Sunteți pe pagina 1din 17

AMINOACIZI

Definiie
Aminoacizii pot fi considerai derivai funcionali ai acizilor mono- i policarboxilici
n care unul sau mai muli atomi de hidrogen sunt nlocuii cu grupe NH
2

Nomenclatur
!enumirea aminoacizilor se obine prin ad"ugarea prefixului amino la numele
acidului# preciz$nd poziia grupelor amino fa" de grupa carboxil prin cifre sau litere
greceti
% &H
NH
2
&''H
Clasificare
Aminoacizii se pot clasifica dup" mai multe criterii(
!up" natura radicalului de hidrocarbur" de care se leag" grupele funcionale(
- aminoacizi alifatici(
- cu caten" liniar"( glicina# valina)
- cu caten" ramificat"( valina)
- aminoacizi aromatici *acizi aminobenzoici+)
- aminoacizi micti( fenilalanina)
!up" poziia grupei amino fa" de grupa carboxil( ,# -# .# /# 0 aminoacizi
!up" num"rul grupelor funcionale amino i carboxil(
Denumire aminoacid Structur aminoacid
Acizi monoamino-monocarboxilici (caracter neutru)
Acid ,-aminoacetic# glicocol# glicin" &H
2
NH
2
&''H
Acid 2-aminopropanoic#
Acid ,-aminopropanoic# ,-alanin"
&H
1
&H
NH
2
&''H
Acid 1-aminopropanoic#
Acid --aminopropanoic# --alanin"
&H
2
NH
2
&H
2
&''H
Acid 2-amino-1-metilbutanoic#
Acid ,-aminoizovalerianic#
Acid ,-amino---metilbutanoic# valin"2
&H &H
NH
2
&''H
&H
1
&H
1
Acid ,-aminoizocapronic# leucin"2 &H
2
&H
NH
2
&''H &H
&H
1
&H
1
Acid ,-amino---metilvalerianic# izoleucin"2 &H
1
&H
2
&H
&H
1
&H
NH
2
&''H
3
Acid --fenil-,-aminopropionic#
fenilalanin" 2
&H
2
&
4
H
5
&H
NH
2
&''H
Acizi monoamino-dicarboxilici (caracter acid)
Acid 2-amino-3#5-butandioic#
Acid aminosuccinic# acid asparagic# acid
aspartic
H''& &H
2
&H
NH
2
&''H
Acid 2-amino3#5-pentandioic#
Acid ,-aminoglutaric# acid glutamic
H''& &H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
Acizi diamino-monocarboxilici (caracter bazic)
Acid 2#5-diaminopentanoic#
Acid ,#.-diaminovalerianic# ornitin"
&H
2
&H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
NH
2
Acid 2#4-diaminohexanoic
Acid ,#0-diaminocapronic# lisin"2
&H
2
NH
2
&H
2
&H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
Acid ,-amino-.-guanidinovalerianic#
arginin"2
H
2
N &H
NH
2
NH &H
2
&H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
Hidroxiaminoacizi
Acid 2-amino-1-hidroxipropanoic#
Acid --hidroxi-,-aminopropionic# serin"
&H
2
&H
'H NH
2
&''H
Acid --hidroxi-,-aminobutiric# treonin"2 &H
1
&H
'H
&H
NH
2
&''H
p-Hidroxifenilalanin"# tirosin"
H' &H
2
&H
NH
2
&''H
Tioaminoacizi
Acid ,-amino---tiopropionic# cistein" &H
2
&H
6H NH
2
&''H
Acid di*,-amino---tiopropionic+# cistin"
6
6
&H
2
&H
2
&H
&H
&''H
&''H
NH
2
NH
2
Acid ,-amino-/-6-metil-tiobutiric+#
metionin"2
