T. nr. 92 / /$.#. ,elelalte
documente pri%ind ncadrarea cu personal calificat %or fi prezentate la data %erificrii la
fa a locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare.
,opia a%izului de specialitate emis conform pre%ederilor ;A #. / .??9 pri%ind
amplasamentul! func ionalitatea i conformarea construc iilor noi cu destina ie turistic
sau a celor e"istente n circuitul turistic i supuse lucrrilor de modernizare!
reamena&are! e"tinderi sau altor lucrri.
'n situa ia sc+imbrii denumirii structurii de primire turistice! operatorul economic!
titular al certificatului de clasificare %a depune la sediul institu iei administraiei publice
centrale responsabile n domeniul turismului urmtoarea documenta ie(
cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistic n cauz! din care s rezulte
noua denumire;
certificatul de clasificare i fi a ane" emise anterior (n original.
5nstitu ia public central responsabil n domeniul turismului are obliga ia s analizeze
i s solu ioneze cererea de clasificare n cel mai scurt timp posibil! dar nu mai mult de #$ de
zile calendaristice. 'n cazul unei documenta ii incomplete! solicitantul este notificat n termen
de 2 zile lucrtoare de la data depunerii cererii. 8ac n termen de 9 luni de la emiterea
notificrii nu se aduc completrile solicitate! atunci dosarul se claseaz.
'n urma %erificrii documenta iei depuse de ctre personalul de specialitate din cadrul
institu iei publice centrale responsabile n domeniul turismului! operatorului economic i se
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
elibereaz o autoriza ie pro%izorie de func ionare! prin care se atest c documenta ia este
complet i se confer operatorului economic dreptul de a func iona p*n la data %erificrii la
fa a locului a structurii n cauz (?$ de zile de la data emiterii autoriza iei i ntocmirea notei
de clasificare. ,ertificatul de clasificare i fi ele ane"e se emit n termen de zile de la
ntocmirea notei de clasificare
6tructurile de primire turistice care la data %erificrii nu ndeplinesc cel puin criteriile
pentru categoria minim nu se clasific i n consecin nu pot desfura acti%itate de turism.
Autoriza ia pro%izorie de func ionare sau certificatul de clasificare i ane"ele acestuia
pri%ind structura spaiilor se pstreaz n permanen n structura de primire turistic n cauz.
8e asemenea! este obligatorie e"punerea %izibil i n mod lizibil n recep ie sau n +olul
structurilor de primire turistice care nu dispun de recep ie i n spa iul de la intrarea n
saloanele de ser%ire a mesei a certificatului de clasificare i a fi ei ane"e a acestuia sau a
autoriza iei pro%izorii de func ionare! n copie! precum i a numrului de telefon BT47-4384
$C$$C9C/C/D al institu iei publice centrale responsabile n domeniul turismului! pentru a fi
cunoscute de turi ti.
'n scopul proteciei turitilor i al alinierii la standardele europene pri%ind calitatea
ser%iciilor! agenii economici au obligaia s asigure c acti%itatea acestor structuri s se
desfoare cu respectarea urmtoarelor reguli de baz(
<
asigurarea bunei ntreineri i a funcionalitii dotrilor pe toat perioada de funcionare
a structurilor de primire turistice! inclusi% prin amena&area i ntre inerea spa iilor %erzi!
a zonelor de agrement! terenurilor ambientale i a altor dotri e"teroare (ane"e;
afiarea la recepie sau n +olul de primire (dup caz a tarifelor ma"imale de recep ie
practicate! stabilite pentru structura de primire turistic n cauz (n situaia n care n
aceeai structur de primire turistic e"ist spaii de cazare clasificate la o alt categorie
dec*t cea nscris n certificatul de clasificare! acestea se %or afia distinct mpreun cu
tarifele aferente;
la grupurile sanitare se %a asigura n permanen ap cald i rece;
n spaiile de cazare! de ser%ire precum i n cele comune se %a asigura n sezonul rece o
temperatur minim de /. grade ,elsius i n sezonul cald de ma"im /2 grade ,elsius
(aceasta din urm doar pentru structurile de primire turistice n care dotarea cu sistem de
climatizare/ aer condi ionat este obligatorie;
asigurarea cu personal calificat! conform specificaiilor din ane"a @ la :rdinul
pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Turism nr. 92/ /$.# . )ersonalul de ser%ire din
structurile de primire turistice %a purta mbrcminte specific stabilit de operatorul
economic n cauz! difereniat n funcie de condiiile de desfurare a acti%itii i
ecuson cuprinz*nd cel pu in prenumele i func ia! iar restul personalului %a purta
ec+ipament de lucru specific acti%itii;
construciile %or fi astfel realizate nc*t s se e%ite deran&area turitilor din cauza
zgomotelor produse de instalaiile te+nice ale cldirilor sau ali factori de poluare;
nu se admit spaii de cazare situate la subsol fr aerisire i lumin natural direct.
6paiile comune %or fi bine aerisite i luminate;
structurile de primire turistice %or a%ea firme e"terioare! n concordan cu certificatul de
clasificare! n ceea ce pri%ete denumirea! tipul i categoria unitii. )entru categoriile de
2! < i # stele acestea %or fi luminoase;
<
conform Art..# din :rdinul pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Turism nr. 92 / /$.# .
