Sunteți pe pagina 1din 64

ngrijirea pacientului

cu obezitate
Motto:
O, Doamne, umple-mi sufletul de dragoste pentru mestesug si toate fapturile.
Nu ingadui ca setea de castig si goana dupa slava sa ma inraureasca la practica
mestesugului, caci dusmanii adevarului si ai dragostei de oameni ar putea lesne sa ma
amageasca si sa ma indeparteze de nobila datorie a facerii de bine pentru copiii tai.
Intareste-mi inima ca sa fie mereu gata sa slujeasca pe sarac si pe bogat, pe prieteni si
pe dusmani, pe cel bun si pe cel rau.
Moses
Maimonide
2
Cuprins
I. ARGUMENT....................................................................................4
II. PARTEA TEORETIC...................................................................8
ll.l. NOlUNl GENERALE DE ANATOMlE l FlZlOLOGlE...............................8
ll.2. PREZENTAREA GENERALA A OBEZlTll.............................................ll
Defini ie ................................................................................................................11
Clasificare..............................................................................................................12
Etioloie ................................................................................................................1!
"i#$to#atoloie....................................................................................................18
Dianostic..............................................................................................................1%
Dianostic &iferential.............................................................................................22
E'ol( ie i $ronostic ...........................................................................................22
Trata#ent ..............................................................................................................2)
Co#$licatii ............................................................................................................28
ROLUL ASlSTENTULUl MEDlCAL lN lNGRlJlREA BOLNAVULUl CU
OBEZlTATE....................................................................................................... 30
Rol(l a(tono# al asistent(l(i #e&ical *n *nri+irea ,olna'(l(i c( o,e-itate.........))
Fisa tehnic nr.l Comunicarea terapeutic...................................................33
Fisa tehnic nr.2 Alimentatia bolnavului cu obezitate....................................34
Rol(l &eleat al asistent(l(i #e&ical *n *nri+irea ,olna'(l(i c( o,e-itate...........)!
Fisa tehnic nr.3 - Msurarea si notarea functiilor vitale .................................37
Fisa tehnic nr.4 - Recoltarea sngelui pentru examene hematologice i
biochimice ....................................................................................................... 40
EDUCA IA PENTRU "NTATE A PACIENTU.UI CU
O/E0ITATE.................................................................................................41
Plan de ngrijire ............................................................................................... 48
III. PARTEA PRACTIC..................................................................12
lll.l. lnterviu ..................................................................................................... 56
I3. /I/.IOGRA4IE..........................................................................21
3. ANE5E..........................................................................................2)
)
I. ARGUMENT
Obezitatea este o stare $atoloic6 7 &in r($(l ,olilor &e n(tri ie 7 sa(
fi-ioloic6 c( $oten ial $atoloic8 care se refer6 la $ersoanele s($ra$o&erale8
9re(tatea cor$oral6 ra$ortat6 la *n6l i#e:. Do#eni(l #e&ical care se oc($6
&e o,e-itate se n(#e te ; bariatrie<. D($6 Ga,riela Ro#an8 o,e-itatea este
o ,oal6 cronic6 c( etio$atoenie #(ltifactorial6 i risc lo,al cresc(t8 ceea
ce $res($(ne (n #anae#ent clinic str(ct(rat8 $recoce i intensi'8 c(
strateii tera$e(tice eficiente a&resate c=t #ai #(ltor #ecanis#e
fi-io$atoloice i#$licate.
>n 6rile &e-'oltate inci&en a o,e-it6 ii este #ai ri&icat6 &ec=t *n
6rile #ai $( in &e-'oltate. >n "tatele Unite o,e-itatea este en&e#ic6.
Profesia i #o&(l &e 'ia 6 9tra&i ie8 o,icei(ri8 facilit6 i: +oac6 (n rol
i#$ortant. Do(6 trei#i &in $o$(la ia "UAconst6 &in s($ra$on&erali. O
trei#e &in $o$(la ia "UA const6 &in o,e-i. >n an(l 2??!8 *n Marea /ritanie
12?) certificate &e &eces #en iona( o,e-itatea ca fiin& (n(l &intre factorii
care a( contri,(it la &eces.
Confor# ra$oartelor OM" Ro#=nia este $e loc(l trei *n E(ro$a *n
$ri'in a o,e-it6 ii la co$ii. Potri'it 4e&era iei Ro#=ne &e Dia,et8 N(tri ie
i /oli Infec ioase8 (n ro#=n &in $atr( este o,e-8 iar fiecare al &oilea ro#=n
este s($ra$on&eral.
A# ales acest s(,iect $entr( s(stinerea $roiect(l &e a,sol'ire &atorita
inci&entei o,e-itatii in ran&(l $o$(latiei si8 #ai ales a cresterii #or,i&itatii
acesteia8 feno#en social ce $oate fi cataloat ca (n flael econo#ico7social.
Scopul prezentului proiect este (n $rile+ &e a $(ne *n $ractic6
c(no@tinAele &o,=n&ite $e $arc(rs(l anilor &e st(&i( $rin i&entificarea
$ro,le#elor s$ecifice &e inri+ire la (n $acient o,e-.
4
Parc(r=n& eta$ele $roiect(l(i8 coro,orat c( $ractica &in instit(Aiile
sanitare8 a# a+(ns la concl(-ia c6 fiecare $acient tre,(ie tratat ca (n tot
(nitar8 ca o entitate8 #ai $recis ca o fiinA6 (#an6 care are 14 ne'oi
f(n&a#entale8 (nele &intre ele satisf6c(te8 altele nesatisf6c(te8 iar *nri+irile
*n&re$tate c6tre el tre,(ie s6 fie $ersonali-ate8 in ca-(l &e fata8 acestea fiin&
a&resate inri+irii (n(i $acient o,e-.
Probleele $e care le $oate $re-enta (n ,olna' c( o,e-itate @i &e
care tre,(ie s6 Ain6 sea#a asistent(l #e&ical la *ntoc#irea $lan(l(i &e
*nri+ire s(ntB
sti#6 &e sine sc6-(t6 7 o $ersoan6 s($ra$on&eral6 sa( o,e-6 'a a'ea o
i#aine &e sine neati'6 @i 'a fi *nclinat6 s67@i eli#ine &isconfort(l
$rintr7(n cons(# @i #ai #are &e ali#ente. De ase#enea8 e@ec(rile
re$etate ale (nor rei#(ri &e sl6,ire accent(ea-6 i#ainea neati'6
f6c=n& @i #ai &ificil6 a$licarea strateiilor &e sc6&ere $on&eral6C
$ro,le#e afecti'e 7 st6rile &e stress $siDic8 anEietate sa( afecAi(nile &e
ti$(l &e$resiei sa( &(rerii cronice8 $ersoan6 tin&e s6 se s(stra6 &e la
re-ol'area $ro,le#elor @i ale e#oAiilor neati'e $rin ref(ierea *n
#=ncareC
tra(#e $siDice 7 e'eni#ente tra(#ati-ante $rec(# a,(-(l fi-ic sa(
seE(al *n ti#$(l co$il6riei8 &eces(l (n(i $6rinte *n $erioa&a
a&olescenAei sa( $ro,le#e &e c($l( 9'iolenA6 &o#estic6: $ot a'ea (n
i#$act i#$ortant *n etio$atoenia o,e-it6AiiC
cons(#(l &e alcool 7 ,erea sa( cocFtail7(rile con in #(lte calorii i
$re&is$(n la a$ari ia o,e-it6 ii &e ti$ an&roinC
cons(#(l (nor #e&ica#ente 9anti&e$resi'ele sa( #e&ica ia
l(cocorticoi&6: sa( $re-en a (nor afec i(ni $rec(# sin&ro#(l
C(sDin i Di$otiroi&ia.
1
&i'ersele $atoloii asociate o,e-it6 ii 9Di$ertensi(nea arterial68
&ia,et(l -aDarat ti$ II8 Di$erli$o$roteine#iile8 aterosclero-a
coronarian68 acci&ente 'asc(lare cere,rale8 afec i(ni loco#otorii8
sin&ro#(l &e a$nee in so#n:
Obiecti!ele prezentului proiect "unt:
noAi(nile enerale &e anato#ie @i fi-ioloie a tes(t(l(i a&i$osC
&escrierea afecAi(nii st(&iate 9o,e-itatea:C
#o&alit6Aile &e trata#ent @i co#$licaAiile $osi,ile ale
$acient(l(i c( o,e-itateC
rol(l asistent(l(i #e&ical eneralist *n *nri+irea $acient(l(i c(
o,e-itateC
ela,orarea $lan(l(i &e *nri+ire a ,olna'(l(i c( o,e-itate8 &($6
conce$tele 3iriniei Gen&ersonC
$re-entarea ca-(l(i (n(i $acient internat *n ca&r(l "$ital(l(i
H"f. "$iri&on<8 Ia@i.
De-'oltarea o,iecti'elor $roiect(l(i a( la ,a-6 (r#6toarele
copeten#e pro$e"ionaleB
1. Ac(#(larea &e c(no@tinAe &es$re anato#ia si
fi-ioloia oran(l(i afectat @i rol(l l(i *n f(ncAionalitatea oranis#(l(i
(#an.
2. C(noa@terea si#$to#atoloiei si rec(noa@terea
,olii.
). C(noa@terea ta,lo(l(i &e anali-e s$ecific
o,e-itatii.
4. C(noa@terea $rinci$iilor &e trata#ent in o,e-itate.
2
1. Ca$acitatea ela,orarii8 a$licarii si res$ectarii
$lan(l(i &e *nri+ire a $acient(l(i c( o,e-itate.
2. >n'aAarea acor&arii *nri+irilor iienice @i &ietetice.
!. >n'aAarea acor&6rii *nri+irilor tera$e(tice.
8. Planificarea acAi(nii &e e&(caAie $entr( sanatate la
(n $acient o,e-.
%. >n'aAarea c*@tiarii *ncre&erii @i res$ect(l(i
$acient(l(i .
1?. Cola,orarea c( fa#ilia *n 'e&erea *#,(nataAirii
calitaAii 'ieAii $acient(l(i.
A$licarea $roces(l(i &e *nri+ire la $acienAi c( o,e-itate s7a finali-at
$rin anali-a (n(i ca- $entr( care s7a ela,orat (n inter!iu. Pe ,a-a
inter'i(l(i reali-at s7a( e'i&enAiat $ro,le#ele &e &e$en&enA6 s$ecifice la
ni'el(l celor 14 ne'oi f(n&a#entale I confor# $rinci$i(l(i 3iriniei
Gen&erson.
>n final a fost ela,orat planul %e &ngrijire la (n $acient c( o,e-itate
res$ect=n& o,iecti'ele enerale ale $roiect(l(i. Pe $lan a( fost e'i&enAiate
$ro,le#ele &e &e$en&enA68 o,iecti'ele &e *nri+ire8 inter'enAiile a(tono#e @i
&eleate a$licate8 $rec(# @i e'al(area inter'enAiilor a$licate.
!
II. PARTEA TEORETI'(
II.). NO*IUNI GENERA+E ,E ANATOMIE -I
.I/IO+OGIE
e"utul a%ipo"
Datorit6 con in(t(l(i #are *n r6si#i8 tes(t(l a&i$os constit(ie o
re-er'6 a oranis#(l(i care $oate fi #o,ili-at la ne'oie.
Anato#ia i fi-ioloia es(t(l(i a&i$os
A&i$ocit(l este o cel(l6 co#$leE6 i #eta,olic acti'6 care st6 la ,a-a
&e-'olt6rii o,e-itatii. Ast6-i a&i$ocit(l este 'a-(t ca o lan&6 en&ocrin6 c(
an(#ite $e$ti&e i #eta,oli i care s(nt i#$ortan i $entr( control(l re(t6 ii
cor$orale.
Printre en-i#ele i#$ortante i#$licate *n #eta,olis#(l a&i$ocitelor se
n(#6ra @i li$a-a li$o$roteica &eri'at6 &in en&oteli( 9are rol *n stocarea
li$i&elor:8 li$a-a Dor#on7sensiti'a 9are rol *n ela,orarea &e li$i&e @i
eli,erarea acestora &in &e$o-itele a&i$ocitare:8 acetilcoen-i#a A8 sinteta-ele
9rol *n sinte-a aci-ilor ra@i: @i o casca&6 &e en-i#e c( rol *n ,eta7oEi&are @i
#eta,olis#(l aci-ilor ra@i.
>nc6 &in co$il6rie eEist6 o &eose,ire *n ceea ce $ri'e@te cantitatea &e
r6si#e @i re$artiAia *ntre cele &o(6 seEe8 $re'al=n& la fetiAe. DiferenAa se
#enAine @i *n ceea ce $ri'e@te n(#6r(l &e a&i$ocite 9cel(le c( r6si#e:8 care
este #ai #are la fe#ei. N(#6r(l &e cel(le a&i$oase8 o&at6 fiEat 9$osi,il
ere&itar:8 r6#=ne &efiniti'.
Ra$ort(l &intre n(#6r(l @i 'ol(#(l cel(lelor a&i$oase &eter#in6 o
for#6 Di$ertrofic6 @i o alta Di$er$la-ica &e o,e-itate. Acest ra$ort este
controlat &e (nii Dor#oni care infl(enAea-6 re$artiAia. Gor#onii an&roeni
9testosteron(l: @i l(cocorticorticoi-ii infl(enAea-6 &e$(nerea r6si#ilor *n
$artea s($erioar6 a cor$(l(i8 iar estroenii *n $artea inferioar6.
8
Test(l a&i$os n( este (n Aes(t inert &eoarece el relea-6 ca$acitatea
aci-ilor ra@i @i a triliceri&elor circ(lante8 sinte-a en&oen6 a liceri&elor
$lec=n& &e la l(co-68 cata,olis#(l aci-ilor ra@i8 eli,erarea aci-ilor ra@i *n
circ(laAie8 etc.
e"utul conjuncti!
Anatoia "i $iziologia te"utului conjuncti!
Jes(t(l con+(ncti' c($rin&e (n r($ &e Aes(t(ri care *n&e$linesc rol
trofic @i #ecanic *n oranis#. El intr6 *n alc6t(irea t(t(ror oranelor8
constit(in& ele#ent(l &e (nire al $6rAilor co#$onente ale acestora @i ale
oranelor *ntre ele.