&H
1
6 &H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
Aminoacizi heterociclici
Acid pirolidin-,-carboxilic# prolin"
N
H
&''H
2
Acid --hidroxipirolidin-,-carboxilic#
hidroxiprolin"
'H H'
&''H
NH
2
7midazolalanin"# histidin"2
N
H
&H
2
&H
NH
2
&''H
7ndolilalanin"# triptofan2
N
H
&H
2
&H
NH
2
&''H
Aminoacizii formulai mai sus reprezint" principalii aminoacizi care intr" n
constituia proteinelor 8$n" n prezent s-au izolat circa 29 de aminoacizi naturali
Aminoacizii pot fi sintetizai de organismele vii# plante sau animale Aminoacizii care
nu sunt sintetizai de organismul animal i trebuie introdui prin hran" se numesc eseniali
*n num"r de 39+ Aminoacizii sintetizai de organism se numesc neeseniali *n num"r de
39+
8entru omul adult sunt necesari urm"torii 39 aminoacizi eseniali( valin"# leucin"#
izoleucin"# fenilalanin"# triptofan# treonin"# lisin"# metionin"# histidin"# arginin"# furnizai
zilnic prin hran" 6pre deosebire de lipide i glucide# n organism nu se fac rezerve de
aminoacizi
Aminoacizii eseniali nu se pot nlocui unii pe alii
:a;oritatea aminoacizilor care intr" n compoziia proteinelor sunt ,-aminoacizi
<n funcie de structura catenei laterale %- din molecul"# ,-aminoacizii se pot clasifica
n(
<n funcie de caracterul hidrofob sau hidrofil al lui %# pot fi(
-aminoacizi hidrofobi# cei care conin drept caten" lateral" un radical de hidrocarbur"
*hidrofob+# de exemplu( alanin"# valin"# fenilalanin")
-aminoacizi hidrofili# cei care conin n catena lateral" grupe funcionale 'H *acestea
cresc caracterul hidrofil al aminoacidului+# de exemplu( serin")
<n funcie de propriet"ile acido-bazice# pot fi(
-aminoacizi bazici# cei care conin n catena lateral" grupa funcional" amino# -NH
2
) de
exemplu( lisina)
-aminoacizi acizi# cei care conin n catena lateral" grupa funcional" carboxil#
-&''H# de exemplu( acidul glutamic)
-aminoacizi neutri# care i pot neutraliza intern sarcinile electrice *la un anumit pH#
numit punct izoelectric+# cei care conin drept caten" lateral" un radical de
hidrocarbur") de exemplu( glicina# alanina
Structur
Aminoacizii au n molecula lor o grup" funcional" acid" *grupa &''H+ i o funciune
bazic" *grupa NH
2
+ &ele dou" grupe se neutralizeaz" reciproc# intramolecular
1
<n stare solid"# aminoacizii au structur" dipolar"# de amfion
H
2
N % &''H H
1
N % &''
<n soluie apoas"# la echilibru# aminoacizii au caracter amfoter
<n mediu acid se comport" ca baze) capteaz" protoni i trec n cationi
<n mediu bazic se comport" ca acizi) cedeaz" protoni i trec n anioni
<n ambele cazuri pH-ul nu se schimb" 6oluiile apoase ale aminoacizilor au rol de soluii
