Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Romano-Germana

Facultatea de Stiinte Economice


Specializarea: Marketing
Plan de Marketing

BitDefender
Sibiu
2011
Cuprins
1. Rezumatul executi
2. !naliza mediului
2.!. !udit "xtern de Marketing
2.!.1. Macr#mediul
Mediul s#ci#$cultural
Mediul ec#n#mic
Mediul te%n#l#gic
Mediul p#litic#$legislati
Mediul natural
2.!.2 Micr#mediul
&irma
&urniz#rii
'ntermediarii
Clien(ii
2.!.). Piata
!specte generale ale pietei
Cererea
*ferta
Pretul
2.!.+ C#ncurenta
2.B !uditul intern de marketing
2.B.1 *rganizarea actiitati de marketing
2.B.2 Strategiile de marketing
).!naliza S.,.*.-
+.C#ncluzii
1.Rezumatul executi
Pornita ca o afacere de familie, Softin s-a transformat in !" ani intr-o multinationala ce
detine cel mai cunoscut #rand al $%-ului romanesc: &it'efender( Pe fondul orientarii
structurale catre servicii a industriei de $% impunerea unui produs auto)ton pe o piata glo#ala
este o provocare pentru orice manager( Mai mult cand produsul este dezvoltat si sustinut de
kno-)o si finantare interna rezultatul se trasforma in performanta( *onstient de limitarile
dar si de potentele noastre ca natie, Florin %alpes +foto,, omul care a format si conduce
ec)ipa Softin are am#itii ridicate: trasformarea intr-un grup de firme, listarea la &ursa,
dezvoltarea de noi produse(
&it'efender- a luat fiin./ 0n &ucure1ti, Rom2nia, 0n anul 344!, ca urmare a unei
campanii de re#randing( 56ntivirus is not enoug)7 &it'efender: secure 8our ever8
#it(5,inainte de asta antivirusul numinduse 69:( 6 urmat o ascensiune rapid/, &it'efender
devenind antivirusul ;um/rul unu cu o cerere considera#il/ pentru produsele sale 0n 0ntreaga
Europ/ 1i nu numai(
<a inceputul lui 344= ca urmare a tendin.ei de dezvoltare, &it'efender 01i desc)ide
primele filiale 0n Spania 1i Germania( %ot in anul 344= &itdefender inregistreaza !4 milioane
de US' din vanzari la nivel mondial
Se desc)ide pe parcursul anului 344> 0n SU6 a treia filial/ e?tern/ a &it'efender( Peste
>4(444(444 de utilizatori de $nternet din lumea 0ntreag/ sunt prote@a.i de te)nologiile
&it'efender(
$n 344" &it'efender devine lider de pia./ pe segmentul de v2nz/ri 0n magazine 0n Fran.a, cu
o cot/ de pia./ estimat/ la =4A 6l !4-lea an consecutiv de cre1tere &it'efender, cu o rat/
medie anual/ de peste 344A( Solu.iile &it'efender ocup/ locul B la nivel mondial pe
segmentul consumer( $n urmatorul an &it'efender are o cre1tere a v2nz/rilor de C4A, iar
solu.iile sale sunt prezente 0n peste "444 de mari magazine de pe cele B continente(
$n anul 344C se produce separarea grupului &it'efender de SDF%E$;( Ddat/ cu un nou an
de crestere sus.inut/, &it'efender vizeaz/ 3A din pia.a mondial/ de antivirus precum 1i
listarea la una dintre marile #urse interna.ionale 0n 344F-344G(
'esf/1ur2ndu-1i activitatea la nivel glo#al, compania ofer/ acum protec.ie superioar/
0mpotriva pericolelor informatice pentru peste >! de milioane de utilizatori individuali 1i
companii prin intermediul punctelor sale de lucru din Rom2nia, Statele Unite, Marea
&ritanie, Germania 1i Spania, #ucur2ndu-se de o prezen./ masiv/ 1i pe alte pie.e(
&it'efender- este un pionier 0n domeniul solu.iilor de securitate, gata s/ intre 0n
competi.ie cu cele mai mari nume 0n domeniul te)nologiei, prin integrarea unor solu.ii de