E#,rioloic se &e-'olt6 &in #e-o&er#.
Jes(t(l con+(ncti' este for#at &inB
cel(le
s(,stan a f(n&a#ental6
fi,re
es(t(l con+(ncti' are $ro$rietatea &e a se #eta$la-ia sa( &e a7 i
#o&ifica str(ct(ra. De eEe#$l(8 *n an(#ite con&i ii8 es(t(l con+(ncti' laE
se $oate transfor#a *n es(t osos sa( cartilainos 9eE.74or#area cal(s(l(i
*ntr7o fract(r6 este (n $roces &e #eta$la-ie osoas6:.
Clasificarea es(t(rilor con+(cti'e8 *n f(nc ie &e rol(l *n&e$linit *n
oranis#8 se face *nB
es(t(ri trofice
es(t(ri #ecanice
es(t(rile con+(ncti'e trofice a( rol in n(tritia oranis#(l(i. Din
acest r($ fac $arteB
es(t(l con+(cti' laE
es(t(l a&i$os
%
es(t(l san(in
es(t(l con+(ncti' laE este &istri,(it *n toate oranele cor$(l(i. El
*nso e te 'asele san(ine i ner'ii *n traiect(l lor s$re orane i *n
interior(l acestora. Este locali-at s(, te(#ent8 for#=n& Di$o&er#(l8 s(,
#(coasele i seroasele cor$(l(i *n #( cDi.
.iziologia alienta iei.
"iste#(l ner'os central $ri#e@te n(#eroase se#nale ne(rale $ri'itor
la inestia &e ali#ente. Acestea c($rin& se#nalele 'i-(ale8 a(&iti'e8
olfacti'e8 care s(nt $rocesate *naintea inestiei. Aceastea contri,(ie la fa-a
cefalic6 a inestiei ali#entare8 care const6 *n cre@terea secreAiei &e sali'6 @i
Dor#oni astrointestinali. >n aceast6 fa-6 a( fost o,ser'ate #o&ific6ri *ntre o
$ersoan6 o,e-6 @i (na s6n6toas68 c(# ar fi cre@terea secreAiei sali'are @i
Dor#onale.
>n ceea ce $ri'e te sen-a iile &e foa#e i sa ietate8 relarea se face
$rinB
lice#ie 9sen-a ie &e foa#e8 *n Di$olice#ie i sen-a ie &e sa ietate
*n Di$erlice#ie:C
factori &iesti'i 9intro&(cerea l(co-ei *n &(o&en este (r#at6 &e
sc6&erea sen-a iei &e foa#e:C
factori ne(roloiciC acestia ac ionea-6 la ni'el(l Di$otala#(s(l(i i
corteE(l(i.
O,e-itatea en&oen6 este eE$resia (nei ,oli ne(roen&ocrine.
1?
II.0. PRE/ENTAREA GENERA+A A
O1E/IT( II
,e$ini ie
C('=nt(l <o,e-< *n latin6 aK<o,es(s< *nsea#n6 ras8 'orace8
cor$olent.
Gistoloic8 o,e-itatea &escrie o stare &e cre@tere anor#al6 &e r6si#e
la ni'el(l Aes(t(rilor a&i$oase Prin o,e-itate se *nAelee &e$6@irea re(t6Aii
i&eale c( 1172?L.
O,e-itatea n( este n(#ai o $ro,le#6 estetic6 ci *n $ri#(l r=n& o
t(l,(rare &e n(triAie caracteri-at6 $rin s$orirea re(t6Aii cor$orale #(lt $este
ni'el(l re(t6Aii i&eale8 c( a#$le consecinAe as($ra st6rii &e s6n6tate.
A$ariAia o,e-it6Aii infl(enAea-6 as$ect(l fi-ic al $ersoanei &ar @i starea ei
$siDic6. EEces(l $on&eral enerea-6 n(#eroase co#$licaAiiB &ia,et -aDarat8
afecAi(ni car&iace @i cere,ro7'asc(lare8 Di$ertensi(ne arterial68 a$nee &e
so#n8 t(l,(r6ri loco#otorii. De@i o,e-itatea este consi&erat6 o afecAi(ne
co#$leE6 n(triAional7#eta,olic6 eEist6 n(#eroase #o&alit6Ai &e trata#ent.
Este consi&erat6 o,e-6 acea $ersoan6 al c6r(i In&ice &e Mas6
Cor$oral6 9IMC: &e$6@e@te )?. IMC este (n instr(#ent &e e'al(are a
re(t6Aii ra$ortat6 la *n6lAi#e. Un IMC cresc(t re$re-int6 (n factor &e risc
$entr( o,e-itate. De ase#enea8 $entr( a$recierea eEces(l(i $on&eral este
(tili-at6 circ(#ferinAa a,&o#inal6.
A$recierea o,e-it6Aii se $oate face &($6 ra$ort(l &intre re(tate @i
*n6lAi#e8 sa( &($6 #6s(rarea $li(l(i c(tanat.
D($6 in&icele /roca8 re(tatea i&eal6 esteB
G 2 T3)44
11
in care G este re(tatea in Filora#e8 iar T inalti#ea in centi#etri.
De eEe#$l(B (n in&i'i& *nalt &e 18!? # tre,(ie s6 ai,6 o re(tate &e
!? &e M. "e acce$ta #ici 'aria ii care n( tre,(ie sa &e$a easc6 1?711L.
Mai eEact este for#(la $ro$(s6 &e .orent-B
G 2 T 3 )4456T3)748 9 4:07;
T si G a( aceeasi se#nifica ie ca #ai s(s. 4or#(la este
co#$licat68 &e aceea *n $ractic6 n( se $rea folose te.
'la"i$icare
O,e-itatea $oate fiB
si#$l6 7 $rin inerare caloric6 eEcesi'6 i o acti'itate
nor#al6 sa( sla, &eteriorat6 9o,e-itatea ;s(#o<:C
#or,i&6 7 care li#itea-6 acti'itatea nor#al68 res$ira ia8
circ(la ia san'in6 i i#$(ne $acient(l(i $erioa&e
*n&el(nate &e o&iDn6 *n (r#a (nor eEerci ii ( oare
9sin&ro#(l PicFNicF:C
Di$otala#ic6
Cea #ai folosit< cla"i$icare a obezitatii e"te cea care utilizeaza
IM'7(l 9in&ice &e #as6 cor$oral68:
Subpon%eral 6"lab8= O1881 risc &e co#or,i&it6 i asociate o,e-it6 ii
sca-(t8 risc cresc(t $entr( alte afec i(ni8 s(, 1)8172?F.
Gre(tate nor#al<: 18817248%8 2?781F.
"($ra$on&eralC P218
"ta&i(l pre3obez 6"uprapon%eral88 2172%8% risc &e co#or,i&it6 i
cresc(t8 817%!F.
O,e- clasa I 9o,e-:8 )?7)48% risc &e co#or,i&it6 i #o&erat cresc(t8
%!711)F.
O,e- clasa II 9o,e-:8 )17)%8% risc &e co#or,i&it6 i se'er8 11)71)?F.
12
O,e- clasa III 9o,e-itatea #or,i%a88 P4?. ?8 risc &e co#or,i&it6 i
foarte se'er8 P1)?F.
In&icele &e #as< corporal< 6IM'8 sa( in&icele >uetelet re$re-int6 o
#6s(ratoare statistic6 care co#$ar6 re(tatea i *n6l i#ea (nei $ersoane.
De i n( #6soar6 $rocent(l &e es(t a&i$os este (til $entr( a esti#a
re(tatea cor$oral6 nor#al6 *n f(nc ie &e c=t &e *nalt6 este $ersoana.
Datorit6 ( (rin ei calc(l6rii i a #6s(r6rii sale IMC7(l este cea #ai folosit6
#eto&6 &e &ianostic a $ro,le#elor &e re(tate &intr7o $o$(la ie8 incl(-=n&B
s(,$on&era,ilitatea:
s($ra$on&era,ilitatea i
o,e-itatea.
"e $oate calc(la &($6 o for#(laB re(tatea *n FQ*n6lAi#ea *n #2 sa(
&($6 o Dart6 care c($rin&e linii ori-ontale cores$(n-6toare re(t6Aii @i linii
'erticale cores$(n-6toare *n6lAi#ii @i linii cont(rate $entr( &iferitele 'alori
ale IMC.
Pentr( co$ii IMC7(l se calc(lea-6 la fel &ar este co#$arat c( 'alorile
ti$ice $entr( '*rsta res$ecti'6.
Distri,(Aia Aes(t(l(i a&i$os *n cor$ este i&entificat6 &($6 &o(6 ti$(ri
&e o,e-itateB
an&roi&< "i
inoi&<.
Ti$(l an&roi& &e o,e-itate este leat &e for#a ;ca &e #ar< a cor$(l(i.
Este ti$(l #asc(lin *n care (#erii8 ,raAele8 *t(l8 $ie$t(l @i a,&o#en(l
s($erior s(nt #6rite &e 'ol(#. .a aceste $ersoane oranele interne cele #ai
afectate s(nt ini#68 ficat(l8 rinicDii @i $la#inii. Ti$(l an&roi& &e o,e-itate
are (n risc cresc(t &e afectare $(l#onar6 @i car&iac6 $rin ni'el(l *nalt &e
colesterol.
1)
Ti$(l inoi& &e o,e-itate este cel caracteri-at &e for#a ;ca &e $ara< a
cor$(l(i8 *n care r6si#ea se &e$o-itea-6 #ai ales *n $artea inferioar6 a
cor$(l(i. Este *nt*lnit la a#,ele seEe &ar cele #ai afectate s(nt fe#eile.
Oranele cele #ai afectate s(nt rinicDii8 (ter(l8 intestinele8 'e-ica (rinar6 @i
colon(l.
Al treilea ti$ &e o,e-itate. Unele $ersoane n( se *nca&rea-6 nici *n
ti$(l an&roi& @i nici *n cel inoi& &e o,e-itate. >ntre(l cor$ &e la ca$ $*n6 la
$icioare este #6rit &e 'ol(# $rin &e$(nere &e r6si#i.
Epi%eiologie
O,e-itatea se intalne@te frec'ent in A6rile c( ni'el &e trai ri&icat. O
trei#e $an6 la o cinci#e &in $o$(laAia a&(lt6 a acestor A6ri este
s($ra$on&eral6. Este 'or,a &es$re (n ,ilanA eneretic $o-iti' intre a$ort(l
ali#entar eEcesi' @i cDelt(ielile eneretice re&(se8 $rin se&entaris#. Aceasta
eE$ri#6 ni'el(l &e 'iaA6. Tre,(ie s6 se Ain6 sea#6 @i &e fa$t(l8 c6 $an6 n(
&e#(lt8 se consi&era o,e-itatea ca (n se#n &e &istincAie. Rele'ante s(nt
$ict(rile l(i R(,ens8 &ar @i ale altor $ictori8 (n&e Di$er$on&erea a$are ca
si#,ol(l fr(#(seAii. O$inia ti#$(rilor noastre s7a scDi#,at ra&ical8 n(
n(#ai estetic8 &ar @i #e&ical.
Ast6-i este o certit(&ine relaAia &intre o,e-itate @i ,olile c( cea #ai
#are rat6 &e #ortalitateB ,olile car&io'asc(lare8 &isli$i&e#iile8 &ia,et(l
-aDarat8 etc. Astfel 81 7 %1L &intre &ia,etici a( fost sa( s(nt o,e-iC $este
2?L &intre &isli$i&e#ici a( o,e-itate. Pro$orAii ase#6n6toare s7a(
inreistrat in infarct(l #iocar&ic @i in car&io$atia iscDe#ic6.
14
.actorii pre%i"pozan#i
?@r"ta
Un(l &in factorii care tre,(ie l(aAi in consi&erare intot&ea(na cin&
&isc(t6 $ro,e#a o,e-it6Aii este 'arsta. Toate st(&iile e$i&e#ioloice
&e#onstrea-6 c6 o,e-itatea este #ai frec'ent6 la r($ele &e 'arst6 #ai
inaintate8 $ractice &($6 'arsta &e )? &e ani.
Se9ul
O,e-itatea afectea-6 a#,ele seEe8 ea este #ai frec'ent6 la fe#ei.
"arcina8 lactaAia8 #eno$a(-a s(nt #o#ente &in 'iaAa fe#eii care fa'ori-ea-6
instalarea sa( ac(#(larea s(r$l(s(l(i $on&eral.
Ocupa#ia
.a $ersoane care efect(ea-6 #(nc6 fi-ic6 rea8 n(#6r(l &e o,e-i este
#(lt #ai re&(s faA6 &e cele c( $rofesii se&entare. O,e-itatea este #ai
frec'ent6 la cei care #asa la ore tar-ii8 s(nt o,liaAi s6 $artici$le la #ese
festi'e @i incearc6 s67@i in'in6 o,oseala @i stres(l c( #ese co$ioase.
Etiopatogenia obezit<#ii
O,e-itatea &e$in&e &e n(#6r(l @i 'ol(#(l a&i$ocitelor. Un n(#6r
cresc(t &e a&i$ocite este (n risc cresc(t &e o,e-itate.
O,e-itatea Di$er$la-ic68 c( n(#6r cresc(t &e a&i$ocite8 &e$in&e &e
ali#entaAia $ri#it6 in co$il6rie. N(#6r(l a&i$ocitelor la a&(lt este fiE. El se
sta,ili-ea-6 in +(r(l 'arstei &e 2? 7 2) &e ani. 3ol(#(l a&i$ocit(l(i este
&irect infl(enAat &e ,ilanA(l caloric. /ilanA(l caloric $o-iti' &(ce8 la a&(lt8 la
cre@terea 'ol(#(l(i a&i$ocit(l(i @i i#$licit la o,e-itate. C( inaintarea in
'arst68 se re&(ce acti'itatea fi-ic6 @i s(r$l(s(l caloric se transfor#6 in
triliceri&e &e re-er'68 #6rin& 'ol(#(l a&i$ocitelor. "c6&erea in re(tate
11
insea#n6 sc6&erea 'ol(#(l(i8 n( a n(#6r(l(i &e a&i$ocite8 care este o
'aloare fiE6. Aceasta este o,e-itatea Di$ertrofic68 care a$are la a&(lt &atorit6
re&(cerii acti'it6Aii fi-ice8 f6r6 o re&(cere $ro$orAional6 @i a ali#entaAiei. Pe
lana o,e-itatea Di$er$la-ic6 @i Di$ertrofic6 eEist6 @i o,e-itatea &e ti$ #iEt8
in care se asocia-6 o cre@tere a n(#6r(l(i &e a&i$ocite 7 &in $erioa&a
co$il6riei 7 c( o cre@tere a 'ol(#(l(i8 care a$are orican& in ti#$(l 'ieAii.
