Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


SPECIALIZAREA AFACERI INTERNATIONALE
FINANTARE PROIECT PENTRU CONSTRUIREA CELEI MAI
MARI CENTRALE FOTOVOLTAICE DIN ROMANIA PENTRU
PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA
PROF COOR:
LECT. UNIV. DR. SORICI COSTIN STUDENTA:
CHIVARAN ALEXANDRA
1. Titlul proi!tului
Co"#truir$ u"i !"tr$l l!tri! %oto&olt$i! p"tru pro'u!r$ ' "r(i l!tri!$ i"
)o"$ *$r$($" +
,. Titlul $pli!$"tului
Aplicantul acestui proiect este Ministerul Mediului si al Dezvoltarii Regionale . Proiectul este de
mare anvergura si va fii aplicat prin finantare europeana . Valoarea totala a proiectului se ridica
la 30 milioane de euro.
-. S!urt i#tori!
Conform dosarului depus la institutie, proiectul prevede realizarea unei centrale cu putere
instalata de .000 !", compusa din #$.%3& de module fotovoltaice, fiecare de cate #' ",
grupate pe (0 rame. )uprafata amplasamentului este de (,* +a. Centrala va avea o cladire in
care vor fi montate invertoare necesare pentru transformarea curentului continuu in
curent alternativ , iar ca,lurile de la panouri pana la centrala vor avea traseu su,teran. -nergia
electrica necesara functionarii cladirii va fi o,tinuta tot din surse regenera,ile, respectiv radiatii
solare, prin intermediul panourilor fotovoltaice amplasate pe terasa cladirii. Apa calda si caldura
vor fi preparate de o centrala electrica de 3# !., iar incalzirea va fi realizata cu
ventiloconvectoare. Concluzia Ministerului Mediului este ca investitia va determina reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera cu &*(,3 tone de dio/id de car,on.
Centrala fotovoltaica va fi ac+izitionata si construita de compania Su" E'i#o" LLC care detine
si opereaza centrale electrice 0n America de 1ord 2i ofer3 generate de energia solar3 pentru,
guvern comerciale, 2i clien4ilor din domeniul utilit34ilor. Compania ofer3 energie solar3 servicii,
care includ de energie regenera,ila, de monitorizare, mar!eting, portofoliul de standarde
regenera,ile, precum 2i tariful de servicii solare. )un -dison )R5 a fost infiintata in anul #003 de
c3tre 6igar )+a+ 2i are sediul central 0n 7eltsville, Mar8land, cu ,irouri suplimentare 0n Denver,
Colorado 2i )an Clemente, )acramento, 2i 9ntario, California
.. Li"i$ ' %i"$"t$r
Programul operational sectorial de producer a enrgiei electrice prin panouri solare .
Pentru aceast proiecte se vor aloca din fondurile P9) CC- 30 milioane euro,ec+ivalent 0n lei la
cursul :nforeuro de la data lansarii cererii de propuneri de proiect.
/. A"$li)$ %$!torilor i"tr#$ti
Ministerul Mediului si Drezvoltarii Regionale doreste contruirea unei fa,rici electrice
fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in Campia Romana mai specific in zona
7aragan deoarece vara se inregistreaza cele mai mari temperature a;ungand pana la '0 grade
Celsius iar radiatiile <uv= provenite de la soare inregistreaza cele mai ridicate valori de $#
!cal>cm#>min care pot si destul de periculoase pentru pielea unui om .
7eneficiari directi sunt?
Ministerul Mediului deoarece va fi primul proiect de o asemenea anvergura care pe viitor
va putea atrage mai multi ,ani din finantari europene
Populatia deoarece facturile lor la energia electrica vor scadea iar sursa de energie
electrica va fi una pur naturala
@lo,ul pamantesc deoarece centralele fotovoltaice nu au niciun impact asupra stratului de
ozon
7eneficiari indirecti?
Anga;atii firmelor de transport care vor avea sarcina de a transporta materialele necesare
contruirii acestei central precum si alti prestatori de servicii
Mediul social deoarece va fi un e/emplu de reusita in afaceri fiiun pe viitor un model ,un
de urmat
Nr.