tampon *p"streaz" constant pH-ul soluiei+
H
1
N % &''H
H
1
N % &''
H
2
N % &''
cation *in mediu acid+
amfion *in mediu neutru+
anion *in mediu bazic+
etode de obinere
!" Hidroliza #roteinelor cu HCl sau H
$
S%
&
' se formeaz $(-$) aminoacizi
$" Aminarea acizilor halo*enai
6e folosete mai ales pentru obinerea ,-aminoacizilor# deoarece ,-
halogenoacizii sunt uor accesibili
% &H
=
&''H
NH
1
- H=
>
% &H
NH
2
&''H
&H
2
&l
&''H
>
- H=
NH
1
&H
2
NH
2
&''H
acid monocloroacetic glicocol *glicina+
+" etoda ,abriel
&''
&''
N ? &l &H
2
&''%
>
- ?&l
&''
&''
N &H
2
&''%
ftalimida potasica esterul unui acid halogenat
H
2
' > 2
&''H
&''H
&H
2
NH
2
&''H
% 'H
>
>
acid o-ftalic glicocol alcool
&" -eacia cianhidrinelor aldehidelor .i cetonelor cu amoniac (Sinteza Strec/er) '
@
se formeaz 0-aminoacizi
% &H ' H&N > % &H &N
'H
NH
1
H
2
'
>
A
% &H &N
NH
2
H
2
'
NH
1
>2
A
% &H &''H
NH
2
cianhidrina aminonitril aminoacid
&H
2
' H&N
>
&H
2
'H
&N
A
>
H
2
'
NH
1
&H
2
NH
2
&N
A
>2
NH
1
H
2
'
&H
2
NH
2
&''H
glicocol
)" -educerea oximelor acizilor cetonici
% & &''H
'
H
2
N 'H
>
H
2
'
A
% & &''H
N 'H
H
2
A
H
2
'
>
% &H &''H
NH
2
acid -cetonic oxima
1" Adiia amoniacului la dubla le*tur a acizilor dicarboxilici 023-nesaturai
H''& &H &H &''H NH
1
>
H''& &H
2
&H &''H
NH
2 acid fumaric
acid asparagic
4" Sinteza de 3-aminoacizi
a+ --alanina este singurul --aminoacid cunoscut
&H
2
&H
&N
NH
1
> &H
2
&H
2
NH
2
&N
H
2
'
NH
1
>2
A
&H
2
&H
2
NH
2
&''H
acrilonitril
aminoacrilonitril - alanina
b+ !egradarea Hofmann a monoamidelor acizilor 3#@-dicarboxilici
&' H
2
&
H
2
& &'
' NH
1
>
&H
2
&H
2
&'NH
2
&''H
Na'Br
NaBr
&'
2
>
A
A
&H
2
&H
2
NH
2
&''H
anhidrida succinica monoamida succinica
- alanina
5
&'
'
&'
>
NH
1
&'NH
2
&''H
A
A
>
NaBr
&'
2
Na'Br
NH
2
&''H
anhidrida ftalica
monoamida o-ftalica
acid o-aminobenzoic
*acid antranilic+
5ro#rieti fizice
Aminoacizii sunt substane solide# cristaline# incolore# stabile la temperatura camerei
Corma cristalelor este caracteristic" pentru fiecare aminoacid Au pt mult mai ridicate dec$t
ale acizilor corespunz"tori *peste 259
9
&# cu descompunere+ datorit" structurii lor amfionice
Nu pot fi distilai deoarece se descompun la punctul de topire
6unt solubili n ap"# puin solubili sau insolubili n solveni organici &isteina este un
aminoacid foarte puin solubil n ap"
Dermenii inferiori din seria aminoacizilor alifatici au gust dulce# iar cei cu mas"
molecular" mare au gust amar
Doi aminoacizii naturali sunt optic activi# cu excepia glicocolului i fac parte din
seria E# adic" au grupa NH
2
n st$nga n reprezentarea prin formulele plane
Fxist" i aminoacizi cu configuraia !