Aceasta este #ai frec'ent6 la fe#ei.
.actorii etiologici ai obezit<#ii "unt in or%inea $rec!en#ei Ai iportan#ei
uratorii:
K s($raali#entaAia
K re&(cerea sa( li$sa acti'it6Aii fi-ice8 ra$ortat la cons(#(l ali#entar
ne#o&ificat. Profesi(nile se&entare8 ren(nAarea la s$ort(ri sa( &iferite
eEerciAii fi-ice8 co#o&itatea trans$ort(l(i a(to8 s(nt tot ataAia factori care
contri,(ie la o,e-itate
K factorii $siDoloici8 in sens(l ref(ierii in satisfacAia ali#entar68 $entr( o
nere(@it6 in 'iaA68 &iferite &e-il(-ii afecti'e etc. 9ref(l6ri:C
K alcoolis#(lC
K #e&i(l (r,an8 (n&e ace@ti factori s(nt #ai e'i&enAiC
K #o&ific6ri en&ocrine 9ca(-e en&oene:8 #(lt #ai rareB sarcina8 ,oala
C(sDin8 a&eno#(l .anerDans8 sin&ro#(l a&i$osoenital8 Di$otiroi&ia8 etc.
O,e-itatea &in co$il6rie este intot&ea(na Di$er$la-ic6. Trans#iterea
enetic6 a ,olii re-i&6 in $rinci$al in eEistenAa (n(i n(#6r s$orit &e
a&i$ocite8 s($ort(l #orfoloic al cre@terii in re(tate. Etio$atoloia
o,e-it6Aii &e@i are inc6 #(lte nec(nosc(te8 se $oate concreti-a in (r#6torii
factoriB
12
K cre@terea ra$ort(l(i &e calorii $rin eEces ali#entar 9o,icei fa#iliar8
ca(-e $siDosociale:
K sc6&erea cons(#(l(i eneretic 9&i#in(area efort(l(i sa( a altei fracAii
a eneriei &e cons(#:
K #o&ific6ri #orfoloice @i f(ncAionale ale Aes(t(l(i ros.
Etiologie
Etioloia o,e-it6Aii este foarte co#$leE6 i#$lic*n& enetica @i #e&i(l
*ncon+(r6tor8 a$ort(l @i cons(#(l eneretic8 co#$orta#ent(l $ersonal @i
factorii sociali. Genele +oac6 (n rol i#$ortant *n &eter#inarea &e-'olt6rii
sa( n( a o,e-it6Aii. EEist6 ene care confer6 oranis#(l(i re-istenA6 la
o,e-itate.
Un n(#6r cresc(t &e a&i$ocite este (n risc cresc(t &e o,e-itate.
O,e-itatea Di$er$la-ica c( (n n(#6r cresc(t &e a&i$ocite8 &e$in&e &e
ali#entaAia $ri#it6 *n co$il6rie. N(#6r(l a&i$ocitelor la a&(lt este fiE. El se
sta,ili-ea-a *n +(r(l '=rstei &e 2?72) &e ani.
C( *naintarea *n '=rst6 se re&(ce acti'itatea fi-ic6 @i s(r$l(s(l caloric
se transfor#6 *n triliceri&e &e re-er'6 #6rin& 'ol(#(l a&i$ocitelor.
"c6&erea *n re(tate *nsea#n6 sc6&erea 'ol(#(l(i8 n( a n(#6r(l(i &e
a&i$ocite8 care este o 'aloare fiE6.
Aceasta este o,e-itatea Di$ertrofica8 care a$are la a&(lt &atorit6
re&(cerii acti'it6Aii fi-ice8 f6r6 o re&(cere $ro$orAional6 a ali#entaAiei. Pe
l=n6 o,e-itatea Di$er$la-ica @i Di$ertrofic6 eEist6 @i o o,e-itate &e ti$ #iEt8
*n care se asocia-6 o cre@tere a n(#6r(l(i &e a&i$ocite &in $erioa&a
co$il6riei c( cre@terea 'ol(#(l(i care a$are oric=n& *n ti#$(l 'ieAii. Aceast6
este #ai frec'ent6 la fe#ei.
4actorii etioloici ai o,e-it6 ii s(nt *n or&inea frec'en ei i
i#$ortan ei (r#6toriiB
1!
s($raali#enta iaC
re&(cerea sa( li$sa acti'it6 ii fi-ice8 ra$ortat la cons(#(l ali#entar
ne#o&ificat. Profesi(nile se&entare8 ren(n area la s$ort(ri sa( &iferite
eEerci ii fi-ice8 co#o&itatea trans$ort(l(i a(to8 s(nt tot at= ia factori
care contri,(ie la o,e-itateC
factorii $siDoloici *n sens(l ref(ierii *n satisfac ia ali#entar68
$entr( o nere(sit6 *n 'ia 68 &iferite &e-il(-ii efecti'e etc.
alcoolis#(l
#e&i( (r,an (n&e acesti factori s(nt #ai e'i&entiC
#o&ificari en&ocrine 9ca(-e en&oene:8 #(lt #ai rareB sarcina8 ,oala
C(sDin8 sin&ro#(l a&i$osoenital8 Di$otiroi&ia etc.
Siptoatologie
A fi o,e- este (n l(cr( #(lt #ai serios &ec=t a a'ea ce'a #ai #(lte
Filora#e $este re(tatea nor#al6. Cele #ai i#$ortante si#$to#e *n ca-(l
o,e-it6 ii s(ntB
Defor#area cor$(l(i &atorat6 &e$(nerilor eEcesi'e &e r6si#e.
Ma+oritatea r6si#ii *n eEces 'a fi *n +(r(l taliei i $e $ie$t 9for#a &e
#6r: sa( $e ol&(ri i fese 9for#a &e $ar6:. /ar,a ii o,e-i a( talii
foarte roase8 fe#eile *n scDi#, a( #ai #(lt6 r6si#e $e sol&(ri
Unele fe#ei &o,=n&esc for#a &e #6r8 *n s$ecial &($6 #eno$a(-6.
Res$ira ie reoaie 7 r6si#ea *n eEces *nre(nea-6 circ(la ia aer(l(i
*n6(ntr(l i *nafara $l6#=nilor.
O,oseala I &ific(lt6 ile &e res$ira ie enerea-6 oEienarea
ins(ficient6 a s=nel(i &eter#in=n& astfel a$ari ia st6rii &e o,oseal6
$er#anent6.
18
Artic(la ii i #(sc(lat(r6 &(reroase &atorit6 re(t6 ii s($li#entare ce
tre,(ie s($ortat6 &e siste#(l osos i cel #(sc(lar.
Pro,le#e &er#atoloice &atorate (#i&it6 ii i fric i(nii a$ar(te *n
c(tele &e r6si#e ce s$oreste risc(l &e infec ii c(tanate
3ene 'aricoase ca(-ate $ar ial &e re(tatea *n eEces.
Menstr(a ie nere(lat6 7 r6si#ea *n eEces $oate t(l,(ra eEcDili,r(l
Dor#onal &in cor$.
O,e-(l se $re-int6 la #e&ic fie &atorit6 si#$to#elor $ro&(se &e o
co#$licaAie8 fie &in #oti'e &e or&in estetic sa( $siDoloic8 acestea reflect6
conce$Aia re@it6 &($6 care o,e-itatea este o ,oal6 &oar can& ca(-ea-6
s(ferinA6. Con&(ita $rofilactic6 i#$(ne o,e-(l(i s6 se a&rese-e #e&ic(l(i &e
la ince$(t(l ,olii8 a&ic6 &e la a$ariAia (n(i eEces$on&eral cat &e neinse#nat.
O,e-(l tre,(i(e eE$(s (n(i eEa#en clinic @i ,ioloic care s6 $er#it
i&entificarea ca(-elor care a( con&(s la a$ariAia ,olii8 a for#ei @i a
co#$licaAiilor.
,iagno"tic
Dianostic(l &e o,e-itate @i ra&(l acesteia se $oate sta,ili $rin #ai
#(lte #eto&e &e in'estiaAie.
O,e-itatea $rin t(l,(r6ri ale ali#entaAiei 9cea #ai frec'ent6: tre,(ie
&iferenAiat6 &e alte ca(-e ale acesteia c(# ar fi cele far#acoloice8
acro#ealia8 sin&ro#(l C(sDin8 ins(lino#(l8 Di$otiroi&is#(l8 ,(li#ia8
li$o&istrofia8 Di$erli$i&e#ia8 &eficienAa &e Dor#on &e cre@tere.
>n ti#$(l controalelor #e&icale &e r(tin68 se $oate #onotori-a starea
&e s6n6tate a (nei $ersoane8 c( a+(tor(l (nor eEa#ene $aracliniceB
#6s(rarea lice#iei8 $entr( &e$istarea D0 ti$ IIC
#6s(rarea ni'el(l(i Dor#onilor tiroi&ieniC
en-i#ele De$aticeC
1%
ni'el(l colesterol(l(i i al triliceri&elor.
M6s(rarea tensi(nii arteriale @i ana#ne-a &in care s6 ias6 *n e'i&enAa
#e&icaAia l(at68 istoric(l fa#ilial8 $re-enAa se&entaris#(l(i8 a cons(#(l(i &e
alcool 9cantitatea -ilnic6 inerat6:8 istoric(l cre@terii *n re(tate c=t @i
efort(rile $e care le7a *ntre$rins $ersoana s($ra$on&eral6 $entr( a sl6,i.
M6s(rarea IMC @i al &i#ensi(nilor $oate a+(ta la sta,ilirea risc(l(i &e
a$ariAie a D0 ti$ II @i a ,olii coronariene aterosclerotice.
Stabilirea paraetrilor antropologici
Circ(#ferinAa taliei @i cea a coa$selor $ot esti#a r6si#ea 'isceral6.
Circ(#ferinAa it(l(i este $re&icti'6 $entr( a$recierea risc(l(i a$neei &e
so#n8 iar #6s(rarea acesteia seriata esti#ea-6 stratificarea risc(l(i.
Ra$ort(l talieQcoa$se se calc(lea-6 $rin #6s(rarea circ(#ferinAei
taliei *#$6rAit6 la 'aloarea circ(#ferinAei coa$selor. 3alorile nor#ale $entr(
fe#ei @i ,6r,aAi s(nt &e ?. ! @i res$ecti' ?. %8 fiin& corelate str*ns c( starea
&e s6n6tate eneral6 @i fertilitatea. 4e#eile c( 'aloarea ?. ! $re-int6 ni'ele
o$ti#e &e estroen @i s(nt #ai $(Ain s(cce$ti,ile la ,oli #a+ore $rec(#
&ia,et(l8 afecAi(nile car&io'asc(lare @i cancer(l o'arian. /6r,aAii c(
'aloarea ?. % a( (n risc #ai sc6-(t &e cancer la $rostat6 @i cancer testic(lar.
Dia#etr(l a,&o#inal saital. M6soar6 o,e-itatea 'isceral6 @i
re$re-int6 &istanAa &intre s$ate @i a,&o#en(l s($erior la ni'el(l o#,ilic(l(i.
"e #6soar6 *n $o-iAie &e s($inaAie.
In&eE(l 'ol(#(l(i cor$oral. Este o alternati'6 la in&eE(l #asei
cor$orale. >n ti#$ ce IMC7(l calc(lea-6 #asa cor$oral6 total68 f6r6
locali-area acesteia8 in&eE(l 'ol(#(l(i cor$oral se ,a-ea-6 $e relaAia &intre
#as6 @i &istri,(Aia cor$oral6.
Meto%a pliului cutanat.
2?
"e ,a-ea-a $e #6s(rarea $li(l(i c(tanat *n an(#ite -one ale cor$(l(i
$entr( a &eter#ina rosi#ea strat(l(i &e r6si#e s(,c(tanat6. 3alorile s(nt
con'ertite $entr( a esti#a $rocente &e r6si#e $rintr7o ec(a ie.
TeDnoloii a$licate $entr( #6s(rarea r6si#ii cor$orale.
Procent(l &e r6si#e cor$oral6 re$re-int6 cantitatea total6 a r6si#ii
$ersoanei *#$ar it6 la re(tatea acesteia reflect=n& r6si#ea esen ial6 i cea
&e &e$o-itare. Grsimea ese ial este cea necesar6 $entr( #en inerea 'ie ii
i a f(nc iei re$ro&(cti'e. Acest $rocent este #ai #are la fe#ei &ec=t la
,6r,a i8 &atorit6 cererilor #aternit6 ii. Gr6si#ea esen ial6 este 27)L la
,6r,a i i 1?71)L la fe#ei. Grsimea de depozitare re$re-int6 ac(#(larea
r6si#ii *n es(t(l a&i$os care $rote+ea-6 oranele interne.
Cantitatea eEact6 &e r6si#e *n $rocente a (nei $ersoane $oate fi
esti#at6 $rinB
!estarea la infrarosu $rin care se trans#ite o l(#in6 infraro ie *n
#( cDi(l ,ice$s8 aceasta este reflectat6 i a,sor,it6 &e c6tre r6si#e.
Meto&a este ra$i&6 i ( or &e folosit.
"bsorb iometria cu raze # $D%#"& este #eto&a stan&ar& &e testare a
co#$o-i iei cor$orale. Do(a ti$(ri &iferite &e ra-e 5 scanea-6 cor$(l8 (na
care &etectea-6 toate es(t(rile i cealalt6 care n( &etectea-6 r6si#ea. Un
co#$(ter 'a s(,strae &oar frac ia &e es(t a&i$os.
'surarea mediei densit ii corporale. Deoarece es(t(l ras are o
&ensitate sc6-(t6 fa 6 &e #( cDi i oase se $oate esti#a con in(t(l *n
r6si#e. "e folosesc a$oi (na &intre for#(lele /ro-eF sa( "iri $entr( a
calc(la $rocent(l &e r6si#e.