Crt
F$!tor
i"tr#$t
I"tr# #i
$#tpt$ri
C$p$!it$t$
' 0oti&$ti
Pot"ti$l #i
'%i!i"t
A!tiu"i
$'r#$t
i"tr#lor
#t$12ol'ril
or
I0pli!$tii
$#upr$
proi!tului
$
Cetateni
)caderea
facturilor la
electricitate si
crearea de noi
locuri de
munca
Doresc
informatii
despre surse de
o,tinere a
energiei
Aport
financiar
coAfinantare
:dentificarea
nevoilor 2i
a2tept3rilor lor
si Adaptarea
serviciilor>infor
ma4iilor oferite
:nteresul
manifestat de
acestia
pentru
aplicarea
proiectului
#
Anga;ati
:nstruire
specializata
)a se respecte
conditiile de
munca
Mediu de
lucru
performant
:dentificarea
nevoilor 2i
a2tept3rilor lor
si Adaptarea
serviciilor>infor
ma4iilor oferite
BrainingAuri
de
specialitate
3
Concurenta
Cresterea
competitivitatii
Competitivitate
loiala
-ventuale
greutati
intampinate
datorita
competitiei
@3sirea 2i
eviden4ierea
unor teme de
interes comun
Declaratii
false
referitoare la
potentialele
pro,lem ale
proiectului
'
Parteneri
Diminuarea
aportului
acestor
companii
Are capacitate
de a sus4ine
sc+im,area
<dezvoltare
rela4ii=
Cresterea
pretului
pentru
diverse
servicii
furnizate de
acestia
Capacitatea
dea a dezvolta
relatii
,ilaterale
:ncetarea
cola,orarii
imediate din
diferite
motive
3. A"$li)$ pro4l0lor
De regula in demararea oricarui proiect de finantare europeana pot aparea diverse pro,leme care
pe viitor pot avea repercusiuni grave afectand intreg proiectul finantat.
Conditii meteo
nefavorabile
Razele ultraviolet (UV)
pot avea slaba intensitate
Zapada si frunzele
pot provoca cele mai
mare pagube
panourilor
Innorarile pot duce la
incetarea activitatii
panourilor si prin ploi
torentiale
Nisipul sau
excremente ale
pasarilor pot
reprezenta
probleme in unele
Costuri mare de
implantare
Randament mai
scazut
In timp se
degradeaza daca nu
sunt corect ingrijite
Curatarea
panourilor este
foarte importanta
Restrictii privind
comercializarea metalului
din care sunt construite
panourile (Cadmium
elluride (Cde)
Panourile solare instalate de
cativa ani si veti observa
discontinuitati si zone stralucitoare
unde componentele au fost
deteriorate
!ificultati in gasirea personalului
specializat sau calificat pentru
construirea respective centrale
"robleme in gasirea unui teren
care sa corespunda cerintelor
pentru construirea centralei care
trebuie sa fie de mare dimensiuni
Intarzieri in cadrul acordarii
finantarii sau acordarii banilor
pentru demararea proiectului
#ipsa unui ec$ipament adecvat
producator de energie alternativa
!urata mare de livrare si comenzi
intarziate
Impactul pe care il poate avea
asupra locuitorilor
7. Analiza obiectivelor
)copul acestui proiect este utilizarea com,inata a celei mai noi te+nologii si ec+ipamente pentru
atingerea celor mai inalte standard ale calitatii, dura,ilitatii prin construirea unei centrale
electrice fotovoltaice pentru producerea de energie electrica prin surse regenera,ile .Acest lucru
va avea un impact foarte ,un asupra mediului incon;urator dar si asupra cetatenilor .
9,iectivul general il reprezinta o,tinerea de energie electrica din surse regenera,ile, in cazul de
fata prin constructia centralei pentru producerea energiei electrice din surse regenera,ile solarA
voltaic. Proiectul prevede realizarea unei centrale cu putere instalata de .000 !", compusa din
#$.%3& de module fotovoltaice, fiecare de cate #' ", grupate pe (0 rame.