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
furnizarea de informaii reale cu pri%ire la denumirea! tipul! categoria de clasificare i
ser%iciile prestate n toate materialele de promo%are! conform certificatului de clasificare
obinut;
asigurarea unei game di%ersificate de ser%icii suplimentare! fr plat sau cu plat
separat! conform listei orientati%e prezentate n ane"a nr. ...... la :rdinul pre edintelui
Autorit ii Na ionale pentru Turism nr. 92 / /$.#;
asigurarea de materiale scrise! realizate estetic i tiprite n limba rom*n i n cel puin
dou limbi de circulaie internaional (la categoria #! < i 2 stele/ margarete! respecti%
o limb de circula ie interna ional (la categoria . i / stele/ margarete! cuprinz*nd
informaii utile pentru turiti
2
! n spaiile de cazare;
asigurarea pstrrii ordinii! linitii publice! moralitii i a respectrii normelor legale n
%igoare pri%ind sigurana i securitatea turitilor din structurile de primire turistice;
asigurarea conectrii la sistemul integrat de e%iden a turi tilor! n termen de 9$ de zile
de la implementarea i opera ionalizarea acestuia;
afiarea mesa&ului Pro #atura, referitor la opiunea fiecrui oaspete asupra duratei de
utilizare a acelorai len&erii i prosoape! la loc %izibil n camerele de baie! n cel puin
dou limbi de circulaie internaional;
deinerea e"clusi% pentru orice structur de primire turistic cu func iuni de cazare (cu
e"cep ia apartamentelor i camerelor de nc+iriat sau pentru structura de primire turistic cu
func iuni de alimenta ie public clasificat la o categorie de #! < sau 2 stele! minim a
unei adrese de e1mail i a unui >ebsite pe care s fie afiate datele de identificare ale
operatorului economic proprietar! adresa i numrul certificatului de clasificare;
in%entarul moale (len&eria de pat! prosoapele! +alatele %a fi de de culoare alb! rezistent
la procesele termice/ c+imice de splare i sterilizare (n cazul structurile de primire
turistice cu func iuni de cazare clasificate la < i 2 stele se utilizeaz len&erie din
materiale de calitate superioar;
len&eria de pat! prosoapele i +alatele %or fi sc+imbate la eliberarea camerei! iar pentru
se&ururile mai lungi! ori de c*te ori este ne%oie! dar nu mai t*rziu de(
Ca(!"%ria uni(#,ii L!nD!ria Pr%s%ap!! 5aa(!!
2 i < stele/ margarete / zile / zile # zile
# stele/ margarete # zile / zile 1
/ stele/margarete i . stea/ margaret < zile # zile 1
$.+. Casi2i.ar!a uni(#,i%r )! pri*ir! (uris(i.! .u 2un.,iuni )! ai*!n(a,i!
Tipuri )! uni(#,i )! ai*!n(a,i! )!s(ina(! s!r'irii (uri3(i%r
'n conformitate cu :rdinul pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Turism nr. 92//$.#
pentru aprobarea Normelor metodologice pri%ind eliberarea certificatelor de clasificare! a
2
5nforma iile pot fi cu pri%ire la(
instruc iuni de folosire a telefonului! T-! instala ie de climatizare/ aer condi ionat! dup caz;
tarifele interne i interna ionale pentru con%orbiri telefonice;
lista cuprinz*nd ser%iciile suplimentare oferite i tarifele pentru cele cu plat! cu indicarea modalit ilor
de solicitare a ser%iciului n camer;
lista de pre uri cu preparatele room1ser%ice;
lista cuprinz*nd pre urile produselor din minibar! dup caz;
informa ii turistice pri%ind zona sau localitatea;
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
licenelor i a bre%etelor de turism! n 3om*nia pot funciona urmtoarele tipuri de structuri de
de primire turistice cu funciuni de alimentaie public(
Enit i cu profil restaurant (2! <! #! /! . stele;
Enit i cu profil bar (2! <! #! /! . stele;
Enit i cu profil fast1food (#! /! . stele;
,ofetrie (2! <! #! / stele;
)atiserie! plcintrie! simigerie (2! <! #! / stele.
Cara.(!ris(i.i 2un.,i%naE.%*!r.ia!
Ane"a nr. / la prezentele norme metodologice detaliaz prin.ipa!! .ara.(!ris(i.i
2un.,i%na .%*!r.ia! ale acestor tipuri de uniti.
R!s(auran(u este localul public care mbin acti%itatea de producie cu cea de ser%ire la
mas! pun*nd la dispoziia clienilor o gam di%ersificat de preparate culinare! produse de
cofetrie1patiserie! buturi i unele produse pentru fumtori.
1.1.R!s(auran(u .asi. este localul public cu profil gastronomic! n care se ser%ete un
larg sortiment de preparate culinare (gustri calde i reci! preparate lic+ide calde! m*ncruri! minuturi!
salate! dulciuri de buctrie! produse de cofetrie! patiserie! ng+eat! fructe! buturi nealcoolice
i alcoolice! produse din tutun etc. )entru crearea unei atmosfere animate1distracti%e poate
dispune de formaie muzical1artistic. :rganizeaz ser%icii suplimentare( banc+ete! recepii etc.
1.$. R!s(auran(u sp!.iaiza( ser%ete un sortiment specific de preparate culinare i
buturi care se afl permanent n lista de meniu! n condiiile unor amena&ri i dotri clasice sau
adec%ate structurii sortimentale (pescresc! %*ntoresc! rotiserie! za+ana! dietetic! lacto1
%egetarian etc. care formeaz obiectul specializrii.
1.$.1. R!s(auran(u p!s.#r!s. este o unitate gastronomic care se caracterizeaz prin
desfacerea! n principal! a unui sortiment %ariat de preparate culinare din pete. 4ste decorat cu
obiecte sugesti%e din acti%itatea de pescuit i de prelucrare a petelui.
1.$.$. R!s(auran(u '8n#(%r!s. este o unitate gastronomic specializat n producerea
i ser%irea de preparate culinare din %*nat (iepure! cprioar! porc mistre! urs! g*te! rae
slbatice etc.! care este organizat i funcioneaz pe principii similare restaurantului clasic!
a%*nd ns prin amena&are! dotare i prezentarea personalului elemente specifice! particulare.
1.$.+. R%(is!ria este un restaurant de capacitate mic (/$ 1 2$ de locuri la mese! n care
consumatorii sunt ser%ii cu produse din carne la frigare 1 rotisor (pui! muc+i de %ac i porc!
specialiti din carne etc.! c+ebab cu garnituri! unele gustri reci (pe baz de ou! br*nz!
legume etc.! salate! deserturi! precum i buturi rcoritoare! cafea! %in (n special %in rou ser%it
n carafe! un sortiment redus de buturi alcoolice fine. 6paiul de producie se afl c+iar n
interiorul slii de consumaie i este dotat cu rotisor sau frigrui i cu %itrin frigorific n care
se afl e"pui pui i alte specialiti din carne pentru fript n faa consumatorilor.