"naliza prin impedan a bioelectric. Princi$i(l ac i(nii sale
$res($(ne a$licarea a &oi con&(ctori $e cor$ i tri#iterea (n(i c(rent
electric $rin cor$. Re-isten a &intre con&(ctori 'a $er#ite #6s(rarea
r6si#ii cor$orale8 &eoarece re-isten a electricit6 ii 'aria-6 *ntre es(t(l
21
a&i$os8 #(sc(lar i scDeletic. es(t(rile f6r6 r6si#e s(nt ,(ne
con&(c6toare &e electricitate8 &eoarece con in a$6 #(lt6 fa 6 &e cele rase
care s(nt anDi&re i n( con&(c electricitatea.
,iagno"tic %i$erential
>n &ianosticarea o,e-it6 ii tre,(esc eli#inateB
Gra'i&itatea .
"QP 9stat(s $ost: trata#ent c( corticoi-i.
/oli &e eEcre ie 9ins(ficien 6 renal6:.
/oli car&io7li#fo7'asc(lare 9ascita:.
/oli $ara-itare 9Elefantiasis 7 ,ilDar-iaQscDistoso#iasis8 cDist(ri
Di&atice:.
/oli en&ocrine.
"in&ro#(l C(sDin.
Cre teri tis(lare #ari8 #aline sa( ,enine8 etc.
"in&ro#(l PicFNicF 7 o for#6 &e o,e-itate care este asociat6 i
c( o an(#it6 stare &e retar&are intelect(al6.
E!olu ie i progno"tic
O,e-itatea n( este o $atoloie8 ci o stare c( (n *nalt $oten ial
$atoloic. Persoanele o,e-e $re-int6 o $re&is$o-i ie la o serie &e $atoloiiB
,oli car&io'asc(lareB Di$ertensi(ne8 iscDe#ie car&iac68
ateroa#eC
DerniiC
'ariceC
osteoartrite 7 ale siste#(l(i ortostatic i loco#otor8 ale
artic(la iilor8 ale coloanei 'erte,rale s($rasolicitateC
22
en&ocrine 7 &ia,et ti$ II 9non7ins(lin7&e$en&ent:C
litia-6 (rinar6C
frec'ente co#$lica ii $osto$eratorii
MenAinerea $e ter#en l(n a re(t6Aii re&(se este eEtre# &e &ificil6.
I#$le#entarea @i #enAinerea (n(i rei# &e 'iaA6 @i a (nei &iete ecDili,rate
$oate constit(i factor(l &eter#inant s$re o e'ol(Aie fa'ora,il6 a o,e-it6Aii8
$rin &i#in(area re(t6Aii eEcesi'e.
Dac6 $acient(l n( este #oti'at8 re&(cerea re(t6Aii n( se 'a $ro&(ce.
De accea8 $acient(l tre,(ie *nc(ra+at s6 res$ecte noile re(li &e 'iaA6 @i #ai
ales $e cele ali#entare $entr( a $(tea o,Aine re-(ltat(l scontat.
D($6 (nele statistici n(#ai )?L &intre o,e-i a+(n la '=rst6 &e !? &e
ani. "e *nAelee c6 $ronostic(l for#(lat &($6 c(nosc(ta eE$resie $o$(lar6
Hc( c=t este #ai l(n6 c(rea(a8 c( at=t #ai sc(rt6 'iata<8 este foarte real6.
Trataent
"c6&erea *n re(tate a (n(i o,e- *nce$e $rin sta,ilirea &e la *nce$(t a
(nei ,(ne cola,or6ri *ntre #e&ic @i $acient.
>ntr7o $ri#6 eta$6 se 'a $(ne accent(l $e *#,(n6t6Airea st6rii &e
s6n6tate @i n( $e o,Ainerea (nei re(t6Ai cor$orale i&eale Dieta re$re-int6
ele#ent(l &e ,a-6 al trata#ent(l(i. C(ra &e sl6,ire $ro$ri(7-is6 9&iet6 @i
scDi#,area #o&(l(i &e 'iaA6:8 tre,(ie s6 &(re-e a$roEi#ati' 2 l(ni. C=n&
&ieta Di$ocalorica8 scDi#,6rile *n stil(l &e 'iaA6 n( a( &at re-(ltatele
scontate @i s6n6tatea este *n $ericol se $ot $rescrie #e&ica#ente
antio,e-itate sa( trata#ent cDir(rical care se a&resea-6 n(#ai ca-(rilor &e
o,e-itate se'er6 sa( #or,i&68 ale c6rei co#$licaAii &i#in(ea-6 s$eranAa &e
'iaA6.
2)
Ipleentarea %ietelor:
Dieta $rin a$ort caloric re&(s i $i9at e"te sla, caloric68 *ntre 12??7
11?? calorii $e -i la fe#ei i 11??718?? calorii la ,6r,a iC
Dieta $rin a$ort caloric foarte re&(s 7 8??712??calQ-i. Acest trata#ent
este re-er'at $entr( ca-(rile &e o,e-itate eEtre#6 care a( ne'oie &e o
sc6&ere a re(t6 ii ra$i&6 i este a$licat &oar s(, stricta s($ra'eDere
#e&ical6. Aceast6 &iet6 se $oate a$lica $e o $erioa&6 sc(rta &e ti#$8
&e re(la &e ) l(ni
>ntr7(n rei# Di$ocaloric s(nt $er#ise (r#6toarele ali#enteB
la$te s#=nt=nit8 ia(rt &eresat8 ,r*n6a &e 'aci &ietetic68 (r&6
carne sla,6 &e 'ac68 'i el8 $as6re 9$(i:
$e te sla,
o(6 fierte tari8 al,( (l &e o(
le(#eB ro ii8 ri&icDi8 salat6 'er&e8 ar&ei ra i8 castra'e i8 cono$i&68
&o'lecei8 'ar-6 al,68 fasole 'er&e8 $re$arate caB salate8 sote8 fierte
*n,6( ite.
fr(cteB #ere cre esti8 l6#=i8 rea$fr(it8 $ortocale8 #an&arine8 'i ine8
cire e.
r6si#iB (lei(ri 'eetale8 #ararin68 (nt *n cantitate re&(s6
,6(t(riB sifon8 s(c(ri &e le(#e8 fr(cte8 la$te ecre#at
sareB *n #e&ie 1 Q-i.
"e 'or &a 172 #eseQ-i8asi(r=n&(7se astfel o #eta,oli-are #ai ,(na a
caloriilor reali-ate8 *#$ie&ic=n& ac(#(larea lor s(, for#a &e es(t a&i$os.
Regi pentru o zi:
9cca 1?? calorii8 !1 $roteine8 1?? l(ci&e8 )1 li$i&e:
24
,iinea a:
2?? la$te rece sa( cal&
Ora )4:
o cDifla 91?: sa( o felie &e $aine 91?: c( ,ran-a &e 'aci
o cafea neara c( -aDarina
Pr@nz:
4el(l IB
salate &e cr(&it6 i &in 2?? 'ar-6 al,6 sa( rosie sa( ri&icDi &e l(n6
sa( an&i'e8 salata 'er&e sa( castra'e i8 salat6 &e ro ii8 ar&ei ra i8
$ra- c( o lin(ri 6 &e (lei8 l6#=ie sa( o et
se $ot folosi 172 farf(rii &e s($6 sa( cior,68 $re$arate &in aceleasi
le(#e i acelea i cantit6 i ca cele in&icate $entr( salat6. Ne$(t=n&
folosi ri&icDiile i an&i'ele8 le(#ele $entr( s($e sa( cior,e se 'or
co#$leta c( lo,o&68 s$anac8 &o'lecei sa( cono$i&6.
4el(l IIB
1?? carne sla,6 &e 'ac68 #=n-at8 $asare fiart68 fri$t68 tocat6 i fiart6
sa( fri$t68 *n6,( it68 conser'e &e carne sla,6 $re$arat6 rasol
sa( 11? $este sla,8 stra'i&8 co&8 sti(ca8 sala( 9conelat sa( $roas$at:
fiert8 fri$t la c($tor8 conser'e &e $este sla,8 rasol
sa( 11? ,ran-a &e 'aci
4el(l IIIB
(n #ar 91??:
Seara:
11? cartofi fierti ina,(siti sa( 2?? sote(ri &in fasole 'er&e si 2??
&o'lecei c( 2 lin(rite ia(rt
4el(l IB
21
1?? carne sla,a fri$ta sa( 11? $este sla, 9a&ica sort(l care s7a
cons(#at la $ran-:
4el(l IIB
Un #ar 91??:
Trataent e%icaento"
Ma+oritatea #e&ica#entelor antio,e-itate actionea-6 $rin &i#in(area
sen-a iei &e foa#e i in&(cerea ra$i&6 a sen-a iei &e sa ietate. In&ica iile
trata#ent(l(i #e&ica#entos s(nt $entr( $acien i c(B
IMC #ai #are &e )?
IMC #ai #are &e 2! c( co#or,i&it< i a"ociate 6 Biperten"iune
arterial<: Bipercole"teroleie: boala coronarian<: ,/ %e tip II "i
apnee %e "on8.
O$ i(ni #e&ica#entoaseB
"i,(tra#ina ac ioneaza a"upra creierului re%uc@n% apetitul
6"enza ia %e $oae i %orin a %e a ingera aliente8 i in%uce
rapi% "enza ia %e "a ietate
Orlistat este (n #e&ica#ent care n( re&(ce a$etit(l ci este (n
inDi,itor $otent8 s$ecific i cu %urata lung< %e ac iune a lipazelor
ga"trointe"tinale. Enziele inacti!ate nu pot Bi%roliza gr<"iile
alientare: $iin% a"t$el po"ibil ca apro9iati! C4D %in gr<"iile
con"uate la o a"a "a treaca prin inte"tin ne%igerate
4enter#in $ro&(ce o sc<%ere a apetitului i "e recoan%< "< $ie
$olo"it pentru o "curt< perioa%< %e tip.
Trata#ent cDir(rical
22
Trata#ent(l cDir(rical al o,e-it6 ii este in&icat at(nci c=n&B
IMC &e$aseste 4?
IMC este #ai #are &e )1 c( co#or,i&it< i a"ociate 6obezitatea e"te
a"ociat< cu o coplica ie etabolic<: precu %ibetul zaBarat "au
a$ec iuni o"teo3articulare8.
Proce&(ri cDir(ricale &n obezitate:
$roce&(ri restricti'eB $rin care se reali-ea-6 o &i#in(are a ca$acit6 ii
astrice8 li#it=n& astfel inestia &e ali#ente soli&e i in&(can& o
sen-a ie &e sa ietate #(lt #ai ra$i&6 9,a&a+ astric $rin inel &e silicon
a+(sta,il i astro$lastia 'ertical6 cali,rat6 c( a+(tor(l (n(i sta$ler
liniar:C
$roce&(ri #ala,sor,ti'e 9,R7$ass7(l astric a Ro(E c( ansa in STS i
&i'ersia ,ilio$ancreatica c( sa( fara sNitcD &(o&enal:.
Alte teDnici cDir(ricale 9,R7$ass7(l +e+(no7ileal8 fiEarea #aEilo7
#an&i,(lara S+aN NirinS8 li$os(ctie: a( fost folosite *n *ncercarea &e
a trata o,e-itatea #or,i&68 *ns6 re-(ltatele $e ter#en l(n a( fost
nesatisfacatoare. Ele n( s(nt reco#an&ate &e s$eciali ti &atorit6 ratei
&e s(cces sc6-(te i a n(#eroaselor efecte sec(n&are
D($6 reali-area inter'enAiei cDir(ricale cantit6Aile &e licDi&e @i
ali#ente soli&e inerate s(nt #ici. >n $ri#ele &o(6 s6$t6#=ni este $er#is6
&oar o &iet6 licDi&68 &($6 care se 'a trece la ali#ente soli&e s(, for#6 &e
$ire(. De ase#enea8 'a fi e'itat co#s(#(l an(#itor ali#enteB ,6(t(rile c(
conAin(t caloric cresc(t 9,6(t(rile &(lci: @i la$tele. Este a,sol(t necesar6 o
#o&ificare8 o a&a$tare a co#$orta#ent(l(i ali#entar. 3or fi *n'6Aate noi
SteDnici &e a #=ncaSB ali#entele 'or fi #estecate ,ine @i *nDiAite *ncet8 *n
ca- contrar 'or a$6rea 'o#is#ente sa( &(reri a,&o#inale.
2!
'oplicatii
Dintre co#$lica iile o,e-it6 ii cele #ai frec'ente s(nt (r#atoareleB
Dia,et(l -aDarat este o co#$licatie #a+ora. Peste 8?7%?L &intre
&ia,etici a( fost sa( s(nt o,e-i. /oala e'ol(ea-a $roresi' $ana la
sta&i(l clinic #anifest &e &ia,et.
Gi$erli$o$roteine#iile 9cresterea 'alorilor triliceri&elor si
colesterol(l(i
Co#$lica ii car&io7'asc(lare se'ereB D i$ertensi(ne arterial68
ins(ficien a car&iac68 aterosclero-a coronarian68 acci&ente 'asc(lare
cere,rale
Co#$lica ii $(l#onareB ,ron ita ac(t6 i cronic68 e#fi-e#(l
$(l#onar8 &is$neea &e efort &atorit6 sc6&erii ca$acitatii 'itale8 (neori
Di$ertensi(nea $(l#onar6 i n( rareori sin&ro#(l PicFNicD
9so#nolen a si o,e-itatea:.
Co#$lica ii &iesti'e s(ntB Di$otonia ,iliar68 litia-a ,iliar68
consti$a ia cronic68 De$atita cronic6 $rin steato-6 De$atic6 9infiltra ie
ras6 a ficat(l(i:.
Co#$lica ii c(tanateB intertrio8 $io&er#ite8 se,oree.
T(l,(rari &e staticaB cifo-a &orsal68 lor&o-a cer'ical68 $icior $lat8
s$on&ilo-e8 artro-e ale sol&(l(i8 $oliartro-e sa( n(#ai &(rerea
artic(lar6 se#nalat6 la !?L &intre o,e-i.
