Sunteți pe pagina 1din 283

Gabriel Istode

GERMANA PENTRU TOI


CURS DE LIMBA
GERMAN
rapid i practic
- ediia a II-a, revizuit-
Aceast lucrare respect regulile de scriere introduse prin
reforma pentru scriere corect valabil
de la 1 august 1998.
SPRACHKURS

DEUTSCH !R ALLE
!
SPRACHKURS
Gabriel Istode
DEUTSCH !R ALLE
SPRACHKURS
sc"nell und pra#tisc"
- z$eite %berarbeitete Auflage -
&ieses 'er# folgt der seit dem 1. August 1998 g%ltigen
(ec"tsc"reibreform.
)
DEUTSCH !R ALLE
*
SPRACHKURS
P"ri#$ilor %ei
+
DEUTSCH !R ALLE
Mei#e# Elter#
,
SPRACHKURS
Lrgirea orizontului spiritual al limbii i culturii sale,
astfel nct limbi i culturi strine s poat deveni acestuia
intime, familiare, este cu siguran una dintre cele mai
frumoase i cele mai importante experiene ale unui om.
Este precum descoperirea unor noi inuturi sau de ce nu a
unor noi dimensiuni. ai mult dect att, se pare c!iar c
odat cu descoperirea unei noi limbi, a unui om nou, a unei
noi culturi primim permisiunea de a ptrunde o nou sfer de
nelegere sau cuprindere.
"n limitele impuse de sistemul su lingvistic i numai n acele
limite va putea gndi fiecare dintre noi i nici mai mult nici
mai puin. #ceste legturi, dependene de normele impuse de
sistemul nostru lingvistic sunt nu numai mai puternice dect ne
imaginm, dar c!iar mai puternice dect ne putem imagina.
$abriel %stode
8
DEUTSCH !R ALLE
9
SPRACHKURS
CUPRINS
-refa...............................................................................................1)
.I/0.I1 I.......................................................................................18
1e2t 1............................................................................................................18
1e2t ............................................................................................................18
3rammati# ...................................................................................................19
(.345I &. -(6/4/7I..........................................................................19
8on9ugarea verbelor au2iliare de timp.........................................................1
Indicativ........................................................................................................1
1e2t ! ...........................................................................................................
1e2t )............................................................................................................
3rammati#....................................................................................................)
/umeralul cardinal.......................................................................................)
.ine neugierige :rau...................................................................................*
3rammati#....................................................................................................+
&as deutsc"e Alp"abet.................................................................................+
8on9ugarea verbelor au2iliare de mod.........................................................+
Indicativ........................................................................................................+
;erbele <#=nnen, d%rfen, m%ssen>..............................................................+
;erbele <sollen, $ollen, m=gen>.................................................................+
.I/0.I1 II.......................................................................................8
1e2t 1............................................................................................................8
3rammati#....................................................................................................!?
-ronumele personal......................................................................................!?
3rammati#....................................................................................................!
(eguli i terminaii la con9ugarea verbelor predicative................................!
5@nder und Aprac"en der 'elt.....................................................................!
3rammati#....................................................................................................!*
8aracteristici ale verbelor.............................................................................!*
;erbele regulate...........................................................................................!*
;erbele tari...................................................................................................!*
1e2t ............................................................................................................!+
3rammati#....................................................................................................!,
A(1I86545...............................................................................................!,
&eclinarea articolului "otrBt Cder, die, dasD..............................................!,
&eclinarea articolului ne"otrBt Cein, eine, einD..........................................!,
&eclinarea articolului ne"otrBt negat Cnic"t E ein F #einD.........................!,
:olosirea i omiterea articolului "otrBt.......................................................!8
8ontopirea articolului "otrBt cu prepoziiile...............................................!8
1e2t !............................................................................................................)?
3rammati#....................................................................................................)1
1?
DEUTSCH !R ALLE
&eclinarea substantivelor...........................................................................)1
1e2t )............................................................................................................))
3rammati#....................................................................................................)*
A4GA1A/1I;45 - 3rupele de plural........................................................)*
1elefonieren..................................................................................................)8
:eierabend....................................................................................................)8
3rammati#....................................................................................................*?
;erbele au2iliare de mod i verbul >lassenH................................................*?
8ele trei forme de baz ale verbelor modale................................................*?
In"alt I 4niplaner.........................................................................................*?
.I/0.I1 III.....................................................................................*!
Aommer und Aport........................................................................................*!
3rammati#....................................................................................................*)
Imperativul...................................................................................................*)
AtudentenJ - AummertimeKJ.......................................................................**
Aommer I .ssenJ.........................................................................................*+
3rammati#....................................................................................................*+
-articipiul.....................................................................................................*+
5eute, 5eute..................................................................................................*9
Anl@sse.........................................................................................................+)
.in Ge#annter von mir ................................................................................+8
'as f%r 0obbLs "ast duJ..............................................................................+8
3rammati#....................................................................................................,?
-ronumele posesiv........................................................................................,?
-ronumele interogative i declinarea lor......................................................,1
:reizeit und Arbeit........................................................................................,1
.in Grief.......................................................................................................,
3rammati#....................................................................................................,!
8omparaia neregulat a ad9ectivelor i adverbelor.....................................,!
.in langer Grief............................................................................................,)
3rammati# ...................................................................................................,8
-(.-6MI7IA...............................................................................................,8
Griefe............................................................................................................8?
'o"nen........................................................................................................81
.in 0aus ......................................................................................................8
.in .inladungszettel.....................................................................................8!
3rammati#....................................................................................................8!
86/N4/87IA.............................................................................................8!
Geim Arzt.....................................................................................................88
3espr@c"e.....................................................................................................89
3rammati#....................................................................................................89
16-I8A........................................................................................................89
1opica propoziiei principale........................................................................9?
11
SPRACHKURS
1opica propoziiei secundare........................................................................9?
Aus#unft auf der AtraOe................................................................................9
<&as 5eben stin#t...>....................................................................................9!
.inladung zur -artL......................................................................................9,
In der Guc""andlung....................................................................................98
.I/ G(I.:.................................................................................................1??
Grief von dem &eutsc"en Pulturdienst.....................................................1?*
-inn$and an der 4niversit@t......................................................................1?+
3rammati#..................................................................................................1?+
A&N.81I;45............................................................................................1?+
&eclinarea ad9ectivelor...............................................................................1?,
.-QAI5 4/& 86Q-41.(AA80./.....................................................1?9
6pa "appL mac"en
....................................................................................................................111
.in 3edic"t.................................................................................................11)
P=rperteile..................................................................................................11*
3rammati#..................................................................................................11+
:ormarea numeralului ordinal....................................................................11+
.2primarea datei.........................................................................................11+
-ronumele refle2iv.....................................................................................11+
.I/0.I1 I;...................................................................................11,
&eutsc"e 8"roni#.......................................................................................11,
3rammati#..................................................................................................1
;erbe corespondente .................................................................................1
Rntrebuinarea participiului.........................................................................1!
.in #omisc"es .reignis..............................................................................1*
&ie besten Ac"ummeltric#s........................................................................18
International ausgeric"tete Atudieng@nge...................................................1!
Nobben als Atudent......................................................................................1!!
.uropas Godensee-(ad$eg........................................................................1!,
&eutsc" mit ApaO........................................................................................1),
.I/0.I1 ;....................................................................................1**
Aufbau-Sbungen........................................................................................1**
TTT Ac"l%sselTTT........................................................................................19!
Sbersetzungs%bungen................................................................................19,
.I/0.I1 ;I...................................................................................!
:6(Q45. 41I5.....................................................................................!
:ormule utile pentru sala de clas - /%tzlic"e -"rasen f%r das
Plassenzimmer...........................................................................................,
4mgangssprac"eU 5iste "@ufiger Ausdr%c#e..............................................!?
.2erciii de pronunieU -erec"i minimale...................................................!
86Q-./&I4 3(AQA1I8A5...................................................)
(.345I &. -(6/4/7I........................................................................)*
1
DEUTSCH !R ALLE
A(1I86545.............................................................................................),
&eclinarea articolului "otrBt Cder, die, dasD............................................),
&eclinarea articolului ne"otrBt Cein, eine, einD........................................),
&eclinarea articolului ne"otrBt negat Cnic"t E ein F #einD.......................),
:olosirea i omiterea articolului "otrBt.....................................................)8
8ontopirea articolului "otrBt cu prepoziiile.............................................)8
A4GA1A/1I;45......................................................................................)9
3rupele de plural........................................................................................)9
&eclinarea substantivelor.........................................................................)9
;.(G45....................................................................................................*1
8on9ugarea verbelor...................................................................................*1
(eguli i terminaii la con9ugarea verbelor predicative..............................*!
Indicativ......................................................................................................*!
8on9ugarea verbelor au2iliare de timp .....................................................*)
Indicativ......................................................................................................*)
8on9unctiv..................................................................................................**
:orme ale au2iliarelor de timp...................................................................*+
;erbele au2iliare de mod i verbul >lassenH..............................................*+
8ele trei forme de baz ale verbelor modale..............................................*+
8on9ugarea verbelor au2iliare de mod.......................................................*,
8on9ugarea verbului >lassenH.....................................................................+1
;erbe corespondente .................................................................................+
Imperativul.................................................................................................+!
-articipiul...................................................................................................+!
Rntrebuinarea participiului.........................................................................+)
-(6/4Q.5.............................................................................................+*
-ronumele personal....................................................................................+*
-ronumele refle2iv...................................................................................+*
-ronumele posesiv......................................................................................+*
-ronumele interogative i declinarea lor....................................................++
/4Q.(A545...........................................................................................++
:ormarea numeralului ordinal ...................................................................+,
.2primarea datei.........................................................................................+8
A&N.81I;45............................................................................................+8
&eclinarea ad9ectivelor...............................................................................+8
Alte pri de vorbire care se declin ca ad9ectivul atributiv.......................+9
8omparaia neregulat a ad9ectivelor i adverbelor...................................,?
-(.-6MI7IA.............................................................................................,?
86/N4/87IA...........................................................................................,
16-I8A......................................................................................................,!
1opica propoziiei principale......................................................................,!
1opica propoziiei secundare......................................................................,!
1AG.5 &. ;.(G. 1A(I AI /.(.345A1.........................................,*
1!
SPRACHKURS
Pre&a$"
&it 'eder (prac!e me!r, die du erlernst, befreist
du einen bis da!er in dir gefang)nen $eist.&
:riedric" (%c#ert
5ucrarea de fa ofer o introducere rapid, eficient Vn
toate structurile importante ale limbii germane, pornind de la
situaii reale, de actualitate.
Aunt abordate aici probleme de pronunie i morfologie
dar i structuri gramaticale caracteristice limbii germane, care
pot asigura Vnsuirea temeinic i totodat practic a
cunotinelor.
Abordarea de tip nou, avBnd la baza conceperii acestei
lucrri elemente de psi!osistematica limbii germane, asigur
utilizatorilor constituirea formelor gndirii caracteristice limbii
germane, pasul cel mai important pentru a putea gndi n limba
german, acesta contituind, de fapt, scopul lucrrii de fa, i
nu Vnsuirea prin memorare a noiunilor i elementelor de limb
caracteristice. 8ele cinci simboluriU A, B, C, D' E acioneaz
complementar i comport fiecare o anume funcie atBt
formativ cBt i formaional Vn cadrul constituirii
psi"osistemului caracteristic limbii germane.
5ucrarea este conceput pentru persoane Vn vBrst de
cel puin 1! I 1) ani, dac sistemul caracteristic limbii de baz,
formatoare este aproape definitivat i determinat. 5ucrul pe
acest manual cu persoane de la 1+ I 1, ani Vn sus asigur
eficien ma2im.
1)
DEUTSCH !R ALLE
Abordarea acestei lucrri nu trebuie Vn mod necesar
fcut cu a9utorul unui cadru didactic, avBnd Vn vedere
conceperea i construcia manualului. <6rientarea> cu a9utorul
unui cadru didactic bine pregtit i care Vnelege scopul acestei
lucrri poate Vnsemna un spri9in imens totui, cel puin din
punct de vedere al constituirii reale i e2tinderii bazelor
psi"osistemului germanoid, dac nu i din punct de vedere al
duratei i eficienei acestui fenomen. Apunem aceasta VntrucBt
limitele gBndirii noastre sunt determinate de limba formatoare
i de con9unctura Vn care procesul de formare se petrece, i
anumeU momentul, intensitatea i durata formrii, calitatea i
cantitatea informaiei formatoare, loc Vn care se evideniaz
importana profesorului.
Rnsuirea temeinic a unei limbi strine, prin urmare i a
limbii germane, depinde, Vns, Vn opinia noastr, Vn procent de
8?W numai de efortul pe care elevul Vnelege s Vl depun Vn
acest proces. -rin urmare, fiecare unitate a acestui manual
trebuie abordat cu seriozitate, fie aceasta una de tip A, G, 8, &
sau ., i indiferent dac abordarea se face sub conducerea unui
cadru didactic sau nu, dac se dorete atingerea scopului pe
care ni l-am propus la conceperea lucrrii, i anume Vnsuirea
formelor gBndirii ale limbii germane.
1rebuie s Vnelegem c Vnsuirea unei limbi numai prin
intermediul unor automatisme C aa cum propun multe cadre
didacticeD nu poate asigura i formarea unui sistem de elemente
lingvistice suficient de dezvoltat i, prin urmare, cu atBt mai
puin dezvoltarea Vn cadre normale a unei Ansc"auung
CreprezentriD interne caracteristice limbii noi astfel VncBt
posesorul acesteia s poat intui i crea, genera Vn limba
respectiv. :enomenele psi"omecanice intrinseci sunt mult mai
mult decBt ceea ce pot asigura repetiia i imitarea.
8ursul mi9locete elemente de le2ic, cu precdere din
vocabularul fundamental i de actualitate, precum i structuri
1*
SPRACHKURS
morfologice i le2icale ale limbii germane, care sunt necesare
Vn situaii din viaa de zi cu zi.
&e asemenea aceast lucrare formeaz i dezvolt capacitatea
de e2primare oral, i Vn scris precum i capacitatea de
Vnelegere dup auz dar i prin citire.
Rn gramatic se utilizeaz principiul Vnvrii subcontiente,
astfel VncBt se utilizeaz pentru predare varianta prezentrii Vn
tabele psi"o-orientate.
Atructurat pe uniti de texte i exerciii Cde mai multe
tipuriD i uniti de gramatic, lucrarea Vmbin constructiv
elementele de limb Vn scopul trasrii, obinerii formelor
gBndirii ale limbii germane.
;ocabularul variat i ancorat Vn realitate mi9locete
persoanelor care parcurg acest curs o poziie avansat Vn
privina cunotinelor de limb german, dar ceea ce este mai
important, asigur un mod de gBndire specific clasei limbii
germane, clas care a permis crearea atBtor pagini fascinante de
filosofie dar i realizarea atBtor invenii nu mai puin
fascinante.
8u prietenie,
Autorul
1+
DEUTSCH !R ALLE
1,
SPRACHKURS
EINHEIT I
A
Te(t )
- 3uten 1agK Qein /ame ist Irina /eu"aus. 'ie ist I"r
/ameJ
- Ic" "eiOe Qartin 0uber.
- 4nd ic" "eiOe 5ena. 5ena Qunteanu...
- 'ie bitteJ
- 5ena Qunteanu. Ic" #omme aus (um@nien.
- Ac", so... Ist das $eit von "ierJ
- .t$a ??? Pilometer =stlic". (um@nien ist ein sc"=nes
5and.
- 'er sind Aie aberJ
- 0m, ic" bin 0err Gauer.
- 0aben Aie auc" einen ;ornamenJ
- 0m, 9a... Qar#us...
- Ac"=n, 9etzt #ennen $ir uns sc"on.
Te(t *
- 0allo, ic" bin die 8"ristina. 'ie "eiOt duJ
- 3uten 1agK Ic" "eiOe (oland ."r"offer. Ic" bin "ier
5e"rer...
- 'ie bitteJ Ac", entsc"uldigen AieK...
- &as mac"t doc" nic"tsK
- 4nd $er bist duJ
- Qein /ame ist 5ourdes. Ic" studiere "ier und #omme aus
Apanien. Aus Qadrid.
- 'as studieren Aie dennJ
- Ic" studiere 3ermanisti#.
- 4nd $o $o"nen AieJ
18
DEUTSCH !R ALLE
- Ic" $o"ne nic"t so $eit von der 4niversit@t. .t$a 1?
Qinuten...
- Ic" $o"ne im 0aus 4, einem Atudenten"eim "ier in
Aonnenb%"l-6st.
- Ac"=n, und seit $ann sind Aie "ier in PonstanzJ
- A", sc"on seit einer 'oc"e. :ast eine 'oc"e, eigentlic"
seit * 1agen.
- 4nd $ie gef@llt es I"nenJ
- Ac", so, es ist 9a $ir#lic" alles 6P.
- 'underbar, das freut mic". 5eider muss ic" 9etzt ge"en,
sonst versp@te ic" mic" und das m=c"te ic" %ber"aupt
nic"t.
C
Gra%%ati+
REGULI DE PRONUNIE
Ae scrie Ae pronun
a
,
a-
,-
b
b final
b E consoan
.
./ precedat de a, o, u
./ precedat de i, e, @, =, %
./ precedat de o consoan
.+
d
d final
e final sau prefinal neaccentuat
ei
e-
&
0
XaY
XeY desc"is
XauY ctre XaoY CVn acelai timpD
XoiY ctre XoeY CVn acelai timpD
XbY
XpY
XpY
XY sau XtsY
X"Y
X"Y urmat de un i moale
X"Y urmat de i moale
XcY Cdublat foarte rapidD
XdY
XtY ctre XdY
XeY ctre XY
XaiY ctre XaeY CVn acelai timpD
XoiY ctre XoeY CVn acelai timpD
XfY
XgY
19
SPRACHKURS
0 E consoan
0 final
0e-, 0i-
0 Vn cuvinte din francez
/ la Vnceputul cuvintelor
/ dup vocal
i
1i0 final
ie
2
+
l
%
#0
o
3 Co 4mlautD
4
4/
5-
r
s E vocal
s E consoan
s final
s./
s4
st la Vnceputul cuvintelor
6
ss
t
-
7 C u 4mlautD
8
8 Vn cuvinte negermane
9
(
:
;
XcY ctre XgY
XcY
Xg"eY, Xg"iY
X9Y
X"Y
X Z Y se prelungete vocala
XiY
Xi"Y urmat de un i moale
XiY lung
XiY
XcY
XlY
XmY
XnY nazal
XoY
XiY ctre XoY CVn acelai timpD
XpY
XfY
XcvY
XrY moale
XzY
XsY
XsY
XY
XpY
XtY
XsY
XsY
XtY
XuY
XiY ctre XuY CVn acelai timpD
XfY
XvY
XvY
X2Y
XiY ctre XuY CVn acelai timpD
XtsY sau XY
T/u e2ist grupurile XgeY, XgiYK
TA se evita apropierea de pronunia caracteristic limbilor englez i
francezKK
?
DEUTSCH !R ALLE
Co#2-0area 8erbelor a-(iliare de ti%4
I#di.ati8
haben sein werden
P
r
e
;
e
#
t
A
i
n
g
u
l
a
r
I
II
III
ic! !abe
du !ast
er, sie, es !at
ic! bin
du bist
er, sie, es ist
ic! *erde
du *irst
er, sie, es *ird
-
l
u
r
a
l
I
II
III
*ir !aben
i!r !abt
sie !aben
*ir sind
i!r seid
sie sind
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
politee (ie !aben (ie sind (ie *erden
E
!b-#0e#
1. 5esen Aie die 1e2te obenK
. Ant$orten Aie auf die folgenden :ragenU
- 'ie "eiOen AieJ
- 'ie "eiOt duJ
- 'elc"e -ersonen spielen im 1e2t 1J Aber im 1e2t J
- 'ie ist I"r ;ornameJ
- 'ie ist I"r /ac"name, bitteJ
- 'o"er #ommen AieJ
!. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
Aeit ZZZZZZ 'oc"e ZZZZZ $ir in Ponstanz. .s ZZZZZ
"ier se"r ZZZZZ. ZZZZZZZ liegt im A%d-6sten
&eutsc"lands. Ic" ZZZZ "ier eine neue :reundin. Aie
ZZZZZZ aus Apanien. ZZZZZ studiert ZZZZZZ. ZZZZZZ
muss ic" aber 9etzt in die Plasse ZZZZZZ, denn ZZZZZZ
se"e gerade meinen 5e"rer.
). Sbersetzen Aie den 1e2t 1U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindDK
1
SPRACHKURS
*. Sbersetzen Aie den 1e2t U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindDK
+. .rz@"len Aie den 1e2t 1K
,. .rz@"len Aie den 1e2t K
A
Te(t <
0allo, 8"ristinaK
3uten Qorgen, 0err Gauer. 'ie ge"t es I"nenJ
.s ge"t. 4nd I"nenJ
A", dan#e, es ge"t mir gutK .ntsc"uldigen Aie, $ie ist die
1elefonnummer "ier, in unserem 0eimJ 4nd die
AdresseJ...
?,*!1 ist die ;or$a"l und dann die *89! f%r alle 0eime
und endlic" #ommt die )+ - unser 0aus. &ie Adresse ste"t
"ier in meinem 0eft.
&an#e se"r, ic" muss sie meinen .ltern sc"ic#en, verste"en
Aie...
Na, 9a, 8"ristina, ge"en Aie aber nic"t so sc"nell. Ic"
m=c"te Aie noc" et$as fragen. 'ie ist I"r :amiliennameJ
G@c"ler, bitte. Aie #=nnen mic" doc" duzen.
6PK Pannst du deinen :amiliennamen buc"stabierenJ
Aber sic"erU G-@-c-"-l-e-r.
Alles #lar, 8"ristina. Gis baldK
Na, auf 'iederse"en, 0err Gauer.
Te(t =
Ic" m=c"te eine -ost#arte sc"ic#en. Ic" muss die Adresse
"ier rec"ts aufsc"reiben. &ie -ostleitza"l #enne ic" aber
nic"t. Ist das ein -roblemJ

DEUTSCH !R ALLE
19a... Ic" $eiO nic"t. Aber dort ist ein Guc" mit
-ostleitza"len %berall in &eutsc"land... ;ielleic"t findest
du sie. Qe"r #ann ic" dir leider nic"t "elfen.
;ielen &an#K Ae"en $ir mal... 'ie ist die -ostleitza"l von
/eu"ausJ... 0ierU !8,+*. 'underbarK
E
!b-#0e#
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
aD 'ie ge"t es dirJ
bD ;erste"en Aie alle '=rter im 1e2tJ
cD P=nnen Aie I"ren :amiliennamen buc"stabierenJ
dD P=nnen Aie mir, bitte, I"re Adresse gebenJ
eD 'ie ist die ;or$a"l von dieser AtadtJ
fD 4nd die -ostleitza"lJ
gD &uzen Aie oder siezen Aie I"re Qutter und I"ren ;aterJ
. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
Aie sagt mir ZZZZZZ ;or$a"l aber ic" ZZZZZZ nic"t. Ic"
frage die :rau ZZZZZZ einmalU ZZZZZZ Aie das, bitte,
$ieder"olenJ
Aie ZZZZZ $ill ZZZZZZ. Aie $ill mir nic"t ZZZZZZ.
Ic" finde doc" die ZZZZZZ im 1elefonbuc". ZZZZZZK
!. Sbersetzen Aie den 1e2t !U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD, $enn es I"nen m=glic" istK
). .rz@"len Aie den 1e2t !K
*. Sbersetzen Aie den 1e2t )U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD,$enn es der :all istK
+. .rz@"len Aie den 1e2t )K
!
SPRACHKURS
C
Gra%%ati+
N-%eral-l .ardi#al

? I null
1 I eins
I z$ei
! I drei
) I vier
* I f%nf
+ I sec"s
, I sieben
8 I ac"t
9 I neun
1? I ze"n
11 I elf
1 I z*+lf
1! I dreize"n
1) I vierze"n
1* I f%nfze"n
1+ I sec!ze"n
1, I siebze"n
18 I ac"tze"n
19 I neunze"n
? I z*anzig
1 I einundz$anzig
I z$eiundz$anzig
! I dreiundz$anzig
) I vierundz$anzig
* I f%nfundz$anzig
+ I sec"sundz$anzig
, I siebenundz$anzig
8 I ac"tundz$anzig
9 - neunundz$anzig
? I z*anzig
!? I drei,ig
)? I vierzig
*? I f%nfzig
+? I sec!zig
,? I siebzig
8? I ac"tzig
9? I neunzig
1?? I !undert
1?1 I "underteins
1? - "undertz$ei
.
.
?? I z$ei"undert
!?? I drei"undert
999 I neun"undertneunundneunzig
1??? I tausend
1??1 I tausendeins
1?!! I tausenddreiunddreiOig
!!!! I
dreitausenddrei"undertdreiunddreiOig
1???? I ze"ntausend
1?????? I eine Qillion
)
DEUTSCH !R ALLE

Anii se citesc ca Vn e2emplul urmtorU
-./0 1neunze!n!undertf2nfundvierzig3 4am er nac!
5u4arest.
Alte numere se citesc dup modelulU
Er beza!lte -./0 1tausendneun!undertf2nfundvierzig3
Euro f2r das #uto.
B
Ei#e #e-0ieri0e ra-
- 'er ist dasJ
- .in :reund von mir, -aul.
- 'as ist dasJ
- &as ist ein Guc". .in Aprac"#urs.
- 'o #ann ic" das findenJ
- 19a, in der Guc""andlung.
- 'ie "eiOt esJ
- .s "eiOt >&eutsc" f%r alleH.
- 4nd $o"in ge"t i"r 9etztJ
- .s gibt eine -artL im 0aus 8.
- 'o"er $isst i"r dasJ
- .ine :reundin von uns "at 3eburtstag. Aie $ird .
- 0abt i"r sc"on ein 3esc"en# f%r sieJ
- Na, das "aben $ir.
- &arf ic" auc" mit#ommenJ
- Aelbstverst@ndlic" aber.
- 'ann ge"t[s losJ
- 4m 9 4"r.
- Pommen da viele 5euteJ
- Ic" glaube sc"on.
- 'ieso dennJ
- Also,... die :rau "at sc"on ziemlic" viele :reunde. 4nd
dann,... .s sind auc" :reunde der :reunde...
*
SPRACHKURS
- 'ie sp@t ist es dennJ
- .s ist sc"on "alb neun.
- Ist es denn nic"t zu fr%"J
- 0m, nic"t unbedingt...
- /a, $orauf $artet i"r noc"J
C
Gra%%ati+
Das de-ts./e Al4/abet
Aa Be Ce De Ee e Ge Ha Ii >ot Ka eL eM eN Oo
Pe ?u eR eS Te Uu @au Ae iB Cpsilon Det
E@ F a-4mlaut F= F o-4mlaut !% F u-4mlaut 6 F
.sMetCAc"arfes.sD
6 I apare numai ca liter mic Cgro,, Vns U $67((D
Co#2-0area 8erbelor a-(iliare de %od
I#di.ati8
@erbele G+3##e#' d7r&e#' %7sse#H
+3##e# d7r&e# %7sse#
Pre;e#t
%c! 4ann
du 4annst
er 4ann
*ir 4+nnen
i!r 4+nnt
sie 4+nnen
ic! darf
du darfst
er darf
*ir d2rfen
i!r d2rft
sie d2rfen
ic! muss
du musst
er muss
*ir m2ssen
i!r m2sst
sie m2ssen
@erbele Gsolle#' 9olle#' %30e#H
solle# 9olle# %30e#
+
DEUTSCH !R ALLE
Pre;e#t
ic! soll
du sollst
er soll
*ir sollen
i!r sollt
sie sollen
ic! *ill
du *illst
er *ill
*ir *ollen
i!r *ollt
sie *ollen
ic! mag
du magst
er mag
*ir m+gen
i!r m+gt
sie m+gen
,
SPRACHKURS
EINHEIT II
A
Te(t )
- 0alloK Ic" bin &oris. &oris Qai. 4nd $ie "eiOt duJ
- Ic" "eiOe 5ena. Ic" #ann aber nur se"r $enig &eutsc".
- Ac", soK &as ist doc" #ein -roblem. Ic" "elfe dir gern.
- &as ist aber se"r nett von dir...
- 0ei, guc# malK &as ist unser &eutsc"le"rer, 0err Qeier.
4nd die da ist seine :reundin. Ist er nic"t "%bsc"KJK
- 6", 9aK 0ast du aber (ec"t... Aie ist aber auc" eine sc"=ne
:rau...
- Pomm, $ir m%ssen ins PlassenzimmerK Ic" mag sie nic"t...
Ic" #enne sie, sie $o"nt bei mir im 0eim. Aie gr%sst aber
nie.
- Plar, #ommen $irK Aie ist vielleic"t nic"t so gesellig. 4nd
$o $o"nst duJ Ic" $o"ne im 0aus 4, Mimmer !!1,
.rdgesc"oss.
- Im 0oc""aus, auf dem !. Atoc#, Mimmer )1+. .s sind viele
5eute da, sie sind alle nett und $ir sind uns sc"on ganz gut
befreundet. /ur (olands :reundin nic"t. Aie arbeitet den
ganzen 1ag %ber.
&er 5e"rer #ommt auc" und der 4nterric"t beginnt.
- 3uten 1agK Qein /ame ist (oland Qeier. Ic" bin der
5e"rer. Ic" unterric"te "ier &eutsc". 'as ist "euteJ
- 0eute ist &onnerstag, 0err (oland, sagt &oris. Ac",
entsc"uldigen Aie, bitte, 0err QeierK...
.r lac"t.
- Qac"t doc" nic"tsK Aie #=nnen mic" (oland nennen, aber
doc" mit >AieH sprec"en. 4nd $ie "eiOen Aie, liebe &amen
und 0errenJ
&ie :reundinnen stellen sic" vor.
8
DEUTSCH !R ALLE
- Ic" "eiOe 5ena.
- 4nd ic" &oris.
&ie anderen Atudenten und Atudentinnen stellen sic" auc" vor.
&ann fragt der 5e"rerU
- P=nnen Aie sc"on ein $enig &eutsc"J
- Na... 5eider #ann ic" aber nic"t so gut &eutsc" sprec"en,
.nglisc" #ann ic" ein $enig besser, sagt 5ena.
- Qac"t nic"ts, $ir lernen doc" zusammen. Gitte aber #ein
.nglisc"K 'o"er #ommen AieJ
- Ic" #omme aus (um@nien und meine :reundin 5ena
#ommt aus der 1sc"ec"ei.
- Aie #ommen aus (um@nienJ .in $undervolles 5andK...
4nd $o $o"nen Aie "ierJ
- Im Atudenten"eim. Im 0oc""aus auf dem !. Atoc#, 'erner
Aombart-AtraOe !*.
- Ac", 9aK 0aben Aie 9etzt auc" '=rterb%c"er und 0efteJ
Preide und Ac"$amm "abe ic" "ier.
- PlarK ant$orten alle.
Aie sprec"en noc" %ber viele Aac"en\ der 5e"rer fragt und die
Atudenten ant$orten. &er 5e"rer sagt am .ndeU
- Netzt ist der 4nterric"t aus. 3e"en $ir nac" 0auseK .s
reic"t f%r "eute. Qorgen sprec"en $ir %ber andere Aac"en.
Auf 'iederse"enK
- Auf 'iederse"en, 0err QeierK
C
9
SPRACHKURS
Gra%%ati+
Pro#-%ele 4erso#al
Aingular -lural -ronu-
mele
de
politee
-ers. I -ers.
a II-a
-ers. a III-a -ers. I -ers.
a II-a
-ers.
a III-
a
Q : /
/ ich du er sie es wir ihr sie Sie
3 meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
& mir dir ihm ihr ihm uns euch ihne
n
Ihnen
A mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
E
!b-#0e#
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
'elc"e -ersonen finden $ir in diesem 1e2tJ
'or%ber sprec"en die Q@dc"en am AnfangJ
Ist &oris freundlic"J 0aben Aie auc" solc"e nette :reundeJ
'ie "eiOt der &eutsc"le"rer der Q@dc"enJ
Ist die :reundin des 5e"rers eine sc"=ne :rauJ 'as meinen
AieJ
'arum mag &oris diese :rau nic"tJ 'as meinen AieJ
'o $o"nen die z$ei :reundinnenJ
'as brauc"en Aie zum 4nterric"tJ
'ie finden Aie den 5e"rer und die z$ei 9ungen :rauen,
&oris und 5enaJ
. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
Ic" ZZZZZZ ein -roblem.
Ic" ZZZZZZ dir gern.
6", $ie ZZZZZZ von dir... &u bist eine se"r gute ZZZZZZK
Ist das ZZZZZ &eutsc"le"rerJ
Na, das ZZZZZ er. &as ZZZZZ 0err Qeier.
'er ist aber dort, $er spric"t ZZZZZ i"mJ
!?
DEUTSCH !R ALLE
Ac", so... &as ist seine ZZZZZZ. .ine sc"=ne ZZZZZZ...
Na, das stimmt, sie ist aber nic"t so ZZZZZZ. Aie arbeitet den
ganzen ZZZZZ %ber.
&er 5e"rer #ommt auc" und der 4nterric"t beginnt.
&ie 1age der 'oc"e ZZZZZZU Qontag, &ienstag, Qitt$oc",
&onnerstag, :reitag, Aamstag und Aonntag, ZZZZZZ er.
ZZZZZZZ Aie, bitte, 0err QeierK... P=nnen Aie die 1age der
ZZZZZZ $ieder"olenJ
.r lac"t ZZZZZZ ant$ortet. Na, #larK Alle Atudenten und
Atudentinnen ZZZZZZ sic" ZZZZZZ.
&ann fragt der 5e"rerU 4ndJ... P=nnen Aie sc"on ein $enig
&eutsc" ZZZZZZJ
Na, aber nic"t so ZZZZZ, meine :reundin "ier spric"t
einZZZZZZ ZZZZZZ, sagt 5ena.
Qac"t doc" nic"ts, $ir lernenZZZZZZ.
Aie sprec"en im 4nterric"t noc" %ber viele ZZZZZZ\ der
5e"rer ZZZZZZ und die Atudierenden ant$orten.
&er 5e"rer sagt am .ndeU Netzt ZZZZZZ der 4nterric"t
ZZZZZZ. 3e"en $ir nac" 0auseK .s reic"t f%r ZZZZZ.
Qorgen sprec"en $ir %ber ZZZZZZ Aac"en. Auf
'iederse"enK
!. :inden Aie neue '=rter im 1e2t und bilden Aie A@tze
damitK .ine Pollegin oder ein Pollege soll einen anderen
Aatz mit demselben 'ort bildenK
). Sbersetzen Aie den 1e2t 1U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
*. ;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sind...D, $enn es I"nen m=glic" istK
+. .rz@"len Aie den 1e2t 1K
C
!1
SPRACHKURS
Gra%%ati+
Re0-li Ii ter%i#a$ii la .o#2-0area 8erbelor 4redi.ati8e
I
n
d
i
c
a
t
i
v
;ocala
radical
1erminaii C1D Qodele
P
r
e
;
e
#
t
;erbe slabe
Rad".i#a J
T Cmac"enD
/u se sc"imb
Ai
ng
.
I.
II.
III
-e
-(e)st
-(e)t
ic! mac!e
du mac!st
er mac!t
*ir mac!en
i!r mac!t
sie mac!en
;erbe tari
(dcina ]
E 1 C"elfenD
-ers. II, III
sing. U a ,\
a-,-\
ei' ie
-l
ur.
I.
II.
III
-en
-(e)t
-en
ic! !elfe
du !ilfst
er !ilft
*ir !elfen
i!r !elft
sie !elfen
D
L,#der -#d S4ra./e# der Aelt
^gLpten
Algerien
Angola
Argentinien
Armenien
Australien
Gangladesc"
Gelgien
Golivien
Grasilien
8"ile
8"ina
&@nemar#
&eutsc"land
Arabisc", .nglisc"
Arabisc", :ranz=sisc"
-ortugiesisc", Gantusprac"en
Apanisc"
Armenisc", (ussisc", Purdisc"
.nglisc"
Gengali, .nglisc"
/iederl@ndisc", :ranz=sisc", &eutsc"
Apanisc", Aimar_, Petsc"ua
-ortugiesisc"
Apanisc"
8"inesisc"
&@nisc"
&eutsc"
!
DEUTSCH !R ALLE
&omini#anisc"e
(epubli#
.cuador
:innland
:ran#reic"
3"ana
3riec"enland
3roObritannien
3uinea
0onduras
Indien
Indonesien
Irland
Island
Israel
Italien
Napan
Panada
Polumbien
Puba
5iec"tenstein
5u2emburg
Qalta
/iederlande
/igeria
/or$egen
`sterreic"
-a#istan
-"ilippinen
-olen
-ortugal
Apanisc"
Apanisc", Petsc"ua
:innisc", Ac"$edisc"
:ranz=sisc"
.nglisc", ,* Aprac"en und &iale#te
/eugriec"isc"
.nglisc", 'alisisc", 3alisc"
:ranz=sisc", :ulbe u. a. Atammessprac"en
Apanisc", .nglisc", indianisc"e &iale#te
0indi, .nglisc", %ber 1*?? Aprac"en
u.&iale#te
Indonesisc", .nglisc", ca. !?? lo#ale
Aprac"en
.nglisc", 3@lisc"
Isl@ndisc"
I$rit" C/eu-0ebr@isc"D, Arabisc",
.nglisc"
Italienisc"
Napanisc"
.nglisc", :ranz=sisc"
Apanisc", indianisc"e Aprac"en
Apanisc"
&eutsc", alemannisc"e &iale#te
5atzebuergesc", :ranz=sisc", &eutsc"
Qaltesisc", .nglisc"
/iederl@ndisc", :riesisc"
.nglisc", Arabisc", Atammessprac"en
/or$egisc"
&eutsc", Alo$enisc", Proatisc",
4ngarisc"
4rdu, .nglisc"
:ilipino, Apanisc", .nglisc"
-olnisc"
-ortugiesisc"
!!
SPRACHKURS
(um@nien
(ussland
Ac"$eden
Ac"$eiz
Alo$a#isc"e
(epubli#
Apanien
1"ailand
1sc"ec"isc"e
(epubli#
1unesien
1%r#ei
4ngarn
4AA
;enezuela
(um@nisc"
(ussisc", andere /ationalsprac"en
Ac"$edisc"
&eutsc", :ranz=sisc", Italienisc",
(@toromanisc"
Alo$a#isc", 4ngarisc"
Apanisc"
1"ai, .nglisc", 8"inesisc", regionale
Idiome
1sc"ec"isc", Alo$a#isc"
Arabisc", :ranz=sisc", Gerbersprac"en
1%r#isc"
4ngarisc"
.nglisc"
Apanisc", indianisc"e Aprac"en
!)
DEUTSCH !R ALLE
C
Gra%%ati+
Cara.teristi.i ale 8erbelor
@erbele re0-late
8aracteristici la cele ! forme de
bazU
Infinitiv Imperfect -articipiu
perfect
aD nu sc"imb vocala din
rdcinU
mac!en
arbeiten
mac!te
arbeitete
gemac!t
gearbeitet
bD au terminaia 1KeLte la
imperfectU
mac!te
arbeitete
cD au terminaia 1KeLt la
participiul perfect
Cparticipiul IIDU
gemac!t
gearbeitet

@erbele tari

8aracteristiciU Infinitiv Imper-
fect
-articipiu
perfect
aD sc"imbarea vocalei din rdcin
la imperfect i de multe ori la
participiul perfectU
4ommen
fa!ren
4am
fu!r
ge4ommen
gefa!ren
bD au terminaia -en la participiul
perfectU
ge4ommen
gefa!ren
cD sc"imbarea vocalei din rdcin la
persoanele a II-a i a III-a singular
indicativ prezent la unele verbeU
a
au u
e i
e ie
ic! fa!re, du fhrst, er
fhrt
ic! laufe, du lufst, er
luft
ic! gebe, du gibst, er gibt
ic! se!e, du siehst, er
sieht
A
!*
SPRACHKURS
Te(t *
- 3uten QorgenK 0eute lesen $ir einen 1e2t. 'er m=c"te
also lesenJ
- 0err Qeier, ic" m=c"te lesen, sagt eine :rau. Aie liest den
1e2t und dann sagt der 5e"rerU
- Ae"r gut, 9etzt frage ic"U 'as f%r 3egenst@nde "aben $ir
"ierJ
- 0ier sind viele 1isc"e und At%"le und dort ist ein Pat"eder.
- Ic" "abe "ier einen :%ller und einen Pugelsc"reiber. Aie
"at einen Gleistift und einen (adiergummi.
- Ae"r gut, und $as ist dasJ &as ist ein At%c# Preide.
- Ae"r gut, ic" sc"reibe 9etzt einen Aatz an der 1afel. Gitte,
$ieder"olen Aie den AatzK &as sind meine Aac"en.
&ie Atudenten und die Atudentinnen $ieder"olen den Aatz.
- &as ist mein 0eft und das ist mein Guc". Aie brauc"en
dieses Guc". .s "eiOtU b&.41A80 :S( A55.b. &as ist
meine 1asc"e. Qeine 1asc"e ist sc"$arz. 0ier vorn "aben
$ir eine 5and#arte und die 1afel. &as ist eine 5and#arte
von .uropa. &ie 5and#arte ist bunt. 0ier liegt &eutsc"land.
4nd "ier liegt (um@nien. 4nd genau "ier $o"nt unsere
Pollegin, &oris. Ist das ric"tigJ fragt er und mac"t ein
unsic"eres 3esic"t.
- 6", 9a... .inigermassen... /ur... dort sind gerade unsere
"=c"sten Gerge, die Parpaten...
Alle lac"en und der 5e"rer sagtU
- ;ielen &an# f%r die 0ilfeK
- Gitte se"rK ant$ortet &oris. .ntsc"uldigen Aie aber...
- &ort "inten sind es z$ei Gilder und eine 5and#arte der
.rde. 5in#s sind die :enster und rec"ts ist die 1%r.
Getrac"ten Aie sie aber nic"t zu langeK Aonst ist unser
4nterric"t bald aus. 4nten ist der :ussboden und oben sind
viele 5ampen.
&oris sagt 5enaU
- 'as meinst du, gef@llt er dir nic"tJ
- 6", doc", er ist ganz nett...
!+
DEUTSCH !R ALLE
- 'as mac"en Aie da, &orisJ 'orum ge"t es dennJ
- 0mm... 'issen Aie, 0err (oland... In z$ei 'oc"en "abe
ic" 3eburtstag und m=c"te Aie alle "erzlic"st einladen...
- Ac", so... Gis dann aber m%ssen $ir noc" ein $enig
&eutsc" lernen. Also passt aufK
- Alles #larK .ntsc"uldigen AieK...
C
Gra%%ati+
ARTICOLUL
De.li#area arti.ol-l-i /ot"rMt Kder, die, dasL
Aingular -lural
Q : / Q,:,/
/
3
&
A
der
des
dem
den
die
der
der
die
das
des
dem
das
die
der
den
die
De.li#area arti.ol-l-i #e/ot"rMt Kein, eine, einL
Aingular -lural
Q : / Q,:,/
/
3
&
A
ein
eines
einem
einen
eine
einer
einer
eine
ein
eines
einem
ein
N-
e(ist"N
De.li#area arti.ol-l-i #e/ot"rMt #e0at Knic!t 8 ein 9 4einL
Aingular -lural
Q : / Q,:,/
/
3
&
A
kein
keines
keinem
keinen
keine
keiner
keiner
keine
kein
keines
keinem
kein
keine
keiner
keinen
keine
Articolul C"otrBt i ne"otrBtD este totdeauna neaccentuatK
!,
SPRACHKURS
Das este utilizat i ca pronume demonstrativ I Vn acest caz este totdeauna
accentuat. Ae traduce prin <acesta, aceasta>.
olosirea Ii o%iterea arti.ol-l-i /ot"rMt
Articolul
"otrBt se
folosete
- CVn generalD dup prepoziiiU in der :lasse\
- Vnaintea numeralului ordinalU der erste ;ag\
- Vnaintea dateiU der dritte 74tober\
- Vnaintea superlativului atributivU die sc!+nste <rau.
Articolul
"otrBt se
omite
- dup pronumele posesivU meine <rau, mein ann\
- dup pronumele demonstrativU diese <rau, dieser
ann\
- dup pronumele ne"otrBte alle i beide: alle <rauen,
beide =nner\
- Cnu totdeaunaD Vnaintea numelor propriiU f2r >ans, mit
:ant.
Co#to4irea arti.ol-l-i /ot"rMt .- 4re4o;i$iile
an
auf
fr
in
ber
or
! das "
ans
aufs
frs
ins
bers
ors
an
bei
in
on
#u
! dem "
am
beim
im
om
#um
#u ! der " #ur
!8
DEUTSCH !R ALLE
E
!b-#0e#
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
aD 'o spielt die 0andlung in diesem 1e2tJ
bD 'as f%r 3egenst@nde sind in der PlasseJ
cD 'elc"es sind die "=c"sten Gerge (um@niensJ
dD 'omit #ann man sc"reibenJ
eD 'er m=c"te den 1e2t lesenJ
fD 'omit #ann man an der 1afel sc"reibenJ
gD 'as ist oben und unten, lin#s und rec"ts, vorn und "inten
in der PlasseJ
"D 'or%ber sprec"en die Q@dc"en am .nde des 4nterric"tsJ
iD Aagt &oris die 'a"r"eit oder nic"tJ
9D 'ann "at &oris 3eburtstag und $as mac"t sieJ
#D 'arum entsc"uldigt sie sic"J
. :inden Aie neue '=rter im 1e2t und bilden Aie A@tze
damitK
.ine Pollegin oder ein Pollege soll einen anderen Aatz mit
demselben 'ort bildenK
!. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
.ine :rau m=c"te den neuen 1e2t ZZZZZZ aber der ZZZZZZZ
liest den 1e2t zuerst. ZZZZZZZ sagt erU
- Ao, ZZZZZZZ der 1e2t #larJ ZZZZZZZ 9emand einen :%ller
oder einen Pugelsc"reiber.
.in Atudent "at ZZZZZZZ Gleistift. .ine Atudentin ge"t an die
1afel und ZZZZZZZ einen Aatz. Alle Atudenten ZZZZZZ
Atudentinnen ZZZZZZZ den Aatz. Aie brauc"en ein Guc" und ein
0eft f%r den ZZZZZZZ. &as Guc" "eiOtU bZZZZZZZ :S( A55.b.
Aie brauc"en ZZZZZZZ eine 1asc"e. &ie 1asc"e des 5e"rers ist
ZZZZZZZ. ZZZZZZZ ist die 1afel.
- ;ielen &an# f%r die ZZZZZZ, sagt ZZZZZZ :reundin.
!9
SPRACHKURS
- Gitte se"r, ZZZZZZZsie.
- .ntsc"uldigen Aie, ist unser 4nterric"t ZZZZZZJ
- ZZZZZZ, noc" nic"tK Aber $ann "ast ZZZZZZ 3eburtstagJ
- 'en m=c"test du einladenJ
- ZZZZZZ sind eingeladen, #larK
). Sbersetzen Aie den 1e2t U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD, $enn es I"nen m=glic" istK
*. .rz@"len Aie den 1e2t K
A
Te(t <
M$ei Q@dc"en sitzen auf einer Gan#, vor der 4ni. .in 9unger
Qann #ommt vorbei, bleibt ste"en und sagtU
- 0alloK Qein /ame ist Qar#us. Ic" studiere "ier. 'ie "eiOt
i"rJ
- 0allo, Qar#us. Ic" "eiOe 3ianna. Ic" #ann &eutsc" leider
nic"t so gut. Ic" #omme aus Italien.
4nd... das ist meine :reundin Andra. Aie #ommt aus (um@nien
und sie ist... 6", 3ottK Ic" #enne das 'ort nic"t. .s tut mir
5eid... &u $eiOt aber... Ic" meine, sie $ill nic"t mit fremden
Q@nnern sprec"en...
- Ac", soK... &u meinst, sie ist sc"%c"tern... 6P, nic"ts
dagegen... Aber 9etzt #ennen $ir uns sc"on, oderJ... C.r
mac"t eine -ause.D .inen sc"=nen /amen "at sie aber ...
Andra... Auc" sie #ann &eutsc" doc", ric"tigJ 'enn nic"t,
ic" sprec"e Apanisc" und .nglisc" ziemlic" gut... 'elc"e
Aprac"e spric"t sie dennJ
- Na, nat%rlic", sie #ann &eutsc" sc"on viel besser als ic".
4nd das ist Andras erster Aufent"alt in &eutsc"land.
)?
DEUTSCH !R ALLE
- 0mm... &ann... sind alle (um@ninnen so sc"=n und
sc"%c"tern $ie duJ
- Pommt doc"... 3ianna mac"t es ApaO sic" mit Nungen %ber
mic" zu unter"alten. Aie lac"t.
- Na$o"l, 5eute, ic" mag es mic" %ber Nungs, die Andra $ie
entz%c#t anse"en, lustig zu mac"en. Atimmt $as "ier nic"tJ
Aei mir aber nic"t b=se, Qar#usK
- Qmm... &a "ast du aber (ec"t... Aie ist doc"
$undersc"=n...
&ie Q@dc"en lac"en und sagenU
- 6P, Qar#us, $ir se"en uns noc", mac"cs gutK 1sc"%ssK
- Auf 'iederse"enK
C
Gra%%ati+
De.li#area s-bsta#ti8elor
)O SINGULAR 1 Re0-lile I' II' IIIP
Ter%i#a$ii Modele Modele
IO Aubstantive &e%i#i#e NO OOO 1
GO OOO 1
DO OOO 1
AO OOO 1
/. die $rau
3. der $rau
&. der $rau
A. die $rau
IIO Aubstantive %as.-li#e cu
/. plural F /. sing. E CeDn
N O OOO 1
GO OOO KeL#
DO OOO KeL#
AO OOO KeL#
/. der %ensch
3. des %enschen
&. dem %enschen
A. den %enschen
/. der &unge
3. des &ungen
&. dem &ungen
A. den &ungen
IIIO Aubstantive %as.-li#e care #-
se Vncadreaz la punctul II i subst.
#e-tre
NO OOO 1
GO OOO KeLs
DO OOO KeL
AO OOO 1
/. der 'ag
3. des 'ag(e)s
&. dem 'ag(e)
A. den 'ag
/. das (ind
3. des (indes
&. dem (ind(e)
A. das (ind
*O PLURAL I re0-la a I@1aP 1oate substantivele primesc terminaia Q# Vn
cazul dativK ExcepieU substantivele din grupele a I;-a i a ;-aK
Gr-4a I Gr-4a a Gr-4a a Gr-4a a Gr-4a a
)1
SPRACHKURS
II1a III1a I@1a @1a
/
3
&
A
R1
R1
RKeL#
R1
Re
Re
Re#
Re
Rer
Rer
Rer#
Rer
RKeL#
RKeL#
RKeL#
RKeL#
Rs
Rs
Rs
Rs
/
3
&
A
die 2tter
der 2tter
den 2ttern
die 2tter
die ;age
der ;age
den ;agen
die ;age
die :inder
der :inder
den :indern
die :inder
die ?ungen
der ?ungen
den ?ungen
die ?ungen
die #utos
der #utos
den #utos
die #utos
E
!b-#0e#
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
aD 'o sitzen die z$ei Q@dc"enJ
bD 'er #ommt dann und $as mac"t diese -ersonJ
cD 'as fragt er die Q@dc"enJ
dD 'ie "eiOen die z$ei :reundinnenJ
eD 'o #ommen 3ianna und Andra "erJ
fD 'ie ist Andra und $as bedeutet dasJ
gD Ist der 9unge Qann auc" sc"%c"ternJ
"D 'ie findet er AndraJ
iD 'elc"e Aprac"en #ann Qar#usJ
9D Ist Andra doc" sc"%c"ternJ
#D 'arum mac"t es 3ianna ApaO sic" mit Nungen %ber Andra
zu unter"altenJ
lD 'ie sie"t Andra ausJ Pann sie sc"on &eutsc" sprec"enJ
mD 'ar sie sc"on mal in &eutsc"landJ
. :inden Aie neue '=rter im 1e2t und bilden Aie A@tze
damitK
.ine Pollegin oder ein Pollege soll einen anderen Aatz mit
demselben 'ort bildenK
!. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
aD ;or der 4ni ZZZZZZ z$ei Q@dc"en auf einer Gan#.
bD .ine alte :rau ZZZZZZ vorbei, bleibt ste"en und ZZZZZZU
)
DEUTSCH !R ALLE
cD ZZZZZZ Aie, ic" den#e, $ir ZZZZZZ uns sc"on, oderJ...
dD Aie ZZZZZZ eine -ause. Pommen ZZZZZZ vielleic"t aus
(um@nienJ
eD Na, ZZZZZZ die Q@dc"en. Aie auc"J &as ZZZZZZZ aber
$underbar.
fD &ie alte &ame ist eine Ge#annte der Qutter Andras.
gD Aeit ZZZZZZ sind Aie "ierJ
"D Ac"on ZZZZZZ einer 'oc"e, aber $ir $o"nen zusammen
und ZZZZZZ zusammen auc" in die 4ni.
iD &ie Q@dc"en lac"en und ZZZZZZU
9D 4nd nic"t ZZZZZZ in die 4ni...
#D Auf ZZZZZZK
). Sbersetzen Aie den 1e2t !U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD, $enn es I"nen m=glic" istK
*. .rz@"len Aie den 1e2t !K
B
A7#s./eOOO
.ri#a ge"t gern 1ennis spielen.
(olf m=c"te gern viele :ilme se"en.
.r ge"t gern reisen.
Ic" mag 8ampingurlaub mac"enK
Ic" m=c"te viele G%c"er lesend
3eorg f@"rt nic"t so gern Auto.
.r m=c"te gern sein Auto selber reparieren. .r brauc"t also
viele 'er#zeuge.
.l#e tr@gt gern Ac"muc#. Aie #auft sic" eine 0als#ette.
8ornelia m=c"te gerne =fter 3@ste einladen.
0ans m=c"te auf dem 5ande leben.
4nd $as m=c"te gern die #leine 5isaJ
Aie m=c"te gern so sc"nell $ie m=glic" "eiraten.
)!
SPRACHKURS
A
Te(t =
.s #lingt. &oris ge"t an die 1%r und mac"t auf.
- 0allo, &orisK
- A", 5enaK Pomm "ereinK Ic" freue mic" dic" zu se"en. &ie
:reundinnen umarmen sic" und #%ssen sic" einander.
- 'ie ge"t es dirJ Pomm, setz dic" "ierK
- &an#e, mir ge"tcs gut. Ic" muss nur ein $enig sp@ter meine
.ltern anrufen. Qein ;ater "at "eute 3eburtstag, er $ird )8
Na"re alt.
- Ac", soK Ist er sc"on )8J .r sie"t aber viel 9unger aus.
- Ic" "abe "ier ein paar :otos von meiner :amilie. Qeine
Qutter ist ^rztin und mein ;ater ist 5e"rer. &as ist meine
Ac"$ester und das ist mein Gruder. .r ist nur ! Na"re alt.
&as "ier bin ic". 'ir "aben auc" einen 0und, Apott. 3uc#,
das ist meine 3roOmutter und "ier ist mein 3roOvater. 6pa
und 6ma sind noc" se"r 9ung. 4nd ic" mag sie se"r. Ic"
besuc"e sie 9eden Aommer.
- 'o"nen deine 3roOeltern auc" in 0ermannstadtJ
- Ac", nein, sie $o"nen auf dem 5ande, in einem &orf in der
/@"e von Pronstadt.
- Qein 3ott, es ist "eiO "ier bei dir &oris.
- 6", ic" mac"e gleic" das :enster auf. &u "ast (ec"t. .s ist
"eiO "ier drinnen. 'ir #=nnen doc" "inaus, auf die 1erasse
ge"en. &rauOen ist es se"r angene"m und die Aessel da sind
se"r gem%tlic". 'ir ne"men auc" das Album mit.
- Na, ic" bitte dic" sogar.
- 6P, m=c"test du einen .isteeJ .s tut mir 5eid, ic" "abe
aber nic"ts anderes. 4nd Pe#se...
))
DEUTSCH !R ALLE
- Ist doc" #ein -roblem... Qac" dir #eine Aorge... &an#e,
aber.
&ie Q@dc"en se"en sic" die :otos $eiter an und sprec"en
dar%ber.
- 'ie alt ist deine Ac"$esterJ .t$a 1 -1! Na"re altJ
- Na, sie ist 1!.
- 4nd $as unterric"tet dein ;aterJ
- ;ati unterric"tet .nglisc". .r mag aber 3esc"ic"te und
3eograp"ie se"r. Aein ;ater, mein 3roOvater, sagt immerU
<&oris, du sollst auc" .nglisc" gut lernen. &ein ;ater ist
doc" .nglisc"le"rerK> Ic" mag aber :ranz=sisc" und
Apanisc" me"r. .nglisc" gef@llt mir nic"t so gut.
- Ac"adeK Qir gefallen auc" .nglisc" und Italienisc". Ic"
lerne aber so viel (ussisc" in der Ac"ule.
- 0=r mal, 5ena, ic" "elfe dir beim &eutsc" und du
unterric"test mir (ussisc".
- .inverstandenK 'ann fangen $ir anJ
- Am Aamstag. 'ir sind beide frei, nic"t $a"rJ
- Ic" freue mic" sc"on darauf. 3ut, $ir "aben 9etzt sc"on
auc" /ac""ilfsstundenprogramm.
&ie Q@dc"en lac"en und erz@"len $eiter %ber i"re :amilien.
- &eine 3esc"$ister sind noc" #lein. Qeine Gr%der sind @lter
als ic" und einer von i"nen und auc" meine Ac"$ester sind
sc"on ver"eiratet. &er Gruder "at sc"on z$ei PinderU einen
Ao"n und eine 1oc"ter.
C
Gra%%ati+
SUBSTANTI@UL 1 Gr-4ele de 4l-ral
Gr-4a
I
- fr terminaie
- fr terminaie E 4mlaut
der )ehrer * die )ehrer
der +ater * die +ter
Gr-4a a
II1a
- cu terminaia <1e>
- cu terminaia <1e> E 4mlaut
der 'ag * die 'age
die ,ank * die ,nke
)*
SPRACHKURS
Gr-4a a
III1a
- cu terminaia <1er>
- cu terminaia <1er> E 4mlaut
das (ind * die (inder
das ,uch * die ,cher
Gr-4a a
I@1a
- cu terminaia <1#>
- cu terminaia <1e#>
der &unge * die &ungen
der %ensch * die %enschen
Gr-4a a
@1a
- cu terminaia <-s> der -ark * die -arks
das .uto * die .utos
E