5ro#rieti chimice
A. Caracterul amfoter
Aminoacizii au propriet"i chimice determinate de prezena celor dou" grupe funcionale
&''H i NH
2
<n stare solid"# aminoacizii se afl" sub form" de amfioni Astfel# n soluie
apoas" exist" la echilibru cei 1 ioni ai aminoacidului# din care forma amfionic" n exces
Fxistena acestor ioni explic" solubilitatea n ap" i nevolatilitatea aminoacizilor
<n mediu puternic acid toi aminoacizii se g"sesc sub form" de cationi
H
1
N % &''H
<n mediu puternic bazic toi aminoacizii se g"sesc sub form" de anioni
H
2
N % &''
<n mediu neutru exist" sub form" de saruri interne# numite zGitterioni *amfioni+ sau
ioni dipolari
H
1
N % &''
Aminoacizii pot da s"ruri at$t cu acizii# c$t i cu bazele# ei sunt amfoteri
8entru fiecare aminoacid exist" un pH intermediar la care concentraia de cationi este
egal" cu concentraia de anioni Aceast" valoare a pH-ului se numete punct izoelectric *p7+
:oleculele de aminoacid n soluie acid" n c$mp electric migreaz" spre catod# n soluie
bazic" spre anod# iar la punctul izoelectric# c$ndse afl" sub form" de amfion# micarea lor
nceteaz" 6a #unctul izoelectric solubilitatea aminoacidului 7n a# este minim
Reacia aminoacizilor cu acizi(
4
H
2
N &H
%
&''H H > H
1
N &H
%
&''H
ion pozitiv
*cationul aminoacidului+
6au(
H
1
N &H
%
&'' H
1
N &H
%
&''H
> H
Fxemplu( %eacia glicinei cu acidul clorhidric este(
H
2
N &H
2
&''H > H&l &l H
1
N &H
2
&''H
H
1
N &H
2
&''
> H > &l H
1
N &H
2
&''H > &l
&ationul glicinei
6ubstana
&l H
1
N &H
2
&''H
obinut" n urma reaciei de neutralizare a acidului
clorhidric cu acidul aminoacetic *glicin"+ este o sare) ea se poate scrie i sub form" de
clorhidrat( H''& &H
2
NH
2
HH&l
%eacia aminoacizilor cu baze se scrie# n general(
> H' H
2
N &H
%
&''H H
2
N &H
%
&'' H
2
'
>
ion negativ
*anionul aminoacidului+
6au(
>
H
2
' H
2
N &H
%
&'' H
1
N &H
%
&'' H' >
!e exemplu# reacia glicinei cu hidroxidul de sodiu este(
H
2
N &H
2
&''H > Na'H H
2
N &H
2
&''
> Na > H
2
'
6au scris" sub form" ionic"(
>
H'
H
1
N &H
%
&''
Na > > Na > H
2
'
H
2
N &H
2
&''
6ubstana H
2
N&H
2
&''H obinut" n urma reaciei de neutralizare a hidroxidului de
sodiu cu acidul aminoacetic *glicina+ este o sare
. Reacii datorate !ru"ei carbo#il
!" -eacia cu #entaclorur de fosfor ' se formeaz cloruri acide
% &H &''H
NH
2
8&l
5
>
% &H &'&l
NH
2
8'&l
1
H&l > >
I
$" -eacia de esterificare cu alcooli
% &H &''H
NH
2
% 'H
>
H&l
% &H &''%
NH
1
J&l
+" Decarboxilarea ' se formeaz amine #rimare
% &H &''H
NH
2
&'
2
t
9
&
A
% &H
2
NH
2
H
2
N &H
2
&H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
&'
2
H
2
N &H
2
&H
2
&H
2
&H
2
NH
2
A
ornitin" putrescein"
&H
2
&H
2
&H
2
&H
2
&H
NH
2
&''H
NH
2
A
&'
2
&H
2
&H
2
&H
2
&H
2
&H
2
NH
2
NH
2
lisin" cadaverin"
&" -educerea ' se formeaz aminoalcooli
% &H &''H
NH
2
> @ KHJ
Na L Ft'H
% &H &H
2
NH
2
'H
