Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Ia i

Facultatea de Filosofie i tiine Social-Politice


Marketing lectoral i Co!unicare
Plan de comunicare
Grupul Arcadia
"# Analiza organiza iei# Istoricul re elei de sanatate Arcadia# Misiune$ viziune i valori
%# Analiza !ediului extern
&# Pro'le!a cu care se confrunt( )ru*ul Arcadia
+# ,'iectiv de co!unicare# Pu'licul int(
-# Strategii$ tactici i canale de co!unicare
-#" I!*licarea *u'licului int(
-#% Activis!ul
-#& S*onsorizarea
.# la'orarea !esa/elor
1. Analiza organiza iei
Grupul Arcadia Hospital este for!at din !ai !ulte s*itale i centre !edicale care se
afl( *e raza ora ului Ia i i 0n !unici*iul Suceava# 1e eaua Arcadia dis*une de *este -2 de
ca'inete !edicale de a!'ulatoriu$ *entru consulta ii$ analize de la'orator$ investiga ii i
ex*lor(ri !edicale$ !ici interven ii3 + sali de o*eraie3 + unit(i de tera*ie intensiv(3 "
la'orator de cardiologie intervenional(3 % s(li de natere natural(3 % s(li de kinetotera*ie
4adul i i co*ii53 *este 62 de rezerve standard i 7IP$ *entru s*italizare de zi i s*italizare
continu(#
)ru*ul Arcadia - S*itale i Centre Medicale este o afacere de fa!ilie$ g8ndit( s( vin(
0n co!*letarea unui conglo!erat de alte co!*anii i activit(i$ unele dintre ele fiind legate de
sfera !edical(# Producia i co!ercializarea de !edica!ente$ *rin Fiter!an P9ar!a$ sau
serviciile de radiologie i i!agistic($ *rin Arcadia Medical Center$ sunt exe!*le de afaceri de
succes$ care - 0n ulti!ii ani - au f(cut dovada unei a'ord(ri !ature i vizionare$ *recu! i a
unui !anage!ent *erfor!ant 0n do!eniul s(n(t(ii#
Prin *oziia sa geografic($ Arcadia re*rezint($ *entru locuitorii din 0ntreaga /u!(tate
estic( a 1o!8niei$ o 'inevenit( alternativ( 0n do!eniul serviciilor de s(n(tate$ fiind cel !ai
!are s*ital *rivat !ultidisci*linar realizat *8n( la aceast( dat(#
Prin calitatea cor*ului !edical$ a condiiilor a!'ientale i de s*italizare i *rin nivelul
te9nologic al ec9i*a!entelor i a a*araturii din dotare$ gru*ul Arcadia desc9ide noi dru!uri
0n asistena !edical($ indiferent dac( este vor'a des*re *revenie$ diagnostic sau trata!ent$ de
servicii 0n a!'ulatoriu sau de s*italizare de zi i continu(#
Arcadia re*rezinta cel !ai !are s*ital !ulti-func ional din ar($ acesta fiind inaugurat
la sf8r itul anului %22:$ realizat cu o investitie de %2 !ilioane de euro$ are *este "-2 de
!edici s*ecialisti$ *ri!ari si *rofesori$ *recu! si *este "22 de asistenti !edicali ce ofera
consultatii$ investigatii$ diagnostic$ trata!ent - in *este &- de s*ecialitati !edicale si
c9irurgicale#
;a data res*ectiv( venea cu un *roiect nou *e *lan na ional 4desc9iderea unui
de*arta!ent axat *e c9irurgie *ediatric(5# Sediul este 0n cartierul )alata$ *e Strada Cicoarei
nr# %$ i asigur( serviciile de s*italizare$ a!'ulatoriu$ c9irurgie i !aternitate# ste singura
!aternitate *rivat( din /ude ul Ia i i singura din zona Moldovei ce *oate asigura servicii de
neonatologie#
Misiunea
,ferirea celor !ai 'une servicii de s(n(tate$ asigurarea resurselor necesare *entru o