!b-#0e#
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
aD 'er #ommt zu Gesuc"J
bD :reut sic" &oris 5ena zu se"enJ
cD 'as mac"en die :reundinnenJ
dD 'as muss 5ena sp@ter mac"en und $arumJ 'ie alt $ir i"r
;aterJ
eD 'as sind i"re Qutter und i"r ;ater vom GerufJ
fD 'ie alt ist i"r GruderJ
gD 'ie "eiOt 5enas 0undJ
"D 'ie oft besuc"t 5ena i"re 3roOelternJ
iD 0at &oris[ 'o"nung auc" eine 1erasseJ
9D 'as bietet &oris i"rer :reundin anJ
#D 'as unterric"tet 5enas ;aterJ
lD 'elc"e Aprac"en gefallen dir am bestenJ
mD 0ast du auc" /ac""ilfsstunden im -rogrammJ
nD Gist du sc"on ver"eiratetJ
oD Q=c"test du bald "eiratenJ
. :inden Aie neue '=rter im 1e2t und bilden Aie A@tze
damitK
.ine Pollegin oder ein Pollege soll einen anderen Aatz mit
demselben 'ort bildenK
!. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
)+
DEUTSCH !R ALLE
aD Ic" ZZZZZZ mic" dic" zu se"en, sagt ZZZZZZ 9unge Qann
und nimmt die 0and seiner ZZZZZZ.
bD .r gibt i"r ZZZZ Glume.
cD &ie :reundin ZZZZZ i"n und sie ZZZZZZZ sic".
dD 'ie ZZZZ es dir noc"J Pomm, setzen $ir ZZZZ "ierK
eD Ic" "offe, alles ZZZZ 6PJK
fD ZZZZZZ, mir ge"tcs gut.
gD Ic" muss nur ein ZZZZZZ fr%"er nac" 0ause ge"en.
"D Qeine .ltern ZZZZZZ nic"t zu 0ause, sie $erden aber
anrufen und $enn ic" ZZZZZZ da bin... &ann ZZZZZZ es
sc"lec"tK
iD Ac", soK .s tut mir 5eidK...
9D 'eiOt du... mein ;ater ist ZZZZZZ.
#D .r $ill es auc" ZZZZZZ 0ause, $ie eres in der Ac"ule "at...
lD ZZZZZZ Ac"$ester und ZZZZZ Gruder sind zu #lein, um $as
zu sagen... 4nd ic"...
mD &ann ZZZZZZ $ir doc" ein $enig fr%"er ZZZZZZ 0ause
ge"enK &as mag ic" ZZZZZZ so se"r, aber...
nD .s tut mir so ZZZZZZK...
oD Ist doc" #ein ZZZZZZ, meine 5iebe...T Qac" ZZZZZZ#eine
Aorge...
). Sbersetzen Aie den 1e2t )U aD m%ndlic", bD sc"riftlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD, $enn es I"nen m=glic" istK
*. .rz@"len Aie den 1e2t )K
+. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
aD 'ie ge"t es dirJ
bD ;erste"en Aie alle '=rter im 1e2tJ
cD P=nnen Aie I"ren :amiliennamen buc"stabierenJ
dD P=nnen Aie mir, bitte, I"re Adresse gebenJ
eD 'ie ist die ;or$a"l von dieser AtadtJ
fD 4nd die -ostleitza"lJ
gD &uzen Aie oder siezen Aie I"re Qutter und I"ren ;aterJ
),
SPRACHKURS
B
Tele&o#iere#
0mmKd ;or$a"l... ?,*!1, 0ausvor$a"l... 8+9, und die !1.
- 0alloK Ist das 0aus fJ 0ier ist 0elga. Ic" m=c"te mit
Ingrid sprec"en, bitteK 'er ist daJ
- 0allo, 0elgaK 0ier ist die 8laudia. .s freut mic" dic" zu
"=ren. 'ie ge"t es dir dennJ
- Ac", es ge"t mir gut, dan#e. 4nd dirJ 0=r mal, $as mac"t
i"r "eute AbendJ
- Also, die Ingrid ist nic"t da, es tut mir 5eid... Aber ic" bin
frei und $enn es dir passt, #=nnen $ir zusammen in die
Atadt irgend$o"in ge"en. ;ielleic"t in eine Pneipe oder ins
PabarettJ... 0ast du eine andere IdeeJ
- A", ic" $eiO nic"t, ic" sc"lage vor, $ir ge"en mal ins
1"eater oder ins Pino. 'as meinst duJ 6der "ast du #eine
5ustJ
- /e", ne"K... .s ist sc"on 6P. Qir ist es so$ieso egal.
0auptsac"eU nur nic"t zu 0ause bleibenK
- 6P. &ann, $ie mac"en $ir esJ 1reffen $ir uns vor dem
0oc""aus, unten, oder soll ic" zu dir #ommenJ
- Pomm lieber zu mir, $enn du fertig bist. Ic" $arte auf
dic". Also bis dannK
- Gis bald, 8laudia.
eierabe#d
- :eierabendJ
- 6ffen gesagt I nic"t so se"r. Na dann.
- Ac", $eiOt du $asU $ir bleiben "eute mal zu 0ause.
- 'ie immerK
- 4nd se"en fern. &as #ostet $enigstens nic"ts.
)8
DEUTSCH !R ALLE
- Ac", 9ad
- Ic" muss so$ieso 3eld sparen. Qein Auto ist leider
#aputtd
- 0md
- 6der $ir #=nnten zu :uO ge"end Ic" $ill so$ieso Aport
mac"end
- Na", #lard
- goga $ollte ic" auc" mac"end
- Ac"Kd
- 4nd -oliti#d
- d
- 4nd ins 1"eater m%ssen $ir $enigstens einmal im Qonat
ge"end
- fuatsc", duK 'ie bleibt es dann mit :e"lern, &umm"eitenJ
'em sollen die bleiben, "a"JK
)9
SPRACHKURS
C
Gra%%ati+
@erbele a-(iliare de %od Ii 8erb-l Hlasse#S
+3##e# d7r&e# M7sse# solle# Aolle# %30e#
ic! 4ann
du 4annst
er 4ann
*ir 4+nnen
i!r 4+nnt
sie 4+nnen
ic! darf
du darfst
er darf
*ir d2rfen
i!r d2rft
sie d2rfen
%c! muss
du musst
er muss
*ir m2ssen
i!r m2sst
sie m2ssen
ic! soll
du sollst
er soll
*ir sollen
i!r sollt
sie sollen
ic! *ill
du *illst
er *ill
*ir *ollen
i!r *ollt
sie *ollen
ic! mag
du magst
er mag
*ir m+gen
i!r m+gt
sie m+gen
a putea, a fi
Vn stare, a fi
capabil
a putea, a
avea voie
a trebui I
obligatoriu,
neaprat
a trebui I
obligaie
moral
a vrea, a
voi
a dori, a
plcea
lasse# Ca lsaD
ic! lasse
du l=sst
er l=sst
*ir lassen
i!r lasst
sie lassen
Cele trei &or%e de ba;" ale 8erbelor %odale

Infinitiv Imperfect -articipiu perfect 1raducerea
4+nnen
d2rfen
m2ssen
sollen
*ollen
m+gen
lassen
4onnte
durfte
musste
sollte
*ollte
moc!te
lie,
ge4onnt
gedurft
gemusst
gesollt
ge*ollt
gemoc!t
gelassen
a putea, a fi capabil
a avea voie
a trebui CnecesitateD
a trebui Cobligaie moralD
a vrea
a dori, a plcea
a lsa
D
I#/alt Q U#i4la#er
0ier finden $ir, das $as in einem 4niplaner normaler$eise
ste"tU
@ers+nlic!es
*?
DEUTSCH !R ALLE
;elefonnummern und (prec!zeiten
Aor dem (tart ins (emester
Bic!tige ;ermine
5elegplan
(tudien2bersic!t
?a!res2bersic!t CDDC
:alendarium -. -. CDDC E --.F.CDDC
<itness
<reizeit
6eisen
Gnter*egs
(partips
Bo!nen
Bellness
Aersic!erung
:ran4enversic!erung
?obben
<inanzen
@erspe4tiven
Bic!tige #dressen
Hotizen
%mpressum
E
1. Gilden Aie A@tze mit den folgenden Ad9e#tivenU !2bsc!,
fr+!lic!, !=sslic!, traurig.
. Gesc"reiben Aie I"re :reunde mit solc"en '=rtern und
Ausdr%c#enU
dic4, d2nn, blond, sc!*arz!aarigI
der und, die Hase, das $esic!t, 4leineJgro,e #ugenI
5luse, >emd, >ose, 6oc4, (tr2mpfe, (c!u!e, :leid,
>utI
*1
SPRACHKURS
Er J sie ist '2nger als ...
Er J sie ist et*a so gro, *ieK
Er J sie ist am =ltestend
!. .rz@"len Aie $as Aie $erden m=c"ten und $arumJ
:ragen Aie I"re Polleginnen und Pollegen auc" und dann
benutzen Aie die folgenden '=rterU
Llo*n, :oc!, @farrer, (e4ret=rin, <otomodell,
@sMc!ologin, -NO cm, 0/ 4g, CC ?a!re
*
DEUTSCH !R ALLE
EINHEIT III
A
So%%er -#d S4ort
.ndlic"K &ie Gadesalon ste"t vor der 1%r und alles #=nnte so
sc"=n sein. '@re da nic"t dieses Sberbleibsel aus den
vergangenen 'intermonatenU Anstatt #nall"arter Qus#eln
zeic"net sic" ein Apec#ring auf dem Gauc" ab. &oc" #eine
-ani#K 'ir zeigen I"nen, $ie Aie I"re Gauc"region noc"
rec"tzeitig sommerfit be#ommen. 4nd sollte es trotz aller
Anstrengungen nic"t zum 1raumbauc" reic"en - mac"t auc"
nic"ts, der n@c"ste 'inter #ommt bestimmt.
!b-#0 )
5egen Aie sic" auf den (%c#en und $in#eln Aie die Geine an.
&ie Arme liegen entspannt parallel zum 6ber#=rper. &r%c#en
Aie die :ersen gegen den Goden. 0eben Aie erst den Popf und
dann die Ac"ultern langsam vom Goden ab. Purz "alten und
dann $ieder in Ausgangsstellung ge"en.
!b-#0 *
3e"en Aie in (%c#enlage, und legen Aie beide 4ntersc"en#el
auf einen Atu"l. ;ersc"r@n#en Aie die Arme "inter dem Popf.
0eben Aie Mun@c"st den Popf an und rollen Aie dann die
'irbels@ule langsam vom Goden ab. Auf "alber Atrec#e zum
Aufsetzen ver"arren und langsam $ieder abrollen.
!b-#0 <
/e"men Aie eine feste Aitzposition ein. 0alten Aie die
6bersc"en#el rec"t$in#lig zum 6ber#=rper. 0eben Aie nun die
4ntersc"en#el an und sen#en Aie sie ansc"lieOend $ieder ab.
&ie 6bersc"en#el verbleiben 9e$eils in der Ausgangsposition.
'ic"tig ist, dass Aie den (%c#en gerade "alten.
!b-#0 =
*!
SPRACHKURS
At%tzen Aie sic" auf die 4nterarme, zei"en Aie den Gauc" ein
und spannen Aie den -o an. Netzt "eben Aie sic" langsam vom
Goden ab. &r%c#en Aie die Pnie "oc". I"r 3e$ic"t ru"t dabei
auf I"ren 4nterarmen. I"r P=rper ist angespannt. Ac"ten Aie
darauf, nic"t ins 0o"l#reuz zu ge"en und atmen Aie ru"ig.
;ersuc"en Aie me"rere Ae#unden in dieser Atellung zu
ver"arren. &ann entspannen und &ie Sbung noc" mindestens
z$eimal $ieder"olen.
'eitere Anregungen und 1ips $ie Aie sic" #=rperlic" fit "alten
#=nnen, erfa"ren Aie bei I"rem Aportberater, $enn Aie nur
einen auc" "aben.
C
Gra%%ati+
I%4erati8-l
/r
crt
Infinitiv Imperativ
-ers. a II-a sing. -ers. a II-a plur. &e politee
1

!
)
*
+
4ommen
mac!en
sprec!en
lesen
fa!ren
laufen
(omm/
%ach/
S0rich/
)ies/
$ahr/
)auf/
(ommt/
%acht/
S0recht/
)iest/
$ahrt/
)auft/
(ommen Sie/
%achen Sie/
S0rechen Sie/
)esen Sie/
$ahren Sie/
)aufen Sie/
TImperativul se obine luBnd ca baz de pornire formele de indicativ ale
verbului respectiv, dup cum urmeazU
- Vn cazul persoanelor a II-a singular i plural I prin renunarea la
pronumele personale Cdu, i!rD i la terminaia caracteristic persoanei a
II-a singular C-stD\
- Vn cazul imperativului de politee I prin inversiune. Cvezi e2. 1, , !, )D
T;erbele tari care la con9ugarea la indicativ prezent sc"imb la persoana a
II-a singularU
- pe -e- Vn -i- sau -ie- formeaz imperativul persoana a II-a singular cu
vocala sc"imbat C-i-, -ie-D. Cvezi e2. !, )D
- pe -a- Vn --, sau pe -au- Vn -u- formeaz imperativul persoana a II-a
singular cu vocala nesc"imbat C-a-,-au-D Cvezi e2. *, +D
*)
DEUTSCH !R ALLE
E
'orum ge"t es in diesem 1e2tJ
'elc"e Sbung gef@llt I"nen am bestenJ 'arumJ
'ie #=nnen Aie sic" fit "altenJ
'o #ann man solc"e 1ips, um sic" fit zu "alten, findenJ
'elc"e Sbung sc"eint I"nen am sc"$ierigstenJ
'ie finden Aie das mit dem 3Lmnasti# mac"enJT
A
St-de#te#T 1 S-%%erti%eNTOOO
&ie letzte -r%fung ist gesc"afft und die 0ausarbeit ist
abgegeben - 9etzt gibtcs nur noc" dreierleiU 4rlaub, 4rlaub und
noc"mals 4rlaubK Immer $eiter sin#ende :lugpreise lassen
auc" 5eute mit #leinem 3eldbeutel die 'elt zu einem
beza"lbaren -reis bereisen. &ie Paribi# ist "eute nur noc"
un$esentlic" teurer als die unsere Qeer#%ste.
'er noc" ziellos ist - :ac"zeitsc"riften bieten neben
Anregungen auc" Adressen vieler Anbieter.
'er gerne Auto f@"rt, #ann sic" auf dem *ten Pontinent zu
einer Aelf-&rive-3el@nde$agen-Aafari durc" das /ort"ern
1erritorL anmelden.
'er sic" lieber auf seine eigenen Geine verl@sst, #=nnte
1re##ing im 0oc"land von -eru buc"en.
'er es bis "eute nic"t ertr@gt, dass die Gonanza-(anc" $o"l
f%r immer gesc"lossen bleibt, #ann sic" das ric"tige :eeling bei
einer 8attle-&rive 1our durc" das Glac# Pettle /ational
3rassland in den 4AA "olen. 4pcn a$aL bietet 9edem die
Q=glic"#eit einmal ric"tig 8o$boL oder -girl zu sein.
**
SPRACHKURS
Gesonders $ic"tig ist es, sic" in einem guten (eiseb%ro beraten
zu lassen. .s lo"nt sic" die versc"iedenen Angebote zu
vergleic"en.
E
.rz@"len Aie, $orum es in dem 1e2t ge"tK
P=nnen Aie sic" auc" so $as leistenJT
'as m%sste man mac"en, um sic" so $as zu leistenJT
'as bleibt doc" se"r $ic"tig, $enn man einen sc"=nen
4rlaub mac"en m=c"teJ
A
So%%er Q Esse#T
Meigt sic" der Aommer von seiner besten Aeite, "at auc" der
leidensc"aftlic"ste 0obbL#oc" #eine 5ust lange in der P%c"e
zu ste"en. &oc" auf gutes .ssen muss er Coder sieD des"alb
noc" lange nic"t verzic"ten. 4nsere (ezepte be$eisen es -
einfac" ausprobierenK
&as :r%"st%c# sollte Praft und :risc"e f%r die ersten Atunden
des 1ages geben. :risc"e :r%c"te und Qilc"produ#te sind eine
ideale PombinationK
Qit Qineral$asser oder .istee lassen sic" die
:l%ssig#eitsverluste durc" das Ac"$itzen gut ausgleic"en.
/at%rlic" darf es auc" et$as ge"altvoller seinK
C
Gra%%ati+
Parti.i4i-l
-articipiu :ormare Infinitiv -articipiu
*+
DEUTSCH !R ALLE
Parti.i4i-l
I
K4re;e#tL
Infinitiv J 1d 4ommen
singen
kommend
singend
Parti.i4i-l
II
K4er&e.tL
1. verbe slabe F C0e1ED (dcina
verbului E -CeDt
mac!en
arbeiten
erz=!len
gemacht
gearbeitet
er#hlt
. verbe tari F C0e1ED (dcina
verbului CEAblautD E -e#
fa!ren
se!en
verse!en
gefahren
gesehen
ersehen
-articula 0e1 apare la verbele accentuate la infinitiv pe prima silab,
adicU
- verbele simple Cfr particuleDU 4ommen 9P gekommen, ge!en 9P
gegangenK
- verbele compuse cu particul separabil, la care 0e1 se intercaleaz
Vntre particula separabil i verbU einfa!ren 9P eingefahren, aufste!en
9P aufgestanden, an4ommen 9P angekommenK
-articula 0e1 nu apare la verbele neaccentuate pe prima silab, adicU
- verbele compuse cu particule neseparabileU erz=!len 9P er#hlt,
verste!en 9PerstandenK
- verbele care se termin Vn IierenU studieren 9Pstudiert, 4ontrollieren
9Pkontrolliert.
E
!b-#0e#
Ac"reiben Aie einen #urzen Aufsatz mit dem 1itelU <.in
Aommertag>K :angen Aie so anU
Ei# So%%erta0
&er 'ec#er #lingelt. .in neuer, "errlic"er Aommertag ste"t ins
0aus. 4m so ric"tig in sc"$ung zu #ommen, ge"tcs zun@c"st
unter die &usc"e, das erfrisc"ende /ass genieOen.
&er &eo-(oller unter den Ac"seln duftet frisc".
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
*,
SPRACHKURS
aD 'ie #=nnen Aie I"re Gauc"region noc" rec"tzeitig
sommerfit be#ommenJ
bD 'as $ill der Autor damit sagenU QGnd sollte es trotz aller
#nstrengungen nic!t zum ;raumbauc! reic!en E mac!t
auc! nic!ts, der n=c!ste Binter 4ommt bestimmt.RJ
cD 'ie viele Sbungen finden $ir im 1e2tJ
dD 'o #=nnen Aie $eitere 1ips finden, die I"nen, $ie Aie sic"
#=rperlic" fit "alten, zeigenJ
eD 'as f%r 1ips $erden den 4rlaub mac"enden Atudenten
gegebenJ
fD Aind die :lugpreise g%nstig oder nic"tJ
gD &en#en Aie, es ist $ic"tig, sic" in einem guten (eiseb%ro
beraten zu lassenJ
"D 'ie #=nnen Aie sic" I"re :erien verbringenJ
iD (eic"t I"nen das 3eld, um ins Ausland zu verreisenJ
9D 'as f%r Q=glic"#eiten "aben Aie sic" 3eld f%r den 4rlaub
zu versc"affenJ
. 'as glauben Aie, $as meint der Autor damitU Q Seigt sic!
der (ommer von seiner besten (eite, !at auc! der
leidensc!aftlic!ste >obbM4oc! 4eine Lust lange in der
:2c!e zu ste!en.RJ
!. :inden Aie neue '=rter im 1e2t und bilden Aie A@tze
damitK.ine Pollegin oder ein Pollege soll einen anderen
Aatz mit demselben 'ort bildenK
). :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2tU
Ist es "eiOer ZZZZZZZ, "at auc" der leidensc"aftlic"ste
0obbL#oc" #eine 5ust me"r lange in der ZZZZZZZ zu ste"en.
&oc" auf gutes .ssen ZZZZZZZ $ir des"alb noc" lange nic"t
verzic"ten. ZZZZZZ "aben Aie einige (ezepte, die das auc"
ZZZZZZZ #=nnen. ZZZZZZZ #=nnen das einfac" ausprobierenK
.in ZZZZZZZ sollte Praft und :risc"e f%r die ersten Atunden des
1ages geben. :risc"e ZZZZZZZ und ZZZZZZZ sind eine ideale
PombinationK Qit ZZZZZZZ oder ZZZZZZZ lassen sic" die
:l%ssig#eitsverluste durc" das Ac"$itzen gut ausgleic"en.
/at%rlic" darf es auc" et$as ge"altvoller seinK ZZZZZZZ muss
*8
DEUTSCH !R ALLE
aufste"en. .in neuer "errlic"er Aommertag ZZZZZZZ. 4m so
ric"tig den 1ag zu ZZZZZZZ, ge"tcs zun@c"st unter die &usc"e,
das erfrisc"ende /ass genieOen. &ie Glumen und das 3ras vor
dem :enster ZZZZZZZ frisc".
*. Sbersetzen Aie den 1e2tU aD sc"riftlic", bD m%ndlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD, $enn es I"nen m=glic" istK
+. .rz@"len Aie den 1e2tK
B
Le-te' Le-teOOO
Ae"en Aie diese :rau I sie ist Ingenieurin von Geruf, !!
Na"re alt. Aie ist ver"eiratet aber i"r Qann ist nic"t "ier.
&ie z$ei 5and$irte dort "aben einen Ao"n und eine
1oc"ter\ der Ao"n studiert .le#trotec"ni# in Q%nc"en und
das Q@dc"en lernt Gan##auffrau in Ponstanz.
&ie ^rztin da ist ledig und "at ein Pind. Gerufst@tig und ein
Pind erzie"en ist nic"t leic"t. Plavier spielen, das ist i"r
0obbL.
&er Qann dort ist Automec"ani#er, "at ein Autofirma, er
ist *!, und ver$it$et, sein 0obbL ist (eisen. .r "at auc"
z$ei Pinder\ sie sind noc" Ac"%ler. .s gef@llt i"nen aber
nic"t in der Ac"ule.
&ieser alte Qann ist sc"on (entner. &rei Na"re sc"on ist er
in die (ente gegangen und es gef@llt i"m so. .r "at se"r
viel :reizeit. .r $ar ;er#aufsleiter.
E
!b-#0e#
1. Geant$orten Aie die folgenden :ragenU
aD 'as ist I"r ;ater von GerufJ
*9
SPRACHKURS
bD 'as ist I"re Qutter von GerufJ
cD Aind Aie ver"eiratetJ
dD 'ie viele Gr%der und Ac"$ester "aben AieJ
eD Aind sie ver"eiratetJ
fD 'ie ge"t es dirJ
gD ;erste"en Aie alle '=rter im 1e2tJ
"D Pannst du deinen :amiliennamen buc"stabierenJ
iD Pannst du mir, bitte, deine Adresse gebenJ
. :inden Aie neue '=rter im 1e2t und bilden Aie A@tze
damitK .ine Pollegin oder ein Pollege soll einen anderen
Aatz mit demselben 'ort bildenK
!. Sbersetzen Aie den 1e2tU aD sc"riftlic", bD m%ndlic"K
;ersuc"en Aie dann die -ersonen zu besc"reiben C'as Aie
sind und $ie Aie sindD, $enn es I"nen m=glic" istK
). .rz@"len Aie den 1e2tK Genutzen Aie dabei die folgenden
'=rterU
Hame, 5eruf, Bo!nort, <amilienstand, :inder, #lter.
*. Ac"reiben Aie auc" andere passende Ausdr%c#e in die
folgende 1abelleU
'er ist dasJ
'as ist dasJ
'o ist dasJ
&as ist..
.r #ommt aus..
.r $o"nt in..
.r ist..
.r "at..
.r ist mit...
ver"eiratet
studiert
ledig
gesc"ieden
eine :rau
einen Qann
+?
DEUTSCH !R ALLE
;ervollst@ndigen Aie die A@tze dannK
'as passt und $as passt nic"tJ
B
- Ist "ier noc" freiJ
- 0mm9a, bitte...
- Aind Aie neu "ierJ
- Na, ic" arbeite erst z$ei 1age "ier. Aie auc"J
- /ein, ic" arbeite sc"on ze"n Qonate "ier.
- Als $as dennJ
- Ic" bin -rogrammierer. 4nd AieJ
- Ic"..., ic" bin I"r 8"efK Sbrigens, ic" "eiOe Plaus Punter.
'arten Aie "ier sc"on langeJ
+1
SPRACHKURS
D
0ier ist eine 5and#arte &eutsc"lands.
- 'as f%r eine Parte ist dasJ
- 'er #ann eine solc"e Parte "abenJ
- Aprec"en Aie me"r %ber diese 5and#arteK
arbe#
+
DEUTSCH !R ALLE
rot, blau, gr%n, gelb, braun, sc"$arz, $eiO, grau
D
Kl-0 oder d-%%T Aas %ei#e# SieT Aie &i#de# Sie
diese S4r7./eT
.ine rot"aarige :rau "at viel 1emperament.
(eic"e Q@nner sind meistens lang$eilig.
.ine sc"=ne :rau ist meistens dumm.
.in #leiner Qann findet sc"$er eine :rau.
&ic#e Pinder sind ges%nder.
&ic#e 5eute sind gem%tlic".
.in sc"=ner Qann ist selten treu.
Pleine Pinder, #leine Aorgen I groOe Pinder, groOe Aorgen.
.ine intelligente :rau "at Qillionen :einde I die Q@nner.
.in voller Gauc" studiert nic"t gern.
Atille 'asser sind tief.
.in besc"eidener Qann mac"t selten Parriere.
1eilen Aie die obener$@"nten Apr%c"e in z$ei Apalten,
gem@ss der 1abelleU
Pluge Apr%c"e &umme Apr%c"e
B
+!
SPRACHKURS
Ti44s &7r ei#e r-/i0e Na./tP
3e"en Aie abends $enigstens eine "albe Atunde spazieren
oder ne"men Aie ein Gad.
Ac"reiben Aie I"re -robleme f%r den n@c"sten 1ag auf. Aie
$erden sie dann auf dem -apier finden, so st=ren sie i"ren
Ac"laf nic"t me"r.
5assen Aie die :enster im Ac"lafzimmer f%r einige Qinuten
offen, so dass Aie frisc"e 5uft $@"rend der /ac"t genieOen
#=nnen.
'ic"tigKKK /e"men Aie doc" #eine Qedi#amente. Aie
#=nnen lieber einen $armen 1ee oder ein 3las Qilc"
trin#en. Auc" eine :lasc"e Gier oder ein 3las 'ein #=nnen
I"nen "elfen.
5esen Aie ein $enig, es soll et$as (u"iges sein, und #eine
1"riller-(omane oder solc"esd
Qac"en Aie $enigstens einmal in der 'oc"e
Qeditations%bungen oder Noga. &as beru"igt Aie und gibt
I"nen Aelbstvertrauen.
4nd dann sc"lafen Aie gutK...
'enn auc" I"re /ac"barn nic"ts dagegen "aben...
D
A#l,sse
5etriebsfeiern
Bei!nac!tsfeiern
;agungen
6epr=sentationen
<irmenveranstaltungen
esseveranstaltungen
+)
DEUTSCH !R ALLE
?ubil=en
$eburtstagsfeiern
>oc!zeiten
;aufen
@rivate <este
:ommunionen
:onfirmationen
Aereinsfeste
;agesausflugsfa!rten
K
und *arum nic!tK
eine 4irc!lic!e ;rauung
Aagen Aie, $as Aie darunter verste"enK
E
!b-#0e#
1. :inden Aie die fe"lenden '=rter im folgenden 1e2t. :%llen
Aie ausK
gute, befindet, wenden, Stadtbusse, die, fhren, sind,
au1erdem, (assetten, .0ril, ge2ffnet, 3altestellen,
ieles, .uswahl, .nsichtskarten, +erfgung, steht,
fhrt, Schiff, besonders, %ainau, 3er#en, und, )inie
&ie Glumeninsel Qainau ist behuem mit dem ZZZZZZZZZZ
oder mit dem Mug ZZZZZZZZZZ Gus zu erreic"en. ;om
0auptba"n"off Ponstanz f@"rt die ZZZZZZZZZZ ) der
Ponstanzer ZZZZZZZZZZZ C(ic"tung 5itzelstetten i
'all"ausenD zur InselZZZZZZZZZ . ;on allen
Godensee"@fen, ZZZZZZZZZZZZ von Ponstanz, Qeersburg
und Sberlingen aus, beste"en se"r ZZZZZZZ
+*
SPRACHKURS
Ac"iffsverbindungen. :%r Autos und Gusse ZZZZZZZZZZ ein
groOer -ar#platz zur ;erf%gung. &ie n@c"stgelegenen
:lug"@fen ZZZZZZZZ :riedric"s"afen, M%ric" und
Altenr"ein.
Auf der Insel ZZZZZZZZZ sic" eine .rste-0ilfe-Atation.
Gitte ZZZZZZZZZZ Aie sic" an unsere Qitarbeiter.
:%r 0otelreservierungen ste"t I"nen ZZZZZZZZZZ
Internationale Godensee 1ourismus 3mb0 CIG1D gerne
zurZZZZZZZZZZZZZZZ .
0unde bitte an der 5eineZZZZZZZZZZZ .
;om :estlandeingang aus ZZZZZZZZZZZZ ein
be"indertengerec"ter Inselbus zum -ar#platz des
(estaurants Ac"$edensc"en#e, im ZZZZZZZZZ der Qainau.
;on ZZZZZZZZZ bis 6#tober im -endelver#e"r. :a"rpl@ne
an den ZZZZZZZZZZZZ .
&ie Insel Qainau ist ganz9@"rig ZZZZZZZZZZZZZ .
Qe"rere Aouvenir-A"ops bieten eine groOe ZZZZZZZZZZZZZ
an Qainau-Anden#en, $ie zum Geispiel G%c"er,
Grosc"%ren, ZZZZZZZZZZZ und ;ideofilme, Qas#ottc"en
und ZZZZZZZZZZZZ . ZZZZZZZZZZZZZ :ilme, A%Oig#eiten,
.is und ZZZZZZZZZZZZ me"r.
. Gilden Aie A@tze mit den folgenden '=rternU
nett
blond sc"lan#
9ung
ver"eiratet
ledig
lustig
nett
freundlic"
intelligent
interessant
#omisc"
++
DEUTSCH !R ALLE
!. Gesc"reiben Aie I"re Qutter und I"ren ;aterK &ann I"re
Ac"$ester i Gr%der und eine :reundin i einen :reund.
). Gesc"reiben Aie I"ren 5ieblingsle"rerK
0in$eisK Genutzen Aie f%r die Sbungen und ! '=rter und
(ede$endungen $ieU
nett, blond, sc"lan#,
9ung, ver"eiratet,
ledig, lustig, nett,
freundlic", intelligent,
interessant, #omisc",
neu, 8"ef, 8"efin,
/ac"bar, meistens,
immer, oft,
manc"mal, selten,
nie, gef@"rlic",
die Pra$atte,
das 0emd, "ellrot,
#urz,
dezentes Qa#e-up,
sportlic",
#urze :risur,
runde Grille,
ein dun#ler (oc#,
die lang$eilige :risur
ste"t i"r nic"t.
B
Pennst du i"nJ
...J
'er ist das daJ 'eiOt duJ
Ac" den meinst duJ
+,
SPRACHKURS
Aag mal, $er ist dasJ
'en meinst duJ
&en Qann in dem $eiOen Anzug, mit den blonden 0aaren
und der roten Grille.
Ac", soK &as ist 8ornelias Gruder.
A
Ei# Be+a##ter 8o# %ir
.r "eiOt Plaus. .r $o"nt ganz na", "ier auf der Aombart-
AtraOe.
Qeine Qutter mag i"n nic"t. Aie sagt, er zie"t sic" immer
sc"lec"t an. &as "eiOtU alte Neans, meistens zerfetzt, jne alte
5eder9ac#e und /agelsc"u"e. Aeine 1-s"irts sind immer aus
der :orm ge#ommen und * /ummer zu groO. .r sagt, er sei
<(oc#er>.
;ater sagt, ic" "abe nic"ts 3utes von i"m zu fangen.
Aeine :reundin tr@gt auc" /agelsc"u"e, einen <zu #urzen> I
meiner Qutter nac" I dun#len 5ederroc# und eine braune
Nac#e. Qein ;ater sagt, sie sei doc" eine sLmpat"isc"e 9unge
:rau. Qeine :reundinnen sagen, sie "@tte sic" lieber einen
#urzen modisc"en (oc# ge#auft.
'enn sie nic"t die braune Nac#e anzie"t, tr@gt sie eine rote
Atric#9ac#e und rote Atr%mpfe. Aie brauc"t Grille aber 9etzt
tr@gt sie #eine Grille me"r, sondern $eic"e Ponta#tlinsen.
Qeine :reundinnen sind auc" damit nic"t einverstanden. Ic"
meine, sie sind aber zu #onservativ f%r die sLmpat"isc"e
:reundin meines :reundes.
B
Aas &7r Hobb:s /ast d-T
+8
DEUTSCH !R ALLE
Qein :reund liebt das Aurfen. 'enn er nic"t surft, sc"l@ft er.
&en ganzen 1ag %ber... .r sagt, sein 0obbL $@re <sc"lafen>.
&er :reund meiner Ac"$ester mag ;olleLball spielen und
fotografieren.
Aie aber mag se"r viel tanzen und Qusi# "=ren. Aie #=nnen
doc" ganz gut damit leben.
Qir gef@llt ... einfac" allesU sc"$immen, ein 8afk besuc"en,
tanzen, eine Gar besuc"en, Qusi# mac"en, Qusi# "=ren,
1ennis spielen, lesen, us$. .s gibt doc" einige Aac"en, die ic"
nic"t magU rauc"en, 'ein, oder Al#o"ol trin#en...
4nd $as gef@llt unserem 0undJ Aein 0obbL ist faulenzen.
E
)O Aie ste/t es %it dirT
'as gef@llt dirJ 'as gef@llt dir nic"tJ
*O A,/le# Sie' 9as I/#e# 0e&,llt -#d 9as #i./tN
3ef@llt dir...J 9ai
nein
3ef@llt dir...J 9ai
nein
zum Ac"$immbad zu
ge"en
eine Gar, ein 8afk zu
besuc"en
in die Gibliot"e# zu
nein :otos I mac"en
ein Guc" I lesen
sc"lafen
flirten
im 3arten I essen
9a
+9
SPRACHKURS
ge"en
zum :riseur zu ge"en
ein 3esc"@ft zu "aben
zur Gan# zu ge"en
in der P%c"e et$as zu
#oc"en
im Pran#en"ausd
ein Pino d
eine Qasc"ined
einen :ilm I se"en
Qusi# I "=ren i
mac"en
1isc"tennis I spielen
3eld I tausc"en
ein Gier I trin#en
einen Apaziergang I
mac"en
sc"$immen
essen
tanzen
ein Aonnenbad I
ne"men
fr%" I aufste"en
fernse"en
als Pellner einen 3ast I
bedienen
:leisc" I sc"neiden
Plavier I spielen
eine Qasc"ine I
reparieren
1orte I bac#en
9emanden I massieren
9emanden I frisieren
leise I sprec"en
laut I sprec"en
3etr@n#e I mitne"men
den /ac"barn I st=ren
auf 9emanden I $arten
dusc"en
3eld I ausgeben
C
Gra%%ati+
Pro#-%ele 4osesi8
-osesorul -ronumele posesiv 1erminaiile pronumelor posesive Vn
funcie de substantivul pe care Vl Vnsoesc
Q, / :, -lural
ic!
du
mein
dein
meine
deine
Aingular -lural
Q : / Q, :, /
,?
DEUTSCH !R ALLE
er
sie
es
*ir
i!r
sie
(ie
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre
/
3
&
A
---
-es
-em
-en
-e
-er
-er
-e
---
-es
-em
---
-e
-er
-en
-e
Pro#-%ele i#tero0ati8e Ii de.li#area lor
9erT 9asT Ael./erT CQD 9el./eT C:D 9el./esT C/D
/
3
&
A
wer4
wessen4
wem4
wen
was4
wessen4
----
was4
5elcher4
5elches4
5elchem4
5elchen4
welche4
welcher4
welcher4
welche4
welches4
welches4
welchem4
welches4
-ronumele was fr ein4 CQD, was fr eine4 C:D, was fr ein4 C/D au
aceeai form de pluralU was fr, iar la declinarea lor Vi sc"imb forma
numai ein.
A
rei;eit -#d Arbeit
Aimona G@c"ler ist Gan##auffrau. Aie muss nic"t so fr%"
aufste"en, sie #ann manc"mal aber nic"t so gut sc"lafen und
morgens ste"t sie se"r sc"$er auf. Aie ist dann den ganzen 1ag
$ie ver$irrt. I"r 8"ef ist dann mit i"r nic"t zufrieden und
mac"t i"r ;or$%rfe von Meit zu Meit.
Aie #ann zum :r%"st%c# nic"t ric"tig essen und "at dann
0unger $@"rend der Arbeit. 'enn sie das nic"t vergisst, #auft
sie sic" einen Gurger und isst in der Qittagspause.
Aie zie"t ein Pleid an aber sie ist nie mit der 'a"l zufrieden.
/ormaler$eise nimmt das i"r et$a eine "albe Atunde, um
damit zufrieden zu sein. Aie versuc"t aber nac" der Arbeit ein
$enig zu tanzen und sie #riegt eine bessere Atimmung.
E
,1
SPRACHKURS
1. ;ersuc"en Aie auc" eine solc"e 3esc"ic"te zu sc"reiben,
indem Aie die folgenden Ideen benutzenU
aD &r. Qatt"ias Pentsc"#e
5e"rer, tr@umen, einen
Apaziergang mac"en, eine Meitung
lesen, sc"$immen, das
Qittagessen bestellen, :otos
mac"en, zu Abend essen,
fernse"end
bD Anita Q%ller
Pellnerin, aufste"en, das
:r%"st%c# bereiten, bedienen,
aufr@umen, die Gestellung
aufsc"reiben, einen Paffee trin#en,
.ssen "olen, :reunde treffend
cD 0elga Puntz
Pran#ensc"$ester, aufste"en,
Getten mac"en, :ieber messen, das
.ssen bringen, -ause mac"en,
einen ;erband mac"en, einen :ilm
se"en, m=c"te sc"lafen, nic"t gern
fernse"en.
. .rz@"len Aie, $as Aie gern in I"rer :reizeit mac"en.
A
Ei# Brie&
5iebe .ltern,
ic" $erde bald fertig mit den -r%fungen sein. Ic" #ann es #aum
er$arten nac" 0ause zu #ommen.
,
DEUTSCH !R ALLE
Ao$eit ist es alles 6P. &ie letzten 'oc"en $aren aber se"r
anstrengend, und des"alb m=c"te ic" doc" ein paar 1age ans
Qeer fa"ren. Qein :reund #ommt mit, und $ir #=nnen in dem
#leinen 0aus $o"nen, das seinen .ltern ge"=rt.
Am ersten 6#tober beginnt $ieder die Ac"ule und inz$isc"en
"abe ic" vor eine Ausbildung bei einer Gan# $@"rend der
:erien auc" zu sc"affen. Ic" "offe, dass das interessant $ird.
Ic" m=c"te im n@c"sten 'intersemester aber auc" einen
8omputerle"rgang mac"en, das #ann ic" sp@ter f%r meinen
Geruf brauc"en. &as finde ic" se"r $ic"tig, denn "eutzutage
#ann man fast nic"ts me"r anfangen, o"ne 8omputer. 4nd
dann $ill ic" nat%rlic" auc" $eiter &eutsc" lernen, und ic"
"abe mic" sc"on f%r einen Purs angemeldet. &eutsc" ist se"r
n%tzlic" und ic" m=c"te gerne auc" mic" f%r ein Atipendium
be$erben. ;ielleic"t $erde ic" das auc" n@c"stes Na"r mac"en.
Aber es mac"t mir auc" viel ApaO mic" mit der deutsc"en
Aprac"e zu besc"@ftigenK
/oc" einmal vielen &an# f%r allesK
.uer 3abriel
C
Gra%%ati+
Co%4ara$ia #ere0-lat" a ad2e.ti8elor Ii ad8erbelor
-ozitiv 8omparativ Auperlativ
CadverbialD
Auperlativ CatributivD
(egulat sc!+n
sc!nell
sc!+ner
sc!neller
am sc!+nsten
am sc!nellsten
der, die, das sc!+nste
der, die, das sc!nellste
,!
SPRACHKURS
Aemiregulat alt
gro,
'ung
4alt
lang
=lter
gr+,er
'2nger
4=lter
l=nger
am =ltesten
am gr+,ten
am '2ngsten
am 4=ltesten
am l=ngsten
der, die, das =lteste
der, die, das gr+,te
der, die, das '2ngste
der, die, das 4=lteste
der, die, das l=ngste
/eregulat dun4el
gern
gut
!oc!
na!
oftJ!=ufig
teuer
viel
dun4ler
lieber
besser
!+!er
n=!er
+fterJ!=ufige
r
teurer
me!r
am dun4elsten
am liebsten
am besten
am !+c!sten
am n=c!sten
am !=ufigsten
am teuersten
am meisten
der, die, das dun4elste
der, die, das liebste
der, die, das, beste
der, die, das !+c!ste
der, die, das n=c!ste
der, die, das !=ufigste
der, die, das teuerste
der, die, das meiste
E
Ac"reiben Aie einen #urzen Grief an I"ren :reund i I"re
:reundin. Genutzen Aie auc" die folgenden '=rter in
der folgenden 1abelleK
-r%fungen, 0ause, anstrengend, Qeer, Ac"ule, :erien, "offen,
'intersemester, Geruf, 8omputer, &eutsc", anmelden,
Atipendium, be$erben, ApaO, &an#
A
Ei# la#0er Brie&
5ieber .ric",
1. sc"on z$ei Na"re "aben $ir nic"ts me"r voneinander
ge"=rt. Ic" $eiO nic"t $ie, die Meit ist aber $ie im :luge
,)
DEUTSCH !R ALLE
gegangen. In den letzten Na"ren ist "ier so viel passiert. Ic"
$eiO nic"t mal, $o ic" anfangen solld
. ;ielleic"t "ast du an meiner neuen Adresse gemer#t, dass
ic" umgezogen bin. Ic" "abe meine Ausbildung als
Gan##auffrau beendet, und #urz danac" "abe ic" in
Gu#arest eine Atelle gefunden. Also musste ic" umzie"en.
Qeine .ltern "aben das entsc"ieden. Ic" "abe nette
Pollegen - ic" "abe "ier auc" z$ei gute :reundinnen
gefunden - und verdiene auc" gut.
!. Qeine neue 'o"nung ist im 3r%nen, et$as auOer"alb der
Atadt. &as ist aber #ein -roblem, da ic" so$ieso nic"t
behuem bin. Mur Arbeit fa"re ic" mit dem :a"rrad. Ic"
$%rde n@c"stes Na"r gern einmal $ieder nac" &eutsc"land
fa"ren und dic" treffen. 0ast du 5ust und MeitJ
). Ic" "abe auc" eine Aufna"mepr%fung an der :a#ult@t f%r
-"ilologie in Gu#arest gemac"t und 9etzt bin ic" - so fro"
es dir sagen zu #=nnen - Atudentin im ersten Na"r. Ic"
studiere 3ermanisti# - Anglisti#.
*. &eutsc" ist die erste :remdsprac"e, die ic" in der Ac"ule
gelernt "abe. 'ir "aben aber nur $enige Penntnisse %ber
&eutsc"land und "aben auc" #eine Ponta#te zu &eutsc"en.
&es$egen "abe ic" fast alles, $as ic" in der Ac"ule gelernt
"abe, sc"on vergessen. Ic" %bertreibe es, selbstverst@ndlic".
'enn ic" doc" nac" &eutsc"land #omme, "offe, dass ic"
mic" sc"nell daran erinnern $erde.
+. Qeine .ltern sind leider ziemlic" streng und "aben $enig
;erst@ndnis f%r mic". Aie fragen mic" stets, $o ic" $o"nen
$erde und dergleic"end &ass ic" bei dir $o"ne, #ommt
i"nen einfac" nic"t in den Popf. &as #ommt nic"t in der
:raged
,. Abends muss ic" immer fr%" zu 0ause sein, ic" "abe zu
$enig :rei"eit. Auc" mein Atudium mac"t mir $enig ApaO.
.s ist lang$eilig, und ic" $eiO auc" nic"t, $ie man ric"tig
studieren soll. 4nd danac"U ;iele sind nac" dem Atudium
,*
SPRACHKURS
arbeitslosK Ic" $eiO %ber"aupt nic"t, ob sic" die Q%"e
lo"nt.
8. Ic" "abe 5ust ab und zu et$as ;err%c#tes zu mac"en.
9. .s ist mir doc" leider nic"t gelungen den Grief zu enden.
1?. &u #annst dir nic"t vorstellen, $o ic" gerade binU im
Pran#en"ausK Aber ersc"ric# nic"tK .s ge"t mir sc"on
$ieder besserK .s ist nur eine :rage der Meit und man muss,
selbstverst@ndlic", 3eduld "aben.
11. Atell dir vorU Ic" "abe neulic" mein Mimmer umger@umt,
und pl=tzlic" bin ic" von der 5eiter gefallen. &abei "abe
ic" mir das Gein gebroc"en, und da das eine et$as
#omplizierte Aac"e $ar, musste ic" ins Pran#en"aus.
Inz$isc"en ge"t es mir sc"on besser, und ic" "abe auc"
#aum noc" Ac"merzen. Ic" laufe auc" sc"on $ieder, aber
mit 3ips. In drei 1agen #ann ic" $ieder nac" 0ause, denn
alles $@c"st gut zusammen. Aber der 3ips $ird erst in drei
'oc"en abgemac"t.
1. Ic" finde es prima, dass da auc" einen Aee gibt. ;ielleic"t
#=nnen $ir gemeinsam 4rlaub mac"en. Ic" sc"lage vor,
dass $ir eine (undfa"rt mac"en und nic"t an einem 6rt
bleiben. .s gibt viel, $as $ir mac"en #=nnenU 'ir #=nnen
baden, am Atrand faulenzen, Aport treiben, aber auc" durc"
das 5and fa"ren und uns &=rfer und At@dte anse"en.
1!. 'ir ne"men mein Melt und ge"en auf 8ampingpl@tze.
.ssen #=nnen $ir uns manc"mal selbst mac"en, dann $ird
es nic"t so teuer.
1). &ie Ac"ule mac"t 9a nic"t so viel ApaO "ier I $ie gesagt,
ic" vermute doc" dort ist es ein $enig anders. 4nd dann
drei Qonate :erien. &as ist ganz toll.
1*. &as ist doc" sc"$er zu sagen, ob ic" ein Atipendium
er"alten #ann. Ic" "offe doc". Im ersten Aemester "abe ic"
se"r gute /oten be#ommen.
1+. 4nd dann bleibt doc" die Aac"e mit meinen .lternd
,+
DEUTSCH !R ALLE
1,. /at%rlic" ist als Pind se"r lange von seinen .ltern
ab"@ngig. Qan #ann aber auc" o"ne eigene 'o"nung
selbst@ndig $erden, oderJd. .s stimmt, dass man zu
0ause auf andere (%c#sic"t ne"men muss.
18. Ic" "abe gesagt, die Ac"ule mac"t mir nic"t so ric"tig
ApaOKd
19. .s ist sc"on ric"tig, dass in der Ac"ule viele nutzlose
&inge lernt\ aber man lernt auc" viel 'ic"tiges f%r den
Geruf und f%r das 5eben.
?. Qan darf aber nic"t vergessen, dass man f%r einen Geruf
meist eine gute Ac"ulausbildung brauc"t. 'ic"tig ist aber
auc", dass man auc" in der Mu#unft mit seinem Geruf
zufrieden ist.
1. 'as ic" "ier noc" mac"eJ
. Ic" laufe manc"mal, und dann fa"re ic" auc" (ad. Ic"
m=c"te ein bissc"en Ge$egung "aben, und ic" bin auc"
gern in der /atur.
!. Qanc"mal treffe ic" meine :reunde, und $ir ge"en essen
oder et$as trin#en. Ic" spiele 3itarre, lese viel und am
'oc"enende mac"e ic" =fters mit meiner besten :reundin
Ausfl%ge. &as er"ebt meistens #ein -roblem von meinen
.ltern, da auc" die .ltern meiner :reundin mit uns
#ommen. Ic" finde, 9eder #ann das tun, $as i"m ApaO
mac"t. Qanc"mal $ill man sic" nur gut ausru"en oder man
$ill faulenzen. 0eute gibt es aber viele Q=glic"#eiten,
seine :reizeit sinnvoll zu verbringen. Gei uns "aben die
Qensc"en nic"t so viel :reizeit $ie in &eutsc"land. Aber
nat%rlic" se"en sie auc" viel fern, vor allem die @lteren
5eute.
). Also, das ist sc"on $ic"tig, aber vor allem sollte man in
seiner :reizeit an sic" selbst den#en. &as ist eine Meit, die
man f%r sic" selbst "at.
,,
SPRACHKURS
*. Ic" finde gut, dass die :rauen in &eutsc"land selbst@ndig
sind. &ie :rau dort "at i"re eigene Arbeit, verdient i"r
eigenes 3eld, das "eiOt sie ist mit dem Qann
gleic"berec"tigt.
+. 4nsere moderne 'elt ist nic"t se"r #inderfreundlic".
,. Aie m%ssen eigene .rfa"rungen sammeln und mit den
Ac"$ierig#eiten im 5eben fertig $erden. Ic" "abe ge"=rt,
dass in &eutsc"land die Pinder ziemlic" selbst@ndig sind.
8. Ac"ade,dass $ir uns nic"t 9etzt se"en #=nnenK 0offentlic"
#lappt es n@c"stes Na"r mit dem Atipendium.
9. 'enn der 3ips $eg ist, muss ic" einige Qonate lang
Pran#engLmnasti# mac"en, damit alles $ieder gut $ird.
!?. Ic" mac"e "ier doc" Ac"luss.
!1. 5iebe 3r%Oe,
deine &iana
E
!b-#0e#
1. Sbersetzen Aie den 1e2tK
. :inden Aie die $ic"tigen Ideen im 1e2tK
!. 'as den#en Aie %ber unsere 'eltJ Ist sie #inderfreundlic"
oder nic"tJ
). 'ie finden Aie &ianaJ 8"ara#terisieren Aie sieK
*. ^uOern Aie sic" zu den $ic"tigsten Ideen in diesem 1e2tK