C. Reacii datorate !ru"ei amino
!" Acilarea ' se formeaz N'acilaminoacizi
a+ cu cloruri acide *&H
1
&'&l M clorura de acetil# &
4
H
5
&'&l M clorura de benzoil+
% &H &''H
NH
2
%N &'&l >
- H&l
% &H &''H
NH&'%N
H'
b+ cu anhidride acide
> *%N &'+
2
' % &H &''H
NH
2
%N &''H
A
% &H &''H
NH&'%N
$" N-alchilarea cu sulfat de metil
% &H &''H
NH
2
*&H
1
+
2
6'
@ >
H
2
6'
@
A
% &H &''H
N*&H
1
+
2
+" Desaminarea cu acid azotos ' se formeaz hidroxiacizi
% &H &''H
NH
2
HN'
2
>
H
% &H &''H
'H
N
2
H
2
' > >
O
&" -eacia cu clorura (bromura) de nitrozil ' se formeaz 0-cloro(bromo)acizi
% &H &''H
NH
2
> N'&l
N
2
H
2
'
A
A
% &H &''H
&l
)" 8nclzirea cu acid iodhidric ' se formeaz acizi carboxilici
% &H &''H
NH
2
NH
1
A
H7) 299
9
&
% &H
2
&''H
D. Reacii datorate ambelor !ru"e funcionale
!" -eacia cu metale *rele ' se formeaz sruri com#lexe interne (sruri chelatice)
&H
2
NH
2
&''H 2
> &u') t
9
&
H
2
N &H
2
&H
2
NH
2
& ' '
&u
& ' '
* se prezinta sub forma unor ace bleu+
$" Trialchilarea ' se formeaz betaine (trialchilderi9ai ai aminoacizilor)
% &H &''H
NH
2
&H
1
7 1 >
- 1H7
% &H &''
N*&H
1
+
1
+" Com#ortarea termic ' de#inde de #oziia *ru#ei amino fa de *ru#a carboxil"
a$ %&amioacizii ' sufer reacii de condensare
8rin eliminarea unei molecule de ap" intermolecular rezult" o di"e"tid n care se
g"sete o leg"tur" amidic"# &'NH
2
# numit" le!tur "e"tidic.
% &H &''H
NH
2
H
2
N &H
%
&''H >
H
2
'
A
% &H &'
NH
2
NH &H &''H
%
8eptida este un compus cu funciune mixt" care conine n molecul" 1 grupe funcionale
diferite( amino H
2
N# carboxil &''H i amid" &'NH
Condensarea a dou molecule de aminoacid identice
!ac" la reacia de condensare particip" dou" molecule ale aceluiai aminoacid se
formeaz" o peptid" simpl"(
P
H
2
N &H
%
&
'
'H
H N
H
&H
%
&''H
>
H
2
N &H
%
&
'
N
H
&H
%
&''H > H
2
'
H
2
N &H
2
&''H > H
2
N &H
2
&''H H
2
N &H
2
&' NH &H
2
&''H > H
2
'
glicin" glicin" glicil-glicin"
Condensarea a dou molecule de aminoacid diferite
!ac" la reacia de condensare particip" dou" molecule de aminoacid diferite se pot
forma dou" peptide mixte# deoarece fiecare aminoacid poate participa la reacie at$t prin
grupa amino# c$t i prin grupa carboxil# precum i dou" peptide simple
H
2
N &H
%
&
'
'H
H NH &H
%N
&''H
>
H
2
N &H
%
&
'
N
H
&H
%N
&''H H
2
'
>
H''& &H
%
NH H
&
'
H'
&H NH
2
%N
>
H''& &H
%
NH &
'
&H
%N
NH
2
H
2
'
>
:xem#lu;
HN &H
2
&''H H
2
N &H
&H
1
&'
>
H
2
N &H
&H
1
&''H &H
2
&''H H
2
N
H
2
'
>

,-alanin" *Ala+ glicin" *Qli+ alanil-glicin" *Ala-Qli+
>
H
2
' &H
2
&''H H
2
N H
2
N &H
&H
1
&''H
>
&H
2
&' H
2
N NH &H
&H
1
&''H
glicin" *Qli+ ,-alanin" *Ala+ glicil-alanin" *Qli-Ala+
8rin condensarea glicinei cu ,-alanin" se pot obine peptidele( glicil-glicin"# alanil-
alanin"# glicil-alanin" i alanil-glicin"
8rin eliminarea a dou molecule de ap" intermolecular se formeaz" com"u(i ciclici
deri)ai de la "i"erazin.