1.$.-. R!s(auran(Eza/ana este o unitate gastronomic n care se ser%esc! la comand! n
tot timpul zilei! produse (specialiti din carne de porc! %ac! batal! miel i subproduse din
carne neporionat (ficat! rinic+i! inim! splin! momie! mdu%ioare etc.! mici! c*rnai etc.!
pregtite la grtar i alese de consumatori din %itrine de e"punere sau din platourile prezentate
de osptari la mas. =ai poate oferi( ciorb de burt! ciorb de ciocnele! tuslama! toc+itur!
salate combinate de sezon! murturi! dulciuri de buctrie! buturi alcoolice (aperiti%e i %inuri.
1.$.0. R!s(auran(u )i!(!(i.; a.(%E'!"!(arian este o unitate gastronomic n care se
desfac n e"clusi%itate sortimente de preparate culinare pe baz de lapte i produse lactate! ou!
paste finoase! orez! salate din legume! precum i dulciuri de buctrie! lactate proaspete!
produse de patiserie! ng+eat i buturi nealcoolice calde i reci; restaurantul dietetic ofer
preparatele sub ndrumarea unui cadru medical.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
1.$.9. R!s(auran(u 2a*iia sau p!nsiun!a este o unitate cu profil gastronomic care
ofer! n mai multe %ariante! meniuri complete la pre accesibil. )reparatele i specialitile
solicitate n afara meniurilor se ser%esc conform preurilor stabilite n listele de meniu. 0uturile
alcoolice! rcoritoare! apa mineral i berea sunt limitate la un numr redus de sortimente. )oate
funciona i pe baz de abonament. 7a ne%oie se poate organiza i ca secie n cadrul unui
restaurant clasic. 8e regul! asemenea uniti se organizeaz n staiuni turistice sau n pensiuni
turistice i pensiuni agroturistice.
1.+. R!s(auran(u .u sp!.i2i. este o unitate de alimentaie pentru recreere i
di%ertisment! care! prin dotare! profil! inuta lucrtorilor! momente recreati%e i structur
sortimental! trebuie s reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naionale! tradiionale i
specifice diferitelor zone.
1.+.1. Cra*a desface o gam larg de %inuri. Acestea se pot ser%i at*t mbuteliate! c*t i
nembuteliate. 6e realizeaz i se desface o gam specific de preparate culinare( toc+itur!
preparate din carne la grtar sau trase la tigaie. -inurile se ser%esc n carafe sau cni din
ceramic. 4ste dotat cu mobilier din lemn masi%! iar pereii sunt decorai cu scoare! tergare
etc. )oate a%ea program muzical! tarafuri de muzic popular. 6e poate organiza i ca secie n
cadrul unui restaurant clasic.
1.+.$. R!s(auran(u .u sp!.i2i. %.a pune n %aloare buctria specific unor zone
geografice din ar sau a unor tipuri tradiionale de uniti (crame! colibe! uri etc.. 6unt ser%ite
%inuri i alte buturi din regiunea respecti%! utiliz*ndu1se ulcioare! carafe! cni etc. 4fectul
original al acestor uniti este realizat prin mbinarea cadrului natural cu cel ar+itectural al
sistemului constructi%! al finisa&elor inspirate dup modelul popular! al elementelor de decoraie!
al mobilierului i obiectelor de in%entar de concepie deosebit! de gama sortimental a
m*ncrurilor pregtite i prezentarea personalului. 7a construirea unitilor se utilizeaz
materiale prelucrate sumar! specifice regiunii respecti%e! cum sunt( piatr! bolo%ani de r*u! lemn
(brut sau prelucrat! crmid! trestie! stuf! rc+it etc. :sptarii au uniforma confecionat n
concordan cu specificul unitii (costume de daci! de romani! ciobneti etc..
1.+.+. R!s(auran(u .u sp!.i2i. na,i%na pune n %aloare tradiiile culinare ale unor
naiuni (c+inezesc! arbesc! me"ican etc.! ser%ind o gam di%ersificat de preparate culinare!
buturi alcoolice i nealcoolice specifice. Ambiana interioar i e"terioar a saloanelor!
programul muzical! uniformele personalului de ser%ire i celelalte sunt specifice rii respecti%e.
1.-. R!s(auran(u .u pr%"ra* ar(is(i. este o unitate de alimentaie pentru turiti care
prin dotare i amena&are asigur i derularea unor programe de di%ertisment gen spectacol
(muzic! balet! circ! recitaluri! sc+eciuri! programe specifice barurilor de noapte etc..
1.0. Bras!ria sau &is(r%u asigur n tot cursul zilei ser%irea consumatorilor n principal
cu preparate reci! minuturi! un sortiment restr*ns de m*ncruri! specialiti de cofetrie1
patiserie! buturi nealcoolice calde i reci! buturi alcoolice de calitate superioar! un bogat
sortiment de bere.
1.9. B!r#ria este o unitate specific pentru desfacerea berii de mai multe sortimente! n
recipiente specifice (ap! +alb! can de diferite capaciti i a unor produse i preparate care se
asociaz n consum cu acestea (cren%urti cu +rean! mititei! c*rnai! c+iftelue! foeta&e! co%rigei!
migdale! alune etc.! precum i br*nzeturi! gustri calde i reci! minuturi (din ou! legume!
specialiti de za+ana (.1/ preparate! precum i buturi alcoolice (coniac! rom! sortiment
restr*ns de %inuri i buturi nealcoolice.
1.:. Gr#)ina )! 'ar# este o unitate amena&at n aer liber! dotat cu mobilier specific
Bde grdinD i decorat n mod adec%at. :fer un sortiment di%ersificat de preparate culinare!
minuturi! grtar! salate! dulciuri de buctrie i cofetrie1patiserie! un larg sortiment de buturi
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
alcoolice (%inuri selecionate de regiune! mbuteliate sau nembuteliate! buturi spirtoase etc. i
nealcoolice! cafea! fructe! produse din tutun.
1.=. T!rasa este o unitate independent! amena&at n aer liber! dotat cu mobilier
specific sezonului esti%al i decorat n mod adec%at. :fer un sortiment di%ersificat de
preparate culinare! minutri! grtar! salate! ducliuri de buctrie i cofetrie1patiserie! un larg
sortiment de buturi alcoolice (%inuri! buturi spirtoase! bere! etc. i nealcoolice! cafea! fructe.