Co#$licatii inecoloiceC a#enoree8 t(l,(rari &e cicl( o'arian.
3aricele re$re-int6 (na &intre cel #ai &es intalnite co#$lica ii
locali-ate la ni'el(l #e#,relor inferioare.
"in&ro#(l &e a$nee in so#n.
28
2%
RO+U+ ASISTENTU+UI ME,I'A+
N NGRIEIREA 1O+NA?U+UI 'U
O1E/ITATE
AsistenAii #e&icali a( $atr( res$onsa,ilit6Ai esenAialeB
s6 $ro#o'e-e $6strarea s6n6t6AiiC
s6 $re'in6 *#,oln6'irileC
resta(rarea s6n6t6AiiC
*nl6t(rarea s(ferinAei.
Res$onsa,ilitatea $ri#or&ial6 a asistent(l(i #e&ical const6 *n a
acor&a *nri+iri $ersoanelor care a( ne'oie *n aceast6 $ri'inA6. El tre,(ie s6
cree-e o a#,ianA6 *n ca&r(l c6reia 'alorile8 o,icei(rile8 reliia @i cre&inAa
in&i'i&(l(i s6 fie res$ectate.
A'anta+e $entr( $acientB
,eneficia-6 &e *nri+iri &e calitate *n f(ncAie &e ne'oiC
are asi(rat6 contin(itatea *nri+irilor I $lan(l fiin& accesi,il
ecDi$ei &e s6n6tate care are ne'oie &e (n re$er &e infor#aAii
$entr( fiecare $ro,le#6C
&eter#in6 $acient(l s6 $artici$e la *nri+iri @i s6 se $reoc($e &e
o,Ainerea (nei #ai ,(ne st6ri &e s6n6tate.
Rol(l asistentei #e&icale eneraliste este acela &eB
s($linire a &e$en&enAei8 a&ic6 ceea ce n( $oate face $ersoana @i
&e a *ncerca s6 *nloc(iasc6 necesitatea *n a@a fel *nc=t $ersoana
s67@i $oat6 satisface cerinAele #ai (@orC
s6 se oc($e &e as$ectele $siDo7so#atice @i $siDosociale care
afectea-6 s6n6tatea8 ,oala @i #oarteaC &e aceea n(rsin(l
)?
folose@te c(no@tinAe @i teDnici &e @tiinAe fi-ice8 sociale8
#e&icale8 ,ioloice @i &e (#anitate 9arta @i @tiinAa:C
In&i'i&(l8 @i (n&e este ca-(l8 fa#ilia sa8 se 'or i#$lica *n toate
as$ectele $entr( #enAinerea (nei ,(ne s6n6t6Ai.
>n acti'itatea sa asistenta #e&ical6 se $oate confr(nta c( s(rse &e
&ific(ltate. Acestea s(nt re$re-entate &e li$sa &e forA68 'oinA6 sa( c(no@tinAe
ale $acienAilor.
Co#$etenAa asistentei re-i&6 toc#ai *n c(noa@terea s(rsei &e
&ific(ltate @i *n a&a$tarea *nri+irilor acor&ate *n aceast6 sit(aAie. Ea tre,(ie
s6 fie o iniAiati'6 $ro$rie a asistentei8 nefiin& &eter#inat6 &e reco#an&area
#e&ic(l(i.
>n (r#a $roces(l(i n(rsin8 se tin&e s6 se o,Ain6 a#eliorarea
&e$en&enAei8 iar i&eal ar fi c=@tiarea in&e$en&enAei $acient(l(i.
Rol(l $rofesional al asistent(l(i #e&ical *i ofer6 a,ilitatea &e a
co#(nica eficient c( $acient(l @i c( fa#ilia acest(ia8 &e a fi (n ,(n
e&(cator8 f(rni-or &e *nri+ire8 #anaer al *nri+irilor &ar @i #e&iator8 6sin&
#o&(l cel #ai cores$(n-6tor &e *nri+ire &e care $acient(l are ne'oie.
>n ca-(l ali#entaAiei ina&ec'ate $rin s(r$l(s8 n(rsaB
'a a'ea ri+6 ca $acient(l s6 ai,6 re(tatea cor$oral6 *n f(ncAie
&e *n6lAi#e8 '=rst68 seEC
*n'aA6 $acient(l 'aloarea eneretic6 a ali#entalor @i necesar(l
*n f(ncAie &e acti'it6Aile fi-ice @i '=rst6C
alc6t(ie@te (n rei# Di$ocaloricC
(r#6re@te $erio&ic re(tatea cor$oral6.
n(rsa calc(lea-6 necesar(l &e calorii $e -i8 *n f(ncAie &e
acti'itate8&e '=rst6C
calc(lea-6 raAia ali#entar6 ecDili,rat6C
)1
asi(r6 ecDili,r( *ntre ele#entele eneretice @i cele
neeneretice 9 a$68 'ita#ine8 s6r(ri #inerale:C
asi(r6 ecDili,r( *ntre $rinci$iile n(triti'e f(n&a#entaleB 1?7
11L Di&raAi &e car,on8 1?711L $roteine8 )?74?L li$i&eC
asi(r6 ecDili,r( *ntre $ro&(sele &e oriine ani#al6 @i 'eetal6C
asi(r6 ecDili,r( *ntre aci&itate @i alcalinitateC
calc(lea-6 n(#6r(l &e calorii $entr( s$orti'i8 *n sarcin6 @i
al6$tareC
are ri+6 ca raAia ali#entar6 s6 c($rin&6 B l(ci&e 481 cal. $entr(
#eta,oli-area (n(i ra#8 li$i&e %8) cal8 @i $roteine 4.1 calC
cercetea-6 (st(rile @i &e$rin&erile ali#entare ale in&i'i&(l(iC
alee ali#entele Ain=n& sea#a &e $referinAele8 &e$rin&erile @i
ne'oile in&i'i&(l(iC
*nloc(ie@te la ne'oie (n ali#ent c( alt(l.
O,iecti'ele &e *nri+ire 7 'or ar6ta clar @i $recis care s(nt re-(ltatele
$e care $acient(l8 fa#ilia8 colecti'(l @i asistenta #e&ical6 s$er6 s6 le o,Ain68
&ar @i care s(nt inter'enAiile intre$rinse &e asistent6 @i $acient $entr( a atine
sco$(l &inainte fiEat.
O,iecti'ele (r#6rite &e c6tre asistent(l #e&ical8 *n ca-(l (n(i $acient
c( o,e-itate s(ntB
consoli&area re-(ltatelor tera$e(tice o,tin(te &e+a @i $re'enirea
cronici-6rii (nor i#,oln6'iri.
sta,ilirea (nei &iete confor#e c( sit(a ia #e&ical6 a
$acient(l(iC
res$ectarea strict6 a #e&ica iei i &ieteti sta,ilite &e #e&ic(l
&ia,etoloC
)2
e&(ca ia $entr( s6n6tate *n 'e&erea #oti'6rii i s$ri+inirii
$acient(l(i s($ra$on&eral s67 i scDi#,e stil(l &e 'iat6 i s67 i
*#,(n6t6 esc6 astfel starea &e s6n6tate.
Rolul autono al a"i"tentului e%ical &n &ngrijirea
bolna!ului cu obezitate
Fi a tehnic nr.1 Comunicarea terapeutic
,e$ini ie
Este o acti'itate $lanificat68 efect(at6 $entr( a o,Aine relaAii
inter$ersonale *ntre n(rs6 @i ,olna'.
Co#(nicarea se #anifest6 $rin toate eE$resiile8 'er,ale @i non7
'er,ale8 $rin caracteristicile in&i'i&(l(i &in $(nct &e 'e&ere
co#$orta#ental @i seE(al.
Scop
Rol(l n(rsei este acela &e a a+(ta $acient(l *n a se eE$ri#a c(
sco$(l reali-6rii (nei co#(nic6ri a&ec'ate
TeBnic<
Pentr( a se o,Aine acest l(cr(8 tre,(ie res$ectate c=te'a re(li8
c(# ar fi B
7 $acient(l 'a fi res$ectat8 in&iferent &e ra&(l &e
c(lt(r6 sa( &e $re6tire $rofesional6C
7 'oca,(lar(l (tili-at tre,(ie s6 fie $e *nAeles(l acest(iaC
7 a&resarea se face c( ; &(#nea'oastr6<C
7 ton(l (tili-at este a&ec'at sit(aAieiC
7 n(rsa *@i 'a #enAine ecDili,r(l necesarC
7 toate teDnicile se a$lic6 at(nci c=n& $acient(l este
coo$erantC
7 #i#ica @i est(rile tre,(ie s6 co#$lete-e infor#aAia
#e&ical6.
))
Inci%ente
Co#(nicarea este ineficient6 *n (r#6toarele sit(aAiiB
7 n(rsa *@i afir#6 $6rerea contra&ictorie c( cea a
$acient(l(iC
7 n(rsa &6 asi(r6ri false8 in&(c=n& *n eroare $acient(lC
7 c=n& $acient(l n( este l6sat s6 ai,6 $6reri $ro$rii8
7 n(rsa folose@te o atit(&ine &e a$ro,are sa(
&e-a$ro,are eEcesi'6 faA6 &e cele relatate &e ,olna'C
7 c=n& se folosesc stereoti$(rile @i n( se Aine cont c6
fiecare ,olna' este o $ersoan6 a$arteC
7 n(rsa scDi#,6 s(,iect(l con'ersaAiei8 ceea ce
re$re-int6 o i#$oliteAe8 sa( $oate &(ce la inDi,iAia
,olna'(l(i.
Fi a tehnic nr.2 Alimenta ia bolnavului cu obezitate
,e$ini ie
Asi(rarea necesit6Ailor calorice @i calitati'e in f(ncAie &e 'arsta
@i starea oranis#(l(i.
Scop
4a'ori-area $roces(l(i &e 'in&ecare8 consoli&area re-(ltatelor
tera$e(tice o,tin(te &e+a @i $re'enirea cronici-6rii (nor
i#,oln6'iri. "ta,ilirea (nei &iete confor#e c( sit(atia #e&icala
a $acient(l(i.
TeBnica Asistenta 'a asi(raB
calc(larea necesar(l(i &e calorii $e 24 &e ore in
f(nctie &e acti'itate8 'arsta
calc(larea ratiei ali#entare ecDili,rata
asi(rarea ecDili,r(l(i intre $ro&(sele &e oriine
ani#ala si 'eetala
inloc(ieste la ne'oie (n ali#ent c( alt(l confor#
ecDi'alentelor cantitati'e si calitati'e ale &iferitelor $rinci$ii
ali#entare
)4
Rei#(l ali#entar 'a fi Di$ocaloric c( (n a$ort &e cca 12??7
1)??cal. in con&itii &e acti'itate o,isn(ita. In s$ital sa( in
con&itii &e re$aos a,sol(t8 a$ort(l caloric $oate fi si #ai re&(s8
la 8??8 2?? sa( 4?? calorii si (neori se $oate rec(re cDiar la
$ost(l a,sol(t.
In ca-(l rei#(l(i Di$ocaloric8 $roteinele 'or fi &ate in $ro$ortii
&e 18172 QF cor$.
Ratia li$i&ica 'a fi re&(sa la 4?71? Q-i si intr(cat ele f(rni-ea-a
(n a$ort caloric cresc(t8 &e-a'anta+os intr7(n astfel &e rei#.
Rei#(l 'a fi sarac in l(ci&e8 sti(t fiin& fa$t(l ca factor(l
$rinci$al in cons(#area o,e-itatii8 il constit(ie &e-ecDili,r(l
ali#entar in sens(l (n(i cons(# eEaerat &e l(ci&e s(, for#a
&e &(lci(ri concentrate8 fainoase8 $aine.
Regi pentru o zi: 9cca 1?? calorii8 !1 $roteine8 1??
l(ci&e8 )1 li$i&e:
Di#inea aB
2?? la$te rece sa( cal&
Ora 1?B
o cDifla 91?: sa( o felie &e $aine 91?: c( ,ran-a &e 'aci
o cafea neara c( -aDarina
Pr=n-B
4el(l IB
salate &e cr(&it6 i &in 2?? 'ar-6 al,6 sa( rosie sa(
ri&icDi &e l(n6 sa( an&i'e8 salata 'er&e sa( castra'e i8
salat6 &e ro ii8 ar&ei ra i8 $ra- c( o lin(ri 6 &e (lei8
l6#=ie sa( o et
172 farf(rii &e s($6 sa( cior,68 $re$arate &in aceleasi
le(#e i acelea i cantit6 i ca cele in&icate $entr( salat6.
)1
4el(l IIB
1?? carne sla,6 &e 'ac68 #=n-at8 $asare fiart68 fri$t68
tocat6 i fiart6 sa( fri$t68 *n6,( it68 conser'e &e carne
sla,6 $re$arat6 rasol
sa( 11? $este sla,8 stra'i&8 co&8 sti(ca8 sala( 9conelat
sa( $roas$at: fiert8 fri$t la c($tor8 conser'e &e $este sla,8
rasol
sa( 11? ,ran-a &e 'aci
4el(l IIIB
(n #ar 91??:
"earaB
11? cartofi fierti ina,(siti sa( 2?? sote(ri &in fasole
'er&e si 2?? &o'lecei c( 2 lin(rite ia(rt
4el(l IB
1?? carne sla,a fri$ta sa( 11? $este sla, 9a&ica sort(l
care s7a cons(#at la $ran-:
4el(l IIB
Un #ar 91??:
)2
Rolul %elegat al a"i"tentului e%ical &n &ngrijirea
bolna!ului cu obezitate
Fi a tehnic nr.3 - Msurarea i notarea func iilor vitale
M(SURAREA PU+SU+UI
,e$ini ie Deter#inarea n(#6r(l(i &e ,6t6i car&iace $e #in(t.
Scop E'al(area f(ncAiei car&io'asc(lare. Ele#entele &e a$reciat
s(ntB rit#icitatea8 frec'enAa8 celeritatea @i a#$lit(&inea.
Materiale
nece"are
Ceas c( sec(n&ar @i (n creion ro@(.
+oc %e
elec ie
P(ls(l $oate fi #6s(rat la ni'el(l oric6rei artere accesi,ile
$al$6rii @i care $oate fi co#$ri#at6 $e (n $lan ososB artera
fe#(ral68 D(#eral68 caroti&68 te#$oral68 s($erficial68
$e&ioas6.