C
Gra%%ati+
PREPODIIA
Pre4o;i$iile 1raducerea Qeniuni
,8
DEUTSCH !R ALLE
Pre4o;i$ii .-
dati8-l Ii
a.-;ati8-l
Dati8
A.-;ati8
an
auf
in
hinter
or
ber
unter
neben
#wischen
la, pe
pe
n, la
n spatele
nainte, n faa
deasupra
sub
lng
ntre
- o suprafa vertical
- o suprafa orizontal
-entru toate prepoziiileKKK
@erb-lP stare sa- a.$i-#e 4e
lo. UV AoT U dati8
@erb-lP %iI.are .- dire.$ie
4re.is" UV Ao/i#T U a.-;ati8
Pre4o;i$ii .-
dati8-l
aus
bei
gegenber
mit
nach
seit
on
#u
entgegen
ents0rechend
gem1
din
la
vizavi de
cu
dup, la, spre,
ctre
de CtemporalD
de, de la
la
spre, ctre
potrivit 1cu3
conform
- stare pe loc
- pt. verbele de micare Vnaintea
numelor geografice fr articol
- din trecut pBn Vn prezent
- micare cu direcie precis
Pre4o;i$ii .-
a.-;ati8-l
durch
fr
gegen
ohne
um
bis
wider
prin
pentru
mpotriva, contra
fr
n 'urul, la
pn 1la3
mpotriva, contra
- la pt. e2primarea orei
Pre4o;i$ii .-
0e#iti8-l
inmitten
statt
whrend
wegen
anlsslich
anfangs
angesichts
ausschlie1lich
au1erhalb
betreffs
be#glich
diesseits
einschlie1lich
e6klusie
infolge
inklusie
7enseits
laut
mittels
trot#
unterhalb
#wecks
n mi'locul
n locul
n timpul
din cauza
cu ocazia
la nceputul
n faa, n prezena
cu excepia, exclusiv
n afara
cu privire la
privind, relativ la
de partea aceasta
inclusiv
exclusiv
ca urmare, datorit
inclusiv
de partea aceea
dup, conform
cu a'utorul
n ciuda, cu toate
sub, dedesubtul
n scopul
,9
SPRACHKURS
D
Mer+e# SieN
Der die das
im 3etr@n#emar#t
im Aupermar#t
im Atadtpar#
auf dem Ga"n"of
am Qar#platz
in der Qetzgerei
in der Apot"e#e
in der Guc""andlung
in der G@c#erei
in der Auto$er#statt
in der (einigung
in der Atadtbibliot"e#
in der 1elefonzelle
in der &is#ot"e#
auf der -ost
auf der Gan#
im Glumengesc"@ft
im 1e2tilgesc"@ft
im :otostudio
im Ac"$immbad
im Pino
im 8afk
im (eiseb%ro
im 0otel
im (estaurant
im Atadtmuseum
auf dem (at"aus
A
Brie&e
Q%nc"en, Qitt$oc", den !. Nuni
5iebe Qart"a,
ic" bin gerade $ieder drei 1age auf 3esc"@ftsreise in
Ponstanz. &ie Atadt ist I du $eiOt es sc"on I $undersc"=n.
5etztes Qal "abe ic" #eine Meit ge"abt, Griefe zu sc"reiben.
&iesmal "abe ic" et$as Meit. 3estern $ar ic" im Ac"loss
3uldenburg. 0eute bin ic" durc" die Atadt spazieren gegangen
und dann "abe ic" im Insel 0otel, $o ic" $o"ne, Paffee
getrun#en und drei Ces $ar mir unm=glic" mic" davon
abzu"altenKKKD At%c# ("eintorte gegessen.
8?
DEUTSCH !R ALLE
In z$ei 1agen fa"re ic" $ieder nac" 0ause in meine neue
'o"nung. C&u "ast sc"on meine Adresse, oderJ 5iebstraOe 1*
I 1elefon "abe ic" leider noc" nic"t be#ommen.D Ao$eit ist es
in dieser 'o"nung nic"t gerade so gut gegangen. Ic" "abe viel
-ec" ge"abtU Muerst sind die ;ormieter z$ei 'oc"en zu sp@t
ausgezogen und "aben so viel Ac"mutz "intergelassen, dass ic"
z$ei 1age lang Q%ll $egsc"leppen musste. &ann "aben die
0and$er#er alles durc"einander gemac"tU &er 1isc"ler "at ein
5oc" in die 'and gebo"rt und gleic" die .le#troleitung #aputt
gemac"t I er #onnte das doc" nic"t $issen, der Qaler "at f%r
die 1%ren die falsc"e :arbe ge$@"lt I das aber $ar nur sein
:e"ler, und obendrauf "at die 1eppic"firma mir einen 1eppic"
mit :e"lern geliefert. Ic" "abe sofort re#lamiert, aber bis 9etzt
"at es nic"t ge"olfen... &u $eiOt sc"ond .s ge"t immer so
sc"$er. .s "at $ir#lic" viel ^rger gegeben. Aber ic" "abe
doc" auc" ein $enig 3l%c# ge"abt. Qein /ac"bar, 0err
Pr@"er, ist se"r nett. .r "at die 5ampen montiert, mir beim
Aufr@umen ge"olfen. Auc" die 'asc"masc"ine "at er
angesc"lossen. Ic" "abe versuc"t das selbst zu mac"en, es ist
mir aber nic"t gelungen. 0err Pr@"er ist doc" Ingenieur. In der
P%c"e fun#tioniert 9etzt alles.
'illst du nic"t n@c"ste 'oc"e mal vorbei#ommenJ Ic" $%rde
mic" freuen dic" $ieder zu se"en.
0erzlic"e 3r%Oe und bis bald,
deine Ioana
Ao/#e#
5iebe Agnes,
endlic" finde ic" Meit f%r eine Parte. Ic" "abe /euig#eiten. 'ir
sind 9etzt se"r gl%c#lic"U Aeit * 'oc"en "aben $ir ein 0ausK
.s "at * Mimmer. 'ir "aben endlic" genug -latz. Gesonders
81
SPRACHKURS
die Pinder sind se"r gl%c#lic", da sie 9etzt beide ein Mimmer
"aben. &er 3arten ist auc" se"r groO. Auc" $ir sind zufrieden.
&as 0aus liegt fantastisc" und es ist auc" nic"t zu teuer.
'ir er$arten dic" "ier. Pomm doc" bald zu unsK
0erzlic"e 3r%Oe,
NennL
Ei# Ha-s
'ir $o"nen in 0eidelberg. 4nsere 'o"nung ist nic"t sc"lec"t.
Aie "at vier MimmerU ein 'o"nzimmer, ein Arbeitszimmer und
z$ei Ac"lafzimmer, eine P%c"e, ein Gad und eine
3@stetoilette. &ie 'o"nung liegt se"r g%nstig. 5eider ist sie
se"r laut und "at #einen Gal#on. 'ir beza"len doc" ,8? .uro
#alt. .s ist viel teurer als in Ponstanz, $o i"r $o"nt. 4nser
1raum ist, du $eiOt sc"on, ein 0aus mit 3arten. 'er $%nsc"t
sic" aber nic"t so $asJK
.s gibt aber leider nur $enige 0@user, des$egen sind sie fast
immer se"r teuer und liegen auc" meistens auOer"alb der Atadt.
Qein Qann und ic", $ir arbeiten beide in 0eidelberg, und $ir
$ollen "ier auc" $o"nen. .igentlic" m=c"ten $ir gerne bauen,
aber das ge"t nic"t. 0ier #ann das niemand beza"len.
'ir "aben :reunde, die in einem 0aus auOer"alb der Atadt
$o"nen. .s ist viel teurer I es #ommt zu 1)?? .uro, und dazu
sind die ;er#e"rsverbindungen von dort nac" 0eidelberg se"r
sc"lec"t. I"re Pinder sind aber sc"on groO und da"er auc" #ein
-roblem meistens.
&as 0aus liegt in 0eidelberg - 'all"ausen. .s "at f%nf
Mimmer, eine P%c"e, z$ei G@der, ein 3@ste-'8, einen
0obbLraum, eine Aauna, einen Peller, einen 3arten und z$ei
3aragen. &as 0aus ist 1* fuadratmeter groO. Ao $as #=nnen
$ir uns doc" #lar im Qoment nic"t leisten.
;ielleic"t sp@terd
8
DEUTSCH !R ALLE
B
Ei# Ei#lad-#0s;ettel
0allo Inge, #ommst du zum Abendessen
CAamstag, ?.?? 4"rDJ
Ic" #oc"e selbstK
&ein Qar#us.
S./reibe# Sie ,/#li./e Ei#lad-#0s;ettel &7r I/re
re-#di##e# -#d re-#deN
C
Gra%%ati+
CON>UNCIA
1ipul -recizri 8on7unc9iile i traducerea lor Cdup frecvenD
)O Co#2-#.$ii
.oordo#atoare
aD 8are nu
influeneaz
ordinea cuvintelor
Vn propoziieU
bD 8are sunt urmate
imediat de verbul
con9ugatU
aD und CiD\ denn CcciD\ oder CsauD\ aber
Cdar, VnsD\
bD darum Cde aceeaD\ dann CapoiD\
trot#dem Ccu toate acesteaD\ deswegen,
deshalb Cde aceea, pentru aceeaD\
*O Co#2-#.$ii
s-bordo#atoare
- verbul con9ugat ocup
ultimul loc Vn propoziie
dass CcD\ ob Cdac I interogativD\ weil, da
Cdeoarece, pentru cD\ als, wenn CcBndD\ wenn
Cdac I condiionalD\ beor CVnainte deD\
nachdem Cdup ceD\ whrend CVn timp ceD\
damit Cca sD\ statt dass CVn loc sD\ ohne dass
Cfr sD\ indem Cprin faptul c, prin aceea cD
E
!b-#0e#
8!
SPRACHKURS
1. Ac"reiben Aie, $as Aie als ;orspeise, als 0auptgeric"t und
/ac"speise essen $%rden.
. 'ie soll es seinJ Aagen Aie, $as "ier nic"t ric"tig istK
Bein ist sauer, s2,, *arm
5rot ist alt, troc4en, !art
(uppe ist salzig, zu sc!arf
<leisc! ist zu fett, 4alt, troc4en
(o,e ist salzig, zu sc!arf
Tas 5ier ist zu bitter, *arm
Tie Limo ist *arm, zu s2,
(alat ist zu salzig, nic!t frisc!.
!. Ac"reiben Aie in der 1abelle, $as passtK
eine
Piste
eine
-ac#ung
ein
-fund
ein Pilo ein 5iter i *??
3ramm
). Gilden Aie A@tze mit den folgenden Ausdr%c#enU
Ic" ne"me ein ...
Ic" trin#ed
Als /ac"tisc" esse ic"...
Ic" mag #einen Paffee...
Ic" trin#e lieber...
8)
DEUTSCH !R ALLE
Gitte, $as be#ommen Aie...J
'ie m=c"ten Aie beza"lend
&as mac"t...
*. 0ier ist eine 5iste mit <$as 0anna zu tun "at> und <$as
mit i"rer :reundin passiert ist>. Gilden Aie A@tze mit den
Ausdr%c#en und den '=rtern in der 5isteK ;ersuc"en Aie
damit einen 1e2t zu bilden.
Peller aufr@umen
Puc"en bac#en
5ic"t in der 3arage ausmac"en
-ullover $asc"en
5e"rerin anrufen
Gad putzen
0eizung anstellen
Ac"u"e putzen
3em%sesuppe #oc"en
Glumen gieOen
Patze f%ttern
8ola mitbringen
Ac"ul"efte #aufen
'asc"masc"ine abstellen
Pnopf ann@"en
Grot sc"neiden
Mimmer aufr@umen
Qilc" getrun#en
Ac"ularbeiten gemac"t
M@"ne putzen
ist et$as passiert
sie "atte einen 4nfall
sie ist "ingefallen
sie muss ein paar 1age im Gett bleiben
#%ndigen
8*
SPRACHKURS
im 5otto ge$innen
das ist 9a sc"rec#lic"
gesc"laffen
.ssen ge#oc"t
nac" 0ause ge#ommen
tanzen gegangen
in der Aauna ge$esen
eine :lasc"e Ac"naps getrun#en
einen Grief
gesc"rieben
ein Aonnenbad genommen
ge"eiratet
gesc"$ommen
f%r eine -r%fung gelernt
ein#aufen gegangen
das Auto ge$asc"en
zu 0ause geblieben
3eburtstag gefeiert
einen Ausflug gemac"t
Gesuc" ge"abt
im 3arten gearbeitet
im 1"eater ge$esen
Popfsc"merzen, fernse"en
$egfa"ren, (ad fa"ren
z$ei 'oc"en im Pran#en"aus gelegen.
A-(I80'`(1.(
DEUTSCH RUMENISCH
5ernen #ann man alle 1age. 6mul nu e niciodat prea
btrBn pentru a Vnva.
Neder ist 0err in seinem 0ause. 1ot omul e Vmprat Vn casa lui.
Atreben ist 5eben. ;iaa omului e o lupt
necontenit.
8+
DEUTSCH !R ALLE
Atille '@sser sind tief. Apele line sunt Vneltoare.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e#
@ersio#e#N
8,
SPRACHKURS
A
Bei% Ar;t
'enn du zum Arzt ge"st, ist es "ilfreic", dass du %ber seine Arbeit und dic"
selbst gut Gesc"eid $eiOt ...
Der Patie#tP
3uten 1ag, 0err &o#tor.
Ic" "abe CALmptomD .
Qir tutitun CP=rperteilD $e"K
&as "at vor ClD 'oc"eni1agen
angefangen.
Ic" "abe Cic" binD ...
zu viel gelaufen.
zu viel gearbeitet.
nic"t genug gesc"lafen.
et$as Ac"lec"tes gegessen.
zu viel Atress ge"abt.
Ic" #ann nic"t ...
laufen
sc"lafen
arbeiten
zur 4ni ge"en.
Ic" brauc"e ...
Ac"merztabletten
Qedi#amente i Antibioti#er
eine 6peration
einen 3ips.
;ielen &an#K Auf 'iederse"enK
Der Ar;tP
3uten 1ag. 'as fe"lt I"nen
dennJ i 'as ist losJ
C'as sind I"re
ALmptomeJD
'ann "at das angefangenJ
Aeit $ann "aben Aie diese
ALmptomeJ
&as ist ernst CFseriousD i &as
ist nic"t so ernst.
Aie sollen ...
;itamine ne"men
Aspirine ne"men
me"r sc"lafen
sic" ausru"en
sic" ins Gett legen
6rangensaft trin#en J
Aie m%ssen nic"t ...
zu a#tiv sein
zu viel essen
zu viel arbeiten
trin#en i rauc"en J
Ic" sc"reibe I"nen einen
(ezept CFprescriptionD f%r
ZZZZ.
Pommen Aie in ClD
'oc"en $ieder.
(ufen Aie mic" in ClD
1agen $ieder an.
B
88
DEUTSCH !R ALLE
Ges4r,./e
)O
- 0ast du sc"on ge"=rtJ
- 'as dennJ
- 'as mit :ran# passiert istJd
- /a, $as dennJ
- &er "at sic" einen Arm gebroc"en.
- Ac", sod
- Aein Arm "at se"r $e" getan und er ist zum Arzt gegangen.
- 6", 3ottK
- Qensc", da "at er laut gesc"rien.
- &er arme :ran#d
- &as ist doc" nic"t so sc"limmd
- 'ieso, dennJ
- &er Arzt "at gesagt, ein bissc"en :ieber und sc"on alles
$ird vergessen.
- Ac", sod
- Ic" $ill i"n gerade besuc"en. Pommst du mitJ
- Ic" m=c"te 9a gern aber ic" #ann $ir#lic" nic"t.
*O
- 'arst du beim ArztJ
- 'egen einer .r#@ltungJ
- &u "ast doc" 0alssc"merzen auc", oderJ
- Ac", nein, Popfsc"merzen "abe ic" gesagt.
- &as muss bestimmt ein Ac"nupfen sein. 4nd I du musst es
$issen I das :ieber #ommt auc". .s $ird nic"t lange
dauern.
- &en#st duJ
- /a, #lar, Qensc"K 3e" zum ArztK
C
Gra%%ati+
TOPICA
89
SPRACHKURS
To4i.a 4ro4o;i$iei 4ri#.i4ale
;erbul
con9ugat
8azuri .2emple
Lo.-l * Rn propoziia enuniativ
Rn propoziia interogativ cu
cuvBnt interogativ
Rn propoziii introduse prinU
und, aber, oder, denn
Rn propoziii care e2prim
dorine sau Vndemnuri Ccu
verbul la con9unctiv prezentD
Ic" gehe nac" 0ause.
'er kann mir "elfenJ
.r hilft mir -#d $ir
gehen dann in die Ac"ule.
Qan nehme eine 9eden
1ag.
Lo.-l ) Rn propoziia interogativ
fr cuvBnt interogativ
Rn propoziii cu verbul la
imperativ
Rn propoziii care e2prim
dorine greu realizabile Ccu
verbul la con9unctiv
imperfectD
3ast du ein $enig MeitJ
(ommen Aie "ierK
(me er morgenK
TRn propoziiile Vn care verbul con9ugat ocup locul , locul 1 poate fi
ocupat deU
1 orice parte de propoziieU >eute kommt er bestimmt.
Er kommt bestimmt !eute .
5estimmt kommt er !eute.
1 un grup de cuvinteU it einem neuen Bagen kann ic! me!r
fa!ren.
1 o propoziie secundarU Benn ic! nic!t 4ommen 4ann, rufe ic!
dic! an.
To4i.a 4ro4o;i$iei se.-#dare
;erbul
con9ugat
8azuri .2emple
Lo.-l -lti%
Vn propoziia secundar
introdus CaiciU dassD
(ie sagte, dass er nic!t
4ommen kann:
Lo.-l *
Vn propoziia secundar
neintrodus CVn propoziia Vn
care s-a omis dassD
(ie sagte, er k2nne
nic!t 4ommen.
Lo.-l )
Vn propoziia condiional Vn
care s-a omis wenn
3tte er me!r Seit,
4=me er zu uns.
9?
DEUTSCH !R ALLE
W5a verbele cu particul separabil, particula nu se separ de verbul de
bazU
.2.U - -ropoziia principalU Ter <ilm fngt um -- G!r an:
- -ropoziia secundarU Bissen (ie, dass der <ilm um --
G!r anfngtU
E
1. ;ersuc"en Aie die folgenden '=rter zu er#l@ren.
Qagensc"merzen
&urc"fall
Ma"nsc"merzen
Preislaufst=rungen
(%c#ensc"merzen
. 'as #ann uns der Arzt empfe"lenJ Gilden Aie A@tze mit
den folgenden 'endungenU
/ic"t rauc"en
;itamintabletten
ne"men
Pamillentee
trin#en
Apazieren ge"en
6bst essen
Aport treiben
0mKK... Ic" den#e ernst"aft dar%ber nac"KKK
B
91
SPRACHKURS
A-s+-#&t a-& der Stra6e
- .ntsc"uldigen Aie bitteK 'ie #omme ic" zum Ga"n"ofJ
- 3e"en Aie "ier die Ac"illerstraOe geradeaus bis zur Pirc"e.
An der Pirc"e dann lin#s in die 0auptstraOe. 3e"en Aie
$eiter geradeaus bis zur AgnesstraOe. An der .c#e ist eine
Guc""andlung. &ort dann rec"ts in die AgnesstraOe bis zur
-ost. &a ist der Ga"n"of.
- Also, ic" ge"e "ierd
A-& der Stra6e
- 'o ist das (estaurant InselJ
- Am Qar#tplatz, gegen%ber dem Atadt-1"eater.
- 4nd die ;ol#sban#, $o ist dieJ
- In der Ac"illerstraOe, z$isc"en dem 3etr@n#emar#t und der
&is#ot"e# ???.
E
!. Gilden Aie einen @"nlic"en &ialogK Genutzen Aie dabei die
folgenden A@tzeU
aD &ie 0auptstraOe immer geradeaus bis zur Guc""andlung.
bD 3e"en Aie lin#s in die Atar#straOe.
cD An der .c#e ist ein (estaurant.
dD 3e"en Aie rec"ts in die 0ertzstraOe.
eD &ie PantstraOe ist z$isc"en der -ost und dem (at"aus.
fD &ie G@c#erei ist neben dem :otostudio Qeier.
gD /eben dem Aupermar#t...
A
9
DEUTSCH !R ALLE
GDas Lebe# sti#+tOOOH
- Aag mal du, $as mac"st du denn f%r ein 3esic"tJ 0ast du
5iebes#ummer oder ist sonst et$as passiertJ
- :rag bloO nic"tK Alles ist besc"issen. Ic" "abe die /ase voll
von der Ac"ule. 3estern gab es eine f%nf in Qat"e und
"eute noc" ene sec"s in :ranz=sisc". Netzt ste"t es ziemlic"
mies. 4nd dann noc" diese doofen 5e"rer. Ic" "abe einfac"
#eine 5ust me"r, dauernd in die Ac"ule zu ge"en und den
Qist zu lernen.
- Qir ge"t[s auc" manc"mal so. 'enn ic" mir vorstelle, dass
ic" bis zum Abitur noc" drei Na"re in die Ac"ule ge"en
muss. Aber $as sollen $ir denn sonst tunJ
- Ic" glaube, ic" "=r[ auf mit der Ac"ule und suc"e ene
Arbeit.
- 3eld verdienen, das $@re gar nic"t so sc"lec"t. Aber
findest du so leic"t eine ArbeitJ 'as $illst du denn
mac"enJ
- /a 9a, das $eiO ic" auc" noc" nic"t. Aber irgend et$as
findet man sc"on.
- &a "@tte ic" sc"on ein bissc"en Angst. 4nd nur $egen der
bl=den Ac"ule eine Arbeit suc"en...K
- .s ist nic"t nur das. Ic" "abe auc" die Alten zu 0ause satt.
Ic" m=c"te da $eg. Immer spionieren sie dir nac", #annst
nic"t tun, $as du $illst. 'enn du ein bissc"en die
Atereoanlage aufdre"st, gibt[s 1error. 4nd die f%nfzig .uro
im Qonat, die sie mir geben, die reic"en #aum f%r ein paar
8olas in der &isco. Atell dir vor, $enn ic" arbeite, "abe ic"
mein eigenes 3eld, mein eigenes Mimmer, bin mein eigener
0err und muss nic"t 9edesmal eine 3esc"ic"te erfinden,
$enn ic" mal nac" Qitternac"t nac" 0ause #omme.
- 'illst du denn gar #einen Geruf lernenJ
- &oc" nat%rlic". Aber da "ab[ ic" doc" noc" Meit. Netzt $ill
ic" erst mal arbeiten und 3eld verdienen.
- Ic" glaube, du stellst dir das et$as se"r leic"t vor. 'as
$illst du denn arbeiten, $enn du #eine Ausbildung "ast, als
9!
SPRACHKURS
0ilfsarbeiter auf dem Gau, ac"t Atunden am 1agJ 4nd
$enn die 'irtsc"aft nic"t ric"tig l@uft, dann ste"st du
pl=tzlic" auf der AtraOe. 0eute, $o es so viele Arbeitslose
gibt. &ie meisten von denen "aben nic"ts gelernt. 4nd mit
dem 3eld ist das auc" so eine Aac"e. Am Anfang ist das 9a
prima, $enn du pl=tzlic" f%nfze"n"undert .uro im Qonat
"ast. Aber als 0ilfsarbeiter #ommst du nie $eiter. 4nd
$enn du einmal :rau und Pinder "ast, dann reic"t das
"inten und vorne nic"t. &as ist ganz anders mit einem
ric"tigen Geruf, $o es auc" Aufstiegsc"ancen gibt.
E
.ntsc"eiden AieU 'as ge"t zum .ssen und $as ge"t zum
1rin#enJ
das 7bst, der :=se, die Burst, die :artoffeln, der (alat, die
ilc!, der 6eis, das $em2se, der <isc!, das $las, das 5ier,
der Bein, das 5rot, die 5utter, das Basser, das <leisc!, das
Ei, der L+ffel, der :uc!en, das esser, der ;eller, die $abel,
der >amburger, (c!naps,7rangensaft, Lola, die @izza, (uppe,
armelade, 5r+tc!en, Burstbrot, :=sebrot, >=!nc!en,
:otelett, Eis, :etsc!up, ineral*asser, @ommes frites.
.ssen 1rin#en Anderes
S4iele# Sie da%itP
&ie :lasc"e, die :lasc"enU 'ein, ...
&ie &ose, die &osenU Gier, 8ola...
&as 3las, die 3l@serU 'ein, Gier, Aaft,...
&ie 1asse, die 1assenU 1ee, Qilc", Paffee.
9)
DEUTSCH !R ALLE
D
Hier /abe# Sie ei#i0es' 9as Sie a-& ei#er S4eise+arte
&i#de# +3##e#P
;) Su00en
$em2sesuppe /,.D
6indfleisc!suppe /,/D
S*iebelsuppe O,DD
<) 3au0tgerichte
(c!*einebraten mit :artoffeln und 6ot4o!l -N,.D
6inderstea4 mit @ommes frites und 5o!nen C/,FD
5rat*urst mit 5rot F,.D
5rat*urst mit @ommes frites oder :artoffelsalat -D,FD
:otelett mit 5rat4artoffeln und (alatteller -/,FD
V 5rat!=!nc!en mit 6eis und $em2se -C,0D
5ratfisc! mit :artoffeln und (alat -0,ND
=) Dessert und (uchen
Eis mit (a!ne /,DD
Eis mit <r2c!ten und (a!ne 0,0D
#pfel4uc!en W,WD
7bst4uc!en W,0D
>) ?etrnke
Lola 1<lasc!e, D,C l3 C,FD
Limonade 1<l., D,C l3 C,FD
#pfelsaft 1$las, D,Cl3 W,/D
5ier 1$las, D,W l3 W,CD
6ot*ein 1$las, D,C0l3 O,DD
Bei,*ein 1$las, D,C0l3 O,DD
:affee 1;asse3 C,CD
9*
SPRACHKURS
;ee 1$las3 C,CD
A-(I80'`(1.(
&.41A80 (4Q^/IA80
&en :reund er#ennt man in der
/ot.
-rietenul la nevoie se
cunoate.
&en Aplitter im fremden Auge,
aber nic"t den Gal#en im
eigenen se"en.
;ezi paiul din oc"iul altuia i
nu bBrna din oc"iul tu.
&er Ab$esende muss 0aare
lassen.
6c"ii care nu se vd se uit.
&er Appetit #ommt beim .ssen. -ofta vine mBncBnd.
&er beste 4mgang ist mit
seinesgleic"en.
8ine se aseamn se adun.
&er Qensc" "offt, solange er
lebt.
6mul triete cu sperana.
&er rec"te Qann am rec"ten
-latz.
6mul potrivit, la locul
potrivit.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e#
@ersio#e#N
'as #ann f%r uns $ic"tig seinJ 1eilen Aie die folgenden
Aac"en nac" der 1abelle untenU
Ac"reibmasc"ine, Paffeemasc"ine, Auto, 4"r, (adio, -feife,
0und, 8omputer, G%c"erregal, 'al#man, Plavier, Qotorrad,
:otoapparat, :ernse"er, Qusi#, Qi#ro$elle, G%c"er, 3arten,
3esc"irrsp%ler, 1elefon, ein teuer Aport$agen, eine
Atadt$o"nung mit Glic# auf die ...
se"r $ic"tig v=llig
%berfl%ssig
nic"t
$ic"tig
am
$ic"tigsten
9+
DEUTSCH !R ALLE
B
Ei#lad-#0 ;-r Part:
)
5iebe Pat9a,
ic" $erde dreiOig. &as m=c"te ic" gern mit dir und meinen
anderen :reunden feiern. &ie -artL ist am :reitag, !.., um
?.?? 4"r.
Ic" lade dic" "erzlic" ein.
0ast du MeitJ Gitte ant$orte mir bis &ienstag oder ruf mic" an.
0erzlic"e 3r%Oe,
&ein Gernd
*
5iebe Aon9a,
ic" "abe meine -r%fung bestanden. &as m=c"te ic" gern mit dir
und meinen anderen :reunden feiern. 'ir planen die in dem
'ald I du $eiOt sc"on $o I zu mac"en. &ann #=nnen $ir
ru"ig rufen und sc"reien, so lange dass $ir es mac"en $ollen.
9,
SPRACHKURS
&as st=rt dort niemanden.
Gring deine :reundin Grigitte auc"K
(einer
Ac"reiben Aie eine .inladung zur -artL f%r I"re beste
:reundin i I"ren besten :reund, und dann eine f%r I"ren
&eutsc"le"rerK
I# der B-.//a#dl-#0
- Ic" m=c"te einen Pugelsc"reiber. P=nnen Aie mir bitte
$elc"e zeigenJ
- Na, gern. 3ef@llt I"nen der "ierJ .r #ostet ) .uro 9?.
- /ic"t sc"lec"t. 0aben Aie noc" $elc"eJ
- Na, den "ier. &er ist billiger. .r #ostet nur 1 .uro *?.
- &er gef@llt mir besser, den ne"me ic".
Liebe re-#de' %ei#e Da%e# -#d Herre#N
Ic" m=c"te Aie ganz "erzlic" im /amen der Atadt Parlsberg
begr%Oen. 'ir freuen uns se"r, dass Aie sic" entsc"lossen
"aben, unserer .inladung zu folgen, um einige 1age mit uns zu
verbringen. 0eute 9edenfalls m=c"te ic" I"nen im /amen
unseres Atadtrats und unserer Gev=l#erung ein "erzlic"es
'ill#ommen zurufen.
'as den#en Aie, $o #=nnte ein solc"er Grief vor#ommenJ
D
98
DEUTSCH !R ALLE
0ier finden Aie einige A@tze und Ausdr%c#e, die Aie im
Alltag ganz gut benutzen #=nnenU
Das k2nnen Sie nicht mit mir machen/
Das geht doch nicht/
Das drfen Sie nicht so einfach/
Das glaube ich nicht/
Das stimmt nicht/
Das ist nicht wahr/
Das ist falsch/
Das ist gelogen/
Das interessiert mich nicht/
Das ist mir egal/
Das ber#eugt mich nicht/
Da haben Sie @echt:
Das habe ich nicht gewusst:
Das tut mir )eid:
+er#eihung/
Sicher, aber
Das stimmt, aber
Sie haben @echt, aber
Das ist richtig, aber
Ich kann schon damit leben:::
.rfinden Aie Aituationen, in denen diese Ausdr%c#e und
A@tze benutzt $erden #=nntenK
Gilden Aie 9etzt einen Aufsatz, in dem Aie diese obener-
$@"nten Ausdr%c#en benutzenK
A
99
SPRACHKURS
EIN BRIE
Gonn, den 1*. Nuli ??!
5iebe 1ante Inge,
1. /ur noc" sec"s 'oc"en bis zum groOen :amilientreffen,
und ic" "abe noc" so viel zu tunK 1rotz der vielen Arbeit
und -lanerei freue ic" mic" se"r auf das 'iederse"en mit
der ganzen :amilie. Me"n Na"re sind ein bissc"en zu lang
z$isc"en :amilientreffen, findest du nic"tJ Qan verliert
doc" die Sbersic"t mit der MeitU die 'elt ist so groO und
die :amilie ist %berall verstreut, in ganz &eutsc"land, in
den /iederlanden, in Israel, und sogar in Ameri#aK
Qanc"mal $%nsc"e ic" mir die bguten, alten Meitenb
$ieder "er, in denen man an einem 6rt geboren $urde und
aufge$ac"sen ist und die ganze 3roOfamilie um sic" "atte.
. Ic" "abe sc"on von einigen ;er$andten Ant$ort
be#ommen. 1an9a #ommt aus 0amburg angereist und
;ol#er aus Atuttgart. Ic" "offe doc" se"r, dass mindestens
genau so viele 5eute zu diesem :amilientreffen #ommen
als zum letzten. Ic" "abe ge"=rt, dass Nulia sic" zu einer
ganz reizenden 9ungen :rau ent$ic#elt "at, und der #leine
3eorg ist so ein s%Oer Perl. Nessica studiert 9etzt seit z$ei
Aemestern in Gerlin Qedizin, und No"anna "at sic" gerade
mit Ale2 verlobt\ sie $ollen n@c"stes Na"r "eiraten.
!. 'eiOt du sc"on, $as du anzie"en $irstJ Ic" suc"e sc"on
seit Qonaten $ie verr%c#t nac" dem perfe#ten Pleid.
3erade neulic" "abe ic" ein $undersc"=nes gr%nes
Aamt#leid gefunden, das aber leider nic"t ric"tig gepasst
"at. /a9a, irgendet$as $erde ic" sc"on finden.
1??
DEUTSCH !R ALLE
). 0ier sind noc" einige &etails %ber das :amilientreffenU .s
$ird gegrilltK .s ist alles sc"on abgesproc"en. 'ir $erden
Ac"nitzel, '%rstc"en und 0@"nc"en#eulen grillen, und
dazu gibt es Partoffelsalat und Aauer#raut und zum
/ac"tisc" rote 3r%tze. Ic" "abe auOerdem Qitzi gebeten,
einige I"rer "errlic"en 1orten mitzubringen, die ;ol#mar
immer so gern "atte. 'ie sc"ade, dass er diesmal nic"t
me"r dabei sein #annK
*. Netzt eine Gitte an dic"U P=nntest du dic" vielleic"t um die
Glumen #%mmernJ &u #=nntest dic" mit dem :loristen in
P=ln zusammensetzen und dann die Gestellung "ier nac"
Gonn sc"ic#en. Qac"c dir %ber die Posten #eine Aorgen,
Glumen sind im Gudget sc"on ent"alten. Aagc mir nur bitte,
$ieviel es sc"lieOlic" und endlic" ge#ostet "at. /at%rlic"
#annst du auc" 9ederzeit einige deiner sc"=nen 3estec#e
aus deinem 3arten mitbringen.
+. Ao, das ist es sc"on beina"e. .s ist unglaublic", $ie gut bis
9etzt alles gegangen ist. &r%c#c mir die &aumen, dass nic"t
noc" der (est sc"iefge"tK
,. 'ir arbeiten im Qoment se"r viel im Ac"rebergarten. &ie
Arbeit sc"eint t@glic" me"r zu $erden. Als die Pinder noc"
"ier $aren, $aren $ir se"r besc"@ftigt, aber sie "aben doc"
mitge"olfen. 'ir "offen nur, dass das 'etter sc"=n bleibt,
damit $ir die Grombeeren noc" vor dem :amilientreffen
ernten #=nnen. Aonst $ird (obert nic"t viel Meit zum
Qitfeiern "aben, denn er muss 9a auc" noc" aus den
Grombeeren Qarmelade #oc"en.
8. 3erade "abe ic" ein paar Parotten aus dem 3arten ge"olt.
Parotten $ac"sen 9a so gut bei uns und (obert isst sie se"r
gern. Ic" #ann dir nac" der :eier gerne einige mitgeben.

1?1
SPRACHKURS
9. &ie Patzen spielen $ieder verr%c#t drauOen. 0elena "atte
diesen Aommer $ieder 1? Nunge und sie $erden gerade
9etzt Cnac" vier 'oc"enD se"r s%O. 'ir #=nnen aber nur
eines der P@tzc"en be"alten, ein #leines buntes .ngelc"en
namens -iep. Also $erde ic" versuc"en, die anderen beim
:amilientreffen loszu$erden. 0offentlic" verlieben sic"
dann alle Pinder in die P@tzc"en, und die .r$ac"senen
#=nnen auf einem :amilientreffen 9a nic"t bneinb sagen.
1?. .in paar 'oc"en nac" dem :amilientreffen "aben (obert
und ic" vor, nac" Gerlin zu fa"ren und dort ein paar 1age
4rlaub zu mac"en. &as $erden $ir nac" der vielen Arbeit
im 3arten und f%r das :amilientreffen auc" bitter n=tig
"aben. 'ie sc"=n, dass $ir dann, o"ne ange"alten zu
$erden, mit dem Auto durc" &eutsc"land fa"ren und
an"alten #=nnen, $o immer $ir das $ollen. Ic" freue mic"
auc" sc"on auf lange Apazierg@nge durc" eine Atadt, die
9etzt auf einmal eine ganze Qenge me"r interessante .c#en
und Aspe#te zu bieten "at. /ic"t dass 'est-Gerlin fr%"er
lang$eilig $ar...
11. Ic" $erde mic" $a"rsc"einlic" dann ab und zu alleine in
der :r%"e auf die Aoc#en mac"en und diese bneueb Atadt
p"otograp"ieren, um "erauszufinden, $ie sic" die Atadt
ver@ndert "at seit dem :all der Qauer. &u $eiOt 9a, dass ic"
einige Na"re als Atudentin in Gerlin ge$o"nt "abe und
seitdem immer $ieder zu Gesuc" zur%c#ge#ommen bin.
&a"er bin ic" besonders an der .nt$ic#lung dieser Atadt
und der Qensc"en darin interessiert und m=c"te dies
visuell aufzeic"nen.
1. Netzt muss ic" mic" aber $ieder auf das :amilientreffen
#onzentrieren, sc"lieOlic" #ommt das zuerst, und ic" freue
mic" auc" se"r darauf. Ic" bin so fro", dass so viele der
;er$andten mit"elfen, diesen besonderen 1ag sc"=n zu
1?
DEUTSCH !R ALLE
gestalten und so den Pindern und allen, die $eit $eg leben,
das 3ef%"l zu geben, dass selbst eine so groOe :amilie an
einander interessiert und f%r einander da sein #ann. 'enn
man 9ung ist, ist einem das nic"t so #lar. /at%rlic" $ollen
die Pinder nic"ts lieber, als aus dem .ltern"aus
auszuzie"en und i"r eigenes 5eben zu leben, aber $enn
man @lter $ird, zie"t es einen doc" zu den 'urzeln zur%c#.
1!. Gitte sagc mir so sc"nell $ie m=glic" Gesc"eid, $as du zu
deiner bGlumenaufgabeb meinst. 'enn du #eine Meit dazu
"ast, #=nnen mir vielleic"t .velLn und Aara" "elfen.
1). ;iele 3r%Oe von 8"ristian, der uns gerade besuc"t. (obert
l@sst nat%rlic" auc" ganz "erzlic" gr%Oen.
1*. Alles 3ute, deine Ale2andra
D
A-(I80'`(1.(
DEUTSCH RUMENISCH
&ie beste Meit ist immer der
n@c"ste Augenblic#.
/u lsa pe mBine ce poi
face astzi.
&ie Meit ist der beste Arzt. 1impul vindec totul.
3ut leben, lang leben. 8el ce triete bine, triete
mult.
Peine (ose o"ne &ornen. :iecare trandafir are g"impii
si.
1?!
SPRACHKURS
5iebe l@sst sic" nic"t verbergen. &ragostea nu se poate
ascunde mult vreme.
'o die 5iebe treibt, ist #ein
'eg zu $eit.
8"iar daca iubirea trece prin
ap, nu Vi este fric s se
Vnece.
'as dem 0erzen gef@llt, das
suc"en die Augen.
5a ce iubeti te uii cu drag.
'enn die Patze fort ist, tanzen
die Q@use auf dem 1isc".
8Bnd pisica nu-i acas, 9oac
oarecii pe mas.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e#
@ersio#e#N
1?)
DEUTSCH !R ALLE
A
Brie& 8o# de% De-ts./e# K-lt-rdie#st
&.41A80.( P4514(&I./A1
3otfried Parlmann I Atr. !1
*+*! G.(5I/
4niversitatea >Ale2andru Ioan 8uzaH Iai
(ectorat
G-dul 8opou 1)
+1?? 3A5A1I
Getr.U &P I Atipendienprogramm ??! i ??)
Gerlin, ?*. Aeptember ??!
Ae"r gee"rter 0err (e#tor,
auc" im Atudien9a"r ??! i ??) stellt der &eutsc"e
Pulturdienst C&PD $ieder Atipendien f%r 0oc"sc"ulange"=rige
aus (um@nien zu Atudien- und :orsc"ungsaufent"alten in der
Gundesrepubli# &eutsc"land zur ;erf%gung.
Als Anlage %bersendet unserer (eferenzdienst I"nen da"er drei
Qer#bl@tter, die %ber das Angebot des &P so$ie die
Ab$ic#lung des Atipendienverfa"rens Aus#unft geben.
Ge$erbungssc"luss f%r alle Atipendien CNa"resstipendien,
Aemesterstipendien f%r Atudierende der 3ermanisti#,
Purzstipendien f%r Atudierende der 3ermanisti#,
:orsc"ungs#urzstipendien f%r 9%ngere 'issensc"aftler, .(--
Atipendien f%r Atudierende der 'irtsc"afts$issensc"aften,
Atudienaufent"alte f%r ausl@ndisc"e 'issensc"aftler und
0oc"sc"ulsommer#urseD ist der !1.1?.??.
1?*
SPRACHKURS
'ir $@ren I"nen dan#bar, $enn Aie die Atudenten und
'issensc"aftler I"rer 0oc"sc"ule in geeigneter :orm %ber das
Atipendienprogramm informieren #=nnten. /@"ere
Informationen er"alten Aie auc" in der Gotsc"aft oder von den
in (um@nien t@tigen &P-5e#toren.
:%r I"re Gem%"ungen bedan#e ic" mic" im ;oraus.
Qit freundlic"en 3r%ssen,
Im Auftrag,
3eorg (astatt

Pi##9a#d a# der U#i8ersit,t
Ei#e A#;ei0e
Aub9e#tU AozialpsLc"ologisc"es .2periment
3uten 1ag,
mein /ame ist 'alter.
Ic" f%"re in der Meit vom 1?. - 1!. und 1,. - ?. Q@rz ??!
C9.?? - 1+.??4"rD ein sozialpsLc"ologisc"es .2periment durc".
&ie 1@tig#eit der 1eilne"mer beste"t "aupts@c"lic" aus
einfac"er 8omputereingabe.
.s $%rde mic" se"r freuen, $enn du Meit und 5ust "@ttest
gegen eine .ntlo"nung von .uro 1?.-- ca. 1 Atunde daran
teilzune"men.
Gitte melde dic" m=glic"st noc" "eute $egen ;ereinbarung
eines 1ermins unter 1elefon ?,!)1 i 8+)*! C0enrLs ApparatD
oder sc"reibc eine e-mail unter $elc"er 1elefonnummer ic"
dic" $ann erreic"en #ann.
&an#eK
'alter
Gra%%ati+
AD>ECTI@UL
1?+
DEUTSCH !R ALLE
Ad2e.ti8-l
atributiv - st Vnaintea substantivului determinat CTas ist eine
sch2ne <rau.3 \
- se acord cu acesta Vn gen, caz i numr CEr gibt der
sch2nen <rau eine 5lume.D.
adverbial - este invariabil C(ie spric!t gut Teutsc!.D
predicativ - este invariabil CTer ?unge i Tie <rau i Tas :ind ist
sch2n.D
- st dup verbul con9ugat din propoziie, pe ultimul
sau penultimul loc Vn propoziie C (ie ist flei1ig
ge*esen. i (ie ist immer flei1ig.D
De.li#area ad2e.ti8elor
Aingular -lural
De.li#area slab"
Re0-la I
Ad9ectivul este precedat de articolul
"otrBt sau de un pronume cu terminaiile
articolului "otrBt Cdieser, 7ener, 7eder,
welcher, derselbe, der7enige, alle, etc.D
/
3
&
A
Q : /
1e 1e 1e
1e# 1e# 1e#
1e# 1e# 1e#
1e# 1e 1e
Q, :, /
1e#
1e#
1e#
1e#
De.li#area %i(t"
Re0-la a II1a
Ad9ectivul este precedat de articolul
ne"otrBt, de kein sau de pronumele
posesivU mein, dein, sein, etc.
/
3
&
A
Q : /
1er 1e 1es
1e# 1e# 1e#
1e# 1e# 1e#
1e# 1e 1es
Q, :, /
1e#
1e#
1e#
1e#
De.li#area tare
Re0-la a III1a
aD Ad9ectivul nu este precedat de un
articol sau de un pronume cu terminaiile
articolului "otrBt\
bD Ad9ectivul este precedat deU andere,
iele, wenige, einige, nichts, etwas.
/
3
&
A
Q : /
1er 1e 1es
1e# 1er 1e#
1e% 1er 1e%
1e# 1e 1es
Q, :, /
1e
1er
1e#
1e
A
.s ist August ge$esen, der dritte August. Ic" "abe seit .nde
des Aemesters als Pellner in einer Pneipe sc"$er gearbeitet.
1?,
SPRACHKURS
Ic" "abe mir gedac"tU Qensc", du brauc"st ein bissc"en
:reizeit, bevor das Aemester $ieder anf@ngt. Aber $as $illst
du mac"enJ 'illst du et$as /eues se"enJ &u musst dic"
ausru"en und aussc"lafen. &ann "abe ic" besc"lossen, nac"
3riec"enland zu fa"ren, und am f%nften August bin ic" mit
dem Mug nac" 3riec"enland gereist. &ie (eise "at lange
gedauert -- et$a !* Atunden.
Ic" "abe zuerst At"en besuc"t -- die A#ropolis, das
/ationalmuseum, den 1empel des 6lLmpisc"en Meus. .ines
Abends "abe ic" in einem (estaurant in der -la#a gegessen. &a
"abe ic" Ausanne zum ersten Qal gese"en, aber ic" "abe sie
nic"t angesproc"en. Ap@ter "at es mir 5eid getan, dass ic" das
nic"t getan "abe. Aber so spontan sein ... das #ann ic" nic"t.
&as 'etter in At"en ist aber "errlic" ge$esen. 0eiO -- dreiOig
3rad $ar es und auc" sc"$%l. Neden 1ag "at die Aonne
gesc"ienen. .s "at #einen 1ag geregnet.
Am n@c"sten 1ag bin ic" mit dem Ac"iff auf die Insel Preta
gefa"ren. Ic" "abe ein billiges Mimmer in einem 0otel
gefunden und bin sofort zum Atrand gelaufen. 'undersc"=n
$ar der Atrand -- der Aand $ar fast $eiO und das 'asser so
blau -- nee, fast gr%n -- und so #lar $ie 3las. &er 1ag $ar
"errlic" -- sonnig und "eiO, aber auc" ein bissc"en $indig. Ic"
bin gesc"$ommen, "abe gelesen und gesc"lafen ... Als ic"
aufge$ac"t bin, "abe ic" sie gese"en. &ieselbe :rau ... die :rau
vom (estaurant in At"en. Aie "at mic" angestarrt. Ic" "abe sie
angel@c"elt, aber ic" "abe nic"t ge$usst, $as ic" $eiter
mac"en sollte ... "ab[ also nic"ts getan.
Am Abend bin ic" in ein #leines (estaurant in der /@"e vom
0otel gegangen. Ic" "abe drauOen gesessen und "abe ein 3las
'ein getrun#en. -l=tzlic" "abe ic" sie gese"en. Aie ist an
meinem 1isc" vorbeigegangen. Ic" "abe m0allon gesagt und
sie zu einem 3las 'ein eingeladen. Aie "at 9a gesagt. 'ir
1?8
DEUTSCH !R ALLE
"aben lange am 1isc" gesessen und "aben %ber alles Q=glic"e
dis#utiert. &ann sind $ir am Atrand spazieren gegangen. 19a,
so "at es angefangen. ;on da an sind $ir die ganze Meit
zusammen ge$esen.
Ardnen Sie die folgenden St#e #u/
&er Qann sie"t Ausanne in einem (estaurant.
&er Qann arbeitet in einer Pneipe.
&er Qann redet eine lange Meit mit Ausanne.
&er Qann besuc"t alle Ae"ens$%rdig#eiten in At"en.
&er Qann f@"rt nac" 3riec"enland.
&er Qann f@"rt nac" Preta.
&er Qann sie"t Ausanne aber er spric"t sie nic"t an.
&er Qann ge"t zum Atrand.
A
E1MAIL UND COMPUTERSACHEN
XGI11. 5.A./ AI. &I. /A80(I801, auc" $enn Aie sc"on
l@nger unsere Qail Aervices benutzenY
'ill#ommen bei den Qail-Aervices des (ec"enzentrumsK
XQAI5-I/:6Y -lattenplatz sparenK
;or einigen 1agen reic"te $ieder einmal der -lattenplatz auf
dem Aerver nic"t me"r aus. Ge"erzigen Aie des"alb bitte
unbedingt die folgenden 0in$eiseU
.inige Qailprogramme bieten die Q=glic"#eit, Qail vom
Aerver "erunterzuladen und gleic"zeitig eine Popie dort
liegenzulassen Cb5eave mail on serverbD. Qac"en Aie von
dieser Q=glic"#eit - $enn %ber"aupt - nur se"r sparsam
3ebrauc". &er Aerver ist nic"t als Gac#up f%r I"re Qail
gedac"tK
1?9
SPRACHKURS
II. GitteU 5aden Aie I"re Qail mindestens einmal pro 'oc"e
vom Aerver "erunter\ 9e me"r -latz alte -ost belegt, desto
$eniger bleibt f%r neue Qitteilungen %brig.
Gis"er gab es #einerlei (estri#tionen f%r die Qail auf dem
Aerver. Aollte die Aelbstdisziplin der 4niversit@tsange"=rigen
allerdings nic"t ausreic"en, um stets gen%gend freien -latz zu
garantieren, sind die -ostmaster zu administrativen
Qassna"men gez$ungenK An alle Genutzer der zentralen
QaildiensteU Ac"on vor einigen Qonaten sind Qail"ub und
Aerver auf einen sc"nelleren und gr=sseren (ec"ner
umgezogen.
1rotz "@ufiger rec"tzeitiger 0in$eise auf diesen ;organg
gibt es leider immer noc" viele Genutzer, die in i"rer
Qail#onfiguration den /amen des alten (ec"ners oder dessen
I--Adresse eingetragen "aben. Gis"er "aben $ir das
abgefangen, aber das ist $egen $eiterer 4mbaumassna"men
nun nic"t me"r m=glic". -r%fen Aie also bitte umge"end, ob
Aie zu denen ge"=ren, die sic" bis"er nic"t um i"re
.instellungen ge#%mmert "abenU
- der (ec"ner, auf dem die f%r Aie eintreffende Qail
gespeic"ert $ird, sollte als >popserver.uni-muenc"en.deH
angegeben sein.
- Mum ;ersc"ic#en von Qail CAQ1--AerverD benutzen Aie
bitte den /amen %ail/-bO-#i1%-e#./e#Ode
'enn Aie nic"t $issen, $o Aie #ontrollieren bz$. @ndern
m%ssen und die &o#umentation I"res Qailprogramms I"nen
auc" #eine 0in$eise gibt, $enden Aie sic" bitte an die
Geratung im (M in ;!1, Qo-:r 1?-1 und 1)-1, 4"r.
Qit freundlic"en 3r%ssen, I"r 8omputerberater-1eam,
postmasterouni-muenc"en.de
Bberset#en Sie den 'e6t/
$inden Sie neue 52rter und ersuchen Sie sie #u berset#en/
11?
DEUTSCH !R ALLE
E
.ntworten Sie auf die folgenden $ragenN
&en#en Aie an I"re :amilie. Aind I"re 3roOeltern noc" am
5ebenJ 'enn 9a, $o"nen sie mit I"nen im selben 0aus, oder
$o"nen sie allein oder in einem 0eimJ
'as mac"en I"re 3roOeltern $@"rend des 1agesJ C'enn I"re
3roOeltern sc"on gestorben sind, den#en Aie an andere @ltere
5eute, die Aie #ennen.D 3lauben Aie, daO I"re 3roOeltern
gl%c#lic" sindJ
;erste"en Aie sic" gut mit @lteren 5eutenJ Mum GeispielU
#=nnen Aie mit @lteren 5euten gut redenJ 0aben Aie
gemeinsame InteressenJ Ap%ren Aie die 3enerationsl%c#e
19generation gap3, oder ist das nic"t so $ic"tigJ
A
O4a /a44: %a./e#
von Gernd Patsc"
6ffen gesagtU 'ir "atten 6pa voll#ommen vergessen. &as
letztemal "atten $ir i"n bei seinem 8*. 3eburtstag gese"en.
&as $ar vor drei Na"ren. &a $ar er aus dem 0interzimmer, in
dem er mit seinen Paninc"en lebt, "erausge#ommen, um sic"
feiern zu lassen.
Aber nic"t genug damitU /ac" dem .ssen muOten $ir mit i"m
Ac"afs#opf spielen. Als er dann -- von einem 3l@sc"en
Pr@uterli#=r angesc"ic#ert -- 3esc"ic"ten aus seiner Nugend
erz@"lte, sagte meine :rau leise zu mirU <.s ist sc"on eine 5ast
mit alten 5euten.>
6pa, ansonsten taub auf beiden 6"ren, zog sic" beleidigt in
sein Mimmer zur%c# und sc"loO sic" dort ein. &as "atten $ir
111
SPRACHKURS
nun von unserer :reundlic"#eit. <Aoll er sc"mollen, bis er
"undert $ird>, meinte meine :rau. 6pa sc"$and aus unserem
Ge$uOtsein.
/eulic" sa"en $ir dann eine :ernse"sendung %ber <&ie (olle
des alten Qensc"en in unserer 3esellsc"aft>. Alte 5eute
$urden gezeigt und intervie$t. Aie $arteten I von allen
gemieden, o"ne Gesc"@ftigung I nur noc" auf den 1od. Qeine
:rau #onnte die -ralinen nur noc" unter Ac"luc"zen in den
Qund sc"ieben. Ic" murmelteU <Na, soll das denn $a"r seinJ
3ibt[s so $as denn %ber"auptJ> :ast "atten $ir uns sc"on
$ieder beru"igt, da #am uns 6pa in den Ainn. <0immel>, rief
meine :rau, <ob er $o"l noc" lebtJ> 'ir faOten uns ein 0erz
und =ffneten die 1%r zu 6pas Mimmer. .i, da saO er 9a --
aufrec"t im Aessel, einen Po"lstrun# in den 0@nden.
>6pa>, riefen $ir, <sei fr="lic". 'ir se"en dic" 9etzt mit ganz
anderen Augen. &u darfst 9etzt $ieder mit uns am 1isc" essen
und im 'o"nzimmer -feifc"en rauc"en.> 6pa ant$ortete
nic"t. .r redete nur noc" mit seinen Paninc"en. 'ir $aren
ziemlic" ratlos.
&ann aber erinnerten $ir uns an die Atelle der :ernse"sendung,
in der ein -rofessor gesagt "atteU <.in $ic"tiger :a#tor f%r die
(%c#gliederung alter Qensc"en in die 3esellsc"aft ist eine
sinnvolle Gesc"@ftigung.> 'ir dr%c#ten 6pa den Ataubsauger
in die 0and und stellten einen &ienstplan aufU Qontags bringt
6pa :lasc"en $eg. &ienstagsU 3artenarbeit. Qitt$oc"s darf er
unseren 'agen $asc"en. &onnerstagsU 1eppic" #lopfen,
'@sc"e auf"@ngen. :reitagsU :enster putzen, 1reppen"aus
reinigen. An 'oc"enenden #ann er gammeln, bis er vor
5ange$eile von sic" aus Ataub $isc"t und die Ac"u"e putzt.
'enn 6pa nun nic"t "appL ist, #=nnen $ir i"m auc" nic"t
"elfen. &ann liegt es eben an seinem 8"ara#ter.
E
Ste/t das i% Te(tT Bas ist ric!tig, *as ist falsc!U
11
DEUTSCH !R ALLE
&er 6pa $o"nt mit im 0aus, aber meistens ist er allein mit
seinen Paninc"en.
&ie :rau freut sic", $enn 6pa 3esc"ic"ten aus seiner Nugend
erz@"lt.
&er 6pa $ird von den ;er$andten in ein 0eim f%r alte 5eute
gebrac"t.
&ie ;er$andten se"en eine :ernse"sendung und $ollen sic"
darauf"in me"r um den 6pa #%mmern.
&er 6pa sie"t eine :ernse"sendung %ber alte Qensc"en und
besc"lieOt, sein 5eben zu @ndern.
Als im :ernse"en gezeigt $ird, $ie einsame, alte Qensc"en
auf den 1od $arten, f@ngt die :rau an zu sc"luc"zen.
&ie ;er$andten suc"en f%r den 6pa eine sinnvolle
Gesc"@ftigung.
6pa muO 9eden 1ag eine andere Arbeit erledigen. &amit er
nic"ts vergiOt, "at er einen &ienstplan
(c!reiben (ie 0E-D (=tze auf Teutsc!. Bie be!andeln
(ie alte LeuteU Bie be!andelt %!re <amilie alte LeuteU
ac!en (ie eine ListeX Bas tun (ieU Bas tun (ie nic!tU
Bas soll man tun J nic!t tunU >aben alte Leute in der
!eutigen $esellsc!aft eine *ic!tige 6olle oder nic!tU
Benn %!re Eltern alt sind, *erden (ie sie bei sic! zu
>ause *o!nen lassen, oder *erden (ie sie ins
#lters!eim sc!ic4enU
11!
SPRACHKURS
D
Ei# Gedi./t
?efunden
N.'. 3oet"e
%c! ging im Balde
(o f2r mic! !in,
Gnd nic!ts zu suc!en,
Tas *ar mein (inn.
%m (c!atten sa! ic!
Ein 5l2mc!en ste!n,
Bie (terne leuc!tend,
Bie Yuglein sc!+n.
%c! *ollt es brec!en,
Ta sagt es feinX
Q(oll ic! zum Bel4en
$ebroc!en seinUR
%c! grubZs mit allen
Ten B2rzlein aus,
Sum $arten trug ic!Zs
#m !2bsc!en >aus.
Gnd pflanzt es *ieder
#m stillen 7rtI
Hun z*eigt es immer
Gnd bl2!t so fort.
A-(I80'`(1.(
11)
DEUTSCH !R ALLE
DEUTSCH RUMENISCH
Aller Anfang ist sc"$er. 6rice Vnceput e greu.
Alles verge"t, 'a"r"eit beste"t. &reptatea niciodat nu piere.
Alte 5iebe rostet nic"t. &ragostea cea dintBi nu se
uit.
Anderer :e"ler sind gute
5e"rer.
-aniile nebunilor sunt
Vnvtura Vnelepilor.
Anfang gut, alles gut. Miua bun se cunoate de
diminea.
Angesic"t die 1at ausspric"t. 6c"ii sunt oglinda sufletului.
Ausna"men best@tigen die
(egel.
.2cepia confirm regula.
+ergleichen Sie die rumnischen und die deutschen +ersionen/
K3r4erteile
die 0andfl@c"e, die 0and, der Popf, der Arm, das Auge, die
/ase, der Qund, der Gusen, der Gauc", das Gein, der :uO, die
0%fte, das Armgelen#, der .llenbogen, der &aumen, der
:inger, das 6"r, das 3esic"t, die M@"ne, der 0als, die Grust,
der (%c#en, das Pnie, der Me", die Ac"sel, der 6bersc"en#el,
das Aprunggelen#, der -o, die :aust, das Ac"ienbein, die
:uOso"le
Meic"nen Aie eine :rau und einen Qann und zeigen Aie, $o
sic" diese obengenannten P=rperteile befindenK
C
11*
SPRACHKURS
Gra%%ati+
or%area #-%eral-l-i ordi#al
1 de la ) la )X N-%eral-l ordi#al U #-%eral-l .ardi#al J
Ete
1 de la *Y Z# s-s N-%eral-l ordi#al U #-%eral-l .ardi#al J
Este
W E(.e4$iiP erste, dritte, achteO
E(4ri%area datei
Ter wieielte ist /e-te[%or0e#T He-te[%or0e# ist der dritte O+tober:
#m wieieltenRRT R R am ierund#wan#igsten Se4te%berO
\# s.risoriP