Baru este o unitate de alimentaie cu program de zi sau de noapte! n care se ser%ete un
sortiment di%ersificat de buturi alcoolice i nealcoolice i o gam restr*ns de produse culinare.
,adrul ambiental este completat cu program artistic! audiii muzicale! %ideo! T-.
$.1. Baru )! n%ap(! este o unitate cu caracter distracti%! cu un orar de noapte care
prezint un program %ariat de di%ertisment! de music1+all i dans pentru consumatori i ofer o
gam %ariat de buturi alcoolice fine! amestecuri de buturi de bar! buturi nealcoolice!
specialiti de cofetrie i ng+eat asortate! roast1beef! fripturi reci etc.! fructe i salate de
fructe (proaspete i din compoturi! cafea! &ardiniere cu delicatese. 8e obicei! este realizat n
amfiteatru! pentru ca de la toate mesele s se poat %iziona programul artistic muzical. 4ste
dotat cu instalaii de amplificare a sunetului! org de lumini! instalaii de proiecie a unor filme.
$.$. Baru )! zi este o unitate care funcioneaz! de regul! n cadrul +otelurilor i
restaurantelor sau ca unitate independent. :fer consumatorilor o gam %ariat de buturi
alcoolice i nealcoolice! simple sau n amestec! i gustri n sortiment restr*ns! tartine! foeta&e!
specialiti de cofetrie i ng+eat! produse din tutun (igri i posibiliti de distracie (muzic
discret! tele%izor! &ocuri mecanice etc.. 'n salonul de ser%ire se afl te&g+eaua1bar cu scaune
nalte! un numr restr*ns de mese cu dimensiuni mici! cu scaunele respecti%e.
$.+. Ca2!E&ar; .a2!n!a este o unitate care mbin acti%itatea de desfacere a cafelei cu
cea recreati%! ofer consumatorilor i gustri calde i reci! minuturi! produse de cofetrie1
patiserie! ng+eat! buturi nealcoolice calde (cafea filtru! %ar! cafea cu lapte! ciocolat! ceai
etc.! buturi alcoolice fine (lic+ior! coniac! %ermut etc..
$.-. Cu& sau 7is.%E&ar B)is.%(!.#E'i)!%(!.#? este o unitate cu profil de di%ertisment
pentru tineret! acti%itatea comercial fiind a"at pe desfacerea de gustri! produse de cofetrie1
patiserie! ng+eat i! n special! amestecuri de buturi alcoolice i nealcoolice. 8i%ertismentul
este realizat prin intermediul muzicii de audiie i de dans! nregistrat i difuzat prin instalaii
speciale i prin disc1&ocFeG! care asigur organizarea i desfurarea ntregii acti%iti.
-ideoteca este o ncpere special amena&at cu instalaii electronice de redare i %izionare n
care se prezint %ideoprograme i filme.
$.0. Bu2!(E&arEu ofer un sortiment restr*ns de preparate calde i reci (gustri!
sand%iciuri! minuturi! m*ncruri! produse de patiserie pregtite n buctria proprie sau aduse
din afar! buturi nealcoolice calde i reci! buturi alcoolice (aperiti%e! bere! %inuri! la pa+ar.
+. Uni(#,i (ip 2as(E2%%)
+.1. R!s(auran(Eau(%s!r'ir! este o unitate cu desfacere rapid n care consumatorii i
aleg i se ser%esc singuri cu preparatele culinare calde i reci (gustri! produse lactate! buturi
calde nealcoolice! supe! ciorbe! creme! preparate din pete! antreuri! preparate de baz! salate!
deserturi! fructe i buturi alcoolice (bere i nealcoolice! la sticl! aezate n linii de autoser%ire
cu flu" diri&at i cu plata dup alegerea produselor.
+.$. Bu2!(u (ip !Cpr!s este o unitate cu desfacere rapid! n care flu"ul consumatorilor
nu este diri&at! ser%irea se face de ctre %*nztor! iar plata se face anticipat. Enitatea este dotat
cu mese tip He"presH.
+.+. Pizz!ria este o unitate specializat n desfacerea sortimentelor de pizza. 6e mai pot
desface gustri! minuturi! salate! produse de patiserie! rcoritoare! bere! %in la pa+ar sau buturi
slab alcoolizate.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
+.-. Sna.FE&aru este o unitate caracterizat prin e"istena unei te&g+elebar! cu un front
de ser%ire care s permit accesul unui numr mare de consumatori! ser%ii direct cu sortimente
pregtite total sau parial n faa lor. :fer n tot timpul zilei o gam di%ersificat de preparate
culinare (cren%urti! pui fripi! sand%iciuri! c*rnciori! unele preparate cu specific! precum i
buturi nealcoolice calde i reci i buturi alcoolice n sortiment redus.
C%2!(#ria este o unitate specializat pentru desfacerea unui sortiment larg de pr&ituri!
torturi! fursecuri! cozonac! ng+e at! bomboane! patiserie fin! buturi nealcoolice calde i
reci i unele buturi alcoolice fine (coniac! lic+ior.
Pa(is!ria este o unitate specializat n desfacerea pentru consum pe loc sau la domiciliu!
a produc iei proprii specifice! n stare cald (plcint! trudele! merdenele! pateuri! co%rigi!
br*nzoaice! gogo i! cornuri etc.. 6ortimentul de buturi include bere la sticl! buturi nealcoolice!
buturi calde! rcoritoare! %in la pa+ar! diferite sortimente de produse lactate (iaurt! c+efir! lapte
btut. 6e poate organiza i cu profil de plcintrie! simigerie! co%rigrie! gogo erie sau patibar.
Cri(!rii )! .asi2i.ar! a uni(#,i%r )! ai*!n(a,i!