0ngri/ire !edical( co!*let($ co!*lex( i aliniat( standardelor actuale#
Acest lucru se realizeaz( av8nd ca *rioritate *acientul i nevoile lui# <n activitatea de
*oliclinic( i s*ital$ se concentreaza asu*ra confortului i siguran ei *acientului$ tratat cu
aten ie$ res*ect i r('dare i se lu*t( *entru a-i asigura cea !ai 'un( calitate a vie ii$
indiferent de diagnostic i *rognostic# Se foloseste fiecare zi *entru a evolua= *entru a 0nnoi i
a *erfec iona activitatea *ersonalului i lu!ea 0n care tr(i!#
7iziunea
1e eaua !edical( Arcadia este cel !ai i!*ortant furnizor de servicii !edicale *rivate
0n regiunea Moldovei i contri'uie 0n !od decisiv la 0!'un(t( irea st(rii de s(n(tate a
*o*ula iei deservite#
7alorile
S(n(tatea e de ne*re uit
Construi! cu aten ie viitorul
Cu oa!eni$ *entru oa!eni
"
2. Analiza mediului extern
<n anul %2""$ su' *resiunea direct( a *rinci*alului finanator al 1o!8niei > Fondul
Monetar Internaional 4FMI5 >$ )uvernul a tre'uit s( onoreze *ro!isiunea de a 0nc9ide .& de
s*itale !ici$ ineficiente# ?u !ai este o sur*riz( *entru ni!eni fa*tul c( ro!8nii nu sunt
!ul u!i i de siste!ul *u'lic de s(n(tate# 1o!8nia este ara care se afl( *e *enulti!ul loc 0n
regiune$ du*( nivelul de !ul u!ire$ cu doar un *rocent de ".$6@ ro!8ni care s-au declarat
satisf(cu i de ceea ce desco*er( 0n *rezent 0n s*italele de stat din ar(#
<n tot acest ti!*$ !edicii ro!8ni a*lic( *entru *osturi din str(in(tate# Av8nd
*osi'ilitatea unor salarii !ai ridicate i a unor condi ii de !unc( la standarde !ai 0nalte$
s*eciali tii for!a i 0n ara noastr( *refer( s(- i continue cariera *este grani e# <n ulti!ii
a*roxi!ativ ase ani a*roxi!ativ "-#222 de doctori i !ai 'ine de +2#222 de asistente au ales
s( *lece din ar( *entru salarii care a/ung de !ulte ori s( fie i de "2 ori !ai ridicate dec8t
ceea ce *ri!eau 0n ar(#
"
Infor!a iile sunt dis*oni'ile la 9tt*=AABBB#arcadia!edical#roAnoiA
Cu*( ce 1o!8nia a intrat 0n Uniunea uro*ean( nu!(rul cadrelor !edicale care au
ales s( *lece s-a !(rit de la an la an# Coar 0n *ri!ul an de la aderare !ai 'ine de %#222 de
!edici 0 i g(siser( un loc de !unc( 0n 7est#
i asta nu este tot$ s*un anali tii# Statul ro!8n investe te *este -2#222 de lei *entru
studiile unui singur !edic i reziden iatul acestuia# Asta 0nsea!n( c($ 0n ti!* ce 1o!8nia
*l(te te studiile !edicilor$ alte state se 'ucur( acu! de cuno tin ele s*eciali tilor instrui i la
noi#
Statul nu a !ai desc9is un s*ital nou de !ai 'ine de o /u!(tate de secol$ dei a
desfiinat o trei!e din acestea 0n fe'ruarie %2""$ l(s8nd f(r( asisten( !edical( !ilioane de
oa!eni$ !ai ales 0n zonele rurale# <ntre ti!*$ siste!ul *rivat a a/uns la "2: s*itale$ din care "&
au fost construite doar 0n ulti!ii doi ani#
Poate cea !ai 0nse!nat( statistic( a I?S este cea referitoare la du'larea nu!(rului de
!edici care au *lecat 0n siste!ul *rivat 0nce*8nd cu %2"2# Mai exact$ "%#D%- de !edici au fost
0nregistrai ca anga/ai 0n siste!ul !edical *rivat 0n %2"%$ ceea ce re*rezint( %&$D@ din totalul