securitate pe mai multe niveluri, una dintre acestea fiind de@a recunoscut/ de revista P*
Eorld ca 5H! &est &u85 0n martie 344B(
Printre realiz/rile cu care ne m2ndrim se num/r/ com#inarea unei solu.ii antivirus clasice
1i eficiente cu protec.ia fireall 0n iunie 344!, te)nologia de #locare pe #az/
comportamental/ tot 0n iunie 344! 1i, 0n sf2r1it, protec.ia proactiv/ cu a@utorul te)nologilor
#azate pe sc)eme generice, 0n septem#rie 3443( 'atorit/ e?celen.ilor programatori din cadrul
companiei, continu/ dezvoltarea unei te)nologii ro#uste 1i a unei e?celente viteze de reac.ie
fa./ de noii viru1i, spre satisfac.ia at2t a utilizatorilor individuali, c2t 1i a companiilor care ne
sunt clien.i(
Produsele &it'efender- pot fi folosite pe diverse platformeI Eindos, <inu? sau
Free&S'(
D#iectivul nostru este acela de a asigura invulnera#ilitatea utilizatorilor &it'efender- 0n
fa.a tuturor pericolelor, merg2nd de la ac.iunea distrug/toare a viru1ilor 1i p2n/ la micile
pro#leme de zi cu zi, de tipul spam-ului( Simplu( 'orin.a de a crea un produs e?ecent, de a
oferi integrarea perfect/ 1i asisten./ de cea mai #un/ calitatea tuturor clien.ilor( $ata ce ne
diferen.iaz/ 1i ne face puternici pe pia.a marilor companii din domeniul securit/.ii
2.!naliza mediului
2.!. !udit "xtern de Marketing
2.!.1. Macr#mediul
Mediul s#ci#$cultural. &it'efender is adreseaza produsele tuturor persoanelor care poseda un
computer personal dar in mod special utilizatorilor curenti ai internetului:cei care privesc
internetul ca o platforma pe care o folosesc pentru plati si cumparaturi online, @ocuri sau
socializare( Proprietarilor mici si mi@locii: tineri, inovatori si cunoscatori in domeniul
te)nologiei( *ei care inteleg multitudinea de amenintari cu care se confrunta retelele lor
informatice si care au nevoie de un partener care se misca rapid si anticipeaza evolutia
domeniului securitatii datelor(

Mediul ec#n#mic
Produsul se adreseaza persoanelor cu un venit mediu si $MM-urilor, pentru tarile in curs de
dezvoltare precum Romania &itdefender se asteapta la o crestere mica a vanzarilor, salariile mici
si nivelul de trai scazut , incura@eaza pirateria , dar aceasta se intampla doar la nivelul
persoanelor fizice( Persoanele @uridice, respectiv firmele sunt controlate si sunt o#ligate sa
cumpere toate programele care le folosesc in cadrul firmei( Pentru pretul de B" de dolari orice
utilizator poate cumpara produsul &itdefender %otal Securit8 344G cu o vala#ilitate de un an(
'in 344! de cand a fost infiintat &itdefender a inregistrat cresteri enorme a
vanzarilor(&it'efender a 0nregistrat o triplare a cifrei de afaceri 0n fiecare din ultimii " ani( $'*
plaseaz/ &it'efender 0ntre primii 1ase produc/tori mondiali de antivirus pentru segmentul
consumer, 0n anul 344"( <a sf2r1itul anului 344F, &it'efender va de.ine peste 3A din pia.a
mondial/ de antivirus($ar e?pertii anticipeaza ca pana in anul 34!4 &itdefender va detine peste
"A din piata mondiala(
Mediul te%n#l#gic. &it'efender este recunoscut la nivel mondial ca fiind unul din
leaderii te)nologici ai pietei softare de securitate( &it'efender este singurul produs antivirus
care a c2stigat premiul 5%)e 344= European $S% Prize5, cel mai prestigios premiu pentru $novare