,riteriile obligatorii pri%ind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de
alimentaie public pri%esc aspecte precum( descrierea general a cldirii (firm! nsemne
distincti%e pri%ind tipul i categoria unitilor! acces pentru apro%izionarea cu mrfuri i
circulaia personalului! parca& auto etc.! organizarea spaiilor! instalaiile (sisteme de
climatizare! %entilaie mecanic sau natural! nclzirea! instalaia curent de ap cald i rece!
iluminatul! utila&ele! amena&rile i dotrile interioare! folosirea de personal calificat! precum i
ser%iciile suplimentare oferite.
En alt aspect important n %ederea clasificrii se refer la utila&e! mobilier te+nologic!
aparatur de control! aparatele i dispoziti%ele necesare n seciile de producie ale buctriei.
8otarea cu utila&e te+nice se face n funcie de profilul i capacitatea unitii! cu respectarea
liniei te+nologice i a normelor sanitare! sanitar1%eterinare! )65 i de protecia muncii.
8e asemenea! dotarea cu in%entar de ser%ire se %a face n funcie de specificul unitii i
de sortimentele de preparate i buturi ser%ite.
$.-. Ra)i!r!a 3i r!(ra"!r!a .!r(i2i.a(uui )! .asi2i.ar!
'n cazul ncetrii definiti%e a acti%it ii unei structuri de primire turistice! operatorul
economic titular al certificatului de clasificare are obliga ia s depun la sediul institu iei
publice centrale responsabile n domeniul turismului urmtoarea documenta ie(
cerere pri%ind radierea certificatului de clasificare;
certificatul de clasificare i fi a ane" emise anterior (n original.
'n cazul n care se constat nerespectarea criteriilor a%ute n %edere la clasificare!
personalul specializat din cadrul institu iei administraiei publice centrale %a proceda la
declasificarea structurii de primire respecti%e sau retragerea certificatului de clasificare.
,onform Art. /C (. certificatul de clasificare se poate retrage de ctre personalul de specialitate
din cadrul instituiei publice centrale responsabile n domeniul turismului! n cazul n care se
constat s%rirea contra%eniei pre%zute la art. .2 lit. d din ;otr*rea Au%ernului nr. ./9@ /
/$.$! cu modificrile i completrile ulterioare! conform pre%ederilor art. ?! alin (. din
+otr*re! sau se poate dispune remedierea deficienelor n cel mai scurt timp.
'n situaia n care au fost remediate deficienele pentru care certificatul de clasificare a
fost retras! operatorul economic proprietar i/ sau administrator al structurii de primire turistice
poate solicita reluarea acti%itii turistice printr1o cerere scris adresat institu iei administraiei
publice centrale responsabile n domeniul turismului. 3estituirea certificatului de clasificare
retras se %a face dup %erificarea la fa a locului cu condi ia s se constate remedierea total a
deficienelor semnalate.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
CAPITOLUL + LICENIEREA N TURISM 4I ATESTAREA
G5I6ILOR
+.1. Baza !"a#
L!"!a nr.1$; 1GG<> r!pu&i.a(#> pri%ind prote&area populaiei mpotri%a unor acti%iti
comerciale ilicite;
5%(#r8r!a Gu'!rnuui R%*8ni!i nr. +<0; <=.<+.$<<1 pri%ind atestarea i utilizarea
g+izilor de turism! publicat n Monitorul Oficial al Romniei,nr. 1050/ 2001$
OMTCT nr. 9+:; <1.<-.$<<- pentru aprobarea normelor metodologice pri%ind condiiile i
criteriile pentru selecionarea! colarizarea! atestarea i utilizarea g+izilor de turism!
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr.53"/ 15 iunie 200"$
Or)%nan,a )! ur"!n,# nr. $0; $<1< pentru modificarea :rdonanei Au%ernului nr. 2C/
.??C pri%ind organizarea i desfurarea acti%itii de turism n 3omania! publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 211/ %in 2 a&rilie 2010;
5%(#r8r!a )! Gu'!rn nr. 1$9:; <=.1$.$<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )!
.asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, nr. 866/ 23.12.2010$
5%(#r8r!a Gu'!rnuui R%*8ni!i nr. 0+0; 1=.<0.$<11 p!n(ru *%)i2i.ar!a 3i
.%*p!(ar!a 5%(#r8rii )! Gu'!rn nr. 1$9:; <=.1$.$<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r
)! .asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, nr. 390/ 03.06.2011;
5%(#r8r!a )! Gu'!rn nr. 1$1; $<1+ p!n(ru *%)i2i.ar!a i .%*p!(ar!a 5%(#r8rii
Gu'!rnuui nr. 1$9:; $<1< pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a i.!n,!%r 3i
&r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 175/
29.03.2013$
Or)inu pr! !)in(!ui Au(%ri(# ii Na i%na! p!n(ru Turis* nr. 90; $<1+ p!n(ru
apr%&ar!a N%r*!%r *!(%)%%"i.! pri'in) !i&!rar!a .!r(i2i.a(!%r )! .asi2i.ar!> a
i.!n,!%r 3i &r!'!(!%r )! (uris*> publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
353i!/ 1".06.2013.
'n conformitate cu 5%(#r8r!a Gu'!rnuui R%*8ni!i nr. 1$9:; $<1<! ageniile de
turism i pot desfura acti%itatea de oferire! comercializare i %*nzare a ser%iciilor i a
pac+etelor de ser%icii turistice pe teritoriul 3om*niei numai n baza i.!n,!i )! (uris* emise de
institu ia public central responsabil n domeniul turismului ! la cererea agentului economic.
Li.!n,a )! (uris* I documentul prin care se atest capacitatea unei persoane &uridice
titularul licenei 1 de a comercializa ser%icii turistice n condiii de calitate i siguran pentru
turiti/ consumatori finali! prin filiale/ sedii secundare fr personalitate &uridic.
Aceasta se elibereaz de ctre administraia public central responsabil n domeniul
turismului n termen de ma"im #$ de zile de la data nregistrrii cererii agentului economic. 'n
situaia n care nu sunt ndeplinite criteriile pentru emiterea licenei se %a comunica solicitanilor
moti%ul pentru care aceasta nu poate fi eliberat.