A
H
2
'
> H
2
N &H
&''H
% % &H &''H
NH
2
2 HN
NH
'
'
%
%
dicetopiperazina
b$ *&aminoacizii
8rin eliminarea intramolecular" a amoniacului se formeaz" acizi %+ *&nesaturai
39
% &H &H
2
NH
2
&''H
t
9
&
NH
1
A
% &H &H &''H
&H
2
&H
2
NH
2
&''H
A
NH
1
t
9
&
&H
2
&H &''H
- alanina
acid acrilic
c$ , (i -&aminoacizi
8rin eliminarea intramolecular" a apei are loc o ciclizare se formeaz" lactame
&H
2
&H
2
&''H &H
2
NH
2
t
9
&
H
2
'
A
N
H
'
- butirolactama
&H
2
&H
2
&''H &H
2
&H
2
NH
2
A
H
2
'
t
9
&
N
H
'
- valerolactama
&" -eacia cu ninhidrina ' reacie de identificare .i dozare" :ste caracteristic 0-
aminoacizilor ' a#are o coloratie albastr-9iolet intens2 cu exce#ia #rolinei care d o
coloraie *alben"
-e#rezentani
.licocol+ !licin /acid aminoacetic$ a fost denumit astfel datorit" gustului s"u dulce
*glRcos M dulce) colta M clei+
%&alanina /acid %&amino"ro"ionic$ M component" normal" a tuturor proteinelor
*&alanina /acid *&amino"ro"ionic$ se obine numai prin sintez") este folosit ca
antagonist al bufeurilor de c"ldur" la menopauz"
Acidul as"ara!ic (i acidul !lutamic sunt componente foarte r"sp$ndite ale
proteinelor
Acidul antranilic /acid o&aminobenzoic$ este un compus solid# solubil n ap"# etanol#
eter 6e g"sete sub form" de ester metilic *antraniliat de metil+ n uleiul din flori de iasomie#
portocale i tuberoz" 8reparat sintetic# se folosete n parfumerie
Acidul meclofenic /acid N&/0+1&dicloro&m&tolil$antranilic$ este un antiinflamator
nesteroidian Fl inhib" sinteza de prostaglandine prin blocarea ciclooxigenazei
&''H
NH
&l &H
1
&l
33
Acidul m&aminobenzoic este un compus solid care se folosete la obinerea unor
colorani azoici
Acidul "&aminobenzoic /2A$ este factor de cretere pentru numeroase
microorganisme Cace parte din grupa vitaminelor H 7ntr" n constituia acidului folic
Fsterii s"i au propriet"i anestezice
Fsterul etilic se numete anestezin" *benzocain"+ M anestezic local# liposolubil !in
anestezin" se poate obine acidul p-aminometilbenzoic# medicament cu aciune
antifibrinolitic"
Fsterul acidului p-aminobenzoic cu dietilaminoetanolul se numete novocain"
*procain"+ i se folosete sub form" de clorhidrat
&
NH
2
'
' &H
2
&H
2
N*&
2
H
5
+
2
Acidul D&!lutamic este prezent n pereii celulari ai unor bacterii# D&alanina n
larvele unor insecte# iar D&serina n unele r$me
2324ID3
Definiie
8eptidele sunt compui organici formai din ,-aminoacizi legai prin leg"turi amidice
*peptidice+ NH&' 6e formeaz" prin eliminarea apei ntre dou" sau mai multe molecule
de ,-aminoacizi identici sau diferii
Clasificare
<n funcie de num"rul resturilor de aminoacid din peptide# acestea se clasific" n(
!ipeptide( conin dou" resturi de aminoacid)
Dripeptide( conin trei resturi de aminoacid)
'ligopeptide( conin 1-39 resturi de aminoacid)
8olipeptide( conin peste 39 resturi de aminoacid
Structur
!eoarece se formeaz" prin eliminarea apei ntre o grup" amin" a unui aminoacid i