0n Societatea $nformatiei, acordat de Uniunea Europeana 0mpreuna cu !F 6cademii ;ationale
Europene, fiind totodata si singurul produs $% rom2nesc care a c2stigat acest premiu( Pe l2nga
titlul J&est &u8K primit de la P* Eorld SU6 si P* Magazine Germania, &itdefeder a fost
nominalizat 0n primele !44 de produse $% ale anului 344B de catre revista P* Eorld(
*ompati#ilitate, la nivel #inar, cu orice sistem de operarea #azat pe $6=3 +cum ar fi:
Eindos, <inu?, Free&S', Dpen&S', ;et&S', Solaris i=FB, 1i la nivel de cod surs/ cu
celelalte sisteme de operare + de e?mplu Solaris SP6R*, Macintos),
Protec.ie complet/ 0mpotriva oric/rui tip de virus, inclusiv, dar f/r/r limitare la acestea,
viru1i e?ecuta#ili, viru1i script, macro viru1i, #ackdoor, troieni, sp8are, dialer, etc(
Fiec/rei familii de viru1i 0i este alocat un motor de scanare proiectat 0n conformitate cu
caracteristicile clasei respective
$nterfata prietenoasa care poate fi folosita de orice utilizator
Mediul p#litic#$legislati
Produsele noastre sunt distri#uite in peste !44 de tari si sunt prote@ate prin legi impotriva
pirateriei, specifice fiecarei tari( ;umele si #randul &itdefender, deasemenea toate produsele
noastre &it'efender, &it'efender Professional, &it'efender <iveL, &it'efender S)ield,
&it'efender Mail Monitor, &it'efender Script Eall, &it'efender 'onload *ontrol,
&it'efender Sc)eduler, &it'efender Muarantine, &it'efender for Dffice, &it'efender MD&$<E
PRD%E*%$D;, &it'efender for Palm, &it'efender for Eindos *E, &it'efender for $*M,
&it'efender Enterprise( sunt marci inregistrate
Mediul natural
$ncura@am ca produsele noastre sa fie cumparate online pentru a evita o posi#ila influenta asupra
mediului incon@urator, daca acest lucru nu este posi#il ele pot fi cumparate pe un mediu de
stocare optic nerecicla#il dar cu o influenta minima aspupra mediului incon@urator(
2.!.2 Micr#mediul
&irma
<iderii &it'efender, profesioni1ti cu o vast/ e?perien./ de management, dar 1i e?pertiz/ te)nic/,
conduc o ec)ip/ interna.ional/ talentat/( Managementul &it'efender este format din oameni de
valoare, care se identific/ prin 0ncrederea 0n superioritatea te)nologiei &it'efender 1i pentru
viziunea lor revolu.ionar/ legat/ de dezvoltarea companiei(
Ec)ipa Manageriala &it 'efender:
'l %alpes este *ED al &it'efender, una dintre cele mai rapide si mai eficiente linii a
softare-ului interna.ional de securitate( Nn !GG4, 0mpreun/ cu sotia sa, Mariuca, a creat
SDF%E$;, cea mai mare companie romaneasca de softare 1i servicii( Fondat/ 0n 344!,
&it'efender este acum o companie care ofera solu.iile sale distri#uite pe o re.ea glo#al/
de distri#u.ie cu valoare ad/ugat/ de partenerii sai distri#uitori 0n mai mult de !44 de ./ri
din 0ntreaga lume( *a pre1edinte, el a condus o ec)ipa de dezvoltare a Strategiei
;a.ionale de servicii softare din Rom2nia(
'l( &ogdan $rina- conduce ec)ipele comerciale din Rom2nia, Spania, Germania 1i Statele
Unite 1i se ocup/ de dezvoltarea afacerii, negocieri 1i parteneriate 0n peste dou/zeci 1i
cinci de ./ri( Responsa#il cu dezvoltarea strategiilor de afaceri, marketing 1i v2nz/ri de la
nivel glo#al, dl( $rina faciliteaz/ administrarea proiectelor, at2t 0n domeniul te)nic, c2t 1i
0n cel comercial(
9iorel *an@a: Seful <a#oratoarelor &itdefender