den 1). 6#tober ??!
5iebe .ltern,
ic" freue mic" euc" $ieder gese"en zu "abendddd..
Pro#-%ele re&le(i8
Aingular -lural -ronumele
de politee -ers.
I
-ers.
a II-a
-ers. a III-a -ers. I -ers.
a II-a
-ers.
a III-a Q, :, /
& mir dir sich uns euch sich Sich
A mich dich sich uns euch sich Sich
11+
DEUTSCH !R ALLE
EINHEIT I@
A
De-ts./e C/ro#i+
Cine .uswahl on Creignissen, die in der ,undesre0ublik
Schlag#eilen machten
C1. August bis !?. /ovember ??D
*. August - @erbot 8o# Al1A5sa
&ie Gundesregierung verbietet den Apendensammelverein Al-
Ahsa in Aac"en. &em ;erband $ird vorge$orfen, die
-al@stinenser-3ruppe 0amas zu unterst%tzen.
,. August - Me/r Arbeitlose
&ie Ma"l der Arbeitlosen steigt auf %ber vier Qillionen.
8&4i8A4 und :&- $erfen der Gundesregierung in der
.ndp"ase des 'a"l#ampfs zune"mend ;ersagen in der
Arbeitsmar#t--oliti# vor.
1). August - Hil&e &7r l-to4&er
Panzler 3er"ard Ac"r=der besuc"t die durc" 0oc"$asser
sc"$er gesc"@digten (egionen in Aac"sen und verspric"t
z%gige Aufbau"ilfen. .rst .nde August ge"t das 0oc"$asser
an der .lbe und i"ren /ebenfl%ssen allm@"lic" zur%c#. &ie
Ac"@den $erden auf rund 1* Qilliarden .uro gesc"@tzt. &as
entspric"t et$a sec"s -rozent des Ataats"aus"alts.
1+. August - Pla# &7r Arbeitlose
Im Auftrag der Gundesregierung legt ;ol#s$agen-Qanager
-eter 0artz ein Ponzept zur besserer ;ermittlung von
Arbeitlosen vor. &emnac" soll es me"r 5ei"arbeit geben. .2tra
11,
SPRACHKURS
niedrige Ateuern f%r Pleinbetriebe sollen den 1rend zur
Ac"$arzarbeit stoppen.
19. August - Ab+e/r Politi+
/ur noc" !) -rozent der Nugendlic"en "aben Interesse an
-oliti#, ergibt eine Atudie der A"ell-Atiftung. 1991 $aren noc"
*, -rozent der 9ungen 5eute aufgesc"lossen f%r -oliti#.
?. August - Atta.+e a-& Bots./a&t
.ine 3ruppe ira#isc"er 6ppositioneller besetzt die
diplomatisc"e ;ertretung Gagdads in Gerlin und nimmt
me"rere 3eiseln. /ac" stundenlanger -olizei-Gelagerung
ergeben sic" die (egime-3egner #ampflos.
*. August - D-ell i% erse/e#
Panzler 3er"ard Ac"r=der und sein 0erausforderer .dmund
Atoiber treffen zu einem (ede-&uell im :erse"en aufeinander.
M$ei 'oc"en sp@ter gibt es einen erneuten &isput. Qeinungs-
forsc"er se"en %ber$iegend Ac"r=der als <-un#tsieger>. Geide
(ede-&uelle erzielen (e#ord-.insc"althuoten. In fr%"eren
'a"l#@mpfen "atte es der Amtsin"aber stets vermieden, mit
seinem 3egen#andidaten dire#t zu dis#utieren.
,. August - Ges./eiterte E/e#
&ie Ma"l der ."esc"eidungen erreic"t einen neuen
0=c"ststand. Ginnen eines Na"res $urden nac" Angaben des
Atatistisc"en Gundesamtes rund 198 ??? ."en aufge"oben. &as
bedeutetU 4ngef@"r 9edes dritte -aar trennt sic" I meist
inner"alb der ersten f%nf Na"re seit der ."esc"lieOung.
*. Aeptember - Dista#; ;- de# USA
Panzler 3er"ard Ac"r=der $arnt die 4AA in sc"arfer :orm vor
einem Qilit@rsc"lag gegen den Ira#. &arauf"in spric"t die
6pposition von <'a"l#ampf-("etori#> und sie"t zugleic" die
deutsc"-ameri#anisc"en Gezie"ungen belastet.
118
DEUTSCH !R ALLE
. Aeptember - Rot1Gr7# sie0t +#a44
Gei der Gundestags$a"l be"aupten sic" A-& und 3r%ne ganz
#napp. A-& und 4nion #ommen auf 9e !8,* -rozent der
Atimmen. &ie 3r%nen verbessern sic" auf 8,+ -rozent. &ie
liberale :&- bleibt mit ,,) -rozent $eit "inter i"ren
.r$artungen zur%c#. &ie -&A sc"eitert mit ),? -rozent an der
:%nf--rozent-0%rde und ist nur noc" mit z$ei dire#t ge$@"lten
Abgeordneten im neuen -arlament vertreten. (ec"tslastige
-arteiten $ie /-& und (epubli#aner erreic"en nur
Atimmenanteile unter ?,* -rozent.
!?. Aeptember - A+tie# i% Tie&
&er &eutsc"e A#tien-Inde2 C&AlD f@llt auf den tiefsten -un#t
seit sec"s Na"ren.
1!. 6#tober - A-tor A./ebe 0ee/rt
&er Ac"riftsteller 8"inua Ac"ebe aus /igeria er"@lt den
:riedenspreis des deutsc"en Guc""andels. &AA&--r@sident
1"eodor Gerc"em $irbt in seiner 5audatio f%r einen
intensiveren Pultur-&ialog mit Afri#aU Ac"ebe trage dazu bei,
dass Afri#a <den 3lauben an sic" selbst $iederge$innt und die
Pomple2e %ber$indet, die durc" viele Na"re der Geleidigung
und Aelbsterniedrigung entstanden sind.>
1+. 6#tober - Me/r ra-e# re0iere#
/ac" erfolgreic"en Poalitionsver"andlungen z$isc"en A-&
und 3r%nen gibt Gundes#anzler 3er"ard Ac"r=der seine neue
Pabinettsliste be#anntU Nosc"#a :isc"er bleibt AuOenminister,
0eidemarie 'ieczore#-Meul leitet $eiter"in das
.nt$ic#lungs"ilfe-Qinisterium. /eue Gundesminister sind
'olfgang 8lement C'irtsc"aft und ArbeitD, Grigitte MLpries
CNustizD, Qanfred Atolpe CGau und ;er#e"rD so$ie (enate
Ac"midt C:amilieD. An die Apitze des Ataatsministeriums f%r
119
SPRACHKURS
Pultur r%c#t 8"ristina 'eiss. Insgesamt sind sec"s der 1!
Gundesminister $eiblic" I so viele $ie nie zuvor.
. 6#tober - Aieder9a/l S./r3ders
&er Gundestag $@"lt Panzler 3er"ard Ac"r=der f%r $eitere
vier Na"re zum (egierungsc"ef. Ac"r=der be#ommt von den
insgesamt +?! Abgeordneten !?* Na-Atimmen und erreic"t
damit #napp die erforderlic"e absolute Qe"r"eit.
+. 6#tober - @erle0er U#seld tot
Aiegfried 4nseld, 8"ef des Au"r#amp-;erlags, stirbt im Alter
von ,8 Na"ren in :ran#furt am Qain. In dem "oc" angese"enen
5iteratur-;erlag ersc"einen unter anderem die 'er#e von Gert
Grec"t, 0ermann 0esse und Qartin 'alser.
Protest 0e0e# Krie0
In Gerlin und anderen At@dten demonstrieren insgesamt
1*?.??? An"@nger der :riedensbe$egung gegen einen
dro"enden 4A-Qilit@rsc"lag gegen den Ira#.
,. 6#tober - S./,de# d-r./ Or+a#
Ac"$ere At%rme zie"en %ber .uropa "in$eg. Allein in
&eutsc"land sterben elf Qensc"en. In '%rzburg st%rzt der
1urm der /eum%nster#irc"e ein.
+. /ovember - Ae./sel i# D7sseldor&
&er nordr"ein-$estf@lisc"e 5andtag in &%sseldorf $@"lt -eer
Ateinbr%c# CA-&D zum neuen Qinisterpr@sidenten. .r ist
/ac"folger von 'olfgang 8lement, der in Gerlin zum
'irtsc"aft- und Arbeitsminister aufger%c#t ist.
,. /ovember - Tra-er -% A-0stei#
&er ;erleger und 3r%nder des /ac"ric"tenmagazins <&er
Apiegel>, (udolf Augstein, stirbt im Alter von ,9 Na"ren in
1?
DEUTSCH !R ALLE
0amburg. In za"lreic"en /ac"rufen $ird daran erinnert, dass
Augstein durc" Aufdec#en vieler A#andale und Aff@ren die
&emo#ratie gest@r#t "abe.
11. /ovember - Mer+el bleibt CDU1C/e&i#
Auf dem 8&4--arteitag in 0annover $ird die ;orsitzende
Angela Qer#el mit #napp 9) -rozent der abgegebenen
Atimmen im Amt best@tigt. Aie fungiert auOerdem als
8&4i8A4-:ra#tionsc"efin, nac"dem Panzler#andidat
.dmund Atoiber auf sein Qandat im Gundestag verzic"tet "at.
1!. /ovember - Koalitio# i% Tie&
&ie Pon9un#tur#rise engt den 0andlungsspielraum der
Gundesregierung zune"mend ein. :inanze2perten sagen dem
Ataat geringere Ateuer-.inna"men voraus. .ine 3ruppe von
'irtsc"aftsforsc"ern er$artet f%r ??! ein 'ac"stum von
lediglic" 1,? -rozent und damit einen $eiteren Anstieg der
Arbeitslosig#eit. Mudem er$@gt die .4 in Gr%ssel ein
-r%fverfa"ren C<blauer Grief>D $egen der $ac"senden
Ataatsversc"uldung in &eutsc"land. 5aut 4mfragen sind nur
noc" + -rozent der Gev=l#erung mit der A-& zufrieden.
1*. /ovember - Te-re Re#te#1Kasse
&er Gundestag er"="t die (entenbeitr@ge. Ab 1. Nanuar m%ssen
vom .in#ommen 9edes Gesc"@ftigten 19,* -rozent I statt $ie
bis"er 19,1 -rozent I an die (enten#asse abgef%"rt $erden.
1,. /ovember - Re+ord a-& Rolle#
Auf modernen (ollsc"u"en CInline A#aterD erreic"t der
deutsc"e .2trem-Aportler N%rgen P="ler C!*D eine
Apitzengesc"$indig#eit von 81, Pilometern pro Atunde I
und "offt nun auf einen .intrag ins 3uinness-Guc" der
(e#orde.
. /ovember - Tod %it ))) >a/re#
11
SPRACHKURS
In (inteln C/iedersac"senD stirbt der @lteste Qensc"
&eutsc"landsU &ie (entnerin Qagdalene (egener erreic"te ein
Alter von 111 Na"ren.
*. /ovember - Kra./ i# der DP
&ie :&--Apitze fordert i"ren fr%"eren ;ize--arteic"ef N%rgen
Q=llemann ultimativ zum -arteiaustritt auf. Ausl=ser des
Ponfli#ts ist ein von Q=llemann verant$ortetes :lugblatt aus
der Ac"lussp"ase des Gundestags$a"l#ampfs. .s ent"ielt
sc"arfe Angriffe auf die (egierung in Israel und ein
;orstandsmitglied der N%disc"en 3emeinde in &eutsc"land.
&arauf"in $arf die :&--:%"rung Q=llemann vor, dieser "abe
im Alleingang gegen 3runds@tze der 5iberalen so$ie gegen
das 3asetz zur -arteienfinanzierung verstoOen. In einer ersten
(ea#tion dro"t Q=llemann mit der 3r%ndung einer neuer
-artei.
,. /ovember - Ko#&li+t %it de# USA
&ie Gundesregierung besc"lieOt, dass sie sic" im :all eines
4A-Angriffs auf den Ira# an Priegs"andlungen nic"t beteiligen
$ill. 3leic"$o"l verspric"t die (egierung den 4AA, Sberflug-
und 1ransitrec"te auc" im Priegsfall zu ge$@"ren. Mudem sei
die 5ieferung von &efensiv$affen an Israel m=glic".
C&ie De-ts./e C/ro#i+ $urde von dem T##T Letter, /r. !, &ezember ??
%bernommen und ist von uns bearbeitet $orden.D
C
Gra%%ati+
@erbe .ores4o#de#te
;erbul
e2prim
Rntreba-
rea
8azul Infini-tiv Imperf
ect
-articipiu
II
1raducerea
1
DEUTSCH !R ALLE
Stare 4e
lo.'
A.$i-#e
4e lo.
BoU &ativ stehen
liegen
sit#en
stecken
hngen
stand
lag
sa1
steckte
(stak)
hing
gestanden
gelegen
gesessen
gesteckt
gehangen
a sta CVn picioareD
a sta CorizontalD
a edea Ca sta aezatD
a se afla, a fi pus, bgat
a fi atBrnat, a fi agat
Dire.$ia
-#ei
%iI."ri
Bo!inU Acu-
zativ
stellen
legen
set#en
stecken
hngen
stellte
legte
set#te
steckte
hngte
gestellt
gelegt
geset#t
gesteckt
gehngt
a pune Cvertical D
a pune CorizontalD
a aeza Ca pune aezatD
a pune, a bga
a aga, a atBrna
T 4nui verb al micrii Vi corespunde un anumit verb al strii i invers.
T 8azul verbelor stec4en i !=ngen este unul special, acestea putBnd
e2prima atBt starea pe loc, cBt i micarea corespunztoare.
T &up prepoziiile bicazuale Ccu dativul i acuzativulD aceste verbe cer un
anumit cazU - dac verbul e2prim o stare I dativul\
- dac verbul e2prim o micare I acuzativulU
@erbe de stare @erbe de %iI.are
-. Tas 5uc! steht in der
5ibliot!e4.
C. Tas 5uc! liegt auf dem ;isc!.
W. Tie =dc!en sit#en auf der
5an4.
/. Tie Land4arte hngt an der
Band.
0. Tas $eld steckt in der
;asc!e.
-. Er stellt das 5uc! in die
5ibliot!e4.
C. Er legt das 5uc! auf den ;isc!.
W. Tie =dc!en set#en sic! auf die
5an4.
/. Er hngt die Land4arte an die
Band.
0. (ie stecken das $eld in die
;asc!e.
\#treb-i#$area 4arti.i4i-l-i
4re;e#t 4er&e.t
1. ad9ectival der kommende Sug der gekommene Sug
. adverbial (ie sprac! ber#eugend. (ie sprac! ausge#eichnet.
!. substantivizat Der @eisende 4am uns
zu.
Der .ngestellte 4am uns
zu.
T-articipiile Vntrebuinate ca ad9ective i ca substantive se declin ca
ad9ectivele atributive.
T-articipiile Vntrebuinate ca adverbe sunt invariabile.
T-articipiul prezent se traduceU
- printr-o propoziie relativ Cvezi e2. 1 I trenul care ineD\
1!
SPRACHKURS
- printr-un ad9ectiv sau un participiu Cvezi e2. I ea vorbea
coningDtorD.
T-articipiul perfect se traduceU
- printr-un participiu Ce2. 1 I trenul enitD
- printr-o propoziie relativU Ce2. 1 I trenul care a enitD.
A-(I80'`(1.(
DEUTSCH RUMENISCH
Gesser ab$arten als %bereilen. 3raba stric treaba.
Gesser aufgesc"oben als
aufge"oben.
Qai bine mai tBrziu decBt
niciodat.
Gesser ;orbedac"t als
/ac"gedac"t.
-aza bun trece prime9dia
rea.
&as 0eute soll dem Qorgen
nic"ts borgen.
/u lsa pe mBine ce poi
face astzi.
&ein (eic"tum ist dein Popf. Inelepciunea e cea mai
statornic avere la om.
&em P%"nen ge"=rt die 'elt. 5umea aparine celor
cura9oi.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e#
@ersio#e#N
1)
DEUTSCH !R ALLE
Ei# +o%is./es Erei0#is
.ntsc"lossen betrat sie die Goutihue. &ie ;er#@uferin
#am i"r sofort entgegen. b:r@ulein Qeier, $as #ann ic" "eute
f%r Aie tunJb
1ania besc"rieb die Gluse aus dem Ac"aufenster.
'@"renddessen tauc"te ein Q@dc"en mit "ellblau gef@rbtem,
et$as zerzaustem 0aar aus der einzigen 4m#leide#abine des
#leinen 5adens auf, bis auf Ac"u"e und eine "oc"gestec#te
Aonnenbrille v=llig nac#t, in der 0and einen strassbesetzten
1anga. bAte"t mir nic"t, sagt Plaus. Ic" ne"me $o"l lieber den
anderen.b
&amit griff sie nac" einem anderen 1eil, dessen gelbes
Atoffdreiec# mit roten :lammen bedruc#t $ar. 1ania $ar
sc"neller und fisc"te es i"r vor den zufassenden :ingern $eg.
bAc"on ver#auftb, grinste sie die Glau"aarige an. b0e, das finde
ic" aber nic"t gutKb, protestierte die. 1ania sa" den er$@"nten
Plaus, der in der 4m#leide#abine am Apiegel le"nte und sic"
#=stlic" dar%ber zu am%sieren sc"ien. Mudem mac"te er mit
ebenfalls zerzaustem 0aar und leic"t derangiertem 6utfit den
.indruc#, als "@tte er vor"in "inter gesc"lossenem ;or"ang
seine :reundin nic"t nur beraten...
Angesic"ts derer 0aarprac"t %berlegte 1ania, ob es
nic"t an der Meit sei, i"re Qitmensc"en auc" mal mit frisc"en
:arben zu %berrasc"en. 6der mit neuen -er%c#en. Neden 1ag
die gleic"e :risur $ar doc" lang$eilig.
b'ir "aben da sic"er noc" ein z$eites .2emplarb, bot die
;er#@uferin an, die gerade mit der Gluse $ieder aus dem
Ac"aufenster zur%c##e"rte.
b0aKb, mac"te die /ac#te. bPommt 9a gar nic"t in :rage. Ic"
ertragcs nic"t, $enn andere 1ussi mit den gleic"en :ummeln
crumtigert $ie ic"Kb
bQuss 9a auc" nic"t seinb, sc"munzelte 1ania. bQit dieser
:igur brauc"st du doc" e" #eine Pleidung, A%OeK 'etten, dass
dein Plaus mir zustimmtJb
1*
SPRACHKURS
&er grinste von der Pabine "er noc" breiter als eben, ent"ielt
sic" aber eines Pommentars. &ie Glau"aarige sc"nappte nac"
der Gluse und versc"$and $ieder in (ic"tung Pabine. b'enn
du den :lammentanga $illst, #riege ic" eben diesen :etzenKb,
er#l@rte sie.
1ania lac"te.
&ie ;er#@uferin sc"%ttelte "alb$egs entsetzt den Popf.
bPennen die &amen sic"Jb, er#undigte sie sic" vorsic"tig.
1ania lac"te immer noc". b/ein.b
b&ann verste"e ic" nic"t...b
b&a gibtcs auc" nic"ts zu verste"en. Qac"t einfac" nur ApaO.b
&er Pabinenvor"ang $urde $ieder ge=ffnet. bPlaus
sagt, die Gluse gef@llt i"m. Netzt brauc"e ic" noc" cnen (oc#
oder cne 0ose dazu.b &ie Glau"aarige sa" sic" forsc"end um.
&er$eil "atte 1ania ein raffiniert gesc"nittenes Pleid entdec#t.
b&as probiere ic" mal eben an, 9aJ &u brauc"st die Pabine im
Qoment doc" nic"t, A%Oe.b
&ie zuc#te mit den Ac"ultern. b5ass dir ru"ig Meit, aber lass die
:inger von PlausKb
b&en sc"meiOe ic" e" so lange crausb, ver#%ndete 1ania.
bIc" ge"c 9a sc"on frei$illigb, r@umte Plaus bereits seine
Atellung.
M$ei $eitere Pundinnen traten ein und sa"en die
Glau"aarige, die nur mit der Gluse be#leidet auf der Auc"e
nac" $eiteren 1e2tilien $ar. b'as ge"t denn "ier f%rcn .vent
abJ Ist 9a #rassKb, $underte sic" eine der beiden. &ie andere
#ic"erte am%siert. bMiemlic" groO, diese 4m#leide#abine, und
verfli2t gut ausgestattet. Aber ein paar 1renn$@nde $@ren
nic"t sc"lec"t, und $o ist denn nun der ;er#aufsraumJb,
sp=ttelte sie.
&ie ;er#@uferin rang nac" 'orten. bIc" - ic" #ann das
er#l@ren. &as ist ein unge$="nlic"er... "mmpf...
ausna"ms$eise... $ir... nic"t allt@glic", @"...b
1ania trat in die #leine Pabine und zog den ;or"ang "inter
sic" zu.
1+
DEUTSCH !R ALLE
Me"n Qinuten sp@ter $urden die anderen misstrauisc". .s
#onnte doc" nic"t so lange dauern, ein Pleid anzuprobieren.
Allm@"lic" $urde es auc" der Glau"aarigen et$as unbe"aglic".
I"r $ar n@mlic" gerade aufgefallen, dass man von der AtraOe
"er durc"s Ac"aufensterglas in den ;er#aufsraum se"en
#onnte, und f%r die ganz breite `ffentlic"#eit $ar i"r
/ac#tauftritt eigentlic" nic"t gedac"t. .in paar besonders
/eugierige dr%c#ten sic" bereits an der Ac"eibe die /asen
platt.
Aagen Aie I"re Qeinungen zum 1e2t.
'ie finden Aie das, $as dort passiert ist, die Atellung der
;er#@uferin, die von Plaus, von 1ania und von der
blau"aarigen 9ungen :rauJ
0aben Aie sc"on mal so $as erlebtJ
Ac"reiben Aie einen Aufsatz, in dem ein @"nlic"es
3esc"e"en pr@sentiert $irdK
:inden Aie alle ;erben im 1e2tK
Atellen Aie :ragen zum 1e2tK
Aagen Aie, $ie Aie sic" in einer @"nlic"en Aituation
ver"alten $%rdenK
'elc"e (olle $%rden Aie in einem 1"eaterst%c# gerne
spielen J .r#l@ren Aie dann $arumK
Ae"en Aie einer I"ren Pollegen oder Polleginnen in einer
solc"en (olleJ
1,
SPRACHKURS
Die beste# S./-%%eltri.+s
Aie S./7ler -#d St-de#te#
die Le/rer rei#;-le0e# 8ers-./e#
(pic4en bei (c!ulaufgaben und Exen E das !at eigentlic! sc!on
'eder gemac!t. Toc! es *ird immer sc!*erer, die Le!rer
auszutric4sen. Bir !aben uns einmal umge!+rt, *elc!e
(c!ummeltric4s die besten sind.
Ein bissc!en (c!ummeln ge!+rt in der (c!ule sc!on
fast zum #lltag und nic!t nur da E gespic4t *ird 2berall, *o
@r2fungen gesc!rieben *erden. Tumm nur, dass auc! die
Le!rer *=!rend i!rer (c!ulzeit mal abgesc!rieben !aben und
viele (c!ummeltric4s 4ennen E aber alle 4ennen sie garantiert
nic!t[
3anz vorn auf der Ac"ummel-0itliste ste"t das
Absc"reiben vom /ac"barn. ;orteile "aben "ier Ac"%ler mit
l@ngern 0aarenU &ie #ann man n@mlic" prima ins 3esic"t
"@ngen lassen. Ao, dass einem selbst der Glic# zum /ac"barn
noc" frei bleibt, der 5e"rer aber die Augenbe$egung nic"t
me"r verfolgen #ann. bAn der Augenbe$egung er#enne ic", ob
9emand spic#tb, verriet uns ein 5e"rer. b&ie meisten Ac"%ler,
die sc"ummeln $ollen, bene"men sic" se"r auff@llig und
guc#en erst einmal zum 5e"rer, um sic" zu verge$issern, dass
er gerade nic"t "ersie"t. 'as viele Ac"%ler auc" nic"t $issenU
In einigen Plassenzimmern ist doc" %ber dem 'asc"bec#en
ein Apiegel angebrac"t - "ervorragend f%r uns 5e"rer, um die
Plasse im - unauff@lligen - Glic# zu "abenK &af%r #ann man
manc"mal auc" die :enstersc"eibe benutzen...b
eder%,44./e#
Auf -latz der Apic#er-5iste ste"t das :ederm@ppc"en. .in
Ac"%ler er#l@rt uns, $ie das l@uftU bIc" stec#e mir meist einen
Mettel ins :ederm@ppc"en. &as #ann man sc"nell zu#lappen,
$enn der 5e"rer #ommt. &ie andere Q=glic"#eit ist, dass man
18
DEUTSCH !R ALLE
et$as "ineinsc"reibt. 5e"rer guc#en eigentlic" nur dann ins
Q@ppc"en, $enn man es se"r auff@llig auf- und zu#lapptb.
Der S4i.+;ettel
Geliebt ist auc" der #lassisc"e Apic#zettel in unz@"ligen
;arianten und 3r=Oen. .ine 9unge :rau erz@"lt uns dar%berU
bIc" sc"reibe mir zur Aic"er"eit fast immer einen Apic#zettel.
Ic" stec#e den Apic#er meist unter meine 4"r oder einen
besonders groOen (ing. Qanc"mal versc"l%ssle ic" das, $as
ic" mir aufgesc"rieben "abe. &as "eiOt ;o#abeln sc"reibe ic"
r%c#$@rts auf oder &inge f%r 3eograp"ie auf .nglisc"Kb
B7./er -#d Le(i+a
In vielen :@c"ern darf man bei Ac"ulaufgaben und .2en ein
Guc" bezie"ungs$eise ein &ictionarL benutzen. 1raum"aft
zum Ac"ummelnK
bIc" sc"reibe mir 0in$eise immer unter einem bestimmten
Guc"staben - da ist meist et$as -latz - oder auf einer
bestimmten Aeite auf. 3ut ist auc" der -latz z$isc"en den
Meilen. Allerdings sollte man nur mit Gleistift sc"reiben, denn
den sie"t der 5e"rer nic"t so sc"nell, und man #ann i"n
problemlos $ieder $egradierenb.
Sti&te -#d Li#eale
4n"eimlic" pra#tisc" sind Pugelsc"reiber mit einem
durc"sic"tigen Ac"aft. Allerdings sollte man den
Pugelsc"reiber nic"t zu offen rumliegen lassen.
bIc" mac"e mir immer #leine P%gelc"en aus -apier, die stec#e
ic" dann "inten in den Pugelsc"reiber rein. Im /otfall sind
diese P%gelc"en auc" se"r sc"nell aufgegessenKb &ie
(%c#seite von 5inealen eignet sic" auc" gut zum Gesc"reiben
oder zum Auf#leben eines Apic#ers. .inen $eiOen Atift #ann
man "ervorragend mit Gleistift besc"riften. Aie"t man #aum
und ist im /otfall blitzsc"nell abge$isc"t.
19
SPRACHKURS
B,#+e -#d St7/le
&af%r brauc"t man einen ganz feinen GleistiftU Qan #ann die
(%c#enle"ne vom Atu"l des ;ordermanns gut damit
besc"riften. ;oraussetzung ist allerdings, dass dieser Atu"l
nic"t zu $eit entfernt und die Ac"rift aus 5e"rersic"t #aum
$a"rne"mbar ist. Auc" die Ac"ulban# #ann man mit Gleistift
$underbar besc"riften. 8"ristian sagtU bIc" sc"reibe mir
:ormeln oder 3edan#enst%tzen immer mit einem ganz feinen
Gleistift auf die Gan#. 4m sic"er zu ge"en, stelle ic" dann
noc" mein :ederm@ppc"en darauf oder lege das Angabenblatt
dar%ber. 'enncs brenzlig $ird, gen%gt es, mit dem ^rmel
z$eimal dr%ber zu $isc"en, und die Ac"rift ist sc"on $egKb
S4i.+e# -#d Kleid-#0
Qinir=c#e sind bei Q@dc"en @uOerst beliebt, denn darunter
l@sst sic" ein Apic#er prima verbergen. Nungs m%ssen da sc"on
auf den Aoc#en - 1ric# zur%c#greifen und den Apic#er in die
Aoc#en stec#en. .in 9unger Qann erz@"lt unsU b.inmal "abe
ic" auf die Innenseite meiner 0emdenmansc"ette einen
Apic#zettel gesc"rieben. Qan #ann i"n aber auc" dort
"in#lebenb. .in anderer Ac"%ler sagtU bIc" sc"reibe mir
Atic"pun#te mit Pugelsc"reiber auf die Ac"u"so"le oder ins
4"renarmbandb. 'er nic"t ganz soviel Qut beim Apic#en "at,
der #ann den 0ilfszettel auc" unter einer .inlage im Ac"u"
verstec#en und i"n auf der 1oilette in (u"e lesen. &ie
Qet"ode, einen Apic#zettel bereits vor der Atunde auf der
1oilette zu verstec#en ist relativ unsic"er.
P&laster -#d a#dere Hil&s%ittel
bIc" sc"reibe mir :ormeln auf die 0aut und #lebe mir ein
-flaster dr%ber.
6ft ist es dann so, dass ic" mic" an die Aac"en, die ic" mir
aufgesc"rieben "abe, besonders gut erinnern #annKb
Aeitere S./-%%el1Ti4s
1!?
DEUTSCH !R ALLE
- .in (adiergummi mit 0%lse l@sst sic" gut mit :ormeln oder
;o#abeln verzieren.
- Na"resza"len und :ormeln #ann man versc"l%sselt auf die
0aut sc"reiben.
- M$ei gleic"farbene 5=sc"papier-Gl@tter sorgf@ltig
zusammen#leben und Apic#er daz$isc"en sc"ieben.
- :ormeln auf eine alte Neans oder in die Innenseite der
0osentasc"e sc"reiben, us$.
Sbertreiben sollte man es mit dem Ac"ummeln allerdings
nic"t. Gesser ist es, die Apic#er als 3ed@c"tnisst%tze zu
betrac"ten. Gei Ac"ulaufgaben, in denen es auf die /ote
an#ommt, lasst i"r das Apic#en lieber ganz bleiben, denn eine
Me"n lo"nt sic" nic"t. I"r solltet das Ac"ummeln eigentlic"
auc" vom 9e$eiligen 5e"rer ab"@ngig mac"en - die reagieren
aufs Apic#en n@mlic" ganz untersc"iedlic"K
Do./ #i./t 8er0esse#NNN
So 8iel A#0st' dass der Le/rer ir0e#d9ie das a-&s47re#
9ird' bri#0t 8iel S./li%%eres &7rs Lebe# -#d e-re
Ges-#d/eit' als das S4i.+e# Gl7.+ &7r de# A-0e#bli.+OOO
1!1
SPRACHKURS
I#ter#atio#al a-s0eri./tete St-die#0,#0e
.ine $ac"sende Anza"l von 0oc"sc"ulen bietet im (a"men
von Pooperationsab#ommen international ausgeric"tete
grundst@ndige Atudieng@nge an, bei denen aufgrund der
-r%fungsordnung mindestens ein oder z$ei Aemester an der
9e$eiligen -artner"oc"sc"ule im Ausland studiert $erden
m%ssen. &iese Atudieng@nge ste"en allen Interessentinnen und
Interessenten mit der entsprec"enden
0oc"sc"ulzugangsberec"tigung Callgemeine i fac"gebundene
0oc"sc"ulreifebz$. :ac""oc"sc"ulreifeD offen. &er .r$erb
von guten Penntnissen in der 9e$eiligen 5andessprac"e ist
;oraussetzung f%r ein solc"es Atudium. Gei erfolgreic"em
Absolvieren dieser Atudieng@nge #ann ggf. auc" ein doppelter
Atudienabsc"luss Cein deutsc"er und ein ausl@ndisc"erD
er$orben $erden. &ie 0oc"sc"ulen bauen i"r Angebot an
internationalen Atudieng@ngen auf der 3rundlage er$eiterter
Pooperationsbezie"ungen laufend aus. Im 0(P-
0oc"sc"ul#ompass C$$$."oc"sc"ul#ompass.deD #=nnen Aie
sic" gezielt %ber alle internationalen Pooperationsbezie"ungen
deutsc"er 0oc"sc"ulen mit ausl@ndisc"en 0oc"sc"ulen
informieren. Im Gereic" <Atudium> ist auc" "ier eine gezielte
Auc"e nac" internationale Atudieng@ngen m=glic". .in Geispiel
daf%r ist die &eutsc"-:ranz=sisc"e 0oc"sc"ule C&:0D. Aie ist
ein ;erbund deutsc"er und franz=sisc"er 0oc"sc"ulen und
bietet i"re deutsc"-franz=sisc"en Atudieng@nge in Pooperation
mit i"ren Qitglieds"oc"sc"ulen an.
C-ag. ))D
(tudienE und 5erufs*a!l E ??) G' Gildung und 'issen ;erlag und Aoft$are 3mb0,
/%rnberg, !). %berarbeitete Auflage ??)
1!
DEUTSCH !R ALLE
>obbe# als St-de#t
Pnapp z$ei &rittel der Atudierenden 9obben. In der Qe"rza"l
ben=tigen sie das .in#ommen aus der .r$erbst@tig#eit f%r die
teil$eise oder seltener gesamte :inanzierung i"res Atudiums.
/ic" immer sind dabei negative Aus$ir#ungen $ie die
;erl@ngerung der Atudienzeit aus$zusc"liessen. 'enn
m=glic", sollte man versuc"en, einen Nob zu finden, der eine
fac"lic"e /@"e zum Atudienfac" auf$eist, z.G. als studentisc"e
0ilfs#raft an der 0oc"sc"ule oder in einem Getrieb, der auc"
-ra#ti#umsstellen f%r das Atudium bereitstellt. In vielen
0oc"sc"ulorten gibt es spezielle Nob-;ermittlungstellen
f%rAtudierende. &ie Adrese er"@lt man vom =rtlic" zust@ndigen
Atudenten$er#. 'er regelm@ssig und dauer"aft 9obben $ill,
muss selbst initiativ $erden und Atellenanzeigen in Meitungen,
an den Ac"$arzen Grettern in der Qensa oder in den Instituten
beant$orten oder 1ipps aus dem Ge#annten#reis nac"ge"en.
Aolange I"r Atudium im ;ordergrund ste"t, #=nnen Aie
$@"rend des Aemesters 9obben, o"ne den studentisc"en
<Aondertarif> f%r Aozialversic"erungsabgaben zu verlieren. &ie
Mentralstelle f%r Arbeitsvermittlung ist die internationale
-ersonalagentur der Gundesagentur f%r Arbeit. Aie bietet
Aerviceangebote zu Ausbildung, Atudium, Nobben und Arbeiten
in .uropa und $elt$eit.
C-ag. *?,D
(tudienE und 5erufs*a!l E ??) G' Gildung und 'issen ;erlag und Aoft$are 3mb0,
/%rnberg, !). %berarbeitete Auflage ??)
i#de# Sie' 9as diese Ber-&e #a./ T,ti0+eits&elder#
/eisse#O Ord#e# Sie ;-N
Qaterial verarbeiten
&as "eisst Aufbereiten, ;er@ndern und
;eredeln von nat%rlic"en (o"stoffen. &as
gesc"ie"t bei den in diesem Gereic" genannten
Gerufen in 0andarbeit oder mit 0ilfe von
'er#zeugen, "andgef%"rten und
1!!
SPRACHKURS
computergesteuerten Qasc"nen.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU :eilen, 0obeln, Giegen,
Ac"leifen, -olieren, Qisc"en, Ac"melzen,
:ormen, Poc"en.
Musammenbauen,
montieren
3er@te, Apparate, 3eb@ude,
3ebrauc"sgegenst@nde I sie alle beste"en aus
vielen .inzelteilen, die von 0and oder mit
0ilfe von Qasc"inen aus vorgefertigten 1eilen
zusammengesetzt $erden.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Qessen, Anreissen,
;ersc"rauben, 5=ten, Ac"$eissen, 0@mmern,
Musc"neiden, /ieten, /ageln, 5eimen, Pleben.
3estalten
&ie :ac"leuten in diesen Gerufen verarbeiten
Qaterialien aller Art. Aie bauen auc"
.inzelteile zusammen. &abei streben sie
immer eine besondere, oft sogar eine
#%nstlerisc"e 3estaltung der 3egenst@nde an.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU :ormen, 3lasieren,
&rec"seln, :lec"ten, Gema"len, ;ergolden,
Ac"leifen, Ac"neiden, -olieren, Giegen,
Go"ren, Grennen, 5=ten, 3iessen.
Qasc"inen- und
Anlagenbedienung
und -%ber$ac"ung
&er Qensc" ric"tet die Qasc"ine ein, bedient
und %ber$ac"t sie, sorgt f%r einen
reibungslosen Qasc"inenablauf.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Qasc"inen bedienen
und #ontrollieren, Anlagen %ber$ac"en.
Gebauen und z%c"ten
&ie 0erstellung von 3%tern im Agrarbereic"
ist vom 3rundbed%rfnis der Qensc"en nac"
/a"rung bestimmt.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Gearbeiten des Godens,
A@en, &%ngen, -flegen und 3esunder"alten
von 1ieren und -flanzen, .rnten, M%c"ten,
;eredeln, 5agern, ;ermar#ten.
1!)
DEUTSCH !R ALLE
4ntersuc"en und
messen
5aboranten und -r%fer sind Qitarbeiter von
-"Lsi#ern, 8"emi#ern, Giologen, ^rzten und
Ingenieuren. Aie sind in den 5aboratorien der
0oc"sc"ulinstitute und ;ersuc"sanstalten oder
in der Industrie t@tig.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU -roben ne"men und
aufbereiten, 4ntersuc"en, Geobac"ten,
Qessen, (ec"nen, -roto#ollieren.
3estalten von
Qedienprodu#ten und
Meic"nen
Ingenieure und Ponstru#teure planen,
ent$erfen und berec"nen. &ie 1ec"nisc"en
Meic"ner setzen die A#izzen in Qasse,
.inzel"eiten, ALmbol\e und 3rundrisse um.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Meic"nen, Arbeit am
Gildsc"irm, 3ravieren, Qalen, Ac"aben
0@rten, Ausstec"en.
Gedienen und beraten
;er#aufen "eisst mit 'aren oder
&ienstleistungen "andeln I von
/a"rungsmitteln %ber G%c"er bis zu (eisen.
&er Punde er$artet als 3egen$ert f%r den
Paufpreis neben der 'are oder &iensleistung
freundlic"e, sac"#undige Geratung.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Geraten, Gedienen,
;ermitteln, ;er#aufen, Passieren, ;erpac#en,
Auszeic"nen, 6rdnen, Guc"en.
;er$alten
&ie =ffentlic" ;er$altung erf%llt Aufgaben f%r
die Allgemein"eit und f%r den einzelnen
G%rger. Angestellte und Geamte $endem
dabei 3esetze, ;erordnungen und (ic"tlinien
an und f%"ren sie aus.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU -lanen, 6rganisieren,
1atbest@nde ermitteln, Aus#%nfte erteilen,
Atatisti#en erstellen, Parteien f%"ren, Arbeit
am 8omputer.
1!*
SPRACHKURS
Aic"ern, in 6rdnung
"alten
:ac"#r@fte in ;er#e"rsberufen tragen dazu
bei, dass 3%ter und 'aren aller Art sic"er und
sc"nell bef=rdert $erden. Ander :ac"#r@fte
dieses Gereic"s $iederum sorgen f%r
Aic"er"eit und 6rdnung in 3emeinden,
Getrieben und 'o"nungen und $enden
3efa"ren und Ac"@den von der Allgemein"eit
ab, indem sie Atrassen auf Ac"@den
#ontrollieren, 3eb@ude und .inric"tungen
sauber "alten und durc" 'artung und
Geratung daf%r sorgen, dass unsere 4m$elt
$ieder sauberer $ird.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Aic"ern, Sber$ac"en,
'arten, -flegen, (einigen, Aortieren,
;erladen, 1ransportien.
;ersorgen und
Getreuen
Gei diesem Geruf, der in einer betrieblic"en
Ausbildung erlernt $ird, ste"t das leiblic"e
'o"l des Qensc"en im ;ordergrund, ob im
:amilien"aus"alt oder in 3ross"aus"alten von
0eimen, Pran#en"@usern oder Internaten. Mur
.rledigung der vielf@ltigen Aufgaben $erden
arbeits- und zeitsparende 3er@te in
er"eblic"em 4mfang eingesetzt.
1Lpisc"e 1@tig#eitenU Poc"en, 'asc"en,
G%geln, /@"en, .in#aufen, (einigen, -flegen,
;ersorgen, Getreuen, Aervieren, Abrec"nen,
Pontrollieren, &e#orieren, -lanen und
6rganisieren.
;on uns bearbeitet, Infos ausU 5eruf a4tuell, 0gg von der Gundesagentur f%r Arbeit, /%rnberg,
Ausgabe ??) i ??*.
1!+
DEUTSCH !R ALLE
&er beliebteste (ad$eg
E-ro4as Bode#see1Rad9e0
Der Bode#see1Rad9e0
0erzlic" $ill#ommen auf .uropas beliebtesten (ad$egK
&ie gut ausgebauten (ad$ege am Godensee lassen sic" zu
vielen sc"=nen 1ouren #ombinieren. &er Plassi#er unter i"nen
ist sic"erlic" die +8 #m large (unde um den gesamten Aee,
die meistens in , oder 8 1agen geradelt $ird. Aber auc"
#leinere 1ouren $ie z.G. die (unde um den 4ntersee sind se"r
beliebt. &ie meisten (adler fa"ren am Godensee %brigens
<rec"ts "erumH, $eil dann der (ad$eg stets auf der Aeeseite
der AtraOen verl@uft.
A-ss./ilder-#0
&er Godensee-(ad$eg ist z$ar fast vollst@ndig ausgesc"ildert,
aber leider Cnoc"D nic"t mit ein"eitlic"en Ac"ildern. .s gibt
sieben versc"iedene Ac"ilder-Arten, 9e nac" 5and, Preis und
Atadt, durc" die Aie radeln. 1rotzdem $erden Aie #eine Q%"e
"aben, dem Godensee-(ad$eg intuitiv zu folgen.
.ine Sbersic"t aller Ac"ilder des Godensee-(ad$egs finden
Aie im Internet unter $$$.bodensee-rad$eg.com.
Karte#
&ie meisten (adler fa"ren o"ne Parte um den Aee, denn der
'eg findet sic" meistens von ganz alleine. 'er dennoc" genau
$issen m=c"te, $o er radelt, dem empfe"len $ir die folgenden
PartenU
o (ad$ander#arte 1U1????? CGlatt *D des 5andesver-
messungsamtes, +,+? .uro.
o &ie A&:8-(egional#arte <GodenseeH, 1U*????, G;A,
+,8? .uro.
1!,
SPRACHKURS
o &ie #arte in Guc"form <Godensee-(ad$egH, 1U*????,
G;A, 9,9* .uro.
o &ie #arte in Guc"form in#lusive 'egbesc"reibungen
aus der (ei"e Gi#e-5ineU <Godensee-(ad$egH, 1U*????,
.sterbauer, 9,9? .uro.
Ausf%"rlic"e Pauf- und .ntsc"eidungstipps f%r Parten und
G%c"er so$ie eine Gestellm=glic"#eit mit 5ieferung frei 0aus
gibt es auf unserer 'ebsite unter $$$.bodensee-rad$eg.com.
!ber#a./te#
Sber )?? 0otels, 3ast"@user, Nugend"erbergen,
8ampingpl@tze, Nugend"erbergen, 0eu"otels und etlic"e
-rivatunter#%nfte ste"en dem (adler zur Aus$a"l. &ennoc"
#ommt es oft vor, dass man abends vor lauter ausgebuc"ten
0@usern ste"t. &a"er empfe"len $ir unbedigt eine rec"tzeitige
Guc"ung der 4nter#%nfte, vor allem %ber -fingsten, in den
Aommerferien so$ie $@"rend der za"leric"en 3roOveran-
staltungen.
.ine Sbersic"t der 8ampingpl@tze, Nugend"erbergen und
0eu"otels ste"t unter $$$.bodensee-rad$eg.com.
.in #ostenloses ;erzeic"nis von %ber 1?? Godensee"otels
versendet die Internationale Godensee 1ourismus 3mb0,
$$$.bodenseeferien.de, 1el. E)9-C?D,*!1-9?9)-?. &ie f%r
(adler besonders pra#tisc"e, international geb%"renfreie
0otelsbuc"ungs-0otline lautet aus &eutsc"land ?8??-,*! 1
,*! und aus `sterreic" und der Ac"$eiz ??8??-,*! 1 9? 9?.
;erzeic"nisse der Sbernac"tungsm=glic"#eiten in den
einzelnen 6rten gibt es in den 9e$eiligen 1ouristinformationen.
Alle 1elefonnummern finden Aie auf der 'ebsite
$$$.bodensee-rad$eg.com.
NEUP Radel# o/#e Ge4,.+
1!8
DEUTSCH !R ALLE
Gis zum ;ortag um 1+ 4"r #ann von 9eder 4nter#unft am
Godensee der 3ep@c#service f%r den folgenden 1ag bestellt
$erden. Auc" im ;oraus unter 1elefon E)9-C?D,*!1-9) !+-)?
reservierbar. Ab 9 4"r morgens muss I"r Poffer an der
(ezeption bereit ste"en. Im 5aufe des 1ages #ommen unsere
:a"rer, und bis sp@testens 1, 4"r $ird I"r 3ep@c# am
ge$%nsc"ten Mielort sein.
&er 3ep@c#service ist t@glic" vom 19. Q@rz bis zum 1!.
6#tober im .insatz und #ostet 8 .uro pro 3ep@c#st%c# und
.tappe.
.inzige .insc"r@n#ungU am 6bersee Calso z$isc"en
Qeersburg, 5indau, Gregenz und PonstanzD ist der
3ep@c#transport nur im 4"rzeigersinn m=glic".
Ki#der ] a%ilie#
.ine interessante und g%nstige Alternative sind die 1! Atro"-
und 0eu"otels am Godensee. Auf Gauern"=fen #=nnen Aie f%r
1? bis 1* .uro mit dem eigenen Ac"lafsac# im Atro" sc"lafen,
und morgens bereiten I"nen die G@uerinnen ein lec#eres
Gauernfr%"st%c# zu. ;or allem f%r Pinder $erden die
Sbernac"tungen zu spannenden Abenteuern. Alle 0eu"otels
am Godensee finden Aie unter $$$.bodensee-rad$eg.com.
Bade# i% See
&er Godensee ist eines der saubersten 3e$@sser und $ird als
1rin#$asserspeic"er bis nac" Atuttgart genutzt. &as Gaden ist
prinzipiell %berall gestattet. .s gibt in fast 9edem 6rt
Atrandb@der an naturbelassenen 4fern, die zum 1eil mit
&usc"en und 4m#leide#abinen ausgestattet sind.
Tele&o#iere#
Qit I"rem 0andL "aben Aie rund um den Godensee guten
.mpfang. Geac"ten Aie 9edoc", dass sic" I"r 1elefon mitunter
in die ausl@ndisc"en /etze ein$@"len $ird. :%r die
.rreic"bar#eit unter I"rer 0andLnummer "at dies #einen
1!9
SPRACHKURS
.influss. Aie sind f%r I"re :reunde nac" $ie vor unter I"rer
normalen 1elefonnummer Co"ne Ausland-;or$a"lD erreic"bar.
Nedoc" m%ssen Aie im ausl@ndisc"en /etz auc" f%r
an#ommende 3espr@c"e beza"len.
Punden deutsc"er /etzbetreiber #=nnen dies umge"en, $enn
sie i"r 0andL <z$ingenH, im deutsc"en /etz zu bleiben, das
fast l%c#enlos Cz.1. 9edoc" nur se"r sc"$ac"D auf dem
gesamten Godensee-(ad$eg zu empfangen ist. &azu m%ssen
Aie im Qen% I"res 0andLs die <Automatisc"e /etz$a"lH
dea#tivieren.
'enn sic" I"r 0andL in einem ausl@ndisc"en /etz befindet, so
m%ssen Aie f%r ein 3espr@c" nac" 0ause die internationale
;or$a"l $@"len. 'enn Aie in I"rem 1elefonbuc" eine
/ummer o"ne internationale ;or$a"l gespeic"ert "aben, so
#=nnen Aie sie in einem ausl@ndisc"en /etz nic"t benutzen.
&ie internationalen ;or$a"len sindU
o &eutsc"land ??)9
o `sterreic" ??)!
o Ac"$eiz ??)1.
&ie <?H der folgenden 6rtsvor$a"l #=nnen Aie 9e$eils
streic"en.
Not&all
o &eutsc"landU -olizei 11?, Ambulanz 19
o `sterreic"U -olizei 1!!, Ambulanz 1))
o Ac"$eizU -olizei 11,, Ambulanz 1))
Ac"tung, bei 0andLs m%ssen Aie sic" im Getreibernetz des
entsprec"enden 5andes befinden, um den dortigen /otruf
abgeben zu #=nnen.
Geld
Qit dem .uro #ann pra#tisc" %berall bezalt $erden, :ran#en
$erden nur in der Ac"$eiz oder in 3renzn@"e a#zeptiert, dort
1)?
DEUTSCH !R ALLE
9edoc" oft zu sc"lec"ten Pursen. &arum sollten Aie $enigstens
et$as 3eld in der 9e$eiligen '@"rung bei sic" f%"ren. &er
ungef@"re Purs istU 1 .uro F 1,+ Ac"$eizer :ran#en.
Gre#;7bertritt
&en#en Aie daran, stets g%ltige -apiere mit sic" zu f%"ren. .s
gelten die %blic"en Mollbestimmungen. 'aren des pers=n-
lic"en Gedarf d%rfen Aie mir sic" f%"ren. &ie genauen Moll-
Gestimmungen finden Aie unter $$$.bondesee-rad$eg.com.
S./i&&&a/rt
Aie #=nnen auf allen Godensee-Ac"iffen I"r :a"rrad
mitne"men, sofern noc" -latz vor"anden ist. Im fast %berall
gratis er"@ltic"en Ac"iffsfa"rplan der ;A4 sind die meisten
:a"rpl@ne verzeic"net, es fe"len 9edoc" leider me"rere <#leineH
5inien.
Ba/#
:ast am gesamten Godensee-4fer ver#e"ren regelm@Oig C#eine
durc"ge"endenD M%ge, in denen die :a"rradmitna"me m=glic"
ist. :a"rplanaus#%nfte unter $$$.ba"n.de, $$$.sbb.c" und
$$$.oebb.at.
Lei/r,der' Re4arat-r1Ser8i.e
.in ;erzeic"nis von :a"rrad-;erlei"stationen und :a"rrad-
'er#st@tten ste"t unter $$$.bodensee-rad$eg.com.
I#li#e1S+ate#
&er Godensee "at sic" zum Qe##a der Inline-A#ater
ent$ic#elt, und der (ad$eg ist fast durc"ge"end asp"altiert.
.in "ervorragender Inline-:%"rer im QaOstab 1U*? ??? f%r
,,9* .uro ist bei der G;A ersc"ienen und unter $$$.s#ate-
t"e-la#e.de er"@ltlic".
Die 0ro6e Bode#see1R-#de
1)1
SPRACHKURS
8 1age i , /@c"te
+8 #m, 1agesetappen von !? bis ** #m.
Anreise vom 9.!. bis +.). 9eden :reitag,
Anreise vom ,.). bis ).1?. t@glic".
&er Godensee-(ad$eg ist der beliebteste (ad$eg .uropas.
Auf dieser 1our radeln Aie einmal rund um den Aee, lernen drei
5@nder und die vier Inseln (eic"enau, Qainau, 5indau und
'erd #ennen. fuirlige At@dte und vertr@umte &=rfer in
groOartiger 5andsc"aft laden Aie ein zum ;er$eilen und
3enieOen. Sbernac"tungen inibei Ponstanz, Atein am ("ein,
Sberlingen, :riedric"s"afen, Gregenz, Arbon, Ponstanz.
In#lusive aller Ac"ifffa"rten mit (adtransport.
R/ei#ro-te
;on der fuelle zum ("einfall
, 1age i + /@c"te
+, #m, 1agesetappen von !, bis ,* #m.
Anreise vom 1.*. bis 1*.1?. t@glic".
In &isentis, na"e der ("einhuelle, beginnt diese individuelle
(adtour. Anfangs ist die 5andsc"aft noc" alpin gepr@gt I der
Atart liegt auf 11!? m I dann ge"t es durc" malerisc"e &=rfer
der Aurselva.
/ac" Ilanz z$@ngt sic" der ("ein durc" den <A$iss 3rand
8anionH. Gald "aben Aie dann die .bene von 8"ur und die
ersten 'einbaud=rfer erreic"t. Aie radeln durc" das :%rstentum
5iec"tenstein und $eiter auf dem ("eindamm nac" At.
Qargaret"en. &em "errlic"en Godensee entlang erreic"en Aie
sc"lieOlic" den ("einfall in Ac"aff"ausen.
Sbernac"tungen in 0otels der QI/61.5-3ruppe in &isentis,
8"ur, 1risenberg, Altst@tten, Preuzlingen, Ac"aff"ausen.
Saiso#;eite#
o Aaison A 9.!. - !.). und 1.1?. - ).1?.
1)
DEUTSCH !R ALLE
o Aaison G ).). - 1+.*. und !.+. - *.+. und 18.9. -
!?.9.
o Aaison 8 1,.*. - .+. und +.+. - 1,.9.
Aestli./er
Bode#see -#d He0a-1Bli.+
* 1age i ) /@c"te
11* #m, 1agesetappen von ? bis ** #m.
Anreise vom 9.!. bis ).1?. t@glic" m=glic".
Gei dieser 1our lernen Aie die beiden $estlic"en Ausl@ufer des
Godensee mit Aeer%c#en, 0=ri und Godanr%c# #ennen.
Inseln, mittelalterlic"e At@dte und At@dtc"en und ein
groOartiger Ausblic# in die ;ul#anlandsc"aft des 0egau
er$arten Aie.
Sbernac"tungen inibei Ponstanz, Atein am ("ein, Sberlingen,
Ponstanz. In#lusive Ac"ifffa"rten (eic"enau 3aien"ofen,
'all"auseni&ingelsdorf I Sberlingen, Qeersbug I Ponstanz
Calle mit (adtransportD.
U#tersee -#d R/ei#&all %it Rad -#d S./i&&
) 1age i ! /@c"te
+! #m, 1agesetappen von * und !8 #m.
Anreise vom 9.!. bis +.). 9eden :reitag,
Anreise vom ,.). bis ).1?. t@glic".
Im 'esten befindet sic" der ab$ec"slungsreic"ste 1eil des
GodenseeU die Inseln Qainau und (eic"enau, das 'ollmatinger
(ied, der 4ntersee, der ("ein bis zum ("einfall, die 0egau-
;ul#ane und vieles me"r. &iese (adtour bietet I"nen in vier
1agen die -erlen des Godensees, #ombiniert mit einer
:luss#reuzfa"rt auf dem ("ein. Sbernac"tungen in Ponstanz,
Atein am ("ein.
In#lusive Ac"ifffa"rt (eic"enau I 3aien"ofen mit
(adtransport, Ac"ifffa"rt Ac"aff"ausen I Ponstanz mit
1)!
SPRACHKURS
(adtransport so$ie Godensee-.rlebnis#arte zum #ostenlosen
.intritt in %ber 1*? .rlebniszielen an drei aufeinander
folgenden 1agen.
Leist-#0e#
o Sbernac"tung im &oppelzimmer mit :r%"st%c# in
Qittel#lasse"otels oder guten 3ast"=fen.
o 3ep@c#transport
o Aervice-1elefonnummer
o Informationspa#et mit 1ouren#arte
Obersee -#d Al4e#4a#ora%a
+ 1agei* /@c"te
1+? #m, 1agesetappen von !? bis *? #m.
Anreise vom 9.!. bis +.). 9eden :reitag,
Anreise vom ,.). bis ).1?. t@glic".
4m den 6bersee radeln Aie durc" die sc"=nsten deutsc"en,
=sterreic"isc"en und sc"$eizerisc"en 6rte, #=nnen einen
"errlic"en Glic# vom -f@nder genieOen oder 9ederzeit eine
.tappe mit dem Ac"iff zur%c#legen. Sbernac"tungen inibei
Ponstanz, :riedric"s"afen, Gregenz, Arbon, Ponstanz.
-reise in .uro
G, ') 6* (+ 4!
3rundpreis !8* ? 8? )** ?
Musc"lag G ** )* *? - )?
Musc"lag 8 11* 8? 9? - 8?
Innenstadt-
Musc"lag &M
1?? +? ,? - )?
Musc"lag
.inzelzimmer
1?? +? ,? 11? )?
Innenstadt-
Musc"lag .M
1!? ,? 9* - **
1))
DEUTSCH !R ALLE
Qietrad !* ? * 8) 1*
&ie Godenseeferienzeitung vergleic"t in der Ausgabe vom
Nanuar ?? versc"iedene (adreise-;eranstalter und #ommt zu
dem .rgebnis, dass unsere (eise bei gleic"en 5eistungen die
g%nstigste ist.
A-(I80'`(1.(
DEUTSCH RUMENISCH
'er den anderen $arnt, der ist
sein :reund.
-rieten adevrat nu este cel
ce-i laud nebuniile.
'o ein Anfang ist, muss auc"
ein .nde sein.
6rice Vnceput are i un sfBrit.
'o ein 'ille ist, da ist auc"
ein 'eg.
;oiete i vei putea.
'ie man sic" bettet, so sc"l@ft
man.
8um Vi aterni, aa dormi.
'ieder"olung ist die Qutter der
'eis"eit.
(epetiia este mama
Vnvaturii.
'er zu viel fordert, be#ommt
gar nic"ts.
/emulumitului i se ia darul.
'er zuletzt lac"t, lac"t am
besten.
8ine rBde la urm, rBde mai
bine.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e# @ersio#e#N
D
WIE SIND DIE DEUTSCHEN?
1)*
SPRACHKURS
Jeder Mensch ist einzigartig und darum sind die Meinungen
verschieden. In einem Lehrbuch fr die neunte Klasse gibt es
ein Gedicht, das so sagt:
aha die deutschen
ei die deutschen
hurra die deutschen
pfui die deutschen
ach die deutschen
nanu die deutschen
oho die deutschen
hm die deutschen
nein die deutschen
ja ja die deutschen
(EmpfindungswrterRudolf Otto Wiemer)
Es ist bekannt, dass die Deutschen sehr stolz mit ihrer
Pnktlichkeit, Sauberkeit und Ordnung sind. Und es ist auch
bekannt, dass viele andere eine Menge Witze ber diese
Sterotypen gemacht haben.
1)+
DEUTSCH !R ALLE
De-ts./ %it S4a6
&er GabL-Genz CA-PlasseD ist $ir#lic" das sic"erste Auto der
'eltK 'enn man zu sc"nell in eine Purve f@"rt legt sic" der
'agen sc"%tzend auf die AeiteK
'as ist ein AmtJ 'enn ac"t Geamte f%r das beza"lt $erden, $as
vier leic"t sc"affen #=nnten, $enn z$ei davon #ran# sind und
einer im 4rlaub ist.
'elc"er 1ag ist der arbeitsintensivste f%r einen GeamtenJ &er
Qontag, da muss er gleic" z$ei Palenderbl@tter abreiOen.
1reffen sic" z$ei Geamte morgens um 11 4"r auf dem
Ge"=rdenflur. :ragt der eine den anderenU bPannst du auc" nic"t
sc"lafenJb
b'ie viele Geamte arbeiten denn "ierJb $ird der G%rgermeister
gefragt. &ieser %berlegt eine Meitlang und ant$ortet dannU
bPnapp die 0@lfte...b
Geamte sind $ie ;irenU Aie $ir#en nic"t indem sie "andeln,
sondern indem sie sic" verme"ren.
.in 0Lpnotiseur erz@"ltU bAm leic"testen sind Geamte zu
"Lpnotisieren. Qan brauc"t sie nur an i"re Arbeit zu erinnern,
sc"on sc"lafen sie einKb
:inden z$ei -olizeibeamte eine 5eic"e vor einem 3Lmnasium.
:ragt der eine den anderenU b&u, $ie sc"reibt man denn
3LmnasiumJb &er andere %berlegt und sagtU bAc"leppen $ir i"n
zur -ostKb
'ie ist eigentlic" die 0Lmne der GeamtenJ 'a#e me up before
Lou 3o 3o...
M$ei 5=$en im MooU Qan erz@"lt sic", &u "@ttest mal einen
Ausbruc" gesc"afftJ PlaroK 4ndJ 'ie lief esJ Muerst primaK Ic"
1),
SPRACHKURS
"abe mic" im (at"aus verstec#t und 9eden 1ag "eimlic" einen
Geamten gefressen. &as fiel erst gar nic"t auf. 4nd $ie ist es
aufgefallenJ 3anz bl=deK .ines 1ages "abe ic" aus ;erse"en
eine -utzfrau er$isc"tK
'as ist die #ostbarste :l%ssig#eit der 'eltJ Geamtensc"$eiO.
.in Geamter be#ommt die Aufgabe, einen 1opf voller 5insen
und Go"nen in z$ei 1=pfe zu sortieren. /ac" einer Atunde $ird
nac"gese"en, $ie $eit er ist. .r "at sec"s Go"nen und ac"t
.rbsen gesc"afft und sitzt sc"$eiOgebadet am 1isc". b0m, sagen
Aie mal, so anstrengend ist die Aufgabe doc" nic"t Jb
bP=rperlic" nic"t, nein, aber immer diese sc"nellen
.ntsc"eidungen.b
Pommt ein Qann zum /eurologen und $ill sic" ein neues
3e"irn verpassen lassen. Qeint der /eurologeU b'ie $@re es mit
dem 0irn eines /obelpreistr@gers, #ostet nur *??? &QKb b0m,
"aben Aie auc" noc" et$as anderesJb &er /eurologeU bNa "ier
"@tte ic" noc" das 3e"irn eines ber%"mten 'eltraumforsc"ers,
#ostet Aie 1???? &Q.b &er QannU b/a 9a - und $as ist das daJb
b&as ist mein 1op-Angebot, das 3e"irn eines Geamten,
allerdings se"r teuer, es #ostet 1 Qillion &Q.b &er Qann ist
entsetztU b'ieso denn dasJKb &er /eurologeU bAn9a, es ist
voll#ommen ungebrauc"tKb
b0err 6ber, #ann ic" bitte einen Ma"nstoc"er "abenJb - b1ut mir
5eid\ die sind zur Meit alle besetztKb
Im (estaurant. .ine @ltere &ame bittet den Pellner, die
Plimaanlage sc"$@c"er zu stellen. /ac" $enigen Qinuten
f@c"elt sie sic" mit der Apeise#arte 5uft zu und ruft erneut den
PellnerU b'enn Aie 9etzt die Aircondition bitte $ieder et$as
"="er stellen #=nnten ...b bAber gern.b Paum f%nf Qinuten
sp@terU bQic" fr=stelt, dre"en Aie bitte die Anlage $ieder runter.b
.in 3ast am /ebentisc" $in#t den Pellner zu sic"U bQac"t Aie
das e$ige 0in und 0er eigentlic" nic"t nerv=sJb bPeines$egs,
mein 0err. 'ir "aben %ber"aupt #eine Plimaanlage...b
1)8
DEUTSCH !R ALLE
Geim -"ilosop"iee2amen stand unter anderen auc" folgendes auf
dem -r%fungsbogenUb'enn dies eine :rage ist, beant$orten Aie
sie.b .ine der Ant$ortenUb'enn dies eine Ant$ort ist, be$erten
Aie sie.b
Am Anfang der Plausur sagt der -rofessorU bAie "aben genau
Atunden Meit. &anac" $erde ic" #eine $eiteren Arbeiten me"r
anne"men.b /ac" Atunden ruft der -rofessorU bAc"luss, meine
&amen und 0errenKb 1rotzdem #ritzelt ein Atudent $ie $ild
$eiter... .ine "albe Atunde sp@ter, der -rofessor "at die
eingesammelten Arbeiten vor sic" liegen, $ill auc" der letzte
sein 0eft noc" abgeben, aber der -rofessor le"nt ab. Gl@st sic"
der Atudent aufU b0err -rofessor... 'issen sie eigentlic" $en sie
vor sic" "abenJb b/ein...b meint der -rof. b3roOartigb sagt der
Atudent, und sc"iebt seine Arbeit mitten in den Atapel...
Ac"%lerin zie"t sic" den -ullover aus $@"rend einer
Qat"eaufgabe. 5e"rerU b&as $ar $o"l eine "eiOe Aufgabe,
$ollen doc" mal se"en, ob $ir noc" so eine finden.b
.in Moologie-Atudent ste"t mitten im .2amen. &er -rofessor
deutet auf einen "albbedec#ten P@fig, in dem nur die Geine eines
;ogels zu se"en sind. b'elc"er ;ogel ist dasJb b'eiO ic"
nic"t.b bI"ren /amen bitteKb &a zie"t der Atudent seine
0osenbeine "oc"U b(aten Aie malKb
&er Qedizinstudent ist nic"t gerade fleiOig. Netzt "at er sic" auc"
noc" ein Gein gebroc"en und bleibt z$ei Qonate den
;orlesungen fern. Als er $ieder#ommt, fragt i"n der -rofessor
teilna"msvollU b/a, $ie ge"tjs I"nen dennJb b6"b, er$idert der
Atudent, bic" laufe besser als 9e zuvorKb b3utb, meint der
-rofessor, b9etzt fe"lt I"nen nur noc" ein anst@ndiger
Ac"@delbruc"...b
Absc"lusspr%fung an der 4ni. 1"ema dieses AemestersU Ac"all
und 5ic"t. .rster Pandidat betritt den (aum. &er -rofU b'as ist
sc"neller, der Ac"all oder das 5ic"tJb &er AtudiU b&as 5ic"t.b
1)9
SPRACHKURS
&er -rofU bAc"=n, und $iesoJb &er AtudiU b'enn ic" das (adio
einsc"alte, #ommt erst das 5ic"t und dann der 1on.b &er -rofU
b(ausKKKb &er M$eite Pandidat. &ieselbe :rage. Ant$ortU b&er
Ac"all.b &er -rofU b'ieso denn dasJKJ &er AtudiU b'enn ic"
meinen :ernse"er einsc"alte, #ommt erst der 1on und dann das
Gild.b b(A4AKKKb &er -rof fragt sic", ob die Atudenten zu dumm
sind oder ob er die :ragen zu #ompliziert stellt. &er dritte
Pandidat. &er -rofU bAie ste"en auf einem Gerg. I"nen
gegen%ber ste"t eine Panone, die auf sie abgefeuert $ird. 'as
ne"men sie zuerst $a"rJ &as Q%ndungsfeuer oder den PnallJb
&er AtudiU b&as Q%ndungsfeuer.b &er -rof fro"loc#t und fragtU
bP=nnen Aie das begr%ndenJb &er Atudent druc#st und meint
dannU b/a 9a, die Augen sind doc" $eiter vorne als die 6"ren...b
-rof. sagt in der Q%ndlic"en zum AtudiU bAe"en Aie den Gaum
da drauOenJb - bNa, undJb - b 'enn der $ieder Gl@tter tr@gt,
#ommen Aie noc"mal.b
b.s ist nic"t sc"limm f%r die -rofessoren, $enn die Atudenten
alle f%nf Qinuten auf die 4"r se"en\ es $ird erst sc"limm, $enn
sie anfangen, sic" die 4"r ans 6"r zu "alten.b
Pommt ein et$as versc"lafen ausse"ender Atudent 1? Qinuten
zu sp@t in die ;orlesung. &arauf"in fragt i"n der -rofessorU
b0aben Aie gedient, 9unger QannJb Atudent nic#t. b'as "@tte i"r
ApieO gesagt, $enn die zu sp@t zum &ienst ersc"ienen $@renJb
b3uten Qorgen, 0err 5eutnant.b
-rofessor zur Ac"$angeren $@"rend des m%ndlic"en .2amensU
bNetzt sind sie sc"on zu z$eit "ier und "aben dennoc" #eine
A"nung...b
&er 8"emieprofessor doziert %ber die .le#tronentransfert"eorie.
.r sc"reibt eine Atru#turformel an die 1afel und sagtU b'ie sie
se"en, fe"lt ein .le#tron. 'o ist esJb Ac"$eigen. b'o ist das
.le#tronJb, fragt der -rofessor $ieder. &a ruft einer der
AtudentenU b/iemand verl@sst diesen (aumKb
1*?
DEUTSCH !R ALLE
-rof.U bMeic"nen Aie einen $aagerec"ten Atric" an die 1afel,
verl@ngern Aie diesen nun %ber die 'and bis zur 1%r und
sc"lieOen Aie diese leise von auOenK...b
/at%rlic" $ollen alle 0oc"sc"ulen nur die besten Atudenten...
aber $ir "aben nur AI....b
'as ist der 4ntersc"ied z$isc"en einer 0ausfrau und einem
AtudentenJ &ie 0ausfrau sp%lt nac" dem .ssen...
Im 0=rsaal sind z$ei 3arderoben"a#en angebrac"t $orden.
&ar%ber ein Ac"ildU b/ur f%r &ozentenKb Am n@c"sten 1ag #lebt
ein Mettel drunterU bAber man #ann auc" Q@ntel daran
auf"@ngen...b
'enn ein -rofessor et$as im :ernse"en er#l@rt und die 5eute
verste"en i"n nic"t, ist der -rofessor sc"uld. 'enn ein -rofessor
et$as er#l@rt, und die Atudenten verste"en i"n nic"t, sind die
Atudenten sc"uld.
Informati#--rofessor in der ersten ;orlesungU Aie und ic", $ir
"aben et$as gemeinsamU 'ir alle befinden uns zum ersten Qal
in einer &atenban#-;orlesung - mit dem #leinen 4ntersc"iedU
Ic" muss sie "alten. Aie #=nnen mic" also mit gezielten
M$isc"enfragen ganz sc"=n in ;erlegen"eit bringen. Aber ic"
#ann I"nen versic"ernU 'enn Aie das tun, $erde ic" Aie in der
;ordiplompr%fung ebenso in ;erlegen"eit bringen...
Plausur, der -rof. bemer#t, dass ein Q@del aus den "interen
(ei"en von einem Mettel absc"reibt. .r be$egt sic" langsam auf
sie zu doc" sie bemer#t das. Ac"nell verstec#t sie den Mettel in
i"rem &e#olltk. .r sagt zu i"rU bAls i"r -rofessor darf ic" das
nic"t, aber als Qann darf ic" dasb und greift i"r in den
Aussc"nitt und "olt sic" den Mettel. AieU bAls i"re Atudentin darf
ic" das nic"t, aber als :rau darf ic" dasb und sc"euert i"m eine...
Q%ndlic"e -r%fung an der 4niversit@t 'ien. /ac" der -r%fung
er#l@rt der -rofessor der Atudentin im auOerordentlic" #nappen
1*1
SPRACHKURS
QiniU bQeine &ame, $ir se"en uns in sec"s 'oc"en $ieder. Aie
"aben mic" z$ar erregt, aber leider nic"t befriedigt...b
-rofessor sitzt in der Qensa und isst. .in Atudent setzt sic"
ungefragt i"m gegen%ber. .t$as ver@rgert meint der -rofessorU
bAlso, seit $ann essen denn Adler und Ac"$ein an einem
1isc"JKKb der AtudentU b6#, dann flieg ic" $eiter...b
-rof. zu AtudentinU bI"re Argumente sind so ve$irrend $ie I"r
Gusen.b
5e"rerU bAl#o"ol ist unter anderem auc" ein gutes
5=sungsmittel...b Ac"%lerinU bNa, f%r -robleme und so...b
.in Atudent telegrafiert nac" 0auseU b'o bleibt das 3eldJb
Ant$ort vom ;aterU b0ier...b
AtudU 'arum m%ssen $ir immer I"rer Qeinung seinJ -rofU
Q%ssen Aie nic"t, aber meine ist die ric"tige...
Punst--rof. zum AtudentenU b:indj ic" gut, dass Aie I"r
Aelbstbildnis o"ne -erspe#tive gezeic"net "aben... ic" meine, Aie
"aben 9a auc" #eineKb
Im 0=rsaal zu Geginn der Nura-;orlesungU -rofessorU bAe"en Aie
sic" die -erson rec"ts und lin#s neben i"nen an, diese $erden am
.nde des Aemesters nic"t me"r dort sein...b
b 'enn die 1eilc"en, die den Ac"irm sc"$@rzen, den Ac"irm
treffen, $ird der Ac"irm sc"$arzb
bQeine 0erren, die :rauen sind in Nura so$ieso immer besser als
Aie. &iese :rauen $erden I"re 8"efs $erden.b Ap@ter, -rof. fragt
eine AtudentinU bQeine &ame, $issen Aie $ie man diesen
trivialen Aac"ver"alt l=stJb Peine Ant$ort. b/a 9a, Aie sollten
$o"l auc" ein Qann $erden, oderJb
1*
DEUTSCH !R ALLE
Im 0=rsaal "atte man eine neue 5autsprec"eranlage installiert.
&er -rofessor sprac" zur -robe ins Qi#rofonU bP=nnen Aie mic"
auc" auf den "interen Aitzrei"en "=ren Jb .in Atudent aus der
vorletzten (ei"e blic#te #urz aus einer leb"aften 4nter"altung
auf und riefU bNa$o"l, 0err -rofessor, aber es st=rt uns nic"t im
geringsten Kb
.in -rofessor und seine Atudenten ste"en um eine aufgeba"rte
5eic"e, der -rofessor fragt die AtudentenU b'ondra#, $oran ist
der Qann gestorbenJb 'ondra#U bPlarer :all, 0erzinfar#t.b -rofU
b:alsc"K &ierspiegl, $oran ist der Qann gestorbenJb &ierspieglU
b3e"irntumor, zu sp@t er#annt, tot.b -rofU b1otal falsc"K Qeier,
$oran ist der Qann gestorbenJb QeierU bA@uferleber,
5eberzirr"ose, tot.b -rofU b'o"er $issen Aie das so genauJb
QeierU bI $erd doc" no mein ;odern #ennaKb
.in -r%fling ist gerade durc"gefallen und verl@sst das 3eb@ude,
als von oben sein -r%fer runterruftU bAie "aben doc" bestanden,
der "ier ist noc" viel sc"lec"ter...b
.in Atudent, der im .2amen durc"gefallen $ar, telegrap"ierte an
seinen GruderU b/ic"t bestanden. Gereite ;ater vor.b &er Gruder
telegrap"ierte zur%c#U b;ater vorbereitet. Gereite dic" vor.b
bI"nen "at man $o"l 0elium ins 0irn geblasen, dass Aie
%ber"aupt aufrec"t ge"en #=nnenJb
bQit $em $%rden Aie lieber in den 4rlaub fa"renJb bI"rer
."efrauJKb
bIc" "abe einen !8+ und einen )8+ aus dem :enster ge$orfen.b -
b4ndJb - b&er )8+ $ar tats@c"lic" sc"nellerKb
b'arum beant$orten sie 9ede :rage mit einer 3egenfrageJb -
b1ue ic" dasJb
1*!
SPRACHKURS
1*)
DEUTSCH !R ALLE
EINHEIT @
A-&ba-1!b-#0e#
)O i#de# Sie e/ler i% &ol0e#de# Te(tP
WWWTe(t-l -r%"tor .o#$i#e %-lte 0reIeli' 4ri# -r%are re.o%a#d"% a
#- se 4ar.-r0e .a le.t-r" .o#ti#-" de.Mt d-4" .e se 8a &i .ore.tat di#
a4roa4e Z# a4roa4e NNN
Berli# ist ei#e Reise 9ert
1. .ine 3ruppe auslendisc"er 1ouristen mac"st eine
Atadtrundfa"rt. .in Angestellter des &eutsc"en (eiseb%ros
begleiten sie, um dem 3@sten die Aec"ens$%rdigc#eiten zu
ziegen.
. Qeine &amen und 0erenK Ic" begruOe Aie "erzlic" im
/amen des (eiseb%ros und "offe, dass Aie "ier in Gerlin
rec"t angenemme 1age verleiben $erden. Mu Geginn unser
(undfa"rt m="te ic" I"nen einige allgeseine Angaben %ber
die Atadt mac"en. Gerlin ist die 0auptstatt der
Gundesrepublic# &euts"land und die gr=ste deuts"e Atatt.
Mur Meit betregt seiner .in$onerza"l %ber drei Qillionen.
Gerlin ist 9%ngere als viele europeisc"e Qetropolen. 198,
$urde seine ,*? 9@"riges Nubil@um gefiert.
!. &er besste Ausgangspun#t, um Gerlin #enenzulernen, ist
das geografis"e und "istoris"e 8entrum der Atatt, der
Gezir# Qitte. Gerlin entstandte aus z$eien Aiedlungen
beiderseits der Apree. 0ier, im das Aonnenviertel, sind
1eile des alten Gerlin zum se"en. 5iebevoll $urde ein
At%c# mittelalterlic"er Atadt restauriert, re#onstruiert und
zum 1eil neue gebaute. &ie Pirc"e "ier mit i"re z$ei
Apitzt%rme ist das @lteste Gaubauden#mal Gerlins. Aie
1**
SPRACHKURS
$urden $@"rend des Prieg zerst=rte und 198, $ieder
geaufbaute.
). 'ir fa"ren am (oten (at"aus vorbei. &as
/eurenaissancegeb@ude $erden 18+9 bis 18,1 gebaut und
$ar Amtssitz des 6berb%rgermaister. Netzt "at "ere die
5andesreg"ierung Gerlins i"ren Aitz. Am 1urm $e"t die
G@renflaage, den der G@r ge"=rst in das 'appen die Atatt.
*. Aie #onen auc" den :ernse"enturm seien. &er 1urm ist !+*
m "=c", um !? Qeter "=c"er als der .iffelturm in -aris.
;on da aussen ist ein sc"=n Glic# auf die Atatt.
+. In der /@ie liegt der Ale2anderplaz, im ;ol#smund bAle2b
genant. .inst der Qar#-t und .2erzierplatz tr@gt er seine
/ame von 18?* nac" der Gesuc" der russisc"en Maren
Ale2ander dem .rsten.
,. 'ir #ommen nun zu AtraOe 4nter die 5inden. &as ist eine
der sc"=nsten AtraOen Gerlins und o"ne der M$eifel eine
die be#annteste. Aie #=nen "ier Gauten des Garoco#s,
(o#o#os und /assizismus von die ber%"mteste deutsc"e
Gaumeister und Arc"ite#ten se"en.
8. Gitten sc"auen sie na" re"tsK Aie se"en die Atatsbibliotec#,
daneben das 3eb@ude der 0umboldt-4niversit@it, re"ts
davon das 0istorisc"e Quzeum, das @ltester Gau$er# in die
Atrase. .s gilt auc" als einer der sc"=nste deutsc"e
Garoc#bauten. &a"inter liegest die Quseumsinsell, die im
19. N". von P. :. Ac"in#el angelegt $urde. Peine anderes
deutsc"e Atatt ist so rei" an Quzen $ie Gerlin. Aus alle
5@nder #ommenn 1ouristen, um den Altar von -ergamon,
die G%ste der P=nnigin /ofretete und andere A"@tze der
'elt#ultur zu be$undern.
9. Auf die lin#e Aaite seien sie das 3eb@uder der Atatsopera,
das .nde 18. N". verbaut $urde. &ie Atatsoper ge"=rt zum
den f%"rende 6pern"@uzern des 'eltes. Aie $iesen, das
1*+
DEUTSCH !R ALLE
Gerlin lange eine geteilte Atatd $ar. &es"alb gibt 9ezt in
Gerlin vieles doppelt oder sogar dreifac". Ao gibt neben der
Atatsoper eine &eutsc"e 6per und eine Pomisc"e 6per.
Qit sein *? 1"eater, Ponzertsale und 6pern"auser gibt
Gerlin als die deutsc"e 1"eatermetropolle.
1?. 'ir #omen nun zu Absc"lus der Atrase. 0ere steigen $ir
aus und se"en uns das Grandenburger 1or an. .s ist eine
der @ltresten 'a"rzeic"ens Gerlins und eine des sc"=nste
1orbauten des 'elts. .r ist +*,* m breit und 11 m tiefer
und $urde vom 1,88 bis 1,91 als feierlic"er .infa"rt in die
Atat erric"tet. &as Grandenburger 1or bleibst ALmboll und
Ac"aumplatz des deutsc"e und internationaler 3esc"ic"te.
'eniges "underte Qeter n=rdlic"s davom bist das
(eic"stagsgeb@ude. Gis /ovember 1989 $ar "ere eine
Qaurer und Atatsgrenze.
11. 'ir steigen $ieder an und fa"ren $eiter durc" das 1orr
"indurc". 'ir fa"ren durc" den 1iergarten mit seine
versc"ieden Qonumente. &a liegt die PongreO"alle, ein die
be#annteste Pulturzentre Gerlins und das Ac"los Gellevue,
Amtssitz den Gundespr@sidenten. Im Qittelpun#t der
1iergarten ste"t die Aiegess@ule mit der 3=ttin ;i#toria in
+, Qeter 0="e. In ;ol#smund "eiOt die 8??-Mentner-&ame
b3old-.lseb. &ie Gerliner geben gern Apitznamen.
1. 'ir #ommen nun zum A-Ga"n"off Moologisc"er 3arten.
0iere, rund um den Purf%rstendamm und der
3ed@c"tnis#irsc"e #onzentriert sic" alle, $as zu Image
eines 'elts tadt ge"=rtU internationales 0otels, Pauf
0@user und Goutihuen. (est"aurants und Paffe"@user,
/ac"t#lubs und &is#ot"e#en. &er Pucdamm ist Gerlins
Gummel Goulevard in eine 5@nge von !,* #m und ein
1reffpun#t f%r 1ouristen aus aller 'elt.
1*,
SPRACHKURS
1!. Gerlin "at ! ;er$altungbezir#e, 9eder eine groOstadt f%r
dic". Neder 1?. .in$o"ner in Gerlin ist Ausl@nder. In Gerlin
gibt es nic"t $eniger als 8* Qusen, me"r als 1?? Pinos und
! :lug"@fenU Gerlin 1egel, Gerlin-1empel"of, Gerlin-
Ac"=nefeld.
Ti4s &7r Bes-./er
Ac"loO 8"arlotten burg
Als 5ustsc"loO f%r P=nigin Aop"ie 8"arlotte erbaut C1+8*-
1+99D, $urde es sp@ter zur Aomerresidentz der preuOisc"en
P=niges. .s ist eines des $enigen Geispielen "=fisc"er
Gau#unst der 0o"enzollern in monumentales :ormat.
Gerliner Moo
&er 1ierpar# @lteste und meistbesuc"te &eutsc"lands ist eine
6ase der /atur in mitten der 3roOstatt. &as Ahuarium mit
seinen 1?.??? 1ieren $urde von den ber%"mten Moologen
A.Gre"m gegr%ndete.
-"il"armonie
.s ist ein der bedeutendsten Gau$er#e des neuen Gerlins von
besonderer @st"etisc"er und a#ustisc"er -erfe#tion.
WWW A.est te(t .o#$i#e %-lte 0reIeli' 4ri# -r%are re.o%a#d"% a #- se
4ar.-r0e .a le.t-r" .o#ti#-" de.Mt d-4" .e se 8a &i .ore.tat di#
a4roa4e Z# a4roa4e NNN
*O Er0,#;e# SieN
legen sein gefallen m=gen bauen fe"len
ic"
du
er
$ir
i"r
sie
Aie
<O S4iele# Sie die &ol0e#de# Dialo0eO
aD 0aben Aie sc"on ge"=rtdJ
1*8
DEUTSCH !R ALLE
- Ist :rau Q%ller nic"t "ierJ
- /ein, sie #ann "eute nic"t #ommen.
- Ist et$as passiertJ
- Na, sie "atte einen 4nfall.
- .inen 4nfallJ 'as ist denn passiertJ
- /a 9a, sie ist "ingefallen. I"r Gein tut $e".
- Ist es sc"limmJ
- /ein, das nic"t. Aber sie muss $o"l ein paar 1age im Gett
bleiben.
bD 0ast du es sc"on ge"=rtJ &ie Aac"e mit :rau Q%llerJ
- /ein, $as dennJ
- Aie "atte einen 4nfall. Aie ist die 1reppe "inuntergefallen.
- Qein 3ottK 'ar es sc"limmJ
- Na, i"r Gein ist gebroc"en. Aie muss z$ei 'oc"en im Gett
bleiben.
cD 0aben Aie es sc"on ge"=rtJ
- /ein, $as dennJ
- :rau Q%ller "atte einen 4nfall.
- 'as ist denn passiertJ
- &as $eiO ic" nic"t genau. Aie liegt im Pran#en"aus. Qan
"at sie operiert.
- &as ist 9a sc"rec#lic".
S4iele# Sie ,/#li./e Dialo0eO Hier si#d ei# 4aar
M30li./+eite#P
CaD :rau Prombac"er "at eine 3eldb=rse gefunden. &rinnen
$ar ein Me"neurosc"ein.
- 1??,-\ Aie "at sic" ein sc"=nes Pleid ge#auft.
- *???,-
- 1?????,-
CbD 4nsere Pollegin "atU
- einen :reund. .r #ommt 9eden 1ag.
- ge"eiratet. Aie $o"nen zusammen in i"rer 'o"nung.
1*9
SPRACHKURS
- ein Pind be#ommen. Aber i"r Qann ist ausgezogen.
CcD M$ei -olizisten $aren bei 0errn Qeier. Aie "aben
ge#lingelt.
- 0err Qeier $ar nic"t da. &ie -olizisten sind $ieder
gegangen.
- &ie -olizisten sind eine "albe Atunde geblieben, dann
gegangen.
- &ie -olizisten "aben 0errn Qeier mitgenommen.
'as den#en Aie %ber solc"e Aac"enJ
Ist es I"nen auc" sc"on mal passiertJ
0aben Aie auc" solc"e :reunde, die =fters %ber die anderen
sprec"en und so viel %bertreibenJ
Pann man gegen solc"e 5eute et$as unterne"menJ
Apielt das irgendeine (olle in unserem 5ebenJ
=O i#de# Sie 4asse#de A-sdr7.+e &7r die2e#i0e# i# der
re./te# S4alte der TabelleP
/ein, das "abe ic" noc" nic"t
gemac"t.
/ein, das mac"e ic" nic"tK
&as $erde ic" nie mac"en.
/ein, dazu "abe ic" #eine 5ust.
Ao $as $ill ic" nic"t mal "=ren.
Qac" das selbst.
&u #annst das selbst mac"en.
I"r #=nnt das selbst mac"en.
&as m%ssen Aie selber za"len.
Qensc", der frisst i"r aus der 0andK
^O Aas 4asstT
etwas, fast, gan#, ielleicht, oft, selten, 0l2t#lich, manchmal, or
allem, meistens, natrlich
1+?
DEUTSCH !R ALLE
aD C3e$="nlic"D ZZZZZZZZZZZZZZZ trin#e ic" abends 1ee.
bD CAelbstverst@ndlic"D ZZZZZZZZZZZZ #annst du mit#ommen.
cD &as ist Cv=lligD ZZZZZZZZZZZZZZ unm=glic".
dD 5eider "abe ic" C#aum noc" :reundeD ZZZZZZZZZZZ #eine
:reunde me"r.
eD C3anz besondersD ZZZZZZZZZZZZZZ mag ic" Nazz-Qusi#.
fD C.ventuellD ZZZZZZZZZZ fa"ren $ir "eute noc" nac" 0ause.
gD /ac" Gerlin #ommen $ir Cnic"t oftD ZZZZZZZZZZZZZZZZ.
"D Q=c"ten Aie noc" Cein bissc"enD ZZZZZZZZZZZZZ 'einJ
iD Qeine :reunde se"e ic" C"@ufigD ZZZZZZZZZZZZZZZZ.
9D Auf dem -etersplatz in (om $aren viele 5eute, und Cin
einer Ae#undeD ZZZZZZZZZZZZZZZ "abe ic" meinen :reund
nic"t me"r gese"en.
#D Qeistens #ann ic" gut sc"lafen, aber Cnic"t immerD
ZZZZZZZZZZZZZZ trin#e ic" zuviel Paffee, und dann "abe
ic" -robleme.
_O Pr,se#s oder Pr,terit-%T Er0,#;e# Sie die ri./ti0e
or% 8o# G9olle#HO
aD :ranz ZZZZZZZZZZZZ eigentlic" Ingenieur $erden\ "eute ist
er Automec"ani#er.
bD 0anna ZZZZZZZZZZZZZ Qanagerin $erden, des"alb studiert
sie Getriebs$irtsc"aft.
cD 8"ristas 1raumberuf $ar Ac"auspielerin, aber i"re .ltern
ZZZZZZZZZZZZ das nic"t. 0eute ist sie 5e"rerin.
dD 'as ZZZZZZZZZZZZ du $erdenJ I &as $eiO ic" nic"t me"r.
&as "abe ic" vergessen.
eD 'as ZZZZZZZZZZZZZ i"r beide $erdenJ I &as $issen $ir
noc" nic"t.
fD Qeine Ac"$ester und ic", $ir ZZZZZZZZZZZZ eigentlic"
beide studieren. Aber unsere .ltern "atten nic"t genug
3eld.
gD 'arum ZZZZZZZZZZZZ du &olmetsc"erin $erdenJ I 'eil
ic" dann oft ins Ausland reisen #ann.
1+1
SPRACHKURS
"D I"r seid beide 5e"rer. 'ar das euer 1raumberuf, oder
ZZZZZZZZZZ i"r eigentlic" et$as anderes $erdenJ
iD :indest du deinen Geruf interessantJ Gist du zufriedenJ I
/ein, eigentlic" ZZZZZZZZZZ ic" ^rztin $erden.
9D Q=c"tet i"r studierenJ I /ein, $ir ZZZZZZZZZZZZZ beide
einen Geruf lernen.
`O Er0,#;e# Sie i% &ol0e#de# Te(t %itP
aber, dann, deshalb, oder, und, trot#dem, sonst
aD &eutsc" spric"t man in &eutsc"land ZZZZZZZZZZZZZZ in
`sterreic", ZZZZZZZZZZZ auc" in einem 1eil der Ac"$eiz.
bD &as .lsass ge"=rt zu :ran#reic", ZZZZZZZZZZZ viele
Qensc"en sprec"en dort einen deutsc"en &iale#t.
cD &er A%den von &@nemar# $ar fr%"er manc"mal deutsc"
und manc"mal d@nisc". ZZZZZZZZZZZZ sprec"en dort noc"
viele Qensc"en &eutsc".
dD Aeit me"r als 1?? Na"ren leben deutsc"e :amilien in
(um@nien. Aie "atten $enig Ponta#t zu &eutsc"land.
ZZZZZZZZZZZZZ "aben sie die deutsc"e Aprac"e nic"t
vergessen. I"r &eutsc" ist nic"t se"r modern,
ZZZZZZZZZZZZ 9eder &eutsc"e #ann sie gut verste"en.
eD Aie m=c"ten die deutsc"e Aprac"e und i"re &iale#te #ennen
lernenJ ZZZZZZZZZZZZ mac"en Aie am besten eine (eise
durc" &eutsc"landK
fD 0err und :rau (aimund m=c"ten :ranz=sisc" lernen.
ZZZZZZZZZZZZZZZ mac"en sie beide einen Aprac"#urs. Im
Nuli ist der Purs zu .nde. ZZZZZZZZZZZZZZ $ollen sie in
:ran#reic" 4rlaub mac"en.
gD 'as #ann man leic"ter lernenU .nglisc" ZZZZZZZZZZZZZ
:ranz=sisc"J
1+
DEUTSCH !R ALLE
"D Qan muss eine :remdsprac"e gut sprec"en,
ZZZZZZZZZZZZZ #ann man im Ausland #eine :reunde
finden.
aO !be# SieN Bilde# Sie S,t;e %it de# &ol0e#de#
Pr,4ositio#e#N Be#-t;e# Sie die Beis4iele i# der
TabelleN
Rntrebri Qas#ulinum :emininum /eutrum
an 5o4 am 1urm an der 1%r am :enster
5ohin4 an den 1urm an die 1%r ans :enster
auf 5o4 auf dem
Ga"n"of
auf der AtraOe auf dem (at"aus
5ohin4 auf den
Ga"n"of
auf die AtraOe auf das (at"aus
aus 5oher4 aus dem
3arten
aus der
Ac"$eiz
aus dem 0aus
bei 5o4 beim Arzt bei der Arbeit beim .ssen
fr 5ofr4 f%r den :lur f%r die P%c"e f%r das Mimmer
gegen 5oge-
gen4
gegen den
&urc"fall
gegen die
.r#@ltung
gegen das :ieber
hinter 5o4 "inter dem
-ar#
"inter der
Pirc"e
"inter dem
&en#mal
5ohin4 "inter den
-ar#
"inter die
Pirc"e
"inter das
&en#mal
in 5o4 im Atadtpar# in der
Apot"e#e
im Pino
5ohin4 in den
Atadtpar#
in die
Apot"e#e
ins Pino
mit %it
wem4
mit dem
:reund
mit der
:reundin
mit dem Pind
nach 5ann4 nac" dem
Prieg
nac" der
Arbeit
nac" dem .ssen
neben 5o4 neben dem
Aupermar#t
neben der -ost neben dem Pino
1+!
SPRACHKURS
5ohin4 neben den
Aupermar#t
neben die -ost neben das Pino
ohne Ahne
wen4
o"ne den
:reund
o"ne die
:reundin
o"ne das Pind
seit Seit
wann4
seit dem
Gesuc"
seit der (eise seit dem
3espr@c"
ber 5o4 %ber dem -latz %ber der Atadt %ber dem 0aus
5ohin4 %ber den -latz %ber die Atadt %ber das 0aus
unter 5o4 unter dem
1urm
unter der Gan# unter dem &ac"
5ohin4 unter den
1urm
unter die Gan# unter das &ac"
on +on
wem4
vom Arzt von der ^rztin vom Pind
or 5o4 vor dem 1isc" vor der Pirc"e vor dem
&en#mal
5ohin4 vor den 1isc" vor die Pirc"e vor das
&en#mal
#u 5ohin4 zum Arzt zur Ac"ule zum :enster
#wi-
schen
5ohin4 z$isc"en den Ac"ran#
und die Pomode
z$isc"en die 5ampe und
das (egal
5o4 z$isc"en dem Ac"ran#
und der Pomode
z$isc"en der Pomode
und dem (egal