Numrul de telefon al autoritii administraiei publice centrale responsabile n domeniul
turismului precum i copia licenei de turism i/ sau a ane"ei la aceasta se afieaz la loc %izibil
n incinta ageniei de turism i a filialelor acesteia! pentru a da posibilitatea turitilor s cunoasc
dac agenia n cauz funcioneaz legal.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
+.$. A.%r)ar!a i.!n,!i )! (uris*
'n %ederea %&,in!rii i.!n,!i )! (uris*> operatorul economic %a depune la sediul
institu iei administraiei publice centrale responsabile n domeniul turismului! o declaraie
standardizat dat pe propria rspundere! nsoit de )%.u*!n(a,ia .u ur*#(%ru .%n,inu((
certificat constatator (forma e"tins emis de :ficiul 3egistrului ,omerului n baza
7egii nr. /9 / .??$ pri%ind registrul comerului! cu modificrile i completrile ulterioare
din care s rezulte acti%itile autorizate la punctul de lucru i codul/ codurile ,A4N
corespunztoare! pentru tipul agen iei de turism corespunztoare;
copia poliei %alabile de asigurare pri%ind asigurarea rambursrii c+eltuielilor de
repatriere i/ sau a sumelor ac+itate de turiti pentru ac+iziionarea ser%iciilor i/ sau
pac+etelor de ser%icii n cazul insol%abilit ii sau a falimentului agen iei de turism;
copia contractului care atest dreptul de proprietate/ alt drept real sau de folosin asupra
spaiului n care se desfoar acti%itatea ageniei de turism;
certificat de cazier fiscal apar in*nd operatorului economic solicitant (persoan &uridic!
pecum i asocia ilor/ ac ionarilor! unic sau ma&oritar! dup caz! managerului/
administratorului agen iei de turism din care s rezulte c nu a s%*r it fapte sanc ionate
de legile financiare! %amale i cele care pri%esc disciplina financiar;
do%ada nregistrrii contractului de munc n registrul general de e%iden a salaria ilor
(e"tras 34-56A7 %izat pentru conformitate de semnatarul declara iei standardizate
nso it de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur
conducerea operati% a agen iei de turism .
:peratorul economic %a solicita autoritii administraiei publice centrale responsabile n
domeniul turismului eliberarea licenei de turism i/ sau a ane"ei licenei de turism nainte de
nceperea desfurrii acti%itii de organizare! ofertare! comercializare a ser%iciilor i/ sau a
pac+etelor de ser%icii turistice.
5nstitu ia public central responsabil n domeniul turismului are obliga ia s analizeze
i s solu ioneze documenta ia depus de solicitant n cel mai scurt timp posibil! dar nu mai
mult de #$ de zile calendaristice. 'n cazul unei documenta ii incomplete! solicitantul este
notificat n termen de 2 zile lucrtoare de la data depunerii cererii. 8ac n termen de 9 luni de
la emiterea notificrii nu se aduc completrile solicitate! atunci dosarul se claseaz.
,riteriile minime care trebuie ntrunite pentru obinerea licenei de turism sunt urmtoarele(
6tarea cldirii s fie bun i salubr;
Amplasarea ageniei n cldire s fie la demisol! parter! mezanin sau la eta&ul 5! uor
accesibil
9
;
6uprafaa comercial s fie folosit n e"clusi%itate pentru acti%itatea de turism
@
;
6uprafaa comercial a ageniei trebuie s fie de cel puin 19 *p p!n(ru a"!n,ii!
(%ur%p!ra(%ar! 3i 1< *p p!n(ru a"!n,ii! )! (uris* )!(aiis(!
=
;
Arup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil;
=inim 2$J din personalul ncadrat ca agent de turism s fie calificat;
9
pot fi acceptate i alte amplasamente! n cazul cldirilor cu destina ie public.
@
pot fi acceptate! n msura n care spaiul permite! i alte acti%iti! cum sunt( sc+imb %alutar! "ero"! %*nzri de
su%eniruri! illustrate! cri de turism! g+iduri! +ri.
C
se e"cepteaz ageniile de turism care desfoar acti%itatea doar sub form electronic prin intermediul site1urilor
sau on1line.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
)ersoana care asigur conducerea operati% a ageniei de turism sau a filialei/ sucursalei/
sediului secundar/ reprezentanei trebuie s fie anga&at cu contract indi%idual de munc
cu norm ntreag! nregistrat n registrul de e%iden a salariailor
?
i s dein cel puin
unul dintre urmtoarele documente( certificat de absol%ire a unui curs de formare
managerial n domeniu! diplom de licen/ masterat/ doctorat pri%ind absol%irea de
cursuri uni%ersitare/ postuni%ersitare n domeniul turismului! bre%et de turism specific
funciei;
Asigurarea cu g+izi posesori ai atestatului de g+id de turism;
'nc+eierea poliei de asigurare pri%ind asigurarea rambursrii c+eltuielilor de repatriere
i/ sau a sumelor ac+itate de turiti pentru ac+iziionarea ser%iciilor i/ sau pac+etelor de
ser%icii n cazul insol%abilit ii sau a falimentului agen iei de turism;
Kirm cu denumirea ageniei de turism! iar n cazul amplasrii acesteia n imobile cu
spaii de locuit/ acti%iti economice! aplicarea unui autocolant sau a unei plcue la
intrarea n imobil cu denumirea ageniei de turism;
=obilier adec%at acti%itii desfurate;
=i&loace de telecomunicaii( telefon! fa"! acces internet;
6ite >eb/ pagin >eb;
Afiarea pe site1ul >eb al agenie de turism a datelor de identificare! conform
pre%ederilor 7egii nr. #. / .??$ pri%ind societile comerciale! republicat! cu
completrile i modificrile ulterioare! a copiei documentului care atest capacitatea
profesional a persoanei care asigur conducerea operati% a ageniei! a copiei licenei
de turism eliberat ageniei! precum i copiei poliei de asigurare;
Numele comercial al agen iei de turism s nu creeze confuzie prin asemnare de nume
cu agen iile de turism de&a e"istente pe pia .