grupa carboxil a altei molecule de aminoacid# secvena
&' NH &H
se repet" n structura catenei polipeptidice# radicalii hidrocarbonai ai aminoacizilor pot fi
considerai substitueni ai catenei polipeptidice 8rin convenie# macromolecula unei
polipeptide se scrie cu grupa amin" liber" n st$nga i cu grupa carboxil liber" n dreapta
32
H
2
N &H
%
& NH
'
&H
%N
& NH
'
&H
%S
& 'H
'
aminoacid N-terminal aminoacid &-terminal
!enumirea unei dipeptide se face ad"ug$nd sufixul il la r"d"cina numelui aminoacidul
N-terminal urmat de numele aminoacidului &-terminal *alanil-glicin"# glicil-alanin"+ 8entru
simplificare se pot folosi abrevieri
H
2
N &H
&H
1
&' HN &H
2
&''H &H
2
&' H
2
N NH &H
&H
1
&''H
alanil-glicin" *ala-gli+ glicil-alanin" *gli-ala+
5ro#rieti fizice
8eptidele sunt# n general# compui cristalini# solubili n ap"# insolubili n etanol sau n
ali solveni organici 8eptidele au caracter amfoter# au aciditate mai mare ca aminoacizii
8rin hidroliz" acid" sau bazic" se formeaz" aminoacizi
etode de obinere
6inteza unor polipeptide cu o anumit" succesiune a aminoacizilor este complicat"#
deoarece din doi aminoacizi diferii rezult" patru dipeptide !e exemplu# obinerea unei
dipeptide# glicil-alanina din glicin" i alanin"# nu se poate face direct deoarece din cei doi
aminoacizi rezulta patru dipeptide( ala-ala# gli-gli# ala-gli i gli-ala Astfel# pentru a obine
dipeptida glicil-alanin" apa trebuie eliminat" ntre grupele &''H din glicin" i NH
2
din
alanin"
>
H
2
' &H
2
&''H H
2
N H
2
N &H
&H
1
&''H
>
&H
2
&' H
2
N NH &H
&H
1
&''H
Qrupele NH
2
din glicin" i &''H din alanin" nu pot participa la reacie# lucru
realizat prin blocarea sau prote;area acestor grupe
6inteza polipeptidelor cu o secven" dorit" implic" mai multe etape(
8rote;area aminoacidului# respectic a funciunilor care nu particip" direct la
reacia de condensare)
Activarea grupei carboxil
Cormarea leg"turii peptidice dorite)
<ndep"rtarea grupei protectoare
31
3+ 8rote;area grupei amin" sau carboxil se poate face ageni de prote;are care pot fi
eliminai ulterior n condiii bl$nde# astfel nc$t sa se evite scindarea altor leg"turi
covalente ale peptidei)
2+ 8rote;are grupei carboxil se face de obicei prin esterificare Fste preferata esterificarea
cu alcool benzilic deoarece benzilul se ndep"rteaz" uor prin hidrogenare i formarea
toluenului)
1+ Activarea grupei carboxil nu se poate utiliza n toate cazurile deoarece clorurile
aminoacizilor implicai n condensare sunt foarte reactive i pot conduce la obinerea
unor produi secundari nedorii)
5ro#rieti chimice
&omportarea chimic" a peptidelor este determinat" de grupele funcionale de la
capetele lanului peptidic# precum i de radicalii aminoacizilor componeni
Cormeaz" s"ruri cu acizii i bazele datorit" caracterului amfoter
8rin hidroliza total" n cataliz" acid" sau enzimatic" se obin aminoacizii
corespunz"tori
-e#rezentani
As#artamul2 0-6-as#artil-fenilalaninmetilesterul# este o dipeptid" de sintez" cu o