!edicilor din 1o!8nia 4-&#.6"5# Pers*ectiva unui salariu !ai !are 0n ar($ al(turi de fa!ilie$
0i atrage *e !uli#
<nce*uturile !edicinei *rivate din 1o!ania *ost-dece!'rist( *ot fi localizate 0n
*erioada "::&- "::+$ o dat( cu a*ari ia *ri!elor la'oratoare i ca'inete sto!atologice
*rivate# <n "::&$ la Asocia ia Medicilor Sto!atologi erau afilia i !ul i *racticieni care aveau
de/a 0nfiin ate ca'inete *articulare# <n *aralel$ s-au dezvoltat ra*id ca'inetele de ginecologie$
iar a*oi$ din "::+-"::-$ cele de *lanificare fa!ilial(# Anii "::--"::. au re*rezentat i
!o!entul a*ari iei *ri!elor clinici *rivate din 1o!ania Med;ife$ Centrul Medical Unirea si
Medicover#
?u!(rul s*italelor *rivate a a/uns la "2:$ 0nregistr8ndu-se o cretere cu "% unit(i fa(
de anul anterior# S*itale nou 0nregistrate sunt 0n /udeele= Iai$ Constana$ Pra9ova$ Ei9or$
Eac(u$ Ilfov$ Arad i Munici*iul Eucureti# 1eeaua *rivat( a crescut cu un nu!(r de "..
ca'inete inde*endente de !edicin( de fa!ilie$ cu +%- ca'inete sto!atologice inde*endente i
cu &+. ca'inete !edicale inde*endente de s*ecialitate# <n anul %2"% au funcionat %D"
*oliclinici 4cu %& !ai !ulte dec8t 0n %2""5$ "&2- la'oratoare !edicale 4cu && !ai !ulte dec8t
0n %2""5 i ":D" la'oratoare de te9nic( dentar( 4cu D% !ai !ulte dec8t 0n anul *recedent5#
Printre avanta/ele *e care clinicile i s*italele *rivate le ofer( *acien ilor se nu!ar(
calitatea serviciilor$ co!*orta!entul corect al *ersonalului !edical fa ( de *acien i *recu!
i *re urile !ai sc(zute *e fondul cre terii concuren ei 0n do!eniu#
1o!8nii se 0ndrea*t( c(tre clinicile *rivate$ iar !edicii ro!8ni aleg s( *lece *este
grani e# <n ara noastr( siste!ul de s(n(tate i *ro'le!e legate de acesta cauzeaz( su*(r(ri
*entru nu !ai *u in de *atru din cinci ro!8ni# <n ti!* ce !ulte s*itale de stat i-au 0nc9is
*or ile din cauza li*sei fondurilor$ nu!(rul s(lilor de o*era ie se !ic oreaz( *e zi ce trece$
iar *acien ii a/un i 0n s*itale se v(d nevoi i s(- i ac9izi ioneze din 'anii *ro*rii de la
!edica!entele de 'az($ *8n( la seringi sau c9iar 'ranule i alte o'iecte sanitare sau
trata!ente scu!*e$ care ar tre'ui s( se g(seasc( 0n orice s*ital 0ntr-un siste! 'ine *us la
*unct#
1o!8nii 0nce* s( se 0ndre*te c(tre cele *rivate$ c(tre consulta ii *entru care sunt
nevoi i s( scoat( din 'uzunar su!e de 'ani ridicate$ asta 0n ti!* ce *l(tesc 0n continuare
contri'u iile i taxele c(tre siste!ul de s(n(tate# Med;ife-IMAS a realizat doi ani o cercetare
%
a c(rei concluzie arat( c( %2@ dintre locuitorii din ora e se 0ndrea*t( c(tre !ediile *rivate de
s(n(tate# ?u !ai *u in de D2@ dintre cei care locuiesc 0n !ediul ur'an au declarat c( se duc
la s*italele *rivate *entru calitatea serviciilor din acestea#
Cur( enia este *e *ri!ul loc i condi iile 'une din loca ii$ *este +- de *rocente dintre
cei care au *artici*at la studiu au declarat asta# Pe locul secund se afl( !odul 0n care cadrele
!edicale se co!*ort( cu *acien ii# Peste +&@ dintre cei intervieva i s*un c( se duc s*re
!ediul *rivat *entru co!*orta!entul !edicilor de aici# Un alt !otiv foarte i!*ortant este