XO Aas 4asst ;-sa%%e#T
Sie m2chten 5ohin gehen Sie4
3eld $ec"seln Auf die 8ommerz-
Gan#
-alast-Pino,
-ost,
1+)
DEUTSCH !R ALLE
Qetzgerei Qeier,
-ar#cafk,
Ac"$immbad,
;'-'er#statt,
8ommerz-Gan#,
Gibliot"e#,
Ga"n"of,
Aupermar#t .&P,
1ourist-
Information,
Aprac"sc"ule
Gerger
das Auto reparieren
&eutsc" lernen
Griefmar#en #aufen
eine :a"r#arte
#aufen
einen :ilm se"en
Informationen
be#ommen
einen 1ee trin#en
G%c"er lei"en
sc"$immen
:leisc" #aufen
Aalat und 3em%se
#aufen
)YO Aas 4asstT
schon, noch, noch nicht, nicht mehr, erst
aD 1elefon "abe ic" ZZZZZZZZZZ. &as be#omme ic"
ZZZZZZZZZZZZZZZ in vier 'oc"en.
bD Aie $o"nt ZZZZZZZZZZZZ in der QozartstraOe, sie ist sc"on
umgezogen. Aie $o"nt 9etzt in der .ifelstraOe.
cD Ic" $ar se"r m%de, aber ic" bin ZZZZZZZZZZZZZ um ein
4"r nac"ts eingesc"lafen.
dD .s ist sc"on sp@t, $ir m%ssen ge"en. I Na, ic" $eiO. Ic"
muss ZZZZZZZZZZZZZ die 'asc"masc"ine abstellen, dann
#omme ic".
eD Ic" "abe ZZZZZZZZZZZZZZZ f%nfmal angerufen, aber es $ar
niemand zu 0ause.
fD Aie ist 8 Na"re alt, aber sie f@"rt ZZZZZZZZZZZZZZZ Auto.
gD N%rgen ist ZZZZZZZZZZZZZZZZ drei Na"re alt, aber er #ann
ZZZZZZZZZZZZ sc"$immen.
"D Q=c"test du eine MigaretteJ I /ein, dan#eK Aeit vier
'oc"en rauc"e ic"ZZZZZZZZZZZZZZ.
iD &ie Ap%lmasc"ine fun#tioniert ZZZZZZZZZZZ, sie ist #aputt.
1+*
SPRACHKURS
A-(I80'`(1.(
DEUTSCH RUMENISCH
'er z$ei :%c"se auf einmal
9agt, f@ngt #einen.
8ine alearg dup doi iepuri
nu prinde niciunul.
'er andern eine 3rube gr@bt,
f@llt selbst "inein.
8ine sap groapa altuia cade
singur Vn ea.
;iel 5@rm und nic"ts da"inter. 8Binele care latr nu muc.
;ersuc"en ist #eine Ac"ande. Rncercarea moarte n-are.
;iele G@c"e mac"en einen
Atrom.
Apele mici fac rBurile mari.
;erspric" $enig, aber "alte viel. :gduiete numai ce poi
da.
;erlorene Meit #ommt niemals
$ieder.
1impul pierdut nu se mai
Vntoarce.
4n$issen"eit ist die gr=pte
Armut.
Arac nu e acela care nu are
bani, ci cel ce nu are minte.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e# @ersio#e#N
))O i#de# Sie )Y e/ler i% &ol0e#de# Te(tN
M$ar ist die .r=fnung eines 'indpar#s im &eutsc"land nic"t
4nge$="nlic"es me"r. 'ann aber, $ie am +. August auf einer
'eise beim nieders@c"sisc" &orf Gimolten, die f%"renden
;ertretter der gesamten Granc"e zum :eiern angetreten sein,
dann liegt sc"on et$as ganz besonderes in die 5uft.
)*O i#de# Sie )= e/ler i% &ol0e#de# Te(tN
&er dritten Mu#unftsmar#t f%r 'indr@der liegt im Qeer. &enn
'ind#raftsanlagen #=nnen auc" vor der P%nste Coffs"oreD auf
Aee gebaut $erden. 'as gleic" me"rere ;orbeteile "atU %ber
'@sser $e"t der 'ind #r@ftigen und gleic"m@Oiger. &adurc"
er"=c"t sic" die .nergie ausbeute. Mudem #=nnen die Anlagen
1++
DEUTSCH !R ALLE
so $eit drauOen installiert $erden, dass sie aus dem Aic"tfeld
der #%stenbe$o"ner geraten und somit nie man den me"r
st=ren. Allerdings sind 'ind#raftalagen auf "o"er Aee eine
6pion mit vielen unbe#annten. &ie tec"nisc"en
sc"$ierig#eiten sind enorm.
)<O i#de# Sie e/ler i% &ol0e#de# Te(tN
5ang 9@"rige .rfa"rung als (egierungc"ef einem Gundeslandes
"at auc" den z$eite neue Qan in Gundes#anzler Ac"r=ders
Pabinett, Qanfred Atolpe. &er Qinnister des ebenfalls neuen
(essorts ;er#e"r, Gau- und 'o"nungs$esen $ird %ber den
gr=Oten 1eil der Infra stru#tur-Investitionen in &euts"land
entsc"ieden. &er ++-N@"rige "at in Grandenburg so lange $ie
#ein anderer in 6sterdeuts"land das Amt des
Qinsiterpr@ssidenten ausge%bbt. /ac" z$=lf Na"re "atten er
??1 frei$illig auf den -osten des 5andesc"efs verzi"c"tet und
na"tlos den %bergang zu seiner /ac"folger Qatt"ias -latzec#
organisiert. Atolpe gilt in die neue Gundesl@ndern als einer der
beliebteste -oliti#er
)=O i#de# Sie e/ler i% &ol0e#de# Te(tN
&ie :rau $ird in den 'er#en der Meit versc"ieden gestaltet. .s
bist die treue 3attin, die erbs%ndiger Quterr Pomma das zum
letzten 6pfer bereitete sc"lic"te Q@dc"en, die i"reer Ao"n
@ngstlic" besc"%tzende Qutter oder der leidensc"aftlic"e zu
alles bereiteter, aber i"rem 3elibten treue :rau. Aec"r $ic"tic"
ist auc", das die :rau als eine entsc"eidende der :igur in der
.nt$ic#lug der 1atsac"en betrac"tet $ird. &adurc" sind dise
'erc#e ein Meic"en auf dem 'eg zur .r#enung der
:rauen$%rden.
)^O i#de# Sie )) e/ler i% &ol0e#de# Te(tN
.ine 3ruppe ausl@ndisc"e 1ouristen mac"t eine Atadtrundfa"rt.
.in Angesteller des &eutsc"en (eiseb%ros begleitet sie
Pomma um den 3@sten die Ae"en$%rdig#eiten zu zeigen.
1+,
SPRACHKURS
Qeine &amen und 0errenK Ic" begr%Oe Aie "erzlig im /amen
des (eiseb%ros und "offe Pomma das Aie "ier in Gerlin rec"t
angene"me 1age verleben $erden. Mu begin unserer (undfa"rt
m=c"te ic" I"nen einige allgemeine Angaben %ber die Atadt
mac"en. Gerlin ist die 0auptstadt der Gundesrepublic#
&eutsc"land und die gr=Ote deutsc"e Atadt. Mur Meit betregt
seine .in$o"nerza"l %ber drei Qillionen. Gerlin ist 9%nger als
viele europeisc"e Qetropolen. 198, $urde sein ,*? 9@"riges
Nubil@um gefeiert.
)_O i#de# Sie )Y e/ler i% &ol0e#de# Te(tN
Pon#urrenz ist es fur Mu#unft &eutsc"land als attra#tive
-ossition f%r 3esc"eft und Industrie entsc"eiden, das seine
4nterne"men in einer globalen 'irtsc"aft International
#on#urrierend bleiben, die in zune"menden QaOe durc"
te"nologisc"en :orts"ritt gefa"ren $erd.
)`O !berset;e# Sie i#s De-ts./eN
3erman literature goes bac# to t"e Qiddle Ages $"en
$andering minstrels sang t"e Aong of 0ildebrand. Atudents in
sc"ool - not al$aLs $illinglL - "ave to read t"e bPlassi#erb i.e
t"e great $riters of t"e 18t" and 19t" centuries li#e 3ott"old
.p"raim 5essing, :riedric" von Ac"iller and No"ann 'olfgang
von 3oet"e $"ose plaLs still are a main feature in t"eatre
repertoires.
)aO !berset;e# Sie i#s De-ts./eN
1"e $or#s of 19t" centurL aut"ors 1"eodor Atorm, 1"eodor
:ontane, 3eorg G%c"ner, to name onlL a fe$, can be found in
everL boo# store. And 1"omas Qannqs Qagic Qountain or
0ermann 0esseqs Aiddart"a are $orld famous.
After t"e t$elve Lear /ational Aocialist dictators"ip and 'orld
'ar II, 19)* mar#ed a ne$ beginning for 3erman literature.
Aut"ors suc" as 3%nt"er 3rass, 0einric" G=ll, Qartin 'alser
1+8
DEUTSCH !R ALLE
and 4$e No"nson are probablL t"e most famous representatives
of t"is period.
)XO !berset;e# Sie i#s De-ts./eN
Aince (oman times t"e ("ein valleL "as been a line of
communication of vital strategic importance. In t"e Qiddle
Ages t"e 3erman emperors used it for t"eir frehuent progresses
into ItalL, and ric" merc"ants sent t"eir goods to and fro along
it. 6bviouslL anLone o$ning a castle overloo#ing t"e valleL
$as in a po$erful position, since "e $as able to surveL and
regulate t"e flo$ of traffic across "is particular territorL and
levL tolls on merc"ants. 1"is accounts for t"e large number of
castles along t"e ("ein from Qainz to Gonn, particularlL in t"e
narro$ gorge connecting Gingen and Poblenz. Along t"is
stretc" of river, $"ic" "as a lengt" of onlL t"irtL-five miles,
t"ere are more castles t"an in anL ot"er river valleL in t"e
$orld.
*YO !berset;e# Sie i#s De-ts./eN
3ermania a fost Vmprit dup Al &oilea (zboi Qondial Vn
dou state separate, (:3 C(epublica :ederal 3ermania -
Gundesrepubli# &eutsc"landD, controlat iniial de americani,
englezi i francezi, i (&3 C(epublica &emocrat 3erman -
&eutsc"e &emo#ratisc"e (epubli#D, controlat de sovietici.
&up cderea zidului Gerlinului Vn 1989, cele dou 3ermanii s-
au reunificat pe ! octombrie 199?.
*)O !berset;e# Sie i#s De-ts./eN
3ermania este constituional o democraie federal, a crui
sistem politic este menionat Vn constituia din 19)9 numit
$rundgesetz C5egea de bazD.
Are un sistem parlamentar Vn care eful guvernului,
5undes4anzler-ul C8ancelarulD, este ales de ctre parlament.
-arlamentul, numit 5undestag, este ales la fiecare patru ani
printr-un vot popular Vntr-un sistem comple2, care combin
1+9
SPRACHKURS
reprezentarea direct i proporional. 8ele 1+ 5undesl=nder
sunt reprezentate la nivel federal de ctre 5undesrat C8onsiliul
:ederalD, care Vn funcie de subiect poate avea un rol legislativ.
:uncia de ef de stat este deinut de ctre 5undespr=sident
C-reedintele :ederalD, ale crui puteri sunt limitate aproape
numai la ceremonii i datorii reprezentative.
-artea 9udiciar include 8urtea 8onstituional, numit
5undesverfassungsgeric!t, care poate s dea ultimatumul
ma2im peste toate actele legislative sau de administraie.
**O !berset;e# Sie i#s De-ts./eN
.conomia german este una dintre cele mai solide i mai
puternice din lume. 5ocalizat Vn centrul .uropei, 3ermania a
trecut peste perioada de ma2im srcie Cdup 1ratatul de la
;ersaillesD, convertindu-se Vntr-o ar cu o industrie ce e2port
Vn Vntreaga lume, cu o calitate ca cea 9aponez. &ei tratatul de
la ;ersailles lsa ara cu serioase probleme economice,
economia german a mainilor, electrocasnicelor i a
produselor pentru sntate a crescut impresionant, ara urmBnd
s se transforme Vn a treia putere mondial Cdup Naponia i
Atatele 4niteD i prima putere din .uropa. Actualmente -IG-ul
depete !?.??? r pe cap de locuitor. Rn prezent, 3ermania
este una din pBrg"iile economice ale .uropei. 8u o
infrastuctur dezvoltat i cu un stil de via bun, 3ermania
este una dintre rile cele mai industrializate din lume.
1,?
DEUTSCH !R ALLE
*<O Er0,#;e# SieP
Infinitiv -artizip II Infinitiv -artizip II
bac#en
befe"len
beginnen
beien
bergen
bersten
be$egen
biegen
bieten
binden
bitten
blasen
bleiben
braten
brec"en
brennen
bringen
den#en
dringen
d%n#en
d%rfen
empfe"len
erl=sc"en
ersc"rec#en
fassen
verbergen
aufgeben
starten
pressen
#ommen
er$ogen
gegessen
gefa"ren
gefallen
gefangen
gefunden
geflogen
geflo"en
geflossen
gefressen
gefroren
geboren
gegeben
gedie"en
gegangen
gelungen
gesc"e"en
ge$onnen
gegossen
gegraben
gegriffen
ge"abt
ge"alten
ge"auen
be#ommen
empfunden
verstanden
studiert
be#leidet
aufgemac"t
*=O Er0,#;e# SieP
1,1
SPRACHKURS
Infinitiv Imperfe#t Infinitiv Imperfe#t
greifen
"aben
"alten
"@ngen
"auen
"eben
"eien
"elfen
#ennen
er#ennen
#limmen
#lingen
#neifen
#ommen
an#ommen
vor#ommen
be#ommen
#=nnen
#riec"en
laden
lassen
laufen
verlaufen
leiden
lei"en
lesen
liegen
l%gen
ma"len
mel#en
messen
misslingen
m=gen
sc"uf
sc"ied
sc"ien
sc"oss
sc"lief
sc"lief ein
sc"lug
sc"loss
sc"miss
sc"nitt
sc"nitt ab
sc"rieb
sc"$ieg
sc"$amm
sc"$or
sa"
sa" aus
sa" ein
versa"
$ar
sandte
sang
sa
sollte
sprac"
versprac"
sprang
stac"
stand
bestand
stand auf
stieg
stieg aus
1,
DEUTSCH !R ALLE
m%ssen
ne"men
stan#
stie
*^O Ael./es @erb 4asstT
sein, brauchen, beantworten, erstehen, nehmen, haben,
singen, glauben, suchen
aD rec"t, Ac"merzen, 3rippe ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
bD &eutsc", ein 3espr@c", das -roblem ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
cD 1ropfen, ein Gad, Qedi#amente ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
dD .ine :rage, einen Grief, nic"t alles ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
eD Pran#, sc"limm, er#@ltet ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
fD 1abletten, einen Arzt, einen (at ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
*_O 7lle# Sie a-sN (2nnen, drfen, mssen, sollen,
wollen, oder m2chtenT
aD Ic" ZZZZZZZZZZZ 9eden Qonat zum Arzt ge"en. &er Arzt
sagt, ic" ZZZZZZZZZZZZ dann am Qorgen nic"ts essen und
trin#en,, denn er ZZZZZZZZZZZZ mein Glut untersuc"en.
Netzt $arte ic" "ier sc"on ? Qinuten, und ic"
ZZZZZZZZZZZZZZZ eigentlic" gern et$as essen. Aber ic"
ZZZZZZZZ noc" nic"t.
bD Ic" "abe immer Ac"merzen im (%c#en. &er Arzt sagt, ic"
ZZZZZZZZZZZ1abletten ne"men. Aber das ZZZZZZZZZZZic"
nic"t, denn dann be#omme ic" immer Qagensc"merzen.
Qeine :rau sagt, ic" ZZZZZZZZZZZZZ 9eden morgen
3Lmnasti# mac"en. Aber das ZZZZZZZZZZZ ic" auc" nic"t,
denn ic" "abe oft #eine Meit. Qeine Pollegen meinen, ic"
ZZZZZZZZZZZ zu 0ause bleiben, aber ic" ZZZZZZZZZ doc"
3eld verdienen.
cD Ic" "abe Ac"merzen im Gein. Ic" ZZZZZZZZZZ nic"t gut
ge"en. &er Arzt sagt, ic" ZZZZZZZZZZZ oft sc"$immen
ge"en, aber ic" "abe immer so $enig Meit. Ic"
ZZZZZZZZZZZZ bis 18 4"r arbeiten.
1,!
SPRACHKURS
dD Ic" ZZZZZZZZZZZZ nic"t zum &o#tor, denn er tut mir $e".
Ic" ZZZZZZZZZZ #eine 1abletten ne"men. Immer sagt er,
ic" ZZZZZZZZZZZZ morgens, mittags und abends 1abletten
ne"men. Ic" ZZZZZZZZZZZZ das nic"t me"r.
*`O Bilde# Sie de# I%4erati8N
aD sc"$immen ge"en
bD eine :reundin besuc"en
cD :reunde einladen
dD spazieren ge"en
eD et$as lesen
fD eine Atunde sc"lafen
gD das Pinderzimmer
aufr@umen
"D einen Grief sc"reiben
iD ein#aufen ge"en
9D das 3esc"irr sp%len
#D das Abendessen
vorbereiten
lD fernse"en
mD endlic" zufrieden sein
*aO Ael./es Aort 4asstT
ber, etwa, unter, #wischen, etwa, unter onbis
aD 0ier gibt es AonderangeboteU alle Passetten ZZZZZZZZZZZZ
1? .uro.
bD &er Aessel #ostet ZZZZZZZZZZZZ 1*? .uro. Ic" $eiO es
aber nic"t genau.
cD 0ier gibt es Apiegel ZZZZZZZZZZZZZZ1? ZZZZZZZZZZZZZZZ
!? .uro.
dD ZZZZZZZZZZZZ 18 Na"ren be#ommt man in 3ast"@usern
#einen Al#o"ol.
eD &ie Qiete f%r 0@user in :ran#furt liegt ZZZZZZZZZZZ *??
und *?? .uro pro Qonat.
fD Ic" #omme ZZZZZZZZZZZZZ um , 4"r.
1,)
DEUTSCH !R ALLE
gD ZZZZZZZZZZZ *? .uro #ann ic" nic"t beza"len. &as ist zu
viel.
9. Lese8erst,#d#isP 9as 4asst ;-ei#a#derT
&u musst dic" ausru"en und
aussc"lafen.
Ic" "abe sie nic"t
angesproc"en.
Ic" "abe ein billiges Mimmer
gefunden.
Aie "at mic" angestarrt.
Ic" "abe sie angel@c"elt.
'ir "aben %ber alles Q=glic"e
dis#utiert.
Ic" "abe drauOen gesessen.
Ic" "abe sie zu einem 3las
'ein eingeladen.
Ic" bin in ein #leines
(estaurant in der /@"e von
dem 0otel gegangen.
Qein Mimmer "at nic"t viel
ge#ostet.
Ic" "abe mit i"r nic"t
gesproc"en.
Ic" "abe sie freundlic"
angese"en.
'ir "aben %ber vieles geredet.
&as (estaurant $ar bei dem
0otel, nic"t $eit $eg.
Ic" "abe gefragt, ob sie gern
'ein mit mir trin#t.
&u sollst viel sc"lafen und
rela2en.
Aie "at mic" gese"en.
Qein 1isc" im (estaurant $ar
auf einer 1errasse im :reien.
<YO Aas 4asst ;-sa%%e#T
4rlaub auf Godensee liegt dire#t am Atrand.
Autos d%rfen eigentlic" sogar ein (eiseb%ro.
&ie Insel Qainau (u"e finden.
Atr@nde und /atur sind noc" ziemlic" sauber.
&as 0otel "ier nic"t fa"ren.
0ier #ann man $ir#lic" "aben viel Ponfort.
&ie Mimmer ist ein .rlebnis.
Im 0otel gibt es ist ein /atursc"utzgebiet
<)O Dei#e re-#di# [ Dei# re-#d ist i% erie#la0er i%
1,*
SPRACHKURS
Gebir0eO Sie [ Er s./i.+t dir ei#e Post+arteO Dara-&
ste/tP
- 5ieber Parl i liebe Parina,
"ier ist die Meit nic"t se"r sc"=n.
- Ic" muss 9eden 1ag sc"on um , 4"r aufste"en und
QorgengLmnasti# mac"en.
- 0ier #ann man nic"t viel mac"enU eigentlic" ist "ier fast
nic"ts m=glic".
- /ic"t sc"$immen, nic"t ein#aufen, nic"t A#i fa"ren.
- 0ier gibt es #eine Gar, #eine &is#ot"e#, #einen -ar#
und #ein Pino.
- Ic" #ann nur se"r $enig essen, denn das .ssen
sc"mec#t nic"t gut. Qanc"mal sogar sc"rec#lic"d
- /ac"mittags lese ic" G%c"er oder sc"reibe ic" Griefe.
Abends se"en $ir meistens fern und ge"en sc"on um
neun 4"r sc"lafen.
- Ic" vermisse dic" so se"rKd &eine Parina i &ein Parl
Aas de#+st d-T Sti%%t /ier allesT Aie ste/t es
ei0e#tli./T