TeBnic< "e 'a asi(ra $acient(l(i (n re$a(s fi-ic @i $siDic &e 1?711
#in(te8 &($6 care se 'a re$era artera @i se 'or fiEa &eetele
$al$atoare $e traiect(l arterei8 eEercit=n& o $resi(ne as($ra
$eretel(i arterial c( '=rf(l &eetelor. "e 'or n(#6ra $(lsaAiile
ti#$ &e 1 #in(t.
"e 'a conse#na 'aloarea o,Ain(t6 $rintr7(n $(nct $e foaia &e
te#$erat(r68 Ain=n& cont c6 fiecare linie ori-ontal6 a foii
re$re-int6 $atr( $(lsaAii. Unirea 'alorii $re-ente c( cea
anterioar6 c( o linie 'a enera c(r,a $(ls(l(i.
M(SURAREA TENSIUNII ARTERIA+E
,e$ini ie Deter#inarea $resi(nii sistolice @i &iastolice la internare
$entr( a co#$ara starea c(rent6 c( 'alorile nor#ale.
Scop E'al(area f(ncAiei car&io'asc(lare 9forAa &e contracAie a
ini#ii8 re-istenAa &eter#inat6 &e elesticitatea @i cali,r(l
'aselor:. Ele#entele &e e'al(at s(ntB tensi(ne arterial6
sistolic6 9#aEi#a: @i tensi(ne arterial6 &iastolic6 9#ini#a:.
Materiale A$arat $entr( #6s(rarea tensi(nii arteriale 9c( #ano#etr(:8
)!
nece"are stetosco$ ,ia(ric(lar8 ta#$on &e 'at68 alcool8 creion ro@(.
+oc %e
elec ie
/rat(l $acient(l(i8 &eas($ra incDeiet(rii cot(l(i.
TeBnic< Meto&a &e &eter#inare $oate fi asc(ltatorie sa( $al$atorie.
Inter'enAiile asistentei $entr( #eto&a asc(ltatorie s(ntB
$re6tirea $siDic6 a $acient(l(i
asi(rarea re$a(s(l(i fi-ic @i $siDic ti#$ &e 11
#in(te
s$6larea $e #=ini
se a$lic6 #an@eta $ne(#atic6 $e ,raA(l
$acient(l(i8 s$ri+init @i *n eEtensie
se fiEea-6 #e#,rana stetosco$(l(i $e artera
D(#eral68 s(, #arinea inferioar6 a #an@etei
se intro&(c oli'ele stetosco$(l(i *n (recDi
se $o#$ea-6 aer *n #an@eta $ne(#atic68 c(
a+(tor(l $erei &e ca(ci(c8 $=n6 la &is$ariAia -o#otelor
$(lsatile
se &eco#$ri#6 $roresi' aer(l &in #an@et6 $rin
&escDi&erea s($a$ei8 $=n6 c=n& se $erce$e $ri#(l -o#ot
arterial 9care re$re-int6 'aloarea tensi(nii arteriale
#aEi#e:
se reAine 'aloarea in&icat6 &e coloana &e #erc(r
sa( ac(l #ano#etr(l(i8 $entr( a fi conse#nat6
se contin(6 &eco#$ri#area8 -o#otele arteriale
&e'enin& tot #ai $(ternice
se reAine 'aloarea in&icat6 &e coloana &e #erc(r
sa( &e ac(l #ano#etr(l(i8 *n #o#ent(l *n care -o#otele
&is$ar8 aceasta re$re-ent=n& tensi(ne arteriala #ini#6
)8
se notea-6 *n foaia &e te#$erat(r6 'alorile
o,Ain(te c( o linie ori-ontal6 &e c(loare ro@ie8 socotin&(7se
$entr( fiecare linie a foii o (nitate coloan6 &e #erc(r
se (nesc liniile ori-ontale c( linii 'erticale @i se
Da@(rea-6 s$aAi(l re-(ltatC *n alte &oc(#ente #e&icale se
*nreistrea-6 cifric
se &e-infectea-6 oli'ele stetosco$(l(i @i
#e#,rana c( alcool.
.a in&icaAia #e&ic(l(i8 se $ot face #6s(r6tori co#$arati'e la
a#,ele ,raAe.
M(SURAREA I NOTAREA MASEI 'ORPORA+E
,e$ini ie Prin #6s(rarea #asei $acient(l(i o,e- se a$recia-a starea &e
n(tri ie8 sta,ilirea necesit6 ilor calorice ale oranis#(l(i si
sca&erea $on&eral6 *n ra$ort c( o,iecti'ele ti$(l(i &e rei#
ali#entar $rescris &e #e&ic.
Scop Deter#inarea ra$ort(l(i &e #asa cor$orala.
Materiale
nece"are
talio#etr(
,an&a #etrica
cantar antro$o#etric
$iE
foaie &e te#$erat(ra
TeBnica M6s(rarea *n6l i#ii B /olna'(l este &escaltat8 este ase-at in
ortostatis#8 c( s$atele li$it &e $erete8 se $lasea-a o linie $e
'erteE si se #arcDea-a loc(l &e inalti#e. A$oi c( o ,an&a
#etrica se #asoara &istanta &e la sol $ana la loc(l #arcat. "e
notea-a in foaia &e te#$erat(ra si in carnet(l $ro$ri(.
Mas(rarea re(tatiiB Asistenta #e&icala 'a #as(ra #asa
cor$orala -ilnic &i#ineata a +e(ne. Ea 'a $reati fi-ic si $siDic
$acient(lB
)%
acesta este an(ntat sa n( #ananceC
isi oleste 'e-ica (rinaraC
se 'erifica i#,raca#intea si incalta#intea care
se sca&e &in #asa totala
Efect(area teDniciiB
'erifica f(nctionalitatea ,alantei
se ecDili,rea-a la ne'oie
se i#o,ili-ea-a ac(l in&icator
se asea-a re(tatile a$roEi#ati' la re(tatea
$acient(l(i
se solicita $acient(l(i sa se ase-e $e cantar
se &escDi&e ,rat(l ,alantei si se ecDili,rea-a
re(tatile
se citesc 'alorile o,tin(te $e scara cantar(l(i
se i#o,ili-ea-a ,rat(l ,alantei8 se co,oara
$acient(l si se con&(ce la salon
se notea-a 'alorile in carnet(l $ro$ri( c( n(#ele8
$ren(#ele8 salon(l
"e notea-a *n foaia &e o,ser'a ie -ilnic.
Fi a tehnic nr. - !ecoltarea s"n#elui pentru e$amene
hematolo#ice %i biochimice
4?
,e$ini ie Recoltarea sanel(i8 in con&itii &e si(ranta8 $rin inter#e&i(l
(n(i ac intro&(s in $(l$a &eetel(i sa( in traiect(l 'enos.
Scop Recoltare &e sane in si(ranA6 $entr( &eter#inarea lice#iei.
Material
e
nece"are:
ta'6 #e&ical6 aco$erit6 c( c=#$ steril8 &o(6 serini &e 1? c#
sterili-ate8 trei ace &e $(ncAie 'enoas6 c( #an&ren sterili-ate8
(scate @i 'erificate8 alcool8 tinct(r6 &e io&8 ta#$oane &e 'at68
aro( &e ca(ci(c8 casolet6 c( co#$(se sterile8 le(co$last8
#(@a#a8 $ern6 tare elastic6 $entr( artic(laAia cot(l(i8 reci$ienAi
&e recoltare8 e$r(,ete @i flacoane sterile8 (scate8 oale sa( c(
s(,stanAe cDi#ice8 anticoa(lante sa( &e alt6 nat(r6 *n f(ncAie
&e fel(l anali-ei $entr( care se face recoltare8 n(#erotate c(
creion8 #e&ii &e c(lt(r68 t6'iA6 renal6.
TeBnica Recoltarea se face $rin *nAe$are 9la a&(lt $(l$a &eet(l(i sa(
lo,(l (recDii8 la co$il faAa $lantar6 a Dal(cel(i sa( c6lc=i: $rin
$(ncAie 'enoas68 $(ncAie arterial6.
TeBnica punctiei !enoa"e:
Etapa %e
e9ecutie
Tipi %e e9ecutie
Pre6tirea
instr(#entelor @i
a #aterialelor
necesare
7 se ale #aterialele necesare @i se a@ea-6 $e
ta'6C
se trans$ort6 ta'a c( #aterialele *n a$ro$ierea
,olna'(l(i.
Pre6tirea fi-ic6
@i $siDic6 a
,olna'(l(i
7 se an(nA6 ,olna'(l @i i se eE$lic6 necesitatea teDnicii
7 se a@ea-6 ,olna'(l *n $o-iAia necesar6 9*n f(ncAie &e
loc(l $(ncAiei:C
7 se &e-,rac6 ,raA(l ales astfel ca Dainele s6 n(
*#$ie&ice circ(laAia &e *ntoarcereC
7 se a@ea-6 s(, ,raA(l ,olna'(l(i $erna elastic6 @i a$oi
#(@a#a(aC
7 se solicit6 ,olna'(l(i s6 #enAin6 ,raA(l *n $o-iAia
41
necesar6.
"ta,ilirea loc(l(i
$(ncAieiB
7 se sta,ile@te ,raA(l la care se face $(ncAiaC
7 se eEa#inea-6 calitatea @i starea 'enelor &e la $lica
cot(l(iC
7 se sta,ile@te loc(l &e eEec(tare a $(ncAiei.
EEec(tarea
$(ncAiei
7 se a$lic6 aro(l elastic la ni'el(l (nirii trei#ii
inferioare c( cea #i+locie a ,raA(l(iC
7 c( in&eE(l #=inii st=ni se $al$ea-6 loc(l $entr(
$(ncAieC
7 se &e-infectea-6 loc(l $(ncAieiC
7 se cere ,olna'(l(i s6 *ncDi&6 @i s6 &escDi&6 $(#n(l &e
c=te'a ori @i s6 r6#=n6 c( el *ncDis C
7 a'=n& serina *n #=na &rea$t6 *ntre $olice @i celelalte
&eete8 c( in&eE(l se fiEea-6 a#,o(l ac(l(i ata@atC
7 c( $olicele #=inii st=ni fiEea-6 'ena la 471 c# s(,
loc(l $(ncAiei @i eEec(t6 o co#$resi(ne @i o tracAi(ne *n
+os as($ra Aes(t(rilor 'ecineC
7 se intro&(ce ac(l *n #i+loc(l 'enei *n &irecAia aE(l(i
lonit(&inal al 'enei @i se *#$ine &e7a l(n(l ei la o
a&=nci#e &e 17181 c#C
7 c( #=na st=n6 se trae *ncet $iston(l8 as$ir=n& s=ne
9 s=nele tre,(ie s6 a$ar6 *n serin6:C
7 se contin(6 as$irarea s=nel(i *n serin6 $=n6 se
eEtrae cantitatea &e s=ne necesar6C
7 se &esface aro(l @i ,olna'(l &escDi&e $(#n(lC
7 se a$lic6 (n ta#$on &e 'at6 (scat $este loc(l (n&e este
ac(l @i se retrae ac(l $rintr7o #i@care ra$i&6C
7 se &e-infectea-6 loc(l $(ncAiei c( (n ta#$on c( alcool
sa( tinct(r6 &e io& care 'a fi #enAin(t la ,olna' ti#$ &e
42
171? #in(te8 $entr( De#osta-6C
7 se scoate ac(l &e la serin6 @i s=nele recoltat se
ole@te *n reci$ient(l $re6titC
7 s$6lare $e #=ini c( a$6 c(rent6 @i s6$(n.
>nri+irea
,olna'(l(i &($6
teDnic6
7 se a$lica (n ta#$on c( alcool $e loc(l $(nctiei $entr(
a o$ri De#oraia.
Pentr( $acient(l o,e-8 la in&ica ia #e&ic(l(i se recoltea-6 s=ne
$entr(B
I. Teste ce se refera la #eta,olis#(l li$i&icB
li$e#ia
colesterol
triliceri&e
li$i&ora#a
Pentr( &eter#inarea lipemiei se recoltea-6 2 I 4 #l s=ne.
3aloarea nor#al6 1?? I !?? #L.
Pentr( &eter#inarea colesterolului se recoltea-6 2 #l &e s=ne.
3aloarea nor#al6 14? I 2?? #L
(ipidograma se face &in aceleasi s=ne.
3aloarea nor#al6B 7 li$i&ora#a alfa U 21 I )?L
7 li$i&ora#a ,eta U 4? I 2?L
7 li$i&ora#a ,eta lent U ) I 1?L
!rigliceridele 9182 V ?82 W:
)olesterolul total U 188? I 284 W
II. Teste ce se refera la #eta,olis#(l l(ci&elorB
4)
lice#ia ?88? I 182? LC li$e#ia 2?? I 8?? #LC lico-(ria
aci& (ric 2 I 2 #L
eritrocite /.B 481 I 181 #ilQ##) 8 4.B 482 I 488 #ilQ##)
retic(lociteB 1? 7 11W
De#atocrit /.B 42 V 2LC 4.B 41 V 1L
De#olo,ina /.B 11 V 2 Q1?? #lC 4.B 1) V 2 Q1?? #l
le(cociteB 42?? I 8???Q##) &in careB
o $olin(cleare ne(trofileB 2)?Q##
)
9? I 1L:
o $olin(cleare eo-inofileB 2??Q##) 91 I )L:
o $olin(cleare ,a-ofileB 4?Q##) 9? I 1L:
o tro#,ociteB 11? I 4?????Q##)
44
E,U'A IA PENTRU S(N(TATE A
PA'IENTU+UI 'U O1E/ITATE
E&(catia $entr( sanatate are trei lat(riB
7 coniti'a8 care consta in co#(nicarea si ins(sirea &e noi c(nostinte
necesare a$ararii si #entinerii sanatatiiC
7 #oti'ationala8 a&ica asi(ra con'inerea $o$(latiei $ri'in&
necesitatea $re'enirii si co#,aterii ,olilor si a &e-'oltarii ar#onioase a
oranis#(l(i8 $rin res$ectarea re(lilor &e sanoene-aC
7 co#$orta#enta7'olitionala8 care consta in ins(sirea &e$rin&erilor si
o,isn(intelor sanoenice8 c( a$licarea lor in $ractica coti&iana.