)uprafata amplasamentului este de (,* +a. Centrala va avea o cladire in care vor fi montate
invertoare necesare pentru transformarea curentului continuu in curent alternativ , iar ca,lurile de
la panouri pana la centrala vor avea traseu su,teran.
-nergia electrica necesara functionarii cladirii va fi o,tinuta tot din surse regenera,ile, respectiv
radiatii solare, prin intermediul panourilor fotovoltaice amplasate pe terasa cladirii. Apa calda si
caldura vor fi preparate de o centrala electrica de 3# !., iar incalzirea va fi realizata cu
ventiloconvectoare. Concluzia este ca investitia va determina reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera cu &*(,3 tone de dio/id de car,on.
9,iective specifice?
Crearea de noi locuri de munca pe percursul constructiei centralei
Atragerea de noi fonduri europene
Poate conduce la dezin+i,itie in ceea ce primeste intocmirea de cereri de finantare
europeana
Valorificarea energiei solare pentru mai multe scopuri
Cresterea competitivitatii international
Introducerea pe piata romaneasca a
unui produs eficient care sa
corespunda standardelor Uniunii
%uropene
Inovatii si calitate in
raport cu
standardele Uniunii
%uropene
Introducerea pe
piata a unor surse
regenerabile
&btinerea de
energie electrica
folosind surse
regenerabile
"rotectia si
ocrotirea
mediului
inconjurator
"osibilitatea asigurarii
energiei electrice prin
cai regenerabile care
nu dauneaza mediului
'sigurarea energiei
electrice pe o suprafata
intinsa sip e o durata de
timp indelungata
Implementarea unor
panouri solare care asigura
in acelasi timp incalzire(
racier si iluminare
5. A"$li)$ #tr$t(ii
Introducerea pe piata
romaneasca a unui
produs eficient care sa
corespunda
standardelor Uniunii
%uropene
Inovatii si
calitate in raport
cu standardele
Uniunii
%uropene
Introducerea pe
piata a unor
surse
regenerabile
&btinerea de
energie electrica
folosind surse
regenerabile
"rotectia si
ocrotirea
mediului
inconjurator
"osibilitatea
asigurarii energiei
electrice prin cai
regenerabile care nu
dauneaza mediului
'sigurarea energiei
electrice pe o
suprafata intinsa si pe
e o durata de timp
indelungata
Implementarea
unor panouri solare
care asigura in
acelasi timp
incalzire( racier si
iluminare
"romovarea pe plan
national si
international a cailor
regenerabile de
resurse
Cu cat se dezvolta
mai mult utilizarea
surselor regenerabile
vom avea costuri mai
mici la utilitati
"rin aceasta metoda
se da ocazia
resurselor epuizabile
sa se regenereze
"opulatia
constientizeaza
importanta
conservarii
resurselor
neregenerabile
6. M$tri!$ C$'rul Lo(i!
5ogica :nterventiei
:ndicatori de
verificare a
o,iectivelor
)ursa de verificare )upozitii
9,iective
generale
9,tinerea de energie
electrica din surse
regenera,ile, in cazul de
fata prin constructia
centralei pentru
producerea energiei
electrice din surse
regenera,ile solarAvoltaic
:ntensificarea
relatiilor
transfrontalier.
:nitiative pu,lice cu
effect
transfrontalier.
Planuri operationale
e/istente si validate
ca documente fizice.
Rapoarte de cercetare
Rapoartele de
monitorizare si
evaluare a proiectului,
inclusiv rapoartele
evaluatorilor neutri
Articole aparute 0n
mass media referitoare
la proiect A C+estionare
si interviuri privind
nivelul de cooperare
e/istent 0ntre micii
0ntreprinzatori din zona
pliante, ,uletine
informative,
Rapoartele de
activitate ale
partenerilor din proiect
Conditii de mediu.
Piata unica.
Pro,leme de
trecere a
frontieriei.
Comunicare
neadecvata.
:nsta,ilitate
economica.
Caliment.
)copul
proiectului
Crearea de noi locuri de
munca pe percursul
constructiei centralei
Atragerea de noi fonduri
europene
Poate conduce la
dezin+i,itie in ceea ce
primeste intocmirea de
cereri de finantare
europeana
Valorificarea energiei
solare pentru mai multe
scopuri
:ntensificarea
cooperarii
interinstitutionale
:ntreviuri,
Rapoarte
administrative.