<*O Mer+e# Sie si./ ei#i0e 9i./ti0e De&i#itio#e#P
ac"ten...auf..................................paM attention to
ant$orten...auf.....................................respond to
beant$orten..............................................ans*er
benutzen.......................................................use
bestimmen...........................................determine
bilden................................................form, ma4e
erg@nzen...............................................complete
f%llen...ein.................................................fill in
%bersetzen............................................translate
$@"len.....................................................c!oose
#reuzen ...an...........indicate, ma4e a c!ec4 next to
die Ant$ort, -en.........................ans*er, response
1,+
DEUTSCH !R ALLE
das Geispiel, -e.......................................example
die :rage, -n..........................................\uestion
die Plammer, -n..................................parent!esis
die 5iste, -n..................................................list
die 5%c#e, -n......................................blan4, gap
der Aatz, -se.........................................sentence
das 'ort, -ser............................................*ord
um#reisen.................................................circle
l=sen........................................................solve
passen...auf...............*atc! out for, be careful of
<<O S./reibe# Sie ei#e# Te(tO Be#-t;e# Sie die A3rter i#
der ;9eite# TabelleO
1. -%n#tlic" um 1? 4"r "at 0err .ge uns begr%Ot.
. 0err .ge "at uns et$as %ber die alte Atadt Ponstanz
erz@"lt.
!. 'ir sind zum Ac"loss gefa"ren.
). Am Ac"loss #ann man einen von den alten 1%rmen noc"
se"en.
*. &ie anderen 1%rme sind nic"ts anderes als (uinen.
+. 'ir "aben den alten 0afen und das &en#mal von Imperia
gese"en.
,. 'ir sind zur 4niversit@t gefa"ren.
8. 'ir "aben die Insel Qainau besuc"t.
9. Auf der Insel Qainau "aben $ir eine -ause gemac"t.
1?. 'ir sind $eiter gefa"ren.
11. 'ir "aben die Gurg Qeersburg besic"tigt.
1. 'ir sind nac" 4nteru"ldingen gefa"ren und "aben die
-fa"lbauten am Godensee gese"en.
1!. 'ir "aben z$ei unvergesslic"e Atunden auf dem 'asser
verbrac"t.
1). 5eider $ar unser Ausflug zu .nde sc"on.
1. ---------
. MuerstZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
!. &anac" ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
). &a ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1,,
SPRACHKURS
*. All die anderen ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
+. &ann ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
,. Purz danac" ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
8. &ann ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
9. &ort ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1?. /ac" einer "alben Atunde ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
11. .ndlic" ZZZZZZZZZZZZZZZZ auc" ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1. &ann ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ auc" ZZZZZZZZZZZZZ
1!. Atimmungsvoll ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1). &ann ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
<=O Sa0e# Sie es a#dersP
.ri#a #ann nic"t
#ommen,
denn sie "at Gesuc".
*eil sie 5esuc! !at.
Ic" $ill &eutsc"-
le"rer $erden,
denn ic" mag &eutsc".
Aie m=c"te gerne
&olmetsc"erin
$erden,
denn sie #ann dann oft ins Ausland
reisen.
Qatt"ias $ill 6ber
$erden,
denn er #ann so gutes 1rin#geld #riegen.
Qaria $ill 5e"rerin
$erden,
denn sie m=c"te gern i"rem ;ater
folgen.
3abi $ill /ac"t-
$@c"ter $erden,
denn er #ann nac"ts nic"t sc"lafen.
ALbille $ill
:otomodell $erden.
&es"alb $ill sie nie essen.
&iana $ill Ac"au-
spielerin $erden,
denn sie m=c"te gern (ic"ard 3ere
#ennen lernen.
<^O i#de# Sie das Ge0e#teilN
1,8
DEUTSCH !R ALLE
sc"nell
#lein
billig
sc"$er
lang
star#
viel
#lein
niedrig
#urz
sc"$ac"
"oc"
laut
$enig
groO
langsam
leic"t
langsam
<_O i#de# Sie die &e/le#de# A3rter i% &ol0e#de# Te(tO
Seeseite, kleinere, sind, ,odensee, meisten, ielen,
wird, willkommen, ihnen, @unde, ausgebauten
0erzlic" ZZZZZZZZZZZZZ auf .uropas beliebigsten (ad$egK
&ie gut ZZZZZZZZZZZZ (ad$ege am Godensee lassen sic" zu
ZZZZZZZZZZZ sc"=nen 1ouren #ombinieren. &er Plassi#er
unter ZZZZZZZZ ist sic"erlic" die +8 #m lange
ZZZZZZZZZZZZZ um den gesamten Aee, die meistens in , oder 8
1agen geradeltZZZZZZZZ . Aber auc" ZZZZZZZZZZ 1ouren $ie
z. G. die (unde um den 4ntersee ZZZZZZZ se"r beliebt. &ie
ZZZZZZZZZZZ (adler fa"ren am ZZZZZZZZZZZZZZ %brigens
<rec"ts "erum>, $eil dann der (ad$eg stets auf der
ZZZZZZZZZZZZ der AtraOen verl@uft.
<`O Aas 4asst 9oT KPasse# Sie a-&N Ei#i0e A3rter 4asse# ;-
%e/r als ei#e% @erbOL
>aare, Bagen, 5enzin, 5rille, :ind, $eld, >als, >emd,
@ullover, :uc!en, 5rot, ]l, #uto, >=nde, <2!rersc!ein, 5art,
@apier, <leisc!, Burst, 5lec!, 5rief, $em2se
8erliere# s./#eide# 9as./e#
Genzin 0aare Auto
1,9
SPRACHKURS
<aO Sa0e# Sie es a#dersN
Plaus "at er#l@rt, er $ar nic"t zu
0ause.
dass er nic"t zu
0ause $ar.
.r "at
gesc"rieben,
er #ommt erst
%bermorgen.
0elga "at
vegessen,
sie muss zum Arzt
ge"en.
Alle $issen, sie "aben oft Atreit.
Aie "at gesagt, sie ist traurig.
Qeine
3roOmutter
glaubt,
es ist besser, $enn
man 9ung "eiratet.
Aie sind fr%"er
ge#ommen.
er "at sic" dar%ber
se"r gefreut.
Ic" bin der
Qeinung,
er #ann uns nic"t
"elfen.
Ic" bin
%berzeugt,
sie $ird mit mir
tanzen.
&oris glaubt, der 5e"rer #ommt
nic"t me"r.
Aie meint, reic"e Q@nner sind
immer interessant.
Ic" finde, sie "at "ier nic"ts
zu suc"en.
<XO @er8ollst,#di0e# Sie die &ol0e#de# S,t;eP
Ic" finde,
Ic" glaube,
Ic" meine,
Ic" den#e,
18?
DEUTSCH !R ALLE
Ic" bin der Qeinung,
Ic" bin %berzeugt,
Ic" versprec"e,
Ic" bin daf%r,
Ic" bin dagegen,
Ic" verlange,
Ic" "asse es,
Ic" $eiO,
Ic" m=c"te,
Ic" bin gl%c#lic",
Ic" bin traurig,
Ic" bin einverstanden,
Ic" passe auf,
=YO @er8ollst,#di0e# Sie die &ol0e#de# S,t;eP
.s ist gut,
.s ist sc"limm,
.s ist sc"lec"t,
.s ist $underbar,
.s ist ric"tig,
.s ist falsc",
.s ist $a"r,
.s ist #lar,
.s ist $ic"tig,
.s ist toll,
.s ist verr%c#t,
.s ist selten,
.s ist interessant,
.s ist lustig,
.s ist m=glic",
.s stimmt,
i#de# Sie die #e0ati8e# -#d die 4ositi8e# Stell-#0e# /ierN
=)O GAe##H oder GalsHT 7lle# Sie ri./ti0 a-sN
181
SPRACHKURS
aD ZZZZZZZZZ es nic"t regnet, sitzen $ir im 3arten und
grillen.
bD ZZZZZZZZZ sie * Na"re alt $ar, fand sie diese 0als#ette.
cD Ic" $erde sie besuc"en, ZZZZZZZZZZZ ic" Meit "abe.
dD Immer ZZZZZZZZZ $ir zu laut $aren, #am die -olizei und
$ir mussten $ieder eine Atrafe beza"len.
eD ZZZZZZZZZ du dir ein :a"rrad $%nsc"st, musst du auc"
$@"rend der :erien arbeiten.
fD ZZZZZZZZZ ic" in &eutsc"land $ar, "abe ic" die Insel
Qainau besuc"t.
gD ZZZZZZZZZ i"re Ac"$ester gestern alles verstand, traf sie
i"n nic"t me"r.
"D ZZZZZZZZZ $ir Pinder $aren, spielten $ir den ganzen 1ag
%ber.
iD ZZZZZZZZZ die .ltern nic"t zu 0ause sind, muss er auf
seine #leine Ac"$ester aufpassen.
9D ZZZZZZZZZ die .ltern nic"t zu 0ause $aren, musste er auf
seine #leine Ac"$ester aufpassen.
#D ZZZZZZZZZ die .ltern nic"t zu 0ause $aren, organisierten
sie immer -arties.
lD ZZZZZZZZZ die .ltern nic"t zu 0ause $aren, "aben die
&iebe alles vom ganzen 0aus ge#laut.
=*O Gesse#H' Gtri#+e#H oder so#sti0esT
#bend, #pfel4uc!en, 5ier, 5rat*urst, 5r+tc!en, Lola, Tose,
Eis, <isc!, <lasc!e, <leisc!, $abel, $em2se , $em2sesuppe,
$las Bein, >=!nc!en, >amburger, >auptgeric!t, :affee,
:artoffeln, :=se, Limonade, L+ffel, esser, ilc!, ittag,
7bst, @izza, @ommes frites, 6eis, 6inderstea4, (aft, (alat,
(c!naps, (c!*arzbrot, (c!*einebraten, (t2c4 :uc!en,
;asse, ;ee, ;eller, Basser, Bein, Bei,brot, Burst,
18
DEUTSCH !R ALLE
S*iebelsuppe
esse# tri#+e# so#sti0es
3em%se 8ola Gec"er
=<O Er0,#;e# SieN
fa"ren essen finden ne"men "elfen ant$orten
ic"
du
er
$ir
i"r
sie
Aie
A-(I80'`(1.(
DEUTSCH RUMENISCH
Auc"e, so $irst du finden. 8aut i vei afla.
Ao lange man lebt, so lange man
lernt.
6mul, cBt triete, Vnva.
(eden ist Ailber, Ac"$eigen ist
3old.
8uvBntul e de argint, tcerea
de aur.
18!
SPRACHKURS
6ft lac"t der Qund, $enn das
0erz $eint.
A face "az de necaz.
@er0lei./e# Sie die r-%,#is./e# -#d die de-ts./e# @ersio#e#N
==O i#de# Sie' 9as /ier ;-ei#a#der 4asstN
Geant$orten Aie die :ragen.
Ac"reiben Aie einen ganzen
Aatz.
Ac"reiben Aie )-* A@tze.
.rg@nzen Aie die 1abelle.
Gilden Aie #omplette A@tze.
'@"len Aie das ric"tige 'ort.
:%llen Aie die 5%c#en ein.
Sbersetzen Aie ins &eutsc"e.
Ac"ten Aie auf den Pasus.
Genutzen Aie den A##usativ.
3eben Aie die deutsc"en
^huivalente.
4m#reisen Aie das ric"tige
'ort.
Gesc"reiben Aie das Gild.
<ill in t!e blan4s.
Lomplete t!e tableJc!art.
$ive t!e $erman
e\uivalents.
;ranslate into $erman.
#ns*er t!e \uestions.
Lircle t!e correct *ord.
L!oose t!e correct *ord.
Brite /E0 sentences.
Brite a complete sentence.
Tescribe t!e picture.
@aM attention to case.
<orm complete sentences.
Gse t!e accusative
.
=^O i#de# Sie die e#0lis./e# E5-i8ale#te &7r die P/rase#P
18)
DEUTSCH !R ALLE
zum Geispiel
mindestens
in Plammern
das passende 'ort
das unterstric"ene 'ort
das sc"r@ggedr%c#te 'ort
aus den gegebenen .lementen
-assen Aie aufK
mit einem ganzen Aatz
die folgenden :ragen
in parent!eses
from t!e given elements
for example
*atc! outJbe careful
at least
*it! a complete sentence
t!e follo*ing \uestions
t!e italicized *ord
t!e appropriate *ord
t!e underlined *ord
=_O !berset;e# Sie i#s R-%,#is./eN
M$ar ist die .r=ffnung eines 'indpar#s in &eutsc"land nic"ts
4nge$="nlic"es me"r. 'enn aber, $ie am +. August auf einer
'iese beim nieders@c"sisc"en &orf Gimolten, die f%"renden
;ertreter der gesamten Granc"e zum :eiern angetreten sind,
dann liegt sc"on et$as ganz Gesonderes in der 5uft.
=`O Er0,#;e# SieN
ge"en lesen suc"en $issen steigen regnen
Ic"
&u
.r
'ir
I"r
Aie
Aie
=aO !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
6cupaiile strine, austriece, ruseti, franceze i rzboaiele din
secolele trecute, inclusiv cele napoleoneene, ca i cele dou
rzboaie mondiale, au lovit puternic Gerlinul. Ae scrie i se
vorbete mult mai mult i mai semnificativ despre cderea
18*
SPRACHKURS
Midului Gerlinului decBt despre coborBrea steagului de stat
sovietic de pe Premlin, doi ani mai tBrziu, cBnd se producea
destrmarea i dispariia 4.(.A.A.
=XO i#de# Sie e/ler i% &ol0e#de# Te(tN Aie 8iele e/ler
si#d de##T
'as sind Ac#tienJAc#tien sind Ac"einen Cbesser gesagt
'ertpappiereD, die ein Anteil von einem :irma Cin die (egel
von ein A#tiengeselsc"aft, also einer A3D darstellen. 'en man
eine A#zie er$erbt, so #auft Qann also einen Gruc"teil eines
:irma. .in 1eil den A#tien der deuts"en A#ziengeselsc"aften
$erde am der G=rse ge"andelt Csie sind dort notiertD, mann
#ann also dort i"ren A#tien #aufen und ver#aufen. Nedes #ann,
vorausgesezt er besizt das n=tige 3eld da f%r, A#tien eines
:irma, desen A#tien an der G=rse gebandelt $erden, %ber eine
Gan# er$erben.
.in leic"t Apiel mit "oc"em 3e$inJNeder von euc" $ird sic"
erlic" sc"=n einmal et$as zu 1"ema A#tien oder G=rse ge"=rt
"aben. Aber beim den meisten von i"r $ird es sic"erlic" noc"
der ein oder ander :rage zu der 1"ema geben, und vieleic"t
"aben sogar einige von euc" sc"=n einmal mit dem 3edan#en
gespilt, selber einmal mit A#tien 3eld zum verdienen. &a bei
soll euc" diesen Arti#el "elfen.
^YO !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
8el mai mare eveniment din istoria postbelic a 3ermaniei l-a
reprezentat cderea Midului Gerlinului. Rn dimineaa zilei de 9
noiembrie 1989, sunetul asurzitor al tBrncoapelor ce sprgeau
betonul acoperit cu grafitti dintre Gerlinul de .st i cel de ;est
a fcut Vncon9urul lumii, cruia i s-a alturat bucuroasa
srbtoare ce a urmat dup distrugerea simbolului diviziunii
rii i al (zboiului (ece, Vn general.
^)O !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
18+
DEUTSCH !R ALLE
Rn asemenea situaii statul trebuie s rmBn inactiv. Astfel,
<5egea stabilitiiH din 19+, oblig guvernul federal i
guvernele de landuri s asigure cu loialitate stabilirea
preurilor, un nivel ridicat al utilizrii muncii, un ec"ilibru al
sc"imburilor e2terne i o cretere economic controlat i
riguros msurat.
^*O !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
Qinoritatea romBn a a9uns Vn (epublica :ederal a 3ermaniei
pe diferite ciU imigraie legal Cprin cstorie, azil politic Vn
anii comunismului, prin cstorie cu etnici germani originari
din (omBnia, cstorii cu ceteni germani, etc.D, e2istBnd Vns
i o imigraie ilegal. Quli dintre romBnii rezideni Vn
3ermania posed cetenia german sau au o permisiune de
edere permanent, sau Vn condiiile Vn care se afl la munc -
permisiune de edere limitat pe durata contractului de
serviciu.
^<O !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
Intelectualitatea romBn este bine reprezentat Vn viaa social
i cultural romBneasc din 3ermania, fiind constituit Vn
special din numrul mare de abolveni universitari ai
faculttilor romBneti, avBnd de regul profesii Vn medicin,
farmacie, industrie, telecomunicaii etc. -rin introducerea Vn
anul ??? de ctre guvernul german a 3reen 8ard-ului, piaa
informaional-te"nologic german a anga9at numeroi
informaticieni de origine romBn.
^=O !berset;e# Sie i#s R-%,#is./eN
&er dritte Mu#unftsmar#t f%r 'indr@der liegt im Qeer. &enn
'ind#raftanlagen #=nnen auc" vor der P%ste Coffs"oreD auf
Aee gebaut $erden. 'as gleic" me"rere ;orteile "atU %ber
'asser $e"t der 'ind #r@ftiger und gleic"m@Oiger. &adurc"
er"="t sic" die .nergieausbeute. Mudem #=nnen die Anlagen
so $eit drauOen installiert $erden, dass sie aus dem Aic"tfeld
18,
SPRACHKURS
der P%stenbe$o"ner geraten und somit niemanden me"r
st=ren. Allerdings sind 'ind#raftanlagen auf "o"er Aee eine
6ption mit vielen 4nbe#annten. &ie tec"nisc"en Ac"$ierig-
#eiten sind enorm.
^^O !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
Gursele se acord pentru realizarea unui proiect de cercetare,
pentru studii aprofundate, specializare post-universitar,
doctorat. 8ererile trebuie s fie bine motivate din punct de
vedere profesional\ ar fi de dorit ca solicitanii s fi avut de9a
contacte, pe cBt posibil, cu instituii de Vnvmant superior din
3ermania. Aunt importante cunotinele de limba german i
acestea trebuie s fie obinute Vnaintea Vnceperii bursei.
^_O !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
-rintr-o asemenea politic economic, a spune tiinific,
verificat de practic dar insuficient cunoscut la noi,
3ermania aduce o contribuie important la dezvoltarea
economiei mondiale i susine o con9unctur mondial
favorabil.
^`O !berset;e# Sie i#s R-%,#is./eN
5ang9@"rige .rfa"rung als (egierungsc"ef eines Gundeslandes
"at auc" der z$eite neue Qann in Gundes#anzler Ac"r=ders
Pabinett, Qanfred Atolpe. &er Qinister des ebenfalls neuen
(essorts ;er#e"r, Gau- und 'o"nungs$esen $ird %ber den
gr=Oten 1eil der Infrastru#tur-Investitionen in &eutsc"land
entsc"eiden. &er ++-N@"rige "at in Grandenburg so lange $ie
#ein anderer in 6stdeutsc"land das Amt des Qinister-
pr@sidenten ausge%bt. /ac" z$=lf Na"ren "atte er ??1
frei$illig auf den -osten des 5andesc"efs verzic"tet und
na"tlos den %bergang zu seinem /ac"folger Qatt"ias -latzec#
organisiert. Atolpe gilt in den neuen Gundesl@ndern als einer
der beliebtesten -oliti#er
188
DEUTSCH !R ALLE
^aO !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
Atudiul se formeaz din cursuri, seminarii i e2erciii. Adiional
e2ist i tutoriate i grupuri de studiu. &e regul, pentru cele
mai multe studii nu e2ist un program fi2 semestrial de cursuri
i seminarii, ceea ce Vnseamn c studenii Vi organizeaz
studiul Vn mare parte singuri. Afaturi pentru organizarea
studiului se gsesc Vn regulamentele de studiu i de e2amen
CAtudien- und -r%fungsordnungenD. (egulamentele de studiu se
gsesc la diferitele faculti, de obicei se gsesc i pe site-ul
universitilor. Rn afar de aceasta e2ist un birou de
consultan a studiului Vn cadrul universitii CDe#trale
St-die#berat-#0D.
^XO !berset;e# Sie i#s De-ts./e N
&e e2emplu, pentru e2amenul de pre-diplom C;ordiplomD sau
e2amenul intermediar CM$isc"enpr%fungD i respectiv pentru
e2amenul final trebuie s fie ac"iziionate un numr de atestate
Ce2amene, de obicei scrise, lucrri de seminarD. /umrul lor
este stabilit Vn regulamentele de studiu. Atudentul poate alege
Vntre mai multe cursuri oferite paralel, trebuind s se decid
Vntre diferitele cursuri i seminarii oferite de facultate Vn
semestrul respectiv. Rn unele studii fiecare student trebuie s
participe la cursuri i seminarii standard. Indiferent de profil i
de oferta de seminarii a universitii, studiul trebuie planificat,
pentru a nu se pierde timp. 5ibertatea de a alege Vntre diferitele
cursuri poate deveni o capcan. &in e2periena noastr i a
multor altor studeni strini am Vnvat c orientarea cBt mai
rapid i Vnelegerea sistemului studiului respectiv este
indispensabil i poate economisi ani Vntregi. 8u cBt studentul
se orienteaz mai bine, pierde mai puin timp. Atudenii cu
e2perien sau personalul biroului pentru studenii strini v
pot da sfaturi preioase pentru Vnceput. &e asemenea, toi
profesorii care au mai fost Vn 3ermania v pot a9uta Vn acest
sens.
189
SPRACHKURS
_YO !berset;e# Sie i#s R-%,#is./eN
&ie :rau $ird in den 'er#en der Meit versc"ieden gestaltet. .s
ist die treue 3attin, die erbs%ndige Qutter, das zum letzten
6pfer bereitete sc"lic"te Q@dc"en, die i"ren Ao"n @ngstlic"
besc"%tzende Qutter oder die leidensc"aftlic"e zu alles
bereitete, aber i"rem 3eliebten treue :rau. Ae"r $ic"tig ist
auc", dass die :rau als eine entsc"eidende :igur in der
.nt$ic#lung der 1atsac"en betrac"tet $ird. &adurc" sind diese
'er#e ein Meic"en auf dem 'eg zur .r#ennung der
:rauen$%rde.
_)O !berset;e# Sie i#s R-%,#is./eN
Pon#urrenz ist es f%r Mu#unft &eutsc"lands als attra#tive
-osition f%r 3esc"@ft und Industrie entsc"eidend, dass seine
4nterne"men in einer globalen 'irtsc"aft international
#on#urrierend bleiben, die in zune"mendem QaOe durc"
tec"nologisc"en :ortsc"ritt gefa"ren $ird.

_*O Hier &i#de# Sie ei#e Ges./i./te 8o# ei#er S./7leri#' die
De-ts./ #o./ #i./t so 0-t +a##O Hel&e# Sie i/r das
9ieder ri./ti0 ;- s./reibe#N
WWW Te(t-l -r%"tor .o#$i#e %-lte 0reIeli' 4ri# -r%are re.o%a#d"% a
#- se 4ar.-r0e .a le.t-r" .o#ti#-" de.Mt d-4" .e se 8a &i .ore.tat di#
a4roa4e Z# a4roa4e NNN
.ine .rz@"lung von 'ei"nac"ten
1. .s ist eine 'inter. Alles sind $eiseU der 0imel, der Aonne,
die Gaume und die P@lte, die 3edan#en... Ins Mimmer es ist
$arm. .r reic"t von 1annen Gaumen, von ;anille, von
3eb@c#em mit 0=nig und n%se, von #%c"en... .s reic"t von
:eiertage. Aber es ist eigentlic" ein :eiertag. .s ist
'einac#ten.
. Aie" anK .s sc"neit... 'ie sc"on es istK Ic" mag irgend$o
$eit, in einer Ac"utz"%tte auf einem Gergspitze bin. I"c
19?
DEUTSCH !R ALLE
dr%#e die Augen zu... ic" se"e um "erum mic" lediglic"
Ac"nee. und viel, viel 1annenbaume. 1r@umte ic"J Ist das
$ir#lic"J ic" $eiOe nic"t. Aber ic" $ill nic"ts $isen. $o
ge"e ic"J um lin#s oder um rec"tsJ .s sc"eint mic"
verirren... ic" ge"e lieber voran. ic" "abe irgend$o"in zu
anlangen, bis es verdun#elt sic"...
!. .s ist so sc"on "ierK Ic" $ill dennoc" 9emand mit mir sein.
.s ist so (u"e, das ic" #ann meine 3edan#en zu "=ren...
und es ist mir #alt... Aber, $as ist dasJ
). .in Ac"losJ 'ie groO und sc"onK .s sc"eint ver$aist ... Ic"
$erde treten ein. Ic" $ill nur $enig mir er$@rmen, dann
ic" ge"e. Qein 0erz fiel mir in die 0osen.
*. Ic" =ffne die 1%r. .s #narret..., aber ic" "abe nic"t Angst.
.s ist 'einac"ten. 'ir m%ssen besser , verst@ndiger und
liebevoller sein. /ic"ts leides #ann "ier ges"e"en.
+. .s ist niemand in das Ac"los, dennoc"... der 1annenbaum
ist gesc"m%c#t. ;iele 3esc"en#e sind unter der
1annenbaum, noc" gesc"losen. 'em ge"=ren die
3esc"en#eJ
,. -l=tzlic" f%lle ic" nic"t alein, als $enn das Ac"los ist
5eben gefaOt. ;on $eitem "=re ic" 'einac"tslieder
singen. in die .c#e, ein 6fen "eist das Mimmer.
8. b'ill#ommenKb, sagte eine Atimme. b'er sprec"tJb bIc"
sprec"e, das Gild "@ngt %ber den 6fen. &u sollst dic" nic"t
f%rc"ten...b b&u lac"st mic" aus... 'er bist duJ 'o bist duJ
.in Gild #ann nic"t zu sprec"en...b
9. bIc" #ann. .in sc"lec"ter und "@Olic"er Mauberei ist in ein
Gild mic" ver$andelt. ;on ze"n Na"re ric"tig. &u bist der
Mauber abgebroc"en. 'eil du bist "eirein#ommen. Ic"
#ann $ieder zu sprec"en. Sber einen Na"r, ic" $erde
$ieder Qensc"en sein.b
1?. b'arum ist der Mauberei dic" ver$andeltJb b'eil ic" $ill
er nic"t meine 1oc"ter ve"eiraten.b b4nd $o ist seine
1oc"terJb b Aie versc"$inde in dieselbe /ac"t.b b.s tut mir
leid.b b&as mac"t nic"t. Sber einem Na"r $erde ic" i"r
191
SPRACHKURS
finden und $ir $erden gl%c#lic" leben. .s freut mic", das
ic" bin noc" nic"t alein von 'einac"ten. &ie 3esc"en#e
unter der 1annenbauim deines sind.b bQeinesJb
11. .s $ar se"r $arm... .s roc" von 1annenbaumen und von
3eb@c#em... Ic" bin die Augen ge=ffnet...
1. .s $ar 9a einen 1raume... Aber, sie" anK'einac"tsmann
#am... 'as f%r ein mir er denn brac"teJ
WWWA.est te(t .o#$i#e %-lte 0reIeli' 4ri# -r%are re.o%a#d"% a #- se
4ar.-r0e .a le.t-r" .o#ti#-" de.Mt d-4" .e se 8a &i .ore.tat di#
a4roa4e Z# a4roa4e NNN
19
DEUTSCH !R ALLE