7a s./i*&ar!a s!)iuui a"!n,i!i )! (uris*; 2iia!i; su.ursa!i; r!pr!z!n(an !i;
s!)iuui s!.un)ar> operatorul economic %a depune la sediul institu iei administraiei publice
centrale responsabile n domeniul turismului documentaia cu urmtorul coninut(
cerere de modificare a sediului agen iei de turism n cauz! cu men iunea adresei noului
sediu sau punct de lucru;
licen a de turism sau ane"a licen ei de turism! dup caz;
certificat constatator (forma e"tins emis de :ficiul 3egistrului ,omerului n baza
7egii nr. /9 / .??$ pri%ind registrul comerului! cu modificrile i completrile ulterioare
din care s rezulte acti%itile autorizate la punctul de lucru i codul/ codurile ,A4N
corespunztoare! pentru tipul agen iei de turism corespunztoare;
copia poliei %alabile de asigurare pri%ind asigurarea rambursrii c+eltuielilor de
repatriere i/ sau a sumelor ac+itate de turiti pentru ac+iziionarea ser%iciilor i/ sau
pac+etelor de ser%icii n cazul insol%abilit ii sau a falimentului agen iei de turism;
copia contractului care atest dreptul de proprietate/ alt drept real sau de folosin asupra
spaiului n care se desfoar acti%itatea ageniei de turism.
7a s./i*&ar!a )!nu*irii a"!n,i!i )! (uris* operatorul economic %a depune la sediul
institu iei administraiei publice centrale responsabile n domeniul turismului urmtoarea
documentaie(
?
cu e"cepia situaiilor n care conducerea este asigurat de unul din acionari sau asociai care deine documente de
calificare (certificat de absol%ire a unui curs de formare managerial n domeniu! organizat de un furnizor de
formare profesional autorizat! diplom de licen/ masterat/ doctorat pri%ind absol%irea de cursuri uni%ersitare/
postuni%ersitare n domeniul turismului! bre%et de turism specific funciei.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
cerere de modificare a denumirii agen iei de turism n cauz! din care s rezulte noua
denumire;
licen a de turism sau ane"a licen ei de turism! dup caz;
certificat constatator (forma e"tins emis de :ficiul 3egistrului ,omerului n baza
7egii nr. /9 / .??$ pri%ind registrul comerului! cu modificrile i completrile ulterioare
din care s rezulte acti%itile autorizate la punctul de lucru i codul/ codurile ,A4N
corespunztoare! pentru tipul agen iei de turism corespunztoare;
copia poliei %alabile de asigurare pri%ind asigurarea rambursrii c+eltuielilor de
repatriere i/ sau a sumelor ac+itate de turiti pentru ac+iziionarea ser%iciilor i/ sau
pac+etelor de ser%icii n cazul insol%abilit ii sau a falimentului agen iei de turism;
7a s./i*&ar!a (i(uaruui i.!n !i a"!n,i!i )! (uris* operatorul economic %a depune
la sediul institu iei administraiei publice centrale responsabile n domeniul turismului o
declaraie standardizat dat pe propria rspundere! nsoit de documentaia cu urmtorul
coninut(
licen a de turism sau ane"a licen ei de turism! dup caz;
certificat constatator (forma e"tins emis de :ficiul 3egistrului ,omerului n baza
7egii nr. /9 / .??$ pri%ind registrul comerului! cu modificrile i completrile ulterioare
din care s rezulte acti%itile autorizate la punctul de lucru i codul/ codurile ,A4N
corespunztoare! pentru tipul agen iei de turism corespunztoare;
copia poliei %alabile de asigurare pri%ind asigurarea rambursrii c+eltuielilor de
repatriere i/ sau a sumelor ac+itate de turiti pentru ac+iziionarea ser%iciilor i/ sau
pac+etelor de ser%icii n cazul insol%abilit ii sau a falimentului agen iei de turism;
certificat de cazier fiscal apar in*nd operatorului economic solicitant (persoan &uridic!
pecum i asocia ilor/ ac ionarilor! unic sau ma&oritar! dup caz! managerului/
administratorului agen iei de turism din care s rezulte c nu a s%*r it fapte sanc ionate
de legile financiare! %amale i cele care pri%esc disciplina financiar;
copia contractului care atest dreptul de proprietate/ alt drept real sau de folosin asupra
spaiului n care se desfoar acti%itatea ageniei de turism.
do%ada nregistrrii contractului de munc n registrul general de e%iden a salaria ilor
(e"tras 34-56A7 %izat pentru conformitate de semnatarul declara iei standardizate
nso it de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur
conducerea operati% a agen iei de turism .
'n %ederea !i&!r#rii an!C!i i.!n,!i )! (uris* p!n(ru 2iiaa; su.ursaa;
r!pr!z!n(an,a s!)iu s!.un)ar a a.!s(!ia! operatorul economic %a depune la sediul institu iei
publice centrale responsabile n domeniul turismului copia licenei de turism precum i
urmtoarea documentaie(
certificat constatator (forma e"tins emis de :ficiul 3egistrului ,omerului n baza
7egii nr. /9 / .??$ pri%ind registrul comerului! cu modificrile i completrile ulterioare
din care s rezulte acti%itile autorizate la punctul de lucru i codul/ codurile ,A4N
corespunztoare! pentru tipul agen iei de turism corespunztoare;
copia poliei %alabile de asigurare pri%ind asigurarea rambursrii c+eltuielilor de
repatriere i/ sau a sumelor ac+itate de turiti pentru ac+iziionarea ser%iciilor i/ sau
pac+etelor de ser%icii n cazul insol%abilit ii sau a falimentului agen iei de turism;
copia contractului care atest dreptul de proprietate/ alt drept real sau de folosin asupra
spaiului n care se desfoar acti%itatea ageniei de turism;
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
do%ada nregistrrii contractului de munc n registrul general de e%iden a salaria ilor
(e"tras 34-56A7 %izat pentru conformitate de semnatarul declara iei standardizate
nso it de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur
conducerea operati% a agen iei de turism .
+.+. Ra)i!r!a i.!n,!i )! (uris*
'n %ederea ra)i!rii i.!n,!i )! (uris* i/ sau a ane"ei licenei de turism pentru filiala/
sucursala/ reprezentana/ sediul secundar al acesteia se %a prezenta urmtoarea documentaie(
cerere pri%ind radierea licenei de turism i/ sau a ane"ei licenei de turism;
licena de turism i! respecti% ane"a licenei de turism! n original.