6flat 0n fruntea unei ec)ipe formate din cei mai versa.i virusologi, 'l( *an@a
adminstreaz/ activitatea speciali1tilor care se ocup/ cu dezvoltarea motoarelor 1i
cercetarea 0n domeniul viru1ilor(
*/t/lin-Sever St/varu: 'irector de dezvoltare softare
'l( Stavaru este responsa#il cu coordonarea ec)ipelor de dezvoltare &it'efender, precum
ar)itectura de softare 1i strategia noilor te)nologii de dezvoltare(
Radu 6drian Garici: %esting Manager
'l( Garici este responsa#il cu coordonarea rigurosului proces de testare prin care trec
toate produsele &it'efender 0nainte de a fi lansate pe pia./( Nn plus, el dezvolt/ sistemul
automat de testare pentru 0ntreaga linie de produse &it'efender(
Razvan 'i./: Responsa#il cu crearea 1i administrarea departamentului &it'efender
$nformation %ec)nolog8 la nivel glo#al(
Mi)ai Rusescu: Regional Dperations Manager pentru 6sia Pacific, 6merica <atin/,
6frica
'l( Rusescu coordoneaz/ activitatea de v2nz/ri, marketing 1i dezvoltare a afacerii,
precum 1i opera.iunile legate de rela.iile cu clien.ii 0n trei zone de pe glo#( S-a ocupat
personal de realizarea unui proiect e?trem de important: crearea canaleleor de distri#u.ie
a produselor &it'efender pe 0ntreg teritoriul 6siei- Pacific(
&urniz#rii O &itdefender nu incearca doar sa isi mentina loialitatea clientilor ci si a
furnizorilor avand cu acestia o stransa relatiie , cola#orarile durand ani(+e?:$&M, Fu@itsu,
Siemens,
*onsumatorii tind sa-si aleaga furnizorul pe #aza calitatii produsului si al serviciilor(
&itdefender s-a gandit de ce nu ar aplica si ei acelasi lucru cu furnizorii sai sta#ilind
parteneriate care aveau aceleasi convingeri
'ntermediarii O <antul de distri#utie este: distri#uitor, reseller, retailer etc($n principiu
&it'efender vinde prin parteneri offline si foarte putin online direct si in rest tot prin
parteneri( 6celasi lucru este vala#il si la nivel de adaos: evident in cazul produselor
vandute in retail e?ista costuri suplimentare legate de distri#utie, producator de am#ala@
etc(
Clien(ii O &itdefender isi a?eaza piata pe segmentul consumer dar si pe segmentul
$(M(M-urilor
2.!.). Piata
!specte generale ale pietei Produsele &itdefender sunt vandute in peste !44 de tari de
pe cele B continente(Dmul de astazi, e un om dependent de comunicare, informatia se
misca cu mare viteza cu a@utorul internetului, dar cu toti tre#uie sa ne prote@am pc-urile
de virusi la fel cum ne prote@am organismul nostru, spre urmare tendintele pietei pentru
antivirusi sunt: sa recunoasca cat mai multi virusi, sa nu consume multe resurse+R(6(M,,
sa detecteze acesti virusi inainte e?tinderii lor, si sa dezinfecteze pc-ul, deasemenea sa
vina la un pret rezona#il(
Cererea
Se constata cresterea continua a numarului de utilizatori &it'efender+ atat la nivelul
persoanelor fizice, cat si la nivelul societatilor ,, precum si de localizarea lor in toate
regiunile glo#ului( $nfrastructura 6kamai da posi#ilitatea im#unatatirii pe termen lung a
disponi#ilitatatii, sta#ilitatatii si calitatii produselor si serviciilor, oferind un raspuns rapid
celor cele peste "44 de cereri de actualizare inregistrate in fiecare secunda(
*ererea de servicii de te)nologia informatiei si securitate va creste, astfel ca firmele din
domeniu se vor dezvolta si nu vor e?ista cazuri numeroase de disparitii de companii.