WWW S./l7sselWWW
!b-#0 )
Berli# ist ei#e Reise 9ert
.ine 3ruppe ausl@ndisc"er 1ouristen mac"t eine Atadtrundfa"rt.
.in Angestellter des &eutsc"en (eiseb%ros begleitet sie, um den 3@sten die
Ae"ens$%rdig#eiten zu zeigen.
Qeine &amen und 0errenK Ic" begr%Oe Aie "erzlic" im /amen des
(eiseb%ros und "offe, dass Aie "ier in Gerlin rec"t angene"me 1age
verleben $erden. Mu Geginn unserer (undfa"rt m=c"te ic" I"nen einige
allgemeine Angaben %ber die Atadt mac"en. Gerlin ist die 0auptstadt der
Gundesrepubli# &eutsc"land und die gr=Ote deutsc"e Atadt. Mur Meit betr@gt
seine .in$o"nerza"l %ber drei Qillionen. Gerlin ist 9%nger als viele
europ@isc"e Qetropolen. 198, $urde sein ,*? 9@"riges Nubil@um gefeiert.
&er beste Ausgangspun#t, um Gerlin #ennenzulernen, ist das geograp"isc"e
und "istorisc"e Mentrum der Atadt, der Gezir# Qitte. Gerlin entstand aus
z$ei Aiedlungen beiderseits der Apree. 0ier, im Aonnenviertel, sind 1eile
des alten Gerlin zu se"en. 5iebevoll $urde ein At%c# mittelalterlic"er Atadt
restauriert, re#onstruiert und zum 1eil neu gebaut. &ie Pirc"e "ier mit i"ren
z$ei Apitzt%rmen ist das @lteste Gauden#mal Gerlins. Aie $urde $@"rend
des Prieges zerst=rt und 198, $ieder aufgebaut.
'ir fa"ren am (oten (at"aus vorbei. &as /eurenaissancegeb@ude $urde
18+9 bis 18,1 gebaut und $ar Amtssitz des 6berb%rgermeisters. Netzt "at
"ier die 5andesregierung Gerlins i"ren Aitz. Am 1urm $e"t die
G@renflagge, denn der G@r ge"=rt in das 'appen der Atadt.
Aie #=nnen auc" den :ernse"turm se"en. &er 1urm ist !+* m "oc", um !?
Qeter "="er als der .iffelturm in -aris. ;on da aus ist ein sc"=ner Glic# auf
die Atadt.
In der /@"e liegt der Ale2anderplatz, im ;ol#smund bAle2b genannt. .inst
der Qar#t- und .2erzierplatz tr@gt er seinen /amen seit 18?* nac" dem
Gesuc" des russisc"en Maren Ale2ander dem .rsten.
'ir #ommen nun zur AtraOe 4nter den 5inden. &as ist eine der sc"=nsten
AtraOen Gerlins und o"ne M$eifel eine der be#anntesten. Aie #=nnen "ier
Gauten des Garoc#s, (o#o#os und Plassizismus von den ber%"mtesten
deutsc"en Gaumeistern und Arc"ite#ten se"en.
19!
SPRACHKURS
Gitte sc"auen Aie nac" rec"tsK Aie se"en die Ataatsbibliot"e#, daneben das
3eb@ude der 0umboldt-4niversit@t, rec"ts davon das 0istorisc"e Quseum,
das @lteste Gau$er# in der AtraOe. .s gilt auc" als einer der sc"=nsten
deutsc"en Garoc#bauten. &a"inter liegt die Quseumsinsel, die im 19. N".
von P. :. Ac"in#el angelegt $urde. Peine andere deutsc"e Atadt ist so reic"
an Quseen $ie Gerlin. Aus allen 5@ndern #ommen 1ouristen, um den Altar
von -ergamon, die G%ste der P=nigin /ofretete und andere Ac"@tze der
'elt#ultur zu be$undern.
Auf der lin#en Aeite se"en Aie das 3eb@ude der Ataatsoper, das .nde 18. N".
erbaut $urde. &ie Ataatsoper ge"=rt zu den f%"renden 6pern"@usern der
'elt. Aie $issen, dass Gerlin lange eine geteilte Atadt $ar. &es"alb gibt es
9etzt in Gerlin vieles doppelt oder sogar dreifac". Ao gibt es neben der
Ataatsoper eine &eutsc"e 6per und eine Pomisc"e 6per. Qit seinen *?
1"eatern, Ponzerts@len und 6pern"@usern gilt Gerlin als die deutsc"e
1"eatermetropole.
'ir #ommen nun zum Absc"luO der AtraOe. 0ier steigen $ir aus und se"en
uns das Grandenburger 1or an. .s ist eines der @ltesten 'a"rzeic"en Gerlins
und einer der sc"=nsten 1orbauten der 'elt. .s ist +*,* m breit und 11 m
tief und $urde von 1,88 bis 1,91 als feierlic"e .infa"rt in die Atadt
erric"tet. &as Grandenburger 1or bleibt ALmbol und Ac"auplatz der
deutsc"en und internationalen 3esc"ic"te. 'enige "undert Qeter n=rdlic"
davon ist das (eic"stagsgeb@ude. Gis /ovember 1989 $ar "ier eine Qauer
und Ataatsgrenze.
'ir steigen $ieder ein und fa"ren $eiter durc" das 1or "indurc". 'ir
fa"ren durc" den 1iergarten mit seinen versc"iedenen Qonumenten. &a
liegt die PongreO"alle, eines der be#anntesten Pulturzentren Gerlins und
das Ac"loO Gellevue, Amtssitz des Gundespr@sidenten. Im Qittelpun#t des
1iergartens ste"t die Aiegess@ule mit der 3=ttin ;i#toria in +, Qeter 0="e.
Im ;ol#smund "eiOt die 8??-Mentner-&ame b3old-.lseb. &ie Gerliner
geben gern Apitznamen.
'ir #ommen nun zum A-Ga"n"of Moologisc"er 3arten. 0ier, rund um den
Purf%rstendamm und die 3ed@c"tnis#irc"e #onzentriert sic" alles, $as zum
Image einer 'eltstadt ge"=rtU internationale 0otels, Pauf"@user und
Goutihuen. (estaurants und Paffe"@user, /ac"t#lubs und &is#ot"e#en. &er
Pucdamm ist Gerlins Gummelboulevard in einer 5@nge von !,* #m und ein
1reffpun#t f%r 1ouristen aus aller 'elt.
Gerlin "at ! ;er$altungsbezir#e, 9eder eine 3roOstadt f%r sic". Neder 1?.
.in$o"ner in Gerlin ist Ausl@nder. In Gerlin gibt es nic"t $eniger als 8*
19)
DEUTSCH !R ALLE
Quseen, me"r als 1?? Pinos und ! :lug"@fenU Gerlin 1egel, Gerlin-
1empel"of, Gerlin-Ac"=nefeld.
Ti4s &7r Bes-./er
Ac"loO 8"arlottenburg
Als 5ustsc"loO f%r P=nigin Aop"ie 8"arlotte erbaut C1+8*-1+99D $urde es
sp@ter zur Aommerresidenz der preuOisc"en P=nige. .s ist eines der
$enigen Geispiele "=fisc"er Gau#unst der 0o"enzollern in monumentalem
:ormat.
Gerliner Moo
&er @lteste und meistbesuc"te 1ierpar# &eutsc"lands ist eine 6ase der
/atur inmitten der 3roOstadt. &as Ahuarium mit seinen 1? ??? 1ieren
$urde von dem ber%"mten Moologen A.Gre"m gegr%ndet.
-"il"armonie
.s ist eines der bedeutendsten Gau$er#e des neuen Gerlins von besonderer
@st"etisc"er und a#ustisc"er -erfe#tion.
!b-#0 ))
M$ar ist die .r=ffnung eines 'indpar#s in &eutsc"land nic"ts
4nge$="nlic"es me"r. 'enn aber, $ie am +. August auf einer 'iese beim
nieders@c"sisc"en &orf Gimolten, die f%"renden ;ertreter der gesamten
Granc"e zum :eiern angetreten sind, dann liegt sc"on et$as ganz
Gesonderes in der 5uft.
!b-#0 )*
&er dritte Mu#unftsmar#t f%r 'indr@der liegt im Qeer. &enn
'ind#raftanlagen #=nnen auc" vor der P%ste Coffs"oreD auf Aee gebaut
$erden. 'as gleic" me"rere ;orteile "atU %ber 'asser $e"t der 'ind
#r@ftiger und gleic"m@Oiger. &adurc" er"="t sic" die .nergieausbeute.
Mudem #=nnen die Anlagen so $eit drauOen installiert $erden, dass sie aus
dem Aic"tfeld der P%stenbe$o"ner geraten und somit niemanden me"r
st=ren. Allerdings sind 'ind#raftanlagen auf "o"er Aee eine 6ption mit
vielen 4nbe#annten. &ie tec"nisc"en Ac"$ierig#eiten sind enorm.
!b-#0 )<
5ang9@"rige .rfa"rung als (egierungsc"ef eines Gundeslandes "at auc" der
z$eite neue Qann in Gundes#anzler Ac"r=ders Pabinett, Qanfred Atolpe.
&er Qinister des ebenfalls neuen (essorts ;er#e"r, Gau- und
'o"nungs$esen $ird %ber den gr=Oten 1eil der Infrastru#tur-Investitionen
in &eutsc"land entsc"eiden. &er ++-N@"rige "at in Grandenburg so lange
$ie #ein anderer in 6stdeutsc"land das Amt des Qinsiterpr@sidenten
ausge%bt. /ac" z$=lf Na"ren "atte er ??1 frei$illig auf den -osten des
19*
SPRACHKURS
5andesc"efs verzic"tet und na"tlos den %bergang zu seinem /ac"folger
Qatt"ias -latzec# organisiert. Atolpe gilt in den neuen Gundesl@ndern als
einer der beliebtesten -oliti#er
!b-#0 )=
&ie :rau $ird in den 'er#en der Meit versc"ieden gestaltet. .s ist die treue
3attin, die erbs%ndige Qutter, das zum letzten 6pfer bereitete sc"lic"te
Q@dc"en, die i"ren Ao"n @ngstlic" besc"%tzende Qutter oder die
leidensc"aftlic"e zu alles bereitete, aber i"rem 3eliebten treue :rau. Ae"r
$ic"tig ist auc", dass die :rau als eine entsc"eidende :igur in der
.nt$ic#lung der 1atsac"en betrac"tet $ird. &adurc" sind diese 'er#e ein
Meic"en auf dem 'eg zur .r#ennung der :rauen$%rde.
!b-#0 )^
.ine 3ruppe ausl@ndisc"er 1ouristen mac"t eine Atadtrundfa"rt. .in
Angestellter des &eutsc"en (eiseb%ros begleitet sie, um den 3@sten die
Ae"ens$%rdig#eiten zu zeigen. Qeine &amen und 0errenK Ic" begr%Oe Aie
"erzlic" im /amen des (eiseb%ros und "offe, dass Aie "ier in Gerlin rec"t
angene"me 1age verleben $erden. Mu Geginn unserer (undfa"rt m=c"te ic"
I"nen einige allgemeine Angaben %ber die Atadt mac"en. Gerlin ist die
0auptstadt der Gundesrepubli# &eutsc"land und die gr=Ote deutsc"e Atadt.
Mur Meit betr@gt seine .in$o"nerza"l %ber drei Qillionen. Gerlin ist 9%nger
als viele europ@isc"e Qetropolen. 198, $urde sein ,*? 9@"riges Nubil@um
gefeiert.
!b-#0 )_
Pon#urrenz ist es f%r Mu#unft &eutsc"lands als attra#tive -osition f%r
3esc"@ft und Industrie entsc"eidend, dass seine 4nterne"men in einer
globalen 'irtsc"aft international #on#urrierend bleiben, die in
zune"mendem QaOe durc" tec"nologisc"en :ortsc"ritt gefa"ren $ird.
19+
DEUTSCH !R ALLE
!berset;-#0s7b-#0e#
!berset;e# Sie i#s De-ts./eN
!b-#0 )
1. -utei s ne povestii cBteva lucruri despre pregtirea
dumneavoastrJ
. ti ce este tatl ei de meserieJ
!. 6amenii pe care i-am a9utat locuiesc vizavi de pot.
). Avem nevoie de la dvs. de o asigurare c v pltii CVnapoiD
datoriile.
*. Rntrebarea <8Bnd are loc e2amenulJH rmBne fr rspuns.
+. (eporterul a Vntrebat-o dac vrea s studieze Vn cele ce
urmeaz sau s lucreze.
,. .a a plecat acas, fr s piard timp.
8. /u tiu cine este doamna despre care ne-ai povestit.
9. 8opiii ai cror prini sunt rbdtori i Vnelegtori au
performane mai bune la coal.
1?. -oate voi fi i eu Vntr-o zi la fel de renumit ca i tatl meu.
!b-#0 *
1. 1ineri i oameni din Vntreaga lume au fost puternic marcai
de muzica, Vnfiarea Caspectul e2teriorD i stilul de via al
lui .lvis -resleL.
. Azi ne vine din ce Vn ce mai greu s ne orientm.
!. /u am nici un model, pentru c eu cred c nimeni nu a
realizat nimic deosebit i Vncerc s-mi gsesc eu Vnsumi
drumul.
). Quli dintre prietenii i prietenele mele vin la mine cBnd au
probleme.
*. 8Bnd am fost Vn 3ermania am VntBlnit odat Vntr-o cafenea
un actor renumit.
+. Asta nu are nici o influen asupra vieii mele, a trecut
vremea, oameni bunid
19,
SPRACHKURS
,. :iecare om viseaz s rmBn venic tBnr, aceasta Vns,
din pcate, este imposibil.
8. 1oate acestea ne par de cea mai mare importan Vn
procesul formrii i educrii.
9. &in cauza ploii nu a mai putut s vad cldirea.
1?. .u sunt interesat de pregtirea CformareaD colar Vn
(epublica :ederal 3ermania.
!b-#0 <
1. -rivitor la e2amen, nu-i pot spune nimic nou.
. Rn ciuda vremii proaste ei s-au VntBlnit cu ocazia drumeiei.
!. .a Vncearc s-i Vmbunteasc germana citind mult i
vorbind cu prietena ei.
). 8opilul a Vnceput s plBng dup ce tatl lui a plecat.
*. &e cBnd l-am VntBlnit nu am mai putut avea nici o sear
linitit.
+. 8Bnd v Vntoarcei din concediu organizm o petrecere.
,. -e ) septembrie e ziua mea de natere i abia atept.
8. /u tiu nici eu, dar cBnd vine putem vorbi cu el despre
aceasta.
9. 5aptele nu este o butur ieftin, Vns e sntoas.
1?. Am primit cartea de la mama mea.
!b-#0 =
1. -e ploaia asta nu mai mergem Vn nici un caz la plimbare.
. 8Bnd eram tBnr, toate Vmi preau altfel.
!. &ac trebuie s ne desprim, atept mai degrab acolo,
afar.
). 8"iar la deteptare CcBnd s-a sculatD, i-a venit gBndul c nu
mai trebuia s Vnnopteze acolo niciodat.
*. 1ocmai voia s fac curenie, cBnd a a9uns el acas.
+. .a a rugat-o apoi pe mama ei s Vi lege prul.
,. Aezai-v acolo, v rogK
8. /u trebuie s aruncm gunoi Vn pdure, ci s o prote9m.
198
DEUTSCH !R ALLE
9. &ac se prote9eaz pdurea, avem mai mult aer proaspt.
1?. 8a s avem aer proaspt, trebuie s plantm copaci.
!b-#0 ^
1. .i Vnva acum germana ca mai tBrziu s citeasc Vn original
crile.
. .l trebuie s se prote9eze mai mult ca s nu mai a9ung
CvinD iar Vn spital.
!. .a scrie totul foarte repede cci nu mai avem timp.
). Qai a9ungem la timp pentru c nu am VntBrziat pe drum.
*. RntrucBt nu avea permis, nu putea s cltoreasc Vn
strintate.
+. Qi-am luat 9ac"eta deoarece seara este Vntotdeauna rcoare
la munte.
,. 1rebuie s recunosc c am fcut o greeal.
8. .a mi-a scris c sosete la ora nou.
9. Qai tBrziu a trebuit s dau i e2amenul de bacalaureat, i l-
am promovat.
1?. A sperm c mai a9ungem la timp astfel VncBt s nu
trebuiasc s ne atepte ei.
!b-#0 _
1. Ai aflat de9a de ieri c mBine vei fi e2aminatJ
. .l spune c trenul a9unge tBrziu Vn ora.
!. &ac i-a scris temele are voie s mearg i el la cinema.
). RntrucBt pdurile i oceanele sunt un factor important, ele
trebuie s fie prote9ate.
*. Rn afara oraului e voie s circulam numai cu 8? #mi".
+. .ste un spital Vn mi9locul oraului.
,. 8onform noii scrieri corecte nu se mai folosete <OH atBt de
des.
8. Rn timpul orei nu avem voie totui s vorbim atBt de tare.
199
SPRACHKURS
9. 8e faci cBnd e ziua prinilor ti i vrei s le faci o
surprizJ
1?. 5sai-l, el tie probabil mai bine cBt valoreazK
!b-#0 `
1. Rn CtimpulD vacan CvacaneiD facem mult sport i stm la
soare.
. .u am nevoie de o medie mare, asta Vnseamn c trebuie s
Vnv foarte bine i s obin note bune.
!. &up ce ne-am desprit, viaa noastr nu a mai fost
aceeai.
). 8Bnd eram tBnr Vncercam Vn continuu s cunosc oameni.
*. 8a s rmBnem sntoi trebuie s mBncm bine, s
dormim bine i s facem sport de cBte ori putem.
+. 8um ne dm seama C&up ce se cunoateD c el nu mai
locuiete Vn 3ermaniaJ
,. ttiu s apreciez asta cci am avut i eu odat astfel de
probleme CgreutiD.
8. Aper c a gsit cartea totuiK
9. .a a strBmtat roc"ia deoarece era mai slab decBt sora lui.
1?. 8u toate c era foarte obosit, a mai lucrat Vnc vreo cBteva
ore.
!b-#0 a
1. &ac eti gata cu temele, ai voie s vii i tuK
. RntrucBt pdurile sunt un factor de clim important, ele
trebuiesc prote9ate.
!. .i trebuie s se mena9eze CVngri9easc mai multD dac vor i
s rmBn sntoi.
). 1rebuie s ai mai mult gri9 de tine deoarece nu am c"ef
s te vizitez Vn spital.
*. .a arta foarte palid, cci era foarte obosit din cauza
lucrului.
??
DEUTSCH !R ALLE
+. RntrucBt seara aici se face mereu rece, ne-am luat i
9ac"etele cu noi.
,. 3sesc c a fost totui greeala lui.
8. .a ip, cci se sperie foarte tare.
9. /u tiu dac poate veni CelD.
1?. 4a a fost desc"is de prietenul su.
!b-#0 X
1. (epublica :ederal 3ermania este Vmprit Vn 1+ landuri.
. Rn sus-sudestul (.:.3. se afl landul Gaden I '%rttemberg.
!. 3ermana aparine grupei limbilor indo-europene.
). Am comandat o camer la dumneavoastr, e vorba despre o
camer cu dou paturi.
*. RntBi a vrut s devin profesoar, ca fratele ei mai mare dar
s-a rzgBndit C"otrBt, gBndit altfelD dup aceea.
+. -ot primi, v rog, c"eia de la camerJ
,. Avei ceva de declarat la vam, domnilorJ
8. . interzis s ai un aparat fotoJ
9. Acesta de aici e baga9ul dumneavoastrJ
1?. Rmi putei da nota de plat, v rogJ
!b-#0 )Y
1. Q putei trezi, v rog, la ora 9J
. 8Bt trebuie s ateptm totui ca s se fac legturaJ
!. 5a ce numr v pot gsiJ
). ; doare cevaJd ; Vntreb pentru c nu artai bine.
*. Q doare gBtul.
+. 4nde s pun scaunulJ 5a fereastrJ
,. 4nde Vmi sunt crileJ Rn spatele uii.
8. 0otelul nostru se afl vis-u-vis de gar.
9. Gunicii mei locuiesc Vn mi9locul satului.
1?. /u am nimic Vmpotriva prietenului tu.
?1
SPRACHKURS
!b-#0 ))
1. Rntre scaune se afl canapeaua noastr.
. &vs. punei masa Vn spatele uii.
!. Apunei-mi, v rog, unde Vmi pot parca maina aiciJ
). 1e atept desear dar vino, te rog, fr elK
*. Rn familia noastr se cBnt mult.
+. .l s-a nscut Vn anul 19*?.
,. Iarna am mers CnoiD la munte iar vara la mare.
8. Acesta a fost e2emplul CK - modelul umanD dup care ne-am
orientat.
9. &in cauza ploii puternice nu am mai putut face nici o
plimbare.
1?. -ot s v rog s-mi dai lista cu buturiJ
!b-#0 )*
1. &ac masa aceasta este ocupat, luai, v rog, loc la masa
noastrK
. ttiu c aici se mnBnc bine, dar se poate mBnca aici i
mBncare caldJ
!. &ac ai putea veni mcar un pic mai aproaped
). ; doresc Vnsntoire grabnicK
*. 8Bt cost camera aceasta pe lunJ
+. 8amera are i Vnclzire central sau numai soba aceastaJ
,. -oi s-mi dai sarea, te rogJ
8. -utei Cdvs.D s ne spunei cBt este c"iria pentru o locuin
cu o camerJ
9. Acuzai-m, v rog, cum a9ung la garJ
1?. Imaginai-v c suntei adultK
!b-#0 )<
1. 8um arat familia dvs., ce meserie avei sau ce prieteniJ
. Aunt inventatori care au influenat omenirea.
!. /u mai merg la disco de cBnd l-am VntBlnit.
?
DEUTSCH !R ALLE
). (mBn aici cu dvs. dac nu avei nimic Vmpotriv.
*. &ependena de droguri nu poate aduce nimic bun.
+. .ste aceast pdure mai mare decBt cealaltJ
,. Aoia lui este mai Vn vBrst ca mine.
8. /u merg la disco atBt de des ca tine.
9. -ovestea noastr de dragoste a Vnceput Vntr-o florrie.
1?. Rn fiecare an ne propunem s fim mai silitori.
!b-#0 )=
1. Rntotdeauna vreau s Vmi fac temele i s ridic mBna deseori
la or.
. A dori s dovedesc c am caracter, Vnsa Vmi vine atBt de
greud
!. Ai comandat de9a, sau nu vrei s mBncaiJ
). Rntr-o grdin botanic vizitatorii afl multe lucruri
interesante despre plante din Vntreaga lume.
*. ti aa Vncep eu din nou treaba.
+. ;acana s-a terminat de9a de mult i un nou an colar a
Vnceput.
,. 6amenii pe care i-am a9utat locuiesc vis-u-vis de pot.
8. .l a srit prin fereastr i a fugit cBt de repede a putut.
9. Iubesc s fac drumeii, dar pentru plimbri e nevoie de
timp.
1?. 4nde i-ai petrecut vacanaJ
!b-#0 )^
1. Rn aceast var am vzut multe obiective turistice ale
(omBniei.
. ;ara mergem mai VntBi la mare pentru zece zile, apoi Vn
&elta &unrii cu vaporul de la 1ulcea i apoi cu maina
prin toat ara.
!. &e aici se vede foarte bine\ vino sus, la noiK
?!
SPRACHKURS
). .a privi Vn sus la copac.
*. Rn curtea colii este o banc\ s ne aezm acolo cci vreau
s Vi art nite fotografii.
+. Rncearc, mai VntBi, s deduci sensul din conte2tK
,. /u lua primul sens, ci pe cel potrivit, cci dicionarul este
un a9utor, dar nu i o garanieK
8. Astzi, mult lume cltorete la Qarea /eagr peste
podurile noi, care au fost construite Vn ultimele decenii.
9. CAcesteaD Aunt realizri de care putem fi mBndri.
1?. Rmi plac foarte mult peisa9ele de munte.
!b-#0 )_
1. 8ui trebuie s m adresez cu aceast problemJ
. .l era foarte nervos, cci ea nu i-a fcut temele.
!. .l trebuie s termine lucrarea Vn scurt timp.
). 5uciul CstrlucireaD apei ne atrgea pe toi, cu toate c nu
tiam s Vnotm.
*. &up o 9umtate de or am gsit greeala.
+. Am aruncat numai o scurt privire pe tem i nu bnuiam
cBt de grea este.
,. Aunt contient c trebuie s lucrez mai mult ca s cBtig
concursul.
8. 5a ora de german profesorul amintete elevilor de noua
scriere corect.
9. .2plicaiile sale ne-au trezit interesul.
1?. Anul acesta n-am venit de la mare foarte bronzai, cci am
stat CaezaiD aproape tot timpul sub o umbrel de soare.
!b-#0 )`
1. .l a stat la soare Vn grdin o 9umtate de or.
. ; amintii de un inventator germanJ
!. 1ocmai ne-ai prezentat un nou model.
). Rn ziua urmatoare am cBntat la focul de tabr.
?)
DEUTSCH !R ALLE
*. Aa ceva nu am auzit Vnc niciodatK
+. -rietenul despre care i-am povestit nu locuiete Vn oraul
nostru.
,. Am vorbit cu un prieten pe care nu l-am mai vzut de mult.
8. Acesta este biatul ai crui prini i-am vizitat CnoiD.
9. 6amenii, crora noi le-am povestit despre aceasta, sunt
prinii ei.
1?. &up-amiaza fceam drumeii, care ne duceau pBn Vn
muni.
!b-#0 )a
1. Aceasta este cea mai bun carte pe care am putut s o
gsesc Vn bibliotec.
. Qi-am adus aminte de ora de german Vn care a trebuit s
scriem compunerea despre vacana de var.
!. 1uritii strini, crora le-am artat obiectivele turistice ale
rii noastre, ne-au mulumit mult.
). Giatul pe care l-am cutat nu este acas.
*. .i vor face o cltorie interesant, care m atrage i pe
mine.
+. Inveniile cercettorilor romBni, despre care ne-a amintit
profesorul nostru, erau foarte interesante.
,. &e la cine ai cartea pe care ai citit-oJ
8. Giatul pe care l-am cunoscut la mare locuiete Vn Grila.
9. Acrie o compunere despre ultima vacanK
1?. Aoarele strlucea puternic, noi mergeam toat ziua la
scldat i am Vnvat toi s Vnotm.
!b-#0 )X
1. Rn ultima sear m-am desprit cu greu de noii mei prieteni.
. &up-amiaza se organizau deseori concursuri precum i
drumeii prin pdure.
?*
SPRACHKURS
!. Aper c voi merge i vara urmtoare la mare, cci a fost
foarte frumos.
). Aceste zile nu le vom uita niciodatK
*. A trebuit s se scoale foarte devreme i s fac gimnastic.
CeaD
+. ti mBncarea e mai bun acas decBt Vn tabr.
,. -entru sptmBna aceasta nu mai sunt bilete.
8. /u sunt un sportiv de performan, m antrenez numai ca
s rmBn sntos.
9. Ai rezervat de9a o mas sau s fac eu asta acumJ
1?. 8ine reprezint clasa ta la proba aceastaJ
!b-#0 *Y
1. .a mi s-a adresat, totui, mieK
. 1u ai fcut semnul acesta Vn caietJ
!. ;ino, te rog, la mine, am ceva s Vi art.
). Rn timpul 9ocului spectatorii aplaudau.
*. &in cauza surorii tale nu am putut rezerva nici un loc.
+. Rn locul tatlui tu, l-am vzut pe fratele tu venind.
,. -e stadion are loc desc"iderea anului colar pentru elevi.
8. .a a cltorit cu prinii lui i cu prietenii fratelui ei.
9. .l merge la coal de doi ani.
1?. Rn seara aceasta merg la prietenul meu.
!b-#0 *)
1. 8Bnd am fost Vn 3ermania am vizitat i insula Qainau.
. Rn timp ce noi vorbeam, diriginta noastr a venit Vn clas.
!. &ac Vnv bine, pot s rspund corect.
). 8Bnd am fost vara trecut la munte, a plouat mult.
*. Rnainte s mergem la coal, mBncm bine.
+. &up ce prsim clasa, merg Vn curtea colii, cci trebuie s
m VntBlnesc cu o prieten.
,. &up ce le-am povestit prinilor mei, m-am culcat.
?+
DEUTSCH !R ALLE
8. 8Bnd am fost la mare, am avut numai vreme rea.
9. Rntotdeauna cBnd vorbeam Vn limba german, fratele meu
mic fcea oc"ii mari.
1?. 8Bnd prietena mea m-a vizitat, Vmi scrisesem de9a temele.
!b-#0 **
1. Aveam ase ani cBnd m-am dus la coal.
. 8Bnd ne 9ucam Vn curte a Vnceput s plou.
!. Rnainte s facem o cltorie, trebuie s ne pregtim bine.
). &up ce a fost la mare, ea merge la munte.
*. &up ce i-au fcut temele, bieii au putut merge pe
terenul de sport.
+. 1rebuie s gBndeti, Vnainte s vorbeti.
,. 8Bnd profesorul vine Vn clas, se ridic toi elevii.
8. Rn timp ce citete, ascult muzic.
9. 8Bnd am fost la muzeu, am vzut multe lucruri interesante.
1?. 8Bnd ne-a vizitat bunica, tata era Vntr-o cltorie de afaceri.
!b-#0 *<
1. &up ce a Vnvat mult, s-a dus s se plimbe o or prin parc.
. .l Vi aduce aminte c am fcut e2cursia Vmpreun.
!. &eoarece ei vor s participe la concurs i s cBtige,
muncesc cu gri9.
). A ieit Vnc o dat bined
*. 8e te intereseaz cel mai multJ
+. -entru ce v trebuie Cdvs.D modelul nostru de avionJ
,. &espre ce vorbesc cei doi fraiJ
8. ti eu vreau s Vncep cu asta, Vns am nevoie de mult timp
pentru asta.
9. &uminic au mers cu tatl lor la Ainaia.
1?. 8olegul al crui tat Vl cunosc este medic.
?,
SPRACHKURS
!b-#0 *=
1. 8e ateptaiJ
. ti eu m bucur c el a cBtigat premiul VntBi.
!. -rietena mea Vmi scrie i despre lucrul pe cBmp.
). &e ce Cpentru ceD v bucuraiJ
*. &espre ce povestete elJ
+. ti noi vorbim des despre aceasta.
,. 8u ce Vncepe cursulJ 8u un salut.
8. 8u aceasta totul s-a terminat.
9. /umai tatl tu ne poate a9uta. &u-te i adu-lK
1?. Aceasta este prietena al crei fiu studiaz Vn :reiburg.
!b-#0 *^
1. Acesta este profesorul ale crui e2plicaii ne-au trezit
interesul.
. Acesta este ziarul Vn care am citit despre el.
!. Aceasta este proba la care vom lua parte i noi.
). .l s-a dus s se plimbe puin, Vn loc s se duc direct acas.
*. ti el Vi amintete de aceasta.
+. -rietenii Vmi scriu Vntotdeauna cBteva cuvinte, Vn loc s Vmi
scrie o scrisoare lung.
,. Rn loc s Vi povesteasc CluiD tot, s-a dus CeaD dup prietena
ei.
8. 8e s-a construit aici Vn ultimii aniJ
9. &ac am avea timp, am merge s ne plimbm Vn parc.
1?. Apoi am mers cu vaporul Vn amonte, unde am fost adBnc
impresionai de peisa9ul slbatic.
!b-#0 *_
1. /-a vrea s fiu Vn locul ei.
. Au vrut s o a9ute pe mama.
!. .a i-a scris bunicului o scrisoare, ca s o atepte.
). .i au putut s se bucure anul acesta de vacana la munte.
?8
DEUTSCH !R ALLE
*. 1otul arta minunat, aceasta Vns nu mai era atBt de
important.
+. Aceasta nu se va sc"imba anul acesta cu siguran.
,. &e emoie, abia puteau s vorbeasc.
8. 8e plnuii dvs. pentru sBmbtJ
9. Acuzai-m, v rog, pot s probez fusta Vn cabinJ
1?. :ata, a crei compunere era foarte bun, tie german.
!b-#0 *`
1. ttii de9a, ne bucurm mult cBnd ne vizitai.
. Rn acest inut se pot face e2cursii foarte frumoase.
!. Rn loc s scrie compunerea, el s-a dus s se plimbe.
). &ac vBntul e prea tare, nu mai mergem cu bicicletele, ci cu
maina.
*. 8el mai des Vmbrac costumul albastru, deoarece Vi place
mamei mele.
+. -asagerii au rmas pe punte, unde au putut s fac pla9.
,. -utei s v amintii de pagub.
8. A pun pa"arul pe masJ
9. &ac vin prea tBrziu la coal, Vl rog pe profesor s m
scuze.
1?. 6 astfel de croazier pe mare am dori i noi s facem.
!b-#0 *a
1. Iarna merg la munte, deoarece pot s sc"iez.
. Aeara puteam s ne plimbm pe rm, cci prinilor notri
le era imposibil s ne viziteze.
!. .l nu merge la coal fr s Vi ia la revedere de la prini.
). .a se gBndete c trebuie s le scrie o scrisoare prinilor.
*. Giatul, cruia i-am mulumit, vorbete Vntotdeauna prea
mult.
+. Artai ce v-a plcut Vn mod deosebit i ce nu.
,. ti ei vorbesc despre asta.
8. -entru ce vizitai dvs. muzeul satului i de art popularJ
?9
SPRACHKURS
9. .a traduce lecia Vnc o dat, deoarece nu a Vneles totul.
1?. Rntotdeauna cBnd aveam timp, mergeam s ne scldm.
!b-#0 *X
1. .l m-a Vntrebat dac am Vnvat la coal despre 3oet"e.
. Rn loc s merg acolo singur, rmBn mai bine acas.
!. Quzica, pe care am ascultat-o ieri, mi-a plcut.
). .a s-a dus Vn camera ei fr s spun un cuvBnt.
*. Rn loc s repare lumina, a rmas acas.
+. 6raul despre care v-am povestit se afl la poalele
muntelui.
,. 8e ai aflat nou Vn acest anJ
8. 8e fel de te2te dorii s studiai anul acestaJ
9. Rntr-o perioad de timp foarte scurt s-au ridicat instalaii
moderne, comple2e.
1?. .l se bucur c merge dup-amiaz la prezentarea de mod.
!b-#0 <Y
1. .levii, pe care mecanicul i-a a9utat, i-au mulumit.
. .2poziia, pentru care s-au pregtit bine, a fost un succes.
!. .i sunt astzi Vn cea mai bun form, astfel VncBt nu trebuie
s Vmi fac gri9i.
). Gieii, a cror minge au gsit-o, 9ucau volei pe terenul de
sport.
*. .a ar dori s afle ce s-a mai e2pus Vn ultimul timp.
+. .l nu face niciodat o cltorie, fr s-i spun ceva
prietenului su.
,. Qodelele de avion au fost e2puse Vn centrul oraului.
8. Rn oraele i satele rii noastre strzile i casele sunt
Vmpodobite.
9. 8opilul, pe care l-am a9utat, mi-a mulumit.
1?
DEUTSCH !R ALLE
1?. Q Vntreb dac anul acesta putem s ne petrecem vacana la
mare.
!b-#0 <)
1. 8e dorii s deveniiJ
. 8unoatei i prerea prinilor lorJ
!. 8um Vi place profesorul de germanJ
). Ieri sear am alergat prin tot oraul.
*. Rn ara noastr e2ist diverse posibiliti s-i petreci timpul
liber.
+. Rn familie, la grdini i la scoal copiii Vi pot lrgi
cunotinele.
,. Rnvtori i profesori se ocup cu elevii, le e2plic tot ceea
ce vor s tie.
8. 8opii i adolesceni iau parte entuziasmai la concurs.
9. Quli dintre ei Vi petrec vacana Vn tabere la munte sau la
mare.
1?. 8e posibiliti de dezvoltare are tineretul Vn ara noastJ
!b-#0 <*
1. 8e importan au &elta &unrii i Qarea /eagrJ
. 1e-ai Vnscris la bibliotecJ
!. 8Bnd citete o coleg, ascultm toi cu atenie.
). 8Bnd s-a sunat, profesorul ne-a rugat s mai rmBnem
cBteva minute Vn clas.
*. .a voia s-i scrie temele\ nu a putut Vns.
+. .l a vrut s cBtige, Vns a pierdut i cBnd a Vnvat atBt de
mult.
,. /u trebuia s v ducei dup amiaza la coalJ
8. /u avem voie s venim prea tBrziu la coal.
9. 8red c ei nu pot fi gata Vntr-o or.
1?. &e ce nu i-a vizitat ea prietenaJ
11
SPRACHKURS
!b-#0 <<
1. ;reau s spun c nu putei s Vnvai cuvintele noi pBn
mBine.
. 8red c nu putei Cdvs.D s facei aceast traducere fr
dicionar.
!. &e ce nu ai venit la mineJ
). -e 9 ianuarie vom merge la -redeal.
*. -e 1* februarie va trebui s vin Vnapoi.
+. Giatul care a rspuns merge cu siguran cu noi Vn
e2cursie.
,. .a a lucrat ieri cinci ore la referatul ei.
8. .a i-a cumprat un frumos costum de baie.
9. Rn pauza urmtoare trebuie s duc cartea la bibliotec.
1?. 6di"na Vn natur este tocmai lucrul potrivit pe care Vl pot
face duminica.
!b-#0 <=
1. -rietenii notri strini se pregtesc de trei zile pentru
vacana de var.
. .i au mers ieri cu trenul la un concurs la Gucureti.
!. .i s-au informat i despre traseele de cltorie.
). .a ar dori s petreac i la Qarea /eagr cBteva zile.
*. .l Vns nu vrea s aud nimic despre asta.
+. 8ei mai muli elevi ai clasei noastre tiu de9a ce vor s
devin dup terminarea clasei a lII-a.
,. &eoarece ea nu voia s spun ce este tatl ei de meserie, nu
au putut completa formularul Vn Vntregime.
8. Am VntBrziat, deoarece m-am trezit tBrziu.
9. 8e cuvBnt nu VnelegeiJ
1?. Aceast poezie a fost Vnvat pe de rost.
1
DEUTSCH !R ALLE
!b-#0 <^
1. Acest e2erciiu a fost fcut Vn scris, la or.
. .ti i tu interesat de aceastaJ
!. .a nu i-a vzut prietenul de trei luni.
). .a i-a recomandat CluiD un dicionar german-romBn.
*. Avei multe cunotine Vn GucuretiJ
+. ttiai c ea a scris o compunere bunJ
,. .ste pcat c e2cursia nu mai are loc.
8. /-am tiut c el lipsete azi.
9. A dori s-i art ceva frumos\ vii cu mineJ
1?. .ste foarte important ca dvs. s Vnvai sBrguincios.
!b-#0 <_
1. 6aspetele ar dori s tie dac poate veni i el.
. &orii s bei ceva caldJ
!. /u avem nevoie de un dicionar german-romBn, ci de unul
romBn-german.
). .i au aflat aici multe lucruri noi.
*. Ai uitat biletele de teatru acasJ
+. ;ino Vncoace, vrem s-i artm cevaK
,. Qie Vmi vine la fel de uor ca i lui s Vnv o limb strin.
8. Rn anul viitor voi Vnva mai mult.
9. 8e-i frumos nu-i Vntotdeauna i bun.
1?. -lec acum, ca s nu VntBrzii.
!b-#0 <`
1. (omanul a fost tradus Vn multe limbi, ca s poat fi citit de
muli adolesceni.
. -rinii Vi cumpr fiicei bicicleta deoarece doresc s-i fac
o surpriz.
!. Q pregtesc sBrguincios s devin mai tBrziu un profesor
bun.
). A dori s v Vntreb ceva.
1!
SPRACHKURS
*. ;-a plcut piesaJ
+. &ac vreau s a9ung la timp, trebuie s plec acum.
,. &ac sunt gata, mergem acas.
8. &aca dvs. ascultai muzic, nu pot VnvaK
9. Apunei-mi, v rog, cBnd putei s venii la mineJ
1?. Ai vzut cumva dac a venit CelDJ
!b-#0 <a
1. Giatul pe care l-am ateptat a venit abia dup o or.
. 8asa Vn care locuiesc este la numai zece minute de
4niversitate.
!. -rietenul meu a fost Vntrebat dac vine i el.
). Rntrebarea b8Bnd vineJb rmBne fr rspuns.
*. Rn sptmBna urmtoare vin la tine.
+. 8Bnd putei s venii la mineJ
,. /u mai fii supratK
8. :ii atent, v rogK
9. Acriei propoziia i apoi repetai cuvintele noiK
1?. ;enii, ai fost strigat de profesorK
!b-#0 <X
1. &ac nu am avea acest profesor de german, nu ne-am
pregti Vn nici un caz aa mult la german..
. Ai auzit dac a cBntat de9aJ CeaD
!. &a, am auzit-o cBntBndK
). 8are este capitolul principal al acestei criJ
*. /oi n-avem voie, Vn nici un caz, s ne pierdem ec"ilibrul.
+. .l o vizita des i stteau Vmpreun pBn noaptea tBrziu,
cBnd ea era bine dispus.
,. .l s-a VntBlnit cu sora lui i prietena ei venise i ea.
8. -BrBul curge prin oraul nostru.
9. Rn spatele colii voastre e2ist o grdin zoologicJ
1?. Rn spatele pdurii se afl un munte.
1)
DEUTSCH !R ALLE
!b-#0 =Y
1. 1renul mergea prin Grila, un cunoscut ora comercial de
pe &unre.
. Rn oraul nostru se construiesc multe blocuri.
!. Qama a Vmprit pr9itura Vn patru pri egale.
). :iecare biat a primit un sfert.
*. Acele albume conin frumoase fotografii de familie cu
amintiri din copilria prinilor notri.
+. .l a citit Vn vacan drame istorice de &elavrancea.
,. (omBnia este situata Vn sud-estul .uropei i are o suprafa
de cca. !8.??? #mv.
8. 3ermania se Vnvecineaz la sud cu .lveia i Austria.
9. &unrea izvorte din munii -durea /eagr i se vars Vn
Qarea /eagr.
1?. /umii, v rog, cei mai importani muni din 8arpaii de
sudK
!b-#0 =)
1. 5umea plantelor i animalelor din (omBnia este foarte
variat datorit climei temperate.
. Acriei o compunere cu titlulU b&e ce Vmi iubesc oraul
natalJbK
!. 4n meteugar lucreaz cu mBna i cu unelte simple.
). Atrmoii notri au luptat pe via i pe moarte pentru
libertate.
*. Rn cele din urm, lucrarea i-a reuit.
+. Rn tren am cunoscut un domn mai Vn vBrst.
,. .a nu tia c trenul nu merge la Q%nc"en, ci numai pBn la
Atuttgart.
8. Rn ultimele decenii s-au fcut foarte multe Vn domeniul
producerii de mi9loace de combatere a duntorilor i a
Vngrmintelor artificiale.
9. Rn sfBrit, au prins trenulK
1?. ttiina cucerete tot mai multe domenii Vn ziua de azi.
1*
SPRACHKURS
!b-#0 =*
1. AtBt mie cBt i fratelui meu ne place muzica b"ouseb.
. &in cauza vremii proaste, ei au rmas acas Vn prima zi.
!. Acest te2t nu este numai interesant, ci i educativ.
). ;in mBine la tine, asta dac nu am eu Vnsumi vizit.
*. -unei-m , v rog, Vn legtur cu mama meaK
+. .u nu am nici o legtur cu el.
,. 1renul avea 1* min. VntBrziere, de aceea am pierdut
legtura.
8. Aora mea tie nu numai germana, ci i engleza.
9. &e ce trebuie tinerii s cunoasc istoria patrieiJ
1?. .i iubeau libertatea mai presus de toate i au luptat cu cura9
Vmpotriva romanilor.
!b-#0 =<
1. /ici eu, nici prietena mea nu am citit scrisoarea.
. &in pcate noi nu vom putea veni la dvs. nici azi i nici
mBine.
!. &acii Vntreineau relaii comerciale i culturale intense cu
coloniile greceti de pe litoralul Qrii /egre.
). &acii au folosit VntBi alfabetul grecesc i apoi pe cel latin.
*. -Bn la urm, romanilor le-a reuit s cucereasc &acia.
+. .a Vntreab dac poate primi ceva de mBncare.
,. .a Vntreab dac poate s mearg i ea la cinema.
8. /oi trebuie s fim mBndri de vite9ii notri Vnaintai.
9. /umele oraului nostru natal este atestat documentar pentru
prima dat, Vn 189.
1?. .u v trimit salutri prieteneti de la mare, unde domnete
vremea bun CpanicD.
!b-#0 ==
1+
DEUTSCH !R ALLE
1. .l a Vncercat, din nou, s invite noua coleg la petrecere.
. .l este un om panic i drept.
!. 1rebuie s ai un nivel de via Vnalt ca s nu mai gseti
oameni sraci Vn societate.
). ;ocea ei minunat ne amintete, de fiecare dat, de
primvar.
*. 8a punct de VntBlnire a fost ales monumentul din faa
-rimriei.
+. .l a spus c i-a vzut prietena.
,. .a spune c mBine va merge la coal.
8. .i spun c ea nu poate lucra astzi.
9. ;enii din nou la mine peste o sptmBnK
1?. .a spunea c a putut s o a9ute pe profesoar.
!b-#0 =^
1. .l spune c nu poate s vin ast sear.
. .a spune c a fost acolo.
!. .l a spus c a vrut s o Vntrebe.
). .l spune c ea va merge la bibliotec.
*. .i Vntreab dac el mai trebuie s cumpere bilete de teatru.
+. ttiu c el pred germana dar nu Vi cunosc numele.
,. Rn afar de aceasta ea ne-a mai povestit o istorioar vesel.
8. .l Vntreab dac el i-a scris temele la matematic.
9. .l spune c nu a salutat-o.
1?. .l spune c a studiat medicina.
!b-#0 =_
1. .a a spus c a mers ieri la Ainaia.
. Aora ei a spus c nu are acea carte.
!. Aora mea a spus c prietena ei se va Vnsntoi curBnd.
). -rofesorul le-a spus elevilor c trebuie s fie mai punctuali.
*. Qama le-a spus copiilor c nu trebuie s vin prea tBrziu
acas.
+. 4n elev le-a spus prinilor c nu trebuie s mai vin Vn
1,
SPRACHKURS
seara asta.
,. .l i-a spus colegei c poate s vin Vn fiecare zi la coal.
8. .a i-a spus btrBnului c poate s o viziteze Vn fiecare zi.
9. &ac vizitai un ora necunoscut ce v intereseaz cel mai
multJ
1?. Rn multe din oraele noastre e2ist cldiri mai vec"i.
!b-#0 =`
1. .l spune c ea a fugit repede.
. 6raul Graov este situat Vn partea central a (omBniei i
este unul dintre cele mai mari i mai frumoase orae ale
rii.
!. Aici pot fi fcute numeroase e2cursii Vn munii 8arpai.
). Rn cea mai vec"e parte a oraului se gsete o biseric mic,
care a fost fondat Vn secolul al lI-lea.
*. -utei s numii cBiva reprezentani importani ai culturii
romBne care au trit Vn oraul dvs.J
+. 8e ramuri industriale s-au dezvoltat Vn oraul vostruJ
,. .ste oraul vostru un centru turistic importantJ
8. &vs. venii, totui, ca i client, sau cumJ
9. .i lucrau febril la plan cBnd eu am venit Vn camer.
1?. Rn ziua de azi nu avem voie s mai uitm c suntem singurii
care trebuie s opreasc poluarea mediului Vncon9urtor.
!b-#0 =a
1. Rn zadar a Vncercat el s-l Vneleag pe client.
. -utei s ne spunei ceva despre trecutul acestui oraJ
!. .l trebuie s cltoreasc la 0amburg i Vi Vntrerupe
cltoria aici.
). Ia spune, cum Vi merge profesoraului nostruJ
*. 8Bt de importante sunt libertatea i pacea pentru oamenii
din ziua de aziJ
+. Gurebista a Vntemeiat primul stat dac centralizat.
18
DEUTSCH !R ALLE
,. ;Bnztorul i-a recomandat CeiD roc"ia cea galben.
8. 8ltorii au Vncercat s a9ung la cabana din spatele pdurii.
9. ti strbunicii mei s-au nscut aici.
1?. .l spune c ea i-a cumprat un ceas strvec"i.
!b-#0 =X
1. .l a spus c a vzut-o pe soia lui venind.
. &oar nu sunt obligat s te a9ut mereu Ctot timpulDK
!. 1raducei te2tul, v rogK
). ;ino, totui, Vn seara asta la mineK
*. Arat-mi carteaK
+. -rodusele e2puse aici sunt de cea mai bun calitate.
,. A organizezi o e2cursie la munte nu e nimic deosebit.
8. &ac poi crede aa ceva, nu mai avem nimic de a face unul
cu cellalt de acum Vncolo.
9. .l nu a mai venit la teatru din cauza bolii sale grele.
1?. 1oi vor s bea vara ap rece iar iarna ceai cald.
!b-#0 ^Y
1. 8el mai Vnalt munte din lume se gsete Vn munii 0imalaLa
i are 88)8 m.
. .a a cumprat o cmaa alb pentru fratele ei mai mic.
!. /u-l pot suferi. CAbia dac Vl pot suferi.D
). .i spuneau c ea este bolnav.
*. .l spune c ea este acas.
+. :aptul c a putut s adune Vntreaga familie nu a fost nici o
minune pentru ceilali.
,. Acest produs a fost fabricat la fabrica de antibiotice din
Gucureti.
8. .i trebuie totui s aib Vn vedere toate aceste aspecte.
9. Rn economia de azi sunt utilizate multe programe pentru
computere.
1?. Rn scopul unui comer mai bun sunt propuse aici programe
19
SPRACHKURS
noi.
!b-#0 ^)
1. .a n-ar trebui s se mai scoale aa devreme.
. .a ar putea, totui, s ne a9ute o or Vn fiecare zi.
!. &in cauza ploii puternice ea a trebuit s rmBn la el
Vntreaga zi.
). Rn locul unui dicionar romBn-german ea i-a adus CluiD unul
german-romBn.
*. -rea multe medicamente nu aduc nimic bun, dimpotrivK
+. .l a spus c primvara e cel mai frumos anotimp.
,. Rn afara oraelor i satelor e voie s conduci mai repede
decBt Vn interiorul lor.
8. ti eu a fi putut face asta, totui nu am fcut-o.
9. &e-ar veni mai devreme la mine CelD, i-a povesti imediat.
1?. .l ar fi trebuit s Vi a9ute, cci pentru asta a i fost pltit.
!b-#0 ^*
1. A dori s v vizitez totui ast sear, numai c nu Vneleg
de ce trebuie s vin i el.
. &ac ar fi i ea aici, atunci a vorbi cu ea despre asta, cci
ea e singura care ne-ar mai putea a9uta.
!. &ac ar avea i el voie s vin, mi-ar fi mult mai uor s
vorbesc cu prinii ei.
). .a ar fi trebuit s cumpere roc"ia cBnd a avut posibilitatea.
*. A mai avea ceva de spus.
+. /u mai bea atBta ap receK
,. .l este biatul fratelui tatlui meu.
8. A-a spus la radio c pentru urmtoarele dou zile nu mai e
voie s se urce pe munte.
9. 5uai din aceste tablete de trei ori pe zi, cBte unaK
1?. .a ar trebui acum s fie de9a Vn magazinul alimentar.
?
DEUTSCH !R ALLE
!b-#0 ^<
1. /oi am merge la cinema.
. Ai avea un pic de timp pentru mineJ
!. Asta ar fi totJ
). Qi-a fi cumprat i eu cartea, dar nu mai aveam bani.
*. /-ar fi trebuit s mai vorbesc atBt de mult.
+. &e n-ar fi obositK...
,. &e n-ai veni prea tBrziu, am putea s a9ungem la timp la
tren.
8. .u ar trebui s Vncep imediat cu lucrarea dac doresc s mai
termin la timp.
9. .a ar fi rmas cu plcere mai mult la petrecere, mai tBrziu
Vns n-ar fi mai putut s gseasc nici un ta2i.
1?. &ac ai fi ateni, atunci ai Vnva i Vn clas mult.
!b-#0 ^=
1. 1oate acestea contribuie la Vmbuntirea Vngri9irii medicale
Vn ara noastr.
. Qi-ai putea spune, v rog, cum a9ung la acest restaurantJ
!. ; amintii cumva ce departamente ai vizitat Vn fabricJ
). .a Vmi promisese c va procura bilete la cinema pentru Vn
seara asta.
*. ;rei s vorbii, v rog, un pic mai tareJ /u v pot auzi.
+. &ac ei nu sunt siguri, vorbesc Vntotdeauna atBt de Vncet
VncBt aproape nu poi Vnelege nimicK
,. &in cauza ploii puternice ei nu mai pot sosi la timp.
8. &in cauza ceii dese ei au trebuit s petreac noaptea acolo.
9. -e cine rogi s te a9ute dac nu poi rezolva temele la
matematicJ
1?. -articipanii la turul oraului au fost adBnc impresionai de
frumuseea peisa9ului.
1
SPRACHKURS
!b-#0 ^^
. /e amintim cu plcere de e2cursia la Gerlin.
!. 8e urmresc spectatorii cu mare interesJ
). 8e sportivi cunoscui admiri tu cel mai multJ
*. &irectorul ad9unct vine Vn sala de festiviti.
+. &up ce mnBnc, citesc o carte sau dorm o or.
,. Rnainte s pregtesc temele, m plimb cBteva ore prin parc.
8. Adolescenii au Vn ziua de azi mare interes pentru
calculatoare i muzic.
9. &ac asta nu e limpede, atunci c"iar nu mai tiu ce s fac.
1?. /u toi elevii au luat parte la aceast e2cursie.
11. Rntotdeauna cBnd aveam timp, mergeam la plimbare sau
citeam o carte.

DEUTSCH !R ALLE
EINHEIT @I
ORMULE UTILE
or%-le de sal-t
3uten QorgenK i 3uten AbendK i 3uten 1agK i 3ute /ac"tK
Auf 'iederse"enK i Auf 'ieder"=renK i 1sc"%ssK
'ill#ommenK i 0erzlic" 'ill#ommenK
3r%O 3ott K
5ebc $o"lK i 5eben Aie $o"lK
Gis baldK i Gis dannK i Gis morgenK i Gis nac""erK
or%-le de 4re;e#tare
Qein /ame ist... i Ic" bin... i Ic" "eiOe...
'ie "eiOen AieJ i 'ie "eiOt duJ i 4nd AieJ i 4nd duJ
'ie ist I"r /ameJ i 'ie ist I"r ;ornameJ i 4nd I"r
:amiliennameJ
'er ist dasJ i &as ist :rau Qeier und das ist 0err Ac"midt. &as
ist :r@ulein 0uber und das "ier ist mein Pind. &as "ier ist
meine :reundin i mein :reund.
&arf ic" mic" vorstellenJ i &arf ic" vorstellenJ
&arf ic" be#annt mac"enJ 3estatten AieJ
&arf ic" I"nen :rau i 0errn ... vorstellenJ i Ic" m=c"te I"nen
:rau i 0errn Qeier vorstellen.
Pennen Aie sic" sc"onJ
Pennen Aie Csc"onD Qar#us i :rau Qeier i 0errn QeierJ
.s freut mic" se"r Aie #ennen zu lernen...
Ic" "abe sc"on viel von I"nen ge"=rt...
C.s istD Ae"r nett von I"nen...
or%-le de 4olite$e
'ie ge"t es I"nenJ i 'ie ge"t es dirJ i 'ie ge"tcsJ
&an#e, gut. i .s ge"t mir gut.
!
SPRACHKURS
.s ge"t mir nic"t so gut. i .s ge"t mir sc"lec"t.
.ntsc"uldigen Aie bitteK i .ntsc"uldigung, ... i .ntsc"uldige, ...
;erzei"en Aie bitte, ... i ;erzei"ung, ... i ;erzei"c mir bitte, ... i
;erzei"en Aie die At=rung, ...
&as mac"t Cdoc"D nic"tsK
.s tut mir 5eid.... i &as tut mir 5eid....
Ac"adeK i .s ist $ir#lic" sc"ade, dass ... i bum et$as sc"ade
seinb
.s ist bedauerlic"...
or%-le de %-l$-%ire Ii r-0"%i#te
&an#e i &an#e sc"=n i &an#e se"r i ;ielen &an#
Gitte i Gitte sc"=n i Gitte se"r
Data [ E(4ri%area Datei 1 das Dat-%
vorgestern, gestern, "eute, morgen, %bermorgen
&er $ievielte ist "euteJ i &en $ievielten "aben $ir "euteJ
0eute ist der f%nfte Csec"ste, siebente, z$eiunddreiOigste...D
&ezember. i 0eute "aben $ir den ...ten C....stenD Ianuar.
Mo%e#te ale ;ilei 1 Ta0es;eite#
der Qorgen i am Qorgen i fr%" am Qorgen ... i morgens
der ;ormittag i am ;ormittag i vormittags
der Qittag i zu Qittag i mittags
der /ac"mittag i am /ac"mittag i nac"mittags
der Abend i am Abend ... i abends
die /ac"t i in der /ac"t i nac"ts
Alte &or%-le -tile
Ic" $eiO. i Ic" $eiO nic"t.
Gitte $ieder"olen AieK i Aagen Aie, bitte, noc" einmalK i 'ie
bitteJ
Ic" verste"e. i Ic" verste"e nic"t.
&as ist mir #lar. i &as ist mir nic"t #lar.
)
DEUTSCH !R ALLE
Aprec"en Aie &eutsc"J i /ur ein $enig. i Na, se"r gut. Na, ein
$enig. i 5eider nur se"r $enig...
'o"er #ommen AieJ i 'o"er #ommst duJ i Ic" #omme aus
(um@nien.
'ie ist deine 1elefonnummerJ i Qeine 1elefonnummer ist ...
a%ilia 1 die a%ilie
der ;ater - die Qutter
der 3roOvater - die 3roOmutter
die .ltern, die 3roOeltern
der Gruder - die Ac"$ester
die 3esc"$ister
der 8ousin, der Pusin, der ;etter - die 8ousine, die Pusine, die
Gase
der Ao"n - die 1oc"ter
der .n#el - die .n#elin
der /effe - die /ic"te
der 6n#el - die 1ante
E(4ri%area 8Mrstei 1 das Alter
'ie alt sind AieJ i 'ie alt bist duJ
Ic" bin 1 Na"re alt. i Ic" bin ,.
Dilele s"4t"%M#ii 1 die Ta0e der Ao./e
der 1ag - die 1age,
die 'oc"e I die 'oc"en
der Qontag, der &ienstag, der Qitt$oc", der &onnerstag, der
:reitag, der Aamstag, der Aonntag
L-#ile a#-l-i 1 die Mo#ate
der Qonat
der Nanuar, :ebruar, Q@rz, April, Qai, Nuni, Nuli, August,
Aeptember, 6#tober, /ovember, &ezember
A#oti%4-rile 1 die >a/res;eite#
*
SPRACHKURS
der :r%"ling, der Aommer, der 0erbst, der 'inter
Ceas-l 1 die U/r
'ieviel 4"r ist esJ i 'ie sp@t ist esJ
.s ist 1? 4"r.
4m $ieviel 4"r #ommr erJ 4m 1 4"r.
nac" - vor
11U1* - ;iertel 1 i 11U!? - "alb 1 i 11U)* - drei ;iertel 1
Ur"ri
3l%c#lic"e i Ac"=ne :eiertageK
.in gl%c#lic"es neues Na"rK i .in gutes neues Na"rK
;iel 3l%c#K i ;iel ApassK i ;iel ;ergn%genK i ;iel .rfolgK
Ic" $%nsc"e I"nen viel 3l%c# i .rfolg i 3esund"eitK
Alles 3ute Czum 3eburtstag i /amenstag i 0oc"zeitstagDK
0erzlic"en 3l%c#$%nsc" Czum 3eburtstag i ...DK
Ic" gratuliere I"nen... K
Ic" begl%c#$%nsc"e Aie zum Czu I"remD ...K
&ie besten '%nsc"e zum ...K
3uten AppetitK
3ute C Angene"meD :a"rtK i 3ute C Angene"meD (eiseK
Angene"men :lugK
3ute GesserungK i Galdige Gesserung K
or%-le 4e#tr- s.risori
5iebe Parina i 5ieber Parl
Qeine 5ieben ...
Ae"r gee"rte :rau ... i Ae"r gee"rter 0err
0oc"ac"tungsvoll, I"r, Parl Qeier
0erzlic"e 3r%Oe i :reundlic"e 3r%Oe
Qit vielen "erzlic"en i freundlic"en 3r%Oen, I"r ...
Gitte gr%Oen Aie Parl von mirK
I#di.a$ii 1 Hi#9eise
(auc"en verbotenK
+
DEUTSCH !R ALLE
(auc"er i /ic"trauc"er
:rei i Gesetzt
3e=ffnet i 3esc"lossen, Auf i Mu, 6ffen i 3esc"lossen
.ingang i Ausgang, /otausgang
-ar#platz i -ar#verbot
1an#stelle
Mufa"rt verbotenK i &urc"fa"rt verbotenK
.inba"nstraOeK
0upverbotK
;orsic"tK
3efa"rK
or%-le -tile 4e#tr- sala de .las" 1 N7t;li./e P/rase# &7r
das Klasse#;i%%er
,
SPRACHKURS
'ie, bitteJ
Pannst du das CbitteD
$ieder"olenJ
/oc" einmal, bitte.
5angsamer, bitte.
'ie sagt man >2H auf
&eutsc"J
'ie sc"reibt man dasJ
'as bedeutet >2HJ i 'as "eiOt
>2HJ
Ic" $eiO CesD nic"t.
Ic" verste"e das nic"t.
&as "abe ic" nic"t verstanden.
Ic" bin CmirD nic"t sic"er.
Pannst du das ein biOc"en
n@"er er#l@renJ
Pannst du das auf die 1afel
sc"reibenJ
'as meinst du damitJ
'o ste"t das im 1e2tJ
Auf $elc"er AeiteJ
'orum ge"t esJ
&er 1e2t ge"t um ...
Im 1e2t ste"t, daO ...
&as stimmt i &as stimmt
nic"t.
Ic" bin der gleic"en Qeinung.
Ic" bin anderer Qeinung.
fuatsc"K 4nsinnK
'as "@ltst du von ... J
Ic" ne"me an.
Ic" glaube sc"on.
&as #=nnte $a"r sein.
'as sollten $ir mac"enJ
'ie sollen $ir anfangenJ
@ardonU B!atU
Lould Mou repeat t!atU
7ne more time, please.
ore slo*lM, please.
>o* do Mou saM Rx^ in
$ermanU
>o* do Mou spell t!atU
B!at does Rx^ meanU
% don_t 4no*.
% don_t understand.
% didn_t understand it.
%_m not sure.
Lould Mou explain a bit
moreU
Lould Mou *rite t!at on t!e
boardU
B!at do Mou mean bM t!atU
B!ere is t!at in t!e textU
17n3 *!ic! pageU
B!at_s it aboutU
;!e text is about ...
;!e text saMs t!at ...
;!at_s rig!t. J ;!at_s not
rig!t.
% agree.
% don_t agree.
Honsense[ Ho *aM[
B!at do Mou t!in4 about ... U
% assume so.
% t!in4Jguess so.
;!at mig!t be true.
B!at are *e supposed to
doU
>o* s!ould *e startU
8
DEUTSCH !R ALLE
9
SPRACHKURS
U%0a#0ss4ra./eP Liste /,-&i0er A-sdr7.+e
ai#' tareN
toll, prima, spitze, super - great,
nice
cool - cool
geil 1litX !ornM3 E cool
lec#er tastM E delicious
S.-%4' dr"0-$
s%O, niedlic" - cute
ul#ig - adorable
Prost' r"-
bl=d, dumm, doof - stupid, dumb
be#loppt - idiotic
besc"euert - stupid, toug!,
crappM
das ist besc"euert - t!at suc4s
besc"issen - crappM, lousM, s!ittM
@tzend - ridiculouslM stupid
das ist zum Potzen - t!at_s
disgusting
mies - mean, lousM
igittK - e***[ 1in disgust3
fuatsc" - nonsense
Qist - crap
Ac"eiO - s!it
Ac"eiO$etter - s!ittM *eat!er
Ac"eiOding - crappM t!ing
so ein Ac"eiO - dammit[
CeinenD Ac"iO #riegen - get
scared
sau- - damnE, bloodME
sau#alt - bloodM cold
saugut - damn cool
et$as versauen - to mess st! up
E(4resii
Qensc"K QannK - man[
'o$K Go"K 0uc"K - *o*[
'as du nic"t sagstK - `ou don_t
saM[
das gibt[s Cdoc"D nic"tK - no *aM[
das fass[ ic" nic"tK - % don_t
believe it[
irreK - crazM[
von $egenK - Mea!, rig!t
1sarcastic3
#larK sic"erK aber 9aK - of course,
sure[
mal se"en - *e_ll see
na undJ - so *!atU
$as soll dasJ - *!at_s up *it!
t!atU
gutisc"lec"t drauf sein - in a
goodJbad mood
mac" doc"K - get on *it! it[
CesD mac"t nic"ts - no big deal
CesD ist sc"on gut - alrig!t, no
problem
Ba#i
Pnete - doug! 1bot! 4inds3
Po"le - moneM
dic#es 3eld, groOes 3eld - big
buc4s
"eiOes 3eld - counterfeit moneM
irres 3eld - tons of moneM
im 3eld sc"$immen - to !ave
moneM to burn
nac" 3eld stin#en - to be
stin4ing ric!
pleite - bro4e
Se(
Ae2 - sex
se2L, sc"arf - sexM
"eiO - !ot
anmac"en - come on to smbd.
Cor4
&ic#bauc" - tub of lard
:ett$anst - fatso
'alroO - blimp 1litX *alrus3
Pugelrund - round, rolMEpolM
gut $attiert - *ellEpadded
!?
DEUTSCH !R ALLE
nur 0aut und Pnoc"en - 'ust s4in
and bones
mager - lean
sc"lan# - t!in 1positive3
d%nn - t!in 1negative3
e%ei
die Qieze - c!ic4
die Pu" - co*
die Miege - co* 1lit. goat3
die 0e2e - *itc!
ein 'eib - a *enc!
die /utte - *!ore
B"rba$i
Gl=dmann - idiot
Ac"afs#opf - dumbo
Aau#erl - sleazeball
Aas - ass
feiges Aas - co*ard
'asc"lappen - *imp
'eic"ei - sissM
Aufsc"neider - s!o*Eoff
'indbeutel - *indbag
Gesser$isser, Plugsc"eiOer -
*iseEass, 4no*EitEall
CalterD Pnac#er - old geezer
Ali#t
Ac"atz, Ac"@tzc"en - dear
Ac"nuc#i - cuddlebun
0asi - little bunnM
A%Oer - darling
5iebling - darling, dear
@iole#$"
9emadem C&A1D eine
runter"auen - give smbd. a
beating
9emadem C&A1D in den Arsc"
treten - 4ic4 smbd._s ass
um#ommen - to die
umbringen - to 4ill
#illen - to 4ill, assassinate
ins 3ras beiOen - to bite t!e dust
um#ippen - to die
erledigen - ta4e care of smbd.
E#er8are
Aauer - angrM, pissed off
Ausflippen - to flip out
die /ase voll "aben - !ave it up
to !ere
ic" "ab[ es satt - %_m sic4 of it
9emadem C &at K D auf den Aac#
ge"en - piss smbd. off
verarsc"en - to pull smbd._s leg
du verarsc"st mic"K - `ou)re
s!itting me[
"au abK rausK - get out[
;erdammt - damn
$as der 3eierJ - *!at t!e !ec4U
$as zum 0en#erJ - *!at t!e
!ellU
"=r aufK - stop it[
"alt[s QaulK - s!ut up[
"alt die PlappeK - stop
blabbering[
"alt die Ac"nauzeK - s!ut t!e !ell
up[
das reic"tK - t!at_s enoug![
Al.ool' et.O
einen Pater "aben - !ave a
!angover
blau, voll, besoffen - drun4
#ippen, saufen - to drin4
#iffen - to smo4e pot
#otzen - pu4e
#ac#en - poop, crap
pin#eln, pissen - pee, piss
Altele
die Gude - room, apartment
der Gulle - cop, pig
die Plamotten Cpl.D - clot!es
der Pumpel - buddM, pal, friend
!1
SPRACHKURS
E(er.i$ii de 4ro#-#$ieP Pere./i %i#i%ale
;ocale lungi si vocale scurte
langes e
#urzes e
beten
Getten
fe"le
felle
'eg
$eg
ste"lt
stellt
(eeder
(etter
g@"nt
3ent
langes i
#urzes i
bieten
bitten
vieler
:ilter
'iege
'ic#e
stie"lt
stillt
riet
ritt
i"n
in
!
DEUTSCH !R ALLE

langes a
#urzes a


Ga"n
Gann


#am
Pamm


Ataat
Atadt


Ac"laf
sc"laff


la"m
5amm


Aaat
satt

langes u
#urzes u
Ac"uster
Ac"uO
Qut
Qutter
!!
SPRACHKURS
Qus
muO
Atu"le
Atulle
bu#
Guc#el
langes o
#urzes o
Ac"ote
Ac"otte
bog
Goc#
1one
1onne
6fen
offen
Qoos
Qost
;ocale cu 4mlaut
langes e
langes =
0efe
0=fe
5e"ne
5="ne
Ae"ne
A="ne
langes o
!)
DEUTSCH !R ALLE
langes =
sc"on
sc"=n
losen
l=sen
Gogen
G=gen
#urzes e
#urzes =
3ent
g=nnt
"elle
0=lle
#ennen
#=nnen
#urzes o
#urzes =
#onnte
#=nnte
:rosc"
:r=sc"e
3ott
3=tter
langes e
langes @
ste"t
sp@t
lese
l@se
!*
SPRACHKURS
langes ie
langes %
Giene
G%"ne
Piel
#%"l
liegen
l%gen
langes u
langes %
0ut
0%te
Glut
Gl%te
3ut
3%te
#urzes i
#urzes %
5iste
5%ste
Piste
P%ste
5ifte
5%fte
#urzes u
#urzes %
Punst
P%nste
Qutter
!+
DEUTSCH !R ALLE
Q%tter
Gusc"
G%sc"e
#urzes e
#urzes @
essen
@ssen
rennt
r@nnte
;ocale cu diftongi si alte combinaii
ei
ie
meine
Qiene
Geine
Giene
:eile
viele
deine
diene
5eibe
5iebe
au
@u i eu
Qaus
Q@use
0aus
0@user
!,
SPRACHKURS
Gauc"
G@uc"e
0aufen
"@ufen
5aute
5eute
eu i @u
ei
neun
nein
0@user
"eiser
A@ule
Aeile
.ule
.ile
5eute
leite
8onsoane
middle -b-
final -b CFcpcD
graben
3rab
&iebe
&ieb
gaben
gab
Ataube
!8
DEUTSCH !R ALLE
Ataub
"oben
"ob
middle -d-
final -d CFctcD
finden
:und
0unde
0und
senden
Aand
G@der
Gad
"indern
"intern
Aonde
sonnte
Aeide
Aeite
v
$
;ater
'asser
viel
$ie
voran
$oran
verging
$er ging
!9
SPRACHKURS
ic"-5aut
ac"-5aut
#riec"e
#rac"e
G@c"e
Gac"
5eic"e
5oc"
spric"
sprac"
Gec"er
Guc"
CvierzigD
C1agD
s
ss
reisen
reiOen
"eiser
"eiOen
3eisel
3eiO
$eisen
$eiOen
leise
beiOen
z
s
Moo
so
)?
DEUTSCH !R ALLE
ze"n
se"en
Meile
Aeile
zog
sog
Mone
Ao"n
l
r
$ild
$ird
Ac"melz
Ac"merz
#alte
Parte
Ac"ulz
Ac"urz
$ollte
'orte
englisc"es l
deutsc"es l
built
Gild
feel
viel
"ell
"ell
pole
-ol
)1
SPRACHKURS
8A%-CEDIF ?@.%.'I8.)
)
DEUTSCH !R ALLE
Co#$i#-t
REGULI DE PRONUNIE
ARTICOLUL HOTRbT
- &eclinarea articolului "otrBt
- &eclinarea articolului ne"otrBt
- &eclinarea articolului ne"otrBt negat
- :olosirea i omiterea articolului "otrBt
- 8ontopirea articolului "otrBt cu prepoziiile
SUBSTANTI@UL
- 3rupele de plural
- &eclinarea substantivelor
- Aubstantive care nu se Vncadreaz Vn cele patru reguli de
declinare
@ERBUL
- 8on9ugarea verbelor
- ;erbele regulate
- ;erbele tari
- (eguli i terminaii la con9ugarea verbelor predicative
- :orme ale au2iliarelor de timp
- 8on9ugarea verbelor au2iliare de timp Cindicativ,
con9unctivD
- ;erbele au2iliare de mod i verbul lassen
- 8ele trei forme de baz ale verbelor modale
- 8on9ugarea verbelor au2iliare de mod Cindicativ,
con9unctivD
- 8on9ugarea verbului lassen
- ;erbe corespondente
- Imperativul
- -articipiul
)!
SPRACHKURS
PRONUMELE
- -ronumele personal
- -ronumele refle2iv
- -ronumele posesiv
- -ronumele interogative i declinarea lor
NUMERALUL
- 8ardinal
- 6rdinal
- :ormarea numeralului ordinal
- .2primarea datei
AD>ECTI@UL
- &eclinarea ad9ectivelor
- Alte pri de vorbire care se declin ca ad9ectivul
atributiv
- 8omparaia neregulat a ad9ectivelor i adverbelor
PREPODIIA
CON>UNCIA
TOPICA
- 1opica propoziiei principale
- 1opica propoziiei secundare
))
DEUTSCH !R ALLE
REGULI DE PRONUNIE
Se s.rie Se 4ro#-#$"
a
,
a-
,-
b
b final
b E consoan
.
./ precedat de a, o, u
./ precedat de i, e, @, =, %
./ precedat de o consoan
.+
d
d final
e final sau prefinal neaccentuat
ei
e-
&
0
0 E consoan
0 final
0e-, 0i-
0 Vn cuvinte din francez
/ la Vnceputul cuvintelor
/ dup vocale
i
i0 final
ie
2
+
l
%
#0
o
3 Co 4mlautD
4
4/
5-
XaY
XeY desc"is
XauY ctre XaoY CVn acelai timpD
XoiY ctre XoeY CVn acelai timpD
XbY
XpY
XpY
XY sau XtsY
X"Y
X"Y urmat de un i moale
X"Y urmat de i moale
XcY dublat, foarte rapid
XdY
XtY ctre d
XeY ctre XY
XaiY ctre XaeY CVn acelai timpD
XoiY ctre XoeY CVn acelai timpD
XfY
XgY
XcY ctre XgY
XcY
Xg"eY, Xg"iY
X9Y
X"Y
XZY Fw se lungete vocala
XiY
Xi"Y urmat de un i moale
XiY lung
XiY
XcY
XlY
XmY
XnY nazal
XoY
XiY ctre XoY CVn acelai timpD
XpY
XfY
XcvY
)*
SPRACHKURS
r
s E vocal
s E consoan
s final
s./
s4
st la Vnceputul cuvintelor
6
ss
t
-
7 C u 4mlautD
8
8 Vn cuvinte negermane
9
(
:
;
XrY moale
XzY
XsY
XsY
XY
XpY
XtY
XsY
XsY
XtY
XuY
XiY ctre XuY C Vn acelai timpD
XfY
XvY
XvY
X2Y
XiY ctre XuY CVn acelai timpD
XtsY sau XY
T/u e2ist grupurile XgeY, XgiYK
TA se evita apropierea de pronunia caracteristic limbilor englez i
francezKK
)+
DEUTSCH !R ALLE
ARTICOLUL
De.li#area arti.ol-l-i /ot"rMt Kder, die, dasL
Aingular -lural
Q : / Q,:,/
/
3
&
A
der
des
dem
den
die
der
der
die
das
des
dem
das
die
der
den
die
De.li#area arti.ol-l-i #e/ot"rMt Kein, eine, einL
Aingular -lural
Q : / Q,:,/
/
3
&
A
ein
eines
einem
einen
eine
einer
einer
eine
ein
eines
einem
ein
N-
e(ist"N
De.li#area arti.ol-l-i #e/ot"rMt #e0at Knic!t 8 ein
9 4einL
Aingular -lural
Q : / Q,:,/
/
3
&
A
kein
keines
keinem
keinen
keine
keiner
keiner
keine
kein
keines
keinem
kein
keine
keiner
keinen
keine
Articolul C"otrBt i ne"otrBtD este totdeauna neaccentuatK
Das este utilizat i ca pronume demonstrativ I Vn acest caz este totdeauna
accentuat.
),
SPRACHKURS
olosirea Ii o%iterea arti.ol-l-i /ot"rMt
Articolul
"otrBt se
folosete
- CVn generalD dup prepoziiiU in der :lasse\
- Vnaintea numeralului ordinalU der erste ;ag\
- Vnaintea dateiU der dritte 74tober\
- Vnaintea superlativului atributivU die sc!+nste <rau.
Articolul
"otrBt se
omite
- dup pronumele posesivU meine <rau, mein ann\
- dup pronumele demonstrativU diese <rau, dieser
ann\
- dup pronumele ne"otrBte alle i beide: alle <rauen,
beide =nner\
- Cnu totdeaunaD Vnaintea numelor propriiU f2r >ans, mit
:ant.
Co#to4irea arti.ol-l-i /ot"rMt .- 4re4o;i$iile
an
auf
fr
in
ber
or
! das "
ans
aufs
frs
ins
bers
ors
an
bei
in
on
#u
! dem "
am
beim
im
om
#um
#u ! der " #ur
)8
DEUTSCH !R ALLE
SUBSTANTI@UL
Gr-4ele de 4l-ral
Gr-4a I - fr terminaie
- fr terminaie E 4mlaut
der )ehrer * die )ehrer
der +ater * die +ter
Gr-4a a
II1a
- cu terminaia <1e>
- cu terminaia <1e> E 4mlaut
der 'ag * die 'age
die ,ank * die ,nke
Gr-4a a
III1a
- cu terminaia <1er>
- cu terminaia <1er> E 4mlaut
das (ind * die (inder
das ,uch * die ,cher
Gr-4a a
I@1a
- cu terminaia <1#>
- cu terminaia <1e#>
der &unge * die &ungen
der %ensch * die %enschen
Gr-4a a
@1a
- cu terminaia <-s> der -ark * die -arks
das .uto * die .utos
De.li#area s-bsta#ti8elor
)O SINGULAR 1 Re0-lile I' II' IIIP
IO Aubstantive &e%i#i#e NO OOO 1
GO OOO 1
DO OOO 1
AO OOO 1
/. die $rau
3. der $rau
&. der $rau
A. die $rau
IIO Aubstantive %as.-li#e cu
/. plural F /. sing. E CeDn
N O OOO 1
GO OOO KeL#
DO OOO KeL#
AO OOO KeL#
/. der %ensch
3. des %enschen
&. dem %enschen
A. den %enschen
/. der &unge
3. des &ungen
&. dem &ungen
A. den &ungen
IIIO Aubstantive %as.-li#e ce #- se
incadreaza la punctul II i subst.
#e-tre
NO OOO 1
GO OOO KeLs
DO OOO KeL
AO OOO 1
/. der 'ag
3. des 'ag(e)s
&. dem 'ag(e)
A. den 'ag
/. das (ind
3. des (indes
&. dem (ind(e)
A. das (ind
*O PLURAL I re0-la a I@1aP 1oate substantivele primesc terminaia Q# Vn
cazul dativK ExcepieU substantivele din grupele a ;-a i a ;I-aK
3rupa I 3rupa a 3rupa a 3rupa a 3rupa a
)9
SPRACHKURS
II-a III-a I;-a ;-a
/
3
&
A
R1
R1
RKeL#
R1
Re
Re
Re#
Re
Rer
Rer
Rer#
Rer
RKeL#
RKeL#
RKeL#
RKeL#
Rs
Rs
Rs
Rs
/
3
&
A
die 2tter
der 2tter
den 2ttern
die 2tter
die ;age
der ;age
den ;agen
die ;age
die :inder
der :inder
den :indern
die :inder
die ?ungen
der ?ungen
den ?ungen
die ?ungen
die #utos
der #utos
den #utos
die #utos
S-bsta#ti8ele .are #- se Z#.adrea;" Z# .ele = re0-li de de.li#are
)O Aubstantivele masculine care se termin la nominativ singular Vn -or
neaccentuat i la nominativ plural Vn -enU
der To4tor, die To4toren
der otor, die otoren
der #utor, die #utoren
der ;ra4tor, die ;ra4toren
der @rofessor, die @rofessoren
CAe declin dup regula a III-a Vn
locul celei de a II-a.
AtenieK Aceste substantive au
accentul mobil\ la plural au accent
pe litera bob din grupul borb, Vn timp
ce la singular acesta se afl pe silaba
precedent.D
Aingular -lural
/
3
&
A
der @rofessor
des @rofessors
dem @rofessor
den @rofessor
die @rofessoren
der @rofessoren
den @rofessoren
die @rofessoren
*O Anumite substantive, caU
der Hame, der 5uc!stabe, der $edan4e, der <un4e, der Bille
se declin dup modelul urmtorU
Aingular -lural Aingular -lural
/
3
&
A
der Hame
des aaaans
dem aaaan
den aaaan
die Hamen
der aaaaa
den aaaaa
die aaaaa
der $edan4e
des aaaaaaans
dem aaaaaaan
den aaaaaaan
die $edan4en
der aaaaaaaa
den aaaaaaaa
die aaaaaaaa
TAubstantivul der Bille nu se folosete la plural.
*?
DEUTSCH !R ALLE
TAubstantiveleU >erz, (taat, (c!merz, (ee, Aetter, >err se declin dup cum
urmeazU
Aingular i -lural
/
3
&
A
das 0erz
des ZZZZens
dem ZZZZen
das ZZZZ
der Ataat
des ZZZes
dem ZZZCeD
den ZZZZ
Ac"merz
ZZZZZZZes
ZZZZZZZCeD
ZZZZZZZ
Aee
ZZZs
ZZZ
ZZZ
;etter
ZZZZZs
ZZZZZ
ZZZZZ
0err
ZZZZn
ZZZZn
ZZZZn
/
3
&
A
die 0erzen
der ZZZZZZ
den ZZZZZZ
die ZZZZZZ
die Ataaten
der ZZZZZZ
den ZZZZZZ
die ZZZZZZ
Ac"merzen
ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
Aeen
ZZZZ
ZZZZ
ZZZZ
;ettern
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
0erren
ZZZZZ
ZZZZZ
ZZZZZ
T-entru declinarea numelor de persoane se adaug un >-sH Vn cazul genitivU
arias utter.
@ERBUL
Co#2-0area 8erbelor
)O @erbele re0-lateP
8aracteristici la cele ! forme de
bazU