Orani-atia Mon&iala a "anatatii &efineste e&(catie $entr( sanatate
&re$t ar#a cea #ai eficace a sanatatii $o$(lationale8 ceea ce i#$(ne Ssa fie
asi(rata e&(catia $entr( sanatate a $o$(latiei si sa fie &eter#inate castele
sectoare in care aceasta sa $artici$e la a$licarea t(t(ror $rora#elor &e
sanatate $(,lica8 $entr( a #arca astfel ras$(n&erea $ersonala si colecti'a a
t(t(ror #e#,rilor societatii in ocrotirea sanatatii (#aneS.
"(,line- i#$ortanta celor trei $rinci$ii &e ,a-a ale e&(catie $entr(
sanatate.
Pri#(l este cel al $rioritatiiB c( cat inter'entia in Scariera sanatatiiS
este #ai ti#$(rie8 c( atat e&(catia $entr( sanatate 'a fi #ai eficace.
Al &oilea $rinci$i(8 al s$ecificitatii si a(toritatii8 consi&era ca o$inia
celor c( a(toritate leiti#a este #ai cre&i,ila8 #ai c( sea#a &aca acestia
constit(ie (n eEe#$l( raitor &e co#$orta#ent sanoenic.
Al treilea se refera la interarea e&(catiei $entr( sanatate in
o,iecti'ele $oliticii social7sanitare a stat(l(iC e&(catia $entr( sanatate
tre,(ie sa fie strans leata &e con&itiile concrete ale societatii si sa fie
41
co#$ati,ila c( stat(t(l social7econo#ic si c(lt(ral al acesteia8 $erc(# si c(
$roresele inreistrate in &o#eni(l stiintelor #e&icale.
Obezitatea este o $ro,le#6 &e s6n6tate $entr( fiecare in&i'i& afectat8
iar cost(rile s($ortate &e societate s(nt foarte #ari.
Rol(l e&(catiei tera$e(tice este &e a #oti'a $ersoana sa faca
scDi#,arile &e stil &e 'iata necesare control(l(i $on&eral8 &e a o in'ata c(#
sa le faca si &e a o a+(ta sa le faca $e o $erioa&a cat #ai l(na &e ti#$.
E&(catia tera$e(tica are $ractic &o(a &i#ensi(niB cea tera$e(tica8 s$ecifica8
referitoare la &ieta 9n(#ar &e calorii8 cantitati8 #eni(8 ali#ente #o& &e
$re$arare8 orar: sa( actitate fi-ica 9ti$ &e eEerciti(8 ti#$ si $erioa&a &e
&esfas(rare: si cea e&(cationala8 referitoare la #o&(l in care aceste &etalii
tera$e(tice s(nt rece$tionate8 asi#ilate si a$licate &e $ersoana.
O,iecti'ele e&(catiei $entr( sanatate a $acient(l(i c( o,e-itate s(ntB
X Infor#area @i e&(carea $acient(l(i &es$re risc(rile eEces(l(i
$on&eral $entr( starea &e s6n6tate @i &es$re i#$ortanAa a&o$t6rii (n(i stil &e
'iaA6 s6n6tos8 care incl(&e at=t o ali#entaAie ecDili,rat68 c=t @i #i@care
fi-ic6 eficient6.
X Moti'area @i s$ri+inirea $acient(l(i s($ra$on&eral s6 fac6 scDi#,6rile
necesare *n stil(l &e 'iat6 $entr( a a+(ne la o re(tate nor#al6 @i astfel s6
*si *#,(n6t6teasc6 starea &e s6n6tate.
ProfilaEia *n o,e-itate8 (r#6re@te *nc6 &in co$il6rie8 e&(carea *n
'e&erea (n(i co#$orta#ent a&ec'at &e 'iaA6. ProfilaEia8 a &e'enit astfel o
conce$Aie atotc($rin-6toare *n &o#eni(l s6n6t6Aii8 i#$(n=n&(7se &efiniti' $e
$lan internaAional.
O,i@n(irea c( o ali#entaAie ecDili,rat6 @i s6n6toas6 co#$letat6 c(
acti'area oranis#(l(i 9s$ort: *nce$=n& c( $ri#(l an &e 'iaA6. Cons(#(l &e
&(lci(ri @i &e alcool s(nt o,icei(ri $roaste @i n( necesit6Ai ale oranis#(l(i.
42
De$istarea &in ti#$ @i tratarea ca(-elor trata,ile ale o,e-it6Aii
9Di$otiroi&is#(l8 etc.:8 e&(caAia s$re o n(triAie corect68 s6n6toas68 co#$letat6
c( o acti'itate fi-ic6 #o&erat6 la toate '=rstele este (n(l &in factorii cDeie in
ceea ce $ri'este a,or&area o,e-itatii ca si afecti(ne #e&icala.
Dietele Di$ocalorice $rel(ate &e $acient &in literat(r68 f6r6 control(l8
$re6tirea i asisten a s$eciali tilor8 c( toate efort(rile &e$(se8 &(c la
re-(ltate ne&orite8 &e-a#6iri8 e'ol( ii ;*n acor&eon<8 (n lan &esc(ra+ant
&e sc6&eri i cre teri alternati'e *n re(tate.
4actori $siDo7e#otionali #(lti$ii $ot fi i#$licati in ene-a si
#entinerea o,e-itatii8 si se $ot constit(i in ,ariere ale o$ti#i-arii stil(l(i &e
'iata si re&(cerii $on&erale. De aceea8 e&(catia tera$e(tica &e$aseste ca&r(l
$(r e&(cational si se a&resea-a si acestor factori $rin consiliere si tera$ie
co#$orta#entala.
4!
Plan %e &ngrijire
Nr.
crt.
Dianostic &e
*nri+ire
O,iecti' &e
*nri+ire
Inter'en ii E'al(are
1. Dific(ltate *n
a #en ine o
,(n6
circ(la ie i
res$ira i
&atorit6
re(t6 ii
Pacienta s6 ai,6
o ,(n6
circ(la ie i o
,(n6 res$ira ie
7 "ta,ilesc o rela ie tera$e(tic6 c( $acienta8 ,a-at6 $e
*ncre&ee8 acce$tare
7 a#$lase- $acienta *n salon8 *n $o-i ie se#i e-=n&68 *n
f(nc ie &e starea8 afec i(nea i rece$ti'itatea sa
7 In'at $acienta sa foloseasca &iferite a$arate &e s(stinere
9scri$etele &e &eas($ra $at(l(i8 care o 'a a+(ta s6 co,oare #ai
(sor &in $at:
7 Asi(r con&itiile &e #e&i( a&ec'ate8 $entr( a a e'ita
$ericolele $rin acci&entareC
7 "olicit ,olna'ei sa stea linistita la $at8 s6 n( se aite8 $entr(
c6 eEist6 $osi,ilitatea cre terii tensi(nii arteriale #ai #(lt
&ec=t este &e+a
7 Aerisesc salon(l i (#e-esc aer(l &in *nc6$ere.
7 >n'6 $acienta s6 (tili-e-e &iferite teDnici &e relaEare si &e
7 T.A.U 11?Q%?
##G
7 P(ls !1,Q#in
7 G U 1?)F
7 &($6 27) -ile TA se
resta,ile te la o
'aloare constant6
7 res$ira ia este *n
contin(are &eficitar6
48
i#nastic6 res$iratorie.
7 >n'6 $acienta s6 e'ite scDi#,6rile ,r( te &e te#$erat(r6
7 A# $reatit #aterialele necesare #as(rarii tensi(nii
arteriale8 $(ls(l(i8 res$iratiei si te#$erat(rii. .a in&ica ia
#e&ic(l(i #asor si note- in foia &e o,ser'atie f(nctiile
'italeB TA8 $(ls8 res$ira ie8 te#$erat(r6
2. Pert(r,area
#o&(l(i &e a
se ali#enta
9ali#enta ie
*n eEces:
Pacienta s67 i
(r#e-e rei#(l
&ietetic
7 EE$lore- $referintele $acientei as($ra ali#entelor $er#ise
alcat(in& o ali#entatie ecDili,rata c( e'itarea rasi#ilor
ani#ale8 re&(cerea cantitatii &e Di&rocar,onati si aleerea &e
ali#ente ,enefice $entr( s6n6tateC
7 In'at $acienta cateoriile &e ali#ente &in Di&(l ali#entar al
$acient(l(i &ia,etic si ecDi'alentele cantitati'e si calitati'e ale
$rinci$iilor ali#entare8 in 'e&erea inloc(irii (n(i ali#ent c(
alt(lC
7 Monitori-e- $acienta $entr( a cons(#a n(#ai ali#entele
c($rinse in rei#(l ali#entar i#$(s &e #e&ic(l &ia,etoloC
7 In f(nctie &e toleranta la l(ci&e rei#(l 'a c($rin&e
7 $acientei *i este re(
s6 ren(n e la o serie
&e ali#ente
contrain&icate &e
rei#(l ali#entar
7 $acienta acce$t6
tre$tat rei#(l
ali#entar
7 $acienta *n elee i * i
*ns( e te infor#a iile
4%
ali#ente cantarite 9$aine8 la$te8 cartofi8 $aste fainoase8 le(#e
(scate8 fr(cte: si necantarite 9$este8 carne8 #e-el(ri8 o(a8 s($e
&e carne8 sos(ri fara faina8 (lei:
7 Asi(r (n rei# ali#entar 'ariat8 ,oat *n $roteine @i
'ita#ineB carne8 le(#e @i fr(cteC
7 Calc(le- necesar(l &e calorii $e 24 &e ore in f(nctie &e
acti'itate8 'arstaC
7 Ur#aresc orar(l si &istri,(tia #eselorC
7 "f6t(iesc $acienta s6 cons(#e circa 2 litri licDi&e $e -i s(,
for#a &eB ceai8 co#$ot8 s(c(ri nat(rale8 la$teC
7 Inc(ra+e- $acienta @i o asi(r &e contri,(Aia ali#entelor *n
$roces(l &e 'in&ecareC
7 Asi(r (n cli#at lini@titor *n ti#$(l #eseiC
7 .a in&ica ia #e&ic(l(i c=nt6resc -ilnic $acienta. In'it
,olna'a la cantar8 'erific f(nc ionalitatea acest(ia8 ro
,olna'a s6 se (rce $e cantar8 ecDili,re- re(t6 ile i
note- 'aloarea o, in(taB
A+(t ,olna'a sa co,oare i o con&c la salon.
c( $ri'ire la rei#(l
ali#entar
7 $acienta face efort(ri
s6 #6#=nce n(#ai
ali#entele $er#ise
7 $acienta acce$t6 i
res$ect6 &ieta i#$(s6
G U 1?2F
1?
"ti#(le- $acienta s67 i re&(c6 &in #asa cor$oral68 at=t
$entr( s6n6tatea ei8 c=t i $entr( (n as$ect fi-ic $lac(t.
) Dific(ltate *n
a se #o,ili-a
&in ca(-a
re(ta ii
cor$orale
Pacienta s6
$re-inte
#o,ilitate i
$ost(r6
a&ec'at6
7 A+(t ,olna'a sa se $li#,e $rin salon si Dol(l sectiei8
eEec(tan& cate'a sa( cDiar #ai #(lte eEercitii &e
i#nastica res$iratorie.
7 Atici$e- necesit6 ile $acientei la ne'oieC
7 A#$lase- $acienta in salon in f(nctie &e starea8 afecti(nea si
rece$ti'itatea saC
7 Asi(r con&itiile &e #e&i( a&ec'ate8 $entr( a a e'ita
$ericolele $rin acci&entareC
7 Oriente- $acienta in ti#$8 s$ati( si ant(ra+C
7 4a'ori-e- a&a$tarea $acientei la no(l #e&i(C
7 Instale- $acienta in $at res$ectan& $o-itiile anato#ice ale
cor$(l(iC
7 4olosesc (tila+ele a(Eiliare si &e confort $entr( #entinerea
$o-itiei anato#iceC
7 In'at $acienta sa foloseasca &iferite a$arate &e s(stinere.
7 "($linesc $acienta in satisfacerea ne'oilor sale8 ser'in&(7i la
7 Pacienta *nce$e s6
fac6 #ici &e$las6ri
7 Pacienta se
&e$lasea-6 sin(r6 c(
#ai #(lt6 *ncre&ere
7 Pacienta se
&e$lasea-6 sin(r6 i
face c=te'a eEerci ii
&e i#nastic6
11
$at cele necesare
7 Re&a( incre&erea $acientei ca i#o,ilitatea sa este o stare
trecatoareC
7 "e inc(ra+ea-a $acienta sa faca #ici $li#,ari -ilnice8
e'ent(al a+(tan&(7se &e (n ,aston.
7 Planific (n $rora# &e eEercitii in f(nctie &e ca$acitatea
$acient(l(iC
4. Poten ial risc
&e le-are a
te(#entelor
Pacienta s6 fie
c(rat68 6nri+it6
i s6 ai,6
te(#entele
interre i
$rote+ate
7Planific (n $rora# &e iiena in f(nctie &e acti'itatile
$acienteiC
7In'at $acienta #as(ri &e iiena $ersonalaC
7A+(t $acienta sa sa isi faca ,aia totala sa( $artialaC
7Preatesc #aterialele $entr( ,aieC
7Preatesc ca&a in care a$a 'a a'ea te#$erat(ra &e )!7)8YC
7Preatesc salon(l si #aterialele necesare $entr( efect(area
toaletei $e rei(niC
7Prote+e- $acienta c( (n $ara'an $entr( a ,eneficia &e
inti#itatea necesara toaleteiC
7 A+(t ,olna'a sa7si reali-e-e toaleta $e rei(ni.
7 $acienta $re-int6 o
#ic6 le-i(ne *n -ona
$li(l(i s(,#a#ar
&re$t
7 $acienta are
te(#ente c(rate i
intere
12
7Mase+ i $(&re- c( talc rei(nile $re&is$(se escarelor
&atorita $o-itiei.