$ntrucat prote@area P* ului este deose#it de importanta, consideram ca cererea pentru
produse &itdefender este elastica, la un anumit procent de modificare a pretului,
procentul de modificare a cantitatii cerute fiind mai mare(
*ferta
Gama de peste B4 de produse &it'efender este destint/ implement/rii 0n structuri
informatice comple?e +sta.ii de lucru, servere de fi1iere, servere de mail 1i gatea8,,
#azate pe platforme Eindos, <inu?, Free&S' 1i dispozitive mo#ile( Module incluse:
antivirus, antip)is)ing, antirootkit, antisp8are, control parental, fireall 1i antispam(
Pretul
Pretul difera de la un distri#uitor la altul, in functie de volumul de vanzari( E?ista target-
uri pe care tre#uie sa si le implineasca in functie de volumul prognozat( 'epinde foarte
mult de istoricul distri#uitorului respectiv, de canalul de distri#utie, de celelalte produse
pe care le are in portofoilu etc +e?ista mai multe tipuri de parteneriate :
)ttp:PP(#itdefender(roPsitePMainPviePpartners-distri#utors-resellers()tml ,( <antul de
distri#utie este: distri#uitor, reseller, retailer etc($n principiu &it'efender vinde prin
parteneri offline si foarte putin online direct si in rest tot prin parteneri( 6celasi lucru este
vala#il si la nivel de adaos: evident in cazul produselor vandute in retail e?ista costuri
suplimentare legate de distri#utie, producator de am#ala@ etc(
2.!.+ C#ncurenta
Piata de securitate.Peisa/ul C#ncurential
Piata concurentiala este o piata e?trem de competitiva si continua sa se sc)im#e odata cu
te)nologia(
0eaderul pietei
S1mantec este un furnizor de softare care a fost fondat in !GF3( Este liderul actual al
pietei de securitate( Este o companie glo#ala care opereaza in peste >4 de tari( 6#ilitatea firmei
S8mantec de aOsi mentine o cota ridicata din piata , este un rezultat al introducerii sale devreme
pe piata antivirusilor( Strategia celor de la S8mantec este continuarea fuziunilor si ac)izitiilor
care ii vor a@uta sa inoveze si sa distri#uie mai mult( S8mantec va continua sa fie un puternic
leader pe piata securitatii c)iar daca se crede ca o#iectivele primare ale produselor de securitate
s-ar putea pierde odata cu integrarea(
C#ncurentii pietei
Mc!ffe-Este un furnizor de securitate dedicat, care a pus stapanire pe o mare parte din
piata securitatii( Mc6fee va continua sa mearga #ine pe piata de securitate ca un rezultat al
lansarii sale devreme(Pentru un rezultat #un in viitor Mc6fee va tre#uii sa continue cu diverse
strategii de distri#utie , sa inoveze si sa dezvolte(
-rendMicr#-6 fost fondat in !GFF, are sediul central in %ok8o, Qaponia, si opereaza in
mai mult de =4 de tari( %rendMicro ofera produse complete de securitate pentru protectie in
intreprinderi(%rend Micro a#ia creste pe piata de antivirusi(
%a#el 4! : Procentul de virusi detectati(
Panda Securit1 este un provider de securitate $%, situat in Spania , care opereaza si in
6merica(Panda a evoluat de la un participant regional la un aspirant puternic pentru piata de
securitate(
Micr#s#ft-Securitatea a fost punctul ma?im de atentie pentru Microsoft in ultimii ani( Microsoft
a pus mult efort in securitatea produselor sale si atunci si-a lansat produse proprii pentru piata
consumer si piata intreprinderii( Microsoft va castiga o mare parte din piata dar nu atat de repede
cum si-a planificat, ca un rezultat al @ucatorilor dominanti pe piata( Puterea marci Microsoft il va
a@uta sa atinga o mare parte a pietei pe segmentul consumer(
Raspersk8Ss <a#- este o companie privata cu sediul in Moscova care a fost fondata in !GGC( $n