putere de ndulcire de aproximativ 299 ori mai mare ca a zah"rului Aspartamul se folosete
ca edulcorant n hrana diabeticilor i a supraponderalilor
H
2
N &H &'
&H
2
&''H
NH &H
&H
2
&''&H
1
&
4
H
5
,lutationul2 <-*lutamil-cistenil-*licin# este o tripeptid" prezent" n muchi# n
dro;dia de bere i n esuturi vegetale Are aciune antioxidant" datorit" grupelor tiolice care
pot trece n disulfur"
H
2
N &H *&H
2
+
2
&''H
&' NH &H
&H
2
6H
&' NH &H
2
&''H
Qlutation# Qlu-&is-Qli
%xitocina i 9aso#resina sunt dou" nanopeptide ciclice cu structur" asem"n"toare# cu
rol de hormoni cu aciune fiziologic" diferit"# au fost izolate din glada hipofiz"
'xitocina are rol n contracia uterin" i expulzia laptelui <n prezent se obine prin
sintez"
7le Dir
Qlu
Asn
&is
6
6
&is 8ro Eeu Qli
3@
Tasopresina *A!H M hormon antidiuretic retrohipofizar+ are aciune vasoconstrictoare
de scurt" durat"
Cen Dir
Qln
Asn
&is
6
6
&is 8ro Eeu Qli
=nsulina *hormon produs de pancreas+ este o polipeptid" care conine 53 de unit"i de
aminoacizi *3I aminoacizi diferii+# care conin puni de sulf
2RO43IN3
AMINOA5COO5I
Aminoalcoolii conin n molecula lor# pe l$ng" grupe NH
2
# i grupe 'H
Nomenclatur
6e denumesc prin ad"ugarea sufixului ol la numele hidrocarburii# urmat de sufixul amin"
etode de obinere
!" Tratarea oxidului de etilen cu soluie a#oas de amoniac
NH
1
'
H
2
& &H
2
> &H
2
'H
&H
2
NH
2
etanolamina
* - hidroxietilamina#
- aminoetanol+
>
'
H
2
& &H
2
NH
1
2
HN
&H
2
&H
2
&H
2
&H
2
'H
'H
dietanolamina
35
1
NH
1
'
H
2
& &H
2
>
HN
&H
2
&H
2
&H
2
&H
2
'H
&H
2
&H
2
'H
'H
trietanolamina
$" Hidro*enarea catalitic a aminoesterilor
% &H &''%
NH
2
> KHJ
Ni - %aneR sau EiAlH
@
% &H &H
2
NH
2
'H
% 'H
A
5ro#rieti fizice
Dermenii inferiori sunt lichide v$scoase# higroscopice# solubile n ap"# cu pf ridicate
datorit" asocierilor moleculare prin leg"turi de hidrogen
5ro#rieti chimice
!" -eacia de N-acilare
% &H
'H
NH
2 &H
1
&'&l >
Al&l
1
% &H
'H
NH&'&H
1
- H&l
$" -eacia cu sodiu metalic ' se formeaz alcoxizi
% &H
'H
NH
2 > Na % &H
'Na
NH
2
> 3L2 H
2
+" -eacia cu clorur de tionil ' se formeaz cloroalchilamine
% &H
'H
NH
2 6'&l
2
> % &H
&l
NH
2
6'
2
H&l > >
&"Tratarea cu acid sulfuric ' se formeaz imine
&H
2
'H
&H
2
NH
2
H
2
6'
@
H
2
'
>
A
&H
2
H
2
&
N
H
aziridina
AMINO63NO5I
etode de obinere
34
!" %binerea o- .i #-aminofenolilor #rin reducerea o- .i #-nitrofenolilor
'H
N'
2
> 4 KHJ
Un > H&l
'H
NH
2
H
2
' > 2
$" %binerea m-aminofenolilor
'H
'H
NH
1
299
9
&
H
2
'
>
A
'H
NH
2
5ro#rieti fizice
6unt substane solide# puin solubile n ap"# solubile n mediu acid sau bazic
5ro#rieti chimice
!" Datorit #ro#rietilor slab bazice formeaz sruri cu acizii tari
$" Datorit #ro#rietilor slab acide formeaz fenoxizi cu hidroxizii alcalini
+" N-Alchilarea
&" N-Acilarea
)" %xidarea izomerilor orto .i #ara ' se formeaz chinone
1" Datorit #ro#rietilor lor reductoare2 se folosesc ca re9elatori foto*rafici
3I