7I&entific8 i#$re(na c( $acienta ca(-ele si #oti'atia
$reoc($arii $entr( as$ect(l fi-ic si inri+irile iieniceC
7A+(t $acienta sa isi scDi#,e atit(&inea fata &e as$ect(l sa(
fi-ic si fata &e inri+ile iieniceC
7Infor#e- $acienta c( $ri'irea la #entinerea c(rateniei
te(#entelor si #(coaselor $entr( $re'enirea i#,olna'irilor
1. Dific(ltate *n
a se *#,raca
i &e-,raca
Pacienta sa se
$oata i#,raca si
&e-,raca
sin(ra
E&(c $acienta c( $ri'ire la i#$ortanta 'esti#entatiei in
i&entificarea $ersonalitatiiC
EE$lic $acientei leat(rile &intre tin(ta 'esti#entara8 i#aine
si sti#a &e sineC
I&entific ca$acitatea si li#itele fi-ice ale $acienteiC
Ii acor& ti#$ s(ficient $entr( a se i#,raca si &e-,racaC
Ase- o,iectele &in ca#era in aceasi or&ine tot ti#$(l8 iar
Dainele in or&inea folosirii lor si solicit $acientei8 la &e-,racare
sa le $(na in or&ine in'ersaC
7 $acienta ca$ata
(s(rinta in $roces(l &e
i#,racare Q &e-,racare
1)
2. Dific(ltatea &e
a in&e$lini
acti'itati
recreati'e
Pacienta sa
$re-inte o ,(na
&is$o-itie si o
stare &e o$ti#is#
c( $ri'ire la
e'ol(tia ,olii
Pacienta sa isi
reca$ete
incre&erea in
$ro$riile forte
EE$lore- acti'itatile recreati'e care ii $ro&(c $lacere
$acienteiC
Anali-e- si sta,ilesc &aca acestea s(nt in concor&anta c(
starea sa $siDica si fi-icaC
Inc(ra+e- $acienta sa isi eE$ri#e e#otiile si senti#enteleC
"($ra'eDe- $acienta in ti#$(l recreerii $entr( a n( se
$ro&(ce ara'ari ale starii fi-ice si $siDiceC
A$recie- i#$act(l acti'itatii recreati'e as($ra $acienteiC
Antrene- $acienta in acti'itati recreati'e in li#ita i#$(sa &e
ca$acit6 ile $ro$rii.
A# in 'e&ere ca acti'itatile sa n( s($rasolicite $acienta si sa
n( o o,oseasca8 ci sa ii cree-e o stare &e ,(na &is$o-itieC
Note- reactiile si #anifestarile $acientei c( referire &irecta la
starea &e $lictiseala si tristete.
Pacienta $re-inta o stare
&e ,ine i &e *ncre&ere
*n sine
!. Deficit &e
c(no tin e
&es$re
o,e-itate
Pacienta 'a
&o,=n&i
c(no tin e
&es$re o,e-itate
7 EE$lic $acientei risc(rile o,e-it6 ii i o constienti-e- as($ra
$ro$riei res$onsa,ilitati $ri'in& sanatateaC
7EE$lic $acientei care s(nt re(lile o,liatorii &e iiena ce
tre,(ie res$ectate &e (n o,e-8 $rec(# si re(lile &e iiena
7 TA U 11?Q%?##G
7 G 1?288F
7 P U 28,Q#in
14
ali#entara.
7 EE$lore- c(nostintele $acient(l(i c( $ri'ire la ,oala
7 4(rni-e- eE$licatii clare si &escDise as($ra inri+irilor
$rora#ateC
7 Intro&(c $acienta *ntr7(n r($ &e s$ri+in c( alte $ersoane ce
s(f6r6 &e o,e-itate
7 EE$lic $acientei necesitatea scDi#,arii stil(l(i &e 'ia 6 i a
cel(i ali#entar i contin(area acestora acasa
Ofer eEe#$le &e alti $acienti care a( aceasi $ro,le#a
#e&icala si care a( o e'ol(tie fa'ora,ilaC
7 >nc(ra+e- $acienta s6 ai,6 (n +(rnal c( #eni(ri $e -ile
i ore8 s6 scrie -ilnic ceea ce a #=ncat.
7 $acienta &o,=n&e te
c(no tin ele necesare
&es$re o,e-itate8
necesitatea scDi#,6rii
stil(l(i &e 'ia 68 a
rei#(l(i ali#entar i
contin(area
trata#ent(l(i
anti&ia,etic.
11
III. PARTEA PRA'TI'(
PRO'ESU+ ,E NGRIEIRE A+ PA'IENTU+UI 'U
O1E/ITATE
III.). Inter!iu
'azul nr. )
/olna'a G.... in 'arsta &e 1? &e ani8 se internea-6 la "$ital(l Clinic
Z(&eAean8 nr.1 in secAia &e En&ocrinoloie8 $entr( cre@terea in re(tate8
o,oseal68 $al$itaAii @i &is$ee la efort(ri #ini#e8 lo#,aii @i &(reri artic(lare
la ni'el(l en(ncDilor.
DATE GENERA.E
N(#eB G
Pren(#eB .
Data na@teriiB 24.?8.1%22
"tarea ci'il6B c6s6torit6
NaAionalitateB ro#an
.i#,a 'or,it6B ro#an6
ReliiaB orto&oE
Oc($aAiaB croitoreas6
Do#icili(lB Ares
Gr($a san(in6B ?I8 RDV
A.TE DATE
K nef(#6toare
K n( cons(#6 alcool
K cons(#6 cafea
12
K co$iiB )
K con&iAii &e loc(itB cas6 $ri'at6
DATA INTERNRIIB 11.12. 2?11
DIAGNO"TICU. DE INTERNAREB O,e-itate
MOTI3E.E INTERNRII
K $al$itaAii @i &is$nee la efort(ri #ini#e
K cre@terea in re(tate
K lo#,aii @i &(reri artic(lare
K e&e#e8 &iafore-a @i te(#ente (#e&e8 reci
ANAMNE0A
a. Antece&ente Dere&o7colateraleB #a#a 7 o,e-itate
,. Antece&ente $ersonaleB
AP4B 7MB 14 Uani "U4 NU) A'U1
APPB colecistecto#ieB 1%88
c. Con&iAii &e 'iaA6 @i &e #(nc6B 7 fa'ora,ile
&. Co#$ortare faA6 &e #e&i(B orientat6 te#$oro 7 s$aAial
I"TORICU. /O.II
Din antece&ente re-(lt6 c6 @i #a#a ,olna'ei a fost o,e-6. /olna'a a a'(t
)sarcini la ter#en. Gre(tatea neonatal6 a co$iilor a fost 481FC 482FC 48% F.
In c(rs(l fiec6rei sarcini a'ea ten&inAa s6 ca@tie in re(tate #ai #(lt &ecat
era nor#al. C( toate acestea &($6 na@tere $ier&ea s(r$l(s(l $on&eral8
re'enin& la 2? F8 re(tate la care s7a #enAin(t $an6 in 1%%% can& in (r#a
ana+6rii intr7o (nitate &in in&(stria ali#entar6 a ince$(t s6 se inra@e
a+(nan& la 1?? F in an(l 2???. A re#arcat c6 in 'ara an(l(i trec(t a
$ier&(t in re(tate8 $erioa&a in care (nitatea &in care f6cea $arte #ai
$rel(cra alte $ro&(se ali#entare &ecat fr(cte8 De a$roEi#ati' (n an
#enstr(aAia a &e'enit nere(lat6.
1!
TRATAMENTU.
K AnoreEiene8 &i(retice8 antiDi$ertensi'e8 anticoa(lante8 laEati'e
Ne!oile $un%aentale care "unt ne"ati"$<cute:
K Ne'oia &e a res$ira @i &e a a'ea o ,(n6 circ(alAie
K Ne'oia &e a eli#ina
K Ne'oia &e a &or#i @i &e a se o&iDni
K Ne'oia &e a se #i@ca @i &e a a'ea o ,(n6 $ost(r6
K Ne'oia &e a fi c(rat8 inri+it @i &e a7@i $rote+a te(#entele
Ne!oia
$un%aental<
,iagno"tic Obiecti!e Inter!en#ii E!olu#ie
Autonoe ,elegate
Ne'oia &e a
res$ira @i &e a
a'ea o ,(n6
circ(alAie
Dis$nee
#anifestat6 $rinB
res$iraAie &ificil68
sen-aAie &e
s(focare ca(-at6
&eefort8 o,oseal6
Pacienta s6
$re-inte o
res$iraAie in
li#ite
fi-iloloice
Asistenta tre,(ieB
7 "6 a+(te $acienta $rin
$siDotera$ie
7 "6 cree-e (n #icrocli#at
a&ec'atB ca#er6
aerisit6
7 "6 in'eAe $acienta s6 fac6
eEerciAii res$iratorii
&e relaEare
7 "67i eE$lice $acientei cat &e
i#$ortant este s6
stea in $o-iAii a&ec'ate care
s67i fa'ori-e-e
res$iraAia
7 "67i fac6 i#nastic6
res$iratorie in fiecare
&i#ineaA6
Pacienta
$re-int6 o
res$iraAie
fi-ioloic6 @i
o,ose@te #ai
re(
18
Circ(laAie
ina&ec'at6
ca(-at6 &e B
7arterosclero-68
7Di$er'asco-itate
a sanel(i
#anifestat6 $rinB
K GTA
K E&e#e ale
#e#,relor
inferioare8
K Ciano-a
eEtre#it6Ailor
Pacienta s6
$re-inte o
circ(laAie
a&ec'at6 @i o
T.A. in li#ite
fi-ioloice
Asistenta tre,(ieB
7 "6 s(sAin6 $acienta $siDic
$rin $siDotera$ie
7 "6 cree-e (n #icrocli#at
a&ec'at acesteiaB salon
lini@tit8 l(#inos8 aerisit
7 "6 e&(ce $acienta s6 ai,e o
ali#entaAie ecDili,rat6 f6r6
eEces &e r6si#e
7 "6 e&(ce $acienta s6 e'ite
t(t(n(l @i cons(#(l eEaerat
&e cafea8 s6 e'ite
se&entaris#(l @i s6 $oarte
i#,r6c6#inte le+er6
Pacienta
$re-int6 o
circ(laAie
a&ec'at6 @i o
T.A. in li#ite
fi-ioloice.
I"TORICU. /O.II
Pacienta se afl6 &e #ai #(lAi ani in e'i&enAa ser'ic(l(i &e en&ocrinoloe
$entr( o ins(ficienA6 tiro&ian68 asociat6 o,e-it6Aii. A (r#at o $erioa&6 &e
trata#ent $e care l7a intrer($t a$roEi#ati'&e 2 ani.Pacienta a cresc(t #(lt in
re(tate 9#ai ales in (lti#ii 2 ani: @i $ersist6 t(l,(r6rile &e cicl( #enstr(al.
"e internea-6 $entr( ree'al(are clinico 7 ,ioloic6 @i trata#ent.
TRATAMENTU.
K "o#nifere B Dia-e$a#
K Di(reticeBf(rose#i&
K AnoreEieneEiceB "iliti(#
K AntiDi$ertensi'eB Enala$ril
K 3ita#ina M1
1%
Ne!oile $un%aentale care "unt ne"ati"$<cute:
K Ne'oia &e a res$ira @i &e a a'ea o ,(n6 circ(alAie
K Ne'oia &e a eli#ina
K Ne'oia &e a &or#i @i &e a se o&iDni
K Ne'oia &e a se #i@ca @i &e a a'ea o ,(n6 $ost(r6
K Ne'oia &e a fi c(rat8 inri+it @i &e a7@i $rote+a te(#entele.
2?
I?. 1I1+IOGRA.IE
1. Corneli( /or(n&elI Man(al &e #e&icin6 intern6 $entr( ca&re
#e&ii8 E&it(ra All8 /(c(re@ti8 1%%1
2. GDeorDe Moo@I Mic6 enciclo$e&ie &e ,oli interne8 E&it(ra
[tiinAific6 @i Enciclo$e&ic68 /(c(re@ti8 1%82
). GDeorDe Moo@I UrenAe *n #e&icin6 intern68 E&it(ra &i&actic6 @i
$e&aoic68 /(c(re@ti8 1%8)
4. Carol Mo-e@I TeDnica *ni+irii ,olna'(l(i I E&it(ra Me&ical68
/(c(re@ti8 1%%!
1. Ra&( P6(nI Tratat &e #e&icin6 intern6 7 E&it(ra Me&ical68
/(c(re@ti8 1%%2
2. Ro#an8 Ga,rielaB A,or&area o,e-it6 ii *n $ractica #e&ical6B
#anae#ent(l clinic8 9Dtt$BQQ#e&ic.$(ls#e&ia.roQarticle77E7Trata#ent7
A,or&area\o,e-itLC4L8)LC1LA)ii\LC)LAEn\$ractica\#e&ical
LC4L8)B\#anae#ent(l\clinic77121%.Dt#l
!. Titirc6 .. I GDi& &e n(rsin8 E&it(ra 3iaAa Ro#=nesc68 /(c(re@ti8
1%%1
8. .(cretia Titirca 7 Man(al &e inri+iri s$ecial acor&ate $acientilor8
E&it(ra 3iata Ro#aneasca8 2??1
%. D(#itresc( C. I Gi$erins(linis# I Di$olice#ie in o,e-itate
7Me&.Int.
1?. AnDelesc( /6can(8 3ara8 T(rcan(8 CDerei I 3aloarea
&is$ensari-6rii o,e-it6Aii in $rofilaEia co#$licaAiilor ra'e in'ali&ante8
Ti#i@oara81%!!
11. /6can(8 To#as8 Gros(.. "(ci( I Me&icaAii #eta,olice I E&it(ra
#e&ical68 /(c(re@ti8 1%!8
21
12. Mirac( I. I Dia,et(l -aDarat @i o,e-itatea 7 E&it(ra &i&actic6 @i
$e&aoic68 /(c(re@ti8 1%2%
1). Pa'el8 "&ro,ici8 D(#itresc( I O,e-itatea 7 E&it(ra Me&ical68
Cl(+81%2?
14. D(#itresc(8 MiDalacDe I Me&icin6 intern68 1%28
11. Ga'rilesc(8 /6can(8 "treian(8 Anelesc( I Mo&ific6ri
De#o&ina#ice in o,e-itate I Me&icina intern68 /(c(re@ti

22
?. ANEFE
2)
Tes(t a&i$os
24