anii ce au trecut companiia a realizat o crestere enorma
%a#el(3: %impul de scanare+minute,
Specialistii pietei
BitDefender
"set- este o companie glo#ala cu sediul productiei #azat in &ratislava, lansata in anul !GG3(
Performanta si viteza au fost foarte imprortante in trecut si vor continua sa fie foarte importante
in viitor( 6#ilitatea de a prote@a de cat mai multe amenintari va a@uta ESE% sa fie un puternic
competitor pe piata(

%a#el(= Procentul virusilor ratati la scanare(
&uziuni si ac%izitii
<a inceputul lunii decem#rie 344C , un grup de sapte investitori romani si americani a platit C
mil( dolari pentru a prelua o participatie su# CA din &it'efender, evaluand compania la peste
!44 mil( dolari +BF mil( euro,(
Restul procentelor &itdefener apartine sotilor Florin si Mariuca %alpes(
6ceasta prima investitie, realizata de catre persoane particulare, a formalizat valoarea companiei
si a sta#ilit un prag minim pentru investitii viitoare(
2.B !uditul intern de marketing
*rganizarea actiitati de marketing
Firma noastra isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential( 6stfel actiunile firmei tre#uie
sa porneasca de la urmatoarle premise: firma tre#uie sa fie orientata in permanenta catre clienti si
catre piata( 6ceasta firma pune accent pe #una cunoastere a clientilor nostri , a cerintelor,
e?igentelor si preferintelor acestora astfel incat produsele firmei sa fie pe masura cererii acestora
Strategiile de marketing
D prima strategie de marketing este vanzarea unei game de produse diversificata cu a@utorul
internetului, B4 de produse pot fi enumerate in gama &itdefender, produse care pot fi utilizate pe
orice platforma, inclusiv produse care prote@eaza noile telefoane mo#ile( Nn vederea sus.inerii
promov/rii 1i comercializarii solu.iilor &it'efender, ec)ipa &it'efender v/ va pune la dispozi.ie
toate materialele de marketing 1i comerciale: oferte comerciale, cataloage de produse, materiale
promo.ionale, #ro1uri, analize comparative, studii, documenta.ii privind produsele 1i serviciile
&it'efender etc(
$n plus produsele noastre pot fi gasite in "444 de magazine de pe cele B continente, si pot fi
cumparate online cu plata prin card de credit(
Un nou serviciul lansat in septem#rie 344F de &it'efender permite utilizatori sa ac)izitioneze
sau sa isi prelungeasca licentele aplicatiilor &it'efender prin transmiterea unui mesa@ te?t +SMS,
catre un numar scurt din retelele Drange si 9odafone( Utilizatorii tre#uie sa trimita un SMS
continand cuvantul 5&it'efender5 la un numar de telefon dedicat fiecarui produs din gama
&it'efender(
Preturile de ac)izitie ale unei licente pornesc de la " euro +fara %96,, iar perioada de
vala#ilitate este de doua luni('upa efectuarea platii, utilizatorii primesc prin SMS codul de
inregistrare si au posi#ilitatea de a descarca de pe site-ul companiei fiecare produs(
Site-ul oficial al &itdefender+ (#itdefender(ro , prezinta informatii despre produse, despre
noiile amenintari in domeniul virusilor, despre domeniul securitatii datelor, precum si asistenta
te)nica gratuita 3> de ore pe zi pentru a a@uta clientii sa profite cat mai mult de solutiile
&itdefender( 6ccesul la programul T%estare &eta &it'efenderK &it'efender v/ ofer/
posi#ilitatea evalu/rii solu.iilor sale 0nainte de momentul lans/rii oficiale a acestora( 6cest site
poate fi accesat personalizat pentru fiecare tara doar sc)im#and ultimele litere+e?: (com 7 (de 7
(uk7,