li*sa ti!*ului de a te*tare# Cac( 0n s*italele de stat i la clinicile din siste! *acien ii au de
a te*tat o *erioad( 'un( *entru a intra 0n ca'inetul *ersonalului !edical$ la clinicile *rivate
nu se 0nt8!*l( acest lucru$ iar *este &:@ dintre cei din !ediul ur'an s*un c( acesta este un
!otiv destul de serios *entru a alege siste!ul *rivat# A*aratura de ulti!( genera ie$
*rofesionalis!ul !edicilor i a'sen a altor *l( i$ *recu! cele infor!ale$ sunt alte !otive
*entru care ro!8nii renun ( la siste!ul *u'lic de s(n(tate#
Cele !ai solicitate servicii de c(tre *acien ii ro!8ni sunt analizele de la'orator$
exa!enele oftal!ologice i ginecologice$ ur!ate de exa!enele de ti*ul 1M?$ to!ografiile$
radiografiile i ecografiile#
%
9tt*s=AABBB#!edlife#roAco!unicat-de-*resaAstudiu-!edlife-i!as-!edicina-*rivata-castiga-teren--D-dintre-
ro!ani-au-!ai-!ulta
3. Problema cu care se confrunt Grupul Arcadia
?u!(rul *acien ilor care a*eleaz( la serviciile )ru*ului Arcadia nu cre te din cauza
costurilor !ai ridicate a serviciilor !edicale co!*arativ cu sectorul *u'lic#
4. Obiecti de comunicare
Cre terea gradului de recunoa tere a Clinicii Arcadia ca fiind cea !ai 'un( o* iune de
servicii de s(n(tate *rivate *entru cet( enii cu venituri !edii i !ari$ !anifestat( *rintr-o
cre tere de -2@ a *acien ilor care a*eleaz( la serviciile clinicii 0n ur!(torul an#
1eviri!entul econo!iei ro!8ne ti din ulti!ii ani sugereaz( un cadru *ro*ice *entru
atragerea de noi *acien i s*re serviciile !edicale *rivate oferite de clinicile *rivate# <n acest
sco* Clinicile Arcadia de!areaz( un *lan de co!unicare *entru *ozi ionarea *e *ia a
serviciilor de s(n(tate$ dorind atragerea *acien ilor din clasa !i/locie i su*erioar( cu v8rste
de *este %- de ani$ cu veniturii !edii i *este !edie$ a fa!illilor din aceste seg!ente ale
*o*ula iei care a tea*t( na terea unui co*il i a *ersoanelor care necesit( interven ii
!edicale cu un grad ridicat de dificultate#
Anga/a ii cu v8rste cu*rinse 0ntre %- - -- de ani$ cu venituri *este +22 - -22 de euro$ dar
care nu au 0n *ac9etul salarial servicii !edicale se adreseaz( 0n nu!(r din ce 0n ce !ai !are
*oliclinicilor de di!ensiuni !ari *entru a 'eneficia de investiga ii de calitate su*erioar(# <n
general este vor'a des*re *ersoane cu educa ie !edie i *este !edie$ care au devenit
ne!ul u!ite sau nu !ai au 0ncredere 0n serviciile de la stat$ astfel c( a*eleaz( la furnizorii
*riva i de servicii !edicale# Cezvoltarea serviciilor !edicale *rivate se concentreaz( 0n
*rinci*al *e !arile centre ur'ane# Cei care a*eleaz( la servicii !edicale *rivate sunt oa!eni
exige i$ calcula i$ *ersoane active$ doritoare de confort fizic si *si9ic#
!. Alegerea strategiei si a tacticilor
Se vor utiliza strategiile *roactive centrate *e ac iune *rin i!*licarea *u'licului int($
activis! i s*onsoriz(ri# Aceaste ac iuni vor avea ca sco* aducerea cet( enilor 0n cl(direa
s*italului$ oferind *osi'ilitatea de a face o co!*ara ie 0ntre condi iile oferite de Arcadia i
cele din siste!ul !edical *u'lic#