Analiza
documrentelor.
Pro,leme politice.
Motive personale.
Motivatia
agentilor
economic
Concurenta se
aliniaza la
standardele D-
Creste nivelul de
competitivitate
Cresterea competitivitatii
international
Rezultate
DeAa lingul timpului sAa
demonstrate ca
constructia centralei a
avut success aducand un
,eneficiu cetatenilor
Au scazut facturile la
electricitate ale populatiei
care isi au gospodariile in
zona
1umarul de
intreprinzatori atrasi
0n acest proiect
Mai multe perosane
au depus cereri de
finantare de la
Dniunea -uropeana
Rapoartele de
monitorizare si
evaluare a proiectului,
inclusiv rapoartele
evaluatorilor neutri
Articole aparute 0n
mass media referitoare
la proiect
Motivarea
intrprinzatorilor
Motivarea
autoritatilor locale
si reprezentantilor
acestora
-c+ipamente
te+nice.
:nsta,ilitate
politica
Activitati
Depunerea cererii de
finantare
-valuarea si selectarea
furnizorilor pe ,aza unor
criterii de selectie
Ac+izitionarea de utila;e
necesare
Recrutarea personalului
:nstruirea personalului
Depunere cerere plata
Contracte de
vanzareAcumparare
Constracte de
munca si contracte
de instruire a
personalului
-c+ipa de proiect,
evaluatori, personal
suport
Cola,orarea cu
autoritatile locale si
asociatii de afaceri
Programul activitatilor
si 0ntElnirilor
Rapoartele de
monitorizare si
evaluare a proiectului
Articole aparute 0n
mass media referitoare
la proiect
C+estionare, interviuri,
pliante
Costul car,urantilor
Costuri salariale,
sporuri prime
Costuri pentru
intretinerea utila;elor
:ntarziere
finantarilor.
-c+ipamente
te+nice.
Motivarea
participantilor
C+eltuieli de inspectie
17. Gr$(i!ul G$"tt
A!ti&it$t
5una
$
5una
#
5una
3
5una
'
5una

5una
*
5una
%
5una
(
5una
&
Activitatea de contractare
a proiectului
Cercetarea pietei si
selcetarea frunizorilor
Ac+izitia utila;elor si
efectuarea pro,elor
te+nologice
Recrutarea personalului
:nstruirea
personalului
-valuarea intermediara a
proiectului
Pu,licitatea
proiectului
-valuarea finala a
proiectului
Monitorizarea proiectului
11. *u(tul proi!tului
Denumirea c+eltuielii Valoare totala a c+eltuielii cu BVA <#'F=
C+eltuieli pentru procurarea
terenului si anume & +a
$ +aG #.000 lei GH &+a G #.000 lei / & G $(.000 lei
Mi;loace fi/e I tangi,ile Compresor aer electric <$,uc= GH '$.300 lei
Masina gaurit <',uc= GH *0.000 lei
Motostivuitor <$,uc= G H $&0.000 lei
)cule diverse <0,uc= GH 3#0.000 lei
)cule monta; <$,uc= GH %0.000 lei
Masina sudat <,uc= GH *&.00 lei
:nstalatie ventilatie <3,uc= GH %(.#30 lei
-tuva pentru uscari <3,uc= GH (.#00 lei
Postamenti <3,uc= GH $0.000 lei
Platforma teste<#,uc= GH $.$(0.000 lei
Consultanta pentru pegatirea
proiectului, ela,orarea de studii
si implementarea proiectului
#00.000 lei
C+eltuieli pentru recrutarea
personalului
.000 lei
C+eltuieli pentru instruirea
personalului
$00.000 lei
C+eltuieli cu salariile
personalului lunar
$00 salariati / $.00 lei salariu lunar GH $0.000 lei
C+eltuieli cu pu,licitatea <massA
media, panouri pu,licitare=
$0.000 lei
C+eltuieli pentru plata
furnizorilor si su,contractorilor
300.000 lei