Infinitiv

Imperfect
-articipiu
perfect
aD nu sc"imb vocala din
rdcinU
mac!en
arbeiten
mac!te
arbeitete
gemac!t
gearbeitet
bD au terminaia 1KeLte la
imperfectU
mac!te
arbeitete
cD au terminaia 1KeLt la
participiul perfect Cparticipiul IIDU
gemac!t
gearbeitet

*O @erbele tariP

8aracteristiciU Infinitiv Imper -articipiu
*1
SPRACHKURS
fect perfect
aD sc"imbarea vocalei din rdcin
la imperfect i de multe ori la
participiul perfectU
4ommen
fa!ren
4am
fu!r
ge4ommen
gefa!ren
bD au terminaia -en la participiul
perfectU
ge4ommen
gefa!ren
cD sc"imbarea vocalei din rdcin la
persoanele a II-a i a III-a singular
indicativ prezent la unele verbeU
a
au
u
e i
e ie
ic! fa!re, du fhrst, er fhrt
ic! laufe, du lufst, er luft
ic! gebe, du gibst, er gibt
ic! se!e, du siehst, er sieht
*
DEUTSCH !R ALLE
Re0-li Ii ter%i#a$ii la .o#2-0area 8erbelor
4redi.ati8e
I#di.ati8
1ipul
verbelor
;ocala
radical
Qodele
P
r
e
;
e
#
t
;erbe slabe
Rad".i#a J
T Cmac"enD
/u se sc"imb
A
i
n
g
u
l
a
r
I.
II.
III.
-e
-(e)st
-(e)t
ic! mac!e
du mac!st
er mac!t
*ir mac!en
i!r mac!t
sie mac!en
;erbe tari
R"d".i#a c
J T
K/el&e#L
-ers. II, III
sing. U a ,\
a-,-\
ei' ie
-
l
u
r
a
l
I.
II.
III
-en
-(e)t
-en
ic! !elfe
du !ilfst
er !ilft
*ir !elfen
i!r !elft
sie !elfen
I
%
4
e
r
&
e
.
t
;erbe slabe /u se sc"imb
A
i
n
g
u
l
a
r
I.
II.
III.
-(e)te
-(e)test
-(e)te
ic! mac!te
du mac!test
er mac!te
*ir mac!ten
i!r mac!tet
sie mac!ten
;erbe tari Ae sc"imb
CAblautD
-
l
u
r
a
l
I.
II.
III.
-(e)ten
-(e)tet
-(e)ten
ic! !alf
du !alfst
er !alf
*ir !alfen
i!r !alft
sie !alfen
Per&e.t /abe# [ sei# Ccon9ugate la
indicativ prezentD J
4arti.i4i-l 4er&e.t Cal
verbului de con9ugatD
ic! !abe gemac!t
du !ast gemac!t
er !at gemac!t
*ir !aben gemac!t
i!r !abt gemac!t
sie !aben gemac!t
ic! bin ge4ommen
du bist ge4ommen
er ist ge4ommen
*ir sind ge4ommen
i!r seid ge4ommen
sie sind ge4ommen
Mai %-lt .a
4er&e.t
/abe# [ sei# Ccon9ugate la
indicativ imperfectD J
4arti.i4i-l 4er&e.t Cal
verbului de con9ugatD
ic! !atte gemac!t
du !attest gemac!t
er !atte gemac!t
*ir !atten gemac!t
i!r !attet gemac!t
sie !atten gemac!t
ic! *ar ge4ommen
du *arst ge4ommen
er *ar ge4ommen
*ir *aren ge4ommen
i!r *art ge4ommen
sie *aren ge4ommen
@iitor 9erde# Ccon9ugat la
indicativ prezentD E
i#&i#iti8-l Cverbului de
con9ugatD
ic! *erde mac!en
du *irst mac!en
er *ird mac!en
*ir *erden mac!en
i!r *erdet mac!en
sie *erden mac!en
ic! *erde ge!en
du *irst ge!en
er *ird ge!en
*ir *erden ge!en
i!r *erdet ge!en
sie *erden ge!en
*!
SPRACHKURS
Co#2-0area 8erbelor a-(iliare de ti%4
I#di.ati8
haben sein werden
P
r
e
;
e
#
t
A
i
n
g
u
l
a
r
I
II
III
ic! !abe
du !ast
er, sie, es !at
ic! bin
du bist
er, sie, es ist
ic! *erde
du *irst
er, sie es *ird
-
l
u
r
a
l
I
II
III
*ir !aben
i!r !abt
sie !aben
*ir sind
i!r seid
sie sind
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
politee (ie !aben (ie sind (ie *erden
I%4er&e.t ic! !atte
du !attest
er, sie, es !atte
*ir !atten
i!r !attet
sie !atten
ic! *ar
du *arst
er, sie, es *ar
*ir *aren
i!r *art
sie *aren
ic! *urde
du *urdest
er, sie, es *urde
*ir *urden
i!r *urdet
sie *urden
Per&e.t ic! !abe
du !ast
er, sie, es !at
*ir !aben
i!r !abt
sie !aben
g
e
!
a
b
t
ic! bin
du bist
er, sie, es ist
*ir sind
i!r seid
sie sind
g
e
*
e
s
e
n
ic! bin
du bist
er, sie, es ist
*ir sind
i!r seid
sie sind
g
e
*
o
r
d
e
n
Mai %-lt
.a 4er&e.t
ic! !atte
du !attest
er, sie, es !atte
*ir !atten
i!r !attet
sie !atten
g
e
!
a
b
t
ic! *ar
du *arst
er, sie, es *ar
*ir *aren
i!r *art
sie *aren
g
e
*
e
s
e
n
ic! *ar
du *arst
er, sie, es *ar
*ir *aren
i!r *art
sie *aren
g
e
*
o
r
d
e
n
@iitor I ic! *erde
du *irst
er, sie, es *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
!
a
b
e
n
ic! *erde
du *irst
er, sie, es
*ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
s
e
i
n
ic! *erde
du *irst
er, sie, es *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
*
e
r
d
e
n
@iitor II ic! *erde
du *irst
er, sie, es *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
g
e
!
a
b
t

!
a
b
e
n
ic! *erde
du *irst
er, sie, es
*ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
g
e
*
e
s
e
n

s
e
i
n
ic! *erde
du *irst
er, sie, es *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
g
e
*
o
r
d
e
n

s
e
i
n
*)
DEUTSCH !R ALLE
Co#2-#.ti8
haben sein werden
Pre;e#t ic! !abe
du !abest
er !abe
*ir !aben
i!r !abet
sie !aben
ic! sei
du sei1e3st
er sei
*ir seien
i!r seiet
sie seien
ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
I%4er&e.t ic! !=tte
du !=ttest
er !=tte
*ir !=tten
i!r !=ttet
sie !=tten
ic! *=re
du *=rest
er *=re
*ir *=ren
i!r *=ret
sie *=ren
ic! *2rde
du *2rdest
er *2rde
*ir *2rden
i!r *2rdet
sie *2rden
Per&e.t ic! !abe
du !abest
er !abe
*ir !aben
i!r !abet
sie !aben
g
e
!
a
b
t
ic! sei
du sei1e3st
er sei
*ir seien
i!r seiet
sie seien
ge*esen ic! sei
du sei1e3st
er sei
*ir seien
i!r seiet
sie seien
ge*orden
Mai %-lt
.a 4er&e.t
ic! !=tte
du !=ttest
er !=tte
*ir !=tten
i!r !=ttet
sie !=tten
g
e
!
a
b
t
ic! *=re
du *=rest
er *=re
*ir *=ren
i!r *=ret
sie *=ren
ge*esen ic! *=re
du *=rest
er *=re
*ir *=ren
i!r *=ret
sie *=ren
ge*orden
@iitor-l I ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
!
a
b
e
n
ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
sein ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
*erden
@iitor-l
II
ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
g
e
!
a
b
t

!
a
b
e
n
ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
ge*esen
sein
ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
ge*orden
sein
**
SPRACHKURS
or%e ale a-(iliarelor de ti%4
Pre;e#t haben sein werden
Per&e.t ge!abt !aben ge*esen sein ge*orden sein
I%4erati8 Aingular >ab1e3[
>ab1e3t[
>aben (ie [
(ei[
(eid[
(eien (ie[
Berde[
Berdet[
Berden (ie[
-lural
-olitee
Parti.i4i- prezent !abend seiend *erdend
perfect ge!abt ge*esen ge*orden
@erbele a-(iliare de %od Ii 8erb-l Hlasse#S
k2nnen drfen mssen sollen wollen m2gen
ic! 4ann
du 4annst
er 4ann
*ir 4+nnen
i!r 4+nnt
sie 4+nnen
ic! darf
du darfst
er darf
*ir d2rfen
i!r d2rft
sie d2rfen
ic! muss
du musst
er muss
*ir m2ssen
i!r m2sst
sie m2ssen
ic! soll
du sollst
er soll
*ir sollen
i!r sollt
sie sollen
ic! *ill
du *illst
er *ill
*ir *ollen
i!r *ollt
sie *ollen
ic! mag
du magst
er mag
*ir m+gen
i!r m+gt
sie m+gen
a putea, a fi
Vn stare, a fi
capabil
a putea, a
avea voie
a trebui I
obligatoriu,
neaprat
a trebui I
obligaie
moral
a vrea, a
voi
a dori, a
plcea
lasse# Ca lsaD
ic! lasse
du l=sst
er l=sst
*ir lassen
i!r lasst
sie lassen
Cele trei &or%e de ba;" ale 8erbelor %odale

Infinitiv Imperfect -articipiu perfect 1raducerea
4+nnen
d2rfen
m2ssen
sollen
*ollen
m+gen
lassen
4onnte
durfte
musste
sollte
*ollte
moc!te
lie,
ge4onnt
gedurft
gemusst
gesollt
ge*ollt
gemoc!t
gelassen
a putea, a fi capabil
a avea voie
a trebui CnecesitateD
a trebui Cobligaie moralD
a vrea
a dori, a plcea
a lsa
*+
DEUTSCH !R ALLE
Co#2-0area 8erbelor a-(iliare de %od
I#di.ati8
@erbele k2nnen, drfen, mssen
k2nnen drfen mssen
Pre;e#t ic! 4ann
du 4annst
er 4ann
*ir 4+nnen
i!r 4+nnt
sie 4+nnen
ic! darf
du darfst
er darf
*ir d2rfen
i!r d2rft
sie d2rfen
ic! muss
du musst
er muss
*ir m2ssen
i!r m2sst
sie m2ssen
I%4er&e.t ic! 4onnte
du 4onntest
er 4onnte
*ir 4onnten
i!r 4onntet
sie 4onnten
ic! durfte
du durftest
er durfte
*ir durften
i!r durftet
sie durften
ic! musste
du musstest
er musste
*ir mussten
i!r musstet
sie mussten
Per&e.t ic! !abe
du !ast
er !at
*ir !aben
i!r !abt
sie !aben
ge4onnt J 4+nnen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
gedurft J d2rfen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
gemusst J m2ssen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
Mai %-lt
.a 4er&e.t
ic! !atte
du !attest
er !atte
*ir !atten
i!r !attet
sie !atten
ge4onnt J 4+nnen E
Inf.
gedurft J d2rfen E
Inf.
gemusst J m2ssen E
Inf.
@iitor ic! *erde
du *irst
er *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
4+nnen d2rfen m2ssen
*,
SPRACHKURS
Co#2-0area 8erbelor a-(iliare de %od
I#di.ati8
@erbele sollen, wollen, m2gen
sollen wollen m2gen
Pre;e#t ic! soll
du sollst
er soll
*ir sollen
i!r sollt
sie sollen
ic! *ill
du *illst
er *ill
*ir *ollen
i!r *ollt
sie *ollen
ic! mag
du magst
er mag
*ir m+gen
i!r m+gt
sie m+gen
I%4er&e.t ic! sollte
du solltest
er sollte
*ir sollten
i!r solltet
sie sollten
ic! *ollte
du *olltest
er *ollte
*ir *ollten
i!r *olltet
sie *ollten
ic! moc!te
du moc!test
er moc!te
*ir moc!ten
i!r moc!tet
sie moc!ten
Per&e.t ic! !abe
du !ast
er !at
*ir !aben
i!r !abt
sie !aben
gesollt J sollen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i
;erbul modal
folosit
ca verb au2iliar D
ge*ollt J *ollen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i
;erbul modal
folosit
ca verb au2iliar D
gemoc!t J m+gen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
Mai %-lt
.a 4er&e.t
ic! !atte
du !attest
er !atte
*ir !atten
i!r !attet
sie !atten
gesollt J sollen E
Inf.
ge*ollt J *ollen E
Inf.
gemoc!t J m+gen E
Inf.
@iitor ic! *erde
du *irst
er *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
sollen *ollen m+gen
*8
DEUTSCH !R ALLE
Co#2-#.ti8
@erbele k2nnen, drfen, mssen
k2nnen drfen mssen
Pre;e#t ic! 4+nne
du 4+nnest
er 4+nne
*ir 4+nnen
i!r 4+nnet
sie 4+nnen
ic! d2rfe
du d2rfest
er d2rfe
*ir d2rfen
i!r d2rfet
sie d2rfen
ic! m2sse
du m2ssest
er m2sse
*ir m2ssen
i!r m2sset
sie m2ssen
I%4er&e.t ic! 4+nnte
du 4+nntest
er 4+nnte
*ir 4+nnten
i!r 4+nntet
sie 4+nnten
ic! d2rfte
du d2rftest
er d2rfte
*ir d2rften
i!r d2rftet
sie d2rften
ic! m2sste
du m2sstest
er m2sste
*ir m2ssten
i!r m2sstet
sie m2ssten
Per&e.t ic! !abe
du !abest
er !abe
*ir !aben
i!r !abet
sie !aben
ge4onnt J 4+nnen
E Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i
;erbul modal
folosit
ca verb au2iliar D
gedurft J d2rfen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i
;erbul modal
folosit
ca verb au2iliar D
gemusst J m2ssen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
Mai %-lt .a
4er&e.t
ic! !=tte
du !=ttest
er !=tte
*ir !=tten
i!r !=ttet
sie !=tten
ge4onnt J 4+nnen
E Inf.
gedurft J d2rfen E
Inf.
gemusst J m2ssen E
Inf.
@iitor ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
4+nnen d2rfen m2ssen
*9
SPRACHKURS
Co#2-#.ti8
@erbele sollen, wollen, m2gen
sollen wollen m2gen
Pre;e#t ic! solle
du sollest
er solle
*ir sollen
i!r sollet
sie sollen
ic! *olle
du *ollest
er *olle
*ir *ollen
i!r *ollet
sie *ollen
ic! m+ge
du m+gest
er m+ge
*ir m+gen
i!r m+get
sie m+gen
I%4er&e.t ic! sollte
du solltest
er sollte
*ir sollten
i!r solltet
sie sollten
ic! *ollte
du *olltest
er *ollte
*ir *ollten
i!r *olltet
sie *ollten
ic! m+c!te
du m+c!test
er m+c!te
*ir m+c!ten
i!r m+c!tet
sie m+c!ten
Per&e.t ic! !abe
du !abest
er !abe
*ir !aben
i!r !abet
sie !aben
gesollt J sollen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i
;erbul modal
folosit
ca verb au2iliar D
ge*ollt J *ollen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i
;erbul modal
folosit
ca verb au2iliar D
gemoc!t J m+gen E
Inf.
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
Mai %-lt .a
4er&e.t
ic! !=tte
du !=ttest
er !=tte
*ir !=tten
i!r !=ttet
sie !=tten
gesollt J sollen E
Inf.
ge*ollt J *ollen E
Inf.
gemoc!t J m+gen E
Inf.
@iitor ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
sollen *ollen m+gen
+?
DEUTSCH !R ALLE
Co#2-0area 8erb-l-i Hlasse#S
I#di.ati8 Co#2-#.ti8
Pre;e#t ic! lasse
du l=sst
er l=sst
*ir lassen
i!r lasst
sie lassen
ic! lasse
du lassest
er lasse
*ir lassen
i!r lasset
sie lassen
I%4er&e.t ic! lie,
du lie,est
er lie,
*ir lie,en
i!r lie,t
sie lie,en
ic! lie,e
du lie,est
er lie,e
*ir lie,en
i!r lie,et
sie lie,en
Per&e.t ic! !abe
du !ast
er !at
*ir !aben
i!r !abt
sie !aben
gelassen J Inf. E
lassen
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
ic! !abe
du !abest
er !abe
*ir !aben
i!r !abet
sie !aben
gelassen J Inf. E
lassen
C;erbul modal
folosit ca verb
predicativ i ;erbul
modal folosit
ca verb au2iliar D
Mai %-lt .a
4er&e.t
ic! !atte
du !attest
er !atte
*ir !atten
i!r !attet
sie !atten
ge*ollt J Inf.E
lassen
ic! !=tte
du !=ttest
er !=tte
*ir !=tten
i!r !=ttet
sie !=tten
ge*ollt J Inf.E
lassen
@iitor ic! *erde
du *irst
er *ird
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
lassen ic! *erde
du *erdest
er *erde
*ir *erden
i!r *erdet
sie *erden
lassen
+1
SPRACHKURS
@erbe .ores4o#de#te
;erbul
e2prim
Rntreba-
rea
8azul Infinitiv Imper-
fect
-articipiu II 1raducerea
Stare 4e
lo.'
A.$i-#e
4e lo.
BoU &ativ stehen
liegen
sit#en
stecken
hngen
stand
lag
sa1
steckte
(stak)
hing
gestanden
gelegen
gesessen
gesteckt
gehangen
a sta CVn picioareD
a sta CorizontalD
a edea
a se afla,a fi pus, bgat
a fi atBrnat, a fi agat
Dire.$ia
-#ei
%iI."ri
Bo!inU Acu-
zativ
stellen
legen
set#en
stecken
hngen
stellte
legte
set#te
steckte
hngte
gestellt
gelegt
geset#t
gesteckt
gehngt
a pune Cvertical D
a pune CorizontalD
a aeza Ca pune aezatD
a pune, a bga
a aga, a atBrna
T 4nui verb al micrii Vi corespunde un anumit verb al strii i invers.
T 8azul verbelor stec4en i !=ngen este unul special, acestea putBnd
e2prima atBt starea pe loc, cBt i micarea corespunztoare.
T &up prepoziiile bicazuale Ccu dativul i acuzativulD aceste verbe cer un
anumit cazU
- dac verbul e2prim o stare I dativul\
- dac verbul e2prim o micare I acuzativulU
@erbe de stare @erbe de %iI.are
O. Tas 5uc! steht in der
5ibliot!e4.
N. Tas 5uc! liegt auf dem ;isc!.
F. Tie =dc!en sit#en auf der
5an4.
.. Tie Land4arte hngt an der
Band.
-D. Tas $eld steckt in der
;asc!e.
O. Er stellt das 5uc! in die
5ibliot!e4.
N. Er legt das 5uc! auf den ;isc!.
F. Tie =dc!en set#en sic! auf die
5an4.
.. Er hngt die Land4arte an die
Band.
-D. (ie stecken das $eld in die
;asc!e.
+
DEUTSCH !R ALLE
I%4erati8-l
/r
crt
Infinitiv Imperativ
-ers. a II-a singular -ers. a II-a plural &e politee
1

!
)
*
+
4ommen
mac!en
sprec!en
lesen
fa!ren
laufen
(omm/
%ach/
S0rich/
)ies/
$ahr/
)auf/
(ommt/
%acht/
S0recht/
)iest/
$ahrt/
)auft/
(ommen Sie/
%achen Sie/
S0rechen Sie/
)esen Sie/
$ahren Sie/
)aufen Sie/
TImperativul se obine luBnd ca baz de pornire formele de indicativ ale
verbului respectiv, dup cum urmeazU
- Vn cazul persoanelor a II-a singular i plural I prin renunarea la
pronumele personale Cdu, i!rD i la terminaia caracteristic persoanei a
II-a singular C-stD\
- Vn cazul imperativului de politee I prin inversiune. Cvezi e2. 1, , !, )D
T;erbele tari care la con9ugarea la indicativ prezent sc"imb la persoana a
II-a singularU
- pe -e- Vn -i- sau -ie- formeaz imperativul persoana a II-a singular cu
vocala sc"imbat C-i-, -ie-D. Cvezi e2. !, )D
- pe -a- Vn --, sau pe -au- Vn -u- formeaz imperativul persoana a II-a
singular cu vocala nesc"imbat C-a-,-au-D Cvezi e2. *, +D.
Parti.i4i-l
-articipiu :ormare Infinitiv -articipiu
Parti.i4i-l
I K4re;e#tL
1. Infinitiv J 1d
4ommen
singen
kommend
singend
Parti.i4i-l
II K4er&e.tL
. verbe slabe F C0e1ED (dcina
verbului E -CeDt
mac!en
arbeiten
erz=!len
gemacht
gearbeitet
er#hlt
!. verbe tari F C0e1ED (dcina
verbului CEAblautD E -e#
4ommen
verste!e
n
gekommen
erstanden
T-articula 0e1 apare la verbele accentuate la infinitiv pe prima silab, adicU
- verbele simple Cfr particuleDU 4ommen 9P gekommen, ge!en 9P
gegangenK
+!
SPRACHKURS
- verbele compuse cu particul separabil, la care 0e1 se intercaleaz
Vntre particula separabil i verbU einfa!ren 9P eingefahren, aufste!en
9P aufgestanden, an4ommen 9P angekommenK
T-articula 0e1 nu apare la verbele neaccentuate pe prima silab, adicU
- verbele compuse cu particule neseparabileU erz=!len 9P er#hlt,
verste!en 9P verstandenK
- verbele care se termin Vn IierenU studieren 9P studiert, 4ontrollieren
9P kontrolliert.
\#treb-i#$area 4arti.i4i-l-i
4re;e#t 4er&e.t
1. ad9ectival der kommende Sug der gekommene Sug
. adverbial (ie sprac! ber#eugend. (ie sprac! ausge#eichnet.
!. substantivizat Der @eisende 4am uns
zu.
Der .ngestellte 4am uns
zu.
T-articipiile Vntrebuinate ca ad9ective i ca substantive se declin ca
ad9ectivele atributive.
T-articipiile Vntrebuinate ca adverbe sunt invariabile.
T-articipiul prezent se traduceU
- printr-o propoziie relativ Cvezi e2. 1 I trenul care ineD\
- printr-un ad9ectiv sau un participiu Cvezi e2. I ea vorbea
coningDtorD.
T-articipiul perfect se traduceU
- printr-un participiu Ce2. 1 I trenul enitD\
- printr-o propoziie relativU Ce2. 1 I trenul care a enitD.
+)
DEUTSCH !R ALLE
PRONUMELE
Pro#-%ele 4erso#al
Aingular -lural -ronu-
mele
de
politee
-ers. I -ers.
a II-a
-ers. a III-a -ers. I -ers.
a II-a
-ers.
a III-
a
Q : /
/ ich du er sie es wir ihr sie Sie
3 meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
& mir dir ihm ihr ihm uns euch ihne
n
Ihnen
A mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
Pro#-%ele re&le(i8
Aingular -lural -ronu-
mele
de
politee
-ers.
I
-ers.
a II-a
-ers. a III-a -ers.
I
-ers.
a II-a
-ers.
a III-a Q, :, /
& mir dir sich uns euch sich Sich
A mich dich sich uns euch sich Sich
Pro#-%ele 4osesi8
-osesorul -ronumele posesiv 1erminaiile pronumelor posesive Vn
funcie de substantivul pe care Vl Vnsoesc
Q, / :, -lural
ic!
du
er
sie
es
*ir
i!r
sie
(ie
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
Aingular -lural
Q : / Q, :, /
/
3
&
A
---
-es
-em
-en
-e
-er
-er
-e
---
-es
-em
---
-e
-er
-en
-e
+*
SPRACHKURS
Pro#-%ele i#tero0ati8e Ii de.li#area lor
9erT 9asT 9el./erT CQD 9el./eT C:D 9el./esT C/D
/
3
&
A
wer4
wessen4
wem4
wen
was4
wessen4
----
was4
welcher4
welches4
welchem4
welchen4
welche4
welcher4
welcher4
welche4
welches4
welches4
welchem4
welches4
-ronumele was fr ein4 CQD, was fr eine4 C:D, was fr ein4 C/D au
aceeai form de pluralU was fr, iar la declinarea lor Vi sc"imb forma
numai ein.
NUMERALUL
/umeralul cardinal /umeralul ordinal
1 I eins
I z$ei
! I drei
) I vier
* I f%nf
+ I sec"s
, I sieben
8 I ac"t
9 I neun
1? I ze"n
11 I elf
1 I z*+lf
1! I dreize"n
1) I vierze"n
1* I f%nfze"n
1+ I sec!ze"n
1, I siebze"n
18 I ac"tze"n
19 I neunze"n
? I z*anzig
1 I einundz$anzig
I z$eiundz$anzig
! I dreiundz$anzig
) I vierundz$anzig
* I f%nfundz$anzig
+ - sec"sundz$anzig
, - siebenundz$anzig
1. I der, die, das erste
. I der, die, das z$eite
!. I der, die, das dritte
). I der, die, das vierte
*. I der, die, das f%nfte
+. I der, die, das sec"ste
,. I der, die, das siebente
8.I der, die, das ac!te
9.I der, die, das neunte
1?. I der, die, das ze"nte
11. I der, die, das elfte
1. I der, die, das z$=lfte
1!. I der, die, das dreize"nte
1). I der, die, das vierze"nte
1*. I der, die, das f%nfze"nte
1+. I der, die, das sec"ze"nte
1,. I der, die, das siebze"nte
18. I der, die, das ac"tze"nte
19. I der, die, das neunze"nte
?. I der, die, das z$anzigste
1. I der, die, das einundz$anzigste
. I der, die, das z$eiundz$anzigste
!. I der, die, das dreiundz$anzigste
). I der, die, das vierundz$anzigste
*. I der, die, das f%nfundz$anzigste
...
...
++
DEUTSCH !R ALLE
8 - ac"tundz$anzig
9 - neunundz$anzig
!? I drei,ig
)? I vierzig
*? I f%nfzig
+? I sec!zig
,? I siebzig
8? I ac"tzig
9? I neunzig
1?? I !undert
1?1 I "underteins
?? I z$ei"undert
!?? I drei"undert
999 I neun"undertneunundneunzig
1??? I tausend
1??1 I tausendeins
1?!! I tausenddreiunddreiOig
!!!! I
dreitausenddrei"undertdreiunddreiOig
1???? I ze"ntausend
1?????? I eine Qillion
...
...
!?. I der, die, das dreiOigste
)?. I der, die, das vierzigste
*?. I der, die, das f%nfzigste
+?. I der, die, das sec"zigste
,?. I der, die, das siebzigste
8?. I der, die, das ac"tzigste
9?. I der, die, das neunzigste
1??. I der, die, das "undertste
etc.
T Anii se citesc ca Vn e2emplul urmtorU
-./0 1neun#ehnhundertfnfundier#ig3 4am er nac!
5u4arest.
T Alte numere se citesc dup modelulU
Er beza!lte -./0 1tausendneunhundertfnfundier#ig3 Euro
f2r das #uto.
or%area #-%eral-l-i ordi#al
+,
SPRACHKURS
1 de la ) la )X /umeralul ordinal F numeralul cardinal E -te
1 de la *Y Vn sus /umeralul ordinal F numeralul cardinal E -ste
T .2cepiiU erste, dritte, ac"te.
E(4ri%area datei
Ter wieielte ist /e-te[%or0e#T He-te[%or0e# ist der dritte O+tober:
#m wieieltenRRT R R am ierund#wan#igsten Se4te%berO
\# s.risoriP

de# )=O O+tober *YY<
5iebe .ltern,
ic" freue mic" euc" $ieder gese"en zu "abenddd........................
...........................................................

AD>ECTI@UL
Ad2e.ti8-l
atributiv - st Vnaintea substantivului determinat CTas ist eine
sch2ne <rau.3 \
- se acord cu acesta Vn gen, caz i numr CEr gibt der
sch2nen <rau eine 5lume.D.
adverbial - este invariabil C(ie spric!t gut Teutsc!.D
predicativ - este invariabil CTer ?unge i Tie <rau i Tas :ind ist
sch2n.D
- st dup verbul con9ugat din propoziie, pe ultimul
sau penultimul loc Vn propoziie C (ie ist flei1ig
ge*esen. i (ie ist immer flei1ig.D
De.li#area ad2e.ti8elor
+8
DEUTSCH !R ALLE
Aingular -lural
DECLINAREA SLAB
Re0-la I
Ad9ectivul este precedat de articolul
"otrBt sau de un pronume cu terminaiile
articolului "otrBt (dieser, 7ener, 7eder,
welcher, derselbe, der7enige, alle, etc.D
/
3
&
A
Q : /
1e 1e 1e
1e# 1e# 1e#
1e# 1e# 1e#
1e# 1e 1e
Q, :, /
1e#
1e#
1e#
1e#
DECLINAREA MIBT
Re0-la a II1a
Ad9ectivul este precedat de articolul
ne"otrBt, de kein sau de pronumele
posesivU mein, dein, sein, etc.
/
3
&
A
Q : /
1er 1e 1es
1e# 1e# 1e#
1e# 1e# 1e#
1e# 1e 1es
Q, :, /
1e#
1e#
1e#
1e#
DECLINAREA TARE
Re0-la a III1a
aD Ad9ectivul nu este precedat de un
articol sau de un pronume cu terminaiile
articolului "otrBt\
bD Ad9ectivul este precedat deU andere,
iele, wenige, einige, nichts, etwas.
/
3
&
A
Q : /
1er 1e 1es
1e# 1er 1e#
1e% 1er 1e%
1e# 1e 1es
Q, :, /
1e
1er
1e#
1e
Alte 4"r$i de 8orbire .are se de.li#" .a ad2e.ti8-l atrib-ti8
Re0-la I Re0-la I Re0-la a II1a Re0-la a
III1a
Aingular -lural Aingular -lural
)O Ad2e.ti8e
substantivizate
precumU
der Teutsc!e
der ?ugendlic!e
die Teutsc!en
die ?ugendlic!en
ein Teutsc!er
ein ?ugendlic!er
Teutsc!e
?ugendlic!e
*O Parti.i4ii
4re;e#t i
4er&e.t
folosite
atributiv sau
substantivizate
der lernende
ann
die sprec!ende
<rau
das 4ommende
:ind
der gelesene
;ext
die angefangene
6eise
der 6eisende
die lernenden
=nner
die sprec!enden
<rauen
die 4ommenden
:inder
die gelesenen
;exte
die
angefangenen
6eisen
ein lernender
ann
eine sprec!ende
<rau
ein 4ommendes
:ind
ein gelesener
;ext
eine angefangene
6eise
ein 6eisender
lernende
=nner
sprec!ende
<rauen
4ommende
:inder
gelesene
;exte
angefangene
6eisen
6eisende
+9
SPRACHKURS
der 5eamte die 6eisenden
die 5eamten
ein 5eamter 5eamte
&up aceleai reguli se declin i celelalte participii substantivizate, caU
der ,ekannte, der +erwandte, der .ngestellte, der ?elehrte, der
Cingeborene etc.
<O N-%eral-l ordi#al Q : /
der ;: (erste) ?anuar
die 5edeutung des =: (dritten)
74tober
am <>: (ierund#wan#igsten)
(eptember
5u4arest, den ;G:
(fnf#ehnten) ?uni
erster
<e!ler
#weiter
<e!ler
dritter
<e!ler
erste
Le4tion
#weite
Le4tion
dritte
Le4tion
erstes
@rogramm
#weites
@rogramm
drittes
@rogramm


Co%4ara$ia #ere0-lat" a ad2e.ti8elor Ii ad8erbelor
-ozitiv 8omparativ Auperlativ
CadverbialD
Auperlativ CatributivD
(egulat sch2n
schnell
sc!+ner
sc!neller
am sc!+nsten
am sc!nellsten
der, die, das sc!+nste
der, die, das sc!nellste
Aemiregulat alt
gro,
'ung
4alt
lang
=lter
gr+,er
'2nger
4=lter
l=nger
am =ltesten
am gr+,ten
am '2ngsten
am 4=ltesten
am l=ngsten
der, die, das =lteste
der, die, das gr+,te
der, die, das '2ngste
der, die, das 4=lteste
der, die, das l=ngste
/eregulat dun4el
gern
gut
!oc!
na!
oftJ!=ufig
teuer
viel
dun4ler
lieber
besser
!+!er
n=!er
+fterJ!=ufige
r
teurer
me!r
am dun4elsten
am liebsten
am besten
am !+c!sten
am n=c!sten
am !=ufigsten
am teuersten
am meisten
der, die, das dun4elste
der, die, das liebste
der, die, das, beste
der, die, das !+c!ste
der, die, das n=c!ste
der, die, das !=ufigste
der, die, das teuerste
der, die, das meiste
PREPODIIA
Pre4o;i$iile .er Z# li%ba 0er%a#" -# a#-%it .a;' .o#&or% tabel-l-iP
Pre4o;i$iile
Trad-.erea Me#$i-#i
,?
DEUTSCH !R ALLE
Pre4o;i$ii .-
dati8-l Ii
a.-;ati8-l
Dati8
A.-;ati8
an
auf
in
hinter
or
ber
unter
neben
#wischen
la, pe
pe
n, la
n spatele
nainte, n faa
deasupra
sub
lng
ntre
- o suprafa vertical
- o suprafa orizontal
-entru toate prepoziiileU
@erb-lP stare sa- a.$i-#e 4e
lo. UV AoT U dati8
@erb-lP %iI.are .- dire.$ie
4re.is" UV Ao/i#T U a.-;ati8
Pre4o;i$ii .-
dati8-l
aus
bei
gegenber
mit
nach
seit
on
#u
entgegen
ents0rechend
gem1
din
la
vizavi de
cu
dup, la, spre,
ctre
de CtemporalD
de, de la
la
spre, ctre
potrivit 1cu3
conform
- stare pe loc
- pt. verbele de micare Vnaintea
numelor geografice fr articol
- din trecut pBn Vn prezent
- micare cu direcie precis
Pre4o;i$ii .-
a.-;ati8-l
durch
fr
gegen
ohne
um
bis
wider
prin
pentru
mpotriva, contra
fr
n 'urul, la
pn 1la3
mpotriva, contra
- la pt. e2primarea orei
Pre4o;i$ii .-
0e#iti8-l
inmitten
statt
whrend
wegen
anlsslich
anfangs
angesichts
ausschlie1lich
au1erhalb
betreffs
be#glich
diesseits
einschlie1lich
e6klusie
infolge
inklusie
7enseits
laut
mittels
trot#
unterhalb
#wecks
n mi'locul
n locul
n timpul
din cauza
cu ocazia
la nceputul
n faa, n prezena
cu excepia, exclusiv
n afara
cu privire la
privind, relativ la
de partea aceasta
inclusiv
exclusiv
ca urmare, datorit
inclusiv
de partea aceea
dup, conform
cu a'utorul
n ciuda, cu toate
sub, dedesubtul
n scopul
,1
SPRACHKURS
CON>UNCIA
1ipul -recizri 8on7unc9iile i traducerea lor Cdup frecvenD
)O Co#2-#.$ii
.oordo#atoare
- care nu influeneaz
ordinea cuvintelor Vn
propoziieU
- care sunt urmate
imediat de verbul
con9ugatU
und CiD\ denn CcciD\ oder CsauD\ aber Cdar,
VnsD\
darum Cde aceeaD\ dann CapoiD\ trot#dem Ccu
toate acesteaD\ deswegen, deshalb Cde aceea,
pentru aceeaD\
*O Co#2-#.$ii
s-bordo#atoare
;erbul con9ugat ocup
ultimul loc Vn
propoziie.
dass CcD\ ob Cdac I interogativD\ weil, da
Cdeoarece, pentru cD\ als, wenn CcBndD\ wenn
Cdac I condiionalD\ beor CVnainte deD\
nachdem Cdup ceD\ whrend CVn timp ceD\
damit Cca sD\ statt dass CVn loc sD\ ohne dass
Cfr sD\ indem Cprin faptul c, prin aceea cD
,
DEUTSCH !R ALLE
TOPICA
To4i.a 4ro4o;i$iei 4ri#.i4ale
;erbul con9ugat 8azuri .2emple
Lo.-l * Rn propoziia enuniativ
Rn propoziia interogativ
cu cuvBnt interogativ
Rn propoziii introduse
prinU und, aber, oder,
denn
Rn propoziii care e2prim
dorine sau Vndemnuri Ccu
verbul la con9unctiv
prezentD
Ic" gehe nac" 0ause.
'er kann mir "elfenJ
.r hilft mir -#d $ir
gehen dann in die
Ac"ule.
Qan nehme eine 9eden
1ag.
Lo.-l ) Rn propoziia interogativ
fr cuvBnt interogativ
Rn propoziii cu verbul la
imperativ
Rn propoziii care e2prim
dorine greu realizabile
Ccu verbul la con9unctiv
imperfectD
3ast du ein $enig
MeitJ
(ommen Aie "ierK
(me er morgenK
TRn propoziiile Vn care verbul con9ugat ocup locul , locul 1 poate fi
ocupat deU
1 orice parte de propoziieU >eute kommt er bestimmt.
Er kommt bestimmt !eute .
5estimmt kommt er !eute.
1 un grup de cuvinteU it einem neuen Bagen kann ic! me!r
fa!ren.
1 o propoziie secundarU Benn ic! nic!t 4ommen 4ann, rufe ic!
dic! an.
To4i.a 4ro4o;i$iei se.-#dare
;erbul
con9ugat
8azuri .2emple
Lo.-l -lti%
Vn propoziia secundar
introdus CaiciU dassD
(ie sagte, dass er nic!t
4ommen kann:
Lo.-l *
Vn propoziia secundar
neintrodus CVn propoziia Vn
(ie sagte, er k2nne
nic!t 4ommen.
,!
SPRACHKURS
care s-a omis dassD
Lo.-l )
Vn propoziia condiional Vn
care s-a omis wenn
3tte er me!r Seit,
4=me er zu uns.
W5a verbele cu particul separabil, particula nu se separ de verbul de
bazU
.2.U - -ropoziia principalU Ter <ilm fngt um -- G!r an:
- -ropoziia secundarU Bissen (ie, dass der <ilm um --
G!r anfngtU
,)
DEUTSCH !R ALLE
TABEL DE @ERBE TARI SI NEREGULATE
NrO
.rtO
I#&i#iti8 I#di.ati8 4re;e#t
K4ersO a 1a Ii a
1a si#0-larL
I%4er&e.t
I#di.ati8
K4ersO
si#0-larL
I%4er&e.t
Co#2-#.ti8
K4ersO
si#0-larL
Parti.i4i-
K4er&e.tL
A
-
(i
li
a
r
I%4erati8
K4ersO a 1
a
si#0-larL
Trad-.ere
1. bac#en du b@c#st, er b@c#t bu# b%#e gebac#en " bac#XeY a coace
.
befe"len du befie"lst, er
befie"lt
befa"l bef="le
Cbef@"leD
befo"len " befie"l a porunci
!.
beginnen begann beg=nne
Cbeg@nneD
begonnen " beginnXeY a Vncepe
).
beien du, er beiOt biss bisse gebissen " beiXeY a muca
*. bergen du birgst, er birgt barg b%rge
Cb@rgeD
geborgen " birg a ascunde
+. be$egen be$og be$=ge be$ogen " be$egXeY a Vndupleca,
a determina
,. bieten bot b=te geboten " bietXeY a oferi
8.
binden band b@nde gebunden " bindXeY a lega
9. bitten bat b@te gebeten " bittXeY a ruga
1?.
bleiben blieb bliebe geblieben s bleibXeY a rmBne
11. braten du br@tst, er br@t briet briete gebraten bratXeY a frige
1.
brec"en du bric"st, er bric"t brac" br@c"e gebroc"en "
s
bric" a rupe
a se rupe
1!.
brennen brannte brennte gebrannt " brennXeY a arde
1). bringen brac"te br@c"te gebrac"t " bringXeY a aduce
1*.
den#en dac"te d@c"te gedac"t " den#XeY a se gBndi
1+. dringen drang dr@nge gedrungen "
s
dringXeY a insista, a
ptrunde
1,. d%rfen ic", er darf, du darfst durfte d%rfte gedurft,
Cd%rfenD
" a avea voie
18. empfe"len du empfie"lst, er
empfie"lt
empfa"l empf="le,
Cempf@"leD
empfo"len " empfie"l a recomanda
19. esc"rec#en du ersc"ric#st, er
ersc"ric#t
ersc"ra# ersc"r@#e ersc"roc#en s ersc"ric# a se speria
?. er$@gen er$og er$=ge er$ogen " er$@gXeY a c"ibzui
1.
essen du, er isst a @e gegessen " iss a mBnca
. fa"ren du f@"rst, er f@"rt fu"r f%"re gefa"ren s
"
fa"rXeY a merge Ccu
un ve"iculD,
a conduce
!.
fallen du f@llst, er f@llt fiel fiele gefallen s fallXeY a cdea
). fangen du f@ngst, er f@ngt fing finge gefangen " fangXeY a prinde
*.
finden fand f@nde gefunden " findXeY a gsi
+. flec"ten du flic"tst, er flic"t floc"t floc"te gefloc"ten " flic"t a Vmpleti
,. fliegen flog fl=ge gefiogen s
"
fliegXeY a zbura,
a pilota
8.
flieen du, er fliet floss fl=sse geflossen s flieXeY a curge
9.
fressen du, er frisst fra fr@e gefressen " friss a mBnca Cd.
animaleD
!?.
frieren fror fr=re gefroren "
s
frierXeY a-i fi frig,
a Vng"ea
DEUTSCH !R ALLE
!1.
g@ren gor g=re gegoren s
"
g@rXeY a fermenta
!.
geben du gibst, er gibt gab g@be gegeben " gib a da
!!. ge"en ging ginge gegangen s ge"XeY a merge
!).
gelingen gelang gel@nge gelungen s a reui
!*. gelten du giltst, er gilt galt g@lte, Cg=lteD gegolten " a valora, a fi
valabil
!+. genesen du, er genest genas gen@se genesen s genese a se
Vnsntoi
!,.
genieen du, er geniet genoss gen=sse genossen " genieXeY a savura, a
consuma
!8. gesc"e"en es gesc"ie"t gesc"a" gesc"@"e gesc"e"en s a se VntBmpla
!9. ge$innen ge$ann ge$=nne,
Cge$@nneD
ge$onnen " ge$innXeY a cBtiga
)?.
gieen du, er giet goss g=sse gegossen " gieXeY a turna, a
vrsa
)1. gleic"en glic" glic"e geglic"en " gleic"XeY a semna
).
graben du gr@bst, er gr@bt grub gr%be gegraben " grabXeY a spa
)!. greifen griff griffe gegriffen " greifXeY a apuca
)).
"aben du "ast, er "at "atte "@tte ge"abt " "abXeY a avea
)*. "alten du "@ltst, er "@lt "ielt "ielte ge"alten " "altXeY a ine
)+.
"@ngen "ing "inge ge"angen " "@ngXeY a fi agat
),. "auen "ieb
"aute
"iebe
"aute
ge"auen
ge"auen
" "auXeY,
"auXeY
a lovi,
a bate
)8. "eben "ob "=be ge"oben " "ebXeY a ridica
)9.
"eien du, er "eit "ie "iee ge"eien " "eiXeY a se numi
*?. "elfen du "ilfst, er "ilft "alf "%lfe, C"@lfeD ge"olfen " "ilf a a9uta
*1.
#ennen #annte #ennte ge#annt " #ennXeY a cunoate
*. #lingen #lang #l@nge ge#lungen " #lingXeY a CrDsuna
*!.
#ommen #am #@me ge#ommen s #ommXeY a veni
*). #=nnen ic", er #ann, du
#annst
#onnte #=nnte ge#onnt,
C#=nnen D
" a putea
**. #riec"en #roc" #roc"e ge#roc"en s #riec"XeY a se tBrV
*+.
laden du l@dst, ladest,
er l@dt, ladet
lud l%de geladen " ladXeY a Vncrca
*,.
lassen du, er l@sst lie liee gelassen " lassXeY a lsa
*8. laufen du l@ufst, er l@uft lief liefe gelaufen s laufXeY a alerga
*9.
leiden litt litte gelitten " leidXeY a suferi
+?. lei"en lie" lie"e gelie"en " lei"XeY a Vmprumuta
+1.
lesen du, er liest las l@se gelesen " lies a citi
+. liegen lag l@ge gelegen " liegXeY a sta
+!.
l%gen log l=ge gelogen " l%gXeY a mini
+). ma"len ma"lte ma"lte gema"len " ma"lXeY a mcina
+*.
meiden mied miede gemieden " meidXeY a evita
++. mel#en mol# mol#e gemol#en " mel#XeY a mulge
+,.
messen du, er misst ma m@e gemessen " miss a msura
+8. misslingen misslang misslange misslungen s a nu reui
+9.
m=gen ic", er mag, du
magst
moc"te m=c"te gemoc"t,
m=gen
" a dori, a
plcea
,?.
m%ssen ic", er muss, du
musst
musste m%sste gemusst,
Cm%ssen D
" a trebui
CobligatoriuD
DEUTSCH !R ALLE
,1.
ne"men du nimmst, er nimmt na"m n@"me genommen " nimm a lua
,. nennen nannte nennte gennant " nennXeY a numi
,!.
pfeifen pfiff pfiffe gepfiffen " pfeifXeY a fluiera
,). pflegen pflog pfl=ge gepflogen " pflegXeY a Vngri9i, a
obinui
,*. preisen du, er preist pries priese gepriesen " preisXeY a slvi
,+.
huellen du huillst, er huillt huoll hu=lle gehuollen s huill a izvorV
,,. raten du r@tst, er r@t riet riete geraten " ratXeY a sftui
,8.
reiben rieb riebe gerieben " reibXeY a freca
,9.
reien du, er reit riss risse gerissen " reiXeY a rupe
8?.
reiten ritt ritte geritten s
"
reitXeY a merge
clare, a
clri
81. rennen rannte rennte gerannt s rennXeY a alerga
8.
riec"en roc" r=c"e geroc"en " riec"XeY a mirosi
8!. ringen rang r@nge gerungen " ringXeY a se lupta
8).
rinnen rann r@nne, r=nne geronnen s rinnXeY a curge
8*. rufen rief riefe gerufen " rufXeY a c"ema
8+.
salzen du, er salzt salzte salzte gesalzen " salzXeY a sra
8,. saufen du s@ufst, er s@uft soff s=ffe gesoffen " saufXeY a bea
88.
saugen sog s=ge gesogen " saugXeY a suge
89. sc"affen sc"uf sc"%fe gesc"affen " sc"affXeY a crea
9?.
sc"allen sc"oll sc"=lle gesc"ollen " sc"allXeY a rsuna
91. sc"eiden sc"ied sc"iede gesc"ieden "
s
sc"eide a separa, a
despri,
a pleca
9.
sc"einen sc"ienn sc"iene gesc"iennen " sc"einXeY a lumina, a
strluci
9!.
sc"eren sc"or sc"=re gesc"oren " sc"erXeY a tunde
9). sc"ieben sc"ob sc"=be gesc"oben " sc"iebXeY a Vmpinge
9*.
sc"ieen du, er sc"iet sc"oss sc"=sse gesc"ossen " sc"ieXeY a trage, a
Vmpuca
9+.
sc"lafen du sc"l@fst
er sc"l@ft
sc"lief sc"liefe gesc"lafen " sc"lafXeY a dormi
9,.
sc"lagen du sc"l@gst, er
sc"l@gt
sc"lug sc"l%ge gesc"langen " sc"lagXeY a bate
98.
sc"leic"en sc"lic" sc"lic"e gesc"lic"en s sc"leic"Xe a se furia
99. sc"leifen sc"liff sc"liffe gesc"liffen " sc"leifXeY a ascui
1??.
sc"lieen du, er sc"liet sc"loss sc"l=sse gesc"lossen " sc"lieXeY a Vnc"ide
1?1. sc"lingen sc"lang sc"l@nge gesc"lungen " sc"lingXeY a lega
1?.
sc"meien sc"miss sc"misse gesc"missen " sc"mei a arunca
1?!. sc"melzen du, er sc"milzt sc"molz sc"m=lze gesc"molzen "
s
sc"milz a topi,
a se topi
1?). sc"neiden sc"nitt sc"nitte gesc"nitten " sc"neidXe a tia
1?*.
sc"reiben sc"rieb sc"riebe gesc"rieben " sc"reibXeY a scrie
1?+. sc"reien sc"rie sc"riee gesc"rieen " sc"reiXeY a ipa
1?,.
sc"reiten sc"ritt sc"ritte gesc"ritten s sc"reitXeY a pi
1?8. sc"$eigen sc"$ieg sc"$iege gesc"$iegen " sc"$eig a tcea
1?9.
sc"$ellen du sc"$illst,
er sc"$illt
sc"$oll sc"$=lle gesc"$ollen s sc"$ill a se umfla
11?.
sc"$immen sc"$amm sc"$=mme gesc"$ommen "
s
sc"$imm a Vnota
DEUTSCH !R ALLE
111.
sc"$inden sc"$and sc"$@nde gesc"$unden s sc"$indX
e
a disprea
11.
sc"$ingen sc"$ang sc"$@nge gesc"$ungen " sc"$ingX
e
a vibra
11!.
sc"$=ren sc"$or sc"$%re gesc"$oren " sc"$=rXeY a 9ura
11). se"en du sie"st, er sie"t sa" s@"e gese"en " sie"XeY a vedea
11*.
sein ic" bin, du bist,
erisieies ist, $ir
sind, i"r seid, sie
sind
$ar $@re ge$esen s sei a fi
11+.
senden sandte sendete gesandt " sendXeY a trimite
11,. singen sang s@ngte gesungen " singXeY a cBnta
118.
sin#en san# s@n#e gesun#en "
s
sin#XeY a scufunda,
a se
scufunda
119. sinnen sann s@nne gesonnen " sinnXeY a reflecta
1?.
sitzen du, er sitzt sa s@e gesessen " sitzXeY a edea
11. sollen ic", du sollst, er soll sollte sollte gesollt " a trebui Cobl.
moralD
1. spalten spaltete spaltete gespalten " spaltXeY a despica
1!.
spinnen spann sp=nne gesponnen " spinnXeY a toarce
1). sprec"en du spric"st, er
spric"t
sprac" spr@c"e gesproc"en " spric" a vorbi
1*.
sprieen du, er spriet spross spr=sse gesprossen s sprieXeY a rsri
1+.
springen sprang spr@nge gesprungen s springXeY a sri
1,. stec"en du stic"st, er stic"t stac" st@c"e gestoc"en " stic" a Vnepa
18.
stec#en sta# st@#e gestec#t " stec#XeY a se afla
19. ste"en stand st%nde gestanden " ste"XeY a sta
1!?.
ste"len du stie"lst, er stie"lt sta"l st@"le gesto"len " stie"l a fura
1!1. steigen stieg stiege gestiegen s steigXeY a se urca
1!.
sterben du stirbst, er stirbt starb st%rbe gestorben s stirb a muri
1!!. stin#en stan# st@n#e gestun#en " stin#XeY a mirosi
CurBtD
1!).
stoen du, er st=t stie stiee gestossen "
s
stoXeY a Vmpinge,
a se urca
1!*. streic"en stric" stric"e gestric"en "
s
streic"XeY a freca
1!+. streiten stritt stritte gestritten s streitXeY a se certa
1!,.
tragen du tr@gst, er tr@gt trug tr%ge getragen " tragXeY a purta
1!8. treffen du triffst, er trifft traf tr@fe getroffen " triff a VntBlni
1!9.
treiben trieb triebe getrieben "
s
treibXeY a mBna,
a fi dus
1)?.
treten du trittst, er tritt trat tr@te getreten "
s
tritt a clca,
a pi
1)1.
triefen troff tr=ffe getroffen " a picura
1). trin#en tran# tr@n#e getrun#en " trin#XeY a bea
1)!.
tr%gen trog tr=ge getrogen " tr%gXeY a Vnela
1)). tun tat t@te getan " tuXeY a face
1)*.
verderben du verdirbst, er
verdirbt
verdarb verd%rbe verdorben "
s
verdirb a strica,
a se strica
1)+.
vergessen du, er vergisst verga verg@e vergessen " vergiss a uita
1),. verlieren verlor verl=re verloren " verlierXeY a pierde
DEUTSCH !R ALLE
1)8.
$ac"sen du, er $@c"st $uc"s $%c"se ge$ac"sen s $ac"sXeY a crete
1)9. $asc"en du $@sc"st, er
$@sc"t
$usc" $%sc"e ge$asc"en " $asc"XeY a spla
1*?. $eic"en $ic" $ic"e ge$ic"en s $eic"XeY a ceda
1*1.
$eisen du, er $eist $ies $iese ge$iesen " $eisXeY a arta
1*. $enden $andte $andete ge$andt " $ende a Vntoarce
1*!.
$erden du $irst, er $ird $urde $%rde ge$orden s $erdXeY a deveni
1*). $erfen du $irfst, er $irft $arf $%rfe ge$orfen " $irf a arunca
1**.
$iegen $og $=ge ge$ogen " $iegXeY a cBntri
1*+. $inden $and $@nde ge$unden " $indXeY a Vmpleti
1*,. $issen ic", er $ei, du
$eit
$usste $%sste ge$usst " $isse a ti
1*8. $ollen ic", er $ill $ollte $ollte ge$ollt " $olle a vrea
1*9.
$ringen $rang $r@nge ge$rungen " a stoarce
1+?. zei"en zie" zie"e gezie"en " a Vnvinovi
1+1.
zie"en zog z=ge gezogen "
s
a trage,
a pleca
1+.
z$ingen z$ang z$@nge gez$ungen " a sili

S-ar putea să vă placă și