Strategii *roactive=
!.1 "mplicarea publicului int = Consulta ii gratuite *entru "22 de elevi de clasa I
4sto!atologiceAoftal!ologice5 de dou( ori *e an#
!.1.1 Factic( !edia inter*ersonal(= Co*iii selecta i din colile din cartierele
'une ale ora ului vor veni la clinic( 0nso i i de *(rin i i vor avea astfel
ocazia s( o'serve *ersonal calitatea serviciilor clinicii#
!.1.2 Factic( !edia de tiri directe= eveni!entul va fi *o*ularizat 0n cadrul
*rogra!elor de tiri tvAradio locale
!.1.3 Factic( !edia articole de o*inie= editoriale 0n *rinci*alele ziare locale
Canale de comunicare
Co!unicare inter*ersonal( cu *(rin ii co*iilor cu ocazia consulta iilor
Canale !edia de tiri directe i articole de o*inie
!.2 Actiismul# ca!*anie de con tientizare a riscurilor o'ezit( ii
!.2.1 Pu'lica ii generale$ *u'lica ii singulare= 'ro uri$ foi volante care s( fie
0n!8nate ie enilor i care s( con in( date des*re o'ezitate$ *ericolele la
care aceasta *redis*une oa!enii i o serie de !(suri i !etode care *ot fi
luate de cet( eni *entru a *reveni i co!'ate aceast( afec iune
!.2.2 Pu'lica ii generale= crearea unui neBsletter cu sigla organiza iei care s(
ofere zilnic a'ona ilor c8te un sfat cu *rivire la un stil de via ( s(n(tos
4nutri ie$ s*ort$ alegeri s(n(toase5$ dar care s( con in( 0n *lan secund i
oferta Clinicii Arcadia 0n aceast( zon( de interes#
!.2.3 Media audio-vizuale= S*onsorizarea unei e!isiuni de c8teva !inute de
ti*ul GSfatul nutri ionistuluiH la *rinci*alul *ost tv din ora care s( fie
difuzat( s(*t(!8nal 0n tande! cu cea !ai *o*ular( e!!isiune a
res*ectivului *ost tv#
Canale de comunicare
Canale !edia organiza ionale= *u'lica ii generale$ singulare i !edia audio-
vizuale
!.3 $ponsorizarea# sus inerea unei ca!*anii de vaccin(ri antigri*ale a unui gru* de
*ersoane cu risc crescut 4'(tr8ni5
!.3.1 I!*licare *ersonal($ intr(ri 0n s*a iul stake9olderilor$ vizite din cas( 0n cas(
!.3.2 tiri interactive$ neBs conference$ la de'utul i la finalul ac iunii$ *e te!a
vaccin(rii la do!iciliu a unui nu!(r de v8rstnici
!.3.3 tiri directe= co!unicate de *res( s(*t(!8nale cu *rivire la stadiul 0n care
se afl( ca!*ania *e *osturile de radio#
Canale de comunicare
Canale co!unicare inter*esonal(
Canale !edia de tiri
%. &laborarea mesa'elor
Sloganul *rinci*al GArcadia vindec(H
Fiecare strategie va avea o co!*letare la sloganul *rinci*al
GArcadia vindec(# Arcadia *entru viitorH
GArcadia vindec(# Arcadia aziH
GArcadia vindec(# Arcadia SeniorH
(ibliografie
1) Arcadia Spitale si Centre Medicale$ 9tt*=AABBB#arcadia!edical#roAnoiA*rezentare-&A
Proiectul Arcadia, http://www.arcadiamedical.ro/noi/proiectul-arcadia/
2) Misiune$ viziune si valori$ dis*oni'il *e site-ul
9tt*=AABBB#arcadia!edical#roAnoiA!isiune-si-valoriA
) 9tt*=AABBB#arcadia!edical#roAnoiAres*onsa'ilitate-sociala-cor*oratistaA
!) 9tt*=AABBB#/urnaluldeafaceri#roAradiografia-siste!ului-sanitar-ro!anesc-la-finalul-
anului-%2"&A
") 9tt*=AABBB#ca*ital#roA!aine-%2-dintre-!edicii-din-ro!ania-lucreaza-la-*rivat-iar-
statul-!ai-are-!ono*ol-doar-*e-s*ital#9t!l