Termenul i procedura de operare a modificrilor sunt similare cu cele anterioare.
+.-. R!(ra"!r!a i.!n,!i )! (uris*
7icena de turism i ane"a/ ane"ele la aceasta se retrag de ctre institu ia administraiei
publice centrale responsabile n domeniul turismului! conform art. .< din ;A3 nr. ./9@/ /$.$!
modificat prin Art. 5! alin. .. din ;A3 2#2 / .C.$2./$..! n urmtoarele situaii(
a ofertarea! comercializarea ser%iciilor/ pac+etelor de ser%icii turistice fr respectarea
reglementrilor legale n %igoare;
b atunci c*nd titularul unei licene de turism transmite licena i/ sau ane"a/ ane"ele la aceasta
n scopul utilizrii de ctre alt operator economic
.$
.
+.0. A(!s(ar!a "/izi%r )! (uris*
'n sensul ;otr*rii Au%ernului nr. #$2 / /$$. Bg+idul de turism este persoana care! n
baza certificatului de calificare i a atestatului! poate asigura desfurarea n bune condiii a
programelor turistice.D
Agenii economici cu acti%itate de turism au obligaia s utilizeze g+izi calificai!
corespunztor specificului acti%itii desfurate pentru toate aciunile turistice organizate.
'n funcie de ni%elul de pregtire i de aciunile pe care le conduc! g+izii fac parte din
urmtoarele categorii(
G/i) %.a! care asigur asistena turistic pe un teritoriu limitat;
G/i) na,i%na! care asigur asistena turistic pe teritoriul naional i n strintate;
G/i) sp!.iaiza( pentru anumite segmente ale ser%iciilor turistice.
)rofesia de g+id poate fi practicat pe baz de contract cu agenii economici! sau pe cont
propriu! cu respectarea pre%ederilor legale.
4"ercitarea profesiei de g+id de turism de ctre persoane neatestate precum i utilizarea
de ctre agenii economici a unor g+izi de turism care nu dein atestatul corespunztor aciunii
desfurate constituie contra%enii i se sancioneaz cu amenzi ntre 2$$$ i .$.$$$ lei.
A(!s(ar!a "/izi%r )! (uris*
Atestatul de g+id de turism este documentul eliberat de autoritatea de reglementare n
turism (n prezent 8irecia Aeneral ,ontrol i Autorizare Turism prin care se confirm
capacitatea profesional a persoanelor fizice calificate n profesia de g+id de turism de a e"ercita
acti%itatea n una din categoriile de g+izi menionate anterior.
.$
n acest caz titularul licenei nu mai poate desfura acti%itate de turism prin agenia de turism i/ sau prin sediile
secundare/ reprezentanele acesteia timp de / ani de la data retragerii.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
)entru obinerea atestatului o condiie esenial este pregtirea de specialitate. 'n acest
sens selecionarea! colarizarea i specializarea g+izilor de turism se face n condiii bine
reglementate.
,alificarea n profesia de g+id se realizeaz n instituii autorizate conform legii cum
este i cazul ,4846 ,43,4TA34184L-:7TA34. Numai persoanele care dein documente
de calificare i specializare pot solicita eliberarea atestatului de g+id. Astfel! pentru categoria de
g+id local este suficient numai cursul de calificare! iar pentru obinerea atestatului de g+id
naional este necesar i un curs de specializare tot la instituii acreditate.
'n %ederea obinerii atestatului de g+id local sunt necesare urmtoarele documente(
,erere tipizat;
,opia actului de identitate;
,opia certificatului de calificare n profesia de g+id de turism;
,opia atestatului pri%ind cunoaterea unei limbi strine! iar n cazul persoanelor fizice!
ceteni ai statelor Eniunii 4uropene sau ale 6paiului 4conomic 4uropean! i copia
atestatului pri%ind cunoaterea limbii rom*ne;
,ertificat %alabil de cazier &udiciar;
,ertificat medical;
8ou fotografii tip buletin.
'n cazul g+izilor de turism din categoriiile BnaionalD i BspecializatD documentaia %a
mai cuprinde suplimentar urmtorul document(
,opia certificatului de absol%ire a cursului de specializare pentru ocupaia g+id naional
de turism sau a programelor de specializare aferente celorlalte categorii de g+izi
specializai.
A+izii care au nregistrat mai mult de cinci reclamaii %or fi respini de la %iz pe o
perioad de minimum . 1 / ani! n funcie de gra%itatea faptelor. Aspectele negati%e constatate
referitoare la comportamentul cu turitii i/sau la realizarea aciunilor ncredinate %or fi
e%ideniate! pentru fiecare g+id n parte n banca de date a A.N.T.
:dat cu eliberarea atestatului de g+id de turism se elibereaz i un ecuson. A+idul de
turism are obligaia ca n timpul desfurrii acti%itii s dein asupra sa aceste dou
documente pe care s le prezinte la cererea persoanelor autorizate.
)entru selecionarea candidailor la cursurile de calificare profesional n profesia de
g+id local sunt necesare urmtoarele condiii(
-*rsta minim de .C ani i cea ma"im de 92 ani;
6 aib cel puin studii liceale finalizate prin e"amen de bacalaureat;
6 nu fi suferit condamnri! fapt do%edit cu certificatul de cazier &udiciar;
6 fie apt din punct de %edere medical pentru profesia de g+id (clinic sntos! fr
defecte fizice! de %orbire sau de auz;
6 aib inut corespunztoare i nfiare fizic agreabil;
6 aib cunotine de cultur general do%edite prin test de %erificare;
6 cunoasc satisfctor cel puin o limb strin de circulaie internaional do%edit
prin test de %erificare.
)entru participarea la cursurile de specializare pentru ocupaia g+id naional de turism
sunt necesare urmtoarele condiii(
,alificare profesional pentru ocupaia de g+id local de turism do%edit cu certificat de
calificare;
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro
,elelalte cerine pre%zute pentru categoria g+id local.
Str.Turturelelor, nr. 11A, bl. C (Phoenicia Business Center), et. 5, Sector 3, Bucureti
Tel: 021-312.20.1! "a#: 021-312.20.2
$$$.ce%es-c%.ro