Dfertele promotionale: Reduceri la 0nnoirea licen.ei7o licenta a unui antivirus in aceasta perioada
va putea fi instalata pe = calculcatoare7 doi ani de licentiere la pret de unu(
*ampanii de pu#licitate: campanii online, campanii de pu#licitate in reviste de profil Pc Eorld,
Pc Magazine, deasemenea si &usinesseek Magazine, %arget , &izMagazine, etc( , promovare la
locul v2nzari
).!naliza S.,.*.-
Puncte tari Puncte slabe
-pune la dispozitie toate materialele de
marketing si comerciale
- este un motor de scanare foarte rapid si
fle?i#il care e?celeaza prin numarul de formate
pe care le recunoaste si poate scana(
- este foarte #un, deoarece se update-aza la
fiecare = ore #8 default sau se poate pune si la
! minut manual
-a primit cele mai #une puncta@e atat
pentru caracteristicile te)nice cat 1i pentru cel
mai #un raport calitate-pret
- Protec.ie complet/ 0mpotriva oric/rui tip de
virus
$&it'efender a 0nregistrat o triplare a cifrei de
afaceri 0n fiecare din ultimii " ani
- *onsumul ridicat de resurse,
*p#rtunitati Riscuri
$ $ncura@area ca produsele sa fie cumparate
online, vanzarea unei game de produse
diversificata cu a@utorul internetului
- producerea unei solutii de protectie a datelor
mai comple?a decat #analul antivirus
-e?tinderea retelei de magazine
- adaugarea permanenta de noi functionalitati
- evolutia si 0m#unatatirea motoarelor si
te)nologiilor de scanare a programelor
concurente
+.C#ncluzii.
'in informatiile adunate putem spune ca firma se afla intr-un mediu optim de marketing care
isi foloseste toate fortele spre satisfacerea clientilor( *ele peste "444 de magazine in care
sunt oferite produsele noastre fac ca acestea sa fie foarte accesi#ile, iar vanzarea lor online si
mai nou c)iar prin sms, aduc produsele la picioarele utilizatorilor(
E?pertii &itdefender sunt aproape de dumneavoastra 3> de ore pe zi pentru a va sfatuii in
folosirea programului, orice produs #itdefender poate fi testat inainte de a fi cumparat iar
gama diversificata de produse asigura preferintele tuturor utilizatorilor(
Rec#mandari strategice:
2surinta f#l#sirii
Piata continua sa se situeze in spatele cur#ei care reprezinta nevoia educatiei in Jamenintarile
onlineK de astazi( Stilul incarcat de viata al utilizatorilor si lipsa educatiei il face pe utilizator
sa ai#e nevoie de un produs care este rapid si usor de folosit(
Branding: Pe piata de securitate companiile mici inca se z#at, ca un rezultat al unui #rand
necunoscut( *ompaniile mari si-au creat un nume puternic datorita e?perientei lor pe piata(
6lti furnizori au nevoie sa isi continue loialitatea cu canalele lor de distri#utie pentru a avea
in continuare a@utor in vanzarea produselor( Furnizorii mici ar tre#uii sa isi e?puna numele pe
piata si sa creeze te)nici unice de vanzare pentru ca consumatorul sa continue sa le cumpere
produsul(
Perf#rmanta: este o pro#lema pentru cei mai multi furnizori de servicii de securitate( D
solutie care nu incetineste performanta este e?trem de importanta pentru piata $mm-urilor si a
intreprinderilor mari( Sunt multe aplicatii care sunt folosite in ziua de astazi, iar consumatorii
au nevoie de un produs care sa nu le incetineasca munca, dar care sa le ofere ma?ima
protectie
Pr#tectia Pr#$!ctia: Pentru piata intreprinderilor protectia pro-activa continua sa fie foarte
imprtanta(9irusii de astazi nu mai pot fi determinati doar dupa semnatura lor(
Protectia impotriva amenintarilor de zi de zi este cruciala pentru afacerile care au nevoia de
a-si prote@a informatiile clientilor si informatiile financiare(